TODELLINEN JA AITO JEESUS, JONKA JUMALA TAHTOO KOKO MAAILMAN TUNTEVAN 31.5.2014 Osa 2

 

 

Kun uskonnot ovat aivopesseet meidät hyväksymään ilman kritiikiä, että Jumala muka salli "synnittömän" Jeesuksen kuolla meidän edestämme, on sama kuin tekisi Jumalasta valehtelijan. Uskonnot saivat sen näyttämään siltä, kuin Jumala olisi rikkonut Hänen oman lakinsa 5. Mooseksen kirja 24:16 ja jopa tekivät HÄNET olemaan epäoikeudenmukainen Jumala, koska Hän salli niin kutsutun synnittömän miehen tulla nöyryytetyksi ja tapetuksi kuin "pedon" muiden syntien puolesta. Uskonnot ovat laittaneet meidät ylistämään Jeesusta, joka (perustuen Jumalan profetiaan 2. Samuel 7:12-14) oli Jumalan rankaisema hänen omien väärintekojensa takia, eikä meidän syntiemme, niin kuin apostolit väittävät.

 

Minkä muun tapahtuman apostolit loihtivat esiin koskien Jeesusta:

 

Jeesuksen kasteen aikana:

 

"Ja katso, taivaista kuului ääni, joka sanoi: "Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mielistynyt." Matteus 3:17

 

Apostolit kirjoittivat, että Jeesuksen kasteen aikana taivaasta kuului ääni, joka puhui Jeesuksen olevan Hänen Poikansa.

 

Maestron kysymys: Voimmeko me kuulla Jumalan äänen?

 

"Ja he sanoivat Moosekselle: Puhu sinä meidän kanssamme, niin me kuulemme. Älköön Jumala puhuko meidän kanssamme, ettemme kuolisi (tai silloin me kuolemme)." 2. Moos. 20:19

 

"Älköön Jumala puhuko meidän kanssamme, tai silloin me kuolemme" - Sinä aikakautena Israelin kansa todisti kauhistettavia ihmeitä, kun he kuulivat Jumalan puhuvan, niin että he vapisivat pelosta. He valitsivat Profeetta Mooseksen olemaan se yksi henkilö, joka puhuu Jumalalle ja Mooses vuorostaan puhuu asiat heille.

 

Sen johdosta, kun Israelilaiset pyysivät Profeetta Moosesta puhumaan Jumalan puolesta silloisena aikana, mikä oli Jumalan säädös/määräys aina siitä ajasta lähtien?

 

"On tapahtuva aivan niin, kuin sinä Herralta, sinun Jumalaltasi, anoit Hoorebilla, silloin kun seurakunta oli koolla ja sanoit: 'Älköön minun enää suotako kuulla Herran, minun Jumalani, ääntä älköönkä nähdä tätä suurta tulta, etten kuolisi'." 5. Moos. 18:16

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, painos:

 

For this is what you asked of the LORD your God at Horeb on the day

of the assembly when you said, "Let us not hear the voice of the

LORD our God nor see this great fire anymore, or we will die."

Deuteronomy 18:16 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Sillä tämä on se mitä te pyysitte HERRALTA teidän Jumalaltanne Horeb-vuorella, kun olitte yhdessä kokoontuneina ja te sanoitte, "Älä anna meidän enää kuulla HERRAN Jumalamme ääntä, emmekä myöskään nähdä mahtavaa tulta enää, tai me kuolemme."

5. Moos. 18:16

 

"Älä anna meidän enää kuulla HERRAN Jumalamme ääntä, emmekä myöskään nähdä mahtavaa tulta enää, tai me kuolemme." - Profeetta Mooses muistutti Israelilaisia heidän pyynnöstään, ettei Jumala enää puhuisi heille suoraan.

 

Mitä Jumala sanoi?

  

"Ja HERRA sanoi minulle: 'Mitä he ovat puhuneet, on oikein puhuttu."

5. Moos. 18:17

 

Tässä, Jumala VAHVISTAA, että siinä on totuus mitä Israelin kansa sanoi, että he kuolevat, mikäli he kuulevat Hänen äänensä. Tästä syystä, aina siitä lähtien, Jumala välittää Hänen sanomansa Hänen kansalleen Israelille Hänen profeettojensa kautta.

 

Siten ollen, että kun apostolit sanovat kuulleensa Jumalan äänen, se ei ole totta, sillä he eivät kuolleet kyseisen tapahtuman aikana, vaan elivät kertoakseen tarinaa. He ovat tehneet Jumalasta valehtelijan. Apostolit ovat tehneet väärän tiedonannon tai todistuksen siitä, mitä todella tapahtui Jeesukselle!

 

Nyt sinä saatat kysyä - Mikäli Jeesus on tehnyt syntiä Jumalaa kohtaan väittämällä olevansa Jumalan poika, niin kuinka hän kykeni tekemään sen kaltaisia ihmeitä?

 

Me olemme lukeneet Mooseksen laista 5. Moos. 13:1-4, että ihmeet eivät ole merkki siitä, että henkilöllä olisi Jumalalta saatu auktoriteetti tai arvovalta ja erityisesti silloin kun hän saarnaa tekemiensä ihmeiden jälkeen, jotka ovat olleet Jumalan käskyjen vastaisia; siten ollen se ainoastaan osoittaa, että Jeesuksen ihmeet eivät olleet Jumalalta peräisin.

 

Koska ne eivät olleet Jumalalta, niin keneltä sitten?

 

Luemme ilmestyksen, jonka Jumala näytti Hänen profeetalleen kuin Moosekselle:

 

"Niin perkele sanoi hänelle: "Jos sinä olet Jumalan Poika, niin sano tälle kivelle, että se muuttuu leiväksi". Luukas 4:3

 

Suomalainen raamatunkäännös vuodelta 1992:

 

"Silloin Paholainen sanoi hänelle: "Jos kerran olet Jumalan Poika, niin käske tämän kiven muuttua leiväksi." Luukas 4:3

 

Paholainen haastoi Jeesuksen muuttamaan kiven leiväksi; Paholaisella on voima tehdä se. Jeesuksella ei ollut voimaa tehdä sellaista tekoa, yksinkertaisesti siksi, että hän oli ihminen. Paholainen tiesi hänet täysin, että hän ei ole "Jumalan poika"; ja mikäli Jeesus olisi todella ollut "Jumalan poika", niin Paholaisen ei olisi tarvinnut kysyä tai pyytää Jeesusta todistamaan itsestään tai osoittamaan asemansa, sillä se olisi ollut loukkaus. Mutta kuinka Jeesus vastasi Paholaiselle?

 

"Jeesus vastasi hänelle: "Kirjoitettu on: 'Ei ihminen elä ainoastaan leivästä'." Luukas 4:4

Jeesus vastasi Paholaiselle epäsuorasti, aivan kuin hän olisi sanonut, ettei kykene tekemään sitä. Paholainen tiesi, ettei hänellä ollut voimaa ja siksi Paholainen teki tarjouksen…

"Ja perkele vei hänet korkealle vuorelle ja näytti hänelle yhdessä tuokiossa kaikki maailman valtakunnat ja sanoi hänelle: "Sinulle minä annan kaiken tämän valtapiirin ja sen loiston, sillä minun haltuuni se on annettu, ja minä annan sen, kenelle tahdon." Luukas 4:5-6

 

Saatana voitti Adamin ja Eevan Edenin Puutarhassa ja pari kärsi karkoitusrangaistuksen, ei Saatana. Maailma annettiin Saatanalle ja jos se ei olisi totta, Jeesus olisi kyllä korjannut Paholaista tämän väitteensä johdosta. Kyseessä oli Paholainen, joka lupasi maailman Jeesukselle, ja millä ehdolla?

 

"Jos sinä siis kumarrut minun eteeni, niin tämä kaikki on oleva sinun." Luukas 4:7

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, painos:

 

"So if you worship me, it will all be yours." Luke 4:7 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Joten mikäli ylistät minua, niin se kaikki on oleva sinun." Luukas 4:7

 

Maestro Eraño M. Evangelista sanoo: Se on kirjoitettu Pyhään Raamattuun; kyseessä oli Paholainen, joka tarjosi maailman voimaa ja kunniaa Jeesukselle. Jotta me saisimme tietoomme tuliko tarjous hyväksytyksi, pohtikaamme tätä seuraavaa teoreettista kysymystä:

 

Saatana sanoi, että maailma on annettu sille, mikäli hän on tarjonnut ja antanut sen Jeesukselle, niin onko maailma yhä Saatanan? Ei ole enää. Missä tai kenen se on nyt? Se on nyt Jeesuksen hallussa, sen, joka on vastaanottanut sen. Nyt, koska Saatana sanoi maailman olleen annetun sille, niin maailman tulisi kutsua Saatanaa, mutta on kysyttävä, kenen puoleen maailma rukoilee tällä hetkellä? Ketä he kutsuvat avuksi? Jeesusta! Hyväksyikö hän Saatanan asettaman tarjouksen vai ei?

 

Hän hyväksyi tarjouksen ja hän teki tämän sen jälkeen kun hän oli tehnyt väärin Jumalan sanaa, 2. Samuel 7:12-14 kohtaan. Jeesus ylisti Saatanaa matkimalla sitä mitä Saatana teki Jumalan sanan suhteen,

 

Esimerkkinä: 

 

"Ja HERRA Jumala käski ihmistä sanoen: Syö vapaasti kaikista muista paratiisin puista, mutta hyvän- ja pahantiedon puusta älä syö, sillä sinä päivänä, jona sinä siitä syöt, pitää sinun kuolemalla kuoleman."

1. Moos. 2:16-17

 

Jumala käski Adamia, että hän voisi syödä kaikkia Puutarhan hedelmiä, säästäen tai jättäen hedelmän " hyvän- ja pahantiedon puusta". Mikäli hän siitä söisi, sen seurauksena hän varmasti tulisi kuolemaan.

 

"Syö vapaasti" - Tämä oli käsky, jonka Jumala antoi Adamille, "Vapaa Tahto".

 

Millä tavalla Saatana koettelee, asettaa kiusauksen?

 

"Mutta käärme oli kavalin kaikista kedon eläimistä, jotka Herra Jumala oli tehnyt; ja se sanoi vaimolle: Onko Jumala todellakin sanonut: 'Älkää syökö kaikista paratiisin puista'?" 1. Moos. 3:1

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos: 

 

"Now the serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord God had made. He said to the woman, "Did God really say, 'You must not eat from any tree in the garden'?" Genesis 3:1 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Sitten, käärme oli kaikista Jumalan tekemistä eläimistä kaikkein katalin ja ovelin. Hän sanoi naiselle, "Sanoiko Jumala todella, ´Te ette saa syödä puutarhan mistään puusta?" 1. Moos. 3:1

 

Tapa, jolla Saatana tekee petoksensa, on kumota tai kääntää Jumalan käskyt vastakkaisiksi!

 

Mitä nainen sanoi käärmeelle?

 

"Niin vaimo vastasi käärmeelle: Me saamme syödä muiden puiden hedelmiä paratiisissa, mutta sen puun hedelmästä, joka on keskellä paratiisia, on Jumala sanonut: 'Älkää syökö siitä älkääkä koskeko siihen, ettette kuolisi.'" 1. Moos. 3:2-3

 

Tapa ylistää Jumalaa on "totella" Hänen käskyjään.

 

Eeva tiesi asian olevan toisin ja kun hän sanoi "tai te kuolette", niin mitä käärme sanoi Eevalle?

  

Niin käärme sanoi vaimolle: Ette suinkaan (varmasti) kuole; 1. Moos. 3:4

 

Saatanan tie tai tapa tehdä petoksensa, on kumota tai kääntää Jumalan Käskyt päinvastaiseksi.

 

Joten, kun Adam ja Eeva lankesivat Saatanan petokseen, hän sai auktoriteetin hallita maailmaa. Siten ollen Paholainen tai Saatana omasi auktoriteetin tarjota maailmaa Jeesukselle, ja määränä oli onnistuneesti houkutella petokseen hänet (Jeesus).

 

Kuitenkin, silloin Adamin aikana oli vain yksi laki, joten Saatana ainoastaan kumosi yhden Jumalan lain. Nyt Jeesuksen aikana oli Kymmenen käskyä ja Jeesuksen täytyi kumota ne kaikki, kuten oli määrä, koska hän ylisti Saatanaa.

 

Mitä Jeesus teki? Hän kumosi tai muutti Jumalan käskyt toisensuuntaisiksi aivan kuten Saatana teki. Tässä esimerkit:

 

1. Kun hän muutti Jumalan Kymmenen Käskyä kahteen (Matteus 22:34-40, vrt. 5. Mooseksen kirja 4:2)

2. Hän saarnasi, että henkilön tulee VIHATA hänen vanhempiaan, mikäli tahtoo seurata häntä, sen sijaan että hän olisi saarnannut Jumalan käskyä vanhempiensa kunnioittamisesta (Luukas 14:25-26 vrt. 5. Mooseksen kirja 5:16)

3. Hän rikkoi Jumalan Sapatin tekemällä ihmeitä tuona kyseisenä päivänä ja jopa esitti valheellisia väitteitä Jumalan lakeja vastaan (Luukas 14:1-6 vrt. 5. Mooseksen kirja 5:12-14)

4. Hän laittoi ihmiset ylistämään hänen omaa nimeään, sen sijaan, että olisi valaissut hänen kanssaisraelilaisiaan koskien Jumalan Nimeä Kuningas Salomon rakentaman Huoneen/Talon/Temppelin kautta! (Johannes 3:18 vrt. 2. Samuel 7:12-14).

