Taivas on Jumalan asuinpaikka. Lupasiko Jumala taivaan ihmiselle? Osa 3

 

 

 

Oppikaamme nyt tapa, jolla ylistetään Jumalaa.

 

"Loppusana kaikesta, mitä on kuultu, on tämä: Pelkää Jumalaa ja pidä hänen käskynsä, sillä niin tulee jokaisen ihmisen tehdä.." Saarnaaja 12:13

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Now all has been heard; here is the conclusion of the matter: Fear God and keep his commandments, for this is the whole duty of man." Ecclesiastes 12:13 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Nyt kaikki on kuultu; tässä on ratkaisu asiaan: Pelkää Jumalaa ja pidä Hänen käskynsä, sillä tämä on koko ihmiskunnan velvollisuus/vastuu." Saarnaaja 12:13

 

  Tapa ylistää Jumalaa on pelätä Häntä ja totella Hänen Käskyjään; tämä on kokonaisuudessaan ihmisen velvollisuus.

 

  Tämä osoittaa, että sitten kun me ymmärrämme tarkoituksen sanoille "Pelkää Jumalaa ja pidä Hänen käskynsä"; niin viisas Kuningas Salomo vakuuttaa, että silloin me täytämme koko velvollisuutemme Jumalalle.

 

"Sillä Jumala tuo kaikki teot tuomiolle, joka kohtaa kaikkea salassa olevaa, olkoon se hyvää tai pahaa." Saarnaaja 12:14

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"For God will bring every deed into judgment, including every hidden thing, whether it is good or evil." Ecclesiastes 12:14 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Jumala tuo kaikki teot tuomittavaksi, sisältäen jokaisen piilotetun asian, olipa se sitten hyvää tai pahaa." Saarnaaja 12:14

 

  Siunaus, jonka Jumala tulee antamaan meille, sitten kun pelkäämme Häntä ja pidämme Hänen käskynsä, niin se on kyky tietää ja ymmärtää asiat, jotka ovat olleet meiltä piilotettuina tai salattuina; ymmärtääksemme sen tarkoituksen ja kyetäksemme arvioimaan eron hyvän ja pahan välillä; kyetäksemme näkemään eron Jumalan opetuksen ja Saatanan opetuksen välillä. Tämä antaa meille tarvitsemamme tiedon ja tuntemuksen, niin että emme joudu enää kenenkään pettämiksi, koska m tiedämme asian molemmat puolet. Tämän tiedon ja ymmärryksen avulla sinä et joudu enää huijatuksi tai petetyksi. Mikäli yhä sallit itsesi tulla huijatuksi tai petetyksi, niin nyt voidaan sanoa, että ainoa olemassa oleva ongelma olet SINÄ itse!

 

  Mikä on Jumalan antama tärkeä käsky, jota noudattamaan lähtemällä meidän ei enää tarvitse väsyttää itseämme opiskelemalla muuta lisäkirjallisuutta koskien Jumalan Sanaa Raamatusta ja että me kykenemme tietämään ja tunnistamaan eron hyvän ja pahan välillä, Jumalan opetuksen ja Saatanan opetuksen välillä?

 

"Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua. Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille." 5. Moos. 18:18-19

 

  Nyt me voimme ymmärtää, miksi Kuningas Salomo neuvoi meitä tiedolla, että on täysin ajan hukkaa opiskella muita kirjoja koskien Jumalaa, koska meiltä on vaadittu ainoastaan kuuntelemaan Hänen sanojaan, jotka Hän on käskenyt Hänen profeettansa kuin Mooseksen puhumaan meille Raamatun kirjoitusten kautta. Meidän olisi täytynyt odottaa tämän miehen tuloa, eikä lähteä kuuntelemaan uskontoja.

 

  Tottelemalla Jumalan käskyä 5. Moos. 18:18-19 eli KUUNNELLA Hänen sanojaan, joita Hän on käskenyt Hänen profeettansa kuin Mooseksen, jota me nyt kutsumme nimellä Maestro Evangelista, ilmoittamaan meille Raamatun kirjoitusten kautta ja PELKÄÄMÄLLÄ seurausta Jumalan rangaistuksesta, mikäli me emme kuuntele Jumalan Sanaa 5. Moos. 18:18-19. Me olemme todellakin Jumalan siunaamia tietämään sekä hyvän että pahan, sillä meitä ohjaa nyt profeetta kuin Mooses, tuntemaan Raamatusta Jumalan opetuksen sekä myös Saatanan tavan opettaa, niin että me emme enää tule petetyiksi!

 

  Ja kuinka me tiedämme, että Kuningas Salomo todella tiesi tulevasta profeetasta kuin Mooses, joka tulee valaisemaan meitä ja saa meidät ymmärtämään Jumalan sanat sekä erityisesti Jumalan Suuren Nimen?

 

"Myös jos joku muukalainen, joka ei ole sinun kansaasi Israelia, tulee kaukaisesta maasta sinun nimesi tähden" 1. Kun. 8:41

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"As for the foreigner who does not belong to your people Israel but has come from a distant land because of your name" I Kings 8:41 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Mitä tulee muukalaiseen, joka ei kuulu sinun kansaasi Israeliin, mutta on tullut kaukaisesta maasta sinun nimesi tähden" 1. Kun. 8:41

 

  Tämä on profeetta kuin Mooses, joka on tulossa; hän ei ole Juutalainen, vaan muukalainen kaukaisesta maasta… mutta Jumala on tehnyt hänestä Israelilaisen, valitsemalla hänet olemaan Hänen profeettansa ilmoittamaan Hänen Nimensä.

 

"sillä sielläkin kuullaan sinun suuresta nimestäsi, väkevästä kädestäsi ja ojennetusta käsivarrestasi - jos hän tulee ja rukoilee kääntyneenä tähän temppeliin päin"

 1. Kun. 8:42

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"for they will hear of your great name and your mighty hand and your outstretched arm—when they come and pray toward this temple" I Kings 8:42 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"sillä he kuulevat sinun suuresta nimestäsi ja sinun mahtavasta kädestäsi sekä ojennetusta käsivarrestasi -

kun hän tulee ja rukoilee tätä temppeliä kohden"

1. Kun. 8:42

 

  Profeetta kuin Mooses on ilmoittanut Jumalan Nimen tällä nettisivustolla www.thename.ph, joka on nyt kaikkien maailman ihmisten luettavissa.

 

"sinun mahtavasta kädestäsi sekä ojennetusta käsivarrestasi" - koska ihmiset joka puolella maailmaa voivat nyt ymmärtää mitä tapahtui Mooseksen aikana ja kaiken mitä on kirjoitettu Genesikseen (1. Mooseksen kirjaan) sekä osaan Deuteronomia (5. Mooseksen kirjaan) ja että se on todellakin Jumalalta, tulevan profeetan tähden, joka on oleva lähetetty kuin Mooses tai "Muukalainen".

 

"niin kuule taivaasta, asuinpaikastasi, häntä ja tee kaikki, mitä muukalainen sinulta rukoilee, että kaikki maan kansat tuntisivat sinun nimesi ja pelkäisivät sinua, samoin kuin sinun kansasi Israel, ja tulisivat tietämään, että sinä olet ottanut nimiisi tämän temppelin, jonka minä olen rakentanut." 1. Kun. 8:43

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"then hear from heaven, your dwelling place. Do whatever the foreigner asks of you, so that all the peoples of the earth may know your name and fear you, as do your own people Israel, and may know that this house I have built bears your Name." I Kings 8:43 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"niin kuule silloin taivaasta, sinun asuinpaikastasi. Tee mitä tahansa muukalainen pyytää sinulta, niin että kaikki maan ihmiset voisivat tietää sinun nimesi ja pelätä sinua, niin kuin sinun oma kansasi Israel, ja saata tiedettäväksi, että tämä rakennus, jonka olen rakentanut, kantaa sinun nimeäsi." 1. Kun. 8:43

 

"niin että kaikki maan ihmiset voisivat tietää sinun nimesi ja pelätä sinua" - nyt me voimme ymmärtää, että Kuningas Salomo totisesti tiesi tulevasta profeetasta kuin Mooses, koska se on juuri tämä profeetta, joka tulee valaisemaan meitä, että jotta oikeellisesti pelkäisimme Jumalaa, meidän täytyy pelätä Hänen Nimeään ja pitää Hänen käskynsä.

 

  Kysymys: Kuinka me tiedämme, että kolmas päivä, johon Jeesus viittasi (Luukas 18:31-34) ei tarkoita hänen fyysistä uudelleen tulemistaan, vaan tulevaa uutta vuosituhatta, jolloin ihmiset voivat tietää ja tuntea totuuden koskien Jumalaa?

 

  Kun puhumme "kolmannesta päivästä", josta Jeesus puhui, onko se todella profetoitu?

 

  Maestro Evangelista paljastaa meille sen merkityksen:

 

 "Tulkaa, palatkaamme Herran tykö, sillä hän on raadellut meitä, ja
parantaa meidät, hän on lyönyt meitä, ja sitoo meidät."
Hoosea 6:1

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Come, let us return to the LORD. He has torn us to pieces but he will heal us;
he has injured us but he will bind up our wounds."
Hosea 6:1 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Tulkaa, palatkaamme HERRAN tykö. Hän on repinyt meidät kappaleiksi, mutta Hän parantaa meidät; Hän on vahingoittanut meitä, mutta Hän tulee sitomaan haavamme. " Hoosea 6:1

 

"Tulkaa, palatkaamme HERRAN tykö" - Tämä on sitä, mitä Jumala tekee juuri nyt tässä ajassa.

 

"Hän tekee meidät eläviksi kahden päivän kuluttua, kolmantena päivänä hän meidät herättää, ja me saamme elää hänen edessänsä." Hoosea 6:2

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"After two days he will revive us; on the third day he will restore us, that we may live in his presence." Hosea 6:2 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kahden päivän jälkeen hän elvyttää/virvoittaa meidät; kolmantena päivänä Hän herättää meidät henkiin, että me voisimme elää Hänen läsnäolossaan." Hoosea 6:2

 

"Kahden päivän jälkeen hän elvyttää/virvoittaa meidät;" - viimeiset kaksi vuosituhatta. Sillä päivä Jumalalle on tuhat vuotta ihmiselle (Psalmi 90:4).

 

"kolmantena päivänä Hän herättää meidät henkiin" - tämä on meidän aikaamme; me olemme kolmannen vuosituhannen alkupäivissä - kolmannessa päivässä. Jumalan ihmiset tullaan tuntemaan tässä ajassa.

 

  Pane merkille, että profetia ei puhu Jumalan pojan kuolleista nousemisesta, vaan tämä profetia antaa meille selkeän lausunnon "hän elvyttää/virvoittaa meidät", joka tarkoittaa, että ne, jotka tulevat nousemaan nyt ylös, eivät ole meidän rakkaitamme, jotka ovat kuolleet jo kauan sitten!

 

"että me voisimme elää Hänen läsnäolossaan"- tämä on aika, jolloin Jumalan läsnäolo tulee olemaan ihmisten keskuudessa.

 

"Niin tuntekaamme, pyrkikäämme tuntemaan Herra: hänen nousunsa on varma kuin aamurusko, hän tulee meille kuin sade, kuin kevätsade, joka kostuttaa maan." Hoosea 6:3

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Let us acknowledge the LORD; let us press on to acknowledge him.
As surely as the sun rises, he will appear; he will come to us like the winter rains, like the spring rains that water the earth."
Hosea 6:3 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Tunnustakaamme HERRA; olkaamme sinnikkäitä pyrkimyksissämme tunnustaa Hänet. Yhtä varmasti kuin aurinko nousee, Hän ilmestyy; Hän tulee luoksemme kuin talven sateet, kuin kevään sateet, jotka kastelevat maan." Hoosea 6:3

 

"Tunnustakaamme HERRA" - meidän täytyy tuntea Jumala ja huutaa Hänen Nimeään, ja Hän on tuleva.

 

"Mitä on minun tehtävä sinulle, Efraim, mitä on minun tehtävä sinulle, Juuda, kun teidän rakkautenne on kuin aamun pilvi (sumu), kuin varhain haihtuva kaste?" Hoosea 6:4

 

"Efraim" ja "Juuda" - Juuda symbolisoi tämän päivän Juutalaisia, joiden suku on kotoisin Lähi-idästä.

 

Efraim symbolisoi Pakanakansoja, jotka Jumala katsoo olevan Hänen Nimensä kautta Hänen uusi Israelinsa.

 

"Kaksi poikaasi, jotka ovat sinulle syntyneet Egyptin maassa, ennen kuin minä tulin luoksesi Egyptiin, olkoot minun omani; Efraim ja Manasse olkoot minun omani niin kuin Ruuben ja Simeon." 1. Moos. 48:5

 

   Tästä jakeesta me voimme lukea, että Jaakob (joka nyt tunnetaan Israelina) tulee tarkastelemaan (tai pitämään) Joosefin poikia (Egyptiläisestä vaimosta olevia) Efraimia ja Manassea yhtäläisesti Hänen lapsinaan ja siten ollen heitä kutsutaan Israelin Lapsiksi.

 

  Efraim symbolisoi Pakanakansoja tai muukalaisia, joita tullaan kutsumaan Israeliksi, eli he ovat niitä, jotka eivät olleet aikaisemmin Jumalan ihmisiä/kansaa, mutta tullaan kutsumaan Jumalan tosi kansaksi, ja tämän meille on ilmoittanut Maestro Evangelista tällä nettisivustolla.

 

 Jotta ymmärtäisimme asian vielä syvemmin:

 

"Ja minulle tuli tämä Herran sana: Sinä, ihmislapsi, ota puusauva ja kirjoita siihen: 'Juudalle ja häneen liittyneille israelilaisille.' Ota sitten toinen puusauva ja kirjoita siihen: 'Joosefille; Efraimin ja kaiken häneen liittyneen Israelin heimon sauva.' Ja pane ne lähekkäin, pääksytysten, niin että ne tulevat yhdeksi sinun kädessäsi. Kun sitten kansasi lapset sanovat sinulle näin: 'Etkö selitä meille, mitä sinä tällä tarkoitat?' niin puhu heille: Näin sanoo Herra, Herra: Katso, minä otan Joosefin sauvan, joka on Efraimin kädessä, ja häneen liittyneet Israelin sukukunnat, ja minä asetan ne yhteen Juudan sauvan kanssa ja teen niistä yhden sauvan, niin että ne tulevat yhdeksi minun kädessäni." Hesekiel 37:15-19

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The word of the LORD came to me: "Son of man, take a stick of wood and write on it, 'Belonging to Judah and the Israelites associated with him.' Then take another stick of wood, and write on it, 'Ephraim's stick, belonging to Joseph and all the house of Israel associated with him.' Join them together into one stick so that they will become one in your hand. "When your countrymen ask you, 'Won't you tell us what you mean by this?' say to them, 'This is what the Sovereign LORD says: I am going to take the stick of Joseph - which is in Ephraim's hand - and of the Israelite tribes associated with him, and join it to Judah's stick, making them a single stick of wood, and they will become one in my hand.'

Ezekiel 37:15-19 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"HERRAN sana tuli minulle: "Ihmisen poika, ota puukeppi/sauva ja kirjoita siihen, ´Kuuluu Juudalle ja häneen liittyneille Israelilaisille. ´Sitten ota toinen puukeppi ja kirjoita siihen, ´Efraimin keppi, kuuluen Joosefille sekä koko häneen liittyneeseen Israelin huoneeseen. ´Liitä ne toisiinsa yhdeksi kepiksi, niin että he ovat yhtä sinun kädessäsi. "Kun sinun maanmiehesi kysyvät sinulta, ´etkö kertoisi meille, mitä tällä tarkoitat? ´sano heille, ´Tämä on se, mitä Ylivertainen HERRA sanoo: Minä tulen ottamaan Joosefin kepin - joka on Efraimin kädessä - ja pois häneen liittyneiltä Israelin heimoilta, ja liitän sen Juudan keppiin, tehden heistä yhden ainoan puukepin/sauvan ja he tulevat yhdeksi minun kädessäni." Hesekiel 37:15-19

 

  Kaksi kansaa, Juutalaiset (Juuda) ja Pakanat (Efraim) tullaan liittämään yhteen Jumalan uudeksi kansaksi.

