Jumalan Suuri Nimi
Julkaistu Syyskuussa 24, 2006

 

Nyt ensimmäistä kertaa Suuri Jumalan Nimi on ilmoitettu Maestro Eraño M. Evangelistan toimesta maailman ihmisten parannukseksi ja hyväksi.

 

Vaikka profetiat ovat kirjoitetut jo kauan sitten, niin vähän ovat ihmiset tienneet siitä, että profetioissa on kaksi puolta eri tiedonjakelukausissa: Siunaus ja Kirous!

 

"Katso, minä asetan tänä päivänä teidän eteenne siunauksen ja kirouksen: siunauksen, jos te tottelette Herran, teidän Jumalanne, käskyjä, jotka minä tänä päivänä teille annan, mutta kirouksen, jos te ette tottele Herran, teidän Jumalanne, käskyjä, vaan poikkeatte siltä tieltä, jota minä tänä päivänä käsken teidän vaeltaa, ja seuraatte muita jumalia, joita te ette tunne." 5. Moos. 11:26-28

 

Tämä tarkoittaa sitä, että ei ole olemassa sellaista kuin "ennaltamäärääminen", kun kyseessä on Jumala. Jumala antoi meille voiman valita sellaisen elämän, jota me haluamme elää. Jumala antoi meille "Vapaan Tahdon"! Mikäli sinä seuraat ja noudatat Jumalan ohjeita ja Käskyjä, niin sinä saat Siunauksen, mutta jos et tee kuten on neuvottu, vaan ylistät toista jumalaa, niin sitten on seurauksena Kirous.

 

Maestro Evangelista sanoo: Yksi petoksista, joita on käytetty, on ihmisten tekemä "hajotus ja eripura" - ennustajat, tietäjät, korteista lukijat, astrologit ja muut, jotka toimittavat muuta kuin sen mitä Jumala on antanut "profetiassa" Hänen Profeettojensa kautta. Tämän "hajotuksen" kautta, jonka he ovat saaneet aikaan, ihmiset ovat ohjattuja uskomaan, että heillä ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin seurata sitä, mitä nämä "tietäjät" ovat "arvailleet". Kun he ovat saattaneet ihmiset antautuneet ja antamaan heidän elämänsä kohtalon vietäväksi, se tarkoittaa sitä, että he ovat antaneet pois heidän "vapaan tahtonsa".


Jumala on vihainen näille "tietäjille". Mikä on Jumalan tuomio heitä koskien (tietäjiä, eksyttäjiä)?

"Jos teidän keskuuteenne ilmestyy profeetta tai unennäkijä ja lupaa sinulle jonkun tunnusteon tai ihmeen, ja jos sitten todellakin tapahtuu se tunnusteko tai ihme, josta hän puhui sinulle sanoen: 'Lähtekäämme seuraamaan muita jumalia, joita te ette tunne, ja palvelkaamme niitä'," 5. Moos. 13:1-2

 

Tämä on yksi pettämisen tai eksyttämisen muodoista, joka saa meidät ylistämään muita jumalia, joita me emme ole tunteneet.

 

Mikä on Jumalan tuomio?

 

"niin älä kuuntele sen profeetan puhetta tai sitä unennäkijää, sillä HERRA, teidän Jumalanne, ainoastaan koettelee teitä tietääksensä, rakastatteko HERRAA, teidän Jumalaanne, kaikesta sydämestänne ja kaikesta sielustanne." Seuratkaa Herraa, teidän Jumalaanne, häntä peljätkää ja pitäkää hänen käskynsä, häntä kuulkaa, häntä palvelkaa ja hänessä kiinni riippukaa. 5. Moos. 13:3-4

 

Mikä on rangaistus?

 

"Mutta se profeetta tai unennäkijä surmattakoon, sillä hän on julistanut luopumusta HERRASTA, teidän Jumalastanne, joka vei teidät pois Egyptin maasta ja vapahti sinut orjuuden pesästä, ja on tahtonut vietellä sinut siltä tieltä, jota HERRA, sinun Jumalasi, käski sinun vaeltaa. Poista paha keskuudestasi." 5. Moos. 13:5

 

Jopa jo niinä aikoina, Jumala oli vihainen näille "tietäjille, pettäjille", koska he saattavat kansan kääntymään pois Hänestä, ja erityisesti silloin mikäli se merkki, joka on "tiedetty" ja välitetty heille, tapahtuu. Ihmiset ovat alistuneet näiden "tietäjien" pauloihin sen kummempia kyselemättä.

Joten ihmisten usko ja "yliluonnollisen tai tuntemattoman asian" toimittaminen, jonka ovat saaneet aikaan "tietäjät", siitä on seurauksena kirous, jonka vastaanotamme Jumalalta.

Mikäli me tottelemme sitä, mitä Jumala on meitä ohjannut tekemään profetioiden kautta, niin me voimme vastaanottaa Siunauksen. Mikäli me emme ota tarkasti huomioon Jumalan käskyjä ja säännöksiä, vaan ylistämme muita jumalia, joita emme ole koskaan tunteneet, Jumala antaa meille Kirouksen!

Meidän sukupolvemme on nyt vakavasti kärsinyt ja se tarkoittaa sitä, että me olemme todellakin ylistäneen muita jumalia, joita emme tunne. Kuinka se on tapahtunut?

Maestro Evangelista ilmoitti meille, että Jumalan opetus on kahdessa puolessa: On siunaus ja kirous. Kun me olemme ylistäneet Jeesusta, me olemme olleet Jumalan kiroamia, koska Jeesus ei ole Jumala! Ja koska me olemme ylistäneet Jeesusta jumalana, jota emme ole koskaan tunteneet, me olemme luulleet olevamme siunattuja. Olemmeko me todella siunattuja? Katso tapahtumia, joita nykyaikana tapahtuu maailmassa. Onko maailma menossa parempaan suuntaan? Nautimmeko me elämästämme ihan täysillä? Olemmeko me immuuneja kriiseille (taloudelliset, poliittiset sekä rahapoliittiset), jotka ahdistavat ja ympäröivät meidän nykyistä sukupolveamme?
 

Kun me jatkamme Jeesuksen ylistämistä, niin kiroukset (sodat, tuhot, kuivuus, vitsaukset, tulivuoren purkaukset ja maanjäristykset) ovat tulossa entistä intensiivisemmiksi ja kovemmiksi. Kuinka me pääsemme eroon tällaisesta ahdingosta?

Maestro Evangelista sanoo: Tunnustamalla Jumalan ja palaamalla Hänen tykönsä!


Jumala antaa meille mahdollisuuden muuttaa tapamme ja tiemme sekä palata Hänen luokseen. Valinta on meidän: Siunaus tai Kirous!

 

Kuinka? Lukekaamme kertomus…

 

Joona ja Kala

Kun Maestro Evangelista lukee kertomuksen Joonasta, niin se näyttää meille, että sellaista ei ole olemassa kuin "ennaltamäärääminen", kun kyseessä on Jumalan tuomio.

"Joonalle, Amittain pojalle, tuli tämä HERRAN sana: Nouse, mene Niiniveen, siihen suureen kaupunkiin, ja saarnaa sitä vastaan; sillä heidän pahuutensa on noussut minun kasvojeni eteen." Joona 1:1-2

 

Jumala kirosi Niiniven ihmiset.

Me tiedämme, että Joona ei mennyt suoraan Niiniveen. Hän karkasi ja piileskeli sekä meni toiseen paikkaan ja astui laivaan.

 

Lopettaakseen alkaneen myrskyn, laivan miehet heittivät hänet yli laidan ja hän "oli kalan/valaan sisällä kolme päivää ja kolme yötä". Sitten "kala" oksensi hänet, ja mitä tapahtui toisella kertaa?


"Joonalle tuli toistamiseen tämä H
ERRAN sana: Nouse ja mene Niiniveen, siihen suureen kaupunkiin, ja saarnaa sille se saarna, minkä minä sinulle puhun. Niin Joona nousi ja meni Niiniveen HERRAN sanan mukaan. Ja Niinive oli suuri kaupunki Jumalan edessä: kolme päivänmatkaa. Ja Joona käveli kaupungissa aluksi yhden päivänmatkan ja saarnasi sanoen: Vielä neljäkymmentä päivää, ja Niinive hävitetään." Joona 3:1-4

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

"Then the word of the LORD came to Jonah a second time: "Go to the great city of Nineveh and proclaim to it the message I give you." 
Jonah obeyed the word of the LORD and went to Nineveh. Now Nineveh was a very important city - a visit required three days. On the first day, Jonah started into the city. He proclaimed: "Forty more days and Nineveh will be overturned." Jonah 3:1-4 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Sitten HERRAN sana tuli toistamiseen Joonalle: "Mene Niiniven suureen kaupunkiin ja julista sille sanoma, jonka Minä annan sinulle." Joona totteli HERRAN sanaa ja lähti Niiniveen. Niinive oli erittäin tärkeä kaupunki - käynti siellä vaati kolme päivää. Ensimmäisenä päivänä Joona aloitti kaupungissa. Hän julisti: "Vielä neljäkymmentä päivää ja Niinive joutuu kumotuksi ja hylätyksi." Joona 3:1-4

 

Jumala oli antanut tuomionsa, mutta Jumala ei sanonut millä tavalla tuomio tulisi saatetuksi päätökseen.

 

Mitä ihmiset tekivät?

 

"Niin Niiniven miehet uskoivat Jumalaan, kuuluttivat paaston ja pukeutuivat säkkeihin, niin suuret kuin pienet. Ja kun tieto tästä tuli Niiniven kuninkaalle, nousi hän valtaistuimeltaan, riisui yltään vaippansa, verhoutui säkkiin ja istui tuhkaan. Ja hän huudatti Niinivessä: Kuninkaan ja hänen ylimystensä määräys kuuluu: Älkööt ihmiset älköötkä eläimet - raavaat ja lampaat - maistako mitään, käykö laitumella tai vettä juoko. Verhoutukoot ihmiset ja eläimet säkkeihin, huutakoot väkevästi Jumalaa ja kääntykööt itsekukin pois pahalta tieltänsä sekä väkivallasta, mikä heidän käsiänsä tahraa." Joona 3:5-8

 

Kaikki katuivat aina pienimmästä suurimpaan. He nöyrtyivät Jumalan edessä.

 

"pois pahalta tieltänsä sekä väkivallasta" - sama kuin juuri nyt on tapahtumassa joka osassa maailmaa; väkivaltaa ja tappamisia maiden välillä.

 

"Ehkäpä Jumala jälleen katuu ja kääntyy vihansa hehkusta, niin ettemme huku." Joona3:9

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Who knows? God may yet relent and with compassion turn from his fierce anger so that we will not perish." Jonah 3:9 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kuka tietää? Ehkä Jumala vielä heltyy ja myötätunnossaan kääntyy pois rajusta vihastaan, niin että me emme tuhoutuisi." Joona3:9

 

Tämä oli heidän harras pyyntönsä/rukouksensa Jumalalle, mitä Jumala teki?

 

"Kun Jumala näki heidän tekonsa, että he kääntyivät pois pahoilta teiltänsä, niin Jumala katui sitä pahaa, minkä hän oli sanonut tekevänsä heille, eikä tehnyt sitä." Joona 3:10

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"When God saw what they did and how they turned from their evil ways, he had compassion and did not bring upon them the destruction he had threatened." Jonah 3:10 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kun Jumala näki sen mitä he tekivät, että kuinka he kääntyivät pahoilta teiltään, Hän tunsi myötätuntoa, sääli ja armahti, eikä tuonut heidän ylleen sitä tuhoa, jonka oli uhannut tehdä." Joona 3:10

 

Vaikka Jumala oli jo antanut Hänen tuomionsa, Hän ei "tuhonnut" Niiniven kaupunkia, koska sen asukkaat katuivat ja kääntyivät Hänen puoleensa.

 

Maestro Evangelista sanoo, että vaikka Jumalan tuomio on annettu, jos me vain kadumme tekojamme, vaihdamme käytöksemme ja tapojemme suuntaa sekä käännymme Hänen puoleensa, Hän tulee ottamaan Hänen tuomionsa takaisin, aivan kuten Hän teki Niiniven kaupungin tilanteessa.

 

Me voimme olla varmoja, että ei ole olemassa "ennaltamääräämistä", kun kyseessä on Jumalan tuomio.

 

Mitä Jumalalla on sanottavaa kyseisestä asiasta?

 

"Ja jos jumalaton kääntyy pois kaikesta synnistänsä, mitä hän on tehnyt, ja noudattaa kaikkia minun käskyjäni ja tekee oikeuden ja vanhurskauden (tekee sitä mikä on täsmällisen oikeaa moraalisesti), hän totisesti saa elää; ei hänen ole kuoltava. Ei yhtäkään hänen synneistänsä, jotka hän on tehnyt, muisteta; vanhurskautensa (oikeudenmukaisten tekojensa) tähden, jota hän on noudattanut, hän saa elää." Hesekiel 18:21-22

 

 Todellakin, tahtooko Jumala pahojen kuolevan?

"Olisiko minulle mieleen jumalattoman (pahantekijän) kuolema, sanoo Herra, Herra; eikö se, että hän kääntyy pois teiltänsä ja elää?" Hesekiel 18:23

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Do I take any pleasure in the death of the wicked? declares the Sovereign LORD. Rather, am I not pleased when they turn from their ways and live?"
Ezekiel 18:23 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Saisinko Minä lainkaan mielihyvää pahantekijän kuolemasta? Julistaa Kaikkivaltias HERRA. Enkö ennemminkin olisi mielissäni, kun he kääntyvät pois heidän pahoilta teiltänsä ja elävät?" Hesekiel 18:23

 

Jumala todellakin osoittaa myötätuntoaan niitä kohtaan, jotka ovat nöyriä ja palaavat Hänen tykönsä!

