AIDON JUMALAN OIKEAMIELINEN SANOMA KAIKILLE MAAILMAN IHMISILLE Osa 5

 

Profetian mukaisesti on niin että "enkeli" mittaa uuden kaupungin. Koska se on profetoituna Ilmestyskirjassa, meidän täytyy myös löytää se profetoituna aikaisemmin profeettojen kirjoista.

 

"Tämä on maa, joka teidän on arvottava perintöosiksi Israelin sukukunnille, ja nämä ovat heidän osuutensa, sanoo Herra, Herra (Kaikkivaltias HERRA). Ja nämä ovat kaupungin uloskäytävät: Pohjoispuolella on mitta neljätuhatta viisisataa. Ja kaupungin portteja, jotka ovat nimitetyt Israelin sukukuntain mukaan, on pohjoisessa kolme: Ruubenin portti yksi, Juudan portti toinen ja Leevin portti kolmas. Itäpuolella: neljätuhatta viisisataa, ja portteja kolme: Joosefin portti yksi, Benjaminin portti toinen ja Daanin portti kolmas. Eteläpuolella on mitta neljätuhatta viisisataa, ja portteja kolme: Simeonin portti yksi, Isaskarin portti toinen ja Sebulonin portti kolmas. Länsipuolella: neljätuhatta viisisataa, ja portteja kolme: Gaadin portti yksi, Asserin portti toinen ja Naftalin portti kolmas." Hesekiel 48:29-34

 

Tämä on "enkeli", joka on lähetetty mittaamaan uusi kaupunki. Mikäli ja kun profetia on yhä Ilmestyskirjasta, se tarkoittaa, ettei se ole vielä täyttynyt.

 

Ja millä tavalla uutta kaupunkia tullaan kutsumaan?

 

"Ympäriinsä: kahdeksantoista tuhatta. Ja kaupungin nimi on tästedes oleva: HERRA on täällä." Hesekiel 48:35

 

"HERRA on täällä" - Tämä uusi kaupunki ei ole enää luvattuna Hänen aikaisemman kansansa maassa. Se on nyt profetoisussa maassa KaukoIdässä; Filippiineillä, joka tulee nyt olemaan nimetty olemaan UUSI JERUSALEM!

 

Me voimme nyt ymmärtää se todellisuuden, että Jumala tekee nyt tunnetuksi ja selkeäksi Hänen sanansa Raamatussa (meille kaikille) Hänen profeettansa kuin Mooseksen tulolla.

 

Luemme seuraavan ilmestyksen:

 

"Ja hän näytti minulle elämän veden virran, joka kirkkaana kuin kristalli juoksi Jumalan ja Karitsan valtaistuimesta." Ilmestyskirja 22:1

 

"elämän veden virta" - Jo ilmoitettu Jumalan Sana, kuten on kirjoitettu Jeremiaan kirjassa 17:13.

 

"virran, joka kirkkaana kuin kristalli juoksi Jumalan ja Karitsan valtaistuimesta" - Aito ja todellinen ymmärrys koskien Jumalan sanaa, joka tuo meille elämän, voi tulla ja tulee ainoastaan Jumalalta ja tottelemalla Hänen käskyään kuunnella Hänen profeettaansa kuin Moosesta, Karitsaa.

 

"Keskellä sen (mahtavan kaupungin) katua ja virran molemmilla puolilla oli elämän puu, joka kantoi kahdettoista hedelmät, antaen joka kuukausi hedelmänsä, ja puun lehdet ovat kansojen tervehtymiseksi." Ilmestyskirja 22:2

 

Sitten kun me noudatamme profeetan kuin Mooseksen sanomaa, kohdistamme erityistä huomiota siihen, mitä meidän tulee ainoastaan syödä, niin meidän maailmamme tulee Eedenin Puutarhan kaltaiseksi.

 

Oliko tämä myös aikaisempien Jumalan profeettojen profetoima?

 

"Mutta virran varrella, sen molemmilla rannoilla, kasvaa kaikkinaisia hedelmäpuita. Niistä eivät lakastu lehdet eivätkä lopu hedelmät: joka kuukausi ne kantavat tuoreet hedelmät, sillä niitten vedet juoksevat pyhäköstä, ja niitten hedelmät ovat ravitsevaiset ja niitten lehdet parantavaiset." Hesekiel 47:12

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Fruit trees of all kinds will grow on both banks of the river. Their leaves will not wither, nor will their fruit fail. Every month they will bear, because the water from the sanctuary flows to them. Their fruit will serve for food and their leaves for healing." Ezekiel 47:12 NIV

 

Suora Suomennos:

 

"Kaikenlaisia hedelmäpuita kasvaa joen molemmilla puolilla. Niiden lehdet eivät lakastu, eivätkä ehdy tuottamasta hedelmää. Joka kuukausi ne tuottavat sadon, koska pyhäköstä virtaa niille vesi. Niiden hedelmät ovat ruuaksi ja niiden lehdet tervehtymiseen." Hesekiel 47:12

 

"Niiden hedelmät ovat ruuaksi ja niiden lehdet tervehtymiseen." - Tämä symbolisoi meidän paluutamme Jumalan alkuperäiseen tarkoitukseen 1. Mooseksen kirjassa, joka tarkoittaa, että meidän tulee syödä ainoastaan hedelmiä ja vihanneksia, joka johtaa meidät elämään pitkän ja terveellisen elämän.

 

Jatkaaksemme:

 

"Eikä mitään kirousta ole enää oleva. Ja Jumalan ja Karitsan valtaistuin on siellä (kaupungissa) oleva, ja hänen palvelijansa palvelevat häntä ja näkevät hänen kasvonsa, ja hänen nimensä on heidän otsissansa." Ilmestyskirja 22:3-4

 

Meidän nykyinen kärsimyksemme on seurausta siitä tosiasiasta, että me olemme Jumalan kirouksen alaisia, sillä me emme tunne Hänen aitoa Nimeään. Nyt kun Jumala on tehnyt sen meille tunnetuksi Hänen profeettansa kautta, ja näin olemme Jumalan antamana saaneet mahdollisuuden elää Hänen siunaustensa alaisina.

 

"Eikä yötä ole enää oleva, eivätkä he tarvitse lampun valoa eikä auringon valoa, sillä HERRA Jumala on valaiseva heitä, ja he hallitsevat aina ja iankaikkisesti." Ilmestyskirja 22:5

 

"Eikä yötä ole enää oleva" - kuvaa sitä, että silloin ei enää ole sekaannusta tai hämmennystä Jumalasta. Me tulemme kaikki tuntemaan totuuden Jumalasta ja elämme Hänen valonsa alaisina.

 

"Ja hän sanoi minulle: "Nämä sanat ovat vakaat ja todet, ja Herra, profeettain henkien Jumala, on lähettänyt enkelinsä näyttämään palvelijoilleen, mitä pian tapahtuman pitää." Ilmestyskirja 22:6

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The angel said to me, "These words are trustworthy and true. The Lord, the God who inspires the prophets, sent his angel to show his servants the things that must soon take place." Revelation 22:6 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Enkeli sanoi minulle, "Nämä sanat ovat luotettavat ja todet. Herra, Jumala, joka antaa profeetoilleen innostuksen, lähetti Hänen enkelinsä näyttämään Hänen palvelijoilleen asiat, jotka tulevat pian käymään toteen." Ilmestyskirja 22:6

 

"Herra, Jumala, joka antaa profeetoilleen innostuksen" - Aito ja oikea Jumala, on Jumala, josta ovat kirjoittaneet profeetat Vanhassa Testamentissa. Se jumala, josta Jeesuksen apostolit ovat kirjoittaneet, ei ole aito Jumala.

 

"lähetti Hänen enkelinsä näyttämään Hänen palvelijoilleen asiat, jotka tulevat pian käymään toteen." - Me olemme saaneet tietoomme tulevat tapahtumat Jumalan sanoman kautta, jonka on meille ilmoittanut Hänen profeettansa kuin Mooses hänen artikkeissaan ja webbisivuillaan. On nyt täysin meistä itsestämme kiinni ja mikäli me valitsemme totella Jumalan sanoja, jotka Hän on käskenyt Hänen profeettansa julistaa Hänen Nimessään, me tulemme elämään Hänen siunauksissaan. Mikäli emme tottele, elämme Hänen kirouksessaan.

 

"Ja katso, minä tulen pian. Autuas se, joka ottaa tämän kirjan ennustuksen sanoista vaarin!" Ilmestyskirja 22:7

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Behold, I am coming soon! Blessed is he who keeps the words of the prophecy in this book." Revelation 22:7 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Katsokaa, Minä tulen pian! Siunattu on hän, joka noudattaa tässä kirjassa olevia profetian sanoja." Ilmestyskirja 22:7

 

Jumalan tuomio tapahtuu välittömästi noiden yllä, jotka ottavat opikseen Hänen aidosta sanastaan tai niiden jotka eivät. Tämä tarkoittaa sitä, että kun sinä nyt luet tätä sanomaa, Jumalan tuomio on nopeasti tuleva, eikä se enää viivyttele.

 

"Ja minä, Johannes, olen se, joka tämän kuulin ja näin. Ja kun olin sen kuullut ja nähnyt, minä lankesin maahan kumartuakseni sen enkelin jalkojen eteen, joka tämän minulle näytti. Ja hän sanoi minulle: "Varo, ettet sitä tee; minä olen sinun ja sinun veljiesi, profeettain, kanssapalvelija, ja niiden, jotka ottavat tämän kirjan sanoista vaarin; kumartaen rukoile (ylistä) Jumalaa!" Ilmestyskirja 22:8-9

 

Profeetta Johannes, hän ei ole apostoli, näki tässä hänen näyssään profeetan kuin Mooseksen tulon, jota hän nimittää tai kutsuu Jumalan enkeliksi.

 

"Ja hän sanoi minulle: "Älä lukitse tämän kirjan profetian sanoja; sillä aika on lähellä. Vääryyden tekijä tehköön edelleen vääryyttä, ja joka on saastainen (halpamainen), saastukoon edelleen, ja joka on vanhurskas (tekee oikein), tehköön edelleen vanhurskautta (oikein), ja joka on pyhä, pyhittyköön edelleen." Ilmestyskirja 22:10-11

 

"Älä lukitse tämän kirjan profetian sanoja; sillä aika on lähellä." - Ei ole enää olemassa mysteerejä tai salaisuuksia profeettojen kirjoituksissa (erityisesti Danielin kirjassa, josta olemme lukeneet aikaisemmin), sillä profeetta kuin Mooses on nyt ilmoittanut meille Jumalan aidon sanoman. Nyt on meidän valinnastamme kiinni tottelemmeko Jumalan sanomaa vai emme.

 

Jälleen kerran Jumala muistuttaa meitä:

 

"Katso, minä tulen pian, ja minun palkkani on minun kanssani, antaakseni kullekin hänen tekojensa mukaan." Ilmestyskirja 22:12

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"Look, I am coming soon! My reward is with me, and I will give to each person according to what they have done." Revelation 22:12 NIV

Suora suomennos:

 

"Katso, Minä tulen pian! Minä tuon palkan mukanani, ja Minä annan jokaiselle hänen tekojensa mukaan." Ilmestyskirja 22:12

"Minä tuon palkan mukanani, ja Minä annan jokaiselle hänen tekojensa mukaan." - Jumala teki sen selväksi meille, että Hänen tuomionsa perustuu siihen kokonaisuuteen kuinka kokosydämisesti täytämme itsemme tai otamme vastaan Hänen aidon sanomansa, jonka Hänen profeettansa kuin Mooses ilmoitti tässä artikkelissa.

 

"Minä olen A ja O, ensimmäinen ja viimeinen, alku ja loppu." Ilmestyskirja 22:13

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"I am the Alpha and the Omega, the First and the Last, the Beginning and the End." Revelation 22:13 NIV

Suora suomennos:

 

"Minä ole Alfa ja Omega, Ensimmäinen ja Viimeinen, Alku ja Loppu." Ilmestyskirja 22:13

Tässä Jumala näyttää meille, että Hän on Jumala, joka käski Mooseksen kirjoittaa Hänen sanansa ja Hän on sama Jumala, joka käski Opettaja Evangelistaa valaisemaan meitä Hänen sanoistaan, jotka Mooses on kirjoittanut, erityisesti 1. Mooseksen kirjasta.

 

"Autuaat ne, jotka pesevät vaatteensa, että heillä olisi valta syödä elämän puusta ja he pääsisivät porteista sisälle kaupunkiin!" Ilmestyskirja 22:14

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Blessed are those who wash their robes that they may have

the right to the tree of life and may go through the gates into the city.

Revelation 22:14 NIV

 

Suora Suomennos:

 

"Siunattuja ovat nuo, jotka pesevät heidän vaatteensa, jotta heillä olisi oikeus tulla osallisiksi elämän puusta ja voisisit astua sisään kaupungin porteista." Ilmestyskirja 22:14

 

"Siunattuja ovat nuo, jotka pesevät heidän vaatteensa" - Tämä osoittaa ihmisiin, jotka kuuntelivat ja hyväksyivät Jumalan profeetan kuin Mooseksen sanoman. Silloin kun he ymmärsivät, että hänen sanomansa on todella Jumalalta, siinä hetkessä he pesivät heidän aikaisemmat uskomuksensa pois.

 

"jotta heillä olisi oikeus tulla osallisiksi elämän puusta" - Tämä tarkoittaa sitä, että Jumala näyttää meille nyt elämän puun tai aidon tiedon ja tuntemuksen millä tavalla on mahdollista elää pitkä, yltäkylläinen ja terveellinen elämä Hänen siunaamanaan. Sen siunauksen, jonka Hän kerran mitätöi tai kiisti ihmisiltä, kun Adam salli itsensä tulla Saatanan pettämäksi.

 

"ja voisisit astua sisään kaupungin porteista" - Nuo, jotka kuuntelivat ja hyväksyivät Hänen sanomansa, tulevat todella nauttimaan Hänen siunauksestaan ja ohjauksestaan. Ei ole olemassa muuta tietä ymmärtämääkseen Jumalan aidon sanoman, kuin ainoastaan kuuntelemalla Hänen profeettaansa kuin Moosesta.

 

Keitä ovat ne, joiden Jumala ei salli asuvan Hänen siunauksensa alaisena?

 

"Ulkopuolella ovat koirat ja velhot ja huorintekijät ja murhaajat ja epäjumalanpalvelijat ja kaikki, jotka valhetta rakastavat ja tekevät." Ilmestyskirja 22:15

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Outside are the dogs, those who practice magic arts, the sexually immoral, the murderers, the idolaters and everyone who loves and practices falsehood."

Revelation 22:15 NIV

 

Suora Suomennos:

 

"Ulkopuolelle jäävät koirat, nuo jotka toimittavat taikuuksia, ovat seksuaalisesti moraalittomia, murhaajat, epäjumalanpalvelijat ja jokainen joka rakastaa ja harjoitaa vääryyttä. " Ilmestyskirja 22:15

 

"Ulkopuolelle jäävät koirat" - Me tiedämme myöhemmin keitä he ovat.

 

"nuo jotka toimittavat taikuuksia" - Näitä ovat uskonnot, jotka toimittavat uskolla parantamisia sekä manauksia Jeesuksen nimessä, joka tosiasiassa saarnasi Saatana opetuksia ja oli Jumalan rankaisema.

 

"ovat seksuaalisesti moraalittomia" - Ne, jotka harjoittavat sen kaltaista seksuaalisuutta, jonka Jumala kieltää.

 

"murhaajat" - uskonnollisiet fundametalistit, jotka käyttävät heidän uskontoaan oikeuttamaan tekemänsä murhat ja rikolliset teot.

 

"epäjumalanpalvelijat ja jokainen joka rakastaa ja harjoitaa vääryyttä." - Uskontojen seuraajat, jotka eivät käyttäneet heidän viisauttaa ja ymmärrystään lukemalla tätä oikeamielistä Jumalan sanomaa. Sen sijaan he jatkoivat heidän ylistyksen osoittamistaan miestä kohtaan, jonka Jumala hylkäsi hänen omien väärintekojensa takia.

 

Keitä ovat "koirat"?

 

"Israelin vartijat ovat kaikki sokeita, eivät he mitään käsitä; he ovat kaikki mykkiä koiria, jotka eivät osaa haukkua. He näkevät unta, makailevat ja nukkuvat mielellään. Ja näillä koirilla on vimmainen nälkä, ei niitä mikään täytä. Ja tällaisia ovat paimenet! Eivät pysty mitään huomaamaan, ovat kaikki kääntyneet omille teilleen, etsivät kukin omaa voittoansa, kaikki tyynni." Jesaja 56:10-11

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Israel's watchmen are blind, they all lack knowledge; they are all mute dogs, they cannot bark; they lie around and dream, they love to sleep. They are dogs with mighty appetites; they never have enough. They are shepherds who lack understanding; they all turn to their own way, they seek their own gain. Isaiah 56:10-11 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Israelin vartiomiehet ovat sokeita. He ovat kaikki välinpitämättömiä (vailla ymmärrystä)"; He ovat kaikki mykkiä koiria. He eivät osaa haukullaan ilmaista; He makailevat ympäriinsä ja uneksivat, he rakastavat nukkumista. Kyllä he ovat ahneita koiria, Jotka eivät koskaan saa tarpeekseen. Ja he ovat paimenia, joilta puuttuu ymmärrys; He kaikki katsovat vain omaa kulkuaan, jokainen omaksi hyödykseen." Jesaja 56:10-11

 

Nämä koirat symbolisoivat tämän päivän uskonnollisia saarnaajia. Ei Jumala ole heitä lähettänyt. Vielä pahempaa, he saarnaavat väärää opetusta Jumalasta ja tämän he tekevät heidän omaksi hyödykseen ja voitokseen. He, yhdessä niiden kanssa, joihin on viitattu, Ilmestyskirjassa 22:15, heillä ei tule olemaan mitään osaa Jumalan siunauksen aikakaudella tai Uusissa Taivaissa sekä Uudessa Maassa.

 

Mitä ihmisten tulisi oppia ja ymmärtää Jeesuksesta, jotta voisi tulla osalliseksi Jumalan siunaukseen?

 

"Minä, Jeesus, lähetin enkelini todistamaan näitä teille seurakunnissa. Minä olen Daavidin juurivesa ja hänen suvustansa, se kirkas kointähti." Ilmestyskirja 22:16

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"I, Jesus, have sent my angel to give you this testimony for the churches. I am the Root and the Offspring of David, and the bright Morning Star."

Revelation 22:16 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Minä, Jeesus olen lähettänyt minun enkelini antamaan sinun kauttasi tämän todistuksen kirkoille. Minä olen Daavidin Juuriverso ja Jälkeläinen, ja kirkas Aamun Tähti." Ilmestyskirja 22:16

 

"Minä, Jeesus olen lähettänyt minun enkelini antamaan sinun kauttasi tämän todistuksen" - Ihmisten tulisi ymmärtää se tosiasia, että apostolit tekivät väärän todistuksen Jeesuksesta ja jotta tuntisimme aidon Jeesuksen, meidän tulee hakea neuvoa Enkeliltä/Neuvonantajalta, josta hän kertoi ennen kuin kuoli. Tuo Enkeli/sanansaattaja on profeetta kuin Mooses.

 

"kirkoille" - Nämä ovat ne instituutiot, jotka ovat perustetut väärälle opetukselle koskien Jeesusta. Tämä tarkoittaa sitä, että todellinen todistus koskien Jeesusta ei tule ainoastakaan kirkon opetuksesta, vaan Jumalan valitsemalta mieheltä olemaan Hänen profeettansa.

 

"Minä olen Daavidin Juuriverso ja Jälkeläinen, ja kirkas Aamun Tähti." - Tämä on se totuus, jonka Jumala tahtoo Israelin kansan tietävän, mikäli he haluavat tulla vapautetuiksi Hänen kirouksestaan; että Jeesus oli aito Daavidin jälkeläinen, jonka Hän oli lähettänyt pelastamaan heidät, mutta Jeesus valitsi toisin, kun lähti seuraamaan Saatanaa. Jeesus oli profetoitu kirkkaana aamun tähtenä Jesajan kirjassa 14:12-14, joka johti koko maailman ylistämään väärää jumala.

 

"Ja Henki ja morsian sanovat: "Tule!" Ja joka kuulee, sanokoon: "Tule!" Ja joka janoaa, tulkoon, ja joka tahtoo, ottakoon elämän vettä lahjaksi." Ilmestyskirja 22:17

 

"Ja Henki ja morsian sanovat: "Tule!" - Mainittu "Henki" on profeetta kuin Mooses, sillä hänelleä on Jumalan sana tai Jumalan henki hänen suussaan. Morsian symbolisoi niitä, jotka hyväksyivät aidon Jumalan Nimen heidän sydämissään ja mielissään, kuten on ilmoittanut profeetta.

 

"Ja joka kuulee, sanokoon: "Tule!" - Nuo, jotka kuuntelivat profeettaa ja ovat siten valaistut hänen ilmestyksillään. Kaikki kutsuvat koko maailmaa kuulemaan Jumalan aitoa sanomaa.

 

"Ja joka janoaa, tulkoon" - Profeetta kuin Mooses tulee ainoastaan julistamaan sen sanoman, jonka Jumalan on käskenyt häntä tekemään; hän ei pakota yhtäkään ihmistä uskomaan häneen.

 

"ja joka tahtoo, ottakoon elämän vettä lahjaksi." - Elämän vesi tai aito Jumalan sana, kuten on ilmoittanut profeetta, on täysin ilmaiseksi ja vapaasti kaikkien ihmisten tavoitettavissa, nyt on täysin heistä itsestään kiinni hyväksyvätkö he hänen sanomansa vai eivät. He eivät ole vastuussa Maestrolle, vaan Jumalalle Itselleen, kuten Jumala sanoi 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19.

 

Onko se totta, että "elämän vesi tai elävän veden lähteet" viittaavat Jumalan elävään sanaan?