 

  Palaamme takaisin Hoosean kirjaan 6:4:

 

"teidän rakkautenne on kuin aamun sumu, kuin varhain haihtuva kaste" - Sen takia, että me emme panneet uskoamme Jumalaan; me aina käännymme pois Hänestä.

 

"Sen tähden minä olen antanut heille iskuja profeettain kautta, olen kuolettanut heitä suuni sanoilla. Ja sinun tuomiosi nousevat kuin aamun valo." Hoosea 6:5

                                  

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Therefore I cut you in pieces with my prophets, killed you with the words of my mouth;
my judgments flashed like lightning upon you."
Hosea 6:5 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Sen takia Minä pilkoin teidät kappaleiksi profeettojeni kautta, tapoin teidät Minun suuni sanoilla; Minun tuomioni on välähtänyt kuin salama teidän yllänne." Hoosea 6:5

 

"Sen takia Minä pilkoin teidät kappaleiksi profeettojeni kautta, tapoin teidät Minun suuni sanoilla" - Meidän lukemisemme kautta, profeettojen kirjoitusten, me olemme saaneet selville, että uskonnot eivät kuulu Jumalalle ja että heidän opetuksensa ei ole Jumalalta peräisin. Tämä on tapahtunut nyt, sillä se, joka ilmoittaa sen meille, on Jumalan viimeinen profeetta, profeetta kuin Mooses - Maestro Evangelista!

 

"Minun tuomioni on välähtänyt kuin salama teidän yllänne" - sen vuoksi, että tosi profeetan kuin Mooseksen ilmestykset eivät olleet uskontojen kannalta odotettavissa; he olettivat, että heidän petoksensa ihmiskunnassa tulisi kestämään ikuisuuksia. He ovat erittäin suuresti väärässä.

 

  Mitä me voimme antaa Jumalalle? Haluaako Jumala todella meidän elävän uhrautumisen elämää, jotta pääsisimme taivaaseen?

 

"Sillä laupeutta minä haluan enkä uhria (uhrilahjoja), ja Jumalan tuntemista enemmän kuin polttouhreja;" Hoosea 6:6

 

  Me voimme nyt ymmärtää, että Jumala ei halua meidän elävän uhraamisen elämää. Sillä Jumala ei halua uhrilahjoja eikä polttouhreja. Ja koska Jumala ei halua uhreja, niin tulee entistä ilmeisemmäksi, että uskontojen opetukset koskien Hänen niin kutsutun poikaansa uhraamisesta, EI OLE totta.

 

  Sen mitä Jumala haluaa meiltä, on että tunnustaisimme Hänen Nimensä. Huutaisimme Hänen Nimensä puoleen, sillä Jumalalla todellakin on Nimi. Jumala ei tarvitse uhrilahjoja. Hän loi kaiken, mitä me voisimme antaa Hänelle takaisin? Maestro Eraño M. Evangelista sanoo: Meidän tulisi kiitäen ylistää Jumalaa ja kutsua Hänen Nimeään avuksemme ja totella Hänen käskyjään, jotta voisimme tulla Hänen siunaamikseen.

 

  Me olemme tai elämme jo "kolmannessa päivässä"! Me olemme nyt kolmannen vuosituhannen alkuvuosissa!

 

  Kuka nousee nyt kuolleista? Onko totta, että se joka tulee nousemaan nyt, on opetus koskien Jumalan uutta kansaa, josta Jumala on puhunut kauan sitten?

 

  Luemme:

 

"Herran käsi tuli minun päälleni ja vei minut pois Herran hengessä ja laski minut keskelle laaksoa. Ja se oli täynnä luita." Hesekiel 37:1

 

  Tämä on Profeetta Hesekielin näky.

 

"Herran hengessä" - Jumalan Sana

 

"täynnä luita" - kun uskonnot lukevat tämän jakeen, he ovat ajatelleet, että se kertoo kirjaimellisesti jo kauan sitten kuolleiden ihmisten luista.

 

"ja hän kuljetti minua ympäri niitten ohitse; ja katso, niitä oli hyvin paljon laakson kamaralla, ja katso, ne olivat hyvin kuivia. Niin hän sanoi minulle: Ihmislapsi, voivatkohan nämä luut tulla eläviksi? Mutta minä sanoin: Herra (Ylivertainen), Herra, sinä sen tiedät."

Hesekiel 37:2-3

 

  Tässä näyssä "ihmisen Pojalta" kysyttiin, jos suuret määrät "kuivia luita" voisi yhä tuoda eläviksi.

 

"4. Niin hän sanoi minulle: "Ennusta näistä luista ja sano niille: Kuivat luut, kuulkaa Herran sana. 5. Näin sanoo Herra(Ylivertainen), Herra näille luille: Katso, minä annan tulla teihin hengen, ja te tulette eläviksi. 6. Minä panen teihin jänteet, kasvatan teihin lihan, vedän yllenne nahan ja annan teihin hengen, ja te tulette eläviksi. Ja te tulette tietämään, että minä olen Herra." Hesekiel 37:4-6

 

 Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos: 

 

"Then he said to me, "Prophesy to these bones and say to them, 'Dry bones, hear the word of the Lord!" Ezekiel 37:4 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Sitten Hän sanoi minulle, "Profetoi näille luille ja sano niille, Kuivat luut, kuulkaa Herran sana!" Hesekiel 37:4

 

"Profetoi näille luille" - tämä ei kohdistu kirjaimellisesti jo kauan kuolleina olleiden ihmisten luihin.

 

"annan teihin hengen" - Jumalan Sanan.

 

"Minä ennustin, niin kuin minua oli käsketty. Ja kävi humahdus, kun minä ennustin; ja katso, kuului kolina, ja luut lähenivät toisiaan, luu luutansa. Minä näin, ja katso: niihin tulivat jänteet ja kasvoi liha, ja päälle vetäytyi niihin nahka; mutta henkeä niissä ei ollut. Niin hän sanoi minulle: "Ennusta hengestä, ennusta, ihmislapsi, ja sano hengelle: Näin sanoo Herra, Herra: Tule, henki, neljästä tuulesta ja puhalla näihin surmattuihin, että ne tulisivat eläviksi." Hesekiel 37:7-9

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"So I prophesied as I was commanded. And as I was prophesying, there was a noise, a rattling sound, and the bones came together, bone to bone. I looked, and tendons and flesh appeared on them and skin covered them, but there was no breath in them. Then he said to me, "Prophesy to the breath; prophesy, son of man, and say to it, 'This is what the Sovereign Lord says: Come, breath, from the four winds and breathe into these slain, that they may live.'" Ezekiel 37:7-9 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Niin minä profetoin, kuten oli käsketty. Ja kun minä profetoin kuului ääni, kova koliseva ääni, ja luut tulivat yhteen luu luulta. Minä katsoin ja jänteet ja liha ilmestyivät niiden ylle ja nahka kattoi ne, mutta henkeä/hengitystä niissä ei ollut. Sitten Hän sanoi minulle, "Profetoi hengelle (hengitykselle); profetoi, ihmisen poika, ja sano sille, ´Tämä on se mitä Ylivertainen Herra sanoo: Tule, henki (hengitys), neljän tuulen taholta ja hengitä näihin kuolleisiin, jotta he voisivat elää." Hesekiel 37:7-9

 

"neljän tuulen taholta" - koko maailma.

 

"Minä ennustin, niin kuin hän oli minua käskenyt, ja niihin tuli henki, ja ne tulivat eläviksi ja nousivat ylös jaloillensa: ylen määrin suuri joukko." Hesekiel 37:10

 

"ylen määrin suuri joukko" - lukumäärältään suuret ihmisjoukot tulivat jälleen eläviksi.

 

    Kuivat luut tulivat eläviksi ja saivat nahkan jälleen päällensä ja nyt niihin tuli elämä - keitä ovat nämä luut, keitä he symboloivat?

 

"Ja hän sanoi minulle: Ihmislapsi, nämä luut ovat koko Israelin heimo. Katso, he sanovat: 'Meidän luumme ovat kuivettuneet, toivomme on mennyttä, me olemme hukassa.' Sen tähden ennusta ja sano heille: Näin sanoo Herra (Ylivertainen), Herra: Katso, minä avaan teidän hautanne ja nostan teidät, minun kansani, ylös haudoistanne ja vien teidät (takaisin) Israelin maahan." Hesekiel 37:11-12

 

  Luut kuvastavat "Israelin Huonetta", joka virvoitetaan, sillä Jumala nostaa Israelin Huoneen uudelleen. Kuinka?

 

"Ja sen kolmannen osan minä vien tuleen; minä sulatan heidät, niin kuin hopea sulatetaan, ja koettelen heitä, niin kuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: Se on minun kansani, ja se sanoo: Herra, minun Jumalani." Sakarja 13:9

 

  Jumala tulee virvoittamaan Israelin Huoneen siten, että Hän tekee Hänen Nimensä heille tunnetuksi. Ne, jotka kutsuvat turvakseen Hänen Nimeään tulevat Jumalan tunnustamiksi Hänen kansanaan tai Hänen tosi Israelinaan. Juutalaiset eivät voi enää väittää ja vaatia olevansa ainoita, joista Jumala puhuu Hänen Israelinaan.

 

  Kuitenkin, jotta he tulisivat Jumalan katsomiksi Hänen kansanaan, heidän tulee nöyrtyä ja tunnustaa Hänen oikea ja tosi Nimensä, jonka Hän on lähettänyt Hänen profeettansa kuin Mooseksen, Maestro Evangelistan kertomaan meille tällä nettisivustolla.

 

  Mikä aikaisemmin sinetöitynä ollut profetia Vanhassa Testamentissa voidaan nyt ymmärtää tämän ilmestyksen kautta?

 

  Luemme siitä:

 

"Siihen aikaan nousee Miikael, se suuri enkeliruhtinas, joka seisoo sinun kansasi lasten suojana. Ja se on oleva ahdistuksen aika, jonka kaltaista ei ole ollut siitä saakka, kuin kansoja on ollut, hamaan siihen aikaan asti. Mutta siihen aikaan pelastetaan sinun kansasi, kaikki, jotka kirjaan kirjoitetut ovat" Daniel 12:1

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"At that time Michael, the great prince who protects your people, will arise. There will be a time of distress such as has not happened from the beginning of nations until then. But at that time your people—everyone whose name is found written in the book—will be delivered. Daniel 12:1 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Siihen aikaan tulee nousemaan Miikael, mahtava prinssi, joka suojelee sinun kansaasi. On oleva ahdistuksen aika, sellaista aikaa ei ole ollut kansojen alusta alkaen aina siihen aikaan asti. Mutta sinä aikana sinun kansasi - jokainen, jonka nimi on oleva kirjoitettu kirjaan - he ovat turvassa ja pelastuvat." Daniel 12:1

 

"Miikael" - symboli profeetalle (lähetetty ennalta maahan "kuin Mooses" 5. Moos. 18:18-19), joka tulee ja paljastaa Jumalan profeettojen ilmestysten täyttymisen. Hänet kutsuttiin tuolla nimellä ja se on hänen merkkinsä, vaikka todellisuudessa hän on vain mies/ihminen.

 

"ahdistuksen aika, sellaista aikaa ei ole ollut" - vaikka me olemme kokeneet suuria tuhoja ja muita katastrofeja viime vuosina, niin on vielä tulossa eräs, joka tapahtuu pian. Kukaan ei tiedä tarkkaan milloin se tapahtuu.

 

"sinun kansasi" - ihmiset, jotka pelastuvat tuona "Suurena ja Pelottavana Herran Päivänä"!

 

  Mikä on tai mitä tarkoittaa "Suuri ja Pelottava Herran Päivä", kuten on kirjoitettu Pyhään Raamattuun ja keitä ovat ne ihmiset, jotka Jumala pelastaa tuona päivänä?

 

"aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi, ennen kuin Herran päivä tulee, se suuri ja peljättävä." Joel 2:31

 "muuttuu pimeydeksi" - tulee olemaan ongelmia joka puolella maailmaa, niitä tulee tapahtumaan lähes joka päivä.

 "vereksi" - monia ihmisiä kuolee.

"ennen kuin… tulee" - Maestro Evangelista sanoo, että tämä ilmestys on annettu ihmisille, jotta maailman ihmiset tulisivat tietoisiksi, että on olemassa merkkejä heitä varten, jotta he näkisivät ja todistaisivat havahtuen kyseessä olevan esikuvallinen muistutus tulevasta tapahtumasta, joka voidaan selittää ainoastaan Jumalan Profeettojen antamien ilmestysten kautta.

 

"Herran päivä… suuri ja peljättävä" - tämä on sellaista, josta meidän tulisi tietää enemmän, ja tuona kyseisenä päivänä, mitä ihmisten olisi tehtävä?

 

"Ja jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Sillä Siionin vuorella ja Jerusalemissa ovat pelastuneet (on oleva pelastuspaikka), niin kuin Herra on sanonut; ja pakoon päässeitten joukossa ovat ne, jotka Herra kutsuu."

Joel 2:32

 

"Ja jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu" - Pelastus on niille, jotka kutsuvat turvakseen Jumalan Nimeä!

 

  Maestro Evangelista sanoo, Jumala ei tee koskaan mitään ilman tarkoitusta ja varoitusta.

 

  Maestro Evangelista on jo julkaissut hänen ilmestyksensä, jotka koskevat Jumalan Nimeä, seuraavilla nettisivuilla www.thename.ph ja www.thenameonline.info sekä www.suurinimi.com.

Joten on ainoastaan kyse nettisivustoille menemisestä ja niiden lukemisesta. On täysin lukijasta kiinni uskooko hän ne ei; tunnustavatko he Nimen vai eivät! Kukaan ei voi syyttää Jumalaa tuona päivänä!

 

  Keitä ovat nämä ihmiset, jotka kutsuvat turvakseen Jumalan Nimeä?

 

 "Ja sen kolmannen osan minä vien tuleen; minä sulatan heidät, niin kuin hopea sulatetaan, ja koettelen heitä, niin kuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: Se on minun kansani, ja se sanoo: Herra, minun Jumalani." Sakarja 13:9

 

  Heitä ovat ihmiset, jotka ottavat tosissaan tai vinkistä vaarin, kun lukevat tai kuuntelevat Maestro Evangelistan ilmestyksiä ja kutsuvat turvakseen Jumalan Nimeä tuona "päivänä"!

 

"Ja monet maan tomussa makaavista heräjävät, toiset iankaikkiseen elämään, toiset häpeään ja iankaikkiseen kauhistukseen." Daniel 12:2

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Multitudes who sleep in the dust of the earth will awake: some to everlasting life,
others to shame and everlasting contempt."Daniel 12:2 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Valtavat määrät maan tomussa nukkuvista heräävät: Jotkut ikuisesti kestävään elämään, toiset häpeään ja ikuisesti kestävään halveksuntaan. " Daniel 12:2

 

"Valtavat määrät… nukkuvista" - he ihmiset, joiden nimet ovat mainitut Pyhässä Raamatussa, he ovat jo kuolleita - kyseessä eivät ole meidän rakkaimpamme, joiden uskonnot ovat luvanneet ylösnousevan tuona "päivänä"!

 

"heräävät" - Heidän tekonsa asetetaan tarkasteltavaksi ja tuomittavaksi. Kuten Maestro Evangelista on sanonut, Pyhä Raamattu on jaettu kahteen osaan. On Jumalan Profeettojen opetukset sekä Jeesuksen seuraajien ja Apostoleiden opetukset. Näiden välillä on suuri ristiriita, koska Jeesus ei ole Jumala eikä Jumala ole Jeesus!

 

"Jotkut ikuisesti kestävään elämään" - Maestro Evangelistan ilmestysten kautta me olemme todistaneet ja oppineet, että heitä ovat profeetat, jotka ovat pysyneet uskollisina ja tottelevaisina Jumalan Sanalle, kuten on kirjoitettuna Pyhään Raamattuun. Kun taas…

 

"toiset häpeään ja ikuisesti kestävään halveksuntaan" - että Jeesuksen seuraajien ja Apostoleiden opetukset ovat valheita ja vastoin Jumalan Sanaa, joka on nyt paljastettu tällä nettisivustolla - he tulevat olemaan ikuisesti inhottuja ja halveksittuja

 

  Kuka tulee todistamaan tämän? Kuka ymmärtää tuon eroavaisuuden?

