Jumalan sanoma tämän päivän uskontoja ja kirkkojen johtajia vastaan! 18.2.2014 Osa 1

 

 Ennen kuin me luemme Jumalan sanoman tämän päivän kirkolle ja uskontojen saarnaajille, niin salli meidän tiedottaa sinua, lukijaa meidän velvoitteestamme jakaa tämä ilmestys:

 

"Ihmislapsi, minä olen asettanut sinut Israelin heimolle vartijaksi. Kun kuulet sanan minun suustani, on sinun varoitettava heitä minun puolestani." Hesekiel 3:17

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

"Son of man, I have made you a watchman for the house of Israel; so hear the word I speak and give them warning from me. " Ezekiel 3:17 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Ihmisen Poika, Minä olen laittanut sinut vartijaksi Israelin huoneelle; niin ollen kuule sana, jonka Minä puhun ja anna heille varoitus minulta." Hesekiel 3:17

 

"Ihmisen Poika" - Jumala viittaa tässä Hänen profeettaansa tai sanansaattajaansa., ihmisen Poika tarkoittaa Jumalan lähettämää henkilöä/yksilöä, ei kirjaimellista Jumalan Poikaa, vaan Jumalan valitsemaa miestä Julistamaan Hänen sanomansa tai "varoituksensa".

 

"Jos minä sanon jumalattomalle: sinun on kuolemalla kuoltava, mutta sinä et häntä varoita etkä puhu varoittaaksesi jumalatonta hänen jumalattomasta tiestänsä, että pelastaisit hänen henkensä, niin jumalaton kuolee synnissänsä, mutta hänen verensä minä vaadin sinun kädestäsi." Hesekiel 3:18

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

"When I say to a wicked man, 'You will surely die,' and you do not warn him or speak out to dissuade him from his evil ways in order to save his life, that wicked man will die for his sin, and I will hold you accountable for his blood." Ezekiel 3:18 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Kun Minä sanon pahalle ihmiselle, ´Sinä tulet varmasti kuolemaan, ´ ja kun sinä et varoita häntä tai puhu häntä luopumaan pahoista teistään pelastaakseen hänen elämänsä, tuo paha ihminen kuolee syntiensä takia, ja Minä pidän sinua vastuullisena hänen verestään." Hesekiel 3:18

 

Profeetat olivat Jumalan lähettämiä antamaan Hänen varoituksensa ja mikäli he epäonnistuvat tekemään sen, minkä Jumala on käskenyt sanoa heille, heitä tullaan pitämään siitä vastuullisina Jumalalle.

 

  Nyt, mitä jos ja kun profeetat ovat onnistuneesti antaneet varoituksen niille ihmisille, jotka ovat Hänen vihansa alaisina?

 

"Mutta jos sinä varoitat jumalatonta ja hän ei käänny jumalattomuudestansa eikä jumalattomalta (pahoilta) tieltänsä, niin hän kuolee synnissänsä, mutta sinä olet sielusi (itsesi)pelastanut." Hesekiel 3:19

 

  Profeetta ei ole enää vastuussa, sitten kun hän on täyttänyt hänen tehtävänsä ja jo varoittanut pahaa ihmistä.

 

"Ja jos vanhurskas (oikeamielinen) kääntyy pois vanhurskaudestansa (oikeamielisyydestänsä) ja tekee vääryyttä ja minä panen kompastuksen hänen eteensä, niin hän kuolee - kun et sinä häntä varoittanut, niin hän synnissänsä kuolee, ja vanhurskautta, jota hän oli harjoittanut, ei muisteta - mutta hänen verensä minä vaadin sinun kädestäsi (pidän sinua vastuullisena hänen verestään). Mutta jos sinä vanhurskasta varoitat, ettei vanhurskas tekisi syntiä, ja hän ei tee syntiä, niin hän totisesti saa elää, koska otti varoituksesta vaarin, ja sinä olet sielusi pelastanut." Hesekiel 3:20-21

 

  Eivät ainoastaan pahat, vaan myös oikeamieliset. Kuulevat he tai eivät sen sanoman, jonka Jumalan profeetta tuo, ei ole enää profeetan tai sanansaattajan huolenaihe. Se mikä on tärkeää, on, että he ovat tulleet tiedotetuiksi. Tämä sama totuus toistuu myös tämän artikkelin sanoman suhteen, ei ole enää meidän huolemme hyväksytkö sinä lukija tätä vai et, mitä tulet lukemaan tästä artikkelista. Meidän tehtävämme on ainoastaan informoida sinua.

 

  Nyt lukekaamme mitä Jumala sanoi yhdessä profetiassa Raamatussa kauan sitten, se on vastaan tämän päivän uskonnollisten lahkojen johtajia sekä kirkkoja:

 

"Parkukaa, te paimenet, ja huutakaa, vieriskelkää tuhassa, te lauman valtiaat; sillä aika on tullut teidän joutua teurastettaviksi. Te hajoatte pirstoiksi, te kaadutte niin kuin kallisarvoinen astia." Jeremia 25:34

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Weep and wail, you shepherds; roll in the dust, you leaders of the flock. For your time to be slaughtered has come; you will fall like the best of the rams"
Jeremiah 25:34 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Itkekää ja valittakaa te paimenet; kieriskelkää tomussa te lauman johtajat. sillä teidän aikanne teurastettavaksi on tullut; te tulette kaatumaan, kuin pässeistä parhaat." Jeremia 25:34

 

"Itkekää ja valittakaa te paimenet; kieriskelkää tomussa te lauman johtajat." - Keitä ovat nämä profetiassa mainitut paimenet?

 

  Onko totta, että tämän päivän uskontojen johtajia tai kirkkojen johtajia kutsutaan Paimeniksi?

 

"Ottakaa siis itsestänne vaari ja kaikesta laumasta, johon Pyhä Henki on teidät pannut kaitsijoiksi, paimentamaan Herran seurakuntaa, jonka hän omalla verellänsä on itselleen ansainnut." Ap.t. 20:28

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Keep watch over yourselves and all the flock of which the Holy Spirit has made you overseers. Be shepherds of the church of God, which he bought with his own blood." Acts 20:28 NIV

Suora suomennos:

 

"Pitäkää tarkasti huolta itsestänne sekä kaikesta laumasta, jonka Pyhä Henki on laittanut teidän kaitsettavaksenne. Olkaa Jumalan kirkon paimenia, jonka hän osti omalla verellään." Ap.t. 20:28

 

"Olkaa Jumalan kirkon paimenia, jonka hän osti omalla verellään." - Kyllä, se on totta. Tämän päivän kirkon johtajia kutsutaan nimellä "Paimenet".

 

  Kysymys kuuluu, että miksi Jumala laittaa nämä uskontojen johtajat itkemään ja valittamaan? Mikä on vialla heidän saarnassaan koskien Jumalaa, koska Jumalan rankaisee heitä?

 

  Mutta ennen kuin luemme siitä, niin vahvistakaamme ensin että sanottu profetia näitä uskontojen johtajia vastaan tapahtuu nyt meidän aikanamme?

 

"Näin sanoo Herra Sebaot: Katso, onnettomuus kulkee kansasta kansaan, ja suuri myrsky nousee maan perimmäisistä ääristä.

Jeremia 25:32

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"This is what the Lord Almighty says: "Look! Disaster is spreading from nation to nation; a mighty storm is rising from the ends of the earth." Jeremiah 25:32 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Tämä on se mitä Herra Kaikkivaltias sanoo: "Katso! Katastrofi leviää maasta maahan; valtava myrsky nousee maailman ääriltä." Jeremia 25:32

 

  Me olemme todistaneet väkivaltaisia myrskyjä ja jopa ilmastonmuutosta ympäri maailmaa, jollaista ei ole aikaisemmin koettu. Me kuulemme näistä asioista juuri tapahtumahetkellään Kaapeli tai satelliitti TV-lähetyksistä.

 

"Ja Herran surmaamia on oleva sinä päivänä maan äärestä maan ääreen. Ei heille pidetä valittajaisia, ei heitä koota eikä haudata; he tulevat maan lannaksi." Jeremia 25:33

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"At that time those slain by the LORD will be everywhere - from one end of the earth to the other. They will not be mourned or gathered up or buried, but will be like refuse lying on the ground."

Jeremiah 25:33 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Silloin HERRAN surmaamia tulee olemaan kaikkialla - maailman joka puolella. Heitä ei surra tai kerätä tai haudata, vaan jätetään kuin roskat maahan makaamaan."

Jeremia 25:33

 

  Suurilukumääräisesti kuolleita ja heidät jätetään hautaamatta. Me olemme nähneet esimerkkitapauksen tämänkaltaisesta, kun Super myrsky nimeltään "Haiyan" aiheutti kaaosta Eteläisessä osassa Filippiinejä viime Marraskuussa 8. päivänä 2013, kun se jätti jälkeensä kuolleita ihmisiä virumaan maahan

 

  Kuitenkin tuo on vain alkua niille super myrskyille ja katastrofeille, jotka ovat vielä tulossa tappaen vielä suuremmat määrät ihmisiä, niin valtavasti, ettei kukaan ehdi haudata niitä.

 

  Koska näitä mahtavia myrskyjä ja katastrofeja tapahtuu nyt - se tarkoittaa ainoastaan että sanottu profetia vastaan näitä uskontojen johtajia tapahtuu nyt meidän aikanamme!

 

"Silloin HERRAN surmaamia tulee olemaan kaikkialla - maailman joka puolella" - Jumala on se, joka aiheuttaa nämä tapahtumat, joista ihmiskunta joutuu kärsimään, kysymys on, että miksi Jumala sallii näiden katastrofien tapahtuvan?

 

  Luemme Jumalan suuren säädöksen/käskyn:

 

"Katso, minä asetan tänä päivänä teidän eteenne siunauksen ja kirouksen: siunauksen, jos te tottelette Herran, teidän Jumalanne, käskyjä, jotka minä tänä päivänä teille annan, mutta kirouksen, jos te ette tottele Herran, teidän Jumalanne, käskyjä, vaan poikkeatte siltä tieltä, jota minä tänä päivänä käsken teidän vaeltaa, ja seuraatte muita jumalia, joita te ette tunne." 5 Moos. 11:26-28

 

  Tässä profeetta Mooses puhuu Jumalan puolesta tai Hänen puhemiehenään. On annettu valinnan mahdollisuus, ehto, vastaanotammeko Jumalalta siunauksen jos TOTTELEMME Hänen käskyjään vai kirouksen jos olemme tottelemattomia ja seuraamme muita jumalia joita emme ole koskaan tunteneet.

 

  Tästä säädöksestä/käskystä aihe nousten me voimme ymmärtää, että Jumala antoi meille vapaan tahdon. Hän ei kontrolloi yksilön elämää tai kuinka ihminen tahtoo elämäänsä elää. Aivan kuten Adam, jolle Jumala antoi valinnan mahdollisuuden, kun Jumala esitti Hänen lakinsa olemaan syömättä kiellettyä hedelmää tai muuten hän kuolisi (1. Moos 2: 16-17). Meille on myös annettu säädös Jumalalta, jos me seuraamme Jumalan käskyjä - saamme siunauksen, ja mikäli emme seuraa vaan menemme muiden jumalien perässä joita emme ole koskaan tunteneet - me tulemme elämään Hänen kirouksensa alaisena. Valinta on meidän.

 

  Me emme voi syyttää Jumalaa meidän vastoinkäymisistämme. Kuitenkin, olipa elämämme hyvää tai pahaa, niin uskonnot sanovat, se on "Jumalan tahto" tai "Jumala kontrolloi meidän elämäämme". Maestro Evangelista sanoo, että meidän ei tulisi enää ajatella sillä tavalla. Me teemme itse elämämme, jos se on hyvä, niin itse sen olemme tehneet. Mikäli se on pahaa, niin me olemme itse tehneet se pahaksi.

 

  Miksi me joudumme kokemaan näitä kirouksia Jumalalta?

 

"Jos et tarkoin noudata kaikkia tämän lain sanoja, jotka ovat kirjoitetut tähän kirjaan, niin että pelkäät tätä kunniallista ja peljättävää nimeä, Herraa, sinun Jumalaasi, niin Herra panee sinun ja sinun jälkeläistesi kärsittäväksi erinomaisia (pelottavia) vaivoja, suuria ja pitkällisiä vaivoja, pahoja ja pitkällisiä sairauksia. Hän kääntää sinua vastaan kaikki Egyptin taudit, joita sinä pelkäät, ja ne tarttuvat sinuun. Ja kaikkinaisia muita sairauksia ja vaivoja, joista ei ole kirjoitettu tässä lakikirjassa, Herra nostattaa sinua vastaan, kunnes sinä tuhoudut." 5. Moos. 28:58-61

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"If you do not carefully follow all the words of this law, which are written in this

book, and do not revere this glorious and awesome name - the LORD your God -

the LORD will send fearful plagues on you and your descendants, harsh and

prolonged disasters, and severe and lingering illnesses. He will bring upon you

all the diseases of Egypt that you dreaded, and they will cling to you. The LORD

will also bring on you every kind of sickness and disaster not recorded in this

Book of the Law, until you are destroyed."

Deuteronomy 28:58-61 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Jos sinä et huolellisesti noudata kaikkia tämän lain sanoja, jotka ovat kirjoitetut tähän kirjaan, ja etkä pelkää syvästi kunnioittaen tätä loistavaa ja mahtavaa nimeä - HERRA sinun Jumalasi - niin HERRA tulee lähettämään pelottavia vitsauksia sinun ja jälkeläistesi päälle, ankaria ja pitkittyneitä vitsauksia, vakavia ja pitkäkestoisia sairauksia. Hän tulee laskemaan yllesi kaikki Egyptin taudit, joita sinä pelkäsit, ja ne jäävät sinun riesaksesi. HERRA tuo myös sinun kärsittäväksesi kaikenlaisia sairauksia ja katastrofeja, joita ei ole kirjoitettuna tähän Lain Kirjaan, kunnes sinä tuhoudut."

5. Moos. 28:58-61

 

  Jumala Itse on varoittanut, että tapahtumat, vitsaukset (joita tapahtui Mooseksen aikana Egyptissä) tulevat toistumaan. Lisäyksenä erittäin vaaralliset virukset ja vitsaukset kuten AIDS, Ebola, SARS, Lintuinfluenssa, hullun lehmän tauti (FMD), Sikainfluenssa ja tuhoisat hurrikaanit, maanjäristykset, epätavalliset talvimyrskyt (joita ei tapahtunut Mooseksen aikana), ne tapahtuvat nyt meidän aikanamme. Nämä ovat merkkejä siitä, että maailma on todella Jumalan kiroama, koska me ylistämme vääriä jumalia, emme pelkää Jumalan Tosi Nimeä, emmekä nouda ja seuraa Hänen käskyjään.

