IHMISKUNNAN HYVÄKSYESSÄ TODELLISTEN VÄÄRIEN PROFEETTOJEN PETOKSEN ON AIHEUTTANUT TÄMÄN PÄIVÄN KÄRSIMYKSET, ELI JUMALAN KIROUKSEN SISÄLTÄEN VITSAUKSET, TAUDIT JA TUHOT! 27-10-2014

 

Lukuisia kuolemia on nyt yhdistetty erittäin tappavaan virukseen, Ebola sekä muihin tauteihin. Ja kaikkien näiden tauteihin kuolleitten takia ihmiset kyselevät nyt: Mikäli profeettojen Jumala (kirjoitettu Raamatussa) todella on olemassa, niin miksi Hän sallii kyseisten vaivojen esiintyvän ja tapahtuvan?

Tietääksemme vastauksen, luemme Jumalan omat sanat Raamatun kirjoituksista:

Mitä Jumala sanoi aikaisemmin?

"Katso, minä asetan tänä päivänä teidän eteenne siunauksen ja kirouksen: siunauksen, jos te tottelette Herran, teidän Jumalanne, käskyjä, jotka minä tänä päivänä teille annan, mutta kirouksen, jos te ette tottele Herran, teidän Jumalanne, käskyjä, vaan poikkeatte siltä tieltä, jota minä tänä päivänä käsken teidän vaeltaa, ja seuraatte muita jumalia, joita te ette tunne." 5. Moos. 11:26-28

Tässä profeetta Mooses puhuu Jumalan puolesta. Me voimme ymmärtää sen, että meille on annettu mahdollisuus vastaanottaa siunaus Jumalalta jos olemme TOTTELEVAISIA Hänen käskyilleen tai sitten kirouksen, mikäli olemme tottelemattomia Jumalan käskyjä kohtaan ja seuraamme muita jumalia, joita emme ole koskaan tunteneet.

Kuinka me voimme tietää kokevamme juuri näitä kirouksia Jumalalta?

Luemme seuraavasta:

"Jos et tarkoin noudata kaikkia tämän lain sanoja, jotka ovat kirjoitetut tähän kirjaan, niin että pelkäät tätä kunniallista ja peljättävää nimeä, Herraa, sinun Jumalaasi," 5. Moos. 28:58

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"If you do not carefully follow all the words of this law, which are written in this book, and do not revere this glorious and awesome name - the LORD your God -" Deuteronomy 28:58 (NIV)

Suora suomennos:

"Jos sinä et huolellisesti noudata kaikkia tämän lain sanoja, jotka ovat kirjoitetut tähän kirjaan, ja etkä pelkää syvästi kunnioittaen tätä loistavaa ja mahtavaa nimeä - HERRA sinun Jumalasi - " 5. Moos. 28:58

 

Me voimme ymmärtää yllä olevasta kappaleesta, että profeetta Mooses antaa siinä varoituksen ihmisille siitä "kirouksesta", joka tulisi tapahtumaan, mikäli he ovat tottelemattomia käskyille (jotka Jumala on käskenyt häntä kirjoittamaan), eivätkä pelkää Jumalan nimeä.

Mitä tulee tapahtumaan?

"niin Herra panee sinun ja sinun jälkeläistesi kärsittäväksi erinomaisia vaivoja, suuria ja pitkällisiä vaivoja, pahoja ja pitkällisiä sairauksia." 5. Moos. 28:59

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"the LORD will send fearful plagues on you and your descendants, harsh and prolonged disasters, and severe and lingering illnesses." Deuteronomy 28:59 (NIV)

Suora suomennos:

"niin HERRA tulee lähettämään pelottavia vitsauksia sinun ja jälkeläistesi päälle, ankaria ja pitkittyneitä vitsauksia, vakavia ja pitkäkestoisia sairauksia." 5. Moos. 28:59

"HERRA tulee lähettämään pelottavia vitsauksia sinun ja jälkeläistesi päälle, ankaria ja pitkittyneitä vitsauksia, vakavia ja pitkäkestoisia sairauksia." - todellinen syy sille, minkä takia Jumala sallii ihmiskunnan kärsivän kaikista näistä sairauksista ja tuhoista, johtuu siitä, että he eivät tottele eivätkä seuraa Jumalan käskyjä eivätkä pelkää Hänen nimeään!

Ihmiskunta elää Jumalan kirouksen alaisena. Kyseessä ei ole se, että Jumala testaa meidän uskoamme näihin olemassa oleviin uskontoihin!

 Minkälaisia tauteja ja tuhoja ihmiskunta tulee kohtaamaan ja joutuu kärsimään, kun ovat tottelemattomia Jumalan käskyille eivätkä pelkää Hänen nimeään?

Hän kääntää sinua vastaan kaikki Egyptin taudit, joita sinä pelkäät, ja ne tarttuvat sinuun. Ja kaikkinaisia muita sairauksia ja vaivoja, joista ei ole kirjoitettu tässä lakikirjassa, Herra nostattaa sinua vastaan, kunnes sinä tuhoudut." 5. Moos. 28:60-61

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"He will bring upon you all the diseases of Egypt that you dreaded, and they will cling to you. The LORD will also bring on you every kind of sickness and disaster not recorded in this Book of the Law, until you are destroyed." Deuteronomy 28:60-61 (NIV)

Suora suomennos:

"Hän tulee laskemaan yllesi kaikki Egyptin taudit, joita sinä pelkäsit, ja ne jäävät sinun riesaksesi. HERRA tuo myös sinun kärsittäväksesi kaikenlaisia sairauksia ja katastrofeja, joita ei ole kirjoitettuna tähän Lain Kirjaan, kunnes sinä tuhoudut." 5. Moos. 28:60-61

"HERRA tuo myös sinun kärsittäväksesi kaikenlaisia sairauksia ja katastrofeja, joita ei ole kirjoitettuna tähän Lain Kirjaan, kunnes sinä tuhoudut." - erittäin vaarallisten virusten ja tautien leviäminen kuten on AIDS, Ebola, MERS-Koronavirus (hengitystiesairaus) sekä tuhoisat hurrikaanit, maanjäristykset, epätavalliset talvimyrskyt (joita ei rekisteröity tai koettu Mooseksen aikana), ovat merkkeinä siitä, että maailma ei ole totellut Jumalan käskyjä, eikä ole pelännyt Hänen tosi Nimeään.

Sinä saatat kysyä, millä tavalla ihmiset ovat olleet tottelemattomia Jumalan käskyille, eivätkä ole pelänneet Hänen Nimeään.

Oppiaksemme, kuinka ihmiskunta on syyllistynyt kyseiseen rikkomukseen, lukekaamme seuraava:

Aloitamme sillä, mitä Jumala sanoi 5. Mooseksen kirjassa 28:58

 "Jos sinä et huolellisesti noudata kaikkia tämän lain sanoja, jotka ovat kirjoitetut tähän kirjaan, ja etkä pelkää syvästi kunnioittaen tätä loistavaa ja mahtavaa nimeä - HERRA sinun Jumalasi - " 5. Moos. 28:58

"Jos sinä et huolellisesti noudata kaikkia tämän lain sanoja, jotka ovat kirjoitetut tähän kirjaan" - tämä tarkoittaa sitä, että kaikki Jumalan käskyt ovat jo kirjoitetut profeetta Mooseksen kautta. Ihmisten ei täydy enää kuulla Jumalan ääntä, kuten Israelilaiset aikaisemmin.

Miksi Jumala ei enää puhu suoraan ihmisille, kuten Hän teki muinaisten Israelilaisten kassa aikaisemmin?

Luemme seuraavaan:

"Ja kaikki kansa havaitsi jylinän, tulen leimaukset, pasunan äänen ja vuoren suitsuamisen; ja kun he sen havaitsivat, vapisivat he ja pysyivät taampana.

Ja he sanoivat Moosekselle: Puhu sinä meidän kanssamme, niin me kuulemme. Älköön Jumala puhuko meidän kanssamme, ettemme kuolisi." 2. Moos. 20:18-19

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"When the people saw the thunder and lightning and heard the trumpet and saw the §mountain in smoke, they trembled with fear.

 

They stayed at a distance and said to Moses, "Speak to us yourself

and we will listen. But do not have God speak to us or we will die."

Exodus 20:18-19 NIV

Suora suomennos:

"He pysyttelivät kauempana ja sanoivat Moosekselle, "Puhu sinä meille ja me kuuntelemme. Mutta älä anna Jumalan puhua meille suoraan tai me kuolemme." 2. Moos. 20:19

"He pysyttelivät kauempana ja sanoivat Moosekselle, "Puhu sinä meille ja me kuuntelemme. Mutta älä anna Jumalan puhua meille suoraan tai me kuolemme." - Kun Israelin kansa, (joka oli juuri tullut pois orjuudestaan Egyptistä) kuuli Jumalan äänen - he vapisivat pelosta. Aina siitä hetkestä lähtien, Jumala ei koskaan puhunut suoraan kansalle, vaan ainoastaan Hänen profeetalleen Moosekselle.

Tämä selittää myös sen, kuinka Mooses kykeni kirjoittamaan viisi ensimmäistä Pyhän Raamatun kirjaa. Koska Jumala oli se, joka "ilmoitti" Sanan hänelle.

Mooses kirjoitti ainoastaan sen Sanan, joka hänelle annettiin tai paljastettiin.

Profeetta Mooses on jo kauan sitten poismennyt. Kaikki ne Jumalan lait ja perussäännökset, jotka hän on kirjoittanut, ihmiset saattavat tehdä heidän omia tulkintojaan ja siten vääristellä Jumalan lakien todellista tarkoitusta ja merkitystä. Tämä tulee lopettamaan kaiken argumentoinnin ja väittelyn asian ympärillä.

Onko Jumala antanut käskyä siitä, että ihmisten ei tule tehdä heidän omia tulkintojaan koskien Hänen lakejaan ja perussääntöjään, erityisesti koskien Hänen Nimeään?

Luemme, mitä Jumala sanoi:

"Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua. Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille." 5. Moos. 18:18-19

Tässä, Jumala puhuu jälleen profeettansa Mooseksen kanssa. Jumala sanoi, että Hän tulee nostamaan profeetan kuten hänet (Mooseksen).

Jumala sanoi, että tuleva profeetta on oleva kuin Mooses. Se tarkoittaa sitä, että tämä valittu henkilö on tavallinen henkilö, ja hänelle Jumala tulee takaamaan täyden auktoriteetin puhua Hänen puolestaan, aivan kuten Mooseskin.

Jumalan antaman käskyn mukaisesti koskien tulevaa profeettaa kuin Mooses, on selvää, että kenen tahansa henkilön ei ole sallittua selittää Hänen käskyjään ja sanojaan sekä valaista ja kirkastaa tietoa koskien Hänen Nimeään, kuin ainoastaan profeetta kuin Mooses. Tarkoittaako tämä sitä, että hänen (profeetan kuin Mooseksen) auktoriteetti puhua Jumalasta tulee Raamatun opiskelun kautta?

Lukekaamme Jumalan sanan uudelleen 5. Mooseksen kirjasta 18:18:

"Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua." 5. Moos. 18:18

 Me voimme lukea Jumalan sanoneen "minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua." - Tämä tarkoittaa sitä, että tulevan profeetan merkki (jolle on annettu sama auktoriteetti kuin oli Mooseksella) on se, että Jumala tulee laittamaan Hänen sanansa hänen suuhunsa.

Kun Jumala sanoi, että Hän tulee laittamaan Hänen sanansa Hänen tulevan profeettansa suuhun, se tarkoittaa sitä, että valitun yksilön EI TARVITSE opiskella Jumalan sanoja itsekseen EIKÄ tieto ole opittavissa teologisista yliopistoista, jotta kykenisi täydellisesti selittämään Jumalan Sanaa. Jumala ITSE on se, joka tulee opettamaan Hänen profeettaansa kaiken kattavaan ja perusteellisen tarkkaan selitykseen Hänen sanaansa koskien Raamatussa. Profeetta (kuin Mooses) kertoo ihmisille ainoastaan ne selitykset, jotka Jumala on laittanut hänen suuhunsa. Tällä tavalla ihmiset voivat saada todellisen ymmärryksen Jumalan kirjoitetusta sanasta ja totella Hänen Käskyjään.

Kuinka me voimme tietää, että kyseessä on juuri elävä Jumala, joka opetti häntä ja ettei hän vain "poiminut haluamiaan" Raamatun jakeita ja sovitti siten ne täyttämään hänen omaa tarkoitustaan?

Luemme uudelleen 5. Mooseksen kirjasta 18 ja erityisesti jakeen 19:

"Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua. Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille." 5. Moos. 18:18-19

"Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille." - Tämä on merkki, jonka avulla voimme yksilöidä aidon Jumalan profeetan meidän aikanamme. Voimme olla varmoja, että hänen selityksensä Raamatun kirjoituksista ei ole peräisin hänen omista opiskeluistaan tai tutkimuksistaan, vaan tulee suoraan Jumalalta. Hän tulee puhumaan Jumalan Nimessä. Tämä tarkoittaa sitä, että hän tulee ilmoittamaan meille pyhän Jumalan Nimen Raamatun kirjoituksista.

Yhä tänä päivänä uskontojen tutkijat ja oppineet takkuavat ja ovat sotkeutuneet keskinäiseen väittelyyn onko Jumalan Nimi Jahve, Jehova, YHWH, Herra vai Jeesus.Kuitenkin juuri nämä kyseisiin väittelyihin/keskusteluihin osallistuneet ovat saaneet heidän tietämyksensä tarkoituksenmukaisen Jumalan sanan opiskelun tuloksena, siten ollen heidän selityksensä koskien Jumalan Nimeä ei ole tullut Jumalalta, vaan heidän tunteja kestäneiden etsintöjen ja työläiden opintojensa pohjalta.

Sen tosiasian pohjalta tarkasteltuna, mitä Jumala sanoi, että Hän tulee lähettämään Hänen profeettansa kuin Mooseksen puhumaan Hänen Nimessään ja mitä me voimme kuulla tulevan profeetan suusta, tulee Häneltä (Jumalalta). Tämän keskeisin sanoma on, että Jumala ei tahdo meidän kuuntelevan näitä oppineita ja tutkijoita, jota ovat opiskelleet Hänen sanaansa. Hän antoi selkeän ja suoran käskyn kuunnella ainoastaan sitä yhtä, jonka suuhun Hän on laittanut Hänen sanansa puhua Hänen Nimessään!

Mikäli me emme kykene tottelemaan sanottua Jumalan käskyä, eli kuunnella Hänen profeettaansa kuin Moosesta, Jumala teki tämän Lupauksen:

"Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille." 5. Moos. 18:19

Jumala antoi varoituksen, että Hän tulee vaatimaan meidät tilille siitä, jos ja kun emme ota opiksemme Hänen sanoistaan kuunnella Hänen profeettaansa kuin Moosesta, jonka Hän on lähettänyt puhumaan Hänen Nimessään.

Siten, kun Jumala sanoi "Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu", Hänen sanomansa on selkeä, että meidän tulisi olla harmissamme ja levottoman tuskallisia tehdessämme meidän omia mielipiteitämme ja selityksiämme Jumalasta. Ja Hän on jo säätänyt, että Hän tulee lähettämään profeetan selittämään ko. asian. Meidän velvollisuutemme on ainoastaan kuunnella Jumalan profeettaa.

Siten ollen kaikki nämä vitsaukset ja katastrofit (5. Mooseksen kirja 28:58-61), joita me nyt meidän aikana koemme (ja joita ei edes merkitty Mooseksen kirjoittamiin kirjoihin) on Jumalan tapa kutsua meidät tilille ja vastuuseen tekemisistämme, koska me olemme kuunnelleet teologien ja saarnaajien selityksiä, niiden, jotka ovat opiskelleet Jumalan sanaa. Meidät on kaikki havaittu olevan syyllisiä ollessamme tottelemattomia Jumalan käskylle kuunnella ainoastaan Hänen profeettaansa kuin Moosesta 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19 mitä tulee Hänen Nimeensä! Me emme ole pelänneet Hänen varoitustaan.

Osoittaakseen meille, että vitsaukset (joita juuri nyt tapahtuu) ovat Jumalan tapa tai keino kutsua meidät tilille ja vastuuseen tottelemattomuudestamme Hänen käskyjään kohtaan, lukekaamme seuraava Raamatunjae:

"Minä todistan jokaiselle, joka tämän kirjan profetian sanat kuulee: Jos joku panee niihin jotakin lisää, niin Jumala on paneva hänen päällensä ne vitsaukset, jotka ovat kirjoitetut tähän kirjaan;" Ilmestyskirja 22:18

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"I warn everyone who hears the words of the prophecy of this book: If anyone adds anything to them, God will add to him the plagues described in this book." Revelation 22:18 (NIV)

 Suora suomennos:

"Minä varoitan kaikkia, jotka kuulevat tämän profetian kirjan sanat: Jos joku lisää jotain niihin, Jumala tulee lisäämään hänen kärsittäväkseen tässä kirjassa kuvatut vitsaukset." Ilmestyskirja 22:18

"Minä varoitan kaikkia, jotka kuulevat tämän profetian kirjan sanat" - Ilmestyskirjassa (joka ei ole Jeesuksen apostolin kirjoittama, jonka nimi on myös Johannes) Jumala antaa meille varoituksen koskien profetioita, jotka ovat Hänen profeettojensa kirjoittamia.

Lukijalle tiedoksi, Raamattuun sisältyvä Ilmestyskirja omaa osia profetioista, jotka ovat kirjoitettuja Vanhaan Testamenttiin.

Tämä tarkoittaa sitä, että jos kuka tahansa lisää omia tarkoituksiaan tai tulkintojaan siihen mitä on kirjoitettu Ilmestyskirjaan ja saarnaa sen myös muille, niin he ovat siten myös lisänneet heidän omat tarkoituksensa kaikkiin profetioihin, joita ovat kirjoittaneet aikaisemmat profeetat. He ovat siinä samassa välittömästi vääristelleet ja saastuttaneet koko Raamatun kirjoituksissa olevan Jumalan sanoman. Ja siten ollen, saarnaajat ovat johdattaneet heidän kuuntelijansa olemaan tottelemattomia Jumalalle. Näin ollen ja siten he laittoivat kuulijansa/seuraajansa kärsimään Jumalan kirouksen alaisina, joka tapahtuu nyt.

Tämän vuoksi on tärkeää, että me kuuntelemme Jumalan sanaa, kuunnella profeettaa kuin Moosesta, sillä se on hänen suuhunsa, kun Jumala on laittanut todellisen Hänen sanastaan Raamatun kirjoituksista, MUKAAN LUKIEN kaiken Ilmestyskirjaan kirjoitetun.

Jumalan sanat ovat hänen suussaan ja me voimme olla varmoja, että hän ei ole lisännyt hänen omia tarkoituksiaan siihen, mitä Jumala sanoi.

Näiden vitsauksien kautta, kuten Ebola (jota ei ole rekisteröity erillisenä Jumalan lakeihin), joka nyt meidän aikanamme tappavat suuret määrät ihmisiä, niin ei voida kiistää sitä tosiasiaa, että me olemme kuunnelleet ihmisiä, jotka ovat lisänneet Jumalan sanaan, emmekä ole kuunnelleet aitoa profeettaa kuin Moosesta.

Ne ihmiset, jotka lisäsivät heidän omia tulkintojaan Jumalan sanaan ja jotka ohjasivat ihmiskunnan kärsimään Jumalan kirouksesta, ovat juuri saarnaajat ja kahden pääuskonnon oppineet ja tutkijat, toisin sanoen, Kristinusko sekä Islam ja erityisesti heidän perustajansa - Jeesus ja Muhammed.

Tämä pitää sisällään myös Juutalaiset uskonnolliset opettajat, sen vuoksi, että he ovat lisänneet heidän omia tarkoituksiaan lakeihin, jotka Jumala antoi Moosekselle, eivätkä ottaneet tarkoin huomioon tai olleet kuuliaisia Jumalan käskylle 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19 kuunnella ainoastaan Hänen profeettaansa kuin Moosesta.

Muhammedin ollessa kyseessä (Islamin perustaja), hänen seuraajansa uskoivat hänen olevan profeetta kuin Mooses. Hän väitti, että Jumalan opetukset ovat nyt toisessa kirjassa, jota hän kutsuu nimellä "Quran, Koraani".

Kun Muhammed väitti, että Jumalan tosi opetukset ovat toisessa kirjassa (Koraanissa), hän siten helposti todistettavasti osoitti meille, että hän ei ole profeetta kuin Mooses ja on siten kiistämättä syyllinen lisättyään Jumalan sanaan, johtuen siitä, mitä on kirjoitettu 5. Mooseksen kirjaan 28:58-61. Profeetta Mooses oli suora sanoessaan, että Jumalan tosi ja aidot käskyt ovat luettavissa Jumalan laista, jonka hän on kirjoittanut. Luemme siitä:

"Jos sinä et huolellisesti noudata kaikkia tämän lain sanoja, jotka ovat kirjoitetut tähän kirjaan, ja etkä pelkää syvästi kunnioittaen tätä loistavaa ja mahtavaa nimeä - HERRA sinun Jumalasi - " 5. Moos. 28:58

"JOS SINÄ ET HUOLELLISESTI NOUDATA KAIKKIA TÄMÄN LAIN SANOJA, JOTKA OVAT KIRJOITETUT TÄHÄN KIRJAAN, ja etkä pelkää syvästi kunnioittaen tätä loistavaa ja mahtavaa nimeä - HERRA sinun Jumalasi - " - On erittäin selvää, että Jumalan lait ovat ainoastaan kirjoissa, jotka ovat profeetta Mooseksen kirjoittamat, eikä missään muussa kirjassa.

Tämä osoittaa selvästi sen, että ihmisten ei tulisi enää pelätä Islamia, sillä sen perustaja on todistettu (Jumalan sanan kautta), että hän ei ole profeetta kuin Mooses. Kaikki se, mitä hän on kirjoittanut Koraaniin, ei ole tullut Abrahamin eikä Mooseksen Jumalalta!

Ja vielä lisäksi, se nimi, jolla hän kutsuu Jumalaa, eli "Allah" ei totisesti ole Jumalan Nimi.

Koskien Kristillisyyttä, lukekaamme heidän väitteensä, joka koskee Jeesuksen ylistämistä. Ajatelkoon kukin itse ja harkitkoon, onko se, mitä apostolit ovat kirjoittaneet, todellakin Jumalalta:

"Kristus on lunastanut meidät lain kirouksesta, kun hän tuli kiroukseksi meidän edestämme - sillä kirjoitettu on: "Kirottu on jokainen, joka on puuhun ripustettu" Gal. 3:13

Me voimme lukea yllä olevasta jakeesta, että apostoli Paavali väitti, että Jeesus kuoli pelastaakseen meidät Mooseksen Laissa olevalta Jumalan kiroukselta. Mikäli se on totta, että Jeesus kuoli sen takia, että me emme joutuisi kärsimään Jumalan kirouksesta, niin siitä loogisesti seuraa se, että Jumala ei salli enää yhdenkään kärsivän lisää ainoastakaan kirouksesta, jotka Hän on säätänyt aikaisemmin.

Mitkä olivat ne kiroukset, jotka Jumala sääti aikaisemmin?

"Jos sinä et huolellisesti noudata kaikkia tämän lain sanoja, jotka ovat kirjoitetut tähän kirjaan, ja etkä pelkää syvästi kunnioittaen tätä loistavaa ja mahtavaa nimeä - HERRA sinun Jumalasi - niin HERRA tulee lähettämään pelottavia vitsauksia sinun ja jälkeläistesi päälle, ankaria ja pitkittyneitä vitsauksia, vakavia ja pitkäkestoisia sairauksia. Hän tulee laskemaan yllesi kaikki Egyptin taudit, joita sinä pelkäsit, ja ne jäävät sinun riesaksesi. HERRA tuo myös sinun kärsittäväksesi kaikenlaisia sairauksia ja katastrofeja, joita ei ole kirjoitettuna tähän Lain Kirjaan, kunnes sinä tuhoudut." 5. Moos. 28:58-61

Kuinka siis nämä apostolit voivat totuudenmukaisesti väittää, että Jeesus vapautti meidät Jumalan kirouksesta, kun me olemme todistaneet ja joutuneet kokemaan, että merkit Jumalan kirouksista ovat yhä yllämme. Ole tietoinen ja varoitettu erittäin voimakkaiden vitsauksien puhkeamisesta kuten Ebola virus, Tuberkuloosin uudelleen leviämisestä, tuhoisista myrskyistä, riehuvista metsäpaloista ja maanjäristyksistä, joita ei koettu Mooseksen aikana.

Apostolien väitteet, että Jeesus olisi profeetta kuin Mooses; heidän selontekonsa koskien Jeesuksen elämää, kuolemaa ja niin sanottua ylösnousemusta eivät ole mitään muuta kuin valheita ja sepitelmiä!

Mikäli kumpikaan, ei Muhammed eikä Jeesus, ole olleet profeetta kuin Mooses, niin kuka sitten on? Pitääkö meidän yhä odottaa hänen tuloaan?

