OPETTAJA MAESTRO EVANGELISTAN AUKTORITEETTI JUMALAN LÄHETTÄMÄNÄ PROFEETTANA ILMOITTAMAAN HÄNEN TOSI NIMENSÄ NIIN KUIN SE ON KIRJOITETTUNA RAAMATTUUN

Julkaistu 28.2.2013 (Before It's News)

 

  Artikkelissa:  /religion/2013/02/the-real-name-of-god-in-the-bible-revealed-by-teacher-erano-martin-evangelista-from-the-philippines-2448694.html, joka on julkaistu 21.2.2013. Minulla on mahdollisuus jakaa tämä kaikkien tämän sivuston vierailijoiden kanssa, tosi Jumalan Nimi, joka on ilmoitettu Pyhän Raamatun kautta Maestro (Opettaja) Eraño Martin Evangelistan toimesta nettisivuilla: www.thename.ph  ja www.suurinimi.com.

 

  (Niille ihmisille, jotka eivät ole tunteneet Jumalan tosi Nimeä Pyhästä Raamatusta, jonka on ilmoittanut Opettaja Eraño Martin Evangelista, suosittelen, että lukija vierailee yllä mainitun linkin kautta ja lukee sanotun artikkelin avoimin mielin - sillä se, mitä tulet oppimaan ja tietämään tulee muuttamaan käsityksesi ihmiskunnan historiasta Jumalan suhteen parempaan suuntaan.)

 

 Se, mitä olen nyt jakamassa sinun kansasi tapahtuu sen vuoksi, että Jumala lähetti Maestro Eraño Martin Evangelistan ilmoittamaan/paljastamaan Hänen Nimensä Raamatun kirjoitusten kautta. Mikä on syy?

 

  Me voimme katsella nyt TV:stä ja Internetistä, että maailma, jossa elämme on vaivattu ja laitettu kärsimään tuhoista, sodista, taudeista, väkivallasta ja köyhyydestä. Otamme selvää, miksi tämän kaltaiset tragediat kohtaavat ihmistä.

 

Kenen syytä se on?

 

  Luemme, mitä Jumala on sanonut aikaisemmin:

 

"Katso, minä asetan tänä päivänä teidän eteenne siunauksen ja kirouksen: siunauksen, jos te tottelette Herran, teidän Jumalanne, käskyjä, jotka minä tänä päivänä teille annan, mutta kirouksen, jos te ette tottele Herran, teidän Jumalanne, käskyjä, vaan poikkeatte siltä tieltä, jota minä tänä päivänä käsken teidän vaeltaa, ja seuraatte muita jumalia, joita te ette tunne." 5. Moos. 11:26-28

 

"siunauksen, jos te tottelette Herran, teidän Jumalanne, käskyjä" - Tämä tarkoittaa, että kun me tunnustamme Jumalan Sanat, me vastaanotamme silloin Jumalan siunaukset.

 

"kirouksen, jos te ette tottele Herran, teidän Jumalanne, käskyjä" - Me tulemme olemaan Jumalan kirouksen alaisina, mikäli emme tottele Hänen Sanaansa ja lähdemme seuraamaan muita jumalia, joita emme tunne.

 

   Me voimme nyt ymmärtää, että Jumala antoi ihmiselle valinnan mahdollisuuden 5. Mooseksen kirjassa 11:26-28, eli eläisimme joko Hänen siunauksessaan tai kirouksen alaisuudessaan. Jumala ei enää kontrolloi elämäämme. Jumala antoi todellakin ihmiselle "Vapaan Tahdon".

 

  Jos kysyt joltakin, keneltä tahansa, "kuinka monta Jumalaa on olemassa?" Vastaus on: Yksi vain.

Mutta kun kysyt seuraavaksi: "Mikä on Jumalan Nimi?" Sinä saat silloin monia vastauksia.

 

Aina tähän aikaan asti ihmiset ovat kertoneet sinulle erilaisia nimiä, kuten: "Jeesus", "Herra", "YWHW", "Jahweh", "Jehova", "El", "Elohim", "Adonai", "Hashem", "Allah" ja monia muita riippuen uskonsuunnan päättämästä opetuksesta. Jotkut vastaavat: ´Jumalaa kutsutaan monilla nimillä´ ja on myös niitä, jotka eivät ole varmoja onko Jumalalla nimeä. Siten me olemme kirottuja!

 

  Tämä tarkoittaa, että syy sille, miksi maailman ihmiset kärsivät tänä päivänä, johtuu siitä, että he eivät ylistä tosi Jumalan Nimeä, vaan ovat ylistäneet ja palvoneet muita jumalia, joita eivät ole koskaan tunteneet.

 

 Juuri niin kuin kävi, kun Adam ja Eeva sortuivat synnin tekoon, kun he sallivat itsensä tulla käärmeen pettämiksi - samalla tavalla on käynyt koko ihmiskunnalle, kun he ovat sallineet itsensä tulla petetyiksi muiden jumalien ylistämiseen ja siksi meitä on kohdannut Jumalan kirous!

 

Jotta ihmiskunta pääsee vapautumaan Jumalan kirouksesta, heidän pitäisi ylistää Hänen tosi Nimeään!

 

Kuinka me tiedämme tosi Jumalan Nimen, niin että me vihdoinkin pääsemme vapaaksi kirouksesta, josta me kärsimme tänä päivänä maailmassa? Ketä Jumala käski meidän kuunnella, jotta me voisimme ymmärtää Hänen Sanojaan ja tuntea Hänen tosi Nimensä?

 

Jumala sanoi seuraavaa Moosekselle:

 

"Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua." 5. Moos. 18:18

 

"Profeetan… sinun kaltaisesi," Ennalta maailmaan lähetetty profeetta kuin Mooses, ja hänellä on Jumalan antama auktoriteetti.

 

"heidän veljiensä keskuudesta" - Hän tulee Pakanakansoista, ei Israelin kansan joukosta.

 

  Kyseessä ei ole Jeesus, sillä hän kuuluu Israelin kansaan.

 

  Kuinka tuleva profeetta voi puhua Jumalan puolesta?

 

"Minä panen sanani hänen suuhunsa" - Ennalta maailmaan lähetetty profeetta kuin Mooses, joka ei ole Juutalainen, hänen ei tarvitse etsiä tietoa, opiskella Pyhää Raamattua, eikä opiskella Heprean kieltä, että mitä hän sanoisi koskien Jumalan Sanaa. Hänen tulee vain odottaa aikaa, jolloin "Sana" on annettu hänelle, hän ilmoittaa Jumalan Sanan kaikille ihmisille

 

 "hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua" - Tästä syystä Jumala käski meitä kuuntelemaan tätä profeettaa, sillä hän ainoastaan toimittaa sen meille, minkä Jumalan on antanut hänelle. Se on Jumalan sanoma, joka on kirjoitettu Raamatun kirjoituksiin, ei hänen omaansa.

 

  Minkä neuvon Jumala antoi meille koskien tätä miestä?

 

"Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille." 5. Moos. 18:19

 

"Ja joka ei kuule" - Jumala antoi meille varoituksen kauan sitten, että meidän pitäisi kuunnella tätä tulevaa profeettaa. Miksi?

 

 "minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu" - Tänä päivänä on lukematon määrä uskonnollisia saarnaajia, jotka väittävät olevansa Jumalan lähettämiä, mutta me voimme nyt yksilöidä/identifioida todellisen Jumalan puhemiehen, sillä hän on Jumalan lähettämä paljastamaan tai esittelemään Hänen Nimensä.

 

  Näin ollen, jotta saisimme tietää toden Nimen, jolla me huudamme Jumalan puoleen, niin että Hän kuulisi meidän rukouksemme ja päättäisi tämän kirouksen meidän yltämme, meidän pitäisi AINOASTAAN kuunnella tulevaa `ennalta lähetettyä profeettaa kuin Mooses´, siten kuin Jumala käski, eikä jotain muuta saarnaajaa tai koulukunta.

 

  Mitä tulee tapahtumaan, jos jotkut jatkavat olemaan tottelemattomia Jumalan käskyille, 5. Moos. 18:18-19 olevaa ´profeetan kuin Mooses´ sanomaa kuulematta ja valitsevat kuunnella sen sijaan uskontojen pappeja, pastoreita, palvelijoita, imaameja ja rabbeja - niitä, jotka eivät ole Jumalan lähettämiä, sillä Jumala ei ole laittanut Sanaansa heidän suuhunsa ja he ovat tehneet omia opetuksiaan ja versioitaan Jumalan Nimestä?

 

"…minä itse vaadin tilille." 5. Moos. 18:19 - Jumala on se, joka tulee asettamaan vastuuseen ja tasaa tilit.

 

  Tämä on Jumalan Sana, mikäli yksikin jättää huomioimatta, ennalta lähetetyn profeetan kuin Mooses, antaman sanoman tai ilmestyksen, niin silloin Jumala on laiminlyöty!

 

  Kuinka oli mahdollista, että Mooses kykeni kirjoittamaan Jumalan sanat ja Hänen käskynsä?

 

"Ja Herra puhutteli Moosesta kasvoista kasvoihin, niin kuin mies puhuttelee toista. Sitten Mooses palasi takaisin leiriin; mutta Joosua, Nuunin poika, hänen apumiehensä ja palvelijansa, ei poistunut majasta." 2. Moos. 33:11

 

  Tässä kerrotaan kuinka läheinen Mooses oli Jumalalle, ja Jumala puhui hänelle kuin kaverille.

 

  Tämän johdosta Mooses kykeni kirjoittamaan viisi ensimmäistä kirjaa Pyhästä Raamatusta, sillä Jumala "ilmoitti, paljasti" hänelle "Sanan".

 

  Mooses kirjoitti ainoastaan sen "Sanan", joka hänelle annettiin tai ilmoitettiin.

 

   Koska Pyhä Raamattu on jo kirjoitettu, niin ennalta maailmaan lähetetty profeetta kuin Mooses, Maestro Eraño M. Evangelista tarjoilee/antaa meille tarkoituksen tai selitykset Mooseksen ´raamatullisille kirjoituksille. Hän tulee myös selittämään muut profetiat, jotka ovat toisten Jumalan profeettojen kirjoittamia. Hän voi ja kykenee antamaan sellaisia selityksiä, sillä Jumala on asettanut Sanansa hänen suuhunsa. Asia on täytynyt tehdä näin, koska tänä päivänä uskonnot jatkavat kiistelyä toistensa kanssa koskien Jumalan sanomaa siitä kuin se on kirjoitettu Pyhään Raamattuun.

 

  Saakaamme nyt tiedoksi, miksi meidän pitäisi kuunnella ennalta maailmaan lähetettyä profeetta kuin Mooses, joka puhuu Jumalan Nimessä:

 

"Katso, minä lähetän enkelin sinun edellesi varjelemaan sinua tiellä ja johdattamaan sinua siihen paikkaan, jonka minä olen valmistanut. Ole varuillasi hänen edessään ja kuule häntä äläkä pahoita hänen mieltänsä. Hän ei jätä teidän rikoksianne rankaisematta, sillä minun nimeni on hänessä. Mutta jos sinä kuulet häntä ja teet kaikki, mitä minä käsken, niin minä olen sinun vihollistesi vihollinen ja vastustajaisi vastustaja." 2. Moos. 23:20-22

 

 Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

"See, I am sending an angel ahead of you to guard you along the way and to bring you to the place I have prepared. Pay attention to him and listen to what he says. Do not rebel against him; he will not forgive your rebellion, since my Name is in him. If you listen carefully to what he says and do all that I say, I will be an enemy to your enemies and will oppose those who oppose you." Exodus 23:20-22 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Katso, Minä lähetän enkeli sinun edelläsi, joka suojelee sinua kaiken matkaa ja johdattaa sinut paikkaan, jonka Minä olen valmistanut. Kiinnitä tarkasti huomiosi häneen ja kuuntele mitä hän sanoo. Älä kapinoi häntä vastaan; hän ei tule antamaan anteeksi sinun kapinointiasi, sillä Minun Nimeni on hänessä. Mikäli kuuntelet hänen sanojaan tarkkaavaisesti ja teet kaiken kuten Olen sanonut, niin Minä olen sinun vihollistesi vastustaja ja vastustan niitä, jotka vastustavat sinua" 2. Moos. 23:20-22

 

  Me voimme lukea kuinka tärkeää se on meille kaikille, että kuuntelemme Jumalan enkeliä, sillä Jumalan Nimi on hänessä. Koska ´ennalta maailmaan lähetetty profeetta kuin Mooses´ on Jumalan lähettämä puhumaan Hänen Nimessään, kuten on kirjoitettu 5. Moos. 18:18-19, niin siitä seuraa, että hänellä on sama auktoriteetti kuin Jumalan enkelillä - sen vuoksi meidän tulisi kuunnella ja kiinnittää tarkasti huomiomme hänen sanoihinsa koskien Jumalaa ja tulemme huomaan, että se mitä hän puhuu, on todellakin Jumalalta, sillä hänen selittämänsä asiat perustuvat Raamattuun kirjoitettuun Sanaan.

 

  Mikä on todisteena siitä, että Mooses ei ollut Jumalan lähettämä ilmoittamaan Hänen Nimeänsä? Mikä oli Mooseksen tehtävä?

 

"Hän vastasi: "Minä olen sinun kanssasi; ja tämä olkoon sinulle tunnusmerkkinä, että minä olen sinut lähettänyt: kun olet vienyt kansan pois Egyptistä, niin te palvelette Jumalaa tällä vuorella". Mooses sanoi Jumalalle: "Katso, kun minä menen israelilaisten luo ja sanon heille: 'Teidän isienne Jumala on lähettänyt minut teidän luoksenne', ja kun he kysyvät minulta: 'Mikä hänen nimensä on?' niin mitä minä heille vastaan?" Jumala vastasi Moosekselle: "Minä olen se, joka minä olen". Ja hän sanoi vielä: "Sano israelilaisille näin: 'Minä olen' lähetti minut teidän luoksenne"."2. Moos. 3:12-14

 

  Me voimme lukea, että Mooseksen ainoa tehtävä oli viedä kansansa pois/ulos Egyptistä, kuitenkin kun hän kysyi lupaa sanoa Jumalan Nimi Israelin Lapsille, mikäli he sitä kysyisivät, niin Jumala ei antanut hänelle lupaa tehdä sitä. Mooses pystyi ainoastaan sanomaan "Minä olen", kun Israelin kansa kysyy häneltä Jumalan nimeä.

 

  Miten Mooseksen tehtävä johdattaa hänen kansansa ulos Egyptistä on niin tärkeä?

 

"Kun aurinko oli laskemaisillaan, valtasi raskas uni Abramin, ja katso, kauhu ja suuri pimeys valtasi hänet. Ja Herra sanoi Abramille: "Niin tiedä totisesti, että sinun jälkeläisesi tulevat elämään muukalaisina maassa, joka ei ole heidän omansa, ja heidän on niitä palveleminen, ja ne sortavat heitä neljäsataa vuotta. Mutta myös sen kansan, jota he palvelevat, minä tuomitsen; ja sitten he pääsevät lähtemään, mukanaan paljon tavaraa."

2. Moos. 1:12-14

 

  Aikaisemmin annettu lupaus Abramille (hänen nimensä ennen kuin Jumala vaihtoi sen Abrahamiksi). Ja me voimme lukea, että kun Mooses oli ennalta lähetetty viemään kansansa pois Egyptistä, se oli Jumalan Abramille antaman lupauksen täyttymys.  

 

"Mutta minä tiedän, että Egyptin kuningas ei päästä teitä menemään, ei edes väkevän käden pakolla. Mutta minä ojennan käteni ja lyön Egyptiä kaikenkaltaisilla ihmeilläni, joita minä olen siellä tekevä, ja sitten hän päästää teidät. Ja minä annan tämän kansan päästä egyptiläisten suosioon, niin että te lähtiessänne ette lähde tyhjin käsin." 2. Moos. 3:19-21

 

  Ja seuraavassa:

 

"Mutta aika, jonka israelilaiset olivat asuneet Egyptissä, oli neljäsataa kolmekymmentä vuotta. Kun ne neljäsataa kolmekymmentä vuotta olivat kuluneet, niin juuri sinä päivänä kaikki Herran joukot lähtivät Egyptin maasta." 2. Moos. 12:40-41

 

  Me voimme lukea, että Jumala täytti Hänen antamansa Lupauksen Abramille (Abraham) Mooseksen kautta, koskien hänen jälkeläistensä vapauttamista heidän orjuudestaan Egyptin maasta. Tämä on tarkoitus Mooseksen lähettämiselle.

 

  Tiesikö Mooses Jumalan Nimen?

 

"Mooses ja Aaron hänen pappiensa joukossa ja Samuel niiden joukossa, jotka avuksi huusivat hänen nimeänsä, he huusivat Herraa, ja hän vastasi heille." Psalmi 99:6

 

  Mooses tiesi Nimen, mutta miksi hän kysyi lupaa Jumalalta Hänen Nimensä paljastamiseksi tai ilmoittamiseksi? Mikä sille on syynä? Maestro Evangelista ilmoittaa kaikille ihmisille syyn, miksi Mooses kysyi lupaa sanoa Jumalan Nimen hänen kansalleen hänen aikanaan:

 

"Jeremia sanoi vielä kaikelle kansalle ja kaikille naisille: "Kuulkaa Herran sana, kaikki Juuda, joka olet Egyptin maassa. Näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala: Mitä te ja teidän vaimonne olette suullanne puhuneet, sen te panette käsillänne täytäntöön, sanoen: 'Me täytämme lupauksemme, joilla olemme luvanneet polttaa uhreja taivaan kuningattarelle ja vuodattaa hänelle juomauhreja'. Niinpä pitäkää lupauksenne, pankaa lupauksenne täytäntöön! Sen tähden kuulkaa Herran sana, kaikki Juuda, te jotka asutte Egyptin maassa: Katso, minä vannon suuren nimeni kautta, sanoo Herra: Totisesti, ei ole ainoakaan Juudan mies enää mainitseva suullaan minun nimeäni, niin että sanoisi: 'Niin totta kuin Herra, Herra elää' - ei koko Egyptin maassa." Jeremia 44:24-26

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"24 Then Jeremiah said to all the people, including the women, "Hear the word of the Lord, all you people of Judah in Egypt. 25 This is what the Lord Almighty, the God of Israel, says: You and your wives have done what you said you would do when you promised, 'We will certainly carry out the vows we made to burn incense and pour out drink offerings to the Queen of Heaven.'"Go ahead then, do what you promised! Keep your vows! 26 But hear the word of the Lord, all you Jews living in Egypt: 'I swear by my great name,' says the Lord, 'that no one from Judah living anywhere in Egypt will ever again invoke my name or swear, "As surely as the Sovereign Lord lives."

Jeremiah 44:24-26 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Sitten Jeremia sanoi kaikille ihmisille, mukaan lukien naiset, "Kuulkaa Herran Sana, kaikki te Egyptissä olevat Juudan kansaan kuuluvat. Tämän on se mitä HERRA Kaikkivaltias, Israelin Jumala, teille sanoo: Te ja teidän vaimonne olette näyttäneet toimillanne, mitä te lupasitte kun sanoitte; ´Me tulemme varmasti pitämään lupauksemme, jotka me teimme Taivaan Kuningattarelle koskien uhritoimintaa ja juomauhrien vuodattamista.` "Menkää sitten ja tehkää kuten lupasitte! Pitäkää lupauksenne! Mutta kuulkaa HERRAN Sana, kaikki Juutalaiset, jotka asutte Egyptissä. ´Minä vannon Suuren Nimeni kautta, ´sanoo HERRA, ´että yksikään Juudasta, joka asuu missä tahansa osassa Egyptiä, ei tule enää koskaan lausumaan tai sanomaan Minun Nimeäni tai vannomaan, "Niin varmasti kuin Ylivertainen HERRA elää." Jeremia 44:24-26

 

  Maestro Evangelista näytti meille syyn, miksi Mooses kysyi lupaa Jumalalta ilmoittaakseen Hänen Nimensä - ja se on siksi, että Jumala oli kironnut hänen kansansa jo aikaisemmin, niin että he eivät enää voisi mainita/lausua Hänen Nimeänsä, ja se oli rangaistus heidän epäjumalanpalvonnastaan.

 

  Koska Jumala oli kironnut heidät, niin pysyisikö se voimassa?

"Herra Sebaot on vannonut sanoen: Totisesti, mitä minä olen ajatellut, se tapahtuu, mitä minä olen päättänyt, se toteutuu:" Jesaja 14:24

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The Lord Almighty has sworn, "Surely, as I have planned, so it will be,

and as I have purposed, so it will happen."

Isaiah 14:24 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Herra Kaikkivaltias on vannonut, "Varmasti, kuten Olen suunnitellut, niin tulee olemaan, ja kuten Olen tarkoittanut, niin tulee tapahtumaan." Jesaja 14:24

 

   Jumalan kirous tulee pysymään siihen asti kun he kutsuvat Jumalaa Nimeltä anteeksi saadakseen. Tämä Jumalan kirous, että he eivät koskaan voisi enää sanoa Hänen Nimeään, on seurausta heidän epäjumalanpalvonnalleen, jota he tekivät matkansa aikana Egyptissä, se on syy, miksi Mooses kysyi Jumalalta lupaa ilmoittaa Hänen Nimensä.

