USKONTOJEN SAARNAAJAT JA KIRKKOJEN JOHTAJAT OVAT TODELLISIA VÄÄRIÄ PROFEETTOJA KAIKKENA TÄNÄ AIKANA 13.3.2014

 

Kristityt ja Muslimit ovat olleet heidän kunnioittamiensa uskonnollisten pappien ja palvelustyötä tekevien aivopesemiä uskomaan, että jokainen ihminen meidän aikanamme, joka väittää olevansa Jumalan lähettämä profeetta, on automaattisesti väärä profeetta.

 

  Kuitenkin kun me luemme uudelleen Jumalan OMAT sanat profetiasta, me tulemme ymmärtämään, että on olemassa tuleva aika jolloin todelliset väärät profeetat paljastetaan.

 

  Luemme siitä:

 

"Eikä Herran viha asetu, ennen kuin hän on (täysin) toteuttanut ja täyttänyt sydämensä aivoitukset. Aikojen lopulla te tulette sen hyvin ymmärtämään." Jeremia 23:20

 

"Aikojen lopulla te tulette sen hyvin ymmärtämään" - Tämän keskeisin sanoma on, että todellakin on oikea aika ja hetki jolloin Jumalan sanat (jotka profeetat ovat kirjoittaneet Vanhaan Testamenttiin) tulevat täysin ymmärretyksi.

 

  Mitä me myös tulemme ymmärtämän kun aika tulee, jolloin me voimme olla täysin valaistuneita ja tiedotettuja Jumalan sanasta?

 

"Minä en ole lähettänyt noita profeettoja, mutta silti he juoksevat. Minä en ole puhunut heille, mutta kuitenkin he ennustavat." Jeremia 23:21

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"I did not send these prophets, yet they have run with their message; I did not speak to them, yet they have prophesied." Jeremiah 23:21 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Minä en ole lähettänyt näitä profeettoja, ja kuitenkin he juosten tuovat heidän sanomiaan; Minä en ole heille puhunut, ja kuitenkin he profetoivat." Jeremia 23:21

 

 

"Minä en ole lähettänyt näitä profeettoja, ja kuitenkin he juosten tuovat heidän sanomiaan" - Kun meidän valaistumisemme tai tiedon selkeäksi tulemisen aika Jumalan sanojen ymmärtämisestä tulee, niin sen kanssa me tulemme myös havahtumaan tietoon keitä ovat todelliset väärät profeetat tai ne ihmiset, jotka ovat antaneet väärää opetusta Jumalaa koskien.

 

  Tämä tarkoittaa  myös, että jotta yksikö voi väittää olevansa Jumalan LÄHETTÄMÄ ja vakuuttaessaan, että se mitä hän puhuu on totuus Jumalan sanasta Raamatussa, niin siitä seuraa, että tuon henkilön täytyy olla suoraan Jumalan opettama, eikä hän puhu Jumalasta hänen oman tulkintansa mukaan siitä, mitä on kirjoitettu Raamatun kirjoituksiin!

 

"Minä en ole heille puhunut, ja kuitenkin he profetoivat" - Tämä tarkoittaa myös sitä, että kuka tahansa joka väittää olevansa Jumalan profeetta, koska Jumala puhui hänelle kuuluvan sanatarkasti suoraan, niin heitä ei pidä uskoa, sillä Jumala ei ole koskaan puhunut heille.

 

  Kuinka me voimme tietää, että Jumala ei ole puhunut noille ihmisille?

 

  Luemme asiasta:

 

"Ja kaikki kansa havaitsi jylinän, tulen leimaukset, pasuunan äänen ja vuoren suitsuamisen; ja kun he sen havaitsivat, vapisivat he ja pysyivät taampana. Ja he sanoivat Moosekselle: Puhu sinä meidän kanssamme, niin me kuulemme. Älköön Jumala puhuko meidän kanssamme, ettemme kuolisi."

2. Moos. 20:18-19

 

  Me kuolemme, mikäli kuulemme suoraan Jumalan äänen. Kun Israelin kansa, joka oli juuri päässyt pois orjuudestaan Egyptistä, kuuli Jumalan äänen - he vapisivat pelosta. Siitä hetkestä lähtien Jumala ei enää koskaan puhunut suoraan kansalle, vaan ainoastaan Hänen profeetalleen Moosekselle.

 

  Siten me tiedämme nyt miksi Jumala sanoi Jeremias 23:21, "Minä en ole heille puhunut, ja kuitenkin he profetoivat", koska tuo ns. profeetan olisi pitänyt kuolla kuullessaan Jumalan äänen, sillä Jumala puhui suoraan ääneen ainoastaan Hänen profeettansa Mooseksen kanssa.

 

  Siten ollen, koska Jumala Itse sanoi, että me tulemme vielä ymmärtämän Hänen sanansa "lopun aikana tai tulevina päivinä", niin siitä seuraa, että se mitä uskonnot sanovat koskien vääriä profeettoja, ei voida hyväksyä lopullisena totuutena, koska asia on selkeästi kirjoitettuna, että Jumalan sana tulee ymmärretyksi määrättynä/oikeana aikana!

 

  Onko se totta?

 

"Ja Herra vastasi minulle ja sanoi: "Kirjoita näky ja piirrä selvästi tauluihin, niin että sen voi juostessa lukea". Sillä näky odottaa vielä aikaansa, mutta se rientää määränsä päähän, eikä se petä. Jos se viipyy, odota sitä; sillä varmasti se toteutuu, eikä se myöhästy." Habakuk 2:2-3

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos: 

 

"Then the LORD replied: "Write down the revelation and make it plain on tablets
so that a herald may run with it. For the revelation awaits an appointed time; it speaks of the end and will not prove false. Though it linger, wait for it; it will certainly come and will not delay."
Habakkuk 2:2-3 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Sitten HERRA vastasi: "Kirjoita ilmestys ja tee se selväksi tauluihin, niin että sanasaattaja voi sen juostessa lukea. Sillä ilmestys odottaa vielä ennalta määrättyä aikaa; se puhuu lopun ajasta, eikä todista vääryyttä. Vaikka se viipyy, odota sen tulemista; se tulee varmasti, eikä viivästy." Habakuk 2:2-3

 

"Sillä ilmestys odottaa vielä ennalta määrättyä aikaa" - Tämä tarkoittaa, että kaikki profeettojen kirjoitukset ovat ymmärrettävissä määrättynä aikana, ja siten meidän ei pitäisi helpolla uskoa mitä yksikään uskonnollinen saarnaaja puhuu Jumalan sanasta, ja aivan erityisesti tämän saarnaajan tai teologin antamaa selitystä Jumalan sanasta profetiassa.

 

  Miksi on niin että me tulemme ymmärtämään Jumalan sanan vasta "tulevina päivinä tai lopun aikana"?

 

  Luemme mitä Jumala Itse sanoi seuraavasta:

 

"Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua. Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille." 5. Moos. 18:18-19

 

  Tässä Jumala Itse puhuu Hänen suurelle profeetalleen Moosekselle tulevasta profeetasta kuin hän (Mooses), jonka suuhun Hän tulee laittamaan Hänen sanansa ja hän tulee selittämään meille KAIKEN, minkä Jumala käskee häntä puhumaan Hänen Nimessään. Jumala antoi varoituksen, että mikäli me emme kuuntele Hänen sanojaan, jotka profeetta tulee puhumaan Hänen Nimessään, Jumala vaatii meidät tilille siitä.

 

"minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua" - Tämä ainoastaan osoittaa, että jotta kykenemme identifioimaan ja tunnistamaan aidon Jumalan profeetan - hän ei pysty selittämään Jumalan sanaa omien opintojensa pohjalta, kyseessä on Jumala, joka tulee opettamaan häntä suoraan koskien Hänen sanaansa ja kuinka selittää sen todellisen merkityksen ja tarkoituksen.

 

  Koska Jumala sanoi, että Hän on laittanut Hänen sanansa Hänen profeettansa kuin Mooseksen suuhun ja antanut meille ohjeet kuunnella ainoastaan Hänen profeettaansa, niin me voimme huomata nyt sen, että miksi Jumala sanoi Jeremia 23:20, että Hänen sanansa tulee ymmärrettäväksi "määrättynä aikana", ja se on siitä syystä, että se tehdään tunnetuksi sitten kun profeetta kuin Mooses tulee!

 

  Kuinka me voimme tietää, että kyseessä on todella Mooseksen ja profeettojen Jumala, joka on lähettänyt hänet julistamaan meille nämä ilmestykset? Mikä on merkkinä siitä?

 

"Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille" - Varmistaakseen sen, että mitä kyseinen profeetta tulee puhumaan kirjoituksista on todellakin sitä mitä Jumala on käskenyt hänen toimittaa meille, Jumala antoi toisen merkin: Hänen profeettansa (kuin Mooses) TULEE PUHUMAAN HÄNEN NIMESSÄÄN tarkoittaa, että hän on se mies, joka tulee ilmoittamaan tai esittelemään Jumalan Nimen kuten se on kirjoitettu Raamattuun, niin että me voimme kutsua aitoa ja tosi Jumalan Nimeä.

 

  Tästä syystä henkilö ei voi helposti väittää olevansa profeetta kuin Mooses ja hän tulee näyttämään hölmöltä niin tehdessään, koska hänen täytyy ilmoittaa aito Jumalan nimi Raamatusta sekä selittää Raamatun kirjoitus kirjoitukselta ilman, että hänellä on opintoja tai hän on tehnyt asiasta tutkimustyötä. Lisäksi hänen täytyy osoittaa kuinka muut profeetat ovat puhuneet hänen tulostaan.

 

  Tämä profetia 5. Mooseksen kirja 18:18-19 on nyt tullut määräänsä henkilössä Maestro (Opettaja) Eraño Martin Evangelistan ja websivujen kautta: www.thename.ph ja www.thenameonline.info sekä www.suurinimi.com.

 

  Yllä mainituilla webbisivuilla hän on jo ilmoittanut Jumalan sanoman ja aivan erityisesti Jumalan tosi Nimen kuten se kirjoitettu Raamattuun (ei hänen henkilökohtaisen opiskelunsa vaan) sen mukaan mitä Jumala on ilmoittanut hänelle RAAMATUSTA.

 

  Koska Jumalan sana 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19 koskien profeettaa kuin Moosesta on saanut täyttymyksensä (Maestro) Eraño M. Evangelistan kautta, niin siitä loogisesti seuraa, että Mooses oli olemassa ja niin on myös Jumala. Siten ollen niin kutsutut ateistiset uskomukset ovat nyt havaittu olevan vailla todistuspohjaa ja ovat epätosia.

 

  Hänen sanallaan koskien tulevaa profeettaa kuin Mooses, jonka suuhun HÄN on laittava Hänen sanansa ja tulee puhumaan Hänen nimessään - me voimme myös suuresti ymmärtää, että kyseessä on Jumala, joka loi taivaat ja maan ja teki kaiken tapahtumaan Juutalaisen kansan Exoduksen (Maastamuuton) aikana.

 

  Lue kuinka Maestro (Opettaja) Evangelista sai kutsunsa Jumalalta ja tuli Jumalan opettamaksi Raamatun kirjoitusten merkityksestä, seuraavista linkeistä:

 

http://www.thename.ph/thename/testimony/jes05-en.html tai

http://www.thenameonline.info/thename/testimony/jes05-en.html sekä

Lyhyt Kertomus Maestrosta

 

  Profeetta "kuin Mooses" on Jumalan Puhemies meidän aikanamme - aivan kuten Mooses oli aikaisemmin.

 

   Miksi Jumalan on tarve lähettää profeetta kuin Mooses?

 

  On yleisesti tiedossa, että profeetta kuin Mooses kirjoitti Raamatun viisi ensimmäistä kirjaa, Genesiksestä (1. Moos. kirja) osaan Deuteronomya (5. Moos. kirja). Kuinka hän kykeni kirjoittamaan tapahtumista 1. Mooseksen kirjaan, ja aivan erityisesti tapahtumista, jotka koskevat Luomisen aikaa? Kuka käski häntä kirjoittaa näistä tapahtumista?

 

"Ja Herra puhutteli Moosesta kasvoista kasvoihin, niin kuin mies puhuttelee toista. Sitten Mooses palasi takaisin leiriin; mutta Joosua, Nuunin poika, hänen apumiehensä ja palvelijansa, ei poistunut majasta." 2. Moos. 33:11

 

  Tässä on sanottu kuinka läheinen Mooses oli Jumalalle, Jumala puhui hänelle kuin kaverille.

 

  Mooses kykenin kirjoittamaan viisi ensimmäistä Pyhän Raamatun kirjaa, (erityisesti Luomisen tapahtumista) koska Jumala, Luoja Itse, on Hän joka "ilmoitti" Sanan hänelle.

 

  Mooses kirjoitti ainoastaan sanan, joka annettiin tai ilmoitettiin hänelle.

 

  Profeetta Mooses ei elänyt ikuisesti. Siksi "ennalta maailmaan lähetetyn profeetan kuin Mooseksen" tehtävä on antaa merkitys tai selitys Mooseksen kirjoittamista selonteoista. Hän tulee myös selittämään muiden Jumalan profeettojen antamat ilmestykset. Valittu yksilö ei selitä näitä omien Raamattuopintojensa kautta, koska Jumala sanoi, että Hän laittaa Hänen sanansa Hänen profeettansa suuhun. Kyseessä on Jumala, joka tulee antaman ohjeet hänelle Raamatun kautta siitä, kuinka selittää Hänen Sanansa koskien Hänen Nimeään.

 

  Tämä merkitsee sitä, että ainoa mies, jolle Jumala on antanut auktoriteetin selittää mistä syystä Hän käski Mooseksen sanoa "MINÄ OLEN", (kun Mooses kysyi Jumalalta mitä hän vastaisi Israelilaisten kysymyksiin koskien Hänen Nimeään (2. Moos. 3:12-14)) ja tämä mies on profeetta kuin Mooses, eikä teologit. Profeetta kuin Mooseksen selitykset tulevat SUORAAN Jumalalta, kun teologit tulkitsevat Jumalan sanaa omin päin, aivan kuin he tietäisivät Jumalan sanasta enemmän kuin Jumala.

 

  Mitä tapahtui kun teologit tekivät heidän omia tulkintojaan sanoista "MINÄ OLEN", jotka Jumala sanoi Moosekselle?

 

  Ihmisistä tuli vain enemmän epäileviä ja hämmentyneitä, sillä nämä teologit väittelevät toistensa kanssa onko Jumalan nimi YWHW, Jahve, Jehova vai Jeesus. Lisätäkseen vielä hämmennystä Muslimit julistavat, että Allah on Jumalan nimi, kun se on itse asiassa vain Arabiankielinen sana, joka tarkoittaa samaa kuin "Jumala". Termi "Jumala" on titteli, se ei ole nimi. Tästä syystä heidän profeettansa (Muhammed) ei ole se profeetta, josta Jumala on maininnut 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19, koska hän ei koskaan ilmoittanut aitoa Jumalan nimeä Raamatun kautta.

 

  Sinä saatat kysyä: Eikö Maestro Evangelista ole Filippiiniläinen? Sitten hän ei ole profeetta kuin Mooses koska 5. Mooseksen kirjassa 18:18 selkeästi todetaan että "Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi" ja on siten ollen Juutalainen.

 

  Kysymys lukijalle on seuraava:

 

  Kuinka sinä voit tietää, että ihmiset, jotka Jumala tulee katsomaan kuuluvan Hänen kansaansa, Israeliin ovat ainoastaan Juutalaisia?

 

  Lue nyt sanat, jotka Jumala on laittanut Hänen aidon profeettansa kuin Mooseksen, Maestro Eraño Evangelistan suuhun:

 

  Onko se totta, että Jumala tulee katsomaan muiden ihmisten kuuluvan Hänen kansaansa Israeliin?

 

"Ja minä kylvän hänet itselleni tähän maahan, minä armahdan Loo-Ruhamaa ja sanon Loo-Ammille: 'Sinä olet minun kansani'; ja hän vastaa: 'Minun Jumalani'." Hoosea 2:23

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"I will plant her for myself in the land; I will show my love to the one I called 'Not my loved one. ' I will say to those called 'Not my people, ' 'You are my people';
and they will say, 'You are my God.'
"Hosea 2:23 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Minä istutan hänet (naisesta) itselleni maahan; Minä näytän rakkauteni heille, joita kutsuin ´´ei ollut minun rakkaani´. Minä sanon niille, joita kutsuin Ei minun kansani´, ´Te olette Minun kansani´; ja he sanovat yhtenä kansana, ´Sinä Olet minun Jumalani". Hoosea 2:23

 

"Minä sanon niille, joita kutsuin Ei minun kansani´, ´Te olette Minun kansani´; ja he sanovat yhtenä kansana, ´Sinä Olet minun Jumalani" - Jumala lupasi kauan sitten, että Hän tulee kutsumaan noita, jotka eivät olleet Hänen kansaansa, Hänen kansakseen, tarkoittaen, että Hän katsoo myös muiden ihmisten kuuluvan Hänen kansaansa Israeliin.

 

  Keitä ovat nuo ihmiset?

 

"Ja sen kolmannen osan minä vien tuleen; minä sulatan heidät, niin kuin hopea sulatetaan, ja koettelen heitä, niin kuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: Se on minun kansani, ja se sanoo: Herra, minun Jumalani." Sakarja 13:9

 

  Ne, jotka kutsuvat turvakseen aitoa Jumalan Nimeä, tullaan tarkastelemaan Jumalan taholta Hänen kansakseen/ihmisikseen.

 

  Kun Jumala valitsi Maestro Evangelistan, Filippiiniläisen oleman Hänen profeettansa "kuin Mooses", Hän ensin ilmoitti hänelle Hänen tosi Nimensä kirjoituksista ja siten tehden Maestro Evangelistan kuulumaan Israelin Huoneeseen/Taloon ja siten tulemaan Israelilaiseksi - ENSIMMÄINEN Jumalan uutta Israelia.

 

  Koska Maestro Evangelista on nyt Israelilainen Jumalan Nimen kautta, me voimme ymmärtää, että Jumala todella nosti ´profeetan kuin Mooseksen´ Israelilaisten veljien keskuudesta.

 

  Tämä tulee tapahtumaan ainoastaan sitten kun me hyväksymme ja tunnustamme Hänen tosi Nimensä, kuten on kirjoitettu Sakarja 13.9. Jumala näytti tämän meille kun Hän valitsi Pakanan, Maestro Evangelistan olemaan Hänen profeettansa kuin Mooses. Maestro Eraño M. Evangelista on lähetetty ilmoittamaan Jumalan suuri Nimi ihmiskunnalle.

 

  Sanoessamme, että tämä ei voi tapahtua, on sama kuin tekisi Jumalasta valehtelijan sen suhteen mitä Hän sanoi Hoosea 2:23.

                                                    

  Onko se totta, että mies, jonka Jumala kutsuu olemaan Hänen profeettansa kuin Mooses on tuleva idästä - auringon nousun mailta?

 

"Minä herätin pohjoisesta hänet, ja hän tuli, päivänkoitosta hänet, joka rukoilee minun nimeäni, ja hän tallaa käskynhaltijoita kuin lokaa, niin kuin savenvalaja savea sotkee. Kuka on sen alun pitäen ilmoittanut, että olisimme sen tienneet, ja edeltäpäin, niin että voisimme sanoa: "Hän oli oikeassa"? Ei kukaan sitä ilmoittanut, ei kukaan sitä kuuluttanut, ei kukaan kuullut teiltä sanaakaan." Jesaja 41:25-26

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"I have stirred up one from the north, and he comes - one from the rising sun who calls on my name. He treads on rulers as if they were mortar, as if he were a potter treading the clay. Who told of this from the beginning, so we could know, or beforehand, so we could say, 'He was right'? No one told of this, no one foretold it, no one heard any words from you. Isaiah 41:25-26 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Minä olen nostattanut erään pohjoisesta, ja hän tulee - erään auringon noususta, joka kutsuu apua Minun Nimessäni. Hän polkee hallitsijoita kuin he olisivat huhmare-astiassa, kuin hän olisi savenvalaja muovaamassa savea. Kuka on kertonut tästä jo alussa, niin että saatoimme tietää, tai antanut ennalta ilmi, niin että voisimme sanoa, ´Hän oli oikeassa´? Kukaan ei ole näistä kertonut, yksikään ei ennakkoon maininnut siitä, kukaan ei kuullut sanaakaan teiltä." Jesaja 41:25-26

 

"Minä olen nostattanut erään pohjoisesta" - tämä oli Mooses.

