Before it´s news 1.11.13

Taivas on Jumalan asuinpaikka. Lupasiko Jumala taivaan ihmiselle? Osa 2

 

 

Minkälaisesta kirouksesta ihmiskuntaa on kärsinyt sen seurauksena, että he ovat ylistäneet ja palvoneet väärää Jumalaa, jonka apostolit ovat tehneet?

 

"Jos et tarkoin noudata kaikkia tämän lain sanoja, jotka ovat kirjoitetut tähän kirjaan, niin että pelkäät tätä kunniallista ja peljättävää nimeä, Herraa, sinun Jumalaasi, niin Herra panee sinun ja sinun jälkeläistesi kärsittäväksi erinomaisia (pelottavia) vaivoja, suuria ja pitkällisiä vaivoja, pahoja ja pitkällisiä sairauksia. Hän kääntää sinua vastaan kaikki Egyptin taudit, joita sinä pelkäät, ja ne tarttuvat sinuun. Ja kaikkinaisia muita sairauksia ja vaivoja, joista ei ole kirjoitettu tässä lakikirjassa, Herra nostattaa sinua vastaan, kunnes sinä tuhoudut." 5. Moos. 28:58-61

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"If you do not carefully follow all the words of this law, which are written in this

book, and do not revere this glorious and awesome name - the LORD your God -

the LORD will send fearful plagues on you and your descendants, harsh and

prolonged disasters, and severe and lingering illnesses. He will bring upon you

all the diseases of Egypt that you dreaded, and they will cling to you. The LORD

will also bring on you every kind of sickness and disaster not recorded in this

Book of the Law, until you are destroyed."

Deuteronomy 28:58-61 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Jos sinä et huolellisesti noudata kaikkia tämän lain sanoja, jotka ovat kirjoitetut tähän kirjaan, ja etkä pelkää syvästi kunnioittaen tätä loistavaa ja mahtavaa nimeä - HERRA sinun Jumalasi - niin HERRA tulee lähettämään pelottavia vitsauksia sinun ja jälkeläistesi päälle, ankaria ja pitkittyneitä vitsauksia, vakavia ja pitkäkestoisia sairauksia. Hän tulee laskemaan yllesi kaikki Egyptin taudit, joita sinä pelkäsit, ja ne jäävät sinun riesaksesi. HERRA tuo myös sinun kärsittäväksesi kaikenlaisia sairauksia ja katastrofeja, joita ei ole kirjoitettuna tähän Lain Kirjaan, kunnes sinä tuhoudut." 5. Moos. 28:58-61

 

"Jos sinä et huolellisesti noudata kaikkia tämän lain sanoja, jotka ovat kirjoitetut tähän kirjaan, ja etkä pelkää syvästi kunnioittaen tätä loistavaa ja mahtavaa nimeä - HERRA sinun Jumalasi - "  - apostolit tekivät tai laittoivat ihmiskunnan kutsumaan turvakseen nimeä Jeesus - joka ei ole Jumala tai Jumalan Nimi. Uskonnot saivat meidät myös huutamaan sellaisten nimien puoleen, kuin YWHW, Jahve, Elohim, Jehova, Allah jne.

 

"niin HERRA tulee lähettämään pelottavia vitsauksia sinun ja jälkeläistesi päälle, ankaria ja pitkittyneitä vitsauksia, vakavia ja pitkäkestoisia sairauksia" - Me voimme tarkastella historian kertoman läpi ja meidän nykyisenä aikanamme, ihmiskunta on todella kärsinyt ja kärsii yhä erittäin kuolettavista ja kivuliaista sairauksista, kuten Syöpä, AIDS, SARS, Corona virus, Ebola virus, sairauksia, joita ei ole kirjoitettu Raamatun kirjoituksiin. Kaikki ovat sen vuoksi, että me olemme ylistäneet väärää jumalaa, jonka apostolit ovat keksineet ja me olemme kutsuneet Jumalaa väärillä nimillä, joita uskonnot ovat meille kertoneet.

 

  Kuinka me saamme kärsiä kyseisistä kauheista sairauksista, ja vain ainoastaan ylistämällä väärää jumalaa?

 

  Lukekaamme, mitä Jumala käski (profeetan kuin Mooseksen), Maestro Evangelistan näyttää meille Raamatun kautta:

 

  Jos me olisimme ylistäneet tosi Jumalaa, me olisimme myös seuranneet, mitä Hän on puhunut kauan sitten, koskien sitä mitä me syömme, niin että voisimme elää pitkän ja terveellisen elämän:

 

Minkälaista ruokaa ihmisen tulisi syödä, jonka tosi Jumala on sanonut aikaisemmin? Ja mikä on tarkoitettu myös eläinten syötäväksi ruuaksi?

 

"Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi; mieheksi ja naiseksi hän loi heidät." 1. Moos. 1:27

 

  Ja jälleen, millä tavalla me olemme Jumalan kaltaisia tai kuvia?

 

 "Mutta minä saan nähdä sinun kasvosi vanhurskaudessa, herätessäni ravita itseni sinun muotosi katselemisella." Psalmi 17:15 Kr. 38

 

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"And I—in righteousness I will see your face; when I awake, I will be satisfied with seeing your likeness." Psalm 17:15

 

Suora suomennos:

 

"Ja minä - oikeamielisyydessä minä näen sinun kasvosi; kun herään (todellisuuteen), olen vakuuttunut nähdessäni sinun samankaltaisuutesi." Psalmi 17:15

 

 

 

Vielä vuoden 1992 Suomikäännös:

 

"Minä saan nähdä sinun kasvosi, sillä minä olen viaton. Kun herään unesta, sinun läsnäolosi ravitsee minut." Psalmi 17:15

 

 

Toinen käännös, New King James Version, Uusi Kuningas Jaakon Laitos, Painos:

 

"As for me, I will see Your face in righteousness; I shall be satisfied when I awake in Your likeness." Psalm 17:15 NKJV

 

Suora suomennos:

 

"Mitä minuun tulee, minä näen Sinun Kasvosi oikeamielisyydessä; minun tulee olla tyytyväinen sekä vakuuttunut, kun herään Sinun kaltaisuudessasi." Psalmi 17:15

 

  Se on oikeamielisyydessä, jossa me muistutamme Jumalaa, ei ulkoisen olemuksen kautta tai muun fyysisen olemuksemme.

 

  Luemme uudelleen:

 

"Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi; mieheksi ja naiseksi hän loi heidät." 1. Moos. 1:27

 

  Mieheksi ja naiseksi - Jumala loi heidät samanaikaisesti. Jumala loi ihmisiä moniin paikkoihin maailmassa.

 

  Todellisuudessa Adam ja Eeva ovat ainoastaan symboleja meidän aikanamme; heidän oli tarkoitus olla Eedenin Puutarhan huolehtijoita, hoitajia. Meidän nykyisenä aikanamme, maailman ihmiset tulevat olemaan uuden Eedenin Puutarhan huolehtijoita, eli koko maailman.

 

  Ja:

 

"Ja Jumala siunasi heidät, ja Jumala sanoi heille: Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa ja tehkää se itsellenne alamaiseksi; ja vallitkaa meren kalat ja taivaan linnut ja kaikki maan päällä liikkuvat eläimet." 1. Moos. 1:28

 

"vallitkaa" - Jumala antoi ihmiselle auktoriteetin tai voiman yli eläinten, kalojen ja lintujen.

 

  Mitä ihmisten tulisi syödä elääkseen pidemmän elämän?

 

"Ja Jumala sanoi: Katso, minä annan teille kaikkinaiset siementä tekevät ruohot, joita kasvaa kaikkialla maan päällä, ja kaikki puut, joissa on siementä tekevä hedelmä; olkoot ne teille ravinnoksi." 1. Moos. 1:29

 

On aivan suoran selkää, että vain "siementä tekevät ruohot" ja "siementä tekevä hedelmät" ovat sinun ruokaasi.

 

  Mitä eläinten tulisi syödä? Jumala ei antanut meille valtaa syödä niitä. Meille annettiin ainoastaan Jumalan taholta voima tai valta vallita ja hallita niitä tai käyttää niitä avustajina siinä, kuinka me tulisimme huolehtimaan maasta.

 

  Luemme mitä Jumala sanoi seuraavassa:

 

"Ja Herra Jumala otti ihmisen ja pani hänet Eedenin paratiisiin viljelemään ja varjelemaan sitä. Ja Herra Jumala käski ihmistä sanoen: Syö vapaasti kaikista muista paratiisin puista, mutta hyvän- ja pahantiedon puusta älä syö, sillä sinä päivänä, jona sinä siitä syöt, pitää sinun kuolemalla kuoleman." 1. Moos. 2:15-17

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

"The Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and take care of it And the Lord God commanded the man, "You are free to eat from any tree in the garden; but you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil, for when you eat from it you will certainly die." Genesis 2:15-17 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Herra Jumala otti miehen ja laittoi hänet Eedenin Puutarhaan työstämään ja pitämään huolta siitä. Ja Herra Jumala käski ihmistä, "Sinä olet vapaa syömään kaikista puutarhan puista; mutta sinun ei pidä syödä hyvän ja pahan tiedon puusta, sillä, kun sinä siitä syöt, sinä varmasti tulet kuolemaan." 1. Moos. 2:15-17

 

"Herra Jumala otti miehen ja laittoi hänet Eedenin Puutarhaan työstämään ja pitämään huolta siitä."  Eedenin Puutarha symbolisoi tässä meidän planeettaamme Maata. Tämän tapahtuman kautta Jumala näyttää meille Hänen toisen luomisensa aikansa, Adamin kautta, että ihmisen rooli tai osa on pitää huolta Maasta, eikä tuhota sitä, kuten ihmiset nyt tekevät.

 

"Ja Herra Jumala sanoi: Ei ole ihmisen hyvä olla yksinänsä, minä teen hänelle avun, joka on hänelle sopiva. Ja Herra Jumala teki maasta kaikki metsän eläimet ja kaikki taivaan linnut ja toi ne ihmisen eteen nähdäkseen, kuinka hän ne nimittäisi; ja niin kuin ihminen nimitti kunkin elävän olennon, niin oli sen nimi oleva. Ja ihminen antoi nimet kaikille karjaeläimille ja taivaan linnuille ja kaikille metsän eläimille. Mutta Aadamille ei löytynyt apua, joka olisi hänelle sopinut." 1. Moos. 2:18-20

 

"minä teen hänelle avun, joka on hänelle sopiva." - Jumala loi eläimet ihmisen auttajaksi, ei syötäväksi ruokana.

 

  Kauan aikaa Raamatun kritisoijat ovat käyttäneet tätä jaetta 1. Moos. 2:18-20 osoittaakseen, että jumalan sana on ristiriidassa itsensä kanssa, eli jakeiden 1. Moos. 1:21-25. Jumala loi eläimet ennen ihmistä, kun taas Genesiksen toisessa luvussa he saattoivat lukea meille, että ihminen luotiin ennen eläimiä, ja saivat sen näyttämään siltä, että Raamattu on pelkkää kuvitelmaa.

 

 Uskonnot antoivat toisenlaisen tulkinnan kyseisestä aiheesta, antaen vielä lisää painoarvoa sille, mitä Raamattukriitikot väittävät vastoin Jumalan sanaa Genesiksessä. Nyt, kun aito ja tosi profeetta kuin Mooses, Maestro Evangelista on tullut, me voimme ymmärtää, että Jumalan Sana ei ole lainkaan ristiriidassa tai vastoin Tiedettä, KOSKA ADAM JA EEVA eivät olleet Jumalan ensimmäiseksi luomansa ihmiset. 1. Mooseksen kirjan ensimmäinen luku puhuu ensimmäisistä ihmisistä, jotka Jumala loi, he ovat niiden kaltaisia ihmisiä, joita tiedemiehet kuvailevat primitiivisiksi ihmisiksi, kun taas 1. Mooseksen kirjan toinen luku puhuu ensimmäisestä ajattelevasta ihmisestä, jonka Jumala loi - Adamin.

 

  Kuitenkin tämä vain osoittaa, että mikäli molemmat osapuolet, sekä uskonnot että Raamattukriitikot olisivat seuranneet Jumalan Sanaa 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19, eli noudattaneet käskyä odottaa Hänen profeettaansa kuin Moosesta, niin sitten ei olisi koskaan mitään vastakkainasettelua ollut olemassakaan.

 

  Nyt palaamme 1. Mooseksen kirja 1:30: koskien eläimiä, mitä niiden tulisi syödä koskien Jumalan antamaa sanaa?

 

"Ja kaikille metsäeläimille (eläimille maan päällä) ja kaikille taivaan linnuille ja kaikille, jotka maassa matelevat ja joissa on elävä henki, minä annan kaikkinaiset viheriät ruohot ravinnoksi. Ja tapahtui niin." 1. Moos. 1:30

 

  Myös eläimille, Jumala antoi kaikki vihreät ruohot ruuaksi.

 

  Tämä on sitä, mitä ihmiskunnan olisi pitänyt tehdä siitä ajasta lähtien. Heidän olisi pitänyt kouluttaa ja kasvattaa eläimet syömään vain kasveja, eikä toisia itsensä kaltaisiaan. Tästä syystä Jumala antoi meille voiman hallita tai vallita niitä.

 

  Miksi Jumala loi eläimet? Kuinka ne voivat olla meidän auttajina?

 

"Mutta kysypä eläimiltä, niin ne opettavat sinua, ja taivaan linnuilta, niin ne ilmoittavat sinulle;" Job 12:7

 

  Kertoiko tuo, että meidän pitäisi syödä heidän kaltaisiaan? Ei, meidän tulisi ainoastaan oppia niiltä.

 

  Me olemme tehneet tai keksinet monia laitteita ja järjestelmiä, joita olemme ottaneet eläimiltä.

 

  Lintujen lentämisen taidosta, me olemme oppineet teknologian valmistaa lentokoneita. Mikäli Jumala ei olisi luonut lintuja, niin kuinka ihminen olisi koskaan kehittänyt ideaa lentämisestä?

 

"tahi tutkistele maata, niin se opettaa sinua, ja meren kalat kertovat sinulle." Job 12:8

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"or speak to the earth, and it will teach you, or let the fish in the sea inform you."

Job 12:8 NIV

 

Suora suomennos:

 

"tai puhu maalle ja se opettaa sinua, tai anna meren kalojen tiedottaa sinulle. " Job 12:8

 

  Me olemme oppineet luonnon kautta istuttamisen tai maanviljelyksen. Kaloilta olemme omaksuneet veneiden, laivojen ja sukellusveneiden avulla matkustamisen veden yllä ja sen alapuolella

 

"Kuka kaikista näistä ei tietäisi, että Herran käsi on tämän tehnyt," Job 12:9

 

  Jumala loi kaikki nämä asiat!

 

 "hänen, jonka kädessä on kaiken elävän sielu ja kaikkien ihmisolentojen henki?" Job 12:10

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"In his hand is the life of every creature and the breath of all mankind." Job 12:10 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Hänen kädessään on jokaisen luontokappaleen elämä ja ihmiskunnan henki. " Job 12:10

 

  Me olemme lukeneet ja kuulleet Hänen Sanansa profeetan kuin Mooseksen ilmestysten kautta ja olemme kyenneet ymmärtämään sen helposti.

 

"Eikö korva koettele sanoja ja suulaki maista ruuan makua?" "Vanhuksilla on viisautta, ja pitkä-ikäisillä ymmärrystä. Jumalalla on viisaus ja voima, hänellä neuvo ja ymmärrys." Job:12:11-13

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Does not the ear test words as the tongue tastes food? Is not wisdom found among the aged? Does not long life bring understanding? "To God belong wisdom and power; counsel and understanding are his."

Job 12:11-13

 

Suora suomennos:

 

"Eikö korva koettele sanoja ja kieli maistele ruokaa? Eikö olekin viisaus löydettävissä ikääntyvien keskuudesta? Eikö pitkä elämä tuo ymmärrystä? Jumalalle kuuluu viisaus ja voima; neuvo ja ymmärrys ovat Hänen." Job:12:11-13

 

  Meidän tulee oppia elämästä kasvaessamme iäkkäiksi ja me voimme elää ja kehittyä vanhoiksi terveellisinä, jos ja kun me seuraamme sitä mitä tosi Jumala käski meidän syödä.

 

  Viimeisen profeetan ilmestyksiä tulisi kuunnella, sillä hän on saanut tehtävän selittää nämä asiat (mysteerit) Pyhästä Raamatusta.

 

  Kuten olemme lukeneet, se on selkeää, että Jumalan käskyt eivät muutu, aina alusta lähtien tähän päivään asti.

 

  Kun tarkastelemme eläinten lihan syöntiä, niin kuinka se on vaikuttanut ihmisten elämään?

 

"Ja Jumala siunasi Nooan ja hänen poikansa ja sanoi heille: Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa. Ja peljätkööt ja vaviskoot teitä kaikki eläimet maan päällä ja kaikki taivaan linnut ja kaikki, jotka maassa matelevat, ja kaikki meren kalat; ne olkoot teidän valtaanne annetut. Kaikki, mikä liikkuu ja elää, olkoon teille ravinnoksi; niin kuin minä olen antanut teille viheriäiset kasvit, niin minä annan teille myös tämän kaiken."

1. Moos. 9:1-3

 

  Jumala testasi ja koetteli heitä koskien ruokaa. Tämä on toinen ihmiselle annettu testi, olivatko he ymmärtäneet Jumalan käskyt vai eivät.

 

  Ihmisten pitäisi myös ymmärtää, että koska Adam ja Eeva eivät ole Jumalan ensimmäisestä luomisesta ja siten ollen Nooan aikana ollut tulva ei tappanut ihmispopulaatiota koko ihmiskuntaa kattaen, tulva tapahtui ainoastaan heidän alueellaan.

