Ei ole Toista Jeesuksen Tulemista

Meidän Herramme Jumala, Kaikkivaltias On Hän, joka on Tuleva! Osa 2

 

  Palaamalla takaisin Jeremiaan kirjaan 31:31-32, me ymmärrämme nyt miksi Jumala sanoi, että Hän on kuin Aviomies Israelin kansalle, jotka Mooses toi aikaisemmin pois Egyptistä, kuten Aviomies lahjoittaen tai antaen hänen nimensä vaimolleen, niin Jumala myös teki samoin Juutalaisille. Hän antoi heidän kannettavakseen Hänen Pyhän Nimensä. Tästä syystä he ovat Hänen kansaansa, koska he kirjaimellisesti kantavat ja ovat kutsutut Hänen NIMELLÄÄN.

  Kuitenkin, koska he tekivät syntiä Jumalaa kohtaan ylistämällä muita jumalia, erityisesti taivaan kuningatarta, niin he rikkoivat liiton, joka Jumalalla oli heidän kanssaan. Jumala kirosi heidät, niin että he eivät enää voisi lausua tai sanoa Hänen Nimeään (Jeremia 44:24-26). Tämä on syy sille, miksi he eivät koskaan kyenneet ymmärtämään, että he ovat kirjaimellisesti kutsutut Jumalan nimen mukaan.

  Juutalaiset ja jopa nämä niin kutsutut tutkijat sekä oppineet eivät voi hyväksyä tätä tosiasiaa, koska he väittävät, että nimi Israel tarkoittaa "kamppaillut Jumalan kanssa". Mutta ongelmana on, että me emme voi lukea, että Jumala olisi sanonut kirjoituksissa, että se on, mitä nimi - Hänen Nimensä tarkoittaa.

  Totuus on, että nuo ihmiset ovat tulkinneet väärin tapahtumaa, jolloin Jumala antoi ensimmäistä kertaa Hänen Nimensä Hänen enkelinsä kautta. Ei ole yllätys, että he eivät ole kyenneet ymmärtämään sitä, sillä he eivät ole olleet niitä tai se, jonka Jumala on lähettänyt ilmoittamaan Hänen Nimensä.

  Me luemme nyt selityksen profeetalta kuin Mooses, Opettaja Eraño Evangelista:

"Ja Jaakob jäi yksinänsä (joen) toiselle puolelle. Silloin painiskeli hänen kanssaan muuan mies päivän koittoon saakka." 1. Moos. 32:24

  Muista, kyseessä ei ole Jumala, joka paini Jaakobin kanssa - kyseessä on mies.

"Ja kun mies huomasi, ettei hän häntä voittanut, iski hän häntä lonkkaluuhun (socket=luun liitoskuoppaan, niveleen), niin että Jaakobin lonkka nyrjähti hänen painiskellessaan hänen kanssaan. Ja mies sanoi: Päästä minut, sillä päivä koittaa. Mutta hän vastasi: En päästä sinua, ellet siunaa minua." 1. Moos. 32:25-26

  Hän voitti tai kukisti "miehen". Jaakob ei tahtonut päästää miestä menemään, ellei tämä antaisi hänelle siunaustaan. Joka tarkoittaa, että Jaakob tiesi hänen kanssaan painineen olleen Jumalan mies.

"Ja hän sanoi hänelle: Mikä sinun nimesi on? Hän vastasi: Jaakob. Silloin hän sanoi: Sinun nimesi älköön enää olko Jaakob, vaan Israel, sillä sinä olet taistellut (kamppaillut) Jumalan ja ihmisten kanssa ja olet voittanut. Ja Jaakob kysyi ja sanoi: Ilmoita nimesi. Hän vastasi: Miksi kysyt minun nimeäni? Ja hän siunasi hänet siinä." 1. Moos. 32:29

 

  Jaakobille annettiin nimi Israel, mutta hän yhä kysyi "miehen" nimeä. ISRAEL - Tämä on se nimi, jonka hänelle oli antanut "mies". Tästä me voimme ymmärtää, että nimi "Israel" oli annettu Jaakobille siunauksena (kuin palkintona).

"Ja Jaakob antoi sille paikalle nimen Penuel, sillä, sanoi hän, minä olen nähnyt Jumalan kasvoista kasvoihin, ja kuitenkin on minun henkeni pelastunut." 1. Moos. 32:30

   Miksi Jaakob sanoi, että hän oli nähnyt Jumalan, kun hän todellisuudessa näki ainoastaan "miehen", jonka kanssa hän oli paininut? Voidaanko Jumalaa nähdä?

 

"Ja hän sanoi vielä: Sinä et voi nähdä minun kasvojani; sillä ei kukaan, joka näkee minut, jää eloon." 2. Moos. 33:20

 

  Jos me näemme Hänet, me kuolemme. Kuinka me voimme todistaa, että Jaakob ei nähnyt Jumalaa?