 

"Ja taidolliset (viisaat) loistavat, niin kuin taivaanvahvuus loistaa, ja ne, jotka monta vanhurskauteen (oikeamielisyyteen) saattavat, niin kuin tähdet, aina ja iankaikkisesti." Daniel 12:3

 

"viisaat loistavat" - ne ihmiset, jotka ovat kuunnelleet symbolisen ´Miikaelin´ tai "Jumalan mahtavan prinssin" ilmestyksiä, joka ei ole kukaan muu kuin "Profeetta kuin Mooses", Maestro Evangelista.

 

"loistaa… kuin tähdet" - mikäli he tietävät ja tunnustavat Jumalan Nimen, kuten sen on ilmoittanut profeetta kuin Mooses.

 

  Onko totta, että viisaus on löydettävissä niistä ihmisistä, jotka tunnustavat ja syvästi kunnioittavat tosi Jumalan Nimeä?

 

"Herran ääni huutaa kaupungille - ja ymmärtäväisyyttä on, että sinun nimestäsi otetaan vaari. Totelkaa vitsaa ja häntä, joka on sen määrännyt." Miika 6:9

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos: 

 

"Listen! The LORD is calling to the city - and to fear your name is wisdom -
"Heed the rod and the One who appointed it."Micah 6:9 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Kuunnelkaa! HERRA kutsuu kaupunkia - ja Sinun Nimesi pelko on viisautta - " Kuule myöntyvästi sauvaa ja Sitä, joka sen asetti/nimitti." Miika 6:9

 

"Kuunnelkaa! HERRA kutsuu kaupunkia" Jumala kutsuu nyt koko maailmaa Hänen profeettansa kuin Mooseksen, Maestro Evangelistan kautta, sillä hän on Jumalan puhehenkilö/mies meidän aikanamme.

 

"Sinun Nimesi pelko on viisautta" - niitä ihmisiä kutsutaan viisaiksi, jotka hyväksyvät ja tunnustavat tosi Jumalan Nimen, koska he ovat selkeästi nähneet eron Jumalasta kertovan oikean ja väärän opetuksen välillä

 

"Kuule myöntyvästi sauvaa ja Sitä, joka sen asetti/nimitti" - Koska profeetta Miika sanoo "Kuule myöntyvästi sauvaa ja Sitä, joka sen asetti/nimitti", niin se tarkoittaa, että profeetan kuin Mooseksen merkki ei ilmene ihmeiden kautta. Mooseksen ihmeet ovat liitettävissä hänen sauvaansa.

 

  Profeetta "kuin Mooses" paljastaa Jumalan Nimen Raamatun kirjoitusten kautta, sillä Jumala on laittanut/asettanut Hänen Sanansa hänen suuhunsa.

 

  Milloin kaikki nämä tapahtuvat? Mitkä ovat merkkinä siitä?

 

"Mutta sinä, Daniel, lukitse nämä sanat ja sinetöi tämä kirja lopun aikaan asti. Monet sitä tutkivat, ja ymmärrys lisääntyy." Daniel 12:4

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos: 

 

"But you, Daniel, close up and seal the words of the scroll until the time of the end. Many will go here and there to increase knowledge." Daniel 12:4 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Mutta sinä Daniel, sulje ja sinetöi tämän käärön sanat aina lopun aikaan asti. Monet sitä tulkitsevat, tietoa ja tuntemusta lisätäkseen." Daniel 12:4

 

"sulje ja sinetöi tämän käärön sanat" - Danielille ei annettu auktoriteettia ilmoittaa hänelle annetun ilmestyksen tarkoitusta.

 

"aina lopun aikaan asti" - se tulee tapahtumaan ja täyttymään kaukaisena aikana, ei hänen aikanaan, Milloin?

 

"Monet sitä tulkitsevat, tietoa ja tuntemusta lisätäkseen" - aikana, jolloin maailman tietotaso ja teknologinen kehitys ovat huipussaan. Maestro Evangelista sanoo Danielin ilmestyksen täyttymyksen tapahtuvan meidän nykyisenä aikanamme.

 

  Tämä osoittaa ainoastaan sen, että profeettojen kirjoitusten merkitykset ja tarkoitukset voivat tulla vapautetuiksi sineteistään aikana jolloin ihmisten tietotaso ja asioiden tuntemus on lisääntynyt. Profeetta kuin Mooses, Viimeinen Profeetta (jolle Jumala on antanut tiedon ja auktoriteetin selittään Hänen sanojaan) on tuleva esiin tällä teknologian tai tietoliikenteen aikakaudella.

 

  Se tulee tapahtumaan Jumalan ennalta asettamana aikana! Kuinka Jumalan sanat (joka puhuu meidän Informatiivisesta Aikakaudestamme) voisivat tulla ymmärretyksi, jos Viimeinen Profeetta ilmestyisi aikana, jolloin ihmisyhteiskunta ei ole vielä kyllin luku- ja kirjoitustaitoinen?

 

  Tästä syystä Jumala kutsui Hänen profeettansa kuin Mooseksen aikana, jolloin kuka tahansa pääsee helposti käsiksi Tietoihin/Informaatioon - Internetin Aikakaudella, niin että kaikki ilmestykset, jotka Jumala on antanut Hänen Viimeiselle Profeetalleen (Raamatusta koskien Hänen suurta Nimeään) puhtaaksikirjoitettavaksi ja ladattavaksi Internetin kautta.

 

  Tästä syystä nimi www.thename.ph ja www.thenameonline.info sekä www.suurinimi.com.

 

  Kuinka koko maailma tulee tuntemaan tosi Jumalan Nimen?

 

  Onko se täsmällisesti juuri Internetin kautta?

 

  Lukekaamme:

 

"Minä nostin jälleen silmäni, ja katso: oli lentävä kirjakäärö. Ja hän sanoi minulle: Mitä sinä näet? Minä vastasin: Minä näen lentävän kirjakäärön, kahtakymmentä kyynärää pitkän ja kymmentä kyynärää leveän." Sakarja 5:1-2

 

"lentävä kirjakäärö" - kuten asian on selittänyt profeetta kuin Mooses, Maestro Evangelista, se on merkki kirouksesta, jonka Jumala on asettanut maailman ylle.

 

  "Lentävän kirjakäärön" merkitys tulee paljastetuksi, ei Sakarjan aikana, vaan meidän nykyisenä "teknologian" aikakaudella. Se symboloi kehittynyttä viestintäteknologiaa - satelittiyhteyttä, Internetiä, kaapeli-tv-verkostoa ja muita uusia teknologioita, joita ei ollut olemassa Sakarjan aikana.

 

  Sakarjan elinaikana vain hänelle annettiin etuoikeus nähdä vilaukselta tulevaisuuteen.

 

  Todisteena siitä, kun Sakarja kysyttiin koskien "Lentävää kirjakääröä", niin hän kykeni kuvailemaan sitä vain silloisella sanavarastollaan tai hänen aikaisella älyllään. Tämä tarkoittaa, että profetia ei tule tapahtumaan hänen aikanaan.

 

  Mikä on tämän ilmestyksen tarkoitus ja merkitys?

 

 "Hän sanoi minulle: "Tämä on kirous, joka käy yli kaiken maan. Sillä tämän kirouksen mukaisesti siitä puhdistetaan pois jokainen varas, ja jokainen vannoskelija puhdistetaan siitä pois." Sakarja 5:3

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

" And he said to me, "This is the curse that is going out over the whole land; for according

to what it says on one side, every thief will be banished, and according to what it says on

the other, everyone who swears falsely will be banished." Zechariah 5:3 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Ja Hän sanoi minulle, "Tämä on se kirous, joka tulee kattamaan koko maailman; sen mukaisesti, mitä se tarkoittaa yhdeltä osaltaan, jokainen varas saa rangaistuksensa, ja sen mukaisesti, mitä se tarkoittaa toiselta osaltaan, jokainen, joka vannoo vääryyden nimissä saa rangaistuksensa." Sakarja 5:3

 

"Lentävä kirjakäärön" tarkoitus oli Jumalan langettama kirous, joka koskee "varkaita" ja niitä, jotka "vannovat vääryyden nimessä".

 

  Keitä he ovat ja mitä heille tulee tapahtumaan ajallaan?

 

"Minä lasken sen irti, sanoo Herra Sebaot, ja se menee varkaan kotiin ja sen kotiin, joka vannoo väärin minun nimeeni. Se jää sisälle hänen kotiinsa ja kalvaa sen loppuun asti, sekä sen puut että sen kivet." Sakarja 5:4

 

  Lentävän kirjakäärön sisältämä Kirous on Maestro Evangelistan mukaan suunnattu kohti varkaita ja niitä, jotka vannovat vääryyden Jumalan Nimeen! Kuten on profetoitu, kaikki nämä saavat surmansa ennalta määrättynä aikana ja kaikki heidän talonsa myös tuhoutuvat.

 

  Kuten me voimme lukea, sanottu "lentävä kirjakäärö" on tarkoitettu erityistä tehtävää varten ja se on tuhota talot varkailta, jotka vannovat vääryyden Jumalan Nimeen.

 

  Tämä tarkoittaa, että tämä "ennalta määrätty aika", jolloin Jumalan suuren Nimen ilmestys toteutuu, on INTERNETIN kautta! Meidän nykyisenä teknologian aikakautenamme!

 

  Näitä talon omistajia, eli varkaita, jotka vannovat vääryyden Jumalan Nimeen, ovat USKONNOT ja nettisivujen: www.thename.ph ja www.thenameonline.info kautta koko maailma voi todistaa, kuinka uskonnot tuhoutuvat aidon Jumalan Nimen ja todellisen Jeesuksen esittelyjen tai näytteillä olon kautta, jotka on ilmoittanut meille profeetta kuin Mooses, Maestro Eraño Martin Evangelista, Jumalan Viimeinen Profeetta!

 

  Miksi "varkaita"? Koska kaikki ne rahauhraukset, joita uskonnot pyytävät tunnustuksena tai kunnianosoituksena joko kymmenysten tai lahjoitusten muodossa heidän uskovilta seuraajiltaan, tulevat nyt tunnetuiksi SUURENA HUIJAUKSENA. Kaikki se mitä uskonnot ovat opettaneet Jumalasta ja erityisesti Hänen Nimestään ja Jeesuksesta, eivät ole totta!

 

  Katso tästä linkistä: http://www.thename.ph/thename/revelations/jesusreal-en.htm tai

Jeesuksen Todellinen Sanansaattaja

 

  Nyt kun nämä uskonnot ovat paljastetut olevan varkaita yhtä lailla kuin myös pettäjiä, Internetin kautta, tai ´lentävän kirjakäärön´, niin ei mene pitkää aikaa, kun he ovat lopullisesti tuhotut - tämä on johdonmukaista sen kanssa, mitä Jumala on käskenyt kansakunnille lähetetyn profeetan, joka on profeetta kuin Mooses ja Jumalan Viimeinen Profeetta, kertoa. (5. Moos. 18:18-19, Jeremia 1:4-10).

 

  Mikä profetia on nyt täyttynyt, jonka me opimme edellisen (lentävä kirjakäärö) ilmestyksen kautta, jonka on antanut profeetta kuin Mooses, Maestro Evangelista, että kaikki apostolit ovat kirjoittaneet Jeesuksesta heidän kirjoihinsa jumalana tai jumalan poikana sekä Taivaasta, josta he saarnaavat, on kaikki täysin petosta?

 

"Ja minä näin suuren, valkean valtaistuimen ja sillä istuvaisen, jonka kasvoja (läsnäoloa) maa ja taivas pakenivat, eikä niille sijaa löytynyt. Ja minä näin kuolleet, suuret ja pienet, seisomassa valtaistuimen edessä, ja kirjat avattiin; ja avattiin toinen kirja, joka on elämän kirja; ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu, tekojensa mukaan. Ja meri antoi ne kuolleet, jotka siinä olivat, ja Kuolema ja Tuonela antoivat ne kuolleet, jotka niissä olivat, ja heidät tuomittiin, kukin tekojensa mukaan. Ja Kuolema ja Tuonela heitettiin tuliseen järveen. Tämä on toinen kuolema, tulinen järvi. Ja joka ei ollut elämän kirjaan kirjoitettu, se heitettiin tuliseen järveen." Ilmestyskirja 20:11-15

 

  Tämä on profetia, jota uskonnot usein käyttävät pelotellakseen heidän seuraajiaan "Helvetillä". Uskonnot eivät tiedä, että he ovat juuri niitä, jotka joutuvat rangaistuksi tarkalleen sillä tavalla, kuten tässä profetiassa on määrätty.

 

  Luemme asian jae jakeelta:

 

"Ja minä näin suuren, valkean valtaistuimen ja sillä istuvaisen, jonka läsnäoloa maa ja taivas pakenivat, eikä niille sijaa löytynyt. Ilmestyskirja 20:11

   Suuri valkea valtaistuin symbolisoi Jumalan tuomiota, jonka kaikki ihmiset näkevät ilmestysten kautta, jonka Hän on käskenyt Hänen profeettansa kuin Mooseksen paljastaa Raamatun kautta.

"jonka läsnäoloa maa ja taivas pakenivat, eikä niille sijaa löytynyt" - tässä ei puhuta kirjaimellisesti taivaasta ja maasta, jotka Jumala tuhoaa, sillä maa on ikuisesti, kuten on kirjoitettu Saarnaajan kirjaan 1:4.

 

"Sukupolvi menee, ja sukupolvi tulee, mutta maa pysyy iäti." Saarnaaja 1:4

 

  Kyseessä olevat ihmissukupolvet tulevat ja menevät, mutta maa on ikuisesti, ei se mihinkään lopu tai katoa. Tämä tarkoittaa, että maa, joka on mainittu Ilmestyskirjassa 20:11 symboloi tätä nykyistä maailmaa, jossa me asumme, jossa Saatanan ja uskontojen petos on yhä säilyttänyt asemansa.  

 

  Mitä ovat ensimmäinen Taivas ja ensimmäinen Maa?

 

  Lukekaamme siitä: Milloin Adam ja Eeva epäonnistuivat, kenelle maailma annettiin?

 

"Ja perkele (paholainen) vei hänet korkealle vuorelle ja näytti hänelle yhdessä tuokiossa kaikki maailman valtakunnat ja sanoi hänelle: "Sinulle minä annan kaiken tämän valtapiirin (auktoriteetin) ja sen loiston, sillä minun haltuuni se on annettu, ja minä annan sen, kenelle tahdon." Luukas 4:5-6

 

  Tässä tapahtumassa Saatana tai Paholainen puhui Jeesuksen kanssa ja Saatana sanoi, että koko maailma on annettu sille. Tämän keskeisin sanoma on, että Eedenin Puutarha 1. Mooseksen kirjassa symbolisoi tai kuvaa koko maailmaa. Jumala todella tarkoitti koko maailman olevan kuin Eedenin Puutarha.

 

  Kuitenkin Saatana voitti Adamin ja Eevan Eedenin Puutarhassa ja tämä pari kärsi rangaistuksen, ei Saatana.; tästä syystä maailma annettiin Saatanalle. Jos se ei olisi totta, niin Jeesus olisi korjannut Paholaisen väitteen.

 

  Se oli Paholainen, joka lupasi maailman Jeesukselle, sisältäen ehdon. Mikä se oli?

 

"Jos sinä siis kumarrut minun eteeni, niin tämä kaikki on oleva sinun." Luukas 4:7

 

  Jotta Jeesus olisi saanut koko maailman itselleen Saatanalta, niin Saatana houkutteli hänet ylistämään itseään. Me tiedämme nyt Maestro Evangelistan ilmestysten kautta, kuinka Jeesus ylisti Saatanaa.