 

  Tulvan jälkeen heitä oli vain muutama siellä. Kaikki heidän ympärillään oli tuhoutunutta, eikä ollut jäljellä kasveja. He järkeilivät, että he saisivat syödä eläinten lihaa. He eivät käyttäneet heidän ymmärrystään, koska Jumala ei ollut antanut lupaa syödä eläinten lihaa. Siten, Jumala varoitti heitä eläinten lihan syönnin seurauksista.

 

"Älkää vain syökö lihaa, jossa sen sielu, sen veri, vielä on. Mutta teidän oman verenne minä kostan; jokaiselle eläimelle minä sen kostan, ja myöskin ihmisille minä kostan ihmisen sielun, toiselle toisen sielun. Joka ihmisen veren vuodattaa, hänen verensä on ihminen vuodattava, sillä Jumala on tehnyt ihmisen kuvaksensa." 1. Moos.9:4-6

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"But you must not eat meat that has its lifeblood still in it. And for your lifeblood I will surely demand an accounting.  I will demand an accounting from every animal.  And from each man, too, I will demand an accounting for the life of his fellow man. "Whoever sheds the blood of man, by man shall his blood be shed; for in the image of God has God made man." Genesis 9:4-6 (NIV)

 

Suora suomennos:

                            

"Mutta te ette saa syödä lihaa, jossa on yhä sen elämänveri. Lisäksi tiedän elämänverestänne Minä varmasti vaadin selonteon/tilityksen. Minä vaadin selonteon jokaisesta eläimestä. Lisäksi myös jokaisesta ihmisestä, Minä vaadin selonteon hänen lähimmäisensä elämästä. Kuka tahansa vuodattaa ihmisen veren, ihmisen kautta hänen verensä tulkoon vuodatetuksi; sillä Jumalan kuvaksi Jumala on tehnyt ihmisen."

1. Moos. 9:4-6

 

  Ihmiset ja eläimet tulevat tai joutuvat kärsimään toisten eläinten lihan syönnistä. Syy sille on, että meidän kehossamme aiheutuu silloin negatiivinen reaktio.

 

 Maestro Eraño M. Evangelista sanoo: Jumala on sanonut sen aikaisemmin, että jos me syömme eläinten lihaa, niin siitä koituu meille seuraamuksia. Se oli sitä aikaa, kun ihmiset alkoivat kokea ja saada itseensä sairauksia, jotka ovat liitettävissä vereen - verenpainetauti, korkea verenpaine, syöpää ja muita.

 

  Tästä syystä, ennen tätä kyseistä Nooan ja hänen kanssaan olleiden aikaa, aina Adamista hänen jälkeläisiinsä, jotka söivät vihanneksia ja puiden hedelmiä, heidän elinkaarensa oli pidempi:

 

"Kun Aadam oli sadan kolmenkymmenen vuoden vanha, syntyi hänelle poika, joka oli hänen kaltaisensa, hänen kuvansa, ja hän antoi hänelle nimen Seet. Ja Aadam eli Seetin syntymän jälkeen kahdeksansataa vuotta, ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä. Niin oli Aadamin koko elinaika yhdeksänsataa kolmekymmentä vuotta; sitten hän kuoli." 1. Moos. 5:3-5

 

  Tämä on vahvistus sille, että kun he tottelivat ja seurasivat Jumalan käskyjä, heillä oli pidemmät elämät.

 

  Otamme toisen esimerkin, jonka me kaikki olemme tienneet:

 

"Kun Metusalah oli sadan kahdeksankymmenen seitsemän vuoden vanha, syntyi hänelle Lemek. Ja Metusalah eli Lemekin syntymän jälkeen seitsemänsataa kahdeksankymmentä kaksi vuotta, ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä. Niin oli Metusalahin koko elinaika yhdeksänsataa kuusikymmentä yhdeksän vuotta; sitten hän kuoli." 1. Moos. 5:25-27

 

  Tämä on opetus, että jos ihminen palaa Jumalan tykö ja aloittaa jälleen syömään vihanneksia ja puiden hedelmiä, niin seuraavalla sukupolvella tulee olemaan pidempi elinkaari.

 

  Siten, silloin kun ihmiset ajattelivat Jumalan antaneen heille luvan (1. Moos. 9:1-6) syödä eläinten lihaa, niin he unohtivat kiellot, että he joutuisivat maksamaan eläinten lihan elämänveren heidän omalla verellään, onko se totta?

 

  Ja koska on olemassa "vapaa tahto" - niin he söivät. Kuinka pitkä on ihmisen elinikä, kun he söivät eläinten lihaa?

 

"Meidän elinpäivämme ovat seitsemänkymmentä vuotta taikka enintään kahdeksankymmentä vuotta; ja parhaimmillaankin ne ovat vaiva ja turhuus, sillä ne kiitävät ohitse, niin kuin me lentäisimme pois." Psalmi 90:10

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The length of our days is seventy years - or eighty, if we have the strength; yet their span is but trouble and sorrow, for they quickly pass, and we fly away." Psalm 90:10 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Meidän päiviemme pituus on seitsemänkymmentä vuotta - tai kahdeksankymmentä, mikäli meillä on voimavaroja; silti kuitenkin heidän elämänkaarensa on vain ongelmia ja surua, sillä pian he käyvät läpi elämänsä, ja lentäen haihdumme pois." Psalmi 90:10

 

  Ihmisten elinikä tuli lyhemmäksi, sen jälkeen kun he alkoivat syödä eläinten lihaa! Toisin kuin aikaisemmat Jumalan ihmiset, heillä oli pidemmät elämät, koska he söivät ainoastaan vihanneksia ja hedelmiä.

 

  Minkälaisen edun saa, kun syö vihanneksia ja puiden sekä kasvien hedelmiä?

 

"Silloin Daniel sanoi katsastajalle, jonka hoviherrain päällikkö oli määrännyt pitämään silmällä Danielia, Hananjaa, Miisaelia ja Asarjaa: Koettele palvelijoitasi kymmenen päivää, ja annettakoon meille vihannesruokaa syödäksemme ja vettä juodaksemme. Sitten tarkastettakoon sinun edessäsi, miltä me näytämme ja miltä näyttävät ne nuorukaiset, jotka syövät kuninkaan pöydän ruokaa; ja tee sitten palvelijoillesi sen mukaan, mitä silloin havaitset. Ja hän kuuli heitä tässä asiassa ja koetteli heitä kymmenen päivää. Mutta kymmenen päivän kuluttua havaittiin heidät muodoltaan kauniimmiksi ja ruumiiltaan lihavammiksi kuin yksikään niistä nuorukaisista, jotka söivät kuninkaan pöydän ruokaa." Daniel 1: 11-15

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Daniel then said to the guard whom the chief official had appointed over Daniel, Hananiah, Mishael and Azariah, "Please test your servants for ten days: Give us nothing but vegetables to eat and water to drink.  Then compare our appearance with that of the young men who eat the royal food, and treat your servants in accordance with what you see."  So he agreed to this and tested them for ten days. At the end of the ten days they looked healthier and better nourished than any of the young men who ate the royal food."

Daniel 1:11-15 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Silloin Daniel sanoi vartijalle, jonka ylituomari oli määrännyt Danielin, Hananjan, Miisaelin ja Asarjan valvojaksi, "Minä pyydän, testaa sinun palvelijoitasi kymmenen päivää: Älä anna meille mitään muuta kuin vihanneksia syödäksemme ja vettä juodaksemme. Sitten vertaa meidän ulkonäköämme niihin nuoriin miehiin, jotka syövät kuninkaallisesta pöydästä, ja kohtele sitten palvelijoitasi sen mukaisesti mitä näet." Niin hän suostui tähän ja testasi heitä kymmenen päivää. Kymmenen päivän lopulla he näyttivät terveellisemmiltä ja paremmin ravituilta, kuin yksikään kuninkaallista ruokaa syövä nuori mies." Daniel 1: 11-15

 

  Me jätämme sinut nyt pohtimaan tätä… Mikäli haluat pitkän elämän, tämä on se tie… se on sinusta kiinni.

 

  Kun apostolit esittelivät heidän väärät opetuksensa koskien Jumalaa ja Jeesusta - mitä he saarnasivat koskien ruokaa, joka sai ihmiskunnan kärsimään sellaisia kuolettavia sairauksia, jotka tulivat Jumalan säätämän kirouksen seurauksena (5. Moos. 28:58-61), koska ihmiskunta ylisti väärää jumalaa:

 

"Ja seuraavana päivänä, kun he olivat matkalla ja lähestyivät kaupunkia, nousi Pietari noin kuudennen hetken vaiheilla katolle rukoilemaan. Ja hänen tuli nälkä, ja hän halusi ruokaa. Mutta sitä valmistettaessa hän joutui hurmoksiin. Ja hän näki taivaan avoinna ja tulevan alas astian, ikään kuin suuren liinavaatteen, joka neljästä kulmastaan laskettiin maahan. Ja siinä oli kaikkinaisia maan nelijalkaisia ja matelijoita ja taivaan lintuja. Ja tuli ääni, joka sanoi hänelle: "Nouse, Pietari, teurasta ja syö." Mutta Pietari sanoi: "En suinkaan, Herra; sillä en minä ole ikinä syönyt mitään epäpyhää enkä saastaista." Ja taas ääni sanoi hänelle toistamiseen: "Minkä Jumala on puhdistanut, sitä älä sinä sano epäpyhäksi." Tämä tapahtui kolme kertaa; sitten astia otettiin kohta ylös taivaaseen." Apt. 10: 9-16

 

  Sen mitä on kirjoitettuna näihin jakeisiin, apostolit ja uskonnot saivat ihmiskunnan ajattelemaan, että eläinten lihan syönti on oikein, sillä he ovat ajatelleet sen olleen Jumala, joka käski Pietaria syömään, mutta totuus on - Sen mitä Pietari kuuli, on juuri VASTAKOHTA siitä, mitä Jumala on käskenyt aikaisemmin koskien ruokaa.

 

  Kun opetetaan vastakkaista siitä, mitä Jumala on käskenyt aikaisemmin, niin kenen opetusta se on?

 

  Lukekaamme, mitä Jumala käski (Hänen profeettansa kuin Mooseksen), Maestro Evangelistan ilmoittaa meille, niin että me voimme ymmärtää eron Jumalan Sanan ja Saatanan opetuksen välillä:

 

  Minkälaista on Jumalan opetus, jossa me voimme sanoa, että me todella ylistämme Jumalaa?

 

  "Ja Herra Jumala käski ihmistä sanoen: Syö vapaasti kaikista muista paratiisin puista, mutta hyvän- ja pahantiedon puusta älä syö, sillä sinä päivänä, jona sinä siitä syöt, pitää sinun kuolemalla kuoleman." 1. Moos. 2:16-17

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

And the Lord God commanded the man, "You are free to eat from any tree in the garden; but you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil, for when you eat from it you will certainly die." Genesis 2:16-17 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Ja Herra Jumala käski ihmistä, "Sinä olet vapaa syömään kaikista puutarhan puista; mutta sinun ei pidä syödä hyvän ja pahan tiedon puusta, sillä, kun sinä siitä syöt, sinä varmasti tulet kuolemaan." 1. Moos. 2:16-17

 

  Käsky oli annettu Adamille, on täysin Adamista itsestään kiinni totteleeko hän sitä vai ei; "vapaa tahto" oli korostettu. Hän saattoi syödä kaikista muista puista, kuin vain yhdestä. Ylistääksemme todella Jumalaa, meidän tulee totella Hänen käskyjään.

 

   Minkälaista on Saatanan opetus?

 

"Mutta käärme oli kavalin kaikista kedon eläimistä, jotka Herra Jumala oli tehnyt; ja se sanoi vaimolle: Onko Jumala todellakin sanonut: 'Älkää syökö kaikista paratiisin puista'?" 1. Moos. 3:1

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos: 

 

"Now the serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord God had made. He said to the woman, "Did God really say, 'You must not eat from any tree in the garden'?" Genesis 3:1 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Sitten, käärme oli kaikista Jumalan tekemistä eläimistä kaikkein katalin ja ovelin. Hän sanoi naiselle, "Sanoiko Jumala todella, ´Te ette saa syödä puutarhan mistään puusta?"

1. Moos. 3:1

 

  Käärme puhui Eevan kanssa, kysyen häneltä koskien sitä, mitä Jumala oli kertonut Adamille, koskien tietyn kielletyn hedelmän syöntiä puutarhasta.

 

  Mitä nainen sanoi käärmeelle?

 

"Niin vaimo vastasi käärmeelle: Me saamme syödä muiden puiden hedelmiä paratiisissa, mutta sen puun hedelmästä, joka on keskellä paratiisia, on Jumala sanonut: 'Älkää syökö siitä älkääkä koskeko siihen, ettette kuolisi.'" 1. Moos. 3:2-3

 

  Tämä on tapa jolla ylistetään Jumalaa, tottelemalla Hänen käskyjään. Mitä käärme sanoi Eevalle?

 

"Niin käärme sanoi vaimolle: Ette suinkaan kuole;" 1. Moos. 3:4

 

Toinen käännös, New King James Version, Uusi Kuningas Jaakon Laitos, Painos:

 

"You will not certainly die," the serpent said to the woman."             

Genesis 3:4 (NKJV)

 

Suora suomennos:

 

"Te ette varmasti kuole, "sanoi käärme naiselle." 1. Moos. 3:4

 

  Kuten meille on ilmoittanut (Jumalan profeetta kuin Mooses), Maestro Evangelista, tapa, jolla ylistetään käärmettä/Saatanaa, on asettua vastustamaan Jumalan opetusta!

 

  Tämä on Saatanan työ; asettua vastustamaan Jumalan Käskyjä ja opettaa se muille. Sen mitä Pietari on tehnyt, on sama kuin mitä Saatana teki pettäessään Adamia ja Eevaa, koskien Jumalan Sanan kääntämistä päälaelleen, kun kyseessä on mitä ihmisten tulisi syödä saadakseen pitkän ja terveellisen elämän!

 

  Kuinka apostolit menestyksellisesti onnistuivat pettämään ihmiskuntaa valheellisella Jeesuksella, jonka he meille esittelivät?

 

  Oppikaamme ensin tuntemaan, kuka lupasi Jeesukselle voiman ja auktoriteetin yli maailman.

 

"Ja perkele (paholainen) vei hänet korkealle vuorelle ja näytti hänelle yhdessä tuokiossa kaikki maailman valtakunnat ja sanoi hänelle: "Sinulle minä annan kaiken tämän valtapiirin (auktoriteetin)ja sen loiston, sillä minun haltuuni se on annettu, ja minä annan sen, kenelle tahdon." Luukas 4:5-6

 

  Saatana voitti Adamin ja Eevan Eedenin Puutarhassa ja heidät karkotettiin puutarhasta, Saatanaa ei; sen vuoksi maa on annettu Saatanalle. Jos se ei olisi ollut totta, niin Jeesus olisi oikaissut Paholaista tämän väitteestä.

 

  Kyseessä on Paholainen, joka lupasi maailman Jeesukselle - sille oli ehto. Mikä se oli?

 

"Jos sinä siis kumarrut minun eteeni (ylistät minua), niin tämä kaikki on oleva sinun." Luukas 4:7

 

  Maestro Eraño M. Evangelista sanoo, että se on selkeästi kirjoitettu Pyhään Raamattuun. Kyseessä oli Paholainen, joka tarjosi maailman voimaa ja kunniaa Jeesukselle. Jotta me tietäisimme, hyväksyikö Jeesus Saatanan tarjouksen, niin pohdimme seuraavaa:

 

  Saatana sanoi, että maailma on annettu sille. Nyt, koska Saatana sanoi maailman olevan annettu sille, niin maailman pitäisi kutsua Saatanan puoleen. Mikäli hän tarjosi ja antoi sen Jeesukselle, niin onko maailma yhä Saatanan? Ei ole enää. Missä tai kenellä se on nyt? Se on Jeesuksella, sillä joka otti sen vastaan.

 

  Me kysymme kysymyksen: Tiedätkö sinä kenen puoleen maailma rukoilee tällä hetkellä? Ketä he kaikki kutsuvat avukseen; pyynnöin ja rukouksin; ihmeiden puolesta; ja kenen nimeen he vetoavat tai kutsuvat? Jeesuksen! Kun ihmiset rukoilevat, heidän rukouksensa miltei aina sisältää fraasin tai sanonnan ".. Jeesuksen nimeen…"

 

  Hyväksyikö Jeesus Saatanan tarjouksen vai ei? Kyllä hän hyväksyi tarjouksen!

 

  Ennen kuin Jeesus kuoli, kenelle hän siirsi voiman ja auktoriteetin, jonka hän vastaanotti Paholaiselta?

 

"Niin hän kutsui kokoon ne kaksitoista ja antoi heille voiman ja vallan (auktoriteetin) kaikkia riivaajia vastaan ja voiman parantaa tauteja. Ja hän lähetti heidät julistamaan Jumalan valtakuntaa ja parantamaan sairaita." Luukas 9:1-2

 

  Tämä on petoksen eteenpäin jatkaminen, joka alkoi Puutarhassa. Jeesuksen kuoleman jälkeen apostolit jatkoivat petosta, käyttämällä voimaa ja auktoriteettia ajaa ulos riivaajia ja parantaa sairaita sekä saarnata Jumalan valtakuntaa. Maestro Eraño M. Evangelista kysyy: Mikä Jumala? Kun kirkko on parantanut sinut sinun sairaudestasi "rukoilemalla sinun ylitsesi/puolestasi" ja muiden rituaalien kautta, niin asetutko sinä vastustamaan sen antamaa opetusta? Tämä on se tapa, jolla apostolit jatkoivat petoksen eteenpäin vientiä. He lupaavat sinulle Jumalan valtakunnan, eivätkä kerro sinulle Jumalan Nimeä.

 

  Jos uskonnot eivät pysty kertomaan sinulle Jumalan Nimeä, niin kenen valtakuntaa he sinulle lupaavat?