 

  Ymmärtäköön koko maailma nyt myös, että niin kutsutut nimet, joita Juutalaiset oppineet sanovat kuvaavan Jumalaa, kuten YWHW ei ole oikea ja tosi Jumalan Nimi, sillä he ovat Jumalan kiroamia siitä, etteivät he voisi tietää Hänen Nimeään! Itse asiassa he (Juutalaiset) väittävät, että Jumalan nimi on ´mahdoton lausua´, siitä syystä, että he pitävät sitä pyhänä ja se EI OLE TOTTA, sillä todiste tulee Jumalan Sanasta Itseltään Jeremiaan kirjassa 44:24-26. HE OVAT OLLEET KIROTTUJA, NIIN ETTEIVÄT ENÄÄ KOSKAAN LAUSUISI HÄNEN NIMEÄÄN JA SE ON HEIDÄN RANGAISTUKSENSA EPÄJUMALAINPALVONNASTA JOHTUEN.

 

  Ainoa toivo nykypäivän Juutalaisille tietää tosi Jumalan Nimi ja tulla lopulta Jumalan taholta ajatelluksi ja kohdelluksi osana Hänen kansaansa on, että he kuuntelevat ´ennalta lähetettyä profeettaa kuin Mooses´, ja hän ei tule heidän rodustaan, vaan kaukaisesta maasta - onko se totta?

 

  Luemme uudelleen Maestro Evangelistan auktoriteetin 5. Moos. 18:18-19:

 

"Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua. Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille." 5. Moos. 18:18-19

 

   Jumala puhuu tulevasta profeetasta, jonka Hän lähettää kuin Mooseksen.

 

"Profeetan… sinun kaltaisesi" - niin kuin Mooses toi Jumalan liiton, niin se tulee tehdyksi uudelleen tulevan profeetan kautta, sillä hänet on lähetetty ennalta kuten oli hänkin (Mooses).

 

"heidän veljiensä keskuudesta" - Ei heidän omasta rodustaan (Juutalaisista), vaan heidän veljiensä keskuudesta, Pakanakansasta.

 

"minä panen sanani hänen suuhunsa" - tulevan profeetan kuin Mooseksen ei tarvitse opiskella kirjoituksia kouluissa tai itsekseen. Hänen ei tarvitse edes opiskella Hepreaa tai Kreikkaa, sillä Jumala sanoi, että HÄN ASETTAA HÄNEN SANANSA, hänen (profeetan) suuhun - Kyseessä on Jumala Itse, joka ohjeistaa häntä. Niin ollen, tästä syystä kaikki ihmiset, jotka ovat saaneet oppinsa Jumalan tutkijoilta eivät ole yksinomaan oikeassa tai tosia Hänen Nimensä suhteen, koska he (tutkijat) ovat opiskelleet Jumalan Sanaa ja antaneet omia selityksiään ja tulkintojaan sitä koskien. Se mitä heidän todellisuudessa olisi pitänyt opettaa ihmisille, mikäli he olisivat ymmärtäneet Jumalan käskyt on, että heidän olisi pitänyt odottaa tulevaa profeettaa kuin Mooses, joka ei tule Juutalaisten keskuudesta, vaan kuten sanottua kyseessä on Jumalan lähettämä profeetta puhumaan Hänen Nimessään.

 

  Kuinka me tiedämme, että tämä tuleva profeetta kuin Mooses ei ole lähetetty tämän päivän Israelin kansaa varten, kun tämä profeetta "kuin Mooses" tulee?

 

"Minulle tuli tämä Herran sana: "Jo ennen kuin minä valmistin sinut äidin kohdussa, minä sinut tunsin, ja ennen kuin sinä äidistä synnyit, minä sinut pyhitin; minä asetin sinut kansojen profeetaksi"." Jeremia 1:4-5

 

 "Jo ennen kuin minä valmistin sinut äidin kohdussa, minä sinut tunsin" - Aivan kuten hänet oli mainittu Moosekselle Jumalan taholta 5. Mooseksen kirja 18:18-19.

 

"Minä asetin sinut kansojen profeetaksi" - Hänet on lähetetty maailman kansoille, ei niin kuin Mooses ja muut profeetat, myös Jeesus; heidät oli lähetetty ainoastaan Israelin aikaisempaa kansaa varten. Kyseessä ei ole edes profeetta Jeremia, kuten useimmat tutkijat ovat otaksuneet, sillä profeetta Jeremia oli lähetetty myös Israelin kansaa varten. Tässä jakeessa Jumala näyttää Profeetta Jeremiaalle näyn, joka koskee ´profeetan kuin Mooseksen´ kutsua, josta Hän kertoi aikaisemmin 5. Mooseksen kirja 18:18-19.

 

 "Mutta minä sanoin: "Voi Herra, Herra! Katso, en minä kykene puhumaan, sillä minä olen nuori." Niin Herra sanoi minulle: "Älä sano: 'Minä olen nuori', vaan mene, kunne ikinä minä sinut lähetän, ja puhu kaikki, mitä minä käsken sinun puhua." Jeremia 1:6-7

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"Ah, Sovereign LORD," I said, "I do not know how to speak; I am only a child."
But the LORD said to me, "Do not say, 'I am only a child.' You must go to everyone
I send you to and say whatever I command you.
Jeremiah 1:6-7 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Oi, Ylivertainen HERRA, "minä sanoin. "Minä en tiedä kuinka/mitä puhua; Minä olen vain lapsi." Mutta HERRA sanoi minulle, "Älä sano, ´minä olen vain lapsi.´ Sinun täytyy mennä kaikkien luokse, joiden luokse Minä lähetän sinut ja sanoa heille mitä tahansa Minä käsken sinua." Jeremia 1:6-7

 

  Vaikka Maestro Evangelistalla on vain vähän opiskeltua tuntemusta Pyhästä Raamatusta, hän tottelee ja toimittaa Jumalan Sanan maailman ihmisille.

 

  Kuitenkin meidän aikanamme uskonnot, jotka opettavat täysiä valheita Jumalan Nimeksi ja ovat vakiinnuttaneet paikkansa, niin mitä Jumala sanoo heillä tästä?

 

"Älä pelkää heitä, sillä minä olen sinun kanssasi ja pelastan sinut, sanoo Herra."

Jeremia 1:8

 

Jumala sanoo profeetalle kuin Mooses, että Hän tulee olemaan hänen kanssaan - Juuri niin kuin Jumala oli Hänen profeettansa Mooseksen kanssa, kun hän johti Israelin kansan pois Egyptistä. Samalla tavalla Jumala tulee olemaan Hänen profeettansa kuin Mooseksen kanssa, kun hän johtaa KAIKKI maailman ihmiset ulos, pois ja eroon uskontojen valheellisista opetuksista.

 

  Kuinka hän kykenee toimittamaan Jumalan Sanaa koskevat ilmestyksensä?

 

"Ja Herra ojensi kätensä ja kosketti minun suutani. Ja Herra sanoi minulle: "Katso, minä panen sanani sinun suuhusi." Jeremia 1:9

 

  Jumala täytti ilmestyksen, jonka Hän antoi Moosekselle 5. Moos. 18:18-19.

 

  Ja sen jälkeen:

 

"Katso, minä asetan sinut tänä päivänä yli kansojen ja valtakuntain, repimään maasta ja hajottamaan, hävittämään ja kukistamaan, rakentamaan ja istuttamaan." Jeremia 1:10

 

 "Katso, minä asetan sinut tänä päivänä yli kansojen ja valtakuntain, - Maestro Evangelistalle on annettu täysi Jumalan auktoriteetti ilmoittaa Hänen Suuri Nimensä ja Hänen tosi sanomansa kirjoituksista ja johtaa maailman ihmiset ulos kirouksesta, paljastamalla uskontojen väärät opetukset.

 

"repimään maasta ja hajottamaan" - Maestro Evangelistan tehtävä on ilmoittaa maailman ihmisille Jumalan Sana uskontojen opetuksia vastaan. Kun maailman ihmiset näkevät eron näiden kahden opetuksen välillä, sitten uskonnot tulevat kohtaamaan tuhonsa, eikä heillä ole enää vaikutusta ihmisiin.

 

"rakentamaan ja istuttamaan" - Hän johtaa kansat myös palaamaan Jumalan tykö ja uudistaa opetukset ja käskyt, jotka uskonnot ovat rikkoneet.

 

   Onko totta, että Jumalan Moosekselle lupaama profeetta ei tule Israelin kansan keskuudesta? Kuka tiesi siitä? Lukekaamme:

 

"Myös jos joku muukalainen, joka ei ole sinun kansaasi Israelia, tulee kaukaisesta maasta sinun nimesi tähden - " 1. Kun. 8:41

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"As for the foreigner who does not belong to your people Israel but has come from a distant land because of your name-" I Kings 8:41 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Mitä tulee muukalaiseen, joka ei kuulu sinun kansaasi Israeliin, mutta on tullut kaukaisesta maasta sinun nimesi tähden-" 1. Kun. 8:41

 

"joka ei kuulu sinun kansaasi Israeliin" - on täysin selvää, että Jumalan antama ilmestys Moosekselle oli odottamassa vahvistusta aina Kuningas Salomon päiviin asti. Kuningas vahvisti, että on olemassa ennalta lähetetty profeetta kuin Mooses, joka on tuleva ja häntä kutsutaan "muukalaiseksi".

 

  Jumalan antama ilmestys ja lupaus Moosekselle olivat totta. Mistä hän tulee?

 

"on tullut kaukaisesta maasta sinun nimesi tähden" - "muukalainen" ei ole liitettynä Jumalan Juudan kansalle antaman kirouksen alaisuuteen

 

  Mitä tuleva profeetta tuo tullessaan?

 

"sillä sielläkin kuullaan sinun suuresta nimestäsi, väkevästä kädestäsi ja ojennetusta käsivarrestasi - jos hän tulee ja rukoilee kääntyneenä tähän temppeliin päin," 1. Kun. 8:42

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 "for they will hear of your great name and your mighty hand and your outstretched arm—when they come and pray toward this temple," 1. King 8.42 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"sillä he haluavat kuulla sinun suuresta nimestäsi ja sinun mahtavasta kädestäsi sekä ojennetusta käsivarrestasi - kun hän tulee ja rukoilee tätä temppeliä kohden,1. Kun. 8:42

 

 "sillä he haluavat kuulla" - on tuleva aika, jolloin "muukalainen" ilmestyy maailman ihmisten eteen ilmoittamaan Jumalan Tosi Nimen ja Pyhässä Raamatussa olevat profetiat.

 

"niin kuule taivaasta, asuinpaikastasi, häntä ja tee kaikki, mitä muukalainen sinulta rukoilee, että kaikki maan kansat tuntisivat sinun nimesi ja pelkäisivät sinua, samoin kuin sinun kansasi Israel, ja tulisivat tietämään, että sinä olet ottanut nimiisi tämän temppelin, jonka minä olen rakentanut." 1. Kun. 8:43

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"then hear from heaven, your dwelling place. Do whatever the foreigner asks of you, so that all the peoples of the earth may know your name and fear you, as do your own people Israel, and may know that this house I have built bears your Name." I Kings 8:43 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"niin kuule silloin taivaasta, sinun asuinpaikastasi. Tee mitä tahansa muukalainen pyytää sinulta, niin että kaikki maan ihmiset voisivat tietää sinun nimesi ja pelätä sinua, niin kuin sinun oma kansasi Israel, ja saata tiedettäväksi, että tämä rakennus, jonka olen rakentanut, kantaa sinun nimeäsi." 1. Kun. 8:43

 

"niin kuule silloin taivaasta" - Missä Jumala on? Hän on taivaassa ja sen takia "muukalainen" tulee puhumaan maailman ihmisille Jumalan puolesta.

 

"niin kuin sinun oma kansasi Israel" - tämä siksi, että sitten kun koko maailma hyväksyy Maestro Evangelistan (profeetta kuin Mooses, joka on ´muukalainen´, kuten Kuningas Salomo mainitsi) ilmestykset Jumalan Nimestä, niin koko maailma on oleva kuin yksi kansa Jumalan alaisuudessa.

 

"saata tiedettäväksi, että tämä rakennus, jonka olen rakentanut, kantaa sinun nimeäsi" - Koska Muukalainen tulee julistamaan Jumalan Nimen, hän julistaa myös, että Kuningas Salomon rakentaman Talon/temppelin jo kauan sitten, oli myös kutsuttu Jumalan Nimellä!

 

  Maestro Eraño Martin Evangelistan puolesta - joka on myös Profeetta kuin Mooses sekä "muukalainen", Jumalan valitsema tekemään Hänen Nimensä tunnetuksi, olkaa siis kaikki tiedotettuja, että Talo/temppeli, jonka Kuningas Salomo rakensi Jumalan Nimelle, on kutsuttu nimellä "ISRAELIN TALO/TEMPPELI".

 

  Onko totta, että Jumalan Nimi on ISRAEL? Luemme, mitä Jumala sanoi Kuningas Salomolle, miehelle, joka oli ensimmäinen Jumalan valitsema rakentamaan Talon/temppelin Hänen Nimelleen - lukekoon kaikki maailman ihmiset seuraavan ilmestyksen suuresta Jumalan Nimestä, jonka meille ilmoittaa Jumalan lähettämä mies, Hänen profeettansa kuin Mooses, Muukalainen, Maestro Eraño Martin Evangelista: 

 

"ilmestyi Herra Salomolle yöllä ja sanoi hänelle: "Minä olen kuullut sinun rukouksesi ja valinnut tämän paikan uhripaikakseni. Jos (Kun) minä suljen taivaan, niin ettei tule sadetta, jos (kun) minä käsken heinäsirkkain syödä maan tahi jos minä lähetän ruton kansaani, mutta (mikäli) minun kansani, joka on otettu minun nimiini, nöyrtyy, ja he rukoilevat ja etsivät minun kasvojani ja palajavat pahoilta teiltänsä, niin minä kuulen taivaasta ja annan anteeksi heidän syntinsä ja teen heidän maansa jälleen terveeksi." 2. Aik. 7:12-14

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

12 the Lord appeared to him at night and said:
"I have heard your prayer and have chosen this place for myself as a temple for sacrifices.
13 "When I shut up the heavens so that there is no rain, or command locusts to devour the land or send a plague among my people, 14 if my people, who are called by my name, will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, and I will forgive their sin and will heal their land.
2 Chronicles 7:12-14(NIV)

 

  Käyttäköön jokainen maailman ihminen viisauttaan ja ymmärrystään: Kun Jumala sanoi, että Hänen kansansa on kutsuttu Hänen Nimessään ja Hänen kansaansa kutsutaan nimellä Israel, niin mikä on Jumalan Nimi?

 

  Jumalan Nimi on ISRAEL. Meidän tulee kutsua Herra Jumala Kaikkivaltiasta nimellä HERRA JUMALA ISRAEL!

 

  Ymmärtäköön kaikki maailman ihmiset miksi 2. Mooseksen kirjassa 3:12-14 Jumala ei koskaan sallinut Mooseksen sanoa suoraan Israelilaisille, että Hänen nimensä on ISRAEL, vaan sen sijaan kertoi Mooseksen antamaan Israelilaisille vastauksen "MINÄ OLEN", mikäli he kysyivät Hänen Nimeään. Se tapahtui siksi, että he Israelilaisina voisivat ymmärtää, että he KIRJAIMELLISESTI kantavat ja ovat KIRJAIMELLISESTI kutsuttuja Jumalan Nimen mukaisesti! (5. Mooses 28:9-10, Jeremia 14:9, Daniel 8:18-19, 2. Aikakirjat 7:12-14).

 

  Ja vielä, kuinka Israelin kansa voi ymmärtää olevansa ja että he ovat KIRJAIMELLISESTI kutsutut Jumalan Nimessä, kun he ylistävät muita jumalia ja mikä pahinta, heidän epäjumalanpalvontansa takia Jumala kirosi heidät, niin että he eivät voisi enää koskaan mainita, sanoa, lausua Hänen Nimeään, kuten on kirjoitettuna Jeremiaan kirjaan 44:24-26.

 

 Me voimme nähdä kuinka voimallinen tämä Jumalan langettama kirous on Hänen kansansa Israelin yllä, että he eivät voisi enää koskaan sanoa Hänen Nimeään, ISRAEL, he eivät ole koko tänä kuluneena aikana tienneet, että he ovat kutsutut Jumalan Nimellä.

 

  Siten me voimme myös nähdä, että se on todellakin "muukalainen", jonka Jumala on lähettänyt Hänen profeettanaan kuin Mooses, puhumaan Hänen Nimessään, sillä hän ei ole Jumalan Juudan kansalle langettaman kirouksen vaikutuksen alainen. Me olemme nyt saaneet tietää tosi Jumalan Nimen Filippiineiltä olevan Maestro Eraño Martin Evangelistan suoralla ilmestyksellä.

 

  Mikäli joku voisi vielä sanoa, että Jumala ei kirjaimellisesti tarkoita Sanoessaan Hänen kansansa olevan kutsuttu Hänen Nimensä mukaisesti - Kyseenalaistakaamme kaikki tuollaisen väittämän esittäneen auktoriteetti puhua Jumalan Sanoja, että onko hän Jumalan lähettämä profeetta puhumaan Hänen Nimessään? Se mitä tuo ihminen puhuu ei ole luotettavaa, sen vuoksi, että jokaiselle ihmiselle ei ole annettu Jumalan lupaa puhua Hänestä, oikeus on vain Hänen profeetallaan kuin Mooses. Tästä syystä Jumala käski meitä kuuntelemaan profeettaa kuin Mooses, jonka Hän sanoi 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19.

 

  Maailman ihmisten tulisi nyt ymmärtää, että Jumala todella kirjaimellisesti tarkoittaa sitä, mitä sanoi kirjoituksissa 2. Aikakirjassa 7:12-14, että Hänen kansansa on kutsuttu Hänen Nimellään tai Nimessään ja mitä Jumalan Profeetat myös tarkoittavat, kun he sanovat Jumalan kansan olevan kutsuttu Hänen Nimessään (5. Mooses 28:9-10, Jeremia 14:9, Daniel 8:18-19, 2. Aikakirjat 7:12-14). Me voimme nyt sanoa, että kyseessä on tosi Jumalan nimi, sillä henkilö, joka ilmoitti sen meille, Maestro Evangelista, on profeetta kuin Mooses, 5. Moos. 18:18-19, jonka suuhun Jumala asetti Hänen Sanansa ja lähetti puhumaan Hänen Nimessään. Hän on myös muukalainen, joka saattaa koko maailman tietoiseksi ja tuntemaan Jumalan Nimen, josta Kuningas Salomo puhui 1. Kuningasten kirjassa 8:41-43.

 

  Huomatkoon kaikki Israelin kansaan kuuluvat ja maailman ihmiset tämän ja kääntäköön sydämensä Jumalan puoleen ja huutakoon turvakseen Jumalan tosi Nimeä.

 

  Kuinka maailman ihmiset tulevat tuntemaan tosi Jumalan Nimen? Onko totta, että se tapahtuu Internetin kautta?

 

  Lukekaamme mainittu profetia Vanhasta Testamentista, joka voi tapahtua vai onko se jo tapahtumassa meidän aikanamme. Lue ja harkitse Sakarjan Kirjan ilmestystä, että kyseessä olevaa näkyä "Lentävä Kirjakäärö", jota ei varmasti ole koskaan selitetty yhdenkään uskonnon taholta, vaan se on nyt.

 

  Luemme Raamatusta:

 

"Minä nostin jälleen silmäni, ja katso: oli lentävä kirjakäärö. Ja hän sanoi minulle: "Mitä sinä näet?" Minä vastasin: "Minä näen lentävän kirjakäärön, kahtakymmentä kyynärää pitkän ja kymmentä kyynärää leveän"." Sakarja 5:1-2

 

  "Lentävä Kirjakäärö", kuten Maestro Evangelista sen meille kertoo, on tietty merkki kirouksesta, jonka on asettanut ajallaan tai langettanut Jumala.

 

  Että sen tarkoitusta ei ilmoiteta Sakarjan aikana, vaan meidän nykyisenä aikanamme "teknologian" aikakaudella. Se symbolisoi kehittynyttä kommunikointi järjestelmää - satelliittiyhteyksiä, Internetiä, kaapeli TV verkostoa ja muita uusia teknologioita/tekniikoita, joita ei ollut vielä Sakarjan aikana. Sakarjalle annettiin silloin vain ainoana etuoikeus nähdä vilaus tulevaisuudesta.

 

  Todisteena siitä, kun Sakarjalta kysyttiin koskien "Lentävää Kirjakääröä", niin hän kykeni ainoastaan kuvailemaan sitä sen aikaisella sanavarastollaan tai hänen aikansa älykkyydellä, siten ilmaus "Lentävä Kirjakäärö". Tämä tarkoittaa, että kyseisen profetian ei ollut määrä toteutua hänen aikanaan.

 

  Mikä on tämän ilmestyksen tarkoitus?

