JUMALAN AITOIHIN RAAMATULLISIIN OPETUKSIIN LIITETYT HARHAANJOHTAVAT LAIT OVAT ALKUPERÄ KAIKELLE PAHUUDELLE, JOTA TAPAHTUU MAAILMASSA AIKANAMME

Julkaistu Syyskuussa 30, 2015

 

 

 

Tämän Opettaja Eraño Martin Evangelistan Raamattu-ilmestyksen kautta, me tulemme todistamaan, että eivät kaikki Raamattuun kirjoitetut ole olleet yhden tosi Jumalan sanoja. Me tulemme oppimaan, että siellä on raamatullisia lausuntoja, jotka ovat tahratut väärillä laeilla ja keksityillä tarinoilla Häntä koskien.

 

Nämä epätodet ja valheelliset opetukset Raamatussa ovat olleet yksijumalaisten uskontojen käyttäminä (Kristinuskon, Islamin ja Juutalaisuuden) heidän opettaessaan seuraajiaan hyväksymään ilman kritiikkiä kokoelman uskomuksia kuin se olisi ´totuus´. Tuon kaltainen menettely on ohjannut ja alistanut maailman Jumalan kirouksen alaisuuteen, joka on nostattanut kaikki ongelmat, jotka me näemme maailmassamme tänä päivänä, kuten uskonnollisen jakaantuneisuuden ja sodat, luonnossa esiintyvät tuhot sekä sairaudet.

 

Valaistakseen meitä tätä asiaa koskien, Opettaja Evangelista sanoi seuraavaa:

 

"Totuus ja oikeamielisyys ovat sama asia, totuus on se todellisuus, että hyväksyit sinä tai et, niin totuudessa ei ole valhetta sisällytettynä. Kun taas valhe tai petos on sekoitus valheellisuutta ja totuutta, mikäli se on kokonaisuudessaan valhetta, eikä sisällä totuutta, niin sitä ei voi kutsua petokseksi.

 

Esimerkkinä: Väärennettyä kultaista korua ei voida kutsua huijaukseksi jos tekijä päällystää kultaisen korun pronssilla. Hänet ainoastaan tunnetaan huijarina, mikäli hän päällystää pronssisen korun kullalla määränään tehdä asiakkaansa uskomaan korun olevan täyttä kultaa."

 

Tuohon annettuun analogiaan perustuen, vääryydellä Raamattuun kirjoittaneet eivät kykene pettämään ihmisiä jos se, mitä he ovat kirjoittaneet, on kaikki ollut valhetta. Jotta he olisivat menestyksekkäitä heidän petoksessaan, sen mitä he tekivät, on, että he sekoittivat heidän valheeseensa koskien Jumalaa, pienen osan Jumalan aidosta opetuksesta. Tämä on tapa, jolla he olivat tehokkaita harhaanjohtaessaan heidän lukijansa hyväksymään, että heidän kirjoittamansa on kaikki Jumalalta ja ovat siten sen johdosta vastaanottaneet voimaa ja rikkauksia.

 

"Niin kauan aikaa kun Jumalan tosi opetuksia ei ole tehty tunnetuksi, niin nämä valheelliset opetukset, joita on pidetty ihmisten keskuudessa ja mielissä totuutena, tulee yhä jatkumaan ja johtamaan ihmiskuntaa elämään epävarmuudessa ja hämmenksessä ymmärryksen sijaan;  jakautuneisuutta  yhteenkuuluvaisuuden tilassa; sota vaihtoehtona rauhan sijaan; ja pahuus korvikkeena oikeamielisyyden sijaan.

Opettaja Eraño Martin Evangelista Syyskuussa 27, 2015

Tulkoon lukija muistutetuksi, että tämä ilmestys ei ole tarkoitettu perustamaan jälleen yhtä organisoitua uskonnollista tavaramerkkiä tai kirkkoa, vaan ainoastaan tekemään tunnetuksi ainoan todellisen ja elävän Jumalan aidon sanoman, kuten on kirjoitettu Raamattuun. Hyväksyy lukija sanomaa, jonka hän lukee tästä artikkelista, on täysin hänen oma valintansa. Se mikä on tärkeää, on, että me olemme tehneet velvollisuutemme ilmoittaessamme sinulle tästä elämää pelastavasta sanomasta.

 

Sinä saatat kysyä: Sinä väität Raamatun sisältävän sekä aitoja Jumalan opetuksia sekä Hänestä tehtyjä valheellisia opetuksia. Millä tavalla Opettaja Evangelista on kyennyt ´erottelemaan´ tai ´kaivamaan esiiin´ Raamatussa olevat aidot Jumalan opetukset valheellisista kirjoituksista?

 

Opettaja Evangelista sanoo, jos ihminen väittää olevansa ekspertti millä tahansa akateemisella alalla, kuten matematiikka, tieteet tai historia, niin siitä seuraa, että hänellä on yliopistotutkinto hyväksytystä akateemisesta oppilaitoksesta tai yliopistosta.

 

Mutta kun ihminen tulee ja väittää hänellä olevan aitoa tietoa Jumalan opetuksista ja että hänen tulkintana on täsmälleen se, mitä Jumala tahtoo ihmisten ymmärtävän koskien Hänen kirjoitettua sanaansa, niin siitä seuraa, että hänen tietonsa ja ymmärryksensä ei tule holhoavan ohjauksen antavalta teologian professorilta tai hänen omista opinnoistaan, vaan tulee suoraan Jumalalta Itseltään - tarkoittaen Jumalan olevan se yksi, joka ohjeisti Hänen valittua yksilöään aidossa tarkoituksessa ja erehtymättömän tarkassa havainnollisessa selvityksessä koskien Hänen sanaansa, jonka ovat kirjoittaneet aikaisemmat profeetat. Jumala on myös tuo Yksi, joka näytti tuolle miehelle, mitkä Raamatussa olevista kirjoituksista todella olivat Hänen sanojaan ja mitkä kirjoitukset olivat valheellisia ja ainoastaan sen tekijän keksimää koskien Häntä.

 

Opettaja Evangelistan ollessa kyseessä, kuinka me tiedämme, että hänen Raamatulliset selityksensä ja esityksensä ovat todellakin elävän tosi Jumalan sanomaa eivätkä hänen omista mielipiteistään tai omista tulkinnoistaan?

 

Mikä on hänen auktoriteettinsa Jumalalta?

 

"Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua. Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille." 5. Moos. 18:18-19

 

 "Profeetan… sinun kaltaisesi" - tuleva Jumalan lupaama profeetta on kuin Mooses, koska hänellä on oleva auktoriteetti puhua Jumalan puolesta, sillä hän on Jumalan yksinoikeutettu puhehenkilö meidän aikanamme, aivan kuten Mooses oli omana aikanaan.

 

"heidän veljiensä keskuudesta" -  ´veljien´ ei tarkoita sitä, että tuleva profeetta on oleva Juutalaista syntyperää, se tarkoittaa ainoastaan, että valittu yksilö on tuleva muukalaisesta rodusta, jonka Jumala tulee myös nimeämään kuuluvaksi Hänen kansaansa Israel;

 

"minä panen sanani hänen suuhunsa" - Tämä sana Jumalalta vakuuttaa meille, että se mitä profeetta kuin Mooses julistaa, tulee suoraan Häneltä (Jumalalta). Ennalta maailmaan lähetetyn profeetan kuin Mooseksen ei täydy kaivertaa/kirjoittaa toista kirjaa tai opiskella teologiaa tai tehdä Pyhän Raamatun tutkimuksia, että mitä hän tulee sanomaan koskien Jumalan Sanaa. Tästä syystä hänen ei tarvitse "kaivaa esiin" Jumalan aitoja opetuksia valheellisista kirjoituksista, koska Jumala tulee opastamaan häntä.

 

"hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken" - Hän tulee ainoastaan toimittamaan kaikille ihmisille juuri sen, mitä Jumala on antanut hänelle ilmoitettavaksi.

 

"minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu" - Merkki siitä, että tämä tuleva profeetta on todella Jumalalta, on, että hän tulee välittämään ja tiedottamaan aidon Jumalan nimen. Tämän keskeisin sanoma on, että se mitä tulee Jumalan sanaan ja erityisesi koskien Hänen Nimeään - on ainoataan YKSI mies/ihminen, jolle Jumala on antanut auktoriteetin puhua siitä ja hän on ´profeetta kuin Mooses´.

 

Tosiasiassa, webbisivuilla www.thename.ph ja www.thenameonline.info, Opettaja Eraño Martin Evangelista on jo vahvistanut itsensä aidoksi profeetaksi kuin Mooses, jonka Jumala on luvannut 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19, kun hän on tehnyt aidon Jumalan Nimen sekä todellisen Jeesuksen identiteetin tunnetuksi Raamatun kirjoituksista. Hän ei ole kyennyt toimittamaan kyseisiä poikkeksellisia tietoja opiskelemalla Raamatun kirjoituksia teologisessa oppilaitoksessa tai omin päin. Se on kaikki Yhden Ainoan elävän ja toden Jumalan hänelle paljastamaa.

 

Jumala on tuo yksi, joka laittoi erityisen tarkat sanat Hänen profeettansa (Opettaja Evangelistan) suuhun, joka viestii todellisen selityksen koskien Hänen sanojaan (Raamatun kirjoituksissa), jotka ovat kirjoittaneet Hänen aikaisemmat profeettansa jo kauan sitten.

 

(HUOMIO: Mikäli tämän artikkelin lukijalla ei ole tuntemusta tai tietämystä Jumalan aidosta Nimestä ja todellisesta Jeesuksesta, jotka Opettaja Evangelista on paljastanut (Raamatun kirjoitusten kautta) todistaen hänen olevan tosi luvattu profeetta, ole hyvä ja klikkaa alla olevien linkkien kautta).

 

SAAKOON KOKO MAAILMAN NYT TIETÄÄ, KUINKA HE OVAT PILKANNEET JUMALAN PYHÄÄ NIMEÄ.

 

http://www.thename.ph/thename/revelations/blasphemed-en.html tai http://www.thenameonline.info/thename/revelations/blasphemed-en.html sekä https://kotisivukone.fi/app/www/suurinimi.kotisivukone.com/saakoon-koko-maailman-nyt-tietaa-kuinka-he-ovat-pilkanneet-jumalan-pyhaa-nimea.-13.2.2014osa-1

 

Opettaja Evangelista aloittaa ensialkuun näyttämällä Jumalan aidot opetukset - alkaen Jumalan käskystä/säädöksestä, että minkä takia Hän loi ihmiskunnan:

 

"Sitten Jumala sanoi, "Tehkäämme ihmiskunta meidän kuvaksemme, meidän kaltaiseksemme, niin että he voivat vallita merten kaloja ja taivaan lintuja, yli kaikkien karjaeläinten ja villieläinten sekä kaikkien maassa liikkuvien olentojen yläpuolelle." 1. Moos. 1:26

 

Jumala sanoi, että Hän loi ihmiskunnan Hänen kuvakseen. Huomioi, että kyseessä on ihmiskunta, jonka Hän perusti ja teki Hänen kuvakseen, ei eläimiä.

 

"Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi; mieheksi ja naiseksi hän loi heidät." 1. Moos. 1:27

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"So God created man in his own image, in the image of God he created them; male and female he created them." Genesis 1:27 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Niin Jumala loi ihmiset hänen omaksi kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän loi heidät; mieheksi ja naiseksi hän loi heidät." 1. Moos. 1:27

 

Kuten on kirjoitettu, Jumala loi ihmiset (miehet ja naiset) samanaikaisesti Hänen omaksi kuvakseen ja kaltaisekseen - tämä oli Jumalan tarkoitus ihmisen luodessaan.

 

Me voimme nähdä tästä, että siellä ei ole vielä mainintaa Adamista ja Eevasta ja tämä sallii meidän ymmärtää tämä totuus:

 

"Adam ja Eeva eivät olleet Jumalan ensimmäiseksi luomat ihmiset maassa. Tuo kyseinen pari edusti Jumalan toista luomista."

 

 Käyttäkäämme meidän ymmärrystämme ja harkintaamme, jonka Jumala on meille antanut:

 

Me voimme panna merkille, että on olemassa erilaisia meri että maaeläimiä eri puolilla maailmaa. Esimerkiksi, sinä et voi löytää pingviinejä Filippiineiltä, sen kaltaiset linnut elävät Antarktiksella tai muilla kylmillä alueilla. Eikä Filippiiniläinen Carabao (suolla elävä vesipuhveli) voi löytyä Britannian tai muun Euroopan luonnosta. Jokaisella eläimellä on oma erityislaatuinen elinympäristönsä.  Maestro Evangelista selittää, että aivan sama toistuu myös Jumalan luodessa ihmisen, Hän ei luonut vain yhtä paria, vaan monta paria ihmisiä eri alueille maailmaa.

 

Jokaisella ihmisrodulla joka maanosassa on oma erityislaatuinen ihonvärinsä, pituus ja rakenne. Siten, sanoessamme kaikkien tulleen samasta ihmisäidistä on täysin mahdotonta, erittäin absurdia, epätodellista ja epäloogista"!

 

Tämä tarkoittaa, että Adam ja Eeva eivät olleet Jumalan ensimmäiseksi luomat ihmiset. Me opimme lisää tästä tosiasiasta, kun jatkamme lukemistamme.

 

Luotuaan ensimmäisen erän ihmisiä, mitä Jumala sääti/käski seuraavaksi?

 

"Ja Jumala siunasi heidät, ja Jumala sanoi heille: Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa ja tehkää se itsellenne alamaiseksi; ja vallitkaa meren kalat ja taivaan linnut ja kaikki maan päällä liikkuvat eläimet." 1. Moos. 1:28

 

 "Jumala siunasi heidät" - "heidät", enemmän kuin vain yksi pari. Maestro sanoo, että luomisen tässä vaiheessa Adamia ei ollut vielä luotu. Jumala viittaa tässä Hänen ensimmäisenä luomiinsa ihmisiin.

 

"Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa" - Heitä muistutettiin ainoastaan lisääntymään, mitään liittoa tai Jumalan lupausta ei annettu, samanlainen kuin eläimien suhteen. Ne ihmiset, jotka Jumala loi Ensimmäisessä Luvussa 1. Mooseksen kirjassa ovat niitä, joita Tiede kutsuu Esihistoriallisiksi ihmisiksi. Heidän luurankolöydöksensä ovat päivätyt enemmän kuin miljoonia vuosia sitten eläneiksi. Nämä Esihistorialliset ihmiset olivat anatomialtaan erilaisia tämän päivän ajattelevaan ihmiseen verrattuna (Homo Sapiens).

 

"tehkää se itsellenne alamaiseksi" - heitä ainoastaan muistutettiin heidän populaationsa määrän hillitsemisestä ja kontrolloimisesta, niin että maa tai ympäristö kykenisi ylläpitämään heidät.

 

"vallitkaa meren kalat ja taivaan linnut ja kaikki maan päällä liikkuvat eläimet" - Kun Jumala sanoi ihmisen roolin tai tehtävän olevan hallita eläimiä, tarkoittaako tämä myös niiden syömistä?

 

"Ja Jumala sanoi: Katso, minä annan teille kaikkinaiset siementä tekevät ruohot, joita kasvaa kaikkialla maan päällä, ja kaikki puut, joissa on siementä tekevä hedelmä; olkoot ne teille ravinnoksi." 1. Moos. 1:29

 

Ei, se ei tarkoita eläinten syömistä. Tämä tarkoittaa, että kaiken aikaa, Jumala on jo antanut meille ohjelinjat mitä meidän tulee syödä. Meidän ruokaamme ovat kaikki siementä tekevät kasvit. Se tarkoittaa hedelmien ja vihannesten syöntiä. Tämä tarkoittaa, että meidän tulee ainoastaan hallita eläimiä, Jumala ei sisällyttänyt siihen, että me voisimme syödä niitä.

 

Kuinka on eläinten suhteen, tarkoittiko Jumala niiden tappavan toisiaan ruuaksi?

 

"Ja kaikille metsäeläimille ja kaikille taivaan linnuille ja kaikille, jotka maassa matelevat ja joissa on elävä henki, minä annan kaikkinaiset viheriät ruohot ravinnoksi. Ja tapahtui niin." 1. Moos. 1:30

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"And to all the beasts of the earth and all the birds of the air and all the creatures that move on the ground—everything that has the breath of life in it—I give every green plant for food." And it was so." Genesis 1:30

 

Suora suomennos:

 

"Ja kaikille maan eläimille ja kaikille lentäville linnuille ja kaikille maassa liikkuville luontokappaleille - kaikelle, joissa on elämän henki - Minä annan kaikki vihreät kasvit ruuaksi." Ja niin myös oli." 1. Moos. 1:30

 

Jumala ei tarkoittanut, että eläimet syövät toistensa kaltaisia. Aivan kuten me ihmiset, Jumala tarkoitti niiden myös syövän hedelmiä ja vihanneksia.

 

Sen jälkeen kun Jumala loi meidän maailmamme, me voimme lukea seuraavaa: 

 

"Ja Jumala katsoi kaikkea, mitä hän tehnyt oli, ja katso, se oli sangen hyvää (very good, erittäin hyvä). Ja tuli ehtoo, ja tuli aamu, kuudes päivä." 1. Moos. 1:31

 

"Ja Jumala katsoi kaikkea, mitä hän tehnyt oli, ja katso, se oli erittäin hyvä." - Keiden hyväksi Jumala teki Hänen luomisensa?

 

Luemme selityksen seuraavasta:

 

"Sillä näin sanoo Herra, joka on luonut taivaan - hän on Jumala - joka on valmistanut maan ja tehnyt sen; hän on sen vahvistanut, ei hän sitä autioksi luonut, asuttavaksi hän sen valmisti: Minä olen Herra, eikä toista ole." Jesaja 45:18

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

"For this is what the Lord says - he who created the heavens, he is God; he who fashioned and made the earth, he founded it; he did not create it to be empty, but formed it to BE INHABITED - he says: "I am the LORD, and there is no other." Isaiah 45:18 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Sillä näin sanoo Herra - Hän joka loi taivaat, hän on Jumala; hän joka muotoili ja valmisti maan, hän perusti sen; hän ei tehnyt sitä tyhjäksi, vaan muovasi sen OLEMAAN ASUTTU - hän sanoo: "Minä olen HERRA, muita ei ole." Jesaja 45:18

 

"hän ei tehnyt sitä tyhjäksi, vaan muovaili sen olemaan asuttu" - Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki Jumalan luomistyö, mukaan lukien eläimet, on tehty meitä varten, jotta voisimme asua Maassa, kaikki on tehty MEIDÄN PARASTAMME AJALLEN. Jumala loi meidät elämään hyvää elämää ja nauttimaan elämästä täällä maassa yhdessä Hänen muiden luomistensa kanssa, kuten eläinten. Jumala tarkoitti meidän elämämme eläinten kanssa olevan harmonisessa yhteisolemisessa ja asumisessa, yhdessä suuressa paratiisissa maan päällä

 

Tämä osoittaa myös toisen TOTUUDEN: Että ei ole olemassa toisia eläviä olentoja (muukalaisia) vieraalla planeetalla olevia, sillä on ainoastaan ihminen (mies ja nainen) yksistään, ei ole muita olentoja, jotka Jumala (taivaiden ja maan luoja), on luonut Hänen kuvakseen.

 

"hän sanoo: "Minä olen HERRA, muita ei ole" - Tämä on nyt tosi ja todennettu tässä Jumalan sanassa (5. Mooseksen kirja 18:18-19) koskien profeettaa kuin Moosesta, jonka suuhun Jumala on laittava Hänen sanansa ja lähettää puhumaan Hänen Nimessään, se on nyt tullut täytetyksi Opettaja Eraño M. Evangelistan persoonassa.  Maestron (Jumalan antamien) Raamattu-ilmestysten kautta koskien yhtä tosi Jumalan Nimeä webbisivuilla www.thename.ph ja www.thenameonline.info osoittaen siihen tosiasiaan, että Jumala (profeetta Mooseksen ja muiden Vanhan Testamentin profeettojen) on todella olemassa ja että Hän yksin on aito Jumala, eikä muita ole.

 

Tämä tarkoittaa sitä, että Ateistit tai vapaa-ajattelijat eivät voi enää soveltaa heidän "ympäripyöreitä väittämiään" (tarkoittaen Jumalan olevan olemassa, koska Raamattu sanoo niin) Jumalan kirjoitettua sanaa vastaan Raamatussa, koska Hänen sanansa 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19 koskien tulevaa profeettaa, joka ilmoittaa Jumalan Nimen ja Hänen aidon sanomansa Raamatun kirjoituksista (ilman Raamattuopintojen suorittamista) on tullut täytetyksi ja olemaan todellisuutta meidän nykyisenä aikakautenamme.

 

Maestro (Opettaja) Evangelista näyttää meille (Raamatusta) aidot ja todelliset selitykset, mitä Jumala tarkoittaa, kun Hän sanoi, että Hän loi ihmisen Hänen "kuvakseen ja kaltaisekseen", kuten on kirjoitettu 1. Mooseksen kirjaan 1:26.

 

 "Mutta minä saan nähdä sinun kasvosi vanhurskaudessa, herätessäni ravita itseni sinun muotosi katselemisella." Psalmi 17:15

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"And I—in righteousness I will see your face; when I awake, I will be satisfied with seeing your likeness." Psalm 17:15

Suora suomennos:

"Ja minä - oikeamielisyydessä minä näen sinun kasvosi; kun herään (todellisuuteen), olen vakuuttunut nähdessäni sinun samankaltaisuutesi." Psalmi 17:15

Vielä vuoden 1992 Suomikäännös:

"Minä saan nähdä sinun kasvosi, sillä minä olen viaton. Kun herään unesta, sinun läsnäolosi ravitsee minut." Psalmi 17:15

Toinen käännös, New King James Version, Uusi Kuningas Jaakon Laitos, Painos:

"As for me, I will see Your face in righteousness; I shall be satisfied when I awake in Your likeness." Psalm 17:15 NKJV

Suora suomennos:

"Mitä minuun tulee, minä näen Sinun Kasvosi oikeamielisyydessä; minun tulee olla tyytyväinen sekä vakuuttunut, kun herään Sinun kaltaisuudessasi." Psalmi 17:15

 

Kuten yllä on kirjoitettu, Jumalan kuvan kaltaisuus tarkoittaa olemista samassa linjassa tai yhteisymmärryksessä Jumalan oikeamielisyyden tai TOTUUDEN kanssa. Maestro Evangelista selittää, että Jumala loi ihmisen olemaan Hänen kuvansa, ei fyysiseltä muodoltaan (sillä me emme voi nähdä Jumalaa - 2. Moos. 33:20) VAAN olemaan SOPUSOINNUSSA Hänen TOTUUDEN ja OIKEUDENMUKAISUUTENSA kanssa.

Ihmiskunnan edistys tieteen ja teknologian saralla ei osoita sitä että ei olisi olemassa Jumalaa. Itse asiassa SE ON TODISTUS JUMALAN SANAN TÄYTTYMISESTÄ, että Hän loi ihmisen HÄNEN omaksi kuvakseen, koska kuten Hän, ihmiskunta on nyt soveltanut käytäntöön hänen voimansa ja älykkyytensä luodessaan teknologioita hyödyntämään yhteisöä ja yhteiskuntaa.

 

Sen lisäksi, että ihminen on kyennyt keksimään ja luomaan teknologioita olemalla Jumalan kuvan kaltainen oikeamielisyydessä, tarkoittaa myös olemistaan kyvykäs erottamaan mikä on hyvää ja mikä pahaa. Jumala ei tehnyt tuota asiaa vaikeaksi meille, sillä Hän on antanut meille ohjelinjat, aloittaen eläinten huolehtimisesta.

 

Oleminen Jumalan kaltainen oikeamielisyydessä mahdollistaa ja antaa edellytykset vahtia itseämme joutumasta petetyksi; ettemme hyväksyisi asioita sokeassa uskossa, vaan asianmukaisten perustelujen ja älykkyyden kautta.

 

Kun palaamme Jumalan sanoihin 1. Mooseksen kirjaan 1:29-30, on täysin ilmiselvää, että Hän tarkoitti sekä ihmisten että eläinten käyttävän ravinnokseen hedelmiä ja vihanneksia. On täysin kiistämättömän selkeää, että Hän EI määrännyt eläimille rangaistusta joutua teurastetuiksi ruuaksi, ei uhrilahjoiksi, eikä Hän myöskään halunnut ihmisten tappavan toisiaan.

 

Miksi Jumala loi eläimet?

 

"Mutta kysypä eläimiltä, niin ne opettavat sinua, ja taivaan linnuilta, niin ne ilmoittavat sinulle; tahi tutkistele maata, niin se opettaa sinua, ja meren kalat kertovat sinulle." Job 12:7-8

 

 Sanotaanko siinä, että meidän tulisi syödä heidän kaltaisiaan? Ei! Vaan meidän tulisi oppia niiltä.

 

Teorian lentämisestä me olemme omaksuneet linnulta; veneiden ja sukellusveneiden muotoilun me olemme saaneet kaloilta ja me olemme kehittäneet monia uusia ja parempia teknologioita, jotka me olemme kopioineet jollakin tavalla, juuri eläimiltä. Jopa rokotteet, ennen kuin niitä käytetään ihmisiin, ovat ensin testatut eläimillä.

 

Me olemme tehneet tai keksineet monia laitteita sekä järjestelmiä eläimiltä mallia ottaen.

