"Mahtava Jumala ja Rauhan Prinssi" on mainittu Jesajan kirjassa 9:5 - ovatko Uskonnot olleet oikeassa sanoessaan sen olleen Jeesus?11.5.2014

Jo kauan aikaa Jumalan sanaa Jesajan kirjassa 9:5 on käytetty uskontojen taholta (erityisesti Kristinuskon ja sen lukuisten lahkojen) saattamaan ihmiskunta uskomaan, että Jeesus oli jumalainen?

Luemme tuon sanotun jakeen:

"Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, jonka hartioilla on herruus (hallintavalta, hallitus), ja hänen nimensä on: Ihmeellinen Neuvonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen Isä, Rauhanruhtinas." Jesaja 9:5

Tämä profetia Jesaja 9:5 on uskontojen taholta opetettu, että se viittaa Jeesukseen. Kuitenkin me teemme tarkistuksen todellisuuden tapahtumien kautta. Kun otamme huomioon kaikki nämä sodat, väkivallan ja hajotuksen (jo uskontojen sisäiset, jotka käyttävät Jeesuksen nimeä), jota tapahtuu tänä päivänä, niin kuinka he voivat sanoa Jeesuksen tuoneen rauhaa?

Miksi emme kysyisi Jeesukselta toiko hän rauhaa?

"Tulta minä olen tullut heittämään maan päälle; ja kuinka minä tahtoisinkaan, että se jo olisi syttynyt! Mutta minä olen kasteella kastettava, ja kuinka minä olenkaan ahdistettu, kunnes se on täytetty! Luuletteko, että minä olen tullut tuomaan maan päälle rauhaa? Ei, sanon minä teille, vaan eripuraisuutta (ja hajotusta). Sillä tästedes riitautuu viisi samassa talossa keskenään, kolme joutuu riitaan kahta vastaan ja kaksi kolmea vastaan, isä poikaansa vastaan ja poika isäänsä vastaan, äiti tytärtänsä vastaan ja tytär äitiänsä vastaan, anoppi miniäänsä vastaan ja miniä anoppiansa vastaan." Luuk. 12:49-53

Uskonnot jatkavat sanomistaan, että Jeesus toi "rauhan", vaikka Jeesus itse sanoi tuoneensa "eripuraa, hajotusta"! Mikäli Jeesus todellakin toi "rauhan" tähän maailmaan, niin meillä pitäisi olla jo ikuisesti kestävä rauha tänä päivänä. Koska kuitenkin Jeesus sanoi tuoneensa hajotusta, niin maailman jatkaa tämän eripuran/hajotuksen kokemista monissa muodoissaan, kuten konflikti, epävakautta, taloudelliset murheet ja kärsimystä.

Ja myös Jeesuksen tunnustuksen kautta, että hän toi ERIPURAA, HAJOTUSTA, hän myös epäsuorasti tunnustaa, ettei hän ole rauhanruhtinas, joka on mainittu profetiassa Jesaja 9:5.

Uskontojen saarnaajat saattavat sanoa, että Jeesus ei kirjaimellisesti tarkoittanut tuoneensa epäsopua konfliktien muodossa, vaan ennemminkin epäsopua, jota esiintyy sellaisen henkilön kohdalla, joka kerran hyväksyy tai kieltää hänet (Jeesuksen).

Tietääksemme että se mitä uskonnot sanovat siitä, mitä Jeesus sanoi miksi hän toi epäsopua/hajotusta, onko se totta, niin lukekaamme sitten kuinka hän sai aikaiseksi tuon kaltaisen epäsovun/hajotuksen:

"Niin muutamat fariseuksista sanoivat: "Se mies ei ole Jumalasta, koska hän ei pidä sapattia." Toiset sanoivat: "Kuinka voi syntinen ihminen tehdä senkaltaisia tunnustekoja?" Ja he olivat keskenänsä eri mieltä." Joh. 9:16

"Kuinka voi syntinen ihminen tehdä senkaltaisia tunnustekoja?" Ja he olivat keskenänsä eri mieltä"  - On erittäin selkeää kuinka Jeesus sai aikaiseksi sellaista epäsopua ja hajotusta ja se oli hänen sanojensa seurausta, jotka koskivat Jumalan lakeja. Hän puhuu eri tavalla, kuin mitä Jumala on käskenyt ja siten sai aikaan väittelyä ja myöhemmin konflikteja niiden keskuudessa, jotka ovat kuullet hänen sanansa.

Katso mitä on tapahtunut ihmiskunnalle Jeesuksen opetusten seurauksena - he ovat jakautuneita toisiaan vastaan, kun kyseessä on ymmärrys hänen sanoistaan. Ja mikä on pahinta, että tämä väärinymmärrys on aiheuttanut uskonnollisia sotia. Ne todistavat todeksi sen, mitä Jeesus sanoi, että hän ei tullut tuomaan rauhaa, vaan enemmänkin eripuraa, ja siten ollen hän ei todellakaan ole "rauhanruhtinas", joka on mainittu profetiassa Jesaja 9:5, eikä ole myöskään "väkevä jumala", josta on puhuttu.

Kysymys kuuluu, kuinka me voimme tietää, että tässä artikkelissa oleva esitys koskien Jumalan sanaa Jesaja 9:5 on se TOTUUS, jonka Jumala tahtoo meidän ymmärtävän koskien sanottua jaetta, eikä ole vain yksi tulkinta lisää?

Se, joka kirjoitti tuon sanotun profetian on profeetta Jesaja; kirjoittiko hän sanotun näyn tai profetian hänen oman mielikuvituksensa mukaan (aivan kuten jotkut ns. Vapaa-ajattelijat syyttävät muinaisten Jumalan profeettojen tehneen)?

"Minä olen puhunut profeetoille, olen antanut paljon näkyjä ja puhunut vertauksia profeettain kautta." Hoosea 12:11

Ei, kyse ei ole hänen oman mielikuvituksensa tuotoksesta. Israelin Jumala on tuo yksi, joka antoi profeetta Jesajalle sanotun näyn ja on tuo yksi, joka käski häntä kirjoittamaan sen.

Koska kyseessä on Israelin Jumala, joka käski profeetta Jesajaa kirjoittamaan sanotun näyn, niin siten ollen siitä seuraa, että jotta ihmiset todella ymmärtäisivät sen, mitä Jumala on sanonut, niin selityksen pitäisi tulla Jumalalta Itseltään.

Tarkoittaako tämä sitä, että Jumala tulee puhumaan meille taivaasta ja selittää Hänen sanansa?

"Ja kaikki kansa havaitsi jylinän, tulen leimaukset, pasunan äänen ja vuoren suitsuamisen; ja kun he sen havaitsivat, vapisivat he ja pysyivät taampana. Ja he sanoivat Moosekselle: Puhu sinä meidän kanssamme, niin me kuulemme. Älköön Jumala puhuko meidän kanssamme, ettemme kuolisi (tai me kuolemme)." 2. Moos. 20:18-19

Sinä aikana Israelin kansa todisti valtavia ihmeitä, kun he kuulivat Jumalan puhuvan, niin että he vapisivat kuoleman pelosta. He valitsivat Profeetta Mooseksen olevan se, joka puhuu heidän puolestaan Jumalalle ja Mooses vuorostaan puhuisi sanat heille.

Tämä tarkoittaa, että Jumala ei puhu taivaasta, jotta selittäisi Hänen sanansa Raamatun kirjoituksista ja tästä syystä myös aina siitä ajasta lähtien Jumala lähettää profeetan välittämään Hänen sanomansa Hänen kansalleen Israelille.

Kuitenkin siinä on eroavuutta millä tavalla Jumala keskustelee profeetta Mooseksen kanssa:

"Ja Herra puhutteli Moosesta kasvoista kasvoihin, niin kuin mies puhuttelee toista. Sitten Mooses palasi takaisin leiriin; mutta Joosua, Nuunin poika, hänen apumiehensä ja palvelijansa, ei poistunut majasta." 2. Moos. 33:11

Selvyyden vuoksi: Kun on kirjoitettu "kasvoista kasvoihin", niin tarkoittaako se, että Mooses todella näki Jumalan kasvot?

"Ja hän sanoi vielä: Sinä et voi nähdä minun kasvojani; sillä ei kukaan, joka näkee minut, jää eloon." 2. Moos. 33:20

Mooses ei näe Jumalan kasvoja silloin kun Jumala puhuu hänelle. Hän ainoastaan kuulee Jumalan äänen, kun he puhuvat toisilleen kuin kaverit.

Mooses vastaanotti ilmestyksen ja kirjoitti ensimmäiset viisi kirjaa (Genesis, Exodus, Nemeri, Leviticus ja Deuteronomy) Pyhän Raamatun Vanhasta Testamentista. Jumala puhuu ja kertoo Moosekselle ("kuin kaverille") sen mitä kirjoittaa. Tämä on syy sille, että Mooses kykeni kirjoittamaan 1. Mooseksen kirjan yksityiskohtaisesti kertoen kaikki tapahtumat, jotka tapahtuivat ennen hänen aikaansa. Tämä vakuuttaa meille, että ne tapahtumat todella tapahtuivat, koska Jumala Itse ilmoitti ne Moosekselle.

Me voimme nyt ymmärtää, että kyseessä on Jumala, joka on ilmoittanut kyseisiä ilmestyksiä profeetoille ja Hän on se yksi, joka käski heitä tuottamaan ne kirjoitettuun muotoon. Me voimme myös ymmärtää, että Jumala ei voi puhua suoraan kenenkään ihmisen kanssa tai ihminen kuolee ja se että Jumala kommunikoi Hänen profeettojensa kautta.

Tämä tarkoittaa, että jotta me voisimme tuntea toden tarkoituksen sille mitä Jumala sanoi kirjoituksissa, meidän tulee hakea neuvoa Jumalan profeetalta, jolle Jumala on antanut viisautta ja ymmärrystä johdattaa meidät todelliseen tarkoitukseen siitä, mitä Hän on sanonut aikaisemmin.

Puhuiko Jumala aikaisemmin tietystä profeetasta, jonka tehtävä on selittää Hänen sanansa, jotka ovat kirjoitetut Hänen aikaisempien profeettojen kautta?

"Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua. Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille." 5. Moos. 18:18-19

"Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi" - tässä Jumala puhuu profeetta Moosekselle tulevasta profeetasta, joka on kuin hän (Mooses), tarkoittaen, että hänellä on samanlainen täysi auktoriteetti olla Jumalan puhemies.

"veljiensä keskuudesta" - Jo kauan aikaa uskontojen tutkijat ovat saattaneet ihmiskunnan uskomaan, että Jumala viittaa siihen, että tämä tuleva profeetta on puhtaasti Juutalainen, mutta todellisuudessa asia ei ole näin, koska Jumala puhui aikaisemmin toisista valtioista, jotka tulevat olemaan katsottuja kuulumaan Hänen kansaansa Israeliin.

Luemme seuraavasta:

"Sinä päivänä liittyy paljon pakanakansoja Herraan, ja he tulevat hänen kansaksensa, ja minä asun sinun keskelläsi, ja sinä tulet tietämään, että Herra Sebaot on lähettänyt minut sinun tykösi." Sakarja 2:11

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos: 

"Many nations will be joined with the Lord in that day and will become my people. I will live among you and you will know that the Lord Almighty has sent me to you."  Zechariah 2:11 (NIV)

Suora suomennos:

"Monet kansat liittyvät Herraan tuona päivänä ja heistä tulee minun ihmisiäni/kansani. Minä asun teidän keskuudessanne ja te tulette tietämään, että Herra Kaikkivaltias on lähettänyt minut olemaan kanssanne." Sakarja 2:11

"Monet kansat liittyvät Herraan tuona päivänä ja heistä tulee minun ihmisiäni/kansani" - Tämä tarkoittaa, että tämän päivän Juutalaiset eivät ole ainoita, jotka Jumala katsoo kuuluvan Hänen kansaansa Israeliin, vaan myös muut valtiot tai niistä tulevat. Tämä tarkoittaa, että koska Jumala sanoi, että profeetta kuin Mooses on tuleva heidän (Juutalaisten) veljiensä keskuudesta, hän ei ole Juutalainen vaan muukalainen, jonka Jumala katsoo kuuluvan Hänen kansaansa Israeliin. Me tulemme tietämään myöhemmin, kuinka Jumala teki sen.

"minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua" - Koska Jumala sanoi, että Hän laittaa Hänen sanansa Hänen profeettansa suuhun, (5. Moos. 18:18), niin se tarkoittaa, että profeetan (lähetetty ennalta "kuin Mooses") ei tarvitse opiskella Jumalan sanaa, jonka on kirjoittanut Mooses ja muut profeetat, sen suhteen mitä hän tulee sanomaan koskien Jumalan sanaa. Jumala EI VAADI tai VELVOITA Hänen tosi profeetallaan olevan tutkintotodistuksia Teologiasta tai Heprean kielen tuntemusta tai minkään muunkaan muinaisen kielen osaamista, koska (´profeetta kuin Mooses´) tulee saamaan ohjeensa Jumalalta ITSELTÄÄN, että kuinka selittää Hänen (Jumalan) sanat, jotka ovat kirjoittaneet jo kauan aikaa sitten Hänen aikaisemmat profeetat. Valitun henkilön tulee ainoastaan odottaa aikaa, jolloin "Sana" annetaan hänelle, jotta hän ilmoittaa Jumalan sanoman kaikille. Me tulemme tietämään, että tämä on todellakin Jumalan sanaa, jonka hän puhuu, koska hän tulee näyttämään meille, että Jumala sanoi ne sanat Raamatussa.

"hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua." - profeetta toimittaa ainoastaan sen mitä hänelle on antanut Jumala, ei hänen omaansa.  Ilmestys, jonka hän meille esittää Raamatun kirjoitusten kautta ei ole hänen oma mielipiteensä tai opiskelun tulosta, vaan se on suoraan Jumalalta. Tämän takia meidän pitää kuunnelle ainoastaan sanottua profeettaa, kun kyseessä on Jumalan sana!

Kun on kyseessä väärä profeetta, niin se ei ole silloin Jumala, joka on laittanut Hänen sanansa tuon yksilön suuhun. Tuo henkilö puhuu Jumalasta täysin hänen omia ajatuksiaan. Hän tekee hänen omaa sanomaansa koskien Jumalaa. Vaikka hän ei esittele olevansa itse profeetta, vaan hän väittää Jumalan lähettäneen hänet puhumaan Jumalasta hänen omien opintojensa ja tutkimustensa tuloksena, niin tuo henkilö on automaattisesti väärä profeetta.

"Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille." - Tämä on erittäin SELKEÄ MERKKI, että kyseessä on profeettojen Jumala, joka todella lähetti profeetan kuin Mooseksen ja tämä on Hänen profeettansa (kuin Mooses) ja hän tulee PUHUMAAN HÄNEN NIMESSÄÄN, tarkoittaen, että hän on se mies, joka ilmoittaa tai esittelee Jumalan Nimen kuten se on kirjoitettu Raamattuun (ei mihinkään muuhun kirjaan). Hän kykenee tekemään tämän, koska kyseessä on Jumala, joka on ohjannut ja ohjeistanut häntä siinä, kuinka selkeästi kertoa Hänen tosi nimensä meille Raamatun kirjoituksista!

Tämä on syy sille, miksi Jumala sanoi "minä itse vaadin tilille" Hän viittaa tässä siihen, mitä Hän tulee tekemään niille ihmisille, jotka eivät kuuntele sanomaa, jonka Hän käski Hänen profeettansa kuin Mooseksen näyttää meille koskien Hänen Nimeään Raamatun kirjoituksista.

Kaikkein tärkeimpänä, sen kautta mitä Jumala sanoi, Jumala saattaa meidät ymmärtämään, että kun on kyseessä Hänen sanansa, niin meidän tulisi KUUNNELLA ainoastaan Hänen profeettaansa kuin Moosesta, koska Hän (Jumala) ON SE YKSI, joka on laittanut Hänen sanansa sanotun profeetan suuhun, kun kyseessä on selitys siitä mitä Hän sanoi Hänen aikaisempien profeettojen kirjoitusten kautta ja ERITYISESTI koskien sitä, mitä Hän sanoi Jesaja 9:5!

Siten profeetan kuin Mooseksen tulon kautta, se tulee tuomaan myös lopun näille uskontojen saarnaajille ja teologeille, koska he ovat nyt paljastetut, että he eivät ole olleet Jumalan lähettämiä selittämään Hänen sanaansa, eikä se mitä he saarnaavat, voida pitää totuutena, koska se ei ole Jumala, joka on laittanut sanat heidän suuhunsa.

Jumalan sana Mooseksen kirjassa 18:18-19 koskien sanottua profeettaa on nyt tullut täytetyksi persoonassa Maestro (Opettaja) Eraño Martin Evangelista webbisivujen www.thename.ph ja www.thenameonline.info kautta.

Kyseisillä webbisivuilla ja myös www.suurinimi.com, hän on jo ilmoittantu Jumalan sanoman ja Hänen tosi Nimensä kuten se on kirjoitettuna Raamattuun.

Opi tuntemaan kuinka Maestro Evangelista tuli Jumalan kutsumaksi ja Jumalan opettamaksi, siitä mitä on kirjoitettu Raamatun kirjoituksiin, seuraavien linkkien kautta:

http://www.thename.ph/thename/testimony/jes05-en.html jahttp://www.thenameonl ine.info/thename/testimony/jes05-en.html   sekä https://kotisivukone.fi/app/www/suurinimi.kotisivukone.com/kertomus-maestrosta

Koska sanottu Jumalan sana 5. Moos. 18:18-19 on nyt todettu tulleen täytetyksi Filippiiniläisen kautta, niin se vahvistaa sen, että Jumala todella tulee valitsemaan yksilön, joka on Israelilaisten veljien keskuudesta tai niiden joukosta, jotka eivät ole Juutalaisia, vaan niiden joukosta, jotka Jumala tulee tarkastelemaan kuuluvan Hänen kansaansa Israeliin.

Keitä ovat nämä ihmiset?

"Ja sen kolmannen osan minä vien tuleen; minä sulatan heidät, niin kuin hopea sulatetaan, ja koettelen heitä, niin kuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: Se on minun kansani, ja se sanoo: Herra, minun Jumalani." Sakarja 13:9

Ne ihmiset, jotka kutsuvat Jumalaa aidolla Nimellä tulevat olemaan Jumalan katsomana Hänen kansaansa.

