Osa 1Maestro


 

 Löydä tieto totuudesta, koskien Pyhään Raamattuun profeettojen kirjoittamaa Jumalan Sanaa, joka on ollut piilotettuna ihmiskunnalta. Monet uskovat tähän kirjaan, vaikka uskonnot ovat piilottaneet toden ja oikeellisen Jumalan viestin ihmisille. Uskonnot käyttävät Pyhää Raamattua saarnatessaan sujuvasti omia opetuksiaan ja omien etujensa täyttämiseksi. Tällainen käytäntö on aiheuttanut ihmisissä välinpitämättömyyttä ja epäilyä, että ovatko heidän opetuksensa aitoa totuutta ja uskollisia Jumalan Sanalle.

 

Maestro Erano M. Evangelista on saanut tehtävän paljastaa Aidon Jumalan Sanan ja Jumalan Nimen, jotta kaikki tiedostaisivat, todistaisivat ja ymmärtäisivät yhden totuuden. Tämän ilmestyksen myötä ihmiskunnalla on tilaisuus nähdä ja kyetä erottamaan aito Jumalan Sana epäaidoista uskontojen opettamista viesteistä.

 

Hän antaa täyden ja totuuden mukaisen selityksen profeettojen raamattuun kirjoittamista ilmestyksistä. Kyseessä on samat ilmestykset, joita uskonnot sanovat ja pitävät yhä mysteerien varjoihin haudatuiksi. Jos Jumalan Sana on tarkoitettu ymmärrettäväksi, niin vastaava annettu selvitys täytyy löytyä ja olla luettavissa raamatusta Jumalan asettaman profeetan osoittamalla tavalla. Maestro Evangelista näyttää oman auktoriteettinsa ja annetun asemansa todistuksen raamattuun kirjoitetun perusteella. Hänen antamiensa ilmestysten kautta tulee selkeästi ilmi hänen tietonsa ja ymmärryksensä, joiden kaltaista ilmoitusta ei voi saada muiden antamista julistuksista tai raamatun tutkijoilta. Hän ilmoittaa selkeästi raamattuun kirjoitettujen ilmestyksien tarkoituksen. Lukija tulee lopulta täysin vakuuttuneeksi tämän kirjan olevan aito (puhdas ja yksinkertainen totuus) Jumalan Sana. Tämä on vahvistus sille, että Jumala elää ja jatkuvasti ohjaa ihmiskuntaa kohti pelastusta ja hyvinvointia, ei kohti vaaraa ja kuolemaa.

 

Tällä hetkellä maailmaa koetellaan erilaisilla tuhoilla ja hävityksillä, näihin sekasortoisiin tapahtumiin löydät myös selityksen näistä ilmestyksistä. Tapahtuvatko nämä maailmaa koettelevat myllerrykset sattumalta vai onko näille sekasortoisille tapahtumille järkeen käypä selitys, joka on kaikkien ulottuvilla? Raamattuun kirjoitetun perusteella ja antamiensa ilmestysten pohjalta Maestro Erano M. Evangelista antaa selityksen tapahtumille ja mitä tuleman pitää.


Todellinen Jeesus