 

Me olemme oppineet luonnosta istuttamisen ja maan muokkaamisen maatalouden käyttöön, kaloilta veneiden, sukellusveneiden ja laivojen valmistuksen matkataksemme sekä veden päällä että pinnan alla.

 

Miltä ihmiset näyttäisivät jos Jumala ei luonut eläimiä, vaan sen sijaan olisi laittanut meidän päällemme kaikki erityislaatuiset ominaisuudet tai ruumiinosat kaikilta eläimiltä, kuten linnulta, hyönteisiltä ja kaloilta?

 

Jokainen meistä näyttäisi kuin elävä hirviökeskittymä hännällä, monella silmällä, erilaisella suulla, monilla käsillä, kiduksilla, suomuilla ja siivillä varustettuna!

 

Profeetta kuin Mooses sanoo: "Se tarkka ja ainutkertainen totuus, että Jumala loi ihmisen olemaan Hänen kaltaisensa olemaan luoja, voidaan havaita eläinten, kalojen ja lintujen sekä luonnon kautta", koska ilman niiden tarkkailua ihminen ei olisi voinut käyttää hyödykseen luovaa älykkyyttään, jonka Jumala soi ja salli hänelle luodakseen omaksi avukseen helpottavia laitteita ja koneita.

 

Tämä on se, mitä Jumalalla oli mielessä, kun Hän sanoi 1. Mooseksen kirjassa 1:28, että meidän tulee "hallita, vallita" eläimiä, kaloja ja lintuja sekä jokaista elävää olentoa.

 

Kun Jumala ensin loi eläimet ennen ihmistä, niin Jumala näytti ja osoitti Hänen oikeamielisyytensä jälleen kerran. Hän loi eläinkunnan, jotta ihminen voisi matkia ja ottaa mallia hänen luomuksiinsa ihmiskunnan oman kehityksen parhaaksi.

 

Se, mikä on erittäin traagista, on, että me teurastimme ja söimme eläimet ja olennot, jotka olivat tarkoitetut olemaan meidän oppaitamme luodessamme teknologioita ja luontoa ymmärtääksemme.

 

"Kuka kaikista näistä ei tietäisi, että HERRAN käsi on tämän tehnyt, hänen, jonka kädessä on kaiken elävän sielu ja kaikkien ihmisolentojen henki?" Job 12:9-10

 

"Kuka kaikista näistä ei tietäisi, että HERRAN käsi on tämän tehnyt" - Sen vuoksi, että monet ihmiset eivät tiedä minkä takia Jumala loi eläimet, linnut, hyönteiset ja kaikki merten olennot.

 

"hänen, jonka kädessä on kaiken elävän sielu ja kaikkien ihmisolentojen henki" - Jumala haluaa kaikkien ymmärtävän, että aivan kuten ihmiselämä on Hänelle arvokas, niin on myös jokaisen eläimen elämä.

 

Ne ovat erittäin tärkeitä Jumalalle!

 

"Eikö korva koettele sanoja ja suulaki maista ruuan makua?" "Vanhuksilla on viisautta, ja pitkä-ikäisillä ymmärrystä. Jumalalla on viisaus ja voima, hänellä neuvo ja ymmärrys." Job:12:11-13

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Does not the ear test words as the tongue tastes food? Is not wisdom found among the aged? Does not long life bring understanding? "To God belong wisdom and power; counsel and understanding are his." Job 12:11-13

 

Suora suomennos:

 

"Eikö korva koettele sanoja ja kieli maistele ruokaa? Eikö olekin viisaus löydettävissä ikääntyvien keskuudesta? Eikö pitkä elämä tuo ymmärrystä? Jumalalle kuuluvat viisaus ja voima, neuvo ja ymmärrys ovat hänen." Job:12:11-13

 

"Jumalalle kuuluvat viisaus ja voima, neuvo ja ymmärrys ovat hänen." - Todellinen ymmärrys koskien Jumalan sanaa ja erityisesti tarkastellessa Hänen luomistaan voi tulla ainoastaan Jumalalta ja jotta me voisimme tuntea sen, meidän täytyy kuunnella sitä yhtä, jonka suuhun Jumala on laittanut ymmärryksen Hänen sanoistaan - Hänen ennalta maahan lähetetty profeettansa kuin Mooses, kuten on kirjoitettu 5. Mooseksen kirjaan 18:18-19.

 

Me voimme nyt ymmärtää, että eläimet on luotu kaltaisikseen sen takia, että me voisimme kehittää teknologioita, jotka ovat johdetut niitä tutkimalla, kehittääksemme ja edesauttaaksemme meidän elämän suuntaamme. Ja lisäksi me voimme ymmärtää sen, minkä takia Jumala sanoi, että meidän ihmisten tulee "vallita/hallita meren kalat ja taivaan linnut ja kaikki maan päällä liikkuvat eläimet (1. Moos. 1:28) Ja se tarkoittaa, että meidän tulee kouluttaa niitä syömään hedelmiä ja vihanneksia - joka täydellisen ehdottomasti tarkoittaa, ettei Jumala tarkoittanut eläimiä meille ruuaksi.

 

Sitten kun me olemme onnistuneita ja menestyksekkäitä tekemään tämän, niin mitä tapahtuu meidän maailmallemme? Se tulee olemaan kuin Eedenin Puutarhan uudelleen perustaminen, Paratiisi Maan päällä!

 

Tässä on eräs toinen totuus: Kaiken tämän aikaa, se mitä Jumala tahtoo meidän tekevän, on tehdä paratiisi tänne ja juuri tähän maailmaan, jossa ihmiset ja eläimet elävät yhdessä rauhan vallitessa. Hän ei luonut ihmistä odottamaan paratiisia uskontojen kuvitteellisessa ja keksimässä kuolemanjälkeisessä elämässä!

 

Nyt, kun me ymmärrämme mitä Jumala tarkoitti, kun Hän sanoi Hänen luoneen meidät Hänen kuvakseen ja minkä takia Hän loi eläimet, niin luemme uudelleen Hänen sanansa 1. Mooseksen kirjasta kappaleesta 1 jakeesta 26:

 

"Sitten Jumala sanoi, "Tehkäämme ihmiskunta meidän kuvaksemme, meidän kaltaiseksemme, niin että he voivat vallita merten kaloja ja taivaan lintuja, yli kaikkien karjaeläinten ja villieläinten sekä kaikkien maassa liikkuvien olentojen yläpuolelle." 1. Moos. 1:26

 

Luemme asiasta:

 

"Missä olit silloin, kun minä maan perustin? Ilmoita se, jos ymmärryksesi riittää. Kuka on määrännyt sen mitat - tottapa sen tiedät - tahi kuka on vetänyt mittanuoran sen ylitse?" Job 37:4-5

 

"Missä olit silloin, kun minä maan perustin? Ilmoita se, jos ymmärryksesi riittää." - Jumala puhuu tässä Hänen palvelijalleen Jobille. Sama kysymys kuuluu myös tämän päivän uskontojen saarnaajille sekä Raamattu- "tutkijoille/oppineille", jotka syöksevät suustaan sanoja ja luentoja koskien Jumalaa ja erityisesti juuri Hänen luomisestaan - aivan kuin he olisivat olleet siellä, kun Jumala loi taivaat ja Maan.

He ovat väittäneet Adamin ja Eevan olleen Jumalan ensimmäisenä luodut ihmiset ilman, että antaisivat ajatustakaan heidän ymmärrykselleen siitä, että mitä on kirjoitettu, on juuri se mitä Jumalalla on mielessä. He eivät ole ottaneet varoitusta vakavasti ymmärtääkseen minkä takia Jumala sanoi 5. Moos. 18:18-19, että Hän on se yksi, joka on laittava Hänen sanansa Hänen valittunsa suuhun ja siitä muistutuksen, että Hän tulee rankaisemaan niitä, jotka eivät kuuntele Hänen profeettaansa.

Katso nyt mitä on tapahtunut, kun he ovat lisänneet heidän selityksiään siihen mitä Jumala on sanonut - maailman ihmiset ovat jakautuneet toisiaan vastaan, eivätkä välitä Jumalan sanasta Raamatussa.

Nyt, sen mitä Jumala sanoi 1. Mooseksen kirjassa 1:26, että, "Luokaamme ihminen meidän kuvaksemme" - Kuka oli Jumalan kanssa kun Hän loi maailman?

"Mihin upotettiin sen perustukset, tahi kuka laski sen kulmakiven, kun aamutähdet kaikki iloitsivat ja kaikki Jumalan pojat riemuitsivat?" Job 38:6-7

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"On what were its footings set, or who laid its cornerstone - while the morning stars sang together and all the ANGELS shouted for joy?" Job 38:6-7 NIV

Suora suomennos:

"Minkä tukemana olivat sen anturit asetetut, tai kuka asetti sen kulmakiven - sillä aikaa kun aamuntädet lauloivat yhdessä ja kaikki ENKELIT huusivat riemusta?" Job 38:6-7

"sillä aikaa kun aamuntädet lauloivat yhdessä ja kaikki enkelit huusivat riemusta?" - Jumala ei puhunut Jeesuksen kanssa Hänen luomisensa aikana, niin järjettömän naurettavasti kuin uskonnot väittävätkin, Jumala puhui selkeästi Hänen enkeleillensä.

Kuten on kirjoitettu seuraavaan:

 

 "Mutta kun eräänä päivänä Jumalan pojat tulivat ja asettuivat Herran eteen, tuli myöskin saatana heidän joukossansa." Job 1:6

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"One day the angels came to present themselves before the LORD, and Satan also came with them." Job 1:6 NIV

Suora suomennos:

"Eräänä päivänä enkelit tulivat ja asettuivat HERRAN läsnäoloon, ja Saatana oli myös heidän joukossaan." Job 1:6

"Eräänä päivänä enkelit tulivat ja asettuivat HERRAN läsnäoloon" - Millä tavalla Jumala tarkastelee Hänen enkeleitään?

Luemme toisesta Raamattuversiosta (KJV), Kuningas Jaakon Painos/Versio:

"Now there was a day when the sons of God came to present themselves before the LORD, and Satan came also among them." Job 1:6 (KJV)

Suora suomennos:

"Nyt oli muuan päivä, kun Jumalan pojat tulivat esittelemään itsensä HERRAN eteen, ja Saatana oli myös heidän joukossaan." Job 1:6

 

Jumalan enkelit ovat aitoja Jumalan Poikia.

 

"Saatana oli myös heidän joukossaan" - tarkoittaa, että Saatana ei ole kuvattu olevan ajateltavissa olevan Enkeli tai Jumalan Poika eikä myöskään Jumalan vihollinen. Muutoin, mikäli hän olisi ollut Jumalan vastustaja, hän ei olisi tullut yhdessä Jumalan enkeleiden kanssa. (Saatanalla on erityinen rooli Jumalalta, jonka me opimme myöhemmin.)

 

Koska se on kirjoitettu, että Jumalalla on monia ´Poikia´ Hänen valtakunnassansa (Korkeimmissa taivaissa - Psalmi 115:16-18), niin se automaattisesti kumoaa ja asettaa kyseenalaiseksi (evankeliumit/apostolit/uuden testamentin) kirjoitukset, että Jeesus oli Jumalan ainoa ja ainoasyntyinen poika. (Johannes 3:16)

 

Tämä myös osoittaa sen, että uskontojen esittämä väite, että Jumala puhui Jeesukselle 1. Mooseksen kirjassa 1:26 on epälooginen, koska Jeesus ei ollut vielä edes syntynyt tuona erityisenä ajankohtana.

 

Kun vain suoraan uskoo joidenkin uskonnollisten saarnaajien, Raamattututkijoiden ja kirjoittajien tulkintoja koskien 1. Mooseksen kirjaa 1:26 että Jumala puhui Jeesukselle, kun Hän sanoi "tehkäämme ihminen meidän kuvaksemme", kun Jeesus ei ollut vielä syntynytkään, niin se ainoastaan osoittaa sen että me emme käytä Jumalan meille antamaa älykkyyttä. Siten, epäonnistumalla elämään tarkoituksen mukaisesti olemalla Jumalan kaltainen, joka on olla Hänen kuvansa oikeamielisyydessä tai kyetä ajattelemaan viisaasti ja rakentavasti järkeillen, EIKÄ luota yksinomaisesti sokeaan uskoon.

 

On myös kysyttävä: Ilmennämmekö me Jumalan antamaa älykkyyttä ja harkintakykyä, kun me pyydämme pelastusta mieheltä, joka oli syljetty päälle, hakattu ja julmalla tavalla tapettu syyttäjiensä taholta?

 

Muista, että Jumala antoi meille ihmisille hallintavallan yli eläinten, joka tarkoittaa sitä, että Jumala antoi meille niitä kohtaan ylivertaisen älykkyyden ja siitä syystä me kykenemme tutkimaan ja oppimaan niiltä.

 

Eläimet eivät pelkää tai pelolla kunnioita heidän kuolleena olevia rinnakkaisten lajien yksilöitä, mutta ottavat opikseen ja kunnioittavat niitä, jotka ovat voimakkaita ja elossa (periaate vahvimman selviämisestä).

 

Ylistämällä miestä, joka ei voi pelastaa edes itseään julmalta kuolemalta hänen vihollistensa käsissä, on tehnyt meistä itsestämme VIELÄ ALEMPIARVOISIA kuin ovat eläimet, jotka Jumala loi meidän hallittaviksemme.

 

Tästä syystä Vanhat Israelilaiset (Mooseksen aikaiset) vihastuttivat Jumalan kun he tekivät kultaisen vasikan ja ylistivät sitä (2. Moos. 32). Jumala teki meidät YLEMPI ARVOISIKSI kuin ovat eläimet siinä ajatuksessa, että Hän antoi meille VASTUUN ja VELVOLLISUUDEN PITÄÄ HUOLTA niistä. Siten ollen, eläimen ylistäminen jumalana on todella loukkaus ylempää alykkyyttä ja asemaa kohtaan, jonka Jumala meille antoi.

 

Jatkakaamme lukemistamme seuraavasta:

 

 "Niin tulivat valmiiksi taivas ja maa kaikkine joukkoinensa." 1. Moos. 2:1

Tämä saattaa päätökseen Jumalan taivaiden ja maan luomisen - Hänen ensimmäinen luomisensa.

 

Mitä Jumala teki seuraavaksi, Hänen suurenmoisen luomisensa jälkeen?

 

"Ja Jumala päätti seitsemäntenä päivänä työnsä, jonka hän oli tehnyt, ja lepäsi seitsemäntenä päivänä kaikesta työstänsä, jonka hän oli tehnyt. Ja Jumala siunasi seitsemännen päivän ja pyhitti sen, koska hän sinä päivänä lepäsi kaikesta luomistyöstänsä, jonka hän oli tehnyt." 1. Moos. 2: 2-3

 

Me voimme lukea yllä olevista jakeista, että Hänen (ensimmäisen) luomisensa jälkeen, Jumala lepäsi.

 

Opettaja Evangelista sanoo: "Mikäli Jumala Itse tarvitsi lepoa Hänen luomisensa jälkeen, niin kuinka paljon enemmän me ihmiset täyden päivätyön jälkeen?"

 

Muistakaamme se tosiasia, että Jumala loi meidät Hänen kuvansa kaltaisiksi oikeamielisyydessä. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän tulisi noudattaa Hänen lakejaan ja ohjelinjojaan niin että me voisimme täysin käyttää meidän älykkyyttämme, jonka Hän meille antoi ja olla siten oikeamielisiä kuin Hän on.

 

Koska Jumala Itse lepäsi ja Hän loi meidät Hänen kuvakseen, niin siitä seuraa, että meidän myös tarvitsee levätä kuuden työpäivän jälkeen!

 

Olemalla Itse osoittavana esimerkkinä pitkän työnteon jälkeisestä levon merkityksestä ja arvosta, me voimme nyt ymmärtää, että se Jumala, joka puhuu tässä luomistyössä 1. Mooseksen kirjassa, on aito ja oikeamielinen Jumala. Hän ei ole myyttien, tarinoiden ja kuvitelmien jumala, vaan AITO elävä Jumala ja LUOJA.

 

Jatkamme lukemalla 1. Mooseksen kirjasta Kappaleesta 2 Jakeen 4:

 

"Tämä on kertomus taivaan ja maan synnystä, kun ne luotiin. Siihen aikaan, kun HERRA Jumala teki maan ja taivaan," 1. Moos. 2:4

 

Ota huomioon, että siellä ei ole vielä mainintaa Adamista ja Eevasta, tämän keskeisin sanoma on ainoastaan se, että Jumala ei ole vielä luonut heitä.

 

Kaiken tämän aikaa uskonnot ovat aivopesseet ihmiskuntaa kirjaimellisella tulkinnallaan, että Adam ja Eeva ovat Jumalan ensimmäiseksi luomat ihmiset, joka ei ole totta. Tämä uskontojen menetelmä tulkita kirjoituksia tuli pitkän ajan ristiriidaksi Jumalan sanan ja tieteen välillä Raamatun kirjoitusten suhteen.

 

Me olemme oppineet, että se mitä on kirjoitettu kaikkinensa 1. Mooseksen kirjan ensimmäiseen kappaleeseen ja aina 2. luvun jakeeseen 4, on askel askeleelta lausunto Jumalan ensimmäisestä ja yleisestä luomisesta - ensimmäisen ihmisten sukupolven luominen ja Hänen tarkoituksensa ihmisten, eläinten ja kasvien luomiselle. Mikäli me (ihmiset) olisimme pysyneet lujina ja vankkumattomina ja eläneet linjassa Jumalan tarkoittaman mukaisesti (olemalla ainoastaan niitä yksilöitä, jotka hän oli luonut kuvakseen), niin meidän elämämme tällä planeetalla ei olisi väkivallan ja kärsimyksen noidankehä, vaan edistyksellinen elämä, elettynä rauhassa ja yltäkylläisyydessä. 

 

NYT kaikkein tärkein kysymys: Miksi me emme tiedä tai tunne Jumalan kaiken kattavaa säädöstä ja tarkoitusta Hänen luomistyölleen? Että ihmisten ja eläinten kuuluu elää rauhallisessa yhteiselollisessa todellisuudessa; että meidän ei olisi pitänyt tappaa eläimiä; ja että meidän ruokamme tulisi olla ainoastaan hedelmät ja vihannekset, joka olisi tehnyt meidän maailmastamme yhden suuren ja mahtavan paratiisin?

 

Lukekaamme seuraavat Raamatun jakeet, jotka Jumala näytti Opettaja Evangelistalle alkaen tiedosta, että kuka kirjoitti Genesiksen, 1. Mooseksen kirjan:

 

"Ja HERRA puhutteli Moosesta kasvoista kasvoihin, niin kuin mies puhuttelee toista. Sitten Mooses palasi takaisin leiriin; mutta Joosua, Nuunin poika, hänen apumiehensä ja palvelijansa, ei poistunut majasta." 2. Moos. 33:11

  

Tämä osoittaa sen, kuinka läheinen Mooses oli Jumalalle ja Jumala puhuu hänelle kuin kaverille.

 

Mooses vastaanotti ilmestykset ja kirjoitti viisi ensimmäistä Mooseksen kirjaa (Genesis, Exodus, Number, Leviticus ja (osan viidettä kirjaa) Deuteronomy) Vanhasta Testamentista Pyhästä Raamatusta. Jumala puhuu ja kertoo Moosekselle ("kuin ystävälle") mitä tulee kirjoittaa. Tästä syystä Mooses kykeni kirjoittamaan 1. Mooseksen kirjan yksityiskohtaisesti kertoen tapahtumista, jotka olivat läpikäydyt ennen hänen aikaansa. Tämä varmistaa meille sen, että ne tapahtumat todella tapahtuivat, koska Jumala Itse ilmoitti sen Moosekselle.

 

Ja kuitenkin kun me luemme seuraavasta:

 

"Ja mies tuokoon hyvityksenään Herralle vikauhri-oinaan ilmestysmajan ovelle. Ja kun pappi on toimittanut hänelle vikauhri-oinaalla Herran edessä sovituksen siitä synnistä, jonka hän on tehnyt, annetaan hänelle hänen tekemänsä synti anteeksi." 3. Moos. 19:21-22

 

Tästä me voimme lukea Mooseksen antaneen käskyn, joka salli Israelilaisten tehdä eläinuhrauksia määränään Jumalan antavan anteeksi heidän syntinsä.

 

Mikäli me avaamme mielemme, me voimme nähdä tämän Mooseksen käskyn olevan RISTIRIIDASSA siihen mitä Jumala antoi ymmärtää 1. Mooseksen kirjassa 1:29-30, että ihmisen tulee pitää huolta eläimistä eikä satuttaa niitä. Tarkoittaako tämä sitä, että Jumala on ristiriidassa Hänen omaa säädöstään/lakiaan ja tarkoitustaan kohtaan 1. Mooseksen kirjassa 1:29-30?

 

Opettaja Evangelista sanoo ei, kyseessä ei ole Jumala, joka on ristiriidassa Hänen tarkoituksensa suhteen, vaan tuo profeetta, jonka Hän käski kirjoittamaan muistiin Hänen sanansa ja tämä on Profeetta Mooses.

 

Muistaaksemme mitä Jumala käski aikaisemmin Eedenin Puutarhassa Adamille (Hänen toisessa ihmisten luomisessa)

 

"Ja Herra Jumala käski ihmistä sanoen: Syö vapaasti kaikista muista paratiisin puista, mutta hyvän- ja pahantiedon puusta älä syö, sillä sinä päivänä, jona sinä siitä syöt, pitää sinun kuolemalla kuoleman." 1. Moos. 2:16-17

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

"And the LORD God commanded the man, "You are free to eat from any tree in the garden; but you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil, for when you eat from it you will certainly die." Genesis 2:16-17 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Ja HERRA Jumala käski ihmistä, "Sinä olet vapaa syömään kaikista puutarhan puista; mutta sinun ei pidä syödä hyvän ja pahan tiedon puusta, sillä, kun sinä siitä syöt, sinä varmasti tulet kuolemaan." 1. Moos. 2:16-17

 

Tässä Jumala puhui suoraan Adamille ja antoi hänelle käskyn olla syömättä hyvän ja pahan tiedon puun hedelmää, sillä mikäli hän söisi siitä, hän tulisi varmasti kuolemaan.

 

Me kaikki tiedämme mitä tapahtui Adamin tarinassa (1. Moos. 3) - hän salli itsensä tulla koetelluksi vaimonsa taholta ja siten uskoi käärmeen (Saatanan, kuten on kirjoitettu Ilmestyskirjaan 12:9) petolliseen tulkintaa siitä, mitä Jumala oli käskenyt.

 

Jos ja kun me liitämme ja sovellamme yhteen saamamme opetuksen koskien mitä tapahtui Adamille ja mitä Jumala sääti 1. Mooseksen kirjassa 1:29-30, on täysin selvää, että Jumala tarkoitti ihmisten ja eläinten käyttävän ravintonaan hedelmiä ja vihanneksia. Tämän pitäisi saattaa meidän hereille ja tietoisiksi, että meidän ei pitäisi tappaa eläimiä ruuaksi. Toisaalla taas Mooses kirjoitti Jumalan antaneen käskyn eläinten uhraamisesta tai lahjoitusuhreista. (3. Moos. 19:21-22)

 

Opettaja Evangelista sanoo, että se suuri ilmestys, jonka Jumala tahtoo meidän nyt ymmärtävän, on tämä:

 

 "KAIKKI NE MOOSEKSEN KIRJOITUKSET, JOTKA PUHUVAT ELÄINTEN TAPPAMISESTA UHRILAHJOINA sekä RUOKANA, EIVÄT OLE YHDEN JA TODEN JUMALAN KÄSKEMIÄ!"

 

Juutalaisten, Kristittyjen ja Muslimien kirjanoppineet pitävät Moosesta yhtenä suurimmista Jumalan profeetoista. He katsovat, että KAIKKI hänen kirjoituksensa ovat totuus, jonka hänelle on antanut Jumala.

 

Nyt, Opettaja Evangelista kysyy meiltä kysymyksen: Kykenikö Mooses täyttämään hänen saamansa tehtävän Jumalalta, joka oli johdattaa Israelilaiset Luvattuun Maahan?

 

Vastaus kuuluu, ei! Hän epäonnistui tehtävänsä täyttämisessä, koska hän oli tottelematon Jumalan käskylle tapahtuman aikana, joka käytiin paikassa nimeltään Meriba, ja tehtävä oli ainoastaan "puhua kalliolle" (4. Moos. 20), jonka määränä oli tuottaa Israelilaisille vettä juotavaksi. Sen sijaan, että olisi noudattanut kuuliaisesti Jumalan sanaa, hän käytti sauvaansa (sitä yhtä, jota hän käytti tehdessään ihmeitä Egyptissä) kallion iskemiseen. Turvautumalla hänen sauvaansa, Jumalan sanan tottelemisen sijaan, hän osoitti teollaan, ettei hän täysin luota Jumalaan.

 

Juuri sama on totta sen suhteen, mitä Mooses on kirjoittanut. Sen sijaan, että olisi ollut kuuliainen ja tarkkaavainen, mitä Jumala käski hänen kirjoittaa, Mooses lisäsi ja sisällytti hänen oman mietteensä ylistämisestä, joka oli siis uhrausten ja tarjottavien tekeminen, jotka hän oli oppinut Egyptin tuomioistuimissa, kun oli vielä nuori.

