JUMALAN AITOHIN RAAMATULLISIIN OPETUKSIIN LIITETYT HARHAANJOHTAVAT LAIT OVAT ALKUPERÄ KAIKELLE PAHUUDELLE, JOTA TAPAHTUU MAAILMASSA AIKANAMME Osa 2

 

 

Mitä tulee tapahtumaan uskonnollisille saarnaajille, jotka ovat nyt paljastettuja, ettei heillä ole tuntemusta Jumalan todesta sanasta, Mooseksen kirjoittamista vääristä opetuksista sekä Jeesuksen levittämistä valheista hänen palvelutehtävänsä aikana?

 

"Kuinka saatatte sanoa: 'Me olemme viisaita, ja meillä on Herran laki'? Totisesti! Katso, valheen työtä on tehnyt kirjanoppineiden valhekynä." Jeremia 8:8

 

"Katso, valheen työtä on tehnyt kirjanoppineiden valhekynä." - Sen mitä Jumala sanoi kirjanoppineista, todistaa itsensä todeksi, sillä Mooses itse oli syyllinen kirjoittaessaan Jumalan sanaa väärällä ja valheellisella tavalla.

 

Koska kirjanoppineiden valheelliset kirjoitukset koskien Jumalan Sanaa (ja Jumalan aitoa Nimeä) ovat tämän päivän teologien perusta (koskien heidän ymmärrystään Jumalan sanasta), niin mitä heille tulee nyt tapahtumaan?

 

"Viisaat saavat häpeän, kauhistuvat ja joutuvat kiinni. Katso, he ovat hyljänneet Herran sanan - mitä heillä on viisautta?" Jeremia 8:9

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The wise men are ashamed, They are dismayed and taken. Behold, they have rejected the word of the Lord; So what wisdom do they have?" Jeremiah 8:9 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Viisaat miehet ovat häpeissään, He ovat tyrmistyneitä ja otettuja. Katso, he ovat hylänneet Herran sanan; Joten mitä on viisaus, jota heillä on?" Jeremia 8:9

 

"Viisaat miehet ovat häpeissään, He ovat tyrmistyneitä ja otettuja." - Me olemme pitäneet ja arvostaneet teologeja viisaina heidän syvällisen tietomääränsä perusteella Jumalan sanasta. Kuitenkin näiden Hänen profeettansa kuin Mooseksen annettujen Jumalan ilmestysten kautta heidät on asetettu häpeään, koska heidän tuntemuksensa ja tietämyksensä on tullut Mooseksen ja Jeesuksen valheellisista kirjoituksista sekä vääristä nimistä Jumalalle.

 

Tahtooko Jumala meidän luottavan Juutalaisten ymmärrykseen koskien Hänen kirjoitettua sanaansa?

 

 "Ja Filadelfian seurakunnan enkelille kirjoita: 'Näin sanoo Pyhä, Totinen, jolla on Daavidin avain, hän, joka avaa, eikä kukaan sulje, ja joka sulkee, eikä kukaan avaa:"

Ilmestyskirja 3:7

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"To the angel of the church in Philadelphia write: These are the words of him who is holy and true, who holds the key of David. What he opens no one can shut, and what he shuts no one can open." Revelation 3:7 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Filadelfian seurakunnan enkelille kirjoita: Nämä ovat hänen sanojaan, joka on pyhä ja tosi, joka kantaa Daavidin avainta. Minkä hän avaa, ei kukaan voi sulkea, ja minkä hän sulkee, ei kukaan voi avata." Ilmestyskirja 3:7

 

"pyhä ja tosi" - Se mies johon on tässä viitattu, on se aito Jumalan lähettämä ja valitsema henkilö.

 

Se tarkoittaa sitä, että ne ensimmäisinä ja aikaisemmin tulleet eivät täyttäneet heidän tehtäväänsä Jumalalta koskien Hänen Nimeään. Heitä olivat Salomo ja Jeesus. Webbisivujen linkit ovat tämän artikkelin lopussa.

 

"joka kantaa Daavidin avainta" - Asia on selvä. Koska nuo kaksi ensimmäistä Daavidin jälkeläistä molemmat epäonnistuivat, niin seuraava valituksi tuleva ei tule enää heidän sukulinjastaan. Tuleva profeetta ei ole enää "Daavidin poika tai jälkeläinen", vaan on vain "avaimen" kantaja tai hallussapitäjä.

 

Hän ei ole tuleva Daavidin huoneesta tai verilinjasta; hän on "muukalainen".

 

Kuinka tärkeä on tuo "avain"? Opettaja Evangelista sanoo: Tämä on sama kuin taloa rakennettaessa. Kun se on valmis, niin se on ainoa kerta jolloin avain on annettu omistajalle. Mikäli ei ole avainta, edes omistaja ei pääse sisään taloon. Koska Pyhä Raamattu on jo loppuun kirjoitettu; hän joka "kantaa tai pitää hallussaan Daavidin avainta" on se yksi ja ainoa, jolla on auktoriteetti avata ja toimittaa sen sisältö.

 

Jatkaaksemme:

 

"Minä tiedän sinun tekosi. Katso, minä olen avannut sinun eteesi oven, eikä kukaan voi sitä sulkea; sillä tosin on sinun voimasi vähäinen, mutta sinä olet ottanut vaarin minun sanastani etkä ole minun nimeäni kieltänyt. " Ilmestyskirja 3:8

 

"Minä olen avannut sinun eteesi oven, eikä kukaan voi sitä sulkea" - uskonnot, eivätkä Raamattututkijat kykene mitätöimään tai kieltämään Opettaja Eraño M. Evangelistan aitoja Pyhän Raamatun kautta ilmoitettuja ja paljastettuja opetuksia.

 

"on sinun voimasi vähäinen" - Koska Jumala kutsuu hänellä "olevan vähän voimaa", se tarkoittaa että Jumala on taannut hänelle luonteenlaadun vahvuuden, nopean ratkaisukyvyn ja ottaa hallintaan tehtävän ilmoittaa Hänen suuri Nimensä.

 

"olet ottanut vaarin minun sanastani" - Se tarkoittaa, että hän on ainoa Jumalan valitsema olemaan Hänen profeettansa kuin Mooses (5. Moos. 18:18-19) ja hän on julistanut ne sanat, jotka Jumala on laittanut hänen suuhunsa koskien Hänen aitoa sanomaansa Raamatun kirjoituksissa.

 

"etkä ole minun nimeäni kieltänyt." - Maestro (Opettaja) Evangelista on se ainoa, joka on täyttänyt annetun tehtävän eikä ole kieltänyt Yhden Toden Jumalan Nimeä ja on ilmoittanut sen maailman ihmisille.

 

Koskien Juutalaisten väitettä, että he ovat yhä Jumalan kansa ja heillä on todellinen ymmärrys Jumalan laeista: Onko heidän väitteissään totuutta?

 

"Katso, minä annan sinulle saatanan synagogasta niitä, jotka sanovat olevansa juutalaisia, eivätkä ole, vaan valhettelevat; katso, minä olen saattava heidät siihen, että he tulevat ja kumartuvat sinun jalkojesi eteen ja ymmärtävät, että minä sinua rakastan."

Ilmestyskirja 3:9

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos: 

 

"I will make those who are of the synagogue of Satan, who claim to be Jews though they are not, but are liars - I will make them come and fall down at your feet and acknowledge that I have loved you." Revelation 3:9 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Minä teen nuo, jotka ovat saatanan synagogasta, jotka väittävät olevansa Juutalaisia, vaikka eivät ole, vaan ovat valehtelijoita - Minä saatan heidät tulemaan ja kaatumaan sinun jalkoihisi ja tunnustamaan, että Minä olen rakastanut sinua." Ilmestyskirja 3:9

 

"Minä teen nuo, jotka ovat saatanan synagogasta, jotka väittävät olevansa Juutalaisia, vaikka eivät ole, vaan ovat valehtelijoita" - Jumala ei ole enää Juutalaisten kanssa!

 

Tällä kertaa he tulevat kohtaamaan tappion tai kärsivät paljon tulevaisuuden sodista, kunnes he tunnustavat Jumalan Nimen ja palaavat Hänen luokseen.

 

"jotka väittävät olevansa Juutalaisia, vaikka eivät ole, vaan ovat valehtelijoita" - Jo pelkästään se tosiasia, että Jumala leimasi tai osoitti Juutalaisten olevan valehtelijoita ja Saatanan synagogasta, tarkoittaa, että he eivät voi enää väittää olevansa Jumalan tarkastelemina Hänen ainoa kansa tai Hänen Israelinsa, EIVÄTKÄ he edes voi väittää heidän ymmärryksensä koskien Jumalan lakeja olevan totta.

 

Jumala osoitti heidän olevan Saatanan synagogasta. Tämä tarkoittaa sitä, että heidän ymmärryksensä Hänen lakejaan koskien (heidän pappiensa opettama) ovat olleet valheita, koska Mooses (se yksi, jonka he katsovat olevan Jumalan lakien antaja) on kirjoittanut valheellisia ja virheellisiä lakeja Jumalasta!

 

"tunnustamaan, että Minä olen rakastanut sinua" - jos he eivät etsi ja pyydä neuvoa aidolta profeetalta kuin Mooses, Maestro Eraño M. Evangelistalta, niin hän ei voi ohjata heitä palaamaan Jumalan tykö.

 

Palaamme nyt takaisin, mitä oli kirjoitettu Saarnaajan kirjaan 12:13

 

"Nyt kaikki on kuultu; tässä on ratkaisu asiaan: Pelkää Jumalaa ja pidä Hänen käskynsä, sillä tämä on koko ihmisen velvollisuus/vastuu." Saarnaaja 12:13

 

Mitä Pyhä Raamattu tarkoittaa ilmoittaessaan, "Pelkää Jumalaa"?

 

"jos haet sitä kuin hopeata ja etsit sitä kuin (kätkettyä) aarretta, silloin pääset ymmärtämään Herran pelon ja löydät Jumalan tuntemisen." Sananlaskut 2:4-5

 

Syy sille minkä seurauksena sinä olet kyennyt tarttumaan tässä Raamattu-ilmetyksessä olevaan totuuteen, ei johdu ainoastaan sinun avoimesta mielestäsi, vaan myös koska sinä etsit Jumalan totuutta.

 

Mitä on "HERRAN pelko"?

 

"HERRAN pelko on viisauden alku, ja Pyhimmän tunteminen on ymmärrystä." Sananlaskut 9:10

 

"HERRAN pelko on viisauden alku" - tämä on se hetki ja aika, jolloin me tulemme tuntemaan Jumalan.

 

"Pyhimmän tunteminen on ymmärrystä." - sanoessamme pelkäävämme Jumalaa ja tottelevamme Hänen käskyjään, meidän tulisi myös tuntea Jumala, jota me pelkäämme.

 

Esimerkkinä: Kun ihminen sanoo pelkäävänsä Jumalaa; ja kysymme häneltä montako jumalaa on, hän voisi vastata, että on ainoastaan yksi Jumala. Kun kysymme jälleen mikä on Jumalan nimi, jota hän pelkää, hän ei tunne vastausta - ja voi ainoastaan sanoa siellä olevan monia nimiä. Tämä on siksi, että hän ei tunne Häntä (Jumalaa). Eli, Hölmön tunnustus!

 

Kuinka sinä voit tietää sen jumalan, jota sinä ylistät, olevan aito Jumala? Jos sinä et tiedä Hänen Nimeään, sinä olet kirottu! Tämä on se mitä Opettaja Evangelista tekee maailman ihmisille, hän tekee tai saattaa heidät ymmärtämään toden Jumalan Pyhästä Raamatusta, jotta kirous tulisi kaikkien ihmisten yltä poisnostetuksi.

 

Mitä meiltä puuttuu?

 

Mikä on tehnyt meidät niin herkkäuskoisiksi ja olemme joutuneet uskontojen pettämiksi?

 

"Viisauden alku on: hanki viisautta, ja kaikella muulla hankkimallasi hanki ymmärrystä." Sananlaskut 4:7

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Wisdom is supreme; therefore get wisdom. Though it cost all you have, get understanding." Proverbs 4:7 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Viisaus on ylivertaisinta; se vuoksi hanki viisautta. Vaikka se vaatisi kaiken mitä sinulla on, hanki ymmärrystä." Sananlaskut 4:7

 

Meillä täytyy olla viisaytta, mutta kaiken yläpuolella, meidän täytyy käyttää ymmärrystämme kaikissa meidän hankkeissamme ja pyrkimyksissämme. Tämän on erityisesti totta silloin, kun me yritämme erottaa toisistaan Jumalan totuuden ja Saatanan pahuuden.

 

Meidän ei tulisi käyttää ainoastaan viisauttamme, eikä myöskään vain ymmärrystämme. Meidän tulisi käyttää molempia, niin että me emme enää joutuisi kenenkään pettämäksi.

 

Mikä on todiste siitä, että me emme ole koskaan käyttäneet ymmärrystämme, emmekä ole eläneet normaalia elämää sen takia, että olemme hämmentyneitä ja harhaanjohdettuja?

 

Opettaja Evangelista sanoo sen olevan selkeän yksinkertaista. Lue seuraava:

 

Jeesus huusi ääneen ristillä, "Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut?" Tässä nimenomaisessa tapahtumassa Jeesus myönsi, että Jumala oli hylännyt hänet kärsimään kuoleman ristillä. Tästä tunnustuksesta huolimatta monet ihmiset ympäri maailmaa rukoilevat ja pyytävät apua juuri Jeesukselta. Missä on viisaus ja ymmärrys ryhtyä rukoilemaan ja pyytämään apua mieheltä, joka on tunnustanut olevansa Jumalan hylkäämä? Kuinka Jeesus voi pelastaa yhtäkään ihmistä, kun hän epäonnistui pelastamaan itsensä? 

 

Uskonnot ovat ottaneet pois meiltä meidän viisautemme ja ymmärryksemme, kun he ovat opettaneet meidät rukoilemaan Jumalaa Jeesuksen nimessä. Me kaikki olemme uskoneet ja antaneet kykymme, almumme ja aarteemme uskonnoille!

 

Jumala on vihainen ihmisille, jotka ovat helposti petettävissä - ne, jotka eivät käytä heidän viisauttaa ja ymmärrystään. Aivan kuten tapahtui Eedenin Puutarhassa, Käärme (pettäjä) joutui ainoastaan rangaistuksi ja se laitettiin matelemaan maassa, mutta sen sallittiin pysyä Puutarhassa, eikä sille osoitettu kuolemaa. Kuitenkin, Adam ja Eeva (petetyt) joutuivat karkotatuiksi ja annetuiksi kuolemalle heidän väärintekojensa takia!

 

Meidän nykyisenä aikanamme, pettäjien tie ja tapa tehdä elantoa on pettämisen kautta. Mutta jos ja kun ihmiset eivät enää ole petettävissä, niin pettäjät lakkaavat menestymästä ja kuolevat luonnollisen kuoleman. Oikeamielisyys tulee sitten hallitsemaan tässä maailmassa.

 

Koska me olemme olleet kaikki petettyjä, Jumala on vihainen meille ja pettäjät ovat tulleet varakkaiksi/hyvinvoiviksi!

 

Mutta lopun aika näille pettämisille on tullut. Opettaja Eraño M. Evangelista ilmoittaa nyt totuuden aidosta Jumalan opetuksesta ja Saatanan pahuudesta!

 

Löytäkäämme ja erottakaamme toisistaan Jumalan opetus ja Saatanan opetus, niin että meitä ei enää kyetä pettämään…

 

Minkälaista on Jumalan opetus, se tapa, jolloin me voimme sanoa todella ylistävämme Jumalaa?

 

 "Ja Herra Jumala käski ihmistä sanoen: Syö vapaasti kaikista muista paratiisin puista, mutta hyvän- ja pahantiedon puusta älä syö, sillä sinä päivänä, jona sinä siitä syöt, pitää sinun kuolemalla kuoleman." 1. Moos. 2:16-17

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

"And the LORD God commanded the man, "You are free to eat from any tree in the garden; but you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil, for when you eat from it you will certainly die." Genesis 2:16-17 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Ja HERRA Jumala käski ihmistä, "Sinä olet vapaa syömään kaikista puutarhan puista; mutta sinun ei pidä syödä hyvän ja pahan tiedon puusta, sillä, kun sinä siitä syöt, sinä varmasti tulet kuolemaan." 1. Moos. 2:16-17

 

Säädös/käsky oli annettu Adamille, on täysin Adamista itsestään riippuvainen totella vai ei; "vapaa tahdo" on näin selkeästi korostettu. Hän saattoi syödä kaikista puutarhan puista, ja vain yhden kohdalle oli asetettu kielto.

 

Ylistääksemme Jumalaa, meidän täytyy totella Hänen käskyjään.

 

Minkälaista on Saatanan opetus?

 

 "Mutta käärme oli kavalin kaikista kedon eläimistä, jotka Herra Jumala oli tehnyt; ja se sanoi vaimolle: Onko Jumala todellakin sanonut: 'Älkää syökö kaikista paratiisin puista'?" 1. Moos. 3:1

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos: 

 

"Now the serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord God had made. He said to the woman, "Did God really say, 'You must not eat from any tree in the garden'?" Genesis 3:1 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Sitten, käärme oli kaikista Herra Jumalan tekemistä eläimistä kaikkein katalin ja ovelin. Hän sanoi naiselle, "Sanoiko Jumala todella, ´Te ette saa syödä puutarhan mistään puusta?" 1. Moos. 3:1

 

Käärme puhui Eevalle, kysyen häneltä, mitä Jumala oli kertonut Adamille kiellosta syödä puutarhassa olevaa erityistä hedelmää. Käärme harhaanjohti naista, ristiriitauttaen sen mitä Jumala oli sanonut: He voisivat syödä kaikkia, ainoastaan poislukien kielletyn hedelmän.

 

Mitä nainen sanoi käärmeelle?

 

"Niin vaimo vastasi käärmeelle: Me saamme syödä muiden puiden hedelmiä paratiisissa,

 mutta sen puun hedelmästä, joka on keskellä paratiisia, on Jumala sanonut: 'Älkää syökö siitä älkääkä koskeko siihen, ettette kuolisi (or you will die - tai te kuolette).'" 1. Moos. 3:2-3

 

Mitä Käärme sanoi Eevalle? 

 

"Niin käärme sanoi vaimolle: Ette suinkaan kuole;" 1. Moos. 3:4

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos

"You will not surely die," the serpent said to the woman." Genesis 3:4 (NIV)

Suora suomennos:

"Ette te varmasti kuole," sanoi käärme naiselle." 1. Moos. 3:4

Kuten Opettaja Evangelista on paljastanut, tapa ylistää käärmettä/Saatanaa on asettua vastustamaan Jumalan opetusta! Tämä on Saatanan työtä; asettua vastustamaan Jumalan Käskyjä ja opettaa se muille.

 

Kun Mooses kirjoitti eläinten uhraamisista, jotka olivat vastoin Jumalan säätämää 1. Mooseksen kirjassa 1:29-30, me voimme nähdä sen kuinka hän matkii tai jäljittelee Saatanan tapaa selittää Jumalan sanaa.

 

Kun hän kirjoitti tarinan Kainista (1. Moos. 4:8-15) ja se kuinka se hänen kirjoittamansa jumala ei rankaissut Kainia väärintekoa, hänen veljensä tappamista kuolemalla (vastustuksena Jumalan tosi laille, henki hengestä) osoittaa sen, että se jumala, johon Mooses viittaa tässä tarinassa, ei ole kukaan muu kuin Saatana.

 

 Onko se totta, että Saatana rakastaa murhaamisia ja tappamisia?

 

"Te olette isästä perkeleestä, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä." Johannes 8:44

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"You belong to your father, the devil, and you want to carry out your father's desire. He was a murderer from the beginning, not holding to the truth, for there is no truth in him. When he lies, he speaks his native language, for he is a liar and the father of lies."

John 8:44 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Te kuulutte teidän isällenne, paholaiselle, ja tahdotte suorittaa isänne haluja. Hän oli murhaaja jo alusta lähtien, ei totuudessa pysyvä, sillä hänessä ei ole totuutta. Kun hän valehtelee, hän puhuu oman luontonsa mukaisesti, sillä hän on valehtelija ja valheiden isä." Johannes 8:44

 

Tässä Jeesus näyttää meille minkälainen jumala Saatana on, se on jumala joka ainoastaan syytää valheita ja on murhaaja.

 

Siten, kun Mooses kirjoitti ne lait, jotka puhuvat eläinten tappamisesta ja hän on kirjoittanut tarinoita, kuten sen jossa Kain murhasi veljensä ja se todistaa hänen palvelevan jumalaa, joka rakastaa murhaamista. Tuo jumala ei ole kukaan muu kuin Saatana.

 

Tässä ilmestyksessä, jonka Jumala antoi Opettaja Evangelistalle, Jumala näyttää meille sen, että Mooses sekoitti hänen kirjoituksissaan aidon Jumalan lakeja Saatanan lakien kanssa.

 

Jeesuksen ollessa kyseessä, millä tavoin hän puhui Jumalan sanaa?

 

Oppikaamme ensiksi onko meidän sallittua muuttaa Jumalan Käskyjä?

  

"Älkää lisätkö mitään siihen, mitä minä teille määrään, älkääkä ottako siitä mitään pois, vaan noudattakaa HERRAN, teidän Jumalanne, käskyjä, jotka minä teille annan." 5. Moos. 4:2

 

Se ei ole sallittua! Se mikä on annettu laissa, on laki; sen rikkomisesta on määritelty rangaistus. Jos joku muuttaa toisenlaiseksi tai kumoaa lain ja opettaa sen toisille, hän joutuu kammottavalla tavalla kirotuksi. Mooses, tämän kappaleen kirjoittaja, oli suuri näkyvä esimerkki ollen tässä lainrikkoja, koska sen seurauksena Jumala ei sallinut hänen astua Luvattuun Maahan.

 

Mitä Jeesus teki Jumalan Käskyille, jotka täytyy pitää ja noudattaa ehdottoman tarkasti ilman lisäyksiä tai muutoksia tekemättä?

 

"Mutta kun fariseukset kuulivat, että hän oli tukkinut saddukeuksilta suun, kokoontuivat he yhteen; ja eräs heistä, joka oli lainoppinut, kysyi häneltä kiusaten: "Opettaja, mikä on suurin käsky laissa?" Niin Jeesus sanoi hänelle: "'Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi'. Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky." Matteus 22:34-38

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:


"Hearing that Jesus had silenced the Sadducees, the Pharisees got together. One of them, an expert in the law, tested him with this question: "Teacher, which is the greatest commandment in the Law?" Jesus replied:"'Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind.' This is the first and greatest commandment."
Matthew 22:34-38 (NIV)

 

Suora suomennos:

                                                                                           

"Kuultuaan, että Jeesus oli hiljentänyt Saddukealaiset, Fariseukset kokoontuivat yhteen. Yksi heistä, erikoismies Lain Käskyjen tuntemisessa, koetteli häntä tällä kysymyksellä: "Opettaja, mikä on Lain suurin Käsky?" Jeesus vastasi: "Rakasta Herraa sinun Jumalaasi koko sydämestäsi ja kaikella sielullasi ja kaikella mielelläsi. Tämä on ensimmäinen ja suurin käsky." Matteus 22:34-38

 

Oli annettu käsky ainoastaan Jumalan Nimen väärinkäyttämistä vastaan.

 

"Rakasta Herraa sinun Jumalaasi" - Tämä ei ole kirjoitettuna yhteenkään Jumalan Kymmenestä Käskystä!

 

Tämä oli Jeesuksen tekemä suuri petos hänen kansaansa kohtaan hänen aikanaan! Hän petti ihmisiä uskomaan käskyyn, joka ei ollut osa Jumalan Suuria Käskyjä!

 

Mitä itse asiassa oli kirjoitettuna Käskyihin koskien Jumalaa?