 

  Meidän aikanamme, keille apostolit siirsivät heidän voimansa ja auktoriteettinsa ajaa ulos riivaajia ja parantaa sairauksista sekä saarnata Jumalan valtakuntaa? Uskonnoille! Maestro Evangelista sanoo, sinä et voi löytää kirkkoa, jolla ei olisi opetusta riivaajien ulos ajamisesta ja sairauksien parantamisesta sekä Jumalan valtakunnan saarnaamista.

 

  Tämä on maailmassa oleva viimeinen petos. Mutta mitä heille tapahtuu lopussa?

 

 "Ja suuri lohikäärme, se vanha käärme, jota perkeleeksi ja saatanaksi kutsutaan, koko maanpiirin villitsijä, heitettiin maan päälle, ja hänen enkelinsä heitettiin hänen kanssansa." Ilmestyskirja 12:9

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The great dragon was hurled down—that ancient serpent called the devil, or Satan, who leads the whole world astray. He was hurled to the earth, and his angels with him."
Revelation 12:9 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Suuri lohikäärme heitettiin alas - se muinainen käärme, jota on kutsuttu paholaiseksi, tai saatanaksi, joka johdattaa koko maailman eksyksiin. Hänet heitettiin maahan ja hänen enkelinsä hänen kanssaan." Ilmestyskirja 12:9

 

"Hänet heitettiin maahan ja hänen enkelinsä hänen kanssaan" - Keitä ovat Saatanan enkelit? Heitä ovat uskonnot! Tämä profetia on toteutuva pian. Uskonnot tullaan paljastamaan, että he eivät kuulu Jumalalle. Mikä siitä on todisteena? Ensinnäkin, he eivät tiedä Jumalan Nimeä, eivätkä he ole totelleet Jumalan käskyjä. Tämän johdosta me olemme olleet kirottuja, kun olemme seuranneet uskontoja ja panneet myös uskomme Jeesukseen.

 

  Nyt uskonnot saattaisivat sanoa, että Jeesus ei joutunut Saatanan koettelemaksi, koska Jeesus sanoi seuraavaa:

 

"Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Kirjoitettu on: 'Sinun pitää kumartaman (ylistämän) Herraa, sinun Jumalaasi, ja häntä ainoata palveleman.'" Luukas 4:8

 

 Mutta se, mitä uskonnot eivät kerro meille, on se, että Saatana petti Jeesusta toistamiseen:

 

 "Ja kun oli kaiken kiusattavansa kiusannut, poistui perkele hänen luotaan ajaksi."

Luukas 4:13

 

  Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos: 

 

"When the devil had finished all this tempting, he left him until an OPPORTUNE time."

Luke 4:13 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Kun paholainen oli lopettanut kaiken tämän koettelunsa, hän jätti hänet (Jeesuksen) kunnes olisi OTOLLINEN aika." Luukas 4:13

 

  Milloin oli tämä toinen Jeesuksen koettelemus/kiusaus? Mitä muotoa Paholainen tai Saatana käytti pettäessään Jeesuksen?

 

  Lue seuraava tapahtuma huolellisesti:

 

"Kun Jeesus tuli Filippuksen Kesarean tienoille, kysyi hän opetuslapsiltaan sanoen: "Kenen ihmiset sanovat Ihmisen Pojan olevan?" Matteus 16:13

 

  Kun Jeesus oli hänen opetuslastensa kanssa, hän kysyi heiltä, kuka "Ihmisen Poika" on, tai kuka "Daavidin Poika" on, kuten on profetoitu 2. Samuel 7:12-14 ja Jesaja 7:11-15. Hän ei kysynyt, kuka "Jumalan poika" on.

 

Lue profeetan kuin Mooseksen, Maestro Evangelista antama selitys siitä, kuinka Jeesuksesta tuli Jesaja 7:11-15 profetian täyttymys, seuraavista linkeistä:

 

http://www.thenameonline.info/thename/testimony/jes08-en.html tai http://www.thename.ph/thename/testimony/jes08-en.html sekä

Yksi Sukukunta

 

Kuinka apostolinsa hänelle vastasivat?

 

"Niin he sanoivat: "Muutamat Johannes Kastajan, toiset Eliaan, toiset taas Jeremiaan tahi jonkun muun profeetoista." Matteus 16:14

 

  Jeesus odotti hänen opetuslastensa sanovat tai julistavan, että hän oli "Ihmisen Poika" tai "Daavidin Poika". Mutta perustuen apostoleiden antamiin vastauksiin, he eivät todella tunteneet häntä, eivätkä myöskään mikä hänen työnsä tai tehtävänsä oli.

 

  Sitten hän kysyi Pietarilta, joka ei ollut vielä antanut vastaustaan.

 

 "Hän sanoi heille: "Kenenkä te sanotte minun olevan?" Matteus 16:15

 

 Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

"But what about you?" he asked. "Who do you say I am?"
Matthew 16:15 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Mutta entä sinä sitten?" hän kysyi. "Kuka minä sinun mielestäsi olen?" Matteus 16:15

 

  Mikä oli Pietarin vastaus?

 

"Simon Pietari vastasi ja sanoi: "Sinä olet Kristus, elävän Jumalan Poika." Matteus 16:16

 

  Se oli Pietari, joka vastasi, että Jeesus oli "Kristus" ja "Jumalan Poika". Kaikki uskontojen opetukset, että Jeesus on "Jumalan Poika", selkeästi jättävät huomioimatta Jeesuksen esittämän kysymyksen apostoleille - "Kenen ihmiset sanovat Ihmisen Pojan olevan?"

 

  Uskontojen antama opetus painottuu ja keskittyy Pietarin antamaan vastaukseen, että Jeesus oli "Jumalan Poika".

 

  Ymmärtämällä ja ilmaisemalla asian toisella tavalla, PIETARIN VASTAUS: "SINÄ OLET KRISTUS, ELÄVÄN JUMALAN POIKA". OLI VÄÄRÄ VASTAUS, sillä Jeesus kysyi, kuka "Ihmisen Poika" tai "Daavidin Poika" on, eikä siis "Kuka on Jumalan poika".

 

  Maestro Evangelistan mukaan, tässä meillä on tarvetta ymmärrykselle:

 

  Kun Pietari vastasi hänelle "Sinä olet Kristus, elävän Jumalan Poika", niin Jeesuksen olisi pitänyt sanoa: "Ei Pietari, tuo ei ole vastaus siihen mitä kysyin, minä kysyn sinulta, kuka ihmisen poika tai Daavidin poika on, en siis kuka on Jumalan Poika. Ennen kaikkea te olette väärässä sanoessanne, että minä olen Jumalan Poika, sillä minä olen vain Daavidin Poika, jota tullaan ainoastaan kutsumaan nimellä tai tittelillä Jumalan Poika, kunnes minä täytän velvollisuuteni Jumalalle ´Kristuksena´, joka tuo pelastuksen kansalleni heidän synneistään. Minä voin tehdä sen johdattamalla heidät tietämään ja tuntemaan Jumalan Nimen esi-isäni Kuningas Salomon rakentaman temppelin kautta, jonka hän on rakentanut Jumalan Nimelle!

 

  Tämä on se, mitä Jeesuksen olisi pitänyt vastata Pietarille, koska hän ei oikeasti ollut Jumalan poika, vaan Daavidin poika tai jälkeläinen, perustuen siihen mitä Jumala sanoi profetiassa 2. Samuel 7:12-14.

 

  Jumala on tehnyt ehdon 2. Samuel 7:12-14, kun Hän sanoi "Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani. KUN HÄN TEKEE VÄÄRIN, NIIN MINÄ RANKAISEN HÄNTÄ IHMISTEN ANTAMIN KEPINISKUIN JA MIESTEN KÄSIEN KAUTTA SELKÄSAUNOILLA SEKÄ RUOSKIMISILLA." 2. Samuel 7:12-14 (oma suora suomennos NIV)

 

  Tuon Jumalan sanoman ehdon takia, Jeesuksen, Daavidin poikana, olisi pitänyt ottaa varoitus huomioon kaikessa mitä hän sanoi, kuten on kirjoitettu:

 

"Joka suistaa suunsa, se säilyttää henkensä, mutta avosuinen joutuu turmioon." Sananlaskut 13:3

 

  Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

"Those who guard their lips preserve their lives, but those who speak rashly will come to ruin." Proverbs 13:3 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Ne, jotka tarkkaavat sanojaan, säästävät elämänsä, mutta nuo, jotka puhuvat harkitsemattomasti, he joutuvat perikatoon." Sananlaskut 13:3

 

  Sen sijaan, että olisi korjannut Pietarin väärää vastausta, mitä Jeesus sanoi?

 

"Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Autuas olet sinä, Simon, Joonaan poika, sillä ei liha eikä veri (ihminen) ole sitä sinulle ilmoittanut, vaan minun Isäni, joka on taivaissa." 

Matteus 16:17

 

  Jeesus oli riemuissaan Pietarin antamasta vastauksesta, että hän olisi "Jumalan Poika".

 

  Muista se ehto, jonka Jumala Itse on meille tarjoillut profetiassa, joka koskee "Daavidin jälkeläistä"? Mikäli tämä "Daavidin jälkeläinen" tekee väärinteon, hän tulee kärsimään rangaistuksen "ihmisten antamin kepiniskuin ja miesten käsien kautta selkäsaunoilla sekä ruoskimisilla".

 

  Jeesus otti Pietarin vastauksesta edun omaksi hyödykseen.

 

   Se, että hän olisi nuhdellut Pietaria, hän ylisti tai siunasi Pietaria hänen vastauksestaan, kun hän sanoi "että tätä sinulle ei ole paljastanut ihminen, vaan minun Isäni taivaassa" - sillä hetkellä, kun hän sanoi nuo sanat, hän syyllistyi jumalanpilkkaan, sillä hän ei koskaan ollut todellinen Jumalan Poika, vaan vain Daavidin jälkeläinen! Sitten Jeesus aloitti väitteensä, että hän oli "Jumalan Poika", ja tämä sen seurauksena, mitä Pietari oli sanonut. Hänen todelliset tunteensa koskien hänen rakkainta haluaan kohtaan, oli nyt asetettuna avoimeksi hänen eteensä. Kaiken aikaa, Jeesus tahtoi sydämestään tulla kansansa taholta tunnetuksi tai tunnustetuksi "Jumalan Poikana".

 

  Syy sille, miksi Jeesus teeskenteli olevansa "Jumalan Poika", johtui Pietarista. Tämä oli hänen ensimmäinen rikkomuksensa.

 

"Ja minä sanon sinulle: sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, ja tuonelan portit eivät sitä voita." Matteus 16:18

 

  Jeesus oli Jumalan lähettämä johdattaakseen hänen kansansa Kuningas Salomon rakentamalle huoneelle, jossa on Jumalan Nimi. Sen sijaan hän rakensi toisen huoneen omalle nimelleen. Jeesus oli perustanut oman kirkoin, joka ei ollut osa hänen työtään, kuten on erityisesti yksilöity profetioissa. Tätä petosta on käytetty monien uskontojen perustana ja johtoajatuksena. Rakentamalla kirkon omalle nimelleen, Jeesus on tehnyt itsensä tunnetuksi jumalana, sen sijaan, että olisi tehnyt hänen kanssaisraelilaisensa tuntemaan tosi Jumalan Nimen!

 

"Minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet, ja minkä sinä sidot maan päällä, se on oleva sidottu taivaissa, ja minkä sinä päästät maan päällä, se on oleva päästetty taivaissa." Matteus 16:19

 

  Me voimme nyt ymmärtää, että Jeesus oli se, joka oli alku ihmisten saattamiselle uskomaan, että on olemassa kirjaimellisesti "taivas", sillä hän antoi Pietarille siihen avaimet. Tämä ainoastaan osoittaa, että se on hän, joka oli tämän petoksen aloittaja ja siten hän kärsi Jumalan rangaistuksen, jonka Hän totesi 2. Samuelin kirjassa 7:12-14 ja 5. Mooseksen kirjassa 18:20. 

 

  Jatkakaamme lukemistamme:

 

"Silloin hän varoitti vakavasti opetuslapsiaan kenellekään sanomasta, että hän on Kristus." Matteus 16:20

 

  Nyt tässä vaiheessa on selvää, että Jeesus itse varoitti opetuslapsiaan olemaan kertomasta kenellekään, että hän olisi Kristus - tämä tarkoittaa, että Jeesus huomasi ja tiesi epäonnistuneensa tehtävässään olla ´Kristus´ tai Jumalan voideltu yksilö, joka pelastaa hänen kansansa Israelin (Matteus 1:21, 15:24 ja Luukas 24:20-21). Hän tekin väärinteon, kun hän teki itsestään Jumalan pojan Pietarin petoksen kautta ja rakentamalla kirkon HÄNEN OMALLE NIMELLEEN, sen sijaan, että olisi johdattanut hänen kansansa temppelille, JOSSA ON JUMALAN NIMI! Hän ei ainoastaan teeskennellyt olevansa "Jumalan poika", hän myös teki itsestään Jumalan.

 

  Tämän antamansa varoituksen perusteella, että ei saisi kertoa kenellekään hänen olevan "Kristus", me voimme nyt painokkaasti sanoa, että kaikki saarnaajat, jotka ovat julistaneet Jeesuksen täyttäneen tehtävänsä olemalla Kristus ja rakentamalla kirkon nimelle Jeesus, Daavidin poikana, ´Kristuksena´, ovat olleet väärässä apostolisen ajan alusta lähtien aina tähän päivään asti!

 

  Siitä ajasta lähtien, kun hän teeskenteli olevansa "Jumalan Poika", ilman tehtävänsä täyttämistä, ja oli perustanut hänen oman kirkkonsa, niin oliko hän tietoinen tulevasta rangaistuksestaan, jonka hän kärsisi "IHMISTEN ANTAMIN KEPINISKUIN JA MIESTEN KÄSIEN KAUTTA SELKÄSAUNOILLA SEKÄ RUOSKIMISILLA"?

 

"Siitä lähtien Jeesus alkoi ilmoittaa opetuslapsilleen, että hänen piti menemän Jerusalemiin ja kärsimän paljon vanhimmilta ja ylipapeilta ja kirjanoppineilta ja tuleman tapetuksi ja kolmantena päivänä nouseman ylös." Matteus 16:21

 

  Hän sanoi, että hän tulisi "kärsimään" tai joutuisi kohtaamaan rangaistuksensa, sekä kolmantena päivänä nousisi ylös tai elämään.

 

  Sinä voit oppia tuntemaan Jeesuksen mainitseman "kolmannen päivän" todellisen merkityksen seuraavien linkkien kautta:

 

http://www.thename.ph/thename/testimony/jes16-en.html  tai  http://www.thenameonline.info/thename/testimony/jes16-en.html sekä

Kolmannen Päivän Todellinen Merkitys

 

  Jatkaaksemme:

 

"Silloin Pietari otti hänet erilleen ja rupesi nuhtelemaan häntä sanoen: "Jumala varjelkoon, Herra, älköön se sinulle tapahtuko"." Matteus 16:22

Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

"Peter took him aside and began to rebuke him.
"Never, Lord!" he said. "This shall never happen to you!"
Matthew 16:22 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Pietari vei hänet sivuun ja alkoi nuhdella häntä. "Ei koskaan, Herra!" hän sanoi. "Tämä ei saa koskaan tapahtua sinulle!" Matteus 16:22

 

  Pietari oli vaikuttamassa siihen, että Jeesus teeskenteli olevansa "Jumalan Poika"; tällä kertaa hän yritti jälleen maanitella tai saada vakuuttuneeksi, että kärsiminen tai kuolema ei koskaan tapahtuisi Jeesukselle.

 

  Mitä Jeesus sanoi Pietarille?

 

"Mutta hän kääntyi ja sanoi Pietarille: "Mene pois minun edestäni, saatana; sinä olet minulle pahennukseksi, sillä sinä et ajattele sitä, mikä on Jumalan, vaan sitä, mikä on ihmisten"." Matteus 16:23

 

Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

"Jesus turned and said to Peter, "Get behind me, Satan! You are a stumbling
block to me; you do not have in mind the things of God, but the things of men."
Matthew 16:23 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Jeesus kääntyi ja sanoi Pietarille, "Väisty tieltäni, Saatana! Sinä olet esteenä ja kompastuskivenä minulle; sinulla ei ole mielessäsi Jumalan asioita, vaan ihmisten." Matteus 16:23

 

  Muistakaamme, että se oli Pietari, joka sanoi Matteus 16:17, että Jeesus on Kristus ja myös Jumalan poika, ja kuitenkin me voimme lukea, että Jeesus nimitti Pietaria ´Saatanaksi´. Tämä osoittaa Jeesuksen huomanneen, että Saatana oli vaikuttanut Pietariin, tämän onnistuttua menestyksellisesti pettämään ja ohjaamaan häntä harhaan. Tämä oli Jeesuksen toinen koettelemus tai testi, otollinen hetki, jolloin paholainen onnistuneesti petti Jeesusta (Luukas 4:13).

 

  Jeesuksen voima tehdä ja esittää ihmeitä ei ollut Jumalan hänelle antamaa, vaan Saatanan. Sen jälkeen kun Jeesus tuli petetyksi Saatanan käyttäessä Pietaria, Jeesus valitsi myös Saatanan ylistämisen - Lue seuraavien linkkien kautta:

 

http://www.thename.ph/thename/testimony/jes12-en.html tai http://www.thenameonline.info/thename/testimony/jes12-en.html

 sekä

Jeesuksen Petos

 

  Tämä tarkoittaa, että se mitä Pietari sanoi Jeesuksesta ja hänen olemisestaan ´Kristus´ ja ´Jumalan Poika´ on tehty mitättömäksi ja pätemättömäksi Jeesuksen itsensä kautta, kun hän nimitti Pietaria "Saatanaksi". Jeesus huomasi liian myöhään, että Saatana oli onnistuneesti pettänyt hänet Pietarin Pietarin kautta! Kun uskoo sen mitä Pietari sanoi Jeesuksesta ´Kristuksena´ ja ´Jumalan Poikana´, on sama kuin uskoa Saatanan petokseen!

