Käskyt ja Sapatti 

 

Jeesuksen Neuvonantaja

Julkaistu 22.8.2005

 

Raamatunkohdat ovat suomalaisesta 33/38 kirkkoraamatusta

 

Kuka on oleva mies, joka jatkaa Jeesuksen kesken jäänyttä tehtävää? Tiesikö Jeesus jälkeensä tulevasta miehestä, joka täyttää hänellä keskeneräiseksi jääneen profetian täyttämisen? Mikäli hän tiesi, niin kertoiko hän asiasta kaikille?

 

Mikäli Jeesus tiesi ja kertoi kaikille hänen jälkeensä tulevasta toisesta profetian täyttävästä miehestä, niin miksi asia on jäänyt ihmisiltä tiedostamatta? Ihmiset odottavat yhä kärsimättömästi Jeesuksen paluuta.

 

Tämä ilmestysteksti tulee selkeästi kirkastamaan ne harhaluulot ja väärinkäsitykset, joita ihmillä on koskien "Asianajajaa" tai Jeesuksen "Enkeliä".

 

Maestro Eraño Evangelista sanoo Jeesuksen olleen kuolleena jo kaksi vuosituhatta, eikä ilmesty enää takaisin. Kuitenkin, kun luemme Johanneksen Ilmestyskirjan kohtaan 22:16-21 - niin lukija olettaa kirjoitetun perusteella, että Jeesus palaa takaisin maan päälle. Tämä seikka on ohjannut uskonnot ja muut ihmiset otaksumaan Jeesuksen olevan todellakin palaamassa takaisin.

 

Ei ole oikein toivoa Jeesuksen paluuta lihassa, sillä hän on ollut kuolleena jo pitkän aikaa, eikä yksikään ihminen palaa kuolleista eloon.

 

Onko se totta?

 

"Toisin ihminen: hän riutuu ja kuolee.
Kun hän on mennyt pois, missä hän on? Meren vesi haihtuu,
virta kuivuu, sen vedet häviävät. Kun ihminen vaipuu lepoon, hän ei enää nouse, ei vaikka taivaat revähtäisivät auki. Ihminen ei herää unestaan."

Jobin kirja 14:10-12

 

Uskotko sinä yhä mieheen, joka on kuolleena haudattu, palaavan koskaan lihassa takaisin? Jeesus ei tule enää takaisin. Hän kuoli kauan sitten. Vaikka uskonnot ovat luvanneet maailman ihmisille, niin on aivan ehdottoman varmaa - Jeesus ei palaa takaisin.

 

Miksi sitten kuitenkin Ilmestyskirjan viimeisessä kappaleessa profeetta Johannes yhä mainitsee "Tule Herra Jeesus?" - Ilmestyskirja 22:21

 

Tutkikaamme mitä Jeesus sanoi samassa 22. kappaleessa aikaisemmin:

 

 Jeesuksen Enkeli 

 

16 "Minä, Jeesus, olen lähettänyt enkelin luoksenne, jotta seurakunnat saisivat tämän todistuksen. Minä olen Daavidin juuriverso ja suku, kirkas aamutähti." Ilmestyskirja 22:16

 

On täysin selvää. Jeesus sanoo, että "enkeli" on tullut. Hän (enkeli) opettaa meille Jeesuksen todistuksen/testamentin. Mikä on Jeesuksen todistus/testamentti?

 

Jeesuksen "enkeli" opettaa meille jokaiselle, että Jeesus on Daavidin juuriverso ja suku/jälkeläinen, joka tarkoittaa Jeesuksen olevan ainoastaan ihminen, eikä "Jumalan poika" ja että Jeesus on myös kirkas aamutähti. Tänä päivänä uskonnot yhä opettavat Jeesuksen olevan "Jumalan poika" ja tulee vielä nousemaan kuolleista.

 

Jeesuksen antama lausunto osoittaa mieheen, joka tulee kertomaan oikean opetuksen, oikeaan aikaan ja Pyhän Raamatun antamalla oikealla auktoriteetilla/arvovallalla. 

 

   Kuka on ilmoittanut meille tämän ilmoituksen? Maestro Eraño Evangelista!

 

Minkä sukupolven aikana hän tuli? Hän tuli kansojen tietoisuuteen Kolmannella vuosituhannella tai "kolmantena päivänä", meidän sukupolvemme aikana.

 

Onko hän näyttänyt meille merkkinsä? Hän on ilmoittanut meille merkkinsä ja auktoriteettinsa, arvovaltansa Pyhästä Raamatusta:

 

1.      Hän on Mooseksen kaltainen profeetta 5. Moos.18:18-19.

2.      Hän on "muukalainen" kuningas Salomon mainitsemana 1. Kun.8:41-43. 

3.      Hän on kansoille lähetetty profeetta, joka ilmoittaa Jumalan Sanan Jer.1:4-10.

4.      Hän on Jumalan "sanansaattaja" Mal.3:1-3.

5.      Hän on myös Jeesuksen "Enkeli" Ilm.1:1-3 ja 22:16.

 

Maailmassa ei ole toista miestä, joka pystyy selittämään Jumalan aidon opetuksen Pyhässä Raamatussa, joka on selkeää ja helppotajuista; sen on meille ilmoittanut Maestro Eraño Evangelista. Profetia tulevasta "muukalaisesta" ja Jeesuksen "enkelistä" on nyt täytetty.

Lukekaamme Ilmestyskirjasta:

 

"Henki ja morsian sanovat: "Tule!" Joka tämän kuulee, sanokoon: "Tule!" Joka on janoissaan, tulkoon. Joka haluaa, saa lahjaksi elämän vettä." Ilmestyskirja 22:17

 

 "Henki" - Jumala.

 

 Kaikki ihmiset ovat kutsutut uuteen liittoon.

 

Jokainen, joka tahtoo saa osallisuuden uuteen liittoon; he saavat sen ilmaiseksi. Sen tähden, että Maestro Evangelista on alusta asti sanonut opettavansa ilmaiseksi, eikä odota saavansa mitään vastiketta korvauksena. Jumala on lähettänyt hänet opettamaan meille Sanaa. Jumala tasaa tilit hänen kanssaan myöhemmin.

 

"elämän vesi" - mitä se tarkoittaa?

 

Elämän Vesi

 

"Herra, sinä olet Israelin toivo! Kaikki, jotka hylkäävät sinut, saavat onnettoman lopun, jotka luopuvat sinusta, häviävät kuin tomuun kirjoitetut nimet. Sillä he ovat hylänneet Herran, elävän veden lähteen." Jeremia 17:13

 

Jumala on "elämän veden lähde," ei Jeesus.

 

Jatkakaamme:

 

18 Jokaiselle, joka kuulee tämän kirjan ennussanat, minä vakuutan: Jos joku panee niihin jotakin lisää, panee Jumala hänen kärsittävikseen ne vitsaukset, joista tässä kirjassa on kerrottu. 19 Jos joku ottaa pois jotakin tämän ennustusten kirjan sanoista, ottaa Jumala pois hänen osallisuutensa elämän puuhun ja pyhään kaupunkiin, joista tässä kirjassa on kerrottu. Ilm.22:18

 

Onko tämä kaukana tämän ajan tapahtumista? Mitä tapahtuu, jos me lisäämme jotain Jumalan Sanaan?