 

"Älä turhaan lausu Herran, sinun Jumalasi, nimeä, sillä Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka hänen nimensä turhaan lausuu." 5. Moos. 5:11

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"You shall not misuse the name of the Lord your God, for the Lord will not hold anyone guiltless who misuses his name." Deuteronomy 5:11 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Älä väärinkäytä Herran sinun Jumalasi nimeä, sillä Herra ei pidä ketään syyttömänä, joka käyttää väärin hänen nimeään." 5. Moos. 5:11

 

Tämä oli se käsky: Kunnioita ja älä väärinkäytä Jumalan Nimeä! Ja sitten, "Rakasta Herraa sinun Jumalaasi" - Jeesus vain tekaisi hänen ensimmäisen käskynsä. Mikä oli seuraavaksi suurin käsky Jeesuksen sanojen mukaan?

 

"Toinen, tämän vertainen, on: 'Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi'. Näissä kahdessa käskyssä riippuu kaikki laki ja profeetat." Matteus 22:34-40

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:


"And the second is like it: 'Love your neighbor as yourself.' All the Law and the Prophets hang on these two commandments."
Matthew 22:39-40 (NIV)

 

Suora suomennos:

                                                                                           

"Ja toinen on tämä: Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Kaikki Laki ja Profeetat riippuvat näissä kahdessa käskyssä." Matteus 22:39-40

 

Tuo edellämainittu ei ole ollut koskaan kirjoitettuna Jumalan Kymmeneen Käskyyn!

 

Mooseksen aikana, Mooses kirjoitti kokoelman lakeja (esim. koskien eläinten tappamista), joka on vastoin Jumalan säätämää, ja siten paljastaa hänen ylistäneen Saatanaa.

 

Jeesuksen ollessa kyseessä, hän ei kirjoittanut Jumalan käskyistä, mutta kumosi toisenlaiseksi Jumalan Kymmenen Käskyä ja muutti tai korvasi sen hänen kahdella käskyllään (jotka hän vain keksi itse) pettääkseen hänen kansaansa. Hänen tehtävänään oli johdattaa heitä, ei ohjata harhaan!

 

Opettaja Evangelista sanoo: Koska Jeesus selkeästi ositti Jumalan Kymmeneen Käskyyn, mikä oli yksi kaikkein suurimmista Jumalan Käskyistä, että jos sitä noudatat, sinä tulet vastaanottamaan siunaukset Jumalalta?

 

"Kunnioita isääsi ja äitiäsi, niinkuin HERRA, sinun Jumalasi, on sinua käskenyt, että kauan eläisit ja menestyisit siinä maassa, jonka HERRA, sinun Jumalasi, sinulle antaa." 5. Moos. 5:16

 

"Kunnioita isääsi ja äitiäsi" - Jumala on sanonut aikaisemmin, että jos sinä tottelet tätä käskyä kunnioittaa ja arvostaa (ei ainoastaan rakastaa) sinun vanhempiasi, Hän tulee siunaamaan sinua ja antamaan sinulle pitkän ja yltäkylläisen elämän täällä maassa. Tämä on erilainen kuin "rakasta lähimmäistäsi", kuten Jeesus on julistanut!

 

Jumala sanoi, että sinun tulisi antaa "kunnioitusta" sinun isällesi ja äidillesi. Minkälaista on Saatanan opetus koskien tätä Käskyä? Käänteinen tai vastakkainen - "Vihaa sinun isääsi ja äitiäsi".

 

Mitä Jeesus on opettava hänen kansalleen koskien Käskyä kunnioituksen antamisesta henkilön "isälle ja äidille"? Oliko Jeesus vilpitön tai uskollinen tekaisemalleen käskylle "Rakasta lähimmäistäsi kuin itseäsi"?

 

"Ja hänen mukanaan kulki paljon kansaa; ja hän kääntyi ja sanoi heille: "Jos joku tulee minun tyköni eikä vihaa isäänsä ja äitiänsä ja vaimoaan ja lapsiaan ja veljiään ja sisariaan, vieläpä omaa elämäänsäkin, hän ei voi olla minun opetuslapseni. " Luukas 14:25:26

 

Jeesus kumosi yhden Jumalan Käskyistä ja rikkoi jopa hänen oman käskynsä "rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi", kun hän opetti vihaamaan ja olemaan antamatta arvoa isälleen ja äidilleen, veljilleen ja sisarilleen ja jopa henkilön omalle elämälle, tullakseen hänen seuraajakseen!

 

Mooses kirjoitti valheellisia käskyjä Jumalan aitojen käskyjen rinnalle ja Jeesus toisaalla muutti ja käänsi toisiksi Jumalan suuret Käskyt, eli aivan sama toiminta kuin oli Saatanan tapa kumota Jumalan Käskyt Eedenin Puutarhassa. Tämä teko kumota Jumalan lait on yksi niistä syistä, jonka vuoksi Jumala hylkäsi Jeesuksen ihmisten käsien kautta rangaistuksi (2. Samuel 7:12-14), eli koska hän johdatti hänen kansansa ylistämään Saatanaa.

 

Nyt me voimme ymmärtää minkä takia Jeesus sanoi seuraavaa Johannes 8:44;

 

"Te kuulutte teidän isällenne, paholaiselle, ja tahdotte suorittaa isänne haluja. Hän oli murhaaja jo alusta lähtien, ei totuudessa pysyvä, sillä hänessä ei ole totuutta. Kun hän valehtelee, hän puhuu oman luontonsa mukaisesti, sillä hän on valehtelija ja valheiden isä." Johannes 8:44

 

Tässä kappaleessa ja kyseisestä jakeesta me voimme lukea, että Jeesus sanoi hänen kanssaisraelilaisilleen, että heidän jumalansa on paholainen eli siis Saatana. Tämä siitä syystä, että Jeesus tiesi Mooseksen lain uhraamisista ja polttouhreista, joita Juutalaiset noudattivat, että ne eivät olleet Jumalan opetuksia, vaan Saatanan. Kyseessä on Mooseksen lisäys Jumalan aitoihin tosi lakeihin.

 

Todellisuudessa Jeesus ainoastaan petti hänen kansaansa tässä, sillä hän oli aivan kuten Mooses, joka salaisesti ylisti Saatanaa.

 

Tämä on myös syy sille, minkä takia sanotaan Ilmestyskirjassa 3:9, jonka me luimme aikaisemmin:

 

"Minä teen nuo, jotka ovat saatanan synagogasta, jotka väittävät olevansa Juutalaisia, vaikka eivät ole, vaan ovat valehtelijoita - Minä saatan heidät tulemaan ja kaatumaan sinun jalkoihisi ja tunnustamaan, että Minä olen rakastanut sinua." Ilmestyskirja 3:9

 

"Minä teen nuo, jotka ovat saatanan synagogasta, jotka väittävät olevansa Juutalaisia, vaikka eivät ole, vaan ovat valehtelijoita - Saatanan Synagogasta, koska Mooses ja Jeesus pettivät heidän kanssaisraelilaisiaan ylistämään Saatanaa. Mooses teki sen lisäämällä hänen valheellisia eläinten uhraamista koskevia lakejaan, joka on vastakkaista Jumalan kirjoittamille sanoille 1. Mooseksen kirjassa 1:28-30 , kun Jeesus tahollaan kumosi Jumalan tosi käskyt.

 

Kuinka pitkään Saatana on ollut pettämässä maailman ihmisiä?

 

"Ja suuri lohikäärme, se vanha käärme, jota perkeleeksi ja saatanaksi kutsutaan, koko maanpiirin villitsijä, heitettiin maan päälle, ja hänen enkelinsä heitettiin hänen kanssansa." Ilmestyskirja 12:9

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The great dragon was hurled down—that ancient serpent called the devil, or Satan, who leads the whole world astray. He was hurled to the earth, and his angels with him."
Revelation 12:9 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Suuri lohikäärme heitettiin alas - se muinainen käärme, jota on kutsuttu paholaiseksi, tai saatanaksi, joka johdattaa koko maailman eksyksiin. Hänet heitettiin maahan ja hänen enkelinsä hänen kanssaan." Ilmestyskirja 12:9

 

"Suuri lohikäärme heitettiin alas - se muinainen käärme, jota on kutsuttu paholaiseksi, tai saatanaksi" - Tässä me voimme vahvistaa, että käärme on myös paholainen tai Saatana.

 

Miksi "muinainen käärme"?

 

Saatanan petos Jumalan lakien kumoamisesta on ollut olemassa Adamin ajasta lähtien. Me olemme nähneet, kuinka Mooses kirjoitti käskyn eläinten uhraamisesta, joka on ristiriidassa Jumalan säädöksen/käskyn kanssa koskien eläimiä; sekä siitä, kuinka Jeesus käänsi Jumalan lait vastakkaisiksi hänen saarnoissaan.

 

Tämä ainoastaan tarkoittaa sitä, että Mooses ja Jeesus ylistivät Saatanaa ja he molemmat olivat onnistuneita johtaessaan ihmiset harhaan ja pois Jumalan ylistämisestä.

 

Miksi on niin, että meidän nykyisenä aikanamme on mahdollista tietää näistä ilmestyksistä?

 

Luemme seuraavaan:

  

"Seuraavana päivänä Mooses sanoi kansalle: Te olette tehneet suuren synnin. Minä nousen nyt HERRAN tykö - jos ehkä voisin sovittaa teidän rikoksenne. Ja Mooses palasi HERRAN tykö ja sanoi: Voi, tämä kansa on tehnyt suuren synnin! He ovat tehneet itselleen jumalan kullasta. Jospa nyt antaisit heidän rikoksensa anteeksi! Mutta jos et, niin pyyhi minut pois kirjastasi, johon kirjoitat." 2. Moos. 32:30-32

 

Mooses koetti sovittaa hänen kansansa synnit. Todellisuudessa, Jumalalla on laki 5. Mooseksen kirjassa 24:16, että jokainen kuolee hänen oman syntinsä seurauksena ja siten ollen mikään sovittelu tai välimiestoiminta ei ole sallittua.

 

Todistiko Jumala todeksi olevansa uskollinen Hän laissaan ja osoitti sen päteväksi 5. Mooseksen kirjassa 24:16?

 

"Mutta Herra vastasi Moosekselle: "Joka on tehnyt syntiä minua vastaan, sen minä pyyhin pois kirjastani. Mene nyt ja johdata kansa siihen paikkaan, josta minä olen sinulle puhunut; katso, minun enkelini käy sinun edelläsi. Mutta kostoni päivänä minä kostan heille heidän rikoksensa." 2. Moos. 32:33-34


Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The LORD replied to Moses, "Whoever has sinned against me I will blot out of my book. Now go, lead the people to the place I spoke of, and my angel will go before you. However, when the time comes for me to punish, I will punish them for their sin."

Exodus 32:33-34 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"HERRA vastasi Moosekselle, "Kuka tahansa on tehnyt syntiä minua vastaan, Minä pyyhin kirjastani. Mene nyt, johda kansa paikkaan, josta Minä olen puhunut, ja Minun enkelini kulkee sinun edelläsi. Kuitenkin, kun tulee Minun rankaisuni aika, Minä rankaisen heitä heidän synneistään." 2. Moos. 32:33-34

 

"Kuka tahansa on tehnyt syntiä minua vastaan, Minä pyyhin kirjastani." - Jumala seisoi Hänen oikeamielisen lakinsa takana 5. Mooseksen kirja 24:16, että viattomia/syyttömiä ei rangaista syyllisten tekemien syntien vuoksi. Tämä myös tarkoittaa Jumalan olevan johdonmukainen Hänen lakinsa suhteen.

 

Mooseksen pyyntö sovittaa hänen kansansa synnit oli Jumalan hylkäämä.

 

"Minun enkelini kulkee sinun edelläsi" - Jumala puhuu jälleen Hänen enkelistään.

 

"Kuitenkin, kun tulee Minun rankaisuni AIKA, Minä rankaisen heitä heidän synneistään." - Jumala tekee sen selväksi, että on olemassa ja tulossa aika, jolloin Hän rankaisee niitä, jotka ovat tehneet syntiä häntä vastaan.

 

Miksi on niin että ainoastaan meidän aikanamme totuus Mooseksesta ja Jeesuksesta tulee päivän valoon? Tämä on siitä syystä, että nyt on Jumalan rankaisun aika.

 

Millä tavalla Jumala toimeenpanee Hänen rangaistuksensa?

 

Luemme uudelleen 2. Mooseksen kirjasta 32:33-34

 

"HERRA vastasi Moosekselle, "Kuka tahansa on tehnyt syntiä minua vastaan, Minä pyyhin kirjastani. Mene nyt, johda kansa paikkaan, josta Minä olen puhunut, ja Minun enkelini kulkee sinun edelläsi. Kuitenkin, kun tulee Minun rankaisuni aika, Minä rankaisen heitä heidän synneistään." 2. Moos. 32:33-34

 

"ja Minun enkelini kulkee sinun edelläsi" - Merkki siitä, että Jumala on toimeenpanemassa Hänen rangaistuksensa, on silloin kun Hänen enkelinsä tulee.

 

Kuinka me tunnistamme ja identifioimme tämän aidon "Enkelin" - kyseessä ei ole hengellinen Enkeli, vaan Jumalan lähettämä mies. Mikä on merkkinä, että hän on Jumalan lähettämä enkeli tai sanansaattaja?

 

"Katso, minä lähetän enkelin sinun edellesi varjelemaan sinua tiellä ja johdattamaan sinua siihen paikkaan, jonka minä olen valmistanut. Ole varuillasi hänen edessään ja kuule häntä äläkä pahoita hänen mieltänsä. Hän ei jätä teidän rikoksianne rankaisematta, sillä minun nimeni on hänessä. Mutta jos sinä kuulet häntä ja teet kaikki, mitä minä käsken, niin minä olen sinun vihollistesi vihollinen ja vastustajaisi vastustaja." 2. Moos. 23:20-22

 

 Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

"See, I am sending an angel ahead of you to guard you along the way and to bring you to the place I have prepared. Pay attention to him and listen to what he says. Do not rebel against him; he will not forgive your rebellion, since my Name is in him. If you listen carefully to what he says and do all that I say, I will be an enemy to your enemies and will oppose those who oppose you." Exodus 23:20-22 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Katso, Minä lähetän enkelin sinun edelläsi, joka suojelee sinua kaiken matkaa ja johdattaa sinut paikkaan, jonka Minä olen valmistanut. Kiinnitä tarkasti huomiosi häneen ja kuuntele mitä hän sanoo. Älä kapinoi häntä vastaan; hän ei tule antamaan anteeksi sinun kapinointiasi, sillä Minun Nimeni on hänessä. Mikäli kuuntelet hänen sanojaan tarkkaavaisesti ja teet kaiken kuten Olen sanonut, niin Minä olen sinun vihollistesi vihollinen ja vastustan niitä, jotka vastustavat sinua" 2. Moos. 23:20-22

 

 "Katso, Minä lähetän enkelin sinun edelläsi" - Jumala lähettää enkelin tai sanansaattajan opastamaan Hänen kansaansa Israelia paikkaan, jonka Hän on valmistanut heitä varten.

 

"suojelee sinua kaiken matkaa ja johdattaa sinut paikkaan, jonka Minä olen valmistanut." - Tämä "Enkeli" ei ilmestynyt Mooseksen aikana, koska Mooseksella itsellään ei ole luotettavuutta johtaa hänen kansaansa Luvattuun Maahan tai Jumalan lupaukseen.

 

"Kiinnitä tarkasti huomiosi häneen ja kuuntele mitä hän sanoo" - Tarkoittaa, että Mooseksella ei ollut enää oikeutta puhua Jumalan sanaa. Ainoastaan "enkelillä" on, sillä se mitä hän puhuu, tulee Jumalalta, eikä ole hänen omaansa.

 

"Älä kapinoi häntä vastaan; hän ei tule antamaan anteeksi sinun kapinointiasi, sillä Minun Nimeni on hänessä." - Se merkki tai todiste, että tämä Enkeli on nyt tullut, on, että hän tulee puhumaan Jumalan nimessä.

 

Kuka on tämä enkeli?

 

"Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua. Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille." 5. Moos. 18:18-19

 

Tämä tuleva Enkeli, josta Jumala puhuu, on Profeetta kuin Mooses ja syy minkä takia meidän on tärkeää kuunnella mitä hän puhuu Jumalan Nimessä, on se, koska kyseessä on hän, jolle Jumala on taannut auktoriteetin johdataa meidät Hänen lupaamaansa maailmaan.

 

Jos me muistamme, mitä Jumala sanoi Moosekselle, 2. Moos. 23:20-22: Hän sanoi, että jokainen sana, jonka Enkeli puhuu Hänen Nimessään, täytyy ottaa tarkasti kuuleviin korviin, sillä muutoin Enkeli ei anna anteeksi heidän kapinointiaan. Tämän keskeisin sanoma on, että Jumala antoi Hänen Enkelilleen täyden auktoriteetin tuomita Hänen puolestaan.

 

Tämä tarkoittaa myös sitä, että Jumalan tuomion aika tulee tapahtumaan ainoastaan sitten kun Hänen Enkelinsä on tullut selkeästi esiin ja on julistanut Hänen sanomansa ihmisille. Sitten kun Enkeli/Profeetta ilmestyy, tulee olemaan se ainoa kerta jolloin me tulemme tietoisiksi ketkä ovat todellisuudessa tehneet syntiä Jumalaa vastaan. Nuo, jotka eivät ota opikseen sanomasta, jonka Enkeli puhuu Hänen (Jumalan) Nimessä, joutuvat rankaistuksi ja he eivät saa osaksensa Jumalan lupausta elää Hänen siunauksensa alaisena.

 

Kun otamme tarkkaan huomioon, että Profeetta kuin Mooses (jolle Jumala on antanut saman auktoriteetin kuin Enkelille), on nyt noussut selkeästi esiin meidän nykyisenä aikakautenamme (persoonassaan Opettaja Evangelista), on tullut ymmärretyksi ja havainnoiduksi, että ainoastaan NYT (meidän nykyisenä aikakautenamme), kun Jumala toimeenpanee Hänen tuomionsa kaikkien niiden ihmisten ylle, jotka ovat tehneet syntiä Häntä vastaan, sekä elävät että kuolleet.

 

Keitä ovat nämä "Kuolleet"?

 

"Ja minä näin suuren, valkean valtaistuimen ja sillä istuvaisen, jonka kasvoja (presence - läsnäoloa) maa ja taivas pakenivat, eikä niille sijaa löytynyt. Ja minä näin kuolleet, suuret ja pienet, seisomassa valtaistuimen edessä, ja kirjat avattiin; ja avattiin toinen kirja, joka on elämän kirja; ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu, tekojensa mukaan. Ja meri antoi ne kuolleet, jotka siinä olivat, ja Kuolema ja Tuonela antoivat ne kuolleet, jotka niissä olivat, ja heidät tuomittiin, kukin tekojensa mukaan. Ja Kuolema ja Tuonela heitettiin tuliseen järveen. Tämä on toinen kuolema, tulinen järvi. Ja joka ei ollut elämän kirjaan kirjoitettu, se heitettiin tuliseen järveen." Ilmestyskirja 20:11-15

 

Me luemme nyt selityksen tälle:

 

"Ja minä näin suuren, valkean valtaistuimen ja sillä istuvaisen, jonka läsnäoloa maa ja taivas pakenivat, eikä niille sijaa löytynyt." -

Ilmestyskirja 20:11

 

Suuri valkoinen valtaistuin symboloi Jumalan tuomiota, jonka kaikki ihmiset tulevat näkemään ilmestysten kautta, jotka Hän on käskenyt Hänen profeettansa kuin Mooseksen ilmoittamaan Pyhästä Raamatusta.

 

"jonka läsnäoloa maa ja taivas pakenivat, eikä niille sijaa löytynyt" - Tämä ei puhu kirjaimellisesta taivaista ja maasta Jumalan tuhoamina. (Maa säilyy ikuisesti, kuten on kirjoittanut Saarnaaja 1:4). Kyseessä ovat ihmissukupolvet, jotka tulevat ja menevät, mutta maailma on ikuisesti, ei se lopu tai tuhoudu. Tämä tarkoittaa, että se maa, joka on mainittu Ilmestyskirjassa 20:11 symbolisoi tätä nykyistä maailmaa jossa me elämme, jossa Saatanan ja uskontojen petos on yhä säilytetty ja voimassaan.

 

"Ja minä näin kuolleet, suuret ja pienet," - Tämä puhuu ihmisistä, jotka kuolivat kauan sitten -

  "ja kirjat avattiin" - Tarkoittaa, että nämä ihmiset jotka kuolivat kauan sitten, olivat kirjoittaneet kirjoja Jumalasta. Ne, joihin on osoitettu tässä, ovat profeetat ja apostolit. Heidän työnsa ja tekonsa tulevat nyt arvioiduiksi ja tuomituiksi, onko se Jumalasta vai ei.

 

Onko se totta, että kun ihminen kuolee, hän ei enää nouse uudelleen haudasta?

 

"Mutta mies kun kuolee, makaa hän martaana; kun ihminen on henkensä heittänyt, missä hän on sitten? Vesi juoksee pois järvestä, ja joki tyhjenee ja kuivuu; niin ihminen lepoon mentyänsä ei enää nouse. Ennen kuin taivaat katoavat, eivät he heräjä eivätkä havahdu unestansa." Job 14:10-12

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"But man dies and is laid low; he breathes his last and is no more. As water disappears from the sea a riverbed becomes parched and dry, so man lies down and does not rise; till the heavens are no more, men will not awake or be roused from their sleep."

Job 14:10-12 (NIV)

 

 Suora suomennos:

                                                                                                      

"Mutta ihminen kuolee ja on pantu maan alle; hän henkäisee viimeisensä, eikä häntä enää ole. Aivan kuten vesi katoaa merestä, niin kuin joenuoma tulee rutikuivaksi ja ehtyy, niin myös ihminen maahan pannaan, eikä enää nouse; ennen kuin taivaita ei enää ole, ihmiset eivät herää tai nouse unestaan." Job 14:10-12

 

Job puhuu, että vaikka taivaat katoaisivat, ihminen ei tule enää nousemaan hänen haudastaan. Tämä häpäisee ja asettaa huonoon valoon uskontojen tulkinnan, että kuolleet tulisivat todellisesti takaisin elämään ja että Jumala kirjaimellisesti tuhoaisi tämän päivän taivaat. Tämä myös vahvistaa sen, että ne tässä kappaleessa, Ilmestyskirja 20:12 mainitut"kuolleet", viittaa niihin, jotka ovat kirjoittaneet Jumalasta Raamatussa.

 

"ja avattiin toinen kirja, joka on elämän kirja" - Mikä on tämä kirja? Puhuiko Jumala tästä "kirjasta" aikaisemmin?

 

"HERRA vastasi Moosekselle, "Kuka tahansa on tehnyt syntiä minua vastaan, Minä pyyhin kirjastani. Mene nyt, johda kansa paikkaan, josta Minä olen puhunut, ja Minun enkelini kulkee sinun edelläsi. Kuitenkin, kun tulee Minun rankaisuni aika, Minä rankaisen heitä heidän synneistään." 2. Moos. 32:33-34

 

 "HERRA vastasi Moosekselle, "Kuka tahansa on tehnyt syntiä minua vastaan, Minä pyyhin kirjastani." - Elämän kirja mainittuna Ilmestyskirjassa 20:11-15, on sama kirja, josta Jumala puhui 2. Mooseksen kirjassa 32:33-34. Se puhuu Hänen tosi sanoistaan Raamatussa, jonka on ilmoittanut meille mies, jonka Jumala on ennaltalähettänyt maahan jo kauan sitten. Kyseesä on Hänen profeettansa kuin Mooses, jolle Jumala on antanut auktoriteetin (Hänen enkelinään); se yksi, jonka Jumala käski puhumaan Hänen sanansa Hänen Nimessään, Opettaja Eraño Evangelista.

 

Tämä vahvistaa sen, että se on ainoastaan meidän aikanamme, kun Jumala tulee ilmoittamaan (Raamatussa) Hänen tuomionsa niiden yllä, jotka todella ovat tehneet syntiä häntä vastaan.

