Maailmassa olevan Hajaannuksen

ja Ongelmien Pääsyy Sekä Aiheuttaja

Julkaistu Englanniksi Syyskuussa 15. 2012

 

  Lähi-idässä olevien selkkausten ja yhteenottojen syyt ja ongelmien ratkaisu rauhan tuomiseksi alueelle, kuten Maestro Eraño Martin Evangelista on sen ilmoittanut.

 

  Valtioiden johtajien ja maailman ihmisten tulisi lukea ilmestykset pitkän ajan kestäneistä konflikteista Lähi-idän alueella. Hajaannuksen ja yhteenottojen pääsyy on lopulta paljastettu, niin kuin se on kirjoitettuna Pyhään Raamattuun.

 

  Monet ihmiset ja organisaatiot ovat yrittäneet läpi historian ajan saada rauhaa aikaiseksi Lähi-itään. Vaikka rauha on saatu aikaiseksi, niin se on kestänyt vain häviävän hetken ajan. Lopullista ratkaisua ei ole vielä koskaan esitelty.

 

  Mikä on hajaannuksen ja konfliktien pääsyy maailmassa?

 

Maestro Evangelista sanoo:

 

KOSKIEN USKONNOLLISIA SELKKAUKSIA MEIDÄN AIKANAMME

 

 Kaikki uskontoon liittyvät tappamiset, jotka tapahtuvat elämänämme aikana; jopa myrskyt, tulvat, maanjäristykset ja muut kriisit on profetoitu jo kauan sitten tapahtuviksi meidän aikanamme.

 

  Kaikkien näiden konfliktien, tuhoisien tapahtumien ja hävitysten edessä meidän täytyy kaikkien yhdessä rukoilla Jumalaa lopettamaan näiden epänormaaliuksien jatkuminen.

 

  Miksi ihmisten rukouksiin ei vastata?

 

  Meillä on Yhdistyneet Kansakunnat ja muita alueellisia organisaatioita itsenäisissä valtioissa, jotka on muodostettu saattamaan loppuun konfliktit ja poistamaan kärsimykset maailmasta. Yhä kuitenkin on sotia, tauteja ja kärsimystä. Ja missä on näiden lausuntojen antajien puhuma rauha, unelmoitu tila, joka on luvattu? Me emme saavuta tavoittelemaamme rauhan tilaa ennen kuin me olemme tunnistaneet hävitysten ja hajaannuksen aiheuttajan. Kun hajaannuksen alku ja juuri on tunnistettu ja tunnustettu, sitten on meidän johtajiemme ja kaikkien maailman ihmisten aika toimia poistaaksemme hajaannuksen aiheuttajan, jotta saavutamme lopullisen kestävän rauhan.

 

 

  Me pysymme kannassamme syyttää muita ihmisiä kohtaamistamme kärsimyksistä, mutta todellisuudessa voi kysyä, kuka on saanut aikaiseksi ongelmat ja konfliktit maailmassa?

 

 Mitä Jumala sanoo?

 

 "Katso, minä asetan tänä päivänä teidän eteenne siunauksen ja kirouksen: siunauksen, jos te tottelette Herran, teidän Jumalanne, käskyjä, jotka minä tänä päivänä teille annan, mutta kirouksen, jos te ette tottele Herran, teidän Jumalanne, käskyjä, vaan poikkeatte siltä tieltä, jota minä tänä päivänä käsken teidän vaeltaa, ja seuraatte muita jumalia, joita te ette tunne." 5. Moos. 11: 26-28

 

"Katso, minä asetan tänä päivänä teidän eteenne" - Näissä kohdissa, Maestro Eraño Martin Evangelista selittää, että Jumalalla ei ole enää ehdotonta ylintä valtaa tai kontrollia ihmisten tekemisten suhteen. Jokainen määrittelee oman elämänsä; olipa se sitten hyvää tai pahaa, niin he ovat sen itse tehneet. Ei sellaisesta pitäisi syyttää Jumalaa. Kyseessä ei ole Jumalan Tahto, vaan Ihmisen oma vapaa tahto.

 

  On selkeästi nähtävissä, että ihmisen elämän jokaisessa vaikuttajassa on kaksi vaihtoehtoa ja niistä on olemassa seurauksensa, päätyi valinnassaan kumpaan vaihtoehtoon tahansa:

 

- Tottele Jumalan Käskyjä; saat siunauksen.

 

- Älä tottele Jumalan Käskyjä ja kun seuraat muita jumalia, joita et ole koskaan tuntenut, sinä saat kirouksen.

 

  Jumalan Käskyt ovat erittäin selkeitä ja todellakin suoran avoimia.

 

  Eedenin Puutarhassa Jumala antoi Aadamille ja Eevalle käskyn tai määräyksen; selkeän yksinkertaisen ohjeen, jota he eivät totelleet. He saivat kirouksen ja heidät karkotettiin Puutarhasta! Edellä mainittua Jumalan antamaa ohjetta ajatellen, mitä Aadam ja Eeva olisivat saaneet, kun olisivat noudattaneet Jumalan säännöstä? Siunauksen!

 

"siunauksen, jos te tottelette Herran, teidän Jumalanne, käskyjä, jotka minä tänä päivänä teille annan," 5. Moos. 11: 27

 

  Me saamme siunauksia jos tottelemme Jumalaa ja noudatamme Hänen Käskyjään.

 

"mutta kirouksen, jos te ette tottele Herran, teidän Jumalanne, käskyjä, vaan poikkeatte siltä tieltä, jota minä tänä päivänä käsken teidän vaeltaa, ja seuraatte muita jumalia, joita te ette tunne."

5. Moos. 11: 27

 

  Me saamme kirouksen, mikäli emme noudata Hänen antamia Käskyjä ja seuraamme muita jumalia, joita emme tunne.

 

  Kun kysyt keneltä tahansa: "Kuinka monta Jumalaa on olemassa?" Vastaus on: Yksi.

 

  Mutta kun kysyt kysymyksen: "Mikä on Jumalan Nimi?" Silloin saat monia vaihtoehtoja.

 

  Näinä meidän päivinämme ihmiset antavat sinulle vaihtoehtoina monia nimiä, kuten: "Jeesus", "Herra", "YHWH", "Jahve", "Jah", "Jehova", "El", "Elohim", "Adonai", "Hashem", "Allah" ja monia muita, jotka perustuvat uskontojen opetuksiin. Jotkut vastaavat: ´Jumalaa kutsutaan useilla nimillä´ ja on niitäkin, jotka eivät ole varmoja onko Jumalalla nimi. Siten seuraa kirous!

 

  Se on syy meidän kärsimyksillemme tänä päivänä, kirous Jumalalta. Me emme kutsu Jumalaa Hänen oikealla nimellään ja palvomme muita jumalia, jotka ovat valheellisia jumalia.

 

  Kuinka me voimme tietää Jumalan oikean nimen, niin että Hänen nimessään pyytämällä kirous päättyisi yltämme?

 

 Kenen puoleen jokaisen tulisi kääntyä, jotta saisimme ymmärryksen Pyhässä Raamatussa ilmoitettua Jumalaa kohtaan?


"vaan että niinä päivinä, jolloin seitsemännen enkelin ääni kuuluu hänen puhaltaessaan pasunaan, Jumalan salaisuus käy täytäntöön sen hyvän sanoman mukaan, jonka hän on ilmoittanut palvelijoillensa profeetoille." Ilmestyskirja 10:7

 

  Ainoastaan profeetat pitävät hallussaan todellista tietoa koskien Jumalan salaisuuksia; ei Jeesus, eivätkä apostolit, eivätkä aivan varmasti uskonnot pidä hallussaan sellaista tietoa!

 

  Onko totta, että ainoastaan profeetoilla on Jumalan salaisuuksien tieto hallussaan? Maestro Evangelista sanoo, lukekaamme Pyhästä Raamatusta:

 

"Sillä ei Herra, Herra, tee mitään ilmoittamatta salaisuuttaan palvelijoillensa profeetoille." Aamos 3:7

 

  Viesti on aivan selvä! Jos me haluamme tietää totuuden Jumalasta, meidän täytyy viitata ja lukea Pyhässä Raamatussa olevia profeettojen kirjoituksia, ettemme tulisi eksytetyksi muilla opetuksille.

 

  Miten on totuus Jeesuksen suhteen, mistä se löytyy? Uskonnot sanovat, että Jeesuksen tarina on kirjoitettuna apostolien kirjoihin ja että heidän opetuksiinsa tulisi uskoa ja seurata niitä.

 

  Maestro Evangelista sanoo, että paras henkilö sanomaan kuka voi paljastaa todellisen kuvan ja tarinan Jeesuksesta, on tietysti Jeesus itse.

 

  Lukekaamme mitä Jeesus sanoi tästä asiasta…

 

"Ja hän sanoi heille: "Tätä tarkoittivat minun sanani, kun minä puhuin teille ollessani vielä teidän kanssanne, että kaiken pitää käymän toteen, mikä minusta on kirjoitettu Mooseksen laissa ja profeetoissa ja psalmeissa". Luukas 24:44

 

  Ohjasiko Jeesus meitä lukemaan apostoleiden kirjoituksia? Vastaus on EI! Todellisuudessa hän haluaisi meidän lukevan hänestä:

 

1.      Mooseksen Laista, profeetta;

2.      profeetoita; ja

3.      Daavidin Psalmeista, myös profeetta

 

  Jeesus ei maininnut, että meidän pitäisi kääntyä hänen apostoleidensa puoleen, kun etsimme totuutta hänestä.

 

  Kenelle on annettu auktoriteetti paljastaa Jumalan Nimi? Onko Jumala antanut käskyn aikaisemmin, että Hän tulee lähettämään miehen, joka paljastaa ja ilmoittaa Hänen Nimensä ja Sanansa kaikille ihmisille tiedettäväksi ja ymmärrettäväksi?

 

  Mikä on se ilmestys ja merkki, jonka Jumala on antanut, että ihmiset tunnistaisivat hänet? Jumala sanoi Moosekselle seuraavasti:

 

"Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua."

5. Mooses 18:18

 

"Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi" - Ennalta maailmaan lähetetty profeetta ja hän on Mooseksen kaltainen, hänellä on Jumalalta saatu auktoriteetti ja arvovalta.

 

  Mistä hän tulee?