 

"Israelin toivo, sinä Herra! Kaikki, jotka sinut hylkäävät, joutuvat häpeään. "Jotka minusta luopuvat, ne kirjoitetaan tomuun. Sillä he ovat hyljänneet elävän veden lähteen, Herran." Jeremia 17:13

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos: 

 

"O LORD,you are the hope of Israel, all who forsake you will be put to shame.

Those who turn away from you will be written in the dust because they

have forsaken the LORD, the spring of living water."

Jeremiah 17:13 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Oi HERRA, sinä olet Israelin toivo, kaikki, jotka Sinut hylkäävät, asetetaan häpeään. Nuo, jotka kääntyvät pois luotasi, heidät kirjoitetaan tomuun, sillä he ovat luopuneet HERRASTA, elämän veden lähteestä." Jeremia 17:13

 

"HERRA, sinä olet Israelin toivo" - me voimme tulla Israelilaisiksi sitten kun me tunnustame aidon Jumalan Nimen, kuten on ilmoittanut Hänen profeettansa kuin Mooses, Opettaja Evangelista (Sakarja 13:9).

 

"kaikki, jotka Sinut hylkäävät, asetetaan häpeään. Nuo, jotka kääntyvät pois luotasi, heidät kirjoitetaan tomuun," - Häpeä ja kuolema ovat Jumalan tuomiot niiden ylle, jotka eivät kuuntele Hänen sanomaansa.

 

"sillä he ovat luopuneet HERRASTA, elämän veden lähteestä." - Jumala on elävien vesien lähde ja on todistettu meille, että Hän elää, koska Hän on täyttänyt Hänen sanansa koskien tulevaa profeettaa meidän aikakaudellamme.

 

"Minä todistan jokaiselle, joka tämän kirjan profetian sanat kuulee: Jos joku panee niihin jotakin lisää, niin Jumala on paneva hänen päällensä ne vitsaukset, jotka ovat kirjoitetut tähän kirjaan;" Ilmestyskirja 22:18

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"I warn everyone who hears the words of the prophecy of this book: If anyone adds anything to them, God will add to him the plagues described in this book."

Revelation 22:18 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Minä varoitan kaikkia, jotka kuulevat tämän profetian kirjan sanat: Jos joku lisää jotain niihin, Jumala tulee lisäämään hänen kärsittäväkseen tässä kirjassa kuvatut vitsaukset." Ilmestyskirja 22:18

 

 "Minä varoitan kaikkia" - Tämä on Jumalan varoitus jokaiselle ihmiselle Maassa. Kenenkään ei pidä lisätä Hänen sanoihinsa ja tehdä omia selityksiään. Heidän tulee ainoastaan kuunnella Hänen profeettansa kuin Mooseksen Raamattu-ilmestyksiä annettujen webbisivujen kautta. Yksinoikeudella Jumala on antanut Hänen sanansa Viimeisen Profeetan suuhun, että hän selittäisi Hänen sanansa Raamatun kirjoituksista.

 

"Jumala tulee lisäämään hänen kärsittäväkseen tässä kirjassa kuvatut vitsaukset." - Kaikkien niiden tappavien vitsausten leviämisen myötä, kuten Ebola, meidän ei tarvitse ihmetellä minkälainen vitsaus tulee lankeamaan päällemme, mikäli me emme tottele Jumalan sanaa 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19.

  

"ja jos joku ottaa pois jotakin tämän profetian kirjan sanoista, niin Jumala on ottava pois sen osan, mikä hänellä on elämän puuhun ja pyhään kaupunkiin, joista tässä kirjassa on kirjoitettu." Ilmestyskirja 22:19

 

"ja jos joku ottaa pois jotakin tämän profetian kirjan sanoista" - On ehdottoman tarkasti muistutettu, että 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19 oleva Jumalan sana, eli KUUNNELLA Hänen profeettaansa kuin Moosesta kaikessa mikä koskee Hänen sanojaan, on nyt asetettu voimalliseksi. Kenenkään ei ole Jumalan sanojen mukaan sallittu tehdä heidän omia selityksiään Hänen sanastaan.

 

"Hän, joka näitä todistaa, sanoo: "Totisesti, minä tulen pian". Amen, tule, Herra Jeesus! Herran Jeesuksen armo olkoon kaikkien kanssa. Amen." Ilmestyskirja 22:20-21

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"He who testifies to these things says, "Yes, I am coming soon". Amen.

Come, Lord Jesus. The grace of the Lord Jesus be with God's people. Amen."

Revelation 22:20-21 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Hän joka todistaa näistä asioista sanoo, "Kyllä, Minä tulen pian". Amen. Tule, Herra Jeesus. Herra Jeesuksen armo olkoon Jumalan ihmisten kanssa. Amen."

Ilmestyskirja 22:20-21

"Hän joka todistaa näistä asioista sanoo, "Kyllä, Minä tulen pian." - Jumala on se, joka on tulossa.

 

"Amen. Tule, Herra Jeesus. Herra Jeesuksen armo olkoon Jumalan ihmisten kanssa." - Onko se totta, että Jeesus on tuleva uudelleen, miksi on olemassa tarve Jeesuksen lähettää "enkeli tai Sanansaattaja"?

 

Se tarkoittaa ainoastaan sitä, että "Herra Jeesus", joka todella on tulossa (kuten on kirjoitettu Ilmestyskirja 22:21) ei ole enää se sama fyysinen Jeesus - Daavidin jälkeläinen (kirjaimellisesti), vaan hänen "enkelinsä"/Neuvonantaja tai Sanansaattaja Ilmestyskirjassa 22:16, joka tulee todistamaan hänen olevan "Daavidin juuri ja kirkas aamun tähti". Kyseessä on toinen henkilö, jonka Jumala on valinnut täyttämään merkitys nimelle "Jeesus" sekä kantamaan titteliä "Kristus". Tämä henkilö on Neuvonantaja, ja hän ei ole kukaan muu kuin profeetta kuin Mooses, Maestro Eraño M. Evangelista!

 

Saadakseen lisää tietoa ja ymmärrystä asiasta, klikkaa seuraavien linkkien kautta:

 

http://www.thename.ph/thename/revelations/jesusspeaks-en.html ja

http://www.thenameonline.info/thename/revelations/jesusspeaks-en.html tai https://kotisivukone.fi/app/www/suurinimi.kotisivukone.com/jeesus-puhuu-jumalan-tosi-sanansaattajan-tulosta--2.7.2013-osa-1-

 

Tässä Jumala puhuu Hänen profeettansa kuin Mooseksen, Maestro (Opettaja) Eraño Martin Evangelistan kutsumisesta tehtäväänsä Saarilta Idästä: 

 

"Vaietkaa minun edessäni, te merensaaret. Kansat verestäkööt voimansa,
astukoot esiin ja puhukoot sitten; käykäämme oikeutta keskenämme." Jesaja 41:1

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Be silent before me, you islands! Let the nations renew their strength!
Let them come forward and speak; let us meet together at the place of judgment.
Isaiah 41:1 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Olkaa hiljaa Minun edessäni, te merensaaret! Kansat uudistakoon voimansa! Astukoon esiin ja puhukoon; kohdatkaamme yhdessä tuomiopaikan äärellä." Jesaja 41:1

 

"Olkaa hiljaa Minun edessäni, te merensaaret" - sen tähden, että Jumala tulee osoittamaan Hänen tuomionsa Filippiinien Saarivaltiosta, paikasta, jota Hän on kutsunut Hänen profeettansa kuin Mooseksen.

 

Jatkamme:

 

"Kuka herätti päivänkoiton maasta hänet, jota vanhurskaus seuraa joka askeleella? Kuka antaa kansat hänen valtaansa, kukistaa kuninkaat hänen jalkoihinsa? Kuka muuttaa heidän miekkansa tomuksi, heidän jousensa lentäviksi oljenkorsiksi?" Jesaja 41:2

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Who has stirred up one from the east, calling him in righteousness to his service? He hands nations over to him and subdues kings before him.
He turns them to dust with his sword, to windblown chaff with his bow.
Isaiah 41:2 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kuka on herättänyt yhden, erään idästä, kutsuen häntä oikeamieliseksi palveluksissaan? Hän ojentaa kansat hänelle ja kukistaa kuninkaat hänen eteensä. Hän tekee heidät tomuksi miekallaan, kuin tuulen erottelemiksi akanoiksi jousellaan." Jesaja 41:2

 

"Kuka on herättänyt yhden, erään idästä" - asia on erittäin selvä, profeetta kuin Mooses, josta Jumala on ennakolta kertonut kauan sitten, on tuleva Idästä, Saarivaltiosta; aivan, Filippiineiltä.

 

"kutsuen häntä oikeamieliseksi palveluksissaan?" - Se sanoma, jonka Jumala on käskenyt Hänen profeettansa kuin Mooseksen julistamaan meille kaikille, käsittelee Hänen oikeamielisyyttään, joka on ollut väärin opetettuna uskontojen taholta!

 

Tässä artikkelissa olevien profeettojen Raamattu-ilmestysten kautta me olemme lukeneet Jumalan oikeamielisen sanoman. Hän herättää meidät nyt olemaan Jumalan luomat Hänen oikeamielisinä kuvinaan; olemaan viisaita ja älykkäitä eläviä, joilla on todellinen, aito ja suora tuntemus Hänestä; joka täyttää heidän kutsunsa pitää huolta Maailmasta; lakkaamatta ja iäti tehdäkseen siitä kauniin paikan elää; ja tehdäkseen siitä yhden suuren Eedenin Puutarhan tai Paratiisin kaikille tuleville sukupolville!

 

"Hän ojentaa kansat hänelle ja kukistaa kuninkaat hänen eteensä." - Profeetta kuin Mooses on se mies, jonka Jumala on lähettänyt julistamaan Hänen oikeamielisen sanoman koko maailmalle. Hän on Jumalan profeetta kansakunnile, kuten Jumala on ilmoittanut profeetta Jeremiaalle näyssä Jeremias 1:4-10.

 

"Hän tekee heidät tomuksi miekallaan" - Symbolisesti Jumalan sanalla profeetan kuin Mooseksen suussa (Jesaja 49:1-10, 5. Mooseksen kirja 18:18-19 ).

 

Uskontojen oppineet, kun he lukivat Jumalan sanaa Jesajan kirjassa 41, he olettivat Jumalan viittaavan siinä yksinomaisesti "historialliseen" Cyrukseen Suom. Koores, joka kerran oli ja eli. Kuitekaan heidän ei olisi pitänyt tehdä sellaista tulkintaa, sillä heillä ei ole Jumalalta saatua auktoriteettia tehdä niin. Kyseessä ei ole Jumala, joka olisi laittanut Hänen sanansa heidän suuhunsa selittääkseen Hänen kirjoitetun sanansa. Ihmisten ei olisi pitänyt kuunnella näitä oppineita tai teologeja.

 

Ainoa henkilö, joka kykenee selittämään meille, kuka on tämä "Koores", johon Jumala osoitti profetiassa, on ainoastaan profeetta kuin Mooses, hän, jonka Jumala käski selittämään Hänen sanansa meille (5. Mooseksen kirja 18:18-19).

 

Lukekaamme, mitä Jumala käski opettaja Evangelistan ilmoittamaan Hänen sanastaan koskien "Kooresta":

 

"joka sanon Koorekselle: Minun paimeneni! Hän täyttää kaiken minun tahtoni, hän sanoo Jerusalemille: Sinut rakennettakoon! ja temppelille: Sinut perustettakoon!" Jesaja 44:28

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"who says of Cyrus, 'He is my shepherd and will accomplish all that I please; he will say of Jerusalem, "Let it be rebuilt," and of the temple, "Let its foundations be laid." Isaiah 44:28 NIV

 

Suora suomennos:

 

"joka sanoo Cyrusuksesta, ´Hän on minun paimeneni ja tulee saattamaan täytäntöön kaiken minkä Minä mielin; hän tulee sanomaan Jerusalemille, " tulkoon se jälleenrakennetuksi", ja koskien temppeliä, "Tulkoon sen perustus määritetyksi. " Jesaja 44:28

 

"joka sanoo Cyrusuksesta, ´Hän on minun paimeneni ja tulee saattamaan täytäntöön kaiken minkä Minä mielin; hän tulee sanomaan Jerusalemille, " tulkoon se jälleenrakennetuksi"," - Jumala puhuu Cyruksen roolista Jerusalemin temppelin jälleenrakennuksessa. Vaikka "historiallinen" Cyrus täytti asetetun tehtävän ja salli Juutalaisten palata Jerusalemiin jälleenrakentamaan temppeliä (Ezra 1:1-4), niin siitä jäi puuttumaan erittäin tärkeä tekijä todella ylistääkseen Jumalaa.

 

Mikä on tämä tekijä, joka johtaa toivottuun tulokseen? Me tulemme tuntemaan vastauksen, sitten kun me ymmärrämme sen, minkä takia "Jerusalem" on tärkeä Jumalalle:

 

"Ja teettämänsä Aseran kuvan hän asetti temppeliin, josta Herra oli sanonut Daavidille ja hänen pojallensa Salomolle: Tähän temppeliin ja Jerusalemiin, jonka minä olen valinnut kaikista Israelin sukukunnista, Minä asetan Nimeni ikiajoiksi." 2. Kun. 21:7

 

"Tähän temppeliin ja Jerusalemiin, jonka minä olen valinnut kaikista Israelin sukukunnista, Minä asetan Nimeni ikiajoiksi." - Jumala sanoi, että Hänen nimi tulee tunnetuksi Jerusalemissa olevan temppelin kautta. Me voimme nyt ymmärtää, että "Jerusalem" on Jumalan keino tai tapa osoittaa missä Hänen Nimensä on oleva tunnettu.

 

Ongelmana on, että "historiallinen" Cyrus ainoastaan rakensi temppelin, mutta ei maininnut mitään Jumalan Nimen ilmoittamisesta.

 

Tämä tarkoittaa sitä, että tuo aito "Cyrus", josta Jumala puhui profetiassa (Jesaja 44 ja 45) ei ole todellisuudessa "historiallinen" Cyrus, vaan "profeetallinen Cyrus/Koores", joka tulee ilmoittamaan Hänen Nimensä.

 

Jumala ei lopeta ennen kuin Hänen sanansa profetiassa on täytetty.

 

Ymmärtääksemme totuuden, luemme seuraavaan:

 

"Mitä nyt on, sitä on ollut jo ennenkin; ja mitä vasta on oleva, sitä on ollut jo ennenkin. Jumala etsii jälleen sen, mikä on mennyttä." Saarnaaja 3:15

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, painos:

 

"Whatever is has already been, and what will be has been before;
and God will call the past to account."
Ecclesiastes 3:15 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Mitä ikinä on, on aikaisemmin ollut, ja mitä tulee olemaan, on ollut jo aikaisemmin; ja Jumala asettaa menneet selontekoon." Saarnaaja 3:15

 

Ainoastaan tapahtumat palaavat uudelleen, eivät todelliset ihmiset, jotka elivät menneisyyden tapahtumissa.

 

Tämä tarkoittaa ainoastaan sitä, että mikäli profetia tai Jumalan lupaus ei tapahtunut tuona menneenä aikana, Jumala ei lopeta ennen kuin se on täytetty toisena ajanjaksona ja toisissa olosuhteissa.

 

Koska Jumalan Nimi ei ollut tehty tunnetuksi aikaisemman ja "historiallisen" "Cyruksen" aikana, se tunnustaa ja takaa, että Jumala viittaa profeetalliseen "Cyrukseen" tai Muukalaiseen olemaan Hänen sanansaattajansa, tekemään Hänen Nimensä ja aidot opetuksensa tunnetuksi maailmalle.

 

Mikäli tahdot lukea millä tavalla Jumala ohjasi Hänen profeettaansa kuin Moosesta näyttämällä Raamatun kirjoituksista, että hän on profeetallinen Cyrus/Koores, ystävällisesti klikkaa jotain seuraavista linkeistä:

 

http://www.thenameonline.info/thename/revelations/unfaithful-en.html  ja

http://www.thename.ph/thename/revelations/unfaithful-en.html sekä https://kotisivukone.fi/app/www/suurinimi.kotisivukone.com/uusi-sivuepauskollisuus-jumalan-erityista-asetusta-kohtaan-aiheutti-uskonnolliset-kiistat-ja-hajaantuneisuuden-23.9.2014-

 

Ja jatkamme:

 

"Hän ajaa heitä takaa, samoaa vammatonna  polkua, hänen jalkainsa ennen kulkematonta. Kuka on tämän tehnyt ja toimittanut? Hän, joka alusta asti kutsuu sukupolvet esiin: minä, Herra, joka olen ensimmäinen ja viimeisten luona vielä sama." Jesaja 41:3-4

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"He pursues them and moves on unscathed, by a path his feet have not traveled before. Who has done this and carried it through, calling forth the generations from the beginning? I, the LORD - with the first of them and with the last - I am He." Isaiah 41:3-4 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Hän tavoittelee heitä (Jumalan Sanan opetuksella) ja jatkaa eteenpäin vahingoittumattomana, polkua, jota hänen jalkansa eivät ole aiemmin kulkeneet. Kuka on aiemmin tällaista tehnyt ja vienyt sen loppuun asti, kutsuen esiin sukupolvia alusta alkaen? Minä, HERRA - heistä ensimmäisenä ja viimeisenä - Minä olen Hän." Jesaja 41:3-4

 

"Kuka on aiemmin tällaista tehnyt ja vienyt sen loppuun asti, kutsuen esiin sukupolvia alusta alkaen?

 

"Minä, HERRA - heistä ensimmäisenä ja viimeisenä - Minä olen Hän." - Tämän profeetan kuin Mooseksen voimallisen ilmestyksen kautta me voimme nyt täysin ymmärtää, että Mooseksen Jumala todella on olemassa! Jumala, joka kutsui profeetta Mooseksen (ensimmäinen) ja muut Raamatulliset profeetat, on myös se Jumala, joka kutsui Opettaja Evangelistan olemaan Hänen profeettansa kuin Mooses (Viimeinen) näyttämään meile nämä Raamattu-ilmestykset!

 

Todella, Jumala on aina ollut Hänen profeettojensa kanssa; niiden kanssa, jotka ovat olleet uskollisia ja tottelevaisia Hänen käskyilleen.

 

Viimeinen profeetta tulee idästä, merten saaristosta - Filippiineiltä ja hän tuo oikeamielisyyden.

 

Jatkamme:

 

"Merensaaret näkivät sen ja peljästyivät, maan ääret vapisivat. He lähestyivät, he tulivat," Jesaja 41:5

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The islands have seen it and fear; the ends of the earth tremble.
They approach and come forward;" Isaiah 41:5 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Saaret ovat sen nähneet ja pelkäävät; maan ääret vapisevat. He ovat omalla käytöksellään lähestyneet ja esittäneet asiansa." Jesaja 41:5

 

Tämä aika on profeetan (Maestro Eraño M. Evangelista) tulo ja asettuminen näkyvään asemaan.

 

"maan ääret vapisevat" - Tämä "väittää", että profeetan kuin Mooseksen kutsuminen on aikana, jolloin ihmisillä on aitoa tieteellistä tuntemusta Maasta. Tämä on aika, jolloin uskonnot eivät kykene saattamaan ihmisiä uskomaan heidän salaperäisiin selityksiinsä koskien meidän planeettaamme, kuten Tiede on jo paljastanut. Kyseessä on meidän nykyinen aikakautemme. Nyt kun Jumalan profeetta on ilmoittanut Jumalan aidon opetuksen, niin loppu on tullut uskontojen petoksen ylle sekä heidän todelliselle perustajalleen Saatanalle.

 

"he auttoivat toinen toistaan ja sanoivat toisillensa: "Ole luja!" Valaja rohkaisee kultaseppää, levyn vasaroitsija alasimen iskijää; hän sanoo juotoksesta: "Se on hyvä", ja vahvistaa sen nauloilla, niin ettei se horju." Jesaja 41:6-7

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"each helps the other and says to his brother, "Be strong!" The craftsman encourages the goldsmith, and he who smoothes with the hammer spurs on him who strikes the anvil. He says of the welding, "It is good." He nails down the idol so it will not topple." Isaiah 41:6-7 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"jokainen auttaa toistaan ja sanoo veljelleen, "Ole vahva, luja!" Ammattimies rohkaisee kultaseppää, ja hän, joka tasoittaa vasaralla vauhdittaa häntä, joka iskee alasinta. Hän sanoo yhdistämästään, "Se on hyvä." Hän kiinnittää palvonnan kohteen tukevasti, niin ettei se kaadu." Jesaja 41:6-7

 

"Hän kiinnittää palvonnan kohteen tukevasti, niin ettei se kaadu." - Tämä kuvaa sitä kuinka Jumala on nyt perustamassa ja tekemässä Hänen Pyhän sanansa selkeäksi ja vakaaksi kaikkien ihmisten sydämissä ja mielissä.

 

Jumala tulee sanomaan Hänen Sanomansa:

 

"Mutta sinä Israel, minun palvelijani, sinä Jaakob, jonka minä olen valinnut, Aabrahamin, minun ystäväni, siemen," Jesaja 41:8

 

Jaakob oli Jumalan valitsema olemaan kutsuttu nimellä "Israel".

 

"jonka minä olen ottanut maan ääristä ja kutsunut maan kaukaisimmilta periltä, jolle minä sanoin: Sinä olet minun palvelijani, sinut minä olen valinnut enkä sinua halpana pitänyt," Jesaja 41:9

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"I took you from the ends of the earth; from its farthest corners I called you.

I said, 'You are my servant'; I have chosen you and have not rejected you.

Isaiah 41:9 (NIV)

 

Suora Suomennos:

 

"Minä otin sinut maan ääristä; sen kaukaisimmilta kulmilta Minä sinut kutsuin. Minä sanoin, ´sinä olet minun palvelijani´; Minä olen valinnut sinut enkä ole hylännyt sinua." Jesaja 41:9

 

"Minä otin sinut maan ääristä" - Jumala viittaa Hänen valittuunsa, joka tulee Kauko-Idästä, Maestro Evangelista. Hän on Uusi Jaakob, sillä hän on Uuden Israelin isä - niiden ihmisten, jotka ylistävät ja kutsuvat aitoa Jumalan Nimeä.

