Kuinka Mooseksen ja Profeettojen Suuri ja Kaikkivaltias Jumala Ilmoittaa Itsensä Tänä Päivänä Meidän Ajassamme

  Nykyisin jotkut ihmiset kieltävät profeettojen Raamatullisen Jumalan olemassaolon, aivan samalla tavalla, kuin Egyptin Faarao hylkäsi Jumalan, jota Mooses edusti, kuten on kirjoitettu 3. Mooseksen kirjassa:

 

"Sen jälkeen Mooses ja Aaron menivät ja sanoivat faraolle: "Näin sanoo Herra, Israelin Jumala: Päästä minun kansani viettämään minulle juhlaa erämaassa".  Mutta farao vastasi: "Kuka on Herra, jota minun pitäisi kuulla ja päästää Israel? Minä en tunne Herraa enkä päästä Israelia." 2. Moos. 5:1-2

 

"Kuka on Herra, jota minun pitäisi kuulla ja päästää Israel?" - Egyptin Faarao on kaikki syyt olla kuulematta Jumalaa, jota Mooses edustaa, koska hän (Faarao) ei tunne profeetta Mooseksen Jumalan nimeä. Kuten ehkä tiedätkin, Egyptiläisillä on nimet heidän kaikille jumalilleen! Esimerkkinä: RA - auringon jumala, AMUN - salaperäinen jumala; ja ISIS - äiti jumala.

 

  Sama asia on tapahtumassa tämän päivän maailmassa. Meidän aikamme ihmiset torjuvat Mooseksen Jumalan yksinkertaisesti syystä, että he eivät tiedä Jumalan tosi Nimeä.

 

  Tämän päivän yksijumalaiset uskonnot (Islam, Kristillisyys ja Juutalaisuus) esittelevät vaihtelevia tai muuttuvia nimiä Jumalalle, kuten: Jahve, Allah, YHWH, Elohim ja jopa Jeesus. Nämä eri nimet vain vahvistavat perusteluita, miksi tietyt ihmisryhmät eivät usko Jumalan olemassaoloon. Kun nämä uskonnot nyt saarnaavat, että on olemassa vain yksi Jumala, niin miksi he ovat tehneet monia nimiä yhdelle kutsumalleen Jumalalle? Historia ja nykyiset tapahtumat ovat osoittaneet selvästi sen tosiasian, että uskonnot taistelevat ja tappavat toisiaan todistaakseen, että heidän käyttämänsä Jumalan nimi on se ainoa oikea!

 

  Siten ollen, nämä tiettyjä ihmisryhmiä (Ateistit, Agnostikot, jne.) eri voi moittia, kun he tulevat siihen johtopäätökseen, että Mooseksen ja profeettojen Jumala - uskontojen (Islam, Kristillisyys ja Juutalaisuus) saarnaamaa Jumalaa ei ole olemassa. Jos Jumala, joka on kaikki-rakastava ja voimallinen, kuten uskonnot saarnaavat, ja hän on olemassa, niin miksi hän sallii kaikki nämä sodat, katastrofit, ja sairaudet tapahtuvan? Kuitenkin, mitä tämän ryhmän ihmiset (jotka hylkäävät Mooseksen Jumalan olemassaolon mahdollisuuden) eivät tiedä, on se että, yhdellekään näistä uskonnoista ei ole annettu "auktoriteettia" Mooseksen Jumalalta, puhua Hänestä Raamatussa.

 

  Tämän lisäksi, Jumala ei ole koskaan sanonut, että meidän tulisi kuunnella näiden uskontojen saarnaamista Hänestä! Keneltä meidän tulisi etsiä neuvoa tai olisi pitänyt odottaa perustuen Mooseksen Jumalan sanaan ja Raamatun Profeettoihin?

 

"Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua. Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille." 5. Moos. 18:18-19

 

  Jumala on sanonut jo aikaisemmin 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19, YHDESTÄ profeetasta, jonka Hän lähettää ja hän on Mooseksen kaltainen, ja jonka suuhun Hän asettaa Hänen sanansa (tarkoittaa, että valitun ei tarvitse opetella Raamattua omin päin, sillä Jumala Itse ohjeistaa häntä Hänen sanansa mukaisesti) ja profeetta puhuu Hänen Nimessään tai ilmoittaa Hänen (Jumalan) Nimen.

 

  Jos me luemme uudelleen 5. Mooseksen kirjasta 18:18-19, niin meidän tulisi huomata, että Jumala antoi meille vihjeen tai muistutuksen, että Jumala tulee ottamaan ne ihmiset tilille, jotka eivät KUUNTELE Hänen sanojaan, jotka profeetta puhuu Hänen Nimessään.

 

  Tämä saa keskeisen merkityksensä, kun tulemme Jumalan sanaan, ja erityisesti Hänen Nimeensä - on olemassa vain YKSI mies, jolle on annettu auktoriteetti Jumalan taholta puhua asiasta ja hän on ´profeetta kuin Mooses´, josta Jumala puhui 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19.

 

  Kyseinen profetia 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19 on nyt alkanut tuottamaan hedelmää Maestro (Opettaja) Eraño Martin Evangelistan persoonan kautta nettisivuilla: www.thename.ph and www.thenameonline.info ja www.suurinimi.com.

 

  Noilla yllämainituilla webbisivuilla hän on jo ilmoittanut Jumalan sanoman, ja aivan erityisesti Jumalan tosi Nimen niin kuin se on kirjoitettuna Pyhään Raamattuun. Hän ei ole tehnyt tätä henkilökohtaisten etsintöjen perusteella, vaan juuri niin kuin Jumala on hänelle ilmoittanut Pyhässä Raamatussa.

 

  Koska Jumalan Sana 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19, koskien Mooseksen kaltaista profeetta on täyttynyt (Maestro) Eraño M. Evangelistan kautta, niin sen looginen seuraus on, että Mooses oli olemassa ja niin oli myös Jumala, joka valmisti asiat ja tapahtumat, jotka tapahtuivat Juutalaisen kansan erämaataivalluksen aikana. Siten ollen, jotta tietäisimme ja ymmärtäisimme kirjoituksissa olevaa Jumalan Sanaa, niin meidän täytyy kuunnella Maestro Evangelistaa, profeettaa kuin Mooses, eikä uskontojen opetuksia, Islam, Kristillisyys ja Juutalaisuus.

 

  Menemme takaisin Mooseksen aikaan: Kuinka Jumala teki Itsensä tiettäväksi Egyptin Faaraolle, todistaakseen todellisen olemassaolonsa?

 

"Mutta minä tiedän, että Egyptin kuningas ei päästä teitä menemään, ei edes väkevän käden pakolla. Mutta minä ojennan käteni ja lyön Egyptiä kaikenkaltaisilla ihmeilläni, joita minä olen siellä tekevä, ja sitten hän päästää teidät." 3. Moos. 3:19-20

"Mutta minä tiedän, että Egyptin kuningas ei päästä teitä menemään" - sillä Jumala ei antanut Nimeään Faaraon tietoon. Kuinka Faarao voisi hyväksyä Mooseksen Jumalan käskyn, kun hän ei tiedä Hänen Nimeään?

 

"ei edes väkevän käden pakolla. Mutta minä ojennan käteni ja lyön Egyptiä kaikenkaltaisilla ihmeilläni" - Jumala tekee Itsensä tunnetuksi Faaraolle, niiden vitsausten kautta, jotka hän lähettää Egyptin kansan sekaan.

  Mikä oli viimeinen vitsaus, jonka Jumala lähetti Egyptin kansan ylle, joka sai Faaraon tunnustamaan Hänen läsnäolonsa ja hän päästi Israelin kansan poistumaan Egyptistä?