 

"Hän sanoi minulle: "Tämä on kirous, joka käy yli kaiken maan. Sillä tämän kirouksen mukaisesti siitä puhdistetaan pois jokainen varas, ja jokainen vannoskelija puhdistetaan siitä pois." Sakarja 5:3

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

 And he said to me, "This is the curse that is going out over the whole land; for according

to what it says on one side, every thief will be banished, and according to what it says on

the other, everyone who swears falsely will be banished.

Zechariah 5:3 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Ja Hän sanoi minulle, "Tämä on se kirous, joka tulee kattamaan koko maailman; sen mukaisesti, mitä se tarkoittaa yhdeltä osaltaan, jokainen varas saa rangaistuksensa, ja sen mukaisesti, mitä se tarkoittaa toiselta osaltaan, jokainen, joka vannoo vääryyden nimissä saa rangaistuksensa." Sakarja 5:3

 

"Lentävän Kirjakäärön" tarkoitus oli kuvata Jumalan antamaa kirousta koskien "varkaita" ja niitä, jotka "vannovat vääryyden nimessä". Keitä he ovat ja mitä heille tulee ajallaan tapahtumaan?

 

"Minä lasken sen irti, sanoo Herra Sebaot (Kaikkivaltias), ja se menee varkaan kotiin ja sen kotiin, joka vannoo väärin minun nimeeni. Se jää sisälle hänen kotiinsa ja kalvaa sen loppuun asti, sekä sen puut että sen kivet." Sakarja 5:4

 

  Maestro Evangelistan mukaan tämä kirous on suunnattu varkaita ja niitä kohtaan, jotka vannovat väärin Jumalan Nimessä! Kuten profetoitu, kaikki nämä mainitut tuhoutuvat määrättynä ajankohtana ja heidän kaikkien talot tuhoutuvat.

 

  Kuten me voimme lukea, sanottu "lentävä kirjakäärö" oli suunnattu erityiseen tehtävään ja se on varkaiden, jotka vannovat väärin Jumalan Nimeen, talojen tuhoaminen.

 

  Jumalan Nimeen väärin vannovien varkaiden talot ovat USKONNOT ja nettisivujen http://www.thename.ph ja www.suurinimi.com sekä tämän artikkelin kautta, joka on nettisivulla ´Before It's News´, koko maailma on nyt todistamassa, kuinka uskonnot tulevat tuhoutumaan. Se tapahtuu tosi Jumalan Nimen esittelyn kautta, jonka on tehnyt profeetta kuin Mooses, Maestro Eraño Martin Evangelista ja esittely tapahtuu lentävän kirjakäärön tai INTERNETIN kautta, jonka myötä Uskonnot ovat nyt todistetut olevan SYYLLISIÄ opettamistaan vääristä nimistä Jumalalle.

 

  Miksi on sanottu "varkaat"? Sen vuoksi, että kaikki ne rahauhraukset, joita nämä uskonnot ovat pyytäneet ikään kuin kunnianosoituksena tai kiitoksena kymmenysten tai lahjoitusten muodossa heihin uskoviltaan, on nyt paljastettu olevan SUURI HUIJAUS, sillä heidän opettamansa Jumalasta ja erityisesti Hänen Nimestään ei ole totta.

 

  Nyt, kun nämä uskonnot on paljastettu olevan varkaita, aivan yhtä lailla kuin myös pettäjiä, Internetin tai ´lentävän käärön´ kautta, niin ei mene kauaa aikaa, kun he täysin tuhoutuvat.

 

  Koskien liittoa tai liittosopimusta, tuliko se voimalliseksi Mooseksen aikana?

 

'Minä olen Herra, sinun Jumalasi, joka vein sinut pois Egyptin maasta, orjuuden pesästä.
7. Älä pidä muita jumalia minun rinnallani.
8. Älä tee itsellesi jumalankuvaa, älä mitään kuvaa, älä niistä, jotka ovat ylhäällä taivaassa, älä niistä, jotka ovat alhaalla maan päällä, äläkä niistä, jotka ovat vesissä maan alla.
9. Älä kumarra niitä äläkä palvele niitä. Sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala, joka kostan isien pahat teot lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen, niille, jotka minua vihaavat;
10. mutta teen laupeuden tuhansille, jotka minua rakastavat ja pitävät minun käskyni.
11. Älä turhaan lausu Herran, sinun Jumalasi, nimeä, sillä Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka hänen nimensä turhaan lausuu."
5. Moos. 5:6-11

 

"Älä turhaan lausu Herran, sinun Jumalasi, nimeä, sillä Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka hänen nimensä turhaan lausuu." 5. Moos. 5:11

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"You shall not misuse the name of the Lord your God,

for the Lord will not hold anyone guiltless who misuses his name."

Deuteronomy 5:11 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Älä väärinkäytä Herran sinun Jumalasi nimeä, sillä Herra ei pidä ketään syyttömänä, joka käyttää väärin hänen nimeään." 5. Moos. 5:11

 

  Me voimme lukea Jumalan käskyistä, että Israelin kansan ei pidä tehdä tai ylistää muita jumalia. Sen vuoksi, että Israelin kansa ylisti muita jumalia, kuten taivaan kuningatarta, Jeremias 44:24-26, Jumala kirosi heidät, niin etteivät he enää saa lausua/mainita Hänen Nimeään. Sen vuoksi, että Jumala kirosi Hänen kansansa, etteivät he enää voi lausua Hänen Nimeään, niin sanottu liitto ei koskaan astunut voimaan!

 

  Ja mikä pahinta, tapahtui silloin kun Jeesus tuli, sen sijaan, että laki olisi täytetty (Matteus 5:17-19) hän muutti tai vaihtoi Jumalan kymmenen käskyä kahteen (Matteus 22:34-40) ja siten tuhosi Jumalan liiton sen sijasta, että olisi vahvistanut sen.

 

  Jeesus olisi voinut vahvistaa ja perustaa liiton tekemällä kansalleen Jumalan Nimen tunnetuksi, Kuningas Salomon rakentaman talon/temppelin kautta, mutta hän opetti ihmisiä ylistämään ja palvomaan outoa jumalaa - saatanaa.

 

 Lue täysi Raamattu-ilmestys, kuinka Jeesus sai koko maailman ylistämään saatanaa,  ja siitä syystä Jumala rankaisi häntä brutaalisti ihmisten pahoinpitelemänä ja hakkaamana, seuraavasta linkistä:

  

 http://www.thename.ph/thename/revelations/greatestdeception-en.htm.

 

Suurin Petos

 

  Tämä on syy sille, että Jeesus ei koskaan ollut profeetta kuin Mooses, 5. Moos. 18:18-19, hän rikkoi Jumalan liiton.

 

  Koska Maestro Evangelista on profeetta kuin Mooses, jonka Jumala on lähettänyt puhumaan Hänen Nimessään - Onko totta, että hän tuo Jumalan liiton?

 

  Luemme Jumalan profeetan tai sanansaattajan tulosta:

 

"Katso, minä lähetän sanansaattajani, ja hän on valmistava tien minun
eteeni. Ja äkisti on tuleva temppeliinsä Herra, jota te etsitte, ja liiton enkeli, jota te halajatte. Katso, hän tulee, sanoo Herra Sebaot
." Malakia 3:1

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"See, I will send my messenger, who will prepare the way before me. Then suddenly the Lord you are seeking will come to his temple; the messenger of the covenant, whom you desire, will come," says the LORD Almighty.

Malachi 3:1 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Katso, Minä lähetän sanansaattajani, joka valmistaa tien minun edelläni. Sitten yhtäkkiä Herra, jota te etsitte on tuleva temppeliinsä; liiton sanansaattaja, jota te halulla kaipaatte, on tuleva," sanoo HERRA Kaikkivaltias." Malakia 3:1

 

"Katso, Minä lähetän sanansaattajani" - On aivan selvää, Jumala on antanut Hänen vahvistuksensa koskien profeetan tuloa, jonka Hän on luvannut Moosekselle (5. Moos. 18:18-19).

 

"liiton sanansaattaja" - ilman Jumalan Tosi Nimen tuntemista, yksikään laki tai käsky, joka on osapuolten allekirjoittamaton, ei ole sitova.

 

   Me olemme onnekkaita, että Jumalan Nimi tulee ilmoitettavaksi meidän aikanamme Jumalan sanansaattajan, Maestro Evangelista kautta - "profeetta kuin Mooses", joka on myös "muukalainen" kuten on profetoitu Pyhässä Raamatussa, Jumalan Sanassa. Koska on ainoastaan meidän aikanamme, jolloin Jumalan Nimi ilmoitetaan, niin on ilmeistä, että liitto, jonka Jumala antoi Moosekselle tulee astumaan voimaan ainoastaan meidän aikanamme.

 

  Todella, Maestro Eraño Martin Evangelista on ennalta maailmaan lähetetty profeetta kuin Mooses!

 

   Mikä on merkki siitä, että Maestro Evangelista on todella Jumalan sanansaattaja meidän aikanamme?

 

"Mutta kuka kestää hänen tulemisensa päivän, ja kuka voi pysyä, kun hän ilmestyy? Sillä hän on niin kuin kultasepän tuli ja niin kuin pesijäin saippua." Malakia 3:2

 

  Pane merkille, että Maestro Eraño M. Evangelista ei ole opiskellut Pyhää Raamattua. Kun hän tyhjentävästi selittää sen profetioita ja siihen kirjoitettuja sanontoja, hän on helposti kaikkien ymmärrettävissä. Ihmiset, jotka ovat kuulleet ja lukeneet hänen opetuksiaan, eivät kykene niitä mitätöimän. Se on merkki siitä, että hänen opetuksensa ovat todellakin Jumalalta.

 

  Kaikkien tämän artikkelin lukijoille on suositeltavaa, että he KIIREHTIVÄT heidän uskonnollisia johtajiaan kohtaamaan vuoropuhelussa Maestro Eraño M. Evangelistan, jota kaikki maailman ihmiset silminnäkijätodistavat TV:n ja Internetin sekä Radion kautta, niin että KAIKKI näkisivät, kuinka nuo sanotut uskontojen johtajat eivät kykene kumoamaan/osoittamaan vääräksi Jumalan sanomaa, jonka Maestro Eraño M. Evangelista tuo Jumalan tosi sanansaattajana.

 

"kuin kultasepän tuli ja niin kuin pesijäin saippua" - ensimmäistä kertaa me tulemme nyt ymmärtämään miksi hän on myös liitetty tuon kaltaiseen, lukekaamme:

 

"Ja sen kolmannen osan minä vien tuleen; minä sulatan heidät, niin kuin hopea sulatetaan, ja koettelen heitä, niin kuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: "Se on minun kansani", ja se sanoo: "Herra, minun Jumalani"." Sakarja 13:9

 

  Ne, jotka kuuntelevat ja lukevat "Profeetan" ilmestykset tulevat tietämään Toden ja Suuren Jumalan Nimen. He ovat niitä, jotka tullaan puhdistamaan kuin tulella. He ovat myös ihmisiä, jotka huutavat avukseen Jumalan Nimeä ja Jumala tunnustaa heidät Hänen Kansaansa kuuluviksi.

 

  Maestro Evangelista, Profeetta kuin Mooses, on mies, joka kantaa Jumalan Nimeä. Mikäli me kuuntelemme Jumalalta tulevia opetuksia, joita hän antaa meille, niin me tulemme lopulta täyteen ja sujuvaan ymmärrykseen Yhdestä ja Ainoasta Jumalan Nimestä.

 

  Mitä Profeetta tulee tekemään?

 

 "Ja hän istuu ja sulattaa ja puhdistaa hopean, hän puhdistaa Leevin pojat, saa ne puhtaiksi kuin kullan ja hopean ja sitten he tuovat Herralle uhrilahjoja vanhurskaudessa."

Malakia 3:3

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"He will sit as a refiner and purifier of silver; he will purify the Levites and refine them like gold and silver. Then the LORD will have men, who will bring offerings in righteousness."

Malachi 3:3 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Hän istuu kuin hopean puhdistaja ja jalostaja; Hän puhdistaa Leeviläiset ja jalostaa/rikastaa heidät kuin kullan ja hopean. Sitten HERRALLA on miehiä, jotka tuovat uhrilahjoja oikeamielisyydessä," Malakia 3:3

 

"Hän puhdistaa Leeviläiset" - ´Profeetta kuin Mooses´ tulee ilmestymään aikana, kun monet jo saarnaavat Jumalan sanasta. Kun Profeetta ilmestyy hän tulee puhdistamaan tai oikaisemaan, mitä nämä saarnaajat ovat opettaneet Jumalasta ja se on meneillään juuri nyt, koska Maestro Evangelista on jo ilmoittanut Jumalan toden sanoman nettisivujen: www.thename.ph ja www.suurinimi.com kautta. Nämä uskontojen saarnaajat eivät ole koskaan tienneet siitä, sillä Jumala ei ole koskaan laittanut Hänen Sanojaan heidän suuhunsa, eikä Jumala ole ensinkään heitä lähettänyt.

 

  Se voisi tarkoittaa, että Jumalan lupaama profeetta Moosekselle on yksi ja ainoa ennalta koko maailmaa varten lähetetty profeetta. On ainoastaan Maestro Eraño M. Evangelistan kautta, kun me olemme nähneet tai saaneet tietää Pyhässä Raamatussa olevien profetioiden merkitykset. Hän on ainoa jolle on annettu Jumalan Lupaus.

 

"Sitten HERRALLA on miehiä, jotka tuovat uhrilahjoja oikeamielisyydessä" - koska profeetta kuin Mooses tulee näyttämään Jumalan oikeamielisyyden hänen Raamattu-ilmestystensä kautta kaikille ihmisille, että he ovat olleet uskontojen harhaan johdattamia ylistäessään Jeesusta, ihmistä, joka huusi "Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut?" (Matt. 27:46). He saivat ihmiset pyytämään pelastusta Jumalan hylkäämältä ja se on totisesti petosta, ei oikeamielisyyttä!

 

"Ja Herralle ovat otollisia Juudan ja Jerusalemin uhrilahjat niin kuin ammoin menneinä päivinä ja muinaisina vuosina." Malakia 3:4

 

  Minkälaiset uhrilahjat ovat Jumalalle hyväksyttäviä, kun profeetta kuin Mooses tulee, onko kyseessä raha?

 

"Silloin Herra ilmestyi Abramille ja sanoi: "Sinun jälkeläisillesi minä annan tämän maan". Niin hän rakensi sinne alttarin Herralle, joka oli hänelle ilmestynyt. Sieltä hän siirtyi edemmäksi vuoristoon, itään päin Beetelistä, ja pystytti telttansa, niin että Beetel oli lännessä ja Ai idässä, ja hän rakensi sinne alttarin Herralle ja huusi avuksi Herran nimeä." 1. Moos. 12:7-8

 

  Uhrilahjan antaminen, joka miellyttää Jumalaa, tapahtuu ylistämällä Hänen Nimeään. Ja myös:

 

"silloin hän (Iisak) rakensi sinne alttarin, huusi avuksi Herran nimeä ja pystytti sinne telttansa. Ja Iisakin palvelijat kaivoivat siihen kaivon." 1. Moos. 26:25

 

  Me voimme lukea, että Abraham ja Iisak huusivat avukseen Jumalan Nimeä, ja siten ollen Hänen Nimeänsä huutamalla/kutsumalla me teemme suuren kunnianosoituksen, jolla me miellytämme Jumalaa. Nyt, kun Maestro Evangelista, ´Profeetta´ on jo ilmoittanut Jumalan Nimen, niin siitä seuraa, että me voimme nyt huutaa syvää kunnioitustamme tosi Jumalan Nimessä ja se todella miellyttää Häntä.

 

  Palaamme:

 

"Ja minä lähestyn teitä pitääkseni tuomion ja tulen kiiruusti todistajaksi velhoja ja avionrikkojia ja väärinvannojia vastaan ja niitä vastaan, jotka sortavat palkkalaista palkanmaksussa, leskeä ja orpoa ja vääntävät vääräksi muukalaisen asian eivätkä pelkää minua, sanoo Herra Sebaot. Sillä minä, Herra, en muutu, ettekä te, Jaakobin lapset, herkeä:" Malakia 3:5-6

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"So I will come to put you on trial. I will be quick to testify against sorcerers, adulterers and perjurers, against those who defraud laborers of their wages, who oppress the widows and the fatherless, and deprive the foreigners among you of justice, but do not fear me," says the Lord Almighty."I the Lord do not change. So you, the descendants of Jacob, are not destroyed. Malachi 3:5-6 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Joten Minä tulen laittamaan teidät koetteille. Minä ole nopeasti todistamassa taikojia, avionrikkojia ja väärin vannojia vastaan, niitä, jotka huijaavat työntekijöitä palkanmaksussa, jotka sortavat leskiä ja orpoja, ja riistävät keskuudessanne olevilta muukalaisilta oikeuden, mutta eivät pelkää Minua, "sanoo Herra Kaikkivaltias. "Minä Herra en muutu. Ja siksi te, Jaakobin jälkeläiset ette tuhoudu.Malakia 3:5-6

 

"Minä ole nopeasti todistamassa" - koska Hänen liiton sanansaattajansa - profeetta kuin Mooses on nyt tullut.

 

"te, Jaakobin jälkeläiset ette tuhoudu" - Siitä syystä, että Jaakob on se yksi, jolle Jumala antoi Hänen Nimensä, Israel.

 

  Miten se tapahtui, että heitä kutsuttiin nimellä "Israel", kenelle Nimi annettiin aikaisemmin?

 

"Ja Jaakob jäi yksinänsä toiselle puolelle. Silloin painiskeli hänen kanssaan muuan mies päivän koittoon saakka." 1. Moos. 22:24

 

  Muista, että "mies, ihminen" paini Jaakobin kanssa?

 

"Ja kun mies huomasi, ettei hän häntä voittanut, iski hän häntä lonkkaluuhun, niin että Jaakobin lonkka nyrjähti hänen painiskellessaan hänen kanssaan. Ja mies sanoi: "Päästä minut, sillä päivä koittaa". Mutta hän vastasi: "En päästä sinua, ellet siunaa minua"."

1. Moos. 22:25-26

 

  Jaakob voitti vastustajanaan olleen "miehen, ihmisen".

 

"Ja hän sanoi hänelle: "Mikä sinun nimesi on?" Hän vastasi: "Jaakob". Silloin hän sanoi: "Sinun nimesi älköön enää olko Jaakob, vaan Israel, sillä sinä olet taistellut Jumalan ja ihmisten kanssa ja olet voittanut"."1. Moos. 22:27-28

 

  Tämä on se Nimi, jonka hänelle antoi "mies, ihminen".

 

"Ja Jaakob kysyi ja sanoi: "Ilmoita nimesi". Hän vastasi: "Miksi kysyt minun nimeäni?" Ja hän siunasi hänet siinä." 1. Moos. 22:29

 

  Jaakobille annettiin Nimi, mutta silti hän kysyy tämän "miehen, ihmisen" nimeä.

 

"Ja Jaakob antoi sille paikalle nimen Penuel, "sillä", sanoi hän, "minä olen nähnyt Jumalan kasvoista kasvoihin, ja kuitenkin on minun henkeni pelastunut"."1. Moos. 22:30

 

  Miksi Jaakob sanoi, että hän on nyt nähnyt Jumalan, kun todellisuudessa hän ainoastaan näki "miehen, ihmisen", jonka kanssa hän paini? Voiko ihminen nähdä Jumalaa?

 

"Ja hän (Jumala) sanoi vielä: "Sinä et voi nähdä minun kasvojani; sillä ei kukaan, joka näkee minut, jää eloon"."2. Moos. 33:20

 

  Jos me näemme Hänet, me kuolemme. Kuinka me voimme todistaa, ettei Jaakob nähnyt Jumalaa?

 

"Mutta Herralla on oikeudenkäynti Juudan kanssa, ja hän tahtoo rangaista Jaakobia sen teitten mukaan, hän on kostava sille sen tekojen mukaan. Äidin kohdussa tämä petti veljensä, ja miehuutensa voimassa hän taisteli Jumalan kanssa." Hoosea 12:3-4

 

Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

"The LORD has a charge to bring against Judah; he will punish Jacob according to his ways and repay him according to his deeds. In the womb he grasped his brother's heel; as a man he struggled with God. "                                                                              

Hosea 12:2-3 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"HERRALLA on haaste tuotavana Juudaa vastaan; Hän rankaisee Jaakobia vaelluksensa mukaisesti ja maksaa hänelle takaisin tekojensa mukaisesti. Kohdussa hän tarttui veljeään kantapäästä; kuin mies hän taisteli Jumalan kanssa." Hoosea 12:3-4

 

  Jaakob sai voimaa Jumalalta, minkälaista voimaa?

 

"Hän taisteli enkelin kanssa ja voitti, hän itki ja rukoili tätä. Beetelissä tämä löysi hänet ja puhui siellä meidän kanssamme." Hoosea 12:5

 

Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

 He struggled with the angel and overcame him; he wept and begged for his favor. He found him at Bethel and talked with him there -                                         

Hosea 12:4 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Hän kamppaili enkelin kanssa ja voitti hänet; hän itki ja rukoili saadakseen tämän suosion. Hän löysi hänet Beetelistä ja keskusteli siellä hänen kanssaan" Hoosea 12:5

 

   Nyt asia on selkeä, "mies", jonka kanssa Jaakob paini, oli "enkeli" ja voima, joka Jaakobilla oli, oli Jumalalta.