 

"Mutta Joona pahastui tästä kovin, ja hän vihastui. Ja hän rukoili HERRAA ja sanoi: Voi HERRA! Enkö minä sitä sanonut, kun olin vielä omassa maassani? Siksihän minä ehätin pakenemaan Tarsiiseen. Sillä minä tiesin, että sinä olet armahtavainen (myötätuntoinen) ja laupias Jumala, pitkämielinen ja armosta (rakkaudesta) rikas, ja että sinä kadut pahaa. Ja nyt, Herra, ota minun henkeni, sillä kuolema on minulle parempi kuin elämä." Joona 4:1-3

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"But Jonah was greatly displeased and became angry. He prayed to the LORD, "O LORD, is this not what I said when I was still at home? T hat is why I was so quick to flee to Tarshish. I knew that you are a gracious and compassionate God, slow to anger and abounding in love, a God who relents from sending calamity. Now, O LORD, take away my life, for it is better for me to die than to live." Jonah 4:1-3 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Mutta Joona oli suuresti pettynyt ja tuli vihaiseksi. Hän rukoili HERRALLE, "Oi HERRA, eikö tämä ole sitä, mitä sanoin jo kun olin kotimaassani? Siksi minä pakenin niin nopeasti Tarsisiin. Minä tiesin sinun olevan myötätuntoinen ja laupias Jumala, hidas vihastumaan ja yltäkylläinen rakkaudesta, Jumala, joka viivyttää ja lykkää lähettämästä täystuhoa. Nyt Oi HERRA, ota pois minun elämäni, sillä on parempi minun kuolla kuin elää." Joona 4:1-3

 

Joonan profetoima katastrofi ja tuho ei tapahtunut ja se saattaisi saada hänet näyttämään väärältä profeetalta. Kuitenkaan, hän ei ole väärä profeetta. Kyllä, he eivät joutuneet tuhotuiksi, mutta se oli Niiniven kaupungin asukkaat, joiden käytös sai heidät välttymään tuholta heidän katumisensa kautta.

 

Joona toimitti heille tuomion. Hän ei ollut se mies, joka sen pysäyttäisi. Se oli Jumalan valtaoikeus tai etuoikeus.

 

"myötätuntoinen ja laupias Jumala, hidas vihastumaan ja yltäkylläinen rakkaudesta, Jumala, joka viivyttää ja lykkää lähettämästä täystuhoa" - tämä on tosi ja aito Jumala, joka katsoo noiden puoleen, jotka tunnustavat ja tottelevat Hänen käskyjään.

 

"Mutta Herra sanoi: Onko vihastumisesi oikea? Niin Joona lähti kaupungista ja asettui kaupungin itäpuolelle. Hän teki itsellensä sinne lehtimajan ja kävi istumaan sen alle varjoon, kunnes näkisi, miten kaupungin oli käyvä. Mutta Herra Jumala toimitti risiinikasvin kasvamaan Joonan pään ylitse, varjostamaan hänen päätänsä ja päästämään häntä hänen mielipahastaan. Ja Joona iloitsi suuresti risiinikasvista. Mutta seuraavana päivänä, aamun sarastaessa, Jumala toimitti madon kalvamaan risiinikasvia, niin että se kuivui. Ja auringon noustua Jumala toimitti tulikuuman itätuulen, ja aurinko paahtoi Joonaa päähän, niin että häntä näännytti. Niin hän toivotti itsellensä kuolemaa ja sanoi: Parempi on minulle kuolema kuin elämä. Mutta Jumala sanoi Joonalle: Onko vihastumisesi risiinikasvin tähden oikea? Tämä vastasi: Oikea on vihastumiseni kuolemaan asti. Niin Herra sanoi: Sinä armahdat risiinikasvia, josta et ole vaivaa nähnyt ja jota et ole kasvattanut, joka yhden yön lapsena syntyi ja yhden yön lapsena kuoli. Enkö siis minä armahtaisi Niiniveä, sitä suurta kaupunkia, jossa on enemmän kuin sata kaksikymmentä tuhatta ihmistä, jotka eivät vielä tiedä, kumpi käsi on oikea, kumpi vasen, niin myös paljon eläimiä?" Joona 4:4-11

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:


"But the LORD replied, "Have you any right to be angry?"
Jonah went out and sat down at a place east of the city. There he made himself a shelter, sat in its shade and waited to see what would happen to the city. Then the LORD God provided a vine and made it grow up over Jonah to give shade for his head to ease his discomfort, and Jonah was very happy about the vine. But at dawn the next day God provided a worm, which chewed the vine so that it withered. When the sun rose, God provided a scorching east wind, and the sun blazed on Jonah's head so that he grew faint. He wanted to die, and said, "It would be better for me to die than to live." But God said to Jonah, "Do you have a right to be angry about the vine?" 
"I do," he said. "I am angry enough to die." But the LORD said, "You have been concerned about this vine, though you did not tend it or make it grow. It sprang up overnight and died overnight. But Nineveh has more than a hundred and twenty thousand people who cannot tell their right hand from their left, and many cattle as well. Should I not be concerned about that great city?" Jonah 4:4-11 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Mutta HERRA vastasi, "Onko sinulla mitään syytä olla vihainen?" Joona lähti ulos ja asettui alas paikkaan, joka oli itään kaupungista. Siellä hän teki itselleen suojan, istui sen varjoon ja odotti mitä tulisi tapahtumaan kaupungille. Sitten HERRA Jumala antoi hänelle viiniköynnöksen ja salli sen kasvaa yli Joonan antamaan suojaa päällensä tuomaan helpotusta oloon ja Joona oli oikein iloinen viinikasvista. Mutta seuraavana aamunsarastuksena Jumala toi madon, joka kalusi viinin, niin että se kuihtui. Kun aurinko nousi, Jumala antoi polttavan itätuulen vaikuttaa ja aurinko porotti Joonan päätä, niin että hän tunsi pyörtyvänsä. Hän tahtoi kuolla ja sanoi, "Olisi minun parempi kuolla kuin elää." Mutta Jumala sanoi Joonalle, "Onko sinulla oikeus olla vihainen viinin tähden?"

"Kyllä on", hän sanoi. "Minä olen kyllin vihainen kuollakseni." Mutta HERRA sanoi, "Sinä olet huolissasi tämän viinin suhteen, vaikka et sitä hoitanut tai saanut sitä kasvamaan. Se kukoisti yhdessä yössä ja kuoli päivän aikana, mutta Niinivessä on enemmän kuin 120 000 ihmistä, jotka eivät kykene erottamaan oikeaa kättä vasemmasta ja myös paljon karjaa. Eikö Minun pitäisi olla huolissani tuon suuren kaupungin suhteen, enemmänkin?" Joona 4:4-11

 

Se oli seurausta Jumalan myötätunnosta, että Hän ei jatkanut ja saattanut täyttymään Hänen tuomiotaan Niiniven kaupungin ylle.

 

Maestro Evangelista sanoo: Katukaamme, tunnustakaamme ja palatkaamme takaisin Jumalan tykö ja totelkaamme Hänen käskyjään. On kyse meistä itsestämme mitä jokainen yksilö tahtoo tehdä elämälleen. Kyseessä on "Vapaa Tahto"!

 

Tässä kohdassa Maestro Evangelista paljastaa ja ilmoittaa meille Jumalan tuomion. Meillä on yhä aikaa muuttaa toiseksi Jumalan tuomio, joka on nyt meidän yllämme.


Kuinka?

 

Lue ja ymmärrä Maestro Evangelistan ilmestys koskien Jumalan Nimeä. Lue ja löydä Jumalan siunaus.

 

Maestro Evangelista sanoo: Uskontojen opetuksessa koskien käsitettä "Jumalan tahto", ei ole mitään totuutta. Mikäli sinä otat vastaan "kirouksen", niin sinä itse olet omilla teoillasi saanut sen aikaiseksi ja tapahtumaan, jotka ovat vastoin Jumalan käskyjä. Mikäli vastaanotat "siunauksen", sinä sait myös sen tapahtumaan oman käytöksesi perusteella, koska sinä tottelit Jumalaa. Meidän ei tulisi syyttää ketään muuta meidän vaikeuksistamme ja vastoinkäymisistämme paitsi itseämme.

 

Miksi?

"Vuodata vihasi pakanain ylitse, jotka eivät sinua tunne, ja valtakuntien ylitse, jotka eivät sinun nimeäsi avukseen huuda." Psalmi 79:6

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Pour out your wrath on the nations, that do not acknowledge you, on the kingdoms, that do not call on your name;" Psalm 79:6 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Vuodata vihasi kansoihin, jotka eivät tunnusta Sinua, valtakuntiin, jotka eivät kutsu sinua nimeltä;" Psalmi 79:6

 

Maestro Evangelista sanoo: Ei ole kylliksi kun ainoastaan tottelee Jumalan Käskyjä; meidän tulee tietää ja tuntea Hänen Tosi Nimensä, koska on olemassa monia nimiä, joita uskonnot ovat kohdistaneet kuuluvan Jumalalle. 

Jos sinä et tiedä Hänen Nimeään, sinä vastaanotat Hänen Kirouksensa.

Tässä on kyseessä "Kirous", joka on yllämme, koska me emme ole koskaan kutsuneet Hänen Nimeään! Kuinka ihmiskunta voi ja kykenee pääsemään ahdingostaan ja tukalasta tilanteesta?


"Auta meitä sinä, pelastuksemme Jumala (Oi Jumala, meidän Pelastajamme), nimesi kunnian tähden, pelasta meidät ja anna meidän syntimme anteeksi nimesi tähden." Psalmi 79:9


Maestro Evangelista sanoo: Tunnustakaa Jumala ja kutsukaa Hänen Nimeään tai apua Hänen Nimessään.

 

Mikä on Jumalan Nimi? Tämä on se salaisena pysyneen tiedon paljastus, jonka Maestro Evangelista ilmoittaa meille.

Aloittakaamme:

"Ja minä näin, kuinka Karitsa avasi kuudennen sinetin; ja tuli suuri maanjäristys, ja aurinko meni mustaksi niin kuin (vuohen)karvainen säkkipuku, ja kuu muuttui kokonaan kuin vereksi (verenpunaiseksi)," Ilmestyskirja 6:12

 

Kun oli Maestro Evangelistan kutsumuksen aika, Heinäkuussa 16. 1990, jolloin hän sai ilmoituksen ja kyvyn sanoa, että on tulossa maanjäristys sinä samaisena päivänä, ja niin myös tapahtui. Hän sai tiedon myös ja kykeni sanomaan, että on tuleva lyhytkestoinen sota (Irakin hyökkäsy Kuwaitiin 1990) sekä vulkaaninen tulivuorenpurkaus (Mt. Pinatubo). Kaikki tämä tapahtui.

 

"ja taivaan tähdet putosivat maahan, niin kuin viikunapuu varistaa raakaleensa, kun suuri tuuli sitä pudistaa, ja taivas väistyi pois niin kuin kirja, joka kääritään kokoon (eli kuin kirjakäärö), ja kaikki vuoret ja saaret siirtyivät sijoiltansa." Ilmestyskirja 6:13-14

 

Tämä oli se todellinen kuva sen jälkeen, kun Mt. Pinatubo oli purkautunut. Ja nyt aina meidän päiviimme asti tuhot ja sodat yhä tapahtuvat.

 

"Ja maan kuninkaat ja ylimykset (prinssit) ja sotapäälliköt ja rikkaat ja väkevät ja kaikki orjat ja vapaat kätkeytyivät luoliin ja vuorten rotkoihin" Ilmestyskirja 6:15

 

Nämä ovat profeetoita tapahtuneista yhä tapahtuvista sodista Lähi-idässä, ja tätä nykyä kyseessä on Israel-Libanonin raja-alue sekä Gaza.

 

"ja sanoivat vuorille ja kallioille: "Langetkaa meidän päällemme ja kätkekää meidät hänen kasvoiltansa, joka valtaistuimella istuu, ja Karitsan vihalta!" Ilmestyskirja 6:16

 

Minkälaisesta vihasta on kysymys? Mitä se tarkoittaa?

 

"Sillä heidän vihansa suuri päivä on tullut, ja kuka voi kestää?" Ilmestyskirja 6:17

 

Oliko se profetoitu aikaisemmin?

 

"Voi teitä, jotka toivotte Herran päivän tulemista. Miksi hyväksi on teille Herran päivä? Se on oleva pimeys, eikä valkeus" Aamos 5:18

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Woe to you who long for the day of the LORD! Why do you long for the day of the LORD? That day will be darkness, not light." Amos 5:18 (NIV)

  

Suora suomennos:

 

"Voi teitä, jotka odotatte HERRAN päivää! Miksi te odotatte HERRAN päivän tuloa? Se päivä tulee olemaan pimeyttä, ei valoa." Aamos 5:18

 

Tämä on se "päivä", joka on saarnattu ja valmisteltu uskontojen osalle, mutta minkälaisesta "Herran päivästä" siinä on kyse?

 

"Se päivä tulee olemaan pimeyttä, ei valoa" - tuo "päivä" on aivan erilainen kuin mitä uskonnot ovat saarnanneet ihmisille.

 

Tuo "päivä" ei tulisi olla lämpimästi vastaanotettu ja juhlittu ilolla sekä riemulla, sitä vastoin meidän tulisi valmistautua sen tuloon erityistä varovaisuutta noudattaen.


"ikäänkuin jos joku pakenisi leijonaa ja häntä kohtaisi karhu, tahi joku tulisi kotiin ja nojaisi kätensä seinään ja häntä pistäisi käärme." Aamos 5:19

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"It will be as though a man fled from a lion only to meet a bear, as though he entered his house and rested his hand on the wall only to have a snake bite him." Amos 5:19 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"se tulee olemaan kuin ajattelisi miehen pakenevan leijonaa kohdatakseen karhun, aivan kuin hän astuisi taloonsa ja käteensä nojaten levähtäisi ja joutuisi käärmeen puremaksi." Aamos 5:19

 

Tämä "Herran päivä" tulee olemaan vaaran ja ongelmien aikaa, ei rauhaa ja iloa.