 

  Kun on sanottu, että me emme ylistä aitoa Jumalaa, niin se tarkoittaa, että me emme kutsu (Häntä) Jumalaa aidolla ja tosi Nimellä.

 

  Onko se totta?

"Vuodata vihasi pakanain ylitse, jotka eivät sinua tunne, ja valtakuntien ylitse, jotka eivät sinun nimeäsi avukseen huuda." Psalmi 79:6

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Pour out your wrath on the nations, that do not acknowledge you,

on the kingdoms, that do not call on your name;" Psalm 79:6 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Vuodata vihasi kansoihin, jotka eivät tunnusta Sinua, valtakuntiin, jotka eivät kutsu sinua nimeltä;" Psalmi 79:6

 

  Edellä mainittu Raamatun kohta selkeästi osoittaa miksi Jumala ei kuule rukouksia, vaan kaataa Hänen vihansa maailman ihmisten ylle. Se johtuu siitä, että me emme kutsu ja huuda avuksemme Hänen aitoa ja tosi Nimeään.

 

  Koska me emme kutsu Hänen tosi Nimeään, niin siitä seuraa, että EI YKSIKÄÄN nimistä: Jeesus, YHWH, Jehova, Elohim, Herra ja Allah, joilla uskonnot (Kristinusko, Islam ja Juutalaisuus) opettavat ihmisiä kutsumaan Jumalaa, ei ole Hänen aito Nimensä.

 

  Tämä vastaa myös ´vapaa-ajattelijoiden´ kysymykseen, miksi Jumala sallii tällaisen pahuuden ja tuhojen tapahtuvan maailmassa. Se johtuu siitä, että me elämme Hänen kirouksensa alaisina, koska me emme ylistä Hänen Nimeään, vaan ylistämme muita jumalia joita me emme tunne ja me olemme syyllistyneet kyseiseen tottelemattomuuteen, koska me olemme laittaneet uskomme siihen mitä nämä uskontojen johtajat ja pastorit ovat sanoneet Jumalasta, sen sijaan, että kuuntelisimme mitä Jumala Itse sanoi Raamatun kirjoituksissa!

 

  Nyt me tiedämme miksi on tullut aika uskontojen pastorien ja pappien itkeä ja valittaa, koska he tulevat nyt paljastetuiksi Jumalan toimesta, että he ovat pettäneet ihmiskuntaa ohjaamalla ihmiset kutsumaan väärillä nimillä, joita he ovat keksineet Jumalalle!

 

  Kysymys kuuluu nyt: Miksi Jumala olisi meille vihainen, kun uskonnot ovat ainoastaan meitä pettäneet?

 

  Maestro Evangelista sanoo: Syy siihen juontaa juurensa aina menemällä takaisin Adamin aikaan 1. Mooseksen kirjaan. Me voimme lukea, että Eevan (Adamin vaimo) tottelemattomuus oli pettäjänä toimineen käärmeen (1. Moos. 3) aiheuttamaa. Jumala rankaisi heitä karkotuksella Puutarhasta ja määritteli kuoleman heille rangaistukseksi! Käärmettä ei heitetty ulos Puutarhasta, se vain laitettiin rangaistuksena matelemaan mahallaan. Käärme välttyi kuolemalta, joka määriteltiin parin rangaistukseksi!

 

  Miksi se on niin?

 

  Rangaistus oli paljon ankarampi Adamille ja Eevalle (petetyt) kuin oli rangaistus käärmeelle (pettäjä). Syy tälle on siinä, että heitä oli varoitettu niin selkeäsi olemaan syömättä kiellettyä hedelmää tai muuten he kuolisivat, ja kuitenkin he uskoivat käärmeen kautta tullutta petosta, että syömällä kiellettyä hedelmää, se tekisi heistä kuin jumalia eivätkä he kuolisi. He söivät hedelmää. Uskoivatko he petosta ja seurasivatko he käärmettä vai eivätkö?

 

  Siten ollen Jumala karkoitti heidät Hänen Läsnäolostaan ja Puutarhasta. Jumala ei tahdo tottelemattomia ihmisiä! Jumala antoi heille älykkyyden, silmät, korvat ja tarvittavat henkiset kyvyt tarkastella mikä on oikein ja mikä väärin.

 

  Ennen kuin jatkamme, meidän täytyy ensin tietää kuka ´käärme´ on?

 

"Ja suuri lohikäärme, se vanha käärme, jota perkeleeksi ja saatanaksi kutsutaan, koko maanpiirin villitsijä, heitettiin maan päälle, ja hänen enkelinsä heitettiin hänen kanssansa." Ilmestyskirja 12:9

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

The great dragon was hurled down—that ancient serpent called the devil, or Satan, who leads the whole world astray. He was hurled to the earth, and his angels with him.
Revelation 12:9 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Suuri lohikäärme heitettiin alas - se muinainen käärme, jota on kutsuttu paholaiseksi, tai saatanaksi, joka johdattaa koko maailman eksyksiin. Hänet heitettiin maahan ja hänen enkelinsä hänen kanssaan." Ilmestyskirja 12:9

 

  Käärme, joka petti Adamia ja Eevaa ei ole vain käärme, hän on Saatana.

 

  Tälle parille, Jumalan antaman rangaistuksen kautta, me voimme ymmärtää nyt, että Jumalan viha on suuri ihmisiä kohtaan, jotka sallivat itsensä tulla toisten pettämiksi. Jumala antoi selkeät käskyt ja selkeät seuraamukset tottelemattomuudesta. Kuitenkin ihmiset ovat valinneet tottelemattomuuden, toisen eli käärmeen antaman lupauksen takia.

 

  Antoiko profeetta Mooses meille selkeän varoituksen, ettemme joutuisi petetyksi?

 

"Varokaa, ettei teidän sydämenne antaudu vieteltäväksi, niin että poikkeatte pois ja palvelette muita jumalia ja niitä kumarratte; muutoin Herran viha syttyy teitä kohtaan, ja hän sulkee taivaan, niin ettei tule sadetta eikä maa anna satoansa, ja te häviätte pian siitä hyvästä maasta, jonka Herra teille antaa." 5. Moos. 11:16-17

 

  Profeetta kuin Mooses antoi selkeän varoituksen, että meidän tulisi pitää huolta, ettemme kumartaisi muita jumalia tai muutoin me joutuisimme kärsimään ja niin me todella ja varmasti koemme sitä tällä hetkellä.

 

  Pettäjän työ on pettää toisia. Käärmeen tai Paholaisen työ on pettää ihmisiä, aivan kuten hän teki Adamille ja Eevalle. Pettäjä menestyy, koska ihmiset sallivat itsensä tulla petetyiksi. Adamin ja Eevan tapauksessa jos he olisivat pysyneet vankkumattomasti uskollisina Jumalalle, eivätkä olisi seuranneet käärmettä, niin pettäjä ei olisi menestynyt ja siltä olisi loppunut työt. Mutta käärmeen tekemän tyhjän lupauksen, että he olisivat kuin jumalia ja olisivat kuolemattomia, tuo pari valitsi syödä kiellettyä hedelmää ja siten olivat tottelemattomia Jumalalle.

 

  Miten tämä liittyy meidän nykyiseen aikaamme?

 

  Me näemme joka päivä TV:stä, kuulemme radiosta ja luemme sanomalehdistä, kuinka enemmän ja enemmän ihmisiä kuolee eri paikoissa maailmaa, ja niitä aiheuttavat luonnolliset katastrofit, ilmaston muutos, tuhot, nälänhätä, vitsaukset, köyhyys, sodat ja muut konfliktit.

 

  Joskus me ihmettelemme? Miksi Jumala sallii meidän kokevan tämän kaltaisia kärsimyksiä? Onko meitä rankaistu? Tarkoittaako tämä, että me olemme myös rankaistuja, koska olemme joutuneet petetyiksi, aivan kuten Adam ja Eeva Edenin Puutarhassa?

 

 

  Meidän nykyisenä aikanamme, missä muodossa on tehty?

 

  Käyttäkäämme meidän ymmärrystämme ja tervettä järkeä. Luonnollisten katastrofien ja konfliktien aikana uskonnot sanovat meille, että rukoilkaa Jumalaa. He kertovat meidän kutsua Jeesukselta pelastusta ja että vastaanottaisimme ikuisen elämän (kuolemattomuuden taivaassa)! Kuuleeko Jumala meidän rukouksemme? Loppuvatko katastrofi? Eivät lopu ja katastrofit käyvät vain yhä pahemmiksi. Tämä tarkoittaa, että kaikki rukoukset, mukaan lukien uskontojen tekemät, eivät tule Jumalan kuulluksi.

 

  Miksi?

 

  Maestro Evangelista selittää: Kun ihmiset kohtaavat myrskyjä ja tuhoja sekä monenlaisia vaikeuksia ynnä konflikteja, niin uskonnot opettavat meitä kutsumaan Jeesuksen nimeä, jotta saisimme pelastuksen. Ja kuitenkin me olemme aina tienneet, että ennen kuin Jeesus kuoli ristillä, niin hän huusi: "Jumalani, Jumalani! Miksi hylkäsit minut?" (Matteus 27:46). Jeesus huusi Jumalalle, mutta Jumala jätti hänet kuulemaan ristille. Kuinka uskonnot voivat opettaa meitä pyytämään apua ja pelastusta Jeesukselta, kun hän ei kyennyt pelastamaan itseään? Eivätkö uskonnot petäkin meitä?

 

  Haukkuaksemme tätä asiaa vielä lisää, niin tässä meillä on hakattu, kidutettu ja tapettu mies ja joka myönsi, että Jumala hylkäsi hänet. No nyt tulee saarnaaja, joka opettaa meille, että tuo mies, joka oli hakattu kidutettu ja tapettu, on meidän pelastajamme jolta meidän tulee etsiä avunantoa. On aivan liian selvää, että tuo saarnaaja pettää meitä!

 

  Erittäin tehokkaalla propagandakoneistolla uskonnot ovat käytännöllisesti vakuuttaneet kaikki ja koko maailman on hyväksynyt sen, että Jeesus on kaiken pelastaja ja jolta voimme saada ikuisen elämän. Voi mikä mahtava petos, jonka ovat tehneet paholainen tai saatana ja hänen opetuslapsensa!

 

  Koska me olemme antaneet itsemme uskoa uskontojen petokseen - kutsumalla Jeesukselta pelastusta, sen sijaan, että kutsuisimme suoraan Jumalaa - niin eikö ole täysin oikeutettua, että Jumala rankaisee meitä?

  Tämä on syy sille miksi maailman ihmiset kokevat nykyisin monia vaikeuksia. Siitä syystä, että me olemme itse hyväksyneet tämän petoksen. Jumala on kironnut ja kurittaa meitä!

 

  Me emme voi syyttää ketään muuta kuin itseämme näistä vaikeuksista ja kärsimyksistä joita me koemme nykyaikana, koska me olemme antaneet itsemme tulla petetyiksi. Me olemme uskoneet uskontojen opetuksiin, jotka ovat täysin valhetta ja petosta! Me emme ole käyttäneen meidän ymmärrystämme, vaan olemme ihan suoraan uskoneet uskontojen vääriä opetuksia.

 

  Sen mitä ihmiskunnan täytyy myös ymmärtää, on se, miksi Jumala loi planeetta Maan.

 

  Oppikaamme ensin, että onko se totta, että maailma loppuu kuten uskonnot sanovat:

 

  Monet ihmiset uskovat, että ihmiskunta kärsii katastrofeista, tuhoista ja sodista sen merkkinä, että aika on loppumassa.

 

  Jumalako lopettamassa maailman! Onko se totta?

 

"Sukupolvi menee, ja sukupolvi tulee, mutta maa pysyy iäti." Saarnaaja 1:4


  Maailma on ikuisesti.
Ei se mihinkään lopu tai tuhoudu; se on selkeästi kirjoitettu Pyhään Raamattuun. Ihmisten ei tulisi olla peloissaan maailman loppumisen suhteen, sillä Jumala on säätänyt kauan sitten, että maailma ei lopeta olemistaan.

 

  Koska uskontojen saarnaajat profetoivat, että maailma loppuu, ja me kuitenkin voimme lukea, että sellainen ei ole Jumalan säätämää tapahtuvaksi, niin silloin siitä seuraa, että uskonnot ovat olleet ja ovat TODELLISIA VÄÄRIÄ PROFEETTOJA kaiken tämän aikaa!

 

"Sillä näin sanoo Herra, joka on luonut taivaan - hän on Jumala - joka on valmistanut maan ja tehnyt sen; hän on sen vahvistanut, ei hän sitä autioksi luonut, asuttavaksi hän sen valmisti: Minä olen Herra, eikä toista ole." Jesaja 45:18

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

"For this is what the Lord says - he who created the heavens, he is God; he who fashioned and made the earth, he founded it; he did not create it to be empty, but formed it to BE INHABITED - he says: "I am the Lord, and there is no other." Isaiah 45:18 (NIV)

Suora suomennos:

 

"Sillä näin sanoo Herra - Hän joka loi taivaat, hän on Jumala; hän joka muotoili ja valmisti maan, hän perusti sen; hän ei tehnyt sitä tyhjäksi, vaan muovaili sen OLEMAAN ASUTTU - hän sanoo: "Minä olen Herra, muita ei ole." Jesaja 45:18

 

  Yllä olevan Raamatun jakeen kautta me voimme ymmärtää, että Jumala loi asumme planeetan olemaan asuttu. Hän loi kaiken täällä olevan, jotta meidän planeettamme Maa kykenisi ylläpitämään elämää.  Ja jopa ennen kuin Hän loi ihmiset, Hän oli jo luonut tarvittavan meidän perustarpeitamme varten. Jumala antoi meille ilman hengitettäväksi, vettä juotavaksi ja puhdistautuaksemme sekä kaikkein tärkeimpänä hedelmiä ja vihanneksia syötäväksemme. Todellakin, Jumala ei luonut maata olemaan tyhjä.

 

  Miksi Jumala loi maan?

 

  Me löydämme tuohon vastauksen ajasta, jolloin Adam oli luotu. 1. Mooseksen kirjaan 2:15 on asetettu, että Jumala otti hänet ja "laittoi hänet Eedenin Puutarhan työstämään ja pitämään huolta siitä". Sanomalla "pitämään huolta", se selkeästi tarkoittaa, että Jumala loi ihmisen olemaan Hänen luomistyönsä huolenpitäjä (vastuussa oleva) EIKÄ ihmisen pitäisi ylenkatsoa planeettaa, jolla hän elää.

  Mutta ihminen unohti velvoitteensa. Me olemme olleet piittaamattomia meidän planeettaamme maata kohtaan kun me olemme ottaneet siitä valtavia määriä fossiilista polttoainetta, öljyä, täysin tietämättöminä, että se saattaisi aiheuttaa maailmanlaajuisen lämpenemisen. Siitä syystä me koemme nyt tappavia myrskyjä, tsunameja, maanjäristyksiä ja monia muita sään levottomuuksia ja häiriöitä, jotka lopettavat niin monia ihmiselämiä ennenaikaisesti ja tuhoavat lukuisia koteja sekä perheiden elantoja ympäri maailmaa.

