Jeesus Puhuu Jumalan Tosi Sanansaattajan Tulosta

Julkaistu2.7.2013

 

 

(Huomio: Tämä artikkeli on lisäys Maestro Eraño M. Evangelistan Raamattu  ilmestykselle, jossa viitataan Jeesukseen seuraavissa linkeissä:


http://www.thename.ph/thename/revelations/jesusreal-en.html

ja http://www.thename.ph/thename/revelations/greatestdeception-en.htm

 

Suuren Petoksen Lopullinen Paljastus!

 

 

  Tässä artikkelissa me luemme sen, mitä Jeesus sanoi tulevasta Jumalan Sanansaattajasta ja minkä sanoman hän tuo Jumalalta koskien Jeesusta.

 

  Luemme, mitä Jeesus on sanonut aikaisemmin:

 

"Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni. Ja minä olen rukoileva Isää, ja hän antaa teille toisen Puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti,"

Johannes 14:15-16

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"If you love me, you will obey what I command. And I will ask the Father,
and he will give you another Counselor to be with you forever -"
John 14:15-16 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Jos te rakastatte minua, te tottelette mitä minä käsken. Ja minä pyydän Isältä ja hän tulee antamaan teille toisen Neuvonantajan olemaan kanssanne ikuisesti" Johannes 14:15-16

 

 

Jeesus sanoi, että hän pyysi Jumalaa antamaan toisen "Neuvonantajan" olemaan kanssamme ikuisesti.

 

  Siihen katsoen, mitä Jeesus sanoi, kysymys kuuluu nyt, että miksi hän kysyisi Jumalalta toista "Neuvonantajaa"? Miksi on niin, että tämä "Neuvonantaja" tulee olemaan meidän kanssamme ikuisesti, eikä hän (Jeesus).

 

Miksi tämä "Neuvonantaja" on tulossa? Mitä hän tuo?

 

"totuuden Hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä; mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva." Johannes 14:17

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"the Spirit of truth. The world cannot accept him, because it neither sees him nor knows him. But you know him, for he lives with you and will be in you." John 14:17 (NIV)

 

"Totuuden Henki. Maailma ei voi hyväksyä häntä, koska se ei kykene näkemään häntä tai tuntemaan häntä. Mutta te tunnette hänet, sillä hän asuu tiedän kanssanne ja on oleva teissä." Johannes 14:17

 

"Totuuden Henki" - tuleva "Neuvonantaja" pitää hallussaan "Totuuden Henkeä", joka tarkoittaa, että tämä Neuvonantaja, jonka Jumala lähettää, tuo tulessaan tosi opetuksen tai totuuden hengen, jota maailma ei voi hyväksyä.

 

  Miksi maailman ei voi hyväksyä totuuden henkeä, jonka neuvonantaja tuo?

 

    Pelkästään se seikka, että kauan sitten, Jeesus puhui toisen Neuvonantajan olevan hyväksymättömissä monille, koska ihmiset ovat laittaneet täyden uskonsa siihen, mitä uskonnot ovat opettaneet heille "todellisesta" Jeesuksen tulemisesta. Koska he eivät ole koskaan ymmärtäneet sitä, mitä Jeesus sanoi tulevasta "Neuvonantajasta", niin kuinka he voisivat ymmärtää totuuden, jonka "Neuvonantaja" tuo?

 

  Tämä tarkoittaa ainoastaan sitä, että tulevan "Neuvonantajan" ilmestykset ovat ristiriidassa uskontojen tunnustettujen opetusten suhteen, jotka heidän seuraajansa hyväksyvät totuutena.

 

  "Mutta te tunnette hänet, sillä hän asuu teidän kanssanne ja on oleva teissä." - Tuleva Neuvonantaja ei ole kirjaimellinen Henki, kuten useimmat ihmiset ajattelevat; Jeesus puhuu tulevasta miehestä, joka asuu meidän keskuudessamme.

 

  Kaikkein tärkeimpänä, koska se mitä Jeesus sanoi tulevasta Neuvonantajasta, joka tulee Isän tyköä tai on Jumalan lähettämä - tämä tarkoittaa, että EIVÄT kaikki ihmiset voi puhua Jeesuksesta (eivät pastorit, papit, teologit, imaamit tai mitkään Raamattututkijat) ja on olemassa ainoastaan YKSI mies ja hän on Neuvonantaja, jolle Jumala on antanut auktoriteetin selittää meille todellisesta Jeesuksesta ja miksi Jeesus oli lähetetty:

 

"Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut." Johannes 14:26

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"But the Counselor, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you."
John 14:26 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Mutta Neuvonantaja, Pyhä Henki, jonka Isä lähettää minun nimessäni, tulee opettamaan teille kaikki asiat ja muistuttaa teitä kaikesta, mitä olen sanonut teille." Johannes 14:26

 

"minun nimessäni" - juurikin nimessä "Jeesus", ei Jeesuksen fyysisessä persoonassa/olemuksessa.


´opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut´ - Todellakin, se tulee olemaan Neuvonantaja, joka tulee ilmoittamaan todellisen Jeesuksen meille; hän on se ainoa, joka pystyy todella selittämään, mitä Jeesus on sanonut aikaisemmin:

 

  Miksi Jeesus sanoi, että "Neuvonantaja" on myös Pyhä Henki?


  Mitä Pyhä Henki tarkoittaa?

 

"Miehet, veljet, sen raamatunsanan piti käymän toteen, jonka Pyhä Henki on Daavidin suun kautta edeltä puhunut Juudaasta, joka rupesi niiden oppaaksi, jotka ottivat kiinni Jeesuksen." Apostoleiden teot 1:16

 

  On kirjoitettu, että Pyhä Henki puhui Daavidin suun kautta ja luemme edelleen…

 

"sinä, joka Pyhän Hengen kautta, isämme Daavidin, sinun palvelijasi, suun kautta, olet puhunut: 'Miksi pakanat pauhaavat ja kansat turhia ajattelevat (juonivat)?"

Apostoleiden teot 4:25

 

  Mikä on Pyhä Henki, joka puhui Daavidin suun kautta? Lukekaamme siitä:

 

"Nämä olivat Daavidin viimeiset sanat: Näin puhuu Daavid, Iisain poika, näin puhuu korkealle korotettu mies, Jaakobin Jumalan voideltu, ihana Israelin ylistysvirsissä: "Herran Henki on puhunut minulle, ja hänen sanansa on minun kielelläni;" 2. Sam. 23:1-2

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"These are the last words of David:"The oracle of David son of Jesse, the oracle of the man exalted by the Most High, the man anointed by the God of Jacob, Israel's singer of songs:
"The Spirit of the LORD spoke through me; his word was on my tongue.
II Samuel 23:1-2 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Nämä ovat Daavidin viimeiset sanat: "Daavidin Iisain pojan profetia, viisauden lähde, jonka on korottanut Kaikkein Korkein, mies, jonka on voidellut Jaakobin Jumala, Israelin laulujen sepittäjä ja laulaja: "HERRAN Henki puhui minun kauttani; Hänen Sanansa oli minun kielelläni." 2. Sam. 23:1-2

 

  "Pyhä Henki" on aivan selkeästi Jumalan Sana. Siten ollen, jotta me voisimme tietää kuka on Jumalan lähettämä "Neuvonantaja", niin hänellä täytyy olla merkki ja tuo merkki on, että hänellä tulisi olla Pyhä Henki tai Jumalan Sana suussaan. Tämä on syynä sille, että Jeesus sanoi "Neuvonantajan" olevan myös "Totuuden Henki" on kyvykäs opettamaan meille kaikki asiat, sillä Jumala asettaa Hänen Sanansa tai Hänen Pyhän Henkensä hänen suuhunsa. Ja näin hän kykenee ja pystyy kertomaan meille kaikki, jonka meidän täytyy tietää Jumalasta ja Jeesuksesta.

 

  Kuinka me tiedämme, että tämä tuleva neuvonantajalla on todella Pyhä Henki tai Jumalan Sana suussaan?

 

  Mikäli Jeesus puhuu totta, että tällä tulevalla Neuvonantajalla on Pyhä Henki tai Jumalan Sana suussaan, niin Jumalan on täytynyt myös puhua miehestä, jonka suuhun Hän tulee Sanansa laittamaan.

 

  Jumala tulee antamaan meille myös merkin, niin että me voimme tietää, että se mitä Neuvonantaja puhuu, on todellakin Jumalan sanaa, jonka Hän on laittanut Sanansaattajansa suuhun:

 

"Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua." 5. Moos. 18:18-19

 

  Jumala on todella puhunut tulevasta profeetasta, jonka hän lähettää ennakolta maailmaan kuin Mooseksen, jonka suuhun Hän laittaa Sanansa tai PYHÄN HENKENSÄ.

 

  Siten ollen, se Neuvonantaja, johon Jeesus viittasi ei ole todellinen henki, kuten useimmat ihmiset ovat uskoneet. Jeesus viittasi "PROFEETAN KUIN MOOSES" tulemiseen, jolla on Jumalan Sana/Pyhä Henki suussaan.

 

  Nyt sitten, tämä tuleva profeetta kuin Mooses on suurimmaksi osaksi Kristillisesti uskovien taholta uskottu olevan Jeesus, kuten Jeesuksen Apostolit opettavat. Nyt kuitenkin, se mitä Jeesus sanoi tulevasta "Neuvonantajasta", jolla on "Pyhä Henki" tai Jumalan Sana, niin Jeesus viittasi tällä tulevaan profeettaan kuin Mooses. Tämä tarkoittaa, että apostolit tekivät väärän tulkinnan kyseisestä profetiasta, eivätkä siten koskaan todistaneet todellisesta Jeesuksesta.

 

  Kuinka me voimme identifioida tai henkilöidä todellisen profeetan kuin Mooses - mikä on hänen merkkinsä?

"Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille." 5. Moos. 18:19

 

  Saadaksemme tosi profeetan kuin Mooseksen henkilöllisyyden selville, niin hänen täytyy olla se yksilö, joka puhuu Jumalan Nimessä ja se tarkoittaa, että hän ilmoittaa meille Jumalan Nimen!

 

  Kuinka hän voi sanoa puhuvansa Jumalan Nimessä, mikäli hän ei saata meitä tietoiseksi Jumalan Nimestä?

 

  Nyt on selkeää miksi Jeesus sanoi Johanneksen kirjassa 14:26, että tuleva Neuvonantaja opettaa meille kaikki asiat, sillä hänellä on Jumalan Sana hänen suussaan - tarkoittaa, että hän ei selitä Jumalan sanoja oman opiskelunsa tai itse hankkimiensa tietojen perusteella, vaan hän turvautuu ainoastaan siihen, mitä Jumala käskee hänen tehdä näyttääkseen sen meille Raamatun kirjoitusten kautta.

 

  Todiste, että kyseinen neuvonantaja on todellakin Jumalasta, on se tosiasia, että hän on profeetta kuin Mooses, jonka on lähettänyt Jumala puhumaan Hänen Nimessään tai ilmoittamaan Hänen Nimensä.

 

  Mitä tapahtuu, jos me emme kuuntele tätä profeettaa kuin Mooses - joka on myös neuvonantaja, josta Jeesus puhui?

 

"Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille." 5. Moos. 18:19

 

  Jumala antoi varoituksen, että Hän tulee vaatimaan tilille tai vastuuseen ne, jotka valitsevat olemaan kuuntelematta Hänen profeettaansa kuin Mooses - sillä kyseessä ei ole profeetta kuin Mooses, jota he eivät ole kuunnelleet, vaan Jumalaa.

 

  Kaikki Jumalan sanat, joita ´profeetta kuin Mooses´ puhuu meille, eivät ole hänen omiensa - ne ovat Jumalalta ja hän tekee vain sen mitä Jumala käskee hänen näyttää Raamatun kirjoitusten kautta.

 

  Tämä tarkoittaa, että mitä tulee Jumalan sanaan, erityisesti Hänen Nimeään koskien JA koskien todellista Jeesusta Raamatussa - Kyseessä ei ole uskonnot, joita meidän tulee kuunnella. On ainoastaan YKSI mies, jolle on annettu auktoriteetti Jumalalta puhua asiasta ja se on ´profeetta kuin Mooses´, josta Jumala puhui 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19 - joka on myös Neuvonantaja, josta Jeesus puhui Johannes 14:26. Tämä Jumalan Sana koskien tulevaa "Profeettaa kuin Mooses" Maestro (Opettaja) Eraño Martin Evangelista nettisivuilla www.thename.ph ja www.thenameonline.info sekä www.suurinimi.com. Nettisivuilla Maestro Evangelista on jo ilmoittanut Jumalan sanoman ja kaikkein erityisimmin Hänen tosi Nimensä ja myös paljastanut meille todellisen Jeesuksen, sen mukaisesti kuin Jumala on häntä käskenyt meille näyttämään Pyhän Raamatun kautta

 

(Lue kuinka Maestro Evangelista sai kutsunsa Jumalalta ja Jumala opetti häntä Raamatun kirjoitusten merkityksestä, seuraavien linkkien kautta):


http://www.thename.ph/thename/testimony/jes05-en.html or http://www.thenameonline.info/thename/testimony/jes05-en.html.

 

Lyhyt Kertomus Maestrosta

 

  Palatkaamme siihen mitä Jeesus sanoi Johanneksen evankeliumissa 14:26:

 

"Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut." Johannes 14:26

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"But the Counselor, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you."
John 14:26 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Mutta Neuvonantaja, Pyhä Henki, jonka Isä lähettää minun nimessäni, tulee opettamaan teille kaikki asiat ja muistuttaa teitä kaikesta, mitä olen sanonut teille." Johannes 14:26

 

  Miksi Jeesus sanoi, että tämä Neuvonantaja tai tämä profeetta kuin Mooses on Jumalan lähettämä myös hänen (Jeesuksen) nimessä?

 

  Se mitä tulet nyt lukemaan on, se mitä Jumala käski profeetan kuin Mooseksen, Maestro Evangelistan selittämään meille Jeesusta koskien kirjoitusten kautta:

 

  Maestro Evangelista sanoo - syy sille, miksi Jeesus sanoi "hänen nimessään" johtuu siitä, että hänen nimensä "Jeesus" pitää sisällään tietyn merkityksen.

 

  Se, mitä kaikkien ihmisten tulee ensin ymmärtää, on se, että nimi "Jeesus" ja arvonimi/titteli "Kristus" kuvaavat Jumalan antamaa tehtävää kantajalleen. Että sen nimen kantaja - joka on Jeesus, (Daavidin sukulinjaa) ja jotta hän voisi ansaita kyseisen nimen tai tittelin (Jeesus Kristus), niin hänen täytyy saattaa onnistuneesti päätökseen Jumalan hänelle antaman tehtävän.

 

  Ymmärtääkseen tämän, niin oppikaamme ensiksi millä tavalla Jumalan profeetat ovat muun kansan selkeästi erotettavissa ja tunnettavissa. Kuinka heidät voi helposti tunnistaa? Maestro Evangelista sanoo, että se on nähtävissä profeetan nimestä, josta heidän tehtävänsä on tunnistettavissa. Heidän omista nimillään he ovat lähetetyt täyttämään erityistä tehtävää.

 

  Kuten esimerkiksi Mooses - millä tavalla hänet nimettiin?

 

"Mutta kun lapsi oli kasvanut, toi hän sen faraon tyttärelle, ja tämä otti sen pojaksensa ja antoi hänelle nimen Mooses, sillä hän sanoi: "Minä olen vetänyt hänet ylös vedestä"."

2. Moos. 2:10

 

  Tämä on se nimi, joka hänelle annettiin, ja mikä oli hänen tehtävänsä Jumalalta?

 

"Hän vastasi: "Minä olen sinun kanssasi; ja tämä olkoon sinulle tunnusmerkkinä, että minä olen sinut lähettänyt: kun olet vienyt kansan pois Egyptistä, niin te palvelette Jumalaa tällä vuorella"."2. Moos. 3:12

 

  Tämä on Jumalan antama tehtävä Moosekselle, joka on myös hänen nimensä merkitys, "Minä olen vetänyt hänet ylös vedestä". Hänen tehtävänsä on ainoastaan johdattaa hänen kansansa pois Egyptistä ja Jumala tekisi ne tarvittavat ja ilmeiset ihmeet. Jos Jumala ei olisi avannut tai erottanut Punaisen Meren vesiä, jotta he saattoivat kulkea läpi etäisyyden vastarannalle, niin Mooses ei olisi nimensä mukaisesti täyttänyt tehtäväänsä. Hän ei olisi se "Mooses", joka oli lähetetty viemään kansansa pois Egyptistä. Koska hän kykeni johtamaan kansansa pois Egyptistä kulkemalla poikki veden, jonka Jumala oli erottanut, niin Mooses täytti tehtävänsä tai "merkin", joka on myös hänen nimensä.

 

  Nyt Jeesuksen tapauksessa, mikä oli Joosefin ja Marian pojan tehtävä?

"Ja hän on synnyttävä pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus, sillä hän on vapahtava/(pelastava) kansansa heidän synneistänsä." Matteus 1:21

  Jeesus oli lähetetty pelastamaan/vapahtamaan synneistään ainoastaan hänen kansansa Israel, ei Kristittyjä.

 

  Tiesikö Jeesus, että hänen tehtävänsä oli pelastaa hänen kansansa?

 

"Hän vastasi ja sanoi: "Minua ei ole lähetetty muitten kuin Israelin huoneen kadonneitten lammasten tykö"." Matteus 15:24

"Jeesus" - tarkoittaa hänen kansansa Israelin pelastajaa - " vapahtava/pelastava kansansa heidän synneistänsä".

 

  Mitkä olivat ne hänen kanssaisraelilaisensa synnit Jumalaa vastaan ja kuinka hän voisi heidät pelastaa?


"Näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala: Mitä te ja teidän vaimonne olette suullanne puhuneet, sen te panette käsillänne täytäntöön, sanoen: 'Me täytämme lupauksemme, joilla olemme luvanneet polttaa uhreja taivaan kuningattarelle ja vuodattaa hänelle juomauhreja'. Niinpä pitäkää lupauksenne, pankaa lupauksenne täytäntöön(Ja pitäkää lupauksenne)!" Jeremia 44:25

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"This is what the LORD Almighty, the God of Israel, says: You and your wives have shown by your actions what you promised when you said; 'We will certainly carry out the vows we made to burn incense and pour out drink offerings to the Queen of Heaven.'
"Go ahead then, do what you promised! Keep your vows!"
Jeremiah 44:25 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Tämän on se mitä HERRA Kaikkivaltias, Israelin Jumala, teille sanoo: Te ja teidän vaimonne olette näyttäneet toimillanne, mitä te lupasitte kun sanoitte; ´Me tulemme varmasti pitämään lupauksemme, jotka me teimme Taivaan Kuningattarelle koskien uhritoimintaa ja juomauhrien vuodattamista.` "Menkää sitten ja tehkää kuten lupasitte! Pitäkää lupauksenne!" Jeremia 44:25

 

  Tällainen sai Jumalan vihaiseksi Hänen kansalleen. Heidän matkansa aikana Egyptissä, (ennen Erämaataivallusta), he ylistivät "taivaan kuningatarta". Tämä on aivan vastaava nykypäivän Maria, Jeesuksen äiti, jolle on annettu titteli "taivaan ja maan kuningatar" (sen ovat antaneet uskonnot), joka on yhä syvästi kunnioitettu aina tähän päivään asti.

 

  Mikä oli Jumalan tuomio heitä kohtaan?

 

"Sen tähden kuulkaa Herran sana, kaikki Juuda, te jotka asutte Egyptin maassa: Katso, minä vannon suuren nimeni kautta, sanoo Herra: Totisesti, ei ole ainoakaan Juudan mies enää mainitseva suullaan minun nimeäni, niin että sanoisi: 'Niin totta kuin Herra, Herra elää' - ei koko Egyptin maassa." Jeremia 44:26

 

 Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos: 

 

"But hear the word of the LORD, all Jews living in Egypt: 'I swear by my great name,' says the LORD, 'that no one from Judah living anywhere in Egypt will ever again invoke my name or swear, "As surely as the Sovereign LORD lives."

Jeremiah 44:26 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Mutta kuulkaa HERRAN Sana, kaikki Juutalaiset, jotka asutte Egyptissä. ´Minä vannon Suuren Nimeni kautta, ´sanoo HERRA, ´että yksikään Juudasta, joka asuu missä tahansa osassa Egyptiä, ei tule enää koskaan lausumaan tai sanomaan Minun Nimeäni tai vannomaan, "Niin varmasti kuin Ylivertainen HERRA elää." Jeremia 44:26

 

"yksikään Juudasta, joka asuu missä tahansa osassa Egyptiä, ei tule enää koskaan lausumaan tai sanomaan Minun Nimeäni tai vannomaan" - Siitä ajasta lähtien Jumala on kironnut Israelin kansan, niin että he eivät enää koskaan voi lausua tai sanoa Jumalan Nimeä.

 

  Kun kirouksen on antanut Jumala, niin toteutuuko se varmasti!


"Herra Sebaot on vannonut sanoen: Totisesti, mitä minä olen ajatellut, se tapahtuu, mitä minä olen päättänyt, se toteutuu:" Jesaja 14:24

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The Lord Almighty has sworn, "Surely, as I have planned, so it will be,

and as I have purposed, so it will happen."

Isaiah 14:24 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Herra Kaikkivaltias on vannonut, "Varmasti, kuten Olen suunnitellut, niin tulee olemaan, ja kuten Olen tarkoittanut, niin tulee tapahtumaan." Jesaja 14:24

 

  Tämän takia, että vaikka heidät on kutsuttu Jumalan Nimessä, niin Israelin kansa ei voi edes ymmärtää sitä, sillä Jumala on kironnut heidät: Etteivät he voisi sanoa Hänen Nimeään rangaistuksena heidän epäjumalanpalvontansa takia!

 

  Kuinka me voimme tietää, että vielä kun he olivat heidän matkallaan Egyptissä, niin Israelin kansa suututti Jumalan heidän epäjumalanpalvonnallaan?

 

"Mutta he niskoittelivat minua vastaan eivätkä tahtoneet minua kuulla; eivät heittäneet pois itse kukin silmiensä iljetyksiä eivätkä hyljänneet Egyptin kivijumalia. Niin minä ajattelin vuodattaa kiivauteni heidän ylitsensä ja panna vihani täytäntöön heissä keskellä Egyptin maata. Mutta minä tein, minkä tein, oman nimeni tähden (Mutta Nimeni tähden Minä vein heidät pois Egyptistä), ettei se tulisi häväistyksi pakanain silmissä, joitten keskellä he olivat ja joitten silmäin edessä minä olin tehnyt itseni heille tunnetuksi viemällä heidät pois Egyptin maasta." Hesekiel 20:8-9

 

  Jumala vahvistaa Hänen profeettansa Hesekielin kautta, että jo sinä aikana, kun Israelin kansa oli yhä Egyptissä, niin he jo ylistivät vääriä jumalia ja jumalattaria. Tämä pitää sisällään taivaan kuningattaren ylistämisen, josta profeetta Jeremia puhui (Jer. 44:24-26) ja sen vuoksi Jumala kirosi heidät, niin etteivät Juutalaiset voisi enää koskaan mainita Hänen Nimeään.


´ettei se (Hänen Nimensä) tulisi häväistyksi pakanain silmissä, joitten keskellä he olivat ja joitten silmäin edessä minä olin tehnyt itseni heille tunnetuksi viemällä heidät pois Egyptin maasta´ - Jumala näytti meille, kuinka Hän piti Hänen Nimensä puhtaana ja tulemasta häväistyksi Hänen kansansa harjoittaman epäjumalanpalveluksen tähden, asettamalla heille kirouksen, niin etteivät he voisi enää sanoa Hänen Nimeään. Hänen Nimensä on myös syy sille, että miksi Hän käski Moosesta tuomaan heidät pois Egyptistä.

 

  Se tapahtui tämän kirouksen vuoksi, etteivät he enää koskaan kykenisi sanomaan Jumalan Nimeä, joka oli otettu heiltä pois.

 

"Katso, minä asetan tänä päivänä teidän eteenne siunauksen ja kirouksen: siunauksen, jos te tottelette Herran, teidän Jumalanne, käskyjä, jotka minä tänä päivänä teille annan, mutta kirouksen, jos te ette tottele Herran, teidän Jumalanne, käskyjä, vaan poikkeatte siltä tieltä, jota minä tänä päivänä käsken teidän vaeltaa, ja seuraatte muita jumalia, joita te ette tunne." 5. Moos. 11:26-28

 

  Tämä selkeästi osoittaa, että ihmisen elämän jokaisessa vaiheessa on olemassa kaksi vaihtoehtoa ja että jokaisesta tehdystä liikkeestä on seurauksensa:

 

-          Tottele Jumalan käskyjä ja saat siunauksen.

-          Ole tottelematon Jumalan käskyille seuraamalla muita jumalia, joita et ole koskaan tuntenut ja saat kirouksen.

 

  Onko totta, että kun Jumala langetti kirouksensa Jeremiaan kirjassa 44:24-26, niin se varmasti myös toteutuu?

 

"Herra Sebaot on vannonut sanoen: Totisesti, mitä minä olen ajatellut, se tapahtuu, mitä minä olen päättänyt, se toteutuu:" Jesaja 14:24

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The Lord Almighty has sworn, "Surely, as I have planned, so it will be,

and as I have purposed, so it will happen."

Isaiah 14:24 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Herra Kaikkivaltias on vannonut, "Varmasti, kuten Olen suunnitellut, niin tulee olemaan, ja kuten Olen tarkoittanut, niin tulee tapahtumaan." Jesaja 14:24


  Sitä ei voi pysäyttää tapahtumasta, koska Jumala on sen jo kerran sanonut.

 

  Muiden ja väärien jumalien ylistys oli se synti, jota Israelin kansa teki Jumalaa vastaan. Rangaistuksena Jumala kirosi heidät, etteivät he voisi enää koskaan lausua Hänen Nimeään, ja se tarkoittaa, että Jumala otti Hänen siunauksensa pois heiltä ja hylkäsi heidät elämään synneissään. Jotta Israelin kansa tulisi pelastetuksi synneistään, heidän tulisi tietää ja tuntea jälleen Jumalan Nimi.

 

  Onko totta, että kun Israelin kansa tulee tietämään Jumalan Nimen ja huutaa apua Hänen Nimessään, niin Jumala antaa heille anteeksi?

 

"Kaikki Herran polut ovat armo ja totuus niille, jotka pitävät hänen liittonsa ja todistuksensa. Nimesi tähden, Herra, anna anteeksi minun syntivelkani, sillä se on suuri." Psalmi 25: 10-11

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"All the ways of the Lord are loving and faithful toward those who keep the demands of his covenant. For the sake of your name, Lord, forgive my iniquity, though it is great."

Psalm 25:10-11(NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kaikki Herran tiet ovat rakastavat ja uskolliset niitä kohtaan, jotka pitävät kunniassa Hänen liittonsa. Sinun Nimesi tähden, Herra, anna anteeksi minun syntini ja epäoikeudenmukaisuuteni, sillä vääryyteni määrä on suuri." Psalmi 25: 10-11

 

  Todellakin, Israelin kansa saa anteeksi Jumalalta, kun he huutavat apua Hänen Nimessään ja jotta he voisivat tietää Jumalan Nimen, niin se oli Jeesukselle annettu tehtävä - siitä syystä hän on "Voideltu yksilö" tai "Kristus". Sitten kun Jeesus olisi täyttänyt mainitun tehtävänsä esitellä Jumalan Nimen hänen kansalleen - Juutalaisille, niin hän olisi täyttänyt hänen nimelle "Jeesus" määritellyn merkityksen (Matteus 1:21). Mikäli hän olisi pelastanut/vapahtanut kansansa Israelin heidän synneistään, niin hän olisi silloin ansainnut kantaa titteliä "Kristus".