 

"Eikö Herran päivä ole pimeys, eikä valkeus, eikö se ole synkeys, jossa ei valoa ole?" Aamos 5:20

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Will not the day of the LORD be darkness, not light - pitch-dark, without a ray of brightness?" Amos 5:20 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Eikö HERRAN päivä tulekin olemaan pimeyttä, ei valoa - pilkkopimeää, ilman valonsädettä?" Aamos 5:20

 

Todella, tämä on Jumalan Vihan päivä!

 

"Minä vihaan, minä halveksin teidän juhlianne enkä mielisty teidän juhlakokouksiinne. Sillä vaikka te tuotte minulle polttouhreja ja ruokauhrejanne, eivät ne minulle kelpaa, enkä minä katso teidän yhteysuhrienne, syöttövasikkainne, puoleen. Vie pois minun edestäni virttesi pauhina, en tahdo kuulla sinun harppujesi soittoa. Mutta oikeus virratkoon kuin vesi ja vanhurskaus niin kuin ehtymätön puro. Toitteko te teurasuhreja ja ruokauhreja minulle erämaassa neljänäkymmenenä vuotena, te Israelin heimo? Te olette kantaneet kuningastanne Sikkutia ja Kijjunin-kuvianne, tähtijumalaanne, sitä, jonka te olette itsellenne tehneet." Aamos 5:21-26

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"I hate, I despise your religious feasts; I cannot stand your assemblies. Even though you bring me burnt offerings and grain offerings , I will not accept them. Though you bring choice fellowship offerings, I will have no regard for them. Away with the noise of your songs! I will not listen to the music of your harps. But let justice roll on like a river, righteousness like a never-failing stream! "Did you bring me sacrifices and offerings forty years in the desert, O house of Israel? You have lifted up the shrine of your king, the pedestal of your idols, the star of your god — which you made for yourselves." Amos 5:21-26 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Minä vihaan, Minä halveksin teidän uskonnollisia juhlianne: Minä en voi sietää teidän yhteen kokoontumisianne, Minä en hyväksy niitä. Vaikka te tuotte valittuja ystävyyslahjoituksia, Minulla ei ole kiinnostusta niitä kohtaan. Menkää pois meluavan musiikkienne kanssa! Minä en kuuntele harppujenne soittoa. Mutta sallikaa oikeuden virrata eteenpäin kuin joki, oikeamielisyyden kuin erehtymättömän virran! "Toitteko te minulle uhrilahjoja ja tarjottavia neljänkymmenen vuoden ajan erämaassa, Oi Israelin huone? Te olette korottaneet kuninkaanne alttarin, epäjumalienne jalustan, jumalanne tähden - jonka te olette tehneet itsellenne." Aamos 5:21-26

 

"epäjumalienne jalustan, jumalanne tähden - jonka te olette tehneet itsellenne" - me ylistämme muuta, tehtyä jumalaa, tämä on se Kirous, jonka Jumala antaa tulla meidän osaksemme meidän aikanamme. Muista 5. Mooseksen kirja 11:26-28.

 

Jumalan viha on suunnattu uskontoja kohtaan.

 

"Sen tähden minä vien teidät pakkosiirtolaisuuteen tuolle puolelle Damaskon, sanoo Herra. Jumala Sebaot on hänen nimensä." Aamos 5:27

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Therefore I will send you into exile beyond Damascus," says the LORD, 
whose name is God Almighty." Amos 5:27 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Sen tähden Minä lähetän teidät Damaskoksen toiselle puolen, " sanoo HERRA, jonka nimi on Kaikkivaltias Jumala." Aamos 5:27

 

Tämä on juuri meidän aikanamme. Jumala antaa Juutalaiset Syyrialaisille, johtuen Hänen suuresta vihastaan, heidän Jumalaa kohtaan tekemien syntiensä takia. Onko se varmasti totta, että Jumala on vihainen heille, että Hän ei ole enää heidän kanssaan?

 

"Tämän näytti minulle Herra, Herra: Katso, oli korillinen kypsiä
hedelmiä. Ja hän sanoi: "Mitä sinä näet, Aamos?" Minä vastasin: "Korillisen kypsiä hedelmiä". Ja Herra sanoi minulle: "Minun kansani Israel on kypsä saamaan loppunsa: en minä enää mene säästäen sen ohitse."
Aamos 8:1-2

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"This is what the Sovereign LORD showed me: a basket of ripe fruit. "What do you see, Amos?" he asked. "A basket of ripe fruit," I answered. Then the LORD said to me, "The time is ripe for my people Israel; I will spare them no longer." Amos 8:1-2 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Tämän Ylivertainen HERRA näytti minulle: Kori täynnä kypsiä hedelmiä. "Mitä sinä näet, Amos?" Hän kysyi. "Korillisen kypsiä hedelmiä," minä vastasin. Sitten HERRA sanoi minulle, "Aika on tullut Minun kansalleni Israelille; Minä en säästä heitä enää." Aamos 8:1-2

 

"Minä en säästä heitä enää." - Jumala ei ole enää heidän kanssaan!

 

Mitä ovat muut merkit, jotka kertovat, että Jumala ei ole enää Juutalaisten kanssa?

 

"Ja jos silloin kymmenen miestä jää jäljelle yhteen taloon, niin he kuolevat. Ja jos kuolleen korjaa hänen omaisensa ja polttajansa, viedäkseen luut pois talosta, ja jos hän kysyy joltakin, joka on talon perimmäisessä sopessa: Onko sinun tykönäsi vielä ketään? niin tämä vastaa: Ei ole, ja toinen sanoo: Hiljaa! - sillä Herran nimeä ei saa mainita." Aamos 6:9-10

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"If ten men are left in one house, they too will die. And if a relative who is to burn the bodies comes to carry them out of the house and asks anyone still hiding there, "Is anyone with you?" and he says , "No," then he will say, "Hush! We must not mention the name of the LORD." Amos 6:9-10 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Mikäli kymmenen miestä on jätetty yhteen taloon, he myös kuolevat. Ja jos sukulainen, jonka on määrä polttaa ruumiit, tulee viemään ne ulos talosta ja kysyy, onko siellä enää ketään piilossa. "Onko siellä ketään?" ja hän sanoo, "Ei, "sitten hän sanoo, "Hiljaa, älä puhu! Me emme saa mainita tai sanoa HERRAN nimeä." Aamos 6:9-10

 

"Me emme saa mainita tai sanoa HERRAN nimeä." - he joutuivat Jumalan kiroamiksi aikaisemmin, koska he ylistivät ja palvoivat muita jumalia, joita eivät koskaan tunteneet.

 

"Sillä katso, Herra antaa käskyn, ja hän lyö suuren talon kappaleiksi ja pienen talon pirstaleiksi. Juoksevatko hevoset kallionseinää (kivikkoisessa louhikossa), kynnetäänkö sitä härjillä? Sillä te muutatte oikeuden myrkyksi ja vanhurskauden (oikeamielisyyden) hedelmän koiruohoksi (kitkerän karvaan makuiseksi)," Aamos 6:11-12

 

Yksikään ei säästy tai jää jäljelle. Näe ihmiset molemmin puolin Israel-Libanon raja-aluetta; he jättivät kotinsa kiireessä, sekä rikkaat että köyhät, paetakseen elääkseen.

 

Tämä on Jumalan viha.

 

Ja nyt maailman ihmisille tiedoksi, mikä tulee olemaan seuraava tapahtumien sarja?

 

"Sen jälkeen minä näin neljä enkeliä seisovan maan neljällä kulmalla ja pitävän kiinni maan neljää tuulta, ettei mikään tuuli pääsisi puhaltamaan maan päälle eikä meren päälle eikä yhteenkään puuhun." Ilmestyskirja 7:1

 

Nämä ovat poliittiset johtajat, YK, US, UK ja Arabivaltiot, jotka koettavat estää ja sovitella Israelin ja Hizbollahin + Hamasin välillä olevaa sotatilaa Lähi-idässä. He eivät halua tuon sodan riistäytyvän ulos kontrollista ja paisuvan mahdottomaksi hallita.
 

"Ja minä näin erään muun enkelin kohoavan auringonnoususta, ja hänellä oli elävän Jumalan sinetti, ja hän huusi suurella äänellä niille neljälle enkelille, joille oli annettu valta vahingoittaa maata ja merta," Ilmestyskirja 7:2

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Then I saw another angel coming up from the east, having the seal of 
the living God. He called out in a loud voice to the four angels who had 
been given power to harm the land and the sea:" Revelation 7:2 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Sitten Minä näin erään toisen enkelin tulevan idästä, jolla oli elävän Jumalan sinetti. Hän kuulutti kovaan ääneen neljälle enkelille, joille oli annettu voima vahingoittaa maata ja merta:" Ilmestyskirja 7:2

 

"toisen enkelin" - tämä on erilainen kuin ovat nuo "neljä enkeliä", hän ei ole poliittinen johtaja; hän on Maestro Eraño M. Evangelista, joka tullaan näkemään ja tuntemaan maailman ihmisten taholta, hän on mies, joka tulee toimittamaan Sanoman Jumalalta.

 

"tulevan idästä" - Hän on tuleva Filippiineiltä, Eteläisestä Kaukoidästä.

 

Mikä on tuo Sanoma?

"ja sanoi: "Älkää vahingoittako maata älkääkä merta, älkää myös puita, ennen kuin me olemme painaneet sinetin Jumalamme palvelijain otsaan." Ilmestyskirja 7:3

 

Sotien tulisi loppua. Miksi?

 

Mitä tarkoittaa "otsaan painetut sinetit"? Mitä ovat "neljä tuulta", joita pidätellään puhaltamasta?


"Siihen aikaan sanotaan tälle kansalle ja Jerusalemille: Kuuma tuuli tulee erämaan kalliokukkuloilta tytärtä, minun kansaani, kohti - ei elon viskaamiseksi eikä puhdistamiseksi." Jeremia 4:11

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"At that time this people and Jerusalem will be told, "A scorching wind from the barren heights in the desert blows toward my people, but not to winnow or cleanse" Jeremiah 4:11(NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Sinä aikana tälle kansalle ja Jerusalemille sanotaan, "Paahtava tuuli hedelmättömiltä korkeuksilta tulee puhaltamaan kansaani vastaan erämaassa, mutta ei puhdistaakseen kuin viljan" Jeremia 4:11


"Paahtava tuuli" - Toisenlaista elämää ihmisten elettäväksi. Ei rauhanomaista ja yltäkylläistä, vaan minkälaista?

 

"Tuuli, liian tuima sellaisiin, tulee minulta; nyt minä myös julistan heille tuomiot." Jeremia 4:12

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"a wind too strong for that comes from me. Now I pronounce my judgments against them." Jeremiah 4:12(NIV)

 

Suora suomennos:

 

"se tuuli on liian voimakas sellaiseen, jonka Minä lähetän. Nyt Minä ilmoitan tuomioni heitä vastaan." Jeremia 4:12

 

Elämä Jumalan tuomion alaisena eli Kirous!

 

"Katso, hän nousee niin kuin pilvi, ja hänen vaununsa ovat kuin tuulispää, hänen hevosensa ovat kotkia nopeammat. Voi meitä, sillä me olemme tuhon omat!" Jeremia 4:13

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Look! He advances like the clouds, his chariots come like a whirlwind, his horses are swifter than eagles. Woe to us! We are ruined!" Jeremiah 4:13 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Katso! Hän lähestyy kuin pilvet, Hänen vaununsa ovat kuin myrskytuuli, Hänen hevosensa ovat nopeammat kuin kotkat. Voi meitä! Me tuhoudumme!" Jeremia 4:13


Tämä on kuvaus modernista sotakoneistoista, jollaisia me olemme nähneet Kaapeli-TV-lähetyksistä ympäri maailmaa järjestettyinä asemiin tai valmiuteen!

 

Jumalan langettama tuomio on toimitettu koetuksi sotina ihmisten ja maiden välillä!

 

"Pese sydämesi puhtaaksi pahuudesta, sinä Jerusalem, että pelastuisit. Kuinka kauan asuvat sinun sisimmässäsi väärät ajatuksesi?" Jeremia 4:14

 

Tämä on se kutsu, joka on annettu kansalle, "palatakseen Jumalan tykö". Minkälainen "tuuli" on mainittu?

 

"Voi minun rintaani, voi minun rintaani! Minä vääntelehdin tuskasta. Voi sydämeni kammioita! Sydämeni väräjää minussa; en voi vaieta, sillä minä kuulen pasunan äänen, sotahuudon." Jeremia 4:19

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Oh, my anguish, my anguish! I writhe in pain. Oh, the agony of my heart!
My heart pounds within me, I cannot keep silent. For I have heard the 
sound of the trumpet; I have heard the battle cry." Jeremiah 4:19 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Oi minun tuskani, minun ahdistukseni! Minä kiemurtelen tuskasta. Oi, minun sydämeni tuska ja ahdistus! Sydämeni jyskyttää minussa, en voi pysyä äänettömänä. Sillä Minä olen kuullut trumpetin kutsun; Minä olen kuullut taisteluhuudon." Jeremia 4:19

 

Tämä on selkein esitys ja selitys sekä ilmestys koskien ja aiheuttaen väkivallan ja sotien jatkumon Lähi-idässä sekä muissa osissa maailmaa!

 

"Hävitys tulee hävityksen päälle, sillä koko maa on tuhottu; äkisti ovat minun majani (turvapaikkani) tuhotut, silmänräpäyksessä minun telttani." Jeremia 4:20

 

Nämä ovat niitä tapahtumia, joita me näemme yhäti Kaapeli ja Satelliitti-Tv-uutisoinneista meidän nykyisenä aikana!

 

"Kuinka kauan minun täytyy nähdä sotalippua, kuulla pasunan ääntä?" Jeremia 4:21

 

Tämä on ihmisten hätähuuto, kuinka kauan heidän täytyy elää kuolemanpelossa?

 

Palaamme:

 

"Sitten Minä näin erään toisen enkelin tulevan idästä, jolla oli elävän Jumalan sinetti. Hän kuulutti kovaan ääneen neljälle enkelille, joille oli annettu voima vahingoittaa maata ja merta: ja sanoi: "Älkää vahingoittako maata älkääkä merta, älkää myös puita, ennen kuin me olemme painaneet sinetin Jumalamme palvelijain otsaan." Ilmestyskirja 7:2-3

 

"elävä Jumalan" - Tämä on aito ja tosi Jumala!