 

"Mutta Herralla on oikeudenkäynti Juudan kanssa, ja hän tahtoo rangaista Jaakobia sen teitten mukaan, hän on kostava sille sen tekojen mukaan. Äidin kohdussa tämä petti veljensä, ja miehuutensa voimassa hän taisteli Jumalan kanssa." Hoosea 12:3-4

 

Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

"The LORD has a charge to bring against Judah; he will punish Jacob according to his ways and repay him according to his deeds. In the womb he grasped his brother's heel; as a man he struggled with God. Hosea 12:2-3 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"HERRALLA on haaste tuotavana Juudaa vastaan; Hän rankaisee Jaakobia vaelluksensa mukaisesti ja maksaa hänelle takaisin tekojensa mukaisesti. Kohdussa hän tarttui veljeään kantapäästä; kuin mies hän taisteli Jumalan kanssa." Hoosea 12:3-4

 

"Kohdussa hän tarttui veljeään kantapäästä" - Jaakobin synnynnäinen luonteenpiirre on kuvattu ja paljastettu - ja että se oli hänen PERIKSIANTAMATTOMUUTTAN, kun ei hän ei sallinut itseään jätettävän taka-alalle tai toiseksi, kun hän tarttui hänen veljeään kantapäästä, kun he olivat tulossa ulos heidän äitinsä kohdusta.

"Hän taisteli enkelin kanssa ja voitti, hän itki ja rukoili tätä. Beetelissä tämä löysi hänet ja puhui siellä meidän kanssamme." Hoosea 12:5

 

Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

 "He struggled with the angel and overcame him; he wept and begged for his favor. He found him at Bethel and talked with him there"                                       

Hosea 12:4 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Hän kamppaili enkelin kanssa ja voitti hänet; hän itki ja rukoili saadakseen tämän suosion. Hän löysi hänet Beetelistä ja keskusteli siellä hänen kanssaan" Hoosea 12:5

 

  Se on selvää nyt, että "mies", jonka kanssa Jaakob paini, oli "Jumalan enkeli", ei siis Jumala Itse.

  Jaakob ei irrottanut otettaan Jumalan enkelistä ennen kuin hän oli saanut siunauksensa Enkeliltä. Siunauksena oli, että hänelle (Jaakobille) oli annettu nimi: ISRAEL.

  Miksi on niin, että Nimi "Israel" oli annettu Jaakobille Jumalan Enkelin taholta? Mistä nimi "Israel" tulee?

 

"Katso, minä lähetän enkelin sinun edellesi varjelemaan sinua tiellä ja johdattamaan sinua siihen paikkaan, jonka minä olen valmistanut. Ole varuillasi hänen edessään ja kuule häntä äläkä pahoita hänen mieltänsä. Hän ei jätä teidän rikoksianne rankaisematta, sillä minun nimeni on hänessä." 2. Moos. 23:20-21

 

Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

"See, I am sending an angel ahead of you to guard you along the way and to bring you to the place I have prepared. Pay attention to him and listen to what he says. Do not rebel against him; he will not forgive your rebellion, since my Name is in him. Exodus 23:20-21 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Katso, Minä lähetän enkelin sinun edelläsi, joka suojelee sinua kaiken matkaa ja johdattaa sinut paikkaan, jonka Minä olen valmistanut. Kiinnitä tarkasti huomiosi häneen ja kuuntele mitä hän sanoo. Älä kapinoi häntä vastaan; hän ei tule antamaan anteeksi sinun kapinointiasi, sillä Minun Nimeni on hänessä." 2. Moos. 23:20-21

 

"sillä Minun Nimeni on hänessä" - Jumalan enkeli kantaa Jumalan nimeä ja siten ollen Nimi ISRAEL, jonka "enkeli" oli antanut Jaakobille, on Jumalan Nimi!

 

  Kun Jaakob kysyi miehen tai "enkelin" nimeä, niin nimi, joka oli hänelle annettu, on Jumalan Nimi ihmisen kannettavaksi, niin että Jaakobia voitaisiin myös kutsua "Jumalan pojaksi".

  Luemme kuinka Jumalan enkeleitä kutsutaan:

"Mutta kun eräänä päivänä Jumalan pojat tulivat ja asettuivat Herran eteen, tuli myöskin saatana heidän joukossansa." Job: 1:6

Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

"One day the angels came to present themselves before the LORD,                      

and Satan also came with them." Job 1:6 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Eräänä päivänä enkelit tulivat ja olivat läsnä HERRAN edessä, ja Saatana tuli myös heidän kanssaan." Job: 1:6

 

Toinen käännös, New King James Version, Kuningas Jaakon Laitos, Painos:

 

"Now there was a day when the sons of God came to present themselves before the LORD, and Satan came also among them." Job 1:6 (KJV)

Suora suomennos:

"Nyt oli päivä, jolloin Jumalan pojat tulivat esittäytymään HERRAN eteen, ja Saatana tuli myös heidän mukanaan."

"Jumalan pojat" - tällä tavoin Jumala kutsuu Hänen enkeleitään.