Kun Jumala valitsi Maestro Evangelistan, Filippiiniläisen, oleman Hänen profeettansa "kuin Mooses", Hän esiksi ilmoitti hänelle Hänen tosi Nimensä Raamatun kirjoituksista; siten tehden Maestro Evangelistan kuulumaan Israelin taloon/huoneeseen ja olemaan Israelilainen - ENSIMMÄINEN Jumalan uudesta kansasta.

Sen vuoksi, että Jumala teki hänestä Israelilaisen Hänen Nimensä kautta, me voimme ymmärtää että Jumala todellakin nosti ´profeetan kuin Mooseksen´ Israelilaisten veljien keskuudesta!

Jumala osoitti, kuinka tosissaan Hän on Hänen sanassaan Sakarja 13:9 (että Hän katsoo ja tarkastelee Hänen kansakseen niitä, jotka kutsuvat Hänen Nimeään), meille kun Hän valitsi Pakanan tai muukalaisen, Maestro Evangelistan olemaan Hänen profeettansa kuin Mooses. Jumala lähetti hänet ilmoittamaan Hänen suuren Nimensä ihmiskunnalle.

Nyt kun Jumalan profeetta kuin Mooses on täällä, hän voi nyt näyttää meille keneen Jumala viittaa Hänen sanassaan, jonka kirjoitti Jesaja 9:5:

Luemme siitä:

"Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, jonka hartioilla on herruus (hallintavalta, hallitus), ja hänen nimensä on: Ihmeellinen Neuvonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen Isä, Rauhanruhtinas (Prince of Peace)." Jesaja 9:5

"Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, jonka hartioilla on hallintavalta, hallitus" - Maestro Evangelista näyttää meille nyt, miksi on niin, että Jumala mainitsi tulevan lapsen, onko kyseessä kirjaimellinen lapsi, kuten Katolinen Kirkko saarnaa?

Luemme seuraavasta:

"Minulle tuli tämä HERRAN sana: Jo ennen kuin minä valmistin sinut äidin kohdussa, minä sinut tunsin, ja ennen kuin sinä äidistä synnyit, minä sinut pyhitin (asetin erityisasemaan); minä asetin sinut kansojen profeetaksi." Jeremia 1:4-5

"Jo ennen kuin minä valmistin sinut äidin kohdussa, minä sinut tunsin" - Tässä profeetta Jeremia kirjoittaa koskien näkyä, jossa tapahtuu Jumalan tulevan palvelijan kutsuminen.

"kansojen profeetaksi" - Tämä palvelija, josta profeetta Jeremia kirjoittaa, oli Jumalan lähettämä  olemaan profeetta kaikille kansoille, toisin kuin oli Mooses ja muut profeetat, mukaan lukien Jeesus, he olivat lähetetyt ainoastaan Israelin kansaa (Juutalaisia) varten. Siinä ei ole kyseessä profeetta Jeremia, kuten useimmat tutkijat ovat ajatelleet, sillä profeetta Jeremia oli myös lähetetty vain Israelin kansaa (Juutalaisia) varten.

Kuinka me voimme tietää, että tämä "profeetta kaikille kansoille" on juuri samainen, joka mainittu Jesaja 9:5?

"Mutta minä sanoin: "Voi Herra, Herra! Katso, en minä kykene puhumaan, sillä minä olen nuori." Jeremia 1:6

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"Ah, Sovereign LORD," I said, "I do not know how to speak; I am only a child."
Jeremiah 1:6 (NIV)

Suora suomennos:

"Oi, Ylivertainen HERRA, "minä sanoin. "Minä en tiedä kuinka/mitä puhua; Minä olen vain lapsi." Jeremia 1:6

"lapsi" - Me voimme nyt ymmärtää, että Jesaja 9:5 Jumala ei puhu ihmisen lapsesta. Jumala puhuu miehestä, jolla on vähän virallista opittua tietoa Pyhästä Raamatusta, mutta jota Hän tulee valitsemaan Hänen profeetakseen ja tulee ohjeistamaan häntä ja lähettämään hänet toimittamaan Hänen Sanansa maailman kansoille.

Puhuiko Jumala tästä kyseisestä tulevasta profeetasta?

Luemme siitä:

"Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua. Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille." 5. Moos. 18:18-19

Nyt on selvää, että se mitä oli kirjoitettu Jeremia 1:4-10, Jumala näyttää siinä profeetta Jeremiaalle näyssä ´profeetan kuin Mooseksen´ kutsumisen, josta Hän kertoi aikaisemmin 5. Moos. 18:18-19. Tästä syystä tuleva profeetta kaikille kansoille on kuvattu kuin hän olisi Lapsi. Se ei ole siitä syystä, että hän olisi kirjaimellisesti lapsi, vaan hän on mies, jolla ei ole selkeää ajatusta kuinka selittäisi Jumalan sanaa, mutta hän tulee suoraan Jumalan opettamaksi. Jumala laittaa Hänen sanansa valitun henkilön suuhun ja tulee opastamaan häntä siinä, kuinka selittää Hänen sanansa Raamatun kirjoituksista ja erityisesti koskien Hänen Nimeään. Kaikki mitä tuleva profeetta tulee näyttämään meille Jumalan sanasta Raamatussa, ei ole syntynyt hänen oman tutkimuksensa tuloksena, se on sitä mitä Jumala on käskenyt hänen näyttää meille.

Ongelmana on tällä hetkellä , että monet jotka ovat valheellisesti väittäneen olevansa profeetta kuin Mooses, ovat jo perustaneet ja saaneet vahvistettua heidän valheelliset opetuksensa ihmisten mieliin, he ovat rakentaneet instituutioita ja ovat keränneet suuren voiman ja vaikutusvallan. Mitä Jumala sanoo Hänen aidolle profeetalleen kuin Mooses:

"Älä pelkää heitä, sillä minä olen sinun kanssasi ja pelastan sinut, sanoo Herra." Jeremia 1:8

Jumala sanoo profeetalle kuin Moosekselle, että Hän on oleva hänen kanssaan - Aivan kuten Jumala oli Mooseksen kanssa, kun hän johdatti Israelin kansan pois Egyptistä, niin Jumala tulee olemaan myös Hänen kaikille kansoille olevan profeettansa kanssa, kun hän johdattaa KAIKKI maailman ihmiset ulos ja pois uskontojen vääristä opetuksista.

Kuinka hän kykenee toimittamaan hänen ilmestyksensä koskien Jumalan Sanaa?

"Ja HERRA ojensi kätensä ja kosketti minun suutani. Ja Herra sanoi minulle: Katso, minä panen sanani sinun suuhusi." Jeremia 1:9

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"Then the LORD reached out his hand and touched my mouth and said to me, "Now, I have put my words in your mouth." Jeremiah 1:9 (NIV)

Suora suomennos:

"Sitten HERRA ojensi Hänen kätensä ja kosketti minun suutani ja sanoi minulle, "Nyt Minä olen asettanut Minun sanani sinun suuhusi." Jeremia 1:9

Jumala täytti Moosekselle antamansa ilmestyksen, 5. Moos. 18:18-19 - me olemme nyt kaikki eläviä todistajia tälle Jumalan sanalle.

Ja jälkeenpäin:

"Katso, minä asetan sinut tänä päivänä yli kansojen ja valtakuntain, repimään maasta ja hajottamaan, hävittämään ja kukistamaan, rakentamaan ja istuttamaan."  Jeremia 1:10

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"See, today I appoint you over nations and kingdoms to uproot and tear down, to destroy and overthrow, to build and to plant." Jeremiah 1:10 (NIV)

Suora suomennos:

"Katso, tänä päivänä Minä nimitän sinut kaikkien kansojen ja kuninkuuksien yläpuolelle repimään juuriltaan ja murskaamaan, tuhoamaan ja syöksemään vallasta, rakentamaan ja istuttamaan." Jeremia 1:10

"tänä päivänä Minä nimitän sinut kaikkien kansojen ja kuninkuuksien yläpuolelle" - Maestro Evangelistalle on annettu täysi auktoriteetti Jumalalta ilmoittaa Hänen suuri Nimensä ja Hänen tosi sanomansa Raamatun kirjoituksista; johdattamaan maailman ihmiset ulos Jumalan kirouksesta, paljastamalla uskontojen väärät ja valheelliset opetukset.

Mikä kirous?

"Katso, minä asetan tänä päivänä teidän eteenne siunauksen ja kirouksen: siunauksen, jos te tottelette Herran, teidän Jumalanne, käskyjä, jotka minä tänä päivänä teille annan, mutta kirouksen, jos te ette tottele Herran, teidän Jumalanne, käskyjä, vaan poikkeatte siltä tieltä, jota minä tänä päivänä käsken teidän vaeltaa, ja seuraatte muita jumalia, joita te ette tunne." 5. Moos. 11:26-28

Tässä profeetta Mooses puhuu Jumalan puolesta, toimii Jumalan puhemiehenä. Meille on annettu valinnan mahdollisuus vastaanottaa siunaus Jumalalta mikäli me TOTTELEMME Hänen käskyjään tai kirous, jos me emme tottele Jumalan käskyjä ja seuraamme muita jumalia joita me emme ole koskaan tunteneet.

Mooseksen ensimmäisestä kirjasta Adam ja Eeva elivät Jumalan lain alaisuudessa, eli 1. Moos. 2:16-17 annetun käskyn, joka tarkoittaa, että Jumala antoi ihmisille "vapaan tahdon" tehdä valintoja kuinka he haluavat elää heidän elämäänsä. Tämä osoittaa ainoastaan, että Jumala ei kontrolloi tai valvo sitä tietä, jolla tavalla yksilö tahtoo elämäänsä elää. Ihminen voi nauttia hyvästä ja onnelallisesta elämästä mikäli hän seuraa ja noudattaa Jumalan käskyjä, tai kärsiä tuskissaan ja kokea vastoinkäymisiä, jos hän ei tottele Jumala, vaan ylistää muita tuntemattomia jumalia.

Sen mitä maailman ihmisten tulee ymmärtää koskien Jumalan lakeja, on että Hän antoi meille nämä lait ohjeeksi siitä, kuinka me voimme elää rauhallista elämää maassa. Antamalla meille Hänen lakinsa Hän on jo täydellisesti osoittanut ja pannut käytäntöön Hänen velvollisuutensa meitä kohtaan meidän Luojanamme (aivan kuten vanhemmat täyttävät heidän velvollisuutensa ohjaamalla heidän lapsiaan) siinä, kuinka tulla paremmaksi ihmisenä ja parempana Hänen luomistyönsä huolenpitäjänä.

Tänä päivänä maat kokevat erilaisessa muodossaan olevia vastoinkäymisiä - sotaa, kuivuutta, tuhoja, tauteja sekä pahentuvia taloudellisia kriisejä muiden kärsimysten ohella. Me emme voi enää löytää yhtäkään maata, joka ei kärsisi jostain näistä kärsimysten muodoista. Maailman johtajat eivät kykene ratkaisemaan kyseisiä ongelmia, vaikka he kuinka kokoontuvat yhteen näiden asioiden äärelle, vaikka he yhdistyvät rukouksessa, kuten uskonnot sanovat. Nämä katastrofaaliset tapahtumat tulevat jatkumaan ja se johtuu siitä, että nämä ovat merkkejä siitä, että maailma on todella Jumalan kiroama, koska me emme ole ylistäneet Jumalaa Hänen tosi nimellään, emmekä ole seuranneet ja noudattaneet Hänen tosi käskyjään, vaan olemme ylistäneet vääriä jumalia.

Onko tämä totta?

"Vuodata vihasi pakanain ylitse, jotka eivät sinua tunne, ja valtakuntien ylitse, jotka eivät sinun nimeäsi avukseen huuda." Psalmi 79:6

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

                      "Pour out your wrath on the nations, that do not acknowledge you, on the kingdoms, that do                       not call on your name;" Psalm 79:6 (NIV)

Suora suomennos:

"Vuodata vihasi kansoihin, jotka eivät tunnusta Sinua, valtakuntiin, jotka eivät kutsu sinua nimeltä;" Psalmi 79:6

Kuten on asetettu yllä olevassa Raamatun jakeessa, niin tuskallinen todellisuus siitä, miksi Jumala ei kuule ihmisten rukouksia, eikä edes heidän johtajiaan, on se, että me emme kutsu Hänen aitoa ja tosi Nimeään.

Tämä on tarkoittaa myös sitä, että kun Jesaja 9:5 Jumala sanoo "poika on meille annettu, jonka hartioilla on herruus (hallintavalta, hallitus)", koska maailman johtajien tulisi nöyryyttää itsensä ja kuulla sanoman, jonka Jumala on antanut Hänen profeettansa kuin Mooseksen kautta meille luettavaksi Raamatun kirjoituksista koskien Hänen suurta Nimeään, niin että he voisivat johdattaa heidän ihmisensä/kansansa ulos kirouksesta Jumalan siunaukseen. Tämä siunaus koskee yhteenkuuluvuutta ja rauhaa, koska maat, joiden johtajat tunnustavat Jumalan nimen, kuten sen on ilmoittanut Hänen profeettansa kuin Mooses, tullaan Jumalan taholta katsomaan ja käsittelemään Hänen kansanaan Israelina, kuten on kirjoitettu Sakarja 2:11, jonka me olemme lukeneet jo aikaisemmin.

Mitä tulee tapahtumaan nyt uskonnoille, kun aito profeetta kuin Mooses on jo ilmoittanut Jumalan sanan kaikille maailman ihmisille webbisivujen www.thename.ph ja www.thenameonline.info sekä www.suurinimi.com kautta.

Luemme uudelleen:

"Katso, tänä päivänä Minä nimitän sinut kaikkien kansojen ja kuninkuuksien yläpuolelle repimään juuriltaan ja murskaamaan, tuhoamaan ja syöksemään vallasta, rakentamaan ja istuttamaan." Jeremia 1:10

"tuhoamaan ja syöksemään vallasta" - Maestro Evangelista, Profeetta kuin Mooses on asetettu tehtävään ilmoittaa maailman ihmisille Jumalan sana uskontojen opetuksia vastaan ja se tapahtuu juuri nyt webbisivuilla www.thename.ph ja www.thenameonline.info olevien artikkeleiden toimesta. Siten, sitten kun maailman ihmiset näkevät eron näiden kahden opetuksen välillä, uskonnot tulevat tuhoutumaan, eikä heidän vaikutusvaltaansa ihmisiin enää ole.

Miksi on kuvattu Jesaja 9:5, että profeetta kuin Mooses on "hänen nimensä on: Ihmeellinen Neuvonantaja"?

Tällä kertaa se on Jeesus, joka selittää asian meille:

"Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni."Johannes 14:15

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:


"
If you love me, you will obey what I command." John 14:15 (NIV)

Suora suomennos:

"Jos te rakastatte minua, te tottelette mitä minä käsken." Johannes 14:15

"Jos te rakastatte minua, te tottelette mitä minä käsken." - Jeesus esittää toiveen tai pyynnön niille, jotka häntä rakastavat, totellakseen sitä mitä on sanomassa.

"Ja minä olen rukoileva Isää, ja hän antaa teille toisen Puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti, totuuden Hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä; mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva." Johannes 14:16-17

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"And I will ask the Father, and he will give you another COUNSELOR to be with you forever - the Spirit of truth. The world cannot accept him, because it neither sees him nor knows him. But you know him, for he lives with you and will be in you. "
John 14:16-17 (NIV)

Suora suomennos:

"Ja minä pyydän Isältä, ja Hän antaa tielle toisen NEUVONANTAJAN olemaan teidän kanssanne ikuisesti - totuuden Hengen. Maailma ei kykene häntä hyväksymään, koska se ei häntä näe eikä tunne häntä. Mutta te tunnette hänet, sillä hän on asuva teidän keskellänne ja on oleva teissä" Johannes 14:16-17

"Ja minä pyydän Isältä, ja Hän antaa tielle toisen NEUVONANTAJAN olemaan teidän kanssanne ikuisesti" -

Jeesus pyysi Jumalalta "toista" ottamaan hänen tehtävänsä hoidettavakseen. Kun Jeesus puhui "toisesta" Neuvonantajasta, niin hän puhui siinä tulevasta toisesta henkilöstä. Miksi uskonnot eivät ole opettaneet "toisesta Neuvonantajasta", joka on tuleva?

"olemaan teidän kanssanne ikuisesti" - Jeesus itse sanoi, että Neuvonantajan sanoma Jumalalta tulee säilymään ja pysymään meidän kanssamme ikuisesti. Tämä tarkoittaa ainoastaan sitä, että Jeesus puhuu tulevasta Jumalan sanansaattajasta.

Mitä "Neuvonantaja" tuo?

"totuuden Hengen. Maailma ei kykene häntä hyväksymään, koska se ei häntä näe eikä tunne häntä. Mutta te tunnette hänet, sillä hän on asuva teidän keskellänne ja on oleva teissä" Johannes 14:16-17

"totuuden Hengen" - tämän miehen merkki, jota on kutsuttu nimellä "Neuvonantaja" on tuleva ja ilmoittava totuuden Jumalasta sekä myös totuuden koskien Jeesusta.

"Maailma ei kykene häntä hyväksymään" - Kun aito "Jeesuksen Neuvonantaja" tulee, niin maailma ei kykene helposti hyväksymään totuutta, jonka hän tuo koskien Jumalaa.

"koska se ei häntä näe eikä tunne häntä" - Koska aito neuvonantaja on tuleva aikana, jolloin koko maailma on jo uskontojen aivopesemä heidän omilla versioillaan siitä, että kuka on profeetta kuin Mooses ja kuka on Jeesuksen neuvonantaja. Koska Kristityille tämä "neuvonantaja" on "Pyhä Henki", kun taas Muslimeille tämä on Muhammed.

"on oleva teissä" - "Neuvonantaja" on varmasti tuleva Jeesuksen nimessä, miksi? "Neuvonantaja" on tuova totuuden, jolla kantaa Jeesuksen todistusta, kuten se on kirjoitettu Pyhään Raamattuun. Jeesus on sanonut ja tehnyt monia asioita elämänsä aikana. Apostolit ja uskonnot ovat myös sanoneet monia asioita, jotka ovat erilaisia, kuin Jeesuksen aikaisemmin sanomat ovat. He eivät tiedä totuutta Jeesuksesta, kuten se on kirjoitettu Pyhään Raamattuun, koska he eivät ole niitä, jotka Jumala on ennalta lähettänyt maailmaan selittämään nämä asiat.