 

  Samalla kun enkelin nimeä ei annettu tai kerrottu, uusi nimi annettiin Jaakobille. Mikä se oli?

 

"Katso, minä lähetän enkelin sinun edellesi varjelemaan sinua tiellä ja johdattamaan sinua siihen paikkaan, jonka minä olen valmistanut. Ole varuillasi hänen edessään ja kuule häntä äläkä pahoita hänen mieltänsä. Hän ei jätä teidän rikoksianne rankaisematta, sillä minun nimeni on hänessä" 2. Moos. 23:20-21

 

 Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

"See, I am sending an angel ahead of you to guard you along the way and to bring you to the place I have prepared. Pay attention to him and listen to what he says. Do not rebel against him; he will not forgive your rebellion, since my Name is in him"

Exodus 23:20-21 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Katso, Minä lähetän enkeli sinun edelläsi, joka suojelee sinua kaiken matkaa ja johdattaa sinut paikkaan, jonka Minä olen valmistanut. Kiinnitä tarkasti huomiosi häneen ja kuuntele mitä hän sanoo. Älä kapinoi häntä vastaan; hän ei tule antamaan anteeksi sinun kapinointiasi, sillä Minun Nimeni on hänessä." 2. Moos. 23:20-21

 

  Miehen tai "enkelin" Jaakobille antama Nimi on Jumalan Nimi! Jumala sanoo, "sillä Minun Nimeni on hänessä". Millä tavalla Jumala kutsuu enkeleitään?

 

"Mutta kun eräänä päivänä Jumalan pojat tulivat ja asettuivat Herran eteen, tuli myöskin saatana heidän joukossansa." Job 1:6

 

   "Jumalan pojat" - tällä nimellä Jumala kutsuu enkeleitään.

 

  Maestro Eraño M. Evangelista sanoo: Aivan kuten me olemme myös kutsutut oikeiden isiemme nimien mukaan, kuten vaikka Virtasen tai Lehdon tai kenen tahansa poika, enkelit ovat myös kutsutut nimellä "Jumalan pojat", sillä he kantavat Hänen Nimeään.

 

  Siinä hetkessä kun Jaakob kysyi miehen tai "enkelin" nimeä, niin se nimi, joka hänelle annettiin, on Jumalan Nimi tai nimi Israel on annettu miehen vastuulle, niin että Jaakobia voitaisiin myös kutsua nimellä "Jumalan poika".

 

  Milloin tapahtui se, että Nimi annettiin Jaakobin kansalle?

 

"Ja Jumala ilmestyi jälleen Jaakobille hänen palattuaan Mesopotamiasta ja siunasi hänet. Ja Jumala sanoi hänelle: "Sinun nimesi on Jaakob; mutta älköön sinua enää kutsuttako Jaakobiksi, vaan nimesi olkoon Israel". - Niin hän sai nimen Israel. Ja Jumala sanoi hänelle: "Minä olen Jumala, Kaikkivaltias; ole hedelmällinen ja lisäänny. Kansa, suuri kansojen joukko on sinusta tuleva, ja kuninkaita lähtee sinun kupeistasi."

1. Moos. 35:9-11

 

  Jumalan Sanoma on annettu Hänen enkelinsä kautta, ei niin, että Jumala Itse olisi ilmestynyt Jaakobin eteen.

 

  Tämä on se ajankohta, jolloin Jaakobin kansa tuli kutsutuksi Nimellä "Israel". On erittäin ilmeistä, että Maestro Evangelistan ilmestyksien kautta tulee selväksi, että meidän Suuren Jumalamme Nimi on "ISRAEL"!

 

 Tämä on myös syy sille, miksi ihmiskunnan historian aikana Jumala ei koskaan sallinut Hänen kansansa joutuvan täysin tuhotuksi vihollistensa toimesta, vaikka he tekivät valtavasti syntiä Häntä vastaan ja tämä on yksinkertaisesti siitä syystä, että he ovat kirjaimellisesti kutsutut Hänen Nimessään tai Nimensä mukaisesti:

 

"Ja Joosua sanoi: "Voi, Herra (Kaikkivaltias), Herra, minkä tähden toit tämän kansan Jordanin yli antaaksesi meidät amorilaisten käsiin ja tuhotaksesi meidät? Oi, jospa olisimme päättäneet jäädä tuolle puolelle Jordanin! Oi, Herra, mitä sanoisinkaan, kun Israel on kääntynyt pakoon vihollistensa edestä! Kun kanaanilaiset ja kaikki muut maan asukkaat sen kuulevat, niin he saartavat meidät ja hävittävät meidän nimemme maan päältä. Mitä aiot tehdä suuren nimesi puolesta?" Joosua 7:7-9

 

  Jumalan palvelija Joosua esittää pyynnön tai vetoomuksen Jumalalle, että mikäli he, Israelin kansana joutuvan tuhotuksi vihollistensa taholta, niin kuinka Jumalan Nimi voi olla enää tunnettu? Tämä on syynä Jumalan sanoille:

 

"Sillä minä, Herra, en muutu, ettekä te, Jaakobin lapset, herkeä (tuhoudu):" Malakia 3:6

  

 "ettekä te, Jaakobin lapset, tuhoudu" - sen vuoksi, että Jaakobin jälkeläiset, joita kutsutaan myös nimellä Israel, ovat KUTSUTUT Jumalan Nimellä tai Jumalan Nimen mukaisesti.

 

  Tekeekö Jumala tämän Israelin kansalle?

 

"Niin he tulivat pakanakansain sekaan; minne tulivatkin, he häpäisivät minun pyhän nimeni, kun heistä sanottiin: 'Nämä ovat Herran kansa, mutta heidän on täytynyt lähteä pois hänen maastansa'." Hesekiel 36:20

 

  Kun Hänen kansansa teki pahoja asioita muille ihmisille (Pakanoille) heidän kaupungeissaan tai asuinpaikoissaan heidän matkantekonsa aikana, niin he häpäisivät Jumalan Nimen kun he pilkkasivat ja herjasivat vihollisiaan, sen vuoksi että he kantoivat Jumalan Nimeä.

 

  Vaikka he ovat tehneet näitä pahoja tekoja niin pitkän aikaa, miksi heitä ei ole jo rankaistu?

 

"Niin minun tuli sääli pyhää nimeäni, jonka Israelin heimo saastutti pakanakansain seassa, minne tulivatkin. Sen tähden sano Israelin heimolle: Näin sanoo Herra (Ylivertainen), Herra: En tee minä teidän tähtenne, Israelin heimo, sitä minkä teen, vaan oman pyhän nimeni tähden, jonka te olette häväisseet pakanakansain seassa, minne tulittekin."

Hesekiel 36:21-22

 

  Syy sille, miksi Jumala tekee tai saattaa koko maailman tietämään tämän ilmestyksen, ei johdu Israelin kansasta, vaan Hänen pyhästä Nimestään!

 

"Minä pyhitän suuren nimeni, joka on häväisty pakanakansain seassa, (Nimeni,) jonka te olette häväisseet heidän keskellänsä. Ja pakanakansat tulevat tietämään, että minä olen Herra, sanoo Herra(Ylivertainen), Herra, kun minä osoitan teissä pyhyyteni heidän silmäinsä edessä." Hesekiel 36:23

 

  Heidän täytyy palata Jumalan tykö, jotta tulisivat pelastetuiksi.

 

  Nyt kun Hänen tosi Nimensä on tunnettu/tiedotettu - kenet Jumala katsoo kuuluvan Hänen kansaansa?

 

  Me tiedämme sen, kun luemme uudesta tosi liitosta:

 

"Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton;" Jeremia 31:31

 

"Katso, päivät tulevat" - se on vielä tulossa tapahtumaan.

 

"uuden liiton" - Vanha Liitto ei astunut voimaan Mooseksen aikana, koska siitä puuttui Jumalan Nimi; Jumalan ja Hänen kansansa välillä oli selvä puute tai vajavaisuus. Maestro Eraño M. Evangelista kertoo meille, että liiton täytyy kantaa molempien osallistuvien sopijapuolien nimet. Koska Jumalan Nimeä ei annettu Mooseksen aikana, niin kuinka voi olettaa, että sopimuksella olisi sitova vaikutus molempiin osapuoliin?

 

  Tulee olemaan uusi liitto Jumalan ja Hänen kansansa kesken, millä tavoin se on erilainen kuin aikaisempi?

 

"en sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein heidän isäinsä kanssa silloin, kun minä tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta, ja jonka liittoni he ovat rikkoneet, vaikka minä olin ottanut heidät omikseni, sanoo Herra." Jeremia 31:32

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"It will not be like the covenant I made with their forefathers when

I took them by the hand to lead them out of Egypt, because they

broke my covenant, though I was a husband to them,"

declares the LORD.

Jeremiah 31:32 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Se ei tule olemaan samanlainen liitto kuin, jonka Minä tein heidän esivanhempiensa kanssa, kun Minä vein heidät kädestä pitäen pois Egyptistä, sillä he rikkoivat Minun liittoni, vaikka Minä olin heille aviomies, " julistaa HERRA." Jeremia 31:32

 

 "olin heille aviomies" - tällä tavoin Jumala kohtelee Hänen kansaansa, ja silti he ovat uskottomia Häntä kohtaan.

 

  Minkälainen liitto se tulee olemaan?

 

"Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien tultua, sanoo Herra: Minä panen lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä; ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. Silloin ei enää toinen opeta toistansa eikä veli veljeänsä sanoen: 'Tuntekaa Herra'. Sillä he kaikki tuntevat minut, pienimmästä suurimpaan, sanoo Herra; sillä minä annan anteeksi heidän rikoksensa enkä enää muista heidän syntejänsä." Jeremia 31:33-34

 

   Jumala puhuu nyt ainoastaan yhdestä talosta/heimosta; tämä on "Israelin huoneen ja Juudan huoneen yhdistäminen ihmisten ja eläinten kanssa". Jumala katsoo heidän olevan uusi Jumalan kansa.

 

  Lue kuinka se tapahtuu, seuraavasta linkistä

 

 http://www.thename.ph/thename/revelations/goodevil-en.html:

 

Hyvä vs. Paha

 

"Minä panen lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä;" - maailman ihmiset tulevat tietämään tosi Jumalan, huolimatta heidän sosiaalisesta asemastaan tai ihonväristään. Kaikki ovat silloin varmoja, että Jumala, jota he ylistävät, on tosi Jumala.

 

"enkä enää muista heidän syntejänsä" - Jumala antaa anteeksi kaikki meidän syntimme ja antaa meille uuden aloituksen kaikelle.

 

"niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani" - Nyt me tulemme tietämään keitä ovat ne, joiden katsotaan Jumalan taholta olevan Hänen kansaansa?

 

"Ja sen kolmannen osan minä vien tuleen; minä sulatan heidät, niin kuin hopea sulatetaan, ja koettelen heitä, niin kuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: "Se on minun kansani", ja se sanoo: "Herra, minun Jumalani"." Sakarja 13:9

 

"He huutavat avuksi minun nimeäni" - Maestro Evangelista sanoo, että ainoastaan ne, jotka huutavat avukseen Jumalan Nimeä katsotaan kuuluvan ja olevan Jumalan kansaa.

 

  Tämän realiteetin perusteella se voisi tarkoittaa, että Israelin kansa, tämän päivän Juutalaiset, eivät ole Jumalan kansa, sillä he eivät tiedä Jumalan Nimeä! He ovat ainoastaan "kutsutut" Jumalan Nimessä. Ja jotta Jumala katsoisi heidän kuuluvan osana Hänen kansaansa, heidän täytyisi tunnustaa Jumalan Nimi, jonka Maestro Evangelista tuo.

 

  Onko todella tärkeää, että tämän päivän Israelin kansa - Juutalaiset, tunnustavat Maestro Eraño Martin Evangelistan auktoriteetin ´muukalaisena´, jonka Jumala on kutsunut Hänen ´profeetakseen kuin Mooses´, jonka Hän lähettää ilmoittamaan Hänen Nimensä?

 

"Ja Filadelfian seurakunnan enkelille kirjoita: 'Näin sanoo Pyhä, Totinen, jolla on Daavidin avain, hän, joka avaa, eikä kukaan sulje, ja joka sulkee, eikä kukaan avaa:"

Ilmestyskirja 3:7

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"To the angel of the church in Philadelphia write: These are the

words of him who is Holy and true, who holds the key of David.

What he opens no one can shut, and what he shuts no one can open."

Revelation 3:7 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Filadelfian seurakunnan enkelille kirjoita: Nämä ovat hänen sanojaan, joka on Pyhä ja tosi, joka kantaa Daavidin avainta. Minkä hän avaa, ei kukaan voi sulkea, ja minkä hän sulkee, ei kukaan voi avata." Ilmestyskirja 3:7

 

"Pyhä ja tosi"- tämä on Jumalan profeetta tai sanansaattaja.

 

"Daavidin avain" - profeetta tulee vapauttamaan tai ilmoittamaan Jumalan profetiat Pyhästä Raamatusta, niin että maailman ihmiset voivat ymmärtää niiden tarkoitukset.

 

  Hän ei kuulu Daavidin "huoneen" verilinjaan, Salomo viittasi häneen "Muukalaisena" (1. Kun. 8:41-43).

 

  Yksilö, joka pitää hallussaan "Daavidin avainta" on elintärkeä Jumalan Nimen ilmestyksessä.

 

"Minä tiedän sinun tekosi. Katso, minä olen avannut sinun eteesi oven, eikä kukaan voi sitä sulkea; sillä tosin on sinun voimasi vähäinen, mutta sinä olet ottanut vaarin minun sanastani etkä ole minun nimeäni kieltänyt." Ilmestyskirja 3:8

 

"avannut sinun eteesi oven, eikä kukaan voi sitä sulkea" - yksikään ihminen ei voi mitätöidä tai kiistää hänen ilmoittamaansa tosi opetusta siksi, että se tulee Jumalalta.

 

"on sinun voimasi vähäinen" - hänellä on rohkeus ja voima kohdata Jumalan antama tehtävä.

 

"olet ottanut vaarin minun sanastani etkä ole minun nimeäni kieltänyt" - Maestro Evangelista on seurannut Jumalan kutsua olemaan Jumalan profeetta, eikä hän ole kieltänyt Jumalan Nimeä.

 

  Miten on niiden Juutalaisten kohdalla jotka väittävät, että he ovat Jumalan "valitsema kansa"?

 

  Mitä Jumala sanoo heidän väitteeseensä?

 

"Katso, minä annan sinulle saatanan synagogasta niitä, jotka sanovat olevansa juutalaisia, eivätkä ole, vaan valhettelevat; katso, minä olen saattava heidät siihen, että he tulevat ja kumartuvat sinun jalkojesi eteen ja ymmärtävät, että minä sinua rakastan."

Ilmestyskirja 3:9

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos: 

 

"I will make those who are of the synagogue of Satan, who claim to be

Jews though they are not, but are liars - I will make them come and fall

down at your feet and acknowledge that I have loved you."

Revelation 3:9 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Minä teen nuo, jotka ovat saatanan synagogasta, jotka väittävät olevansa Juutalaisia, vaikka eivät ole, vaan valehtelijoita - Minä saatan heidät tulemaan ja kaatumaan sinun jalkoihisi ja tunnustamaan, että Minä olen rakastanut sinua." Ilmestyskirja 3:9

 

  On ilmiselvää, Juutalaiset eivät voi enää sanoa olevansa Jumalan kansaa, vaan ovat jopa kutsutut kuuluvan saatanan synagogaan ja se on Kuningas Daavidin jälkeläisen Jeesuksen aiheuttamaa - hänestä piti tulla heidän Messiaansa ja pelastaa heidät heidän synneistään, saattamalla heidät tuntemaan Jumalan Nimi. Kuitenkin hän on ylistänyt saatanaa ja siten ollen johdattanut heidät itsensä tavoin saatanan käsiin.

 

  Juutalaisten tulisi tunnustaa Maestro Eraño M. Evangelista (profeetta kuin Mooses) - olemaan AINOA mies, joka pitää hallussaan Daavidin Avainta ja kuuntelemaan Sanomaa, kun hän ilmoittaa heille Jumalan Suuren Nimen ja johtaa heidät takaisin Jumalan tykö. Mikäli he eivät kuuntele hänen kutsuaan, he tulevat olemaan ikuisesti hylättyjä, kuten on tänä päivänä, kun he kokevat jatkuvaa sotaa omassa maassaan.

 

  Mikä on se Jumalan kauan aikaa sitten puhuma profetia, joka tulee saamaan täyttymyksensä nyt, kun profeetta kuin Mooses, Maestro Evangelista on tullut?

 

  Ihmiset eivät ole olleet koskaan tietoisia profetiasta, että kamppailu hyvän ja pahan keskellä on yhä menossa, aina Eedenin Puutarhan ajasta lähtien ja se tulee päättymään voitokkaasti meidän nykyisen sukupolvemme aikana.

 

  Luemme hyvä ja pahan välistä kamppailua koskevan profetian:

 

"Ja Herra Jumala sanoi käärmeelle: "Koska tämän teit, kirottu ole sinä kaikkien karjaeläinten ja kaikkien metsän eläinten joukossa. Vatsallasi sinun pitää käymän ja tomua syömän koko elinaikasi. Ja minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi (jälkeläistesi) ja hänen siemenensä (jälkeläistensä) välille; se on polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän." 1. Moos. 3:14-15

 

  Puutarhassa olleen kiusauksen jälkeen Jumala ei sallinut käärmeen poistua ilman rangaistusta, mutta yksi kysymys tulee mieleen, kun käärmeelle sanottiin - "Vatsallasi sinun pitää käymän" - tarkoittaen, että käärmeellä oli jalat sitä ennen! Pettäjä kykeni houkuttelemaan Eevan kiusaukseen, koska se tuli hänen luokseen käärmeen muodossa, näin salatakseen todellisen identiteettinsä. Mikäli käärme pettäisi Eevaa todellisessa olemuksessaan, niin olisiko Eeva tullut silloin petetyksi?

 

  Syy, minkä vuoksi me olemme myös tulleet petetyiksi historian saatossa, johtuu siitä, että me emme ole koskaan tienneet minkä muodon "Pettäjä" on ottanut.

 

  Mikä on "pettäjän" tai käärmeen todellinen identiteetti Pyhässä Raamatussa?

 

  Maestro Eraño M. Evangelista sanoo, lukekaamme siitä:

 

"Ja suuri lohikäärme, se vanha käärme, jota perkeleeksi ja saatanaksi kutsutaan, koko maanpiirin villitsijä, heitettiin maan päälle, ja hänen enkelinsä heitettiin hänen kanssansa." Ilmestyskirja 12:9

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

The great dragon was hurled down—that ancient serpent called the devil, or Satan, who leads the whole world astray. He was hurled to the earth, and his angels with him.
Revelation 12:9 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Suuri lohikäärme heitettiin alas - se muinainen käärme, jota on kutsuttu paholaiseksi, tai saatanaksi, joka johdattaa koko maailman eksyksiin. Hänet heitettiin maahan ja hänen enkelinsä hänen kanssaan." Ilmestyskirja 12:9

 

  Nyt, ensimmäistä kertaa käärme on paljastettu olevan lohikäärme - se tarkoittaa, että käärmeellä oli jalat ennen kuin ne katkaistiin siltä rangaistuksena pois. Me voimme lukea, että käärme, entisaikojen lohikäärme on myös kutsuttu nimillä paholainen ja saatana. Viimeinen ilmestys olemaan "saatanan enkeleiden" identiteetin paljastaminen. Tämä Maestron ilmestys paljastuu matkan aikana, kun me luemme eteenpäin:

 

"Ja minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi(jälkeläistesi) ja hänen siemenensä (jälkeläistensä) välille; se on polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän."  1. Moos. 3:15

 

  Kamppailu käärmeen ja naisen välillä ei ole vielä ohi. Sen vuoksi, että Adam ja Eeva kadottivat/menettivät paikkansa Eedenin Puutarhassa, Jumala antoi heidän jälkeläiselleen mahdollisuuden saada sen takaisin kukistamalla saatana ja sen enkelit; jotta he voisivat palata Eedenin Puutarhaan.

 

  Mutta käärme koettaa kukistaa hänen jälkeläisensä. Tämä on tehtävän nimi: "naisen jälkeläinen", joka oli profetoitu, täytyy voittaa tai "murskata" käärmeen pää ja näin valmistaa tie käydä takaisin Eedenin Puutarhaan. Onko se totta?

 

  Seuraava ilmestys: Kuka on "käärmeen jälkeläinen" ja kuka on "naisen jälkeläinen"? 

 

  Me tiedämme, että käärme tai paholainen ei voi saada ihmislasta, ja siten ollen tietääksemme kuka on käärmeen siemen/jälkeläinen, löydämme hänet sitä kautta, kun tiedämme kenelle käärme lupasi voiman ja auktoriteetin tai arvovallan. 

