Ei ole Toista Jeesuksen Tulemista

Meidän Herramme Jumala, Kaikkivaltias On Hän, joka on Tuleva! Osa 3

 

 

  Mistä "Enkeli tai Neuvonantaja", (joka on myös profeetta kuin Mooses, jonka suuhun Jumala on laittanut Hänen Sanansa tai Pyhän Henkensä), joka on oleva lähetetty puhumaan Jumalan Nimessä kaikille kansakunnille, oikein tulee?

 

"Tekojen mukaan hän maksaa palkan: vihan vastustajillensa, koston vihollisillensa; merensaarille hän kostaa." Jesaja 59:18

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"According to what they have done, so will he repay wrath to his enemies

and retribution to his foes; he will repay the islands their due." 

Isaiah 59:18 NIV

 

Suora suomennos:

"Sen mukaisesti mitä he ovat tehneet, niin tulee hän kostamaan vihallaan hänen vihollisilleen ja rankaisemaan vastustajiaan; hän hyvittää saarille sen mikä heille kuuluu."

Jesaja 59:18

 

  Jumalan tuomio tulee Saarilta/Saarivaltiosta. Missä ovat nämä Saaret ja mikä on merkki, että nämä Saaret ovat juuri ne mainitut ja tarkoitetut?

 

"Ja päivän laskun äärillä he pelkäävät Herran nimeä ja päivän koittamilla hänen kunniaansa. Sillä se tulee kuin padottu virta, jota Herran henki ajaa eteenpäin."

Jesaja 59:19

  

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"From the west, men will fear the name of the LORD, and from the rising of the sun, they will revere his glory. For he will come like a pent-up flood
that the breath of the LORD drives along."Isaiah 59:19 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Lännessä ihmiset pelkäävät HERRAN Nimeä, ja auringon nousun mailla, he kunnioittavat syvästi Hänen loiston kunniaansa. Sillä hän tulee niin kuin padotun veden voimalla, jota HERRAN henkäys ajaa eteenpäin." Jesaja 59:19

 

"Lännessä ihmiset pelkäävät HERRAN Nimeä" - koska länsimaiset tulevat olemaan kykeneviä tuntemaan Jumalan Nimen, mistä he sen kuulevat?

 

"auringon nousun mailla, he kunnioittavat syvästi Hänen loiston kunniaansa" - Se tulee ´idästä´, Saarivaltiosta Idästä, joka tarkoittaa profeettaa (kuin Moosesta, jonka suuhun Jumala on laittanut Hänen sanansa ja lähettänyt puhumaan Hänen Nimessään), joka on kotoisin Merten Saarivaltiosta Idästä Filippiineiltä ja webbisivusto www.thename.ph ON TODISTE SIITÄ!

 

"Mutta Siionille se tulee lunastajana, niille Jaakobissa, jotka synnistä kääntyvät, sanoo Herra." Jesaja 59:20

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, painos:

 

"The Redeemer will come to Zion, to those in Jacob who repent of their sins,"
declares the LORD.
Isaiah 59:20 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Siionille tulee Lunastaja, niille Jaakobissa, jotka katuvat ja tekevät parannuksen synneistään, " Julistaa HERRA." Jesaja 59:20

 

  Tässä puhutaan Jaakobin jälkeläisistä, eli tämän päivän Israelilaisista verensä perinnön kautta, joka osoittaa, että profeetta kuin Mooses on tuleva julistamaan Jumalan sanoman kaikille kansoille ja tulee todellakin ´Jeesuksen´ nimessä, määränään täyttää tehtävä pelastaa Israel heidän synneistään paljastamalla tai ilmoittamalla heille Jumalan Nimi!

 

  Onko totta, että hän on ´Neuvonantaja´ (Johannes 14:13-17, 14:26), josta Jeesus puhui sinä yksilönä, henkilönä, jonka ilmestykset tulevat olemaan meidän kanssamme ikuisesti?

 

"Ja tämä on minun liittoni heidän kanssansa, sanoo Herra: minun Henkeni, joka on sinun päälläsi, ja minun sanani, jonka minä suuhusi panen, eivät väisty sinun suustasi, eivät lastesi suusta eivätkä lastesi lasten suusta, sanoo Herra, nyt ja iankaikkisesti." Jesaja 59:21

 

  On erittäin selkeää, että profeetta kuin Mooses, jonka Jumala on lähettänyt julistamaan kaikille kansakunnille Hänen sanansa Hänen Nimessään, (on myös "enkeli" tai "Neuvonantaja") on tuleva idästä merten Saarilta.

 

  Todellakin, Maestro Eraño Martin Evangelista Filippiineiltä on profeetta kuin Mooses, sillä hän kantaa kaikkia näitä mainittuja merkkejä.

 

  Hän on se profeetta, joka tulee kantaen Jumalan Sanaa tai "Pyhää Henkeä", jonka hän on ilmoittaa kaikille kansoille.

 

  Onko sille olemassa syytä, miksi Maestro Evangelistan on ilmoitettava ja paljastettava totuus Jeesusta koskien?

  Miksi Jeesus ei voisi ihan selkeän yksinkertaisesti antaa todistusta itseään koskien?

 

"Jos minä itsestäni todistan, ei minun todistukseni ole pätevä." Johannes 5:31

 

  Jeesus sanoi sen itse; hän ei voi antaa todistusta itseään koskien. Kuka sitten voi?

 

"On toinen, joka todistaa minusta, ja minä tiedän, että se todistus, jonka hän minusta todistaa, on pätevä." Johannes 5:32

 

  Jeesuksella ei ole enää tässä vaiheessa auktoriteettia antaa todistusta. Auktoriteetti oli otettu häneltä pois.

 

  Eräs toinen on tuleva ja on antava todistuksen häntä koskien. Kuka?

 

"Mutta kun Puolustaja tulee, jonka minä lähetän teille Isän tyköä, totuuden Henki, joka lähtee Isän tyköä, niin hän on todistava minusta." Johannes 15:26

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"When the Counselor comes, whom I will send to you from the Father, the Spirit of truth who goes out from the Father, he will testify about me. John 15:26 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kun Neuvonantaja tulee, jonka minä lähetän teille Isän tyköä, Totuuden Hengen, joka lähtee ulos jatkamaan Isän tyköä, hän tulee todistamaan minusta." Johannes 15:26

 

  Ja mitä "Neuvonantaja", jolla on "Totuuden Henki" ja on myös profeetta kuin Mooses tulee todistamaan Jeesuksesta?

 

"Minä, Jeesus, lähetin enkelini todistamaan näitä teille seurakunnissa. Minä olen Daavidin juurivesa ja hänen suvustansa, se kirkas kointähti." Ilmestyskirja 22:16

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"I, Jesus, have sent my angel to give you this testimony for the churches. I am the Root and the Offspring of David, and the bright Morning Star."

Revelation 22:16 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Minä, Jeesus olen lähettänyt minun enkelini antamaan sinun kauttasi tämän todistuksen kirkoille. Minä olen Daavidin Juuriverso ja Jälkeläinen, ja kirkas Aamun Tähti." Ilmestyskirja 22:16

 

  "Neuvonantaja" tulee todistamaan, että Jeesus on Daavidin jälkeläinen, jonka Jumala oli lähettänyt tekemään Hänen suuren Nimensä tunnetuksi Hänen kansalleen Israelille hänen esi-isänsä Kuningas Salomon rakentaman Huoneen kautta. Vaan niin jälleen, Jeesus epäonnistui, kun hän väitti olevansa Jumalan Poika ja rakensi kirkon hänen omalle nimelleen. Totisesti, neuvonantaja ei ole Muhammed kuten Muslimit ovat uskoneet, sillä hän ei todistanut totuutta siitä, että Jeesus oli vain Daavidin jälkeläinen ja hän oli myös kirkas aamun tähti tai Jumalan rankaisema mies, joka opetti Saatanan töitä sekä tapoja ja aiheutti eripuran ja jakaantumisen maailmaan.

 

Kyseessä on Maestro Eraño M. Evangelista, joka on profeetta kuin Mooses, joka tulee antamaan todistuksen Jeesuksesta.

 

"Isän tyköä" - Maestro Evangelista on Jumalan ennalta maailmaan lähettämä Hänen profeetakseen kuin Mooses (5. Mooseksen kirja 18:18-19) ilmoittamaan Jeesuksen Todistuksen ja Jumalan Nimen, joka on todisteena, että Jumala on hänet ennalta lähettänyt.

 

  Maailman ihmiset tulevat viimeinkin oppimaan uskontojen ylläpitämän petoksen ja loppujen lopuksi ymmärtämään, että on olemassa vain Yksi Jumala ja että Jeesus ei ole "Jumalan Poika, eikä Jumala eikä myöskään profeetta".

 

  Kuinka tai mistä me tiedämme, että "Neuvonantaja" on tullut?

 

"Tämän minä olen teille puhunut, ettette loukkaantuisi. He erottavat teidät synagoogasta; ja tulee aika, jolloin jokainen, joka tappaa teitä, luulee tekevänsä uhripalveluksen Jumalalle." Joh. 16:1-2

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

 "All this I have told you so that you will not go astray." John 16:1 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kaiken tämän minä olen kertonut teille, että ette joutuisi harhaan/eksytetyksi" Joh. 16:1

 

  "Neuvonantaja" tulee kertomaan meille, että Jeesus on muistuttanut meitä aikaisemmin. Miksi he tappavat toisiaan?

 

"Ja sen he tekevät teille, koska he eivät tunne Isää eivätkä minua." Johannes 16:3

 

 Syy näille tappamisille on, että he eivät tunne Jumalaa, eivätkä he tunne todellista Jeesusta.

 

  Kaikki lukevat samaa Raamattua, mutta ovatko he kaikki koskaan tunteneet tosi Jumalaa ja tosi Jeesusta? Eivät!

 

  Tämä tarkoittaa, että Kristilliset uskonlahkot ja Islam eivät tiedä tai tunne totuutta Jumalasta ja Jeesuksesta, ja sen vuoksi he tappavat toisiaan luullen tekevänsä uhripalveluksen Jumalalle!

 

  Miksi ja kuinka Jeesuksen apostolit eivät tienneet mitään tästä asiasta?

 

"Mutta tämän minä olen puhunut teille, että, kun se aika tulee, te muistaisitte minun sen teille sanoneen. Tätä minä en ole sanonut teille alusta, koska minä olin teidän kansanne." Johannes 16:4

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"I have told you this, so that when the time comes you will remember that I warned you. I did not tell you this at first because I was with you." John 16:4 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Minä olen kertonut tämän teille, niin että kun aika tulee, niin te muistatte, että minä varoitin teitä. Minä en kertonut tätä teille heti, sillä olin yhä tiedän kanssanne."

Johannes 16:4

 

  Sen mitä Jeesus sanoi ja teki ei tule paljastetuksi hänen aikanaan. Ne asiat tulevat ilmoitetuksi sinä aikana, kun "Neuvonantaja" tulee, meidän nykyisen sukupolvemme aikana.

 

  Miksi?

 

"Mutta nyt minä menen hänen tykönsä, joka on minut lähettänyt, eikä kukaan teistä kysy minulta: 'Mihin sinä menet?'" Johannes 16:5

 

  Siitä ajasta lähtien kun hän teeskenteli olevansa "Jumalan Poika", hän otti vastaan rangaistuksen ja lopulta hän kuoli syntiensä takia, eivätkä apostolit tienneet mitä hän puhui. Tämän takia Jeesus sanoi "eikä kukaan teistä kysy minulta: 'Mihin sinä menet?"

 

  Mikäli hän olisi selkeästi kertonut hänen apostoleilleen, niin kuin he olisivat asian kokeneet?

 

"Mutta koska minä olen tämän teille puhunut, täyttää murhe teidän sydämenne." Johannes 16:6

 

  Uskontojen sanoman mukaan Jeesus meni ylös taivaaseen ja että hän oli pelastanut ihmiskunnan heidän synneistään. Miksi hän sanoi hänen apostoleilleen, että he olisivat täynnä murhetta ja surua, mikäli he tietäisivät hänen menneen taivaaseen? Tämän täytyy osoittaa, että Jeesus ei koskaan mennyt ylös taivaaseen!

 

"Kuitenkin minä sanon teille totuuden: teille on hyväksi, että minä menen pois. Sillä ellen minä mene pois, ei Puolustaja tule teidän tykönne; mutta jos minä menen, niin minä hänet teille lähetän." Johannes 16:7

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"But I tell you the truth: It is for your good that I am going away. Unless I go away, the Counselor will not come to you; but if I go, I will send him to you." John 16:7 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Mutta minä kerron teille totuuden: On teidän omaksi hyväksi, että minä menen pois. Ellen menisi pois, niin Neuvonantaja ei tulisi teidän luoksenne; kun minä menen, niin minä lähetän hänet teidän luoksenne." Johannes 16:7

 

  Jeesus oli todellakin silloin menossa, koska hän oli menossa kohtaamaan rangaistustaan. Tämä on syy sille, miksi hän sanoi, hänen täytyy mennä.

 

Miksi?

 

"…Ellen menisi pois, niin Neuvonantaja ei tulisi teidän luoksenne; kun minä menen, niin minä lähetän hänet teidän luoksenne." Johannes 16:7

 

  Hänen todella täytyi mennä, tai muuten "Neuvonantaja" ei tulisi. Sitten kun "Neuvonantaja", Maestro Eraño Evangelista tulee, niin mitä on tapahtuva?

 

"Ja kun hän tulee, niin hän näyttää maailmalle todeksi synnin ja vanhurskauden ja tuomion:" Johannes 16:8

 

 Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"When he comes, he will convict the world of guilt in regard to sin and righteousness and judgment:"John 16:8 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kun hän tulee, hän vakuuttaa maailman, koskien sen syntisyyttä ja koskien oikeamielisyyttä sekä tuomiota:" Johannes 16:8

 

  Maestro Evangelista näkee tänä päivänä, että ihmiset tekevät sitä, mikä ei ole oikein Jumalan opetuksen mukaan. Maestro Eraño M. Evangelista paljastaa sen meille:

 

"Ja kun hän tulee, niin hän näyttää maailmalle todeksi synnin ja vanhurskauden ja tuomion: synnin, koska he eivät usko minuun;" Johannes 16:9

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"When he comes, he will convict the world of guilt in regard to sin and righteousness and judgment: in regard to sin, because men do not believe in me; John 16:8-9 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kun hän tulee, hän vakuuttaa maailman, koskien sen syntisyyttä ja koskien oikeamielisyyttä sekä tuomiota: koskien syntiä, sillä ihmiset eivät usko minuun;" Johannes 16:8-9

 

Jeesus on sanonut aikaisemmin, että "enkeli" (Ilmestyskirja 22:16) tai "Neuvonantaja" (Johannes 14:13- 17, 26) tulee jatkamaan hänen tehtäväänsä Jumalalta. Ja yhä, ihmiset odottavat hänen paluutaan, koska uskonnot ovat pettäneet ja harhaanjohdattaneet heitä.

 

  Jeesus kärsi rangaistuksensa ja kuoli syntiensä takia, ei meidän syntiemme, sillä Jumala ei salli kenenkään kuolla toisen syntien puolesta. Tämä on Jumalan oikeudenmukaisuutta, josta me olemme lukeneet tämän ilmestyksen kautta. Tämä myös vielä lisää selkiyttää, että kyseessä ei ole hän (Jeesus), joka on tulossa persoonassa "Herra Jeesus", kuten on sanottu Ilmestyskirjassa 22:20-21, vaan "Enkeli" tai "Neuvonantaja". On erittäin selkeää, että Jeesus ei enää palaa.

 

  Tämä merkitsee sitä, että se mitä uskonnot opettavat, että heidän seuraajiensa tulee olla hälytystilassa tai alati valmiina Jeesuksen toista tulemista varten, ei ole totta.

 

"ja tuomion, koska tämän maailman ruhtinas on tuomittu." Johannes 16:11

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"and in regard to judgment, because the prince of this world now stands condemned."
John 16:11 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"ja koskien tuomiota, koska tämän maailman prinssi/ruhtinas on nyt tuomittu."

Johannes 16:11

 

  Uskonnot opettavat, että kuka tahansa tulee esiin opetuksella, joka on erilaista tai eroavaa heidän opetukseensa verrattuna puhuttaessa Jeesuksesta, niin hän on "antikristus".

 

  Jälleen, lukekaamme halusiko Jeesus todella ihmisten tietävän, että hän oli "Kristus".

 

"Silloin hän varoitti vakavasti opetuslapsiaan kenellekään sanomasta, että hän on Kristus." Matteus 16:20

 

  On aivan selvää, että Jeesus itse varoitti hänen opetuslapsiaan olemasta kertomatta kenellekään hänen olevan Kristus.

 

  Tämä osoittaa, että Jeesus huomasi ja tiesi, että hän oli epäonnistunut tehtävässään olla ´Kristus´ tai Jumalan voideltu yksilö pelastamaan hänen kansansa Israel (Matteus 1:21, 15:24 ja Luukas 24:20-21).

 

  Me olemme lukeneet ja ymmärtäneet Maestro Evangelista ilmestysten kautta koskien Jeesuksen Todistusta Pyhässä Raamatussa, Jumalan Sanaa - ETTÄ JEESUS EI KOSKAAN OLLUT "KRISTUS".

 

  Jeesus epäonnistui tehtävänsä suorittamisessa ja ihmiset eivät olleet tietoisia, että Jeesus itse sanoi, että "Neuvonantaja", joka tulee jatkamaan hänen työtään olemalla "Kristus", ei ole hänen vihollisensa.

 

  Ymmärtääksemme sanan "Kristus" tai Jumalan voideltu yksilö - Todellinen antikristus tässä tapauksessa ovat uskonnot. Todellinen Kristus on nyt, se yksilö/persoona, jonka Jeesus on lähettänyt todistamaan hänestä (hänen olevan Daavidin jälkeläinen ja Kirkas Aamun tähti tai Lusifer), ei ole kukaan muu kuin profeetta kuin Mooses!

 

  Uskonnot saarnaavat sitä, mitä he haluavat Jeesuksen olevan, eivät siitä todellisesta Jeesuksesta, kuten on kirjoitettu Pyhään Raamattuun.

 

  Kertoiko Jeesus kaiken apostoleilleen?

 

"Minulla on vielä paljon sanottavaa teille, mutta te ette voi nyt sitä kantaa."

Johannes 16:12

 

"Minulla on vielä paljon sanottavaa teille" - Jeesus halusi kertoa totuuden jopa hänen aikanaan, mutta hänelle ei oltu enää annettu auktoriteettia tai mahdollisuutta kertoa sitä heille. (Johannes 5:31-32).

 

  Kun uskonnot sanovat, että he tietävät paljon enemmän Jeesuksesta, niin he pettävät ihmisiä.

 

  Nyt se on "Neuvonantajan" työ ilmoittaa Jeesuksen todistus.

 

  Tällä kertaa, mikäli Jeesuksen oli määrä kertoa hänen opetuslapsilleen koskien totuutta siitä, mitä todella tapahtui hänelle, niin kykenisivätkö he kantamaan hänen ilmestystään? Eivät ja siksi hän sanoi, että jos hän kertoisi minne hän oli menossa, niin he olisivat murheissaan.