 

"heidän veljiensä keskuudesta" - Hän ei tule Israelin kansan keskuudesta, eikä Lähi-idästä, vaan kaukaisesta maasta;

 

"minä panen sanani hänen suuhunsa" - Tämä tekee hänet erilaiseksi kuin oli Mooses. Moosekselle annettiin auktoriteetti, tehtävä, viedä hänen kansansa pois Egyptistä elämänsä aikana ja antaa heille Kymmenen Käskyä. Hänelle ei annettu auktoriteettia paljastaa Jumalan Nimeä omalle kansalleen. Mooseksen kaltaisen profeetan ei tarvitse opiskella tai tutkia Pyhää Raamattua, jotta osaisi sanoa jotain siihen painetusta Jumalan Sanasta.  Hänen on vain odotettava aikaa, jolloin "Sana" annetaan hänelle, paljastaa Jumalan sanoma kaikille.

 

hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua" - Tämä on sen vuoksi, että Jumala käski meitä kuuntelemaan tätä profeettaa, koska tämä tuleva profeetta toimittaa ainoastaan mitä hänelle on annettu Jumalalta. Se tulee olemaan Jumalan sanoma, eikä hänen omansa.

 

  Onko totta, että tuleva "Mooseksen kaltainen profeetta" paljastaa meille Jumalan Nimen, ja Nimeen vedoten, kutsumalla voimme saada yllämme olevan Kirouksen loppumaan?

 

  Mikä on Jumalan ohje meille tätä miestä koskien?

 

"Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille." 5. Mooses 18:19

 

 "Ja joka ei kuule" - Jumala antoi tässä jo kauan sitten varoituksen, että meidän pitäisi kuunnella ainoastaan tätä tulevaa profeettaa. Miksi?

 

 

"minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu" - Koska hän on se yksi ja ainoa mies, joka voi paljastaa tai esitellä Jumalan Nimen. Kun me sitten kutsumme Jumalaa Hänen Oikealla Nimellään ja nöyrrymme Hänen edessään, niin me voimme lopulta saada Jumalalta anteeksi ja siihen päättyy ihmiskunnan kirous.

 

  Mitä tapahtuu niille, jotka eivät vieläkään vältä ja jatkavat kylmäsydämisyyttään?

 

 "hänet minä itse vaadin tilille." - Jumala on yksin tulevien tuomioiden takana.

 

Tämä on Jumalan Sana, jos joku ei välitä sanomasta tai ilmestyksen paljastuksesta, jonka Mooseksen kaltainen ennalta lähetetty profeetta ilmoittaa, niin silloin se on Jumala, joka on jätetty huomioimatta!

 

  Totuus on, että me koemme ja elämme nyt tällä hetkellä tämän kirouksen vallassa johtuu siitä, että me emme ole koskaan aikaisemmin käyttäneet viisauttamme ja ymmärrystämme totellaksemme Jumalan käskyjä. Meidän tulisi kuunnella tulevaa profeettaa, joka on "Mooseksen kaltainen" ja joka paljastaa Jumalan Nimen. Sen sijaan että kuuntelemme uskontoja, meidän olisi tullut odottaa Jumalan viimeistä profeettaa.


  Onko totta, että Jumala antaa meille anteeksi valheellisen jumalan palvonnan ja lopettaa tämän kirouksen yltämme, kun me kutsumme Häntä Oikealla Nimellä?

 

"Kaikki Herran polut ovat armo ja totuus niille, jotka pitävät hänen liittonsa ja todistuksensa. Nimesi tähden, Herra, anna anteeksi minun syntivelkani, sillä se on suuri." Psalmi 25:10-11

 

  Kun me tiedämme ja tunnustamme Jumalan Nimen, niin silloin ja ainoastaan silloin meidän syntimme tulevat anteeksiannetuiksi ja maan yllä oleva Kirous poistetaan. Tämän vuoksi on tärkeää, että me kuuntelemme "Mooseksen kaltaista" profeettaa.

 

  Aikaisemmin, tietoutemme Jumalan nimestä tuli juutalaisilta ja me kuuntelimme heitä. Kuitenkaan juutalaiset itse eivät tiedä Jumalan Oikeaa Nimeä, sillä he ovat kirottuja:

 

"Jeremia sanoi vielä kaikelle kansalle ja kaikille naisille: "Kuulkaa Herran sana, kaikki Juuda, joka olet Egyptin maassa. Näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala: Mitä te ja teidän vaimonne olette suullanne puhuneet, sen te panette käsillänne täytäntöön, sanoen: 'Me täytämme lupauksemme, joilla olemme luvanneet polttaa uhreja taivaan kuningattarelle ja vuodattaa hänelle juomauhreja'. Niinpä pitäkää lupauksenne, pankaa lupauksenne täytäntöön! Sen tähden kuulkaa Herran sana, kaikki Juuda, te jotka asutte Egyptin maassa: Katso, minä vannon suuren nimeni kautta, sanoo Herra: Totisesti, ei ole ainoakaan Juudan mies enää mainitseva suullaan minun nimeäni, niin että sanoisi: 'Niin totta kuin Herra, Herra elää' - ei koko Egyptin maassa." Jeremia 44:24-26

 

  Koska he palvoivat "taivaan kuningatarta" matkansa aikana Egyptin orjuudesta, Jumala kirosi heidät! Heidän kykynsä sanoa tai lausua Jumalan Nimeä on otettu heiltä pois! Sen vuoksi aina tähän päivään asti Jumalan Nimi ei ole yleisesti kaikkien tiedossa! Jumala kirosi Juudan ihmisille Egyptin maassa kirouksen, jotta he eivät voisi enää koskaan lausua tai sanoa Jumalan Nimeä. Kirous on yhä voimassa tällä hetkellä, niin etteivät juutalaiset tiedä, eivätkä voi sanoa tosi Jumalan Nimeä. He voivat käyttää ainoastaan "Herra" tai "Nimi", joita he käyttävät ilmaisemaan Jumalan tosi Nimeä.

 

  Ja maailman ihmiset, aivan kuten uskonnot eivät ole koskaan tienneet Jumalan Nimeä, koska he eivät ole Jumalan lähettämiä paljastamaan Hänen Todellinen Nimensä. Näin me tiedämme uskontojen vetoavan nimiin YHWH, Jahve, Jehova, El, Elohim, Adonai ja ovat sitten yrittäneet saada ihmiset tutuiksi nimiin "Yeshua" tai "Yashua", joka on Hepreankielinen nimi Jeesukselle, kun se olisi Jumalan nimi. Tämä on viimeinen menossa oleva petos.

 

  On vain yksi mies, profeetta, joka tulee ja hän ei ole syntyisin Israelin kansasta, eikä Lähi-idästä, vaan kaukaisesta maasta. Hän tulee paljastamaan ja esittelemään Jumalan Nimen maailman ihmisille. Hän voi tehdä sen, koska hän ei kuulu sen kirouksen piiriin, jonka Jumala on langettanut Juudan ihmisille!

 

  Onko totta, että Moosekselle Jumalan lupaama profeetta ei tule Juudan ihmisistä tai Israelin sukukunnasta, tai yleensäkään Lähi-idästä?

 

"Myös jos joku muukalainen, joka ei ole sinun kansaasi Israelia, tulee kaukaisesta maasta sinun nimesi tähden - sillä sielläkin kuullaan sinun suuresta nimestäsi, väkevästä kädestäsi ja ojennetusta käsivarrestasi - jos hän tulee ja rukoilee kääntyneenä tähän temppeliin päin, niin kuule taivaasta, asuinpaikastasi, häntä ja tee kaikki, mitä muukalainen sinulta rukoilee, että kaikki maan kansat tuntisivat sinun nimesi ja pelkäisivät sinua, samoin kuin sinun kansasi Israel, ja tulisivat tietämään, että sinä olet ottanut nimiisi tämän temppelin, jonka minä olen rakentanut."

1. Kun. 8:41-43


 New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painoksesta:

 

 "As for the foreigner who does not belong to your people Israel but has come from a distant land because of your name— for they will hear of your great name and your mighty hand and your outstretched arm—when he comes and prays toward this temple, then hear from heaven, your dwelling place. Do whatever the foreigner asks of you, so that all the peoples of the earth may know your name and fear you, as do your own people Israel, and may know that this house I have built bears your Name."I Kings 8:41-43 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Mitä tulee muukalaiseen, joka ei kuulu sinun kansaasi Israeliin, mutta on tullut kaukaisesta maasta sinun nimesi tähden- sillä he kuulevat sinun suuresta nimestäsi ja sinun mahtavasta kädestäsi sekä ojennetusta käsivarrestasi - kun hän tulee ja rukoilee tätä temppeliä kohden, niin kuule silloin taivaasta, sinun asuinpaikastasi. Tee mitä tahansa muukalainen pyytää sinulta, niin että kaikki maan ihmiset voisivat tietää sinun nimesi ja pelätä sinua, niin kuin sinun oma kansasi Israel, ja saata tiedettäväksi, että tämä rakennus, jonka olen rakentanut, kantaa sinun nimeäsi."

1. Kun. 8:41-43

 

"joka ei kuulu sinun kansaasi Israeliin" - on täysin selkeää, että Moosekselle annettu kuvaus koskien "muukalaista", joka on ennalta lähetetty maailmaan varten, on tarkka.

 

"on tullut kaukaisesta maasta" - Muukalainen ei kuulu Jumalan aikaisemmin langettaman kirouksen piiriin, kuten on kirjoitettu Jeremias 44:24-26.

 

"sillä he kuulevat sinun suuresta nimestäsi ja sinun mahtavasta kädestäsi sekä ojennetusta käsivarrestasi - kun hän tulee ja rukoilee tätä temppeliä kohden," 1. Kun. 8:42

 

"sillä he kuulevat sinun suuresta nimestäsi" - tulee aika joka, on Jumalalle otollinen ja se on kun "muukalainen" ilmesyy koko maailman eteen kaapeli- tai satelliittiTV:n ja Internetin kautta, jotta hän täyttää Jumalan hänelle asettaman tehtävän.

 

"niin kuule silloin taivaasta, sinun asuinpaikastasi. Tee mitä tahansa muukalainen pyytää sinulta, niin että kaikki maan ihmiset voisivat tietää sinun nimesi ja pelätä sinua, niin kuin sinun oma kansasi Israel, ja saata tiedettäväksi, että tämä rakennus, jonka olen rakentanut, kantaa sinun nimeäsi." 1. Kun. 8:43

 

"kuule silloin taivaasta" - Jumala on taivaassa - sen takia "muukalainen" puhuu Jumalan puolesta maailman ihmisille. Hän julistaa myös, että kuningas Salomon Jerusalemiin kauan sitten rakentama Temppeli oli kutsuttu/nimitetty Jumalan nimellä!

 

  Nykypäivän tilanne maailmassa on se, että muslimit taistelevat kristittyjä vastaan ja päinvastoin sekä muslimit taistelevat vielä muslimeitakin vastaan. Me näemme näitä tapahtuvan Lähi-idässä ja muissa maissa. Nämä konfliktit ja itsemurhapommitukset ovat aiheuttaneet valtavasti kärsimystä joissakin maailman osissa.