 

Luemme Ilmestyskirjasta 20:12-15:

 

"ja avattiin toinen kirja, joka on elämän kirja; ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu, tekojensa mukaan. Ja meri antoi ne kuolleet, jotka siinä olivat, ja Kuolema ja Tuonela antoivat ne kuolleet, jotka niissä olivat, ja heidät tuomittiin, kukin tekojensa mukaan. Ja Kuolema ja Tuonela heitettiin tuliseen järveen. Tämä on toinen kuolema, tulinen järvi. Ja joka ei ollut elämän kirjaan kirjoitettu, se heitettiin tuliseen järveen." Ilmestyskirja 20:12-15

 

"elämän kirja" - (Enkelin) profeetan kuin Mooseksen ilmestysten kautta me tiedämme nyt aidon Jumalan opetuksen: Mikäli me tottelemme Hänen käskyjään, me tulemme elämään pitkän ja siunatun elämän tässä maailmassa. Perustuen näihin ilmestyksiin, sinä voit tuntea ja erottaa oikean ja väärän opetuksen koskien Jumalaa. Jos sinä sallit itsesi olla petetty valheellisilla ja väärillä opetuksilla koskien Jumalaa, sinä tulet elämään kirottua elämää.

 

Ne ilmestykset, jotka me olemme oppineet tästä artikkelista, ovat saattaneet meidät tietoiseksi, että aidot Jumalan sanat ovat kirjoittaneet Hänen profeettansa ja väärät opetukset koskien Jumalaa ovat kirjoittaneet ja opettaneet Mooses ja Jeesus sekä hänen apostolinsa ja Muhammed"

 

"Kuolema ja Tuonela heitettiin tuliseen järveen." - Mikä on tämä Tulinen Järvi? Onko tämä aivan todellinen tulinen järvi?

 

"Aivan kuten uudet taivaant ja uusi maa, jonka Minä teen, se tulee pysymään minun edessäni, " julistaa HERRA, "niin myös teidän nimenne ja jälkeläisenne tulevat pysymään. Jokaisesta Uudesta Kuusta toiseen ja jokaisesta Sapatista toiseen, koko ihmiskunta on tuleva ja kumartaa minun edessäni, " sanoo HERRA. Ja he käyvät ulos katselemaan niiden miesten ruumiita, jotka ovat luopuneet minusta (rebelled against me - kapinoivat minua vastaan); sillä heidän matonsa ei kuole, eikä heidän tulensa sammu, ja he ovat kauhistukseksi kaikelle lihalle (to all mankind - koko ihmiskunnalle)." Jesaja 66:22-24

 

Tämä tulinen järvi ei ole kirjaimellinen vaan symbolinen. Se kuvaa aikaa jolloin koko maailma tuntee jo totuuden Jumalasta ja on tullut herätetyksi uskontojen petoksesta.  Tässä viitatut "kuolleet ruumiit" ovat ne ihmiset, jotka ovat puhuneet ja kirjoittaneet valheellisesti Jumalasta. Heitä ovat Jeesuksen apostolit ja opetuslapset, uskontojen johtajat ja surullista kyllä, profeetta Mooses. Heidän nimensä tulee olemaan ikuisesti lokaan painettu, sillä he ovat pettäneet ihmiskuntaa.

 

Tämä ilmestys koskien Moosesta vastaa SUUREEN kysymykseen, joka ajattelevilla ihmisillä on ollut Raamatun suhteen kaiken tämän aikaa. Kaikki nämä Jumalan sanat, jotka olivat profeetta Mooseksen kirjoittamat, minkä takia Juutalaiset ja koko muu ihmiskunta on jatkuvasti vaivattu vitsauksilla, kuten vastakkainasettelut, väkivaltaja ja sodat koskien Jumalaa? Minkä takia pysyvää ja kestävää rauhaa ei ole saavutettu?

 

Vastaus on selkeän yksiselitteinen: Siitä syystä, että ihmiset ovat seuranneet vääriä kirjoituksia koskien Jumalaa Raamatussa Mooseksen kirjoittamana, jotka hän on kietonut tai sisällyttänyt elävän Jumalan aitoihin ja tosiin opetuksiin.

 

Me emme voi syyttää Jumalaa siitä, minkä takia me emme tiedä näistä asioista. Jumala oli erittäin selkeä Hänen ohjeessaan 5. Mooseksen kirja 18:18-19 ketä ainoastaan kuunnella, kun kyseessä on Hänen sanansa. Heidän olisi tullut odottaa Jumalan viimeistä profeettaa.

 

Kuka kirjoitti Ilmestyskirjan? Oliko hän apostoli?

 

Opettaja Evangelista paljastaa meille Ilmestyskirjan kirjoittajan todellisen identiteetin:

 

 "Ja minä, Johannes, olen se, joka tämän kuulin ja näin. Ja kun olin sen kuullut ja nähnyt, minä lankesin maahan kumartuakseni sen enkelin jalkojen eteen, joka tämän minulle näytti. Ja hän sanoi minulle: "Varo, ettet sitä tee; minä olen sinun ja sinun veljiesi, profeettain, kanssapalvelija, ja niiden, jotka ottavat tämän kirjan sanoista vaarin; kumartaen rukoile (ylistä) Jumalaa!" Ilmestyskirja 22:8-9

 

 "sinun veljiesi, profeettain, kanssapalvelija" - Uskonnot olettivat, että tämän kirjan kirjoittaja oli mies, jota he kutsuivat nimellä "Johannes, Jumalinen", apostoli. He ovat väärässä! Ilmestyskirjan on kirjoittanut Johannes Patmokselta, joka oli myös Jumalan profeetta.

 

"ylistä Jumalaa!" - Tämä on sen "enkelin" sanoma, "enkelin", jonka profeetta Johannes oli nähnyt näyssä. Koska kyseessä on näky, niin se tarkoittaa sitä, että Profeetta Johannes kirjoittaa tässä tulevasta Jumalan "enkelistä tai sanansaattajasta".

 

Jos me luemme auktoriteetista, joka on tuolla "enkelillä", jonka profeetta Johannes oli nähnyt näyssä, niin enkeli sanoi: "minä olen sinun ja sinun veljiesi, profeettain, kanssapalvelija."

 

Tämä tarkoittaa sitä, että tuo Patmoslaisen Johanneksen näkemä enkeli, oli tuleva profeetta, josta Jumala on ennalta kertonut 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19.

 

Opettaja Eraño Evangelista sanoo myös: Mikäli Jeesus olisi onnistuneesti täyttänyt hänen tehtävänsä, kuten on kirjoitettuna profetioihin; ei olisi ollut tarvetta Ilmestyskirjalle.

 

Jeesuksen epäonnistuttua täyttämään hänen tehtävänsä, (sillä hän oli Saatanan pettämä; seurasi Saatanaa ja opetti sen opetuksia), niin Ilmestyskirja täytyi kirjoittaa, jotta Jeesuksen ja hänen apostoleidensa petos voitaisiin tuoda valoon tai paljastetuksi!

 

Mikä Raamatun kappale/kulkutie on nyt oleva avattu, koska aito Jumalan profeetta/enkeli on nyt ilmestynyt meidän aikanamme?

  

"Minulle tuli tämä Herran sana: Jo ennen kuin minä valmistin sinut äidin kohdussa, minä sinut tunsin, ja ennen kuin sinä äidistä synnyit, minä sinut pyhitin; minä asetin sinut kansojen profeetaksi." Jeremia 1:4-5

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The word of the LORD came to me, saying, "Before I formed you in the womb I knew you, before you were born I set you apart; I appointed you as a prophet to the nations." Jeremiah 1:4-5 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"HERRAN sana tuli minulle sanoen, "Ennen kuin Minä muovasin ja tein sinut kohdussa, Minä tunsin sinut, ennen kuin sinä synnyit Minä asetin sinut erilleen; Minä asetin sinut profeetaksi kaikille kansoille ja kansakunnille." Jeremia 1:4-5

 

"Ennen kuin Minä muovasin ja tein sinut kohdussa, Minä tunsin sinut" - Jumala mainitsi tämän profeetan tulemisesta Moosekselle 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19.

 

"ennen kuin sinä synnyit Minä asetin sinut erilleen" - Kaikki Jumalan profeetat tunsivat ja ovat kirjoittaneet hänen tulostaan. Jumala asetti hänet erilleen siinä merkityksessä, että tämä tuleva profeetta ei tule enää kirjoittamaan Jumalan sanoja, vaan ainoastaan selittää sen, mitä on jo kirjoitettu Raamatuun.

 

"profeetaksi kaikille kansoille ja kansakunnille" - Hänet on lähetetty kaikkia maailman ihmisiä varten. Hän tulee ilmestymään näkyvästi esiin aikakaudella, jolloin kaikkialta maailmasta olevat ihmiset ovat tietoverkon kautta yhteenliitettyjä toisiinsa ja voivat helposti jakaa tietoa. Se on tämä Internetin aikakausi (informaation valtatie) tai lentävä kirjakäärö!

 

Mooses ja muut profeetat (mukaan lukien Jeremia) ja jopa Jeesus olivat lähetetyt ainoastaan Israelin kansaa varten, ei koko maailmaa.

 

Profeetan kuin Mooseksen tulo (meidän aikanamme) tarkoittaa sitä, että Jumalan Pyhä Sana (jonka ovat kirjoittaneet aikaisemmat profeetat) voidaan ymmärtää ainoastaan ennalta määrättynä aikana.

 

Tuo aika on NYT, tämä nykyinen Internet aikakausi!

 

Tämän keskeisin sanoma on, että kaikki nuo, jotka ovat aikaisemmin väittäneet olleensa profeetta kuin Mooses, tullaan nyt osoittamaan olleensa vääriä profeettoja, sillä he ovat tulleet esiin vääränä ajanjaksona. Tämä on se SANOMA, jonka Jumala tahtoo meidän tietävän nyt!

 

Sinun tiedoksesi, se profeetta, johon on viitattu näissä jakeissa (Jeremia 1:4-10) ei ole edes profeetta Jeremia, kuten enemmistö Raamatuntutkijoista ja oppineista on luullut. Profeetta Jeremia oli lähetettu ainoastaan Israelin kansaa varten. Näissä jakeissa Jumala näyttää profeetta Jeremiaalle näyssä ´profeetan kuin Mooseksen´ kutsumisen tehtäväänsä, josta Hän on kertonut aikaisemmin 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19.

 

Jatkaaksemme:

 

"Mutta minä sanoin: "Voi Herra, Herra! Katso, en minä kykene puhumaan, sillä minä olen nuori. Niin Herra sanoi minulle: "Älä sano: 'Minä olen nuori', vaan mene, kunne ikinä minä sinut lähetän, ja puhu kaikki, mitä minä käsken sinun puhua." Jeremia 1:6-7

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:


"Ah, Sovereign LORD," I said, "I do not know how to speak; I am only a child." But the LORD said to me, "Do not say, 'I am only a child.' You must go to everyone I send you to and say whatever I command you.

Jeremiah 1:6-7 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Oi, Ylivertainen HERRA, "minä sanoin. "Minä en tiedä kuinka/mitä puhua; Minä olen vain lapsi. Niin Herra sanoi minulle: "Älä sano: 'Minä olen nuori', vaan mene, minne ikinä minä sinut lähetän, ja puhu kaikki, mitä minä käsken sinun puhua." Jeremia 1:6-7

 

"lapsi" - viittaa vertauskuvalliseen lapseen. Se ainoastaan tarkoittaa, että vaikka Opettaja (Maestro) Evangelistalla on vain vähän virallista tietoa tai tuntemusta Pyhästä Raamatusta, hän tulee tottelemaan ja toimittaa Jumalan Sanan maailman ihmisille.

 

"Älä pelkää heitä, sillä minä olen sinun kanssasi ja pelastan sinut, sanoo HERRA." Jeremia 1:8

 

Tämä on syy sille, minkä takia Jumala sanoi, että ihmisten tulee kuunnella ainoastaan Hänen profeettaansa kuin Moosesta, koska hän tulee ilmestymään tai nousemaan esiin aikakaudella jolloin ihmiset ovat kuunnelleet vääriä opetuksia, joita ovat antaneet Mooses ja nuo, jotka vääryydellä väittivät olevansa profeetta kuin Mooses - Muhammed ja Jeesus.

 

Se on aika, jolloin he (väärät asianomistajat) ovat jo perustaneet ihmiskuntaan heidän valheensa koskien Jumalan Nimeä. Nämä valheet ovat hyväksyttyjä totuutena ihmisten mielissä. Ja tämän lisäksi, sen suuren keräämänsä vaurauden (heidän seuraajiensa kovalla työllä ansaituista rahoista), heidän valheellisten opetustensa seurauksena, he ovat myös perustaneet heidän ylistyksen talojaan ja ovat ulottaneet heidän vaikutustaan monien maiden hallituksiin.

 

Tämänkaltainen ympäristö tekee miltei mahdottomaksi profeetalle kuin Moosekselle kyetä saattamaan päätökseen sen, mitä Jumala on lähettänyt hänet tekemään!

 

Kuitenkin, Jumala sanoo profeetalle kuin Moosekselle, että Hän tulee olemaan hänen kanssaan. Jumala tulee olemaan Hänen kaikkia kansoja varten lähetetyn profeetan kanssa, kun hän johdattaa KAIKKI maailman kansat pois valheellisista opetuksista, joita Mooses ja nuo, jotka valheellisesti väittivät olevansa profeetta kuin Mooses.

 

Kuinka hän kykenee toimittamaan hänen ilmestyksensä koskien Jumalan Sanaa?

 

"Ja Herra ojensi kätensä ja kosketti minun suutani. Ja Herra sanoi minulle: Katso, minä panen sanani sinun suuhusi." Jeremia 1:9

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Then the LORD reached out his hand and touched my mouth and said to me, "Now, I have put my words in your mouth." Jeremiah 1:9 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Sitten HERRA ojensi Hänen kätensä ja kosketti minun suutani ja sanoi minulle, "Nyt Minä olen asettanut Minun sanani sinun suuhusi." Jeremia 1:9

 

Jumala on tuo yksi, joka tulee laittamaan Hänen sanansa hänen (profeetan) suuhun. Jumala täytti sen ilmestyksen, jonka Hän teki Moosekselle 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19.

 

"Nyt Minä olen asettanut Minun sanani sinun suuhusi." - Tämä on syy sille minkä takia yksikään niin kutsuttu uskonpuolustaja, teologi tai Kristitty raamatun tutkija ei voi kyseenalaistaa tätä ilmestystä (osoittaakseen, että tämä ei noudata perusperiaatteita niin kutsutusta "Kristillisestä asiakokonaisuudesta" tai Teologiasta, koska se ei ole yhdenmukainen Mooseksen lakien kanssa) ja se on täysin turhuuden hanke. He ainoastaan nöyryyttävät itseänsä, koska heidän nämä niin kutsutut perusperiaatteensa ovat VÄÄRIN JO ALUN ALKAEENKIN. Heidän oppinsa ei ole lähtöisin Jumalalta, vaan on suurta petosta!

 

Kyseessä on Jumala Itse, joka ilmoitti Maestro Evangelistalle tämän johdonmukaisesti virtaavan kirjallisen selityksen koskien Hänen suurta Nimeään; Jeesusta; ja Moosesta.

 

On suositeltavaa, että nämä niin kutsutut Raamattututkijat palauttavat kaikki rahat ja omaisuudet takaisin heidän jäsenistölleen ja samalla aikaa myöntävät heidän virheensä, koska se, mitä he ovat saarnanneet kaiken tämän aikaa, ei ole Jumalalta, vaan on Saatanan petosta.

 

Havainnollistaakseen voimallista Jumalan sanomaa, jonka Hänen profeettansa kuin Mooses tuo, Jumala sanoi seuraavaa:

 

"Katso, minä asetan sinut tänä päivänä yli kansojen ja valtakuntain, repimään maasta ja hajottamaan, hävittämään ja kukistamaan, rakentamaan ja istuttamaan." Jeremia 1:10

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"See, today I appoint you over nations and kingdoms to uproot and tear down, to destroy and overthrow, to build and to plant." Jeremiah 1:10 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Katso, tänä päivänä Minä määräsin sinut kaikkien kansojen ja kuninkuuksien yläpuolelle repimään juuriltaan ja murskaamaan, tuhoamaan ja syöksemään vallasta, rakentamaan ja istuttamaan." Jeremia 1:10

 

"Katso, tänä päivänä Minä määräsin sinut kaikkien kansojen ja kuninkuuksien yläpuolelle" - Opettaja Evangelistalla on täysi auktoriteetti Jumalalta ohjata maailman ihmiset ulos uskontojen valheellisista opetuksista.

 

Tämän takia maailman johtajien tulisi kuunnella sitä, mitä Opettaja Evangelista puhuu Jumalasta (Raamatun kautta), koska hän on se mies, jonka Jumala on valinnut puhumaan Hänen puolestaan ja ilmoittamaan Hänen Nimensä kaikille!

 

"tuhoamaan ja syöksemään vallasta" - Opettaja Evangelistan tehtäväksi on annettu ilmoittaa maailman ihmisille Jumalan Sana uskontojen opetuksia vastaan sekä vastaan Raamatussa olevia vääriä kirjoituksia Jumalasta. Tämä todistaa sen, että profeetta Jeremia, jonka Jumala käski kirjoittamaan tämän näyn, ei ole se profeetta (johon Jumala on viitannut tässä jakeessa), koska Jeremia ei koskaan tullut tunnetuksi profeettana kaikille kansakunnille. Jeremia ei tuhonnut ja hävittänyt ainoatakaan instituutiota sanomalla, jonka hän puhui Jumalan puolesta.

 

Sitten kun maailman ihmiset ovat tietoisia Raamatun opetuksissa olevan asian kahdesta eri puolesta, erityisesti koskien totuutta siitä, jonka Jumala ilmoitti Maestro Evangelistalle Raamatusta, että Mooseksen opetukset ja kirjoitukset koskien eläinten uhraamisen kannattamista, eivät olleet Jumalalta, vaan Saatanalta. Tämä tarkoittaisi myös sitä, että Jeesus ei kuollut meidän syntiemme puolesta, vaan omien väärintekojensa seurauksena. Kaikki uskontojen opetukset tulevan tuhoutumaan, eikä heidän vaikutusvaltaansa ihmisiin enää ole.

 

"rakentamaan ja istuttamaan" - me tulemme jälleenrakentamaan ja korjaamaan ne vahingot joita on tehty maan päällä Mooseksen valheellisten kirjoitusten, Jeesuksen valheellisten opetusten sekä Jeesuksen apostolien valheellisten todistajalausuntojen perusteella ja seurauksena.

 

Kun Jumala sanoi Jeremiaan kirjassa 1:9-10, että Hänen profeettansa kuin Mooses/enkeli tulee pitämään hallussaan auktoriteettia kaikkien kansojen ja valtakuntien yli, niin minkä tasoisen auktoriteetin Jumala antoi hänelle?

 

Profeetta kuin Mooses lukee meille selityksen seuraavista jakeista:

 

"Miksi pakanat pauhaavat ja kansat turhia ajattelevat?"

Psalmi 2:1

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Why do the nations conspire and the peoples plot in vain?"

Psalm 2:1 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Miksi kansakunnat turhia vehkeilevät ja ihmiset turhaan juonivat?"

Psalm 2:1 (NIV)

 

Tämä on ongelmien ja levottomuuksien aikaa - Tämän me voimme nähdä nyt meidän aikanamme TV:stä ja Internetistä näiden tapahtumien ottavan paikkansa.

 

"Maan kuninkaat nousevat, ruhtinaat yhdessä neuvottelevat Herraa ja hänen voideltuansa vastaan: "Katkaiskaamme heidän kahleensa, heittäkäämme päältämme heidän köytensä." Psalmi 2:2-3

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The kings of the earth take their stand and the rulers gather together

against the LORD and against his Anointed One. "Let us break their chains, " they say, "and throw off their fetters." Psalm 2:2-3 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Maan kuninkaat asennoituvat kantaaottavasti tehtävässään ja hallitsijat liittyvät yhteen vastustamaan HERRAA ja Hänen Voideltuaan. "Rikkokaamme heidän sitovat ketjunsa", he sanovat, "ja heittäkäämme heidän kahleensa pois." Psalmi 2:2-3

 

Koska tämä esitys tulee nyt osoittamaan, että Jumala on antanut Maestro Evangelistalle näin suuren auktoriteetin puhua Hänen Nimessään, niin uskontojen johtajat ja heidän liittolaisensa yrittävät asettua vastustamaan ilmestyksiä, jotka Maestro Evangelista näyttää maailman ihmisille.

 

Mitä Jumala tulee sanomaan?

 

"Hän, joka taivaassa asuu, nauraa; Herra pilkkaa heitä. Kerran hän on puhuva heille vihassansa, peljättävä heitä hirmuisuudessaan: "Minä olen asettanut kuninkaani Siioniin, pyhälle vuorelleni"." Psalmi 2:4-6

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The One enthroned in heaven laughs; the Lord scoffs at them.

Then he rebukes them in his anger and terrifies them in his wrath, saying I have installed my King on Zion, my holy hill." Psalm 2:4-6 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kaikkivaltias valtaistuimellaan taivaassa nauraa heille; Herra moittii heitä. Sitten Hän nuhtelee heitä vihassaan ja kauhistuttaa heitä raivossaan, Sanoen, Minä olen asettanut paikoilleen Minun Kuninkaani Siioniin, Minun pyhälle vuorelleni." Psalmi 2:4-6

 

 "Kaikkivaltias valtaistuimellaan taivaassa" - Ei ole merkitystä minkälaisella näytöksellä he juonivat Maestro Evangelistaa vastaan, sillä Jumala tulee asettamaan heidät häpeään, koska nämä ilmestykset eivät ole Maestron tulkinnan tai etsimisen tulosta, vaan Jumalalta Itseltään. Maestro Evangelista yksinkertaisesti ottaen vain julistaa sen, mitä Jumala on käskenyt hänen sanoa. Kyseessä on Jumala jota he uhmaavat, ei Maestro Evangelista!

 

Antaakseen lukijalle ajatuksen siitä, millä tavalla uskonnolliset saarnaajat ja teologit tullaan asettaman häpeään Jumalan taholta:

 

Jotkut uskonnolliset kirjoittajat tekivät hyödyttömän yrityksen kumota Opettaja Evangelistan ilmestyksen Jumalan aidosta sanasta 2. Samuelin kirjassa 7:12-14 koskien Jeesuksen pahoinpitelyä ja ruoskimista ihmisten käsien kautta, sillä sitä ei toimeenpantu meidän syntiemme takia.

 

Vaikka on täysin selkeää, mitä Jumala sanoi 2. Samuelin kirjassa 7:12-14, että syy jonka takia Jeesus joutuu rangaistuksi, johtui hänen omista väärinteoistaan, he eivät kykene hyväksymään sitä, koska heidän argumenttinsa pohjautuu Mooseksen aikaisemmin kirjoittamaan koskien uhraamisia.

 

He päättelevät, että mikäli Jumala antoi Moosekselle lain koskien eläinten uhraamista ´syntien sovittamiseksi´, niin sitten siitä seuraa se, että Jeesuksen kuolema oli yksi suuri sovituksen teko ihmiskunnan syntien puolesta (vaikka he yhä kiistelevät keskuudessaan kenen puolesta Jeesus kuoli) ja siten ollen se, mitä on kirjoitettu 2. Samuelin kirjaan 7:12-14, ei ulotu tai koske Jeesusta (vaikka on jo selvää, että Jeesus on vain Daavidin jälkeläinen ja siten sidottu säädökseen 2. Samuelin kirjassa 7:12-14).

 

Kuitenkin, tämä viimeinen ilmestys, jonka Jumala antoi Opettaja Evangelistalle Raamatusta koskien Moosesta, tulee nyt osoittautumaan, että nuo Mooseksen kirjoitukset koskien eläinten uhraamisia ja tarjottavia, eivät olleet Jumalalta, vaan ennemminkin hänen itse keksimiään käskyjä - me voimme selkeästi nähdä, että Mooseksen kirjoitukset olivat todella hänen omiaan, eivät siis Jumalalta, koska Jumalan ylikaiken menevä ja oleva säädös eläimistä, ei tarkoita niiden syömistä (1. Moos. 1:29-30), vaan niiden olemista luotettavina kumppaneina täällä Maassa, kuin meidän oppainamme tekemässä ja mahdollistamassa teknologioiden välineistämisessä.

