RAAMATULLINEN PROFETIA KOSKIEN TULEVAA SARJAA MAAILMANLAAJUISIA TAPPAVIA KATASTROFEJA, JOTKA TAPAHTUVAT MEIDÄN AIKANAMME

SEKÄ

KUINKA YKSI JA TOSI JUMALA LÄHETTI HÄNEN VIIMEISEN SANANSAATTAJANSA OHJAAMAAN MEITÄ KAIKKIA, NIIN ETTÄ ME VOISIMME PELASTAA ITSEMME TÄLTÄ TULEVALTA TAPAHTUMAKETJULTA

5. Heinäkuuta 2015

Osa 2

 

 

 Lukekaamme täysin yllättävästä tapahtumasta, joka tulee käymään todeksi maailmassa, osoittaen sitä, kun Jeesuksen lähettämä "enkeli" on tullut paljastamaan tai julkaisemaan "kirkkaan aamun tähden" identiteetin!

 

"Hauta sinun alapuolellasi on valmis ottamaan sinut vastaan tulosi hetkellä; se nostattaa vainajien henget sinua tervehtimään - kaikki nuo, jotka olivat johtajia maailmassa; se saa heidät nousemaan valtaistuimiltaan - kaikki nuo, jotka hallitsivat kansojen yli kuninkaina. "Jesaja 14:9

 

Joku, joka on ollut kauan kuolleena, tullaan paljastamaan.

 

"se saa heidät nousemaan valtaistuimiltaan" - se on tapahtuma, joka laittaa uskontojen, valtioiden ja organisaatioiden johtajat olemaan täysin yllättyneitä oppiessaan aidon identiteetin tälle "aamun tähdelle".

 

Mitä he sanovat?

 

"Kaikki he lausuvat ja sanovat sinulle: 'Myös sinä olet riutunut niin kuin mekin, olet tullut meidän kaltaiseksemme'." Jesaja 14:10

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"They will all respond, they will say to you, "You also have become weak, as we are; you have become like us." " Isaiah 14:10 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"He kaikki vastaavat, ja sanovat sinulle, "Sinusta on myös tullut heikko, kuten me olemme; olet tullut meidän kaltaiseksemme." Jesaja 14:10

 

He tulevat sanomaan, että heidän odotuksensa Jeesuksesta ovat olleet kaukana totuudesta. Että he ovat olleet väärässä heidän omissa luuloissaan, että Jeesus oli synnitön ja täydellinen - ja ainoastaan havaitakseen, että hän oli ainoastaan ihminen, mies, jota Jumala rankaisi hänen omien väärintekojensa takia.

 

"Alas tuonelaan on vaipunut sinun komeutesi, sinun harppujesi helinä; sinun allasi ovat vuoteena madot, toukat ovat peittonasi." Jesaja 14:11

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"All your pomp has been brought down to the grave, along with the noise of your harps; maggots are spread out beneath you and worms cover you." Isaiah 14:11 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kaikki sinun loistosi on laskettu alas hautaan, sinun äänekkäästi soivien harppujesi kanssa; toukat ovat levittäytyneet sinun allesi ja madot peittävät sinut." Jesaja 14:11

 

"madot peittävät sinut" - tämä "aamun tähti" kuoli - ei noussut uudelleen vastoin kaikkien uskomuksia.

 

Kuka hän on?

 

"Kuinka olet taivaalta pudonnut, sinä kointähti, aamuruskon poika! Kuinka olet maahan syösty, sinä kansojen kukistaja!" Jesaja 14:12

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"How you have fallen from heaven, O morning star, son of the dawn! You have been cast down to the earth, you who once laid low the nations! " Isaiah 14:12 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kuinka olet taivaasta pudonnut, Oi aamun tähti (kointähti), aamuruskon poika! Sinut on heitetty alas maahan, sinä, joka kerran alistit kansakuntia!" Jesaja 14:12

 

Tämä on jokaisen reaktio, kun "enkeli/Neuvonantaja" ilmoittaa/paljastaa aidon Jeesuksen todistuksen ja tekee sen tunnetuksi koko maailmalle.

 

 "Kuinka olet taivaasta pudonnut" - Kaikki ovat kuvitelleet hänen olevan taivaassa. Miksi hän putosi?

 

"joka kerran alistit kansakuntia" - kaikki maat ja valtiot ovat runneltuja hänen takiaan.

 

Ja muissa käännösversioissa: King James Version (KJV):

 

"Kuinka olet taivaalta pudonnut, sinä kointähti, aamuruskon poika! Kuinka olet maahan syösty, sinä kansojen kukistaja!" Jesaja 14:12

 

King James Version (KJV), Kuningas Jaakon Laitos/Painos:

 

"How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning!

How art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations!" Isaiah 14:12 (KJV)

   

Suora suomennos:

 

"Miten sinä olet taivaalta pudonnut, sinä Lusifer, aamuruskon poika!
Miten sinä olet kaatunut maahan, joka annoit heikentää kansakuntia!"

 Jesaja 14:12

 

In the Contemporary English Version (CEV), Nykyajan Englannin kielinen Laitos/Painos:

 

"You, the bright morning star, have fallen from the sky!

You brought down other nations; now you are brought down."

Isaiah 14:12 (CEV)

 

Suora suomennos:

 

"Sinä, kirkas aamun tähti, olet pudonnut taivaalta! Sinä' alistit muita kansakuntia; nyt sinut on pudotettu maan pinnalle." Jesaja 14:12

 

 Uskontojen oppineet ja tutkijat ovat tarkoituksenmukaisesti yrittäneet piilottaa "aamun tähden" aidon ja todellisen identiteetin. He vaihtoivat ja nyt esittivät sen identiteetin olevan "Lusifer", joka on tarkasti yhtäläinen Jeesuksen tunnustuksen kanssa Ilmestyskirjassa 22:16.

Ja:

 

"Sinä sanoit sydämessäsi: 'Minä nousen taivaaseen, korkeammalle Jumalan tähtiä minä istuimeni korotan ja istun ilmestysvuorelle, pohjimmaiseen Pohjolaan." Jesaja 14:13

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"You said in your heart, "I will ascend to heaven; I will raise my throne above the stars of God; I will sit enthroned on the mount of assembly, on the utmost heights of the sacred mountain." Isaiah 14:13 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Sinä sanoit sydämessäsi: 'Minä nousen taivaaseen, korkeammalle Jumalan tähtiä minä valtaistuimeni korotan; Minä istun kruunattuna kokoontumisen vuorella, korkeimmissa korkeuksissa pyhällä vuorella."Jesaja 14:13

 

 Todellisuudessa se oli Jeesus, joka sanoi nuo sanat Pyhässä Raamatussa:

 

 "Mutta tästedes Ihmisen Poika on istuva Jumalan voiman oikealla puolella." Silloin he kaikki sanoivat: "Sinä siis olet Jumalan Poika?" Hän vastasi heille: "Tepä sen sanotte, että minä olen"." Luukas 22:69-70

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"But from now on, the Son of Man will be seated at the right hand of the mighty God." They all asked, "Are you then the Son of God?" He replied, "You are right in saying I am." Luke 22:69-70 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Mutta tästä lähtien, Ihmisen Poika tulee istumaan Mahtavan Jumalan oikealla puolella. "He kaikki kysyivät, "Oletko sinä sitten Jumalan Poika?" Hän vastasi, "Te olette oikeassa sanoessanne, että minä olen." Luukas 22:69-70

 

Jeesus oli erittäin kunnianhimoinen. Hän halusi mennä ylös taivaaseen ja tahtoi ihmisten tuntevan ja hyväksyvän hänen olevan "Jumalan Poika". Itse asiassa hän jopa vääristeli tiedon, mitä oli kirjoitettu Psalmiin110, tehden sen näyttämään, että hän oli jakeessa mainittu "herra", johon Kuningas Salomo viittasi hänen Psalmissaan 110! 

 

Lue tästä linkistä: http://www.thename.ph/thename/testimony/jes12-en.html ja http://www.thenameonline.info/thename/testimony/jes12-en.html sekä https://kotisivukone.fi/app/www/suurinimi.kotisivukone.com/jeesuksen-petos

 

Vääristelemällä Kuningas Daavidin Psalmia 110, tehden sen näyttämään kuin hän olisi tuo herra, jonka Kuningas Daavid mainitsi sanoessaan "Herra sanoi minun herralleni". Jeesus osoitti meille todella ylistävänsä Saatanaa, koska hän imitoi ja matki tapaa, jolla Saatana vääristelee kirjoituksia.

 

Mitä muuta Jeesus sanoi?

 

"Minä nousen pilvien kukkuloille, teen itseni Korkeimman vertaiseksi." Jesaja 14:14

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"I will ascend above the tops of the clouds; I will make myself like the Most High." Isaiah 14:14 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Minä asetun pilvien huippuja korkeammalle; Minä teen itseni tärkeäksi kuin on Kaikkein Korkein."Jesaja 14:14

 

Jeesus todella halusi olla kuin Jumala. Uskontojen valheiden kautta ihmiset ovat uskoneet Jeesuksen olevan jumala. Hän sanoi astuvansa taivaaseen. Onko hän todella taivaassa?

 

"Mutta sinut heitettiin alas tuonelaan, pohjimmaiseen hautaan." Jesaja 14:15

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"But you are brought down to the grave, to the depths of the pit."

Isaiah 14:15 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Mutta sinut heitettiin alas hautaan, syvyyksien onkaloiden syvimpään paikkaan." Jesaja 14:15

 

Kuten on profetoitu, hän kuoli häntä kohtaan säädetyn rangaistuksen täytäntöönpanon johdosta, hänen väärintekojensa seurauksena.

 

"Jotka sinut näkevät, ne katsovat pitkään, tarkastavat sinua: 'Onko tämä se mies, joka järisytti maan, järkytti valtakunnat," Jesaja 14:16

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Those who see you stare at you, they ponder your fate:

"Is this the man who shook the earth and made kingdoms tremble,"

Isaiah 14:16 (NIV)

 

 Suora suomennos:

 

"Nuo, jotka näkevät sinut, tuijottavat sinua pitkään, he ihmetellen arvioivat kohtaloasi: "Onko tämä se mies, joka järisytti maata ja sai kuningaskunnat vapisemaan," Jesaja 14:16

"Onko tämä se mies" - tässä puhutaan "ihmisestä, miehestä"; tarkoittaa, että "kirkas aamun tähti" ei ole Saatana.

 

"Nuo, jotka näkevät sinut, tuijottavat sinua pitkään, he ihmetellen arvioivat kohtaloasi" - jokainen tulee sanomaan, että tämä mies on aiheuttanut kaiken hajotuksen, eripuran ja kärsimykset, joita me kaikki joudumme kokemaan tällä hetkellä! Jeesus myönsi sen Luukas 12:49-53.

 

 

 

"(mies) joka teki maanpiirin erämaaksi ja hävitti sen kaupungit, joka ei päästänyt vankejansa kotiin?'" Jesaja 14:17

 

"mies joka teki maanpiirin erämaaksi" - Koska sen seurauksena mitä Jeesus on tehnyt, ihmiset ovat eläneet Jumalan kirouksen alaisina, ilman Jumalan siunausta.

 

Sen sijaan, että olisi tehnyt maailmasta Eedenin puutarhan täyttämällä tehtävän, jonka Jumala antoi hänelle, hän teki siitä erämaan tai kirotun maan seuraamalla Saatanaa ja levittämällä hänen opetuksiaan - opettamalla sitä, mikä on Jumalan käskyjen vastaista.

 

"vankeja" - nuo, jotka ovat laittaneet heidän uskonsa Jeesukseen ja pysyneet uskonnoissaan.

 

"Kansojen kuninkaat kaikki lepäävät kunniassa, kukin kammiossansa. Mutta sinä olet kaukana haudastasi, poisviskattuna niinkuin hylkyvesa, olet peittynyt surmattujen, miekalla lävistettyjen, kiviseen kuoppaan suistuneitten alle, olet kuin tallattu raato. Jesaja 14:18-19

 

Hän kuoli eikä todella noussut ylös kuolleista. Mikä oli hänen toinen merkkinsä?

 

"Et sinä saa yhtyä heidän kanssaan haudassa, sillä sinä olet maasi hävittänyt, kansasi tappanut. Ei ikinä enää mainita pahantekijäin sukua." Jesaja 14:20

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"you will not join them in burial, for you have destroyed your land and killed your people. The offspring of the wicked will never be mentioned again." Isaiah 14:20 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"et tule liittymään heihin hautaamisen kautta, sillä sinä olet maasi tuhonnut ja tappanut sinun kansasi. Pahojen jälkeläisiä ei tulla enää koskaan mainitsemaan." Jesaja 14:20

 

"et tule liittymään heihin hautaamisen kautta" - katso kirkkoihin, Jeesus on yhä naulittua ristille!

 

"sillä sinä olet maasi tuhonnut ja tappanut sinun kansasi" - Koska Jeesus, Daavidin jälkeläinen on syyllistynyt vääryyteen, niin Jumala rankaisi häntä ihmisten käsien kautta hakkaamisin ja ruoskimisin, kuten on säädetty 2. Samuelin kirjassa 7:14. Jeesus epäonnistui pelastamaan hänen oman kansansa (Luukas 24:20-21).

 

Jeesuksen kuoleman jälkeen Israelin kansa (Juutalaiset) olivat alistetut enenevästi vainoille; joutuivat tapetuiksi sekä hajatutetuiksi lukuisiin paikkoihin maailmassa, sen sijaan, että olisivat vakiinnuttaneet voimakkaan kuningaskunnan, kuten oli Kuningas Daavidin ja Kuningas Salomon aikana.

 

Todella, sen sijaan, että hän olisi pelastanut hänen kansansa Israelin, yhä enemmän hän saattoi heidät kärsimään ja olemaan alistetuina; ja antoi heidän pudota Saatanan käsiin, koska hän (Jeesus) ylisti Saatanaa.

 

Onko "aamun tähti" Saatana, kuten uskonnot opettavat?

 

"Ja suuri lohikäärme, se vanha käärme, jota perkeleeksi ja saatanaksi kutsutaan, koko maanpiirin villitsijä, heitettiin maan päälle, ja hänen enkelinsä heitettiin hänen kanssansa." Ilmestyskirja 12:9

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

The great dragon was hurled down—that ancient serpent called the devil, or Satan, who leads the whole world astray. He was hurled to the earth, and his angels with him.
Revelation 12:9 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Suuri lohikäärme heitettiin alas - se muinainen käärme, jota on kutsuttu paholaiseksi, tai saatanaksi, joka johdattaa koko maailman eksyksiin. Hänet heitettiin maahan ja hänen enkelinsä hänen kanssaan." Ilmestyskirja 12:9

 

Selkeästi on olemassa vain yksi Saatana, joka on myös Lohikäärme, käärme ja Paholainen. Saatana ei ole "ihminen, mies", kuten uskonnot ovat luulleet olevan. Luemme edelleen:

 

"Ja hän otti kiinni lohikäärmeen, sen vanhan käärmeen, joka on perkele (Paholainen) ja saatana, ja sitoi hänet tuhanneksi vuodeksi" Ilmestyskirja 20:2

 

Pyhä Raamattu on johdonmukainen Saatanan identiteetin ilmoittamisessa.