Vastaus:

Me olemme erittäin onnekkaita, että meidän aikanamme Jumala on täyttänyt Hänen lupauksensa koskien tulevaa profeettaa kuin Moosesta. Tämä on selkeästi tuotu esille persoonassa (Maestro) Opettaja Eraño Martin Evangelista, webbisivujen www.thename.ph ja www.thenameonline.info kautta.

Lukuisten artikkeleiden kautta mainituilla webbisivuilla, sinä voit lukea kuinka Maestro (Opettaja) Eraño Martin Evangelista on ilmoittanut aidon Jumalan Nimen sekä aidon Jeesuksen Raamatun kirjoituksista - se ei ole tapahtunut hänen omien Raamattuopintojensa kautta. Sen on ilmoittanut hänelle Jumala, sillä Hän on se yksi, joka on laittanut ne täsmälliset sanat Hänen profeettansa suuhun ja kuinka hän kykenee ne selittämään.

Valtuuttaakseen hänet tekemään kyseisiä selkeän havainnollisia Raamattuselityksiä, on merkki siitä, että hän on profeetta "kuin Mooses", jonka Jumala on luvannut 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19. Siten ollen, hän on kyseinen mies, jota Jumala tahtoo meidän ainoastaan kuuntelevan, kun kyseessä on Hänen sanansa Raamatun kirjoituksissa, erityisesti hänen ilmestyksensä koskien Jumalan Pyhää Nimeä.

(Huomio: Mikäli tämän artikkelin lukijalla ei ole minkäänlaista tuntemusta tai tietoa koskien aitoa Jumalan Nimeä sekä todellista Jeesusta, jotka Opettaja Evangelista on paljastanut ja ilmoittanut Raamatun kirjoitusten kautta - ole ystävällinen ja vieraile joidenkin alla mainittujen linkkien kautta).

TIETÄKÖÖN KAIKKI IHMISET KUINKA HE OVAT PILKANNEET JA LOUKANNEET AITOA JUMALAN NIMEÄ.

http://www.thename.ph/thename/revelations/blasphemed-en.html  ja http://www.thenameonline.info/thename/revelations/blasphemed-en.html sekä 

https://kotisivukone.fi/app/www/suurinimi.kotisivukone.com/saakoon-koko-maailman-nyt-tietaa-kuinka-he-ovat-pilkanneet-jumalan-pyhaa-nimea.-13.2.2014osa-1

AITO JEESUS, JONKA JUMALA TAHTOO KOKO MAAILMAN TUNTEVAN (sen, josta apostolit eivät kirjoittaneet)

http://www.thenameonline.info/thename/revelations/realjesus-en.html ja

https://kotisivukone.fi/app/www/suurinimi.kotisivukone.com/todellinen-ja-aito-jeesus-jonka-jumala-tahtoo-meidan-tuntevan-31.5.2014

(Aito Jeesus, jonka Jumala tahtoo koko maailman tuntevan - Osa 2)

http://www.thenameonline.info/thename/revelations/theend-en.html ja

https://kotisivukone.fi/app/www/suurinimi.kotisivukone.com/laittomuuden-ja-pahan-loppu-2014

AIDON PROFEETAN KUIN MOOSEKSEN TULEMINEN

http://www.thenameonline.info/thename/revelations/unfaithful-en.html) ja

https://kotisivukone.fi/app/www/suurinimi.kotisivukone.com/uusi-sivuepauskollisuus-jumalan-erityista-asetusta-kohtaan-aiheutti-uskonnolliset-kiistat-ja-hajaantuneisuuden-23.9.2014-

Jumalan Nimi on jo ilmoitettu profeetan kuin Mooseksen itsensä kautta - miehen, jolle Jumala on antanut tiedon ja auktoriteetin paljastaa ja tehdä tunnetuksi Jumalan Nimi Raamatun kirjoitusten kautta, Opettaja Evangelistan.

Koska Jumalan sana, 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19, koskien ´profeettaa kuin Moosesta´ on tullut täytetyksi (Maestro) Eraño M. Evangelistan kautta, niin siitä loogisesti seuraa, että Raamatullinen Jumala todella on olemassa ja tekee nyt Hänen aidon sanomansa tunnetuksi ihmiskunnalle..

Ihmiset voivat sanoa, että Maestro Evangelista ei ole profeetta kuin Mooses, jonka Jumala on lähettänyt puhumaan Hänen Nimessään, koska hän on Filippiiniläinen ja ei siis Juutalainen. Ymmärtäkäämme ensinnäkin keitä ovat ne yksilöt/ihmiset, joita Jumala tulee tarkastelemaan kuuluvan Hänen tosi ja aitoon Israeliin?

Luemme 5. Mooses 18:18-19 vielä uudelleen:

"Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua. Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille." 5. Moos. 18:18-19

"Profeetan minä olen herättävä heille … sinun kaltaisesi" - tässä Jumala puhuu profeetta Moosekselle tulevasta profeetasta kuin hän (Mooses), tarkoittaen, että hän tulee omaamaan saman (täyden kaiken kattavan valtuutuksen) auktoriteetin olla ja toimia Jumalan puhemiehenä.

"heidän veljiensä keskuudesta" - Jo kauan aikaa uskontojen tutkijat ja oppineet ovat saattaneet ihmiskunnan uskomaan, että Jumala viittaus osoittaa tulevan profeetan olevan puhtaasti Juutalainen. Todellisuudessa hän ei ole (Juutalainen), koska Jumala puhui aikaisemmin toisista maista ja kansoista, jotka tullaan katsomaan kuuluvan Hänen kansaansa Israeliin.

Me voimme ymmärtää, että kun Juutalaiset otaksuivat tulevan profeetan olevan puhdasverinen Juutalainen kuten he ovat, niin he ovat jo siinä tehneet virheen.

Luemme asiasta:

"Sinä päivänä liittyy paljon pakanakansoja Herraan, ja he tulevat hänen kansaksensa, ja minä asun sinun keskelläsi, ja sinä tulet tietämään, että Herra Sebaot on lähettänyt minut sinun tykösi. " Sakarja 2:11

  Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos: 

"Many nations will be joined with the LORD in that day and will become my people. I will live among you and you will know that the LORD Almighty has sent me to you." Zechariah 2:11 (NIV)

 Suora suomennos:

"Monet kansat liittyvät HERRAAN tuona päivänä ja heistä tulee minun ihmisiäni/kansani. Minä asun teidän keskuudessanne ja te tulette tietämään, että Herra Kaikkivaltias on lähettänyt minut olemaan kanssanne." Sakarja 2:11

"Monet kansat liittyvät HERRAAN tuona päivänä ja heistä tulee minun ihmisiäni/kansani." - Tämä tarkoittaa sitä, että tämän päivän Juutalaiset eivät ole ainoina ihmisinä niitä, joita Jumala tulee tarkastelemaan Hänen kansanaan Israelina, vaan on myös muut kansat. Koska Jumala sanoi, että profeetta kuin Mooses on tuleva "heidän veljiensä (Juutalaisten) keskuudesta", niin tuleva profeetta EI OLE Juutalainen, vaan muukalainen. Jumala tulee katsomaan tämän "muukalaisen" kuuluvan Hänen kansaansa Israeliin.

Millä tavalla se tapahtuu?

Luemme Jumalan sanan Sakarja 13:9:

"Ja sen kolmannen osan minä vien tuleen; minä sulatan heidät, niin kuin hopea sulatetaan, ja koettelen heitä, niin kuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: Se on minun kansani, ja se sanoo: Herra, minun Jumalani." Sakarja 13:9

Ne ihmiset, jotka kutsuvat aitoa Jumalan Nimeä, heitä tullaan Jumalan taholta tarkastelemaan kuuluviksi Hänen kansaansa.

Kun Jumala valitsi Maestro Evangelistan, Filippiiniläisen olemaan Hänen profeettansa "kuin Mooses", niin Hän ensiksi ilmoitti hänelle Hänen tosi ja aidon Nimensä Raamatun kirjoituksista. Tämä tekee Maestro Evangelistan "kuulumaan Israelin Huoneeseen" ja tulemaan Israelilaiseksi - ENSIMMÄISEKSI Jumalan uutta Israelia.

Koska Maestro Evangelista on tehty Jumalan ja Hänen Nimensä kautta Israelilaiseksi, me voimme ymmärtää, että Jumala nosti esiin ´profeetan kuin Mooses´ Israelilaisten veljien keskuudesta!

Jumala ilmoitti ja osoitti sen, kuinka Hän on aito ja tosi Hänen sanassaan Sakarja 13:9 (että Hän tulee tarkastelemaan Hänen kansanaan niitä, jotka kutsuvat Hänen Nimeään), kun Hän valitsi Pakanan tai muukalaisen, Maestro Evangelistan olemaan Hänen profeettansa kuin Mooses. Jumala lähetti hänet ilmoittamaan Hänen suuren Nimensä ihmiskunnalle.

Me voimme myös huomata, että koska Jumalan Nimi on jo ilmoitettu Opettaja Evangelistan tuomana webbisivuilla www.thename.ph ja www.thenameonline.info, niin Jumalan lupaus Sakarja 13:9 ja Sakarja 2:11-13, että Hän tulee tarkastelemaan niitä, jotka kutsuvat Hänen Nimeään, Hänen kansakseen Israeliksi, on nyt astunut voimalliseksi, on toiminnassa ja sovellettavissa käytäntöön. Tämä tarkoittaa sitä, että kun me kutsumme aitoa Jumalan Nimeä, silloin me tulemme olemaan yksi Israelin kansa Jumalan alaisuudessa.

Sitten kun me olemme yksi kansa Jumalan alaisuudessa, niin ei ole enää hajotusta eikä epäsopua; silloin on oleva RAUHA.

Koskien Jumalan kirousta, palatkaamme takaisin 5. Mooseksen kirja 28:58-61:

"Jos sinä et huolellisesti noudata kaikkia tämän lain sanoja, jotka ovat kirjoitetut tähän kirjaan, ja etkä pelkää syvästi kunnioittaen tätä loistavaa ja mahtavaa nimeä - HERRA sinun Jumalasi - niin HERRA tulee lähettämään pelottavia vitsauksia sinun ja jälkeläistesi päälle, ankaria ja pitkittyneitä vitsauksia, vakavia ja pitkäkestoisia sairauksia. Hän tulee laskemaan yllesi kaikki Egyptin taudit, joita sinä pelkäsit, ja ne jäävät sinun riesaksesi. HERRA tuo myös sinun kärsittäväksesi kaikenlaisia sairauksia ja katastrofeja, joita ei ole kirjoitettuna tähän Lain Kirjaan, kunnes sinä tuhoudut." 5. Moos. 28:58-61

Me voimme lukea, että profeetta Mooses sanoi, "Jos sinä et huolellisesti noudata kaikkia tämän lain sanoja, jotka ovat kirjoitetut tähän kirjaan, ja etkä pelkää syvästi kunnioittaen tätä loistavaa ja mahtavaa nimeä - HERRA sinun Jumalasi - niin HERRA tulee lähettämään pelottavia vitsauksia sinun ja jälkeläistesi päälle, ankaria ja pitkittyneitä vitsauksia, vakavia ja pitkäkestoisia sairauksia.."

Mikäli Opettaja (Maestro) Eraño M. Evangelista on todella profeetta kuin Mooses, jonka suuhun Jumala on laittanut Hänen sanansa ja lähettänyt puhumaan Hänen Nimessään, niin siitä seuraa se, että Jumala on myös laittanut hänen suuhunsa Raamatullisen selityksen siitä, millä tavalla ihmiskunta on päätynyt ja ohjautunut kärsimään kaikista näistä vitsauksista ja tuhoista, kun ovat olleet tottelemattomia Jumalan säännöksiä kohtaan ja valinneet kuunnella vääriä profeettoja - uskonnollisia saarnaajia Juutalaisten, Islamin ja Kristillisyyden keskuudesta.

Voimmeko nyt jakaa sinun kanssasi Raamatullisen ilmestyksen siitä, jonka Jumala on näyttänyt Hänen profeetallensa kuin Moosekselle koskien tätä asiaa:

Tarkastelkaamme Jumalan suurta säännöstä/käskyä, kun Hän loi ihmiset:

"Ja Jumala sanoi: Tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme; ja vallitkoot he meren kalat ja taivaan linnut ja karjaeläimet ja koko maan ja kaikki matelijat, jotka maassa matelevat. Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi; mieheksi ja naiseksi hän loi heidät." 1. Moos. 1:26-27

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"Then God said, "Let us make man in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea and the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals and over all the creatures that move along the ground." So God created man in his own image, in the image of God he created them; male and female he created them." Genesis 1:26-27 NIV

Suora suomennos:

"Sitten Jumala sanoi, "Tehkäämme ihmiset meidän kuvaksemme, meidän kaltaiseksemme, niin että he voivat vallita merten kaloja ja taivaan lintuja, yli kaikkien karjaeläinten ja villieläinten sekä kaikkien maassa liikkuvien olentojen yläpuolelle." Niin Jumala loi ihmiset hänen omaksi kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän loi heidät; mieheksi ja naiseksi hän loi heidät." 1. Moos. 1:26-27

"Tehkäämme ihmiset meidän kuvaksemme, " - Jumala loi ihmiset, "miehet ja naiset" samanaikaisesti. Ja tässä asiayhteydessä sana "ihminen" on ymmärrettävä tarkoittavan ´ihmistä yleensä´ - sen takia on kirjoitettu "mieheksi ja naiseksi hän loi heidät". Kyseessä ei ollut ainoastaan yksi pari ihmisiä, vaan useita pareja. Siten Adam ja Eeva eivät olleet Jumalan ensimmäisenä luomat ihmiset, kuten uskonnot väittävät. Tämän on jo aikaisemmin ilmoittanut meille Maestro Evangelista webbisivuilla, www.thename.ph ja www.thenameonline.info.

Sinä voit klikata seuraavaa linkkiä: http://www.thename.ph/thename/revelations/distotions-en.html tai https://kotisivukone.fi/app/www/suurinimi.kotisivukone.com/jo-aikojen-alusta-alkanut-uskontojen-harjoittama-jumalan-sanoman-vaaristely-on-aiheuttaja-taman-paivan-uskonnollisille-sodille

Kiinnittäkäämme huomiota siihen, mitä on kirjoitettu 1. Moos. 1:27:

"Jumala loi ihmiset hänen omaksi kuvakseen" - Millä tavalla kuvansa kaltaiseksi Jumala loi meidät?

"Mutta minä saan nähdä sinun kasvosi vanhurskaudessa, herätessäni ravita itseni sinun muotosi katselemisella." Psalmi 17:15

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"And I—in righteousness I will see your face; when I awake, I will be satisfied with seeing your likeness." Psalm 17:15

Suora suomennos:

"Ja minä - oikeamielisyydessä minä näen sinun kasvosi; kun herään (todellisuuteen), olen vakuuttunut nähdessäni sinun samankaltaisuutesi." Psalmi 17:15

Vielä vuoden 1992 Suomikäännös:

"Minä saan nähdä sinun kasvosi, sillä minä olen viaton. Kun herään unesta, sinun läsnäolosi ravitsee minut." Psalmi 17:15

Toinen käännös, New King James Version, Uusi Kuningas Jaakon Laitos, Painos:

"As for me, I will see Your face in righteousness; I shall be satisfied when I awake in Your likeness." Psalm 17:15 NKJV

Suora suomennos:

"Mitä minuun tulee, minä näen Sinun Kasvosi oikeamielisyydessä; minun tulee olla tyytyväinen sekä vakuuttunut, kun herään Sinun kaltaisuudessasi." Psalmi 17:15

Kuten yllä on kirjoitettu, Jumalan kuvan kaltaisuus tarkoittaa olemista samassa linjassa tai yhteisymmärryksessä Jumalan oikeamielisyyden kanssa. Maestro Evangelista selittää, että Jumala loi ihmisen olemaan Hänen kuvansa, ei fyysiseltä muodoltaan (sillä me emme voi nähdä Jumalaa - 2. Moos. 33:20) VAAN olemaan oikeudenmukainen KUTEN HÄN ON.

Joka tapauksessa, jotta olisi todella oikeamielinen tai älykäs kuin Jumala, niin meillä ei tule olla ainoastaan viisautta:

"Viisauden alku on: hanki viisautta, ja kaikella muulla hankkimallasi hanki ymmärrystä." Sananlaskut 4:7

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"Wisdom is supreme; therefore get wisdom. Though it cost all you have, get UNDERSTANDING." Proverbs 4:7 (NIV)

 Suora suomennos:

"Viisaus on ylivertaisinta; se vuoksi hanki viisautta. Vaikka se vaatisi kaiken mitä sinulla on, hanki YMMÄRRYSTÄ." Sananlaskut 4:7

Maestro Evangelista selittää, jotta ihminen voisi olla Jumalan kaltainen (oikeamielisyydessä) tai olla yhtä älykäs kuin Jumala, ihmisen tulee ylistää Jumalaa VIISAUDESSA ja YMMÄRRYKSESSÄ ei SOKEASSA USKOSSA, kuten uskonnot ovat opettaneet. Tämä tarkoittaa sitä, että meillä täytyy olla selkeä ymmärrys oikeanlaisesta Jumalan opetuksesta sekä myös valheellisesta opetuksesta, jota Hänestä on tehty.

Palaamme siihen mitä Jumala sanoi seuraavassa:

"Sitten Jumala sanoi, "Tehkäämme ihmiskunta meidän kuvaksemme, meidän kaltaiseksemme, niin että he voivat vallita merten kaloja ja taivaan lintuja, yli kaikkien karjaeläinten ja villieläinten sekä kaikkien maassa liikkuvien olentojen yläpuolelle." 1. Moos. 1:26

"Tehkäämme ihmiset meidän kuvaksemme" - Kenen kanssa Jumala puhuu, kun Hän teki Hänen luomistaan.

Uskonnot väittävät, että Jumala puhui siinä Jeesukselle, jonka he väittävät olevan Jumalan niin sanottu ainoasyntyinen Poika. Kun käytämme viisauttamme ja ymmärrystämme, me voimme sanoa, että sen kaltainen uskontojen asettama väite on epälooginen, sillä Jeesus ei ollut siihen aikaan edes vielä syntynyt.

Tämä ei voi enää kuulua keskusteluun, sillä kyseessä on Jumala, joka on näyttänyt Maestro Evangelistalle Raamatun kirjoituksista, kuka oli Hänen kansanaan Hänen luomisensa aikana?

Luemme siitä:

"Missä olit silloin, kun minä maan perustin? Ilmoita se, jos ymmärryksesi riittää. Kuka on määrännyt sen mitat - tottapa sen tiedät - tahi kuka on vetänyt mittanuoran sen ylitse?" Job 37:4-5

"Missä olit silloin, kun minä maan perustin? Ilmoita se, jos ymmärryksesi riittää." - Jumala puhuu tässä Hänen palvelijalleen Jobille. Sama kysymys kuuluu myös tämän päivän uskontojen saarnaajille sekä Raamattu "tutkijoille/oppineille", jotka syöksevät suustaan sanoja ja luentoja koskien Jumalaa ja erityisesti juuri Hänen luomisestaan - aivan kuin he olisivat olleet siellä, kun Jumala loi taivaat ja Maan.

He ovat väittäneet Adamin ja Eevan olleen Jumalan ensimmäisenä luodut ihmiset ilman, että antaisivat ajatustakaan heidän ymmärrykselleen siitä, että mitä on kirjoitettu, on juuri se mitä Jumalalla on mielessä. He ei eivät ole ottaneet varoitusta vakavasti ymmärtääkseen minkä takia Jumala sanoi 5. Moos. 18:18-19, että Hän on se yksi, joka on laittava Hänen sanansa Hänen valittunsa suuhun ja siitä muistutuksen, että Hän tulee rankaisemaan niitä, jotka eivät kuuntele Hänen profeettaansa.

Katso nyt mitä on tapahtunut, kun he ovat lisänneet heidän selityksiään siihen mitä Jumala on sanonut - maailman ihmiset ovat jakautuneet toisiaan vastaan, eivätkä välitä Jumalan sanasta Raamatussa.

Kuka oli Jumalan kanssa kun Hän loi maan?

"Mihin upotettiin sen perustukset, tahi kuka laski sen kulmakiven, kun aamutähdet kaikki iloitsivat ja kaikki Jumalan pojat riemuitsivat?" Job 38:6-7

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"On what were its footings set, or who laid its cornerstone - while the morning stars sang together and all the angels shouted for joy?" Job 38:6-7 NIV

Suora suomennos:

"Minkä tukemana olivat sen anturit asetetut, tai kuka asetti sen kulmakiven - sillä aikaa kun aamuntähdet lauloivat yhdessä ja kaikki enkelit huusivat riemusta?" Job 38:6-7

"sillä aikaa kun aamuntähdet lauloivat yhdessä ja kaikki enkelit huusivat riemusta?" - Jumala ei puhunut Jeesuksen kanssa Hänen luomisensa aikana, niin järjettömän naurettavasti kuin uskonnot väittävätkin, Jumala viittaa selkeästi Hänen enkeleihinsä.

Tämän ilmestyksen kautta, jonka Jumala käski Hänen profeettaansa kuin Moosesta, Opettaja Evangelistaa meille näyttämään Raamatusta, me voimme ymmärtää, että Jumala kertoo meille, että sen mitä apostolit ovat todistaneet ja kirjoittaneet Jeesuksesta heidän "Uudessa Testamentissaan", ja erityisesti koskien erittäin epäloogista ´neitseestä syntymistä´, ei ole täysin totta. Tämän on jo ilmoittanut meille Opettaja Evangelista seuraavien linkkien kautta:

http://www.thename.ph/thename/revelations/greatestdeception-en.htm ja

http://www.thenameonline.info/thename/revelations/greatestdeception-en.htm sekä

http://www.thename.ph/thename/revelations/realjesus-en.html ja http://www.thenameonline.info/thename/revelations/realjesus-en.html

ja

https://kotisivukone.fi/app/www/suurinimi.kotisivukone.com/todellinen-ja-aito-jeesus-jonka-jumala-tahtoo-meidan-tuntevan-31.5.2014

Jatkaaksemme:

"Ja Jumala siunasi heidät, ja Jumala sanoi heille: Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa ja tehkää se itsellenne alamaiseksi; ja vallitkaa meren kalat ja taivaan linnut ja kaikki maan päällä liikkuvat eläimet." 1. Moos. 1:28

"Jumala siunasi heidät" - heidät, enemmän kuin vain yksi pari. Maestro sanoo, että luomisen tässä vaiheessa Adamia ei ollut vielä luotu. Jumala viittaa tässä Hänen ensimmäisenä luomiinsa ihmisiin.

"Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa" - Heitä muistutettiin ainoastaan heidän populaationsa määrän hillitsemisestä ja kontrolloimisesta, niin että maa tai ympäristö kykenisi ylläpitämään heidät.

"vallitkaa meren kalat ja taivaan linnut ja kaikki maan päällä liikkuvat eläimet" - Ihmisen tehtävä on hallita kaloja, lintuja ja jokaista elävää olentoa maassa.

Kun Jumala sanoi ihmisen roolin oli hallita yli eläinten, niin tarkoittaako se myös niiden syömistä?

"Ja Jumala sanoi: Katso, minä annan teille kaikkinaiset siementä tekevät ruohot, joita kasvaa kaikkialla maan päällä, ja kaikki puut, joissa on siementä tekevä hedelmä; olkoot ne teille ravinnoksi." 1. Moos. 1:29

Ei se ei tarkoita eläinten syömistä. Tämä tarkoittaa, että kaiken aikaa, Jumala on jo antanut meille ohjelinjat mitä meidän tulee syödä ja se tarkoittaa siementä tekevät kasvit. Tarkoittaen hedelmien ja vihannesten syöntiä. Tämä tarkoittaa, että meidän tulee hallita eläimiä, Jumala ei sisällyttänyt siihen, että me söisimme niitä.

Huomioi, että tässä on nyt kyseessä se, mitä Jumala sanoi olevan meidän ruokaamme, silloin kun Hän loi ihmiset.

Tämä antaa meidän ymmärtää sen, että mikäli me olisimme olleet ehdottomia noudattamaan ja tottelemaan Jumalan säädöstä/määräystä syödä ainoastaan hedelmiä ja vihanneksia, me emme olisi kärsineet näistä vitsauksista ja taudeista, jotka tappavat ihmiskuntaa meidän aikanamme!