 

hän tulee - erään auringon noususta, joka kutsuu (apua) Minun Nimessäni - tämä on profeetta kuin Mooses, koska kun Jumala kutsui Maestro Evangelistan olemaan Hänen profeettansa kuin Mooses, niin Jumala ilmoitti hänelle Hänen Nimensä, kuten se on kirjoitettuna Raamatun kirjoituksiin.

 

"Kukaan ei ole näistä kertonut, yksikään ei ennakkoon maininnut siitä, kukaan ei kuullut sanaakaan teiltä" - Tämä on syy sille, miksi uskontojen johtajat tuntevat itsensä ahdistuneiksi tai sokissa oleviksi näiden ilmestysten edessä, koska heidät paljastetaan siitä, että se minkä he tietävät kirjoituksista, ei ole tullut Jumalalta.

 

"erään auringon noususta, joka kutsuu apua Minun Nimessäni" - Miksi Jumala painotti, että Hänen valittu yksilönsä kutsuu Hänen Nimeään?

 

"Ja sen kolmannen osan minä vien tuleen; minä sulatan heidät, niin kuin hopea sulatetaan, ja koettelen heitä, niin kuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: Se on minun kansani, ja se sanoo: Herra, minun Jumalani." Sakarja 13:9

 

  Nuo, jotka kutsuvat Jumalaa Nimeltä tullaan Jumalan taholta kutsumaan Hänen kansakseen. Tämä tarkoittaa, että Jumalalle sinun ei tarvitse olla Juutalainen ollaksesi Israelilainen tai ollaksesi yksi Hänen kansastaan. Sinun täytyy ainoastaan hyväksyä ja tunnustaa Hänen tosi Nimensä.

 

   Juutalaiset, jotka lukevat nämä ilmestykset saattavat sanoa: Miksi meillä on tarve tuntea tosi Jumalan nimi, kun me olemme tunteneet sen jo ja se on YWHW?!

 

 

The Jews who read these revelations might say: why the need for us to know the true name of God when we have known it already and that is YHWH?!

 

  TIETÄKÖÖN KOKO MAAILMA NYT Jumalan sanat, jotka Hän on laittanut Hänen profeettansa kuin Mooseksen, Maestro Evangelistan suuhun ilmoittamaan tai paljastaman totuuden, että miksi nimi YWHW (tai nelikirjaiminen sanomaton sana tai nimi), jonka Juutalaiset uskovat olevan "mahdoton lausua ääneen tai ääneenlausumaton" Jumalan Nimi - josta on tehty joidenkin Kristillisten tutkijoiden kautta muotoon Yahweh, Jahve tai Jehovah, Jehova. Se EI OLE, EIKÄ OLE KOSKAAN OLLUT tosi ja Pyhä Jumalan nimi:

 

"Jeremia sanoi vielä kaikelle kansalle ja kaikille naisille: Kuulkaa Herran sana, kaikki Juuda, joka olet Egyptin maassa. Näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala: Mitä te ja teidän vaimonne olette suullanne puhuneet, sen te panette käsillänne täytäntöön, sanoen: 'Me täytämme lupauksemme, joilla olemme luvanneet polttaa uhreja taivaan kuningattarelle ja vuodattaa hänelle juomauhreja'. Niinpä pitäkää lupauksenne, pankaa lupauksenne täytäntöön!" Jeremia 44:24-25

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Then Jeremiah said to all the people, including the women, "Hear the word of the LORD, all you people of Judah in Egypt. This is what the LORD Almighty, the God of Israel, says: You and your wives have shown by your actions what you promised when you said; 'We will certainly carry out the vows we made to burn incense and pour out drink offerings to the Queen of Heaven.'"Go ahead then, do what you promised! Keep your vows!" Jeremiah 44:24-25 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Sitten Jeremia sanoi kaikelle kansalle, mukaan lukien naiset, "Kuulkaa HERRAN sana, kaikki te Juudan ihmiset Egyptissä. Tämä on se mitä HERRA Kaikkivaltias, Israelin Jumala, teille sanoo: Te ja teidän vaimonne olette näyttäneet toimillanne, mitä te lupasitte kun sanoitte; ´Me tulemme varmasti pitämään lupauksemme, jotka me teimme Taivaan Kuningattarelle koskien uhritoimintaa ja juomauhrien vuodattamista.` "Menkää sitten ja tehkää kuten lupasitte! Pitäkää lupauksenne!" Jeremia 44:24-25

 

  Tämä sai Jumalan vihaiseksi Hänen kansalleen, koska he ylistivät "taivaan kuningatarta". Se on samaa tarkoittava kuin tämän päivän Maria, Jeesuksen äiti, jolle on annettu titteli "taivaan ja maan kuningatar" (jonka ovat antaneet uskonnot), ja joka on yhä arvostettu tähän päivään asti.

 

  Mikä oli Jumalan tuomio heille?

 

"Sen tähden kuulkaa Herran sana, kaikki Juuda, te jotka asutte Egyptin maassa: Katso, minä vannon suuren nimeni kautta, sanoo Herra: Totisesti, ei ole ainoakaan Juudan mies enää mainitseva suullaan minun nimeäni, niin että sanoisi: 'Niin totta kuin Herra, Herra elää' - ei koko Egyptin maassa." Jeremia 44:26

 

 Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos: 

 

"But hear the word of the LORD, all Jews living in Egypt: 'I swear by my great name,' says the LORD, 'that no one from Judah living anywhere in Egypt will ever again invoke my name or swear, "As surely as the Sovereign LORD lives."

Jeremiah 44:26 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Mutta kuulkaa HERRAN Sana, kaikki Juutalaiset, jotka asutte Egyptissä. ´Minä vannon Suuren Nimeni kautta, ´sanoo HERRA, ´että yksikään Juudasta, joka asuu missä tahansa osassa Egyptiä, ei tule enää koskaan lausumaan tai sanomaan Minun Nimeäni tai vannomaan, "Niin varmasti kuin Ylivertainen HERRA elää." Jeremia 44:26

 

  Tämä tarkoittaa, että nimi YWHW, jolla he kuvaavat Jumalaa ei ole tosi Jumalan nimi, koska Jumala kirosi heidät, ja Hän vannoi vielä valan Itselleen, että Juutalaiset eivät voisi enää lausua tai sanoa Hänen Nimeään ja siten ollen koska he eivät tunne Hänen nimeään, he eivät voi väittää olevansa aito Jumalan kansa, koska Jumala sanoi Sakarja 13:9, että Hän tulee ainoastaan tarkastelemaan niitä, jotka kutsuvat Hänen Nimeään, Hänen kansakseen.

 

  Totuus on, että Juutalaiset eivät tunteneet Jumalan nimeä, kun he olivat Egyptissä.

 

"Sillä en minä puhunut enkä antanut käskyä teidän isillenne poltto- ja teurasuhrista silloin, kun minä vein heidät pois Egyptin maasta, vaan näin minä käskin heitä ja sanoin: Kuulkaa minun ääntäni, niin minä olen teidän Jumalanne ja te olette minun kansani; ja vaeltakaa aina sitä tietä, jota minä käsken teidän vaeltaa, että menestyisitte."

Jeremia 7:22-23

 

Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

"but I gave them this command: Obey me, and I will be your God and you will be my people. Walk in all the ways I command you, that it may go well with you." 

Jeremiah 7:23 NIV

 

Suora suomennos:

 

"mutta Minä annoin heille tämän käskyn: Totelkaa minua, ja Minä tulen olemaan teidän Jumalanne ja te tulette olemaan minun kansani. Kulkekaa kaiken aikaa kuten Minä käsken, että menestyisitte." Jeremia 7:23

 

"mutta Minä annoin heille tämän käskyn: Totelkaa minua, ja Minä tulen olemaan teidän Jumalanne ja te tulette olemaan minun kansani. Kulkekaa kaiken aikaa kuten Minä käsken, että menestyisitte" - Kun Jumala toi Israelilaiset pois Egyptistä, he eivät ole vielä todellisesti Jumalan taholta tarkasteltuina Hänen kansaansa, koska heidän täytyy yhä todistaa Jumalalle, että he ovat uskollisia Hänen laeilleen ja sitten kun he ovat vakuuttaneet itsensä olevan, niin vasta sitten Jumala katsoo heidän olevan Hänen kansansa.

 

  Kuinka tai millä tavalla Jumala tarkastelee ja hyväksyy heidät Hänen kansaansa kuuluviksi?

 

"Ja sen kolmannen osan minä vien tuleen; minä sulatan heidät, niin kuin hopea sulatetaan, ja koettelen heitä, niin kuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: Se on minun kansani, ja se sanoo: Herra, minun Jumalani." Sakarja 13:9

 

"He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: Se on minun kansani" - palkinto, jonka Jumala tulee antamaan heille sitten kun he vakuuttavat olevansa uskollisia Jumalan käskyjä kohtaan on, että he tunnustavat Jumalan tosi nimen. Ja vielä, mitä heille tapahtui?

 

"Mutta he eivät kuulleet, eivät korvaansa kallistaneet, vaan vaelsivat oman neuvonsa mukaan, pahan sydämensä paatumuksessa, ja käänsivät minulle selkänsä eivätkä kasvojansa." Jeremia 7:24

 

Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

"But they did not listen or pay attention; instead, they followed the stubborn inclinations of their evil hearts. They went backward and not forward." Jeremiah 7:24 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Mutta he eivät kuunnelleet tai osoittaneet huomiotaan, sen sijaan he seurasivat pahojen sydäntensä uppiniskaisia ja itsepäisiä taipumuksia. He menivät taaksepäin, eivätkä eteenpäin." Jeremia 7:24

 

"Mutta he eivät kuunnelleet tai osoittaneet huomiotaan" - Juutalaiset eivät totelleet Jumalan käskyjä, kuinka he voisivat tuntea Jumalan nimen?

 

"sen sijaan he seurasivat pahojen sydäntensä uppiniskaisia ja itsepäisiä taipumuksia. He menivät taaksepäin, eivätkä eteenpäin" - Mikäli Juutalaisten esi-isät olisivat käyttäneet heidän viisauttaan Jumalan käskyjen tottelemisessa, niin he olisivat olleet parhaita malleja siinä, kuinka ihminen voi saavuttaa toden ja suoran ystävyyssuhteen Jumalan kanssa. Kuitenkin se mitä he tekivät, oli se, että he jäljittelivät muiden jumalien väärän ylistämisen heidän ympärillään olevilta kansoilta.

 

"Siitä päivästä, jona teidän isänne lähtivät Egyptin maasta, aina tähän päivään asti olen minä lähettänyt teidän tykönne kaikki palvelijani, profeetat - lähettänyt varhaisesta alkaen, päivä päivältä. Mutta kukaan ei kuullut minua, ei kallistanut korvaansa, vaan he olivat niskureita, tekivät enemmän pahaa kuin heidän isänsä. Ja kun sinä puhut heille kaiken tämän, niin he eivät kuule sinua, ja kun sinä heille huudat, niin he eivät sinulle vastaa. Sen tähden sano heille: Tämä on kansa, joka ei kuullut Herran, Jumalansa, ääntä eikä ottanut kuritusta varteen. Kadonnut on totuus ja hävinnyt heidän suustansa." Jeremia 7:25-28

 

Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

"From the time your forefathers left Egypt until now, day after day, again and again I sent you my servants the prophets.  But they did not listen to me or pay attention. They were stiff-necked and did more evil than their forefathers.'"When you tell them all this, they will not listen to you; when you call to them, they will not answer. Therefore say to them, 'This is the nation that has not obeyed the LORD its God or responded to correction. Truth has perished; it has vanished from their lips" Jeremiah 7:25-28 NIV.

 

Suora suomennos:

 

"Aina siitä ajasta lähtien kun esi-isänne lähtivät Egyptistä ja tähän päivään asti, päivästä päivään, uudelleen ja uudelleen Minä lähetin luoksenne minun palvelijani profeetat. Mutta he eivät kuunnelleet tai osoittaneet kiinnostustaan minun kohtaan. He olivat jääräpäitä ja niskureita ja tekivät enemmän pahaa kuin heidän esi-isänsä. "Kun sinä kerrot tämän heille, eivät he sinua kuuntele; kun kutsut heitä, he eivät vastaa. Ja siksi sano heille, ´Tämä on kansa, joka ei ole totellut HERRAA sen Jumalaa tai eivät ole reagoineet korjauksiin. Totuus on tuhoutunut; se on kadonnut heidän huuliltaan." Jeremia 7:25-28

 

"Aina siitä ajasta lähtien kun esi-isänne lähtivät Egyptistä ja tähän päivään asti, päivästä päivään, uudelleen ja uudelleen Minä lähetin luoksenne minun palvelijani profeetat." - Jumala lähetti Hänen profeettansa muistuttamaan heitä Hänen laistaan ja kuitenkin he olivat tottelemattomia Jumalaa kohtaan.

 

"Ja siksi sano heille, ´Tämä on kansa, joka ei ole totellut HERRAA sen Jumalaa tai eivät ole reagoineet korjauksiin. Totuus on tuhoutunut; se on kadonnut heidän huuliltaan" -

 

Jumala ei puhu tässä vain tietylle joukolle Juutalaisia, Hän viittaa KOKO JUUTALAISEEN VALTIOON ja heidän valheellisen ylistämisen takia Jumala sanoi "Totuus on tuhoutunut; se on kadonnut heidän huuliltaan", joka tarkoittaa, että kaikki mitä Juutalaiset puhuvat Jumalasta ja erityisesti Hänen Nimestään, ei ole enää luotettavaa!

 

  Paras esimerkki mitä meidän ei tule uskoa, koskien sitä mitä Juutalaiset saarnaajat tänä päivänä sanovat siitä, että Jumalan aito nimi on lausumaton, sen vuoksi, että se on heille pyhä. - SE EI OLE TOTTA. Se johtuu siitä, että he ovat Jumalan rankaisemia. Mikäli he olisivat olleet uskollisia Jumalalle, niin he olisivat kyenneet ymmärtämään Jumalan sanat Hänen Nimeään koskien, jonka Hänen profeettansa ovat maininneet aikaisemmin, mutta he eivät olleet, siten se mahdollisuus tuntea Jumalan nimi otettiin heiltä pois ja sen teki JUMALA ITSE!

 

  Silloin kun Jumala vannoo valan - pysyykö se voimallisena?

 

"Herra Sebaot on vannonut sanoen: Totisesti, mitä minä olen ajatellut, se tapahtuu, mitä minä olen päättänyt, se toteutuu:" Jesaja 14:24

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The Lord Almighty has sworn, "Surely, as I have planned, so it will be,

and as I have purposed, so it will happen." Isaiah 14:24 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Herra Kaikkivaltias on vannonut, "Varmasti, kuten Olen suunnitellut, niin tulee olemaan, ja kuten Olen tarkoittanut, niin tulee tapahtumaan." Jesaja 14:24

 

  Koska Jumala on vannonut valan, että he (Juutalaiset) eivät voi enää lausua tai kutsua Hänen nimeään heidän väärän ylistämisensä seurauksena ja rangaistuksena, niin sitten siitä seuraa, että Jumala ei salli Hänen nimensä tulevan suoraan luetuksi tai muutoin Jumala ei ole totuudenmukainen Hänen valaansa kohtaan! Siten nimet YHWH, Jahve, Jehova, jotka voidaan lukea joistakin Raamatuista Jumalan nimenä, on kaikki valhetta tai muutoin Jumala osoittautuisi olevan valehtelija.

 

  Puhuuko Jumala niin kuin ihminen?

 

"Ei Jumala ole ihminen, niin että hän valhettelisi, eikä ihmislapsi, että hän katuisi. Sanoisiko hän jotakin eikä sitä tekisi, puhuisiko jotakin eikä sitä täyttäisi?"

4. Moos.23:19

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"God is not human, that he should lie, not a human being, that he should change his mind. Does he speak and then not act? Does he promise and not fulfill?"

Numbers 23:19 NIV

Suora suomennos:

"Jumala ei ole kuin on ihminen, että hän valehtelisi, ei ihmisolento, että hän muuttaisi mieltään. Puhuisiko hän, eikä sitten toimisi? Lupaisiko hän, eikä sitä täyttäisi?" 4. Moos.23:19

 

"Jumala ei ole kuin on ihminen, että hän valehtelisi" - Tämä tarkoittaa ainoastaan sitä, että nimet YHWH, Jahve, Jehova eivät voi olla Hänen aito nimensä sillä Jumala on totuudenmukainen Hänen valassaan, että Juutalaiset eivät voi lausua tai sanoa Hänen Nimeään, heidän epäjumalien palvontansa seurauksena ja rangaistuksena.

 

  Joten jos Jumala ei ole valehdellut, niin kuka on valehdellut Hänen nimeään koskien?

 

  Lukekaamme mitä Jumala sanoi aikaisemmin kirjanoppineista, jotka käänsivät Jumalan sanaa:

 

"Kuinka saatatte sanoa: 'Me olemme viisaita, ja meillä on Herran laki'? Totisesti! Katso, valheen työtä on tehnyt kirjanoppineiden valhekynä." Jeremia 8:8

 

"Katso, valheen työtä on tehnyt kirjanoppineiden valhekynä" - Sen mitä Jumala sanoi koskien kirjanoppineita, se ainoastaan osoittaa, että meidän ei tulisi koskaan ottaa arvostaen huomioon ja totuutena, sitä mitä he ovat kirjoittaneet Hänen Nimeään koskien, sillä Jumala vannoi valan, että yksikään Juutalainen ei voisi enää koskaan lausua tai sanoa Hänen Nimeään, sillä se on heidän rangaistuksensa.

 

  Koska valheelliset kirjanoppineiden kirjoitukset koskien Jumalan nimeä ovat perustana tämän päivän teologeille ja heidän ymmärrykselleen Jumalan sanan suhteen - mitä heille tulee nyt tapahtumaan:

 

"Viisaat saavat häpeän, kauhistuvat ja joutuvat kiinni. Katso, he ovat hyljänneet Herran sanan - mitä heillä on viisautta?" Jeremia 8:9

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The wise men are ashamed, They are dismayed and taken. Behold, they have rejected the word of the Lord; So what wisdom do they have?" Jeremiah 8:9 NIV

 

Suora suomennos:

"Viisaat miehet ovat häpeissään, He ovat tyrmistyneitä ja otettuja. Katso, he ovat hylänneet Herran sanan; Joten mitä on viisaus, jota heillä on?" Jeremia 8:9

 

"Viisaat miehet ovat häpeissään, He ovat tyrmistyneitä ja otettuja" - Me olemme pitäneet niin kutsuttuja teologeja viisaina, heidän omaavan syvällisen tuntemuksen perusteella Jumalan sanasta, mutta nyt näiden Jumalan ilmestysten Hänen profeettansa kuin Mooseksen kautta, heidät on painettu häpeään, koska heidän tuntemuksensa on peräisin kirjanoppineilta, jotka ovat tehneet vääriä nimiä Jumalalle.

 

"Katso, he ovat hylänneet Herran sanan; Joten mitä on viisaus, jota heillä on?" - sen vuoksi, että mikäli he olisivat todella ymmärtäneet Jumalan sanan Raamatussa, heidän olisi pitänyt totella Jumalan sanaa 5. Mooseksen kirja 18:18-19 ja odottaa profeettaa kuin Moosesta, jonka suuhun Jumala on laittanut Hänen sanansa, koska se on vain profeetan kautta, kun Jumala tulee ilmoittamaan Hänen Nimensä, eikä kirjanoppineiden kirjoituksista!

 

  Mitä tapahtui koko maailmalle kun me hylkäsimme Jumalan sanan kuunnella Hänen profeettaansa kuin Moosesta siinä mitä tulee Hänen Nimeensä?