  Maestro Eraño M. Evangelista sanoo: Jotta ihminen voisi sanoa olevansa jonkun laillinen tai oikeutettu poika, hänen täytyy kantaa Isänsä nimeä. Tästä syystä enkeleitä kutsutaan myös "Jumalan pojiksi", koska he kantavat Hänen Nimeään.

  Israelin kansa kutsutaan Jumalan kansaksi/ihmisiksi, koska he kirjaimellisesti kantavat Jumalan nimeä.

  Lue kuinka Jumala kutsui Jaakobin, joka on nyt sittemmin kutsuttu Hänen Nimellään Israel.

"Sano silloin faraolle: 'Näin sanoo Herra: Israel on minun esikoispoikani (ensisyntyinen);" 2. Moos. 4:22

Miksi "esikoispoikani" Poikaa voidaan todellakin kutsua "pojaksi" hänen isänsä taholta, koska poika kantaa hänen isänsä nimeä. Jumala kutsuu Jaakobia nyt Hänen esikoispojakseen (ensisyntyisekseen), Israeliksi, koska hän on ensimmäinen, joka kantaa Jumalan nimeä, joka on ISRAEL.

  Tiesikö Mooses, että Jumalan Nimi on Israel?

"Herra korottaa sinut hänelle pyhitetyksi kansaksi, niin kuin hän valalla vannoen on sinulle luvannut, jos sinä noudatat Herran, sinun Jumalasi, käskyjä ja vaellat hänen teitänsä. Ja kaikki kansat maan päällä näkevät, että Herra on ottanut sinut nimiinsä; ja he pelkäävät sinua." 5. Moos. 28:9-10

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The Lord will establish you as his holy people, as he promised you on oath, if you keep the commands of the Lord your God and walk in obedience to him. Then all the peoples on earth will see that you are called by the name of the Lord, and they will fear you."

Deuteronomy 28:9-10(NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Herra vakiinnuttaa tiedät Hänen pyhänä kansanaan, aivan kuten Hän valalla lupasi, jos te pidätte Herran teidän Jumalanne käskyt ja vaellatte tottelevaisina Hänelle. Sitten kaikki maailman ihmiset näkevät, että teitä kutsutaan Herran Nimellä, ja he pelkäävät teitä." 5. Moos. 28:9-10

"teitä kutsutaan Herran Nimellä" - Mooses puhuu tässä Israelin kansalle ja julistaa heille, että he ovat kutsutut Jumalan nimellä.¨

  Aivan kuten profeetta kuin Mooses, jonka Jumala on lähettänyt puhumaan Hänen sanansa Hänen Nimessään, Maestro Evangelista kysyy nyt meiltä - kuin Israelin kansaa kutsutaan Jumalan Nimellä - niin mikä on Jumalan nimi?

  Jumalan Nimi on ISRAEL.

"Herra vakiinnuttaa tiedät Hänen pyhänä kansanaan, aivan kuten Hän valalla lupasi" - Juuri niin kuin mikä tahansa modernin ajan liitto - henkilö on sidottu täyttämään vala, koska hänen nimensä on allekirjoittajana. Jumala tekee myös tuon saman, Hän osoittaa ja näyttää meille, että Hän tulee täyttämään Hänen sanansa Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille, että heidän jälkeläisensä ovat lukuisat kuin ovat tähdet taivaalla ja kuin tomu ja hiekka, koska Hän antoi heidän jälkeläisilleen Hänen Nimensä ja se ei ole mikään muu kuin ISRAEL.

  Jos Israelin kansaan kuuluvat ovat kutsutut Jumalan Nimellä, kuten Mooses on sanonut, niin sitten toisen Jumalan profeetan tulisi vahvistaa, että he todella ovat kutsutut Jumalan Nimellä:

"Minkä tähden sinä olet kuin tyrmistynyt mies, kuin sankari, joka ei voi auttaa? Ja kuitenkin sinä olet meidän keskellämme, Herra, ja me olemme otetut sinun nimiisi; älä meitä jätä." Jeremia 14:9

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos: 

 

"Why are you like a man taken by surprise, like a warrior powerless to save?
You are among us, Lord, and we bear your name; do not forsake us!"               
Jeremiah 14:9 NIV

Suora suomennos:

"Miksi sinä olet kuin yllätetty mies, kuin soturi, joka on voimaton pelastamaan?" Sinä olet meidän keskuudessamme, HERRA, ja me kannamme sinun nimeäsi; älä hylkää meitä!" Jeremia 14:9

"Sinä olet meidän keskuudessamme, HERRA, ja ME KANNAMME SINUN NIMEÄSI; älä hylkää meitä!" - Jumalan Nimi on ISRAEL!

  Meidän Kaikkivaltiaan Jumalamme Nimi on HERRA JUMALA ISRAEL!

  Onko Nimi Israel annettu ainoastaan Jaakobille?