 

"Mutta kun hän tulee, totuuden Henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään; vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa." Johannes 16:13

 

"Mutta kun hän tulee, totuuden Henki" - uskonnot opettavat, että tämä on Pyhä Henki, mutta me voimme lukea, että hän on mies; ja "hän" viittaa tässä mieheen, jota käytetään nimitystä "totuuden Henki", ja keskeisin sanoma on, että hän kantaa Jumalan Sanaa. Jeesus kuvaa tässä profeetan kuin Mooseksen tuloa, jonka suuhun Jumala on laittanut Hänen Pyhän Henkensä tai Sanansa ja lähettänyt puhumaan HÄNEN (Jumalan) NIMESSÄÄN!

 

"…se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään;" Johannes 16:13

 

  "Neuvonantaja" tulee opettamaan ja puhumaan ainoastaan sen, mitä Jumala hänen käskee puhua ja selittää opetuksista, jotka ovat kirjoitettuna Pyhään Raamattuun.

 

"hän puhuu… minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa (ja hän on kertova teille tulevat asiat)." Johannes 16:13

 

  "Neuvonantaja" ilmoittaa vain Jumalan sanoman, jonka Jumala haluaa kaikkien ihmisten tuntevan.

 

  Maestro Eraño M. Evangelista ei lisää eikä sisällytä hänen henkilökohtaisia mielipiteitään Jumalan Sanomaan. Mitä ikinä hän paljastaa, ilmoittaa ja lisäperusteluin selittää on Jumalalta ja on myös löydettävissä kirjoitettuna Pyhään Raamattuun, Jumalan Sanaan. Koska on tulossa "Neuvonantaja", niin apostoleiden kuten Paavali ja Pietari, heidän ei olisi pitänyt alkuunkaan kirjoittaa heidän Epistoloitaan Jeesusta koskien, sillä se on ainoastaan Neuvonantaja, jolle on annettu Jumalan auktoriteetti kertoa ja antaa selontekonsa Jeesuksesta.

 

"ja hän on kertova teille tulevat asiat" - Maestro Evangelista tulee paljastamaan maailman ihmisille tapahtumat tai asiat, jotka tapahtuvat pian, ja erityisesti Jumalan profetioiden täyttymisen. Te voitte kaikki lukea niistä tällä webbisivulla olevista artikkeleista.

 

  Koskien Jeesusta:

 

"Hän on minut kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille."

Johannes 16:14

 

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

He will bring glory to me by taking from what is mine and making it known to you.

John 16:14 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

 "Hän on tuova kunniaa minulle ottamalla siitä mikä minun on ja tekee sen teille tunnetuksi." Johannes 16:14

 

"Hän on tuova kunniaa minulle" - Jeesus sanoi aikaisemmin, että "Neuvonantaja" ei ole hänen vihollisensa.

 

  Hän tulee myös muistuttamaan meille, että Jeesus tunnusti epäonnistuneensa tehtävänsä läpiviennissä ja että uskonnot ovat nyt niitä ihmisiä, jotka pettävät tai johtavat meitä nyt harhaan.

 

"ottamalla siitä mikä minun on" - Maestro Evangelista tulee jatkamaan Jeesuksen keskeneräiseksi jäänyttä työtä, ja se on "olla "JEESUS KRISTUS", joka on titteli, joka tarkoittaa olemista Voideltu yksilö (Kristus) pelastamaan Israelin kansa (se on nimen Jeesus todellinen tarkoitus) kansa heidän synneistään esittelemällä heille Jumalan Nimen.

 

"ja tekee sen teille tunnetuksi" - eli julistaa sen maailman ihmisille. Maestro Evangelista on nyt tekemässä tosi Jeesuksen tehtävää tunnetuksi käyttämällä tätä webbisivustoa.

 

  Kaiken minkä Jumala antoi Jeesukselle, on siirretty Maestro Evangelistalle; siksi että hän täyttäisi sen, mitä Jeesus epäonnistui tekemään ja palkinto, joka tulee sen myötä kun hän on saattanut sen päätökseen. Todellisuudessa Maestro juuri teki sen, sillä hän on jo julistanut sen mitä Jumala on käskenyt hänen tehdä, eli ilmoittaa Hänen Nimensä ja totuuden Jeesuksesta tällä webbisivustolla.

 

"Kaikki, mitä Isällä on, on minun; sen tähden minä sanoin, että hän ottaa minun omastani ja julistaa teille." Johannes 16:15

 

 Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos: 

 

"All that belongs to the Father is mine. That is why I said the

Spirit will take from what is mine and make it known to you."

John 16:15 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kaikki mikä kuuluu Isälle, on minun. Sen vuoksi minä sanoin, että Henki ottaa siitä mikä minun on ja tekee sen teille tunnetuksi." Johannes 16:15

 

"Henki ottaa siitä mikä minun on ja tekee sen teille tunnetuksi" - Jumala tulee siirtämään kaiken Jeesukselle antamansa auktoriteetin, eli keskeneräiseksi jääneen olemisensa "Jeesuksena Kristuksena" "totuuden Hengelle", joka on Neuvonantaja tai enkeli, joka on todistava Jeesuksesta. Hän on myös profeetta kuin Mooses, sillä hänellä on Jumalan antamat sanat suussaan. Hän ei ole kukaan muu kuin Maestro Eraño Martin Evangelista. Hän on Jumalan lähettämä saattamaan päätökseen tehtävän, jonka merkitys on nimessä "Jeesus Kristus", ja se tarkoittaa "voideltua Israelin Pelastajaa". Hän  tekee tämän julistamalla Jumalan Nimen (jonka Jumala käski hänet julistamaan Kirjoitusten kautta) kaikelle maailmalle, niin että - Pakanat ja Juutalaiset voisivat huutaa turvakseen Jumalan Nimeä ja voisivat saada Jumalalta anteeksiantamuksen ja tulla Jumalan taholta katsottuna kuuluvaksi Hänen uuteen kansaansa tai uuteen Israeliin.

 

  Luemme uudelleen:

 

"Jeesuksen Kristuksen ilmestys, jonka Jumala antoi hänelle, näyttääkseen palvelijoillensa, mitä pian tapahtuman pitää; ja sen hän lähettämänsä enkelin kautta antoi tiedoksi palvelijalleen Johannekselle, joka tässä todistaa Jumalan sanan ja Jeesuksen Kristuksen todistuksen, kaiken sen, minkä hän on nähnyt. Autuas se, joka lukee, ja autuaat ne, jotka kuulevat tämän profetian sanat ja ottavat vaarin siitä, mitä siihen kirjoitettu on; sillä aika on lähellä!" Ilmestyskirja 1:1-3

 

 Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The revelation from Jesus Christ, which God gave him to show his servants what must soon take place. He made it known by sending his angel to his servant John, who testifies to everything he saw—that is, the word of God and the testimony of Jesus Christ. Blessed is the one who reads aloud the words of this prophecy, and blessed are those who hear it and take to heart what is written in it, because the time is near." Rev.1:1-3 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Ilmestys Jeesukselta Kristukselta, jonka Jumala antoi hänelle näyttääkseen hänen palvelijoilleen mitä pian on tapahtuva. Hän teki se tiedettäväksi lähettämällä Hänen enkelinsä Hänen palvelijalleen Johannekselle, joka todistaa tässä kaikesta minkä hän näki - ja se on, Jumalan sana ja Jeesuksen Kristuksen todistus. Siunattu on se yksi, joka lukee kuuluvalla tai ymmärrettävällä äänellä tämän profetian sanat, ja siunattuja ovat ne, jotka kuulevat sen ja ottavat sydämeensä mitä siihen on kirjoitettu, koska sen aika on lähellä." Ilmestyskirja 1:1-3

 

  Nyt me lopulta voimme ymmärtää miksi on kirjoitettu Ilmestys Jeesukselta Kristukselta - ´Jeesukseen Kristukseen´, johon tässä on viitattu, ei ole enää se Daavidin poika Jeesus, vaan titteli on annettu Maestro Evangelistalle, (profeetalle kuin Moosekselle, joka on myös Enkeli tai Neuvonantaja, josta Jeesus puhui), jonka Jumala on lähettänyt hänen (Jeesuksen) nimessä (Johannes 14:26). Maestro Evangelista se, jonka Jumala on lähettänyt täyttämään merkityksen nimelle "Jeesus Kristus" tai tehtävän olla "Voideltu Israelin Pelastaja" julistamalla Jumalan Nimen sekä Juutalaisille että Pakanoille.

 

  Maestro Evangelista on nyt julistanut Jumalan Nimen ja sanoman, jonka Jumala on käskenyt häntä ilmoittamaan Raamatun kirjoitusten kautta nettisivustoille www.thename.ph ja www.thenameonline.info sekä www.suurinimi.com. Siten ollen hän on jo täyttänyt merkityksen nimelle "Jeesus Kristus" ja asia on nyt riippuvainen Juutalaisesta kansasta ja maailman ihmisistä haluavatko he kuulla ja ottaa vinkistä vaarin vai eivät, eli sen sanoman, jonka Jumala on käskenyt Maestro Evangelistan ilmoittamaan.

 

"jonka Jumala antoi hänelle" - sen vuoksi, että Neuvonantajalla joka on myös profeetta kuin Mooses, on hallussaan Pyhä henki tai Jumalan sanat hänen suussaan. Jeesus sanoi myös tämän Johannes 14:26. Profeetan kuin Mooseksen ei tarvitse kirjoittaa täysin uutta ilmestystä, sillä Jumalalla on ollut Ilmestyskirja kirjoitettuna ennen hänen syntymäänsä ja kun hän tulee, hänen tulee vain selittää mitä siihen on kirjoitettu. Jumala on jo laittanut Hänen sanansa hänen suuhunsa. Maestro Evangelista on nyt ilmoittanut Jumalan Nimen, todellisen Jeesuksen ja kaikki sanomat, jotka Jumala on häntä käskenyt julistamaan Raamatun Kirjoitusten kautta koko maailmalle webbisivuilla www.thename.ph ja www.thenameonline.info sekä www.suurinimi.com.

 

"näyttääkseen hänen palvelijoilleen mitä pian on tapahtuva" - ne, jotka ovat kuulleet uskollisesti profeettaa kuin Moosesta ja ovat olleet Jumalan valitsemia avustamaan häntä tehtävässään.

 

"Hän teki se tiedettäväksi lähettämällä Hänen enkelinsä Hänen palvelijalleen Johannekselle" - Jumala on näyttänyt profeetta Johannekselle tulevan "enkelin" tälle antamassaan näyssä. Mitä

"enkeli" tuo?

 

"ja se on, Jumalan sana ja Jeesuksen Kristuksen todistus" - me voimme lukea, että tuleva enkeli/sanansaattaja, jonka profeetta Johannes on nähnyt näyssä, kantaa Jumalan sanaa ja Jeesuksen Todistusta.

 

  Jatkamme asiassa eteenpäin:

 

"Johannes seitsemälle Aasian seurakunnalle: Armo teille ja rauha häneltä, joka on ja joka oli ja joka tuleva on, ja niiltä seitsemältä hengeltä, jotka ovat hänen valtaistuimensa edessä, " Ilmestyskirja 1:4

 

"Johannes seitsemälle Aasian seurakunnalle: Armo teille ja rauha häneltä, joka on ja joka oli ja joka tuleva on" - Tämä on viesti Jumalalta, Häneltä joka tulee, kyseessä ei ole Jeesus. (Ilmestyskirja 1:8, 4:8).

 

"seitsemältä hengeltä, jotka ovat hänen valtaistuimensa edessä" - Seitsemän henkeä tarkoittaa Jumalan Sanaa.

 

"ja Jeesukselta Kristukselta, uskolliselta todistajalta, häneltä, joka on kuolleitten esikoinen ja maan kuningasten hallitsija! Hänelle, joka meitä rakastaa ja on päästänyt meidät synneistämme verellänsä" Ilmestyskirja 1:5

 

"ja Jeesukselta Kristukselta, uskolliselta todistajalta" - tämä ei ole Jeesus Daavidin poika, vaan ´enkeli´ tai ´Neuvonantaja´, joka tulee todistamaan (totuuden siitä, miksi Jumala lähetti ensimmäisen "Jeesuksen") ja tulee jatkamaan Jeesuksen Kristuksen nimessä keskeneräiseksi jäänyttä tehtävää. Neuvonantaja on nyt se valittu pelastamaan Israel heidän synneistään. Hän on se, jolla on Pyhä Henki tai Jumalan Sana, profeetta kuin Mooses, Maestro Eraño Evangelista!

 

"kuolleitten esikoinen" - miksi kuolleitten Ensisyntyinen/esikoinen? Kun uskonnot lukevat tämän jakeen, he ovat ajatelleet Jeesuksen todellakin nousseen kuolleista, kuitenkin me tiedämme, että kuolleet eivät nouse uudelleen ylös elämään. Me olemme myös tietoisia, että tässä mainittu "Jeesus Kristus" ei ole enää se Daavidin poika (koska hän epäonnistui täyttämään tehtävänsä, joka on nimessä "Jeesus Kristus"), vaan se jonka Jumala on valinnut jatkamaan tehtävää - Neuvonantaja, joka on ´profeetta kuin Mooses´, Maestro Evangelista. Mitä Jumala laittoi (Hänen profeettansa kuin Mooseksen) Maestro Evangelistan suuhun selittääkseen nämä jakeet:

 

  Kuka tai ketkä tulevat nousemaan uudelleen kuolleista?

 

"Herran käsi tuli minun päälleni ja vei minut pois Herran hengessä ja laski minut keskelle laaksoa. Ja se oli täynnä luita." Hesekiel 37:1

 

  Tämä on näky Profeetta Hesekielin mukaisesti

 

"Herran hengessä" - Jumalan Sana.

 

"se oli täynnä luita" - uskonnot lukevat tämän jakeen ja sanovat, että se puhuu ihmisistä, jotka ovat kuolleet kauan sitten.

 

"Ja hän kuljetti minua ympäri niitten ohitse (keskuudessa); ja katso, niitä oli hyvin paljon laakson kamaralla, ja katso, ne olivat hyvin kuivia. Niin hän sanoi minulle: Ihmislapsi, voivatkohan nämä luut tulla eläviksi? Mutta minä sanoin: Herra, (Kaikkivaltias) Herra, sinä sen (yksin) tiedät." Hesekiel 37:2-3

 

  Näyssä, "Ihmisen Pojalta" kysyttiin voitaisiinko suuret määrät kuivia luita tuoda vielä eläviksi?

 

  Todellisuudessa tämä Hesekielin näyssään mainitsema Ihmisen Poika on profeetta kuin Mooses, sillä se on juuri profeetta kuin Mooses, jonka Jumala on lähettänyt selittämään mitä hänen näkynsä tarkoittaa.

 

  Ilman profeettaa kuin Mooses, me emme voisi koskaan tietää, että Jumala todella puhui näille profeetoille, ja aivan erityisesti Moosekselle.  Mutta nyt, kun Jumalan sana 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19 on täytetty Maestron tulolla, me voimme nyt ymmärtää, että Jumala todellakin puhui näille profeetoille ja että se, mitä he ovat kirjoittaneet, on Jumalan käskemää. Kyseessä on profeetta kuin Mooses, joka selittämään ne.

 

"Niin hän sanoi minulle: "Ennusta näistä luista ja sano niille: Kuivat luut, kuulkaa Herran sana. Näin sanoo Herra(Ylivertainen), Herra näille luille: Katso, minä annan tulla teihin hengen, ja te tulette eläviksi. Minä panen teihin jänteet, kasvatan teihin lihan, vedän yllenne nahan ja annan teihin hengen, ja te tulette eläviksi. Ja te tulette tietämään, että minä olen Herra." Hesekiel 37:4-6

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos: 

 

"Then he said to me, "Prophesy to these bones and say to them, 'Dry bones, hear the word of the Lord!" Ezekiel 37:4 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Sitten Hän sanoi minulle, "Profetoi näille luille ja sano niille, Kuivat luut, kuulkaa Herran sana!" Hesekiel 37:4

 

"Profetoi näille luille" - tämä ei viittaa eikä tarkoita kirjaimellisesti ihmisten luita, jotka ovat kuolleet kauan sitten.

 

"minä annan tulla teihin hengen" - Jumalan Sana.

 

"Minä ennustin, niin kuin minua oli käsketty. Ja kävi humahdus, kun minä ennustin; ja katso, kuului kolina, ja luut lähenivät toisiaan, luu luutansa. Minä näin, ja katso: niihin tulivat jänteet ja kasvoi liha, ja päälle vetäytyi niihin nahka; mutta henkeä niissä ei ollut. Niin hän sanoi minulle: "Ennusta hengestä, ennusta, ihmislapsi, ja sano hengelle: Näin sanoo Herra, Herra: Tule, henki, neljästä tuulesta ja puhalla näihin surmattuihin, että ne tulisivat eläviksi." Hesekiel 37:7-9

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"So I prophesied as I was commanded. And as I was prophesying, there was a noise, a rattling sound, and the bones came together, bone to bone. I looked, and tendons and flesh appeared on them and skin covered them, but there was no breath in them. Then he said to me, "Prophesy to the breath; prophesy, son of man, and say to it, 'This is what the Sovereign Lord says: Come, breath, from the four winds and breathe into these slain, that they may live.'" Ezekiel 37:7-9 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Niin minä profetoin kuten oli käsketty. Ja kun minä profetoin kuului ääni, kova koliseva ääni, ja luut tulivat yhteen luu luulta. Minä katsoin ja jänteet ja liha ilmestyivät niiden ylle ja nahka kattoi ne, mutta henkeä/hengitystä niissä ei ollut. Sitten Hän sanoi minulle, "Profetoi hengelle (hengitykselle); profetoi, ihmisen poika, ja sano sille, ´Tämä on se mitä Ylivertainen Herra sanoo: Tule, henki (hengitys), neljän tuulen taholta ja hengitä näihin kuolleisiin, jotta he voisivat elää." Hesekiel 37:7-9

 

"Tule… neljän tuulen taholta" - koko maailma.

 

"Niin minä profetoin kuten oli käsketty" - Maestro Evangelista julistamassa Jumalan Sanaa.

 

"Minä ennustin, niin kuin hän oli minua käskenyt, ja niihin tuli henki, ja ne tulivat eläviksi ja nousivat ylös jaloillensa: ylen määrin suuri joukko." Hesekiel 37:10

 

"ylen määrin suuri joukko" - lukumääräisesti suuri joukko tuli eläviksi jälleen.

 

  Kuivat luut tulivat eläviksi jälleen ja niihin tuli nahka jälleen ja nyt niissä oli henki- keitä ovat nämä luut, keitä ne/he symboloivat?

 

"Ja hän sanoi minulle: Ihmislapsi, nämä luut ovat koko Israelin heimo. Katso, he sanovat: 'Meidän luumme ovat kuivettuneet, toivomme on mennyttä, me olemme hukassa.' Sen tähden ennusta ja sano heille: Näin sanoo Herra, Herra: Katso, minä avaan teidän hautanne ja nostan teidät, minun kansani, ylös haudoistanne ja vien teidät Israelin maahan." Hesekiel 37:11-12

 

  Luut edustavat ja kuvaavat "Israelin Huonetta", jotka elvytetään tai Jumala nostaa Israelin Huoneen jälleen. Kuinka?