 

  Me emme voi tietää tai saada sitä selville Vanhasta Testamentista, me voimme lukea siitä niin kutsutusta Uudesta Testamentista:

 

"Niin perkele (paholainen) sanoi hänelle: "Jos sinä olet Jumalan Poika, niin sano tälle kivelle, että se muuttuu leiväksi"." Luukas 4:3

 

  Paholainen, joka on myös saatana "salanimeltään", pilkkasi Jeesusta, mikä oli vastaus?

 

"Jeesus vastasi hänelle: "Kirjoitettu on: 'Ei ihminen elä ainoastaan leivästä'." Luukas 4:4

 

   Jeesus vastasi Paholaiselle epäsuorasti. Hänellä ei ollut voimaa tehdä kiveä leiväksi.

 

"Ja perkele vei hänet korkealle vuorelle ja näytti hänelle yhdessä tuokiossa kaikki maailman valtakunnat" Luukas 4:5

 

  Paholainen näytti Jeesukselle maailman.

 

"ja sanoi hänelle: "Sinulle minä annan kaiken tämän valtapiirin ja sen loiston, sillä minun haltuuni se on annettu, ja minä annan sen, kenelle tahdon." Luukas 4:6

 

  Paholainen tarjosi maailman valtaa ja auktoriteettia Jeesukselle, mikä olisi vastapalvelus?

 

"Jos sinä siis kumarrut minun eteeni, niin tämä kaikki on oleva sinun." Luukas 4:7

 

 Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"So if you worship me, it will all be yours." Luke 4:7 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Joten mikäli ylistät minua, tämä kaikki on oleva sinun." Luukas 4:7

 

  Jeesukselle annettu ehto oli sama, kuin Eevalle annettu, tulisi kääntää Jumalan käskyt ylösalaisin tai kumota ne. Puutarhassa oli vain yksi käsky, mutta Jeesuksen tapauksessa Kymmenen Käskyä oli jo vakiinnutettu ja tunnustettu. Ehtona oli kumota Jumalan antamat Kymmenen Käskyä hänen elinaikanaan. Joten kun Jeesus rikkoi ja kymmenen käskyä vaihtoi toisiksi, eli kahteen käskyyn, hän lopulta sai sen mitä saatana oli luvannut hänelle. Sen sijaan, että olisi pysynyt uskollisena Jumalalle, hän seurasi ja totteli Paholaista.

 

  Isä voi luvata ainoastaan kaikki mitä hänellä on, hänelle kenet on valinnut perijäkseen. Koske Paholainen lupasi täyden vallan ja auktoriteetin Jeesukselle, eli aivan kuten isä voisi luvata hänen ainoasyntyiselle pojalleen - tämä selkeästi osoittaa, että Jeesus on käärmeen siemen/jälkeläinen!

 

  Profetia puhuu käärmeen jälkeläisestä ja naisen jälkeläisestä, kyse ei ole "Jumalan pojasta" tai jälkeläisestä.  Jeesus otti vastaan voiman ja auktoriteetin, jonka Paholainen hänelle lupasi, nyt, kenen poika tai "jälkeläinen" Jeesus on? Paholaisen!

 

  Tämä on ilmestys, jonka Jumala tahtoo antaa jokaiselle ihmiselle; että Jeesus epäonnistui tehtävässään ja että kamppailu käärmeen jälkeläisen ja naisen jälkeläisen välillä on yhä käynnissä.

 

  Perikö Jeesus "käärmeen" tai Paholaisen voiman? Kyllä.

 

  Uskonnot sanovat aina, että kun meille tapahtuu jotain pahaa elämässämme, niin meidän pitäisi syyttää sellaisesta "käärmettä" tai Paholaista. Lukekaamme, mitä Jeesuksella on sanottavaa:

 

"Tulta minä olen tullut heittämään maan päälle; ja kuinka minä tahtoisinkaan, että se jo olisi syttynyt! Mutta minä olen kasteella kastettava, ja kuinka minä olenkaan ahdistettu, kunnes se on täytetty!" Luukas 12:49-50

 

   Jeesus toi ongelmat maailmaan, kyseessä ei ole enää saatana! Viimeisen kahden vuosituhannen ajan historia osoittaa sen meille.

 

  Uskonnot tulevat jatkamaan sanomistaan, että "Jeesus toi rauhan maailmaan!" Kysykäämme Jeesukselta toiko hän todella rauhaa maailmaan?

 

"Luuletteko, että minä olen tullut tuomaan maan päälle rauhaa? Ei, sanon minä teille, vaan eripuraisuutta. Sillä tästedes riitautuu viisi samassa talossa keskenään, kolme joutuu riitaan kahta vastaan ja kaksi kolmea vastaan, isä poikaansa vastaan ja poika isäänsä vastaan, äiti tytärtänsä vastaan ja tytär äitiänsä vastaan, anoppi miniäänsä vastaan ja miniä anoppiansa vastaan." Luukas 12:51-53

 

  Jos se mitä Jeesus sanoi, on erilaista kuin mitä uskonnot opettavat, niin kuka puhuu totta? Kuka pettää ja eksyttää maailman ihmisiä tänä päivänä?

 

  Mistä me voimme tietää miehen, joka täyttää profetian, 1. Moos. 3:14-15, naisen jälkeläisenä, joka tulee murskaamaan käärmeen pään?

 

  Avain tietoon, kuka tulee murskaamaan käärmeen pään, on hän, jota Jumala kutsuu Hänen pojakseen.

 

"Kun sinun päiväsi ovat päättyneet ja sinä lepäät isiesi tykönä, korotan minä sinun seuraajaksesi jälkeläisesi, joka lähtee sinun ruumiistasi; ja minä vahvistan hänen kuninkuutensa." 2. Samuel 7:12

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Paino:

 

"When your days are over and you rest with your fathers, I will raise up your offspring to succeed you, who will come from your own body, and I will establish his kingdom"

 II Samuel 7:12 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kun sinun päiväsi ovat päättyneet ja sinä lepäät isiesi tykönä, korotan minä sinun seuraajaksesi jälkeläisesi, joka lähtee sinun ruumiistasi; ja minä vahvistan hänen kuninkuutensa. 2. Samuel 7:12

 

  Tämä on Jumalan antama lupaus Daavidille; jälkeläinen tulee hänen verilinjastaan. Mikä tulee olemaan jälkeläisen tehtävä?

 

" Hän on rakentava huoneen minun nimelleni, ja minä vahvistan hänen valtaistuimensa ikuisiksi ajoiksi." 2. Samuel 7:12-14

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Paino:

 

"He is the one who will build a house for my Name, and I will establish the throne of his kingdom forever." II Samuel 7:12-14 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Hän on rakentava huoneen minun nimelleni, ja minä vahvistan hänen valtaistuimensa ikuisiksi ajoiksi.". 2. Samuel 7:12-14

 

 "Hän on rakentava huoneen minun nimelleni" - "huone, talo, temppeli", jossa on Jumalan Nimi. Hänen tehtävänsä on johtaa hänen kansansa takaisin Jumalan tykö näyttämällä heille huoneen, talon, jossa on Jumalan Nimi. Kun he näkevät Nimen tässä talossa, niin he kykenevät sen jälkeen kutsumaan Jumalaa. Mikäli hän onnistuu, niin Jumala nostaa kirouksen hänen kansansa yltä. Sekä hän saa teostaan tunnustusta ja kunniaa.

 

  Me tiedämme, että Daavidia seurannut oli Salomo, mutta vaikka talo/temppeli oli rakennettu, niin Jumalan Nimi ei ollut hänen kansansa tiedossa tai tunnettu hänen elinaikanaan (1. Kun. 11:1-13). Jeesus tuli jatkamaan keskeneräiseksi jäänyttä tehtävää tehdä/saattaa hänen kansansa tuntemaan Jumalan Nimi.

 

  Mikäli Salomo olisi onnistunut, Jumala olisi nostanut hänet kunniaan:

 We know that the son who succeeded David was Solomon, but though the house was built, the Name of God was not known by his people during his time (I Kings 11:1-13). Jesus came to continue the mission of making his people know the Name of God. 

If Solomon succeeded, he will be honored by God:

 

 

"Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani…" 2. Samuel 7:14

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Paino:

 

"I will be his father, and he will be my son…" II Samuel 7:14 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani..." 2. Samuel 7:14

 

  Koska Daavidin pojan ansaitsema palkinto, mikäli hän menestyy tehtävässään tehdä Jumalan Nimi tunnetuksi, on tulla kutsutuksi nimellä Jumalan Poika, niin siten ollen se henkilö, joka tulee täyttämään profetian, 1. Moos. 3:14-15, käärmeen pään murskaamisesta, on mies, jonka Jumala on lähettänyt ilmoittamaan Hänen Nimensä!

 

  Apostolit ja heidän jälkeensä tulleet uskonnot ovat vääristelleet Jeesuksen todellista luontoa. Kuten on kirjoitettu Pyhään Raamattuun, Jeesus on todellakin Daavidin jälkeläinen. Jeesus on vain ihminen, mies, ja mikäli hän olisi onnistunut tehtävässään, niin Jumala olisi antanut hänelle Daavidin valtaistuimen ja hän hallitsisi hänen kansaansa ja olisi kunnioitettu tai arvoisa saamaan tittelin tai häntä kutsuttaisiin nimellä "Jumalan poika", vaikka hän on siis vain ihminen, joka on Daavidin jälkeläinen.

 

  Kuinka me voimme tietää, että Jeesus epäonnistui murskaamaan käärmeen pään?

 

  Mikäli hän epäonnistuisi tehtävässään, niin mikä olisi seuraamus?

   

"niin että, jos hän tekee väärin, minä rankaisen häntä ihmisvitsalla ja niin kuin ihmislapsia lyödään" 2. Samuel 7:14

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Paino:

 

"When he does wrong, i will punish him with a rod wielded by men, with floggings inflicted by human hands." II Samuel 7:14 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kun hän tekee väärin, niin Minä rankaisen häntä ihmisten antamin kepiniskuin ja miesten käsien kautta selkäsaunoilla sekä ruoskimisilla". 2. Samuel 7:14

 

  Kuten on yleisessä tiedossa, Jeesus hakattiin ja pieksettiin sekä ruoskittiin ynnä ristiinnaulittiin, kuten on kirjoitettuna Pyhään Raamattuun (Matteus 27:25-26). Ei voida mitenkään kiistää, etteikö Jeesus olisi totisesti tehnyt "väärin" ja ei voida myöskään kiistää, etteikö Jeesus olisi epäonnistunut pyrkiessään saavuttamaan titteliä tulla kutsutuksi nimellä "Jumalan Poika"!

 

  Koska kykeni ulottamaan valtansa ja auktoriteettinsa koko maailmaa kattavaksi, vaikka Jumala rankaisi häntä ihmisten kautta hakkaamisilla ja ruoskimisilla ja hän kuoli; se ainoastaan tarkoittaa, että kaikki se kunnia joka Jeesuksella on nyt, on todisteena siitä, että hän valitsi osansa olla käärmeen siemen/jälkeläinen, joka on myös Paholainen/Saatana. Paholainen sen sijaan täytti lupauksensa takaamisesta voiman ja auktoriteetin Jeesukselle, sillä Jeesus oli totisesti ylistänyt häntä ja opettanut hänen opetuksiaan!

 

Lue seuraava linkki tietääksesi, kuinka Jeesus ylisti saatanaa:

Jeesuksen Voima

http://www.thename.ph/thename/testimony/jes11-en.html

 

  Koska Jumalan Nimi on tehty tunnetuksi profeetan kuin Mooses (5. Moos. 18:18-19) kautta, joka on myös ´muukalainen´ ja hänet on maininnut Kuningas Salomo (1. Kun 8:41-43), niin siitä seuraa, että hän on nyt ´naisen jälkeläinen´, jonka tehtävä on annettu profetiassa 1. Moos. 3:14-15, murskata käärmeen pää ja se tapahtuu paljastamalla käärmeen petos!

 

  Nyt lukekaamme uudelleen jae koskien käärmeen identiteettiä:

 

"Ja suuri lohikäärme, se vanha käärme, jota perkeleeksi ja saatanaksi kutsutaan, koko maanpiirin villitsijä, heitettiin maan päälle, ja hänen enkelinsä heitettiin hänen kanssansa." Ilmestyskirja 12:9

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

The great dragon was hurled down—that ancient serpent called the devil, or Satan, who leads the whole world astray. He was hurled to the earth, and his angels with him.
Revelation 12:9 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Suuri lohikäärme heitettiin alas - se muinainen käärme, jota on kutsuttu paholaiseksi, tai saatanaksi, joka johdattaa koko maailman eksyksiin. Hänet heitettiin maahan ja hänen enkelinsä hänen kanssaan." Ilmestyskirja 12:9

 

  Nyt on ilmeistä, että syy miksi Paholainen on ollut menestyvä pettäessään maailman ihmisiä sen menneen historian ajan, on seurausta sen kyvystä muuttaa muotoaan, olemustaan. Nyt, kun tulee "profeetta kuin Mooses", niin pettäjä paljastetaan; maailman kansat ovat sitten kyvykkäitä tietämään ja tuntemaan sen moninaiset pettämisen muodot ja keinot.

 

  Maestro Evangelista sanoo: Jos Jeesus olisi menestyksellisesti onnistunut täyttämään tehtävänsä Jumalalta, kuten on kirjoitettu profetiaan, niin sitten ei olisi enää ollut tarvetta Ilmestyskirjalle. Mutta koska hän epäonnistui tehtävänsä suorittamisessa, ylisti saatanaa ja opetti sen opetuksia; sen vuoksi Ilmestyskirja on kirjoitettu, jotta nämä Jeesuksen ja hänen apostoleidensa petokset voisivat tulla paljastetuiksi! Kuitenkin, jotta kykenee ymmärtämään Ilmestyskirjaa, meidän tulee kuunnella profeettaa kuin Mooses, 5. Moos. 18:18-19, sillä hänen suuhunsa Jumala on asettanut Hänen Sanansa ja siten ollen hän on ainoa, joka kykenee ja pystyy selittämään Ilmestyskirjaa meille kaikille.

 

  Nyt viimeisenä asiaa koskien "profeetta kuin Mooses" paljastaa meille keitä ovat "saatanan enkelit".

 

  Kyetäksemme jäljittämään "Saatanan enkeleiden" identiteetin, meidän tulisi tietää kenelle tai keille Jeesus siirsi voimansa ja auktoriteettinsa, jonka hän vastaanotti Paholaiselta/Saatanalta:

 

"Niin hän kutsui kokoon ne kaksitoista ja antoi heille voiman ja vallan kaikkia riivaajia vastaan ja voiman parantaa tauteja. Ja hän lähetti heidät julistamaan Jumalan valtakuntaa ja parantamaan sairaita." Luukas 9:1-2

 

   Ennen kuin Jeesus kuoli, hän siirsi voimansa ja auktoriteettinsa hänen apostoleille, millä tavalla?

 

   Maestro Evangelista kysyy: Oletko kuullut tai tiedätkö uskonnosta tai kirkosta, joka ei harjoita parantamista Jeesuksen nimessä ja opeta Jumalan valtakunnasta? Ei niitä ole. Ne kaikki harjoittavat parantamista ja ajavat demoneita ulos ihmisistä ja mikä näkyvintä, he saarnaavat jumalan valtakunnasta, jonka jumala ei ole tunnettu.

 

  Maestro Evangelista sanoo, koska uskonnot saarnaavat jumalan valtakunnasta; mikä on Jumalan Nimi? He eivät sitä tiedä, he ovat vaihtaneet tilalle muita nimiä, kuten on nimi Jeesus. Tästä syystä heidän (uskontojen) lupaama jumalan valtakunta, on jumalan valtakunta, jonka jumala ei ole tunnettu.

 

  Tämä totisesti osoittaa, että uskonnot saarnaavat Saatanan opetuksia ja siten ollen he ovat Saatanan enkeleitä ja koska maailma on tiukasti kiinnittynyt uskontojen opetuksiin, niin siitä seuraa, että maailma ylistää ja palvoo Saatanaa.

 

  Maailma on todellakin Saatanan harhaan johtama ja hänen enkelinsä - uskonnot, kuten on kirjoitettu Ilmestyskirjaan 12:9, sen seurauksena ihmiskunta on ilmiselvästi Jumalan kiroama, koska he ovat sallineet itsensä tulla petetyiksi uskontojen taholta ylistämään Saatanaa, ylistämällä ja palvomalla tämän `siementä´ Jeesusta!

 

  Kuten on Jumalan todellinen nimi ja Jeesuksen todellinen identiteetti käärmeen siemenenä, jotka eivät ole olleet tunnettuja koko maailmalle - niin mitä tapahtui?

 

"Tämän minä olen teille puhunut, ettette loukkaantuisi." Joh. 16:1

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

 "All this I have told you so that you will not go astray." John 16:1 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kaiken tämän minä olen kertonut teille, että ette joutuisi harhaan/eksytetyksi" Joh. 16:1

 

  Maestro Evangelista, www.thename.ph ja www.suurinimi.com sanoo: Jeesus muistutti meitä, että hän on jo aikaisemmin varoittanut meitä jokaista.

 

"He erottavat teidät synagogasta; ja tulee aika, jolloin jokainen, joka tappaa teitä, luulee tekevänsä uhripalveluksen Jumalalle." Joh. 16:2

 

  Jeesus tiesi ajan tulevan, jolloin ihmisten keskuudessa on suuri väärinymmärrys koskien hänen todellista identiteettiään, henkilökuvaansa, hänen sanomisiaan ja hänen töitään. Ihmiset tulevat tappamaan toisiaan ja he tekevät toisten tappamisilla uskonsa mukaan palveluksen Jumalalle

 

  Nyt tässä ajassa nämä tappamiset raportoidaan hyvinkin yleisesti sanomalehdissä ja radio-ohjelmissa; jopa niiden todellisessa tapahtumaympäristössään me voimme nähdä näitä tappamisia suorina lähetyksinä kaapeli- ja satelliitti TV:stä sekä Internetistä!

 

  Miksi? Mikä on syynä näille tappamisille?

 

  Tappajat sanovat tekevänsä niitä palveluksena ja ylistyksenä Jeesukselle ja Jumalalle!

 

   Mikä todella saa aikaan näitä toisten ihmisten tappamisia? Mitä Jeesus todellisuudessa sanoi tästä asiasta?

 

"Ja sen he tekevät teille, koska he eivät tunne Isää eivätkä minua." Joh. 16:3

 

  Jeesus sanoi: Syy näille tappamisille toisiaan vastustavien uskontojen ja kansakuntien kesken johtuvan siitä, että he eivät tunne todellista Jumalaa eivätkä todellista Jeesusta.

 

  Todistaaksemme sen: Jos kysyt ihmisiltä, että montako jumalaa on olemassa; he vastaavat: On vain yksi Jumala! He ovat samanmielisiä vastauksessaan.

 

  Kun kysyt Hänen nimeään; he antavat sinulle monia nimiä ja taistelevat niiden oikeellisuudesta.

 

  Tämä vain osoittaa, että he eivät todella tunne Jumalaa. Jeesus itse paljastaa, että tämä on yksi niistä syistä, joista johtuu maailmassa oleva kirous ja sodat sekä eripura.

 

  Sinä aikana kun Mooses ja Profeetat elivät - Oli ainoastaan Jumala, joka oli tuntematon ihmisille. Nyt Jeesus sanoo, että kyseessä ei ole ainoastaan Jumala, vaan myöskään hänen (Jeesus) identiteettinsä ei ole tunnettu.

 

  Todistuksena sille:

 

  Mikäli joku kysyisi Jeesuksen persoonasta, jotkut voisivat sanoa, että hän on "Jumalan poika"; että hän on myös jumala (Kristityille); ja Muslimeille hän on Marian poika ja ainoastaan profeetta; muille ja toisille uskonnoille hän on Jumalan poika, mutta myös ihminen. Nämä ovat ne paljastukset ja faktat, jotka osoittavat etteivät he todella tunne Jeesusta. Sen vuoksi tappamisia on ollut aina nykyhetkeen asti. Jotta saisimme kaikki nämä tappamiset loppumaan ja maailmaan rauhan, meidän tulisi esitellä ja oppia tuntemaan tosi Jumalan Nimi ja todellinen Jeesus.

 

  Tulkoon koko maailma huomaamaan ja havahtumaan, että niin kauan kuin maailma ei tunne tosi Jumalan Nimeä ja todellista Jeesusta, niin yhä vaan enemmän tappamisia tulee uskontojen seuraajien kesken!

 

  Kenellä on auktoriteetti puhua ja opettaa ihmisille Jumalasta ja Hänen Sanastaan?

 

"vaan että niinä päivinä, jolloin seitsemännen enkelin ääni kuuluu hänen puhaltaessaan pasunaan, Jumalan salaisuus käy täytäntöön sen hyvän sanoman mukaan, jonka hän on ilmoittanut palvelijoillensa profeetoille." Ilmestyskirja 10:7

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"But in the days when the seventh angel is about to sound his trumpet, the mystery

of God will be accomplished, just as he announced to his servants the prophets."
Revelation 10:7 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Mutta niinä päivinä kun seitsemäs enkeli on alkamassa soittamaan trumpettiaan/torveaan, Jumalan mysteeri tullaan silloin saattamaan loppuun, aivan kuten Hän on ilmoittanut palvelijoilleen profeetoille." Ilmestyskirja 10:7

 

"Mutta niinä päivinä kun seitsemäs enkeli" - tarkoittaa sanomia Jumalalta, joista meille tiedotetaan, tämä ei tarkoita enkeleiden ilmestymistä, joita hämmästyksissämme ihmettelemme.