 

  Seuraavien linkkien kautta: http://www.thename.ph/thename/testimony/jes11-en.html ja http://www.thenameonline.info/thename/testimony/jes11-en.html sekä

Jeesuksen Voima 

 

  Em. linkkien kautta sinä saat tiedon kuinka Jeesus ylisti Saatanaa. Sitten kun saat tietää, että Jeesus ylisti Saatanaa, joudutko sinä yhä sen jälkeen saatanan pettämäksi?

 

  Tämän takia ´maa ja taivas pakenivat, eikä niille sijaa löytynyt´, koska Saatanan petoksen hallinta-aika on pysynyt voimassa Jeesuksen opetuksen kautta, jonka levitystyötä ovat jatkaneet uskonnot ja ne paljastetaan!

 

  Onko totta, että Saatana johdatti koko maailman harhaan? Onko totta, että Saatana tulee kaatumaan?

 

 "Ja suuri lohikäärme, se vanha käärme, jota perkeleeksi ja saatanaksi kutsutaan, koko maanpiirin villitsijä, heitettiin maan päälle, ja hänen enkelinsä heitettiin hänen kanssansa." Ilmestyskirja 12:9

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

The great dragon was hurled down—that ancient serpent called the devil, or Satan, who leads the whole world astray. He was hurled to the earth, and his angels with him.
Revelation 12:9 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Suuri lohikäärme heitettiin alas - se muinainen käärme, jota on kutsuttu paholaiseksi, tai saatanaksi, joka johdattaa koko maailman eksyksiin. Hänet heitettiin maahan ja hänen enkelinsä hänen kanssaan." Ilmestyskirja 12:9

 

"heitettiin maahan ja hänen enkelinsä hänen kanssaan" - keitä ovat Saatanan enkelit? Heitä ovat uskonnot! Tämän vuoksi Ilmestyskirjassa 20:11 on kirjoitettuna, että siellä ei ole enää paikkaa heille, sillä he edustavat vanhaa taivasta ja maata.

 

  Tämä profetia lähestyy nyt täyttymystään, sillä heidät on nyt paljastettu profeetan kuin Mooseksen toimesta, että uskonnot eivät kuulu Jumalalle.

 

  Mikä siitä on todisteena? Ensinnäkin, he eivät tiedä tai tunne Jumalan Nimeä ja he eivät ole totelleet Jumalan käskyjä. Tästä syystä me olemme olleet kirottuja, kun me olemme seuranneet uskontoja ja olemme myös panneet uskomme Jeesukseen, joka todellisuudessa joutui Jumalan rankaisemaksi väärintekojensa takia.

 

  Tämä on syy sille, miksi on kutsuttu "Ensimmäinen Taivas ja Ensimmäinen Maa", koska sitä on hallinnut Saatana ja hänen petoksensa, jonka levityksestä vastasi ajallaan Jeesus, hänen apostolinsa ja nyt uskonnot.

 

  Milloin se alkaa?

 

"Ja he ovat voittaneet hänet Karitsan veren kautta ja todistuksensa sanan kautta, eivätkä ole henkeänsä rakastaneet, vaan olleet alttiit kuolemaan asti.;" Ilmestyskirja 12:11

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"They overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony; they did not love their lives so much as to shrink from death." Revelation 12:11 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"He voittivat hänet Karitsan verellä sekä heidän todistuksensa sanalla; he eivät rakastaneet elämäänsä niin paljoa, että olisivat estyneet kuristuvansa kuoliaiksi." Ilmestyskirja 12:11

 

  Lukuisat uskontojen seuraajat eivät ole antaneet paljoa arvoa heidän omalle elämälleen maan päällä, koska uskonnot ovat luvanneet heille toisen elämän taivaassa. Monet ihmiset ovat antaneet henkensä Jeesuksen uskossa odottaen tulevansa palkituksi ikuisella elämällä taivaassa!

 

  Kun he aloittavat elämänsä uhraamisen palveluksena Jeesukselle, niin mitä tapahtuu?

 

"Sen tähden riemuitkaa, taivaat, ja te, jotka niissä asutte! Voi maata ja merta, sillä perkele (paholainen)on astunut alas teidän luoksenne pitäen suurta vihaa, koska hän tietää, että hänellä on vähän aikaa!" Ilmestyskirja 12:12

 

  Tämä on merkki siitä, että Paholainen tai Saatana tulee tekemään tuplasti enemmän töitä pettääkseen ihmisiä, koska hän tietää aikansa olevan loppumassa!

 

  Ja ihmiset lopettavat uhraamasta elämäänsä, sen jälkeen kun Jeesuksen tosi identiteetti on paljastettu - he eivät enää sen jälkeen tule petetyksi ja Saatanan hallinta-aika päättyy, loppuu!

 

"Ja minä näin kuolleet, suuret ja pienet, seisomassa valtaistuimen edessä, ja kirjat avattiin; ja avattiin toinen kirja, joka on elämän kirja; ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu, tekojensa mukaan." Ilmestyskirja 20:12

 

 "Ja minä näin kuolleet, suuret ja pienet" - Tämä puhuu ihmisistä, jotka kuolivat kauan sitten.

 

"ja kirjat avattiin" - tarkoittaen, että nämä kauan sitten kuolleet ihmiset ovat kirjoittaneet kirjoja Jumalasta, huomio tässä jakeessa kohdistuu kuolleisiin, joita ovat profeetat ja apostolit.

 

"avattiin toinen kirja, joka on elämän kirja" - Tämä puhuu ilmestyksestä, jota sinä luet juuri nyt tältä nettisivustolta, koska nämä ilmestykset on nyt antanut mies, josta Jumala on kertonut ennakkoon jo kauan sitten. Kyseessä on Hänen profeettansa kuin Mooses, persoona, jota Jumala käskee puhumaan Hänen sanojaan Hänen Nimessään, Maestro Evangelista.

 

"elämän kirja" - koska näiden ilmestysten kautta sinä olet tullut nyt tuntemaan oikean Jumalan opetuksen, ja mikäli me tottelemme, niin saamme elää pitkän ja siunatun elämän tässä maailmassa. Näiden ilmestysten kautta sinä tulet tietämään toden ja väärän opetuksen koskien Jumalaa. Jos sallit itsesi tulla petetyksi väärällä opetuksella Jumalasta, sinä tulet elämään kirottua elämää.

 

  Tosi opetus koskien Jumalaa on se, että Raamatussa aidon Jumalan Sanan ovat kirjoittaneet Hänen profeettansa ja väärän opetuksen koskien Jumalaa ovat kirjoittaneet ja opettaneet apostolit!

 

"ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu, tekojensa mukaan" - Tämä tapahtuma kuvaa aikaa jolloin heidän kirjoituksensa on tuomittavana, onko se Jumalalta vai ei. Näiden ilmestysten kautta me tiedämme nyt mitä todella tapahtui Jumalan miehille. Onnistuivatko he vai eivät saattamaan päätökseen Jumalalta saamansa tehtävän.

 

  Kuka heidät tulee tuomitsemaan? Oppikaamme ensin tuntemaan, kuka on aito ja tosi Tuomari?

 

"Sillä Herra on meidän tuomarimme, Herra on johdattajamme, Herra on meidän kuninkaamme; hän pelastaa meidät." Jesaja 33:22

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

(For the Lord is our Judge, The Lord is our Lawgiver, The Lord is our King; He will save us); Isaiah 33:22 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Sillä Herra on meidän Tuomarimme, Herra on meidän Lainlaatijamme, Herra on meidän Kuninkaamme; Hän on meidät pelastava." Jesaja 33:22

 

  Herra Jumala on meidän oikea tuomarimme ja lainlaatijamme.

 

  Kuinka Jumala voi tuomita, pystymmekö me kuulemaan Hänen äänensä suoraan?

 

  Tarkoittaako tämä, että meidän pitäisi odottaa, kun Jumala puhuu meille Taivaasta opettaakseen meille Hänen sanojensa merkityksen Raamatusta?

 

"Ja kaikki kansa havaitsi jylinän, tulen leimaukset, pasuunan äänen ja vuoren suitsuamisen; ja kun he sen havaitsivat, vapisivat he ja pysyivät taampana. Ja he sanoivat Moosekselle: Puhu sinä meidän kanssamme, niin me kuulemme. Älköön Jumala puhuko meidän kanssamme, ettemme kuolisi." 2. Moos. 20:18-19

 

  Tämä on se Israelilaisten reaktio, kun he kuulivat Jumalan äänen, silloin kun Hän antoi Moosekselle Hänen Kymmenen Käskyään.

 

  Mitä jylinä ja leimaukset kuvaavat ja esittävät?

 

"Hän laskee sen kaikumaan kaiken taivaan alla, lähettää leimauksensa maan ääriin asti. Sen kintereillä ärjyy ääni, hän korottaa väkevän äänensä jylinän, eikä hän säästä salamoitaan, äänensä raikuessa. Ihmeellisesti Jumala korottaa äänensä jylinän, hän tekee suuria tekoja, joita emme käsittää taida." Job 37:3-5

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"3 He unleashes his lightning beneath the whole heaven and sends it to the ends of the earth.4 After that comes the sound of his roar; he thunders with his majestic voice. When his voice resounds, he holds nothing back.5 God's voice thunders in marvelous ways; he does great things beyond our understanding." Job 37:3-5 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Hän päästää valloilleen Hänen salamointinsa koko taivaan alle ja lähettää sen maan ääriin asti. Sen jälkeen kuuluu Hänen karjuntansa ääni; Hän ärjyy Kuninkaallisella äänellään. Kun Hänen äänensä kajahtelee, Hän ei mitään pidättele. Jumalan ääni jylisee mahtavin tavoin; Hän tekee suuria asioita meidän ymmärryksemme yläpuolella." Job 37:3-5

 

  Se kuvastaa Jumalan ääntä. Kun Israelin kansa, joka juuri tuli tai pääsi pois orjuudestaan Egyptistä, kuuli Jumalan äänen - he vapisivat pelosta. Siitä hetkestä lähtien Jumala ei koskaan puhunut suoraan ihmisille, ainoastaan Hänen profeetalleen Moosekselle.

 

  Tämä osoittaa, että aito ja tosi Jumala lähettää aina profeetan ja tuo profeetta sanoo vain sen, mitä Jumala on häntä käskenyt sanomaan ihmisille. Tämän on näyttänyt meille Hänen profeettansa Mooses.

 

  Koska Mooses on jo kauan sitten edesmennyt, niin kuinka me voimme tietää totuuden Jumalasta? Kuinka me voimme tietää, kuka Raamatussa todella kirjoitti tosi sanat koskien Jumalaa ja kuka ei?

 

  Lukekaamme mitä Jumala sanoi Moosekselle:

 

"Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua. Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille."

 

5. Moos. 18:18-19

 

  On erittäin selvää, että se yksi, joka on puhuva Jumalan puolesta meidän aikanamme, on profeetta kuin Mooses. Jumala, joka ohjaa häntä näyttämään meille ketkä Raamatussa ovat Hänen tosi palvelijoitaan, jotka Hän on käskenyt kirjoittamaan Hänen sanojaan ja Hän ohjaa häntä (profeettaa kuin Moosesta) osoittamaan meille ketkä olivat ne, jotka kirjoittivat valheellisesti Häntä koskien.

 

  Tämä tuomio on annettu nyt, tämä mitä me todistamme tämän nettisivuston kautta, että profeetta kuin Mooses; Maestro Evangelista on jo ilmoittanut, Jumalan Sanan väärät opettajat ovat APOSTOLIT. He tekivät ja saivat ihmiskunnan ylistämään miestä nimeltä Jeesus, Jumalan poikana. JUMALAN SANAAN perustuen, jonka profeetat ovat kirjoittaneet, Jeesus on ainoastaan Daavidin jälkeläinen, jonka kuolema aiheutui hänen omista väärinteoistaan väittäessään olevansa Jumalan poika ja kun toimitti Saatanan opetusta.

 

  Jatkamme nyt lukemistamme:

 

"Ja meri antoi ne kuolleet, jotka siinä olivat, ja Kuolema ja Tuonela antoivat ne kuolleet, jotka niissä olivat, ja heidät tuomittiin, kukin tekojensa mukaan. Ja Kuolema ja Tuonela heitettiin tuliseen järveen. Tämä on toinen kuolema, tulinen järvi. Ja joka (jonka nimeä) ei ollut elämän kirjaan kirjoitettu, se heitettiin tuliseen järveen." Ilmestyskirja 20:3-5

 

"Kuolema ja Tuonela heitettiin tuliseen järveen" - mikä on tämä Tulinen Järvi? Onko se kirjaimellinen tulijärvi?

 

"Niin kuin uudet taivaat ja uusi maa, jotka minä teen, pysyvät minun kasvojeni edessä, sanoo Herra, niin pysyy teidän siemenenne (jälkeläisenne) ja teidän nimenne. Joka kuukausi uudenkuun päivänä ja joka viikko sapattina tulee kaikki liha kumartaen rukoilemaan minua, sanoo Herra. Ja he käyvät ulos katselemaan niiden miesten (ihmisten) ruumiita, jotka ovat luopuneet (kapinoivat minua vastaan)minusta; sillä heidän matonsa ei kuole, eikä heidän tulensa sammu, ja he ovat kauhistukseksi kaikelle lihalle." Jesaja 66:22-24

 

  Tämä tulinen järvi ei ole kirjaimellisen todellinen, vaan symbolinen. Se kuvastaa aikaa, jolloin koko maailma jo tuntee totuuden Jumalasta ja on herännyt uskontojen petoksesta. Tässä on viitattu "kuolleisiin ihmisiin", joita ovat ne ihmiset, jotka ovat puhuneet ja kirjoittaneet valheellisesti koskien Jumalaa. Heitä ovat apostolit ja uskontojen johtajat. Heidän nimensä on ikuisesti loattu ja ivattuna, sillä he ovat pettäneet ihmiskuntaa.

 

  Tämä tarkoittaa, että "Helvetti", jolla uskonnot ovat pelotelleet ihmiskuntaa, EI OLE TOTTA! Itse asiassa he ovat niitä, jotka ovat tuomittuja tuohon symboliseen "tuliseen järveen".

 

  Ja mitä ovat nämä "uusi taivas ja uusi maa"?

  

  Luemme:

 

"Ja minä näin uuden "taivaan ja uuden maan"; sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa ovat kadonneet, eikä merta enää ole. Ja pyhän kaupungin, uuden Jerusalemin, minä näin laskeutuvan alas taivaasta Jumalan tyköä, valmistettuna niin kuin morsian, miehellensä kaunistettu. Ja minä kuulin suuren äänen valtaistuimelta sanovan: "Katso, Jumalan maja (asuinpaikka)ihmisten keskellä! Ja hän on asuva heidän keskellänsä, ja he ovat hänen kansansa, ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa;"

Ilmestyskirja 21:1-3

 

"Ja minä näin "uuden taivaan ja uuden maan"; sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa ovat kadonneet" - Tämä selventää ja tuo näkyvyyttä, että siinä puhutaan symbolisesta taivaasta ja maasta, eikä kirjaimellisesta tai todellisesta taivaasta ja maasta, kuten uskonnot saarnaavat.

 

"uusi taivas ja uusi maa" - maailma Jumalan alaisuudessa ilman Saatanaa ja sen enkeleitä, joka osoittaa, että uskonnot ovat mennyttä.

 

"eikä merta enää ole" - Miksi on kirjoitettu "eikä merta enää ollut?" - siellä ei tule enää olemaan uskontoja, jotka jakavat ja koettelevat meitä toisiamme vastaan.

 

  Siellä on oleva yhteenkuuluvaisuus ja rauha, sillä me tulemme nyt lopettamaan sen hallinnan, joka toi eripuran ja hajotuksen:

 

  Mitä Jeesus toi maailmaan; onko se rauhaa, kuten uskonnot sanovat?

 

"Tulta minä olen tullut heittämään (tuonut) maan päälle; ja kuinka minä tahtoisinkaan, että se jo olisi syttynyt!" Luukas 12:49

 

  Jeesus oli se mies, joka toi ongelmat (tulen) maailmaan, se ei ollut enää Saatana! Saatana oli siirtänyt voimansa ja auktoriteettinsa Jeesukselle.