 

"Ja puoliyön aikana tapahtui, että Herra surmasi kaikki Egyptin maan esikoiset, valtaistuimellaan istuvan faraon esikoisesta vankikuopassa olevan vangin esikoiseen asti, ynnä kaikki karjan esikoiset. Niin farao nousi sinä yönä ja kaikki hänen palvelijansa ynnä kaikki egyptiläiset, ja kova valitus oli Egyptissä; sillä ei ollut yhtään taloa, jossa ei ollut kuollutta." 3. Moos. 12:29-30

 

  Jumala löi Egyptiläisten esikoisia vitsauksella, rutolla, kuolemalla aina Faaraon esikoisesta Egyptiläisiin vankeihin ja karjaa myöden.

 

  Mitä Faarao teki tämän kammottavan vitsauksen jälkeen?

 

"Ja hän kutsutti yöllä Mooseksen ja Aaronin ja sanoi: "Nouskaa ja menkää pois minun kansani joukosta, sekä te että israelilaiset; menkää ja palvelkaa Herraa, niin kuin olette puhuneet. Ottakaa myös lampaanne ja karjanne mukaanne, niin kuin olette puhuneet, ja menkää ja rukoilkaa minullekin siunausta." 3. Moos. 12:31-32

 

  Sen seurauksena, mitä Jumala teki, Faarao salli Israelilaisten mennä, siten ollen hän tunnusti Mooseksen Jumalan olemassaolon.

 

  Vaikka Hänen Nimensä ei ollut tunnettu Egyptiläisten keskuudessa siihen maailmanaikaan, niin Jumala lähetti hirvittävät vitsaukset, joilla Hän teki Egyptin Faaraon tietämään, että Hän on todellinen ja olemassa oleva.

 

  Meidän aikanamme, tuleva profeetta (Mooseksen kaltainen, jonka Jumala kertoi jo kauan sitten) on nyt täytetty Maestro Evangelistan tulon kautta ja Jumalan Nimi on nyt ilmoitettu, paljastettu Maestro Evangelistan toimesta koko maailmalle webbisivuilla: www.thename.ph and www.thenameonline.info ja www.suurinimi.com. Siten, Pyhässä Raamatussa oleva Profeettojen Jumala osoittaa meille kaikille, että Hän on todellinen ja olemassa oleva.

 

  Nyt, kun Jumalan Sana tulevaa profeettaa kuin Mooses koskien on julistettu Maestro (Opettaja) Eraño M. Evangelistassa käyneen toteen, mikä on Jumalan sanoma kaikille ihmisille. Mitä tulee kaikkiin näihin sotiin, katastrofeihin ja tuhoihin, joita tapahtuu meille?

 

  Onko oikein syyttää Jumalaa kaikesta tästä pahasta, jota tapahtuu tässä maailmassa?

 

  Luemme mitä Jumala on sanonut aikaisemmin:

 

"Katso, minä asetan tänä päivänä teidän eteenne siunauksen ja kirouksen: siunauksen, jos te tottelette Herran, teidän Jumalanne, käskyjä, jotka minä tänä päivänä teille annan, mutta kirouksen, jos te ette tottele Herran, teidän Jumalanne, käskyjä, vaan poikkeatte siltä tieltä, jota minä tänä päivänä käsken teidän vaeltaa, ja seuraatte muita jumalia, joita te ette tunne." 5. Moos. 11:26-28

 

  Ovatko uskonnot koskaan kertoneet maailman ihmisille tästä Jumalan antamasta toimintaohjeesta? Eivät!

 

  Näiden jakeiden perusteella on väistämätöntä, että Jumalalla ei ole enää järjestyksen pitoa, kontrollia ihmisen toiminnan ja käyttäytymisen suhteen. Jokainen määrittää itse oman elämänsä; olipa se sitten hyvää tai pahaa, he ovat sen itse tehneet. Ei siitä voi syyttää Jumalaa.

 

  Se selkeästi esittelee, että jokaisessa ihmisen elämän tilanteessa on kaksi vaihtoehtoa ja jokaisesta tekemästämme päätöksestä on seurauksensa:

 

  Kun tottelet Jumalan käskyjä, sinä saat siunauksen.

 

 Kun et tottele Jumalan käskyjä, vaan seuraat muita jumalia, joita et ole koskaan tuntenut, siitä seuraa kirous.

 

  Jumalan antama käsky on erittäin yksiselitteisesti ymmärrettävä ja suoralinjainen, todellakin.

 

  Eedenin Puutarhassa, Jumala antoi säädöksen Aadamille ja Eevalle; selkeän ohjeen, jota he eivät totelleet. He saivat siitä kirouksen ja heidät karkotettiin Puutarhasta! Kun katsomme yllä olevaa toimintamallia, niin mitä Aadam ja Eeva olisivat saaneet jos olisivat totelleet? Siunauksen!

 

  Nyt katsomme tietääksemme, että onko maailma tänä päivänä Jumalan siunauksen vai kirouksen alaisena:

 

  Jos kysyt uskontojen seuraajilta ja nykyisiltä johtajiltaan (Islam, Kristinusko ja Juutalaisuus), seuraavan kysymyksen: "Kuinka monta Jumalaa on olemassa"? He kaikki vastaavat: Yksi.

 

  Mutta kun kysyt tämän kysymyksen: "Mikä on Jumalan Nimi"? Silloin saat useita vastauksia.

 

  Tänä päivänä he antavat sinulle erilaisia nimiä, kuten: "Jeesus", "Herra", "YWHW", "Jahve", "Jehova", "El", "Elohim", "Adonai", "Hashem", "Allah" ja monia muita, riippuen kyseisen uskonnon opetusten suunnasta. Jotkut voivat vastata: ´Jumalaa voidaan kutsua monilla nimillä´ ja on myös heitä, jotka eivät ole varmoja onko Jumalalla nimeä. Tästä on seurauksena kirous!

 

  Tämä on syy meidän tämän päivän kärsimyksillemme maailmassa - kirous Jumalalta. Me emme kutsu Jumalaa oikealla nimellä ja me ylistämme jumalia, jotka ovat vääriä jumalia.

 

  Maestro Evangelista sanoo, että syy näille tuhoille, sodille, taudeille ja muille katastrofeille joita on tapahtunut tai joita koemme tätä nykyä, on seurausta, että emme ole totelleet Jumalan käskyjä, emmekä ole koskaan tunteneet Hänen Suurta Nimeään.

 

  Saadaksemme maailman yllä olevan kirouksen loppumaan, meidän pitäisi etsiä ja tuntea Hänen Suuri Nimensä ja huutaa Jumalan puoleen, vetoamalla Hänen Nimeensä. Näin tekemällä me voimme tulla kutsutuiksi Jumalan kansaksi ja meillä on rauha sekä yltäkylläisyys.

 

  Jumalan Nimen ilmestyksen kautta, jonka Maestro Evangelista on antanut webbisivuillaan - mikäli maailman ihmiset eivät tunnusta Jumalan sanoja ja valitsevat olemaan hyväksymättä ja tunnustamatta Hänen tosi Nimeään (Jumalan), mitä Jumala tekee?

 

"Vuodata vihasi pakanain (kansojen) ylitse, jotka eivät sinua tunne, ja valtakuntien ylitse, jotka eivät sinun nimeäsi avukseen huuda." Psalmi 79:6

 

 Jumala kaataa vihansa juuri meidän aikanamme näinä päivinä kokemiemme sotien ja katastrofien kautta, ja aivan siitä syystä, että me emme huuda turvaksemme Hänen Nimeään, jonka Maestro Evangelista on jo ilmoittanut.