 

Me voimme lukea 2. Mooseksen kirjan alusta Kappaleesta 2, että Mooseksen adoptoi Faaraon tytär. Hän varttui kuninkaallisessa perhekunnassa ja sai koulutuksen heidän järjestelmäänsä, eli ylistämisen tekemällä lahjoituksia ja uhrauksia heidän jumalilleen ja jumalattarilleen. Mooses oli vaikutettu ajatuksella uhrilahjoista, jota hän käytti ja täydensi sillä Jumalan opetuksia hänen kirjoituksissaan.

 

Yksi ja aito Jumala tahtoo meidän kaikkien nyt ymmärtävän, että aivan kuten Adam (huolimatta siitä, että hänellä oli suora kielellinen puheyhteys Hänen kanssaan), joka oli ollut tottelematon, niin juuri sama asia tapahtui Mooseksen kohdalla. Se, että hänellä oli suora puheyhteys Jumalan kanssa, EI TÄYDELLISEN ehdottomasti osoita, että kaikki hänen kirjoittamansa koskien Jumalaa, on varmasti Jumalalta tullutta!

 

Tämä myös sanotun mukaisesti osoittaa, että kaikki opetukset, joita uskonnot - Islam, Kristillisyys ja Juutalaisuus ovat levittäneet ja jotka ovat rakentuneet Mooseksen perussäännösten tukemana uhraamisiin ja eläinten lihan syömiseen, on nyt paljastettu olevan kaikki keksittyä, tekaistua ja väärää opetusta, joka on sijoitettu Raamattuun toden Jumalan opetuksiin.

 

Lukekaamme, mitä Jumala sanoi kirjanoppineiden luotettavuudesta, jotka käänsivät ja kirjoittivat Jumalan sanaa:

 

"Kuinka saatatte sanoa: 'Me olemme viisaita, ja meillä on Herran laki'? Totisesti! Katso, valheen työtä on tehnyt kirjanoppineiden valhekynä." Jeremia 8:8

 

"Katso, valheen työtä on tehnyt kirjanoppineiden valhekynä." - Koska juuri profeetta Mooses itse kirjoitti valhetta ja lisäsi sen aitoihin Jumalan sanoihin, jotka Hän oli kirjoittanut, niin meidän ei enää tulisi olla hämmästyneitä, kun me tulemme tiedotetuksi ja huomaamme, että Raamatun kirjanoppineet ja muut kirjoittajat myös sisällyttivät heidän valheellisuuksiaan Jumalan lakiin. He ovat kirjoittaneet Jumalan lain juuri sillä tavalla, joka sopii osuvasti heidän itsekkäisiin motiiveihinsa ylläpitääkseen ja vahvistaakseen eläinuhrauksia; eläinten lihan syömistä; tai juurruttaa heidän seuraajiensa mieliin rahalahjoitusten antamisen tärkeyden.

 

Oliko Mooses ainoa, joka lisäsi Jumalan sanoihin?

 

Me tulemme löytämään vastauksen lukemalla, mitä on kirjoitettu Hesekielin kirjaan 20:8-9

 

"Mutta he niskoittelivat minua vastaan eivätkä tahtoneet minua kuulla; eivät heittäneet pois itse kukin silmiensä iljetyksiä eivätkä hyljänneet Egyptin kivijumalia. Niin minä ajattelin vuodattaa kiivauteni heidän ylitsensä ja panna vihani täytäntöön heissä keskellä Egyptin maata. Mutta minä tein, minkä tein, oman nimeni tähden, ettei se tulisi häväistyksi pakanain silmissä, joitten keskellä he olivat ja joitten silmäin edessä minä olin tehnyt itseni heille tunnetuksi viemällä heidät pois Egyptin maasta." Hesekiel 20:8-9

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"'But they rebelled against me and would not listen to me; they did not get rid of the vile images they had set their eyes on, nor did they forsake the idols of Egypt. So I said I would pour out my wrath on them and spend my anger against them in Egypt. But for the sake of my name, I brought them out of Egypt. I did it to keep my name from being profaned in the eyes of the nations among whom they lived and in whose sight I had revealed myself to the Israelites. Ezekiel 20:8-9 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Mutta he kapinoivat minua vastaan, eivätkä tahtoneet kuunnella minua; he eivät hankkiutuneet eroon halpamaisista kuvistaan, joihin olivat katseensa kiinnittäneet, eivätkä myöskään hylänneet Egyptin epäjumaliaan. Niin Minä sanoin, että kaataisin vihani heidän keskuuteensa ja kuluttaisin vihani heihin Egyptissä. Mutta Minun Nimeni tähden, Minä toin heidät pois Egyptistä. Minä tein sen, ettei Minun Nimeäni häväistäisi niiden kansojen silmissä, joiden keskuudessa he asuivat ja joiden nähden Minä olin paljastanut/ilmoittanut Itseni Israelilaisille." Hesekiel 20:8-9

 

"eivätkä myöskään hylänneet Egyptin epäjumaliaan. Niin Minä sanoin, että kaataisin vihani heidän keskuuteensa ja kuluttaisin vihani heihin Egyptissä." - Hänen sanoissaan, jotka olivat kirjoitetut Hänen profeettansa Hesekielin kautta, Jumala näyttää meille, että jo heidän matkansa aikana Egyptissä, (jopa ennen heidän erämaataivalluksensa aikaa) Israelin kansa ylisti jo vääriä jumalia ja jumalattaria.

 

Minkälaista väärää ylistystä ja palvontaa he harjoittivat heidän Egyptissä olonsa aikana?

 

"Jeremia sanoi vielä kaikelle kansalle ja kaikille naisille: Kuulkaa Herran sana, kaikki Juuda, joka olet Egyptin maassa." Jeremia 44:24

 

"Näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala: Mitä te ja teidän vaimonne olette suullanne puhuneet, sen te panette käsillänne täytäntöön, sanoen: 'Me täytämme lupauksemme, joilla olemme luvanneet polttaa uhreja taivaan kuningattarelle ja vuodattaa hänelle juomauhreja'. Niinpä pitäkää lupauksenne, pankaa lupauksenne täytäntöön!" Jeremia 44:25

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"This is what the LORD Almighty, the God of Israel, says: You and your wives have shown by your actions what you promised when you said; 'We will certainly carry out the vows we made to burn incense and pour out drink offerings to the Queen of Heaven.' "Go ahead then, do what you promised! Keep your vows!" Jeremiah 44:25 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Tämä on se mitä HERRA Kaikkivaltias, Israelin Jumala, teille sanoo: Te ja teidän vaimonne olette näyttäneet toimillanne, mitä te lupasitte kun sanoitte; ´Me tulemme varmasti pitämään lupauksemme, jotka me teimme Taivaan Kuningattarelle koskien uhritoimintaa ja juomauhrien vuodattamista.` "Menkää sitten ja tehkää kuten lupasitte! Pitäkää lupauksenne!" Jeremia 44:25

 

Juutalaiset tekivät Jumalan vihaiseksi, kun he ylistivät "taivaan kuningatarta". He ylistivät jumalatarta, jonka he olivat ainoastaan keksineet heidän oman ymmärryksensä kautta. Tämän kaltainen on se väärä ylistys, jota he harjoittivat tuona aikana.

 

(Tämä on yhtäinen nykypäivän Marian, Jeesuksen äidin ylistämiseen, jolla on titteli "taivaan ja maan kuningatar", joka on yhä syvästi kunnioitettu Katolilaisten piirissä tähän päivään asti.)

 

Mikä oli Jumalan rangaistus heille?

 

"Sen tähden kuulkaa Herran sana, kaikki Juuda, te jotka asutte Egyptin maassa: Katso, minä vannon suuren nimeni kautta, sanoo Herra: Totisesti, ei ole ainoakaan Juudan mies enää mainitseva suullaan minun nimeäni, niin että sanoisi: 'Niin totta kuin Herra, Herra elää' - ei koko Egyptin maassa." Jeremia 44:26

 

Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos: 

 

"But hear the word of the LORD, all Jews living in Egypt: 'I swear by my great name,' says the LORD, 'that no one from Judah living anywhere in Egypt will ever again invoke my name or swear, "As surely as the Sovereign LORD lives." Jeremiah 44:26 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Mutta kuulkaa HERRAN Sana, kaikki Juutalaiset, jotka asutte Egyptissä. ´Minä vannon Suuren Nimeni kautta, ´sanoo HERRA, ´että yksikään Juudasta, joka asuu missä tahansa osassa Egyptiä, ei tule enää koskaan lausumaan tai sanomaan Minun Nimeäni tai vannomaan, "Niin varmasti kuin Ylivertainen HERRA elää." Jeremia 44:26

 

Tämä oli se tapa, jolla Jumala kaatoi Hänen vihansa Juutalaisten ylle, ennen kuin Mooses johdatti heidät pois ja ulos Egyptistä. He olivat kirouksen alaisia, niin etteivät he voineet sanoa Hänen Nimeään. Rangaistuksena heidän väärästä ylistyksestään Jumala otti tai pyyhkäisi pois Juutalaisten mielistä aidon tuntemuksen ja tiedon koskien Hänen nimeään.

 

Tämä tarkoittaa sitä, että nimi YHWH, jolla he kuvaavat Jumalaa, ei ole Jumalan aito nimi, sillä he ovat olleet Jumalan kiroamia (joka jopa vannoi valan Hänelle Itselleen), että Juutalaiset eivät voisi enää lausua tai mainita Hänen Nimeään.

 

Tämä on syy sille, minkä takia meidän ei tulisi uskoa sitä, mitä tämän päivän Juutalaiset saarnaajat sanovat, että Jumalan todellinen Nimi on lausumaton, että se on pyhä heille tai he jopa väittävät, että nimi YHWH (joka on sitten tehty muotoihin Yahweh, Yehouah tai Jehovah oli Juutalaisten kirjanoppineiden kirjoittama lähes 7,000 kertaa kirjoituksiin) on Jumalan nimi, koska tosiasiassa Jumala riisui heidän ymmärryksestään pois Hänen Nimensä.

 

Kun Jumala vannoo valan, kuten Hän teki Jeremiaan kirjassa 44:24-26, jossa Hän sanoi, etteivät Juutalaiset kykenisi enää lausumaan Hänen Nimeään, pysyykö Hänen sanansa?

 

"Herra Sebaot on vannonut sanoen: Totisesti, mitä minä olen ajatellut, se tapahtuu, mitä minä olen päättänyt, se toteutuu:" Jesaja 14:24

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The LORD Almighty has sworn, "Surely, as I have planned, so it will be, and as I have purposed, so it will happen." Isaiah 14:24 NIV

 

Suora suomennos:

 

"HERRA Kaikkivaltias on vannonut, "Varmasti, kuten Olen suunnitellut, niin tulee olemaan, ja kuten Olen tarkoittanut, niin tulee tapahtumaan." Jesaja 14:24

 

Koska Jumala vannoi valan, että he (Juutalaiset) eivät voisi ilmaista puhuen Hänen Nimeään rangaistuksena heidän väärän ylistämisensä takia, niin siitä seuraa, että Jumala ei tule sallimaan Hänen Nimensä sanomista. Muutoin Jumala ei ole tosi Hänen valassaan! Siten, nimet YWHW, Yahweh, Jehovah, joita me voimme lukea joistakin Raamatuista ikään kuin Jumalan nimenä, ovat kaikki EPÄTOSIA, VALHEELLISIA, EPÄTARKKOJA ja KUVITTEELLISIA!

 

Minkä takia Jumala teki tällä tavoin Juutalaisille? Luemme uudelleen Hesekiel 20:8-9:

 

"Mutta he kapinoivat minua vastaan, eivätkä tahtoneet kuunnella minua; he eivät hankkiutuneet eroon halpamaisista kuvistaan, joihin olivat katseensa kiinnittäneet, eivätkä myöskään hylänneet Egyptin epäjumaliaan. Niin Minä sanoin, että kaataisin vihani heidän keskuuteensa ja kuluttaisin vihani heihin Egyptissä. Mutta Minun Nimeni tähden, Minä toin heidät pois Egyptistä. Minä tein sen, ettei Minun Nimeäni häväistäisi niiden kansojen silmissä, joiden keskuudessa he asuivat ja joiden nähden Minä olin paljastanut/ilmoittanut Itseni Israelilaisille." Hesekiel 20:8-9

 

"Minä tein sen, ettei Minun Nimeäni häväistäisi niiden kansojen silmissä, joiden keskuudessa he asuivat" - Aivan kuten Jumala on pitänyt Hänen Nimensä puhtaana ja tulemasta häväistyksi kansojen taholta, Jumala myös näytti meille sen, kuinka Hän on pitänyt Hänen Nimensä tulemasta häväistyksi Hänen oman kansansa epäjumalanpalvelullaan, asettamalla kirouksen, että he eivät voi enää sanoa tai lausua Hänen Nimeään.

 

Mitä hyötyä on kertoa Hänen kansalleen Hänen Nimensä, jos he eivät ylistä Häntä, vaan jatkavat muiden jumalien seuraamista? Silloin Jumala ainoastaan tarjoaisi heille tilaisuuden häväistä Hänen oman nimensä!

 

Miksi Jumala toisti saman rangaistuksen, kuin jonka Hän oli suorittanut Israelilaisille heidän Egyptin taivalluksellansa ja nyt profeetta Jeremiaan aikana?

 

"Mitä nyt on, sitä on ollut jo ennenkin; ja mitä vasta on oleva, sitä on ollut jo ennenkin. Jumala etsii jälleen sen, mikä on mennyttä." Saarnaaja 3:15

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, painos:

 

"Whatever is has already been, and what will be has been before;
and God will call the past to account."
Ecclesiastes 3:15 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Mitä ikinä on, on aikaisemmin ollut, ja mitä tulee olemaan, on ollut jo aikaisemmin; ja Jumala asettaa/kutsuu menneet selontekoon." Saarnaaja 3:15

 

"Mitä ikinä on, on aikaisemmin ollut" - Silloin kun Israelilaiset Jeremiaan aikana toistivat samat synnit ylistämällä muita jumalia (aivan kuten heidän esi-isänsä tekivät heidän matkansa aikana Egyptissä), niin Jumala siirsi saman rangaistuksen Juutalaisten ylle.

 

Juutalaiset eivät tunne tätä tarinaa, koska he ovat olleet Jumalan kiroamia.

 

Heidän epätietoisuutensa on todiste siitä, kuinka tosi Jumalan vala Hänelle itselleen on. Juutalaiset eivät kykene sanomaan Hänen Nimeään.

 

Syy, minkä takia me olemme nyt tietoisia tästä asiasta, on se, että Jumalan lupaama profeetta (jonka Hän on lähettänyt puhumaan Hänen Nimessään) on nyt tullut meidän nykyisenä aikakautenamme.

 

Ja nyt kysymys: Mikäli Jumala asetti Juutalaiset kirouksen alaisiksi jopa ennen Erämaataivallustaan, niin miksi miksi sitä ei ollut kirjoitettu Mooseksen taholta hänen kirjoihinsa, ja aivan erityisesti Genesikseen, 1. Mooseksen kirjaan?

 

Opettaja Evangelista, profeetta kuin Mooses antaa tämän vastauksen: Syy tälle on, että Mooses itse EI TOTELLUT Jumalan käskyä kirjoittaa muistiin tuota sanottua tapahtumaa käsitteleviä erityisipiirteitä.

 

Mooses ei ainoastaan lisännyt Jumalan sanoihin, hän myös otti pois tai pelkisti/vähensi sitä.

 

Mikäli me luemme tuon sanotun tapahtuman, jolloin Mooses kysyi Jumalalta lupaa paljastaa Hänen Nimensä, me voimme tarkata seuraavaa:

 

"Hän (Jumala) vastasi: Minä olen sinun kanssasi; ja tämä olkoon sinulle tunnusmerkkinä, että minä olen sinut lähettänyt: kun olet vienyt kansan pois Egyptistä, niin te palvelette Jumalaa tällä vuorella." 2. Moos. 3:12

 

Mooseksen tehtävä oli tuoda hänen kansansa ulos Egyptistä.

 

"Mooses sanoi Jumalalle: Katso, kun minä menen israelilaisten luo ja sanon heille: 'Teidän isienne Jumala on lähettänyt minut teidän luoksenne', ja kun he kysyvät minulta: 'Mikä hänen nimensä on?' niin mitä minä heille vastaan?" 2. Moos. 3:13

 

Hän kysyi lupaa paljastaa Nimi hänen kansalleen. Mikä oli Jumalan vastaus Moosekselle?

 

"Jumala vastasi Moosekselle: Minä olen se, joka minä olen. Ja hän sanoi vielä: Sano israelilaisille näin: 'MINÄ OLEN' lähetti minut teidän luoksenne." 2. Moos. 3:14

 

Hänelle ei annettu lupaa paljastaa Nimeä. Jos häneltä kysyttäisiin Nimeä, niin vastaus, jonka Mooses tulisi antamaan Israelin lapsille, oli: "MINÄ OLEN".

 

"Sano israelilaisille näin" - ja vastaus "MINÄ OLEN", oli tarkoitettu ainoastaan Israelin kansaan kuuluville, ei kenellekään muille ihmisille.

 

Kun Jumala sanoi Moosekselle, että hänen tuli ainoastaan sanoa "MINÄ OLEN" Israelilaisille, kun he kysyvät Hänen Nimestään, niin se on erittäin selvää, että Jumala ei sallinut Mooseksen paljastaa Hänen Nimeään Juutalaisille.

 

Sinä saatat kysyä: Miksi Mooses ei kirjoittanut näkyviin todellista syytä, minkä takia Jumala ei sallinut hänen paljastaa Hänen Nimeään?

 

Vastaus: Koska hän ei halua Hänen kansan tietävän (erityisesti tulevat sukupolvet) Juutalaisista tietävän, että Jumala ei antanut hänelle auktoriteettia paljastaa Hänen Nimeään heille. Sen lisäksi, että hän oli Juutalainen (joka oli Jumalan kirouksen alainen), hän oli myös syyllinen Jumalan käskyjen väärentämiseen koskien eläinten uhraamista. Siten ollen, hänellä ei ollut oikeutta Jumalalta paljastaa Hänen pyhää Nimeään.

 

Opettaja Evangelista kertoo meille, että tuo tapahtuma Meribassa (4. Moos. 20) jossa Mooses kirjoitti kuinka hän joutui Jumalan rankaisemaksi, niin ettei hän voisi enää astua Luvattuun Maahan, sillä hän ei totellut Hänen käskyään ja se on ainoastaan jäävuoren huippu. Mooses on tehnyt lukuisia vääryyksiä vastoin Jumalan kirjoitettua sanaa.

 

Minkälainen Jumala on aito Jumala? Miksi Jumala antaisi Moosekselle useita mahdollisuuksia?

 

Mitä Jumalalla on sanottavaa asiasta?

 

 "Ja jos jumalaton kääntyy pois kaikesta synnistänsä, mitä hän on tehnyt, ja noudattaa kaikkia minun käskyjäni ja tekee oikeuden ja vanhurskauden, hän totisesti saa elää; ei hänen ole kuoltava. Ei yhtäkään hänen synneistänsä, jotka hän on tehnyt, muisteta; vanhurskautensa tähden, jota hän on noudattanut, hän saa elää." Hesekiel 18:21-22

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"But if a wicked man turns away from all the sins he has committed and keeps all

my decrees and does what is just and right, he will surely live; he will not die.

None of the offenses he has committed will be remembered against him. Because of the righteous things he has done, he will live."Ezekiel 18:21-22 (NIV)

Suora suomennos:

"Mutta jos paha ihminen kääntyy pois kaikesta tekemästään syntisyydestä ja pitää kaikki minun käskyni sekä tekee sitä mikä on täsmällistä ja oikein, hän varmasti elää; ei hän kuole. Ei ainoatakaan hänen tekemistä rikkeistään tulla muistamaan häntä vastaan. Niiden oikeamielisten tekojen myötä, joita hän on tehnyt, hän saa elää." Hesekiel 18:21-22

 

Aito ja tosi Jumala on erittäin järjestelmällinen ja oikeamielinen Jumala. Ihminen ei ole täydellinen ja on sidottu tekemään virheitä. Siten ollen, niin kauan kuin ihminen on yhä elossa, hän voi yhä uudistaa itsensä paremmaksi.

 

"Olisiko minulle mieleen jumalattoman (pahantekijän) kuolema, sanoo Herra, Herra; eikö se, että hän kääntyy pois teiltänsä ja elää?" Hesekiel 18:23

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Do I take any pleasure in the death of the wicked? declares the Sovereign LORD. Rather, am I not pleased when they turn from their ways and live?"
Ezekiel 18:23 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Saisinko Minä lainkaan mielihyvää pahantekijän kuolemasta? Julistaa Kaikkivaltias HERRA. Enkö ennemminkin olisi mielissäni, kun he kääntyvät pois heidän pahoilta teiltänsä ja elävät?" Hesekiel 18:23

 

 Jumala on todella myötätuntoinen niitä kohtaan, jotka ovat nöyriä ja palaavat Hänen tykönsä!

 

Ja vaikka Mooses teki pahuutta Jumalan sanaa vastaan, kun kirjoittamalla eläinten tappamisesta uhrilajoiksi ja syötäväksi, niin silti Jumala antoi hänelle mahdollisuuden katua. Kuitenkin, hänen tottelemattomuutensa takia tapauksessa Meriba (4. Moos. 20), Jumala lopulta rankaisi häntä. Mooseksella ei ollut muuta valinnan mahdollisuutta, kuin kirjoittaa näkyviin lopullinen selonteko tuosta tapahtumasta.

 

Raamattututkijat ja oppineet voivat esittää heidän argumenttinsa: Jumala ei olisi valinnut Moosehsta olemaan Hänen profeettansa, jos hän ei ole oikeamielinen mies.

 

Tässä on Jumalan vastaus:

  

"Jos vanhurskas kääntyy pois vanhurskaudestansa ja tekee vääryyttä, sen tähden hänen on kuoltava; vääryytensä tähden, jota on tehnyt, hänen on kuoltava." Hesekiel 18:26

 

Mikäli he eivät kadu tekojaan, he tulevat myös olemaan osoitetut mukaanluetuiksi tuomioon ja rangaistukseen, joka on annettu syntisille, ei ole poikkeuksia.

 

Esimerkkinä tästä on Adam. Kun Jumala kysyi häneltä (1. Moos. 3) oliko hän ollut tottelematon Hänen käskyään kohtaan olla syömättä kiellettyä hedelmää, sen sijaan, että hän olisi myöntänyt virheensä, hän jopa syytti Jumalaa. Syy sille, että hän oli petetty tekemään synnin, johtuisi Jumalan hänelle antamasta kumppanista. Adam ei myöntänyt, että hän oli vastuussa hänen omasta synnistään, koska hän ei totellut Jumalan hänelle antamaa käskyä. Eeva teki myös tämän saman. Hän syytti käärmettä sen sijaan, että olisi tunnustanut hänen virheensä. Tämä on syy sille, minkä takia Jumala karkotti Adamin ja Eevan Eedenin Puutarhasta.

 

Ja täysin sama pätee myös Mooseksen kohdalla, hänen väärintekonsa ei pitänyt sisällään ainoastaan hänen vääriä kirjoituksiaan Jumalan sanassa (Eläinten uhraaminen) ja ottaminen pois siitä mitä Jumala oli käskenyt häntä kirjoittamaan (Kirouksesta, että he eivät voi suoraan tuottaa sanoiksi Jumalan Nimeä). Me emme voi lukea, että Mooses olisi katunut hänen syntejään ja yhä pahempaa, hän kuoli tavoittamatta Luvattua Maata, on selkeä vahvistus, että hänen kuolemansa oli hänen rangaistuksensa hänen tottelemattomuudestaan.

 

Koska Mooses kirjoitti monia vääriä kirjoituksia Jumalasta, niin Jumala sanoi seuraavaa Moosekselle:

 

"Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua. Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille." 5. Moos. 18:18-19

 

 "Profeetan minä olen herättävä heille… sinun kaltaisesi" - Jumala Itse tulee nostamaan esiin profeetan, jolla on oleva sama auktoriteetti, jonka Hän oli antanut aikaisemmin Moosekselle, olla Hänen puhehenkilönsä.

 

"heidän veljiensä keskuudesta" - me olemme oppineet, että tämä profeetta on tuleva eri rodusta, mutta tulee olemaan Juutalaisten veli, koska Jumala tulee tarkastelemaan häntä Hänen kansaansa kuuluvana.

 

"minä panen sanani hänen suuhunsa," - Jumala ei tule enää puhumaan suoraan hänen kanssaan, kuten Hän teki Adamin ja Mooseksen tapauksissa. Tämä Profeetta ei tule enää kirjoittamaan Jumalan sanoja (jotka on jo kirjoittanut Mooses, mutta olivat sekoitetut hänen valheellisilla kirjoituksillaan). Tällä kertaa Jumala tulee laittamaan Hänen sanansa profeetan suuhun. Ja se on, että Jumala tulee puhumaan meille viimeisen profeetan kautta varmistaakseen, että Hänen aito sanomansa (selkeästi esiin tuotuina ja erotettuina Mooseksen vääristä kirjoituksista) tulee välitetyksi tarkalleen siten kuin Hän tahtoo ne tiedotetuiksi ja ilmaistuiksi.