 

Lue:

 

http://www.thename.ph/thename/testimony/jes11-en.html ja/orhttp://www.thenameonline.info/thename/testimony/jes11-en.html sekä https://kotisivukone.fi/app/www/suurinimi.kotisivukone.com/jeesuksen-voima

 

Ja siten me voimme nähdä kuinka Jeesus ylisti Saatanaa. Kun Jeesus epäonnistui saavuttamaan tittelin "Jumalan Poika", jonka Jumala lupasi aikaisemmin Salomolle, hän valitsi hyväksyä tarjouksen olla poika, mutta tällä kertaa se oli toisenlainen jumala-Saatana!

 

Jeesus ei seurannut sitä mitä Mooses teki ja tämä on se, että alistuen nöyrästi hyväksyy hänen omat väärintekonsa. Jeesus valitsi Saatanan pitkäaikaisen tarjouksen. Hän seurasi Saatanaa ja levitti tämän opetuksia kääntäen Jumalan lait ylösalaisin. Tämän takia Jeesus, hänen palvelustyönsä aikana, puhui vastakkaista kuin mitä Jumala oli käskenyt Hänen laeissaan ja erityisesti koskien Hänen Nimeään ja hän teki sen kaltaisia ihmeitä, jotka hän oli saanut Saatanalta, Jumalan Sapatin päivänä, joka oli vakava rikkomus!

 

Ihmiskunta tuli haudan vakavasti Jeesuksen harhaanjohtamaksi ja pettämäksi ylistämään muuta tai toista jumalaa ja joka sitten johti kärsimykseen Jumalan kirouksen alaisena!

 

Koska Jeesus nyt hyväksyi Saatanan tarjouksen ja ylisti sitä kääntämällä Jumalan sanat ja käskyt toisenlaisiksi sekä johdatti ihmiskunnan seuraamaan hänen valheellisia opetuksiaan Jumalan opetusten sijaan - mitä Jeesus toi meidän maailmaamme?

  

"Tulta minä olen tullut heittämään maan päälle; ja kuinka minä tahtoisinkaan, että se jo olisi syttynyt!" Luukas 12:49

 

Jeesus oli se mies, joka toi ongelmat (tulen) maailmaan, se ei ollut enää Saatana! Saatana oli siirtänyt sen voiman ja auktoriteetin Jeesukselle. 

 

"Mutta minä olen kasteella kastettava, ja kuinka minä olenkaan ahdistettu, kunnes se on täytetty!" Luukas 12:50

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

But I have a baptism to undergo, and how distressed I am until it is completed! Luke12:50(NIV)   

 

Suora suomennos:

 

"Mutta minun on läpikäytävä kaste, ja kuinka ahdistunut olenkaan ennen kuin se on suoritettu/viety loppuun!" Luukas 12:50

 

"kaste" - Hänen oli määrä kuolla rangaistuksena hänen väärinteoistaa, koska hän asettui vastustamaan Jumalaa.

 

"ahdistunut" - hän oli peloissaan, koska hän joutuisi kärsimään rangaistuksen, kuten oli profetoitu ja kuolemaan siihen.

 

Uskonnot sanovat hänen tuoneen rauhan maan päälle, toiko hän?

  

"Luuletteko, että minä olen tullut tuomaan maan päälle rauhaa? Ei, sanon minä teille, vaan eripuraisuutta." Luukas 12:51

 

Jeesus ei tuonut rauhaa; hän aiheutti kaikki ongelmat aina siitä päivästä alkaen kun hän tuli hänen kansansa keskuuteen ja levitti pahan maailmaan! Minkälaista hajotusta ja eripuraa hän aiheutti?

 

"Sillä tästedes riitautuu viisi samassa talossa keskenään, kolme joutuu riitaan kahta vastaan ja kaksi kolmea vastaan, isä poikaansa vastaan ja poika isäänsä vastaan, äiti tytärtänsä vastaan ja tytär äitiänsä vastaan, anoppi miniäänsä vastaan ja miniä anoppiansa vastaan."

Luukas 12:51-52

 

Jeesus toi eripuran ja hajotuksen ihmisten keskuuteen aloittaen yksilön omasta perhekunnasta. Tämän takia jopa meidän kodeissamme on eripuraa. Meillä on perheitä, jonka jäsenet kuuluvat eri kirkkoihin ja uskontoihin, ja kuitenkin ne kaikki kutsuvat aivan samaa Jeesusta. Tästä syystä, vaikka me elämme kaiki tällä yhdellä planeetalla, me olemme jakautuneita toisiamme vastaan, kun kyseessä on meidän tietomme ja tuntemuksemme Jumalan suhteen. Jeesus teki ja sai aikaan tämän konfliktin ja vastakkainasettelun.

 

Kuinka Jeesus aiheutti kyseisen hajotuksen/eripuran?

  

"Niin muutamat fariseuksista sanoivat: "Se mies ei ole Jumalasta, koska hän ei pidä sapattia." Toiset sanoivat: "Kuinka voi syntinen ihminen tehdä senkaltaisia tunnustekoja?" Ja he olivat keskenänsä eri mieltä." Johannes 9:16

 

"Se mies ei ole Jumalasta, koska hän ei pidä sapattia." Toiset sanoivat: "Kuinka voi syntinen ihminen tehdä senkaltaisia tunnustekoja?" Ja he olivat keskenänsä eri mieltä." - Kumoamalla Jumalan lait, Jeesus sai asetettua ihmiskunnan toisiaan vastaan, riitelemään toistensa kanssa hänen opetuksistaan!

 

(Koska Jeesus myönsi tuoneensa eripuraa, eikä rauhaa, se myös tarkoittaa, että hän ei ole "Rauhan Ruhtinas/Prinssi"), kuten on profetoitu Jesaja 9:6-7. Klikkaa jonkin seuraavan linkkin kautta:

  

http://thename.ph/thename/revelations/isaiah9-en.html ja http://thenameonline.info/thename/revelations/isaiah9-en.html) sekä https://kotisivukone.fi/app/www/suurinimi.kotisivukone.com/mahtava-jumala-ja-rauhan-prinssi-jesaja-95-11.5.2014

 

Jeesus on ollut jo pitkään kuolleena ja kuitenkin hänen valheelliset opetuksensa ovat levinneet ympäri maailman. Kenelle Jeesus siirsi petoksen tekemisen voiman, jonka hän sai Saatanalta?

 

Silloin kun Jeesus oli vielä elossa, mitä hän antoi opetuslapsilleen?

 

"Niin hän kutsui kokoon ne kaksitoista ja antoi heille voiman ja vallan kaikkia riivaajia vastaan ja voiman parantaa tauteja. Ja hän lähetti heidät julistamaan Jumalan valtakuntaa ja parantamaan sairaita."  Luukas 9:1-2

 

Jeesus antoi opetuslapsilleen hänen voimansa, sen saman voiman, jonka hän oli vastaanottanut Saatanalta. Tämä sama voima oli sitten siirretty uskonnoille Jeesuksen apostolien ja opetuslapsien toimesta.

 

Tämän voiman avulla uskonnot kykenevät johtamaan maailman ihmisiä harhaan, uskomaan heidän opetuksiaan ja kaikkea koskien Jeesusta, mukaan lukien he opetukset, jotka eivät ole totta. On kiistaa ja erimielisyyttä uskontojen keskuudessa, mitä tulee opetukseen koskien Jumalaa ja Jeesusta. Tämä on syy sille, miksi eri uskonnot jatkavat taistelua toisiaan vastaan aina meidän aikaamme asti.

 

Niiden väärintekojen vuoksi, joita Jeesus teki, minkälaisen rangaistuksen hän vastaanotti Jumalalta?

 

Muistakaamme, että Jumala sanoi Samuelin kirjassa 7:14, että jos Jeesus, kun hän on Daavidin poika, kun hän tekee vääryyden, hän tulee kohtaamaan rangaistuksensa ihmisten käsien kautta hakkaamisin, ruoskimisin ja ristiinnaulitsemalla. Minkälaisen rangaistuksen hän joutui kärsimään ihmisten käsissä?

 

"Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Miksi olet kaukana, et auta minua, et kuule valitukseni sanoja? Jumalani, minä huudan päivällä, mutta sinä et vastaa, ja yöllä, enkä voi vaieta." Psalmi 22:2-3

 

Tämä oli profetia, joka annettiin Daavidille enemmän kuin 700 vuotta ennen Jeesuksen tuloa; Daavidin Psalmi kuvaa rangaistusta, jonka "Ihmisen poika" tai Daavidin jälkeläinen kohtaa, mikäli hän syyllistyy väärintekoon, rikokseen.

 

Mitä muita asioita on kirjoitettu Jeesuksesta?

 

"Minun voimani on kuivettunut kuin saviastian siru, ja kieleni tarttuu suuni lakeen, ja sinä lasket minut alas kuoleman tomuun. Sillä koirat minua piirittävät, pahain parvi saartaa minut, minun käteni ja jalkani, niin kuin jalopeurat. Minä voin lukea kaikki luuni he katselevat minua ilkkuen he jakavat keskenänsä minun vaatteeni ja heittävät minun puvustani arpaa." Psalmi 22:16-19

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"My strength is dried up like a potsherd, and my tongue sticks to the roof of my mouth; you lay me in the dust of death. Dogs have surrounded me; a band of evil men has encircled me, they have pierced my hands and my feet. "I can count all my bones; people stare and gloat over me. They divide my garments among them and cast lots for my clothing." Psalm 22:15-18 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Minun voimani on kuivettunut kuin saviastia, ja minun kieleni tarttuu kitalakeeni; sinä lasket minut kuoleman tomuun. Koirat ovat piirittäneet minut; joukko pahoja miehiä on ympäröinyt minut, he ovat lävistäneet minun käteni ja jalkani. Minä voin laskea kaikki luuni; ihmiset tuijottavat ja tuntevat vahingoniloa minusta. He jakavat minun varusteeni keskenään ja heittävät arpaa vaatteistani" Psalmi 22:16-19

 

"he ovat lävistäneet minun käteni ja jalkani" - Maestro Evangelista sanoo, että Jeesus oli ristiinnaulittu, se on selkeästi kirjoitettu, että hänen kätensä ja jalkansa olivat lävistetyt!

 

Miksi hän joutuisi kärsimään kyseisen rangaistuksen? Johtuuko se hän omista väärinteoistaan?

 

"HERRA, älä rankaise minua vihassasi, älä kiivastuksessasi kurita minua. Sillä sinun nuolesi ovat uponneet minuun, sinun kätesi painaa minua. Ei ole lihassani tervettä paikkaa sinun vihastuksesi tähden eikä luissani rauhaa minun syntieni tähden. Sillä minun pahat tekoni käyvät pääni ylitse, niinkuin raskas kuorma ne ovat minulle liian raskaat. Minun haavani haisevat ja märkivät minun hulluuteni tähden. Minä käyn kumarassa, aivan kyyryssä, kuljen murheellisena kaiken päivää. Sillä minun lanteeni ovat polttoa täynnä, eikä ole lihassani tervettä paikkaa. Minä olen voimaton ja peräti runneltu (täysin murskattu), minä parun sydämeni tuskassa." Psalmi 38:2-9

 

"Minun haavani haisevat ja märkivät minun hulluuteni tähden" - Hän joutui hylätyksi ylpeytensä takia. Jeesus luki Psalmista mitä hänelle tulee tapahtuman hänen oman hulluutensa takia, että hän teeskenteli olevansa suora Jumalan Poika!

 

Kuinka suuret olivat hänen haavansa?

 

"Herra, sinun edessäsi on kaikki minun halajamiseni, eikä minun huokaukseni ole sinulta salassa. Minun sydämeni värisee, minun voimani on minusta luopunut, minun silmieni valo - sekin on minulta mennyt." Psalmi 8-10

 

"minun silmieni valo - sekin on minulta mennyt" - hakkaamisten ja ruoskimisen kovuuden ja vakavuuden takia hänen näkönsä oli vakavasti kärsinyt.

 

Kuinka pitkään Jeesus eli?

 

"Minä sanoin: Minä pidän vaelluksestani vaarin, etten kielelläni syntiä tekisi. Minä pidän suustani vaarin ja suistan sen, niin kauan kuin jumalaton on minun edessäni. Minä olin vaiti, olin ääneti, en puhunut siitä, mikä hyvä on mutta minun tuskani yltyi. Minun sydämeni hehkui minun rinnassani kun minä huokailin, syttyi minussa tuli, ja niin minä kielelläni puhuin. Herra, opeta minua ajattelemaan loppuani, ja mikä minun päivieni mitta on, että ymmärtäisin, kuinka katoavainen minä olen. Katso, kämmenen leveydeksi sinä teit minun päiväni, ja minun elämäni on sinun edessäsi niinkuin ei mitään. Vain tuulen henkäys ovat kaikki ihmiset, kuinka lujina seisokootkin. Sela" Psalmi 39:2-6

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

I said, "I will watch my ways and keep my tongue from sin; I will put a muzzle on my mouth as long as the wicked are in my presence" But when I was silent and still, not even saying anything good, my anguish increased. My heart grew hot within me, and as I meditated, the fire burned; then I spoke with my tongue: "Show me, O LORD, my life's end and the number of my days; let me know how fleeting is my life. You have made my days a mere handbreadth; the span of my years is as nothing before you. Each man's life is but a breath. Selah"

Psalm 39:1-5 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

Minä sanoin, "Minä tarkkaan tieni ja pidän kieleni synnittömänä; Minä tukin suuni niin kauan kuin jumalattomat ovat minun läheisyydessäni. Mutta vaikka minä olin ääneti ja liikkumaton, enkä sanonut edes mitään hyvää, niin tuskani lisääntyi. Minun sydämeni pullistui kuumaksi minussa ja kun minä mietiskelin, niin tuli poltti; sitten minä puhuin kielelläni: " Näytä minulle Oi HERRA, minun elämäni loppu ja päivieni lukumäärä; saata minut tietoiseksi häviävän lyhyestä elämästäni. Sinä ole tehnyt päiväni olemaan ainoastaan kämmenleveyden mittainen; elinikäli ei ole mitään verrattuna sinuun. Jokaisen ihmisen elämä on vain henkäys. Sela" Psalmi 39:2-6

 

 

"ainoastaan kämmenleveyden mittainen" - Jeesus kuoli elämänsä parhaassa vaiheessa.