  Mikä oli se keino, jolla Jeesus olisi saanut kansansa Israelin tuntemaan Jumalan Nimen, kun he Juutalaisina olivat Jumalan kirouksen alaisina, eivätkä voineet lausua Hänen Nimeään (Jeremia 44:24-26)? Tekikö Jumala tien tai mahdollisuuden Hänen kansalleen tietääkseen Hänen Nimensä, ettei olisi rikottu Hänen antamaansa sanaa? Oliko Jeesus ensimmäinen Daavidin sukulinjasta, joka oli valittu kyseiseen tehtävään?

 

  Mitä Jumala kertoi Daavidille tulevasta Messiaasta tai Pelastajasta, joka tulisi Hänen sukulinjastaan?

 

"Kun sinun päiväsi ovat päättyneet ja sinä lepäät isiesi tykönä, korotan minä sinun seuraajaksesi jälkeläisesi, joka lähtee sinun ruumiistasi; ja minä vahvistan hänen kuninkuutensa. Hän on rakentava huoneen minun nimelleni, ja minä vahvistan hänen valtaistuimensa ikuisiksi ajoiksi. MINÄ OLEN OLEVA HÄNEN ISÄNSÄ JA HÄN MINUN POIKANI, NIIN ETTÄ, JOS HÄN TEKEE VÄÄRIN, MINÄ RANKAISEN HÄNTÄ IHMISVITSALLA JA NIIN KUIN IHMISLAPSIA LYÖDÄÄN mutta minun armoni ei poistu hänestä, niin kuin minä poistin sen Saulista, jonka minä poistin sinun tieltäsi. Ja sinun sukusi ja kuninkuutesi pysyvät sinun edessäsi iäti, ja sinun valtaistuimesi on oleva iäti vahva." Aivan näillä sanoilla ja tämän näyn mukaan Naatan puhui Daavidille."

2. Samuel 7:12-17

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Paino:

 

"When your days are over and you rest with your fathers, I will raise up your offspring to succeed you, who will come from your own body, and I will establish his kingdom. He is the one who will build a house for my Name, and I will establish the throne of his kingdom forever. I WILL BE HIS FATHER, AND HE WILL BE MY SON. WHEN HE DOES WRONG, I WILL PUNISH HIM WITH A ROD WIELDED BY MEN, WITH FLOGGINGS INFLICTED BY HUMAN HANDS. But my love will never be taken away from him, as I took it away from Saul, whom I removed from before you. Your house and your kingdom will endure forever before me; your throne will be established forever.'" II Samuel 7:12-17 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kun sinun päiväsi ovat päättyneet ja sinä lepäät isiesi tykönä, korotan minä sinun seuraajaksesi jälkeläisesi, joka lähtee sinun ruumiistasi; ja minä vahvistan hänen kuninkuutensa. Hän on rakentava huoneen minun nimelleni, ja minä vahvistan hänen valtaistuimensa ikuisiksi ajoiksi. MINÄ OLEN OLEVA HÄNEN ISÄNSÄ JA HÄN MINUN POIKANI. KUN HÄN TEKEE VÄÄRIN, NIIN MINÄ RANKAISEN HÄNTÄ IHMISTEN ANTAMIN KEPINISKUIN JA MIESTEN KÄSIEN KAUTTA SELKÄSAUNOILLA SEKÄ RUOSKIMISILLA. Mutta Minun rakkauttani ei koskaan oteta pois häneltä, niin kuin otin sen pois Saulilta, jonka poistin sinun tieltäsi. Sinun sukusi ja valtakuntasi kesää ikuisesti Minun edessäni; sinun valtaistuimesi on oleva vahvistettu ikuisesti.". 2. Samuel 7:12-17

 

  Tämä on se sana, jonka Jumala antoi Daavidille, kun Hän puhui profeetta Naatanin kautta, että hänen jälkeläisensä tulee rakentamaan talon/temppelin Jumalan Nimelle.

 

  Tässä profetiassa on sanottu, että Daavidin jälkeläinen tulee, ja että profetia tulee täyttymään Daavidin ajan jälkeen tai hänen kuolemansa jälkeen. Mikä tulee olemaan jälkeläisen tehtävä?

"Hän on rakentava huoneen minun nimelleni, ja minä vahvistan hänen valtaistuimensa ikuisiksi ajoiksi." 2. Samuel 7:13

 

  Syy tarpeelle oli, että täytyi rakentaa talo/temppeli Jumalan Nimelle, niin että Jumalan Nimi tulisi näkymään heille Daavidin valitun jälkeläisen kautta ilman, että olisi rikottu Jumalan antamaa Sanaa! Mikäli Israelin kansa katuisi ja huutaisi Jumalan Nimessä Hänen puoleensa, niin Jumalan kirous poistettaisiin.

 

  Mikäli talo/temppeli on rakennettu, niin mikä on Jumalan lupaus Daavidin jälkeläiselle?

"Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani. kun hän tekee väärin, niin Minä rankaisen häntä ihmisten antamin kepiniskuin ja miesten käsien kautta selkäsaunoilla sekä ruoskimisilla." 2. Samuel 7:14

 

"Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani" - Daavidin jälkeläinen tulee katsotuksi tai saa etuoikeuden tulla "kutsutuksi" arvonimellä "Jumalan poika" - tämä on kunnia tai titteli myönnetään hänelle jos hän onnistuu täyttämään tehtävänsä, vaikka hän on vain ihminen.

  Oli annettu myös ehto: Jos Daavidin jälkeläinen tekee väärinteon, niin häntä rangaistaan "ihmisten antamin kepiniskuin ja miesten käsien kautta selkäsaunoilla sekä ruoskimisilla".

 

  Maestro Eraño Evangelista kysyy? Miksi rangaistus annetaan "ihmisten antamin kepiniskuin ja miesten käsien kautta selkäsaunoilla sekä ruoskimisilla", eikä Jumalan sauvalla?

  Maestro Eraño Evangelista selittää meille: Mikäli Daavidin jälkeläinen rakentaa talon Jumalan Nimelle, niin Israelin kansa heidän aikanaan tulisi näkemään ja tuntemaan sekä tietämään Nimen; ja heidän yllään oleva kirous nostettaisiin pois. Israelin kansa olisi pelastunut. Mutta jos Daavidin jälkeläinen epäonnistuu tehtävässään saattaa hänen kansansa tietämään Jumalan Nimi (Israelilaiset olisivat hyötyneet Nimen tietämisestä), niin on myös heidän tehtävänsä suorittaa rangaistuksen antaminen.

 

Miksi?

 

Koska se työ, joka on annettu Daavidin jälkeläiselle, ei ole Jumalan eduksi tai hyödyksi, vaan Israelin kansan edun ja hyödyn vuoksi!


  Aivan kuten Jumalan käskyissä on, sitä kohtaan kun syntiä teet, niin sieltä on myös rangaistus oleva! Jos olet tehnyt syntiä kansaa vastaan, niin he myös kansana hallinnoivat ja panevat rangaistuksen täytäntöön.

 

  Koska rakennettava talo/temppeli Jumalan Nimelle tulee näyttämään Israelin kansalle, silloisena aikana, tien heidän pelastukseensa synneistään Jumalalle.


  Aivan kuten tapahtui Adamille ja Eevalle Eedenin Puutarhassa: Jumala sanoi, ettei heidän pitäisi syödä hedelmää kielletystä hyvän ja pahan tiedon puusta; jos he siitä söisivät, niin he tulisivat kuolemaan.


  Jumala, kun Hän antaa käskynsä, niin siinä on aina ehto, sen vuoksi, että kaikki perustuu Jumalan antamaan "Vapaaseen Tahtoon".

 

  Luemme uudelleen:

 

"Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani. kun hän tekee väärin, niin Minä rankaisen häntä ihmisten antamin kepiniskuin ja miesten käsien kautta selkäsaunoilla sekä ruoskimisilla." 2. Samuel 7:14

 

"KUN HÄN TEKEE VÄÄRIN" - Daavidin jälkeläinen tulisi kärsimään rangaistuksen ihmisten antamin kepiniskuin ja miesten käsien kautta selkäsaunoilla sekä ruoskimisilla.

  Seuraavassa linkissä: http://www.thename.ph/thename/revelations/greatestdeception-en.htm. tai

Suurin Petos

Maestro Evangelista on näyttänyt meille Raamatun kautta, että Salomo oli ensimmäinen Daavidin sukulinjasta (1. Aikakirjat 22:9-13), joka oli valittu täyttämään tehtävä rakentamaan talo/temppeli Jumalan Nimelle. Vaikka talo/temppeli (jossa on Jumalan Nimi) tuli rakennetuksi, niin Salomo ei onnistunut näyttämään hänen kansalleen Jumalan Nimeä hänen elinaikanaan, koska hän rakensi muita temppeleitä hänen vaimojensa jumalille, sen edestä, että olisi saattanut hänen kansansa Israelin tietämään ja tuntemaan Jumalan Nimi, hän johti kansansa ylistämään muita jumalia myös (1. Kuningasten kirja 11:1-8).

 

  Rangaistus oli kuitenkin, että Kuningas Salomon valtakunta vietäisiin pois. (1. Kuningasten kirja 11:9-12) Hän ei joutunut fyysisesti rangaistuksi "ihmisten antamin kepiniskuin ja miesten käsien kautta selkäsaunoilla sekä ruoskimisilla".

 

  Miksi ei?

 

Maestro Eraño M. Evangelista kertoo meille, että Kuningas Salomo oli suora jälkeläinen, todellinen "jälkeläinen" tai Daavidin poika. Jumalan rakkauden tähden Salomon isää Daavidia kohtaan, Kuningas Salomo säästyi fyysiseltä rangaistukselta. Rangaistus "ihmisten antamin kepiniskuin ja miesten käsien kautta selkäsaunoilla sekä ruoskimisilla", kuten on annettu ilmi ja korostettu profetiassa 2. Samuelin kirjassa 7:12-17, että jos Daavidin jälkeläinen tekee rikoksen, niin rangaistus astuu käytäntöön, ja Kuningas Salomolle ei koskaan aiheutettu sellaista rangaistusta.

 

  Kun Kuningas Salomoa ei rangaistu "ihmisten antamin kepiniskuin ja miesten käsien kautta selkäsaunoilla sekä ruoskimisilla", niin kuinka hän kuoli?

 

"Mitä muuta Salomosta on kerrottavaa, kaikesta, mitä hän teki, ja hänen viisaudestansa, se on kirjoitettuna Salomon historiassa. Ja aika, minkä Salomo hallitsi Jerusalemissa koko Israelia, oli neljäkymmentä vuotta. Sitten Salomo meni lepoon isiensä tykö ja hänet haudattiin isänsä Daavidin kaupunkiin. Ja hänen poikansa Rehabeam tuli kuninkaaksi hänen sijaansa." 1. Kun. 11:41-43

 

  Kuningas Salomo kuoli luonnollisen kuoleman; hän ei kuollut rangaistuksen seurauksena.

 

  Kuka jatkaisi tehtävää tehdä Israelin kansa tuntemaan ja tietämään Jumalan Nimi, joka on kirjoitettuna taloon/temppeliin, jonka Kuningas Salomo rakensi? Ovatko Israelin kansaan kuuluvat ikuisesti kirottuja, eivätkä saa tietää Jumalan Nimeä? Loppuiko profetia siihen, vai antoiko Jumala toisen mahdollisuuden Israelin kansalle?

"Kuitenkaan en minä repäise koko valtakuntaa: yhden sukukunnan minä annan sinun pojallesi palvelijani Daavidin tähden ja Jerusalemin tähden, jonka minä olen valinnut."

1. Kun. 11:13

  Jumala antoi heille vielä yhden mahdollisuuden. Hän ei vienyt pois mahdollisuutta tehdä Hänen Nimeänsä tunnetuksi Israelin kansalle. Mies, joka tulisi "yhdestä sukukunnasta", tulisi osoittamaan tosi rakennukseen, jossa on Jumalan Nimi ja saisi sen erottumaan niistä monista temppeleistä, joita Kuningas Salomo rakensi.

 

  Miksi Jumala sanoi " Jerusalemin tähden, jonka minä olen valinnut"?


  Mikä oli se Jumalan lupaus, joka koski Jerusalemin kaupunkia?

 

"Ja teettämänsä Aseran kuvan hän asetti temppeliin, josta Herra oli sanonut Daavidille ja hänen pojallensa Salomolle: "Tähän temppeliin ja Jerusalemiin, jonka minä olen valinnut kaikista Israelin sukukunnista, minä asetan nimeni ikiajoiksi." 2. Kun. 21:7

 

  Jumala sanoi, että se tulee olemaan Jerusalemissa, talossa/temppelissä, jonka Kuningas Salomo on rakentanut, sinne Hän asettaa Nimensä ikuisesti. Tämä tarkoittaa, että seuraava Daavidin jälkeläinen täyttämään profetian 2. Samuel 7:12-14, ei enää rakentaisi taloa/temppeliä Jumalan Nimelle, sillä Salomo oli sen jo rakentanut.  Hänen tehtävänsä tulisi olemaan vain osoittaminen taloon/temppeliin, jonka Kuningas Salomo oli rakentanut Jumalan Nimelle, ja siten hän tekisi Jumalan Nimen tunnetuksi - ilman, että suoranaisesti lausuisi tai sanoisi Jumalan Nimeä.


  Mutta kuka oli "toinen sukukunta", joka tulisi Daavidin sukulinjasta ja olisi Jumalan voitelema yksilö? Mikä on toinen profetia, johon sisältyy "toinen sukukunta", joka tulisi Daavidin huoneesta ja tulisi osoittamaan todelliseen ja oikeaan rakennukseen, jossa on Jumalan Nimi ja sen on rakentanut Kuningas Salomo?

 

  Lukekaamme, mikä on se merkki, jonka Jumala antoi Israelin kansalle, jotta he kykenisivät suoraan tunnistamaan tai identifioimaan tulevan "Voidellun yksilön" tai "Messiaan", jonka Jumala on valinnut  Daavidin sukulinjasta jatkamaan Kuningas Salomon keskeneräiseksi jäänyttä tehtävää:


"Pyydä itsellesi merkki Herralta, Jumalaltasi, pyydä alhaalta syvyydestä taikka ylhäältä korkeudesta". Mutta Aahas vastasi: "En pyydä enkä kiusaa Herraa". Siihen hän lausui: "Kuulkaa, te Daavidin suku, eikö se riitä, että te ihmiset väsytätte, kun vielä minun Jumalanikin itseenne väsytätte?" Jesaja 7:11-13

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos: 

 

"Ask the LORD your God for a sign, whether in the deepest depths or in the highest heights." But Ahaz said, "I will not ask; I will not put the LORD to the test." Then Isaiah said, "Hear now, you house of David! Is it not enough to try the patience of men? Will you try the patience of my God also?"

Isaiah 7:11-13 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kysy HERRALTA sinun Jumalaltasi merkkiä, joko syvimmästä syvyydestä tai korkeuksien korkeudesta." Mutta Ahaz sanoi, "Minä en kysy; Minä en laita HERRAA koetteille." Sitten Jesaja sanoi, " Kuulkaa nyt Daavidin huone/suku! Eikö ole tarpeeksi kun koettelette ihmisten kärsivällisyyttä? Tahdotteko te koetella myös minun Jumalani kärsivällisyyttä?" Jesaja 7:11-13

 

  Jesajan profetia oli suunnattu Daavidin huoneelle, sen vuoksi, että he valmistelivat "Voidellun yksilön" tuloa, jonka oli luvattu tulevan heidän talostaan/suvustaan.

 

"Sen tähden Herra itse antaa teille merkin: Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel. Voita ja hunajaa hän syö siinä iässä, jolloin hän oppii hylkäämään pahan ja valitsemaan hyvän;" Jesaja 7:14-15

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos: 

 

"Therefore the Lord himself will give you a sign: The virgin will be with child and will give birth to a son, and will call him Immanuel. He will eat curds and honey when he knows enough to reject the wrong and choose the right." Isaiah 7:14-15 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Sen vuoksi Herra Itse tulee antamaan teille merkin: Neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja antaa hänelle nimen Immanuel. Hän syö harajuustoa ja hunajaa, kunnes oppii tarpeeksi hylätäkseen väärän ja valitakseen oikean." Jesaja 7:14-15

 

"hunajaa" - oikeamielisyys siinä mielessä, joka koskee "väärän hylkäämistä ja oikean valitsemista" - häntä tultaisiin testaamaan Saatanan taholta ja siksi on annettu merkki: "joko syvimmästä syvyydestä tai korkeuksien korkeudesta".

  Mikä oli tämän profeetta Jesajan puhuman profetian täyttymys? Kuinka profetoitu lapsi syntyi? Ja mikä tarkoitus Pyhässä Raamatussa on sanalla "neitsyt"?

 

"Jeesuksen Kristuksen syntyminen oli näin. Kun hänen äitinsä Maria oli kihlattu Joosefille, huomattiin hänen ennen heidän yhteenmenoaan olevan raskaana Pyhästä Hengestä." Matteus 1:18

 

  Profetoitu "lapsi" tulisi hedelmöittymään Pyhän Hengen kautta. Me tiedämme jo mitä merkitsee Pyhä Henki eli Jumalan Sana, kun me keskustelimme Jeesuksen "Neuvonantajasta" hetki sitten. Pyhä Henki ei ole jokin eri ulottuvuus Jumalasta tai niin kutsuttu kolmas persoona kolminaisuudesta (kuten opettavat uskonnot), se tarkoittaa ainoastaan Jumalan Sanaa.

 

  Mikä on todellinen merkitys "Pyhälle Hengelle" Pyhässä Raamatussa?


"Miehet, veljet, sen raamatunsanan piti käymän toteen, jonka Pyhä Henki on Daavidin suun kautta edeltä puhunut Juudaasta, joka rupesi niiden oppaaksi, jotka ottivat kiinni Jeesuksen." Ap.t. 1:16

 

  Toistamiseen, lukekaamme mikä oli Pyhä Henki, joka oli asetettu Daavidin suuhun?

 

"Nämä olivat Daavidin viimeiset sanat: Näin puhuu Daavid, Iisain poika, näin puhuu korkealle korotettu mies, Jaakobin Jumalan voideltu, ihana Israelin ylistysvirsissä: "Herran Henki on puhunut minulle, ja hänen sanansa on minun kielelläni;" 2. Sam. 23:1-2

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"These are the last words of David:"The oracle of David son of Jesse, the oracle of the man exalted by the Most High, the man anointed by the God of Jacob, Israel's singer of songs:
"The Spirit of the LORD spoke through me; his word was on my tongue.
II Samuel 23:1-2 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Nämä ovat Daavidin viimeiset sanat: "Daavidin Iisain pojan profetia, viisauden lähde, jonka on korottanut Kaikkein Korkein, mies, jonka on voidellut Jaakobin Jumala, Israelin laulujen sepittäjä ja laulaja: "HERRAN Henki puhui minun kauttani; Hänen Sanansa oli minun kielelläni." 2. Sam. 23:1-2

 

  Pyhä Henki on Jumalan Sana, joka oli asetettu/laitettu/annettu Daavidin suuhun, ei mikään Jumalan toinen ulottuvuus!

 

  Ymmärtääksemme tarkemmin, että Pyhä Henki on Jumalan Sana:


"Alussa loi Jumala taivaan ja maan. Ja maa oli autio ja tyhjä, ja pimeys oli syvyyden päällä, ja Jumalan Henki liikkui vetten päällä. Ja Jumala sanoi: "Tulkoon valkeus". Ja valkeus tuli." 1. Moos. 1:1-3

 

  Mitä tarkoittaa "Jumalan Henki", joka "liikkui/leijaili vetten päällä"?

 

"Antakaa Herralle hänen nimensä kunnia, kumartakaa Herraa pyhässä kaunistuksessa.
Herran ääni käy vetten päällä; kunnian Jumala jylisee, Herra suurten vetten päällä
." Psalmi 29:2-3

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

Ascribe to the LORD the glory due his name; worship the LORD in the splendor of his holiness. The voice of the LORD is over the waters; the God of glory thunders,

 the LORD thunders over the mighty waters. Psalm 29:2-3 (NIV)

  

Suora suomennos:

 

"Tunnustakaa HERRALLE Hänen kunniansa Hänen Nimiensä tähden; palvokaa HERRAA Hänen pyhyytensä loistossa. HERRAN ääni on vetten päällä; HERRA pitää yllä kunnian ukkosenjyrinää, HERRA on äänenä ukkosen lailla mahtavien ja laajojen vesien päällä." Psalmi 29:2-3

 

  Nyt se on selvää, että henki joka oli monien vetten yllä, oli Jumalan ääni tai Sana, ei "toinen persoona" yhdestä Jumalasta. Uskonnot ovat olettaneet, että se oli  Jumala Itse kolmannen persoonan muodossa kolminaisuutta.

 

  Sen vuoksi on sanottu:

"…ja Jumalan Henki liikkui vetten päällä. Ja Jumala sanoi: "Tulkoon valkeus". Ja valkeus tuli." 1. Moos. 1:2-3

 

"Ja Jumala sanoi" - Jumala puhui Hänen Sanansa ensin antamalla käskyn valon tulla, ja sitten hän laittoi sen tapahtumaan.

 

  Nyt meille on selvää, että "Jumalan Henki", joka oli monien vetten yllä, on Jumalan Sana tai ääni (Psalmi 29:2-3). Uskonnot ovat olettaneet, että se oli Jumala Itse kolmannessa persoonassa kolminaisuutta. Se ei ole totta ja on jumalan pilkkaa!

 

  Kun siis sanotaan "Pyhä Henki" - se on "Jumalan Henki tai Sana", joka on näkymätön. Se on "Pyhä" siksi, että se tulee Jumalalta.

 

  Niinpä, "Pyhä Henki", joka on mainittu profetiassa, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää lapsen, on Jumalan Sana tai käsky, joka on sanottu profeetta Jesajan suun kautta.

 

  Mikä siitä on todisteena?

 

  Maestro Eraño M. Evangelista sanoo: Joosef oli se, joka todellisuudessa saattoi Marian odottamaan lasta ennen kuin he menivät naimisiin.

 

"Jeesuksen Kristuksen syntyminen oli näin. Kun hänen äitinsä Maria oli kihlattu Joosefille, huomattiin hänen ennen heidän yhteenmenoaan olevan raskaana Pyhästä Hengestä. Mutta kun Joosef, hänen miehensä, oli hurskas, ja koska hän ei tahtonut saattaa häntä häpeään, aikoi hän salaisesti hyljätä hänet. Mutta kun hän tätä ajatteli, niin katso, hänelle ilmestyi unessa Herran enkeli, joka sanoi: "Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa tykösi Mariaa, vaimoasi; sillä se, mikä hänessä on siinnyt, on Pyhästä Hengestä." Matteus 1:18-20


"on Pyhästä Hengestä" - tai Jumalan Sanasta, joka oli profetoitu ja puhuttu profeetta Jesajan suun kautta, Jesajan kirjassa 7:11-15!

 

"Joosef, Daavidin poika" - Se on Joosef, joka on Daavidin huoneesta/suvusta, ei Maria.

 

  Mikäli Maria olisi myös Daavidin suvusta, kuten uskonnot sanovat, niin sitten enkelin olisi pitänyt ilmestyä myös Marialle unessa ja sanoa "Maria, Daavidin tytär".

  Kuitenkin, koska kyseessä on Joosef, joka on Daavidin sukulinjasta ja profetiassa 2. Samuel 7:12-14 ja Jesaja 7:14 sanotaan, että Voideltu Yksilö tulee Daavidin sukulinjasta, niin se loogisesti tarkoittaa, että Valitun Yksilön (Jeesuksen) isä on Joosef, eikä Jumala (Pyhä Henki)!

 

  Jumala, Pyhän Hengen asemassa, ei saattanut Mariaa raskaaksi, kuten uskonnot opettavat. Se ei ole totta - tämä on jumalanpilkkaa Jumalaa kohtaan!

 

  Mitä tarkoittaa "neitsyt" Pyhässä Raamatussa?

 

  Maria tuli raskaaksi ennen virallista avioliittoaan Joosefin kanssa ja Joosef tahtoi karata paikalta. Silloin elettynä aikana, mikä oli Israelin kansan laki koskien naimatonta naista, joka tuli raskaaksi/odottaisi lasta?


"Mutta jos syytös on tosi, jos tytössä ei tavattu neitsyyden merkkiä, silloin vietäköön tyttö isänsä talon ovelle, ja kaupungin miehet kivittäkööt hänet kuoliaaksi, koska hän teki häpeällisen teon Israelissa, harjoittaen haureutta isänsä kodissa. Poista paha keskuudestasi. Jos joku tavataan makaamasta naisen kanssa, joka on toisen miehen aviovaimo, niin kuolkoot molemmat, sekä mies, joka makasi vaimon kanssa, että vaimo. Poista paha Israelista. Jos joku neitsyt on kihloissa miehen kanssa ja toinen tapaa hänet kaupungissa ja makaa hänen kanssaan, niin viekää molemmat sen kaupungin portille ja kivittäkää heidät kuoliaaksi, tyttö siksi, että hän ei huutanut apua kaupungissa, ja mies siksi, että hän teki väkivaltaa lähimmäisensä morsiamelle. Poista paha keskuudestasi." 5. Moos. 22:20-24

 

  Israelin kansan laki oli erittäin tiukka ja tarkka, kun kyseessä oli naimaton nainen, joka synnyttäisi lapsen. Marian ja Joosefin tapauksessa, heidät molemmat olisi voitu kivittää kuoliaaksi, jotta paha olisi poistettu kaupungista. Ja kuten Joosef ajatteli pakenevansa ja hylkäävänsä Marian raskauteensa, niin Jumalan enkeli ilmestyi Joosefille unessa vakuuttaakseen hänet, että he selviäisivät heidän tukalasta tilanteestaan. "Lapsi", joka oli seurausta hänen liitostaan Marian kanssa oli se, joka oli profetoitu Pyhän Hengen tai Jumalan Sanan kautta, joka oli puhuttu profeetta Jesajan suun kautta.

  Heidän elämänänsä aikana oli mahdotonta laittoman liiton selvitä ilman rangaistusta, ja se oli seurausta Jumalan Moosekselle antamien lakien noudattamisesta ja tarkkailusta. Mutta enkeli vakuutti Joosefille, että lapsi Marian kanssa selviäisi elossa ja syntyisi ilman, että heidät asetettaisiin vastuuseen tai heidän tekonsa saataisiin selville.


  Kuten oli Mooseksen tapauksessa, mikäli Jumala ei olisi avannut vesiä hänen kansansa kulkea veden poikki vastarannalle Punaista Merta, niin Mooses ei olisi ollut menestyksekäs johtamaan kansaansa pois Egyptistä. Mutta Jumalan käskystä tai tarjoamastaan mahdollisuudesta, Israelin kansa kykeni menemään Punaisen Meren poikki.

 

  Joosefin ja Marian tilanteessa lakia olisi jouduttu kiertämään tai huijaamaan, niin että avioliiton ulkopuolella syntynyt lapsi selviytyisi ja syntyisi täyttämään profetian, jonka oli puhunut profeetta Jesaja.