 

"hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua" - Tästä syystä viimeisen profeetan ei tarvitse enää opiskella Jumalan sanaa puhuakseen Jumalan puolesta. Jumala tulee laittamaan juuri ne sanat hänen suuhunsa, kuten hänen on määrä selittää kirjoitukset. Tämä Profeetta ainoastaan odottaa, mitä Jumala tulee laittamaan hänen suuhunsa.

 

Vahvistaaksemme, että Jumala todella puhuu profeetan kautta, Jumala antoi seuraavan merkin:

 

"Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille." 5. Moos. 18:19

 

Identifioidaksemme aidon profeetan, jonka suuhun Hän tulee laittamaan Hänen sanansa, Jumala antoi merkin, että hän tulee puhumaan Hänen Nimessään. Jumala on antanut hänelle täyden ja kattavan auktoriteetin ilmoittaa Hänen aito Nimensä, varmistaakseen meille, että kyseessä on todellakin Hän (Jumala), joka lähetti hänet.

 

"hänet minä itse vaadin tilille." - Jumala vahvistaa, että se on Hän, joka puhuu profeetan kuin Mooseksen kautta, kun kyseessä on selitys/selonteko koskien Hänen sanaansa Raamatun kirjoituksissa, koska mikäli me emme kuuntele Hänen profeettansa, me joudumme suoraan vastuuseen ja tilivelvollisuuteen Jumalalle.

 

Minkä takia Jumala antaisi tuon kaltaisen suoran varoituksen, jos Hän ei ole se Yksi, joka puhuu profeetan kautta?

 

Koska Jumala on laittanut Hänen sanansa Profeetan suuhun, varmistaakseen, että se, mitä valittu yksilö puhuu, on täsmälleen se, mitä Hän tahtoo sanoa. Jumala myös lähetti hänet puhumaan Hänen tosi Nimessään.

 

Ero tämän profeetan kuin Mooseksen ja aikaisempien profeettojen välillä on, että hän ei enää kirjoita toista tai lisäkirjaa, vaan ennemminkin hän on se, joka tulee Jumalan ohjaamana asettamaan tasapainoon kaikki jakeet ja kappaleet, jotka Hänen aikaisemmat profeettansa ovat kirjoittaneet. Ja tämä tulee ohjaamaan ja kuljettamaan Hänen aitoihin opetuksiinsa. Sinä voit panna merkille tämän asian tässä artikkelissa olevien Raamatun jakeiden sujuvan kerronnan virran kautta.

 

Minkä takia Jumala on sallinut profeetan kuin Mooseksen ilmoittaa Hänen Nimensä suoraan maailman ihmisille? Miksi hän ei ole Jumalan käskyn alainen, joka on sovellettavissa Hänen aikaisempiin Juutalaisiin profeettoihin? Onko tämä tuleva profeetta Juutalainen?

 

"Myös jos joku muukalainen, joka ei ole sinun kansaasi Israelia, tulee kaukaisesta maasta sinun nimesi tähden -" 1. Kun. 8:41

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"As for the foreigner who does not belong to your people Israel but has come from a distant land because of your name—" I Kings 8:41 (NIV1984)

 

Suora suomennos:

 

"Mitä tulee muukalaiseen, joka ei kuulu sinun kansaasi Israeliin, mutta on tullut kaukaisesta maasta sinun nimesi tähden-" 1. Kun. 8:41

 

Tämä on juuri profeetta kuin Mooses, joka on tuleva; hän ei tule enää Israelin kansan keskuudesta, vaan on tuleva kaukaisesta maasta Jumalan Nimen takia. Tästä syystä Jumalan "profeetta kuin Mooses" ei ole Jumalan kirouksen alainen, koska hän EI OLE Juutalainen (toisin kuin aikaisemmat profeetat), vaan hän on muukalainen - selkeästi esiin tuotu (meidän aikanamme) persoonassa Opettaja (Maestro) Eraño Martin Evangelista.

 

"sillä sielläkin kuullaan sinun suuresta nimestäsi, väkevästä kädestäsi ja ojennetusta käsivarrestasi - jos hän tulee ja rukoilee kääntyneenä tähän temppeliin päin," 1. Kun. 8:42

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"for men will hear of your great name and your mighty hand and your outstretched arm—when he comes and prays toward this temple, " I Kings 8:42 (NIV1984)

 

Suora suomennos:

 

"sillä miehet kuulevat sinun suuresta nimestäsi ja sinun mahtavasta kädestäsi sekä ojennetusta käsivarrestasi - kun hän tulee ja rukoilee tätä temppeliä kohden," 1. Kun. 8:42

 

 "sillä miehet kuulevat sinun suuresta nimestäsi" - Me olemme nyt silminnäkijätodistamassa, kuinka Jumalan sana koskien tulevaa profeettaa kuin Mooses, joka on ilmoittava Hänen Nimensä, (Kuningas Salomon tarkan laadinnan mukaisesti "Muukalainen") ON NYT MEIDÄN AIKANAMME TULLUT TÄYTETYKSI!  Opettaja Evangelistan ilmestys suuresta Jumalan Nimestä on nyt vapaasti ja ILMAISEKSI (ilman mitään sitoumuksia) luettavissa koko maailmalle INTERNETIN kautta webbisivuilla: www.thename.ph ja www.thenameonline.info.

 

Lukekaamme täysi merkitys siitä, mitä Kuningas Salomo sanoi tarkoittaen tulevaa muukalaista. Onko se totta, että hän on "muukalainen", eikä Juutalainen, joka tulee tekemään ja saattamaan kaikki maailman ihmiset tuntemaan toden Jumalan Nimen?

 

"niin kuule taivaasta, asuinpaikastasi, häntä ja tee kaikki, mitä muukalainen sinulta rukoilee, että kaikki maan kansat tuntisivat sinun nimesi ja pelkäisivät sinua, samoin kuin sinun kansasi Israel, ja tulisivat tietämään, että sinä olet ottanut nimiisi tämän temppelin, jonka minä olen rakentanut." 1. Kun. 8:43

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"then hear from heaven, your dwelling place. Do whatever the foreigner asks of you, so that all the peoples of the earth may know your name and fear you, as do your own people Israel, and may know that this house I have built bears your Name." I Kings 8:43 (NIV1984)

 

Suora suomennos:

 

"niin kuule silloin taivaasta, sinun asuinpaikastasi. Tee mitä tahansa muukalainen pyytää sinulta, niin että kaikki maan ihmiset voisivat tietää sinun nimesi ja pelätä sinua, niin kuin sinun oma kansasi Israel, ja saata tiedettäväksi, että tämä rakennus, jonka olen rakentanut, kantaa sinun nimeäsi." 1. Kun. 8:43

 

"niin että kaikki maan ihmiset voisivat tietää sinun nimesi ja pelätä sinua, niin kuin sinun oma kansasi Israel," - Se on erittäin selkeää, että tämä tapahtuu nyt, kun koko maailma on tullut tiedotetuksi Jumalan tosi Nimestä aidon profeetan kuin Mooseksen ilmestysten kautta yllämainituilla webbisivuilla.

 

Vahvistaaksemme, että profeetta kuin Mooses (jonka suuhun Jumala on laittava Hänen sanansa ja lähettää ilmoittamaan Hänen Nimensä) on muukalainen, luemme seuraavasta: 

 

"Katso, Herran nimi tulee kaukaa, hänen vihansa leimuaa, ja sankka savu tupruaa; hänen huulensa ovat täynnä hirmuisuutta, ja hänen kielensä on kuin kuluttava tuli." Jesaja 30:27

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, painos:

 

 "See, the Name of the Lord comes from afar, with burning anger and dense clouds of smoke; his lips are full of wrath, and his tongue is a consuming fire." Isaiah 30:27 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Katso, Herran Nimi tulee kaukaa; palavalla vihalla, ja tihein savupilvin; hänen huulensa ovat täynnä raivoa ja hänen kielensä on kuin kuluttava tuli." Jesaja 30:27

 

"Katso, Herran Nimi tulee kaukaa" - Minkä takia Jumalan Nimi tulisi kaukaa, niin kuin on kirjoitettu Jesaja 30:27?

 

Se on siitä syystä, että profeetta kuin Mooses (jonka Hän on lähettänyt tekemään Hänen Nimensä tunnetuksi ja selittämään Hänen sanansa kaikille) on Muukalainen, ehdottoman johdonmukaista sen kanssa, jonka me luimme 1. Kuningasten kirjasta 8:41-43, ja hän ei tule Juutalaisten keskuudesta, vaan kaukaisesta maasta.

 

"palavalla vihalla, ja tihein savupilvin; hänen huulensa ovat täynnä raivoa ja hänen kielensä on kuin kuluttava tuli." - Aivan kuten Mooseksen aikana, Jumala näytti toteen kuinka voimallinen Hänen äänensä on. (Viittaus: 2. Moos. 20:18-19) Hän täytti ja takasi Hänen kansansa pyynnön, ettei Hän enää puhu suoraan heille, vaan ainoastaan Hänen profeettansa Mooseksen kautta. Tällä kertaa Jumala ei puhu ainoastaan Juutalaisille, vaan kaikille maailman ihmisille Hänen profeettansa kuin Mooseksen Raamattu-ilmestysten kautta.

 

Koska on kirjoitettu, että Jumala puhui suoraan Moosekselle, niin ihmiset ovat olettaneet, että kaikki Mooseksen kirjoittama on ollut Jumalan käskemää hänelle. He eivät koskaan tienneet, että kaiken tämän aikaa, Mooses on sisällyttänyt ja sekoittanut hänen itse keksimiään kirjoituksia koskien Jumalaa, yhteen Jumalan aitojen lakien kanssa.

 

Sen johdosta mitä Mooses on tehnyt, ei ole lainkaan kummastelun aihe, että Jumala sanoi Moosekselle tulevasta profeetasta kuin hän, Jumala tekee sen tiettäväksi Moosekselle (ja nyt meille), että hänellä (Mooses) ei ole enää moraalista etuoikeutta puhua Hänestä. Tämä myös tarkoittaa sitä, että mitä tulee aukottomaan ymmärtämiseen koskien Hänen lakejaan, me emme voi luottaa Teologien päätelmiin tai meidän omiin opintoihimme sen suhteen, mitä Mooses on kirjoittanut, vaan Hänen tulevan profeetan kuin Mooseksen ilmestykseen. Jumala tahtoo meidän kuuntelevan ainoastaan Jumalan Viimeistä Profeettaa, sillä juuri hänen suuhunsa Jumala on laittanut Hänen toden sanomansa.

 

Todiste koskien sitä, mitä tuleva profeetta kuin Mooses tulee sanomaan, on varmasti lähtöisin Jumalalta, Jumala antoi hänelle auktoriteetin tehdä Hänen Nimensä tunnetuksi, jota Mooseksen ei sallittu paljastaa.

 

Juutalaiset saattava sanoa, että Mooses on Jumalan lakien antaja!

 

Opettaja Evangelista ilmoittaa meille nyt ne kappaleet, jotka Jumala näytti hänelle paljastaakseen, mikäli Mooses on oikeamielinen roolilleen olla Jumalan lainantaja:

  

"Ja Mooses kääntyi ja astui alas vuorelta, ja hänen kädessään oli kaksi laintaulua. Ja tauluihin oli kirjoitettu molemmille puolille; etupuolelle ja takapuolelle oli niihin kirjoitettu. Ja taulut olivat Jumalan tekemät, ja kirjoitus oli Jumalan kirjoitusta, joka oli tauluihin kaiverrettu." 2. Moos. 32:15-16

 

Me voimme lukea, että Mooseksella oli käsissään Kymmenen Käskyn taulut, jotka Jumala Itse oli kirjoittanut.

 

Ja silti, mitä Mooses teki näile Jumalan käsikirjoittamille Kymmenelle Käskylle?

 

"Kun Joosua kuuli kansan huudon, sen melutessa, sanoi hän Moosekselle: Sotahuuto kuuluu leiristä. Mutta tämä vastasi: Se ei ole voittajien huutoa, eikä se ole voitettujen huutoa; minä kuulen laulua. Ja kun Mooses lähestyi leiriä ja näki vasikan ja karkelon, niin hänen vihansa syttyi, ja hän heitti taulut käsistänsä ja murskasi ne vuoren juurella." 2. Moos. 32:17-19

 

"Ja kun Mooses lähestyi leiriä ja näki vasikan ja karkelon, niin hänen vihansa syttyi, ja hän heitti taulut käsistänsä ja murskasi ne vuoren juurella." - Sen sijaan, että olisi pitänyt tarkasti huolta Jumalan Kymmenestä Käskystä (sillä se on elävä todiste laista, jonka Hän on kirjoittanut) ja on todella Jumalalta, se mitä Mooses teki (hänen vihassaan, kun hän näki, mitä hänen kansansa teki), oli murskaaminen Jumalan omalla käsikirjoituksella kirjoitetut taulut vuoren juureen.

 

Sen mitä Mooses on tehnyt, osoittaa ainoastaan, että hän ei peläten kunnioita tai korota Jumalaa, koska Jumalan Itsensä kirjoittamat taulut Hänen käskyistään, eivät merkinneet hänelle mitään.

 

Kuinka Mooseksen rooli lainantajana voi olla uskottava ja luotettava, kun hän itse rikkoi Jumalan Kymmenen Käskyn taulut?

 

Juutalaiset voivat lukea, mitä on kirjoitettu 5. Mooseksen kirjaan 10:1-5, sanoakseen että Jumala kirjoitti uudelleen Hänen Kymmenen Käskyään.

  

"Silloin HERRA sanoi minulle: 'Veistä itsellesi kaksi kivitaulua, entisten kaltaista, ja nouse vuorelle minun tyköni; tee myös itsellesi puusta arkki. Minä kirjoitan niihin tauluihin ne sanat, jotka olivat entisissä tauluissa, niissä, jotka sinä murskasit; pane ne arkkiin.' Niin minä tein arkin akasiapuusta ja veistin kaksi kivitaulua, entisten kaltaista. Ja minä nousin vuorelle, kädessäni ne kaksi taulua. Ja hän kirjoitti tauluihin saman, minkä edellisellä kerralla, ne kymmenen sanaa (Käskyä), jotka HERRA oli puhunut teille vuorelta, tulen keskeltä, seurakunnan kokouspäivänä (yhteisen asian kokoontumisen päivänä). Ja Herra antoi ne minulle. Sitten minä käännyin ja astuin alas vuorelta ja panin taulut tekemääni arkkiin, niinkuin HERRA oli minua käskenyt, ja siinä ne ovat." 5. Moos. 10:1-5

 

"Minä kirjoitan niihin tauluihin ne sanat, jotka olivat entisissä tauluissa, niissä, jotka sinä murskasit; pane ne arkkiin.'" - Tässä Mooses kirjoittaa, että Jumala kirjoitti uudelleen nuo Kymmenen käskyä toiseen settiin tauluja, aivan kuin Jumala Itse ei olisi välittänyt siitä, kuinka Mooses heitti maahan ne ensimmäiset taulut.

 

Jos se on totta, mitä Mooses on kirjoittanut koskien Jumalan uudelleen kirjoittamisesta tarkoittaen Hänen kymmentä käskyään, niin minkä takia Jumala sanoi seuraavaa Jeremiaan kirjassa 3:16.

 

"Ja kun te lisäännytte ja tulette hedelmällisiksi maassa niinä päivinä, sanoo Herra, niin ei enää puhuta Herran liitonarkista, se ei enää ajatukseen astu, eikä sitä enää muisteta; ei sitä enää kaivata, eikä sellaista enää tehdä." Jeremia 3:16

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

"In those days, when your numbers have increased greatly in the land, " declares the LORD, "men will no longer say, 'The ark of the covenant of the LORD.' It will never enter their minds or be remembered; it will not be missed, nor will another one be made."

Jeremiah 3:16 NIV

 

Suora Suomennos:

 

"Ja niinä aikoina, jolloin teidän lukumääränne on kasvanut suuresti maailmassa, " julistaa HERRA, " miehet/ihmiset eivät enää sano, ´HERRAN liiton arkki.´ Se ei enää tule heidän mieleensä tai muisteta; sitä ei tulla kaipaamaan, eikä toista tulla valmistamaan." Jeremia 3:16

 

"miehet/ihmiset eivät enää sano, ´HERRAN liiton arkki.´ Se ei enää tule heidän mieleensä tai muisteta; sitä ei tulla kaipaamaan, eikä toista tulla valmistamaan." - Jumala Itse julistaa Jeremiaan kirjassa 3:16, että Liiton Arkki, joka sisältää Mooseksen Kymmenen Käskyä, sitä ei enää kaivata eikä muistella. Tämä osoittaa sen, että se minkä Mooses on laittanut arkkiin, kuten hän väittää olleen taulut, joihin Jumala on uudelleen kirjoittanut Hänen Kymmenen käskyään toiseen settiin tauluja, ei voida enää hyväksyä totuutena.

 

Jos se, mitä Mooses on kirjoittanut 5. Mooseksen kirjaan 10:1-5 oli totta, niin sitten Jumala Itse ei tulisi sallimaan sen katoavan, koska siinä on Hänen (Jumalan) omakätinen kirjoituksensa.

 

Palaamme takaisin, minkä olemme lukeneet jo aikaisemmin, se todellinen aito Jumalan sana, jonka Mooses on kirjoittanut, on selonteko Luomisesta 1. Mooseksen kirjassa Kappaleessa 1, Eedenin Puutarhan ja Adamin luominen Kappaleessa 2 ja petos 1. Mooseksen kirjassa Kappaleessa 3.

 

On ainoastaan Kappaleessa 4, josta me voimme lukea epäjohdonmukaisuudesta, joka on puhkeaminen tai alku Mooseksen väärille kirjoituksille Jumalasta. Luemme siitä:

  

"Ja jonkun ajan kuluttua tapahtui, että Kain toi maan hedelmistä uhrilahjan Herralle; ja myöskin Aabel toi uhrilahjan laumansa esikoisista, niiden rasvoista. Ja Herra katsoi Aabelin ja hänen uhrilahjansa puoleen; mutta Kainin ja hänen uhrilahjansa puoleen hän ei katsonut. Silloin Kain vihastui kovin, ja hänen hahmonsa synkistyi. " 1. Moos. 4:3-5

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

"And in the process of time it came to pass that Cain brought an offering of the fruit of the ground to the LORD. Abel also brought of the firstborn of his flock and of their fat. And the LORD respected Abel and his offering, but He did not respect Cain and his offering."

Genesis 4:3-5 NIV

 

Suora Suomennos:

 

"Ja jonkin ajan kuluttua tuli ilmi, että Kain toi uhrilahjan maan hedelmistä HERRALLE. Aabel toi myös ensisyntyiset hänen eläinlaumastaan ja niiden rasvasta. Ja HERRA arvosti Abelia ja hänen lahjaansa, mutta Hän ei arvostanut Kainia ja hänen uhriaan." 1. Moos. 4:3-5

 

Sen mukaan, mitä oli kirjoitettu, sekä Kain että Abel tekivät uhrilahjan Jumalalle. On väitetty, että Abelin uhri miellytti Jumalaa. Jatkakaamme lukemistamme 1. Mooseksen kirjasta 4:8 ja aina jakeeseen 15:

 

"Ja Kain sanoi veljellensä Aabelille: Menkäämme kedolle. Ja heidän kedolla ollessansa Kain karkasi veljensä Aabelin kimppuun ja tappoi hänet." 1. Moos. 4:8

 

Jos se on totta, mitä Mooses on kirjoittanut, että Jumala mielistyi Abelin eläinuhriin, niin minkä takia Jumala salli hänen veljensä Kainin tappavan hänet? Mikäli Abelin uhri todella miellytti Jumalaa, niin sitten Jumala ei olisi sallinut Kainin tappavan häntä, koska Jumala pelastaa ne, jotka ovat uskollisia Hänelle, kuten profeetta Daniel (Daniel 6:22-23). Tämä tarkoittaa sitä, että Mooses aloitti tekemään vääriä ja kuvitteellisia kirjoituksia Jumalasta.

 

"Niin Herra sanoi Kainille: Missä on veljesi Aabel? Hän vastasi: En tiedä; olenko minä veljeni vartija? Ja hän sanoi: Mitä olet tehnyt? Kuule, veljesi veri huutaa minulle maasta.

Ja nyt ole kirottu ja karkoitettu pois tältä vainiolta, joka avasi suunsa ottamaan veljesi veren sinun kädestäsi. Kun maata viljelet, ei se ole enää sinulle satoansa antava; kulkija ja pakolainen pitää sinun oleman maan päällä. Ja Kain sanoi Herralle: Syyllisyyteni on suurempi, kuin että sen kantaa voisin. Katso, sinä karkoitat minut nyt pois vainiolta, ja minun täytyy lymytä sinun kasvojesi edestä ja olla kulkija ja pakolainen maan päällä; ja kuka ikinä minut kohtaa, se tappaa minut." 1. Moos. 4:9-14

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

Then the LORD said to Cain, "Where is your brother Abel?" "I don't know," he replied. "Am I my brother's keeper?" The LORD said, "What have you done? Listen! Your brother's blood cries out to me from the ground. Now you are under a curse and driven from the ground, which opened its mouth to receive your brother's blood from your hand. When you work the ground, it will no longer yield its crops for you. You will be a restless wanderer on the earth." Cain said to the LORD, "My punishment is more than I can bear. Today you are driving me from the land, and I will be hidden from your presence; I will be a restless wanderer on the earth, and whoever finds me will kill me."

Genesis 4:9-14 NIV

 

Suora Suomennos:

 

"Sitten HERRA sanoi Kainille, "Missä on sinun veljesi Abel?" "En minä tiedä," hän vasasi. "Olenko minä veljeni kaitsija?" HERRA sanoi, "Mitä sinä olet tehnyt? Kuuntele! Sinun veljesi veri huutaa minulle maasta. Nyt sinä olet kirouksen alainen ja ajettu pois tältä maalta, joka avasi suunsa vastaanottamaan sinun veljesi veren sinun kätesi kautta. Kun sinä työstät maata, se ei tule enää tuottamaan viljelykasvien hedelmää sinulle. Sinä tulet olemaan levoton kulkija maassa. Kain sanoi HERRALLE, "Minun rangaistukseni on suurempi taakka kuin jaksan kantaa. Tänä päivänä sinä ajat minut pois maalta, ja tulen olemaan poissa sinun läsnäolostasi; Minä tulen olemaan levoton kulkija maassa ja kuka tahansa minut löytää, tappaa minut." 1. Moos. 4:9-14

 

"Minä tulen olemaan levoton kulkija maassa ja kuka tahansa minut löytää, tappaa minut." - Me voimme lukea tästä, että Kain puhuu siitä kuinka muut ihmiset tulevat tappamaan hänet. Kun Mooses kirjoitti tämän tarinan, hän tietyllä tapaa näyttää meille, että se mitä on kirjoitettu 1. Mooseksen kirjaan 1:27 todistaa sen faktan, että Jumala todella loi muita ihmisiä kauan ennen Adamia ja Eevaa.

 

Sillä muutoin, keitä ovat ne muut ihmiset, joihin Kain viittasi, jos hän ja hänen vanhempana Adam ja Eeva olivat ainoa ihmispari eläen planeetalla?

 

Jatkamme:

 

"Mutta Herra sanoi hänelle: Sen tähden, kuka ikinä tappaa Kainin, hänelle se pitää seitsenkertaisesti kostettaman. Ja Herra pani Kainiin merkin, ettei kukaan, joka hänet kohtaisi, tappaisi häntä." 1. Moos. 4:15

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"But the LORD said to him, "Not so; if anyone kills Cain, he will suffer vengeance seven times over." Then the LORD put a mark on Cain so that no one who found him would kill him." Genesis 4:15 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Mutta HERRA sanoi hänelle, "Ei niin; mikäli kuka tahansa tappaa Kainin, hän tulee kärsimään koston seitsenkertaisesti." Sitten HERRA laittoi merkin Kainiin, ettei kukaan hänet löytävä tappaisi häntä." 1. Moos. 4:15

 

"Mutta HERRA sanoi hänelle, "Ei niin; mikäli kuka tahansa tappaa Kainin, hän tulee kärsimään koston seitsenkertaisesti." - Tämä niin sanottu Kainin rangaistus on ristiriidassa Jumalan lakiin 5. Mooseksen kirjassa 19:19-21, jossa lukee:

 

"niin tehkää hänelle samoin, kuin hän aikoi tehdä veljellensä. Poista paha keskuudestasi. Ja muut kuulkoot sen ja peljätkööt, niin ettei kukaan enää tekisi sellaista pahaa sinun keskuudessasi. Älä sääli häntä: henki hengestä, silmä silmästä, hammas hampaasta, käsi kädestä, jalka jalasta." 5. Moos. 19:19-21

 

"niin tehkää hänelle samoin, kuin hän aikoi tehdä veljellensä. Poista paha keskuudestasi… Älä sääli häntä: henki hengestä, silmä silmästä, hammas hampaasta, käsi kädestä, jalka jalasta." - Jumalan oikeamielisessä laissa (jonka Mooses myös kirjoitti) me voimme lukea, että viattoman ihmisen hengen riistämisen palkka on kuolema. Tämän keskeisin sanoma on, että aito Jumala ei tulisi rankaisemaan Kainia karkoituksella hänen veljensä tappamisesta, vaan enemminkin kuolemalla.