 

  Tämä osoittaa ainoastaan sen, että me emme ole tunteneet totuutta Jumalasta ja Jeesuksesta kirjoitusten kautta. Meidät on kaikki saatu uskomaan uskontojen opetusten kautta, että Jeesus on Kristus. Tämä on ainoastaan apostoleiden suuri petos, koska totuus on, että Jeesus epäonnistui olemaan Kristus.

 

  Ja nyt, mitä Jeesus tarkoitti nousemisella kolmantena päivänä? Onko tämä kirjaimellista?

 

  Lue ensiksi seuraavista linkeistä: Jeesus ei kirjaimellisesti noussut kuolleista, se on huhu. Apostolit varastivat hänen ruumiinsa -

 

http://www.thename.ph/thename/testimony/jes15-en.html ja http://www.thenameonline.info/thename/testimony/jes15-en.html tai

Elikö Jeesus Uudelleen

 

  Tiedustelkaamme: Mikä on todellinen merkitys "kolmannelle päivälle", emme kysy sitä apostoleilta, vaan profeetoilta. Apostolit sanoivat, että Jeesus on noussut kolmantena päivänä, mutta lukekaamme mitä Jeesus sanoi aikaisemmin koskien "kolmea päivää"…

 

"Ja hän otti tykönsä ne kaksitoista ja sanoi heille: "Katso, me menemme ylös Jerusalemiin, ja kaikki on täysin toteutuva, mitä profeettain kautta on kirjoitettu Ihmisen Pojasta. Sillä hänet annetaan pakanain käsiin, ja häntä pilkataan ja häväistään ja syljetään; ja ruoskittuaan he tappavat hänet," Luukas 18:31-33

 

  Jeesus mainitsi sanoissaan "Ihmisen poika" - Hän oli matkalla kohtaamaan rangaistustaan ja…

 

"ja kolmantena päivänä hän nousee ylös." Luukas 18:33

 

  Ymmärsivätkö apostolit hänen sanomiensa sanojen merkityksen ja tarkoituksen?

 

"Mutta he eivät ymmärtäneet tästä mitään, ja tämä puhe oli heiltä niin salattu, etteivät he käsittäneet, mitä sanottiin." Luukas 18:34

 

  Jälleen, Maestro Evangelista selittää meille "kolmen päivän" tai " kolmannen päivän" merkityksen, josta Jeesus puhui. Ja Maestro Sanoo: Meidän pitää ainoastaan käyttää meidän viisauttamme ja ymmärrystämme…

 

  Se, mitä hän tarkoitti sanoillaan, oli se, että se ei kirjaimellisesti tarkoita "kolmea päivää", vaan…

 

"Sillä tuhat vuotta on sinun silmissäsi niin kuin eilinen päivä, joka meni ohitse, ja niin kuin öinen vartiohetki."

Psalmi 90:4

 

  Tuhat vuotta ihmiselle on kuin yksi päivä Jumalalle, onko se totta?

 

"Mutta tämä yksi älköön olko teiltä, rakkaani, salassa, että "yksi päivä on Herran edessä niin kuin tuhat vuotta ja tuhat vuotta niin kuin yksi päivä." 2. Piet. 9:8

 

  Jeesus tiesi tästä profetiasta, mutta koska hän teki syntiä, niin hänen ei sallittu selittää näitä asioita enää. Toinen mies on tulossa selittämään kaikki Jeesuksen sanat ja teot.

 

  Jos Jeesus ei palaa, niin kuka on tulossa?

 

"Minä, Jeesus, lähetin enkelini todistamaan näitä teille seurakunnissa. Minä olen Daavidin juurivesa ja hänen suvustansa, se kirkas kointähti." Ilmestyskirja 22:16

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"I, Jesus, have sent my angel to give you this testimony for the churches. I am the Root and the Offspring of David, and the bright Morning Star." Revelation 22:16 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Minä, Jeesus olen lähettänyt minun enkelini antamaan tämän todistuksen kirkoille. Minä olen Daavidin Juuriverso ja Jälkeläinen, ja kirkas Aamun Tähti." Ilmestyskirja 22:16

 

  Jeesus sanoo, että hänen "enkelinsä tai sanansaattajansa" on se, joka on tulossa. "Enkeli" tulee selkeästi kertomaan, että Jeesus on vain "Daavidin jälkeläinen" ja hän on myös "kirkas aamun tähti".

 

  Maestro Evangelista on ilmoittanut/paljastanut kaikille, että Jeesus on "Daavidin Juuri ja Jälkeläinen ja kirkas Aamun Tähti". Tämä on tulevan Jeesuksen "enkelin tai sanansaattajan" merkki.

 

  "Enkeli" ei ole Jeesuksen vihollinen, joka tulee tuhoamaan hänen (Jeesuksen) maineen. "Enkeli" tulee vain selkeän yksinkertaisesti paljastamaan kaikille sen, mitä Jeesus on lähettänyt hänet tekemään. Saattamaan päätökseen se kauan sitten Jeesuksen tekemä tunnustus, että hän on "Daavidin Juuri ja Jälkeläinen, sekä kirkas Aamun Tähti".

 

  Lue ilmestys näiden nettisivujen kautta, www.thename.ph ja www.thenameonline.info sekä www.suurinimi.com, jossa kerrotaan Jeesuksen todellisesta identiteetistä pohjautuen hänen omaan tunnustukseensa.

 

  Hän on Maestro Eraño Martin Evangelista, joka on ilmoittanut, että Jeesus on "Daavidin Juuri ja Jälkeläinen". Tätä ilmoitusta eivät ole antaneet uskonnot, sillä he saarnaavat Jeesuksen olevan "Jumalan Poika". Se on se identiteetti, jota Jeesus halusi himoiten ja halusi kansansa hyväksyvän sen asian, ja siitä syystä häntä rangaistiin ja tapettiin!

 

  Maestro Eraño Martin Evangelista on Jeesuksen "enkeli tai sanansaattaja".

 

  Nyt, lue profetia, joka koskee ja käsittelee Jeesuksen todellista aitoa persoonaa:

 

 "Kun sinun päiväsi ovat päättyneet ja sinä lepäät isiesi tykönä, Minä asetan sinun seuraajaksesi jälkeläisesi, joka lähtee sinun ruumiistasi; ja minä vahvistan hänen kuninkuutensa." 2. Samuel 7:12

 

   Daavidille annettu lupaus - jälkeläinen tulisi hänen verilinjastaan. Mikä tulisi olemaan jälkeläisen työ tai tehtävä?

 

"Hän on rakentava huoneen minun nimelleni, ja minä vahvistan hänen valtaistuimensa ikuisiksi ajoiksi."

2. Samuel 7:13

 

  Ensimmäinen valinta oli Kuningas Salomo, Daavidin "oikea poika" tai jälkeläinen. Kuningas Salomo rakensi huoneen Jumalan Nimelle. Mikä oli Jumalan lupaus?

 

"Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani. Kun hän tekee väärin, niin Minä rankaisen häntä kepiniskuin ja ihmisten poikien käsien kautta selkäsaunoilla sekä hakkaamisilla." 2. Samuel 7:14 (oma suomennos NIV)

 

"Kun hän tekee väärin" - Daavidin jälkeläinen tulisi kärsimään rangaistuksen. Kuningas Salomoa ei rangaistu "kepiniskuin ja ihmisten poikien käsien kautta selkäsaunoilla sekä hakkaamisilla", mutta me tiedämme, Jeesusta rankaistiin juuri tuolla mainitulla tavalla.

 

  Nyt, miksi Jeesus sanoi olevansa myös "kirkas aamun tähti"? Mistä me voimme lukea "kirkkaasta aamun tähdestä" Pyhässä Raamatussa?

 

  Maestro Evangelista kysyy: Mikä satunnainen tai odottamaton tapahtuma tulee tapahtumaan maailmassa, joka osoittaa, että Jeesuksen lähettämä "enkeli" on tullut tuomaan ilmi "kirkkaan aamun tähden" identiteetin?

 

 "Tuonela tuolla alhaalla liikkuu sinun tähtesi, ottaaksensa sinut vastaan, kun tulet. Se herättää haamut sinun tähtesi, kaikki maan johtomiehet, nostattaa valtaistuimiltansa kaikki kansojen kuninkaat." Jesaja 14:9

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The grave below is all astir to meet you at your coming; it rouses the spirits of the departed to greet you -  all those who were leaders in the world; it makes them rise from their thrones - all those who were kings over the nations." Isaiah 14:9 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Hauta sinun alapuolellasi on valmis ottamaan sinut vastaan tulosi hetkellä; se nostattaa vainajien henget sinua tervehtimään - kaikki nuo, jotka olivat johtajia maailmassa; se saa heidät nousemaan valtaistuimiltaan - kaikki nuo, jotka hallitsivat kansojen yli kuninkaina." Jesaja 14:9

 

  Joku tullaan paljastamaan.

 

"se saa heidät nousemaan valtaistuimiltaan" - tapahtuma, joka tulee yllättämään uskontojen, valtioiden ja organisaatioiden johtajat, kun he oppivat tuntemaan tämän "aamun tähden" identiteetin.

 

  Mitä he sanovat?

 

"Kaikki he lausuvat ja sanovat sinulle: 'Myös sinä olet riutunut niin kuin mekin, olet tullut meidän kaltaiseksemme'. Jesaja 14:10

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"They will all respond, they will say to you, "You also have become weak, as we are; you have become like us." Isaiah 14:10 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"He kaikki vastaavat, ja sanovat sinulle, "Sinusta on myös tullut heikko, kuten me olemme; olet tullut meidän kaltaiseksemme." Jesaja 14:10

 

  He tulevat sanomaan, että heidän odotuksensa koskien "aamun tähden" identiteettiä, ovat olleet todella kaukana totuudesta. Että he ovat olleet väärässä heidän omissa oletuksissaan, että "aamun tähti" oli voimakas persoona, synnitön ja täydellinen - ja nyt vain huomatakseen, että hän olikin vain mies, ihminen.

 

 "Alas tuonelaan on vaipunut sinun komeutesi, sinun harppujesi helinä; sinun allasi ovat vuoteena madot, toukat ovat peittonasi." Jesaja 14:11

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"All your pomp has been brought down to the grave, along with the noise of your harps; maggots are spread out beneath you and worms cover you." Isaiah 14:11 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kaikki sinun loistosi on laskettu alas hautaan, sinun äänekkäästi soivien harppujesi kanssa; toukat ovat levittäytyneet sinun allesi ja madot peittävät sinut."Jesaja 14:11

 

"madot peittävät sinut" - tämä "aamun tähti" kuoli - ei noussut enää uudestaan ylös, vastoin kaikkien ennakko-odotuksia.

 

  Kuka hän on?

 

"Kuinka olet taivaalta pudonnut, sinä kointähti, aamuruskon poika! Kuinka olet maahan syösty, sinä kansojen kukistaja!" Jesaja 14:12

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"How you have fallen from heaven, O morning star, son of the dawn! You have been cast down to the earth, you who once laid low the nations!" Isaiah 14:12 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kuinka olet taivaasta pudonnut, Oi aamun tähti (kointähti), aamuruskon poika! Sinut on heitetty alas maahan, sinä, joka kerran alistit kansakuntia!" Jesaja 14:12

 

  Tämä on jokaisen reaktio, kun Jeesuksen "enkeli" paljastaa "aamun tähden" todellisen identiteetin ja tekee sen tunnetuksi kaikille maailman ihmisille.

 

"Kuinka olet taivaasta pudonnut" - Kaikki ovat ajatelleet ja olettaneet hänen olevan taivaassa. Miksi hän putosi?

 

"joka kerran alistit kansakuntia" - kaikkia kansoja on runneltu ja tuhottu hänen takiaan.

 

 King James Version (KJV), Kuningas Jaakon Laitos/Painos:

 

"How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning!

How art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations!"
Isaiah 14:12 (KJV)

   

Suora suomennos:

 

"Miten sinä olet taivaalta pudonnut, sinä Lusifer, aamuruskon poika!
Miten sinä olet kaatunut maahan, joka annoit heikentää kansakuntia!"

 Jesaja 14:12

 

 In the Contemporary English Version (CEV), Nykyajan Englannin kielinen Laitos/Painos:

 

"You, the bright morning star, have fallen from the sky!

You brought down other nations; now you are brought down."

Isaiah 14:12 (CEV)

 

Suora suomennos:

 

"Sinä, kirkas aamun tähti, olet pudonnut taivaalta! Sinä' alistit muita kansakuntia; nyt sinut on pudotettu maan pinnalle." Jesaja 14:12

 

  Uskonnot ovat tarkoituksenmukaisesti yrittäneet piilottaa "aamun tähden" todellisen identiteetin. He ovat esittäneet ja vaihtaneet identiteetiksi "Lusiferin", joka linkittyy Jeesukseen hänen tunnustuksessaan Ilmestyskirja 22:16.

 

 Ja:

 

"Sinä sanoit sydämessäsi: 'Minä nousen taivaaseen, korkeammalle Jumalan tähtiä minä istuimeni korotan ja istun ilmestysvuorelle, pohjimmaiseen Pohjolaan." Jesaja 14:13

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos

 

"You said in your heart," I will ascend to heaven; I will raise my throne above the stars of God; I will sit enthroned on the mount of assembly, on the utmost heights of the sacred mountain." Isaiah 14:13 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Sinä sanoit sydämessäsi: 'Minä nousen taivaaseen, korkeammalle Jumalan tähtiä minä istuimeni korotan; Minä istun kruunattuna kokoontumisen vuorella, korkeimmissa korkeuksissa pyhällä vuorella." Jesaja 14:13

 

  Se oli todellisuudessa Jeesus, joka sanoi nuo sanat Pyhässä Raamatussa:

 

"Mutta tästedes Ihmisen Poika on istuva Jumalan voiman oikealla puolella." Silloin he kaikki sanoivat: "Sinä siis olet Jumalan Poika?" Hän vastasi heille: "Tepä sen sanotte, että minä olen"." Luukas 22:69-70

 

  Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"But from now on, the Son of Man will be seated at the right hand of the mighty God.  "They all asked, "Are you then the Son of God?" He replied, "You are right in saying I am."

Luke 22:69-70 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Mutta tästä lähtien, Ihmisen Poika tulee istumaan Mahtavan Jumalan oikealla puolella. "He kaikki kysyivät, "Oletko sinä sitten Jumalan Poika?" Hän vastasi, "Te olette oikeassa sanoessanne, että minä olen." Luukas 22:69-70

 

  Jeesus oli erittäin kunnianhimoinen. Hän halusi nousta ylös taivaaseen ja hän halusi ihmisten tuntevan ja hyväksyvän hänet "Jumalan Poikana". Mitä muuta Jeesus sanoi?

 

 'Minä nousen taivaaseen, korkeammalle Jumalan tähtiä minä istuimeni korotan ja istun ilmestysvuorelle, pohjimmaiseen Pohjolaan. Minä nousen pilvien kukkuloille, teen itseni Korkeimman vertaiseksi." Jesaja 14:14

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"I will ascend above the tops of the clouds; I will make myself like the Most High."

Isaiah 14:14 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Minä asetun pilvien huippuja korkeammalle; Minä teen itseni tärkeäksi kuin on Kaikkein Korkein."Jesaja 14:14

 

  Enemmän kuin mitään muuta, Jeesus halusi olla kuin Jumala. Uskontojen petoksen kautta ihmiset ovat uskoneet, että Jeesus on jumala. Hän sanoi, että hän tulee astumaan taivaaseen. Onko hän tosiaan taivaassa?

 

"Mutta sinut heitettiin alas tuonelaan, pohjimmaiseen hautaan." Jesaja 14:15

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"But you are brought down to the grave, to the depths of the pit."

Isaiah 14:15 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Mutta sinut heitettiin alas hautaan, syvyyksien onkaloiden syvimpään paikkaan."

Jesaja 14:15

 

  Kuten se on profetoitu, hän kuoli rangaistuksen seurauksena joka hänen päällensä langetettiin hänen väärintekojensa takia.

 

"Jotka sinut näkevät, ne katsovat pitkään, tarkastavat sinua: 'Onko tämä se mies, joka järisytti maan, järkytti valtakunnat," Jesaja 14:16

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Those who see you stare at you, they ponder your fate:

"Is this the man who shook the earth and made kingdoms tremble,"

Isaiah 14:16 (NIV)

 

 Suora suomennos:

 

"Nuo, jotka näkevät sinut, tuijottavat sinua pitkään, he ihmetellen arvioivat kohtaloasi: "Onko tämä se mies, joka järisytti maata ja sai kuningaskunnat vapisemaan," Jesaja 14:16

 

"Onko tämä se mies" - siinä puhutaan "miehestä" - tarkoittaen, että "kirkas aamun tähti" ei ole Saatana.

 

  Kaikki tulevat sanomaan, että tämä on se mies, joka on aiheuttanut kaiken hajotuksen ja hajaannuksen sekä kärsimykset, joita me kaikki tänä päivänä joudumme tahoillamme kohtaamaan!

 

"joka teki maanpiirin erämaaksi ja hävitti sen kaupungit, joka ei päästänyt vankejansa kotiin?'" Jesaja 14:17

 

"vankejansa" - ne, jotka ovat laittaneet uskonsa Jeesukseen.

 

 "Kansojen kuninkaat kaikki lepäävät kunniassa, kukin kammiossansa. Mutta sinä olet kaukana haudastasi, poisviskattuna niin kuin hylkyvesa (hylätty oksa), olet peittynyt surmattujen, miekalla lävistettyjen, kiviseen kuoppaan suistuneitten alle, olet kuin tallattu raato." Jesaja 14:18-19

 

   Hän kuoli ja ei totisesti noussut ylös kuolleista. Mikä oli hänen toinen merkkinsä?