 

"maan ääristä" - Jumala tekee asian vielä selvemmäksi. Hän kutsuu Hänen aidon profeettansa aikana, jolloin ihmiset jo ymmärtävät sanonnan ´maailman ääristä´merkityksen, ettei se tarkoita maailmalla olevan kulmia, sillä planeettamme on muodoltaan pyöreä. Se tarkoittaa ainoastaan maapallon kaukaisimpia paikkoja. Tämä asioiden selkeys ja ymmärrystason käsittäminen tapahtuu ainoastaan meidän nykyisenä AIKAKAUTENAMME ihmiskunnan historian kulussa.

 

Tämä tarkoittaa sitä, että ne jotka aikaisemmin väittivät olevansa profeetta kuin Mooses ja joka on tässä jakeessa osoitettu henkilö, (kuten on Iglesia ni Criston (Filippiiniläisperusteinen Jeesuksen Kristuksen Kirkko) Kristillinen Kirkko) sekä Historiallinen Cyrus/Koores (jonka uskontojen oppineet epätoivoisesti väittävät olevan kyseisessä jakeessa mainituttu henkilö) HE EIVÄT OLE NIITÄ, JOSTA JUMALA ON PUHUNUT KYSEISESSÄ KAPPALEESSA, SILLÄ HE ASUIVAT JA ELIVÄT AIKAKAUDELLA, JOLLOIN IHMISILLÄ EI OLLUT SELKEÄÄ JA SILMINNÄHTÄVÄÄ KUVAA MILTÄ MEIDÄN PLANEETTAMME NÄYTTÄÄ ULOMMASTA AVARUUDESTA TARKASTELTUNA.

 

Kaikki perustajat, saarnaajat sekä tutkijat ja oppineet näistä uskonnoista todella ovat pettäneet ihmiskuntaa.

 

Mitä Maestro Evangelista tuo ihmikunnalle

 

"älä pelkää, sillä minä olen sinun kanssasi; älä arkana pälyile (do not be dismayed, älä ole tyrmistynyt), sillä minä olen sinun Jumalasi: minä vahvistan sinua, minä autan sinua, Minä tuen sinua vanhurskauteni (oikeamielisyyteni) oikealla kädellä." Jesaja 41:10

 

"Minä tuen sinua vanhurskauteni (oikeamielisyyteni) oikealla kädellä." - Tämä profeetta kuin Mooses, yhdessä hänen kutsuttujensa, valittujensa, sekä uskollisten avustajiensa kanssa (ne tietyt, jotka merkitsivät muistiin ja valmistivat tämän artikkelin, jota sinä nyt luet) julistaa oikeamielisyyttä, joka tulee Jumalalta.

 

Jumala Itse tulee vahvistamaan, että hän on valinnut Idästä tulevan miehen julistamaan Hänen tarkoituksensa:

 

"Minä olen kutsunut kotkan päivänkoitosta, kaukaisesta maasta neuvopäätökseni miehen. Minkä olen puhunut, sen minä myös toteutan; mitä olen aivoitellut, sen minä myös teen. Kuulkaa minua, te kovasydämiset, jotka olette kaukana vanhurskaudesta. Minä olen antanut vanhurskauteni lähestyä, se ei ole kaukana; ei viivy pelastus, jonka minä tuon. Minä annan Siionissa pelastuksen, annan kirkkauteni Israelille." Jesaja 46:11-13

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

                                                         

"From the east I summon a bird of prey; from a far-off land, a man to fulfill my purpose. What I have said, that will I bring about; what I have planned, that will I do. Listen to me, you stubborn-hearted, you who are far from righteousness. I am bringing my righteousness near, it is not far away; and my salvation will not be delayed. I will grant salvation to Zion, my splendor to Israel." Isaiah 46:11-13 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Idästä Minä kutsun petolinnun; kaukaisesta maasta miehen saattamaan täyttymykseen minun syvimmän tarkoitukseni/päämääräni. Se mitä Minä olen sanonut, se tulee totisesti tapahtumaan; sen mitä Minä olen suunnitellut, sen Minä teen. Kuunnelkaa minua, te uppiniskaiset ja kovasydämiset, te jotka olette kaukana oikeamielisyydestä. Minä tuon oikeamielisyyteni selkeydeksi ja liki, se ei ole kaukainen asia; eikä minun pelastukseni viivy. Minä takaan pelastuksen Ziioninlle, minun loistoni Israelille." Jesaja 46:11-13

 

 "Idästä Minä kutsun petolinnun; kaukaisesta maasta miehen saattamaan täyttymykseen minun syvimmän tarkoitukseni/päämääräni." - Tässä Jumala vahvistaa kutsuvansa yhden miehen, Kauko-Idästä, joka tulee täyttämään Hänen tarkoituksensa, ja se on ilmoittaa Hänen (Jumalan) Nimi.

 

"Minä tuon oikeamielisyyteni selkeydeksi ja liki, se ei ole kaukainen asia" - Tämä on se sanoma, jonka Jumala antoi Hänen profeetalleen kuin Moosekselle ilmoitettavaksi meille Raamatun kirjoitusten kautta.

 

Todellinen syy minkä takia ihmiset joutuvat kärsimän tänä päivänä, on se, että he ylistävät ja yhä jatkavat väärän jumalan ylistämistä, eivät yhtä ainoaa aitoa profeettojen Jumalaa. Näin toimittamalla haudanvakavan synnin, he ovat epäonnistuneet täyttämään Jumalan tarkoituksen heidän luomiselleen. Hän loi heidät olemaan Hänen kuvansa kaltaisia oikeamielisyydessä tai edustamaan Hänen oikeamielisyyttään.

 

Kuinka ihmiskunta voi väittää todella täydellisesti edustavansa Jumalan kuvaa oikeamielisyydessä, kun he eivät edes tiedä Jumalan Nimeä. Ja vielä tehdäkseen asiat pahemmaksi, he ylistävät ihmistä, Jeesusta, joka (todellisuudessa) joutui Jumalan rankaisemaksi ja hylkäämäksi hänen omien väärintekojensa takia?

 

"eikä minun pelastukseni viivy" - Ihmiskunnan pelastus tulee ja tapahtuu ainoastaan silloin kun he käyttävät heidän viisauttaa ja ymmärrystään; kääntyvät pois uskontojen opettamasta väärästä ylistämisestä; sekä tunnustamalla ja antamalle peläten kunniaa Jumalan Pyhälle Nimelle!

 

"Minä takaan pelastuksen Ziioninlle, minun loistoni Israelille." - Se "Israel", josta Jumala puhuu tässä, ei ole Juutalainen kansa, vaan ne ihmiset, jotka tulevat olemaan Jumalan taholta tarkasteltuina (kirjoitettuna Sakarja 13:9) Hänen Uusi Israelinsa, koska he tunnustavat Hänen aidon Nimensä, kuten on ilmoittanut Hänen aito profeettansa kuin Mooses!

 

Aito ja oikea profeetan kuin Mooseksen sanoma tulee näyttämään meille sen, kuinka me voimme olla oikeamielisiä Jumalan silmissä ja muiden ihmisten tarkastelussa.

 

Mitä tulee tapahtumaan niille, jotka raivoavat ja vastustavat Profeetan Raamattu-ilmestyksiä, eivätkä kykene hyväksymään tosiasiaa, että heillä ei ole auktoriteettia puhua Jumalasta.

 

"Katso, häpeän ja pilkan saavat kaikki, jotka palavat vihasta sinua vastaan; tyhjiin raukeavat ja hukkuvat, jotka sinun kanssasi riitelevät.
12 Hakemallakaan et löydä niitä, jotka sinua vastaan taistelivat; tyhjiin raukeavat ja lopun saavat, jotka sinun kanssasi sotivat.
13 Sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, tartun sinun oikeaan käteesi, minä sanon sinulle: Älä pelkää, minä autan sinua."
Jesaja 41:11-13

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"All who rage against you will surely be ashamed and disgraced; those who oppose you will be as nothing and perish. Though you search for your enemies, you will not find them. Those who wage war against you will be as nothing at all. For I am the LORD, your God, who takes hold of your right hand and says to you, do not fear; I will help you." Isaiah 41:11-13 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kaikki jotka sinua raivoavat ja uhmaavat tulevat varmasti painetuiksi häpeään ja epäsuosioon; nuo jotka vastustavat sinua eivät ole mitään ja tuhoutuvat. Vaikka sinä etsit vihollisiasi, et sinä heitä löydä. Nuo, jotka asettuvat sotimaan sinua vastaan, ovat yhtä tyhjän kanssa. Sillä Minä olen HERRA, sinun Jumalasi, joka pitää otteessaan sinun oikeaa kättäsi ja sanoo sinulle, älä pelkää; Minä autan sinua." Jesaja 41:11-13

 

"Kaikki jotka sinua raivoavat ja uhmaavat tulevat varmasti painetuiksi häpeään ja epäsuosioon;" - Jumala ei tule osoittamaan sääliä. Jokainen joka pilkkaa näitä ilmestyksiä tullaan painamaan epäsuosioon ja häpeään, sillä heidät osoitetaan valehtelijoiksi koskien aitoa Jumalan opetusta.

 

"nuo jotka vastustavat sinua eivät ole mitään ja tuhoutuvat." - Tämä on se Kirous, jonka Jumala on säätänyt niiden ylle, jotka vastustavat Hänen sanomaansa Raamatun kirjoituksissa, jonka Hän on käskenyt Opettaja Evangelistan julistamaan Hänen Nimessään.

 

Yksikään ei voi asettua vastustamaan todellista aitoa Jumalan opetusta. Koko maailma on joutunut petetyksi ja harhaanjohdetuksi ja se suuri lukumäärä ja koko, joka uskonnoilla on tänä päivänä, millä tavalla voideltu yksilö on verrattu kaikkiin heihin?

 

"Älä pelkää, Jaakob, sinä mato, sinä Israelin vähäinen väki: minä autan sinua, sanoo Herra, ja sinun lunastajasi on Israelin Pyhä." Jesaja 41:14

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Do not be afraid, O worm Jacob, O little Israel, for I myself will help you," declares the LORD, your Redeemer, the Holy One of Israel." Isaiah 41:14 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Älä ole peloissasi, Oi mato Jaakob, Oi vähäinen Israel, sillä Minä Itse autan sinua," julistaa HERRA, sinun Vapauttajasi, Israelin Pyhä." Jesaja 41:14

 

 "Älä ole peloissasi, Oi mato Jaakob, Oi vähäinen Israel" - On mainittu kaksi Jaakobia, "ensimmäinen Jaakob", joka oli kutsuttu "Israeliksi", ja nyt Maestro Evangelista, joka on kutsuttu "mato Jaakobiksi". Hänet on lähetetty ilmoittamaan totuus Jumalasta, kuin myös Hänen Käskynsä ja Hänen sanomansa maailman ihmisille meidän aikanamme.

 

"Katso, minä panen sinut raastavaksi puimaäkeeksi, uudeksi, monihampaiseksi. Sinä puit ja rouhennat vuoret, muutat kukkulat akanoiksi;
16 sinä ne viskaat, ja tuuli ne vie ja myrsky ne hajottaa. Mutta sinä iloitset Herrassa, Israelin Pyhä on sinun kerskauksesi."
Jesaja 41:15-16

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"See, I will make you into a threshing sledge, new and sharp, with many teeth. You will thresh the mountains and crush them, and reduce the hills to chaff. You will winnow them, the wind will pick them up, and a gale will blow them away. But you will rejoice in the LORD and glory in the Holy One of Israel." Isaiah 41:15-16 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Katso, Minä teen sinut puimareeksi, uudeksi ja teräväksi sekä monihampaiseksi. Sinä puit vuoret ja murskaat ne ja alennat kukkulat akanoiksi. Sinä erotat ne viljasta, tuuli ottaa ne kuljetettavakseen ja myrskytuuli puhaltaa ne pois. Mutta sinä iloitset HERRASTA ja Pyhän Israelin kunnian loistosta." Jesaja 41:15-16

 

 "Katso, Minä teen sinut puimareeksi, uudeksi ja teräväksi sekä monihampaiseksi" - Jumala laittaa tarkat selitykset Hänen profeettansa suuhun ja tulee ohjaamaan häntä Raamatun kirjoituksista paljastaakseen täydellisesti uskonnot ja ilmoittaakseen Jumalan aidot opetukset.

 

Tämän takia yksikään teologi, Raamattuoppinut tai pastori ei kykene mitätöimään tai kieltämään Maestro Evangelistan tuomaan opetusta, koska heidän opetuksensa ovat perustetut apostolien petokselle. Ja vielä lisäksi, Jumala ei ole se Yksi, joka olisi laittanut Hänen sanansa heidän suuhunsa, jotta he tekisivät kyseisiä tulkintoja. Maestro Evangelistan ollessa kyseessä, hän on todistanut totisesti olevansa profeetta kuin Mooses hänen Raamatun jae jakeelta yksiselitteisillä ja selkeillä selityksillä keskittyen ja kohdentuen aitoon Jumalan Nimeen sekä todelliseen Jeesuksen identiteettiin. Nämä ilmestykset eivät ole hänen oma mielipiteensä tai raamatullisen analyysien sekä tutkimuksien tulosta. Nämä kaikki ovat Jumalan KÄSKEMIÄ näyttää meille.

 

Siten ollen, se mitä Jumala sanoi 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19 siitä, kuinka Hän tulee kutsumaan tilille ne, jotka eivät kuuntele Hänen profeettaansa, on nyt täysin voimassa.

 

"Sinä puit vuoret ja murskaat ne ja alennat kukkulat akanoiksi. Sinä erotat ne viljasta, tuuli ottaa ne kuljetettavakseen ja myrskytuuli puhaltaa ne pois. Mutta sinä iloitset HERRASTA ja Pyhän Israelin kunnian loistosta." - Vaikka uskonnot ovat olleet perustettuina jo kaksivuosituhatta, ne tulevat täysin murskatuiksi ja ovat täysin tyhjää, sillä Jumalan aito profeetta on nyt tullut esiin ja julistanut Jumalan sanoman koskien Hänen Pyhää Nimeään.

 

 Miksi on kirjoitettu, että profeetta kuin Mooses ja ne jotka ovat kuunnelleet häntä sekä hyväksyneet hänen opetuksensa, tulee "iloitsemaan HERRASTA ja Pyhän Israelin kunnian loistosta"?

 

"Kuulkoon Herra sinua hädän päivänä, varjelkoon sinua Jaakobin Jumalan nimi. Hän lähettäköön sinulle avun pyhäköstä ja tukekoon sinua Siionista.
Muistakoon hän kaikki sinun uhrilahjasi, ja olkoon sinun polttouhrisi lihava hänen silmissään. Sela. Hän antakoon sinulle, mitä sydämesi halajaa, ja täyttäköön kaikki sinun aivoituksesi."
Psalmi 20:1-5

 

 "varjelkoon sinua Jaakobin Jumalan nimi." - tarkoittaa sitä, että suuri Jaakobin Jumalan Nimi on se, mitä on julistanut profeetta kuin Mooses annetuilla webbisivuilla. Hän on Jumalan varjeluksessa ja suojeluksessa.

 

"Suotakoon meidän riemuita sinun voitostasi ja nostaa lippumme Jumalamme nimeen. Täyttäköön Herra kaikki sinun pyyntösi. Nyt minä tiedän, että Herra auttaa voideltuansa (antaa voiton voidellullensa), vastaa hänelle pyhästä taivaastansa, auttaa häntä oikean kätensä voimallisilla teoilla. Toiset turvaavat vaunuihin, toiset hevosiin, mutta me tunnustamme Herran, Jumalamme, nimeä. He vaipuvat maahan ja kaatuvat, mutta me nousemme ja pysymme pystyssä. Herra, auta! Vastatkoon kuningas meille, kun huudamme." Psalmi 20:6-10

 

  Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"May we shout for joy over your victory, and lift up our banners in the name of our God. May the Lord grant all your requests, Now, this I know: The Lord gives victory to his anointed. He answers him from his heavenly sanctuary with the victorious power of his right hand. Some trust in chariots and some in horses, but we trust in the Name of the Lord our God. They are brought to their knees and fall, but we rise up and stand firm.9 Lord, give victory to the king! Answer us when we call!"

Psalm 20:5-9 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Annettakoon meidän huutaa riemusta sinun voittosi tähden, ja nostaa merkkiviirimme meidän Jumalamme nimessä. Taatkoon Herra kaikki sinun pyyntösi, Nyt, tämän minä tiedän: Herra antaa voiton Hänen voidellulleen. Hän vastaa hänelle taivaallisesta pyhäköstään oikean kätensä voitollisella voimallaan. Jotkut luottavat vaunuihin ja toiset hevosiin, mutta me luotamme meidän Herramme Jumalan Nimeen. Heidät on painettu polvilleen ja he kaatuvat, mutta me nousemme ylös ja seisomme vakaina. Herra, anna voitto kuninkaalle! Vastaa meille, kun me huudamme Sinua!" Psalmi 20:6-10

 

"Annettakoon meidän huutaa riemusta sinun voittosi tähden, ja nostaa merkkiviirimme meidän Jumalamme nimessä" - Tuo ´Merkkiviiri´, jonka Oksa tai profeetta kuin Mooses tulee nostamaan ylös merten saarilta, joka tulee kokoamaan ja yhteenlittämään kaikki maailman ihmiset, on lippu tai merkkiviiri ilmoittaen Jaakobin Jumalan suuren ja Pyhän Nimen.

 

"Nyt, tämän minä tiedän: Herra antaa voiton Hänen voidellulleen." - Tämä on se, minkä koko maailma tulee silminnäkijätodistamaan, sitten kun uskonnot uskaltautuvat kohtaamaan Maestro Evangelistan. Koko maailma tulee näkemään, kuinka profeetan kuin Mooseksen suussa oleva Jumalan sana tulee voittamaan tai hävittämään heidän opetuksensa. Tästä syystä hän on se Voitokas Karitsa Ilmestyskirjassa 17:14-15.

                                                                                                                                              

"Jotkut luottavat vaunuihin ja toiset hevosiin, mutta me luotamme meidän Herramme Jumalan Nimeen. Heidät on painettu polvilleen ja he kaatuvat, mutta me nousemme ylös ja seisomme vakaina." - Vaikka, sitten kun nämä uskonnot mahtailevat heidän aseistuksillaan ja armeijoillaan, niin se ei ole mitään, sillä Jumala tulee asettamaan heidän häpeään ja hävittämään, sillä he eivät kanna Hänen aitoa Nimeään.

 

Sitten kun uskonnot ovat täysin paljastetut ja Jumalan aidot opetukset koskien Hänen aitoa Nimeään ovat kokonaisvaltaisesti ihmisten hyväksymät, mikä tulee olemaan Jumalan antama siunaus?

 

"Kurjat ja köyhät etsivät vettä, eikä sitä ole; heidän kielensä kuivuu janosta. Mutta minä, Herra, kuulen heitä, minä, Israelin Jumala, en heitä hylkää. Minä puhkaisen purot kalliokukkuloihin, lähteet laaksojen pohjiin; minä muutan erämaan vesilammikoiksi ja hietikon hetteiköksi. Minä kasvatan erämaahan setripuita, akasioita, myrttejä ja öljypuita; minä istutan arolle kypressejä, jalavia ynnä hopeakuusia, jotta he näkisivät ja tietäisivät, huomaisivat ja myös ymmärtäisivät, että Herran käsi on tämän tehnyt, Israelin Pyhä sen luonut." Jesaja 41:17-20

 

"Kurjat ja köyhät etsivät vettä, eikä sitä ole; heidän kielensä kuivuu janosta. Mutta minä, Herra, kuulen heitä" - Yksikään maailman ihmisistä ei tule enää olemaan janoissaan Jumalan aidon sanan suhteen.

 

"Minä puhkaisen purot kalliokukkuloihin, lähteet laaksojen pohjiin; minä muutan erämaan vesilammikoiksi ja hietikon hetteiköksi. Minä kasvatan erämaahan setripuita, akasioita, myrttejä ja öljypuita; minä istutan arolle kypressejä, jalavia ynnä hopeakuusia, jotta he näkisivät ja tietäisivät, huomaisivat ja myös ymmärtäisivät, että Herran käsi on tämän tehnyt, Israelin Pyhä sen luonut." - Tämä tapahtuma symbolisoi Jumalan tekemää maailman ennalleenpalauttamista tekemällä maailman Eedenin Puutarhaksi. Koko maailma tulee näkemään kuinka Jumalan tarkoitus on määräävä ja vallitsee.

 

Nyt me voimme lukea Jumalan haasteen uskonnoille:

 

"Tuokaa esiin riita-asianne, sanoo Herra, esittäkää todisteenne, sanoo Jaakobin kuningas. Esittäkööt ja ilmoittakoot meille, mitä tapahtuva on; ilmoittakaa entiset, mitä ne olivat, tarkataksemme ja tietääksemme, mitä niistä on tullut, tahi antakaa meidän kuulla tulevaisia. Ilmoittakaa, mitä vastedes tapahtuu, tietääksemme, oletteko te jumalia. Tehkää hyvää tai tehkää pahaa, niin me katsomme ja ihmettelemme." Jesaja 41:21-23

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Present your case," says the LORD. "Set forth your arguments," says Jacob's King.  "Bring in [your idols] to tell us what is going to happen. Tell us what the former things were, so that we may consider them and know their final outcome. Or declare to us the things to come, tell us what the future holds, so we may know that you are gods. Do something, whether good or bad, so that we will be dismayed and filled with fear." Isaiah 41:21-23 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Esittäkää todisteenne, sanoo HERRA. "Asettakaa esille teidän väiteenne ja perustelunne, " sanoo Jaakobin Kuningas. "Tuokaa [epäjumalanne] kertomaan meille, mitä tulee tapahtumaan. Selventäkää meille menneiden asioiden merkitys, niin me voimme pohtia niitä ja tuntea lopputuloksen. Tai selittäkää meille tulevat asiat, kertokaa meille tulevaisuus tuo tullessaan, niin että me tietää teidän olevan jumalia. Tehkää jotain, hyvää taikka pahaa, niin että me voimme olla hämmennyksen vallassa ja pelkoa täynnä." Jesaja 41:21-23

 

Jumala osoittaa tämän sanoman kaikille uskonnoille ja heidän palvelijoilleen. Hän haastaa heidät esittämään heidän opetuksensa Häntä koskien. Heidän on uskallettava näyttää heidän selityksensä koskien Hänen luomistyötään, sillä nyt he muka tietävät Hänestä enemmän, kuin Hän (Jumala) tuntee ja tietää Itse.