 

 "Mutta minä olen kasteella kastettava, ja kuinka minä olenkaan ahdistettu, kunnes se on täytetty!" Luukas 12:50

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"But I have a baptism to undergo, and how distressed I am until it is completed!"

Luke 12:50 (NIV)                                                                                                                      

 

Suora suomennos:

 

"Mutta minun on läpikäytävä kaste, ja kuinka ahdistunut olenkaan ennen kuin se on suoritettu/viety loppuun!" Luukas 12:50

 

"kaste" - hänen oli kuoltava, Jumalan määräämänä rangaistuksena hänen väärinteoistaan, koska hän oli asettunut vastustamaan Jumalaa.

 

"ahdistunut" - hän oli peloissaan, koska hän joutuisi kärsimään profetoidun rangaistuksen ja kuolemaan sen mukaisesti.

 

  Uskonnot sanovat hänen tuoneen rauhan maailmaan, toiko hän?

 

"Luuletteko, että minä olen tullut tuomaan maan päälle rauhaa? Ei, sanon minä teille, vaan eripuraisuutta. Luukas 12:51

 

  Jeesus ei tuonut rauhaa; hän aiheutti kaikki ongelmat ja vastoinkäymiset aina siitä päivästä alkaen kun hän tuli kansansa keskuuteen ja sekoitti pahuuden maailmaan! Minkälaisen hajotuksen ja eripuran hän toi?

 

"Sillä tästedes riitautuu viisi samassa talossa keskenään, kolme joutuu riitaan kahta vastaan ja kaksi kolmea vastaan, isä poikaansa vastaan ja poika isäänsä vastaan, äiti tytärtänsä vastaan ja tytär äitiänsä vastaan, anoppi miniäänsä vastaan ja miniä anoppiansa vastaan."

Luukas 12:52-53

 

  Tästä syystä siellä "eikä merta enää ole", koska siellä ei ole enää uskontoja, jotka jakavat ja hajottavat meitä, me tulemme olemaan yhdistyneitä yhden tosi Jumalan alaisuudessa!

 

  Mooseksen aikana, kun Jumala jakoi meren vedet saattaakseen Hänen kansansa Israelin kävellä kuivalla maalla paetessaan Egyptistä, niin nyt Jumala tekee sen saman uudelleen tällä kertaa Hänen profeettansa (kuin Mooseksen), Maestro Evangelistan kautta, sillä Hän poistaa kaikki meitä hajottavat uskonnot, niin että me maailman ihmiset voisimme liikkua eteenpäin ja tekisimme maailmasta kuin Eedenin Puutarha, jonka Jumala tarkoitti sen olevan.

 

  Maestro Evangelista (profeetta kuin Mooses) ei tule esittämään ihmeitä kuten teki Mooses. Hän vain julistaa maailmalle Jumalan Sanan, jonka Jumala on käskenyt ilmoittamaan Pyhän Raamatun kautta.

 

  Kuinka me tiedämme, että profeetta (kuin Mooses) on lähetetty ilmoittamaan Jumalan Nimi, eikä esittämään ihmeitä?

 

"Herran ääni huutaa kaupungille - ja ymmärtäväisyyttä on, että sinun nimestäsi otetaan vaari. Totelkaa vitsaa ja häntä, joka on sen määrännyt." Miika 6:9

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos: 

 

"Listen! The LORD is calling to the city - and to fear your name is wisdom -
"Heed the rod and the One who appointed it."
Micah 6:9 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Kuunnelkaa! HERRA kutsuu kaupunkia - ja että Sinun Nimesi pelko on viisautta - " Kuule myöntyvästi sauvaa ja Sitä, joka sen asetti/nimitti." Miika 6:9

 

Toinen käännös, King James Version, Kuningas Jaakon Laitos, Painos:

 

"The Lord's voice crieth unto the city, and the man of wisdom

shall see thy name: hear yes the rod, and who hath appointed it. -"
Micah 6:9 (KJV)

 

Suora suomennos:

 

"Herran ääni huutaa kaupungille, ja mies, jolla on viisautta näkee sinun nimesi: Kuule myöntyvästi sauvaa, ja Häntä, joka on sen nimittänyt/asettanut." Miika 6:9

 

   Koska profeetta Miika sanoo: " Kuule myöntyvästi sauvaa ja Sitä, joka sen asetti/nimitti" - tämä merkitsee tai ennakoi, että profeetan kuin Mooseksen merkki ei toteudu näkyvinä ihmeinä. Mooseksen ihmeet ovat liitettävissä hänen kävelysauvaansa tai -keppiin. Maestro Evangelistan "sauva" on ja tapahtuu hänen julistuksensa tai ilmoituksensa kautta, joka koskee Jumalan Nimeä, jonka hän on ilmoittanut kirjoitusten kautta. Jumala on asettanut/laittanut sanat hänen suuhunsa, niin että hän voisi paljastaa ja ilmoittaa Jumalan Nimen meille kaikille.

 

 "mies, jolla on viisautta näkee sinun nimesi:" - sitten kun profeetta ilmoittaa Jumalan nimen, niin lukijan täytyy käyttää viisauttaan ja ymmärrystään tunteakseen Jumalan Nimen. Sitten kun tunnet tosi Jumalan nimen, niin ainoastaan sitten sinä voit todella sanoa pelkääväsi Jumalaa.

 

"Kuule myöntyvästi sauvaa, ja Häntä, joka on sen nimittänyt/asettanut" - se antaa ymmärtää, että maailman ihmisten täytyy kuulla Jumalan sanat (kirjoituksista) ja että Jumala on lähettänyt Maestro Evangelistan julistamaan Hänen Nimensä. Yksikin joka ei kuuntele, Jumala "vaatii hänet tilille", 5. (Moos. 18:18-19).

 

  Luemme nyt Ilmestyskirjasta 21:2:

 

"Ja Pyhän Kaupungin, uuden Jerusalemin, minä näin laskeutuvan alas taivaasta Jumalan tyköä, valmistettuna niin kuin morsian, miehellensä kaunistettu." Ilmestyskirja 21:2

 

"laskeutuvan alas taivaasta" - se ei tule fyysisesti alas taivaasta; se on ainoastaan ennakkomerkki, että kaikki tulevat näkemään täyttymyksen siitä, mitä Jumala on luvannut aikaisemmin:

 

  Miksi Uusi Jerusalem? Miksi Jerusalem on niin erityislaatuinen Jumalalle?

 

"Ja teettämänsä Aseran kuvan hän asetti temppeliin, josta Herra oli sanonut Daavidille ja hänen pojallensa Salomolle: Tähän temppeliin ja Jerusalemiin, jonka minä olen valinnut kaikista Israelin sukukunnista, minä asetan nimeni ikiajoiksi." 2. Kun. 21:7

 

  Jumala on säätänyt jo kauan sitten, että Hän asettaisi Hänen Nimensä Jerusalemiin.

 

  Viittaako Jumala tässä tapauksessa Jerusalemiin, joka sijaitsee Lähi-idässä? Kysykäämme sitä Jeesukselta:

 

"Joka voittaa, sen minä teen pylvääksi Jumalani temppeliin, eikä hän koskaan enää lähde sieltä ulos, ja minä kirjoitan häneen Jumalani nimen ja Jumalani kaupungin nimen, sen uuden Jerusalemin, joka laskeutuu alas taivaasta minun Jumalani tyköä, ja (kirjoitan häneen myös) oman uuden nimeni." Ilmestyskirja 3:12

 

  Maestro Evangelista toteaa, että koska Jumala ei muuta Hänen lupaustaan, että Hänen Nimensä on oleva asetettuna Jerusalemiin, niin missä tahansa Hänen Nimensä on julistettu/ilmoitettu, se paikka tulee olemaan ja on kutsuttu nimellä "Uusi Jerusalem".

 

  Nyt, kuinka me voimme yksilöidä ja tunnistaa maan, missä Jumala tulee tekemään Hänen Nimensä tunnetuksi ja se on oleva siten Hänen Uusi Jerusaleminsa?

 

 "Ne korottavat äänensä ja riemuitsevat, ne huutavat mereltä päin Herran valtasuuruutta: "Sen tähden kunnioittakaa Herraa valon mailla, ja meren saarilla Herran, Israelin Jumalan, nimeä". Maan äärestä kuulemme ylistysvirret: "Ihana on vanhurskaan osa!" Mutta minä sanon: "Riutumus, riutumus on minun osani, voi minua: ryöstäjät ryöstävät, raastaen ryöstäjät ryöstävät!" Jesaja 24:12-16

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"They raise their voices, they shout for joy; from the west they acclaim the LORD's majesty. Therefore in the east give glory to the LORD; exalt the name of the LORD, the God of Israel, in the islands of the sea. From the ends of the earth we hear singing:
"Glory to the Righteous One."But I said, "I waste away, I waste away! Woe to me!
The treacherous betray! With treachery the treacherous betray!"
Isaiah 24:12-16 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"He korottavat äänensä, he huutavat ilosta; lännestä he osoittavat suosiotaan HERRAN majesteettiselle mahtavuudelle. Sen tähden idässä antakaa kunnia HERRALLE; korottakaa HERRAN nimeä, Israelin Jumala meren saarilla. Maailman ääriä myöden kuulemme laulua: "Kunnia Vanhurskaalle ja Oikeamieliselle". Mutta Minä sanoin, "Minä riudun pois, Minä riudun pois! Voi minua! Kavala petos! Petoksellinen kavala petos" Jesaja 24:12-16

 

  Jumalan Nimi tulee olemaan tunnettu Saaristomaassa Kaukoidässä. Tämä on nyt tapahtunut, kun todellinen Jumalan Nimi on julistettu Filippiineillä - Saarivaltiossa Idässä Maestro Eraño Martin Evangelista kautta. Siten ollen, Filippiinit ovat Uusi Jerusalem, sillä Jumalan tosi Nimi on julistettu tässä maassa ja www.thename.ph ja www.thenameonline.info sekä www.suurinimi.com ovat siitä todisteena.

 

  Juutalaisten, Muslimien ja Kristittyjen ei ole mitään syytä taistella toisiaan vastaan Jerusalemista Lähi-idässä, sillä se ei ole enää profetiassa viitattu Jerusalem. Kuten on kirjoitettu, siellä on Uusi Jerusalem ja se on nyt Filippiinit - sillä todellinen Jumalan Nimi on julistettu tässä maassa.

 

  Palaamme nyt Ilmestyskirjaan 21:3

 

"Ja minä kuulin suuren äänen valtaistuimelta sanovan: "Katso, Jumalan maja ihmisten keskellä! Ja hän on asuva heidän keskellänsä, ja he ovat hänen kansansa, ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa;" Ilmestyskirja 21:3


Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"And I heard a loud voice from the throne saying, "Look! God's dwelling
place is now among the people, and he will dwell with them. They will be
his people, and God himself will be with them and be their God."
Revelation 21:3 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Ja minä kuulin voimakkaan äänen valtaistuimelta sanovan, "Katso! Jumalan asuinpaikka on nyt ihmisten keskuudessa, ja Hän asuu heidän kanssaan. He ovat Hänen kansaansa, ja Jumala Itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa " Ilmestyskirja 21:3

 

"He ovat Hänen kansaansa, ja Jumala Itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa " - tämä tapahtuu sitten kun kaikki maailman ihmiset tuntevat ja huutavat turvakseen tosi Jumalan Nimeä, kuten on kirjoitettu:

 

"Ja sen kolmannen osan minä vien tuleen; minä sulatan heidät, niin kuin hopea sulatetaan, ja koettelen heitä, niin kuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: Se on minun kansani, ja se sanoo: Herra, minun Jumalani." Sakarja 13:9

 

  Sitten kun kaikki maailman ihmiset huutavat turvakseen tosi Jumalan Nimeä, kuten on ilmoittanut profeetta Maestro Evangelista Filippiineiltä (Uudesta Jerusalemista), niin kaikki tulevat olemaan Jumalan ihmisiä ja me kaikki elämme maailmassa yhden Jumalan alaisuudessa - se on uusi taivas ja uusi maa!

 

  Kuinka me tiedämme, että Jumalan alkuperäinen tai ensimmäinen tarkoitus on yhdistää kaikki maailman ihmiset yhdeksi kansaksi tai olemaan yksi Israel?

 

"Siihen minä heräsin ja katselin, ja uneni oli minusta suloinen." Jeremia 31:26

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"At this I awoke and looked around. My sleep had been pleasant to me."

Jeremiah 31:26 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Tässä hetkessä minä heräsin ja katselin ympärilleni. Minun uneni oli ollut minulle miellyttävä." Jeremia 31:26

 

"heräsin" - tämä liittyy ja koskee meitä (maailman ihmisiä), kun olemme tulleet valaistuneiksi Jumalan tosi opetuksella, olemme nyt heräämässä pitkästä sikeästä unesta, johon meidät olivat vaivuttaneet uskonnot.

 

  Uskonnot saivat meidät nukkumaan, joka tarkoittaa, että uskonnot antoivat meille opetusta ja toiveita, jotka eivät ole totta. Se näytti aluksi hienolta, mutta aivan kuten unessa, vaikka meidän sikiunemme olisi makeaa unelmointia hyvästä ruuasta ja hienoista juomista, niin kun heräämme, me havahdumme todellisuuteen, että olemme yhä nälkäisiä.

 

  Me olemme eläneet turhien toiveiden varassa ja täysin ilman pelastusta. Apostolit ja uskonnot ovat saaneet meidät uskomaan kuoleman jälkeiseen elämään taivaassa, jonne me pääsemme astumaan ainoastaan myymällä kaiken mitä me omistamme (Markus 10:17-21) ja uskomme heidän valheelliseen opetukseen, eli ylistämme miestä, jonka Jumala hylkäsi!

 

  Todella petollista opetusta! Nyt kun me olemme heränneet tuollaisesta valheellisesta opetuksesta, niin mitä tapahtuu seuraavaksi?

 

"Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä kylvän Israelin maahan ja Juudan maahan ihmisen siementä ja karjan siementä." Jeremia 31:27

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The days are coming," declares the LORD, "when I will plant the house of

Israel and the house of Judah with the offspring of men and of animals.

Jeremiah 31:27 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Päivät ovat tulossa, "julistaa HERRA, "jolloin Minä liitän Israelin huoneen ja Juudan huoneen ihmisten jälkeläisten ja eläinten kanssa." Jeremia 31:27

 

"Päivät ovat tulossa" - tämä aika on vasta tulossa.

 

  Juudan Huone ja Israel tullaan liittämään yhteen "ihmisten jälkeläisten ja eläinten" kanssa - Tämä on Jumalan suuri profetia.

 

  Mikä on tämän profetian tarkoitus?

 

  Keitä ovat "ihmisten jälkeläiset ja eläinten", jotka tullaan liittämään yhdeksi näiden kahden huoneen kanssa?

 

  Me olemme lukeneet, että ensimmäisessä osassa tätä artikkelia, jossa Maestro Evangelistan ilmestys kertoen totuuden, että Adam ja Eeva EIVÄT OLE Jumalan ensimmäinen luominen.

 

 "ihmisten jälkeläiset ja eläinten" - symbolisoi Jumalan ensimmäistä luomista, ihmisiä, joilla ei ollut liittoa Hänen kanssaan. Kyseessä oleva on Pakanoiden suku.

 

"Israelin huoneen ja Juudan huoneen" - symbolisoi toisen Jumalan luomisen jälkeläisiä, Adamia ja kyseessä ovat Juutalaiset, joilla oli aikaisemmin liitto Hänen kanssaan Mooseksen kautta.

 

"Ihmisten jälkeläiset ja eläinten tai Pakanat ja Israelin Huone sekä Juuda tai Juutalaiset" - Jumala tulee tekemään heistä yhden kansan Hänen nimensä kautta, kuten on ilmoittanut Hänen profeettansa kuin Mooses.