"Ja Jumala ilmestyi jälleen Jaakobille hänen palattuaan Mesopotamiasta ja siunasi hänet. Ja Jumala sanoi hänelle: Sinun nimesi on Jaakob; mutta älköön sinua enää kutsuttako Jaakobiksi, vaan nimesi olkoon Israel. - Niin hän sai nimen Israel. Ja Jumala sanoi hänelle: Minä olen Jumala, Kaikkivaltias; ole hedelmällinen ja lisäänny. Kansa, suuri kansojen joukko on sinusta tuleva, ja kuninkaita lähtee sinun kupeistasi."               1. Moos. 35:9-11

    Jumalan sanoma oli annettu Hänen enkelinsä kautta, ei siten, että Jumala olisi ollut ilmestyneenä Jaakobin edessä.

"Kansa, suuri kansojen joukko on sinusta tuleva" - Jumala näyttää meille, että ei tule olemaan vain yksi kansa, vaan kansojen joukko, jota tullaan kutsumaan Israeliksi - tarkoittaen, että kaikki maailman neljä kulmaa tai ulottuvuutta tullaan kutsumaan Israeliksi tai kansakunnat tulevat olemaan Jumalan kansa. Siten kaikki valtiot ja kansat tulevat olemaan kutsutut Jumalan Nimellä.

  Tämä on selitys sille, miksi Iisakin jälkeläinen - joka on Jaakob, kaikki kansat tulevat siunatuiksi hänen kauttaan, koska Jumala antoi hänelle Hänen Nimensä Israel!

  Kuinka se voi tapahtua?

  Me voimme ymmärtää sen, kun ymmärrämme kuka "Morsian" on Ilmestyskirjassa 22:17:

"Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton; en sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein heidän isäinsä kanssa silloin, kun minä tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta, ja jonka liittoni he ovat rikkoneet, vaikka minä olin ottanut heidät omikseni, sanoo Herra."

Jeremia 31:31-32

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The time is coming," declares the LORD, "when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. It will not be like the covenant I made with their forefathers when I took them by the hand to lead them out of Egypt, because they
broke my covenant, though I was a husband to them," declares the LORD

Jeremiah 31:31-32 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Aika on tulossa, "julistaa Herra," kun Minä teen uuden liiton Israelin huoneen kanssa ja Juudan huoneen kanssa. Se ei tule olemaan samanlainen liitto kuin, jonka Minä tein heidän esi-isiensä kanssa, kun Minä vein heidät kädestä pitäen pois Egyptistä, sillä he rikkoivat Minun liittoni, vaikka Minä olin heille aviomies, " julistaa HERRA."

Jeremia 31:31-32

"Aika on tulossa" - Tämä tarkoittaa, että on tuleva sille sovelias aika, jolloin tämä erityinen profetia koskien Liittoa on oleva täysin ymmärretty ja tämä tulee olemaan silloin kun profeetta kuin Mooses tulee, sillä hän on se, jolle Jumala antoi Hänen auktoriteettinsa ja tietämyksen selittää asian meille.

  Nyt Jumala tulee tekemään uuden Liiton. Minkälainen liitto se tulee olemaan?

"Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien tultua (jälkeen), sanoo Herra: Minä panen lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä; ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. Silloin ei enää toinen opeta toistansa eikä veli veljeänsä sanoen: 'Tuntekaa Herra.' Sillä he kaikki tuntevat minut, pienimmästä suurimpaan, sanoo Herra; sillä minä annan anteeksi heidän rikoksensa enkä enää muista heidän syntejänsä." Jeremia 31:33-34

"Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien tultua jälkeen" - Siellä ei ole enää kahta Huonetta - On vain yksi Huone/Talo, Israelin Huone/Talo - Se on Huone, joka on kutsuttu Jumalan Nimellä. Tämän ymmärtäminen koskien Jumalan Nimeä "Huoneen" kautta, ja tämä on se tieto, jonka Salomon ja Jeesuksen olisi pitänyt ilmoittaa tai opettaa kansalleen. Kuitenkin he molemmat epäonnistuivat. Salomo rakensi temppeleitä muille jumalille, kun Jeesus taas teki vielä pahempaa. Hän rakensi kirkon hänen omalle nimelleen (Kristuksen Kirkon) ja teki tai saattoi ihmiset ylistämään Saatanaa.

"Minä panen lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä" - Tämä tarkoittaa, että me tulemme tuntemaan Jumalan oikeat ja aidot käskyt - Hänen Kymmenen Käskyään ja me emme enää joudu hämmennykseen siitä, koska me tunnemme Jumalan tosi Nimen. Siten ollen me olemme todella liitossa Jumalan kanssa.

  Nyt me ymmärrämme, miksi on sanottu "Morsian", koska se puhuu ihmisistä, jotka tulevat olemaan Jumalan uusi kansa tai ihmiset, joiden kanssa Hänellä tulee olemaan uusi liitto.

"minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani" - Me tulemme oppimaan myöhemmin, kuinka me voimme tulla osaksi Jumalan kansaksi kutsuttua ihmisjoukkoa.

