Kastaminen Vedellä

 

 

Kasteen Alkuperä

Julkaistu 19. Maaliskuuta 2005

 

 

  Mistä kaste on peräisin tai mistä se on kopioitu?

 

  Profeettojen ilmestyksissä ei ole opetusta, joka koskisi syntien anteeksiantamista vedellä kastamisen kautta. Mistä Johannes Kastaja kopioi tämän käytännön? Me tulemme tietämään vastaukset lukemalla Maestro Evangelistan ilmestyksiä.

 

  Tietäkäämme seuraava:

 

"Naeman, Aramin kuninkaan sotapäällikkö, oli herransa hyvin arvossa
pitämä ja suurta kunnioitusta nauttiva mies, sillä hänen kauttansa Herra oli antanut Aramille voiton; ja hän oli sotaurho, mutta pitalitautinen. Kerran olivat aramilaiset menneet ryöstöretkelle ja tuoneet Israelin maasta vankina pienen tytön, joka joutui palvelukseen Naemanin puolisolle. Tyttö sanoi emännällensä: "Oi, jospa herrani kävisi profeetan luona Samariassa! Hän kyllä päästäisi hänet hänen pitalistansa." Niin Naeman meni ja kertoi tämän herrallensa, sanoen: "Niin ja niin on tyttö, joka on Israelin maasta, puhunut". Aramin kuningas vastasi: "Mene vain sinne; minä lähetän kirjeen Israelin kuninkaalle". Niin Naeman lähti sinne ja otti mukaansa kymmenen talenttia hopeata, kuusituhatta sekeliä kultaa ja kymmenen juhlapukua. Ja hän vei Israelin kuninkaalle kirjeen, joka kuului näin: "Kun tämä kirje tulee sinulle, niin katso, minä olen lähettänyt luoksesi palvelijani Naemanin, että sinä päästäisit hänet hänen pitalistansa". Kun Israelin kuningas oli lukenut kirjeen, repäisi hän vaatteensa ja sanoi: "Olenko minä Jumala, joka ottaa elämän ja antaa elämän, koska hän käskee minua päästämään miehen hänen pitalistansa? Ymmärtäkää ja nähkää, että hän etsii aihetta minua vastaan." Mutta kun Jumalan mies Elisa kuuli, että Israelin kuningas oli reväissyt vaatteensa, lähetti hän kuninkaalle sanan: "Miksi olet reväissyt vaatteesi? Anna hänen tulla minun luokseni, niin hän tulee tietämään, että Israelissa on profeetta." Niin Naeman tuli hevosineen ja vaunuineen ja pysähtyi Elisan talon oven eteen. Ja Elisa lähetti hänen luokseen sanansaattajan ja käski sanoa: "Mene ja peseydy seitsemän kertaa Jordanissa, niin lihasi tulee entisellensä, ja sinä tulet puhtaaksi
"." 2. Kun. 5:1-10

 

"Mene ja peseydy seitsemän kertaa Jordanissa" - Jordaninjoki, tarkoittaa peseytymistä tai kylpemistä useita kertoja puhdistautuakseen taudista. Tapa ei ole sama, kuin mitä Johannes Kastaja käytti, eli että veteen upottautumalla synnit tulevat pois pestyiksi tai pyyhityiksi.

 

  Ja:

 

"Mutta Naeman vihastui ja meni matkaansa sanoen: "Katso, minä luulin hänen edes tulevan ja astuvan esiin ja rukoilevan Herran, Jumalansa, nimeä, heiluttavan kättänsä sen paikan yli ja niin poistavan pitalin." 2. Kun. 5:11

 

"ja niin poistavan pitalin" - Jokainen (myös uskonnot) ovat ajatelleet, että tässä on tapahtunut ihme, ei kuitenkaan Jumalan oikean opetuksen mukaan.  Tapaukseen ei liity lainkaan taikuutta, Elisa osoitti sairaudesta paranemisen tapahtuvan tieteen kautta, joka tässä tapauksessa tarkoitti parempaa hygieniaa. Pesu taikka kylpy Jordanjoen vedessä, jossa oli merkittävää rikkipitoisuutta, paransi Naamanin taudin.

