Profetia Jumalasta

Julkaistu 22.8. 2005

 

 

   Tämä on profetia, jonka totuutta maailma ei ole vielä koskaan tiennyt. Se on KAIKKIEN TIETOISUUTEEN TULEVA TIETO JUMALAN SUURESTA NIMESTÄ! Ainoastaan meidän sukupolvemme aikana maailmalla on nyt tilaisuus tulla siitä tietoiseksi. Maestro Eraño Evangelista kertoo kaikille ihmisille kuka Jeesus todella oli; miksi hänet oli lähetetty Israelin ihmisiä varten ja oliko hän ainoa profetian täyttämistä varten lähetetty ihminen.

 

  Kun Jeesus tuli ja kertoi tulleensa suorittamaan Jumalan antamaa tehtävää, niin ihmiset vain yksinkertaisesti hyväksyivät hänen vakuuttelunsa. Tänä päivänä, vaikka ihmiset eivät tiedä syytä hänen tulolleen (miksi hänet oli lähetetty), niin kukaan ei ole kysynyt mikä hänen tehtävänsä Jumalalle on? Uskonnot opettavat meille Jeesuksen tulosta ja tehtävästä, mutta meille ei ole koskaan tarkasti ilmoitettu Jeesuksen erityistä työtehtävää.

 

  Minkä tehtävän Jumala antoi Jeesukselle? Meidän tulisi tietää tehtävä, jota varten hänet oli asetettu ja ainoastaan sen tiedon kautta uskoa häneen. Tärkeintä on tiedostaa ainutlaatuinen työtehtävä, joka on täytettävä, eikä mies, joka on lähetetty täyttämään tuo työ.

 

   Kuten Maestro Eraño Evangelista on lähetetty täyttämään kaksi asiaa: Ilmoittaa ihmisille Jumalan Nimi ja esitellä todellinen Jeesus. Kunnian pitäisi kuulua Jumalalle, ei miehelle, joka on Jumalan lähettämä tehtävää suorittamaan.

  Aloittakaamme asialla: Mikä oli Jeesuksen tehtävä?

Kun Kuningas Daavid halusi rakentaa temppelin Liiton Arkkia varten, niin se onnistuisi ainoastaan Jumalan päättämällä tavalla, mutta Jumala ei hyväksynyt Daavidia tehtävää täyttämään. Kuka tehtävän suorittaa? Tämä on profetia, joka annettiin Daavidille profeetta Naatanin kautta…

Kun sinun päiväsi ovat päättyneet ja sinä lepäät isiesi tykönä, korotan minä sinun seuraajaksesi jälkeläisesi, joka lähtee sinun ruumiistasi; ja minä vahvistan hänen kuninkuutensa. 2. Samuel 7:12

  Daavidille annettu lupaus: Hänen omasta verilinjastaan on nouseva jälkeläinen. Mikä on jälkeläisen tehtävä?

Hän on rakentava huoneen minun nimelleni, ja minä vahvistan hänen valtaistuimensa ikuisiksi ajoiksi. 2. Samuel 7:13

  Daavidin jälkeläinen tulisi rakentamaan temppelin Jumalan Nimelle. Kun temppeli olisi rakennettu, niin ihmiset näkisivät sen ja lopulta myös näkisivät Jumalan Nimen, jotta he voisivat jälleen huutaa avukseen Jumalaa Nimellä. Se johtaisi kirouksen rikkoutumiseen, joka on Jumalan kansan yllä. Lopulta, kun kirous olisi poistettu, ihmiset voisivat kääntyä oikean Jumalan puoleen.

 

  Miksi on tarve rakentaa temppeli Jumalan Nimelle, miksi ei vain jokainen voi sanoa Nimeä; onko siihen syy olemassa?

 

  Mikä on syy, että Jumalan kansa ei koskaan tiennyt Hänen Nimeään?

 Jeremia sanoi vielä kaikelle kansalle ja kaikille naisille: "Kuulkaa Herran sana, kaikki Juuda, joka olet Egyptin maassa. Näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala: Mitä te ja teidän vaimonne olette suullanne puhuneet, sen te panette käsillänne täytäntöön, sanoen: 'Me täytämme lupauksemme, joilla olemme luvanneet polttaa uhreja taivaan kuningattarelle ja vuodattaa hänelle juomauhreja'. Niinpä pitäkää lupauksenne, pankaa lupauksenne täytäntöön! Jeremia 44:24-25

  Jumala vihastui kansalleen, koska he palvoivat ja ylistivät "taivaan kuningatarta".  Tämä on samaa tarkoittava, kuin nykyisin on Maria, Jeesuksen äiti, jolle on annettu titteli "taivaan ja maan kuningatar" (uskontojen antama). Marian palvonta on yhä arvostettua ja kunnioitettua.