 

"Jos ette tarkoin noudata tähän kirjaan kirjoitetun lain määräyksiä ettekä kunnioita Herran, Jumalanne, suurta ja pelottavaa nimeä, Herra saattaa teidät ja teidän jälkeläisenne kärsimään ankarista ja pitkällisistä vitsauksista ja pahoista, parantumattomista sairauksista. Hän tuo teille taas kaikki Egyptin taudit, joita pelkäätte, ja tartuttaa ne teihin. Herra lähettää teidän vaivaksenne kaikki sellaisetkin sairaudet ja vitsaukset, joita tässä lain kirjassa ei ole edes mainittu, ja te tuhoudutte." 5. Mooses 28:58-61

 

"Herra lähettää teidän vaivaksenne kaikki sellaisetkin sairaudet ja vitsaukset, joita tässä lain kirjassa ei ole edes mainittu…" - emmenkö me jo parasta aikaa elä näissä koettelemuksissa? Ihmiskunnan aikana ainoastaan tämä meidän sukupolvemme elävä väestö on kokenut näitä pandemioita, maailmanlaajuisia vitsauksia ja äärimmäisissä muodoissaan olevia tuhoja!

 

Nuo tapahtumat ovat vakuutena, että me olemme todellakin lisänneet omiamme Jumalan Sanaan! 

 

   Olemme olettaneet, että tottelemalla uskontojen omia opetuksia me olemme Jumalan siunaamia. 

 

 Jumala on antanut meille taudit vaivaksemme, jopa sellaisia, joita ei ole mainittu Pyhässä Raamatussa, ja se on vain muistutuksena, että me olemme lisänneet Jumalan Sanaan, Raamattuun.

 

"Minä annan teidän nyt valita siunauksen tai kirouksen. Siunauksen saatte, jos tottelette Herran, Jumalanne, käskyjä, jotka minä nyt teille ilmoitan, mutta kirouksen, jos ette tottele hänen käskyjään, vaan poikkeatte siltä tieltä, jota minä käsken teidän kulkea, ja antaudutte palvelemaan vieraita jumalia, joita ette ole ennen tunteneet." 5. Mooseksen kirja 11:26-28

Kaikki on meistä itsestämme kiinni, meille on annettu "vapaa tahto". Mitä olikaan edellä kirjoitettu Jumalan Sanassa? Siunaus - Kun me tottelemme Jumalaa. Kirous - jos me emme tottele Jumalaa, vaan käännymme seuraamaan muita jumalia joita emme ole koskaan tunteneet. Mikäli vielä voimme löytää tästä maailmasta maan, joka on edistyksellinen, elää rauhassa, ei tauteja, ei sotia, niin me voimme sanoa tuon maan olevan Jumalan siunauksessa ja ylistävän todellista Jumalaa.   Emme kykene löytämään yhtäkään sellaista maata, joka nauttisi tuon kaltaisesta vallitsevasta tilanteesta. Se tarkoittaa meidän olevan kirottuja, emme ole uskoneet Jumalaa ja olemme ylistäneet ja palvelleet muita jumalia, joita emme ole koskaan tunteneet - uskontojen esittelemiä jumalia!

 

  Eedenin Puutarhassa Jumala antoi Aatamille "vapaan tahdon", johon sisältyi säädös kaikkien hedelmien syömäkelpoisuudesta paitsi yhden: se oli hyvän ja pahan tiedon puu. Häntä muistutettiin annetusta säädöksestä, mutta kuitenkin hän söi sen puun hedelmää ja sai vaimonsa Eevan kanssa rangaistuksen.

 

   Pyhässä Raamatussa, sen jälkeen kun olet lukenut oikean ja väärän eroavaisuuksista, hyvästä ja pahasta ja silti annat itsesi tulla eksytetyksi, niin siten olet antanut eksyttäjän "nauttia elantoaan" kustannuksellasi. Aivan varmasti et voi syyttää enää muita kuin itseäsi. Vastuunkanto ja syytös ovat silloin sinun harteillasi!

 

  Ilmestyskirjan luvussa 22:18 mainitaan, jos lisäät jotain opetukseen, niin palkkana on kirous. Minkälainen kirous siitä annetaan?

 

  Ainoastaan meidän sukupolvemme on kokenut AIDSin, Lintuinfluenssan, Ebola-viruksen, SARSin ja muita sairauksia. Miksi? Uskonnot ovat tehneet lisäyksiä opetukseen.

 

   Onko se totta?

 

"Minä todistan jokaiselle, joka tämän kirjan profetian sanat kuulee: Jos joku panee niihin jotakin lisää, niin Jumala on paneva hänen päällensä ne vitsaukset, jotka ovat kirjoitetut tähän kirjaan; Ilmestyskirja 22:18

  Silmällä pitäen opetuksiin lisättyä lukumäärää, niin tulee olemaan myös meille annettujen tautien ja vitsauksien määrä. Miten meille käy jos otamme jotain pois Jumalan opetuksista?

 

"ja jos joku ottaa pois jotakin tämän profetian kirjan sanoista, niin Jumala on ottava pois sen osan, mikä hänellä on elämän puuhun ja pyhään kaupunkiin, joista tässä kirjassa on kirjoitettu." Ilmestyskirja 22:19

 

  Kuka tahansa ottaa jotain pois Jumalan opetuksista, hänelle ei sallita pääsyä pyhään kaupunkiin, Uuteen Jerusalemiin ja syömään elämän puun hedelmää.

 

  Me näemme maailman olevan täynnä pahaa ja maailma on kirottu. Uskonnot saarnaavat samanaikaisesti maailman tuhoutuvan. Onko maailman määrä lopettaa elämän ylläpitäminen Pyhän Raamatun mukaan?

 

Sukupolvi menee, sukupolvi tulee, mutta maa pysyy ikuisesti. Saarnaajan kirja 1:4

 

  Ihmiskunnassa sukupolvet tulevat ja menevät, mutta maailma on ikuisesti. Jos maailman on määrä jatkaa pyörimistään, niin se on kirouksen alaisena ihmisineen. Mitä hyvää meille on asua kirotussa maailmassa? Tämäkö on sitä mitä Jumala haluaa, että maailma olisi kirottuna ikuisesti? Mikä oli Jumalan määritelmä maata koskien aikaisemmin? Mitä oli luvattu (profetoitu) Eedenin Puutarhassa?

 

LANKEEMUS PUUTARHASSA

  

"Sitten Herra Jumala sanoi: "Ihminen on nyt kuin me: hän tietää sekä hyvän että pahan. Ettei hän nyt vain ota elämän puusta hedelmää ja syö ja niin elä ikuisesti!" Niin Herra Jumala ajoi ihmisen pois Eedenin puutarhasta ja pani hänet viljelemään maata, josta hänet oli tehty." 1. Mooseksen kirja 3:22-23

 

  Sen jälkeen kuin Aatami ja Eeva tulivat paljastetuiksi, että he olivat syöneet kiellettyä hedelmää, niin rangaistuksena heidät poistettiin Puutarhasta. Heitä oli ennakolta varoitettu syömästä elämän puusta, koska määräysten rikkojien ja väärintekijöiden ei ole hyvä elää pitkään. Jumala ei halua sitä.