 

Analysoikoon ja vertailkoon maailman ihmiset uskontojen opetuksia Hänen sanomaansa, jonka Hän käski Hänen profeettaansa kuin Moosesta, (Opettaja Evangelistaa) kertomaan tässä artikkelissa raportoituun ja tallennettuun:

 

"Katso, te olette pelkkää tyhjää, ja teidän tekonne ovat turhat. Kauhistus se, joka teidät valitsee!" Jesaja 41:24 

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"But you are less than nothing and your works are utterly worthless; he who chooses you is detestable. -" Isaiah 41:24 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Mutta te olette vähemmän kuin ei-mitään ja teidän työnne on täysin hyödytöntä; hän, joka taidät valitsee, on kammottava iljetys." Jesaja 41:24 

 

"Mutta te olette vähemmän kuin ei-mitään ja teidän työnne on täysin hyödytöntä" - Tämä on se kohtalo, joka odottaa uskontoja. Ihmiset tulevat ymmärtämään, että uskonnoilla ei ole alunalkaenkaan Jumalalta saatua auktoriteettia. Heidän opetuksensa ovat ainoastaan petosta, hämäännystä ja sekaannusta aiheuttavaa, joka on suunniteltu ohjailemaan ja huijaamaan ihmisiä ja on tullut aiheuttajaksi kaikelle ihmiskunnan kärsimykselle.

 

"hän, joka taidät valitsee, on kammottava iljetys." - Jumala tekee selväksi, että se ei ole Hän, joka on lähettänyt nämä uskonnot.  Näiden ilmestysten kautta niin kutsutut ateistien ryhmät, jotka pilkkaavat Jumalaa sijoittamalla ja korostamalla uskontojen oppeja, että Jeesus on Jumalan Poika ja syntynyt neitsyestä; pahuuden olemassaolo; suuri tulva, joka yllätti maailman Nooan aikana; Adam ja Eeva ensimmäisinä ihmisinä; Helvetti tai Taivas kuolemanjälkeisessä elämässä, tulee painamaan heidät täyteen häpeään ja nöyryytykseen, koska tullaan havaitsemaan, että heidän argumenttinsa ovat perustuneet juuri noihin, joita Jumala ei ole lähettänyt puhumaan Hänen sanaansa.

 

Lukeaksesi lisää tästä aiheesta klikkaa tästä linkistä luettuasi tämän artikkelin:

 

http://www.thenameonline.info/thename/revelations/unfaithful-en.html tai http://www.thename.ph/thename/revelations/unfaithful-en.html sekä https://kotisivukone.fi/app/www/suurinimi.kotisivukone.com/uusi-sivuepauskollisuus-jumalan-erityista-asetusta-kohtaan-aiheutti-uskonnolliset-kiistat-ja-hajaantuneisuuden-23.9.2014-

 

Jumala tekee meille vielä selvemmäksi, että Hänen profeettansa kuin Mooses, joka paljastaa Hänen Nimensä, tulee Idästä:

 

"Minä herätin pohjoisesta hänet, ja hän tuli, päivänkoitosta hänet, joka rukoilee minun nimeäni, ja hän tallaa käskynhaltijoita kuin lokaa, niin kuin savenvalaja savea sotkee. Kuka on sen alun pitäen ilmoittanut, että olisimme sen tienneet, ja edeltäpäin, niin että voisimme sanoa: "Hän oli oikeassa"? Ei kukaan sitä ilmoittanut, ei kukaan sitä kuuluttanut, ei kukaan kuullut teiltä sanaakaan." Jesaja 41:25-26

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"I have stirred up one from the north, and he comes - one from the rising sun who calls on my name. He treads on rulers as if they were mortar, as if he were a potter treading the clay. Who told of this from the beginning, so we could know, or beforehand, so we could say, 'He was right'? No one told of this, no one foretold it, no one heard any words from you. Isaiah 41:25-26 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Minä olen nostattanut erään pohjoisesta, ja hän tulee - erään auringon noususta, joka kutsuu apua Minun Nimessäni. Hän polkee hallitsijoita kuin he olisivat huhmare-astiassa, kuin hän olisi savenvalaja muovaamassa savea. Kuka on kertonut tästä jo alussa, niin että saatoimme tietää, tai antanut ennalta ilmi, niin että voisimme sanoa, ´Hän oli oikeassa´? Kukaan ei ole näistä kertonut, yksikään ei ennakkoon maininnut siitä, kukaan ei kuullut sanaakaan teiltä." Jesaja 41:25-26

 

 "Minä olen nostattanut erään pohjoisesta" - tämä oli Mooses.

 

"erään auringon noususta, joka kutsuu apua Minun Nimessäni" - kun Jumala kutsui Maestro Evangelistan olemaan Hänen profeettansa kuin Mooses, Jumala ilmoitti hänelle Hänen Nimensä, kuten se on kirjoitettu Raamatun kirjoituksiin. Kun Maestro Evangelista kutsui Jumalan Nimeä, hänestä tuli Israelilainen kuten Jumala sanoi Sakarjan kirjassa 13:9, vaikka hän ei ole Israelilainen verenperintönsä kautta.

 

Onko se päivä tuleva, jolloin kaikki maailman ihmiset tunnustavat aidon JUMALAN Nimen?

 

"Herra on oleva koko maan kuningas. Sinä päivänä on Herra oleva yksi ja hänen nimensä yksi." Sakarja 14:9

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The Lord will be king over the whole earth. On that day there will be one Lord, and his name the only name." Zechariah 14:9 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Herra tulee olemaan koko maailman kuningas. Sinä päivänä on vain yksi Herra, ja Hänen Nimensä ainoa." Sakarja 14:9

 

Sitten kun KAIKKI maailman ihmiset kutsuvat Jumalan aitoa Nimeä, niin kaikki tulevat oleman Jumalan tarkastelemina Hänen kansaansa kuuluvia, kuten Hän sanoi Sakarja 13:9. KAIKKI OVAT ISRAELILAISIA. KAIKKI OVAT JUMALAN KANSAA!

 

"Minä ensimmäisenä sanon Siionille: Katso, katso, siinä ne ovat! ja annan Jerusalemille ilosanomantuojan. Minä katselen ympärilleni, mutta ei ole ketään; ei kenkään näistä voi antaa neuvoa, että kysyisin heiltä ja he vastaisivat." Jesaja 41:27-28

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"I was the first to tell Zion, 'Look, here they are!' I gave to Jerusalem a messenger of good tidings.  I look but there is no one - no one among them to give counsel, no one to give answer when I ask them. See they are all false!

Their deeds amount to nothing; their images are but wind and confusion." Isaiah 41:27-28 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Minä olin ensimmäinen kertomaan Siionille, ´Katso, täällä he ovat!´ Minä annoin Jerusalemille hyvien uutisisten sanansaattajan. Minä etsin, mutta siellä ei ollut ainuttakaan - ei yhtäkään heidän joukostaan antamaan neuvoa, ei ketään antamaan vastausta, kun Minä heiltä kysyn. Katso, he ovat kaikki epäluotettavia! Heidän tekonsa eivät merkitse mitään; heidän antamansa kuva itsestään on vain tuulta ja sekaannusta (hämmennystä mielialoissa)." Jesaja 41:27-28

 

"Minä annoin Jerusalemille hyvien uutisisten sanansaattajan." - Jumala näyttää Juutalaisille, että se on Hän, joka valitsi Opettaja Evangelistan olemaan Hänen profeettansa. Profeetta tuo hyviä uutisia, koska hänen sanomansa kautta he voivat nyt tietää Hänen Nimensä ja tietää missä aito Uusi Jumalan Jerusalem sijaitsee. Jumala näyttää nyt heille kuinka he voivat palata Hänen tykönsä eivätkä joudu enää kärsimään.

 

"Minä etsin, mutta siellä ei ollut ainuttakaan - ei yhtäkään heidän joukostaan antamaan neuvoa, ei ketään antamaan vastausta, kun Minä heiltä kysyn." - Jumala näyttää meille, että aito neuvo tai ohje ihmiskunnalle vapautua kaikista meidän kärsimyksistämme ei löydy keneltä tahansa persoonalta. Kyseessä on ainoastaan Hän (Jumala), jolta me voimme vastaanottaa aidon neuvon ja tulemme myös ainoastaan oppimaan (Häneltä), mikäli me tottelemme Hänen käskyään kuunnella Hänen Viimeistä Profeettaansa. 

 

"Katso, he ovat kaikki epäluotettavia! Heidän tekonsa eivät merkitse mitään; heidän antamansa kuva itsestään on vain tuulta ja sekaannusta (hämmennystä mielialoissa)." - Kaikki ne ajatukset, joita johtajilla ja niin sanotuilla vaikutusvaltaisilla ihmisillä on esittää muuttaakseen maailman paremmaksi, on täysin merkityksetöntä ja hyödytöntä. Kärsimykset jatkuvat maailmassa uskonnollisten hajotusten, katastrofien/täystuhojen ja vitsausten takia niin kauan kuin he (ihmiskunta) ei yhdisty Hänen (Jumalan) aidon Nimen alaisuuteen ja ovat siten yksi kansa totellen Hänen käskyjään.

 

Millä tavalla Jumala laittaa uskonnot häpeämään vielä enemmän heidän väärien opetustensa takia Jeesuksesta?

 

Lukekaamme nyt tavallinen uskontojen keino epätoivoisesti todistaa sitä valhetta, että Jeesus kuoli meidän syntiemme takia Jumalan tarkoittaman mukaisesti:

 

"mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut. Me vaelsimme kaikki eksyksissä niinkuin lampaat, kukin meistä poikkesi omalle tielleen. Mutta Herra heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme. Häntä piinattiin, ja hän alistui siihen eikä suutansa avannut; niinkuin karitsa, joka teuraaksi viedään, niinkuin lammas, joka ääneti keritsijäinsä edessä, niin ei hän suutansa avannut." Jesaja 53:5-7

 

 

 

 

 

 

 

But he was pierced for our transgressions, he was crushed for our iniquities;
the punishment that brought us peace was upon him, and by his wounds we are healed.
We all, like sheep, have gone astray, each of us has turned to his own way;
and the LORD has laid on him the iniquity of us all. He was oppressed and afflicted, yet he did not open his mouth; he was led like a lamb to the slaughter,
and as a sheep before her shearers is silent, so he did not open his mouth.
Isaiah 53:5-7 (NIV)

 

Uskonnot ovat käyttäneet tätä kappaletta ohjatakseen maailman ihmiset uskomaan, että tässä on kyseessä profetia, jonka Jeesus täytti kärsiessään ja kuollessaan väitetysti kaikkien ihmisten puolesta. Ei ole totta sanoo Maestro Evangelista.

 

Minkä takia? On olemassa kaksi tärkeää tekijä:

 

1. KOSKA JUMALALLA ON LAKI 5. Mooseksen kirjassa 24:16, kuten voimme lukea:

 

"Älköön isiä rangaistako kuolemalla lasten tähden älköönkä lapsia isien tähden; kukin rangaistakoon kuolemalla oman syntinsä tähden." 5. Moos. 24:16

 Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Fathers shall not be put to death for their children, nor children put to death for their fathers; each is to die for his own sin." Deuteronomy 24:16 (NIV)

Suora suomennos:

"Isiä älköön asetettako kuolemaan lastensa tähden, eikä lapsia asetettako kuolemaan heidän isiensä takia; jokainen kuolkoon oman syntinsä seurauksena." 5. Moos. 24:16

"jokainen kuolkoon oman syntinsä seurauksena." - jokainen vastaa omista synneistään; ketään ei rangaista toisen tekemistä synneistä.

 

Jumalalla on laki siitä, että isiä ei rangaista hänen lapsiensa synneistä eikä lapsia rangaista heidän isiensä synneistä. Tämä tarkoittaa sitä, että Jumala EI SALLI yhdenkään yksilöihmisen tulevan rangaistuksi TOISEN IHMISEN TEKEMIEN SYNTIEN TAKIA.

 

On selvää, että tämä on Jumalan säätämä laki, jonka Hän käski Hänen profeettaansa kuin Moosesta kirjoittamaan muistiin. Siten ollen, se mitä uskonnot sanovat, että Jumala salli Hänen poikansa tai palvelijansa kirjaimellisesti kärsivät julman rangaistuksen muiden tekemien syntien takia, ei ole totta. Se on vastoin Jumalan säätämää lakia 5. Mooseksen kirjassa 24:16. Sillä muutoin Jumala olisi Itsensä kanssa ristiriidassa ja olisi valehtelija. Tämä osoittaa ainoastaan sen, että sanat Jesaja 53, jossa lukee "Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut." ei tarkoita kirjaimellisesti, vaan ainoastaan symbolisesti kuvaten sanotun Jumalan palvelijan vastoinkäymisiä ja koettelemuksia hänen totellessaan Jumalan käskyä ohjatessaan Israelilaisia.

 

Apostolit ja uskonnot antoivat meille vääristellyn selityksen siitä, mitä on kirjoitettu Jesajan kirjaan 53 tehdäkseen sen näyttämään siltä, että Jumala, jotta antaisi meille meidän syntimme anteeksi, täytyy Hänen poikansa Julmasti tappaa.

 

 2. AINOASTAAN AITO PROFEETTA KYKENEE SELITTÄMÄÄN TOISEN JUMALAN PROFEETAN KIRJOITUKSET.

 

Koska kyseessä on Jumala, joka käski profeetta Jesajaa kirjoittamaan tämän sanan koskien "kärsivää palvelijaa" Jesajan kirjaan 53, niin siitä seuraa, että Jumala myös lähetti profeetan selittämään tämän kirjoituksen meille ja hän on profeetta kuin Mooses 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19. Hänellä on Jumalan sana hänen suussaan ja Jumala jopa käski meitä kuuntelemaan ainoastaan häntä. Meidän olisi pitänyt odottaa profeettaa kuin Moosesta selittämään profeetta Jesajan kirjoitukset.

 

Nyt kun profeetta kuin Mooses on täällä persoonassaan Maestro Evangelista - me tulemme saamaan selvyyden kuka on aito kärsivä palvelija, kuten on viitattu Jesajan kirjassa 53:

 

Luemme siitä:

 

"Kuka uskoo meidän saarnamme, kenelle Herran käsivarsi ilmoitetaan?" Jesaja 53:1

 

Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

"Who has believed our message and to whom has the arm of the LORD been revealed?" Isaiah 53:1 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kuka on uskonut meidät sanomamme ja kenelle HERRAN käsivarsi oli paljastettu?" Jesaja 53:1

 

Käyttäkäämme ymmärrystämme:

 

Se mitä oli kysytty, on "Kuka on uskonut meidät sanomamme ja kenelle HERRAN käsivarsi on paljastettu?" Se tarkoittaa, että tämä kyseinen tapahtuma on tapahtunut jo aikaisemmin ja nyt siitä raportoidaan heidän kansalleen, ei se ole koskaan ollut profetia.

 

Luemme sen uudelleen sen täydessä kokonaisuudessaan:

 

"Kuka on uskonut meidät sanomamme ja kenelle HERRAN käsivarsi oli paljastettu?" Jesaja 53:1

 

 "Kuka on uskonut meidät sanomamme" - Tästä on raportoitu/tiedotettu heidän kansalleen aikaisemmin. Se on tapahtunut ennen Jesajan aikaa.

 

"oli paljastettu?" - Tämä ei ole profetia. Kyseessä on ainoastaan muistelmakokoelma menneistä tapahtumista Israelin kansan historian kulussa. Jeesus ei ollut edes syntinyt silloin kun tämä oli kirjoitettu.

 

Ottakaamme selville kenelle Herran käsivarsi oli paljastettu?

"Mutta Mooses rukoili armoa Herralta, Jumalaltansa, ja sanoi: Herra, miksi sinun vihasi syttyy omaa kansaasi vastaan, jonka olet vienyt pois Egyptin maasta suurella voimalla ja väkevällä kädellä?" 2. Moos. 32:11

 

Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

"But Moses sought the favor of the Lord his God. "Lord, " he said, "why should your anger burn against your people, whom you brought out of Egypt with great power and a mighty hand?" Exodus 32:11 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Vaan Mooses tavoitteli Herran hänen Jumalansa suosiota. "Herra, " hän sanoi, "miksi sinun vihasi palaisi sinun kansaasi vastaan, jonka sinä toit pois Egyptistä suurella voimalla ja mahtavalla kädelläsi?"

 

Nyt me tiedämme - Kyseessä on Jumalan profeetta Mooses, jolle Hän on paljastanut tai ilmoittanut hänen Mahtavan kätensä aikaisemmin.

 

Vahvistaaksemme, että tämä Jumalan sana Jesajan kirjassa 53 käsitellen palvelijaa, jolle Jumala paljasti/ilmoitti Hänen käsivartensa voiman, on ainoastaan kokoelmamuistelo Hänen palvelijansa Mooseksen teoista:

 

"Silloin hänen kansansa muisti muinaisia päiviä, muisti Moosesta: Missä on hän, joka toi heidät ylös merestä, heidät ynnä hänen laumansa paimenen? Missä on hän, joka pani tämän sydämeen Pyhän Henkensä; hän, joka antoi kunniansa käsivarren kulkea Mooseksen oikealla puolella, joka halkaisi vedet heidän edestänsä tehdäkseen itsellensä iankaikkisen nimen;" Jesaja 63:11-12

 

Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

"Then his people recalled the days of old, the days of Moses and his people -

where is he who brought them through the sea, with the shepherd of his flock?

Where is he who set his Holy Spirit among them,12 who sent his glorious arm of power to be at Moses' right hand, who divided the waters before them, to gain for himself everlasting renown," Isaiah 63:11-12 NIV 

 

Suora suomennos:

 

"Sitten hänen kansansa muisti menneitä aikoja, Mooseksen päiviä ja hänen kansaansa - missä on hän, joka toi heidät (kansan) meren poikki Hänen laumansa paimenen kanssa? Missä on Hän, joka asetti Hänen Pyhän Henkensä heidän keskuuteensa, joka lähetti mahtavan käsivartensa voiman olemaan Mooseksen oikeassa kädessä, joka jakoi vedet heidän edeltään, hankkiakseen hänelle ikuisesti kestävän maineen," Jesaja 63:11-12

 

 "joka lähetti mahtavan käsivartensa voiman olemaan Mooseksen oikeassa kädessä" - Kuten olemme lukeneet, Jumala näytti Hänen mahtavan voimallisen käsivartensa Moosekselle, joka tarkoittaa sitä, että Jesajan kirjassa 53 mainittu mies, josta Jesaja puhuu, ei ollut kukaan muu kuin Mooses, koska kyseessä on juuri Mooses, jolle Jumala on näyttänyt Hänen mahtavan käsivartensa! (ei kirjaimellisesti, vaan kuvainnollisesti tarkoittaen Jumalan suurta voimaa!)

 

Jatkaaksemme:

 

"Hän kasvoi Herran edessä niinkuin vesa, niinkuin juuri kuivasta maasta. Ei ollut hänellä vartta eikä kauneutta; me näimme hänet, mutta ei ollut hänellä muotoa, johon me olisimme mielistyneet. Hän oli ylenkatsottu, ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät, halveksittu, jota emme minäkään pitäneet." Jesaja 53:2-3

 

Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

"He grew up before him like a tender shoot, and like a root out of dry ground. He had no beauty or majesty to attract us to him, nothing in his appearance that we should desire him. He was despised and rejected by men, a man of sorrows, and familiar with suffering. Like one from whom men hide their faces
he was despised, and we esteemed him not." Isaiah 53:2-3 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Hän kasvoi hänen edessään kuin sympaattinen nuori oksa, tai kuin verso nousten kuivasta maasta. Hänellä ei ollut kauneutta tai majesteettisuutta kiinnittämään huomiotamme häneen, ei mikään hänen ulkonäössään meitä miellyttänyt. Hän oli halveksittu ja hyljeksitty ihmisten taholta, surujen mies ja kärsimyksissä kulkija. Kuin sellainen, jolta ihmiset käänsivät heidän katseensa, hän oli halveksittu emmekä me kunnioittaneet häntä." Jesaja 53:2-3

 

Kaikki se kärsimättömyys ja epäusko, jota hänen kansansa osoitti heidän erämaataivalluksensa aikana, oli suunnattu Moosekseen.

 

"Mutta totisesti, meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana," Jesaja 53:4

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Surely he took up our infirmities and carried our sorrows, yet we considered him stricken by God, smitten by him, and afflicted." Isaiah 53:4 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Varmasti hän otti kannettavakseen meidän heikkoutemme ja surumme, silti ajattelimme hänen olevan Jumalan lamauttamana ja vaurioittamana, Jumalan lyömänä vaivoja kärsimään." Jesaja 53:4

 

 "silti ajattelimme hänen olevan Jumalan lamauttamana" - ajattelivat ainoastaan, hän ei ollut fyysisesti lyöty. Jeesuksen tapauksessa, hän oli todella fyysisesti lamautettu, ruoskittu, hakattu ja ristiinnaulittu (tapettu).

 

Uskontojen olisi tullut nähdä tämä ero jo alusta lähtien.

"mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut. Me vaelsimme kaikki eksyksissä niinkuin lampaat, kukin meistä poikkesi omalle tielleen. Mutta Herra heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme. Häntä piinattiin (sorrettiin ja nöyryytettiin), ja hän alistui siihen eikä suutansa avannut; niinkuin karitsa, joka teuraaksi viedään, niinkuin lammas, joka ääneti keritsijäinsä edessä, niin ei hän suutansa avannut." Jesaja 53:5-7

 

Tätä kappaletta uskonnot ovat käyttäneet ohjatessaan maailman ihmiset tuntemaan, että he olisivat suuressa velassa heidän sepittämäänsä "Jeesukseen". Vaikka he eivät olleet Jumalan lähettämiä, apostolit käyttivät tätä kirjoitusta näyttääkseen, että tämä oli profetia, jonka Jeesus täytti hänen kärsimyksillään ja kuolemallaan ihmiskunnan syntien puolesta.

 

Kuitenkin, nyt kun profeetta kuin Mooses on täällä, on tullut aika heidän petoksensa tulevan paljastetuksi. Me olemme nyt oppineet, että kyseessä ei ole Jeesus, vaan profeetta Mooses, jota varten tämä kirjoitus Jesajan kirjassa 53 oli tarkoitettu:

 

"Me vaelsimme kaikki eksyksissä niinkuin lampaat" - Keitä ovat nämä tässä jakeessa mainitut "lampaat"?

 

"Ja he tulevat tietämään, että minä, Herra, heidän Jumalansa, olen heidän kanssansa ja että he, Israelin heimo, ovat minun kansani, sanoo Herra, Herra. Niin, te olette minun lampaani, minun laitumeni lampaat, te ihmiset; minä olen teidän Jumalanne, sanoo Herra, Herra." Hesekiel 34:30-31

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Then they will know that I, the LORD their God, am with them and that they, the Israelites, are my people, declares the Sovereign LORD. You are my sheep, the sheep of my pasture, and I am your God, declares the Sovereign LORD.'" Ezekiel 34:30-31 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Sitten he tulevat tietämään, että Minä, HERRA heidän Jumalansa, olen heidän kanssaan ja että he, Israelilaiset ovat minun kansani, julistaa Kaikkivaltias HERRA. Te olette minun lampaani, minun laumani lampaat ja Minä olen teidän Jumalanne, julistaa Kaikkivaltias HERRA." Hesekiel 34:30-31

 

Ne "kaikki", jotka ovat mainityt tässä, olivat Israelin kansa, eivät Kristityt tai maailman ihmiset. Siten, uskonnot eivät voi väittää, että tässä olisi kyseessä Jeesus.

 

Tämä tarkoittaa, että ne pelastetuiksi tässä tulevat, ovat Israelin kansaan kuuluvat. Koska tämä ei ole profetia, vaan muistelmakokoelma tapahtumista, jotka tapahtuivat aikana jolloin Jumala paljasti Hänen mahtavan käsivartensa miehelle (Moosekselle). Jesajan kirja 53 on kaikkinensa muistutus Israelilaisille niistä koettelemuksista ja vastoinkäymisistä, joita profeetta Mooses joutui kestämään heidän matkallaan Luvattuun Maahan.

 

…niin ei hän suutansa avannut." Jesaja 53:7

 

Uskonnot sanovat tämän todella olleen Jeesus, mutta meidän tulisi muistaa, että kun Jeesus oli naulittu ristille, hän huusi "Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut?" Jeesus valitti Jumalalle hänen viimeisinä hetkinään - ehdottomastikaan hän ei ole se mies, johon on viitattu tässä kirjoituksessa.

 

Kuka on aito "Kärsivä Palvelija", mikäli se ei ole Jeesus?

 

"Ahdistettuna ja tuomittuna hänet otettiin pois, mutta kuka hänen polvikunnastaan sitä ajatteli? Sillä hänet temmattiin pois elävien maasta; minun kansani rikkomuksen tähden kohtasi rangaistus häntä. Hänelle annettiin hauta jumalattomain joukossa; mutta rikkaan tykö hän tuli kuoltuansa, sillä hän ei ollut vääryyttä tehnyt eikä petosta ollut hänen suussansa. Mutta Herra näki hyväksi runnella häntä, lyödä hänet sairaudella. Jos sinä panet hänen sielunsa vikauhriksi, saa hän nähdä jälkeläisiä ja elää kauan, ja Herran tahto toteutuu hänen kauttansa." Jesaja 53:8-10

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"By oppression and judgment he was taken away. And who can speak of his descendants? For he was cut off from the land of the living; for the transgression of my people he was stricken. He was assigned a grave with the wicked, and with the rich in his death, though he had done no violence, nor was any deceit in his mouth. Yet it was the LORD's will to crush him and cause him to suffer,
and though the LORD makes his life a guilt offering, he will see his offspring and prolong his days, and the will of the LORD will prosper in his hand."  
Isaiah 53:8-10 (NIV)

 

Suora suomennos:


"Sorrettuna ja tuomittuna hänet otettiin pois. Ja kuka voi puhua hänen jälkeläisistään? Sillä hänet otettiin pois elävien maasta, kirjoista; minun kansani väärintekojen takia hänet oli asetettu lamautettuna kärsimään. Hänet oli osoitettu samaan hautaan pahojen ja rikkaiden kanssa kuoltuaan, vaikka hän ei ollut väkivaltaa tehnyt, eikä yhtään vilppiä tai petosta suustaan kuultu. Silti oli HERRAN tahto murskata hänet ja aiheuttaa hänelle kärsimystä, ja vaikka HERRA teki hänen elämänsä syntiuhriksi, hän tulee näkemään jälkeläisissänsä elämänsä pidentyneen, ja HERRAN tahto kukoistaa hänen kätensä kautta." Jesaja 53:8-10

 

Tämä "Kärsivä Palvelija" sovitteli häen kansansa puolesta, jonka Moose teki niin monet kerrat.

 

"Hänet oli osoitettu samaan hautaan pahojen ja rikkaiden kanssa kuoltuaan" - he ajattelivat tämän olevan Jeesus - mutta minne Jumala hautasi Mooseksen?

 

"Ja Herran palvelija Mooses kuoli siellä Mooabin maassa, Herran sanan mukaan. Ja hän hautasi hänet laaksoon Mooabin maahan, vastapäätä Beet-Peoria, mutta ei kukaan ole saanut tietää hänen hautaansa tähän päivään asti." 5. Moos. 34:5-6

 

"Mooab" - onko se pahojen maa?

"Silloin Salomo rakensi Kemokselle, mooabilais-iljetykselle, uhrikukkulan sille vuorelle, joka on itään päin Jerusalemista, ja samoin Moolokille, ammonilais-iljetykselle." 1. Kun. 11:7

 

Jumala hautasi Mooseksen Mooabin maahan - maahan, jonka ihmiset ylistävät iljettävää Jumalaa.

 

"Sielunsa vaivan tähden hän saa nähdä sen ja tulee ravituksi. Tuntemuksensa kautta hän, minun vanhurskas palvelijani, vanhurskauttavat monet, sälyttäen päällensä heidän pahat tekonsa. Sen tähden minä jaan hänelle osan suurten joukossa, ja väkevien kanssa hän saalista jakaa; sillä hän antoi sielunsa alttiiksi kuolemaan, ja hänet luettiin pahantekijäin joukkoon, hän kantoi monien synnit, ja hän rukoili pahantekijäin puolesta."

Jesaja 53:11-12

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"After the suffering of his soul, he will see the light of life and be satisfied;
by his knowledge my righteous servant will justify many, and he will bear their iniquities. Therefore I will give him a portion among the great, and he will divide the spoils with the strong, because he poured out his life unto death, and was numbered with the transgressors. For he bore the sin of many, and made intercession for the transgressors."
Isaiah 53:11-12 (NIV)

  

Suora suomennos:

 

"Sielunsa kärsimysten jälkeen, hän tulee näkemään elämän valon ja saa tyydytyksen; hänen tietämystensä kautta minun oikeamielinen palvelijani osoittaa perustellusti monet oikeutetuiksi, ja hän kantaa heidän pahat tekonsa. Sen tähden Minä annan hänelle osuuden suurien joukossa, ja hän saa jakaa sotasaalista vahvojen ja kestäneiden kanssa, koska hän antoi elämänsä kuolemalle, ja hänet luettiin mukaan pahantekijäin joukkoon. Hän kantoi monien synnit, ja rukoili pahantekijöiden puolesta." Jesaja 53:11-12

 

 

"Hän kantoi monien synnit, ja rukoili pahantekijöiden puolesta." - Onko se totta, että Mooses sovitteli tai pyysi Jumalalta anteeksiantoa hänen kanssaisraelilaistensa pahojen tekojen puolesta? Tällä tavalla profeetta Mooses rukoili Israelilaisten puolesta Jumalalle.

 

"Seuraavana päivänä Mooses sanoi kansalle: Te olette tehneet suuren synnin. Minä nousen nyt HERRAN tykö - jos ehkä voisin sovittaa teidän rikoksenne. Ja Mooses palasi HERRAN tykö ja sanoi: Voi, tämä kansa on tehnyt suuren synnin! He ovat tehneet itselleen jumalan kullasta. Jospa nyt antaisit heidän rikoksensa anteeksi! Mutta jos et, niin pyyhi minut pois kirjastasi, johon kirjoitat." 2. Moos. 32:30-32

 

Mooses yritti sovittaa kansansa synnit. Mooseksen pyyntö oli jalo ja mahtava, että hän jopa tarjosi omaa elämäänsä  ja omaa olemistaan Jumalan profeettana hänen kansansa syntien sovittamisesta.

 

Mitä Jumala sanoi hänelle?

 

"Mutta Herra vastasi Moosekselle: "Joka on tehnyt syntiä minua vastaan, sen minä pyyhin pois kirjastani. Mene nyt ja johdata kansa siihen paikkaan, josta minä olen sinulle puhunut; katso, minun enkelini käy sinun edelläsi. Mutta kostoni päivänä minä kostan heille heidän rikoksensa." 2. Moos. 32:33-34


Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The LORD replied to Moses, "Whoever has sinned against me I will blot out of my book. Now go, lead the people to the place I spoke of, and my angel will go before you. However, when the time comes for me to punish, I will punish them for their sin." Exodus 32:33-34 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"HERRA vastasi Moosekselle, "Kuka tahansa on tehnyt syntiä minua vastaan, Minä pyyhin kirjastani. Mene nyt, johda kansa paikkaan, josta Minä olen puhunut, ja Minun enkelini kulkee sinun edelläsi. Kuitenkin, kun tulee Minun rankaisuni aika, Minä rankaisen heitä heidän synneistään." 2. Moos. 32:33-34

 

Jumala ei sallinut Mooseksen sovittaa hänen kansansa syntejä. Kuka tahansa tekee syntiä, vastaa siitä Jumalalle ja on olemassa tuomion aika. Jumala sanoi lähettävänsä "enkelin" kun aika on lähellä.

 

Miksi Jumala ei sallinut Mooseksen kuolla Israelin kansan tekemien syntien puolesta?

 

"Älköön isiä rangaistako kuolemalla lasten tähden älköönkä lapsia isien tähden; kukin rangaistakoon kuolemalla oman syntinsä tähden." 5. Moos. 24:16

 

 "kukin rangaistakoon kuolemalla oman syntinsä tähden" - jokainen ihminen vastaa itse omista synneistään; ketään ei rangaista toisen tekemien syntien tähden. Tästä syystä Jumala ei sallinut Mooseksen kuolla toisten syntien puolesta, syynä on tämä laki.

 

Ja koska Jumala ei sallinut Mooseksen sovittaa hänen kansansa syntejä, niin kuinka paljon vähemmän se on mahdollista Jeesuksen tapauksessa?

 

On erittäin selvää, että kyseessä ei ole Jeesus, johon on viitattu Jesajan kirjassa 53, se ei ole koskaan ollut profetia, vaan muistelmakokoelma Mooseksen teoista.

 

"koska hän antoi elämänsä kuolemalle, ja hänet luettiin mukaan pahantekijäin joukkoon. Hän kantoi monien synnit, ja rukoili pahantekijöiden puolesta." Jesaja 53:11-12

 

"koska hän antoi elämänsä kuolemalle, ja hänet luettiin mukaan pahantekijäin joukkoon" - Uskonnot väittävät, että Jeesus oli täysin synnitön, eli kuinka hänen voidaan katsoa olleen pahantekijä?

 

 

 

 

This only adds to the fact that the servant in Isaiah 53 is not Jesus but Moses as he too had sinned against God and therefore just like the sinful Israelites during his time, God did not allow him to enter the Promised Land.

 

"Ja Herra puhui Moosekselle sinä samana päivänä sanoen: Nouse tänne (Mene ylös) Abarimin vuoristoon, Nebon vuorelle, joka on Mooabin maassa vastapäätä Jerikoa, ja katsele Kanaanin maata, jonka minä annan israelilaisten omaksi. Ja sinä kuolet sillä vuorella, jolle nouset, ja tulet otetuksi heimosi tykö, niinkuin sinun veljesi Aaron kuoli Hoorin vuorella ja tuli otetuksi heimonsa tykö, koska te lankesitte uskottomuuteen minua kohtaan israelilaisten keskellä Meriban veden ääressä Kaadeksessa, Siinin erämaassa, kun ette pitäneet minua pyhänä israelilaisten keskellä. Niin, sinä saat katsella sitä maata matkan päästä, mutta sinne sinä et pääse, siihen maahan, jonka minä annan israelilaisille." 5. Moos. 32:48-52

 

"koska te lankesitte uskottomuuteen minua kohtaan israelilaisten keskellä Meriban veden ääressä Kaadeksessa, Siinin erämaassa, kun ette pitäneet minua pyhänä israelilaisten keskellä" - Aivan samalla tavoin kuin Jumala antoi rangaistuksensa Israelilaisille, jotka kapinoivat ja valittivat Häntä vastaan - niin sama rangaistus oli annettu myös Moosekselle, kun hän epäonnistui tottelemaan Jumalan sanaa. (4. Mooseksen kirja 20)

 

Maestro Evangelista sanoo: Uskontojen väite, että Jeesus olisi "Kärsivä Palvelija", joka on esitetty Jesajan kirjassa 53:1-12, ei ole totta.

 

Siten ollen me voimme nyt todellakin ymmärtää, että Jeesuksen kuolema - Daavidin jälkeläisen, ei ole, ei koskaan ollut eikä tule koskaan olemaan ihmiskunnan syntien takia, vaan johtui hänen omista väärinteoistaan!

 

Voivatko uskonnot yhä väittää heidän selitystään todeksi, kun tiedämme Jumalan lain 5. Mooseksen kirjassa 24:16?

 

"Älkää lisätkö mitään siihen, mitä minä teille määrään, älkääkä ottako siitä mitään pois, vaan noudattakaa HERRAN, teidän Jumalanne, käskyjä, jotka minä teille annan." 5. Moos. 4:2

 

Moosekselle annetut käskyt (Jumalan puhemiehenä toimimisensa hänen aikanaan) täytyy pitää koskemattomina; ei muutoksia tai muokkauksia saa tehdä. Käskyjen täytyy pysyä sellaisena kuin ne ovat annetut. Tämä tarkoittaa sitä, että uskonnoilla ei ole ollut mitää oikeutta antaa heidän omia selityksiään siitä, mitä Jumala on säätänyt ja käskenyt Hänen laissaan 5. Mooseksen kirja 24:16

 

SINETÖIDÄKSEMME TOTUUDEN, ETTÄ MOOSES on Jumalan kärsivä palvelija mainittuna Jesajan kirjassa 53:

"Mutta Herra näki hyväksi runnella häntä, lyödä hänet sairaudella. Jos sinä panet hänen sielunsa vikauhriksi, saa hän nähdä jälkeläisiä ja elää kauan, ja Herran tahto toteutuu hänen kauttansa." Jesaja 53:10

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Yet it was the LORD's will to crush him and cause him to suffer,
and though the LORD makes his life a guilt offering, he will see his offspring and prolong his days, and the will of the LORD will prosper in his hand.
Isaiah 53:10 (NIV)

 

Suora suomennos:


"Silti oli HERRAN tahto murskata hänet ja aiheuttaa hänelle kärsimystä, ja vaikka HERRA teki hänen elämänsä syntiuhriksi, hän tulee näkemään hänen jälkeläisensä ja pidentää hänen elinpäivänsä, ja HERRAN tahto kukoistaa hänen kätensä kautta." Jesaja 53:10

 

"hän tulee näkemään HÄNEN JÄLKELÄISENSÄ ja PIDENTÄÄ HÄNEN ELINPÄIVÄNSÄ" - Jeesus kuoli reilun 30 vuotiaana eikä hänen julma kuolemansa ollut muiden ihmisten puolesta, vaan se oli rangaistus hänen omista väärinteoistaan, kuten Jumala on säätänyt 2. Samuel 7:14; hänellä ei ollut jälkeläisiä. Mooseksella oli kaksi poikaa hänen vaimostaan Sipporasta ja hän eli 120 vuotta.

 

Jos ja kun Jesaja 53 kertoo Mooseksesta ja se mitä Jumala sanoi 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19 koskien tulevaa profeettaa kuin Mooses, niin siitä seuraa, että Jumala puhui myös Jesajan kirjassa 53 koskien tulevaa profeettaa.

 

"Sielunsa vaivan tähden hän saa nähdä sen ja tulee ravituksi. Tuntemuksensa kautta hän, minun vanhurskas palvelijani, vanhurskauttavat monet, sälyttäen päällensä heidän pahat tekonsa." Jesaja 53:11

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"After the suffering of his soul, he will see the light [of life] and be satisfied;
by his knowledge my righteous servant will justify many, and he will bear their iniquities."
Isaiah 53:11 (NIV)

  

Suora suomennos:

 

"Sielunsa kärsimysten jälkeen, hän tulee näkemään [elämän valon] ja saa tyydytyksen; hänen tietämystensä kautta minun oikeamielinen palvelijani osoittaa perustellusti monet oikeutetuiksi, ja hän kantaa heidän pahat tekonsa." Jesaja 53:11

 

"hänen tietämystensä kautta minun oikeamielinen palvelijani osoittaa perustellusti monet oikeutetuiksi" - Tässä me voimme lukea, kuinka Jumala todella osoittaa tarkasti, että Hänen profeettansa Mooses oli se, johon on kohdennettu tässä kappaleessa, koska Mooseksen tuntemuksen kautta Jumalasta, jonka hän on kirjoittanut 1. Mooseksen kirjasta aina osaan 5. Mooseksen kirjaa, oikeamielinen Jumalan palvelija, tuleva profeetta kuin Mooses omaa kyvyn "todistaa" tai selittää kaiken koskien Jumalaa, minkä Jumala hänelle ilmoittaa!

 

MIKÄLI JEESUS ON SE YKSI, JOHON ON VIITATTU TÄSSÄ KAPPALEESSA, NIIN KUKA SITTEN ON MAINITTU OIKEAMIELINEN PALVELIJA, JOSTA JUMALA PUHUU JESAJAN KIRJASSA 53:11? TARKOITTAAKO SE SITÄ, ETTÄ ON OLEMASSA TOINENKIN OIKEAMIELINEN JUMALAN PALVELIJA?

 

Koska se mitä Jumala mainitsi Jesaja 53:11 koskien tulevaa "oikeamielistä palvelijaa", joka ON TOINEN TAI ERI kuin kärsivä palvelija, niin tämä saa meidät ymmärtämään, että apostolit ja uskonnot olivat väärässä sanoessaan Jesajan kirjan 53 tarkoittavan kokonaisuudessaan Jeesusta.

 

"HÄNEN tietämystensä kautta minun oikeamielinen palvelijani osoittaa perustellusti monet oikeutetuiksi" - Kuinka me tiedämme, että tämä tuleva Jumalan oikeamielinen palvelija on profeetta kuin Mooses ja eri henkilö kuin ´kärsivä palvelija´, joka on kuvattu Jesaja 53? Mitä Jumala sanoo koskien Hänen tulevaa profeettaansa kuin Moosesta?

 

Luemme seuraavaan:

 

"Katso, minun palvelijani, jota minä tuen, minun valittuni, johon minun sieluni mielistyi. Minä olen pannut Henkeni häneen, hän levittää kansakuntiin oikeuden." Jesaja 42:1

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Here is my servant, whom I uphold, my chosen one in whom I delight; I will put my Spirit on him and he will bring justice to the nations." Isaiah 42:1 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Tässä on minun palvelijani, jota Minä tuen, minun valitsemani yksilö johon olen mielistynyt; Minä laitan minun Henkeni häneen ja hän tuo oikeuden kansakunnille." Jesaja 42:1

 

"palvelija" - Ennalta maailmaan lähetetty profeetta toimittamaan Jumalan Sana. Hän on oikeamielinen palvelija, josta Jumala puhuu Jesajan kirjassa 53:11, joka tulee selittämään profeetan kuin Mooseksen työt, aidon ja oikean "kärsivän palvelijan" mainittuna Jesajan kirjassa 53.

 

"Minä laitan minun Henkeni häneen" - Me kaikki tiedämme, että sana "Henki" on sama kuin Jumalan sana (Apt. 1:16, 4:25, 2. Samuel 23:1-2, 1. Moos. 1:1-3, Psalmit 29:2-3, ja Jesaja 59:21). Siten ollen, se mies, josta Jumala puhuu tässä, on 5. Moos. 18:18-19 osoitettu profeetta, jonka suuhun Jumala on laittanut Hänen sanansa tai "Pyhän Hengen".

 

Tämä myös selittää meille Maestron selkeän ja loogisen helpon havainnollisesti ymmärrettävän järjestyksellisen kerronnan Jumalan luomistyön vaiheista 1. Mooseksen kirjassa. Sen mitä oli kirjoitettu 1. Mooseksen kirja 1:3, jossa sanotaan "ja Jumalan Henki liikkui vetten päällä", joka tarkoittaa että "Jumalan Sana"; on hänen suussaan ja siten ollen hän on se mies, jolle Jumala antoi aidon ja oikean tuntemuksen sekä täyden auktoriteetin selittää Hänen luomistaan. Tämä tarkoittaa Raamattu-saarnaajien niin kutsuttuja selityksiä, jotka kutsuvat itseään "kreationisteiksi", eivät ole Jumalasta, eikä yhdenkään henkilön tulisi hyväksyä niitä selityksiä totuutena.

