Maestro

Find www.thename.ph in Facebook

___________________

Muukalaisen Ilmestykset, kuten on mainittu Kuningas Salomonin suulla:


New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:


As for the foreigner who does not belong to your people Israel but has come from a distant land because of your name? for men will hear of your great name and your mighty hand and your outstretched arm?when he comes and prays toward this temple, then hear from heaven, your dwelling place. Do whatever the foreigner asks of you, so that all the peoples of the earth may know your name and fear you, as do your own people Israel, and may know that this house I have built bears your Name."
I Kings 8:41:43 (NIV 1984)


Suora suomennos:

Mitä tulee muukalaiseen, joka ei kuulu sinun kansaasi Israeliin, mutta on tullut kaukaisesta maasta sinun nimesi tähden- sillä miehet kuulevat sinun suuresta nimestäsi ja sinun mahtavasta kädestäsi sekä ojennetusta käsivarrestasi - kun hän tulee ja rukoilee tätä temppeliä kohden, niin kuule silloin taivaasta, sinun asuinpaikastasi. Tee mitä tahansa muukalainen pyytää sinulta, niin että kaikki maan ihmiset voisivat tietää sinun nimesi ja pelätä sinua, niin kuin sinun oma kansasi Israel, ja saata tiedettäväksi, että tämä rakennus, jonka olen rakentanut, kantaa sinun nimeäsi.
1.Kun. 8:41:43


Toinen käännösversio, Suomalaninen kirkkoraamattu -38

Myös jos joku muukalainen, joka ei ole sinun kansaasi Israelia, tulee kaukaisesta maasta sinun nimesi tähden - sillä sielläkin kuullaan sinun suuresta nimestäsi, väkevästä kädestäsi ja ojennetusta käsivarrestasi jos hän tulee ja rukoilee kääntyneenä tähän temppeliin päin, niin kuule taivaasta, asuinpaikastasi, häntä ja tee kaikki, mitä muukalainen sinulta rukoilee, että kaikki maan kansat tuntisivat sinun nimesi ja pelkäisivät sinua, samoin kuin sinun kansasi Israel, ja tulisivat tietämään, että sinä olet ottanut nimiisi tämän temppelin, jonka minä olen rakentanut.
1.Kun. 8:41:43

Sisältölaatikko

Maestro Eraño M. Evangelista on Jumalan lähetettämä ainoastaan toimittamaan Jumalan Sanoma kaikille ihmisille; hän ei ole aloittamassa uutta uskontoa, eikä pyydä minkäänlaisia lahjoituksia. Ole ystävällinen ja varaa aikaa lukeaksesi sanomat täydellisesti.


Katastrofaaliset tapahtumat tulevat jatkumaan joka puolella maailmaa, jotta ihmiset heräisivät tosiasiaan, että maailma on kirottu. Nämä tapahtumat loppuvat ainoastaan silloin kun he hyväksyvät ja tunnustavat tosi Jumalan Nimen.

Maestro Eraño M. Evangelista

Syyskuussa 24. 2006

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:230715 kpl

Osa 1Maestro


 

 Löydä tieto totuudesta, koskien Pyhään Raamattuun profeettojen kirjoittamaa Jumalan Sanaa, joka on ollut piilotettuna ihmiskunnalta. Monet uskovat tähän kirjaan, vaikka uskonnot ovat piilottaneet toden ja oikeellisen Jumalan viestin ihmisille. Uskonnot käyttävät Pyhää Raamattua saarnatessaan sujuvasti omia opetuksiaan ja omien etujensa täyttämiseksi. Tällainen käytäntö on aiheuttanut ihmisissä välinpitämättömyyttä ja epäilyä, että ovatko heidän opetuksensa aitoa totuutta ja uskollisia Jumalan Sanalle.

 

Maestro Erano M. Evangelista on saanut tehtävän paljastaa Aidon Jumalan Sanan ja Jumalan Nimen, jotta kaikki tiedostaisivat, todistaisivat ja ymmärtäisivät yhden totuuden. Tämän ilmestyksen myötä ihmiskunnalla on tilaisuus nähdä ja kyetä erottamaan aito Jumalan Sana epäaidoista uskontojen opettamista viesteistä.

 

Hän antaa täyden ja totuuden mukaisen selityksen profeettojen raamattuun kirjoittamista ilmestyksistä. Kyseessä on samat ilmestykset, joita uskonnot sanovat ja pitävät yhä mysteerien varjoihin haudatuiksi. Jos Jumalan Sana on tarkoitettu ymmärrettäväksi, niin vastaava annettu selvitys täytyy löytyä ja olla luettavissa raamatusta Jumalan asettaman profeetan osoittamalla tavalla. Maestro Evangelista näyttää oman auktoriteettinsa ja annetun asemansa todistuksen raamattuun kirjoitetun perusteella. Hänen antamiensa ilmestysten kautta tulee selkeästi ilmi hänen tietonsa ja ymmärryksensä, joiden kaltaista ilmoitusta ei voi saada muiden antamista julistuksista tai raamatun tutkijoilta. Hän ilmoittaa selkeästi raamattuun kirjoitettujen ilmestyksien tarkoituksen. Lukija tulee lopulta täysin vakuuttuneeksi tämän kirjan olevan aito (puhdas ja yksinkertainen totuus) Jumalan Sana. Tämä on vahvistus sille, että Jumala elää ja jatkuvasti ohjaa ihmiskuntaa kohti pelastusta ja hyvinvointia, ei kohti vaaraa ja kuolemaa.

 

Tällä hetkellä maailmaa koetellaan erilaisilla tuhoilla ja hävityksillä, näihin sekasortoisiin tapahtumiin löydät myös selityksen näistä ilmestyksistä. Tapahtuvatko nämä maailmaa koettelevat myllerrykset sattumalta vai onko näille sekasortoisille tapahtumille järkeen käypä selitys, joka on kaikkien ulottuvilla? Raamattuun kirjoitetun perusteella ja antamiensa ilmestysten pohjalta Maestro Erano M. Evangelista antaa selityksen tapahtumille ja mitä tuleman pitää.


Todellinen Jeesus