 

"Jumalan mysteeri (salaisuus) tullaan silloin saattamaan loppuun" - aika jolloin Jumala ja Hänen Nimensä tulee olemaan koko maailman tietoisuudessa. Ei tule olemaan enää salaisuuksia koskien Jumalaa, kykenemme näkemään eron uskontojen opetuksen ja Jumalan puhuman opetuksen välillä…

 

 "kuten Hän on ilmoittanut palvelijoilleen profeetoille" - ainoastaan profeetoille on annettu ilmestys Jumalalta. Ei kennelkään toisille.

 

Onko se totta?

 

"Sillä ei Herra, Herra, tee mitään ilmoittamatta salaisuuttaan palvelijoillensa profeetoille." Aamos 3:7

 

Toinen käännös, New King James Version, Uusi Kuningas Jaakon Laitos, Painos:

 

 Surely the Lord God does nothing,
Unless He reveals His secret to His servants the prophets.

Amos 3:7 NKJV

 

Suora suomennos:

 

"Varmasti, Herra Jumala ei tee mitään, Ennen kuin Hän paljastaa Hänen salaisuutensa Hänen palvelijoilleen profeetoille." Aamos 3:7

 

   Ainoastaan profeetoille on annettu yksinomainen auktoriteetti puhua Jumalan puolesta, sillä he vastaanottavat ohjeet suoraan Häneltä.

 

  Miten on totuuden suhteen kun puhumme Jeesuksesta?

 

   Uskonnot sanovat, että Jeesuksen tarina on kirjoitettu evankeliumeiden kirjoihin ja hänen apostoleidensa kirjeisiin; että heidän seuraajiensa tulisi seurata ja uskoa heidän antamiaan opetuksia.

 

  Maestro Evangelista sanoo, että paras henkilö paljastamaan totuuden todellisesta Jeesuksen tarinasta ja olemuksesta, on Jeesus itse. Joten lukekaamme mitä Jeesus sanoi tästä asiasta…

 

"Ja hän sanoi heille: "Tätä tarkoittivat minun sanani, kun minä puhuin teille ollessani vielä teidän kanssanne, että kaiken pitää käymän toteen, mikä minusta on kirjoitettu Mooseksen laissa ja profeetoissa ja psalmeissa"." Luukas 24:44

 

  Sanoiko Jeesus meille, että meidän tulisi etsiä tietoa hänestä apostoleiden kirjoista? Vastaus on EI! Tosi asiassa hän halusi meidän lukevan tietoja itseään koskien:

 

  1. Mooseksen Laista, profeetta;
  2. Profeetoista; ja
  3. Daavidin Psalmeista, myös profeetta

 

  Jeesus ei sanoessaan määrännyt meitä etsimään tietoa kirjoituksista, jotka voidaan lukea kuuluvan hänen apostoleidensa tuotoksiin, kun kyseessä on totuus hänestä, Jeesuksesta. Hän sanoi, että meidän tulisi kuulla tai kysyä neuvoa profeettojen kirjoituksista etsiessämme tosi tietoa hänestä.

 

  Tämä ei tarkoita, että meidän tulisi tulkita profeettojen kirjoituksia tai laatia omia tutkimuksia tietääksemme tosi Jumalan Nimen ja todellisen Jeesuksen, sillä Jumala puhui tulevasta profeetasta 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19, joka on lähetetty kuin Mooses ja jonka suuhun HÄN on asettanut/laittanut HÄNEN Sanansa ja lähettänyt puhumaan Hänen Nimessään. Ja koska me olemme saaneet lukea, että sanottu profetia on nyt saanut täyttymyksensä persoonassa Maestro Evangelista, joka on jo ilmoittanut Jumalan Nimen. Se tarkoittaa myös, että Maestro on sen lisäksi sama profeetta, joka ilmoittaa todellisen Jeesuksen, kuten perustuu Jumalan Sanoihin, jotka Hänen profeettansa ovat aikaisemmin kirjoittaneet.

 

  Mitä ´profeetta kuin Mooses´ tulee ilmoittamaan/paljastamaan Jeesuksesta?

 

 "Minä, Jeesus, lähetin enkelini todistamaan näitä teille seurakunnissa. Minä olen Daavidin juurivesa ja hänen suvustansa, se kirkas kointähti." Ilmestyskirja 22:16

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"I, Jesus, have sent my angel to give you this testimony for the churches. I am the Root and the Offspring of David, and the bright Morning Star."

Revelation 22:16 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Minä, Jeesus olen lähettänyt minun enkelini antamaan tämän todistuksen kirkoille. Minä olen Daavidin Juuriverso ja Jälkeläinen, ja kirkas Aamun Tähti." Ilmestyskirja 22:16

 

  Jeesus sanoo, että hän tulee lähettämään "enkelin" tai sanansaattajan - Jeesus itse ei tule! Kyseessä on "enkeli" tai sanansaattaja, jonka Jeesus on lähettänyt, joka todistaa "kirkoille" (ihmisille, jotka uskovat Jeesukseen) selventääkseen, että hän (Jeesus) on ainoastaan "Daavidin Juuriverso ja Jälkeläinen", ja hän on myös kirkas "aamun tähti".

 

  Siten ollen, se mitä profeetta kuin Mooses tulee paljastamaan/ilmoittamaan Jeesuksesta on, että hän on ainoastaan Daavidin juuri ja jälkeläinen.

 

  Me voimme lukea, kuinka Maestro ilmoitti Raamatun kirjoitusten kautta, että Jeesus on ainoastaan Daavidin jälkeläinen ja tämä perustuu Opettaja Eraño M. Evangelistan Raamattu-ilmestyksiin:

  

http://www.thename.ph/thename/revelations/greatestdeception-en.htm

Suurin Petos

 

  On olemassa Jumalan Sana koskien Jeesusta - Kuningas Daavidin jälkeläistä, joka meidän tulisi tietää:

 

"Kun sinun päiväsi ovat päättyneet ja sinä lepäät isiesi tykönä, korotan minä sinun seuraajaksesi jälkeläisesi, joka lähtee sinun ruumiistasi; ja minä vahvistan hänen kuninkuutensa. Hän on rakentava huoneen minun nimelleni, ja minä vahvistan hänen valtaistuimensa ikuisiksi ajoiksi. Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani, niin että, jos hän tekee väärin, minä rankaisen häntä ihmisvitsalla ja niin kuin ihmislapsia lyödään" 2. Samuel 7:12-14

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Paino:

 

"When your days are over and you rest with your fathers, I will raise up your offspring to succeed you, who will come from your own body, and I will establish his kingdom. He is the one who will build a house for my Name, and I will establish the throne of his kingdom forever. I will be his father, and he will be my son. WHEN HE DOES WRONG, I WILL PUNISH HIM WITH A ROD WIELDED BY MEN, WITH FLOGGINGS INFLICTED BY HUMAN HANDS."

II Samuel 7:12-14 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kun sinun päiväsi ovat päättyneet ja sinä lepäät isiesi tykönä, korotan minä sinun seuraajaksesi jälkeläisesi, joka lähtee sinun ruumiistasi; ja minä vahvistan hänen kuninkuutensa. Hän on rakentava huoneen minun nimelleni, ja minä vahvistan hänen valtaistuimensa ikuisiksi ajoiksi. Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani. KUN HÄN TEKEE VÄÄRIN, NIIN MINÄ RANKAISEN HÄNTÄ IHMISTEN ANTAMIN KEPINISKUIN JA MIESTEN KÄSIEN KAUTTA SELKÄSAUNOILLA SEKÄ RUOSKIMISILLA". 2. Samuel 7:12-14

 

  Kyseisissä jakeissa: 2. Samuel 7:12-14 - me voimme lukea, että Jumala puhuu Daavidin tulevasta jälkeläisestä eikä kirjaimellisesti "Jumalan pojasta", kuten uskonnot saarnaavat.

 

  Onko aivan totta, että Jeesus oli Daavidin jälkeläinen?

"neitsyen tykö, joka oli kihlattu Joosef nimiselle miehelle Daavidin suvusta; ja neitsyen nimi oli Maria." Luukas 1:27

 

Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

"…to a virgin pledged to be married to a man named Joseph, a descendant of David. The virgin's name was Mary." Luke 1:27 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"…neitsyelle, joka oli lupautunut menemään naimisiin Joosef nimisen miehen kanssa, Daavidin jälkeläisen. Neitsyen nimi oli Maria". Luukas 1:27

 

  Jeesuksen todellinen isä on Joosef, joka kuuluu Daavidin huoneeseen/sukuun. Jos me nyt uskomme uskontojen vakuutteluja, että Jeesus on "Jumalan poika", niin sitten sen täytyisi olla Marian, joka kuuluu Daavidin huoneeseen/sukuun.

  Ja:

 

"Ja katso, sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus." Luukas 1:31

 

  Ja kuka oli Jeesuksen isä?

 

"Hän on oleva suuri, ja hänet pitää kutsuttaman Korkeimman Pojaksi, ja Herra Jumala antaa hänelle Daavidin, hänen isänsä, valtaistuimen," Luukas 1:32

 

"pitää kutsuttaman" - Kuten olet lukenut sen, Jeesus oli ainoastaan Daavidin poika tai jälkeläinen, ei oikea tai todellinen Jumalan poika; hän oli vain ihminen.

 

  Onko totta, että Jeesus on Daavidin poika? Luemme seuraavasta:


"Jeesuksen Kristuksen, Daavidin pojan, Aabrahamin pojan, syntykirja." Matteus 1:1

 

  Nyt me voimme nähdä, että profetia, 2. Samuel 7:12-14, kertoo tulevasta Daavidin jälkeläisestä, ei Jumalan pojasta, on saanut täyttymyksensä/on toteutunut Jeesuksessa.

  Kun tarkastelemme profetiaa, 2. Samuel 7:12-14, että mikäli Daavidin jälkeläinen tekee väärin tai pahuudella, hän tulee kärsimään rangaistuksen ihmisten kautta hakkaamisin ja ruoskimisin. Oliko Jeesus - Kuningas Daavidin jälkeläinen rangaistu kepiniskuin ja ihmisten hakkaamisilla?


"Niin kaikki kansa vastasi ja sanoi: "Tulkoon hänen verensä meidän päällemme ja meidän lastemme päälle". Silloin hän päästi heille Barabbaan, mutta Jeesuksen hän ruoskitti ja luovutti ristiinnaulittavaksi." Matteus 27:25-26


  Todellakin, Jeesus kärsi kyseisen brutaalin tuomion ihmisten kautta, jonka me voimme lukea uudelleen, mitä Jumala määräsi 2. Samuel 7:14: "
Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani. KUN HÄN TEKEE VÄÄRIN, NIIN MINÄ RANKAISEN HÄNTÄ IHMISTEN ANTAMIN KEPINISKUIN JA MIESTEN KÄSIEN KAUTTA SELKÄSAUNOILLA SEKÄ RUOSKIMISILLA".

  Me voimme havaita itse ja ymmärtää itse, että tämä perustuu siihen, mitä Jumala sanoi profetiassa olevan todellinen syy, miksi Hän salli Jeesuksen - Kuningas Daavidin jälkeläisen joutuvan ihmisten pahoinpitelemäksi, ja se ei ollut meidän syntiemme puolesta, vaan hänen (Jeesuksen) omien syntien ja väärintekojen vuoksi.

  Jesaja kirjan luku 53 ei ole koskaan ollut profetia Jeesusta koskien, vaan se on kokoelma Mooseksen teoista, sillä Mooses oli se mies, jolle Jumala paljasti/ilmoitti Hänen Käsivartensa ja Voimansa (2. Moos. 32:11).

Lue seuraava linkki:
http://www.thename.ph/thename/revelations/suffvant-en.html.

 

Kärsivä Palvelija

 

  Sen takia, että uskonnot ovat laittaneet meidät ylistämään ja palvomaan Jeesusta, joka - kuten perustuu Jumalan Sanoihin profetiassa, 2. Samuel 7:12-14 - joutui Jumalan rankaisemaksi omien väärintekojensa takia, eikä meidän syntiemme vuoksi, kuten apostolit väittävät. Tämä selkeästi näyttää, että uskonnot ovat opettaneet meille virheellisesti koskien Jumalaa ja Jeesusta.

 

  Tämän takia Jumala ei kuule maailman ihmisten rukouksia rauhan puolesta, vaan jatkaa ihmiskunnan kärsimyksiä kaikilla olevilla sodilla ja tuhoilla, koska ihmiset huutavat väärän jumalan nimeä Jeesus, jonka tekivät apostolit ja uskonnot.

 

  Tietääksesi mitä väärintekoja Jeesus teki, jotka apostolit ovat piilottaneet meidän silmiltä - ole ystävällinen ja lue tästä linkistä:


http://www.thename.ph/thename/revelations/greatestdeception-en.htm.

 

Suurin Petos

 

  TÄMÄ ON VÄKEVIN TODISTE TODISTAMAAN SIITÄ, ETTÄ USKONNOT JA ERITYISESTI KIRKKO OVAT KAIKKIEN AIKOJEN SUURIMPIA RIKOLLISIA, SILLÄ HE OVAT SAATTANEET IHMISKUNNAN USKOMAAN HEIDÄN OPETUKSIINSA JEESUKSESTA PELASTAJANA, KUN ME VOIMME LUKEA RAAMATUSTA, ETTÄ HÄN OLI JUMALAN RANKAISEMA - HE OVAT SAATTANEET IHMISET YLISTÄMÄÄN MIESTÄ, JOTA JUMALA RANKAISI!!!

 

  Ja nyt, miksi Jeesus sanoi, että hän on myös "kirkas aamun tähti"? Mistä kohtaa Raamatusta me voimme lukea kerrotun "kirkkaasta aamun tähdestä"? Jälleen, Jeesuksen "enkeli", joka on myös profeetta kuin Mooses, Maestro Eraño Martin Evangelista paljastaa meille syyn Jeesuksen tunnustukselle:

 

  Mikä odottamaton tapahtuma tulee tapahtumaan maailmassa, joka osoittaa, milloin Jeesuksen "enkeli" tai sanansaattaja, joka on myös profeetta kuin Mooses on tullut paljastamaan "kirkkaan aamun tähden" identiteetin?


"Tuonela tuolla alhaalla liikkuu sinun tähtesi, ottaaksensa sinut vastaan, kun tulet. Se herättää haamut sinun tähtesi, kaikki maan johtomiehet, nostattaa valtaistuimiltansa kaikki kansojen kuninkaat." Jesaja 14:9

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

The grave below is all astir to meet you at your coming; it rouses the spirits of the departed to greet you -  all those who were leaders in the world; it makes them rise from their thrones - all those who were kings over the nations." Isaiah 14:9 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Hauta sinun alapuolellasi on valmis ottamaan sinut vastaan tulosi hetkellä; se nostattaa vainajien henget sinua tervehtimään - kaikki nuo, jotka olivat johtajia maailmassa; se saa heidät nousemaan valtaistuimiltaan - kaikki nuo, jotka hallitsivat kansojen yli kuninkaina." Jesaja 14:9

 

  Joku tullaan paljastamaan.


"se saa heidät nousemaan valtaistuimiltaan" - tapahtuma, joka saa uskontojen, valtioiden ja organisaatioiden johtajat yllättymään, kun he oppivat tietämään "aamun tähden" identiteetin/henkilöllisyyden.

 

  Mitä he sanovat?

 

"Kaikki he lausuvat ja sanovat sinulle: 'Myös sinä olet riutunut niin kuin mekin, olet tullut meidän kaltaiseksemme'." Jesaja 14:10

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:


"They will all respond, they will say to you, "You also have become weak, as we are; you have become like us." Isaiah 14:10 (NIV)

Suora suomennos:

 

"He kaikki vastaavat, ha sanovat sinulle, "Sinusta on myös tullut heikko, kuten me olemme; olet tullut meidän kaltaiseksemme." Jesaja 14:10

 

  He tulevat sanomaan, että heidän odotuksensa koskien "aamun tähteä" ovat olleet kaukana totuudesta. Että he ovat olleet väärässä heidän omissa olettamuksissaan, että "aamun tähti" oli voimallinen persoona, synnitön ja täydellinen - vain tullakseen päätelmään, että hän oli vain ihminen.

 

"Alas tuonelaan on vaipunut sinun komeutesi, sinun harppujesi helinä; sinun allasi ovat vuoteena madot, toukat ovat peittonasi." Jesaja 14:11


Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:


"All your pomp has been brought down to the grave, along with the noise of your harps; maggots are spread out beneath you and worms cover you."
Isaiah 14:11 (NIV)

Suora suomennos:

 

"Kaikki sinun loistosi on laskettu alas hautaan, sinun äänekkäästi soivien harppujesi kanssa; toukat ovat levittäytyneet sinun allesi ja madot peittävät sinut." Jesaja 14:11

 

"madot peittävät sinut" - tämä "aamun tähti" kuoli - ei noussut enää uudelleen, vastoin kaikkien uskomuksia.

 

Kuka hän on?

 

"Kuinka olet taivaalta pudonnut, sinä kointähti, aamuruskon poika! Kuinka olet maahan syösty, sinä kansojen kukistaja!" Jesaja 14:12

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:


"How you have fallen from heaven, O morning star, son of the dawn! You have been cast down to the earth, you who once laid low the nations!" Isaiah 14:12 (NIV)

Suora suomennos:

 

 

"Kuinka olet taivaasta pudonnut, Oi aamun tähti (kointähti), aamuruskon poika! Sinut on heitetty alas maahan, sinä, joka kerran alistit kansakuntia!" Jesaja 14:12

 

  Tämä on jokaisen reaktio, kun Jeesuksen "enkeli" paljastaa tai luovuttaa tiedon "aamun tähden" todellisesta henkilöllisyydestä ja saattaa sen kaikkien maailman ihmisen tietoisuuteen.

 

"Kuinka olet taivaasta pudonnut" - Kaikki ihmiset ovat olettaneet ja luulleet hänen olevan taivaassa. Miksi hän putosi?

 

"joka kerran alistit kansakuntia" - kaikki kansakunnat ovat ruhjottuja hänen takiaan.

 

  Ja toisissa käännösversioissa:

 

King James Version (KJV), Kuningas Jaakon Laitos/Painos:

 

"How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning!

How art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations!"
Isaiah 14:12 (KJV)

   

Suora suomennos:

 

"Miten sinä olet taivaalta pudonnut, sinä Lusifer, aamuruskon poika!
Miten sinä olet kaatunut maahan, joka annoit heikentää kansakuntia!"

 Jesaja 14:12


In the Contemporary English Version (CEV), Nykyajan Englannin kielinen Laitos/Painos:

 

"You, the bright morning star, have fallen from the sky!

You brought down other nations; now you are brought down."

Isaiah 14:12 (CEV)

 

Suora suomennos:

 

"Sinä, kirkas aamun tähti, olet pudonnut taivaalta! Sinä' alistit muita kansakuntia; nyt sinut on pudotettu maan pinnalle." Jesaja 14:12


  Uskonnot ovat tarkoitushakuisesti yrittäneet piilottaa "aamun tähden" todellisen henkilöllisyyden. He ovat esittäneet ja vaihtaneet identiteetiksi "Lusifer", joka linkittyy Jeesuksen tunnustukseen Ilmestyskirjassa 22:16.

  Ja:

"Sinä sanoit sydämessäsi: 'Minä nousen taivaaseen, korkeammalle Jumalan tähtiä minä istuimeni korotan ja istun ilmestysvuorelle, pohjimmaiseen Pohjolaan." Jesaja 14:13

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:


"You said in your heart," I will ascend to heaven; I will raise my throne above the stars of God; I will sit enthroned on the mount of assembly, on the utmost heights of the sacred mountain."
Isaiah 14:13 (NIV)

Suora suomennos:

 

"Sinä sanoit sydämessäsi: 'Minä nousen taivaaseen, korkeammalle Jumalan tähtiä minä valtaistuimeni korotan; Minä istun kruunattuna kokoontumisen vuorella, korkeimmissa korkeuksissa pyhällä vuorella." Jesaja 14:13

 

  Todellisuudessa se oli Jeesus joka sanoi nuo sanat Pyhässä Raamatussa, että:

 

"Mutta tästedes Ihmisen Poika on istuva Jumalan voiman oikealla puolella." Silloin he kaikki sanoivat: "Sinä siis olet Jumalan Poika?" Hän vastasi heille: "Tepä sen sanotte, että minä olen"." Luukas 22:69-70

 

  Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"But from now on, the Son of Man will be seated at the right

hand of the mighty God. "They all asked, "Are you then the Son of God?"

He replied, "You are right in saying I am."