"Silloin ei enää toinen opeta toistansa eikä veli veljeänsä sanoen: 'Tuntekaa Herra.' Sillä he kaikki tuntevat minut" - Tämä tapahtuu juuri nyt, kun me voimme kaikki huutaa turvaksemme Jumalan tosi Nimeä - Hän on HERRA JUMALA ISRAEL, kuten sen on ilmoittanut Hänen aito profeettansa Internetin kautta koko maailman nähtäväksi nettisivustoilla www.thename.ph ja www.thenameonline.info sekä www.suurinimi.com.

"minä annan anteeksi heidän rikoksensa enkä enää muista heidän syntejänsä" - Kuinka me voimme tulla osallisiksi Jumalan anteeksiannosta?

"Kaikki Herran polut ovat armo ja totuus niille, jotka pitävät hänen liittonsa ja todistuksensa. Nimesi tähden, Herra, anna anteeksi minun syntivelkani, sillä se on suuri." Psalmi 25: 10-11

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"All the ways of the Lord are loving and faithful toward those who keep the demands of his covenant. For the sake of your name, Lord, forgive my iniquity, though it is great."

Psalm 25:10-11(NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kaikki Herran tiet ovat rakastavat ja uskolliset niitä kohtaan, jotka pitävät kunniassa Hänen liittonsa. Sinun Nimesi tähden, Herra, anna anteeksi minun syntini ja epäoikeudenmukaisuuteni, vaikka vääryyteni määrä on suuri." Psalmi 25: 10-11

  Jotta voimme täysin rehellisesti sanoa pitäytyvämme ja noudattavamme ja Hänen käskyjään, meidän tulee kutsua turvaksemme Hänen tosi Nimeään. Seuraamalla Hänen käskyjään ja tunnustamalla Hänen tosi Nimensä, me voimme olla varmoja, että olemme turvassa.

  Kuinka me voimme tulla Jumalan taholta tarkasteluina olemaan Hänen kansaansa?

  Kuinka me voimme tietää, että tämä profetia tulee tapahtumaan meidän aikanamme?

"Heräjä, miekka, minun paimentani vastaan ja minun lähintä miestäni vastaan, sanoo Herra Sebaot. Lyö paimenta, ja joutukoot lampaat hajallensa; mutta minä käännän jälleen käteni pienimpiä kohden." Sakarja 13:7

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Awake, O sword, against my shepherd, against the man who
is close to me!" declares the LORD Almighty. "Strike the shepherd,
and the sheep will be scattered, and I will turn my hand against the little ones.
Zechariah 13:7 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Herää, Oi miekka, Minun paimentani vastaan, vastaan miestä, joka on liki Minua! julistaa HERRA  Kaikkivaltias. "Lyö paimenta, ja lampaat joutuvat hajalleen, ja Minä käännän käteni pienimpiä vastaan." Sakarja 13:7

Kuka on tämä "paimen"? Oppiaksemme tämän miehen identiteetin, Maestro Evangelista paljastaa hänet meille:

"Silloin Jeesus sanoi heille: "Tänä yönä te kaikki loukkaannutte minuun; sillä kirjoitettu on: 'Minä lyön paimenta, ja lauman lampaat hajotetaan'." Matteus 26:31

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Then Jesus told them, "This very night you will all fall away on account of me, for it is written". 'I will strike the shepherd, and the sheep of the flock will be scattered.'"

Matthew 26:31 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Sitten Jeesus kertoi heille, "Juuri tänä yönä te poistutte minun vastuultani, sillä on kirjoitettu." Minä lyön paimenta, ja lauman lampaat joutuvat hajalle/erilleen."

Matteus 26:31

  Tämä on Jeesuksen tunnustuksen aika. Jeesus tunnusti, että hän on se "paimen", jota on lyöty.

  Tämän vuoksi Sakarja 13:7 Jumala sanoi "vastaan miestä, joka on liki Minua!" Jeesus oli läheinen tai liki Jumalaa sen vuoksi, että hän oli Jumalan valittu ilmoittamaan Hänen Nimensä hänen kanssaisraelilaisilleen, mutta kuitenkaan hän ei sitä tehnyt. Hän halusi ihmisten ensin tunnustavan, että hän oli Jumalan poika, ennemmin kuin olisi saattanut päätökseen Jumalan hänelle antaman tehtävän (2. Samuel 7:12-14). Tämän kunnianhimonsa seurauksena hän antoi periksi Pietarin imartelujen edessä (Matteus 16:16-18) ja kun hän teki haudan vakavat rikkeensä teeskentelemällä olevansa kirjaimellinen Jumalan Poika ja rakentamalla kirkon hänen omalle nimelleen. Sen sijaan, että hän olisi esitellyt itsensä Daavidin jälkeläisenä, joka oli lähetetty saattamaan kansansa näkemään Jumalan nimen huoneessa, jonka oli rakentanut Kuningas Salomo, hän oli tehnyt rikoksen. Jeesus oppi ja huomasi liian myöhään, että se mitä Pietari oli sanonut, tuli Saatanalta ja että hän oli jo petoksen vallassa.