Kuka tunnusti olevansa "aamun tähti"?

 

"Minä, Jeesus olen lähettänyt minun enkelini antamaan sinun kauttasi tämän todistuksen kirkoille. Minä olen Daavidin Juuriverso ja Jälkeläinen, ja kirkas Aamun Tähti." Ilmestyskirja 22:16

 

"Enkeli" tai sanansaattaja on se, joka paljastaa aidon Jeesuksen: Että Jeesus on ainostaan "Daavidin juuriverso ja jälkeläinen" sekä myös "kirkas aamun tähti". Tämä on lopullinen ilmestys Jeesuksesta.

 

Jotta tietäisimme Pyhän Raamatun olevan johdonmukainen, lukekaamme toinen käännösversio samasta jakeesta:

 

Nykyajan Englanninkielinen Painos/Laitos, Contemporary English Version (CEV):

 

"I am Jesus! And I am the one who sent my angel to tell all of you these things for the religions. I am David's Great Descendant, and I am also the bright morning star." Revelation 22:16 (CEV)

 

Suora suomennos:

 

"Minä olen Jeesus! Ja minä olen se, joka on lähettänyt enkelini kertomaan kaikille teille näistä asioista uskonnoille. Minä olen Daavidin suuri jälkeläinen, ja Minä olen myös kirkas aamun tähti." Ilmestyskirja 22:16

 

Siten, Jeesuksen todellinen ja aito identiteetti on ilmoitettu meidän aikanamme.

 

Maailman ihmiset ovat olleet uskontojen pettämiä ja uskonnot ovat lisänneet ja ottaneet pois sanoja Jumalan opetuksista. He ovat piilottaneet Jeesuksen - "kirkkaan aamun tähden" - ja vaihtaneet tilalle Latinankielisen nimen "Lusifer".

 

Me voimme lukea Ilmestyskirjassa 22:16, että "enkeli tai sanansaattaja" on tuleva antamaan todistuksen Jeesuksesta kaikille meille; ja tietääksemme onko tuo "enkeli" tullut, me olemme kuulleet ja oppineet tältä "enkeliltä" kaksi ´totuutta´, että:

 

1. Jeesus on "Daavidin jälkeläinen"; ja

 

2. Jeesus on "kirkas aamun tähti" - miehen merkki, joka on Saatanan pettämänä väittänyt olevansa jumala.

 

Kahden vuosituhannen ajan uskonnot ovat laittaneet ihmiset vihaamaan nimeä "Lusifer" tai "kirkas aamun tähti", että se olisi antiKristus ja ainoastaan oppiakseen, että Jeesus itse myönsi olevansa "kirkas aamun tähti"!

 

Ketä sinä mieluummin uskot, Jeesusta vai uskontoja?

 

Maestro Evangelista sanoo, että kun Adam ja Eeva olivat tottelemattomia Jumalaa kohtaan, me emme ole olleet lainkaan yllättyneitä tai tyrmistyneitä. Sama totuus on myös Mooseksen, Daavidin ja Salomon kohdalla. Ja nyt kun me saamme selville, että Jeesus ei myöskään totellut Jumalaa, niin miksi me kaikki olemme yllättyneitä? Uskonnot ovat valheellisesti opettaneet meitä koskien Jeesusta.

 

Se on selkeää nyt, että nämä yllämme olevat kärsimykset ovat yhden miehen aiheuttamia - "kirkkaan aamun tähden", profetoitu Jesajan kirjassa 23:9-20, kuten hänet on lopulta paljastettu olevan Jeesus itse. Hän on aiheuttaja ja syy tälle surkeudelle, jota me tänä päivänä joudumme kokemaan. Tämä kaikki tieto ei ole Maestro Evangelistan tutkimuksien seurausta. Hän ei ole koskaan tehnyt minkäänlaista tutkimusta tai hakua. Hänen ilmestyksensä Raamatun kirjoitusten kautta ovat täyttymys sille, mitä Jumala puhui Moosekselle kauan sitten, että profeetta "kuin hän" (kuin Mooses) tulisi. Kyseessä on tämä profeetta (Jumalan Viimeinen Profeetta), jolle Jumala on antanut tehtävän ilmoittaa ja selittää Jumalan Sanan, joka on sisällytetty Pyhän Raamatun profetioihin.

 

Nämä ilmestykset, että Jeesus on ainoastaan Kuningas Daavidin jälkeläinen, jota Jumala rankaisi ihmisten käsien kautta hakkaamisin ja ruoskimisin, koska tämä väitti olevansa jumala; joka seurasi Saatanaa; on paljastettu olevan "kirkas aamun tähti"; ja kaikkein tärkeimpänä osoittaessaan koko maailmalle toden ja ainoan Jumalan Nimen, kuten se on kirjoitettu Raamatun kirjoituksiin, yksinoikeudellisesti todistaa Maestro Evangelistan todella olevan "enkeli", joka kantaa Jeesuksen todistusta (Ilmestyskirja 22:16) ja Jumalan Nimeä. (2. Moos. 23:20-22). (Klikkaa yllä olevia linkkejä lukeaksesi täyden artikkelin koskien Jumalan Nimeä).

 

Palaamme Danielin kirjaan lukuun 12 ja jakeeseen 6:

 

"Ja toinen sanoi pellavapukuiselle miehelle, joka oli virran vetten yläpuolella: Kuinka kauan on vielä näitten ihmeellisten asiain loppuun?" Daniel 12:6

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos;

 

"One of them said to the man clothed in linen, who was above the waters of the river, "How long will it be before these astonishing things are fulfilled?" Daniel 12:6 NIV

 

Suora suomennos:

 

 "Toinen heistä sanoi pellavaan puetulle miehelle, joka oli joen vetten yllä, "Kuinka kauan on oleva, kunnes nämä pelottavan ihmeelliset asiat saavat täyttymyksensä?" Daniel 12:6

 

Tässä näyssä, profeetalta kuin Moosekselta on kysytty (symbolisesti) milloin Danielin kirjan profetiat tulevat saamaan täyttymyksensä. Mikä oli hänen vastauksensa?

 

"Ja minä kuuntelin pellavapukuista miestä, joka oli virran vetten yläpuolella, ja hän nosti oikean ja vasemman kätensä taivasta kohti ja vannoi hänen kauttansa, joka elää iankaikkisesti: "Siihen on vielä aika, kaksi aikaa ja puoli aikaa. Ja kun pyhän kansan yhden osan hajotus on loppunut, silloin nämä kaikki täyttyvät." Daniel 12:7

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The man clothed in linen, who was above the waters of the river, lifted his right hand and his left hand toward heaven, and I heard him swear by him who lives forever, saying, "It will be for a time, times and half a time. When the power of the holy people has been finally broken, all these things will be completed." Daniel 12:7 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Mies, joka oli puettu pellavaan, joka oli virran yläpuolella, nosti hänen oikean kätensä ja vasemman kätensä kohti taivasta, ja minä kuulin hänen vannovan Hänen kauttaan, joka elää ikuisesti, sanoen, "Se tulee oleman yhden ajan, aikoja ja puoli aikaa. Kunnes pyhän kansan vaikutusvalta (muiden kansojen keskuudessa) on viimein katkaistu, niin silloin kaikki nämä asiat saavat täyttymyksensä." Daniel 12:7

 

"Mies, joka oli puettu pellavaan, joka oli virran yläpuolella, nosti hänen oikean kätensä ja vasemman kätensä kohti taivasta" - me tiedämme jo tämän näyn puhuvan profeetasta kuin Mooseksesta.

 

"sanoen, "Se tulee oleman yhden ajan, aikoja ja puoli aikaa. Kunnes pyhän kansan vaikutusvalta (muiden kansojen keskuudessa) on viimein katkaistu, niin silloin kaikki nämä asiat saavat täyttymyksensä." - Tässä on toinen arvoituksellinen sanoma, joka voi tulla ymmärretyksi ainoastaan sitten kun Jumalan valitsema profeetta tulee.

 

Mitä tämä "Se tulee oleman yhden ajan, aikoja ja puoli aikaa" oikein tarkoittaa? Miten se on ymmärrettävissä ja kuinka se tulee tapahtumaan?

 

Maestro (Opettaja) Evangelista, Profeetta kuin Mooses sanoo: Kun on sanottu "yhden ajan, aikoja ja puoli aikaa" - se osoittaa olevan kolme eri ajankohtaa, joissa Jumala puhui aikajaksollisesti kuinka Hänen sanansa tulee täyttymään.

 

Millä tavalla tämä alkoi?

 

"Heräjä, miekka, minun paimentani vastaan ja minun lähintä miestäni vastaan, sanoo Herra Sebaot. Lyö paimenta, ja joutukoot lampaat hajallensa; mutta minä käännän jälleen käteni pienimpiä kohden." Sakarja 13:7

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Awake, O sword, against my shepherd, against the man who

is close to me!" declares the LORD Almighty. "Strike the shepherd,

and the sheep will be scattered, and I will turn my hand against the little ones." Zechariah 13:7 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Herää, Oi miekka, Minun paimentani vastaan, vastaan miestä, joka on liki Minua! julistaa HERRA Kaikkivaltias. "Lyö paimenta, ja lampaat joutuvat hajalleen, ja Minä käännän käteni pienimpiä vastaan." Sakarja 13:7

 

"Herää, Oi miekka, Minun paimentani vastaan, vastaan miestä, joka on liki Minua!" - Mitä "Miekka" symboloi?

 

Luemme asiasta:

 

"Kuulkaa minua, te merensaaret, ja tarkatkaa, kaukaiset kansat. Herra on minut kutsunut hamasta äidinkohdusta saakka, hamasta äitini helmasta minun nimeni maininnut." Jesaja 49:1

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Listen to me, you islands; hear this, you distant nations: Before I was born the LORD called me; from my birth he has made mention of my name." Isaiah 49:1 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kuunnelkaa minua te saaret, kuulkaa tämä, te kaukaiset kansakunnat: Ennen kuin minä olin syntynyt, HERRA kutsui minut; "syntymäni ajasta Hän on viitannut tai maininnut nimeni (antanut nimelle merkityksen)."  Jesaja 49:1

                                

"Kuunnelkaa minua te saaret, kuulkaa tämä, te kaukaiset kansakunnat" - Jumala laittoi profeetta Jesajan kirjoittamaan tämän profetian, koska kirjoittamansa sanat tulee puhumaan Profeetta kuin Mooses, kun hän julistaa Jumalan sanomaa maailmalle.

 

Syy, minkä vuoksi on mainittu "saaret" ennen "kaukaisia kansakuntia", johtuu siitä, että Profeetta (kuin Mooses) on tuleva Saaristovaltiosta Idästä - Filippiineiltä ja hänen Filippiiniläiset maamiehensä tulevat olemaan ensimmäisiä, jotka kuuntelevat ja hyväksyvät hänen ilmestystensä sanoman. Tämä osoittaa sen ilmoituksen, että Filippiinien kansa saarillaan on ensimmäinen, joka kuulee sanoman.

 

Sen jälkeen kun Saaret ovat mainitut, ovat sanotut kaukaiset kansakunnat. Tämä sen takia, että profeetta on julistanut Jumalan sanoman kaikelle maailmalle webbisivujen www.thename.ph ja www.thenameonline.info kautta.

 

"Ennen kuin minä olin syntynyt, HERRA kutsui minut;" - aivan kuten hänet oli jo ennalta ilmoitettu, profetoitu 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19 muiden profeettojen kautta.

 

"Hän teki minun suuni terävän miekan kaltaiseksi, kätki minut kätensä varjoon; hän teki minut hiotuksi nuoleksi, talletti minut viineensä." Jesaja 49:2

 

"Hän teki minun suuni terävän miekan kaltaiseksi" - Nyt tuo asia on selvä. Välkehtivä miekka, josta me olemme lukeneet (Sakarjan kirjasta 13:9) symboloi Jumalan sanaa Hänen profeettansa kuin Mooseksen suussa. Syy, minkä takia siitä tuli teroitettu miekka, on, että Jumala Itse on laittanut hänen suuhunsa juuri ne arvokkaan tarkat sanat selittää Raamatun kirjoitusten profetiat ja ilmoittaa selventäen kirjoitusten profetiat.

 

Viimeinen Profeetta tulee ilmoittamaan Jumalan Nimen sekä aidon Jeesuksen ja sen minkä takia Jeesus oli Jumalan hylkäämä.

 

"talletti minut viineensä" - Tässä puhutaan profeetasta kuin Mooses. "Talletettu", koska uskonnot eivät ole osanneet odottaa, että tuleva profeetta ei ole Juutalainen, vaan hän on Filippiiniläinen ja että hän tulisi vielä nousemaan esiin meidän aikanamme.

 

Mitä Jumala sanoi hänelle?

 

"Ja hän sanoi minulle: Sinä olet minun palvelijani, sinä Israel, jossa minä osoitan kirkkauteni. Mutta minä sanoin: Hukkaan minä olen itseäni vaivannut, kuluttanut voimani turhaan ja tyhjään; kuitenkin on minun oikeuteni HERRAN huomassa (hallussa, kädessä), minun palkkani on Jumalan tykönä." Jesaja 49:3-4 

 

 Tämä on syy sille, että aina siitä lähtien kun Maestro Evangelista aloitti tämän tehtävän Jumalalta, hän ei ole koskaan pyytänyt tai kysynyt keneltäkään mitään vastineeksi tai maksuksi. Jumala järjestää ja antaa kaiken mitä hän voisi ikinä tarvita.

"Sinä olet minun palvelijani, sinä Israel, jossa minä osoitan kirkkauteni" - Jumala kutsui Maestro Evangelistaa Raamatun kirjoitusten kautta ISRAELIKSI. Jumala teki pakanan/muukalaisen olemaan Hänen uusi Israel (Sakarja 13:9). Tämä tarkoittaa sitä, että hän on toinen Jaakob.

 

Koska Jumala teki hänestä Israelilaisen Hänen Nimensä kautta, niin Jumala on ehdottoman johdonmukainen Hänen sanansa suhteen 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19, että Hänen profeettansa kuin Mooses on Israelilainen.