 

  Me voimme syyttää tästä vain itseämme, emme Jumalaa, sillä me olemme epäonnistuneet pitämään huolta meidän planeetastamme Maasta.

 

  Ja pahempana kuin tuo, sen sijaan että nämä uskonnot opettaisivat meille, että Jumala loi meidät huolehtimaan maasta, niin he ovat saaneet meidät uskomaan, että on olemassa ja tulossa "maailman loppu". Ja että Jumala on valmistanut meitä varten toisen paikan taivaan, jonne pääsemme ylistämällä julmasti teloitettua ´Jeesusta´ jumalana ja se on johdattanut meidät oleman piittaamattomia maasta välittämisen ja hoidon suhteen!

 

  Onko se totta, että Jumala lähetti Jeesuksen kuolemaan julman kuoleman meidän syntiemme takia?

 

"Älköön isiä rangaistako kuolemalla lasten tähden älköönkä lapsia isien tähden; kukin rangaistakoon kuolemalla oman syntinsä tähden." 5. Moos. 24:16

 

 Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

 "Fathers shall not be put to death for their children, nor children put to death for their fathers; each is to die for his own sin." Deuteronomy 24:16 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Isiä älköön asetettako kuolemaan lastensa tähden, eikä lapsia asetettako kuulemaan heidän isiensä takia; jokainen kuolkoon oman syntinsä seurauksena." 5. Moos. 24:16

 

  Tämän Jumalan lain kautta me voimme ymmärtää, että me emme voi laittaa lapsia maksamaan heidän vanhempiensa tekemistä synneistä, emmekä voi laittaa kuolemaan vanhempia lasten tekojen puolesta. Tämä tarkoittaa, että ei koskaan salli syyttömän ihmisen kuolla syntien puolesta, joita hän ei ole tehnyt.

 

  Tämä on syy sille, miksi Jumala on vihainen näille tämän päivän "Paimenille", jotka saarnaavat, että Hän olisi lähettänyt Hänen viattoman poikansa kuolemaan meidän syntiemme puolesta, koska he ovat saaneet Hänet näyttämään epäoikeudenmukaiselta Jumalalta ja tehneet sen jopa näyttämään, että Hän olisi rikkonut Hänen oman oikeamielisen säädöksensä/käskynsä, että ainoastaan syyllisiä tullaan rankaisemaan!

 

 Koska Jumala sääti tämänkaltaisen käskyn, niin siitä seuraa, että sen mitä apostolit ovat kirjoittaneet, että Jumala salli Jeesuksen kuolla (niin brutaalin kuoleman) meidän syntiemme takia, EI OLE TOTTA VAAN SUURI VALE. Se on vain heidän (uskontojen) mielikuvituksen tuomaa juttua ja keksintöä!

 

  Onko totta, että Jeesus oli Jumalan kirjaimellinen poika, jonka Jumala salli kuolla väkivaltaisen kuoleman, jotta ihmiskunta saisi heidän syntinsä anteeksi?

 

  Lukekaamme aidot ja todelliset Jumalan sanat, miksi Jeesus oli lähetetty:

 

"Kun sinun päiväsi ovat päättyneet ja sinä lepäät isiesi tykönä, korotan minä sinun seuraajaksesi jälkeläisesi, joka lähtee sinun ruumiistasi; ja minä vahvistan hänen kuninkuutensa. Hän on rakentava huoneen minun nimelleni, ja minä vahvistan hänen valtaistuimensa ikuisiksi ajoiksi. Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani, niin että, jos hän tekee väärin, minä rankaisen häntä ihmisvitsalla ja niin kuin ihmislapsia lyödään" 2. Samuel 7:12-14

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Paino:

 

"When your days are over and you rest with your fathers, I will raise up your offspring to succeed you, who will come from your own body, and I will establish his kingdom. He is the one who will build a house for my Name, and I will establish the throne of his kingdom forever. I will be his father, and he will be my son. WHEN HE DOES WRONG, I WILL PUNISH HIM WITH A ROD WIELDED BY MEN, WITH FLOGGINGS INFLICTED BY HUMAN HANDS." II Samuel 7:12-14 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kun sinun päiväsi ovat päättyneet ja sinä lepäät isiesi tykönä, korotan minä sinun seuraajaksesi jälkeläisesi, joka lähtee sinun ruumiistasi; ja minä vahvistan hänen kuninkuutensa. Hän on rakentava huoneen minun nimelleni, ja minä vahvistan hänen valtaistuimensa ikuisiksi ajoiksi. Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani. KUN HÄN TEKEE VÄÄRIN, NIIN MINÄ RANKAISEN HÄNTÄ IHMISTEN ANTAMIN KEPINISKUIN JA MIESTEN KÄSIEN KAUTTA SELKÄSAUNOILLA SEKÄ RUOSKIMISILLA". 2. Samuel 7:12-14

 

  Tämä on Jumalan sana Daavidille, joka oli puhuttu profeetta Naatanin kautta, että Daavidin jälkeläinen on rakentava huoneen/talon/temppelin Jumalan Nimelle.

 

  Lue uudelleen seuraava jae:

 

"Hän on rakentava huoneen minun nimelleni, ja minä vahvistan hänen valtaistuimensa ikuisiksi ajoiksi" 2. Samuel 7:13

 

  Miksi oli olemassa tarve rakentaa talo Jumalan Nimelle?

 

  Miksi ei voisi vain sanoa Nimeä? Onko sille jokin syy?

 

  Mikä on syy sille, että Jumalan kansa ei koskaan tiennyt Hänen Nimeään?

 

"Jeremia sanoi vielä kaikelle kansalle ja kaikille naisille: Kuulkaa Herran sana, kaikki Juuda, joka olet Egyptin maassa." Jeremia 44:24

 

"Näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala: Mitä te ja teidän vaimonne olette suullanne puhuneet, sen te panette käsillänne täytäntöön, sanoen: 'Me täytämme lupauksemme, joilla olemme luvanneet polttaa uhreja taivaan kuningattarelle ja vuodattaa hänelle juomauhreja'. Niinpä pitäkää lupauksenne, pankaa lupauksenne täytäntöön!"

Jeremia 44:25

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"This is what the LORD Almighty, the God of Israel, says: You and your wives have shown by your actions what you promised when you said; 'We will certainly carry out the vows we made to burn incense and pour out drink offerings to the Queen of Heaven.'
"Go ahead then, do what you promised! Keep your vows!"
Jeremiah 44:25 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Tämä on se mitä HERRA Kaikkivaltias, Israelin Jumala, teille sanoo: Te ja teidän vaimonne olette näyttäneet toimillanne, mitä te lupasitte kun sanoitte; ´Me tulemme varmasti pitämään lupauksemme, jotka me teimme Taivaan Kuningattarelle koskien uhritoimintaa ja juomauhrien vuodattamista.` "Menkää sitten ja tehkää kuten lupasitte! Pitäkää lupauksenne!" Jeremia 44:25

 

  Näissä jakeissa profeetta Jeremia paljastaa meille syyn mikä sai Jumalan vihastumaan Hänen kansalleen. Aikaisemmin Juutalaiset ylistivät "taivaan kuningatarta". Tämä on samaan verrattava kuin nykypäivän äiti-Maria, Jeesuksen äiti, jolla on titteli "maan ja taivaan kuningatar" (jonka ovat antaneet uskonnot) ja joka on tänä päivänä arvostettu ja kunnioitettu.

 

  Mikä oli Jumalan tuomio heille?

"Sen tähden kuulkaa Herran sana, kaikki Juuda, te jotka asutte Egyptin maassa: Katso, minä vannon suuren nimeni kautta, sanoo Herra: Totisesti, ei ole ainoakaan Juudan mies enää mainitseva suullaan minun nimeäni, niin että sanoisi: 'Niin totta kuin Herra, Herra elää' - ei koko Egyptin maassa." Jeremia 44:26

 

 Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos: 

 

"But hear the word of the LORD, all Jews living in Egypt: 'I SWEAR BY MY GREAT NAME,' says the LORD, 'that no one from Judah living anywhere in Egypt will ever again invoke my name or swear, "As surely as the Sovereign LORD lives."

Jeremiah 44:26 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Mutta kuulkaa HERRAN Sana, kaikki Juutalaiset, jotka asutte Egyptissä. ´MINÄ VANNON SUUREN NIMENI KAUTTA, ´sanoo HERRA, ´että yksikään Juudasta, joka asuu missä tahansa osassa Egyptiä, ei tule enää koskaan lausumaan tai sanomaan Minun Nimeäni tai vannomaan, "Niin varmasti kuin Ylivertainen HERRA elää."

Jeremia 44:26

 

  Tämä tarkoittaa, että nimet YHWH, Elohim, Yah, Jehova, Jahve jne. että heidän (Juutalaisten) antamat kuvaukset Jumalasta eivät ole tosi Jumalan nimeä tarkoittavia, sillä he ovat Jumalan kiroamia, joka jopa vannoi valan Itsensä kautta, että Juutalaiset eivät voisi enää lausua tai mainita Hänen Nimeään. Koska he eivät voi mainita tai sanoa Jumalan nimeä, heillä ei siten enää ole Jumalan siunausta mukanaan.

 

  Kun Jumalan kirous on annettu, toteutuuko se varmasti?

 

"Herra Sebaot on vannonut sanoen: Totisesti, mitä minä olen ajatellut, se tapahtuu, mitä minä olen päättänyt, se toteutuu:" Jesaja 14:24

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The Lord Almighty has sworn, "Surely, as I have planned, so it will be,

and as I have purposed, so it will happen." Isaiah 14:24 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Herra Kaikkivaltias on vannonut, "Varmasti, kuten Olen suunnitellut, niin tulee olemaan, ja kuten Olen tarkoittanut, niin tulee tapahtumaan." Jesaja 14:24

 

  Kuinka me tiedämme, että heidän yhä ollessa matkallaan Egyptissä, Israelin kansa vihoitti Jumalan heidän epäjumalan palvonnallaan?

 

"Mutta he niskoittelivat minua vastaan eivätkä tahtoneet minua kuulla; eivät heittäneet pois itse kukin silmiensä iljetyksiä eivätkä hyljänneet Egyptin kivijumalia. Niin minä ajattelin vuodattaa kiivauteni heidän ylitsensä ja panna vihani täytäntöön heissä keskellä Egyptin maata. Mutta minä tein, minkä tein, oman nimeni tähden, ettei se tulisi häväistyksi pakanain silmissä, joitten keskellä he olivat ja joitten silmäin edessä minä olin tehnyt itseni heille tunnetuksi viemällä heidät pois Egyptin maasta." Hesekiel 20:8-9

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

 "'But they rebelled against me and would not listen to me; they did not get rid of the vile images they had set their eyes on, nor did they forsake the idols of Egypt. So I said I would pour out my wrath on them and spend my anger against them in Egypt. But for the sake of my name, I brought them out of Egypt. I did it to keep my name from being profaned in the eyes of the nations among whom they lived and in whose sight I had revealed myself to the Israelites. Ezekiel 20:8-9 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Mutta he kapinoivat minua vastaan, eivätkä tahtoneet kuunnella minua; he eivät hankkiutuneet eroon halpamaisista kuvistaan, joihin olivat katseensa kiinnittäneet, eivätkä myöskään hylänneet Egyptin epäjumaliaan. Niin Minä sanoin, että kaataisin vihani heidän keskuuteensa ja kuluttaisin vihani heihin Egyptissä. Mutta Minun Nimeni tähden, Minä toin heidät pois Egyptistä. Minä tein sen, ettei Minun Nimeäni häväistäisi niiden kansojen silmissä, joiden keskuudessa he olivat asuneet ja joiden nähden Minä olin paljastanut/ilmoittanut Itseni Israelilaisille." Hesekiel 20:8-9

 

  Jumala vahvistaa profeettansa Hesekielin kautta, että jopa heidän silloisena aikanaan yhä ollessaan Egyptissä, Israelin kansa ylisti jo vääriä jumalia ja jumalattaria. Tämä pitää sisällään taivaan kuningattaren ylistämisen, josta profeetta Jeremia puhui (Jeremia 44:24-26). Tämä on syy sille, että Jumala kirosi heidät, niin etteivät he (Juutalaiset) enää koskaan mainitsisi Hänen Nimeään.

"Minä tein sen, ettei Minun Nimeäni häväistäisi niiden kansojen silmissä, joiden keskuudessa he olivat asuneet" - Jumala näytti meille tämän kautta, kuinka Hän piti Hänen Nimensä puhtaana joutumasta hänen kansansa epäjumalanpalveluksen takia häpäisemäksi, ja siksi Hän laittoi heille kirouksen, etteivät he enää koskaan voisi lausua Hänen Nimeään.

  Väärä toisten jumalien ylistäminen oli se synti, jota Israelin kansa teki Jumalaa vastaan. Rangaistuksena Jumala kirosi heidät, niin että he eivät enää koskaan voisi sanoa Hänen Nimeään, ja tämä tarkoittaa, että Jumala otti siunauksensa pois heiltä ja hylkäsi heidät. Jotta Israelin kansa voisi tulla pelastetuksi heidän synneistään, heidän täytyy jälleen tuntea Jumalan Nimi.

 

  Onko totta, että sitten kun Israelin kansa tulee tuntemaan Jumalan Nimen ja he kutsuvat Hänen Nimeään, he saavat Jumalalta syntinsä anteeksi?

 

"Kaikki Herran polut ovat armo ja totuus niille, jotka pitävät hänen liittonsa ja todistuksensa. Nimesi tähden, Herra, anna anteeksi minun syntivelkani, sillä se on suuri." Psalmi 25: 10-11

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"All the ways of the Lord are loving and faithful toward those who keep the demands of his covenant. For the sake of your name, Lord, forgive my iniquity, though it is great."

Psalm 25:10-11(NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kaikki Herran tiet ovat rakastavat ja uskolliset niitä kohtaan, jotka pitävät kunniassa Hänen liittonsa. Sinun Nimesi tähden, Herra, anna anteeksi minun syntini ja epäoikeudenmukaisuuteni, vaikka vääryyteni määrä on suuri." Psalmi 25: 10-11

 

  Syy sille miksi (oli tarve rakentaa talo Jumalan Nimelle) on, että Jumalan Nimi olisi heidän näkyvillään Daavidin valitun jälkeläisen kautta ilman, että Jumala rikkoisi oman sanansa! Mikäli Israelin kansa katuisi ja kutsuisi Jumalan Nimeä, niin heidän syntinsä tulisivat anteeksi annetuiksi Jumalalta.

 

  Tästä syystä tuleva Daavidin jälkeläinen on kutsuttu nimellä pelastaja, eli siksi koska hän tulisi tekemään Jumalan Nimen tunnetuksi hänen kansalleen (Juutalaisille) talon kautta, jonka rakentaisi Kuningas Daavidin poika, Kuningas Salomo.

