Kirkas Aamun Tähti

 

Voima, Auktoriteetti ja Maailman Kunnia

Kuka antoi ne Jeesukselle?
Julkaistu 22. Elokuuta 2005

 

Raamatun jakeet ovat suomalaisesta 33/38 käännöksestä, ellei toisin mainita

 

  Me tiedämme, että Jumala ei luvannut auktoriteettia ja maailman kunniaa Jeesukselle. Jeesuksen tehtävä oli vain "pelastaa kansansa synnistä" Jumalalle. Aloitamme alusta ja määrittelemme keneltä Jeesus vastaanotti voiman; voiman parantaa, voiman ajaa ulos demoneita ja esitellä ihmeitä…


KIUSAUS AAVIKOLLA

 

"Niin perkele sanoi hänelle: "Jos sinä olet Jumalan Poika, niin sano tälle kivelle, että se muuttuu leiväksi". Luukas 4:3

 

Suomalainen raamatunkäännös vuodelta 1992:

 

"Silloin Paholainen sanoi hänelle: "Jos kerran olet Jumalan Poika, niin käske tämän kiven muuttua leiväksi." Luukas 4:3

 

  Tämä oli tärkeä tapahtuma Jeesuksen elämässä, jota uskonnot eivät ole ymmärtäneet. Paholainen haastoi Jeesuksen muuttamaan kiven leiväksi; paholaisella on voima muuttaa kivi leiväksi. Jeesuksella ei ollut voimaa tehdä sitä, yksinkertaisesti siksi, että hän oli ihminen. Paholainen tunsi hänet täysin ja tiesi ettei Jeesus ole "Jumalan poika".

 

 Jos Jeesus olisi ollut todellakin "Jumalan poika", niin paholaisen ei olisi tarvinnut kysyä sitä Jeesukselta todistaakseen sen; se olisi ollut loukkaus Jumalaa kohtaan. Kuinka Jeesus vastasi paholaiselle?

  

"Jeesus vastasi hänelle: "Kirjoitettu on: 'Ei ihminen elä ainoastaan leivästä'." Luukas 4:4

 

  Jeesus vastasi paholaiselle epäsuorasti, eli sama kuin hän ei pysty muuttamaa kiveä leiväksi. Paholainen tiesi, ettei Jeesuksella ollut voimaa ja siksi paholainen teki tarjouksen: 

    

"Ja perkele vei hänet korkealle vuorelle ja näytti hänelle yhdessä tuokiossa kaikki maailman valtakunnat ja sanoi hänelle: "Sinulle minä annan kaiken tämän valtapiirin ja sen loiston, sillä minun haltuuni se on annettu, ja minä annan sen, kenelle tahdon." Luukas 4:5-6

 

   Saatana voitti Aatamin ja Eevan Eedenin Puutarhassa ja pari karkotettiin, ei saatana; sen vuoksi maailma annettiin saatanalle. Jos se ei olisi ollut totta, niin Jeesus olisi korjannut saatanaa esittämästään väitteestä.

 

Se oli paholainen, joka lupasi maailman Jeesukselle, yhdellä ehdolla. Mikä se oli?

 

            "Jos sinä siis kumarrut minun eteeni, niin tämä kaikki on oleva sinun." Luukas 4:7

 

  Maestro Evangelista sanoo, että se on selkeästi kirjoitettu Pyhään Raamattuun. Se oli paholainen, joka tarjosi voimaa ja maailman kunniaa Jeesukselle. Jotta tietäisimme hyväksyikö Jeesus saatanan tarjouksen, niin pohditaan seuraavaa oletusarvoista kysymystä:

 

