ELIKÖ JA KUOLIKO JEESUS SYNTIÄ TEKEMÄTTÄ
Julkaistu 30. Joulukuuta 2005

 

 

  Maestro Evangelista paljastaa totuuden uskontojen opetuksista koskien Jeesusta - että hän eli ja kuoli synnittömänä ja tekemättä mitään "väärää".

 

  Onko totta, että naisesta syntynyt ihminen voi väittää olevansa synnitön?

 

"Kuinka siis ihminen olisi vanhurskas Jumalan edessä, ja kuinka vaimosta syntynyt olisi puhdas? Katso, eipä kuukaan ole kirkas, eivät tähdetkään ole puhtaat hänen silmissänsä; saati sitten ihminen, tuo mato, ja ihmislapsi, tuo toukka!" Job 15:14-16

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

How then can a man be righteous before God? How can one born of woman be pure?
If even the moon is not bright and the stars are not pure in his eyes,
how much less man, who is but a maggot - a son of man, who is only a worm!"
Job 15:14-16 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kuinka sitten ihminen voi olla oikeamielinen Jumalan edessä? Kuinka voi naisesta syntynyt yksilö olla puhdas? Kun edes kuu ei ole kirkas, eivätkä tähdet ole puhtaat Hänen silmissään, kuinka mittavasti vähemmän on ihminen, joka on vain toukka - ihmisen poika, joka on vain mato!" Job 15:14-16

 

  Me olemme kaikki syntyneet vapaina, vapaina tekemään päätöksiä ja valintoja, yksikään ei voi sanoa, ettei olisi tehnyt syntiä elämänsä aikana.

 

  Myönsikö Jeesus, että hän oli myös tehnyt syntiä ja oli kuin "mato", kuin kaikki muutkin ihmiset?

 

"Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Miksi olet kaukana, et auta minua, et kuule valitukseni sanoja? Jumalani, minä huudan päivällä, mutta sinä et vastaa, ja yöllä, enkä voi vaieta. Ja kuitenkin sinä olet Pyhä, jonka istuin on Israelin kiitosvirtten keskellä. Meidän isämme luottivat sinuun, he luottivat, ja sinä pelastit heidät. He huusivat sinua ja pelastuivat; he luottivat sinuun eivätkä tulleet häpeään. Mutta minä olen mato enkä ihminen, ihmisten pilkka ja kansan hylky. Kaikki, jotka minut näkevät, pilkkaavat minua, levittelevät suutansa, nyökyttävät ilkkuen päätään:" Psalmi 22:2-8

 

  Oliko tämä todella Jeesus?


"Minun voimani on kuivettunut kuin saviastian siru, ja kieleni tarttuu suuni lakeen, ja sinä lasket minut alas kuoleman tomuun. Sillä koirat minua piirittävät, pahain parvi saartaa minut, minun käteni ja jalkani, niin kuin jalopeurat." Psalmi 22:16-17

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

  My strength is dried up like a potsherd, and my tongue sticks to the roof of my mouth;
you lay me in the dust of death. Dogs have surrounded me; a band of evil men has encircled me, they have pierced my hands and my feet. Psalm 22:15-16 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Minun voimani on kuivettunut kuin saviastia, ja minun kieleni tarttuu kitalakeeni; sinä lasket minut kuoleman tomuun. Koirat ovat piirittäneet minut; joukko pahoja miehiä on ympäröinyt minut, he ovat lävistäneet minun käteni ja jalkani." Psalmi 22:16-17

 

  Kyllä se oli Jeesus?

 

"Minä voin lukea kaikki luuni; he katselevat minua ilkkuen; he jakavat keskenänsä minun vaatteeni ja heittävät minun puvustani arpaa." Psalmi 22:18-19

 

  Onko meidän pysyttävä synnin tilassa? Kuinka me voimme etsiä anteeksiantoa Jumalalta?

 

"Älköön isiä rangaistako kuolemalla lasten tähden älköönkä lapsia isien tähden; kukin rangaistakoon kuolemalla,( kuolkoon), oman syntinsä tähden." 5. Moos. 24:16

 

  Kuka tahansa syntiä tekee, hän vastaa siitä itse. Eivät edes vanhemmat tai joku toinen ihminen voi kärsiä toisen syntien tähden, niin että se koituisi syntiä tehneelle hyödyksi.