 

  Kun he saivat rangaistuksensa, niin he elivät kovaa ja vaikeaa elämää, eli he kärsivät tottelemattomuutensa vuoksi. Otettiinko puutarha pois?

 

"Hän karkotti ihmisen ja asetti Eedenin puutarhan itäpuolelle kerubit ja salamoivan, leimuavan miekan vartioimaan elämän puulle vievää tietä." 1. Mooseksen kirja 3:24

  

  Maestro Evangelista sanoo, ei. Puutarha on yhä siellä. Jumala on ainoastaan asettanut"kerubit ja salamoivan miekan" vartioimaan tietä Puutarhaan. Se kadotettiin vain meiltä ihmisiltä. Ainoa mitä meidän on tehtävä - on tunnustaa Jumala ja totella Häntä, niin me pääsemme Eedenin Puutarhaan.

 

  Kuka on "enkeli" joka vartioi tietä Eedeniin?

 

  Jälleen, kuten olemme ymmärtäneet, Raamatun Ilmestyskirja on tarkoitettu Maestro Evangelistaa varten; hänellä on auktoriteetti ja arvovalta kertoa meille, mitä kirjaan on kirjoitettu.

 

 Jatkakaamme Ilmestyskirjasta:

 

"Hän, joka näitä todistaa, sanoo: "Totisesti, minä tulen pian". Amen, tule, Herra Jeesus!
Herran Jeesuksen armo olkoon kaikkien kanssa. Amen."
Ilmestyskirja 22:20-21

 

  Tämä on kohta, joka saa sekaannusta aikaiseksi. Uskonnot ovat oikopäätä olettaneet, että Jeesus palaa takaisin perustuen kirjoitettuun, mutta he eivät ole koskaan lukeneet minne viitataan, ja se on "Enkelin" tulo, Ilmestyskirja 22:16. "Enkeli" selittää kaikki Ilmestyskirjaan kirjoitetut profetiat.

 

  Jeesus sanoi Ilmestyskirja 22:16 että vain "enkeli" on tuleva. Kun luet viimeiset jakeet, niin sinä oletat Jeesuksen tulevan takaisin. Lukekaamme uudelleen Jeesuksen todistus:

 

 Minä, Jeesus, lähetin enkelini todistamaan näitä teille seurakunnissa. Minä olen Daavidin juurivesa ja hänen suvustansa, se kirkas kointähti." Ilmestyskirja 22:16

 

"Enkeli" tulee ja hän selittää miksi Profeetta Johannes sanoi:

 

"Hän, joka näitä todistaa, sanoo: "Totisesti, minä tulen pian". Amen, tule, Herra Jeesus! Herran Jeesuksen armo olkoon kaikkien kanssa. Amen." Ilmestyskirja 22:20-21

 

Onko todellakin totta, että Jeesus tulee takaisin maan päälle?

 

  Maestro Evangelista sanoo, käyttäkäämme viisauttamme ja ymmärrystämme, niin näemme kuka on todella tulossa. Kuka on tulossa, Jeesus vai"Enkeli"?

  Oliko Jeesuksen aikana tapahtuma, jolloin hän itse sanoi, että tulee joku toinen ja ettei hän itse tule enää takaisin?

 

   Miksi Profeetta Johannes sanoi "Tule Herra Jeesus" - Tuleeko Jeesus kirjaimellisesti takaisin? Lukekaamme ja ymmärtäkäämme mitä Jeesus sanoi, kun hän vielä oli maan päällä ja elossa.

 

"Jos te anotte minulta jotakin minun nimessäni, niin minä sen teen. Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni." Johannes 14:14-15

 

JEESUKSEN TEHTÄVÄ

 

Maestro Evangelista sanoo Jeesuksen sanoneen noin, koska hänen nimellään on merkitys:

 

"Ja hän on synnyttävä pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus, sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä." Matteus 1:21

 

  Tämä on Jeesuksen nimen tarkoitus, " hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä." Tämä oli Jeesuksen tehtävä; tämän tehtävän hänelle antoi Jumala. Jeesus tulisi olemaan se henkilö, joka opettaa kansalle, kuinka he voivat etsiä/pyytää vapahdusta Jumalalta.

  

  Keitä ovat hänen kansansa ihmiset? Oliko Jeesus lähetetty kaikkia ihmisiä varten?

 

"Hän vastasi ja sanoi: "Minua ei ole lähetetty muitten kuin Israelin huoneen kadonneitten lammasten tykö". Matteus 15:24

 

  Jeesus oli lähetetty erityisesti Israelin kansan vapahdusta varten. Ei häntä ollut lähetetty koko maailman ihmisiä pelastamaan. Siten, uskonnot ovat johtaneet ihmisiä harhaan uskottelemalla, että Jeesus on heidät pelastanut.

 

  Jeesus kuoli omien syntiensä tähden; teeskentelemällä ja saamalla ihmiset uskomaan hänen olevan "Jumalan poika" ja perustamalla oman kirkon. Jeesus ei seurannut Jumalan antamia ohjeita ja siten hän oli kirottu.

    

   Pelastiko hän kansansa? Tiesivätkö kansaan kuuluvat hänen olevan mies, joka pelastaisi heidät?

 

   Mitä ihmiset sanoivat hänestä, kun hän oli kuollut?

 

"Mutta me toivoimme hänen olevan sen, joka oli lunastava Israelin. Ja onhan kaiken tämän lisäksi nyt jo kolmas päivä siitä, kuin nämä tapahtuivat. Luukas 24:21

 

Totta, hänen kansansa toivoi, että hän olisi pelastanut heidät. Palatkaamme nyt…


" Jos te anotte minulta jotakin minun nimessäni, niin minä sen teen. Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni." Johannes 14:14-15

 

Tottelivatko uskonnot, mitä Jeesus sanoi aikaisemmin: kun hän sanoi olevansa vain "poika" tai Daavidin "poika" tai jälkeläinen, eikä "Jumalan poika?".


  Kuka on nyt tulossa ottamaan kannettavakseen Jeesuksen tehtävän?

 

"Ja minä olen rukoileva Isää, ja hän antaa teille toisen Puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti" Johannes 14:16

 Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:


"And I will ask the Father, and he will give you another Counselor to be with you forever - " John 14:16 (NIV)

 Suora suomennos:

 "Ja minä pyydän Isältä, ja Hän antaa tielle toisen Neuvonantajan olemaan teidän kanssanne ikuisesti -" Johannes 14:16

 

 Jeesus pyysi Jumalta"toista neuvonantajaa", asianajajaa, täyttämään hänelle annetun tehtävän. Jeesuksen puhuessa "toisesta puolustajasta" hän tarkoitti jälkeensä tulevaa toista henkilöä. Miksi uskonnot eivät opeta mitään "toisesta puolustajasta" Jeesuksen asianajajasta, joka on tulossa?

  

"olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti" - Jeesus epäonnistui tehtävässään, kuten on profetoitu 2. Samuelin kirjassa 7:12-13. Mikäli hän olisi ollut menestyksekäs, hän olisi ollut "iankaikkisesti", tarkoittaen, että hänet muistettaisiin onnistuneesta työstänsä. Koska Jeesus epäonnistui, niin toinen mies tulee jatkamaan tehtävää ja tämä mies tulee olemaan "iankaikkisesti".