  Saatana sanoi, että maailma oli annettu sille; jos hän tarjosi ja antoi sen Jeesukselle, niin onko maailma yhä saatanan hallussa? Ei ole enää, kenen hallussa se on nyt? Se on Jeesuksen hallussa, hänellä joka otti sen vastaan. Nyt, siitä lähtien kun saatana sanoi, että maailma oli annettu sille, niin maailman tulisi kutsua saatanaa. Kuitenkin me kysymme kysymyksen: Tiedätkö kenen nimeen maailma rukoilee tänä päivänä? Keneltä he kaikki pyytävät apua; pyytävät palveluksia ja esittävät esirukouksia; ihmeitä; ja kenen nimeen he ylistävät tai kutsuvat? Jeesus! Kun ihmiset rukoilevat, lähes aina heidän rukouksensa sisältää sanonnan "…Jeesuksen nimessä…"

 

  Hyväksyikö Jeesus saatanan tarjouksen vai eikö? Hän hyväksyi tarjouksen!

 

  Kuinka me voimme tietää, että Jeesus hyväksyi tarjouksen ja kääntyi ylistämään paholaista?

 

  Kuinka hän ylisti paholaista? Mitä todisteita löytyy Pyhästä Raamatusta?

 

  Ensiksi meidän täytyy tietää, kuinka ylistää Jumalaa ja saada myös selville kuinka ylistetään saatanaa; me teemme tämän, jotta saisimme selville ylistämmekö me tosi Jumalaa vai saatanaa.

 

  Uskonnot sanovat: "Tämä on Jumalan opetusta!" Meidän täytyy kysyä heiltä, minkälaista on saatanan opetus. He jatkavat sanomalla: "Tämä on Jumalan opetusta!" ilman, että näyttävät saatanan opetuksen. Kuinka sinä tiedät, että palvomasi jumala on tosi Jumala, eikä saatana?

 

  Tämä on syynä petokselle maailmassa!

 

   Meitä on petetty! Emme ole koskaan saaneet nähdä kahta opetusta: Jumalan ja saatanan. Nyt ensimmäistä kertaa Maestro Evangelista näyttää meille opetuksen kaksi puolta, Jumalan opetus vastaan saatanan opetus.

 

  Maestro Evangelista kysyy: Kun sinä olet nähnyt tai tiedät Jumalan opetuksen ja saatanan, niin voiko sinua yhä pettää ja eksyttää? Se ei koskaan enää tule tapahtumaan, sillä se on mahdotonta.

  

JUMALAN YLISTYS

 

Opettelemme ensin, kuinka Jumalaa ylistetään:

 

Ja vielä näiden lisäksi: Poikani, ota varoituksesta vaari; paljolla kirjaintekemisellä ei ole loppua, ja paljo tutkistelu väsyttää ruumiin. Saarnaaja 12:12.

 

  On kirjoitettu, että liiallinen Jumalan Sanan opiskelu ja tutkiminen on väsyttänyt meidät. Kun me menemme uskonnolliseen tai ei-uskonnolliseen kirjakauppaan, niin me löydämme valtavia määriä kirjoja, joissa kerrotaan Jeesuksesta ja muusta uskonnollisesta opetuksesta.

 

On paljon pastoreita ja saarnaajia, jotka ovat kuulleet Maestro Evangelistan opetusta. Kun heiltä kysyy, ovatko heidän aikaisemmin oppimansa (heidän kunnioitettavilta uskonnoiltaan) samankaltaista, kuin nyt saatu tosi opetus Jumalasta ja Jeesuksesta, niin he vastasivat: "Me olemme kuluttaneet vuosikausia kirjoitusten tutkimisessa ja nyt saamme selville, että edes yksikään uskontojen opetuksista ei ole totta."

 

  Me tiedämme jo, että Jeesus ei koskaan täyttänyt hänen tehtäväänsä ja hän ei kuollut meidän syntiemme tähden, vaan omien väärintekojensa tähden. Ristiriita on suuri uskontojen opetuksilla. Me olemme tulleet huomaamaan, että kaikki oppimamme on todistettu vääräksi, ja toisin sanoin, me olemme hukanneet aikaamme ja vaivannäköämme uskomalla sellaiseen, joka ei ole totta.

