Osa 1

Osa 1: Maestro Eraño M. Evangelistan Ilmestykset

 

Löydä ymmärrys, joka on ollut ihmiskunnalta piilotettuna ja koskee Pyhään Raamattuun kirjoitettuja Jumalan Profeettojen ilmestyksiä. Vaikka monet uskovat kirjaan, niin uskonnot ovat piilottaneet todellisen sanoman Jumalasta. Uskonnot käyttävät Pyhää Raamattua saarnatessaan heidän omia opetuksiaan, jolloin hyöty menee yksinomaan heille. Tällainen käytäntö on aiheuttanut välinpitämättömyyttä ihmisissä heidän opetuksiaan kohtaan, ovat tai eivät tosia ja uskollisia Jumalan Sanalle.

 

On Maestro Eraño M. Evangelistan tehtävä paljastaa todellinen Jumalan Sana ja Hänen Aito Nimensä, jotta kaikki sen todistaisivat ja ymmärtäisivät. Näiden ilmestysten kautta ihmiskunta saa mahdollisuuden nähdä ja kykenee erottamaan Jumalan tosi Sanan ja mikä ei sitä ole, tarkoittaen -uskontojen opetuksia.

 

Hän tulee antamaan puhtaat selitykset Pyhään Raamattuun kirjoitetuille profeettojen ilmestyksille. Samoille ilmestyksille annetaan selkeät selitykset, joita uskonnot sanovat olevan "verhottuna mysteeriin". Jos on tarkoitettu, että Jumalan Sana on ymmärrettävää, niin silloin niille täytyy löytyä ja olla luettavissa myös vastaavat selitykset Pyhästä Raamatusta Jumalan profeetan avustamana. Maestro Evangelista näyttää hänen auktoriteettinsa samasta kirjasta. Hänen ilmestystensä kautta tulee tunnetuksi, että hänellä on selkeästi erotettavissa oleva tietämys ja ymmärrys, jota ei voi löytää saarnaajista tai Raamatun tutkijoilta. Hän selittää luontevan selkeästi Pyhään Raamattuun kirjoitettujen ilmestysten tarkoituksen. Lukijat tulevat lopulta huomaamaan, että tämä kirja on aito (puhdas ja yksinkertainen) Jumalan Sana. Tämä on vakuutus ja vahvistus, että Jumala elää ja on alati ohjaamassa ihmiskuntaa kohti pelastusta ja yltäkylläisyyttä, ei kohti vaaraa ja kuolemaa.

 

Selitykset juuri tässä ajassa tapahtuville tuhoille ympäri maailmaa voi myös lukea täältä. Loppuvatko nämä järkyttävät tapahtumat maailmassa ihan sattumalta vai onko niille syy ja selitys, joka on kaikkien ihmisten ymmärryksen ulottuvilla? Näiden ilmestysten kautta, kuten ne on kirjoitettuna Pyhään Raamattuun, Maestro Eraño M. Evangelista, selittää ne meille.

 

Nämä ovat Maestro Eraño M. Evangelistan ilmestykset.

 

Jatka: Johdanto 1