 

"Katso, minä asetan tänä päivänä teidän eteenne siunauksen ja kirouksen: siunauksen, jos te tottelette HERRAN, teidän Jumalanne, käskyjä, jotka minä tänä päivänä teille annan, mutta kirouksen, jos te ette tottele HERRAN, teidän Jumalanne, käskyjä, vaan poikkeatte siltä tieltä, jota minä tänä päivänä käsken teidän vaeltaa, ja seuraatte muita jumalia, joita te ette tunne." 5. Moos. 11:26-28

 

  Tästä profeetta Mooseksen Jumalan puolesta meille antamasta säädöksestä nousee ymmärrys, että Jumala antoi mielle vapaan tahdon. Hän ei kontrolloi tai vahdi kuinka yksilöihminen tahtoo elää elämäänsä. Aivan kuten Adam, jolle Jumala antoi mahdollisuuden tai valinnan paikan, kun Jumala esitteli Hänen lakinsa olla syömättä kielletyn puun hedelmää tai muuten hän kuolisi (1. Moos. 2:16-17).

 

  Meille on myös annettu säädös/käsky Jumalalta, mikäli me noudatamme Jumalan käskyjä - siunaus, ja mikäli emme noudata ja seuraamme muita jumalia, joita emme tunne - me tulemme elämään Hänen kirouksensa alaisina. Valinta on meidän.

 

  Tuon edellä mainitun säädöksen seurauksena me voimme nyt huomata, että syy sille miksi me joudumme kärsimään näistä kirouksista - jatkuvista tuhoista, sodista ja väkivallasta, se ei johdu siitä, että Jumalaa ei ole olemassa, vaan siitä, että me olemme olleet tottelemattomia Hänen käskyilleen ja ylistäneet muita jumalia!

 

  Katso mitä on tapahtunut maailmalle kun he ovat olleet tottelemattomia Jumalan käskyille kuunnella ainoastaan Hänen profeettaansa kuin Moosesta, kun kyseessä on Hänen sanansa koskien Hänen nimeään?

 

  Se on meidän syytämme, että me joudumme kärsimään, ei se ole Jumalan vika. Me olemme olleet tottelemattomia Hänelle, emmekä ole seuranneet Hänen käskyjään.

 

  Sinä saatat kysyä: Kuinka me voimme tietää, että nämä nykyisin jatkuvasti tapahtuvat tuhot ovat merkkejä Jumalan kirouksesta meidän yllämme?

 

"Jos et tarkoin noudata kaikkia tämän lain sanoja, jotka ovat kirjoitetut tähän kirjaan, niin että pelkäät tätä kunniallista ja peljättävää nimeä, Herraa, sinun Jumalaasi, niin Herra panee sinun ja sinun jälkeläistesi kärsittäväksi erinomaisia (pelottavia) vaivoja, suuria ja pitkällisiä vaivoja, pahoja ja pitkällisiä sairauksia. Hän kääntää sinua vastaan kaikki Egyptin taudit, joita sinä pelkäät, ja ne tarttuvat sinuun. Ja kaikkinaisia muita sairauksia ja vaivoja, joista ei ole kirjoitettu tässä lakikirjassa, Herra nostattaa sinua vastaan, kunnes sinä tuhoudut."

5. Moos. 28:58-61

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"If you do not carefully follow all the words of this law, which are written in this

book, and do not revere this glorious and awesome name - the LORD your God -

the LORD will send fearful plagues on you and your descendants, harsh and

prolonged disasters, and severe and lingering illnesses. He will bring upon you

all the diseases of Egypt that you dreaded, and they will cling to you. The LORD

will also bring on you every kind of sickness and disaster not recorded in this

Book of the Law, until you are destroyed."

Deuteronomy 28:58-61 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Jos sinä et huolellisesti noudata kaikkia tämän lain sanoja, jotka ovat kirjoitetut tähän kirjaan, ja etkä pelkää syvästi kunnioittaen tätä loistavaa ja mahtavaa nimeä - HERRA sinun Jumalasi - niin HERRA tulee lähettämään pelottavia vitsauksia sinun ja jälkeläistesi päälle, ankaria ja pitkittyneitä vitsauksia, vakavia ja pitkäkestoisia sairauksia. Hän tulee laskemaan yllesi kaikki Egyptin taudit, joita sinä pelkäsit, ja ne jäävät sinun riesaksesi. HERRA tuo myös sinun kärsittäväksesi kaikenlaisia sairauksia ja katastrofeja, joita ei ole kirjoitettuna tähän Lain Kirjaan, kunnes sinä tuhoudut." 5. Moos. 28:58-61

 

  Hänen profeettansa Mooseksen kautta Jumala Itse varoitti meitä, että tapahtumat ja vitsaukset, (jotka tapahtuivat Mooseksen aikana Egyptissä) tulisivat tapahtumaan uudelleen. Ja vielä lisäksi vaarallisia virustauteja sekä vitsauksia kuten ovat tämän päivän AIDS, Ebola, SARS, Lintu Influenssa, tappavat syövät, Sika Influenssa ja viimeisimpänä polionkaltainen tauti, joka vaikuttaa lapsiin Californiassa, USA:ssa sekä tuhoisat hurrikaanit, maanjäristykset, epätavalliset talvimyrskyt (joita ei koettu Mooseksen aikana) tapahtuvat nyt meidän aikanamme.

 

  Nämä ovat merkkejä siitä, että maailma on todella Jumalan kiroama, koska me ylistämme vääriä jumalia, emme pelkää Jumalan Tosi Nimeä ja emme noudata tai seuraa Hänen käskyjään.

 

  Kun on sanottu, että emme ylistä aitoa Jumalaa, niin se tarkoittaa, että me emme kutsu (Hänen) Jumalan aitoa ja tosi Nimeä. Tästä syystä Jumalan kirous on meidän yllämme. Onko tämä totta?

 

"Vuodata vihasi pakanain ylitse, jotka eivät sinua tunne, ja valtakuntien ylitse, jotka eivät sinun nimeäsi avukseen huuda." Psalmi 79:6

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Pour out your wrath on the nations, that do not acknowledge you, on the kingdoms, that do not call on your name;" Psalm 79:6 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Vuodata vihasi kansoihin, jotka eivät tunnusta Sinua, valtakuntiin, jotka eivät kutsu sinua nimeltä;" Psalmi 79:6

 

   Edellä mainittu Raamatun jae selkeästi osoittaa miksi Jumala ei kuule rukouksia, vaan kaataa Hänen suuttumuksensa tai VIHANSA maailman ihmisiin. Se on siitä syystä, että me emme kutsu Hänen aitoa ja tosi Nimeään.

 

  Nyt me tiedämme miksi Jumala on saattanut meidät kärsimään kaikista näistä kirouksista, koska Hän osoittaa meille Hänen vihansa, sillä me emme kutsu Hänen tosi nimeään - me voimme nyt käsittää miksi Jumala sanoi seuraavasti:

 

"Eikä Herran viha asetu, ennen kuin hän on (täysin) toteuttanut ja täyttänyt sydämensä aivoitukset. Aikojen lopulla te tulette sen hyvin ymmärtämään." Jeremia 23:20

 

"Eikä Herran viha asetu, ennen kuin hän on (täysin) toteuttanut ja täyttänyt sydämensä aivoitukset" -

 

  Me tiedämme mitä Jumala tarkoitti, koska nämä kiroukset - sodat, väkivalta, katastrofit ja vitsaukset eivät lopu niin kauan kuin me jatkamme näiden uskontojen saarnaajien kuuntelemista, emmekä kutsu Hänen Nimeään, jonka ilmoittamiseksi Hän on lähettänyt Hänen profeettansa kuin Mooseksen, Maestro Evangelistan ja hän on ilmoittanut Hänen sanansa Raamatun kirjoituksista webbisivuilla www.thename.ph ja www.thenameonline.info sekä www.suurinimi.com

 

  Nyt oppikaamme miksi on niin että nämä Raamattu ilmestykset koskien suurta ja pyhää Jumalan nimeä on ilmoitettu Internetin välityksellä profeetan kautta, jonka Jumala on lähettänyt "ennalta kuin Mooseksen".

 

  Lukekaamme mainittu profetia Vanhasta Testamentista, joka tapahtuu meidän aikanamme - juuri kun sinä luet tätä artikkelia:

 

"Minä nostin jälleen silmäni, ja katso: oli lentävä kirjakäärö. Ja hän sanoi minulle: Mitä sinä näet? Minä vastasin: Minä näen lentävän kirjakäärön, kahtakymmentä kyynärää pitkän ja kymmentä kyynärää leveän." Sakarja 5:1-2

 

"lentävän kirjakäärö", kuten Maestro Evangelista on asian selittänyt, se on merkki Jumalan asettamasta kirouksesta maailman ylle

 

"lentävän kirjakäärön" Merkitys tai tarkoitus tulee ilmi, ei Sakarjan aikana, vaan meidän nykyisenä "teknologian" aikakautena. Se symbolisoi kehittyneitä viestintäverkostoja ja - laitteistoja - satelliittiyhteyttä, Internetiä, kaapeli TV-yhteyttä ja muita uusia teknologioita, joita ei ollut olemassa Sakarjan aikana. Sakarjalle, hänen aikanaan, annettiin ainoastaan etuoikeus nähdä vilaus tulevaisuudesta.

 

  Kun Sakarjalta kysyttiin "lentävästä kirjakääröstä", niin hän kykeni ainoastaan kuvailemaan sitä hänen aikansa sanastolla tai älykkyydellä. Siten kuvauksesta on käytetty nimitystä "lentävä kirjakäärö". Tämä tarkoittaa, että profetiaan ei ole määrä toteutua Sakarjan aikana.

 

  Mitä tämä ilmestys tarkoittaa?

 

"Hän sanoi minulle: "Tämä on kirous, joka käy yli kaiken maan. Sillä tämän kirouksen mukaisesti siitä puhdistetaan pois jokainen varas, ja jokainen vannoskelija puhdistetaan siitä pois." Sakarja 5:3

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"And he said to me, "This is the curse that is going out over the whole land; for according to what it says on one side, every thief will be banished, and according to what it says on the other, everyone who swears falsely will be banished."

Zechariah 5:3 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Ja Hän sanoi minulle, "Tämä on se kirous, joka tulee kattamaan koko maailman; sen mukaisesti, mitä se tarkoittaa yhdeltä osaltaan, jokainen varas saa rangaistuksensa, ja sen mukaisesti, mitä se tarkoittaa toiselta osaltaan, jokainen, joka vannoo vääryyden nimissä saa rangaistuksensa." Sakarja 5:3

 

  "lentävän kirjakäärön" tarkoitus tai merkitys oli Jumalan antama kirous, joka koskee "varkaita" sekä niitä jotka "vannovat vääryyden".

 

  Keitä he ovat ja mitä heille tulee tapahtumaan ajan koittaessa?

 

"Minä lasken sen irti, sanoo Herra Sebaot (HERRA Kaikkivaltias), ja se menee varkaan kotiin ja sen kotiin, joka vannoo väärin minun nimeeni. Se jää sisälle hänen kotiinsa ja kalvaa sen loppuun asti, sekä sen puut että sen kivet." Sakarja 5:4

 

  Tämä kirous, Maestro Evangelistan mukaan, on suunnattu varkaisiin ja niihin jotka vannovat vääryyden Jumalan Nimessä! Kuten on profetoitu, kaikki nämä tulevat menehtymään ennalta määrättynä aikana ja kaikki heidän talonsa tuhoutumaan.

 

  Kuten me voimme lukea, "lentävä kirjakäärö" on tarkoitettu tiettyä tehtävää varten ja se on tuhota varkaiden talot ja Jumalan Nimeen vääryyden vannojat. Me voimme nyt ymmärtää keitä nämä varkaat ovat, koska aito profeetta kuin Mooses (jonka Jumala on lähettänyt puhumaan Hänen Nimessään) on nyt tullut persoonassa Opettaja Evangelista.

 

  Siten me voimme yhä selvemmin havaita miksi Jumalan sana sekä Hänen asiansa merkitys tulee ymmärretyksi "tulevina aikoina", kuten on kirjoitettu Jeremia 23:20, ja se on koska nyt on oikeanlainen väline tai väylä sen tulla ilmoitetuksi ja se tapahtuu INTERNETIN kautta.

 

  Luemme uudelleen mitä Jumala sanoi Sakarja 5:4

 

"Minä lasken sen irti, sanoo HERRA Kaikkivaltias, ja se menee varkaan kotiin ja sen kotiin, joka vannoo väärin minun nimeeni. Se jää sisälle hänen kotiinsa ja kalvaa sen loppuun asti, sekä sen puut että sen kivet."

 

  Keitä ovat nämä varkaat jotka vannovat vääryyden Jumalan nimessä ja miksi on niin että heidän talonsa tuhoutuvat, kun profeetta kuin Mooses julistaa Jumalan sanoman koskien Hänen aitoa nimeään Internetin kautta?

 

"Ottakaa siis itsestänne vaari ja kaikesta laumasta, johon Pyhä Henki on teidät pannut kaitsijoiksi, paimentamaan Herran seurakuntaa, jonka hän omalla verellänsä on itselleen ansainnut." Ap.t. 20:28

 

  Näitä ovat uskonnot, joita johtaa tietty Kirkko - he ovat niitä jotka tuhoutuvat aidon sanoman vaikutuksesta, jonka Jumala on laittanut Hänen profeettansa kuin Mooseksen, Maestro Evangelistan suuhun.

 

  Miksi?

 

  Koska heidän opetuksensa ovat perustuneet apostoleiden valheellisiin kirjoituksiin - jotka tekivät väärän lausunnot tai todistuksen koskien Jeesuksen elämää ja miksi Jumala hylkäsi Jeesuksen joutumaan ihmisten kautta rankaistuksi:

 

  Mikäli apostoleiden saarnaamiset koskien Jeesuksen jumaluutta on totta, niin miksi on niin että maailma kärsii NYT Jumalan kirouksesta?

 

"Katso, minä asetan tänä päivänä teidän eteenne siunauksen ja kirouksen: siunauksen, jos te tottelette Herran, teidän Jumalanne, käskyjä, jotka minä tänä päivänä teille annan, mutta kirouksen, jos te ette tottele Herran, teidän Jumalanne, käskyjä, vaan poikkeatte siltä tieltä, jota minä tänä päivänä käsken teidän vaeltaa, ja seuraatte muita jumalia, joita te ette tunne." 5. Moos. 11:26-28

 

  Se tarkoittaa ainoastaan sitä, että apostolit saivat/tekevät meidät ylistämään väärää Jumalaa saattamalla meidät kunnioittamaan ´Jeesusta´, josta he ovat niin valheellisesti kirjoittaneet.

 

  Miksi? Kuka on todellinen Jeesus, jonka Jumala on lähettänyt - luemme Jumalan sanat, jotka Hän on käskenyt Hänen profeettansa kuin Mooseksen, Maestro Evangelistan paljastaa koskien Jeesusta:

 

  Luemme aidon Jumalan sanan miksi Jeesus oli lähetetty:

 

"Kun sinun päiväsi ovat päättyneet ja sinä lepäät isiesi tykönä, korotan minä sinun seuraajaksesi jälkeläisesi, joka lähtee sinun ruumiistasi; ja minä vahvistan hänen kuninkuutensa. Hän on rakentava huoneen minun nimelleni, ja minä vahvistan hänen valtaistuimensa ikuisiksi ajoiksi. Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani, niin että, jos hän tekee väärin, minä rankaisen häntä ihmisvitsalla ja niin kuin ihmislapsia lyödään" 2. Samuel 7:12-14

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Paino:

 

"When your days are over and you rest with your fathers, I will raise up your offspring to succeed you, who will come from your own body, and I will establish his kingdom. He is the one who will build a house for my Name, and I will establish the throne of his kingdom forever. I will be his father, and he will be my son. WHEN HE DOES WRONG, I WILL PUNISH HIM WITH A ROD WIELDED BY MEN, WITH FLOGGINGS INFLICTED BY HUMAN HANDS.

II Samuel 7:12-14 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kun sinun päiväsi ovat päättyneet ja sinä lepäät isiesi tykönä, korotan minä sinun seuraajaksesi jälkeläisesi, joka lähtee sinun ruumiistasi; ja minä vahvistan hänen kuninkuutensa. Hän on rakentava huoneen minun nimelleni, ja minä vahvistan hänen valtaistuimensa ikuisiksi ajoiksi. Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani. KUN HÄN TEKEE VÄÄRIN, NIIN MINÄ RANKAISEN HÄNTÄ IHMISTEN ANTAMIN KEPINISKUIN JA MIESTEN KÄSIEN KAUTTA SELKÄSAUNOILLA SEKÄ RUOSKIMISILLA". 2. Samuel 7:12-14

 

  Tämä on se Jumalan antama sana Daavidille, joka oli puhuttu profeetta Naatanin kautta, että hänen jälkeläisensä on rakentava huoneen/talon/temppelin Jumalan Nimelle tai jossa on näkyvillä Jumalan Nimi.

 

  Lue uudelleen seuraava jae:

 

"Hän on rakentava huoneen minun nimelleni, ja minä vahvistan hänen valtaistuimensa ikuisiksi ajoiksi" 2. Samuel 7:13

 

  Miksi on tarve rakentaa talo Jumalan Nimelle?

 

"Sitten Jeremia sanoi kaikelle kansalle, mukaan lukien naiset, "Kuulkaa HERRAN sana, kaikki te Juudan ihmiset Egyptissä. Tämä on se mitä HERRA Kaikkivaltias, Israelin Jumala, teille sanoo: Te ja teidän vaimonne olette näyttäneet toimillanne, mitä te lupasitte kun sanoitte; ´Me tulemme varmasti pitämään lupauksemme, jotka me teimme Taivaan Kuningattarelle koskien uhritoimintaa ja juomauhrien vuodattamista.` "Menkää sitten ja tehkää kuten lupasitte! Pitäkää lupauksenne" Mutta kuulkaa HERRAN Sana, kaikki Juutalaiset, jotka asutte Egyptissä. ´Minä vannon Suuren Nimeni kautta, ´sanoo HERRA, ´että yksikään Juudasta, joka asuu missä tahansa osassa Egyptiä, ei tule enää koskaan lausumaan tai sanomaan Minun Nimeäni tai vannomaan, "Niin varmasti kuin Ylivertainen HERRA elää."!" Jeremia 44:24-26

 

  Väärien muiden jumalien palvominen oli se synti, jonka Israelin kansa teki Jumalaa vastaan. Rangaistuksena Jumala kirosi heidät, niin etteivät he enää voi koskaan lausua Hänen Nimeään, ja tämä tarkoittaa, että Jumala otti Hänen siunauksensa pois heiltä ja hylkäsi heidät. Jotta Israelin kansa voisi tulla pelastetuiksi heidän synneistään, heidän täytyy tietää ja tuntea Jumalan Nimi uudelleen.

 

  Tämä on syy sille miksi oli tarve rakentaa talo, jossa on Jumalan Nimi ja se on siksi että Jumalan Nimi voisi olla näkyvillä Juutalaisille Daavidin valitun jälkeläisen kautta ilman, että Jumala olisi rikkonut oman sanansa! Mikäli Israelin kansa katuisi ja kutsuisi Jumalan Nimeä, niin heidän syntinsä tulisivat Jumalan anteeksi antamiksi.

 

  Onko totta, että kun Israelin kansa tuntisivat Jumalan Nimen ja kutsuisivat Hänen Nimeään, Jumala antaisi heidän syntinsä anteeksi?

 

"Kaikki Herran polut ovat armo ja totuus niille, jotka pitävät hänen liittonsa ja todistuksensa. Nimesi tähden, Herra, anna anteeksi minun syntivelkani, sillä se on suuri." Psalmi 25: 10-11

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"All the ways of the Lord are loving and faithful toward those who keep the demands of his covenant. For the sake of your name, Lord, forgive my iniquity, though it is great."