 

Mikäli Mooses olisi silloin aikaisemmin soveltanut käytäntöön Jumalan yleistä asetusta 1. Mooseksen kirjassa 1:26 aina 1. Mooseksen kirjaan 2:4, niin meidän maailmamme olisi voinut olla yksi suuri paratiisi, jossa ihmiset ja eläimet elävät rauhassa keskenään.

 

Siten ollen, se niin kutsuttu "sijaissovitusuhri", jota uskonnot käyttävät sijoittaessaan ja väittäessään Jeesuksen kuolleen muiden syntien puolesta, on ainoastaan sivutuote tai Mooseksen väärien kirjoitusten jälkeläinen - todella, Jumala ainoastaan nauraa noille, jotka rohkenevat yrittääkään osoittaa vääräksi Hänen aidon profeettansa kuin Mooseksen sanoman.

 

Myös, kun sinä luet kaikki artikkelit aikaisemmin mainituilta webbisivuilta, sinä voit huomata, ettei yhdessäkään noissa artikkeleissa ole mainintaa Mooseksen väärinteoista tai hänen valheellisista kirjoituksistaan, erityisesti koskien eläinten uhraamista (joka paljasti hänen ylistäneen Saatanaa), kaikki nuo aikaisemmat ovat keskittyneet ja painottuneet kertomaan Jumalan tosi Nimestä ja aidosta Jeesuksesta.

 

Tämä siitä syystä, että tämä ilmestys koskien Moosesta, on Jumalan antamana hänelle aivan äskettäin. Tämä selkeästi osoittaa meille, että Opettaja Evangelista ainoastaan ilmoittaa meille sen, mitä Jumala on laittanut hänen suuhunsa koskien Hänen opetuksiaan Raamatussa.

 

Me voimme myös panna merkille, että mikäli luet artikkelit sanotuilta webbisivuilta, sinä voit huomioida Jumalan antamien ohjeiden rakenteen Maestro Evangelistalle, että se oli tehty noudattaen asianmukaista sijoittelutahtia. Jumala ei aloittanut Hänen ohjeistamistaan Opettaja Evangelistalle ilmoittamalla ensiksi kuka Mooses todella on; sillä muutoin hän (Opettaja Evangelista) olisi joutunut shokkiin oppiessaan Mooseksen olevan yksi SUURI väärintekijä!

 

Jumala opetti Maestrolle ensiksi ilmoittamalla hänelle Hänen tosi Nimensä Raamatussa; sitten täydellisen ilmestyksen koskien Jeesusta, kuinka Jeesus ylisti Saatanaa sekä hänen väärintekonsa ja millä tavalla hänen apostolinsa vääristelivät hänen kertomustaan; ja lopulta tämän ilmestyksen koskien Moosesta. Me, hänen Raamattu ilmestystensä muistiinmerkitsijöinä olemme todistaneet, kuinka Jumala teki tuon asian jopa selkeämmäksi kaiken tämän ajan kuluessa.

 

Luemme uudelleen Psalmin 2 jakeista 4-6:

 

"Kaikkivaltias valtaistuimellaan taivaassa nauraa heille; Herra moittii heitä. Sitten Hän nuhtelee heitä vihassaan ja kauhistuttaa heitä raivossaan, Sanoen, Minä olen asettanut paikoilleen Minun Kuninkaani Siioniin, Minun pyhälle vuorelleni." Psalmi 2:4-6

 

"Sitten Hän nuhtelee heitä vihassaan ja kauhistuttaa heitä raivossaan" - Tämä on se, mitä nuo saarnaajat nyt tällä hetkellä kokevat. Mitä enemmän he asettuvat vastustamaan näitä ilmestyksiä, sitä enemmän he osoittavat koko maailmalle, että he eivät ole olleet Jumalan lähettämiä ja että he ovat pettäneet ihmiskuntaa, niin Jumalaa, Jeesusta kuin nyt myös Moosesta koskien.

 

Lisää siihen ne valtavat tuhot, joita Jumala laittaa heidät kokemaan. Nämä Kirkot ja ylistyksen talot, jotka joutuvat tuhoutuiksi näissä tapahtuvissa täystuhoissa, ovat merkkeinä siitä, että Jumala ei ole heidän kanssaan, eikä olen mielistynyt heidän niin kutsuttuihin uhrauksiinsa!

 

Kuinka Jumala voisi olla mielistynyt heidän rahan pyyntöihinsä ja lahjoituksiinsa, kun se on ollut vain modernisoitu mukaelma Mooseksen valheellisista opetuksista uhraamisia koskien!

 

"Minä olen asettanut paikoilleen Minun Kuninkaani Siioniin, Minun pyhälle vuorelleni" - Sen vuoksi, että Meastro Evangelista on täyttänyt sen, mitä aikaisemmat Daavidin jälkeläiset; Salomo ja Jeesus epäonnistuivat tekemään. Siten ollen palkinto olla kuningas tai johtaja, on nyt Jumalan ojentamana hänellä. Kyseessä ei ole ainoastaan Israel, vaan se kattaa ja tarkoittaa koko maailman maita, sillä hän on Jumalan profeetta kaikille kansoille ja kansakunnille!

 

"Siioniin, Minun pyhälle vuorelleni" - Mitä Siion tarkoittaa?

  

"Iloitse, tytär Siion, puhkea huutoon, Israel; ihastu ja ratkea riemuun kaikesta sydämestäsi, tytär Jerusalem. " Sefanja 3:14

 

Siion symbolisoi Jerusalemia. Tarkoittaako tämä sitä, että tuo Siion tässä kappaleessa Psalmi 2:6 viittaa Jerusalemiin, joka on Lähi-idässä?

 

Luemme asiaan: 

 

"Joka voittaa, sen minä teen pylvääksi Jumalani temppeliin, eikä hän koskaan enää lähde sieltä ulos, ja minä kirjoitan häneen Jumalani nimen ja Jumalani kaupungin nimen, sen uuden Jerusalemin, joka laskeutuu alas taivaasta minun Jumalani tyköä, ja (I will also write on him - minä myös kirjoitan häneen) oman uuden nimeni. " Ilmestyskirja 3:12

 

Ilmestyskirjan kirjoittaja kirjoittaa "Jumalani kaupungin nimen, sen uuden Jerusalemin".

 

Miksi se on mainittu tässä "Uutena Jerusalemina"?

 

Ymmärtäkäämme ensin, minkä takia tuo paikka tulee olemaan kutsuttu nimellä Jerusalem:

 

"Ja teettämänsä Aseran kuvan hän asetti temppeliin, josta Herra oli sanonut Daavidille ja hänen pojallensa Salomolle: Tähän temppeliin ja Jerusalemiin, jonka minä olen valinnut kaikista Israelin sukukunnista, minä asetan nimeni ikiajoiksi. " 2. Kun. 21:7

 

Tämä on Jumalan lupaus; Hän tulee asettamaan Hänen Nimensä ainoastaan Jerusalemiin.

 

Maestro (Opettaja) Evangelista sanoo, koska Jumala ei muuta Hänen lupaustaan, että Hänen Nimensä on oleva asetettuna Jerusalemiin, siten missä tahansa Hänen Nimensä on julistettu, tuo paikka tulee olemaan kutsuttu nimellä "Uusi Jerusalem".

 

Kuinka me voimme identifioida tuon maan, jossa Jumala tekee Hänen Nimensä tunnetuksi ja joka tulee olemaan Hänen Uusi Jerusalem?

 

 "Ne korottavat äänensä ja riemuitsevat, ne huutavat mereltä päin Herran valtasuuruutta: "Sen tähden kunnioittakaa Herraa valon mailla, ja meren saarilla Herran, Israelin Jumalan, nimeä" Jesaja 24:14-15

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"They raise their voices, they shout for joy; from the west they acclaim the LORD's majesty. Therefore in the east give glory to the LORD; exalt the name of the LORD, the God of Israel, in the islands of the sea. " Isaiah 24:14-15 (NIV)

 Suora suomennos:

"He korottavat äänensä, he huutavat ilosta; lännestä he osoittavat suosiotaan HERRAN majesteettiselle mahtavuudelle. Sen tähden idässä antakaa kunnia HERRALLE; korottakaa HERRAN nimeä, Israelin Jumala meren saarilla.Jesaja 24:14-15

 

Jumalan Nimi tulee olemaan tunnettu Saaristomaalla Kauko-Idässä, koska aito profeetta kuin Mooses, jonka Jumala on lähettänyt ilmoittamaan Hänen Nimensä, tulee tuosta maasta. Kyseessä on tämä maa, jossa Jumalan Nimi oli ensin ilmoitettu ja tehty tunnetuksi maailmalle.

 

Webbisivut www.thename.ph ja www.thenameonline.info ovat todisteena siitä.

 

Koska Uusi Jerusalem ei ole se, joka on Lähi-idässä, vaan on nyt koko Filippiinit, niin se ainoastaan tarkoittaa sitä, että nämä uskonnot; Kristinusko, Islam ja Juutalaisuus, jotka taistelevat Jerusalemista, eivät tunne totuutta Jumalasta. On kiistämätöntä, että he ovat pettäneet ihmiskuntaa saattamalla heidät uskomaan, että he saarnaavat totuuden Jumalasta.

 

Kyseessä on nyt Filippiinit, sillä se on paikka, josta Jumalan profeetta tulee. Filippiinit tulee nyt olemaan kutsuttu nimellä UUSI JERUSALEM.

 

Mikä tärkeä titteli/arvonimi on nyt Jumalan ojentamana annettu Maestro Evangelistalle?

 

"Minä ilmoitan, mitä Herra on säätänyt. Hän lausui minulle: "Sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin." Psalmi 2:7

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"I will proclaim the decree of the LORD: He said to me, "You are my Son; today I have become your Father." Psalm 2:7 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"julistan mitä HERRA on säätänyt: Hän sanoi minulle, "Sinä olet Minun Poikani, tänä päivänä Minusta on tullut sinun Isäsi." Psalmi 2:7

 

"Sinä olet Minun Poikani" - Symbolinen Maestro Evangelistan voitelu modernin ajan Jumalan puhemieheksi. Palkinto tai titteli, jonka Daavidin jälkeläiset Salomon ja Jeesus (Viittaus: 2. Samuel 7:12-14) epäonnistuivat saavuttamaan on nyt hänen palkintonsa Jumalalta. Todiste tästä tehtävän täyttämisestä ovat kaikki ne ilmestykset koskien Jumalan yhtä tosi Nimeä, jotka sinä olet lukenut tältä webbisivustolta. Maestro Evangelista on uskollisesti ilmoittanut sen, mitä Jumala on käskenyt hänet näyttämään Raamatun kautta.

 

 "Ano minulta, niin minä annan pakanakansat sinun perinnöksesi ja maan ääret sinun omiksesi." Psalmi 2:8

 

"Rautaisella valtikalla sinä heidät muserrat, niin kuin saviastian sinä särjet heidät." Psalmi 2:9

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"You will rule them with an iron scepter; you will dash them to pieces like pottery." Psalm 2:9 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Sinä hallitset heitä rautaisella valtikalla; sinä murskaat heidät palasiksi kuin saviastian." Psalmi 2:9

 

"Sinä hallitset heitä rautaisella valtikalla" - hän on hallitseva siinä mielessä, koska hän on se yksi jolle Jumala on antanut tiedon ja ymmärryksen palauttamaan rauhan ja oikeamielisyyden maailmaan. Kaikki mitä hän sanoo, tulee Jumalalta ja me tiedämme sen tiedon olevan Jumalalta, koska hän voi näyttää sen meille Raamatullisista kirjoituksista.

 

Mikä on Jumalan ohje maailman ihmisille?

 

"Tulkaa siis järkiinne, kuninkaat, maan tuomarit, ottakaa nuhteesta vaari Palvelkaa Herraa pelolla ja iloitkaa vavistuksella." Psalmi 2:10-11

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, painos:

 

"Therefore, you kings, be wise; be warned, you rulers of the earth Serve the LORD with fear and rejoice with trembling."  Psalm 2:10-11 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Sen tähden, te kuninkaat, olkaa viisaat; olkaa varoitetut, te maailman hallitsijat. Palvelkaa HERRAA pelolla ja iloitkaa vavisten Psalmi 2:10-11

 

Johtajien ja ihmisten tulisi seurata hänen ohjettaan, koska ne lait joita he ovat perustaneet heidän maillensa ja valtioillensa, ovat perustuneet vääriin lakeihin ja opetuksiin, joita ovat antaneet Mooses ja Jeesus. Tämä tarkoittaa sitä, että heidän (johtajat ja kuninkaat) tulisi kuunnella Profeettaa kuin Moosesta, sillä hänen kauttaan Jumala tulee näyttämään Hänen todet lakinsa Raamatusta, jotka käytäntöön ottamalla ja soveltamalla tulevat antamaan perustan todelliselle rauhalle, yltäkylläisyydelle ja oikeamielisyydelle koko maassa.

 

"Antakaa suuta pojalle, ettei hän vihastuisi ettekä te hukkuisi tiellänne. Sillä hänen vihansa syttyy äkisti. Autuaat ovat kaikki, jotka häneen turvaavat." Psalmi 2:12

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, painos:

 

"Kiss the Son, lest he be angry and you be destroyed in your way, for his wrath can flare up in a moment. Blessed are all who take refuge in him." Psalm 2:12 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Suudelkaa (ottakaa ystävällisesti vastaan) Poikaa, ettei hän tulisi vihaiseksi, niin että te ette tuhoutuisi tiellänne, sillä hänen vihansa leimahtaa hetkessä. Siunattuja ovat kaikki, jotka häneen turvaavat." Psalmi 2:12

 

 "Suudelkaa (ottakaa ystävällisesti vastaan) Poikaa, ettei hän tulisi vihaiseksi, niin että te ette tuhoutuisi tiellänne," - Miksi tämä ohje?

 

Luemme uudelleen:

 

"Katso, Minä lähetän enkelin sinun edelläsi, joka suojelee sinua kaiken matkaa ja johdattaa sinut paikkaan, jonka Minä olen valmistanut. Kiinnitä tarkasti huomiosi häneen ja kuuntele mitä hän sanoo. Älä kapinoi häntä vastaan; hän ei tule antamaan anteeksi sinun kapinointiasi, sillä Minun Nimeni on hänessä. Mikäli kuuntelet hänen sanojaan tarkkaavaisesti ja teet kaiken kuten Olen sanonut, niin Minä olen sinun vihollistesi vihollinen ja vastustan niitä, jotka vastustavat sinua" 2. Moos. 23:20-22

 

"Katso, Minä lähetän enkelin sinun edelläsi, joka suojelee sinua KAIKEN MATKAA ja johdattaa sinut paikkaan, jonka Minä olen valmistanut." - Koska tämä enkeli (Profeetta) kuin Mooses on se yksi Jumalan lähettämä johdattamaan meitä tekemään meidän maailmastamme siunatun maailman Hänen (Jumalan) alaisuudessa. Mikäli me emme kuuntele häntä (Opettaja Evangelistaa) koskien hänen ilmestyksiään koskien Jumalan tosi Nimeä, me tulemme ajautumaan erilleen ja pois Jumalan siunauksesta.

 

Luemme uudelleen Psalmin 2:9:

 

"Sinä hallitset heitä rautaisella valtikalla; sinä murskaat heidät palasiksi kuin saviastian." Psalmi 2: 9

 

Me voimme lukea, että Opettaja Evangelista on palkittu tittelillä "Jumalan Poika", hänen ilmestyksiensä seurauksena koskien Jumalan suurta Nimeä, ja Jumala antoi hänelle myös symbolisen "rautaisen valtikan".

 

Minkä muun arvokas Jumalan lupaus tulee täytetyksi nyt, kun Hänen profeettansa kuin Mooses, tuo yksi jolla on symbolinen "rautainen valtikka", on jo selkeästi noussut esiin?

 

Mistä lähtien oli profetoitu tämän miehen tulo, mies, jolla on rautainen valtikka tai Jumalan sana?

 

Profetia oli annettu jo aikaisemmin Eedenin Puutarhassa:

 

"Ja Herra Jumala sanoi käärmeelle: Koska tämän teit, kirottu ole sinä kaikkien karjaeläinten ja kaikkien metsän eläinten joukossa. Vatsallasi sinun pitää käymän ja tomua syömän koko elinaikasi. Ja minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille; se on polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän." 1. Moos. 3:15

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"So the LORD God said to the serpent, "Because you have done this,

"Cursed are you above all the livestock and all the wild animals!

You will crawl on your belly and you will eat dust all the days of your life.

And I will put enmity between you and the woman, and between your

offspring and hers; he will crush your head, and you will strike his heel."

Genesis 3:14-15 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Niin HERRA Jumala sanoi käärmeelle, "Koska sinä olet tämän tehnyt," kirouttu olet oleva ennen kaikkia karjaeläimiä ja villieläimiä! Sinä olet mateleva mahallasi ja syöt pölyä kaikki elämäsi päivät. Ja Minä laitan vihamielisyyden sinun ja naisen, sekä sinun että hänen jälkeläisensä välille; hän on murskaava sinun pääsi, ja sinä olet iskevä häntä kantapäähän." 1. Moos. 3:15

"Ja Minä laitan vihamielisyyden sinun ja naisen, sekä sinun että hänen jälkeläisensä välille; hän on murskaava sinun pääsi, ja sinä olet iskevä häntä kantapäähän." - Se on ollut kerrottuna aikaisemmin jo kauan sitten Eedenin Puutarhassa. Se, joka tulee murskaamaan "käärmeen" pään, on se, jolla on symbolinen "rautainen valtikka".

 

Kuka on tämä käärme?

 

Miksi Jumala sanoi käärmeelle "Sinä tulet matelemaan mahallasi" - Mikä oli Käärmeen idetiteetti tai olemus aikaisemmin? Luemme uudelleen Ilmestyskirja 12:9

 

"Ja suuri lohikäärme, se vanha käärme, jota perkeleeksi ja saatanaksi kutsutaan, koko maanpiirin villitsijä, heitettiin maan päälle, ja hänen enkelinsä heitettiin hänen kanssansa." Ilmestyskirja 12:9

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

The great dragon was hurled down—that ancient serpent called the devil, or Satan, who leads the whole world astray. He was hurled to the earth, and his angels with him.
Revelation 12:9 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Suuri lohikäärme heitettiin alas - se muinainen käärme, jota on kutsuttu paholaiseksi, tai saatanaksi, joka johdattaa koko maailman eksyksiin. Hänet heitettiin maahan ja hänen enkelinsä hänen kanssaan." Ilmestyskirja 12:9

 

Tämä "Käärme" on sama "suuri lohikäärme", ja "Paholainen" sekä "Saatana", ne ovat kaikki yksi ja sama, hän on tuo "Pettäjä" salanimellä (naamioituna).

 

Jumala ei sallinut Käärmeen väistyä rangaistukselta; "lohikäärmeen" jalat olivat otetut pois rangaistuksena ja se tuli sittemmin kutsutuksi nimellä "Käärme".

 

"Hänet heitettiin maahan ja hänen enkelinsä hänen kanssaan." - Saatanalla tai paholaisella oli myös "enkeleitä" hänen kanssaan.

 

Keitä ovat nämä Saatanan enkelit tai sanansaattajat meidän aikanamme? Me tulemme tietämään sen hetkisen kuluttua.

 

Luemme 1. Mooseksen kirjasta 3:15 uudelleen:

 

"Ja Minä laitan vihamielisyyden sinun ja naisen, sekä sinun että hänen jälkeläisensä välille; hän on murskaava sinun pääsi, ja sinä olet iskevä häntä kantapäähän." 1. Moos. 3:15

 

 "Minä laitan vihamielisyyden sinun ja naisen… välille" - Jumala antoi Adamille ja Eevalle toisen mahdollisuuden vapauttaakseen itsensä heidän synnistään, mutta se tulisi tapahtumaan naisen ja hänen jälkeläisensä välillä ja vastustajana on tuo Käärme ja sen seuraaja/jälkeläinen.

 

Kuten Jumala on profetoinut, naisen jälkeläisellä on oleva lupa murskata Käärmeen pää tai tappaa se, ja tällä Käärmeellä on myös lupa "iskeä" naisen jälkeläisen kantapäähän.

 

Me tiedämme naisen jälkeläisen olevan mies, joka kantaa symbolista "rautaista valtikkaa" - hän on profeetta kuin Mooses, (Viimeinen Profeetta) Maestro Evangelista. Hän on se yksi, jolla on nyt arvonimi "Jumalan poika" (Psalmissa 2) ja koska on jo täyttänyt hänen tehtävänsä ilmoittamalla Jumalan Nimen maailmalle webbisivujen www.thename.ph ja www.thenameonline.info kautta.

 

Mikä on tämä rautainen valtikka tai rautainen sauva - onko tässä kyseessä kirjaimellinen sauva?

 

"Kuulkaa Herran ääni huutaa kaupungille - ja ymmärtäväisyyttä on, että sinun nimestäsi otetaan vaari. Totelkaa vitsaa ja häntä, joka on sen määrännyt." Miika 6:9

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Listen! The LORD is calling to the city—and to fear your name is wisdom—"Heed the rod and the One who appointed it." Micah 6:9 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kuulkaa! HERRA huutaa kaupungille - ja Sinun Nimesi pelko on viisautta - "Ottakaa sauvasta opiksenne ja Hänestä, joka sen asetti." Miika 6:9 

 

"Herra huutaa kaupungille" - Jumala huutaa/kutsuu nyt koko maailmaa Hänen profeettansa kuin Mooseksen, Maestro Evangelistan kautta, ja hän on Jumalan puhemies meidän aikanamme.

 

"Sinun Nimesi pelko on viisautta" - ne ihmiset, jotka tulevat olemaan katsottuja viisaiksi, ovat ne, jotka hyväksyvät ja tunnustavat aidon Jumalan Nimen kuten on ilmoittanut Viimeinen Profeetta. He ovat selkeästi nähneet eron oikean ja väärän opetuksen välillä koskien Jumalaa.

 

"Ottakaa sauvasta opiksenne ja Hänestä, joka sen asetti." - Tämä tarkoittaa sitä, että ´sauva´ on puhtaasti ja pelkästään symbolinen; se ainoastaan tarkoittaa Jumalan sanaa Profeetan kuin Mooseksen suussa. Profeetta "kuin Mooses" ilmoittaa Jumalan Nimen Raamatun kirjoituksien kautta, siten kuin Jumala on laittanut Hänen sanansa hänen suuhunsa. Näin tapahtuu Jumalan sanan voimalla, että kaikki tehty petos valheellisten saarnaajien toimesta joutuu murskatuksi.

 

Nyt meidän on aika tietää kuka tuo "symbolinen" käärmeen seuraaja/jälkeläinen on.

 

Tietääksemme kuka tuo käärmeen seuraaja/jälkeläinen on, meidän täytyy lukea Raamatusta kenelle Käärme tai Saatana, (paholainen) lupasi hänen voimansa ja auktoriteettinsa.

 

"Niin perkele (paholainen) sanoi hänelle: "Jos sinä olet Jumalan Poika, niin sano tälle kivelle, että se muuttuu leiväksi." Luukas 4:3

Paholainen, joka on Saatana "salanimellä", pilkkasi Jeesusta. Mikä oli vastaus?

"Jeesus vastasi hänelle: "Kirjoitettu on: 'Ei ihminen elä ainoastaan leivästä.'" Luukas 4:4

Jeesus vastasi Paholaiselle epäsuorasti. Hänellä ei ollut voimaa muutta kiveä leiväksi ja Paholainen tiesi sen…

 

"Ja perkele vei hänet korkealle vuorelle ja näytti hänelle yhdessä tuokiossa kaikki maailman valtakunnat" Luukas 4:5

Paholainen näytti Jeesukselle koko maailman.

 

"ja sanoi hänelle: "Sinulle minä annan kaiken tämän valtapiirin (auktoriteetin) ja sen loiston, sillä minun haltuuni se on annettu, ja minä annan sen, kenelle tahdon." Luukas 4:6

"sillä minun haltuuni se on annettu" - aina siitä lähtien kun Paholainen onnistuneesti petti Adamia ja Eevaa, koko maailma on ollut hänen voimansa alainen.