 

  Mikäli talo tulee rakennetuksi ja Jumalan Nimi tunnetuksi Israelilaisten keskuudessa, niin mikä on Jumalan lupaus Daavidin jälkeläiselle?

 

"Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani. Kun hän tekee väärin, niin minä rankaisen häntä ihmisten antamin kepiniskuin ja miesten käsien kautta selkäsaunoilla sekä ruoskimisilla". 2. Samuel 7:14

 

"Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani" - Daavidin jälkeläistä tullaan katsomaan tai hän saa etuoikeuden tulla "kutsutuksi" nimellä "Jumalan poika" - tämä on kunnia tai titteli, joka tullaa myöntämään hänelle mikäli hän menestyy tehtävässään, vaikka hän on vain ihminen.

 

  Ehto oli myös annettu: Että jos Daavidin jälkeläinen tekee väärin, häntä tullaan rankaisemaan "IHMISTEN ANTAMIN KEPINISKUIN JA MIESTEN KÄSIEN KAUTTA SELKÄSAUNOILLA SEKÄ RUOSKIMISILLA".

 

Maestro Eraño Evangelista antaa selityksen: Mikäli Daavidin jälkeläinen rakentaa huoneen/talon/temppelin, jossa on nähtävissä Jumalan Nimi, niin Israelin kansa (heidän silloisena aikanaan) tulisi näkemään ja tuntemaan Nimen; kirous heidän, Israelin kansan yllä tulisi pois nostetuksi. Israelin kansa olisi saanut pelastuksensa. Mutta jos Daavidin jälkeläinen epäonnistuu hänen työssään ohjaamaan hänen kansansa tuntemaan Jumalan Nimi (kansa/ihmiset olisivat hyötyneet Nimen tuntemisesta ja tietämisestä) ja siksi heidän tulee olla niitä, jotka saattavat rangaistuksen voimaan.

 

Miksi?

 

  Koska se työ, joka on annettu Daavidin jälkeläiselle, ei ole Jumalan hyväksi tai puolesta tehtävää, vaan Israelin kansan hyödyksi!

 

   Jumalan käskyjen mukaan se, jota kohtaan olet syntiä tehnyt, niin sieltä on myös rangaistus tuleva! Kun olet tehnyt syntiä kansaa vastaan, he myös saattavat rangaistuksen täytäntöön.


  Huone/talo/temppeli, jossa on Jumalan Nimi, tulee näyttämään Israelin kansalle (heidän silloisen aikanaan) tien pelastukseen heidän synneistään Jumalalle.

 

  Aivan sama tilanne kuin mikä tapahtui Adamille ja Eevalle Eedenin Puutarhassa; Jumala sanoi heille, että he eivät saa syödä hyvän ja pahan tiedon puun hedelmää; jos he söisivät, he tulisivat kuolemaan.

 

  Kun Jumala antaa Hänen käskynsä, niin siinä on aina olemassa ehto, koska kaikki perustuu Jumalan antamaan "Vapaaseen Tahtoon".

 

  Luemme uudelleen:

 

"MINÄ OLEN OLEVA HÄNEN ISÄNSÄ JA HÄN MINUN POIKANI. KUN HÄN TEKEE VÄÄRIN, NIIN MINÄ RANKAISEN HÄNTÄ IHMISTEN ANTAMIN KEPINISKUIN JA MIESTEN KÄSIEN KAUTTA SELKÄSAUNOILLA SEKÄ RUOSKIMISILLA".

2. Samuel 7:14

 

"KUN HÄN TEKEE VÄÄRIN" - Daavidin jälkeläinen tulisi kohtaamaan rangaistuksen ihmisten käsien kautta hakkaamisin ja ruoskimisin.

 

  Tämä on syy, miksi huone/talo/temppeli oli rakennettava Jumalan nimelle, eli että Juutalaiset voisivat tuntea Jumalan Nimen ilman, että Jumala rikkoisi Hänen oman valansa Itselleen - että he eivät voi enää koskaan lausua Hänen Nimeään.

 

Daavidin jälkeläisen työ on johdattaa hänen kansansa takaisin Jumalan tykö näyttämällä heille Jumalan Nimeä kantava talo. Sitten kun he näkevät Nimen tästä talosta, he kykenevät kutsumaan Jumalaa turvakseen. Mikäli onnistuu, niin hänen kansansa yllä oleva kirous tulee Jumalan poistamaksi. Hänen hallintansa yli Israelin tulee olemaan ikuisesti ja hän tulee saamaan tunnustusta ja kunnioitusta TITTELILLÄ "Jumalan Poika", vaikka hän on vain Daavidin "jälkeläinen".

 

  Ensimmäinen, joka tuli valituksi tähän tehtävään, oli Daavidin suora jälkeläinen, hänen poikansa Salomo (1. Aik. 22:9-13). Vaikka huone tuli rakennetuksi, niin Jumalan Nimi ei tullut tunnetuksi hänen kansansa joukossa hänen aikanaan, koska Kuningas Salomo rakensi myös temppeleitä hänen vaimojensa väärille jumalille (1. Kun. 11:1.13).

 

  2. Samuelin kirjassa 7:12-14 oleva tehtävä ei koskaan päättynyt Salomoon, vaan se siirrettiin edelleen Jeesukselle:

 

Lue seuraavien linkkien kautta:

 

http://thename.ph/thename/testimony/jes07-en.html ja http://thename.ph/thename/testimony/jes08-en.html tai


http://www.thenameonline.info/thename/testimony/jes07-en.html ja http://www.thenameonline.info/thename/testimony/jes08-en.html sekä

Daavidin Jälkeläinen ja Yksi Sukukunta

 

  Salomon jälkeen seuraava Daavidin sukulinjasta valituksi henkilöksi tullut oli Jeesus. Hän tulisi jatkamaan tehtävää saattaa kansansa tuntemaan Jumalan Nimi - hänen ei tarvitse rakentaa toista taloa, koska Salomo on jo rakentanut Huoneen Jumalan Nimelle. Jeesuksen tehtävä on ainoastaan tehdä Jumalan Nimi tunnetuksi kanssaisraelilaisilleen hänen esi-isänsä Kuningas Salomon, Jumalan Nimelle, rakentaman Huoneen kautta.

 

  Onko varmasti totta, että Jeesus on Daavidin jälkeläinen?

"neitsyen tykö, joka oli kihlattu Joosef nimiselle miehelle Daavidin suvusta; ja neitsyen nimi oli Maria." Luukas 1:27

 

 Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

"…to a virgin pledged to be married to a man named Joseph, a descendant of David. The virgin's name was Mary." Luke 1:27 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"…neitsyelle, joka oli lupautunut menemään naimisiin Joosef nimisen miehen kanssa, Daavidin jälkeläisen. Neitsyen nimi oli Maria". Luukas 1:27


  Jeesuksen aito isä on Joosef, joka kuuluu Daavidin huoneeseen.  Joten jos me uskomme uskontojen opetuksia, että Jeesus on "Jumalan poika", niin siinä tapauksessa sen pitäisi olla Maria, joka kuuluu Daavidin huoneeseen.

  Väittämällä, että Jeesuksen isä on Jumala eikä Joosef, on sama kuin laittaisi asian näyttämään siltä, että Jumala on rikkonut Hänen oman lakinsa:

"Jos joku tavataan makaamasta naisen kanssa, joka on toisen miehen aviovaimo, niin kuolkoot molemmat, sekä mies, joka makasi vaimon kanssa, että vaimo. Poista paha Israelista. Jos joku neitsyt on kihloissa miehen kanssa ja toinen tapaa hänet kaupungissa ja makaa hänen kanssaan," 5. Moos. 22:23-24

Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

" If a man happens to meet in a town a virgin pledged to be married and he sleeps with her, you shall take both of them to the gate of that town and stone them to death - the young woman because she was in a town and did not scream for help, and the man because he violated another man's wife. You must purge the evil from among you."

Deuteronomy 22:23-24 NIV

 

Suora suomennos:

"Mikäli mies sattuu kohtaamaan kaupungissa neitsyen, joka on lupautunut avioon, eli on kihloissa ja hän makaa tämän kanssa, sinun täytyy ottaa heidät molemmat kaupungin portille ja kivittää heidät kuoliaaksi - nuori nainen siksi, että hän oli kaupungissa eikä huutanut apua, ja mies siksi, että hän teki väkivaltaa toisen miehen vaimolle. Sinun täytyy poistaa paha keskuudestasi." 5. Moos. 22:23-24

  Maria oli jo luvattu avioon Joosefin kanssa, joka kuuluu Daavidin huoneeseen. Se mitä nämä Kristityt saarnaajat väittävät on, että Jumala saattoi naisen, joka on jo luvattu avioon toiselle miehelle, tulemaan raskaaksi ja kantamaan Hänen "poikaansa". Se on valhe, sillä he tekivät asian näyttämään siltä kuin Jumala olisi epäoikeudenmukainen ja moraaliton Jumala.

  Uskontojen saarnaajat väittävät kiven kovaan, että Maria on Daavidin sukulinjasta, ja että Jumala valitsi naisen Daavidin huoneesta, joka tulisi kantamaan Hänen poikaansa ja näin siten ollen se täyttäisi profetian 2. Samuel 7:12-14.

  Kuitenkin kun me luemme siitä, mitä Jumala sanoi profetiassa, me voimme ymmärtää, että Maria ei ole Daavidin jälkeläinen:

"Kun sinun päiväsi ovat päättyneet ja sinä lepäät isiesi tykönä, korotan minä sinun seuraajaksesi jälkeläisesi, joka lähtee sinun ruumiistasi(on lihaa ja vertasi); ja minä vahvistan hänen kuninkuutensa." 2. Samuel 7:12

 

  Jumala sanoo selkeästi, että "voideltu yksilö" tulee olemaan Daavidin omaan lihaa ja verta. Tarkoittaen, että tuleva pelastaja ei ole Hänen Poikansa, vaan todellinen Daavidin jälkeläinen. Uskonnot ovat väärässä sanoessaan Marian olevan Daavidin sukulinjasta, koska mikäli hän (Maria) olisi, niin sitten Jumalan sanat kyseisessä profetiassa tulisi kuulua seuraavasti "Minä nostan minun jälkeläiseni sinun lihasta ja verestäsi", joka merkitsisi, että Jumala tulee nostamaan Hänen poikansa Mariasta, jonka nämä saarnaajat väittävät olleen Daavidin jälkeläinen. Mutta koska Jumala sanoi "korotan minä sinun seuraajaksesi jälkeläisesi, joka lähtee sinun ruumiistasi(on lihaa ja vertasi)", niin siten ei voida kiistää sitä tosiasiaa, että Maria ei ole Daavidin sukulinjasta. Joosef, valittuna henkilönä, Jumalan sanan mukaisesti on aito ja oikea Daavidin jälkeläinen. Oppiaksesi lisää , että Jumala ei tehnyt/saattanut Mariaa odottamaan lasta ja että Joosef on Jeesuksen todellinen isä - Lue seuraavan linkin kautta:


http://thename.ph/thename/testimony/jes08-en.html ja http://www.thenameonline.info/thename/testimony/jes08-en.html tai

 

Yksi Sukukunta

 

 Puhuuko ja valehteleeko Jumala niin kuin ihminen?

 

"Ei Jumala ole ihminen, niin että hän valhettelisi, eikä ihmislapsi, että hän katuisi. Sanoisiko hän jotakin eikä sitä tekisi, puhuisiko jotakin eikä sitä täyttäisi?"

4. Moos.23:19

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"God is not human, that he should lie, not a human being, that he should change his mind. Does he speak and then not act? Does he promise and not fulfill?"

Numbers 23:19 NIV

Suora suomennos:

"Jumala ei ole kuin on ihminen, että hän valehtelisi, ei ihmisolento, että hän muuttaisi mieltään. Puhuisiko hän, eikä sitten toimisi? Lupaisiko hän, eikä sitä täyttäisi?"

4. Moos.23:19

 

  Jumala ei valehtele kuten ihmiset tekevät! Siten ollen, Jumala ei riko Hänen oikeamielistä käskyään tai säädöstään, että olisi tehnyt Marian raskaaksi ja odottamaan Hänen poikaansa. Jumala ei tee Itsestään ihmistä, muutoin Hänestä tulisi valehtelija.

 

  Kun meidät on saatu uskomaan tuollainen moraaliton teko Jumalan taholta, että Hän olisi saattanut naisen (joka on jo luvattu avioon toiselle miehelle) raskaaksi ja odottamaan Hänen "poikaansa", niin on erittäin ymmärrettävää miksi Jumala on sallinut meidän kärsivän kaikista näistä maailman pahuuksista.

 

  Ja seuraavassa:

 

"Ja katso, sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus." Luukas 1:31

 

  Ja kuka oli Jeesuksen isä?


"Hän on oleva suuri, ja hänet pitää kutsuttaman Korkeimman Pojaksi, ja Herra Jumala antaa hänelle Daavidin, hänen isänsä, valtaistuimen," Luukas 1:32

 

"pitää kutsuttaman" - kuten olet lukenut, Jeesus oli vain Daavidin poika tai jälkeläinen, ei aito "Jumalan poika"; hän oli vain mies/ihminen.


"Herra Jumala antaa hänelle Daavidin, hänen isänsä, valtaistuimen" - On erittäin selvää; kyseessä on Daavid, kenestä Jeesus on polveutunut, on jälkeläinen - tarkoittaen, että hän (Jeesus) ei ole Jumalan Poika, kuten uskonnot ovat saarnanneet.


  Jeesus oli valittu henkilö Daavidin sukulinjaan kuuluen tehdäkseen Jumalan nimen tunnetuksi kuningas Salomon rakentaman huoneen/talon kautta. Kun hän on menestyksekäs tekemään tai saattamaan hänen kansansa ymmärtämään, että he kantavat Jumalan Nimeä, niin Jumalan kirous Hänen kansansa Israelin yltä tultaisiin poistamaan. Heidän syntinsä olisivat Jumalan anteeksi antamat.

 

  Onko Jeesus Daavidin poika? Luemme seuraavasta:

 

"Jeesuksen Kristuksen, Daavidin pojan, Aabrahamin pojan, syntykirja." Matteus 1:1

  Me voimme nyt selkeästi nähdä, että profetia 2. Samuel 7:12-14, koskee Daavidin tulevaa jälkeläistä, ei Jumalan poikaa, on tullut saanut täyttymyksensä.

Onko totta, että Jeesuksen tehtävä on esitellä Jumalan Nimi?