 

Oliko tämä todella Jeesus?

 

"Koiruohoa he antoivat minun syödäkseni ja juottivat minulle janooni hapanviiniä." Psalmi 69:22

 

Kuten on kirjoittna Daavidin Psalmeihin, kaikki se mitä Jeesus sanoi itseään koskien, oli totta!

 

Tämä osoittaa ainoastaan sen, että apostolit kirjoittivat todella suuria valheita koskien Jeesusta ja että uskonnot kiertelevät ja vääristelevät Jumalan sanaa profetiassa 2. Samuel 7:14 sekä Psalmeissa.

 

Jumala ei koskaan sanonut, että Hän tulee lähettämän voidellun yksilön Daavidin sukulinjasta kuolemaan meidän syntiemme puolesta. Jumala selkeästi sanoi, että valittu yksikö Daavidin sukulinjasta tulee kärsimään kuvatun kaltaisen tuskallisen kuoleman, sitten kun hän syyllistyy vääryyteen.

 

Tämä todistaa myös sen, että Kristittyjen saarnaus ja paasaus koskien antiKristusta ei ole totta, sillä Jeesus itse epäonnistui velvollisuudessaan olla Kristus tai voideltu Kuningas hänen kansalleen Israelille, koska hän syyllistyi vääryyteen/pahaan tekoon/syntiin.

 

Kuinka me tiedämme, että Jeesuksen julma kuolema on todiste siitä, että hän epäonnistui olemaan Kristus tai oleman "valittu voideltu yksilö" hänen kansalleen Israelille? Lukekaamme toinen kappale Psalmeista:

 

 "Ja kuitenkin sinä hylkäsit voideltusi ja pidit häntä halpana ja olet vihastunut häneen." Psalmi 89:39

 

 Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

"But you have rejected, you have spurned, you have been very angry with your ANOINTED ONE." Psalm 89:38 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Mutta Sinä hylkäsit hänet, Sinä torjuit hänet halveksien, Sinä olet ollut erittäin vihainen SINUN VOIDELLULLESI" Psalmi 89:39

 

 "SINUN VOIDELLULLESI" - ja tämä tarkoittaa Messiasta tai Kristusta - ei ketään muuta kuin Jeesusta, sillä hän on viimeinen Daavidin sukulinjasta, jolla oli mahdollisuus olla Israelin Kuningas!

 

"Sinä olet särkenyt kaikki hänen muurinsa, olet pannut raunioiksi hänen linnoituksensa. Kaikki tienkulkijat ovat häntä ryöstäneet, hän on joutunut naapuriensa häväistäväksi." Psalmi 89:40-41

 Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

"You have renounced the covenant with your servant and have defiled his crown in the dust. You have broken through all his walls and reduced his strongholds to ruins." Psalm 89:39-40 NIV

 Suora suomennos:

"Sinä olet luopunut liitostasi sinun palvelijasi kanssa ja olet saastuttanut ja turmellut hänen kruununsa tomuun. Sinä olet rikkonut kauttaaltaan kaikki hänen muurinsa ja alentanut hänen linnoituksensa raunioiksi." Psalmi 89:40-41

Jeesus oli viimeinen Daavidin sukulinjasta ja ainoa Salomon jälkeen, joka oli valittu täyttämään ja saattamaan voimalliseksi profetia 2. Samuel 7:12-14.

  

"Kaikki tienkulkijat ovat häntä ryöstäneet, hän on joutunut naapuriensa häväistäväksi. Sinä olet korottanut hänen vihollistensa oikean käden, olet tuottanut ilon kaikille hänen vihamiehillensä." Psalmi 89:42-43

 

Tämä on se mitä tapahtui Jeesukselle, miehelle jonka piti olla Israelin Kuningas - hän joutui pilkatuksi ja häväistyksi, kuten on kirjoitettu:

 

"ja väänsivät orjantappuroista kruunun, panivat sen hänen päähänsä ja ruovon hänen oikeaan käteensä, polvistuivat hänen eteensä ja pilkkasivat häntä ja sanoivat: "Terve, juutalaisten kuningas!"
30 Ja he sylkivät häntä, ottivat ruovon ja löivät häntä päähän.
31 Ja kun he olivat häntä pilkanneet, riisuivat he häneltä vaipan, pukivat hänet hänen omiin vaatteisiinsa ja veivät hänet pois ristiinnaulittavaksi."

 

Jatkaaksemme:

 

"Sinä olet kääntänyt takaisin hänen miekkansa terän etkä ole sodassa pitänyt häntä pystyssä. Sinä olet tehnyt hänen loistostansa lopun ja olet syössyt maahan hänen valtaistuimensa. Sinä olet lyhentänyt hänen nuoruutensa päivät, olet hänet häpeällä peittänyt." Psalmi 89:42-43

 

"Sinä olet lyhentänyt hänen nuoruutensa päivät" - Jeesus kärsi julman rangaistuksen ja tapettiin hänen ollessaan reilun 30-vuotias.

 

Maestro Evangelista selittää tarkoituksen sanoille "kolmas päivä", jotka Jeesus sanoi: 

 

"Ja hän otti tykönsä ne kaksitoista ja sanoi heille: "Katso, me menemme ylös Jerusalemiin, ja kaikki on täysin toteutuva, mitä profeettain kautta on kirjoitettu Ihmisen Pojasta..." Luukas 18:31

 

 Miksi Jeesus sanoi tällä tavalla?

 

"Sillä hänet annetaan pakanain käsiin, ja häntä pilkataan ja häväistään ja syljetään; ja ruoskittuaan he tappavat hänet, Luukas 18:32-33

 

Kaikki se mitä Jeesus mainitsi (kuten oli profetoitu) myös tapahtui, kuten on kirjoitettuna Psalmien kirjaan, koska hän syyllistyi vääryyteen, eikä täyttänyt hänen tehtäväänsä Jumalaa ja hänen kansaansa kohtaan.

 

Ja Jeesus jatkoi:

 

"…ja kolmantena päivänä hän nousee ylös." Luukas 18:33

 

Ymmärsivätkö apostolit sen tarkoituksen, mitä hän sanoi? 

 

"Mutta he eivät ymmärtäneet tästä mitään, ja tämä puhe oli heiltä niin salattu, etteivät he käsittäneet, mitä sanottiin (mitä Jeesus puhui)." Luukas 18:34

 

Kun Jeesus sanoi, että koska hän oli tehnyt rikoksen, niin hän tulisi kohtaamaan rangaistuksen ja hänet tapettaisiin, ja hänen kansansa tiesi siitä. Mutta kun hän sanoi, että "kolmantena päivänä hän nousee ylös", ja tämä oli se osa, jota hänen opetuslapsensa eivät ymmärtäneet. Tämä on se osa missä siitä huolimatta, että hän seuraa Saatanaa, niin Jeesus puhuu nyt hänen tehtävästään Jumalalta, jonka täyttämisessä hän epäonnistui; ja toinen mies tultaisiin lähettämään Jumalan taholta ja toimesta jatkamaan ja saattamaan päätökseen keskeneräiseksi jäänyt tehtävä. Ja jotta tuo mies voisi onnistuneesti saattaa päätökseen Jeesuksen täyttämättä jääneen tehtävän, hänen täytyy ensin ilmoittaa ja paljastaa todellinen Jeesus ja tämän tulevan valitun tulo on oleva symbolinen "kolmas päivä".

 

Mitä tarkoittaa tuo "kolmas päivä", kuten Jeesus sanoi?

 Ja jälleen me luemme Psalmeista:

 

 

"Sillä tuhat vuotta on sinun silmissäsi niinkuin eilinen päivä, joka meni ohitse, ja niinkuin öinen vartiohetki." Psalmi 90:4

 

"Kolmas päivä", jonka Jeesus mainitsi ja jota hänen opetuslapsensa eivät ymmärtäneet, perustuu "tuhansiin vuosiin" ja on Jumalan taholta tarkasteltuna ainoastaan ´päivä´. Siten, kun Jeesus puhui nousemisesta "kolmantena päivänä", niin hän ei tarkoittanut hänen itsensä kirjaimellisesti nousevan kuolleista kolmen päivän jälkeen, vaan enemminkin hän puhui tulevansa paljastetuksi totuudenmukaisesti kolmannen milleniumin tai vuosituhannen aattona hänen kuolemansa jälkeen. Meidän nykyisenä aikakautenamme!

 

Mikä on tapahtuva kolmantena "päivänä" tai ensimmäisinä vuosina kolmatta milleniumia/vuosituhatta?

 

"Minä, Jeesus, lähetin enkelini todistamaan näitä teille seurakunnissa. Minä olen Daavidin juurivesa ja hänen suvustansa, se kirkas kointähti." Ilmestyskirja 22:16

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"I, Jesus, have sent my angel to give you this testimony for the churches. I am the Root and the Offspring of David, and the bright Morning Star."

Revelation 22:16 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Minä, Jeesus olen lähettänyt minun enkelini antamaan sinun kauttasi tämän todistuksen kirkoille. Minä olen Daavidin Juuriverso ja Jälkeläinen, ja kirkas Aamun Tähti." Ilmestyskirja 22:16

 

Jeesus sanoi lähettävänsä "enkelin" - Jeesus ei ole tulossa! Kyseessä on "enkeli", joka on Jeesuksen lähettämä ja tulee todistamaan "kirkoille" (ihmisille, jotka uskovat Jeesukseen) selventääkseen, että hän (Jeesus) on ainoastaan Daavidin "Juuri ja Jälkeläinen" tai samaan sukulinjaan kuuluva sekä myös kirkas "aamun tähti".

 

Tulevan Jeesuksen "enkelin" merkki on, että hän on paljastava tai todistava kaikille, että Jeesus on vain Daavidin juuri ja jälkeläinen sekä kirkas aamun tähti.

 

"Enkeli" ei ole Jeesuksen vihollinen, joka on asetettu tuhoamaan hänen (Jeesuksen) maine. "Enkeli" yksinkertaisesti vain paljastaa tai ilmoittaa kaikille, mitä Jeesus on lähettänyt hänet tekemään. Ja se on selkeyttää ja kirkastaa, että kauan sitten, Jeesus on jo tunnustanut olevansa "Daavidin Juuri ja Jälkeläinen, sekä kirkas Aamun Tähti".

 

Kuka on paljastanut ja ilmoittanut nettisivujen, www.thename.ph ja www.thenameonline.info kautta aidon ja todellisen Jeesuksen identiteetin perustuen hänen omaan tunnustukseensa?

 

Kyseessä on Maestro Eraño Martin Evangelista, joka on ilmoittanut Jeesuksen oleva "Daavidin Juuriverso ja Jälkeläinen". Tämä tarkoittaa sitä, että Jeesus on ainoastaan Daavidin jälkeläinen Kuningas Salomon jälkeen, kuten Jumala on puhunut 2. Samuelin kirjassa 7:12-14. Tämä esitys tai selonteko ei ole lähtöisin uskonnoilta, sillä he saarnaavat Jeesuksen olevan "Jumalan Poika", eli se identiteetti jonka Jeesus halusi ja unelmoi syvästi hänen kansansa hyväksyvän, mutta juuri sen takia hän joutui rangaistuksi ja tapetuksi!

 

Nyt kun Maestro Evangelista on jo ilmoittanut, että Jeesus on vain Daavidin jälkeläinen, kuten Jumala on puhunut 2. Samuel 7:12-14, niin mikä profetia (Raamatun kirjoituksista) astuu nyt voimalliseksi? Koko maailman täytyy panna merkille, että juuri tämä ilmestys (osoittaen Jeesuksen olevan vain Daavidin poika, joka teki väärin teon) on todella Jumalalta. Että Maestro Evangelista ei ole Jeesuksen vihollinen, vaan juuri se Jumalan lähettämä mies paljastamaan tai ilmoittamaan meille, mitä todella tapahtui Jeesukselle.

 

 "Tuonela tuolla alhaalla liikkuu sinun tähtesi, ottaaksensa sinut vastaan, kun tulet. Se herättää haamut sinun tähtesi, kaikki maan johtomiehet, nostattaa valtaistuimiltansa kaikki kansojen kuninkaat." Jesaja 14:9

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The grave below is all astir to meet you at your coming; it rouses the spirits of the departed to greet you - all those who were leaders in the world; it makes them rise from their thrones - all those who were kings over the nations. " Isaiah 14:9 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Hauta sinun alapuolellasi on valmis ottamaan sinut vastaan tulosi hetkellä; se nostattaa vainajien henget sinua tervehtimään - kaikki nuo, jotka olivat johtajia maailmassa; se saa heidät nousemaan valtaistuimiltaan - kaikki nuo, jotka hallitsivat kansojen yli kuninkaina."Jesaja 14:9

 

 Tämä on se tapahtuma, jonka aika on kun koko maailma tietää ja tuntee kuka Jeesus todella on, kuten on ilmoittanut Jumalan profeetta kuin Mooses, Maestro Evangelista!

 

"se saa heidät nousemaan valtaistuimiltaan" - uskontojen, maiden ja organisaatoiden johtajat tulevat olemaan yllättyneitä oppiessaan aidon Jeesuksen identiteetin www.thename.ph or www.thenameonline.info ja www.suurinimi.com

 

Mitä he sanovat?