 

"Et sinä saa yhtyä heidän kanssaan haudassa, sillä sinä olet maasi hävittänyt, kansasi tappanut. Ei ikinä enää mainita pahantekijäin sukua." Jesaja 14:20

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"you will not join them in burial, for you have destroyed your land and killed

your people. The offspring of the wicked will never be mentioned again."

Isaiah 14:20 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"et tule liittymään heihin hautaamisen kautta, sillä sinä olet maasi tuhonnut ja tappanut sinun kansasi. Pahojen jälkeläisiä ei tulla enää koskaan mainitsemaan." Jesaja 14:20

 

"et tule liittymään heihin hautaamisen kautta" - Katso kirkkoihin - Jeesus on yhä naulittuna ristille!

 

 "sinä olet maasi tuhonnut ja tappanut sinun kansasi" - hänen tehtävänsä on pelastaa Israelin kansa heidän synneistään (Matteus 1:21) näyttämällä heille huoneen, jossa on Jumalan Nimi.

 

  Kun he näkevät Nimen kyseisestä huoneesta (Matteus 15:24), niin he ovat kykeneviä huutamaan Jumalan Nimeä avukseen ja tulla pelastetuiksi heidän synneistään, ja kirous hänen kansansa yllä, on tuleva Jumalan pois nostamaksi. Sitten kun hän onnistuu tehtävässään, hän tulee saamaan kunniaa ja tittelin "Jumalan Poika".

 

  Jeesus väitti olevansa todellinen Jumalan Poika, sen perusteella, kun Apostoli Pietari imartelin häntä. Sen sijaan, että hän olisi näyttänyt rakennuksen (huoneen), jossa on nähtävillä Jumalan Nimi, hän rakensi huoneen tai kirkon omalle nimelleen, ja näin tehden itsestään jumalan (Matteus 16:13-23). Ennemmin kuin että hän olisi pelastanut hänen kansansa Israelin, hän johdatti heidät tuhoonsa, koska hän tahtoi heidän tunnistavan ja tunnustavan Jeesuksen itsensä jumalana ja siten hän epäonnistui tekemään tosi Jumalan Nimen tunnetuksi.

 

  Koska Jeesus - Daavidin jälkeläinen on tehnyt väärinteon, Jumala rankaisi häntä ihmisten kautta pahoinpitelyin ja ruoskimisin, kuten on säädetty 2. Samuel 7:12-14. Jeesus epäonnistui pelastamaan hänen kansansa (Luukas 24:20-21).

 

  Jeesuksen kuoleman jälkeen, Israelin kansa on ollut alistettuna kohtaamaan enemmän vainoja, tappamisia ja tulemaan hajotetuksi eri puolille maailmaa, sen sijaan, että olisi tullut perustetuksi voimakas kuninkuus, kuten oli Kuningas Daavidin ja Kuningas Salomon aikana.

 

  Tosi asiassa ja sen sijaan, että hän olisi pelastanut kansansa Israelin, niin sitä enemmän hän sai heidän kärsimään, olemaan vainottu ja antoi heidän vajota Saatanan käsiin, siitä syystä, että hän (Jeesus) ylisti Saatanaa.

 

  Onko "aamun tähti" Saatana, kuten uskonnot sanovat?

 

"Ja suuri lohikäärme, se vanha käärme, jota perkeleeksi ja saatanaksi kutsutaan, koko maanpiirin villitsijä, heitettiin maan päälle, ja hänen enkelinsä heitettiin hänen kanssansa." Ilmestyskirja 12:9

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

The great dragon was hurled down—that ancient serpent called the devil, or Satan, who leads the whole world astray. He was hurled to the earth, and his angels with him.
Revelation 12:9 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Suuri lohikäärme heitettiin alas - se muinainen käärme, jota on kutsuttu paholaiseksi, tai saatanaksi, joka johdattaa koko maailman eksyksiin. Hänet heitettiin maahan ja hänen enkelinsä hänen kanssaan." Ilmestyskirja 12:9

 

  Aivan selkeästi, on olemassa vain yksi Saatana, joka on myös Lohikäärme, käärme ja Paholainen. Saatana ei ole "mies, ihminen", kuten uskonnot ovat ajatelleet olevan. Luemme lisää:

 

"Ja hän otti kiinni lohikäärmeen, sen vanhan käärmeen, joka on perkele (Paholainen) ja saatana, ja sitoi hänet tuhanneksi vuodeksi" Ilmestyskirja 20:2

 

  Pyhä Raamattu on johdonmukainen, kun kyseessä on Saatanan identiteetti. Kuka myönsi olevansa "aamun tähti"?

 

"Minä, Jeesus, lähetin enkelini todistamaan näitä teille seurakunnissa. Minä olen Daavidin juurivesa ja hänen suvustansa, se kirkas kointähti." Ilmestyskirja 22:16

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"I, Jesus, have sent my angel to give you this testimony for the churches. I am the Root and the Offspring of David, and the bright Morning Star." Revelation 22:16 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Minä, Jeesus olen lähettänyt minun enkelini antamaan tämän todistuksen kirkoille. Minä olen Daavidin Juuriverso ja Jälkeläinen, ja kirkas Aamun Tähti." Ilmestyskirja 22:16

 

  "Enkeli" tai sanansaattaja on tuo yksilö, joka paljastaa todellisen Jeesuksen: Että hän on vain "Daavidin juuri ja jälkeläinen" ja myös "kirkas aamun tähti". Tämä on Jeesuksen viimeinen ilmestys.

 

 Jotta me tietäisimme, että Pyhä Raamattu on johdonmukainen, niin luemme toisen käännösversion samasta jakeesta:

 

Nykyajan Englanninkielinen Painos/Laitos, Contemporary English Version (CEV):

 

"I am Jesus! And I am the one who sent my angel to tell all of you these things for the religions. I am David's Great Descendant, and I am also the bright morning star."

Revelation 22:16 (CEV)

 

Suora suomennos:

 

"Minä olen Jeesus! Ja minä olen se, joka on lähettänyt enkelini kertomaan kaikille teille näistä asioista uskonnoille. Minä olen Daavidin suuri jälkeläinen, ja Minä olen myös kirkas aamun tähti." Ilmestyskirja 22:16

 

  Siten Jeesuksen todellinen identiteetti on ilmoitettu ja paljastettu meidän aikanamme, kolmantena päivänä, joka tarkoittaa kolmannen vuosituhannen ensimmäisiä vuosia.

 

  Mikäli apostolit olisivat todistaneet totuuden Jeesuksesta ja hänen töistään: Miksi sitten Jeesus sanoi Ilmestyskirjassa 22:16, että hän on lähettänyt "enkelin" tai sanansaattajan, joka tulee TODISTAMAAN hänestä (Jeesuksesta) - että hän on "Daavidin juuri ja jälkeläinen" ja "kirkas aamun tähti"?

 

  On aivan väistämätöntä, että se mitä apostolit ovat kirjoittaneet ja todistaneet Jeesuksesta Jumalan Poikana; Jumalana; ja eräänä, joka on kuollut ihmiskunnan syntien takia/puolesta; joka on noussut kuolleista eloon; ja tulee kirjaimellisesti palaamaan tähän maailmaan, OVAT KAIKKI VALHEITA, KEKSITTYJÄ JA KUVITTEELLISIA TODISTUKSIA. Tämä tarkoittaa, että apostolit ovat esitelleet meille väärän ´Jeesuksen´, kuten on vahvistettu Jeesuksen itsensä kautta ja hänen omana todistuksenaan Ilmestyskirjassa 22:16.

 

  Onko totta, että apostolit ovat vääriä todistajia?

 

 "Minä tiedän sinun tekosi ja vaivannäkösi ja kärsivällisyytesi, ja ettet voi pahoja sietää; sinä olet koetellut niitä, jotka sanovat itseänsä apostoleiksi, eivätkä ole, ja olet havainnut heidät valhettelijoiksi;" Ilmestyskirja 2:2

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

 "I know your deeds, your hard work and your perseverance. I know that you cannot tolerate wicked men, that you have tested those who claim to be apostles but are not, and have found them false." Revelation 2:2 (NIV)

 

  Suora suomennos:

 

"Minä tiedä sinun tekosi, sinun kovan työsi ja sinun sinnikkyytesi. Minä tiedän, että sinä et voi sietää pahoja miehiä, että sinä olet koetellut niitä, jotka väittävät olevansa apostoleita, mutta eivät ole, ja olet havainnut heidät valheellisiksi." Ilmestyskirja 2:2

 

 Maestro Eraño M. Evangelista sanoo: Jos Jeesus olisi onnistuneesti täyttänyt hänen tehtävänsä, kuten on kirjoitettu profetioihin; niin ei olisi enää ollut tarvetta kirjoittaa Ilmestyskirjaa.

 

  Kun Jeesus epäonnistui tehtävänsä suorittamisessa (sillä hän joutui Saatanan pettämäksi,; seurasi Saatanaa ja opetti sen opetuksia), niin siitä syystä Ilmestyskirja täytyi kirjoittaa, että Jeesuksen petos ja hänen apostolinsa tuotaisiin valoon ja paljastettaisiin!

 

  Jeesuksen todistus Ilmestyskirjassa 22:16 (Daavidin juurena ja jälkeläisenä sekä kirkkaana aamun tähtenä ja myös hänen lausuntonaan, että hän on lähettänyt enkelin/sanansaattajan todistamaan hänestä) tarkoittaa, että hän ei ole enää syyllinen tai vastuussa valheellisista opetuksista, joita uskonnot ovat jatkaneet.

 

  Apostolit ja opetuslapset ovat kuolleet jo kauan sitten, eikä heitä voi enää rangaista tekemästään petoksesta sekä vilpillisestä opetuksesta. Ne, ketkä on nyt tuotava rangaistaviksi, ovat uskontojen johtajat, sillä he edustavat nyt apostoleiden opetusten levittäjiä.

 

  Maestro Eraño Evangelista sanoo, että on olemassa tie, jota seuraamalla nämä uskonnolliset johtajat voivat saada heidän syntinsä anteeksi ihmisiä kohtaan. Me opimme sen myöhemmin, kun jatkamme lukemista.

 

  Sinä saatat kysyä - Jos apostolit ovat valehtelijoita, niin kuka kirjoitti Ilmestyskirjan? Onko hän apostoli?

 

  Maestro Evangelista paljastaa meille Ilmestyskirjan kirjoittajan todellisen identiteetin:

 

"Ja minä, Johannes, olen se, joka tämän kuulin ja näin. Ja kun olin sen kuullut ja nähnyt, minä lankesin maahan kumartuakseni sen enkelin jalkojen eteen, joka tämän minulle näytti. Ja hän sanoi minulle: "Varo, ettet sitä tee; minä olen sinun ja sinun veljiesi, profeettain, kanssapalvelija, ja niiden, jotka ottavat tämän kirjan sanoista vaarin; kumartaen rukoile (ylistä) Jumalaa." Ilmestyskirja 22:8-9

 

"sinun veljiesi, profeettain, kanssapalvelija" - Uskonnot ovat olettaneet, että tämän kirjan kirjoittaja oli mies, jota he kutsuvat nimellä "Johannes, Jumalainen" apostoli. He ovat väärässä!

 

  Kirjan kirjoitti Patmoslainen Johannes, joka oli myös Jumalan profeetta.

 "ylistä Jumalaa" - ei, ylistä Jeesusta; tämä on profeetan kuin Mooseksen sanoma, ja hän on myös Jeesuksen enkeli tai sanansaattaja, josta Johannes kirjoitti Ilmestyskirjassa 22:16.

 

  Ole ystävällisesti muistutettu, että Ilmestyskirjan kirjoitti Jumalan käskystä profeetta Johannes Patmokselta monia vuosia Jeesuksen kuoleman jälkeen. Tämä paljastaa sen tosiasian, että kyseessä ei ole elävä Jeesus, joka puhuu Ilmestyskirjassa 22:16, vaan tämä on enemmänkin muistutus siitä, mitä Jeesus on sanonut kun hän oli vielä elossa, koskien Jumalan lähettämää miestä, joka on tulossa todistamaan hänestä ja jatkaa hänen keskeneräiseksi jäänyttä tehtäväänsä Jumalalta. Tätä asiaa ei ole koskaan korostettu apostoleiden taholta heidän kirjoituksissaan, sillä he ovat kirjoittaneet monia vääriä todistuksia hänestä (Jeesuksesta) ja Jumalasta!

 

  Kuitenkin Ilmestyskirjan lopusta me voimme lukea:

 

"Hän, joka näitä todistaa, sanoo: "Totisesti, minä tulen pian". Amen, tule, Herra Jeesus! Herran Jeesuksen armo olkoon kaikkien kanssa. Amen." Ilmestyskirja 22:20-21

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"He who testifies to these things says, "Yes, I am coming soon". Amen.

Come, Lord Jesus. The grace of the Lord Jesus be with God's people. Amen."

Revelation 22:20-21 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Hän joka todistaa näistä asioista sanoo, "Kyllä, Minä tulen pian". Amen. Tule, Herra Jeesus. Herra Jeesuksen armo olkoon Jumalan ihmisten kanssa. Amen."

Ilmestyskirja 22:20-21

  Tämä jae on se mihin Kristityt tarttuvat tiukasti heidän uskossaan, että kirjaimellinen Jeesus, joka eli aikaisemmin tulisi jälleen takaisin ja saattaisi heidät taivaaseen.

 

  Maestro Evangelista selittää aidon merkityksen tälle ilmestykselle. Hän kysyy meitä käyttämään viisauttamme ja ymmärrystämme määritelläksemme kuka oikeasti on tulossa. Onko se Jeesus vai hänen "enkelinsä" tai "sanansaattajansa"?

 

  Mitä Jeesus sanoi, kun hän oli vielä elossa, koskien tulevaa "enkeliä", joka tulee selittämään fraasin, sanonnan "Tule, Herra Jeesus"?

 

 "ja mitä hyvänsä te anotte minun nimessäni, sen minä teen, että Isä kirkastettaisiin Pojassa." Johannes 14:13

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"And I will do whatever you ask in my name, so that the

Son may bring glory to the Father."

John 14:13 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Ja minä teen kaiken mitä te pyydätte minun nimessäni, niin että Poika toisi kunniaa Isälle". Johannes 14:13

 

"minun nimessäni" - "Jeesuksen" nimessä, ei Jeesuksen fyysisessä persoonassa.

 

  Miksi "minun nimessäni"? Täyttikö Jeesus tehtävän, joka on hänen nimessään?

 

"Jos te anotte minulta jotakin minun nimessäni, niin minä sen teen." Johannes 14:14

 

"minun nimessäni" - mikä on nimen "Jeesus" tarkoitus?

 

"Ja hän on synnyttävä pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus, sillä hän on vapahtava (pelastava) kansansa heidän synneistänsä." Matteus 1:21

  

Hänen tehtävänsä on hänen nimessään, "pelastava kansansa heidän synneistään" - pelastaa tai vapahtaa hänen kansansa Israel hänen aikanaan.

 

  Onko se aivan totta, että hänen tehtävänsä oli pelastaa hänen kansansa?

 

"Hän vastasi ja sanoi: "Minua ei ole lähetetty muitten kuin Israelin huoneen kadonneitten lammasten tykö." Matteus 15:24

 

   Nimi "Jeesus" - tarkoittaen hänen kansansa Israelin pelastaja - "pelastava kansansa heidän synneistään".

 

  Jeesus oli erityisesti Jumalan lähettämä vain ja ainoastaan pelastamaan tai vapahtamaan hänen kansansa Israelin heidän synneistään Jumalalle. Jumala ei lähettänyt Jeesusta pelastamaan koko maailmaa heidän synneistään! Kykenikö hän täyttämään hänelle annetun tehtävänsä, eli pelastaa hänen kansansa, joka oli hänen nimensä "Jeesus" tarkoitus?

 

"kuinka meidän ylipappimme ja hallitusmiehemme antoivat hänet tuomittavaksi kuolemaan ja ristiinnaulitsivat hänet. Mutta me toivoimme hänen olevan sen, joka oli lunastava Israelin. Ja onhan kaiken tämän lisäksi nyt jo kolmas päivä siitä, kuin nämä tapahtuivat." Luukas 24:20-21

 

  Nimi "Jeesus", joka oli annettu hänelle, kuvasi hänen tehtäväänsä ja se ei tullut täytetyksi. Hän kuoli aikaisessa vaiheessa elämäänsä ilman, että olisi pelastanut hänen kansansa heidän synneistään Jumalalle.

 

Luemme seuraavasta:

 

"Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni. Ja minä olen rukoileva Isää, ja hän antaa teille toisen Puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti,"

Johannes 14:15-16

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:


"
If you love me, you will obey what I command. And I will ask the Father, and he will give you another COUNSELOR to be with you forever - " John 14:15-16 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Jos te rakastatte minua, te tottelette mitä minä teidän käsken tehdä. Ja minä pyydän Isältä, ja Hän antaa tielle toisen NEUVONANTAJAN olemaan teidän kanssanne ikuisesti -" Johannes 14:15-16

 

   Se tarkoittaa, että koska Jeesus ei ollut kykenevä täyttämään tehtäväänsä, joka oli hänen nimessään, hän pyysi Jumalalta "toista Neuvonantajaa" ottamaan hoitaakseen ja täyttääkseen hänen tehtävänsä!

 

"olemaan teidän kanssanne ikuisesti" - Jeesus ei onnistunut täyttämään tehtäväänsä, kuten on profetoitu 2. Samuel 7:12-13. Jos hän olisi ollut menestyksekäs ja onnistunut, hän olisi "ikuisesti", tarkoittaen, että hänet muistettaisiin tekemästään työstä. Koska hän ei onnistunut, niin toinen mies tulee jatkamaan tehtävää, joka on nimen "Jeesus" tarkoitus ja tämä mies tulee olemaan "ikuisesti".