"Vanhurskas Isä, maailma ei ole sinua tuntenut, mutta minä tunnen sinut, ja nämä ovat tulleet tuntemaan, että sinä olet minut lähettänyt. Ja minä olen tehnyt sinun nimesi heille tunnetuksi ja teen vastakin, että se rakkaus, jolla sinä olet minua rakastanut, olisi heissä ja minä olisin heissä." Johannes 17:25-26

 

 Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

"Righteous Father, though the world does not know you, I know you,  

and they know that you have sent me. I have made you known to them, and will continue to make you known in order that the love you have for me may be in them and that I myself may be in them."  

John 17:25-26 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Oikeamielinen Isä, vaikka maailma ei tunne sinua, minä tunnen sinut, ja he tietävät sinun lähettäneen minut. Minä olen tehnyt sinut tunnetuksi heille, ja jatkan tunnetuksi tekemistäsi, jotta se rakkaus, joka sinulla on minua kohtaan, voisi olla heissä ja minä itse voisin olla heissä". Johannes 17:25-26

 

 

Ja vielä toinen käännös: New King James Version, Uusi Kuningas Jaakon Laitos/Painos:

 

O righteous Father! The world has not known You, but I have known You; and these have known that You sent Me. And I have declared to them Your name, and will declare it, that the love with which You loved Me may be in them, and I in them."

John 17:25-26 NKJV

 

Suora suomennos:

                                            

"Oi Oikeamielinen Isä! Maailma ei ole sinua tuntenut, mutta minä olen tuntenut sinut; ja nämä ovat tienneet, että sinä olet lähettänyt minut. Ja minä olen julistanut heille sinun nimeäsi, ja tulen julistamaan sitä, että se rakkaus, jolla olet minua rakastanut voisi olla heissä, ja minä heissä". Johannes 17:25-26

  Kysymys kuuluu - mikä on se Jumalan Nimi, jonka Jeesus opetti tai julisti meille?


  Vastaus on, EI YHTÄÄN TAI EI MITÄÄN- tämä osoittaa, että hän epäonnistui tehtävänsä suorittamisessa. Mikä siitä on todisteena?

 

  Kun tarkastelemme profetiaa 2. Samuel 7:12-14, että jos Daavidin jälkeläinen tekee väärin tai synnin, niin hän kärsii siitä rangaistuksen ihmisten käsien kautta hakkaamisin ja ruoskimisin. Se merkki, että Jeesus oli ihmisten hakkaama kepein, ruoskittiin ja tapettiin, osoittaa hänen syyllistyneen väärintekoon ja rikokseen.

 

  Siten ollen hän epäonnistui tehtävänsä suorittamisessa.

 

  Oliko Jeesus, Kuningas Daavidin poika rangaistu ihmisten käsien kautta hakkaamisin, ruoskimisin ja ristiinnaulitsemalla?

 

"Niin kaikki kansa vastasi ja sanoi: "Tulkoon hänen verensä meidän päällemme ja meidän lastemme päälle." Silloin hän päästi heille Barabbaan, mutta Jeesuksen hän ruoskitti ja luovutti ristiinnaulittavaksi." Matteus 27:25-26

 

  Todella, se oli Jeesus, joka oli ihmisten hakkaama ja ruoskima, aivan kuten Jumala on asettanut profetiassa 2. Samuel 7:12-14 - "Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani. KUN HÄN TEKEE VÄÄRIN, NIIN MINÄ RANKAISEN HÄNTÄ IHMISTEN ANTAMIN KEPINISKUIN JA MIESTEN KÄSIEN KAUTTA SELKÄSAUNOILLA SEKÄ RUOSKIMISILLA". 2. Samuel 7:14

 

Avatkaamme nyt SILMÄMME näkemään mitä Jumala selkeästi sanoi:

 

  Sanoiko Jumala Hänen profetiassaan, että Daavidin jälkeläinen (joka on Jeesus) - tulee ihmisten käsien kautta hakatuksi ja ruoskituksi ihmiskunnan syntien takia vai hänen (Jeesuksen) omien väärintekojen seurauksena?

 

  Ovatko uskonnot ja Apostolit oikeassa saarnatessaan, että Jeesus joutui hakatuksi ja ruoskituksi meidän syntiemme puolesta, kun me luemme Jumalan omat sanat 2. Samuel 7:14?

 

  Me olemme TODISTANEET nyt itse, että perustuen siihen mitä Jumala sanoi profetiassa 2. Samuel 7:12-14, että aito ja todellinen syy miksi Hän salli Jeesuksen - Kuningas Daavidin jälkeläisen joutua ihmisten hakkaamaksi, ei tapahtunut meidän syntiemme takia, vaan hänen (Jeesuksen) omien väärintekojen seurauksena.

 

  Tämä on lisätodiste siitä, että hän epäonnistui hänen tehtävässään.

 

  Mikä oli yksi Jeesuksen tekemistä väärinteoista?

 

"Juutalaiset vastasivat hänelle: "Meillä on laki, ja lain mukaan hänen pitää kuoleman, koska hän on tehnyt itsensä Jumalan Pojaksi"." Johannes 19:7

 

 Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

"The Jews insisted, "We have a law, and according to that law he must die,
because he claimed to be the Son of God.
John 19:7 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Juutalaiset vaativat, "Meillä on laki, ja sen lain mukaan hänen täytyy kuolla, koska hän väitti olevansa Jumalan Poika." Johannes 19:7

 

  Opi tietämään millä tavalla Jeesus teeskenteli olevansa Jumalan Poika, joka aiheutti hänelle Jumalan langettaman hakkaamis- ja ruoskimistuomioin:

 

http://www.thename.ph/thename/testimony/jes09-en.html tai

http://www.thenameonline.info/thename/testimony/jes09-en.htm sekä

Suuri Teeskentelijä

 

  Kyseisten webbisivujen kautta sinä luet myös yhden Jeesuksen tekemistä suurista vääryyksistä, eli:

 

"Ja minä sanon sinulle: sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, ja tuonelan portit eivät sitä voita." Matteus 16:18

 

  Arvioikaamme tekikö Jeesus, kuten Jumala oli käskenyt:

 

"Hän on rakentava huoneen minun nimelleni, ja minä vahvistan hänen valtaistuimensa ikuisiksi ajoiksi" 2. Samuel 7:13

 

  Jeesus oli Jumalan lähettämä johdattamaan hänen kansansa Jumalan Nimeä kantavan huoneen/talon/temppelin luokse, jonka oli rakentanut Kuningas Salomo. Sen sijaan hän pystytti toisen talon HÄNEN OMALLE NIMELLEEN, ja sitä ei Jumala ollut käskenyt tehdä. Jeesus oli perustanut oman kirkon, joka ei ollut osa hänen työtään, kuten on tarkasti eritelty profetioissa.

 

  Tätä petosta on käytetty perustana monien uskontojen tärkeimpänä oppina ja kulmakivenä. Rakentamalla kirkon hänen omalle nimelleen, Jeesus oli tehnyt itsensä tunnettuna kuin Jumala, sen sijaan, että hän olisi saattanut hänen kanssaisraelilaisensa tuntemaan Jumalan tosi Nimen!

 

  Siten Juutalaiset eivät voi oikeutetusti väittää, että he tuntisivat Jumalan tosi Nimen ja olisivat jo vapautetut Jumalan kirouksesta. Jeesus, jonka Jumala oli valinnut (heidän rodustaan, Daavidin sukulinjasta, kuten Jumala on sanonut 2. Sam. 7:12-14) tekemään Hänen Nimensä tunnetuksi Kuningas Salomon rakentaman Talon kautta. Hän epäonnistui esitellä Hänen Nimensä ja siten ollen hän epäonnistui olemaan pelastaja!

 

  Jeesus epäonnistui olemaan "messias" hänen kansalleen Israelille.

 

  Kristityn kirkon kivijalka, perusta on juuri (joka oli Jeesuksen lausunto, Matteus 16:18)

on itse asiassa Jeesuksen tunnustus ja todistus hänen väärinteostaan hänen kansaansa Israelia kohtaan.

 

  Ennen kaikkea Jeesus teki syntiä myös ihmiskuntaa kohtaan, koska hän kielsi tai epäsi meiltä mahdollisuuden oppia ja saada tietoomme todellinen Jumalan Nimi. Mikäli me olisimme saaneet tietää Jumalan Nimen, niin meillä olisi nyt henkilökohtainen ja suora ystävyyssuhde Jumalan kanssa! Epäonnistuessaan tehdä Jumalan Nimi tunnetuksi hänen kansalleen - hän ei vapauttanut hänen kansaansa synneistään ja hän esti heiltä olemaan osallisia Jumalan lupaukseen!

 

  Jeesuksen laiminlyönti ja epäonnistuminen esitellä Jumalan Nimi, on se surullinen syy miksi me koemme kaiken kohtaamamme kärsimyksen, väkivaltaiset katastrofit ja sodat, sillä me emme tiedä tai tunne tosi Jumalan Nimeä! Ja vielä pahempana, nämä uskontojen papit ja pastorit laittoivat meidät kutsumaan Jeesuksen nimeä, joka todellisuudessa joutui Jumalan rankaisemaksi!

 

  Nämä Kristityt pastorit eivät voi sanoa, että profetia 2. Sam 7:12-14 oli tarkoitettu vain Salomoa varten. Sen kaltainen väittämä saa asian näyttämään, kuin Salomo olisi onnistuneesti täyttänyt profetian. Ja siten ollen Salomolle kuuluisi titteli ja tulla kutsutuksi nimellä "Jumalan Poika". Myöskään ei olisi enää ollut tarvetta lähettää Jeesusta.

 

  Kaikkein tärkeimpänä on, että Kuningas Salomo ei joutunut ihmisten kautta hakatuksi ja ruoskituksi kun hän teki syntiä Jumalaa kohtaan. Se oli Jeesus - (toinen) Daavidin jälkeläinen - joka tuli hakatuksi ruoskituksi ihmisten käsien (sauvan) kautta.

 

  On yleisessä tiedossa, että Jeesus oli hakattu ja ruoskittu ihmisten taholta, kuten on kirjoitettu Pyhään Raamattuun (Matteus 27:25-26) ja perustuen profetiaan 2. Sam. 7:12-14.

 

  Ei voida mitenkään kiistää, ettei Jeesus olisi tehnyt "väärin".

 

  Tämä ainoastaan osoittaa, että apostolit todellisuudessa kirjoittivat suuren valheen koskien Jeesusta ja että uskonnot vääristelevät ja kiertelevät Jumalan sanaa, joka on kirjoitettu 2. Sam. 7:12-14. Jumala ei koskaan sanonut, että hän tulee lähettämään voideltunsa Daavidin sukulinjasta kuulemaan meidän syntiemme takia. Jumala sanoi selkeästi, että valittu henkilö Daavidin sukulinjasta tulee kärsimään brutaalisti, kun hän tekee väärinteon.

 

  Myös tämä on kirjoitettu hänestä:

 

"Ja kuitenkin sinä hylkäsit voideltusi ja pidit häntä halpana ja olet vihastunut häneen." Psalmi 89:39

 

 Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

"But you have rejected, you have spurned, you have been very angry with your ANOINTED ONE." Psalm 89:38 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Mutta Sinä hylkäsit hänet, Sinä torjuit hänet halveksien, Sinä olet ollut erittäin vihainen SINUN VOIDELLULLESI" Psalmi 89:39

 

"Sinä olet ollut erittäin vihainen sinun voidellullesi." - joka tarkoittaa, että Jumala oli erittäin vihainen Hänen voidellulleen tai Kristukselle - ei ole kukaan muu kuin Jeesus!

 

"Sinä olet purkanut palvelijasi liiton, olet häväissyt hänen kruununsa, olet heittänyt sen maahan. Sinä olet särkenyt kaikki hänen muurinsa, olet pannut raunioiksi hänen linnoituksensa." Psalmi 89:40-41

 

  Jeesus oli viimeinen Daavidin sukulinjasta ja ainoa Salomon jälkeen, joka oli valittu täyttämään ja saattamaan päätökseen profetia 2. Samuel 7:12-14.

 

"Kaikki tienkulkijat ovat häntä ryöstäneet, hän on joutunut naapuriensa häväistäväksi. Sinä olet korottanut hänen vihollistensa oikean käden, olet tuottanut ilon kaikille hänen vihamiehillensä." Psalmi 89:42-43

 

  Tämä tapahtui Jeesukselle - häntä pilkattiin aivan kuten on kirjoitettu:

 

"ja väänsivät orjantappuroista kruunun, panivat sen hänen päähänsä ja ruovon hänen oikeaan käteensä, polvistuivat hänen eteensä ja pilkkasivat häntä ja sanoivat: "Terve, juutalaisten kuningas!" Ja he sylkivät häntä, ottivat ruovon ja löivät häntä päähän. Ja kun he olivat häntä pilkanneet, riisuivat he häneltä vaipan, pukivat hänet hänen omiin vaatteisiinsa ja veivät hänet pois ristiinnaulittavaksi." Matteus 27:29-31

 

  Jatkaaksemme:

 

"Sinä olet kääntänyt takaisin hänen miekkansa terän etkä ole sodassa pitänyt häntä pystyssä. Sinä olet tehnyt hänen loistostansa lopun ja olet syössyt maahan hänen valtaistuimensa. Sinä olet lyhentänyt hänen nuoruutensa päivät, olet hänet häpeällä peittänyt." Psalmi 89:44-46

 

"Sinä olet lyhentänyt hänen nuoruutensa päivät" - Jeesus oli julmasti rangaistu ja laitettu kuolemaan hieman yli 30-vuotiaana.

 

  Tämä todistaa myös sen, että uskontojen johtajien paasaus koskien "Antikristusta" ei ole totta, vaan suuri PETOS, sillä Jeesus itse epäonnistui täyttämään velvollisuutensa olemaan Kristus tai voideltu Kuningas hänen kansalleen Israelille, sillä hän syyllistyi väärintekoon.

 

  Niin kutsuttu Jeesuksen ylösnousemus on vain huijaus, jonka apostolit tekaisivat perustaakseen sille heidän petoksensa, että Jeesus olisi kirjaimellisesti Jumalan poika.

 

  Lue seuraavista linkeistä:

 

http://www.thename.ph/thename/testimony/jes15-en.html  ja http://www.thenameonline.info/thename/testimony/jes15-en.html tai

Elikö Jeesus Uudelleen

 

Tietääksesi täysin, kuinka apostolit pettivät ihmiskuntaa koskien Jumalaa ja Jeesusta, lue seuraavien linkkien kautta:

 

http://www.thename.ph/thename/revelations/apostles-en.html ja http://www.thenameonline.info/thename/revelations/apostles-en.htm tai

Kuinka Apostolit Pettivät Ihmiskuntaa

 

  Koska Jeesus, joka on vain Daavidin jälkeläinen Jumalan omien sanojen mukaisesti profetiassa 2. Sam. 7:12-14, eli on Jumalan hylkäämä kuolemaan hänen omien väärintekojensa seurauksena, eikä ihmiskunnan syntien puolesta. Ei ole minkäänlaista oikeutusta enää, että ihmiset olisivat kiitollisuudenvelassa Jeesukselle.