Ymmärtääksemme uskollisina ja lojaaleina olon tärkeyden Jumalan määräyksiä/säädöksiä kohtaan ja syöneet ainoastaan hedelmiä ja vihanneksia. Lukekaamme seuraava Raamatun kappale:

"Silloin Daniel sanoi katsastajalle, jonka hoviherrain päällikkö oli määrännyt pitämään silmällä Danielia, Hananjaa, Miisaelia ja Asarjaa: Koettele palvelijoitasi kymmenen päivää, ja annettakoon meille vihannesruokaa syödäksemme ja vettä juodaksemme. Sitten tarkastettakoon sinun edessäsi, miltä me näytämme ja miltä näyttävät ne nuorukaiset, jotka syövät kuninkaan pöydän ruokaa; ja tee sitten palvelijoillesi sen mukaan, mitä silloin havaitset." Daniel 1: 11-13

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"Daniel then said to the guard whom the chief official had appointed over Daniel, Hananiah, Mishael and Azariah, "Please test your servants for ten days: Give us nothing but vegetables to eat and water to drink.  Then compare our appearance with that of the young men who eat the royal food, and treat your servants in accordance with what you see." Daniel 1:11-13 (NIV)

 Suora suomennos:

"Silloin Daniel sanoi vartijalle, jonka ylituomari oli määrännyt Danielin, Hananjan, Miisaelin ja Asarjan valvojaksi, "Minä pyydän, testaa sinun palvelijoitasi kymmenen päivää: Älä anna meille mitään muuta kuin vihanneksia syödäksemme ja vettä juodaksemme. Sitten vertaa meidän ulkonäköämme niihin nuoriin miehiin, jotka syövät kuninkaallisesta pöydästä, ja kohtele sitten palvelijoitasi sen mukaisesti mitä näet." Daniel 1: 11-13

"Minä pyydän, testaa sinun palvelijoitasi kymmenen päivää: Älä anna meille mitään muuta kuin vihanneksia syödäksemme ja vettä juodaksemme." - Tässä profeetta Daniel esittää pyynnön, että he saisivat ainoastaan vihanneksia syötäväkseen ja vettä juodakseen - kun on sanottu ainoastaan vihanneksia, se tarkoittaa täysin lihatonta ruokavaliota.

Jatkamme:

"Ja hän kuuli heitä tässä asiassa ja koetteli heitä kymmenen päivää. Mutta kymmenen päivän kuluttua havaittiin heidät muodoltaan kauniimmiksi ja ruumiiltaan lihavammiksi kuin yksikään niistä nuorukaisista, jotka söivät kuninkaan pöydän ruokaa." Daniel 1: 14-15

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"So he agreed to this and tested them for ten days. At the end of the ten days they looked healthier and better nourished than any of the young men who ate the royal food." Daniel 1:14-15 (NIV)

 Suora suomennos:

"Niin hän suostui tähän ja testasi heitä kymmenen päivää. Kymmenen päivän lopulla he näyttivät terveellisemmiltä ja paremmin ravituilta, kuin yksikään kuninkaallista ruokaa syövä nuori mies." Daniel 1: 14-15

"Kymmenen päivän lopulla he näyttivät terveellisemmiltä ja paremmin ravituilta, kuin yksikään kuninkaallista ruokaa syövä nuori mies." - Tässä profeetta Daniel itse osoitti esimerkin vihannesten syömisestä ja sen tuomasta hyödystä ja se on juuri se, minkä Jumala sääti/määräsi osaksemme, kun Hän loi meidät.

Me voimme ymmärtää, että kun Jumala loi meidät, Hän jo silloin antoi meille ohjelinjat siitä kuinka me voimme elää pitkän ja terveellisen elämän. Antamalla kyseisen säädöksen, me voimme ymmärtää, että Jumala ei luonut meitä tänne vain kärsimään.

Ongelma on se, että me olemme olleet tottelemattomia määräykselle, kun olemme kuunnelleet saarnaajien tulkintoja ja selityksiä koskien Jumalan lakeja, emmekä ole kuunnelleet Jumalan käskyä kuunnella profeettaa kuin Moosesta.

Miksi Jumala loi eläimet?

"Mutta kysypä eläimiltä, niin ne opettavat sinua, ja taivaan linnuilta, niin ne ilmoittavat sinulle; tahi tutkistele maata, niin se opettaa sinua, ja meren kalat kertovat sinulle." Job 12:7-8

Sanotaanko siinä, että meidän tulisi syödä heidän kaltaisiaan? Ei, vaan meidän tulee ainoastaan oppia niiltä.

 

Teorian lentämisestä me olemme oppineet linnuilta; kaloilta me olemme oppineet tekemään veneitä, laivoja ja sukellusveneitä. Me olemme kehittäneet monia uusia teknologioita, joita olemme kopioineet, ainakin jollakin tavalla, juuri eläimiltä. Ilman hevosia ja käyttämistä taakkaa helpottamaan me emme olisi saaneet kehitettyä ideaa vaunuilla tai ajoneuvoilla matkustamisesta ja myös raskasta kalustoa.

Jopa rokotteet, ennen kuin me käytämme niitä ihmisiin, ne ovat ensin testatut eläimillä.

Me olemme tehneet tai keksineet monia laitejärjestelmiä eläimiltä kopioiden ja soveltaen.

Me olemme oppineet luonnon kautta istuttamaan kasveja ja viljelemään maata, aivan kuten olemme oppineet kaloilta tekemään laivoja ja sukellusveneitä matkustaaksemme pinnan yllä ja alla.

Tämä oli se, mitä Jumalalla on ollut mielessä, kun Hän sanoi 1. Moos. 1:28, että meidän tulee "vallita, hallita" yli eläinten, kalojen ja lintujen sekä maalla liikkuvien eläinten.

Maestro Evangelista sanoo, "Ehdoton tae ja vakuutus siitä, että Jumala todella loi ihmisen olemaan Hänen kaltaisensa olemaan luoja, on löydettävissä eläinten kautta, kalat ja linnut ja luonto", koska ilman niiden tarkkailua ihminen ei olisi kyennyt käyttämään hyödykseen luovaa älykkyyttä, jonka Jumala soi ja salli hänen ylleen, jotta avustavien laitteiden ja koneiden käyttö olisi mahdollista.

Osoittaakseen, että Jumala todella loi eläimet meidän auttajiksemme, lukekaamme, mitä Hän sanoi luomisensa aikana Eedenin Puutarhassa:

"Ja HERRA Jumala sanoi: Ei ole ihmisen hyvä olla yksinänsä, minä teen hänelle avun, joka on hänelle sopiva." 1. Moos. 2:18

Kuka on tämä apu, jonka Jumala teki Adamille?

 "Ja HERRA Jumala teki maasta kaikki metsän eläimet ja kaikki taivaan linnut ja toi ne ihmisen eteen nähdäkseen, kuinka hän ne nimittäisi; ja niinkuin ihminen nimitti kunkin elävän olennon, niin oli sen nimi oleva" 1. Moos. 2:19

Me voimme lukea, että mainitut "avut", jotka Jumala loi Adamille, olivat eläimet ja linnut.

Muistakaamme se, että entisten aikojen ollessa kyseessä, meidän edeltäjillämme, esi-isillämme ei olisi ollut mahdollisuuksia työstää suuria maa-aloja viljelykäyttöön, ellei heillä olisi ollut eläinvoimaa käytössä.

Se mikä tässä on ironista, on, että me OLEMME TAPPANEET ja syöneet olennot ja eläimet, joiden tarkoituksena oli olla meidän apunamme sekä olla ohjaamassa luomaan teknologioita ja ymmärtämään luontoa.

Jatkamme:

"Kuka kaikista näistä ei tietäisi, että HERRAN käsi on tämän tehnyt, hänen, jonka kädessä on kaiken elävän sielu ja kaikkien ihmisolentojen henki?" Job 12:9-10

"Kuka kaikista näistä ei tietäisi, että HERRAN käsi on tämän tehnyt" - Sen vuoksi, että monet ihmiset eivät tiedä minkä takia Jumala loi eläimet, linnut, hyönteiset ja kaikki merten olennot.

"hänen, jonka kädessä on kaiken elävän sielu ja kaikkien ihmisolentojen henki" - Jumala haluaa kaikkien ymmärtävän, että aivan kuten ihmiselämä on Hänelle arvokas, niin on myös jokaisen eläimen elämä.

Ne ovat kaikki arvokkaita Jumalalle.

Ja nyt, tämä tarkoittaa sitä, että Jumala haluaa meidän kunnioittavan eläimiä, lintuja ja meren eläviä.

"Eikö korva koettele sanoja ja suulaki maista ruuan makua?" "Vanhuksilla on viisautta, ja pitkä-ikäisillä ymmärrystä. Jumalalla on viisaus ja voima, hänellä neuvo ja ymmärrys." Job:12:11-13

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"Does not the ear test words as the tongue tastes food? Is not wisdom found among the aged? Does not long life bring understanding? "To God belong wisdom and power; counsel and understanding are his." Job 12:11-13

Suora suomennos:

"Eikö korva koettele sanoja ja kieli maistele ruokaa? Eikö olekin viisaus löydettävissä ikääntyvien keskuudesta? Eikö pitkä elämä tuo ymmärrystä? Jumalalle kuuluvat viisaus ja voima, neuvo ja ymmärrys ovat hänen." Job:12:11-13

"Jumalalle kuuluvat viisaus ja voima, neuvo ja ymmärrys ovat hänen." - Todellinen ymmärrys koskien Jumalan sanaa ja erityisesti tarkastellessa Hänen luomistaan voi tulla ainoastaan Jumalalta ja jotta me voisimme tuntea sen, meidän täytyy kuunnella sitä yhtä, jonka suuhun Jumala on laittanut ymmärryksen Hänen sanoistaan - Hänen ennalta maahan lähetetty profeettansa kuin Mooses.

Siten me nyt tiedämme, mitä Jumala tarkoitti, kun Hän sanoi 1. Moos. 1:28, että meidän ihmisten tulee "vallita/hallita meren kalat ja taivaan linnut ja kaikki maan päällä liikkuvat eläimet." Ja se ei välttämättä tarkoita, että me voisimme syödä niitä ruokana. Jumala antoi meille ihmisille hallintavallan eläinten suhteen, jotta me voimme oppia ja tutkia niitä.

Koska Jumala on ylivertainen meidän suhteemme, se tarkoittaa että meillä ei ole oikeutta tutkia Hänen olemustaan. Hän on meidän ymmärryksemme ylä- tai ulkopuolella ja jopa otaksuminen Hänestä jollakin tavalla omien mielipiteidemme kautta, se on sama kuin syyllistyisimme jumalanpilkkaan.

Kuten on kirjoitettu:

"Daavidin ylistysvirsi. Minä kunnioitan sinua, Jumalani, sinä Kuningas, ja kiitän sinun nimeäsi aina ja iankaikkisesti. Joka päivä minä kiitän sinua ja ylistän sinun nimeäsi aina ja iankaikkisesti. Suuri on Herra ja sangen ylistettävä, ja hänen suuruutensa on tutkimaton." Psalmi 145:1-3

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"I will exalt you, my God the King; I will praise your name for ever and ever. 2Every day I will praise you and extol your name for ever and ever. 3Great is the LORD and most worthy of praise; his greatness no one can fathom." Psalm 145: 1-3 NIV

 

Suora suomennos:

"Minä ylistän sinua, minun Jumalani ja Kuninkaani; Minä ylistäen kiitän sinun nimeäsi aina ja ikuisesti. Joka päivä minä tulen ylistämään sinua ja kiitän innostuneesti sinun nimeäsi aina ja ikuisesti. Suuri on HERRA ja ylistämiskohteena kaikkein arvokkain; hänen mahtavuutensa syvyyttä ei yksikään kykene mittaamaan." Psalmi 145:1-3

"Minä ylistän sinua, minun Jumalani ja Kuninkaani" - Koska Jumala on meidän aito Kuninkaamme, Hän on siten ollen ylin ja mahtavampi sekä ylivertainen meihin ihmisiin nähden.

"Joka päivä minä tulen ylistämään sinua ja kiitän innostuneesti sinun nimeäsi aina ja ikuisesti." - Jumalalla on Nimi, jota on ylistettävä aina ja ikuisesti.

"Suuri on HERRA ja ylistämiskohteena kaikkein arvokkain; hänen mahtavuutensa syvyyttä ei yksikään kykene mittaamaan." - Me voimme lukea, että yksikään ei kykene mittaamaan Jumalan suuruutta; tämä vahvistaa syyn sille, minkä takia me emme voi opiskella Häntä sillä tavalla kuin Hän antoi meille eläimet tutkittavaksemme ja niiltä oppiaksemme.

Koska Jumala on mittaamaton ja tutkimaton, niin on myös Hänen tosi Nimensä ja siitä syystä meidän ei tule vain olettaa ja kuvitella jotain koskien Hänen Nimeään. Tämä on syy sille, minkä takia koskien Hänen Nimeään, Jumala käski meidän vain ja ainoastaan kuunnella profeettaa kuin Moosesta, koska Jumala on laittanut Hänen sanansa Hänen profeettansa suuhun, jotta hän valaisisi ja antaisi tietoa meille, koskien Jumalan suurta ja Pyhää Nimeä.

Jo pelkästään se tosiasia, että Jumala on korostanut, että Hän on laittanut Hänen sanansa Hänen profeettansa kuin Mooseksen suuhun koskien Hänen Nimeään, vahvistaa sen, että aivan sama mitä me yritämme tehdä, niin me emme kykene tulkkaamaan tai muuttamaan ymmärrettäväksi Hänen sanojensa sekä Hänen aidon Nimensä merkitystä omien opintojemme kautta.

Katso nyt mitä on tapahtunut, kun me olemme olleet piittaamattomia Jumalan sanalle 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19, vaan olemme kuunnelleet niin kutsuttuja Raamattuoppineita ja tutkijoita, jotka ovat opiskelleet Jumalan sanaa ja yrittäneet perustella, miksi me saamme syödä lihaa. Se on johtanut siihen tulokseen, että olemme hankkineet ja saaneet itseemme sellaisia organismeja, jotka ovat myöhemmin kehittyneet moniksi taudeiksi meidän kehoissamme.

Todella, Jumala on laittanut meidät vastaamaan teoistamme, olemaan tilivelvollisia.

Palatkaamme takaisin aiheeseemme, eläimiin.

Kuinka on eläinten suhteen, tarkoittiko Jumala niiden tappavan toisiaan ruuaksi?

"Ja kaikille metsäeläimille ja kaikille taivaan linnuille ja kaikille, jotka maassa matelevat ja joissa on elävä henki, minä annan kaikkinaiset viheriät ruohot ravinnoksi. Ja tapahtui niin." 1. Moos. 1:30

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"And to all the beasts of the earth and all the birds of the air and all the creatures that move on the ground—everything that has the breath of life in it—I give every green plant for food." And it was so." Genesis 1:30

Suora suomennos:

"Ja kaikille maan eläimille ja kaikille lentäville linnuille ja kaikille maassa liikkuville luontokappaleille - kaikelle, joissa on elämän henki - Minä annan kaikki vihreät kasvit ruuaksi." Ja niin myös oli." 1. Moos. 1:30

Jumala ei tarkoittanut, että eläimet syövät toistensa kaltaisia. Aivan kuten me ihmiset, Jumala tarkoitti niiden myös syövän hedelmiä ja vihanneksia.

ME VOIMME NYT YMMÄRTÄÄ minkä takia Jumala sanoi, että meidän tulee "vallita tai hallita" yli eläinten - ei syödä niitä, vaan enemminkin kouluttaa niitä syömään hedelmiä ja vihanneksia.

 Sitten kun me onnistumme tekemään tämän, niin mitä tulee tapahtumaan maailmalle?

Se tulee olemaan kuin Paratiisi Maan päällä!

Kaiken tämän aikaa, se mitä Jumala on tahtonut, on, että me tekisimme paratiisin maan päälle, ei suinkaan odottaa paratiisia kuvitteellisessa kuolemanjälkeisessä elämässä, jonka ovat keksineet uskonnot!

Eläinten kouluttamisesta syömään kasveja ruuaksi - se on nyt mahdollista, sillä me olemme nähneet Youtubetm ja Tiede TV-kanavilta, että villieläimiä pystytään kouluttamaan, niin että ne eivät enää syö toistensa kaltaisia, vaan syövät ainoastaan kasveja. Me voimme myös nähdä, että villieläimet, kuten leijona, voi olla ystävällinen ihmisille.  

On täysin selvää, että ainoastaan "siementä kantavat kasvit" ja "puut, joissa on siementä tekevä hedelmä" ovat tarkoitetut meille ruuaksi.

Saarnaajat voivat olla erimieltä ja väittää: "Eikö Jumala tehnytkin käskyn Nooan kanssa suuren tulvan jälkeen, että he voisivat syödä myös lihaa? Sanotko, että Jumala valehteli, kun Hän sanoi kyseisen käskyn?"

Lukekaamme, mitä Jumala todella tarkoitti, kun Hän antoi säädöksensä/käskynsä Nooalle:

"Ja Jumala siunasi Nooan ja hänen poikansa ja sanoi heille: Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa. Ja peljätkööt ja vaviskoot teitä kaikki eläimet maan päällä ja kaikki taivaan linnut ja kaikki, jotka maassa matelevat, ja kaikki meren kalat; ne olkoot teidän valtaanne annetut. Kaikki, mikä liikkuu ja elää, olkoon teille ravinnoksi; niinkuin minä olen antanut teille viheriäiset kasvit, niin minä annan teille myös tämän kaiken." 1. Moos. 9:1-3

Huomio: Olkoon lukija muistutettu, että Nooan aikana tapahtunut tulva ei vaikuttanut koko maailman laajuisesti, kuten uskontojen saarnaajat väittävät. Se tapahtui ainoastaan Nooan alueella.

Seuraavan linkin kautta:

http://www.thename.ph/thename/revelations/distotions-en.html tai

https://kotisivukone.fi/app/www/suurinimi.kotisivukone.com/jo-aikojen-alusta-alkanut-uskontojen-harjoittama-jumalan-sanoman-vaaristely-on-aiheuttaja-taman-paivan-uskonnollisille-sodille

Tässä tapahtumassa Nooan kanssa Jumala muistuttaa meitä siitä, mitä Hän sanoi 1. Mooseksen kirjassa 1:27-28.

Kuitenkin, se mitä me emme huomanneet, on se, että (Kuten Adamille) tämä on myös testi meille kaikille. Uskonnot olivat se taho, jotka esittelivät itsensä kuin Jumalan edustajina. Ottakaamme selvää, mikäli he toimittivat Jumalan sanoman meille suoraan ja ehdottoman tarkasti, kuten Jumala sen halusi.

Tulvan jälkeen kaikki Nooan alueen ympäriltä oli tuhoutunut, eikä siellä ollut kasveja. Uskonnot järkeilivät ja perustelivat asian niin että Jumala salli lihan syömisen.

Nyt kuitenkin, käyttäkäämme meidän viisauttamme ja ymmärrystämme saadaksemme varmasti selville salliko Jumala todella meidän syödä lihaa:

"Älkää vain syökö lihaa, jossa sen sielu, sen veri, vielä on. Mutta teidän oman verenne minä kostan; jokaiselle eläimelle minä sen kostan, ja myöskin ihmisille minä kostan ihmisen sielun, toiselle toisen sielun. Joka ihmisen veren vuodattaa, hänen verensä on ihminen vuodattava, sillä Jumala on tehnyt ihmisen kuvaksensa." 1. Moos.9:4-6

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"But you must not eat meat that has its lifeblood still in it. And for your lifeblood I will surely demand an accounting.  I will demand an accounting from every animal.  And from each man, too, I will demand an accounting for the life of his fellow man. "Whoever sheds the blood of man, by man shall his blood be shed; for in the image of God has God made man." Genesis 9:4-6 (NIV)

Suora suomennos:

"Mutta te ette saa syödä lihaa, jossa on yhä sen elämänveri. Lisäksi tiedän elämänverestänne Minä varmasti vaadin selonteon/tilityksen. Minä vaadin selonteon jokaisesta eläimestä. Lisäksi myös jokaisesta ihmisestä, Minä vaadin selonteon hänen lähimmäisensä elämästä. Kuka tahansa vuodattaa ihmisen veren, ihmisen kautta hänen verensä tulkoon vuodatetuksi; sillä Jumalan kuvaksi Jumala on tehnyt ihmisen." 1. Moos. 9:4-6

"Mutta te ette saa syödä lihaa, jossa on yhä sen elämänveri. Lisäksi tiedän elämänverestänne Minä varmasti vaadin selonteon/tilityksen. Minä vaadin selonteon jokaisesta eläimestä." - Ihmiset ajattelivat, että lihan syöminen oli sallittua, kun siitä erotti pois sen elämänveren.

Kuitenkin, kun me tarkasti luemme mitä Jumala sanoi: "Lisäksi tiedän elämänverestänne Minä varmasti vaadin selonteon/tilityksen. MINÄ VAADIN SELONTEON JOKAISESTA ELÄIMESTÄ." - Me voimme ymmärtää, että Jumala muistutti Nooaa siitä, että siitä on seuraamuksensa, mikäli ihmiset ja eläimet jatkavat syömällä muiden eläinten lihaa. Syynä sille on, että se aiheuttaa negatiivisen reaktion meidän kehossamme.

Tämä tarkoittaa, että Jumala antoi Nooalle, hänen jälkeläisilleen ja meille, jotka luemme Hänen sanojaan, samanlaisen valinnanpaikan kuin Hän antoi Adamille ja Eevalle.

Siten ei voida kiistää tai evätä sitä, että merkittävin tekijä sille, minkä takia ihmiskunta joutuu kokemaan ja kärsimään kaikista näistä sairauksista ja suurista vitsauksista, on seurausta jatkuneesta eläinten, kalojen ja lintujen lihansyönnistä!

Kehittynyt lääketiede, jopa kertoo meille, että ihmisten jatkuva lihatuotteiden käyttö aiheuttaa korkean riskin kuolla sydänsairauksiin, verenpainetautiin, diabetekseen ja jopa syöpään.

Ja mitä tulee Ebola Vitsaukseen, expertit, tutkijat sanovat taudin olevan mitä todennäköisimmin kehittynyt lepakoiden lihan syönnin seurauksena, sillä ihmiset, jotka olivat ensimmäisiä tartunnan saajia, elävät alueella, jossa syödään hedelmälepakoiden ja muiden eksoottisten eläinten lihaa. (Länsi-Afrikan alue)

Tätä ei olisi mitä ilmeisimmin tapahtunut, jos ihmiskunta olisi pysynyt uskollisena ja totellut Jumalan käskyä/säännöstä syödä ainoastaan hedelmiä ja vihanneksia.

Ongelma on se, että me olemme sallineet itsemme tulla petetyiksi noiden järkeilyjen pohjalta, jotka ovat opiskelleet Jumalan sanaa, mutta eivät ole Jumalan lähettämiä.

Mikä on jae, jolla saarnaajat ovat yrittäneet perustella lihan syömistä?

Luemme asiaan:

"Nämä ovat ne nelijalkaiset eläimet, joita saatte syödä: raavas, lammas ja vuohi,
peura, gaselli, metsäkauris, vuorikauris, musta antilooppi, keihäsantilooppi ja betsoari-vuohi," 5. Moos. 14:4-5

Lukemalla yllä mainitut jakeet sekä muut jakeet Mooseksen laista, joissa Jumala salli Hänen kansansa syödä eläinten lihaa, nämä saarnaajat ovat otaksuneet, että Jumala antoi siinä kokonaisvaltaisen selvityksen.

Sen, mitä he eivät havainneet ja panneet merkille, oli, että sinä aikana, jolloin Jumala antoi muinaisille Israelilaisille perussäännöstönsä koskien eläinten syömistä, he olivat vain suuri kansa, joka lähti pois Egyptistä ja matkasi erämaassa kohti Luvattua Maata. He eivät olleet vielä asettuneet (aivan kuten Nooa tulvan jälkeen) ja he eivät kyenneet vielä viljelemään viljakasveja. Jumala antoi heille käskyn, mitä eläimiä he saattoivat syödä selvitäkseen ja mitä he eivät voineet syödä. (5. Mooseksen kirja luku 14)

Ymmärtääksemme missä tilanteessa he olivat aikaisemmin, niin luemme seuraavan:

"Senjälkeen he lähtivät liikkeelle Hoorin vuorelta Kaislameren tietä kiertääksensä Edomin maan. Mutta matkalla kansa kävi kärsimättömäksi. Ja kansa puhui Jumalaa ja Moosesta vastaan: Minkätähden te johdatitte meidät pois Egyptistä kuolemaan erämaahan? Eihän täällä ole leipää eikä vettä, ja me olemme kyllästyneet tähän huonoon ruokaan (inhoamme tätä huonoa ruokaa)." 4. Moos. 21:4-5

"Minkätähden te johdatitte meidät pois Egyptistä kuolemaan erämaahan? Eihän täällä ole leipää eikä vettä, ja me inhoamme tätä huonoa ruokaa." - Tämä on eräs tapahtuma Israelin Kansan matkalta kohti Luvattua Maata. He olivat erämaassa ja matkan aikana he tulivat kärsimättömiksi ja syyttivät Moosesta heidän kurjuudestaan.

Mitä Jumala teki, kun Israelilaiset syyttivät ja loukkasivat Hänen profeettaansa Moosesta, joka ainoastaan seurasi ja noudatti Jumalan käskyä johdattaa Israelilaiset Luvattuun Maahan?

"Silloin HERRA lähetti kansan sekaan myrkkykäärmeitä, jotka purivat kansaa, niin että paljon kansaa Israelista kuoli. Niin kansa tuli Mooseksen luo, ja he sanoivat: Me teimme syntiä, kun puhuimme HERRAA ja sinua vastaan. Rukoile HERRAA, että hän poistaa käärmeet meidän kimpustamme. Ja Mooses rukoili kansan puolesta." 4. Moos. 21:6-7

"Silloin HERRA lähetti kansan sekaan myrkkykäärmeitä, jotka purivat kansaa, niin että paljon kansaa Israelista kuoli." - Jumala rankaisi kärsimättömiä Israelilaisia lähettämällä myrkkykäärmeitä.