Mikä on se selkeä merkki siitä, jonka me näemme jokapäiväisessä elämässä nyt tapahtuvan, joka osoittaa, että koko maailma ei tunne totuutta Jeesuksesta, eikä kaikkein tärkeimpänä totuutta Jumalasta?

Luemme seuraavasta:

"Tämän minä olen teille puhunut, ettette loukkaantuisi(oikeammin; eksyisi).
Johannes 16:1

Maestro (Opettaja) Evangelista sanoo: Jeesus muistutti, että hän on varoittanut kaikkia.

"He erottavat teidät synagogasta; ja tulee aika, jolloin jokainen, joka tappaa teitä, luulee tekevänsä uhripalveluksen Jumalalle." Johannes 16:2

Jeesus tiesi tulevasta ajasta, jolloin ihmiset tappavat toisiaan sillä ajatuksella, että he tekevät kunniaa Jumalalle.

Nykypäivänä näistä tappamisista raportoidaan yleisesti sanomalehdissä ja radio-ohjelmissa; jopa sen suoralla tapahtumahetkellä niitä voidaan nähdä kaapeli TV:stä ja satelliitti TV lähetyksistä sekä Internetistä!

Mikä on todellinen syy näille uskonnollisille tappamisille? Mitä Jeesus todellisuudessa sanoi asiasta?

 "Ja sen he tekevät teille, koska he eivät tunne Isää eivätkä minua." Johannes 16:3

Jeesus sanoi: Syy näille tappamisille toisiaan vastustavien uskontojen ja maiden välillä on se, että he eivät tunne todellista Jumalaa, eivätkä aitoa Jeesusta.

Todistaaksemme sen: Mikäli sinä kysyt ihmisiltä kuinka monta jumalaa on olemassa; he vastaavat sinulle: On vain yksi Jumala! He ovat samaa mieltä vastauksessaan.

Kun kysyt mikä on Hänen nimensä, niin he antavat sinulle monia nimiä, ja he taistelevat sen johdosta.

Se ainoastaan osoittaa, että he eivät todella tunne Jumalaa. Jeesus Itse paljastaa, että se on yksi syy näille sanotuille tappamisille.

Jos kysyttäisiin Jeesuksen persoonasta, niin joku voisi sanoa hänen olevan "Jumalan poika"; ja että hän myös jumala (Kristityille); ja Muslimeille hän on Marian poika tai ainoastaan profeetta; ja muille sekä toisille uskonnoille hän on Jumalan poika, mutta myös ihminen. Nämä ovat ne paljastukset ja tosiasiat - SE ON OLENNAINEN MERKKI, että he (Kristillisyys, Islam ja jopa Juutalaisuus) eivät todellisuudessa tunne Jeesusta. Siitä syystä tappamiset ovat jatkuneet aina tähän aikaaan asti.

Aiheuttaja näille uskontojen välisille aseellisille selkkauksille on se, että yksikään näistä uskonnoista ei tunne aitoa Jumalaa ja Jeesusta. Ja siksi, jotta lopulta panisimme pisteen näille tappamisille, niin tuntekaamme tosi Jumala ja aito Jeesus Pyhän Raamatun kautta. Kun tämä on tehty ja ihmiset ymmärtävät ja tunnustavat totuuden, niin tappamiset loppuvat ja saavat loppullisen päätöksensä. Kirous meidän yllämme tulee myös päättymään, kun ihmiset oppivat ja kutsuvat turvakseen aitoa Jumalan nimeä.

Kuinka me voimme tietää, että Jeesus viittasi tulevaan profeettaan kuin Mooses, kun hän puhuu tulevasta Neuvonantajasta?

"Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut." Johannes 14:26

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"But the Counselor, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you."
John 14:26 (NIV)

Suora suomennos:

 

"Mutta Neuvonantaja, Pyhä Henki, jonka Isä lähettää minun nimessäni, tulee opettamaan teille kaikki asiat ja muistuttaa teitä kaikesta, mitä olen sanonut teille." Johannes 14:26

"Mutta Neuvonantaja, Pyhä Henki" -Jeesus sanoi, että tuleva Neuvonantaja on Pyhä Henki; jo kauan aikaa Kristityt ovat ohjanneet meitä uskomaan, että Jeesus viittasi tässä johonkin muuhun itsenäiseen olevaiseen tai kokonaisuuteen. Mutta tietäkäämme nyt totuus koskien tätä asiaa:

Lukekaamme nyt mitä on sanottu Pyhästä Hengestä:

"Miehet, veljet, sen raamatunsanan piti käymän toteen, jonka Pyhä Henki on Daavidin suun kautta edeltä puhunut Juudaasta, joka rupesi niiden oppaaksi, jotka ottivat kiinni Jeesuksen." Apt. 1:16

Kuten on kirjoitettu, että Pyhä Henki puhui Daavidin suun kautta ja me luemme edelleen…

"Sinä, joka Pyhän Hengen kautta, isämme Daavidin, sinun palvelijasi, suun kautta, olet puhunut: 'Miksi pakanat pauhaavat ja kansat turhia ajattelevat (juonittelevat)?" Apt. 4:25

Määritelkäämme mikä on Pyhä Henki, joka puhui Daavidin suun kautta? Luemme seuraavasta:

"Nämä olivat Daavidin viimeiset sanat: Näin puhuu Daavid, Iisain poika, näin puhuu korkealle korotettu mies, Jaakobin Jumalan voideltu, ihana Israelin ylistysvirsissä: "Herran Henki on puhunut minulle, ja hänen sanansa on minun kielelläni;" 2. Sam. 23:1-2

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"These are the last words of David:"The oracle of David son of Jesse, the oracle of the man exalted by the Most High, the man anointed by the God of Jacob, Israel's singer of songs:
"The Spirit of the LORD spoke through me; his word was on my tongue.
II Samuel 23:1-2 (NIV)

Suora suomennos:

"Nämä ovat Daavidin viimeiset sanat: "Daavidin Iisain pojan profetia, viisauden lähde, jonka on korottanut Kaikkein Korkein, mies, jonka on voidellut Jaakobin Jumala, Israelin laulujen sepittäjä ja laulaja: "HERRAN Henki puhui minun kauttani; Hänen Sanansa oli minun kielelläni." 2. Sam. 23:1-2

Pyhän Hengen merkitys ja tarkoitus on ihan yksinkertaisesti Jumalan Sana, eikä kyseessä ole kolmas persoona jostain kolminaisuusopista, kuten uskonnot ovat olettaneet ja opettaneet heidän seuraajilleen.

Ainoastaan meidän nykyisenä aikanamme aito totuus koskien Pyhää Henkeä on nyt vastattu ja se, että uskontojen sanomiset ovat virhepäätelmä.

Jälleen, Maestro Evangelista selittää meille: Pyhä Henki, joka puhui Daavidin suun kautta oli Jumalan Sana, joka oli annettu Daavidille. Henki, tarkoittaen sanaa - ja syy miksi sen on sanottu olevan Pyhä, johtuu siitä, että se tulee Jumalalta. Siitä syystä, kun me sanomme Pyhä Henki, niin me tarkoitamme sillä Jumalan Sanaa.

Onko se totta, että Pyhä Henki tarkoittaa ainoastaan Jumalan sanaa, joka oli laitettu Jumalan profeetan suuhun?

"Ja tämä on minun liittoni heidän kanssansa, sanoo Herra: minun Henkeni, joka on sinun päälläsi, ja minun sanani, jonka minä suuhusi panen, eivät väisty sinun suustasi, eivät lastesi suusta eivätkä lastesi lasten suusta, sanoo Herra, nyt ja iankaikkisesti." Jesaja 59:20

"minun Henkeni, joka on sinun päälläsi, ja minun sanani, jonka minä suuhusi panen," - Asia on erittäin selkeä, Pyhä Henki on suoraan sanottuna Jumalan sana, jonka Jumala on laittanut Hänen palvelijoittensa profeettojen suuhun. Siten ollen, kun Jeesus sanoi, että Neuvonantaja on myös Pyhä Henki, niin hän tarkoittaa, että Neuvonantaja on ihminen, mies, jonka suuhun Jumala on laittanut Hänen sanansa tai Pyhän Henkensä ja siten kyseessä ei ole kukaan muu kuin profeetta kuin Mooses!

Luemme seuraavasta:

Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua. Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille." 5. Moos. 18:18-19

Jumala on puhunut aikaisemmin 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19 YHDESTÄ profeetasta kuin Mooses, jonka Hän lähettää, joka ei ole Juutalainen, vaan on tehty Israelilaiseksi Jumalan ja Hänen Nimensä kautta; jonka suuhun Hän on asettava Hänen sanansa tai PYHÄN HENKENSÄ (joka tarkoittaa, että valittu yksilö ei opiskele Raamattua omin päin, vaan Jumala Itse antaa ohjeet hänelle koskien Hänen sanojaan) JA tulee puhumaan Hänen Nimessään tai ilmoittamaan Hänen Nimensä.

Tästä syystä Jeesus sanoi, että Neuvonantajalla on Pyhä Henki tai Jumalan sana, sillä hän viittaa tulevaan profeettaan kuin Mooses, josta Jumala on kertonut jo aikaisemmin 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19.

Koska Jeesus viittaa toiseen Neuvonantajaan profeettana kuin Mooseksena, niin tämä tarkoittaa, että apostolit tekaisivat väärän todistuksen koskien Jeesusta, että Jeesus olisi profeetta kuin Mooses, Apostolien teoissa 3:22. Tämä tarkoittaa, että apostolien kirjoitukset koskien sitä, miksi Jumala lähetti Jeesuksen, eivät ole totta ja se on mitä Jumala nyt meille näyttää Hänen sanastaan Raamatun kirjoituksissa Hänen profeettansa kuin Mooseksen kautta, Maestro Evangelista.

Mitä Jeesus sanoi myös koskien tulevaa "Neuvonantajaa"?

"Mutta kun Puolustaja tulee, jonka minä lähetän teille Isän tyköä, totuuden Henki, joka lähtee Isän tyköä, niin hän on todistava minusta." Johannes 15:26

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, painos:

"When the Counselor comes, whom I will send to you from the Father, the Spirit of truth who goes out from the Father, he will testify about me." John 15:26 (NIV)

Suora suomennos:

"Mutta kun Neuvonantaja tulee, jonka minä lähetän teille Isän tyköä, Totuuden Hengen, joka tulee Isän tyköä, hän tulee todistamaan minusta." Johannes 15:26

"Mutta kun Neuvonantaja tulee, jonka minä lähetän teille Isän tyköä" - Neuvonantajan tai profeetan kuin Mooseksen auktoriteetti puhua Jeesuksesta tulee Jumalalta, koska se, mitä hän puhuu Jeesuksesta, tulee Jumalalta Itseltään.

"Totuuden Hengen, joka tulee Isän tyköä, hän tulee todistamaan minusta" - Neuvonantaja tai Profeetta kuin Mooses tulee antamaan todistuksensa koskien Jeesusta.

Miksi on tarve toiselle Neuvonantajalle todistamaan Jeesuksesta?

"Jos minä itsestäni todistan, ei minun todistukseni ole pätevä. On toinen, joka todistaa minusta, ja minä tiedän, että se todistus, jonka hän minusta todistaa, on pätevä." Johannes 5:31-32

"Jos minä itsestäni todistan, ei minun todistukseni ole pätevä." - Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki se mitä Jeesus sanoi koskien itseään on vielä tuleva tietoisuuteen, ovatko ne tosia vai eivät.

"On toinen, joka todistaa minusta, ja minä tiedän, että se todistus, jonka hän minusta todistaa, on pätevä" - Todellinen Jeesus tullaan tuntemaan tulevan Neuvonantajan todistuksen kautta, sillä hänen ilmestyksensä koskien Jeesusta tulee siitä mitä Jumala on käskenyt hänen näyttää Raamatun kirjoituksista.

Nämä Jeesuksen sanat koskien tulevaa "Neuvonantajaa", joka tulee todistamaan hänestä, on Islamin oppineiden ja tutkijoiden taholta väitetty viittaavan heidän perustajaansa profeetta Muhammediin. Islamin mukaan Jeesus on suuri profeetta, joka on syntynyt neitsyestä - tarkoittaen ilman miehen asiaan kuuluvuutta.

Lukekaamme mitä Jeesus sanoi siitä, että mitä tuleva "Neuvonantaja", jonka Jumala lähettää, tulee todistamaan hänestä:

"Minä, Jeesus, lähetin enkelini todistamaan näitä teille seurakunnissa. Minä olen Daavidin juurivesa ja hänen suvustansa, se kirkas kointähti." Ilmestyskirja 22:16

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"I, Jesus, have sent my angel to give you this testimony for the churches. I am the Root and the Offspring of David, and the bright Morning Star." Revelation 22:16 (NIV)

Suora suomennos:

"Minä, Jeesus olen lähettänyt minun enkelini antamaan sinun kauttasi tämän todistuksen kirkoille. Minä olen Daavidin Juuriverso ja Jälkeläinen, ja kirkas Aamun Tähti." Ilmestyskirja 22:16

"Minä, Jeesus olen lähettänyt minun enkelini antamaan sinun kauttasi tämän todistuksen kirkoille" - Tässä Ilmestyskirjan kirjoittaja käsittelee yksityiskohtaisemmin mitä Neuvonantaja tulee todistamaan (joka on nyt kuvattu "enkelinä") koskien Jeesusta.

"Minä olen Daavidin Juuriverso ja Jälkeläinen" - Sen, mitä tuleva Neuvonantaja tai enkeli todistaa, on, että Jeesus on "Daavidin Juuriverso ja Jälkeläinen" ja se tarkoittaa, että Jeesus on kuningas Daavidin jälkeläinen tai syntynyt liitosta, jossa ovat osallisena nainen ja Daavidin sukulinjaan kuuluva mies.

"ja kirkas Aamun Tähti" - Se, mitä Neuvonantaja tulee myös paljastamaan koskien Jeesusta, on, että hän (Jeesus) on myös kirkas Aamun Tähti, josta on puhunut yksi profeetta aikaisemmin.

Sinä voit lukea kuinka tosi Neuvonantaja tai profeetta kuin Mooses, Maestro Evangelista on ilmoittanut Raamatun kirjoituksien kautta, että Jeesus oli ainoastaan Daavidin jälkeläinen ja kirkas aamun tähti, seuraavien artikkeleiden kautta:

http://www.thename.ph/thename/revelations/nosecondcoming-en.html ja http://www.thenameonline.info/thename/revelations/nosecondcoming-en.html sekä https://kotisivukone.fi/app/www/suurinimi.kotisivukone.com/ei-ole-toista-jeesuksen-tulemista-kaikkivaltias-on-tuleva-28.12.20132

On neuvottava, että sinä luet kyseisistä artikkeleista koko ilmestyksen koskien Jeesusta, jonka olemme jakaneet yläpuolella ja kantakoon lukija mielessään, että sanotut ilmestykset eivät ole tulleet Maestro Evangelistan henkilökohtaisen kirjoitusten opiskelun tuloksena, vaan Jumala, aito Jumala, on se yksi, joka on käskenyt häntä näyttämään meille sanotut ilmestykset Jeesuksesta.

Sinä saatat kysyä, että miksi on käytetty sanaa "Enkeli" Ilmestyskirjassa 22:16 viittaamaan Maestro Evangelistan auktoriteettiin koskien Jeesuksen paljastamista?

Ihmiset ovat olleet väärään johdettuja uskontojen taholta ajattelemaan, että kun Raamatussa on sanottu "Enkeli", niin se yleisesti silloin puhuu hengellisestä olennosta, jolla on joskus siivet. Vai eikö olekin näin?

Luemme Hoosea 12:4 -

"Hän taisteli enkelin kanssa ja voitti, hän itki ja rukoili tätä. Beetelissä tämä löysi hänet ja puhui siellä meidän kanssamme." Hoosea 12:5

Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

"He struggled with the angel and overcame him; he wept and begged for his favor. He found him at Bethel and talked with him there" Hosea 12:4 (NIV)

Suora suomennos:

"Hän kamppaili enkelin kanssa ja voitti hänet; hän itki ja rukoili saadakseen tämän suosion. Hän löysi hänet Beetelistä ja keskusteli siellä hänen kanssaan" Hoosea 12:5

Hoosea 12:4 me voimme lukea, että Jaakob kamppaili Jumalan Enkelin kanssa. Miltä tämä enkeli näyttää?

"Ja Jaakob jäi yksinänsä toiselle puolelle. Silloin painiskeli hänen kanssaan muuan mies päivän koittoon saakka." 1. Moos. 32:24

  Muistatko sinä, että kyseessä oli "mies", joka paini Jaakobin kanssa?

"Ja kun mies huomasi, ettei hän häntä voittanut, iski hän häntä lonkkaluuhun, niin että Jaakobin lonkka nyrjähti hänen painiskellessaan hänen kanssaan. Ja mies sanoi: Päästä minut, sillä päivä koittaa. Mutta hän vastasi: En päästä sinua, ellet siunaa minua." 1. Moos. 32:25-26

  On selvää, että "mies" (ei olento, jolla on siivet), jonka kanssa Jaakob kamppaili, oli "enkeli". Siten ollen termi "Enkeli" Ilmestyskirjassa 22:16 ei totisesti välttämässä tarkoita Jumalan lähettämää hengellistä olentoa julistamaan Hänen sanomaansa.

  Siten, Ilmestyskirja 22:16 puhuu miehestä (jonka Jeesus on aikaisemmin maininnut, kun hän oli vielä elossa), jonka Jumala on lähettävä todistamaan tai ilmoittamaan totuuden siitä, kuka hän (Jeesus) todellisuudessa on, sekä miksi Jumala oli hänet lähettänyt; että hän on vain Daavidin juuri ja jälkeläinen, joka tulee johdattamaan meitä ymmärrykseen ja huomaan, että hän on halveksittu aamun tähti, josta on puhuttu Vanhan Testamentin profetiassa.

Me voimme nyt ymmärtää, että on olemassa vain yksi mies (EIVÄTKÄ KAIKKI ihmiset), jolle Jumala on antanut auktoriteetin selittää Jeesuksen todellisen luonnon ja samansa tehtävän Jumalalta.