 

"Kaikki he lausuvat ja sanovat sinulle: 'Myös sinä olet riutunut niin kuin mekin, olet tullut meidän kaltaiseksemme'." Jesaja 14:10

 

Toinen käännös, New King James Version, Uusi Kuningas Jaakon Laitos, Painos:

 

 "They all shall speak and say to you: 'Have you also become as weak as we? Have you become like us? Isaiah 14:10 (NKJV)

 

Suora suomennos:

 

"He kaikki alkavat puhumaan ja sanovat sinulle: ´Onko sinustakin tullut heikko, kuten meistä? Onko sinusta tullut niin kuin me olemme?Jesaja 14:10

 

 He tulevat sanomaan, että heidän odotuksensa ja ajatuksensa koskien Jeesusta ovat olleet todella kaukana totuudesta. Että he ovat olleet väärässä heidän omissa olettamuksissaan sen suhteen, että Jeesus olisi voimakas persoona, enkeleitä korkeampi, synnitön ja täydellinen - ja vain nyt huomatakseen hänen olleen ainoastaan mies, ihminen.

 

Alas tuonelaan on vaipunut sinun komeutesi, sinun harppujesi helinä; sinun allasi ovat vuoteena madot, toukat ovat peittonasi." Jesaja 14:11

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"All your pomp has been brought down to the grave, along with the noise of your harps; maggots are spread out beneath you and worms cover you" Isaiah 14:11 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kaikki sinun loistosi on laskettu alas hautaan, sinun äänekkäästi soivien harppujesi kanssa; toukat ovat levittäytyneet sinun allesi ja madot peittävät sinut."Jesaja 14:11

 

"Kaikki sinun loistosi on laskettu alas hautaan" - Ne sanat Jeesuksen olemisesta kirjaimellinen Jumalan poika ovat olleet vain mahtipontisia ja pöyhkeileviä väitteitä ja se on se, mikä myös johti hänet julmaan kuolemaansa!

 

"madot peittävät sinut" - Jeesus kuoli - ei noussut enää uudelleen vastoin jokaisen odotuksia.

 

Kuinka meidän tulee kutsua Jeesusta nyt, kun hän on täysin paljastettu olevan vain Daavidin poika, joka joutui Jumalan rankaisemaksi?

 

"Kuinka olet taivaalta pudonnut, sinä kointähti, aamuruskon poika! Kuinka olet maahan syösty, sinä kansojen kukistaja!" Jesaja 14:12

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"How you have fallen from heaven, O morning star, son of the dawn! You have been cast down to the earth, you who once laid low the nations." Isaiah 14:12 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kuinka olet taivaasta pudonnut, Oi aamun tähti (kointähti), aamuruskon poika! Sinut on heitetty alas maahan, sinä, joka kerran alistit kansakuntia!"Jesaja 14:12

 

Hänet tullaan nyt tuntemaan nimellä aamun tähti! Ja tämä aamun tähti toisen version mukaisesti:

 

"Kuinka olet taivaalta pudonnut, sinä kointähti, aamuruskon poika! Kuinka olet maahan syösty, sinä kansojen kukistaja!" Jesaja 14:12

 

King James Version (KJV), Kuningas Jaakon Laitos/Painos:

 

"How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning!

How art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations!"
Isaiah 14:12 (KJV)

   

Suora suomennos:

 

"Miten sinä olet taivaalta pudonnut, sinä Lusifer, aamuruskon poika!
Miten sinä olet kaatunut maahan, joka annoit heikentää kansakuntia!"

 Jesaja 14:12

 

Uskonnot ovat tarkoituksenmukaisesti yrittäneet piilottaa "aamun tähden" todellisen identiteetin. He ovat esittäneet ja muuttaneet identiteetin "Lusiferiksi".  He tekivät jopa tarinoita joiden kautta tästä Lusiferista tuli Saatana, mutta todellisuudessa se on kaikki kertomaa profetiasta koskien Jeesusta. Tämä profetia tulee saavuttamaan täyttymyksensä sitten, kun aito profeetta kuin Mooses ilmestyy ja paljastaa hänet. Uskontojen pahat teot totuuden piilottamisesta ja vääristelystä ovat paljastaneet Jeesuksen vielä enemmän ja nyt Jeesus tullaan tuntemaan Lusiferina.

 

Mitkä ovat ne mahtipontiset ja pöyhkeilevät sanat, jotka Jeesus sanoi elämänsä aikana?

 

"Sinä sanoit sydämessäsi: 'Minä nousen taivaaseen, korkeammalle Jumalan tähtiä minä istuimeni korotan ja istun ilmestysvuorelle, pohjimmaiseen Pohjolaan." Jesaja 14:13

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos

 

"You said in your heart," I will ascend to heaven; I will raise my throne above the stars of God; I will sit enthroned on the mount of assembly, on the utmost heights of the sacred mountain." Isaiah 14:13 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Sinä sanoit sydämessäsi: 'Minä nousen taivaaseen, korkeammalle Jumalan tähtiä minä istuimeni korotan; Minä istun kruunattuna kokoontumisen vuorella, korkeimmissa korkeuksissa pyhällä vuorella." Jesaja 14:13

 

Todellisuudessa se oli Jeesus, joka sanoi nuo sanat Pyhässä Raamatussa:

 

"Mutta tästedes Ihmisen Poika on istuva Jumalan voiman oikealla puolella." Silloin he kaikki sanoivat: "Sinä siis olet Jumalan Poika?" Hän vastasi heille: "Tepä sen sanotte, että minä olen"." Luukas 22:69-70

 

  Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"But from now on, the Son of Man will be seated at the right

hand of the mighty God. "They all asked, "Are you then the Son of God?"

He replied, "You are right in saying I am."

Luke 22:69-70 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Mutta tästä lähtien, Ihmisen Poika tulee istumaan Mahtavan Jumalan oikealla puolella. "He kaikki kysyivät, "Oletko sinä sitten Jumalan Poika?" Hän vastasi, "Te olette oikeassa sanoessanne, että minä olen." Luukas 22:69-70

 

Jeesus oli erittäin kunnianhimoinen. Hän halusi mennä ylös taivaaseen sekä myös hän halusi kansansa tuntevan ja hyväksyvän hänen olevan "Jumalan Poika".

 

Mitä muuta Jeesus sanoi?

 

"Minä nousen pilvien kukkuloille, teen itseni Korkeimman vertaiseksi." Jesaja 14:14

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"I will ascend above the tops of the clouds; I will make myself like the Most High." Isaiah 14:14 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Minä asetun pilvien huippuja korkeammalle; Minä teen itseni tärkeäksi kuin on Kaikkein Korkein."Jesaja 14:14

 

Jeesus todella halusi olla kuin Jumala. Uskontojen petosten kautta ihmiset ovat uskoneet, että Jeesus on jumalan. Hän sanoi, että hän tulee nousemaan taivaaseen. Onko hän todella taivaassa?

 

"Mutta sinut heitettiin alas tuonelaan, pohjimmaiseen hautaan." Jesaja 14:15

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"But you are brought down to the grave, to the depths of the pit."

Isaiah 14:15 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Mutta sinut heitettiin alas hautaan, syvyyksien onkaloiden syvimpään paikkaan."

Jesaja 14:15

 

Aivan kuten on profetoitu, hän kuoli hänen osalleen langetetun rangaistuksen seurauksena väärintekojensa takia.

 

 "Jotka sinut näkevät, ne katsovat pitkään, tarkastavat sinua: 'Onko tämä se mies, joka järisytti maan, järkytti valtakunnat," Jesaja 14:16

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Those who see you stare at you, they ponder your fate:

"Is this the man who shook the earth and made kingdoms tremble,"

Isaiah 14:16 (NIV)

 

 Suora suomennos:

 

"Nuo, jotka näkevät sinut, tuijottavat sinua pitkään, he ihmetellen arvioivat kohtaloasi: "Onko tämä se mies, joka järisytti maata ja sai kuningaskunnat vapisemaan," Jesaja 14:16

"Nuo, jotka näkevät sinut, tuijottavat sinua pitkään, he ihmetellen arvioivat kohtaloasi" - Tämä tapahtuu juurikin tämän ilmestyksen kautta ja voimalla, ihmiset alkavat nyt pohtimaan heidän toiveidensa pettämää Jeesuksen kohtaloa.

 

 "Onko tämä se mies" - tarkoittaen "kirkas aamun tähti" tai Lusifer ei ole Saatana, vaan mies, ihminen, Jeesus!

 

Kaikki tulevat sanomaan tämän miehen olleen hajotuksen ja kärsimyksen aiheuttaja, jota me koemme juuri tällä hetkellä!

 

"(mies) joka teki maanpiirin erämaaksi ja hävitti sen kaupungit, joka ei päästänyt vankejansa kotiin?'" Jesaja 14:17

 

"the man who made the world a desert, who overthrew its cities and would not let his captives go home?"

Isaiah 14:17 (NIV)

 

"vankejansa" - ne, jotka ovat laittaneet uskonsa Jeesukseen.

 

"Kansojen kuninkaat kaikki lepäävät kunniassa, kukin kammiossansa. Mutta sinä olet kaukana haudastasi, pois viskattuna niinkuin hylkyvesa, olet peittynyt surmattujen, miekalla lävistettyjen, kiviseen kuoppaan suistuneitten alle, olet kuin tallattu raato." Jesaja 14:18-19

 

Hän kuoli, eikä todellakaan noussut ylös kuolleista. Mikä oli hänen muu syntinsä? 

 

"Et sinä saa yhtyä heidän kanssaan haudassa, sillä sinä olet maasi hävittänyt, kansasi tappanut. Ei ikinä enää mainita pahantekijäin sukua." Jesaja 14:20

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"you will not join them in burial, for you have destroyed your land and killed your people. The offspring of the wicked will never be mentioned again." Isaiah 14:20 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"et tule liittymään heihin hautaamisen kautta, sillä sinä olet maasi tuhonnut ja tappanut sinun kansasi. Pahojen jälkeläisiä ei tulla enää koskaan mainitsemaan." Jesaja 14:20

 

"et tule liittymään heihin hautaamisen kautta" - Jeesus on yhä naulittuna ristille kirkkojen seinällä.

 

Onko "aamun tähti" Saatana, kuten uskonnot ovat kertoneet?

 

"Ja suuri lohikäärme, se vanha käärme, jota perkeleeksi ja saatanaksi kutsutaan, koko maanpiirin villitsijä, heitettiin maan päälle, ja hänen enkelinsä heitettiin hänen kanssansa." Ilmestyskirja 12:9

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

The great dragon was hurled down—that ancient serpent called the devil, or Satan, who leads the whole world astray. He was hurled to the earth, and his angels with him.
Revelation 12:9 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Suuri lohikäärme heitettiin alas - se muinainen käärme, jota on kutsuttu paholaiseksi, tai saatanaksi, joka johdattaa koko maailman eksyksiin. Hänet heitettiin maahan ja hänen enkelinsä hänen kanssaan." Ilmestyskirja 12:9

 

Selkeästi, on olemassa vain yksi Saatana, joka on myös Lohikäärme, käärme ja Paholainen. Saatana ei ole "mies, ihminen", kuten uskonnot ovat ajatelleet sen olevan. Luemme jälleen:

 

"Ja hän otti kiinni lohikäärmeen, sen vanhan (muinaisen) käärmeen, joka on perkele (paholainen) ja saatana, ja sitoi hänet tuhanneksi vuodeksi" Ilmestyskirja 20:2

 

Pyhä Raamattu on johdonmukainen koskien Saatanan identiteettiä. Kuka myönsi olevansa "aamun tähti"?

 

"Minä, Jeesus, lähetin enkelini todistamaan näitä teille seurakunnissa. Minä olen Daavidin juurivesa ja hänen suvustansa, se kirkas kointähti." Ilmestyskirja 22:16

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"I, Jesus, have sent my angel to give you this testimony for the churches. I am the Root and the Offspring of David, and the bright Morning Star."

Revelation 22:16 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Minä, Jeesus olen lähettänyt minun enkelini antamaan sinun kauttasi tämän todistuksen kirkoille. Minä olen Daavidin Juuriverso ja Jälkeläinen, ja kirkas Aamun Tähti." Ilmestyskirja 22:16

 

"Enkeli" tai sanansaattaja on se yksi, joka on paljastava aidon Jeesuksen: Että hän on vain "Daavidin juuri ja jälkeläinen" sekä myös "kirkas aamun tähti". Tämä on lopullinen ilmestys Jeesuksesta.

 

Siten, Jeesuksen todellinen identiteetti on ilmoitettu meidän aikanamme, kolmantena päivänä, joka tarkoittaa kolmannen vuosituhannen ensimmäisiä vuosia.

 

Sinä saatat kysyä, miksi sana "Enkeli" oli käytetty Ilmestyskirja 22:16 viittaamaan Maestro Evangelistan auktoriteettiin paljastaa Jeesus.

 

Ihmiset ovat uskontojen harhaanjohtamia ajattelemaan, että aina kun on kirjoitettuna "Enkeli" Raamattuun, niin se yleisimmissä tapauksissa tarkoittaa hengellistä olentoa, joskus siivellistä.

 

 Onko se niin?

 

Luemme Hosea 12:5:

 

"Hän taisteli enkelin kanssa ja voitti, hän itki ja rukoili tätä. Beetelissä tämä löysi hänet ja puhui siellä meidän kanssamme." Hoosea 12:5

 

Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

 "He struggled with the angel and overcame him; he wept and begged for his favor. He found him at Bethel and talked with him there"                                       

Hosea 12:4 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Hän kamppaili enkelin kanssa ja voitti hänet; hän itki ja rukoili saadakseen tämän suosion. Hän löysi hänet Beetelistä ja keskusteli siellä hänen kanssaan" Hoosea 12:5

 

Hosea 12:4 me voimme lukea, että Jaakob kamppaili Jumalan Enkelin kanssa.

 

Miltä tämä enkeli näyttää?

 

"Ja Jaakob jäi yksinänsä toiselle puolelle. Silloin painiskeli hänen kanssaan muuan mies päivän koittoon saakka." 1. Moos. 32:24

 

Muistatko sinä, että "mies" paini Jaakobin kanssa?