 

"Ja nyt sanoo Herra, joka on minut palvelijakseen valmistanut hamasta äitini kohdusta, palauttamaan Jaakobin hänen tykönsä, niin että Israel koottaisiin hänen omaksensa - ja minä olen kallis Herran silmissä, minun Jumalani on tullut minun voimakseniJesaja 49:5

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"And now the LORD says— he who formed me in the womb to be his servant to bring Jacob back to him and gather Israel to himself, for I am honored in the eyes of the LORD and my God has been my strength—" Isaiah 49:5 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Ja nyt HERRA sanoo- hän, joka minut kohdussa muotooni asetti, olemaan hänen palvelijansa, joka tuo Jaakobin takaisin hänen tykönsä ja kokoaa Israelin hänen luokseen, sillä Minä olen kunniaan nostettu HERRAN silmissä ja minun Jumalani on ollut minun voimani" Jesaja 49:5

 

Ja,

 

"hän sanoo: Liian vähäistä on sinulle, joka olet minun palvelijani, kohottaa ennalleen Jaakobin sukukunnat ja tuoda takaisin Israelin säilyneet: minä panen sinut pakanain valkeudeksi, että minulta tulisi pelastus maan ääriin asti." Jesaja 49:6

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"He says: "It is too small a thing for you to be my servant to restore the tribes of Jacob and bring back those of Israel I have kept. I will also make you a light for the Gentiles, that you may bring my salvation to the ends of the earth."Isaiah 49:6 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"…että sinun kauttasi tulisi minun pelastukseni maan ääriin astiJesaja 49:6

 

 "Liian vähäistä on sinulle" - Profeetan työ ei ole niin raskas suorittaa, koska hän ainoastaan tottelee ja toimittaa Jumalan sanan maailman ihmisille, kuuntelivat he sitä tai eivät.

"joka olet minun palvelijani, kohottaa ennalleen Jaakobin sukukunnat" - Profeetta kuin Mooses, Opettaja Evangelista tuo myös Jumalan sanoman Juutalaisille, jotta he voisivat palata Jumalan tykö.

 

"pakanain valkeudeksi" - Hän on se yksi, joka tuo toivon kaikille ihmisille; johdattaa heidät Jumalan tykö julistamalla Jumalan Nimeä; ja valaista heitä todellisesta merkityksestä sen suhteen, mitä Jumala on aikaisemmin sanonut Raamatun kirjoituksissa.

 

"sinun kauttasi tulisi minun pelastukseni maan ääriin asti" - Profeetan kuin Mooseksen tehtävä on saattaa Jumalan Nimi koko maailman tuntemaksi ja tunnustamaksi.

 

Kuinka ihmiset voivat todella saada pelastuksen Jumalalta?

 

"Kaikki Herran polut ovat armo ja totuus niille, jotka pitävät hänen liittonsa ja todistuksensa. Nimesi tähden, Herra, anna anteeksi minun syntivelkani, sillä se on suuri." Psalmi 25:10-11

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"All the ways of the Lord are loving and faithful toward those who keep the demands of his covenant. For the sake of your name, Lord, forgive my iniquity, though it is great." Psalm 25:10-11(NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kaikki Herran tiet ovat rakastavat ja uskolliset niitä kohtaan, jotka pitävät kunniassa Hänen liittonsa. Sinun Nimesi tähden, Herra, anna anteeksi minun syntini ja epäoikeudenmukaisuuteni, vaikka vääryyteni määrä on suuri." Psalmi 25:10-11

 

Sitten kun maailman ihmiset kutsuvat turvakseen Jumalan Nimeä, jonka on ilmoittanut profeetta kuin Mooses (Opettaja Evangelista Raamatun kirjoitusten kautta), Jumala tulee antamaan meille meidän syntimme anteeksi.

 

Me tulemme olemaan yksi kansa Jumalan alaisuudessa. Tulee olemaan rauha ja meidän maailmamme tulee olemaan yksi suuri Eedenin Puutarha!

 

"Näin sanoo Herra, Israelin lunastaja, hänen Pyhänsä, syvästi halveksitulle, kansan inhoamalle, valtiaitten orjalle: Kuninkaat näkevät sen ja nousevat seisomaan, ruhtinaat näkevät ja kumartuvat maahan Herran tähden, joka on uskollinen, Israelin Pyhän tähden, joka on sinut valinnut." Jesaja 49:7

         

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"This is what the LORD says - the Redeemer and Holy One of Israel - to him who was despised and abhorred by the nation, to the servant of rulers: "Kings will see you and rise up, princes will see and bow down, because of the LORD, who is faithful, the Holy One of Israel, who has chosen you." Isaiah 49:7 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Tämän sanoo HERRA - Lunastaja ja Israelin Pyhä - hänelle, joka olit halveksittu ja kansojen inhoama sekä vihaama, hallitsijoitten palvelijalle: "Kuninkaat näkevät sinut ja nousevat ylös, ruhtinaat näkevät sinut ja kumartuvat edessäsi, HERRAN takia, joka on uskollinen, Israelin Pyhä, joka on sinut valinnut." Jesaja 49:7

 

"hänelle, joka olit halveksittu ja kansojen inhoama sekä vihaama" - monet ihmiset eivät tule helposti hyväksymään hänen ilmestyksiään Jeesuksesta, koska uskonnot ovat syvästi aivopesseet heidät uskomaan Jeesuksen olevan aito Jumalan Poika, profeetta ja Jumala. Kuitenkin, sitten kun he lukevat kaikki artikkelit webbisivuilta www.thename.ph ja www.thenameonline.info, he tulevat huomaamaan, että julkaistut artikkelit puhuvat totuuden Jumalaa koskien.

 

Henkilö, joka puhuu vastoin Maestro Evangelistan ilmestyksiä tällä webbisivustolla, ainoastaan osoittaa, että hän ei ole lukenut kaikkia webbisivulla olevista artikkeleista. Mikäli he olisiva tukeneet kaikki artikkelit lukuisista artikkeleista, he eivät olisi asettuneet vastustanaan tätä ilmestystä.

 

Maestro Evangelista sanoo, että Jumala ei lähettänyt häntä vakuuttamaan ihmisiä. Hänen tehtävänsä profeettana kuin Mooses, on ainoastaan ilmoittaa meille sen, mitä Jumala on käskenyt hänen selittää meille Raamatusta. On täysin itsestämme kiinni hyväksymmekö sen vai emme. Me emme ole tilivelvollisia Maestrolle.

                               

Se on selkästi asetettuna 5. Mooseksen kirja 18:18-19, että kyseessä on Jumala, joka tulee kutsumaan meidät vastuuseen ja tilille, mikäli me valitsemme olemaan kuuntelematta Hänen sanojaan, jotka Hän on käskenyt Hänen profeettansa kuin Mooseksen ilmoittaa.

 

Siten ollen ensimmäinen asia, jonka niin kutsutun apologistin/uskonpuolustajan täytyy tehdä ennen kuin avaa kirjoituksia mitätöidäkseen Opettaja Evangelistan, on ensin todistaa (Jumalan sanan kautta) hänen itsensä olevan profeetta kuin Mooses.

 

Päätellessään, että kyseessä on Jeesus tai Muhammed, se ainoastaan tarkoittaa sitä, että tuo henkilö ei ole lukenut Opettaja Evangelistan ilmestyksiä, eikä avannut mieltään hyväksymään sitä, kuinka hän on joutunut uskontojen pettämäksi.

 

Ilmestys Jumalan aidosta Nimestä ja ilmestys Jumalan aidosta sanasta koskien Jeesusta, että hänen julma kuolemansa aiheutui hänen omista väärinteoistaan - ja näitä Opettaja Evangelista ei ole opiskellut itse, vaan tämän tiedon hänen suuhunsa on laittanut Jumala, se on lopullinen ja ehdoton todiste siitä, että hän on aito profeetta kuin Mooses, jota Jumala tahtoo meidän ainoastaan kuuntelevan koskien Hänen sanaansa.

 

Koska Jeesus ja Muhammed ovat jo paljastetut aidon profeetan itsensä kautta, niin kaikki niin kutsutut uskonpuolustajat, teologit, pastorit ja saarnaajat ovat vailla oikeutta tai auktoriteettia selittää Jumalan sanaa millään tavalla.

 

Mitä lisää Jumala sanoi Hänen profeetastaan, jonka suun Hän teki teroitetun miekan kaltaiseksi?

 

"Näin sanoo Herra: Otollisella ajalla minä olen sinua kuullut ja pelastuksen päivänä sinua auttanut; minä olen valmistanut sinut ja pannut sinut kansoille liitoksi, kohottamaan ennalleen maan, jakamaan hävitetyt perintöosatJesaja 49:8

         

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"This is what the LORD says: "In the time of my favor I will answer you, and in the day of salvation I will help you; I will keep you and will make you to be a covenant for the people, to restore the land and to reassign its desolate inheritances," Isaiah 49:8 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Näin sanoo HERRA: "Minun tahtomanani ajankohtana Minä vastaan sinulle, ja pelastuksen päivänä Minä autan sinua; Minä suojelen sinua ja teen sinut liitoksi ihmisille, palauttaan maa ennalleen ja uudelleen määrittelemään/jakamaan hävitetyt perintöosat," Jesaja 49:8

 

 "Minä autan sinua; Minä suojelen sinua ja teen sinut liitoksi ihmisille" - Sen vuoksi, että profeetta kuin Mooses on elävä todiste siitä, että Jumalan sana Moosekselle on totta.

 

Koska Jumala sanoi, että Hän on se yksi, joka tulee laittamaan Hänen sanansa Hänen profeettansa kuin Mooseksen suuhun, niin Jumala myös osoittaa, että mitä tahansa Hänen profeettansa selittää ja opettaa Raamatun kirjoituksista, on ehdottomasti se sanoma, jonka Hän (Jumala) tahtoo tulevan välitetyksi meille. 

 

 "palauttaan maa ennalleen ja uudelleen määrittelemään/jakamaan hävitetyt perintöosat," - Miksi palauttaa maa ennalleen? Koska sen sanoman kautta, jonka hän tuo Jumalalta, se tulee johdattamaan ihmiskunnan työstämään tämän nykyisen Maan yhdeksi suureksi Eedenin Puutarhaksi.

"palauttaan maa ennalleen ja uudelleen määrittelemään/jakamaan hävitetyt perintöosat," - Miksi palauttaa maa ennalleen? Sen vuoksi, että niiden sanomien kautta, jotka hän tuo Jumalalta, se tulee johtamaan ihmiskunnan tekemään tästä nykyisestä Maailmastamme suuren Eedenin Puutarhan.

Luemme jälleen Sakarja 13:7:

"Heräjä, miekka, minun paimentani vastaan ja minun lähintä miestäni vastaan, sanoo Herra Sebaot. Lyö paimenta, ja joutukoot lampaat hajallensa; mutta minä käännän jälleen käteni pienimpiä kohden." Sakarja 13:7

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Awake, O sword, against my shepherd, against the man who

is close to me!" declares the LORD Almighty. "Strike the shepherd,

and the sheep will be scattered, and I will turn my hand against the little ones.

Zechariah 13:7 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Herää, Oi miekka, Minun paimentani vastaan, vastaan miestä, joka on liki Minua! julistaa HERRA Kaikkivaltias. "Lyö paimenta, ja lampaat joutuvat hajalleen, ja Minä käännän käteni pienimpiä vastaan." Sakarja 13:7

 

"Herää, Oi miekka, Minun paimentani vastaan, vastaan miestä, " - Tässä mainittu "miekka" symbolisoi Jumalan sanaa profeetan kuin Mooseksen suussa (Jesaja 49:1-3). Tämä on se kohta, jolloin Jumala tulee lähettämään Hänen aidon profeettansa ilmoittamaan totuuden miehestä, jonka Hän oli lähettänyt paimentamaan Hänen aikaisempaa kansaansa Israelia - eli hän oli Jeesus.

 

"Silloin Jeesus sanoi heille: "Tänä yönä te kaikki loukkaannutte minuun; sillä kirjoitettu on: 'Minä lyön paimenta, ja lauman lampaat hajotetaan'." Matteus 26:31

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Then Jesus told them, "This very night you will all fall away on account of me, for it is written". 'I will strike the shepherd, and the sheep of the flock will be scattered.'" Matthew 26:31 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Sitten Jeesus kertoi heille, "Juuri tänä yönä te poistutte minun vastuultani, sillä on kirjoitettu." Minä lyön paimenta, ja lauman lampaat joutuvat hajalle/erilleen." Matteus 26:31

 

Tämä on Jeesuksen tunnustuksen aika. Jeesus myönsi, että hän on ennalta ilmoitettu "paimen", joka joutuu tai tulee lyödyksi.

 

Ensimmäinen osa/jakso on aika, jolloin Jeesus epäonnistui, eikä hän totellut Jumalan ohjeita. Hän oli Jumalan hylkäämä kuolemaan julman kuoleman.

 

"lampaat" - Apostolit ja Jeesuksen seuraajat silloisena elettynä aikana, he jatkoivat ylläpitäen hänne valheellisia opetuksiaan.

 

"Minä käännän käteni pienimpiä vastaan." - Jumalan viha on suuri ihmisiä kohtaan, jotka Jumala katsoo kuuluvan näihin mainittuihin pienempiin. Keitä ovat nämä ihmiset? 

 

"Älkää luulko, että minä olen tullut Lakia tai Profeettoja kumoamaan; en minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään. Sillä totisesti minä sanon teille: kunnes taivas ja maa katoavat, ei Laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, ennenkuin kaikki on tapahtunut. Sentähden, joka purkaa (rikkoo) yhdenkään näistä pienimmistä käskyistä ja sillä tavalla opettaa ihmisiä (tekemään samoin), se pitää pienimmäksi taivasten valtakunnassa kutsuttaman; mutta joka niitä noudattaa ja niin opettaa, se pitää kutsuttaman suureksi taivasten valtakunnassa." Matteus 5:17-19

 

Nuo yllä olevat jakeet ovat Jeesuksen sanoja, silloin kun hän ei vielä ollut syyllistynyt väärintekoon. Jeesuksen mukaan ne ihmiset "jotka rikkovat Jumalan lait" ja "sillä tavalla opettavat ihmisiä tekemään samoin" ovat kutsutut "pienimmäksi" tai "vähäisimmiksi".

 

Jumalan Käskyjen mukaisesti, voimmeko me muuttaa lakia?

 

"Älkää lisätkö mitään siihen, mitä minä teille määrään, älkääkä ottako siitä mitään pois, vaan noudattakaa HERRAN, teidän Jumalanne, käskyjä, jotka minä teille annan." 5. Moos. 4:2

 

Kuka tahansa, joka muuttaa, lisää tai poistaa Jumalan Käskyistä, on ja tulee kutsutuksi "pienimmiksi tai vähäisemmiksi". Siinä on myös kirous, joka on siihen liitetty.