Ole nyt ystävällisesti muistutettu, että Ilmestyskirja oli Jumalan käskemänä profeetta Johanneksen (Patmokselta)kirjoittama monia vuosia Jeesuksen kuoleman jälkeen. Tämä paljastaa sen faktan, että kyseessä ei enää ole elävä Jeesus, joka puhuu Ilmestyskirja 22:16, vaan kyseessä on enemmänkin muistutus siitä, mitä Jeesus on sanonut koskien tulevaa "NEUVONANTAJAA" silloin kun hän oli vielä elossa, koskien tulevaa miestä, joka tulee olemaan Jumalan lähettämä todistamaan hänestä ja jatkamaan keskeneräiseksi jäänyttä tehtäväänsä Jumalalta. Tämä asia ei ole koskaan ollut hänen apostoleidensa korostama heidän kirjoituksissaan ja he ovat kirjoittaneet monia vääriä todistuksia hänestä (Jeesuksesta) ja Jumalasta!

Kuka kirjoitti Ilmestyskirjan? Onko hän Jeesuksen apostoli, kuten uskonnot väittävät?

Maestro Evangelista paljastaa meille toden identiteetin Ilmestyskirjan kirjoittajalle:

"Ja minä, Johannes, olen se, joka tämän kuulin ja näin. Ja kun olin sen kuullut ja nähnyt, minä lankesin maahan kumartuakseni sen enkelin jalkojen eteen, joka tämän minulle näytti. Ja hän sanoi minulle: "Varo, ettet sitä tee; minä olen sinun ja sinun veljiesi, profeettain, kanssapalvelija, ja niiden, jotka ottavat tämän kirjan sanoista vaarin; kumartaen rukoile (ylistä) Jumalaa." Ilmestyskirja 22:8-9

"sinun veljiesi, profeettain" - Uskonnot ovat olettaneet, että Ilmestyskirjan kirjoittaja oli mies, jota on kutsuttu nimellä "Johannes, Jumalinen", eli apostoli. Kuitenkin Ilmestyskirjan on kirjoittanut Patmokselta oleva Johannes, joka oli myös Jumalan profeetta.

"ylistä Jumalaa" - ei Jeesusta. Maestro Eraño Evangelista sanoo: Mikäli Jeesus on onnistuneesti täyttänyt hänen tehtävänsä, kuten on profetioihin kirjoitettu; niin ei olisi mitään tarvetta Ilmestyskirjalle.

Mikä on se profetia, jota me nyt todistamme olevan saamassa täyttymyksensä, kun me luemme Jumalan aidon profeetan kuin Mooseksen ilmestyksiä? Mitä Jeesus sanoi koskien tulevaa Neuvonantajaa, joka on oleva Jumalan lähettämä hänen jälkeensä, joka on myös profetoitu?

"Mutta Iisain kannosta puhkeaa virpi, ja vesa versoo hänen juuristansa." Jesaja 11:1

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"A shoot will come up from the stump of Jesse; from his roots a Branch will bear fruit. Isaiah 11:1 (NIV)

 Suora suomennos:

"Iisain kannosta nousee vesa; hänen juuristaan Oksa kantaa hedelmää." Jesaja 11:1

"Iisain kannosta nousee vesa" - Tämä on Kuningas Daavid, koska hän on Iisain poika. Maestro Evangelista sanoo, että syy sille, miksi Daavidin isä on mainittu, johtuu siitä, että Jumala halusi meidän havahtuvan ymmärtämään meidän vanhempiemme tärkeyden. Ilman Iisaita, suurta Israelin kuningas Daavidia ei olisi koskaan ollut olemassa.

"juuri" - Jeesus, kuten on paljastettu Ilmestyskirja 22:16. Me voimme nyt ymmärtää miksi Ilmestyskirjan kirjoittaja, profeetta Johannes oli Jumalan käskemä kirjoittamaan sanotun mukaiset sanat koskien Jeesusta Ilm. 22:16 ja se on muistuttaa meitä Jeesuksen sanoista koskien tulevaa "Neuvonantajaa" (Joh. 14:15-17, 14:26, 15:26, 16:1-15), joita hänen apostolinsa eivät koskaan korostaneet heidän valheellisissa opetuskirjoituksissaan.

"Ja hänen päällänsä lepää Herran Henki, viisauden ja ymmärryksen Henki, neuvon ja voiman Henki, tiedon ja Herran pelon Henki." Jesaja 11:1

"Henki" - Jumalan Sana. Tästä syystä Jeesus sanoi, että neuvonantajalla on totuuden henki tai Jumalan sana. Jeesus viittasi OKSAAN, joka on myös profeetta kuin Mooses.

"viisauden ja ymmärryksen Henki" - koska profeetta kuin Mooses tulee johdattamaan meidät omaamaan tosi viisautta ja ymmärrystä koskien Jumalan sanaa kirjoituksissa. Hän tulee johdattamaan ja ohjaamaan meitä siitä, kuinka todella pelätä Jumalaa.

Mitä me tarkoitamme todella "HERRAN pelolla"?

"HERRAN pelko on viisauden alku, ja Pyhimmän tunteminen on ymmärrystä." Sananlaskut 9:10

"HERRAN pelko on viisauden alku" - tämä on se aika, jolloin me alamme oppimaan Jumalasta.

"Pyhimmän tunteminen on ymmärrystä" - niin että me voimme sanoa pelkäävämme Jumalaa ja tottelevamme Hänen käskyjään, meidän tulisi myös tuntea Jumala, jota me pelkäämme.

Esimerkkinä: Kun ihminen sanoo pelkäävänsä Jumalaa; ja me kysymme häneltä, kuinka monta jumalaa on olemassa, hän voisi vastata, että on vain yksi Jumala. Kun kysymme uudelleen, mikä on Jumalan nimi, jota hän pelkää, niin hän ei tiedä vastausta - ja voi ainoastaan sanoa, että on olemassa monia nimiä. Tämä on se takia, että hän ei todella tiedä eikä tunne Häntä (Jumalaa). Kyseessä on hölmön tunnustus!

Kuinka sinä voit tietää, että jumala, jota sinä ylistät, on aito Jumala? Mikäli sinä et tunne Hänen Nimeään, sinä olet kirottu! Tämä on se mitä Maestro Evangelista tekee maailman ihmisille. Hän saattaa meidät ymmärtämään aidon Jumalan Pyhästä Raamatusta, jotta yllämme oleva kirous tulisi pois nostetuksi.

Mitä meiltä puuttuu?

"Viisauden alku on: hanki viisautta, ja kaikella muulla hankkimallasi hanki ymmärrystä." Sananlaskut 4:7

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

Wisdom is supreme; therefore get wisdom. Though it cost all you have, get understanding.
Proverbs 4:7 (NIV)

Suora suomennos:

"Viisaus on ylivertaisinta; se vuoksi hanki viisautta. Vaikka se maksaisi kaiken omistavasi, hanki ymmärrystä." Sananlaskut 4:7

Maestro Eraño M. Evangelista sanoo: Meillä ei ole ymmärrystä. Uskonnot ovat vieneet sen meiltä pois; meidän luontaisen ymmärtämisen tajun. Viisaus on tärkeää, ja sen vuoksi meidät on lähetetty hyviin kouluihin ja käytetty omaisuuksia saadaksemme paremman koulutuksen ja sivistyksen, jotta meidän tietomme ja tuntemuksemme kasvaisi.

Mutta mikä on ratkaisevan tärkeää ihmiselle? Maestro Evangelista sanoo: YMMÄRRYS. Mikä on siitä todisteena?

Sinä näet mahtavia miehiä, tutkijoita, poliitikkoja, valtiomiehiä, lääkäreitä, armeijan upseereita, presidenttejä ja kuninkaita ja kun jotain kauheata tapahtuu, niin uskonnot ohjaavat heitä rukoilemaan, pyytämään apua Jeesukselta, siltä Jeesukselta, joka viimeisillä hetkillään huusi Jumalalle "Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut?" (Matteus 27:46) Me kysymme apua mieheltä, joka huusi, että hän on Jumalan hylkäämä, missä on siis ymmärrys?

Mitä meille on tapahtunut, että meillä on valtavia määriä viisautta, mutta ei ole viisautta?

Kun me olemme ylistäneet miestä, Jeesusta, niin mitä Jumala tekee meille? Jumala todella hylkää meidät ja tämä on tarkalleen juuri sitä, mitä tapahtuu juuri nyt, se on kirous!

Jumala antoi meille silmät, korvat ja älykkyyden muiden avujen ohella, mutta me emme ole käyttäneet niitä oikealla tavalla. Voimmeko me syyttää Jumalaa tästä surkeudesta ja kärsimyksestä jota me koemme juuri nyt?

Tämä on syy sille, miksi on kirjoitettu, että Oksa tulee ohjaamaan meitä viisaudella ja ymmärryksellä, koska hän valaisee meitä kuinka todella ja oikeasti tuntea Jumala.

Jesajan kirjasta 11:2 me voimme myös lukea, että symbolinen Oksa tuo myös "neuvon ja voiman Hengen" - Tämä ainoastaan osoittaa, että kun Jeesus puhui tulevasta Neuvonantajasta Joh. 14:26, hän siinä todella viittaa tulevaan aitoon profeettaan kuin Mooses, Maestro Evangelistaan. Hän on se, joka ohjaa meidät tuntemaan ja ymmärtämään Tosi Jumalan ja Hänen käskynsä.

Toisella tavalla sanoen, kun me luemme tätä ilmestystä, me juuri nyt todistamme Jumalan sanan täyttymistä Jesajan kirja 11, joka koskee Oksaa, joka on myös profeetta kuin Mooses, ja hän on myös Neuvonantaja, johon Jeesus viittasi.

Jatkaaksemme:

"Hän halajaa Herran pelkoa; ei hän tuomitse silmän näöltä eikä jaa oikeutta korvan kuulolta, vaan tuomitsee vaivaiset vanhurskaasti ja jakaa oikein oikeutta maan nöyrille; suunsa sauvalla hän lyö maata, surmaa jumalattomat huultensa henkäyksellä."  Jesaja 11:3-4

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"and he will delight in the fear of the LORD. He will not judge by what he sees with his eyes, or decide by what he hears with his ears; but with righteousness he will judge the needy, with justice he will give decisions for the poor of the earth. He will strike the earth with the rod of his mouth; with the breath of his lips he will slay the wicked. " Isaiah 11:3-4 (NIV)

Suora suomennos:

"Hän saa ilonsa Herran pelosta, ja hän ei tuomitse näkemänsä perusteella, eikä tee päätöksiä korvakuulolta; Vaan oikeamielisesti hän jakaa oikeutta vähäosaisille, ja antaa päätöksensä tasapuolisesti maan nöyrille; Hän lyö maata suunsa sauvalla, ja huuliensa henkäyksellä hän surmaa pahoja." Jesaja 11:3-4

"hän ei tuomitse näkemänsä perusteella, eikä tee päätöksiä korvakuulolta" - koska hänen Raamattuun perustuvat ja pohjautuvat ilmestykset eivät ole hänen omien opintojensa tulosta Jumalan sanasta, vaan sen kautta mitä Jumala on laittanut hänen suuhunsa. Tämä on merkki siitä, että hän on aito profeetta kuin Mooses.

"Vaan oikeamielisesti hän jakaa oikeutta vähäosaisille, ja antaa päätöksensä tasapuolisesti maan nöyrille" - koska profeetta kuin Mooses tulee näyttämään nyt koko maailmalle, kuinka me todella olla oikeamielisiä Jumalan edessä. Hän tulee näyttämään koko maailmalle, että Jumala ei koskaan luonut ihmistä kärsimään kaikista näistä vastoinkäymisistä, vaan nämä kärsimykset ovat aiheutuma uskontojen vääristä opetuksista koskien Jumalaa.

Miksi Jumala loi ihmisen?

"Ja Jumala sanoi: Tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme; ja vallitkoot he meren kalat ja taivaan linnut ja karjaeläimet ja koko maan ja kaikki matelijat, jotka maassa matelevat. Ja Jumala loi ihmisen (ihmiskunnan) omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet (ihmiskunnan) loi; mieheksi ja naiseksi hän loi heidät."  1. Moos. 1:26-27

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"Then God said, "Let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea and the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals and over all the creatures that move along the ground." So God created mankind in his own image, in the image of God he created them; male and female he created them." Genesis 1:26-27 NIV

Suora suomennos:

"Sitten Jumala sanoi, "Tehkäämme ihmiskunta meidän kuvaksemme, meidän kaltaiseksemme, niin että he voivat vallita merten kaloja ja taivaan lintuja, yli kaikkien karjaeläinten ja villieläinten sekä kaikkien maassa liikkuvien olentojen yläpuolelle." Niin Jumala loi ihmiskunnan hänen omaksi kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän loi heidät; mieheksi ja naiseksi hän loi heidät." 1. Moos. 1:26-27

Kuten on kirjoitettu, Jumala loi ihmiset (sekä miehet että naiset) olemaan HÄNEN kuvanaan ja kaltaisenaan - tämä oli Jumalan tarkoitus luodessaan ihmiset.

Maestro Evangelista selittää: Mitä tarkoittaa tulla luoduksi Jumalan "kuvaksi ja kaltaiseksi"?

"Mutta minä saan nähdä sinun kasvosi vanhurskaudessa, herätessäni ravita itseni sinun muotosi katselemisella." Psalmi 17:15

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"And I—in righteousness I will see your face; when I awake, I will be satisfied with seeing your likeness." Psalm 17:15

Suora suomennos:

"Ja minä - oikeamielisyydessä minä näen sinun kasvosi; kun herään (todellisuuteen), olen vakuuttunut nähdessäni sinun samankaltaisuutesi." Psalmi 17:15

Vielä vuoden 1992 Suomikäännös:

"Minä saan nähdä sinun kasvosi, sillä minä olen viaton. Kun herään unesta, sinun läsnäolosi ravitsee minut." Psalmi 17:15

Toinen käännös, New King James Version, Uusi Kuningas Jaakon Laitos, Painos:

"As for me, I will see Your face in righteousness; I shall be satisfied when I awake in Your likeness." Psalm 17:15 NKJV

Suora suomennos:

"Mitä minuun tulee, minä näen Sinun Kasvosi oikeamielisyydessä; minun tulee olla tyytyväinen sekä vakuuttunut, kun herään Sinun kaltaisuudessasi." Psalmi 17:15

Kuten on kirjoitettu yllä, Jumalan kaltaisuus tarkoittaa olla samankaltainen Jumalan oikeamielisyyden kanssa. Maestro Evangelista selittää meille, että Jumala loi ihmisen olemaan Hänen kuvansa, ei fyysiseltä olemukseltaan (sillä me emme voi nähdä Jumalaa - 2. Moos. 33:20) MUTTA olemalla SOPUSOINNUSSA Hänen oikeamielisyytensä kanssa.

Ihmiskunnan edistys tieteessä ja teknologiassa eivät osoita, että Jumala ei olisi olemassa. Itse asiassa SE ON TODISTUS JUMALAN SANAN TÄYDEKSI TULEMISESTA, että Hän loi ihmisen olemaan Hänen kaltaisekseen, koska kuten Hän on, niin ihmiskunta on nyt hyödyntänyt ja ottanut käyttöön Hänen voimansa ja älykkyytensä luoda teknologioita, jotka edesauttavat ja palvelevat yhteiskuntaa.

Kuitenkin on olemassa vielä yksi puuttuva elementti kuinka ihminen voi todella ja aidosti olla Jumalan kuvan kaltainen:

"Ja ihmiselle hän sanoi: 'Katso, Herran pelko - se on viisautta, ja pahan karttaminen on ymmärrystä." Job 28:28

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"And he said to the human race, "The fear of the Lord—that is wisdom, and to shun evil is understanding." Job 28:28 NIV

Suora suomennos:

"Ja hän sanoi ihmisrodulle, "Herran pelko - se on viisautta, ja pahan vieroksuminen on ymmärrystä." Job 28:28

Olla sopusoinnussa Jumalan oikeamielisyyden kanssa on tunnustaa Hänen tosi Nimensä ja totella Hänen perussääntöjään ja lakejaan, koska niin tekemällä ja toimimalla, me todella pelkäämme Jumalaa ja kartamme pahaa!

Kuinka ihminen voi karttaa/vieroksua pahaa, kun hän ylistää miestä nimeltä Jeesus, jota Jumala rankaisi Jeesuksen omien väärintekojen tähden?

Kuinka ihminen voi väittää, että hän todella tottelee Jumalaa, jos hän ei tunne Hänen Nimeään? Hän on välinpitämätön Jumalan Nimelle, koska hän ei ole kuunnellut Jumalan sanaa 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19 ja ottaa opikseen Hänen sanojaan, jotka Hänen profeettansa kuin Mooses on ilmoittanut Hänen Nimestään!

Tämä tapahtuu ainoastaan nyt (meidän aikanamme), kun ihminen voi todella sanoa, että hän on Jumalan kuvan kaltainen oikeamielisyydessä, koska tosi Jumalan Nimi voidaan tuntea ainoastaan Hänen profeettansa kuin Mooseksen kautta.

Me voimme nyt ymmärtää ja pitää arvossaan syytä minkä takia Jumala antoi meille Hänen lakinsa, ja se on Hänen kaiken kattavan suunnitelmansa vuoksi luoda ihminen (mies ja nainen) ja se on olla Hänen (Jumalan) Kuvaksi (1. Moos. 1:26-27); tai olla kuin HÄN oikeamielisyydessä (Psalmi 17:15) , joka tarkoittaa olla Jumalan kaltainen viisaudessa ja ymmärryksessä tunnustamalla Hänen tosi Nimensä ja seuraamalla Hänen käskyjään.

Sitten kun ihmiskunta ymmärtää sanotun totuuden koskien miksi Jumala loi ihmiskunnan, joka on olla kuin Hän viisaudessa ja ymmärryksessä seuraamalla Hänen käskyjään ja karttaa pahaa. Me voimme nyt ymmärtää, että pääsyy ihmisen kurjuudelle ja köyhyydelle ovat uskonnot, koska he väärään johtivat ihmiskunnan heidän valheellisilla opetuksillaan, että heidän kärsimyksensä on Jumalan testi heitä varten, että he voisivat sitten astua "ikuiseen elämään taivaassa".

"Hän lyö maata suunsa sauvalla"; - Jumalan Sana, jonka Maestro Evangelista ilmoittaa maailman ihmisille.