 

   Otetaanpa selville, mitä meidän olisi pitänyt lukea Jumalasta, niin ettemme olisi väsyneitä lopussa?

 

"Etsikää Herran kirjasta ja lukekaa: ei yhtäkään näistä ole puuttuva, ei yksikään toistansa kaipaava. - "Sillä minun suuni on niin käskenyt." - Hänen henkensä on ne yhteen koonnut." Jesaja 34:16.

 

  On selkeästi eriteltynä, että meidän pitäisi lukea tietoja Jumalasta ainoastaan Vanhasta Testamentista, profeetoilta, joille Jumala on antanut salaisuutensa, sillä nämä kirjat ovat tarpeeksi. Silti uskonnot ovat tehneet Uuden Testamentin kirjat, joka on keskitetty Jeesuksen apostolien antamille opetuksille. Heillä ei ollut mitään oikeutta tai arvovaltaa puhua Jumalasta, eikä edes puhua Jeesuksen puolesta.

 

  Lopputulos oli suurin huijaus - hämmennys ja petos - joka on koskaan tehty ihmishistorian aikana!

 

  Uskontojen opetukset ovat todella kaukana totuudesta. He jättävät sinut ylistämään Jeesusta, joka ei ole edes "Jumalan poika", vaan ainoastaan "ihminen", joka epäonnistui täyttämään Jumalalta saamansa tehtävän ja sai rangaistuksen väärinteoistaan. Jumala antoi meille kirouksen!

 

   Oppikaamme tapa ylistää Jumalaa.

 

            "Loppusana kaikesta, mitä on kuultu, on tämä: Pelkää Jumalaa ja pidä hänen käskynsä, sillä niin tulee jokaisen ihmisen tehdä." Saarnaaja 12:13

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Versio:

 

Now all has been heard;
here is the conclusion of the matter:
Fear God and keep his commandments,
for this is the whole duty of man.
Ecclesiastes 12:13 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"...Pelkää Jumalaa ja pidä Hänen antamansa käskyt,

sillä se on koko ihmisen velvollisuus tai kaikki mitä ihmiseltä vaaditaan."

 

  Tapa ylistää Jumalaa on pelätä Häntä ja totella Hänen antamiaan käskyjä; se on koko ihmisen velvollisuus. Jotta ymmärtäisimme asian paremmin, niin luetaan uudelleen…

 

"Katso, minä asetan tänä päivänä teidän eteenne siunauksen ja kirouksen:"

5. Mooses 11:26.

 

  Me olemme saaneet jo aikaisemmin tietää, että Jumala on asettanut eteemme siunauksen ja kirouksen. Me olemme jokainen itse vastuussa, minkälaisen elämän me valitsemme elää tässä maailmassa. Nauttiaksemme siunauksellisesta elämästä, mitä meidän tulisi tehdä? 

 

"siunauksen, jos te tottelette Herran, teidän Jumalanne, käskyjä, jotka minä tänä päivänä teille annan, mutta kirouksen, jos te ette tottele Herran, teidän Jumalanne, käskyjä, vaan poikkeatte siltä tieltä, jota minä tänä päivänä käsken teidän vaeltaa, ja seuraatte muita jumalia, joita te ette tunne." 5. Mooses11:26-27.

 

   Me saamme osaksemme siunauksen, jos me ainoastaan seuraamme Jumalan antamia käskyjä. On erittäin yksinkertaista, tottele Jumalaa. Se mitä olemme saaneet lukea Saarnaajan kirjasta 12:12-14, että koko ihmisen velvollisuus Jumalalle on pelätä Häntä ja totella annettuja käskyjä, se on tavoittelemamme siunausten lähde.

 

  Mitä Jumala antaa sinulle, joka tulee olemaan siunauksesi?

 

"Sillä Jumala tuo kaikki teot tuomiolle, joka kohtaa kaikkea salassa olevaa, olkoon se hyvää tai pahaa." Saarnaaja 12:14.