 

Kuka muutti Jumalan Käskyt (joita ihmiset seurasivat ja noudattivat), joita voidaan kutsua "pienimmiksi tai vähäisemmiksi"?

 

Kuka oli ensimmäinen, joka rikkoi Jumalan Käskyt?

"Mutta kun fariseukset kuulivat, että hän oli tukkinut saddukeuksilta suun, kokoontuivat he yhteen; ja eräs heistä, joka oli lainoppinut, kysyi häneltä kiusaten: "Opettaja, mikä on suurin käsky laissa?" Niin Jeesus sanoi hänelle: "'Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi'. Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. Toinen, tämän vertainen, on: 'Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi'. Näissä kahdessa käskyssä riippuu kaikki laki ja profeetat." Matteus 22:34-40

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Hearing that Jesus had silenced the Sadducees, the Pharisees got together. One of them, an expert in the law, tested him with this question: "Teacher, which is the greatest commandment in the Law?" Jesus replied: "'Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind.' This is the first and greatest commandment. And the second is like it: 'Love your neighbor as yourself.' All the Law and the Prophets hang on these two commandments." Matthew 22:34-40 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kuultuaan, että Jeesus oli hiljentänyt Saddukealaiset, Fariseukset kokoontuivat yhteen. Yksi heistä, erikoismies Lain Käskyjen tuntemisessa, koetteli häntä tällä kysymyksellä: "Opettaja, mikä on Lain suurin Käsky?" Jeesus vastasi: "Rakasta Herraa sinun Jumalaasi koko sydämestäsi ja kaikella sielullasi ja kaikella mielelläsi. Tämä on ensimmäinen ja suurin käsky. Ja toinen on tämä: Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Kaikki Laki ja Profeetat riippuvat näissä kahdessa käskyssä." Matteus 22:34-40

 

Jeesus oli ensimmäinen, joka rikkoi Jumalan Käskyt ja muutti sen kahteen. Se mikä tässä on pahinta, on se, että apostolit ja uskonnot tekivät näistä kahdesta Jeesuksen käskystä yhden heidän perusopetuksistaan.

 

Keitä ovat "pienimmät, vähäisimmät"? Heitä ovat uskonnot, jotka ovat käyttäneet näitä opetuksia ja laittaneet heidän uskonsa Jeesukseen.

 

Jumalan viha on valtava näiden ihmisten yllä, koska he eivät ole käyttäneet viisauttaa ja ymmärrystään, jonka Hän on heille suonut. Nämä ihmiset ovat ylistäneet miestä, jota Jumala rankaisi erittäin julmalla kuolemalla!

 

Mitä heille tulee tapahtumaan?

 

"Ja näin on käyvä koko maassa, sanoo Herra: kaksi osaa siitä hävitetään ja saa surmansa, mutta kolmas osa siitä jää jäljelle." Sakarja 13:8

 

"kaksi osaa siitä hävitetään ja saa surmansa" - tämä on aika, jolloin kaikki heidän petoksensa ja valheelliset opetuksensa ovat paljastetut, he tulevat kaikki tuhoutumaan, samoin kuin kaikki ne, jotka ovat tiukasti heihin kahliutuneet.

 

Miten tulee käymään säästyneenä olevalle jäännökselle kolmesta osasta?

 

"Ja sen kolmannen osan Minä vien tuleen; Minä sulatan heidät, niinkuin hopea sulatetaan, ja koettelen heitä, niinkuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi Minun nimeäni, ja Minä vastaan heille. Minä sanon: Se on Minun kansani, ja se sanoo: Herra, minun Jumalani. (He ovat Minun kansani, ´ja he sanovat, ´HERRA on meidän Jumalamme)" Sakarja 13:9

 

He ovat ne ihmiset/se kansa, joka tuntee ja on ottanut opikseen Jumalan ilmestykset ja lopulta huutavat turvakseen Hänen Nimeään. He tulevat perustamaan Jumalan uuden kansan. He tulevat olemaan kykeneviä tuntemaan Jumalan Nimen, koska he ovat kuunnelleet profeettaa kuin Moosesta tai lukeneet hänen ilmestyksensä.

 

Tämä siksi, että kun palaamme lukemaan Danielin kirjan 12:7:

 

"Mies, joka oli puettu pellavaan, joka oli virran yläpuolella, nosti hänen oikean kätensä ja vasemman kätensä kohti taivasta, ja minä kuulin hänen vannovan Hänen kauttaan, joka elää ikuisesti, sanoen, "Se tulee oleman yhden ajan, aikoja ja puoli aikaa. Kunnes pyhän kansan vaikutusvalta (muiden kansojen keskuudessa) on viimein katkaistu, niin silloin kaikki nämä asiat saavat täyttymyksensä." Daniel 12:7

 

"sanoen, "Se tulee oleman yhden ajan, aikoja ja puoli aikaa. Kunnes pyhän kansan vaikutusvalta (muiden kansojen keskuudessa) on viimein katkaistu, niin silloin kaikki nämä asiat saavat täyttymyksensä." - Me voimme nyt ymmärtää, että Danielin kirjaan kappaleeseen kirjoitetut profetiat tulevat täyttymykseensä ja tulemaan ymmärretyksi sitten kun Jumalan profeetta ilmestyy ja ilmoittaa aidon Jumalan Nimen sekä aidon Jeesuksen identiteetin ja tehtävän.

 

"Kunnes pyhän kansan vaikutusvalta (muiden kansojen keskuudessa) on viimein katkaistu, niin silloin kaikki nämä asiat saavat täyttymyksensä." - Sitten kun Jumalan Nimi on tunnettu, nuo jotka väittävät olevansa Jumalan pyhää kansaa, kuten Kristityt, Muslimit ja Juutalaiset, he tulevat kaikki paljastetuiksi väärien väitteiden tai vaatimusten asettajiksi (asianomistajiksi), koska ne aidot yksilöt, jotka Jumala tulee katsomaan kuuluvaksi Hänen aitoon ja todelliseen Israelin kansaan, ovat ne, jotka kutsuvat turvakseen Hänen Nimeään.

 

Tuleeko tämä täyttymään?

 

"Herra on oleva koko maan kuningas. Sinä päivänä on Herra oleva yksi ja hänen nimensä yksi." Sakarja 14:9

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The LORD will be king over the whole earth. On that day there will be one LORD, and his name the only name." Zechariah 14:9 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"HERRA tulee olemaan koko maailman kuningas. Sinä päivänä on vain yksi HERRA, ja Hänen Nimensä ainoa." Sakarja 14:9

 

"Sinä päivänä on vain yksi HERRA, ja Hänen Nimensä ainoa." - Se tulee tapahtumaan ennalta määrättynä aikana… Me lähestymme nyt tuota suurta päivää, sillä Jumalan aito Nimi on jo julkistettu Jumalan profeetan kuin Mooseksen kirjoitusten kautta.

 

"Ja minä kuulin, mutta en ymmärtänyt, ja minä sanoin: Herrani, mikä on oleva näitten päätös?" Daniel 12:8

 

Tämä todistaa sen, että Raamatulliset profeetat, jotka Jumala oli käskenyt kirjoittamaan profetiat, eivät edes itse ymmärtäneet niitä. Miksi?

 

"Niin hän sanoi: Mene, Daniel, sillä ne sanat pysyvät lukittuina ja sinetöityinä lopun aikaan asti." Daniel 12:9

 

Koska kaikki se, mitä he ovat kirjoittaneet, on ollut Jumalan tarkoittamana tulla selitetyksi profeetan kuin Mooseksen kautta.

 

"sinetöityinä lopun aikaan asti" - Tämä lopun aika ei puhu maailman lopusta, vaan Saatanan petoksen tulevasta lopusta, joka tulee tapahtumaan sitten kun profeetta kuin Mooses tulee ja ilmoittaa Jumalan aidon ja toden opetuksen Raamatusta.

 

Tämä on myös selitys sille, kun nuo teologit lukevat sen, mitä profeetta Daniel on kirjoittanut kappaleeseen 12 jakeeseen 2 (jossa lukee "Valtavat määrät maan tomussa nukkuvista heräävät: Jotkut ikuisesti kestävään elämään, toiset häpeään ja ikuisesti kestävään halveksuntaan.") ja käyttivät sitä kuin todisteena ylläpitämään heidän valheellista ymmärrystään kuolemanjälkeisen elämän olemassaolosta, se asetetaan nyt häpeään.

 

Jumala ei laittanut Hänen sanojaan noiden saarnaajien tai teologien suuhun tehdäkseen kyseisiä selityksiä.

 

He ainoastaan tekivät siten, heidän omien tulkintojensa ja ymmärryksensä pohjalta.

 

Onko se Jumalan suunnitelma tai tarkoitus, että me asuisimme Hänen kanssaan taivaassa, kuten uskonnot opettavat?

 

 "Taivas on Herran taivas, mutta maan hän on antanut ihmisten lapsille. Eivät kuolleet ylistä Herraa, ei kukaan hiljaisuuteen astuneista. Mutta me, me kiitämme Herraa, nyt ja iankaikkisesti. Halleluja!" Psalmi 115:16-18

 

 Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The highest heavens belong to the LORD, but the earth he has given to mankind. It is not the dead who praise the LORD, those who go down to the place of silence; it is we who extol the LORD, both now and forevermore." Psalm 115:16-18 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Korkeimmat taivaat kuuluvat HERRALLE, mutta maan Hän on antanut ihmiskunnalle. Kuolleet eivät ylistä HERRAA, ne, jotka menevät alas hiljaisuuden paikkaan; se olemme me (elossa olevat), jotka ylistämme HERRAA, sekä nyt että iankaikkisesti." Psalmi 115:16-18

 

Me voimme selkeästi lukea, että korkeimmat taivaat kuuluvat Jumalalle ja maan Hän on antanut ihmiskunnalle. Tämä tarkoittaa sitä, että Jumala loi meidät asumaan yksinomaan täällä maassa, ei taivaassa!

 

Siten, kaikille saarnaajille ja teologeille sekä pastoreille, jotka tekevät tuon kaltaisia vääriä Raamatullisia selityksiään ja opetuksiaan, tinut on nyt paljastettu todelliseksi vääriksi profeetoiksi. Nyt on aika täidän pyytää anteeksi seuraajiltasi ja palauttaa kaikki rahalahjoitukset, jotka olet hyväksynyt ja vastaanottanut heiltä. Katukaa ja palatkaa ylistämään Raamatullista tosi Israelin Jumalaa, kuten on ilmoittanut Opettaja Evangelista!

 

Jotkut ihmiset eivät tule hyväksymän tätä ilmestystä, jonka Jumala on laittanut Hänen aidon profeettansa kuin Mooseksen suuhun ja jopa väittävät mitätöivänsä hänen puheensa. He tekevät siten vaikka he itsessään tietävät sisimmässään, että heidän ymmärryksensä Raamatun kirjoituksista on perustunut heidän omiin opintoihinsa ja ovat tietoisia, että se ei ole Jumala, joka on laittanut kyseiset selitykset heidän suuhunsa.

 

Kun heillä ei ole auktoriteettia Jumalalta alun perinkään, millä tavalla Jumala paljastaa heidän luonteenlaatunsa?

 

"Monet puhdistetaan, kirkastetaan ja koetellaan, mutta jumalattomat pysyvät jumalattomina, eikä yksikään jumalaton ymmärrä tätä, mutta taidolliset ymmärtävät." Daniel 12:10

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Many will be purified, made spotless and refined, but the wicked will continue to be wicked. None of the wicked will understand, but those who are wise will understand." Daniel 12:10 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Monet puhdistetaan, tehdään tahrattomiksi ja jalostetaan, mutta jumalattomat jatkavat olemistaan pahoina. Yksikään jumalattomista ei ymmärrä, mutta jotka ovat viisaita, he ymmärtävät." Daniel 12:10

 

"Monet puhdistetaan, tehdään tahrattomiksi ja jalostetaan, mutta jumalattomat jatkavat olemistaan pahoina." - Kaikkien näiden tapahtuvien tuhojen ja sotien keskellä ihmiset tulevat joko jatkamaan pysyen järkähtämättöminä heidän omissa uskonnollisissa vakaumuksissaan tai antavat aikaa ajatella asiaa.

 

"mutta jumalattomat jatkavat olemistaan pahoina" - Nuo, jotka ovat syvällisesti pahoja tulevat näkyvästi osoittamaan heidän pahuutensa tappamalla viattomia siviilejä piiloutuen uskontoonsa. Tätä tapahtuu juuri nyt noiden Islamististen fundamentalistien tai militanttien toimesta, jotka mestaavat ihmisiä ja lataavat sitten dokumentit heidän synkistä ja pahoista teiostaan Internettiin maailman todistettavaksi.

 

Opettaja Evangelista sanoo, mikäli nuo Islamistiset fundamentalistit ajattelevat iskevänsä tai kylvävänsä lisää pelkoa ja kauhua maailman ihmisten sydämiin heidän julmuuksillaan - he ovat väärässä. Totuus on, että mitä enemmän he nostattavat vihaa heidän katselijoidensa sydämissä, niin sitä enemmän he rohkaisevat heitä hävittämään jokaisen heidän ryhmänsä jäsenen maan päältä.

 

Nämä fundamentalistit eivät voi enää paeta heidän uskontonsa taakse oikeuttaakseen heidän tappamisiaan, aito profeetta kuin Mooses on jo ilmoittanut Raamatun kautta tässä artikkelissa ja muiden www.thename.ph ja www.thenameonline.info olevien artikkeleiden kautta sen, kuinka heidän perustajansa Muhammed ei ollut Jumalan profeetta. Siten heidät on nyt paljastettu olevan kylmäverisiä tappajia ja heitä on rangaistava lain mukaan heidän rikoksistaan ihmiskuntaa vastaan.

 

"Yksikään jumalattomista ei ymmärrä" - Tämä on se tapa, kuinka Jumala paljastaa kaikille maailman ihmisille niiden ihmisten todellisen luonteen, jotka kieltävät Hänen sanansa, jonka Hän on laittanut Hänen aidon profeettansa kuin Mooseksen suuhun. Heidän kykenemättömyytensä hyväksyä se, että heillä ei ole Jumalalta saatua auktoriteettia sekä heidän haluttomuutensa hyväksyä se, kuinka vääriä ja valheellisia heidän uskonnolliset vakaumuksensa ovat, paljastaa heidän olevan pahoja ja kieroja ihmisiä.