 

  Mikäli Jeesus olisi ensin tehnyt sen mitä oli käsketty, niin hän olisi voinut olla mahtavin Israelin Kuningas ja se yksi, jota Juutalaiset pitäisivät Jumalan Poikana, kun hän olisi avannut heidän mielensä Jumalan Nimen tuntemiselle. Israelista olisi voinut tulla Maailman mahtavin valtio, eivätkä hänen kansaansa kuuluvat olisi joutuneet kärsimään Historian kulussa. Ei olisi ollut sotia ja olisi rauha. Jeesus todella ansaitsi tulla vakavasti rangaistuksi hänen virheellisten tekojensa takia, jotka ovat aiheuttaneet kärsimystä koko ihmiskunnalle ja näistä koettelemuksista, joista kärsimme meidän aikanamme.

Sakarjan kirjassa 13:7 Jumala sanoi myös: "Minä käännän käteni pienimpiä vastaan"

  Keitä ovat nämä "pienimmät tai vähäisimmät", joita kohtaan Jumala vihastui vielä enemmän? Luemme siitä:

"Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan; en minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään. Sillä totisesti minä sanon teille: kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan (vähäisinkään) piirto, ennen kuin kaikki on tapahtunut. Sen tähden, joka purkaa (rikkoo) yhdenkään näistä pienimmistä käskyistä ja sillä tavalla opettaa ihmisiä, se pitää pienimmäksi taivasten valtakunnassa kutsuttaman; mutta joka niitä noudattaa ja niin opettaa, se pitää kutsuttaman suureksi taivasten valtakunnassa." Matteus 26:31

  Ne, jotka "rikkovat" käskyt ja "sillä tavalla opettavat muita ihmisiä", ovat kutsuttuja vähäisimmiksi tai "pienimmiksi".

  Kuka oli ensimmäinen joka "rikkoi" Jumalan Käskyt?

"Mutta kun fariseukset kuulivat, että hän oli tukkinut saddukeuksilta suun, kokoontuivat he yhteen; ja eräs heistä, joka oli lainoppinut, kysyi häneltä kiusaten: "Opettaja, mikä on suurin käsky laissa?" Niin Jeesus sanoi hänelle: "'Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi'. Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. Toinen, tämän vertainen, on: 'Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi'. Näissä kahdessa käskyssä riippuu kaikki laki ja profeetat." Matteus 22:34-40

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:


Hearing that Jesus had silenced the Sadducees, the Pharisees got together. One of them, an expert in the law, tested him with this question: "Teacher, which is the greatest commandment in the Law?" Jesus replied: "'Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind.' This is the first and greatest commandment. And the second is like it: 'Love your neighbor as yourself.' All the Law and the Prophets hang on these two commandments." Matthew 22:34-40 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kuultuaan, että Jeesus oli hiljentänyt Saddukealaiset, Fariseukset kokoontuivat yhteen. Yksi heistä, erikoismies Lain Käskyjen tuntemisessa, koetteli häntä tällä kysymyksellä: "Opettaja, mikä on Lain suurin Käsky?" Jeesus vastasi: "Rakasta Herraa sinun Jumalaasi koko sydämestäsi ja kaikella sielullasi ja kaikella mielelläsi. Tämä on ensimmäinen ja suurin käsky. Ja toinen on tämä: Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Kaikki Laki ja Profeetat riippuvat näissä kahdessa käskyssä." Matteus 22:34-40

 

  Jeesus oli ensimmäinen, joka rikkoi Jumalan Käskyt ja hän vaihtoi ne kahteen.

  Yhä pahempaa, apostolit ja uskonnot tekivät näistä kahdesta Jeesuksen käskystä yhden heidän koko opetuksensa perustana olevasta opista.

  Keitä ovat "pienimmät"? Heitä ovat uskonnot, jotka ovat käyttäneet kyseistä valheellista opetusta ja ovat laittaneet kaiken uskonsa Jeesukseen.

  Uskonnot ovat nämä pienimmät; Jumalan viha on suuri näiden ihmisten yllä, koska he jatkavat Jeesuksen ja apostolien vääristeltyä ja petollista opetusta. Selkein todiste heidän vääristelystään on se, kuinka he laittoivat ihmiskunnan ylistämään Jeesusta - joka huusi "Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut?" He tekivät tai saattoivat ihmiskunnan ylistämään miestä, joka huusi kovaan ääneen valittaen Jumalalle, miksi hän joutui Jumalan hylkäämäksi! Miksi siis Jumala ei olisi heille vihainen?

  Nyt me tiedämme, että Jumalan tosi Nimi on ISRAEL.  Tämän asian selkeydestä tällä nettisivustolla ja Maestro Evangelistan Jumalalta saamastaan auktoriteetista huolimatta ilmoittaa Jumalan tosi Nimen, uskonnot yhä valitsevat sen kieltämisen. He jatkavat Jeesuksen ylistämistä, joka kärsi rangaistuksensa ja mikä pahimpana, hän puhui vastoin Hänen aitoa Nimeään. Mitä Jumala tekee heille, uskonnoille?