 

"Ja kun mies huomasi, ettei hän häntä voittanut, iski hän häntä lonkkaluuhun, niin että Jaakobin lonkka nyrjähti hänen painiskellessaan hänen kanssaan. Ja mies sanoi: Päästä minut, sillä päivä koittaa. Mutta hän vastasi: En päästä sinua, ellet siunaa minua."

 

When the man saw that he could not overpower him, he touched the socket of Jacob's hip so that his hip was wrenched as he wrestled with the man. Then the man said, "Let me go, for it is daybreak." But Jacob replied, "I will not let you go unless you bless me."

Genesis 32:25-26 (NIV)

 

On aivan selvää, että "mies" (ei siivellinen olento), jonka kanssa Jaakob paini, oli "enkeli". Siten ollen, termi "Enkeli" jota on käytetty Ilmestyskirja 22:16, ei välttämättä viittaa hengelliseen olentoon, vaan puhuu ja tarkoittaa Jumalan lähettämää miestä, joka on tulossa julistamaan Hänen sanomaansa.

 

Siten Ilmestyskirja 22:16 puhuu miehestä (jonka Jeesus on maininnut aikaisemmin, silloin kun hän oli vielä elossa) ja jonka Jumala tulee lähettämään antamaan todistuksen tai paljastamaan totuuden kuka Jeesus todellisuudessa on; miksi hän oli Jumalan lähettämä; että hän on vain Daavidin juuriverso ja jälkeläinen, joka tulee johdattamaan meidät todellisuuteen ja ymmärrykseen, että hän on se halveksittu kirkas aamun tähti, josta on puhuttu Vanhan Testamentin profetioissa.

 

Me voimme nyt ymmärtää sen, että on vain yksi mies (EIVÄT kaikki ihmiset), jolle on annettu auktoriteetti Jumalalta, selittää Jeesuksen todellinen luonto, olemus sekä tehtävä Jumalalta.

 

Ystävällsesti, ole muistutettu, että Ilmestyskirja oli Jumalan käskemänä kirjoitettu profeetta Johanneksen (Patmokselta) toimesta monia vuosia Jeesuksen kuoleman jälkeen. Tämä julkisesti esittelee sen tosiasian, että kyseessä ei ole elävä Jeesus, joka puhui Ilmestyskirja 22:16, vaan kyseessä on ennemminkin muistutus siitä, mitä Jeesus on sanonut koskien tulevaa sanansaattajaa (silloin kun hän vielä oli elossa). Jumala on lähettävä miehen todistamaan hänestä ja jatkamaan hänen keskeneräiseksi jäänyttä tehtäväänsä Jumalalta. Tätä puolta asiaa ei ole koskaan korostettu hänen apostoliensa toimesta heidän kirjoituksissaan ja he ovat kirjoittaneet monia todistuksia ja lausuntoja Jeesuksesta ja Jumalasta!

 

 Kuka kirjoitti Ilmestyskirjan?

 

Onko hän Jeesuksen apostoli, kuten uskonnot väittävät?

 

Maestro Evangelista ilmoittaa tai paljastaa Ilmestyskirjan kirjoittajan todellisen identiteetin:

  

"Ja minä, Johannes, olen se, joka tämän kuulin ja näin. Ja kun olin sen kuullut ja nähnyt, minä lankesin maahan kumartuakseni sen enkelin jalkojen eteen, joka tämän minulle näytti. Ja hän sanoi minulle: "Varo, ettet sitä tee; minä olen sinun ja sinun veljiesi, profeettain, kanssapalvelija, ja niiden, jotka ottavat tämän kirjan sanoista vaarin; kumartaen rukoile Jumalaa (Ylistä Jumalaa!)." Ilmestyskirja 22:8-9

 

"sinun veljiesi, profeettain" - Uskonnot ovat olettaneet, että kirjan kirjoittaja oli mies, jota he kutsuvat nimellä "Johannes, Jumalainen", apostoli. Kuitenkin, Ilmestyskirjan oli kirjoittanut Johannes Patmokselta, joka oli myös Jumalan profeetta.

 

"Ylistä Jumalaa!" - Ei Jeesusta. Maestro Eraño Evangelista sanoo: Mikäli Jeesus olisi onnistuneesti täyttänyt hänen tehtävänsä, kuten se oli kirjoitettuna profetioihin; niin ei olisi ollut enää tarvetta kirjoittaa Ilmestyskirjaa.

 

Kuka on tämä sanansaattaja ja kuinka Jeesus puhuttelee häntä?

 

Mutta ennen sitä, salli meidän jakaa se, minkä takia me luemme apostoleiden kirjoituksia - tämä ei johdu siitä, että se olisi totuus koskien Jeesusta, vaan sen vuoksi, että he ovat kirjoittaneet puolitotuuksia koskien Jeesusta. Tästä syystä jokainen sana, jonka apostolit ovat kirjoittaneet Jeesuksen sanoista, niin profeetta kuin Mooses (Maestro Evangelista) osoittaa meille Jumalan sanat, jotka profeetat ovat aikaisemmin kirjoittaneet, vahvistaakseen sen mitä Jeesus on todella sanonut ja sen mitä apostolit ovat kirjoittaneet asiasta ja onko se totta vai ei.

 

Menemme seuraavaan:

 

"Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni."  Johannes 14:15

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:


"
If you love me, you will obey what I command. " John 14:15 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Jos te rakastatte minua, te tottelette mitä minä käsken. Johannes 14:15

 

"Jos te rakastatte minua, te tottelette mitä minä käsken" - Jeesus esittää kohteliaan pyynnön niille, jotka häntä rakastavat, että he tottelisivat mitä hän on aikeissa sanoa.

 

"Ja minä olen rukoileva Isää, ja hän antaa teille toisen Puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti, totuuden Hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä; mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy (asuu) teidän tykönänne ja on teissä oleva." Johannes 14:16-17

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:


"And I will ask the Father, and he will give you another Counselor to be with you forever- the Spirit of truth. The world cannot accept him, because it neither sees him nor knows him. But you know him, for he lives with you and will be in you. John 14:16-17 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Ja minä pyydän Isältä, ja Hän antaa tielle toisen Neuvonantajan olemaan teidän kanssanne ikuisesti - Totuuden Hengen. Maailma ei voi häntä hyväksyä, koska se ei näe eikä tunne häntä. Mutta te tunnette hänet, sillä hän asuu teidän kanssanne ja on oleva teissä." Johannes 14:16-17

 

"Ja minä pyydän Isältä, ja Hän antaa tielle toisen Neuvonantajan olemaan teidän kanssanne ikuisesti" - Jeesus pyysi Jumalalta "toista" ottamaan hänen tehtävänsä vastaan. Kun Jeesus puhui "toisesta Neuvonantajasta", hän puhui silloin tulevasta tai toisesta henkilöstä. Miksi uskonnot eivät ole opettaneet "toisesta Neuvonantajasta", joka on tulossa?

 

"olemaan teidän kanssanne ikuisesti" - Jeesus itse sanoi, että Neuvonantajan sanoma Jumalalta tulee olemaan se, joka on kanssamme ikuisesti. Tämä tarkoittaa ainoastaan sitä, että Jeesus puhui tulevasta Jumalan sanansaattajasta ja hän ei ole kukaan muu kuin profeetta kuin Mooses.

 

Mitä "Neuvonantaja" tuo?

 

"totuuden Hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä; mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva." Johannes 14:17

 

"totuuden henki" - tämä on "Neuvonantajaksi" kutsutun miehen merkki, hän tulee ja paljastaa totuuden Jumalasta ja lisäksi totuuden Jeesuksesta.

"maailma ei voi ottaa vastaan" - Kun aito "Jeesuksen Neuvonantaja" tulee, niin maailma ei kykene helposti hyväksymään sitä totuutta, jonka hän tuo Jumalalta, että Jeesus teki syntiä!

"koska se (maailman ihmiset) ei näe häntä eikä tunne häntä;" - Koska aito neuvonantaja tulee aikana jolloin koko maailma on jo uskontojen aivopesemä heidän omassa versiossaan kuka profeetta kuin Mooses on ja kuka Jeesuksen neuvonantaja on. Kristityille tämä "neuvonantaja on "Pyhä Henki", kun taas Muslimeille tämä on Muhammed.

"on teissä oleva" - "Neuvonantaja" on varmasti tuleva Jeesuksen nimessä, miksi? "Neuvonantaja" on tuova totuuden, joka sisältää todistuksen Jeesuksesta, kuten se on kirjoitettu Pyhään Raamattuun. Jeesus on sanonut ja tehnyt monia asioita hänen elämänsä aikana. Apostolit ja uskonnot ovat myös sanoneet monia asioita eri tavalla, kuin mitä hän on sanonut aikaisemmin. He eivät tiedä totuutta koskien Jeesusta Pyhästä Raamatusta, koska he eivät ole niitä, jotka Jumala on ennalta lähettänyt maailmaan selittämään nämä asiat.

Kuinka me tiedämme, että Jeesus viittasi juuri tulevaan profeettaan kuin Mooses, kun hän puhui koskien tulevaa Neuvonantajaa?

"Mutta Puolustaja (Neuvonantaja), Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut." Johannes 14:26

"Mutta Neuvonantaja, Pyhä Henki" - Jeesus sanoi, että tuleva Neuvonantaja on Pyhä Henki; kauan aikaa sitten, Kristityt tulivat vedetyksi uskomaan, että Jeesus viittasi johonkin toiseen kokonaisuuteen. Oppikaamme nyt totuus koskien tätä asiaa:

Lukekaamme uudelleen koskien Pyhää Henkeä:

"Miehet, veljet, sen raamatunsanan piti käymän toteen, jonka Pyhä Henki on Daavidin suun kautta edeltä puhunut Juudaasta, joka rupesi niiden oppaaksi, jotka ottivat kiinni Jeesuksen." Apostolien teot 1:16

 

  On kirjoitettu, että Pyhä Henki puhui Daavidin suun kautta.

 

Takaisin Raamattuun,

 

 "Sinä, joka Pyhän Hengen kautta, isämme Daavidin, sinun palvelijasi, suun kautta, olet puhunut: 'Miksi pakanat pauhaavat ja kansat turhia ajattelevat (juonivat)?" Apostolien teot 4:25

  

   Tutkikaamme ja määrittäkäämme Pyhän Hengen todellista merkitys, joka puhui Daavidin suun kautta:

 

 "Nämä olivat Daavidin viimeiset sanat: Näin puhuu Daavid, Iisain poika, näin puhuu korkealle korotettu mies, Jaakobin Jumalan voideltu, ihana Israelin ylistysvirsissä: "Herran Henki on puhunut minulle, ja hänen sanansa on minun kielelläni;" 2. Sam. 23:1-2

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"These are the last words of David:"The oracle of David son of Jesse, the oracle of the man exalted by the Most High, the man anointed by the God of Jacob, Israel's singer of songs: "The Spirit of the LORD spoke through me; his word was on my tongue." II Samuel 23:1-2 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Nämä ovat Daavidin viimeiset sanat: "Daavidin Iisain pojan profetia, viisauden lähde, jonka on korottanut Kaikkein Korkein, mies, jonka on voidellut Jaakobin Jumala, Israelin laulujen sepittäjä ja laulaja: "HERRAN Henki puhui minun kauttani; Hänen Sanansa oli minun kielelläni." 2. Sam. 23:1-2

 

   Pyhä Henki tarkoittaa yksiselitteisesti Jumalan Sanaa, eikä suinkaan kolmatta persoonaa kolminaisuudesta, kuten uskonnot ovat olettaneet ja opettaneet heidän seuraajilleen.

 

  Ainoastaan meidän aikanamme Pyhän Hengen todellinen merkitys on vastattu ja kaikki uskontojen sanomiset asiaan liittyen eivät ole totta.

      

   Jälleen Maestro Evangelista selittää: Pyhä Henki, joka puhui Daavidin suun kautta, oli Daavidille annettu Jumalan Sana. Henki tarkoittaa sanaa - syy miksi se on Pyhä, on siksi, että se tulee Jumalalta. Tämän takia kun me sanomme Pyhä Henki; me sanomme Jumalan sana.

 

Onko totta, että Pyhä Henki tarkoittaa vain ja ainoastaan Jumalan sanaa, joka oli asetettuna Jumalan profeetan suuhun?

 

"Ja tämä on minun liittoni heidän kanssansa, sanoo HERRA: minun Henkeni, joka on sinun päälläsi (sinussa), ja minun sanani, jonka minä suuhusi panen (olen laittanut suuhusi), eivät väisty (poistu) sinun suustasi, eivät lastesi suusta eivätkä lastesi lasten suusta, sanoo HERRA, nyt ja iankaikkisesti." Jesaja 59:21

 

"minun Henkeni, joka on sinussa, ja minun sanani, jonka minä olen laittanut suuhusi" - Asia on erittäin selkeä, Pyhä Henki on ainoastaan Jumalan sana, jonka Jumala on laittanut Hänen palvelijoidensa, profeettojen suuhun. Siten ollen, kun Jeesus sanoi Neuvonantajan olevan myös Pyhä Henki, hän tarkoittaa, että Neuvonantaja on mies, jonka suuhun Jumala on laittanut Hänen sanansa tai pyhän hengen (hänen suuhunsa) ja hän ei ole kukaan muu kuin profeetta kuin Mooses!

 

Luemme seuraavaan:

 

 "Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua. Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille." 5. Moos. 18:18-19

 

 Jumala on puhunut aikaisemmin 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19 YHDESTÄ profeetasta, jonka Hän lähettää kuin Mooseksen; jonka suuhun Hän laittaa Hänen sanansa tai PYHÄN HENKENSÄ (tämä tarkoittaa sitä, että valitun henkilön ei tarvitse opiskella Raamattua omin päin, sillä Jumala Itse ohjeistaa häntä koskien Hänen sanaansa) SEKÄ tulee puhumaan Hänen Nimessään tai ilmoittamaan Hänen Nimensä.