 

Siten ollen, kirjoittamalla, että Kainia ei rangaistu kuolemalla ja hänelle oli vieläpä annettu merkki, että kuka tahansa vahingoittaa häntä, joutuu kirotuksi, Mooses ei ainoastaan kirjoita valheellisesti Jumalasta, vaan myös kirjoittaa jumalasta, joka palkitsee pahuuden. Tämä paljastaa totuuden, että Mooses ylisti salaisesti muuta jumalaa! Me opimme siitä lisää myöhemmin.

 

 Tässä on toinen esimerkki Mooseksen valheellisista kirjoituksista:

 

Tämä on kertomus Nooasta ja suuresta tulvasta. Aloittakaamme lukemisemme seuraavasta: 

 

"Silloin Jumala sanoi Nooalle: Minä olen päättänyt tehdä lopun kaikesta lihasta (kaikista ihmisistä), sillä maa on heidän tähtensä täynnä väkivaltaa; katso, minä hävitän heidät ynnä maan." 1. Moos. 6:13

 

"Minä olen päättänyt tehdä lopun kaikista ihmisistä," - Tämä ei enää tarkoita sitä, että Jumala tuhoaisi koko planeetta Maan tulvalla. Tämä kyseinen tapahtuma läpikäytiin ainoastaan Lähi-Idän alueella. Ne tässä mainitut "ihmiset" ovat niitä, jotka asuvat tällä alueella, ei tarkoita koko maailmaa.

 

Tässä on todellisuus: Me olemme nähneet TV:stä ja Internetistä kertoen myrskyistä tapahtuen eri maissa ja kun suuri taifuuni tai supermyrsky Haiyan (Marraskuussa 8, 2013) runteli Kaakkoista osaa Filippiinejä, niin joutuiko USA myös tuon myrskyn iskemäksi? Ei! Siten ollen, tuo suuri tulva joka oli kerrottuna tässä (Nooan aikana) tapahtui ainoastaan hänen alueellaan, ei koko Planeetalla.

 

Jatkaaksemme: 

 

"Tee itsellesi arkki honkapuista, rakenna arkki täyteen kammioita, ja tervaa se sisältä ja ulkoa.15 Ja näin on sinun se rakennettava: kolmesataa kyynärää olkoon arkin pituus, viisikymmentä kyynärää sen leveys ja kolmekymmentä kyynärää sen korkeus.

16 Tee arkkiin valoaukko, ja tee se kyynärän korkuiseksi (Tee sille katto ja viimeistele arkki 18 tuuman aukolla huipulta), ja sijoita arkin ovi sen kylkeen; rakenna siihen kolme kerrosta, alimmainen, keskimmäinen ja ylimmäinen." 1. Moos. 6:14-16

 

Me luemme, että Jumala ei turvautunut ´ihmeisiin´pelastaakseen Nooan. Hän antoi Nooalle yksityiskohtaiset ohjeet arkin rakentamiseksi ja näin pitääkseen heidät turvassa tulevalta suurelta tulvalta.

 

Tämän merkitsee sitä, että ne ihmeet, joita Mooses käytti iskiessään ihmeitä Egyptin maassa, eivät olleet täysin lähtöisin Jumalalta.

 

"Sillä katso, minä annan vedenpaisumuksen tulla yli maan hävittämään taivaan alta kaiken lihan, kaiken, jossa on elämän henki; kaikki, mikä on maan päällä, on hukkuva." 1. Moos. 6:17

 

"kaikki, mikä on maan päällä, on hukkuva" - Heidän alueellaan ainoastaan.

 

Jatkamme:

 

"Mutta sinun kanssasi minä teen liiton, ja sinun on mentävä arkkiin, sinun ja sinun poikiesi, vaimosi ja miniäsi sinun kanssasi." 1. Moos. 6:18

 

 "Mutta sinun kanssasi minä teen liiton" - Sen vuoksi, että Nooalla oli sukujuuret Adamiin ja Eevaan, (Jumalan toinen luominen), joiden kanssa Jumalalla on liitto.

 

"Ja kaikista eläimistä, kaikesta lihasta, sinun on vietävä arkkiin kaksi kutakin lajia säilyttääksesi ne hengissä kanssasi; niitä olkoon koiras ja naaras. Lintuja lajiensa mukaan, karjaeläimiä lajiensa mukaan ja kaikkia maan matelijoita lajiensa mukaan tulkoon kaksi kutakin lajia sinun luoksesi, säilyttääksesi ne hengissä." 1. Moos. 6:19-20

 

Sinä voit panna merkille, että arkissa on enemmän eläimiä kuin ihmisiä - Nooa ja hänen perheensä. Opettaja Evangelista sanoo syyn sille miksi Jumala teki siten, koska eläimet ovat tärkeämpiä Hänelle kuin ihmiset.

 

Tämä osoittaa, että syy sille minkä takia Jumala salli tämän tulvan tapahtuvan, on, koska Hän tahtoi pelastaa eläimet tulemasta teurastetuiksi.

 

Tuona aikana ihmiset tappoivat ja metsästivät eläimiä ruuaksi ja surullista kyllä monet eläimet olivat jo tapetut Nooan aikana, tämä on tarkalleen se syy minkä takia Jumala lähetti Nooan rakentamaan arkkia. Arkkia käytettäisiin pelastamaan monia eläimiä tulevalta tulvalta.

 

Huomioi, että tässä Jumalan mainitsemat "eläimet ja linnut" olivat niitä lajeja, joita voidaan löytää ainoastaan alueelta, missä Nooa asui.

 

Maestro (Opettaja) Evangelista sanoo myös, että (ensimmäisessä luomisessa) Jumala loi eläimet luotiin ennen ihmisiä. Siten, he ovat niitä aitoja "ensisyntyisiä". Ja niiden kautta me olemme oppineet monia asioita. Meidän tehtävämme Jumalalta on pitää huolta niistä.

 

Ymmärtääkseemme, että Jumala ei koskaan tarkoittanut eläinten joutuvan ihmisten syömiksi, niin jatkakaamme lukemistamme.

 

"Ja hanki itsellesi kaikkinaista ravintoa, syötäväksi kelpaavaa, ja kokoa sitä talteesi, että se olisi ruuaksi sinulle ja heille." 1. Moos. 6:21

 

Jumala on johdonmukainen Hänen sanassaan 1. Mooseksen kirjassa 1:29-30, että se ruoka, jota ihmiset ja eläimet käyttävät, on ainoastaan hedelmät ja vihannekset.

 

Ajattele asiaa, Jumala laittoi Nooan rakentamaan arkin, niin ison ja määränään pelastamaan linnut ja eläimet. Kuitenkin tänään, me syömme niitä! Me olemme tappaneet ja jopa syöneet olentoja, jotka Jumala tahtoi tulla pelastetuiksi.

 

Syy sille, minkä takia me emme tunne tätä totuutta, on, että Mooses ei paljastanut tätä meille hänen kirjoituksissaan.

 

"Ja Nooa teki näin; aivan niinkuin Jumala hänen käski tehdä, niin hän teki." 1. Moos. 6:22

 

Nooa oli uskollinen ja lojaali Jumalalle ja teki tarkalleen sen mitä Jumala käski hänen tehdä.

 

Miksi Nooa oli Jumalan valitsema?

 

"Ja HERRA sanoi Nooalle: Mene sinä ja koko perheesi arkkiin, sillä sinut minä olen tässä sukukunnassa havainnut hurskaaksi edessäni." 1. Moos. 7:1

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

"The LORD then said to Noah, "Go into the ark, you and your whole family, because I have found you righteous in this generation." Genesis 7:1 NIV

Suora suomennos:

"HERRA sanoi sitten Nooalle, "Menkää arkkiin, sinä ja koko sinun perheesi, koska Minä olen todennut sinut oikeamieliseksi tämän sukupolven keskuudessa." 1. Moos. 7:1

"koska Minä olen todennut sinut oikeamieliseksi tämän sukupolven keskuudessa." - Nooa tuli sen takia Jumalan valitsemaksi, että hän oli oikeamielinen mies. Hän seurasi ja noudatti Jumalan ohjeita uskollisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että jotta me olisimme Jumalan kuvan kaltaisia oikeamielisyydessä, meidän tulee noudattaa Hänen Käskyjään.

 

Me voimme myös panna merkille, että jokaiselle sukupolvelle Jumala valitsee yhden miehen tekemään Hänen kutsuaan. Adamin aikana - Adam; Nooan aikana - Nooa; ja meidän nykyisen sukupolvemme aikana tuo on profeettaa, jonka Hän on lähettänyt ennakolta "kuin Mooseksen".

 

Jatkakaamme lukemistamme ja tulemme oppimaan sen kuinka Mooses pyrki kiertämään Jumalan sanaa koskien eläinten lihan syömistä:

  

"Ja Jumala siunasi Nooan ja hänen poikansa ja sanoi heille: Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa. Ja peljätkööt ja vaviskoot teitä kaikki eläimet maan päällä ja kaikki taivaan linnut ja kaikki, jotka maassa matelevat, ja kaikki meren kalat; ne olkoot teidän valtaanne annetut. Kaikki, mikä liikkuu ja elää, olkoon teille ravinnoksi; niinkuin minä olen antanut teille viheriäiset kasvit, niin minä annan teille myös tämän kaiken. " 1. Moos. 9:1-3

 

Tässä tapahtumassa Nooan kanssa, Jumala muistuttaa meitä siitä, mitä Hän sanoi 1. Mooseksen kirjassa ensimmäisessä kappaleessa.

 

Pitäkäämme mielessä, että Mooses oli se, joka kirjoitti tämän kertomuksen, saakaamme selville, mikäli hän toimitti Jumalan sanoman meille juuri niin tarkasti, kuin Jumala halusi sen.

 

"Älkää vain syökö lihaa, jossa sen sielu, sen veri, vielä on. Mutta teidän oman verenne minä kostan; jokaiselle eläimelle minä sen kostan, ja myöskin ihmisille minä kostan ihmisen sielun, toiselle toisen sielun. Joka ihmisen veren vuodattaa, hänen verensä on ihminen vuodattava, sillä Jumala on tehnyt ihmisen kuvaksensa." 1. Moos.9:4-6

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"But you must not eat meat that has its lifeblood still in it. And for your lifeblood I will surely demand an accounting.  I will demand an accounting from every animal.  And from each man, too, I will demand an accounting for the life of his fellow man. "Whoever sheds the blood of man, by man shall his blood be shed; for in the image of God has God made man." Genesis 9:4-6 (NIV)

Suora suomennos:

 

"Mutta te ette saa syödä lihaa, jossa on yhä sen elämänveri. Lisäksi tiedän elämänverestänne Minä varmasti vaadin selonteon/tilityksen. Minä vaadin selonteon jokaisesta eläimestä. Lisäksi myös jokaisesta ihmisestä, Minä vaadin selonteon hänen lähimmäisensä elämästä. Kuka tahansa vuodattaa ihmisen veren, ihmisen kautta hänen verensä tulkoon vuodatetuksi; sillä Jumalan kuvaksi Jumala on tehnyt ihmisen."

1. Moos. 9:4-6

 

"Mutta te ette saa syödä lihaa, jossa on yhä sen elämänveri. Lisäksi tiedän elämänverestänne Minä varmasti vaadin selonteon/tilityksen. Minä vaadin selonteon jokaisesta eläimestä." - Sen seurauksena mitä Mooses on kirjoittanut, ihmiset ovat ajatelleet eläinten lihan syömisen olevan sallittua, poislukien sen elämänveri.

 

Se tapa, jolla Mooses toimitti kirjoitetun Jumalan sanoman, on asetettava vastuuseen tästä väärinkäsityksestä. Mikäli hän olisi kirjoittanut selkeäsi, että Jumala ei tahdo ihmisten syövän lihaa, eikä olisi sekoittanut sitä sanalla "elämänveri", niin siellä ei olisi koskaan ollut enempää väärinkäsitystä. Ei olisi uskonnollisia väittelyitä ruokaa koskien ja kaikkein tärkeimpänä, ihmisten elinkaari olisi ollut pidempi.

 

Mistä syystä Mooses kirjoitti Jumalan sanan tällä valheellisella tavalla? Mikä oli hänen suunnitelmansa?

  

"Ja pappi vihmokoon veren HERRAN alttarille ilmestysmajan oven edessä ja polttakoon rasvan suloiseksi tuoksuksi HERRALLE." 3. Moos. 17:6

 

Mooseksen suunnitelma, asialista oli edistää ja ylläpitää eläinten uhrausta enemmin kuin totella Jumalan sanaa olemaan tappamatta eläimiä, ja siitä syystä hän kirjoitti ja vääristeli Jumalan sanomaa tällä tavalla.

 

"polttakoon rasvan suloiseksi tuoksuksi HERRALLE." - Tätä voidaan pitää yhtenä Mooseksen räikeän peittelemättömänä vääränä kirjoituksena koskien Jumalaa. Miksi Jumala olisi mielistynyt tällaiseen, kun Hän ei tahtonut eläinten joutuvan tapetuiksi alun alkaeenkaan?

 

Antaaksemme esimerkin, että Jumala ei ole mielistynyt polttouhrauksiin - luemme Miika 6:6-8:

 

"Mitä tuoden minä voisin käydä HERRAN eteen, kumartua korkeuden Jumalan eteen? Käynkö hänen eteensä tuoden polttouhreja, vuodenvanhoja vasikoita? Ovatko HERRALLE mieleen tuhannet oinaat, kymmenettuhannet öljyvirrat? Annanko (Tarjoanko uhrina) esikoiseni rikoksestani, ruumiini hedelmän sieluni syntiuhriksi? " Miika 6:6-7

 

"Käynkö hänen eteensä tuoden polttouhreja, vuodenvanhoja vasikoita? Ovatko HERRALLE mieleen tuhannet oinaat, kymmenettuhannet öljyvirrat?" - Me voimme lukea kuinka Profeetta Miika kysyy kysymyksen, että onko Jumala tyytyväinen uhrauksiin ja tarjottaviin.

 

"Tarjoanko uhrina esikoiseni rikoksestani, ruumiini hedelmän sieluni syntiuhriksi? " - Tämän keskeisin sanoma on, että Kristinuskon opetus, että Jumala uhrasi Hänen poikansa antaakseen anteeksi ihmisille heidän syntinsä, ei voida hyväksyä totuutena. Jumala ei ole mieltynyt uhrauksiin alun alkaenkaan.

 

"Hän on ilmoittanut sinulle, ihminen, mikä hyvä on; ja mitä muuta HERRA sinulta vaatii, kuin että teet sitä, mikä oikein on, rakastat laupeutta ja vaellat nöyrästi Jumalasi edessä?" Miika 6:8

 

"ja mitä muuta HERRA sinulta vaatii, kuin että teet sitä, mikä oikein on, rakastat laupeutta ja vaellat nöyrästi Jumalasi edessä?" - Tämä on se, mikä miellyttää Jumalaa, kulkea nöyränä ja rakastaa laupeutta. Laupeuden rakastaminen tässä tarkoittaa, että tulee olla myötätuntoa eläimiä kohtaan. Jumala loi heidät olemaan meidän oppainamme, ei ruokanamme ja kaikkein tärkeimpänä, minkä takia niitä täytyisi tappaa määränään tehdä sovitustyön henkilön syntien puolesta, kun ne eivät ole tehneet mitään väärää?

 

Opettaja Evangelista sanoo, että tarkastuslista tai johtava ja ohjaava pääperiaate määrittääkseen onko Mooseksen kirjoittama Jumalasta totta vai ei, on luettavissa 1. Mooseksen kirjasta 1:1-31. Mikäli Jumala ilmaisi, että Hän ei salli ihmisten tappavan eläimiä, niin siitä seuraa, että Jumala ei suvaitse eikä hyväksy yhdenkään viattoman henkilön EIKÄ Hän salli eläinten tappamista uhreina.

 

Mooseksen olisi pitänyt tehdä selväksi 1. Mooseksen kirjassa 9:5-6, että Jumala ei salli lihan syöntiä ja jos ihmiset syövät lihaa, siitä tulee koitumaan terveyttä heikentäviä seuraamuksia.

 

Valaistaakseen meitä siitä, miten Mooseksen tapa kirjoittaa koskien 1. Mooseksen kirjaa 9:5-6, on väärin ja vääristely siitä mitä Jumala todella sanoi, luemme 1. Mooseksen kirjan 9:11:

                

"Minä teen liiton teidän kanssanne: ei koskaan enää pidä kaikkea lihaa (elämää) hukutettaman vedenpaisumuksella, eikä vedenpaisumus koskaan enää maata turmele." 1. Moos. 9:11

 

Tästä me voimme todistaa, että se mitä Mooses on kirjoittanut, ei ole täysin totuus koskien Jumalaa, koska aina tähän päivään saakka tulvat ovat yhä todellisuutta ja jatkavat toistuvasti aiheuttaen katstrofeja vieden mennessään suuren joukon elämää.

 

Prosessissaan vääristellä Jumalan sanomaa, Mooses on tehnyt Jumalasta valehtelijan. Ei ihmekään, että Mooseksen valheet saattoivat nousuun valheelliset oppisuunnat sekä myös argumentit vastoin Jumalan olemassaoloa.

 

Ja tosi asiassa, se ei ole ainoastaan havaittavissa 1. Mooseksen 9. kirjassa, kun me voimme paikallistaa Mooseksen väärät kirjoitukset, vaan myös 1. Mooseksen kirjassa 8:20-21.

  

"Ja Nooa rakensi alttarin Herralle ja otti kaikkia puhtaita karjaeläimiä ja kaikkia puhtaita lintuja ja uhrasi polttouhreja alttarilla. Ja Herra tunsi suloisen tuoksun ja sanoi sydämessänsä: En minä koskaan enää kiroa maata ihmisen tähden; sillä ihmisen sydämen aivoitukset ovat pahat nuoruudesta saakka. Enkä minä koskaan enää tuhoa kaikkea, mikä elää, niinkuin nyt olen tehnyt." 1. Moos. 8:20-21

 

"Ja Nooa rakensi alttarin Herralle ja otti kaikkia puhtaita karjaeläimiä ja kaikkia puhtaita lintuja ja uhrasi polttouhreja alttarilla." - Tässä on toinen Mooseksen tekemä vääristely. Mikäli ne linnut ja puhtaat eläimet, jotka Nooa on tuonut mukanaan arkissa, ovat ne ainoat lajit ja Nooa tappoi heidät uhrauksena, niin se antaa vaikutelman, että Nooa jopa tappoi linnut ja eläimet, jotka Jumala tahtoi hänen pelastavan. Nooan voidaan siten todeta aiheuttaneen joidenkin lintu ja eläinlajien sukupuuton!

 

Tämä ei tarkoita, että Nooa oli syyllinen, vaan juuri Mooses, koska hän on se joka kirjoitti tämän tarinan.

 

Osoittaakseen kuin ikimuistettava Nooan oikeamielisyys on, Jumala sanoi seuraavan:

 

 "Ja minulle tuli tämä Herran sana: "Ihmislapsi! Jos maa tekisi syntiä minua vastaan olemalla uskoton ja minä ojentaisin sitä vastaan käteni ja murtaisin siltä leivän tuen ja lähettäisin siihen nälän ja hävittäisin siitä ihmiset ja eläimet, ja sen keskellä olisivat nämä kolme miestä: Nooa, Daniel ja Job, niin oman henkensä he vanhurskaudellaan pelastaisivat; sanoo Herra, Herra." Hesekiel 14:12-14

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The word of the LORD came to me: "Son of man, if a country sins against me by being unfaithful and I stretch out my hand against it to cut off its food supply and send famine upon it and kill its people and their animals, even if these three men—Noah, Daniel and Job—were in it, they could save only themselves by their righteousness, declares the Sovereign Lord." Ezekiel 14:12-14 NIV

Suora suomennos:

 

"HERRAN sana tuli minulle: "Ihmisen poika, kun maa tekee syntiä minua vastaan olemalla uskoton ja minä ojennan minun käteni sitä vastaan lakkauttamalla sen ruuan saannin ja lähetän nälänhädän sen keskuuteen ja tapan sen ihmiset sekä heidän eläimensä, vaikka nämä kolme miestä - Nooa, Daniel ja Job - olisivat heidän joukossaan, he voisivat pelastaa ainoastaan itsensä heidän oikeamielisyydellään, julistaa Ylivertainen HERRA." Hesekiel 14:12-14

 

Nooa, mukaan lukien Daniel ja Job ovat Jumalan tarkastelussa Hänen oikeamieliset miehensä. Nämä kolme miestä olivat uskollisia Jumalalle. Huolimatta heidän kohtaamistaan koettelemuksista, he eivät koskaan horjuneet ja Jumala ei kieltänyt eikä hylännyt heitä.

 

Me voimme ainoastaan olettaa Nooan olleen uskollinen Jumalan asettamalle vaateelle oikeamielisyydestä, eikä hän tappanut eläimiä polttouhreina, kuten Mooses on kirjoittanut.

 

Myös Hesekiel 14:12-14 me voimme havaita myös toisen totuuden - mikäli Jumala pelasti nämä miehet (Nooa, Daniel ja Job) kärsimyksiltä ja kuolemalta heidän uskollisuudestaan Hänelle, niin tulee ilmiselväksi, että syy, minkä takia Jumala ei pelastanut Jeesusta ja hänen seuraajiaan (joutumasta telotetuksi) johtui siitä, että he eivät olleet tottelevaisia Hänen sanalleen.

 

Ja kun me luemme tarkasti Hesekiel 14:14:

 

"…vaikka nämä kolme miestä - Nooa, Daniel ja Job - olisivat heidän joukossaan, he voisivat pelastaa ainoastaan itsensä heidän oikeamielisyydellään, julistaa Ylivertainen HERRA." Hesekiel 14:12-14

 

"he voisivat pelastaa ainoastaan itsensä heidän oikeamielisyydellään" - Tämä Jumalan sana mitätöi uskontojen opetukset, että Jumala lähetti yhden miehen kuolemaan monien syntien puolesta.  Jumala Itse sanoo, että vaikka Hänen kolme oikeamielistä miestä (Nooa, Daniel ja Job) olisivat läsnä jossain tietyssä maassa, jonka ihmiset ovat pahuutensa takia Jumalan tuomitsemia, niin he voisivat pelastaa ainoastaan itsensä.

 

Me voimme nähdä Jumalan olevan johdonmukainen Hänen sanassaan Nooan aikaisien tapahtumien suhteen. Nooan läsnäolo ei ollut riittävää pelastamaan ihmisiä joutumasta Jumalan rankaisemiksi. Nooa kykeni ainoastaan pelastamaan itsensä, hänen oikeamielisyytensä turvaamana.

 

Minkä muun valheellisen tarinan Mooses on kirjoittanut koskien Jumalaa, joka on nostattanut erään erittäin valheellisen opetuksen?

  

"Ja hän sanoi: Ota Iisak, ainokainen poikasi, jota rakastat, ja mene Moorian maahan ja uhraa hänet siellä polttouhriksi vuorella, jonka minä sinulle sanon." 1. Moos. 22:2

 

Me luemme nyt tapahtumaa, jossa Jumala käski Abrahamia uhraamaan hänen ainoan poikansa Iisakin polttouhrina. Tuota seuraavissa jakeissa 1. Mooseksen kirjassa 22, me voimme lukea kuinka Abraham totteli Jumalaa ja toi hänen poikansa Iisakin ja kun hän oli tappamassa hänen poikansa, tämä tapahtui:

 

"Ja Aabraham ojensi kätensä ja tarttui veitseen teurastaakseen poikansa. Silloin Herran enkeli huusi hänelle taivaasta sanoen: Aabraham, Aabraham! Hän vastasi: Tässä olen. Niin hän sanoi: Älä satuta kättäsi poikaan äläkä tee hänelle mitään, sillä nyt minä tiedän, että sinä pelkäät Jumalaa, kun et kieltänyt minulta ainokaista poikaasi." 1. Moos. 22:10-12

 

"Älä satuta kättäsi poikaan äläkä tee hänelle mitään, sillä nyt minä tiedän, että sinä pelkäät Jumalaa, kun et kieltänyt minulta ainokaista poikaasi" - Kun Abraham oli juuri tappamassa hänen poikansa, niin Jumalan enkeli huusi Abramille ja pysäytti hänet ja sanoi sitten, että Jumala oli ainoastaan testannut hänen uskoaan.

 

Kuinka me tiedämme, että tämä tarina ei ole totta, vaan Mooseksen valheellista opetusta?

 

"Niin Aabraham nosti silmänsä ja huomasi takanansa oinaan, joka oli sarvistaan takertunut pensaikkoon. Ja Aabraham meni, otti oinaan ja uhrasi sen polttouhriksi poikansa sijasta. " 1. Moos. 22:13

 

"poikansa sijasta" - ja tarina väittää, että Abrahamille oli tarjottu oinas ja se oli sitten hänen polttouhrauksensa.

 

Aito ja tosi Jumala ei tulisi tekemään tuon kaltaista tekoa, koska jo alusta lähtien, Jumala ei koskaan tarkoittanut eläinten joutuvan tapetuksi ruokana, joten miksi ne joutuisivat tapetuiksi polttouhreina?

 

Kuten me olemme lukeneet aikaisemmin, Jumala loi eläimet meidän oppaiksemme luodessamme teknologioita ihmiskunnan parhaaksi ja kehitykseksi. (Job 12:7-13

 

Kyseessä ollessa hedelmät, vihannekset ja viljakasvit, ne ovat tarkoitetut ainoana ruokana meille, ja se ei tarkoita niiden käyttämistä uhrauksina.