 

  Onko todella olemassa ihminen, joka ei ole syntiä tehnyt?

 

"Jos (Kun) sinun kansasi lähtee sotaan vihollistansa vastaan sitä tietä, jota sinä heidät lähetät, ja he rukoilevat Herraa kääntyneinä tähän kaupunkiin päin, jonka sinä olet valinnut, ja tähän temppeliin päin, jonka minä olen sinun nimellesi rakentanut, niin kuule taivaasta heidän rukouksensa ja anomisensa ja hanki heille oikeus (puolusta heidän asiaansa)." 1. Kun.8:44-45

 

  Tämä koskee ihmisiä, jotka tuntevat Jumalan Nimen.

 

"Jos (Kun) he tekevät syntiä sinua vastaan - sillä ei ole ihmistä, joka ei syntiä tee - ja sinä vihastut heihin ja annat heidät vihollisen valtaan, niin että heidän vangitsijansa vievät heidät vangeiksi vihollismaahan, kaukaiseen tai läheiseen," 1. Kun.8:46

 

  Yksikään ihminen ei voi väittää olevansa synnitön! Uskonnot opettavat, että Jeesus ei koskaan tehnyt syntiä. Se ei ole totta.

 

  Kun me teemme syntiä, niin rankaiseeko Jumala meitä heti siinä samassa?

 

  "Mikä teillä on, kun te lausutte tätä pilkkalausetta Israelin maasta: 'Isät söivät raakoja rypäleitä, lasten hampaat heltyivät'? Niin totta kuin minä elän, sanoo Herra, Herra, ei tule teidän enää lausua tätä pilkkalausetta Israelissa. Katso, kaikki sielut ovat minun: niin kuin isän sielu, niin pojankin sielu - ne ovat minun. Se sielu, joka syntiä tekee - sen on kuoltava." Hesekiel 18:2-4

 

  Tämä on tarkoitettu yksin ja ainoastaan Jumalan kansalle, Israelille, ei muille maailman ihmisille.

 

  Ei ole olemassa sellaista asiaa, kuin "perisynti". Aina Mooseksen ajasta Profeettojen aikaan asti, Jumala on sanonut, että ei ole totuutta olemassa sellaiselle käsitteelle, kuin "perisynti". Tänä päivänä uskonnot silti opettavat heidän perusopetuksessaan "perisynnistä". Miksi? Sen vuoksi, että he eivät ole oikeasti Jumalan palveluksessa!

 

  Me teemme syntiä yksilötasolla suoraan Jumalalle asiasta vastaten.

  Kuinka totta on, että jokainen ihminen vastaa itse omista synneistään Jumalalle?

 

"Se sielu, joka syntiä tekee - sen on kuoltava. Poika ei kanna isän syntivelkaa, eikä isä kanna pojan syntivelkaa. Vanhurskaan ylitse on tuleva hänen vanhurskautensa, ja jumalattoman ylitse on tuleva hänen jumalattomuutensa." Hesekiel 18:20

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The soul who sins is the one who will die. The son will not share the guilt of the father, nor will the father share the guilt of the son. The righteousness of the righteous man will be credited to him, and the wickedness of the wicked will be charged against him."

Ezekiel 18:20 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Sielu, joka tekee syntiä, sen on kuoltava. Poika ei jaa isänsä syyllisyyttä, eikä isä ole osallinen poikansa synteihin. Vanhurskaan miehen oikeamielisyys lasketaan hänen omaksi edukseen, ja pahan syntisyys on vaateena häntä itseään vastaan." Hesekiel 18:20

 

  Kuinka totta on, että jokaisen ihmisen on vastattava itse suoraan Jumalalle synneistään?
  

  Kukaan toinen ei voi rukoilemalla tai muuten pelastaa toista synneistään, Jumala ei ota sellaista huomioon. Vain Jumalalla on voima antaa synnit anteeksi. Mitä meidän pitäisi tehdä?