"Vanhurskaus on hänen kupeittensa vyö ja totuus hänen lanteittensa side. Silloin susi asuu karitsan kanssa, ja pantteri makaa vohlan vieressä; vasikka ja nuori leijona ja syöttöhärkä ovat yhdessä, ja pieni poikanen niitä paimentaa."  Jesaja 11:5-6

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"Righteousness will be his belt and faithfulness the sash around his waist. The wolf will live with the lamb, the leopard will lie down with the goat, the calf and the lion and the yearling together; and a little child will lead them." Isaiah 11:5-6 (NIV)

Suora suomennos:

"Oikeamielisyys on oleva hänen vyönsä ja uskollisuus vyötettynä hänen lanteilleen. Susi elää lampaan kanssa, leopardi makaa vuohen kanssa, vasikka ja leijona ja vuoden ikäinen eläin ovat yhdessä, ja pieni lapsi johtaa heitä." Jesaja 11:5-6

"Susi elää lampaan kanssa" - Me olemme nyt asumassa aikakauteen, jossa tulee olemaan ikuiseti kestävä RAUHA maailmassa, sillä me olemme juuri tavoittamassa ymmärryksen ja opimme tuntemaan tosi Jumalan Nimen, joka tulee johdattamaan meidät kaikki olemaan yksi kansa yhden Jumalan alaisuudessa!

Tämä on selitys sille, miksi Jesaja 9:5 me voimme myös lukea, että profeetta kuin Mooses tulee myös olemaan tunnettu rauhan prinssinä!

"pieni lapsi johtaa heitä" - profeetta, joka on ennalta lähetetty kansakunnille, kuten on ilmoitettu Jeremia 1:4-10 ja Jesaja 9:5.

"Lehmä ja karhu käyvät laitumella, niiden vasikat ja pennut yhdessä makaavat, ja jalopeura syö rehua kuin raavas." Jesaja 11:7

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"The cow will feed with the bear, their young will lie down together, and the lion will eat straw like the ox." Isaiah 11:7 (NIV)

Suora suomennos:

"Lehmä ruokailee karhun kanssa, niiden nuoret makailevat keskenään, ja leijona syö olkia kuin härkä.". Jesaja 11:7

"leijona syö olkia kuin härkä" - aika, jolloin kaikki syövät sitä ruokaa, jota Jumala on antanut meille kaikille aikaisemmin, aivan kuten on ilmoittanut Maestro Evangelista artikkelissa, joka tulee myöhemmin jakoon, ja joka myös ilmoittaa aidon Jumalan nimen.

"Imeväinen leikittelee kyykäärmeen kololla, ja vieroitettu kurottaa kätensä myrkkyliskon luolaan. Ei missään minun pyhällä vuorellani tehdä pahaa eikä vahinkoa, sillä maa on täynnä Herran tuntemusta, niin kuin vedet peittävät meren."  Jesaja 11:8-9

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"The infant will play near the cobra's den, and the young child will put its hand into the viper's nest. They will neither harm nor destroy on all my holy mountain, for the earth will be filled with the knowledge of the Lord as the waters cover the sea." Isaiah 11:8-9 (NIV)

Suora suomennos:

"Pikkulapsi leikkii kobran kolon läheisyydessä, ja pieni lapsi laittaa kätensä kyykäärmeen pesään. Ne eivät vahingoita eivätkä tuhoa toisiaan Minun pyhällä vuorellani, sillä maa on oleva täynnä HERRAN tuntemusta, niin kuin vedet peittävät meren." Jesaja 11:8-9

"on oleva täynnä HERRAN tuntemusta" - ihmiset joka puolilla maailmaa tulevat näkemään Maestro Evangelistan ja kuulevat hänen ilmestyksensä koskien Jumalan Sanaa.

"Sinä päivänä pakanat etsivät Iisain juurta, joka on kansojen lippuna, ja hänen asumuksensa on oleva kunniata täynnä. Ja sinä päivänä Herra vielä toisen kerran ojentaa kätensä hankkiakseen itselleen kansansa jäännöksen, joka on jäljellä Assurissa, Egyptissä, Patroksessa, Etiopiassa, Eelamissa, Sinearissa, Hamatissa ja merensaarilla." Jesaja 11:10-11

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

" In that day the Root of Jesse will stand as a banner for the peoples; the nations will rally to him, and his resting place will be glorious. In that day the Lord will reach out his hand a second time to reclaim the surviving remnant of his people from Assyria, from Lower Egypt, from Upper Egypt, from Cush, from Elam, from Babylonia, from Hamath and from the islands of the Mediterranean." Isaiah 11:10-11 (NIV)

Suora suomennos:

"Tuona päivänä Iisain kannon Juuresta versova Oksa seisoo merkkilippuna kansoille; kansakunnat kokoontuvat hänen luokseen, ja lepopaikkansa maan päällä on oleva loistelias. Sinä päivänä Herra ojentaa käsivartensa toisen kerran noutaakseen jäljelle jääneet ihmisensä Assyriasta, Egyptistä, Ylemmästä Egyptistä, Etiopiasta, Eelamista, Sinearista, Hamatista ja merten saarilta" Jesaja 11:10-11

"Tuona päivänä Iisain kannon Juuresta versova Oksa seisoo merkkilippuna kansoille" - sen vuoksi, että koko maailma tulee tuntemaan, että Maestro Evangelista on nyt täyttänyt sen mitä Jeesus, Daavidin jälkeläinen, epäonnistui saattamaan päätökseen - ilmoittaa Jumalan nimen.

"Sinä päivänä Herra ojentaa käsivartensa toisen kerran" - miksi toista kertaa? Milloin Jumala ojensi ensimmäistä kertaa Hänen mahtavan Kätensä?

"Mutta Mooses rukoili armoa Herralta, Jumalaltansa, ja sanoi: Herra, miksi sinun vihasi syttyy omaa kansaasi vastaan, jonka olet vienyt pois Egyptin maasta suurella voimalla ja väkevällä kädellä?" 2. Moos. 32:11

Me voimme lukea, että Jumala ojensi Hänen Voimallisen Kätensä Mooseksen kautta heidän erämaataivalluksensa aikana. Ja me voimme ymmärtää sen, miksi se tulee tapahtumaan toista kertaa, koska aivan kuten Jumala teki Moosekselle, niin tulee Jumala tekemään uudelleen Hänen profeetalleen kuin Moosekselle ja merkki siitä on sanat, jotka Jumala on laittanut hänen suuhunsa ilmoittaakseen Hänen tosi nimensä.

Onko se totta?

"Myös jos joku muukalainen, joka ei ole sinun kansaasi Israelia, tulee kaukaisesta maasta sinun nimesi tähden -" 1. Kun. 8:41

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"As for the foreigner who does not belong to your people Israel but has come from a distant land because of your name-"  I Kings 8:41 (NIV 1984)

Suora suomennos:

"Mitä tulee muukalaiseen, joka ei kuulu sinun kansaasi Israeliin, mutta on tullut kaukaisesta maasta sinun nimesi tähden-" 1. Kun. 8:41

"joka ei kuulu sinun kansaasi Israeliin" - asia on täysin selvä - ilmestys, jonka Jumala antoi Moosekselle aina Kuningas Salomon aikaan asti. Kuningas vahvisti, että on olemassa ennalta lähetetty profeetta kuin Mooses, joka on tuleva ja tulee olemaan kutsuttu nimellä "muukalainen". Tämän vuoksi kansat kokoontuvat hänen luokseen, sillä hän on Jumalan elävä profeetta meidän aikanamme.

Ilmestys ja lupaus, jonka Jumala antoi Moosekselle, ovat tosia. Mistä hän tulee?

"sillä sielläkin kuullaan sinun suuresta nimestäsi, väkevästä kädestäsi ja ojennetusta käsivarrestasi - jos hän tulee ja rukoilee kääntyneenä tähän temppeliin päin," 1. Kun. 8:42

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"for men will hear of your great name and your mighty hand and your outstretched arm—when he comes and prays toward this temple," I Kings 8:42(NIV1984)

Suora suomennos:

"sillä miehet kuulevat sinun suuresta nimestäsi ja sinun mahtavasta kädestäsi sekä ojennetusta käsivarrestasi - kun hän tulee ja rukoilee tätä temppeliä kohden," 1. Kun. 8:42

"sillä miehet kuulevat sinun suuresta nimestäsi ja sinun mahtavasta kädestäsi sekä ojennetusta käsivarrestasi"  - todella, toisen kerran kun Jumala tulee paljastamaan Hänen ojennetun käsivartensa, on Hänen profeettansa kuin Mooseksen kautta ja hänen ilmestyksensä Jumalan nimestä Raamatun kirjoituksista on todiste siitä, että Jumala on lähettänyt hänet julistamaan Hänen sanomaansa.

"Muukalainen" on jo ilmoittanut tällä webbisivulla maailman ihmisille Jumalan Tosi Nimen sekä Pyhässä Raamatussa olevien profetioiden merkitykset, joka tulee johtamaan meidät olemaan yksi Jumalan kansa.

"niin kuule taivaasta, asuinpaikastasi, häntä ja tee kaikki, mitä muukalainen sinulta rukoilee, että kaikki maan kansat tuntisivat sinun nimesi ja pelkäisivät sinua, samoin kuin sinun kansasi Israel, ja tulisivat tietämään, että sinä olet ottanut nimiisi tämän temppelin, jonka minä olen rakentanut." 1. Kun. 8:43

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"then hear from heaven, your dwelling place. Do whatever the foreigner asks of you, so that all the peoples of the earth may know your name and fear you, as do your own people Israel, and may know that this house I have built bears your Name."  I Kings 8:43 (NIV1984)

Suora suomennos:

"niin kuule silloin taivaasta, sinun asuinpaikastasi. Tee mitä tahansa muukalainen pyytää sinulta, niin että kaikki maan ihmiset voisivat tietää sinun nimesi ja pelätä sinua, niin kuin sinun oma kansasi Israel, ja saata tiedettäväksi, että tämä rakennus, jonka olen rakentanut, kantaa sinun nimeäsi." 1. Kun. 8:43

"kuule silloin taivaasta" - missä Jumala on? Hän on taivaassa ja sen vuoksi "muukalainen" tulee puhumaan maailman ihmisille Jumalan puhemiehenä tai Hänen puolestaan.

"niin kuin sinun oma kansasi Israel" - sitten kun koko maailma hyväksyy ilmestyksen koskien Jumalan Nimeä, jonka on ilmoittanut Maestro Eraño Evangelista (profeetta kuin Mooses, joka on ´muukalainen´, kuten on maininnut Kuningas Salomo), niin koko maailma tulee olemaan yksi kansa Jumalan alaisuudessa.

"tämä rakennus, jonka olen rakentanut, kantaa sinun nimeäsi" - Koska Muukalainen tulee julistamaan Jumalan Nimen, hän tulee myös julistamaan sen, että Rakennus, jonka Kuningas Salomo rakensi (Vanhaan) Jerusalemiin kauan sitten oli kutsuttu Jumalan Nimellä.

Palaamme Jesaja 11:12

Mitä ihmiset "merten saarilta" tulevat tekemään (Jesaja 11:11)?

"Hän nostaa viirin pakanakansoille ja kokoaa Israelin karkoitetut miehet; ja Juudan hajoitetut naiset hän kerää maan neljästä äärestä." Jesaja 11:12

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"He will raise a banner for the nations and gather the exiles of Israel; he will assemble the scattered people of Judah from the four quarters of the earth." Isaiah 11:12 (NIV)

Suora suomennos:

"Hän tulee nostamaan merkkiviirin kansakunnille ja kokoaa Israelin karkotetut; hän tulee liittämään yhteen Juudan hajotetun Kansan maailman neljältä kulmalta." Jesaja 11:12

Kaikki ihmiset, jopa Juutalaiset tulevat kokoontumaan Yhden Jumalan alaisuuteen - Yksi Nimi, Yksi Kansa.

Mitä tulevat olemaan nämä merkkiviirit, joita nostetaan maailman kansoille yhdistymisen merkiksi?

"Suotakoon meidän riemuita sinun voitostasi ja nostaa lippumme Jumalamme nimeen. Täyttäköön Herra kaikki sinun pyyntösi. Nyt minä tiedän, että Herra auttaa voideltuansa (antaa voiton voidellullensa), vastaa hänelle pyhästä taivaastansa, auttaa häntä oikean kätensä voimallisilla teoilla. " Psalmi 20:6-7

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"May we shout for joy over your victory, and lift up our banners in the name of our God. May the Lord grant all your requests, Now, this I know: The Lord gives victory to his anointed. He answers him from his heavenly sanctuary with the victorious power of his right hand."  Psalm 20:5-9 NIV

Suora suomennos:

"Annettakoon meidän huutaa riemusta sinun voittosi tähden, ja nostaa merkkiviirimme meidän Jumalamme nimessä. Myöntäköön Herra kaikki sinun pyyntösi, Nyt, tämän minä tiedän: Herra antaa voiton Hänen voidellulleen. Hän vastaa hänelle taivaallisesta pyhäköstään oikean kätensä voitollisella voimallaan." Psalmi 20:6-7

"merkkiviirimme meidän Jumalamme nimessä" - kaikki kansakunnat, jotka hyväksyvät ja tunnustavat Nimen Tuona suurena "päivänä", he kaikki tulevat olemaan yhden merkkiviirin alla - yhtenä kansana Jumalan alaisuudessa. Ei ole enää hajotusta ja he ovat nyt kaikki Jumalan kansaa/ihmisiä. Heitä kaikki tullaan kutsumaan yhdellä nimellä, ISRAEL.

"Nyt, tämän minä tiedän: Herra antaa voiton Hänen voidellulleen" - Toisin kuin Jeesus, joka oli hylätty hänen Jumalaa kohtaan tekemiensä väärintekojen vuoksi. Tässä puhutaan toisesta Jumalan Valitusta henkilöstä, joka ei ole Daavidin verilinjasta, hän on se, joka kantaa Daavidin avainta.

Sinä "päivänä", keneen meidän tulisi luottaa ja turvata?

"Toiset turvaavat vaunuihin, toiset hevosiin, mutta me tunnustamme Herran, Jumalamme, nimeä. He vaipuvat maahan ja kaatuvat, mutta me nousemme ja pysymme pystyssä. Herra, auta! Vastatkoon kuningas meille, kun huudamme." Psalmi 20:8-10

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"Some trust in chariots and some in horses, but we trust in the Name of the Lord our God. They are brought to their knees and fall, but we rise up and stand firm.9 Lord, give victory to the king! Answer us when we call!" Psalm 20:5-9 NIV

Suora suomennos:

"Jotkut luottavat vaunuihin ja toiset hevosiin, mutta me luotamme meidän Herramme Jumalan Nimeen. Heidät on painettu polvilleen ja he kaatuvat, mutta me nousemme ylös ja seisomme vakaina. Herra, anna voitto kuninkaalle! Vastaa meille, kun me huudamme Sinua!" Psalmi 20:8-10

Me luotamme Jumalan nimeen - Siihen Yhteen ja Toteen Kaikkivaltiaaseen Jumalaan, kuten on ilmoittanut Hänen profeettansa kuin Mooses.

Palaamme nyt Jesaja 9:5

"Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, jonka hartioilla on herruus (hallintavalta, hallitus), ja hänen nimensä on: Ihmeellinen Neuvonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen Isä, Rauhanruhtinas." Jesaja 9:5

Ja nyt, miksi ´Väkevä Jumala´? Ja miksi on profeetta kuin Mooses, joka on nyt Maestro Evangelista, jolle on annettu tuollainen auktoriteetti?

Kuka oli se yksi, joka oli Jumalan lähettämä olemaan kuin Jumala tai jolle oli annettu Jumalan taholta auktoriteetti edustaa Häntä aikaisemmin?

"Mutta Herra sanoi Moosekselle: Katso, minä asetan sinut jumalaksi (KUIN JUMALAKSI) faraolle, ja veljesi Aaron on oleva sinun profeettasi. Puhu kaikki, mitä minä sinun käsken puhua; ja Aaron, sinun veljesi, puhukoon faraolle, että hän päästää israelilaiset maastansa." 2. Moos. 7:1-2

Jumala teki Mooseksen kuin "Jumalaksi" Faaraolle, joka tarkoittaa, että Moosekselle oli annettu Jumalan taholta täysi auktoriteetti olla Hänen puhemiehensä. "Kuten Jumala", koska se mitä Mooses puhuu, ei tule hänen oma mielipiteensä, vaan kuten Jumalan häntä käskenyt.

Siten ollen me voimme nyt ymmärtää miksi Jumala sanoi, että tuleva profeetta kuin Mooses on "Väkevä Jumala", koska Jumala on lähettävä toisen profeetan kuin Mooseksen - lukekaamme uudelleen:

"Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua. Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille." 5. Moos. 18:18-19

"Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi" - Maestro Evangelistalle on annettu sama auktoriteetti, kuin minkä Jumala oli antanut Hänen profeetalleen Moosekselle aikaisemmin ja se tarkoittaa, että sen mitä hän puhuu koskien Jumalan sanoja, ja erityisesti  koskien Jumalan suurta nimeä, ne tiedot eivät ole tulleet hänen oman ajattelunsa tuloksena, vaan Jumalalta Itseltään.

Palaamme Jesaja 9:5

"Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, jonka hartioilla on herraus (hallintavalta, hallitus), ja hänen nimensä on: Ihmeellinen Neuvonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen Isä, Rauhanruhtinas." Jesaja 9:5

Me tiedämme nyt minkä takia tuleva profeetta kuin Mooses on kuvattu "Rauhan ruhtinaana", ja se on siksi, koska hän tulee näyttämään Jumalan nimen kaikille ihmisille, niin että kaikki voisivat olla Jumalan taholta tarkasteltuina Hänen kansaansa Israelia ja kuinka se ei ole Jeesus, kuten uskonnot väittävät, koska hän myönsi tuoneensa hajotuksen, ei rauhaan.

"Ihmeellinen Neuvonantaja" - Tämä oli yksityiskohtaisesti Jeesuksen itsensä kertoma. Jumala on lähettävä toisen henkilön ilmoittamaan Hänen sanomansa ja myös paljastamaan hänet (Jeesuksen),  ei hänen omien opintojensa kautta, vaan sen perusteella mitä Jumala käskee häntä näyttämään Raamatun kirjoituksista.

"Väkevä Jumala" - koska profeetta kuin Mooses tulee puhumaan Jumalan puolesta, aivan kuten Mooses teki aikaisemmin, Jumala antoi hänelle auktoriteetin selittää Hänen sanansa, ja aivan erityisesti koskien Hänen nimeään, jonka Hän käski Hänen profeettansa kirjoittamaan aikaisemmin.

"Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu" - profeetta kuin Mooses on kuvattu kuin Lapsi, koska hän ei ole opiskellut Raamattua selittääkseen Jumalan sanat, kyseessä on Jumala, joka on antanut tiedot hänelle sen suhteen, kuinka selittää Hänen sanansa ja ilmoittaa Hänen aidon Nimensä kuten sen ovat kirjoittaneet Hänen profeettansa aikaisemmin.

"jonka hartioilla on hallintavalta, hallitus" - Koska Jumala asetti hänet yli kansakuntien ja kuninkuuksien, kuten on kirjoitettu Jeremias 1:4-10. Profeetta kuin Mooses on Jumalan profeetta kaikille kansoille.

"Iankaikkinen Isä" - Miksi profeetta kuin Mooses, Maestro Evangelista on mainittu olevan iankaikkinen isä? Luemme seuraavasta:

"Mutta sinä päivänä minä kutsun palvelijani Eljakimin, Hilkian pojan, ja puetan hänen yllensä sinun ihokkaasi, vyötän hänet sinun vyölläsi ja panen sinun valtasi hänen käteensä, niin että hän on oleva isänä Jerusalemin asukkaille ja Juudan suvulle. Ja minä panen Daavidin huoneen avaimen hänen olallensa; ja hän avaa, eikä kukaan sulje, ja hän sulkee, eikä kukaan avaa." Jesaja 22:20-22

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"In that day I will summon my servant, Eliakim son of Hilkiah. 21 I will clothe him with your robe and fasten your sash around him and hand your authority over to him. He will be a father to those who live in Jerusalem and to the house of Judah. 22 I will place on his shoulder the key to the house of David; what he opens no one can shut, and what he shuts no one can open." Isaiah 22:20-22 NIV

Suora suomennos:

"Tuona päivänä Minä kutsun minun palvelijani Elajakimin, Hilkian pojan. Minä puen hänen ylleen sinun viittasi ja vyötän sinun vyösi hänen ympärilleen ja ojennan sinun auktoriteettisi hänelle. Hän on oleva isä niille, jotka asuvat Jerusalemissa sekä Juudan huoneelle (suvulle). Minä asetan hänen harteillensa Daavidin huoneen avaimen; minkä hän avaa, kukaan ei voi sulkea, ja minkä hän sulkee, ei kukaan voi avata." Jesaja 22:20-22

"Tuona päivänä Minä kutsun minun palvelijani Elajakimin, Hilkian pojan. Minä puen hänen ylleen sinun viittasi ja vyötän sinun vyösi hänen ympärilleen ja ojennan sinun auktoriteettisi hänelle" - Tämä on profetiallinen Jumalan sana koskien miestä, joka ei ole Daavidin jälkeläinen, mutta hänelle Jumala on antava auktoriteetin hallita Daavidin valtaistuinta.

"Hän on oleva isä niille, jotka asuvat Jerusalemissa sekä Juudan huoneelle (suvulle)" - Tässä mainittu Jerusalem ei ole enää se vanha Jerusalem Lähi-idässä, vaan uusi Jerusalem tai maa, jossa Jumala tekee Hänen Nimensä tunnetuksi, se puhuu ihmisistä, jotka eivät ole Jaakobin verilinjasta, mutta Jumala tulee katsomaan heidät Hänen kansakseen kun he kutsuvat ja tunnustavat Hänen Nimensä.

Kun taas samanaikaisesti Juudan huone puhuu tämän päivän Juutalaisista, jotka tulevat myös tunnustamaan Jumalan totuuden, jonka Jumala on ilmoittanut profeetan kuin Mooseksen kautta. Me voimme nyt ymmärtää miksi profeetta kuin Mooses on kutsuttu myös Ikuiseksi isäksi, koska hän on se yksi, joka tulee esittelemään Ikuisesti olevan Jumalan Nimen sekä Pakanoille että Juutalaisille ja kun molemmat hyväksyvät sekä tunnustavat tosi Jumalan Nimen, niin kaikki ovat Israelilaisia. Ei ole enää Juutalaisia tai pakanoita. Ei ole enää hajotusta eikä erottelua. Profeetta kuin Mooses on ikuinen isä, todellakin, koska hän tulee olemaan uuden Israelin isä. Tämä on jo selitettynä seuraavien linkkien kautta:

http://www.thename.ph/thename/revelations/fulfilled-en.html ja http://www.thenameonline.info/thename/revelations/fulfilled-en.html sekä https://kotisivukone.fi/app/www/suurinimi.kotisivukone.com/jumalan-lupauksen-tayttymys-18.6.2013

Kun luet huolellisesti yllämainittujen linkkien kautta, niin sinä voit ymmärtää kuinka Maestro Evangelista olemalla profeetta kuin Mooses, jonka Jumala on lähettänyt ilmoittamaan Hänen tosi Nimensä, on Jumalan tekemä myös olemaan "Uuden Israelin Isä".

Kuka me tiedämme, että tämä profetia ei ole jo tapahtunut, vaan on vasta nyt tapahtumassa, sen vuoksi, että profeetta kuin Mooses on nyt täällä persoonassaan Maestro Evangelista?

"Minä asetan hänen harteillensa Daavidin huoneen avaimen; minkä hän avaa, kukaan ei voi sulkea, ja minkä hän sulkee, ei kukaan voi avata." Jesaja 22:22

"Minä asetan hänen harteillensa Daavidin huoneen avaimen" - vaikka hän ei ole Daavidin jälkeläinen, Jumala on antava hänelle Daavidin Avaimen. Tämä tarkoittaa myös sitä, että profeetta kuin Mooses, joka ei ole Juutalainen, on oleva se yksilö, joka on täyttävä sen, mitä Daavidin jälkeläiset epäonnistuivat täyttämään ja se tehtävä on tehdä Jumalan Nimi tunnetuksi.

Onko se totta, että tämä profetia on tuleva tapahtumaan meidän nykyisenä aikanamme?

"Ja Filadelfian seurakunnan enkelille kirjoita: 'Näin sanoo Pyhä, Totinen, jolla on Daavidin avain, hän, joka avaa, eikä kukaan sulje, ja joka sulkee, eikä kukaan avaa:"

Ilmestyskirja 3:7

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"To the angel of the church in Philadelphia write: These are the words of him who is holy and true, who holds the key of David. What he opens no one can shut, and what he shuts no one can open." Revelation 3:7 (NIV)

Suora suomennos:

"Filadelfian seurakunnan enkelille kirjoita: Nämä ovat hänen sanojaan, joka on pyhä ja tosi, joka kantaa Daavidin avainta. Minkä hän avaa, ei kukaan voi sulkea, ja minkä hän sulkee, ei kukaan voi avata." Ilmestyskirja 3:7

"pyhä ja tosi" - Mieheen, johon tässä on viitattu, on aito henkilö, yksilö jonka Jumala on lähettänyt. Se tarkoittaa, että ne ensimmäiset yksilöt, jotka tulivat, eivät saattaneet päätökseen heidän tehtäväänsä Jumalalta. He olivat Salomo ja Jeesus.

"joka kantaa Daavidin avainta" - Se on selvää. Sen vuoksi, että Daavidin kaksi ensimmäistä jälkeläistä epäonnistuivat. Ja seuraava valituksi tuleva ei tule enää olemaan heidän sukulinjastaan. (Katso yllä olevista linkeistä). Tuleva profeetta ei ole enää "Daavidin poika tai jälkeläinen", vaan hän on "avaimen" kantaja, hallussa pitäjä. Hän ei tule enää Daavidin huoneesta tai samasta verilinjasta; hän on "muukalainen".

Kuinka tärkeä on "avain"? Maestro Evangelista sanoo, tämä on sama tapaus kuin rakentaisi talon. Kun se valmis, niin se on ainoa kerta kun avain annetaan omistajalle. Mikäli ei ole olemassa avaina, niin edes omistaja ei pääse astumaan taloon. Koska Pyhä Raamattu on jo saatettu päätökseen, valmis; niin hän joka "kantaa Daavidin avainta" on se ainoa, jolla on auktoriteetti avata ja toimitta sen sisältö.

Tämä on Maestro Evangelistan selitys koskien kyseistä kirjoitettua "Daavidin avainta":

Maestro Evangelista pitää hallussaan "Daavidin avainta". Hän on se henkilö, joka tulee avaamaan salaisuudet, joita me emme ole tunteneet. Maestro Evangelistan ilmestysten kautta me voimme lopultakin ymmärtää todellisen merkityksen Jumalan Sanalle.

"Minä tiedän sinun tekosi. Katso, minä olen avannut (asettanut) sinun eteesi oven, eikä kukaan voi sitä sulkea; sillä tosin on sinun voimasi vähäinen, mutta sinä olet ottanut vaarin minun sanastani etkä ole minun nimeäni kieltänyt." Ilmestyskirja 3:7

 "Katso, minä olen avannut (asettanut) sinun eteesi oven, eikä kukaan voi sitä sulkea" - uskonnot ja tutkijat eivät kykene kieltämään Maestro Eraño M. Evangelistan tosi opetuksia, jotka ovat ilmoitetut Pyhän Raamatun kautta.

"on sinun voimasi vähäinen" - Koska hänellä on se mitä Jumala sanoo, eli vähän voimaa, niin siten se tarkoittaa, että hänelle on taattu Jumalan taholta luonteen lujuutta sekä päättäväsyyttä kohdata ja saattaa loppuun tehtävä ilmoittaa Hänen suuri nimensä. Se tarkoittaa myös, että hän on se yksi ja ainoa Jumalan valitsema olemaan Hänen profeettansa, ei ole muita.

"etkä ole minun nimeäni kieltänyt" - Maestro Evangelista on ainoa henkilö, joka on täyttänyt hänelle annetun tehtävän, eikä hän ole kieltänyt Tosi Jumalan Nimeä.

Koskien Juutalaisia, jotka väittävät, että he ovat yhä Jumalan kansa, onko heidän väitteessään totuutta?

"Katso, minä annan sinulle saatanan synagogasta niitä, jotka sanovat olevansa juutalaisia, eivätkä ole, vaan valhettelevat; katso, minä olen saattava heidät siihen, että he tulevat ja kumartuvat sinun jalkojesi eteen ja ymmärtävät, että minä sinua rakastan."        Ilmestyskirja 3:9

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos: 

"I will make those who are of the synagogue of Satan, who claim to be Jews though they are not, but are liars - I will make them come and fall down at your feet and acknowledge that I have loved you." Revelation 3:9 (NIV)

Suora suomennos:

"Minä teen nuo, jotka ovat Saatanan synagogasta, jotka väittävät olevansa Juutalaisia, vaikka eivät ole, vaan ovat valehtelijoita - Minä saatan heidät tulemaan ja kaatumaan sinun jalkoihisi ja tunnustamaan, että Minä olen rakastanut sinua." Ilmestyskirja 3:9

"Minä teen nuo, jotka ovat Saatanan synagogasta, jotka väittävät olevansa Juutalaisia, vaikka eivät ole, vaan ovat valehtelijoita" - Jumala ei ole enää Juutalaisten kanssa! Tällä kertaa he tulevat kokemaan tappion tai kärsimään paljon tulevista sodista, kunnes he tunnustavat Jumalan Nimen ja palaavat Hänen luokseen. Koska Jeesus (se viimeinen heidän rodustaan, suvustaan, jonka Jumala oli valinnut tekemään Hänen Nimensä tunnetuksi heille, jotta he voisivat saada pelastuksen), on seurannut Saatanaa, siten he heidät on myös tehty Saatanan vangeiksi, heidän itse sitä huomaamattaan.

Jo pelkästään se tosiasia, että Jumala osoitti Juutalaiset valehtelijoiksi ja Saatanan synagogaan kuuluviksi tarkoittaa, että he eivät voi enää väittää olevansa Jumalan tarkastelemana Hänen ainoa kansansa tai Hänen Israelinsa.

"tunnustamaan, että Minä olen rakastanut sinua" - mikäli he eivät katso etsi neuvoa aidolta profeetalta kuin Moosekselta, Maestro Eraño M. Evangelista, niin hän ei siten voi näyttää heille kuinka he voivat palata Jumalan tykö. Maestro Evangelista kantaa Jumalan Nimeä ja hän on myös oleva se yksi, joka näyttää heille, kuinka heille on mahdollista palata Jumalan tykö ja saada rauha ja lepo heidän ihmisilleen, jota he ovat toivoneet.

Miksi? Aina tähän aikaan asti Juutalaiset ovat odottaneet tulevaa "Vapauttajaa", "Daavidin poikaa". Kun he hylkäsivät Jeesuksen, joka tuli Daavidin huoneesta, (joka vielä teki asian pahemmaksi ylistämällä Saatanaa ja siten tarkoituksenmukaisesti valitsi olla pelastamansa kansaansa) niin ei ole enää ketään tulossa heidän kansastaan/rodustaan. Heidän tulisi kuunnella profeettaa kuin Moosesta (tai "muukalaista"), joka kantaa "Daavidin avainta" heidän vuokseen, jotta Jumala katsoisi heidät Hänen kansakseen.

Mitä nyt jos nykypäivän Juutalaiset eivät tunnusta Nimeä, jonka Jumala on lähettänyt Maestro Evangelistan ilmoittamaan ja sanovat yhä, että heidän isiensä Jumala on oleva heidän kanssaan aina. Mitä Jumala sanoo tästä:

Onko se totta, että Jumala ei ole enää nykypäivän Juutalaisten kanssa Lähi-idässä?

"Tämän näytti minulle Herra, Herra: Katso, oli korillinen kypsiä
hedelmiä. Ja hän sanoi: "Mitä sinä näet, Aamos?" Minä vastasin: "Korillisen kypsiä hedelmiä". Ja Herra sanoi minulle: "Minun kansani Israel on kypsä saamaan loppunsa: en minä enää mene säästäen sen ohitse."
Aamos 8:1-2

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"This is what the Sovereign LORD showed me: a basket of ripe fruit."What do you see, Amos?" he asked. "A basket of ripe fruit," I answered. Then the LORD said to me, "The time is ripe for my people Israel; I will spare them no longer." Amos 8:1-2 (NIV)

Suora suomennos:

"Tämän Ylivertainen HERRA näytti minulle: Kori täynnä kypsiä hedelmiä. "Mitä sinä näet, Amos?" Hän kysyi. "Korillisen kypsiä hedelmiä," minä vastasin. Sitten HERRA sanoi minulle, "Aika on tullut Minun kansalleni Israelille; Minä en säästä heitä enää." Aamos 8:1-2

"Minä en säästä heitä enää" - Todella, Jumala ei ole enää heidän kanssaan, eli mikäli he eivät tunnusta sanomaa koskien aitoa Jumalan Nimeä, jonka aito profeetta kuin Mooses on ilmoittanut sanottujen webbisivujen artikkeleissa, Jumala ei säästä heitä enää ongelmilta, joita he tulevat kohtaamaan!

Olkoon tämä Jumalan sanoma Hänen profeettansa kuin Mooseksen kautta ilmoitettuna herätyskutsu nykypäivän Juutalaisen valtion johtajille Lähi-idässä sekä muissa maailman maissa.

Palatkaamme Jesaja 9:5-8

"Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, jonka hartioilla on herraus, ja hänen nimensä on: Ihmeellinen neuvonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen isä, Rauhanruhtinas.
Herraus on oleva suuri ja rauha loppumaton Daavidin valtaistuimella ja hänen valtakunnallansa; se perustetaan ja vahvistetaan tuomiolla ja vanhurskaudella nyt ja iankaikkisesti. Herran Sebaotin kiivaus on sen tekevä."
Jesaja 9:5-7

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders. And he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Of the increase of his government and peace there will be no end. He will reign on David's throne and over his kingdom, establishing and upholding it with justice and righteousness from that time on and forever. The zeal of the LORD Almighty will accomplish this." Isaiah 9:6-8 NIV

Suora suomennos:

"Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, jonka hartioilla on herruus (hallintavalta, hallitus), ja hänen nimensä on: Ihmeellinen Neuvonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen Isä, Rauhanruhtinas. Hänen hallintavallaltansa laajuudelle ja rauhalle ei tule loppua. Hän on hallitseva Daavidin valtaistuimella koko hänen valtakuntaansa, sen perustamisessa, vahvistamisessa ja vaalimisessa oikeudella ja oikeudenmukaisuudella aina siitä ajasta lähtien ja ikuisesti. HERRA Kaikkivaltiaan sinetti tulkoon tämän vahvistamaan." Jesaja 9:5-7

"Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, jonka hartioilla on herruus (hallintavalta, hallitus), ja hänen nimensä on: Ihmeellinen Neuvonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen Isä, Rauhanruhtinas." - me olemme nyt todistaneet, kuinka Jumalan sana koskien tulevaa symbolista "lasta" ja kaikkia muita hänelle annettuja titteleitä, jotka puhuvat tulevasta Jumalan aidosta profeetasta kuin Mooses, joka on myös Neuvonantaja, josta Jeesus puhui aikaisemmin - hän ei ole kukaan muu kuin Maestro Evangelista.

"Hänen hallintavallaltansa laajuudelle ja rauhalle ei tule loppua" - koska profeetan kuin Mooseksen sanoma koskien aitoa Jumalan nimeä tulee johdattamaan meidät olemaan yhdistynyt Israel Jumalan alaisuudessa.

"Hän on hallitseva Daavidin valtaistuimella koko hänen valtakuntaansa, sen perustamisessa, vahvistamisessa ja vaalimisessa oikeudella ja oikeudenmukaisuudella aina siitä ajasta lähtien ja ikuisesti" - Koska hän on se yksilö, jolle Jumala on antanut Daavidin Huoneen avaimen. Profeetta kuin Mooseksen on onnistuneesti ilmoittanut Jumalan Nimen koko maailmalle webbisivuilla  www.thename.ph / www.thenameonline.info , jota kaksi edeltävää valittua Daavidin sukulinjasta eivät kyenneet tekemään heidän kunnioitettavan elämänsä aikana.

"HERRA Kaikkivaltiaan sinetti tulkoon tämän vahvistamaan" - Nyt kun sanoma, jonka Jumala tahtoo koko maailman ymmärtävän Raamatusta koskien Hänen tosi nimeään ja koskien Jeesusta, on nyt paljastettu ja ilmoitettu Hänen profeettansa kuin Mooseksen, Maestro Evangelistan toimesta - me voimme ymmärtää, kuinka Jumala on ollut tosi ja varma Hänen lupauksessaan.