 

Paholainen tarjoaa sen hallussa olevaa voimaa ja auktoriteettia Jeesukselle, maksuna mistä?

 

"Jos sinä siis kumarrut minun eteeni (ylistät minua), niin tämä kaikki on oleva sinun." Luukas 4:7

 

Tässä nimenomaisessa tapahtumassa, se kuka voiman ja auktoriteetin lupasi Jeesukselle, oli Saatana tai Paholainen. Koko Raamatussa, ainoastaan Saatana (Paholainen) teki kyseisen tarjouksen Jeesukselle.

 

Käytämme analogia: Kuka tahansa suuren voiman ja auktoriteetin omaava ihminen, voisi ainoastaan valita seuraajakseen sen, joka hänen tarkastelunsa mukaan on hänen poikansa. Siten, jotta voimme yksilöidä kuka tämä ideaali kandidaatti Saatanan seuraajaksi/jälkeläiseksi on, niin hän on se mies, jolle Saatana lupasi hänen voimansa ja auktoriteettinsa. Tuo mies ei ole kukaan muu kuin Jeesus, sillä hän on ainoa ihminen, jolle Paholainen antoi kyseisen lupauksen:

 

Jumala ei koskaan luvannut Jeesukselle sen kaltaista voimaa ja auktoriteettia kattamaan koko maailman. Se lupaus, jonka Jumala antoi Jeesukselle oli kirjoitettu 2. Samuel 7:12-14, että hän tulisi ainoastaan olemaan Israelin Kuningas kuten David hänen esi-isänsä, mikäli hän täyttäisi hänen tehtävänsä.

 

Me emme voi lukea, että Mooses olisi ollut Saatanan lupaamana saamaan myös voiman ja auktoriteetin, tarkoittaen, että kyseessä ei ole hän, jonka Saatana tulee valitsemaan hänen seuraajakseen/jälkeläisekseen. Mooseksen voidaan katsoa kuuluneen ainoastaan niiden joukkoon, jotka ylistivät Saatanaa.

 

Nyt, me voimme nähdä, että Jeesuksella on voima ja auktoriteetti kattaen koko maailman. Koska hän kykeni ja hänellä oli voima ja auktoriteetti kattaen koko maailman (jonka hänelle lupasi Paholainen), niin sitten se tarkoittaa, että hän hyväksyi ja vastaanotti paholaisen tarjouksen - hän on käärmeen jälkeläinen!

 

Lukeaksesi uudelleen ja perusteellisemmin millä tavalla Jeesus ylisti Saatanaa: Sinä voit vierailla minkä tahansa seuraavan linkin kautta:

 

http://www.thename.ph/thename/testimony/jes11-en.html ja http://www.thename.ph/thename/testimony/jes11-en.html tai https://kotisivukone.fi/app/www/suurinimi.kotisivukone.com/jeesuksen-voima

 

Meidän nykyisen sukupolvemme aikana maailma on myllerryksessä: Sotia, kuolemaa, nälänhätää ja tauteja. Uskonnot ovat johtaneet meidät uskomaan, että se on Saatana, joka tekee tämän kaiken. Maestro Evangelista sanoo: Saatanan tulisi olla se, jonka täytyisi myöntää tuo, mutta onko Saatana aiheuttanut kaiken tämän?

 

Maailma rukoilee Jeesuksen nimessä rauhaa tulevaksi, mutta mitä enemmän he rukoilevat häntä, niin maailman tila menee yhä pahemmaksi kuin mitä se oli aikaisemmin!

 

Minkä takia meidän rukouksiimme ei vastata suosiollisesti?

 

Mitä Jeesus toi maailmaan, onko se rauhaa, kuten uskonnot sanovat?

 

"Tulta minä olen tullut heittämään maan päälle; ja kuinka minä tahtoisinkaan, että se jo olisi syttynyt! 12:50 Mutta minä olen kasteella kastettava, ja kuinka minä olenkaan ahdistettu, kunnes se on täytetty! Luuletteko, että minä olen tullut tuomaan maan päälle rauhaa? Ei, sanon minä teille, vaan eripuraisuutta. Sillä tästedes riitautuu viisi samassa talossa keskenään, kolme joutuu riitaan kahta vastaan ja kaksi kolmea vastaan, isä poikaansa vastaan ja poika isäänsä vastaan, äiti tytärtänsä vastaan ja tytär äitiänsä vastaan, anoppi miniäänsä vastaan ja miniä anoppiansa vastaan." Luukas 12:49-53

"Tulta minä olen tullut heittämään maan päälle; ja kuinka minä tahtoisinkaan, että se jo olisi syttynyt!" Luukas 12:49

 

Jeesus oli se mies, joka toi ongelmat (tulen) maailmaan, ei se ollut enää Saatana! Saatana siirsi sillä olleen voiman ja auktoriteetin Jeesukselle.

 

"Mutta minä olen kasteella kastettava, ja kuinka minä olenkaan ahdistettu, kunnes se on täytetty!" Luukas 12:50

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"But I have a baptism to undergo, and how distressed I am until it is completed!" Luke 12:50 (NIV)                                                                                                                      

Suora suomennos:

"Mutta minun on läpikäytävä kaste, ja kuinka ahdistunut olenkaan ennen kuin se on suoritettu/viety loppuun!" Luukas 12:50

"kaste" - hän joutuisi kuolemaan, rangaistuksena hänen väärinteoistaan, koska hän asettui vastustamaan Jumalaa.

 

"ahdistunut" - hän oli peloissaan, koska hän joutuisi kärsimään profetoidun rangaistuksen.

 

Uskonnot sanovat hänen tuoneen rauhan maailmaan, toiko hän?

 

"Luuletteko, että minä olen tullut tuomaan maan päälle rauhaa? Ei, sanon minä teille, vaan eripuraisuutta. " Luukas 12:51

 

Jeesus ei tuonut rauhaa; hän aiheutti kaikki ne ongelmat aina siitä päivästä kun hän tuli hänen kansansa luokse ja levitti pahan maailmaan! Minkälaisen hajotuksen ja jakaantumisen hän aiheutti?

 

"Sillä tästedes riitautuu viisi samassa talossa keskenään, kolme joutuu riitaan kahta vastaan ja kaksi kolmea vastaan, isä poikaansa vastaan ja poika isäänsä vastaan, äiti tytärtänsä vastaan ja tytär äitiänsä vastaan, anoppi miniäänsä vastaan ja miniä anoppiansa vastaan." Luukas 12:52-53

 

Tästä syystä jopa meidän kodeissamme on hajotusta. Meillä on perheitä, joissa sen jäsenet kuuluvat erilaisiin kirkkoihin ja uskontoihin ja yhä he kaikki kutsuvat Jeesusta, kuin yhdestä suusta.

 

Tästä syystä, niin kauan kuin uskonnot, jotka saarnaavat opetusta, että Jeesus on yhä olemassa - siten tulee aina olemaan hajotusta ja jakautuneisuutta, koska se on se mitä Jeesus toi. Aivan kuten Mooses, Jeesus laittoi ihmiskunnan ylistämään muuta jumalaa - Saatanaa.

 

Tästä syystä, Jeesus, joka oli vain Daavidin poika, teki syntiä Jumalaa vastaan kun hän väitti myös olevansa profeetta (Johannes 1:45). Jeesus ansaitsi myös sen takia rangaistuksensa, jonka Jumalan säätämänä langetettaisiin niille, jotka väittävät olevansa profeettoja mutta eivät ole.

  

"Mutta profeetta, joka julkeaa puhua minun nimessäni jotakin, jota minä en ole käskenyt hänen puhua, tahi puhuu muiden jumalien nimessä, sellainen profeetta kuolkoon (is to be put to death - surmattakoon/tapettakoon).'" 5. Moos. 18:20

 

Tämä on syy sille, minkä takia Jeesus, Daavidin jälkeläinen, tapettiin, koska hän saarnasi toisesta jumalasta hänen kansalleen Israelille - Saatanasta. Hän syyllistyi väärintekoon ja siten ollen ansaitsi rangaistuksen ihmisten käsien kautta, kuten on säädetty 2. Samuel 7:14.

 

"Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani. KUN HÄN TEKEE VÄÄRIN, NIIN MINÄ RANKAISEN HÄNTÄ IHMISTEN ANTAMIN KEPINISKUIN JA MIESTEN KÄSIEN KAUTTA SELKÄSAUNOILLA SEKÄ RUOSKIMISILLA." 2. Samuel 7:14

 

Ennen kuin Jeesus kuoli, kenelle hän siirsi voiman ja auktoriteetin, jonka hän oli vastaanottanut Paholaiselta?

 

"Niin hän kutsui kokoon ne kaksitoista ja antoi heille voiman ja vallan kaikkia riivaajia vastaan ja voiman parantaa tauteja. Ja hän lähetti heidät julistamaan Jumalan valtakuntaa ja parantamaan sairaita." Luukas 9:1-2

 

Tämä on se petoksen jatkumo, joka alkoi Eedenin Puutarhassa. Jeesuksen kuoleman jälkeen apostolit jatkoivat petosta käyttäen voimaa ja auktoriteettia ajaa ulos riivaajahenkiä, parantaa sairauksia ja saarnata Jumalan valtakuntaa.

 

Maestro Eraño M. Evangelista kysyy: Mikä jumala?

 

Kun joku kirkko on parantanut sinut sairaudestasi ns. "rukoilemalla ylitsesi tai puolestasi" ja muiden rituaalien kautta, niin asetutko sinä vastustamaan sen opetusta? Tämä on se tapa, jolla apostolit jatkoivat petoksen ylläpitämistä. He lupaavat sinulle Jumalan valtakuntaa ilman, että kertovat sinulle Jumalan Nimeä.

 

Jos nämä uskonnot eivät pysty kertomaan sinulle Jumalan Nimeä, niin kenen valtakuntaa he lupaavat sinulle?

 

Meidän aikanamme, kenelle apostolit siirsivät heidän voimansa ja auktoriteettinsa ajaa ulos demoneita, riivaajia ja parantaa sairauksia sekä saarnata Jumalan valtakuntaa?

 

Uskonnoille! Maestro Evangelista sanoo: Sinä et voi löytää kirkkoa, jolla ei olisi opetusta koskien demonien ulosajamista, sairaiden parantamista sekä Jumalan valtakunnan saarnaamista.

 

Tämä on viimeinen petos maailmassa.

 

Mitä tulee tapahtumaan heille (uskonnoille) lopussa?

 

 "Suuri lohikäärme heitettiin alas - se muinainen käärme, jota on kutsuttu paholaiseksi, tai saatanaksi, joka johdattaa koko maailman eksyksiin. Hänet heitettiin maahan ja hänen enkelinsä hänen kanssaan." Ilmestyskirja 12:9

 

"Hänet heitettiin maahan ja hänen enkelinsä hänen kanssaan." - Keitä ovat Saatanan enkelit? Heitä ovat juuri uskonnot! Tämä profetia on nyt lähestymässä täyttymystään.

 

Uskonnot tullaan paljastamaan, että he eivät kuulu Jumalalle.

 

Mikä on todiste?

 

Ensinnäkin, he eivät tiedä Jumalan nimeä ja he eivät ole totelleet Jumalan Käskyjä, koska he eivät tienneet Mooseksen sijoittaneen hänen omia lakejaan Jumalan lakeihin.

 

Millä tavalla Saatanan Enkelit tulevat paljastetuiksi - kuka tulee murskaamaan heidät?

 

"Ja Minä laitan vihamielisyyden sinun ja naisen, sekä sinun että hänen jälkeläisensä välille; hän on murskaava sinun pääsi, ja sinä olet iskevä häntä kantapäähän." 1. Moos. 3:15

 

Tuo yksi, joka tulee murskaamaan heidät, on 1. Mooseksen kirjassa 3:15 profetoitu naisen jälkeläinen, jolla on rautainen valtikka tai Jumalan sana:

 

Nyt me ymmärrämme, kenestä tuli todellistuma "käärmeen jälkeläiseksi" ja mieheksi, joka on "naisen jälkeläinen" 1. Mooseksen kirjassa 3:15. Tämän totuuden on selittänyt naisen jälkeläinen itse, profeetta kuin Mooses (Viimeinen Profeetta), Opettaja Evangelista.

 

Onko se totta, että ainoastaan nyt meidän aikanamme tuo kohtaaminen heidän välillään tulee viimeinkin ratkaistuksi?

 

Milloin he lopulta kohtaavat toisensa?

 

"Ja näkyi suuri merkki taivaassa: vaimo, vaatetettu auringolla, ja kuu hänen jalkojensa alla, ja hänen päässään seppeleenä kaksitoista tähteä." Ilmestyskirja 12:1

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"A great and wondrous sign appeared in heaven: a woman clothed with the sun,

with the moon under her feet and a crown of twelve stars on her head."

Revelation 12:1 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Merkittävä ja ihmeellinen merkki ilmestyi taivaalle: Nainen puettuna auringolla, kuu hänen jalkojensa alla ja kaksitoistatähtinen kruunu päässään." Ilmestyskirja 12:1

 

"Merkittävä ja ihmeellinen merkki ilmestyi taivaalle" - sanomat, jotka ovat annetut ja ovat nähdyt maailman ihmisten keskuudessa yhtäaikaisesti sateliitti-TV:n, Kaapeli-TV:n ja Internetin kautta.

 

"Nainen" - Se sama nainen, joka on aikaisemmin ilmoitettu 1. Mooseksen kirjassa 3:15.

 

"kaksitoistatähtinen kruunu päässään" - ketä tämä nainen symboloi?

 

Keitä olivat ne, jotka olivat kuvatut tähdiksi aikaisemmassa profetiassa? 

 

"Ja Abram sanoi vielä: Sinä et ole antanut minulle jälkeläistä; katso, talossani syntynyt palvelija on minut perivä. Mutta katso, hänelle tuli tämä HERRAN sana: Hän ei ole sinua perivä, vaan joka lähtee sinun omasta ruumiistasi, hän on sinut perivä. Ja hän vei hänet ulos ja sanoi: Katso taivaalle ja lue tähdet, jos ne taidat lukea. Ja hän sanoi hänelle: Niin paljon on sinulla oleva jälkeläisiä." 1. Moos. 15:3-5

 

Ne yksilöt, joille Jumala oli antanut lupauksensa, jotka tulisivat olemaan lukuisat kuin tähdet taivaalla, ovat Abrahamin jälkeläiset hänen poikansa Iisakin kautta. Israelin kansaan kuuluvat, he tulevat olemaan ne, jotka saivat lupauksen Jumalalta olla lukuisia kuin tähdet!

 

Siten ollen, tässä mainittu nainen symboloi ihmisiä, jotka tulevat olemaan kutsuttuja Israeliksi tai Israelilaisiksi.

 

Onko se totta?

 

"Pystytä itsellesi kivimerkkejä, aseta itsellesi tienviittoja, paina mieleesi tie, polku, jota olet kulkenut. Palaja, neitsyt Israel, palaja näihin kaupunkeihisi. Kuinka kauan sinä mutkistelet sinne ja tänne, sinä luopiotytär? Sillä Herra luo maahan uutta: nainen miestä piirittää." Jeremia 31:21-22

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos

  

"Set up road signs; put up guideposts. Take note of the highway, the road that you take. Return, Virgin Israel, return to your towns. How long will you wander, unfaithful Daughter Israel? The Lord will create a new thing on earth— the woman will return to the man." Jeremiah 31:21-22 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Perusta tieviittoja; pystytä opasteita. Paina mieleesi valtatie, se tie, jonka valitset kulkea. Palaa Neitsyt Israel, palatkaa teidän kaupunkeihinne. Kuinka pitkään kuljeskelet, epäuskoton Tytär Israel? Sillä Herra on luonut uuden asian maailmaan - nainen tulee palaamaan miehen tykö." Jeremia 31:21-22

 

Tai toinen versio, New King James Version, Uusi Kuningas Jaakon Laitos/Painos.

 

"Set up signposts, Make landmarks; Set your heart toward the highway, The way in which you went. Turn back, O virgin of Israel, Turn back to these your cities. How long will you gad about, O you backsliding daughter? For the Lord has created a new thing in the earth—A woman shall encompass a man." Jeremiah 31:21-22 (NKJV)

 

Suora suomennos:

 

"Perusta tienviittoja, Tee maamerkkejä; Asettakaa sydämenne kohti valtatietä, siihen tiehen, jota te menitte. Palaa takaisin, Oi neitsyt Israel, Palaa takaisin näihin sinun kaupunkeihisi. Kuinka kauan aiot vielä reissata, Oi sinä luopumuksen tytär? Sillä Herra on luonut uuden asian maassa - Nainen ja mies käsittävät toisiaan. " Jeremia 31:21-22

 

 "Neitsyt Israel" - symbolisoi Uutta Israelia - niitä ihmisiä, jotka kutsuvat aitoa Jumalan Nimeä. (Viittaus: Sakarja 13:9)

 

"Perusta tienviittoja, Tee maamerkkejä" - niin että emme enää olisi eksyksissä tai vääräänjohdettuina totuudesta.

 

"Nainen ja mies käsittävät toisiaan. " - tämä on se merkki, että Jumalan antama lupaus Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille tulee saamaan täyttymyksensä aikana, jolloin naisen asema/status on miehen kanssa yhtäläinen.

 

Me voimme nähdä tämän tapahtuvan ympäri maailmaa kokoontuvien naisryhmien noustessa vaatimaan heidän oikeuksiaan tasa-arvoiseen asemaan miehen kanssa.

 

Miksi tämä uusi Israel on symboloitu Neitsyeksi?  Mikä symboloi aikaisempaa Israelia?

 

"Aika on tulossa, "julistaa HERRA," kun Minä teen uuden liiton Israelin huoneen kanssa ja Juudan huoneen kanssa. Se ei tule olemaan samanlainen liitto kuin, jonka Minä tein heidän esi-isiensä kanssa, kun Minä vein heidät kädestä pitäen pois Egyptistä, sillä he rikkoivat Minun liittoni, vaikka Minä olin heille aviomies, " julistaa HERRA." Jeremia 31:31-32

 

"vaikka Minä olin heille aviomies, " julistaa HERRA."- aikaisempi Israel oli Jumalan kuvauksen mukaisesti kuin vaimo. Kuitenkin he rikkoivat tuon liiton monta kertaa. Ja mikä pahinta, on se, että heidän voidellut yksilönsä, (joita olivat Salomo ja Jeesus), eivät olleet menestyksekkäitä saamaan heitä palaamaan Jumalan tylö, sillä he molemmat epäonnistuivat julistamaan heille Jumalan aidon Nimen.

 

Kuinka he (Juutalaiset) voivat olla Jumalan tarkastelemina Hänen kansansa, kun he eivät tunne Jumalan Nimeä sen johdosta, että ovat Jumalan kirouksen alaisia?

 

Ja tämän sanottua, kuinka he voivat kutsua itseään ´Jumalan vaimoksi´ jos he eivät tunne tai tiedä heidän aviomiehensä (Jumalan) nimeä?

 

Tästä syystä Jumala teki uuden Liiton. Tällä kertaa, ollakseen osa Hänen liittoaan Hänen kansansa täytyy tunnistaa ja tunnustaa Hänen Nimensä:

 

"Vaan tämä on se liitto, jonka Minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien tultua, sanoo HERRA: Minä panen lakini heidän sisimpäänsä (mieliinsä) ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä; ja niin Minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. Silloin ei enää toinen opeta toistansa eikä veli veljeänsä sanoen: 'Tuntekaa HERRA.' Sillä he kaikki tuntevat minut, pienimmästä suurimpaan, sanoo HERRA; sillä minä annan anteeksi heidän rikoksensa enkä enää muista heidän syntejänsä."" Jeremia 31:33-34

 

"Sillä he kaikki tuntevat minut" - tunnustamalla ja hyväksymällä Jumalan Nimen, jonka Hänen (Viimeinen Profeettansa) profeettansa kuin Mooses tuo, me voimme tulla osaksi Uutta Jumalan Liittoa - Uusi Israel (Sakarja 13:9).

 

Palaamme ja jatkamme seuraavasta:

 

 "Hän oli raskaana ja huusi synnytyskivuissaan, ja hänen oli vaikea synnyttää. Ja näkyi toinen merkki taivaassa, ja katso: suuri, tulipunainen lohikäärme, jolla oli seitsemän päätä ja kymmenen sarvea, ja sen päissä seitsemän kruunua;" Ilmestyskirja 12:2-3

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"She was pregnant and cried out in pain as she was about to give birth. Then another sign appeared in heaven: an enormous red dragon with seven heads and ten horns and seven crowns on his heads." Revelation 12:2-3 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Hän oli raskaana ja huusi tuskissaan synnytyksen edetessä. Sitten toinen merkki ilmestyi taivaassa: Valtavan kokoinen punainen lohikäärme, jolla oli seitsemän päätä ja kymmenen sarvea sekä joka seitsemässä päässä kruunu." Ilmestyskirja 12:2-3

 

 "Hän oli raskaana ja huusi tuskissaan synnytyksen edetessä" - Tämä ei ole enää Jeesus, sillä hän on ollut kuolleena jo erittäin kauan aikaa. Tämä syntymän antaminen on selkeästi symbolinen - mitä se tarkoittaa?

 

"Ennenkuin Siion kipuja tuntee, hän synnyttää; ennenkuin hänelle tuskat tulevat, hän saa poikalapsen. Kuka on sellaista kuullut, kuka senkaltaista nähnyt? Syntyykö maa yhden päivän kivulla, tahi synnytetäänkö kansa yhdellä haavaa? Siionhan tunsi kipuja ja samalla jo synnytti lapsensa. Minäkö avaisin kohdun sallimatta synnyttää, sanoo Herra, tahi minäkö, joka saatan synnyttämään, sulkisin kohdun? Iloitkaa Jerusalemin kanssa ja riemuitkaa hänestä kaikki, jotka häntä rakastatte; iloitsemalla iloitkaa hänen kanssaan, te, jotka olette hänen tähtensä surreet," Jesaja 66:7-10

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, painos:

 

"Before she goes into labor, she gives birth; before the pains come upon her, she delivers a son. Who has ever heard of such things? Who has ever seen things like this? Can a country be born in a day or a nation be brought forth in a moment? Yet no sooner is Zion in labor than she gives birth to her children. Do I bring to the moment of birth and not give delivery?" says the LORD. "Do I close up the womb when I bring to delivery?" says your God.  "Rejoice with Jerusalem and be glad for her, all you who love her; rejoice greatly with her, all you who mourn over her." Isaiah 66:7-10 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Ennen kuin hän on synnytyspoltoissa, hän antaa syntymän; ennen kuin kivut valtaavat hänet, hän synnyttää pojan. Onko kukaan aikaisemmin kuullut tällaisesta? Kuka on koskaan aikaisemmin nähnyt tämänkaltaista? Voiko maa syntyä päivässä tai kansakunta olla esiinnostettuna hetkessä? Silti ei aikaakaan kun Siion on synnyttämässä kuin hän antaisi elämän hänen lapsillensa. Tuonko Minä syntymän hetkelle, enkä anna synnyttää?" sanoo teidän HERRANNE. Suljenko Minä kohdun, kun Minä tuon synnyttämisen hetkelle? sanoo teidän Jumalanne. "Iloitkaa Jeruslemin kanssa ja olkaa iloisia hänen puolestaan, kaikki te, jotka rakastatte häntä; riemuitkaa suuresti hänen kanssaan, kaikki jotka hänen puolestaan surette."  Jesaja 66:7-10

 

"Ennen kuin hän on synnytyspoltoissa, hän antaa syntymän" - Tässä ei ole kyseessä lunnollinen tapahtuma - se kertoo tulevasta tapahtumasta. Tämä kaikki kertoo Uuden Israelin, Jumalan Uuden Kansan syntymästä. Tämä symbolisoi Maestro Evangelistan kutsumusta silloin, kun hän tuli Jumalan kutsumaksi olemaan Hänen profeettansa kuin Mooses, olemaan Viimeinen Profeetta ja ilmoittamaan Hänen suuren Nimensä. Hän oli ensimmäinen, joka tuli osaksi Jumalan uutta kansaa. Hän on Jumalan Uuden Israelin ensisyntyinen!