 

"Eivätkö Damaskon virrat, Abana ja Parpar, ole kaikkia Israelin vesiä paremmat? Voisinhan minä yhtä hyvin peseytyä niissä tullakseni puhtaaksi." Ja hän kääntyi ja meni tiehensä kiukustuneena. Mutta hänen palvelijansa astuivat esiin ja puhuttelivat häntä ja sanoivat: "Isäni, jos profeetta olisi määrännyt sinulle jotakin erinomaista, etkö tekisi sitä? Saati sitten, kun hän sanoi sinulle ainoastaan: 'Peseydy, niin tulet puhtaaksi'." Niin hän meni ja sukelsi Jordaniin seitsemän kertaa, niin kuin Jumalan mies oli sanonut; ja hänen lihansa tuli entisellensä, pienen pojan lihan kaltaiseksi, ja hän tuli puhtaaksi."

2. Kun. 5:12-14

 

"hänen lihansa tuli entisellensä, pienen pojan lihan kaltaiseksi, ja hän tuli puhtaaksi" - Tämä on luonnollinen tapa hoitaa sairauksia. Johannes Kastaja käytti tai kopioi omaa kastamistaan varten, joka poistaisi synnit, vaikka kastautuminen Jordanjoen vesissä tai yksinkertaisesti vain kaatamalla sen vettä päällensä. Jos hänen kastamisensa olisi ollut Jumalan ilmestysten ja käskyjen mukaista, niin miksi yksi tanssijan, Salome, pyyntö riitti hänen mestaamiseensa? Se tarkoittaa, että se, mitä Johannes Kastaja teki, oli väärinteko tai kauhistus Jumalan silmissä!

 

  Ja jatkamme eteenpäin:

 

"Sitten hän palasi Jumalan miehen luo, hän ja koko hänen joukkonsa, meni sisälle, astui hänen eteensä ja sanoi: "Katso, nyt minä tiedän, ettei Jumalaa ole missään muualla maan päällä kuin Israelissa. Ota siis vastaan jäähyväislahja palvelijaltasi." Mutta hän vastasi: "Niin totta kuin Herra elää, jonka edessä minä seison, en minä sitä ota". Ja Naeman pyytämällä pyysi häntä ottamaan, mutta hän epäsi (kieltäytyi)." 2. Kun. 5:15-16

 

  Hän kieltäytyi tarjotusta rahalahjasta/maksusta, aivan kuten on Maestro Evangelista opetus - mitään ei pyydetä vastikkeena hänen ilmestyksistään, jotka koskevat Jumalan Sanaa Kaikille ihmisille - "ei ole rahan tekoa varten". Keneltäkään ei pyydetä vastiketta maksuvälinein ja tämä on ollut Maestro Evangelistan ehdottomuutena alusta alkaen.

 

  Ja mikä on hänen ohjeensa meille kaikille?

 

"Niin Naeman sanoi: "Jos et tätä otakaan, salli kuitenkin palvelijasi saada sen verran maata, kuin muulipari voi kantaa. Sillä palvelijasi ei enää uhraa polttouhria eikä teurasuhria muille jumalille kuin Herralle." 2. Kun. 5:17

 

  Palvele Jumalaa uskollisesti, älä ole innokas halussasi ja älä seuraa muita jumalia, joita et ole koskaan tuntenut.

 

"Tämän antakoon kuitenkin Herra anteeksi palvelijallesi: kun minun herrani menee Rimmonin temppeliin rukoilemaan, nojaten minun käteeni, ja minäkin kumartaen rukoilen Rimmonin temppelissä, niin antakoon Herra palvelijallesi anteeksi sen, että minä kumartaen rukoilen Rimmonin temppelissä." Elisa sanoi hänelle: "Mene rauhassa". Kun hän oli kulkenut hänen luotansa jonkun matkaa," 2. Kun. 5:18-19

 

  Elisa ei hyväksynyt hänelle tarjottua rahaa miehen parantumisesta.

 

"ajatteli Geehasi, Jumalan miehen Elisan palvelija: "Katso, minun herrani säästi tuota aramilaista Naemania, niin ettei ottanut häneltä, mitä hän oli tuonut. Niin totta kuin Herra elää, minä riennän hänen jälkeensä ja otan häneltä jotakin." 2. Kun. 5:20

 

  Kuten muutamat ihmiset, jotka ovat kuulleet Maestro Evangelistan ilmestykset, saatuaan tietää totuudesta koskien Pyhää Raamattua, he ovat käyttäneet saamaansa tietoa omaksi hyödykseen, heillä on ollut suuri halu tehdä rahaa, kuten on uskonnoillakin.

 

  Mikä oli Geehasin rangaistus?