 

Ja vielä lisäksi, Jumalan oikeamielinen laki 5. Mooseksen kirjassa 24:16 osoittaa, että:

 

"Älköön isiä rangaistako kuolemalla lasten tähden älköönkä lapsia isien tähden; kukin rangaistakoon kuolemalla oman syntinsä tähden." 5. Moos. 24:16

 

"kukin rangaistakoon kuolemalla oman syntinsä tähden." - jokainen ihminen vastaa itse omista synneistään, ketään tai yhtäkään ei rangaista toisen tekemien syntien takia. Tämä tarkoittaa sitä, että Jumala ei salli syyttömän ja viattoman kärsivän syyllisen syntien takia.

 

Tappamalla eläimiä polttouhreina ei yhdisty millään tavalla tai sillä ei ole mitään tekemistä yksilöihmisen syntien kanssa ja koska Jumala ei salli viattoman kärsivän syyllisen synneistä, niin siitä seuraa, että Jumala ei suvaitse tai anna anteeksi viattoman eläimen tappamista syyllisen ihmisen syntien anteeksiantamiseksi.

 

Jumalan silmissä, ovatko ihmiset ja eläimet samanarvoisia? 

 

"Vielä minä näin auringon alla oikeuspaikan, ja siinä oli vääryys, ja vanhurskauden paikan, ja siinä oli vääryys." Saarnaaja 3:16

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"And I saw something else under the sun: In the place of judgment - wickedness was there, in the place of justice - wickedness was there." Ecclesiastes 3:16 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Ja Minä näin jotain muuta auringon alla: Tuomionantopaikalla - pahuus oli siellä, oikeamukaisuuden paikassa - jumalattomuus oli läsnä." Saarnaaja 3:16

 

"tuomio" - yksilöihmisen täytyy nähdä asiasta molemmat puolet, totuuden valheesta ja hyvän pahasta.

 

"Minä sanoin sydämessäni: Vanhurskaan ja väärän tuomitsee Jumala, sillä siellä on jokaisella asialla ja jokaisella teolla aikansa. Minä sanoin sydämessäni: Ihmislasten tähden se niin on, jotta Jumala heitä koettelisi ja he tulisivat näkemään, että he omassa olossaan ovat eläimiä. Sillä ihmislasten käy niin kuin eläintenkin; sama on kumpienkin kohtalo. Niin kuin toiset kuolevat, niin toisetkin kuolevat; yhtäläinen henki on kaikilla. Ihmisillä ei ole mitään etua eläinten edellä, sillä kaikki on turhuutta." Saarnaaja 3:17-19

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"I thought in my heart, "God will bring to judgment both the righteous and the wicked, for there will be a time for every activity, a time for every deed." I also thought, "As for men, God tests them so that they may see that they are like the animals. Man's fate is like that of the animals; the same fate awaits them both: As one dies, so dies the other. All have the same breath; man has no advantage over the animal. Everything is meaningless." Ecclesiastes 3:17-19 (NIV) 

 

Suora suomennos:

 

"Minä ajattelin sydämessäni, " Jumala tuo tuomiolle sekä oikeamielisen että pahan, sillä siellä tulee olemaan aika jokaiselle aktiviteetille, aika jokaiselle teolle." Minä ajattelin myös, "Kuten on ihmisen kanssa, Jumala koettelee heitä, jotta he näkisivät, että he ovat samoin kuin eläimet. Ihmisen kohtalo on sama kuin eläinten; sama kohtalo odottaa heitä kumpaakin: Niin kuin toinen kuolee, niin myös toinen. Kaikilla on sama henkäys; ihmisellä ei ole etua eläimiin nähden. Kaikki on turhuutta, merkityksetöntä." Saarnaaja 3:17-19

 

Ihmisellä on älykkyytensä, joka asettaa hänet erilaiseksi eläimiin verrattuna. Hänelle on annettu hallintavalta eläinten suhteen, mutta ei käyttääkseen niitä ruokana.

 

Näiden lisäksi ihminen ei ole eroavainen eläimistä. Jumalan näkökannalta, ihmisen elämä on yhtä arvokas kuin on eläimen elämä. Jumala ei koskaan sallisi viattoman eläimen joutuvan tapetuksi uhrilahjana.

 

Koska Jumala ei koskaan sallisi Abrahamin tappaa eläintä uhrilahjana, se myös osoittaa tosiasian, että Jumala ei koskaan testannut Abrahamia poikansa tappamisella. Tämä on eräs toinen esimerkki Mooseksen vääristä kirjoituksista koskien Jumalaa.

 

Mikäli ja kun me jatkamme lukemalla Kuningas Salomon ilmestystä tässä kappaleessa (Saarnaaja 3:16-), niin uskontojen tulisi myös opettaa, että kun eläimet kuolevat, niin ne myös menevät joko taivaaseen tai helvettiin. Sen vuoksi, että ihmiset ja eläimet ovat samanarvoisia. Ja tosiasiassa ne olivat molemmat luodut 5. ja 6. päivänä luomista.

 

 "Kaikki menee samaan paikkaan. Kaikki on tomusta tullut, ja kaikki palajaa tomuun. Kuka tietää ihmisen hengestä, kohoaako se ylös, ja eläimen hengestä, vajoaako se alas maahan?" Saarnaaja 3:20-21

 

Ei ole olemassa muuta paikkaa ihmiselle kun hän kuolee, hän jää ja pysyy täällä maassa. Mikä on loppupäätelmä?

 

"Niin minä tulin näkemään, että ei ole mitään parempaa, kuin että ihminen iloitsee teoistansa (ja töistänsä), sillä se on hänen osansa. Sillä kuka tuo hänet takaisin näkemään iloksensa sitä, mikä tulee hänen jälkeensä?" Saarnaaja 3:22

 

Tämä todistaa, että ei ole olemassa "kuolemanjälkeistä elämää" tai taivasta ihmiselle kuoltuaan. Hänet on tarkoitettu syntyvän tässä maailmassa ja kuolevan tähän maailmaan.

 

Jumala antoi maan ihmiselle. Jumala tahtoi ihmisen nauttivan hänen elämästään maassa ja tekevän siitä parhaan mahdollisen itselleen.

 

Tämä petos koskien "kuolemanjälkeistä elämää taivaassa" on ajanut ihmisen olemaan piittaamaton hänen elämästään maan päällä. Tuo epätodellinen toivo toisesta elämästä taivaassa, jonka uskonnot ovat luvanneet, on petosta. Kuitenkin, syy on myös ihmisessä, koska on sallinut itsensä tulla uskontojen harhaanjohtamaksi ja pettämäksi uskoessaan toiseen elämään taivaassa. Tällainen uskoja antaa oman elämänsä mennä, koska on toiveissa paremmasta elämästä taivaassa. Tämä toinen elämä taivaassa ei ole totta. Se on keksittyä ja petosta. Tämä on yksi suurimmista petoksista ihmiskunnan aikana.

 

Tehdäksemme selväksi, että Jumala ei ole mieltynyt uhrauksiin:

 

 

 

 

"Sillä laupeutta minä haluan enkä uhria, ja Jumalan tuntemista enemmän kuin polttouhreja;" Hosea 6:6

 

Abraham tunnustaa Jumalan ja siten ollen Jumala ei tahdo yhtään uhrausta häneltä.

 

Onko Jumala mielissään kenenkään tai yhdenkään kuolemasta?

 

"Sillä ei ole minulle mieleen kuolevan kuolema, sanoo Herra, Herra. Siis kääntykää, niin te saatte elää." Hesekiel 18:32

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"For I take no pleasure in the death of anyone, declares the Sovereign LORD. Repent and live!" Ezekiel 18:32 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Sillä en Minä tunne yhtään iloa kenenkään kuolemasta, julistaa Kaikkivaltias HERRA. Katukaa ja eläkää!" Hesekiel 18:32

 

Jumala ei ota mielihyvää yhdenkään kuolemasta Hänen näkymästään, sisältäen eläimet, ihmisellä ei ole mitään etuoikeutta eläimiin verrattuna.

 

Mooseksen virheelliset ja valheelliset kirjoitukset koskien uhraamisia ovat syytäneet oheensa monia vääriä ajatuksia Jumalasta. Antaaksemme esimerkin:

 

"Sillä myös Kristus kärsi kerran kuoleman syntien tähden, vanhurskas vääräin puolesta, johdattaaksensa meidät Jumalan tykö; hän, joka tosin kuoletettiin lihassa, mutta tehtiin eläväksi hengessä," 1. Piet. 3:18

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"For Christ died for sins once for all, the righteous for the unrighteous, to bring you to God. He was put to death in the body but made alive by the Spirit," 1 Peter 3:18 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Sillä Kristus kuoli syntien puolesta kaikkinensa, oikeamielinen väärämielisten edestä, tuodakseen teidät Jumalalle. Hänet laitettiin kuolemaan ruumiissa, mutta tehtiin eläväksi Hengen kautta," 1. Piet. 3:18

 

"Sillä Kristus kuoli syntien puolesta kaikkinensa, oikeamielinen väärämielisten edestä, tuodakseen teidät Jumalalle." - Tässä, Pietarin ilmoituksen mukaan, Jeesus oli Jumalan lähettämä kuolemaan kaikkien ihmisten (ihmiskunnan) syntien puolesta, joka on verrattavissa oleva sille, mitä Abraham miltei teki, kun hän oli uhraamassa hänen poikaansa Iisakia.

 

Jeesuksen kuolema tässä tapahtumassa tarkoittaa olemista hakattuna, piiskattuna, ruoskittuna, kruunattuna orjantappuralla, SYLJETTYNÄ, pilkattuna, ristiinnaulittuna sekä lävistettynä keihäällä ja kuten jae sanoo "Sillä Kristus kuoli syntien puolesta kaikkinensa", Pietari on laittanut meidät ymmärtämään, että Jumala teki ja altisti Jeesuksen kärsimään tuon nöyryyttävän ja raakalaismaisen kuoleman, pelkästään pelastaakseen syylliset sekä nuo, jotka eivät ole vielä edes syntyneet, heidän synneistään. (Tuo jäljempi lausunto on täysin epälooginen ja mielettömän naurettava.)

 

Sanoessaan ihmisten olevan jo valmiiksi Jeesuksen pelastamia heidän synneistään, jo ennen heidän syntymäänsä, on sama kuin menisi panttilainaamoon lunastamaan esineen, jota et ole vielä edes pantannut tai maksaisit lainatun summan rahaa, jota et ole vielä edes lainannut.

 

Verratkaamme sitä, mitä Pietari väittää, siihen mitä Jumala sanoi kauan sitten koskien syntejä. Salliiko Jumala yhdenkään kuolevan toisen syntien edestä? Luemme uudelleen 5. Mooseksen kirjasta 24:16

 

 "Älköön isiä rangaistako kuolemalla lasten tähden älköönkä lapsia isien tähden; kukin rangaistakoon kuolemalla oman syntinsä tähden." 5. Moos. 24:16

 

"kukin rangaistakoon kuolemalla OMAN syntinsä tähden." - Lukemalla Jumalan käskyn 5. Mooseksen kirjasta 24:16 ja vertaamalla sitä Pietarin väitteeseen 1. Pietarin kirje 3:18, on täysin selvää, että hänen väitteensä ei ole yhdenmukainen Jumalan oikeamielisen lain kanssa. On erityisesti kirjoitettu, että "kukin rangaistakoon kuolemalla OMAN syntinsä tähden". Siten ollen, Jumala EI SALLI yhdenkään yksilöihmisen joutuvan rangaistuksi toisten syntien vuoksi!

 

Tämä oikeamielinen Jumalan määräys, että "kukin rangaistakoon kuolemalla OMAN syntinsä tähden" on jopa profeetta Hesekielin uudelleen välittämänä ilmoitettu Hesekiel 18:20-32  ja Profeetta Jeremiaan kautta Jeremia 31:29-30.

 

Muotoilkaamme kysymys uudelleen: Mitä jos yksi mies esittää itsensä Jumalalle tarkoituksenaan sovittaa muiden tekemät synnit? Salliiko Jumala sellaisen?

 

Opettaja Evangelista näyttää meille vastauksen:

  

"Seuraavana päivänä Mooses sanoi kansalle: Te olette tehneet suuren synnin. Minä nousen nyt HERRAN tykö - jos ehkä voisin sovittaa teidän rikoksenne. Ja Mooses palasi HERRAN tykö ja sanoi: Voi, tämä kansa on tehnyt suuren synnin! He ovat tehneet itselleen jumalan kullasta. Jospa nyt antaisit heidän rikoksensa anteeksi! Mutta jos et, niin pyyhi minut pois kirjastasi, johon kirjoitat." 5. Moos. 32:30-32

 

Mooses yritti sovittaa hänen kansansa tekemät synnit. Mooseksen pyyntö oli suuri, että hän jopa tarjosi hänen omaa elämäänsä sovittaakseen hänen kansansa synnit, mutta mitä Jumala sanoi hänelle?

 

"Mutta HERRA vastasi Moosekselle: Joka on tehnyt syntiä minua vastaan, sen minä pyyhin pois kirjastani. Mene nyt ja johdata kansa siihen paikkaan, josta minä olen sinulle puhunut; katso, minun enkelini käy sinun edelläsi. Mutta kostoni päivänä minä kostan heille heidän rikoksensa." 5. Moos. 32:32-34

 

Jumala ei sallinut Mooseksen sovittaa tai hyvittää hänen kansansa tekemiä syntejä. Jumala vieläpä sanoi: "Joka on tehnyt syntiä minua vastaan, sen minä pyyhin pois kirjastani." Siten, Jumala Itse vahvistaa annetun käskyn 5. Mooseksen kirjassa 24:16 ja sen minkä Profeetat Hesekiel ja Jeremia ovat kirjoittaneet, kuten on mainittu yläpuolella.

 

Tehdäksemme tämän lisää ymmärrettäväksi meille itsellemme todistaessamme Hänen oikeamielisyyttään: "Mutta kostoni päivänä minä kostan heille heidän rikoksensa." Tämä tarkoittaa sitä, että on olemassa tuomion päivä, Jumala jopa antaa syntisille tilaisuuden katua ja muuttaa hänen kulkunsa paremmaksi.

 

Opettaja Evangelista myös sanoo, että Mooseksen yritys sovittaa tai rukoilla hänen kansansa syntien puolesta, on todiste siitä, että Mooses ei osoita lainkaan pelkäävää kunnioitusta Jumalaa kohtaan (sinä voit panna merkille, että hän sanoi jopa "ehkä tai jospa" 2. Moos. 32:30). Hän tiesi jo ennakkoon sen faktan, että Jumala rankaisee ainoastaan pahoja, ei siis oikeamielisiä ja viattomia (Viittaus 2. Moos. 23:7) ja kuitenkin hän yhä rohkeni kokeilemaan sovitusyritystä. Mooses saa sen näyttämään, että hän haluaa Jumalan rikkovan Hänen oikeamielisen säädöksensä/käskynsä hänen takiaan.

 

Siten, koska Mooseksen ei sallittu Jumalan edessä sovittaa hänen kansansa syntejä, niin kuinka paljon suurempi tuo kielto oli Jeesuksen ollessa kyseessä?

 

Koska Mooseksen kirjoitukset koskien eläinten uhraamista eivät olleet Jumalalta, vaan hänen omia vääriä ja valheellisia kirjoituksia, niin me voimme myös ymmärtää sen, että kaiken tämän aikaa apostolien ja uskonnollisten pastorien väite syyttömän/viattoman Jeesusksen kuolemisesta meidän syntiemme puolesta EI OLE sopusoinnussa tai linjassa Jumalan oikeamielisten opetusten kanssa.

 

Uhrasiko Jumala todellakin Jeesuksen kuolemaan meidän syntiemme vuoksi? Onko Jeesus aidosti Jumalan kirjaimellinen Poika?

 

Lukekaamme Jumalan aito sana, minkä takia Jeesus oli lähetetty:

 

"Kun sinun päiväsi ovat päättyneet ja sinä lepäät isiesi tykönä, korotan minä sinun seuraajaksesi jälkeläisesi, joka lähtee sinun ruumiistasi; ja minä vahvistan hänen kuninkuutensa. " 2. Samuel 7:12

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"When your days are over and you rest with your ancestors, I will raise up your offspring to succeed you, your ownflesh and blood and I will establish his kingdom." II Samuel 7:12 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kun sinun päiväsi ovat päättyneet ja sinä lepäät esi-isiesi tykönä, korotan minä seuraajaksesi sinun jälkeläisesi, sinun omaa lihaa ja vertasi; ja minä vahvistan hänen kuninkuutensa. " 2. Samuel 7:12

 

"sinun jälkeläisesi" - Tämä on Jumalan lupaus Daavidille; poika on tuleva hänestä; "sinun omaa lihaa ja vertasi" - selkeästi Daavidin suvusta oleva jälkeläinen, kyseessä EI OLE JUMALAN POIKA!

 

Mikä on Daavidin jälkeläisen tehtävä Jumalalle?

 

"Hän on rakentava huoneen minun nimelleni, ja minä vahvistan hänen valtaistuimensa ikuisiksi ajoiksi." 2. Samuel 7:13

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"He is the one who will build a house for my Name, and I will establish the throne of his kingdom forever. " II Samuel 7:13 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Hän on rakentava huoneen/talon minun Nimelleni, ja minä vahvistan hänen valtaistuimensa ikuisiksi ajoiksi." 2. Samuel 7:13

 

Daavidin jälkeläinen on rakentava huoneen/talon tai "kirkon" Jumalan Nimelle, ei hänen omalle nimelleen.

  

"ja minä vahvistan hänen valtaistuimensa ikuisiksi ajoiksi." - Kun hän menestyksellisesti rakentaa huoneen Jumalan Nimelle, hän tulee palkituksi hänen valtaistuimensa perustetuksi tulemisella kattaen Israelin ikuisesti. Miksi on olemassa tarve rakentaa Talo/Huone Jumalan Nimelle? Onko Jumala niin turhamainen, että Hän tahtoo talon rakennettavan Hänen Nimelleen tullakseen huomatuksi?

 

Syy tälle on luettavissa jakeista, jotka me olemme lukeneet aikaisemmin:

 

"Jeremia sanoi vielä kaikelle kansalle ja kaikille naisille: Kuulkaa Herran sana, kaikki Juuda, joka olet Egyptin maassa." Jeremia 44:24

 

"Näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala: Mitä te ja teidän vaimonne olette suullanne puhuneet, sen te panette käsillänne täytäntöön, sanoen: 'Me täytämme lupauksemme, joilla olemme luvanneet polttaa uhreja taivaan kuningattarelle ja vuodattaa hänelle juomauhreja'. Niinpä pitäkää lupauksenne, pankaa lupauksenne täytäntöön!" Jeremia 44:25

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"This is what the LORD Almighty, the God of Israel, says: You and your wives have shown by your actions what you promised when you said; 'We will certainly carry out the vows we made to burn incense and pour out drink offerings to the Queen of Heaven.' "Go ahead then, do what you promised! Keep your vows!" Jeremiah 44:25 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Tämä on se mitä HERRA Kaikkivaltias, Israelin Jumala, teille sanoo: Te ja teidän vaimonne olette näyttäneet toimillanne, mitä te lupasitte kun sanoitte; ´Me tulemme varmasti pitämään lupauksemme, jotka me teimme Taivaan Kuningattarelle koskien uhritoimintaa ja juomauhrien vuodattamista.` "Menkää sitten ja tehkää kuten lupasitte! Pitäkää lupauksenne!" Jeremia 44:25

 

 Jumala tuli vihaiseksi Hänen kansaansa kohtaan kun he ylistivät "taivaan kuningatarta".

 

Jumalalla on täysi oikeus olla vihainen. Kyseessä on Hän yksin, joka loi taivaat ja maan sekä elämän siihen, ja kuitenkin me ylistämme ja annamme kiitosta väärälle jumalalle. Se on aivan, kuten antaisi kunnioitusta ja mainetta väärälle henkilölle jostain keksinnöstä todellisen keksinnön tekijän silmien edessä.

  

Mikä oli Jumalan rangaistus heille?

 

 "Sen tähden kuulkaa Herran sana, kaikki Juuda, te jotka asutte Egyptin maassa: Katso, minä vannon suuren nimeni kautta, sanoo Herra: Totisesti, ei ole ainoakaan Juudan mies enää mainitseva suullaan minun nimeäni, niin että sanoisi: 'Niin totta kuin Herra, Herra elää' - ei koko Egyptin maassa." Jeremia 44:26

 

Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos: 

 

"But hear the word of the LORD, all Jews living in Egypt: 'I swear by my great name,' says the LORD, 'that no one from Judah living anywhere in Egypt will ever again invoke my name or swear, "As surely as the Sovereign LORD lives." Jeremiah 44:26 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Mutta kuulkaa HERRAN Sana, kaikki Juutalaiset, jotka asutte Egyptissä. ´Minä vannon Suuren Nimeni kautta, ´sanoo HERRA, ´että yksikään Juudasta, joka asuu missä tahansa osassa Egyptiä, ei tule enää koskaan lausumaan tai sanomaan Minun Nimeäni tai vannomaan, "Niin varmasti kuin Ylivertainen HERRA elää." Jeremia 44:26

 

 Vääränlainen muiden jumalien ylistäminen eli se synti, johon Israelin kansa syyllistyi Jumalan vastaisesti. Rangaistuksena Jumala kirosi heidät, niin etteivät he voisi enää koskaan lausua Hänen Nimeään. Tämä tarkoittaa sitä, että Jumala otti heiltä pois Hänen siunauksensa ja hylkäsi heidät. Jotta Israelin kansaan kuuluvat saisivat heidän syntinsä anteeksi, heidän täytyy tuntea Jumalan Nimi jälleen ja uudelleen.

 

Siten ollen me voimme nyt ymmärtää, että perimmäinen syy, (minkä takia oli ylipäänsä tarve rakentaa huone/talo Jumalan Nimelle) on että Jumalan Nimi olisi näkyvillä heille valitun Daavidin jälkeläisen myötä ilman, että Jumala rikkoisi Hänen oman sanansa! Mikäli Israelin kansa katuu ja kutsuu Jumalan Nimeä, niin heidän syntinsä tulevat anteeksiannetuiksi Jumalan taholta.

 

Tästä syystä tuleva Daavidin jälkeläinen/sukuseuraaja on kutsuttu nimellä pelastaja, koska hän tulee tekemään Jumalan Nimen tunnetuksi hänen kansalleen (Juutalaisille) talon/temppelin kautta, joka on rakennettu kantamaan Jumalan Nimeä.

 

Kysymys: Sen lisäsi, että Jumala perustaa ja vakiinnuttaa hänen valtakuntansa ikuisesti, minkä muun palkinnon Jumala ojentaa Daavidin jälkeläiselle?

 

 "Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani, niin että, jos hän tekee väärin, minä rankaisen häntä ihmisvitsalla ja niin kuin ihmislapsia lyödään" 2. Samuel 7:14

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"I will be his father, and he will be my son. When he does wrong, i will punish him with a rod wielded by men, with floggings inflicted by human hands." II Samuel 7:14 (NIV)

 Suora suomennos:

"Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani. Kun hän tekee väärin, niin minä rankaisen häntä ihmisten antamin kepiniskuin ja miesten käsien kautta selkäsaunoilla sekä ruoskimisilla." 2. Samuel 7:14

"Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani." - Daavidin jälkeläinen tulee palkituksi (mikäli hän kykenee rakentamaan talon/temppelin Jumalan Nimelle), hänen valtakunta perustamisen yli Israelin lisäksi, hänelle annetaan myös titteli tai tulla kutsutuksi arvonimellä "Jumalan Poika", vaikka hän on ainoastaan ihminen sekä Daavidin jälkeläinen.

 

Mitä tapahtuu jos hän on kyvytön tottelemaan Jumalan osoittamaa tehtävää ja tekee väärinteon tai virheellisesti? Onko siitä vastaavasti rangaistus valmiina? Luemme uudelleen: 

 

"Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani. Kun hän tekee väärin, niin minä rankaisen häntä ihmisten antamin kepiniskuin ja miesten käsien kautta selkäsaunoilla sekä ruoskimisilla." 2. Samuel 7:14

 Jumalan Sana on erittäin selkeä!

"Kun hän tekee väärin, niin minä rankaisen häntä ihmisten antamin kepiniskuin ja miesten käsien kautta selkäsaunoilla sekä ruoskimisilla." - On määriteltynä rangaistus väärinteon seurauksena. Daavidin jälkeläinen tullaan hakkaamaan ja ruoskimaan ihmisten käsien kautta.

 

Ensimmäinen valittu täyttämään tämä profetia oli Kuningas Salomo (1. Aik. 22:9-13). Kuitenkin hän epäonnistui tehtävänsä täyttämisessä. Vaikka hän kykeni rakentamaan talon Jumalan Nimelle, hän ei kyennyt johdattamaan hänen kansaansa talolle ja näyttämään heille Jumalan Nimeä. Syy sille on, että hän myös rakensi temppeleitä hänen muunmaalaisten vaimojensa jumalille. (1. Kun. 11:1-3)

 

Koska Kuningas Salomo epäonnistui, kuka tulisi jatkamaan täyttämättömäksi jäänyttä tehtävää?

 

Kuka on Jumalan valitsema Daavidin jälkeläinen jatkamaan Salomon keskeneräiseksi jäänyttä toimeksiantoa?

 

Muistakaamme, että valittua Daavidin jälkeläistä "tullaan kutsumaan" Jumalan Pojaksi sitten kun hän saattaa onnistuneesti päätökseen Jumalan käskyn 2. Samuel 7:12-14.