 

"Ja minä pyydän Isältä, ja Hän antaa tielle toisen NEUVONANTAJAN olemaan teidän kanssanne ikuisesti" - Se, mitä Jeesus sanoi tässä, Johannes 14:26, on menneiden aikojen Mooseksen tekoja muisteleva, kun hän pyysi seuraajaa tai jatkajaa, sillä hän oli tehnyt syntiä Jumalaa kohtaan, tapahtumassa, joka käytiin Meriban vesilähteellä (4. Moos. 20:1-13).

 

  Luemme: 

 

"Ja Herra sanoi Moosekselle: Nouse tälle Abarimin vuorelle ja katsele sitä maata, jonka minä annan israelilaisille. Ja kun olet sitä katsellut, niin sinutkin otetaan pois heimosi tykö, niin kuin veljesi Aaron otettiin, sen tähden että te Siinin erämaassa, kansan riidellessä, niskoittelitte minun käskyjäni vastaan ettekä pitäneet minua pyhänä heidän silmiensä edessä, silloin kun vettä hankitte. Se oli Meriban vesi Kaadeksessa Siinin erämaassa."

4. Moos. 27:12-14

 

  Jumala ei koskaan sallinut Mooseksen astua Luvattuun Maahan, hänen tottelemattomuutensa takia.

 

  Jatkamme lukuamme:

 

"Ja Mooses puhui Herralle sanoen: Asettakoon Herra, Jumala, jonka vallassa on kaiken lihan henki, tämän seurakunnan johtoon miehen, joka heidän edellänsä lähtee ja joka heidän edellänsä tulee, joka saattaa heidät lähtemään ja tulemaan, ettei Herran seurakunta olisi niin kuin lammaslauma, jolla ei ole paimenta." 4. Moos. 27:15-17

 

  Mooses pyysi Jumalalta seuraajaa/jatkajaa, niin että Israelin kansalla olisi johtaja ohjaamassa heitä ja tämä on se mitä Jeesus sanoi, kun hän pyysi Jumalalta toista "Neuvonantajaa", kun hän sanoi "Ja minä pyydän Isältä, ja Hän antaa tielle toisen NEUVONANTAJAN olemaan teidän kanssanne ikuisesti" (Johannes 14:16).

 

 Ja:

 

"Ja Herra sanoi Moosekselle: Ota Joosua, Nuunin poika, mies, jossa on Henki, ja pane kätesi hänen päällensä. Ja aseta hänet pappi Eleasarin ja kaiken kansan eteen ja aseta hänet virkaan heidän nähtensä. Ja siirrä hänelle osa omaa arvoasi (auktoriteettiasi), että kaikki israelilaisten seurakunta häntä tottelisi." 4. Moos. 27:18-20

 

  Kyseessä on Jumala, joka valitsi Joosuan, ei Mooses. Me näemme tässä, että siellä oli auktoriteetin siirto Moosekselta Joosualle. Sama tapahtui, kun Jeesus siirsi hänen Jumalalta saamansa auktoriteetin (jossa hän epäonnistui), ja erityisesti tehtävässään, joka on hänen nimessään "Jeesus", ja tämän siirrossa ´Neuvonantajalle´, joka on hänen enkelinsä/sanansaattajansa. Maestro Evangelista kantaa Jeesuksen todistusta Ilmestyskirjassa 22:16.

 

  Ja sitten kun "Neuvonantaja" tulee, hyväksytäänkö hänet?

 

"totuuden Hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan (hyväksyä), koska se ei näe häntä eikä tunne häntä; mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva." Johannes 14:17

 

"totuuden Hengen" - miehen merkki, jota kutsutaan "Neuvonantajaksi" on tuleva ja hän paljastaa totuuden Jumalasta ja Jeesuksesta.

 

  Sillä opetuksella, jonka "Neuvonantaja" tuo, hän tulee paljastamaan, että Jeesus on vain "Daavidin poika" ja "kirkas aamun tähti". Tullaanko hänen opetuksensa hyväksymään heti oitis?

 

 "maailma ei voi hyväksyä" - aluksi monet ihmiset eivät hyväksy tai usko Maestro Evangelistaa, sillä uskonnot ovat johdattaneet meidät harhaan ja saaneet meidät uskomaan, että Jeesus on "ainoa Jumalan poika" ja tulee palaamaan.

 

"on oleva teissä" - "Neuvonantaja" tulee aivan varmasti ´Jeesuksen´ nimessä, miksi? "Neuvonantaja" on tuova totuuden kantaen Jeesuksen todistusta, kuten on kirjoitettu Pyhään Raamattuun. Jeesus on sanonut ja tehnyt monia asioita hänen elämänsä aikana. Apostolit ja uskonnot ovat myös sanoneet monia asioita, jotka eroavat siitä, mitä Jeesus on sanonut aikaisemmin. He eivät tiedä totuutta Jeesuksesta Pyhässä Raamatussa, koska he eivät ole Jumalan ennalta maailmaan lähettämiä selittämään näitä asioita.

 

  Me luemme nyt opetusta mieheltä, joka selkeästi selittää, mitä Jeesus on sanonut aikaisemmin.

 

  Kuka on tämä mies? Hän on Maestro Eraño M. Evangelista! Hän on Jeesuksen "enkeli" - "Neuvonantaja", josta Jeesus on puhunut aikaisemmin.

 

  Mitä Maestro Evangelista tuo? Tuoko hän pahaa tai huonoa sanomaa koskien Jeesusta?

 

  Onko totta, että ainoastaan nimi "Jeesus" on palaava, eikä hän persoonallisesti?

 

"Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut." Johannes 14:26

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"But the Counselor, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you." John 14:26 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Mutta Neuvonantaja, Pyhä Henki, jonka Isä lähettää minun nimessäni, tulee opettamaan teille kaikki asiat ja muistuttaa teitä kaikesta, mitä olen sanonut teille." Johannes 14:26

 

  Mitä me tarkoitamme sanoessamme "Pyhä Henki"?

 

 "Miehet, veljet, sen raamatunsanan piti käymän toteen, jonka Pyhä Henki on Daavidin suun kautta edeltä puhunut Juudaasta, joka rupesi niiden oppaaksi, jotka ottivat kiinni Jeesuksen." Apt. 1:16

 

  On kirjoitettu, että Pyhä Henki puhui Daavidin suun kautta ja luemme lisää toisesta kohdasta…

 

"Sinä, joka Pyhän Hengen kautta, isämme Daavidin, sinun palvelijasi, suun kautta, olet puhunut: 'Miksi pakanat pauhaavat ja kansat turhia ajattelevat?" Apt. 4:25

 

 Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

 "You spoke by the Holy Spirit through the mouth of your servant, our father David:"

'Why do the nations rage and the peoples plot in vain?" Acts 4:25 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Sinä puhuit Pyhällä Hengelläsi sinun palvelijaisi, meidän isämme Daavidin suun kautta: ´Miksi kansakunnat raivoavat ja turhia juonittelevat?" Apt. 4:25

 

  Mikä on Pyhä Henki, joka puhui Daavidin suun kautta, luemme siitä:

 

"Nämä olivat Daavidin viimeiset sanat: Näin puhuu Daavid, Iisain poika, näin puhuu korkealle korotettu mies, Jaakobin Jumalan voideltu, ihana Israelin ylistysvirsissä: "Herran Henki on puhunut minulle, ja hänen sanansa on minun kielelläni;" 2. Sam. 23:1-2

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"These are the last words of David:"The oracle of David son of Jesse, the oracle of the man exalted by the Most High, the man anointed by the God of Jacob, Israel's singer of songs:
"The Spirit of the LORD spoke through me; his word was on my tongue.
II Samuel 23:1-2 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Nämä ovat Daavidin viimeiset sanat: "Daavidin Iisain pojan profetia, viisauden lähde, jonka on korottanut Kaikkein Korkein, mies, jonka on voidellut Jaakobin Jumala, Israelin laulujen sepittäjä ja laulaja: "HERRAN Henki puhui minun kauttani; Hänen Sanansa oli minun kielelläni." 2. Sam. 23:1-2

 

  "Pyhä Henki" on aivan yksiselitteisesti Jumalan Sana. "Neuvonantaja", jonka Jeesus pyysi Jumalalta, on sama profeetta, joka on lähetetty maailmaan ennakolta "kuin Mooses", mies, joka on vastaanottanut Jumalan Sanan, joka on asetettu hänen suuhunsa! Jeesuksen "enkeli" ja "Neuvonantaja" on sama profeetta, jonka Jumala on maininnut 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19!

 

"muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut" - kenelläkään muulla ei ole auktoriteettia selittää kaikkia asioita, joita Jeesus on sanonut, paitsi Maestro Eraño Martin Evangelistalla, Jeesuksen lähettämällä "enkelillä" ja "Neuvonantajalla"!

 

  Tästä syystä, kun Jumala käski profeetta Johannesta (Patmokselta) kirjoittamaan "Minä, Jeesus olen lähettänyt minun enkelini" Ilmestyskirjassa 22:16, niin profeetta Johannes MUISTUTTI meitä tulevasta "Neuvonantajasta", josta Jeesus puhui vielä ollessaan elossa. Hän on se henkilö, joka tulee todistamaan Jeesuksesta ja hän on myös profeetta kuin Mooses, jonka suuhun Jumala on asettanut Hänen sanansa.

 

  Kun Ilmestyskirjaan22:20 on kirjoitettu "Tule. Herra Jeesus", niin Jeesus ei ole enää tulossa fyysisesti. "Enkeli" tai "Neuvonantaja" on tuleva paljastamaan kaiken Jeesuksesta. Erityinen tehtävä jatkaa Jeesuksen täyttämättä jättänyttä tehtävää, pelastaa hänen kansansa Juutalaiset, aikaisempi Israel, heidän synneistään Jumalalle!

 

  Maestro Evangelista tulee opettamaan kaikille ihmisille Totuuden Pyhästä Raamatusta, Jumalan Sanasta.

 

  Hän tulee myös muistuttamaan meitä asioista, joita Jeesus on sanonut aikaisemmin, joita uskonnot eivät ole koskaan paljastaneet heidän seuraajilleen; että he ovat joutuneet petetyiksi väärien opetusten takia.

 

  Ainoastaan meidän nykyisenä aikanamme, todellinen Pyhän Hengen tarkoitus on vastattu ja se mitä uskonnot sanovat siitä asiasta, ei ole totta.

 

  Tänä päivänä, mitä me tarkoitamme sanoessamme "Henki"? Se on ainoastaan nyt, kun me saamme selville, että uskontojen meille antama opetus on valhetta aivan alusta lähtien:

 

"Alussa loi Jumala taivaan ja maan. Ja maa oli autio ja tyhjä, ja pimeys oli syvyyden päällä, ja Jumalan Henki liikkui vetten päällä. Ja Jumala sanoi: Tulkoon valkeus. Ja valkeus tuli." 1. Moos. 1:1-3

  

Mikä oli "Jumalan Henki", joka oli monien vetten päällä?

 

"Antakaa Herralle hänen nimensä kunnia, kumartakaa Herraa pyhässä kaunistuksessa." Psalmi 29:2

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Ascribe to the LORD the glory due his name; worship the LORD in the splendor of his holiness." Psalm 29:2 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Tunnustakaa HERRALLE Hänen kunniansa Hänen Nimensä tähden; palvokaa HERRAA Hänen pyhyytensä loistossa." Psalmi 29:2  

 

"Jumalan Henki", joka oli monien vetten yllä, mitä Pyhä Raamattu tarkoittaa sillä?

 

"Herran ääni käy vetten päällä; kunnian Jumala jylisee, Herra suurten vetten päällä." Psalmi 29:3

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The voice of the LORD is over the waters; the God of glory thunders, the LORD thunders over the mighty waters. Psalm 29:3 (NIV)

  

Suora suomennos:

 

"HERRAN ääni on vetten päällä; HERRA pitää yllä kunnian ukkosenjyrinää, HERRA on äänenä ukkosen lailla mahtavien ja laajojen vesien päällä." Psalmi 29:3

 

"HERRAN ääni" - näyttää tai osoittaa, että tässä Jumala puhui. Kyseessä ei ole kolmas persoona kolminaisuusopista, kuten uskonnot ovat väittäneet.

 

  Lue jakeet uudelleen:

 

 "Alussa loi Jumala taivaan ja maan. Ja maa oli autio ja tyhjä, ja pimeys oli syvyyden päällä, ja Jumalan Henki liikkui vetten päällä. 1. Moos. 1:1-2

 

  Ja mitä Jumala teki jälkeenpäin?

 

"Ja Jumala sanoi: Tulkoon valkeus. Ja valkeus tuli." 1. Moos. 1:3

 

"Ja Jumala sanoi" - Jumala vain selkeän yksinkertaisesti sanoi, Hän teki käskyn käyttäen Hänen Sanaansa, ihan vain selkeästi sanomalla sen.

 

  Jumala ei tee mitään ilman, että Hän antaa säädöksensä ensin.

 

  Tämä oli lupaus, jonka Jumala antoi Moosekselle.

 

"On tapahtuva aivan niin, kuin sinä Herralta, sinun Jumalaltasi, anoit Hoorebilla, silloin kun seurakunta oli koolla ja sanoit: 'Älköön minun enää suotako kuulla Herran, minun Jumalani, ääntä älköönkä nähdä tätä suurta tulta, etten kuolisi'." 5. Moos. 18:16

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

For this is what you asked of the LORD your God at Horeb on the day of the assembly when you said, "Let us not hear the voice of the LORD our God nor see this great fire anymore, or we will die." Deuteronomy 18:16 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Sillä tämä on se mitä te pyysitte HERRALTA teidän Jumalaltanne Horeb-vuorella, kun olitte yhdessä kokoontuneina ja te sanoitte, "Älä anna meidän enää kuulla HERRAN Jumalamme ääntä, emmekä myöskään nähdä mahtavaa tulta enää, tai me kuolemme."

5. Moos. 18:16

 

  Jumalan äänen kuuleminen johtaa kuolemaan.

 

  Tämän takia Jumala aina lähettää puhemiehen tai profeetan puhumaan Hänen puolestaan.

 

"Ja Herra sanoi minulle: 'Mitä he ovat puhuneet, on oikein puhuttu." 5. Moos. 18:17

 

  Ja sitten:

 

"Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua." 5. Moos. 18:18

 

  Profeetan kuin Mooses, mutta mikä on tekevä hänestä erilaisen tai Mooseksesta erottuvan?

 

"minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua." 5. Moos. 18:18

 

  Maestro Evangelista toimittaa vain ja ainoastaan sen, minkä Jumala on hänelle antanut.

 

  Mikä on oleva seuraamus, jos ihmiset eivät kuuntele profeettaa?

 

"Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille." 5. Moos. 18:19

 

  Jumala antoi varoituksen, että Hän tulee vaatimaan tai tulee kutsumaan tilintekoon ne, jotka valitsevat olemaan kuulematta Hänen profeettaansa kuin Moosesta - sillä se ei ole profeetta kuin Mooses, jota he eivät ole kuulleet, vaan Itseään Jumalaa.

 

  Kaikki Jumalan sanat, jotka ´profeetta kuin Mooses´ puhuu meille, eivät ole hänen omiaan  - ne tulevat Jumalalta ja hän vain tekee sen mitä Jumala käskee hänen näyttää meille kirjoitusten kautta.

 

  On olemassa vain YKSI mies, jolle Jumala on antanut auktoriteetin puhua näistä asioista ja hän on ´profeetta kuin Mooses´, josta Jumala on puhunut 5. Moos. 18:18-19 - joka on myös Sanansaattaja, josta Jeesus puhui Johannes 14:26. Jumalan sana koskien tulevaa "Profeettaa kuin Moosesta", johon Jeesus viittaa "Neuvonantajana", on nyt tullut selvästi julki persoonassa Maestro (Opettaja) Eraño Martin Evangelista.

 

  Kuinka me tiedämme, että Jumala on antanut Maestro Evangelistalle auktoriteetin saattaa meidät ymmärrykseen Hänen Lupauksestaan Kuningas Daavidille?

 

"Ja Filadelfian seurakunnan enkelille kirjoita: 'Näin sanoo Pyhä, Totinen, jolla on Daavidin avain, hän, joka avaa, eikä kukaan sulje, ja joka sulkee, eikä kukaan avaa:"

Ilmestyskirja 3:7

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"To the angel of the church in Philadelphia write: These are the words of him who is holy and true, who holds the key of David. What he opens no one can shut, and what he shuts no one can open." Revelation 3:7 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Filadelfian seurakunnan enkelille kirjoita: Nämä ovat hänen sanojaan, joka on pyhä ja tosi, joka kantaa Daavidin avainta. Minkä hän avaa, ei kukaan voi sulkea, ja minkä hän sulkee, ei kukaan voi avata." Ilmestyskirja 3:7

 

"Daavidin avain" - tehtävä, joka oli annettu Daavidin huoneelle, eli pelastaa Israelin kansa ei tullut täytetyksi; ensinnä sen täyttäjäksi piti tulla Kuningas Salomo; toisena sen täyttäjäksi oli määrä tulla Jeesus. He molemmat epäonnistuivat.

 

  Kun tulee Daavidin avaimen kantajaksi Jumalan taholta niin se tarkoittaa, että Jumala on antanut valitulle profeetalle auktoriteetin yli koko Daavidin valtaistuimen. Hän on oleva se, jolle Jumala on antanut oikeamielisen tiedon selittää Hänen antamastaan lupauksesta Daavidille ja erityisesti Jeesuksesta.

 

"Minä tiedän sinun tekosi. Katso, minä olen avannut sinun eteesi oven, eikä kukaan voi sitä sulkea; sillä tosin on sinun voimasi vähäinen, mutta sinä olet ottanut vaarin minun sanastani etkä ole minun nimeäni kieltänyt."