 

Siitä seuraa myös se, että ne jotka vastustavat "kreationisteja", jotka ovat tunnettuja Evoluutionisteina ja ateisteina eivät voi enää väittää heidän argumenttiensa olevan voimassa ja kelvollisia Jumalan sanaa vastaan 1. Mooseksen kirjassa, koska heidän tuntemuksensa tulee Kreationistien vääristä selityksistä, eivätkä aidolta Jumalan profeetalta.

 

Sinä saatat kummastella: Miksi on niin että selitys koskien ajanjaksoa 1. Mooseksen kirjassa 1:1-3 "…ja Jumalan Henki liikkui vetten päällä", oli Maestro Evangelistan selittämä Daavidin 29. Psalmin kautta (Psalmi 29:2-3)?

 

Vastaus: Maestro Evangelista sanoo, että syy minkä takia se oli kirjoitettuna Psalmien kirjaan, on se, että sen kirjoittaja, Kuningas Daavid Israelista oli Jumalan rakastama ja Sana oli laitettu hänen (Daavidin) suuhunsa myöskin. Me voimme lukea tähän asiaan 2. Samuelin kirjassa 23:2-3

 

Psalmien Kirja on kokonaiskuva profetioista, jotka ovat laitetut Daavidin suuhun.

 

Koska Daavid on jo kauan sitten nukkunut pois, niin seuraus on se, että mitä tulee Daadin kirjoituksiin Psalmien Kirjassa, Jumalan valitsema selittämään kaikki niihin kirjoitettu, on myös Profeetta kuin Mooses, sillä myös hänen suuhunsa Jumala on laittanut Hänen sanansa.

 

 Kuitenkin on olemassa suuri ero Mooseksen, Daavidin ja Maestro Evangelistan välillä:

 

Luemme seuraavan:

 

"Niin Mooses sanoi HERRALLE: Oi Herra, minä en ole puhetaitoinen mies; en ole ollut ennen enkä senkään jälkeen, kuin sinä puhuit palvelijallesi; sillä minulla on hidas puhe ja kankea kieli. Ja HERRA sanoi hänelle: Kuka on antanut ihmiselle suun, tahi kuka tekee mykän tai kuuron, näkevän tai sokean? Enkö minä, Herra? Mene siis nyt, minä olen sinun suusi apuna ja opetan sinulle, mitä sinun on puhuttava." 2. Moos. 4:10-12

 

Jumala laittoi Hänen Sanansa Mooseksen suuhun! Kuten myös Daavidin, Jumalan Sana oli laitettu hänen suuhunsa. Jumalan Sana oli annettu heille, mutta heille ei oltu annettu lupaa ilmoittaa tai tuoda ilmi Jumlan Nimeä.

 

Jumalan Sana oli ja on myös laitettu ("kuin" Mooseksen) Maestro Eraño M. Evangelistan suuhun. Kuitenkin, Opettaja (Maestro) Evangelista on ainoa henkilö, jolle on annettu lupa sekä auktoriteetti ilmoittaa ja saattaa julkitietoon Jumalan Nimi ja näin lopettaa kirous, kuten se on kirjoitettu seuraavaan:

 

 "Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua. Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille." 5. Moos. 18:18-19

 

Maestro Evangelista on viimeinen profeetta, jolle on annettu Sana meidän nykyisenä aikakautenamme ja hän kantaa Jumalan Nimeä, joka tulee olemaan julistettu kaikille maailman ihmisille!

 

Palaamme Jesajan kirjaan 42, jakeisiin 2 ja 3:

 

"Ei hän huuda eikä korota ääntään, ei anna sen kuulua kaduilla. Särjettyä ruokoa hän ei muserra, ja suitsevaista (kytevää) kynttilänsydäntä hän ei sammuta. Hän levittää oikeutta uskollisesti." Jesaja 42:2-3

 

 "Ei hän huuda eikä korota ääntään, ei anna sen kuulua kaduilla" - Sinä voit panna merkille, että Maestro Evangelista on kyennyt ilmoittamaan Jumalan sanan Internetin kautta webbisivulla www.thename.ph vuodesta 2005 ja myöhemmin toisella webbisivulla www.thenameonline.info korottamatta hänen ääntään.

 

"Särjettyä ruokoa hän ei muserra, ja suitsevaista (kytevää) kynttilänsydäntä hän ei sammuta." - Huomioi, että sanoma, jonka Maestro Evangelista tuo Jumalalta on kylliksi hävittämään uskontojen väärät opetukset. Hän ei ole korottanut ääntään levittäessään hänen ilmestyksiään. Hän on suoran yksiselitteisesti noudattanut Jumalan käskyä kirjaimellisesti, että sanoma täytyy levittää koko maailmaan "lentävän kirjakäärön" tai Internetin kautta, kuten on kirjoitettu Sakarja 5:1-4 ja että hän ei saa korottaa ääntään. Jumala tahtoo Hänen oikeamielisen sanoman ensin tulevan luetuksi ja kiertämään maailman Internetin kautta, antaen mahdollisuuden tai tilaisuuden uskonnollisille johtajille katua ja luopua tai peruutta sanansa julkisesti heidän valheellisista opetuksistaan.

 

"Hän levittää oikeutta uskollisesti." - Maestro Evangelistan ilmestysten kautta koskien Jeesusta, Jumalan oikeamielinen laki 5. Mooseksen kirjassa 24:16, ettei yksikään viaton yksilöihminen voi kuolla toisen tekemien syntien puolesta on tehty tunnetuksi ja YLEISESTI HYVÄKSYTYKSI, että Jeesus ei koskaan kuollut toisten ihmisten syntien vuoksi. Jumala rankaisi häntä kepeillä hakkaamisin ja ruoskimisin ihmisten kautta, koska hän oli syyllistynyt väärintekoon, eli saarnaamalla vääryyttä hänen kanssaisraelilaisilleen.

 

Mistä profeetta kuin Mooses tulee?

 

"Hän itse ei sammu eikä murru, kunnes on saattanut oikeuden maan päälle, ja merensaaret odottavat hänen opetustansa." Jesaja 42:4

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"he will not falter or be discouraged till he establishes justice on earth. In his law the islands will put their hope." Isaiah 42:4 (NIV)

 

Suora Suomennos:

 

"Hän ei horju eikä lannistu kunnes hän perustaa ja vahvistaa oikeudenmukaisuuden maan päällä. Hänen lakiinsa saaret laittavat toivonsa." Jesaja 42:4

 

"saaret" - Saaret ovat mainitut jälleen, Filippiinien saarivaltio; se paikka, jossa Jumalan Nimi ja Käskyt tullaan antamaan maailman ihmisille.

 

Jumalan sanan täyttyminen 5. Mooseksen kirjasta 18:18-19  persoonan Maestro Eraño M. Evangelista kautta webbisivuilla www.thename.ph ja www.thenameonline.info, mitä koko maailma voi tästä havaita ja panna merkille?

 

"Näin sanoo Jumala, Herra, joka on luonut taivaan ja levittänyt sen, joka on tehnyt maan laveuden ja mitä siinä kasvaa, antanut henkäyksensä kansalle, joka siinä on, ja hengen niille, jotka siellä vaeltavat:" Jesaja 42:5

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"This is what God the LORD says - he who created the heavens and stretched them out, who spread out the earth and all that comes out of it, who gives breath to its people, and life to those who walk on it:" Isaiah 42:5 (NIV)

 

Suora Suomennos:

 

"Tämän sanoo HERRA Jumala - hän joka loi taivaat ja levitti ne, joka levitti maan ja kaiken siitä kumpuavan, joka antaa henkensä sen ihmisille ja elämän niille jotka siinä kulkevat." Jesaja 42:5

 

"Tämän sanoo HERRA Jumala - hän joka loi taivaat ja levitti ne, joka levitti maan ja kaiken siitä kumpuavan," - Tämä tarkoittaa, että Maestro Evangelistan kautta, Jumalan sana 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19 tuli REALISTISESTI täytetyksi. Nyt koko maailma tietää Jumalan aidon sanoman, että minkä takia Hän loi meidän planeettamme ja miksi Hän teki meidät siinä asumaan. Me voimme nyt kunnioittaa sitä faktaa, että Mooseksen Jumala on olemassa ja että Mooseksen Jumala on todella MAHTAVA JUMALA, JOKA LOI TAIVAAT JA MAAN!

 

Jatkamme:

 

"Minä, Herra, olen vanhurskaudessa kutsunut sinut, olen tarttunut sinun käteesi, varjellut sinut ja pannut sinut kansoille liitoksi, pakanoille valkeudeksi," Jesaja 42:6

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"I, the LORD, have called you in righteousness; I will take hold of your hand. I will keep you and will make you to be a covenant for the people and a light for the Gentiles," Isaiah 42:6 NIV

 

Suora Suomennos:

 

"Minä, HERRA, olen kutsunut sinut oikeamielisyydessä; Minä tulen pitämään kättäsi otteessani. Minä huolehdin sinusta ja teen sinut liitoksi ihmisille ja valoksi Pakanoille," Jesaja 42:6

 

"Minä huolehdin sinusta ja teen sinut liitoksi ihmisille ja valoksi Pakanoille," - Maestro Evangelista, (Jumalan lähettämänä profeettana kuin Mooses julistamaan Hänen sanomansa kaikille kansakunnille)(Jeremia 1:4-10) on ilmoittanut aidon Mooseksen Jumalan Nimen. Näin tekemällä, hän on saattanut koko maailman (sekä Juutalaiset sttä Pakanat) ymmärtämään, että Jumalan säädökset ja Kymmenen Käskyä ovat todellakin aito ja tosi Jumalan liitto. Jotta jokainen yksilöihminen todella ylistäisi Jumalaa, kaikki mitä heidän tulee tehdä, on tunnustaa Hänen Nimensä ja totella Hänen Käskyjään!

 

Maestro Eraño M. Evangelista on tuova meidän eteemme Jumalan Käskyt. Tällä kertaa, Jumalan Nimi tulee olemaan sisällytettynä niihin ja annettuna maailman ihmisille, toisin kuin oli Mooseksen aikana. Aikaisempi liitto, joka oli tehty menneinä aikoina, ei koskaan ollut sitova ja pysyvä. Israelilaisille annettiin runsaasti mahdollisuuksia tuntea Jumalan Nimi, mutta heidän kovapäivyytensä ja ylpeytensä takia, Jumala on hylännyt heidät.

 

Maestro Evangelista sanoo: Vaikka sinä noudattaisit Käskyjä, mutta et vielä tunne Jumalan Nimeä, se ei riitä mihinkään. Ja vaikka sinulla on tieto Jumalan Nimestä, mutta et tarkkaa ja noudata Hänen Käskyjään, eli sinä et pelkää Jumalaa. Sinun elämäsi on kirottu ja ilman siunausta.

 

Jumalan Nimi tulee olla myös kytköksissä Hänen käskyihinsä, jotta liitto olisi sitova kaiken aikaa.

 

Tieto ja tuntemus Jumalan Nimestä ovat lopullinen sinetti pysyvään liittoon Jumalan ja maailman ihmisten kanssa.

 

Kaikkein tärkeimpänä, koska Jumala teki profeetan kuin Mooseksen, Hänen oikeamielisen palvelijansa kuin liitoksi ihmisille, se tarkoittaa, että ihmisten ei tulisi enää tehdä heidän omia tulkintojaan ja mielipiteitään koskien Jumalan sanaa, vaan heidän tulee kuunnella ainoastaan selitystä ja sujuvaa helposti ymmärrettävään kerrontaa profeetalta kuin Moosekselta.

 

 Kun ja koska ihmiset ovat tehneet heidän omia opintojaan Jumalan sanasta, se on aiheuttanut kiistelyä ja riitelyä. Profeetan kuin Mooseksen tulon seurauksena ei tule enää olemaan erimielisyyttä Jumalan sanasta, sillä Jumala on laittanut tarkan täsmälliset selitykset Hänen saansa koskien Hänen Viimeisen Profeettansa suuhun.

 

Koska Jumala sanoi, että kyseessä on Hän, joka laittoi sanat profeetan suuhun, se tarkoittaa sitä, että kun profeetta tekee hänen selityksensä koskien Raamatun kirjoituksia, niin silloin se on Jumala, joka puhuu meille. Tästä syystä meidän tulee kuunnella tarkkaavaisesti mitä Hänen Viimeinen Profeettansa ilmoittaa meille kirjoituksista.

 

Miksi Jumala varoittaisi meitä 5. Mooseksen kirjassa 18:19 sanoilla "Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille." jos Hän ei olisi se YKSI, joka puhuu meille Hänen profeettansa kuin Mooseksen, Opettaja Evangelistan Raamattu-ilmestysten kautta?

 

"Minä, HERRA, olen kutsunut sinut oikeamielisyydessä;" - Todella, tässä jakeessa mainittu palvelija on se ´oikeamielinen palvelija´, josta Jumala puhui Jesajan kirjassa 53:11. Hän on se henkilö, joka tulee ja selittää Hänen sanansa, jotka Hänen profeettansa Mooses on kirjoittanut aikaisemmin!

 

Mikä on Maestro Evangelistan kutsumustehtävä?

 

"avaamaan sokeat silmät, päästämään sidotut vankeudesta, pimeydessä istuvat vankihuoneesta. Minä, Herra, se on minun nimeni, minä en anna kunniaani toiselle enkä ylistystäni epäjumalille." Jesaja 42:7-8

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"to open eyes that are blind, to free captives from prison and to release from the dungeon those who sit in darkness. "I am the LORD; that is my name! I will not give my glory to another or my praise to idols." Isaiah 42:7-8 (NIV)

 

Suora Suomennos:

 

"avaamaan sokeutettujen silmät, vapauttamaan vangitut vankilasta ja päästämään tyrmästä ne, jotka pimeydessä istuvat. "Minä olen HERRA; se on minun nimeni! Minä en anna kunniaani toisille tai ylistystäni epäjumalille." Jesaja 42:7-8

 

"päästämään tyrmästä ne, jotka pimeydessä istuvat." - Koska ihmiskunta on ollut Jeesuksen ja hänen apostoleidensa (uskontojen) vangitsema heidän valheellisissa opetuksissaan koskien Jumalaa.

 

Kuten on kirjoitettu seuraavaan:

 

"joka teki maanpiirin erämaaksi ja hävitti sen kaupungit, joka ei päästänyt vankejansa kotiin?'" Jesaja 14:17

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"the man who made the world a desert, who overthrew its cities and would not let his captives go home?" Isaiah 14:17 (NIV)

 

Suora Suomennos:

 

"tuo mies joka teki maailman erämaaksi, joka hävitti sen kaupungit eikä päästänyt hänen vankejaan kotiin." Jesaja 14:17

 

"vankeja" - ne, jotka ovat laittaneet heidän uskonsa ja luottamuksensa Jeesukseen.

 

Kuka on tämä mies, joka alisti heidät vangituiksi?

 

Kuinka olet taivaalta pudonnut, sinä kointähti, aamuruskon poika! Kuinka olet maahan syösty, sinä kansojen kukistaja!" Jesaja 14:12

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"How you have fallen from heaven, O morning star, son of the dawn! You have been cast down to the earth, you who once laid low the nations!" Isaiah 14:12 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kuinka olet taivaasta pudonnut, Oi aamun tähti (kointähti), aamuruskon poika! Sinut on heitetty alas maahan, sinä, joka kerran alistit kansakunnat!" Jesaja 14:12

 

Mies, joka alisti ihmiskunnan vangituksi valheellisilla opetuksillaan, oli ja on se, jota on kutsuttu nimellä "Aamun Tähti".

 

Ja toisessa käännösversiossa, In the Contemporary English Version (CEV), Nykyajan Englanninkielinen Laitos/Painos:

 

"You, the bright morning star, have fallen from the sky!

You brought down other nations; now you are brought down."

Isaiah 14:12 (CEV)

 

Suora suomennos:

 

"Sinä, kirkas aamun tähti, olet pudonnut taivaalta! Sinä alistit muita kansakuntia; nyt sinut on pudotettu maan pinnalle." Jesaja 14:12

 

Kuka on tämä mies?

 

"Minä, Jeesus, lähetin enkelini todistamaan näitä teille seurakunnissa. Minä olen Daavidin juurivesa ja hänen suvustansa, se kirkas kointähti." Ilmestyskirja 22:16

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"I, Jesus, have sent my angel to give you this testimony for the churches. I am the Root and the Offspring of David, and the bright Morning Star."

Revelation 22:16 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Minä, Jeesus olen lähettänyt minun enkelini antamaan sinun kauttasi tämän todistuksen kirkoille. Minä olen Daavidin Juuriverso ja Jälkeläinen, ja kirkas Aamun Tähti." Ilmestyskirja 22:16

 

 Jotta saisimme tietää, että Pyhä Raamattu on johdonmukainen, lukekaamme jae toisesta käännösversiosta…

 

Nykyajan Englanninkielinen Painos/Laitos, Contemporary English Version (CEV):

 

"I am Jesus! And I am the one who sent my angel to tell all of you these things for the religions. I am David's Great Descendant, and I am also the bright morning star." Revelation 22:16 (CEV)

 

Suora suomennos:

 

"Minä olen Jeesus! Ja minä olen se, joka on lähettänyt enkelini kertomaan kaikille teille näistä asioista uskonnoille. Minä olen Daavidin suuri jälkeläinen, ja Minä olen myös kirkas aamun tähti." Ilmestyskirja 22:16 (CEV)

 

Hyvät Uutiset Raamattu, Good News Bible (GNB)

 

"I, Jesus, have sent my angel to announce these things to you in the religions. I am descended from the family of David; I am the bright morning star." Revelation 22:16

 

Suora suomennos:

 

"Minä Jeesus, olen lähettänyt minun enkelini ilmoittamaan nämä asiat teille uskonnoissa. Minä olen Daavidin suvusta; Minä olen kirkas aamun tähti." Ilmestyskirja 22:16 (GNB)

 

"Minä olen Daavidin Juuriverso ja Jälkeläinen, ja kirkas Aamun Tähti." - Jeesus oli se mies joka orjuutti ihmiskunnan Saatanan väärien opetusten alaiseksi. Tämä jatkettiin tehtäväksi hänen apostoleilleen ja myöhemmin uskonnoille. Siten ollen, Maestron tehtävä Jumalalta on vapauttaa ihmiskunta uskontojen valheellisista opetuksista.

 

"Katso, entiset ovat toteen käyneet, ja uusia minä ilmoitan; ennenkuin ne puhkeavat taimelle, annan minä teidän ne kuulla." Jesaja 42:9

 

"Katso, entiset ovat toteen käyneet, ja uusia minä ilmoitan" - Nyt, kun aidot Jumalan opetukset, (erityisesti Hänen alkuperäinen tarkoituksensa kuten on ilmoitettu 1. Mooseksen kirjassa - käsitellen ihmisen luomista Hänen kuvakseen; eläinten elämän arvo ja oikea syötävä ruokamme) ovat ilmoitetut profeetan kuin Mooseksen kautta webbisivuilla www.thename.ph ja www.thenameonline.info.

 

Jumalan lupaus koskien tulevaa Uusia taivaita ja Uutta Maata (tai tuleva siunaus hyvästä ja yltäkylläisestä elämästä maassa (ei taivaassa), kuten on kirjoitettu Jesajan kirjaan 65:17-25, on nyt nyt tulossa todelliseksi.

 

"Veisatkaa Herralle uusi virsi, veisatkaa hänen ylistystänsä hamasta maan äärestä, te merenkulkijat ja meri täysinensä, te merensaaret ja niissä asuvaiset." Jesaja 42:10

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"And Sing to the LORD a new song, his praise from the ends of the earth, you who go down to the sea, and all that is in it, you islands, and all who live in them." Isaiah 42:10 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Ja laulakaa HERRALLE uusi laulu, hänen kunniakseen maan ääriltä, te jotka liikutte merillä, ja kaikki siinä olevat, te saaret, ja kaikki jotka asutte niissä." Jesaja 42:10

 

"Ja laulakaa HERRALLE uusi laulu, hänen kunniakseen maan ääriltä" - Uusi laulu, koska uskonnot tekivät väärän laulun tai väärän opetuksen. Tämä uusi Laulu symbolisoi aitoa Jumalan opetusta.

 

"te saaret, ja kaikki jotka asutte niissä" - Jumalan aito ja tosi opetus on tuleva Saarilta Idästä - Filippiineiltä, Uudesta Jerusalemista.

 

"Korottakoot äänensä erämaa ja sen kaupungit, kylät, joissa Keedar asuu. Riemuitkoot kallioilla asuvaiset, vuorten huipuilta huutakoot ilosta. Antakoot Herralle kunnian ja julistakoot hänen ylistystään merensaarissa." Jesaja 42:11-12

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Let the desert and its towns raise their voices; let the settlements where Kedar lives rejoice. Let the people of Sela sing for joy; let them shout from the mountaintops.  Let them give glory to the LORD and proclaim his praise in the islands." Isaiah 42:11-12 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Antakaa erämaan ja sen kaupunkien korottaa äänensä; iloitkoon uudelleen luodut yhteisöt, jossa Keedar asuu. Riemuitkoon Selan (Edomin ent. pääkaupunki, myös Rock-Kallio, vuoristoseutua) asukkaat; antakaa heidän huutaa vuorenhuipuilta. Antakoot he kunniaa HERRALLE ja julistettakoon hänen ylistystään saaristomailla." Jesaja 42:11-12

 

"Antakaa erämaan ja sen kaupunkien korottaa äänensä; iloitkoon uudelleen luodut yhteisöt, jossa Keedar asuu." - Silloin ei ole enää kirouksia. Maailman ihmiset, jotka tunnustavat Jumalan Nimen tulevat kokemaan ja hyötymään Jumalan siunauksesta.

 

"Antakoot he kunniaa HERRALLE ja julistettakoon hänen ylistystään saaristomailla." - Maailman omaama tieto tieto Jumalan tahdosta tulee Filippiinien Saarivaltiosta, maasta, jota tullaan nyt kutsumaan nimellä Uusi Jerusalem.