 

Tästä syystä muukalaisen, kuin on Maestro Evangelistan kutsuminen Jumalan profeetaksi kuin Mooses, ilmoittamaan Hänen Nimensä, sillä se on yhdistävä tekijä tämän profetian lopulliselle täyttymiselle. Maestro on ensimmäinen pakana, josta Jumala teki Israelilaisen Hänen Nimensä kautta. Maestro Evangelistan valinta (profeetaksi kuin Mooses) on tehnyt meidät (maailman ihmiset) olemaan ELÄVINÄ todistajina, kun Jumala tekee meidät Hänen kansakseen, kunhan me tunnustamme Hänen tosi Nimensä.

 

  Maestro Eraño M. Evangelista sanoo: Tämän profetian merkitys on nyt paljastettu ensimmäistä kertaa koko maailmassa, niin että kaikki ihmiset voisivat tietää, että on olemassa yksi tosi Jumala ja uskonnot eivät tunne Häntä, eivätkä he tunne kaikkia Hänen profetioitaan.

 

"Ja niin kuin minä olen valvonut repiäkseni ja kukistaakseni heitä, hajottaakseni ja hävittääkseni, tuottaakseni onnettomuutta, niin minä olen valvova rakentaakseni ja istuttaakseni heitä, sanoo Herra." Jeremia 31:28

 

  Nämä ihmiset "ihmisten jälkeläisiä ja eläinten", ovat Jumalan taholta tarkasteltuina ilman lupausta ja ilman liittoa, sen vuoksi Hän ei säästä ketään.

 

  Sen seurauksena, että me emme ole tunteneet tosi Jumalaa, me olemme kärsineet valtavasti aikojen saatossa: Sodat, nälänhädät, katastrofit, vitsaukset ja muut, mutta nyt tällä hetkellä Jumala on antamassa meille lupauksen uudesta alusta. Kaikki ihmiset tulevat olemaan yhden Jumalan alaisuuteen.

 

  Mistä muusta opetuksesta me olemme nukkuneet vaille/pois sikiunemme aikana?

 

  Mitkä ovat muut Jumalan opetukset, joista me emme ole tienneet uskontojen vääristelyjen vuoksi?

 

"Niinä päivinä ei enää sanota: 'Isät söivät raakoja (happamia) rypäleitä, (ja siksi) lasten hampaat heltyivät'; vaan jokaisen on kuoltava oman syntivelkansa tähden. Jokaiselta ihmiseltä, joka syö raakoja (happamia) rypäleitä, heltyvät hänen omat hampaansa." Jeremia 31:29-30

 

  Oppi "perisynnistä" ei totisesti ole totta. Uskonnot saivat meidät uskomaan, että Adam on ensimmäinen ihminen ja että me olemme perineet hänen syntinsä ja että ainoastaan Jeesus voi meidät pelastaa. Nyt me olemme tulleet tuntemaan, että Adam ei ole Jumalan ensimmäinen luomus ja siten ollen ei ole olemassa perisyntiä. Me opimme jopa, että Jeesus kuoli hänen omien väärintekojensa takia! Tämä tarkoittaa, että jokainen meistä on totisesti itse vastuussa omista teoistaan (synneistään).

 

  Me olemme nyt todistaneet, että uskontojen opetukset ovat erilaisia kuin Jumalan opetukset ja käskyt:

 

  Jumala ei koskaan sallinut Jeesuksen kuolla ihmiskunnan syntien puolesta. Jokainen vastaa ja maksaa omista synneistään; yksikään ihminen ei voi pelastaa toisen ihmisen elämää/henkeä. Hänen täytyy itse pelastaa se.

 

  Ymmärtääksesi Jumalan tosi säädökset ja määräykset koskien syntejä ja itsensä pelastamista, lue seuraavien linkkien kautta:

 

http://www.thename.ph/thename/testimony/jes13-en.html tai http://www.thenameonline.info/thename/testimony/jes13-en.html sekä

Koskien Syntejä

 

  Palaamme:

 

"vaan jokaisen on kuoltava oman syntivelkansa tähden. Jokaiselta ihmiseltä, joka syö raakoja (happamia) rypäleitä, heltyvät hänen omat hampaansa." Jeremia 31:30

 

Kukaan ihminen ei voi pelastaa toista ihmistä koskien syntejä; jokaisen meistä täytyy pyytää anteeksiantoa suoraan Jumalalta. Mitä tapahtuu seuraavaksi?

 

"Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon (huoneen) ja Juudan heimon (huoneen) kanssa uuden liiton;" Jeremia 31:31

 

"päivät tulevat" - meidän nykyisen sukupolvemme aikana.

 

"uuden liiton" - miksi "uuden"?

 

"Päivät ovat tulossa, "julistaa HERRA, "jolloin Minä liitän Israelin huoneen ja Juudan huoneen ihmisten jälkeläisten ja eläinten kanssa." Jeremia 31:27

 

  Tämä tulee olemaan uusi liitto Jumalan ja Hänen uuden kansansa välillä, maailman ihmisten. Kyseessä ei ole vain Juutalaiset, vaan kaikki maailman ihmiset - ihmisten ja eläinten jälkeläiset symbolisoivat Jumalan ensimmäistä luomista.

 

  Millä tavoin se on erilainen?

 

"en sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein heidän isäinsä kanssa silloin, kun minä tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta, ja jonka liittoni he ovat rikkoneet, vaikka minä olin ottanut heidät omikseni, sanoo Herra."

Jeremia 31:32

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"It will not be like the covenant I made with their ancestors when I took them by the hand to lead them out of Egypt, because they broke my covenant, though I was a husband to them," declares the Lord. 

Jeremiah 31:32 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Se ei tule olemaan samanlainen liitto kuin, jonka Minä tein heidän esivanhempiensa kanssa, kun Minä vein heidät kädestä pitäen pois Egyptistä, sillä he rikkoivat Minun liittoni, vaikka Minä olin heille aviomies, " julistaa HERRA." Jeremia 31:32

 

  Tämä on se, kuinka Jumala kuvaa Hänen aikaisempia ihmisiään/kansaansa: He eivät pysyneet uskollisina Hänelle.

 

"vaikka Minä olin heille aviomies" - sinä opit miksi Jumala sanoi, että Hän on aviomies Hänen aikaisemmalle Israelin kansalleen, kun sinä opit tuntemaan tosi Jumalan Nimen, jonka Maestro Evangelista on ilmoittanut seuraavien linkkien kautta:

 

http://www.thename.ph/thename/revelations/theangel-en.html tai http://www.thenameonline.info/thename/revelations/theangel-en.html sekä

Enkeli Joka Kantaa Jumalan Nimeä ja Jeesuksen Todistusta

 

"Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien tultua (jälkeen), sanoo Herra: Minä panen lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä; ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani." Jeremia 31:33

 

  Jumala mainitsee nyt ainoastaan yhden huoneen. Tämä on "Israelin huoneen ja Juudan huoneen yhdistäminen "ihmisten jälkeläisten ja eläinten kanssa". Jumala tulee tarkastelemaan tai katsovan heidät kaikki Jumalan uutena kansana.

 

  Minkälaisia me havaitsemme heidän olevan?

 

"Silloin ei enää toinen opeta toistansa eikä veli veljeänsä sanoen: 'Tuntekaa Herra.' Sillä he kaikki tuntevat minut, pienimmästä suurimpaan, sanoo Herra; sillä minä annan anteeksi heidän rikoksensa enkä enää muista heidän syntejänsä." Jeremia 31:34

 

"Tuntekaa Herra" - uusi kansa/ihmiset tuntevat Jumalan ja Hänen Suuren Nimensä.

 

  Minkälainen aikakausi se on? Se tulee olemaan aika, jolloin yksikään ihminen ei voi pettää toista, kun kyseessä on totuus koskien Jumalaa. Tämä tarkoittaa myös, että siellä ei tule olemaan enää uskontoja, jotka jakavat ja hajottavat ihmiskuntaa Jumalasta, sillä silloin me kaikki tunnemme Jumalan tosi Nimen.

 

"sillä minä annan anteeksi heidän rikoksensa enkä enää muista heidän syntejänsä" - Sitten kun me tunnustamme tosi Jumalan Nimen ja kuljemme Hänen käskyjensä mukaisesti, meidän syntimme tulevat Jumalan taholta anteeksiannetuiksi, eikä niitä enää muisteta. Tämä on Jumalan tosi  ja oikeaa opetusta, kun uskonnot yhä muistuttavat ihmistä hänen syntisestä luonnostaan, joka on täysin vastakohta sille, mitä Jumala halusi meidän tietävän ja tuntevan.

 

  Luemme uudelleen:

 

"Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien tultua (jälkeen), sanoo Herra: Minä panen lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä; ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani." Jeremia 31:33

 

"Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa" - Kuinka me voimme tietää, että tämä Jumalan lupaus uudesta liitosta on nyt tullut meidän aikanamme?

 

 Luemme Malakia 3:1 uudelleen:

 

 "Katso, Minä lähetän sanansaattajani, joka valmistaa tien minun edelläni. Sitten yhtäkkiä Herra, jota te etsitte on tuleva temppeliinsä; liiton sanansaattaja, jota te halulla kaipaatte, on tuleva," sanoo HERRA Kaikkivaltias." Malakia 3:1

 

  Lupaus uudesta liitosta tulee saamaan täyttymyksensä sitten, kun liiton sanansaattaja saapuu.

 

   Koska Vanha liittosopimus oli ensimmäisenä Mooseksen julistama, niin siitä seuraa, että liiton sanansaattaja ei ole kukaan muu kuin profeetta kuin Mooses, josta Jumala on kertonut ennalta 5. Mooseksen kirja 18:18-19, joka on nyt saanut täyttymyksensä Maestro Eraño M. Evangelista kautta!

 

  Maestro Evangelista on profeetta kuin Mooses ja hän on nyt ilmoittanut Jumalan aidon ja tosi Nimen. Siten ollen lupaus uudesta liitosta, josta Jumala on sanonut aikaisemmin, tulee nyt saamaan täyttymyksensä meidän aikanamme, sillä me tiedämme nyt Jumalan Nimen. Tämä tarkoittaa liittoa, jonka me saamme Hänen kanssaan, tulee olemaan sitova ja pysyvä.

 

  Jälleen kerran, kuka tai ketkä saavat etuoikeuden tulla kutsutuiksi "Jumalan kansana" ja kutsuvat Jumalaa "Isänä"?

 

"Ja sen kolmannen osan minä vien tuleen; minä sulatan heidät, niin kuin hopea sulatetaan, ja koettelen heitä, niin kuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: Se on minun kansani, ja se sanoo: Herra, minun Jumalani." Sakarja 13:9

 

  Ei ole merkitystä minkä rotuinen sinä olet niin kauan kuin tunnustat ja huudat turvaksesi Jumalan tosi Nimeä, jonka Jumala määräsi Maestro Evangelistan ilmoittamaan meille tällä nettisivustolla, ja kun me kaikki seuraamme Jumalan tosia käskyjä, niin sinä olet yksi Jumalan Uuteen Kansaan kuuluvista. Uusi Israelilainen tai Uuden Israelin kansalainen!

 

  Tuleeko profetia saamaan täyttymyksensä?

 

 "Herra on oleva koko maan kuningas. Sinä päivänä on Herra oleva yksi ja hänen nimensä yksi." Sakarja 14:9

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The Lord will be king over the whole earth. On that day there will be one Lord, and his name the only name." Zechariah 14:9 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Herra tulee olemaan koko maailman kuningas. Sinä päivänä on vain yksi Herra, ja Hänen Nimensä ainoa." Sakarja 14:9

 

"Sinä päivänä" - se toteutuu varmasti.

 

"yksi" - sitten kun "Israelin huoneen ja Juudan huoneen ja ihmisten jälkeläisten sekä eläinten" yhdistäminen on saatettu loppuunsa - sitten he tulevat olemaan Jumalan Uusi Kansa…

 

  Ilman, että tuntee Jumalan tosi Nimen, yksikään laki tai liitto, jota ei ole allekirjoitettu - ei ole sitova ja pätevä.

 

  Me olemme onnekkaita, että Jumalan Nimi on nyt julkaistu meidän aikanamme "profeetan kuin Mooseksen", Maestro Eraño M. Evangelistan kautta, kuten se on profetoitu Pyhässä Raamatussa, Jumalan Sanassa.

 

  Sen mitä sinä luet nyt, on sitä mitä Jumala on käskenyt Hänen profeettansa kuin Mooseksen, Maestro Eraño M. Evangelistan tiedottaa kaikille maailman ihmisille koskien Hänen Pyhässä Raamatussa olevan sanansa tosi tarkoituksen, siinä tarkoituksessa, että se herättäisi meidät kaikki unestamme uskonnoissa!

 

  Sitten kun kaikki tuntevat ja omaavat täyden tietämyksen Jumalan Nimestä, jonka on ilmoittanut Maestro Evangelista tällä nettisivustolla ja käy kulkunsa uskollisesti Jumalan käskyjen mukaan, niin mitä siunauksia Jumala takaa meille?

 

  Luemme siitä:

 

"Herra muistaa meitä ja siunaa, hän siunaa Israelin sukua, hän siunaa Aaronin sukua," Psalmi 115:12

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The Lord remembers us and will bless us: He will bless his people Israel;
he will bless the house of Aaron," Psalm 115:12 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Herra muistaa meitä ja tulee siunaamaan meitä; Hän tulee siunaamaan Hänen kansaansa Israelia; Hän siunaa Aaronin huonetta, " Psalmi 115:12

 

"Hän tulee siunaamaan Hänen kansaansa Israelia" - Tässä Israelin kansaan kuuluviksi osoitetut ovat Uuden Israelin kansaa, niitä, jotka ovat tunnustaneet Jumalan tosi Nimen.

 

"Hän siunaa Aaronin huonetta" - Aaronin huone symbolisoi Juutalaisia ihmisiä, joita Jumala siunaa, koska he tunnustavat Jumalan sanan 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19. He ovat kuunnelleet Hänen profeettaansa kuin Moosesta, Maestro Evangelistaa, jonka Jumala käski ilmoittamaan Hänen Sanansa kirjoitusten kautta. Nyt, kun Juutalaiset tuntevat aidon Jumalan nimen, niin Maestro on myös täyttänyt velvollisuutensa pelastaa heidät synneistään. Tämä on se tehtävä, jonka heidän Messiaansa (Jeesus) olisi pitänyt tehdä.

 

"hän siunaa niitä, jotka Herraa pelkäävät, niin pieniä kuin suuriakin." Psalmi 115:13

 

"hän siunaa niitä, jotka Herraa pelkäävät" - ne ihmiset, jotka todella pelkäävät Jumalaa ovat niitä, jotka tunnustavat Hänen tosi Nimensä.

 

"Herra lisätköön teitä, sekä teitä että teidän lapsianne. Te olette Herran siunatut, hänen, joka on tehnyt taivaan ja maan." Psalmi 115:14-15


 "
Te olette Herran siunatut, hänen, joka on tehnyt taivaan ja maan" - Me olemme vakuuttuneita Jumalan siunauksista, sillä me voimme oppia aidon Jumalan Nimen, joka loi taivaat ja maan, tältä nettisivustolta.

 

  Onko totta, että taivaiden ja maan Luojalla on Nimi?

 

"Meidän apumme on Herran nimi, hänen, joka on tehnyt taivaan ja maan." Psalmi 124:8

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

Our help is in the name of the Lord, the Maker of heaven and earth.

Psalm 124:8 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Meidän apumme on Herran Nimessä, taivaan ja maan Tekijässä." Psalmi 124:8

 

  Jumalalla, joka loi taivaat ja maan, on Nimi. Me voimme nyt saada tietouden Jumalan Nimestä sen seurauksena, että aito profeetta, jonka Jumala on lähettänyt, on jo ilmoittanut Hänen tosi Nimensä tällä nettisivustolla.

 

"Taivas on Herran taivas, mutta maan hän on antanut ihmisten lapsille. Eivät kuolleet ylistä Herraa, ei kukaan hiljaisuuteen astuneista. Mutta me, me kiitämme Herraa, nyt ja iankaikkisesti. Halleluja!" Psalmi 115:16-18

 

 Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The highest heavens belong to the LORD, but the earth he has given to mankind.