 

Tämä on syy sille, miksi Jeesus sanoi, että Neuvonantajalla on Pyhä Henki tai Jumalan sana, koska hän viittasi tulevaan profeettaan kuin Mooses, josta Jumala on kertonut ennakolta 5. Moos. 18:18-19.

 

Koska Jeesus viittaa toiseen Puolestapuhujaan tai Neuvonantajaan kuin profeetta Mooses, niin tämä tarkoittaa sitä, että apostolit tekivät väärän todistuksen koskien Jeesuksen olemisesta profeetta kuin Mooses Apostolien teoissa 3:22. Tämä osoittaa, että apostolien kirjoitukset siitä, miksi Jumala lähetti Jeesuksen, EIVÄT OLE totta ensinkään.

 

Mitä Jeesus myös sanoi koskien tulevaa "Neuvonantajaa"?

 

"Mutta kun Puolustaja tulee, jonka minä lähetän teille Isän tyköä, totuuden Henki, joka lähtee Isän tyköä, niin hän on todistava minusta." Johannes 15:26

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"When the Counselor comes, whom I will send to you from the Father, the Spirit of truth who goes out from the Father, he will testify about me. John 15:26 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kun Neuvonantaja tulee, jonka minä lähetän teille Isän tyköä, Totuuden Hengen, joka lähtee ulos jatkamaan Isän tyköä, hän tulee todistamaan minusta." Johannes 15:26

 

"Kun Neuvonantaja tulee, jonka minä lähetän teille Isän tyköä" - Neuvonantaja tai profeetan kuin Mooseksen auktoriteetti puhua Jeesuksesta tulee Jumalalta, koska se, mitä hän puhuu Jeesuksesta, tulee Jumalalta Itseltään.

 

"Totuuden Hengen, joka lähtee ulos jatkamaan Isän tyköä, hän tulee todistamaan minusta." - Neuvonantaja tai Profeetta kuin Mooses tulee todistamaan Jeesuksesta.

 

Miksi on tarve toisen Neuvonantajan tulla todistamaan Jeesuksesta?

 

  

"Jos minä itsestäni todistan, ei minun todistukseni ole pätevä. On toinen, joka todistaa minusta, ja minä tiedän, että se todistus, jonka hän minusta todistaa, on pätevä." Johannes 5:31-32

 

"Jos minä itsestäni todistan, ei minun todistukseni ole pätevä." - Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki se mitä Jeesus sanoi häntä itseään koskien, on yhä tuntematonta, riippumatta siitä, onko se totta vai ei.

 

"On toinen, joka todistaa minusta, ja minä tiedän, että se todistus, jonka hän minusta todistaa, on pätevä." - Aito Jeesus tullaan tuntemaan tulevan Neuvonantajan todistuksen kautta, sillä hänen ilmestyksensä koskien Jeesusta tulee ja perustuu siihen, mitä Jumala on käskenyt häntä näyttämään Raamatun kirjoituksista.

 

Ja mikä on tämä todistus koskien Jeesusta, joka on pätevä ja voimallinen?

 

"Minä, Jeesus, lähetin enkelini todistamaan näitä teille seurakunnissa. Minä olen Daavidin juurivesa ja hänen suvustansa, se kirkas kointähti." Ilmestyskirja 22:16

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"I, Jesus, have sent my angel to give you this testimony for the churches. I am the Root and the Offspring of David, and the bright Morning Star."

Revelation 22:16 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Minä, Jeesus olen lähettänyt minun enkelini antamaan sinun kauttasi tämän todistuksen kirkoille. Minä olen Daavidin Juuriverso ja Jälkeläinen, ja kirkas Aamun Tähti." Ilmestyskirja 22:16

 

Tämä todistus kuuluu, että Jeesus on vain Daavidin jälkeläinen - hän ei ole Jumalan poika, vaan hän on seuraava Kuningas Salomon jälkeen, kuten on mainittu profetiassa 2. Samuel 7:12:14 JA että Jeesus on profetoitu aamun tähti tai Lusifer Jesajan kirjassa 14:9-20.

 

Koska Muhammed ei todistanut Jeesuksen olevan Daavidin poika, kuten on profetoitu 2. Samuel 7:12:14 sekä myös profetiassa koskien Jeesuksen ilmestystä ja hänen paljastumistaan olevan kirkas aamun tähti tai Lusifer, kuten on profetoitu Jesaja 14:9-20, ei tapahtunut hänen (Muhammedin) elämän aikana, se ainoastaan todistaa, että aivan kuten Jeesus - Muhammed ti ole profeetta kuin Mooses, mainittu 5. Moos. 18:18-19, eikä myöskään ole Neuvonantaja, josta Jeesus puhui.

 

Mitä apostolit tekivät, että he saivat perustettua heidän suurimman petoksensa?

 

He ryöstivät Jeesuksen ruumiin ja tekivät sen näyttämään siltä kuin Jeesus olisi noussut kuolleista.

 

Lue seuraavasta linkistä:

 

http://www.thename.ph/thename/testimony/jes15-en.html

tai http://www.thenameonline.info/thename/testimony/jes15-en.html

 sekä https://kotisivukone.fi/app/www/suurinimi.kotisivukone.com/eliko-jeesus-uudelleen

 

Kun olet lukenut artikkelin jostain yllä mainituista linkeistä, sinä tulet tietoiseksi siitä, kuinka apostolit ovat tulleet paljastetuiksi heidän oman selontekonsa perusteella, että he ovat niitä, jotka varastivat Jeesuksen ruumiin ja minkä taikatempun he tekivät saaden näyttämään kuin Jeesus olisi noussut ylös.

 

Tämän me tiedämme nyt, sillä Jumala on nyt ilmoittanut sen meille Raamatun kirjoituksista Hänen profeettansa kuin Mooseksen, Maestro Eraño Martin Evangelistan kautta!

 

Kun jättää huomioimatta tämän ilmestyksen sen takia, että Maestro Evangelista on Filippiiniläinen, eikä voi siten koskaan olla profeetta kuin Mooses, koska se mitä on kirjoitettu 5. Moos. 18:18-19, puhuu Israelilaisesta profeetasta, eikä Filippiiniläisestä, kun se todellisuudessa ainoastaan osoittaa, että tuo henkilö (mies tai nainen) ei ole käyttänyt hänen ymmärrystään ensin totella mitä Jumala sanoi 5. Moos. 18:18-19, eli kuunnella profeettaa kuin Moosesta.

                                                                                                                           

Mikäli Maestro on todella Jumalan profeetta, niin Jumala myös näytti hänelle Raamatun kirjoituksista, kuinka Filippiiniläinen kuten hän on, tuli valituksi olemaan Hänen profeettansa kuin Mooses, jonka Hän tulee lähettämään puhumaan tai ilmoittamaan Hänen Nimensä.

 

 Luemme 5. Mooseksen kirjasta 18:18-19 uudelleen:

 

 "Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua. Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille." 5. Moos. 18:18-19

 

 "Profeetan minä olen herättävä heille… sinun kaltaisesi" - tässä Jumala puhuu profeetta Moosekselle tulevasta profeetasta kuin hän (Mooses), tarkoittaen että hän omaa saman (täydellisesti kattavan) auktoriteetin olla Jumalan puhemies.

 

"heidän veljiensä keskuudesta" - Jo kauan aika uskontojen oppineet ja tutkijat ovat saattanet ihmiskunnan uskomaan, että Jumala viittaa tässä siihen, että tämä tuleva profeetta on täysin Juutalainen. Kun todellisuudessa hän ei ole (Juutalainen), koska Jumala puhui aikaisemmin muista maista ja valtioista, jotka tulevat olemaan tarkasteltuina Hänen kansaansa Israel.

 

Luemme sisään siihen aiheeseen:

 

 "Sinä päivänä liittyy paljon pakanakansoja HERRAAN, ja he tulevat hänen kansaksensa, ja minä asun sinun keskelläsi, ja sinä tulet tietämään, että Herra Sebaot on lähettänyt minut sinun tykösi." Sakarja 2:11

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos: 

  

"Many nations will be joined with the LORD in that day and will become my people. I will live among you and you will know that the Lord Almighty has sent me to you." Zechariah 2:11 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Monet kansat liittyvät HERRAAN tuona päivänä ja heistä tulee minun ihmisiäni/kansani. Minä asun teidän keskuudessanne ja te tulette tietämään, että Herra Kaikkivaltias on lähettänyt minut olemaan kanssanne." Sakarja 2:11

 

 "Monet kansat liittyvät HERRAAN tuona päivänä ja heistä tulee minun ihmisiäni/kansani." - Tämä tarkoittaa, että tämän päivän Juutalaiset eivät ole juuri niitä, joita Jumala tulee tarkastelemaan olevan Hänen kansaansa Israel, vaan muut kansat myös. Koska Jumala sanoi, että profeetta kuin Mooses on tuleva "heidän (Juutalaisten) veljiensä keskuudesta", tuleva profeetta EI ole Juutalainen, vaan muukalainen. Jumala tulee harkiten katsomaan "muukalaisia" Hänen kansakseen Israel.

 

Kuinka se tapahtuu? Luemme Jumalan sanan Sakarja 13:9:

  

"Ja sen kolmannen osan minä vien tuleen; minä sulatan heidät, niinkuin hopea sulatetaan, ja koettelen heitä, niinkuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: Se on minun kansani, ja se sanoo: Herra, minun Jumalani. (He ovat minun kansani, ´ja he sanovat, ´Herra on meidän Jumalamme)" Sakarja 13:9

 

Nuo, jotka tulevat kutsumaan aidolla Nimellä Jumalaa, tullaan Jumalan taholta tarkastelemaan Hänen kansanaan.

 

Kun Jumala valitsi Maestro Evangelistan, Filippiiniläisen olemaan Hänen profeettansa "kuin Mooses", Hän ensin paljasti/ilmoitti hänelle Hänen tosi Nimensä Raamatun kirjoitusten kautta. Tämä tekee ja saa Maestro Evangelistan "kuulumaan Israelin Huoneeseen/Taloon" ja tulemaan näin Israelilaiseksi - ENSIMMÄISEKSI Jumalan uutta Israelia.

 

Koska Maestro Evangelista on Jumalan teon kautta tehty Israelilaiseksi Hänen Nimensä kautta, me voimme ymmärtää, että Jumala nosti ´profeetan kuin Mooseksen´ Israelilaisten veljien keskuudesta!

 

Jumala osoitti, että Hän on tosi ja varma Hänen sanassaan Sakarja 13:9 (että Hän tulee tarkastelemaan Hänen kansanaan niitä ihmisiä, jotka kutsuvat Hänen Nimeään), kun Hän valitsi Pakanan tai muukalaisen, Maestro Evangelistan olemaan Hänen profeettansa kuin Mooses. Jumala lähetti hänet ilmoittamaan Hänen suuren Nimensä ihmiskunnalle.

 

Siten ollen on täysin turhaa yhdenkään teologin, uskonpuolustajan, uskontojen johtajan, papin tai pastorin asettua vastustamaan näitä Maestro Evangelistan ilmestyksiä, sillä ennen kuin yksikään heidän joukostaan tekee yhtäkään selitystä koskien Jumalan sanaa, niin tuon henkilön tulee ensin todistaa, että kyseessä on Jumala, joka on laittanut Hänen sanansa hänen suuhunsa ja ettei hän ole koskaan opiskellut Raamattua. Tämä tarkoittaa sitä, että tuo kyseinen henkilö, joka puhuu vastoin Maestro Evangelistaa, täytyy ensin todistaa Raamatun kirjoitusten kautta olevansa Jumalan lähettämä profeetta kuin Mooses, koska mikäli hän ei ole, niin siten se mitä tuo henkilö puhuu, ei ole Jumalalta ja hän automaattisesti paljastaa itsensä olevan yksi todellinen väärä profeetta.

 

Maestro Evangelistan tapauksessa, hän juuri ilmoitti Raamatun kirjoitusten kautta kuinka hän on tuo sanottu profeetta kuin Mooses, kun hän ilmoitti meille todellisen ja aidon Jeesuksen ja kuinka apostolit ovat kirjoittaneent väärän todistuksen Jeesuksesta, hän ei tehnyt tätä hänen omien tutkimustensa tai opiskeluidensa tukemana, vaan sen mukaisesti, mitä Jumala on ilmoittanut hänelle kirjoituksista.

 

 Kaikkein tärkeimpänä sen lisäksi, että Maestro Evangelista on paljastanut aidon Jeesuksen, niin hän paljastaa meille myös kirjoituksista aidon Jumalan Nimen, jonka Jumala Itse ilmoitti hänelle, joka tapahtui silloin kun Hän hyväksyen teki hänet ensimmäiseksi ei-Juutalaiseksi, joka on tehty Israelilaiseksi Jumalan taholta ja siten omaa Jumalan sanan 5. Mooseksen kirja 18:18-19 täydellisesti saaneen täyttymyksensä hänessä.

 

Kuinka me tiedämme, että tämä tuleva profeetta, kuin Mooses, ei ole lähetetty ainoastaan tämän päivän Israelilaisia varten, vaan koko maailmaa varten?

 

 "Minulle tuli tämä Herran sana: "Jo ennen kuin minä valmistin sinut äidin kohdussa, minä sinut tunsin, ja ennen kuin sinä äidistä synnyit, minä sinut pyhitin; minä asetin sinut kansojen profeetaksi"." Jeremia 1:4-5

 

 "Jo ennen kuin minä valmistin sinut äidin kohdussa, minä sinut tunsin" - Jumala on maininnut hänet 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19.

 

"kansojen profeetaksi" - Hänet on lähetetty kaikille maailman ihmisille, toisin kuin Mooses ja muut profeetat, mukaan lukien Jeesus, jotka olivat lähetetyt ainoastaan Israelin kansaa varten.