"Me teimme syntiä, kun puhuimme HERRAA ja sinua vastaan. Rukoile HERRAA, että hän poistaa käärmeet meidän kimpustamme." - Sen mitä tapahtui, Israelilaiset pyysivät anteeksiantoa Moosekselta. Me voimme havaita, että kun me loukkaamme aitoa Jumalan profeettaa, me loukkaamme silloin Jumalaa, sillä kyseinen profeetta tekee ainoastaan sen mitä Jumala käskee hänen tehdä.

Minkä lääkkeen tai parannuskeinon Jumala määräsi?

"Silloin HERRA sanoi Moosekselle: Tee itsellesi käärme ja pane se tangon päähän, niin jokainen purtu, joka siihen katsoo, jää eloon. Niin Mooses teki vaskikäärmeen (pronssikäärme) ja pani sen tangon päähän; jos ketä käärmeet sitten purivat ja tämä katsoi vaskikäärmeeseen, niin hän jäi eloon." 4. Moos. 21:8-9

"Silloin HERRA sanoi Moosekselle: Tee itsellesi käärme ja pane se tangon päähän, niin jokainen purtu, joka siihen katsoo, jää eloon." - Koska he asuivat erämaassa siihen aikaan, niin siellä ei ollut yrttejä saatavilla. Jumala käytti ihmettä parantaessaan katuvia Israelilaisia käskemällä Moosesta tekemään pronssisen käärmeen, jotta nuo käärmeenpureman saaneet katsoessaan käärmettä, parantuisivat.

Tämä tapahtuma osoittaa meille ainoastaan sen, minkä takia Jumala antoi perussäännökset Israelilaisille koskien lihan syömistä. He olivat yhä heidän matkallaan tai vaelluksellaan ja siten eivät olleet vielä saapuneet Luvattuun Maahan viljelemään ruuaksi kelpoisia viljakasveja.

Kun tarkastelemme pronssikäärmettä, niin muut uskonnot mainitsevat tai vetoavat siihen puolustaessaan heidän omaa oppiaan tekemällä tai luomalla epäjumaliaan ja odottavat ihmeitä tapahtuvan kyseisten epäjumalien kuvien palvonnan ja kunnioittamisen kautta. Ovatko he oikeassa, kun ovat vedonneet siihen? Luemme asiasta:

"Israelin kuninkaan Hoosean, Eelan pojan, kolmantena hallitusvuotena tuli Hiskia, Juudan kuninkaan Aahaan poika, kuninkaaksi. Hän oli kahdenkymmenen viiden vuoden vanha tullessansa kuninkaaksi, ja hän hallitsi Jerusalemissa kaksikymmentä yhdeksän vuotta. Hänen äitinsä oli nimeltään Abi, Sakarjan tytär. Hän teki sitä, mikä on oikein HERRAN silmissä, aivan niinkuin hänen isänsä Daavid oli tehnyt." 2. Kun. 18:1-3

Tässä me voimme lukea tapahtuman, joka käytiin Kuningas Hiskian valtakaudella, jonka oli sanottu tehneen sitä, mikä on hyvää Jumalan silmissä. Mikä oli eräs hänen teoistaan?

"Hän poisti uhrikukkulat, murskasi patsaat (pyhät kivet), hakkasi maahan asera-karsikon (pylväät) ja löi palasiksi vaskikäärmeen, jonka Mooses oli tehnyt; sillä niihin aikoihin asti israelilaiset olivat polttaneet uhreja sille; sitä kutsuttiin nimellä Nehustan." 2. Kun. 18:4

"(Hän) löi palasiksi vaskikäärmeen, jonka Mooses oli tehnyt; sillä niihin aikoihin asti israelilaiset olivat polttaneet uhreja sille; sitä kutsuttiin nimellä Nehustan." - Aivan kuten meidän aikanamme, kaikkien näiden tautien ja vitsausten tappaessa ihmiskuntaa, ihmiset kääntyvät Jumalan puoleen pyytäen ihmettä tapahtuvaksi. Jumala on näyttänyt meille, että Hän salli Hiskian tuhota pronssikäärmeen, koska Jumala ei tahdo ihmisten luottavan ihmeisiin kun kyseessä on itsensä parantaminen. Jumala tahtoo ihmisten ymmärtävän, että Hän on toiminut aikaisemmin sillä tavalla, koska Hän on opettanut Israelilaisille heidän läksynsä.

Ymmärtääksemme, että siitä ajasta lähtien Jumala ei ole suvainnut eikä anna anteeksi ihmeparantamisia, niin lukekaamme mitä tapahtui Kuningas Hiskiaalle itselleen:

"Niihin aikoihin sairastui Hiskia ja oli kuolemaisillaan; ja profeetta Jesaja, Aamoksen poika, tuli hänen tykönsä ja sanoi hänelle: Näin sanoo HERRA: Toimita talosi; sillä sinä kuolet etkä enää parane. Niin Hiskia käänsi kasvonsa seinään päin ja rukoili Herraa ja sanoi: Oi HERRA, muista, kuinka minä olen vaeltanut sinun edessäsi uskollisesti ja ehyellä sydämellä ja tehnyt sitä, mikä on hyvää sinun silmissäsi! Ja Hiskia itki katkerasti." Jesaja 38:1-3

"Näin sanoo HERRA: Toimita talosi; sillä sinä kuolet etkä enää parane." - Kuningas Hiskia oli joutunut kohtaamaan elämäänsä uhkaavan sairauden. Kuningas oli myös pettynyt myös saamansa viestin johdosta, jonka hän oli saanut Jumalan profeetta Jesajan kautta.

Tässä me voimme havaita toisenkin totuuden: Jo pelkästään se tosiasia, että kun hän kuuli hänen välittömästä kuolemastaan, osoittaa sen, että siinä ei ole mitään totuutta mitä uskonnot ja heidän perustajansa (Jeesus ja Muhammed) saarnaavat koskien kuolemanjälkeistä elämää. Sen kaltainen valheellinen opetus on lisätodiste, kuinka he ovat johdattaneet ihmiskunnan harhaan tottelemasta Jumalan käskyjä.

Jatkaaksemme:

Kun Jumala näki mitä Kuningas Hiskia teki - Hän lähetti Hänen profeettansa Jesajan antamaan toisen sanoman:

 "Mutta Jesajalle tuli tämä HERRAN sana: Mene ja sano Hiskialle: 'Näin sanoo HERRA, sinun isäsi Daavidin Jumala: Minä olen kuullut sinun rukouksesi, olen nähnyt sinun kyyneleesi. Katso, minä lisään sinulle ikää viisitoista vuotta;" Jesaja 38:4-5

Jumala takasi vielä viisitoista elinvuotta Kuningas Hiskialle. Kuinka se tapahtui?

 "Ja Jesaja käski tuoda viikunakakkua ja hautoa paisetta, että hän tulisi terveeksi." Jesaja 38:21

Me voimme lukea, että Jumala ei käyttänyt ihmettä (kuten oli kertonut aikaisemmin Hänen profeetalleen valmistamaan pronssisen kuvan) kuten Hän oli menetellyt Mooseksen kanssa. Me voimme lukea, että profeetta Jesaja kertoi Kuninkaan palvelijoiden valmistaa luonnollisen yrttihoidon hänen parantamisekseen eli näin sovellettiin lääketiedettä, ei turvauduttu ihmeeseen. Tämä menettely lisäsi viisitoista vuotta Kuninkaan elämään.

Takaisin aiheeseen koskien lihan syömistä: Me voimme lisäksi ymmärtää nyt, että koska Kuningas parani yrttihoidon kautta, niin se osoittaa, että tällä kertaa Israelilaiset olivat asettuneet (toisin kuin Mooseksen aikana). Tällä kertaa he olivat jo kasvattaneet viljelykasveja ja olivat voineet lopettaa lihan syömisen. Ongelma on se, että he eivät koskaan kiinnittäneet huomiotaan Jumalan sanoille. Kuten on kirjoitettu:

"22. Sillä en minä puhunut enkä antanut käskyä teidän isillenne poltto- ja teurasuhrista silloin, kun minä vein heidät pois Egyptin maasta, 23. vaan näin minä käskin heitä ja sanoin: Kuulkaa minun ääntäni, niin minä olen teidän Jumalanne ja te olette minun kansani; ja vaeltakaa aina sitä tietä, jota minä käsken teidän vaeltaa, että menestyisitte." Jeremia 7:22-23

Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

"..but I gave them this command: Obey me, and I will be your God and you will be my people. Walk in all the ways I command you, that it may go well with you." Jeremiah 7:23 NIV

Suora suomennos:

"..mutta Minä annoin heille tämän käskyn: Totelkaa minua, ja Minä tulen olemaan teidän Jumalanne ja te tulette olemaan minun kansani. Kulkekaa kaiken aikaa kuten Minä käsken, että menestyisitte." Jeremia 7:23

"Sillä en minä puhunut enkä antanut käskyä teidän isillenne poltto- ja teurasuhrista silloin, kun minä vein heidät pois Egyptin maasta, mutta Minä annoin heille tämän käskyn: Totelkaa minua, ja Minä tulen olemaan teidän Jumalanne ja te tulette olemaan minun kansani. Kulkekaa kaiken aikaa kuten Minä käsken, että menestyisitte." - Tässä Jumala muistuttaa Juutalaisia tai Hänen (aikaisempaa) kansaansa Israelia siitä, että pohjimmainen ja ydintarkoitus Hänen Mooseksen kautta antamilleen laeille, ei ollut kaikkinensa uhrilahjoissa ja muissa tarjottavissa, jotka sisälsivät eläinten tappamisen. Pääasiallinen tarkoitus on totella Hänen käskyjään ja määräyksiään, jotta he voisivat todella olla kutsuttuja Hänen kansakseen.

"Mutta he eivät kuulleet, eivät korvaansa kallistaneet, vaan vaelsivat oman neuvonsa mukaan, pahan sydämensä paatumuksessa, ja käänsivät minulle selkänsä eivätkä kasvojansa." Jeremia 7:24

Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

"But they did not listen or pay attention; instead, they followed the stubborn inclinations of their evil hearts. They went backward and not forward." Jeremiah 7:24 NIV

Suora suomennos:

"Mutta he eivät kuunnelleet tai osoittaneet huomiotaan, sen sijaan he seurasivat pahojen sydäntensä uppiniskaisia ja itsepäisiä taipumuksia. He menivät taaksepäin, eivätkä eteenpäin." Jeremia 7:24

Niin ollen, se mitä tapahtui, oli se, että he eivät koskaan tuntuneet ymmärtäneen Jumalan säädöksiä ja erityisesti, mitä Jumala sanoi Nooan aikana koskien eläinten syömistä. Mikäli he olisivat niin tehneet, he olisivat pysyneet vankkumattomina Jumalan säädöksen tottelemisessa, että syömällä hedelmiä ja vihanneksia saa tuloksena tai seurauksena elää pitkän ja terveellisen elämän.

Jumala tulee tekemään uuden liiton, kuten on kirjoitettu Jeremias 31:31-32:

"Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton;" Jeremia 31:31

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"The time is coming," declares the LORD, "when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah." Jeremiah 31:31 (NIV)

 Suora suomennos:

"Aika on tulossa, "julistaa HERRA," kun Minä teen uuden liiton Israelin huoneen kanssa ja Juudan huoneen kanssa." Jeremia 31:31

"Aika on tulossa, "julistaa Herra," kun Minä teen uuden liiton Israelin huoneen kanssa ja Juudan huoneen kanssa." - Jumala sanoi, että tulee aika, joilloin Hän on tekevä uuden liiton Israelin Huoneen ja Juudan Huoneen kanssa.

Tämä tarkoittaa, että Jumala on tekemässä uutta liittoa Hänen kansansa kanssa.

Tuleeko se olemaan samanlainen liitto, jonka Jumala teki Israelilaisten kanssa heidän Egyptistä lähtönsä ja Erämaataivalluksensa jälkeen?

"en sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein heidän isäinsä kanssa silloin, kun minä tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta, ja jonka liittoni he ovat rikkoneet, vaikka minä olin ottanut heidät omikseni, sanoo Herra." Jeremia 31:32

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"It will not be like the covenant I made with their forefathers when I took them by the hand to lead them out of Egypt, because they broke my covenant, though I was a husband to them," declares the LORD." Jeremiah 31:32 (NIV)

 Suora suomennos:

"Se ei tule olemaan samanlainen liitto kuin, jonka Minä tein heidän esi-isiensä kanssa, kun Minä vein heidät kädestä pitäen pois Egyptistä, sillä he rikkoivat Minun liittoni, vaikka Minä olin heille aviomies, " julistaa HERRA." Jeremia 31:32

"Se ei tule olemaan samanlainen liitto kuin, jonka Minä tein heidän esi-isiensä kanssa, kun Minä vein heidät kädestä pitäen pois Egyptistä, sillä he rikkoivat Minun liittoni, vaikka Minä olin heille aviomies," - Jumala sanoi, että se ei ole enää samanlainen liitto, kuin oli se, jonka Hän antoi kansalleen Israelille, koska he olivat uskottomia Hänen lakejaan kohtaan ja seurasivat muita jumalia.

Se kaikki oli seurausta Juutalaisten epäuskottomuudesta, me voimme nyt huomioida, että he menettivät uskottavuutensa ja moraalisen oikeamielisyytensä heidän aikaisemmassa liitossaan Jumalan kanssa. Siten, he eivät voi enää väittää olevansa Jumalan ´valittu´ kansa.

Onko se totta?

"Siitä päivästä, jona teidän isänne lähtivät Egyptin maasta, aina tähän päivään asti olen minä lähettänyt teidän tykönne kaikki palvelijani, profeetat - lähettänyt varhaisesta alkaen, päivä päivältä. Mutta kukaan ei kuullut minua, ei kallistanut korvaansa, vaan he olivat niskureita, tekivät enemmän pahaa kuin heidän isänsä. Ja kun sinä puhut heille kaiken tämän, niin he eivät kuule sinua, ja kun sinä heille huudat, niin he eivät sinulle vastaa. Sen tähden sano heille: Tämä on kansa, joka ei kuullut Herran, Jumalansa, ääntä eikä ottanut kuritusta varteen. Kadonnut on totuus ja hävinnyt heidän suustansa." Jeremia 7:25-28

Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

"From the time your forefathers left Egypt until now, day after day, again and again I sent you my servants the prophets.  But they did not listen to me or pay attention. They were stiff-necked and did more evil than their forefathers.'"When you tell them all this, they will not listen to you; when you call to them, they will not answer. Therefore say to them, 'This is the nation that has not obeyed the LORD its God or responded to correction. Truth has perished; it has vanished from their lips" Jeremiah 7:25-28 NIV

Suora suomennos:

"Aina siitä ajasta lähtien kun esi-isänne lähtivät Egyptistä ja tähän päivään asti, päivästä päivään, uudelleen ja uudelleen Minä lähetin luoksenne minun palvelijani profeetat. Mutta he eivät kuunnelleet tai osoittaneet kiinnostustaan minun kohtaan. He olivat jääräpäitä ja niskureita ja tekivät enemmän pahaa kuin heidän esi-isänsä. "Kun sinä kerrot tämän heille, eivät he sinua kuuntele; kun kutsut heitä, he eivät vastaa. Ja siksi sano heille, ´Tämä on kansa, joka ei ole totellut HERRAA sen Jumalaa tai eivät ole reagoineet korjauksiin. Totuus on tuhoutunut; se on kadonnut heidän huuliltaan." Jeremia 7:25-28

"Ja siksi sano heille, ´Tämä on kansa, joka ei ole totellut HERRAA sen Jumalaa tai eivät ole reagoineet korjauksiin. Totuus on tuhoutunut; se on kadonnut heidän huuliltaan." - Sen perusteella mitä Jumala sanoi koskien Juutalaisia, tarkoittaa, että me emme voi luottaa yhteenkään Juutalaiseen siinä mitä hän saarnaa koskien Jumalan lakeja.

Kun Jumala sanoi, että Hän tulee tekemään uuden liiton, tarkoittaako se, että Hän sulautti kaikki Vanhan liiton lait päteviksi ja voimallisiksi?

Luemme asiasta:

"Muistakaa Minun palvelijani Mooseksen laki, jonka Minä Hoorebilla hänelle säädin koko Israelia varten käskyiksi ja oikeuksiksi." Malakia 4:4

Me voimme lukea yllä olevasta jakeesta, että Jumala neuvoo meitä pitämään mielessämme ne lait, jotka Hän antoi profeetta Moosekselle Horeb-vuorella. Tämän keskeisin sanoma on, että se "laki", jota Hän tulee käyttämään "uuden liiton" suhteen, ovat yhä ne käskyt, jotka Hän antoi Moosekselle. Jumala tulee tekemään sen vielä selkeämmäksi ja sovellettavammaksi meidän aikanamme.

Toisin sanoen, on olemassa on joitakin lakeja ensimmäisestä liitosta, jotka eivät ole enää sisällytettyjä Uuteen Liittoon.

Voiko kuka tahansa puhua Jumalan laista?

"Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua. Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille." 5. Moos. 18:18-19

Jokaisen ei ole sallittua puhua Jumalan laista ja liitosta. Jumala on asettanut tehtävään erityisen profeetan ja tämä on juuri se profeetta, jonka Hän lähettää kuin Mooseksen. Kyseinen profeetta ei opiskele Hänen lakejaan, sillä kyseessä on Jumala, joka tulee laittamaan Hänen sanansa profeetan suuhun, jotta hän ne selittää. Merkki tämän profeetan identifioinnista ja yksilöimisestä on, että hän tulee ilmoittamaan Jumalan Nimen.

Tämä on se, mitä me olemme todistaneet persoonassa Opettaja Eraño M. Evangelista ja hänen raamattuilmestyksistään www.thename.ph ja www.thenameonline.info koskien tosi ja aitoa Jumalan Nimeä. 

Nyt, kun luvattu profeetta on täällä ja on jo ilmoittanut Jumalan Nimen sekä aidon Jeesuksen Raamatun kirjoituksista, niin se tarkoittaa sitä, että jotta voi olla osa Jumalan liittoa meidän aikanamme, meidän tulee kuunnelle sanomaa, jonka Jumala on antanut Hänen profeettansa kuin Mooseksen kautta!

Yksi näistä asioista koskee eläinten tappamista, kuten kirjoitettu:

 "Minun käteni on kaikki nämä tehnyt, ja niin ovat kaikki nämä syntyneet, sanoo Herra. Mutta minä katson sen puoleen, joka on nöyrä, jolla on särjetty henki ja arka tunto minun sanani edessä. Joka teurastaa härän, mutta myös tappaa miehen, joka uhraa lampaan, mutta myös taittaa koiralta niskan, joka uhraa ruokauhrin, mutta myös sian verta, joka polttaa suitsuketta, mutta myös ylistää epäjumalaa: nämä ovat valinneet omat tiensä. Ja niinkuin heidän sielunsa on mielistynyt heidän iljetyksiinsä," Jesaja 66:2-3

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"Has not my hand made all these things, and so they came into being?" declares the LORD. "This is the one I esteem: he who is humble and contrite in spirit, and trembles at my word. But whoever sacrifices a bull is like one who kills a man, and whoever offers a lamb, like one who breaks a dog's neck; whoever makes a grain offering is like one who presents pig's blood, and whoever burns memorial incense, like one who worships an idol. They have chosen their own ways, and their souls delight in their abominations;" Isaiah 66:2-3 NIV

Suora suomennos:

"Eikö Minun käteni ole tehnyt nämä kaikki, ja niin ne tulivat synnytetyiksi olemaan kaltaisensa" julistaa HERRA. "Tämä on se yksi, jota Minä pidän arvossa: Hän, joka on nöyrä ja hengessään katuva, ja vapisee minun sanastani. Mutta kuka tahansa uhraa härän, on aivan kuten se, joka tappaa miehen, ja kuka tahansa antaa uhrilahjakseen lampaan, on kuin se, joka katkaisee koiran niskan; kuka tahansa antaa viljauhrauksen on kuin se yksi, joka tuo teollaan esiin sian veren, ja kuka tahansa polttaa muistomerkkinä suitsukkeita, on kuin se, joka ylistää epäjumalia. He ovat valinneet heidän omat tiensä ja heidän sielunsa ovat mielistyneet heidän iljetyksiinsä;" Jesaja 66:2-3

"Eikö Minun käteni ole tehnyt nämä kaikki, ja niin ne tulivat synnytetyiksi olemaan kaltaisensa" julistaa HERRA." - Tässä, Jumala muistuttaa meitä jälleen siitä, että se on Hän, joka on luonut kaiken.

"Tämä on se yksi, jota Minä pidän arvossa: Hän, joka on nöyrä ja hengessään katuva, ja vapisee minun sanastani." - Jumala arvostaa sitä, joka pelkää Hänen sanaansa. Ensisijainen esimerkki meidän aikanamme on yksinomaan profeetta kuin Mooses itse, Opettaja Evangelista, sillä hän on seurannut Jumalan käskyä ja julistanut Hänen tosi sanomansa maailman ihmisille. On täysin ihmisistä kysymys hyväksyvätkö sen, mitä Jumala on näyttänyt hänelle Raamatun kirjoituksista vai eivät.

"Mutta kuka tahansa uhraa härän, on aivan kuten se, joka tappaa miehen, ja kuka tahansa antaa uhrilahjakseen lampaan, on kuin se, joka katkaisee koiran niskan;" - Jumala osoittaa tässä nyt miltä se tuntuu Hänestä, jos ihminen tappaa eläimen, se on kuin tappaisi ihmisen. Kuinka paljon enemmän tai vakavampaa se on kuin jos ihminen tappaisi eläimen ruuaksi? Nyt on aika käyttää meidän viisauttamme ja ymmärrystämme!

Me voimme ymmärtää, että Jumala on johdonmukainen Hänen selontekonsa suhteen Nooan kanssa, että Hän tulee vaatimaan tilille ja vastuuseen ihmisen, joka tappaa joko kanssaihmisen tai eläimen. Molemmille siinä on elämänveri kyseessä.

Katso mitä tapahtui kun he tappoivat eläimiä ruuakseen, kyseinen Jumalan taholta vastuuseen asettaminen alkoi tautien ja sairauksien muodossa, koska eläinten liha sisälsi ja sisältää orgamismeja/eliöstöjä, jotka pidemmällä aikajänteellä voivat aiheuttaa ja johtaa tappavien virusten kehittymiseen, jotka sitten voivat tuhota ihmisten immuunijärjestelmän.

Me olemme nyt oppineet Jumalan tosi sanan koskien ruokaa, jota meidän tulisi syödä, koska Jumala on laittanut Hänen sanansa Hänen profeettansa kuin Mooseksen suuhun.

Palauttakaamme mieliimme, että Mooseksen aikana, Jumalalla oli Hänen liittonsa, Hänen lakinsa ja perussäännöksensä profeetta Mooseksen kirjoittamana. Kuitenkin, ongelma Hänen kirjoitettujen lakiensa suhteen on se, että lukijat voivat soveltaa lakeja heidän omien tulkintojensa mukaisesti. Siten, me voimme nyt arvostaen ymmärtää sen, minkä takia Jumala sanoi 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19, että Hän tulee laittamaan Hänen sanansa profeetan kuin Mooseksen suuhun, niin että ihmisillä voisi olla yksi ja yhtenäisen johdonmukainen ymmärrys. Ihmisillä ei tule enää olemaan mahdollisuutta tehdä heidän omia tulkintojaan siitä, mitä Jumala on puhunut aikaisemmin Raamatun kirjoituksissa, erityisesti koskien ruokaa.

Vahvistaaksemme, että Hän nimitti profeetan puhumaan Hänen liitostaan, luemme siitä:

"Katso, minä lähetän sanansaattajani, ja hän on valmistava tien minun
eteeni. Ja äkisti on tuleva temppeliinsä Herra, jota te etsitte, ja liiton enkeli, jota te halajatte. Katso, hän tulee, sanoo Herra Sebaot." Malakia 3:1

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"See, I will send my messenger, who will prepare the way before me. Then suddenly the Lord you are seeking will come to his temple; the messenger of the covenant, whom you desire, will come," says the LORD Almighty." Malachi 3:1 (NIV)

 Suora suomennos:

"Katso, Minä lähetän sanansaattajani, joka valmistaa tien minun edelläni. Sitten yhtäkkiä Herra, jota te etsitte on tuleva temppeliinsä; liiton sanansaattaja, jota te halulla kaipaatte, on tuleva," sanoo HERRA Kaikkivaltias." Malakia 3:1

"Minä lähetän sanansaattajani" - Asia on selvä. Me olemme itse todistaneet sen omin silmin. Jumala on antanut Hänen vahvistuksensa koskien tulevaa profeettaa, jonka Hän lupasi Moosekselle (5. Moos. 18:18-19).

"liiton sanansaattaja, jota te halulla kaipaatte, on tuleva," sanoo HERRA Kaikkivaltias."" - tuntematta Jumalan Tosi Nimeä, mikä tahansa laki tai käsky, joka on sopijapuolten osalta allekirjoittamaton, ei ole sitova.

Me olemme onnekkaita, että Jumalan Nimi tulee ilmoitetuksi nyt meidän aikanamme Jumalan sanansaattajan, profeetan kuin Mooseksen, Opettaja Eraño Martin Evangelistan kautta.