  Sinä saatat kysyä, kuinka me voimme tietää, että nämä katastrofit, tuhot ja sodat ovat osa Jumalan vihaa maailman ihmisten yllä? Luemme seuraavan:

 

"Mutta sinä, ennusta heille kaikki nämä sanat ja sano heille: Herra ärjyy korkeudesta, antaa äänensä kaikua pyhästä asunnostansa. Hän ärjyy väkevästi yli laitumensa. Hän nostaa kuin viinikuurnan polkijat huudon kaikkia maan asukkaita vastaan. Pauhina käy maan ääriin asti, sillä Herralla on riita-asia kansoja vastaan, hän käy oikeutta kaiken lihan kanssa: jumalattomat hän antaa miekalle alttiiksi, sanoo Herra." Jeremia 25:30-31

 

"Mutta sinä, ennusta heille kaikki nämä sanat"  - Tämä on se, mitä Jumala käskee Maestro Evangelistan sanovan meille, mikäli me emme tunnusta Hänen Suurta Nimeään.

 

"Pauhina käy maan ääriin asti" - Jumalan sanoma voi tulla tunnetuksi koko maailmalle (kun Hänen profeettansa kuin Mooses) julistaa Hänen sanomansa modernin teknologian avulla, kuten on Internet ja sateliitti-TV. Tämä on jo alkanut webbisivujen www.thename.ph ja www.thenameonline.info sekä www.suurinimi.com kautta.

 

"jumalattomat hän antaa miekalle alttiiksi" - Kun ihmiset ovat pahoja, heitä rangaistaan sodilla ja tappamisilla.

 

  Ja:

 

"Näin sanoo Herra Sebaot(Kaikkivaltias): Katso, onnettomuus kulkee kansasta kansaan, ja suuri myrsky nousee maan perimmäisistä ääristä." Jeremia 25:32

 

  Tätä me todistamme nyt uutisoinneista ympäri maailmaa. Erityisesti tämä "suuri myrsky" voimakkaiden tuulien ja tornadojen sekä taifuunien muodossa, joita tapahtuu eri maissa tänä päivänä! Sekä sodat että tuhot ja katastrofit tapahtuvat joka puolilla maailmaa. Mitä meille on odotettavissa jos me emme tunnusta Jumalan tosi Nimeä?

 

"Ja Herran surmaamia on oleva sinä päivänä maan äärestä maan ääreen. Ei heille pidetä valittajaisia, ei heitä koota eikä haudata; he tulevat maan lannaksi." Jeremia 25:33

 

  Nämä sodat ja tuhot tulevat vielä pahemmiksi ja se mukana lukien suuret määrät kuolleita, jotka jäävät hautaamatta. Meidän maailman ihmisten tulisi yrittää välttää ajautumasta tällaiseen tilanteeseen ja siihen ratkaisuun päädytään ainoastaan hyväksymällä ja tunnustamalla Jumalan tosi Nimi.

 

  Mikäli emme tunnusta -

 

"Parkukaa, te paimenet, ja huutakaa, vieriskelkää tuhassa, te lauman valtiaat (johtajat); sillä aika on tullut teidän joutua teurastettaviksi. Te hajoatte pirstoiksi, te kaadutte niin kuin kallisarvoinen astia." Jeremia 25:34

 

  Myös uskonnot tulevat kohtaamaan Jumalan vihan. Uskontojen johtajat tullaan asettamaan kyseenalaisiksi ihmisten taholta, sen suuren petoksen takia, jonka he ovat tehneet koko maailmalle. He ovat ohjanneet ihmiset kutsumaan väärien nimien kautta, jotka he ovat keksineet yhden ja toden elävän Jumalan sijasta!

 

  Lue tämä linkki, jotta tietäisit kuinka uskonnot ovat pettäneet ihmiskuntaa:

 

Suuri Petos

 

  Sen jälkeen kun olet lukenut sanotun linkin tekstin, sinä ymmärrät, että nämä uskontojen saarnaajat eivät ole Jumalan lähettämiä. Vielä pahempaa, he saarnaavat ihmisille väärää opetusta Jumalasta ja sen he tekevät omaksi hyödykseen ja voitokseen, kuten Jumala on sanonut seuraavassa:

 

"Israelin vartijat ovat kaikki sokeita, eivät he mitään käsitä; he ovat kaikki mykkiä koiria, jotka eivät osaa haukkua. He näkevät unta, makailevat ja nukkuvat mielellään.
11. Ja näillä koirilla on vimmainen nälkä, ei niitä mikään täytä. Ja tällaisia ovat paimenet! Eivät pysty mitään huomaamaan, ovat kaikki kääntyneet omille teilleen, etsivät kukin omaa voittoansa, kaikki tyynni."
Jesaja 56:10-11

 

Toinen käännös, New King James Version, Uusi Kuningas Jaakon Painos, Laitos:

 

"10 His watchmen are blind, They are all ignorant;
They are all dumb dogs, They cannot bark;
Sleeping, lying down, loving to slumber.
11 Yes, they are greedy dogs Which never have enough.
And they are shepherds Who cannot understand;
They all look to their own way, Every one for his own gain,
From his own territory."                                                                                   

Isaiah 56:10-11 (NKJV)

 

Suora suomennos:

 

"Hänen vartiomiehensä ovat sokeita. He ovat välinpitämättömiä; He ovat kaikki tyhmiä koiria. He eivät osaa haukullaan ilmaista; Nukkuen, maate pannen, rakastaen sikiuntaan. Kyllä he ovat ahneita koiria, Jotka eivät koskaan saa tarpeekseen. Ja he ovat paimenia, jotka eivät pysty käsittämään; He kaikki katsovat vain omaa kulkuaan. Jokainen omaksi hyödykseen, hänen omalla alueellaan." Jesaja 56:10-11

 

  Pääsevätkö nämä uskontojen johtajat pakoon Jumalan vihaa?

 

"Mennyt on paimenilta pakopaikka ja pelastus lauman valtiailta. Kuule paimenten huutoa, lauman valtiaitten valitusta! Sillä Herra hävittää heidän laumansa;" Jeremia 25:35-36

 

Toinen käännös, New King James Version, Uusi Kuningas Jaakon Painos, Laitos:

 

35 And the shepherds will have no way to flee,   

 Nor the leaders of the flock to escape. 

36 A voice of the cry of the shepherds,                 

 And a wailing of the leaders to the flock will be heard.                                                         

 For the Lord has plundered their pasture,                                                                 

Jeremiah 25:35-36 (NKJV)

 

 

Suora suomennos:

 

"Ja paimenilla ei ole enää pakotietä, eikä lauman johtajilla paon mahdollisuutta. Paimenien surkea huuto, ja kuullaan lauman johtajien valitus. Sillä Herra on ryöstänyt itselleen heidän laumansa." Jeremia 25:35-36

 

  Heidän tuhonsa tulee olemaan täydellinen. Tiesikö Jeesus tulevasta uskontojen lopusta?

  Ole ystävällinen ja lue linkki: Jumalan Kirous - jotta saat paremman ymmärryksen mitä tästä maailmasta tulee loppumaan.

 


Jeesuksen Todistus

 

On myös tärkeää, että luet seuraavan linkin tekstin tietääksesi todellisesta Jeesuksesta, kuten perustuu Jumalan opetukseen kirjoitusten kautta Maestro Evangelistalle, joita hän on käsketty meille ilmoittamaan:

 

Todellinen Jeesus ja

Suuri Petos

 

  Mitä sitten ne ihmiset, jotka vain haluavat elää rauhallista elämää, mutta eivät tunnusta Jumalan tosi Nimeä - mitä heille tapahtuu?

 

"heidän rauhaisat laitumensa (asumuksensa) ovat tuhoutuneet Herran vihan hehkusta." Jeremia 25:37

 

  Kaikki ihmiset, olivatpa he hyviä tai pahoja, jotka eivät huuda turvakseen Jumalan Nimeä! Tämä sen vuoksi, että kaikki ovat kirottuja.