 

  Tämä täysin poikkeuksellinen uroteko tai selviytymistapaus olisi myös lapsen merkki.

 

  Kuten se oli Jumalan antama profetia Israelin kansalle, niin oli myös varmaa, että avioliiton ulkopuolella(neitsyestä) syntynyt lapsi oli se, joka oli luvattu profetiassa, Jesaja 7:11-15. "Lapsi" tulisi jatkamaan Salomon keskeneräiseksi jäänyttä tehtävää johdattaa Israelin kansa talon tai temppelin tykö, jossa on Jumalan Nimi ja jonka oli rakentanut Kuningas Salomo.

 

  Mikä on todisteena siitä, että "lapsi" syntyi avioliiton ulkopuolella?


"Niin Joosefkin lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista, ylös Juudeaan, Daavidin kaupunkiin, jonka nimi on Beetlehem, hän kun oli Daavidin huonetta ja sukua, verolle pantavaksi Marian, kihlattunsa, kanssa, joka oli raskaana." Luukas 2:4-5
 

"kihlattunsa tai luvattu avioon" - On aivan selvää, "lapsi" oli Joosefin hedelmöittämä ennen kuin hänet vihittiin Marian kanssa.

 

  Ennen kuin me jatkamme - meidän tulisi ensin katsoa mitä on kirjoitettu ja VERRATA sitä siihen, mitä uskonnot opettavat, jonka me olemme uskoneet kautta vuosisatojen.

 

  "Marian, kihlattunsa, kanssa, joka oli raskaana". - Me voimme selkeästi lukea, että Maria oli jo lupautunut menemään avioon Joosefin kanssa.

 

  Luemme nyt, mitä Jumalan laki sanoo:

"Jos joku neitsyt on kihloissa miehen kanssa ja toinen tapaa hänet kaupungissa ja makaa hänen kanssaan, niin viekää molemmat sen kaupungin portille ja kivittäkää heidät kuoliaaksi, tyttö siksi, että hän ei huutanut apua kaupungissa, ja mies siksi, että hän teki väkivaltaa lähimmäisensä morsiamelle. Poista paha keskuudestasi." 5. Moos. 22:24

 

  Jumalan laissa, joka on tarkoitettu Israelin kansalle, jos mies makaa naisen kanssa, joka on luvattu avioon/kihlattu ja he tulevat paljastetuiksi - heidät tulee molemmat kivittää kuoliaaksi ja aivan erityisesti mies, koska hän teki väkivaltaa toisen miehen vaimolle - tämä rangaistus tulee asettaa käytäntöön välittömästi, määräyksellä POISTA paha keskuudestasi.

  Nyt uskonnot opettavat meille, että Jumala hedelmöitti Marian ja jopa vääristävät kirjoituksia saamaan ne näyttämään, että Maria on myös Daavidin sukulinjasta, näyttääkseen meille Jeesuksen olevan Jumalan Poika, mutta se mitä he ovat tehneet, on jumalanpilkkaa ja loukkaus oikeamielistä Jumalaa kohtaan.

 

  Miksi?

 

  Sen vuoksi, että heidän valheellinen oppinsa Jumalan hedelmöittämisestä naisen nimeltä Maria, joka oli jo KIHLOISSA/LUVATTU AVIOON Joosefin kanssa, eli he saivat sen näyttämään, että Jumala olisi rikkonut Hänen omaa lakiaan ja siten ollen syyllistynyt PAHUUTEEN, ja sen perusteella Jumala olisi epäoikeudenmukainen!

 

  Tämä ainoastaan tarkoittaa, että se, mitä uskonnot ovat opettaneet kaiken tämän aikaa Jeesuksen syntymästä - Jumalan hedelmöittämisestä Marian, on kaikki valhetta, paikkaansa pitämätön ja suurta jumalanpilkkaa Jumalaa kohtaan.

 

  Se osoittaa myös, että se jumala, josta uskonnot saarnaavat ei ole Mooseksen Jumala, joka on oikeamielinen Jumala. Heidän saarnaamansa jumala on paha, jumala, jonka he ovat saaneet näyttämään tehneen teon, että tämä olisi hedelmöittänyt naisen, joka on jo luvattu avioon!

 

  Tästä syystä paha on olemassa tämän päivän maailmassa, koska me olemme seuranneet niiden opetuksia, jotka eivät ole Mooseksen Jumalan lähettämiä, vaan enemmänkin vääriä profeettoja, jotka käyttävät Raamattua opettaakseen meille väärästä jumalasta! Jumala antoi suoran muistutuksen, että meidän tulisi kuunnella ainoastaan profeettaa kuin Mooses, 5. Moos. 18:18-19, koskien Hänen Sanaansa Raamatusta. Kun me kuuntelemme kaikkia muita saarnaajia sen puolesta, että kuuntelisimme Hänen profeettaansa kuin Mooses, on sama kuin kuuntelisimme muista jumalista saarnaavia!

  Luemme uudelleen…

"Jeesuksen Kristuksen syntyminen oli näin. Kun hänen äitinsä Maria oli kihlattu Joosefille, huomattiin hänen ennen heidän yhteenmenoaan olevan raskaana Pyhästä Hengestä." Matteus 1:18

 

"Pyhästä Hengestä" - tai Jumalan Sanasta.

 

"Mutta kun Joosef, hänen miehensä, oli hurskas, ja koska hän ei tahtonut saattaa häntä häpeään, aikoi hän salaisesti hyljätä hänet. Mutta kun hän tätä ajatteli, niin katso, hänelle ilmestyi unessa Herran enkeli, joka sanoi: "Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa tykösi Mariaa, vaimoasi; sillä se, mikä hänessä on siinnyt, on Pyhästä Hengestä."

Matteus 1:19-20

 

"siinnyt, on Pyhästä Hengestä" - Jumalan Sanasta, kuten on ilmoitettu/julistettu profetiassa tai Jumalan lupauksessa.

 

"Ja hän on synnyttävä pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus, sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä." Matteus 1:21

 

"on annettava hänelle nimi Jeesus" - "lapsi" on nimettävä olemaan "Jeesus".

 

"hän on vapahtava/pelastava kansansa" - tämä oli se Jeesuksen erityinen työ, aivan kuten Kuningas Salomolla, joka oli lähetetty ainoastaan pelastamaan/vapahtamaan kansansa Israel.

 

  Jeesuksen tuli jatkaa profetian, 2. Samuelin kirja 7:12-17 täyttämistä, ja hänet oli lähetetty ainoastaan hänen omaa kansaansa Israelia varten. Jeesusta ei ollut lähetetty koko maailman ihmisiä varten, kuten uskonnot väittävät. Todellisuudessa kaikki profeetat (paitsi yksi) Vanhassa Testamentissa olivat lähetetyt vain Israelin kansaa varten. Ainoastaan yksi profeetta (viimeinen profeetta), joka on profetoitu Pyhässä Raamatussa, oli ja on lähetetty kaikkia kansoja varten!

 

"Tämä kaikki on tapahtunut, että kävisi toteen, minkä Herra on puhunut profeetan kautta, joka sanoo: "Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja tälle on annettava nimi Immanuel", mikä käännettynä on: Jumala meidän kanssamme." Matteus 1:22-23

"Immanuel" - kuten on profetoinut profeetta Jesaja. Mikäli Jeesus olisi täyttänyt tehtävänsä, niin Israelin kansa olisi saanut tietoonsa Jumalan Nimen ja Jumala olisi ollut heidän kanssaan.

  Sen mitä olet juuri lukenut koskien Jeesuksen syntymää (seuraava Daavidin poika, joka tulisi täyttämään Kuningas Salomon täyttämättä jääneen tehtävän, 2. Sam. 7:12-14), ja Pyhän Hengen todellista merkitystä pohjautuen kirjoituksiin, kuten Maestro on ne selittänyt, ja tämä ainoastaan osoittaa, että Jumala on todellakin laittanut Hänen Pyhän Henkensä tai Hänen Sanansa Hänen profeettansa kuin Mooseksen, Maestro Eraño M. Evangelistan suuhun. Nyt, kykenikö Jeesus täyttämään sen missä Kuningas Salomo epäonnistui - tehtävä oli osoittaa hänen kansalleen Israelille Jumalan Nimi, joka on Kuningas Salomon rakentamasta temppelissä?

 

  Onko totta, että Jeesuksen tehtävä on tehdä Jumalan Nimi tunnetuksi?

 

"Vanhurskas Isä, maailma ei ole sinua tuntenut, mutta minä tunnen sinut, ja nämä ovat tulleet tuntemaan, että sinä olet minut lähettänyt. Ja minä olen tehnyt sinun nimesi heille tunnetuksi ja teen vastakin, että se rakkaus, jolla sinä olet minua rakastanut, olisi heissä ja minä olisin heissä." Johannes 17:25-26

 

 Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

"Righteous Father, though the world does not know you, I know you,  

and they know that you have sent me. I have made you known to them, and will continue to make you known in order that the love you have for me may be in them and that I myself may be in them."  John 17:25-26 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Oikeamielinen Isä, vaikka maailma ei tunne sinua, minä tunnen sinut, ja he tietävät sinun lähettäneen minut. Minä olen tehnyt sinut tunnetuksi heille, ja jatkan tunnetuksi tekemistäsi, jotta se rakkaus, joka sinulla on minua kohtaan, voisi olla heissä ja minä itse voisin olla heissä". Johannes 17:25-26

 

Ja vielä toinen käännös: New King James Version, Uusi Kuningas Jaakon Laitos/Painos:

 

O righteous Father! The world has not known You, but I have known You; and these have known that You sent Me. And I have declared to them Your name, and will declare it, that the love with which You loved Me may be in them, and I in them."

John 17:25-26 NKJV

 

Suora suomennos:

                                            

"Oi Oikeamielinen Isä! Maailma ei ole sinua tuntenut, mutta minä olen tuntenut sinut; ja nämä ovat tienneet, että sinä olet lähettänyt minut. Ja minä olen julistanut hielle sinun nimeäsi, ja tulen julistamaan sitä, että se rakkaus, jolla olet minua rakastanut voisi olla heissä, ja minä heissä". Johannes 17:25-26

 

  Kysymys kuuluu - minkä Jumalan nimen Jeesus julisti kansalleen Israelille? Vastaus on, EI MITÄÄN - joka tarkoittaa, että hän epäonnistui tehtävänsä suorittamisessa. Mikä siitä on todisteena? Mitä tapahtui Jeesukselle?

 

"Niin kaikki kansa vastasi ja sanoi: "Tulkoon hänen verensä meidän päällemme ja meidän lastemme päälle". Silloin hän päästi heille Barabbaan, mutta Jeesuksen hän ruoskitti ja luovutti ristiinnaulittavaksi." Matteus 27:25-26


  Jeesus - Daavidin jälkeläinen pahoinpideltiin ihmisten kautta kepein ja ruoskimalla, aivan kuten on kirjoitettu 2. Sam. 7:14 "
MINÄ OLEN OLEVA HÄNEN ISÄNSÄ JA HÄN MINUN POIKANI. KUN HÄN TEKEE VÄÄRIN, NIIN MINÄ RANKAISEN HÄNTÄ IHMISTEN ANTAMIN KEPINISKUIN JA MIESTEN KÄSIEN KAUTTA SELKÄSAUNOILLA SEKÄ RUOSKIMISILLA."


  Kuningas Salomoa ei rankaistu
"ihmisten antamin kepiniskuin ja miesten käsien kautta selkäsaunoilla sekä ruoskimisilla (1.kun. 11:1-13, 2. Sam. 7:12-14)", mutta me tiedämme, että Jeesus - Daavidin jälkeläinen (Luuk. 1:31-32, Matt. 1:1) kärsi tuomionsa/rangaistuksensa sillä tavalla. (Matteus 27:25-26).

 

  Me voimme itse nähdä ja havaita, että perustuen Jumalan sanoihin profetiassa 2. Sam. 7:12-14, että todellinen syy miksi Jumala hylkäsi Jeesuksen - ihmisten hakattavaksi ja ruoskittavaksi ei ollut meidän syntiemme puolesta, vaan hänen omien väärintekojensa/syntiensä takia.

 

  Koska Jeesus joutui ihmisten pahoinpitelemäksi ja ruoskimaksi (Matteus 27:25-26), se tarkoittaa, että hän epäonnistui väärintekojensa takia.

 

  Näin on myös hänestä kirjoitettu:

 

"Ja kuitenkin sinä hylkäsit voideltusi ja pidit häntä halpana ja olet vihastunut häneen." Psalmi 89:39

 

 Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

"But you have rejected, you have spurned,
you have been very angry with your ANOINTED ONE."
Psalm 89:38 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Mutta Sinä hylkäsit hänet, Sinä torjuit hänet halveksien, Sinä olet ollut erittäin vihainen SINUN VOIDELLULLESI" Psalmi 89:39

 

"SINUN VOIDELLULLESI" - joka tarkoittaa Messiasta tai Kristusta - ei kukaan muu kuin Jeesus!


"Sinä olet purkanut palvelijasi liiton, olet häväissyt hänen kruununsa, olet heittänyt sen maahan. Sinä olet särkenyt kaikki hänen muurinsa, olet pannut raunioiksi hänen linnoituksensa." Psalmi 89:40-41

 

  Jeesus oli viimeinen Daavidin sukulinjasta ja ainoa seuraava ja seuraaja Salomonin jälkeen, joka oli valittu täyttämään profetia 2. Samuel 7:12-14.

 

"Kaikki tien kulkijat ovat häntä ryöstäneet, hän on joutunut naapuriensa häväistäväksi. Sinä olet korottanut hänen vihollistensa oikean käden, olet tuottanut ilon kaikille hänen vihamiehillensä." Psalmi 89:42-43

 

  Tämä oli se, mitä tapahtui Jeesukselle - häntä pilkattiin, kuten on kirjoitettu:

 

"ja väänsivät orjantappuroista kruunun, panivat sen hänen päähänsä ja ruovon hänen oikeaan käteensä, polvistuivat hänen eteensä ja pilkkasivat häntä ja sanoivat: "Terve, juutalaisten kuningas!" Ja he sylkivät häntä, ottivat ruovon ja löivät häntä päähän. Ja kun he olivat häntä pilkanneet, riisuivat he häneltä vaipan, pukivat hänet hänen omiin vaatteisiinsa ja veivät hänet pois ristiinnaulittavaksi." Matteus 27:29-31

 

 Jatkakaamme:

 

"Sinä olet kääntänyt takaisin hänen miekkansa terän etkä ole sodassa pitänyt häntä pystyssä. Sinä olet tehnyt hänen loistostansa lopun ja olet syössyt maahan hänen valtaistuimensa. Sinä olet lyhentänyt hänen nuoruutensa päivät, olet hänet häpeällä peittänyt." Psalmi 89:44-46

 

"Sinä olet lyhentänyt hänen nuoruutensa päivät" - Jeesus kärsi brutaalin rangaistuksen ja syöstiin kuolemaan vähän yli kolmekymmentä vuotiaana.

 

  Mikä oli Jeesuksen väärinteko, joka sain Jumalan rankaisemaan häntä ihmisten kautta pahoinpitelyin ja ruoskimisella:

 

"Juutalaiset vastasivat hänelle: "Meillä on laki, ja lain mukaan hänen pitää kuoleman, koska hän on tehnyt itsensä Jumalan Pojaksi"." Johannes 19:7

 

 Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

"The Jews insisted, "We have a law, and according to that law he must die,
because he claimed to be the Son of God. John 19:7 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Juutalaiset vaativat, "Meillä on laki, ja sen lain mukaan hänen täytyy kuolla, koska hän väitti olevansa Jumalan Poika." Johannes 19:7

 

  Hän teeskenteli olevansa "Jumalan Poika", ja se ei ollut hänen tehtävänsä "Kristuksena" tai "Messiaana". Hänen kansansa (Juutalaiset) tiesivät, että tuleva Kristus tai Messias, joka voisi heidät pelastaa, olisi Daavidin jälkeläinen, ei "Jumalan Poika". Kuningas Salomoa ei rangaistu "ihmisten antamin kepiniskuin ja miesten käsien kautta selkäsaunoilla sekä ruoskimisilla", mutta me tiedämme, että Jeesus kärsi rangaistuksen juuri sillä tavalla. Salomo ei koskaan teeskennellyt olevansa Jumalan Poika. Salomon rangaistuksena, hänen valtakuntansa vietiin pois hänen todelliselta pojaltaan.

 

  Miksi Jeesus teeskenteli olevansa "Jumalan Poika"? Mikä siihen oli syynä? Lue seuraava tapahtuma hyvin:

 

"Kun Jeesus tuli Filippuksen Kesarean tienoille, kysyi hän opetuslapsiltaan sanoen: "Kenen ihmiset sanovat Ihmisen Pojan olevan?" Matteus 16:13


  Kun Jeesus oli opetuslapsiensa kanssa, hän kysyi heiltä, kuka "Ihmisen Poika" on, tai kuka "Daavidin Poika", kuten on profetoitu 2. Sam. 7:12-14 ja Jesaja 7:11-15. Hän ei kysynyt, kuka "Jumalan Poika" on?

 

"Niin he sanoivat: "Muutamat Johannes Kastajan, toiset Eliaan, toiset taas Jeremiaan tahi jonkun muun profeetoista"." Matteus 16:14

 

  Jeesus odotti, että hänen opetuslapsensa sanoisivat tai julistaisivat hänen olevan "Ihmisen Poika" tai "Daavidin Poika". Kuitenkin perustuen niihin vastauksiin, joita hänen opetuslapsensa antoivat, he eivät todellisuudessa tunteneet häntä ja mikä hänen työnsä oli.

 

  Sitten hän kysyi Pietarilta, joka ei vielä ollut antanut vastaustaan:

 

"Hän sanoi heille: "Kenenkä te sanotte minun olevan?" Matteus 16:15

 

 Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

"But what about you?" he asked. "Who do you say I am?"
Matthew 16:15 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Mutta entä sinä sitten?" hän kysyi. "Kuka minä sinun mielestäsi olen?" Matteus 16:15

 

  Mikä oli Pietarin vastaus?

 

"Simon Pietari vastasi ja sanoi: "Sinä olet Kristus, elävän Jumalan Poika"."

Matteus 16:16

 

  Se oli Pietari, joka vastasi, että Jeesus oli "Kristus" ja "Jumalan Poika". Kaikki uskontojen opetukset, että Jeesus on "Jumalan Poika" ilmiselvästi jättävät huomioimatta kysymyksen, jonka Jeesus esitti opetuslapsilleen - "Kenen ihmiset sanovat Ihmisen Pojan olevan?"

 

  Uskontojen opetuksen painopistealue on keskitetty Pietarin antamaan vastaukseen, että Jeesus oli "Jumalan Poika".

 

  Toisella tavalla sanottuna, PIETARI VASTASI: "SINÄ OLET KRISTUS, ELÄVÄN JUMALAN POIKA." OLI EPÄSUORA VASTAUS, sillä Jeesus kysyi kuka "Ihmisen Poika" tai "Daavidin Poika" on, eikä hän kysynyt, "kuka on Jumalan Poika".

 

  Maestro Evangelistan mukaan, tässä on nyt tarvetta ymmärrykselle:

 

  Kun Pietari vastasi hänelle "Sinä olet Kristus, Elävän Jumalan Poika." Jeesuksen olisi kuulunut sanoa: "Ei Pietari, se ei ollut se, mitä minä kysyin sinulta, minä kysyin sinulta kuka ihmisen poika tai Daavidin poika on, enkä siis kuka on Jumalan Poika. Ennen kaikkea olet väärässä sanoessasi minun olevan Jumalan Poika, sillä minä olen ainoastaan Daavidin Poika, joka voi ainoastaan sitten tulla kutsutuksi Jumalan Pojaksi, kun olen täyttänyt velvollisuuteni Kristuksen ominaisuudessa Jumalalle ja pelastanut kansani Israelin heidän synneistään. Sen minä saavutan ja toteutan, kun johdan heidät tuntemaan Jumalan nimen temppelin kautta, jonka minun esi-isäni Kuningas Salomo on rakentanut Jumalan Nimelle!

 

  Siten Jeesuksen olisi pitänyt vastata Pietarille, sillä hän ei ollut todellinen Jumalan poika, vaan Daavidin poika tai jälkeläinen, ja se perustuu siihen, mitä Jumala sanoi profetiassa 2. Samuel 7:12-14.

 

  Jumala on tehnyt ehdon profetiassa 2. Samuel 7:12-14, kun Hän sanoi minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani. KUN HÄN TEKEE VÄÄRIN, NIIN MINÄ RANKAISEN HÄNTÄ IHMISTEN ANTAMIN KEPINISKUIN JA MIESTEN KÄSIEN KAUTTA SELKÄSAUNOILLA SEKÄ RUOSKIMISILLA.


  Tuon Jumalan sanoman ehdon vuoksi, Jeesuksen, Daavidin pojan tulisi olla varovainen kaikessa mitä hän sanoo, kuten on kirjoitettu:

 

"Joka suistaa suunsa, se säilyttää henkensä, mutta avosuinen joutuu turmioon." Sananlaskut 13:3

Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

"Those who guard their lips preserve their lives,
but those who speak rashly will come to ruin."
Proverbs 13:3 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Ne, jotka vartioivat sanomisiaan, säästävät henkensä, mutta nuo, jotka puhuvat harkitsemattomasti, tulevat tuhoutumaan." Sananlaskut 13:3

 

  Sen sijaan, että Jeesus olisi korjannut Pietaria tämän virheestä, mitä Jeesus sanoi?

 

"Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Autuas olet sinä, Simon, Joonaan poika, sillä ei liha eikä veri ole sitä sinulle ilmoittanut, vaan minun Isäni, joka on taivaissa." Matteus 16:17

 

  Ei hän korjannut, vaan sen sijaan Jeesus oli riemuissaan ja ylpeä Pietarin vastauksesta, että hän olisi "Jumalan Poika".

 

  Muista se ehto, jonka Jumala Itse sääti profetiassa koskien "Daavidin jälkeläistä". Mikäli tämä "Daavidin jälkeläinen" tekisi rikkomuksen, niin häntä rangaistaisiin "ihmisten antamin kepiniskuin ja miesten käsien kautta selkäsaunoilla sekä ruoskimisilla".

 

  Miksi? Jeesus käytti omaksi hyödykseen Pietarin antamaa vastausta.

 

  Se että hän olisi nuhdellut Pietaria, niin sen sijaan hän ylisti ja siunasi tätä antamansa vastauksen johdosta, sanoen että "sillä ei liha eikä veri ole sitä sinulle ilmoittanut, vaan minun Isäni, joka on taivaissa" - sillä hetkellä, kun hän sanoi nuo sanat, hän syyllistyi jumalanpilkkaan, sillä hän ei koskaan todellisuudessa ollut Jumalan Poika, vaan ainoastaan Daavidin jälkeläinen! Siten Jeesus aloitti väittämään olevansa "Jumalan Poika", sen johdosta mitä Pietari sanoi. Hänen todelliset tuntemuksensa ja hänen rakkain halunsa oli nyt avoimena hänen edessään. Kaiken aikaa, sydämessään Jeesus halusi ihmisten tunnistavan ja tunnustavan hänet "Jumalan Poikana".

 

  Syy sille, miksi Jeesus teeskenteli olevansa "Jumalan Poika", oli Pietarista johtuvaa. Tämä oli hänen ensimmäinen rikoksensa.

"Ja minä sanon sinulle: sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, ja tuonelan portit eivät sitä voita." Matteus 16:18

 

  Jeesus oli Jumalan lähettämä johtamaan hänen kansansa talon/temppelin luokse, jossa on Jumalan Nimi ja jonka on rakentanut Kuningas Salomo. Sen sijaan hän rakensi toisen talon omalle nimelleen. Jeesus oli pistänyt pystyyn oman kirkon, joka ei ollut osa hänen työtään, kuten on profetiassa eriteltynä. Tätä petosta on käytetty monien uskontojen uskon perustana. Rakentamalla kirkon omalle nimelleen, Jeesus oli tehnyt itsensä tunnetuksi jumalana, ennen sitä, että olisi tehnyt/saattanut kanssaisraelilaisensa tietämään yhden ja toden Jumalan Nimen!

 

Jatkamme lukemista:

"Silloin hän varoitti vakavasti opetuslapsiaan kenellekään sanomasta, että hän on Kristus." Matteus 16:20

 

  Nyt on selvää, että Jeesus itse varoitti opetuslapsiaan olemaan kertomatta kenellekään, että hän oli Kristus - tämä tarkoittaa, että Jeesus huomasi itse ja tiesi, että hän epäonnistui tehtävässään olla Jumalan "Kristus" tai voideltu yksilö pelastaakseen hänen kansansa Israelin (Matteus 1:21, 15:24 ja Luukas 24:20-21). Hän teki väärinteon, kun teki itsestään Jumalan pojan Pietarin petoksen kautta, ja rakensi kirkon OMALLE NIMELLEEN, sen sijaan, että olisi johdattanut hänen kansansa temppelin tykö, JOSSA ON JUMALAN NIMI! Hän ei ainoastaan teeskennellyt olevansa "Jumalan poika", vaan myös teki itsestään jumalan.

 

  Tällä varoituksellaan opetuslapsilleen olla kertomatta kenellekään, että hän on "Kristus", me voimme nyt todeta, että kaikki saarnaajat, jotka ovat julistaneet, että Jeesus täytti tehtävänsä Kristuksena ja ovat rakentaneet kirkkoja Jeesuksen nimelle, Daavidin pojalle ´Kristuksena´, ovat olleet kaikki väärässä alusta lähtien aina apostolisesta ajasta tähän päivään asti!

 

  Siitä ajasta kun hän teeskenteli olevansa "Jumalan Poika", eikä täyttänyt hänen työtään, ja oli perustanut oman kirkon, niin oliko hän tietoinen, että hän tulisi kohtaamaan rangaistuksensa "IHMISTEN ANTAMIN KEPINISKUIN JA MIESTEN KÄSIEN KAUTTA SELKÄSAUNOILLA SEKÄ RUOSKIMISILLA"?

 

"Siitä lähtien Jeesus alkoi ilmoittaa opetuslapsilleen, että hänen piti menemän Jerusalemiin ja kärsimän paljon vanhimmilta ja ylipapeilta ja kirjanoppineilta ja tuleman tapetuksi ja kolmantena päivänä nouseman ylös/elämään." Matteus 16:21

  Hän sanoi, että hän joutuisi "kärsimään" ja että kolmantena päivänä hänet nostettaisiin ylös/elämään. Sinä tulet oppimaan myöhemmin tarkoituksen "kolmannelle päivälle", josta Jeesus mainitsi.

 

  Jatkamme:

 

"Silloin Pietari otti hänet erilleen ja rupesi nuhtelemaan häntä sanoen: "Jumala varjelkoon, Herra, älköön se sinulle tapahtuko"." Matteus 16:22

Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

"Peter took him aside and began to rebuke him.
"Never, Lord!" he said. "This shall never happen to you!"
Matthew 16:22 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Pietari vei hänet sivuun ja alkoi nuhdella häntä. "Ei koskaan, Herra!" hän sanoi. "Tämä ei saa koskaan tapahtua sinulle!" Matteus 16:22

 

  Pietari vaikutti Jeesukseen niin että tämä alkoi esittää "Jumalan Poikaa"; (katso linkistä) tällä kertaa hän yritti vakuutella Jeesusta, ettei kärsimys ja kuolema koskaan tapahtuisi Jeesukselle.

 

  Mitä Jeesus vastasi hänelle?