 

  Kysymme muslimeilta keneen he uskovat?

 

Kirjassa "The Noble Qur'an in the English Language", "Jalo Koraani Englannin Kielellä", sivulla 994, Tohtori Muhammad Muhsin Khan, AL-MADINA AL-MUNAWARRA Islamistisesta yliopistosta kirjoittaa:

 

  Marian pojan, Jeesuksen perintö:

   "Tahdon muistuttaa tässä lukijaa, että Jeesus, Marian poika tulee palaamaan tähän maailmaan ennen ylösnousemuksen päivää. Hän tulee palaamaan Muslimivaltion johtajana, kuten on kerrottu Koraanissa: (Kappale 43:61-64)… ja kuten Abu Huraira kertoo: Allahin Viestintuoja kertoo: "Hänen (Allah), jonka käsissä minun sieluni on, niin varmasti (Jeesus) Marian poika, tulee pian laskeutumaan teidän keskuuteenne (muslimien) ja tulee hallitsemaan ihmiskuntaa oikeudenmukaisesti Koraanin lakien mukaisesti (yksinvaltiaana) ja tulee murskaamaan ristin ja tappaa siat ja lakkauttaa Jizya Veron( vero joka peritään ei-muslimien keskuudessa,  jotka ovat muslimihallituksen suojeluksessa. Jeesus ei tule hyväksymään Jizya Veroa ja kaikki maailman ihmiset tulevat syleilemään islamia ilman toista vaihtoehtoa). Sen jälkeen tulee olemaan yltäkylläisesti rahaa eikä kukaan hyväksy hyväntekeväisyyslahjoja."

(Sahih Al-Bukhari, Nidos 3, Hadith No. 425)

 

  Monet ihmiset erilaisissa maissa kutsuvat ja vakuuttavat Jeesuksen nimeen ja malttamattomana odottavat hänen paluutaan, niin siis tekevät muslimitkin. Mitä Jeesus sanoi Pyhässä Raamatussa (kirjassa, johon myös muslimit uskovat) koskien muslimien jatkuvia tappamisia?

 

"Tämän minä olen teille puhunut, ettette loukkaantuisi."

Johannes 16:1

 

Toinen versio, New International Version (Uusi Kansainvälinen Laitos/Käännös):

 

"All this I have told you so that you will not go astray."
John 16:1 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Tämän minä olen teille puhunut, ettette eksyisi/joutuisi harhaan." Johannes 16:1

 

Maestro Evangelista sanoo: Jeesus muistutti, että hän oli jo ennalta varoittanut kaikkia, niin ettemme tekisi virhettä. Mitä virhettä? 

 

He erottavat teidät synagogasta; ja tulee aika, jolloin jokainen, joka tappaa teitä, luulee tekevänsä uhripalveluksen Jumalalle.

Johannes 16:2

  

   Jeesus tiesi, että tulee aika jolloin on oleva suuri väärinkäsitys  ja hämmennys ihmisten keskuudessa koskien hänen persoonaansa, sanomisiaan ja tekojaan.

 

   Tätä nykyä näitä tappamisia raportoidaan usein sanomalehdissä ja radiossa, toisinaan niitä nähdään tapahtumahetkellä TV:stä, satelliittilähetyksistä ja Internetistä!


  Miksi? Mikä on syynä näille tappamisille?

 

   Tappajat sanovat tekevänsä ne palveluksena tai ylistyksenä Jeesukselle tai Jumalalle!

 

   Mikä on todellinen syy/aiheuttaja, että he tappavat toisia ihmisiä? Mitä Jeesus todellisuudessa sanoi asiasta?

 

"Ja sen he tekevät teille, koska he eivät tunne Isää eivätkä minua."

Johannes 16:3

 

  Jeesus sanoi: Syy tappamisille vastakkaisten uskontojen ja valtioiden välillä johtuu siitä, että he eivät tunne tosi Jumalaa eivätkä todellista Jeesusta.

   

Todistaaksemme sen: Jos sinä kysyt ihmisiltä, montako jumalaa on olemassa? He vastaavat: On olemassa vain yksi Jumala! He ovat yksimielisiä.

 

Kun kysytään Hänen nimeään, niin he antavat monia nimiä, ja taistelevat sen vuoksi.

 

  Se vain paljastaa, etteivät he todella tunne Jumalaa. Tämä on yksi syy kiroukselle ja taisteluille maailmassa.

 

Jos kysytään Jeesuksen persoonasta, niin joku voisi sanoa hänen olevan "Jumalan poika"; että hän on myös jumala (kristityille); ja muslimeille hän on Marian poika ja ainoastaan profeetta; muille ihmisille ja muille uskonnoille hän on Jumalan poika mutta myös ihminen.  Nämä ovat ilmoitukset ja tosiasiat, jotka osoittavat, että he eivät todella tunne Jeesusta. Se on syy, miksi tappamisia on meidän ajassamme.

 

  Yksikään ei kutsu Jumalaa Hänen Oikealla Nimellään. Siksi kirous!

 

  Kysymys: Kuinka me ratkaisemme tämän ongelman?

 

  Vastaus: Maestro Evangelista sanoo, että jotta tappamiset viimein loppuvat uskontojen ja ihmisten keskuudesta, hän esittelee maailman ihmisille tosi Jumalan ja toden Jeesuksen Pyhän Raamatun kautta. Kun tämä on tehty, niin tappamiset loppuvat. Myös kirous päättyy kun ihmiset saavat tietoonsa ja huutavat Jumalaa Oikealla Nimellä.

 

  Me voimme syyttää uskontoja yllämme pysyvästä kirouksesta, koska he ovat pettäneet ja eksyttäneet koko ihmiskuntaa. He ovat teeskennelleet tuntevansa Jumalan ja Jeesuksen, mutta he eivät tunne. Miksi me saamme tiedon asiasta vasta nyt?
   

"Mutta tämän minä olen puhunut teille, että, kun se aika tulee, te muistaisitte minun sen teille sanoneen. Tätä minä en ole sanonut teille alusta, koska minä olin teidän kansanne." Johannes 16:4

 

Jeesus ei kertonut kaikkea itsestään opetuslapsilleen. Millä arvovallalla hänen opetuslapsensa ja uskonnot sitten voivat kertoa totuuden hänestä? Myöhemmin saamme tietää syyn, miksi Jeesus ei kertonut kaikkea opetuslapsilleen.

 

  Jatkamme aiheessa:

 

"Mutta nyt minä menen hänen tykönsä, joka on minut lähettänyt, eikä kukaan teistä kysy minulta: 'Mihin sinä menet?' Johannes 16:5

 

  Jos Jeesus olisi kertonut heille mihin hän oli menossa, niin…?

  

"Mutta koska minä olen tämän teille puhunut, täyttää murhe teidän sydämenne." Johannes 16:6

 

  Miksi he olisivat tunteneet olevansa murheissaan jos Jeesus todellakin meni taivaaseen?

 

  Voisiko se tarkoittaa, että hän meni jonnekin muualle, ja tieto siitä sai heidät murheen murtamiksi? tämä on yksi salaisuuksista, jotka Maestro Evangelista kertoo ja selittää myöhemmin.

 

  Maestro Eraño Martin Evangelista sanoo, että ymmärtääksemme Pyhää Raamattua - Jumalan Sanan kirjaa - meidän täytyisi ensin lukea profetia ja sitten sen täyttymys. Selkeä esimerkki tuon kaltaisesta on, kun Jumala sanoi, että me olisimme kirottuja jos lähdemme palvomaan muita jumalia. Jumala antoi yhdelle profeetalleen ilmestyksen, mitä kärsimyksiä tulee ihmiskunnan kärsittäväksi kun kirous lankeaa, eli nämä nykypäivänä kokemamme kärsimykset ja koettelemukset ovat kirouksen seurausta.

 

  Mitä profetiassa sanotaan?

 

 "Voi minua, sillä minun käy niin kuin hedelmänkorjuussa, niin kuin
viinisadon jälkikorjuussa: ei ole rypälettä syödäkseni, ei varhaisviikunaa, jota minun sieluni himoitsee.
" Miika 7:1

 

  Tämä on taloudellinen kriisi, joka on nyt maailman ihmisten kärsittävänä. On niukkuutta ja pulaa ja maailman johtajat tekevät voitavansa, jotta kriisi ei enää laajenisi ja pahenisi.

 

"Poissa ovat hurskaat maasta, eikä oikeamielistä ole ihmisten seassa. Kaikki he väijyvät verta, pyydystävät verkolla toinen toistansa." Miika 7:2

 

   Kaikki tuntemamme johtotehtävissä olijat, jotka hallitsevat hyvin, ovat kuolleet joko tapaturmaisesti tai heidät on tapettu. Tämä on myös aikaa, kun ihmiset korkeissa viroissaan aiheuttavat toisilleen epäilyksiä ja epäluottamusta omaksi voimakseen ja edukseen.

 

"Pahantekoon molemmin käsin! Sitä taidolla tekemään! Päämies vaatii (lahjoja), tuomari maksusta tuomitsee (lahjontaa), ja mahtava puhuu julki sielunsa himon; senkaltaista he punovat (yhdessä vehkeilevät). " Miika 7:3

 

  Tämä on korruption aikaa ja instituutioiden johtajat, joihin ihmiset laittavat luottamuksensa lain ja järjestyksen ylläpidossa, ovat ensimmäiset, jotka sen rikkovat ja rahan takia. Vielä pahempaa on, että kaikki nämä voimakkaat johtajat vehkeilevät toistensa kanssa toteuttaakseen omat suunnitelmansa, jotta voisivat hallita ja kontrolloida ihmisten elämää omaksi hyödykseen ainoastaan. Juuri tätä tapahtuu meidän aikanamme.

 

"Paras heistä on kuin orjantappura, oikeamielisin pahempi kuin teräväokainen aita. Sinun tähystäjäisi ilmoittama päivä, kosto sinulle, tulee. Silloin he joutuvat sekasortoon."

Miika 7:4

 

Toinen versio, New International Version (Uusi Kansainvälinen Laitos/Käännös):

 

The best of them is like a brier, the most upright worse than a thorn hedge. The day God visits you has come, the day your watchmen sound the alarm. Now is the time of your confusion.  Micah 7:4 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Paras heistä on kuin orjantappura, kaikkein oikeamielisin pahempi kuin piikkipensasaita. Päivä, jolloin Jumala vierailee luonasi on tullut, päivä, jolloin vartiomiehesi antavat hälytyksen. Nyt on tullut hämmennyksen ja sekasorron aika. " Miika 7:4

 

  On tulossa tilanteita, jolloin johtajat, joiden ihmiset ovat uskoneet olevan parhaita ja oikeamielisiä ja jotka kykenevät pelastamaan heidän taloudellisilta murheiltaan, ovatkin pahempia kuin piikkipensasaita - sen sijaan, että he auttaisivat ja parantaisivat, he aiheuttavat lisää haavoja ja kärsimyksiä ihmisille.