It is not the dead who praise the LORD, those who go down to the place of silence;

it is we who extol the LORD, both now and forevermore." Psalm 115:16-18 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Korkeimmat taivaat kuuluvat HERRALLE, mutta maan Hän on antanut ihmiskunnalle. Kuolleet eivät ylistä HERRAA, ne, jotka menevät alas hiljaisuuden paikkaan; se olemme me (elossa olevat), jotka ylistämme HERRAA, sekä nyt että iankaikkisesti." Psalmi 115:16-18

 

"Korkeimmat taivaat kuuluvat HERRALLE, mutta maan Hän on antanut ihmiskunnalle" - Jumala ei ole koskaan luvannut ikuista elämää taivaassa. Hän loi meidät tätä maata varten yksin ja tähän maahan me palaamme kuoltuamme. Niin kauan kuin me kaikki olemme uskollisia Hänen Nimelleen sekä uskollisia tottelemaan Hänen käskyjään, niin me olemme johdettuja siunattuun elämään - pitkään, terveeseen, yltäkylläiseen ja rauhalliseen elämään maassa.

 

"Kuolleet eivät ylistä HERRAA, ne, jotka menevät alas hiljaisuuden paikkaan" - kun me kerran kuolemme, me emme voi enää ylistää Jumalaa. Ei ole totta, että olisimme elossa Jumalan läsnäolossa kuoltuamme, kuten uskonnot opettavat ja saarnaavat. Meidän täytyy ylistää ja tunnustaa aito ja tosi Jumala kun me olemme vielä elossa.

 

  Luemme Psalmin 116:1-18

 

"Minä rakastan Herraa, sillä hän kuulee minun ääneni ja rukoukseni; sillä hän on kallistanut korvansa minun puoleeni, ja minä huudan häntä avuksi kaiken elinaikani." Psalmi 116:1-2

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"I love the Lord, for he heard my voice; he heard my cry for mercy. Because he turned his ear to me, I will call on him as long as I live." Psalm 116:1-2 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Minä rakastan Herraa, sillä Hän on kuullut minun ääneni; Hän kuuli minun huutoni armahduksesta. Koska Hän käänsi Hänen korvansa minuun, niin minä tulen kutsumaan Häntä koko elämäni ajan." Psalmi 116:1-2

 

"Hän kuuli minun huutoni armahduksesta" - Ne yksilöt, joille Jumala vastaa heidän rukouksiinsa, ovat ne, jotka huutavat avukseen Hänen Nimeään (Sakarja 13:9).

 

"minä tulen kutsumaan Häntä koko elämäni ajan" - Me voimme tai kykenemme kutsumaan Jumalaa ainoastaan elämämme ajan, sillä kuoltuamme, me emme voi enää huutaa Hänen puoleensa.

 

"Kuoleman paulat piirittivät minut, tuonelan ahdistukset kohtasivat minua; minä jouduin hätään ja murheeseen. Mutta minä huusin avukseni Herran nimeä: Oi Herra, pelasta minun sieluni! Herra on armollinen ja vanhurskas, meidän Jumalamme on laupias. Herra varjelee yksinkertaiset; minä olin viheliäinen, mutta hän auttoi minua." Psalmi 116:3-6

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The cords of death entangled me, the anguish of the grave came over me; I was overcome by distress and sorrow. Then I called on the Name of the Lord: "Lord, save me!" The Lord is gracious and righteous; our God is full of compassion. The Lord protects the unwary; when I was brought low, he saved me." Psalm 116:3-6 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kuoleman sidokset sotkeutuivat kiinnittyen minuun, haudan tuska ja ahdistus valtasi minut; suru ja murhe kukistivat minut. Sitten minä huusin Herran Nimeä: "Herra pelasta minut!" Herra on mahtava ja oikeamielinen; meidän Jumalamme on täyttä myötätuntoa. Herra suojelee varomattomia; kun minut oli painettu alas, Hän pelasti minut. "Psalmi 116:3-6

 

"Herra on mahtava ja oikeamielinen; meidän Jumalamme on täyttä myötätuntoa." - Tämä on tosi Jumala, mutta on yksi asia, joka meidän tulee ymmärtää. Tosi Jumala ei ole vain armollinen ja täynnä myötätuntoa, HÄN ON MYÖS OIKEAMIELINEN, ja se tarkoittaa, että Hän ei tule sallimaan pahojen pääsevän rangaistuksetta.

 

  Me voimme lukea siitä seuraavasta:

 

"Ja tuomarit tutkikoot tarkoin asian, ja jos todistaja on väärä todistaja, joka on tehnyt väärän syytöksen veljeänsä vastaan, niin tehkää hänelle samoin, kuin hän aikoi tehdä veljellensä. Poista paha keskuudestasi. Ja muut kuulkoot sen ja peljätkööt, niin ettei kukaan enää tekisi sellaista pahaa sinun keskuudessasi. Älä sääli häntä: henki hengestä, silmä silmästä, hammas hampaasta, käsi kädestä, jalka jalasta." 5. Moos. 19:18-21

 

"Ja tuomarit tutkikoot tarkoin asian" - Tämä on se todellinen oikeudenmukaisuus, jonka Jumala tahtoo toteutuvan ja tapahtuvan.

 

"Poista paha keskuudestasi" - Kun syytös on toteennäytetty perustavalaatuisen tutkimuksen tuloksena, niin ne, jotka tekevät pahaa heidän kanssaihmisiään kohtaan, täytyy rangaista.

 

"Ja muut kuulkoot sen ja peljätkööt, niin ettei kukaan enää tekisi sellaista pahaa sinun keskuudessasi" Sen jälkeen kun pahat ovat rangaistut tekemistään rikoksista, niin kukaan ei tule tekemään sellaista pahaa enää koskaan. Tämä tarkoittaa, että ei pääse leviämään, jos pahat ihmiset ovat rangaistut lain mukaisesti. Jumala on lausunut tämän jo aikaisemmin, joten ei ole oikein syyttää Häntä siitä pahasta, mitä tapahtuu ja nyt on. Kauan sitten HÄN ANTOI MEILLE VELVOLLISUUDEN JA VASTUUN hallinnoida ja panna täytäntöön lakeja. Tämä todistaa ainoastaan, että Jumala antoi meille täyden vastuun ja kontrollin omaa elämäämme koskien täällä maan päällä. Hän ei kontrolloi meitä, kuten uskonnot saarnaavat.

 

  Totuus kuuluu, että on täysin meidän omaa syytämme, että tällainen väkivalta ja pahuus ovat olemassa meidän aikanamme, koska me olemme sallineet itsemme tulla petetyiksi uskontojen taholta. Jeesus, joka toi kaiken tämän pahan maailmaan opettamalla Saatanan opetuksia, ja se on täysin vastakkain Jumalan lakien kanssa!

 

1. Mooseksen kirjassa 2:16-17 Jumala käski Adamia, älä syö kiellettyä hedelmää, sillä muuten hän kuolisi, kun toisaalla 1. Mooseksen kirjassa 3:1-4 käärme tai Saatana sanoi Eevalle, etteivät he kuolisi, vaikka söisivät kiellettyä hedelmää. Tämä tarkoittaa, että tekemällä vastoin Jumalan käskyjä, on sama kuin seurata Saatanan opetusta ja se on yhtä kuin ylistää Saatanaa.

 

Selventäkäämme, mitä Jumala sääti ja määräsi Hänen laissaan:

 

"Älä sääli häntä: henki hengestä, silmä silmästä, hammas hampaasta, käsi kädestä, jalka jalasta" 5. Moos. 19:21

 

  Älä osoita sääliä - tämä siksi, että paha henkilö ei koskaan ole tuntenut sääliä sen pahan johdosta, jonka hän on tehnyt vastaan hänen kanssaihmistään. Tämän takia meidän ei tule osoittaa sääliä häntä kohtaan, sitten kun oikeus ja sen määräämä rangaistus on annettu tai täytäntöön pantu.

 

  Tiesikö hän (Jeesus) tästä Käskystä?

 

"Te olette kuulleet sanotuksi: 'Silmä silmästä ja hammas hampaasta.'" Matteus 5:38

 

   Hän tietää tästä käskystä, ja mitä hän opetti ihmisille sitä koskien, puhuiko hän Lain noudattamisen puolesta?

 

"Mutta minä sanon teille: älkää tehkö pahalle vastarintaa; vaan jos joku lyö sinua oikealle poskelle, käännä hänelle toinenkin;" Matteus 5:39

 

  Hän (Jeesus) avoimesti uhmasi Lakia! Hän on rikkonut käskyt, asettunut vastustamaan lakia ja opettanut sen myös muille ihmisille.

 

  Hän opetti ihmisille, ettei pidä vastustaa pahaa tai sortajia.

 

  Tämä on yksi syy, miksi paha on levinnyt nopeasti tässä maailmassa! Jeesus asettui vastoin Jumalan opetusta ja Käskyjä ja hän ylisti Saatanaa.

 

  Mitä käsky koskien "silmä silmästä, hammas hampaasta" todella tarkoittaa?

 

"Sen tähden Herra palkitsee minulle minun vanhurskauteni mukaan, sen mukaan kuin käteni ovat puhtaat hänen silmiensä edessä. Hurskasta kohtaan sinä olet hurskas, nuhteetonta kohtaan nuhteeton; puhdasta kohtaan sinä olet puhdas, mutta kieroa kohtaan nurja. Sillä sinä pelastat nöyrän kansan, mutta ylpeät silmät sinä painat alas."

Psalmi 18:25-28

 

  Tämä on se opetus, jonka Jumala tahtoo meidän tarkkaavan jokapäiväisessä elämässämme, niin ettei meitä sorreta ja käytetä häikäilemättömästi hyväkseen. Meidän tulee tehdä heille, juuri niin kuten he aikoivat tehdä meitä kohtaan, niin että he tietäisivät, ettemme enää voi sietää heidän väärintekojaan. Tämä on oikeudenmukaisuutta, jota Jumala tahtoo olevan vakiintunut ja pysyvä käytäntö täällä maan päällä.

 

"Palaja, sieluni, takaisin lepoosi, sillä Herra on tehnyt sinulle hyvin. Sillä sinä olet pelastanut minun sieluni kuolemasta, minun silmäni kyynelistä, jalkani kompastumasta. Minä saan vaeltaa Herran kasvojen edessä elävien maassa." Psalmi 116:7-9

 

"Palaja, sieluni, takaisin lepoosi" - sielu tarkoittaa meidän elävää ruumistamme.

 

"Minä saan vaeltaa Herran kasvojen edessä elävien maassa" - Sinä voit ja pystyt vaeltamaan Jumalan kanssa ainoastaan silloin kun elät, eikä sitten kun kuolet, kuten uskonnot valheellisesti opettavat.

 

"Minä uskon (luotan Herraan), sen tähden minä puhun, minä, joka olin kovin vaivattu. Minä sanoin hädässäni: Kaikki ihmiset ovat valhettelijoita. Kuinka minä maksan Herralle kaikki hänen hyvät tekonsa minua kohtaan? Minä kohotan pelastuksen maljan ja huudan avukseni Herran nimeä." Psalmi 116:10-13

 

"huudan avukseni Herran nimeä" - on riittävästi, kun tunnustaa Hänet kaikesta siitä hyvästä, jonka Hän on tehnyt. Hän ei tarvitse uhrilahjoja.

 

"Minä täytän lupaukseni Herralle kaiken hänen kansansa edessä. Kallis on Herran silmissä hänen hurskaittensa kuolema." Psalmi 116:14-15

 

  Tämä tarkoittaa ainoastaan, että Jumala tahtoo Hänen uskollisten palvelijoidensa kuolevan rauhallisella tavalla korkeassa iässä, aivan kuten Daavid ja Job. Koska Jeesus kuoli kärsien brutaalin kuoleman, niin se tarkoittaa, että hän ei ole uskollinen Jumalan palvelija.

 

"Oi Herra, minä olen sinun palvelijasi, sinun palvelijasi minä olen, sinun palvelijattaresi poika! Sinä päästit minun siteeni. Sinulle minä uhraan kiitosuhrin ja huudan avukseni Herran nimeä." Psalmi 116:16-17

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

                                                    
"Truly I am your servant, Lord; I serve you just as my mother did;
you have freed me from my chains. I will sacrifice a thank offering to you and call on the name of the Lord." Psalm 116:16-17 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Todella, minä olen Sinun palvelijaisi Herra; minä palvelen Sinua kuten äitini teki; Sinä Olet vapauttanut minut kahleistani. Minä uhraan kiitosuhrini Sinulle eli huudan Herran Nimeä." Psalmi 116:16-17

 

"huudan Herran Nimeä" on se ainoa oikea ja tosi kiitoksena tarjottava Hänelle.

 

"Minä täytän lupaukseni Herralle kaiken hänen kansansa edessä Herran huoneen esikartanoissa, sinun keskelläsi, Jerusalem. Halleluja!" Psalmi 116:18-19

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"I will fulfill my vows to the Lord in the presence of all his people, in the courts of the house of the Lord - in your midst, Jerusalem." Psalm 116:18-19 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Minä täytän lupaukseni Herralle Hänen koko kansansa läsnä ollessa, Herran huoneen tuomioistuimissa - teidän keskuudessanne, Jerusalemissa." Psalmi 116:18-19

 

"Jerusalemissa" - tässä ei ole enää kyseessä Vanha Jerusalem Lähi-idässä, vaan valtio, jota tullaan kutsumaan nimellä Uusi Jerusalem.

 

  Ja nyt, miksi Jerusalem on niin erityinen Jumalalle?

 

"Ja teettämänsä Aseran kuvan hän asetti temppeliin, josta Herra oli sanonut Daavidille ja hänen pojallensa Salomolle: Tähän temppeliin ja Jerusalemiin, jonka minä olen valinnut kaikista Israelin sukukunnista, minä asetan nimeni ikiajoiksi." 2. Kun. 21:7

 

  Jumala lupasi, että Hän asettaa Hänen Nimensä Jerusalemiin ikuisesti. Tämä on syynä sille, miksi Jerusalem on niin erityinen Jumalalle, koska se on juuri se paikka, jossa Hänen Nimensä tulee olemaan julistettu.

 

  Kuitenkin, kun me sanomme ´Jerusalem´, niin viittaako profetia yhä vanhaan kaupunkiin Lähi-idässä?

 

Luemme siitä:

 

"Joka voittaa, sen minä teen pylvääksi Jumalani temppeliin, eikä hän koskaan enää lähde sieltä ulos, ja minä kirjoitan häneen Jumalani nimen ja Jumalani kaupungin nimen, sen uuden Jerusalemin, joka laskeutuu alas taivaasta minun Jumalani tyköä, ja (minä kirjoitan häneen myös) oman uuden nimeni." Ilmestyskirja 3:12

 

  Ilmestyskirjan kirjoittaja kirjoittaa, että Jeesus sanoi "Jumalani kaupungin nimen, sen uuden Jerusalemin".

 

  Miksi se on mainittu tässä nimellä "Uusi Jerusalem"?

 

  Maestro (Opettaja) Evangelista sanoo, sillä Jumala ei koskaan muuta Hänen lupaustaan, että Hänen Nimensä tulee aina olemaan asetettu Jerusalemiin, niin siten ollen, missä tahansa Hänen Nimensä on oleva julistettu, sitä paikkaa tullaan kutsumaan nimellä "Uusi Jerusalem".

 

  Tämä ei tarkoita, että Jeesus on elossa siinä vaiheessa kun hän puhui nämä sanat Ilmestyskirjassa, sillä hän oli siinä vaiheessa ollut kuolleena jo kauan aikaa. Kyseessä on Jumalan muistutus meille kaikille, että silloin kun Jeesus oli yhä elossa, niin Jeesus puhui tulevasta miehestä, jonka Jumala on lähettänyt todistamaan totuuden koskien häntä. Aivan varmasti Jeesus ei viittaa sanoillaan hänen apostoleihinsa.

 

  Ilmestyskirjaa ei kirjoittanut Apostoli Johannes, vaan profeetta, jonka nimi on myös Johannes (Patmokselta) Ilmestyskirja 22:8-9.

 

  Kuinka me voimme paikallistaa ja kohdistaa varmasti sen maan, jossa Jumala tekee Hänen Nimensä tunnetuksi eli siis olevan Hänen Uusi Jerusalem?