   

TOTUUDEN HENKI

 

Mitä "Neuvonantaja" tuo tullessaan?

 

"totuuden Hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä; mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva." Johannes 14:17

 

"totuuden henki" - tämä on kutsutun miehen "Neuvonantajan" merkki, hän tulee ja paljastaa totuuden Jumalasta ja lisäksi totuuden Jeesuksesta.

 

Tuomallaan opetuksella "Neuvontajaja" paljastaa Jeesuksen olevan ainoastaan "Daavidin poika" ja "kirkas aamuntähti". Hyväksytäänkö hänen opetuksensa heti?

 

"maailma ei voi ottaa vastaan" - Monet ihmiset eivät hyväksy tai usko Maestro Evangelistaa aluksi, koska uskonnot ovat eksyttäneet kaikki maailman kansat ja ovat saaneet heidät uskomaan Jeesuksen olevan "ainoa Jumalan poika" ja että hän palaisi takaisin.

 

"on teissä oleva" - "Neuvonanja" tulee varmasti, Jeesuksen nimessä, miksi? "Neuvonantaja" tuo totuuden ja hänellä on kannettavanaan Jeesuksen testamentti/todistus, kuten on kirjoitettu Pyhään Raamattuun. Jeesus sanoi ja teki monia asioita elämänsä aikana. Apostolit ja uskonnot ovat myös sanoneet monia asioita, jotka ovat eritavoin kerrottuja, kuin Jeesuksen sanomat aikaisemmin. He eivät tunne totuutta Jeesuksesta, joka on kerrottu Pyhässä Raamatussa. He eivät kykene siihen, koska he eivät ole Jumalan lähettämiä ja siten kyvykkäitä selittämään näitä asioita.

 

  Nyt me voimme lukea opetusta mieheltä, joka selkeästi täsmentäen kertoo mitä Jeesus sanoi aikaisemmin. Kuka tämä mies on? Hän on Maestro Eraño Evangelista! Hän on Jeesuksen "enkeli" - "Neuvonantaja", josta Jeesus puhui jo ennakkoon.

   

    Mitä Maestro Evangelista meille tuo? Paljastaako hän huonoja uutisia Jeesesta?

 

26. Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut. Johannes 14:26

 

   Maestro Eraño Evangelista tuo "Pyhän Hengen", toisin sanoen "Jumalan Sanan", joka on Totuus.

Maestro Evangelista tulee myös puhumaan Jeesuksen puolesta; hän ei ole Jeesuksen vihollinen, eikä loukkaa tai häpäise Jeesusta. Mitä Maestro Eraño Evangelista tulee kertomaan Jeesuksesta?

 

   Maestro Evangelista tulee kertomaan kaikille ihmisille Pyhässä Raamatussa olevan totuuden, Jumalan Sanan.

 

  Hän muistuttaa meitä asioista, joita Jeesus sanoi aikaisemmin ja joita uskonnot eivät ole koskaan paljastaneet seuraajilleen; että he ovat eksytettyjä valheellisten opetusten tähden.

 

Lukekaamme Pyhästä Raamatusta:

 

"Miehet, veljet, sen raamatunsanan piti käymän toteen, jonka Pyhä Henki on Daavidin suun kautta edeltä puhunut Juudaasta, joka rupesi niiden oppaaksi, jotka ottivat kiinni Jeesuksen." Apostolien teot 1:16

 

  On kirjoitettu, että Pyhä Henki puhui Daavidin suun kautta.

 

Takaisin Raamattuun

 

 "Sinä, joka Pyhän Hengen kautta, isämme Daavidin, sinun palvelijasi, suun kautta, olet puhunut: 'Miksi pakanat pauhaavat ja kansat turhia ajattelevat?" Apostolien teot 4:25

  

   Tutkikaamme Pyhän Hengen todellista merkitystä, kun puhui Daavidin suun kautta:

 

"Nämä olivat Daavidin viimeiset sanat: Näin puhuu Daavid, Iisain
poika, näin puhuu korkealle korotettu mies, Jaakobin Jumalan voideltu, ihana Israelin ylistysvirsissä: "Herran Henki on puhunut minulle, ja hänen sanansa on minun kielelläni;

2. Samuel 23:1-2

 

 ja toinen kohta:

 

"Hän sanoi: "Kiitetty olkoon Herra, Israelin Jumala, joka kädellänsä on täyttänyt sen, mitä hän suullansa puhui minun isälleni Daavidille, sanoen: 1. Kuninkaiden kirja 8:15

 

  Pyhä Henki tarkoittaa yksiselitteisesti Jumalan Sanaa, eikä suinkaan kolmatta persoonaa kolminaisuudesta, kuten uskonnot ovat olettaneet.

 

  Ainoastaan meidän aikanamme Pyhän Hengen todellinen merkitys on vastattu ja siten uskontojen sanomiset eivät ole totta.

      

   Maestro Evangelista selittää:

 

  Pyhä Hengen puhuessa Daavidin suun kautta, tarkoitetaan, että Jumalan Sana oli annettu Daavidille. Henki, tarkoittaa sanaa - ja syy miksi se on Pyhä, on siksi, että se tulee Jumalalta. Siksi, kun me sanomme Pyhä Henki, me sanomme ja tarkoitamme silloin, Jumalan Sanaa.

 

 Jumala antaa Hänen Sanansa Hänen profeetolleen.

 

Esimerkkinä, profeetta Jesaja, kuinka hänen valittiin tehtäväänsä?

 

 "Ja he huusivat toinen toisellensa ja sanoivat: "Pyhä, pyhä, pyhä Herra Sebaot; kaikki maa on täynnä hänen kunniaansa". Ja kynnysten perustukset vapisivat heidän huutonsa äänestä, ja huone täyttyi savulla. Niin minä sanoin: "Voi minua! Minä hukun, sillä minulla on saastaiset huulet, ja minä asun kansan keskellä, jolla on saastaiset huulet; sillä minun silmäni ovat nähneet kuninkaan, Herran Sebaotin." Jesaja 6:3-5

 

  Jesaja myöntää olevansa myös syntinen ihminen. Kaikki profeetat tulivat tehtäväänsä omista vaihtelevista menneiden tekojen rasituksista ja heissä oli vaihtelevia persoonallisuuksia. Tärkein yhdistävä tekijä/ominaisuus heissä on syvä nöyryys Jumalan edessä.

 

"Silloin lensi minun luokseni yksi serafeista, kädessään hehkuva kivi, jonka hän oli pihdeillä ottanut alttarilta, ja kosketti sillä minun suutani sanoen: "Katso, tämä on koskettanut sinun huuliasi; niin on sinun velkasi poistettu ja syntisi sovitettu". Jesaja 6:6-7

 

  Meidän aikanamme, mitä me tarkoitamme "Hengellä". Vasta nyt meidän aikanamme me kykenemme ymmärtämään, että uskontojen antamat opetukset ovat olleet alusta alkaen vääriä:

 

"Alussa loi Jumala taivaan ja maan.
Ja maa oli autio ja tyhjä, ja pimeys oli syvyyden päällä, ja Jumalan Henki liikkui vetten päällä.  Ja Jumala sanoi: "Tulkoon valkeus". Ja valkeus tuli
." 1. Mooseksen kirja 1:1-3

 

  Mitä tarkoittaa "Jumalan Henki", joka liikkui vetten päällä?