 

  Tämä on myös perustelu kiistalle "jos Mooseksen Jumala on olemassa, niin miksi Hän antaa näiden syyttömien ihmisten kuolla?", että se ei ole enää voimassa Jumalaa vastaan. Koska kuten me voimme lukea näistä lauseista, vaikka nämä ihmiset tekevät hyvää, mutta eivät kuitenkaan tunnusta Jumalan Nimeä, sillä perusteella he eivät säästy Jumalan vihalta.

 

"Hän on lähtenyt niin kuin nuori leijona pensaikostaan: heidän maansa on tullut autioksi hävittäjän vihan hehkusta, Herran vihan hehkusta." Jeremia 25:38

 

  Kaiken tämän jälkeen, uskonnot ovat täysin paljastettuja, että he ovat pettäneet ihmiskuntaa. Että he ovat ylistäneet jumalaa, jota he eivät ole koskaan tunteneet ja tämä Jumalan kirouksen aiheuttaja. Se on myös syy, miksi me joudumme kärsimään sodista ja ne jatkavat kansojen jakamista historiamme aikana yhä vaan.

 

  Kuinka tärkeää on tietää Jumalan Nimi?

 

"Minä annan näkyä ihmeitä taivaalla ja maassa: verta ja tulta ja savupatsaita; aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi, ennen kuin Herran päivä tulee, se suuri ja peljättävä." Joel 2:30-31

 

  Aivan kuten kävi Mooseksen aikana, kun Hän laittoi Egyptin kärsimään kymmenestä kammottavasta vitsauksesta, jotta Faarao tulisi tuntemaan Hänen läsnäolonsa ja päästäisi Israelilaiset menemään. Jumala tekee nyt samaa asiaa laittamalla koko maailman kokemaan kauheita vitsauksia, tuhoja ja sotia, jotta me tunnustaisimme Hänen Nimensä. Mikä on kaikkein hälyttävintä tässä, on se, että Profeetta Joel sanoi tulevasta suuresta ja pelottavasta Herran päivästä - tämä tarkoittaa, että suuri katastrofi on vasta tulossa maailman ihmisten ylle.

 

  Kuinka me voimme säästyä Jumalan avulla, kun tuo suuri ja pelottava päivä tulee?

 

"Ja jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Sillä Siionin vuorella ja Jerusalemissa ovat pelastuneet, niin kuin Herra on sanonut; ja pakoon päässeitten joukossa ovat ne, jotka Herra kutsuu." Joel 2:32

 

  Vain ne, jotka kutsuvat tai huutavat Jumalan Nimeä avukseen, tulevat pelastumaan.

 

  Mutta pitäisikö meidän maailman ihmisten vain odottaa, että ´kauhea päivä´ tulee tapahtumaan? Kun Jumala on saattanut täyttymykseen Hänen sanansa koskien tulevaa profeettaa kuin Mooses, joka ilmoittaa kaikille ihmisille Hänen Nimensä, niin kuinka paljon varmemmin suuren ja mahtavan päivän?

 

  Mikä on tämä Jumalan ´suuri ja mahtava päivä´? Onko se juhlan päivä?

 

"Voi teitä, jotka toivotte Herran päivän tulemista. Miksi hyväksi on teille Herran päivä? Se on oleva pimeys, eikä valkeus - ikään kuin jos joku pakenisi leijonaa ja häntä kohtaisi karhu, tahi joku tulisi kotiin ja nojaisi kätensä seinään ja häntä pistäisi käärme."

Aamos 5:18-19

 

  Se ei tule olemaan juhlimista aiheuttava päivä, vaan voivottelun ja valituksen päivä. Ei ole ohjeistettu, että meidän tulisi odottaa tällaisen ´päivän´ tuloa tapahtumaan, on parempi, että me käännymme Jumalan puoleen ja tunnustamme Hänen tosi Nimensä.

 

  Nyt kun Hänen vihansa on maailman ihmisten yllä, mikä on Jumalan ohje meille, jotka kuulevat sanoman, jonka Hänen profeettansa kuin Mooses meille tuo?

 

"Mene, kansani, kammioihisi ja sulje ovet jälkeesi, lymyä hetkinen, kunnes viha on ohitse mennyt. Sillä katso, Herra lähtee asuinsijastaan kostamaan maan asukkaille heidän pahat tekonsa, ja maa paljastaa verivelkansa eikä surmattujansa enää peitä."  Jesaja 26:20-21

 

"lymyä hetkinen" - Aivan kuten Mooseksen aikana, kun Jumala on kohta lähettämässä Hänen viimeisen ja kammottavan vitsauksen Egyptin ylle - joka on kuolema heidän esikoisilleen. Israelin kansa sai komennon pysytellä kodeissaan ja heidän tuli laittaa merkki ovensa pieliin, niin että kuoleman Enkeli kulkisi heistä ohi ja he eivät joutuisi kärsimään harmia.

 

"Mene, kansani" - keitä ovat nämä ihmiset, joista Jumala puhui?

 

"Ja sen kolmannen osan minä vien tuleen; minä sulatan heidät, niin kuin hopea sulatetaan, ja koettelen heitä, niin kuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: "Se on minun kansani", ja se sanoo: "Herra, minun Jumalani"." Sakarja 13:9

 

  Ihmiset jotka huutavat Jumalaa Nimeltä avukseen, ovat ne ihmiset, jotka säästyvät Jumalan avulla, kun suuri ja kammottava päivä tulee, aivan kuten on kirjoitettu Joel 2:31-32. Nämä ovat ihmiset/kansa, joiden Jumala katsoo olevan Hänen tosi ihmisensä/kansansa - Hänen tosi Israel.

 

  Jälleen, miksi me joudumme käymään läpi monia sotia, tuhoja, vitsauksia ja muita katastrofeja meidän nyt elämänämme aikana?

 

"Oi, jospa sinä halkaisisit taivaat ja astuisit alas, niin että vuoret järkkyisivät sinun edessäsi, niin kuin risut leimahtavat tuleen, niin kuin vesi tulella kiehuu, että tekisit nimesi tunnetuksi vastustajillesi ja kansat vapisisivat sinun kasvojesi edessä," Jesaja 64:1-2

 

"niin kuin risut leimahtavat tuleen" - Tämä kertoo juuri nyt olemassa olevasta ajasta ja maailman tilasta; oletko katsellut uutisointia koko maailmaa kattavasti?

 

"että tekisit nimesi tunnetuksi vastustajillesi" - Jumala tekee nyt Itseään tunnetuksi uskonnoille - jotka puhuvat valheellisesti Hänestä, ja ihmisille, jotka eivät tunnusta Häntä. Tämä tehdään siksi, että kaikki voisivat tietää tämän ajan olevan profetioiden täyttymyksen aikaa.

 

  Miksi Jumala tekee tai sallii kaikki nämä (sodat, taudit ja vitsaukset) tulevan päällemme?

 

"Kaikki me olimme kuin saastaiset, ja niin kuin tahrattu vaate oli kaikki meidän vanhurskautemme. Ja kaikki me olemme lakastuneet kuin lehdet, ja pahat tekomme heittelevät meitä niin kuin tuuli. Ei ole ketään, joka avukseen huutaa sinun nimeäsi, joka herää pitämään sinusta kiinni; sillä sinä olet peittänyt kasvosi meiltä, jättänyt meidät menehtymään syntiemme valtaan (rikostemme takia)." Jesaja 64:6-7

 

"Ei ole ketään, joka avukseen huutaa sinun nimeäsi" - kuten Profeetta Jesaja on julistanut, ihmiset ylistävät yhä muita jumalia, joka erottaa heidät Jumalasta.

 

"sinä olet peittänyt kasvosi meiltä" - kaikki ne rukoukset rauhan puolesta, joita ihmiset tekevät, Jumala ei vastaa niihin. He yhä huutavat arvostamiensa jumalien nimiä, ja siksi Jumalan viha on suuri!