Luke 22:69-70 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Mutta tästä lähtien, Ihmisen Poika tulee istumaan Mahtavan Jumalan oikealla puolella. "He kaikki kysyivät, "Oletko sinä sitten Jumalan Poika?" Hän vastasi, "Te olette oikeassa sanoessanne, että minä olen." Luukas 22:69-70

 

  Jeesus oli erittäin kunnianhimoinen. Hän halusi nousta ylös taivaaseen ja hän halusi ihmisten tietävän ja hyväksyvän, että hän olisi "Jumalan Poika".

 

  Mitä muuta Jeesus sanoi?

 

"Minä nousen pilvien kukkuloille, teen itseni Korkeimman vertaiseksi.'" Jesaja 14:14

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:


"I will ascend above the tops of the clouds; I will make myself like the Most High."
Isaiah 14:14 (NIV)

Suora suomennos:

 

"Minä asetun pilvien huippuja korkeammalle; Minä teen itseni tärkeäksi kuin on Kaikkein Korkein." Jesaja 14:14

 

  Jeesus todella halusi olla kuin Jumala. Uskontojen petosten kautta ihmiset ovat uskoneet, että Jeesus on jumala.


  Mitä Jeesus sanoi vakuuttaakseen väitteensä olevansa Jumala?

 

"Minun Isäni, joka on heidät minulle antanut, on suurempi kaikkia, eikä kukaan voi ryöstää heitä minun Isäni kädestä. Minä ja Isä olemme yhtä." Niin juutalaiset ottivat taas kiviä maasta kivittääksensä hänet. Jeesus vastasi heille: "Minä olen näyttänyt teille monta hyvää tekoa, jotka ovat Isästä; mikä niistä on se, jonka tähden te tahdotte minut kivittää?" Juutalaiset vastasivat hänelle: "Hyvän teon tähden me emme sinua kivitä, vaan jumalanpilkan tähden, ja koska sinä, joka olet ihminen, teet itsesi Jumalaksi"."

Johannes 10:29-33

 

  Ja myös:

 

"Jeesus sanoi heille: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: ennen kuin Aabraham syntyi, olen minä ollut". Silloin he poimivat kiviä heittääksensä häntä niillä; mutta Jeesus lymysi ja lähti pyhäköstä." Johannes 8:58-59

 

  Tämänkaltaiset Jeesuksen sanat osoittavat, kuinka suuresti hän halusi olla kuin Jumala ja tästä syystä Jumala rankaisi häntä ihmisten kautta pahoinpitelyin, ruoskimisin ja lopulta ristiinnaulitsemalla kuoleman, ne johtuivat hänen valheellisista väitteistä.

 

  Jeesus jopa sanoi, että hän nousee ylös taivaaseen. Onko hän todella taivaassa?

 

"Mutta sinut heitettiin alas tuonelaan, pohjimmaiseen hautaan." Jesaja 14:15

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"But you are brought down to the grave, to the depths of the pit."

Isaiah 14:15 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Mutta sinut heitettiin alas hautaan, syvyyksien onkaloiden syvimpään paikkaan."

Jesaja 14:15

 

  Kuten on profetoitu, hän kuoli itse aiheuttamansa rangaistuksen vuoksi, omien väärintekojensa vuoksi.

 

"Jotka sinut näkevät, ne katsovat pitkään, tarkastavat sinua: 'Onko tämä se mies, joka järisytti maan, järkytti valtakunnat," Jesaja 14:16

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Those who see you stare at you, they ponder your fate:

"Is this the man who shook the earth and made kingdoms tremble,"

Isaiah 14:16 (NIV)

 

 Suora suomennos:

 

"Nuo, jotka näkevät sinut, tuijottavat sinua pitkään, he ihmetellen arvioivat kohtaloasi: "Onko tämä se mies, joka järisytti maata ja sai kuningaskunnat vapisemaan," Jesaja 14:16

"Onko tämä se mies" - tässä puhutaan "miehestä, ihmisestä" - joka tarkoittaa, että "kirkas aamun tähti" ei ole Saatana.

 

  Kaikki tulevat sanomaan, että tämä mies on maailmassa olevan hajotuksen ja kärsimyksen aiheuttaja, joita me koemme tätä nykyä!


"joka teki maanpiirin erämaaksi ja hävitti sen kaupungit, joka ei päästänyt vankejansa kotiin?'" Jesaja 14:17

 

"vankejansa" - niitä, jotka ovat laittaneet heidän uskonsa Jeesukseen.

 

"Kansojen kuninkaat kaikki lepäävät kunniassa, kukin kammiossansa. Mutta sinä olet kaukana haudastasi, poisviskattuna niin kuin hylkyvesa, olet peittynyt surmattujen, miekalla lävistettyjen, kiviseen kuoppaan suistuneitten alle, olet kuin tallattu raato." Jesaja 14:18-19


  Hän kuoli, eikä todellisuudessa noussut ylös kuolleista.
Mikä oli hänen toinen merkkinsä?

"Et sinä saa yhtyä heidän kanssaan haudassa, sillä sinä olet maasi hävittänyt, kansasi tappanut. Ei ikinä enää mainita pahantekijäin sukua." Jesaja 14:20

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"you will not join them in burial, for you have destroyed your land and killed

your people. The offspring of the wicked will never be mentioned again."

Isaiah 14:20 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"et tule liittymään heihin hautaamisen kautta, sillä sinä olet maasi tuhonnut ja tappanut sinun kansasi. Pahojen jälkeläisiä ei tulla enää koskaan mainitsemaan." Jesaja 14:20

 

  Katsele kirkkoihin - Jeesus on yhä naulittuna ristille!

 

  Onko "aamun tähti" saatana, kuten uskonnot sanovat?

 

"Ja suuri lohikäärme, se vanha käärme, jota perkeleeksi ja saatanaksi kutsutaan, koko maanpiirin villitsijä, heitettiin maan päälle, ja hänen enkelinsä heitettiin hänen kanssansa." Ilmestyskirja 12:9

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

The great dragon was hurled down—that ancient serpent called the devil, or Satan, who leads the whole world astray. He was hurled to the earth, and his angels with him.
Revelation 12:9 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Suuri lohikäärme heitettiin alas - se muinainen käärme, jota on kutsuttu paholaiseksi, tai saatanaksi, joka johdattaa koko maailman eksyksiin. Hänet heitettiin maahan ja hänen enkelinsä hänen kanssaan." Ilmestyskirja 12:9

 

  Aivan selkeästi, on olemassa vain yksi Saatana joka on myös Lohikäärme, käärme ja Paholainen. Saatana ei ole "mies, ihminen", kuten uskonnot ovat ajatelleet olevan. Lue edelleen:

 

"Ja hän otti kiinni lohikäärmeen, sen vanhan käärmeen, joka on perkele (Paholainen) ja saatana, ja sitoi hänet tuhanneksi vuodeksi" Ilmestyskirja 20:2

 

  Pyhä Raamattu on johdonmukainen koskien Saatanan identiteettiä/henkilöllisyyttä. Kuka myönsi olevansa "aamun tähti"?

 

"Minä, Jeesus, lähetin enkelini todistamaan näitä teille seurakunnissa. Minä olen Daavidin juurivesa ja hänen suvustansa, se kirkas kointähti." Ilmestyskirja 22:16

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"I, Jesus, have sent my angel to give you this testimony for the churches. I am the Root and the Offspring of David, and the bright Morning Star."

Revelation 22:16 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Minä, Jeesus olen lähettänyt minun enkelini antamaan tämän todistuksen kirkoille. Minä olen Daavidin Juuriverso ja Jälkeläinen, ja kirkas Aamun Tähti." Ilmestyskirja 22:16

 

  Profeetta kuin Mooses, jonka Jumala on lähettänyt, on myös "enkeli" tai sanansaattaja, joka on mainittu Ilmestyskirjassa 22:16, on se henkilö, joka paljastaa todellisen Jeesuksen: Että hän on vain "Daavidin juuri ja jälkeläinen" ja myös "kirkas aamun tähti". Tämä on lopullinen tai viimeinen ilmestys Jeesuksesta.

  Että tietäisimme Pyhän Raamatun olevan johdonmukainen, lukekaamme toinenkin käännös samaista jaetta koskien:

Nykyajan Englanninkielinen Painos/Laitos, Contemporary English Version (CEV):

 

"I am Jesus! And I am the one who sent my angel to tell all of you these things for the religions. I am David's Great Descendant, and I am also the bright morning star."

Revelation 22:16 (CEV)

 

Suora suomennos:

 

"Minä olen Jeesus! Ja minä olen se, joka on lähettänyt enkelini kertomaan kaikille teille näistä asioista uskonnoille. Minä olen Daavidin suuri jälkeläinen, ja Minä olen myös kirkas aamun tähti." Ilmestyskirja 22:16


  Siten Jeesuksen todellinen identiteetti on paljastettu/ilmoitettu meidän aikanamme, koska hänen "enkeli" tai sanansaattaja, joka todistaa, että hän (Jeesus) on ainoastaan Daavidin jälkeläinen ja kirkas aamun tähti, kuten on kirjoitettu Ilmestyskirjaan 22:16, ja hän on nyt tullut persoonassaan Maestro Eraño M. Evangelista.

  Kuka opetti Maestro Eraño M. Evangelistalle, että Jeesus on vain Kuningas Daavidin jälkeläinen, josta on aikaisemmin kerrottu 2. Samuelin kirjassa 7:12-14 ja josta tuli lopulta Ilmestyskirjassa 22:16 kerrottu "kirkas aamun tähti"?

  Jumala kertoi Moosekselle kauan sitten, että profeetta "kuin hän" (kuin Mooses) tulisi vielä ja kyseessä on tämä profeetta, jolle Jumala antoi tehtäväksi ilmoittaa ja selittää Jumalan Sanan ja Pyhän Raamatun tekstit.

  Kun ihmiset ovat kuunnelleet niitä, joille Jumala ei ole antanut auktoriteettia, niin ihmiset ovat tulleet harhaan johdetuiksi ja jatkuvakestoisesti petetyiksi.

  Koska profeetta (kuin Mooses) on tullut meidän aikanamme, niin ainoastaan me kykenemme ymmärtämään Jumalan Sanan Pyhän Raamatun tämän profeetan luontevista ja selkeistä esityksistä!


Onko totta, että Maestro Eraño Martin Evangelista on ennalta maailmaan lähetetty profeetta "kuin Mooses"?

"Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua." 5. Moos. 18:18

"Profeetan… sinun kaltaisesi" - Jumala puhui Moosekselle tulevasta profeetasta kuin hän, joka ei tule hänen kansastaan (Israelilaisista) Lähi-idästä.

 

"minä panen sanani hänen suuhunsa" - Jumala tulee asettamaan Hänen Sanansa hänen suuhunsa! Tämän vuoksi Maestro Evangelista kykenee tietämään totuuden syistä, miksi Jeesus oli lähetetty ja miksi Jeesus epäonnistui. Kaikki tämä siksi, että Jumala on Itse asettanut/laittanut Hänen Sanansa hänen (Maestro) suuhun.

"ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua" - ennalta maailmaan lähetetty profeetta "kuin Mooses" sanoo ainoastaan sen, mitä Jumala on antanut hänelle sanottavaksi ihmisille, ei enempää, ei vähempää. Tämä on myös syynä sille, miksi Maestro paljastaa meille todellisen Jeesuksen, sillä se on Jumalan käsky Maestro Evangelistalle ilmoittaa asia meille.

Jumalan Sanojen kautta Raamatusta, jotka Hän on asettanut Hänen profeettansa kuin Mooseksen suuhun, Maestro Eraño Evangelistan; Jumala tahtoo meidän, maailman ihmisten tietävän, että Jeesus EI KOSKAAN OLLUT JUMALAN POIKA, VAAN SEN POIKA, JOKA LUPASI HÄNELLE VOIMAN - KÄÄRME, JOKA ON MYÖS PAHOLAINEN TAI SAATANA ja että me olemme kaikki olleet uskontojen syöttämän petoksen vallassa.

  Mooseksen kaltaisen profeetan merkit, joka ilmoittaa/paljastaa Jumalan Nimen ja myös todellisen Jeesuksen, ovat seuraavat:

Merkki, että hän on Jumalan lähettämä profeetta kuin Mooses:

1. Jumala asettaa/laittaa Hänen Sanansa hänen suuhun - Hänen ei tarvitse opiskella Jumalan Sanaa, vaan hän on ainoastaan riippuvainen, mitä Jumala tahtoo paljastaa kirjoituksista meille selitettäväksi.

2. Hän puhuu Jumalan Nimessä - joka tarkoittaa, että hän on Jumalan lähettämä ilmoittamaan Hänen Nimensä.

 

Merkki tai merkit, että hän on myös enkeli/sanansaattaja, joka todistaa meille Jeesuksesta:

3. Hän todistaa, että Jeesus on Daavidin juuri ja jälkeläinen - Jeesus ei ole Jumalan Poika

4. Hän todistaa, että Jeesus on kirkas aamun tähti - Jeesus epäonnistui ja kärsi Jumalalta saamansa rangaistuksen, koska hän oli seurannut muita jumalia - Saatanaa.


  Kaikki yllä mainitut merkit on ilmoittanut Maestro Eraño Martin Evangelista Raamatun kautta, sanojen avulla, jotka Jumala asetti hänen suuhunsa!

  Mikäli ihmiset eivät kuuntele sanottuja ilmestyksiä, jotka Jumala on käskenyt Hänen profeettansa kuin Mooseksen meille kertomaan; mitä Jumala sanoo asiasta?
 

"Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille." 5. Moos. 18:19

 

 "Ja joka ei kuule minun sanojani" - mikäli ihmiset eivät kuuntele ennalta lähetettyä profeetta kuin Mooses, niin silloin he itse asiassa jättävät Jumalan ja Hänen Sanansa huomioimatta. Miksi?

"sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu" - meidän nykyisenä aikanamme uskonnot opettavat valheellisesti Jumalan Sanasta.

 

  Tämä erityinen profeetta ilmoittaa Jumalan Nimen, jotta ihmiset ymmärtäisivät aidon ja toden Jumalan Sanan.

 
Milloin 1. Mooseksen kirjassa 3:14-15 päättyy? Onko totta, että se tapahtuu meidän sukupolvemme aikanamme, koska Profeetta kuin Mooses, Maestro Evangelista on nyt tullut?

 

"Ja näkyi suuri merkki taivaassa: vaimo, vaatetettu auringolla, ja kuu hänen jalkojensa alla, ja hänen päässään seppeleenä kaksitoista tähteä. Hän oli raskaana ja huusi synnytyskivuissaan, ja hänen oli vaikea synnyttää." Ilmestyskirja 12:1-2

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"A great and wondrous sign appeared in heaven: a woman clothed with the sun,

with the moon under her feet and a crown of twelve stars on her head.

She was pregnant and cried out in pain as she was about to give birth."

Revelation 12:1-2 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Merkittävä ja ihmeellinen merkki ilmestyi taivaalle: Nainen puettuna auringolla, kuu hänen jalkojensa alla ja kaksitoista tähtinen kruunu päässään. Hän oli raskaana ja huusi tuskissaan synnytyksen edetessä." Ilmestyskirja 12:1-2

 

"Nainen" - tämä kuvaa tai edustaa Jumalan uutta kansaa.

 

  Kyseessä ei ole Jeesuksen äiti. Jeesus oli jo kuollut silloin, kun tämä profetia annettiin ja siinä muistutetaan syntymisestä, hän ei ole se, joka täyttää profetian. Nainen tulee edustamaan Jumalan uutta kansaa tai valtiota.

 

"Ja näkyi toinen merkki taivaassa, ja katso: suuri, tulipunainen lohikäärme, jolla oli seitsemän päätä ja kymmenen sarvea, ja sen päissä seitsemän kruunua;"

Ilmestyskirja 12:3

 

"lohikäärme" - Maestro Evangelista sanoo, lohikäärme/käärme on yhä mainittu Ilmestyskirjassa, ja se voisi tarkoittaa, että se kamppailu, joka alkoi Eedenin Puutarhassa 1. Mooseksen kirjassa on yhä käynnissä. Se ei ole vielä asettunut tai ratkaistu.

 

"ja sen pyrstö pyyhkäisi pois kolmannen osan taivaan tähtiä ja heitti ne maan päälle. Ja lohikäärme seisoi synnyttämäisillään olevan vaimon edessä nielläkseen hänen lapsensa, kun hän sen synnyttäisi." Ilmestyskirja 12:4

 

  Naisen ensimmäinen symbolinen/vertauskuvallinen lapsi oli Jeesus, mutta hänet kukistettiin tai "pistettiin kantapäähän", "käärmeen tai Paholaisen" toimesta - 1. Moos. 3:14-15.

 

"Ja hän synnytti poikalapsen, joka on kaitseva kaikkia pakanakansoja rautaisella valtikalla; ja hänen lapsensa temmattiin Jumalan tykö ja hänen valtaistuimensa tykö."

Ilmestyskirja 12:5

 

   Nyt profetiassa mainitaan uuden lapsen syntymästä, jonka täytyi tulla. Mitä tapahtuu "lohikäärmeelle" tai "käärmeelle"?

 

"Sen tähden riemuitkaa, taivaat, ja te, jotka niissä asutte! Voi maata ja merta, sillä perkele on astunut alas teidän luoksenne pitäen suurta vihaa, koska hän tietää, että hänellä on vähän aikaa!" Ilmestyskirja 12:12

 

   Kuka petti Jeesusta? Paholainen/Saatana.

 

   Jeesus myönsi jo epäonnistuneensa tehtävässään ja että hän oli se, joka toi hajotuksen ja eripuran tähän aikaan, ja on saanut paljon ongelmia aikaiseksi maailmassa. Kun hän kuoli, hänen apostolinsa ottivat haltuunsa hänen hajotustyönsä ja jatkoivat suurta petosta heidän aikanaan. Sitten kun kaikki apostolit olivat kuolleet, niin uskonnot ja kirkot jatkoivat perintönään saamaansa tehtävää levittää petosta jokaiseen maailman maahan. He ovat "Saatanan enkeleitä"!

 

  Eedenin Puutarhassa luvatusta naisen jälkeläisestä tuli käärmeen jälkeläinen!

 

  Kuka tulee seisomaan symbolisena naisen jälkeläisenä hänen tilallaan? Tietty Lapsi syntyi, ja se on kuvattu symbolisesti Ilmestyskirjassa!

 

  Kuka on tämä "lapsi", jolla on "rautainen valtikka"?

 

   Maestro Eraño M. Evangelista näyttää sen meille:

 

"Miksi pakanat pauhaavat ja kansat turhia ajattelevat? Maan kuninkaat nousevat, ruhtinaat yhdessä neuvottelevat (asettuvat vastustamaan) Herraa ja hänen voideltuansa vastaan: "Katkaiskaamme heidän kahleensa, heittäkäämme päältämme heidän köytensä".

Psalmi 2:1-3

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Why do the nations conspire and the peoples plot in vain?
The kings of the earth take their stand and the rulers gather together
against the LORD and against his Anointed One.
"Let us break their chains," they say, "and throw off their fetters."
Psalm 2:1-3 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Miksi kansakunnat turhia vehkeilevät ja ihmiset juonivat? Maan kuninkaat hallitsijat asennoituvat kantaaottavasti tehtävässään ja hallitsijat liittyvät yhteen vastustamaan HERRAA ja Hänen Voideltuaan. "Rikkokaamme heidän sitovat ketjunsa", he sanovat, "ja heittäkäämme heidän kahleensa pois." Psalmi 2:1-3

 

  Tulee aika, jolloin uskonnot asettuvat vastustamaan opetusta, jonka tuo tämä "lapsi" tai "muukalainen", sillä hän tuo totuuden. Nämä opetukset tuhoavat heidät, uskonnot!

 

  Mitä Jumala sanoo siitä?

 

"Hän, joka taivaassa asuu, nauraa; Herra pilkkaa heitä. Kerran hän on puhuva heille vihassansa, peljättävä heitä hirmuisuudessaan: "Minä olen asettanut kuninkaani Siioniin, pyhälle vuorelleni". Minä ilmoitan, mitä Herra on säätänyt. Hän lausui minulle: "Sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin." Psalmi 2:4-7

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The One enthroned in heaven laughs; the Lord scoffs at them.
Then he rebukes them in his anger and terrifies them in his wrath, saying
I have installed my King on Zion, my holy hill." I will proclaim the decree of the LORD:

He said to me, "You are my Son; today I have become your Father.

Psalm 2:4-7 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

Kaikkivaltias valtaistuimellaan taivaassa nauraa heille; Herra moittii heitä. Sitten Hän nuhtelee heitä vihassaan ja kauhistuttaa heitä raivossaan, Sanoen, Minä olen asettanut paikoilleen Minun Kuninkaani Siioniin, Minun pyhälle vuorelleni. Minä julistan mitä HERRA on säätänyt: Hän sanoi minulle, "Sinä olet Minun Poikani, tänä päivänä Minusta on tullut sinun Isäsi." Psalmi 2:4-7

 

  Uskonnot ja maailman ihmiset tulevat lopultakin ymmärtämään, että Jumala on todellakin lähettänyt tämän profeetan puhumaan Hänen puolestaan.