 

"Herra lähtee sotaan niinkuin sankari, niinkuin soturi hän kiihoittaa kiivautensa; hän nostaa sotahuudon ja karjuu, uhittelee vihollisiansa." Jesaja 42:13

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The LORD will march out like a mighty man, like a warrior he will stir up his zeal; with a shout he will raise the battle cry and will triumph over his enemies." Isaiah 42:13

 

Suora suomennos:

 

"HERRA marssii esiin kuin voimallinen sankari, kuin soturi hän nostattaa suuren energiansa; Suurella tunteella hän kohottaa taisteluhuudon ja riemusaatossa voittaa hänen vihollisensa." Jesaja 42:13

 

Jumalan aidon opetuksen rajua hyökkäystä ei voida estää. Se tulee jatkamaan leviämistään Internetin kautta ja myöhemmin kaikkien median tuomin keinoin. Uskontojen väärä opetus tulee kaatumaan ja kukistumaan.

 

Jatkaaksemme:

 

"Minä olen ollut vaiti ikiajoista asti, olen ollut hiljaa ja pidättänyt itseni. Mutta nyt minä huudan kuin lapsensynnyttäjä, puhallan ja puuskun." Jesaja 42:14

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"For a long time I have kept silent, I have been quiet and held myself back. But now, like a woman in childbirth, I cry out, I gasp and pant." Isaiah 42:14 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Jo kauan aikaa Minä olen pysytellyt hiljaa, Minä olen ollut ääneti ja pitänyt itseni taka-alalla. Mutta nyt, kuin nainen lapsen synnytyksessä, Minä kutsuhuudan, Minä puuskutan ja syvään huohotan." Jesaja 42:14

 

"Jo kauan aikaa Minä olen pysytellyt hiljaa... Mutta nyt, kuin nainen lapsen synnytyksessä, Minä kutsuhuudan, Minä puuskutan ja syvään huohotan." - Jumala on ollut jo kauan aikaa hiljaa ja nyt Hänen aito profeettansa on täällä, uskonnot eivät voi tehdä mitään vastustaakseen. Tästä syystä Jumala käytti termiä/ilmaisua "kuin nainen lapsen synnytyksessä", koska Hänen aito opetuksensa tulee murtautumaan esiin ja on oleva perustettu aivan kuten nainen tuo hänen vastasyntyeen lapsensa maailmaan.

 

Me voimme nyt täysin ymmärtää sen, että Opettaja Evangelista on aito Jumalan profeetta tai aito profeetta kuin Mooses, koska hän on tullut selkeästi esiin täsmällisen tarkkana aikakautena Jumalan ehdottoman tarkan sanoman kanssa ja on kotoisin täsmällisen oikeasta maasta!

 

"Minä teen autioiksi vuoret ja kukkulat, ja kuihdutan niiltä kaiken ruohon (kasvillisuuden); minä muutan virrat saariksi ja kuivaan vesilammikot." Jesaja 42:15

 

Tämä on tapa, jolla Jumala on pohjustanut tietä Hänen aidon sanomansa ymmärretyksi tulemisessa. Hän on tehnyt ihmiskunnan ymmärtämään, että heidän olisi pitänyt seurata ja noudattaa Hänen sanojaan, jotka Hänen profeettansa kuin Mooses on julistanut (annetuilla webbisivuilla) jo vuosi sitten koskien ihmisten yhteenliittymistä Hänen aidon Nimensä alaisuuteen. Mikäli he olisivat niin tehneet, niin he olisivat nyt niitä, jotka huolehtivat maasta; nämä tämän hetkiset uskonnolliset konfliktit ja sodat olisivat jääneet tapahtumatta; eikä nykyinen maailmanlaajuinen lämpenemisen kriisi olisi koskaan pahentunut. Maailma olisi jo polullaan kulkemassa kohti uudelleen asettumista, mikäli ihmiset olisivat yhdistyneet Jumalan Nimen alaisuuteen.

 

Tämä artikkeli (jota me nyt luemme) sisältää Jumalan oikeamielisen sanoman.

 

Mitä Jumala tulee näyttämään meille?

 

"Minä johdatan sokeat tietä, jota he eivät tunne; polkuja, joita he eivät tunne, minä kuljetan heidät. Minä muutan pimeyden heidän edellään valkeudeksi ja koleikot tasangoksi. Nämä minä teen enkä niitä tekemättä jätä." Jesaja 42:16

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"I will lead the blind by ways they have not known, along unfamiliar paths I will guide them; I will turn the darkness into light before them and make the rough places smooth. These are the things I will do; I will not forsake them." Isaiah 42:16 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Minä johdatan sokeat teille joita he eivät ole tunteneet, tuntemettomia polkuja kulkemaan Minä johdatan heidät; Minä käännän pimeyden valoisaksi heidän edessään ja tasoitan epätasaiset paikat ja mielipiteet tasaisiksi. Nämä ovat ne asiat, jotka Minä teen; Minä en hylkää heitä." Jesaja 42:16

 

"Minä johdatan sokeat teille joita he eivät ole tunteneet, tuntemettomia polkuja kulkemaan Minä johdatan heidät; Minä käännän pimeyden valoisaksi heidän edessään ja tasoitan epätasaiset paikat ja mielipiteet tasaisiksi" - Jumala ohjaa nyt meitä elämään oikeamielisyydessä.

 

Mutta mitä jos me emme hyväksy tätä sanomaa, vaan jatkamme samaa väärää ylistystä ja ylläpidämme valheellista ajattelua Jumalaa koskien?

 

"Mutta ne peräytyvät ja joutuvat häpeään, jotka turvaavat veistettyyn kuvaan, jotka sanovat valetuille kuville: Te olette meidän jumalamme." Jesaja 42:17

                                                                                                                                        

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"But those who trust in idols, who say to images, 'You are our gods,' will be turned back in utter shame. Isaiah 42:17 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Mutta ne, jotka luottavat epäjumaliin, jotka sanovat tekemilleen kuville, ´Te olette meidän jumaliamme,´ käännytetään takaisin täydelliseen häpeään." Jesaja 42:17

 

"Mutta ne, jotka luottavat epäjumaliin, jotka sanovat tekemilleen kuville, ´Te olette meidän jumaliamme,´" - Nämä ovat ihmisiä, jotka yhä pitäytyvät heidän valheellisessa ylistämisessään ja virheellisissä ajattelussaan koskien Jumalaa. Jumala tulee saattamaan heidät täydelliseen häpeään.

 

Millä tavalla Jumala tulee laittamaan valtavaan nöyryytykseen tai täydelliseen häpeään ne, jotka eivät kuuntele Hänen sanomaansa?

 

"Ja kun he sanovat teille: Kysykää vainaja- ja tietäjähengiltä, jotka supisevat ja mumisevat, niin eikö kansa kysyisi Jumalaltansa? Kuolleiltako elävien puolesta? (Miksi kysyä neuvoa kuolleita elävän sijaan)?" Jesaja 8:19

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"When someone tells you to consult mediums and spiritists, who whisper and mutter, should not a people inquire of their God? Why consult the dead on behalf of the living?" Isaiah 8:19 NIV

 

Miksi kysyä neuvoa kuolleita elävän sijaan?" - Ihmiset, jotka tulevat kärsimään tuona "päivänä", ovat nuo, jotka ylistävät ja kuuntelevat seuraten apostoleiden petosta ja ylistävät kuollutta miestä - Jeesusta!

 

Profeetta kuin Mooses sanoo: Apostolien aikana he saarnasivat ainoastaan heidän epäjohdonmukaista opetustaan, että ihmisten tulisi rukoilla Jumalan hylkäämää Jeesusta olemaan välittäjänä tai esirukoilijana yhteydessä Jumalaan. Nyt meidän aikanamme ihmiset, erityisesti Katoliset rukoilevat Jeesuksen lisäksi myös etsien sovittelijaa muista kuolleista yksilöistä, joita he kutsuvat ´pyhimyksiksi´! Tämä osoittaa meille sen, että apostoleiden valheelliset opetukset ovat levinneet ja laajentuneet muunlaisiksi iljettävän kaltaisiksi ylistysmuodoiksi, johtaen ihmiskunnan yhä syvällisempään petokseen koskien Jumalaa.

 

Jatkaaksemme:

 

"Pysykää laissa ja todistuksessa! Elleivät he näin sano, ei heillä aamunkoittoa ole." Jesaja 8:20

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Consult God's instruction and the testimony of warning. If anyone does not speak according to this word, they have no light of dawn." Isaiah 8:20 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Etsikää neuvoa Jumalan ohjeesta ja varoituksen todistuksesta. Mikäli kuka tahansa ei puhu tämän sanan mukaisesti, heillä ei ole aamunkoiton valoa." Jesaja 8:20

 

"Etsikää neuvoa Jumalan ohjeesta ja varoituksen todistuksesta." - Tämä on Jumalan sana 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19 kuunnella niitä sanoja, jotka Hän on lähettänyt Hänen profeettansa kuin Mooseksen puhumaan Hänen Nimessään!

 

Tämä on nyt saanut täyttymyksensä Maestro Evangelistan ja Raamattu-ilmestysten kautta webbisivuilla www.thename.ph ja www.thenameonline.info!

 

"ja varoituksen todistuksesta" - Jumala antoi OIKEAMIELISEN varoituksen 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19 koskien sitä, millä tavalla Hän tulee laittamaan vastuuseen/tilille ne ihmiset, jotka eivät kuuntele Hänen sanojaan Raamatussa, jotka Hän on käskenyt Hänen profeettansa kuin Mooseksen, Opettaja Evangelistan puhumaan Hänen Nimessään.

 

"Mikäli kuka tahansa ei puhu tämän sanan mukaisesti, heillä ei ole aamunkoiton valoa." - Tämä on se rangaistus, jonka Jumala heidän osakseen langettaa.

 

Ja:

 

"Ja siellä he kuljeskelevat vaivattuina ja nälkäisinä, ja nälissään he vimmastuvat ja kiroavat kuninkaansa ja Jumalansa. He luovat silmänsä korkeuteen, he katsahtavat maan puoleen, mutta katso: ainoastaan ahdistusta ja pimeyttä; he ovat syöstyt tuskan synkeyteen ja pimeyteen." Jesaja 8:21-22

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Distressed and hungry, they will roam through the land; when they are famished, they will become enraged and, looking upward, will curse their king and their God. Then they will look toward the earth and see only distress and darkness and fearful gloom, and they will be thrust into utter darkness." Isaiah 8:21-22 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Ahdistuneina ja nälkäisinä he vaeltavat halki maan; kun he ovat nälissään, he muuttuvat raivotautisiksi ja ylöskatsoen he tulevat kiroamaan heidän kuninkaansa ja Jumalansa. Sitten he katsovat maata kohti ja näkevät ainoastaan ahdistusta ja pimeyttä sekä pelottavaa synkkyyttä ja heidät tullaan syöksemään kertakaikkiseen pimeyteen." Jesaja 8:21-22

 

"Sitten he katsovat maata kohti ja näkevät ainoastaan ahdistusta ja pimeyttä sekä pelottavaa synkkyyttä ja heidät tullaan syöksemään kertakaikkiseen pimeyteen." - Tämä on se nimenomainen Jumalan sana, millä tavalla Hän tulee laittamaan vastuuseen ne ihmiset, jotka eivät tottele Hänen sanaansa 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19, vaan jatkavat apostolien petollisten kirjoitusten kuuntelua ja uskontojen opetuksia!

 

Tässä Jumala puhuu Jeesuksesta:

 

"Te kuurot, kuulkaa, ja te sokeat, katsokaa ja nähkää." Jesaja 42:18

  

"Te kuurot, kuulkaa, ja te sokeat, katsokaa ja nähkää." - Jumala puhuu niille, jotka eivät koskaan avanneet heidän "mielensä/sielunsa silmiä", vaan sokeasti jatkavat Jeesuksen ylistämistä, miehen, jonka Hän (Jumala) on hyljännyt.

 

"Kuka on sokea, ellei minun palvelijani, ja kuka niin kuuro kuin minun sanansaattajani, jonka minä lähetän? Kuka on niin sokea kuin minun palkkalaiseni, niin sokea kuin Herran palvelija? Paljon sinä olet nähnyt, mutta et ole ottanut varteen; korvat avattiin, mutta ei kuulla." Jesaja 42:19-20

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

Who is blind but my servant, and deaf like the messenger I send? Who is blind like the one committed to me, blind like the servant of the LORD? You have seen many things, but have paid no attention; your ears are open, but you hear nothing." Isaiah 42:19-20 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Kuka on sokea kuin on minun palvelijani ja kuuro kuin Minun lähettämäni sanansaattaja? Kuka on niin sokea, kuin on minuun sydämeltään sidottu, sokea kuin HERRAN palvelija? Sinä olet nähnyt monia asioita, mutta et ole kiinnittänyt syvää huomiotai; sinun korvasi ovat avoinna, mutta et kuule mitään." Jesaja 42:19-20

 

"Kuka on sokea kuin on minun palvelijani ja kuuro kuin Minun lähettämäni sanansaattaja… Sinä olet nähnyt monia asioita, mutta et ole kiinnittänyt syvää huomiotai; sinun korvasi ovat avoinna, mutta et kuule mitään." - Jeesus oli Jumalan lähettämä pelastamaan Hänen kansansa Israel heidän synneistään. Jeesus tiesi tuon tosiasian, sillä hän tiesi Jumalan puhuneen hänestä jo kauan sitten Raamatun kirjoituksissa. Ongelma on se, että hän ei koskaan kiinnittänyt tarkasti huomiotaan hänen tehtäväänsä ja salli itsensä tulla Saatanan pettämäksi hänen apostolinsa Pietarin kautta.

 

"Herra on nähnyt hyväksi vanhurskautensa tähden tehdä lain suureksi ja ihanaksi." Jesaja 42:21

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"It pleased the LORD for the sake of his righteousness to make his law great and glorious." Isaiah 42:21 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Oli HERRAN tahdon mukaista, hänen oikeamielisyytensä tähden tehdä hänen lakinsa suureksi ja kirkkaaksi." Jesaja 42:21

 

Jumala teki Hänen lakinsa suureksi ja kirkkaaksi, koska maailma on nyt silminnäkijätodistanut totuuden ja todellisuuden, että syy minkä takia he kärsivät, johtuu siitä, että he ovat olleet tottelemattomia Hänen iankaikkista lakiaan kohtaan ja ovat ylistäneet miestä, joka uhmasi Jumalan lakia.

 

Ja nyt, Jumala puhuu Juutalaisista ja uskonnoista:

 

"Mutta tämä on raastettu ja ryöstetty kansa, kaikki nuoret miehet ovat sidotut ja vankihuoneisiin kätketyt; he ovat joutuneet saaliiksi, eikä ole auttajaa, ryöstetyiksi, eikä ole, kuka sanoisi: Anna takaisin! Kuka teistä ottaa tämän korviinsa, tarkkaa ja kuulee vastaisen varalta? Kuka on antanut Jaakobin ryöstettäväksi ja Israelin raastajain valtaan? Eikö Herra, jota vastaan me olemme syntiä tehneet, jonka teitä he eivät tahtoneet vaeltaa ja jonka lakia he eivät totelleet? Niin hän vuodatti Israelin päälle vihansa hehkun ja sodan tuimuuden. Se liekehti hänen ympärillään, mutta hän ei ollut tietääksensä; se poltti häntä, mutta hän ei siitä huolinut." Jesaja 42:22-25

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"But this is a people plundered and looted, all of them trapped in pits or hidden away in prisons. They have become plunder, with no one to rescue them; they have been made loot, with no one to say, "Send them back." Which of you will listen to this or pay close attention in time to come? Who handed Jacob over to become loot, and Israel to the plunderers? Was it not the LORD, against whom we have sinned? For they would not follow his ways; they did not obey his law. So he poured out on them his burning anger, the violence of war. It enveloped them in flames, yet they did not understand; it consumed them, but they did not take it to heart." Isaiah 42:22-25 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Mutta tämä on ryöstetty ja hävitetty kansa, kaikki he ovat loukoissa kuopissaan tai kätkettinä vankiloihin. Heistä on tullut ryöstösaalista, eikä kukaan heitä pelasta; heidät on tehty hävitetyiksi, eikä kukaan sano heistä, "Lähetä heidät takaisin."Kuka teistä kuuntelee tätä tai kiinnittää tarkan huomionsa tulevina aikoina? Kuka salli Jaakobin tulla ryöstetyksi ja Israelin ryöstäjien käsiin? Eikö se ollutkin HERRA, jota vastaan olemme syntiä tehneet? Sillä he eivät ole tahtoneet kulkea hänen teitään; he eivät totelleet hänen lakiaan. Sen vuoksi hän kaatoi heidän päälleen hänen palavan vihansa, sodan väkivallan. Se sulki hiedät liekkeihin, silti he eivät ymmärtäneet; se kulutti heidät, mutta he eivät ottaneet sanomaa heidän sydämiinsä." Jesaja 42:22-25

 

"Sen vuoksi hän kaatoi heidän päälleen hänen palavan vihansa, sodan väkivallan. Se sulki hiedät liekkeihin, silti he eivät ymmärtäneet; se kulutti heidät, mutta he eivät ottaneet sanomaa heidän sydämiinsä." - Tässä Jumala puhuu Juutalaisista, Kristityistä ja Muslimeista sekä heidän uskonnoistaan, jotka ovat nyt väkivaltaisessa sodassa heidän uskonsa tähden. Jumala laittaa heidät ymmärtämään, että aseelliset sodat joita he kokevat ja läpikäyvät toisiaan vastaan, ovat todiste siitä, että yksikään heistä ei kanna Hänen aitoa opetustaan!

 

Viimeisillä sivuilla tätä artikkelia, Jumala saattaa meidät ymmärtämään Hänen aidon Nimensä tuntemisen tärkeyden, niin että me todella tulisimme sellaisiksi, kuin Hän loi ja tarkoitti meidät olemaan, ja se on olla Hänen kuvanaan oikeamielisyydessä:

 

"Mutta nyt, näin sanoo HERRA, joka loi sinut, Jaakob, joka valmisti sinut, Israel: Älä pelkää, sillä minä olen lunastanut sinut, minä olen sinut nimeltä kutsunut; sinä olet minun." Jesaja 43:1

 

Tässä Jumala puhuu Hänen uudelle Kansalleen. Naisille ja miehille, jotka ovat tunnustaneet Hänen aidon Nimensä, kuten Hän on ilmoittanut Hänen profeettansa kuin Mooseksen, Opettaja Evangelistan Raamattu-ilmestysten kautta. He ovat ne ihmiset, jotka tulevat olemaan täyttymys Jumalan Lupaukselle.

 

"minä olen sinut nimeltä kutsunut; sinä olet minun." - Kun sinä jo tunnet ja tiedät aidon Jumalan Nimen, kuten on ilmoittanut Hänen profeettansa annetuilla webbisivuilla, niin sinä tulet ymmärtämän, että sinä tulet myös olemaan kirjaimellisesti kutsuttu Jumalan Nimessä ja siten ollen sinä olet Jumalan tai kuulut Jumalalle!

 

"Jos vetten läpi kuljet, olen minä sinun kanssasi, jos virtojen läpi, eivät ne sinua upota; jos tulen läpi käyt, et sinä kärvenny, eikä liekki sinua polta." Jesaja 43:2

 

 Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"When you pass through the waters, I will be with you; and when you pass through the rivers, they will not sweep over you. When you walk through the fire, you will not be burned; the flames will not set you ablaze."

Isaiah 43:2 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kun käyt vetten halki, Minä olen sinun kanssasi; ja kun kuljett virtojen poikki, ne eivät pyyhkäisi sinun ylitsesi. Kun kävelet tulen läpi, sinä et pala; liekit eivät sytytä sinua palamaan." Jesaja 43:2

 

"Kun käyt vetten halki, Minä olen sinun kanssasi; ja kun kuljett virtojen poikki, ne eivät pyyhkäisi sinun ylitsesi." - aivan samalla tavalla kuin tapahtui Mooseksen aikana, Jumala tekee sen uudestaa toisen kerran Hänen profeettansa kuin Mooseksen, Maestro Evangelistan kanssa, kun hän vapauttaa maailman ihmiset uskontojen vääristä opetuksista!

 

"Kun kävelet tulen läpi, sinä et pala; liekit eivät sytytä sinua palamaan." - sitten kun me kuuntelemme ja otamme opiksemme Jumalan sanasta, jonka profeetta kuin Mooses ilmoittaa meille Raamatun kirjoitusten kautta, me voimme nyt astua sisään Jumalan lupaukseen.

 

Mikä on tämä "tuli", josta Jumala puhui (kauan sitten), joka ei vahingoita meitä, koska me nyt tunnustamme Hänen aidon Nimensä ja tottelemme Hänen Käskyjään?

 

"Katso, Herran nimi tulee kaukaa, hänen vihansa leimuaa, ja sankka savu tupruaa; hänen huulensa ovat täynnä hirmuisuutta, ja hänen kielensä on kuin kuluttava tuli." Jesaja 30:27

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, painos:

 

 "See, the Name of the Lord comes from afar, with burning anger and dense clouds of smoke; his lips are full of wrath, and his tongue is a consuming fire." Isaiah 30:27 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Katso, Herran Nimi tulee kaukaa; palavalla vihalla, ja tihein savupilvin; hänen huulensa ovat täynnä raivoa ja hänen kielensä on kuin kuluttava tuli." Jesaja 30:27

 

Tuli myös symbolisoi Jumalan sanaa. Tämä tarkoittaa sitä, että Jumala ei enää kiellä meiltä Hänen sanansa todellista merkitystä Raamatun kirjoituksissa. Meillä ei tule enää olemaan vaikeuksia sen ymmärtämisessä, sillä Jumala on nyt ilmoittamassa sen meille Hänen Viimeisen Profeettansa kautta.

