Maestro

Find www.thename.ph in Facebook

___________________

Muukalaisen Ilmestykset, kuten on mainittu Kuningas Salomonin suulla:


New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:


As for the foreigner who does not belong to your people Israel but has come from a distant land because of your name? for men will hear of your great name and your mighty hand and your outstretched arm?when he comes and prays toward this temple, then hear from heaven, your dwelling place. Do whatever the foreigner asks of you, so that all the peoples of the earth may know your name and fear you, as do your own people Israel, and may know that this house I have built bears your Name."
I Kings 8:41:43 (NIV 1984)


Suora suomennos:

Mitä tulee muukalaiseen, joka ei kuulu sinun kansaasi Israeliin, mutta on tullut kaukaisesta maasta sinun nimesi tähden- sillä miehet kuulevat sinun suuresta nimestäsi ja sinun mahtavasta kädestäsi sekä ojennetusta käsivarrestasi - kun hän tulee ja rukoilee tätä temppeliä kohden, niin kuule silloin taivaasta, sinun asuinpaikastasi. Tee mitä tahansa muukalainen pyytää sinulta, niin että kaikki maan ihmiset voisivat tietää sinun nimesi ja pelätä sinua, niin kuin sinun oma kansasi Israel, ja saata tiedettäväksi, että tämä rakennus, jonka olen rakentanut, kantaa sinun nimeäsi.
1.Kun. 8:41:43


Toinen käännösversio, Suomalaninen kirkkoraamattu -38

Myös jos joku muukalainen, joka ei ole sinun kansaasi Israelia, tulee kaukaisesta maasta sinun nimesi tähden - sillä sielläkin kuullaan sinun suuresta nimestäsi, väkevästä kädestäsi ja ojennetusta käsivarrestasi jos hän tulee ja rukoilee kääntyneenä tähän temppeliin päin, niin kuule taivaasta, asuinpaikastasi, häntä ja tee kaikki, mitä muukalainen sinulta rukoilee, että kaikki maan kansat tuntisivat sinun nimesi ja pelkäisivät sinua, samoin kuin sinun kansasi Israel, ja tulisivat tietämään, että sinä olet ottanut nimiisi tämän temppelin, jonka minä olen rakentanut.
1.Kun. 8:41:43

Sisältölaatikko

Maestro Eraño M. Evangelista on Jumalan lähetettämä ainoastaan toimittamaan Jumalan Sanoma kaikille ihmisille; hän ei ole aloittamassa uutta uskontoa, eikä pyydä minkäänlaisia lahjoituksia. Ole ystävällinen ja varaa aikaa lukeaksesi sanomat täydellisesti.


Katastrofaaliset tapahtumat tulevat jatkumaan joka puolella maailmaa, jotta ihmiset heräisivät tosiasiaan, että maailma on kirottu. Nämä tapahtumat loppuvat ainoastaan silloin kun he hyväksyvät ja tunnustavat tosi Jumalan Nimen.

Maestro Eraño M. Evangelista

Syyskuussa 24. 2006

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:227187 kpl

Osa 1

Osa 1: Maestro Eraño M. Evangelistan Ilmestykset

 

Löydä ymmärrys, joka on ollut ihmiskunnalta piilotettuna ja koskee Pyhään Raamattuun kirjoitettuja Jumalan Profeettojen ilmestyksiä. Vaikka monet uskovat kirjaan, niin uskonnot ovat piilottaneet todellisen sanoman Jumalasta. Uskonnot käyttävät Pyhää Raamattua saarnatessaan heidän omia opetuksiaan, jolloin hyöty menee yksinomaan heille. Tällainen käytäntö on aiheuttanut välinpitämättömyyttä ihmisissä heidän opetuksiaan kohtaan, ovat tai eivät tosia ja uskollisia Jumalan Sanalle.

 

On Maestro Eraño M. Evangelistan tehtävä paljastaa todellinen Jumalan Sana ja Hänen Aito Nimensä, jotta kaikki sen todistaisivat ja ymmärtäisivät. Näiden ilmestysten kautta ihmiskunta saa mahdollisuuden nähdä ja kykenee erottamaan Jumalan tosi Sanan ja mikä ei sitä ole, tarkoittaen -uskontojen opetuksia.

 

Hän tulee antamaan puhtaat selitykset Pyhään Raamattuun kirjoitetuille profeettojen ilmestyksille. Samoille ilmestyksille annetaan selkeät selitykset, joita uskonnot sanovat olevan "verhottuna mysteeriin". Jos on tarkoitettu, että Jumalan Sana on ymmärrettävää, niin silloin niille täytyy löytyä ja olla luettavissa myös vastaavat selitykset Pyhästä Raamatusta Jumalan profeetan avustamana. Maestro Evangelista näyttää hänen auktoriteettinsa samasta kirjasta. Hänen ilmestystensä kautta tulee tunnetuksi, että hänellä on selkeästi erotettavissa oleva tietämys ja ymmärrys, jota ei voi löytää saarnaajista tai Raamatun tutkijoilta. Hän selittää luontevan selkeästi Pyhään Raamattuun kirjoitettujen ilmestysten tarkoituksen. Lukijat tulevat lopulta huomaamaan, että tämä kirja on aito (puhdas ja yksinkertainen) Jumalan Sana. Tämä on vakuutus ja vahvistus, että Jumala elää ja on alati ohjaamassa ihmiskuntaa kohti pelastusta ja yltäkylläisyyttä, ei kohti vaaraa ja kuolemaa.

 

Selitykset juuri tässä ajassa tapahtuville tuhoille ympäri maailmaa voi myös lukea täältä. Loppuvatko nämä järkyttävät tapahtumat maailmassa ihan sattumalta vai onko niille syy ja selitys, joka on kaikkien ihmisten ymmärryksen ulottuvilla? Näiden ilmestysten kautta, kuten ne on kirjoitettuna Pyhään Raamattuun, Maestro Eraño M. Evangelista, selittää ne meille.

 

Nämä ovat Maestro Eraño M. Evangelistan ilmestykset.

 

Jatka: Johdanto 1