Mitä tapahtui maailmalle ja joka jatkaa tapahtumistaan aina niin kauan kuin he ylistävät Jeesusta, joka on ollut jo kauan kuolleena ja oli valheellisesti apostoliensa opettama?

"Ja kun he sanovat teille: Kysykää vainaja- ja tietäjähengiltä, jotka supisevat ja mumisevat, niin eikö kansa kysyisi Jumalaltansa? Kuolleiltako elävien puolesta?"  Jesaja 8:19

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"When someone tells you to consult mediums and spiritists, who whisper and mutter, should not a people inquire of their God? Why consult the dead on behalf of the living? "Isaiah 8:19 NIV

Suora suomennos:

"Kun joku ohjaa sinut kysymään neuvoa meedioilta ja henkienselittäjiltä, jotka kuiskivat ja mutisevat, niin eikö ihmisten tulisi kysellä heidän Jumalastaan? Miksi kysyä neuvoa kuolleilta elävän sijaan?" Jesaja 8:19

"Miksi kysyä neuvoa kuolleilta elävän sijaan?" - Ne ihmiset, jotka tulevat kärsimään tuona "päivänä", ovat nuo, jotka ylistävät ja kuuntelevat apostoleiden petosta ylistääkseen kuollutta miestä - Jeesusta!

Tehdäkseen asiat vielä pahemmiksi, Katolinen Kirkko, sen sijaan että pyytäisi ihmiskunnalta anteeksi heidän syyllisyyttään saarnatessaan väärää jumalaa ja eivätkä johdata heitä tuntemaan Jumalan nimeä tältä webbisivulta, ja tekivät heidän kuolleet, edesmenneet paavinsa pyhiksi taivaassa - aivopesemällä heidän jäsenistönsä uskomaan, että kuolleet paavit rukoilevat Jumallle heidän puolestaan! He johdattavat heidän jäsenistönsä vielä jopa kärsimään Jumalan vihasta.

Tämä on nyt herätyskutsu kaikille uskontojen johtajille - johtakaa ja ohjatkaa teidän seuraajanne lukemaan Jumalan aidon profeetan kuin Mooseksen ilmestykset ja tuntemaan Jumalan tosi Nimi webbsivuilta www.thename.ph ja www.thenameonline.info sekä www. suurinimi.com. Myöntäkää teidän virheenne koskien saarnaamaanne väärää jumalaa, jonka keksivät apostolit. Sekä palauttakaa kaikki rahalahjoitukset, joita olette vastaanottaneet teidän jäsenistöltänne.

"Pysykää laissa ja todistuksessa! Elleivät he näin sano, ei heillä aamunkoittoa ole." Jesaja 8:20

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 "Consult God's instruction and the testimony of warning. If anyone does not speak according to this word, they have no light of dawn." Isaiah 8:20 NIV

Suora suomennos:

"Etsikää neuvoa Jumalan ohjeesta ja varoituksen todistuksesta. Ja joka ei puhu tämän sanan mukaisesti, heillä ei tule olemaan aamunkoiton valoa." Jesaja 8:20

"Etsikää neuvoa Jumalan ohjeesta ja varoituksen todistuksesta" - Tämä on Jumalan sana 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19, eli kuunnella sanoja, jotka Hän on lähettänyt Hänen profeettansa kuin Mooseksen puhumaan Hänen Nimessään!

Tämä on nyt täytetty Maestro Evangelistan kautta ja Raamattu ilmestysten www.thename.ph ja www.thenameonline.info sekä www.suurinimi.com kautta!

"ja varoituksen todistuksesta" - Koska Jumala antoi varoituksensa 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19 koskien sitä, kuinka Hän tulee vaatimaan tilille kaikki nuo ihmiset, jotka eivät kuuntele Hänen sanojaan Raamatussa, jotka Hän on käskenyt Hänen profeettansa kuin Mooseksen, Opettaja Evangelistan  puhumaan Hänen Nimessään.

"Ja joka ei puhu tämän sanan mukaisesti, heillä ei tule olemaan aamunkoiton valoa."  - Tämä on se rangaistus, jonka he tulevat vastaanottamaan Jumalalta.

Ja:

"Ja siellä he kuljeskelevat vaivattuina ja nälkäisinä, ja nälissään he vimmastuvat ja kiroavat kuninkaansa ja Jumalansa. He luovat silmänsä korkeuteen, he katsahtavat maan puoleen, mutta katso: ainoastaan ahdistusta ja pimeyttä; he ovat syöstyt tuskan synkeyteen ja pimeyteen." Jesaja 8:21-22

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"Distressed and hungry, they will roam through the land; when they are famished, they will become enraged and, looking upward, will curse their king and their God. Then they will look toward the earth and see only distress and darkness and fearful gloom, and they will be thrust into utter darkness." Isaiah 8:21-22 NIV

Suora suomennos:

"Ahdistuksessa ja nälkäisinä he tulevat vaeltamaan läpi maan; kun he ovat nälkäisiä kuin sudet, he tulevat olemaan raivoissaan ja ylös katsoessaan kiroavat heidän kuninkaansa ja Jumalansa. Sitten he katsovat yli maan ja näkevät ainoastaan kurjuutta ja pimeyttä sekä pelottavaa synkkyyttä, ja heidät tullaan työntämään kertakaikkiseen pimeyteen." Jesaja 8:21-22

"Sitten he katsovat yli maan ja näkevät ainoastaan kurjuutta ja pimeyttä sekä pelottavaa synkkyyttä, ja heidät tullaan työntämään kertakaikkiseen pimeyteen" - Tämä on Jumalan sana siitä, kuinka Hän tulee vaatimaan tilille ne ihmiset, jotka eivät tottele ja noudata Hän sanaansa 5. Mooseksen kirjasta 18:18-19, vaan jatkavat petoksen kuuntelua, jonka ovat kirjoittaneet apostolit!

Miksi ihmisten ei pitäisi ylistää kuollutta Jeesusta, eikä myöskään odottaa hänen kirjaimellista toista tulemista, kuten uskonnot saarnaavat?

"Mutta mies kun kuolee, makaa hän martaana; kun ihminen on henkensä heittänyt, missä hän on sitten? Vesi juoksee pois järvestä, ja joki tyhjenee ja kuivuu; niin ihminen lepoon mentyänsä ei enää nouse. Ennen kuin taivaat katoavat, eivät he heräjä eivätkä havahdu unestansa." Job 14:10-12

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"But man dies and is laid low; he breathes his last and is no more. As water disappears from the sea a riverbed becomes parched and dry, so man lies down and does not rise; till the heavens are no more, men will not awake or be roused from their sleep." Job 14:10-12 (NIV)

Suora suomennos:

"Mutta ihminen kuolee ja on pantu maan alle; hän henkäisee viimeisensä, eikä häntä enää ole. Aivan kuten vesi katoaa merestä, niin kuin joenuoma tulee rutikuivaksi ja ehtyy, niin myös ihminen maahan pannaan, eikä enää nouse; ennen kuin taivaita ei enää ole, ihmiset eivät herää tai nouse unestaan." Job 14:10-12

"niin myös ihminen maahan pannaan, eikä enää nouse; ennen kuin taivaita ei enää ole, ihmiset eivät herää tai nouse unestaan" - Koska vainajat eivät enää nouse kuolleista. Eivät vaikka taivaat katoaisivat, kuolleet eivät koskaan, ikinä enää nouse uudelleen!

Tämä on syy sille, miksi uskonnot ja erityisesti Islam ja Kristinusko ovat valtavan suuresti syyllisiä ihmiskunnan pettämiseen, koska he ovat aivopesseet heidän seuraajansa heidän elämältään Jumalalle keksityllä kuoleman jälkeisellä elämällä!

Lue seuraavien artikkeleiden kautta ilmestys, josta saat selville, että Jumala ei ole koskaan luvannut kuoleman jälkeistä elämää taivaassa ihmiskunnalle:

http://www.thename.ph/thename/revelations/noheaven-en.html ja http://www.thenameonline.info/thename/revelations/noheaven-en.html tai https://kotisivukone.fi/app/www/suurinimi.kotisivukone.com/taivas-on-jumalan-asuinpaikka-1.11.2013-osa1

Uskontojen johtajien tulisi pyytää anteeksi NYT HETI. Älä enää odota, että sinun/teidän seuraajanne heräävät ja rankaisevat teitä valheellisten opetusten takia, joilla olette aivopesseet heidät.

Nyt kun Jumalan aito profeetta kuin Mooses - joka on myös aito RAUHAN RUHTINAS, joka on mainittu Jesaja 9:5, on nyt täällä persoonassaan Maestro (Opettaja) Eraño Martin Evangelista ja on ilmoittanut Jumalan sanoman koskien sitä, kuinka me voimme saavuttaa rauhan, ilmoittamalla meille pääsyyn kaikelle tälle maailmassa vallitsevalle hajotukselle - mitä tapahtumia tulee tapahtumaan, mikäli maailman johtajat kuuntelevat sanomaa, jonka hän tuo Jumalalta?

"Aikojen lopussa (Viimeisinä päivinä) on HERRAN temppelin vuori seisova vahvana, ylimmäisenä vuorista, ja se on oleva korkein kukkuloista, ja sinne virtaavat kansat."       Miika 4:1

"Viimeisinä päivinä" - Nämä ovat päiviä tai aikoja, jolloin Saatanan petos maailman yllä, jonka ovat toteuttaneet uskonnot, on määrä saada loppunsa. Kyseessä ei ole kirjaimellinen maailmanloppu. Vahvistamme sen:

"Sukupolvi menee, ja sukupolvi tulee, mutta maa pysyy iäti." Saarnaaja 1:4

"HERRAN temppelin vuori seisova vahvana, ylimmäisenä vuorista, ja se on oleva korkein kukkuloista" - Tässä on kyseessä symbolinen Siion tai Uusi Jerusalem. Koska kyseessä on maa, josta Jumala valitsi Hänen profeettansa kuin Mooseksen tekemään Hänen nimensä tunnetuksi koko maailmalle.

Miksi Jerusalem on niin erittäin tärkeä Jumalalle?

"Ja teettämänsä Aseran kuvan hän asetti temppeliin, josta HERRA oli sanonut Daavidille ja hänen pojallensa Salomolle: Tähän temppeliin ja Jerusalemiin, jonka minä olen valinnut kaikista Israelin sukukunnista, minä asetan nimeni ikiajoiksi." 2. Kun. 21:7

Jumala lupasi, että Hän on asettanut Hänen nimensä Jerusalemiin ikuisesti. Ja siitä on profetoitu:

"Joka voittaa, sen minä teen pylvääksi Jumalani temppeliin, eikä hän koskaan enää lähde sieltä ulos, ja minä kirjoitan häneen Jumalani nimen ja Jumalani kaupungin nimen, sen uuden Jerusalemin, joka laskeutuu alas taivaasta minun Jumalani tyköä, ja (kirjoitan häneen myös) oman uuden nimeni." Ilmestyskirja 3:12

"Jumalani kaupungin nimen, sen uuden Jerusalemin" - miksi tässä on mainittu "Uusi Jerusalem"?

Maestro Evangelista sanoo: Koska Jumala ei muuta Hänen lupaustaan, että Hänen Nimensä on oleva asetettuna Jerusalemiin, niin siten missä tahansa Hänen Nimensä on julistettu, se paikka tulee olemaan kutsuttu nimellä "Uusi Jerusalem".

Kun on niin, että profeetta kuin Mooses, jonka Jumala on lähettänyt puhumaan Hänen Nimessään, tulee Saarivaltiosta Idästä, niin siitä seuraa, että Jumalan Nimi on myös oleva julistettu siinä samassa maassa. Mistä kaukaisesta maasta profeetta kuin Mooses tulee, hän joka julistaa Jumalan Nimen?

Ne korottavat äänensä ja riemuitsevat, ne huutavat mereltä päin Herran valtasuuruutta: "Sen tähden kunnioittakaa Herraa valon mailla, ja meren saarilla Herran, Israelin Jumalan, nimeä". "Jesaja 24:14-15

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 " They raise their voices, they shout for joy; from the west they acclaim the LORD's majesty. Therefore in the east give glory to the LORD; exalt the name of the LORD, the God of Israel, in the islands of the sea. " Isaiah 24:14-15 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"He korottavat äänensä, he huutavat ilosta; lännestä he osoittavat suosiotaan HERRAN majesteettiselle mahtavuudelle. Sen tähden idässä antakaa kunnia HERRALLE; korottakaa HERRAN nimeä, Israelin Jumala meren saarilla." Jesaja 24:14-15

Se on kirjoitettu, että aito ja tosi Jumalan Nimi on kunniaan nostettu Idässä, merten Saarilla. Tämä siksi, että mies, jonka Jumala valitsi Hänen profeetakseen kuin Mooses, ilmoittamaan Hänen Nimensä, tulee saarivaltiosta Idästä.

Aito Jumalan Nimi on julistettu Filippiineillä - Idässä olevilla Saarilla Maestro Eraño Martin Evangelistan toimesta. Siten ollen, Filippiinit tulevat olemaan kutsutut nimellä Uusi Jerusalem, sillä Jumalan Nimi oli julistettu tässä maassa ja webbisivuilla: www.thename.ph ja www.thenameonline.info, tämä on todiste siitä, että Filippiinit on todellakin Uusi Jerusalem.

Ei ole mitään syytä Juutalaisten, Muslimien ja Kristittyjen taistella Jerusalemista Lähi-idässä, sillä se ei ole enää se Jerusalem, johon profetiassa viitataan. On Uusi Jerusalem ja se on nyt Filippiinit, sillä aito Jumalan Nimi oli julistettu siellä.

Näiden uskontojen on täysin turhaa käydä sotaan toisiaan vastaan ja väittää, että he menevät sotaan "Jumalan Nimessä", koska yksikään näistä uskonnoista - Juutalaisuus, Kristinusko ja Islam, eivät ole julistaneet aitoa Jumalan Nimeä!

Sitten kun maailman ihmiset kuuntelevat Viimeisen Profeetan, Maestro Eraño Evangelistan Raamattu ilmestyksiä ja tunnustavat Jumalan Nimen sekä aidon Jeesuksen (joka on ilmoitettu www.thename.ph ja www.thenameonline.info sekä www.suurinimi.com), niin ei ole enää yhtään uskontoa, jonka vuoksi enää TAISTELLA TAI KUOLLA.

Jatkamme lukemistamme seuraavasta:

"Monet pakanakansat lähtevät liikkeelle sanoen: Tulkaa, nouskaamme HERRAN vuorelle, Jaakobin Jumalan temppeliin, että hän opettaisi meille teitänsä ja me vaeltaisimme hänen polkujansa; sillä Siionista lähtee laki, Jerusalemista HERRAN sana." Miika 4:2

"Monet pakanakansat lähtevät liikkeelle sanoen: Tulkaa, nouskaamme HERRAN vuorelle, Jaakobin Jumalan temppeliin," - Koska ne maat, jotka hyväksyvät Jumalan nimen, jonka Hänen profeettansa kuin Mooses tuo, tulevat olemaan Jumalan taholta tarkasteltuina ja katsottuna Hänen kansaansa kuuluvia.

"että hän opettaisi meille teitänsä ja me vaeltaisimme hänen polkujansa; sillä Siionista lähtee laki, Jerusalemista HERRAN sana" - Maat ja valtiot eivät enää tule olemaan jakautuneita heidän ymmärryksensä suhteen koskien Jumalaa, koska he kuulevat Jumalan sanan, jonka Hänen aito profeettansa kuin Mooses julistaa heille Filippiineiltä, joka on oleva tunnettu ja kutsuttu nimellä Uusi Jerusalem!

"Ja hän tuomitsee monien kansojen kesken, säätää oikeutta väkeville pakanakansoille, kaukaisiin maihin saakka. Niin he takovat miekkansa vantaiksi ja keihäänsä vesureiksi; kansa ei nosta miekkaa kansaa vastaan, eivätkä he enää opettele sotimaan." Miika 4:3

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"He will judge between many peoples and will settle disputes for strong nations far and wide. They will beat their swords into plowshares and their spears into pruning hooks. Nation will not take up sword against nation, nor will they train for war anymore." Micah 4:3 NIV

Suora suomennos:

"Hän tulee tuomitsemaan monien ihmisten ja kansojen kesken sekä riitojen ratkaisemiseksi voimakkaiden valtojen välillä lähellä ja kaukana. He tulevat takomaan miekkansa työkaluiksi sekä heidän keihäänsä vesureiksi. Maat eivät aseta miekkaa toista maata vastaan, eivätkä he enää valmistaudu tai kouluttaudu sotimaan."  Miika 4:3

"He tulevat takomaan miekkansa työkaluiksi sekä heidän keihäänsä vesureiksi" - Ei tule olemaan enää sotia. Kaikki maailman ihmiset tulevat viimeinkin nauttimaan rauhasta, sillä he ovat nyt YKSI KANSA YHDEN OIKEAMIELISEN JUMALAN ALAISUUDESSA.

"He istuvat kukin oman viinipuunsa ja viikunapuunsa alla kenenkään peljättämättä. Sillä Herran Sebaotin suu on puhunut." Miika 4:4

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"Every man will sit under his own vine and under his own fig tree, and no one will make them afraid, for the LORD Almighty has spoken." Micah 4:4 NIV

Suora suomennos:

"Jokainen ihminen tulee istumaan hänen oman viinipuunsa alla ja hänen oman viikunapuunsa alla, eikä kukaan enää saa heitä olemaan peloissaan, sillä HERRA Kaikkivaltias on puhunut." Miika 4:4

Lopultakin maa on nauttiva Rauhasta. Ihmiset kaikkialla maailmassa voivat nyt nautti Sapatin Päivästä - Jumalan siunaamasta levosta.

"Sillä kaikki kansat vaeltavat jumalansa nimessä kukin, mutta me vaellamme Herran, meidän Jumalamme, nimessä aina ja iankaikkisesti." Miika 4:5

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 "All the nations may walk in the name of their gods; we will walk in the name of the LORD our God for ever and ever." Micah 4:5 NIV

Suora suomennos:

"Kaikki maat voivat kulkea heidän jumaliensa nimessä; me kuljemme HERRAN nimen, meidän Jumalamme nimessä, iankaikkisesti."  Miika 4:5

"Kaikki maat voivat kulkea heidän jumaliensa nimessä;" - Tämä osoittaa ainoastaan sen kuinka aito ja tosi Jumalan sana on. Koska on olemassa maita, joiden asukkaat eivät ole tutustuneet Jumalan sanaan Raamatussa ja siten ollen heitä ei voida pakottaa hyväksymään tätä ilmestystä.