 

"Antakaa Herralle hänen nimensä kunnia, kumartakaa Herraa pyhässä kaunistuksessa.

Psalmi 29:2

 

  Ellet tunne Jumalan Nimeä, et koskaan opi tuntemaan Jumalaa.

 

 "Jumalan Henki", joka oli monien vetten päällä, mitä Pyhä Raamattu sillä tarkoittaa?

 

"Herran ääni käy vetten päällä; kunnian Jumala jylisee, Herra suurten vetten päällä.

Psalmi 29:3

 

 "Herran ääni" - tarkoittaen, että Jumala puhui. Kyseessä ei ole kolmas persoona kolminaisuudesta kuten uskonnot ovat olettaneet.

 

Lue jakeet uudelleen:

 

"Alussa loi Jumala taivaan ja maan.
Ja maa oli autio ja tyhjä, ja pimeys oli syvyyden päällä, ja Jumalan Henki liikkui vetten päällä"
1. Mooseksen kirja 1:1-2

 

Mitä Jumala teki tuon jälkeen?

 

"Ja Jumala sanoi: "Tulkoon valkeus". Ja valkeus tuli. 1. Mooseksen kirja 1:1-3

 

Ja Jumala sanoi, "Tulkoon valkeus". Ja valkeus tuli. Jumala yksinkertaisesti sanoo, Hän antoi käskynsä Sanansa voimalla, vain yksinkertaisesti sanomalla sen.

 

   Jumala ei tee mitään ilmoittamatta ensin säädöksiä ja määräyksiä.

 

  Mitä olivat Jumalan asettamat muut säädökset, jotka Jumala antoi aikaisemmin?

 

   Tämä on se lupaus, jonka Jumala antoi Moosekselle:

 

"On tapahtuva aivan niin, kuin sinä Herralta, sinun Jumalaltasi, anoit Hoorebilla, silloin kun seurakunta oli koolla ja sanoit: 'Älköön minun enää suotako kuulla Herran, minun Jumalani, ääntä älköönkä nähdä tätä suurta tulta, etten kuolisi'. 5. Mooseksen kirja 18:16

(Oma huomautus:Oikeammin käännettynä lauserakenteen on oltava heittomerkkien sisällä monikkomuodossa, ottamatta lukuun Moosesta.)

 

Jumalan äänen kuuleminen saa aikaan kuoleman. Minkä vastauksen Jumala antoi kansalle Mooseksen kautta?

 

"Ja Herra sanoi minulle: 'Mitä he ovat puhuneet, on oikein puhuttu."

5. Mooseksen kirja 18:17

      

Jumalan jo ennakkoon lähettämä profeetta, kuin Mooses

 

"Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua." 5. Mooseksen kirja 18:18

 

Mooseksen kaltainen profeetta, mutta mikä tekee hänestä hyvin erilaisen?

 

"ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua." 5. Mooseksen kirja 18:18

 

Maestro Evangelista kertoo vain Jumalan hänelle antamat sanat.

 

Mitä seurauksia tulee olemaan, ellei kuuntele profeettaa?

 

"Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille. 5. Mooseksen kirja 18:19

 

"joka ei kuule" - jokainen joka ei kuule

 

  Entä ne muut, jotka ovat tienneet tämän opetuksen ja Jumalan Nimen, mutta eivät ole huomioineet ilmoitusta profeetan tulosta ja ovat alkaneet käyttää annettua opetusta omaksi hyödykseen tai ovat perustaneet uuden uskonnon tai kirkon?

 

"Mutta profeetta, joka julkeaa puhua minun nimessäni jotakin, jota minä en ole käskenyt hänen puhua, tahi puhuu muiden jumalien nimessä, sellainen profeetta kuolkoon.'  

5. Mooseksen kirja 18:20


"Ja jos sinä ajattelet sydämessäsi: 'Mistä me tiedämme, mikä sana ei ole Herran puhetta?' niin huomaa:"
5. Mooseksen kirja 18:21

Saatat sanoa itseksesi, että kuinka me tiedämme, mikä viesti ei ole Herralta?

 

"kun profeetta puhuu Herran nimessä, ja kun se, mitä hän on puhunut, ei tapahdu eikä käy toteen, niin sitä sanaa Herra ei ole puhunut; julkeuttaan se profeetta on niin puhunut; älä pelkää häntä."  5. Mooseksen kirja 18:22

 

  Takaisinmaksun aika tulee ja Jumala toteuttaa sen. On profetoitu toistamiseen, että tulevan profeetan merkki on annettu:

 

"Minulle tuli tämä Herran sana:

"Jo ennenkuin minä valmistin sinut äidin kohdussa, minä sinut tunsin, ja ennenkuin sinä äidistä synnyit, minä sinut pyhitin; minä asetin sinut kansojen profeetaksi".

Jeremia 1:4-5

 

  Tässä ei puhuta Jeesuksesta, hänet oli lähetetty vain omaa kansaansa varten, kuten kaikki profeetat hänen edellään. Tämän profeetan kohdalla, Jumala kertoo hänen tulostaan jo ennen hänen syntymäänsä, ja että hänet on lähetetty kaikkia kansoja varten.


"Mutta minä sanoin: "Voi Herra, Herra! Katso, en minä kykene puhumaan, sillä minä olen nuori." Jeremia 1:6

 

"nuori, (lapsi)" - tarkoittaa, ettei hän ole opetellut tai tuttu raamatun sisällön suhteen, vaan Jumala opettaa häntä.

 

"Niin Herra sanoi minulle: "Älä sano: 'Minä olen nuori', vaan mene, kunne ikinä minä sinut lähetän, ja puhu kaikki, mitä minä käsken sinun puhua." Jeremia 1:7

 

Sinä päivänä kun Maestro Eraño Evangelistan on aika paljastaa Jumalan Sanoma kaikille kansoille ja uskonnoille, niin mitä Jumala sanoo?

 

"Älä pelkää heitä, sillä minä olen sinun kanssasi ja pelastan sinut, sanoo Herra."
Jeremia
1:8

 

Ei ole mitään pelkoa, sillä Jumala ei hänta hylkää. Millä tavoin hän on erilainen aikaisemmista Jumalan lähettämistä profeetoista? Mitä erityistä hänelle annettiin?

 

 "Ja Herra ojensi kätensä ja kosketti minun suutani. Ja Herra sanoi minulle: "Katso, minä panen sanani sinun suuhusi. Jeremia 1:9

 

Jumala on laittanut Sanansa Maestro Eraño Evangelistan suuhun. Tämä on annettu merkki; mies jolla ei ollut ymmärrystä Pyhästä Raamatusta, ei ole käynyt paikoissa, joissa annetaan korkeampaa opetusta, mutta hän pystyy sujuvasti selventämään Pyhää Raamattua. Hän odottaa kärsivällisesti Jumalan antamaa viestiä.

  

   Ainoa mies, jolle on annettu Jumalan Sana kuuden miljardin ihmismäärästä!