Psalm 25:10-11(NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kaikki Herran tiet ovat rakastavat ja uskolliset niitä kohtaan, jotka pitävät kunniassa Hänen liittonsa. Sinun Nimesi tähden, Herra, anna anteeksi minun syntini ja epäoikeudenmukaisuuteni, vaikka vääryyteni määrä on suuri." Psalmi 25: 10-11

 

"Sinun Nimesi tähden, Herra, anna anteeksi minun syntini ja epäoikeudenmukaisuuteni, vaikka vääryyteni määrä on suuri" - Se on totta

 

  Mikäli talo on rakennettu ja Jumalan Nimi on tunnettu Israelilaisille, niin mikä on Jumalan lupaus Daavidin jälkeläisille?

 

"Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani. Kun hän tekee väärin, niin minä rankaisen häntä ihmisten antamin kepiniskuin ja miesten käsien kautta selkäsaunoilla sekä ruoskimisilla". 2. Samuel 7:14

 

"Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani" - Daavidin jälkeläisen tullaan katsomaan olevan tai hän saa etuoikeuden tulla "kutsutuksi" nimellä "Jumalan Poika" - tämä on se kunnia tai titteli, joka on oleva myönnetty hänelle jos hän onnistuu tehtävässään, vaikka hän on vain ihminen.

 

  On myös annettu ehto: Että jos Daavidin jälkeläinen syyllistyy väärintekoon, hän tulee kärsimään rangaistuksen" IHMISTEN ANTAMIN KEPINISKUIN JA MIESTEN KÄSIEN KAUTTA SELKÄSAUNOILLA SEKÄ RUOSKIMISILLA"

 

  Maestro Eraño Martin Evangelista kysyy: Miksi rangaistus on "ihmisten antamin kepiniskuin ja miesten käsien kautta selkäsaunoilla sekä ruoskimisilla", eikä Jumalan sauvan/kepin kautta?

 

  Maestro Evangelista selittää: Mikäli Daavidin jälkeläinen rakentaa talon Jumalan Nimelle, niin Israelin kansa (heidän silloisena aikanaan) tulevat tuntemaan Nimen Talon kautta; näin Israelin kansan yllä oleva kirous tulee poistetuksi. Israelin kansa olisi pelastunut. Mutta jos Daavidin jälkeläinen epäonnistuu hänen työssään ohjata hänen kansansa tuntemaan Jumalan Nimi (kansa olisi hyötynyt Nimen tuntemisesta), niin siten heidän tulee myös olla niitä jotka häntä rankaisevat.

 

  Miksi?

 

  Sen vuoksi, että Daavidin jälkeläiselle annettu työ ei ole Jumalaa varten tai hyödyksi, vaan Israelin kansan edun ja hyödyn vuoksi!

 

  Jumalan käskyjen mukaisesti, se jota kohtaan olet syntiä tehnyt, on myös sinulle rangaistuksen antava! Jos ja kun olet tehnyt syntiä kansaa kohtaa, niin he myös toimittavat ja hallinnoivat rangaistuksen täytäntöönpanoa.

 

  Jumalan Nimeä kantava talo näyttäisi Israelin kansalle (heidän silloisena aikanaan) tien pelastaa itsensä heidän synneistään Jumalalle.

 

  Aivan kuten tapahtui Adamille ja Eevalle Eedenin Puutarhassa: Jumala sanoi, ettei heidän pidä syödä hedelmää hyvän ja pahan tiedon puusta; mikäli he syövät, he kuolevat.

 

  Silloin kun Jumala antaa Hänen käskynsä, on aina olemassa ehto, koska kaikki perustuu Jumalan antamaan "Vapaaseen Tahtoon".

 

  Luemme uudelleen:

 

"MINÄ OLEN OLEVA HÄNEN ISÄNSÄ JA HÄN MINUN POIKANI. KUN HÄN TEKEE VÄÄRIN, NIIN MINÄ RANKAISEN HÄNTÄ IHMISTEN ANTAMIN KEPINISKUIN JA MIESTEN KÄSIEN KAUTTA SELKÄSAUNOILLA SEKÄ RUOSKIMISILLA".

2. Samuel 7:14

 

 "KUN HÄN TEKEE VÄÄRIN" - Daavidin jälkeläinen tulisi kärsimään rangaistuksen ihmisten antamin kapiniskuin ja selkäsaunoilla sekä ruoskimisilla.

 

  Daavidin jälkeläisen tehtävä on johdattaa tai ohjata hänen kansansa takaisin Jumalan tykö näyttämällä heille Jumalan Nimeä kantava talo. Kun he näkevät Nimen talosta, he kykenevät kutsumaan Jumalaa. Mikäli onnistuu, kirous hänen kansansa yllä tulee Jumalan poistamaksi. Hänen hallintansa yli Israelin tulee kestämään ikuisesti ja heidän yllään ollut kirous on Jumalan pois nostama. Hänen hallintansa Israelin yli tulee olemaan ikuista ja hän saa tunnustusta ja saa myös kunnianimen tai TITTELIN "Jumalan Poika", vaikka hän on vain Daavidin "jälkeläinen".

 

  Ensimmäinen valituksi tulija tehtävää varten oli Daavidin suora jälkeläinen, hänen poikansa Salomo (1. Aik. 22:9-13). Vaikka talo tuli rakennetuksi, Jumalan Nimi ei ollut tunnettu hänen kansansa keskuudessa hänen aikanaan, koska Kuningas Salomo rakensi temppeleitä myös hänen vaimojensa väärille jumalille (1. Kun. 11:1-13).

 

  Tehtävä, joka oli annettu 2. Samuelin kirjassa 7:12-14 ei päättynyt Salomoon, vaan se annettiin edelleen Jeesukselle.

 

  Lue seuraavista linkeistä:

 

http://thename.ph/thename/testimony/jes07-en.html ja http://thename.ph/thename/testimony/jes08-en.html sekä 

Daavidin Jälkeläinen

tai

http://www.thenameonline.info/thename/testimony/jes07-en.html ja http://www.thenameonline.info/thename/testimony/jes08-en.html sekä

Yksi Sukukunta

 

  Salomon jälkeen seuraava valituksi tuleva Daavidin linjasta oli Jeesus. Hän tulisi jatkamaan tehtävää saattaa hänen kansansa tuntemaan Jumalan Nimi - hänen ei tarvitse rakentaa uutta taloa/temppeliä, koska Salomo on jo rakentanut Talon Jumalan Nimelle. Jeesuksen tehtävä on ainoastaan tehdä Jumalan Nimi tunnetuksi hänen kanssaisraelilaisilleen esi-isänsä Kuningas Salomon rakentaman Talon kautta.

 

  Onko se varmasti totta, että Jeesus on Daavidin jälkeläinen?

 

"neitsyen tykö, joka oli kihlattu Joosef nimiselle miehelle Daavidin suvusta; ja neitsyen nimi oli Maria." Luukas 1:27

 

 Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

"…to a virgin pledged to be married to a man named Joseph, a descendant of David. The virgin's name was Mary." Luke 1:27 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"…neitsyelle, joka oli lupautunut menemään naimisiin Joosef nimisen miehen kanssa, Daavidin jälkeläisen. Neitsyen nimi oli Maria". Luukas 1:27

 

  Jeesuksen todellinen isä on Joosef, joka kuuluu Daavidin huoneeseen. Siten, jos me uskomme uskontojen opetuksia, että Jeesus on "Jumalan poika", niin sitten sen pitäisi olla Maria, joka kuuluu Daavidin huoneeseen/sukuun.

 

  Väittämällä että Jeesuksen todellinen isä on Jumala, eikä Joosef, on kuin tekisi sen näyttämään, että Jumala rikkoi Hänen oman lakinsa, seuraavassa:

 

"Jos joku tavataan makaamasta naisen kanssa, joka on toisen miehen aviovaimo, niin kuolkoot molemmat, sekä mies, joka makasi vaimon kanssa, että vaimo. Poista paha Israelista. Jos joku neitsyt on kihloissa miehen kanssa ja toinen tapaa hänet kaupungissa ja makaa hänen kanssaan," 5. Moos. 22:23-24

 

Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

" If a man happens to meet in a town a virgin pledged to be married and he sleeps with her, you shall take both of them to the gate of that town and stone them to death - the young woman because she was in a town and did not scream for help, and the man because he violated another man's wife. You must purge the evil from among you." Deuteronomy 22:23-24 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Mikäli mies sattuu kohtaamaan kaupungissa neitsyen, joka on lupautunut avioon, eli on kihloissa ja hän makaa tämän kanssa, sinun täytyy ottaa heidät molemmat kaupungin portille ja kivittää heidät kuoliaaksi - nuori nainen siksi, että hän oli kaupungissa eikä huutanut apua, ja mies siksi, että hän teki väkivaltaa toisen miehen vaimolle. Sinun täytyy poistaa paha keskuudestasi." 5. Moos. 22:23-24

 

  Maria oli jo luvattu avioon Joosefille, Daavidin sukuun kuuluvalle. Se mitä nämä Kristityt saarnaajat väittävät, on, että Jumala teki/saattoi jo toiselle miehelle avioon luvatun ja sitoutuneen naisen raskaaksi Hänen "pojastaan", on vale. He ovat saaneet sen näyttämään siltä, että Jumala on epäoikeudenmukainen ja moraaliton jumala.

 

  Uskontojen saarnaajat väittävät, että Maria on Daavidin sukulinjasta ja tehden sen näyttämän, että Jumala valitsi naisen Daavidin huoneesta/sukulinjasta kantamaan Hänen poikaansa ja siten täyttämään profetian 2. Samuel 7:12-14.

 

  Kuitenkin kun me luemme mitä Jumala sanoi profetiassa, me voimme ymmärtää, että Maria ei ole Daavidin jälkeläinen:

 

"Kun sinun päiväsi ovat päättyneet ja sinä lepäät isiesi tykönä, korotan minä sinun seuraajaksesi jälkeläisesi, joka lähtee sinun ruumiistasi (eli hänen lihaa ja verta); ja minä vahvistan hänen kuninkuutensa." 2. Samuel 7:12

 

  Jumala sanoo selkeästi, että "valittu henkilö" on oleva Daavidin omaa lihaa ja verta. Tarkoittaen, että tuleva pelastaja ei ole Hänen Poikansa, vaan todellinen Daavidin jälkeläinen. Uskonnot ovat väärässä sanoessaan Marian olevan Daavidin sukulinjasta, koska jos hän olisi, niin sitten Jumalan sanan pitäisi kuulua seuraavasti, "Minä olen nostava minun jälkeläiseni sinun lihastasi" osoittaen sillä, että Jumala tulee nostamaan Hänen poikansa ulos Mariasta, jonka nämä saarnaajat väittävät olevan Daavidin jälkeläinen. Mutta koska Jumala sanoi, "korotan minä sinun seuraajaksesi jälkeläisesi, joka lähtee sinun ruumiistasi (eli hänen lihaa ja verta)", niin siten ei voida kiistää nyt, että Maria ei ole Daavidin sukulinjasta. Joosef, joka on valittu yksilö Jumalan sanan mukaisesti, on aito Daavidin jälkeläinen.

 

  Oppiaksesi lisää, ettei Jumala saattanut Mariaa odottamaan lasta ja että Joosef on Jeesuksen todellinen isä - Lue seuraavasta linkistä:

 

http://thename.ph/thename/testimony/jes08-en.html tai http://www.thenameonline.info/thename/testimony/jes08-en.html sekä

Yksi Sukukunta

 

"Ei Jumala ole ihminen, niin että hän valhettelisi, eikä ihmislapsi, että hän katuisi. Sanoisiko hän jotakin eikä sitä tekisi, puhuisiko jotakin eikä sitä täyttäisi?"

4. Moos.23:19

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"God is not human, that he should lie, not a human being, that he should change his mind. Does he speak and then not act? Does he promise and not fulfill?"

Numbers 23:19 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Jumala ei ole kuin on ihminen, että hän valehtelisi, ei ihmisolento, että hän muuttaisi mieltään. Puhuisiko hän, eikä sitten toimisi? Lupaisiko hän, eikä sitä täyttäisi?"

4. Moos.23:19

 

  Jumala Itse todisti tämän kun Hän täytti valansa, että Juutalaiset eivät voi enää lausua tai sanoa Hänen nimeään - jonka me voimme nyt silminnäkijätodistaa, kun Juutalaiset ovat epätietoisia kuinka he voisivat lausua aidon Jumalan nimen!

 

  Siten ollen Jumala ei myöskään rikkonut Hänen oikeamielistä säädöstään/käskyään ja Hän ei tehnyt/saattanut Mariaa raskaaksi Hänen pojastaan. Jumala ei tee Itsestään ihmistä; muutoin Hänestä tulisi valehtelija. Uskomalla että tuollainen epämoraalinen teko tehdä nainen (jo kihloissa ja avioon astumassa toisen miehen kanssa) raskaaksi Hänen "pojastaan" on Jumalalle mahdollista, ja on käymässä erittäin selkeästi ymmärrettäväksi minkä takia Jumala on sallinut meidän kärsivän kaikista näistä pahuuksista maailmassa ja miksi Hän on vihainen näille tämän päivän uskontojen johtajille.

 

Ja seuraavaan:

 

"Ja katso, sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus." Luukas 1:31

 

Ja kuka oli Jeesuksen isä?

 

"Hän on oleva suuri, ja hänet pitää kutsuttaman Korkeimman Pojaksi, ja Herra Jumala antaa hänelle Daavidin, hänen isänsä, valtaistuimen" Luukas 1:32

 

"pitää kutsuttaman" - kuten olet lukenut, Jeesus oli ainoastaan Daavidin jälkeläinen, ei oikea "Jumalan poika"; hän oli vain ihminen.

 

 "Herra Jumala antaa hänelle Daavidin, hänen isänsä, valtaistuimen" - On erittäin selvää; on osoitettu, että Jeesus on Daavidin jälkeläinen - tarkoittaa, että hän (Jeesus) ei ole oikea Jumalan Poika, kuten uskonnot saarnaavat.

 

Jeesus oli valittu yksilö Daavidin sukulinjasta tekemään Jumalan Nimen tunnetuksi Kuningas Salomon jo rakentaman huoneen/temppelin kautta. Sitten kun hän onnistuu saattamaan hänen kansansa (Juutalaiset) ymmärtämään, että he kantavat Jumalan Nimeä, niin Jumalan kirous Hänen kansansa Israelin yllä tulee pois nostetuksi. Heidän syntinsä ovat siten Jumalan anteeksi antamat.

 

  Onko Jeesus Daavidin poika? Luemme seuraavasta:

 

"Jeesuksen Kristuksen, Daavidin pojan, Aabrahamin pojan, syntykirja." Matteus 1:1

 

  Me voimme nähdä, että profetia 2. Samuelin kirjassa 7:12-14 koskee tulevaa Daavidin jälkeläistä, ei siis Jumalan poikaa, on tullut täytetyksi.

 

  Onko totta, että Jeesuksen tehtävä on esitellä ja kertoa Jumalan Nimi?

"Vanhurskas Isä, maailma ei ole sinua tuntenut, mutta minä tunnen sinut, ja nämä ovat tulleet tuntemaan, että sinä olet minut lähettänyt. Ja minä olen tehnyt sinun nimesi heille tunnetuksi ja teen vastakin, että se rakkaus, jolla sinä olet minua rakastanut, olisi heissä ja minä olisin heissä." Johannes 17:25-26

 

 Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

"Righteous Father, though the world does not know you, I know you,  

and they know that you have sent me. I have made you known to them, and will continue to make you known in order that the love you have for me may be in them and that I myself may be in them."  

John 17:25-26 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Oikeamielinen Isä, vaikka maailma ei tunne sinua, minä tunnen sinut, ja he tietävät sinun lähettäneen minut. Minä olen tehnyt sinut tunnetuksi heille, ja jatkan tunnetuksi tekemistäsi, jotta se rakkaus, joka sinulla on minua kohtaan, voisi olla heissä ja minä itse voisin olla heissä". Johannes 17:25-26

 

  Todella, se oli Jeesus, joka joutui ihmisten pahoinpitelemäksi ja ruoskimaksi, kuten Jumala asetti Hänen profetiassaan 2. Samuel 7:12-14 - "Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani. KUN HÄN TEKEE VÄÄRIN, NIIN MINÄ RANKAISEN HÄNTÄ IHMISTEN ANTAMIN KEPINISKUIN JA MIESTEN KÄSIEN KAUTTA SELKÄSAUNOILLA SEKÄ RUOSKIMISILLA".

 

Avatkaamme nyt SILMÄMME NÄKEMÄÄN se, mitä Jumala selkeästi sanoi:

 

  Sanoiko Jumala Hänen profetiassaan, että Daavidin jälkeläinen (joka on Jeesus) - tulee ihmisten pahoinpitelemäksi ja ruoskimaksi ihmiskunnan syntien puolesta vai hänen (Jeesuksen) omien väärintekojen seurauksena?

 

  Ovatko uskonnot ja Apostolit oikeassa saarnatessaan, että Jeesus oli pahoinpidelty ja tapettu meidän syntiemme takia, kun me luemme Jumalan omat sanat 2. Samuelin kirjasta 7:12-14?

 

  Me olemme itse TODISTANEET, että perustuen siihen mitä Jumala sanoi profetiassa 2. Samuelin kirja 7:12-14, että aito ja todellinen syy miksi Hän salli Jeesuksen - Kuningas Daavidin jälkeläisen tulla ihmisten hakkaamaksi ei ollut meidän syntiemme takia, vaan Jeesuksen omien väärintekojen seurausta.

 

  Mikä oli yksi väärinteko, jonka Jeesus on tehnyt?

 

"Juutalaiset vastasivat hänelle: "Meillä on laki, ja lain mukaan hänen pitää kuoleman, koska hän on tehnyt itsensä Jumalan Pojaksi"." Johannes 19:7

 

 Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

"The Jews insisted, "We have a law, and according to that law he must die,
because he claimed to be the Son of God.
John 19:7 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Juutalaiset vaativat, "Meillä on laki, ja sen lain mukaan hänen täytyy kuolla, koska hän väitti olevansa Jumalan Poika." Johannes 19:7

 

  Koska Jumala selkeästi sanoi 2. Sam. 7:12-14, että häntä tullaan ainoastaan kutsumaan nimellä Jumalan poika, eikä hän ole kirjaimellinen Hänen poikansa, niin kuitenkin Jeesus teki eritavalla, hän teki itsestään jumalaisen Jumalan Pojan ja se ei ole sitä mitä Jumala sanoi profetiassa.

 

  Opi tietämään kuinka Jeesus teeskenteli olevansa Jumalan Poika, joka aiheutti hänet kohtaamaan Jumalan rangaistuksen Ihmisten käsien kautta hakkaamisin ja ruoskimalla:

 

http://www.thename.ph/thename/testimony/jes09-en.html ja http://www.thenameonline.info/thename/testimony/jes09-en.htm sekä

Suuri Teeskentelijä

 

  Webbilinkkien kautta sinä voit myös lukea, että yksi suurimmista väärinteoista, joita Jeesus teki, oli:

 

"Ja minä sanon sinulle: sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani (kirkkoni), ja tuonelan portit eivät sitä voita.." Matteus 16:18

 

  Arvioikaamme tekikö Jeesus niin kuin Jumala oli käskenyt:

 

"Hän on rakentava huoneen minun nimelleni, ja minä vahvistan hänen valtaistuimensa ikuisiksi ajoiksi.". 2. Samuel 7:13

 

  Jeesus oli Jumalan lähettämä johdattamaan hänen kansansa Jumalan Nimeä kantavalle talolle, jonka oli rakentanut Kuningas Salomo. Sen sijaan hän rakensi toisen talon HÄNEN OMALLE NIMELLEEN, jota Jumala ei ollut käskenyt. Jeesus oli perustanut oman kirkon, ja se ei ollut osa hänen työtään, kuten on tarkasti eriteltynä ja määriteltyinä profetioissa.

 

  Tätä petosta on käytetty monien uskontojen perustana ja tukijalkana. Rakentamalla kirkon omalle nimelleen, Jeesus oli tehnyt itsensä tunnetuksi Jumalana, sen sijaan kuin olisi saattanut hänen kanssaisraelilaisensa tuntemaan Jumalan Nimen!