 

"Ja sen kolmannen osan minä vien tuleen; minä sulatan heidät, niin kuin hopea sulatetaan, ja koettelen heitä, niin kuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: Se on minun kansani, ja se sanoo: Herra, minun Jumalani." Sakarja 13:9

 

  Jumala tulee virvoittamaan tai herättämään henkiin Israelin Huoneen, sitten kun Hänen Nimensä on koko maailman tuntema. Ja heidät virvoitetaan koska profeetta kuin Mooses, ihmisen poika, jonka profeetta Hesekiel näki näyssä, on nyt ´profetoinut´ tai julistanut Jumalan sanan Hänen aitoa ja tosi Nimeään. Uusi Israelin Huone ovat ne luut, jotka huutavat turvakseen Hänen Nimeään ja tulevat Jumalan taholta tunnustetuiksi olevan Hänen kansansa tai Hänen tosi Israel, eivätkä he ole enää niitä, jotka olivat kutsutut heille annetun Nimen perusteella.

 

  Tämä tarkoittaa, että se joka on oleva Jumalan lähettämä tekemään Hänen nimensä tunnetuksi meidän aikanamme, meidän AIKAKAUDELLAMME, on se henkilö, josta on annettu kuvaus "kuolleitten Ensisyntyinen/esikoinen" Ilmestyskirjassa 1:5, koska hän oli se henkilö, jolle Jumala on ilmoittanut Hänen tosi Nimensä ja lähettänyt tekemään tunnetuksi Jumalan Nimen meille kaikille. Kuka on tämä mies?

 

"Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua. Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille." 5. Moos. 18:18-19

 

  Hän tulee puhumaan Jumalan Nimessä, koska hän on Jumalan lähettämä ilmoittamaan Hänen Nimensä!

 

  Nyt se on varmaa, että "Jeesus Kristus", jota kutsutaan myös "kuolleitten esikoiseksi" Ilmestyskirjassa 1:4-5 ei ole Jeesus Daavidin poika, vaan ´profeetta kuin Mooses´, (ja hän on myös enkeli ja neuvonantaja), ja hän ei ole kukaan muu kuin Maestro Eraño Evangelista.

 

  Jumala lähetti hänet tekemään Hänen Nimensä tunnetuksi kaikille (niin että kaikki tulevat olemaan Jumalan kansaan kuuluvia tai kuuluvat Israelin Uuteen Huoneeseen).  Samaan aikaan hän jatkaa ensimmäisen Jeesuksen keskeneräiseksi jäänyttä tehtävää pelastaa Israelin kansa tai Juutalaiset heidän synneistään, tekemällä Jumalan Nimen heille tunnetuksi.

 

  Milloin tämä uusi voideltu Israelin pelastaja tai Jumalan uusi "Jeesus Kristus", ilmestyy? Puhuiko Jeesus siitä, milloin tämä seuraava "Jeesus Kristus" (ja hän on symbolinen ´kuolleitten ensisyntyinen´), kuten on kuvattu Ilmestyskirjassa 1:5, ilmestyy?

 

  Luemme mitä Jeesus sanoi:

 

"Ja hän otti tykönsä ne kaksitoista ja sanoi heille: "Katso, me menemme ylös Jerusalemiin, ja kaikki on täysin toteutuva, mitä profeettain kautta on kirjoitettu Ihmisen Pojasta. Sillä hänet annetaan pakanain käsiin, ja häntä pilkataan ja häväistään ja syljetään; ja ruoskittuaan he tappavat hänet" Luukas 18:31-33

 

  Jeesus mainitsi tässä "Ihmisen pojan" - Hän oli menossa kohtaamaan rangaistuksensa ja …

 

"ja kolmantena päivänä hän nousee ylös." Luukas 18:33

 

  Ymmärsivätkö apostolit sen tarkoituksen mitä hän sanoi?

 

"Mutta he eivät ymmärtäneet tästä mitään, ja tämä puhe oli heiltä niin salattu, etteivät he käsittäneet, mitä sanottiin." Luukas 18:34

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The disciples did not understand any of this. Its meaning was hidden from them,
and they did not know what he was talking about." Luke 18:34 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Opetuslapset eivät ymmärtäneet tästä mitään. Sen tarkoitus oli piilotettu/salattu heiltä, ja he eivät ymmärtäneet mitä hän puhui." Luukas 18:34

 

  Jälleen, meidän Maestro Evangelistamme selittää mitä tarkoittaa "kolmantena päivänä" tai "kolmas päivä", josta Jeesus puhui; sanoen, että meidän tulee ainoastaan käyttää viisauttamme ja ymmärrystämme.

 

  Se, mitä Jeesus tarkoitti, oli, että se ei tarkoita kirjaimellisesti "kolmea päivää", vaan…

 

"Sillä tuhat vuotta on sinun silmissäsi niin kuin eilinen päivä, joka meni ohitse, ja niin kuin öinen vartiohetki." Psalmi 90:4

 

  Tuhat vuotta ihmiselle on sama kuin yksi päivä Jumalalle ja siten ollen oikeasti Jeesus tarkoitti sanoillaan "kolmantena päivänä", että se tulee olemaan kolmantena Millenniumina tai 2000 vuoden jälkeen, ja se on meidän nykyisenä aikanamme. "Ihmisen poika", johon Jeesus tuossa viittaa, joka on nouseva jälleen, on mies, joka tulee hänen nimessään, "enkeli" Ilmestyskirjassa 22:16, neuvonantaja Johannes 14:26, joka on profeetta kuin Mooses 5. Mooseksen kirja 18:18-19!

 

  Jeesus tiesi tästä profetiasta, mutta kun hän teki synninteon, niin hänen ei sallittu enää selittään näitä asioita. Toinen on tuleva selittämään kaiken niistä asioita, joita hän on sanonut ja tehnyt.

 

  Koskien "kolmatta päivää", josta Jeesus puhui, niin onko se oikeasti profetoitu? Maestro Evangelista paljastaa meille sen merkityksen:

 

"Tulkaa, palatkaamme Herran tykö, sillä hän on raadellut meitä, ja
parantaa meidät, hän on lyönyt meitä, ja sitoo meidät."
Hoosea 6:1

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Come, let us return to the LORD. He has torn us to pieces but he will heal us;
he has injured us but he will bind up our wounds.
Hosea 6:1 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Tulkaa, palatkaamme HERRAN tykö. Hän on repinyt meidät kappaleiksi, mutta Hän parantaa meidät; Hän on vahingoittanut meitä, mutta Hän tulee sitomaan haavamme.  " Hoosea 6:1

 

  Profetia ei puhu Jumalan pojasta, joka on nouseva kuolleista, vaan useista, tämä on Israelin Huoneen elvytys/uudelleen kukoistukseen nostaminen, koska sitten kun maailman ihmiset tuntevat ja tietävät Jumalan Nimen ja tunnustavat sen, kaikki tulevat automaattisesti kuulumaan Jumalan kansaan - Uuteen Israelin Huoneeseen!

 

  Tämä on se, mitä Jumala tekee juuri nyt.

 

"Hän tekee meidät eläviksi kahden päivän kuluttua, kolmantena päivänä hän meidät herättää, ja me saamme elää hänen edessänsä." Hoosea 6:2

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"After two days he will revive us; on the third day he will restore us, that we may live in his presence." Hosea 6:2 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kahden päivän jälkeen hän elvyttää/virvoittaa meidät; kolmantena päivänä Hän herättää meidät henkiin, että me voisimme elää Hänen läsnäolossaan." Hoosea 6:2

 

"Kahtena päivänä… hän elvyttää/virvoittaa meitä" - viimeiset kaksi vuosituhatta.

 

"kolmantena päivänä Hän herättää meidät henkiin" - tämä on meidän aikanamme; me olemme ensimmäisissä vuosissa kolmatta Millenniumia - kolmannessa päivässä. Jumalan ihmiset tullaan tuntemaan tässä ajassa.

 

"että me voisimme elää Hänen läsnäolossaan" - tämä on oleva aika, jolloin Jumalan läsnäolo on oleva ihmisten keskuudessa, koska ihminen voi tässä ajassa kutsua suoraan tosi Jumalan Nimessä, aivan kuten se on ilmoitettu profeetan kuin Mooseksen kautta, Maestro Evangelista.

 

"Niin tuntekaamme, pyrkikäämme tuntemaan Herra: hänen nousunsa on varma kuin aamurusko, hän tulee meille kuin sade, kuin kevätsade, joka kostuttaa maan."

 Hoosea 6:3

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Let us acknowledge the LORD; let us press on to acknowledge him.
As surely as the sun rises, he will appear; he will come to us like the winter rains, like the spring rains that water the earth."
Hosea 6:3 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Tunnustakaamme HERRA; olkaamme sinnikkäitä pyrkimyksissämme tunnustaa Hänet. Yhtä varmasti kuin aurinko nousee, Hän ilmestyy; Hän tulee luoksemme kuin talven sateet, kuin kevään sateet, jotka kastelevat maan." Hoosea 6:3

 

"Tunnustakaamme HERRA" - meidän täytyy tuntea Jumala ja kutsua Häntä Hänen Nimellään ja Hän tulee.

 

"Mitä on minun tehtävä sinulle, Efraim, mitä on minun tehtävä sinulle, Juuda, kun teidän rakkautenne on kuin aamun pilvi (sumu), kuin varhain haihtuva kaste?" Hoosea 6:4

 

"Efraim" ja "Juuda" - Keitä he olivat?

 

Maestro Evangelista selittää sen meille.

 

"kuin aamun pilvi (sumu)" - Sen takia, että me emme ole laittaneet meidän uskoamme Jumalaan, me käännymme aina pois Hänen tyköään.

 

"Sen tähden minä olen antanut heille iskuja profeettain kautta, olen kuolettanut heitä suuni sanoilla. Ja sinun tuomiosi nousevat kuin aamun valo." Hoosea 6:5

                      

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Therefore I cut you in pieces with my prophets, killed you with the words of my mouth;
my judgments flashed like lightning upon you."
Hosea 6:5 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Sen takia Minä pilkoin teidät kappaleiksi profeettojeni kautta, tapoin teidät Minun suuni sanoilla; Minun tuomioni on välähtänyt kuin salama teidän yllänne." Hoosea 6:5

 

"Sen takia Minä pilkoin teidät kappaleiksi profeettojeni kautta" - Se tapahtuu meidän lukemisemme myötä profeettojen teksteistä, joiden kautta me olemme saaneet tietää ja ymmärtää, että uskonnot eivät kuulu Jumalalle ja että heidän opetuksensa eivät ole Jumalalta. Tämä on nyt tapahtunut, koska henkilö, joka paljastaa tai ilmoittaa tämän meille, on Jumalan viimeinen profeetta, profeetta kuin Mooses - Maestro Evangelista!

 

"tapoin teidät Minun suuni sanoilla" - Kuten voit lukea tästä artikkelista - kaikki se millä uskonnot ovat aivopesseet meitä, on nyt mitätöity Jumalan sanoilla, jotka Jumalan on laittanut Hänen profeettansa kuin Mooseksen suuhun.

 

"Minun tuomioni on välähtänyt kuin salama teidän yllänne" - Uskonnot eivät pysty osoittamaan vääräksi näitä ilmestyksiä, sillä he eivät ole Jumalan lähettämiä. Kuinka ha voivat yhä sanoa saarnaavansa totuuden, kun Jeesus, josta he saarnaavat, oli todellisuudessa Jumalan rankaisema, koska hän opetti Saatanan opetuksia!

 

  Mitä sitten se, mitä nämä uskonnot sanovat, että sen mitä he tekevät on Jumalalle suuremmaksi kunniaksi?

 

"Sillä laupeutta minä haluan enkä uhria, ja Jumalan tuntemista enemmän kuin polttouhreja;" Hoosea 6:6

 

  Aito Jumala ei tarvitse uhreja tai uhrilahjoja. Hän loi kaiken, mitä me voisimme antaa Hänelle vastalahjana?

 

Maestro Eraño M. Evangelista sanoo: Meidän tulee ylistää ja kiittää Jumalaa ja kutsua Hänen Nimeään sekä totella Hänen käskyjään, jotta saisimme siunauksen osaksemme.

 

"Jumalan tuntemista enemmän kuin polttouhreja" - Se ei ole totta, että Jeesuksen kuolema oli uhraus ihmisten puolesta, jonka kautta Jumala pelastaa meidät. Hänen aidon Nimensä tunnustaminen ja Hänen lakinsa noudattaminen ovat tarpeeksi. Hän ei tarvitse polttouhreja tai kymmenyksiä. Siten ollen kaikki, mitä uskonnot ovat pyytäneet ihmiskunnalta ja ovat väittäneet sen olevan Jumalalle, on kaikki valhetta! Se ei ole Jumalalle, vaan heidän henkilökohtaiseksi hyödykseen ja edukseen!

 

Miksi "Efrain" ja "Juuda"?

 

"Minulla on myös muita lampaita, jotka eivät ole tästä lammastarhasta; myös niitä tulee minun johdattaa, ja ne saavat kuulla minun ääneni, ja on oleva yksi lauma ja yksi paimen." Johannes 16:10

 

  Jeesus puhuu muista lampaista "muita lampaita, jotka eivät ole tästä lammastarhasta" - keitä he ovat?

 

  Keitä ovat he, joita Jeesus kuvaa tässä "lampaiksi"?

 

"Ja he tulevat tietämään, että minä, Herra, heidän Jumalansa, olen heidän kanssansa ja että he, Israelin heimo, ovat minun kansani, sanoo Herra, (Ylivertainen) Herra. Niin, te olette minun lampaani, minun laitumeni lampaat, te ihmiset; minä olen teidän Jumalanne, sanoo Herra, (Ylivertainen) Herra." Hesekiel 34:30-31

 

  "Lampaat", joita Jeesus kuvasi, ovat Israelin kansa ja siten ollen kun hän puhui toisista "lampaista", hän viittaa sillä toisiin ihmisiin, jotka tulevat olemaan ´Israelilaisia´ - keitä he ovat?

 

"Itkien he tulevat, ja minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoillen. Minä vien heidät vesipuroille, tasaista tietä, jolla he eivät kompastu. Sillä minä olen Israelin isä, ja Efraim on minun esikoiseni." Jeremia 31:9

 

  Miksi Jumala sanoi, että "Efraim" on Hänen esikoispoikansa/ensisyntyisensä?

 

  Luemme seuraavasta:

 

"Sano silloin faraolle: 'Näin sanoo Herra: Israel on minun esikoispoikani;"

2. Moos. 4:22

 

"Israel on minun esikoispoikani" - Siitä syystä, että Jumala antoi Hänen Nimensä ensin Jaakobille Hänen "Enkelinsä" kautta (1. Moos. 32:24-29, Hoosea 12:1-3). Koska Jaakobia kutsutaan nyt nimellä Israel (ja siten ollen on kutsuttu Jumalan Nimellä), niin siitä seuraa, että hänen on katsottu olevan Jumalan ensisyntyinen, aivan kuten isä voisi antaa Hänen Nimensä Hänen pojalleen.

 

(Sinä voit lukea tuon seuraavan linkin kautta: http://www.thename.ph/thename/thename1/index-en2.html) tai

Jumalan Suuri Nimi

 

  Miksi Jumala sanoi tässä jakeessa, että Israel on Hänen ensisyntyisensä/esikoisensa, kun Jeremiaan Kirjassa Hän puhuu Efraimin olevan Hänen esikoisensa? Profeetta kuin Mooses, Maestro Evangelista näyttää meille sen selityksen:

 

"Kaksi poikaasi, jotka ovat sinulle syntyneet Egyptin maassa, ennen kuin minä tulin luoksesi Egyptiin, olkoot minun omani; Efraim ja Manasse olkoot minun omani niin kuin Ruuben ja Simeon." 1. Moos. 48:5

 

  Tästä jakeesta me voimme lukea, että Jaakob (joka tunnetaan nyt nimellä Israel) tulee tarkastelemaan ja pitämään Joosefin poikia (Egyptiläisestä vaimosta), Efraimia ja Manassea Hänen lapsiaan myös ja siten ollen ovat kutsutut nimellä Israelin Lapset.

 

  Efraim symbolisoi Pakanoita tai muukalaisia, jotka tulevat olemaan kutsuttuja Israeliksi, niitä jotka eivät olleet Jumalan kansaa aikaisemmin, mutta heitä tullaan kutsumaan Jumalan tosi ihmisiksi/kansaksi, koska he tulevat huutamaan turvakseen HERRA JUMALA ISRAELIN Nimeä.

 

  Tämä on syy sille, että me voimme lukea 5. Mooseksen kirjasta 18:18-19, että profeetta kuin Mooses on tuleva todellakin heidän veljiensä joukosta, koska Israelilaisten ´veljet´, joihin Jumala viittasi mainitussa jakeessa, puhuu symbolisesta "Efraimista" tai ihmisistä, jotka tulevat olemaan Jumalan taholta tarkasteltuina Hänen uusi Israel - aivan kuten Jaakob tarkasteli Joosefin puoliegyptiläisiä poikia, Efraimia ja Manassea.

 

  Tästä syystä Jumala myös sanoi "Efraim on minun esikoiseni", koska Maestro Evangelista oli Uuden Israelin ensisyntyinen tai Symbolinen Efraim. Hän on ensimmäinen ja viimeinen muukalainen, jolle Jumala on antanut auktoriteetin olla Hänen profeettansa ja lähettänyt ilmoittamaan Hänen Nimensä!

 

  Tietääksesi enemmän siitä, kuinka Jumala täytti lupauksensa Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille meidän aikanamme, kuten on selittänyt Hänen aito profeettansa kuin Mooses - siitä voit lukea seuraavan linkin kautta:

 

http://www.thename.ph/thename/revelations/fulfilled-en.html ja http://www.thenameonline.info/thename/revelations/fulfilled-en.html sekä

Kuinka Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Raamatullinen Jumala Täytti Lupauksensa Meidän Aikanamme

 

  On tehty selväksi minä takia Maestro Evangelista on kuolleitten ensisyntyinen (sillä hän on profeetta kuin Mooses), joka tulee suoraan ilmoittamaan Jumalan Nimen, niin että kaikki, jotka olivat kerran kuolleita Jumalan silmissä, tulevat nyt eläviksi Uuteen Israeliin kuuluvina kun he kutsuvat Häntä.

 

  Miksi "Efraim"? - Pakanavaltio? Mistä nämä ihmiset tulevat?

 

"Kuulkaa Herran sana, te kansat, ilmoittakaa kaukaisissa merensaarissa ja sanokaa: Hän, joka Israelin hajotti, on sen kokoava ja varjeleva sitä niin kuin paimen laumaansa." Jeremia 31:10

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Hear the word of the LORD, O nations; proclaim it in distant coastlands:

'He who scattered Israel will gather them and will watch over his flock like a shepherd.'

Jeremiah 31:10 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kuulkaa HERRAN sana, Oi te kansakunnat; julistakaa se kaukaisilla merensaarilla: ´Hän joka hajotti Israelin tulee kokoamaan heidän yhteen ja tulee vartioimaan heitä kuin paimen laumaansa" Jeremia 31:10

 

"kaukaisilla merensaarilla" - se on julistettu Filippiineillä ja www.thename.ph on siitä todisteena.

 

"kuin paimen" - me tulemme tietämään myöhemmin tuleeko tämä "Paimen" saarilta.