 

  Siunaus, jonka Jumala meille antaa, on kyky tietää ja ymmärtää asiat, jotka ovat olleet meiltä piilotettuina: Käsittää asioiden tarkoitus ja kyky erottaa selkeästi hyvä ja paha toisistaan; nähdä ero Jumalan ja saatanan opetuksen välillä. Tämä antaa meille ymmärryksen, jota tarvitsemme, että emme joutuisi enää petetyiksi kenenkään taholta, koska me tiedämme asian kaksi puolta. Tällä tiedolla ja ymmärryksellä sinua ei voida höynäyttää tai pettää. Jos edelleen annat itsesi tulla höynäytetyksi tai petetyksi, niin ongelman voidaan sanoa olevan ainoastaan SINÄ itse!

 
PELKÄÄ JUMALAA

 

  Mitä se on? Oppikaamme, kuinka tärkeä on tietää "Jumalan Pelon" todellinen tarkoitus.

 

  Mitä me tarkoitamme käsitteellä "Pelkää Jumalaa"?

"jos haet sitä kuin hopeata ja etsit sitä kuin aarretta,
silloin pääset ymmärtämään Herran pelon ja löydät Jumalan tuntemisen"

Sananlaskut 2:4-5

 

  Jos etsit Jumalaa, niin kuin etsisit piilotettua aarretta, sinä löydät hienon Jumalan, HERRAN.

 

    Mitä me tarkoitamme sanoessamme "HERRAN pelko"?
  

"Herran pelko on viisauden alku, ja Pyhimmän tunteminen on ymmärrystä."

Sananlaskut 9:10

 

 

"Herran pelko on viisauden alku" - Tämä on se hetki, jolloin me alamme tuntea Jumalaa.

 

 

"Pyhimmän tunteminen on ymmärrystä." - niin, että me voimme sanoa pelkäävämme Jumalaa ja tottelemme Hänen antamia käskyjä, eli meidän tulisi myös tuntea Jumala, jota pelkäämme.

 

  Esimerkiksi: Kun ihminen sanoo pelkäävänsä Jumalaa, ja me kysymme häneltä: Kuinka monta jumalaa on olemassa, niin hän vastaa, että on vain yksi. Kun kysymme vielä, että mikä on Jumalan nimi, jota hän pelkää, niin hän ei tiedä vastausta - hän voi vain sanoa, että on niin monia nimiä. Kaikki tämä vain todistaa, että hän ei todella tunne Häntä (Jumalaa). Se on hölmön tunnustus!

 

  Kuinka voit tietää, että palvomasi jumala on se aito Jumala? Jos et tiedä Hänen Nimeään, sinä olet kirottu! Tämä on asia, jota Maestro Evangelista tekee selväksi maailman ihmisille. Hän antaa meille ymmärrystä aidosta Pyhässä Raamatussa ilmoitetusta Jumalasta, jotta yllämme oleva kirous tulisi nostetuksi pois.

 

  Mitä meiltä puuttuu?

 

    Mikä on tehnyt meidät niin herkkäuskoisiksi ja uskonnot voivat meitä pettää?

 

"Viisauden alku on: hanki viisautta,

 ja kaikella muulla hankkimallasi hanki ymmärrystä." Sananlaskut 4:7

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Versio/Laitos

 

Wisdom is supreme; therefore get wisdom.
Though it cost all you have, get understanding.
Proverbs 4:7 (NIV)

 

 Suora suomennos:

 

"Viisaus on kaiken yläpuolella; siksi hanki viisautta.

Vaikka se vaatisi kaiken mitä sinulla on, hanki ymmärrystä."
Sananlaskut 4:7

 

  Maestro Eraño Evangelista sanoo: Meillä ei ole ymmärrystä. Uskonnot ovat vieneet sen meiltä pois; meidän luontaisen taipumuksemme ymmärtää asioita. Viisaus on tärkeää ja siksi me menemme hyviin kouluihin ja käytämme omaisuuksia saavuttaaksemme paremman koulutuksen, jotta tietoutemme kasvaisi.