 

  Siten Juutalaiset eivät voi todella väittää tuntevansa tosi Jumalan Nimen ja että heidät olisi jo vapautettu Jumalan kirouksesta. Jeesus, jonka Jumala oli valinnut (heidän rodustaan, Daavidin sukulinjasta, kuten on sanottu 2. Samuel 7:12-14) tekemään Hänen Nimensä tunnetuksi Kuningas Salomon rakentaman Talon kautta, hän epäonnistui esitellä Hänen Nimensä ja siten ollen Jeesus epäonnistui olemaan heidän pelastajansa!

 

  Jeesus epäonnistui olemaan "messias" hänen kansalleen Israelille.

 

  Nimenomainen perusta tämän päivän Kristilliselle Kirkolle (joka oli Jeesuksen lausunto Matteus 16:18), on tosiasiassa testamentti tai todistus Jeesuksen väärinteoista hänen kansaansa Israelia kohtaan.

 

  Epäonnistuessaan tekemään Jumalan Nimi tunnetuksi hänen kansalleen - hän ei vapauttanut hänen kansaansa heidän synneistään ja eväsi heiltä olemaan osallistujia Jumalan lupaukseen!

 

  Jeesuksen epäonnistuminen esittelemään Jumalan nimen on se surullinen syy miksi me koemme kaikkia näitä kärsimyksiä, väkivaltaisia tuoja ja sotia, sillä me emme tunne tosi Jumalan Nimeä! Nämä uskontojen pastorit ovat ohjanneet meidät kutsumaan Jeesuksen nimeen, kun tosiasiassa hän oli Jumalan rankaisema!

 

  Nämä Kristityt pastorit eivät voi sanoa, että profetia 2. Samuelin kirjassa 7:12-14 oli tarkoitettu vain yksinomaan Salomolle. Sellainen saa sen näyttämään kuin Salomo olisi onnistuneesti täyttänyt kyseisen profetian. Siten ollen Salomon pitäisi omata titteli tai arvonimi tulla kutsutuksi "Jumalan Poika". Ja myös, ei olisi enää ollut tarvetta lähettää Jeesusta.

 

  Kaikkein tärkeimpänä, Kuningas Salomoa ei hakattu, pilkattu, ruoskittu eikä ristiinnaulittu ihmisten taholta, kun hän teki syntiä Jumalaa vastaan. Se oli Jeesus - Daavidin toinen jälkeläinen - joka oli hakattu, pilkattu, ruoskittu ja ristiinnaulittu ihmisten sauvan tai kepin (eli tuomion täytäntöönpanon) kautta.

 

  On yleisessä tiedossa, että Jeesus oli ihmisten hakkaama ja ruoskima, kuten on kirjoitettu Pyhään Raamattuun ((Matteus 27:25-26), kuten perustuu profetiaan 2. Sam. 7:12-14.

 

  Ei voida kiistää, ettei Jeesus olisi tehnyt "vääryyttä".

 

  Tämä osoittaa ainoastaan sen, että apostolit todella kirjoittivat suuren valheen ja perättömiä väitteitä koskien Jeesusta ja että uskonnot vääristelevät sekä kiertelevät Jumalan sanaa 2. Sam. 7:12-14. Jumala ei ole koskaan sanonut, että Hän tulee lähettämään valitun yksilön Daavidin sukulinjasta meidän syntiemme puolesta. Jumala sanoi selkeästi, että valittu yksilö Daavidin suku/verilinjasta tulee brutaalilla tavalla kärsimään, kun hän tekee väärinteon.

 

  Tämä todistaa myös sen, että uskontojen johtajien paasaus koskien "antikristusta" ei ole totta, vaan se on suurta PETOSTA, sillä Jeesus itse epäonnistui täyttämään velvollisuutensa olemaan Kristus tai voideltu Kuningas hänen kansalleen Israelille, sillä hän syyllistyi väärintekoon tai pahan tekoon.

 

  Se niin kutsuttu Jeesuksen ylösnouseminen kuolleista on vain huijausta, jonka apostolit keksivät luomaan perustan heidän petokselleen, että Jeesus on kirjaimellinen Jumalan poika.

 

  Lue seuraavien linkkien kautta:

 

http://www.thename.ph/thename/testimony/jes15-en.html ja http://www.thenameonline.info/thename/testimony/jes15-en.html sekä

Elikö Jeesus Uudelleen

 

  Tietääksesi täysin kuinka apostolit pettivät ihmiskuntaa Jumalaa ja Jeesusta koskien, lue seuraavista linkeistä:

 

 http://www.thename.ph/thename/revelations/apostles-en.html ja  http://www.thenameonline.info/thename/revelations/apostles-en.htm sekä

Kuinka Apostolit Pettivät Ihmiskuntaa

 

  Koska Jeesus, joka on vain ja ainoastaan Daavidin jälkeläinen, Jumalan omien sanojen mukaisesti profetiassa 2. Sam. 7:12-14, oli Jumalan hylkäämä kuolemaan hänen omien väärintekojensa seurauksena, eikä ihmiskunnan syntien vuoksi, niin ei ole mitään oikeutusta enää sanoa, että ihmiset ovat kiitollisuudenvelassa Jeesukselle.

 

  Uskonnot yleensä käyttävät Jesajan kirjan lukua 53 osoittaessaan, että Jeesuksen brutaali/julma kuolema oli ihmiskunnan syntien takia.

 

  Uskonnot eivät ole niitä, joita (Jumala käski meidän 5. Moos. 18:18-19) kuunnella, kun kyseessä ovat Hänen sanansa. Jumala antoi meille suoran muistutuksen kuunnella ainoastaan sitä mitä Hänen profeettansa (kuin Mooses) ilmoittaa Hänen sanastaan, koska kyseessä on Hän (Jumala), joka on käskenyt Hänen profeettaansa julkistamaan meille kirjoitusten kautta. Siten ollen, sen mitä nämä uskonnot saarnaavat ei ole totta.

 

  Lukekaamme mitä Jumala käski Maestro Evangelistan ilmoittaa ja paljastaa meille koskien Jesajan lukua 53:

 

"Kuka uskoo meidän saarnamme, kenelle Herran käsivarsi ilmoitetaan?" Jesaja 53:1

 

 Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

"Who has believed our message  and to WHOM has the arm of the Lord BEEN REVEALED?" Isaiah 53:1 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kuka on uskonut meidät sanomamme ja KENELLE Herran Käsivarsi ON PALJASTETTU?" Jesaja 53:1

 

  Käyttäkäämme ymmärrystämme!

 

  Se mitä on kysytty, on "Kuka on uskonut meidät sanomamme? JA KENELLE Herran Käsivarsi ON PALJASTETTU?" Se tarkoittaa, että tämä on tapahtunut jo aikaisemmin ja siitä on raportoitu/tiedotettu heidän kansalleen. Se ei ole koskaan ollut profetia!

 

"Kuka on uskonut meidät sanomamme?" - Tästä asiasta on tiedotettu heidän kansalleen jo aikaisemmin. Se on tapahtunut ennen Jesajan aikaa.

 

"Kenelle HERRAN Käsivarsi ON paljastettu?" - Tämä ei ole profetia. Kyseessä on ainoastaan kokoelmamuistelo menneiltä ajoilta Israelin kansan historiasta, koskien miestä, jolle Jumala on paljastanut Hänen voimallisen Käsivartensa. Jeesus ei ollut silloin kirjoitushetkellä edes vielä syntynyt.

 

  Saakaamme selville kenelle Herran käsivarsi oli paljastettu?

 

"Mutta Mooses rukoili armoa Herralta, Jumalaltansa, ja sanoi: Herra, miksi sinun vihasi syttyy omaa kansaasi vastaan, jonka olet vienyt pois Egyptin maasta suurella voimalla ja väkevällä kädellä?" 2. Moos. 23:11

 

  Me voimme lukea, että Jumala ilmoitti/paljasti Hänen voimallisen/väkevän käsivartensa Moosekselle Erämaataivalluksen aikana. Mikäli Jesaja viittasi Moosekseen hänen kirjoituksessaan (Jesaja 53), niin meidän täytyy kyetä lukemaan se Jesajan itsensä sanomana, että Jumala paljasti Hänen voimallisen käsivartensa Moosekselle

 

"Silloin hänen kansansa muisti muinaisia päiviä, muisti Moosesta: Missä on hän, joka toi heidät ylös merestä, heidät ynnä hänen laumansa paimenen? Missä on hän, joka pani tämän sydämeen Pyhän Henkensä; hän, joka antoi kunniansa käsivarren kulkea Mooseksen oikealla puolella, joka halkaisi vedet heidän edestänsä tehdäkseen itsellensä iankaikkisen nimen;" Jesaja 63:11-12

 

Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

"Then his people recalled the days of old, the days of Moses and his people -

where is he who brought them through the sea, with the shepherd of his flock?

Where is he who set his Holy Spirit among them,12 who sent his glorious arm of power to be at Moses' right hand, who divided the waters before them, to gain for himself everlasting renown," Isaiah 63:11-12 NIV 

 

Suora suomennos:

 

"Sitten hänen kansansa muisti menneitä aikoja, Mooseksen päiviä ja hänen kansaansa - missä on hän, joka toi heidät (kansan) meren poikki Hänen laumansa paimenen kanssa? Missä on Hän, joka asetti Hänen Pyhän Henkensä heidän keskuuteensa, joka lähetti mahtavan käsivartensa voiman olemaan Mooseksen oikeassa kädessä, joka jakoi vedet heidän edeltään, hankkiakseen hänelle ikuisesti kestävän maineen," Jesaja 63:11-12

 

  Kuten me voimme selkeästi lukea, Jumala näytti Hänen mahtavan voimallisen käsivartensa Moosekselle, mikä tarkoittaa, että Jesaja 53 mainittu mies, josta Jesaja puhuu ei ole kukaan muu kuin Mooses, koska juuri Moosekselle, jolle Jumala näytti Hänen mahtavan voimallisen Käsivartensa!

 

  Onko totta, että Mooses rukoili tai yritti sovittaa Jumalalle hänen kanssaisraelilaistensa rikkomuksia? Seuraavalla tavalla profeetta Mooses rukoili Israelin kansan puolesta Jumalalle:

 

"Seuraavana päivänä Mooses sanoi kansalle: Te olette tehneet suuren synnin. Minä nousen nyt Herran tykö - jos ehkä voisin sovittaa teidän rikoksenne. Ja Mooses palasi Herran tykö ja sanoi: Voi, tämä kansa on tehnyt suuren synnin! He ovat tehneet itselleen jumalan kullasta. Jospa nyt antaisit heidän rikoksensa anteeksi! Mutta jos et, niin pyyhi minut pois kirjastasi, johon kirjoitat." 2. Moos. 32:30-32

 

  Mooses yritti sovittaa kansansa syntejä. Mooseksen pyyntö oli suuri, että hän jopa tarjosi omaa elämäänsä ja olemistaan profeettana Jumalalle, jotta saisi hyvitettyä kansan tekemän synnin.

 

  Mitä Jumala vastasi hänelle?

 

"Mutta Herra vastasi Moosekselle: "Joka on tehnyt syntiä minua vastaan, sen minä pyyhin pois kirjastani. Mene nyt ja johdata kansa siihen paikkaan, josta minä olen sinulle puhunut; katso, minun enkelini käy sinun edelläsi. Mutta kostoni päivänä minä kostan heille heidän rikoksensa." 2. Moos. 32:33-34


Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The LORD replied to Moses, "Whoever has sinned against me I will blot out of my book. Now go, lead the people to the place I spoke of, and my angel will go before you. However, when the time comes for me to punish, I will punish them for their sin."

Exodus 32:33-34 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"HERRA vastasi Moosekselle, "Kuka tahansa on tehnyt syntiä minua vastaan, Minä pyyhin kirjastani. Mene nyt, johda kansa paikkaan, josta Minä olen puhunut, ja Minun enkelini menee sinun edelläsi. Kuitenkin, kun tulee Minun rankaisuni aika, Minä rankaisen heitä heidän synneistään." 2. Moos. 32:33-34

 

  Jumala ei sallinut Mooseksen sovittaa hänen kansansa syntejä. Kuka tahansa tekee syntiä, vastaa siitä Jumalalle ja sille on oleva tuomion aika. Jumala sanoi, että Hän lähettää "enkelin" kuin aika on lähellä.

 

  Miksi Jumala ei sallinut Mooseksen kuolla Israelin kansan syntien puolesta?

 

"Älköön isiä rangaistako kuolemalla lasten tähden älköönkä lapsia isien tähden; kukin rangaistakoon kuolemalla oman syntinsä tähden." 5. Moos. 24:16

 

 Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

 "Fathers shall not be put to death for their children, nor children put to death for their fathers; each is to die for his own sin." Deuteronomy 24:16 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Isiä älköön asetettako kuolemaan lastensa tähden, eikä lapsia asetettako kuulemaan heidän isiensä takia; jokainen kuolkoon oman syntinsä seurauksena." 5. Moos. 24:16

 

"jokainen kuolkoon oman syntinsä seurauksena" - jokainen ihminen vastaa itse omista synneistään; ketään ei rangaista toisen tekemien syntien takia. Tämä on syy sille miksi Jumala ei sallinut Mooseksen kuolla toisten syntien puolesta, tämän lain takia.

 

  Koska Jumala ei sallinut Mooseksen sovittaa hänen kansansa syntejä, niin kuinka paljon vähemmän se on sitä Jeesuksen kohdalla?

 

  On aivan selkeän kirkasta, että se ei ole Jeesus, johon on viitattu Jesaja 53, se ei ole ollut koskaan profetia, vaan kokoelmamuistelo Mooseksen tekemistä asioista.

 

  Lue asiasta lisää seuraavassa:

 

http://www.thename.ph/thename/revelations/suffvant-en.html ja http://www.thenameonline.info/thename/revelations/suffvant-en.html sekä

Kärsivä Palvelija

 

  Uskontojen aivopestessä meidät uskomaan, että Jumala muka salli "synnittömän" Jeesuksen kuolla meidän vuoksemme, on sama kuin tekisi Jumalasta valehtelijan. Uskonnot ovat saaneet asian näyttämään silta, että Jumala rikkoi Hänen oman lakinsa 5. Mooseksen kirjassa 14:24 ja tekivät Hänestä epäoikeudenmukaisen Jumalan, koska Hän olisi sallinut niin kutsutun synnittömän miehen tulla nöyryytetyksi ja tapetuksi kuin "eläin" muiden syntien puolesta. Uskonnot ovat ohjanneet ja saaneet meidät ylistämään Jeesusta, joka (perustuen Jumalan profetiaan 2. Sam. 7:12-14) kärsi Jumalan rangaistuksen hänen omien väärintekojensa perusteella, eikä meidän syntiemme kuten apostolit väittävät.

 

  Siten, Jeesus ei voi enää palata! On selkeää, että uskonnot ovat opettaneet meille vääryyttä Jumalasta - uskonnot laittoivat meidät ylistämään väärää jumalaa, joka on johtanut meidät elämään Jumalan KIROUKSEN alaisina kaiken tämän aikaa.

 

  Mitä muita tapahtumia apostolit taikoivat tai loihtivat esiin, jotka tekivät taas Jumalan valehtelijaksi:

 

  Jeesuksen kasteen aikana:

 

"Ja katso, taivaista kuului ääni, joka sanoi: "Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mielistynyt." Matteus 3:17

 

  Apostolit kirjoittivat, että Jeesuksen kasteen aikana ääni kuului taivaasta sanoen, että Jeesus oli Hänen Poikansa.

 

  Maestron kysymys: Voimmeko me kuulla Jumalan äänen?

 

"Ja he sanoivat Moosekselle: Puhu sinä meidän kanssamme, niin me kuulemme. Älköön Jumala puhuko meidän kanssamme, ettemme kuolisi (tai me kuolemme)."

2. Moos. 20:19

 

  Sen mitä apostolit sanoivat, että he kuulivat Jumalan äänen, se ei ole totta. He tekivät Jumalasta valehtelijan jälleen kerran, koska he eivät kuolleet siinä tapahtumahetkellä, vaan elivät kertoakseen tarinaa. Siten ollen, se ääni, jonka he kuulivat, ei ollut Jumalan. Apostolit tekivät vääriä lausuntoja siitä, mitä todella tapahtui Jeesukselle!

 

  Nyt me ymmärrämme, että "varkaat, jotka vannovat vääryyden Jumalan nimessä", mainittuna Sakarja 5:1-4, tulevat tuhoutumaan silloin kun Jumalan sana koskien Hänen nimeään on julistettu "Lentävän Kirjakäärön" tai Internetin kautta. He ovat selkeästi ja vain uskonnot. He ovat ryöstäneet ihmiskuntaa, koska kaikki rahat joita he ovat keränneet rakentaakseen katedraaleja ja temppeleitä, ei ole ollut Jumalalle, sillä ne ovat todisteena Jeesuksen väärinteosta rakentaa temppeli/kirkko hänen omalle nimelleen - (siten tehden hänestä Jumalan, sen sijaan, että olisi ohjannut Israelin kansan tuntemaan Jumalan nimen Kuningas Salomon rakentaman Talon/Temppelin kautta). Tästä syystä Jumala hylkäsi hänet ja hän joutui ihmisten käsien (ihmisten sauvan) kautta hakkaamaksi, ruoskimaksi ja tappamaksi, kuten on kirjoitettu 2. Samuelin kirja 7:12-14.

 

  Uskonnot ovat saarnanneet väärää opetusta koskien Jumala ja ovat sillä prosessilla rikastuttaneet itseään ja alistaneet meidät elämään Jumalan kirouksen alaisina!

 

  Sen mitä ihmisten tulisi nyt havahtua huomaamaan on, että Jeesuksen voima tehdä ihmeitä, ei tullut Jumalalta, vaan Saatanalta. Sen jälkeen kun Saatana oli huijannut Jeesusta Pietarin kautta, hän ylisti Saatanaa ja opetti sen opetuksia myös.

 

  Klikkaa seuraavasta lukeaksesi täyden Raamattu ilmestyksen asiaa koskien:

 

http://www.thename.ph/thename/testimony/jes11en.html tai http://www.thenameonline.info/thename/testimony/jes11-en.html sekä

Jeesuksen Voima

 

  Sen jälkeen kun olet lukenut jonkun yllä olevista linkeistä, sinä tiedät kuinka Jeesus ylisti Saatanaa.

 

  Ei ainoastaan tuo: Mikäli Jeesus ei todellakaan tehnyt mitään väärin ja hänen ihmeensä ovat Jumalalta, niin miksi Jumala salli hänen joutua ihmisten hakkaamaksi ja ruoskimaksi? Jumala selkeästi antoi säädöksen 2. Samuel 7:12-14, että jos tai kun Kuningas Daavidin jälkeläinen - joka on Jeesus, tekee väärin, niin hän kärsii tuomion ihmisten käsien kautta hakkaamisin ja lopulta tapetaan.

 

  Kun uskonnot ja heidän saarnaajansa epätoivoisesti sanovat, että Jeesuksen kuolema ei johtunut hänen synneistään, on se sama kuin tekisi Jumalasta valehtelijan sen kanssa mitä Hän on puhunut 2. Samuel 7:12-14.

 

  Uskonnot profetoivat meille, että kaikki nämä meidän kokemamme kärsimykset eivät ole merkkejä siitä, että me olemme kirottuja, vaan että ne ovat merkkejä tulevasta maailman lopusta ja Jeesuksen toisesta tulemisesta - onko se totta?

 

"Sukupolvi menee, ja sukupolvi tulee, mutta maa pysyy iäti." Saarnaaja 1:4

 

  Kyseisessä jakeen kautta Jumala on näyttänyt ja jonka Hän on käskenyt Maestro Evangelistan ilmoittaa meille, me voimme nähdä, että maailma pysyy ikuisesti ja siten ollen, maailma ei lopu. Se, mitä uskonnot sanovat, ei ole totta.

 

  Ihmisten ei tulisi olla peloissaan maailmanlopun suhteen, sillä Jumala on säätänyt kauan sitten, että maailma ei lopeta olemistaan.

 

  Ajattele asiaa, mikäli maailman olisi määrä loppua, kuten uskonnot sanovat, niin miksi he yhä ottavat vastaan rahalahjoituksia rakentaakseen taloja ylistämistä varten?