 

"Sillä Herra on lunastanut Jaakobin ja vapahtanut hänet häntä väkevämmän kädestä." Jeremia 31:11

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"For the LORD will ransom Jacob and redeem them from the hand of those stronger than they."Jeremiah 31:11 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Sillä HERRA lunastaa Jaakobin ja vapauttaa heidät vahvemman alaisuudesta kuin he itse ovat." Jeremia 31:11

 

"vahvemman alaisuudesta kuin he itse ovat" - tämä on valtio, joka on vähäisin kansakunnista.

 

"Ja he tulevat ja riemuitsevat Siionin kukkulalla, tulevat virtanaan Herran hyvyyden tykö, jyväin, viinin ja öljyn ääreen, karitsain ja karjan ääreen. Ja heidän sielunsa on oleva niin kuin runsaasti kasteltu puutarha, eivätkä he enää näänny." Jeremia 31:12

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"They will come and shout for joy on the heights of Zion; they will rejoice in the bounty of the LORD - the grain, the new wine and the oil, the young of the flocks and herds.

They will be like a well-watered garden, and they will sorrow no more."

Jeremiah 31:12 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"He tulevat ja huutavat riemusta Siionin kukkuloilla; he iloitsevat HERRAN runsaskätisen palkinnon yltäkylläisyydessä - vilja, uusi viini ja öljy, nuoret lampaista ja karjasta. He tulevat olemaan kuin hyvin kasteltu puutarha, eivätkä he enää surua tunne." Jeremia 31:12

 

"Siionin kukkuloilla" - tässä puhutaan Uudesta Jerusalemista.

 

"eivätkä he enää surua tunne" - koska Jumala tulee antamaan näille ihmisille siunauksensa.

 

  Mitä tapahtuu symboliselle Efraimille?

 

"Ja minulle tuli tämä Herran sana: Sinä, ihmislapsi, ota puusauva ja kirjoita siihen: ' (kuuluen) Juudalle ja häneen liittyneille israelilaisille.' Ota sitten toinen puusauva ja kirjoita siihen: ' (kuuluen) Joosefille; Efraimin ja kaiken häneen liittyneen Israelin heimon sauva.' Ja pane ne lähekkäin, pääksytysten, niin että ne tulevat yhdeksi sinun kädessäsi. Kun sitten kansasi lapset sanovat sinulle näin: 'Etkö selitä meille, mitä sinä tällä tarkoitat?' niin puhu heille: Näin sanoo Herra, Herra: Katso, minä otan Joosefin sauvan, joka on Efraimin kädessä, ja häneen liittyneet Israelin sukukunnat, ja minä asetan ne yhteen Juudan sauvan kanssa ja teen niistä yhden sauvan, niin että ne tulevat yhdeksi minun kädessäni." Hesekiel 37:15-19

 

  Kaksi eri kansaa (Juutalaiset ja Pakanat) tullaan liittämään yhteen olemaan Jumalan uusi kansa.

 

"Efraim" - heitä ovat Pakanat, jotka tullaan liittämään yhteen Juudan (Juutalaisten) kanssa, ja he muodostavat yhdessä Israelin huoneen, uuden Jumalan kansan - ihmiset, jotka kutsuvat turvakseen Jumalan Nimeä.

 

  Onko totta, että Maestro Evangelista oli kerran osa symbolisesti "kuolleiden" joukkoa?

 

"Heräjä, miekka, minun paimentani vastaan ja minun lähintä miestäni vastaan, sanoo Herra Sebaot. Lyö paimenta, ja joutukoot lampaat hajallensa; mutta minä käännän jälleen käteni pienimpiä kohden." Sakarja 13:7

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Awake, O sword, against my shepherd, against the man who is close to me!" declares the LORD Almighty. "Strike the shepherd, and the sheep will be scattered, and I will turn my hand against the little ones." Zechariah 13:7 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Herää, Oi miekka, Minun paimentani vastaan, vastaan miestä, joka on liki Minua! julistaa HERRA  Kaikkivaltias. "Lyö paimenta, ja lampaat joutuvat hajalleen, ja Minä käännän käteni pienimpiä vastaan." Sakarja 13:7

 

  Ensimmäinen osa - "Paimen" - ajan laskenta alkoi Jeesuksesta (Matteus 26:31)

 

"Ja näin on käyvä koko maassa (maailmassa), sanoo Herra: kaksi osaa siitä hävitetään ja saa surmansa, mutta kolmas osa siitä jää jäljelle." Sakarja 13:8

 

  Toinen osa - (Johannes 16:31- 32) Kristityt & uskonnot, heidän seuraajansa ovat olleet Jumalalle kuin kuolleita, kun he ovat seuranneet lakia, jonka Jeesus asetti ihmiskunnan käyttöön ja rasitteeksi. Siten ollen, Maestro Evangelista oli kerran osa tätä kuolleitten joukkoa, sillä hän oli ennen Kristitty ja ylisti Jeesusta.

 

  Silloin kun Jumala kutsui hänet olemaan Hänen profeettansa kuin Mooses, Jumala ilmoitti hänelle Hänen Nimensä ja siten ´nosti hänet ylös "kuolleista" tullakseen Hänen ensisyntyisekseen - aivan kuten Jaakob. Hän on oleva Uuden Israelin isä.

 

  Lukekaamme ketkä tulevat olemaan niitä, joiden Jumala katsoo kuuluvan Hänen Uuteen Israeliinsa.

 

"Ja sen kolmannen osan minä vien tuleen; minä sulatan heidät, niin kuin hopea sulatetaan, ja koettelen heitä, niin kuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: Se on minun kansani, ja se sanoo: Herra, minun Jumalani." Sakarja 13:9

 

  Ne, jotka kutsuvat Jumalaa Nimellä tulevat olemaan Uusi Israel. Maestro Evangelista oli ENSIMMÄINEN Jumalan valitsema meidän aikanamme tietämään Hänen Nimensä (ja olemaan Hänen profeettansa kuin Mooses), siten Maestro Evangelista on totisesti "kuolleitten esikoinen/ensisyntyinen".

 

  Kuten on kirjoitettu Hesekiel 37:10-11, ´kuivat luut´, jotka symboloivat Israelin Huonetta, tulee olemaan uudelleen nostettu ja valtavan suuri joukko. Ja Hoosea 6:1-6, me olemme lukeneet, että se tulee tapahtumaan kolmantena päivänä tai kolmantena millenumina  - meidän aikanamme. Me olemme myös lukeneet, että Uusi Israel tulee nyt olemaan se, joka tulee kutsumaan Jumalaa Hänen Nimellään.

 

  Kiinnitetään huomioita tähän seikkaan, että Israelin Huone, joka tulee uudelleen eläväksi, on oleva suuri joukko tai lukumääräisesti valtava, tuo mukanaan sen seikan, että suuret määrät ihmisiä ylistää suurta Jumalan Nimeä ja tulee olemaan uusi Israel!

 

"Herra on oleva koko maan kuningas. Sinä päivänä on Herra oleva yksi ja hänen nimensä yksi." Sakarja 14:9

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The Lord will be king over the whole earth. On that day there will be one Lord, and his name the only name." Zechariah 14:9 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Herra tulee olemaan koko maailman kuningas. Sinä päivänä on vain yksi Herra, ja Hänen Nimensä ainoa." Sakarja 14:9

 

  Kuten on kirjoitettu - Jumala tulee olemaan Kuningas koko maailman käsittäen ja Hänen nimensä ISRAEL on oleva ainoa Nimi, jota maailman ihmiset tulevat Hänestä käyttämään. Tuon mukaisesti tuon kaltaiset ihmiset tulevat olemaan uusi Israel. Voitto todellakin!

 

  Palatkaamme jälleen Ilmestyskirjaan 1:1-3:

 

Suora suomennos:

 

"Ilmestys Jeesukselta Kristukselta, jonka Jumala antoi hänelle näyttääkseen hänen palvelijoilleen mitä pian on tapahtuva. Hän teki se tiedettäväksi lähettämällä Hänen enkelinsä Hänen palvelijalleen Johannekselle, joka todistaa tässä kaikesta minkä hän näki - ja se on, Jumalan sana ja Jeesuksen Kristuksen todistus. Siunattu on se yksi, joka lukee kuuluvalla tai ymmärrettävällä äänellä tämän profetian sanat, ja siunattuja ovat ne, jotka kuulevat sen ja ottavat sydämeensä mitä siihen on kirjoitettu, koska sen aika on lähellä." Ilmestyskirja 1:1-3

 

Ilmestys Jeesukselta Kristukselta - (ei Jeesukselta Daavidin pojalta), tämä viittaa siihen yhteen henkilöön, jonka Jumala on valinnut jatkamaan tehtävää, jota nimi "Jeesus Kristus" tarkoittaa, ja joka on, olla "Israelin voideltu pelastaja". Tämä viittaa "neuvonantajaan", joka tulee Jeesuksen puolesta tai Jeesuksen nimessä, kuten on Johannes 14:26.

 

  Hän teki tämän tiedettäväksi lähettämällä Hänen enkelinsä Hänen palvelijalleen Johannekselle - me tiedämme jo, että profeetta Johannes näki tulevan Jumalan "enkelin" tai sanansaattajan.

 

  Me voimme ymmärtää, että profeetta Johannes on nähnyt ´profeetan kuin Mooseksen´ tulon (5. Moos. 18:18-19), jonka suuhun Jumala on laittanut Hänen sanansa ja lähettänyt puhumaan Hänen Nimessään. Viimeinen profeetta on myös enkeli/sanansaattaja, joka kantaa Jeesuksen todistusta.

 

"Siunattu on se yksi, joka lukee kuuluvalla tai ymmärrettävällä äänellä tämän profetian sanat" - ainoa, joka kykenee lukemaan ja myös selittämään meille Ilmestyskirjan on profeetta kuin Mooses. Hänelle on annettu Jumalan enkelin auktoriteetti, sillä hän kantaa Jumalan nimeä, ja on siten Jumalan siunaama.

 

"siunattuja ovat ne, jotka kuulevat sen ja ottavat sydämeensä mitä siihen on kirjoitettu" - tämä koskee kaikkia niitä ihmisiä, jotka ovat kuunnelleet profeettaa, koska he ovat jo hyväksyneet tosi Jumalan Nimen, Jeesuksen todistuksen, sekä tunnustaneet Maestro Eraño Evangelistan auktoriteetin, profeetan ´kuin Mooses´.

 

"aika on lähellä" - sitten kun koko maailma kuuntelee Profeettaa kuin Moosesta, sitten kun hän tulee lukemaan ja selittämään Ilmestyskirjan (joka tapahtuu juuri nyt Maestro Evangelistan ilmestysten webbisivuilla www.thename.ph, ja www.thenameonline.info sekä www.suurinimi.com ja tämän artikkelin kautta). Saatanan hallinnan lopun aika (jota edustavat tänä päivänä uskonnot) on lähellä, koska he tulevat paljastetuiksi, että ovat opettaneet ihmisille petosta. Ihmiset ovat olleet petettyjä ja harhaanjohdettuja, koska he ovat väittäneet että Jeesus - Daavidin poika, olisi täyttänyt tehtävänsä olla "Kristus". Kun todellisuudessa Jeesus epäonnistui saattamaan päätökseen hänen tehtävänsä Jumalalta.

 

"Johannes seitsemälle Aasian seurakunnalle: Armo teille ja rauha häneltä, joka on ja joka oli ja joka tuleva on, ja niiltä seitsemältä hengeltä, jotka ovat hänen valtaistuimensa edessä, ja Jeesukselta Kristukselta, uskolliselta todistajalta, häneltä, joka on kuolleitten esikoinen ja maan kuningasten hallitsija! Hänelle, joka meitä rakastaa ja on päästänyt (vapauttanut) meidät synneistämme verellänsä ja tehnyt meidät kuningaskunnaksi, papeiksi Jumalalleen ja Isälleen (palvelemaan hänen Jumalaansa ja Isäänsä), hänelle kunnia ja voima aina ja iankaikkisesti! Amen." Ilmestyskirja 1:4-6

 

"Jeesukselta Kristukselta, uskolliselta todistajalta, häneltä, joka on kuolleitten" - Maestro Evangelista on tässä Jeesuksen neuvonantajana, joka nyt kantaa titteliä "Jeesus Kristus" (tai Israelin pelastaja) ja on nyt kutsuttu uskolliseksi todistajaksi, sillä hän on ollut uskollinen täyttäessään hänen tehtäväänsä Jumalalta (julistaessaan Hänen Nimeään profeettana kuin Mooses ja on uskollisesti todistanut Jeesuksesta, että Jeesus on Daavidin juuri ja jälkeläinen sekä kirkas aamun tähti tai "Lusifer"), sillä hän on myös Jeesuksen sanansaattaja tai enkeli, joka kantaa juuri kyseisen kaltaista todistusta, kuten on sanottu Ilmestyskirja 22:16.

 

  Todellakin, Maestro Evangelista on ´Enkeli tai sanansaattaja´, joka sekä kantaa Jumalan Nimeä että Jeesuksen todistusta (Ilmestyskirja 1:2).

 

"maan kuningasten hallitsija" - koska Maestro Evangelistalle on annettu täysin kattava auktoriteetti olla Profeetta kaikille kansoille/valtioille (Jeremia 1:4-10).

 

"Hänelle, joka meitä rakastaa ja on vapauttanut meidät synneistämme verellänsä" - koska henkilön/ihmisen elämä on hänen omassa veressään.

 

  Siitä lähtien kun Maestro Evangelista tuli Jumalan kutsumaksi täyttämään tehtäväänsä, hän omisti elämänsä sanoman julistamiseen ilman kyselyjä saamaan mitään vastapalveluksena tai maksuna. Hän jatkoi tehtävänsä eteenpäin viemistä siitä huolimatta, että tuli hylätyksi ja joutui monien vastustuksen kohteeksi sen sanoman takia, jonka hän tuo Jumalalta. Hän ei ole myöskään lannistunut tai peloissaan, sillä hän tietää, että se mitä hän kantaa, on Jumalan tosi sanoma.

 

  ´Verellään´ ei tarkoita hänen olevan marttyyri - kuinka Maestro Evangelista voisi julistaa Jumalan sanaa, mikäli hänestä tulisi marttyyri, eikä enää eläisi?

 

  Maestro Evangelista vapautti meidät synneistämme kun hän saattoi meidät tuntemaan Jumalan Nimen. Aivan kuten se on kirjoitettu:

 

"Kaikki Herran polut ovat armo ja totuus niille, jotka pitävät hänen liittonsa ja todistuksensa. Nimesi tähden, Herra, anna anteeksi minun syntivelkani, sillä se on suuri." Psalmi 25: 10-11

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"All the ways of the Lord are loving and faithful toward those who keep the demands of his covenant. For the sake of your name, Lord, forgive my iniquity, though it is great."

Psalm 25:10-11(NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kaikki Herran tiet ovat rakastavat ja uskolliset niitä kohtaan, jotka pitävät kunniassa Hänen liittonsa. Sinun Nimesi tähden, Herra, anna anteeksi minun syntini ja epäoikeudenmukaisuuteni, vaikka vääryyteni määrä on suuri." Psalmi 25: 10-11

 

  Meidän tulisi muistaa, että mikäli Jeesus olisi ollut menestyksekäs täyttämään hänen tehtävänsä "Jeesuksena Kristuksena" tai voideltuna Israelin pelastajana tehdäkseen Jumalan Nimen tunnetuksi hänen kanssaisraelilaisilleen Kuningas Salomon rakentaman Huoneen kautta. Hänen kanssaisraelilaisensa voisivat kutsua Jumalaa Hänen Nimellään ja hän olisi voinut pelastaa heidät heidän synneistään. Kun otetaan huomioon se seikka, että hän (Jeesus) epäonnistui, niin tehtävä olla "Jeesus Kristus" on siirretty Maestro Evangelistalle. Sittemmin Maestro Evangelista on nyt ilmoittanut Jumalan Nimen meille kaikille ja me voimme nyt kutsua turvaa Jumalan tosi Nimessä ja siten saada pelastuksen synneistämme!

 

  Tämä osoittaa ainoastaan, että Maestro Evangelista on todella täyttänyt tehtävän olla "Jeesus Kristus" ja siten ollen HÄN ON AITO JUMALAN KRISTUS!

 

"ja tehnyt meidät kuningaskunnaksi, papeiksi palvelemaan hänen Jumalaansa ja Isäänsä" - Maestro Evangelista on jo julistanut Jumalan Nimen meille kaikille, niin että meillä voi olla suora ystävyyssuhde Jumalan kanssa. Hän on tehnyt meidät yhdeksi kuningaskunnaksi HERRA JUMALA ISRALIN tosi nimen alaisuudessa, sillä me kaikki Hänen Nimeään ylistävät olemme katsottuja olevan Hänen Uusi Israelinsa - Hänen uusi kansansa.

"palvelemaan hänen Jumalaansa ja Isäänsä" - Maestro Evangelistalla on nyt titteli tai arvonimi "Jumalan Poika", kun ja koska hän on jo julistanut Jumalan Nimen koko maailmalle tällä webbisivustolla www.thename.ph. Kyseessä ei ole Jeesus (se Daavidin poika), koska hän epäonnistui tehtävänsä suorittamisessa saattaa hänen kanssaisraelilaisensa olemaan tietoisia Jumalan Nimestä.

"Katso, hän tulee pilvissä, ja kaikki silmät saavat nähdä hänet, niidenkin, jotka hänet lävistivät, ja kaikki maan sukukunnat vaikeroitsevat hänen tullessansa. Totisesti, amen." Ilmestyskirja 1:7

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:


"Look, he is coming with the clouds," and "every eye will see him, even those who pierced him"; and all peoples on earth "will mourn because of him."- So shall it be! Amen. -" Revelation 1:7 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Katso, hän tulee pilvissä," ja jokainen silmä on hänet näkevä, myös ne, jotka hänet lävistivät"; ja kaikki maailman ihmiset "valittavat hänen tähtensä" - Näin olkoon! Amen.-" Ilmestyskirja 1:7

"Katso, hän tulee pilvissä" ja "jokainen silmä on hänet näkevä" - kaikki ihmiset tulevat näkemään Jeesuksen Neuvonantajan tulon, joka on myös profeetta kuin Mooses, Maestro Evangelista, TV:n ja Internetin kautta.

"myös ne, jotka hänet lävistivät" - tämä koskee niitä ihmisiä, jotka ovat ensin lukeneet tämän webbisivuston ja tehneet sitten syytöksiä Maestro Evangelistaa vastaan.

"ja kaikki maailman ihmiset "valittavat hänen tähtensä" - ihmiset havahtuvat huomatessaan, kuinka he ovat tehneet syntiä Jumalaa vastaan, sitten kun Maestro Evangelista näyttää meille totuuden Jeesuksesta. Koskien Daavidin Poikaa, että Kristinusko ja uskonnot ovat aivopesseet heidät, että hän olisi kuollut ihmiskunnan syntien puolesta, vaikka todellisuudessa hän oli Jumalan rankaisema omien väärintekojensa takia. Se tulee olemaan sellainen valituksen ja pettymyksen päivä, koska kaikki huomaavat ja ymmärtävät kuinka paljon he ovat olleet uskontojen pettämiä ja harhaan johdettuja.