Kuitenkin, miksi on sanottu, että nämä maat tai valtiot kulkevat heidän jumaliensa nimessä?

"Sillä HERRA on suuri Jumala, suuri kuningas yli kaikkien jumalien." Psalmi 95:3

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 "For the LORD is the great God, the great King above all gods." Psalm 95:3 NIV

Suora suomennos:

"Sillä Herra on suuri Jumala, suuri Kuningas kaikkien jumalien yläpuolella." Psalmi 95:3

Sillä on muita kulttuureita, jotka ylistävät muita jumalia, mutta se mikä on selvää, on tämä; aito Jumala, jota profeetta kuin Mooses edustaa, on Jumalien Jumala.

Tarkastelemme asiaa yksityiskohtaisemmin:

"Kaikki kuvain kumartajat joutuvat häpeään, kaikki, jotka epäjumalista kerskaavat. Kumartakaa häntä, kaikki jumalat." Psalmi 97:7

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"All who worship images are put to shame, those who boast in idols-- worship him, all you gods!" Psalm 97:7 NIV

Suora suomennos:

"Kaikki jotka ylistävät kuvia, ylistyskuvia asetetaan häpeään, nuo, jotka kuvillaan ylvästelevät - ylistäkää häntä, kaikki te jumalat!" Psalmi 97:7

Aito jumalien Jumala ei salli ihmisen tehdä kuvaa Hänestä.

"Sillä sinä, HERRA, olet Korkein yli kaiken maan, sinä olet ylen korkea, ylitse kaikkien jumalain." Psalmi 97:9

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"For you, O LORD, are the Most High over all the earth; you are exalted far above all gods." Psalm 97:9 NIV

Suora suomennos:

"Sillä sinä, OI HERRA, olet Kaikkein Ylin kaiken maan yläpuolella; sinä olet korotettu suuresti kaikkien jumalien ylitse." Psalmi 97:9

On monia jumalia, mutta on aito Jumala, jolle he kaikki ovat vastausvelvollisia. Tämä, tai Hän on se yksi ja tosi Jumala, joka on taivaassa - kaikkein Korkein, kaiken maan yläpuolella.

"Iloitkaa Herrassa, te vanhurskaat; kiittäkää hänen pyhää nimeänsä." Psalmi 97:12

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"Rejoice in the LORD, you who are righteous, and praise his holy name." Psalm 97:12 NIV

Suora suomennos:

"Iloitkaa HERRASSA, te jotka olette oikeamielisiä, ja ylistäkää hänen pyhää nimeänsä." Psalmi 97:12

Aidolla jumalien Jumalalla on NIMI. Siten ollen, jotta ylistäisi aitoa Jumalaa, sinun täytyy kutsua Hänen Nimeään, ainoastaan sillä tavoin sinä voit tulla Jumalan katsomana tai tarkastelemana yhdeksi Hänen oikeamielisistään.

Nyt, kun aidon jumalien Jumalan nimi on nyt tehty meille tunnetuksi Hänen aidon profeetan kuin Mooseksen, Maestro Evangelistan kautta; mikä Jumalan sana on nyt ottamassa asemansa ja paikkansa?

"Herra on oleva koko maan kuningas. Sinä päivänä on Herra oleva yksi ja hänen nimensä yksi." Sakarja 14:9

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"The Lord will be king over the whole earth. On that day there will be one Lord, and his name the only name." Zechariah 14:9 (NIV)

Suora suomennos:

"Herra tulee olemaan koko maailman kuningas. Sinä päivänä on vain yksi Herra, ja Hänen Nimensä ainoa." Sakarja 14:9

Se päivä on tulossa nopeasti, jolloin koko maailma on ylistävä yhtä tosi Jumalan Nimeä.

Sen vuoksi, että on olemassa vähemmistökulttuureja, jotka säilyttävät heidän eräänlaisensa ylistyksen - vaikka Jumalan nimi on tuonut yhteen monia suuria maita. Niin mitä Jumala tulee tekemään heille:

"Ja mitkä maan sukukunnista eivät käy ylös Jerusalemiin kumartaen rukoilemaan kuningasta, HERRAA Sebaotia, niille ei tule sadetta." Sakarja 14:17

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"If any of the peoples of the earth do not go up to Jerusalem to worship the King, the LORD Almighty, they will have no rain. " Zechariah 14:17 NIV

Suora suomennos:

"Mikäli jotkut maailman ihmisistä eivät mene Jerusalemiin ylistämään Kuningasta, HERRAA Kaikkivaltiasta, he eivät saa sadetta (siunausta)." Sakarja 14:17

"he eivät saa sadetta" - Ne vähemmistöt, jotka jatkavat jumalien ja jumalattariensa ylistämistä, jonka ovat esi-isiltään perineet (siitä huolimatta, että he silminnäkijätodistavat sinä aikana kuinka aidon Jumalan sana on yhdistänyt monia maita Hänen Nimensä kautta, jonka on ilmoittanut Hänen aito profeettansa kuin Mooses). He eivät tule saamaan Jumalan siunausta osakseen. He eivät tule edistymään ja kehittymään, vaan jäävät loukkuun heidän omaan muinaiseen kulttuuriinsa.

Mitä tulee tapahtumaan maiden johtajille, jotka eivät kuuntele ja ota opikseen sanomasta, jonka Jumala antoi Hänen profeetalleen kuin Moosekselle, vaan sen sijaan vehkeilevät uskontojen kanssa ja asettuvat vastustamaan näitä ilmestyksiä?

"Miksi pakanat pauhaavat ja kansat turhia ajattelevat?" Psalmi 2:1

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"Why do the nations conspire and the peoples plot in vain?Psalm 2:1 (NIV)

Suora suomennos:

"Miksi kansakunnat turhia vehkeilevät ja ihmiset turhaan juonivat?" Psalmi 2:1

Se on oleva onnettomuuksien ja levottomuuksien aikaa - me voimme nähdä TV:stä ja Internetistä, kuinka nämä tapahtumat ovat ottaneet paikkansa ja ovat todellisia meidän aikanamme. Tässä ei ole enää kyseessä Jeesus tai Salomo, sillä tämä profetia puhuu meidän modernista aikakaudestemme, jossa ihmiset voivat nyt nähdä reaaliaikaisesti - kuinka maailman johtajat kokoontuvat yhteen.

"Maan kuninkaat nousevat, ruhtinaat yhdessä neuvottelevat Herraa ja hänen voideltuansa vastaan: "Katkaiskaamme heidän kahleensa, heittäkäämme päältämme heidän köytensä". Psalmi 2:2-3

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"The kings of the earth take their stand and the rulers gather together against the LORD and against his Anointed One. "Let us break their chains," they say, "and throw off their fetters." Psalm 2:2-3 (NIV)

Suora suomennos:

"Maan kuninkaat asennoituvat kantaaottavasti tehtävässään ja hallitsijat liittyvät yhteen vastustamaan HERRAA ja Hänen Voideltuaan. "Rikkokaamme heidän sitovat ketjunsa", he sanovat, "ja heittäkäämme heidän kahleensa pois." Psalmi 2:2-3

Tämä on se mitä uskonnot tekevät nyt. Koska tämä esitys tulee nyt osoittamaan, että Jumala on antanut Maestro Evangelistalle tuon kaltaisen auktoriteetin puhua Hänen Nimessään, niin uskontojen johtajat ja heidän liittolaisensa yrittävät asettua vastustamaan Maestro Evangelistan ilmestyksiä, jotka hän esittää maailman ihmisille.

Mitä Jumala tulee sanomaan?

"Hän, joka taivaassa asuu, nauraa; Herra pilkkaa heitä. Kerran hän on puhuva heille vihassansa, peljättävä heitä hirmuisuudessaan: "Minä olen asettanut kuninkaani Siioniin, pyhälle vuorelleni". " Psalmi 2:4-6

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"The One enthroned in heaven laughs; the Lord scoffs at them. Then he rebukes them in his anger and terrifies them in his wrath, saying I have installed my King on Zion, my holy hill." Psalm 2:4-6 (NIV)

 Suora suomennos:

"Kaikkivaltias valtaistuimellaan taivaassa nauraa heille; Herra moittii heitä. Sitten Hän nuhtelee heitä vihassaan ja kauhistuttaa heitä raivossaan, Sanoen, Minä olen asettanut paikoilleen Minun Kuninkaani Siioniin, Minun pyhälle vuorelleni. " Psalmi 2:4-6

"Kaikkivaltias valtaistuimellaan taivaassa" - Ei ole väliä millä tavoin he vehkeilevät Maestro Evangelistaa vastaan, Jumala tulee ainoastaan asettamaan heidät häpeään, sillä nämä ilmestykset eivät ole Maestron oman tutkimuksen ansiota, vaan Jumalalta. Maestro Evangelista julistaa ainoastaan sen, minkä Jumala on käskenyt hänen sanoa. Kyseessä on Jumala, jota he uhmaavat, ei Maestro Evangelista!

"Sitten Hän nuhtelee heitä vihassaan ja kauhistuttaa heitä raivossaan" - Tämä on se, mitä nuo saarnaajat kokevat juuri nyt. Mitä enemmän he asettuvat vastustamaan tätä ja muita ilmestyksiä, niin sitä enemmän he vain osoittavat koko maailmalle, että he eivät ole olleet Jumalan lähettämiä ja että he ovat pettäneet ihmiskuntaa koskien Jumalaa ja Jeesusta.

Ja siihen lisättynä vielä suuret tuhot, joita Jumala laittaa ja alistaa heidät kokemaan. Nämä Kirkot ja ylistyksen talot tulevat tuhoutumaan näissä katastrofeissa ja se on todiste siitä, että Jumala ei ole heidän kanssaan!

"Minä olen asettanut paikoilleen Minun Kuninkaani Siioniin, Minun pyhälle vuorelleni." - Sen vuoksi, että Maestro Evangelista on saattanut päätökseen sen, minkä aikaisemmat Daavidin jälkeläiset, Salomo ja Jeesus epäonnistuivat tekemään. Siten ollen palkinto olla Kuningas tai johtaja, on nyt osoitettu Jumalan taholta kuuluvan hänelle. Ei ainoastaan Israelissa, vaan kaikkien maailman maiden keskuudessa, sillä hän on Jumalan profeetta kaikille maille!

"Siioniin, Minun pyhälle vuorelleni" - Tämä no nyt Filippiinit, sillä se on se kyseinen paikka, josta Jumalan profeetta tulee. Filippiinit tulevat nyt olemaan kutsuttu nimellä UUSI JERUSALEM, sillä juuri tässä maassa Jumalan tosi nimi on tehty tunnetuksi koko maailmalle. (2. Kuningasten kirja 21:7, Ilmestyskirja 3:12, Jesaja 24:14-15, 30:27)

Mikä tärkeä ja merkittävä titteli/arvonimi on nyt Jumalan taholta suotu ja myönnetty Maestro Evangelistalle?

"Minä ilmoitan, mitä Herra on säätänyt. Hän lausui minulle: "Sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin." Psalmi 2:7

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"I will proclaim the decree of the LORD: He said to me, "You are my Son; today I have become your Father. Psalm 2:7 (NIV)

Suora suomennos:

"Minä julistan mitä HERRA on säätänyt: Hän sanoi minulle, "Sinä olet Minun Poikani, tänä päivänä Minusta on tullut sinun Isäsi." Psalmi 2:7

"Sinä olet Minun Poikani" - symbolinen voitelu, jonka Maestro Evangelista on saanut tämän nykyisen modernin ajan Jumalan puhemiehenä. Palkinto tai titteli, jonka Salomo ja Jeesus epäonnistuivat saamaan omakseen, on nyt Jumalan ojentama palkintona annettu hänelle ja todiste siitä on hänen toteuttamastaan suorituksesta ovat kaikki ilmestykset, joita sinä olet lukenut tältä webbisivustolta, mukaan lukien tämä artikkeli, sillä Maestro Evangelista on uskollisesti ilmoittanut sen, minkä Jumala on käskenyt häntä näyttämään meille kaikille Raamatun kautta.

"Ano minulta, niin minä annan pakanakansat (kansakunnat) sinun perinnöksesi ja maan ääret sinun omiksesi." Psalmi 2:8

Koska Maestro Evangelista tulee näyttämään koko ihmiskunnalle Jumalan sanan kautta Raamatun kirjoituksista, kuinka me voimme tehdä meidän maailmastamme paremman paikan asua ja elää kaikille tuleville sukupolville.

"Rautaisella valtikalla sinä heidät muserrat, niin kuin saviastian sinä särjet heidät." Psalmi 2:9

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"You will rule them with an iron scepter; you will dash them to pieces like pottery." Psalm 2:9 (NIV)

Suora suomennos:

"Sinä hallitset heitä rautaisella valtikalla; sinä murskaat heidät palasiksi kuin saviastian." Psalmi 2:9

"Sinä hallitset heitä rautaisella valtikalla" - Kyseessä ei ole kirjaimellinen valtikka, vaan Jumalan sana, jonka Jumala on laittanut hänen suuhunsa, kuten on mainittu Jesaja 11:4 ja tämä tarkoittaa, että hän tulee hallitsemaan siinä merkityksessä, että hän on se, jolle Jumala on antanut tiedon ja ymmärryksen rauhan meidän maailmaamme ennalleen asettamisessa ja oikeamielisyydessä. Kaikki mitä hän sanoo meille tulee Jumalalta ja me voimme tietää sen olevan Jumalalta lähtöisin olevaa, koska hän voi näyttää sen meille, kuten se on kirjoitettuna Raamattuun.

Mikä on Jumalan ohje ja neuvo maailman johtajille?

"Tulkaa siis järkiinne, kuninkaat, maan tuomarit, ottakaa nuhteesta vaari. Palvelkaa Herraa pelolla ja iloitkaa vavistuksella." Psalmi 2:10-11

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, painos:

"Therefore, you kings, be wise; be warned, you rulers of the earth. Serve the LORD with fear and rejoice with trembling.Psalm 2:10-11 (NIV)

Suora suomennos:

"Sen tähden, te kuninkaat, olkaa viisaat; olkaa varoitetut, te maailman hallitsijat. Palvelkaa HERRAA pelolla ja iloitkaa vavisten." Psalmi 2:10-11

Johtajien ja kansalaisten tulisi noudattaa hänen antamaansa ohjetta, miksi?

"Antakaa suuta pojalle, ettei hän vihastuisi ettekä te hukkuisi tiellänne. Sillä hänen vihansa syttyy äkisti. Autuaat ovat kaikki, jotka häneen turvaavat." Psalmi 2:12

  Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, painos:

"Kiss the Son, lest he be angry and you be destroyed in your way, for his wrath can flare up in a moment. Blessed are all who take refuge in him.Psalm 2:12 (NIV)

 Suora suomennos:

"Suudelkaa (ottakaa ystävällisesti vastaan) Poikaa, ettei hän tulisi vihaiseksi, niin että te ette tuhoutuisi tiellänne, sillä hänen vihansa leimahtaa hetkessä. Siunattuja ovat ne, jotka häneen turvaavat." Psalmi 2:12

"Suudelkaa (ottakaa ystävällisesti vastaan) Poikaa, ettei hän tulisi vihaiseksi, niin että te ette tuhoutuisi tiellänne" - Miksi tämän kaltainen ohje?

Mitä Jumala sanoi aikaisemmin?

"Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua. Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille." 5. Moos. 18:18-19

Jumala sanoi 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19, että Hän tulee VAATIMAN TILILLE (vastuuseen teoistaan ja sanoistaan) ne,jotka valitsevat olemaan kuuntelematta Hänen sanojaan, jotka Hänen profeettansa kuin Mooses puhuu Hänen Nimessään. Tästä syystä me olemme peloissamme sen suhteen mitä Maestro Evangelista sanoo, koska hän ei puhu hänen omiaan, vaan ainoastaan sen mukaisesti mitä Jumala on laittanut hänen suuhunsa, jonka hän näyttää meille Raamatun kirjoituksista.

Tiedä ja tunne nyt aito profeettojen Jumalan nimi, kuten sen on ilmoittanut Profeetta kuin Mooses, Maestro Eraño Martin Evangelista, joka tulee hyväksyttynä ja tunnustettuna yhdistämään maailman kansat:

Klikkaa seuraavien linkkien kautta:

http://www.thename.ph/thename/revelations/unite-en.htm tai http://www.thenameonline.info/thename/revelations/unite-en.html ja Yhdistyköön maailma nyt yhden Jumalan alaisuuteen

Ja lopulta, Jumalan profeettana kansoille Maestro Evangelista sanoo kaikille maailman ihmisille:

"Katastrofaaliset tapahtumat tulevat yhä tapahtumaan kaikkialla maailmassa, jotta ihmiset havahtuisivat ymmärtämään, että maailma on kirottu. Nämä onnettomuudet loppuvat ainoastaan sitten kun he käyttävät heidän viisauttaan ja ymmärrystään hyväksyen ja tunnustaen tosi Jumalan Nimen."

Tämä ei ole uusi uskonto tai kultti, vaan selkeän yksinkertaisesti SANOMA (tiedonanto tai yhteisymmärrykseen johtava muistio) ja tämä tarkoittaa, että mikäli sinä hyväksyt (Profeetan kuin Mooses) Maestro Evangelistan Raamattu ilmestykset nettisivuilla www.thename.ph ja www.thenameonline sekä www.suurinimi.com tai et, ei ole meidän vastuullamme.

Se mikä on tärkeää, on, että maailman ihmiset eivät voi enää sanoa, että profeettojen Jumala Raamatusta ei näyttänyt meille, kuinka me voimme saavuttaa todellisen rauhan ja yhteenkuuluvuuden. Jumala on nyt näyttänyt meille tuon tien Hänen aidon profeettansa kuin Mooseksen, Maestro Evangelistan www.thename.ph / www.thenameonline.info kautta.

Sinä olet oleva vastuussa Jumalalle (kuten on sanottu 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19), et siis Maestrolle tai meille, koska se Yksi, joka käski Maestro Evangelistaa tekemään nämä selitykset koskien Hänen sanaansa Raamatun kirjoituksista, on Jumala Itse. Kyseessä on HÄN, JOKA ON LAITTANUT HÄNEN SANANSA  Maestro Evangelistan suuhun.