 

  Uskonnot ovat saattaneet ihmiskunnan odottamaan ja pelkäämään "maailmanlopun" ja "Jeesuksen toista tulemisen" skenaariota, jota ei tule koskaan tapahtumaan, ja saman aikaisesti he nauttivat kaikista niistä rahalahjoituksista, jotka he saavat itselleen valheellisilla opetuksillaan.

 

  Eivätkö he todellakin ole valheellisia profeettoja?

 

  Miksi Jumala loi meidät tänne planeetalle, jota me kutsumme Maaksi?

 

"Sillä näin sanoo Herra, joka on luonut taivaan - hän on Jumala - joka on valmistanut maan ja tehnyt sen; hän on sen vahvistanut, ei hän sitä autioksi luonut, asuttavaksi hän sen valmisti: Minä olen Herra, eikä toista ole." Jesaja 45:18

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

"For this is what the Lord says - he who created the heavens, he is God; he who fashioned and made the earth, he founded it; he did not create it to be empty, but formed it to BE INHABITED - he says: "I am the Lord, and there is no other." Isaiah 45:18 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Sillä näin sanoo Herra - Hän joka loi taivaat, hän on Jumala; hän joka muotoili ja valmisti maan, hän perusti sen; hän ei tehnyt sitä tyhjäksi, vaan muovaili sen OLEMAAN ASUTTU - hän sanoo: "Minä olen Herra, muita ei ole." Jesaja 45:18

 

  Yllä olevista jakeista me voimme ymmärtää, että Jumala loi tämän planeetan, jossa me elämme, olemaan asuttu. Hän loi kaiken tarvittavan meidän planeettaamme Maata varten, jotta elämän olisi mahdollista olla ylläpidetty. Jopa ennen kuin Hän loi ihmiset, Hän oli jo mahdollistanut kaiken meidän perustarpeitamme varten. Jumala antoi meille ilman hengittää, vettä juodaksemme ja puhdistautuaksemme, ja kaikkein tärkeimpänä hedelmät ja vihannekset syödäksemme. Todella, Jumala ei luonut maata olemaan tyhjä.

 

   Miksi Jumala loi ihmisen?

 

  Vastaus tuohon on luettavissa siitä ajasta kun Adam luotiin. 1. Moos. 2:15 on asetettu, että Jumala otti hänet ja "pani hänet Eedenin paratiisiin viljelemään ja varjelemaan sitä". Sanoessaan "varjelemaan, pitämään huolta", se selkeästi tarkoittaa, että Jumala loi ihmisen olemaan Hänen luomistyönsä huolenpitäjä EIKÄ ihmisen pitäisi laiminlyödä /jättää huomioimatta planeettaa, jolla hän elää.

 

  Mutta ihminen unohti hänen velvoitteensa. Me olemme laiminlyöneet meidän planeettamme kun me olemme ottaneet siitä valtavia määriä fossiilista polttoainetta, joka on johtanut maailmanlaajuiseen lämpenemiseen. Siten ollen, kun me joudumme kokemaan tappavia myrskyjä, tsunameja, maanjäristyksiä ja monia muita sään ääri-ilmiöitä, jotka lopettavat niin monia elämiä ja tuhoavat lukuisia koteja sekä perheiden elinkeinoja ympäri maailmaa.

 

  Me voimme syyttää vain itseämme, emmekä Jumalaa, koska me olemme epäonnistuneet meidän planeettamme Maan hoitamisessa.

 

   Ja vielä pahempana, nämä uskonnot sen edestä että opettaisivat Jumalan luoneen meidät olemaan maan huolenpitäjinä, he ovat saaneet meidät uskomaan, että on tulossa "maailmanloppu" ja että Jumala on valmistanut meitä varten toisen paikan taivaassa, jonne pääsisimme ylistämällä julmasti teloitettu "Jeesusta" jumalana, ja tämä on johtanut meidät vähät välittämään maasta!

 

  Ennen kuin Jeesus kuoli ristillä, hän huusi ääneen: "Jumalani, Jumalani! Miksi hylkäsit minut?" (Matteus 27:46) Jeesus huusi Jumalalle, mutta Jumala jätti hänet kuolemaan ristille. Kuinka uskonnot voivat opettaa meitä pyytämään Jeesukselta apua ja pelastusta, kun hän ei kyennyt pelastamaan itseään?

 

  Eivätkö uskonnot petäkin meitä?

 

  Apostolien ja uskontojen petos koskien elämää taivaassa, jonka saavutamme ylistämällä Jumalan hylkäämää miestä, on se mikä on saanut ihmisen antamaan vähän merkitystä elämälleen maan päällä. Toive toisesta elämästä taivaassa, kuten uskonnot ovat luvanneet, on huijausta. Kuitenkin, on myös ihmisen syytä kun on sallinut itsensä tulla uskontojen pettämäksi uskomalla kuolemanjälkeiseen elämään taivaassa. Sellaiseen uskoja antaa elämänsä periksi täällä maan päällä, koska hän toivoo saavansa paremman elämän taivaassa

 

  TÄMÄ TOINEN ELÄMÄ TAIVAASSA EI OLE TOTTA. SE ON HUIJAUSTA JA PETOSTA. JEESUS ITSE SAI KUOLEMANTUOMION SAARNATESSAAN SELLAISTA VALETTA.

 

  TÄMÄ ON YKSI SUURIMMISTA PETOKSISTA JOTA ON IKINÄ PIDETTY YLLÄ IHMISKUNNASSA! 

 

  Opi asiasta lisää seuraavan linkin kautta:

 

 http://www.thename.ph/thename/revelations/noheaven-en.html  tai http://www.thenameonline.info/thename/revelations/noheaven-en.html sekä

Taivas on Jumalan Asuinpaikka

 

  Todisteena siitä, että tämä koko ilmestys ei ota Jeesusta huomioon olemaan epäiltynä vastustajana, vaan se ainoastaan paljastaa totuuden todellisesta Jeesuksesta seuraavaksi mainittujen linkkien kautta ff.

 

  Kun hän oli vielä elossa, hän ennakolta kertoi tulevasta profeetasta kuin Mooses, jonka Jumala tulee lähettämään ja todistamaan tai ilmoittamaan totuuden siitä, kuinka Jeesus epäonnistui Jumalan hänelle antamassa tehtävässä. Ongelma on, että apostolit eivät koskaan korostaneet sitä, vaan pettivät ihmiskuntaa kirjoittamalla, että kyseessä on Jeesus, joka on tulossa kirjaimellisesti takaisin, eikä sanottu profeetta.

 

  Lue seuraavista linkeistä ff.:

 

 http://www.thename.ph/thename/revelations/jesusspeaks-en.html tai http://www.thenameonline.info/thename/revelations/jesusspeaks-en.html sekä

Jeesus Puhuu Tulevasta Tosi Jumalan Sanansaattajasta

 

  Kuinka me tiedämme, että tämä tuleva profeetta, kuin Mooses, ei ole lähetetty vain nykypäivän Israelin kansaa varten, vaan koko maailman ihmisiä ja että hän tuo sanoman Jumalalta, joka totisesti tulee tuhoamaan juuri asiaan liittyvät varkaat ja väärät profeetat - uskonnot:

 

"Minulle tuli tämä Herran sana: Jo ennen kuin minä valmistin sinut äidin kohdussa, minä sinut tunsin, ja ennen kuin sinä äidistä synnyit, minä sinut pyhitin; minä asetin sinut kansojen profeetaksi." Jeremia 1:4-5

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The word of the LORD came to me, saying, "Before I formed you in the womb I knew you, before you were born I set you apart; I appointed you as a prophet to the nations."

Jeremiah 1:4-5 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"HERRAN sana tuli minulle sanoen, "Ennen kuin Minä muovasin ja tein sinut kohdussa, Minä tunsin sinut, ennen kuin sinä synnyit Minä asetin sinut erilleen; Minä asetin sinut profeetaksi kaikille kansoille ja kansakunnille." Jeremia 1:4-5

 

"Ennen kuin Minä muovasin ja tein sinut kohdussa, Minä tunsin sinut" - Jumala on maininnut hänet Moosekselle 18:18-19.

 

"profeetaksi kaikille kansoille ja kansakunnille" - Hänet on lähetetty kaikkia maailman ihmisiä varten; toisin kuin Mooses ja muut profeetat, heidät oli lähetetty ainoastaan Israelin kansaa varten.

 

  Kyseessä ei ole edes profeetta Jeremia kuten useat tutkijat ovat ajatelleet. Profeetta Jeremia oli myös lähetetty Israelin kansaa varten. Tässä jaekokonaisuudessa Jumala Jeremiaalle näyssä ´profeetan kuin Mooseksen´ kutsumisen, josta Hän kertoi jo aikaisemmin 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19.

 

"Mutta minä sanoin: Voi Herra, Herra! Katso, en minä kykene puhumaan, sillä minä olen nuori. Niin Herra sanoi minulle: Älä sano: 'Minä olen nuori', vaan mene, kunne ikinä minä sinut lähetän, ja puhu kaikki, mitä minä käsken sinun puhua." Jeremia 1:6-7

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Ah, Sovereign LORD," I said, "I do not know how to speak; I am only a child." But the LORD said to me, "Do not say, 'I am only a child.' You must go to everyone I send you to and say whatever I command you." Jeremiah 1:6-7(NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Oi, Ylivertainen HERRA, "minä sanoin. "Minä en tiedä kuinka/mitä puhua; Minä olen vain lapsi." Mutta HERRA sanoi minulle, "Älä sano, ´minä olen vain lapsi.´ Sinun täytyy mennä kaikkien luokse, joiden luokse Minä lähetän sinut ja sanoa heille mitä tahansa Minä käsken sinua." Jeremia 1:6-7

 

"lapsi" - viittaa symboliseen lapseen. Se tarkoittaa ainoastaan, että vaikka Maestro Evangelistalla on vain vähän koulutuksellista tuntemusta Pyhästä Raamatusta, niin hän tottelee ja toimittaa Jumalan Sanan maailman ihmisille.

 

"Älä pelkää heitä, sillä minä olen sinun kanssasi ja pelastan sinut, sanoo Herra." Jeremia 1:8

 

  Profeetta kuin Mooses on tuleva aikana, jolloin nuo jotka ovat vääryydellä väittäneet olevansa Jumalan lähettämiä, ovat jo vakiinnuttaneet heidän valheensa koskien Jumalaa. Nämä valheet ovat hyväksyttyjä totuutena ihmisten mielissä. Ja vielä enemmän, he ovat myös perustaneet heidän ylistyksen talojaan ja ovat ulottaneet vaikutusvaltansa moniin maailman hallituksiin. Tämänlainen ympäristö tekee lähes mahdottomaksi profeetan kuin Mooseksen kyetä täyttämään sen mitä Jumala on hänet lähettänyt tekemään!

 

  Kuitenkin Jumala sanoo profeetalleen kuin Moosekselle, että Hän on oleva hänen kanssaan. Jumala oli Mooseksen kanssa, kun hän johdatti Israelin kansan pois Egyptistä. Jumala on myös Hänen profeettansa kanssa, jonka Hän on lähettänyt kaikille kansakunnille, kun hän johdattaa KAIKKI maailman ihmiset ulos ja pois uskontojen vääristä opetuksista.

 

  Kuinka hän kykenee toimittamaan hänen ilmestyksensä koskien Jumalan Sanaa?

 

"Ja Herra ojensi kätensä ja kosketti minun suutani. Ja Herra sanoi minulle: Katso, minä panen sanani sinun suuhusi." Jeremia 1:9

 

  Jumala täytti ilmestyksen, jonka Hän teki Moosekselle 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19.

 

  Ja myöhemmin:

 

"Katso, minä asetan sinut tänä päivänä yli kansojen ja valtakuntain, repimään maasta ja hajottamaan, hävittämään ja kukistamaan, rakentamaan ja istuttamaan."

Jeremia 1:4-10

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"See, today I appoint you over nations and kingdoms to uproot and tear down, to destroy and overthrow, to build and to plant." Jeremiah 1:10 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Katso, tänä päivänä Minä määräsin sinut kaikkien kansojen ja kuninkuuksien yläpuolelle repimään juuriltaan ja murskaamaan, tuhoamaan ja syöksemään vallasta, rakentamaan ja istuttamaan." Jeremia 1:10

 

"Katso, tänä päivänä Minä määräsin sinut kaikkien kansojen ja kuninkuuksien yläpuolelle" - Maestro Evangelistalla on täysi auktoriteetti Jumalalta johdattaa ihmiset pois uskonnoista.

 

  Tästä syystä maailman johtajien tulisi kuunnella mitä hän puhuu Jumalasta Raamatun kautta, sillä hän on mies, jonka Jumala on valinnut puhumaan Hänen puolestaan ja ilmoittamaan Hänen Nimensä kaikille!

 

"tuhoamaan ja syöksemään vallasta" - Maestro Evangelistan tehtävä on ilmoittaa maailman ihmisille Jumalan Sana uskontojen opetuksia vastaan. Tämä todistaa sen, että profeetta Jeremia, jonka Jumala käski kirjoittamaan tämän näyn, ei ole tuo kyseinen profeetta (johon Jumala viittasi tässä jakeessa), koska Jeremia ei koskaan tullut tunnetuksi profeettana kaikille kansoille. Jeremia ei tuhonnut eikä syössyt vallasta yhtään instituutiota sanomallaan, jonka hän puhui Jumalan puolesta.

 

  Maestro Evangelistan kohdalla me voimme todella ymmärtää, että tämä profetia koskien tulevaa "profeettaa kaikille kansoille" profeetta Jeremiaan kautta, puhuu hänestä (Maestrosta) siinä ajankohtana, kun maailman ihmiset ovat tietoisia näiden kahden asian eri puolista, erityisesti totuudesta, jonka Jumala on ilmoittanut Maestro Evangelistalle Raamatusta:

 

1.    että Jeesus ei ole Hänen kirjaimellinen Poikansa (kuten apostolit ovat kirjoittaneet);

2.    kirkosta jonka hän rakensi Pietarin kautta (Kristuksen Kirkko); JA

3.    opetukset joita hän teki koskien taivasta ja ikuista elämää eivät ole sitä mitä Jumala käski hänen tehdä.

 

  Totuudessa, nuo yllä olevat olivat hänen (Jeesuksen) väärintekoja, jotka tekivät Jumalan hylkäämään hänet julmasti kärsimään rangaistuksensa ihmisten käsien kautta. Sitten kun ihmiskunta ymmärtää tuon kaltaiset totuudet, niin uskonnot tulevat tuhoutumaan eikä heillä ole enää vaikutusvaltaa ihmisiin.

 

"rakentamaan ja istuttamaan" - profeetta kuin Mooses tulee myös johdattamaan kaikki kansat palaamaan Jumalan tykö ja perustaa uudelleen opetukset ja Käskyt, jotka uskonnot ovat rikkoneet.

 

  Kuinka me voimme tietää, että kyseessä on juuri muukalainen kaukaisesta maasta, jonka Jumala on lähettänyt ilmoittamaan Hänen Nimensä?

 

"Myös jos joku muukalainen, joka ei ole sinun kansaasi Israelia, tulee kaukaisesta maasta sinun nimesi tähden -" 1. Kun. 8:41

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"As for the foreigner who does not belong to your people Israel but has come from a distant land because of your name-" I Kings 8:41 (NIV1984)

 

Suora suomennos:

 

"Mitä tulee muukalaiseen, joka ei kuulu sinun kansaasi Israeliin, mutta on tullut kaukaisesta maasta sinun nimesi tähden-" 1. Kun. 8:41

 

  Tämä on profeetta kuin Mooses joka on tulossa; hän ei tule enää Israelin kansan keskuudesta, vaan hän tulee kaukaisesta maasta Jumalan nimen tähden.

 

"sillä sielläkin kuullaan sinun suuresta nimestäsi, väkevästä kädestäsi ja ojennetusta käsivarrestasi - jos hän tulee ja rukoilee kääntyneenä tähän temppeliin päin,"

1. Kun. 8:42

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"for men will hear of your great name and your mighty hand and your outstretched arm—when he comes and prays toward this temple," I Kings 8:42(NIV1984)

 

Suora suomennos:

 

"sillä miehet kuulevat sinun suuresta nimestäsi ja sinun mahtavasta kädestäsi sekä ojennetusta käsivarrestasi - kun hän tulee ja rukoilee tätä temppeliä kohden,"

1. Kun. 8:42

 

"sillä miehet kuulevat sinun suuresta nimestäsi" - Jumalan "profeetta kuin Mooses" ei ole Juutalainen, vaan muukalainen - sen on nyt meidän aikanamme tuonut selkeästi esiin persoonassaan Maestro Eraño Martin Evangelista. Koska hän ei ole Juutalainen, niin siten hän ei ole Jumalan Juutalaisille langettaman kirouksen alainen, Jumala on lähettänyt hänet ilmoittamaan Hänen nimensä Raamatun kirjoitusten kautta.

 

  Jumalan Nimi on nyt koko maailman saatavilla ja luettavissa webbisivuilla:

www.thename.ph ja www.thenameonline.info sekä www.suurinimi.com.

 

"kun hän tulee ja rukoilee tätä temppeliä kohden" - Kuningas Salomo ei tarkoita, että muukalainen tai profeetta kuin Mooses tulee kirjaimellisesti nykypäivän Juutalaisten tykö Ylistämään Jumalaa.

 

Miksi?

 

"Ja teettämänsä Aseran kuvan hän asetti temppeliin, josta Herra oli sanonut Daavidille ja hänen pojallensa Salomolle: Tähän temppeliin ja Jerusalemiin, jonka minä olen valinnut kaikista Israelin sukukunnista, minä asetan nimeni ikiajoiksi." 2. Kun. 21:7

 

  Jumala lupasi, että Hän asettaa Hänen Nimensä Jerusalemiin ikuisesti.

 

  Ja se on profetoitu:

 

"Joka voittaa, sen minä teen pylvääksi Jumalani temppeliin, eikä hän koskaan enää lähde sieltä ulos, ja minä kirjoitan häneen Jumalani nimen ja Jumalani kaupungin nimen, sen uuden Jerusalemin, joka laskeutuu alas taivaasta minun Jumalani tyköä, ja (kirjoitan häneen myös) oman uuden nimeni." Ilmestyskirja 3:12

 

"Jumalani nimen ja Jumalani kaupungin nimen, sen uuden Jerusalemin" - miksi tässä on mainittu "Uusi Jerusalem"?

 

  Maestro Evangelista sanoo: Koska Jumala ei muuta Hänen lupaustaan, että Hänen Nimensä on oleva asetettu Jerusalemiin, niin missä tahansa Hänen Nimensä on julistettu, se paikka tulee olemaan kutsuttu nimellä "Uusi Jerusalem".

 

  Jos profeetta kuin Mooses, jonka Jumala on lähettänyt puhumaan Hänen Nimessään, tulee Saarivaltiosta Idästä, niin siitä seuraa, että Jumalan Nimi on myös julistettu tuossa samassa maassa. Mistä kaukaisesta maasta profeetta kuin Mooses, joka julistaa Jumalan Nimen, on tuleva?

 

"Ne korottavat äänensä ja riemuitsevat, ne huutavat mereltä päin Herran valtasuuruutta: "Sen tähden kunnioittakaa Herraa valon mailla, ja meren saarilla Herran, Israelin Jumalan, nimeä"." Jesaja 24:14-15

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"They raise their voices, they shout for joy; from the west they acclaim the LORD's majesty. Therefore in the east give glory to the LORD; exalt the name of the LORD, the God of Israel, in the islands of the sea. " Isaiah 24:14-15 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"He korottavat äänensä, he huutavat ilosta; lännestä he osoittavat suosiotaan HERRAN majesteettiselle mahtavuudelle. Sen tähden idässä antakaa kunnia HERRALLE; korottakaa HERRAN nimeä, Israelin Jumala meren saarilla." Jesaja 24:14-15

 

  Se on kirjoitettu, että aito ja tosi Jumalan Nimi on oleva kirkastettu ja kunniaan nostettu Idässä, merten Saarilla. Tämä on siitä syystä, että mies, jonka Jumala on valinnut olemaan Hänen profeettansa kuin Mooses ilmoittamaan Hänen Nimensä, tulee saarivaltiosta Idästä.