 

  Maestro lisää: Jeesukselle, jo ennen hänen syntymäänsä, merkki oli annettu satoja vuosia aikaisemmin osoittamaan häneen, että tässä on Jumalan voideltu. Maestron kohdalla, hän ei saanut minkäänlaista merkkiä, joka olisi osoittanut häneen suoraan ja kuudesta miljardista ihmisestä maailmassa, hän on se ainoa yksilö, joka voi toimittaa Jumalan tosi sanoman. Tämä tapahtui ja alkoi 16. Heinäkuuta 1990.

 

  Sen johdosta, että Maestro Eraño Martin Evangelista on pystynyt tekemään Jumalan Nimen tunnetuksi koko maailmalle - niin siitä seuraa kiistatta, että hän on se valittu, jota Jumala kutsuu Hänen Pojakseen!

 

  Mitä Jumala on sanonut?

 

"Ano minulta, niin minä annan pakanakansat (kansakunnat) sinun perinnöksesi ja maan ääret sinun omiksesi. Rautaisella valtikalla sinä heidät muserrat, niin kuin saviastian sinä särjet heidät." Psalmi 2:8-9

 

  Jumala antaa hänelle perintönä koko maailman. Mikäli he haluavat palata Jumalan tykö, Paluu Eedenin Puutarhaan on väistämätön asia! Tämä tulee olemaan meidän siunauksemme Jumalalta: Rauha maailmaan.

 

  Mikä on Jumalan ohje?

 

  "Tulkaa siis järkiinne, kuninkaat, maan tuomarit, ottakaa nuhteesta vaari. Palvelkaa Herraa pelolla ja iloitkaa vavistuksella. Antakaa suuta pojalle, ettei hän vihastuisi ettekä te hukkuisi tiellänne. Sillä hänen vihansa syttyy äkisti. Autuaat ovat kaikki, jotka häneen turvaavat." Psalmi 2:10-12

 

  Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, painos:

 

"Therefore, you kings, be wise; be warned, you rulers of the earth. Serve the LORD with fear and rejoice with trembling. Kiss the Son, lest he be angry and you be destroyed in your way, for his wrath can flare up in a moment. Blessed are all who take refuge in him.

Psalm 2:10-12 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Sen tähden, te kuninkaat, olkaa viisaat; olkaa varoitetut, te maailman hallitsijat. Palvelkaa HERRAA pelolla ja iloitkaa vavisten. Suudelkaa (ottakaa ystävällisesti vastaan) Poikaa, ettei hän tulisi vihaiseksi, niin että te ette tuhoutuisi tiellänne, sillä hänen vihansa leimahtaa hetkessä. Siunattuja ovat ne, jotka häneen turvaavat." Psalmi 2:10-12

 

"Palvelkaa HERRAA pelolla" - tässä kohtaa Maestro sanoo, me voimme ylistää Jumalaa ja palvella Häntä tottelemalla Hänen käskyjään ja suuntaamalla kunnioituksemme Hänen profeettaansa kohtaan - miestä, jolle Jumala on asettanut Hänen sanansa suuhun.

 

  Ja nyt, mitä on tarkoitettu "rautaisella valtikalla"?

 

 "Mutta Iisain kannosta puhkeaa virpi, ja vesa versoo hänen juuristansa." Jesaja 11:1

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"A shoot will come up from the stump of Jesse; from his roots a Branch will bear fruit."

Isaiah 11:1 (NIV)

 Suora suomennos:

 

"Iisain kannosta nousee vesa; hänen juuristaan Oksa kantaa hedelmää." Jesaja 11:1

 

"vesa" - Tämä on Kuningas Daavid

 

"juuri" - Jeesus, kuten on ilmoitettu Ilmestyskirjassa 22:16.

 

"Ja hänen päällänsä lepää Herran Henki, viisauden ja ymmärryksen henki, neuvon ja voiman henki, tiedon ja Herran pelon henki." Jesaja 11:2

 

"Henki" - Jumalan Sana.

 

"HERRAN pelon henki" - Kuten on kirjoitettu Sananlaskut 9:10 - "HERRAN pelko on viisauden alku, ja Pyhimmän tunteminen on ymmärrystä".

 

  Maestro Evangelista tekee/saa maailman ihmiset tuntemaan ja ymmärtämään Toden Jumalan ja Hänen käskynsä.

 

 "Hän halajaa Herran pelkoa; ei hän tuomitse silmän näöltä eikä jaa oikeutta korvan kuulolta, vaan tuomitsee vaivaiset vanhurskaasti ja jakaa oikein oikeutta maan nöyrille; suunsa sauvalla hän lyö maata, surmaa jumalattomat huultensa henkäyksellä."

Jesaja 11:3-4

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"and he will delight in the fear of the LORD. He will not judge by what he sees with his eyes, or decide by what he hears with his ears; but with righteousness he will judge the needy, with justice he will give decisions for the poor of the earth. He will strike the earth with the rod of his mouth; with the breath of his lips he will slay the wicked. "

Isaiah 11:3-4 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Hän saa ilonsa Herran pelosta, ja hän ei tuomitse näkemänsä perusteella, eikä tee päätöksiä korvakuulolta; Vaan oikeamielisesti hän jakaa oikeutta vähäosaisille, ja antaa päätöksensä tasapuolisesti maan nöyrille; Hän lyö maata suunsa sauvalla, ja huuliensa henkäyksellä hän surmaa pahoja." Jesaja 11:3-4

 

"suunsa sauvalla" - Jumalan Sana, jonka Maestro Evangelista ilmoittaa maailman ihmisille.

 

"Vanhurskaus on hänen kupeittensa vyö ja totuus hänen lanteittensa side. Silloin susi asuu karitsan kanssa, ja pantteri makaa vohlan vieressä; vasikka ja nuori leijona ja syöttöhärkä ovat yhdessä, ja pieni poikanen (lapsi) niitä paimentaa." Jesaja 11:5-6

 

"susi asuu karitsan kanssa" - Tarkoittaa, että maailmassa tulee olemaan pysyvä rauha tuona "päivänä".

 

"pieni poikanen (lapsi) niitä paimentaa" - Profeetta, joka on lähetetty ennalta maailmaan kansakuntia varten, kuten on ilmoitettu Jeremiaan kirjassa 1:4-10.

 

"Lehmä ja karhu käyvät laitumella, niiden vasikat ja pennut yhdessä makaavat, ja jalopeura syö rehua kuin raavas." Jesaja 11:7

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The cow will feed with the bear, their young will lie down together, and the lion will eat straw like the ox. Isaiah 11:7 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Lehmä ruokailee karhun kanssa, niiden nuoret makailevat keskenään, ja leijona syö olkia kuin härkä." Jesaja 11:7

 

"leijona syö olkia kuin härkä" - Aika, jolloin kaikki syövät sitä ruokaa, minkä Jumala on meille aikaisemmin tarkoittanut, kuten on ilmoitettu Maestro Evangelistan ilmestyksessä Ruoka, Jota Meidän Tulisi Syödä.

 

 

 

 

 

"Imeväinen leikittelee kyykäärmeen kololla, ja vieroitettu kurottaa kätensä myrkkyliskon luolaan. Ei missään minun pyhällä vuorellani tehdä pahaa eikä vahinkoa, sillä maa on täynnä Herran tuntemusta, niin kuin vedet peittävät meren." Jesaja 11:8-9

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The infant will play near the cobra's den, and the young child will put its hand into the viper's nest. They will neither harm nor destroy on all my holy mountain, for the earth will be filled with the knowledge of the Lord as the waters cover the sea." Isaiah 11:8-9 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Pikkulapsi leikkii kobran kolon läheisyydessä, ja pieni lapsi laittaa kätensä kyykäärmeen pesään. Ne eivät vahingoita eivätkä tuhoa toisiaan Minun pyhällä vuorellani, sillä maa on oleva täynnä HERRAN tuntemusta, niin kuin vedet peittävät meren." Jesaja 11:8-9

 

"sillä maa on oleva täynnä HERRAN tuntemusta" - Sillä kaikki ihmiset joka puolilla maapalloa tulevat näkemään Maestro Evangelistan ja kuulevat hän ilmestyksensä koskien Jumalan Sanaa.

 

"Sinä päivänä pakanat etsivät Iisain juurta, joka on kansojen lippuna, ja hänen asumuksensa on oleva kunniata täynnä. Ja sinä päivänä Herra vielä toisen kerran ojentaa kätensä hankkiakseen itselleen kansansa jäännöksen, joka on jäljellä Assurissa, Egyptissä, Patroksessa, Etiopiassa, Eelamissa, Sinearissa, Hamatissa ja merensaarilla."

Jesaja 11:10-11

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

 

"In that day the Root of Jesse will stand as a banner for the peoples; the nations will rally to him, and his resting place will be glorious. In that day the Lord will reach out his hand a second time to reclaim the surviving remnant of his people from Assyria, from Lower Egypt, from Upper Egypt, from Cush, from Elam, from Babylonia, from Hamath and from the islands of the sea." Isaiah 11:7-11 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Tuona päivänä Iisain kannon Juuresta versova Oksa seisoo merkkilippuna kansoille; kansakunnat kokoontuvat hänen luokseen, ja lepopaikkansa maan päällä on oleva loistelias. Sinä päivänä Herra ojentaa käsivartensa toisen kerran noutaakseen jäljelle jääneet ihmisensä Assyriasta, Egyptistä, Ylemmästä Egyptistä, Etiopiasta, Eelamista, Sinearista, Hamatista ja merten saarilta". Jesaja 11:7-11

 

   Mitä nämä ihmiset, jotka ovat tulleet "merten saarilta" tekevät?

 

 "Hän nostaa viirin pakanakansoille ja kokoaa Israelin karkoitetut miehet; ja Juudan hajoitetut naiset hän kerää maan neljästä äärestä." Jesaja 11:12

 

 Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

He will raise a banner for the nations and gather the exiles of Israel;

he will assemble the scattered people of Judah from the four quarters of the earth.

Isaiah 11:12 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Hän tulee nostamaan merkkiviirin kansakunnille ja kokoaa Israelin karkoitettu; hän tulee liittämään yhteen Juudan hajotetun Kansan maailman neljältä kulmalta." Jesaja 11:12

 

   Kaikki ihmiset kokoontuvat saman Jumalan alaisuuteen.

 

   Kun tiedostamme nämä viimeaikaiset katastrofaaliset tapahtumat maailmassa, niin miksi Jumala tekee kaiken tämän? Mikä sille on syynä? Yksikään ihminen ei huuda apua tai kutsu Häntä Nimeltä. Ja nyt, mikä tulee olemaan viimeinen asia, jonka Jumala tekee, ennen kuin ihmiset huomaavat olevan jo liian myöhäistä?

 

"Ja minä lähetän tulen Maagogiin ja rantamaalla turvassa asuvien keskeen. Ja he tulevat tietämään, että minä olen Herra." Hesekiel 39:6

 

 Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

 I will send fire on Magog and on those who live in safety in the coastlands,

and they will know that I am the LORD.

Ezekiel 39:6 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Minä lähetän tulen Maagogiin ja niille, jotka asuvat turvallisesti meren saaristossa, ja he tulevat tietämään, että Minä olen HERRA". Hesekiel 39:6

 

"Maagog" - tulee olemaan suuria ongelmia ympäri maailmaa.

 

"meren saaristossa" - nämä ovat ihmisiä, jotka ensimmäisinä tunnustavat JUMALAN Nimen.

 

"Ja pyhän nimeni minä teen tunnetuksi kansani Israelin keskuudessa enkä enää salli häväistävän pyhää nimeäni. Ja pakanakansat tulevat tietämään, että minä olen Herra, Israelin Pyhä." Hesekiel 39:7

 

"Ja pyhän nimeni minä teen tunnetuksi kansani Israelin" - Jumala tekee Hänen Nimensä tunnetuksi Hänen kansalleen - "meren saaristossa".

 

"enkä enää salli häväistävän pyhää nimeäni" - tämän vuoksi Jumala tekee kaikki ongelmat, siksi, että Hänen Nimensä on häväisty.

 

"(pakana)kansat tulevat tietämään" - he tulevat kaikki tietämään Hänen Nimensä ja se on nyt alkanut, kun tosi Jumalan Nimi on ilmoitettu profeetan kuin Mooseksen kautta tässä artikkelissa ja webbisivuilla www.thename.ph sekä www.suurinimi.com.

 

"Katso, se tulee, se (varmasti) tapahtuu, sanoo Herra, (Ylivertainen) Herra: Tämä on se päivä, josta minä olen puhunut." Hesekiel 39:8

 

 "Katso, se tulee, se varmasti tapahtuu" - se tulee tapahtumaan aivan varmasti ennalta määrättynä aikana.

 

  Mitä tapahtuu sen jälkeen kun kaikki ovat tunnustaneet JUMALAN Nimen?

 

"Israelin kaupunkien asukkaat menevät ulos ja sytyttävät ja polttavat aseita, pieniä ja suuria kilpiä, jousia, nuolia, käsikarttuja ja keihäitä. He pitävät niitä polttoaineina seitsemän vuotta;" Hesekiel 39:9

 

  Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

 "'Then those who live in the towns of Israel will go out and use the weapons for fuel

and burn them up - the small and large shields, the bows and arrows, the war clubs

and spears.  For seven years they will use them for fuel.

Ezekiel 39:9 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Sitten ne, jotka asuvat Israelin kaupungeissa, menevät ulos ja muuttavat aseet polttoaineeksi ja polttavat ne - pieniä ja suuria kilpiä, jousia ja nuolia, taistelunuijat ja keihäät. Seitsemän vuoden ajan he käyttävät niitä polttoaineinaan." Hesekiel 39:9

 

"Seitsemän vuoden ajan he käyttävät niitä polttoaineinaan" - RAUHA! Tämä tulee olemaan vallitseva tila, sen jälkeen kun Jumalan Nimi on lopultakin tunnustettu. Sodassa käytettävät aseet lopultakin poltetaan ja käytetään polttoaineena "seitsemän vuotta" - tarkoittaa monia vuosia - ei ainoastaan seitsemää vuotta.

 

  "Ydinasekärjet" käytetään rauhanomaisiin tarkoituksiin polttoaineena ydinvoimaloissa, eikä niitä enää käytetä sotimistarkoitukseen. Mitä muuta?

 

"eivät he kanna puita kedolta eivätkä hakkaa metsistä, vaan pitävät polttoaineina aseita. Näin he saalistavat saalistajiaan ja ryöstävät ryöstäjiään, sanoo Herra, Herra."

Hesekiel 39:10

 

 Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

They will not need to gather wood from the fields or cut it from the forests, because they will use the weapons for fuel. And they will plunder those who plundered them and loot those who looted them, declares the Sovereign LORD.

Ezekiel 39:10 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Heidän ei tarvitse kerätä polttopuuta pelloilta tai kaataa niitä metsistä, koska he käyttävät aseita polttoaineena. Ja he ryöstävät niiltä, jotka ryöstivät heiltä ja ottavat saalista niiltä, jotka heiltä riistivät, julistaa Kaikkivaltias HERRA." Hesekiel 39:10

 

"Heidän ei tarvitse kerätä polttopuuta pelloilta tai kaataa niitä metsistä" - koska meillä tulee olemaan muita energianlähteitä polttoaineeksi, jota me saamme sotimiseen tarkoitetuista aseista. Me emme tarvitse paljoa öljyä, eikä meidän tarvitse kaataa paljoa puita, me säästämme luonnonvarojamme tuleville sukupolville nautittaviksi.

 

"Ja he ryöstävät niiltä, jotka ryöstivät heiltä ja ottavat saalista niiltä, jotka heiltä riistivät" - sen jälkeen kun uskonnot ovat paljastetut Internetin kautta (´lentävä kirjakäärö´ Sakarjan kirja 5:1-4), että he ovat pettäneet maailman ihmisiä heidän valheellisilla opetuksillaan Jumalasta. Ihmisten viha tulee olemaan valtava, että uskonnot ja heidän johtajansa romutetaan maan tasalle. Kirkot ja temppelit tuhotaan ja heidän rikkautensa, jonka he ovat ottaneet ihmisiltä historian aikana, tullaan takavarikoimaan. Maestro Evangelista sanoo: Kuka voi pysäyttää ihmisten vihaa noina aikoina?

 

  Tämä on uusi alku, josta Jumala on puhutut, meidän maailmastamme tulee parempi paikka ja kansoille annetaan säädökset ja osuudet (siitä vauraudesta, joka on takavarikoitu uskonnoilta) Jumalalta… tämä on Paluu Eedeniin, tämä on Maestro Evangelistan ilmestys meille kaikille.

 

  Toteutuuko tämä profetia ja tulevatko maailman ihmiset tietämään Jumalan Nimen?

 

"Herra on oleva koko maan kuningas. Sinä päivänä on Herra oleva yksi ja hänen nimensä yksi." Sakarja 14:9

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The Lord will be king over the whole earth. On that day there will be one Lord, and his name the only name." Zechariah 14:9 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Herra tulee olemaan koko maailman kuningas. Sinä päivänä on vain yksi Herra, ja Hänen Nimensä ainoa." Sakarja 14:9

 

  Sitten kun se tapahtuu, Maestro Evangelista sanoo, maailman ihmiset ovat silloin yhtä.

 

   Yksi kansa, yksi maailma ja yksi Jumala

 

  Tulee olemaan yksi Herra ja Hänen Nimensä on oleva ainoa Nimi maailmassa!

 

  Tämä on aika, jolloin meidän on tiedettävä tosi Jumala ja Hänen Suuri Nimensä, jotta me saamme uuden aloituksen kaikelle.

 

  Jumalan "Muukalaisen - profeetan kuin Mooseksen" tulolla uskontojen valtavat petokset ovat saavuttaneet huipentumansa; sen täydellisen tuhon aika on tulossa.

 

  Me olemme lukeneet, että opetukset ovat otetut suoraan Pyhästä Raamatusta, eikä yksikään ihminen kykene toimittamaan tämän kaltaista opetusta, ellei Jumala, Kaikkivaltias opeta häntä suoraan. Tämä on lopultakin loppu uskontojen petokselle ja herätys maailman ihmisille heidän syvästä unestaan, johon uskonnot ovat heidät vaivuttaneet!

 

  Kuka valehtelee maailman ihmisille? Onko se Pyhä Raamattu vai uskonnot?

 

  Tämä on aika, jolloin maailman ihmiset havahtuvat ymmärtämään, että heitä on petetty.

 

 

Sitten kun koko maailman ihmiset ovat YHTÄ MIELTÄ tottelemaan Jumalan käskyä 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19 ja KUUNTELEVAT profeettaa kuin Mooses, niin sitten meidän MAAILMAMME on totisesti oleva YHTÄ - Olemme yhtä ylistämään TOSI JUMALAN NIMEÄ, Yhtä tottelemaan Hänen LAKEJAAN, Yhtä MAAILMAN HUOLEHTIMISESSA.  Ja planeetta Maa tulee olemaan jälleen rauhaisa ja kaunis kuin Eedenin Puutarha. Ihmisen pyrkimys ja tarve rauhaan on lopultakin saavutettu ja täytetty.

 

  Hän opastaa meille tien tosi Jumalan tykö ja polulle, joka johtaa takaisin Eedenin Puutarhaan - Se on maailma, jossa elämme rauhassa, yltäkylläisyydessä ja oikeamielisyydessä!

 

  Olkoon koko maailma varoitettu siitä, että tuhoisat tapahtumat tulevat jatkumaan esiintymistään ja jopa pahentuvat niin kauan kuin maailma huutaa Jeesuksen nimeen sekä niiden muiden Jumalalle annettujen nimien puoleen (YWHW, Jahve, Jehova, Allah jne.), joita uskonnot opettavat, eivätkä opeta tosi Jumalan Nimestä Raamatusta, jonka on ilmoittanut ´Profeetta kuin Mooses´ Opettaja Eraño Martin Evangelista webbisivuilla: www.thename.ph ja www.suurinimi.com.

 

  Kaikkein tärkeimpänä niille, jotka sanovat, että Jumalaa ei ole olemassa, olkaa tiedotettuja, että sen mitä Jumala on puhunut aikaisemmin 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19 profeetasta kuin Mooses, jonka Hän lähettää, jonka suuhun Hän on asettanut Hänen Sanansa (joka tarkoittaa, että valitun henkilön ei tarvitse itse opiskella Raamattua, sillä Jumala Itse antaa hänelle ohjeet Hänen Sanastaan) JA Hän lähettää hänet puhumaan Hänen Nimessään tai ilmoittamaan Hänen Nimensä ja hän on nyt tullut persoonassaan Maestro (Opettaja) Eraño Martin Evangelista www.thename.ph.

 

  Kaikki se mitä Jumala puhui aikaisemmin Raamatussa, 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19, on nyt tullut toteen Maestro Evangelistassa - Tämä tarkoittaa, että ei yksikään älyllinen ihminen voi sanoa, että Jumalaa ei ole olemassa

 

  Se, että hyväksytkö avaamaan mielesi ja ajattelusi hyväksymään sanotut Raamattu ilmestykset mainitulta webbisivustoilta vai etkö, ei ole tärkeä - Se mikä on tärkeä, on että sinä olet nyt saanut tiedon Jumalan tosi sanomasta niin kuin se kirjoitettuna Raamattuun.