 

"Mutta hän kääntyi ja sanoi Pietarille: "Mene pois minun edestäni, saatana; sinä olet minulle pahennukseksi, sillä sinä et ajattele sitä, mikä on Jumalan, vaan sitä, mikä on ihmisten"." Matteus 16:23

 

Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

"Jesus turned and said to Peter, "Get behind me, Satan! You are a stumbling
block to me; you do not have in mind the things of God, but the things of men."
Matthew 16:23 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Jeesus kääntyi ja sanoi Pietarille, "Väisty tieltäni, Saatana! Sinä olet esteenä ja kompastuskivenä minulle; sinulla ei ole mielessäsi Jumalan asioita, vaan ihmisten." Matteus 16:23

 

  Muistakaamme, että se oli Pietari, joka sanoi Matteus 16:17, että Jeesus on Kristus ja myös Jumalan poika, ja kuitenkin me voimme tästä lukea, että Jeesus nimitti Pietaria ´Saatanaksi´. Tämä osoittaa, että Jeesus ymmärsi Pietarin olleen Saatanan vaikutuksen alaisena, kun oli onnistuneesti pettänyt häntä.

 

  Jeesuksen voima esittää ja tehdä ihmeitä ei ollut Jumalalta lähtöisin, vaan Saatanalta. Sen jälkeen, kun hän joutui Saatanan pettämäksi Pietarin kautta, Jeesus valitsi samalla tiensä alkaa ylistämään Saatanaa - lue seuraavista linkeistä:

 


http://www.thename.ph/thename/testimony/jes11-en.html and http://www.thenameonline.info/thename/testimony/jes11-en.html.

 

Jeesuksen Voima

 

  Tämä tarkoittaa, että se mitä Pietari sanoi Jeesuksesta Kristuksena ja Jumalan Poikana on tehty ja osoitettu nyt mitättömäksi ja tyhjäksi puheeksi Jeesuksen itsensä taholta, kun hän nimitti Pietaria "Saatanaksi", sen jälkeen kun hän havahtui huomaamaan liian myöhään, että Saatana oli pettänyt häntä Pietarin kautta! Kun uskoo Pietarin sanoihin, että Jeesus on Kristus ja Jumalan Poika, on sama kuin uskoo Saatanan petokseen!

 

  Ja vielä lisänä, sitten kun Jeesus teki Väärinteon pettäessään ihmisiä väitteellään olevansa Jumalan poika, (se oli syy miksi Jumala rankaisi häntä ihmisten kautta hakkaamisin ja ruoskimisin sekä hylkäsi hänet brutaaliin kuolemaan), siten velvollisuus ja vastuu olla "Kristus" tai Jumalan voideltu yksilö, jotta voisi toimia kansansa Israelin pelastajana/vapahtajana, jäi täyttämättä!

 

  Mitä ihmiset sanoivat hänestä, kun hän oli kuollut?


"kuinka meidän ylipappimme ja hallitusmiehemme antoivat hänet tuomittavaksi kuolemaan ja ristiinnaulitsivat hänet. Mutta me toivoimme hänen olevan sen, joka oli lunastava Israelin. Ja onhan kaiken tämän lisäksi nyt jo kolmas päivä siitä, kuin nämä tapahtuivat." Luukas 24:20-21


  Totta, hänen kansansa toivoi, että hän olisi pelastanut heidät.

 

  Todellinen Jeesus on Daavidin jälkeläinen, joka oli kandidaattina tai ehdokkaana ansaitsemaan tittelin "Jumalan Poika", jos hän olisi kyvykäs tai pystyisi täyttämään Kuningas Salomon täyttämättä jääneen tehtävän, joka oli tehdä Jumalan Nimi tunnetuksi Israelilaisille.

 

  Kuitenkin, Jumala rankaisi häntä väärinteostaan, väittäessään olevansa Jumalan poika, sen sijaan, että olisi esitellyt heille Jumalan Nimen. Hänen epäonnistumisessaan täyttää nimen "Jeesus" sisällään pitämä merkitys, joka on selkeästi pelastaa hänen kansansa heidän synneistään, ja hän epäonnistui myös olemaan "Voideltu yksilö" tai "Kristus".

 

  Palaamme takaisin Jeesuksen sanoihin:

 

"Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut." Johannes 14:26

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"But the Counselor, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you."
John 14:26 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Mutta Neuvonantaja, Pyhä Henki, jonka Isä lähettää minun nimessäni, tulee opettamaan teille kaikki asiat ja muistuttaa teitä kaikesta, mitä olen sanonut teille." Johannes 14:26

 

  Me voimme nyt käsittää miksi Jeesus sanoi, että tämä Neuvonantaja - jolla on Pyhä Henki tai Jumalan sanat hänen suussaan (viittaa profeettaan kuin Mooses) ja jonka Jumala lähettää hänen (Jeesuksen) nimessä. Tämä Neuvonantaja/profeetta kuin Mooses tulee saattamaan koko maailman tuntemaan Jumalan Nimen. Hän on myös se, joka jatkaa toteuttamatta jääneen nimen "Jeesus", merkityksen täyttämistä, ja se on pelastaa nykypäivän Juutalainen kansa heidän synneistään näyttämällä heille tosi Jumalan Nimen, tehtävässä jossa Jeesus epäonnistui!

 

  Jeesuksen apostolit eivät koskaan käsitelleet yksityiskohtaisemmin tätä tulevaa "Neuvonantajaa", josta Jeesus puhui. Sen sijaan he keskittyivät saamaan meidät uskomaan heidän omaan versioonsa Jeesuksesta.

  Apostolit todistivat, että Jeesus oli Jumalan lähettämä Jumalan poika, jonka tuli kärsiä hakkaamistuomio meidän syntiemme takia, joka ei ole alkuunkaan se, mitä Jumala sanoi 2. Samuelin kirjassa 7:12-14. Apostolit ovat salanneet ja piilottaneet meiltä totuuden, joka kertoo siitä, kuinka Jeesukselle todella kävi ja miksi.

  Apostolit ovat KAIKEN AIKAA esittäneet meille ´valheellisen´ Jeesuksen, eivätkä todellista Jeesusta, jonka Jumala lähetti Israelin kansaa varten.


  Kuka oli se valheellinen Jeesus, jonka apostolit ovat meille esitelleet?

Who was the false Jesus that the apostles presented to us?

 

"Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä."

Johannes 3:16

 

  Piilottamalla totuuden siitä, mitä todella tapahtui Jeesukselle, apostolit ovat saaneet aikaan vielä suuremman valheen. He ovat saarnanneet, että Jeesus on lihallinen Jumalan Poika ja Jumala salli hänet tapettavan, kidutettavan ja hakattavan kuin pedon, kuollakseen ihmiskunnan syntien takia!

 

  Yksikään oikeamielinen isä ei salli hänen oman lapsensa tapettavan sillä perusteella, että häntä kohtaan väärin tehneet saisivat omat pahat tekonsa anteeksi. Kuinka paljon vielä vähemmän sen sallisi Mooseksen Jumala, joka on oikeamielinen Jumala!

 

  Tuo on valtavan suuri loukkaus Jumalaa kohtaan. Kuitenkin me sallimme itsemme olla petettyjä uskontojen opetuksilla, erityisesti Kristinuskon.

 

  Kuinka me voimme tietää, että Jumala ei koskaan tekisi tuollaista asiaa?

 

  Jumalalla on LAKI ja tuon lain me voimme lukea:

 

"Älköön isiä rangaistako kuolemalla lasten tähden älköönkä lapsia isien tähden; kukin rangaistakoon kuolemalla oman syntinsä tähden." 5. Moos. 24:16


´kukin rangaistakoon kuolemalla oman syntinsä tähden´ - jokainen ihminen vastaa itse omista synneistään, ketään ei rangaista toisen syntien takia. Jokainen syntiä tehnyt, vastaa ja maksaa itse tekemisistään.

  Siten, kun apostolit sanovat, että Jumala salli oman Poikansa tapettavan muiden ihmisten syntien puolesta, ei ole totta - se on suoraan sanoen jumalanpilkkaa, koska he tekivät mahtavan ja oikeamielisen Profeettojen Jumalan näyttämään pahalta ja epäoikeudenmukaiselta Jumalalta.

 

  Niin ollen se "jumala", josta nämä apostolit saarnaavat, ei ole tosi Jumala, vaan toinen jumala. Sallimalla itsemme tulla petetyiksi ja ylistämällä väärää jumalaa, jonka apostolit ja uskonnot ovat tehneet ja keksineet - niin mikä on ollut meidän rangaistuksemme tosi Jumalalta?

"mutta kirouksen, jos te ette tottele Herran, teidän Jumalanne, käskyjä, vaan poikkeatte siltä tieltä, jota minä tänä päivänä käsken teidän vaeltaa, ja seuraatte muita jumalia, joita te ette tunne." 5. Moos. 11:28


  Jumala on kironnut meidät.
Me emme voi syyttää tosi Jumalaa siitä, miksi Hän sallii näiden kauheiden asioiden tapahtuvan meille. Miksi? Syy on se, että me olemme antaneet itsemme jatkuvaan petokseen apostolien ja heidän perustamiensa uskontojen taholta emmekä ole kuunnelleet, mitä Jumala sanoi 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19 - että meidän tulisi kuunnella ainoastaan profeettaa kuin Mooses TAI enemminkin meidän olisi pitänyt odottaa tosi profeettaa kuin Mooses, joka on myös Neuvonantaja, jonka Jumala on lähettänyt Jeesuksen nimessä.

 

  Me olemme erittäin onnekkaita, että on juuri meidän aikanamme, kun tosi Profeetta kuin Mooses on tullut persoonassaan Maestro Eraño Martin Evangelista.

 

  Lukekaamme yksityiskohtainen laadinta siitä, kuinka Mooseksen Jumala ja Profeetat Raamatussa ovat johdonmukaisia Hänen lakinsa kanssa 5. Mooseksen kirjassa 24:16:

"Se sielu, joka syntiä tekee - sen on kuoltava. Poika ei kanna isän syntivelkaa, eikä isä kanna pojan syntivelkaa. Vanhurskaan ylitse on tuleva hänen vanhurskautensa, ja jumalattoman ylitse on tuleva hänen jumalattomuutensa." Hesekiel 18:20

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The soul who sins is the one who will die. The son will not share the guilt of the father, nor will the father share the guilt of the son. The righteousness of the righteous man will be credited to him, and the wickedness of the wicked will be charged against him."

Ezekiel 18:20 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Sielu, joka tekee syntiä, sen on kuoltava. Poika ei jaa isänsä syyllisyyttä, eikä isä ole osallinen poikansa synteihin. Vanhurskaan miehen oikeamielisyys lasketaan hänen omaksi edukseen, ja pahan syntisyys on vaateena häntä itseään vastaan." Hesekiel 18:20

 

  Se on totta. Opettamalla, että niin kutsuttu synnitön Jeesus kuoli meidän syntiemme puolesta, on sama kuin tekisi Jumalan valehtelijaksi. Hän rikkoisi Hänen oman lakinsa 5. Mooseksen kirjassa 24:16, sallimalla, niin kutsutun synnittömän Jeesuksen kuolla toisten syntien takia.


  Me voimme ymmärtää Hesekielin kirjan 18:20 perusteella, että me olemme itse vastuussa tekemistämme synneistä Jumalaa ja toisia ihmisiä kohtaan. Tarvitsemmeko me yhä jonkin toisen ihmisen, kuten Jeesuksen, jotta syntimme tulisivat anteeksi annetuiksi?

 

"Ja jos jumalaton kääntyy pois kaikesta synnistänsä, mitä hän on tehnyt, ja noudattaa kaikkia minun käskyjäni ja tekee oikeuden ja vanhurskauden, hän totisesti saa elää; ei hänen ole kuoltava." Hesekiel 18:21

 

  Me emme tarvitse toista ihmistä, emme edes Jeesusta. Ei ole olemassa sovittelijaa tai välittäjää. Meidän tulee vain katua ja kääntyä pois pahasta ja palata Jumalan tykö. Uskontojen mukaan meidän syntimme ovat kirjoitetut taivaaseen, onko se totta?

 

"Ei yhtäkään hänen synneistänsä, jotka hän on tehnyt, muisteta; vanhurskautensa (oikeamielisyytensä) tähden, jota hän on noudattanut, hän saa elää." Hesekiel 18:22

  JA kaikkein tärkeimpänä, me emme voi sanoa, että Jeesus ei olisi tehnyt syntiä - sillä hän syntyi naisesta ja naisesta syntynyt ei voi väittää olevansa synnitön:

 

"Kuinka siis ihminen olisi vanhurskas Jumalan edessä, ja kuinka vaimosta syntynyt olisi puhdas? Katso, eipä kuukaan ole kirkas, eivät tähdetkään ole puhtaat hänen silmissänsä; saati sitten ihminen, tuo mato, ja ihmislapsi, tuo toukka!" Job 25:4-6

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"How then can a man be righteous before God? How can one born of woman be pure?
If even the moon is not bright and the stars are not pure in his eyes,
how much less man, who is but a maggot - a son of man, who is only a worm!"
Job 25:4-6 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kuinka sitten ihminen voi olla oikeamielinen Jumalan edessä? Kuinka voi naisesta syntynyt yksilö olla puhdas? Kun edes kuu ei ole kirkas, eivätkä tähdet ole puhtaat Hänen silmissään, kuinka mittavasti vähemmän on ihminen, joka on vain toukka - ihmisen poika, joka on vain mato!" Job 25:4-6

 

  Me olemme kaikki syntyneet ja saaneet vapaan tahdon. Kaiken sen valinnanvapauden nojalla, jonka perusteella jokainen tekee valintojansa, yksikään ei voi sanoa, ettei olisi tehnyt syntiä koko elinaikanansa.

 

  Kuningas Salomo myös sanoi:

 

"Jos he tekevät syntiä sinua vastaan - sillä ei ole ihmistä, joka ei syntiä tee - ja sinä vihastut heihin ja annat heidät vihollisen valtaan, niin että heidän vangitsijansa vievät heidät vangeiksi vihollismaahan, kaukaiseen tai läheiseen," 1. Kun. 8:46

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"When they sin against you - for there is no one who does not sin -
and you become angry with them and give them over to the enemy,
who takes them captive to his own land, far away or near;

I Kings 8:46 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kun he tekevät syntiä Sinua vastaan - sillä ei ole ketään, joka ei syntiä tekisi - ja Sinä tulet vihaiseksi heille ja annat heidät vihollisillensa, joka ottaa heidät vangikseen omaan maahansa, kauas tai lähelle;" 1. Kun. 8:46

 

  Ei yksikään ihminen voi väittää, ettei olisi syntiä tehnyt! Uskonnot opettavat, että Jeesus ei koskaan tehnyt syntiä. Se ei ole totta. Jos ihminen sanoo, ettei ole syntiä tehnyt, niin mitä Jumala sanoo siihen?

 

"Ja kuitenkin sinä sanot: 'Minä olen syytön; hänen vihansa on kaiketi kääntynyt minusta pois'. Katso, minä käyn oikeutta sinun kanssasi, koska sinä sanot: 'En ole syntiä tehnyt'." Jeremia 2:35

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"you say, 'I am innocent; he is not angry with me.' But I will pass judgment on you because you say, 'I have not sinned.'" Jeremiah 2:35 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"sinä sanot, ´minä olen synnitön; Hän ei ole vihainen minulle.´Mutta Minä kohdistan tuomioni sinuun, sen vuoksi, että sinä sanot, ´minä en ole syntiä tehnyt.´" Jeremia 2:35

 

  Mitä enemmän sinä kiellät syntisyytesi, sitä enemmän ja raskaammin Jumala sinua tuomitsee sinua.

 

  Tämä tarkoittaa myös, että mitä enemmän me sanomme, että Jeesus oli synnitön, niin sitä enemmän me teemme syntiä Jumalaa kohtaan, sillä me asetumme vastustamaan Hänen Sanaansa, joka on, että yksikään ihminen ei voi sanoa olevansa synnitön.

 

  Onko sellaista tapahtumaa, jossa Jumala näytti, että Hän on totuudenmukainen Hänen Laissaan ja että Hän ei salli synnittömän kuolevan toisen syntien puolesta?

 

"Seuraavana päivänä Mooses sanoi kansalle: "Te olette tehneet suuren synnin. Minä nousen nyt Herran tykö - jos ehkä voisin sovittaa teidän rikoksenne." Ja Mooses palasi Herran tykö ja sanoi: "Voi, tämä kansa on tehnyt suuren synnin! He ovat tehneet itselleen jumalan kullasta. Jospa nyt antaisit heidän rikoksensa anteeksi! Mutta jos et, niin pyyhi minut pois kirjastasi, johon kirjoitat." 2. Moos. 32:30-32

 

  Mooses yritti sovittaa kansansa synnit. Mooseksen pyyntö on todella suuri ja jalo, että hän jopa tarjosi omaa elämäänsä kansansa syntien puolesta, mutta mitä Jumala sanoi hänelle?


"Mutta Herra vastasi Moosekselle: "Joka on tehnyt syntiä minua vastaan, sen minä pyyhin pois kirjastani. Mene nyt ja johdata kansa siihen paikkaan, josta minä olen sinulle puhunut; katso, minun enkelini käy sinun edelläsi. Mutta kostoni päivänä minä kostan heille heidän rikoksensa." 2. Moos. 32:33-34


Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The LORD replied to Moses, "Whoever has sinned against me I will blot out of my book. Now go, lead the people to the place I spoke of, and my angel will go before you. However, when the time comes for me to punish, I will punish them for their sin."

Exodus 32:33-34 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"HERRA vastasi Moosekselle, "Kuka tahansa on tehnyt syntiä minua vastaan, Minä pyyhin kirjastani. Mene nyt, johda kansa paikkaan, josta Minä olen puhunut, ja Minun enkelini menee sinun edelläsi. Kuitenkin, kun tulee Minun rankaisuni aika, Minä rankaisen heitä heidän synneistään." 2. Moos. 32:33-34

 

Jumala ei sallinut Mooseksen sovittaa kansansa syntejä. Kuka tahansa tekee syntiä, vastaa siitä Jumalalle, ja tuomiolle on aikansa. Jumala sanoo, että Hän lähettää "enkelinsä", kun aika on lähellä. Koska Mooseksen ei sallittu sovittaa kansansa syntejä Jumalan edessä, niin kuinka paljon vähemmän sitten Jeesuksen kohdalla?

 

  Mikäli Jeesus on profeetta kuin Mooses, kuten apostolit sanovat Apostolien teoissa 3:22, niin kuinka Jumala sallisi hänen kuolla toisten syntien puolesta, kun Hän ei sallinut Mooseksenkaan tehdä sitä!

 

  Apostolit todellakin tekivät väärän todistuksen, kun he saivat näyttämään siltä kuin Jeesus olisi profeetta kuin Mooses.

 

  Nyt, mikä on se tavallinen keino johon uskonnot turvautuvat epätoivoisesti todistaakseen valheen, että Jeesuksen kohtalo Jumalalta oli kuolla meidän syntiemme tähden?

 

"mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut. Me vaelsimme kaikki eksyksissä niin kuin lampaat, kukin meistä poikkesi omalle tielleen. Mutta Herra heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme. Häntä piinattiin, ja hän alistui siihen eikä suutansa avannut; niin kuin karitsa, joka teuraaksi viedään, niin kuin lammas, joka on ääneti keritsijäinsä edessä, niin ei hän suutansa avannut." Jesaja 53:5-7

  Uskonnot ovat käyttäneet tätä kappaletta saadakseen maailman ihmiset uskomaan, että tämä oli profetia, jonka Jeesus täytti kärsiessään ja muka kuoli kaikkien ihmisten tähden. Ei ole totta sanoo Maestro Evangelista.

 

  Miksi ei? On olemassa kaksi tärkeää tekijää:

  1. SEN VUOKSI, ETTÄ JUMALLA ON LAKI 5. Mooseksen kirjassa 24:16, että jokaisen ihmisen on kuoltava omien syntiensä takia ja kun sanotaan, että Jumala salli synnittömän miehen kuolla toisten syntien puolesta, on sama kuin sanoo, että Jumala rikkoi Hänen omaa lakiaan.

 

  1. AINOASTAAN TOSI PROFEETTA KYKENEE SELITTÄMÄÄN TOISTEN JUMALAN PROFEETTOJEN KIRJOITUKSIA. Koska kyseessä on Jumala, joka käski profeetta Jesajaa kirjoittamaan tämän sanan "Kärsivästä Palvelijasta" Jesajan kirjassa 53, niin siitä seuraa, että Jumala tulee myös lähettämään profeetan, joka selittää tämän meille - profeetan kuin Mooses 5. Mooseksen kirja 18:18-19. Sillä hänellä on Jumalan Sana hänen suussaan ja Jumala jopa käski meitä ainoastaan kuuntelemaan häntä. Meidän olisi pitänyt odottaa profeettaa kuin Mooses, että hän selittää meille profeetta Jesajan kirjoitukset.

 

  Nyt, kun profeetta kuin Mooses on täällä persoonassaan Maestro Evangelista - niin me tulemme nyt myös saamaan selville kuka Jesajan kirjassa 53 viitattu kärsivä palvelija on:

 

  Lukekaamme:

 

"Kuka uskoo meidän saarnamme, kenelle Herran käsivarsi ilmoitetaan?" Jesaja 53:1

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

Who has believed our message and to whom
has the arm of the LORD been revealed?
Isaiah 53:1 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kuka on uskonut meidät sanomamme? Ja kenelle HERRAN Käsivarsi on paljastettu?"

Jesaja 53:1

 

  Käyttäkäämme ymmärrystämme:

 

  Se, mitä oli kysytty, oli "Kuka on uskonut meidät sanomamme? Ja kenelle HERRAN Käsivarsi on paljastettu?" Se tarkoittaa, että tämä kyseinen tapahtuma on tapahtunut to aikaisemmin ja siitä on raportoitu heidän kansalleen (Israelilaisille), tämä ei ole koskaan ollut profetia. Luemme sen uudestaan kokonaisuudessaan:


"Kuka on uskonut meidät sanomamme? Ja kenelle HERRAN Käsivarsi on paljastettu?"

Jesaja 53:1

 

"Kuka on uskonut meidät sanomamme" - Tästä asiasta on raportoitu/tiedotettu heidän kansalleen jo aikaisemmin. Sen on täytynyt tapahtua ennen Jesajan aikaa.

"on paljastettu" - Tämä ei ole profetia. Kyseessä on kokoelmamuistelo menneestä tapahtumasta Israelin kansan historiassa. Jeesus ei ollut edes syntynyt vielä silloin kun tämä kirjoitettiin.

  Otamme seuraavaksi selville, kenelle Herran käsivarsi on paljastettu?

"Mutta Mooses rukoili armoa Herralta, Jumalaltansa, ja sanoi: "Herra, miksi sinun vihasi syttyy omaa kansaasi vastaan, jonka olet vienyt pois Egyptin maasta suurella voimalla ja väkevällä kädellä?" 2. Moos. 32:11

  Nyt me tiedämme - Jumala paljasti Hänen Voimallisen käsivartensa Profeetta Moosekselle. Uskonnot väittävät, että tämä profetia kertoo Jeesuksesta.

 

Maestro Eraño M. Evangelista sanoo, että se on vain heidän olettamustaan. Kumpaa sinä mieluummin uskot: Uskontoja, jotka eivät ole Jumalan lähettämiä vai Jumalan Sanaa 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19, joka sanoo, että meidän tulisi kuunnella Hänen profeettaansa kuin Mooses - joka nyt paljastaa tämän kirjoituksen meille?

 

"Hän kasvoi Herran edessä niin kuin vesa, niin kuin juuri kuivasta maasta. Ei ollut hänellä vartta eikä kauneutta; me näimme hänet, mutta ei ollut hänellä muotoa, johon me olisimme mielistyneet. Hän oli ylenkatsottu, ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät, halveksittu, jota emme minäkään pitäneet."

Jesaja 53:2-3

 

  Hänen kansansa kärsimättömyys ja epäusko läpi heidän matkansa aikana erämaassa oli kohdistettu Moosekseen.

 

"Mutta totisesti, meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana," Jesaja 53:4

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Surely he took up our infirmities and carried our sorrows,
yet we considered him stricken by God, smitten by him, and afflicted."
Isaiah 53:4 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Varmasti hän otti kannettavakseen meidän heikkoutemme ja surumme, silti ajattelimme hänen olevan Jumalan lamauttamana ja vaurioittamana, Jumalan lyömänä vaivoja kärsimään." Jesaja 53:4

 

"silti ajattelimme hänen olevan Jumalan lamauttamana ja vaurioittamana" - pidettiin tai oletettiin ainoastaan olevan, mutta ei fyysisesti vaurioitettu. Jeesuksen tapauksessa, hän oli todella fyysisesti vaurioitettu, hakattu, ruoskittu ja ristiinnaulittu (tapettu).

 

  Uskontojen olisi pitänyt nähdä tämä ero jo alusta lähtien.

 

"mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut. Me vaelsimme kaikki eksyksissä niin kuin lampaat, kukin meistä poikkesi omalle tielleen. Mutta Herra heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme. Häntä piinattiin (sorrettiin ja ahdistettiin), ja hän alistui siihen eikä suutansa avannut; niin kuin karitsa, joka teuraaksi viedään, niin kuin lammas, joka on ääneti keritsijäinsä edessä, niin ei hän suutansa avannut." Jesaja 53:5-7

 

  Tätä kappaletta uskonnot ovat käyttäneet saattaakseen ihmiset syvään kiitollisuudenvelan tunteeseen, heidän valmistamaansa "Jeesusta" kohtaan. Vaikka Jumala ei ollut heitä lähettänyt, niin apostolit käyttivät tätä kirjoitusta saaden sen näyttämään, kuin se olisi profetia, jonka Jeesus täytti kärsiessään ihmiskunnan syntien puolesta.

 

  Joka tapauksessa, nyt kun profeetta kuin Mooses on täällä, on tullut aika em. petoksen paljastua. Nyt me olemme oppimassa, että kyseessä ei ole Jeesus, vaan juurikin Mooses, johon tällä Jesajan kirjan luvun 53 muistelotekstillä viitataan ja tarkoitetaan:

 

"Me vaelsimme kaikki eksyksissä niin kuin lampaat" - Keitä ovat "lampaat", jotka mainitaan tässä jakeessa?

 

"Ja he tulevat tietämään, että minä, Herra, heidän Jumalansa, olen heidän kanssansa ja että he, Israelin heimo, ovat minun kansani, sanoo Herra, Herra (Kaikkivaltias). Niin, te olette minun lampaani, minun laitumeni lampaat, te ihmiset; minä olen teidän Jumalanne, sanoo Herra (Kaikkivaltias), Herra." Hesekiel 34:30-31

 

  Sanalla "kaikki", joka oli mainittu, ovat Israelin kansa, eivät Kristityt tai maailman ihmiset. Siten, uskonnot eivät voi väittää, että kyseessä olisi Jeesus.

  Tämä tarkoittaa, että ne, jotka kuuluvat tässä pelastus-sanan alle, ovat Israelin kansa. Sen vuoksi, että tämä ei ole profetia, vaan kokoelmamuistelo menneistä tapahtumista, jotka tapahtuivat sen miehen aikana, jolle Jumala paljasti Voimallisen ja Mahtavan Käsivartensa. Tämä mies ei ole kukaan muu kuin Mooses! Jesajan kirjan luku 53 kertoo kaikkinaisuudessaan muistutuksena Israelin kansalle vastoinkäymisistä, joita Mooses joutui kokemaan ja kestämään.