 

Mikä on Jumalan antama tehtävä hänelle?

 

"Katso, minä asetan sinut tänä päivänä yli kansojen ja valtakuntain, repimään maasta ja hajottamaan, hävittämään ja kukistamaan, rakentamaan ja istuttamaan." Jeremia 1:10

 

"tänä päivänä" - on olemassa valittu aika tehtävää varten.

 

Maestro Evangelista paljastaa mailman ihmisille ymmärtämään, että Jeesus:

 

1.      Ei ollut aito "jumalan poika", vaan ainoastaan ihminen, Daavidin poika,

2.      hän epäonnistui tehtävässään ja syyllistyi "väärin tekoon"

3.      on "kirkas aamuntähti", saatanan eksyttämä mies - profetoitu Jesaja 14:9-20.

 

Kaatuvatko kaikki uskonnot samalla aikaa vai eivät? Totisesti kaikki kaatuvat samalla aikaa!

 

  Hän on profeetta, joka tulee kantaen Jumalan Sanaa tai "Pyhää Henkeä" ja hänet ilmoitetaan kansoille. Onko olemassa syy, miksi Maestro Evangleistan on paljastettava totuus Jeesuksesta?

 

  Miksi Jeesus ei voisi antaa itse todistusta itseään koskien?

 

"Jos minä itsestäni todistan, ei minun todistukseni ole pätevä". Johannes 5:31

 

  Jeesus sanoi sen itse, ettei pysty antamaan itsestään todistusta. Kuka sitten pystyy?

 

"On toinen, joka todistaa minusta, ja minä tiedän, että se todistus, jonka hän minusta todistaa, on pätevä."  Johannes 5:32
  

Jeesuksella ei ollut enää auktoriteettia/arvovaltaa. Se oli otettu häneltä pois. Joku toinen tulee ja antaa todistuksen hänestä. Kuka?

 

"Mutta kun Puolustaja tulee, jonka minä lähetän teille Isän tyköä, totuuden Henki, joka lähtee Isän tyköä, niin hän on todistava minusta. Johannes 15:26

 

  Maestro Eraño Evangelistalla on auktoriteetti ja arvovalta todistaa Jeesuksesta.

 

"Isän tyköä" - Maestro Evangelista on Jumalan lähettämä, hän antaa todistuksen Jeesuksesta. Että maailman ihmiset lopulta kykenevät näkemään uskontojen levittämän eksytyksen sekä lopulta ymmärtävät, että on vain yksi Jumala, eikä Jeesus ole "Jumalan poika".

 

Kuinka me tiedämme, että "Neuvonantaja" on todellakin tullut?

 

"Tämän minä olen teille puhunut, ettette loukkaantuisi(oikeammin; eksyisi). He erottavat teidät synagoogasta; ja tulee aika, jolloin jokainen, joka tappaa teitä, luulee tekevänsä uhripalveluksen Jumalalle. Johannes 16:1-2

 

  "Neuvonantaja" tulee selittämään, että Jeesus on huomauttanut meille aikaisemmin, miksi ihmiset tappavat toisiaan, kuten meidänkin sukupolvemme aikana tehdään. Miksi he tappavat toisiaan?

 

"Ja sen he tekevät teille, koska he eivät tunne Isää eivätkä minua. Johannes 16:3

 

Tappamisien syy on siinä, etteivät he tiedä Jumalaa, eivätkä he tunne todellista Jeesusta. Kaikki lukevat samaa Raamattua, mutta ovatko he tunteneet aitoa Jumalaa ja todellista Jeesusta? Eivät. 

 

 Kuinka Jeesuksen apostolit, eivät tienneet tuosta mitään?

 

"Mutta tämän minä olen puhunut teille, että, kun se aika tulee, te muistaisitte minun sen teille sanoneen. Tätä minä en ole sanonut teille alusta, koska minä olin teidän kansanne." Joh.16:4

Se mitä Jeesus sanoi ja teki ei tule paljastumaan hänen elämänsä aikana. Ne asiat tulevat paljastumaan, kun "Neuvonantaja" tulee, meidän sukupolvemme aikana.

 

Miksi?

 

"Mutta nyt minä menen hänen tykönsä, joka on minut lähettänyt, eikä kukaan teistä kysy minulta: 'Mihin sinä menet?' Joh.16:5

 

Siksi, että Jeesus ei ole "ikuisesti", kuten profetoitu 2. Samuel 7:12-14

 

  Koko sinä aikana, kun hän teeskenteli olevansa "jumalan poika", sai rangaistuksen kärsittäväkseen, ja lopulta kuoli syntiensä takia, eivätkä hänen apostolinsa tienneet mitä hän puhui. Sen vuoksi Jeesus sanoi "eikä kukaan teistä kysy minulta: 'Mihin sinä menet?'"

 

Jos hän olisi kertonut apostoleilleen selkeästi kaiken, miltä heistä olisi tuntunut?

 

"Mutta koska minä olen tämän teille puhunut, täyttää murhe teidän sydämenne. Joh.16:6

 

Jos Jeesus olisi mennyt ylös taivaaseen, kuten uskonnot sanovat, niin miksi apostolien sydämet olisivat murhettuneet, jos olisivat tienneet hänen menneen taivaaseen?

 

Silloin se tarkoittaa, ettei hän koskaan mennyt ylös taivaaseen!

 

Jeesus oli silloin todellakin jo menossa, kärsimään rangaistustaan. Siitä syystä hän sanoi, että hänen on mentävä.


"Kuitenkin minä sanon teille totuuden: teille on hyväksi, että minä menen pois. Sillä ellen minä mene pois, ei Puolustaja tule teidän tykönne; mutta jos minä menen, niin minä hänet teille lähetän."
Joh.16:7

 

  Hänen todellakin täytyi mennä, tai muuten "Neuvonantaja/asianajaja" ei tulisi. Kun "Neuvonantaja/asianajaja" tai Maestro Evangelista tulee, niin mitä tapahtuu?

 

"Ja kun hän tulee, niin hän näyttää maailmalle todeksi synnin ja vanhurskauden ja tuomion:" Joh.16:8

 

  Silloin Maestro Evangelista tulee näyttämään, että ihmiset eivät toimi oikein ja Jumalan opetuksen mukaisesti. Maestro Evangelista tulee paljastamaan meille:

 

"synnin, koska he eivät usko minuun;" Joh.16:9

 

  Jeesus on sanonut aikaisemmin, että "enkeli" (Ilmestyskirja 22:16) ja/tai "Neuvonantaja/Asianajaja" Joh.14:16) tulee jatkamaan hänen Jumalalta saamaansa kesken jääntyttä tehtävää. Yhä, ihmiset yhä odottavat Jeesuksen tuloa, koska he ovat uskontojen eksyttämiä.

 

"vanhurskauden, koska minä menen Isän tykö, ettekä te enää minua näe; Joh.16:10

 

Siten Jeesus ei enää tule takaisin, koska hän kärsi rangaisuksensa syntiensä takia.

 

" ja tuomion, koska tämän maailman ruhtinas on tuomittu. Joh.16:11

 

Uskonnot opettavat, että kuka tahansa, joka tulee ja opettaa heidän opetuksensa vastaisesti Jeesuksesta on "Anti-Kristus".