 

"Syntyykö maa yhden päivän kivulla, tahi synnytetäänkö kansa yhdellä haavaa?" - koska sitten kun koko maailman ihmiset kuuntelevat Jumalan sanaa, jonka Jumala on käskenyt Maestro Evangelistaa ilmoittamaan Raamatun kautta. Sitten kun kaikki hyväksyvät sekä tunnustavat, että Jumala on lähettänyt hänet julistamaan Hänen Pyhän Nimensä - tuona hetkenä me tulemme kaikki olemaan Jumalan kutsumana Hänen kansansa. Hänen Uusi Israelinsa - Jumalan uusi valtio/kansa!

 

 Luemme uudelleen Ilmestyskirjasta 12 jakeet 2-3:

 

"Hän oli raskaana ja huusi tuskissaan synnytyksen edetessä. Sitten toinen merkki ilmestyi taivaassa: Valtavan kokoinen punainen lohikäärme, jolla oli seitsemän päätä ja kymmenen sarvea sekä joka seitsemässä päässä kruunu." Ilmestyskirja 12:2-3

 

"lohikäärme" - se nainen vastaan käärme Eedenin Puutarhassa.

 

Opettaja Evangelista sanoo, lohikäärme/käärme on yhä mainittuna Ilmestyskirjassa ja se tarkoittaa, että kamppailu joka alkoi Eedenin Puutarhassa 1. Mooseksen kirjassa on yhä käynnissä. Se ei koskaan asettunut tai tullut päätökseen Jeesuksen aikana.

 

"seitsemän päätä" - Tämä tarkoittaa, että tässä mainittu lohikäärme ei ole itse asiassa Saatana, vaan nuo jotka jatkoivat petosta, jonka Jeesus ja hänen apostolinsa ovat liikkeelle laskeneet ja julistaneet.

 

"seitsemän" tarkoittaa myös monia/useita. Yksi uskonto, josta on hajaantunut monia muita uskontoja, kirkkoja sekä uskomuksia.

 

Tämä ei ole mikään muu kuin Kristillisyys! Se saarnaa sen yhden ylistystä, jolle Saatana (Paholainen) on antanut voimansa; ei kukaan muu kuin Jeesus! Siitä tuli tai "sikisi" muita lahkoja - Katolilaisuus, Protestanttisuus, Uudelleen-Syntyneet, Ortodoksit, Babtistit, Iglesia ni Cristo tai Kristuksen Kirkko jne.

 

Tämä pitää sisällään myös Islamin, sillä se myös peläten kunnioittaa ja saarnaa Jeesuksen tulosta.

 

Vahvistaaksemme keneen Muslimit uskovat, lukekaamme kirjasta "The Noble Qur'an in the English Language", "Jalo Koraani Englannin Kielellä", sivulla 994, Tohtori Muhammad Muhsin Khan, AL-MADINA AL-MUNAWARRA Islamistisesta yliopistosta kirjoittaa:

 

   Marian pojan, Jeesuksen perintö:

 

"Tahdon muistuttaa tässä lukijaa, että Jeesus, Marian poika tulee palaamaan tähän maailmaan ennen ylösnousemuksen päivää. Hän tulee palaamaan Muslimivaltion johtajana, kuten on kerrottu Koraanissa: (Kappale 43:61-64)… ja kuten Abu Huraira kertoo: Allahin Viestintuoja kertoo: "Hänen (Allah), jonka käsissä minun sieluni on, niin varmasti (Jeesus) Marian poika, tulee pian laskeutumaan teidän keskuuteenne (muslimien) ja tulee hallitsemaan ihmiskuntaa oikeudenmukaisesti Koraanin lakien mukaisesti (yksinvaltiaana) ja tulee murskaamaan ristin ja tappaa siat ja lakkauttaa Jizya Veron (vero joka peritään ei-muslimien keskuudessa,  jotka ovat muslimihallituksen suojeluksessa. Jeesus ei tule hyväksymään Jizya Veroa ja kaikki maailman ihmiset tulevat syleilemään hyväksyen islamia ilman toista vaihtoehtoa). Sen jälkeen tulee olemaan yltäkylläisesti rahaa eikä kukaan hyväksy hyväntekeväisyyslahjoja."

(Sahih Al-Bukhari, Nidos 3, Hadith No. 425)

 

Monet ihmiset eri maissa, kutsuvat Jeesusta turvakseen ja malttamattomina odottavat hänen paluutaan, ja niin tekevät myös Muslimit.

 

Tämä tarkoittaa sitä, että Saatanan enkelit ovat juuri uskonnot! He ovat sitä, mitä "Lohikäärme" symboloi; he ovat nyt niitä, jotka pettävät ihmiskuntaa.

 

"ja sen pyrstö pyyhkäisi pois kolmannen osan taivaan tähtiä ja heitti ne maan päälle. Ja lohikäärme seisoi synnyttämäisillään olevan vaimon edessä nielläkseen hänen lapsensa, kun hän sen synnyttäisi." Ilmestyskirja 12:4

 

"pyyhkäisi pois kolmannen osan taivaan tähtiä" - aikaisemmat Jumalan ihmiset. He olivat toden totta Saatanan pyyhkäisemiä, koska Mooses saastutti Jumalan tosi lait hänen väärillä ja tekaistuilla opetuksillaan ja käskyillään. Näiden epätarkkojen Mooseksen lakien seurauksena hänen kansansa johdattui pois Jumalan luota.

 

"nielläkseen hänen lapsensa, kun hän sen synnyttäisi" - uskonnot ovat valmistautumassa Jumalan lähettämän miehen ilmestymiselle, hänen joka on kutsuttu olemaan Hänen Uuden Israelinsa ensisyntyinen. Jumalan profeetta kuin Mooses (Viimeinen Profeetta), hän on Maestro Eraño Martin Evangelista. 

 

"Ja hän synnytti poikalapsen, joka on kaitseva kaikkia pakanakansoja rautaisella valtikalla; ja hänen lapsensa temmattiin Jumalan tykö ja hänen valtaistuimensa tykö." Ilmestyskirja 12:5

 

 "poikalapsen, joka on kaitseva kaikkia pakanakansoja rautaisella valtikalla" - TAI JUMALAN SANA hänen suussaan. Hän on "naisen jälkeläinen", joka oli profetoitu murskaamaan käärmeen pää 1. Mooseksen kirjassa 3:14-15 - proteetta kuin Mooses.

 

"temmattiin Jumalan tykö" - Maestro Evangelista oli otettu erilleen uskonnoista ja sai kutsun ottamaan vastaan hänen tehtävänsä. Jumalan Sana oli laitettu hänen suuhunsa. Jumala antoi hänelle tittelin "Jumalan Poika" ja tarkastelee häntä Hänen Poikanaan, kuten on kirjoitettu Psalmiin 2:7.

 

Luemme uudelleen Jasaja 66:7-10:

 

"Ennen kuin hän on synnytyspoltoissa, hän antaa syntymän; ennen kuin kivut valtaavat hänet, hän synnyttää pojan. Onko kukaan aikaisemmin kuullut tällaisesta? Kuka on koskaan aikaisemmin nähnyt tämänkaltaista? Voiko maa syntyä päivässä tai kansakunta olla esiinnostettuna hetkessä? Silti ei aikaakaan kun Siion on synnyttämässä kuin hän antaisi elämän hänen lapsillensa. Tuonko Minä syntymän hetkelle, enkä anna synnyttää?" sanoo teidän HERRANNE. Suljenko Minä kohdun, kun Minä tuon synnyttämisen hetkelle? sanoo teidän Jumalanne. "Iloitkaa Jeruslemin kanssa ja olkaa iloisia hänen puolestaan, kaikki te, jotka rakastatte häntä; riemuitkaa suuresti hänen kanssaan, kaikki jotka hänen puolestaan surette."  Jesaja 66:7-10

 

"Ennen kuin hän on synnytyspoltoissa, hän antaa syntymän" - Nainen tässä symboloi Jumalan lupausta koskien Uutta Israelia tai Jumalan Uutta Kansaa, josta Hän kertoi aikaisemmin kauan sitten. Jumala lupasi kauan sitten, että nuo jotka tulevat kutsumaan Häntä Nimeltä ovat Hänen kansansa.

 

Nyt kun profeetta kuin Mooses on jo ilmoittanut Jumalan Nimen, niin maailman ihmisillä (oli sitten Juutalainen tai ei), on nyt mahdollisuus ja pääsy todelliseen ja aitoon tuntemukseen Jumalasta. He voivat kutsua Hänen aitoa Nimeään ollakseen ja kuuluakseen Hänen uuteen ja AITOON Israeliin!

 

 "ennen kuin kivut valtaavat hänet, hän synnyttää pojan. Onko kukaan aikaisemmin kuullut tällaisesta?" - Tämä symboloi aikaa, jolloin Jumala ilmoittaa Hänen todet opetuksensa Hänen profeetalleen kuin Moosekselle. Se ei ole ollut hänelle vaikeaa tai raskasta oppia Jumalan tosi opetuksia, sillä Jumala ilmoittaa hänelle sen ainoastaan Raamatun kautta. Opettaja Evangelista sanoo, että tämä koskee ja liittyy myös hänen läheisiin avustajiinsa, jotka ovat aina läsnä hänen edessään hänen Raamattuopetustensa aikana, sillä heille ei myöskään ole koskaan ollut vaikeaa oppia ja omaksua Jumalan sanaa. He ovat pysyneet järkähtämättömän omistautuneina antamaan aikansa merkitäkseen muistiin kaiken sen, minkä Jumala on näyttänyt Hänen Viimeiselle Profeetalleen Raamatun kirjoituksista ja ladanneet sen näille webbisivuille.

 

"Tuonko Minä syntymän hetkelle, enkä anna synnyttää?" sanoo teidän HERRANNE. Suljenko Minä kohdun, kun Minä tuon synnyttämisen hetkelle? sanoo teidän Jumalanne." - Tarkoittaa, että yksikään ei voi estää Jumalaa täyttämästä Hänen sanaansa, ja erityisesti koskien Hänen profeettaansa kuin Moosesta. Ei ole merkistystä millä tavoin uskonnot ovat vääristelleet Hänen sanaansa, Jumala tulee näyttämään sen koko maailmalle.

 

"Iloitkaa Jeruslemin kanssa ja olkaa iloisia hänen puolestaan, kaikki te, jotka rakastatte häntä; riemuitkaa suuresti hänen kanssaan, kaikki jotka hänen puolestaan surette." - Tämä puhuu Jumalan lupauksesta koskien maata, joka tulee olemaan nimetty olemaan Uusi Jerusalem, koska se on paikka, josta Jumala tulee nostamaan esiin Hänen aidon profeettansa, joka tulee ilmoittamaan Hänen Nimensä. Tämä maa on nyt Filippiinit, sillä juuri sieltä Jumala kutsui Hänen kauan aikaa sitten lupaamansa Profeetan ja lähetti hänet tekemään Hänen nimensä tunnetuksi koko maailmalle.

 

Sitten kun koko maailma hylkää uskontojen opetukset, tunnustaa Jumalan sanan, kuten on ilmoittanut Hänen aito profeettansa ja tulevat siten Jumalan kansaksi Hänen Nimensä kautta, niin mitä tapahtuu seuraavaksi?

 

 "että imisitte ja tulisitte ravituiksi hänen lohdutuksensa rinnoista, että joisitte ja virkistyisitte hänen kunniansa runsaudesta.
12 Sillä näin sanoo Herra: Minä ohjaan hänen tykönsä rauhan niinkuin virran ja kansojen kunnian niinkuin tulvajoen. Ja te saatte imeä, kainalossa teitä kannetaan, ja polvilla pitäen teitä hyväillään. " Jesaja 66:11-12

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, painos:

 

"For you will nurse and be satisfied at her comforting breasts; you will drink deeply and delight in her overflowing abundance." For this is what the LORD says: "I will extend peace to her like a river, and the wealth of nations like a flooding stream; you will nurse and be carried on her arm and dandled on her knees." Isaiah 66:11-12 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Sillä te tulette hoidetuiksi ja kylläisiksi hänen lohduksen rinnoistaan; te juotte antaumuksella ja nautitte hänen ylitsevuotavasta yltäkylläisyydestään." Sillä tämä on se mitä HERRA sanoo: "Minä tulen ulottamaan rauhan hänen yllensä kuin joen ja kansojen hyvinvoinnin kuin tulvivan virran; te tulette ravituiksi ja kannetuiksi hänen käsivarsillaan ja hyväillyiksi hänen polvillaan." Jesaja 66:11-12

 

"te juotte antaumuksella ja nautitte hänen ylitsevuotavasta yltäkylläisyydestään." Ja "Minä tulen ulottamaan rauhan hänen yllensä kuin joen ja kansojen hyvinvoinnin kuin tulvivan virran" - Selkeästi, tämä ei viittaa ja osoita elämään Taivaassa, vaan tällä Maa Planeetalla. Sitten kun koko maailma on yhdistynyt Jumalan aidon Nimen alaisuuteen (kuten on ilmoittanut profeetta kuin Mooses), niin rauha ja yltäkylläisyys tulevat seuraamaan.

 

Me voimme nyt panna merkille, että Jumalan kaiken kattava tarkoitus Hänen maailman ja ihmiselämän luomiselleen 1. Mooseksen kirjasta 1:26 aina 1. Moos. 2:1-4, tulee ainoastaan meidän nykyisenä aikanamme tai aikakautenamme muutetuksi todellisuudeksi, sillä kyseessä on ainoastaan nyt, kun Hänen tosi profeettansa on tullut tunnetuksi!

 

Vahvistaaksemme sen, lukekaamme Jumalan sanat, jotka Hän laittoi Maestron suuhun näyttääkseen meille Raamatusta:

 

"Näin sanoo HERRA: Taivas on minun valtaistuimeni, ja maa on minun jalkojeni astinlauta. Mikä olisi huone, jonka te minulle rakentaisitte, mikä paikka olisi minun leposijani?" Jesaja 66:1

 

Tässä, Jumala selventää uudelleen, että Hän on se yksi ja ainoa, joka loi taivaat ja Maan (kuten on kirjoitettu 1. Mooseksen kirjaan Kappaleeseen 1) ja siten ollen, Hänellä ei ole tarvetta talolle tai kirkolle, jossa Hän asuisi, kuten uskonnot väittävät. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki uskontojen rakentamat kirkot ovat täyttä turhuutta! Tämä on kaikkinensa osoitus, että he ovat vääristelleet Jumalan sanaa pettääkseen ihmisiä lahjoittamaan heille rahaa.

 

Ja sitten menemme Jesajan kirjaan 66:2:

 

"Minun käteni on kaikki nämä tehnyt, ja niin ovat kaikki nämä syntyneet, sanoo Herra. Mutta minä katson sen puoleen, joka on nöyrä, jolla on särjetty henki ja arka tunto minun sanani edessä." Jesaja 66:2

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Has not my hand made all these things, and so they came into being?" declares the LORD. "This is the one I esteem: he who is humble and contrite in spirit, and trembles at my word." Isaiah 66:2 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Eikö Minun käteni ole tehnyt nämä kaikki, ja niin ne tulivat synnytetyiksi olemaan kaltaisensa" julistaa HERRA. "Tämä on se yksi, jota Minä pidän arvossa: Hän, joka on nöyrä ja hengessään katuva, ja vapisee minun sanastani." Jesaja 66:2

 

"Eikö Minun käteni ole tehnyt nämä kaikki, ja niin ne tulivat synnytetyiksi olemaan kaltaisensa" julistaa HERRA." - Jumala vahvistaa, että kyseessä on Hän, joka on Luoja, miksi Hän tarvitsisi tuon kaltaisia tarjottavia tai lahjoja?

  

Viimeinen Profeetta sanoo: - 'Mitä hyvää tai pahaa sinä voit tehdä Jumalalle? Ei sellaista ole. Ei ole olemassa mitään, mitä Jumala meiltä tahtoo muuta kuin selkeän yksinkertaisesti Hänen tunnustamisensa Hänen tosi Nimellään ja meidän Luojanamme. Hänen käskynsä, jotka Hän on meille antanut, eivät ole tarkoitetut Häntä miellyttämään, vaan meidän hyvinvoinniksemme ja meidän yhteiskuntamme hyvinvoinniksi, niin että me voisimme kaikki asua rauhassa ja sopusoinnussa. Hänellä ei ole mitään tarvetta yhdellekään materiaaliselle tarjottavalle tai uhrilahjalle.

 

Luemme uudelleen Jumalan sanan Jesajan kirjasta 66:2, Hän puhuu Hänen tulevasta profeetastaan.

 

"Eikö Minun käteni ole tehnyt nämä kaikki, ja niin ne tulivat synnytetyiksi olemaan kaltaisensa" julistaa HERRA. "Tämä on se yksi, jota Minä pidän arvossa: Hän, joka on nöyrä ja hengessään katuva, ja vapisee minun sanastani." Jesaja 66:2

 

"Tämä on se yksi, jota Minä pidän arvossa: Hän, joka on nöyrä ja hengessään katuva, ja vapisee minun sanastani." - Tässä Jumala puhuu miehestä, jota Hän arvostaa ja kunnioittaa, joka on nöyrä ja vapisee tai pelkää Hänen sanaansa. Tämä mies ei ole kukaan muu kuin profeetta kuin Mooses, koska hän ei ole tehnyt hänen omaa opetustaan Jumalasta. Hän ainoastaan odottaa mitä Jumala laittaa hänen suuhunsa, jonka hän puhuisi tai lukisi Raamatun kirjoituksista. Hänen loojaaliutensa Jumalan sanaa kohtaan ja mitä sanoa Jumalan sanasta, on samaa kuin nöyrän miespalvelijan; yksilön, joka on horjumaton, uskollinen, omistautunut sekä luotettava.

 

Mooses, joka alusta asti osoitti röyhkeyttä Jumalan läsnäolossa, koska hän ei pitänyt pyhänä Kymmentä Käskyä, jotka Jumala Itse oli kaivertaen kirjoittanut. Mooses jopa heitti sen maahan hänen vihansa purkauksessa. Hän jopa rohkeni suostuttelemaan Jumalaa, jotta Hän asettaisi syrjään Hänen oikeamieliset lakinsa 5. Mooseksen kirjassa 24:16, tarjoamalla hänen omaa elämäänsä vaihtokauppana Israelilaisten synneistä (2. Moos. 32:30-34). Hän ei edes totellut Jumalan suoraa käskyä Meriban lähteillä, ja se on syy, minkä takia Jumala epäsi häneltä kulun (pääsyn) Luvattuun Maahan.

 

Mutta kaikkein pahimpana, mitä Mooses teki, oli, että hän lisäsi Jumalan lakeihin; ja se on eläinten uhraaminen. Vahvistaaksemme, luemme sanat, jotka Jumala laittoi Hänen profeettansa, Opettaja Eraño Evangelistan suuhun:

 

 "Joka teurastaa härän, mutta myös tappaa miehen, joka uhraa lampaan, mutta myös taittaa koiralta niskan, joka uhraa ruokauhrin, mutta myös sian verta, joka polttaa suitsuketta, mutta myös ylistää epäjumalaa: nämä ovat valinneet omat tiensä. Ja niin kuin heidän sielunsa on mielistynyt heidän iljetyksiinsä," Jesaja 66:3

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"But whoever sacrifices a bull is like one who kills a man, and whoever offers a lamb, like one who breaks a dog's neck; whoever makes a grain offering is like one who presents pig's blood, and whoever burns memorial incense, like one who worships an idol. They have chosen their own ways, and their souls delight in their abominations;" Isaiah 66:3 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Mutta kuka tahansa uhraa härän, on aivan kuten se, joka tappaa miehen, ja kuka tahansa antaa uhrilahjakseen lampaan, on kuin se, joka katkaisee koiran niskan; kuka tahansa antaa viljauhrauksen on kuin se yksi, joka tuo teollaan esiin sian veren, ja kuka tahansa polttaa muistomerkkinä suitsukkeita, on kuin se, joka ylistää epäjumalia. He ovat valinneet heidän omat tiensä ja heidän sielunsa ovat mielistyneet heidän iljetyksiinsä;" Jesaja 66:3

 

"Mutta kuka tahansa uhraa härän, on aivan kuten se, joka tappaa miehen," - Jumala vahvistaa, että Hän ei käskenyt tappamaan eläimiä, kuten Mooses on kirjoittanut. Tämä on johdonmukaista Hänen säätämänsä kanssa 1. Mooseksen kirjassa 1:28-29!

 

Ja myös, Jumala vahvistaa Hänen sanansa 1. Mooseksen kirjassa 9:1-6, että kun tappaa eläimen on aivan sama kuin tappaa ihmisen! Mooses vääristeli sanomaa tekemällä tai laittamalla sen näyttämään, että Jumala kieltää ihmisiä syömästä verta, mutta sallii heidän syödä eläinten lihaa.

 

"ja kuka tahansa antaa uhrilahjakseen lampaan, on kuin se, joka katkaisee koiran niskan;" - Jumala ei koskaan käskenyt tappamaan lampaita syntien sovittamisuhrina. Tämä tarkoittaa sitä, että apostoleiden kirjoitukset siitä, että Jeesus oli "uhrikaritsa/lammas" ei ole totta, koska se niin kutsuttu Mooseksen laki asiaa koskien, ei ole Jumalalta.

 

"kuka tahansa antaa viljauhrauksen on kuin se yksi, joka tuo teollaan esiin sian veren," - Kiellettyä ei ole ainoastaan eläinuhrit, vaan myös viljauhraukset. Jumala ei koskaan antanut sellaista käskyä!

 

Jos me luemme uudelleen 1. Mooseksen kirjasta 1:29, niin on selvää, että Jumala tarkoitti hedelmät, vihannekset ja viljan ruuaksi, ei tarjottaviksi uhrilahjoiksi!

 

"ja kuka tahansa polttaa muistomerkkinä suitsukkeita, on kuin se, joka ylistää epäjumalia." - Myöskään suitsukkeiden polttaminen muistona ei ole Jumalalta. Kaikessa Hänen voimassaan ja kunniassaan maailmankaikkeuden luojana, MITÄ HÄN TEKISI TUOLLAISILLA ASIOILLA? Kiistämättä, JUMALALLA EI OLE TARVETTA SELLAISILLE. Ja koska on tehty selväksi, että kyseisten muistouhrausten teko on sama kuin ylistäisi epäjumalaa ja tämä ainoastaan vahvistaa, että Mooseksen teko kirjoittaa eläinuhrauksista on toisen jumalan ylistämistä; se jumala, joka nauttii murhaamisesta ja velehtelusta, ei kukaan muu kuin Saatana.

 

"He ovat valinneet heidän omat tiensä ja heidän sielunsa ovat mielistyneet heidän iljetyksiinsä;" - Jumala vahvistaa, että tarjottavat ja uhrilahjat niin sanotussa Mooseksen laissa eivät olleet Hänen käskyjään. Jumala vahvistaa, että Mooses keksi itse ja tekaisi kaikki nuo lait.

 

Tästä syystä Jumala sanoi Jesajan kirjassa 66 Jakeessa 3… "Mutta kuka tahansa uhraa härän, on aivan kuten se, joka tappaa miehen". Jumala tekee selväksi meille, että Hänen aikaisempi kansansa Israel ja uskonnot, eivät ole koskaan ymmärtäneet Hänen sanojaan aina Nooan ajasta lähtien (1. Moos. 9:1-6) eivätkä myöskään Hänen säädöstään/käskyään mitä ihmisten ja eläinten tulisi ainoastaan syödä, kuten on kirjoitettu 1. Mooseksen kirjassa 1:29-30!

 

Meidän elämämme lyhenivät ja meidän kehomme tuli paljon alttiimaksi sairauksille, kun me kuuntelimme Juutalaisten kirjanoppineiden ja uskonnollisten saarnaajien valheellisen ymmärryksen kautta tuotettuja selityksiä Jumalan sanasta koskien eläinten lihaa.