 

"mutta jotka ovat viisaita, he ymmärtävät." - Nämä ovat ihmisiä, jotka käyttivät heidän ymmärrystään hyväksyessään Jumalan aidon Nimen sekä opetuksen (kuten on ilmoittanut kyseinen profeetta webbisivuilla www.thename.ph ja www.thenameonline.info), ovat katsotut ja havitut tahrattomiksi ja puhdistetuiksi sekä viisaiksi, koska he ovat käyttäneet heidän ymmärrystään lukiessaan nettisivuston artikkeleita. Onko se totta?

 

"Ja sen kolmannen osan minä vien tuleen; minä sulatan heidät, niinkuin hopea sulatetaan, ja koettelen heitä, niinkuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: Se on minun kansani, ja se sanoo: HERRA, minun Jumalani. (He ovat minun kansani, ´ja he sanovat, ´HERRA on meidän Jumalamme)" Sakarja 13:9

 

"minä sulatan heidät, niinkuin hopea sulatetaan, ja koettelen heitä, niinkuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimeäni" - On täysin selvää, että nuo jotka hyväksyvät Hänen aidon Nimensä ovat niitä, jotka Jumala tulee katsomaan kuuluviksi viisaiden yksilöiden joukkoon.

 

Mitä tulee tapahtumaan uskonnoille ja kirkoille?

 

"Ja siitä ajasta, jolloin jokapäiväinen uhri poistetaan ja hävityksen kauhistus asetetaan, on oleva tuhat kaksisataa yhdeksänkymmentä päivää." Daniel 12:11

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"From the time that the daily sacrifice is abolished and the abomination that causes desolation is set up, there will be 1,290 days." Daniel 12:11 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Siitä ajasta lähtien, jolloin päivittäinen uhri on lakkautettu ja kauhistus, joka aiheuttaa hävityksen, on perustettu, tulee olemaan 1,290 päivää." Daniel 12:11

 

"Ja siitä ajasta lähtien, jolloin päivittäinen uhri lakkautettu" - Uskonnot ja kirkot, jotka ovat instituutioita, jotka vaativat ihmisten antavan rahalahjoituksia Jumalalle (kuten on paljastanut aito Jumalan profeetta), heidät tullaan poistamaan. Ihmiset pääsevät nyt ymmärrykseen siitä, että Jumala ei tarvitse ylistyksen taloja; heidän täytyy ainoastaan tunnustaa ja hyväksyä Hänen aito Nimensä sekä totella Hänen käskyjään!

 

Tämä tarkoittaa myös sitä, ettei tule enää olemaan eläinten tappamista. Nyt, kun Jumala on ilmoittanut sen tosiasian, minkä takia Hän loi eläimet, niin eläinten tappamista ruuaksi ei enää tulla hyväksymään ja sietämään.

 

"ja kauhistus, joka aiheuttaa hävityksen, on perustettu," - Tämä tarkoittaa sitä, että aidot syylliset - Jeesus, hänen apostolinsa sekä uskonnot, jotka aikaansaivat hävityksen koko ihmiskunnan yllä, tulevat paljatetuiksi. Vaikka niiden ensireaktio, jotka kuulivat Maestro Evangelistan ilmetykset, tulevat luokittelemaan ja leimaamaan hänet antikristukseksi, he tulevat lopulta valaistuksi ja samanaikaisesti asetetuiksi häpeään tehtyään sen kaltaisia kommentteja luettuaan artikkelit www.thename.ph ja www.thenameonline.info. He tulevat löytämään totuuden koskien sitä, kuinka Jeesus epäonnistui olemaan "Kristus" tai "voideltu yksilö" ja millä tavalla Jumala jälleenohjasi tuon tehtävän Opettaja Evangelistalle.

 

Perustuen Jumalan omiin sanoihin 2. Samuel 7:2-14 kirjassa ja käyttäen maalaisjärkeä/yleistä tietoutta, niin Apostoleiden opetus koskien AntiKristusta osoittautuu olevan valetta. Jeesus ei ole edes kirjaimellinen Jumalan Poika. Hänen joutumisensa ihmisten käsien kautta hakatuksi, ruoskituksi ja ristiinnaulituksi todisti hänen EPÄONNISTUNEEN hänen velvollisuutensa täyttämisessä olemalla Kristus (tulee Kreikan sanasta "Christos", joka tulee Heprean kielan sanasta "Messiah", tarkoittaen Voideltua Yksilöä) tai Daavidin sukulinjasta tulevaa valittua ilmoittamaan ja esittelemään aidon Jumalan Nimen hän kanssaisraelilaisilleen.

 

Totuus kuuluu, Jeesus itse varotti meitä ettemme seuraisi niitä opetuksia, että hän olisi täyttänyt hänen tehtävänsä olemalla kristus ja myös varotti ennaltakertoen tulevasta temppeleiden tuhosta, joiden sanoman ylläpitäjät sanovat hänen olleen Kristus.

 

Lue seuraavien linkkien kautta klikkaamalla:

 

http://www.thename.ph/thename/revelations/jesusreal-en.html ja  http://www.thenameonline.info/thename/revelations/jesusreal-en.html tai https://kotisivukone.fi/app/www/suurinimi.kotisivukone.com/oikea-jeesuksen-sanansaattaja-27.3.2013

 

Kaikille ihmisille, jotka ovat kuulleet Maestro Evangelistan selityksistä/ilmestyksistä, me suosittelemme, että he ensin lukevat täydellisesti kaikki profeetan kuin Mooseksen ilmestykset annettujen webbisivujen kautta ennen kuin tekevät minkäänlaisia kommentteja sitä vastaan. Muutoin he voivat paljastaa olevansa ihmisiä, joilla on köyhä ja mitätön lukemisen ymmärtämisen kyky.

 

Ja ystävällisenä muistutuksena - tässä on sananlasku Kuningas Salomolta:

 

"Jos kuka vastaa, ennenkuin on kuullut, on se hulluutta ja koituu hänelle häpeäksi." Sananlaskut 18:13

 

He who answers before listening - that is his folly and his shame.

Proverbs 18:13 NIV

 

Jatkamme lukemistamme Danielin kirjasta Kappaleesta 12 jakeesta 12:

 

"Autuas se, joka odottaa ja saavuttaa tuhat kolmesataa kolmekymmentä viisi päivää." Daniel 12:12

 

"Autuas se, joka odottaa ja saavuttaa 1,335 päivää." - Tämä osoittaa, että on olemassa ennalta määrätty aika jolloin Jumala tuo tai saattaa Hänen profeettansa kuin Mooseksen ilmestymään maailmanlaajuiseen keskiöön/valokeilaan ja tulee koko maailman sekä nähdyksi että kuulluksi.

 

Ja:

 

"Mutta sinä, mene, siksi kunnes loppu tulee; ja lepää, ja nouse osaasi päivien lopussa." Daniel 12:13

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

 "As for you, go your way till the end. You will rest, and then at the end of the days you will rise to receive your allotted inheritance." Daniel 12:13 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Sinua koskien, meni sinun tietäsi loppuun asti. Sinä lepäät, ja sitten aikojen/päivien lopulla sinä nouset vastaanottamaan sinulle varatun perintöosan." Daniel 12:13

 

Sitten kun profeetta kuin Mooses tulee ja ilmoittaa Jumalan sanat, niin maailman ihmiset saavat ymmärryksen, että Raamatussa olevat profeettojen kirjoitukset, ja erityisesti juuri Danielin, on todella Jumalalta. Tästä syystä on mainittu, että heillä tulee olemaan heidän varattu perintöosansa. Se ei tarkoita heidän nousevan haudoistaan, vaan se on enemmänkin heidän maineensa puhdistamisen päivä, joka tulee osoittamaan, että heidän kirjoittamansa ei ole heidän omaa mielikuvitustaan, kuten vapaa-ajattelijat sanovat.

 

Se tarkoittaa myös sitä, että heidät tullaan tunnustamaan olleensa Jumalan aitoja ja ainoita tosia palvelijoita!

 

Koska profeetta kuin Mooses on nyt tullut ja on jo selittänyt meille Danielin kirjoitusten tarkoituksen, niin siitä seuraa, että meidän täytyy myös havahtua ymmärtämään, että hänen profetiansa yllä ollut sinetti on nyt vapautettu ja avattu ja Jumalan tosi Tuomio on todellakin erittäin lähellä!

 

Kuten Jumala Itse on sanonut seuraavassa:

 

"Ja katso, minä tulen pian. Autuas se, joka ottaa tämän kirjan ennustuksen sanoista vaarin!" Ilmestyskirja 22:7

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Behold, I am coming soon! Blessed is he who keeps the words of the prophecy in this book." Revelation 22:7 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Katsokaa, Minä tulen pian! Siunattu on hän, joka noudattaa tässä kirjassa olevia profetian sanoja." Ilmestyskirja 22:7

 

Jumalan tuomio tapahtuu välittömästi noiden yllä, jotka ottavat opikseen Hänen aidosta sanastaan tai niiden jotka eivät. Tämä tarkoittaa sitä, että kun sinä nyt luet tätä sanomaa, Jumalan tuomio on nopeasti tuleva, eikä se enää viivyttele.

 

Onko se totta, että kyseessä on Jumala, joka on tulossa?

 

"Minä olen A (Alpha) ja O (Omega)", sanoo HERRA Jumala, joka on ja joka oli ja joka tuleva on, Kaikkivaltias." Ilmestyskirja 1:8

 

Ja seuraavassa:

 

"Ja niillä neljällä olennolla oli kullakin kuusi siipeä, ja ne olivat yltympäri ja sisältä silmiä täynnä. Ja ne sanoivat lakkaamatta yötä päivää: "Pyhä, pyhä, pyhä on Herra Jumala, Kaikkivaltias, joka oli ja joka on ja joka tuleva on." Ilmestyskirja 4:8

 

Me olemme nyt todistajia sille, että kyseessä on Jumala, joka palaa, ei Jeesus. Jumala tulee symbolisesti palaamaan Hänen sanojensa kautta, jotka Hän on lähettänyt Hänen aidon profeettansa "kuin Mooseksen" ilmoittamaan koskien Hänen aitoa Nimeään. Hän tulee esittelemään toden Jumalan kaikille maailman ihmisille. Tämän webbisivuston kautta, Maestro Eraño M. Evangelista on ilmoittanut ja paljastanut yhden ja toden pyhän Jumalan Nimen.

 

Tämä osoittaa ainoastaan sen, että Maestro Evangelista tulee valmistelemaan tien ennen Jumalan tuloa.

 

Onko se totta?

 

"Katso, minä lähetän sanansaattajani, ja hän on valmistava tien minun eteeni. Ja äkisti on tuleva temppeliinsä Herra, jota te etsitte, ja liiton enkeli, jota te halajatte. Katso, hän tulee, sanoo Herra Sebaot." Malakia 3:1

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"See, I will send my messenger, who will prepare the way before me. Then suddenly the Lord you are seeking will come to his temple; the messenger of the covenant, whom you desire, will come," says the LORD Almighty." Malachi 3:1 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Katso, Minä lähetän sanansaattajani, joka valmistaa tien minun edelläni. Sitten yhtäkkiä Herra, jota te etsitte on tuleva temppeliinsä; liiton sanansaattaja, jota te halulla kaipaatte, on tuleva," sanoo HERRA Kaikkivaltias." Malakia 3:1

 

"Minä lähetän sanansaattajani" - Se on selvää, Jumala lähettää Hänen Profeettansa.

 

"Herra, jota te etsitte" - on tuleva aika jolloin maailman ihmiset kutsuvat Jumalaa, ja silloin maailma on kaaoksessa johtuen sodista, katastrofeista, nälänhädästä ja muista tapahtumista. Eikä tämä ole jo nykyhetken maailman tila? Millä Nimellä heidän tulisi kutsua Jumalaa?

 

"on tuleva temppeliinsä" - tämä on syy sille, minkä takia on kirjoitettu Ilmestyskirjaan 1:8, että Jumala on tulossa. Tapahtuu sen jälkeen kun Hänen AITO JA TODELLINEN KRISTUKSENSA, profeetta kuin Mooses, Maestro Evangelista on menestyksekkäästi julistanut Hänen Nimensä ja todistanut totuuden koskien Jeesusta.

 

Se on kirjoitettu tällä tavalla, koska Salomo rakensi huoneen/talon (temppelin), jossa on Jumalan Nimi. Mikäli Israelilaiset olisivat tulleet tietämään Jumalan Nimen Salomon rakentamasta temppelistä, silloin kirous heidän yltään olisi nostettu pois. Kuitenkin, Salomo epäonnistui näyttämään sen hänen kansalleen, sillä hän rakensi muita temppeleitä hänen vaimojensa jumalien nimiin. (1. Aikakirjat 22:9-13, 1. Kuningasten kirja 11:1-13)

 

Sitten tuli Jeesus, hänen tehtävänsä oli jatkaa keskeneräiseksi jäänyttä Salomon tehtävää 2. Samuelin kirjassa 7:12-14, kuitenkaan hänen ei tarvitse rakentaa uutta tai toista taloa (temppeliä), sillä se on jo rakennettu. Jeesuksen tehtävä on ainoastaan koota yhteen hänen kansansa Israel ja johdattaa heidät Jumalan tykö (Matteus 15:24) tekemällä Jumalan Nimi tunnetuksi Kuningas Salomon rakentaman temppelin kautta. Sen sijaan hän rakensi hänen oman temppelinsä, ´Kristuksen Kirkon´! (Matteus 16:16-18) Tämä on yksi hänen aikaiseen kuolemaansa johtaneista syistä. Ihmisten kautta aiheutetut hakkaamiset ja ruoskimiset, joita Jumala ei sallinut tapahtuvan Kuningas Salomolle (2. Samuel 7:12-14) oli tuotu ja langetettu Jeesuksen ylle.

 

"liiton sanansaattaja, jota te halulla kaipaatte, on tuleva" - tästä syystä on kirjoitettu 5. Mooseksen kirjaan 18:18-19, jossa Jumala sanoi lähettävänsä profeetan "kuin sinut" (kuin Mooseksen), kun Hän antoi Hänen kansalleen Jumalan Kymmenen Käskyä. Tällä kertaa se tulee sisältämään Jumalan Nimen ja se tullaan antamaan kaikille maailman ihmisille.

 

Totuus on, että aina exoduksesta, erämaavaelluksesta Egyptinmaasta lähtien aikaisempi Israelin kansa oli jo osoittanut, kuinka he epäonnistuivat (mukaan lukien Mooses) olemaan tottelevaisia Jumalalle ja he eivät ansainneet olla Hänen kansansa.