 

  Me voimme myös lukea tästä, että heidän ilkeät suunnitelmansa raukeavat tyhjiin, sillä Jumala ei salli niiden toteutuvan. Jumala lähettää ihmisiä, jotka laittavat lopun sellaiselle väärälle toiminnalle. Nämä ovat ihmisiä, jotka avustavat tulevaa Jumalan profeettaa.

 

"Älkää uskoko ystävää, älkää luottako uskottuun; vaimolta, joka sylissäsi lepää, varo suusi ovet." Miika 7:5

 

  Tämä on epäluottamuksen aikaa. Mikä saa aikaan kaikki nämä kärsimykset? Mikä on meille avain ymmärrykseen, jotta saamme selville kärsimysten aiheuttajan ja pääsyyn näille kärsimyksille?

 

"Sillä poika halveksii isää, tytär nousee äitiänsä vastaan, miniä anoppiansa vastaan; ihmisen vihamiehiä ovat hänen omat perhekuntalaisensa." Miika 7:6

 

  Nämä tapahtumat alkoivat kun lapsia opetettiin häpeämään ja olemaan kunnioittamatta vanhempiaan ja siten ihmisen viholliset ovat hänen perheensä jäsenet. Kun me opimme tuntemaan pääsyyn tälle hajotukselle, niin silloin voimme myös tietää aiheuttajan kärsimyksille, joita ihmiset kokevat tässä ajassa.

 

  Kenen meidän pitäisi laittaa kaiken toivomme, jotta nämä kärsimykset loppuisivat?

 

"Mutta minä panen toivoni Herraan, odotan pelastukseni Jumalaa: minun Jumalani on minua kuuleva." Miika 7:7

 

  Meidän tulisi laittaa toivomme ja odotuksemme Jumalaan, että Hän näyttäisi meille tien pois surkeudesta, jossa me olemme karvaine kokemuksinemme.

 

  On tullut aika näiden surkeuksien loppuvan.

 

  Oppikaamme mikä aiheutti lasten epäkunnioituksen, häpeän ja tottelemattomuuden vanhempiaan kohtaan ja miksi perheenjäsenet ovat jakautuneet toisiaan vastaan?

 

"Tulta minä olen tullut heittämään maan päälle; ja kuinka minä tahtoisinkaan, että se jo olisi syttynyt! Mutta minä olen kasteella kastettava, ja kuinka minä olenkaan ahdistettu, kunnes se on täytetty!"  Luukas 12:49-50

 

  Jeesuksen omien sanojensa mukaan - Hän toi "tulen maailmaan". Hän sanoi myös, että hänellä on läpikäytävä kastaminen. Hän ei tässä viittaa kasteeseen, jota Johannes kastaja suoritti, vaan tulevaan kärsimykseensä ja kuolemaansa. Jos Jeesus olisi lähetetty kuolemaan meidän syntiemme tähden, niin ei hän olisi ollut ahdistunut, vaan enemmänkin innoissaan tulevasta. Sillä hän olisi ollut tietoinen, että hänen kuolemansa pelastaisi koko maailman ihmiset. Hänen lausuntonsa paljastaa, ettei hän halunnut kuolla.

 


"Luuletteko, että minä olen tullut tuomaan maan päälle rauhaa? Ei, sanon minä teille, vaan eripuraisuutta." Luukas 12:51

 

  Jeesus tunnusti, että hän toi maailmaan "eripuraisuutta" eikä "rauhaa". Ketä sinä uskot: Jeesusta, joka myönsi tuoneensa "eripuraisuutta" vai uskontoja, jotka saarnaavat hänen tuoneen "rauhaa"?

 

  Keiden välille hän toi jakautuneisuutta ja eripuraa?

  

"Sillä tästedes riitautuu viisi samassa talossa keskenään, kolme joutuu riitaan kahta vastaan ja kaksi kolmea vastaan, isä poikaansa vastaan ja poika isäänsä vastaan, äiti tytärtänsä vastaan ja tytär äitiänsä vastaan, anoppi miniäänsä vastaan ja miniä anoppiansa vastaan." Luukas 12:52-53

 

  Jakautuminen ja erimielisyydet alkoivat Jeesuksen tästä ilmoituksesta, kuten on Luukkaan kirjassa todettu.

 

  Hänen opetuksensa olivat alku ja juuri ihmiskunnan jakautumiselle, raskaille kärsimyksille ja kuolemille; taisteluille läpi ihmiskunnan historian! Sen sijaan, että hän olisi tuonut Jumalan siunauksen, hänen vuokseen ihmiset kärsivät kirouksesta vielä enemmän.

 

  Me voimme itse asiassa todeta, että Jeesus ei ole enää tuottamuksellisesti syyllinen, sillä hän myönsi jo kauan sitten tuoneensa erimielisyydet maailmaan - syylliset ovat sen sijaan ne, jotka jatkoivat saarnaamista ja saivat meidät laittamaan uskomme heidän omiin opetuksiinsa, että Jeesus olisi tuonut rauhan maailmaan (toisin kuin Jeesus itse tunnustaa).

 

  Me tiedämme nyt, että se oli Jeesus, joka tunnusti saaneensa aikaan nämä nykyiset kärsimykset ja täysin hyödyttömän uskonnollisen hajaannuksen, joka on vienyt lukemattomia ihmishenkiä.

 

  Onko se totta, että meidän pitäisi laittaa toivomme Jumalaan, koska hän tulee laittamaan lopun kaikelle kaaokselle ja epäjärjestykselle, jonka Jeesus toi maailmaan?

 

  Mikä on Jumalan Sanoma meille?

 

"Ja teidän onneanne kiittävät kaikki pakanat, sillä te tulette olemaan ihasteltu maa, sanoo Herra Sebaot. Ynseät ovat teidän puheenne minua vastaan, sanoo Herra. Mutta te sanotte: "Mitä me olemme puhuneet sinua vastaan?" Te sanotte: "Herran palveleminen on turha; ja mitä hyötyä siitä on ollut, että me olemme hänelle suorittaneet säädetyt tehtävät ja että olemme vaeltaneet murheellisina Herran Sebaotin kasvojen edessä. Nyt me kiitämme julkeitten onnea. Ne, jotka tekevät sitä, mikä jumalatonta on, ne tulevat ravituiksi. He kiusaavat Jumalaa, mutta pelastuvat." Malakia 3:12-15

 

Toinen versio, New International Version (Uusi Kansainvälinen Laitos/Käännös):

 

"Then all the nations will call you blessed, for yours will be a delightful land," says the LORD Almighty. "You have said harsh things against me," says the LORD. "Yet you ask, 'What have we said against you?' "You have said, 'It is futile to serve God. What did we gain by carrying out his requirements and going about like mourners before the LORD Almighty? But now we call the arrogant blessed. Certainly the evildoers prosper, and even those who challenge God escape.' "Malachi 3:12-15 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Silloin kaikki kansakunnat kutsuvat teitä siunatuiksi, sillä teidän on ihana maa," sanoo HERRA Kaikkivaltias. "Te olette sanoneet ankaria sanoja minua vastaan," sanoo HERRA. "Silti te kysytte, ´mitä me olemme sanoneet sinua vastaan?"  Te olette sanoneet, ´On hyödytöntä palvella Jumalaa. Mitä me olemme saaneet hyödyksemme suorittaessamme hänen vaatimuksiaan ja käyttäytymällä kuin sureva joukko murheissaan HERRAN edessä? Mutta nyt me kutsumme ylpeitä/röyhkeitä siunatuiksi. Aivan varmasti pahantekijät menestyvät, ja jopa ne ketkä asettavat Jumalan kyseenalaiseen tilaan, pääsevät pakoon.´" Malakia 3:12-15

 

Tämä Malakiaan profetia on kytköksissä Miikan 7:1-6 profetiaan, joka tapahtuu nyt tällä hetkellä. Me olemme saaneet lukea, että Jeesus myönsi kyseisen tosiasian Luukkaan kirjoituksessa 12:49-53! Sen esiin tuomana tosiasiana "ylpeät/röyhkeät" ovat uskontojen johtajia (jotka tunnustavat Jeesuksen hajottavaa opetusta), ja he ohjaavat sanelupolitiikallaan maailman johtajia ja ihmisiä, jotta he yhä palvovat muita jumalia ja jatkavat Ainoan Toden Jumalan ja Hänen profetioidensa aliarvioimista. Siitä huolimatta näitä ylpeitä ja röyhkeitä pidetään suuressa arvossa

 

  Miten on niiden suhteen, jotka todella oikealla tavalla pelkäävät Jumalaa ja odottavat Hänen pelastustaan, kuten on kirjoitettu Miika 7:7?

 

"Silloin myös Herraa pelkääväiset puhuvat toinen toisensa kanssa, ja Herra tarkkaa ja kuulee; ja muistokirja kirjoitetaan hänen edessänsä niiden hyväksi, jotka Herraa pelkäävät ja hänen nimensä kunniassa pitävät." Malakia 3:16

 

  Mikä on Jumalan lupaus niille ihmisille, jotka kunnioittavat Hänen Nimeään?

 

"Ja he ovat, sanoo Herra Sebaot, sinä päivänä, jonka minä teen, minun omaisuuteni. Ja minä olen heille laupias, niin kuin mies on laupias pojallensa, joka häntä palvelee." Malakia 3:17

 

Toinen versio, New International Version (Uusi Kansainvälinen Laitos/Käännös):

 

"They will be mine," says the LORD Almighty, "in the day when I make up my treasured possession. I will spare them, just as in compassion a man spares his son who serves him.

Malachi 3:17(NIV)

 

Suora suomennos:

 

"He ovat silloin minun, "sanoo HERRA Kaikkivaltias", sinä päivänä jolloin Minä teen heidät arvokkaaksi hallussani olevaksi aarteeksi. Minä annan heille oikeuden elää, niin kuin myötätuntoinen mies säästää häntä palvelevan poikansa." Malakia 3:17

 

    Jotka laittavat toivonsa Jumalaan ja kunnioittavat Hänen Nimeään eivät tule pettymään. Sillä päivä on tulossa, jolloin Hän näyttää maailmalle, että ne, jotka ensimmäisinä tunnustivat Hänen Nimensä ovat Hänen todellinen arvokas aarteensa - Hänen todelliset ´lapsensa´.

 

  Mitä me saamme selville, kun sitten kerran tiedämme Jumalan oikean Nimen?