 

Elävän Jumalan Sinetti

 

Mikä on tuo "sinetti", joka tulee olemaan heidän otsaansa painettuna?

 

"Ja hän (enkeli) näytti minulle elämän veden virran, joka kirkkaana kuin kristalli juoksi Jumalan ja Karitsan valtaistuimesta." Ilmestyskirja 22:1

 

Tämä oli näky koskien tulevaa aikaa.

 

"Karitsa" - toinen Karitsa on nyt mainittu, tämä ei ole Jeesus. Hän kuoli jo ennen kuin tämä (Ilmestyskirja) oli kirjoitettu

 

"Keskellä sen katua ja virran molemmilla puolilla oli elämän puu, joka kantoi kahdettoista hedelmät, antaen joka kuukausi hedelmänsä, ja puun lehdet ovat kansojen tervehtymiseksi." Ilmestyskirja 22:2

 

"elämän puu" - joka oli Eedenin Puutarhassa, tämä on merkki yltäkylläisestä ja rauhallisesta elämästä koko maailmaa koskien.

 

Mikä on oleva erona siinä aikana elettyyn elämään?

"Eikä mitään kirousta ole enää oleva. Ja Jumalan ja Karitsan valtaistuin on siellä oleva, ja hänen palvelijansa palvelevat häntä" Ilmestyskirja 22:3

 

Jumalan vihaa ei enää ole, kirousta ei enää ole; mikäli ihmiskunta palaa Jumalan tykö ja tottelee käskyjä.

 

Ja mikäli he todella palaavat Jumalan tykö?

 

"ja näkevät hänen kasvonsa, ja hänen nimensä on heidän otsissansa." Ilmestyskirja 22:4

 

Sinetti, joka tulee olemaan merkittynä heidän otsaansa "toisen enkelin" toimesta, on Jumalan Nimi!

 

"on heidän otsissansa" - tai toisin ilmaisten, heidän "mielessänsä".

Tarkoittaen, että yksi ja ainoa Jumalan Nimi on oleva tunnettu ja ymmärretty maailman ihmisten taholta.

 

Meidän todellakin täytyy ottaa tulitauon tuoma etu käyttöömme Israel-Libanon raja-alueessa ja kuulla Maestro Eraño M. Evangelistan julkilausumia koskien Jumalan Nimen ilmestystä!

 

Voimmeko me nähdä Jumalan kasvot?


"Ja hän sanoi vielä: Sinä et voi nähdä minun kasvojani; sillä ei kukaan, joka näkee minut, jää eloon." 2. Moos. 33:20

 

Ei, silloin me kuolemme, millä tavoin me voimme oikeasti sanoa, että me olemme nähneet Hänen Kasvonsa?

 

"Oi, jospa sinä halkaisisit taivaat ja astuisit alas, niin että vuoret järkkyisivät sinun edessäsi, niin kuin risut leimahtavat tuleen, niin kuin vesi tulella kiehuu, että tekisit nimesi tunnetuksi vastustajillesi ja kansat vapisisivat sinun kasvojesi edessä," Jesaja 64:1-2

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Oh, that you would rend the heavens and come down, that the mountains would tremble before you! As when fire sets twigs ablaze and causes water to boil, come down to make your name known to your enemies and cause the nations to quake before you!" Isaiah 64:1-2 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Oi, kunpa voisit repiä taivaat ja tulla alas, niin että vuoret vapisisivat sinun edessäsi! Kuten tuli sytyttää tikut liekkeihin ja saa aikaan veden kiehumisen, tule alas tekemään sinun nimesi tunnetuksi sinun vihollisillesi ja saata kansakunnat kumartumaan sinun edessäsi!" Jesaja 64:1-2


Etkö ole pannut merkille - "tuli sytyttää tikut liekkeihin"? - tämä on maailman nykyinen reaaliolemus; näetkö uutisointia joka puolelta maailmaa?

 

"tekemään sinun nimesi tunnetuksi" - tämä on se hetki, Jumala tekee Itsensä tunnetuksi ja yksi ja ainoa Jumalan Nimi on oleva julistettu Hänen profeettansa Maestro Eraño M. Evangelistan kautta tällä webbisivulla ja kirjassa.

 

Miksi Jumala tekee nämä kaikki asiat (sodat, katastrofit, nälänhädän sekä vitsaukset) meidän koettaviksemme ja kestettäviksemme?


"Kaikki me olimme kuin saastaiset, ja niin kuin tahrattu vaate oli kaikki meidän vanhurskautemme. Ja kaikki me olemme lakastuneet kuin lehdet, ja pahat tekomme heittelevät meitä niin kuin tuuli. Ei ole ketään, joka avukseen huutaa sinun nimeäsi, joka herää pitämään sinusta kiinni; sillä sinä olet peittänyt kasvosi meiltä, jättänyt meidät menehtymään syntiemme valtaan." Jesaja 64:6-7

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"All of us have become like one who is unclean, and all our righteous acts are like filthy rags; we all shrivel up like a leaf, and like the wind our sins sweep us away. No one calls on your name or strives to lay hold of you; for you have hidden your face from us and made us waste away because of our sins." Isaiah 64:6-7 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kaikki me olemme tulleet saastaisen kaltaiseksi, ja kaikki meidän oikeamieliset tekomme ovat kuin likainen vaate; me kaikki vapisemme kuin puunlehti, ja tuulen lailla meidän syntimme pyyhkäisevät meidät pois. Yksikään ei kutsu Sinua Nimeltä tai pyri tarttumaan otteellaan Sinusta; sillä Sinä olet salannut kasvosi meiltä ja saanut meidät häviämään syntiemme tähden." Jesaja 64:6-7

 

"Yksikään ei kutsu Sinua Nimeltä" - Aivan selkeää, tuota aina tähän päivään asti, me emme tunne aitoa ja tosi Jumalaa ja me ylistämme muita jumalia, joita emme ole koskaan tunteneet.

 

"olet salannut" - tämä ilmaisee sitä, että Jumala ei vastaa meille, joten kun on sanottu "Jumalan kasvot", se tarkoittaa, että ei ole kylliksi tietää ja tuntea Jumalan Nimeä sekä totella Hänen käskyjään. Se on kuin me olisimme jo nähneet Hänen Kasvonsa.

 

Kuinka me voimme tuntea aidon Jumalan ja Hänen Nimensä?

 

Kuuntele opetuksia tai lue Maestro Eraño M. Evangelistan ilmestykset tältä webbisivulta tai kirjasta!

 

Sinä saatat kysyä: Miksi vain ja juuri nyt tänä aikana? Mikä on Jumalan muistutus meille?

 

"Ja Herra vastasi minulle ja sanoi: "Kirjoita näky ja piirrä selvästi tauluihin, niin että sen voi juostessa lukea". Sillä näky odottaa vielä aikaansa, mutta se rientää määränsä päähän, eikä se petä. Jos se viipyy, odota sitä; sillä varmasti se toteutuu, eikä se myöhästy." Habakuk 2:2-3

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos: 

 

"Then the LORD replied: "Write down the revelation and make it plain on tablets so that a herald may run with it. For the revelation awaits an appointed time; it speaks of the end and will not prove false. Though it linger, wait for it; it will certainly come and will not delay." Habakkuk 2:2-3 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Sitten HERRA vastasi: "Kirjoita ilmestys ja tee se selväksi tauluihin, niin että sanasaattaja voi sen juostessa lukea. Sillä ilmestys odottaa vielä ennalta määrättyä aikaa; se puhuu lopun ajasta, eikä todista vääryyttä. Vaikka se viipyy, odota sen tulemista; se tulee varmasti, eikä viivästy." Habakuk 2:2-3

 

Maestro Eraño M. Evangelista näyttää sen meille; että kaikilla Jumalan profetioilla on niiden täyttymisen aikansa. Ei voida odottaa, että kun profetia on annettu, niin se varmasti toteutuu siinä paikassa ja heti.

 

Nyt meidän nykyisen sukupolvemme aikana, on olemassa mies, Maestro Eraño M. Evangelista on hänen nimensä ja hän paljastaa profetoiden merkitykset yhdessä niiden toteutumisen kanssa meidän aikanamme, niin oletko yhä kuuntelematta häntä?

Milloin on Jumalan profetioiden toteutumisen ja täyttymisen aika?


"ja vannoi hänen kauttansa, joka elää aina ja iankaikkisesti, hänen, joka on luonut taivaan ja mitä siinä on, ja maan ja mitä siinä on, ja meren ja mitä siinä on, ettei enää ole oleva aikaa," Ilmestyskirja 10:6

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"And he swore by him who lives forever and ever, who created the heavens 
and all that is in them, the earth and all that is in it, and the sea and all that is in it, and said, "There will be no more delay!" 
Revelation 10:6 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Ja hän vannoi hänen kauttansa, joka elää aina ja ikuisesti, joka loi taivaat ja kaiken niissä olevan, maan ja kaiken siinä olevan, meren ja kaiken siinä olevan ja sanoi, "Mikään ei tätä enää viivytä!" Ilmestyskirja 10:6

 

Jumalan profetioiden täyttymys tulee tapahtumaan meidän aikanamme, koska mies, joka on ennalta lähetetty ilmoittamaan ja selittämään nämä asiat, on vihdoinkin tullut.

 

"vaan että niinä päivinä, jolloin seitsemännen enkelin ääni kuuluu hänen puhaltaessaan pasunaan, Jumalan salaisuus käy täytäntöön sen hyvän sanoman mukaan, jonka hän on ilmoittanut palvelijoillensa profeetoille." Ilmestyskirja 10:7

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"But in the days when the seventh angel is about to sound his trumpet, the mystery of God will be accomplished, just as he announced to his servants the prophets." Revelation 10:7 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Mutta niinä päivinä kun seitsemäs enkeli on alkamassa soittamaan trumpettiaan/torveaan, Jumalan salaisuus tullaan silloin saattamaan päätökseen, aivan kuten Hän on ilmoittanut Hänen palvelijoilleen profeetoille." Ilmestyskirja 10:7

 

"Jumalan salaisuus tullaan silloin saattamaan päätökseen" - Jumalan Nimi on oleva kaikkien maailman ihmisten tiedossa ja tunnettu.

 

Ketkä ovat ainoita, joilla on tieto ja tuntemus Jumalan salaisuuksista? Tieto on ainoastaan profeetoilla. Onko se totta, että ainoastaan profeetoilla on tieto Jumalan salaisuuksista?

"Sillä ei Herra, Herra, tee mitään ilmoittamatta salaisuuttaan palvelijoillensa profeetoille." Aamos 3:7

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Surely the Sovereign Lord does nothing without revealing his plan to his servants the prophets." Amos 3:7 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Varmasti, Ylivertainen Herra ei tee mitään, paljastamatta Hänen suunnitelmaansa Hänen palvelijoilleen profeetoille." Aamos 3:7

 

Ainoastaan juuri profeetat todella tietävät Jumalan salaisuudet! Palaamme:

 

"Ja minä näin erään toisen, väkevän (mahtavan) enkelin tulevan alas taivaasta; hänen verhonaan oli pilvi, ja taivaankaari oli hänen päänsä päällä, ja hänen kasvonsa olivat niin kuin aurinko, ja hänen jalkansa niin kuin tulipatsaat," Ilmestyskirja 10:1

 

"toisen, mahtavan enkelin" - se yksi, joka on ennalta lähetetty ja omaa Jumalan auktoriteetin.

 

"ja hänellä oli kädessään avattu kirjanen (kirjakäärö). Ja hän laski oikean jalkansa meren päälle ja vasemman maan päälle" Ilmestyskirja 10:2

 

"kirjakäärö" - meidän aikanamme, Pyhä Raamattu tai Jumalan pyhä Kirja.

 

"ja huusi suurella äänellä, niin kuin leijona ärjyy; ja kun hän huusi, antoivat ne seitsemän ukkosenjylinää ääntensä puhua." Ilmestyskirja 10:3

 

"seitsemän ukkosenjylinää" - mitä se tarkoittaa?

 

"Ihmeellisesti Jumala korottaa äänensä jylinän, hän tekee suuria tekoja, joita emme käsittää taida." Job 37:3-5

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"God's voice thunders in marvelous ways; he does great things beyond our understanding." Job 37:5 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Jumalan ääni jylisee mahtavin tavoin; Hän tekee suuria asioita meidän ymmärryksemme yläpuolella." Job 37:5

 

"jylisee" - Jumalan Ääni

 

"Ja kun ne seitsemän ukkosenjylinää olivat puhuneet, yritin minä kirjoittaa, mutta minä kuulin äänen taivaasta sanovan: "Pane sinetin taakse, mitä ne seitsemän ukkosenjylinää puhuivat, äläkä sitä kirjoita." Ilmestyskirja 10:4

 

"äläkä sitä kirjoita" - miksi?

 

"Ja enkeli, jonka minä näin seisovan meren päällä ja maan päällä, kohotti oikean kätensä taivasta kohti ja vannoi hänen kauttansa, joka elää aina ja iankaikkisesti, hänen, joka on luonut taivaan ja mitä siinä on, ja maan ja mitä siinä on, ja meren ja mitä siinä on, ettei enää ole oleva aikaa," Ilmestyskirja 10:5-6

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Then the angel I had seen standing on the sea and on the land raised his right hand to heaven. And he swore by him who lives forever and ever, who created the heavens and all that is in them, the earth and all that is in it, and the sea and all that is in it, and said, "There will be no more delay!" 
Revelation 10:5-6 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Sitten enkeli, jonka Minä olin nähnyt seisovan meressä ja maalla nosti oikean kätensä kohti taivasta. Ja hän vannoi hänen kauttansa, joka elää aina ja ikuisesti, joka loi taivaat ja kaiken niissä olevan, maan ja kaiken siinä olevan, meren ja kaiken siinä olevan ja sanoi, "Mikään ei tätä enää viivytä!" Ilmestyskirja 10:5-6

 

Aika sen täyttymiselle on lähellä. Milloin?