 

Mutta mikä on ratkaisevan tärkeää ihmisessä? Maestro Evangelista sanoo: Ymmärrys. Mikä on takeena sille? Sinä näet mahtavia miehiä ja naisia, tutkijoita, poliitikkoja, valtiomiehiä, lääkäreitä, armeijan upseereita, presidenttejä ja kuninkaita. Kun jotain kauheaa tapahtuu, niin heidät ohjataan uskontojen taholta rukoilemaan ja pyytämään apua Jeesukselta, sama Jeesus, joka viimeisillä hetkillään huusi Jumalalle ja sanoi: "Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut"? Me pyydämme apua mieheltä, jonka Jumala hylkäsi. Missä on ymmärrys?

 

  Tosiasia, joka meille on tapahtunut, on, että meillä on paljon viisautta, mutta meillä ei ole ymmärrystä!

 

  Kun me ylistämme miestä, Jeesusta, niin mitä Jumala tekee meille? Jumala todellakin hylkää meidät ja se tapahtuu meille juuri nyt, kirous!

 

  Jumala antoi meille silmät, korvat ja älykkyyden muiden avujen joukosta, mutta olemmeko me käyttäneet kykyjämme oikein ja tarkoituksenmukaisesti? Voimmeko me syyttää Jumalaa tästä keskuudessamme olevasta surkeudesta ja kohtaamistamme kärsimyksistä, joita me käymme läpi juuri nyt tässä ajassa? Kuka vei meiltä ymmärryksen? Uskonnot!

 

   Oppikaamme tuntemaan ero Jumalan opetuksen ja saatanan opetuksen välillä, niin ettemme enää voi tulla petetyiksi…

 

JUMALAN OPETUS

 

  Mitä on Jumalan opetus, tapa, että me voimme varmasti sanoa ylistävämme Jumalaa?

 

Ja Herra Jumala käski ihmistä sanoen: "Syö vapaasti kaikista muista paratiisin puista,
mutta hyvän- ja pahantiedon puusta älä syö, sillä sinä päivänä, jona sinä siitä syöt, pitää sinun kuolemalla kuoleman".
1. Mooses 2:16-17

 

 Jumala asetti Aatamille ehdon, on täysin Aatamista itsestään kiinni totteleeko hän vai eikö; "vapaa tahto" tuli korostetusti esiin. Hän sai luvan syödä kaikkia puutarhan hedelmiä, paitsi yhdestä tietystä puusta. Ylistääksemme Jumalaa, meidän täytyy totella Hänen antamia käskyjään.


SAATANAN OPETUS

 

  Miten on saatanan opetuksen suhteen?

 

Mutta käärme oli kavalin kaikista kedon eläimistä, jotka Herra Jumala
oli tehnyt; ja se sanoi vaimolle: "Onko Jumala todellakin sanonut: 'Älkää syökö kaikista paratiisin puista'
?" 1. Mooses 3:1

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

Now the serpent was more crafty than
any of the wild animals the LORD God had made.
He said to the woman, "Did God really say,
'You must not eat from any tree in the garden'?"
Genesis 3:1 (NIV)

 

"…sanoiko Jumala todella, että ette saa syödä mistään puutarhan puista?"

 

  Käärme jutteli Eevalle ja kysyi mitä Jumala oli kertonut Aatamille erikseen mainitun hedelmän syöntikiellosta puutarhassa. Käärme johti naista harhaan esittämällä ristiriitaisen version Jumalan sanoista: He saivat syödä kaikkia muita hedelmiä, paitsi kiellettyä hedelmää.

 

  Mitä nainen sanoi käärmeelle? 