 

  Minkä rangaistuksen Jumala antoi heille?

 

            Sen tähden kuulkaa Herran sana, kaikki Juuda, te jotka asutte Egyptin maassa: Katso, minä vannon suuren nimeni kautta, sanoo Herra: Totisesti, ei ole ainoakaan Juudan mies enää mainitseva suullaan minun nimeäni, niin että sanoisi: 'Niin totta kuin Herra, Herra elää' - ei koko Egyptin maassa. Jeremia 44:26

 

  Tämä on Jumalan antama kirous Hänen kansalleen, että he eivät voi enää sanoa Hänen Nimeään. Kun Jumala vannoo, niin muuttaako Hän vannomaansa Sanaa?

 

            Herra Sebaot on vannonut sanoen: Totisesti, mitä minä olen ajatellut, se tapahtuu, mitä minä olen päättänyt, se toteutuu: Jesaja 14:24

 

Miksi meidän täytyy tietää Nimi? Miksi Nimen tietäminen on niin tärkeää?

 

            aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi, ennen kuin Herran päivä tulee, se suuri ja peljättävä. Joel 2:31

 

   Tämä on syynä, miksi Jumalan Nimen tunteminen on välttämätöntä ja Maestro Evangelista sanoo sen olevan myös kirjoitettuna. Mikäli maailman ihmiset eivät kadu tekojaan ja muuta elämäntyyliään, niin seurauksena saattaa olla ydinasejoukkotuho… ja kuka siitä pelastuu?

    

Ja jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Sillä Siionin vuorella ja Jerusalemissa ovat pelastuneet, niin kuin Herra on sanonut; ja pakoon päässeitten joukossa ovat ne, jotka Herra kutsuu. Joel 2:32

 

  Ja missä kohtaa Pyhässä Raamatussa on kerrottu ydinasejoukkotuhosta?

    

Ja tämä on oleva vitsaus, jolla Herra rankaisee niitä kansoja, jotka sotivat Jerusalemia vastaan: hän mädättää siltä kansalta lihan, kun se vielä seisoo jaloillaan, sen silmät mätänevät kuopissansa, ja sen kieli mätänee sen suussa. Sinä päivänä on tuleva Herralta suuri hämminki heidän sekaansa, niin että he käyvät kiinni toinen toisensa käteen ja toisen käsi kohoaa toisen kättä vastaan. Myös Juuda on sotiva Jerusalemissa, ja kaikkien pakanakansojen rikkaudet kootaan joka taholta: kullat ja hopeat ja ylen paljon vaatteita. Samoin on vitsaus kohtaava hevosia ja muuleja ja kameleja ja aaseja ja kaikkea karjaa, mitä niissä leireissä on - samankaltainen vitsaus. Sakarja 14:12-15

 

  Tämä on asia, joka ihmisten tulisi tietää, että kun koskaan Jerusalemia vastaan hyökätään, niin tämä profetia toteutuu. Maailman tulisi ottaa tämä profetia vakavasti ja suunnata toimensa, niin ettei tuo tapahtuma pääse toteutumaan. Kansojen tulee kiirehtiä hakemaan neuvoa "enkeliltä/muukalaiselta" ennen kuin on liian myöhäistä. 

  

  Mikäli kansat vain keskustelevat ja hakevat neuvoa toisiltaan kansainvälisellä areenalla, niin he eivät koskaan tule tietämään ongelmien todellista aiheuttajaa, eivätkä saavuta pysyvää ratkaisua maailman sairauksiin. Kaikki tuo omapäisyys johtaa vain valtavaan vaaraan.