 

"Mutta niinä päivinä kun seitsemäs enkeli on alkamassa soittamaan trumpettiaan/torveaan, Jumalan salaisuus tullaan silloin saattamaan päätökseen, aivan kuten Hän on ilmoittanut Hänen palvelijoilleen profeetoille." Ilmestyskirja 10:7

 

On olemassa ennalta lähetetty mies julistamaan Jumalan Nimi kaikille ihmisille.

 

"Ja sen äänen, jonka minä olin kuullut taivaasta, kuulin taas puhuvan minulle ja sanovan: "Mene ja ota tuo avattu kirjakäärö, joka on meren ja maan päällä seisovan enkelin kädessä." Ilmestyskirja 10:8

 

"kirjakäärö" - tai Pyhä Raamattu, Jumalan Sana.

 

"meren ja maan päällä seisova" - koko tämä maailma.

 

"Ja minä menin enkelin tykö ja pyysin, että hän antaisi minulle sen kirjasen (pienen kirjakäärön). Ja hän sanoi minulle: "Ota ja syö se; se on karvasteleva (hapan) vatsassasi, mutta suussasi se on oleva makea kuin hunaja." Niin minä otin kirjasen (pienen kirjakäärön) enkelin kädestä ja söin sen; se oli minun suussani makea kuin hunaja; mutta sen syötyäni minun vatsaani karvasteli (tuntui happamalta)." Ilmestyskirja 10:9-10

 

Ettekö ole huomanneet, kaikki te, jotka olette kuulleet ja lukeneet Maestro Evangelistan ilmestykset, olette kokeneet happamia tuntemuksia vatsassanne?

 

"makea kuin hunaja" - Sen vuoksi, että tieto, jonka olemme saaneet oppia tuntemaan, on Totuus.

 

"hapan, karvas" - koska aikaisemmat opetukset, jotka olimme saaneet uskonnoilta, eivät olleet totta.

 

Maestro Evangelista sanoo, ennen kuin Jumalan Nimi on ollut annettuna, me olemme kaikki kokeneet happamia tuntemuksia vatsassamme, sen vuoksi, että uskontojen opetukset viimeisen kahden vuosituhannen aikana ovat olleet valheita?

 

Mikä ohje profeetalle on annettu?

 

"Ja minulle sanottiin: "Sinun tulee taas profetoida monista kansoista ja kansanheimoista (kansakunnista) ja kielistä ja kuninkaista." Ilmestyskirja 10:11

 

Palaamme takaisin profeettojen profetioihin, jotka tuntevat Jumalan salaisuudet.

 

Kuten oli kirjoitettu "Ota ja syö se" - tarkoittaako se kirjaimellisesti kirjan syömistä?

On olemassa uskontoja ja kultteja sekä lahkoja, jotka ovat ottaneet sen kirjaimellisesti ja tehneet sen amuleteiksi tai onnenkaluiksi.

"Sinun sanasi tulivat, ja minä söin ne, ja sinun sanasi olivat minulle riemu ja minun sydämeni ilo; sillä minä olen otettu sinun nimiisi, Herra, Jumala Sebaot." Jeremia 15:16

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos: 


"When your words came, I ate them; they were my joy and my heart's delight, for I bear your name, O LORD God Almighty."
Jeremiah 15:16 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kun sinun sanasi tulivat, minä söin ne; ne olivat minun iloni ja sydämeni mielihyvä, sillä Minä kannan sinun nimeäsi, OI HERRA Jumala Kaikkivaltias." Jeremia 15:16

 

"sinun sanasi tulivat, minä söin ne" - Syödä tai ymmärtää Jumalan Sana, ei kirjaa!

 

Maestro Eraño M. Evangelista sanoo, ennen kuin sinä voit ymmärtää Pyhän Raamatun kappaleiden todellisen merkityksen, sinun täytyy ensin tuntea Jumalan Nimi, joka on antanut sille innoituksensa.

 

Mikä on siitä todisteena?


"Ja sen kolmannen osan minä vien tuleen; minä sulatan heidät, niin kuin hopea sulatetaan, ja koettelen heitä, niin kuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: Se on minun kansani, ja se sanoo: HERRA, minun Jumalani. (He ovat minun kansani, ´ja he sanovat, ´HERRA on meidän Jumalamme)" Sakarja 13:9

 

Jumala tulee harkitsemaan ja tarkastelemaan niitä kansakseen, jotka kutsuvat Hänen Nimeänsä.

Ja nyt tähän hetkeen, kukaan muu ei ole antanut selkeää kuvausta siitä, mitä on kirjoitettu Pyhään Raamattuun, paitsi Maestro Evangelista. Kuinka monta tuhatta vuotta sitten Pyhä Raamattu on kirjoitettu? Aina niistä ajoista lähtien tähän nykyhetkeen asti, Pyhän Raamatun sisältö tai sen kappaleet eivät ole tulleet koskaan täysin ymmärretyksi ja selitetyksi kirkkaasti, koska Jumalan Nimi ei ole ollut tunnettu!

 

Maestro Evangelista sanoo: "Mikä tahansa hyvä kirja, ilman että tietää kirjoittajaa/tekijää, on oleva arvoitus jokaiselle, joka sen lukee."

 

Mikäli ja kun uskonnot sanovat Pyhän Raamatun olevan Jumalan innoittama tai tekemä, niin mikä on Hänen Nimensä?

 

Miksi seuraava fraasi "sillä Minä kannan sinun nimeäsi" on väärinymmärretty?


Kuinka me tiedämme, että Maestro Eraño M. Evangelista on aito Jumalan ennalta maailmaan lähettämä profeetta julistamaan Suuren Nimen kaikille ihmisille meidän aikanamme?

 

"Ja Filadelfian seurakunnan enkelille kirjoita: 'Näin sanoo Pyhä, Totinen, jolla on Daavidin avain, hän, joka avaa, eikä kukaan sulje, ja joka sulkee, eikä kukaan avaa:" Ilmestyskirja 3:7

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"To the angel of the church in Philadelphia write: These are the words of him who is holy and true, who holds the key of David. What he opens no one can shut, and what he shuts no one can open." Revelation 3:7 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Filadelfian seurakunnan enkelille kirjoita: Nämä ovat hänen sanojaan, joka on pyhä ja tosi, joka kantaa/pitää hallussaan Daavidin avainta. Minkä hän avaa, ei kukaan voi sulkea, ja minkä hän sulkee, ei kukaan voi avata." Ilmestyskirja 3:7


"joka on pyhä ja tosi" - tarkoittaen, että on olemassa niitä, jotka tulivat aikaisemmin ja muuttivat Jumalan opetuksen toiseksi.

"joka kantaa Daavidin avainta" - Sitä ei ole sanottu, että tuleva profeetta on oleva "Daavidin poika", sanotaan vain hänen olevan "avaimen" kantaja. Hän ei ole tuleva Daavidin verilinjasta tai huoneesta; hän on "muukalainen".

Kuinka tärkeä on tämä "avain"? Maestro Evangelista sanoo, kyseessä on sama asia kuin rakentaisi talon. Kun se viimeistelty, niin se on ainoa hetki, jolloin avain annetaan omistajalle. Mikäli ei ole avainta, silloin edes omistaja ei pääse taloon sisälle. Ja koska Pyhä Raamattu on jo kirjoitettu valmiiksi; hän, joka "kantaa/pitää hallussaan Daavidin avainta", on myös se, jolla on auktoriteetti/asema avata ja toimittaa sen sisältö.

Tämä on Maestro Evangelistan antama selitys koskien kirjoitettua "Daavidin avainta":


´Jumala rakasti Daavidia ja Sana asetettiin hänen suuhunsa, ja siitä me voimme lukea 2. Sam. 23:2-3, "Herran Henki on puhunut minulle, ja hänen sanansa on minun kielelläni; Israelin Jumala on sanonut, Israelin kallio on puhunut minulle: 'Joka hallitsee ihmisiä vanhurskaasti, joka hallitsee Jumalan pelossa," jonka Salomo todisti 1. Kuninkaan kirjassa 8:15 "Hän sanoi: Kiitetty olkoon HERRA, Israelin Jumala, joka kädellänsä on täyttänyt sen, mitä hän suullansa puhui (lupasi) minun isälleni Daavidille, sanoen:"

Psalmien Kirja on täysi kokonaisuus niistä profetioista, jotka olivat asetetut Daavidin suuhun. Koska Daavid on levännyt haudassa kauan aikaa, niin mies, jolla on hallussaan "Daavidin avain" tulee olemaan se yksi, joka ilmoittaa tai selittää profetiat (Jumalan sanan, joka puhui) Daavidille Psalmien Kirjassa.´

 

Mitä eroa on Mooseksella, Daavidilla ja Maestro Evangelistalla, viimeisellä profeetalla, jolla on hallussaan "Daavidin avain"?

 

 Mooses aikaisemmin oli ennalta lähetetty:

 

"Niin Mooses sanoi HERRALLE: Oi Herra, minä en ole puhetaitoinen (sujuvapuheinen) mies; en ole ollut ennen enkä senkään jälkeen, kuin sinä puhuit palvelijallesi; sillä minulla on hidas puhe ja kankea kieli. Ja HERRA sanoi hänelle: Kuka on antanut ihmiselle suun, tahi kuka tekee mykän tai kuuron, näkevän tai sokean? Enkö minä, HERRA? Mene siis nyt, minä olen sinun suusi apuna ja opetan sinulle, mitä sinun on puhuttava." 2. Moos. 4:10-12

 

Jumala asetti Hänen Sanansa Mooseksen suuhun! Aivan kuten Daavidilla, Jumalan Sana oli asetettuna hänen suuhunsa, Jumalan Sana oli annettu heille, mutta heille ei ollut annettu lupaa ilmoittaa tai saattaa päätökseen tietoa Jumalan Nimestä. Jumalan Nimi on myös asetettu ("kuin" Mooseksen) Maestro Eraño M. Evangelistan suuhun.

Hän (muukalainen) on se ainoa, jolle on annettu lupa ja auktoriteetti ilmoittaa ja saattaa tieto Jumalan Nimestä päätökseen, jotta kirous loppuisi, aivan kuten se on kirjoitettu:

 

"Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua. Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille." 5. Moos. 18:18-19

 

Maestro Evangelista on viimeinen profeetta, jolle Sana on annettu ja hän kantaa Jumalan Nimeä, joka tullaan julistamaan kaikille maailman ihmisille tiedettäväksi!
 

Tiesivätkö "Jumalan miehet" ja "profeetat" Jumalan Nimen?

"Ja Aabraham istutti tamariskipuun Beersebaan ja huusi siinä avuksi HERRAN, iankaikkisen Jumalan nimeä." 1. Moos. 21:33


Aabraham ties, ja…

"Silloin hän rakensi sinne alttarin, huusi avuksi HERRAN nimeä ja pystytti sinne telttansa. Ja Iisakin palvelijat kaivoivat siihen kaivon." 1. Moos. 25:26

 

Iisak myös tiesi Nimen. Tiesikö Mooses myös?

 

"Mooses ja Aaron hänen pappiensa joukossa ja Samuel niiden joukossa, jotka avuksi huusivat hänen nimeänsä, he huusivat Herraa, ja hän vastasi heille." Psalmi 99:6

 

Ei ainoastaan Mooses, vaan myös Aaron tiesi Jumalan Nimen. Ja Samuelkin!

 

Tämä on todiste siitä, että "Jumalan miehet" ja Jumalan "profeetat" tiesivät Hänen Nimensä. Mutta kuitenkaan, heidän ei sallittu ilmoittaa Hänen Nimeään, sen saa tehdä vain Maestro Eraño M. Evangelista! 


Maestro Evangelista pitää hallussaan "Daavidin avainta". Hän on se tietty yksilö, joka tulee avaamaan salaisuudet, joita me emme ole tunteneet. Maestro Evangelistan ilmestysten kautta me tulemme lopultakin ymmärtämään Jumalan Sanan todellisen merkityksen.

 

Hän avaa kirjan… jotta me näkisimme Totuuden.

 

Mitkä ovat hänen muut merkkinsä?


"Minä tiedän sinun tekosi. Katso, Minä olen avannut sinun eteesi oven, eikä kukaan voi sitä sulkea; sillä tosin on sinun voimasi vähäinen, mutta sinä olet ottanut vaarin (kuunnellut ja ymmärtänyt) minun sanastani etkä ole minun nimeäni kieltänyt." Ilmestyskirja 3:8

 

"Minä olen avannut sinun eteesi oven, eikä kukaan voi sitä sulkea" - uskonnot eivätkä tutkijat kykene osoittamaan vääräksi Maestro Eraño M. Evangelistan aitoa ja tosi opetusta, joka on ilmoitettu Pyhän Raamatun kautta.

 

"voimasi vähäinen" - luonteenlaadun vahvuus ja päättäväisyys kohdata sekä ottaa Jumalan antama tehtävä vastaan ja hoidettavakseen.

 

"etkä ole minun nimeäni kieltänyt" - Maestro Evangelista on ainoa, joka on täyttänyt hänelle annetun tehtävän, eikä hän ole kieltänyt Jumalan Tosi Nimeä.

 

Koskien Juutalaisten väitettä koskien sitä, että he yhä ovat Jumalan kansa, onko heidän väitteessään totuutta?


"Katso, minä annan sinulle saatanan synagogasta niitä, jotka sanovat olevansa juutalaisia, eivätkä ole, vaan valhettelevat; katso, minä olen saattava heidät siihen, että he tulevat ja kumartuvat sinun jalkojesi eteen ja ymmärtävät, että minä sinua rakastan." Ilmestyskirja 3:9

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos: 

 

"I will make those who are of the synagogue of Satan, who claim to be

Jews though they are not, but are liars - I will make them come and fall

down at your feet and acknowledge that I have loved you."