 

Niin vaimo vastasi käärmeelle: "Me saamme syödä muiden puiden hedelmiä paratiisissa,
mutta sen puun hedelmästä, joka on keskellä paratiisia, on Jumala sanonut: 'Älkää syökö siitä älkääkä koskeko siihen, ettette kuolisi'."
1. Mooses 3:2-3

 

   Tällä tavoin meneteltynä ylistämme Jumalaa ja tottelemme Hänen antamia käskyjään. Mitä käärme sanoi Eevalle?

 

 Niin käärme sanoi vaimolle: "Ette suinkaan kuole; 1. Mooses 3:4

 

  Ensimmäistä kertaa on nyt ilmoitettu Maestro Evangelistan kautta, että saatanan ylistäminen on Jumalan opetuksen vastaiseksi menemistä! Tätä on saatanan työ; asettua vastaan Jumalan Käskyjä ja opettaa se muille.

 

  Saammeko me todella muuttaa Jumalan Käskyjä? Onko se sallittua?

 

Älkää lisätkö mitään siihen, mitä minä teille määrään, älkääkä ottako siitä mitään pois, vaan noudattakaa Herran, teidän Jumalanne, käskyjä, jotka minä teille annan.

5. Mooses 4:2

  

  Se ei ole sallittua! Mikä on laissa annettu, on laki; on olemassa rangaistus käskyn rikkomisesta. Jos joku muuttaa tai kääntää käskyn toiseksi ja opettaa sen muille, niin hän tulee karmeasti kirotuksi. Verratkaamme nyt kahta opetusta.

 

  Luemme käskyn, jota tottelemalla me saamme siunauksen, mikäli sitä tottelemme; se on yksi pitkän ja rauhaisan elämän salaisuuksista…

 
KÄSKY JOSSA ON SIUNAUS
(jos me tottelemme)

 

Kunnioita isääsi ja äitiäsi, niin kuin Herra, sinun Jumalasi, on sinua käskenyt, että kauan eläisit ja menestyisit siinä maassa, jonka Herra, sinun Jumalasi, sinulle antaa.

5. Mooses 5:16

 

"Kunnioita isääsi ja äitiäsi" - Jos me tottelemme tätä käskyä, sen siunauksena sinä saat elää pitkän elämän ja menestyt. Maestro Evangelista sanoo: Kunnioita isääsi ja äitiäsi olivatpa he sitten hyviä tai pahoja, sinä olet elämäsi velkaa heille. Yksi selkeä syy miksi meidän tulee kunnioittaa heitä, on, että meidän vanhempamme, Jumalasta seuraavat, ovat meidän luojiamme. Jumala loi meidät kaikki ja jatkumoksi Hän teki ihmisen Jumalan kaltaiseksi, eli kykeneväksi luomaan omillamme, omia lapsia, meidän kaltaisiamme.

 

  Seuraavaksi sinä saat nähdä opetusta, joka on vastakkain Jumalan opetusta, se on "Vihaa isääsi ja äitiäsi", kenen opetusta se on? Saatanan! Katsotaan nyt kuka oli tämä mies, joka opetti saatanan tavalla?

 

Ja hänen mukanaan kulki paljon kansaa; ja hän kääntyi ja sanoi heille:
"Jos joku tulee minun tyköni eikä vihaa isäänsä ja äitiänsä ja vaimoaan ja lapsiaan ja veljiään ja sisariaan, vieläpä omaa elämäänsäkin, hän ei voi olla minun opetuslapseni.
Luukas 14:25-26

 

  Se oli Jeesus! Hän opetti saatanan opin mukaisesti! Tämä on todiste, että Jeesus hyväksyi saatanan tarjouksen ja sopimukseen kuului, että Jeesus asettuisi Jumalan käskyjä vastaan ja kääntäisi ne vastakkaisiksi. Samaan tapaan kuin käärme asettui vastatusten Jumalan säätämää Puutarhassa.