 

  Mitä Kuningas Salomo tarkoitti sanoessaan "kun hän tulee ja rukoilee tätä temppeliä kohden", se ei tarkoita, että valittu yksilö/henkilö menee nykypäivän Jerusalemiin - sillä on jo olemassa "uusi Jerusalem". Se tarkoittaa ainoastaan, että kun muukalainen tai profeetta kuin Mooses ilmestyy, niin hän johtaa ja ohjaa meidät kaikki, kuinka todella ylistetään Jumalaa ja se on kutsumalla Hänen tosi nimeään.

 

  Lukekaamme täysi merkitys sille, mitä Kuningas Salomo sanoi koskien tulevaa muukalaista. Onko se totta, että se on "muukalainen" eikä Juutalainen, joka tulee saattamaan kaikki maailman ihmiset tietoisiksi ja tuntemaan Jumalan Nimen?

 

"niin kuule taivaasta, asuinpaikastasi, häntä ja tee kaikki, mitä muukalainen sinulta rukoilee, että kaikki maan kansat tuntisivat sinun nimesi ja pelkäisivät sinua, samoin kuin sinun kansasi Israel, ja tulisivat tietämään, että sinä olet ottanut nimiisi tämän temppelin, jonka minä olen rakentanut." 1. Kun. 8:43

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"then hear from heaven, your dwelling place. Do whatever the foreigner asks of you, so that all the peoples of the earth may know your name and fear you, as do your own people Israel, and may know that this house I have built bears your Name."

I Kings 8:43 (NIV1984)

 

Suora suomennos:

 

"niin kuule silloin taivaasta, sinun asuinpaikastasi. Tee mitä tahansa muukalainen pyytää sinulta, niin että kaikki maan ihmiset voisivat tietää sinun nimesi ja pelätä sinua, niin kuin sinun oma kansasi Israel, ja saata tiedettäväksi, että tämä rakennus, jonka olen rakentanut, kantaa sinun nimeäsi." 1. Kun. 8:43

 

"niin että kaikki maan ihmiset voisivat tietää sinun nimesi ja pelätä sinua, niin kuin sinun oma kansasi Israel" - Asia on erittäin selvä.

 

  Vahvistaaksemme, että profeetta kuin Mooses (jonka suuhun Jumala on laittanut Hänen sanansa ja tulee lähettämään ilmoittamaan Hänen Nimensä) on muukalainen, lukekaamme siitä:

 

"Katso, Herran nimi tulee kaukaa, hänen vihansa leimuaa, ja sankka savu tupruaa; hänen huulensa ovat täynnä hirmuisuutta, ja hänen kielensä on kuin kuluttava tuli." Jesaja 30:27

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, painos:

 

 "See, the Name of the Lord comes from afar, with burning anger and dense clouds of smoke; his lips are full of wrath, and his tongue is a consuming fire." Isaiah 30:27 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Katso, Herran Nimi tulee kaukaa; palavalla vihalla, ja tihein savupilvin; hänen huulensa ovat täynnä raivoa ja hänen kielensä on kuin kuluttava tuli." Jesaja 30:27

 

  Miksi Jumalan Nimi tulisi kaukaa, kuten on kirjoittanut Jesaja 30:27?

 

  Se on siitä syystä, että profeetta kuin Mooses (jonka Hän on lähettänyt tekemään Hänen Nimensä tunnetuksi ja selittämään Hänen sanansa) on Muukalainen, (mutta Jumala teki hänestä "Israelilaisen" Hänen Nimensä kautta) ja tämä on yhdenmukaista sen kanssa mitä olemme lukeneet 1. Kun. 8:41-43, ja hän ei tule Juutalaisten keskuudesta, vaan kaukaisesta maasta. Hän on Jumalan lähettämä julistamaan Hänen sanansa kaikille kansakunnille.

 

  Nyt kun me jo tiedämme, että uskonnot ovat todellisia vääriä profeettoja - lukekaamme sanat, jotka Jumala käski Hänen profeettansa kuin Mooseksen ilmoittaa heille, että minkälaisen rangaistuksen Jumala on tarkoittanut heidän päällensä, mikäli he jatkavat heidän valheellisia opetuksiaan ohjata ihmiskunta ylistämään apostoleiden tekemää väärää lausuntoa koskien Jeesusta:

 

"Mutta sinä, ennusta heille kaikki nämä sanat ja sano heille: Herra ärjyy korkeudesta, antaa äänensä kaikua pyhästä asunnostansa. Hän ärjyy väkevästi yli laitumensa. Hän nostaa kuin viinikuurnan polkijat huudon kaikkia maan asukkaita vastaan. Pauhina käy maan ääriin asti, sillä Herralla on riita-asia kansoja vastaan, hän käy oikeutta kaiken lihan kanssa: jumalattomat hän antaa miekalle alttiiksi, sanoo Herra." Jeremia 25:30-31

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

                                                                                            

"Now prophesy all these words against them and say to them:" 'The LORD will

roar from on high; he will thunder from his holy dwelling and roar mightily against

his land. He will shout like those who tread the grapes, shout against all who live

on the earth. The tumult will resound to the ends of the earth, for the LORD will

bring charges against the nations; he will bring judgment on all mankind and put the wicked to the sword,' "declares the LORD." Jeremiah 25:30-31 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Nyt profetoi kaikki nämä sanat heitä vastaan ja sano heille:" ´HERRA karjuu korkeudestaan; Hän tulee ukkosen lailla pyhästä asumuksestaan ja jylisee mahtavasti Hänen maataan kohtaan. Hän huutaa kuin ne, jotka polkevat viinirypäleitä, huutaa kaikkia maan asukkaita vastaan. Sekasorto kaikuu maan äärestä toiseen, sillä HERRA tahtoo tuoda vaateita kansakuntia vastaan; Hän tuo tuomion kaikelle ihmiskunnalle ja laittaa pahat miekan omaksi, ´ "julistaa HERRA." Jeremia 25:30-31

 

Nyt profetoi kaikki nämä sanat heitä vastaan ja sano heille" ja "Sekasorto kaikuu maan äärestä toiseen, sillä HERRA tahtoo tuoda vaateita kansakuntia vastaan" - Tämä on se mitä profeetta kuin Mooses tekee juuri nyt. Hän on näyttänyt meille (tämän artikkelin kautta) Jumalan käskyn hänelle, että hän näyttäisi Hänen tuomionsa maailman ylle, koska olemme jatkuvasti pilkanneet Hänen nimeään ja olemme olleet totteluttomia Hänen käskyjään kohtaan!

 

"Hän tuo tuomion kaikelle ihmiskunnalle ja laittaa pahat miekan omaksi, ´ "julistaa HERRA"  - Silloin kun ihmiset ovat pahoja, he joutuvat kärsimään rangaistuksen sodilla ja tappamisilla. Sitä tapahtuu juuri nyt.

 

"Näin sanoo Herra Sebaot: Katso, onnettomuus kulkee kansasta kansaan, ja suuri myrsky nousee maan perimmäisistä ääristä." Jeremia 25:32

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"This is what the Lord Almighty says: "Look! Disaster is spreading from nation to nation; a mighty storm is rising from the ends of the earth."

Jeremiah 25:32 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Tämä on se mitä Herra Kaikkivaltias sanoo: "Katso! Katastrofi leviää maasta maahan; valtava myrsky nousee maailman ääriltä." Jeremia 25:32

 

  Me olemme kokeneet väkivaltaisia myrskyjä ja jopa ilmaston muutosta ympäri maailmaa, ja sellaista ei ole tapahtunut aikaisemmin.

 

  Me olemme kuulleet ja nähneet näitä asioita juuri tapahtumahetkellään Kaapeli tai Satelliitti- TV:n uutislähetyksistä.

 

  Mikäli kyseessä eivät ole luonnolliset katastrofit, niin ne ovat luokiteltavissa tai sovellettavissa muihin tuhoihin, kuivuuteen ja vitsauksiin.

 

"Ja Herran surmaamia on oleva sinä päivänä maan äärestä maan ääreen. Ei heille pidetä valittajaisia, ei heitä koota eikä haudata; he tulevat maan lannaksi."

Jeremia 25:33

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"At that time those slain by the LORD will be everywhere - from one end of the earth to the other. They will not be mourned or gathered up or buried, but will be like refuse lying on the ground." Jeremiah 25:33 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Silloin HERRAN surmaamia tulee olemaan kaikkialla - maailman joka puolella. Heitä ei surra tai kerätä tai haudata, vaan jätetään kuin roskat maahan makaamaan."

Jeremia 25:33

 

  Kuolleita on lukumäärältään niin valtavia, että ne jätetään hautaamatta. Meidän tulisi välttää tällaiseen tilanteeseen ajautumiselta; johtajien tulisi puhua asia selväksi ja tunnustaa, katua sekä palata Jumalan tykö. Mikä on seuraava kammottava tapahtuma näiden tuhojen ja katastrofien jälkeen?

 

"Parkukaa, te paimenet, ja huutakaa, vieriskelkää tuhassa, te lauman valtiaat; sillä aika on tullut teidän joutua teurastettaviksi." Jeremia 25:34

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Weep and wail, you shepherds; roll in the dust, you leaders of the flock.
For your time to be slaughtered has come; you will fall like the best of the rams
."
Jeremiah 25:34 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Itkekää ja valittakaa te paimenet; kieriskelkää tomussa te lauman johtajat. sillä teidän aikanne teurastettavaksi on tullut; te tulette kaatumaan, kuin pässeistä parhaat." Jeremia 25:34

 

"Itkekää ja valittakaa te paimenet; kieriskelkää tomussa te lauman johtajat" - Seuraava tapahtuma on oleva Jumalan tuomio uskontojen johtajia kohtaan; ihmiset tulevat ymmärtämään, että syy miksi Jumala ei vastaa heidän rukouksiinsa (lopettaakseen näitä katastrofeja) ja se johtuu siitä, että heidät on saatettu ja ohjattu kutsumaan vääriä nimiä ja sen ovat tehneet nämä uskontojen johtajat.

 

"sillä teidän aikanne teurastettavaksi on tullut" - Uskontojen johtajat tullaan tuomitsemaan ihmisten taholta, sen suuren petoksen takia, jonka he ovat tehneet koko maailmalle. He ovat ohjanneet ihmiset kutsumaan väärillä nimillä heidän keksimäänsä jumalaa.

 

  Jotta nämä uskontojen johtajat säästyisivät tulemasta ihmisten (joita he ovat pettäneet) teurastamiksi tuona päivänä - heidän tulisi kuunnella mitä profeetta (kuin Mooses), Maestro Evangelista on ilmoittanut ja heidän on tunnustettava heidän petoksensa maailman ihmisille.

 

  Pääsevätkö uskontojen johtajat pakenemaan Jumalan vihaa?

 

"Mennyt on paimenilta pakopaikka ja pelastus lauman valtiailta. Kuule paimenten huutoa, lauman valtiaitten valitusta! Sillä Herra hävittää heidän laumansa;"

 Jeremia 25:35-36

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The shepherds will have nowhere to flee, the leaders of the flock no place to escape. Hear the cry of the shepherds, the wailing of the leaders of the flock, for the LORD is destroying their pasture."Jeremiah 25:35-36 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Ja paimenilla ei ole enää pakotietä, eikä lauman johtajilla paon mahdollisuutta. Kuulkaa paimenien surkea huuto. Kuulkaa lauman johtajien valitus, sillä HERRA tuhoaa heidän laumansa." Jeremia 25:35-36

 

"Ja paimenilla ei ole enää pakotietä" - koska he ovat pettäneet koko maailmaa heidän saarnoillaan. Minne he voivat paeta, kun he ovat tehneet itsestään kyllin kuuluisia tullakseen helposti tavoitetuksi tai metsästetyksi ihmisten taholta, joita he ovat pettäneet heidän valhe opetuksillaan?

 

  Miten ne ihmiset jotka haluavat vain elää hiljaista elämää, mutta eivät tunnusta tosi Jumalan Nimeä. Mitä heille tapahtuu?

 

"heidän rauhaisat laitumensa ovat tuhoutuneet Herran vihan hehkusta. Hän on lähtenyt niin kuin nuori leijona pensaikostaan: heidän maansa on tullut autioksi hävittäjän vihan hehkusta, Herran vihan hehkusta." Jeremia 25:37-38

 

  Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The peaceful meadows will be laid waste because of the fierce anger of the LORD. Like a lion he will leave his lair, and their land will become desolate because of the sword of the oppressor and because of the LORD's fierce anger." Jeremiah 25:38 (NIV)

 Suora suomennos:

 

"Rauhanomaiset niityt tullaan autioittamaan HERRAN rajun vihan voimasta. Kuten leijona Hän jättää pesäluolansa, ja heidän maansa tulee autioksi ja hävitetyksi sortajien miekan vuoksi ja HERRAN julman vihan tähden." Jeremia 25: 37-38

 

  Väite, että "jos tai mikäli Mooseksen Jumala on olemassa, niin miksi Hän sallii tai jättää nämä viattomat ihmiset kuolemaan?" ei ole enää voimassa Jumalaa vastaan, koska (kuten me voimme lukea näistä jakeista), niin vaikka nämä ihmiset ovat hyviä, mutta eivät tunnusta Hänen Nimeään, he eivät tule säästymään Jumalan vihalta.

 

  Raamatun totuudet ilmentäen valheita (jonka kirkot ovat tehneet) koskien Jumalaa, Jeesusta ja suurta ja pyhää Jumalan Nimeä on ilmoitettu Internetin kautta profeetan välityksellä, jonka Jumala on lähettänyt "ennalta maailmaan kuin Mooseksen".

 

  Maestro Evangelistan mukaan Jumala ei rikkonut Hänen sanaansa 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19, että Hänen profeettansa kuin Mooses on tuleva Hänen kansansa keskuudesta, sen takia että Juutalaiset eivät enää ole Jumalan tarkastelun kautta Hänen kansansa Israel. Israel, johon Jumala nyt viittaa, ovat nuo ihmiset, jotka kutsuvat Hänen Nimeään tai Häntä Nimellä (Sakarja 13:9).

 

  Onko se totta, että Jumala ei ole enää tämän päivän Juutalaisten kanssa Lähi-idässä?

 

"Tämän näytti minulle Herra, Herra: Katso, oli korillinen kypsiä
hedelmiä. Ja hän sanoi: "Mitä sinä näet, Aamos?" Minä vastasin: "Korillisen kypsiä hedelmiä". Ja Herra sanoi minulle: "Minun kansani Israel on kypsä saamaan loppunsa: en minä enää mene säästäen sen ohitse."
Aamos 8:1-2

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"This is what the Sovereign LORD showed me: a basket of ripe fruit."What do you see, Amos?" he asked. "A basket of ripe fruit," I answered. Then the LORD said to me, "The time is ripe for my people Israel; I will spare them no longer."

Amos 8:1-2 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Tämän Ylivertainen HERRA näytti minulle: Kori täynnä kypsiä hedelmiä. "Mitä sinä näet, Amos?" Hän kysyi. "Korillisen kypsiä hedelmiä," minä vastasin. Sitten HERRA sanoi minulle, "Aika on tullut Minun kansalleni Israelille; Minä en säästä heitä enää."

Aamos 8:1-2

 

"Minä en säästä heitä enää" - Todella, Jumala ei ole enää heidän kanssaan. Tämä on syy, miksi Juutalaisten pitäisi kuunnella aitoa profeettaa kuin Mooses, jotta he tuntisivat Jumalan tosi Nimen, jonka Jeesus, heidän niin kutsuttu messiaansa tai pelastajansa epäonnistui ilmoittamaan heille. Tuntemalla Jumalan Nimen tunteminen on heille tarpeellinen, jotta heidän syntinsä voisivat tulla anteeksi annetuiksi ja Jumala tunnustaisi heidät Hänen kansakseen Israeliksi.

 

  Onko se totta, että profeetta kuin Mooses, jonka suuhun Jumala on laittanut Hänen sanansa ja lähettänyt puhumaan Hänen Nimessään, tulee Saarilta Idästä?

 

"Tekojen mukaan hän maksaa palkan: vihan vastustajillensa, koston vihollisillensa; merensaarille hän kostaa." Jesaja 59:18

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"According to what they have done, so will he repay wrath to his enemies

and retribution to his foes; he will repay the islands their due." 

Isaiah 59:18 NIV

 

Suora suomennos:

"Sen mukaisesti mitä he ovat tehneet, niin tulee hän kostamaan vihallaan hänen vihollisilleen ja rankaisemaan vastustajiaan; hän hyvittää saarille sen mikä heille kuuluu." Jesaja 59:18

 

  Jumalan tuomio tulee Saarilta. Minne nämä saaret ovat?

 

  Mikä on merkkinä siitä, että nämä ovat juuri ne mainitut saaret?

 

"Ja päivän laskun äärillä he pelkäävät Herran nimeä ja päivän koittamilla hänen kunniaansa. Sillä se tulee kuin padottu virta, jota Herran henki ajaa eteenpäin."

Jesaja 59:19

  

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"From the west, men will fear the name of the LORD, and from the rising of the sun, they will revere his glory. For he will come like a pent-up flood
that the breath of the LORD drives along."Isaiah 59:19 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Lännessä ihmiset pelkäävät HERRAN Nimeä, ja auringon nousun mailla, he kunnioittavat syvästi Hänen loiston kunniaansa. Sillä hän tulee niin kuin padotun veden voimalla, jota HERRAN henkäys ajaa eteenpäin." Jesaja 59:19

 

"Lännessä ihmiset pelkäävät HERRAN Nimeä" - mistä nämä länsimaiset saavat tunteaksensa Jumalan Nimen?

 

"auringon nousun mailla, he kunnioittavat syvästi Hänen loiston kunniaansa" - se tulee ´idästä´ - Se on tuleva näiltä Saarilta, josta maailman ihmiset tulevat tuntemaan Jumalan tuomion, koska Hänen puhemiehensä meidän aikanamme, Profeetta kuin Mooses, on ilmoittava Jumalan totuuden. Sen mitä uskonnot ovat opettaneet meille ja erityisesti koskien Hänen aitoa Nimeään, ovat olleet kaikki väärää.

 

"Mutta Siionille se tulee lunastajana, niille Jaakobissa, jotka synnistä kääntyvät, sanoo Herra." Jesaja 59:20

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, painos:

 

"The Redeemer will come to Zion, to those in Jacob who repent of their sins,"
declares the LORD.
Isaiah 59:20 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Siionille tulee Lunastaja, niille Jaakobissa, jotka katuvat ja tekevät parannuksen synneistään, " Julistaa HERRA." Jesaja 59:20

 

  Tässä puhutaan Jaakobin jälkeläisistä, eli tämän päivän Juutalaisista tai Israelilaisista verensä perinnön kautta. Profeetta kuin Mooses tulee julistamaan Jumalan sanoman ja ilmoittamaan Jumalan Nimen kaikille kansakunnille (mukaan lukien Juutalainen valtio) ja siten ollen tulee täytetyksi Jeesukselta `keskeneräiseksi jäänyt tehtävä´ ja se on pelastaa Israel heidän synneistään ilmoittamalla Jumalan Nimi!

 

  Raamatun kirjoituksissa oleva sanoma koskien Jumalan tosi Nimeä, (jonka Jumala on laittanut Hänen profeettansa kuin Mooseksen, Maestro Evangelista suuhun) tulee vapauttamaan sekä Juutalaiset että Pakanat. He tulevat olemaan yksi kansa Jumalan edessä, sillä molemmat kutsuvat tosi Jumalan Nimeä.

 

"Ja tämä on minun liittoni heidän kanssansa, sanoo Herra: minun Henkeni, joka on sinun päälläsi, ja minun sanani, jonka minä suuhusi panen, eivät väisty sinun suustasi, eivät lastesi suusta eivätkä lastesi lasten suusta, sanoo Herra, nyt ja iankaikkisesti."