"Vuodata vihasi pakanain ylitse, jotka eivät sinua tunne, ja valtakuntien ylitse, jotka eivät sinun nimeäsi avukseen huuda." Psalmi 79:6

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Pour out your wrath on the nations, that do not acknowledge you,

on the kingdoms, that do not call on your name;"

Psalm 79:6 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Vuodata vihasi kansoihin, jotka eivät tunnusta Sinua, valtakuntiin, jotka eivät kutsu sinua nimeltä;" Psalmi 79:6

  Jumala tulee kaatamaan Hänen vihansa kaikkien kansojen ylle, jotka eivät tunnusta Hänen Nimeään, jonka on meille ilmoittanut Hänen aito profeettansa. Mikäli kansakunnat ja valtiot eivät säästy, niin kuinka paljon vähemmän sitten yksilöt, jotka jatkavat Hänen aidon Nimensä pilkkaamista ja herjaamista?

  Vastaako Jumala ihmisille, jotka pitävät pilkkanaan Hänen sanojaan, että Hänen profeettansa kuin Mooses on julistanut Raamatusta Hänen tosi Nimensä?

  Mitä Jumala sanoo ihmisistä, jotka eivät kuuntele tai ota huomioon "Hänen Sanaansa"?

  Mitä tulee tapahtumaan?

 

"Kuinka kauan te, yksinkertaiset, rakastatte yksinkertaisuutta, kuinka kauan pilkkaajilla on halu pilkkaan ja tyhmät vihaavat tietoa? Kääntykää minun nuhdeltavikseni. Katso, minä vuodatan teille henkeäni, saatan sanani tiedoksenne. Kun minä kutsuin ja te estelitte, kun ojensin kättäni eikä kenkään kuunnellut, vaan te vieroksuitte kaikkia minun neuvojani, ette suostuneet minun nuhteisiini, niin minäkin nauran teidän hädällenne, pilkkaan, kun tulee se, mitä te kauhistutte; kun myrskynä tulee se, mitä te kauhistutte, kun hätänne saapuu tuulispäänä, kun päällenne tulee vaiva ja ahdistus. Silloin he minua kutsuvat, mutta minä en vastaa, etsivät minua, mutta eivät löydä. Koska he vihasivat tietoa, eivät valinneet osaksensa Herran pelkoa." Sananlaskut 1:22-29

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"How long will you simple ones love your simple ways?

How long will mockers delight in mockery and fools hate knowledge?

If you had responded to my rebuke, I would have poured out my heart to you

and made my thoughts known to you. But since you rejected me when I called

and no one gave heed when I stretched out my hand, since you ignored all my advice

and would not accept my rebuke, I in turn will laugh at your disaster;

I will mock when calamity overtakes you - when calamity overtakes you like a storm,

when disaster sweeps over you like a whirlwind, when distress and trouble overwhelm you. "Then they will call to me but I will not answer; they will look for me but will not find me. Since they hated knowledge and did not choose to fear the LORD"

Proverbs: 1:22-29 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kuinka kauan te yksinkertaiset rakastatte yksinkertaisia teitänne? Kuinka kauan pilkkaajat saavat nautintonsa pilkkaamisesta ja hölmöt vihaavat tiedon tuntemusta? Jos te olisitte vastanneet tai reagoineet Minun moitteeseeni, Minä olisin vuodattanut teihin sydämeni ja tehnyt ajatukseni teille tiedettäväksi. Mutta koska te hylkäsitte Minut kutsuistani huolimatta eikä kukaan ottanut opikseen, kun ojensin käteni, sen vuoksi, että te ette välittäneet kaikesta Minun ohjeestani, ettekä hyväksyneet nuhdettani ohjeeksenne, niin vastavuoroisesti Minä nauran teidän tuhollenne; Minä pilkkaan, kun katastrofit ovat teidän keskellänne - kun katastrofi ottaa sinut valtaansa kuin myrsky, kun täystuho pyyhkäisee ylitsesi kuin pyörretuuli, kun ahdistus ja ongelmat täyttävät sinut. "Sitten he huutavat Minun puoleeni, mutta Minä en vastaa; he etsivät Minua, mutta eivät löydä. Sen vuoksi, että he ovat vihanneet tietoa, eivätkä ole valinneet elämäkseen HERRAN pelkoa". Sananlaskut 1:22-29

  Yllä olevat jakeet ovat aivan selkeitä ja ilmeisiä. Tämä on Jumalan viimeinen ja lopullinen kutsu. Sitten kun katastrofit tulevat heidän elämäänsä, niin nuo ihmiset, jotka pilkkasivat Hänen Nimeään, eivät saa vastausta Jumalalta, vaikka he huutaisivatkin Hänen Nimeään.