 

  Näiden tässä artikkelissa olevien ilmestysten kautta ja niissä mitä tulet vielä lukemaan www.thename.ph ja www.thenameonline.info sekä www.suurinimi.com, niin mitä me ymmärrämme ihmisen velvollisuuden olevan Jumalaa kohtaan? Vaatiiko Jumala meiltä antamaan Hänelle lahjoja, uhrilahjoja tai rakentamaan kirkkoja?

 

  Tämä nykyisenä aikakautena monet ihmiset uskovat, että mitä heidän uskontonsa tai kirkkokuntansa saarnaa heille Profeettojen Jumalasta Pyhässä Raamatussa, on totta. He ovat ajatelleet tai luulleet heidän suorittamansa palveluksen heidän temppelissään (olipa se sitten synagoga, kirkko, moskeija), olevan rahanantoa (kymmenykset, kolehti ym.) ja runsasta rukoilua, että se olisi heidän täyttymyksensä ja suurin velvollisuutensa Jumalalle. Onko Jumala vaatinut ihmisiltä sellaisia uhrauksia tai palveluksia? Onko Jumala todella heidän rahalahjojensa tarpeessa?

 

  Oppikaamme tietämään, mikäli Jumala todella tarvitsee tuon kaltaisia uhrauksia ja lahjoituksia ihmisiltään.

 

  Mikä on kaikki ihmiseltä vaadittava velvollisuus Jumalan edessä?

 

  Luemme mitä Kuningas Salomo sanoi Saarnaajan kirjassa 12:12-14

 

"Ja vielä näiden lisäksi: Poikani, ota varoituksesta vaari; paljolla kirjaintekemisellä ei ole loppua, ja paljo tutkistelu väsyttää ruumiin. Saarnaaja 12:12

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Be warned, my son, of anything in addition to them. Of making many books there is no end, and much study wearies the body." Ecclesiastes 12:12 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Ole varoitettu poikani mittään lisäämättä niihin. Kirjojen paljolle tekemiselle ei ole loppua, ja niiden paljo opiskelu väsyttää ruumiin." Saarnaaja 12:12

 

  Miksi Kuningas Salomo sanoi tällaista? Mitä Pyhä Raamattu sanoo tästä asiasta?

 

"Etsikää Herran kirjasta ja lukekaa: ei yhtäkään näistä ole puuttuva, ei yksikään toistansa kaipaava. - "Sillä minun suuni on niin käskenyt." - Hänen henkensä on ne yhteen koonnut" Jesaja 34:16

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Look in the scroll of the LORD and read:
None of these will be missing, not one will lack her mate.
For it is his mouth that has given the order, and his Spirit will gather

them together" Isaiah 34:16 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Etsikää HERRAN kirjasta ja lukekaa: Yhtäkään ei ole näistä puuttuva, yksikään näistä ei ole kumppaniaan kaipaava. Sillä se on Hänen suunsa, joka on käskyn antanut, ja Hänen Henkensä tulee kokoamaan heidät yhteen." Jesaja 34:16

 

  Meidän tulisi lukea ainoastaan Jumalan Sanaa, joka on kirjoitettu Pyhään Raamattuun. Nyt, mille ihmisryhmälle Pyhän Raamatun kirjoittajien joukosta Jumala on antanut Hänen sanansa?

 

"Sillä ei Herra, Herra, tee mitään ilmoittamatta salaisuuttaan palvelijoillensa profeetoille." Aamos 3:7

 

  Ainoastaan Jumalan profeetat ovat olleet niitä yksilöitä, joille Jumala on antanut Hänen sanomansa ja siten ollen meidän tulisi ainoastaan viitata ja lukea Jumalan Profeettojen kirjoista, niin että emme olisi väsyneitä ja turhautuneita lopussa.

 

  On selkeästi eriteltynä, että meidän tulisi lukea Jumalasta ainoastaan Profeettojen kirjoituksista, joille Jumala on antanut/uskonut Hänen salaisuutensa, sillä nämä kirjat antavat riittävästi, jotta tietäisimme totuuden Jumalasta.

 

  Oppikaamme nyt kuinka ylistää Jumalaa oikealla tavalla?

 

"Loppusana kaikesta, mitä on kuultu, on tämä: Pelkää Jumalaa ja pidä hänen käskynsä, sillä niin tulee jokaisen ihmisen tehdä." Saarnaaja 12:13

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Now all has been heard; here is the conclusion of the matter: Fear God and keep his commandments, for this is the whole duty of man." Ecclesiastes 12:13 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Nyt kaikki on kuultu; tässä on ratkaisu asiaan: Pelkää Jumalaa ja pidä Hänen käskynsä, sillä se on kaikki ihmiseltä vaadittava velvollisuus." Saarnaaja 12:13

 

  Tapa ylistää Jumalaa on pelätä Häntä ja pitää Hänen Käskynsä; tämä on koko ihmiset velvollisuus.

 

  Tämä merkitsee, että kun me ymmärrämme "pelkää Jumalaa ja pidä Hänen Käskynsä", niin Kuningas Salomo vakuuttaa meille, että me täytämme silloin kaiken velvollisuuden Jumalaa kohtaan.

 

  Tämä myös tarkoittaa sitä, että Jumala ei tarvitse tai vaadi Ihmisen kuuluvan tiettyyn uskontoon tai rakentavan kirkkoa, jossa antaisi ylistyksenä uhrilahjojansa Hänelle. Meidän tulee ainoastaan pelätä Häntä ja pitää tai noudattaa Hänen käskyjään.

 

  Kuinka Jumala havainnollistaa, millä tavoin meidän on mahdollista pelätä Häntä kylliksi ja noudattaa Hänen käskynsä, jotta todella ylistämme Häntä?

 

  Lukekaamme mitä Jumala käski Aadamille ja Eevalle Eedenin Puutarhassa:

 

"Ja Herra Jumala käski ihmistä sanoen: "Syö vapaasti kaikista muista paratiisin puista, mutta hyvän- ja pahantiedon puusta älä syö, sillä sinä päivänä, jona sinä siitä syöt, pitää sinun kuolemalla kuoleman". 1. Moos. 2:16-17

 

  Jumala ei koskaan käskenyt Aadamia rukoilemaan monta kertaa päivässä tai uhraamaan itseään Hänelle. Jumala ainoastaan käski Aadamia olemaan syömättä kielletystä puusta, sillä jos hän siitä söisi, niin hän varmasti tulisi kuolemaan. Sen mitä Jumala on sanonut, sen Maestro Evangelista saattaa meidät ymmärtämään, että käsky ei ole Jumalaa varten, vaan Aadamin omaa hyvinvointia varten!

 

  Me voimme myös panna merkille, että on täysin Aadamista itsestään kiinni totteleeko hän vai eikö; me voimme huomioida, että "vapaa tahto" on näin painottaen sanottu. Hän sai luvan syödä kaikkia muita puutarhan hedelmiä, paitsi yhtä. Jumalan sanoin, me voimme ymmärtää tästä jakeesta, että Jumalan täysi ylistys on ainoastaan Hänen antamiensa käskyjen noudattamista, ei mitään muuta.

 

  Koska seuraamus Aadamin mahdolliselle tottelemattomuudelle oli Jumalan käskyn mukaan kuolema, niin meidän tulisi siten ollen ymmärtää, miksi on sanottu "pelkää Jumalaa".

 

  Kun ihmiset lisääntyivät lukumääräisesti (suurena määränä aina meidän päiviimme), niin mitä Jumala sanoi?

 

"Katso, minä asetan tänä päivänä teidän eteenne siunauksen ja kirouksen:" 5. Moos. 11:26

 

  Jumala asetti meidän eteemme siunauksen ja kirouksen. Tämä merkitsee vahvistaen, että me olemme yksilöinä vastuussa valitsemastamme elämästä, jota me elämme tässä maailmassa.