 

"Ja te näette jälleen, mikä on ero vanhurskaan ja jumalattoman välillä, sen välillä, joka palvelee Jumalaa, ja sen, joka ei häntä palvele." Malakia 3:18

 

  Kun me tiedämme oikean Jumalan Nimen, me tiedämme silloin myös ketkä ovat oikeita Jumalan palvelijoita ja ne ketkä eivät ole.

 

  Mitä Jumala tekee niille, jotka tunnustavat Hänen nimensä?

 

"Sillä katso: se päivä on (varmasti) tuleva, joka palaa kuin pätsi. Ja kaikki julkeat (ylpeät/röyhkeät) ja kaikki, jotka tekevät sitä, mikä jumalatonta on, ovat oljenkorsia; ja heidät polttaa se päivä, joka tuleva on, sanoo Herra Sebaot, niin ettei se jätä heistä juurta eikä oksaa." Malakia 4:1

 

Kuten on kirjoitettu, kaikki ne, jotka eivät tunnusta Jumalan Nimeä, tulevat häviämään, eikä heitä enää ole olemassa. 

 

  Entä sitten ne, jotka kunnioittavat syvästi Hänen Nimeään?

 

"Mutta teille, jotka minun nimeäni pelkäätte, on koittava vanhurskauden (oikeamielisyyden) aurinko ja parantuminen sen siipien alla, ja te käytte ulos ja hypitte kuin syöttövasikat ja tallaatte jumalattomat; sillä he tulevat tomuksi teidän jalkapohjienne alle sinä päivänä, jonka minä teen, sanoo Herra Sebaot (Kaikkivaltias)." Malakia 4:2-3

 

"sinä päivänä, jonka minä teen," - Maestro Evangelista sanoo: On todella olemassa määrätty aika, jolloin Jumalan Sana saa täyttymyksensä.

 

  Mitkä ovat Jumalan Nimen tunnustaville ohjaavat sanat tässä kirjassa:

 

"Muistakaa minun palvelijani Mooseksen laki, jonka minä Hoorebilla hänelle säädin koko Israelia varten käskyiksi ja oikeuksiksi." Malakia 4:4

 

  Mooseksen merkki oli myös se, että hän toimitti Jumalan Liiton Israelin kansalle. Kuten on kirjoitettu 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19, että tulee mies, joka on "Mooseksen kaltainen". Erona on vain se, että Moosekselle luvattu "mies" kantaa Jumalan Liittoa maailman ihmisille, jotta he voisivat ymmärtää ja vastaanottaa tiedon Jumalan Nimestä ja profetioista.

 

  Aikaisemmin Mooseksen kautta annettu liitto hänen kansalleen ei tullut voimaan, koska ihmiset eivät voineet kutsua Jumalaa oikealla Nimellä, sillä he olivat jo heille langetetun kirouksen alisia.

 

   Nyt ihmiset maailmassa hyväksyvät varmasti tulevan Liiton, jonka "maailmaan lähetetty Mooseksen kaltainen profeetta" tuo heidän eteensä, sillä se on totisesti Jumalalta, sillä se "sisältää"

Jumalan Nimen! 

 

"koko Israelia varten" - Siitä lähtien kun Jumalan sanoma pelastuksesta oli Israelin Kansalla. Mutta tutkikaamme kuka tai ketkä ovat Jumalan mukaisesti aitoja Israelin kansalaisia tai Hänen aitoja ihmisiään tänä meidän aikanamme?

 

"Ja sen kolmannen osan minä vien tuleen; minä sulatan heidät, niin kuin hopea sulatetaan, ja koettelen heitä, niin kuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: "Se on minun kansani", ja se sanoo: "Herra, minun Jumalani". Sakarja 13:9

 

  Ihmiset, jotka kutsuvat Jumalaa Nimeltä, heitä kutsutaan Jumalan Kansaksi/Ihmisiksi tai todelliseksi Israelin Kansaksi. Kyseessä ei ole enää ne ihmiset, jotka ovat kutsutut Nimeltä tai Juutalaisina.

 

  Onko totta, että kun me olemme kutsutut Jumalan kansaksi - vain ja ainoastaan silloin Liitto tulee voimalliseksi?

 

"Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton;" Jeremia 31:31

 

 "Katso, päivät tulevat" - tämän nykyisen sukupolven aikana.

  Tämä tulee olemaan uusi liitto Jumalan ja Hänen uusien ihmistensä kanssa, maailman ihmisten.

 

  Millä tavoin se on erilainen liitto?

 

"en sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein heidän isäinsä kanssa silloin, kun minä tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta, ja jonka liittoni he ovat rikkoneet, vaikka minä olin ottanut heidät omikseni, sanoo Herra." Jeremia 31:32

 

  Tämä on se kuinka Jumala kuvailee Hänen aikaisempaa kansaansa: He eivät pysyneet uskollisina Hänelle.

 

  Se on sen takia, että…

 

"Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien tultua, sanoo Herra: Minä panen lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä; ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. Silloin ei enää toinen opeta toistansa eikä veli veljeänsä sanoen: 'Tuntekaa Herra'. Sillä he kaikki tuntevat minut, pienimmästä suurimpaan, sanoo Herra; sillä minä annan anteeksi heidän rikoksensa enkä enää muista heidän syntejänsä." Jeremia 31:33-34

 

 "Tuntekaa Herra" - uudet ihmiset tuntevat Jumalan ja Hänen Suuren Nimensä.

 

  Minkälainen aikakausi se on? Se tulee olemaan aika, jolloin ei voi enää pettää toistaan kyseenalaistaen totuutta Jumalasta.

 

"Näin sanoo Herra, joka on pannut auringon valaisemaan päivää, kuun ja tähdet lakiensa mukaan valaisemaan yötä, hän, joka liikuttaa meren, niin että sen aallot pauhaavat - Herra Kaikkivaltias (Sebaot) on hänen nimensä:" Jeremia 31:35

 

"Herra Kaikkivaltias" - titteli, joka kuuluu Jumalalle, koska Hän ei anna kunniaansa Hänen vihollisilleen.

 

"Jos väistyvät nämä lait minun kasvojeni edestä, silloin myös lakkaavat Israelin jälkeläiset olemasta kansa minun kasvojeni edessä ainiaan." Jeremia 31:36

 

  Lopussa on olemassa vain yksi kansa, joka on maailmassa, sillä kaikki muut valtiot liittyvät siihen tullakseen yhdeksi sen kanssa - se on kansa/valtio, joka kutsuu Jumalaa Nimeltä; Uusi Israel, Jumalan Uusi Kansa!

 

  Nyt on selvää, että kun me kutsumme Jumalaa Nimeltä, me todella olemme silloin liitossa Hänen kanssaan ja meitä kutsutaan Hänen kansakseen ja Hän on meidän Jumalamme.

 

  Lukekamme, mitä Jumala on sanonut Hänen Viimeisestä Profeetastaan?

 

Jumalan Sanansaattaja, Viimeinen Profeetta

 

   Kuka hän on?

 

 "Katso, minä lähetän sanansaattajani, ja hän on valmistava tien minun eteeni. Ja äkisti on tuleva temppeliinsä Herra, jota te etsitte, ja liiton enkeli, jota te halajatte. Katso, hän tulee, sanoo Herra Kaikkivaltias (Sebaot)." Malakia 3:1

 

 "Katso, minä lähetän sanansaattajani" - On aivan selvää, Jumala lähettää meille profeetan, joka kantaa uutta liittoa.

 

"Herra, jota te etsitte," - tulee aika, jolloin kaikki maailman ihmiset etsivät ja kyselevät Jumalan Nimessä. Aika, jolloin maailma on kaaoksessa, johtuen sodista, katastrofeista, nälänhädästä, kulkutaudeista ja muista tuhoista.

 

"Mutta kuka kestää hänen tulemisensa päivän, ja kuka voi pysyä, kun hän ilmestyy? Sillä hän on niin kuin kultasepän tuli ja niin kuin pesijäin saippua. Ja hän istuu ja sulattaa ja puhdistaa hopean, hän puhdistaa Leevin pojat, saa ne puhtaiksi kuin kullan ja hopean ja sitten he tuovat Herralle uhrilahjoja vanhurskaudessa."

Malakia 3:2-3

 

  Hänet Jumala on lähettänyt maailmaan jo ennalta paljastamaan ja ilmoittamaan Jumalan Sanan tai "tulen", joka kuluttaa loppuun uskonnot!

 

  Palatkaamme:

 

"Katso, minä lähetän teille profeetta Elian, ennen kuin tulee Herran päivä, se suuri ja peljättävä." Malakia 4:5

 

  Profeetta Elia ei palaa takaisin enää lihassa, vain hänen merkkinsä, "profeetallinen Elia".

 

  Onko totta, että todellinen aito Elia ei enää palaa takaisin?

 

"Vesi juoksee pois järvestä, ja joki tyhjenee ja kuivuu; niin ihminen lepoon mentyänsä ei enää nouse. Ennen kuin taivaat katoavat, eivät he heräjä eivätkä havahdu unestansa."

Job 14:11-12

 

  Todellinen aito Elia, joka eli ennen ei ole enää se, joka palaa, mikä palaa takaisin?

 

"Mitä nyt on, sitä on ollut jo ennenkin; ja mitä vasta on oleva, sitä on ollut jo ennenkin. Jumala etsii jälleen sen, mikä on mennyttä." Saarnaaja 3:15


Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, painos:


 Whatever is has already been, and what will be has been before;
and God will call the past to account.
Ecclesiastes 3:15 (NIV)

 Suora suomennos:


 "Mitä ikinä on aikaisemmin ollut, ja mitä tulee olemaan, on ollut jo aikaisemmin; ja Jumala asettaa menneet selontekoon." Saarnaaja 3:15

 

  Vain menneet tapahtumat kertautuvat uudelleen, ihmiset eivät palaa takaisin.

 

  Tämä tarkoittaa, että jos kerran Jumalan profetia tai lupaus ei toteutunut sinä antisenä aikana, niin Jumala ei pysähdy ennen sen täyttymistä toisessa ajassa ja olosuhteissa.

 

  Mikä oli merkki tai tapahtuma, joka käytiin Elian aikana. Tapahtuma, joka tulee tapahtumaan myös meidän sukupolvemme aikana?

 

"Niin Ahab lähetti sanan kaikille israelilaisille ja kokosi profeetat Karmel-vuorelle. Ja Elia astui kaiken kansan eteen ja sanoi: "Kuinka kauan te onnutte molemmille puolille? Jos Herra on Jumala, seuratkaa häntä; mutta jos Baal on Jumala, seuratkaa häntä." Eikä kansa vastannut hänelle mitään." 1. Kun. 18:20-21

 

  Tämä on aika, jolloin Jumala kysyy ihmisiä valitsemaan Hänen ja muiden jumalien välillä, joita he eivät ole koskaan tunteneet.