 

  Uskonnot käyttävät yleensä Jesaja 53 osoittaakseen, että Jeesuksen brutaali kuolema oli ihmiskunnan syntien vuoksi.

 

  Uskonnot eivät ole niitä, (joita Jumala käski meidän 5. Moos. 18:18-19) kuunnella, siinä asiassa mitä tulee Hänen sanaansa. Jumala antoi tarkan muistutuksen kuunnella ainoastaan sitä, mitä Hänen profeettansa (kuin Mooses) ilmoittaa Hänen sanastaan, koska kyseessä on HÄN, joka on käskenyt Hänen profeettaansa kertomaan meille sen, mitä tuoda ilmi Raamatun kirjoitusten kautta. Siten ollen, se mitä uskonnot saarnaavat, ei ole totta

 

  Luemme mitä Jumala käski Maestro Evangelistan ilmoittaa meille koskien Jesaja 53:

 

"Kuka uskoo meidän saarnamme, kenelle Herran käsivarsi ilmoitetaan?" Jesaja 53:1

 

 Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

"Who has believed our message  and to WHOM has the arm of the Lord BEEN REVEALED?" Isaiah 53:1 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kuka on uskonut meidät sanomamme ja KENELLE Herran Käsivarsi ON PALJASTETTU?" Jesaja 53:1

 

  Käyttäkäämme ymmärrystämme!

 

  Se mitä on kysytty, on "Kuka on uskonut meidät sanomamme? JA KENELLE Herran Käsivarsi ON PALJASTETTU?" Se tarkoittaa, että tämä on tapahtunut jo aikaisemmin ja siitä on raportoitu/tiedotettu heidän kansalleen. Se ei ole koskaan ollut profetia!

 

"Kuka on uskonut meidät sanomamme?" - Tästä asiasta on tiedotettu heidän kansalleen jo aikaisemmin. Se on tapahtunut ennen Jesajan aikaa.

 

"Kenelle HERRAN Käsivarsi ON paljastettu?" - Tämä ei ole profetia. Kyseessä on ainoastaan kokoelmamuistelo menneiltä ajoilta Israelin kansan historiasta, koskien miestä, jolle Jumala on paljastanut Hänen voimallisen Käsivartensa. Jeesus ei ollut silloin kirjoitushetkellä edes vielä syntynyt.

 

  Saakaamme selville kenelle Herran käsivarsi oli paljastettu?

 

"Mutta Mooses rukoili armoa Herralta, Jumalaltansa, ja sanoi: Herra, miksi sinun vihasi syttyy omaa kansaasi vastaan, jonka olet vienyt pois Egyptin maasta suurella voimalla ja väkevällä kädellä?" 2. Moos. 23:11

 

  Me voimme lukea, että Jumala ilmoitti/paljasti Hänen voimallisen/väkevän käsivartensa Moosekselle Erämaataivalluksen aikana. Mikäli Jesaja viittasi Moosekseen hänen kirjoituksessaan (Jesaja 53), niin meidän täytyy kyetä lukemaan se Jesajan itsensä sanomana, että Jumala paljasti Hänen voimallisen käsivartensa Moosekselle.

 

"Silloin hänen kansansa muisti muinaisia päiviä, muisti Moosesta: Missä on hän, joka toi heidät ylös merestä, heidät ynnä hänen laumansa paimenen? Missä on hän, joka pani tämän sydämeen Pyhän Henkensä; hän, joka antoi kunniansa käsivarren kulkea Mooseksen oikealla puolella, joka halkaisi vedet heidän edestänsä tehdäkseen itsellensä iankaikkisen nimen;" Jesaja 63:11-12

 

Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

"Then his people recalled the days of old, the days of Moses and his people -

where is he who brought them through the sea, with the shepherd of his flock?

Where is he who set his Holy Spirit among them,12 who sent his glorious arm of power to be at Moses' right hand, who divided the waters before them, to gain for himself everlasting renown," Isaiah 63:11-12 NIV 

 

Suora suomennos:

 

"Sitten hänen kansansa muisti menneitä aikoja, Mooseksen päiviä ja hänen kansaansa - missä on hän, joka toi heidät (kansan) meren poikki Hänen laumansa paimenen kanssa? Missä on Hän, joka asetti Hänen Pyhän Henkensä heidän keskuuteensa, joka lähetti mahtavan käsivartensa voiman olemaan Mooseksen oikeassa kädessä, joka jakoi vedet heidän edeltään, hankkiakseen hänelle ikuisesti kestävän maineen," Jesaja 63:11-12

 

  Kuten me voimme selkeästi lukea, Jumala näytti Hänen mahtavan voimallisen käsivartensa Moosekselle, mikä tarkoittaa, että Jesaja 53 mainittu mies, josta Jesaja puhuu ei ole kukaan muu kuin Mooses, koska juuri Moosekselle, jolle Jumala näytti Hänen mahtavan voimallisen Käsivartensa!

 

  Onko totta, että Mooses rukoili tai yritti sovittaa Jumalalle hänen kanssaisraelilaistensa rikkomuksia? Seuraavalla tavalla profeetta Mooses rukoili Israelin kansan puolesta Jumalalle:

 

"Seuraavana päivänä Mooses sanoi kansalle: Te olette tehneet suuren synnin. Minä nousen nyt Herran tykö - jos ehkä voisin sovittaa teidän rikoksenne. Ja Mooses palasi Herran tykö ja sanoi: Voi, tämä kansa on tehnyt suuren synnin! He ovat tehneet itselleen jumalan kullasta. Jospa nyt antaisit heidän rikoksensa anteeksi! Mutta jos et, niin pyyhi minut pois kirjastasi, johon kirjoitat." 2. Moos. 32:30-32

 

  Mooses yritti sovittaa kansansa syntejä. Mooseksen pyyntö oli suuri, että hän jopa tarjosi omaa elämäänsä ja olemistaan profeettana Jumalalle, jotta saisi hyvitettyä kansan tekemän synnin.

 

  Mitä Jumala vastasi hänelle?

 

"Mutta Herra vastasi Moosekselle: "Joka on tehnyt syntiä minua vastaan, sen minä pyyhin pois kirjastani. Mene nyt ja johdata kansa siihen paikkaan, josta minä olen sinulle puhunut; katso, minun enkelini käy sinun edelläsi. Mutta kostoni päivänä minä kostan heille heidän rikoksensa." 2. Moos. 32:33-34


Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The LORD replied to Moses, "Whoever has sinned against me I will blot out of my book. Now go, lead the people to the place I spoke of, and my angel will go before you. However, when the time comes for me to punish, I will punish them for their sin."

Exodus 32:33-34 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"HERRA vastasi Moosekselle, "Kuka tahansa on tehnyt syntiä minua vastaan, Minä pyyhin kirjastani. Mene nyt, johda kansa paikkaan, josta Minä olen puhunut, ja Minun enkelini menee sinun edelläsi. Kuitenkin, kun tulee Minun rankaisuni aika, Minä rankaisen heitä heidän synneistään." 2. Moos. 32:33-34

 

  Jumala ei sallinut Mooseksen sovittaa hänen kansansa syntejä. Kuka tahansa tekee syntiä, vastaa siitä Jumalalle ja sille on oleva tuomion aika. Jumala sanoi, että Hän lähettää "enkelin" kuin aika on lähellä.

 

  Miksi Jumala ei sallinut Mooseksen kuolla Israelin kansan syntien puolesta?

 

"Älköön isiä rangaistako kuolemalla lasten tähden älköönkä lapsia isien tähden; kukin rangaistakoon kuolemalla oman syntinsä tähden." 5. Moos. 24:16

 

 Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

 "Fathers shall not be put to death for their children, nor children put to death for their fathers; each is to die for his own sin." Deuteronomy 24:16 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Isiä älköön asetettako kuolemaan lastensa tähden, eikä lapsia asetettako kuulemaan heidän isiensä takia; jokainen kuolkoon oman syntinsä seurauksena." 5. Moos. 24:16

 

"jokainen kuolkoon oman syntinsä seurauksena" - jokainen ihminen vastaa itse omista synneistään; ketään ei rangaista toisen tekemien syntien takia. Tämä on syy sille miksi Jumala ei sallinut Mooseksen kuolla toisten syntien puolesta, tämän lain takia.

 

  Koska Jumala ei sallinut Mooseksen sovittaa hänen kansansa syntejä, niin kuinka paljon vähemmän se on sitä Jeesuksen kohdalla?

 

  On aivan selkeän kirkasta, että se ei ole Jeesus, johon on viitattu Jesaja 53, se ei ole ollut koskaan profetia, vaan kokoelmamuistelo Mooseksen tekemistä asioista.

 

  Lue asiasta lisää seuraavassa:

 

http://www.thename.ph/thename/revelations/suffvant-en.html ja http://www.thenameonline.info/thename/revelations/suffvant-en.html sekä

Kärsivä Palvelija

 

  Uskontojen aivopestessä meidät uskomaan, että Jumala muka salli "synnittömän" Jeesuksen kuolla meidän vuoksemme, on sama kuin tekisi Jumalasta valehtelijan. Uskonnot ovat saaneet asian näyttämään silta, että Jumala rikkoi Hänen oman lakinsa 5. Mooseksen kirjassa 14:24 ja tekivät Hänestä epäoikeudenmukaisen Jumalan, koska Hän olisi sallinut niin kutsutun synnittömän miehen tulla nöyryytetyksi ja tapetuksi kuin "eläin" muiden syntien puolesta. Uskonnot ovat ohjanneet ja saaneet meidät ylistämään Jeesusta, joka (perustuen Jumalan profetiaan 2. Sam. 7:12-14) kärsi Jumalan rangaistuksen hänen omien väärintekojensa perusteella, eikä meidän syntiemme kuten apostolit väittävät.

 

  Siten, Jeesus ei voi enää palata! On selkeää, että uskonnot ovat opettaneet meille vääryyttä Jumalasta - uskonnot laittoivat meidät ylistämään väärää jumalaa, joka on johtanut meidät elämään Jumalan KIROUKSEN alaisina kaiken tämän aikaa.

 

  Mitä muita tapahtumia apostolit taikoivat tai loihtivat esiin, jotka tekivät taas Jumalan valehtelijaksi:

 

  Jeesuksen kasteen aikana:

 

"Ja katso, taivaista kuului ääni, joka sanoi: "Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mielistynyt." Matteus 3:17

 

  Apostolit kirjoittivat, että Jeesuksen kasteen aikana ääni kuului taivaasta sanoen, että Jeesus oli Hänen Poikansa.

 

  Maestron kysymys: Voimmeko me kuulla Jumalan äänen?

 

"Ja he sanoivat Moosekselle: Puhu sinä meidän kanssamme, niin me kuulemme. Älköön Jumala puhuko meidän kanssamme, ettemme kuolisi (tai me kuolemme)."

2. Moos. 20:19

 

  Sen mitä apostolit sanoivat, että he kuulivat Jumalan äänen, se ei ole totta. He tekivät Jumalasta valehtelijan jälleen kerran, koska he eivät kuolleet siinä tapahtumahetkellä, vaan elivät kertoakseen tarinaa. Siten ollen, se ääni, jonka he kuulivat, ei ollut Jumalan. Apostolit tekivät vääriä lausuntoja siitä, mitä todella tapahtui Jeesukselle!

 

  Kuinka me voimme tietää, että se mitä Maestro Eraño M. Evangelista ilmoittaa meille, on se, mitä Jumala haluaa meidän tietävän Hänen Nimestään ja Jeesuksesta? Kuinka hän kykenee selittämään Raamatun kirjoitukset? Ovatko ne tulosta hänen työnsä Raamattututkimuksen parissa?

 

  Vastaus: Ei, hän ei ole opiskellut Raamattua tehdäkseen näitä Raamattu ilmestyksiä. Kaikki nämä ovat Jumalan hänelle ilmoittamia, koska hän on profeetta kuin Mooses, josta Jumala kertoi jo ennakolta

 

"Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua. Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille." 5. Moos. 18:18-19

 

  Merkki siitä, että hän on sanottu profeetta, on, että hän ei ole opiskellut Raamattua saarnatakseen Jumalasta, sillä Jumala on laittanut Hänen sanansa hänen suuhunsa. Valitun henkilön/yksilön ei tarvitse opiskella kirjoituksia saarnatakseen Jumalaa koskien. Se on Jumala, joka tulee häntä ohjaamaan, että kuinka ilmoittaa Hänen aito sanomansa Raamatun kautta, ja erityisesti koskien Hänen tosi Nimeään. Jumala on lähettänyt hänet ilmoittamaan Hänen aidon Nimensä kirjoitusten kautta, niin että me voisimme kutsua Hänen aitoa ja tosi Nimeään.

 

  Koska sinut on tehty tai ohjattu uskomaan apostoleiden valheellisiin opetuksiin, että kutsumalla Jeesusta sinä kutsuisit Jumalan nimeä, niin sen vuoksi sinun pitäisi tuntea aito Jeesuksen identiteetti Jumalan sanojen mukaisesti. Miksi Hän on lähettänyt Jeesuksen ja miksi sinun ei pidä kutsua Jeesuksen nimeä, eikä pelätä häntä enää.

 

  NYT me tiedämme Jumalan tarkat ja täsmälliset sanat profetiassa koskien sitä, että miksi Hän tulee lähettämään Jeesuksen, 2. Samuelin kirja 7:12-14, eli koska Jumala Itse näytti Hänen sanansa Raamatusta Opettaja Evangelistalle ja ohjasi häntä, niin että hän on kyennyt selittämään Raamatun kautta kuinka profetiassa 2. Sam. 7:12-14 Kuningas Salomo epäonnistui ja sama toistui Jeesuksen kohdalla; ja mitä väärintekoja Jeesus on tehnyt ansaitakseen rangaistuksen tulla ihmisten hakkaamaksi ja ruoskimaksi, kuten on sanottu profetiassa.

 

Palaamme takaisin kohtaan, jossa Israelilaiset pyysivät Jumalaa puhumaan ainoastaan Hänen profeetalleen Moosekselle, eikä heille suoraan (2. Moos. 20:18-19). Siitä ajasta lähtien, kyseessä oli ainoastaan Mooses, joka puhui kansalle Jumalan puolesta. Tämä on myös sitä, miksi 5. Moos. 18:18-19 on oleva lähetetty profeetta kuin Mooses, koska aivan kuten Mooses, hän tulee puhumaan Jumalan puolesta - tällä kertaa Raamatun kirjoitusten kautta, jonka Mooses ja muut profeetat ovat kirjoittaneet. Sanoessamme, että Jumala tulee lähettämään profeetan kuin Mooses, Jumala vahvistaa, että Hän ei tule puhumaan suoraan ihmisille, tai muuten ihmiset kuolevat.