"joka valmistaa tien minun edelläni" - Sanansaattaja tai profeetta on Jumalan lähettämä ilmoittamaan Hänen Nimensä!

"Sitten yhtäkkiä Herra, jota te etsitte on tuleva temppeliinsä" - tänä päivänä ihmiset etsivät Jumalaa ja nyt Jumala tekee Itsensä tunnetuksi sanoman kautta, jonka Hän on lähettänyt Hänen profeettansa kuin Mooseksen julistamaan.

Sen, mitä Jumala sanoi tarkoittaen tulevaa liiton sanansaattajaa, joka on myös profeetta kuin Mooses, niin Jumala haluaa meidän huomaavan ja ymmärtävän, ettei yksikään teologi, saarnaaja tai yksilöihminen omaa oikeutta puhua Hänen liitostaan!

Niin kutsutussa Uudessa Testamentissa olevat apostolien opetukset koskien Jeesuksen niin kutsuttua jumalisuutta, sovitusta ja ylösnousemusta on nyt myös paljastettu olevan valhetta, keksittyä ja sepitettyä tarinaa ja tämän meille on ilmoittanut profeetta kuin Mooses Jumalan sanojen kautta Raamatun kirjoituksista (www.thename.ph ja www.thenameonline.info). Nämä uskonnolliset saarnaajat eivät omaa minkäänlaista oikeutusta puhua Jumalasta.

Tämä voimakas Raamattuilmestys on merkki siitä, että Jumalan "Profeetta" on nyt keskuudessamme ja kun me jatkamme lukemistamme, se on kirjoitettuna:

"Mutta kuka kestää hänen tulemisensa päivän, ja kuka voi pysyä, kun hän ilmestyy? Sillä hän on niin kuin kultasepän tuli ja niin kuin pesijäin saippua." Malakia 3:2

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"Who can endure the day of his coming? Who can stand when he appears? For he will be like a refiner's fire or a launderer's soap." Malachi 3:2 (NIV)

Suora suomennos:

"Kuka kestää Hänen tulonsa päivän? Kuka kestää kun Hän ilmestyy? Sillä hän on kuin kultasepän tuli tai pesijän saippua." Malakia 3:2

"Kuka kestää kun Hän ilmestyy?" - Maailman ihmiset tulevat näkemään profeetan kuin Mooseksen elävänä tekemässä näitä ilmestyksiä koskien Jumalan Nimeä.

Huomioi, että Maestro Eraño M. Evangelista ei ole opiskellut Pyhää Raamattua tehdäkseen hänen ilmestyksensä ja erityisesti koskien Jumalan Nimeä. Kun hän esittelee ja kuvailee sen profetiat ja siihen kirjoitetut puheet ja sanonnat, hän on helposti kaikkien ymmärrettävissä. Ne monet ihmiset, jotka ovat kuulleet ja lukeneet hänen opetuksiaan, he eivät kykene mitätöimään niitä. Se on merkki siitä, että hänen opetuksensa ovat todellakin Jumalalta.

Sillä hän on kuin kultasepän tuli tai pesijän saippua." - ensimmäistä kertaa me voimme ymmärtää minkä takia häneen on viitattu ja mainittu kyseisellä tavalla, luemme siitä:

"Ja sen kolmannen osan minä vien tuleen; minä sulatan heidät, niin kuin hopea sulatetaan, ja koettelen heitä, niin kuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: Se on minun kansani, ja se sanoo: Herra, minun Jumalani. (He ovat minun kansani, ´ja he sanovat, ´Herra on meidän Jumalamme)" Sakarja 13:9

Ne, jotka tulevat kuuntelemaan ja lukevat "Profeetan" ilmestykset, oppivat Aidon ja Suuren Jumalan Nimen. He ovat niitä, jotka ovat puhdistetut kuin tulella. He ovat myös niitä ihmisiä, jotka kutsuvat Jumalan Nimeä ja Jumala tulee tunnustamaan heidät Hänen Kansanaan.

Ja tämä siksi, että kun me luemme Jumalan uudesta liitosta seuraavassa:

"Vaan tämä on se liitto, jonka Minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien tultua, sanoo HERRA: Minä panen lakini heidän sisimpäänsä (mieliinsä) ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä; ja niin Minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. Silloin ei enää toinen opeta toistansa eikä veli veljeänsä sanoen: 'Tuntekaa HERRA.' Sillä he kaikki tuntevat minut, pienimmästä suurimpaan, sanoo HERRA; sillä minä annan anteeksi heidän rikoksensa enkä enää muista heidän syntejänsä."" Jeremia 31:33-34

"Vaan tämä on se liitto, jonka Minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien tultua, sanoo HERRA: Minä panen lakini heidän sisimpäänsä (mieliinsä) ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä; ja niin Minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani." - Me olemme lukeneet Sakarja 13:9, että Hän tulee tarkastelemaan Hänen kansakseen Israeliksi ne ihmiset, jotka kutsuvat hänen Nimeään. Koska profeetta kuin Mooses on tuo ilmoitettu mies, jonka Jumala on lähettänyt puhumaan Hänen Nimessään, joka tarkoittaa sitä, että profeetta kuin Mooses on todella se mies, jonka Jumala on nimennyt ja hänelle myös taannut auktoriteetin puhua Hänen uudesta liitostaan.

Kuinka me tiedämme, että Jumalan uudessa liitossa, Jumala tulee sisällyttämään siihen eläinten elämän kunnioittamisen tärkeyden?

                      "Siihen minä heräsin ja katselin, ja uneni oli minusta suloinen." Jeremia 31:26

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"At this I awoke and looked around. My sleep had been pleasant to me."

Jeremiah 31:26 (NIV)

Suora suomennos:

"Tähän minä heräsin ja katselin ympärilleni. Minun uneni oli ollut minulle miellyttävä." Jeremia 31:26

"heräsin" - tämä viittaa ja tarkoittaa meitä (maailman ihmisiä) kun olemme valaistuja ja tiedotettuja Jumalan aidolla ja todella opetuksella, me olemme nyt heräämässä pitkäaikaisesta sikiunesta, jonka olemme kokeneet uskontojen vaikuttimen alaisina.

Maailman ihmiset ovat nyt tulleet ja tulemassa herätetyiksi Jumalan aidon profeetan kautta, kun hän on ilmoittanut meille Jumalan toden sanoman Raamatun kirjoitusten kautta - alkaen 1. Mooseksen kirjasta koskien Jumalan käskyjä ja säännöksiä koskien sitä, mitä ihmisten ja eläinten tulisi syödä; ja että Adam ja Eeva eivät olleet Jumalan ensimmäisenä luomat ihmiset.

Adam ja Eeva kuuluivat Jumala toiseen luomiseen ja ovat Juutalaisen rodun tai suvun ensimmäiset ja alullepanijat, kun ensimmäiseksi luodut ihmiset edustavat ei-Juutalaisia tai Pakanoita.

Ajattele asiaa, sinä voit panna merkille että on olemassa erilaisia lajeja mereneläviä ja eläimiä eri puolilla maailmaa. Esimerkiksi, sinä et voi löytää pingviinejä Filippiineiltä, sen kaltaiset linnut elävät Antarktiksella. Eikä Filippiiniläinen Carabao (suolla elävä vesipuhveli) voi löytyä Britannian luonnosta. Maestro Evangelista selittää, että aivan sama toistuu myös Jumalan luodessa ihmisen, Hän ei luonut vain yhtä paria, vaan monta paria ihmisiä eri alueille maailmaa.

Koska profeetta kuin Mooses on nyt näyttänyt meille, että:

- Jumalalla on ollut kaksi eri luomisen kokonaisuutta.

-  Jumalan alkuperäinen säädös on, että sekä ihmisten ja eläinten tulee syödä ainoastaan kasveja - joka tarkoittaa, että ihmisen ei tule enää syödä, vaan kunnioittaa kaikissa muodoissaan olevia eläimiä, lintuja ja merten eläviä.

Minkä Jumalan lupauksen me olemme nyt todistamassa olevan täyttynyt?

"Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä kylvän Israelin maahan ja Juudan maahan ihmisen siementä ja karjan siementä." Jeremia 31:27

  Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"The days are coming," declares the LORD, "when I will plant the house of Israel and the house of Judah with the offspring of men and of animals." Jeremiah 31:27 (NIV)

 Suora suomennos:

"Päivät ovat tulossa, "julistaa HERRA, "jolloin Minä liitän Israelin huoneen ja Juudan huoneen ihmisten jälkeläisten ja eläinten kanssa." Jeremia 31:27

"Päivät ovat tulossa" - tämä on tapahtumassa ainoastaan meidän aikanamme.

"jolloin Minä liitän Israelin huoneen ja Juudan huoneen ihmisten jälkeläisten ja eläinten kanssa." - Israelin ja Juudan Huoneet edustavat toista luomista. Näitä olivat Adam ja Eeva, Juutalaisen rodun/suvun ensimmäiset.

 "Ihmisten ja eläinten jälkeläiset"- edustaa Jumalan ensimmäistä luomista, eli Pakanoita ja Jumalan käskyä kunnioittaa eläimiä.

"Ja niinkuin minä olen valvonut repiäkseni ja kukistaakseni heitä, hajottaakseni ja hävittääkseni, tuottaakseni onnettomuutta, niin minä olen valvova rakentaakseni ja istuttaakseni heitä, sanoo Herra." Jeremia 31:28

  Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"Just as I watched over them to uproot and tear down, and to overthrow, destroy and bring disaster, so I will watch over them to build and to plant," declares the LORD." Jeremiah 31:28 (NIV)

Suora suomennos:

"Aivan kuten Minä olen valvonut heitä repiäkseni juuriltaan ja murskatakseni, tuhotakseni ja tuodakseni hävitystä, niin Minä katson huolehtien heidän puoleensa rakentaakseni ja istuttaakseni heidät, julistaa HERRA." Jeremia 31:28

Ennen kuin profeetta kuin Mooses tuli, me emme tienneet totuutta Jumalasta, me elimme uskontojen petoksen alaisina, ja siten myös Jumalan kiroamina.

Nyt, kun hän on toimittanut meille sanat, jotka Jumala on laittanut hänen suuhunsa (webbisivujen www.thename.ph ja www.thenameonline.info kautta) - aidon kertomuksen Jumalan luomistyöstä; aidon Jeesuksen (jonka Jumala hylkäsi kuolemaan omien väärintekojensa takia); ja aidon Jumalan Nimen, niin mitä me tulemme huomaamaan ja ymmärtämään?

 "Niinä päivinä ei enää sanota: 'Isät söivät raakoja rypäleitä, lasten hampaat heltyivät'; vaan jokaisen on kuoltava oman syntivelkansa tähden. Jokaiselta ihmiseltä, joka syö raakoja rypäleitä, heltyvät hänen omat hampaansa." Jeremia 31:29-30

"Niinä päivinä" - Sinä päivänä jolloin "ihmisten ja eläinten jälkeläiset" ovat yhdistettyinä kahden huoneen kanssa, kuvaa ja ilmoittaa sitä, että sekä Juutalaiset että Pakanat ovat Jumalan tekeminä ja yhdistäminä kaikki Israelia Hänen Nimensä kautta, kuten on ilmoittanut profeetta kuin Mooses (Sakarja 13:9), me tulemme nyt havahtumaan ja ymmärtämään, että uskontojen opetus koskien "perisyntiä" ei ole totta.

Jumala sanoi seuraavaa Jeremia 31:29-30, jossa lukee:

"Niinä päivinä ei enää sanota: 'Isät söivät raakoja rypäleitä, lasten hampaat heltyivät'; vaan jokaisen on kuoltava oman syntivelkansa tähden." - Tarkoittaako tämä sitä, että Jumala on nyt tekemässä tai saattamassa meitä huomaamaan, että oppia koskien "perisyntiä", ei tulisi hyväksyä totuutena?

Luemme asiaan:

"Ja minulle tuli tämä HERRAN sana: Mikä teillä on, kun te lausutte tätä pilkkalausetta (sananpartta) Israelin maasta: 'Isät söivät raakoja rypäleitä, lasten hampaat heltyivät'?" Hesekiel 18:1-2

Tämä on oppi koskien "perisyntiä", joka koskee ja voidaan soveltaa ainoastaan Israelin kansaan, ei muihin ihmisiin. Mitä Jumala tulee tekemään sille tällä kertaa?

"Niin totta kuin minä elän, sanoo Herra, Herra, ei tule teidän enää lausua tätä pilkkalausetta Israelissa. Katso, kaikki sielut ovat minun: niin kuin isän sielu, niin pojankin sielu - ne ovat minun. Se sielu, joka syntiä tekee - sen on kuoltava." Hesekiel 18:3-4

   Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"As surely as I live, declares the Sovereign LORD, you will no longer quote this proverb in Israel.  For every living soul belongs to me, the father as well as the son - both alike belong to me.  The soul who sins is the one who will die."Ezekiel 18:3-4 (NIV)

Suora suomennos:

"Niin varmasti kuin Minä elän, julistaa Ylivertainen HERRA, te ette enää lainaa puheissanne tätä sananpartta Israelissa. Sillä jokainen elävä sielu kuuluu Minulle, niin isä kuin myös poika - molemmat kuuluvat Minulle. Sielu, joka syntiä tekee, on se joka kuolee." Hesekiel 18:3-4

"Sielu, joka syntiä tekee, on se joka kuolee." - Jokainen, joka on tehnyt syntiä, tulee maksamaan siitä.

Miksi on puhunut nämä sanat? Mikä on se Jumalan laki koskien syntejä, jota ihmiskunta ei ole ottanut kuuleviin korviinsa tai opikseen?

Yksi uskontojen opetuksen perusasioita ja kulmakiviä on Syntien Anteeksiantaminen. Että mikäli me hyväksymme Jeesuksen meidän henkilökohtaisena pelastajanamme, niin Jumala antaa sitten syntimme anteeksi. Mikä on Jumalan aito säädös ja käsky koskien syntejä?

"Älköön isiä rangaistako kuolemalla lasten tähden älköönkä lapsia isien tähden; kukin rangaistakoon kuolemalla oman syntinsä tähden." 5. Moos. 24:16

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"Fathers shall not be put to death for their children, nor children put to death for their fathers; each is to die for his own sin." Deuteronomy 24:16 (NIV)

Suora suomennos:

"Isiä älköön asetettako kuolemaan lastensa tähden, eikä lapsia asetettako kuolemaan heidän isiensä takia; jokainen kuolkoon oman syntinsä seurauksena." 5. Moos. 24:16

"jokainen kuolkoon oman syntinsä seurauksena." - Asia on selvästi sanottu Jumalan laissa, että yhdenkään ihmisen ei tule kuolla toisen syntien takia. Siten ollen uskontojen opetus, että Jeesus oli Jumalan lähettämä kuolemaan meidän syntiemme edestä, on valhe, sillä se laittaa Jumalan avoimesti vastustamaan tai uhmaamaan Hänen omaa oikeamielistä lakiaan.

Lukekaamme asian yksityiskohtainen valmistelu…

"Se sielu, joka syntiä tekee - sen on kuoltava. Poika ei kanna isän syntivelkaa, eikä isä kanna pojan syntivelkaa. Vanhurskaan ylitse on tuleva hänen vanhurskautensa, ja jumalattoman ylitse on tuleva hänen jumalattomuutensa." Hesekiel 18:20

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"The soul who sins is the one who will die. The son will not share the guilt of the father, nor will the father share the guilt of the son. The righteousness of the righteous man will be credited to him, and the wickedness of the wicked will be charged against him." Ezekiel 18:20 (NIV)

Suora suomennos:

"Sielu, joka tekee syntiä, sen on kuoltava. Poika ei jaa isänsä syyllisyyttä, eikä isä ole osallinen poikansa synteihin. Vanhurskaan miehen oikeamielisyys lasketaan hänen omaksi edukseen, ja pahan syntisyys on vaateena häntä itseään vastaan." Hesekiel 18:20

Me olemme vastuussa synneistä, jotka olemme tehneet Jumalaa ja muita ihmisiä kohtaan. Tarvitsemmeko me yhä Jeesusta, jotta syntimme tulevat anteeksiannetuiksi?

"Ja jos jumalaton kääntyy pois kaikesta synnistänsä, mitä hän on tehnyt, ja noudattaa kaikkia minun käskyjäni ja tekee oikeuden ja vanhurskauden, hän totisesti saa elää; ei hänen ole kuoltava." Hesekiel 18:21

Me emme tarvitse ketään toista, emme edes Jeesusta. Ei ole olemassa sovittelijaa tai puolestapuhujaa kyseisestä asiasta.

Meidän tulee vain katua ja kääntyä pois pahasta sekä palata Jumalan tykö.

"hän totisesti saa elää; ei hänen ole kuoltava." - Sen lisäksi, että toimimme oikein ja ylistämme Jumalaa totuudessa, jos me myös otamme opiksemme tottelemalla Jumalan säädöstä/käskyä 1. Mooseksen kirjasta koskien ainoastaan hedelmien ja vihannesten syöntiä, me tulemme todella elämään pitkään!

Uskontojen opetuksen mukaan meidän syntimme ovat kirjoitetut taivaaseen, onko se totta?

"Ei yhtäkään hänen synneistänsä, jotka hän on tehnyt, muisteta; vanhurskautensa tähden, jota hän on noudattanut, hän saa elää." Hesekiel 18:22

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"None of the offenses he has committed will be remembered against him. Because of the righteous things he has done, he will live."Ezekiel 18:22 (NIV)

Suora suomennos:

"Ei ainoatakaan hänen tekemistä rikkeistään tulla muistamaan häntä vastaan. Niiden oikeamielisten tekojen myötä, joita hän on tehnyt, hän saa elää." Hesekiel 18:22

Ei se ole totta! Jumala tulee unohtamaan tekemämme synnit ja antaa meille anteeksi. Hän antaa meidän elää, jotta voisimme korjata kulkumme. Katukaa ja palatkaa Jumalan tykö ja totelkaa Hänen käskyjään. Tämä on se mahdollisuus, jonka Jumala on antamassa meidän muutattavaksemme, elää ja menestyä.

Mitä sitten oikeamielinen, vaikka olisi vapautettu synneistä ja kun he tekevät syntiä, niin mitä Jumala on tekevä heille?

 "Jos vanhurskas kääntyy pois vanhurskaudestansa ja tekee vääryyttä, sentähden hänen on kuoltava; vääryytensä tähden, jota on tehnyt, hänen on kuoltava." Hesekiel 18:26

Mikäli he eivät kadu, heidät tullaan myös liittämään tuomioon ja rangaistukseen, joka on annettu ja määritelty koskemaan syntisiä, ilman poikkeusta.

Jeesus oli naulittuna ristille ja ahdistuksessaan hän huusi, "Jumalani, Jumalani, miksi ole hylännyt minut?" Maestro Evangelista kysyy: Pyysikö Jeesus anteeksiantoa Jumalalta vai syyttikö hän Jumalaa? Tämä on syy sille, mikä takia Jeesus, aina viimeiseen henkäykseensä saakka, Jumala ei vastannut hänelle. Hänet oli hylätty.

Tahtooko Jumala kaikkien pahojen kuolevan syntiensä takia?

"Sillä ei ole minulle mieleen kuolevan kuolema, sanoo Herra, Herra. Siis kääntykää, niin te saatte elää." Hesekiel 18:32

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"For I take no pleasure in the death of anyone, declares the Sovereign LORD. Repent and live!" Ezekiel 18:32 (NIV)

Suora suomennos:

"Sillä en Minä tunne yhtään iloa kenenkään kuolemasta, julistaa Kaikkivaltias HERRA. Katukaa ja eläkää!" Hesekiel 18:32

Ei, Jumala tahtoo pelastaa kaikki.

"Katukaa ja eläkää!" - Tämä on Jumalan kutsu meille kaikille. Jotta todella eläisi oikeamielisesti Jumalan edessä meidän aikanamme, meidän tulisi totella Hänen sanaansa (5. Mooseksen kirjassa18:18-19), eli kuunnella Hänen sanojaan, jotka Hän on laittanut Hänen profeettansa kuin Mooseksen suuhun, Opettaja Evangelistan, jotta sinä voisit kulkea ohjatusti Raamatun kirjoituksissa olevan Hänen sanansa mukaisesti.

Ilman, että tottelee kyseistä Jumalan käskyä 5. Mooseksen kirja18:18-19, sinä et voi koskaan todella väittää olevasi katunut Jumalan edessä. Ja se merkitsee sitä, että sinä olet yhä Jumalan kirouksen alainen, kuten Hän sanoi ilmoitetuissa jakeissa, että Hän tulee vaatimaan tilille ja vastuuseen jokaisen, joka ei kuuntele Hänen profeettaansa kuin Moosesta.

Oliko sellaista aikaa, jolloin Jumalan mies yritti sovittaa hänen kansansa synnit Jumalalle? Maestro Evangelista sanoo, lukekaamme kertomus Mooseksesta…

"Seuraavana päivänä Mooses sanoi kansalle: Te olette tehneet suuren synnin. Minä nousen nyt Herran tykö - jos ehkä voisin sovittaa teidän rikoksenne. Ja Mooses palasi Herran tykö ja sanoi: Voi, tämä kansa on tehnyt suuren synnin! He ovat tehneet itselleen jumalan kullasta. Jospa nyt antaisit heidän rikoksensa anteeksi! Mutta jos et, niin pyyhi minut pois kirjastasi, johon kirjoitat." 2. Moos. 32:30-32

Mooses yritti sovittaa Kansan syntejä. Mooseksen pyyntö oli suuri ja mahtava, että hän jopa tarjosi hänen omaa elämäänsä hänen kansansa syntejä vastaan, mutta mitä Jumala sanoi hänelle?

"Mutta Herra vastasi Moosekselle: "Joka on tehnyt syntiä minua vastaan, sen minä pyyhin pois kirjastani. Mene nyt ja johdata kansa siihen paikkaan, josta minä olen sinulle puhunut; katso, minun enkelini käy sinun edelläsi. Mutta kostoni päivänä minä kostan heille heidän rikoksensa." 2. Moos. 32:33-34

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"The LORD replied to Moses, "Whoever has sinned against me I will blot out of my book. Now go, lead the people to the place I spoke of, and my angel will go before you. However, when the time comes for me to punish, I will punish them for their sin." Exodus 32:33-34 (NIV)

Suora suomennos:

"HERRA vastasi Moosekselle, "Kuka tahansa on tehnyt syntiä minua vastaan, Minä pyyhin kirjastani. Mene nyt, johda kansa paikkaan, josta Minä olen puhunut, ja Minun enkelini kulkee sinun edelläsi. Kuitenkin, kun tulee Minun rankaisuni aika, Minä rankaisen heitä heidän synneistään." 2. Moos. 32:33-34

Jumala ei sallinut Mooseksen sovittaa hänen kansansa syntejä. Kuka tahansa syntiä tekee, vastaa hän siitä Jumalalle ja tuomiolle on määrätty aikansa. Jumala sanoo, Hän on lähettävä "enkelin", kun aika on lähellä.

Mikäli ja kun Jumala ei sallinut aikaisemmin Mooseksen sovittaa hänen kansansa syntejä, niin kuinka paljon enemmän ja ehdottomammin kielto on Jeesuksen ollessa kyseessä?

Uskontojen oppi siitä, että Jeesus on pelastanut maailman sen synneistä, on vale!

Maestro Eraño M. Evangelista sanoo, tämä opetus selittää sen, että jokaisen ihmisen täytyy kysyä Jumalalta anteeksiantoa ja että yksikään ei kykene sovittamaan tai toimimaan välittäjänä toisten syntien puolesta Jumalalle.

Mikäli uskonnot voisivat yhä sitkeäsi vaatia, että Jeesus kyllä pelasti maailman synneistä, niin luemme uudelleen, mitä Jumalalla on sanottavaa koskien välittäjiä/välimiehiä. Jeesus, uskonnot sanovat hänen omavoimaisesti poistaneen maailman synnin, mutta mitä sanottavaa Jumalalla on tästä asiasta?

"Ja minulle tuli tämä Herran sana: "Ihmislapsi! Jos maa tekisi syntiä minua vastaan olemalla uskoton ja minä ojentaisin sitä vastaan käteni ja murtaisin siltä leivän tuen ja lähettäisin siihen nälän ja hävittäisin siitä ihmiset ja eläimet, ja sen keskellä olisivat nämä kolme miestä: Nooa, Daniel ja Job, niin oman henkensä he vanhurskaudellaan pelastaisivat; sanoo Herra, Herra." Hesekiel 14:12-14

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"The word of the Lord came to me: "Son of man, if a country sins against me by being unfaithful and I stretch out my hand against it to cut off its food supply and send famine upon it and kill its people and their animals, even if these three men—Noah, Daniel and Job—were in it, they could save only themselves by their righteousness, declares the Sovereign Lord." Ezekiel 14:12-14 NIV

Suora suomennos:

"Herran sana tuli minulle: "Ihmisen poika, kun maa tekee syntiä minua vastaan olemalla uskoton ja minä ojennan minun käteni sitä vastaan lakkauttamalla sen ruuan saannin ja lähetän nälänhädän sen keskuuteen ja tapan sen ihmiset sekä heidän eläimensä, vaikka nämä kolme miestä - Nooa, Daniel ja Job - olisivat heidän joukossaan, he voisivat pelastaa ainoastaan itsensä heidän oikeamielisyydellään, julistaa Ylivertainen Herra." Hesekiel 14:12-14

Jumala sanoi jopa, että edes " nämä kolme miestä - Nooa, Daniel ja Job -" eivät omaa voimaa pelastaa toisia ihmisiä, niin kuinka paljon suuremmin se vaikuttaa Jeesuksen ollessa kyseessä?