 

"neitsyen tykö, joka oli kihlattu Joosef nimiselle miehelle Daavidin suvusta; ja neitsyen nimi oli Maria." Luukas 1:27

 

Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

"to a virgin pledged to be married to a man named Joseph, a descendant of David. The virgin's name was Mary." Luke 1:27 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"neitsyelle, joka oli lupautunut menemään naimisiin Joosef nimisen miehen kanssa, Daavidin jälkeläisen. Neitsyen nimi oli Maria". Luukas 1:27

 

 Jeesuksen isä on Joosef kuuluen Daavidin huoneeseen/sukuun. Tästä syystä, mikäli me uskomme uskontojen opetuksiin, että Jeesus on "Jumalan poika", niin siinä tapauksessa sen täytyisi olla Maria, joka kuuluu Daavidin huoneeseen/sukuun.

 

"Ja katso, sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus." Luukas 1:31

 

Kuka on Jeesuksen aito ja todellinen isä?

 

"Hän on oleva suuri, ja hänet pitää kutsuttaman (tullaan kutsumaan) Kaikkein Korkeimman Pojaksi, ja Herra Jumala antaa hänelle Daavidin, hänen isänsä, valtaistuimen," Luukas 1:32

 

Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

"He will be great and will be called the Son of the Most High.

The Lord Gowill give him the throne of his father David,"

Luke 1:32 (NIV)

 

Tämä on Jumalan profetian täyttyminen, kuten on sanottu 2. Samuelin kirjassa 7:12-14, että Daavidilla tulee olemaan jälkeläinen, jota tullaan kutsumaan "Jumalan pojaksi". Jeesus on ainoastaan Daavidin poika tai jälkeläinen!

 

"Jeesuksen Kristuksen (Messiaan), Daavidin pojan, Aabrahamin pojan, syntykirja." Matteus 1:1

 

Kuten olet lukenut, Jeesus on Daavidin jälkeläinen; hän EI ole aito "Jumalan poika", hän on ainoastaan ihminen.

 

Käyttäkäämme ymmärrystämme. Kun on kutsuttu Jumalan pojaksi, tarkoittaako se sitä, että mies/ihminen on todella aidosti Jumalan poika vai onko se ainoastaan titteli?

 

Määritelkäämme ja tarkatkaamme millä tavalla Jeesus kuoli:

 

"Niin kaikki kansa vastasi ja sanoi: "Tulkoon hänen verensä meidän päällemme ja meidän lastemme päälle." Silloin hän päästi heille Barabbaan, mutta Jeesuksen hän ruoskitti ja luovutti ristiinnaulittavaksi." Matteus 27:25-26

 

 Lukekaamme vielä uudelleen, mitä Jumala sanoi profetiassa, mikä on se seuraus, että minkä takia Jeesus, Daavidin jälkeläinen, joutuu ihmisten hakkaamaksi ja ruoskimaksi.

                                                    

"Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani. Kun hän tekee väärin, niin minä rankaisen häntä ihmisten antamin kepiniskuin ja miesten käsien kautta selkäsaunoilla sekä ruoskimisilla." 2. Samuel 7:14

 

Sen mukaan kuin kuuluu Jumalan sana tässä kappaleessa, sitä ei voi kiistää, että aito ja todellinen syy minkä takia Jeesus, olemalla Kuningas Daavidin jälkeläinen, tullaan ihmisten taholta hakkaamaan ja ruoskimaan, kun hän syyllistyy omaan syntiinsä ja kyse ei ole ihmiskunnan synneistä.

 

On ilmeistä, että aivan kuten Mooses kirjoitti virheellisiä kirjoituksia Jumalasta, niin Jeesuksen apostolit myös kirjoittivat virheellisesti Jumalan sanan, kun kyseessä on, että minkä takia Jeesus joutui rangaistuksi hakkaamalla ja ruoskimalla ihmisten käsien kautta.

 

Koska juuri tämä apostolien opetus on palvelushenkilöiden, pappien ja pastoreiden opetuksen perustana, niin on huomionarvoisen tärkeä tieto, että sen mitä he ovat saarnanneet, on myös epätotta tai vääryys.

 

Antaaksemme muutamia esimerkkejä suurimmista vääryyksistä, joita Jeesus teki:

 

"Ja minä sanon sinulle: sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, ja tuonelan portit eivät sitä voita." Matteus 16:18

 

Jeesus oli Jumalan lähettämä johtamaan hänen kansansa Jumalan Nimeä kantavalle talolle/temppelille, jonka oli rakentanut Kuningas Salomo. Sen sijaan hän kuitenkin rakensi toisen talon omalle nimelleen. Jeesus oli aloittanut ja perustanut hänen oman kirkkonsa, ja se EI OLLUT hänen työnsä, kuten on yksityiskohtaisesti eritelty profetioissa. Tätä petosta tai vilpillistä menettelyä on käytetty monien uskontokuntien uskon perustana. Rakentamalla oman kirkon hänen omalle nimelleen Jeesus teki itsensä tunnetuksi jumalana, sen sijaan, että olisi saattanut hänen kanssaisraelilaisensa tuntemaan aidon Jumalan Nimen!

 

Koska uskonnot laittoivat meidät ylistämään Jeesusta, joka - perustuen Jumalan sanaan profetiassa 2. Samuel 7:12-14, oli Jumalan rankaisema hänen omien väärintekojensa seurauksena, ei meidän syntiemme, kuten apostolit ovat väittäneet. On täysin selvää, että uskonnot ovat opettaneet meille virheellistä opetusta Jumalasta. Tästä syystä Jumala ei kuule tai kuuntele maailman ihmisten rukouksia rauhan puolesta, vaan jatkaa ihmiskunnan alistamista kärsimyksiin kaikissa näissä sodissa ja tuhoissa, koska he kutsuvat apostolien tekemää väärää jumalaa.

 

Lukekaamme ensiksi Jumalan lupaus paremmasta elämästä ihmiselle:

 

"Silloin sanotaan: 'Tästä maasta, joka oli autiona, on tullut kuin Eedenin puutarha; ja raunioina olleet, autiot ja maahan revityt kaupungit ovat varustettuja ja asuttuja.' Niin tulevat pakanakansat, joita on jäljellä teidän ympärillänne, tietämään, että minä, Herra, rakennan jälleen alasrevityn ja istutan aution: minä, Herra, olen puhunut, ja minä teen sen." Hesekiel 36:35-36

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"They will say, "This land that was laid waste has become like the Garden of Eden;

the cities that were lying in ruins, desolate and destroyed are now fortified and inhabited." 36Then the nations around you that remain will know that I the LORD have rebuilt what was destroyed and have replanted what was desolate. I the LORD have spoken and I will do it.'" Ezekiel 36:35-36 NIV

 

Suora suomennos:

"Ja he sanovat, "Tämä maa, joka oli hävitetty ja tuhottu on tullut Eedenin Puutarhan kaltaiseksi; kaupungit, jotka olivat raunioina, ränsistyneinä ja tuhottuina, ovat nyt täydennettyjä ja asuttuja. Sitten kansakunnat sinun ympärilläsi, jotka ovat jäljellä, tulevat tietämään, että Minä, HERRA, olen jälleenrakentanut sen, joka oli tuhottu ja olen istuttanut sen, mikä oli ränsistynyt. Mikä HERRA, Olen puhunut ja Minä teen sen." Hesekiel 36:35-36

"Ja he sanovat, "Tämä maa, joka oli hävitetty ja tuhottu on tullut Eedenin Puutarhan kaltaiseksi" - Se on totta, Jumala antaa meille mahdollisuuden, niin että tämä meidän nykyinen maailmamme tulee olemaan yksi suuri Eedenin Puutarha. Meidän tulee ainoastaan ottaa kuuleviin korviimme Hänen sanansa, jotka Hän on lähettänyt Hänen toden ja aidon profeettansa kuin Mooseksen (5. Mooseksen kirja 18:18-19) ilmoittamaan meille.

 

Koskien Eedenin Puutarhaa, niin Kristinuskon ja Islamin valheelliset saarnat sitä koskien, että se olisi paikka kuolemanjälkeisessä elämässä, ja sitä he kutsuvat täksi "paratiisiksi".

 

Kuten me olemme lukeneet Hesekiel 36:35, niin Jumala ei koskaan viittaa siinä Eedenin Puutarhan olevan kohde tai päämäärä kuolemanjälkeisessä tilassa. Jumala selkeästi osoittaa tai viittaa malliin, jonka tämän maailman ihmiset, tässä nykyisessä elämässä, tulevat vastaanottamaan sitten kun he seuraavat ja noudattavat Hänen Käskyjään ja perussäännöksiään, kuinka me voimme pelastaa planeettamme. Profeetta kuin Mooses, Opettaja Evangelista tulee selvittämään tämän näkökulman hänen ilmestyksissään.

 

Se on selvää, että uskonnot ovat pettäneet ihmiskuntaa koskien kuolemanjälkeistä elämää!

 

Kuka on syyllinen opetukseen koskien paratiisia tai Eedenin Puutarhaa kuolemanjälkeisessä elämässä?

 

Luemme siitä:

 

"Oli myös hänen päänsä päällä kirjoitus: "Tämä on juutalaisten kuningas." Niin toinen pahantekijöistä, jotka siinä riippuivat, herjasi häntä: "Etkö sinä ole Kristus? Auta itseäsi ja meitä." Luukas 23:38-39

 

 "Oli myös hänen päänsä päällä kirjoitus: "Tämä on juutalaisten kuningas." Niin toinen pahantekijöistä, jotka siinä riippuivat, herjasi häntä: "Etkö sinä ole Kristus?" - Tässä me luemme tapahtumaa Jeesuksen ristiinnaulitsemisen aikana. Tämän lausunnon kirjoittajan, Luukkaan mukaan toinen ristiinnaulituista rikollisista Jeesuksen ohessa moitti häntä siitä, että jos hän on Kristus tai profetoitu Daavidin jälkeläinen, niin hänen pitäisi kyetä pelastamaan itsensä sekä toiset hänen kanssaan siinä olevat.

 

"Mutta toinen vastasi ja nuhteli häntä sanoen: "Etkö sinä edes pelkää Jumalaa, sinä, joka olet saman rangaistuksen alainen? Me tosin kärsimme oikeuden mukaan, sillä me saamme, mitä meidän tekomme ansaitsevat; mutta tämä ei ole mitään pahaa tehnyt." Luukas 23:40-41

 

"Me tosin kärsimme oikeuden mukaan, sillä me saamme, mitä meidän tekomme ansaitsevat; mutta tämä ei ole mitään pahaa tehnyt." - Tämä on se, mitä uskonnot käyttävät väittäessään, ettei Jeesus ole tehnyt mitään väärää. Mutta mikäli Jeesus ei tehnyt mitään väärää, niin minkä takia Jumalan sana 2. Samuelin kirjassa 7:12-14 koskien ihmisten käsien kautta hakatuksi, ruoskituksi ja ristiinnaulituksi tulemista tapahtui juuri hänelle? Tämän keskeisin sanoma on, että on syyllistynyt väärintekoon ja apostolit ainoastaan sepittivät tämän tarinan.

 

"Ja hän sanoi: "Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi." Luukas 23:42

 

"muista minua, kun tulet valtakuntaasi." - Tämä on myös mitä uskonnot myös käyttävät vakuuttaakseen, että Jeesuksen valtakunta ei ole tästä maailmasta. Mitä Jeesus sanoi?

 

"Niin Jeesus sanoi hänelle: "Totisesti minä sanon sinulle: tänä päivänä pitää sinun oleman minun kanssani paratiisissa." Luukas 23:43

 

"Totisesti minä sanon sinulle: tänä päivänä pitää sinun oleman minun kanssani paratiisissa." - Me voimme nyt nähdä, että aito syyllinen koskien tätä valheellista ja väärää opetusta paratiisista kuolemanjälkeisessä elämässä, oli Jeesus itse! Täysin loppuun asti elämäänsä Jeesus petti ihmisiä koskien paratiisia tai Eedenin Puutarhaa kuolemanjälkeisessä elämässä. Se ei ole totta perustuen Jumalan asettamaan lausuntoon Hesekielin kirjassa 36:35-36!

 

Koska tämä lausunto oli evankeliumien kirjoittajien tekemä, niin siitä seuraa, että he myös ovat syyllisiä ihmisten pettämiseen ja harhaanjohtamiseen.

 

Se mikä tässä on kaikkein pahinta, on, että valheelliset opetukset koskien Eedenin Puutarhaa (kuolemanjälkeisessä elämässä) on se, mihin myös Muslimit uskovat ja että jotkut heistä jopa tappavat ja kuolevat sen puolesta.

 

Me olemme lukeneet Jumalan sanan, että tämä nykyinen saastutettu ja turmeltu maailma tulee olemaan Eedenin Puutarha sitten kun ihmiset palaavat Hänen tykönsä ja tottelevat Hänen sanojaan (joka on ottaa opikseen sanoista, jotka Hän laittaa Hänen profeettansa kuin Mooseksen suuhun - (5. Mooseksen kirja 18:18-19). On täysin väistämätöntä, että Jumala tekee ja saattaa meidät ymmärtämään, että USKONNOT OVAT tehneet VALHEELLISIA OPETUKSIA ja PETTÄVÄT IHMISKUNTAA!

 

Yksi väärinteoista, joita Jeesus teki, oli, kun hän saarnasi koskien paratiisia tai Eedenin Puutarhaa kuolemanjälkeisessä elämässä (tämä on yksi syy, minkä takia hänet julmasti tapettiin). Tätä on syy sille, minkä takia Jumala hylkäsi Jeesuksen kuolemaan erittäin tuskallisen ja nöyryyttävän kuoleman.

 

TODELLINEN JEESUS, JONKA JUMALA TAHTOO KOKO MAAILMAN TUNTEVAN (sen, josta apostolit eivät kirjoittaneet). Tietääksesi, mitä muita vääryyksiä Jeesus on tehnyt ihmiskunnalle - klikkaa seuraavien likkien kautta:

 

http://www.thenameonline.info/thename/revelations/realjesus-en.html ja https://kotisivukone.fi/app/www/suurinimi.kotisivukone.com/todellinen-ja-aito-jeesus-jonka-jumala-tahtoo-meidan-tuntevan-31.5.2014

 

(TODELLINEN JEESUS, JONKA JUMALA TAHTOO KOKO MAAILMAN - Osa II)

 

http://www.thenameonline.info/thename/revelations/theend-en.html ja https://kotisivukone.fi/app/www/suurinimi.kotisivukone.com/laittomuuden-ja-pahan-loppu-2014

 

Tässä ei ole kyseessä Jeesuksen häpäisy tai huonoon valoon saattaminen, vaan ennemminkin aidon ja toden tarinan paljastaminen koskien Jeesusta, jonka Jeesuksen apostolit ovat kätkeneet. Jumala näyttää meille (Raamatun kirjoitusten kautta) sen, mitä Hän käski Hänen profeettansa kuin Mooseksen, Opettaja Evangelistan ilmoittaa.

 

Tällä esimerkillä Jumalan sanan ollessa epätarkasti ja valheellisesti kirjoitettu (koskien Jeesuksen pahoinpitelykuolemaa), niin siitä myös seuraa, että aivan kuten Mooseksen valheelliset kirjoitukset koskien eläinten uhraamisia, kaikki apostolien kirjoitukset koskien Jeesusta Jumalan poikana; Jumala tai profeetta; joka kärsi ja kuoli ihmiskunnan syntien puolesta, ovat ainoastaan valheita, keksittyjä, virheellisiä sekä myyttejä.

 

He kykenivät piilottamaan heidän (Mooseksen, Jeesuksen ja hänen apostoliensa) valheelliset opetukset sekoittamalla sen Jumalan aitojen opetusten kanssa. Siten ollen, se on syy minkä takia ihmiskunta on ajatellut heidän saarnaamansa olevan todella Jumalalta tullutta opetusta.

 

Mikäli ja kun älykäs ihminen paikallistaa ja havaitsee Mooseksen ja Jeesuksen ristiriitaiset opetukset Jumalan aidoista opetuksista, niin uskonnolliset papit (joiden auktoriteetti saarnata on tullut juuri opiskelemalla Mooseksen ja Jeesuksen kirjoituksia) tulevat vain ainoastaan sanomaan, että tuolta kyseiseltä älykkäältä henkilöltä puuttuu "uskoa" tai että kyseessä on vain "mysteeri". Totuus on, että he (uskonnolliset papit) itse ovat myös niin solmussa ja sotkeutuneita ajatusmaailmaltaan, että eivät yksinkertaisesti kykene lainkaan osoittamaan asiaan sen tarvitsemaa huomiota.

 

Onko oikein syyttää Jumalaa siitä, että minkä takia Hän salli tämän petoksen tulevan sisällytetyksi Hänen kirjaansa?

 

Ei, koska Jumala on jo antanut käskynsä/säädöksensä ketä meidän tulisi ainoastaan kuunnella, kun kyseessä on selitys koskien Hänen kirjoitettua sanaansa:

 

"Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua. Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille." 5. Moos. 18:18-19

 

Jumala on sanonut aikaisemmin 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19, lähettävänsä YHDEN profeetan, jonka Hän lähettää kuin Mooseksen ja jonka suuhun Hän tulee laittamaan Hänen sanansa (tarkoittaen, ettei valitun henkikön tarvitse opiskella Raamattua itsekseen, eikä hänen tarvitse opiskella muiniasia kieliä, sillä Jumala Itse ohjaa häntä koskien Hänen sanojaan) ja tuo profeetta tulee puhumaan Hänen Nimessään tai ilmoittamaan Hänen (Jumalan) Nimen.

 

Uskonnot ovat ohjanneet ihmiset uskomaan, että jotta voisi todella ymmärtää Raamatun kirjoituksia, henkilön täytyy omata akateeminen tutkinto Teologian opinnoissa. Mikäli me avaamme silmämme sille, mitä Jumala sanoi "minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua." - Me voimme helposti ymmärtää, että henkilön määränään selittää Jumalan sanaa Raamatun kirjoituksista, juuri kuten Jumala on tarkoittanut, tulee tuon henkilön selityksen täytyy tulla yksinomaisesti Jumalalta, ei henkilö n omien henkilökohtaisten mielipiteiden tai kirjoitusten akateemisen opiskelun kautta.

 

Tästä syystä Jumala sanoi: "Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille." - sen mitä profeetta puhuu Jumalasta, ei ole hänen omaa tulkintaansa tai opintojaan, vaan suoraan Jumalan Itsensä hänelle antamaa.

 

Tämä vahvistaa myös sen, että sen mitä Opettaja Evangelista lukee ja puhuu meille koskien Jumalaa ja Mooseksen tekemiä valheita ja koskien aitoa syytä Jeesuksen kuolemalle Raamatun kirjoituksissa, se ei ole hänen omaa tulkintaansa, vaan EHDOTTOMAN TARKASTI aito ja täsmälleen se sanoma, jonka Jumala tahtoo meidän tuntevan.

 

Se oikea asia, jonka nämä niin kutsutut Raamattuoppineet olisivat voineet aikaisemmin tehdä, on se, että heidän ei olisi pitänyt mennä antamaan heidän omia selityksiään Profeettojen kirjoituksista tai laatimaan heidän omia selityksiään koskien Jumalan Nimeä. Heidän olisi täytynyt ohjeistaa ihmisiä pysymään uskollisina Jumalan sanalle 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19, joka on odottaa tulevaa profeettaa, sillä se on ainoastaan hänelle, kun Jumala on antanut oikeuden selittää Hänen sanojaan.

 

Kuitenkin, se mitä on tapahtunut, on, että nämä uskonnolliset papit ja raamattututkijat huomatessaan, että on helppo tapa saavuttaa vaikutusvaltaa ja rikkauksia ainoastaa saarnaamalla Raamatusta, he eivät koskaan kiinnittäneet huomiota Jumalan muistutukselle 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19. He sallivat heidän ahneutensa valloittaa ja voittaa heidät.

 

Tämä ei tarkoita sitä, että meissä ei olisi mitään syytä olemassa, koska mikäli me olisimme antaneet ajatuksemme sille, mitä Jumala sanoi 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19 ja ottaneet vinkistä vaarin, niin me emme olisi sallineet itsemme tulla huijatuksi ja höynäytetyksi liittymään näihin uskontoihin. Ilman heidän seuraajiaan tai jäsenistöään, uskonnot eivät olisi kukoistaneet ja voimistuneet sekä menestyneet. Ihmiskunta ei olisi koskaan ollut jakautunut olemaan konflikteissa tai vastakkainasetteluissa toisiaan kohtaan. Heidän omista oppisuunnistaan me voimme helposti päätellä ja arvioda, että ne yksilöihmiset, joiden uskonnot väittävät (Krsityt - Jeesus; Islam - Muhammad) olevan ´profeetta kuin Mooses´, että he eivät täytä Jumalan asettamia ja sanomia vaatimuksia 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19.

 

Kuinka me tiedämme tämän?

 

Ota huomioon mitä Jumala sanoi 5. Mooseksen kirjassa 18:19:

 

"Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille." 5. Moos. 18:19

 

"Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän MINUN NIMESSÄNI puhuu" - Jumala sanoi, että Hän tulee vaatimaan tilille tai vastuuseen jokaisen, joka ei kuuntele Hänen sanojaan, jotka Hänen profeettansa kuin Mooses tulee puhumaan Hänen Nimessään.

 

Koska profeetta tulee puhumaan Jumalan Nimessä, se tarkoittaa, että Jumala on lähettänyt hänet valaisemaan meitä koskien Hänen Sanojaan Raamatun kirjoituksissa ja Hänen yhdestä tosi Nimestä.

 

Sitten kun ihmiset tuntevat toden Jumalan Nimen, kuten on ilmoittanut profeetta kuin Mooses, niin mitä tulee tapahtumaan?

 

"Ja sen kolmannen osan minä vien tuleen; minä sulatan heidät, niinkuin hopea sulatetaan, ja koettelen heitä, niinkuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: Se on minun kansani, ja se sanoo: Herra, minun Jumalani. (He ovat minun kansani, ´ja he sanovat, ´Herra on meidän Jumalamme)" Sakarja 13:9

 

"He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: He ovat minun kansani, ´ja he sanovat, ´Herra on meidän Jumalamme" - Jumala ei sanonut ainoastaan, että Hän tulee vastaamaan noille ihmisille, jotka tulevat kutsumaan Hänen Nimeään. Hän myös asetti toisen etuoikeuden niille, jotka tulevat huutamaan turvakseen Hänen aitoa Nimeään ja se on olla Hänen kansaansa kuuluva tai olla Israelilainen.

 

Mikäli aito Jumalan Nimi olisi tehty tunnetuksi yhdenkään yksijumalaisen uskonnon taholta, niin ne eivät kutsuisi itseään Kristityiksi, Muslimeiksi tai Juutalaisiksi, vaan nimellä "Israelilainen". (Sana "Juutalainen" on tullut nimestä "Judah, Juuda", hän oli yksi Jaakobin kahdestatoista pojasta, jolle Jumala sanoi nimen Israel). Me olisimme voineet olla YKSI KANSA JUMALAN ALAISUUDESSA ilman uskonnollista jakautumista.

 

Mikäli Jumala tarkastelee niitä, jotka kutsuvat Hänen Nimeään, Hänen kansakseen/ihmisikseen, niin mitä tulee tapahtumaan niille maille ja vailtioille, jotka tulevat yhdistymään ja kunnioituksella pelkäämään aitoa Jumalan nimeä?

 

 "Sinä päivänä liittyy paljon pakanakansoja Herraan, ja he tulevat hänen kansaksensa, ja minä asun sinun keskelläsi, ja sinä tulet tietämään, että Herra Sebaot on lähettänyt minut sinun tykösi. " Sakarja 2:11

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos: 

  

"Many nations will be joined with the LORD in that day and will become my people.

I will live among you and you will know that the LORD Almighty has sent me to you." Zechariah 2:11 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Monet kansat liittyvät HERRAAN tuona päivänä ja heistä tulee minun ihmisiäni/kansani. Minä asun teidän keskuudessanne ja te tulette tietämään, että Herra Kaikkivaltias on lähettänyt minut olemaan kanssanne." Sakarja 2:11

 

 "Monet kansat liittyvät HERRAAN tuona päivänä ja heistä tulee minun ihmisiäni/kansani."  - Tämä oli Jumalan aito ja todellinen tarkoitus kaiken tämän aikaa - liittää meidät kaikki yhteen olemaan Hänen kansansa Israel Hänen Nimensä kautta. Tämä mahtava harmoninen ja sopusoinnussa oleva yksiääninen sopimus ei tapahtunut Jumalasta kerrottujen valheellisten opetusten kautta, ei Jeesuksen eikä Muhammadin.

 

Yhtenäisyyden ja rauhan sijaan näiden kahden yksilön opetukset jakoivat ihmiskunnan toisiaan vastaan. On siten ollen väistämätöntä, että yksikään heistä ei ole "profeetta kuin Mooses", jonka Jumala on lähettänyt puhumaan Hänen aidosta Nimestään.

 

Ihmiskunta epäonnistui erottamaan ja hahmottamaan ettei kumpikaan, ei Jeesus eikä Muhammad ole "aito profeetta kuin Mooses", vaan seurasivat heidän opetuksiaan. Käytännössä ihmiskunta jätti huomioimatta eikä välittänyt Jumalan sanoista 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19 kuunnella ainoastaan Hänen aitoa profeettaansa kuin Moosesta.