 

"niin ei hän suutansa avannut" Jesaja 53:5-7

 

  Uskonnot sanovat ihan todella, että tämä oli Jeesus, mutta me voimme muistaa, että kun Jeesus oli naulattuna ristille, hän huusi "Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut?" Jeesus syytti Jumalaa viimeisillä hetkillään - aivan varmasti Jeesus ei ole se mies, joka liittyy tähän kirjoitukseen.

 

  Kuka on todellinen "Kärsivä Palvelija", jos se ei ole Jeesus?

"Ahdistettuna ja tuomittuna hänet otettiin pois, mutta kuka hänen polvikunnastaan sitä ajatteli? Sillä hänet temmattiin pois elävien maasta; minun kansani rikkomuksen tähden kohtasi rangaistus häntä. Hänelle annettiin hauta jumalattomain joukossa; mutta rikkaan tykö hän tuli kuoltuansa, sillä hän ei ollut vääryyttä tehnyt eikä petosta ollut hänen suussansa. Mutta Herra näki hyväksi runnella häntä, lyödä hänet sairaudella. Jos sinä panet hänen sielunsa vikauhriksi, saa hän nähdä jälkeläisiä ja elää kauan, ja Herran tahto toteutuu hänen kauttansa." Jesaja 53:8-10

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"By oppression and judgment he was taken away. And who can speak of his descendants?
For he was cut off from the land of the living; for the transgression of my people he was stricken. He was assigned a grave with the wicked, and with the rich in his death,
though he had done no violence, nor was any deceit in his mouth.
Yet it was the LORD's will to crush him and cause him to suffer,
and though the LORD makes his life a guilt offering,
he will see his offspring and prolong his days, and the will of the LORD will prosper in his hand."
Isaiah 53:8-10 (NIV)

 

Suora suomennos:


"Sorrettuna ja tuomittuna hänet otettiin pois. Ja kuka voi puhua hänen jälkeläisistään? Sillä hänet otettiin pois elävien maasta, kirjoista; minun kansani väärintekojen takia hänet oli asetettu lamautettuna kärsimään. Hänet oli osoitettu samaan hautaan pahojen ja rikkaiden kanssa kuoltuaan, vaikka hän ei ollut väkivaltaa tehnyt, eikä yhtään vilppiä tai petosta suustaan kuultu. Silti oli HERRAN tahto murskata hänet ja aiheuttaa hänelle kärsimystä, ja vaikka HERRA teki hänen elämänsä syntiuhriksi, hän tulee näkemään jälkeläisissänsä elämänsä pidentyneen, ja HERRAN tahto kukoistaa hänen kätensä kautta."
Jesaja 53:8-10

 

  Tämä "Kärsivä Palvelija" puhui ja rukoili hänen kansansa puolesta, ja sen Mooses teki monia kertoja.

 

Hänet oli osoitettu samaan hautaan pahojen ja rikkaiden kanssa kuoltuaan, - ja he ovat luulleet tämän olevan Jeesus - mutta minne Jumala hautasi Mooseksen?


"Ja Herran palvelija Mooses kuoli siellä Mooabin maassa, Herran sanan mukaan. Ja hän hautasi hänet laaksoon Mooabin maahan, vastapäätä Beet-Peoria, mutta ei kukaan ole saanut tietää hänen hautaansa tähän päivään asti." 5. Moos. 34:5-6

 

  Mikä on Mooab - onko se pahojen maa?

 

"Silloin Salomo rakensi Kemokselle, mooabilais-iljetykselle, uhrikukkulan sille vuorelle, joka on itään päin Jerusalemista, ja samoin Moolokille, ammonilais-iljetykselle."

1. Kun.11:7

 

  Jumala hautasi Mooseksen Mooabin maahan - maahan, jonka ihmiset palvoivat ja ylistivät iljettävää jumalaa.

"elämänsä pidentyneen" - hänet tullaan muistamaan ikuisesti ja kunnioittamaan - vaikka hän on ollut kuolleena kauan aikaa. Jeesus ei elänyt pitkää elämää; hän kuoli reilun kolmekymmentä vuotiaana. Mutta Mooses eli yli sata vuotta!

 

"Sielunsa vaivan tähden hän saa nähdä sen ja tulee ravituksi. Tuntemuksensa kautta hän, minun vanhurskas palvelijani, vanhurskauttavat monet, sälyttäen päällensä heidän pahat tekonsa. Sen tähden minä jaan hänelle osan suurten joukossa, ja väkevien kanssa hän saalista jakaa; sillä hän antoi sielunsa alttiiksi kuolemaan, ja hänet luettiin pahantekijäin joukkoon, hän kantoi monien synnit, ja hän rukoili pahantekijäin puolesta."

Jesaja 53:11-12

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"After the suffering of his soul, he will see the light of life and be satisfied;
by his knowledge my righteous servant will justify many, and he will bear their iniquities.
Therefore I will give him a portion among the great, and he will divide the spoils with the strong, because he poured out his life unto death, and was numbered with the transgressors.
For he bore the sin of many, and made intercession for the transgressors."
Isaiah 53:11-12 (NIV)

  

Suora suomennos:

 

"Sielunsa kärsimysten jälkeen, hän tulee näkemään elämän valon ja saa tyydytyksen; hänen tietämystensä kautta minun oikeamielinen palvelijani osoittaa perustellusti monet oikeutetuiksi, ja hän kantaa heidän pahat tekonsa. Sen tähden Minä annan hänelle osuuden suurien joukossa, ja hän saa jakaa sotasaalista vahvojen ja kestäneiden kanssa, koska hän antoi elämänsä kuolemalle, ja hänet luettiin mukaan pahantekijäin joukkoon. Hän kantoi monien synnit, ja rukoili pahantekijöiden puolesta." Jesaja 53:11-12

 

  Nyt, Maestro Evangelista sanoo, varmistaaksemme keitä "pahantekijät" olivat. Maestro näyttää meille lukemalla kertomuksen heidän pahoista teoistaan:

 

"Ja niin minä näin, että te olitte rikkoneet Herraa, teidän Jumalaanne, vastaan: olitte tehneet itsellenne valetun vasikankuvan, pian poikenneet siltä tieltä, jota Herra oli käskenyt teidän vaeltaa." 5. Moos. 9:16


  "Pahantekijät" olivat Israelin kansa, tuo kansa, jonka Mooses oli johtanut pois Egyptistä. He tekivät ja ylistivät kuvaa ilman, että Jumala olisi antanut heille ohjeet siitä. Mitä Mooses teki?

 

"Silloin minä tartuin molempiin tauluihin ja heitin ne käsistäni ja murskasin ne teidän silmienne edessä. Ja minä heittäydyin Herran eteen ja olin, niin kuin edelliselläkin kerralla, neljäkymmentä päivää ja neljäkymmentä yötä syömättä ja juomatta, kaiken sen synnin tähden, jota te olitte tehneet, kun teitte sitä, mikä on pahaa Herran silmissä, ja vihoititte hänet. Sillä minä pelkäsin sitä vihaa ja kiivautta teitä vastaan, joka oli vallannut Herran, niin että hän aikoi tuhota teidät. Ja Herra kuuli minua vielä silläkin kertaa."

5. Moos. 9:17-19

 

  Hän on se, joka puhui ja rukoili kansansa puolesta Jumalalle.

 

  Mitä syntejä hän korjasi tai sovitti Jumalalle?

 

"Myöskin Aaroniin Herra vihastui niin suuresti, että hän aikoi tuhota hänet, ja minä rukoilin silloin myöskin Aaronin puolesta. Sitten minä otin teidän tekemänne syntikuvatuksen, vasikan, ja poltin sen tulessa, löin sen palasiksi ja rouhensin sen hienoksi, aivan kuin tuhaksi, ja sen tuhan minä heitin puroon, joka juoksi vuorelta."

5. Moos. 9:20-21

 

  Tämä on se sanoma, joka on mainittuna Jesajan kirjassa 53:1-12, ja Mooses on "Kärsivä Palvelija".

 

"Tabeerassa, Massassa ja Kibrot-Hattaavassa te vielä vihoititte Herran. Ja kun Herra tahtoi lähettää teidät Kaades-Barneasta ja sanoi: 'Menkää ja ottakaa omaksenne se maa, jonka minä teille annan(Olen teille antanut), niin te niskoittelitte Herran, teidän Jumalanne, käskyä vastaan ettekä uskoneet häneen ettekä kuulleet hänen ääntänsä." 5. Moos. 9:22-23

 

  Mitä tapahtui?

 

"Te olette niskoitelleet Herraa, teidän Jumalaanne, vastaan aina siitä päivästä alkaen, jona minä opin teidät tuntemaan." 5. Moos. 9:24

 

  Mitä Mooses teki?

 

"Silloin minä heittäydyin Herran eteen ja olin siinä neljäkymmentä päivää ja neljäkymmentä yötä; sillä Herra oli sanonut aikovansa tuhota teidät." 5. Moos. 9:25

 

  Hän puhui ja sovitti kansansa puolesta toisen kerran.

 

 

"Ja minä rukoilin Herraa ja sanoin: Herra (Kaikkivaltias), Herra, älä tuhoa kansaasi ja perintöosaasi, jonka sinä suuruudessasi vapahdit ja jonka sinä veit pois Egyptistä väkevällä kädellä. Muista palvelijoitasi Aabrahamia, Iisakia ja Jaakobia, älä katso tämän kansan uppiniskaisuutta, jumalattomuutta ja syntiä," 5. Moos. 9:26-27

 

  Mistä syystä hän pyysi tätä?

 

"ettei sanottaisi siinä maassa, josta sinä veit meidät pois: 'Koska Herra ei kyennyt viemään heitä siihen maahan, jonka hän oli heille luvannut, ja koska hän vihasi heitä, vei hän heidät täältä pois surmatakseen heidät erämaassa'." 5. Moos. 9:28

 

  Mooses toimi välittäjänä ja sovittelijana hänen kansansa ja Jumalan välillä. Mitä muuta myös tapahtui?

 

"Ovathan he sinun kansasi ja perintöosasi, jonka sinä veit sieltä pois suurella voimallasi ja ojennetulla käsivarrellasi." 5. Moos. 9:29

 

Jumalan "ojennetulla käsivarrellasi", jonka hän oli paljastanut Moosekselle ja hänen kansalleen, ei Jeesukselle.

 

  Palatkaamme:

 

"Sen tähden Minä annan hänelle osuuden suurien joukossa, ja hän saa jakaa sotasaalista vahvojen ja kestäneiden kanssa, koska hän antoi elämänsä kuolemalle, ja hänet luettiin mukaan pahantekijäin joukkoon. Hän kantoi monien synnit, ja rukoili pahantekijöiden puolesta." Jesaja 53:12

 

  Kuinka Mooses sovitti kansansa synnit Jumalalle?

 

"Silloin koko kansa alkoi huutaa ja parkua, ja kansa itki sen yön. Ja kaikki israelilaiset napisivat Moosesta ja Aaronia vastaan, ja koko kansa sanoi heille: "Jospa olisimme kuolleet Egyptin maahan tai tähän erämaahan! Jospa olisimme kuolleet! Ja miksi viekään Herra meitä tuohon maahan, jossa me kaadumme miekkaan ja vaimomme ja lapsemme joutuvat vihollisen saaliiksi! Eikö meidän olisi parempi palata Egyptiin?" Ja he puhuivat toinen toiselleen: "Valitkaamme johtaja ja palatkaamme Egyptiin"."4. Moos. 14:1-4

 

  Heidän napinansa ja kapinallisen luontonsa johdosta, he valittivat kovaa heidän matkansa aikana erämaassa.

 

"Silloin Mooses ja Aaron lankesivat kasvoilleen Israelin kansan koko seurakunnan eteen. Mutta Joosua, Nuunin poika, ja Kaaleb, Jefunnen poika, jotka olivat olleet mukana maata vakoilemassa, repäisivät vaatteensa ja puhuivat kaikelle israelilaisten seurakunnalle näin: "Maa, jota kävimme vakoilemassa, on ylen ihana maa. Jos Herra on meille suosiollinen, niin hän vie meidät siihen maahan ja antaa sen meille, maan, joka vuotaa maitoa ja mettä. Älkää vain kapinoiko Herraa vastaan älkääkä peljätkö sen maan kansaa, sillä heitä ei ole meille kuin suupalaksi. Heidän varjelijansa on väistynyt heistä, mutta meidän kanssamme on Herra. Älkää te heitä peljätkö." 4. Moos. 14:5-9

 

  Hänen kansansa ei olisi pitänyt odottaa heille annetun lupauksen täyttymisestä välittömästi. Heidän täytyy tehdä kovasti töitä sen eteen ja saattaa päätökseen heidän matkansa Luvattuun Maahan.

 

  Mitä ihmiset tekivät Moosekselle?

 

"Silloin koko seurakunta vaati heitä kivitettäviksi, mutta Herran kirkkaus ilmestyi kaikille israelilaisille ilmestysmajassa." 4. Moos. 14:10

 

  He olivat aikeissa kivittää Mooseksen! - hänen kansansa ei koskaan antanut ajatuksilleen aikaa sitä raskasta työtä kohtaan, jota hän sai kärsittäväkseen johtaessaan heidät pois Egyptin orjuudesta. Eivätkä he antaneet ajatustakaan sille voimalle, jonka Jumala paljasti Faaraolle, että tämä myöntäisi Jumalan sanan, jonka Mooses sanoi hänelle, että tämä vapauttaisi heidät orjuudestaan.

 

"Ja Herra sanoi Moosekselle: "Kuinka kauan tämä kansa pitää minua pilkkanaan eikä usko minuun, huolimatta kaikista tunnusteoista, jotka minä olen tehnyt sen keskuudessa? Minä tuhoan sen rutolla ja hävitän sen perinjuurin, mutta sinusta minä teen suuremman ja väkevämmän kansan, kuin se (Israelin kansa) on." 4. Moos. 14:11-12

 

  Tämä on Jumalan viha koskien heidän kärsimättömyyttään ja epäuskoaan Hänen antamaansa Lupausta kohtaan.

 

  Mitä Mooses teki kansansa hyväksi?

 

"Mutta Mooses sanoi Herralle: "Ovathan egyptiläiset kuulleet, että sinä voimallasi olet vienyt tämän kansan heidän keskeltänsä. Ja he ovat puhuneet siitä sen maan asukkaille; hekin siis ovat kuulleet, että sinä, Herra, olet tämän kansan keskellä, sinä Herra, joka olet sille ilmestynyt silmästä silmään, ja että sinun pilvesi pysyy heidän päällänsä ja että sinä kuljet heidän edellänsä pilvenpatsaassa päivin ja tulenpatsaassa öin. Mutta jos sinä nyt surmaat tämän kansan, niin kuin yhden miehen, niin kansat, jotka saavat kuulla sitä kerrottavan sinusta, sanovat näin: 'Koska Herra ei kyennyt viemään tätä kansaa siihen maahan, jonka hän oli heille valalla vannoen luvannut, tappoi hän heidät erämaahan'."

4. Moos. 14:13-16

 

  Tämä oli se nöyrä pyyntö, jonka Mooses teki Jumalalle. Ja vielä vaikka hänen kansansa halusi kivittää hänet, niin hän yhä vetosi Jumalaan heidän henkiensä puolesta.

 

"jos sinä nyt surmaat tämän kansan, niin kuin yhden miehen" - Mooses tiesi, että Jumala todella tuhoaisi heidät.

 

"Osoittautukoon nyt sinun suuri voimasi, Herra, niin kuin olet puhunut sanoen:"

4. Moos. 14:17

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:


"Now may the Lord's strength be displayed, just as you have declared:
Numbers 14:17 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Tulokoon nyt Herran voima tulla näytetyksi, aivan kuten olet julistanut: 4. Moos. 14:17

 

  Tällä tavalla profeetat puhuivat tai rukoilivat kansansa puolesta Jumalalle.

 

"'Herra on pitkämielinen ja suuri armossa, hän antaa anteeksi pahat teot ja rikokset, mutta ei jätä niitä rankaisematta, vaan kostaa isien pahat teot lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen'." 4. Moos.14:18

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"'The LORD is slow to anger, abounding in love and forgiving sin and rebellion.
Yet he does not leave the guilty unpunished; he punishes the children for the
sin of the fathers to the third and fourth generation.'"
Numbers 14:18 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

HERRA on hidas vihastumaan, yltäkylläinen rakkaudessaan ja syntien sekä kapinoinnin anteeksi antamisessa. Silti Hän ei jätä syyllistä rangaistuksetta; Hän rankaisee lapsia kolmanteen ja neljänteen polveen isiensä syntien tähden.´" 4. Moos.14:18

 

  Tämä kuvaa kuinka suuri Jumalan viha palaa, aina neljänteen sukupolveen asti.

 

  Yhä, Hän ei jätä syyllisiä rankaisematta - tämä tarkoittaa, että Jumala rankaisee jokaista ihmistä hänen oman synnistänsä, Hän ei salli viattoman kärsiä syyllisen synneistä. Siten, kun uskonnot ovat sanoneet, että Jumala salli ´synnittömän´ Jeesuksen kuolla muiden syntien puolesta, ei todellakaan ole totta.

 

  Mitä Mooses pyysi Jumalalta?

 

"Anna siis anteeksi tämän kansan pahat teot suuressa armossasi (rakkaudessasi), niin kuin sinä ennenkin olet anteeksi antanut tälle kansalle, Egyptistä tänne saakka." 4. Moos.14:19

 

  Mitä Jumala sanoi Moosekselle?

 

"Ja Herra vastasi: "Minä annan anteeksi, niin kuin sinä olet anonut. Mutta niin totta kuin minä elän, ja niin totta kuin Herran kirkkaus on täyttävä kaiken maan:" 4. Moos.14:20-21

 

  Vaikka Jumala antoi anteeksi heidän syntinsä…

 

"ei kukaan niistä miehistä, jotka ovat nähneet minun kirkkauteni ja minun tunnustekoni, jotka minä olen tehnyt Egyptissä ja tässä erämaassa, mutta kuitenkin nyt jo kymmenen kertaa ovat minua kiusanneet eivätkä ole kuulleet minun ääntäni, ei yksikään heistä ole näkevä sitä maata, jonka minä valalla vannoen lupasin heidän isillensä; ei yksikään minun pilkkaajistani ole sitä näkevä. Mutta koska minun palvelijassani Kaalebissa on toinen henki, niin että hän on minua uskollisesti seurannut, niin hänet minä vien siihen maahan, jossa hän kävi, ja hänen jälkeläisensä saavat sen omakseen. Mutta koska amalekilaiset ja kanaanilaiset asuvat laaksoissa, niin kääntykää huomenna toisaanne päin ja painukaa erämaahan, Kaislameren tietä." Ja Herra puhui Moosekselle ja Aaronille sanoen: "Kuinka kauan tämä häijy joukko napisee minua vastaan? Minä olen kuullut, kuinka israelilaiset napisevat minua vastaan. Sano heille: Niin totta kuin minä elän, sanoo Herra, aivan niin kuin te olette minulle puhuneet, niin minä teille teen. Tähän erämaahan kaatuvat teidän ruumiinne, teidän kaikkien, jotka olette katselmuksessa olleet, niin monta kuin teitä on kaksikymmenvuotisia ja sitä vanhempia, jotka olette napisseet minua vastaan. Totisesti, te ette pääse siihen maahan, jonka minä olen kättä kohottaen luvannut antaa teille asumasijaksi, ei kukaan teistä, paitsi Kaaleb, Jefunnen poika, ja Joosua, Nuunin poika. Mutta teidän lapsenne, joiden sanoitte joutuvan vihollisen saaliiksi, heidät minä vien sinne, ja he saavat tulla tuntemaan sen maan, jota te halveksitte. Mutta teidän ruumiinne kaatuvat tähän erämaahan," 4. Moos.14:22-32

 

  Jumala on yhä vihainen näille ihmisille…

 

  Ainoastaan " Kaaleb, Jefunnen poika, ja Joosua, Nuunin poika", sallittiin tavoittaa ja astua Luvattuun Maahan, sen vuoksi, koska he olivat tottelevaisia Jumalalle.

 

  Kapinallinen sukupolvi, joka taivalsi erämaassa, heidän ei sallittu nähdä Lupauksen täyttymistä.

 

  Se, mikä on surullista, on se, että Mooses oli tehnyt syntiä Jumalaa kohtaan - Jumala ei sallinut hänen myöskään päästä Luvattuun Maahan.

 

"Ja Herra puhui Moosekselle sinä samana päivänä sanoen: "Nouse tänne Abarimin vuoristoon, Nebon vuorelle, joka on Mooabin maassa vastapäätä Jerikoa, ja katsele Kanaanin maata, jonka minä annan israelilaisten omaksi. Ja sinä kuolet sillä vuorella, jolle nouset, ja tulet otetuksi heimosi tykö, niin kuin sinun veljesi Aaron kuoli Hoorin vuorella ja tuli otetuksi heimonsa tykö, koska te lankesitte uskottomuuteen minua kohtaan israelilaisten keskellä Meriban veden ääressä Kaadeksessa, Siinin erämaassa, kun ette pitäneet minua pyhänä israelilaisten keskellä. Niin, sinä saat katsella sitä maata matkan päästä, mutta sinne sinä et pääse, siihen maahan, jonka minä annan israelilaisille." 5. Moos.32:48-52

 

  Aivan sama rangaistus, jonka Jumala antoi Israelilaisille, jotka napisivat ja valittivat Häntä kohtaan - sama rangaistus annettiin myös Moosekselle, kun hän epäonnistui Jumalan sanan noudattamisessa ja tottelemisessa (4. Mooseksen kirja luku 20). Maestro Evangelista sanoo: Uskontojen väite, että Jeesus on "Kärsivä Palvelija", joka on mainittu Jesajan kirjassa 53:1-12, ei ole totta.

 

  Siksi ollen me voimme todellakin ymmärtää, että Jeesuksen kuolema - Daavidin jälkeläisen,

ei koskaan ollut eikä tule koskaan oleman ihmiskunnan syntien takia, vaan tapahtui hänen omien väärintekojensa seurauksena!

  Tämä ilmestys, jonka Jumala käski Hänen profeettansa kuin Mooseksen, Maestro Evangelistan näyttää meille Raamatusta, että Hän rankaisi Jeesusta Jumalan pojan esittämisestä, sen sijaan, että olisi esitellyt Hänen Nimensä Israelin kansalle. Siten ollen, hän epäonnistui täyttämään merkityksen ja tarkoituksen nimelle "Jeesus", jonka ilmoitettu ilmeinen tehtävä oli pelastaa hänen kansansa heidän synneistään. Hän epäonnistui myös olemaan "Voideltu yksilö" tai "Kristus".

  Mikä toinen Jeesuksen apostolien tekemä todistus voidaan osoittaa olevan yksi heidän SUURIMMISTA valheistaan?

 

  Apostoli Johanneksen Epistolasta, kirjeestä:

 

"ja yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta, ei ole Jumalasta; se on antikristuksen henki, jonka olette kuulleet olevan tulossa, ja se on jo nyt maailmassa." 1. Joh. 4:3

 

Toinen käännös, King James Version, Kuningas Jaakon Laitos, Painos:

 

And every spirit that confesseth not that Jesus Christ is come in the flesh

Is not of God: and this is that spirit of antichrist, where of you have heard

that it should come, and even now already is it in the world.

1John4:3(KJV)

 

Suora suomennos:

 

"Yksikään henki, joka ei tunnusta, että Jeesus Kristus on tullut lihassa, ei ole Jumalasta: Ja tämä on antikristuksen henki, josta te olette kuulleet, että se olisi tulossa, ja nyt se on jo maailmassa." 1. Joh. 4:3

 

  Sen mitä apostoli Johannes kirjoitti koskien Jeesusta Kristuksena ja että ne, jotka puhuvat vastoin heidän väitettään, niin niitä kutsuttakoon nimellä "Antikristus". Tämä osoittautuu nyt olevan yksi heidän SUURIMMISTA petoksistaan! Ei ainoastaan se, että Jeesus kutsui Pietaria (sitä ihmistä, joka sanoi, että hän oli "Kristus, Elävän Jumalan poika") Saatanaksi (Matteus 16:23), vaan myös kiistämätön tosiasia, että Jeesus epäonnistui olemaan ´Kristus´, kun hän ei onnistunut pelastamaan hänen kansaansa Israelia heidän synneistään, johdattamalla heidät näkemään Jumalan Nimi rakennuksesta, jonka rakensi Kuningas Salomo.

 

  Monia on petetty tällä valheellisella opetuksella tulevasta Antikristuksesta - ja se mitä he eivät tienneet on, että apostolit itse ovat todellisia Antikristuksia. Asia on niin koska he piilottivat meiltä totuuden, että Jeesus itse epäonnistui täyttämään tehtävää ja olemaan ´Kristus´, koska hän epäonnistui tekemään Jumalan Nimen tunnetuksi hänen kansalleen ja näin olisi pelastanut heidät synneistään. Ja että Jeesus rangaistiin kuolemaan hänen omien väärintekojensa seurauksena, kun hän esitti olevansa Jumalan Poika ja perusti oman kirkon!


  Vahvistaaksemme, että apostolit ovat todella vääriä todistajia Jumalasta ja Jeesuksesta -

 

  Lukekaamme mitä Profeetta Johannes (Patmoslainen, ei apostoli) on kirjoittanut:


"Minä tiedän sinun tekosi ja vaivannäkösi ja kärsivällisyytesi, ja ettet voi pahoja sietää; sinä olet koetellut niitä, jotka sanovat itseänsä apostoleiksi, eivätkä ole, ja olet havainnut heidät valhettelijoiksi;" Ilmestyskirja 2:2


Toinen käännös, King James Version, Kuningas Jaakon Laitos, Painos:

 

I know your deeds, your hard work and your perseverance.
I know that you cannot tolerate wicked people, that you have
tested those who claim to be apostles but are not, and have found them false.
Revelation 2:2 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Minä tiedän sinun tekosi, sinun kovan työntekosi ja sinun pitkäjänteisyytesi. Minä tiedän, että sinä et voi sietää pahoja ihmisiä, ja sinä olet koetellut niitä, jotka väittävät olevansa apostoleita, mutta eivät ole, ja olet havainnut heidän olevan vääriä ja petollisia." Ilmestyskirja 2:2

 

  Onko se totta, että Ilmestyskirjan kirjoittaja ei ole apostoli, vaan hän on profeetta, jonka nimi on myös Johannes?

 

"Ja minä, Johannes, olen se, joka tämän kuulin ja näin. Ja kun olin sen kuullut ja nähnyt, minä lankesin maahan kumartuakseni sen enkelin jalkojen eteen, joka tämän minulle näytti. Ja hän sanoi minulle: "Varo, ettet sitä tee; minä olen sinun ja sinun veljiesi, profeettain, kanssapalvelija, ja niiden, jotka ottavat tämän kirjan sanoista vaarin; kumartaen rukoile Jumalaa"." Ilmestyskirja 22:8-9

 

"sinun veljiesi, profeettain" - Kuten voimme lukea, Johannes, Ilmestyskirjan kirjoittaja on osoitettu olevan yksi profeetoista, eikä hän siten ollen ole apostoli!

 

  Jos Apostolit olivat valehtelijoita, niin kuinka me voimme tietää totuuden Jeesuksesta Raamatussa? Keneltä meidän tulisi etsiä neuvoa?