Jesaja 59:21

 

"ja minun sanani, jonka minä suuhusi panen, eivät väisty sinun suustasi" - profeetta Jesaja vahvistaa meille, että profeetta kuin Mooses (5. Moos. 18:18-19), joka on myös Jumalan ennalta lähettämä profeetta kansakunnille (Jeremia 1:1-4) on peräisin Kauko Idästä, merten Saarilta.

 

"nyt ja iankaikkisesti" - Jumalan opetukset, jotka on ilmoittanut meille Hänen profeettansa kuin Mooses, Maestro Evangelista tulee olemaan Jumalan kansan/ihmisten kanssa ikuisesti - ei taivaassa, vaan tässä maailmassa.

 

  Me olemme juuri lukeneet todistuksen Filippiineiltä, saarivaltiosta Kauko Idästä olevan Maestro Eraño M. Evangelistan auktoriteetista. Jumalan Viimeisenä Profeettana (profeetta kuin Mooses), hän tulee puhumaan Jumalan sanat ja puhumaan Hänen Nimessään.

 

 

We have just read the proof of the authority of Maestro Eraño M. Evangelista of the Philippines, an island country in the Far East.  As God's Last Prophet (prophet like Moses), he will speak the words of God and speak in His Name

 

  Miksi emme lukisi, mitä Jumala Itse sanoi Hänen tulevasta profeetastaan kuin Mooses:

 

"Vaietkaa minun edessäni, te merensaaret. Kansat verestäkööt voimansa,
astukoot esiin ja puhukoot sitten; käykäämme oikeutta keskenämme."
Jesaja 41:1

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Be silent before me, you islands! Let the nations renew their strength!
Let them come forward and speak; let us meet together at the place of judgment.
Isaiah 41:1 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Olkaa hiljaa Minun edessäni, te merensaaret! Kansat uudistakoon voimansa! Astukoon esiin ja puhukoon; kohdatkaamme yhdessä tuomiopaikan äärellä." Jesaja 41:1

 

"Olkaa hiljaa Minun edessäni, te merensaaret!" - Jumala näyttää nyt Hänen Tuomionsa Filippiinien Saarivaltiosta - paikasta, jossa Hän kutsui Hänen profeettansa kuin Mooseksen, Maestro Evangelistan.

 

"Kuka herätti päivänkoiton maasta hänet, jota vanhurskaus seuraa joka askeleella? Kuka antaa kansat hänen valtaansa, kukistaa kuninkaat hänen jalkoihinsa? Kuka muuttaa heidän miekkansa tomuksi, heidän jousensa lentäviksi oljenkorsiksi?" Jesaja 41:2

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Who has stirred up one from the east, calling him in righteousness to his service?
He hands nations over to him and subdues kings before him. He turns them to dust with his sword, to windblown chaff with his bow." Isaiah 41:2 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kuka on herättänyt yhden, erään idästä, kutsuen häntä oikeamieliseksi palveluksissaan? Hän ojentaa kansat hänelle ja kukistaa kuninkaat hänen eteensä. Hän tekee heidät tomuksi miekallaan, kuin tuulen erottelemiksi akanoiksi jousellaan."

Jesaja 41:2

 

"Kuka on herättänyt yhden, erään idästä, kutsuen häntä oikeamieliseksi palveluksissaan?"  - se on erittäin ilmeistä, profeetta kuin Mooses, josta Jumala on aikaisemmin  puhunut jo kauan sitten on tuleva Idästä, saarilta - todella, Filippiineiltä.

 

"Hän ojentaa kansat hänelle ja kukistaa kuninkaat hänen eteensä" - profeetta kuin Mooses, Maestro Eraño Martin Evangelista on Jumalan puhemies meidän aikanamme. Jotta nämä johtajat ja kuninkaat voisivat tuntea Jumalan nimen, heidän täytyy totella Jumalan sanaa 5. Mooseksen kirja 18:18-19 - KUUNNELLA Hänen profeettansa kuin Moosesta.

 

  Se on aivan selvää - Viimeinen profeetta tulee idästä, merten saarilta - Filippiineiltä, ja hän tuo oikeamielisyyden ja me olemme nyt todistamassa sen tulemisen täyttymistä persoonassa Maestro Evangelista ja sanomalla, jonka Jumala antoi hänelle toimitettavaksi koko maailmalle.

 

"Hän ojentaa kansat hänelle" - tämä tulee olemaan hänen työnsä, opettaa maailman ihmisille tosi opetus koskien Jumalaa ja Hänen Käskyjään.

 

"Hän ajaa heitä takaa, samoaa vammatonna polkua, hänen jalkainsa ennen kulkematonta. Kuka on tämän tehnyt ja toimittanut? Hän, joka alusta asti kutsuu sukupolvet esiin: minä, Herra, joka olen ensimmäinen ja viimeisten luona vielä sama." Jesaja 41:3-4

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"He pursues them and moves on unscathed, by a path his feet have not traveled before.
Who has done this and carried it through, calling forth the generations from the beginning? I, the LORD - with the first of them and with the last - I am He."

Isaiah 41:3-4 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Hän tavoittelee heitä (Jumalan Sanan opetuksella) ja jatkaa eteenpäin vahingoittumattomana, polkua, jota hänen jalkansa eivät ole aiemmin kulkeneet. Kuka on aiemmin tällaista tehnyt ja vienyt sen loppuun asti, kutsuen esiin sukupolvia alusta alkaen? Minä, HERRA - heistä ensimmäisenä ja viimeisenä - Minä olen Hän."

Jesaja 41:3-4

 

  Jumala on aina ollut Hänen profeettojensa kanssa; niiden, jotka ovat pysyneet tottelevaisina ja uskollisina Hänen käskyilleen.

 

"Minä, HERRA - heistä ensimmäisenä ja viimeisenä - Minä olen Hän" - Jumala joka on tehnyt lupauksensa Aabrahamille, on sama Jumala, joka on valinnut Maestro Evangelistan - profeetan kuin Mooseksen (5. Moos.18:18-19). Viimeinen Jumalan profeetoista.

 

"Merensaaret näkivät sen ja peljästyivät, maan ääret vapisivat. He lähestyivät, he tulivat," Jesaja 41:5

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The islands have seen it and fear; the ends of the earth tremble.
They approach and come forward;" Isaiah 41:5 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Saaret ovat sen nähneet ja pelkäävät; maan ääret vapisevat. He ovat omalla käytöksellään lähestyneet ja esittäneet asiansa." Jesaja 41:5

 

  Tämä on aika profeetan (Maestro Eraño M. Evangelistan) tulon kynnykseltä näkyvyyteen.

 

"he auttoivat toinen toistaan ja sanoivat toisillensa: "Ole luja!" Valaja rohkaisee kultaseppää, levyn vasaroitsija alasimen iskijää; hän sanoo juotoksesta: "Se on hyvä", ja vahvistaa sen nauloilla, niin ettei se horju." Jesaja 41:6-7

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"each helps the other and says to his brother, "Be strong!" The craftsman encourages the goldsmith, and he who smoothes with the hammer spurs on him who strikes the anvil. He says of the welding, "It is good." He nails down the idol so it will not topple." Isaiah 41:6-7 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"jokainen auttaa toistaan ja sanoo veljelleen, "Ole vahva, luja!" Ammattimies rohkaisee kultaseppää, ja hän, joka tasoittaa vasaralla vauhdittaa häntä, joka iskee alasinta. Hän sanoo yhdistämästään, "Se on hyvä." Hän kiinnittää palvonnan kohteen tukevasti, niin ettei se kaadu." Jesaja 41:6-7

 

  Jumala tulee sanomaan Hänen Sanomansa:

 

"Mutta sinä Israel, minun palvelijani, sinä Jaakob, jonka minä olen valinnut, Aabrahamin, minun ystäväni, siemen (jälkeläiset)," Jesaja 41:8

 

  Jookob oli Jumalan valitsema olemaan kutsuttu nimellä "Israel".

 

"jonka minä olen ottanut (sinut) maan ääristä ja kutsunut maan kaukaisimmilta periltä, jolle minä sanoin: Sinä olet minun palvelijani, sinut minä olen valinnut enkä sinua halpana pitänyt (hylännyt)," Jesaja 41:9

 

"minä olen ottanut sinut maan ääristä" - Jumala viittaa tässä Hänen valittuunsa, joka tulee Kauko Idästä, Maestro Evangelista. Hän on Uusi Jaakob, sillä hän on Uuden Israelin isä - ihmisten, jotka ylistävät ja kutsuvat Jumalan Nimeä.

 

"älä pelkää, sillä minä olen sinun kanssasi; älä arkana pälyile (älä ole peloissasi), sillä minä olen sinun Jumalasi: minä vahvistan sinua, minä autan sinua, minä tuen sinua vanhurskauteni (oikeamielisyyteni) oikealla kädellä." Jesaja 41:10

 

"minä tuen sinua vanhurskauteni (oikeamielisyyteni) oikealla kädellä." - Profeetta kuin Mooses tulee ilmoittamaan meille Jumalan tosi Oikeamielisyyden, siten kuin Jumala on näyttänyt hänelle Raamatusta. Hän tulee näyttämään meille, kuinka me voimme olla oikeamielisiä Jumalan silmissä sekä ihmisten silmissä.

 

"Katso, häpeän ja pilkan saavat kaikki, jotka palavat vihasta sinua vastaan; tyhjiin raukeavat ja hukkuvat, jotka sinun kanssasi riitelevät." Jesaja 41:11

 

  Jumala ei tule osoittamaan minkäänlaista sääliä. Kaikki nuo, jotka pilkkaavat ilmestyksiä tekemällä blogeja sitä vastaan, saatetaan häpeään, sillä heidät havaitaan valehtelijoiksi koskien tosi Jumalan opetusta.

 

  Miksi valehtelijoita? Koska kaikki mitä he puhuvat Jumalasta, tulee heidän oman tutkimuksensa kautta. Jumala ei ole laittanut Hänen sanojaan heidän suuhunsa tehdäkseen sellaisia selityksiä Hänen sanastaan.

 

  Tämän takia Jumala sanoi Jeremiaan kirjassa 23:21

 

"Minä en ole lähettänyt noita profeettoja, mutta silti he juoksevat. Minä en ole puhunut heille, mutta kuitenkin he ennustavat." Jeremia 23:21

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"I did not send these prophets, yet they have run with their message; I did not speak to them, yet they have prophesied." Jeremiah 23:21 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Minä en ole lähettänyt näitä profeettoja, ja kuitenkin he juosten tuovat heidän sanomiaan; Minä en ole heille puhunut, ja kuitenkin he profetoivat." Jeremia 23:21

 

"Minä en ole lähettänyt näitä profeettoja, ja kuitenkin he juosten tuovat heidän sanomiaan" - koska nämä saarnaajat ja uskonpuolustajat puhuvat Jumalaa koskien vain heidän oman ymmärryksensä kautta, he eivät ole Jumalan lähettämiä.

 

  Tästä syystä, jotta uskonpuolustaja tai saarnaaja voisi puhua Jumalasta ja vastoin näitä ilmestyksiä, hänellä ei ole muuta mahdollisuutta kuin ensin todistaa hänen olevan aito profeetta kuin Mooses, josta Jumala puhui 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19, koska vain todistamalla Raamatun kirjoitusten kautta olevansa sanottu profeetta, me voimme olla varmoja, että se mitä hän puhuu Jumalasta, ei ole hänen omiaan, vaan Jumalalta.

 

  Sanottaessa, että sanottu profeetta kuin Mooses on Jeesus, kuten apostolit väittävät on huono tekosyy ja tarkoittaa ainoastaan, että saarnaaja tai uskonpuolustaja ei ymmärrä mitä tämä ilmestys Jumalalta oikein tarkoittaa ja paljastaa itsensä, että hänellä on huono lukemisen taidot.

  Sallikaa meidän valaista noita, jotka voisivat rohjeta asettua vastustamaan näitä ilmestyksiä ilman, että todistaisivat ja vakuuttaisivat ensin, että juuri he ovat profeetta kuin Mooses, josta Jumala puhui 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19.

  Tämä ilmestys, jonka Jumala antoi Maestro Evangelistalle - Hänen aito profeettansa kuin Mooses näyttää meille Raamatun kautta, että kaikki mitä apostolit ovat kirjoittaneet Jeesuksesta niin kutsuttuna jumalaisena ja synnittömän luonnon omaavana, ovat kaikki valheita!

 

  Lue miksi Jumala tulee hylkäämään Daavidin sukulinjasta olevan Messiaan rangaistuksi ihmisten käsien kautta!

 

 MINÄ RANKAISEN HÄNTÄ IHMISTEN ANTAMIN KEPINISKUIN JA MIESTEN KÄSIEN KAUTTA SELKÄSAUNOILLA SEKÄ RUOSKIMISILLA". 2. Samuel 7:12-14

 

  Me tiedämme, että Kuningas Salomon JÄLKEEN, se oli Jeesus, joka tuli profetoitu Daavidin jälkeläinen, kuten on kirjoitettu Luukas 1:31-32 ja Matteus 1:1 - Mutta Jeesus oli ihmisten kautta hakkaama, ruoskima ja tapettu Matteus 27:25-26.

 

  Se on niin selkeää, että aito Jeesus oli Jumalan hylkäämä tulemaan rankaistuksi ihmisten hakkaamisten ja ruoskimisen kautta hänen omien väärintekojensa seurauksena. Tästä syystä kun me uskomme apostoleiden tekemiin valheisiin Jeesusta koskien, niin sitä enemmän me olemme Jumalan kirouksen alaisina!

 

  Siten ollen, koska apostoleiden kirjoitukset ovat kaikki valhetta, niin siten on myös heidän väitteensä, että Jeesus on profeetta kuin Mooses ja niin myös ne heidän kirjoituksensa joissa he ovat vakuutelleet, että sinun ei tarvitse olla profeetta kyetäksesi selittämään Jumalan sanaa.

 

  Tämä on syy sille, että mikäli asetut vastustamaan näitä ilmestyksiä, sinun pitäisi todistaa itsestäsi ensin, että olet profeetta kuin Mooses vakuuttaaksesi yleisösi, että se mitä sinä puhut, tulee suoraan Jumalalta, etkä sinä ole väärä profeetta.

 

Jatkaaksemme:

 

"Hakemallakaan et löydä niitä, jotka sinua vastaan taistelivat; tyhjiin raukeavat ja lopun saavat, jotka sinun kanssasi sotivat. Sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, tartun sinun oikeaan käteesi, minä sanon sinulle: Älä pelkää, minä autan sinua." Jesaja 41:12-13

 

  Kukaan ei voi asettua vastustamaan Jumalan tosi opetusta. Koko maailma on joutunut petetyksi ja harhaanjohdetuksi, ja uskontojen lukumäärän ja koon suhteen tänä päivänä, miltä näyttää voideltu verrattuna heihin kaikkiin? Jumalan Nimen ilmestysten, joita hän on näyttänyt www.thename.ph ja www.thenameonline.info sekä www.suurinimi.com kautta, niin ei ole epäilystäkään, etteikö Maestro Eraño Evangelista ole Jumalan profeetta kuin Mooses, 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19 Jumala on todella laittanut Hänen sanansa hänen suuhun ja lähettänyt puhumaan Hänen Nimessään.

 

"Älä pelkää, Jaakob, sinä mato, sinä Israelin vähäinen väki: minä autan sinua, sanoo Herra, ja sinun lunastajasi on Israelin Pyhä." Jesaja 41:14

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Do not be afraid, O worm Jacob, O little Israel, for I myself will help you," declares the LORD, your Redeemer, the Holy One of Israel." Isaiah 41:14 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Älä ole peloissasi, Oi mato Jaakob, Oi vähäinen Israel, sillä Minä Itse autan sinua," julistaa HERRA, sinun Vapauttajasi, Israelin Pyhä" Jesaja 41:14

 

  On kaksi Jaakobia, "ensimmäinen Jaakob", joka oli kutsuttu nimellä "Israel" ja nyt Maestro Evangelista on kutsuttu nimellä "mato Jaakob", koska kuten Jaakob, hän oli ensimmäinen Pakanoista vastaanottamaan Jumalan Nimen. Hänet on lähetetty ilmoittamaan totuuden Jumalasta, Hänen Käskyistään sekä Hänen sanomastaan maailman ihmisille meidän aikanamme.

 

  Miksi mato Jaakob - sen vuoksi, että hän tulee kolmannen maailman maasta, hän ei ole edes käynyt kouluaan päätökseen ja on vähäinen synnyltään ja kuitenkin Jumala valitsi hänet olemaan Hänen profeettansa kuin Mooses - aivan kuten Jumala valitsi Daavidin tämän oikeamielisen sydämen ansiosta, niin Jumala teki jälleen kun Hän valitsi Maestro Eraño Evangelistan olemaan Hänen puhemiehensä meidän aikakautenamme!

 

Luemme mitä Jumala sanoi:

 

"Katso, minä panen sinut raastavaksi puimaäkeeksi, uudeksi, monihampaiseksi. Sinä puit ja rouhennat vuoret, muutat kukkulat akanoiksi; sinä ne viskaat, ja tuuli ne vie ja myrsky ne hajottaa. Mutta sinä iloitset Herrassa, Israelin Pyhä on sinun kerskauksesi." Jesaja 41:15-16

 

  Tänä päivänä me olemme oppineet, että Maestro Eraño M. Evangelista www.thename.ph ja www.thenameonline.info sekä www.suurinimi.com webbisivujen kautta pitää hallussaan auktoriteettia puhua Jumalan sanat, kuten ne ovat kirjoitetut Raamattuun.

 

  Ihmisten tulisi hyväksyä ja tunnustaa sanoma, jonka Jumala on käskenyt hänen julistaa Raamatun kirjoitusten kautta koskien Hänen nimeään, sillä tavalla he tulevat olemaan ikuisesti osan Hänen Uutta Kansaa - Hänen Uutta Israelia.

 

Jumalan profeettana kansakunnille, Maestro Evangelista sanoo kaikille maailman ihmisille:

 

  "Katastrofaaliset tapahtumat tulevat jatkamaan tapahtumistaan joka puolella maailmaa, jotta ihmiset havahtuisivat ja ymmärtäisivät maailman olevan kirottu. Nämä tapahtumat loppuvat ainoastaan sitten, kun he käyttävät heidän viisauttaan ja ymmärrystään hyväksyä ja tunnustaa tosi Jumalan Nimi."

 

  Kaikille lukijoille - Käytä nyt sinun VIISAUTTASI ja YMMÄRRYSTÄSI tunteaksesi Jumalan Suuri Nimi ja aito todellinen Jeesus Raamatusta, kuten Jumalan profeetta kuin Mooses, Maestro Evangelista on ilmoittanut seuraavien linkkien kautta:

 

http://thename.ph/thename/revelations/blasphemed-en.html ja http://thenameonline.info/thename/revelations/blasphemed-en.html sekä

Kuinka Ihmiset Ovat Pilkanneet Jumalan Nimeä

 

  Muistutus: Sen jälkeen kun olet oppinut tuntemaan Jumalan tosi Nimen yllä annettujen artikkeleiden/linkkien kautta, niin älä tiedota tai ilmoita Jumalan Nimeä suoraan toisille, ja aivan erityisesti sinun perheesi ja rakkaittesi kohdalla, pitääksesi Hänen pyhän Nimensä tulemasta pilkatuksi.

 

  Antakaa heidän lukea se itse tältä webbisvulta.

 

  Tässä ei ole kyseessä uusi uskonto tai lahko tai kultti, vaan kyseessä on SANOMA ja tämä tarkoittaa sitä, että hyväksyt ´Profeetan kuin Mooseksen´, Maestro Evangelistan Raamattu ilmestykset www.thename.ph ja www.thenameonline.info sekä www.suurinimi.com vai et, ei ole enää meidän vastuullamme. Sinä olet yksin vastuussa asiasta Jumalalle, et Maestrolle tai meille. Meidän tehtävämme on yksinomaan tiedottaa sinua Jumalan tosi sanomasta Raamatussa, että todelliset väärät profeetat ovat olleet kaiken aikaa uskonnot ja tämä väkivaltainen maailma, jossa elät tänä päivänä on selkeä todiste siitä, että he ovat ohjanneet ja uskotelleet sinut ylistämään väärää jumalaa ja siten kärsimään Jumalan kirouksesta.