 

Lyhyesti, nämä jakaantuneisuudet ja väärinkäsitykset sekä hämmennys, jota me näemme tapahtuvan tänä päivänä koskien Jumalan sanaa Raamatussa, on Jumala tapa ja keino rankaista tai kutsua ihmisiä tilille ja vastuuseen tottelemattomuudestaan Hänen sanaansa kohtaan 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19, eli odottaa tulevaa profeettaa.

 

Vielä tärkeämpänä, meidän ei olisi pitänyt myöskään sallia itseämme uskomaan kaikkea Mooseksen kirjoittamaa eläinten uhraamisista ja myyttisistä kertomuksista. Meidän olisi pitänyt odottaa Profeetan kuin Mooseksen antamaa lopullista vahvistusta, jos se mitä Mooses on kirjoittanut, on täsmälleen se, mitä Jumala on käskenyt hänen kirjoittaa.

 

Jumala sanoi selkeästi, että Hän laittaa Hänen sanansa Hänen profeettansa suuhun ja hän tulee puhumaan ainoastaan sen, minkä Hän käskee hänen puhuvan - tarkoittaen, että Viimeinen Profeetta ei ainoastaan sano Mooseksen tai Jeesuksen olleen väärässä, vaan tulee näyttämään sen meille Jumalan sanan kautta Raamatusta.

 

Mitä tapahtui kun me seurasimme Mooseksen lisäämiä opetuksia koskien eläinten tappamista ruuaksi ja uhrilahjoiksi?

 

Me luemme Ilmestyskirjasta - (aivan kuten Jeesuksen todellinen identiteetti oli paljastettu tässä kirjassa), niin sama pätee myös Mooseksen tekemisien suhteen:

 

"Minä todistan jokaiselle, joka tämän kirjan profetian sanat kuulee: Jos joku panee niihin jotakin lisää, niin Jumala on paneva hänen päällensä ne vitsaukset, jotka ovat kirjoitetut tähän kirjaan;" Ilmestyskirja 22:18

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"I warn everyone who hears the words of the prophecy of this book: If anyone adds anything to them, God will add to him the plagues described in this book."

Revelation 22:18 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Minä varoitan kaikkia, jotka kuulevat tämän profetian kirjan sanat: Jos joku lisää jotain niihin, Jumala tulee lisäämään hänen kärsittäväkseen tässä kirjassa kuvatut vitsaukset." Ilmestyskirja 22:18

 

"Minä varoitan kaikkia, jotka kuulevat tämän profetian kirjan sanat" - Jumala on varoittanut meitä.

 

"Jos joku lisää jotain niihin, Jumala tulee lisäämään hänen kärsittäväkseen tässä kirjassa kuvatut vitsaukset." - Jumala sanoi, että jos yksikään lisää siihen, mitä Hän on käskenyt kirjoitettavan, kaikki tässä kirjassa kuvatut vitsaukset tulevat lisätyiksi tuolle henkilölle.

 

Mitä olivat nuo vitsaukset kuvattuina tässä kirjassa?

 

 "Jos et tarkoin noudata kaikkia tämän lain sanoja, jotka ovat kirjoitetut tähän kirjaan, niin että pelkäät tätä kunniallista ja peljättävää nimeä, Herraa, sinun Jumalaasi, niin Herra panee sinun ja sinun jälkeläistesi kärsittäväksi erinomaisia vaivoja, suuria ja pitkällisiä vaivoja, pahoja ja pitkällisiä sairauksia. Hän kääntää sinua vastaan kaikki Egyptin taudit, joita sinä pelkäät, ja ne tarttuvat sinuun. Ja kaikkinaisia muita sairauksia ja vaivoja, joista ei ole kirjoitettu tässä lakikirjassa, Herra nostattaa sinua vastaan, kunnes sinä tuhoudut." 5. Moos. 28:58-61

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"If you do not carefully follow all the words of this law, which are written in this

book, and do not revere this glorious and awesome name - the LORD your God -

the LORD will send fearful plagues on you and your descendants, harsh and

prolonged disasters, and severe and lingering illnesses. He will bring upon you

all the diseases of Egypt that you dreaded, and they will cling to you. The LORD

will also bring on you every kind of sickness and disaster not recorded in this

Book of the Law, until you are destroyed."

Deuteronomy 28:58-61 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Jos sinä et huolellisesti noudata kaikkia tämän lain sanoja, jotka ovat kirjoitetut tähän kirjaan, ja etkä pelkää syvästi kunnioittaen tätä loistavaa ja mahtavaa nimeä - HERRA sinun Jumalasi - niin HERRA tulee lähettämään pelottavia vitsauksia sinun ja jälkeläistesi päälle, ankaria ja pitkittyneitä vitsauksia, vakavia ja pitkäkestoisia sairauksia. Hän tulee laskemaan yllesi kaikki Egyptin taudit, joita sinä pelkäsit, ja ne jäävät sinun riesaksesi. HERRA tuo myös sinun kärsittäväksesi kaikenlaisia sairauksia ja katastrofeja, joita ei ole kirjoitettuna tähän Lain Kirjaan, kunnes sinä tuhoudut." 5. Moos. 28:58-61

 

"HERRA tulee lähettämään pelottavia vitsauksia sinun ja jälkeläistesi päälle, ankaria ja pitkittyneitä vitsauksia, vakavia ja pitkäkestoisia sairauksia. Hän tulee laskemaan yllesi kaikki Egyptin taudit, joita sinä pelkäsit, ja ne jäävät sinun riesaksesi." - Halki historian aina tähän päivään saakka, me voimme nähdä, että vitsaukset ja tuhot eivät ole loppuneet vaikuttamasta ihmiskuntaan. Tämä johtuu siitä, että me olemme seuranneet Mooseksen lisäämiä opetuksia koskien eläimiä ruokana ja uhrilahjoina, jota Jumala ei ole koskaan käskenyt. Jumalan käsky/säädös 1. Mooseksen kirjassa 1:28-29 on kristallin kirkas, että meidän tulee syödä ainoastaan hedelmiä ja vihanneksia.

 

Kuten olemme sanoneet aikaisemmin, tämä on se syy minkä takia Raamatussa, Jumala teki tai laittoi Hänen sanansa kirjoitettuun muotoon myös muiden profeettojen kautta, koska kun Hänen profeettansa kuin Mooses tulee, niin Jumala tulee laittamaan hänen suuhunsa ehdottoman tarkat sanat selittää Hänen kirjoitettua sanaansa ja opastaa häntä määrittelemään tarkat Raamatun kappaleet näytettäväkseen, että Hänen profeettansa selitykset eivät ole hänen omiaan, vaan ovat yhdenmukaisia kirjoitetun sanan kanssa.

 

Me olemme erittäin onnekkaita, että on juuri meidän nykyisenä aikakautenamme, kun Jumala täytti Hänen sanansa 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19, koskien tulevaa profeettaa persoonassaan Opettaja Evangelista ja ilmestykset, joita nyt luet, on se, mitä Jumala käski hänen näyttää meille Raamatun kirjoituksista.

 

Nyt, kun aito Jumalan lupaama profeetta 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19 on keskuudessamme, mitä tulee tapahtumaan Jeesuksen, Muhammadin ja Mooseksen nimille (heidän väärien kirjoitustensa takia)?

 

"Mutta profeetta, joka julkeaa puhua minun nimessäni jotakin, jota minä en ole käskenyt hänen puhua, tahi puhuu muiden jumalien nimessä, sellainen profeetta kuolkoon (must be put to death - on rankaistava kuolemalla).'" 5. Moos. 18:20

 

"Mutta profeetta, joka julkeaa puhua minun nimessäni jotakin, jota minä en ole käskenyt hänen puhua" - Mooseksen tapauksessa, hänen tottelemattomuutensa lisäksi Meriban lähteillä (4. Moos. 20), hän on kirjoittanut monia asioita Jumalasta, jotka selkeästi eivät ole yhdenmukaisia Jumalan käskylle 1. Mooseksen kirja 1:29-30 ja jo pelkästään se tosiasia, että hän kuoli ennen saapumista luvattuun maahan, tarkoittaa hänen todella olevan syyllinen opetuksen levittämiseen, joka ei ole Jumalasta, vaan toisesta vieraasta jumalasta. Siten ollen, Jumala surmasi hänet.

 

Jeesuksen tapauksessa - kuten me olemme lukeneet 2. Samuelin kirjasta 7:12-14, hän ei ole edes profeetta, vaan vain Daavidin jälkeläinen ja hänen tehtävänsä oli tehdä Jumalan Nimi tunnetuksi Kuningas Salomon rakentaman talon/temppelin kautta. Ongelma on, että hän rakensi oman kirkkonsa (joka ei ole Jumalan hänelle käskemää), tehden itsestään jumalan. Ei ole ihmekään, että Jumala hylkäsi hänet kuolemaan julman kuoleman. Jeesus on todellakin väärä profeetta.

 

Koska Muhammad - Islamin perustaja saarnasi: 

 

· Jumalan Nimi on Allah, kun se ei sitä ole;

 

· opetti Jeesuksen olevan profeetta, kun se ei ole sitä,

  mitä Jumala sanoi 2. Samuelin kirjassa 7:12-14;

 

· ja että Mooses oli Jumalan suuri profeetta, kun hän ei sitä ole,

  koska hän opetti vääriä opetuksia erityisesti eläinten uhraamisesta.

 

Kaikki nämä osoittavat tosiasiaan, että Muhammad ei ole mitään muuta kuin väärä profeetta Jeesuksen tavoin!

 

Pitäisikö ihmiskunnan tuntea pelkoa tai kunnioitusta profeetta Moosesta, Jeesusta tai Muhammadia kohtaan - nyt kun heidän valheelliset opetuksensa ovat jo paljastetut?

 

"Ja jos sinä ajattelet sydämessäsi: 'Mistä me tiedämme, mikä sana ei ole Herran puhetta?' niin huomaa: kun profeetta puhuu Herran nimessä, ja kun se, mitä hän on puhunut, ei tapahdu eikä käy toteen, niin sitä sanaa Herra ei ole puhunut; julkeuttaan se profeetta on niin puhunut; älä pelkää häntä." 5. Moos. 18:21-22

 

"julkeuttaan se profeetta on niin puhunut; älä pelkää häntä." - Ihmisten ei tulisi ENÄÄ pelätä heitä, kun todellisuudessa heidän valheelliset opetuksensa ovat ne todelliset aiheuttajat näille uskonnollisille tappamisille ja tuhoille!

 

Tämän annetun ilmestyksen nojalla, Maailman johtajilla ei ole mitään pelättävää yhdenkään uskonnollisen terroristiryhmittymän taholta, sillä niillä ei nyt paljastetun mukaisesti ole aidon ja toden Jumalan siunausta. Tosi Jumala ei koskaan kysynyt tai pyytänyt minkäänlaista materiaalista, kasvia tai (pahimpana) veriuhrauksia alun alkaenkaan!

 

Mitä tapahtui meidän maailmallemme, kun me sallimme itsemme seurata heidän valheellisia opetuksiaan?

 

"Katso, minä asetan tänä päivänä teidän eteenne siunauksen ja kirouksen:siunauksen, jos te tottelette HERRAN, teidän Jumalanne, käskyjä, jotka minä tänä päivänä teille annan, mutta kirouksen, jos te ette tottele HERRAN, teidän Jumalanne, käskyjä, vaan poikkeatte siltä tieltä, jota minä tänä päivänä käsken teidän vaeltaa, ja seuraatte muita jumalia, joita te ette tunne." 5. Moos. 11:26-28

 

"kirouksen, jos te ette tottele HERRAN, teidän Jumalanne, käskyjä" - Koska me epäonnistuimme tottelemaan Jumalan käskyä 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19, ja olemme seuranneet Mooseksen, Jeesuksen ja Muhammadin valheellisia opetuksia, niin seurauksena olemme joutuneet kärsimään Jumalan kirouksesta.

 

Sinä saatat kysyä, Mooses oli se joka kirjoitti kyseisen kappaleen, mikäli hän kirjoitti valhetta ja virheellisyyttä, niin minkä takia te kuitenkin luette hänen sanojaan?

 

Vastaus: Siitä syystä, että sen mitä Mooses on kirjoittanut kyseisessä osassa, oli todella Jumalalta.

 

Muistakaamme, että 1. Mooseksen kirjassa 2:16-17 Hänen toisen luomisensa aikana (Adamin luominen), Jumala antoi hänelle mahdollisuuden ja selkeän valinnan, että mitä tulee tapahtumaan jos hän tottelee Jumalan käskyä olla syömättä kiellettyä hedelmää ja sitten myös seuraamukset jos hän ei ole tottelevainen Jumalalle.

 

Tämän keskeisin sanoma koskien valinnanmahdollisuuden takaamista tahdommeko elää Hänen siunauksensa vai Kirouksensa alaisena, on todella Hänen säädöksensä ihmiskunnalle. Adamin aikana, koska hän oli vain yksin silloin, niin hänelle myös oli annettu yksikkömuotoinen ja yksioikoinen käsky.

 

Mutta Mooseksen aikana, Jumala antoi hänelle Kymmenen Käskyä, sillä he olivat jo paljon runsaslukuisampia silloin. Tästä syystä nyt on mainittu "siunaus ja kirous" laittaen painoarvoa sille, mitä tulee tapahtumaan, jos ihmiset tottelevat Jumalan Käskyjä ja seuraukset mikäli eivät.

 

Me voimme todistaa, kuinka Jumala ohjaa nyt Hänen profeettaansa tuomaan esiin Hänen aidot opetuksensa Mooseksen kirjoittamista valheellisista opetuksista.

 

Ja sitä paitsi on erittäin epäloogista Jumalalta yksinkertaisesti kieltää tai estää Opettaja Evangelistaa ottamasta esiin kappaleita Mooseksen kirjoista, koska jos kaikki se mitä Mooses on kirjoittanut, olisi kaikkinensa valhetta. Kuinka Jumala voi paljastaa meille, jos se mitä Mooses on kirjoittanut, on Häneltä, vai ainoastaan hänen omia valheellisia opetuksiaan Jumalasta, jos Jumala ei näyttäisi Hänen profeetalleen Mooseksen kirjoituksen sisältämää petosta?

 

Kun luemme 5. Mooseksen kirjan 11:26-28 uudelleen, me voimme nähdä Mooseksen salaa ylistävän ja palvovan toista jumalaa toden Jumalan rinnalla:

 

"Katso, minä asetan tänä päivänä teidän eteenne siunauksen ja kirouksen:siunauksen, jos te tottelette HERRAN, teidän Jumalanne, käskyjä, jotka minä tänä päivänä teille annan, mutta kirouksen, jos te ette tottele HERRAN, teidän Jumalanne, käskyjä, vaan poikkeatte siltä tieltä, jota minä tänä päivänä käsken teidän vaeltaa, ja seuraatte muita jumalia, joita te ette tunne." 5. Moos. 11:26-28

 

"siunauksen, jos te tottelette HERRAN, teidän Jumalanne, käskyjä, jotka minä tänä päivänä teille annan" - Me voimme panna merkille, että Mooses käyttää sanaa (Te) sanan (me) sijaan, tarkoittaen, että hänen olisi pitänyt mukaanlukea itsensä, sillä hän on myös Jumalan käskyn/säädöksen alainen.

 

Mooses sanoi sen saman uudelleen seuraavassa:

 

"Älä turhaan lausu Herran, sinun Jumalasi, nimeä, sillä Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka hänen nimensä turhaan lausuu." 5. Moos. 5:11

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"You shall not misuse the name of the Lord your God, for the Lord will not hold anyone guiltless who misuses His name." Deuteronomy 5:11 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Älä väärinkäytä Herran sinun Jumalasi nimeä, sillä Herra ei pidä ketään syyttömänä, joka käyttää väärin Hänen nimeään." 5. Moos. 5:11

 

 "Älä väärinkäytä Herran sinun Jumalasi nimeä, " - Mooses oli johdonmukainen käyttämään sanontaa "sinun tai teidän Jumala" kuin että olisi käyttänyt "meidän Jumalamme". Tämä osoittaa sen, että Mooses jätti itsensä pois, kuin hän ei olisi ollut Jumalan käskyn alainen, ja tämän kautta voidaan todistaa se tosiasia, että Mooses ylisti toista tai muuta jumalaa.

 

Eräs muu indikaattori/osoittaja Mooseksen salaisesta epäjumalanpalvonnasta tapahtui aikana, jolloin hän rikkoi taulut joihin Jumala Itse oli kirjoittanut Hänen Kymmenen Käskyään,

 

"Kun Joosua kuuli kansan huudon, sen melutessa, sanoi hän Moosekselle: Sotahuuto kuuluu leiristä. Mutta tämä vastasi: Se ei ole voittajien huutoa, eikä se ole voitettujen huutoa; minä kuulen laulua. Ja kun Mooses lähestyi leiriä ja näki vasikan ja karkelon, niin hänen vihansa syttyi, ja hän heitti taulut käsistänsä ja murskasi ne vuoren juurella." 2. Moos. 32:17-19

 

"hänen vihansa syttyi, ja hän heitti taulut käsistänsä ja murskasi ne vuoren juurella." - Viisas Jumalan palvelija, huolimatta palavasta vihastaan, ei tohtisi rikkoa erittäin jumalista esinettä. Siinä oli Jumalan oma alkuperäinen ja ainutlaatuinen käsikirjoitus, loistava ja kunniakas muistoesine tuleville sukupolville tietääkseen, että Jumala on olemassa.

 

Jo pelkästään se tosiasia, että Mooses heitti Jumalan Kymmenen Käskyn laintaulut maahan, osoittaa, ettei hänellä ollut lainkaan arvostusta Jumalaa kohtaan. Koska jos hän pelkäisi Jumalaa, hän ei olisi tehnyt tuon kaltaista tekoa, ja tuo on juuri se näkyvä todiste, että hänellä on suora kummunikointiyhteys Jumalan kanssa, mutta ei pelkoa.

 

Tämä Mooseksen asenne ainoastaan johtaa siihen todellisuuteen, että hän ylistää muuta jumalaa.

 

Kuka oli tämä jumala, jota Mooses ylisti salaisesti yhden tosi Jumalan rinnalla?

  

"Ja perkele (paholainen) vei hänet korkealle vuorelle ja näytti hänelle yhdessä tuokiossa kaikki maailman valtakunnat ja sanoi hänelle: "Sinulle minä annan kaiken tämän valtapiirin (auktoriteetin) ja sen loiston, sillä minun haltuuni se on annettu, ja minä annan sen, kenelle tahdon. Jos sinä siis kumarrut minun eteeni (ylistät minua), niin tämä kaikki on oleva sinun." Luukas 4:5-7

 

Tästä me voimme lukea kuinka paholainen oli antamassa Jeesukselle tarjousta voimasta ja auktoriteetista kattaen koko maailman, jos hän ylistäisi häntä (paholaista). Jo pelkästään se fakta, että Saatana tahtoo tulla ylistetyksi, tekee hänestä muun tai toisen jumalan.

 

Millä tavalla Saatana voi olla ylistetty? Oppikaamme ensin tieto, kuinka ylistää aitoa ja tosi Jumalaa:

 

Opettaja Evangelista kysyy: Sitten kun sinä olet nähnyt tai tullut tuntemaan Jumalan opetuksen sekä Saatanan, voitko sinä yhä silloin joutua petetyksi ja harhaanjohdetuksi? Se ei tule tapahtumaan enää koskaan. Se on itse asiassa mahdotonta.

 

Oppikaamme ensi tapa ylistää Jumalaa:

 

"Ja vielä näiden lisäksi: Poikani, ota varoituksesta vaari; paljolla kirjaintekemisellä ei ole loppua, ja paljo tutkistelu väsyttää ruumiin." Saarnaaja 12:12

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Be warned, my son, of anything in addition to them. Of making many books there is no end, and much study wearies the body." Ecclesiastes 12:12(NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Ole varoitettu poikani mitään niihin lisäämästä. Paljolle kirjojen tekemiselle ei ole loppua, ja niiden paljo opiskelu väsyttää ruumiin." Saarnaaja 12:12

 

Paljolle kirjojen tekemiselle ei ole loppua, ja niiden paljo opiskelu väsyttää ruumiin." - Näiden profeetan kuin Mooseksen kautta Jumalan antamien Raamattu-ilmestysten välityksellä me voimme havahtua huomaamaan, että uskontojen opetus koskien Raamattua, on kaikki ollut Jumalan aidon sanoman vääristelyä. Siten, kaikki nuo ajat elämästämme, jotka olemme käyttäneet lukemalla uskonnollisten pappien ja saarnaajien kirjoittamia kirjoja Jumalasta, ovat olleet täysin turhia ja hukkaan heitettyjä. Me olemme ainoastaan väsyttäneet itseämme.

 

"Loppusana kaikesta, mitä on kuultu, on tämä: Pelkää Jumalaa ja pidä hänen käskynsä, sillä niin tulee jokaisen ihmisen tehdä." Saarnaaja 12:13

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Now all has been heard; here is the conclusion of the matter: Fear God and keep his commandments, for this is the whole duty of man." Ecclesiastes 12:13 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Nyt kaikki on kuultu; tässä on ratkaisu asiaan: Pelkää Jumalaa ja pidä Hänen käskynsä, sillä tämä on koko ihmisen velvollisuus/vastuu." Saarnaaja 12:13

 

Mikäli sinä pelkäät ja tottelet Jumalaa, niin mikä tulee olemaan seuraamus sinulle?

 

"Sillä Jumala on tuomitseva jokaisen teon - jopa jokaisen piiloten - olipa se sitten hyvää tai pahaa." Saarnaaja 12:14

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"For God will bring every deed into judgment, including every hidden thing, whether it is good or evil." Ecclesiastes 12:14 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Jumala tuo kaikki teot tuomittavaksi, sisältäen jokaisen piilotetun asian, olipa se sitten hyvää tai pahaa." Saarnaaja 12:14

 

Mikäli sinä pelkäät Jumalaa ja tottelet Hänen Käskyjään, mikään ei tule olemaan sinulta salattua ja sinulla tulee olemaan harkitseva ja arvostelukykyinen mieli, joka sallii ja mahdollistaa sinun erottavan toisistaan "hyvän ja pahan".

 

"hyvä" - se aito Jumala ja Hänen opetuksensa, joka on ollut salattuna ja piilottuna uskonnontojen toimien ja tekemisten seurauksena.

 

"paha" - se aito Saatana ja hänen opetuksensa, jotka ovat olleet myös piilotettuina uskontojen taholta, erityisesti Mooseksen ja Jeesuksen myötä.

 

Mikä on se Jumalan tärkeä käsky, josta kun me kerran otamme opiksemme ja kuuleviin korviimme, meidän ei enää tarvitse väsyttää itseämme opiskelemalla lisäyksenä tehtyjä kirjoja koskien Jumalan sanaa Raamatussa? Millä tavalla me kykenemme tuntemaan ja tietämään eron hyvän ja pahan, eron Jumalan opetuksen ja Saatanan opetuksen välillä Raamatussa?

 

"Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua. Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille." 5. Moos. 18:18-19

 

5. Mooseksen kirjassa 18:18-19 Jumala antoi EHDOTTOMAN TÄSMÄLLISEN muistutuksen, että Hän tulee vaatimaan tilille tai vastuuseen ne, jotka valitsevat olla kuuntelematta Hänen sanojaan, jotka Hän on käskenyt Hänen profeettansa puhumaan Hänen Nimessään. Tämä selittää sen, minkä takia meidän täytyy pelätä Jumalaa, sillä jos me emme kuuntele Hänen sanojaan, jotka profeetta (kuin Mooses) puhuu Hänen Nimessään, me joudumme tilivelvollisuuteen eli vastuuseen tai joudumme Jumalan rankaisemaksi!

 

Nyt me ymmärrämme minkä takia on täysin ajan haaskausta opiskella muita kirjoja koskien Jumalaa, koska meidät on vaadittu ainoastaan kuuntelemaan Hänen sanojaan, jotka Hän on käskenyt Hänen profeettansa kuin Mooseksen puhumaan meille Raamatun kautta.

 

Tottelemalla Jumalan käskyä 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19 kuunnella Hänen sanojaan, jotka Hän on käskenyt (Hänen profeettansa kuin Mooseksen) Maestro Evangelistan ilmoittamaan meille Raamatun kirjoitusten kautta ja PELKÄÄMÄLLÄ Jumalalta tulevan rangaistuksen seuraamuksia, me olemme todella Jumalan siunaamia tuntemaan sekä hyvän että pahan. Tämä on seurausta siitä, että me olemme nyt profeetan kuin Mooseksen ohjaamia tuntemaan Jumalan opetuksen sekä Saatanan opetuksen Raamatusta, niin että emme enää joutuisi petetyiksi!

 

Mitä tulee tapahtumaan uskonnollisille saarnaajille, jotka ovat nyt paljastettuja, ettei heillä ole tuntemusta Jumalan todesta sanasta, Mooseksen kirjoittamista vääristä opetuksista sekä Jeesuksen levittämistä valheista hänen palvelutehtävänsä aikana?

 

 

JUMALAN AITOHIN RAAMATULLISIIN OPETUKSIIN LIITETYT HARHAANJOHTAVAT LAIT OVAT ALKUPERÄ KAIKELLE PAHUUDELLE, JOTA TAPAHTUU MAAILMASSA AIKANAMME Osa 2