Revelation 3:9 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Minä teen nuo, jotka ovat saatanan synagogasta, jotka väittävät olevansa Juutalaisia, vaikka eivät ole, vaan ovat valehtelijoita - Minä saatan heidät tulemaan ja kaatumaan sinun jalkoihisi ja tunnustamaan, että Minä olen rakastanut sinua." Ilmestyskirja 3:9


"vaan ovat valehtelijoita" - Jumala ei ole enää Juutalaisten kanssa! Tästä johtuen tulevalla kerralla he joutuvat kokemaan tappion ja kärsimään paljon tulevissa sodissa, kunnes hekin tunnustavat Jumalan Nimen ja palaavat Hänen tykönsä.

"tunnustamaan, että Minä olen rakastanut sinua" - mikäli he eivät etsi ja hae neuvoa Maestro Eraño M. Evangelistalta, niin hän ei silloin pysty näyttämään heille kuinka he voivat palata Jumalan luokse. Maestro Evangelista kantaa Jumalan Nimeä ja hän tulee olemaan se yksi, joka näyttää kuinka he voivat palata Jumalan luokse ja saada rauhan sekä levon heidän kansalleen, jota he ovat kauan toivoneet.

Miksi? Aina tähän aikaan asti Juutalaiset ovat yhä odottaneet heidän "Vapauttajansa/Vapahtajansa", "Daavidin pojan" tuloa. Kun he hylkäsivät Jeesuksen, joka tuli Daavidin huoneesta tai suvusta, niin ei ole enää yhtäkään, joka tulisi heidän kansansa keskuudesta. "Daavidin avain" tai "muukalainen", joka on Jumalan ennalta lähettämä, on se, joka on tulossa.

 

Mitä on tapahtuva näinä aikoina?

 

"Koska sinä olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta vaarin, niin minä myös otan sinusta vaarin ja pelastan sinut koetuksen hetkestä, joka on tuleva yli koko maanpiirin koettelemaan niitä, jotka maan päällä asuvat." Ilmestyskirja 3:10

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Since you have kept my command to endure patiently, I will also keep you from the hour of trial that is going to come upon the whole world to test those who live on the earth." Revelation 3:10 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Koska sinä olet pitänyt Minun käskyni kestäen kärsivällisesti, Minä myös säästän sinut koettelemusten tunnin/ajanjakson kestävältä oikeudenkäynniltä, joka on tulossa koko maailman ylle, koetellakseen niitä, jotka asuvat maassa." Ilmestyskirja 3:10


"koettelemusten tunnin/ajanjakson kestävältä oikeudenkäynniltä" - todella, tämä "päivä" on tulossa, yksikään ei ole säästyvä/väistyvä siltä testiltä.

Kuinka monia katastrofeja, raivoisia myrskyjä, nälänhätää, maanjäristyksiä ja sotia me joudumme vielä kokemaan meidän aikanamme? Kuka nyt puhuu?

 

"Minä tulen pian; pidä (kiinni siitä), mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi sinun kruunuasi." Ilmestyskirja 3:11

 

Kuka "tulee pian"?

 

"Minä olen A ja O", sanoo Herra Jumala, joka on ja joka oli ja joka tuleva on, Kaikkivaltias." Ilmestyskirja 1:8

 

Jumala on "tulossa pian", joka on täysin eri tavalla kuin uskonnot opettavat. He sanovat Jeesuksen tulevan tai palaavan.

 

Ja se on toistettu uudelleen…

"Ja niillä neljällä olennolla oli kullakin kuusi siipeä, ja ne olivat yltympäri ja sisältä silmiä täynnä (jopa siipien alapuolella). Ja ne sanoivat lakkaamatta yötä päivää: "Pyhä, pyhä, pyhä on Herra Jumala, Kaikkivaltias, joka oli ja joka on ja joka tuleva on." Ilmestyskirja 4:8

 

Jumala on "tulossa pian".  Ja selventääksemme, että Jumala on todellakin "tulossa pian", niin luemme onko myös Jeesus tulossa?

 

"Ja kun minä hänet näin, kaaduin minä kuin kuolleena hänen jalkojensa juureen. Ja hän pani oikean kätensä minun päälleni sanoen: "Älä pelkää! Minä olen Ensimmäinen ja Viimeinen," Ilmestyskirja 1:17

 

"kaaduin minä kuin kuolleena hänen jalkojensa juureen" - kun Profeetta Johannes näki Jeesuksen, hän ajatteli olevansa jo kuollut, koska Jeesuksen olemus on Kuolema.

 

Ensimmäinen ja Viimeinen

Miksi Jeesus sanoi, että hän on myös "ensimmäinen ja viimeinen"?

 

"ja minä elän; ja minä olin kuollut, ja katso, minä elän aina ja iankaikkisesti, ja minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet." Ilmestyskirja 1:18

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"I am the Living One; I was dead, and behold I am alive forever and ever!
And I hold the keys of death and Hades." Revelation 1:18 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Minä olen Olemassa oleva Yksilö; Minä olin kuollut, ja katso minä elän aina ja iankaikkisesti! Ja katso, kuoleman ja tuonelan avaimet ovat minun." Ilmestyskirja 1:18

 

Tämä on Jeesuksen merkki: Hän kuoli ja hänellä on "kuoleman ja tuonelan avaimet". Profeetta Johannes kuvasi näkemänsä perusteella Jeesuksen olevan Kuolema.

 
"kuoleman ja tuonelan avaimet" - kertoo siitä, että Jeesus hyväksyi Saatanan tarjouksen ja hänestä tuli (Saatanan) edustaja maan päällä pettääkseen monia. Jeesus ylisti Saatanaa kumoamalla Jumalan lait ja siten ollen hän toi kuoleman ja kirouksen hänen kansalleen, sillä hän johdatti heidät ylistämään Saatanaa opetuksiensa kautta, joilla hän käänsi Jumalan lait päälaelleen. Tämän väärinteon seurauksena Jeesus kärsi Jumalan rangaistuksen, eli kuoleman nuorella iällä ja julmalla tavalla.

 

Minkä takia Jeesus on "kuoleman ja tuonelan avainten" hallussapitäjä?

 

Maestro Evangelista paljastaa sen meille:


"Ja perkele (paholainen) vei hänet korkealle vuorelle ja näytti hänelle yhdessä tuokiossa kaikki maailman valtakunnat ja sanoi hänelle: "Sinulle minä annan kaiken tämän valtapiirin (auktoriteetin) ja sen loiston, sillä minun haltuuni se on annettu, ja minä annan sen, kenelle tahdon. Jos sinä siis kumarrut minun eteeni (ylistät minua), niin tämä kaikki on oleva sinun." Luukas 4:5-7

 

Me voimme lukea, että kyseessä oli Paholainen, joka tarjosi voimaa Jeesukselle. Me opimme myös kuinka Jeesus rikkoi Käskyt ja kumosi Jumalan opetukset. Tämä tarkoittaa sitä, että Jeesus hyväksyi Paholaisen tekemän tarjouksen.

 

Maestro Eraño M. Evangelistan selitys: Kun Jeesus hyväksyi voiman ja auktoriteetin tarjouksen Saatanalta, Jeesus vastaanotti "Pettäjän" toimiston ja ennen kaikkea sai haltuunsa paholaisen toimivalta-alueen, ei siis sen olemusta tai ulkomuotopiirteitä.

 

Minne asti Paholaisen toimivalta-alue ulottuu?

 

"Mutta kun eräänä päivänä Jumalan pojat tulivat ja asettuivat Herran eteen, tuli myöskin saatana heidän joukossansa. Niin Herra kysyi saatanalta: Mistä sinä tulet? Saatana vastasi Herralle ja sanoi: Maata kiertämästä ja siellä kuljeksimasta. Job 1:6-7

 

Toinen käännösversio, King James Version, Kuningas Jaakon Versio, Painos:

 

"Now there was a day when the sons of God came to present themselves before the LORD, and Satan came also among them. And the LORD said unto Satan, Whence comest thou? Then Satan answered the LORD, and said, From going to and fro in the earth, and from walking up and down in it." Job 1:6-7 (KJV)

 

Suora suomennos:

 

"Nyt oli muuan päivä, kun Jumalan pojat tulivat esittelemään itsensä HERRAN eteen, ja Saatana oli myös heidän joukossaan. Ja HERRA sanoi Saatanalle, Mistä sinä oikein tulet? Sitten Saatana vastasi HERRALLE, ja sanoi, Kiertämästä maata ristiin rastiin, ja kävelemästä ylös ja alas sitä." Job 1:6-7

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"One day the angels came to present themselves before the Lord, and Satan also came with them. The LORD said to Satan, "Where have you come from?" Satan answered the LORD, "From roaming throughout the earth, going back and forth on it." Job 1:6-7 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Eräänä päivänä enkelit tulivat ja asettuivat HERRAN läsnäoloon, ja Saatana oli myös heidän joukossaan. HERRA sanoi Saatanalle, "Mistä sinä tulet? Saatana vastasi HERRALLE, "Kiertelemästä ja vierailemasta halki maan, mennen sitä edes takaisin." Job 1:6-7

 

"Kiertelemästä ja vierailemasta halki maan, mennen sitä edes takaisin." - Tämä on Paholaisen toimivalta-alue, maa ja "helvetti" sen alapuolella. Jeesuksen alistuvan suostumuksen kautta Paholaiselle, kyseessä on Jeesus, joka oli ottanut "toimiston/toimivallan" ja auktoriteetin, kattaen Paholaisen toimivalta-alueen.

 

Onko tämä aivan todellakin Jeesus?

"Ja Smyrnan seurakunnan enkelille kirjoita: 'Näin sanoo Ensimmäinen ja Viimeinen, joka kuoli ja virkosi elämään:" Ilmestyskirja 2:8

 

Tämä on Jeesuksen merkki, "Ensimmäinen ja Viimeinen, joka kuoli ja virkosi elämään".

 

Kun Jeesus vielä oli elossa ja oli hyväksynyt Saatanan Voiman, hän oli ainoa, joka eksytti ja petti ihmisiä. Kun hän kuoli ja "tuli jälleen eläväksi" hän meni helvettiin, ensisijaisesti ottamaan vastaan Saatanan toimiston toimivalta-alueen, Jeesus oli Lusifer.

 

"Ensimmäinen ja Viimeinen" - Mitä se tarkoittaa?

 
Me kaikki tiedämme, sanoo Maestro Evangelista, koskien ensimmäistä Jumalan lupausta aikaisemmin:

 

"Ja Herra Jumala sanoi käärmeelle: Koska tämän teit, kirottu ole sinä kaikkien karjaeläinten ja kaikkien metsän eläinten joukossa. Vatsallasi sinun pitää käymän (matelevan) ja tomua syömän koko elinaikasi." 1. Moos. 3:14

 

Silloin kun Käärme menestyksekkäästi petti Adamia ja Eevaa, he kärsivät karkotustuomion. Jumala ei sallinut käärmeen päästä ilman rangaistusta.

 

"Vatsallasi sinun pitää matelevan" - Miksi Jumala sanoi tämän Käärmeelle? Mikä oli käärmeen identiteetti ja olemus aikaisemmin?

 

 "Ja suuri lohikäärme, se vanha käärme, jota perkeleeksi ja saatanaksi kutsutaan, koko maanpiirin villitsijä, heitettiin maan päälle, ja hänen enkelinsä heitettiin hänen kanssansa." Ilmestyskirja 12:9

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

The great dragon was hurled down—that ancient serpent called the devil, or Satan, who leads the whole world astray. He was hurled to the earth, and his angels with him. Revelation 12:9 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Suuri lohikäärme heitettiin alas - se muinainen käärme, jota on kutsuttu paholaiseksi, tai saatanaksi, joka johdattaa koko maailman eksyksiin. Hänet heitettiin maahan ja hänen enkelinsä hänen kanssaan." Ilmestyskirja 12:9

 

"Käärme" on "suuri lohikäärme", "Paholainen" ja "Saatana", ne ovat kaikki yhtä ja samaa, hän on tuntematon, kasvoton "Pettäjä".

 

Jumala ei sallinut Käärmeen mennä ilman rangaistusta; "lohikäärmeen" jalat olivat rangaistuksena otetut pois ja oli sitten myöhemmin kutsuttu nimellä "Käärme".

 

Ja Jeesuksen aikana:

 

"Niin perkele (paholainen) sanoi hänelle: "Jos sinä olet Jumalan Poika, niin sano tälle kivelle, että se muuttuu leiväksi." Luukas 4:3

 

Jeesuksen aikana Saatana käytti "Paholaisen" ulkomuotoa koetellakseen häntä. Aikaisempaa "Käärmeen" muotoa ei voinut käyttää, koska oli jo tunnettu "Pettäjänä" Eedenin Puutarhan tapahtumien ajalta.

Maestro Evangelista sanoo: "Pettäjän" menestys piilee sen nimettömyydessä/tunnistamattomuudessa.

Siten:

 

"Silloin Pietari otti hänet erilleen ja rupesi nuhtelemaan häntä sanoen: "Jumala varjelkoon, Herra, älköön se sinulle tapahtuko. Mutta hän kääntyi ja sanoi Pietarille: "Mene pois minun edestäni, saatana; sinä olet minulle pahennukseksi, sillä sinä et ajattele sitä, mikä on Jumalan, vaan sitä, mikä on ihmisten." Matteus 16:22-23

Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

"Peter took him aside and began to rebuke him. "Never, Lord!" he said. "This shall never happen to you! Jesus turned and said to Peter, "Get behind me, Satan! You are a stumbling block to me; you do not have in mind the things of God, but the things of men." Matthew 16:22-23 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Pietari vei hänet sivuun ja alkoi nuhdella häntä. "Ei koskaan, Herra!" hän sanoi. "Tämä ei saa koskaan tapahtua sinulle! Jeesus kääntyi ja sanoi Pietarille, "Väisty tieltäni, Saatana! Sinä olet esteenä ja kompastuskivenä minulle; sinulla ei ole mielessäsi Jumalan asioita, vaan ihmisten." Matteus 16:22-23

 

Saatana käytti menestyksekkäästi Pietaria pettäessään Jeesuksen.