 

  Maestro Eraño Evangelista sanoo: Mitä me tarkoitamme sanoessamme "Kristus"?

 

Me olemme lukeneet ja ymmärtäneet Maestro Evangelistan ilmestysten kautta Pyhästä Raamatusta Jeesuksen todistuksen, Jumalan Sanan - että Jeesus ei ole koskaan ollut "Kristus".

 

Jeesus epäonnistui tehtävässään, eivätkä ihmiset itse ole olleet varuillaan Jeesuksen itsensä antaman tiedon kanssa, että "Neuvonantaja" tulee jatkamaan hänen tehtäväänsä, eikä hän ole Jeesuksen vihollinen.

 

  Joten se joka tulee ja opettaa todellisesta Jeesuksesta, kuten on kirjoitettu Pyhään Raamattuun, on hänen "Neuvonantaja" (Joh.14:16) ja hänen "enkelinsä" (Ilmestyskirja 22:16).

 

Uskonnot opettavat Jeesuksesta, mitä he haluavat hänen olevan, eivät todellisesta Jeesuksesta, kuten Pyhään Raamattuun on kirjoitettu.

 

Kertoiko Jeesus kaiken opetuslapsilleen?

 

"Minulla on vielä paljon sanottavaa teille, mutta te ette voi nyt sitä kantaa." Joh.16:12

 

"Minulla on vielä paljon sanottavaa teille" - Jeesus halusi kertoa totuuden jo elinaikanaan, mutta hänelle ei enää annettu lupaa/auktoriteettia eikä mahdollisuutta kertoa sitä (Joh. 5:31-32).

 

Kun uskonnot sanovat, että tietävät paljon enemmänkin Jeesuksesta, niin he pettävät ihmisiä.

 

  Nyt on "Neuvonantaja" tehtävä paljastaa Jeesuksen todistus, tämä jota juuri nyt luet.

 

 Hänen aikanaan, jos Jeesus olisi kertonut opetuslapsilleen totuuden ja todellisen syyn omasta tulevasta kärsimyksestään, niin olisivatko opetuslapset kantaneet Jeesuksen heille jättämää tehtävää/paljastusta? Sen vuoksi Jeesus sanoi, että jos hän kertoisi minne on menossa, niin te olisitte murheissanne.

 

"Kun hän, Totuuden Henki, tulee" - uskonnot opettavat, että tämä on se Pyhä Henki, mutta me luemme selkeästi, että on mies, jolla tarkoitetaan "Totuuden Henkeä". Se tarkoittaa, että mies tulee kantaen Jumalan Sanaa.

 

"Mutta kun hän tulee, totuuden Henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään; Joh.16:13

 

"Neuvonantaja/Asianajaja" opettaa ja puhuu vain ja ainoastaan, mitä Jumala käskee ja selittää Pyhään Raamattuun kirjoitettuja opetuksia.

 

…vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa. Joh.16:13

"Neuvonantaja" tulee paljastamaan ainoastaan sen sanoman, jonka Jumala haluaa kaikkien ihmisten ymmärtävän.

 

Maestro Eraño Evangelista ei lisää eikä sisällytä Jumalalta saamiinsa ja meille paljastamiinsa sanomiin omia mielipiteitään. Mitä ikinä Jumalalta saamaansa hän paljastaa ja asiayhteyteen liittyviä perusteluja on, niin ne ovat löydettävissä kirjoitettuna Pyhään Raamattuun, Jumalan Sanaan.

 

"ja hän keroo teille, mitä on vielä tulossa" - Maestro Evangelista paljastaa mailman ihmisille tapahtumia ja asioita, jotka tapahtuvat pian, erityisesti Jumalan protetioiden täyttymiset.

 

 Jeesukseen viitaten:

  

"Hän on minut kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille. Joh.16:14

 

"Hän on minut kirkastava" - Jeesus sanoi aikaisemmin, että "Neuvonantaja" ei ole hänen vihollisensa. Hän jopa muistuttaa meitä, että Jeesus myönsi jo kauan sitten epäonnistuneensa tehtävässään ja uskonnot ovat nyt ihmisiä, jotka eksyttävät meitä.

 

"sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille" - Maestro Evangelista jatkaa Jeesuksen täyttämättä jättänyttä tehtävää, eli ilmoittaa ihmisille Jumala Nimi.

 

 "ja julistaa teille" - julistaa tiedon kaikille maailman ihmisille.

 

Kaikki mitä annettiin Jeesukselle on siirretty Maestro Evangelistalle; jotka ovat, siunaus ja kirous, ja täyttää tehtävä, missä Jeesus epäonnistui.

 

"Kaikki, mitä Isällä on, on minun; sentähden minä sanoin, että hän ottaa minun omastani ja julistaa teille. Joh.16:15

 

Nyt kun olemme saaneet opetusta todellisesta Jeesuksesta ja yhä kiinnitämme uskomme ja luottamluksemme häneen, niin mitä Jeesus sanoo meille siitä?

 

"Tämän minä olen puhunut teille kuvauksilla; mutta tulee aika, jolloin minä en puhu teille enää kuvauksilla, vaan avonaisesti julistan teille sanomaa Isästä. Joh.16:25

 

   Jeesus puhui opetuslapsilleen vertauksin, joita he eivät koskaan täysin ymmärtäneet.

  

  "mutta tulee aika, jolloin minä en puhu teille enää kuvauksilla" - Maestro Evangelistan tulo, jossa hänen kannettavanaan on Jeesuksen Todistus ja Jumalan Sana;

     

"vaan avonaisesti julistan teille sanomaa Isästä" - vain Maestro Evangelistan avulla me voimme selkeästi ymmärää Jeesuksen sanat ja lopulta päästä ymmärrykseen Jumalan Nimestä.

 Kun aika tulee, kuten tämä päivä, kun me olemme oppineet totuuden Jeesuksesta ja totuuden Jumalasta, niin voimmeko me yhä lähestyä Jumalaa "Jeesuksen nimessä"? Voimmeko yhä rukoilla Jumalaa "Jeesuksen nimessä"?

 

"Sinä päivänä te anotte minun nimessäni; enkä minä sano teille, että minä olen rukoileva Isää teidän edestänne;" Joh.16:26

 

"Sinä päivänä" - Tuo tarkoittaa meidän aikaamme; Jeesus ei voi enää auttaa meitä Jumalaan turvautumisessa, koska hän epäonnistui tehtävässään. Toinen mies on tullut meille kertomaan Jumalasta.

 

Mies, joka kantaa oikeaa opetusta on tullut, ovatko rukoukset "Jeesuksen nimessä", yhä voimassa? Kuullaanko sellaisia rukouksia yhä?

 

"enkä minä sano teille, että minä olen rukoileva Isää teidän edestänne" - jopa silloin Jeesus sanoi kuinka asia on. Me olemme olleet uskontojen eksyttäminä, kun olemme luottaneet uskossa Jeesukseen, jotta pääsisimme lähemmäs Jumalaa!

 

   Mitä Jeesuksessa oli, jota "Neuvonantaja/Asianajaja" ottaa ja näyttää tai antaa kaikille ihmisille? Mikä olisikaan ollut Jeesuksen työ Jumalalle?