 

Lue kuinka monta Israelilaista tuli Egyptistä Mooseksen myötä erämaavaelluksen aikana:

 

"Ja HERRA oli antanut kansan päästä egyptiläisten suosioon, niin että nämä suostuivat heidän pyyntöönsä; ja niin he veivät saalista egyptiläisiltä. Ja israelilaiset lähtivät liikkeelle ja kulkivat Ramseksesta Sukkotiin; heitä oli noin kuusisataa tuhatta jalkamiestä, paitsi vaimoja ja lapsia. Ja myös paljon sekakansaa meni heidän kanssansa, sekä lampaita ja raavaskarjaa suuret laumat." 2. Moos. 12:36-38

 

Annetun lausunnon tai tilityksen mukaisesti siellä oli 600 000 jalkamiestä, ohellaan naiset ja lapset, jotka tuotiin pois Egyptistä Mooseksen myötä. Nämä ihmiset näkivät omilla silmillään sen, kuinka Jumala jakoi meren ja salli heidän kulkeä läpi, niin etteivät Egyptiläiset sotilaan teurastaisi heitä.

 

Mutta kuinka moni heistä ansaitsi Jumalan antaman palkinnon saada pääsyn Luvattuun Maahan?

 

"ei kukaan niistä miehistä, jotka ovat nähneet minun kirkkauteni ja minun tunnustekoni, jotka minä olen tehnyt Egyptissä ja tässä erämaassa, mutta kuitenkin nyt jo kymmenen kertaa ovat minua kiusanneet eivätkä ole kuulleet minun ääntäni, ei yksikään heistä ole näkevä sitä maata, jonka minä valalla vannoen lupasin heidän isillensä; ei yksikään minun pilkkaajistani ole sitä näkevä. Mutta koska minun palvelijassani Kaalebissa on toinen henki, niin että hän on minua uskollisesti seurannut, niin hänet minä vien siihen maahan, jossa hän kävi, ja hänen jälkeläisensä saavat sen omakseen." 4. Moos. 14:22-24

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"not one of those who saw my glory and the signs I performed in Egypt and in the wilderness but who disobeyed me and tested me ten times - not one of them will ever see the land I promised on oath to their ancestors. No one who has treated me with contempt will ever see it. But because my servant Caleb has a different spirit and follows me wholeheartedly, I will bring him into the land he went to, and his descendants will inherit it." Numbers 14:22-24 (NIV)

 

Suora Suomennos:

 

"ei yksikään heistä, jotka näkivät minun kunniani ja Minun esittämäni tunnusteot Egyptissä ja erämaassa, vaan he olivat tottelemattomia ja koettelivat minua kymmenen kertaa - yksikään heistä ei tule näkemään maata, jonka Minä lupasin valalla heidän esivanhemmilleen. Ei yksikään, joka on osoittanut halveksuntaansa minua kohtaan, tule koskaan näkemään sitä. Mutta koska minun palvelijallani Kaalebilla on erilainen henki ja seuraa minua kokosydämisesti, Minä tuon hänet siihen maahan, johon hän lähti ja hänen jäkeläisensä saavat sen perinnökseen." 4. Moos. 14:22-24

 

Kun Mooseksen apulainen Joosua ja Kaaleb menivät tutkimaan maata, jonka Jumala heille antaisi, he näkivät sen olevan miehitetty erittäin voimakkailla ihmisillä, Amalekilaisilla ja Kanaanilaisilla. Kun he palasivat leiriin ja antoivat raporttinsa, niin Israelilaiset lannistuivat ja kokoontua ja jopa kivittää Mooses, koska he eivät voineet hyväksyä tosiasiaa, että heidän täytyisi kukistaa muut heimot päästääkseen luvattuun maahan. Mutta Jumala ei sallinut siten käyvän ja kertoi Mooseksen sanoa Israelilaisille, jotka valittivat Häntä vastaan, että ainoastaan Kaaleb tulisi astumaan Luvattuun maahan, sillä hän oli täysi usko, että Jumala opastaa heitä siinä, kuinka he hävittäisivät viholliset tieltään.

 

Se suuri lukumääräinen joukko, kun lähti pois Egyptistä, joka matkasi ja vaelsi erämaassa 40 vuotta, ainoastaan murto-osa kykeni astumaan Luvattuun Maahan. Aikaisempi Israelin kansa epäonnistui kokonaisuudessaan olemisessaan Jumalan kansana. Tästä syystä se ei ole yllätys, että Israelin kansa, jonka Jumala tulee nyt katsomaan tai tarkastelemaan ominaan, ovat he, jotka kutsuvat Hänen Nimeänsä.

 

Ero Jumalan ihmisten välillä silloin aikaisemmin ja niiden, joita Jumala tulee tarkastelemaan nyt Hänen kansanaan, on selkeän yksinkertainen: Aikaisempi kansa tuli kutsutuksi nimellä Israel, ainoastaan Jumalan lupauksesta heidän esi-isilleen Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille. Jäljempi tunnustaa ja kutsuu Jumalan Nimeä kunnioittavan Jumalanpelkonsa tähden (Sakarja 13:9). Tästä syystä tämä uusi Jumalan kansa on Jumalan aito Israel.

 

Sitten kun Jumalan Nimi on suoraan tunnettu ihmisten keskuudessa, niin ei ole minkäänlaista tarvetta rakentaa ylistämistä varten temppeliä tai taloa.

 

Miksi Malakia 3:1 on sanottu "temppeli"? Tuleeko Profeetta kuin Mooses rakentamaan vielä yhden Temppelin?

 

"Ja minä kuulin suuren äänen valtaistuimelta sanovan: "Katso, Jumalan maja ihmisten keskellä! Ja hän on asuva heidän keskellänsä, ja he ovat hänen kansansa, ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa;" Ilmestyskirja 21:3

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"And I heard a loud voice from the throne saying, "Look! God's dwelling place is now among the people, and he will dwell with them. They will be his people, and God himself will be with them and be their God." Revelation 21:3 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Ja minä kuulin voimakkaan äänen valtaistuimelta sanovan, "Katso! Jumalan asuinpaikka on nyt ihmisten keskuudessa, ja Hän asuu heidän kanssaan. He ovat Hänen kansaansa, ja Jumala Itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa." Ilmestyskirja 21:3

 

Siinä ei puhuta kirjaimellisesta temppelistä, sillä Jumalan asuinpaikkana ovat ihmisten sydämet ja mielet. Jumala tulee nyt olemaan meidän kanssamme, koska me tunnemme Hänen Nimensä.

 

"He ovat Hänen kansaansa, ja Jumala Itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa." - Me voimme tulla tarkastelluiksi ja katsotuiksi Jumalan taholta Hänen kansakseen sitten kun me kutsumme Hänen Nimeään, kuten me olemme lukeneet Sakarjan kirjasta 13:9. Sitten kun Jumalan Nimi on esitelty meille Hänen sanansaattajansa toimesta (profeetan kuin Mooseksen), Maestro Evangelistan, niin Jumala totisesti tulee ja asuu keskuudessamme. Kun tämä tapahtuu, me voimme todella sanoa, että olemme pelastetut meidän synneistämme.

 

Luemme Malakia 2-3:

 

"Mutta kuka kestää hänen tulemisensa päivän, ja kuka voi pysyä, kun hän ilmestyy? Sillä hän on niin kuin kultasepän tuli ja niin kuin pesijäin saippua. Ja hän istuu ja sulattaa ja puhdistaa hopean, hän puhdistaa Leevin pojat, saa ne puhtaiksi kuin kullan ja hopean ja sitten he tuovat Herralle uhrilahjoja vanhurskaudessa." Malakia 3:2-3

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Who can endure the day of his coming? Who can stand when he appears? For he will be like a refiner's fire or a launderer's soap. He will sit as a refiner and purifier of silver; he will purify the Levites and refine them like gold and silver. Then the LORD will have men, who will bring offerings in righteousness." Malachi 3:2-3 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kuka kestää Hänen tulonsa päivän? Kuka kestää kun Hän ilmestyy? Sillä hän on kuin kultasepän tuli tai pesijän saippua. Hän istuu kuin hopean puhdistaja ja jalostaja; Hän puhdistaa Leeviläiset ja jalostaa/rikastaa heidät kuin kullan ja hopean. Sitten HERRALLA on miehiä, jotka tuovat uhrilahjoja oikeamielisyydessä," Malakia 3:2-3

 

"Kuka kestää kun Hän ilmestyy?" - Maestro Evangelistan auktoriteetti puhua Jumalan Nimessä ja todistaa koskien Jeesusta perustuen Raamatun kirjoituksiin, on kiistämätön. Tämä tarkoittaa myös sitä, että ihmiset tulevat näkemään Jumalan profeetan lihassaan ja elävänä TV:ssä ja Internetissä, kun hän julistaa Jumalan aidon ja toden sanoman!

 

"Sillä hän on kuin kultasepän tuli tai pesijän saippua." - Hän tulee ohjaamaan oikeaan ja korjaamaan ihmiskunnan käsityksen ja tuntemuksen koskien todellista Jumalaa

 

"Hän puhdistaa Leeviläiset" - Profeetta tulee ilmestymään aikana, jolloin monet ihmiset jo palvelevat Jumalaa. Ongelmana on, että he saarnaavat väärästä jumalasta - ilman, että edes tietävät olevansa itsekin heidän uskontojensa pettämiä.

 

Sitten kun nämä saarnaajat kuuntelevat Maestroa, hyväksyvät totuuden jonka hän tuo, sekä valitsevat palvella aidon Jumalan Nimeä, niin he heistä tulee osa "Leeviläisiä", jotka ovat puhdistetut kuin Kulta ja Hopea.

 

Palaamme Ilmestyskirjaan 22:8

 

"Ja minä, Johannes, olen se, joka tämän kuulin ja näin. Ja kun olin sen kuullut ja nähnyt, minä lankesin maahan kumartuakseni sen enkelin jalkojen eteen, joka tämän minulle näytti. Ja hän sanoi minulle: "Varo, ettet sitä tee; minä olen sinun ja sinun veljiesi, profeettain, kanssapalvelija, ja niiden, jotka ottavat tämän kirjan sanoista vaarin; kumartaen rukoile Jumalaa."" Ilmestyskirja 22:8-9

 

 Profeetta Johannes, ei apostoli Johannes (Jumalinen), näki näyssä profeetan kuin Mooseksen tulon, ja Johannes käytti hänestä nimeä Jumalan enkeli.

 

Nyt, kun Profeetta kuin Mooses, joka on myös Jumalan enkeli, on tullut, niin pysyykö Jumalan sanan aito ja todellinen tarkoitus yhä sinetöitynä ja lukittuna?

 

"Ja hän sanoi minulle: "Älä lukitse tämän kirjan profetian sanoja; sillä aika on lähellä. Vääryyden tekijä tehköön edelleen vääryyttä, ja joka on saastainen, saastukoon edelleen, ja joka on vanhurskas, tehköön edelleen vanhurskautta, ja joka on pyhä, pyhittyköön edelleen." Ilmestyskirja 22:10-11

 

"Ja hän sanoi minulle: "Älä lukitse tämän kirjan profetian sanoja; sillä aika on lähellä." - Tämä sinetti on nyt avattu, kun aito profeetta kuin Mooses on nyt täällä. Jumala on laittanut Hänen profeettanasa suuhun Hänen sanojensa todellisen merkityksen, jotka ovat kirjoitetut Hänen profeettojensa kautta Vanhaan Testamenttiin (erityisesti Danielin kirjaan, jotka luimme aikaisemmin). Profeetta kuin Mooses on jo ilmoittanut meille Jumalan aidon sanoman. Nyt on ainoastaan meidän tehtävämme ja valintamme noudatammeko me Jumalan aitoa sanomaa vai emme.

 

Jälleen kerran Jumala muistuttaa meitä:                               

 

"Katso, minä tulen pian, ja Minun palkkani on minun kanssani, antaakseni kullekin hänen tekojensa mukaan." Ilmestyskirja 22:12

 

Minun palkkani on minun kanssani, antaakseni kullekin hänen tekojensa mukaan." - Jumala teki sen selväksi, että Hänen tuomionsa perustuu siihen, millä tavalla me täytämme itsemme tai otamme vastaan Hänen aidon sanomansa, jonka Hänen profeettansa kuin Mooses on ilmoittanut tässä artikkelissa.

 

Tämä selkenee meille, kun luemme uudelleen Joel 2:31-32:

 

"aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi, ennenkuin HERRAN päivä tulee, se suuri ja peljättävä." Joel 2:31

 

"aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi" - osoittaa nyt tapahtuvaa väkivaltaa ja tappamisia, joita tapahtuu kaikkialla. Nämä tapahtumat johdattavat meidät kohti "tulevaa suurta ja peljättävää HERRAN päivää".

 

"se suuri" - Koska me olemme todistaneet näissä Opettaja Evangelistan Raamattu-ilmestyksissä, kuinka ja millä tavalla Jumala on täyttänyt Hänen lupauksensa 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19 profeetan lähettämisestä, joka tulee puhumaan Hänen Nimessään. Hänen kauttaan ihmiset ovat nyt täysin tietoisia Jumalan aidosta Nimestä.

 

"peljättävä HERRAN päivä" - Koska, jos me emme tunnusta Hänen aitoa Nimeään, Jumala tulee sitten hylkäämään meidät kärsimään Hänen kauhistuttavan rangaistuksen.

 

Kuinka me voimme tulla pelastetuiksi sitten kuin suuri ja peljättävä HERRAN päivä tulee?

 

"Ja jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Sillä Siionin vuorella ja Jerusalemissa ovat pelastuneet, niinkuin Herra on sanonut; ja pakoonpäässeitten joukossa ovat ne, jotka Herra kutsuu." Joel 2:32

 

Pelastuakseen, jokaisen miehen ja naisen on tuona "suurena ja peljättävänä päivänä" huudettava avukseen ja tunnustettava aito ja tosi Jumalan Nimi.

 

Mikä on tämä kauhistuttava rangaistus ja kuinka me tiedämme, että se on nyt lähestymässä sen täyttymisen aikaa?

 

"Ja kuudes enkeli vuodatti maljansa suureen Eufrat-virtaan, ja sen vesi kuivui, että tie valmistuisi auringon noususta (from the East - Idästä) tuleville kuninkaille." Ilmestyskirja 16:12

 

"Ja kuudes enkeli vuodatti maljansa suureen Eufrat-virtaan" - Merkki siitä, että nämä suuret katastrofit ovat lähellä tapahtumistaan, on, kun me todistamme Eufrat-virran alueen tapahtumien (symbolisoi Lähi-idän maita, kuten Irak ja Iran) riistäytyvän täysin käsistä ja hallinnasta. Me voimme aina kuulla nykyisistä tuoreista uutistapahtumista, kuinka jännitteet tuolla alueella jatkavat laajentumistaan päivä päivältä.