 

"Ja hän sanoi heille: "Tätä tarkoittivat minun sanani, kun minä puhuin teille ollessani vielä teidän kanssanne, että kaiken pitää käymän toteen, mikä minusta on kirjoitettu Mooseksen laissa ja profeetoissa ja psalmeissa"." Luukas 24:44

 

  Sanoiko Jeesus, että meidän pitäisi viitata tai käyttää apostoleiden kirjoja? Vastaus on EI! Todellisuudessa hän haluaisi meidän lukevan hänestä:

 

  1. Mooseksen Laista, profeetta;

 

  1. Profeetoista; ja

 

  1. Daavidin Psalmeista, myös profeetta

 

  Jeesus ei antanut lausuntoa, että meidän tulisi hakea neuvoa kirjoituksista, jotka sanotaan kuuluvan hänen apostoleidensa tekemiin, kun kyse on totuudesta koskien Jeesusta. Vanhassa Testamentissa olevat profeettojen kirjoitukset ovat riittäviä tietääksemme ja saadaksemme selville totuuden Jeesuksesta.

  Kuinka profeettojen kirjoitukset ovat tarpeeksi tietääksemme todellisen Jeesuksen? Kuinka Raamatun profeetat pystyivät kirjoittamaan profetiat?

 

"Sillä ei Herra, Herra, tee mitään ilmoittamatta salaisuuttaan palvelijoillensa profeetoille." Aamos 3:7

 

Toinen käännös, King James Version, Kuningas Jaakon Laitos, Painos:

 

"Surely the Sovereign Lord does nothing without
revealing his plan to his servants the prophets."
Amos 3:7 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Varmasti, Ylivertainen Herra ei tee mitään, paljastamatta Hänen suunnitelmansa Hänen palvelijoilleen profeetoille." Aamos 3:7

 

  Jumala paljastaa suunnitelmansa ainoastaan Hänen palvelijoilleen profeetoille. Tämä on syy sille, että Jeesus ohjasi meitä hakemaan neuvoa profeettojen kirjoituksista, sillä he tiesivät miksi Jumala oli hänet lähettänyt.

 

  Koska Jeesus sanoi, että meidän hakea tietoa ainoastaan profeettojen kirjoituksista saadaksemme tietää totuuden häntä itseään koskien, niin siitä seuraa, että se, jonka Jumala lähettää näyttämään meille totuuden Jeesuksesta, ei ole apostoli, vaan hän on profeetta - ja hän ei ole kukaan muu kuin profeetta kuin Mooses, josta Jumala on puhunut 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19!

 

 

  Sinä saatat kysyä - mikäli apostolit ovat valehtelijoita, niin miksi me ylipäätään luemme Uutta Testamenttia?

 

  Vastaus: Käytämme tavallista tervettä järkeä - kuinka me voisimme tietää, että Apostolit valehtelivat ilman heidän kirjoituksiaan? Me emme yksinkertaisesti voi sanoa heidän valehdelleen ilman todisteita heidän valheistaan.

 

  Kaikkein tärkeimpänä Maestro Evangelista sanoo -

 

  "Sellainen ihminen, joka puhuu totuutta tarkoittaa, että hänen sanomassaan ei ole valhetta, kun puhutaan siitä, mikä on valhetta, niin on aivan väistämätöntä, että siinä sanomassa ei ole totuutta. Mutta kun totuus on sekoitettu valheeseen - sitä kutsutaan petokseksi ja siitä on kokonaisuudessaan kyse apostoleiden kirjoituksissa Uudessa Testamentissa (Matteuksesta Juudan kirjaan) - se on totuuden ja valheen sekoittamista toisiinsa.

  Tarkistaaksemme ovatko Apostolit selittäneet tietystä Vanhan Testamentin profetiasta totuuden, meidän tulisi lukea tuo profetia uudelleen. Ja jos se, mitä apostolit puhuvat, ei ole samassa linjassa profetiassa olevaan Jumalan puheeseen, niin sitten on varmaa, että apostolien saarnaama on petosta.

 

  Paras esimerkki on 2. Samulin kirja 7:12-14, jonka me olemme lukeneet jo aikaisemmin.

 

  Siinä profetiassa Jumala ei sanonut lähettävänsä kirjaimellisesti Jumalan Poikaa - vaan ainoastaan Daavidin jälkeläisen, joka tulee vain saamaan palkinnokseen onnistuneesti suoritetusta työstään arvonimen tai tittelin "Jumalan Poika", eli sitten kun hän on täyttänyt tehtävänsä näyttää kansalleen Temppelin, josta näkyy Jumalan Nimi, mutta jos hän tekee väärin - hän tulee kohtaamaan rangaistuksensa ihmisten käsien kautta hakkaamisin, ruoskimisin ja ristiinnaulitsemalla.

 

  Jumala ei sanonut tuossa profetiassa, että Daavidin Poika tulee kohtaamaan rangaistuksensa meidän syntiemme takia, kuten apostolit ovat väittäneet.

  Kuitenkin, jotta me ymmärtäisimme todella Jumalan Sanan profetioista ja erityisesti koskien Jeesusta, on olemassa vain YKSI mies, jolle on annettu Jumalan auktoriteetti selittää se Sana ja tämä johtaa meidät takaisin profeettaan kuin Mooses 5. Mooseksen kirja 18:18-19, johon Jeesus viitta Neuvonantajana Johanneksen Evankeliumissa 14:26.

 

  Luemme uudelleen mitä Jumala on sanonut:

 

"Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua. Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille." 5. Moos. 18:18-19


  Jumala teki säädöksen tai käskyn koskien tulevaa yksinäistä profeettaa ´kuin Mooses´, jonka suuhun Hän tulee asettamaan Hänen Sanansa. Tämä tarkoittaa, että valitun henkilön ei tarvitse opiskella Raamatun kirjoituksia omin päin tai toisen avustamana, vaan hän turvautuu yksin siihen, mitä Jumala käskee hänen puhua, jolloin hänellä on kyky puhua kirjoituksista. Jumala sanoi lähettävänsä tämän profeetan puhumaan Hänen Nimessään tai ilmoittamaan Hänen Nimensä.

 

  Siitä myös seuraa, että profeetta tulee ilmoittamaan meille kirjoitusten kautta todet Jumalan Sanat Jeesuksesta ja minkä takia Jumala lähetti Jeesuksen. Myös sen, mikäli Jeesus olisi onnistunut täyttämään tehtävän, jonka vuoksi Jumala hänet lähetti, perustuen profetioihin.

  Jumala on lähettänyt profeetan kuin Mooses puhumaan Hänen Nimessään, Maestro Evangelista ilmoittaa meille nyt Jumalan Nimen (jonka Kuningas Salomo epäonnistui näyttämään hänen kansalleen) temppelissä tai Talossa, jonka Jumala on käskenyt hänen rakentaa. Jeesuksen olisi pitänyt jatkaa keskeneräiseksi jäänyttä tehtävää näyttää Jumalan Nimi Israelilaisille, sen jälkeen, kun hänen esi-isänsä Kuningas Salomo epäonnistui Nimen ilmoittamisessa/näyttämisessä.

  Maestro Evangelistan mukaan, Jumalan kirous Hänen kansansa Israelin (Juutalaisten) yllä, kuten on sanottu Jeremiaan kirjassa 44:24-26, pysyy voimassa, kunnes he pyytävät apua Jumalan Nimessä syntiensä anteeksisaamiseksi. Ymmärtääkseen tärkeyden Juutalaista kansaa ajatellen, Jumalan Nimelle rakennetulle Talolle, katsokaamme, mitä Kuningas Salomo on sanonut:

 

"Mutta asuuko todella Jumala maan päällä? Katso, taivaisiin ja taivasten taivaisiin sinä et mahdu; kuinka sitten tähän temppeliin, jonka minä olen rakentanut!" 1. Kun. 8:27

 

Tuon takia Jumala ei ole läsnä temppeleissä tai kirkoissa.

 

"Käänny kuitenkin palvelijasi rukouksen ja anomisen puoleen, Herra, minun Jumalani, niin että kuulet huudon ja rukouksen, jonka palvelijasi tänä päivänä rukoilee sinun edessäsi, ja että silmäsi ovat yöt ja päivät avoinna tätä temppeliä kohti, tätä paikkaa kohti, josta sinä olet sanonut: 'Minun nimeni on asuva siellä', niin että kuulet rukouksen, jonka palvelijasi tähän paikkaan päin kääntyneenä rukoilee." 1. Kun. 8:28-29

 

 Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos: 

 

"Yet give attention to your servant's prayer and his plea for mercy, O LORD my God. Hear the cry and the prayer that your servant is praying in your presence this day. May your eyes be open toward this temple night and day, this place of which you said, 'My Name shall be there,' so that you will hear the prayer your servant prays toward this place."

1Kings 8:28-29 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kuitenkin kiinnitä huomiosi sinun palvelijasi rukouksiin ja armon pyyntöjä kohtaan, OI HERRA minun Jumalani. Kuule huuto ja rukous, jonka palvelijasi rukoilee sinun läsnäolossasi tänä päivänä. Olkoon sinun silmäsi avoinna tätä temppeliä kohti öin ja päivin, tämä paikka, josta Sinä sanoit, ´Minun Nimeni on oleva siellä´, niin että Sinä kuulet rukouksen, jonka Sinun palvelijasi rukoilee tätä paikkaa kohden kääntyneenä."

1. Kun. 8:28-29

 

  Rakensiko Salomo talon tai temppelin Jumalan Nimelle? Kyllä hän rakensi. Hänen kansansa olisi pitänyt nähdä Nimi talosta/temppelistä. Mutta koska hän rakensi muita temppeleitä hänen vaimojensa muille jumalille, niin ihmiset olivat eksyksissä monien muiden jumalien temppeleiden suhteen, joita Salomo myös rakensi. Kukaan ei tiennyt, mikä talo/temppeli on juuri se, jossa on Jumalan Nimi (1. Kun 11:1-13).

  Nyt, kuinka Israelin kansa voi saada syntinsä anteeksi Jumalalta?

 

"Jos vihollinen voittaa sinun kansasi, Israelin, sen tähden että he ovat tehneet syntiä sinua vastaan, mutta he palajavat sinun tykösi, kiittävät sinun nimeäsi, rukoilevat sinua ja anovat sinulta armoa tässä temppelissä, niin kuule taivaasta ja anna anteeksi kansasi Israelin synti ja tuo heidät takaisin tähän maahan, jonka olet antanut heidän isillensä." 1. Kun. 8:33-34

 Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos: 

 

"When your people Israel have been defeated by an enemy because they have sinned against you, and when they turn back to you and give praise to your name, praying and making supplication to you in this temple, then hear from heaven and forgive the sin of your people Israel and bring them back to the land you gave to their ancestors."
I Kings 8:33-34 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Kun Sinun kansasi Israel on kärsinyt tappion vihollisesta, sen vuoksi, että he ovat tehneet syntiä Sinua vastaan, ja kun he kääntyvät takaisin Sinun luoksesi ylistäen Sinun nimeäsi, rukoillen ja tehden nöyriä pyyntöjä Sinulle tässä temppelissä, niin sitten kuule taivaasta ja anna anteeksi Sinun kansasi Israelin synnit ja tuo heidät takaisin maahan, jonka annoit heidän esivanhemmilleen." 1. Kun. 8:33-34

 

  Kun Kuningas Salomo sanoi, että Jumala vastaa Israelin kansalle, kun he rukoilevat temppeliä kohden ja ylistävät Hänen Nimeään, niin sillä hän tarkoittaa, että kun he rukoilevat kohti temppeliä, niin Israelin kansa huutaa automaattisesti Jumalan Nimeä - sillä temppeli tai Talo/Huone, jonka Kuningas Salomo on rakentanut, on kirjaimellisesti KUTSUTTU Jumalan Nimellä!

 

 Itse asiassa Jeesuksen ei tarvinnut rakentaa kirkkoa tai temppeliä, sillä hänen esi-isänsä Kuningas Salomo oli jo rakentanut temppelin Jumalan Nimelle. Kuningas Salomo rakensi useita temppeleitä hänen vaimojensa väärille jumalille ja johti hänen kansansa Israelin harhaan tuntemasta Jumalan Nimeä.

 

  Sen jälkeen mitä Kuningas Salomo oli tehnyt, Jeesuksen rooli (koska hän oli "Kristus" tai "voideltu yksilö") oli pelastaa hänen kansansa Israel, johdattamalla heidän takaisin Kuningas Salomon Jumalan Nimelle rakentamalle talolle ja tehdä tai saattaa heidät YMMÄRTÄMÄÄN, että Talo/Huone, jonka Kuningas Salomo oli rakentanut, oli kirjaimellisesti kutsuttu tai nimitetty Jumalan Nimellä. Sitten kun he tietävät Jumalan Nimen, he voivat huutaa avukseen Jumalan Nimeä ja Jumala antaa heille anteeksi.

 

  Mikä on Kuningas Salomon rakentaman talon/huoneen nimi, joka on rakennettu Jumalan Nimelle? Me opimme sen Jeesukselta:

 

"Hän vastasi ja sanoi: "Minua ei ole lähetetty muitten kuin Israelin huoneen kadonneitten lammasten tykö"." Matteus 15:24

 

  Jeesus sanoi, että hänet oli lähetetty ´Israelin huoneen kadonneitten´, joka tarkoittaa huonetta/taloa, jonka oli rakentanut Kuningas Salomo ja jota kutsuttiin nimellä Israelin Huone/Talo ja siten ollen koska huone tai temppeli, jonka Kuningas Salomo oli rakentanut, oli kutsuttu Jumalan Nimen mukaan, niin siitä seuraa, että Jumalan nimi on ISRAEL. Tämä on syynä sille, että Israelin kansa on kaiken tämän aikaa ollut tunnettu Jumalan kansana, siksi että he ovat KIRJAIMELLISESTI kaiken tämän aikaa olleet kutsutut Jumalan Nimellä tai Nimen mukaisesti!

 

  Kuulkaamme kuinka Jumala vahvistaa Salomolle, että Hänen kansansa Israel on kutsuttu Hänen Nimellään, joka tarkoittaa, että Hänen Nimensä on todellakin ISRAEL.

 

 

"ilmestyi Herra Salomolle yöllä ja sanoi hänelle: "Minä olen kuullut sinun rukouksesi ja valinnut tämän paikan uhripaikakseni. Jos minä suljen taivaan, niin ettei tule sadetta, jos minä käsken heinäsirkkain syödä maan tahi jos minä lähetän ruton kansaani, mutta minun kansani, joka on otettu minun nimiini, nöyrtyy, ja he rukoilevat ja etsivät minun kasvojani ja palajavat pahoilta teiltänsä, niin minä kuulen taivaasta ja annan anteeksi heidän syntinsä ja teen heidän maansa jälleen terveeksi." 2. Aik. 7:12-14

 

 Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos: 

 

"The LORD appeared to him at night and said: "I have heard your prayer and have
chosen this place for myself as a temple for sacrifices."When I shut up the heavens
so that there is no rain, or command locusts to devour the land or send a plague
among my people, if my people, who are called by my name, will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from
heaven and will forgive their sin and will heal their land."
2 Chronicles 7:12-14 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"HERRA ilmestyi hänelle yöllä ja sanoi: " Minä olen kuullut sinun rukouksesi ja olen valinnut tämän paikan Itselleni uhrausten temppelin paikaksi." Kun Minä suljen taivaat, niin että ei tule sadetta, tai käsken heinäsirkat ahmimaan maan tai lähetän vitsauksia kansani keskuuteen, jos Minun kansani, jotka ovat kutsutut Minun Nimessäni, nöyryyttävät itsensä ja rukoilevat ja etsivät Minun kasvojani ja kääntyvät pahoilta teiltään, niin sitten Minä kuulen taivaasta ja annan heidän syntinsä anteeksi ja parannan heidän maansa." 2. Aik. 7:12-14

 

"jos Minun kansani, jotka ovat kutsutut Minun Nimessäni" - Täysin selkeää, Jumalan Nimi on "ISRAEL!"

 

  Syy sille, miksi Jumala ei sallinut 2. Mooseksen kirjassa 3:12-14 Mooseksen sanoa tai mainita Israelilaisille suoraan, että Hänen nimensä on ISRAEL, johtui "kirouksesta" (Jer. 44:24-26). Ennemminkin, jos he kysyisivät Hänen Nimestään, Jumala sanoi, että Mooseksen tulisi antaa Israelilaisille vastaus "MINÄ OLEN" (2. Mooseksen kirjassa 3:12-14).  Tällä vastauksella Israelilaiset voisivat ymmärtää, että he TODELLAKIN kantavat ja ovat TÄSMÄLLISEN TARKASTI kutsuttuja Jumalan Nimellä!

 

  Lukekaamme asiasta:

 

"Hän vastasi: "Minä olen sinun kanssasi; ja tämä olkoon sinulle tunnusmerkkinä, että minä olen sinut lähettänyt: kun olet vienyt kansan pois Egyptistä, niin te palvelette Jumalaa tällä vuorella"." 2. Moos. 3:12

 

  Mooseksen tehtävä oli tuoda kansansa pois Egyptistä.


"Mooses sanoi Jumalalle: "Katso, kun minä menen israelilaisten luo ja sanon heille: 'Teidän isienne Jumala on lähettänyt minut teidän luoksenne', ja kun he kysyvät minulta: 'Mikä hänen nimensä on?' niin mitä minä heille vastaan?" 2. Moos. 3:13

 

  Hän pyysi lupaa ilmoittaa Nimi hänen kansalleen. Mikä oli Jumalan vastaus Moosekselle?

 

"Jumala vastasi Moosekselle: "Minä olen se, joka minä olen". Ja hän sanoi vielä: "Sano israelilaisille näin: 'Minä olen' lähetti minut teidän luoksenne"." 2. Moos. 3:14

 

  Jumala ei antanut lupaa ilmoittaa Nimeä. Mikäli häneltä kysyttäisiin Nimeä, niin vastaus, jonka Mooses antaisi Israelin lapsille olisi: "MINÄ OLEN".

 

  Sano Israelilaisille näin - vastaus, MINÄ OLEN, oli tarkoitettu mainittavaksi ainoastaan Israelin kansalle ja ainoastaan kun he kysyvät Moosekselta Jumalan Nimeä, sitä ei ollut tarkoitettu sanottavaksi muille kansoille.

 

  Maestro Evangelista sanoo: Koska Jumala on antanut Hänen Nimensä Hänen kansalleen Israelille, niin vastaus on "MINÄ OLEN". Mikäli kansa kysyy Moosekselta: "Mikä on Tämän Nimi, joka lähetti sinut?" Hän sanoisi heille: "Keitä/mitä te olette?" Ja hänen kansansa vastaisi, "Israel". Sitten Mooses vastaisi heille "MINÄ OLEN" sanoo Jumala, sillä te olette kutsutut Jumalan Nimessä/Nimellä!" (5. Moos. 28:9-10, Jeremia 14:9, Daniel 9:18-19, 2. Aikakirjat 7:12-14)

 

  Ymmärsikö Israelin kansa, mitä Jumala sanoi Moosekselle Hänen Nimestään?


"Me olemme tehneet syntiä isäimme kanssa, me olemme pahoin tehneet ja olleet jumalattomat." Psalmi 106:6


 Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos

 

We have sinned, even as our fathers did; we have done wrong and acted wickedly.
Psalm 106:6 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Me olemme tehneet syntiä, niin kuin meidän isämme tekevät; me olemme tehneet väärin ja käyttäytyneet jumalattomasti," Psalmi 106:6

 

  He ovat jo myöntäneet sen.

 

"Eivät meidän isämme Egyptissä painaneet mieleensä sinun ihmeitäsi, eivät muistaneet sinun monia armotekojasi (ystävyyden tekojasi), vaan niskoittelivat meren rannalla, Kaislameren rannalla (Punaisen Meren)." Psalmi 106:7

 

  Jumala toi heidät pois Egyptistä, silti he eivät olleet muistaneet ja ymmärtäneet. Se tapahtui sen vuoksi, että he ovat kapinoiva kansa. Miksi heidät pelastettiin?

 

"Kuitenkin hän pelasti heidät nimensä tähden, tehdäkseen voimansa tiettäväksi."

Psalmi 106:7

 

  He ovat pelastetut, koska he ovat kutsutut Jumalan Nimellä, ja silti he antaneet asialle ajatusta tai ymmärtäneet sitä kaikkena tuona aikana.

 

  Kuinka me tiedämme, että Jumalan nimi ei oikeasti ole "MINÄ OLEN", vaan se on sana Juutalaiselle kansalle tietääksensä, että heitä kutsutaan Israeliksi - Jumalan Nimellä?

 

"Herra korottaa sinut hänelle pyhitetyksi kansaksi, niin kuin hän valalla vannoen on sinulle luvannut, jos sinä noudatat Herran, sinun Jumalasi, käskyjä ja vaellat hänen teitänsä. Ja kaikki kansat maan päällä näkevät, että Herra on ottanut sinut nimiinsä; ja he pelkäävät sinua." 5. Moos. 28:9-10

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The Lord will establish you as his holy people, as he promised you on oath, if you keep the commands of the Lord your God and walk in obedience to him. Then all the peoples on earth will see that you are called by the name of the Lord, and they will fear you."

Deuteronomy 28:9-10(NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Herra vakiinnuttaa tiedät Hänen pyhänä kansanaan, aivan kuten Hän valalla lupasi, jos te pidätte Herran teidän Jumalanne käskyt ja vaellatte tottelevaisina Hänelle. Sitten kaikki maailman ihmiset näkevät, että teitä kutsutaan Herran Nimellä, ja he pelkäävät teitä."

5. Moos. 28:9-10

 

  Mooses vielä jopa selvensi " teitä kutsutaan Herran Nimellä" - todella, Jumalan nimi on ISRAEL. Suuri jumalien Jumala ei ole kukaan muu kuin HERRA JUMALA ISRAEL.

 

  Niin paljon kuin he ovat väärintekoja tehneet, niin miksi heitä ei ole rankaistu?


"Suuren nimensä tähden Herra ei hylkää kansaansa, koska Herra on tahtonut tehdä teidät omaksi kansaksensa." 1. Samuel 12:22

 

  Ainoastaan Jumalan Nimen tähden.


  Hitler tuli ja aloitti 2. Maailman Sodan, yrittäen tuhota heidät; onnistuiko hän?

 

  Onko olemaa esimerkkitapausta, joka tapahtui aikaisemmin, jolloin Israelin kansa oli lähellä tuhoutua?

 

"Ja Joosua sanoi: "Voi, Herra, Herra, minkä tähden toit tämän kansan Jordanin yli antaaksesi meidät amorilaisten käsiin ja tuhotaksesi meidät? Oi, jospa olisimme päättäneet jäädä tuolle puolelle Jordanin! Oi, Herra, mitä sanoisinkaan, kun Israel on kääntynyt pakoon vihollistensa edestä! Kun kanaanilaiset ja kaikki muut maan asukkaat sen kuulevat, niin he saartavat meidät ja hävittävät meidän nimemme maan päältä. Mitä aiot tehdä suuren nimesi puolesta?" Joosua 7:7-9

 

  Jaakobin jälkeläiset tai kansa ovat pelastetut Jumalan kautta, ainoastaan Hänen Pyhän Nimensä ISRAELIN takia.

 

  Nyt sitten, jos aikaisemmat Israelin kansaan kuuluvat - tämän päivän Juutalaiset eivät tunnusta Jumalan Nimeä, jonka Jumala lähetti Maestro Evangelistan ilmoittamaan, vaan sanovat, että heidän esi-isiensä Jumala on aina heidän kanssaan; Mitä Jumala sanoo tästä asiasta?
 

  Onko totta, että Jumala ei ole enää tämän päivän Juutalaisten kanssa Lähi-idässä?

 

"Tämän näytti minulle Herra, Herra: Katso, oli korillinen kypsiä
hedelmiä. Ja hän sanoi: "Mitä sinä näet, Aamos?" Minä vastasin: "Korillisen kypsiä hedelmiä". Ja Herra sanoi minulle: "Minun kansani Israel on kypsä saamaan loppunsa: en minä enää mene säästäen sen ohitse."
Aamos 8:1-2

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"This is what the Sovereign LORD showed me: a basket of ripe fruit."What do you see, Amos?" he asked. "A basket of ripe fruit," I answered. Then the LORD said to me, "The time is ripe for my people Israel; I will spare them no longer."

Amos 8:1-2 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Tämän Ylivertainen HERRA näytti minulle: Kori täynnä kypsiä hedelmiä. "Mitä sinä näet, Amos?" Hän kysyi. "Korillisen kypsiä hedelmiä," minä vastasin. Sitten HERRA sanoi minulle, "Aika on tullut Minun kansalleni Israelille; Minä en säästä heitä enää."

Aamos 8:1-2


"Minä en säästä heitä enää" - Todella, Jumala ei ole enää heidän kanssaan!

  Tiedä enemmän Jumalan tosi Nimen ilmestyksistä seuraavien linkkien kautta:

 


http://www.thename.ph/thename/thename1/index-en2.html or http://www.thenameonline.info/thename/thename1/index-en2.html.

 

Jumalan Suuri Nimi

 

  Tämän takia talo/temppeli täytyi rakentaa Jumalan nimelle (2. Samuel 7:12-14) tai ISRAELIN HUONE, niin että Juutalaiset voisivat tietää Jumalan Nimen ilman, että Jumala rikkoisi Hänen oman Sanansa, etteivät he voi enää koskaan lausua/sanoa Hänen Nimeään (Jeremia 44:24-26). Kun he näkevät Nimen talossa, (Matteus 15:24) he kykenevät huutamaan Jumalan Nimeen ISRAEL ja tulevat pelastetuiksi heidän synneistään ja Jumala poistaa kansan ylle langetetun kirouksen. Mikäli Jeesus, Daavidin jälkeläinen menestyisi ja onnistuisi tehtävässään, hänet nostettaisiin kunniaan ja hän vastaanottaisi tittelin "Jumalan Poika" ja hänen valtakuntansa olisi yli Israelin ikuisesti (2. Sam. 7:14).

 

  Miksi Jeesusta kutsuttaisiin "Jumalan Pojaksi", kun hän olisi onnistunut ensin tekemään tunnetuksi nimen HERRA JUMALA ISRAEL?

 

  Sen vuoksi, että kun Jeesus onnistuisi tekemään hänen kansansa mielet avoimiksi ymmärtämään Jumalan Nimen, Kuningas Salomon Jumalan Nimelle rakentaman talon/temppelin kautta, "ISRAELIN HUONEEN" - hänen kansansa tulisi myös huomaamaan, että Jumala on valinnut Jeesuksen ilmoittamaan Hänen nimensä heille - niin he totisesti liittäisivät häneen TITTELIN "Jumalan poika". Sillä Jumala antaa auktoriteettinsa vain henkilölle, jonka Hän on osoittanut ja valinnut olemaan Hänen Poikansa, joka tekee Hänen Nimensä tunnetuksi meille.

 

  Valitettavasti, se ei ollut mitä Jeesus teki - lukekaamme mitä hän teki?


"Ja minä sanon sinulle: sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, ja tuonelan (helvetin) portit eivät sitä voita." Matteus 16:18


  Sen mitä Jeesus - Daavidin poika teki, oli suoranaista JUMALANPILKKAA! Sen sijaan, että hän olisi johdattanut hänen kansansa huomaamaan Jumalan Nimen (ISRAEL), hän perusti kirkon omalle nimelleen, joka tunnetaan nykyisin nimellä "Kristuksen kirkko". Hän ei ainoastaan väittänyt olevansa Jumalan Poika (johtuen Apostoli Pietarin imartelusta), hän teki itsestään myös jumalan!