 

"Niin Elia sanoi kansalle: "Minä olen ainoa jäljelle jäänyt Herran profeetta, mutta Baalin profeettoja on neljäsataa viisikymmentä." 1. Kun. 18:22

 

  Kuten nyt on Maestro Eraño Martin Evangelista, hän on ainoa Jumalan profeetta, joka seisoo vastassa suurta määrää uskontoja. Maestro Evangelista on ainoa, joka kantaa Jumalan Nimeä meidän nykyisenä aikanamme!

 

  Mitkä ovat tämän tulevan kohtaamisen säännöt?

 

"Antakaa meille kaksi mullikkaa, ja valitkoot he itselleen toisen mullikan, paloitelkoot sen ja pankoot kappaleet puiden päälle, mutta älkööt panko tulta; ja minä valmistan toisen mullikan ja asetan sen puiden päälle, mutta en pane tulta. Sitten huutakaa te jumalanne nimeä, ja minä huudan Herran nimeä. Se jumala, joka vastaa tulella, on Jumala." Kaikki kansa vastasi ja sanoi: "Niin on hyvä".

1. Kun. 18:23-24

 

  Haasteena on huutaa/kutsua heidän kunnianarvoisia jumaliaan ja heidän nimiään. Jumala tai jumalat, jotka heidän kunnianarvoisille profeetoilleen vastaavat, tulee olemaan se aito Jumala.

 

  Meidän aikanamme, tämä haaste tulee olemaan, että kuka kykenee paljastamaan ja ilmoittamaan Jumalan oikean nimen Pyhästä Raamatusta - Maestro Evangelista vai suuri joukko uskonnoista olevia saarnaajia ja pastoreita, jotka väittävät olevansa Jumalan puhemiehiä.

 

  Se, joka kykenee paljastamaan Jumalan oikean Nimen Pyhästä Raamatusta, on oikea Jumalan lähettämä puhemies - meidän aikamme Profeetta Elia.

 

  Ne, jotka ovat opettaneet Jumalasta vääriä nimiä, ovat kuin aikamme Baalin profeettoja - he ovat vääriä profeettoja, koska he ovat saaneet meidät uskomaan, että heidän saarnaamansa jumala olisi oikea Jumala, mutta todellisuudessa se on väärä jumala.

 

"Ja Elia sanoi Baalin profeetoille: "Valitkaa itsellenne toinen mullikka ja valmistakaa se ensin, sillä teitä on enemmän. Huutakaa sitten jumalanne nimeä, mutta älkää panko tulta". Niin he ottivat sen mullikan, jonka hän antoi heille, ja valmistivat sen. Sitten he huusivat Baalin nimeä aamusta puolipäivään asti, sanoen: "Baal, vastaa meille!" Mutta ei ääntä, ei vastausta! Ja he hyppelivät alttarin ääressä, joka oli tehty. Puolipäivän aikana Elia pilkkasi heitä ja sanoi: "Huutakaa kovemmin; hän on tosin jumala, mutta hänellä voi olla jotakin toimittamista, tahi hän on poistunut johonkin, tahi on matkalla; kenties hän nukkuu, mutta kyllä hän herää". Niin he huusivat vielä kovemmin ja viileksivät itseään tapansa mukaan miekoilla ja keihäillä, niin että heistä vuoti verta. Kun puolipäivä oli kulunut, joutuivat he hurmoksiin, aina siihen hetkeen asti, jolloin ruokauhri uhrataan. Mutta ei ääntä, ei vastausta, ei vaarinottoa!"

1. Kun. 18:25-29

 

  Mitään ei tapahtunut profeettojen uhrilahjoille, jotka he uhrasivat "muille jumalille" (Baalille), sille jota ei tunneta.

 

  Tämä on se mikä tapahtuu nyt meidän aikanamme, uskonnot ovat opettaneet ihmisiä kutsumaan heidän arvostettavien jumaliensa puoleen rauhan ja hyvinvoinnin merkeissä ja ovat jopa tehneet lukemattomia rituaaleja, kuten Baalin profeetatkin tekivät. Vastoin heidän antamia lupauksiaan nyt maailmassa on sotia, tuhoja ja jatkuvasti esiintyviä taloudellisia kriisejä, jotka menevät yhä pahemmiksi. Se tarkoittaa, että heidän rukouksiaan ei ole kuultu, sillä he eivät kutsu Jumalaa oikealla nimellä, vaan palvovat epäjumalia ja valhetta!

 

  Kun Baalin profeetat epäonnistuivat, mitä Elia teki?

 

"Niin Elia sanoi kaikelle kansalle: "Astukaa minun luokseni". Ja kaikki kansa astui hänen luoksensa. Niin hän korjasi Herran alttarin, joka oli hajotettu. Ja Elia otti kaksitoista kiveä, yhtä monta kuin oli Jaakobin poikien sukukuntia, hänen, jolle oli tullut tämä Herran sana: "Israel on oleva sinun nimesi". 1. Kun. 18:30-31

 

  Kahtatoista kiveä kutsuttiin nimellä "Israel".

 

 "Ja hän rakensi kivistä alttarin Herran nimeen ja teki alttarin ympärille ojan, johon olisi mahtunut kaksi sea-mittaa jyviä."

1. Kun. 18:32

 

  Profeetta Elia rakensi alttarin kahdestatoista kivestä Jaakobin kahdentoista sukukunnan mukaisesti. Jaakobille oli annettu Nimi "Israel" ja sen mukaan mitä on kirjoitettu kahdestatoista kivestä, Elia rakensi siten alttarin, HERRAN nimessä.

 

  Koska kaksitoista kiveä oli nimetty Israeliksi ja Profeetta Elia rakensi alttarin HERRAN nimessä niillä kivillä, jotka oli nimetty Israeliksi - Mikä on HERRAN Nimi?

 

Herran Nimi on Israel!

 

  Kuinka me voisimme todistaa itsellemme vielä enemmän, että nimi ISRAEL, jonka Maestro Eraño Martin Evangelista on ilmoittanut, on todellakin Jumalan Nimi; että Jumala lähetti hänet paljastamaan Nimen koko maailmalle?

 

"Minun Jumalani, kallista korvasi ja kuule, avaa silmäsi ja katso meidän hävitystämme ja sitä kaupunkia, joka on otettu sinun nimiisi; sillä me annamme rukouksiemme langeta sinun eteesi, emme omaan vanhurskauteemme, vaan sinun suureen armoosi luottaen. Herra, kuule, Herra, anna anteeksi, Herra, huomaa ja tee tekosi itsesi tähden, älä viivyttele, minun Jumalani; sillä sinun kaupunkisi ja sinun kansasi ovat sinun nimiisi otetut." Daniel 9:18-19

 

Toinen versio, New International Version (Uusi Kansainvälinen Laitos/Käännös):

 

"Give ear, our God, and hear; open your eyes and see the desolation of the city that bears your Name. We do not make requests of you because we are righteous, but because of your great mercy. Lord, listen! Lord, forgive! Lord, hear and act! For your sake, my God, do not delay, because your city and your people bear your Name." Daniel 9:18-19 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Ota korviisi, meidän Jumalamme, ja kuule; avaa silmäsi ja näe kaupungin lohduton hävitys, kaupungin, joka kantaa Sinun Nimeäsi. Me emme tee pyyntöjä Sinulle, sillä me olemme oikeamielisiä, vaan Sinun suuren armosi vuoksi. Herra, kuule! Herra anna anteeksi! Herra kuule ja toimi! Sinun Itsesi vuoksi, minun Jumalani, älä viivästy, sillä sinun kaupunkisi ja sinun kansasi kantavat sinun Nimeäsi." Daniel 9:18-19

 

  Ja toisessa kohdassa:

 

"ilmestyi Herra Salomolle yöllä ja sanoi hänelle: "Minä olen kuullut sinun rukouksesi ja valinnut tämän paikan uhripaikakseni. Jos minä suljen taivaan, niin ettei tule sadetta, jos minä käsken heinäsirkkain syödä maan tahi jos minä lähetän ruton kansaani, mutta minun kansani, joka on otettu minun nimiini, nöyrtyy, ja he rukoilevat ja etsivät minun kasvojani ja palajavat pahoilta teiltänsä, niin minä kuulen taivaasta ja annan anteeksi heidän syntinsä ja teen heidän maansa jälleen terveeksi." 2. Aik. 7:12-14

 

  Keitä ovat Jumalan Ihmiset Pyhässä Raamatussa?

 

"Sen tähden olet sinä, Herra Jumala, suuri; sillä kaiken sen mukaan, mitä me olemme korvillamme kuulleet, ei ole sinun vertaistasi, eikä muuta jumalaa ole kuin sinä. Ja missä on maan päällä toista kansaa sinun kansasi Israelin vertaista, jota Jumala itse on käynyt lunastamaan kansaksensa, tehdäkseen sen nimen kuuluisaksi ja tehdäkseen teille, sinun maallesi, suuria ja peljättäviä tekoja kansasi edessä, jonka sinä lunastit itsellesi Egyptistä, pakanain ja heidän jumaliensa vallasta? Ja sinä olet valmistanut itsellesi kansasi Israelin, omaksi kansaksesi ikuisiksi ajoiksi; ja sinä, Herra, olet tullut heidän Jumalaksensa."

2. Sam. 7:22-24

 

  Jumalan ihmisiä/kansaa kutsutaan nimellä Israel.

 

  Jos Jumalan kaupunkia ja ihmisiä kutsutaan nimellä Israel, ja sekä kaupunki että Israelin Kansa kantavat ja heitä kutsutaan Jumalan Nimellä, (Dan.9:18-19 & Aik.7:12-14), niin mikä on Jumalan Nimi?

 

Totisesti, Jumalan Nimi on ISRAEL! Meidän Jumalamme on HERRA JUMALA ISRAEL!

 

  Maestro Eraño Martin Evangelista on todellakin aito profeetta, joka on "lähetetty maailmaan kuin Mooses" 5. Moos. 18:18-19 ja on myös profeetallinen Elia Malakia 4:5, jonka Jumala on lähettänyt ilmoittamaan Hänen toden Nimensä!