 

Maestro Eraño Evangelista sanoo: Kukaan ei ole nähnyt tätä aikaisemmin.

 

  Todistaakseen asian toisella keinoin, että Jeesus ylisti saatanaa, luetaan toinen käsky, jonka Jeesus käänsi vastakkaiseksi, (vaikka Maestro Evangelistan mukaan Jeesus asettui kaikkia Jumalan käskyjä vastaan:

 

"niin tehkää hänelle samoin, kuin hän aikoi tehdä veljellensä. Poista paha keskuudestasi.
Ja muut kuulkoot sen ja peljätkööt, niin ettei kukaan enää tekisi sellaista pahaa sinun keskuudessasi."
5. Mooses 19:19-20

 

  Miten meidän tulisi menetellä niiden kanssa, jotka rikkovat lakia?

 

 "SILMÄ SILMÄSTÄ, HAMMAS HAMPAASTA"


Mitä se tarkoittaa?

 

"Älä sääli häntä: henki hengestä, silmä silmästä,

hammas hampaasta, käsi kädestä, jalka jalasta."

5. Mooses 21

 

  Meidän ei tulisi osoittaa pahantekijöille sääliä, niin että paha pääsisi leviämään nopeasti. Silloin kaikki pelkäsivät Lakia. Tiesikö Jeesus tästä laista? Jos hän rikkoi tätä käskyä, eikä tiennyt siitä ennalta mitään, niin hänen rangaistuksensa olisi pitänyt olla kevyempi.

 

  Tiesikö hän tästä Käskystä?

 

Te olette kuulleet sanotuksi: 'Silmä silmästä ja hammas hampaasta'. Matteus 5:38

 

  Kyllä hän tietää tästä käskystä, ja mitä Jeesus opettaa muille siitä. Pysyikö hän Lain kirjaimessa?

  

Mutta minä sanon teille: älkää tehkö pahalle vastarintaa; vaan jos joku lyö sinua oikealle poskelle, käännä hänelle toinenkin; Matteus 5:39

 

   Hän avoimesti uhmasi Lakia! Hän on rikkonut käskyn, meni sitä vastaan ja opetti sen muille ihmisille.

 

   Hän opetti ihmisiä olemaan vastustamatta pahaa ja sortajia.

 

  Tämä on yksi syy, miksi paha lisääntyy tässä maailmassa! Jeesus asettui vastaan Jumalan opetusta ja Käskyjä ja hän ylisti saatanaa. Luemme eteenpäin…

 

            ja jos joku tahtoo sinun kanssasi käydä oikeutta ja ottaa ihokkaasi, anna hänen saada vaippasikin; ja jos joku pakottaa sinua yhden virstan matkalle, kulje hänen kanssaan kaksi.
Matteus 5:40-41

 

   Hän kertoi meille, että emme asettuisi sortajia vastaan… 

 

            Anna sille, joka sinulta anoo, äläkä käännä selkääsi sille, joka sinulta lainaa pyytää.

Matteus 5:42

 

   Anna periksi niille, jotka pettävät meitä; mitä muuta Jeesus sanoi meidän tehdä:

   

Te olette kuulleet sanotuksi: 'Rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihollistasi'.
Mutta minä sanon teille: rakastakaa vihollisianne ja rukoilkaa niiden puolesta,

jotka teitä vainoavat, Matteus 5:43-44

 

   Kenen puolella Jeesus on kun tällaista opetusta antaa? Hän juonitteli tai jopa suvaitsi väärintekijöitä, sortajia ja petkuttajia!

 

  Mitä käsky "silmä silmästä, hammas hampaasta" oikein tarkoittaa?

 

Minä olen vilpitön häntä kohtaan ja varon itseni pahoista teoista.
Sen tähden Herra palkitsee minulle minun vanhurskauteni mukaan, sen mukaan kuin käteni ovat puhtaat hänen silmiensä edessä.
Hurskasta kohtaan sinä olet hurskas, nuhteetonta kohtaan nuhteeton;
puhdasta kohtaan sinä olet puhdas, mutta kieroa kohtaan nurja.