 

  Kuinka me tiedämme, että tämä tuleva profeetta kuin Mooses, ei ole lähetetty ainoastaan nykypäivän Israelin kansaa varten ja milloin tämä profeetta "kuin Mooses" on tuleva?

 

"Minulle tuli tämä Herran sana: Jo ennen kuin minä valmistin sinut äidin kohdussa, minä sinut tunsin, ja ennen kuin sinä äidistä synnyit, minä sinut pyhitin; minä asetin sinut kansojen profeetaksi." Jeremia 1:4-5

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The word of the LORD came to me, saying, "Before I formed you in the womb I knew you, before you were born I set you apart; I appointed you as a prophet to the nations."

Jeremiah 1:4-5 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"HERRAN sana tuli minulle sanoen, "Ennen kuin Minä muovasin ja tein sinut kohdussa, Minä tunsin sinut, ennen kuin sinä synnyit Minä asetin sinut erilleen; Minä asetin sinut profeetaksi kaikille kansoille ja kansakunnille." Jeremia 1:4-5

 

"Ennen kuin Minä muovasin ja tein sinut kohdussa, Minä tunsin sinut" - Jumala on maininnut hänet Moosekselle 18:18-19.

 

"profeetaksi kaikille kansoille ja kansakunnille" - Hänet on lähetetty kaikkia maailman ihmisiä varten; toisin kuin Mooses ja muut profeetat, heidät oli lähetetty ainoastaan Israelin kansaa varten.

 

  Kyseessä ei ole edes profeetta Jeremia kuten useat tutkijat ovat ajatelleet. Profeetta Jeremia oli myös lähetetty Israelin kansaa varten. Tässä jaekokonaisuudessa Jumala Jeremiaalle näyssä ´profeetan kuin Mooseksen´ kutsumisen, josta Hän kertoi jo aikaisemmin 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19.

 

"Mutta minä sanoin: Voi Herra, Herra! Katso, en minä kykene puhumaan, sillä minä olen nuori. Niin Herra sanoi minulle: Älä sano: 'Minä olen nuori', vaan mene, kunne ikinä minä sinut lähetän, ja puhu kaikki, mitä minä käsken sinun puhua." Jeremia 1:6-7

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Ah, Sovereign LORD," I said, "I do not know how to speak; I am only a child." But the LORD said to me, "Do not say, 'I am only a child.' You must go to everyone I send you to and say whatever I command you." Jeremiah 1:6-7(NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Oi, Ylivertainen HERRA, "minä sanoin. "Minä en tiedä kuinka/mitä puhua; Minä olen vain lapsi." Mutta HERRA sanoi minulle, "Älä sano, ´minä olen vain lapsi.´ Sinun täytyy mennä kaikkien luokse, joiden luokse Minä lähetän sinut ja sanoa heille mitä tahansa Minä käsken sinua." Jeremia 1:6-7

 

"lapsi" - viittaa symboliseen lapseen. Se tarkoittaa ainoastaan, että vaikka Maestro Evangelistalla on vain vähän koulutuksellista tuntemusta Pyhästä Raamatusta, niin hän tottelee ja toimittaa Jumalan Sanan maailman ihmisille.

 

"Älä pelkää heitä, sillä minä olen sinun kanssasi ja pelastan sinut, sanoo Herra." Jeremia 1:8

 

  Profeetta kuin Mooses on tuleva aikana, jolloin nuo jotka ovat vääryydellä väittäneet olevansa Jumalan lähettämiä, ovat jo vakiinnuttaneet heidän valheensa koskien Jumalaa. Nämä valheet ovat hyväksyttyjä totuutena ihmisten mielissä. Ja vielä enemmän, he ovat myös perustaneet heidän ylistyksen talojaan ja ovat ulottaneet vaikutusvaltansa moniin maailman hallituksiin. Tämänlainen ympäristö tekee lähes mahdottomaksi profeetan kuin Mooseksen kyetä täyttämään sen mitä Jumala on hänet lähettänyt tekemään!

 

  Kuitenkin Jumala sanoo profeetalleen kuin Moosekselle, että Hän on oleva hänen kanssaan. Jumala oli Mooseksen kanssa, kun hän johdatti Israelin kansan pois Egyptistä. Jumala on myös Hänen profeettansa kanssa, jonka Hän on lähettänyt kaikille kansakunnille, kun hän johdattaa KAIKKI maailman ihmiset ulos ja pois uskontojen vääristä opetuksista.

 

  Kuinka hän kykenee toimittamaan hänen ilmestyksensä koskien Jumalan Sanaa?

 

"Ja Herra ojensi kätensä ja kosketti minun suutani. Ja Herra sanoi minulle: Katso, minä panen sanani sinun suuhusi." Jeremia 1:9

 

  Jumala täytti ilmestyksen, jonka Hän teki Moosekselle 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19.

 

  Ja myöhemmin:

 

"Katso, minä asetan sinut tänä päivänä yli kansojen ja valtakuntain, repimään maasta ja hajottamaan, hävittämään ja kukistamaan, rakentamaan ja istuttamaan."

Jeremia 1:4-10

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"See, today I appoint you over nations and kingdoms to uproot and tear down, to destroy and overthrow, to build and to plant." Jeremiah 1:10 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Katso, tänä päivänä Minä määräsin sinut kaikkien kansojen ja kuninkuuksien yläpuolelle repimään juuriltaan ja murskaamaan, tuhoamaan ja syöksemään vallasta, rakentamaan ja istuttamaan." Jeremia 1:10

 

"Katso, tänä päivänä Minä määräsin sinut kaikkien kansojen ja kuninkuuksien yläpuolelle" - Maestro Evangelistalla on täysi auktoriteetti Jumalalta johdattaa ihmiset pois uskonnoista.

 

"Katso, tänä päivänä Minä määräsin sinut kaikkien kansojen ja kuninkuuksien yläpuolelle" - Maestro Evangelistalla on täysi auktoriteetti Jumalalta johdattaa ihmiset pois uskonnoista.

 

  Tästä syystä maailman johtajien tulisi kuunnella mitä hän puhuu Jumalasta Raamatun kautta, sillä hän on mies, jonka Jumala on valinnut puhumaan Hänen puolestaan ja ilmoittamaan Hänen Nimensä kaikille!

 

"tuhoamaan ja syöksemään vallasta" - Maestro Evangelistan tehtävä on ilmoittaa maailman ihmisille Jumalan Sana uskontojen opetuksia vastaan. Tämä todistaa sen, että profeetta Jeremia, jonka Jumala käski kirjoittamaan tämän näyn, ei ole tuo kyseinen profeetta (johon Jumala viittasi tässä jakeessa), koska Jeremia ei koskaan tullut tunnetuksi profeettana kaikille kansoille. Jeremia ei tuhonnut eikä syössyt vallasta yhtään instituutiota sanomallaan, jonka hän puhui Jumalan puolesta.

 

  Maestro Evangelistan kohdalla me voimme todella ymmärtää, että tämä profetia koskien tulevaa "profeettaa kaikille kansoille" profeetta Jeremiaan kautta, puhuu hänestä (Maestrosta) siinä ajankohtana, kun maailman ihmiset ovat tietoisia näiden kahden asian eri puolista, erityisesti totuudesta, jonka Jumala on ilmoittanut Maestro Evangelistalle Raamatusta:

 

1.    että Jeesus ei ole Hänen kirjaimellinen Poikansa (kuten apostolit ovat kirjoittaneet);

2.    kirkosta jonka hän rakensi Pietarin kautta (Kristuksen Kirkko); JA

3.    opetukset joita hän teki koskien taivasta ja ikuista elämää eivät ole sitä mitä Jumala käski hänen tehdä.

 

  Totuudessa, nuo yllä olevat olivat hänen (Jeesuksen) väärintekoja, jotka tekivät Jumalan hylkäämään hänet julmasti kärsimään rangaistuksensa ihmisten käsien kautta. Sitten kun ihmiskunta ymmärtää tuon kaltaiset totuudet, niin uskonnot tulevat tuhoutumaan eikä heillä ole enää vaikutusvaltaa ihmisiin.

 

"rakentamaan ja istuttamaan" - profeetta kuin Mooses tulee myös johdattamaan kaikki kansat palaamaan Jumalan tykö ja perustaa uudelleen opetukset ja Käskyt, jotka uskonnot ovat rikkoneet.

 

  Lue kuinka Maestro (Opettaja) Evangelista tuli Jumalan kutsumaksi ja Jumalan opettamaksi sen suhteen, mitä on kirjoitettu Raamatun kirjoituksiin, näistä linkeistä:

 

http://www.thename.ph/thename/testimony/jes05-en.html  ja http://www.thenameonline.info/thename/testimony/jes05-en.html tai

Lyhyt Kertomus Maestrosta

 

  Onko totta, että mies, jonka Jumala tulee kutsumaan olemaan Hänen profeettansa kuin Mooses, on tuleva idästä - auringon nousun mailta?

 

"Minä herätin pohjoisesta hänet, ja hän tuli, päivänkoitosta hänet, joka rukoilee minun nimeäni, ja hän tallaa käskynhaltijoita kuin lokaa, niin kuin savenvalaja savea sotkee. Kuka on sen alun pitäen ilmoittanut, että olisimme sen tienneet, ja edeltäpäin, niin että voisimme sanoa: "Hän oli oikeassa"? Ei kukaan sitä ilmoittanut, ei kukaan sitä kuuluttanut, ei kukaan kuullut teiltä sanaakaan." Jesaja 41:25-26

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"I have stirred up one from the north, and he comes - one from the rising sun who calls on my name. He treads on rulers as if they were mortar, as if he were a potter treading the clay. Who told of this from the beginning, so we could know, or beforehand, so we could say, 'He was right'? No one told of this, no one foretold it, no one heard any words from you. Isaiah 41:25-26 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Minä olen nostattanut erään pohjoisesta, ja hän tulee - erään auringon noususta, joka kutsuu apua Minun Nimessäni. Hän polkee hallitsijoita kuin he olisivat huhmare-astiassa, kuin hän olisi savenvalaja muovaamassa savea. Kuka on kertonut tästä jo alussa, niin että saatoimme tietää, tai antanut ennalta ilmi, niin että voisimme sanoa, ´Hän oli oikeassa´? Kukaan ei ole näistä kertonut, yksikään ei ennakkoon maininnut siitä, kukaan ei kuullut sanaakaan teiltä." Jesaja 41:25-26

 

"Minä olen nostattanut erään pohjoisesta" - tämä oli Mooses.

 

hän tulee - erään auringon noususta, joka kutsuu (apua) Minun Nimessäni - tämä on profeetta kuin Mooses, koska kun Jumala kutsui Maestro Evangelistan olemaan Hänen profeettansa kuin Mooses, niin Jumala ilmoitti hänelle Hänen Nimensä, kuten se on kirjoitettuna Raamatun kirjoituksiin.

 

"Kukaan ei ole näistä kertonut, yksikään ei ennakkoon maininnut siitä, kukaan ei kuullut sanaakaan teiltä" - Tämä on syy sille, miksi uskontojen johtajat tuntevat itsensä ahdistuneiksi tai sokissa oleviksi näiden ilmestysten edessä, koska heidät paljastetaan siitä, että se minkä he tietävät kirjoituksista, ei ole tullut Jumalalta.

 

"erään auringon noususta, joka kutsuu apua Minun Nimessäni" - Miksi Jumala painotti, että Hänen valittu yksilönsä kutsuu Hänen Nimeään?

 

"Ja sen kolmannen osan minä vien tuleen; minä sulatan heidät, niin kuin hopea sulatetaan, ja koettelen heitä, niin kuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: Se on minun kansani, ja se sanoo: Herra, minun Jumalani." Sakarja 13:9

 

  Nuo, jotka kutsuvat Jumalaa Nimeltä tullaan Jumalan taholta kutsumaan Hänen kansakseen. Tämä tarkoittaa, että Jumalalle sinun ei tarvitse olla Juutalainen ollaksesi Israelilainen tai ollaksesi yksi Hänen kansastaan. Sinun täytyy ainoastaan hyväksyä ja tunnustaa Hänen tosi Nimensä.

 

  Me voimme nyt tietää Jumalan tosi Nimen, koska profeetta kuin Mooses, (josta Jumala puhui 5. Moos. 18:18-19, ja jonka suuhun Hän on laittanut Hänen sanansa ja lähettänyt puhumaan Hänen Nimessään tai ilmoittamaan Hänen Nimensä) on nyt tullut persoonassa Opettaja Eraño Martin Evangelista webbisivujen www.thename.ph ja www.thenameonline.info sekä www.suurinimi.com kautta. Maestro (Opettaja) Evangelista on jo ilmoittanut Jumalan sanoman ja Hänen tosi Nimensä (kuten se on kirjoitettu Raamattuun) webbisivuillaan sen mukaisesti kun Jumala on häntä käskenyt.

 

  Sen kautta, mitä Jumala sanoi Sakarjan kirjassa 13:9 me voimme nyt ymmärtää kuinka johdonmukainen Jumala on ollut Hänen sanansa kanssa. Että Hänen profeettansa kuin Mooses on tuleva Israelilaisten veljien keskuudesta, koska silloin kun Jumala valitsi Maestro Evangelistan olemaan Hänen profeettansa "kuin Mooses", Hän ensin ilmoitti ja paljasti hänelle Hänen tosi Nimensä Raamatun kirjoitusten kautta. Siten tehden Maestro Evangelistan kuulumaan Israelin Huoneeseen/Taloon ja tulemaan Israelilaiseksi --- ENSIMMÄISENÄ Jumalan uutta kansaa.

 

  Koska Maestro Evangelista on nyt Jumalan tekemänä Israelilainen, siitä lähtien kun Hän ilmoitti Hänen suuren Nimensä hänelle kirjoitusten kautta, Jumala on totisesti johdonmukainen Hänen sanassaan 5. Moos. 18:18-19, että Hänen profeettansa kuin Mooses on Israelilainen.

 

  Kuinka me tiedämme, että kyseessä on todellakin muukalainen kaukaisesta maasta, jonka Jumala on lähettänyt ilmoittamaan Hänen Nimensä?

 

"Myös jos joku muukalainen, joka ei ole sinun kansaasi Israelia, tulee kaukaisesta maasta sinun nimesi tähden -" 1. Kun. 8:41

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"As for the foreigner who does not belong to your people Israel but has come from a distant land because of your name-" I Kings 8:41 (NIV1984)

 

Suora suomennos:

 

"Mitä tulee muukalaiseen, joka ei kuulu sinun kansaasi Israeliin, mutta on tullut kaukaisesta maasta sinun nimesi tähden-" 1. Kun. 8:41

 

  Tämä on profeetta kuin Mooses joka on tulossa; hän ei tule enää Israelin kansan keskuudesta, vaan hän tulee kaukaisesta maasta…

 

"sillä sielläkin kuullaan sinun suuresta nimestäsi, väkevästä kädestäsi ja ojennetusta käsivarrestasi - jos hän tulee ja rukoilee kääntyneenä tähän temppeliin päin,"

1. Kun. 8:42

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"for men will hear of your great name and your mighty hand and your outstretched arm—when he comes and prays toward this temple," I Kings 8:42(NIV1984)

 

Suora suomennos:

 

"sillä miehet kuulevat sinun suuresta nimestäsi ja sinun mahtavasta kädestäsi sekä ojennetusta käsivarrestasi - kun hän tulee ja rukoilee tätä temppeliä kohden,"

1. Kun. 8:42

 

"sillä miehet kuulevat sinun suuresta nimestäsi" - Jumalan "profeetta kuin Mooses" ei ole Juutalainen, vaan muukalainen - sen on nyt meidän aikanamme tuonut selkeästi esiin persoonassaan Maestro Eraño Martin Evangelista.