 

"Niin Geehasi juoksi Naemanin jälkeen. Kun Naeman näki hänen rientävän jäljessänsä, hyppäsi hän alas vaunuistaan, meni häntä vastaan ja kysyi: "Onko kaikki hyvin?" Hän vastasi: "Hyvin on; mutta herrani on lähettänyt minut ja käskee sanoa: 'Nyt juuri tuli luokseni Efraimin vuoristosta kaksi nuorta miestä, profeetanoppilaita. Anna heille talentti hopeata ja kaksi juhlapukua.'" Naeman vastasi: "Suvaitse ottaa kaksi talenttia". Ja hän pyytämällä pyysi häntä. Niin hän sitoi kaksi talenttia hopeata kahteen kukkaroon ja antoi ne ynnä kaksi juhlapukua kahdelle palvelijallensa, ja he kantoivat niitä hänen edellänsä. Mutta kun hän tuli kummulle, otti hän ne heidän käsistänsä ja kätki ne taloon; sitten hän päästi miehet menemään. Ja hän meni sisälle ja astui herransa luo. Niin Elisa kysyi häneltä: "Mistä tulet, Geehasi?" Hän vastasi: "Palvelijasi ei ole käynyt missään". Elisa sanoi hänelle: "Eikö minun henkeni kulkenut sinun kanssasi, kun eräs mies kääntyi vaunuissansa sinua vastaan? Oliko nyt aika ottaa hopeata ja hankkia vaatteita, öljytarhoja, viinitarhoja, lampaita, raavaita, palvelijoita ja palvelijattaria? Naemanin pitalitauti tarttuu sinuun ja sinun jälkeläisiisi ikiajoiksi." Ja Geehasi lähti hänen luotansa lumivalkeana pitalista."

2. Kun. 5:21-27

 

Geehasi sai rangaistuksen. Tänä päivänä, rangaistus niille, joilla on pahoja tarkoituksia Maestro Evangelistaa kohtaan, on kirjoitettu Psalmiin 109:1-31. Jumala ei salli kenenkään tekevän rahaa Hänen Sanansa opetuksilla ihmisille.

 

  Onko mahdollista, että todellinen Jumalan palvelija voisi olla tottelematon tai tulla jonkun suostuttelemaksi olemaan ei-kuuliainen hänelle annettua tehtävää kohtaan?

 

  Luemme toisen tapauksen Pyhästä Raamatusta, joka vastaa tähän kysymykseen ja selkeyttää asiaa, kuten on paljastettu:

 

"Mutta Beetelissä asui vanha profeetta; ja hänen poikansa tuli ja kertoi hänelle kaiken, mitä Jumalan mies sinä päivänä oli tehnyt Beetelissä ja mitä hän oli puhunut kuninkaalle. Kun he olivat kertoneet sen isällensä, kysyi heidän isänsä heiltä, mitä tietä hän oli mennyt. Ja hänen poikansa olivat nähneet, mitä tietä Juudasta tullut Jumalan mies oli lähtenyt. Silloin hän sanoi pojilleen: "Satuloikaa minulle aasi". Ja kun he olivat satuloineet hänelle aasin, istui hän sen selkään ja lähti Jumalan miehen jälkeen ja tapasi hänet istumassa tammen alla. Ja hän kysyi häneltä: "Sinäkö olet se Juudasta tullut Jumalan mies?" Hän vastasi: "Minä"."

1. Kun. 13:11-14

 

  Mikä oli "Jumalan miehen" tehtävä tai kutsumustyö?

 

"Ja katso, Juudasta Beeteliin tuli Herran käskystä Jumalan mies, juuri
kun Jerobeam seisoi alttarin ääressä polttamassa uhreja. Ja hän huusi alttaria kohti Herran käskystä ja sanoi: "Alttari, alttari, näin sanoo Herra: Katso, Daavidin suvusta on syntyvä poika, nimeltä Joosia. Hän on teurastava sinun päälläsi uhrikukkulapapit, jotka polttavat uhreja sinun päälläsi, ja sinun päälläsi tullaan polttamaan ihmisten luita." Ja hän antoi sinä päivänä ennusmerkin, sanoen: "Ennusmerkki siitä, että Herra on puhunut, on tämä: alttari halkeaa, ja tuhka, joka on sen päällä, hajoaa". Kun kuningas Jerobeam kuuli Jumalan miehen sanan, jonka hän huusi alttaria kohti Beetelissä, ojensi hän kätensä alttarilta ja sanoi: "Ottakaa hänet kiinni". Silloin hänen kätensä, jonka hän oli ojentanut häntä vastaan, kuivettui, eikä hän enää voinut vetää sitä takaisin
." 1. Kun. 13:1-4

 

 