"Ja jos jumalaton kääntyy pois kaikesta synnistänsä, mitä hän on tehnyt, ja noudattaa kaikkia minun käskyjäni ja tekee oikeuden ja vanhurskauden, hän totisesti saa elää; ei hänen ole kuoltava." Hesekiel 18:21

 

Synti on asetettu meille ikään kuin esimerkkinä antamaan ohjaavan ajatuksen, että edes haudanvakavin synti ei ole Jumalalle mahdoton anteeksiannettava.
 

  Kaikki, mitä meidän tulee tehdä on, että me kadumme tekojamme ja muutamme suuntaa. Ja ajallaan Jumala antaa meille anteeksi meidän syntimme, jos me pidättäydymme tekemästä sitä enää uudelleen.

 

  Uskonnot sanovat, että meidän syntimme on kirjoitettu taivaaseen, onko tuossa totuutta?

 

"Ei yhtäkään hänen synneistänsä, jotka hän on tehnyt, muisteta; vanhurskautensa tähden, jota hän on noudattanut, hän saa elää." Hesekiel 18:22

 

  Kun me kadumme, muutamme elämän suuntaamme ja käännymme Jumalan puoleen sekä tottelemme Hänen Käskyjään, niin Jumala antaa meille meidän syntimme anteeksi.

  Miten niiden suhteen, jotka ovat todella pahoja, haluaako Jumala heille kuolemaa?

 

"Olisiko minulle mieleen jumalattoman kuolema, sanoo Herra, Herra; eikö se, että hän kääntyy pois teiltänsä ja elää?" Hesekiel 18:23

 

  Jumala ei ole mielissään pahojen kuolemasta; katukaa ja vaihtakaa elämänsuuntaanne. Palatkaa Jumalan tykö ja totelkaa Hänen Käskyjään. Tätä kutsua Jumala on ihmisille tiedottanut, ja nyt se tulee julki Maestro Eraño Evangelistan ilmestysten kautta.

 

  Mutta, entä ne muut, kuten Jeesus, joka oli oikeamielinen aikaisemmin, mutta sortui pahuuden tekoon; mikä on Jumalan tuomio?

 

"Jos vanhurskas kääntyy pois vanhurskaudestansa ja tekee vääryyttä, sen tähden hänen on kuoltava; vääryytensä tähden, jota on tehnyt, hänen on kuoltava." Hesekiel 18:26

 

  Niin kauan kuin elämme, meillä on mahdollisuus etsiä pelastusta Jumalalta. Kuten Jeesus, joka oli tehnyt vakavan rikkomuksen, synnin. Kun hänet naulittiin ristille, hän huusi: "Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut?" Etsiikö hän anteeksiantoa synneilleen vai syyttääkö hän Jumalaa? Hänet oli hylätty lopussa, koska hän ei pyytänyt anteeksiantoa Jumalalta.

 

  Minkä kehotuksen Jumala antaa meille?

 

"Sillä ei ole minulle mieleen kuolevan kuolema, sanoo Herra, Herra. Siis kääntykää, niin te saatte elää." Hesekiel 18:32

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

For I take no pleasure in the death of anyone, declares the Sovereign LORD. Repent and live! Ezekiel 18:32 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

Sillä en Minä tunne yhtään iloa kenenkään kuolemasta, julistaa Kaikkivaltias HERRA. Katukaa ja eläkää! Hesekiel 18:32

 

  Jumala kutsuu jokaista tuntemaan hänet ja Hänen Suuri Nimensä. Meidän täytyy vain katua tekojamme ja muuttaa elämän suuntamme toiseksi, ja me saamme elää elämäämme täydestä.

 

  Vielä tarkennuksena, jos ihminen sanoo olevansa synnitön, mitä Jumala sanoo siihen?

"Ja kuitenkin sinä sanot: 'Minä olen syytön; hänen vihansa on kaiketi kääntynyt minusta pois'. Katso, minä käyn oikeutta sinun kanssasi (julistan tuomioni sinulle), koska sinä sanot: 'En ole syntiä tehnyt'." Jeremia 2:35

 

  Mitä enemmän sinä kiellät syntiäsi, niin Jumala rankaisee sinua raskaammin.

  Etsi anteeksiantoa ainoastaan Jumalalta. Katukaa ja kääntykää Hänen puoleensa!

 

Sana Tuli Lihaksi