 

  Tämä mainittu profeetta ei ole edes Jeremia, kuten monet raamattututkijat ovat olettaneet. Profeetta Jeremia oli myös lähetetty vain Israelin kansaa varten. Tässä jakeessa Jumala näyttää profeetta Jeremiaalle näyssä, ´profeetan kuin Mooseksen´ kutsun, josta Hän kertoi jo ennakolta 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19.

 

"Mutta minä sanoin: "Voi Herra, Herra! Katso, en minä kykene puhumaan, sillä minä olen nuori. Niin Herra sanoi minulle: "Älä sano: 'Minä olen nuori', vaan mene, kunne ikinä minä sinut lähetän, ja puhu kaikki, mitä minä käsken sinun puhua " Jeremia 1:6-7

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:


"Ah, Sovereign LORD," I said, "I do not know how to speak; I am only a child. But the LORD said to me, "Do not say, 'I am only a child.' You must go to everyone
I send you to and say whatever I command you."
Jeremiah 1:6-7 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Oi, Ylivertainen HERRA, "minä sanoin. "Minä en tiedä kuinka/mitä puhua; Minä olen vain lapsi. Mutta HERRA sanoi minulle, "Älä sano, ´minä olen vain lapsi.´ Sinun täytyy mennä kaikkien luokse, joiden luokse Minä lähetän sinut ja sanoa heille mitä tahansa Minä käsken sinua" Jeremia 1:6-7

 

"lapsi" - viittaa symboliseen lapseen. Se tarkoittaa ainoastaan, että vaikka Maestro Evangelistalla on vain vähän virallista opittua tietoa Pyhästä Raamatusta, niin hän tottelee ja palvelee Jumalan Sanaa maailman ihmisiä varten.

 

"Älä pelkää heitä, sillä minä olen sinun kanssasi ja pelastan sinut, sanoo Herra." Jeremia 1:8

 

  Profeetta kuin Mooses ilmestyy ajalla, jolloin kaikki ne, jotka ovat levittäneet valheellista opetusta Jumalasta ja Jeesuksesta, ovat voimassaan ja vakiinnuttaneet asemansa ihmisten keskuudessa. Nämä valheet ovat uskotut totena ihmisten mielissä. Ja vielä lisäksi he ovat perustaneet heidän ylistyksen huoneensa ja ovat laajentaneet heidän vaikutuksensa useisiin hallituksiin maailmassa. Tällainen ympäristö tekee miltei mahdottomaksi profeetalle kuin Mooses, täyttää Jumalan hänelle antaman tehtävän!

 

  Kuitenkin, Jumala sanoo profeetalle kuin Mooses, että Hän on hänen kanssaan. Jumala oli Mooseksen kanssa, kun hän johti Israelin kansan pois Egyptistä. Jumala tulee olemaan myös Hänen kaikille kansoille tarkoitetun profeetan kanssa, kun hän johdattaa KAIKKI maailman ihmiset ulos tai pois uskontojen valheellisista opetuksista.

 

  Kuinka hän kykenee tuomaan hänen ilmestyksensä koskien Jumalan Sanaa?

 

"Ja Herra ojensi kätensä ja kosketti minun suutani. Ja Herra sanoi minulle: "Katso, minä panen sanani sinun suuhusi." Jeremia 1:9

 

  Jumala täytti ilmestyksensä, jonka Hän teki Moosekselle 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19.

 

  Ja jälkeenpäin:

 

"Katso, minä asetan sinut tänä päivänä yli kansojen ja valtakuntain, repimään maasta ja hajottamaan, hävittämään ja kukistamaan, rakentamaan ja istuttamaan." Jeremia 1:10

"minä asetan sinut tänä päivänä yli kansojen ja valtakuntain" - Maestro Evangelistalla on täysi Jumalan antama auktoriteetti johdattaa ihmiset pois ja ulos uskonnoista.

 

  Tämän takia maailman johtajien pitäisi kuunnella sitä, mitä hän puhuu Jumalasta Raamatun kautta, sillä hän on mies, jonka Jumala on valinnut puhumaan Hänen puolestaan ja ilmoittamaan Hänen Nimensä kaikille!

 

"hävittämään ja kukistamaan" - Maestro Evangelistan tehtävä on ilmoittaa maailman ihmisille Jumalan Sana uskontojen opetuksia vastaan. Tämä todistaa, että profeetta Jeremia, jonka Jumala käski kirjoittamaan tämän näyn, ei ole profeetta (Jota Jumala tarkoittaa tässä jakeessa), koska Jeremiaa ei tunnustettu tai tunnettu koskaan profeettana kaikille kansoille. Jeremia ei hävittänyt eikä kukistanut instituutioita sanomalla, jonka hän puhui Jumalan puolesta.

 

Sitten kun maailman ihmiset ovat tietoisia eroista asian molemmin puolin ja erityisesti totuudesta, että Jumala ilmoitti Maestro Evangelistalle Raamatusta, että Jeesus ei ole Hänen kirjaimellisesti ymmärrettävä Poikansa (kuten apostolit ovat kirjoittaneet) ja että kirkko, jonka hän on rakentanut Pietarin kautta (Kristuksen Kirkko), ei ole sitä mitä Jumala käski hänet tekemään (joka oli Jeesuksen suurin väärinteko), joka johti siihen, että Jumala hylkäsi hänet ja rankaisi julmalla tavalla miesten kautta, niin sitten uskonnot tuhotaan, eikä heidän vaikutusvaltaansa ihmisiin enää ole olemassa.

 

"rakentamaan ja istuttamaan" - profeetta kuin Mooses tulee myös johdattamaan kansat palaamaan Jumalan tykö ja perustamaan uudelleen opetukset ja Käskyt, jotka uskonnot ovat rikkoneet.

 

Nyt me tiedämme, että Jumala näytti kuinka todellinen Hän on, että Hän tulee tarkastelemaan muita ihmisiä olemaan ja liittymään Hänen kansaansa Israeliin, sitten kun he kutsuvat Hänen Nimeään. Tämä tarkoittaa, että profetiassa Sakarja 2:11, Jumala tulee saattamaan muita kansoja tulemaan Hänen kansakseen Israel, on nyt tapahtunut. Maailman ihmiset voivat nyt kutsua suurta Jumalan Nimeä, koska profeetta kuin Mooses tai mies, jonka Hän lähetti - muukalaisen, puhumaan Hänen Nimessään, sen aika on nyt tullut ja hän on jo ilmoittanut Jumalan Nimen webbisivuilla www.thename.ph ja www.thenameonline.info sekä www.suurinimi.com

  

  Kuinka me tiedämme, että se on juuri muukalainen kaukaisesta maasta, jonka Jumala on lähettänyt ilmoittamaan Hänen Nimensä?

  "Myös jos joku muukalainen, joka ei ole sinun kansaasi Israelia, tulee kaukaisesta maasta sinun nimesi tähden - 1. Kun. 8:41

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"As for the foreigner who does not belong to your people Israel but has come from a distant land because of your name—" I Kings 8:41 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Mitä tulee muukalaiseen, joka ei kuulu sinun kansaasi Israeliin, mutta on tullut kaukaisesta maasta sinun nimesi tähden-" 1. Kun. 8:41

  Tämä on tuleva profeetta kuin Mooses; hän ei tule enää Israelin kansan keskuudesta, vaan kaukaisesta maasta…

"sillä sielläkin kuullaan sinun suuresta nimestäsi, väkevästä kädestäsi ja ojennetusta käsivarrestasi - jos hän tulee ja rukoilee kääntyneenä tähän temppeliin päin" 1. Kun. 8:42

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"for they will hear of your great name and your mighty hand and your outstretched arm—when they come and pray toward this temple"

I Kings 8:42 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"sillä he haluavat kuulla sinun suuresta nimestäsi ja sinun mahtavasta kädestäsi sekä ojennetusta käsivarrestasi - kun hän tulee ja rukoilee tätä temppeliä kohden" 1. Kun. 8:42

 

"sillä he haluavat kuulla sinun suuresta nimestäsi" - Jumalan "profeetta kuin Mooses" ei ole Juutalainen, vaan muukalainen - joka on selkeästi osoitettu olevan persoonassaan Opettaja (Maestro) Eraño Martin Evangelista. Koska hän ei ole Juutalainen, hän ei myöskään ole kirouksen alainen, jonka Jumala langetti Juutalaisten ylle. Hän on Jumalan lähettämä ilmoittamaan Hänen Nimensä Raamatun kirjoitusten kautta.

 

Jumalan Nimi on nyt saavutettavissa ja vapaasti luettavissa koko maailmalle webbisivuilla: www.thename.ph ja www.thenameonline.info sekä www.suurinimi.com

 

"kun hän tulee ja rukoilee tätä temppeliä kohden" - Kuningas Salomo ei tarkoita sitä, että muukalainen tai profeetta kuin Mooses on kirjaimellisesi tulossa tämän päivän Jerusalemiin ylistämään Jumalaa.

 

 Miksi?

 

"Ja teettämänsä (tekemänsä) Aseran kuvan (paalun) hän asetti temppeliin, josta HERRA oli sanonut Daavidille ja hänen pojallensa Salomolle: Tähän temppeliin ja Jerusalemiin, jonka Minä olen valinnut kaikista Israelin sukukunnista, Minä asetan Nimeni ikiajoiksi."

2. Kun. 21:7

 

Jumala lupasi, että Hän asettaa Hänen Nimensä Jerusalmiin ikuisesti.

 

Ja se on profetoitu seuraavassa:

 

"Joka voittaa, sen minä teen pylvääksi Jumalani temppeliin, eikä hän koskaan enää lähde sieltä ulos, ja minä kirjoitan häneen Jumalani nimen ja Jumalani kaupungin nimen, sen uuden Jerusalemin, joka laskeutuu alas taivaasta minun Jumalani tyköä, ja (Minä kirjoitan häneen myös) oman uuden nimeni." Ilm. 3:12

 

"Jumalani kaupungin nimen, sen uuden Jerusalemin" - miksi se on tässä mainittu nimellä "Uusi Jerusalem"?

 

Maestro Evangelista sanoo: Jumala ei muuta Hänen lupaustaan sen suhteen, että Hänen Nimensä on oleva asetettuna Jerusalemiin, joten missä tahansa Hänen Nimensä on julistettu, se paikka tulee olemaan kutsuttu nimellä "Uusi Jerusalem".

 

Mikäli profeetta kuin Mooses, jonka Jumala on lähettänyt puhumaan Hänen Nimessään, tulee Saarivaltiosta Idästä, niin siitä seuraa, että Jumalan Nimi on myös julistettu samassa maassa.

 

Mistä kaukaisesta maasta on profeetta kuin Mooses tuleva, joka tulee julistamaan Jumalan nimen?

  

"Ne korottavat äänensä ja riemuitsevat, ne huutavat mereltä päin Herran valtasuuruutta: "Sen tähden kunnioittakaa Herraa valon mailla, ja meren saarilla Herran, Israelin Jumalan, nimeä" Jesaja 24:14-15

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"They raise their voices, they shout for joy; from the west they acclaim the LORD's majesty. Therefore in the east give glory to the LORD; exalt the name of the LORD, the God of Israel, in the islands of the sea" Isaiah 24:14-15 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"He korottavat äänensä, he huutavat ilosta; lännestä he osoittavat suosiotaan HERRAN majesteettiselle mahtavuudelle. Sen tähden idässä antakaa kunnia HERRALLE; korottakaa HERRAN nimeä, Israelin Jumala meren saarilla." Jesaja 24:14-15

  On kirjoitettu, että Jumalan tosi Nimi tulee olemaan kunniaan nostettu Idässä, meren Saarilla. Tämä on siitä syystä, että mies, jonka Jumala on valinnut Hänen profeetakseen kuin Mooses, paljastamaan tai ilmoittamaan Hänen Nimensä, tulee saarivaltiosta, Idästä.

 

Kun Kuningas Salomo sanoi " kun hän tulee ja rukoilee tätä temppeliä kohden" - se ei tarkoita, että valittu henkilö menee nykypäivän Jerusalemiin, sillä on "uusi Jerusalem". Se tarkoittaa ainoastaan, että kun muukalainen tai profeetta kuin Mooses ilmestyy, hän tulee johdattamaan jokaisen tapaan, jolla todella ylistää Jumalaa ja se on kutsumalla Jumalan tosi Nimeä.

 

Luemme täyden merkityksen sille, mitä Kuningas Salomo sanoi koskien tulevaa muukalaista. Onko se totta, että hän on "muukalainen", eikä Juutalainen joka saattaa kaikki maailman ihmiset tuntemaan tosi Jumalan nimen?

 

"niin kuule taivaasta, asuinpaikastasi, häntä ja tee kaikki, mitä muukalainen sinulta rukoilee, että kaikki maan kansat tuntisivat sinun nimesi ja pelkäisivät sinua, samoin kuin sinun kansasi Israel, ja tulisivat tietämään, että sinä olet ottanut nimiisi tämän temppelin, jonka minä olen rakentanut." 1. Kun. 8:43

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"then hear from heaven, your dwelling place. Do whatever the foreigner asks of you, so that all the peoples of the earth may know your name and fear you, as do your own people Israel, and may know that this house I have built bears your Name." I Kings 8:43 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"niin kuule silloin taivaasta, sinun asuinpaikastasi. Tee mitä tahansa muukalainen pyytää sinulta, niin että kaikki maan ihmiset voisivat tietää sinun nimesi ja pelätä sinua, niin kuin sinun oma kansasi Israel, ja saata tiedettäväksi, että tämä rakennus, jonka olen rakentanut, kantaa sinun nimeäsi." 1. Kun. 8:43

 

"niin että kaikki maan ihmiset voisivat tietää sinun nimesi ja pelätä sinua, niin kuin sinun oma kansasi Israel" - Tämä on aivan selvää.