 

Kenelle tai keille Jeesus siirsi hänen voimansa, jonka hän oli vastaanottanut paholaiselta/Saatanalta ennen kuin hän kuoli?

 

"Niin hän kutsui kokoon ne kaksitoista ja antoi heille voiman ja vallan (auktoriteetin) kaikkia riivaajia vastaan ja voiman parantaa tauteja. Ja hän lähetti heidät julistamaan Jumalan valtakuntaa ja parantamaan sairaita." Luukas 9:1-2

 

Tämä on se Saatanan "viimeinen petos", joka oli annettu apostoleille Jeesuksen kautta heidät "julistamaan Jumalan valtakuntaa ja parantamaan sairaita".

Maestro Eraño M. Evangelista sanoo: Sinä et kykene mainitsemaan kirkkoa, joka ei saarnaisi jumalan valtakuntaa (joka on tuntematon) ja joka ei parantaisi sairaita? Tämä on Saatanan "viimeinen petos" eksyttämään ja pettämään ihmisiä aina meidän nykyiseen aikaamme saakka.

Jos sinä olet kokenut parannetuksi tulemisen, sinä tulet jatkamaan tuon jumalan ylistämistä, joka ei ole tunnettu - ja lopulta kirous on jatkunut meidän aikaamme saakka. Koska me olemme identifioineet ja tunnistaneet pettäjät; Saatana ja Jeesus sekä apostolit; ketkä ovat niitä, joita ei ole vielä identifioitu, yksilöidysti tunnistettu?


"Suuri lohikäärme heitettiin alas - se muinainen käärme, jota on kutsuttu paholaiseksi, tai saatanaksi, joka johdattaa koko maailman eksyksiin. Hänet heitettiin maahan ja hänen enkelinsä hänen kanssaan." Ilmestyskirja 12:9 (oma suomennos)

 

"ja hänen enkelinsä hänen kanssaan" - meidän aikanamme toimivat uskonnot.

Ja mikä oli se profetia, joka oli annettu aikaisemmin Eedenin Puutarhassa?

"Ja minä panen vihan sinun ja naisen välille sekä vihan sinun jälkeläisesi ja hänen jälkeläisensä välille, ja hän (mies) on murskaava sinun pääsi, ja sinä olet iskevä häntä kantapäähän." 1. Moos. 3:15


"Ja minä panen vihan sinun ja naisen" - Jumala antoi Adamille Eevalle toisen mahdollisuuden vapahtaa itsensä heidän synnistään, mutta se tullaan nyt käymään naisen ja hänen jälkeläisensä välillä, jota vastaan on Käärme ja sen jälkeläinen.

Kuten Jumala on profetoinut, naisen jälkeläinen on saava luvan murskata Käärmeen pää tai tappaa se ja Käärmeellä on myös lupa "iskeä" naisen jälkeläisen kantapäähän; se tulee olemaan kamppailu, keiden välillä…


Uskonnot ja Raamatun tutkijat sekä oppineet eivät ole ymmärtäneet tämän profetian todellista merkitystä. He ovat olettaneet sen olevan kamppailu, joka käydään Jumalan ja Käärmeen tai Saatanan välillä. Maestro Evangelista sanoo tämän olevan loukkaus tai Jumalan pilkkaaminen. Jumala on yksinvaltias, kuinka siis Saatana voisi olla Hänen vastustajansa? Heidän jumalansa (uskontojen tuntematon jumala) tulee olemaan hyödytön kun sillä on vastustaja.

Kyseinen kamppailu tai taistelu käydään "naisen jälkeläisen" ja Käärmeen ja sen "jälkeläisen" välillä. Aina meidän nykyiseen aikaamme saakka, Eedenin Puutarhassa alkanut kamppailu ei ole vielä ohi. Jumala on aikaisemmin säätänyt Eedenin Puutarhassa koskien tätä kamppailua, joka käydään "naisen jälkeläisen" ja Käärmeen välillä. Jeesus on "naisen jälkeläisen" täyttymys.

 

Kuten Jeesus sanoi, että hän on "Ensimmäinen ja Viimeinen" profetian täyttymykseksi, Adamin ja Eevan jälkeläisenä, joka tuli Israelin kansasta.

 

Mikä on todisteena siitä?


"Ja hän on synnyttävä pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus, sillä hän on vapahtava (pelastava) kansansa heidän synneistänsä." Matteus 1:21

 

"Ja hän on synnyttävä pojan" - tämä yksi on tuleva kuin "naisen jälkeläisenä", Adamin ja Eevan siemenestä.

 

"heidän synneistänsä" - heidän synneistään Jumalalle.

 

Onko tämä se erityinen tehtävä, jonka Jumala antoi hänelle?

 

"Hän vastasi ja sanoi: "Minua ei ole lähetetty muitten kuin Israelin huoneen kadonneitten lammasten tykö." Matteus 15:24

 

"Jeesus" - tarkoittaen, hänen kansansa Israelin pelastajaa - "pelastava kansansa heidän synneistänsä".

 

Tämä todellakin on erityinen tehtävä Jeesukselle, jonka Jumala antoi hänelle, ainoastaan pelastamaan hänen kansansa Israel.

 

Kykenikö tai pystyikö hän täyttämään tai saattamaan päätökseen hänen tehtävänsä ja kuinka hänen voidaan katsoa olevan "viimeinen"?

 

"kuinka meidän ylipappimme ja hallitusmiehemme antoivat hänet tuomittavaksi kuolemaan ja ristiinnaulitsivat hänet." Luukas 24:20


Kuinka hän voi pelastaa hänen kansansa, kun hän kuoli niin varhain?

"Mutta me toivoimme hänen olevan sen, joka oli lunastava Israelin. Ja onhan kaiken tämän lisäksi nyt jo kolmas päivä siitä, kuin nämä tapahtuivat." Luukas 24:21

 

Jeesus on Eedenin Puutarhassa Jumalan lupauksen täyttymys, joka päättyi epäonnistumiseen. Saatana kukisti hänet, Jeesus kärsi tappion. Kuinka sitten Maestro Evangelista kykenee tietämään kaiken tämän kerrotun ilmestyksen? Hän sanoo: Kenelle tai ketä varten Ilmestyskirja on tarkoitettu tai osoitettu? Onko se tarkoitettu jokaisen ihmisen luettavaksi?

 

"Jeesuksen Kristuksen ilmestys, jonka Jumala antoi hänelle, näyttääkseen palvelijoillensa, mitä pian tapahtuman pitää; ja sen hän lähettämänsä enkelin kautta antoi tiedoksi palvelijalleen Johannekselle," Ilmestyskirja 1:1

 

 Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The revelation from Jesus Christ, which God gave him to show his servants what must soon take place. He made it known by sending his angel to his servant John," Rev.1:1 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Ilmestys Jeesukselta Kristukselta, jonka Jumala antoi hänelle näyttääkseen hänen palvelijoilleen mitä pian on tapahtuva. Hän teki se tiedettäväksi lähettämällä Hänen enkelinsä Hänen palvelijalleen Johannekselle," Ilmestyskirja 1:1

 

"Ilmestys Jeesukselta Kristukselta" - tai todistus tai "valaehtoinen vakuutus" Jeesukselta.

 

"mitä pian on tapahtuva" - kun osoitettu mies on tullut.

"joka tässä todistaa Jumalan sanan ja Jeesuksen Kristuksen todistuksen," Ilmestyskirja 1:2

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"who testifies to everything he saw—that is, the word of God and the testimony of Jesus Christ." Rev.1:2 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"joka todistaa tässä kaikesta minkä hän näki - ja se on, Jumalan sana ja Jeesuksen Kristuksen todistus." Ilmestyskirja 1:2

 

"Jeesuksen Kristuksen todistus" - Jeesuksen "valaehtoinen vakuutus" koskien asioita, joita hän on sanonut ja tehnyt kuten on kirjoitettu Pyhään Raamattuun, jotka ovat aina meidän päiviimme saakka olleet uskontojen keskinäisissä selvittelyissä kiistanalaisia.

 

Kuinka monen tulisi lukea Ilmestyskirjaa?

 

"Autuas se, joka lukee, ja autuaat ne, jotka kuulevat tämän profetian sanat ja ottavat vaarin siitä, mitä siihen kirjoitettu on; sillä aika on lähellä!" Ilmestyskirja 1:3

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Blessed is the one who reads aloud the words of this prophecy, and blessed are those who hear it and take to heart what is written in it, because the time is near." Revelation1:3 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Siunattu on se yksi, joka lukee kuuluvalla tai ymmärrettävällä äänellä tämän profetian sanat, ja siunattuja ovat ne, jotka kuulevat sen ja ottavat sydämeensä mitä siihen on kirjoitettu, koska sen aika on lähellä." Ilmestyskirja 1:3

 

Maestro Evangelista sanoo: "Siunattu on se yksi, joka lukee" vain ja ainoastaan yhden miehen on määrä lukea kirja, sitä ei ole kirjoitettu "monille".

 

"siunattuja ovat ne, jotka kuulevat sen" - jotta me myös olisimme siunattuja, meidän on kuunneltava ja tunnustettava tämä yksi, joka lukee kirjaa.

 

"aika on lähellä" - Maestro Evangelista kysyy: Kuinka nopeasti sinä ymmärsit ilmestykset, jotka ovat kirjoitettuina Pyhään Raamattuun? Tapahtuiko se nopeasti? "Enkeli" tai tuo yksi, joka lukee kirjaa, on täällä! Hän on Maestro Eraño M. Evangelista! 

Mitä meidän tulisi tietää muiden asioiden joukossa?

Maestro Evangelista sanoo: Pääasialliset puhujat tai henkilökuvat, jotka ovat mainitut Ilmestyskirjassa, ovat:

 

1. Jumala

 

2. Jeesus (kyseisessä hengessä)

 

3. Profeetta Johannes

 

4. viimeinen "enkeli" tai profeetta, joka on profetoitu

 

Mitä Jeesuksella mahtaa olla sanottavaa koskien viimeistä "enkeliä" tai profeettaa?

 

"Joka voittaa, sen minä teen pylvääksi Jumalani temppeliin, eikä hän koskaan enää lähde sieltä ulos, ja minä kirjoitan häneen Jumalani nimen ja Jumalani kaupungin nimen, sen uuden Jerusalemin, joka laskeutuu alas taivaasta minun Jumalani tyköä, ja (kirjoitan häneen myös) oman uuden nimeni." Ilmestyskirja 3:12

 

"minä kirjoitan häneen Jumalani nimen" - Miksi on niin että Jumalan Nimi on tällä kertaa oleva kirjoitettuna, jos he ovat tienneet siitä aikaisemmin? Jeesus ei ole enää täällä.

 

On ainoastaan meidän aikanamme, kun Jumalan Nimi on oleva tunnettu, koska "Daavidin avainta" hallussaan pitävä mies, on nyt tullut ja hän on avaava Pyhän Raamatun Jumalan "salaisuudet".

 

"Jumalani nimen ja Jumalani kaupungin nimen, sen uuden Jerusalemin" - Tämä kyseessä oleva ei ole enää se vanha kaupunki, joka on Israelilaisten, Kristittyjen ja Muslimien kiistojen alaisena. Mistä me löydämme uuden kaupungin?

"minun uuden nimeni" - tarkoittaa sitä, että Jeesus on täyttymys profetialle koskien "aamun tähden" tai "Lusiferin" identiteettiä.

Maestro Evangelista sanoo, me emme tule tuntemaan aitoa Jumalaa, mikäli me emme onnistu löytämään Jeesuksen todellista identiteettiä sekä tapahtumia hänen elämästään, kuten ne ovat kirjoitetut Pyhään Raamattuun:

1. Hän oli "ensimmäinen", jonka oli määrä taistella palauttaakseen hänen kansansa ulottuville ja omaksi Jumalan armo Käärmettä vastaan, aivan kuten se oli aikaisemmin Jumalan lupaama Eedenin Puutarhassa.

2. Hän on "viimeinen", joka tulee hänen kansansa parista täyttääkseen sanotun lupauksen.

 

3. Hän on myös se yksi, joka on vastaanottanut Saatanan tarjouksen ottaa vastaan voiman ja auktoriteetin koko maailmaa kattaen ja siten ollen:

 

a. Hän muutti Kymmenen Käskyä kahteen.

 

b. Hän rikkoi ja kumosi Jumalan opetukset.

 c. Hän teeskenteli olevansa "Jumalan poika".

 

d. Ja kaikkein tärkeimpänä asiana, joka kaikkien tulee tietää: tieto Jeesuksen uudesta nimestä.

4. Että hän on myös täyttymys profetialle Eedenin Puutarhassa, että hänestä tuli "Käärmeen jälkeläinen". (1. Moos. 3:14-15)

Ja nyt, koska ja mikäli on kirjoitettu, että Jumala tulee, niin milloin Hän lähti?

 

"Ja nyt, mitä minulla on tekemistä täällä, sanoo Herra, kun minun kansani on viety pois ilmaiseksi? Sen valtiaat elämöivät, sanoo Herra, ja minun nimeäni pilkataan alati, kaiket päivät." Jesaja 52:5

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:


"And now what do I have here?" declares the LORD. "For my people have been taken away for nothing, and those who rule them mock, " declares the LORD " And all day long my name is constantly blasphemed."
Isaiah 52:5 (NIV)

 

 Suora suomennos:

 

"Ja nyt, mitä Minulla on täällä?" julistaa HERRA. "Sillä minun kansani on viety pois syyttä ja ilmaiseksi, ja heitä vallassaan pitävät pilkkaavat, "julistaa HERRA " Ja kaiken päivää minun nimeni on jatkuvasti pilkattu." Jesaja 52:5

 

Jumalan Nimi on "jatkuvasti pilkattu" - sen vuoksi, että Hänen Nimensä ei ole tunnettu? Mitä Jumala tulee tekemään asialle?