 

Tämä ilmestys profeetalta kuin Moosekselta perustaa sen tosiasian, että Jumala antaa meille nyt mahdollisuuden elää pidemmän elämän Maassa ja olla Hänen siunauksensa alainen.

 

Mitä jos ihmiset eivät kuuntele Hänen sanojaan, jotka Hän on laittanut Hänen profeettansa kuin Mooseksen suuhun? Mitä Jumala tekee heille?

 

"niin minäkin valitsen heidän vaivaamisensa ja annan heille tulla sen, mitä he pelkäävät, koska ei kukaan vastannut, kun minä kutsuin, koska he eivät kuulleet, kun minä puhuin, vaan tekivät sitä, mikä on pahaa minun silmissäni, ja valitsivat sen, mikä ei ole minulle otollista." Jesaja 66:4

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"so I also will choose harsh treatment for them and will bring upon them what they dread. For when I called, no one answered, when I spoke, no one listened. They did evil in my sight and chose what displeases me." Isaiah 66:4 NIV

 

Suora suomennos:

 

"niin tulen myös Minä toimittamaan heille ankaran kohtelun ja tuon heidän yllensä, mitä he ovat pelänneet. Sillä silloin kun Minä kutsuin, yksikään ei vastannut, kun Minä puhuin, kukaan ei kuunnellut. He toimittivat pahaa Minun nähteni ja valitsivat sen mikä ei ollut Minun mieleeni." Jesaja 66:4

 

"niin tulen myös Minä toimittamaan heille ankaran kohtelun ja tuon heidän yllensä, mitä he ovat pelänneet." - Jumala on jo tehnyt ja asettanut Hänen säädöksensä noiden ylle, jotka eivät kuuntele sanomaa, jonka Hän antoi Hänen profeetalleen kuin Moosekselle. Me voimme kaikki silminnäkijätodistaa TV:stä ja Internetistä kaiken sen tapahtuvan pahan, joka tapahtuu kansa kansaa vastaan. Tämä on se millä tavalla Jumala soveltaa Hänen ankaraa kohteluaan juuri niin kauan kuin maailman johtajat ja kansalaiset eivät kuuntele ja ota opikseen Hänen sanomaansa, jonka Hänen tosi profeettansa kuin Mooses on ilmoittanut näillä webbisivuilla.

 

Jumala vahvistaa nyt Hänen Profeettansa kuin Mooseksen tulon meidän aikanamme:

 

 "Katso, minä lähetän sanansaattajani, ja hän on valmistava tien minun
eteeni. Ja äkisti on tuleva temppeliinsä Herra, jota te etsitte, ja liiton enkeli, jota te halajatte. Katso, hän tulee, sanoo Herra Sebaot." Malakia 3:1

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"See, I will send my messenger, who will prepare the way before me. Then suddenly the Lord you are seeking will come to his temple; the messenger of the covenant, whom you desire, will come," says the LORD Almighty." Malachi 3:1 (NIV)

 Suora suomennos:

"Katso, Minä lähetän sanansaattajani, joka valmistaa tien minun edelläni. Sitten yhtäkkiä Herra, jota te etsitte on tuleva temppeliinsä; liiton sanansaattaja, jota te halulla kaipaatte, on tuleva, " sanoo HERRA Kaikkivaltias." Malakia 3:1

"Katso, Minä lähetän sanansaattajani" - Asia on selvä. Me olemme itse todistaneet sen omin silmin. Jumala on antanut Hänen vahvistuksensa koskien tulevaa profeettaa, jonka Hän lupasi Moosekselle (5. Moos. 18:18-19), joka on myös Hänen Enkelinsä.

"joka valmistaa tien minun edelläni" - Sen vuoksi, että tämä sanansaattaja tai profeetta oli Jumalan lähettämä ilmoittamaan Hänen Nimensä!

"liiton sanansaattaja, jota te halulla kaipaatte, on tuleva, " sanoo HERRA Kaikkivaltias." - Sillä, mitä Jumala sanoi tulevasta liiton sanansaattajasta, joka on myös profeetta kuin Mooses, Jumala tahtoo meidän ymmärtävän, että ei yksikään teologi, saarnaaja tai yksilöihminen omaa oikeutta puhua Hänen liitostaan! Ei edes Mooseksen sallittu hänen valheellisten kirjoitustensa takia!

Tämä voimallinen Raamattuilmestys on merkki siitä, että kyseinen Jumalan "Viimeinen Profeetta" on nyt keskuudessamme ja sen johdosta, kun me jatkamme lukemistamme, on kirjoitettu että:

"Mutta kuka kestää hänen tulemisensa päivän, ja kuka voi pysyä, kun hän ilmestyy? Sillä hän on niin kuin kultasepän tuli ja niin kuin pesijäin saippua." Malakia 3:2

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"Who can endure the day of his coming? Who can stand when he appears? For he will be like a refiner's fire or a launderer's soap." Malachi 3:2 (NIV)

Suora suomennos:

"Kuka kestää Hänen tulonsa päivän? Kuka kestää kun Hän ilmestyy? Sillä hän on kuin kultasepän tuli tai pesijän saippua." Malakia 3:2

"Kuka kestää kun Hän ilmestyy?" - Tämä profetia ei puhu henkilöstä, joka joutui Jumalan hylkäämäksi kuolemaan julman kuoleman hänen vihollistensa käsissä. Tämä aivan kiistämättä puhuu siitä, kuinka maailman ihmiset tulevat näkemään profeetan kuin Mooseksen (elävänä ja suorassa lähetysessä) tekemässä ilmestyksiä koskien Jumalan Nimeä. Tämä on syy sille, että tämä ilmestys koskien Moosesta, jonka me olemme juuri lukeneet ON TARKOITETTU MEIDÄN NYKYISELLE TEKNOLOGIAN ja INTERNETIN AIKAKAUDELLE.

"kuin kultasepän tuli tai pesijän saippua." - Jumala antoi Profeetalle oikeuden ohjata oikeaan kaikki nuo, jotka julkeavat puhua vääryyden Hänen sanastaan tai puhua Hänen sanaansa vastaan!

 "Ja hän istuu ja sulattaa ja puhdistaa hopean, hän puhdistaa Leevin pojat, saa ne puhtaiksi kuin kullan ja hopean ja sitten he tuovat Herralle uhrilahjoja vanhurskaudessa." Malakia 3:3

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"He will sit as a refiner and purifier of silver; he will purify the Levites and refine them like gold and silver. Then the LORD will have men, who will bring offerings in righteousness," Malachi 3:3 (NIV)

Suora suomennos:

"Hän istuu kuin hopean puhdistaja ja jalostaja; Hän puhdistaa Leeviläiset ja jalostaa/rikastaa heidät kuin kullan ja hopean. Sitten HERRALLA on miehiä, jotka tuovat uhrilahjoja oikeamielisyydessä." Malakia 3:3

"Hän puhdistaa Leeviläiset" - Tämä tarkoittaa, että Juutalaiset rabbit, raamatun tutkijat ja teologit tulevat korjatuiksi ja ohjatuiksi Profeetan kuin Mooseksen taholta. Se tarkoittaa, että ainoastaan sitten kun sanottu profeetta nousee näkyvästi esiin, me tulemme tietämään onko se, mitä he kirjoittaneet tai saarnanneet Jumalasta, totta vai ei.

 

Sitten HERRALLA on miehiä, jotka tuovat uhrilahjoja oikeamielisyydessä." - Ne opetukset, joita Jumala lähetti Hänen profeettansa kuin Mooseksen puhumaan, ovat kaikkinensa Hänen oikeamielisyytensä, Hänen viisautensa ja ymmärryksensä, ei ihmeitä tai mysteereitä.

 

Ne ovat niitä "uhrilahjoja oikeamielisyydessä", koska oikeamielinen Jumala ei tarvitse eläinuhreja, joista Mooses on kirjoittanut.

 

"(sitten he tuovat Herralle uhrilahjoja vanhurskaudessa.) Ja Herralle ovat otollisia Juudan ja Jerusalemin uhrilahjat niinkuin ammoin menneinä päivinä ja muinaisina vuosina." Malakia 3(3)-4

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"Then the LORD will have men, who will bring offerings in righteousness and the offerings of Judah and Jerusalem will be acceptable to the Lord, as in days gone by, as in former years." Malachi 3:4 (NIV)

Suora suomennos:

"Sitten HERRALLA on miehiä, jotka tuovat uhrilahjoja oikeamielisyydessä, ja silloin Juudan ja Jerusalemin tarjottavat ovat Herralle hyväksyttäviä, aivan kuten menneinä päivinä, kuten aikaisempina vuosina." Malakia 3:(3)-4

"Sitten HERRALLA on miehiä, jotka tuovat uhrilahjoja oikeamielisyydessä, ja silloin Juudan ja Jerusalemin tarjottavat ovat Herralle hyväksyttäviä, aivan kuten menneinä päivinä, kuten aikaisempina vuosina." - Oikeamielisyydessä mainitut tarjottavat ja uhraukset eivät tarkoita eläinuhreja, vaan enemmänkin julistamista ja sen tarkoituksen tunnetuksi tekemistä minkä vuoksi Jumala loi meidät, ja se on juuri olemaan Hänen kuvansa kaltaisia oikeamielisyydessä.

Tämä tarkoittaa, että me ilmennämme tai kuvastamme aitoa ja todellista Jumalan sanan ymmärrystä, asetettu kauan sitten 1. Mooseksen kirjassa (kuin menneinä päivinä, kuten aikaisempina vuosina), eli ei eläinten tappamista; ja soveltaen käyttämällä luontevan selkeää viisautta ja ymmärrystä meidän ylistyksessämme Jumalaa kohtaa, pelkäämällä Hänen tosi Nimeään; ja tottelemalla Hänen käskyjään, kuten on selittänyt Hänen profeettansa kuin Mooses, Opettaja Evangelista.

 

"Ja minä lähestyn teitä pitääkseni tuomion ja tulen kiiruusti todistajaksi velhoja ja avionrikkojia ja väärinvannojia vastaan ja niitä vastaan, jotka sortavat palkkalaista palkanmaksussa, leskeä ja orpoa ja vääntävät vääräksi muukalaisen asian eivätkä pelkää minua, sanoo Herra Sebaot. " Malakia 3:5

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"So I will come to put you on trial. I will be quick to testify against sorcerers, adulterers and perjurers, against those who defraud laborers of their wages, who oppress the widows and the fatherless, and deprive the foreigners among you of justice, but do not fear me, " says the Lord Almighty." Malachi 3:5 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Niin minä tulen asettaamaan teidät tuomiolle. Minä tulen äkisti todistamaan taikojentekijöitä, avionrikkojia ja vääryyden nimessä todistajia vastaan, niitä vastaan, jotka pettävät työläistä heidän palkkiossaan, jotka sortavat leskiä ja isättömiä, ja riistävät keskuudessanne olevilta muukalaisilta oikeudet, mutta älkää pelätkö minua, "sanoo Herra Kaikkivaltias." Malakia 3:5

 

"Minä tulen äkisti todistamaan taikojentekijöitä… vastaan" - Tämä on Jumalan sanoma uskontojen johtajille, sillä he ovat syyllistyneet valehteluun ja taikojen tekoon saarnatessaan, että mies nimeltä Jeesus, (joka huusi kovaan ääneen olevansa Jumalan hylkäämä) olisi olisi ihmiskunnan pelastaja. Jumala tulee todistamaan heitä vastaan Hänen profeettansa kuin Mooseksen, Maestro Evangelistan kautta.

 

"niitä vastaan, jotka pettävät työläistä heidän palkkiossaan" - Uskonnot ovat pettäneet ja huijanneet vähemmänonnekkaita/vähempiosaisia, koska se raha, jonka he ovat vastaanottaneet heidän seuraajiltaan, ei ollut Jumalan tarkoittama heille annettavaksi, eikä myöskään niin kutsutuille kirkoille, joita he ovat rakentaneet.

 

"mutta älkää pelätkö minua, "sanoo Herra Kaikkivaltias." - he (uskontojen johtajat) eivät ole opettaneet ihmisille aitoa ja todellista Jumalan pelkoa.

 

 "Sillä minä, Herra, en muutu, ettekä te, Jaakobin lapset, herkeä:" Malakia 3:6

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"I the Lord do not change. So you, the descendants of Jacob, are not destroyed."

Malachi 3:6 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Minä, Herra, en muutu. Siten te, Jaakobin jälkeläiset, ette tuhoudu. " Malakia 3:6

 

"Minä, Herra, en muutu." - Koska Jumala on puhunut jo kauan sitten, että tulee olemaan ainoastaan yksi mies jota ihmisten tulee kuunnella koskien Hänen sanaansa ja hän on se yksi, jonka suuhun Hän tulee laittamaan Hänen sanansa. Tämä tarkoittaa ainoastaan sitä, ETTÄ YHDENKÄÄN IHMISEN EI TULE USKALTAUTUA/ROHJETA SELITTÄMÄÄN HÄNEN SANOJAAN HENKILÖN OMAN MIELIPITEEN TAI OPINTOJEN VARJOLLA, SILLÄ JUMALA ON JO ASETTANUT HENKILÖN TEKEMÄÄN SEN.

 

Uskontojen ei olisi pitänyt sekaantua Hänen sanoihinsa Raamatussa.

 

"isienne päivistä asti te olette poikenneet minun käskyistäni ettekä noudata niitä. Kääntykää minun tyköni, niin minä käännyn teidän tykönne, sanoo Herra Sebaot (Kaikkivaltias). Mutta te sanotte: Missä asiassa meidän on käännyttävä?" Malakia 3:7

 

Me emme voi enää sanoa ettemme tietäisi millä tavalla kääntyä toden Jumalan puoleen, sillä Hänen tosi profeettansa on jo näyttänyt sen tien. Se on tunnustamalla Jumalan tosi Nimi ja tottelemalla Hänen TOSI käskyjään, jotka Hänen profeettansa kuin Mooses (5. Moos. 18:18-19) on ilmoittanut Raamatusta edellämainittujen webbisivujen kautta.

 

 Onko tämä totta?

 

"Kaikki Herran polut ovat armo ja totuus niille, jotka pitävät hänen liittonsa ja todistuksensa. Nimesi tähden, Herra, anna anteeksi minun syntivelkani, sillä se on suuri." Psalmi 25: 10-11

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"All the ways of the Lord are loving and faithful toward those who keep the demands of his covenant. For the sake of your name, Lord, forgive my iniquity, though it is great."

Psalm 25:10-11(NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kaikki Herran tiet ovat rakastavat ja uskolliset niitä kohtaan, jotka pitävät kunniassa Hänen liittonsa. Sinun Nimesi tähden, Herra, anna anteeksi minun syntini ja epäoikeudenmukaisuuteni, vaikka vääryyteni määrä on suuri." Psalmi 25: 10-11

 

Sanoaksemme rehellisesti pitävämme ja noudattavamme Hänen käskynsä, meidän tulee kutsua Jumalan tosi Nimeä. Seuraamalla Hänen käskyjään ja tunnustamalla Hänen tosi Nimensä, me voimme nyt olla varmoja pelastumisestamme.

 

Sen minkä voit panna merkille tai tarkastella, on tämä: Että me tulisimme Jumalan kautta anteeksiantamiksi meidän synneistämme väärän jumalan ylistämisestä, Jumalan ei tarvitse "uhrata hänen ainosyntyistä poikaansa", kuten uskonnot saarnaavat. Jumala ainoastaan tahtoo meidän kutsuvan Hänen Nimeään ja tottelevan Hänen käskyjään, Hänen Kymmentä Käskyään!

 

Jatkamme:

 

"Riistääkö ihminen Jumalalta? Te kuitenkin riistätte (rob - ryöstää) minulta. Mutta te sanotte: Missä asiassa me sinulta riistämme (ryöstämme)? Kymmenyksissä ja antimissa." Malakia 3:8

 

Miksi Jumala sanoi, että ihmiskunta ryöstää (riistää) Häneltä kymmenysten ja tarjottavien kautta? Tarkoittaako Jumala, että ihmisten tulisi antaa ainoastaan Hänelle kymmenys heidän henkilökohtaisista ansioistaan?

 

Mitä Jumala tarkoittaa, kun Hän sanoi meidän ryöstävän Häneltä?

 

"Älä raasta vaivaista, siksi että hän on vaivainen, äläkä polje kurjaa portissa, sillä Herra ajaa hänen asiansa ja riistää hänen riistäjiltään hengen. " Sananlaskut 22:22-23

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Do not exploit the poor because they are poor and do not crush the needy in court, for the LORD will take up their case and will plunder those who plunder them."

Proverbs 22:22-23 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Älä käytä köyhiä häikäilemättä hyväksesi sen vuoksi, että he ovat köyhiä ja älä murskaa tarvitsevaa oikeudessa, sillä HERRA tulee ottamaan heidän tapauksensa hoitaakseen ja tulee rankaisemaan niitä, jotka ryöstävät heiltä." Sananlaskut 22:22-23

 

Kun Jumala sanoi Hänen joutuneensa ryöstetyksi, Hän ei tarkoita, että ihmiset kieltäisivät Häneltä rahalahjoitukset. Se, mitä Hän tarkoitti, on, että Hänen säädöksensä koskee sitä, kuinka me voimme helpottaa vähempiosaisten elämää ja se on tullut vääristellyksi monien taholta tyydyttämään heidän omaa ahneuttaan rikkauksille.

 

Keitä ovat nämä ihmiset?

 

"Huomatkaa tämä: joka niukasti kylvää, se myös niukasti niittää, ja joka runsaasti kylvää, se myös runsaasti niittää. Antakoon kukin, niinkuin hänen sydämensä vaatii, ei surkeillen eikä pakosta; sillä iloista antajaa Jumala rakastaa." 2. Kor. 9:6-7

 

Tämä on se, mitä uskonnot/kirkot ja tele-evankelistat lukevat Raamatusta vakuuttaakseen heidän seuraajansa lahjoittamaan suuria summia rahaa. Heidät on saatettu uskomaan, että mitä suurempi summa on heidän lahjoituksensa määrä, sitä suurempi on oleva (taloudellinen, rahallinen) heihin kohdentuva ja osoitettu Jumalan siunaus.

 

Kenelle meidän tulisi antaa - mille Kirkolle - Katoliselle, Protestanttiselle, Ei tunnustukselliselle, Kristuksen Kirkolle, Ortodokseille vai Kristillisille Tele-evankelistoille?

 

"Ja Jumala on voimallinen antamaan teille ylenpalttisesti kaikkea armoa, että teillä kaikessa aina olisi kaikkea riittävästi, voidaksenne ylenpalttisesti tehdä kaikkinaista hyvää; niin kuin kirjoitettu on: "Hän sirottelee, hän antaa köyhille, hänen vanhurskautensa pysyy iankaikkisesti." 2. Kor. 9:8-9

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

"And God is able to bless you abundantly, so that in all things at all times, having all that you need, you will abound in every good work. As it is written: "They have freely scattered their gifts to the poor; their righteousness endures forever." 2 Corinthians 9:8-9 NIV

 

Suora suomennos:

 

 Ja Jumala kykenee siunaamaan teitä ylenpalttisesti, niin että kaikissa asioissa kaikkina aikoina, teillä on kaikkea mitä tarvitsette, ylenpalttisesti kaikissa hyvissä töissänne. Kuten on kirjoitettu: "He ovat vapaasta tahdostaan jakaneet heidän lahjansa köyhille: Heidän oikeamielisyytensä on kestävä ikuisesti." 2. Kor. 9:8-9

 

"He ovat vapaasta tahdostaan jakaneet heidän lahjansa köyhille" - Se ei ole tarkoitettu yhdellekään Kirkolle, vaan suoraan köyhille.

 

Me tiedämme, että 2. Korinttolaiskirjeen kirjoittaja oli apostoli Paavali, ja mistä hän lainasi nuo edellämainitut jakeet?

 

"Hän on runsaskätinen, hän antaa köyhille, hänen vanhurskautensa pysyy iankaikkisesti, hänen sarvensa kohoaa kunniassa." Psalmi 112:9

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

"They have freely scattered their gifts to the poor, their righteousness endures forever; their horn will be lifted high in honor." Psalm 112:9 NIV

Suora suomennos:

 

"He ovat vapaasta tahdostaan jakaneet heidän lahjansa köyhille, heidän oikeamielisyytensä on kestävä ikuisesti; äänitorvi heidän kunniakseen tulee nostetuksi korkealle ja kuulumaan kauas. "Psalmi 112:9

 

Se on ollut kirjoitettuna Psalmien kirjaan ja se selkeästi julistaa, että kyseessä ovat köyhät tai vähemmän onnekkaat, joille meidän olisi tullut jakaa kyseiset kymmenyksemme, ei YHDELLEKÄÄN Kirkolle/Uskonnolliselle organisaatiolle. Ja koska se, mitä oli kirjoitettu, niin se tarkoittaa sitä, että kaikki se raha, jonka ihmiskunta on antanut kirkoille, oli ollut tarkoitettu KÖYHILLE.

 

Tämä tarkoittaa, että ihmiset ryöstävät Jumalalta, kun he antavat heidän rahoistaan kymmenykset uskonnoille, kun se oli Jumalan tarkoittama köyhille. Antamalla rahansa uskonnoille he ovat itse tiedostamattaan sallineet uskontojen väärinteot, kun nämä ovat ottaneet itselleen ne rahat, jotka Jumala tarkoitti vähemmän onnekkaille tai vähempiosaisille!

 

Ja nyt, mikäli Kirkot sanovat heidän olevan ainoita, jotka Jumala on valinnut hallinnoimaan kyseisiä rahalahjoituksia annettavaksi köyhille, luemme toisen kappaleen:

 

Jumala antoi seuraavan säännöksen Hänen profeettansa kuin Mooseksen kautta, että minkä takia Jumala vaati Hänen kansaansa antamaan kymmenykset tai kymmenen prosenttia vähemmän onnekkaille:

 

"ja iloitse kaikesta hyvästä, minkä Herra, sinun Jumalasi, on antanut sinulle ja sinun perheellesi, sinä ja leeviläinen ja muukalainen, joka asuu sinun keskuudessasi. Kun kolmantena vuotena, kymmenysten vuotena, olet suorittanut loppuun kaikki kymmenykset saamastasi sadosta ja antanut ne leeviläiselle, muukalaiselle, orvolle ja leskelle, ja he ovat syöneet sinun porttiesi sisäpuolella ja tulleet ravituiksi, niin sano Herran, Jumalasi, edessä: 'Minä olen vienyt pois talostani sen, mikä on pyhäkölle pyhitettyä, ja olen antanut sen leeviläiselle ja muukalaiselle, orvolle ja leskelle, aivan sinun käskysi mukaan, jonka olet minulle antanut; en ole rikkonut sinun käskyjäsi enkä niitä unhottanut." 5. Moos. 26:11-13

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

"Then you and the Levites and the foreigners residing among you shall rejoice in all the good things the Lord your God has given to you and your household. When you have finished setting aside a tenth of all your produce in the third year, the year of the tithe, you shall give it to the Levite, the foreigner, the fatherless and the widow, so that they may eat in your towns and be satisfied. Then say to the Lord your God: "I have removed from my house the sacred portion and have given it to the Levite, the foreigner, the fatherless and the widow, according to all you commanded. I have not turned aside from your commands nor have I forgotten any of them." Deuteronomy 26:11-13 NIV

 

 Suora suomennos jae 13:

 

"Sitten sano Herrallesi Jumalalle: "Minä olen poistanut talostani pyhitetyn osuuden ja olen antanut sen Leeviläiselle, muukalaisille, orvoille ja leskille, sen mukaan kuten olet käskenyt. En ole asettunut sinun käskyjäsi vastustamaan, enkä ole unohtanut niistä yhtäkään." 5. Moos. 26:13

 

"Kun kolmantena vuotena, kymmenysten vuotena, olet suorittanut loppuun kaikki kymmenykset saamastasi sadosta ja antanut ne leeviläiselle, muukalaiselle, orvolle ja leskelle, ja he ovat syöneet sinun porttiesi sisäpuolella ja tulleet ravituiksi," - me voimme lukea Jumalan lain, kymmenysten suorittamisen vuosi on joka kolmas vuosi, ei sitä tehdä joka vuosi, kuten jotkut Kristilliset uskonlahkot vaativat heidän seuraajiltaan.