 

  Jotta voisi nauttia ja riemuita Jumalan siunauksista, mitä meidän tulisi tehdä?

 

"siunauksen, jos te tottelette Herran, teidän Jumalanne, käskyjä, jotka minä tänä päivänä teille annan, mutta kirouksen, jos te ette tottele Herran, teidän Jumalanne, käskyjä, vaan poikkeatte siltä tieltä, jota minä tänä päivänä käsken teidän vaeltaa, ja seuraatte muita jumalia, joita te ette tunne." 5. Moos. 11:27-28

 

  Me saamme osaksemme siunauksen, mikäli vain ainoastaan seuraamme Jumalan käskyjä. Se on erittäin selkeää ja yksinkertaista! Jumalan totteleminen on sama kuin Jumalan ylistäminen. Sen mitä olemme lukeneet Saarnaaja 12:12-14, että koko ihmisen velvollisuus Jumalaa kohtaan, on Hänen pelkäämisensä ja käskyjen totteleminen, sieltä ne siunaukset ovat löydettävissä.

 

  Mitä Jumala tulee antamaan sinulle, mikä tulee olemaan sinun siunauksesi?

 

"Sillä Jumala tuo kaikki teot tuomiolle, mukaan lukien kaikki piilotetut asiat, olivatpa ne sitten hyviä tai pahoja." Saarnaaja 12:12

 

  Siunaukset, jotka Jumala antaa meille kun me pelkäämme Häntä ja sen myötä pidämme Hänen antamansa käskyt, on se lahja ja tieto tietää sekä ymmärtää asiat, jotka ovat olleet meiltä piilotettuina: Ymmärtää tämän kaiken tarkoitus, arvioiden tarkastella hyvän ja pahan eroja; nähdä ero Jumalan opetuksen ja saatanan opetuksen välillä. Tämä antaa meille sen tietotaidon, jonka me tarvitsemme, niin että emme enää joutuisi petetyiksi kenenkään taholta, nyt kun me tiedämme asian kaksi olemassa olevaa puolta. Tämän tiedon ja ymmärryksen kautta sinä et enää joudu höynäytetyksi tai petetyksi. Jos yhä sallit itsesi tulla höynäytetyksi tai petetyksi, niin siinä tapauksessa voidaan sanoa ongelman olevan SINÄ itse!

 

  Mikä on Jumalan tärkeä käsky, jonka kun me kerran kuulemme, meidän ei ole enää tarvetta väsyttää itseämme muiden kirjojen opiskelulla, jotka koskevat Jumalan Sanaa Pyhässä Raamatussa ja me kykenemme tietämään eron hyvän ja pahan välillä, eron Jumalan ja saatanan opetuksen välillä Pyhässä Raamatussa?

 

"Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua. Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille." 5. Moos. 18:18-19

 

Jumala sanoi aikaisemmin 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19 YHDESTÄ profeetasta (kuin Mooses), jonka Hän lähettää ja jonka suuhun Hän asettaa Hänen sanansa. Tämä on MERKKI TODELLISESTA JUMALAN PROFEETASTA tai ´profeetta kuin Mooses´ meidän aikanamme. Hän kykenee selkeästi ja tarkasti selittämään Jumalan Sanaa, ei henkilökohtaisten Raamattu opiskelujen kautta. Jumala EI VAADI, että Hänen profeetallaan tulisi olla tutkinto teologiasta tai tietämys Heprean kielestä tai jostain muusta muinaisesta kielestä, koska hän (profeetta kuin Mooses) saa suorat ohjeet Jumalalta, kuinka selittää Hänen (Jumalan) sanat, jotka ovat kirjoitetut kauan sitten Hänen aikaisempien profeettojen toimesta.

 

  Me voimme myös lukea 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19, että Jumala antoi EHDOTTOMAN ANKARAN muistutuksen, että Hän vetää tilille jokaisen, joka ei kuuntele Hänen sanojaan. Ne sanat, jotka Hän käski profeettansa puhua Hänen Nimessään, me tulemme olemaan tilivelvollisia ja vastuussa Jumalalle tai me tulemme Jumalan rankaisemiksi!

 

  Nyt me kykenemme ymmärtämään miksi on vain ajanhukkaa tutkia muita kirjoja, jos etsimme totuutta Jumalasta. Jumala vaatii kuunnella vain, että kuuntelemme Hänen sanojaan, jotka Hän on käskenyt Mooseksen kaltaisen profeetan puhumaan meille Pyhän Raamatun kautta.

 

  Tottelemalla Jumalan käskyjä 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19 mainitulla tavalla, eli kuuntelemalla Hänen sanojaan, jotka Hän on käskenyt profeettansa kuin Mooses, Maestro Evangelistan meille ilmoittamaan kirjoitusten kautta ja pelkäämällä seurauksena tulevaa Jumalan rangaistusta, jos me emme kuuntele Jumalan sanaa 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19. Me olemme totisesti Jumalan siunaamia, kun omaamme tiedon hyvän ja pahan erosta, koska meitä ohjaa nyt profeetta kuin Mooses. Osaamme tunnistaa Jumalan opetuksen ja saatanan opetuksen Pyhässä Raamatussa, niin ettemme enää joudu petetyiksi!

 

  Minkälaisen auktoriteetin ´profeetta kuin Mooses´, Maestro Evangelista on saanut Jumalalta esittääkseen, että hänen ohjauksensa Jumalan käskyjen ymmärtämiseen kirjoituksista on riittävää?

 

"Katso, minä lähetän enkelin sinun edellesi varjelemaan sinua tiellä ja johdattamaan sinua siihen paikkaan, jonka minä olen valmistanut. Ole varuillasi hänen edessään ja kuule häntä äläkä pahoita hänen mieltänsä. Hän ei jätä teidän rikoksianne rankaisematta, sillä minun nimeni on hänessä. Mutta jos sinä kuulet häntä ja teet kaikki, mitä minä käsken, niin minä olen sinun vihollistesi vihollinen ja vastustajaisi vastustaja." 2. Moos. 23:20-22

 

"Katso, minä lähetän enkelin" - Jumala lähettää Enkelin tai sanansaattajan

 

"sinun edellesi varjelemaan sinua tiellä ja johdattamaan sinua siihen paikkaan, jonka minä olen valmistanut" - Jumala lähetti Hänen Enkelinsä tai sanansaattajansa ohjaamaan meitä sille tielle, jonka Jumala on meitä varten valmistanut. Tämä ei ole paikka taivaassa, kuten uskonnot saarnaavat, vaan tässä elämässämme maailmassa - tällä meidän planeetallamme, joka meidän tulee tehdä Eedenin Puutarhan kaltaiseksi - yhdistynyt maailma Jumalan alaisuudessa.

 

  Tiedä lisää tästä sanomasta, tästä linkistä:

 

http://www.thename.ph/thename/revelations/theangel-en.html

 

"Ole varuillasi hänen edessään ja kuule häntä äläkä pahoita hänen mieltänsä. Hän ei jätä teidän rikoksianne rankaisematta" - Jumalan enkelille tai sanansaattajalle on myönnetty suuri auktoriteetti Jumalalta, koska sen mitä hän puhuu meille, ei ole hänen omaansa. Kaikki hänen sanomansa on linjassa sen kanssa linjassa, minkä Jumala on käskenyt hänen puhua.

 

  Kuinka me tiedämme, että sanansaattajan tai enkelin/profeetan puhumat sanat ovat Jumalalta?

 

"sillä minun nimeni on hänessä" - sillä hän puhuu suuren ja Pyhän Jumalan Nimessä.

 

"Mutta jos sinä kuulet häntä ja teet kaikki, mitä minä käsken" - todella, Enkeli tai sanansaattaja - profeetta kuin Mooses puhuu Jumalan puolesta.