Tämä osoittaa sen, että Jumala saattaa nyt meidät ymmärtämään, että Jumala ei lähettänyt Jeesusta kuolemaan meidän syntiemme puolesta. Hän hylkäsi Jeesuksen kuolemaan julman kuoleman hänen omien väärintekojensa takia, koska hän johdatti kanssaisraelilaisensa sekä ihmiskunnan olemaan noudattamatta ja tottelematta Hänen käskyjään!

Ja vielä lisäksi, nämä kolme Jumalan miestä ovat mainitut, koska arvostettuina elämänsä aikana Jumala näytti ja osoitti meille kuinka ehdottoman tärkeitä eläimet ovat Hänelle.

Nooan kautta Jumala salli hänen rakentaa arkin eläimiä ja perhettään varten, jotta he pelastuisivat alueelle kohdistuvasta suuresta tulvasta; Jumala näytti meille seuraukset, mikäli ja kun me syömme eläinten lihaa.

Jobin kautta me opimme, että Jumala loi eläimet (Job 12:7:13), jotta me opettelisimme niiltä ja tutkisimme niitä siinä tarkoituksessa, että voisimme luoda teknologioita helpottaaksemme ja parantaaksemme elämäämme.

Kun taas Danielin tapauksessa, hän seurasi tarkasti sitä, minkä Jumala oli säätänyt 1. Mooseksen kirjassa. Daniel ei syönyt lihaa, vaan valitsi ruuakseen hedelmät ja vihannekset, joka merkitsee sitä, että hän ymmärsi sanoman, jonka Jumala sääti 1. Mooseksen kirjassa 1:29.

Me voimme nyt ymmärtää, että syy sille minkä takia Nooa, Daniel ja Job ovat Jumalan tarkastelemina oikeamielisiä, johtuu ainoastaan siitä, että he ylistivät aitoa Jumalaa ja myös siksi, että he käyttivät heidän viisauttaan sekä ymmärrystään sen suhteen, millä tavalla Jumala vaali eläinten elämää.

Tämän tiedon saattelemana, jonka on ilmoittanut meille Hänen profeettansa kuin Mooses, mikä on se tapahtuma, jonka Hän lupasi aikaisemmin, tulee tapahtumaan nyt?

"Aika on tulossa, "julistaa HERRA," kun Minä teen uuden liiton Israelin huoneen kanssa ja Juudan huoneen kanssa. Se ei tule olemaan samanlainen liitto kuin, jonka Minä tein heidän esi-isiensä kanssa, kun Minä vein heidät kädestä pitäen pois Egyptistä, sillä he rikkoivat Minun liittoni, vaikka Minä olin heille aviomies, " julistaa HERRA. "Vaan tämä on se liitto, jonka Minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien tultua, sanoo HERRA: Minä panen lakini heidän sisimpäänsä (mieliinsä) ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä; ja niin Minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. Silloin ei enää toinen opeta toistansa eikä veli veljeänsä sanoen: 'Tuntekaa HERRA.' Sillä he kaikki tuntevat minut, pienimmästä suurimpaan, sanoo HERRA; sillä minä annan anteeksi heidän rikoksensa enkä enää muista heidän syntejänsä."" Jeremia 31:31-34

Me olemme nyt astumassa aikakauteen, joka on uusi liitto Jumalan ja Hänen uuden kansansa kanssa, maailman ihmisten.

"Minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani." - Kaikki ihmiset, jotka tunnustavat aidon Jumalan Nimen, kuten on ilmoittanut profeetta kuin Mooses, tullaan kutsumaan kuuluvan Israeliin tai he ovat kutsutut "Jumalan uusi kansa".

"Silloin ei enää toinen opeta toistansa eikä veli veljeänsä sanoen: 'Tuntekaa HERRA.' Sillä he kaikki tuntevat minut," - Tämä on aikakausi, jolloin uskonnot ovat kohdanneet loppunsa. Kaikki tulevat tuntemaan ja omaavat yksimielisen ymmärryksen Jumalasta!

"sillä minä annan anteeksi heidän rikoksensa enkä enää muista heidän syntejänsä."  - Sitten Kun me hyväksymme Jumalan Nimen, kuten on ilmoittanut Hänen profeettansa kuin Mooses; seuraamme Jumalan lakeja, eli emme tapa eläimiä, lintuja emmekä kaloja ruuaksi, Jumala tulee antamaan meidän syntimme anteeksi!

On surullista, että kaiken tämän aikaa me ihmiset olemme olleet osallisia suureen väärintekoon eläimiä kohtaan (kun olemme syöneet niitä) ja olemme maksaneet tuosta rikoksesta ja väärinteosta, kun olemme kehittäneet nyt olemassa olevat taudit.

Tämä ilmestys koskien Jumalan liittoa osoittaa, että profeetta kuin Mooses, Opettaja Evangelista on todella kyseinen liiton sanansaattaja, jonka Jumala kuvaili Malakia 3:1-2.

Nyt, kun aito Jumalan profeetta on täällä, mitä hän tulee tekemään saarnaajille, jotka ovat puhuneet valheellisesti Jumalasta?

"Ja hän istuu ja sulattaa ja puhdistaa hopean, hän puhdistaa Leevin pojat, saa ne puhtaiksi kuin kullan ja hopean ja sitten he tuovat Herralle uhrilahjoja vanhurskaudessa." Malakia 3:3

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"He will sit as a refiner and purifier of silver; he will purify the Levites and refine them like gold and silver." Malachi 3:3 (NIV)

Suora suomennos:

"Hän istuu kuin hopean puhdistaja ja jalostaja; Hän puhdistaa Leeviläiset ja jalostaa/rikastaa heidät kuin kullan ja hopean." Malakia 3:3

Tämä Profeetta tulee ilmestymään aikana, jolloin monet ihmiset palvelevat jo Jumalaa, mutta ongelma on siinä, että he saarnaavat väärää jumalaa - ilman, että he itse sitä tietävät, sillä he ovat myös heidän uskontojensa pettämiä ja harhaanjohdettuja. Sitten kun nämä saarnaajat kuuntelevat Maestro Evangelistaa, hyväksyvät totuuden jonka hän tuo ja valitsevat palvella aitoa Jumalan Nimeä, niin he tulevat olemaan osa mainituista "Leeviläisistä", jotka ovat tulleet puhdistetuiksi kuin Kulta ja Hopea.

Siten, tiedoksi näille niin kutsutuille teologeille, raamattututkijoille, papeille ja pastoreille halussaan mitätöidä tai kumota Maestro Evangelistan ilmestykset, niin tuon henkilön täytyy ensin antaa todiste, että hän on profeetta kuin Mooses; jonka suuhun Jumala on laittanut Hänen sanansa; ja lähettänyt puhumaan Hänen Nimessään, ennen kuin edes avaavat Raamatun kirjoitukset, joilla sitten yrittäisivät osoittaa vääräksi tämän artikkelin sekä muut tällä sanotulla webbisivustolla julkaistut artikkelit.

Se on hävitty taistelu tai turhuuden tavoittelua yhdeltäkään teologilta tai uskonnolliselta henkilöltä haastaa tai pyrkiä kumoamaan Jumalan profeetan kuin Mooseksen ilmestyksiä. Tämä ei ole retoriikkaa tai julkista puhetaidollista esitystä; kyseessä on todellisuus siitä, että heidän täytyy nyt hyväksyä tämä, mikäli he tahtovat säästyä Jumalan vihalta, kuten Jumala sanoi 5. Mooseksen kirjassa 18:19.

Luemme Malakia 3:4.

"Ja hän istuu ja sulattaa ja puhdistaa hopean, hän puhdistaa Leevin pojat, saa ne puJa Herralle ovat otollisia Juudan ja Jerusalemin uhrilahjat niinkuin ammoin menneinä päivinä ja muinaisina vuosina." Malakia 3:4

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"Then the LORD will have men, who will bring offerings in righteousness and the offerings of Judah and Jerusalem will be acceptable to the Lord, as in days gone by, as in former years." Malachi 3:4 (NIV)

Suora suomennos:

"Sitten HERRALLA on miehiä, jotka tuovat uhrilahjoja oikeamielisyydessä, ja silloin Juudan ja Jerusalemin tarjottavat ovat Herralle hyväksyttäviä, aivan kuten menneinä päivinä, kuten aikaisempina vuosina" Malakia 3:4

"Sitten HERRALLA on miehiä, jotka tuovat uhrilahjoja oikeamielisyydessä" - Oikeamielisyys ei tarkoita eläinten veren kautta tehtäviä tarjottavia ja uhrauksia. Profeetta kuin Mooses, liiton sanansaattaja on näyttänyt meille, että kaikki se, minkälaista ylistystä Jumala tahtoo meillä olevan Hänen kanssaan, on tapahtuva Hänen aidon Nimensä tunnustamisen kautta; tottelemalla Hänen käskyjään; kunnioittamalla eläinten elämää; ja soveltaen käytäntöön ihmisen omaa älykkyyttään tehostaessaan hyötynäkökohtia ja käytäntöä itselleen ja muille.

Me ymmärrämme nyt, että suurin tekijä ja syy sille, minkä takia ihmiskunta on kärsinyt kaikista näistä sairauksista on johtunut siitä, että he olivat tottelemattomia Jumalan käskyille, aivan erityisesti sille, mitä Jumala sanoi 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19, eli kuunnella ainoastaan Hänen aitoa profeettaansa kuin Moosesta. He kuuntelivat ihmisiä, jotka valheellisesti väittivät olevansa profeetta kuin Mooses ja se aiheutti ihmiskunnan tietämättömyyden Jumalan todelliseen säädökseen mitä tulee syödä. Se on johtanut ihmiskunnan kärsimään Jumalan kirouksesta näiden vitsausten muodossa.

Sen lisäksi, ettemme ole syöneet oikeanlaista ruokaa, minkä toisen Jumalan säädöksen ihmiskunta epäonnistui ottamaan opikseen tai kuuleviin korviinsa, kun eivät ole odottaneet ja kuunnelleet aitoa profeettaa kuin Moosesta:

Palatkaamme 1. Mooseksen kirjaan:

"Ja Jumala katsoi kaikkea, mitä hän tehnyt oli, ja katso, se oli sangen (erittäin) hyvää. Ja tuli ehtoo, ja tuli aamu, kuudes päivä." 1. Moos. 1:31

"Ja Jumala katsoi kaikkea, mitä hän tehnyt oli, ja katso, se oli erittäin hyvää" - Miksi se on hyvää? Miksi Jumala loi meidät tälle planeetalle, jota me kutsumme Maaksi?

"Sillä näin sanoo Herra, joka on luonut taivaan - hän on Jumala - joka on valmistanut maan ja tehnyt sen; hän on sen vahvistanut, ei hän sitä autioksi luonut, asuttavaksi hän sen valmisti: Minä olen Herra, eikä toista ole." Jesaja 45:18

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

"For this is what the Lord says - he who created the heavens, he is God; he who fashioned and made the earth, he founded it; he did not create it to be empty, but formed it to BE INHABITED - he says: "I am the Lord, and there is no other." Isaiah 45:18 (NIV)

Suora suomennos:

"Sillä näin sanoo Herra - Hän joka loi taivaat, hän on Jumala; hän joka muotoili ja valmisti maan, hän perusti sen; hän ei tehnyt sitä tyhjäksi, vaan muovaili sen OLEMAAN ASUTTU - hän sanoo: "Minä olen Herra, muita ei ole." Jesaja 45:18

"hän ei tehnyt sitä tyhjäksi, vaan muovaili sen OLEMAAN ASUTTU" - Jumala loi tämän planeetan, jolla me asumme, jotta se olisi asuttu. Hän loi kaiken tarvittavan, jotta meidän planeettamme Maa kykenisi ylläpitämään elämää ja sen vuoksi Hän sanoi Hänen luomisensa olevan hyvää. Jo ennen kuin Hän loi eläimet ja ihmiset, Hän oli jo mahdollistanut tarvittavan perustarpeisiimme. Jumala antoi meille ilman hengitettäväksemme, vettä juodaksemme ja peseytymistä varten sekä kaikkein tärkeimpänä hedelmät ja vihannekset syötäväksemme.

Todella, Jumala ei luonut maata olemaan tyhjä.

Jatkaaksemme:

"Niin tulivat valmiiksi taivas ja maa kaikkine joukkoinensa. Ja Jumala päätti seitsemäntenä päivänä työnsä, jonka hän oli tehnyt, ja lepäsi seitsemäntenä päivänä kaikesta työstänsä, jonka hän oli tehnyt. Ja Jumala siunasi seitsemännen päivän ja pyhitti sen, koska hän sinä päivänä lepäsi kaikesta luomistyöstänsä, jonka hän oli tehnyt. Tämä on kertomus taivaan ja maan synnystä, kun ne luotiin. Siihen aikaan, kun HERRA Jumala teki maan ja taivaan," 1. Moos. 2:1-4

Seitsemäntenä päivänä Jumala lepäsi työstä, jonka Hän oli tehnyt, ensimmäisen luomisen aika oli päättynyt.

"Jumala siunasi seitsemännen päivän ja pyhitti sen, koska hän sinä päivänä lepäsi kaikesta luomistyöstänsä, jonka hän oli tehnyt" - Hän oli ensimmäinen, joka tarkkasi ja noudatti Hänen omaan käskyään/säädöstään.

Maestro Evangelista antaa myös selityksen - Mikäli ja koska Jumala Itse lepäsi tehtyään Hänen työnsä, niin kuinka paljon enemmän meidän tulisi tehdä siten?

Tämä on syy sille, että Sapatti tai lepopäivä on tärkeä kaikille ihmisille noudattaa, koska ainoastaan omistautumalla itsensä täydelliseen koko päivän lepoon meidän kehomme elvyttää ja uudistaa itsensä ja meidän terveytemme kohentuu.

Tämä sisältää katsantokannan tai väitteen sen mukaisesti, että olemalla syömättä oikeanlaista ruokaa, niin sen lisäksi ihmiskunta on jättänyt huomioimatta toisen Jumalan käskyn, koska he ovat kuunnelleet vääriä profeettoja (jotka myös perustivat uskonnot) - tämä on Sapatin pidon unohtaminen tai yhden kokonaisen päivän levon noudattamatta jättäminen.

Kuinka tärkeä on Sapatti?

"Mutta he niskoittelivat minua vastaan eivätkä tahtoneet minua kuulla; eivät heittäneet pois itse kukin silmiensä iljetyksiä eivätkä hyljänneet Egyptin kivijumalia. Niin minä ajattelin vuodattaa kiivauteni heidän ylitsensä ja panna vihani täytäntöön heissä keskellä Egyptin maata. Mutta minä tein, minkä tein, oman nimeni tähden, ettei se tulisi häväistyksi pakanain silmissä, joitten keskellä he olivat ja joitten silmäin edessä minä olin tehnyt itseni heille tunnetuksi viemällä heidät pois Egyptin maasta."Hesekiel 20:8-9

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"'But they rebelled against me and would not listen to me; they did not get rid of the vile images they had set their eyes on, nor did they forsake the idols of Egypt. So I said I would pour out my wrath on them and spend my anger against them in Egypt. But for the sake of my name, I brought them out of Egypt. I did it to keep my name from being profaned in the eyes of the nations among whom they lived and in whose sight I had revealed myself to the Israelites. Ezekiel 20:8-9 NIV

Suora suomennos:

"Mutta he kapinoivat minua vastaan, eivätkä tahtoneet kuunnella minua; he eivät hankkiutuneet eroon halpamaisista kuvistaan, joihin olivat katseensa kiinnittäneet, eivätkä myöskään hylänneet Egyptin epäjumaliaan. Niin Minä sanoin, että kaataisin vihani heidän keskuuteensa ja kuluttaisin vihani heihin Egyptissä. Mutta Minun Nimeni tähden, Minä toin heidät pois Egyptistä. Minä tein sen, ettei Minun Nimeäni häväistäisi niiden kansojen silmissä, joiden keskuudessa he asuivat ja joiden nähden Minä olin paljastanut/ilmoittanut Itseni Israelilaisille." Hesekiel 20:8-9

"Mutta Minun Nimeni tähden, Minä toin heidät pois Egyptistä. Minä tein sen, ettei Minun Nimeäni häväistäisi niiden kansojen silmissä, joiden keskuudessa he asuivat ja joiden nähden Minä olin paljastanut/ilmoittanut Itseni Israelilaisille."  - Se syy, minkä takia Jumala johdatti (aikaisemmat) Israelilaiset pois heidän orjuudestaan Egyptistä sekä näytti mainitut ihmeet, olivat Hänen Pyhän Nimensä johdosta, joka oli heillä kaiken aikaa.

Profeetta kuin Mooses, Opettaja Evangelista on jo selittänyt sen, kun hän on ilmoittanut Jumalan aidon ja tosi Nimen. Sinä voit lukea sen monista artikkeleista webbisivuilta www.thename.ph ja www.thenameonline.info sekä www.suurinimi.com

Kuinka tärkeä on Sapatti?

"Mutta minä tein, minkä tein, oman nimeni tähden, ettei se tulisi häväistyksi pakanain silmissä, joitten keskellä he olivat ja joitten silmäin edessä minä olin tehnyt itseni heille tunnetuksi viemällä heidät pois Egyptin maasta. Ja kun olin vienyt heidät pois Egyptin maasta ja tuonut heidät erämaahan, niin minä annoin heille käskyni ja tein heille tiettäviksi oikeuteni: se ihminen, joka ne pitää, on niistä elävä. Myöskin sapattini minä annoin heille, olemaan merkkinä minun ja heidän välillään, että he tulisivat tietämään, että minä olen Herra, joka pyhitän heidät." Hesekiel 20: 9-12

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"But for the sake of my name I did what would keep it from being profaned in the eyes of the nations they lived among and in whose sight I had revealed myself to the Israelites by bringing them out of Egypt. Therefore I led them out of Egypt and brought them into the desert. I gave them my decrees and made known to them my laws, for the man who obeys them will live by them. Also I gave them my Sabbaths as a sign between us, so they would know that I the LORD made them holy." Ezekiel 20:9-12 (NIV)

Suora suomennos:

"Mutta Minun Nimeni tähden, Minä tein sen, mikä saisi sen pysymään olemasta häväisty kansojen keskuudessa, joiden keskuudessa he asuivat ja joiden silmissä MINÄ olin ilmoittanut itseni Israelilaisille tuomalle heidät pois Egyptistä. Siksi MINÄ johdatin heidät erämaahan. MINÄ annoin heille MINUN säädökseni ja saatoin heidät tuntemaan minun lakini, sillä niitä totteleva mies elää niiden mukaisesti. MINÄ annoin heille myös minun Sapattini merkiksi meidän välisestä suhteestamme, niin että he voisivat tietää ja tuntea, että MINÄ, HERRA tein heidät pyhäksi." Hesekiel 20: 9-12

"Siksi MINÄ johdatin heidät erämaahan. MINÄ annoin heille MINUN säädökseni ja saatoin heidät tuntemaan minun lakini, sillä niitä totteleva mies elää niiden mukaisesti. MINÄ annoin heille myös minun Sapattini merkiksi meidän välisestä suhteestamme" - Jumala tekee sen selväksi, että käskyt, jotka Hän antoi, eivät ole Häntä varten, vaan meidän omaksi parhaaksemme ja menestykseksemme. Mikäli me olisimme pysyneet uskollisina sille ja erityisesti Sapatin tai täydellisen lepopäivän noudattamiselle seitsemäntenä päivänä; sekä syöneet oikeaa ruokaa; meidän kehomme olisi ollut erittäin terve ja vastustuskykyinen tauteja vastaan.

Maestro Evangelista sanoo, että me voimme panna merkille, kuinka sairaaloissa on monia sänkyjä, niin että kun lääkärit hoitavat meitä mistä tahansa sairaudesta, meidän täytyy annettujen ohjeiden mukaisesti levätä. Mikäli me emme seuraa heidän ohjettaan täyden levon noudattamisella, niin se lääkitys, jonka he määräävät meidät ottamaan, ei kohdistu tai tule täysin voimalliseksi, eikä kykene parantamaan meitä.

Kuinka suora ja tarkka oli Jumalan käsky koskien Sapattia?

"Ja HERRA puhui Moosekselle sanoen: Puhu israelilaisille ja sano: (Teidän täytyy) Pitäkää minun sapattini, sillä se on merkkinä meidän välillämme, minun ja teidän, sukupolvesta sukupolveen, tietääksenne, että minä olen HERRA, joka pyhitän teidät. Siis pitäkää sapatti, sillä se on teille pyhä. Joka sen rikkoo, rangaistakoon kuolemalla; sillä kuka ikinä silloin työtä tekee, hävitettäköön kansastansa. Kuusi päivää tehtäköön työtä, mutta seitsemäntenä päivänä on sapatti, levon päivä, HERRALLE pyhitetty. Kuka ikinä tekee työtä sapatinpäivänä, rangaistakoon kuolemalla. Ja pitäkööt israelilaiset sapatin, niin että he viettävät sapattia sukupolvesta sukupolveen ikuisena liittona. Se on oleva ikuinen merkki minun ja israelilaisten välillä; sillä kuutena päivänä HERRA teki taivaan ja maan, mutta seitsemäntenä päivänä hän lepäsi ja hengähti (pidättäytyi työstä ja lepäsi). Ja kun hän oli lakannut puhumasta Mooseksen kanssa Siinain vuorella, antoi hän hänelle kaksi laintaulua, kivitaulua, joitten kirjoitus oli Jumalan sormella kirjoitettu." 2. Moos. 31:12-18

"Ja HERRA puhui Moosekselle sanoen: Puhu israelilaisille ja sano: (Teidän täytyy) Pitäkää minun sapattini, sillä se on merkkinä meidän välillämme, minun ja teidän, sukupolvesta sukupolveen, tietääksenne, että minä olen HERRA, joka pyhitän teidät." - Seuraavana Jumalan Nimestä, Sapatin noudattaminen on merkki siitä, että me todella ylistämme Jumalaa.

"Kuusi päivää tehtäköön työtä, mutta seitsemäntenä päivänä on sapatti, levon päivä, HERRALLE pyhitetty. Kuka ikinä tekee työtä sapatinpäivänä, rangaistakoon kuolemalla." - Koska Jumala tahtoo kaikkien Hänen kansaansa kuuluvien levätä tuona päivänä, niin että heidän kehonsa voisi palautua ja virkistyä kuuden päivän kovan työn teon jälkeen. Tämä tulee saattamaan ihmisen elinkaaren pidentymään ja mikäli yksikin ihminen työskentelee tuona päivänä, häntä täytyy rankaista.

"Ja pitäkööt israelilaiset sapatin, niin että he viettävät sapattia sukupolvesta sukupolveen ikuisena liittona. Se on oleva ikuinen merkki minun ja israelilaisten välillä; sillä kuutena päivänä HERRA teki taivaan ja maan, mutta seitsemäntenä päivänä hän pidättäytyi työstä ja lepäsi." - Tunnustamalla Jumalan aidon Nimen sekä noudattamalla Hänen Sapattiaan me voimme todella tulla osallisiksi ja tarkastelluksi kuuluvan todelliseen Jumalan kansaan, Hänen, joka loi taivaat ja Maan.

"kun hän oli lakannut puhumasta Mooseksen kanssa Siinain vuorella, antoi hän hänelle kaksi laintaulua, kivitaulua, joiden kirjoitus oli Jumalan sormella kirjoitettu." - Jumalan Sapatti on ikuinen osa Hänen liittoaan. Meidät on nyt saatettu tietoisiksi tästä, koska aito liiton sanansaattaja tai profeetta kuin Mooses on nyt täällä ja julistaa sen meille.

Halusiko Jumala ainoastaan ihmisen tarkkaavan ja noudattavan Sapattia?

"Ja Herra puhui Moosekselle Siinain vuorella sanoen: Puhu israelilaisille ja sano heille: Kun te tulette siihen maahan, jonka minä teille annan, niin maa pitäköön sapattia Herran kunniaksi. Kuutena vuotena kylvä peltosi ja kuutena vuotena leikkaa viinitarhasi ja korjaa niiden sato, mutta seitsemäntenä vuotena olkoon maalla levon aika, sapatti Herran kunniaksi; silloin älä kylvä peltoasi äläkä leikkaa viinitarhaasi. Leikatun viljasi jälkikasvua älä leikkaa, äläkä poimi viinirypäleitä, jotka ovat kasvaneet leikkaamattomissa viinipuissasi. Silloin olkoon maalla levon vuosi. Mutta mitä itsestänsä kasvaa maan levätessä, olkoon teille ruuaksi, sinulle itsellesi, sinun palvelijallesi ja palvelijattarellesi, päiväpalkkalaisellesi ja loisellesi (tilapäisesti oleville), jotka luonasi asuvat. Ja karjallesi ja metsäeläimille sinun maassasi olkoon kaikki sen sato ruuaksi." 3. Moos. 25:1-7

"Ja Herra puhui Moosekselle Siinain vuorella" - Jumala puhui tästä säädöksestä Moosekselle:

"Kuutena vuotena kylvä peltosi ja kuutena vuotena leikkaa viinitarhasi ja korjaa niiden sato, mutta seitsemäntenä vuotena olkoon maalla levon aika, sapatti Herran kunniaksi; silloin älä kylvä peltoasi äläkä leikkaa viinitarhaasi." - Me voimme lukea, että aivan kuten Jumala käski ihmisen olemaan työskentelemättä, vaan ainoastaan lepäämään seitsemäntenä päivänä, Hän myös käski ihmistä olemaan keräämättä satoa seitsemäntenä vuonna, niin että maa voisi levätä ja täydentää myös itsensä uudelleen. Tässä Jumala osoittaa, että aivan kuten ihminen voi ladata hänen oman kehonsa levon kautta, niin tekee myös maa. Tämä tarkoittaa myös sitä, että meidän ei tulisi väärinkäyttää meidän ympäristöämme!