 

Jatkakaamme Raamatunkohdasta:

 

"Sitten hän latoi puut, paloitteli mullikan ja pani kappaleet puiden päälle. Ja hän sanoi: "Täyttäkää neljä ruukkua vedellä ja vuodattakaa se polttouhrin ja puiden päälle". Ja hän sanoi: "Tehkää se toinen kerta". Ja he tekivät niin toisen kerran. Vielä hän sanoi: "Tehkää se kolmas kerta". Ja he tekivät niin kolmannen kerran. Niin vesi juoksi ympäri alttarin; ojankin hän täytti vedellä. Ja kun oli tullut hetki, jolloin ruokauhri uhrataan, astui profeetta Elia esille ja sanoi: "Herra, Aabrahamin, Iisakin ja Israelin Jumala, tulkoon tänä päivänä tiettäväksi, että sinä olet Jumala Israelissa ja että minä olen sinun palvelijasi ja että minä olen sinun käskystäsi tehnyt kaiken tämän. Vastaa minulle, Herra, vastaa minulle, että tämä kansa tulisi näkemään, että sinä, Herra, olet Jumala ja että sinä käännät heidän sydämensä takaisin." Silloin Herran tuli iski alas ja kulutti polttouhrin, puut, kivet ja mullan sekä nuoli veden, joka oli ojassa. Kun kaikki kansa näki tämän, lankesivat he kasvoillensa ja sanoivat: "Herra on Jumala! Herra on Jumala!" 1. Kun. 18:33-39

 

  Jumala vastasi Elian rukoukseen. Hänen Jumalansa on oikea Jumala!

 

  Meidän aikanamme, kun me kaikki pyydämme avuksemme Jumalaa Hänen oikealla nimellään, jonka on ilmoittanut Hänen profeettansa, Maestro Evangelista; Jumala kuulee silloin meidän rukouksemme rauhasta ja hyvinvoinnista.

 

  Jumala vastaa vain ainoastaan niiden rukouksiin, jotka kutsuvat Häntä Nimellä, kuten Hän lupasi:

 

"Koska hän riippuu minussa kiinni (rakastaa minua), niin minä hänet pelastan; minä suojelen hänet, koska hän tuntee minun nimeni. Hän huutaa minua avuksensa, ja minä vastaan hänelle, minä olen hänen tykönänsä, kun hänellä on ahdistus, minä vapahdan hänet ja saatan hänet kunniaan. Minä ravitsen hänet pitkällä iällä ja suon hänen nähdä antamani pelastuksen." Psalmi 91:14-16

 

Ja vielä:

 

"Niin Herra on sorretun linna, linna ahdingon aikoina. Ja sinuun turvaavat ne, jotka sinun nimesi tuntevat; sillä sinä et hylkää niitä, jotka sinua etsivät, Herra." Psalmi 9:10-11

 

  Jumala ei hylkää niitä, jotka turvaavat Hänen Suureen Nimeensä!

 

  Mitä ihmiset tekivät muiden jumalien profeetoille, joita he eivät tunne?

 

"Mutta Elia sanoi heille: "Ottakaa Baalin profeetat kiinni; älköön yksikään heistä pääskö pakoon". Ja he ottivat heidät kiinni. Ja Elia vei heidät Kiisonin purolle ja tappoi heidät siellä." 1. Kun. 18:40

 

  Tämä tulee tapahtumaan myös meidän aikanamme. Monet uskontojen johtajat tullaan viemään oikeuden eteen ja tuomitaan tekojensa mukaan, koska se petos, minkä he ovat tehneet maailman ihmisille saarnaamalla valheellisten jumalien nimiä ja ovat saaneet ihmiset turvautumaan itse tekemäänsä jumalaan - nimeltä Jeesus!

 

  Minkälaisen "tulen" meidän sukupolvemme tulee näkemään Jumalan lähettämänä? Mistä Jumalan Nimen voidaan nähdä saapuvan?

 

"Katso, Herran nimi tulee kaukaa, hänen vihansa leimuaa, ja sankka savu tupruaa; hänen huulensa ovat täynnä hirmuisuutta, ja hänen kielensä on kuin kuluttava tuli." Jesaja 30:27

 

  Se "tuli", jonka me tulemme näkemään on Jumalan Sana! Ja Jumalan Nimi tulee kaukaa… Kaukoidästä. Miltä suunnalta Kaukoidästä?

 

"Ne korottavat äänensä ja riemuitsevat, ne huutavat mereltä päin Herran valtasuuruutta: "Sen tähden kunnioittakaa Herraa valon mailla, ja meren saarilla Herran, Israelin Jumalan, nimeä". Maan äärestä kuulemme ylistysvirret: "Ihana on vanhurskaan osa!" Mutta minä sanon: "Riutumus, riutumus on minun osani, voi minua: ryöstäjät ryöstävät, raastaen ryöstäjät ryöstävät!" Jesaja 24:14-16

 

  Toinen versio, New International Version (Uusi Kansainvälinen Laitos/Käännös):

 

"They raise their voices, they shout for joy; from the west they acclaim the LORD's majesty. Therefore in the east give glory to the LORD; exalt the name of the LORD, the God of Israel, in the islands of the sea. From the ends of the earth we hear singing: "Glory to the Righteous One." But I said, "I waste away, I waste away! Woe to me! The treacherous betray! With treachery the treacherous betray!"

Isaiah 24:14-16 (NIV

 

Suora suomennos:

 

"He korottavat äänensä, he huutavat ilosta; lännestä he osoittavat suosiotaan HERRAN majesteettiselle mahtavuudelle. Sen tähden idässä antakaa kunnia HERRALLE; korottakaa HERRAN nimeä, Israelin Jumala meren saarilla. Maailman ääriä myöden kuulemme laulua: "Kunnia Vanhurskaalle ja Oikeamieliselle". Mutta Minä sanoin, "Minä riudun pois, Minä riudun pois! Voi minua! Kavala petos! Petoksellinen kavala petos" Jesaja 24:14-16

 

  Jumala on meren saarilla Kaukoidässä! Filippiinit on Uusi Jerusalem!

 

  Miksi juuri Filippiinit on Uusi Jerusalem? Miksi Jerusalem on niin erityinen Jumalalle?

 

"Ja teettämänsä Aseran kuvan hän asetti temppeliin, josta HERRA oli sanonut Daavidille ja hänen pojallensa Salomolle: "Tähän temppeliin ja Jerusalemiin, jonka minä olen valinnut kaikista Israelin sukukunnista, minä asetan nimeni ikiajoiksi." 2. Kun. 21:7

 

  Jumala lupasi asettaa Nimensä Jerusalemiin ikuisesti. Tämä on syy, miksi Jerusalem on niin erityinen Jumalalle, se on siksi, että se on paikassa, jossa Hänen nimensä tullaan julistamaan.

 

  Kun me sanomme ´Jerusalem´, niin tarkoittaako se yhä vanhaa kaupunkia Lähi-idässä?

 

Kysymme asiaa Jeesukselta:

 

"Joka voittaa, sen minä teen pylvääksi Jumalani temppeliin, eikä hän koskaan enää lähde sieltä ulos, ja minä kirjoitan häneen Jumalani nimen ja Jumalani kaupungin nimen, sen uuden Jerusalemin, joka laskeutuu alas taivaasta minun Jumalani tyköä, ja oman uuden nimeni." Ilmestyskirja 3:12

 

  Jeesus sanoi " Minun Jumalani kaupungin nimi, Uusi Jerusalem" - Miksi se mainitaan tässä jakeessa "Uutena Jerusalemina"?

 

  Maestro Evangelista sanoo, koska Jumala ei muuta Lupaustaan, että Hänen Nimensä asetetaan Jerusalemiin ja siten missä tahansa Hänen Nimensä on julistettu ja ilmoitettu, niin sitä paikkaa tulee kutsua nimellä "Uusi Jerusalem".

 

Jumalan aito ja oikea Nimi on julistettu ja paljastettu Filippiineillä - Idässä olevilla Saarilla Maestro Eraño Martin Evangelistan suulla. Siten ollen Filippiinit on Uusi Jerusalem, koska Jumalan tosi Nimi on julistettu siinä maassa, kuten www.thename.ph ja

http://suurinimi.com todistavat.

 

  Juutalaisilla, muslimeilla ja kristityillä ei ole mitään syytä taistella Lähi-idässä sijaitsevasta Jerusalemista, sillä se ei ole enää se Jerusalem, johon profetiassa viitataan - kyseessä on Uusi Jerusalem ja se sijaitsee Filippiineillä nyt - sillä Jumalan Nimi on julistettu siellä.

 

  Mainittujen uskontojen on täysin hyödytöntä käydä sotaa toisiaan vastaan ja väittää "sotivansa Jumalan Nimessä" - sillä heidän ei ole annettu tietää Nimeä. Kukaan heistä ei ole julistanut aitoa ja oikeaa Jumalan Nimeä!

 

  Luemme uudestaan Jesaja 30:27

   

"Katso, Herran nimi tulee kaukaa, hänen vihansa leimuaa, ja sankka savu tupruaa; hänen huulensa ovat täynnä hirmuisuutta, ja hänen kielensä on kuin kuluttava tuli." Jesaja 30:27

 

  Kuten saimme aikaisemmin lukea, että "tuli", jonka me tulemme näkemään käytännössä, on Jumalan Sana! Ja tämä "tuli" tulee kuluttamaan:

 

"Sillä katso: se päivä on tuleva, joka palaa kuin pätsi. Ja kaikki
julkeat ja kaikki, jotka tekevät sitä, mikä jumalatonta on, ovat oljenkorsia; ja heidät polttaa se päivä, joka tuleva on, sanoo Herra Sebaot, niin ettei se jätä heistä juurta eikä oksaa
." Malakia 4:1

 

  Nämä tulevat olemaan ne, jotka kulutetaan, tuhotaan, "tulella" eli Jumalan Sanalla! He ovat uskontojen johtajia, pahantekijöitä ja väärintekijöitä!

 

  Mikä on Jumalan lupaus niille, jotka kunnioittavat Hänen Nimeään?

 

"Mutta teille, jotka minun nimeäni pelkäätte, on koittava vanhurskauden aurinko ja parantuminen sen siipien alla, ja te käytte ulos ja hypitte kuin syöttövasikat ja tallaatte jumalattomat; sillä he tulevat tomuksi teidän jalkapohjienne alle sinä päivänä, jonka minä teen, sanoo Herra Kaikkivaltias, Sebaot." Malakia 4:2-3

 

Palatkaamme vielä:

 

"Katso, minä lähetän teille profeetta Elian, ennen kuin tulee Herran päivä, se suuri ja peljättävä."  Malakia 4:5

 

  Profeetta Elian tulo tarkoittaa viimeisen profeetan tuloa, joka ilmoittaa toden Jumalan Nimen!

 

"Ja hän on kääntävä jälleen isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet heidän isiensä puoleen, etten minä tulisi ja löisi maata, vihkisi sitä tuhon omaksi." Malakia 4:6

 

  Miksi tällainen profetia? Tämä tarkoittaa, että on olemassa yksi henkilö, joka on teoillaan saanut lasten sydämet kääntymään isiensä opeista ja kunnioituksesta. Kuka hän oli?