 

  Me pystymme  nyt erottamaan tai tuntemaan Jumalan Nimen, koska profeetta (kuin Mooses), jonka Jumala on lähettänyt puhumaan Hänen nimessään, on nyt tullut persoonassa Maestro Evangelista. Syy, että hän pystyy tai voi ilmoittamaan Jumalan Nimen meille suoraan, johtuu siitä, että me emme ole "Kirouksen" alaisia (jonka Jumala on määrännyt Hänen kansansa Israelin rasitteeksi), ja siksi että hän ei ole Juutalainen, vaan "Muukalainen".

 

"Myös jos joku muukalainen, joka ei ole sinun kansaasi Israelia, tulee kaukaisesta maasta sinun nimesi tähden -" 1. Kun. 8:41

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"As for the foreigner who does not belong to your people Israel but has come from a distant land because of your name-" I Kings 8:41 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Mitä tulee muukalaiseen, joka ei kuulu sinun kansaasi Israeliin, mutta on tullut kaukaisesta maasta sinun nimesi tähden-"1. Kun. 8:41

 

"joka ei kuulu sinun kansaasi Israeliin" - Kuningas Salomo puhuu nyt tässä "Muukalaisesta", joka tulee kaukaisesta maasta Jumalan Nimen tähden.

 

"on tullut kaukaisesta maasta" - Muukalainen ei ole mukana tai sisällytetty Juutalaisten yllä olevaan Kiroukseen, josta on kirjoitettu Jeremiaan kirjaan 44:24-26.

 

  Kuningas Salomo viittaa tässä nyt mieheen, joka tulee kaukaisesta maasta, jonka Jumala on valinnut puhumaan Hänen Nimessään. Siten ollen Kuningas Salomo tiesi tulevasta profeetasta kuin Mooses, 5. Mooseksen kirja 18:18-19 ja hän vahvistaa, että tämä on oleva muukalainen, joka on oleva valittu yksilö/henkilö.

 

  Kuinka me voimme tietää, että Kuningas Salomo ymmärsi Mooseksen Lain?

 

"Katso, sinulle on syntyvä poika; hänestä on tuleva rauhan mies, ja minä annan hänen päästä rauhaan kaikilta hänen ympärillään asuvilta vihollisilta, sillä Salomo on oleva hänen nimensä ja minä annan rauhan ja levon Israelille hänen päivinänsä. Hän on rakentava temppelin minun nimelleni. Hän on oleva minun poikani, ja minä olen oleva hänen Isänsä. Ja minä vahvistan hänen kuninkuutensa valtaistuimen ikuisiksi ajoiksi.'" 2. Aik. 22:9-10


  Ensimmäinen valinta kantamaan titteliä "Jumalan Poika", oli Daavidin oma todellinen poikansa Kuningas Salomo - häntä kutsuttiin rauhan mieheksi. Uskonnoilla ei ole ainuttakaan opetusta, jossa kuvattaisiin Kuningas Salomo "Jumalan Poikana". Salomon kuuluisi olla ensimmäinen, joka tunnustettaisiin "Jumalan Pojaksi", mikäli hän olisi täyttänyt tehtävänsä onnistuneesti, eli näyttää Jumalan Nimi rakentamassaan temppelissä.

 

"minä annan rauhan ja levon Israelille hänen päivinänsä" - Jumala takaisi Israelille rauhan ja hiljaisuuden Kuningas Salomon hallintakauden ajan. Hänen tehtävänsä oli rakentaa huone/talo/temppeli Jumalan Nimelle. Israelin kansa oli liittoutunut ja ylisti Israelin Jumalaa Kuningas Salomon valta- ja hallintakauden huipun aikana. Kuitenkin hän epäonnistui saattamaan hänen kansansa ihmiset täysin ymmärtämään Jumalan Nimen (sen, jota he itse kantoivat), koska hän rakensi temppeleitä vaimojensa väärille jumalille hänen hallinta-aikansa loppupuolella (1. Kun. 11:9-13). Tämä johdatti Israelin kansan ylistämään muita jumalia ja he harhautuivat pois ylistämästä tosi Jumalaa.

  Koska Jumalan valitsema henkilö ilmoittamaan Hänen Nimensä (meidän aikanamme) on "Muukalainen", ei siis Juutalainen, niin mitä tapahtuu kun kaikki maailman ihmiset tuntevat Jumalan Nimen? Tulee olemaan tosi RAUHA ja YHTENÄISYYS, sen vuoksi että ei ole enää uskontoja, jotka jakavat valtioita ja kansoja toisiaan vastaan. Kaikki ihmiset ovat yhden Jumalan alaisuudessa. Kaikilla on rauha, josta seurauksena on oikeamielisyys ja yltäkylläisyys.

 

"Olkoon siis Herra sinun kanssasi, poikani, että menestyisit ja saisit rakennetuksi temppelin Herralle, Jumalallesi, niin kuin hän on sinusta puhunut. Antakoon vain Herra sinulle älyä ja ymmärrystä ja asettakoon sinut Israelia hallitsemaan ja noudattamaan Herran, Jumalasi, lakia. Silloin sinä menestyt, jos tarkoin noudatat niitä käskyjä ja oikeuksia, jotka Herra antoi Moosekselle Israelia varten. Ole luja ja rohkea, älä pelkää äläkä arkaile."

2. Aik. 22:11-13


  Tämän takia Kuningas Salomo tiesi tulevasta ´Muukalaisesta´ (joka on profeetta kuin Mooses), koska Jumala antoi viisauden ja ymmärryksen koskien Lakia ja perussäädöksiä, jotka Jumala antoi profeetalleen Moosekselle annettavaksi Israelin kansalle.

 

Palatkaamme nyt:

"sillä sielläkin kuullaan sinun suuresta nimestäsi, väkevästä kädestäsi ja ojennetusta käsivarrestasi - jos hän tulee ja rukoilee kääntyneenä tähän temppeliin päin"

1. Kun. 8:42

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"for they will hear of your great name and your mighty hand and your outstretched arm—when they come and pray toward this temple" I Kings 8:42 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"sillä he haluavat kuulla sinun suuresta nimestäsi ja sinun mahtavasta kädestäsi sekä ojennetusta käsivarrestasi - kun hän tulee ja rukoilee tätä temppeliä kohden"

1. Kun. 8:42

 

"sillä he haluavat kuulla sinun suuresta nimestäsi" - on tulossa aika, joka on Jumalan hyväksymä ja kun "muukalainen" ilmestyy koko maailman eteen kaapeli ja satelliitti TV:n sekä Internetin kautta täyttääkseen tehtävän, jonka Jumala on hänelle antanut.

 

"kun hän tulee ja rukoilee tätä temppeliä kohden" - sen vuoksi, että Muukalainen tulee näyttämään koko maailmalle tosi Jumalan Nimen, jota varten Kuningas Salomo rakensi temppelin.

 

"niin kuule taivaasta, asuinpaikastasi, häntä ja tee kaikki, mitä muukalainen sinulta rukoilee, että kaikki maan kansat tuntisivat sinun nimesi ja pelkäisivät sinua, samoin kuin sinun kansasi Israel, ja tulisivat tietämään, että sinä olet ottanut nimiisi tämän temppelin, jonka minä olen rakentanut." 1. Kun. 8:43

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"then hear from heaven, your dwelling place. Do whatever the foreigner asks of you, so that all the peoples of the earth may know your name and fear you, as do your own people Israel, and may know that this house I have built bears your Name." I Kings 8:43 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"niin kuule silloin taivaasta, sinun asuinpaikastasi. Tee mitä tahansa muukalainen pyytää sinulta, niin että kaikki maan ihmiset voisivat tietää sinun nimesi ja pelätä sinua, niin kuin sinun oma kansasi Israel, ja saata tiedettäväksi, että tämä rakennus, jonka olen rakentanut, kantaa sinun nimeäsi." 1. Kun. 8:43


"niin kuule silloin taivaasta" - Jumala on taivaassa - sen takia "Muukalainen" tulee puhumaan ihmisille Jumalan puolesta. Hän tulee myös julistamaan, että Huone, jonka Kuningas Salomo rakensi Jumalan Nimelle (kauan aikaa sitten), oli kutsuttu Jumalan Nimellä - "ISRAELIN HUONE".

 

  Nyt, kun me tunnemme tosi Jumalan Nimen, kuten meille on ilmoittanut Maestro Eraño Martin Evangelista, niin me olemme nyt todistajia sen täyttymiselle, mitä Jumala on puhunut aikaisemmin:

 

"Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua. Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille." 5. Moos. 18:18-19

 

  Sinä saatat kysyä: "Kuinka Jumala nosti Muukalaisen tai Pakanan, kuten on Maestro Eraño Martin Evangelista, olemaan Israelilainen ja tulemaan Hänen Profeetakseen "kuin Mooses"?


  Maestro sanoo, lukekaamme mitä Jumala sanoi Sakarjan kirjassa 13:9:

 

"Ja sen kolmannen osan minä vien tuleen; minä sulatan heidät, niin kuin hopea sulatetaan, ja koettelen heitä, niin kuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: "Se on minun kansani", ja se sanoo: "Herra, minun Jumalani"." Sakarja 13:9

 

  Ne, jotka kutsuvat nimeä HERRA JUMALA ISRAEL, tullaan katsomaan kuuluviksi Hänen kansaansa ja olemaan Hänen ihmisiään.

  Kun Jumala valitsi Maestro Evangelistan olemaan Hänen profeettansa "kuin Mooses", niin Hän ensimmäisenä ilmoitti hänelle Hänen tosi Nimensä Raamatun kirjoituksista; tehden Maestro Evangelistasta siten Israelilaisen --- ENSIMMÄISEN Jumalan uuteen kansaan kuuluvista.

 

  Siitä huolimatta, että hänet tehtiin Israelilaiseksi, niin kirous Jeremiaan kirjassa 44:24-26 ei ole Maestro Evangelistaa sitova tai koskettava, sen takia että kirous oli tarkoitettu ainoastaan Juutalaisille, jotka tulivat takaisin Egyptistä ja polveutuivat Abrahamista tai olivat hänen jälkeläisiään.

 

  Onko totta, että mies, jonka Jumala tulee kutsumaan olemaan Hänen profeettansa kuin Mooses, tulee idästä - auringon noususta?

 

"Minä herätin pohjoisesta hänet, ja hän tuli, päivänkoitosta hänet, joka rukoilee minun nimeäni, ja hän tallaa käskynhaltijoita kuin lokaa, niin kuin savenvalaja savea sotkee. Kuka on sen alun pitäen ilmoittanut, että olisimme sen tienneet, ja edeltäpäin, niin että voisimme sanoa: "Hän oli oikeassa"? Ei kukaan sitä ilmoittanut, ei kukaan sitä kuuluttanut, ei kukaan kuullut teiltä sanaakaan." Jesaja 41:25-26

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"I have stirred up one from the north, and he comes - one from the rising sun who calls on my name. He treads on rulers as if they were mortar, as if he were a potter treading the clay. Who told of this from the beginning, so we could know, or beforehand, so we could say, 'He was right'? No one told of this, no one foretold it, no one heard any words from you. Isaiah 41:25-26

 

Suora suomennos:

 

"Minä olen nostattanut erään pohjoisesta, ja hän tulee - erään auringon noususta, joka kutsuu apua Minun Nimessäni. Hän polkee hallitsijoita kuin he olisivat huhmare-astiassa, kuin hän olisi savenvalaja muovaamassa savea. Kuka on kertonut tästä jo alussa, niin että saatoimme tietää, tai antanut ennalta ilmi, niin että voisimme sanoa, ´Hän oli oikeassa´? Kukaan ei ole näistä kertonut, yksikään ei ennakkoon maininnut siitä, kukaan ei kuullut ainoatakaan sanaa teiltä." Jesaja 41:25-26


"Minä olen nostattanut erään pohjoisesta" - tämä oli Mooses.

 

"erään auringon noususta, joka kutsuu apua Minun Nimessäni" - tämä on nyt profeetta kuin Mooses, koska kun Jumala kutsui Maestro Evangelistan olemaan Hänen profeettansa kuin Mooses, Jumala ilmoitti hänelle Hänen Nimensä, kuten se on kirjoitettu Raamatun kirjoituksiin.

 

  Kun Maestro Evangelista kutsui Jumalaa Nimeltä, meidän HERRA JUMALA ISRAEL, hänestä tuli Israelilainen, kuten Jumala sanoi Sakarjan kirjassa 13:9, vaikka hän ei ole verenperinnöltään Israelilainen.

  Onko totta, että Jumala teki "Muukalaisesta" kuin on Maestro Evangelista, Israelilaisen Hänen Nimensä kautta ja siten teki hänet olemaan Hänen profeettansa kuin Mooses? Ne ihmiset, jotka hyväksyvät Jumalan nimen, jonka hän on ilmoittanut, tulevat olemaan uusia Israelilaisia tai Hänen uusia ihmisiään/kansaansa. Jumala on sanonut, että Hän tulee nyt katsomaan Hänen kansakseen niitä, jotka eivät Hänen kansaansa aikaisemmin olleet:

"Ja minä kylvän hänet itselleni tähän maahan, minä armahdan Loo-Ruhamaa ja sanon Loo-Ammille: 'Sinä olet minun kansani'; ja hän vastaa: 'Minun Jumalani'." Hoosea 2:23

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"I will plant her for myself in the land; I will show my love to the one I called 'Not my loved one. ' I will say to those called 'Not my people, ' 'You are my people';"
and they will say, 'You are my God.'
"Hosea 2:23 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Minä istutan hänet (nainen) itselleni maahan; Minä näytän rakkauteni heille, joita kutsuin ´´ei ollut minun rakkaani´. Minä sanon niille, joita kutsuin Éi minun kansani´, ´Te olette Minun kansani´; ja he sanovat yhtenä kansana, ´Sinä Olet minun Jumalani". Hoosea 2:23

 

  Ne, joita kutsuttiin Pakanoiksi tai ei-israelilaisiksi, tullaan nyt Jumalan taholta tarkastelemaan tai käsittelemään Hänen uutena Kansanaan/Ihmisinään, kunhan he hyväksyvät ja tunnustavat Jumalan Nimen, jonka Hänen profeettansa kuin Mooses, Maestro Evangelista on paljastanut/ilmoittanut kirjoitusten kautta.

 Nyt me tiedämme, että Huone, jonka rakensi Kuningas Salomo, oli kutsuttu Jumalan Nimellä ja sitä kutsutaan "Israelin Huoneeksi", kuten on ilmoittanut profeetta kuin Mooses, joka on myös ´Muukalainen´, Maestro Evangelista.

  Me tiedämme myös, että Jeesus oli viimeinen Daavidin linjasta, joka oli Jumalan voideltu tai valitsema johdattamaan hänen kansansa tunnistamaan ja tunnustamaan Jumalan Nimi (Kuningas Salomon rakentaman Huoneen kautta). Mutta kuitenkin Jeesus väitti olevansa todellinen Jumalan Poika siitä syystä, että apostoli Pietari imarteli häntä ja sanoi jopa rakentavansa oman kirkkonsa. Siten Jeesus teki suuren rikoksen Jumalaa vastaan pilkkaamalla Hänen suurta Nimeään ja teki rikoksen myös kansaansa Israelia kohtaan. Sen sijaan, että hän olisi pelastanut Juutalaiset heidän synneistään, hän johdatti heidät tuhoon.

 

  Tämä tarkoittaa ainoastaan, että kun Tosi profeetta kuin Mooses ilmestyy - siitä seuraa, että KAIKKI KIRKOT, jotka ovat rakennetut Jeesuksen nimeen "Kristuksena", toimivat kuin muistomerkkeinä niistä valtavista rikoksista, joita Jeesus on tehnyt Jumalaa ja ihmisiä kohtaan. Tämä on hänen epäonnistumisensa esiintymään "Kristuksena"!

 

  Me voimme lukea, että Jeesus itse varoitti opetuslapsiaan koskaan kertomasta kenellekään, että hän oli "Kristus" ja hän vieläpä nimitti Pietaria (miestä, joka julisti hänen olevan Kristus, elävän Jumalan poika) Saatanaksi (Matteus 16:19-23). Tämä voisi tarkoittaa, että Kirkon opetukset Jeesuksesta olevan Kristus ja Jumalan Poika eivät ole Jumalasta, vaan ovat SAATANAN opetusta!

 

  Tietääkö Jeesus tulevasta kirkkojen tuhosta, joka saarnaa Saatanan opetusta, että Jeesus oli Kristus?

 

  Koska kirkko, jonka Jeesus komensi Pietaria rakentamaan, oli yksi hänen "väärinteoistaan" ja siitä myös seuraa, että hän tiesi myös, että milloin nämä kirkot - hänen väärintekojensa hedelmät kohtaisivat loppunsa.

 

  Lukekaamme:


"Ja kun muutamat puhuivat pyhäköstä, kuinka se oli kauniilla kivillä ja temppelilahjoilla kaunistettu, sanoi hän:" Luukas 21:5

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

 Some of his disciples were remarking about how the temple was adorned

 with beautiful stones and with gifts dedicated to God. But Jesus said,

Luke 21:5 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Jotkut hänen opetuslapsistaan panivat merkille, kuinka tietty temppeli oli koristeltu kauniilla jalokivillä ja uhrilahjoilla, jotka olivat omistetut Jumalalle. Mutta Jeesus sanoi," Luukas 21:5

 

  Tämä oli aika, jolloin hänen opetuslapsensa osoittivat temppeliä, joka oli koristeltu jalokivillä ja myös uhrilahjoilla, mitä Jeesus sanoi siitä?

 

"Päivät tulevat, jolloin tästä, mitä katselette, ei ole jäävä kiveä kiven päälle, maahan jaottamatta"." Luukas 21:6

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

"As for what you see here, the time will come when not one stone

will be left on another; every one of them will be thrown down."

Luke 21:6 (NIV)

  

Suora suomennos:

 

"Sen mitä te nyt näette täällä, tulee vielä aika, jolloin yhtäkään kiveä ei ole jätettynä toisen päälle; kaikki niistä ovat romautettuna maahan." Luukas 21:6


"tulee vielä aika" - Jeesus selitti, että temppeli, joka oli koristeltu jalokivillä ja myös uhrilahjoilla, tulisi kohtaamaan loppunsa. Mutta se ei tapahtuisi hänen aikanaan.

 

  Ole muistutettu, että Jeesus ei puhu tässä tulevasta maailman lopusta, kuten uskonnot saarnaavat, vaan kyse on tulevasta tuhosta, joka kohtaa opetuslasten osoittamaa ylistyksen rakennusta.

 

"Niin he kysyivät häneltä sanoen: "Opettaja, milloin tämä sitten tapahtuu? Ja mikä on oleva merkki tämän tulemisesta?" Luukas 21:7

  Mikä tunnusmerkki tekisi tästä temppelistä selkeästi toisista rakennuksista erottuvan?

  Tässä ajallaan tuhoutuvassa temppelissä on monia jalokiviä/helmiä kuin koristeena ja myös uhrilahjoja.

 

  Sellaisesta temppelistä pitäisi saada tarkka varmistus, koska on olemassa useita temppeleitä tai instituutioita, joihin annetaan monia lahjoituksia; kuten hallitukset ja kansalaisjärjestöt, jotka vastaanottavat lahjoituksia ja tarjontaa. Mikä tekee tästä erityisestä temppelistä toisista erottuvan? Ja milloin se tuhoutuu? Jeesus vastasi opetuslastensa kysymykseen:

 

"Niin hän sanoi: "Katsokaa, ettei teitä eksytetä. Sillä monta tulee minun nimessäni sanoen: 'Minä olen se', ja: 'Aika on lähellä'. Mutta älkää menkö heidän perässään." Luukas 21:8

 

Toinen Käännös, King James Version, Kuningas Jaakon Laitos/Painos:

 

 And he said, Take heed that ye be not deceived: for many shall come in my name,

saying, I am Christ; and the time draweth near: go ye not therefore after them.

Luke 21:8 (King James Version)

 

Suora suomennos:

 

"Hän vastasi: "Varokaa ettette joudu petetyiksi/eksytetyiksi. Sillä monet tulevat minun nimessäni, sanoen, Minä olen Kristus; ja aika on lähellä: Älkää te lähtekö heitä seuraamaan." Luukas 21:8

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

He replied: "Watch out that you are not deceived. For many will come in

my name, claiming, 'I am he,' and, 'The time is near.' Do not follow them.

Luke 21:8 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Hän vastasi: "Varokaa että ette joudu petetyiksi/eksytetyiksi. Sillä monet tulevat minun nimessäni, väittäen, ´Minä olen hän, ´ ja, ´Aika on lähellä.´ Älkää seuratko heitä."

Luukas 21:8

 

"Varokaa että ette joudu petetyiksi/eksytetyiksi" - Jeesus sanoi, että meidän tulisi olla varovaisia, ettemme joutuisi petetyiksi, miksi hän antoi tällaisen varoituksen?

 

  Miksi Jeesus sanoi, "Minä olen hän" tai "Minä olen Kristus"? Maestro Evangelista sanoo, sen vuoksi että Jeesus oli aikaisemmin valittu yksilö (vaikka hän epäonnistui tehtävässään), niin tulee aika, jolloin monet tulevat ja saarnaavat Jeesuksen nimessä, ja mitä he saarnaavat meille?

 

  Nämä ihmiset, jotka tulevat Jeesuksen nimessä, opettavat meille, että Jeesus oli Kristus ja että "Aika on lähellä".  Mutta minkä neuvon Jeesus antoi meille?

 

"Älkää seuratko heitä" Luukas 21:8


  Syy, miksi Jeesus sanoi, että meidän ei pidä seurata saarnaajia, jotka tulevat hänen nimessään ja saarnaavat hänen olevan "Kristus". Tämä johtuu siitä, että Pietari (tämä mies, joka ensimmäisenä sanoi hänen olevan Kristus ja Jumalan Poika) oli se mies, jota Saatana käytti hänen pettämisessään/eksyttämisessään. Sen päätteeksi Jeesus nimitti Pietaria "Saatanaksi"! Kuitenkin Jeesuksen havahtuminen huomaamaan petoksen oli jo liian myöhäistä! Hän oli jo joutunut petetyksi.

 

  Tästä syystä Jeesus tiesi kirkkojen, jotka saarnaavat, että hän olisi "Kristus", kohtaamaan tuhonsa, sillä opetus, että hän on Kristus, on petosta. Jeesus epäonnistui tehtävässään olla "Kristus" tai "Voideltu Yksilö" pelastamaan hänen kansansa Israel. Hän rakensi kirkon omalle nimelleen sen sijaan, että olisi johdattanut kansansa näkemään tosi Jumalan Nimen huoneesta, jonka rakensi Kuningas Salomo! 

 

  Jo kauan sitten Jeesus on varoittanut meitä tulevista saarnaajista, jotka käyttävät hänen (Jeesuksen) nimeään, sillä hän tiesi, että temppeli tai kirkot, joita nämä uskonnot ovat pystyttäneet, tuhoutuisivat ajallaan. Erityinen merkki tälle tuhoutuvalle temppelille on se, että sillä on opetus joka kertoo, että Jeesus oli "Kristus" (se jonka hän oli rakentanut) ja "aika on lähellä".

  Katolinen kirkko teki Pietarista; miehestä, jota Saatana käytti pettäessään Jeesuksen, Ensimmäisen Paavin ja he ovat siten levittäneet Saatanan petosta koko maailmaan!


  Kuinka me voimme tietää, että Pietari oli Saatanan valitsema levittämään petosta:

 

"Simon, Simon, katso, saatana on tavoitellut teitä valtaansa, seuloakseen teitä niin kuin nisuja; mutta minä olen rukoillut sinun puolestasi, ettei sinun uskosi raukeaisi tyhjään. Ja kun sinä kerran palajat, niin vahvista veljiäsi. Niin Simon sanoi hänelle: "Herra, sinun kanssasi minä olen valmis menemään sekä vankeuteen että kuolemaan". "

Luukas 22:31-33

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

"Simon, Simon, Satan has asked to sift all of you as wheat. But I have prayed for you, Simon, that your faith may not fail. And when you have turned back, strengthen your brothers."But he replied, "Lord, I am ready to go with you to prison and to death."
Luke 22:31-33 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Simon, Simon, saatana on pyytänyt seulomaan teitä kuin vehnää. Mutta minä olen rukoillut sinun puolestasi Simon, että sinun uskosi ei horjuisi. Ja kun olet kääntynyt takaisin, vahvista sinun veljiäsi. "Mutta hän vastasi, "Herra, minä olen valmis menemään sinun kanssasi vankilaan ja kuolemaan." Luukas 22:31-33

 

Toinen Käännös, King James Version, Kuningas Jaakon Laitos/Painos:

 

"And the Lord said, Simon, Simon, behold, Satan hath desired to have you, that he may sift you as wheat: But I have prayed for thee, that thy faith fail not: and when thou art converted, strengthen thy brethren. And he said unto him, Lord, I am ready to go with thee, both into prison, and to death."
Luke 22:31-33 KJV

 

Suora suomennos:

 

"Ja Herra sanoi, Simon, Simon, kuule, Saatana on halunnut saada sinut, jotta hän voisi seuloa sinua kuin vehnää: Mutta minä olen rukoillut puolestasi, ettei sinun uskosi raukeaisi tyhjään: ja kun olet muuttunut (käännynnäinen), vahvista veljiäsi. Ja hän sanoi hänelle, Herra, Minä olen valmis menemään sinun kanssasi sekä vankilaan että myös kuolemaan. "  Luukas 22:31-33

 

  Jeesus itse sanoo, että saatana on pyytänyt Simonia (tai Pietaria) seulomaan häntä (Jeesusta) kuin vehnää, ja tämä ainoastaan osoittaa, että Pietari oli totisesti Saatanan käyttämä levittäessään valheellista opetusta, että Jeesus oli "Kristus" tai oli täyttänyt tehtävänsä "Kristuksena".

 

  Temppelit, joihin Jeesus viittasi, ne jotka tulevat tuhoutumaan, eivät ole mitään muuta kuin "Kristillisyyden" kirkkoja ja muita uskontoja, jotka antavat suuren suosion tai pitävät häntä suuressa arvossa.

 

  Milloin on tuhoutumisen aika?

 

"Ja kun kuulette sotien ja kapinain melskettä, älkää peljästykö. Sillä näitten täytyy ensin tapahtua, mutta loppu ei tule vielä heti." Sitten hän sanoi heille: "Kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, ja tulee suuria maanjäristyksiä, tulee ruttoa (tauteja) ja nälänhätää monin paikoin, ja taivaalla on oleva peljättäviä näkyjä ja suuria merkkejä." Luukas 21:9-11

 

  Mutta ennen kuin temppelin on aika tuhoutua, niin on tapahtuva sotia, tuhoja, katastrofeja, maanjäristyksiä, nälänhätää ja vitsauksia.

 

  Kaikki nämä sodat, suuret maanjäristykset, taudit, tulvat, sairaudet, ja pelottavat sekä väkivaltaiset tapahtumat, joita me silminnäkijöinä todistamme tällä hetkellä, ovat merkkejä taivaasta (kuten viimeisin avaruudesta maahan pudonnut asteroidikin Venäjälle ja muihin osiin maapalloa), joita on nähty tai kuultu TV:n, Internetin, radion ja sanomalehtien kautta.

  Nämä tapahtumat ovat merkkejä tulevasta uskontojen ja pahan lopullisesta tuhosta maailmassa. Se ei tarkoita maailman loppua!

 

  Maestro Evangelista sanoo, kun näet näiden tapahtumien tapahtuvan samanaikaisesti, niin se on merkki alkavasta temppelin tuhosta, johon Jeesus viittasi.