"Minä olen A ja O", sanoo Herra Jumala, joka on ja joka oli ja joka tuleva on, Kaikkivaltias." Ilmestyskirja 1:8

 

  Tässä puhutaan symbolisesti Jumalan tulosta ja Hän tulee kun Hänen voideltu yksilönsä (Hänen profeettansa kuin Mooses, Maestro Evangelista) on julistanut Hänen Nimensä.

 

  Tämä osoittaa ainoastaan sen, että Maestro Evangelista valmistaa tien Jumalan tulon edellä.

 

  Onko se totta?

 

"Katso, minä lähetän sanansaattajani, ja hän on valmistava tien minun
eteeni. Ja äkisti on tuleva temppeliinsä Herra, jota te etsitte, ja liiton enkeli, jota te halajatte. Katso, hän tulee, sanoo Herra Sebaot
." Malakia 3:1

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"See, I will send my messenger, who will prepare the way before me. Then suddenly the Lord you are seeking will come to his temple; the messenger of the covenant, whom you desire, will come," says the LORD Almighty." Malachi 3:1 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Katso, Minä lähetän sanansaattajani, joka valmistaa tien minun edelläni. Sitten yhtäkkiä Herra, jota te etsitte on tuleva temppeliinsä; liiton sanansaattaja, jota te halulla kaipaatte, on tuleva," sanoo HERRA Kaikkivaltias." Malakia 3:1

 

"Minä lähetän sanansaattajani" - Asia on selvä, Jumala lähettää meille Hänen Profeettansa.

 

"Herra, jota te etsitte" - on tuleva aika, jolloin maailman ihmiset tulevat huutamaan Jumalan puoleen maailman ollessa kaaoksen vallassa, johtuen sodista, tuhoista, nälänhädästä ja muista tapahtumista. Eikö tämä ole maailman tila tällä hetkellä? Millä nimellä heidän tulee kutsua Jumalaa?

 

"on tuleva temppeliinsä" - tämän takia on kirjoitettu Ilmestyskirjaan 1:8, että Jumala on tulossa. Sen jälkeen kun Hänen AITO KRISTUKSENSA, profeetta kuin Mooses (joka on myös Jeesuksen neuvonantaja), Maestro Evangelista, on menestyksekkäästi julistanut Hänen Nimensä sekä todistanut totuuden Jeesuksesta!

 

  Se on kirjoitettu tällä tavalla, koska Salomo rakensi huoneen/temppelin, jossa on Jumalan Nimi. Jos Israelilaiset olisivat tulleet tuntemaan Jumalan Nimen Salomon rakentamasta temppelistä, niin kirous olisi nostettu pois heidän yltään. Kuitenkin Salomo epäonnistui näyttämään sen hänen kansalleen, sillä hän rakensi muita temppeleitä hänen vaimojensa jumalien nimille.

 

  Sitten tuli Jeesus, hänen tehtävänsä oli koota ja johdattaa hänen kansansa Jumalan Nimeä kantavalle huoneelle; sen sijaan hän rakensi temppelin omalle nimelleen, Jeesuksen kirkon! Tämä on yksi syistä hänen varhaiselle kuolemalleen.

 

"liiton sanansaattaja, jota te halulla kaipaatte, on tuleva" - tämä on syy sille, miksi on kirjoitettu 5. Mooseksen kirjaan 18:18-19, kun Jumala sanoi, että Hän on lähettävä profeetan "kuin sinä" - eli kuin Mooses on, kun hän antoi hänen kansalleen Kymmenen Jumalan Käskyä. Tällä kertaa se (sanansaattaja) tulee kantamaan Jumalan nimeä ja se tullaan antamaan kaikille maailman ihmisille.

 

Totuus kuuluu, että heidän ahdinkonsa matkan aikana pois Egyptistä, aikaisempi Israelin kansa oli jo osoittanut, kuinka he olivat epäonnistunet Jumalan tottelemisessa, eivätkä he ansainneet olla Hänen kansaansa kuuluvia.

 

  Lue kuinka monta Israelilaista Mooses toi pois Erämaavaellukselta:

 

"Ja Herra oli antanut kansan päästä egyptiläisten suosioon, niin että nämä suostuivat heidän pyyntöönsä; ja niin he veivät saalista egyptiläisiltä. Ja israelilaiset lähtivät liikkeelle ja kulkivat Ramseksesta Sukkotiin; heitä oli noin kuusisataa tuhatta jalkamiestä, paitsi vaimoja ja lapsia. Ja myös paljon sekakansaa meni heidän kanssansa, sekä lampaita ja raavaskarjaa suuret laumat." 2. Moos. 12:36-38

 

  Tämän annetun kappaleen mukaan oli kuusisataatuhatta jalkamiestä ja heidän lisäksi naisia ja lapsia, jotka Mooses toi mukanaan pois Egyptistä. Nämä ihmiset näkivät omin silmin kuinka Jumala erotti meren vedet heidän kulkea sen poikki, niin että Egyptiläiset sotilaan eivät heitä teurastaisi.

 

  Mutta kuinka moni heistä sai Jumalalta palkinnon astua Luvattuun Maahan?

 

"ei kukaan niistä miehistä, jotka ovat nähneet minun kirkkauteni ja minun tunnustekoni, jotka minä olen tehnyt Egyptissä ja tässä erämaassa, mutta kuitenkin nyt jo kymmenen kertaa ovat minua kiusanneet (koetelleet) eivätkä ole kuulleet minun ääntäni, ei yksikään heistä ole näkevä sitä maata, jonka minä valalla vannoen lupasin heidän isillensä; ei yksikään minun pilkkaajistani ole sitä näkevä. Mutta koska minun palvelijassani Kaalebissa on toinen henki, niin että hän on minua uskollisesti seurannut, niin hänet minä vien siihen maahan, jossa hän kävi, ja hänen jälkeläisensä saavat sen omakseen." 4. Moos.14:22-24

 

  Kun Mooseksen apulaiset Joosua ja Kaaleb menivät tutkimaan maata, jonka Jumala tulisi heille antamaan, he näkivät sen olevan asuttu erittäin vahvan kansan taholta, Amalekilaisten ja Kanaanilaisten. Kun he palasivat heidän leiriinsä ja antoivat raporttinsa, niin Israelilaiset olivat kovasydämisiä ja jopa pyrkivät kokoamaan joukkoja kivittääkseen Mooseksen, koska he eivät voineet hyväksyä sitä tosiasiaa, että heidän täytyi kukistaa muut tiellä olevat kansat ja heimot päästäkseen luvattuun maahan. Mutta Jumala ei sallinut sellaisen tapahtua Moosekselle ja käski Moosesta sanomaan Israelilaisille, jotka olivat napisseet tai purnanneet Häntä vastaan, niin ainoastaan Kaaleb pääsisi astumaan Luvattuun Maahan, sillä hän oli osoittanut täyttä uskoa Jumalaa kohtaan, että Hän opastaisi heitä, kuinka he hävittäisivät heidän vihollisensa.

 

  Se suuri joukko, joka poistui Egyptistä, niin ainoastaan murto-osa kykeni pääsemään tai astumaan Luvattuun maahan, aikaisempi Israelin kansa epäonnistui kokonaisuudessaan olla Jumalan kansa. Tästä syystä ei ole yllätys, että Israelin kansa, jonka Jumala tulee nyt katsomaan tai tarkastelemaan Hänen kansanaan, ovat niitä, jotka kutsuvat Hänen Nimeään.

 

  Ero Jumalan aikaisemman kansan ja niiden välillä jotka Jumala katsoo nyt olevan Hänen kansaansa kuuluvia on selkeä: Aikaisempi kansa tuli kutsutuksi nimellä Israel, ainoastaan sen vuoksi, että Jumala oli luvannut sen heidän esi-isilleen Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille ja että heitä on ainoastaan kutsuttu Jumalan nimellä. Nyt tuleva myöhempi kansa tunnustaa ja huutaa turvakseen tai kutsuu Jumalaa Hänen nimellään, hänen osoituksestaan Jumalaa kohtaan. Tästä syystä tämä uusi Jumalan kansa on aito Jumalan Israel.

 

  Sitten kun Jumalan Nimi on suoraan tunnettu ihmisten keskuudessa, ei ole mitään tarvetta rakentaa temppeleitä.

 

  Miksi on sanottu "temppeli", onko kyseessä todellinen Temppeli?

 

"Ja minä kuulin suuren äänen valtaistuimelta sanovan: "Katso, Jumalan maja ihmisten keskellä! Ja hän on asuva heidän keskellänsä, ja he ovat hänen kansansa, ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa;" Ilmestyskirja 21:3

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"And I heard a loud voice from the throne saying, "Look! God's dwelling
place is now among the people, and he will dwell with them. They will be
his people, and God himself will be with them and be their God."
Revelation 21:3 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Ja minä kuulin voimakkaan äänen valtaistuimelta sanovan, "Katso! Jumalan asuinpaikka on nyt ihmisten keskuudessa, ja Hän asuu heidän kanssaan. He ovat Hänen kansaansa, ja Jumala Itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa."

Ilmestyskirja 21:3

 

  Kyseessä ei ole kirjaimellinen temppeli, sillä Jumalan asuinpaikka on heidän kansansa keskuudessa heidän sydämissään ja mielissään. Jumala on nyt oleva meidän kanssamme, sillä me tiedämme Hänen Nimensä.

 

"He ovat Hänen kansaansa, ja Jumala Itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa" - Me voimme tuntea Jumalan katsovan meidän nyt kuuluvan Hänen kansaansa, sitten kun me kutsumme Hänen Nimeään, kuten olemme lukeneet Sakarjan kirjasta 13:9. Kun Jumalan Nimi on esitelty meille Hänen sanansaattajansa (profeetan kuin Mooseksen) Maestro Evangelistan toimesta, niin silloin Jumala todellakin tulee ja asuu meidän keskuudessamme. Sitten kun tämä tapahtuu, niin me voimme todellakin sanoa olevamme pelastetut meidän synneistämme.

 

"Mutta kuka kestää hänen tulemisensa päivän, ja kuka voi pysyä, kun hän ilmestyy? Sillä hän on niin kuin kultasepän tuli ja niin kuin pesijäin saippua. Ja hän istuu ja sulattaa ja puhdistaa hopean, hän puhdistaa Leevin pojat, saa ne puhtaiksi kuin kullan ja hopean ja sitten he tuovat Herralle uhrilahjoja vanhurskaudessa."

Malakia 3:2-3

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Who can endure the day of his coming? Who can stand when he appears? For he will be like a refiner's fire or a launderer's soap. He will sit as a refiner and purifier of silver; he will purify the Levites and refine them like gold and silver. Then the LORD will have men, who will bring offerings in righteousness."Malachi 3:2-3 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kuka kestää Hänen tulonsa päivän? Kuka kestää kun Hän ilmestyy? Sillä hän on kuin kultasepän tuli tai pesijän saippua. Hän istuu kuin hopean puhdistaja ja jalostaja; Hän puhdistaa Leeviläiset ja jalostaa/rikastaa heidät kuin kullan ja hopean. Sitten HERRALLA on miehiä, jotka tuovat uhrilahjoja oikeamielisyydessä," Malakia 3:2-3

 

"Kuka kestää kun Hän ilmestyy?" - Maestro Evangelistan auktoriteetti puhua Jumalan Nimessä ja todistaa Jeesuksesta perustuen Raamatun kirjoituksiin, on kiistämätön.

 

"Hän puhdistaa Leeviläiset" - Profeetta on saava ihmisiä avustamaan häntä hänen tehtävässään Jumalan opetusten levittämisessä ja tiedottamisessa, kuten ne ovat kirjoitetut Pyhään Raamattuun.

 

"Sillä hän on kuin kultasepän tuli tai pesijän saippua" - Sen vuoksi, että hän tulee korjaamaan tai ohjaamaan oikeaan ihmiskuntaa, heidän johtajiaan ja kuninkaitaan sen väärän ylistyksen suhteen, koska he ovat uskoneet, että Jumalan rankaisema mies on jumala.

 

  Tämän lisäksi - Profeetta tulee ilmestymään julkisuuteen aikana jolloin monet ihmiset ovat jo Jumalan palvelustöitä tekemässä, mutta ongelma on siinä, että he saarnaavat väärää jumalaa - ilman että he edes tietävät olevansa myös heidän uskontojen pettämiä.

 

  Sitten kun nämä saarnaajan kuuntelevat Maestroa, hyväksyvät hänen tuomansa totuuden ja valitsevat tulla palvelemaan samaa tosi Jumalan nimeä, niin he tulevat olemaan osallisia kuulumaan "Leeviläisiin", jotka ovat puhdistetut kuin Kulta ja Hopea.

 

  Minkälaisen auktoriteetin Maestro Evangelista on saanut Jumalalta oikaistakseen ihmiskunnan ja heidän johtajiensa käsityksiä heidän väärinkäsityksestään koskien Jumalan sanaa?

 

  Lukekaamme mitä Ilmestyskirjan Johannes on kirjoittanut koskien tulevaa profeettaa kuin Mooses:

 

"Ja minä lankesin hänen jalkojensa juureen, kumartaen rukoillakseni häntä. Mutta hän sanoi minulle: "Varo, ettet sitä tee; minä olen sinun ja sinun veljiesi kanssapalvelija, niiden, joilla on Jeesuksen todistus; kumarra ja rukoile (ylistä) Jumalaa. Sillä Jeesuksen todistus on profetian henki." Ilmestyskirja 19:10

 

"minä olen sinun ja sinun veljiesi kanssapalvelija, niiden, joilla on Jeesuksen todistus"  - Maestro Evangelista on vain ihminen/mies, aivan kuten kaikki Jumalan ennakolta maailmaan lähetetyt profeetat. Se, mikä tekee hänestä aivan erityisen on, että Jumalan Sanan on laitettu/asetettu hänen suuhunsa (5. Mooseksen kirja 18:18-19 ja Jeremias 1:4-10) ja ja hänellä on tuotavanaan maailman kansoille Jeesuksen todistus (Ilmestyskirja 22:16).

 

  Ilman Jeesuksen Todistusta tai tunnustusta Pyhässä Raamatussa maailman ihmiset nukkuisivat sikiuntaan uskontojen petoksen vallassa ikuisesti.

 

"kumarra ja ylistä Jumalaa" - tämä on se ilmestys, jonka Maestro Evangelista antaa tämän webbisivuston kautta, että Jumala haluaa kaikkien ihmisten tietävän ja ymmärtävän, että on olemassa vain yksi Jumala, ja pelastus tulee Jumalalta yksin!

 

"Ja minä näin taivaan auenneena. Ja katso: valkoinen hevonen, ja sen selässä istuvan nimi on Uskollinen ja Totinen, ja hän tuomitsee ja sotii vanhurskaudessa (oikeamielisyydessä). Ja hänen silmänsä olivat niin kuin tulen liekit, ja hänen päässään oli monta kruunua, ja hänellä oli kirjoitettuna nimi, jota ei tiedä kukaan muu kuin hän itse," Ilmestyskirja 19:11-12

 

"Ja minä näin taivaan auenneena" - kaikki tulevat näkemään profeetan kuin Mooseksen tulon, ja tämä tapahtuu nyt kun sinä luet ilmestyksiä, jotka Jumala on käskenyt häntä toimittaa.

 

"hänen silmänsä olivat niin kuin tulen liekit" - kukaan ei pysty kumoamaan Jumalan Sanan ilmestyksiä, jotka hän toimittaa maailman ihmisille. Tämä liittyy Maestro Evangelistan olemisesta sanansaattajana liitosta, joka on mainittu Malakian kirjassa 3:1-4.

 

"ja hänellä oli kirjoitettuna nimi, jota ei tiedä kukaan muu kuin hän itse" - vain Maestro Evangelista voi ja kykenee ilmoittamaan ja selittämään hänen auktoriteettinsa Jumalan Sanasta, Pyhästä Raamatusta, maailman ihmisille.

 

  Kaiken mitä olet lukenut tästä artikkelista ja tämän webbisivun muista artikkeleista ovat Maestro Evangelistan ilmestyksiä, jotka me olemme kirjanneet hänen läsnäolossaan.

 

"ja hänellä oli yllään vereen kastettu vaippa (viitta), ja nimi, jolla häntä kutsutaan, on Jumalan Sana." Ilmestyskirja 19:13

 

"nimi, jolla häntä kutsutaan, on Jumalan Sana." - sillä miehen nimi, jolle Jumala on antanut Hänen auktoriteettinsa koskien Hänen ilmestyksiään, on Eraño M. Evangelista. Hänen nimensä tarkoittaa "uuden aikakauden evankelista" tai "Uuden Aikakauden Jumalan puhemies" tai selkeän yksinkertaisesti, modernin ajan Jumalan puhemies!

 

  Tämä on syy sille, miksi Jeesus sanoi Johannes 14:26, että Neuvonantaja n myös Pyhä Henki, joka tarkoittaa Jumalan Sanaa - koska hänen tehtävänsä on kokonaisuudessaan tehdä meidät ymmärtämään Jumalan sana, jonka hän kykenee tekemään, koska Jumala on laittanut Hänen sanansa hänen suuhun ja tulee opettamaan häntä, mitä tulee näyttää meille kirjoitusten kautta! Toisin sanoen, Maestro Evangelistan tehtävä on aivan ja täysin tarkalleen sitä, mitä hänen nimensä merkitsee!

 

  Ja:

 

"Ja häntä seurasivat ratsastaen valkoisilla hevosilla taivaan sotajoukot, puettuina valkeaan ja puhtaaseen pellavavaatteeseen. Ja hänen suustaan lähtee terävä miekka, että hän sillä löisi kansoja. Ja hän on kaitseva heitä rautaisella valtikalla, ja hän polkee kaikkivaltiaan Jumalan vihan kiivauden viinikuurnan." Ilmestyskirja 19:14-15

 

  Hän toimittaa tosi Jumalan Sanan kaikille maailman ihmisille.

 

  Millä auktoriteetilla hän on tämän tekevä?

 

"Ja hänellä on vaipassa (viitassaan) kupeellaan kirjoitettuna nimi: "KUNINGASTEN KUNINGAS JA HERRAIN HERRA." Ilmestyskirja 19:16

 

  Maestro Evangelistalla on täysi auktoriteetti olla Jumalan puhemies meidän sukupolvemme aikana. Tämä on symbolinen titteli, jonka Maestro Evankelistalle on antanut Jumala, kuten on kirjoitettu Pyhään Raamattuun. Meidän tulee kuulla hänen ilmestyksensä, sillä se ei ole hänen omaansa, vaan Jumalalta.

 

Mitä tarkoittaa "oli yllään vereen kastettu vaippa viitta"?

 

"Kuka tuolla tulee Edomista, tulipunaisissa vaatteissa Bosrasta, tuo puvultansa komea, joka uljaana astelee suuressa voimassansa? Minä, joka puhun vanhurskautta, joka olen voimallinen auttamaan." Jesaja 63:1

 

Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

. 

"Who is this coming from Edom, from Bozrah, with his garments stained crimson?

Who is this, robed in splendor, striding forward in the greatness of his strength?

"It is I, speaking in righteousness, mighty to save."Isaiah 63:1 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kuka on tuo, joka tulee Edomista, Bosrasta, ja hänen vaatteensa ovat värjätyt purppuranpunaiseksi? Kuka on tämä, vyötettynä loistokkuuteen, harppoen tasapainoisesti eteenpäin suuruutensa tunnossa" Se olen Minä, puhuen oikeamielisyydessä, voimallinen pelastamaan" Jesaja 63:1

 

"Kuka on tuo, joka tulee Edomista" - hän ei ole Juutalainen vaan hän tulee Edomista tai on Muukalainen, jonka Jumala on valinnut olemaan Hänen profeettansa kuin Mooses.