Me voimme ymmärtää, että Jumalan Sapatin noudattamisella ja tarkkaamisella on erittäin suuri vaikutus sekä meihin itseemme, että myös koko Planeettaan. Antamalla meille säädöksen koskien maan Sapattia, tarkoittaa sitä, että Jumala ei pettänyt meitä, vaan antoi muistutuksen, kuinka pitää huolta ympäristöstämme. Katso mitä tapahtui meidän maailmallemme, kun me emme ole tarkanneet ja noudattaneet Jumalan säädöstä koskien maan Sapattia. Me olemme väärinkäyttäneet sen resursseja, emmekä ole antaneet sen levätä. Kaikkein pahin asia on valtavien fossiilisten öljymäärien ottaminen siitä. Näin toimiessamme, me olemme saastuttaneet meidän oman ilmamme, jonka Jumala loi niin puhtaaksi meidän hengittää ja virheellinen toimintamme on johtanut keuhkosairauksiin.

 Ympäristöä kohtaan tehty väärinkäyttö on aiheuttanut sen, mitä me nyt koemme "kokonaisvaltaisena maapallon lämpenemisenä". Siten ollen, mikäli me joudumme kokemaan ja läpikäymään tappavia myrskyjä, tsunameita, maanjäristyksiä sekä monia muita sään häiriöitä, jotka päättävät niin monia ihmiselämiä ja tuhoavat lukuisia koteja sekä elinkeinoja ympäri maailmaa, me voimme syyttää tästä kaikesta koettelemuksesta ainoastaan itseämme, emme Jumalaa.

Kuka johdatti meidät harhaan seuraamasta Jumalan käskyä noudattaa Sapattia?

"Niin muutamat fariseuksista sanoivat: "Se mies ei ole Jumalasta, koska hän ei pidä sapattia." Toiset sanoivat: "Kuinka voi syntinen ihminen tehdä senkaltaisia tunnustekoja?" Ja he olivat keskenänsä eri mieltä." Johannes 9:16

"Niin muutamat fariseuksista sanoivat: "Se mies ei ole Jumalasta, koska hän ei pidä sapattia." - Jeesus ei pitänyt Jumalan Sapattia, koska hän teki ihmeitä tuona päivänä, jona Jumala määräsi Hänen kansansa pidättäytymään työnteosta. Jumala Itse on tehnyt Sapatin pyhäksi, kun Hän lepäsi seitsemäntenä päivänä (tai ajanjaksona), sen jälkeen kun Hän oli tehnyt Hänen luomisensa.

"Toiset sanoivat: "Kuinka voi syntinen ihminen tehdä senkaltaisia tunnustekoja?" - Tämä kertoo siitä, kuinka suuresti hämmästyneitä ihmiset olivat Jeesuksen suhteen. Että tekikö hän vääryyden Jumalaa vastaan vai ei, ja se johtui siitä, koska hän kykeni tekemään sen kaltaisia ihmeitä Sapattina, ja se ansaitsee saada vastauksen.

Mitä Jumala sanoi koskien henkilöä, joka tekee ihmeitä?

Onko se merkki siitä, että hänelle oli annettu auktoriteetti Jumalalta puhua sellaisia sanoja koskien Hänen Käskyjään, ja erityisesti kohdistuen Jumalan Sapattiin?

Lukekaamme yksi Jumalan laeista (että mikäli se olisi ollut ihmiskunnan tiedossa), niin ei olisi koskaan ollut minkäänlaista sekaannusta tai hämmennystä Jeesuksen suhteen.

"Jos teidän keskuuteenne ilmestyy profeetta tai unennäkijä ja lupaa sinulle jonkun tunnusteon tai ihmeen," 5. Moos. 13:1

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"If a prophet, or one who foretells by dreams, appears among you and announces to you a miraculous sign or wonder," Deuteronomy 13:1 NIV

Suora suomennos:

"mikäli joku profeetta tai joku joka kertoo ennakolta näkemiensä unien pohjalta, ilmestyy teidän keskuuteenne ja ilmoittaa teille saapuvaksi yliluonnollisen merkin tai ihmeen." 5. Moos. 13:1

"ja ilmoittaa teille saapuvaksi yliluonnollisen merkin tai ihmeen." - Jumala antoi muistutuksen siitä, että KUKA TAHANSA yksilöihminen, joka tekee "parantamisihmeitä" tarkoituksenaan saattaa ihmiset uskomaan sen, mitä he puhuvat Jumalasta.

Ovatko nämä kaikki Jeesuksen ns. "parantamisihmeet" kyllin suuri ja riittävä merkki ja ositus siitä, että hän on Jumalan profeetta?

Jatkamme lukemista Jumalan käskystä 5. Mooseksen kirjasta 13:2-3:

"ja jos sitten todellakin tapahtuu se tunnusteko tai ihme, josta hän puhui sinulle sanoen: 'Lähtekäämme seuraamaan muita jumalia, joita te ette tunne, ja palvelkaamme (ylistäkäämme) niitä', niin älä kuuntele sen profeetan puhetta tai sitä unennäkijää, sillä HERRA, teidän Jumalanne, ainoastaan koettelee teitä tietääksensä, rakastatteko Herraa, teidän Jumalaanne, kaikesta sydämestänne ja kaikesta sielustanne." 5. Moos. 13:2-3

Vaikka saarnaaja tai profeetta, joka väittää olevansa Jumalan lähettämä ja kykenee tekemään ihmeitä; saarnaa hän väärästä jumalasta TAI puhuu eri tavalla kuin mitä Jumala on käskenyt, niin tuota saarnaajaa ei pidä kuunnella, koska hän saarnaa eristä jumalasta. Tämä osoittaa sen, että ne ihmeet, jotka Jeesus on esittänyt, eivät olleet Jumalalta lähtöisin, koska hän teki kyseisen teon päivänä, joka on Pyhä Jumalalle.

Jatkamme:

 "Seuratkaa Herraa, teidän Jumalaanne, häntä peljätkää ja pitäkää hänen käskynsä, häntä kuulkaa, häntä palvelkaa ja hänessä kiinni riippukaa." 5. Moos. 13:4

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"It is the LORD your God you must follow, and him you must revere. Keep his commands and obey him; serve him and hold fast to him." Deuteronomy 13:4 NIV                   

Suora suomennos:

"Se on HERRA teidän Jumalanne, jota teidän täytyy seurata, ja häntä teidän täytyy kunnioittaen pelätä. Pitäkää hänen käskynsä ja totelkaa häntä; palvelkaa häntä ja pitäytykää tiukasti hänessä." 5. Moos. 13:4

"Se on HERRA teidän Jumalanne, jota teidän täytyy seurata, ja häntä teidän täytyy kunnioittaen pelätä. Pitäkää hänen käskynsä ja totelkaa häntä; palvelkaa häntä ja pitäytykää tiukasti hänessä." - Meidän täytyy ainoastaan pitäytyä siinä, mitä Jumala Itse on sanonut Raamatun kirjoituksissa.

Mitä ihmisten tulisi tehdä profeetalle tai saarnaajalle, joka tekee tai esittää ihmeitä, ja yhä saarnaa eri jumalasta tai puhuu eri tavalla, kuin mitä Jumala on käskenyt Raamatun kirjoituksissa?

 "Mutta se profeetta tai unennäkijä surmattakoon, sillä hän on julistanut luopumusta HERRASTA, teidän Jumalastanne, joka vei teidät pois Egyptin maasta ja vapahti sinut orjuuden pesästä (maasta), ja on tahtonut vietellä sinut siltä tieltä, jota HERRA, sinun Jumalasi, käski sinun vaeltaa. Poista paha keskuudestasi." 5. Moos. 13:5

"Mutta se profeetta tai unennäkijä surmattakoon, sillä hän on julistanut luopumusta HERRASTA, teidän Jumalastanne" - Häntä ei pidä kuunnella, vaan on rankaistava kuolemalla, koska hän saarnasi luopumusta ja yllytti kapinaan Jumalaa vastaan.

"vei teidät pois Egyptin maasta ja vapahti sinut orjuuden maasta," - Tämä on aito ja oikea Jumala. Se Jumala, joka johdatti Israelilaiset pois Egyptistä.

"on tahtonut vietellä sinut siltä tieltä, jota HERRA, sinun Jumalasi, käski sinun vaeltaa. Poista paha keskuudestasi." - Tämä selittää sen, miksi saarnaaja tai profeetta, joka tekee tai esittää ihmeitä, täytyy tappaa. Sen takia, että hän puhuu eri tavalla kuin mitä Jumala on sanonut, hän ehdoitta johdattaa ihmiset kärsimään Jumalan kirouksesta. Tuo kyseinen saarnaaja tai profeetta ansaitsee kuolla julman ja kauhistuttavan kuoleman.

Jeesus on uhmannut ja pilkannut Jumalan lakia, Sapattia. Hän työskenteli Jumalan määräämänä Sapatinpäivänä, juuri sinä, jolloin Jumala käski pidättäytyä työnteosta. Jeesus jopa väitti, että hän on Jumalan poika, ja teki itsestään samanarvoisen Jumalan kanssa (Joh. 5:18). Jeesus, siten ollen johdatti ihmiset peläten kunnioittamaan häntä itseään toisena jumalana Jumalan rinnalla. Tämä osoittaa sen, että on on todellakin väärä profeetta, ei siis profeetta kuin Mooses, joka oli profetoitu 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19.

Jotta ymmärtäisimme kuinka Jeesus todella uhmasi Sapattia:

"Ja kun hän sapattina tuli erään fariseusten johtomiehen taloon aterialle, pitivät he häntä silmällä. Ja katso, siellä oli vesitautinen mies hänen edessään. Niin Jeesus rupesi puhumaan lainoppineille ja fariseuksille ja sanoi: "Onko luvallista parantaa sapattina, vai eikö?" Mutta he olivat vaiti. Ja hän koski mieheen, paransi hänet ja laski menemään. Ja hän sanoi heille: "Jos joltakin teistä putoaa poika tai härkä kaivoon, eikö hän heti vedä sitä ylös sapatinpäivänäkin?" Eivätkä he kyenneet vastaamaan tähän." Luukas 14:1-6

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

One Sabbath, when Jesus went to eat in the house of a prominent Pharisee, he was being carefully watched.  There in front of him was a man suffering from dropsy.  Jesus asked the Pharisees and experts in the law, "Is it lawful to heal on the Sabbath or not?" But they remained silent. So taking hold of the man, he healed him and sent him away. Then he asked them, "If one of you has a son or an ox that falls into a well on the Sabbath day, will you not immediately pull him out?" And they had nothing to say.

Luke 14:1-6 (NIV)

Suora suomennos:

"Eräänä Sapattina, kun Jeesus meni syömään merkittävän fariseuksen talolle, hän oli tarkan silmälläpidon alainen. Siellä hänen edessään oli mies, joka kärsi vesipöhöstä. Jeesus kysyi fariseuksilta ja erikoistuneita laintuntijoilta, "Onko lainmukaista parantaa Sapattina vai ei?" Mutta he pysyivät vaiti. Niin, ottaen miehestä otteen, hän paransi hänet ja lähetti tiehensä. Sitten hän kysyi heiltä, "Jos jollakin teistä on poika tai härkä, joka putoaa kaivoon Sapatin päivänä, ettekö te heti auta hänet ylös?" Ja heillä ei ollut siihen mitään sanottavaa." Luukas 14:1-6

Tämä on se argumentti, jota Jeesus käytti häpäisten ja kyseenalaistaen Sapatin, Jumalan Käskyn.

Maestro Eraño M. Evangelista sanoo: Jeesus saattoi parantaa ensimmäisestä kuudenteen päivään viikon aikana. Miksi Jeesuksen täytyi parantaa ihminen Sapatin päivänä, seitsemäntenä päivänä? Eikö hän voi odottaa yhtä päivää ja totella Jumalan Käskyä noudattaa ja tarkata Sapattia?

Mikäli Jeesus oli todella kuuliainen ja tottelevainen Jumalalle, hänen olisi pitänyt opettaa heitä tällä tavalla:

"Ota vaari lepopäivästä, niin että sen pyhität, niinkuin Herra, sinun Jumalasi, on sinua käskenyt. Kuusi päivää tee työtä ja toimita kaikki askareesi; mutta seitsemäs päivä on Herran, sinun Jumalasi, sapatti; silloin älä mitään askaretta toimita, älä sinä älköönkä sinun poikasi tai tyttäresi, sinun palvelijasi tai palvelijattaresi, sinun härkäsi, aasisi tai muu juhtasi älköönkä muukalaisesi, joka sinun porteissasi on, että palvelijasi ja palvelijattaresi saisivat levätä niinkuin sinäkin." 5. Moos. 5:12-14

Todella, Jeesus rikkoi Sapatin. Sitä ei voida enää kiistää. Sapatin päivänä ei ole sallittua tehdä minkäänlaista työtä.

Maestro sanoo, vaikka härkä putoaisi kaivoon, sinun ei pidä tehdä mitään. Jätä se kuten on, sillä se on laki. Eikä sitä tapahtuisi (härän tippumista kaivoon) jos sinä olisit varmistanut kaikki eläimet puolestasi jo päivää aikaisemmin. Kaikkien täytyisi levätä Sapatin päivänä. Maestro sanoo, kun on sanottu "kaikki", se tarkoittaa sitä, että koko maailman tulisi levätä.

Jos ja kun Jeesuksen ihmeet eivät olleet Jumalalta, niin keneltä hän ne sai?

Luemme siitä:

"Niin perkele (paholainen) sanoi hänelle: "Jos sinä olet Jumalan Poika, niin sano tälle kivelle, että se muuttuu leiväksi." Luukas 4:3

Paholainen haastoi Jeesuksen muuttamaan kiven leiväksi; Paholaisella on voima tehdä se. Jeesuksella ei ollut voimaa tehdä sellaista, yksinkertaisesti siksi, että hän oli ihminen. Paholainen tiesi, että hän ei ollut "Jumalan poika"; ja mikäli Jeesus todella oli "Jumalan poika", niin Paholaisen ei olisi tarvinnut kysyä Jeesukselta ja pyytää tätä todistamaan mikä oli miehiään, sillä siten se olisi ollut loukkaus.

 Millä tavalla Jeesus vastasi Paholaiselle?

"Jeesus vastasi hänelle: "Kirjoitettu on: 'Ei ihminen elä ainoastaan leivästä.'" Luukas 4:4

 Jeesus vastasi Paholaiselle epäsuorasti, aivan kuin hän olisi sanonut, että hän ei pysty tekemään sitä. Paholainen tiesi, että hänellä ei ollut voimaa tehdä sitä ja siksi Paholainen teki tarjouksen…

"Ja perkele vei hänet korkealle vuorelle ja näytti hänelle yhdessä tuokiossa kaikki maailman valtakunnat ja sanoi hänelle: "Sinulle minä annan kaiken tämän valtapiirin (auktoriteetin) ja sen loiston, sillä minun haltuuni se on annettu, ja minä annan sen, kenelle tahdon. Jos sinä siis kumarrut minun eteeni (ylistät minua), niin tämä kaikki onoleva sinun." Luukas 4:5-7

  "ja sanoi hänelle: Sinulle minä annan kaiken tämän auktoriteetin ja sen loiston" - käyttäkäämme meidän viisauttamme ja ymmärrystämme; jos Jeesus on juuri Jumalan poika tai jopa Jumala, niin miksi sitten on niin että Paholainen tai Saatana on se, joka lupautuu antamaan hänelle maailman auktoriteetin ja loiston?

 "sillä minun haltuuni se on annettu, ja minä annan sen, kenelle tahdon" - Käärme tai Saatana otti vastaan tämän auktoriteetin, kun hän onnistuneesti petti Adamia ja Eevaa.

 "Jos sinä siis ylistät minua, niin tämä kaikki on oleva sinun." - Mikäli Jeesus ylistäisi käärmettä (Paholaista tai Saatanaa), niin häntä tultaisiin pelkäämään kuin olisi jumala, sillä ihmiset olisivat petetyt luulemaan ja ajattelemaan, että hän on (jumala), hänen esittämiensä ihmeiden seurauksena, sen voiman, jonka saatana ojentaisi hänelle.

Sitten kun Jeesus hyväksyy Saatanan tarjouksen ja ylistää häntä, eikä Jumalaa, niin mitä tulee tapahtumaan hänen kanssaisraelilaisilleen ja niille ihmisille, jotka kuutelevat hänen opetuksiaan?

"Katso, minä asetan tänä päivänä teidän eteenne siunauksen ja kirouksen: siunauksen, jos te tottelette HERRAN, teidän Jumalanne, käskyjä, jotka minä tänä päivänä teille annan, mutta kirouksen, jos te ette tottele HERRAN, teidän Jumalanne, käskyjä, vaan poikkeatte siltä tieltä, jota minä tänä päivänä käsken teidän vaeltaa, ja seuraatte muita jumalia, joita te ette tunne." 5. Moos. 11:26-28

"kirouksen, jos te ette tottele HERRAN, teidän Jumalanne, käskyjä, vaan poikkeatte siltä tieltä, jota minä tänä päivänä käsken teidän vaeltaa, ja seuraatte muita jumalia, joita te ette tunne." - Sitten kun Jeesus ylistää Saatanaa, hän on automaattisesti tottelematon Jumalalle ja lopulta jokainen puhe, jonka hän saarnaa, ei koske Jumalan ylistämistä, vaan ihmisten pettämistä olemaan tottelematon Jumalan käskyjä kohtaan, siten ollen ylistäen Saatanaa!

KÄYTÄNNÖLLISESTI KOKO MAAILMA YLISTÄÄ JA PELÄTEN KUNNIOITTAA JEESUSTA JA NYT KUITENKIN VOIMME NÄHDÄ OMIN SILMIN, ETTÄ KYSEESSÄ ON JUMALAN KIROUS (5. Moos. 11:26-28 28:58-61) JOKA TAPAHTUU JOKA PUOLELLA MAAILMAA TÄNÄ PÄIVÄNÄ. SE PAHAENTEISESTI VIHJAA, ETTÄ JEESUS EI SAATTANUT MEITÄ YLISTÄMÄÄN JUMALAA, VAAN TARKOITUKSENAAN OLI TEHDÄ MEIDÄT KAIKKI SAATANAN YLISTÄJIKSI JA PALVOJIKSI.

Se voidaan nyt vahvistaa, minkä takia Jeesus teki kyseisiä ihmeitä Sapatin Päivänä. Jeesus tarkoituksenmukaisesti turmeli ja tahrasi Jumalan sekä ylisti Saatanaa ja siten ollen on pettänyt ihmiskuntaa ylistämään väärää jumalaa.

Ja vielä pahempaa, häpäisemällä Sapatin päivän, Jeesus epäsi ihmiskunnalta Jumalan siunauksen sen tarvitsemalle levolle. Sen minkä Jeesus teki, oli vakavuudessaan sama kuin johdattaisi ihmiset kuolemaan ennenaikaiset kuolemat.

Havaitaksemme vielä paremmin, että Jeesus oli väärässä siinä mitä hän teki Sapatin päivänä, niin lukekaamme sanat, jotka Jumala käski Opettaja Evangelistan selittämään meille, koskien minkä takia Hän (Jumala) hylkäsi Jeesuksen kuolemaan erittäin tuskallisen ja nöyryyttävän kuoleman:

Mitä Jumala sanoi koskien tulevaa voideltua tai Kristusta, jonka oli määrä olla tuleva Juutalaisten Kuningas? Miksi hän joutuisi kärsimään ihmisten kautta tulleilla hakkaamisilla?

"Kun sinun päiväsi ovat päättyneet ja sinä lepäät isiesi tykönä, korotan minä sinun seuraajaksesi jälkeläisesi, joka lähtee sinun ruumiistasi; ja minä vahvistan hänen kuninkuutensa. " 2. Samuel 7:12

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"When your days are over and you rest with your ancestors, I will raise up your offspring to succeed you, your ownflesh and blood and I will establish his kingdom." II Samuel 7:12 (NIV)

 Suora suomennos:

"Kun sinun päiväsi ovat päättyneet ja sinä lepäät esi-isiesi tykönä, korotan minä sinun seuraajaksesi jälkeläisesi, joka lähtee sinun ruumiistasi; ja minä vahvistan hänen kuninkuutensa. ".2. Samuel 7:12

Daavidille annettu lupaus - seuraaja tai "JÄLKELÄINEN" on tuleva hänen omasta verilinjastaan. Tämä on oleva Kristus tai voideltu yksilö. On selvää, että Jumala puhuu Daavidille Hänen profeettansa Naatanin kautta, koskien hänen (Daavidin) jälkeläistä, hänen omaa lihaansa ja vertansa!

Mitä tämän jälkeläisen työ tulisi olemaan?

"Hän on rakentava huoneen minun nimelleni, ja minä vahvistan hänen valtaistuimensa ikuisiksi ajoiksi…" 2. Samuel 7:-13

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"He is the one who will build a house for my Name, and I will establish the throne of his kingdom forever..." II Samuel 7:13 (NIV)

Suora suomennos:

"Hän on se, joka on rakentava talon/temppelin/huoneen minun Nimelleni, ja minä vahvistan hänen kuninkuutensa valtaistuimen ikuisiksi ajoiksi…" 2. Samuel 7:13

Tämä Daavidin jälkeläinen tulee saamaan erityisen tehtävän Jumalalta ja se on rakentaa Huone Hänen Nimelleen. Kun hän kykenee saattamaan tehtävän päätökseen, niin Jumala tulee vakiinnuttamaan hänen (Daavidin jälkeläisen) valtakuntansa kattaen koko Israelin ikuisesti. Tämä on syy sille, minkä vuoksi Jeesus oli kutsuttu nimellä "Juutalaisten Kuningas".

Ensimmäinen valittu täyttämään kyseinen tehtävä oli Kuningas Salomo. Hän kuitenkin epäonnistui täyttämään sen ja tehtävä tuli siten siirretyksi toiselle Daavidin jälkeläiselle, Jeesukselle. Jatkaaksemme:

"Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani, niin että, jos hän tekee väärin, minä rankaisen häntä ihmisvitsalla ja niin kuin ihmislapsia lyödään" 2. Samuel 7:14

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"I will be his father, and he will be my son. When he does wrong, i will punish him with a rod wielded by men, with floggings inflicted by human hands. II Samuel 7:14 (NIV)

 Suora suomennos:

"Minä olen oleva hänen isänsä ja hän on oleva minun poikani. KUN HÄN TEKEE VÄÄRIN, NIIN MINÄ RANKAISEN HÄNTÄ IHMISTEN ANTAMIN KEPINISKUIN JA MIESTEN KÄSIEN KAUTTA SELKÄSAUNOILLA SEKÄ RUOSKIMISILLA". 2. Samuel 7:14

"Minä olen oleva hänen isänsä ja hän on oleva minun poikani." - Luukas 1:31-32 me voimme lukea, että tämä profetia oli siirretty Jeesukselle. On erittäin selvää tässä kappaleessa, että Jumala ei puhu todella ensisyntyisestä pojasta, vaan tulevasta Daavidin jälkeläisestä. Siten ollen, Jeesus ei ole kirjaimellinen Jumalan Poika kuten apostolit väittävät.

Se on myös selvää, että Jeesuksen tehtävä on sidottu olemaan ja pysymään Jumalan Nimeä kantavan Huoneen ympärille. Jumala ei koskaan sanonut tai maininnut profetiassa, että Jeesus tulisi esittämään tai tekemään ihmeitä.

"KUN HÄN TEKEE VÄÄRIN, NIIN MINÄ RANKAISEN HÄNTÄ IHMISTEN ANTAMIN KEPINISKUIN JA MIESTEN KÄSIEN KAUTTA SELKÄSAUNOILLA SEKÄ RUOSKIMISILLA". - Matteus 27:25-26 me voimme lukea, että Jeesus (profetoitu Daavidin jälkeläinen) joutui ihmisten hakkaamaksi ja ruoskimaksi sekä telottamaksi. Siten ollen, perustuen Jumalan sanoihin, voidaan sanoa varmuudella, että syy minkä takia Hän hylkäsi Jeesuksen kuolemaan julman kuoleman, ei ollut ihmiskunnan syntien takia (kuten apostolit väittävät kirjoituksissaan), vaan oli seurausta hänen omista väärinteoistaan. Yksi hänen rikoksistaan oli väärän opin opettaminen koskien Jumalan Sapattia. Lukekaamme Jeesuksen valheelliset selitykset koskien Jumalan Sapattia:

"Niin muutamat fariseuksista sanoivat: "Se mies ei ole Jumalasta, koska hän ei pidä sapattia." Toiset sanoivat: "Kuinka voi syntinen ihminen tehdä senkaltaisia tunnustekoja?" Ja he olivat keskenänsä eri mieltä." Johannes 9:16

"So they were divided." - Jeesus aiheutti jakaantumista jo kuuntelijoidensa joukossa valheellisilla opetuksillaan, ja erityisesti koskien Sapattia.