  Sinä saatat kysyä, jos Jeesus epäonnistui tehtävässään olla "Kristus" tai olemalla "voideltu yksilö", niin miksi sitten on kirjoitettu:

 

"Jeesuksen Kristuksen ilmestys, jonka Jumala antoi hänelle, näyttääkseen palvelijoillensa, mitä pian tapahtuman pitää; ja sen hän lähettämänsä enkelin kautta antoi tiedoksi palvelijalleen Johannekselle," Ilmestyskirja 1:1

  Kuten me voimme lukea "Jeesuksen Kristuksen ilmestys", jos Jeesus epäonnistui tehtävässään olla ´Kristus´ tai ´voideltu yksilö´, niin miksi on yhä mainittuna Ilmestyskirjassa, jonka on kirjoittanut profeetta Johannes, että Jeesus on Kristus Ilmestyskirjassa 1:1?

  Profeetta kuin Mooses, Maestro Evangelista sanoo: Meidän pitäisi muistaa, että Ilmestyskirjan on kirjoittanut Jumalan profeetta (hän ei ole apostoli) ja siten ollen, ainoastaan toinen profeetta kykenee selittämään tämän kyseisen kirjan kirjoitukset.

 

  Luemme uudelleen Ilmestyskirjan 1:1
 

"Jeesuksen Kristuksen ilmestys, jonka Jumala antoi hänelle, näyttääkseen palvelijoillensa, mitä pian tapahtuman pitää; ja sen hän lähettämänsä enkelin kautta antoi tiedoksi palvelijalleen Johannekselle," Ilmestyskirja 1:1

 

  Kuten on kirjoitettu "jonka Jumala antoi hänelle", se tarkoittaa, että kaikki Ilmestyskirjaan kirjoitettu on tullut suoraan Jumalalta. Ja koska se on tullut Jumalalta, niin siitä seuraa, että se joka pystyy sen selvittämään (erityisesti, miksi siinä on sanottu) "Jeesuksen Kristuksen ilmestys" - mikäli tämä jae todella koskisi Jeesusta (Daavidin jälkeläistä) tai ei - on mies, jonka suuhun Jumala on asettanut Hänen Sanansa. Tämä mies ei ole kukaan muu kuin profeetta kuin Mooses, Maestro Eraño Martin Evangelista:

 

"Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua. Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille." 5. Moos. 18:18-19

 

"Ja joka ei kuule minun sanojani" - Tämä osoittaa meille, että Jumala vaatii meitä kuuntelemaan ainoastaan profeettaa kuin Mooses, kun kyseessä on Hänen Sanansa, sillä profeetta kuin Mooses on kyvykäs selittämään Jumalan Sanat Raamatusta. Tämän vuoksi meidän täytyy kuunnella ainoastaan Hänen profeettaansa kuin Mooses ja mikäli me emme kuuntele, me olemme vastuussa ja tilivelvollisia siitä Jumalalle.

 

  Profeettana kuin Mooses, jonka suuhun Jumala on asettanut Hänen Sanansa, Maestro Evangelista tulee nyt näyttämään meille, mitä Jumala on käskenyt hänen selittää meille Ilmestyskirjasta.

 

  Lukekaamme, mitä profeetta Johannes oli kirjoittanut tulevasta profeetasta kuin Mooses, joka paljastaa meille myös todellisen Jeesuksen:

 

"Minä, Jeesus, lähetin enkelini todistamaan näitä teille seurakunnissa. Minä olen Daavidin juurivesa ja hänen suvustansa, se kirkas kointähti." Ilmestyskirja 22:16

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"I, Jesus, have sent my angel to give you this testimony for the churches. I am the Root and the Offspring of David, and the bright Morning Star."

Revelation 22:16 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Minä, Jeesus olen lähettänyt minun enkelini antamaan tämän todistuksen kirkoille. Minä olen Daavidin Juuriverso ja Jälkeläinen, ja kirkas Aamun Tähti." Ilmestyskirja 22:16

 

  Ole ystävällisesti muistutettu, että se joka puhuu Ilmestyskirjan 22:16, ei ole todellisuudessa Jeesus, sillä Jeesus on ollut kuolleensa siihen aikaan kun Ilmestyskirja on kirjoitettu. Hän ei itse asiassa koskaan ylösnoussut ja apostolit varastivat hänen ruumiinsa pettääkseen heihin uskovia, että Jeesus olisi noussut kuolleista!

 

  Katso seuraavista linkeistä:

 

http://www.thename.ph/thename/testimony/jes15-en.html ja http://www.thenameonline.info/thename/testimony/jes15-en.html sekä

 

Elikö Jeesus Uudelleen

 

  Voiko kuollut ihminen nousta haudastaan ja elää uudelleen?


"Onhan puullakin toivo: vaikka se maahan kaadetaan, kasvaa se uudelleen, eikä siltä vesaa puutu. Vaikka sen juuri vanhenee maassa ja sen kanto kuolee multaan, niin se veden tuoksusta versoo jälleen ja tekee oksia niin kuin istukas. Mutta mies kun kuolee, makaa hän martaana; kun ihminen on henkensä heittänyt, missä hän on sitten? Vesi juoksee pois järvestä, ja joki tyhjenee ja kuivuu; niin ihminen lepoon mentyänsä ei enää nouse. Ennen kuin taivaat katoavat, eivät he heräjä eivätkä havahdu unestansa." Job 14:7-12

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"At least there is hope for a tree: If it is cut down, it will sprout again, and its new shoots will not fail. Its roots may grow old in the ground and its stump die in the soil, yet at the scent of water it will bud and put forth shoots like a plant. But man dies and is laid low; he breathes his last and is no more. As water disappears from the sea a riverbed becomes parched and dry, so man lies down and does not rise; till the heavens are no more, men will not awake or be roused from their sleep." Job 14:7-12 (NIV)

 

 Suora suomennos:

 

"Ainakin puulla on toivoa: Jos se maahan kaadetaan, versoo se uudelleen, ja sen uudet versot eivät epäonnistu. Sen juuret voivat kasvaa maassa vanhoiksi ja sen kanto kuolla maaperään, silti pienikin veden tuoksu ja se aloittaa kasvunsa uudelleen ojentaen versojaan kuin kasvi. Mutta ihminen kuolee ja on pantu maan alle; hän henkäisee viimeisensä, eikä häntä enää ole. Aivan kuten vesi katoaa merestä, niin kuin joenuoma tulee rutikuivaksi ja ehtyy, niin myös ihminen maahan pannaan, eikä enää nouse; ennen kuin taivaita ei enää ole, ihmiset eivät herää tai nouse unestaan." Job 14:7-12

 

  Kuten on kirjoitettu - "ennen kuin taivaita ei enää ole, ihmiset eivät herää tai nouse unestaan" - tämä merkitsee, että kuolleet eivät nouse elääkseen uudelleen, sillä sellaista tapahtuakseen, taivaiden täytyisi kadota ensin.

 

  Tämä tarkoittaa, että se mitä oli kirjoitettu Ilmestyskirjaan 22:16, jossa lukee "Minä, Jeesus olen lähettänyt minun enkelini", jonka Jumala käski profeetta Johannesta kirjoittamaan, on muistutus meille kaikille, että kun Jeesus oli vielä elossa, niin Jeesus on puhunut tulevasta miehestä, jonka Jumala lähettää todistamaan totuuden hänestä. Yksilöidäksemme tai identifioidaksemme miehen, jonka Jumala lähettää todistamaan Jeesuksesta, Jumala tulee näyttämään hänelle Raamatun kirjoitusten kautta, että Jeesus, jonka Hän lähetti, oli "Daavidin juuri ja jälkeläinen ja kirkas aamun tähti" - joka tarkoittaa, että Jeesus oli ainoastaan Daavidin poika, jota Jumala rankaisi, tämän väittäessä olevansa Jumala ja siten petti tai eksytti monia.

 

  Maestro Evangelista on mies, joka on ilmoittanut ´totuudet´ Jeesuksesta "Daavidin juurena ja jälkeläisenä" ja "kirkkaana aamun tähtenä" Raamatussa olevien profetioiden ja kirjoitusten kautta. Siten ollen, me voimme ainoastaan vahvistaa (sillä enää sitä ei voi kiistää), että hän on "enkeli" tai sanansaattaja, josta profeetta Johannes mainitsi Ilmestyskirjassa 22:16, joka oli lähetetty todistamaan kirkoille Jeesuksesta (Jeesukseen uskoville).

 

  Luemme nyt:

 

"Ja Henki ja morsian sanovat: "Tule!" Ja joka kuulee, sanokoon: "Tule!" Ja joka janoaa, tulkoon, ja joka tahtoo, ottakoon elämän vettä lahjaksi." Ilmestyskirja 22:17

 

"Henki" - Eli Jumala tai Jumalan Sana; Hän kutsuu jokaisen juomaan "elämän vettä".

 

  Mikä tai Kuka on "elämän vesi", joka on mainittu Pyhässä Raamatussa?

 

"Israelin toivo, sinä Herra! Kaikki, jotka sinut hylkäävät, joutuvat häpeään. "Jotka minusta luopuvat, ne kirjoitetaan tomuun. Sillä he ovat hyljänneet elävän veden lähteen, Herran." Jeremia 17:13

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos: 

 

"O LORD, the hope of Israel, all who forsake you will be put to shame.

Those who turn away from you will be written in the dust because they

have forsaken the LORD, the spring of living water."

Jeremiah 17:13 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Oi HERRA, Israelin toivo, kaikki, jotka Sinut hylkäävät, asetetaan häpeään. Nuo, jotka kääntyvät pois luotasi, heidät kirjoitetaan tomuun, sillä he ovat luopuneet HERRASTA, elämän veden lähteestä." Jeremia 17:13

 

  "Elämän vesi" on Jumala, ei Jeesus. Jumala kutsuu kaikki ihmiset vastaanottamaan vapaasti todellista tietoa Jumalasta ja Hänen suurista Käskyistään.

 

"Minä todistan jokaiselle, joka tämän kirjan profetian sanat kuulee: Jos joku panee niihin jotakin lisää, niin Jumala on paneva hänen päällensä ne vitsaukset, jotka ovat kirjoitetut tähän kirjaan;" Ilmestyskirja 22:18

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"I warn everyone who hears the words of the prophecy of this book: If anyone adds anything to them, God will add to him the plagues described in this book."

Revelation 22:18 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Minä varoitan kaikkia, jotka kuulevat tämän profetian kirjan sanat: Jos joku lisää jotain niihin, Jumala tulee lisäämään hänen kärsittäväkseen tässä kirjassa kuvatut vitsaukset." Ilmestyskirja 22:18

 

  On ilmeistä, että tämän päivän vitsaukset ja moninaiset kulkutautien omaiset tuhot ovat lisääntymässä, sillä uskonnot ovat lisänneet Jumalan Sanaan.

 

"Ja vielä näiden lisäksi: Poikani, ota varoituksesta vaari; paljolla kirjaintekemisellä ei ole loppua, ja paljo tutkistelu väsyttää ruumiin. Saarnaaja 12:12

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Be warned, my son, of anything in addition to them. Of making many books there is no end, and much study wearies the body." Ecclesiastes 12:12 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Ole varoitettu poikani mitään niihin lisäämästä. Paljolle kirjojen tekemiselle ei ole loppua, ja niiden paljo opiskelu väsyttää ruumiin. Saarnaaja 12:12

 

  Lisääminen tai monien muiden kirjojen tekeminen Jumalan opetuksista Pyhän Raamatun lisäksi, ainoastaan väsyttää ruumiimme, myös mielet! Ja mikä on kaikkein pahinta, on se, että ihmiset ovat myös uskoneet uskontojen lisäämiin kirjoihin ja kirjoituksiin!

 

"ja jos joku ottaa pois jotakin tämän profetian kirjan sanoista, niin Jumala on ottava pois sen osan, mikä hänellä on elämän puuhun ja pyhään kaupunkiin, joista tässä kirjassa on kirjoitettu." Ilmestyskirja 22:19

 

  Jos joku ottaa jotain pois opetuksista, jotka ovat Jumalan Sanassa, "Jumala on ottava pois sen osan, mikä hänellä on elämän puuhun" - tämä tarkoittaa, että jos me vähennämme tai otamme pois Jumalan Sanasta, niin me emme pääse nauttimaan elämästä sen yltäkylläisyydessään.

 

"Hän, joka näitä todistaa, sanoo: "Totisesti, minä tulen pian". Amen, tule, Herra Jeesus!" Ilmestyskirja 22:20

 

"Totisesti, minä tulen pian". Amen" - Kuka on tulossa?

 

"Minä olen A (Alfa) ja O (Omega)", sanoo Herra Jumala, joka on ja joka oli ja joka tuleva on, Kaikkivaltias." Ilmestyskirja 1:8

 

  Se, joka on tulossa, on Jumala, ei Jeesus kuten uskonnot opettavat.

 

  Mikä on siitä todisteena?

 

"Ja niillä neljällä olennolla oli kullakin kuusi siipeä, ja ne olivat yltympäri ja sisältä silmiä täynnä. Ja ne sanoivat lakkaamatta yötä päivää: "Pyhä, pyhä, pyhä on Herra Jumala, Kaikkivaltias, joka oli ja joka on ja joka tuleva on"." Ilmestyskirja 4:8

 

 Ja me luemme myös että:

 

"Hän, joka näitä todistaa, sanoo: "Totisesti, minä tulen pian". Amen, tule, Herra Jeesus! Herran Jeesuksen armo olkoon kaikkien kanssa. Amen." Ilmestyskirja 22:20-21

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"He who testifies to these things says, "Yes, I am coming soon". Amen.

Come, Lord Jesus. The grace of the Lord Jesus be with God's people. Amen."

Revelation 22:20-21 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Hän joka todistaa näistä asioista sanoo, "Kyllä, Minä tulen pian". Amen. Tule, Herra Jeesus. Herra Jeesuksen armo olkoon Jumalan ihmisten kanssa. Amen."

Ilmestyskirja 22:20-21

  Jumalan lähettämä profeetta oli ennalta lähetetty maailmaan kuin Mooses, sillä hän on ainoa, jolle on annettu auktoriteetti selittää Jumalan ilmestysten todellinen merkitys Pyhästä Raamatusta.

 

  Tule, Herra Jeesus. - Jos olisi totta, että Jeesus tulee uudelleen, niin miksi Jeesuksella olisi tarve lähettää "enkeli"?

 

  Se tarkoittaa ainoastaan sitä, että "Herra Jeesus", joka on todella mainittu olevan tulossa Ilmestyskirjassa 22:16 ei ole enää Jeesus - Daavidin poika, vaan hänen "enkelinsä" tai Sanansaattajansa Ilmestyskirjassa 22:21. Joka todistaa Jeesusta koskien hänen olevan "Daavidin juuri ja jälkeläinen sekä kirkas aamun tähti", joka ei ole kukaan muu kuin Maestro Eraño M. Evangelista!

 

  Mitä Jeesus sanoi, kun hän oli vielä elossa, koskien tulevaa "enkeliä tai sanansaattajaa", Maestro Evangelistaa, joka tulee selittämään sanonnan "Tule, Herra Jeesus"?
 

"ja mitä hyvänsä te anotte minun nimessäni, sen minä teen, että Isä kirkastettaisiin Pojassa." Johannes 14:13

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"And I will do whatever you ask in my name, so that the

Son may bring glory to the Father."

John 14:13 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Ja minä teen kaiken mitä te pyydätte minun nimessäni, niin että Poika toisi kunniaa Isälle". Johannes 14:13

 

"minun nimessäni" - tarkoittaa vain "Jeesuksen" nimessä, ei Jeesuksen fyysisessä olemuksessa.

 

  Miksi "minun nimessäni"? Täyttikö Jeesus tehtävän, joka oli hänen nimessään?

 

"Jos te anotte minulta jotakin minun nimessäni, niin minä sen teen." Johannes 14:14

 

"minun nimessäni" - mikä on "Jeesuksen" nimen varsinainen merkitys tai tarkoitus?

"Ja hän on synnyttävä pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus, sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä." Matteus 1:21

 

  Hänen tehtävänsä oli hänen nimessään, "pelastaa/vapahtaa hänen kansansa heidän synneistään" - pelastaa hänen kansansa Israel hänen aikanaan.

 

  Onko aivan totta, että hänen tehtävänsä oli pelastaa hänen kansansa, Israelin kansa?

 

"Hän vastasi ja sanoi: "Minua ei ole lähetetty muitten kuin Israelin huoneen kadonneitten lammasten tykö"." Matteus 15:24

 

  Nimi "Jeesus" - tarkoittaa hänen kansansa Israelin pelastajaa - "pelastaa/vapahtaa kansansa heidän synneistään".

 

"Minua ei ole lähetetty muitten kuin Israelin huoneen kadonneitten lammasten tykö" - kun me käytämme ymmärrystämme lukiessamme näitä Jeesuksen sanoja (nyt, kun me tiedämme Jumalan nimen olevan ISRAEL), me voimme huomata Jeesuksen puhuvan Jumalan Nimestä. Että hänen tehtävänsä on saattaa Israelin kansan sydämet palaamaan Jumalan tykö ohjaamalla heidät ymmärtämään, että Jumalan nimi on ollut heidän kanssaan kaiken aikaa. Sitten he huutavat Jumalan Nimeä, jota he kantavat, ja saavat syntinsä anteeksi Jumalalta.

 

  Palaamme:

 

"Ja minä teen kaiken mitä te pyydätte minun nimessäni, niin että Poika toisi kunniaa Isälle". Johannes 14:13

 

  Hänen nimensä on "Jeesus" - eli Israelin Pelastaja/Vapahtaja, mikäli Jeesus onnistuu tekemään Jumalan Nimen ymmärretyksi kansalleen, niin hän (Jeesus) voisi saada tunnustusta omalta kansaltaan ja ansaitsisi tittelin "Jumalan Poika" (2. Samuel 7:12-14), sillä hänen kauttaan hänen kansallansa on mahdollista tietää ja tuntea Jumalan Nimi!

 

  Kuitenkin me tiedämme nyt, että hän teki virheen ensin väittämällä omaavansa tittelin "Jumalan Poika" ennen kuin hän voisi saattaa tehtävänsä päätökseen.


  Jeesus oli aivan erityisesti Jumalan lähettämä, pelastamaan hänen kansansa Israel, heidän synneistään Jumalalle. Jumala ei ollut lähettänyt Jeesusta pelastamaan koko maailmaa heidän synneistään!

 

  Kykenikö hän täyttämään tehtävänsä pelastaa hänen kansansa, joka on hänen nimensä "Jeesus" todellinen merkitys?


"kuinka meidän ylipappimme ja hallitusmiehemme antoivat hänet tuomittavaksi kuolemaan ja ristiinnaulitsivat hänet. Mutta me toivoimme hänen olevan sen, joka oli lunastava Israelin. Ja onhan kaiken tämän lisäksi nyt jo kolmas päivä siitä, kuin nämä tapahtuivat." Luukas 24:20-21


  Nimi "Jeesus", joka annettiin hänelle tehtäväänsä varten ja sitä kuvaamaan, ei tullut täytetyksi. Hän kuoli lyhyen elämän elettyään pelastamatta hänen kansaansa heidän synneistään Jumalalle.

 

  Jatkamme lukemista:


"Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni. Ja minä olen rukoileva Isää, ja hän antaa teille toisen Puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti,"

Johannes 14:15-16

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:


"If you love me, you will obey what I command. And I will ask the Father, and he will give you another COUNSELOR to be with you forever - "
John 14:15-16 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Jos te rakastatte minua, te tottelette mitä minä teidän käsken tehdä. Ja minä pyydän Isältä, ja Hän antaa tielle toisen NEUVONANTAJAN olemaan teidän kanssanne ikuisesti -" Johannes 14:15-16

 

  Asia on selkeä, koska Jeesus ei pystynyt täyttämään hänelle annettua tehtävää, joka oli hänen ´nimessään´, hän pyysi Jumalalta "toista Neuvonantajaa" ottamaan vastaan ja jatkamaan hänen keskeneräiseksi jäänyttä tehtäväänsä!

 

"toisen Neuvonantajan olemaan teidän kanssanne ikuisesti" - Se, joka tulee olemaan "ikuisesti" on Neuvonantaja, ei siis Jeesus. Siten ollen se on Jeesuksen enkeli tai sanansaattaja Ilmestyskirjassa 22:16, joka on nyt selkeästi tuonut julki Maestro Evangelista, sillä hän on ilmoittanut Jeesuksen todistuksen kaikille kirkoille. Maestro on "Neuvonantaja", josta Jeesus puhui jo kauan sitten.

 

  Ja sitten kun "Neuvonantaja" Maestro Evangelista tulee, hyväksyvätkö kaikki hänet?

"totuuden Hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä; mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva." Johannes 14:17

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"the Spirit of truth. The world cannot accept him, because it neither sees him
nor knows him. But you know him, for he lives with you and will be in you."
John 14:17 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Totuuden Hengen. Maailma ei voi hyväksyä häntä, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä. Mutta te tunnette hänet, sillä hän asuu teidän kanssanne ja on oleva teissä." Johannes 14:17

 

"Totuuden Hengen" - opetus, jonka "Neuvonantaja" tuo, ei ole heti hyväksyttyä, sen vuoksi, että Jeesus on kumonnut tai kääntänyt Jumalan opetukset päälaelleen.

 

"Maailma ei voi hyväksyä häntä" - "Neuvonantajan" ilmestykset ovat ristiriidassa uskontojen laajalti hyväksyttyjen opetusten kanssa, ja uskontojen seuraajat ovat hyväksyneet ne opetukset totena.

 

"Mutta te tunnette hänet" - aivan kuten sinä juuri luet Maestro Evangelistan ilmestystä juuri nyt.


  Onko totta, että ainoastaan nimi "Jeesus" palaa, eikä hän personalisesti?

 

"Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut." Johannes 14:26

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"But the Counselor, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you."
John 14:26 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Mutta Neuvonantaja, Pyhä Henki, jonka Isä lähettää minun nimessäni, tulee opettamaan teille kaikki asiat ja muistuttaa teitä kaikesta, mitä olen sanonut teille." Johannes 14:26


  Todella, kyseessä ei ole todellinen Jeesus - Daavidin poika, joka palaa, mutta on eri persoonassa, Jumalan valittu täyttämään nimen "Jeesus" merkityksen ja kantamaan titteliä, arvonimeä "Kristus". Tämä henkilö on Neuvonantaja. Jeesus myös sanoi, että Neuvonantaja "opettaa teitä kaikessa ja muistuttaa teitä kaikesta mitä olen sanonut teille" - tämä osoittaa, että Neuvonantajalla on YKSINOIKEUS selittää Jeesuksen sanoja, ei siis papeilla, saarnaajilla tai teologeilla!


  Koska Maestro Eraño M. Evangelista on "Neuvonantaja", joka kantaa "Totuuden Henkeä", niin siitä seuraa, että ihmisten pitäisi kuunnella ainoastaan sitä, mitä hän (Maestro Evangelista) kuvaa tai selittää Jeesuksesta Raamatun kirjoitusten kautta. Ihmiset voivat sitten tarttua Jeesuksen aikaisemmin puhumien sanojen merkityksiin - saaden heidät kykeneviksi tekemään eron siihen mitä Jeesus sanoo Jumalasta ja mitä hän sanoo Jumalan lain rikkomisesta ja näin uskovat ylistäneensä Saatanaa.

 

  Mikä on toinen merkki siitä, että Maestro Evangelista on Jeesuksen puhuma Neuvonantaja?

  Johanneksen Evankeliumissa 14:16 Jeesus sanoi, että Neuvonantaja on myös "Pyhä Henki". Mitä me tarkoitamme "Pyhällä Hengellä"?

"Miehet, veljet, sen raamatunsanan piti käymän toteen, jonka Pyhä Henki on Daavidin suun kautta edeltä puhunut Juudaasta, joka rupesi niiden oppaaksi, jotka ottivat kiinni Jeesuksen." Apt. 1:16

  Kuten on kirjoitettu, että Pyhä Henki puhui Daavidin suun kautta ja me luemme edelleen…

 

"Sinä, joka Pyhän Hengen kautta, isämme Daavidin, sinun palvelijasi, suun kautta, olet puhunut: 'Miksi pakanat pauhaavat ja kansat turhia ajattelevat (juonittelevat)?" Apt. 4:25

 

  Mikä on Pyhä Henki, joka puhui Daavidin suun kautta? Luemme seuraavasta:

 

"Nämä olivat Daavidin viimeiset sanat: Näin puhuu Daavid, Iisain poika, näin puhuu korkealle korotettu mies, Jaakobin Jumalan voideltu, ihana Israelin ylistysvirsissä: "Herran Henki on puhunut minulle, ja hänen sanansa on minun kielelläni;" 2. Sam. 23:1-2

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"These are the last words of David:"The oracle of David son of Jesse, the oracle of the man exalted by the Most High, the man anointed by the God of Jacob, Israel's singer of songs:
"The Spirit of the LORD spoke through me; his word was on my tongue.
II Samuel 23:1-2 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Nämä ovat Daavidin viimeiset sanat: "Daavidin Iisain pojan profetia, viisauden lähde, jonka on korottanut Kaikkein Korkein, mies, jonka on voidellut Jaakobin Jumala, Israelin laulujen sepittäjä ja laulaja: "HERRAN Henki puhui minun kauttani; Hänen Sanansa oli minun kielelläni." 2. Sam. 23:1-2

 

  "Pyhä Henki" on ilmiselvästi Jumalan Sana. Siten ollen kyseinen on merkki meille, jotta tunnistaisimme kuka on "Neuvonantaja", jota Jeesus pyysi Jumalalta ja tällä henkilöllä pitäisi olla Pyhä Henki tai Jumalan Sana. Ainoa mies, jolle Jumala on antanut Hänen Sanansa tai "Pyhän Henkensä" on ennalta maailmaan lähetetty profeetta "kuin Mooses". Hän on AINOA ihminen, joka on vastaanottanut Jumalan Sanan ja joka on asetettu hänen suuhunsa!

 

  Jeesuksen "enkeli" tai "Neuvonantaja" on sama profeetta, kuin joka on Jumalan mainitsema 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19!

 

"Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua. Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille." 5. Moos. 18:18-19

 

  Maestro Evangelista toimittaa vain Sanan tai ´Pyhän Hengen´, jonka hänelle on antanut Jumala. Aivan kuten profeetta kuin Mooses - Jumala ei anna hänelle tietoa ja ymmärrystä vain koskien Hänen tosi Nimeään Raamatussa, vaan myös totuuden koskien Jeesusta, Daavidin poikaa. Siten me voimme nyt olla varmoja tiedosta, että se kenestä Jeesus puhuu "Neuvonantajana", on ainoastaan se henkilö, jolla on Totuuden Henki!


  Tämä takia kun on sanottu "Tule Herra Jeesus", Jeesus ei ole enää tulossa itse fyysisessä olemuksessaan, vaan "enkeli" ja "Neuvonantaja" tulee "Jeesuksen" nimessä ilmoittamaan ja paljastamaan kaiken koskien Jeesusta. "Symbolinen Jeesus" tulee jatkamaan Jeesuksen täyttämättä jäänyttä tehtävää, tehdä Jumalan Nimi tunnetuksi Juutalaisille. Ja tekemällä tämän, Juutalaiset voivat huutaa Jumalan Nimeen ja saada anteeksiannon Jumalalta ja siten pelastaa hänen kansansa Israelin.

 

Tosi Sanansaattajan Tulo Osa 2