 

Mikä Jumalan sana on pysytellyt mysteerinä tai salaisuutena ihmiskunnalle, mutta on nyt tullut selitetyksi Hänen profeettansa kuin Mooseksen kautta?

 

"Ja hän karkoitti ihmisen ja asetti Eedenin paratiisin itäpuolelle kerubit ynnä välkkyvän, leimuavan miekan vartioitsemaan elämän puun tietä." 1. Moos. 3:24

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"After he drove the man out, he placed on the east side of the
Garden of Eden a cherubim and a flaming sword flashing back
and forth to guard the way to the tree of life."
Genesis 3:24 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Sen jälkeen kun Hän ajoi miehen ulos, hän asetti itäpuolelle Eedenin Puutarhaa kerubin ja liekehtivän miekan välkähtelemään edes takaisin, vartioimaan tietä elämän puulle." 1. Moos. 3:24

 

"hän asetti itäpuolelle Eedenin Puutarhaa kerubin ja liekehtivän miekan välkähtelemään edes takaisin, vartioimaan tietä elämän puulle." - Tämä sana koskien ´Elämän Puuta´ on nyt tullut selitetyksi meille Jumalan taholta Hänen profeettansa kautta. Se yksinomaisesti symbolisoi sitä, kuinka meidän elämämme tulevat olemaan pitkät kuin puiden, mikäli me pysymme uskollisena Jumalan tarkoitukselle 1. Mooseksen kirjassa, joka on syödä ainoastaan tuoreita vihanneksia ja hedelmiä.

 

Tämä symbolinen "Enkeli", joka vartioi vietä kuvitteelliseen Eedenin Puutarhaan, Maestro Evangelista on nyt näyttänyt kulkutien, millä tavalla me voimme tehdä meidän maailmamme olemaan jälleen kuin Eedenin Puutarha - Jumalan siunaama maailma!

 

Todellakaan Jumalan uudet ihmiset (uusi kansa) ei tule enää palamaan Hänen sanansa tulessa. Me emme enää ole hämillämme tai eksyksissä koskien Hänen sanaansa. Jumala on todellakin totuudenmukainen Hänen lupauksessaan.

 

"Sillä minä olen HERRA, sinun Jumalasi, Israelin Pyhä, sinun Vapahtajasi: minä annan sinun lunnaiksesi Egyptin, sinun sijastasi Etiopian ja Seban. Koska sinä olet minun silmissäni kallis ja suuriarvoinen ja koska minä sinua rakastan, annan minä ihmisiä sinun sijastasi ja kansakuntia sinun hengestäsi." Jesaja 43:3-4

 

Tämä tarkoittaa, että Jumala tekee muita ihmisiä toisista kansoista olemaan Israelilaisia.

 

Mistä he tulevat?

 

"Älä pelkää, sillä minä olen sinun kanssasi; minä tuon sinun siemenesi päivänkoiton ääriltä, päivän laskemilta minä sinut kokoan." Jesaja 43:5

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos: 

 

"Do not be afraid, for I am with you; I will bring your children from the east 
and gather you from the west."
Isaiah 43:5 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Älä ole peloissasi, sillä Minä olen sinun kanssasi; Minä tuon sinun lapsesi idästä ja kokoan teidät lännestä" Jesaja 43:5

 

 "itä" ja "länsi" - tämä on Lupauksen täyttymys, joka alkoi Abrahamista ja jatkettiin Iisakille ja sitten Jaakobille.

 

Lukeaksesi Jumalan lupauksesta - klikkaa annettua linkkiä:

 

http://www.thename.ph/thename/revelations/fulfilled-en.html  tai

http://www.thenameonline.info/thename/revelations/fulfilled-en.html sekä https://kotisivukone.fi/app/www/suurinimi.kotisivukone.com/jumalan-lupauksen-tayttymys-18.6.2013

 

"Minä sanon pohjoiselle: Anna (heidät) tänne! ja etelälle: Älä pidätä (heitä)! Tuo minun poikani kaukaa ja minun tyttäreni hamasta maan äärestä - " Jesaja 43:6

 

"Minä sanon pohjoiselle: Anna heidät tänne! ja etelälle: Älä pidätä heitä!" - Yksikään ei voi estä ihmisiä kaikista maanosista tulemasta Jumalan uuteen Israeliin kuuluviksi sitten kun he ovat täysin lukeneet Jumalan sanoman koskien Hänen aitoa Nimeään.

 

"Tuo minun poikani kaukaa ja minun tyttäreni hamasta maan äärestä" - Tämä suuri lupaus, jossa toisiin kansoihin kuuluneet tullaan Jumalan tekeminä olemaan Hänen Uusi Israel Hänen Nimensä kautta ja se tulee olemaan ajanjakso jolloin ihmiskunnalla on jo tieteellistä tuntemusta maailmasta; ja aikana jolloin miehet ja naiset ovat tasa-arvoisessa asemassa. Se on tämä meidän nykyinen aikakautemme.

 

Keitä ovat nämä ihmiset?

 

Millä tavoin me kykenemme tunnistamaan heidät?

 

"kaikki, jotka ovat otetut minun nimiini (jokainen minun nimessäni kutsuttu - everyone who is called by my name) ja jotka minä olen kunniakseni luonut, jotka minä olen valmistanut ja tehnyt." Jesaja 43:7

 

"jokainen minun nimessäni kutsuttu" - kaikki ne ihmiset, jotka kutsuvat Jumalan Nimeä, tulevat olemaan Jumalan kansaan kuuluvia ja siten ovat automaattisesti kutsuttuja Hänen Nimensä mukaisesti!

 

Sinä tulet tuntemaan ja tietämään Jumalan aidon Nimen, kuten on ilmoittanut Profeetta kuin Mooses Raamatun kirjoitusten kautta, klikkaamalla mitä tahansa yllä olevista linkkeistä.

 

"jotka minä olen kunniakseni luonut, jotka minä olen valmistanut ja tehnyt." - Käyttäkäämme ymmärrystämme.

 

Muista, että Jumala loi meidät Hänen kuvakseen oikeamielisyydessä.

 

Me olemme lukeneet, että sitten kun me kuuntelemme profeetan kuin Mooseksen ilmestyksiä koskien Jumalan aitoa Nimeä, meitä tullaan myös kutsumaan Jumalan Nimellä.

 

Kun meidät on kutsuttu Jumalan Nimellä (sitten kun me tiedämme Jumalan Nimen), me tulemme aidosti ja oikeasti olemaan Jumalan kuvan kaltaisia oikeamielisyydessä tiedossamme ja tuntemuksessamme koskien Hänen aitoa Nimeään! Me täytämme Jumalan tarkoituksen meidän luomisellemme. Todella, Jumala loi meidät Hänen omaksi kunniakseen.

 

Ainoastaan meidän nykyisenä aikanamme maailman ihmiset tulevan tietoisiksi ja tuntemaan, Jumalan Suuren Nimen!

 

Myöskin meidän nykyisenä aikanamme on aika, jolloin Jumalan Lupaus tulee täyttymään! Jokainen, joka tulee tuntemaan ja kutsumaan Jumalan Nimeä, tulee olemaan osallinen Jumalan Lupauksesta.

 

Sitten kun kaikki maailman ihmiset tunnustavat ja kutsuvat aitoa Jumalan Nimeä, niin Jumalan Lupaus tulee hedelmälliseksi ja kukoistamaan todellisuudessa. Lopullisesti täytetty!

 

Mikä on meidän tehtävämme Jumalalta?

 

"Tuo esiin sokea kansa, jolla kuitenkin on silmät, ja kuurot, joilla kuitenkin on korvat. Kaikki kansat ovat kokoontuneet yhteen ja kansakunnat tulleet kokoon. Kuka heistä voi ilmoittaa tämänkaltaista? Tai antakoot meidän kuulla entisiä; asettakoot todistajansa ja näyttäkööt, että ovat oikeassa: sittenpä kuullaan ja sanotaan: Se on totta." Jesaja 43:8-9

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

Lead out those who have eyes but are blind, who have ears but are deaf. All the nations gather together and the peoples assemble. Which of them foretold this and proclaimed to us the former things? Let them bring in their witnesses to prove they were right, so that others may hear and say, "It is true."

Isaiah 43:8-9 (NIV)

 

Suora Suomennos:

 

"Johdattakaa ulos nuo, joilla on silmät, mutta ovat sokeita, joilla on korvat, mutta ovat kuuroja. Kaikki kansat kokoontuvat yhteen ja tulevat kansakuntain kokoukseen. Kuka heistä aikaisemmin kertoi tästä ja julisti meille menneet asiat? Tuokoot he esiin todistajansa osoittamaan heidän olleen oikeassa, niin että kaikki toiset voivat kuulla ja sanoa, "Se on totta." Jesaja 43:8-9

 

"Johdattakaa ulos nuo, joilla on silmät, mutta ovat sokeita," - Esitellä aito Jumala ja Hänen Suuri Nimensä kaikille.

 

"joilla on korvat, mutta ovat kuuroja." - Me avaamme maailman korvat kuulemaan, että mies, joka huusi ääneen olevansa Jumalan hylkäämä, ei ole pelastaja!

 

"Kuka heistä aikaisemmin kertoi tästä ja julisti meille menneet asiat?" - Ainoastaan Maestro Evangelista, ennalta maailmaan lähetetty Profeetta "kuin Mooses". Hän on ollut kyvykäs saattamaan päätökseen kyseiset asiat! Tämän artikkelin sekä muiden tällä webbisivustolla olevien artikkeleiden kautta hän ja hänen avustajansa ovat täyttäneet heidän tehtävänsä julistaa Jumalan oikeamielisen sanoman koko maailmalle.

 

Mitä maailman ihmiset tulevat sanomaan sen jälkeen kun he ovat tarkoin lukeneet ja ottaneet sydämeensä Jumalan kokonaisuudessaan oikeamielisen sanoman, kuten on tuonut selkeästi esiin Hänen profeettansa?

 

"Se on totta." - Tämä on se, mitä he tulevat sanomaan.

 

Ja nyt, Jumala puhuu jälleen:

 

"Te olette minun todistajani, sanoo HERRA, minun palvelijani, jonka minä olen valinnut, jotta te tuntisitte minut ja uskoisitte minuun ja ymmärtäisitte, että minä se olen (hän). Ennen minua ei ole luotu yhtäkään jumalaa, eikä minun jälkeeni toista tule. Minä, minä olen HERRA, eikä ole muuta pelastajaa, kuin minä." Jesaja 43:10-11

 

"Te olette minun todistajani, sanoo HERRA, minun palvelijani, jonka minä olen valinnut" - Me, jota nyt luemme tätä ilmestystä Jumalan palvelijalta, (profeetta kuin Mooses) olemme katsottuja olevan aitoja todistajia sille, että Raamatullinen profeettojen Jumala todella elää ja on täyttänyt Hänen sanansa.

 

"jotta te tuntisitte minut ja uskoisitte minuun ja ymmärtäisitte, että minä olen hän" - Hänen profeettansa kuin Mooseksen kautta, Jumala tekee Hänen Raamatussa olevan sanansa tunnetuksi ja ymmärretyksi Hänen aitona elävänä sananaan ja että kyseessä on todella Hän, joka käski Vanhan Testamentin profeettojen kirjoittamaan sen.

 

"Ennen minua ei ole luotu yhtäkään jumalaa, eikä minun jälkeeni toista tule." - Tämä lopettaa myös sen vapaa-ajattelijoiden hyödyttömän argumentin, kuka loi Jumalan.

 

"Minä, minä olen HERRA, eikä ole muuta pelastajaa, kuin minä." - Koska Jumala sanoi, että Hän on ainoa pelastaja, se tarkoittaa, että yksin ja ainoastaan Hän on Jumala. Hän on ainoa, jolla on voima ja mahti pelastaa ihmiskunta. On ainoastaan oikein, että Hän on yksin se, joka meidän tulisi tunnustaa ja kunnioittaen pelätä. Tehdessään kyseisen viisaan kunnianosoituksen, se osoittaa hyvää ja moitteetonta harkintaa ja arvostelukykyä ja siten ollen me ilmennämme todella olevamme Jumalan luomia Hänen kuvakseen oikeamielisyydessä.

 

Päätelmänä:

 

Olemalla kyseinen "Profeetta kuin Mooses" (5. Mooseksen kirja 18:18-19), minkä takia Maestro Evangelista on niin luja ja järkkymätön ilmoittaessaan Jumalan Sanoman maailman ihmisille?

 

"Ja hän sanoi minulle: Ihmislapsi, kaikki minun sanani, jotka minä sinulle puhun, ota sydämeesi ja kuule korvillasi. Ja nyt mene pakkosiirtolaisten tykö, kansasi lasten tykö; puhu heille ja sano heille: Näin sanoo Herra, Herra (Kaikkivaltias) - kuulkoot he tai olkoot kuulematta." Hesekiel 3:10-11

 

Tämä on Maestro Evangelistan "kutsuminen" tai tehtävä, jonka on antanut hänelle Jumala. Jumala ei lähettänyt häntä panemaan vireille tai perustamaan uutta kirkkoa. Jumala lähetti hänet (Hänen profeettanaan kuin Mooses) toimittamaan Hänen sanomansa koskien Hänen aitoa ja tosi Nimeään Raamatun kirjoitusten kautta.

 

Ei ole enään Maestro Evangelistan huolenaihe hyväksymmekö me hänen Raamattu-selityksensä mainituilla webbisivuilla vai emme. Ensinnäkin, hän ei ole opiskellu Raamattua tehdäkseen kyseiset ilmestykset, Jumala on ilmoittanut ne hänelle ja Jumala on se yksi, joka käski häntä ilmoittamaan sen meille. Siten ollen, kaikki ilmetykset olivat kaikki se, mitä Jumala käski hänen meille toimittamaan!

 

Mitkä ovat profeettojen velvollisuudet, kun he ovat ennalta maahan Jumalan lähettämiä?

 

"Ihmislapsi, minä olen asettanut sinut Israelin heimolle vartijaksi. Kun kuulet sanan minun suustani, on sinun varoitettava heitä minun puolestani. Jos minä sanon jumalattomalle: sinun on kuolemalla kuoltava, mutta sinä et häntä varoita etkä puhu varoittaaksesi jumalatonta hänen jumalattomasta tiestänsä, että pelastaisit hänen henkensä, niin jumalaton kuolee synnissänsä, mutta hänen verensä minä vaadin sinun kädestäsi. Mutta jos sinä varoitat jumalatonta ja hän ei käänny jumalattomuudestansa eikä jumalattomalta tieltänsä, niin hän kuolee synnissänsä, mutta sinä olet sielusi pelastanut. Ja jos vanhurskas kääntyy pois vanhurskaudestansa ja tekee vääryyttä ja minä panen kompastuksen hänen eteensä, niin hän kuolee - kun et sinä häntä varoittanut, niin hän synnissänsä kuolee, ja vanhurskautta, jota hän oli harjoittanut, ei muisteta - mutta hänen verensä minä vaadin sinun kädestäsi. Mutta jos sinä vanhurskasta varoitat, ettei vanhurskas tekisi syntiä, ja hän ei tee syntiä, niin hän totisesti saa elää, koska otti varoituksesta vaarin, ja sinä olet sielusi pelastanut. Herran käsi tuli siellä minun päälleni, ja hän sanoi minulle: Nouse ja mene laaksoon, niin minä siellä puhuttelen sinua." Hesekiel 3:17-22

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"Son of man, I have made you a watchman for the house of Israel; so hear the word I speak and give them warning from me. When I say to a wicked man, 'You will surely die,' and you do not warn him or speak out to dissuade him from his evil ways in order to save his life, that wicked man will die for his sin, and I will hold you accountable for his blood. But if you do warn the wicked man and he does not turn from his wickedness or from his evil ways, he will die for his sin; but you will have saved yourself." Again, when a righteous man turns from his righteousness and does evil, and I put a stumbling block before him, he will die. Since you did not warn him, he will die for his sin. The righteous things he did will not be remembered, and I will hold you accountable for his blood. But if you do warn the righteous man not to sin and he does not sin, he will surely live because he took warning, and you will have saved yourself." The hand of the LORD was upon me there, and he said to me, "Get up and go out to the plain, and there I will speak to you." Ezekiel 3:17-22 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Ihmisen Poika, Minä olen laittanut sinut vartijaksi Israelin huoneelle; niin ollen kuule sana, jonka Minä puhun ja anna heille varoitus minulta. Kun Minä sanon pahalle ihmiselle, ´Sinä tulet varmasti kuolemaan, ´ ja kun sinä et varoita häntä tai puhu häntä luopumaan pahoista teistään pelastaakseen hänen elämänsä, tuo paha ihminen kuolee syntiensä takia, ja Minä pidän sinua vastuullisena hänen verestään. Mutta jos sinä varoitat jumalatonta miestä, eikä hän käänny pois hänen jumalattomuudestaan tai pahoilta teiltään, niin hän on kuoleva hänen synnissään; mutta sinä pelastat itsesi. Ja nyt kun oikeamielinen mies kääntyy hänen oikeamielisyydestään ja tekee pahaa ja Minä asetan kompastuskiven hänen eteensä, ja hän kuolee. Koska sinä et varoittanut häntä, hän kuolee syntinsä takia. Oikeamieliset teot joita hän teki, ei muisteta ja Minä pidän sinua vastuullisena hänen verestään. Mutta jos sinä varoitat oikeamielistä miestä olemaan tekemättä syntiä, hän tulee varmasti elämään, koska hän otti varoituksen vastaan, ja sinä olet pelastanut itsesi." HERRAN käsi oli minun ylläni siellä, ja hän sanoi minulle, "Nouse ylös ja mene laaksoon, ja siellä minä puhun sinulle." Hesekiel 3:17-22

 

Tänään me olemme oppineet Jumalan oikeamielisen sanoman Raamatun kirjoituksista, että minkä takia Hän on antanut elämän täällä Maassa; kuinka Hän teki sen 1. Mooseksen kirjassa olevan luomistyöstä kertovan selityksen ilmoittamalla tavalla. Hän teki meidän maailmastamme täydellisen meitä varten, niin että me voisimme elää siinä pitkän ja terveellisen elämän.

 

Me olemme myös oppineet sen, että kyseessä ei ole Hän, joka on saattanut meidät kärsimään. Meidän kärsimyksemme johtuvat meidän omista teoistamme, kun me olemme olleet tottelemattomia Hänen ohjelinjoilleen ja tulimme vastuuttomiksi planeettamme huolesta pitämisen suhteen.

 

Me annoimme itsellemme mahdollisuuden kyseiseen tottelemattomuuteen, koska me sallimme itsemme tulla petetyiksi valheellisilla selityksillä koskien Jumalan sanaa, noiden taholta, jotka eivät olleet Jumalan lähettämiä. Me olemme joutuneet petetyiksi, aivan kuten Adam ja hänen vaimonsa Eeva uskoivat Käärmettä.

                                                       

Me emme koskaan tarkastelleet ja harkinneet tarkasti Jumalan sanaa 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19 kuunnella Hänen profeettaansa kuin Moosesta, kun kyseessä on Hänen sanansa, emmekä odottaneet tuon profeetan tuloa. Me luulimme ja oletimme, että Jumalan sanan oli noilla, jotka opiskelivat Hänen sanaansa. Me emme koskaan avanneet mieltämme ymmärtääksemme sen, mitä Jumala sanoi 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19, että se on Hän, joka tulee laittamaan Hänen sanansa Hänen profeettansa suuhun. Tämä tarkoittaa, että Hänen sanaansa ei kyetä milloinkaan täysin selittämään jonkun opiskelulla ja tutkimuksilla. Kyseessä on ainoastaan Hän yksin, jonka kautta me voimme saada täyden ymmärryksen Hänen sanastaan, jonka Hän on laittanut Hänen profeettansa suuhun. Kun me uskoimme ja luotimme uskontoihin, me jouduimme harhaanjohdetuiksi ja ajauduimme kärsimään Jumalan kirouksen alaisiksi.

 

Nyt kun me tiedämme, että Opettaja Eraño M. Evangelista webbisivuillaan www.thename.ph ja www.thenameonline.info

on se aito profeetta kuin Mooses (5. Mooseksen kirja 18:18-19) ja hän on se yksi, joka todella pitää hallussaan auktoriteettia puhua Jumalan sanat, kuten ne ovat kirjoitetut Raamattuun, niin me emme voi enää sanoa, että Jumala ei ole olemassa; tai että Hän ei ole oikeamielinen Jumala; ettei Hän olisi luoja; ja että Hänen sanansa olisivat kirjoitetut Raamatullisten profeettojen mielikuvituksesta.

 

Maailman ihmiset eivät voi sanoa, että profeettojen Jumala Raamatussa, ei ole näyttänyt meille tapaa, jolla tavoin me voimme saavuttaa ja vastaanottaa rauhan ja yhtenäisyyden. Jumala on nyt näyttänyt meille Hänen aidon profeettansa kuin Mooseksen kautta sen, kuinka me voimme onnistua saavuttamaan rauhan ja yhtenäisyyden.

 

Jos sinä lukija, valitset olemaan piittaamaton tämän tiedon tärkeyden suhteen koskien Jumalan aitoa tosi sanomaa ja jopa vastustat sitä (kun et ole edes ensinnäkään Jumalan lähettämä), ole valmis hyväksymään Jumalan tuleva rangaistus minä hetkenä hyvänsä (Kuten Jumala lupasi 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19).

 

Mikäli ihmiset hyväksyvät tai tunnustavat oikeamielisen sanoman, jonka Jumala käski hänen ilmoittaa ja julistaa Raamatun kirjoitusten kautta, niin he tulevat olemaan ikuisesti osa Hänen uutta Kansaansa - Hänen Uusi Israel.

 

Se mikä on tärkeää Profeetalle kuin Moosekselle, Opettaja Eraño M. Evangelistalle ja hänen yhteistyökumppaneilleen, jotka merkitsivät muistiin kaikki häneen Jumalan kohdistamat Raamattu-ilmestyksensä, on, että me olemme täyttäneet meidän tehtävämme Jumalalta tiedottaa sinua Jumalan oikeamielisestä sanomasta!