Sillä sinä pelastat nöyrän kansan, mutta ylpeät silmät sinä painat alas.

Psalmi 18:24-28

 

  Tämä on opetus, jota Jumala tahtoo meidän tarkkaavan jokapäiväisessä elämässämme, niin että me emme tuntisi itseämme sorretuiksi ja hyväksikäytetyiksi. Meidän täytyisi tehdä heille sama, jonka he aikoivat tehdä meille, niin että he tietäisivät, ettemme enää suvaitse heidän väärintekojaan.

 

  Tämä meidän nykyinen sukupolvemme on myllerryksessä; sotia, kuolemia, nälänhätää ja tauteja. Uskonnot johtavat meitä uskomaan, että saatana tekee kaiken tämän. Maestro Evangelista sanoo: Saatanan pitäisi olla se, joka sen myöntäisi, mutta saako saatana kaiken tämän aikaan? Maailma rukoilee Jeesuksen nimeen, jotta rauha tulisi, mutta mitä enemmän he rukoilevat, sitä huonommaksi maailman tila alati menee! Miksi meille ei vastata suotuisalla tavalla?

 

  Mitä Jeesus toi maailmaan, onko se rauha, kuten uskonnot vakuuttavat?

 

Tulta minä olen tullut heittämään maan päälle; ja kuinka minä tahtoisinkaan, että se jo olisi syttynyt! Luukas 12:49

 

"Tulta minä olen tullut tuomaan maan päälle - ja kuinka toivonkaan, että se jo olisi syttynyt! Luukas 12:49 Suomalainen raamatunkäännös 1992

 

  Jeesus oli se mies, joka toi ongelmat (tulen) maailmaan, ei se ollut enää saatana! Saatana oli siirtänyt voimansa ja auktoriteettinsa Jeesukselle.

 

            Mutta minä olen kasteella kastettava, ja kuinka minä olenkaan ahdistettu, kunnes se on täytetty! Luukas 12:50

 

 "kasteella kastettava" - Hänen täytyi kuolla, rangaistuksena pahoista teoistaan, koska hän asettui Jumalaa vastaan.

 

"ahdistettu"- Hän oli peloissaan, koska hänen täytyisi kärsiä väärien tekojensa takia aikaisemmin profetoitu rangaistus.

 

Uskonnot sanovat, että hän toi rauhan maailmaan, toiko hän?

"Luuletteko, että minä olen tullut tuomaan maan päälle rauhaa? Ei, sanon minä teille, vaan eripuraisuutta." Luukas 12:51-52

 

   Jeesus ei tuonut rauhaa; hän sai aikaan kaikki ongelmat siitä päivästä lähtien, kun hän tuli kansansa keskuuteen ja hän sekoitti pahan maailmaan! Minkälaisen hajaannuksen hän aiheutti?

  

            "Sillä tästedes riitautuu viisi samassa talossa keskenään, kolme joutuu riitaan kahta vastaan ja kaksi kolmea vastaan, isä poikaansa vastaan ja poika isäänsä vastaan, äiti tytärtänsä vastaan ja tytär äitiänsä vastaan, anoppi miniäänsä vastaan ja miniä anoppiansa vastaan."

            Luukas 12:53

 

   Tämä on syy sille, että meillä on hajaannusta jopa kodeissamme. Meillä on perheitä, joiden jäsenet kuuluvat eri kirkkoihin ja uskonaatteisiin, ja kuitenkin he kaikki kutsuvat samaa Jeesusta.

 

  Jatkossa luet, kuinka uskonnot saarnaavat, että Jeesus palaa aikojen lopulla. Maestro Evangelistan ilmestysten mukaan - Jeesus ei voi tehdä sitä, sillä hän on syvimmässä paikassa alapuolella! 

 

 

 

Jeesuksen Petos