 

  Meidän nykyisenä aikanamme, kun hallitsija tai Presidentti jostain tietystä maasta lähettää puhemiehensä puhumaan jostain tietystä asiasta, niin me kuuntelemme tätä lähetettyä puhemiestä, sillä me tiedämme tuon lähettäjä Presidentin myöntäneen hänelle täyden auktoriteetin/arvovallan paljastaa tai ilmoittaa tärkeän tiedon. Koska me kuuntelemme ja uskomme Presidentin puhemiestä, niin kuinka suuremmalla painoarvolla meidän tulisi kuunnella Jumalan puhemiestä - "Sillä Herra on suuri Jumala, suuri kuningas yli kaikkien jumalien". (Psalmi 95:3)

 

  Kuinka me tiedämme, että Jumala varmasti lähettää Enkelin tai sanansaattajan ohjaamaan meitä ulos tästä nykyisestä vaarasta joutua kohtaamaan ja kokemaan yhä suurempia sotia ja katastrofeja? Kuinka Enkeli johdattaa meidät tekemään maailmastamme siunatun maailman Jumalan alaisuudessa? Kuinka nämä sodat ja katastrofit ovat vältettävissä?

 

"Sen jälkeen minä näin neljä enkeliä seisovan maan neljällä kulmalla ja pitävän kiinni maan neljää tuulta, ettei mikään tuuli pääsisi puhaltamaan maan päälle eikä meren päälle eikä yhteenkään puuhun. Ja minä näin erään muun enkelin kohoavan auringonnoususta, ja hänellä oli elävän Jumalan sinetti, ja hän huusi suurella äänellä niille neljälle enkelille, joille oli annettu valta vahingoittaa maata ja merta, ja sanoi: "Älkää vahingoittako maata älkääkä merta, älkää myös puita, ennen kuin me olemme painaneet (elävän Jumalan) sinetin Jumalamme palvelijain otsaan"." Ilmestyskirja 7:1-3

 

"neljä enkeliä seisovan maan neljällä kulmalla" - nämä "enkelit" ovat symboli, vertauskuvallinen ilmaus ja se tarkoittaa yhdistyneitä Kansakuntia (YK), maailman järjestö.

 

  Mitä "tuuli" symbolisoi?

 

"Mutta minä sanoin: "Voi, Herra, Herra! Totisesti, sinä saatoit tämän kansan ja Jerusalemin peräti pettymään, kun sanoit: 'Teillä on oleva rauha!' Ja kuitenkin miekka koskee sieluun asti." Siihen aikaan sanotaan tälle kansalle ja Jerusalemille: Kuuma tuuli tulee erämaan kalliokukkuloilta tytärtä, minun kansaani, kohti - ei elon viskaamiseksi eikä puhdistamiseksi. Tuuli, liian tuima sellaisiin, tulee minulta; nyt minä myös julistan heille tuomiot. Katso, hän nousee niin kuin pilvi, ja hänen vaununsa ovat kuin tuulispää, hänen hevosensa ovat kotkia nopeammat. Voi meitä, sillä me olemme tuhon omat!" Jer. 4:10-13

 

Toinen käännös, New King James Version, Uusi Kuningas Jaakon Painos, Laitos:

 

Then I said, "Ah, Lord God! Surely You have greatly deceived this people and Jerusalem,
Saying, 'You shall have peace,'
Whereas the sword reaches to the heart."                                                    

11 At that time it will be said
To this people and to Jerusalem,
"A dry wind of the desolate heights blows in the wilderness
Toward the daughter of My people—
Not to fan or to cleanse—
12 A wind too strong for these will come for Me;
Now I will also speak judgment against them."                                             

13 "Behold, he shall come up like clouds,
And his chariots like a whirlwind.
His horses are swifter than eagles.
Woe to us, for we are plundered!"                                                                 

Jeremiah 4:10-13 (NKJV)

 

Suora suomennos:

 

"Sitten minä sanoin, "voi, Herra Jumala! Varmasti sinä olet suuresti johtanut harhaan nämä ihmiset ja Jerusalemin, Sanoen, ´Teillä on oleva rauha,´ Kun katsoo, että miekka kuitenkin yltää sydämeen." Sinä aikana tullaan sanomaan näille ihmisille ja Jerusalemille, "Autioituneen korkeuksien kuiva tuuli puhaltaa erämaassa Vasten Minun kansani tytärtä - Ei leyhytelläkseen tai puhdistaakseen - Näille liian voimakas tuuli on tulossa Minulle; Nyt Minä puhun myös tuomioni heitä vastaan." Olkaa varuillanne, hän on tulossa kuin päälle kuin pilvet, Ja Hänen vaununsa ovat kuin pyörretuuli. Hänen hevosensa ovat nopeammat kuin kotkat. Voi meitä, sillä meidät on täysin ryöstetty!" Jer. 4:10-13

 

"neljä enkeliä seisovan maan neljällä kulmalla ja pitävän kiinni maan neljää tuulta" - tarkoittaa, että yhdistyneet Kansakunnat (YK) yrittää symbolisesti pidätellä tai ehkäistä sotia, konflikteja, selkkauksia ja kohtaamisia maiden välillä, joita nykyaikana tapahtuu monin paikoin maailmaa.

 

"erään muun enkelin kohoavan auringonnoususta" - "enkeli" on viimeinen Jumalan profeetta, profeetta, joka on lähetetty kuin Mooses ja hän on Kaukoidässä, Filippiineillä.

 

  Tämä on "enkeli", joka kantaa Jumalan Nimeä sekä Jeesuksen Todistusta!

  Lue lisää tästä linkistä: http://www.thename.ph/thename/revelations/theangel-en.html

 

 

"olemme painaneet elävän Jumalan sinetin Jumalamme palvelijain otsaan." - "enkeli" kantaa elävän Jumalan sinettiä.

 

  Mitä tarkoittaa "elävän Jumalan sinetti", jonka "toinen enkeli" laittaa heidän otsaansa?

 

"Eikä mitään kirousta ole enää oleva. Ja Jumalan ja Karitsan valtaistuin on siellä oleva, ja hänen palvelijansa palvelevat häntä ja näkevät hänen kasvonsa, ja hänen nimensä on heidän otsissansa." Ilmestyskirja 22:3-4

 

  Maestro Evangelista sanoo, että elävän Jumalan sinetti, jonka "toinen tai eräs muu enkeli" painaa ihmisten otsaan on Jumalan Nimi!

 

"Eikä mitään kirousta ole enää oleva" - sillä Jumalan Nimi on kaikkien maailman ihmisten tiedossa.

 

"Ja Jumalan ja Karitsan valtaistuin on siellä oleva, ja hänen palvelijansa palvelevat häntä" - Lammas tässä symbolisoi profeetan (kuin Mooses) uskollisuutta Jumalan antaman sanoman julistamisessa, kuten se on kirjoitettu Pyhään Raamattuun; lukea ja selittää se ihmisille.

 

  Sitten kun me maailman ihmiset ja meidän johtajamme kuuntelevat ilmestyksiä, joita antaa ennalta lähetetty Profeetta "kuin Mooses", Maestro Evangelista, joka on myös Jumalan Enkeli meidän ajassamme - meitä tullaan ohjaamaan millä tavalla me voimme saada hajaantuneisuuden loppumaan tästä maailmasta. Se alkaa saattamalla meidät tietämään ja pelkäämään suurta ja Pyhää Jumalan Nimeä. Sitten kun Jumalan Nimi on tunnettu maailman ihmisten keskuudessa, he tulevat kääntymään Jumalan puoleen ja kutsuvat Häntä Nimellä sekä katuvat ja pyytävät anteeksiantoa synneistään.