Ilmestyskirja 3:8

 

 "sinä olet ottanut vaarin minun sanastani" - Ei ole olemassa ketään muuta maailmassa, kenellä on auktoriteetti koskien Jumalaa ja Jumalan Sanaa Pyhästä Raamatusta, paitsi Maestro Eraño Martin Evangelista - jonka suuhun Jumala on asettanut Hänen Sanansa, kuten on kirjoitettu 5. Moos. 18:18-19!

 

"etkä ole minun nimeäni kieltänyt" - "Daavidin avaimen haltija", on se ainoa, joka ei ole kieltänyt Jumalan Nimeä. Tämän takia meille on opetettu tosi Jumalan Nimi hänen ilmestystensä kautta tällä nettisivustolla! Ne aikaisemmat, jotka olivat lähetetyt (kuten Salomo ja Jeesus), he epäonnistuivat tehtävässään koskien Jumalan Nimeä. He eivät keskittäneet tekemistään tehdäkseen sen tunnetuksi ja toimimalla siten, he tietämättään kielsivät Jumalan Nimen. Maestro Evangelista on ainoa, joka kantaa Jumalan Nimeä, joka oli tuntematon koko maailmalle aina siihen asti, kun se on julkaistu ja ilmoitettu tällä nettisivustolle.

 

"Katso, minä annan sinulle saatanan synagogasta niitä, jotka sanovat olevansa juutalaisia, eivätkä ole, vaan valhettelevat; katso, minä olen saattava heidät siihen, että he tulevat ja kumartuvat sinun jalkojesi eteen ja ymmärtävät, että minä sinua rakastan."

Ilmestyskirja 3:9

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos: 

 

"I will make those who are of the synagogue of Satan, who claim to be Jews though they are not, but are liars - I will make them come and fall down at your feet and acknowledge that I have loved you." Revelation 3:9 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Minä teen nuo, jotka ovat saatanan synagogasta, jotka väittävät olevansa Juutalaisia, vaikka eivät ole, vaan valehtelijoita - Minä saatan heidät tulemaan ja kaatumaan sinun jalkoihisi ja tunnustamaan, että Minä olen rakastanut sinua." Ilmestyskirja 3:9

 

  Syy sille, miksi "enkeli" tai "Neuvonantaja" on Jumalan lähettämä Jeesuksen nimessä (pelastamaan Israelin kansa heidän synneistään Jumalalle), on vapauttaa tai pelastaa heidät Saatanan voiman alaisuudesta. Kun Jeesus epäonnistui hänen tehtävässään, Jeesuksesta tuli Saatanan toimialueen "toimiston hoitaja" ja hän oli Saatanan palveluksessa.

 

  Kuitenkin, hänen nimensä "Jeesus" on yhä täyttämättä. "Enkelin" tulolla (Jeesuksen lähettämä), joka on myös profeetta kuin Mooses, ja hänellä on hallussaan "Daavidin avain" (Jumalan lupaus Daavidille), ja Israelin kansa voi tulla viimein vapautetuksi "Saatanan synagogasta". Mikäli he kuuntelevat tarkasti ilmoitusten sanoman, joka heille on annettu "enkelin" toimesta, niin he voivat tulla pelastetuiksi heidän synneistään Jumalalle. Siten, nimi "Jeesus", tulee lopultakin täytetyksi heidän edukseen.

 

  He ovat niitä, joiden täytyy "vapauttaa" itsensä Saatanan voiman alaisuudesta kuuntelemalla Jumalan ennalta lähettämää profeettaa. Jos he eivät kuuntele, niin he eivät pääse palaamaan Jumalan tykö ja he tulevat olemaan kirottuja ikuisesti.

 

  Ja:

 

"Koska sinä olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta vaarin, niin minä myös otan sinusta vaarin ja pelastan sinut koetuksen hetkestä, joka on tuleva yli koko maanpiirin koettelemaan niitä, jotka maan päällä asuvat." Ilmestyskirja 3:10

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Since you have kept my command to endure patiently, I will also keep you from the hour of trial that is going to come upon the whole world to test those who live on the earth."

Revelation 3:10 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Koska sinä olet pitänyt Minun käskyni kestäen kärsivällisesti, Minä myös säästän sinut koettelemusten tunnin kestävältä oikeudenkäynniltä, joka on tulossa koko maailman ylle, koetellakseen niitä, jotka asuvat maassa." Ilmestyskirja 3:10

 

  Tällä hetkellä maailma on epäjärjestyksessä, sekasorrossa: Monia sotia, tuhoja ja vitsauksia tapahtuu monissa osissa maailmaa yksi toisensa jälkeen.

 

  Jumalan lähettämä viimeinen profeetta on tullut. Kuinka pian Jumala tulee?

 

"Minä tulen pian; pidä, mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi sinun kruunuasi."

Ilmestyskirja 3:11

 

  Uskonnot usein tulkitsevat tämän väärin ja olettavat tämän tarkoittavan Jeesuksen toista tulemista, mutta onko hän todella tulossa?

 

 "Minä olen A ja O", sanoo Herra Jumala, joka on ja joka oli ja joka tuleva on, (Herra) Kaikkivaltias." Ilmestyskirja 1:8

 

  Jumala on tulossa, ei Jeesus - kuinka Jeesus voi kirjaimellisesti tulla takaisin, kun me olemme jo oppineet totuuden, että ei ole Jumalan poikaa, on vain Kuningas Daavidin jälkeläinen, joka kuoli omien väärintekojensa seurauksena. (2. Samuel 7:12-14, Luukas 1:31-32, Matteus 27:25-26).

 

  Onko se varmasti totta, että se, joka tulee, on Jumala?

 

"Ja niillä neljällä olennolla oli kullakin kuusi siipeä, ja ne olivat yltympäri ja sisältä silmiä täynnä. Ja ne sanoivat lakkaamatta yötä päivää: "Pyhä, pyhä, pyhä on Herra Jumala, Kaikkivaltias, joka oli ja joka on ja joka tuleva on." Ilmestyskirja 4:8

 

   Se on Jumala, Kaikkivaltias, joka on tulossa!

 

  Tuleeko tämä profetia täyttymään?

 

"Herra on oleva koko maan kuningas. Sinä päivänä on Herra oleva yksi ja hänen nimensä yksi." Sakarja 14:9

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The Lord will be king over the whole earth. On that day there will be one Lord, and his name the only name." Zechariah 14:9 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Herra tulee olemaan koko maailman kuningas. Sinä päivänä on vain yksi Herra, ja Hänen Nimensä ainoa." Sakarja 14:9

 

"Sinä päivänä" - tämä tulee varmasti tapahtumaan.

 

  Tämä on oleva se, mitä tosi maailman johtajat toivovat, että he voisivat johdattaa heidän valtionsa maailmaan, jossa ei ole hajotusta ja sekaannusta, vaan yhdenmukainen tosi Jumalan ylistys.

 

  Tämä on mahdollista vasta sitten kun ihmiset tunnustavat Jumalan tosi Nimen - nämä maailman johtajat on rohkaistava kuuntelemaan miehen (Jumalan Viimeisen Profeetan) ilmestyksiä, miehen, jolle Jumala on antanut auktoriteetin Hänen sanoihinsa Pyhässä Raamatussa. Niiden sanomien kautta, jotka profeetta tuo, he voivat näyttää heidän kansalleen, että on olemassa toivoa ja on yhä mahdollista koko maailmalle saavuttaa rauha.

 

  Onko se Jumala, joka tulee vai Hänen sanansaattajansa?

 

 "Katso, minä lähetän sanansaattajani, ja hän on valmistava tien minun
eteeni. Ja äkisti on tuleva temppeliinsä Herra, jota te etsitte, ja liiton enkeli, jota te halajatte. Katso, hän tulee, sanoo Herra Sebaot
." Malakia 3:1

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"See, I will send my messenger, who will prepare the way before me. Then suddenly the Lord you are seeking will come to his temple; the messenger of the covenant, whom you desire, will come," says the LORD Almighty. Malachi 3:1 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Katso, Minä lähetän sanansaattajani, joka valmistaa tien minun edelläni. Sitten yhtäkkiä Herra, jota te etsitte on tuleva temppeliinsä; liiton sanansaattaja, jota te halulla kaipaatte, on tuleva," sanoo HERRA Kaikkivaltias." Malakia 3:1

 

"Katso, Minä lähetän sanansaattajan" - se on selkeää, Jumala lähettää meille profeetan, joka kantaa uutta liittoa ja Maestro Evangelistalla on totisesti AUKTORITEETTI puhua Jumalan lakeja koskien. Kyseessä on hän, joka on tulossa Jumalan puolesta, sillä hänet on lähetetty puhuman Hänen Nimessään.

 

"joka valmistaa tien minun edelläni" - koska sanansaattaja tulee esittelemään maailman ihmisille tosi Jumalan Nimen Viimeisenä Profeettana, jonka Jumala on lähettänyt puhumaan Hänen Nimessään!

 

"Herra, jota te etsitte" - on tuleva aika, jolloin kaikki maailman ihmiset etsivät ja kyselevät Jumalan Nimeä. Tämä on nyt tapahtumassa meidän aikanamme, kun maailma on menossa ja on jo nyt kaaoksessa, johtuen sodista, tuhoista, nälänhädästä, vitsauksista ja muista katastrofeista.

 

"liiton sanansaattaja" -. todella, Jumala lähettää Hänen liittonsa sanansaattajan.

 

  Miksi Jumala lähettäisi Hänen liittonsa sanansaattajan? Mistä on kyse liitossa, jonka Jumala antoi Moosekselle ja joka kaipaa tulla selitetyksi ja ymmärretyksi meidän aikanamme?

 

  "Älä turhaan lausu Herran, sinun Jumalasi, nimeä, sillä Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka hänen nimensä turhaan lausuu." 5. Moos. 5:11

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"You shall not misuse the name of the Lord your God, for the Lord will not hold anyone guiltless who misuses his name." Deuteronomy 5:11 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Älä väärinkäytä Herran sinun Jumalasi nimeä, sillä Herra ei pidä ketään syyttömiä, joka käyttää väärin hänen nimeään." 5. Moos. 5:11

 

  Mitä tulee ja tarvitsee selittää sekä ymmärtää meidän aikanamme koskien Jumalan Liittoa, on Hänen Nimeänsä koskeva laki. Kuinka me voimme tosissamme sanoa seuraavamme liittoa, jos me emme tunne Hänen Nimeään?

 

"Mutta kuka kestää hänen tulemisensa päivän, ja kuka voi pysyä, kun hän ilmestyy? Sillä hän on niin kuin kultasepän tuli ja niin kuin pesijäin saippua. Ja hän istuu ja sulattaa ja puhdistaa hopean, hän puhdistaa Leevin pojat, saa ne puhtaiksi kuin kullan ja hopean ja sitten he tuovat Herralle uhrilahjoja vanhurskaudessa."

Malakia 3:2-3

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Who can endure the day of his coming? Who can stand when he appears? For he will be like a refiner's fire or a launderer's soap. He will sit as a refiner and purifier of silver; he will purify the Levites and refine them like gold and silver. Then the LORD will have men, who will bring offerings in righteousness." Malachi 3:2-3 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kuka kestää Hänen tulonsa päivän? Kuka kestää kun Hän ilmestyy? Sillä hän on kuin kultasepän tuli tai pesijän saippua. Hän istuu kuin hopean puhdistaja ja jalostaja; Hän puhdistaa Leeviläiset ja jalostaa/rikastaa heidät kuin kullan ja hopean. Sitten HERRALLA on miehiä, jotka tuovat uhrilahjoja oikeamielisyydessä," Malakia 3:2-3

 

"Kuka kestää kun Hän ilmestyy" - Maestro Evangelistan auktoriteetti puhua Jumalan Nimessä ja todistaa Jeesuksesta perustuen Raamatun kirjoituksiin on kieltämätön ja kumoamaton.

 

  Itse asiassa Maestro Evangelistan (Viimeinen Profeetta) tulo profeettana kuin Mooses oli myös Jeesuksen aiemmin ilmoittama, hän (Jeesus) puhui tulevasta miehestä, jonka Jumala lähettää todistamaan totuuden häntä koskien:

 

Tässä ovat linkit:

 

http://www.thenameonline.info/thename/revelations/jesusspeaks-en.html tai http://www.thename.ph/thename/revelations/jesusspeaks-en.htm sekä

 

Jeesus puhuu Tulevasta Jumalan Tosi Sanansaattajasta

 

  Luemme Malakiaan 3:3-4.

 

"Ja hän istuu ja sulattaa ja puhdistaa hopean, hän puhdistaa Leevin pojat (Leeviläiset), saa ne puhtaiksi kuin kullan ja hopean ja sitten he tuovat Herralle uhrilahjoja vanhurskaudessa (oikeamielisyydessä). Ja Herralle ovat otollisia (hyväksyttäviä) Juudan ja Jerusalemin uhrilahjat niin kuin ammoin menneinä päivinä ja muinaisina vuosina." Malakia 3:3-4

 

"hän puhdistaa Leevin pojat Leeviläiset" - Profeetta löytää ihmisiä, jotka avustavat häntä hänen tehtävässään levittää ja viedä eteenpäin Jumalan opetusta, kuten se on kirjoitettu Pyhään Raamattuun.

 

  Lisäksi - Profeetta tulee ilmestymään aikana, jolloin monet ihmiset jo palvelevat Jumalaa, ongelma vain on se, että he saarnaavat väärästä jumalasta - itse sitä tietämättään, sillä he ovat myös uskontojensa petoksen vallassa.

 

  Sitten kun nämä saarnaajat kuuntelevat Maestroa, hyväksyvät hänen tuomansa totuuden ja valitsevat palvella tosi Jumalan Nimeä, sitten he tulevat osaksi "Leeviläisiä", jotka on puhdistettu kuin Kulta ja Hopea.

 

Jatkamme lukemistamme:

 

  Mikä on Jumalan lupaus niille, jotka tunnustavat Hänet?

 

"Joka voittaa, sen minä teen pylvääksi Jumalani temppeliin, eikä hän koskaan enää lähde sieltä ulos, ja minä kirjoitan häneen Jumalani nimen ja Jumalani kaupungin nimen, sen uuden Jerusalemin, joka laskeutuu alas taivaasta minun Jumalani tyköä, ja oman uuden nimeni." Ilmestyskirja 3:12

 

"Jumalani temppeliin" - tarkoittaa tosi Jumalaa.

 

"minä kirjoitan häneen Jumalani nimen" - sinä olet ehkä pannut merkille, että on vain tämä aika, jolloin maailman ihmiset tietävät Jumalasta ja tulevat tuntemaan Hänen Nimensä. Tämä on mahdollista, koska profeetta, joka kantaa Jumalan Nimeä ja "Daavidin avainta", on nyt tullut.

 

"uuden Jerusalemin" - uusi kaupunki; kyseessä ei ole vanha Jerusalem, sillä se on jo Saatanan otteessa, kun Jeesus valitsi ja hyväksyi hänen tarjouksensa. Todistuksena sille, katso kuinka uskonnot jakavat Jerusalemin, jos tuo on se Jerusalem, jossa Jumalan totuus on oleva julistettu, niin miksi on niin, ettei rauhaa ole koskaan saavutettu? Tämä ainoastaan tarkoittaa, että se ei ole uusi Jerusalem, josta Jumala puhuu.

"sen uuden Jerusalemin, joka laskeutuu alas taivaasta minun Jumalani tyköä" - kuten Jumala on luvannut, kaikki tulevat näkemään Jumalan Sanan täyttymisen Hänen uutta Jerusalemiaan koskien.

"kirjoitan häneen… oman uuden nimeni" - Jeesuksen uuden nimen, joka on kirkas aamun tähti tai Lusifer (Jesaja 14:12, Ilmestyskirja 22:16) - tämä on syy sille, miksi uskonnot myös ovat väärässä laittaessaan ihmiset huutamaan avukseen Jeesusta, sillä hänellä on jo ´uusi nimi´ tai identiteetti. Jeesus epäonnistui saattamaan päätökseen merkityksen hänen nimelleen "Jeesus" ja "Immanuel" (Jesaja 7:11-14), joka on pelastaa hänen kanssaisraelilaisensa heidän synneistään (toisen jumalan ylistämisestä) johdattamalla heidät temppeliin (Kuningas Salomon rakentama), jossa on tosi ja aito Jumalan Nimi.

 

  Kun hän epäonnistui tekemään Jumalan Nimen tunnetuksi hänen kansalleen, Jeesus teki ja sai asiat pahempaan tilaan, koska hän laittoi heidät ylistämään muita jumalia. Jeesus ei antanut hänen kansansa olla Jumalan kanssa.

 

Lue seuraavista linkeistä:

 

http://www.thenameonline.info/thename/revelations/theangel-en.html tai http://www.thename.ph/thename/revelations/theangel-en.html sekä

Enkeli Joka Kantaa Jumalan Nimeä ja Jeesuksen Todistusta

 

  Mitä tapahtui maailman ihmisille, koska he eivät tienneet tosi Jumalan nimeä ja todellista Jeesuksen identiteettiä, joka joutui Jumalan rankaisemaksi?

 

"He erottavat teidät synagogasta; ja tulee aika, jolloin jokainen, joka tappaa teitä, luulee tekevänsä uhripalveluksen Jumalalle. Ja sen he tekevät teille, koska he eivät tunne Isää eivätkä minua." Johannes 16:2-3

 

  Se mitä on tapahtunut, on, että ihmiset ovat tappaneet toisiaan todistaakseen, että se mitä heidän uskontonsa saarnaa Jumalasta ja Jeesuksesta, on totuus.