 

"hänen vaatteensa ovat värjätyt purppuranpunaiseksi" - tulla esiin/julkisuuteen valtavan kärsimyksen ja hädän aikana.

 

"vyötettynä loistokkuuteen" - tämä on merkki miehestä, joka on "puettu vereen kastettuun viittaan" Ilmestyskirjassa 19:13.

 

"voimallinen pelastamaan" - Pelastaminen ilmestysten kautta, jotka hän tuo koskien Jumalan sanaa.

 

"Miksi on punaa sinun puvussasi, miksi ovat vaatteesi kuin viinikuurnan polkijan? Kuurnan minä poljin, minä yksinäni, ei ketään kansojen joukosta ollut minun kanssani; minä poljin heidät vihassani, tallasin heidät kiivaudessani, ja niin pirskui heidän vertansa vaatteilleni, ja minä tahrasin koko pukuni. Sillä koston päivä oli minun mielessäni ja minun lunastettujeni vuosi oli tullut. Ja minä katselin, mutta ei ollut auttajaa, ja minä ihmettelin, kun ei kukaan tueksi tullut. Silloin minun oma käsivarteni minua auttoi, ja minun vihani minua tuki. Ja minä tallasin kansat vihassani ja juovutin heidät kiivaudellani; minä vuodatin maahan heidän verensä." Jesaja 63:2-6

 

Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

"For the day of vengeance was in my heart, and the year of my redemption has come." Isaiah 63:4 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Sillä koston päivä oli minun sydämessäni, ja minun vapautukseni vuosi oli tullut."

Jesaja 63:4

 

  Maestro Evangelista ilmestyy maailman ihmisten eteen suurten maailmaa koettelevien ongelmien aikana, silloin kun maiden johtajat eivät kykene löytämään ratkaisuja kohtaamiinsa ongelmiin.

 

  Palaamme:

 

"Ja häntä seurasivat ratsastaen valkoisilla hevosilla taivaan sotajoukot, puettuina valkeaan (hienoon) ja puhtaaseen pellavavaatteeseen." Ilmestyskirja 19:14

 

"taivaan sotajoukot" - symbolisesti kuvaten ne ihmiset, jotka auttavat Maestro Evangelistaa tämän taistelun aikana uskontoja vastaan!

 

"puettuina hienoon… pellavavaatteeseen." - Mitä se tarkoittaa?

 

"Ja hänen annettiin pukeutua liinavaatteeseen, hohtavaan ja puhtaaseen: se liina on pyhien vanhurskautus." Ilmestyskirja 19:8

 

Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

"Fine linen, bright and clean, was given her to wear."

(Fine linen stands for the righteous acts of the saints.)

Revelation 19:8 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Hienoon pellavakankaaseen, kirkkaan valkoista ja puhdasta, oli annettu hänelle pukeutuakseen." (Hieno pellava tarkoittaa pyhien oikeamielisiä tekoja.)

Ilmestyskirja 19:8

 

  Nyt seuraavaksi selventäkäämme ilmestys koskien "rautaista valtikkaa".

 

"Ja hänen suustaan lähtee terävä miekka, että hän sillä löisi kansoja. Ja hän on kaitseva heitä rautaisella valtikalla, ja hän polkee kaikkivaltiaan Jumalan vihan kiivauden viinikuurnan." Ilmestyskirja 19:15

 

"Ja hänen suustaan lähtee terävä miekka" - Mikä tämä on?

 

"Kuulkaa minua, te merensaaret, ja tarkatkaa, kaukaiset kansat. Herra
on minut kutsunut hamasta äidinkohdusta saakka, hamasta äitini helmasta minun nimeni maininnut
." Jesaja 49:1

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Listen to me, you islands; hear this, you distant nations: Before I was born the LORD called me; from my birth he has made mention of my name."
Isaiah 49:1 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kuunnelkaa minua te saaret, kuulkaa tämä, te kaukaiset kansakunnat: Ennen kuin minä olin syntynyt, HERRA kutsui minut; "syntymäni ajasta Hän on viitannut tai maininnut nimeni(antanut nimelle merkityksen)." Jesaja 49:1

 

Hän on viitannut tai maininnut nimeni(antanut nimelle merkityksen) - kuten me olemme jo aikaisemmin lukeneet, Maestro Eraño M. Evangelistan nimi on mainittu Ilmestyskirjassa, kun hän tulee toimimaan Jumalan puolestapuhujana sinä "päivänä". - hän ei keksinyt tuollaista nimeä itse - hän syntyi sen nimisenä ja siten ollen hänen kohtalonaan oli tulla Jumalan puhemieheksi.

 

"Hän teki minun suuni terävän miekan kaltaiseksi, kätki minut kätensä varjoon; hän teki minut hiotuksi nuoleksi, talletti minut viineensä." Jesaja 49:2

 

"Hän teki minun suuni terävän miekan kaltaiseksi" - Maestro Evangelista on totisesti profeetta, joka on ennalta maailmaan lähetetty, sillä jopa toisten profeettojen ilmestyksissä on annettu monia merkkejä, joiden myötä hänet on helppo tunnistaa ja identifioida.

 

"talletti minut viineensä" - vaikka Jumala on maininnut profeetan, joka on tuleva kaukaisesta maasta puhumaan Hänen Nimessään; Hän antoi Hänen aikaisemmalle kansalleen mahdollisuuden palata Hänen tykönsä. Kun he epäonnistuivat, niin Maestro Evangelista on nyt ennalta lähetetty täyttämään Jumalan ilmestykset Pyhässä Raamatussa.

 

  Tämän takia maailman ihmisten tulisi kuunnella profeetan kuin Mooseksen ilmestyksiä, koska he tulevat vielä tuntemaan totuuden koskien Jumalaa ja Jeesusta Raamatussa.

 

"Ja hän sanoi minulle: Sinä olet minun palvelijani, sinä Israel, jossa minä osoitan kirkkauteni." Jesaja 49:3

 

  Maestro Evangelista on Jumalan palvelija. Hän tottelee hänelle annettuja ohjeita. Hänen tehtävänään on ilmoittaa Jumalan Nimi, niin että ensimmäistä kertaa maailman ihmiset voivat kutsua turvakseen Jumalan Nimeä ja saavuttaa ikuisen rauhan.

 

"Mutta minä sanoin: Hukkaan minä olen itseäni vaivannut, kuluttanut voimani turhaan ja tyhjään; kuitenkin on minun oikeuteni Herran huomassa, minun palkkani on Jumalan tykönä." Jesaja 49:4

 

  Maestro Evangelista sanoo: "Jos ja kun olet Jumalan lähettämä tehtävää varten, niin Hän (Jumala) " antaa kaiken sinun tarpeittesi mukaan.

 

  Hän ei pyydä lahjoituksia tai mitään muutakaan palautusmaksuna työstään.

 

"Ja nyt sanoo Herra, joka on minut palvelijakseen valmistanut hamasta äitini kohdusta, palauttamaan Jaakobin hänen tykönsä, niin että Israel koottaisiin hänen omaksensa - ja minä olen kallis Herran silmissä, minun Jumalani on tullut minun voimakseni - "

Jesaja 49:4

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"And now the LORD says— he who formed me in the womb to be his servant
to bring Jacob back to him and gather Israel to himself, for I am honored in the eyes of the LORD and my God has been my strength—" Isaiah 49:5 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Ja nyt HERRA sanoo - hän, joka minut kohdussa muotooni asetti, olemaan hänen palvelijansa, joka tuo Jaakobin takaisin hänen tykönsä ja kokoaa Israelin hänen luokseen, sillä Minä olen kunniaan nostettu HERRAN silmissä ja minun Jumalani on ollut minun voimani" Jesaja 49:5

 

"kokoaa Israelin hänen luokseen" - tämä on se tehtävä, jonka Jumala on antanut Maestro Evangelistalle, esitellä Hänen Nimensä maailman ihmisille; niin että he voisivat palata Jumalan tykö ollakseen Hänen uusi kansansa.

 

  Hän tulee myös opettamaan heille koskien Pyhään Raamattuun kirjoitettuja Jumalan Käskyjä, vastaanottaaksemme Siunaukset ja nauttiaksemme ikuisesta rauhasta.

 

"hän sanoo: Liian vähäistä on sinulle, joka olet minun palvelijani, kohottaa ennalleen Jaakobin sukukunnat ja tuoda takaisin Israelin säilyneet: minä panen sinut pakanain valkeudeksi, että minulta tulisi pelastus maan ääriin asti." Jesaja 49:6

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

He says: "It is too small a thing for you to be my servant to restore the tribes of Jacob
and bring back those of Israel I have kept. I will also make you a light for the Gentiles,
that you may bring my salvation to the ends of the earth."
Isaiah 49:6 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"…että sinun kauttasi tulisi minun pelastukseni maan ääriin asti" Jesaja 49:6

 

"minä panen sinut pakanain valkeudeksi" - kyseessä ei ole Paavali, kuten uskonnot ovat ajatelleet sen olevan. Kyseessä on profeetta kuin Mooses, joka on myös profeetta kaikille kansoille, Jeremia 1:4-10, Maestro Evangelista, joka tulee johdattamaan maailman ihmiset polulle, joka johtaa heidät Jumalan tykö. Hän tulee toimimaan oppaana.

 

"Näin sanoo Herra, Israelin lunastaja, hänen Pyhänsä, syvästi halveksitulle, kansan inhoamalle, valtiaitten orjalle: Kuninkaat näkevät sen ja nousevat seisomaan, ruhtinaat näkevät ja kumartuvat maahan Herran tähden, joka on uskollinen, Israelin Pyhän tähden, joka on sinut valinnut." Jesaja 49:7

                                  

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"This is what the LORD says - the Redeemer and Holy One of Israel - to him who was despised and abhorred by the nation, to the servant of rulers: "Kings will see you and rise up, princes will see and bow down, because of the LORD, who is faithful, the Holy One of Israel, who has chosen you." Isaiah 49:7 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Tämän sanoo Herra - Lunastaja ja Israelin Pyhä - hänelle, joka olit halveksittu ja kansojen inhoama sekä vihaama, hallitsijoitten palvelijalle: "Kuninkaat näkevät sinut ja nousevat ylös, ruhtinaat näkevät sinut ja kumartuvat edessäsi, Herran takia, joka on uskollinen, Israelin Pyhä, joka on sinut valinnut." Jesaja 49:7

 

  Monet ihmiset ovat epäuskoisia eivätkä usko häntä aluksi. Aika on tulossa, ja aivan erityisesti tuona "suurena ja pelottavana päivänä", jolloin Jumala tuo Hänen tuomionsa kaikkien tiedettäväksi; silloin me kaikki käännymme hänen tykönsä kuullaksemme hänen ilmestyksensä, niin että me voimme kutsua Jumalaa Nimellä!

 

"Näin sanoo Herra: Otollisella ajalla minä olen sinua kuullut ja pelastuksen päivänä sinua auttanut; minä olen valmistanut sinut ja pannut sinut kansoille liitoksi, kohottamaan ennalleen maan, jakamaan hävitetyt perintöosat" Jesaja 49:8

                 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"This is what the LORD says: "In the time of my favor I will answer you,
and in the day of salvation I will help you; I will keep you and will make you to be a covenant for the people, to restore the land and to reassign its desolate inheritances,"
Isaiah 49:8 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Näin sanoo HERRA: "Minun tahtomanani ajankohtana Minä vastaan sinulle, ja pelastuksen päivänä Minä autan sinua; Minä suojelen sinua ja teen sinut liitoksi ihmisille, palauttaan maa ennalleen ja uudelleen määrittelemään/jakamaan hävitetyt perintöosat," Jesaja 49:8

 

"uudelleen määrittelemään/jakamaan hävitetyt perintöosat" - Maestro Evangelista tulee rakentamaan uudelleen ne perintöosat, jotka olivat otetut pois aikaisemmalta Jumalan kansalta.

 

"sanomaan vangituille: "Käykää ulos!" ja pimeässä oleville: "Tulkaa esiin!" Teiden varsilta he löytävät laitumen, kaikki kalliokukkulat ovat heillä laidunpaikkoina. Ei heidän tule nälkä eikä jano, ei hietikon helle eikä aurinko satu heihin, sillä heidän armahtajansa johdattaa heitä ja vie heidät vesilähteille." Jesaja 49:9-10

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:


"to say to the captives, 'Come out,' and to those in darkness, 'Be free!' "They will feed beside the roads and find pasture on every barren hill. They will neither hunger nor thirst, nor will the desert heat or the sun beat upon them. He who has compassion on them will guide them and lead them beside springs of water." Isaiah 49:9-10 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"sanomaan vankeudessa olijoille, ´Tulkaa ulos, ´ ja pimeydessä oleville, ´Olkaa vapaat!!´ " He tulevat ruokituiksi teiden vierillä ja löytävät laitumensa jokaiselta hedelmättömältä kukkulalta. Heidän ei ole nälkä eikä jano, eikä erämaan kuumuus tai auringon säteet heitä piiskaa. Hän, jolla on myötätuntoa heitä kohtaan, tulee johdattamaan heitä ja johtamaan heidät vesilähteiden äärelle. " Jesaja 49:9-10

 

"tulee johdattamaan heitä" - Mies, jonka "suu on kuin teroitettu nuoli" tulee näyttämään maailman ihmisille polun palata Jumalan tykö.

 

  Mistä nämä kaikki ihmiset tulevat?

 

"Minä teen kaikki vuoreni teiksi, ja minun valtatieni kulkevat korkealla (and my highways will be raised up, ja minun valtatieni tulevat ylösnostetuiksi tai vahvistetuiksi). Katso heitä, he tulevat kaukaa! Katso, nuo pohjoisesta, nuo lännestä, nuo Siinimin maalta!"Jesaja 49:11-12

 

  Heitä tulee joka puolelta maailmaa.

 

  Palaamme seuraavaan

 

"Ja hänellä on vaipassa (viitassaan ja) kupeellaan kirjoitettuna nimi: "KUNINGASTEN KUNINGAS JA HERRAIN HERRA." Ilmestyskirja 19:16

 

  Ensimmäisenä meidän täytyy tietää kuka on "Kuningasten Kuningas"?

 

  Luemme siitä:

 

"Sillä HERRA, teidän Jumalanne, on jumalain Jumala ja herrain Herra, suuri, voimallinen ja peljättävä Jumala, joka ei katso henkilöön eikä ota lahjusta,"

5. Moos. 10:17

 

  Kuten me voimme lukea, Israelin Jumala on herrojen Herra. Ja koska Jumala on herrojen Herra ja siten myös kuningasten Kuningas, niin se tarkoittaa, että Ilmestyskirjassa mainittu kuningasten Kuningas on mies, jonka Jumala on nimittänyt tai osoittanut olemaan Hänen profeettansa kuin Mooses 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19. Hän on profeetta kaikille kansakunnille - josta profeetta Jeremia kirjoitti, Jeremia 1:4-10.

 

  Mainittu kuningasten Kuningas on sama mies, johon Jeesus viittaa puhuessaan Neuvonantajasta, joka on myös mies, jonka Jumala on valinnut Hänen profeetakseen kuin Mooses, (jonka suuhun Jumala on laittanut Hänen sanansa - Pyhän Henkensä), jonka Hän lähetti puhumaan Hänen Nimessään. Tämä mies on nyt tullut persoonassa Maestro (Opettaja) Eraño Martin Evangelista, ja hän on ilmoittanut Jumalan Suuren Nimen ja todellisen Jeesuksen Raamatun kirjoitusten kautta webbisivuilla: www.thename.ph ja www.thenameonline.info sekä www.suurinimi.com että tässä artikkelissa.

 

  Toisin sanoen, sinä todistat nyt Jumalan profetian täyttymistä koskien miestä, jonka Hän tulee lähettämään ja ilmoittamaan Hänen Nimensä. Jos sinä olet tuo mies, jonka Jumala on lähettänyt ilmoittamaan Hänen Suuren Nimensä (raamatun kirjoitusten kautta) kaikille maailman ihmisille, niin puhu sinä sitten jumalien JUMALAN puolesta, joka on myös KUNINGASTEN KUNINGAS ja herrojen HERRA.

 

"Ja ne kymmenen sarvea, jotka sinä näit, ovat kymmenen kuningasta, jotka eivät vielä ole saaneet kuninkuutta, mutta saavat vallan niin kuin kuninkaat yhdeksi hetkeksi pedon kanssa. Näillä on yksi ja sama mieli, ja he antavat voimansa ja valtansa pedolle." Ilmestyskirja 17:12-13

 

  Maiden johtajat ja uskonnot, kuten Kristinusko, Muslimit ja muut uskonlahkot sekä kultit - vaikka ne ovat jakautuneita ja ristiriidassa keskenään; ne kuitenkin syvästi kunnioittavat ja ovat yhdistyneitä Jeesuksen nimessä, joka on myös Ilmestyskirjassa mainittu Peto.

 

  Ole ystävällinen ja lue seuraavan linkin kautta, kuinka Jeesus tuli symbolisesti olemaan Peto Ilmestyskirjan 13. luvussa:

 

http://www.thename.ph/thename/revelations/beast666-en.html tai http://www.thenameonline.info/thename/revelations/beast666-en.html sekä

Peto Pyhässä Raamatussa

 

Jatkaaksemme:

 

"He sotivat Karitsaa vastaan, mutta Karitsa on voittava heidät, sillä hän on herrain Herra ja kuningasten Kuningas; ja kutsutut ja valitut ja uskolliset voittavat hänen kanssansa." Ilmestyskirja 17:14

 

"Karitsa" - Jumalan valitsema mies. Se symboloi profeetan kuin Mooseksen uskollisuutta Jumalan hänelle käskemien asioiden ilmoittamisessa Raamatun kautta. On tuleva aika, jolloin uskonnot asettuvat vastustamaan Jumalan Sanan ilmestyksiä tai ilmoituksia, Joita profeetta kuin Mooses, Maestro Evangelista antaa maailman ihmisille.

 

  He tulevat kaatumaan, koska Maestro Evangelistan tuomat ilmestykset ovat Jumalan Sanaa. He eivät kykene voittamaan tosi Jumalan Sanaa ja totuutta koskien Jumalaa.

 

"sillä hän on herrain Herra ja kuningasten Kuningas" - tämä on auktoriteetti, jonka Maestro Evangelista on vastaanottanut Jumalalta. Hän on ainoastaan mies/ihminen, mutta Jumala antoi hänelle tehtävän täytettäväkseen eikä Jumala jätä häntä epäonnistumaan.

 

"ja… hänen kanssansa" - hän saa ihmisiä avustamaan tehtävässään, minkälaisia ihmisiä he ovat?

 

"kutsutut ja valitut ja uskolliset" - ihmiset, jotka ovat kuulleet hänen ilmestyksensä ja siitä alkaen ovat pysyneet todistamassa tuosta "päivästä".

 

  Siten ollen, miehen, jonka nimi on Jumalan Sana - (profeetta kuin Mooses), Maestro Evangelistalla on Jumalan sanat hänen suussaan. Hän on sama mies, joka on ilmoitettu Ilmestyskirja 17:14, ja hänellä on kumppaneita, jotka auttavat häntä hänen tehtävässään Jumalalta.