 

Vahvistaaksemme, että profeetta kuin Mooses (jonka suuhun Jumala on laittanut Hänen sanansa ja tulee lähettämään ilmoittamaan Hänen Nimensä) on muukalainen, luemme seuraavasta:

  

"Katso, Herran nimi tulee kaukaa, hänen vihansa leimuaa, ja sankka savu tupruaa; hänen huulensa ovat täynnä hirmuisuutta, ja hänen kielensä on kuin kuluttava tuli." Jesaja 30:27

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, painos:

 

 "See, the Name of the Lord comes from afar, with burning anger and dense clouds of smoke; his lips are full of wrath, and his tongue is a consuming fire." Isaiah 30:27 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Katso, Herran Nimi tulee kaukaa; palavalla vihalla, ja tihein savupilvin; hänen huulensa ovat täynnä raivoa ja hänen kielensä on kuin kuluttava tuli." Jesaja 30:27

 

Miksi Jumalan Nimi tulisi kaukaa, kuten on kirjoitettu Jesaja 30:27? 

 

  Se on sen vuoksi, että profeetta kuin Mooses, jonka Hän on lähettänyt tekemään Hänen Nimensä tunnetuksi ja selittämään meille Hänen sanansa, on Muukalainen (mutta Jumala teki hänestä "Israelilaisen" Hänen Nimensä kautta) ja tämä on yhdenmukainen sen kanssa, mitä me olemme lukeneet 1. Kuningasten kirjasta 8:41-43, ja hän ei tule Juutalaisten keskuudesta, vaan kaukaisesta maasta.

 

Ja hän on Jumalan lähettämä julistamaan Hänen Sanansa kaikille kansoille.

 

"hänen huulensa ovat täynnä hirmuisuutta, ja hänen kielensä on kuin kuluttava tuli" - koska yhdessä Jumalan Nimen ilmestyksen kanssa on myös esittely siitä, että ihmiskunta on sallinut itsensä tulla petetyksi ja harhaan johdetuksi apostolien kirjoitusten kautta koskien väärää jumalaa, Jeesusta!

 

 

 

 

 

The real Name of God was proclaimed in the Philippines - the Islands in the East by Maestro Eraño Martin Evangelista. Therefore, the Philippines will be called the New Jerusalem for God's true Name was proclaimed in this country and websites: www.thename.phand www.thenameonline.info is proof that the Philippines is indeed the New Jerusalem.

 

There is no reason for the Jews, Muslims and Christians to fight over Jerusalem in the Middle East for it is no longer the Jerusalem the prophecy was referring to.  There is a New Jerusalem and it is now the Philippines, for the real Name of God was proclaimed there.  It is useless for these faiths to go to war with each other and to claim that they "go to war in God's Name" because not one of these religions - Judaism, Christianity and Islam, had proclaimed the real Name of God!

 

When the peoples of the world listen to the Bible revelations of the Last Prophet, Maestro Eraño Evangelista, and acknowledge the Name of God and the real Jesus (that was revealed in (www.thename.ph  and www.thenameonline.info) , there will be no religion to FIGHT OR DIE FOR anymore. We will now enter the era of true unity and peace as we will now be one in calling on God's true Name.

 

And when the nations of the world are united in calling on the Name of God as revealed by the prophet like Moses- what prophecy will be fulfilled?

 

"HERRA on oleva koko maan kuningas. Sinä päivänä on HERRA oleva yksi ja hänen nimensä yksi." Sakarja 14:9

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The LORD will be king over the whole earth. On that day there will be one LORD, and his name the only name." Zechariah 14:9 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"HERRA tulee olemaan koko maailman kuningas. Sinä päivänä on vain yksi HERRA, ja Hänen Nimensä ainoa." Sakarja 14:9

 

"HERRA tulee olemaan koko maailman kuningas." -

 

"The LORD will be king over the whole earth".- Will be "king" because Satan once ruled the earth through Jesus and now that Jesus was already exposed, God's true teachings will now rule the world and therefore peace and righteousness will now be established on earth.

 

"On that day there will be one LORD,"- Only one God, no more division!

 

"and his name the only name."  - Only one Name- because the names Jehovah, Yahweh, YHWH, Allah. Jesus, are now exposed as falsehood by the real prophet like Moses, Teacher Eraño Martin Evangelista!

 

The day is fast coming that the whole world will worship the one true Name of God.

 

Let us read about the coming of God's prophet or messenger:

 

"Katso, minä lähetän sanansaattajani, ja hän on valmistava tien minun
eteeni. Ja äkisti on tuleva temppeliinsä Herra, jota te etsitte, ja liiton enkeli, jota te halajatte. Katso, hän tulee, sanoo Herra Sebaot
."

Malakia 3:1

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"See, I will send my messenger, who will prepare the way before me. Then suddenly the Lord you are seeking will come to his temple; the messenger of the covenant, whom you desire, will come," says the LORD Almighty.

Malachi 3:1 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Katso, Minä lähetän sanansaattajani, joka valmistaa tien minun edelläni. Sitten yhtäkkiä Herra, jota te etsitte on tuleva temppeliinsä; liiton sanansaattaja, jota te halulla kaipaatte, on tuleva," sanoo HERRA Kaikkivaltias." Malakia 3:1

 

"Katso, Minä lähetän sanansaattajani" -

 

"I will send my messenger" - It is clear, God has given His confirmation regarding the coming of the prophet which he has promised to Moses (Deuteronomy 18:18-19).

 

"The messenger of the covenant" - without knowing the True Name of God, any law or commandment, unsigned by the parties, is not binding.

 

We are fortunate that the Name of God will be revealed in our time through God's messenger or "the foreigner" as prophesied in the Holy Bible, the Word of God.

 

What is the sign that the "Prophet" of God is among us?

But who can endure the day of his coming? Who can stand when he appears?

For he will be like a refiner's fire or a launderer's soap.

Malachi 3:2 (NIV)

Note that Maestro Eraño M. Evangelista had not studied the Holy Bible. When he elucidates on its prophecies and sayings written in it, he is easily understood by all. To the many people, who have heard and read his teachings, they cannot refute it. It is a sign that his teachings are indeed from God.

 

"Like a refiner's fire or a launderer's soap" - for the first time we will understand why he was also referred to as such, let us read in:

This third I will bring into the fire; I will refine them like silver and test them like gold.

They will call on my name and I will answer them; I will say, 'They are my people,'

and they will say, 'The LORD is our God.' "

Zechariah 13:9 (NIV)

Those who will listen and read the revelations of the "Prophet" will know the True and Great Name of God. They are the ones who will be refined as if with fire. They are also the people who will call on the Name of God and God will acknowledge them as His People.

 

The Prophet is the man who bears the Name of God. If we are to listen to the teachings from God that he gives us, we will finally come to a full and complete understanding of the One and Only Name of God.

 

 

Mitä Profeetta tulee tekemään?

 

Ja hän istuu ja sulattaa ja puhdistaa hopean, hän puhdistaa Leevin pojat, saa ne puhtaiksi kuin kullan ja hopean ja sitten he tuovat Herralle uhrilahjoja vanhurskaudessa." Malakia 3:3

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"He will sit as a refiner and purifier of silver; he will purify the Levites and refine them like gold and silver. Then the LORD will have men, who will bring offerings in righteousness." Malachi 3:3 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Hän istuu kuin hopean puhdistaja ja jalostaja; Hän puhdistaa Leeviläiset ja jalostaa/rikastaa heidät kuin kullan ja hopean. Sitten HERRALLA on miehiä, jotka tuovat uhrilahjoja oikeamielisyydessä," Malakia 3:3

 

"Hän puhdistaa Leeviläiset" - Profeetta ilmestyy aikana jolloin monet ihmiset palvelevat jo Jumalaa. Ongelma on vain se, että saarnaavat väärää jumalaa - ilman, että itse tietävät siitä, sillä he ovat myös uskontojen pettämiä ja harhauttamia. Sitten kun nämä saarnaajat kuuntelevat Maestroa, hyväsyvät he totuuden jonka hän tuo ja valitsevat palvella tosi Jumalan Nimeä. He tulevat olemaan osa "Leeviläisiä", jotka ovat jalostettuja kuin Kulta ja Hopea.

 

Se voisi tarkoittaa sitä, että Jumalan Moosekselle lupaama profeetta on se yksi ja ainoa ennalta koko maailmaa varten lähetetty profeetta. Näin on nyt tapahtumassa ainoastaan Maestro Eraño M. Evangelistan kautta, jonka me olemme nähneet ja tiedämme sekä tunnemme profetioiden tarkoitukset Pyhässä Raamatussa. Hän on se yksi ja ainoa, jolla on Jumalan Lupaus hallussaan.

 

Kun toiset eivät kiinnitä huomiotaan profeettaan, mitä Jumala sanoo siitä?¨

 

"Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille." 5. Moos. 18:18-19"

 

Sen vuoksi, että profeetan sanoma tulee olemaan Jumalan Sana, se ei ole hänen omaansa.

 

Juuri kuten Jumala tekee nyt Hänen Pyhän Nimensä tunnetuksi Hänen profeettansa kuin Mooseksen kautta, niin mitä Jumala tekee maailman kansakunnille nyt?

 

"Ja minä lähetän tulen Maagogiin ja rantamaalla turvassa asuvien keskeen. Ja he tulevat tietämään, että minä olen Herra." Hesekiel 39:6

 

"minä lähetän tulen Maagogiin" - tulee olemaan suuria ongelmia ympäri maailmaa. (Maagog symbolisoi koko maailmaa, kuten on kirjoitettu Ilmestyskirja 20:8) Tämä on se, mitä Jumala tekee nyt, uskontojen rukoukset rauhan puolesta jäävät ilman vastausta ja konfliktit tulevat yhä verisimmiksi, sillä he eivät kutsu tosi Jumalan Nimeä, vaan ylistävät miestä, Jeesusta, jota Jumala rankaisi tämän omien väärien tekojensa takia!

 

 "rantamaalla" - nämä ovat ihmiset, jotka ensimmäisinä tunnustavat JUMALAN Nimen, se tapahtuu Filippiineillä.

  

"Ja pyhän nimeni minä teen tunnetuksi kansani Israelin keskuudessa enkä enää salli häväistävän pyhää nimeäni. Ja pakanakansat (kansakunnat) tulevat tietämään, että minä olen HERRA, Israelin Pyhä." Hesekiel 39:7

 

"Ja pyhän nimeni minä teen tunnetuksi kansani Israelin keskuudessa" - Jumala tekee Hänen Nimensä tunnetuksi Hänen ihmisilleen/kansalleen - "saaristomaissa".

 

"enkä enää salli häväistävän pyhää nimeäni" - tämä on syy sille, minkä takia Jumala tekee kaiken tämän, koska Hänen Nimensä on häväisty, sen johdosta mitä Jeesus teki.

 

"kansakunnat tulevat tietämään" - he tulevat kaikki tietämään Hänen Nimensä, koska Jumalan profeetta kuin Mooses on jo ilmoittanut Jumalan Nimen, www.thename.ph ja www.thenameonline.info sekä www.suurinimi.com

 

"Katso, se tulee, se tapahtuu (varmasti), sanoo Herra, (Ylivertainen) HERRA: Tämä on se päivä, josta minä olen puhunut." Hesekiel 39:8

 

 "Katso, se tulee, se tapahtuu varmasti" - se on ottanut paikkansa, astunut voimalliseksi, koska Jumalan Nimi on nyt saatettu tietoon yllämainittujen webbisivujen kautta.

 

Opi tuntemaan aito profeettojen Jumalan Nimi, kuten sen on ilmoittanut Profeetta kuin Moses, Maestro Eraño Martin Evangelista. Sitten kun Jumalan Nimi an hyväksytty ja tunnustettu, se tulee yhdistämään kaikki maailman maat ja valtiot!

 

Klikkaa seuraavien linkkien kautta:

 

http://www.thename.ph/thename/revelations/unite-en.htm ja

http://www.thenameonline.info/thename/revelations/unite-en.html sekä

 

Ja lopulta, Jumalan profeettana valtioille, Maestro Evangelista sanoo kaikille maailman ihmisille:

 

Tuhoisat ja katastrofaaliset tapahtumat tulevat jatkumaan ympäri maailmaa, jotta ihmiset havahtuisivat huomaamaan, että maailma on kirottu. Nämä loppuvat ainoastaan sitten, kun he kaikki hyväksyvät ja tunnustavat tosi Jumalan Nimen.

 

Tässä ei ole kyseessä uusi uskonto tai kultti, vaan yksiselitteisesti SANOMA (viestintämuistio tai yhteistyöpöytäkirja) ja tämä tarkoittaa sitä, että hyväksyt sinä (Profeetan kuin Mooseksen) Maestro Evangelistan Raamattu ilmestyksiä webbisivuilla www.thename.ph ja www.thenameonline.info sekä www.suurinimi.com tai et, on sinun omalla vastuullasi.

 

Se mikä on merkittävää ja tärkeää, on, että maailman ihmiset eivät voi enää sanoa, että profeettojen Jumala Raamatusta ei ole näyttänyt meille kuinka me voimme saavuttaa rauhan ja yhtenäisyyden. Jumala on nyt näyttänyt meille Hänen aidon profeettansa kuin Mooseksen, Maestro Evangelistan www.thename.ph / www.thenameonline.info / www.suurinimi.com kautta.

 

Sinä tulet olemaan vastuussa ja tilivelvollinen Jumalalle (kuten Jumala sanoi 5. Mooseksen kirja 18:18-19), et Maestrolle tai meille, koska se Yksi, joka käski Maestro Evangelistaa tekemään nämä selvitykset koskien Hänen sanaansa ja erityisesti koskien Jeesusta Raamatun kirjoituksista, on Jumala Itse.  Kyseessä on HÄN, ISRAELIN PYHÄ, JOKA ON LAITTANUT HÄNEN SANANSA Maestro Evangelistan suuhun tehdäkseen tämän ilmestyksen Jeesuksesta tunnetuksi.

LAITTOMUUDEN JA PAHAN LOPPU