  Kuninkaaseen iskeytyi tauti. Ja:

 

"Ja alttari halkesi ja tuhka hajosi alttarilta, niin kuin Jumalan mies Herran käskystä oli ennusmerkin antanut. Silloin kuningas puhkesi puhumaan ja sanoi Jumalan miehelle: "Lepytä Herraa, Jumalaasi, ja rukoile minun puolestani, että minä voisin vetää käteni takaisin". Ja Jumalan mies lepytti Herraa; niin kuningas voi vetää kätensä takaisin, ja se tuli entiselleen. Ja kuningas puhui Jumalan miehelle: "Tule minun kanssani kotiini virkistämään itseäsi; minä annan sinulle lahjan". Mutta Jumalan mies sanoi kuninkaalle: "Vaikka antaisit minulle puolet linnastasi, en minä tulisi sinun kanssasi. Tässä paikassa en minä syö leipää enkä juo vettä." 1. Kun. 13:5-8

 

"Ja alttari halkesi" - tämä oli "Jumalan miehen" tehtävä, hän ei saanut matkata tulotietänsä takaisin. Tehtävää tai määräystä, joka on annettu, pitäisi totella.

 

"Sillä niin käski minua Herra sanallansa, sanoen: Älä syö leipää, älä juo vettä äläkä palaa samaa tietä, jota olet tullut." Ja hän meni toista tietä eikä palannut samaa tietä, jota oli tullut Beeteliin." 1. Kun. 13:9-10

 

  Tämä oli tehtävä, joka oli annettu "Jumalan miehelle". Hän lähti Beeteliin.

 

"Mutta Beetelissä asui vanha profeetta; ja hänen poikansa tuli ja kertoi hänelle kaiken, mitä Jumalan mies sinä päivänä oli tehnyt Beetelissä ja mitä hän oli puhunut kuninkaalle. Kun he olivat kertoneet sen isällensä, kysyi heidän isänsä heiltä, mitä tietä hän oli mennyt. Ja hänen poikansa olivat nähneet, mitä tietä Juudasta tullut Jumalan mies oli lähtenyt. Silloin hän sanoi pojilleen: "Satuloikaa minulle aasi". Ja kun he olivat satuloineet hänelle aasin, istui hän sen selkään ja lähti Jumalan miehen jälkeen ja tapasi hänet istumassa tammen alla. Ja hän kysyi häneltä: "Sinäkö olet se Juudasta tullut Jumalan mies?" Hän vastasi: "Minä". Hän sanoi hänelle: "Tule kanssani minun kotiini syömään". Hän vastasi: "En voi palata enkä tulla sinun kanssasi, en voi syödä leipää enkä juoda vettä sinun kanssasi tässä paikassa, sillä minulle on tullut sana, Herran sana: 'Älä syö leipää äläkä juo vettä siellä, älä myöskään tule takaisin samaa tietä, jota olet mennyt'". Hän sanoi hänelle: "Minäkin olen profeetta niin kuin sinä, ja enkeli on puhunut minulle Herran käskystä, sanoen: 'Vie hänet kanssasi takaisin kotiisi syömään leipää ja juomaan vettä'". Mutta sen hän valhetteli hänelle." 1. Kun. 13:11-18

 

  "Vanha profeetta" tuli ja puhui "Jumalan miehelle". Hän sanoi "Jumalan miehelle", että tulisi hänen tykönsä taloon ja söisi siellä, koska enkeli oli hänelle niin kertonut.

 

Se mitä "Jumalan mies" ei tiennyt, oli se, että kollegaProfeettansa testasi häntä ja hän suostui menemään hänen kanssaan. Mitä tapahtui seuraavaksi?

"Niin tämä palasi hänen kanssansa ja söi leipää ja joi vettä hänen kodissaan. Mutta heidän istuessaan pöydässä tuli Herran sana profeetalle, joka oli tuonut hänet takaisin."

1. Kun. 13:19-20

 

  Ruokailun jälkeen "vanha profeetta" myönsi testanneensa "miestä", koska Jumalan Sanan oli siinä tarkoituksessa hänelle tullut:

 

"Ja hän huusi Juudasta tulleelle Jumalan miehelle, sanoen: "Näin sanoo Herra: Koska sinä olet niskoitellut Herran käskyä vastaan etkä ole noudattanut sitä määräystä, jonka Herra, sinun Jumalasi, sinulle antoi," 1. Kun. 13:21

 

  Aivan kuten Jumala on Sanonut, kun sinä tottelet mitä on määrätty - Siunaus. Ja jos et - Kirous. Nämä ovat Jumalan antamat erimerkit, jotka ovat kirjoitetut Pyhään Raamattuun.