 

  On tuleva aika, jolloin me kaikki tiedämme suuren ja Pyhän Kaikkivaltiaan Luojan Nimen  - silloin ihmiset näkevät, ettei ole enää mitään syytä taistella toista vastaan, sillä kaikki ihmiset kutsuvat samaa ja ainoata tosi Jumalan Nimeä. Siten ollen, sodat ja konfliktit ehkäistään tapahtumasta jälleen ja meillä tulee olemaan ikuisesti kestävä rauha.

 

Lue kuinka Maestro Evangelista julkaisi Lähi-idän konfliktien pääsyyn ja ratkaisun rauhaan sillä alueella tästä linkistä

Maailmassa olevan Hajaannuken ja Ongelimien Pääsyy Sekä Aiheuttaja

 

  Nyt kun Jumala tekee Itseään tunnetuksi Hänen Nimensä kautta, sillä profeetta on nyt tullut Maestro Evangelistan persoonassa www.thename.ph, ja www.thenameonline.info sekä www.suurinimi.com. Mitä Hänen aikaisempien Profeettojensa kautta julki tulleita Jumalan sanomia sanoja, me nyt todistamme?

 

"Ja minä lähetän tulen Maagogiin ja rantamaalla (rantamailla) turvassa asuvien keskeen. Ja he tulevat tietämään, että minä olen Herra." Hesekiel 39:6

 

"Maagog" - ympäri maailman tulee oleman suuria ongelmia (Magog kuvaa koko maailmaa). (Ilmestyskirja 20:8)

 

"rantamailla" - nämä ovat ihmiset, jotka tulevat ensimmäisinä tunnustamaan JUMALAN Nimen, sillä hän, joka on Jumalan valitsema ilmoittamaan Hänen tosi Nimensä tulee Filippiineiltä.

 

"Ja pyhän nimeni minä teen tunnetuksi kansani Israelin keskuudessa enkä enää salli häväistävän pyhää nimeäni. Ja pakanakansat (kaikki kansat) tulevat tietämään, että minä olen Herra, Israelin Pyhä." Hesekiel 39:7

 

"Ja pyhän nimeni minä teen tunnetuksi kansani Israelin keskuudessa" - tämä tarkoittaa, että edes Juutalaisilla ei ole ollut tietoa tosi Jumalan Nimestä. Tämä vain todistaa, että nimi YHWH, jota he (Juutalaiset) ovat luulleet olevan Jumalan nimi, ei ole totta, sillä Jumala tekee Nimensä tunnetuksi Hänen kansallensa ´rantamailla´. Koska profeetta, joka ilmoittaa, paljastaa Jumalan Nimen ei ole Juutalainen, vaan muukalainen (1. Kun. 8:41-43).

 

"enkä enää salli häväistävän pyhää nimeäni" - tämä on syy sille, että Jumala tekee kaiken tämän, koska Hänen Nimensä on häväisty ja se on Jumalanpilkkaa. Nimet Allah, Jahve, YWHW, Jehova ja Jeesus eivät ole Jumalanpilkkaa, me kuulemme Jumalan Nimen monet kerrat (erityisesti uutisissa), mutta kaikkena tänä aikana, me emme ole tiedostaneet, että se on tosi Jumalan Nimi.

 

"kaikki kansat tulevat tietämään" - he kaikki tulevat tietämään Hänen Nimensä ja se tapahtuu juuri nyt, koska profeetta kuin Mooses on jo ilmoittanut Jumalan Nimen edellä mainituilla webbisivustoilla ja monet vierailijat eri valtioista ovat tulleet informoiduiksi Jumalan tosi nimestä Pyhässä Raamatussa, kun he lukevat ilmestyksiä webbisivustoilta.

 

"Katso, se tulee, se tapahtuu, sanoo Herra, Herra: Tämä on se päivä, josta minä olen puhunut." Hesekiel 39:8

 

"Katso, se tulee, se tapahtuu" - se tapahtuu aivan varmasti ennalta määrättynä aikana, ja tuo aika on nyt tullut, koska Jumala on tehnyt kirjoituksissa olevan Pyhän Nimensä tunnetuksi kaikkien maailman ihmisten keskuudessa Profeettansa Maestro Evangelistan kautta.

 

  Totuus on, että me emme voi koskaan sanoa, että Jumalan tosi nimi on salaisuus tai mysteeri, sillä se on ollut kauan ilmoitettuna Raamattu ilmestysten kautta, jotka on ilmoittanut Maestro (Opettaja) Eraño M. Evangelista nettisivuillaan: www.thename.ph. Sivusto on ollut avoinna vuodesta 2006 asti ja lukuisat uutissivustot ovat informoineet siitä, niin että maailman ihmiset tulisivat siitä tietoisiksi. Surullista kyllä, yksikään verkossa toimiva uutisnettisivusto ei ole tehnyt siitä yhtään kommenttia Maestro Evangelistan ilmestyksistä.

 

  Ystävät, olkaa informoituja, että niin kauan kuin maailman ihmiset eivät hyväksy, eivätkä tunnusta Jumalan tosi Nimeä, vaikka Jumala on lähettänyt Maestro (Opettaja) Eraño Martin Evangelistan sen ilmoittamaan Raamatun kautta ja hän on jo ilmoittanut sen webbisivuillaan - nämä katastrofaaliset tapahtumat ja sodat maailmassa tulevat jatkumaan, muuttuen yhä pahemmiksi kestää.

 

Sallinet minun jakaa tämän linkin, niin että sinä voit tietää, että nämä tuhoisat tapahtumat, joita me nyt todistamme, ovat jo kauan sitten profetoidut kirjoituksissa tapahtuviksi. Tämä on vain esinäytöstä paljon suuremmille tuhoille ja sodille, jotka varmasti tapahtuvat, jos me yhä jatkamme tunnustamattomuuttamme Jumalan tosi Nimeä kohtaan.

 

Nämä ovat linkit:

 

http://www.thename.ph/thename/revelations/finalcallofgod-en.html

 

Ja erityisen tärkeä on tämä linkki, sillä siinä kerrotaan tulevasta suuresta ja pelottavasta Herran Päivästä:

 

Herran Päivän Ennakkomerkit

 

  Kaikki sinun kysymyksesi koskien Jumalan sanomaa, kuten Maestro Evangelista on ne saanut Pyhän Raamatun kautta, tullaan vastaamaan, kun sinä ensin KÄRSIVÄLLISESTI JA AJAN KANSSA luet KAIKKI artikkelit sanotuilta webbisivustoilta.

 

  Tässä ei ole kyseessä uusi uskonto tai kultti, vaan SANOMA ja se tarkoittaa, että sinä joko hyväksyt ´Profeetan kuin Mooses´ - Maestro Evangelistan Raamattu ilmestykset www.thename.ph ja www.thenameonline.info sekä www.suurinimi.com tai et, niin se olkoon sinun etuoikeutesi - se mikä on tärkeää, on se, että sinä olet tullut tiedotetuksi ja on nyt sinun valinnassasi, jos te tämän artikkelin lukijat informoitte myös muita, kuten erityisesti sinun perhettäsi, ystäviäsi, rakastamiasi, yhteisösi ihmisiä ja kaikkein tärkeimpänä sinun johtajiasi, tästä viestistä, jonka Kaikkivaltias Mooseksen Jumala on käskenyt Maestro Evangelistan ilmoittaa Raamatun kautta kyseisten webbisivujen kautta.

 

  Hyväksyit tai et ´Profeettaa kuin Mooses´ - Maestro Evangelistan Raamattu ilmestyksiä www.thename.ph ja www.thenameonline.info sekä www.suurinimi.com, niin ei ole enää meidän vastuullamme. Se on Jumala, jolle sinä olet tilivelvollinen, etkä Maestrolle tai meille - meidän tehtävämme on ainoastaan saattaa sinut tietoiseksi Jumalan tosi sanomasta.

 

Kiitos sinulle.