 

"Sen tähden minun kansani on tunteva minun nimeni, sen tähden se on tunteva sinä päivänä, että minä olen se, joka sanon: Katso, tässä minä olen." Jesaja 52:6


Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:


"Therefore my people will know my name; therefore in that day they will know that it is I who foretold it.
Yes, it is I." Isaiah 52:6 (NIV)

 

Suora suomennos:

"Sen tähden minun kansani tulee tuntemaan minun nimeni; sen tähden sinä päivänä he tulevat tuntemaan ja tietämään, että se se olen Minä joka jo ennakolta kerroin sen. Kyllä se olen Minä." Jesaja 52:6

 

"minun kansani" - Keitä he ovat?

 

Millä tavoin Jumala on esittelevä Itsensä meille? Kuinka me voimme kuulla Hänen äänensä?

 

Keitä tullaan tarkastelemaan ja pitämään Jumalan Kansana?

 

"Ja sen kolmannen osan minä vien tuleen; minä sulatan heidät, niin kuin hopea sulatetaan, ja koettelen heitä, niin kuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: Se on minun kansani, ja se sanoo: Herra, minun Jumalani. (He ovat minun kansani, ´ja he sanovat, ´Herra on meidän Jumalamme)" Sakarja 13:9

 

Jumalan uusi kansa/uudet ihmiset ovat niitä, jotka kutsuvat avukseen ja turvakseen Hänen Suurta Nimeään!!!

 

Mikäli sinä et tunne Hänen Suurta Nimeään, sinä et tule olemaan laskettuna mukaan ja kuuluvaksi Hänen Kansaansa! Kuinka me voimme kuulla Hänen Äänensä, kun Hän esittelee Itsensä meille?


"Ja kaikki kansa havaitsi jylinän, tulen leimaukset, pasunan äänen ja vuoren suitsuamisen; ja kun he sen havaitsivat, vapisivat he ja pysyivät taampana. Ja he sanoivat Moosekselle: Puhu sinä meidän kanssamme, niin me kuulemme. Älköön Jumala puhuko meidän kanssamme, ettemme kuolisi (koska silloin me kuolemme)." 2. Moos. 20:18-19


Koska silloin me kuolemme.

 

"Ja te sanoitte: 'Katso, Herra, meidän Jumalamme, on antanut meidän nähdä kirkkautensa ja valtasuuruutensa, ja me olemme kuulleet hänen äänensä tulen keskeltä. Tänä päivänä me olemme nähneet, että Jumala voi puhua ihmisen kanssa, ja tämä jää kuitenkin henkiin. Miksi on meidän siis kuoleminen? Sillä tämä suuri tuli kuluttaa meidät. Jos me vielä kuulemme Herran, meidän Jumalamme, äänen, niin me kuolemme. Sillä kuka kaikesta lihasta on koskaan niin kuin me kuullut elävän Jumalan äänen puhuvan tulen keskeltä ja jäänyt henkiin?" 5. Moos. 5:24-26

Onko se totta, että Jumala on aikaisemmin myöntynyt kansan pyyntöön/vaatimukseen?

 

"Astu siis esiin ja kuule kaikki, mitä Herra, meidän Jumalamme, sanoo; ja puhu sinä meille kaikki, mitä Herra, meidän Jumalamme, sinulle puhuu, niin me kuulemme ja teemme.' Ja Herra kuuli teidän puheenne, kun te puhuitte minulle, ja Herra sanoi minulle: 'Minä olen kuullut, mitä tämä kansa on puhunut sinulle. Kaikki, mitä he ovat puhuneet, on oikein puhuttu." 5. Moos. 5:27-28

 

Jumala hyväksyi heidän nöyrän pyyntönsä, Jumala ei tule enää puhumaan heille eikä heidän jälkeläisilleen suoraan.

 

Kuten Jumala on sanonut: "tuona päivänä" (Jesaja 52:5-6), kuka on esittelevä Jumalan Nimen ja kuka on puhuva Jumalan puolesta meidän aikanamme?

 

Luemme uudelleen:

"Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua. Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille." 5. Moos. 18:18-19

 

"heidän veljiensä keskuudesta" - Israelilaisten veljien keskuudesta tai on tuleva Pakanoiden joukosta.

"Profeetan… sinun kaltaisesi" - Mooses, joka toimitti liiton.

 

Mitä eroa "tulevalla profeetalla" on Moosekseen?

 

Jumalan Sana on asetettava Hänen profeettansa suuhun. Hänen tulee ainoastaan odottaa aikaa, jolloin Jumalan Sana on annettu hänelle. Mitä muuta?


"Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille." 5. Moos. 18:19

 

Jumala ei tule enää puhumaan Hänen tulevalle profeetalleen, koska Jumalan Sana on kirjoitettu Pyhään Raamattuun aikaisempien profeettojen toimesta. Kuitenkin, profetioita ei ole selitetty aikaisemmin, niin että ihmiset eivät ole koskaan ymmärtäneet niitä.

 

Toinen ero, joka on tulevalla profeetalla kuin Mooseksella, on, että hän tulee puhumaan Jumalan Nimessä.

 

Salliko Jumala Mooseksen ilmoittaa Nimen hänen kansalleen aikaisemmin?

 

"Hän (Jumala) vastasi: Minä olen sinun kanssasi; ja tämä olkoon sinulle tunnusmerkkinä, että minä olen sinut lähettänyt: kun olet vienyt kansan pois Egyptistä, niin te palvelette (ylistätte) Jumalaa tällä vuorella." 2. Moos. 3:12
 

 Jumala lähetti ennalta Mooseksen tuomaan hänen kansansa pois Egyptistä, mutta kyseessä on myös Jumala, joka mahdollisti Moosekselle hänen onnistumisensa tehtävänsä täyttämisessä.

 

"Mooses sanoi Jumalalle: Katso, kun minä menen israelilaisten luo ja sanon heille: 'Teidän isienne Jumala on lähettänyt minut teidän luoksenne', ja kun he kysyvät minulta: 'Mikä hänen nimensä on?' niin mitä minä heille vastaan?" 2. Moos. 3:13

 

Mooses pyysi lupaa ilmoittaa Jumalan Nimi kansalle, jos he sitä kysyisivät. Antoiko Jumala luvan Moosekselle?

 

"Jumala vastasi Moosekselle: Minä olen se, joka minä olen. Ja hän sanoi vielä: Sano israelilaisille näin: 'MINÄ OLEN' lähetti minut teidän luoksenne." 2. Moos. 3:14

 

Jumala ei sallinut Mooseksen ilmoittaa tai paljastaa Erityistä Nimeä. Mooseksen tulisi ainoastaan vastata "MINÄ OLEN", jos hänen kansansa sitä kysyisi.

 

Koskien aikaisempia profeettoja, millä tavalla tai missä muodossa Jumalan Sana on annettu heille?

 

"Minä olen puhunut profeetoille, olen antanut paljon näkyjä ja puhunut vertauksia profeettain kautta." Hoosea 12:11

 

Jumalan Sana on annettu heille näkyjen kautta.

Mikä on todisteena siitä, että Maestro Evangelista on Jumalan "puhemies" meidän aikanamme?

 

"Minulle tuli tämä Herran sana: Jo ennen kuin minä valmistin sinut äidin kohdussa, minä sinut tunsin, ja ennen kuin sinä äidistä synnyit, minä sinut pyhitin; minä asetin sinut kansojen profeetaksi." Jeremia 1:4-5

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The word of the LORD came to me, saying, "Before I formed you in the womb I knew you, before you were born I set you apart; I appointed you as a prophet to the nations." Jeremiah 1:4-5 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"HERRAN sana tuli minulle sanoen, "Ennen kuin Minä muovasin ja tein sinut kohdussa, Minä tunsin sinut, ennen kuin sinä synnyit Minä asetin sinut erilleen; Minä asetin sinut profeetaksi kaikille kansoille ja kansakunnille." Jeremia 1:4-5

 

Hänet on lähetetty ennakolta kaikkia kansoja varten, toisin kuin aikaisemmat profeetat, jotka olivat Jumalan lähettämiä ainoastaan Israelin kansan vuoksi.


"Mutta minä sanoin: "Voi Herra, Herra! Katso, en minä kykene puhumaan, sillä minä olen nuori." Jeremia 1:6

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:


"Ah, Sovereign LORD," I said, "I do not know how to speak; I am only a child."
Jeremiah 1:6 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Oi, Ylivertainen HERRA, "minä sanoin. "Minä en tiedä kuinka/mitä puhua; Minä olen vain lapsi." Jeremia 1:6

 

Hänellä on vain vähän virallista tuntemusta Raamatusta ja on viimeinen Jumalan profeetoista!

 

"Niin Herra sanoi minulle: "Älä sano: 'Minä olen nuori', vaan mene, kunne ikinä minä sinut lähetän, ja puhu kaikki, mitä minä käsken sinun puhua. "Älä pelkää heitä, sillä minä olen sinun kanssasi ja pelastan sinut, sanoo HERRA." Jeremia 1:7-8

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:


"But the LORD said to me, "Do not say, 'I am only a child.' You must go to everyone I send you to and say whatever I command you.
Do not be 
afraid of them, for I am with you and will rescue you, " declares the LORD." Jeremiah 1:7-8 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Mutta HERRA sanoi minulle, "Älä sano, ´minä olen vain lapsi.´ Sinun täytyy mennä kaikkien luokse, joiden luokse Minä lähetän sinut ja sanoa heille mitä tahansa Minä käsken sinua. Älä pelkää heitä, sillä Minä olen sinun kanssasi ja turvaan sinut, "julistaa HERRA." Jeremia 1:7-8

 

Hän on Jumalan puhehenkilö meidän sukupolvellemme. Kuinka ja millä tavalla hän tulee toimittamaan Jumalan Sanoman meille?

 

"Ja Herra ojensi kätensä ja kosketti minun suutani. Ja Herra sanoi minulle: Katso, minä panen sanani sinun suuhusi." Jeremia 1:9

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Then the LORD reached out his hand and touched my mouth and said to me, "Now, I have put my words in your mouth." Jeremiah 1:9 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Sitten HERRA ojensi Hänen kätensä ja kosketti minun suutani ja sanoi minulle, "Nyt Minä olen asettanut Minun sanani sinun suuhusi." Jeremia 1:9

 

Mies, joka ei ole opiskellut kykenee ilmoittamaan selkeydellä jokaiselle Toden ja Aidon Jumalan Sanan, kuten se on kirjoitettu Pyhään Raamattuun!

 

Mikä on hänen kutsunsa Jumalalta?

 

"Katso, minä asetan sinut tänä päivänä yli kansojen ja valtakuntain, repimään maasta ja hajottamaan, hävittämään ja kukistamaan, rakentamaan ja istuttamaan." Jeremia 1:10

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"See, today I appoint you over nations and kingdoms to uproot and tear down, to destroy and overthrow, to build and to plant." Jeremiah 1:10 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Katso, tänä päivänä Minä määräsin sinut kaikkien kansojen ja kuninkuuksien yläpuolelle repimään juuriltaan ja murskaamaan, tuhoamaan ja syöksemään vallasta, rakentamaan ja istuttamaan." Jeremia 1:10

 

Uskonnot tullaan ajamaan alas, koska tämä on se aika, jolloin uskonnot käyttävät ihmisiä uhraamaan itse tahtoen oman henkensä, uskoen heidän ylistämänsä jumalan olevan totta.

 

Onko se aivan varmasti totta, että Maestro Evangelista kantaa Jumalan Nimeä?

 

"Myös jos joku muukalainen, joka ei ole sinun kansaasi Israelia, tulee kaukaisesta maasta sinun nimesi tähden - " 1. Kun. 8:41

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"As for the foreigner who does not belong to your people Israel but has come from a distant land because of your name—"I Kings 8:41 (NIV1984)

 

Suora suomennos:

 

"Mitä tulee muukalaiseen, joka ei kuulu sinun kansaasi Israeliin, mutta on tullut kaukaisesta maasta sinun nimesi tähden" 1. Kun. 8:41

 

"on tullut kaukaisesta maasta" - hän ei ole tuleva Jaakobin kansan parista.

Kyseessä on Filippiinit, josta tuo mies, juuri "muukalainen", kantaen Jumalan Nimeä, on tuleva!

 

"sillä sielläkin kuullaan sinun suuresta nimestäsi, väkevästä kädestäsi ja ojennetusta käsivarrestasi - jos hän tulee ja rukoilee kääntyneenä tähän temppeliin päin" 1. Kun. 8:42

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"for men will hear of your great name and your mighty hand and your outstretched arm—when he comes and prays toward this temple" I Kings 8:42 (NIV1984)

 

Suora suomennos:

 

"sillä miehet kuulevat sinun suuresta nimestäsi ja sinun mahtavasta kädestäsi sekä ojennetusta käsivarrestasi - kun hän tulee ja rukoilee tätä temppeliä kohden" 1. Kun. 8:42

 

Ole tiedotettu, että sinä luet nyt ilmestystä Jumalan Nimestä tältä webbisivulta, www.thename.ph!

 

Mitä muuta?

 

"niin kuule taivaasta, asuinpaikastasi, häntä ja tee kaikki, mitä muukalainen sinulta rukoilee, että kaikki maan kansat tuntisivat sinun nimesi ja pelkäisivät sinua, samoin kuin sinun kansasi Israel, ja tulisivat tietämään, että sinä olet ottanut nimiisi tämän temppelin, jonka minä olen rakentanut." 1. Kun. 8:43

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"then hear from heaven, your dwelling place. Do whatever the foreigner asks of you, so that all the peoples of the earth may know your name and fear you, as do your own people Israel, and may know that this house I have built bears your Name." I Kings 8:43 (NIV1984)

 

Suora suomennos:

 

"niin kuule silloin taivaasta, sinun asuinpaikastasi. Tee mitä tahansa muukalainen pyytää sinulta, niin että kaikki maan ihmiset voisivat tietää sinun nimesi ja pelätä sinua, niin kuin sinun oma kansasi Israel, ja saata tiedettäväksi, että tämä rakennus, jonka olen rakentanut, kantaa sinun nimeäsi." 1. Kun. 8:43

 

 Jumalan Suuri Nimi Osa 2