 

  Jumalan Nimelle rakennetun temppelin tarkoitus oli, että ihmiset näkisivät temppelissä Jumalan Nimen. He näkisivät Nimen, jonka turvin he voisivat kutsua Jumalaa oikealta Nimeltä ja kirous loppuisi. Tämä sen takia, että Jumala on kerran vannonut, että Hänen kansansa (juutalaiset) eivät enää koskaan voisi kustua Jumalaa Nimeltä, siksi Nimen epäsuora tiedottaminen kansalle temppelin rakentamisen kautta. Kyse on Hänen langettamansa kirouksen voittamisesta ja kaikki on koska Jumala rakastaa Kansaansa. Tämän täytyy tapahtua, niin että he voisivat lausua Hänen Nimensä ja pelastua, kun "Suuri ja Pelottava Herran Päivä" tulee.

 

  Itse asiassa, oli Kuningas Daavidin hartain pyyntö rakentaa temppeli Jumalan Nimelle, mutta hänelle ei lupaa koskaan annettu ja etuoikeus temppelin rakentamisesta annettiin hänen jälkeläiselleen.

 

   Palaamme profetiaan…

 
Kun sinun päiväsi ovat päättyneet ja sinä lepäät isiesi tykönä, korotan minä sinun seuraajaksesi jälkeläisesi, joka lähtee sinun ruumiistasi; ja minä vahvistan hänen kuninkuutensa. 2. Samuel 7:12

 

  Tämä lupaus annettiin Daavidille; jälkeläinen hänen omasta verilinjastaan. Mikä on jälkeläisen tehtävä?

 

            Hän on rakentava huoneen minun nimelleni, ja minä vahvistan hänen valtaistuimensa ikuisiksi ajoiksi. 2. Samuel 7:13

 

"Hän on rakentava huoneen minun nimelleni" - jos jälkeläinen onnistuu, hänen kuninkuutensa säilyy ikuisesti. Mitä muuta Jumala lupasi vaihtoehtoisesti?

 

Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani, niin että, jos hän tekee väärin, minä rankaisen häntä ihmisvitsalla ja niin kuin ihmislapsia lyödään; 2. Samuel 7:14

 

Asian alkuperäisen todellisen kuvan selkiyttämiseksi toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Käännös:

 

I will be his father, and he will be my son.  When he does wrong,

I will punish him with the rod of men, with floggings inflicted by men.
II Samuel 7:14 (NIV)

 

"I will punish him with the rod of men, with floggings inflicted by men." - Minä rankaisen häntä miesten antamilla kepiniskuilla ja heidän aiheuttamallaan ruoskimisella ja pahoinpitelyllä.

 

 

"Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani" - jälkeläisen voidaan katsoa olevan tai hän saa etuoikeuden tulla kutsutuksi "Jumalan pojaksi", tämä on hänelle myönnetty kunnia tai arvonimi, mikäli hän menestyy tehtävässään, vaikka hän on vain ihminen.

 

  Mikä on ehtona?

 

Maestro Evangelista sanoo, että meidän täytyy muistaa tärkeä asia: Kun Jumala kutsuu Hänen profeettansa, Hän antaa aina siunauksen ja kirouksen; jos profeetta tottelee ja täyttää tehtävänsä - siunaus ja…

 

 …jos hän tekee väärin, minä rankaisen häntä ihmisvitsalla ja niin kuin ihmislapsia lyödään; 2. Samuel 7:14

 

Tai kuten loppulause oikeammin kuuluu:

 

-        jos hän tekee väärin, Minä rankaisen häntä miesten antamilla kepiniskuilla ja heidän aiheuttamallaan ruoskimisella ja pahoinpitelyllä.

 

  Nyt on annettu ehto jälkeläiselle, jos hän tekee "väärin", joka on erilaista kuin synnin teko. Kun ihminen tekee syntiä, se kohdistuu ainoastaan tekijäänsä. Kun ihminen tekee "väärin", se tarkoittaa, että myös muut ihmiset ovat osallisia yhden rikkomuksesta. Siitä seuraa raskaampi rangaistus ja …

 

mutta minun armoni (rakkauteni) ei poistu hänestä, niin kuin minä poistin sen Saulista, jonka minä poistin sinun tieltäsi. Ja sinun sukusi ja kuninkuutesi pysyvät sinun edessäsi iäti, ja sinun valtaistuimesi on oleva iäti vahva." Aivan näillä sanoilla ja tämän näyn mukaan Naatan puhui Daavidille 2. Samuel 7:15-17

 

Kuka oli Daavidin "siemen" tai jälkeläinen (poika)? Ottakaamme selvää…

 

Daavidin Poika