 

"Vanhurskas Isä, maailma ei ole sinua tuntenut, mutta minä tunnen sinut, ja nämä ovat tulleet tuntemaan, että sinä olet minut lähettänyt." Joh.17:25

 

Hänen kansansa tiesi Jeesuksen olevan Jumalan lähettämä ja mikä oli hänen todellinen tehtävä?

"Ja minä olen tehnyt sinun nimesi heille tunnetuksi ja teen vastakin, että se rakkaus, jolla sinä olet minua rakastanut, olisi heissä ja minä olisin heissä." Joh.17:26


Jeesuksen tehtävä oli kertoa kansalleen Jumalan Nimi.

 

"…että se rakkaus, jolla sinä olet minua rakastanut, olisi heissä ja minä olisin heissä." Joh.17:26

 

  Tämä on syy, että Jeesus epäonnistui tehtävässään ja syyllistyi väärintekoon. Jumalan rakkaus kansaansa kohtaan oli kadoksissa. Hänen kansansa ihmiset eivät saaneet mahdollisuutta tuntea Jumalan Nimeä. Ei pelastusta.

 

  Kun Jeesus epäonnistui tehtävässään, niin kuka tai ketkä menettivät mahdollisuuden pelastukseen? Juutalainen kansa. Tämä on syy, miksi Jeesus kärsi rangaistuksensa oman kansansa kautta. Juutalaiset olisivat hyötyneet Jumalan Nimen tuntemisesta ja olisivat saaneet pelastuksen kääntymällä takaisin Jumalan puoleen. Siksi, kuten on profetoitu 2. Samuelin kirjassa 7:14. Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani, niin että, jos hän tekee väärin, minä rankaisen häntä ihmisvitsalla ja niinkuin ihmislapsia lyödään; Jeesusta rangaistiin epäonnistumisestaan oman kansansa taholta.

 

Vertauksena, New International Version, Uusi Kansainvälin Laitos/Painos, mukaisen käännöksen alkutekstistä:

 

   "When he does wrong, I will punish him with the rod of men, with floggings inflicted by men", (NIV) 2.Sam. 7:14

 

 "kun hän tekee väärin, niin rankaisen häntä ihmisten antamin kepiniskuin ja miesten toimittamilla selkäsaunoilla/ruoskimisilla". 2. Samuelin kirjassa 7:14

 

 

Kuka jatkaa ja ilmoittaa maailman ihmisille Jumalan Nimen?

 

"Mutta asuuko todella Jumala maan päällä? Katso, taivaisiin ja taivasten taivaisiin sinä et mahdu; kuinka sitten tähän temppeliin, jonka minä olen rakentanut!"

1. Kuningasten kirja 8:27

 

Tämän takia Jumala ei ole läsnä temppeleissä tai kirkoissa:

 

"Käänny kuitenkin palvelijasi rukouksen ja anomisen puoleen, Herra, minun Jumalani, niin että kuulet huudon ja rukouksen, jonka palvelijasi tänä päivänä rukoilee sinun edessäsi, ja että silmäsi ovat yöt ja päivät avoinna tätä temppeliä kohti, tätä paikkaa kohti, josta sinä olet sanonut: 'Minun nimeni on asuva siellä', niin että kuulet rukouksen, jonka palvelijasi tähän paikkaan päin kääntyneenä rukoilee. 1. Kuningasten kirja 8:28-29

 

Rakensiko Salomo rakennuksen Jumalan Nimelle? Kyllä hän rakensi. Hänen kansansa olisi täytynyt nähdä talon Nimi. Koska kuitenkin hän rakensi muita temppeleitä vaimojensa jumalille, niin ihmiset eksyivät temppeleiden paljoudessa, joita Salomo rakensi. Kukaan ei tiennyt mikä temppeli oli rakennettu Jumalan Nimelle ja mikä on Jumalan Nimi.

 

Sitten tuli Jeesus, ja sen sijaan että hän olisi johdattanut kansansa osoittaen taloon, jossa on Jumalan Nimi, hän teeskenteli olevansa Jumalan poika ja rakensi oman kirkon, eli hän myös epäonnistui.

 

  Tällä kertaa, kuka ottaa tehtävän hoitaakseen:

 

"Myös jos joku muukalainen, joka ei ole sinun kansaasi Israelia, tulee kaukaisesta maasta sinun nimesi tähden" 1. Kuningasten kirja 8:41

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:


"As for the foreigner who does not belong to your people Israel
but has come from a distant land because of your name - I Kings 8:41 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kun tulee muukalainen, joka ei kuulu sinun kansaasi Israeliin, vaan hän tulee kaukaisesta maasta sinun nimesi tähden" 1. Kuningasten kirja 8:41

 

Aivan turhaa jossittelua suomennoksessa, sillä alku menee näin: Kuten muukalaisen tullessa, joka ei ole sinun kansaasi…

 

"muukalainen" - tarkoittaa miestä, joka tulee toisesta maasta; "muukalainen" tai "Neuvonantaja" ei tule olemaan verilinjassa, samaa sukua, Daavidin huoneen kanssa. Hän tulee ilmoittamaan Mahtavan Jumalan Nimen kaikille ihmisille. Tulevatko kaikki ihmiset tuntemaan Nimen?

 

"sillä sielläkin kuullaan sinun suuresta nimestäsi, väkevästä kädestäsi ja ojennetusta käsivarrestasi - jos hän tulee ja rukoilee kääntyneenä tähän temppeliin päin, niin kuule taivaasta, asuinpaikastasi, häntä ja tee kaikki, mitä muukalainen sinulta rukoilee, että kaikki maan kansat tuntisivat sinun nimesi ja pelkäisivät sinua, samoin kuin sinun kansasi Israel, ja tulisivat tietämään, että sinä olet ottanut nimiisi tämän temppelin, jonka minä olen rakentanut." 1. Kuningasten kirja 8:42-43

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"for men will hear of your great name and your mighty hand and your outstretched arm - when he comes and prays toward this temple, then hear from heaven, your dwelling place, and do whatever the foreigner asks of you, so that all the peoples of the earth may know your name and fear you, as do your own people Israel, and may know that this house I have built bears your Name.
1Kings 8:42-43 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"sillä ihmiset kuulevat sinun suuresta nimestäsi ja mahtavasta kädestäsi sekä sinun ojennetuista käsivarretasi - kun hän tulee ja rukoilee kohti tätä temppeliä, silloin Sinä kuulet taivaasta Sinun asuinpaikastasi ja teet niin kuten muukalainen Sinulta pyytää, niin että mailman ihmiset voivat tietää sinun Nimesi ja pelätä sinua, niin kuin Sinun oma kansasi Iseael, ja tulevat tietoisiksi, että tämä talo/temppeli, jonka olen rakentanut, kantaa Sinun Nimeäsi."

 

Suomentajat jossittelevat aivan turhaan. Asioista on puhuttava suoraan ilman turhia epäilyksiä, eli, kun hän tulee, eikä, jos hän tulee.

 

 

   Jopa Kuningas Salomo tiesi Maestro Evangelistan tulevan, kuten oli profetoitu.


   Aivan varmasti Maestro Eraño Evangelista on Jumalan lupaama mies meidän sukupolvemme!

 

 

Jeesus synnitön?