Vaikka on olemassa uskonnollisia lahkoja, jotka noudattavat Jumalan Sapattia, mutta se mitä he tekevät on silti piittaamaton ja uhmaa Jumalan lakeja, koska he eivät ainoastaan ylistä "Jeesusta" (apostolien jumalaksi tekemä), vaan he myös rohkenevat uhmata itseään Sapattia, koska he tekevät heidän rituaalejaan ja ylistyspalveluksiaan sinä päivänä, jolloin Jumala sanoi, että heidän täytyy levätä ja pitäytyä työnteosta.

Mitä Jeesus toi maailmaan?

"Tulta minä olen tullut heittämään maan päälle; ja kuinka minä tahtoisinkaan, että se jo olisi syttynyt! 12:50 Mutta minä olen kasteella kastettava, ja kuinka minä olenkaan ahdistettu, kunnes se on täytetty! Luuletteko, että minä olen tullut tuomaan maan päälle rauhaa? Ei, sanon minä teille, vaan eripuraisuutta. Sillä tästedes riitautuu viisi samassa talossa keskenään, kolme joutuu riitaan kahta vastaan ja kaksi kolmea vastaan, isä poikaansa vastaan ja poika isäänsä vastaan, äiti tytärtänsä vastaan ja tytär äitiänsä vastaan, anoppi miniäänsä vastaan ja miniä anoppiansa vastaan." Luukas 12:49-53

"Mutta minä olen kasteella kastettava, ja kuinka minä olenkaan ahdistettu, kunnes se on täytetty!" Luukas 12:50

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"But I have a baptism to undergo, and how distressed I am until it is completed!" Luke 12:50 (NIV)                                                                                                                      

Suora suomennos:

"Mutta minun on läpikäytävä kaste, ja kuinka ahdistunut olenkaan ennen kuin se on suoritettu/viety loppuun!" Luukas 12:50

"Luuletteko, että minä olen tullut tuomaan maan päälle rauhaa? Ei, sanon minä teille, vaan eripuraisuutta." - Uskonnot saarnaavat, että Jeesus toi rauhan tähän maailmaan ja kuitenkin me voimme lukea (Raamatun kirjoituksista), Jeesuksen itsensä sanomana, että ihmisten ei tulisi ajatella hänen tuoneen rauhaa maahan, vaan ennemminkin eripuraa ja hajotusta.

Tämä todellakin osoittaa, että Jeesus ei enää saarnannut Jumalan käskyistä. Hän saarnasi Saatanan opetuksia, jotka häpäisevät Jumalan käskyt. Tämä on aivan kuin se, mitä Saatana teki Adamille ja Eevalle Eedenin Puutarhassa.

Ja myös, Jeesus otti ihmiskunnalta pois rauhan, kun hän häpäisi ja halvensi Sapatin ja opetti heille vääriä opetuksia sitä koskien.

Tämä ei tarkoita sitä, että tämä kyseinen ilmestys on kaikkinensa vastustaakseen Jeesusta. Kyseessä on todellisen Jeesuksen paljastaminen, jonka Jumala tahtoo koko maailman tuntevan. Apostolit opettivat vääryyden koskien Jeesusta ja mies, joka ilmoitti sen ei ole kukaan muu, kuin profeetta kuin Mooses, Opettaja Evangelista.

Tämä on se todellinen syy, minkä takia ihmiskunta ei ole kyennyt tottelemaan Jumalan käskyjä tai säädöstä koskien oikeanlaisen ruuan syömistä; sekä ladaten heidän kehonsa lepäämällä Jumalan Sapatin päivänä. Tämä loppujen lopuksi johti kärsimyksiin kaikista näistä kirjoitetuista sekä kijoittamattomista vitsauksista, taudeista ja tuhoista, koska he kuuntelivat väärien profeettojen, kuten Jeesuksen ja Muhammedin vääriä opetuksia.

Heidän olisi pitänyt kuunnella aitoa profeettaa kuin Moosesta 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19!

Koska Maestro Evangelista (profeetta kuin Mooses) on jo ilmoittantu Jumalan Nimen sekä Jumalan sanoman maailman ihmisille, minkä kunnianarvoisen tittelin Jumala antoi hänelle?

"Miksi pakanat pauhaavat ja kansat turhia ajattelevat?" Psalmi 2:1

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"Why do the nations conspire and the peoples plot in vain?"
Psalm 2:1 (NIV)

Suora suomennos:

"Miksi kansakunnat turhia vehkeilevät ja ihmiset turhaan juonivat" Psalmi 2:1

Se on ongelmien ja levottomuuksien aikaa - me voimme nähdä TV:stä ja Internetistä kuinka nämä tapahtumat toteutuvat meidän aikanamme.

Kyseessä ei ole enää Jeesus tai Salomo, sillä tämä profetia puhuu meidän modernista aikakaudestame, jolloin ihmiset voivat nähdä reaaliajassa - kuinka maailman johtajat kokoontuvat yhteen.

"Maan kuninkaat nousevat, ruhtinaat yhdessä neuvottelevat (asettuvat vastustamaan) Herraa ja hänen voideltuansa vastaan: "Katkaiskaamme heidän kahleensa, heittäkäämme päältämme heidän köytensä".Psalmi 2:2-3

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"The kings of the earth take their stand and the rulers gather together
against the LORD and against his Anointed One."Let us break their chains," they say, "and throw off their fetters."
Psalm 2:2-3 (NIV)

Suora suomennos:

"kuninkaat asennoituvat kantaaottavasti tehtävässään ja hallitsijat liittyvät yhteen vastustamaan HERRAA ja Hänen Voideltuaan. "Rikkokaamme heidän sitovat ketjunsa", he sanovat, "ja heittäkäämme heidän kahleensa pois." Psalmi 2:2-3

Tämä on se, mitä uskonnot tekevät juuri nyt. Tämä esitys osoittaa sen, että Jumala on antanut Maestro Evangelistalle kyseisen suuren auktoriteetin puhua Hänen Nimessään. Uskontojen johtajat ja heidän liittolaisensa yrittävät asettua vastustamaan ilmestyksiä, joita Maestro Evangelista näyttää toteen maaiman ihmisille.

Mitä Jumala tulee sanomaan?

"Hän, joka taivaassa asuu, nauraa; Herra pilkkaa heitä. Kerran hän on puhuva heille vihassansa, peljättävä heitä hirmuisuudessaan: "Minä olen asettanut kuninkaani Siioniin, pyhälle vuorelleni". Minä ilmoitan, mitä Herra on säätänyt. Hän lausui minulle:." Psalmi 2:4-6

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"The One enthroned in heaven laughs; the Lord scoffs at them. Then he rebukes them in his anger and terrifies them in his wrath, saying I have installed my King on Zion, my holy hill." I will proclaim the decree of the LORD: Psalm 2:4-6(NIV)

 Suora suomennos:

"Kaikkivaltias valtaistuimellaan taivaassa nauraa heille; Herra moittii heitä. Sitten Hän nuhtelee heitä vihassaan ja kauhistuttaa heitä raivossaan, Sanoen, Minä olen asettanut paikoilleen Minun Kuninkaani Siioniin, Minun pyhälle vuorelleni." Psalmi 2:4-6

"Kaikkivaltias valtaistuimellaan taivaassa nauraa" - Sillä ei ole merkitystä, mitä he vehkeilevät ja juonittelevat Maestro Evangelistaa vastaan, Jumala tulee asettamaan heidät häpeään, sillä nämä ilmestykset eivät ole Maestron omaa tutkimusta, vaan ovat Jumalalta. Maestro Evangelista ainoastaan julistaa sen, minkä Jumala on käskenyt häntä sanomaan Raamatun kirjoitusten kautta. Kyseessä on Jumala, jota he uhmaavat, ei Maestro Evangelista!

"Sitten Hän nuhtelee heitä vihassaan ja kauhistuttaa heitä raivossaan" - Tämä on se, mitä nuo saarnaajat nyt kokevat. Mitä enemmän he asettuvat vastustamaan näitä ilmestyksiä, sitä enemmän he osoittavat koko maailmalle, että he eivät ole Jumalan lähettämiä ja että he ovat pettäneet ja harhaanjohtaneet ihmiskuntaa koskien Jumalaa ja Jeesusta.

Vielä lisäyksenä ovat suuret tuhot ja katastrofit, joita Jumala altistaa heidät kokemaan. Kirkot ja ylistyksen talot, jotka joutuvat tuhotuiksi luonnollisissa katastrofeissa, ovat todisteena siitä että Jumala ei ole heidän kanssaan!

"Minä olen asettanut paikoilleen Minun Kuninkaani Siioniin, Minun pyhälle vuorelleni." - Koska Maestro Evangelista on toimeenpannut ja saattanut päätökseen sen, mitä aikaisemmat Daavidin jälkeläiset, Salomo ja Jeesus eivät onnistuneet täyttämään. (1. Aikakirjat 22:9-13, 2. Samuel 7:12-14, Luukas 1:31-32). Siten ollen, luvattu palkinto olla Kuningas tai johtaja, on nyt Jumalan ojentamana annettu hänelle. Kyseessä ei ole ainoastaan Israel, vaan tarkoittaa kaikkia maailman maita, sillä hän on Jumalan profeetta kaikille maille ja valtioille!

"Siioniin, Minun pyhälle vuorelleni." - Tämä paikka on nyt Filippiinit, sillä se on juuri se paikka josta Jumalan profeetta tulee. Filippiinit tulevat nyt olemaan kutsuttu nimellä UUSI JERUSALEM, sillä juuri tästä kyseisestä maasta Jumalan aito Nimi on tehty tunnetuksi koko maailmalle.

Ymmärtääksemme tämän, oppikaamme minkä takia Jerusalem, joka on myös tunnettu nimellä Zion, Siion (Sefanja 3:14) on tärkeä Jumalalle:

 "Ja teettämänsä Aseran kuvan hän asetti temppeliin, josta HERRA oli sanonut Daavidille ja hänen pojallensa Salomolle: Tähän temppeliin ja Jerusalemiin, jonka Minä olen valinnut kaikista Israelin sukukunnista, Minä asetan Nimeni ikiajoiksi." 2. Kun. 21:7

Tämä on Jumalan lupaus; Hän on asettava Hänen Nimensä vain ja ainoastaan Jerusalemiin.

Ja se on profetoitu seuraavassa:

"Joka voittaa, sen Minä teen pylvääksi Jumalani temppeliin, eikä hän koskaan enää lähde sieltä ulos, ja minä kirjoitan häneen Jumalani nimen ja Jumalani kaupungin nimen, sen uuden Jerusalemin, joka laskeutuu alas taivaasta minun Jumalani tyköä, ja (Minä myös kirjoitan häneen) oman uuden nimeni." Ilmestyskirja 3:12

"Jumalani kaupungin nimen, sen uuden Jerusalemin," Miksi se on tässä mainittuna nimellä "Uusi Jerusalem"?

Maestro Evangelista sanoo: Jumala ei muuta Hänen antamaansa lupausta, että Hänen Nimensä tulee olemaan asetettuna Jerusalemiin, niin ollen, missä tahansa Hänen Nimensä on julistettu, tuo paikka tulee olemaan "Uusi Jerusalem".

Koska Jumala on säätänyt, että Jerusalemiin Hän on asettava Hänen Nimensä ikuisesti (1. Kun 21:7), antakoon koko maailma nyt tietä ja ymmärryksensä HERRA JUMALAN säädökselle, että tuo maa, Filippiinit, on nyt oleva nimetty "UUSI JERUSALEM".

Kuka kirjoitti Ilmestyskirjan? Maestro Evangelista paljastaa meille Ilmestyskirjan kirjoittajan aidon ja todellisen identiteetin:

"Ja minä, Johannes, olen se, joka tämän kuulin ja näin. Ja kun olin sen kuullut ja nähnyt, minä lankesin maahan kumartuakseni sen enkelin jalkojen eteen, joka tämän minulle näytti. Ja hän sanoi minulle: "Varo, ettet sitä tee; minä olen sinun ja sinun veljiesi, profeettain, kanssapalvelija, ja niiden, jotka ottavat tämän kirjan sanoista vaarin; kumartaen rukoile Jumalaa." Ilmestyskirja 22:8-9

"profeettain, kanssapalvelija" - Uskonnot ovat olettaneet, että Ilmestyskirjan kirjoittaja oli mies, jota he kutsuvat nimellä Johannes "Jumalinen" ja apostolit. Kuitenkin, Ilmestyskirjan kirjoitti Johannes Patmokselta, joka oli myös Jumalan profeetta.

Maestro Eraño Evangelista sanoo: Mikäli Jeesus olisi onnistuneesti täyttänyt hänen, profetioihin kirjoitetun tehtävänsä; niin ei olisi enää ollut tarvetta kirjoittaa Ilmestyskirjaa.

Koska Jeesus epäonnistui täyttämään hänen tehtävänsä (koska hän joutui Saatanan pettämäksi; seurasi Saatanaa sekä opetti hänen opetuksiaan), niin Ilmestyskirja täytyi kirjoittaa, jotta Jeesuksen ja hänen opetuslastensa petos voitaisiin tuoda päivänvaloon ja näin tulla paljastetuksi!

Oliko Filippiinit (idässä sijaitseva Saarivaltio) profetoitu, että sieltä Jumalan Nimi on tuleva tunnetuksi?

"Ne korottavat äänensä ja riemuitsevat, ne huutavat mereltä päin Herran valtasuuruutta: "Sen tähden kunnioittakaa Herraa valon mailla, ja meren saarilla Herran, Israelin Jumalan, nimeä" Jesaja 24:14-15

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"They raise their voices, they shout for joy; from the west they acclaim the LORD's majesty. Therefore in the east give glory to the LORD; exalt the name of the LORD, the God of Israel, in the islands of the sea. " Isaiah 24:14-15 (NIV)

 Suora suomennos:

"He korottavat äänensä, he huutavat ilosta; lännestä he osoittavat suosiotaan HERRAN majesteettiselle mahtavuudelle. Sen tähden idässä antakaa kunnia HERRALLE; korottakaa HERRAN nimeä, Israelin Jumala meren saarilla.Jesaja 24:14-15

"Sen tähden idässä antakaa kunnia HERRALLE; korottakaa HERRAN nimeä, Israelin Jumala meren saarilla." - Koska Jumalan Nimi on tuleva tunnetuksi Idässä olevilta Saarilta, niin on erittäin selkeää, että "profeetta kuin Mooses", jonka Jumala on lähettänyt, on tuleva Idästä Saarivaltiosta - Filippiineiltä.

Ei ole mitään syytä näille Juutalaisille, Muslimeille ja Kristityille taistella Lähi-idässä sijaitsevasta Jerusalemista, sillä se ei enää ole se Jerusalem, johon profetiassa osoitetaan. Kuten se on kirjoitettu, niin on olemassa Uusi Jerusalem ja se nyt Filippiinit, sillä aito ja tosi Jumalan Nimi on julistettu tässä paikassa.

Näiden uskontojen on hyödytöntä asettua sotimaan toisiaan vastaan ja väittää, että he "asettuvat sotimaan Jumalan Nimessä" koska nämä yksijumalaiset uskonnot - Juutalaisuus, Kristillisyys ja Islam - eivät ole olleet edes sallittuja tietämään aitoa Jumalan Nimeä. YKSIKÄÄN niistä EI OLE  julistanut aitoa Jumalan Nimeä!

Mikä tärkeän olennainen titteli tai arvonimi on nyt Jumalan antamana luovutettu Maestro Evangelistalle? Lukekaamme Psalmi 2 jakeesta 7:

"Minä ilmoitan, mitä Herra on säätänyt. Hän lausui minulle: "Sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin." Psalmi 2:7

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"I will proclaim the decree of the LORD: He said to me, "You are my Son; today I have become your Father." Psalm 2:7 (NIV)

 Suora suomennos:

"Minä julistan mitä HERRA on säätänyt: Hän sanoi minulle, "Sinä olet Minun Poikani, tänä päivänä Minusta on tullut sinun Isäsi." Psalmi 2:7

"Sinä olet Minun Poikani" - Symbolinen Maestro Evangelistan voitelu modernin ajan Jumalan puhemieheksi. Palkinto tai titteli, jonka Salomo ja myös Jeesus epäonnistuivat saavuttamaan, on nyt Jumalan antamana hänen palkintonsa. (Katso yllä jaetut linkit koskien Jeesusta). Todisteena hänen tehtävänsä täyttämisestä ovat kaikki ilmestykset, jotka sinä olet lukenut tältä webbisivustolta, mukaan lukien tämä artikkeli, sillä Maestro Evangelista on uskollisesti ilmoittanut sen, minkä Jumala on käskenyt hänen näyttämään Raamatun kautta.

"Ano (Pyydä) minulta, niin minä annan pakanakansat sinun perinnöksesi ja maan ääret sinun omiksesi." Psalmi 2:8

Koska Maestro Evangelista tulee näyttämään koko ihmiskunnalle Raamatun kirjoituksissa olevan Jumalan sanan kautta, kuinka me voimme tehdä meidän maailmamme paremmaksi paikaksi elää kaikille tuleville sukupolville.

"Rautaisella valtikalla sinä heidät muserrat, niin kuin saviastian sinä särjet heidät." Psalmi 2:9

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"You will rule them with an iron scepter; you will dash them to pieces like pottery."   Psalm 2:9 (NIV)

Suora suomennos:

"Sinä hallitset heitä rautaisella valtikalla; sinä murskaat heidät palasiksi kuin saviastian." Psalmi 2:9

"Sinä hallitset heitä rautaisella valtikalla" - Ei todellisella tai kirjaimellisella valtikalla, vaan Jumalan sanalla, jonka Jumala on laittanut hänen suuhunsa. Jumala mainitsi hänet, Hänen symbolisesti määritteellä "Oksa" Jesaja 11:4. Tämä tarkoittaa sitä, että hänen toimensa ja tehtävänsä on hallita. Hän on se, jolle Jumala on antanut tietouden ja ymmärryksen tarkoituksena ennalistaa ja ylläpitää rauha sekä oikeamielisyys meidän maailmassamme.

Lue millä tavalla Maestro Evangelista ilmoitti Raamatun kirjoituksista, että hän on profetiassa mainittu symbolinen "Oksa"

Klikkaa tästä: http://www.thenameonline.info/thename/revelations/isaiah9-en.html tai https://kotisivukone.fi/app/www/suurinimi.kotisivukone.com/mahtava-jumala-ja-rauhan-prinssi-jesaja-95-11.5.2014

Kaikki se, mitä Maestro Evangelista sanoo meille, tulee Jumalalta ja me voimme tietää, että se todella on Jumalalta, sillä hän voi näyttää sen meille Raamattuun kirjoitetun kautta, eikä hän ole opiskellut sitä.

Mikä on Jumalan ohje maailman johtajille?

"Tulkaa siis järkiinne, kuninkaat, maan tuomarit, ottakaa nuhteesta vaari. Palvelkaa Herraa pelolla ja iloitkaa vavistuksella.  Psalmi 2:10-11

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, painos:

"Therefore, you kings, be wise; be warned, you rulers of the earth. Serve the LORD with fear and rejoice with trembling." Psalm 2:10-11 (NIV)

 Suora suomennos:

"Sen tähden, te kuninkaat, olkaa viisaat; olkaa varoitetut, te maailman hallitsijat. Palvelkaa HERRAA pelolla ja iloitkaa vavisten." Psalmi 2:10-11

Johtajien ja kansalaisten tulisi noudattaa ja seurata hänen ohjettaan, miksi?

"Antakaa suuta pojalle, ettei hän vihastuisi ettekä te hukkuisi tiellänne. Sillä hänen vihansa syttyy äkisti. Autuaat ovat kaikki, jotka häneen turvaavat." Psalmi 2:12

  Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, painos:

"Kiss the Son, lest he be angry and you be destroyed in your way, for his wrath can flare up in a moment. Blessed are all who take refuge in him." Psalm 2:10-12 (NIV)

 Suora suomennos:

"Suudelkaa (ottakaa ystävällisesti vastaan) Poikaa, ettei hän tulisi vihaiseksi, niin että te ette tuhoutuisi tiellänne, sillä hänen vihansa leimahtaa hetkessä. Siunattuja ovat ne, jotka häneen turvaavat." Psalmi 2:12

"Suudelkaa (ottakaa ystävällisesti vastaan) Poikaa, ettei hän tulisi vihaiseksi, niin että te ette tuhoutuisi tiellänne" - Miksi tämä ohje?

Mitä Jumala sanoi aikaisemmin?

"Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua. Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille." 5. Moos. 18:18-19

Jumala sanoi 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19, että Hän tulee VAATIMAAN TILILLE TAI VASTUUSEEN ne, jotka valitsevat etteivät kuuntele Hänen sanojaan, jotka Hänen profeettansa kuin Mooses puhuu Hänen Nimessään. Tästä syystä maailman ihmisten (erityisesti maailman johtajien) pitäisi pelätä ja kunnioittaa sitä, mitä Maestro Evangelista sanoo koskien Jumalan sanaa. Hän ei puhu omiaan, vaan ainoastaan sen mukaisesti minkä Jumala on laittanut hänen suuhunsa, jonka hän näyttää meille Raamatun kirjoitusten kautta.

Me olemme juuri oppineet ja ymmärtäneet ne totuudet, että jo kauan aikaa ihmiskunta on ollut tottelematon Jumalan käskylle ja säädökselle:

  • syömään ainoastaan hedelmiä ja vihanneksia, lihan syöminen ei ole sallittua;
  • kouluttamaan eläimet syömään ainoastaan kasveja;
  • noudattamaan ja tarkkaamaan Jumalan Sapatin päivää erityisesti Sapattivuotena (yksimielisinä pitäen huolta Maasta);
  • ja tulemalla yhdeksi odottamalla tulevaa aitoa profeettaa kuin Moosesta, eikä joutua uskontojen opetusten pettämäksi.

Mikäli ihmiskunta ei olisi hyväksynyt uskontojen (Juutalaisuus, Islam ja Kristillisyys) väärien profeettojen petosta, niin me emme olisi joutuneet kokemaan näitä sotia, katastrofeja ja vitsauksia. Meidän planeettamme olisi ollut yksi suuri paratiisi!

Nyt kun aito profeetta kuin Mooses on täällä persoonassaan Opettaja Eraño Evangelista, www.thename.ph ja www.thenameonline.info, ja on jo ilmoittanut Jumalan aidon ja tosi Nimen sekä Hänen lakinsa, niin ihmiskunnalla on toinen mahdollisuus totella Jumalan säädöksiä (mainittu yläpuolella), joka johtaa tekemään meidän elämästämme terveellisen ja ilman sairauksia olevan.

Ihmiskunnalla on myös toinen mahdollisuus tehdä planeetastamme yksi suuri paratiisi tai yksi suuri Eedenin Puutarha jälleen kerran!

Ja lopulta, Jumalan profeettana kaikille kansoille Maestro Evangelista sanoo kaikille maailman ihmisille:

 "Tuhoisat tapahtumat tulevat jatkumaan kaikkialla maailmassa, jotta ihmiset heräisivät ymmärtämään maailman olevan kirottu. Nämä loppuvat ainoastaan sitten kun he käyttävät heidän viisauttaan ja ymmärrystään hyväksyen ja tunnustaen aidon Jumalan Nimen."

 Tässä ei ole kyse uudesta uskonnosta tai kultista, vaan yksiselitteisesti tämä on SANOMA (ymmärrykseen johtava viestintä tai yhteisymmärryspöytäkirja tulevaisuutta varten)! Tämä tarkoittaa sitä, että hyväksyit sinä (´Profeetan kuin Mooses´) Maestro Evangelistan Raamattu ilmestykset webbisivuilta www.thename.ph ja www.thenameonline.infotai et, niin se ei ole vastuullamme tai ongelma.

Se, mikä on tärkeää, on, että maailman ihmiset eivät voi sanoa, ettei profeettojen Jumala Raamatussa näyttänyt meille kuinka me voimme saavuttaa todellisen rauhan ja yhtenäisyyden. Jumala on nyt näyttänyt meille kaiken tarvittavan Hänen aidon profeettansa kuin Mooseksen, Maestro Evangelistan kautta webbisivuilla www.thename.ph ja www.thenameonline.info.

Sinä olet vastuussa ja tilivelvollinen Jumalalle (kuten Jumala sanoi 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19), et Maestrolle tai meille, koska se Yksi, joka käski Maestro Evangelistan tekemään kyseiset selitykset koskien Hänen sanojaan Raamatun kirjoituksissa, on Jumala Itse. Kyseessä on HÄN, JOKA ON LAITTANUT HÄNEN SANANSA Maestro Evangelistan suuhun.