 

Jumalan laissa ihmiset toimittavat ja jakavat syrjään laittamansa kymmenykset, eivät Jumalalle, vaan SUORAAN ja tasapuolisesti muukalaiselle, orvolle, leskelle sekä Leeviläisille - jotka avustivat profeetta Moosesta välittämään Jumalan lait Israelilaisille. Meidän aikanamme näitä "Leeviläisiä" edustavat Hallitukset, sillä kyseessä ovat juuri Hallitukset, jotka toimeenpanevat ja hallinnoivat Lakeja ylläpitämään rauhaa ja järjestystä meidän yhteiskunnassamme, ei se kuulu Kirkoille

 

Siten, me voimme nähdä Jumalan oikeamielisyyden, sillä nämä kymmenykset eivät ole Hänelle, vaan vähemmän onnekkaille ja Hallitukselle. Sitä ei toimiteta vuosittain, vaan joka kolmas vuosi.

 

On selvää, että Jumala ei asettanut ainoatakaan kirkkoa hallinnoimaan kyseisiä rahatarjottavia köyhiä varten. Me olemme niitä, joiden tulisi suoraan jakaa kyseinen osuus köyhien kanssa yhteiskunnassamme. Mikäli ihmiset olisivat oppineet tämän suoran "jakamisen köyhien kanssa" ja olisivat tarkoin noudattaneet tätä käskyä heidän henkilökohtaisissa yhteisöissään, niin köyhyys olisi jo ollut pois kitketty ilmiö meidän päiviimme tultaessa. Ongelma on, että kirkot tekivät ja laittoivat meidät uskomaan, että he ovat niitä Jumalan lähettämiä keräämään kyseiset tarjottavat. Totuus on (kuten me voimme lukea Raamatusta), että he eivät ole Jumalan lähettämiä.

 

Niin ollen, kyseessä ovat kirkot, jotka ovat todellisia ryöstäjiä/rosvoja. Kaikki se hyvinvointi, jonka he ovat vastaanottaneet heidän jäsenistöltään, ei ollut koskaan tarkoitettu heille, vaan Jumalan tarkoittamana jaettavaksi köyhille.

 

"Te olette kirouksella kirotut, kun te, koko kansa, riistätte minulta." Malakia 3:9

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

"You are under a curse--the whole nation of you--because you are robbing me."

Malachi 3:9 NIV

 

 Suora suomennos:

 

"Te olette kirouksen alaisia—koko teidän kansanne—koska te ryöstätte minulta. " Malakia 3:9

 

Tämä on vahvistus siitä, että me olemme olleet kirouksen alaisia (5. Moos. 11.26-28). Sallimalla itsemme tulla uskontojen pettämäksi antamalla kymmenykset heidän kirkoilleen sen sijaan, että jakaisimme ne suoraan köyhille ja vähäosaisille, siten me, sallimuksellamme, otimme osaa rikollisuuden kasvuun ja kukoistukseen, koska köyhä tulee lopulta oppimaan varastamisen sen vuoksi, että hänen täytyy elättää itsensä ja perheensä.

 

Tämä ei tarkoita, että on ymmärrettävää tai hyväksyttävää köyhien varastavan rahaa; se on yhä väärin ja pitäisi rangaista lain mukaisesti. Se, mihin tässä ainoastaan osoitetaan, on, että tämä kyseinen instituutio, johon ihmiskunta uskoo hengellisyyden ja pyhyyden lähteenä ja perustana, on todellisuudessa pääsyyllinen rikollisuuden kukoistamiseen.

 

Ja nyt, Mikä on Jumalan käsky meidän aikanamme millä tavalla tämä räikeän ilmiselvä ja häpeilemätön uskontojen ryöstö köyhien keskuudessa laitetaan loppuunsa?

 

"Tuokaa täydet kymmenykset varastohuoneeseen, että minun huoneessani olisi ravintoa, ja siten koetelkaa minua, sanoo Herra Sebaot: totisesti minä avaan teille taivaan akkunat ja vuodatan teille siunausta ylenpalttisesti.11 Ja minä karkoitan nuhtelullani teiltä syöjäsirkat turmelemasta teidän maanne hedelmää, eikä teidän viiniköynnöksenne kedolla ole hedelmätön, sanoo Herra Sebaot." Malakia 3:10-11

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

"Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this," says the LORD Almighty, "and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that you will not have room enough for it. I will prevent pests from devouring your crops, and the vines in your fields will not cast their fruit," says the LORD Almighty." Malachi 3:10-11 (NIV)

 

 Suora suomennos:

 

"Tuokaa täysi kymmenysten määrä varastohuoneeseen, että minun talossani olisi ruokaa. Testatkaa minua tällä tavalla, " sanoo HERRA Kaikkivaltias, " ja nähkää ellen Minä heittäen avaa taivaan tulvaluukkuja ja vyörytä ulos niin suurelti siunausta, ettei teiltä löydy tarpeellista määrää tiloja sitä varten. Minä tulen estämään tuholaisten kuluttamasta teidän viljelykasvejanne, eivätkä teidän pelloillanne olevat viininne pudota hedelmiään, " sanoo HERRA Kaikkivaltias." Malakia 3:10-11

 

"Tuokaa täysi kymmenysten määrä varastohuoneeseen" - Jumala antaa meille ohjeen antaa kymmennykset varastohuoneeseen.

 

Tässä mainittu varastohuone ei tarkoita, että meidän tulisi antaa kymmenys meidän ansioistamme temppeleille ja kirkoille. Eivätkö papit väitäkin, että temppelit ovat pyhiä paikkoja ja siitä seuraa se, että ne eivät ole paikkoja, joihin varastoidaan rahaa. Mikäli he yhä niin väittävät, se automaattisesti osoittaa kuinka ahneita he ovat.

 

Tietääksemme mitä Jumala tarkoittaa, kun Hän sanoi "varastohuoneet" kymmenyksiä varten, meidän tulisi tietää keitä ovat ne, joille Jumala antoi auktoriteetin kerätä tuon kymmenyksen.

 

"Jokainen olkoon alamainen sille esivallalle, jonka vallan alla hän on. Sillä ei ole esivaltaa muutoin kuin Jumalalta; ne, jotka ovat, ovat Jumalan asettamat. Sentähden, joka asettuu esivaltaa vastaan, se nousee Jumalan säätämystä vastaan; mutta jotka nousevat vastaan, tuottavat itsellensä tuomion. Sillä hallitusmiehet eivät ole niiden pelkona, jotka tekevät hyvää, vaan niiden, jotka tekevät pahaa. Jos siis tahdot olla esivaltaa pelkäämättä, niin tee sitä, mikä hyvää on, ja sinä saat siltä kiitoksen; sillä se (hän) on Jumalan palvelija, sinulle hyväksi. Mutta jos pahaa teet, niin pelkää; sillä se (hän) ei miekkaa turhaan kanna, koska se on Jumalan palvelija, kostaja sen rankaisemiseksi, joka pahaa tekee. Siksi tulee olla alamainen, ei ainoastaan rangaistuksen tähden, vaan myös omantunnon tähden. Sentähdenhän te verojakin maksatte. Sillä he ovat Jumalan palvelusmiehiä, ahkeroiden virassansa juuri sitä varten. Antakaa kaikille, mitä annettava on: kenelle vero, sille vero, kenelle tulli, sille tulli, kenelle pelko, sille pelko, kenelle kunnia, sille kunnia." Room. 13:1-7

 

Hallitukset eivät tiedä, että heillä on täysi auktoriteetti ja valta kerätä kymmenykset ja lahjoitukset.

 

Hallituksen viranhaltijat ovat Jumalan palvelijoita tehtävässään! He keräävät kymmenykset verojen muodossa ja hallitusten puolestaan tulee pitää kansansa hyvinvointia yllä, niin ettei kukaan enää elä köyhyydessä!

 

Kun ja koska uskonnot ovat keränneet kymmenyksiä ihmisiltä hallituksen rinnalla tai ohessa, he ovat vieneet ihmisille tarkoitettua hyvinvointia- sen seurauksena ihmiset ovat olleet ylikuormitettuja ja koska uskonnot eivät ole valtuutettuja tai osoitettuja keräämään veroja, niin maiden taloudellinen tila on vääristynyt ja kuihtunut.

 

Kuinka paljon hyvinvointia uskontojen kaltaiset ovat vieneet kaikkien maiden ihmisiltä viimeisten tuhansien vuosien aikana?

 

Hallitusten tulisi tarkastella tätä ilmestystä vakavasti ajatellen. Uskonnot aivan ilmiselvästi varastavat rahaa heidän kansansa ihmisiltä rahauhrien ja lahjoitusten muodossa, ja sellaisia Jumala ei alun alkaenkaan ole koskaan pyytänyt.

 

Kyseessä ollessa Profeetta kuin Mooses, Opettaja Evangelista (mikäli vierailet webbisivuilla www.thename.ph tai www.thenameonline.info), sinä voit lukea pääsivulta kuinka hän teki selväksi, että hän ei ole Jumalan lähettämä pyytämään tai vastaanottamaan yhtäkään lahjoitusta, vaan ainoastaan tiedottamaan ja levittämään Hänen sanomaansa.

 

Mitä tulee tapahtumaan sitten kun me lopetamme antamasta rahojamme uskonnoille, mutta sen sijaan tottelemme Jumalan sanaa maksaa meidän veromme hallitukselle?

 

Luemme uudelleen Malakia 3:10-11

 

 "Tuokaa täysi kymmenysten määrä varastohuoneeseen, että minun talossani olisi ruokaa. Testatkaa minua tällä tavalla, " sanoo HERRA Kaikkivaltias, " ja nähkää ellen Minä heittäen avaa taivaan tulvaluukkuja ja vyörytä ulos niin suurelti siunausta, ettei teiltä löydy tarpeellista määrää tiloja sitä varten. Minä tulen estämään tuholaisten kuluttamasta teidän viljelykasvejanne, eivätkä teidän pelloillanne olevat viininne eivät pudota hedelmiään, " sanoo HERRA Kaikkivaltias." Malakia 3:10-11

 

Sitten kun me ohjaamme meidän kymmenyksemme sinne minne Jumala tahtoo sen tulevan osoitetuksi (joka tarkoittaa verojemme maksamista hallitukselle), niin siitä seuraa se, että hallituksella on tarvittava määrä resursseja rakentaakseen lisää kouluja, tarjotakseen lääkinnällistä apua ja luodakseen lisää projekteja tarjotakseen enemmän töitä ihmisille. Tämä tulee johtamaan kaikkien ihmisten elämän kohentumiseen ja parantumiseen ja siten ollen elämään Jumalan siunauksen alaisuudessa.

 

"Ja teidän onneanne kiittävät kaikki pakanat, sillä te tulette olemaan ihasteltu maa, sanoo Herra Sebaot." Malakia 3:12

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

"Then all the nations will call you blessed, for yours will be a delightful land,"

says the LORD Almighty. " Malachi 3:12 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Sitten kaikki maat ja valtiot tulevat kutsumaan teitä siunatuksi, sillä teidän tulee olemaan ilonaihetta kumpuava maa, "Sanoo HERRA Kaikkivaltias." Malakia 3:12

 

Tämä tulee tapahtumaan ainoastaan sitten, mikäli ja kun johtajat ja heidän kansansa ovat yhtämielisesti ylistämässä ainoaa ja tosi Elävän Jumalan Nimeä.

 

Mikä on Jumalan sanoma meille?

"Ynseät ovat teidän puheenne minua vastaan, sanoo Herra. Mutta te sanotte: "Mitä me olemme puhuneet sinua vastaan?" Te sanotte: "Herran palveleminen on turha; ja mitä hyötyä siitä on ollut, että me olemme hänelle suorittaneet säädetyt tehtävät ja että olemme vaeltaneet murheellisina Herran Sebaotin kasvojen edessä. Nyt me kiitämme julkeitten onnea. Ne, jotka tekevät sitä, mikä jumalatonta on, ne tulevat ravituiksi. He kiusaavat Jumalaa, mutta pelastuvat." Malakia 3:13-15

 

Toinen versio, New International Version (Uusi Kansainvälinen Laitos/Käännös):

 

"You have said harsh things against me," says the LORD. "Yet you ask, 'What have we said against you?' "You have said, 'It is futile to serve God. What did we gain by carrying out his requirements and going about like mourners before the LORD Almighty? But now we call the arrogant blessed. Certainly the evildoers prosper, and even those who challenge God escape.' "Malachi 3:13-15 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Te olette sanoneet ankaria sanoja minua vastaan," sanoo HERRA. "Silti te kysytte, ´mitä me olemme sanoneet sinua vastaan?"  Te olette sanoneet, ´On hyödytöntä palvella Jumalaa. Mitä me olemme saaneet hyödyksemme suorittaessamme hänen vaatimuksiaan ja käyttäytymällä kuin sureva joukko murheissaan HERRAN edessä? Mutta nyt me kutsumme ylpeitä/röyhkeitä siunatuiksi. Aivan varmasti pahantekijät menestyvät, ja jopa ne ketkä asettavat Jumalan kyseenalaiseen tilaan, pääsevät pakoon.´" Malakia 3:13-15

 

Nämä "röyhkeät", ovat uskontojen johtajat (jotka avoimesti tuovat julki Mooseksen valheellisia opetuksia sekä Jeesuksen hajaannusta aikaansaavia opetuksia), jotka sanelevat maailman johtajille ja ihmisille viestiä ylistää muita jumalia ja jatkavat olemaan piittaamattomia Ainoaa Tosi Jumalaa ja Hänen profetioitaan kohtaan. Ja silti, yhä he ovat pidetyt korkeassa arvossa ja syvästi kunnioitettuja.

 

Tuleeko heidän valheensa jatkumaan ikuisesti?

 

"Silloin myös HERRAA pelkääväiset puhuvat toinen toisensa kanssa, ja HERRA tarkkaa ja kuulee; ja muistokirja kirjoitetaan hänen edessänsä niiden hyväksi, jotka HERRAA pelkäävät ja hänen nimensä kunniassa pitävät." Malakia 3:16

 

Ne ihmiset, joihin tässä on viitattu olemme me, jotka olemme aina olleet asetettuina Opettaja Evangelistan läsnäoloon hänen Raamattuilmestystensä aikana ja olleet yhtä hänen tietämyksensä kanssa Jumalan tosi Nimestä. Me merkitsimme muistiin nämä Raamattuilmestykset ja seurasimme Opettaja Evangelistan käskyä valmistaa tämä esitys tunnetuksi koko maailmalle siinä määrässä, että saattaisimme päätökseen ja loppumaan niiden ihmisten röyhkeyden, jotka koettelevat Jumalaa - uskonnolliset saarnaajat.

 

Mikä on Jumalan lupaus niille ihmisille, jotka kunnioittavat Hänen Nimeään?

 

"Ja he ovat, sanoo Herra Sebaot, sinä päivänä, jonka minä teen, minun omaisuuteni. Ja minä olen heille laupias, niin kuin mies on laupias pojallensa, joka häntä palvelee." Malakia 3:17

 

Toinen versio, New International Version (Uusi Kansainvälinen Laitos/Käännös):

 

"They will be mine," says the LORD Almighty, "in the day when I make up my treasured possession. I will spare them, just as in compassion a man spares his son who serves him.

Malachi 3:17(NIV)

 

Suora suomennos:

 

"He ovat silloin minun, "sanoo HERRA Kaikkivaltias", sinä päivänä jolloin Minä teen heidät arvokkaaksi hallussani olevaksi aarteeksi. Minä annan heille oikeuden elää, niin kuin myötätuntoinen mies säästää häntä palvelevan poikansa." Malakia 3:17

 

Nuo, jotka asettavat toivonsa Jumalaan ja kunnioittavat Hänen Nimeään eivät tule kohtaamaan pettymystä. Tuo päivä on tulossa, jolloin Hän tulee näyttämään ja osoittamaan maailmalle, että nuo, jotka ensimmäisinä tunnustivat Hänen Nimensä, ovat Hänen aitoja ja suuressa arvossa pitämiään aarteita - Hänen todellisia ´lapsiaan´.

 

Ja mitä me tulemme löytäen huomaan sitten kun me tunnemme aidon Jumalan Nimen ja kuuntelemme Hänen profeettaana kuin Moosesta?

 

"Ja te näette jälleen, mikä on ero vanhurskaan (oikeamielisen) ja jumalattoman välillä, sen välillä, joka palvelee Jumalaa, ja sen, joka ei häntä palvele." Malakia 3:18

 

Sitten kun me tunnemme tosi Jumalan Nimen, niin silloin me tulemme tietämään aidot Jumalan palvelijat ja ne, ketkä eivät ole. Me tiedämme nyt, että Mooses sekä Jeesus tekivät sitä, mikä on Jumalan silmissä pahaa. Me tiedämme nyt, että he eivät todellisuudessa täyttäneet tehtävää, jonka Jumala antoi heille heidän kansaansa varten.

 

Kuinka me tiedämme, että Jumala on nyt aloittanut Hänen tuomionsa ihmiskunnan yllä Hänen profeettansa kuin Mooseksen, Maestro Eraño Evangelista tulon myötä?

 

"Sillä katso se päivä on tuleva, joka palaa kuin pätsi. Ja kaikki julkeat ja kaikki, jotka tekevät sitä, mikä jumalatonta on, ovat oljenkorsia; ja heidät polttaa se päivä, joka tuleva on, sanoo Herra Sebaot, niin ettei se jätä heistä juurta eikä oksaa." Malakia 4:1

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"Surely the day is coming; it will burn like a furnace. All the arrogant and every evildoer will be stubble, and that day that is coming will set them on fire," says the LORD Almighty. "Not a root or a branch will be left to them." Malachi 4:1 (NIV)

 Suora suomennos:

"Varmasti se päivä on tuleva; se on polttava kuin tulipätsi. Kaikki röyhkeät (ylimieliset) ja jokainen pahantekijä on kuin olki, ja tuo tuleva päivä on sytyttävä heidät tuleen; "sanoo HERRA Kaikkivaltias."Heistä ei ole jäävä jäljelle juurta eikä oksaa." Malakia 4:1

"Varmasti se päivä on tuleva; se on polttava kuin tulipätsi."  - Tämä on meidän nykyinen aikamme, aikakausi jolloin maailma kärsii MAAILMANLAAJUISEN LÄMPENEMISEN seurauksista. Ne tapahtumat, joita me näemme tapahtuvan meidän maailmassamme näinä päivinä, ovat juuri se MERKKI, että Jumalan profeetta kuin Mooses on jo täällä, meidän aikanamme ja keskuudessamme!

 

Millä tavalla tämän päivän ilmastokriisi on kytkettävissä tai liitettävissä siihen, mitä on kirjoitettu Raamatun kirjoituksiin? Kuuntelemalla uskontojen opetuksia me olemme kääntäneet meidän planeettamme sairaaseen tilaan johon se on ohjautunut ja vahvistunut kestäen kuluneisiin päiviin!

 

Onko maailma menosa kohti loppuaan, kuten uskonnot sanovat?

 

"Sukupolvi menee, ja sukupolvi tulee, mutta maa pysyy iäti." Saarnaaja 1:4

 

Maailma on ikuisesti. Ei se minnekään lopu; se on selkeästi kirjoitettu Pyhään Raamattuun. Ihmisten ei tule pelätä maailman loppumista, sillä Jumala on säätänyt jo kauan aikaa sitten, ettei mitään loppua tule.

 

Minkä takia Jumala loi meidät tälle planeetalle, jota me kutsumme nimeltä Maa?

 

"Sillä näin sanoo Herra, joka on luonut taivaan - hän on Jumala - joka on valmistanut maan ja tehnyt sen; hän on sen vahvistanut, ei hän sitä autioksi luonut, asuttavaksi hän sen valmisti: Minä olen Herra, eikä toista ole." Jesaja 45:18

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

"For this is what the Lord says - he who created the heavens, he is God; he who fashioned and made the earth, he founded it; he did not create it to be empty, but formed it to BE INHABITED - he says: "I am the Lord, and there is no other." Isaiah 45:18 (NIV)

Suora suomennos:

"Sillä näin sanoo Herra - Hän joka loi taivaat, hän on Jumala; hän joka muotoili ja valmisti maan, hän perusti sen; hän ei tehnyt sitä tyhjäksi, vaan muovaili sen OLEMAAN ASUTTU - hän sanoo: "Minä olen Herra, muita ei ole." Jesaja 45:18

Lukemalla yllä olevan Raamatun jakeen me voimme todella ymmärtää sen, että Jumala loi asumamme planeetan olemaan asuttu. Hän loi kaiken tarvittavan meidän Planettaamme maata varten, näin mahdollistaen inhimillisen elämän olemassa olemisen. Jopa ennen kuin Hän loi ihmiset, Hän oli jo luonut edellytykset meidän perustarpeillemme. Jumala antoi meille ilman hengitettäväksi, vettä juotavaksi ja puhdistautumista varten, ja kaikkein tärkeinpänä hedelmät ja vihannekset meidän syötäväksemme. Todella, Jumala ei luonut maata olemaan tyhjä.

 

Miksi Jumala loi ihmisen? Vastaus tuohon voidaan löytää siitä kun Adam oli luotu. 1. Mooseksen kirja 2:15 sanoo, että Jumala otti hänet ja "pani hänet Eedenin Puutarhaan viljelemään ja varjelemaan sitä." Sanoessaan "varjelemaan tai pitämään huolta", se selkeästi tarkoittaa, että Jumala loi ihmisen olemaan Hänen luomisensa huolenpitäjä, EIKÄ ihmisen TULE OLLA piittaamaton tai välinpitämätön planeetastaan, jolla hän asuu.

 

Mutta ihminen unohti hänen velvoitteensa. Me olemme olleet piittaamattomia meidän planeettaamme maata kohtaan, kun me olemme ottaneet siitä valtavia määriä fossiilista öljyä tietämättöminä, että se voi johtaa maailmanlaajuiseen lämpenemiseen. Siten ollen, mikäli ja kun me joudumme kokemaan tappavia myrskyjä, tsunameja, maanjäristyksiä sekä lukuisia muita sään häiriötiloja, jotka vievät niin monia ihmiselämiä ja tuhoavat lukuisia koteja sekä perheiden elinkeinoja ympäri maailmaa, niin me voimme syyttää kaikesta tästä ainostaan itseämme, emme Jumalaa. Miksi? Siitä syystä, että me olemme epäonnistuneet pitämään huolta meidän planeetastamme Maasta.

 

Uskonnot ovat nyt aivan liian myöhässä opettaessaan, että Jumala loi meidät pitämään huolta maasta, koska heidän valheelliset oppinsa koskien taivasta, paratiisia kuolemanjälkeisessä elämässä ja "maailmanloppua", ovat olleet ne todelliset vaikuttavat tekijät, jotka ovat saattaneet ihmiskunnan olemaan piittaamaton maata kohtaan ja he ovat kohdistaneet toivonsa toiseen maailmaan kuolemanjälkeisessä.

 

Viimeaikaisissa uutisoinneissa Internetissä me olemme nähneet, kuinka kasvissyöjäryhmät ovat väittäneet, että sitten kun me lopetamme lihan syönnin, niin me kykenemme estämään tämän päivän maailmanlaajuisen lämpenemisen kriisin muuttumasta yhä pahemmaksi. Me voimme nähdä, että mikäli me olisimme totelleet Jumalan käskyä/säädöstä 1. Mooseksen kirjassa 1:29-30 syödä ainoastaan hedelmiä ja vihanneksia, me emme joutuisi kohtaamaan tätä nykyistä ilmastokriisiä. Jumalan todet sanat Raamatussa selkeästi osoittavat sen, kuinka täsmällisen tieteellisiä Hänen todet ja aidot opetuksensa ovat! 

 

 JUMALAN AITOHIN RAAMATULLISIIN OPETUKSIIN LIITETYT HARHAANJOHTAVAT LAIT OVAT ALKUPERÄ KAIKELLE PAHUUDELLE, JOTA TAPAHTUU MAAILMASSA AIKANAMME Osa 3