 

  Jeesus sanoi: Syy tappamisille toisiaan vastustavien uskontojen ja valtioiden välillä johtuu siitä, että he eivät tunne tosi Jumalaa eivätkä hänen (Jeesuksen) todellista identiteettiä.

 

  Jeesus on oikeassa, sillä jos kaikki tietäisivät totuuden:

 

  1. Että hän ei ole Jumalan poika, vaan ainoastaan Daavidin jälkeläinen, joka joutui Jumalan rankaisemaksi ihmisten kautta tulleiden hakkaamisten ja ruoskimisen kautta hänen omien väärintekojensa vuoksi;

 

  1. että hän oli väärä profeetta, joka saarnasi eri jumalasta - on nyt paljastettu ja tunnetaan olevan Saatana.

 

  1. ja, että opetus koskien taivasta ja helvettiä on vain petosta.

 

  Mitä sinä ajattelet, luulisitko ihmisten yhä jatkavan taisteluaan toisiaan vastaan hänen vuokseen?

 

  Myös kun kysyt ihmisiltä kuinka monta Jumalaa on olemassa; he vastaisivat sinulle: On olemassa vain yksi Jumala! He ovat yksimielisiä vastauksissaan.

 

  Kun kysyt Hänen nimestään, niin he antavat sinulle monia nimiä ja he taistelevat sen vuoksi.

 

  Tämä vain osoittaa, että he eivät todellisuudessa tunne Jumalaa. Jeesus itse paljastaa, että tämä on yksi syistä, joiden vuoksi maailma on kirottu ja on taisteluita sekä erimielisyyksiä.

 

  Nämä ovat ilmestykset ja tosiasiat, jotka osoittavat, että he eivät todella tunne Jeesusta. Tästä syystä tappamiset jatkuvat ja ovat aina meidän aikaamme saakka ja kaikki tämä TULEE LOPPUMAN nyt, kun totuus koskien Jumalaa ja miksi Hän salli Jeesuksen tapettavan. Se on nyt hyvin tunnettu profeetan kuin Mooseksen, Maestro Evangelistan ilmestysten kautta.

 

  Nyt kun me tiedämme, ettei Jeesus ole kirjaimellisesti Jumalan poika, kuten apostolit saarnaavat, ja että hänen brutaali kuolemansa ei johtunut meidän synneistämme, vaan hänen omista väärinteoistaan kanssaisraelilaisiaan kohtaan. Mitä tämä paljastaa apostolien saarnasta koskien Jeesusta?

 

"Vaan jos ei ole kuolleitten ylösnousemusta, ei Kristuskaan ole noussut. Mutta jos Kristus ei ole noussut kuolleista, turha on silloin meidän saarnamme, turha myös teidän uskonne; ja silloin meidät myös havaitaan vääriksi Jumalan todistajiksi, koska olemme todistaneet Jumalaa vastaan, että hän on herättänyt Kristuksen, jota hän ei ole herättänyt, jos kerran kuolleita ei herätetä. Sillä jos kuolleita ei herätetä, ei Kristuskaan ole herätetty. Mutta jos Kristus ei ole herätetty, niin teidän uskonne on turha, ja te olette vielä synneissänne. Ja silloinhan Kristuksessa nukkuneet olisivat kadotetut. Jos olemme panneet toivomme Kristukseen ainoastaan tämän elämän ajaksi, niin olemme kaikkia muita ihmisiä surkuteltavammat." 1. Kor. 15:13-19

 

"Vaan jos ei ole kuolleitten ylösnousemusta, ei Kristuskaan ole noussut" - Koska me olemme nyt oppineet, että se, mitä he ovat kirjoittaneet koskien Jeesusta, ei ole totta, sillä hän kohtasi kuolemansa Jumalan taholta hänen omien väärintekojensa vuoksi ja siitä seuraa, että se, mitä he ovat kirjoittaneet niin kutsutusta Jeesuksen ylösnousemuksesta, ei ole myöskään totta. Se on vain apostolien mielikuvituksen tuotetta, jonka tarkoitus on peitellä totuutta Jeesusta koskien!

 

  Apostoleiden kirjoitukset koskien niin kutsuttua Jeesuksen ylösnousemusta, on todiste siitä, että sanottua tapahtumaa ei koskaan todellisuudessa ollut, he varastivat Jeesuksen ruumiin ja käyttivät sitä propagandansa välineenä piilottamaan totuuden, jonka takia Jumala salli Jeesuksen tulleen rangaistuksi ja tällä samalla kertaa he perustivat petollisen opetuksen, jonka he perivät Jeesukselta;

 

Lue seuraavista linkeistä:

 

http://www.thename.ph/thename/revelations/apostles-en.html ja http://www.thenameonline.info/thename/revelations/apostles-en.html sekä

Kuinka Apostolit Pettivät Ihmiskuntaa Koskien Jumalaa ja Jeesusta

 

  Todisteena sille vääryydelle, mitä he ovat kirjoittaneet Jeesuksen ylösnousemuksesta, on löydettävissä heidän omasta lausunnostaan -  "Sillä jos kuolleita ei herätetä, ei Kristuskaan ole herätetty".

 

  Siten apostoli Paavali teki sen meille helpoksi ymmärtää, kuinka he (Apostolit) voidaan osoittaa olevan vääriä todistajia Jumalaa koskien. Se näkyy, jos me voimme lukea Raamatun kirjoituksista, että ei ole olemassa kuolleitten ylösnousemusta.

 

  Lukekaamme, mitä on sanonut eräs Jumalan oikeamielinen mies, Job, koskien sitä, mitä tapahtuu ihmiselle kun hän kuolee:

 

"Onhan puullakin toivo: vaikka se maahan kaadetaan, kasvaa se uudelleen, eikä siltä vesaa puutu. Vaikka sen juuri vanhenee maassa ja sen kanto kuolee multaan, niin se veden tuoksusta versoo jälleen ja tekee oksia niin kuin istukas. Mutta mies kun kuolee, makaa hän martaana; kun ihminen on henkensä heittänyt, missä hän on sitten? Vesi juoksee pois järvestä, ja joki tyhjenee ja kuivuu; niin ihminen lepoon mentyänsä ei enää nouse. Ennen kuin taivaat katoavat, eivät he heräjä eivätkä havahdu unestansa." Job 14:7-12

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"At least there is hope for a tree: If it is cut down, it will sprout again, and its new shoots will not fail. Its roots may grow old in the ground and its stump die in the soil, yet at the scent of water it will bud and put forth shoots like a plant. But man dies and is laid low; he breathes his last and is no more. As water disappears from the sea a riverbed becomes parched and dry, so man lies down and does not rise; till the heavens are no more, men will not awake or be roused from their sleep." Job 14:7-12 (NIV)

 

 Suora suomennos:

 

"Ainakin puulla on toivoa: Jos se maahan kaadetaan, versoo se uudelleen, ja sen uudet versot eivät epäonnistu. Sen juuret voivat kasvaa maassa vanhoiksi ja sen kanto kuolla maaperään, silti pienikin veden tuoksu ja se aloittaa kasvunsa uudelleen ojentaen versojaan kuin kasvi. Mutta ihminen kuolee ja on pantu maan alle; hän henkäisee viimeisensä, eikä häntä enää ole. Aivan kuten vesi katoaa merestä, niin kuin joenuoma tulee rutikuivaksi ja ehtyy, niin myös ihminen maahan pannaan, eikä enää nouse; ennen kuin taivaita ei enää ole, ihmiset eivät herää tai nouse unestaan." Job 14:7-12

 

"ihminen maahan pannaan, eikä enää nouse; ennen kuin taivaita ei enää ole, ihmiset eivät herää tai nouse unestaan" - Jobin mukaan, kun ihminen kuolee, hän ei enää koskaan nouse kuolleista. Ei vaikka taivaita ei enää olisi, niin kuolleet EIVÄT nouse uudelleen.

 

  Jobin kirja osoittaa ja kertoo, että kuolleet eivät nouse uudelleen; siten ollen ei ole kuolleitten ylösnousemusta ja siitä seuraa, että Jeesus ei ole noussut kuolleista. Tämä tekee ja todistaa apostolit vääriksi todistajiksi ja että siihen uskovat ovat yhä heidän synneissään, eivätkä ole Jeesuksen pelastamia!

 

  Jos se, mitä Job sanoi (että kuolleet eivät enää nouse), ei ole totta, niin kuinka Kuningas Salomo voi sanoa:

 

"Sillä elävät tietävät, että heidän on kuoltava, mutta kuolleet eivät tiedä mitään, eikä heillä ole paikkaa, vaan heidän muistonsa on unhotettu. Myös heidän rakkautensa, vihansa ja intohimonsa on jo aikoja mennyt, eikä heillä ole milloinkaan enää osaa missään, mitä tapahtuu auringon alla." Saarnaaja 9:5-6

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"For the living know that they will die, but the dead know nothing; they have no further reward, and even their name is forgotten. Their love, their hate and their jealousy have long since vanished; never again will they have a part in anything that happens under the sun."

Ecclesiastes 9:5-6 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Sillä elävät tietävät kuolevansa, mutta kuolleet eivät tiedä mitään; heillä ei ole tulossa lisä palkintoa, ja jopa heidän nimensä unohdetaan. Heidän rakkautensa, heidän vihansa ja heidän mustasukkaisuutensa ovat kauan sitten kadonneet; koskaan enää heillä ei ole oleva osaa mihinkään, mitä tapahtuu auringon alla." Saarnaaja 9:5-6

 

"mutta kuolleet eivät tiedä mitään" ja "koskaan enää heillä ei ole oleva osaa mihinkään, mitä tapahtuu auringon alla" - Kuningas Salomon sanojen kautta me voimme ymmärtää, että se, mitä Job sanoi (Job 14:7-12) on totta, että kuolleet eivät enää koskaan nouse.

 

  Sanoiko Kuningas Salomo, että meidän tulisi elää parempaa elämää täällä, niin että me nousisimme ylös jälleen kuolemamme jälkeen?

 

"Nauti elämää vaimon kanssa, jota rakastat, kaikkina turhan elämäsi päivinä, jotka Jumala on sinulle antanut auringon alla - kaikkina turhina päivinäsi, sillä se on sinun osasi elämässä ja vaivannäössäsi, jolla vaivaat itseäsi auringon alla. Tee kaikki, mitä voimallasi tehdyksi saat, sillä ei ole tekoa, ei ajatusta, ei tietoa eikä viisautta tuonelassa, jonne olet menevä." Saarnaaja 9:9-10

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Enjoy life with your wife, whom you love, all the days of this meaningless life that God has given you under the sun - all your meaningless days. For this is your lot in life and in your toilsome labor under the sun. Whatever your hand finds to do, do it with all your might, for in the realm of the dead, where you are going, there is neither working nor planning nor knowledge nor wisdom."

Ecclesiastes 9:9-10 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Nauti elämästäsi rakastamasi vaimon kanssa kaikista merkityksettömistä päivistä, jotka Hän on antanut sinulle auringon alla - kaikkina sinun merkityksettöminä päivinäsi. Sillä se on sinun osasi elämässä, sinun vaivaa aikaan saavan työtaakkasi aikana auringon alla. Mitä tahansa kätesi löytää tehtäväkseen, tee se kaikella voimallasi ja tahdollasi; sillä kuolleitten alueella, jonne sinä olet menossa, siellä ei ole työtä eikä suunnittelua tai tietoa tai viisautta." Saarnaaja 9:9-10

 

  Kuningas Salomo sanoi, että "sillä kuolleitten alueella, jonne sinä olet menossa, siellä ei ole työtä eikä suunnittelua tai tietoa tai viisautta". Tämä tarkoittaa, että meidän tulee tehdä elämästämme parasta täällä maan päällä, sillä ei ole enää mitään odotettavissa kuoltuamme.

 

  Eikö Kuningas Salomon sanomat sanot olekin erittäin järkevästi ymmärrettävissä meidän aikanamme? Koska ei ole olemassa ihmistä varten taivasta, niin siten ei ole mitään syytä Muslimien ja Kristittyjen taistella kuolemaansa asti, ja ihmiset tulevat keskittämään heidän tarkkaavaisuutensa tehdäkseen meidän planeetastamme paremman paikan elää ja asua, koska ei ole odotettavissa taivaspaikkaa kuoleman jälkeen.

 

  Keneltä Kuningas Salomo sain viisauden kirjoittaa sen, minkä hän on kirjoittanut Saarnaajan kirjaan?

 

"Herralle oli otollista (Herra oli mielissään), että Salomo tätä anoi. Ja Jumala sanoi hänelle: Koska sinä anoit tätä etkä anonut itsellesi pitkää ikää, et rikkautta etkä vihamiestesi henkeä, vaan anoit itsellesi ymmärrystä kuullaksesi (hallinnoidaksesi oikeutta), mikä oikein on, niin katso, minä teen, niin kuin sanot: katso, minä annan sinulle viisaan ja ymmärtäväisen sydämen, niin ettei sinun vertaistasi ole ollut ennen sinua eikä tule sinun jälkeesi." 1. Kun. 3:10-12

 

  Kuningas Salomo sai viisautensa Jumalalta. Siten, sen tiedon, mitä hän on kirjoittanut, että ei ole olemassa kuoleman jälkeistä elämää, hän on saanut Jumalalta.

 

  Uskontojen väittäessä, että se mitä Kuningas Salomo sanoi, ei ole totta, on samalla kuin sanoisi, että Jumala on myös väärässä kuoleman jälkeisen elämän suhteen, koska kyseessä on Jumala, joka antoi tuollaisen käsityksen ja viisauden Kuningas Salomolle.

 

  Kuinka me pääsemme vakuuttumaan, että se mitä Kuningas Salomo kirjoitti Saarnaaja 9:5-10, on totta?

 

"Sen lisäksi, että saarnaaja oli viisas, hän myös opetti kansalle tietoa, punnitsi, harkitsi ja sommitteli sananlaskuja paljon. Saarnaaja koki löytää kelvollisia sanoja oikeassa mielessä kirjoitettuja, totuuden sanoja)" Saarnaaja 12:9-12

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Not only was the Teacher wise, but he also imparted knowledge to the people. He pondered and searched out and set in order many proverbs. 10 The Teacher searched to find just the right words, and what he wrote was upright and true." Ecclesiastes12:9-10 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Ei ainoastaan, että Opettaja oli viisas, vaan hän myös väitti tietoa ihmisille. Hän pohti ja tutki tarkoin sekä laati monia sananlaskuja. Opettaja etsi löytääkseen juuri oikeita sanoja ja sen mitä hän kirjoitti, oli suoraa ja totuutta." Saarnaaja 12:9-10

 

"Opettaja etsi löytääkseen juuri oikeita sanoja ja sen mitä hän kirjoitti, oli suoraa ja totuutta" - Keitä uskonnot ovat sanomaan, että Salomolla ei ollut selkeää ymmärrystä siitä mitä hän puhuu koskien elämää ja kuolemaa?

 

  Mikä on Kuningas Salomon ohje?

 

  Luemme, mitä Kuningas Salomo sanoi Saarnaajan kirjassa 12:12-14:

 

"Ja vielä näiden lisäksi: Poikani, ota varoituksesta vaari; paljolla kirjaintekemisellä ei ole loppua, ja paljo tutkistelu väsyttää ruumiin." Saarnaaja 12:12

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Be warned, my son, of anything in addition to them. Of making many books there is no end, and much study wearies the body" Ecclesiastes 12:12 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Ole varoitettu poikani mitään niihin lisäämästä. Paljolle kirjojen tekemiselle ei ole loppua, ja niiden paljo opiskelu väsyttää ruumiin." Saarnaaja 12:12

 

  Miksi Kuningas Salomo sanoi tuolla tavoin? Mitä Pyhä Raamattu kertoo asiasta?

 

"Etsikää Herran kirjasta ja lukekaa: ei yhtäkään näistä ole puuttuva, ei yksikään toistansa kaipaava. - "Sillä minun suuni on niin käskenyt." - Hänen henkensä on ne yhteen koonnut."

Jesaja 34:16

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Look in the scroll of the LORD and read: None of these will be missing, not one will lack her mate. For it is his mouth that has given the order, and his Spirit will gather

them together." Isaiah 34:16 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Etsikää HERRAN kirjasta ja lukekaa: Yhtäkään ei ole näistä puuttuva, yksikään näistä ei ole kumppaniaan kaipaava. Sillä se on Hänen suunsa, joka on käskyn antanut, ja Hänen Henkensä tulee kokoamaan heidät yhteen. Jesaja 34:16

 

  Meidän tulisi lukea ainoastaan Jumalan Sanaa, joka on kirjoitettu Pyhään Raamattuun. Keille (Raamattuun kirjoittaneiden joukosta) Jumala antoi Hänen Sanansa?

 

"Sillä ei Herra, Herra, tee mitään ilmoittamatta salaisuuttaan palvelijoillensa profeetoille." Aamos 3:7

 

Toinen käännös, King James Version, Kuningas Jaakon Laitos, Painos:

 

"Surely the Sovereign Lord does nothing without
revealing his plan to his servants the prophets."
Amos 3:7 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Varmasti, Ylivertainen Herra ei tee mitään, paljastamatta Hänen suunnitelmansa Hänen palvelijoilleen profeetoille." Aamos 3:7

 

  Ainoastaan Jumalan profeetat ovat olleet niitä, joille Jumala on antanut Hänen sanomansa ja siten ollen meidän tulisi vain yksinomaan katsoa Jumalan Profeettojen kirjojen puoleen, niin että emme olisi lopussa väsyneitä ja kulutettuja.

 

  On selkeästi yksilöity, että meidän tulisi lukea Jumalaa koskien olevaa tietoa ainoastaan profeettojen kirjoituksista, joille Jumala on antanut Hänen salaisuutensa, sillä nämä kirjat ovat riittävästi tietääksemme totuuden Jumalasta.

 

Taivas on Jumalan asuinpaikka. Lupasiko Jumala taivaan ihmiselle? Osa 3