 

"ja sen vesi kuivui" - Jopa maiden rahaliikenne ja talouselämä joutuvat vaikutetuiksi luonnonvarojen ja tuotosten ehtymisen ja maailmaa koettelevien katastrofien vuoksi.

 

että tie valmistuisi Idästä tuleville kuninkaille." - Nämä ongelmat Lähi-idässä ovat alkusoittoa tapahtumalle, jossa maailman ihmiset tulevat havahtuen huomaamaan, että aito Jumalan profeetta ja hänen miehensä eivät tule mainitulta alueelta, vaan Kauko Idästä.

 

"Ja minä näin lohikäärmeen suusta ja pedon suusta ja väärän profeetan suusta lähtevän kolme saastaista henkeä, sammakon muotoista." Ilmestyskirja 16:13

 

 "kolme saastaista henkeä, sammakon muotoista" - uskonnot yrittävät taivutella ihmisiä olemaan uskomatta Aitoon Jumalan Sanaan, vaikka heidän opetuksensa ei ole enää ymmärrettävää.

 

"lohikäärme" - Saatana, kuten on kirjoitettu Ilmestyskirjaan 12:9 ja Ilmestyskirjaan 20:2

 

"peto" - Jeesus.

 

"väärän profeetan suusta" - Jeesuksen valheelliset opetukset, joita ovat jatkaneet ja ylläpitäneet uskontojen johtajat ja saarnaajat.

 

Ystävällisesti lue tämän linkin kautta oppiaksesi millä tavalla Jeesuksesta tuli symbolinen Peto Ilmestyskirjassa 13:

 

http://www.thename.ph/thename/revelations/beast666-en.html ja http://www.thenameonline.info/thename/revelations/beast666-en.html sekä https://kotisivukone.fi/app/www/suurinimi.kotisivukone.com/peto-pyhassa-raamatussa

 

Kuinka he tekevät sen?

 

"Sillä ne ovat riivaajain henkiä, jotka tekevät ihmeitä; ne lähtevät koko maanpiirin kuningasten luo kokoamaan heidät sotaan Jumalan, Kaikkivaltiaan, suurena päivänä. " Ilmestyskirja 16:14

 

"ne lähtevät koko maanpiirin kuningasten luo kokoamaan heidät" - Uskonnot vastustavat Jumalan Sanan ilmestyksiä, jotka toimittaa maailman ihmisille Maestro Evangelista; koska he eivät kykene hyväksymään sitä ja sanovat sen olevan ainoastaan testi heidän omaa uskoaan kohtaan.

 

"- Katso, minä tulen niinkuin varas; autuas se, joka valvoo ja pitää vaatteistansa vaarin, ettei hän kulkisi alastomana eikä hänen häpeätänsä nähtäisi (eikä joutuisi häpeällisesti paljastetuksi)! - " Ilmestyskirja 16:15

 

"- Katso, minä tulen niinkuin varas" - Siihen ei ole asetettu päivämäärää, mutta merkit jolloin Jumala tulee saattamaan Hänen tuhonsa tapahtumaan, on se mitä sinä luet juuri nyt.

 

"autuas se, joka valvoo ja pitää vaatteistansa vaarin" - Tämä puhuu niistä ihmisistä, jotka ovat tulleet valaistuneiksi tai valistuneiksi Profeetan kuin Mooseksen ilmestyksien johdosta. Jumala neuvoo heitä pitäytymään tässä heidän oppimassaan totuudessa ja vielä jatkamaan lukemista Hänen sanomistaan kyseisillä webbisivuilla.

 

"ettei hän kulkisi alastomana eikä joutuisi häpeällisesti paljastetuksi!" - Nuo, jotka asettuivat vastustamaan Hänen aitoa sanomaansa, tullaan selkeästi havaitsemaan, että he eivät ole käyttäneet heidän viisauttaan ja ymmärrystään.

 

Nyt kun uskontojen auktoriteetti koskien Jumalaa on tullut uhatuksi Jumalan aidon profeetan esiintulolla, mitä uskonnot tekevät?

  

"Ja ne kokosivat heidät (kuninkaat) siihen paikkaan, jonka nimi hebreaksi on Harmagedon." Ilmestyskirja 16:16

 

"Harmagedon" - Uskonnot tulevat yhdistymään ja jopa vakuuttelevat johtajia ja kuninkaita asettumaan heidän kanssaan vastustamaan Jumalan sanaa, jonka Maestro Evangelista ja hänen kumppaninsa ovat julistaneet ja levittäneet koko maailmaan.

 

Mitä Jumala tulee tekemään näille uskonnollisille johtajille ja maailman johtajille sitten kun he ummistavat silmänsä ja osoittavat epäluottamuksensa ja häpäisynsä Jumalan Viimeistä Profeettaa ja hänen Raamattuilmestyksiä kohtaan?

 

Profeetta kuin Mooses lukee meille selityksen seuraavista jakeista:

 

"Miksi pakanat pauhaavat ja kansat turhia ajattelevat?"

Psalmi 2:1

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Why do the nations conspire and the peoples plot in vain?"

Psalm 2:1 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Miksi kansakunnat turhia vehkeilevät ja ihmiset turhaan juonivat?"

Psalm 2:1 (NIV)

 

Tämä on ongelmien ja levottomuuksien aikaa - Tämän me voimme nähdä nyt meidän aikanamme TV:stä ja Internetistä näiden tapahtumien ottavan paikkansa. Tässä ei ole kyseessä enää Jeesus tai Salomo, sillä tämä profetia puhuu meidän modernista aikakaudestamme, jolloin ihmiset voivat nähdä reaaliaikaisena, kuinka maailman johtajat kokoontuvat.

 

"Maan kuninkaat nousevat, ruhtinaat yhdessä neuvottelevat Herraa ja hänen voideltuansa vastaan: "Katkaiskaamme heidän kahleensa, heittäkäämme päältämme heidän köytensä."

Psalmi 2:2-3

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The kings of the earth take their stand and the rulers gather together

against the LORD and against his Anointed One. "Let us break their chains, " they say, "and throw off their fetters." Psalm 2:2-3 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Maan kuninkaat asennoituvat kantaaottavasti tehtävässään ja hallitsijat liittyvät yhteen vastustamaan HERRAA ja Hänen Voideltuaan. "Rikkokaamme heidän sitovat ketjunsa", he sanovat, "ja heittäkäämme heidän kahleensa pois." Psalmi 2:2-3

 

Tämä on se mitä uskonnot tekevät nyt, kuten on kirjoitettu Ilmestyskirjaan 16:13-14. Tämä esitys osoittaa sen, että Jumala on antanut juuri Meastro Evangelistalle suuren auktoriteetin (Hänen profeettanaan kuin Mooses) puhua Hänen Nimessään. Uskontojen johtajat ja heidän liittolaisensa tulevat yrittämään asettumista vastustamaan ilmestyksiä, joita Maestro Evangelista selkeän havainnollisesti esittää maailman ihmisille.

 

Mitä Jumala sanoo?

 

"Hän, joka taivaassa asuu, nauraa; Herra pilkkaa heitä. Kerran hän on puhuva heille vihassansa, peljättävä heitä hirmuisuudessaan: "Minä olen asettanut kuninkaani Siioniin, pyhälle vuorelleni"." Psalmi 2:4-6

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The One enthroned in heaven laughs; the Lord scoffs at them.

Then he rebukes them in his anger and terrifies them in his wrath, saying I have installed my King on Zion, my holy hill." Psalm 2:4-6 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kaikkivaltias valtaistuimellaan taivaassa nauraa heille; Herra moittii heitä. Sitten Hän nuhtelee heitä vihassaan ja kauhistuttaa heitä raivossaan, Sanoen, Minä olen asettanut paikoilleen Minun Kuninkaani Siioniin, Minun pyhälle vuorelleni." Psalmi 2:4-6

 

 "Kaikkivaltias valtaistuimellaan taivaassa nauraa heille" - Ei ole merkitystä minkälaisella näytöksellä he juonivat Maestro Evangelistaa vastaan, sillä Jumala tulee vaan asettamaan heidät häpeään, koska nämä ilmestykset eivät ole Maestron tutkinnan tai etsimisen tulosta, vaan Jumalalta Itseltään. Maestro Evangelista yksinkertaisesti ottaen vain julistaa sen, mitä Jumala on käskenyt hänen sanoa. Kyseessä on Jumala jota he uhmaavat, ei Maestro Evangelista!

 

"Sitten Hän nuhtelee heitä vihassaan ja kauhistuttaa heitä raivossaan" - Tämä on se, mitä nuo saarnaajat nyt kokevat. Mitä enemmän he asettuvat vastustamaan näitä ilmestyksiä, niin sitä enemmän he vain osoittavat koko maailmalle, että he eivät ole Jumalan lähettämiä ja että he ovat pettäneet ihmiskuntaa koskien Jumalaa ja Jeesusta jo kauan aikaa.

 

Lisää siihen suuret katastrofit joita Jumala tekee heidän koettavakseen sekä tulevat kauheat katastrofit, joita on kuvattu tässä Raamattuilmestyksessä. Kirkot ja ylistyksen talot, jotka ovat joutuneet ja joutuvat tuhotuiksi luonnonkatastrofeissa, on todiste siitä, ettei Jumala ole heidän kanssaan!

 

"Minä olen asettanut paikoilleen Minun Kuninkaani Siioniin, Minun pyhälle vuorelleni." - Maestro Evangelista on täyttänyt sen, mitä aikaisemmat Daavidin jälkeläiset, (Solomon ja Jeesus) epäonnistuivat täyttämään. Siten ollen palkinto olla Kuningas tai johtaja on nyt Jumalan ojentamana hänellä. Ei ainoastaan Israelissa, vaan kaikkien kansojen yllä, koska hän on Jumalan profeetta kaikille kansoille!

 

"Siioniin, Minun pyhälle vuorelleni." - Tämä on nyt Filippiinit, sillä se on paikka, josta Jumalan profeetta tulee. Filippiinit on nyt oleva kutsuttu nimellä UUSI JERUSALEM, sillä juuri tästä valtiosta Jumalan aito Nimi on tullut tunnetuksi koko maailmalle. (2. Kuningasten kirja 21:7, Ilmestyskirja 3:12, Jesaja 30:27) Mikä tärkeä titteli on nyt ojennettu Jumalan taholta Maestro Evangelistalle?

 

"Minä ilmoitan, mitä Herra on säätänyt. Hän lausui minulle: "Sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin." Psalmi 2:7

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"I will proclaim the decree of the LORD: He said to me, "You are my Son; today I have become your Father." Psalm 2:7 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"julistan mitä HERRA on säätänyt: Hän sanoi minulle, "Sinä olet Minun Poikani, tänä päivänä Minusta on tullut sinun Isäsi." Psalmi 2:7

 

"Sinä olet Minun Poikani" - Symbolinen Maestro Evangelistan voitelu modernin ajan Jumalan puhemieheksi. Palkinto tai titteli tulla kutsutuksi nimellä "Jumalan poika", titteli, jonka Daavidin jälkeläiset Salomon ja Jeesus epäonnistuivat saavuttamaan, kun he eivät olleet kyvykkäitä tekemään Jumalan Nimeä tunnetuksi (Viittaus: 2. Samuel 7:12-14), on titteli nyt Jumalan antamana hänellä (Maestrolla), hänen palkintonaan.

 

Ero profeetan kuin Mooseksen välillä tarkasteltuna Salomoon ja Jeesukseen (Daavidin jälkeläisiin) on, että hänen ei tarvitse esitellä Jumalan Nimeä, Jumalan Nimelle rakennetun temppelin tai Talon kautta. Hän on muukalainen, ei Juutalainen ja siten ollen hän ei ole Jumalan vannoman valan alainen Jeremiaan kirjassa 44:24-26. Tämän keskeisin sanoma on, että voi ilmoittaa Jumalan aidon Nimen sanojen kautta, jotka Jumala on käskenyt hänen lukea Raamatusta.

 

Palaamme takaisin:

 

"julistan mitä HERRA on säätänyt: Hän sanoi minulle, "Sinä olet Minun Poikani, tänä päivänä Minusta on tullut sinun Isäsi." Psalmi 2:7

 

Profeetta kuin Mooses (joka on myös symbolinen lapsi) oli toisin kuin Salomon ja Jeesus (jotka tiesivät jo nuoruudestaan asti olevansa Jumalan valitsemia) ja hänelle tullaan antamaan titteli "Jumalan Poika", mikäli kumpikaan heistä ei täytä tehtäväänsä tehdä Jumalan Nimi tunnetuksi. Opettaja Evangelistan ollessa kyseessä, (vaikka hän on aikaisempi Kristitty) hän tuli yhtäkkisesti Jumalan kutsumaksi olemaan Hänen profeettansa kuin Mooses ja on tullut suoraan Jumalan opettamaksi koskien Hänen aitoa Nimeään ja tosi opetuksia Raamatun kirjoituksista!

 

"Ano minulta, niin minä annan pakanakansat sinun perinnöksesi ja maan ääret sinun omiksesi." Psalmi 2:8

 

Maestro Evangelista tulee näyttämään koko ihmiskunnalle Jumalan sanan kautta Raamatun kirjoituksista, kuinka me voimme tehdä maailmamme paremman paikan elää kaikille tuleville sukupolville.

 

Mitä hän tulee tekemään uskonnoille ja kirkoille, jotka ovat levittäneet ja saarnanneet Saatanan opetuksia?

 

"Rautaisella valtikalla sinä heidät muserrat, niin kuin saviastian sinä särjet heidät." Psalmi 2:9

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

You will rule them with an iron scepter; you will dash them to pieces like pottery." Psalm 2:9 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Sinä hallitset heitä rautaisella valtikalla; sinä murskaat heidät palasiksi kuin saviastian." Psalmi 2:9

 

"Sinä hallitset heitä rautaisella valtikalla" - Symbolisoi Jumalan sanaa Profeetan kuin Mooseksen, Opettaja Evangelistan suussa. Jumalan sana on se, mitä hän tulee käyttämään murskatessaan petoksen, jota ovat levittäneet uskonnot. (Viittaus: Jesaja 11:3-4)

 

"Tulkaa siis järkiinne, kuninkaat, maan tuomarit, ottakaa nuhteesta vaari." Psalmi 2:10

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, painos:

 

"Therefore, you kings, be wise; be warned, you rulers of the earth."

Psalm 2:10 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Sen tähden, te kuninkaat, olkaa viisaat; olkaa varoitetut, te maailman hallitsijat." Psalmi 2:10

 

Kuninkaiden, maailman johtajien, maiden lainlaatijien ja tuomarien tulisi hakea neuvoa Maestro Evangelistalta kuullakseen ja oppiakseen aidon "Sanan" sekä Jumalan Käskyt. Kuinka heitä voidaan pitää tosina ja oikeamielisinä johtajina, kun heidän tuntemuksensa perustuu uskontojen opetuksiin, jotka saarnaavat Saatanan petosta, joka johti ihmiset pois oikeamielisyydestä?