 

"Luuletteko, että minä olen tullut tuomaan maan päälle rauhaa? Ei, sanon minä teille, vaan eripuraisuutta. Sillä tästedes riitautuu viisi samassa talossa keskenään, kolme joutuu riitaan kahta vastaan ja kaksi kolmea vastaan, isä poikaansa vastaan ja poika isäänsä vastaan, äiti tytärtänsä vastaan ja tytär äitiänsä vastaan, anoppi miniäänsä vastaan ja miniä anoppiansa vastaan." Luukas 12:51-53

 

  Jeesus käänsi eripuraisuutta aikaan saavilla opetuksillaan lasten sydämet kääntymään vanhempiaan vastaan tai kaiken Kansan sydämet pois Jumalasta. Lukekaamme, kuinka Jeesus käänsi ihmisten sydämet pois seuraamasta Jumalaa: Luemme ensin Jumalan lain, kuinka meidän tulisi kohdella tai suhtautua vanhempiamme kohtaan, sekä minkälaisen hyödyn me saamme osaksemme, kun seuraamme Jumalan Käskyä 5. Mooseksen kirja 5:16:

 

KÄSKY JOKA SISÄLTÄÄ SIUNAUKSEN (jos me tottelemme)

 

"Kunnioita isääsi ja äitiäsi, niin kuin Herra, sinun Jumalasi, on sinua käskenyt, että kauan eläisit ja menestyisit siinä maassa, jonka Herra, sinun Jumalasi, sinulle antaa." 5. Moos.5:16

 

 "Kunnioita isääsi ja äitiäsi" - jos tottelet tätä käskyä, niin siunauksena sinä saat elää pitkän ja yltäkylläisen elämän. Maestro Evangelista sanoo: Kunnioita isääsi ja äitiäsi, ovatpa he sitten hyviä tai pahoja, sillä sinä olet heille elämäsi velkaa. Ilman heitä sinua ei olisi olemassa. Yksi syy, miksi meidän tulee kunnioittaa heitä, on, että sinun vanhempasi ovat Jumalasta seuraava. He ovat sinun luojiasi, synnyttäjiäsi. Jumala loi ensimmäiset ihmiset kaikkein aluksi ja sen jatkumon vahvistuksena Jumala myös teki ihmiset Jumalan kaltaiseksi, eli kykenemme luomaan itsestämme, meidän lapsemme ovat meidän kaltaisiamme.

 

  Seuraavaksi tulet näkemään opetuksen, joka on Jumalan opetuksen vastaista ja se on "Vihaa isääsi ja äitiäsi". Kenen opetusta se on? Se on saatanan opetusta! Katsomme seuraavaksi kuka omaksui saatanan tavan opettaa?

 

"Ja hänen mukanaan kulki paljon kansaa; ja hän kääntyi ja sanoi heille: "Jos joku tulee minun tyköni eikä vihaa isäänsä ja äitiänsä ja vaimoaan ja lapsiaan ja veljiään ja sisariaan, vieläpä omaa elämäänsäkin, hän ei voi olla minun opetuslapseni." Luukas 14:25-26

 

Vertailun vuoksi laitan vuoden 1992 käännöksen, jossa viha on "haihtunut" ja tilalle on tullut miedompi sana, luopuminen. Ovat ilmeisesti huomanneet edellä selitetyn ristiriidan Jumalan opetuksen kanssa ja sitä lieventäneet:

 

"Jeesuksen mukana kulki suuri joukko ihmisiä. Hän kääntyi ja sanoi heille: "Jos joku tulee minun luokseni mutta ei ole valmis luopumaan isästään ja äidistään, vaimostaan ja lapsistaan, veljistään ja sisaristaan, vieläpä omasta elämästään, hän ei voi olla minun opetuslapseni."

Luukas 14:25-26

 

  Uuden ristiriitaisen tiedon opettaja oli Jeesus! Hän opetti saatanan opetuksen mukaisesti! Hän opetti ihmiset olemaan enemmän Jumalan kiroamia kuin siunaamia. Tämä on yksi todiste muiden joukossa, että Jeesus hyväksyi ja vastaanotti saatanan tarjouksen maailman valtaloistosta ja vastavuoroisesti Jeesuksen tuli kääntää Jumalan käskyt päälaelleen. Samalla tavoin kun käärme käänsi Jumalan käskyt ja säädökset puutarhassa.

 

  Lukeaksesi lisää, kuinka Jeesus palvoi saatanaa ja käänsi Jumalan käskyt vastaisiksi, tästä linkistä: Maailman Arvovalta ja Kunnia, Kuka Antoi ne Jeesukselle? https://kotisivukone.fi/app/www/suurinimi.kotisivukone.com/jeesuksen-todistus!


   Tämä on syy sille, että mitä enemmän on rukouksia rauhan puolesta Jeesuksen nimessä, niin sitä enemmän väkivaltaa ja tappamisia kertautuu ja tapahtuu - se johtuu siitä, että he kutsuvat rukouksissaan sitä tahoa, joka toi maailmaan hajotuksen ja vastoinkäymiset!

 

  Kuten Maestro Evangelista sanoo - se on kuin kutsuisi palomiehen sammuttamaan tulipaloa rekkalastillisella vettä, mutta huomaisi, että he toivat säiliöllisen bensaa, joka vain lisäsi liekkejä roihuun. Siten profeetallinen Elia - joka on Maestro Evangelista, tulee palauttamaan isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet isiensä puoleen. Se tarkoittasi vain ja ainoastaan, että hän esittää ja ilmoittaa meille aidon Jumalan Nimen, niin että me voisimme palata ylistämään ja palvomaan aitoa Jumalaa.

 

Ja vielä paluu:

 

"Katso, minä lähetän teille profeetta Elian, ennen kuin tulee Herran päivä, se suuri ja peljättävä. Ja hän on kääntävä jälleen isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet heidän isiensä puoleen, etten minä tulisi ja löisi maata, vihkisi sitä tuhon omaksi."

Malakia 4:5-6

 

  Jos maailman ihmiset tunnustavat aidon Jumalan Nimen, aidon Jeesuksen ja Maestro Eraño Martin Evangelistan auktoriteetin aitona ja ainoana Jumalan profeettana - profeetallisena Eliana ja Mooseksena meidän aikanamme, niin maailma saa todellisen rauhan, yltäkylläisyyden ja oikeamielisyyden osaksensa.

 

  Mikäli me emme ota tätä kutsua tosissamme, niin maailman tulee täysin Jumalan kiroamaksi.

 

  Tehkööt siis maailman kansat ja heidän johtajansa nyt oikeamielisen päätöksen:

 

  Annamme uskonnollisen konfliktin laajeta ja yhä jatkamme väärien jumalin palvomista, jonka uskonnot ovat meille opettaneet ja joudumme kärsimään yhä enemmän vastoinkäymisiä ja maa tulee Jumalan kiroamaksi ikuisesti?

 

Tai…

 

  Tottelemme Jumalan käskyä 5.Moos.18:18-19 ja kuuntelemme Mooseksen kaltaista profeettaa Maestro Eraño Martin Evangelistaa, joka paljastaa aidon Jumalan Nimen, niin että me voisimme kääntyä Jumalan puoleen Hänen Nimessään. Jumala vastaa silloin meidän rukouksiimme ja voimme saavuttaa rauhan tilan hajotuksen sijaan ja maailma on Jumalan siunaama ikuisesti.

 

Nyt, Maestro Evangelista jättää meille Jumalan Sanan, miksi me kohtaamme niin monia sotia tuhoja, tauteja ja muita hävityksiä meidän aikanamme?

 

"Oi, jospa sinä halkaisisit taivaat ja astuisit alas, niin että vuoret järkkyisivät sinun edessäsi, niin kuin risut leimahtavat tuleen, niin kuin vesi tulella kiehuu, että tekisit nimesi tunnetuksi vastustajillesi ja kansat vapisisivat sinun kasvojesi edessä," Jesaja 64:1-2

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Oh, that you would rend the heavens and come down, that the mountains would tremble before you! As when fire sets twigs ablaze and causes water to boil, come down to make your name known to your enemies and cause the nations to quake before you!"

Isaiah 64:1-2 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Oi, kunpa voisit repiä taivaat ja tulla alas, niin että vuoret vapisisivat sinun edessäsi! Kuten tuli sytyttää tikut liekkeihin ja saa aikaan veden kiehumisen, tule alas tekemään sinun nimesi tunnetuksi sinun vihollisillesi ja saata kansakunnat kumartumaan sinun edessäsi!" Jesaja 64:1-2

 

"Kuten tuli sytyttää tikut liekkeihin ja saa aikaan veden kiehumisen," - tämä on nyt käynnissä oleva maailman tila; voit nähdä sen uutiskerronnasta ympäri maailmaa!

 

"tekemään sinun nimesi tunnetuksi" - Jumala tekee Itsensä tunnetuksi profeettansa kautta, Maestro Eraño Martin Evangelista. Niin, että kaikki voisivat tietää tämän ajan olevan profetioiden täyttymisen aika.

 

  Miksi Jumala tekee näitä asioita (sodat, tuhot, taudit ja vitsaukset) meille kaikille?

 

"Kaikki me olimme kuin saastaiset, ja niin kuin tahrattu vaate oli kaikki meidän vanhurskautemme. Ja kaikki me olemme lakastuneet kuin lehdet, ja pahat tekomme heittelevät meitä niin kuin tuuli. Ei ole ketään, joka avukseen huutaa sinun nimeäsi, joka herää pitämään sinusta kiinni; sillä sinä olet peittänyt kasvosi meiltä, jättänyt meidät menehtymään syntiemme valtaan." Jesaja 64:6-7"Ei ole ketään, joka avukseen huutaa sinun nimeäsi" - kuten Profeetta Jesaja on ilmoittanut, ihmiset palvovat yhä muita jumalia, jotka erottavat heidät toisistaan.

 

"sinä olet peittänyt kasvosi meiltä" - kaikki ne rukoukset rauhan puolesta, Jumala ei vastaa. He yhä kutsuvat nimellä heidän kunnianarvoisia jumaliaan, sen vuoksi Jumalan viha on suuri!

 

  Joten ohjeena on, että ihmiset kuuntelisivat Maestro Eraño Martin Evangelistan opetuksia, niin että he voisivat ottaa vastaan Jumalan Sanan. Se on ainoa ratkaisu maailmassa oleviin ongelmiin.

Meidän tulisi pohtia tätä kohdallamme, ehkä nyt on aika maailman ihmisten kokoontua yhteen ja kuulla Jumalan Sana.

 

 

Suuri Petos