 

  Jumalan Nimi on nyt koko maailman saatavilla ja luettavissa webbisivuilla:

www.thename.ph ja www.thenameonline.info sekä www.suurinimi.com.

 

"kun hän tulee ja rukoilee tätä temppeliä kohden" - Kuningas Salomo ei tarkoita, että muukalainen tai profeetta kuin Mooses tulee kirjaimellisesti nykypäivän Juutalaisten tykö Ylistämään Jumalaa.

 

Miksi?

 

"Ja teettämänsä Aseran kuvan hän asetti temppeliin, josta Herra oli sanonut Daavidille ja hänen pojallensa Salomolle: Tähän temppeliin ja Jerusalemiin, jonka minä olen valinnut kaikista Israelin sukukunnista, minä asetan nimeni ikiajoiksi." 2. Kun. 21:7

 

  Jumala lupasi, että Hän asettaa Hänen Nimensä Jerusalemiin ikuisesti.

 

  Ja se on profetoitu:

 

"Joka voittaa, sen minä teen pylvääksi Jumalani temppeliin, eikä hän koskaan enää lähde sieltä ulos, ja minä kirjoitan häneen Jumalani nimen ja Jumalani kaupungin nimen, sen uuden Jerusalemin, joka laskeutuu alas taivaasta minun Jumalani tyköä, ja (kirjoitan häneen myös) oman uuden nimeni." Ilmestyskirja 3:12

 

"Jumalani nimen ja Jumalani kaupungin nimen, sen uuden Jerusalemin" - miksi tässä on mainittu "Uusi Jerusalem"?

 

  Maestro Evangelista sanoo: Koska Jumala ei muuta Hänen lupaustaan, että Hänen Nimensä on oleva asetettu Jerusalemiin, niin missä tahansa Hänen Nimensä on julistettu, se paikka tulee olemaan kutsuttu nimellä "Uusi Jerusalem".

 

  Jos profeetta kuin Mooses, jonka Jumala on lähettänyt puhumaan Hänen Nimessään, tulee Saarivaltiosta Idästä, niin siitä seuraa, että Jumalan Nimi on myös julistettu tuossa samassa maassa. Mistä kaukaisesta maasta profeetta kuin Mooses, joka julistaa Jumalan Nimen, on tuleva?

 

"Ne korottavat äänensä ja riemuitsevat, ne huutavat mereltä päin Herran valtasuuruutta: "Sen tähden kunnioittakaa Herraa valon mailla, ja meren saarilla Herran, Israelin Jumalan, nimeä"." Jesaja 24:14-15

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"They raise their voices, they shout for joy; from the west they acclaim the LORD's majesty. Therefore in the east give glory to the LORD; exalt the name of the LORD, the God of Israel, in the islands of the sea. " Isaiah 24:14-15 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"He korottavat äänensä, he huutavat ilosta; lännestä he osoittavat suosiotaan HERRAN majesteettiselle mahtavuudelle. Sen tähden idässä antakaa kunnia HERRALLE; korottakaa HERRAN nimeä, Israelin Jumala meren saarilla." Jesaja 24:14-15

 

  Se on kirjoitettu, että aito ja tosi Jumalan Nimi on oleva kirkastettu ja kunniaan nostettu Idässä, merten Saarilla. Tämä on siitä syystä, että mies, jonka Jumala on valinnut olemaan Hänen profeettansa kuin Mooses ilmoittamaan Hänen Nimensä, tulee saarivaltiosta Idästä.

 

  Maestro Evangelista sanoo: Koska Jumala ei muuta Hänen lupaustaan, että Hänen Nimensä on oleva asetettu Jerusalemiin, niin missä tahansa Hänen Nimensä on julistettu, se paikka tulee olemaan kutsuttu nimellä "Uusi Jerusalem".

 

  Jos profeetta kuin Mooses, jonka Jumala on lähettänyt puhumaan Hänen Nimessään, tulee Saarivaltiosta Idästä, niin siitä seuraa, että Jumalan Nimi on myös julistettu tuossa samassa maassa. Mistä kaukaisesta maasta profeetta kuin Mooses, joka julistaa Jumalan Nimen, on tuleva?

 

"Ne korottavat äänensä ja riemuitsevat, ne huutavat mereltä päin Herran valtasuuruutta: "Sen tähden kunnioittakaa Herraa valon mailla, ja meren saarilla Herran, Israelin Jumalan, nimeä"." Jesaja 24:14-15

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"They raise their voices, they shout for joy; from the west they acclaim the LORD's majesty. Therefore in the east give glory to the LORD; exalt the name of the LORD, the God of Israel, in the islands of the sea. " Isaiah 24:14-15 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"He korottavat äänensä, he huutavat ilosta; lännestä he osoittavat suosiotaan HERRAN majesteettiselle mahtavuudelle. Sen tähden idässä antakaa kunnia HERRALLE; korottakaa HERRAN nimeä, Israelin Jumala meren saarilla." Jesaja 24:14-15

 

  Se on kirjoitettu, että aito ja tosi Jumalan Nimi on oleva kirkastettu ja kunniaan nostettu Idässä, merten Saarilla. Tämä on siitä syystä, että mies, jonka Jumala on valinnut olemaan Hänen profeettansa kuin Mooses ilmoittamaan Hänen Nimensä, tulee saarivaltiosta Idästä.

 

"niin että kaikki maan ihmiset voisivat tietää sinun nimesi ja pelätä sinua, niin kuin sinun oma kansasi Israel" - Asia on erittäin selvä.

 

  Vahvistaaksemme, että profeetta kuin Mooses (jonka suuhun Jumala on laittanut Hänen sanansa ja tulee lähettämään ilmoittamaan Hänen Nimensä) on muukalainen, lukekaamme siitä:

 

"Katso, Herran nimi tulee kaukaa, hänen vihansa leimuaa, ja sankka savu tupruaa; hänen huulensa ovat täynnä hirmuisuutta, ja hänen kielensä on kuin kuluttava tuli." Jesaja 30:27

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, painos:

 

 "See, the Name of the Lord comes from afar, with burning anger and dense clouds of smoke; his lips are full of wrath, and his tongue is a consuming fire." Isaiah 30:27 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Katso, Herran Nimi tulee kaukaa; palavalla vihalla, ja tihein savupilvin; hänen huulensa ovat täynnä raivoa ja hänen kielensä on kuin kuluttava tuli." Jesaja 30:27

 

  Miksi Jumalan Nimi tulisi kaukaa, kuten on kirjoittanut Jesaja 30:27?

 

  Se on siitä syystä, että profeetta kuin Mooses (jonka Hän on lähettänyt tekemään Hänen Nimensä tunnetuksi ja selittämään Hänen sanansa) on Muukalainen, (mutta Jumala teki hänestä "Israelilaisen" Hänen Nimensä kautta) ja tämä on yhdenmukaista sen kanssa mitä olemme lukeneet 1. Kun. 8:41-43, ja hän ei tule Juutalaisten keskuudesta, vaan kaukaisesta maasta. Hän on Jumalan lähettämä julistamaan Hänen sanansa kaikille kansakunnille.

 

"hänen huulensa ovat täynnä raivoa" - koska Jumala on näyttänyt Hänen profeettansa kuin Mooseksen, Maestro Evangelistan kautta, että syy, miksi Hän sallii näiden katastrofaalisten tapahtumien tapahtuvan, on, koska Hän osoittaa ja näyttää Hänen vihansa meille, sillä me emme kutsu Hänen tosi Nimeään.

 

  Hyväksyvät uskonnot tämän tai eivät, Maestro Evangelista, MUUKALAINEN, on nyt ilmoittanut Jumalan Nimen yllä annettujen webbisivujen kautta, sen profetian täyttymyksenä, jonka Kuningas Salomo ilmoituksellaan totesi. Tämä on todellisuutta nyt, eikä sitä voida enää kiistää!

 

  Me olemme nyt lukeneet syyn sille, miksi Jumala ei vastaa ihmisten rukouksiin ja se johtuu siitä, että me emme kutsu Hänen aitoa ja tosi Nimeään, vaan olemme valinneet ylistää valheellisia jumalia, joita meille ovat opettaneet uskonnot. Kuuntelemalla uskontoja me olemme myös alistaneet itsemme ansaitsemaan ne seuraamukset, jotka Jumala sanoi 5. Moos. 18:18-19, koska me emme ole kuunnelleet Hänen aitoa profeettaansa kuin Moosesta:

 

"Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille." 5. Moos. 18:19

 

"Ja joka ei kuule minun sanojani" - Jumala antoi varoituksen jo kauan sitten.

 

  Yksi kaikkein pahimmista uskontojen petoksista on lupaus "toisesta elämästä taivaassa". Oikea Jumala ei ole koskaan luvannut sellaista ihmiselle.

 

  Opi lisää seuraavasta linkistä:

 

http://www.thename.ph/thename/revelations/noheaven-en.html ja http://www.thenameonline.info/thename/revelations/noheaven-en.html tai

Taivas On Jumalan Asuinpaikka

 

  Sitten kun olet lukenut kyseisen artikkelin yllämainittujen linkkien kautta, niin sinä ymmärrät, että nämä uskontojen saarnaajat eivät ole Jumalan lähettämiä. Vielä pahempaa, he saarnaavat ihmisille väärää opetusta Jumalasta ja sen he tekevät omaksi voitokseen.

 

  Nyt kun Jumalan profeetta kuin Mooses on täällä persoonassaan Opettaja Eraño Evangelista, niin se ainoastaan tarkoittaa, että kyseessä on hän, jonka suuhun Jumala on laittanut Hänen sanansa puhua vastaan uskontojen johtajia, kuinka he ovat pettäneet ihmiskuntaa jo niin pitkän aikaa koskien Hänen tosi Nimeään.

 

  Totuus on, että nämä uskontojen johtajat ovat laittaneet meidät pilkkaamaan Jumalan Nimeä jatkuvasti ja joka päivä!

 

  Onko se totta, että me pilkkaamme Jumalan nimeä joka päivä?

 

"Ja nyt, mitä minulla on tekemistä täällä, sanoo Herra, kun minun kansani on viety pois ilmaiseksi? Sen valtiaat elämöivät, sanoo Herra, ja minun nimeäni pilkataan alati, kaiket päivät." Jesaja 52:5

 

Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:


"And now what do I have here?" declares the LORD. "For my people have been taken away for nothing, and those who rule them mock, " declares the LORD " And all day long my name is constantly blasphemed."
Isaiah 52:5 (NIV)

 

 Suora suomennos:

 

"Ja nyt, mitä Minulla on täällä?" julistaa HERRA."Sillä minun kansani on viety pois syyttä ja ilmaiseksi, ja heitä vallassaan pitävät pilkkaavat, "julistaa HERRA " Ja kaiken päivää minun nimeni on jatkuvasti pilkattu." Jesaja 52:5


  Ja nyt, mitä Jumala tulee tekemään tälle asialle?

 

"Sen tähden minun kansani on tunteva minun nimeni, sen tähden se on tunteva sinä päivänä, että minä olen se, joka sanon: Katso, tässä minä olen." Jesaja 52:6


Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:


"Therefore my people will know my name; therefore in that day they will know that it is I who foretold it.
Yes, it is I." Isaiah 52:6 (NIV)

 

Suora suomennos:

"Sen tähden minun kansani tulee tuntemaan minun nimeni; sen tähden sinä päivänä he tulevat tuntemaan ja tietämään, että se olen Minä joka jo ennakolta kerroin sen. Kyllä se olen Minä." Jesaja 52:6

 

  Tarkoittaako tämä, että meidän pitäisi odottaa, että Jumala puhuu meille Taivaasta, opettaen meille Raamatussa olevien Hänen sanojensa merkityksen?

 

"Ja kaikki kansa havaitsi jylinän, tulen leimaukset, pasunan äänen ja vuoren suitsuamisen; ja kun he sen havaitsivat, vapisivat he (peloissaan) ja pysyivät taampana. Ja he sanoivat Moosekselle: Puhu sinä meidän kanssamme, niin me kuulemme. Älköön Jumala puhuko meidän kanssamme, ettemme kuolisi (tai me kuolemme)."

2. Moos.20:18-19

 

  Tämä on Israelilaisten reaktio sen jälkeen kun he kuulivat Jumalan äänen, kun Hän antoi Moosekselle Hänen Kymmenen Käskyään.

 

  Kun Israelin kansa, joka oli juuri tullut pois heidän orjuudestaan Egyptistä, kuulivat Jumalan äänen - he vapisivat kauhusta ja pelosta. Siitä hetkestä lähtien Jumala ei ole koskaan puhunut muiden ihmisten kanssa kuin ainoastaan Hänen profeettana Mooseksen kanssa.

 

  Onko totta, että Jumala on aiemmin suostunut ihmisten/kansan vaatimukseen?

 

"Astu siis esiin ja kuule kaikki, mitä Herra, meidän Jumalamme, sanoo; ja puhu sinä meille kaikki, mitä Herra, meidän Jumalamme, sinulle puhuu, niin me kuulemme ja teemme.' Ja Herra kuuli teidän puheenne, kun te puhuitte minulle, ja Herra sanoi minulle: 'Minä olen kuullut, mitä tämä kansa on puhunut sinulle. Kaikki, mitä he ovat puhuneet, on oikein puhuttu." 5. Moos. 5:27-28

 

  Jumala hyväksyi heidän vetoomuksensa, Jumala ei tule enää puhumaan heille eikä heidän jälkeläisilleen suoraan. 

 

  Tämän takia, se mitä apostolit ovat kirjoittaneet heidän selonteoissaan koskien asiaa, että Jumala olisi puhunut Jeesuksen kastamisen aikana, on suuri vale, sillä Jumala on jo hyväksynyt Israelilaisten vaatimuksen asiasta Mooseksen aikana.

 

  Sinä voit lukea asiasta seuraavien linkkien kautta:

 :http://thename.ph/thename/revelations/baptism-en.html ja http://thenameonline.info/thename/revelations/baptism-en.html sekä

Kasteen alkuperä


Jumalan sanoma tämän päivän uskontoja ja kirkkojen johtajia vastaan! 18.2.2014 Osa 2