 

"vaan olet palannut syömään leipää ja juomaan vettä siinä paikassa, josta sinulle oli sanottu: 'Älä siellä syö leipää äläkä juo vettä', niin älköön sinun ruumiisi tulko isiesi hautaan"." 1. Kun. 13:22

 

  Tämä on yksi niistä rangaistuksista, joka on annettu niille, jotka ovat tottelemattomia Jumalan Sanalle, kirous. Entä mitä tapahtui seuraavaksi?

 

"Ja kun hän oli syönyt leipää ja juonut, satuloi hän aasin profeetalle, jonka hän oli tuonut takaisin. Kun tämä oli lähtenyt, kohtasi hänet leijona tiellä ja tappoi hänet. Ja hänen ruumiinsa oli pitkänään tiellä, ja aasi seisoi hänen vieressään, ja leijona seisoi ruumiin ääressä. Ja katso, siitä kulki ohitse miehiä, ja he näkivät ruumiin pitkänään tiellä ja leijonan seisomassa ruumiin ääressä. He menivät ja puhuivat siitä kaupungissa, jossa vanha profeetta asui. Kun profeetta, joka oli palauttanut hänet tieltä, kuuli sen, sanoi hän: "Se on se Jumalan mies, joka niskoitteli Herran käskyä vastaan. Sen tähden Herra on antanut hänet leijonalle, ja se on ruhjonut ja tappanut hänet sen Herran sanan mukaan, jonka hän oli hänelle (varoittaen) puhunut." 1. Kun. 13:23-26

 

  Tämä osoittaa meille, että Jumalan Käskyjä pitää noudattaa, jotta tulisi siunatuksi. Älä jätä Hänen antamiaan Käskyjä noudattamatta.

 

"Ja hän puhui pojilleen, sanoen: "Satuloikaa minulle aasi". Ja he satuloivat. Ja hän lähti ja löysi hänen ruumiinsa, joka oli pitkänään tiellä, ja aasin ja leijonan seisomasta ruumiin ääressä; leijona ei ollut syönyt ruumista eikä myöskään ruhjonut aasia." 1. Kun. 13:27-28

 

  Älä antaudu toisten vakuutteluihin, tottele sitä mitä sinulta on pyydetty. Ei ystäviä, ei sukulaisia, kuten on määrätty, tottele ainoastaan Jumalan Sanaa.

 

"Niin profeetta otti Jumalan miehen ruumiin, pani sen aasin selkään ja vei sen takaisin; ja vanha profeetta tuli kaupunkiin pitämään valittajaisia ja hautaamaan häntä. Ja hän pani ruumiin omaan hautaansa; ja he pitivät valittajaiset hänelle ja huusivat: "Voi, minun veljeni!" 1. Kun. 13:29-30

 

"Voi, minun veljeni!" - Tämä on tapa, jolla profeetat viittaavat toisiinsa. Lue Ilmestyskirja 22:8-10

Ja:

 

"Ja kun hän oli haudannut hänet, sanoi hän pojilleen näin: "Kun minä kuolen, niin haudatkaa minut siihen hautaan, johon Jumalan mies on haudattu, ja pankaa minun luuni hänen luittensa viereen. Sillä toteutuva on sana, jonka hän Herran käskystä huusi Beetelissä olevaa alttaria vastaan ja kaikkia Samarian kaupungeissa olevia uhrikukkulatemppeleitä vastaan." Ei tämänkään jälkeen Jerobeam kääntynyt pahalta tieltään, vaan teki taas uhrikukkulapapeiksi kaikenkaltaisia miehiä kansan keskuudesta. Kuka vain halusi, sen hän vihki papin virkaan, ja niin siitä tuli uhrikukkulapappi. Ja tällä tavalla tämä tuli synniksi Jerobeamin suvulle ja syyksi siihen, että se hävitettiin ja hukutettiin maan päältä." 1. Kun. 13:31-34

 

  Maestro Evangelistan antama ohje on totella ja olla uskollinen Jumalan Käskyille; mitä tahansa on sen opetus, niin se on kaikki. Älä mene annetun ulkopuolelle, älä lisää, äläkä poista siitä mitään. Tarkkaile itseäsi, ettet tee virhettä Jumalan opetuksen ja Käskyjen tottelevaisessa noudattamisessa. Toimi siten, että kaikki voivat tulla siunatuiksi Hänen kauttaan.

 

Pettäjät ja Petetyt