 

"Palvelkaa Herraa pelolla ja iloitkaa vavistuksella." Psalmi 2:11

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, painos:

 

"Serve the LORD with fear and rejoice with trembling."

Psalm 2:11 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Palvelkaa HERRAA pelolla ja iloitkaa vavisten" Psalmi 2:11

 

"Palvelkaa HERRAA pelolla" - Mitä me tarkoitamme sanoessamme "HERRAN pelko"?

 

"HERRAN pelko on viisauden alku, ja Pyhimmän tunteminen on ymmärrystä." Sananlaskut 9:10

 

"HERRAN pelko on viisauden alku" - tällä kertaa me tulemme tietämään ja tuntemaan Jumalaa.

 

"Pyhimmän tunteminen on ymmärrystä." - sanoessamme pelkäävämme Jumalaa ja tottelevamme Hänen käskyjään, meidän tulee myös tuntea Hänen tosi Nimensä.

 

Siten, jota maailman johtajat voisivat sanoa todella "Pelkäävänsä Jumalaa", heidän täytyy tuntea Jumalan tosi Nimi ja noudattaa Hänen Käskyjään! Jumala on jo lähettänyt Hänen profeettansa kuin Mooseksen (Viimeisen Profeetan), Maestro Evangelistan julistamaan Raamatun kautta aidon merkityksen ja tarkoituksen Jumalan Sanalle ja Profetioille.

 

"Antakaa suuta pojalle, ettei hän vihastuisi ettekä te hukkuisi tiellänne. Sillä hänen vihansa syttyy äkisti. Autuaat ovat kaikki, jotka häneen turvaavat." Psalmi 2:12

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, painos:

 

"Kiss the Son, lest he be angry and you be destroyed in your way, for his wrath can flare up in a moment. Blessed are all who take refuge in him." Psalm 2:12 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Suudelkaa (ottakaa ystävällisesti vastaan) Poikaa, ettei hän tulisi vihaiseksi, niin että te ette tuhoutuisi tiellänne, sillä hänen vihansa leimahtaa hetkessä. Siunattuja ovat kaikki, jotka häneen turvaavat." Psalmi 2:12

 

"Siunattuja ovat kaikki, jotka häneen turvaavat." - He ovat niitä ihmisiä, jotka seuraavat ja noudattavat Jumalan käskyä 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19, eli kuuntelevat Hänen profeettaansa kuin Moosesta, joka ei ole kukaan muu kuin Maestro Eraño Martin Evangelista.

 

"Ottakaa ystävällisesti vastaan Poika, ettei hän tulisi vihaiseksi, niin että te ette tuhoutuisi tiellänne," - Miksi tämä ohje?

 

Mitä Jumala sanoi aikaisemmin?

 

"Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua. Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille." 5. Moos. 18:18-19

 

Jumala sanoi 5. Moos. 18:18-19, että Hän tulee VAATIMAAN TILILLE ne, jotka valitsevat olemaan kuulematta Hänen sanojaan, jotka Hänen profeettansa kuin Mooses puhuu Hänen Nimessään. Tästä syystä meidän tulee kuunnelle sitä, mitä Maestro Evangelista puhuu koskien Jumalan sanaa, sillä hän ei puhu hänen omiaan, vaan sen mukaisesti, kuin Jumala on laittanut hänen suuhunsa, jonka hän näyttää meille Raamatun kirjoitusten kautta.

 

Onko se totta, että profeetta kuin Mooses, jonka Jumala on lähettävä ilmoittamaan Hänen Nimensä, on muukalainen, joka tulee kaukaisesta maasta?

 

"Myös jos joku muukalainen, joka ei ole sinun kansaasi Israelia, tulee kaukaisesta maasta sinun nimesi tähden -" 1. Kun. 8:41

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"As for the foreigner who does not belong to your people Israel but has come from a distant land because of your name—" I Kings 8:41 (NIV1984)

 

Suora suomennos:

 

"Mitä tulee muukalaiseen, joka ei kuulu sinun kansaasi Israeliin, mutta on tullut kaukaisesta maasta sinun nimesi tähden-" 1. Kun. 8:41

 

Tässä on kyseessä profeetta kuin Mooses, joka on tuleva ja puhuva Jumalan suuresta Nimestä Raamatun kirjoitusten kautta; hän ei tule Israelin kansan keskuudesta, vaan hän tulee kaukaisesta maasta…

 

Jatkaaksemme:

 

"sillä sielläkin kuullaan sinun suuresta nimestäsi, väkevästä kädestäsi ja ojennetusta käsivarrestasi - jos hän tulee ja rukoilee kääntyneenä tähän temppeliin päin, niin kuule taivaasta, asuinpaikastasi, häntä ja tee kaikki, mitä muukalainen sinulta rukoilee, että kaikki maan kansat tuntisivat sinun nimesi ja pelkäisivät sinua, samoin kuin sinun kansasi Israel, ja tulisivat tietämään, että sinä olet ottanut nimiisi tämän temppelin, jonka minä olen rakentanut." 1. Kun. 8:42-43

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"for men will hear of your great name and your mighty hand and your outstretched arm—when he comes and prays toward this temple, then hear from heaven, your dwelling place. Do whatever the foreigner asks of you, so that all the peoples of the earth may know your name and fear you, as do your own people Israel, and may know that this house I have built bears your Name." I Kings 8:42-43 (NIV1984)

 

Suora suomennos:

 

"sillä miehet kuulevat sinun suuresta nimestäsi ja sinun mahtavasta kädestäsi sekä ojennetusta käsivarrestasi - kun hän tulee ja rukoilee tätä temppeliä kohden, niin kuule silloin taivaasta, sinun asuinpaikastasi. Tee mitä tahansa muukalainen pyytää sinulta, niin että kaikki maan ihmiset voisivat tietää sinun nimesi ja pelätä sinua, niin kuin sinun oma kansasi Israel, ja saata tiedettäväksi, että tämä rakennus, jonka olen rakentanut, kantaa sinun nimeäsi." 1. Kun. 8:42-43

 

 "sillä miehet kuulevat sinun suuresta nimestäsi" - Jumalan "profeetta kuin Mooses" ei ole Juutalainen, vaan hän on muukalainen - tuotu selkeästi esille meidän aikanamme persoonassa Maestro Eraño Martin Evangelista, Filippiiniläinen, ja koko maailma on tullut tiedotetuksi Jumalan aidosta Nimestä aikaisemmin mainittujen webbisivujen kautta.

 

Mikäli profeetta kuin Mooses, jonka Jumala on lähettänyt puhumaan Hänen Nimessään, tulee Saarivaltiosta Idästä, niin siitä seuraa se, että Jumalan Nimi tulee olemaan myös julistettu siinä samassa maassa.

 

Mistä kaukaisesta maasta profeetta kuin Mooses tulee, mies, joka tulee julistamaan Jumalan Nimen?

 

"Ne korottavat äänensä ja riemuitsevat, ne huutavat mereltä päin Herran valtasuuruutta: "Sen tähden kunnioittakaa Herraa valon mailla, ja meren saarilla Herran, Israelin Jumalan, nimeä" Jesaja 24:14-15

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"They raise their voices, they shout for joy; from the west they acclaim the LORD's majesty. Therefore in the east give glory to the LORD; exalt the name of the LORD, the God of Israel, in the islands of the sea. " Isaiah 24:14-15 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"He korottavat äänensä, he huutavat ilosta; lännestä he osoittavat suosiotaan HERRAN majesteettiselle mahtavuudelle. Sen tähden idässä antakaa kunnia HERRALLE; korottakaa HERRAN nimeä, Israelin Jumala meren saarilla.Jesaja 24:14-15

 

On kirjoitettu, että aito ja tosi Jumalan Nimi tulee olemaan kunniaan nostettu Idässä, Merten saarilla. Tämä on siksi, että mies, jonka Jumala valitsi Hänen profeetakseen kuin Moosekseksi ilmoittamaan Hänen Nimensä, tulee saarivaltiosta kaukaisesta Idästä - Filippiineiltä.

 

Jumala Itse vahvistaa, että Hän on valinnut miehen tulevaksi Idästä ja julistamaan Hänen tarkoituksensa:

 

"Minä olen kutsunut kotkan päivänkoitosta, kaukaisesta maasta neuvopäätökseni miehen. Minkä olen puhunut, sen minä myös toteutan; mitä olen aivoitellut, sen minä myös teen. Kuulkaa minua, te kovasydämiset, jotka olette kaukana vanhurskaudesta. Minä olen antanut vanhurskauteni lähestyä, se ei ole kaukana; ei viivy pelastus, jonka minä tuon. Minä annan Siionissa pelastuksen, annan kirkkauteni Israelille." Jesaja 46:11-13

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

                                                         

"From the east I summon a bird of prey; from a far-off land, a man to fulfill my purpose. What I have said, that will I bring about; what I have planned, that will I do. Listen to me, you stubborn-hearted, you who are far from righteousness. I am bringing my righteousness near, it is not far away; and my salvation will not be delayed. I will grant salvation to Zion, my splendor to Israel." Isaiah 46:11-13 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Idästä Minä kutsun petolinnun; kaukaisesta maasta miehen saattamaan täyttymykseen minun syvimmän tarkoitukseni/päämääräni. Se mitä Minä olen sanonut, se tulee totisesti tapahtumaan; sen mitä Minä olen suunnitellut, sen Minä teen. Kuunnelkaa minua, te uppiniskaiset ja kovasydämiset, te jotka olette kaukana oikeamielisyydestä. Minä tuon oikeamielisyyteni selkeydeksi ja liki, se ei ole kaukainen asia; eikä minun pelastukseni viivy. Minä takaan pelastuksen Ziioninlle, minun loistoni Israelille." Jesaja 46:11-13

 

 "Idästä Minä kutsun petolinnun; kaukaisesta maasta miehen saattamaan täyttymykseen minun syvimmän tarkoitukseni/päämääräni." - Tässä Jumala vahvistaa kutsuvansa yhden miehen, Kauko-Idästä, joka tulee täyttämään Hänen tarkoituksensa, ja se on ilmoittaa Hänen (Jumalan) Nimi.

 

"Minä tuon oikeamielisyyteni selkeydeksi ja liki, se ei ole kaukainen asia; eikä minun pelastukseni viivy" - Tämä on se sanoma, jonka Jumala antoi Hänen profeetalleen kuin Moosekselle ilmoitettavaksi meille Raamatun kirjoitusten kautta: Että todellinen syy minkä takia ihmiset joutuvat kärsimän tänä päivänä, on se, että he ylistävät ja yhä jatkavat väärän jumalan ylistämistä, eivät yhtä ainoaa aitoa profeettojen Jumalaa; ja heidän pelastuksensa tulee ainoastaan siten kun he kääntyvät pois heidän väärästä ylistyksestään, jonka ovat opettaneet uskonnot ja tunnustavat sekä antavat syvän kunnoituksensa Hänen Pyhälle Nimelleen!

"Minä takaan pelastuksen Ziioninlle, minun loistoni Israelille." - Se "Israel", josta Jumala puhuu tässä, ei ole Juutalainen kansa, vaan ne ihmiset, jotka tulevat olemaan Jumalan taholta tarkasteltuina (kirjoitettuna Sakarja 13:9) Hänen Uusi Israelinsa, koska he tunnustavat Hänen aidon Nimensä, kuten on ilmoittanut Hänen aito profeettansa kuin Mooses!

 

Mikäli yksikin Juutalainen kuuntelee sen mitä aito profeetta kuin Mooses, Opettaja Evangelista ilmoittaa koskien Jumalan Nimeä, he myös tulevat olemaan Jumalan tarkastelemana aitoon "Israeliin" kuuluvia.

 

Vahvistaaksemme, että profeetta kuin Mooses (jonka suuhun Jumala on asettava Hänen sanansa ja lähettää ilmoittamaan Hänen Nimensä) on muukalainen, luemme seuraavaan:

 

"Katso, Herran nimi tulee kaukaa, hänen vihansa leimuaa, ja sankka savu tupruaa; hänen huulensa ovat täynnä hirmuisuutta, ja hänen kielensä on kuin kuluttava tuli." Jesaja 30:27

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, painos:

 

 "See, the Name of the Lord comes from afar, with burning anger and dense clouds of smoke; his lips are full of wrath, and his tongue is a consuming fire." Isaiah 30:27 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Katso, Herran Nimi tulee kaukaa; palavalla vihalla, ja tihein savupilvin; hänen huulensa ovat täynnä raivoa ja hänen kielensä on kuin kuluttava tuli." Jesaja 30:27

 

"Katso, Herran Nimi tulee kaukaa" - Miksi Jumalan Nimi tulisi kaukaa, kuten on kirjoitettu Jesajan kirjaan 30:27?

 

Se on siitä syystä, että profeetta kuin Mooses (jonka Hän lähetti tekemään Hänen Nimensä tunnetuksi ja selittämään Hänen sanansa kaikille) on muukalainen ja on täysin johdonmukaista sen suhteen, mitä olemme lukeneet 1. Kuningasten kirjasta 8:41-43, ettei hän tule Juutalaisten keskuudesta, vaan kaukaisesta maasta.

 

"palavalla vihalla, ja tihein savupilvin; hänen huulensa ovat täynnä raivoa ja hänen kielensä on kuin kuluttava tuli." - Aivan kuten Mooseksen aikana, Jumala osoitti ja näytti, kuinka voimallinen Hänen äänensä on. Hän takasi Hänen kansansa pyynnöstä, että Hän ei enää puhu suoraan heidän kanssaan, vaan ainoastaan Hänen profeettansa Mooseksen kautta (2. Mooseksen kirja 29:18-19). Tänä päivänä Jumala puhuu Hänen profeettansa kuin Mooseksen Raamattuilmestysten kautta.  Me olemme tulleen tiedotetuiksi, että syy minkä takia joudumme kokemaan Hänen vihaansa, on siksi, että me emme kutsu Hänen aitoa Nimeään.

 

Hyväksyivät uskonnot tätä vai eivät, Maestro Evangelista (aito profeetta kuin Mooses, joka on MUUKALAINEN) on nyt ilmoittanut Jumalan Nimen Kuningas Salomon 1. Kuningasten kirjassa 8:41-43 asetetun profetian täyttymykseksi.

 

RAAMATULLINEN PROFETIA KOSKIEN TULEVAA SARJAA MAAILMANLAAJUISIA TAPPAVIA KATASTROFEJA Osa 3