 

"KUNINGASTEN KUNINGAS JA HERRAIN HERRA" - on se auktoriteetti, jonka Jumala on antanut Maestro Evangelistalle, niin että kaikki ihmiset voisivat kuulla hänen ilmestyksensä Jumalalta.

 

"Mutta Iisain kannosta puhkeaa virpi, ja vesa versoo hänen juuristansa." Jesaja 11:1

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

A shoot will come up from the stump of Jesse; from his roots a Branch will bear fruit. Isaiah 11:1 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Iisain kannosta nousee vesa; hänen juuristaan Oksa kantaa hedelmää." Jesaja 11:1

 

"vesa" - Tämä on Kuningas Daavid.

 

"juuri" - Jeesus, kuten on paljastettu Ilmestyskirjassa 22:16.

 

"Ja hänen päällänsä lepää Herran Henki, viisauden ja ymmärryksen henki, neuvon ja voiman henki, tiedon ja Herran pelon henki." Jesaja 11:2

 

"Henki" - Jumalan Sana. Tästä syystä Jeesus sanoi, että neuvonantajalla on totuuden henki tai Jumalan sana. Totuus siksi, että Jeesus viittaa henkilöön, joka on nimetty olemaan OKSA, joka on myös profeetta kuin Mooses.

 

  Tämä on myös selitys sille miksi Ilmestyskirjassa 22:16 on kerrottu, että hän (Jeesus) on Daavidin juuri ja jälkeläinen. Tämän ansiosta me voimme tietää, että hän ei ole Oksa, joka on mainittu tässä profetiassa, vaan Oksa on tuleva profeetta kuin Mooses, joka on ilmoittanut meille, että Jeesus on vain Daavidin jälkeläinen.

 

  Ja kuten on mainittu Ilmestyskirjassa 22:16 oleva "Enkeli" tai sanansaattaja, Maestro Evangelista on täysin todistettavasti osoittanut todellisen Jeesuksen olevan:

 

·         Että Jeesus on vain Daavidin jälkeläinen, 2. Samuel 7:12-14

·         Kirkas aamun tähti tai Lusifer, Jumalan rankaisema mies, Jesaja 14:9-20

 

  Daavidin juuri, mainittuna Jesaja 11, tarkoittaa että Jeesus ei ole "oksa", joka on mainittu tässä kyseisessä profetiassa.

 

"Herran pelon henki" - Aivan kuten on kirjoitettu Sananlaskuissa 9:10 - "HERRAN pelko on viisauden alku, ja Pyhimmän tunteminen on ymmärrystä."

 

Maestro Evangelista tulee saattamaan ihmiset tietämään ja ymmärtämään Tosi Jumalan ja Hänen käskynsä.

 

 "Hän halajaa Herran pelkoa; ei hän tuomitse silmän näöltä eikä jaa oikeutta korvan kuulolta, vaan tuomitsee vaivaiset vanhurskaasti ja jakaa oikein oikeutta maan nöyrille; suunsa sauvalla hän lyö maata, surmaa jumalattomat huultensa henkäyksellä."

Jesaja 11:3-4

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"and he will delight in the fear of the LORD. He will not judge by what he sees with his eyes, or decide by what he hears with his ears; but with righteousness he will judge the needy, with justice he will give decisions for the poor of the earth. He will strike the earth with the rod of his mouth; with the breath of his lips he will slay the wicked. "

Isaiah 11:3-4 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Hän saa ilonsa Herran pelosta, ja hän ei tuomitse näkemänsä perusteella, eikä tee päätöksiä korvakuulolta; Vaan oikeamielisesti hän jakaa oikeutta vähäosaisille, ja antaa päätöksensä tasapuolisesti maan nöyrille; Hän lyö maata suunsa sauvalla, ja huuliensa henkäyksellä hän surmaa pahoja." Jesaja 11:3-4

 

"suunsa sauvalla" - Jumalan Sanalla, jonka Maestro Evangelista ilmoittaa maailman ihmisille. Tästä syystä hän kantaa "Rautaista valtikkaa", se symbolisoi hänen suussaan olevaa Jumalan Sanaa!

 

"Vanhurskaus (oikeamielisyys, Righteousness) on hänen kupeittensa vyö ja totuus (uskollisuus, faithfulness) hänen lanteittensa side. Silloin susi asuu karitsan kanssa, ja pantteri makaa vohlan (vuohen) vieressä; vasikka ja nuori leijona ja syöttöhärkä ovat yhdessä, ja pieni poikanen niitä paimentaa." Jesaja 11:5-6

 

"susi asuu karitsan kanssa" - sinä "päivänä" maailmassa tulee olemaan kestävä rauha. Koska me olemme silloin yksi kansa Jumalan alaisuudessa!

 

"pieni poikanen niitä paimentaa" - profeetta, joka on lähetetty ennalta maailmaan kaikkia kansoja varten, kuten on ilmoitettu Jeremia 1:4-10.

 

"Lehmä ja karhu käyvät laitumella, niiden vasikat ja pennut yhdessä makaavat, ja jalopeura (leijona) syö rehua kuin raavas." Jesaja 11:7

 

"leijona syö rehua kuin raavas" - aika, jolloin kaikki syövät sitä ruokaa, mitä Jumala on antanut meille aikaisemmin, kuten on ilmoitettu Maestro Evangelistan kertomana seuraavien linkkien kautta:

 

http://www.thename.ph/thename/revelations/food-en.html tai http://www.thenameonline.info/thename/revelations/food-en.html ja

Ruoka Jota Meidän Pitäisi Syödä

 

"Imeväinen leikittelee kyykäärmeen kololla, ja vieroitettu kurottaa kätensä myrkkyliskon luolaan. Ei missään minun pyhällä vuorellani tehdä pahaa eikä vahinkoa, sillä maa on täynnä Herran tuntemusta, niin kuin vedet peittävät meren." Jesaja 11:8-9

 

"maa on täynnä Herran tuntemusta" - ihmiset joka puolilla maailmaa näkevät Maestro Evangelistan ja kuulevat hänen ilmestyksensä koskien Jumalan Sanaa.

 

"Sinä päivänä pakanat etsivät Iisain juurta, joka on kansojen lippuna, ja hänen asumuksensa on oleva kunniata täynnä. Ja sinä päivänä Herra vielä toisen kerran ojentaa kätensä hankkiakseen itselleen kansansa jäännöksen, joka on jäljellä Assurissa, Egyptissä, Patroksessa, Etiopiassa, Eelamissa, Sinearissa, Hamatissa ja merensaarilla."

Jesaja 11:10-11

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"In that day the Root of Jesse will stand as a banner for the peoples; the nations will rally to him, and his resting place will be glorious. In that day the Lord will reach out his hand a second time to reclaim the surviving remnant of his people from Assyria, from Lower Egypt, from Upper Egypt, from Cush, from Elam, from Babylonia, from Hamath and from the islands of the Mediterranean." Isaiah 11:10-11 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Tuona päivänä Iisain kannon Juuresta versova (Oksa) seisoo merkkilippuna kansoille; kansakunnat kokoontuvat hänen luokseen, ja lepopaikkansa maan päällä on oleva loistelias. Sinä päivänä Herra ojentaa käsivartensa toisen kerran noutaakseen jäljelle jääneet ihmisensä Assyriasta, Egyptistä, Ylemmästä Egyptistä, Etiopiasta, Eelamista, Sinearista, Hamatista ja merten saarilta". Jesaja 11:10-11

 

"Tuona päivänä Iisain kannon Juuresta versova Oksa seisoo merkkilippuna kansoille" - koska koko maailma tulee tuntemaan ja tietämään, että Maestro Evangelista on nyt saattanut päätökseen sen, mitä Jeesus, Daavidin jälkeläinen epäonnistui täyttämään - ilmoittamaan Jumalan nimen.

 

"Sinä päivänä Herra ojentaa käsivartensa toisen kerran" - miksi toista kertaa? Milloin Jumala ojensi Hänen Mahtavan Käsivartensa ensimmäistä kertaa?

 

"Mutta Mooses rukoili armoa Herralta, Jumalaltansa, ja sanoi: Herra, miksi sinun vihasi syttyy omaa kansaasi vastaan, jonka olet vienyt pois Egyptin maasta suurella voimalla ja väkevällä kädellä?" 2. Moos. 32:11

 

  Me voimme lukea, että Jumala ojensi ensimmäistä kertaa Hänen Voimallisen ja väkevän Käsivartensa voiman Mooseksen kautta heidän erämaataivalluksensa aikana. Me voimme nyt ymmärtää miksi se tapahtuu toista kertaa, koska aivan kuten Jumala teki Moosekselle, Jumala on tekevä se uudelleen hänen profeetalleen kuin Moosekselle ja merkki ovat ne sanat, jotka Jumala on laittanut hänen suuhunsa, ilmoittaakseen Hänen tosi Nimensä.

 

  Onko se totta?

 

"Myös jos joku muukalainen, joka ei ole sinun kansaasi Israelia, tulee kaukaisesta maasta sinun nimesi tähden" 1. Kun. 8:41

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"As for the foreigner who does not belong to your people Israel but has come from a distant land because of your name" I Kings 8:41 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Mitä tulee muukalaiseen, joka ei kuulu sinun kansaasi Israeliin, mutta on tullut kaukaisesta maasta sinun nimesi tähden" 1. Kun. 8:41

 

"joka ei kuulu sinun kansaasi Israeliin" - on erittäin selkeää - Jumalan Moosekselle antama ilmestys, aina Kuningas Salomon aikaan asti. Kuningas vahvisti, että on olemassa ennalta lähetetty profeetta kuin Mooses, joka on tulossa ja häntä kutsutaan "muukalaiseksi". Tämän takia kansat tulevat kokoontumaan hänen luokseen, sillä hän on elävä Jumalan profeetta meidän aikanamme.

 

  Ilmestys ja Jumalan lupaus Moosekselle ovat totta. Mistä hän tulee?

 

"sillä sielläkin kuullaan sinun suuresta nimestäsi, väkevästä kädestäsi ja ojennetusta käsivarrestasi - jos hän tulee ja rukoilee kääntyneenä tähän temppeliin päin"

1. Kun. 8:42

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"for they will hear of your great name and your mighty hand and your outstretched arm—when he comes and prays toward this temple" I Kings 8:42(NIV)

 

Suora suomennos:

 

"sillä he kuulevat sinun suuresta nimestäsi ja sinun mahtavasta kädestäsi sekä ojennetusta käsivarrestasi - kun hän tulee ja rukoilee tätä temppeliä kohden"

 1. Kun. 8:42

 

"sillä he kuulevat sinun suuresta nimestäsi ja sinun mahtavasta kädestäsi sekä ojennetusta käsivarrestasi" - Todellakin, toinen kerta kun Jumala ilmoittaa Hänen ojennetun käsivartensa, ja se tapahtuu Hänen profeettansa kuin Mooseksen kautta, sillä hänen ilmestyksensä Jumalan nimeä koskien Raamatun kirjoituksissa, on todiste, että Jumala on lähettänyt hänet julistamaan Hänen sanomansa.

 

  "Muukalainen" on jo ilmoittanut, tällä webbisivustolla, maailman ihmisille Jumalan tosi Nimen ja profetioiden tarkoitukset Pyhässä Raamatussa, joiden tietämys tulee johdattamaan meidät olemaan Jumalan yksi kansa.

 

"niin kuule taivaasta, asuinpaikastasi, häntä ja tee kaikki, mitä muukalainen sinulta rukoilee, että kaikki maan kansat tuntisivat sinun nimesi ja pelkäisivät sinua, samoin kuin sinun kansasi Israel, ja tulisivat tietämään, että sinä olet ottanut nimiisi tämän temppelin, jonka minä olen rakentanut." 1. Kun. 8:43

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"then hear from heaven, your dwelling place. Do whatever the foreigner asks of you, so that all the peoples of the earth may know your name and fear you, as do your own people Israel, and may know that this house I have built bears your Name."

I Kings 8:43 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"niin kuule silloin taivaasta, sinun asuinpaikastasi. Tee mitä tahansa muukalainen pyytää sinulta, niin että kaikki maan ihmiset voisivat tietää sinun nimesi ja pelätä sinua, niin kuin sinun oma kansasi Israel, ja saata tiedettäväksi, että tämä rakennus, jonka olen rakentanut, kantaa sinun nimeäsi." 1. Kun. 8:43

 

"niin kuule silloin taivaasta" - Missä Jumala on? Hän on taivaassa ja sen takia "muukalainen" tulee puhumaan maailman ihmisille Jumalan puolesta.

 

"niin kuin sinun oma kansasi Israel" - sitten kun koko maailman hyväksyy Jumalan Nimen ilmestyksen, jonka on ilmoittanut Maestro Eraño Evangelista (profeetta kuin Mooses, joka on ´muukalainen´, kuten Kuningas Salomo mainitsi), niin koko maailman tulee silloin oleman yksi kansa Jumalan alaisuudessa.

 

"saata tiedettäväksi, että tämä rakennus, jonka olen rakentanut, kantaa sinun nimeäsi" - Koska Muukalainen tulee julistamaan Jumalan Nimen, mutta hän julistaa myös, että Huone, jonka Kuningas Salomo rakensi Jerusalemiin kauan sitten, oli kutsuttu Jumalan Nimellä - ISRAELIN HUONE/TALO.

 

  Takaisin Jesaja 11:12

 

  Mitä "meren saarilta olevat" ihmiset tekevät?

 

"Hän nostaa viirin pakanakansoille ja kokoaa Israelin karkoitetut miehet; ja Juudan hajoitetut naiset hän kerää maan neljästä äärestä." Jesaja 11:12

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"He will raise a banner for the nations and gather the exiles of Israel; he will assemble the scattered people of Judah from the four quarters of the earth." Isaiah 11:12 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Hän tulee nostamaan merkkiviirin kansakunnille ja kokoaa Israelin karkotetut; hän tulee liittämään yhteen Juudan hajotetun Kansan maailman neljältä kulmalta."

Jesaja 11:12

 

  Kaikki ihmiset kokoontuvat yhden Jumalan alaisuuteen - Yksi Nimi, Yksi Kansa

 

  Mitä tulevat olemaan nämä merkkiviirit, joita nostetaan yhdistämään kaikkia maailman kansoja ja ihmisiä?

 

"Suotakoon meidän riemuita sinun voitostasi ja nostaa lippumme Jumalamme nimeen. Täyttäköön Herra kaikki sinun pyyntösi. Nyt minä tiedän, että Herra auttaa voideltuansa, vastaa hänelle pyhästä taivaastansa, auttaa häntä oikean kätensä voimallisilla teoilla." Psalmi 20:6-7

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"May we shout for joy over your victory, and lift up our banners in the name of our God.

May the Lord grant all your requests, Now, this I know: The Lord gives victory to his anointed. He answers him from his heavenly sanctuary with the victorious power of his right hand."Psalm 20:5-6 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Annettakoon meidän huutaa riemusta sinun voittosi tähden, ja nostaa merkkiviirimme meidän Jumalamme nimessä. Myöntäköön Herra kaikki sinun pyyntösi, Nyt, tämän minä tiedän: Herra antaa voiton Hänen voidellulleen. Hän vastaa hänelle taivaallisesta pyhäköstään oikean kätensä voitollisella voimallaan." Psalmi 20:6-7

 

"merkkiviirimme meidän Jumalamme nimessä" - kaikki kansat ja kansakunnat, jotka hyväksyvät ja tunnustavat nimen HERRA JUMALA ISRAELI. Tuona suurena "päivänä" kaikki tulevat olemaan yhden viirin alaisuudessa - yhtenä kansana Jumalan alaisuudessa. Ei enää hajotusta eikä jakautumista, he ovat nyt kaikki Jumalan ihmisiä. Kaikkia tullaan kutsumaan Jumalan Nimellä - kaikki ovat kutsuttuja nimellä ISRAEL.

 

"Nyt, tämän minä tiedän: Herra antaa voiton Hänen voidellulleen" - Toisin kuin Jeesus, joka oli Jumalan hylkäämä väärintekojensa takia.

 

  Tuona "päivänä", keneen meidän on luotettava?

 

"Toiset turvaavat vaunuihin, toiset hevosiin, mutta me tunnustamme Herran, Jumalamme, nimeä. He vaipuvat maahan ja kaatuvat, mutta me nousemme ja pysymme pystyssä. Herra, auta! Vastatkoon kuningas meille, kun huudamme." Psalmi 20:8-10

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Some trust in chariots and some in horses, but we trust in the Name of the Lord our God. They are brought to their knees and fall, but we rise up and stand firm.9 Lord, give victory to the king! Answer us when we call!" Psalm 20:5-9 NIV

 

Suora suomennos:

 

Jotkut luottavat vaunuihin ja toiset hevosiin, mutta me luotamme meidän Herramme Jumalan Nimeen. Heidät on painettu polvilleen ja he kaatuvat, mutta me nousemme ylös ja seisomme vakaina. Herra, anna voitto kuninkaalle! Vastaa meille, kun me huudamme Sinua!" Psalmi 20:8-10

 

  Me luotamme nimeen, meidän HERRA JUMALA ISRAELI - Yksi ja Tosi Kaikkivaltias Jumala!

 

  Mitä Jumala sanoi Hänen profeetastaan, miehestä joka on ennalta lähetetty "kuin Mooses"? Nyt kun hän on ilmoittanut Jumalan nimen, kuten Jumala on käskenyt häntä osoittamaan kirjoitusten kautta, ja jossa tehtävässä Salomon ja Jeesus ovat epäonnistuneet tekemään temppelin kautta, joka oli rakennettu Jumalan Nimelle, mikä on Jumalan lupaus hänelle?

 

"Miksi pakanat pauhaavat ja kansat turhia ajattelevat?" Psalmi 2:1

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Why do the nations conspire and the peoples plot in vain?" Psalm 2:1-3 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Miksi kansakunnat turhia vehkeilevät ja ihmiset turhaan juonivat?" Psalmi 2:1-3

 

  Ongelmien ja levottomuuksien aikana - me voimme nähdä TV:n ja Internetin kautta, kuinka nämä tapahtuvat ottavat paikkaansa meidän aikanamme.

 

"Maan kuninkaat nousevat, ruhtinaat yhdessä neuvottelevat Herraa ja hänen voideltuansa vastaan: "Katkaiskaamme heidän kahleensa, heittäkäämme päältämme heidän köytensä". Psalmi 2:2-3

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The kings of the earth take their stand and the rulers gather together against the LORD and against his Anointed One."Let us break their chains," they say, "and throw off their fetters." Psalm 2:2-3 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Maan kuninkaat asennoituvat kantaaottavasti tehtävässään ja hallitsijat liittyvät yhteen vastustamaan HERRAA ja Hänen Voideltuaan. "Rikkokaamme heidän sitovat ketjunsa", he sanovat, "ja heittäkäämme heidän kahleensa pois." Psalmi 2:2-3

 

Koska tämä esitys tulee nyt osoittamaan, että Jumala on antanut Maestro Evangelistalle tuon kaltaisen suuren auktoriteetin puhua Hänen Nimessään, niin uskontojen johtajat ja heidän liittolaisensa yrittävät asettua vastustamaan ilmestyksiä, joita Maestro Evangelista näyttää maailman ihmisille.