 

"Ne korottavat äänensä ja riemuitsevat, ne huutavat mereltä päin Herran valtasuuruutta: "Sen tähden kunnioittakaa Herraa valon mailla, ja meren saarilla Herran, Israelin Jumalan, nimeä." Jesaja 24:14-15

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"They raise their voices, they shout for joy; from the west they acclaim the LORD's majesty. Therefore in the east give glory to the LORD; exalt the name of the LORD, the God of Israel, in the islands of the sea." Isaiah 24:14-15 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"He korottavat äänensä, he huutavat ilosta; lännestä he osoittavat suosiotaan HERRAN majesteettiselle mahtavuudelle. Sen tähden idässä antakaa kunnia HERRALLE; korottakaa HERRAN nimeä, Israelin Jumala meren saarilla" Jesaja 24:14-15

 

  Jumalan Nimi tulee tunnetuksi Saarilla Kaukoidässä, koska aito profeetta kuin Mooses, jonka Jumala on lähettänyt ilmoittamaan Hänen Nimensä, tulee tästä maasta. Kyseessä on tämä maa, jossa Jumalan Nimi on tehty tunnetuksi. Nettisivustot www.thename.ph ja www.thenameonline.info sekä www.suurinimi.com ovat siitä todisteena.

 

  Koska Uusi Jerusalem ei ole se nyt oleva Lähi-idässä, vaan se on oleva Filippiinit, niin se ainoastaan tarkoittaa, että uskonnot, jotka taistelevat nyt Jerusalemista, eivät tunne totuutta Jumalasta. On aivan väistämätön tosiasia, että he ovat pettäneet ihmiskuntaa tehdessään heidät uskomaan, että he saarnaisivat totuutta koskien Jumalaa.

 

  Sitten kun me kaikki olemme yhdistyneinä ja tunnustamme Jumalan Nimen ja olemme uskollisia Hänen sanalleen, jonka Hän on käskenyt Hänen profeettansa kuin Mooseksen, Maestro Eraño M. Evangelistan ilmoittamaan meille Raamatun kautta, niin mitä Jumala vakuuttaa meille?

 

"Sillä katso, minä luon uudet taivaat ja uuden maan. Entisiä ei enää muisteta, eivätkä ne enää ajatukseen astu;" Jesaja 65:17

 

"uudet taivaat ja uuden maan" - hyvää ja yltäkylläistä elämää kaikille ihmisille taivaassa vai täällä maassa?

 

  Tietysti tällä maa planeetalla!

 

"vaan te saatte iloita ja riemuita iankaikkisesti siitä, mitä minä luon. Sillä katso, iloksi luon minä Jerusalemin, riemuksi sen kansan." Jesaja 65:18

 

"Sillä katso, iloksi luon minä Jerusalemin, riemuksi sen kansan" - meidän HERRAMME JUMALA puhuu nyt tässä ´Uudesta Jerusalemista´, joka on oleva sen maan nimi, joka on nyt tunnettu nimellä Filippiinit tai Filippiinien Saarivaltio. Se tapahtuu tai tapahtui Filippiineillä, jossa Hänen nimensä oli ensiksi tunnettu ja mistä Hän on kutsunut Hänen Profeettansa kuin Mooseksen, Maestro Eraño Martin Evangelistan.

 

  Koska Jumala on säätänyt, että Hän asettaa Hänen Nimensä ikuisesti Jerusalemiin (1. Kun. 21:7), niin siten koko maailman olisi annettava tietä meidän HERRAMME JUMALAN säädökselle, että maa, Filippiinit tulee nyt kantamaan nimeä "UUSI JERUSALEM".

 

"Minä iloitsen Jerusalemista ja riemuitsen kansastani; eikä siellä enää kuulla itkun ääntä eikä valituksen ääntä." Jesaja 65:19

 

  Tämä on meidän HERRAMME JUMALAN lupaus Hänen uudelle kansalleen, kaikille, jotka huutavat puoleensa ja rakastavat Hänen Nimeään - ei enää kärsimystä ja tauteihin kuolemista, ei sotia tai katastrofeja. Ei enää kirousta.

 

  Kuinka me tiedämme, että tämä tapahtuu jo maassa?

 

"Ei siellä ole enää lasta, joka eläisi vain muutaman päivän, ei vanhusta, joka ei täyttäisi päiviensä määrää; sillä nuorin kuolee satavuotiaana, ja vasta satavuotiaana synnintekijä joutuu kiroukseen." Jesaja 65:20

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

 "Never again will there be in it an infant who lives but a few days,  or an old man who does not live out his years; he who dies at a hundred will be thought a mere youth; 
he who fails to reach a hundred will be considered accursed."
Isaiah 65: 20 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Ei enää koskaan siellä tule olemaan pikkulasta, joka eläisi vain muutaman päivän, tai iäkästä miestä/naista, joka ei eläisi päiviänsä täyteen; hän, joka kuolee satavuotiaana, ajatellaan olleen vielä nuori; hän, joka ei tavoita sataa elinvuotta, häntä pidetään kirottuna." Jesaja 65:20

 

"joka ei eläisi päiviänsä täyteen" - elää elämänsä täyteen mittaansa täällä maan päällä. Tämä on oleva elämää täysin siunattuna - pitkä elämä, mutta ei ikuisesti kestävä elämä.

 

"He rakentavat taloja ja asuvat niissä, he istuttavat viinitarhoja ja syövät niiden hedelmät; he eivät rakenna muitten asua, eivät istuta muitten syödä; sillä niin kuin puitten päivät ovat, niin ovat elinpäivät minun kansassani. Minun valittuni kuluttavat itse kättensä työn."

Jesaja 65:21-22

 

"He rakentavat taloja" - he rakentavat taloja maahan, eivät taivaaseen.

 

"he istuttavat viinitarhoja" - kukaan ei voi istuttaa viinitarhoja taivaaseen.

 

"niin kuin puitten päivät ovat" - meidän elämämme tulee olemaan pidennettyä tulevassa maailmassa, ei suinkaan taivaassa!

 

"He eivät tee työtä turhaan eivätkä lapsia synnytä äkkikuoleman omiksi, sillä he ovat Herran siunattujen siemen, ja heidän vesansa ovat heidän tykönänsä." Jesaja 65:23

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"They will not toil in vain or bear children doomed to misfortune; for they will be a people blessed by the LORD, they and their descendants with them. Isaiah 65:23(NIV)

 

Suora suomennos:

 

"He eivät uurasta turhaa tai synnytä lapsia tuomittuna epäonnistumiseen; sillä he ovat Jumalan siunaama kansa, he ja heidän jälkeläisensä heidän kanssaan." Jesaja 65:23

 

  Siunattua elämää, yltäkylläistä ja rauhaa koko maailmassa!

 

  Tullaanko meidän rukouksiimme Jumalalle lopulta vastaamaan?

 

"Ennen kuin he huutavat, minä vastaan, heidän vielä puhuessaan minä kuulen"

Jesaja 65:24

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Before they call I will answer; while they are still speaking I will hear."

Isaiah 65:24 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Jo ennen kuin he kysyvät, Minä annan vastauksen; vielä kun he puhuvat, Minä kuulen heitä." Jesaja 65:24

 

  Kyllä, Jumala tulee olemaan meidän kanssamme, sillä Hänen Nimensä on oleva nyt meidän kanssamme ja me emme ole enää Saatanan voiman ja auktoriteetin alaisina.

 

  Missä Jumala oli aikaisemmin? Hän on taivaassa!

 

 "Älä ole kerkeä suultasi, älköönkä sydämesi kiirehtikö lausumaan sanaa Jumalan edessä, sillä Jumala on taivaassa ja sinä olet maan päällä." Saarnaaja 5:1

 

   Nyt tällä kertaa, Jumala tulee olemaan Hänen kansansa kanssa. Minkälaista elämää se tulee olemaan meille?

 

"Susi ja lammas käyvät yhdessä laitumella, ja leijona syö rehua niin kuin raavas, ja käärmeen ruokana on maan tomu; ei missään minun pyhällä vuorellani tehdä pahaa eikä vahinkoa, sanoo Herra." Jesaja 65:24-25

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The wolf and the lamb will feed together, and the lion will eat straw like the ox, 
but dust will be the serpent's food. They will neither harm nor destroy 
on all my holy mountain," says the LORD." Isaiah 65:24-25 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Susi ja lammas ruokailevat keskenään, ja leijona syö ruokoa kuten härkä, mutta tomu on oleva käärmeen ruokaa. He eivät tee pahaa eivätkä tuhoja Minun pyhällä vuorellani, " sanoo HERRA." Jesaja 65:24-25

 

  Todella, rauhallista elämää kaikille.

 

Tarvitsemmeko me yhä paikkoja, joissa voimme ylistää?

 

"Näin sanoo Herra: Taivas on minun valtaistuimeni, ja maa on minun jalkojeni astinlauta. Mikä olisi huone, jonka te minulle rakentaisitte, mikä paikka olisi minun leposijani?"

Jesaja 66:1

Jesaja 66:1

 

  Siellä ei tule enää olemaan tarvetta ylistämistä varten rakennetuille paikoille. Me kykenemme rukoilemaan suoraan Jumalalle kutsumalla Häntä Nimeltä. Se on oleva suora yksi yhdelle suhde Jumalan ja Hänen kansansa välillä!

 

 Siten, kun luet asiasta "uusi taivas ja uusi maa" - niin se puhuu ajasta, jolloin ihmisten elämät tulevat olemaan pidennetyt ja se tapahtuu tällä maaplaneetalla, ei taivaassa. Ei ole olemassa sellaista asiaa, kuin toinen elämä taivaassa.

 

   Ole perehtynyt Jumalan suureen Nimeen, jonka Hänen profeettansa kuin Mooses, Maestro Evangelista on ilmoittanut Raamatun kautta, seuraavien linkkien kautta:

 

 http://www.thename.ph/thename/thename1/index-en2.html ja http://www.thenameonline.info/thename/thename1/index-en2.html sekä

 Jumalan Suuri Nimi

 

MUISTUTUS:

 

"Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua. Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille." 5. Moos. 18:18-19

 

  Jumalan erittäin tarkkojen ja ehdottomien sanojen muistuttamana yllä olevissa jakeissa (5. Mooseksen kirja 18:18-19), kun yksikin niin kutsuttu Raamattu oppinut, saarnaaja tai uskontojen johtaja, joka aikoo kyseenalaistaa Maestro Eraño Martin Evangelistan Raamattu ilmestykset koskien Jumalan tosi Nimeä ja todellista Jeesusta pohjautuen kirjoituksiin, niin hänen täytyy ensin osoittaa täysi todistus kirjoitusten kautta, että hän on Jumalan profeetta kuin Mooses.

 

  Tuon henkilön täytyy osoittaa olevansa profeetta kuin Mooses todistamalla, että hän on vastaanottanut tietonsa suoraan Jumalalta ja hänen on määrä julistaa kirjoitukset. Hänen täytyy kyetä näyttämään kirjoituksista millä Nimellä meidän tulee kutsua Jumalaa.

 

  Hänen tulee kyetä selittämään Raamatun kirjoitukset, EI henkilökohtaisen opiskelun tai yliopistoista tai Raamattukouluista saadun opetuksen kautta. Muutoin se tarkoittaa vain ja ainoastaan, että hänen tarkoituksenaan on tehdä itsestään profeetta. Tällainen toiminnan kautta hän automaattisesti myöntää, ettei hän ole se yksi Jumalan lähettämä ja siten ollen hän on väärä profeetta. Ne suositukset ja valtakirjat, joita he esittävät, eivät ole Jumalalta, eikä niitä löydy kirjoituksista.

 

  Mikäli tuo persoona, joka aikoo kyseenalaistaa Maestro Evangelistan Raamattu ilmestykset, ei kykene todistamaan, että hän on profeetta kuin Mooses, niin sitten tuolla henkilöllä ei ole Jumalalta saatua auktoriteettia selittää kirjoituksia. Sen, mitä tuo henkilö sanoo Jumalasta, ei ole totta. Hän puhuu silloin vain omaa henkilökohtaista näkemystään ja se ei ole Jumalasta. Hän saarnaa kapinaa sitä vastaan, mitä Jumala sanoi 5. Moos. 18:18-19, koska JUMALA ANTOI TARKAN MUISTUTUKSEN VAIN KUUNNELLA HÄNEN PROFEETTAANSA KUIN MOOSESTA, KUN KYSEESSÄ ON HÄNEN SANANSA.

 

  Tuo henkilö johtaa sinut olemaan tilille kutsuttu Jumalan taholta, sillä sinä olet vastustanut, etkä ole totellut Hänen muistutustaan 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19.

 

  Todiste siitä, että Maestro Evangelista on aito ja tosi profeetta kuin Mooses, ovat nämä ilmestykset, joita sinä juuri luet tästä artikkelista ja kaikista muista artikkeleista tällä nettisivustolla. Kaikki Raamattu ilmestykset (erityisesti koskien tosi Jumalan Nimeä) tällä nettisivustolla, eivät ole hänen henkilökohtaisen Raamatun kirjoitusten opiskelun tulosta. Kaiken tämän on hänelle ilmoittanut Raamatun kautta Jumala ja Hän on käskenyt häntä näyttämään ne meille. Hän on mies, josta Jumala on ennakolta puhunut 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19 Hänen profeettanaan kuin Mooses, jonka suuhun Jumala on asettanut/laittanut Hänen sanansa ja lähettänyt puhumaan Hänen tosi Nimessään!

 

  Koska on turhaa lähteä kyseenalaistamaan Maestro Evangelistan auktoriteettia kirjoituksista Jumalan tosi profeettana ja Jeesuksen todellisena sanansaattajana, niin on vahvasti suositeltavaa, että kaikki uskontojen johtajat ja saarnaajat sekä niin kutsutut Raamattu Oppineet tekevät julkisen anteeksipyynnön kaikkia maailman ihmisiä koskien, siitä että he ovat levittäneet virheellistä ja valheellista opetusta koskien Jumalaa ja Jeesusta.

 

  Kaikkein tärkeimpänä, selkeyden nimissä, Jumala ei ole lähettänyt Maestro Evangelistaa pyytämään tai vastaanottamaan yhtään lahjoitusta, eikä häntä ole lähetetty perustamaan uutta uskontoa. Hänen tehtävänsä on yksinkertaisen selkeästi välittää sanomat, joita Jumala käskee hänen esittämään ja näyttämään meille Raamatun kautta.

 

  Kun me luemme Jumalan sanat 5. Mooseksen kirjasta 18:18-19, Jumala sanoi, että meidän tulee ainoastaan kuunnella Hänen profeettaansa kuin Moosesta ja siten ollen aito ja tosi profeetta on yksinomaan Jumalan lähettämä toimittamaan Hänen sanomansa. Tämä tarkoittaa, että KAIKKI nämä uskontojen johtajat, jotka ovat vastaanottaneet lahjoituksia ja rahalahjoja, eivät ole Jumalan lähettämiä. He käyttävät Jumalan Sanaa ainoastaan pettääkseen sinua, saadakseen sinun kovalla työllä ansaitsemasi rahat. Näiden uskontojen johtajien tulee palauttaa KAIKKI rahalahjoitukset, kymmenykset ja omaisuudet, joita he ovat vastaanottaneet heidän kirkkojensa jäseniltä sekä seuraajilta, joita he ovat keränneet valheellisilla opetuksillaan.

 

  Hyväksyy lukija tai ei ´Profeetan kuin Mooseksen´ - Maestro Evangelistan Raamattu ilmestykset tässä artikkelissa ja www.thename.ph tai www.thenameonline.info sekä www.suurinimi.com, ei ole enää meidän huolen aiheemme.

 

  Lukijat ovat vastuussa ja tilivelvollisia Jumalalle (kuten Jumala sanoi 5. Mooseksen kirjasta 18:18-19).

 

  Meidän tehtävämme on selkeän yksinkertaisesti tiedottaa jokaista Jumalan tosi sanomasta Raamatussa, jonka Maestro Evangelista meille tuo.