 

  Mitä Jumala sanoo siitä?

 

"Hän, joka taivaassa asuu, nauraa; Herra pilkkaa heitä. Kerran hän on puhuva heille vihassansa, peljättävä heitä hirmuisuudessaan: "Minä olen asettanut kuninkaani Siioniin, pyhälle vuorelleni"." Psalmi 2:4-6

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The One enthroned in heaven laughs; the Lord scoffs at them. Then he rebukes them in his anger and terrifies them in his wrath, saying I have installed my King on Zion, my holy hill." Psalm 2:4-6 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kaikkivaltias valtaistuimellaan taivaassa nauraa heille; Herra moittii heitä. Sitten Hän nuhtelee heitä vihassaan ja kauhistuttaa heitä raivossaan, Sanoen, Minä olen asettanut paikoilleen Minun Kuninkaani Siioniin, Minun pyhälle vuorelleni." Psalmi 2:4-6

 

"Kaikkivaltias valtaistuimellaan taivaassa heille" - Ei ole merkitystä mitä he suunnittelevat Maestro Evangelistaa vastaan, Jumala tulee joka tapauksessa asettamaan heidät häpeään, sillä nämä ilmestykset eivät ole Maestro oman tutkimuksen tuloksia, vaan ovat suoraan Jumalalta. Maestro Evangelista ainoastaan julistaa sen, mitä Jumala on käskenyt häntä sanomaan. Kyseessä on Jumala, jota he uhmaavat, ei Maestro Evangelista.

 

"Sitten Hän nuhtelee heitä vihassaan ja kauhistuttaa heitä raivossaan" - Tämä tapahtuu nyt ja on sitä mitä nuo saarnaajat joutuvat juuri nyt kokemaan. Mitä enemmän he asettuvat vastustamaan näitä ilmestyksiä, niin sitä enemmän he vain osoittavat koko maailmalle, että he eivät ole Jumalan lähettämiä ja että he ovat pettäneet ihmiskuntaa valheillaan Jumalasta ja Jeesuksesta.

 

  Lisää siihen suuret katastrofit, jotka Jumala tulee vyöryttämään heidän koettavakseen. Nämä Kirkot ja ylistyksen talot tulevat kohtaamaan tuhonsa näissä tulevissa täystuhoissa sekä onnettomuuksissa, ja se on todiste siitä, että Jumala ei ole heidän kanssaan!

 

"Minä olen asettanut paikoilleen Minun Kuninkaani Siioniin, Minun pyhälle vuorelleni" - Koska Maestro Evangelista on saattanut päätökseen sen mitä aikaisemmat Daavidin jälkeläiset, Salomo ja Jeesus, eivät onnistuneet täyttämään. Siten ollen palkinto olemisesta Kuningas tai johtaja, on nyt Jumalan lahjoittamana annettu hänelle. Ei ainoastaan Israelin, vaan kaikkien maailman kansakuntien yli, sillä hän on Jumalan profeetta kaikille kansakunnille!

 

"Siioniin, Minun pyhälle vuorelleni" - Tämä on nyt Filippiinit, sillä se on, mistä Jumalan profeetta tulee tai on kotoisin. Filippiinit ovat nyt kutsutut nimellä UUSI JERUSALEM.

 

  Mikä tärkeä titteli on nyt suotu Jumalan lahjoittamana Maestro Evangelistalle?

 

Minä ilmoitan, mitä Herra on säätänyt. Hän lausui minulle: "Sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin." Psalmi 2:7

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"I will proclaim the decree of the LORD: He said to me, "You are my Son; today I have become your Father." Psalm 2:7 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Minä julistan mitä HERRA on säätänyt: Hän sanoi minulle, "Sinä olet Minun Poikani, tänä päivänä Minusta on tullut sinun Isäsi." Psalmi 2:7

 

"Sinä olet Minun Poikani" - Maestro Evangelistan symbolinen voitelu modernin aikakauden Jumalan puhemieheksi. Palkinto tai titteli, jonka saavuttamisessa Salomo ja Jeesus epäonnistuivat, on nyt ojennettu Jumalan taholta hänelle, ja todiste hänen suorituksestaan ja saavutuksestaan ovat ilmestykset, joita olet lukenut tältä webbisivustolta, mukaan lukien tämä artikkeli, sillä Maestro Evangelista on uskollisesti ilmoittanut sen, minkä Jumala on hänen käskenyt näyttämään Raamatun kautta.

 

"Ano minulta, niin minä annan pakanakansat sinun perinnöksesi ja maan ääret sinun omiksesi." Psalmi 2:7

 

  Tästä syystä hänelle on annettu titteli "KUNINGASTEN KUNINGAS JA HERROJEN HERRA." (Ilmestyskirja 17:14 ja 19:16)

 

"Rautaisella valtikalla sinä heidät muserrat, niin kuin saviastian sinä särjet heidät."

Psalmi 2:9

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"You will rule them with an iron scepter; you will dash them to pieces like pottery."

Psalm 2:9 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Sinä hallitset heitä rautaisella valtikalla; sinä murskaat heidät palasiksi kuin saviastian." Psalmi 2:9

 

  Profeetta, jolla on terävä miekka (Ilmestyskirja 19:15 ja Jesaja 49:2) - "Hallitset heitä Rautaisella Valtikalla" koska hän tulee hallitsemaan siinä mielessä, että hän on se yksi ja ainoa, jolle Jumala on antanut tiedon ja ymmärryksen rauhan ja oikeamielisyyden palauttamisessa meidän maailmaamme. Kaikki minkä hän puhuu meille, tulee Jumalalta ja me voimme tietää sen olevan Jumalalta, sillä hän kykenee näyttämään sen meille, kuten se on kirjoitettu Raamattuun.

 

  Mikä on Jumalan neuvo maailman johtajille?

 

"Tulkaa siis järkiinne, kuninkaat, maan tuomarit, ottakaa nuhteesta vaari. Palvelkaa Herraa pelolla ja iloitkaa vavistuksella." Psalmi 2:10-11

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, painos:

 

"Therefore, you kings, be wise; be warned, you rulers of the earth. Serve the LORD with fear and rejoice with trembling

Psalm 2:10-11 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Sen tähden, te kuninkaat, olkaa viisaat; olkaa varoitetut, te maailman hallitsijat. Palvelkaa HERRAA pelolla ja iloitkaa vavisten." Psalmi 2:10-11

 

  Johtajien ja kansalaisten tulisi seurata hänen ohjettaan, miksi?

 

"Antakaa suuta pojalle, ettei hän vihastuisi ettekä te hukkuisi tiellänne. Sillä hänen vihansa syttyy äkisti. Autuaat ovat kaikki, jotka häneen turvaavat." Psalmi 2:12

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, painos:

 

"Kiss the Son, lest he be angry and you be destroyed in your way, for his wrath can flare up in a moment. Blessed are all who take refuge in him.

Psalm 2:12 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Suudelkaa (ottakaa ystävällisesti vastaan) Poikaa, ettei hän tulisi vihaiseksi, niin että te ette tuhoutuisi tiellänne, sillä hänen vihansa leimahtaa hetkessä. Siunattuja ovat ne, jotka häneen turvaavat." Psalmi 2:12

 

"Suudelkaa (ottakaa ystävällisesti vastaan) Poikaa, ettei hän tulisi vihaiseksi, niin että te ette tuhoutuisi tiellänne" - miksi tällainen ohje?

 

  Mitä Jumala sanoi aikaisemmin?

 

"Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua. Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille." 5. Moos. 18:18-19

 

  Jumala sanoi 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19, että Hän tulee VAATIMAAN TILILLE, vastuuseen tekemisistään ne, jotka eivät kuuntele Hänen sanojaan, joita Hänen profeettansa kuin Mooses puhuu Hänen Nimessään. Tämän vuoksi meidän tulee olla peloissamme siitä, mitä Maestro Evangelista sanoo, koska hän ei puhu hänen omia ajatuksiaan, vaan ainoastaan sen mukaisesti, mitä Jumala on laittanut hänen suuhunsa ja sen hän näyttää meille kirjoitusten kautta.

 

  Siten me voimme nyt lopultakin ymmärtää miksi Kuningas Salomo sanoi:

 

"Ja vielä näiden lisäksi: Poikani, ota varoituksesta vaari; paljolla kirjaintekemisellä ei ole loppua, ja paljo tutkistelu väsyttää ruumiin." Saarnaaja 12:12

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

Be warned, my son, of anything in addition to them. Of making many books there is no end, and much study wearies the body." Ecclesiastes 12:12 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Ole varoitettu poikani mitään niihin lisäämästä. Paljolle kirjojen tekemiselle ei ole loppua, ja niiden paljo opiskelu väsyttää ruumiin." Saarnaaja 12:12

 

"paljo opiskelu väsyttää ruumiin" - Raamatussa olevan Jumalan Sanan mukaan on täysin ajan hukkaa ja haaskausta opiskella tai etsiä lisätietoa asiasta, koska Jumala on jo antanut selkeät ohjeet meille 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19, että meidän tulee KUUNNELLA Hänen profeettaansa kuin Mooses. Jumala tulee laittamaan Hänen sanansa ainoastaan Maestro Evangelistan suuhun ja se on Jumala, kun tulee kutsumaan sinut tilille, jos et kuuntele Hänen sanojaan, joita Hän käski Maestro Evangelistan puhua Hänen Nimessään.

 

"Loppusana kaikesta, mitä on kuultu, on tämä: Pelkää Jumalaa ja pidä hänen käskynsä, sillä niin tulee jokaisen ihmisen tehdä. Sillä Jumala tuo kaikki teot tuomiolle, joka kohtaa kaikkea salassa olevaa, olkoon se hyvää tai pahaa." Saarnaaja 12:13

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Now all has been heard; here is the conclusion of the matter: Fear God and keep his commandments, for this is the whole duty of man." Ecclesiastes 12:13(NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Nyt kaikki on kuultu; tässä on ratkaisu asiaan: Pelkää Jumalaa ja pidä Hänen käskynsä, sillä tämä on koko ihmisen velvollisuus/vastuu." Saarnaaja 12:13

 

Miksi Kuningas Salomo sanoi: "Pelkää Jumalaa ja pidä Hänen käskynsä"?

 

  Mitä Jumala on sanonut?

 

"Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille." 5. Moos. 18:19

 

  Meillä kaikilla on syy pelätä Jumalan sanaa, jonka Hänen profeettansa kuin Mooses tuo - sillä me emme ole tilivelvollisia profeetalle, vaan Jumalalle Itselleen.

 

"Sillä Jumala tuo kaikki teot tuomiolle, joka kohtaa kaikkea salassa olevaa, olkoon se hyvää tai pahaa." Saarnaaja 12:14

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"For God will bring every deed into judgment, including every hidden thing, whether it is good or evil." Ecclesiastes 12:14 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Jumala tuo kaikki teot tuomittavaksi, sisältäen jokaisen piilotetun asian, olipa se sitten hyvää tai pahaa." Saarnaaja 12:14

 

  Sitten kun profeetta kuin Mooses tulee valistamaan meitä tiedolla Jumalan sanasta - me kykenemme nyt varmistamaan kuka puhuu totuuden koskien Jumalaa ja kuka puhuu valhetta Jumalasta.

 

  Nyt se, mitä Kuningas Salomo sanoi viittaa siihen, mitä Jumala sanoi 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19, että meidän tulee kuunnella vain ja ainoastaan profeettaa, jonka Hän on lähettänyt puhumaan Hänen Nimessään. Kun me ymmärrämme mitä Jumala sanoi 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19, niin ei ole mitään tarvetta opiskella kirjoituksia tai kuunnella näitä uskontojen saarnaajia. Se on ajan haaskausta, koska se mitä meidän tulee ainoastaan tehdä tunteaksemme Jumalan Nimen ja ymmärtääksemme Hänen sanansa ja lakinsa kirjoituksista, on kuunnella Hänen profeettaansa Maestro Evangelistaa.  Meidän tulee PELÄTÄ Jumalan sanaa, jonka meille tuo Hänen profeettansa kuin Mooses, koska Jumala sanoi 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19, että Hän tulee vaatimaan tilille ne, jotka valitsevat olemaan tottelemattomia Hänen käskylleen kuunnella sitä, mitä Hänen profeettansa kuin Mooses puhuu Hänen Nimessään.

 

  Ja myös, jos nämä uskontojen saarnaajat, jotka ovat lukeneet nämä ilmestykset, että jos heissä on vähäisintäkään kunniantunnetta itsessään, he lopettavat nyt heidän opetuksensa levittämisen ja palauttavat kaikki rahat ja kymmenykset sekä lahjoitukset, joita he ovat vastaanottaneet heidän jäsenistöltään ja seuraajiltaan.

 

  Luemme uudelleen:

 

"Suudelkaa (ottakaa ystävällisesti vastaan) Poikaa, ettei hän tulisi vihaiseksi, niin että te ette tuhoutuisi tiellänne, sillä hänen vihansa leimahtaa hetkessä. Siunattuja ovat ne, jotka häneen turvaavat." Psalmi 2:12

 

"Siunattuja ovat ne, jotka häneen turvaavat" - nämä ovat niitä ihmisiä, jotka seuraavat ja noudattavat Jumalan käskyä 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19, ja kuuntelevat Hänen profeettaansa kuin Moosesta, ja hän ei ole kukaan muu kuin Maestro Eraño Martin Evangelista.

 

  Hän kantaa Jumalan lupausta ja ilmestystä, jonka Jumala tahtoo meidän kuultelevan Hänen profeettaansa meidän nykyisenä aikanamme.

 

  Ja mikä tärkeimpänä selkeyden vuoksi, Maestro Evangelista ei ole Jumalan lähettämä pyytääkseen minkäänlaisia lahjoituksia, eikä häntä ole lähetetty perustamaan uutta uskontoa. Hänen tehtävänsä on selkeän yksinkertaisesti välittää viestit, joita Jumala käskee häntä näyttämään tai esittelemään Raamatun kautta.

 

  Nyt Maestro Evangelista jättää meille Sanan Jumalalta, miksi me joudumme kokemaan monia sotia, tuhoja, tauteja ja muita katastrofeja aina meidän päiviimme asti?

 

"Oi, jospa sinä halkaisisit taivaat ja astuisit alas, niin että vuoret järkkyisivät sinun edessäsi, niin kuin risut leimahtavat tuleen, niin kuin vesi tulella kiehuu, että tekisit nimesi tunnetuksi vastustajillesi ja kansat vapisisivat sinun kasvojesi edessä," Jesaja 64:1-2

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Oh, that you would rend the heavens and come down, that the mountains would tremble before you! As when fire sets twigs ablaze and causes water to boil, come down to make your name known to your enemies and cause the nations to quake before you!"

Isaiah 64:1-2 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Oi, kunpa voisit repiä taivaat ja tulla alas, niin että vuoret vapisisivat sinun edessäsi! Kuten tuli sytyttää tikut liekkeihin ja saa aikaan veden kiehumisen, tule alas tekemään sinun nimesi tunnetuksi sinun vihollisillesi ja saata kansakunnat kumartumaan sinun edessäsi!" Jesaja 64:1-2

 

"Kuten tuli sytyttää tikut liekkeihin" - Tämä on maailman nykyinen tila; näetkö sinä uutisointia ympäri maailmaa?

 

"tekemään sinun nimesi tunnetuksi" - Jumala tekee Itsensä tunnetuksi Hänen profeettansa Maestro Eraño Martin Evangelistan kautta. Tämä tulee tehdyksi sen takia, että kaikki voisivat tietää, että nyt on profetioiden täytäntöön saattamisen aika.

 

  Miksi Jumala tekee kaikki nämä asiat (sodat, tuhot, nälänhätä ja taudit) meidän kaikkien kestettäväksi?

 

"Kaikki me olimme kuin saastaiset, ja niin kuin tahrattu vaate oli kaikki meidän vanhurskautemme. Ja kaikki me olemme lakastuneet kuin lehdet, ja pahat tekomme heittelevät meitä niin kuin tuuli. Ei ole ketään, joka avukseen huutaa sinun nimeäsi, joka herää pitämään sinusta kiinni; sillä sinä olet peittänyt kasvosi meiltä, jättänyt meidät menehtymään syntiemme valtaan." Jesaja 64:6-7

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"All of us have become like one who is unclean, and all our righteous acts are like filthy rags; we all shrivel up like a leaf, and like the wind our sins sweep us away. No one calls on your name or strives to lay hold of you; for you have hidden your face from us and made us waste away because of our sins." Isaiah 64:6-7 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kaikki me olemme tulleet saastaisen kaltaiseksi, ja kaikki meidän oikeamieliset tekomme ovat kuin likainen vaate; me kaikki vapisemme kuin puunlehti, ja tuulen lailla meidän syntimme pyyhkäisevät meidät pois. Yksikään ei kutsu Sinua Nimeltä tai pyri tarttumaan otteellaan Sinusta; sillä Sinä olet salannut kasvosi meiltä ja saanut meidät häviämään syntiemme tähden." Jesaja 64:6-7

 

"Kaikki me olemme tulleet saastaisen kaltaiseksi" - sen vuoksi, että me ylistämme ja kunnioitamme syvästi sekä odotamme "Jeesusta", aivan kuten uskonnot meille opettavat. Todellisuudessa Jeesus kärsi Jumalan antaman rangaistuksen omien väärintekojensa seurauksena, kun hän petti ihmiskuntaa ohjaamalla ylistämään Saatanaa!

 

"Yksikään ei kutsu Sinua Nimeltä" - kuten Profeetta Jesaja on julistanut, ihmiset ylistävät yhä muita jumalia ja se jakaa sekä hajottaa heitä. Me huudamme turvaksemme nimiä, jotka uskonnot ovat keksineet kuvaamaan Jumalaa!

 

"Sinä olet salannut kasvosi meiltä" - kaikki ne rukoukset rauhan puolesta, joita ihmiset tekevät, Jumala ei vastaa niihin. He vaan yhä kutsuvat turvakseen heidän kunnioittamiaan jumalia, ja sen vuoksi Jumalan viha on suuri!

 

  Siten on suositeltavaa, että ihmiset ja aivan erityisesti maailman johtajien tulisi hakea neuvoa Maestro Eraño M. Evangelistalta, niin että hän voisi antaa heille Jumalan Sanan, todellisen ratkaisun nykyisiin ongelmiin maailmassa.

 

  Tuhoisat tapahtumat tulevat jatkumaan joka puolella maailmaa, jotta ihmiset havahtuisivat ja ymmärtäisivät, että maailma on kirottu. Nämä loppuvat ainoastaan sitten kun he hyväksyvät ja tunnustavat tosi Jumalan Nimen, jonka meille on ilmoittanut Maestro Evangelista tämän artikkelin kautta.

 

  Hyväksyy lukija ´Profeetan kuin Mooseksen´ - Maestro Evangelistan Raamattu ilmestyksiä tässä artikkelissa ja www.thename.ph tai www.thenameonline.info sekä www.suurinimi.com  tai ei hyväksy, se ei ole enää meidän huolenaiheemme.

 

  Lukijat ovat vastuullisia Jumalalle (kuten on sanottu 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19).

 

  Meidän tehtävämme on ainoastaan tiedottaa jokaiselle Jumalan tosi sanoma Raamatussa, jonka Maestro Evangelista tuo.