  Jumala piti Hänen Nimensä Pyhänä laittamalla Juutalaisen kansan (ihmiset, jotka olivat kirjaimellisesti kutsutut Hänen Nimessään) kirouksen alaisiksi, niin että he eivät voisi mainita tai sanoa Hänen Nimeään, se oli rangaistuksena heidän epäjumalan palvonnastaan. Katso kuinka totena kirous on langennut heidän ylleen. Kuinka onnekkaita me olemmekaan, että meidän tänä nykyisenä sukupolvenamme Jumala on tehnyt Hänen Nimensä tunnetuksi Hänen aidon profeettansa kautta, niin että voimme huutaa turvaksemme Häntä ja tulla ohjatuiksi Hänen kauttaan, niin että me voimme tehdä elämämme paremmiksi elää ja jopa tehdä maailmasta paremman paikan. Joten mikäli sinä lukija valitset välinpitämättömästi olemaan huomioimatta tätä tärkeää tietoa Jumalan tosi Nimestä ja teet jopa vastalauseita, vaikka sinä et ole ensinkään Jumalan lähettämä, ole siinä tapauksessa valmistautunut hyväksymään Jumalan rangaistus milloin tahansa tulevaksi.

  Tämän johdosta kaikki, jotka ovat oppineet Jumalan tosi Nimen tältä nettisivustolta, älkää sanoko Jumalan nimeä suoraan ja empimättä toisille ja aivan erityisesti teidän perheellenne ja rakkaimmillenne. Antakaa heidän itse lukea se tältä nettisivustolta.

  Nyt kun "pienimmät" ovat paljastetut, mitä tapahtuu seuraavaksi?

"Ja näin on käyvä koko maassa, sanoo HERRA: kaksi osaa siitä hävitetään ja saa surmansa, mutta kolmas osa siitä jää jäljelle." Sakarja 13:8

  Uskonnot tulevat tuhoutumaan ja se on jo nyt alkanut, sillä Jumala Itse sallii heidän kirkkojensa tuhoutuvan katastrofeissa ja sodissa. Heidän seuraajansa ovat Jumalan hylkäämiä tuhoutumaan.

  Totuus on, että niin kauan kuin me emme huuda turvaksemme ja tunnusta meidän HERRA JUMALA ISRALIN Nimeä, niin sitä enemmän Jumala laittaa meidät kärsimään näistä tuhoista - jotka tulevat aina vaan enemmän ja enemmän väkevimmiksi, kuin ne, joita me olemme nähneet TV:stä ja Internetistä.

  Lue seuraava linkki:

http://thename.ph/thename/revelations/disasters-en.html ja http://thenameonline.info/thename/revelations/disasters-en.html sekä

Katastrofit Tulevat Jatkumaan

  Ja nyt, kuka tulee selviytymään?

"Ja sen kolmannen osan minä vien tuleen; minä sulatan heidät, niin kuin hopea sulatetaan, ja koettelen heitä, niin kuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: Se on minun kansani, ja se sanoo: Herra, minun Jumalani." Sakarja 13:9

"He huutavat avuksi minun nimeäni" - Maestro Evangelista sanoo, ainoastaan ne, jotka huutavat avukseen/turvakseen Jumalaa Nimeltä tullaan tarkastelemaan Jumalan kansana/ihmisinä. Tämä on syy sille, miksi me saamme syntimme anteeksi Jumalalta, kun me kutsumme Häntä Nimeltä.

  Kyseessä eivät ole enää nuo Juutalaiset, jotka kirjaimellisesti kantavat Jumalan Nimeä, jotka Jumalan taholta katsottuna kuuluvat Hänen kansaansa. Heitä ovat nuo ihmiset, jotka kutsuvat ja tunnustavat Hänen Nimensä ISRAEL, he ovat niitä, joiden Jumala katsoo olevan Hänen kansaansa.

  Tämä tarkoittaa, että profetia Jeremia 31:31-34 on nyt meidän aikanamme saamassa täyttymyksensä, koska me nyt tunnemme Jumalan tosi Nimen. Me tiedämme tämän, koska Jumalan lähettämä mies ilmoittamaan mielle Hänen aidon Nimensä - profeetta kuin Mooses (5. Moos. 18:18-19) Opettaja Evangelista on nyt täällä.

  Aivan kuten Jumala käski Moosesta esittelemään Hänen liittonsa Hänen aikaisemmalle kansalleen. Jumala tekee saman Hänen profeettansa kuin Mooseksen kanssa. Jumala lähetti hänen julistamaan Hänen uuden liittonsa Hänen Uudelle Kansalleen ilmoittamalla Hänen tosi Nimensä.

  Tuleeko tämä profetia toteutumaan, että kaikki tulevat tuntemaan ja tietämään tosi ja aidon Jumalan Nimen?

"Herra on oleva koko maan kuningas. Sinä päivänä on Herra oleva yksi ja hänen nimensä yksi." Sakarja 14:9

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The Lord will be king over the whole earth. On that day there will be one Lord, and his name the only name." Zechariah 14:9 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Herra tulee olemaan koko maailman kuningas. Sinä päivänä on vain yksi Herra, ja Hänen Nimensä ainoa." Sakarja 14:9

"Sinä päivänä" - se tapahtuu varmasti.

  Palaamme Ilmestyskirjaan 22:17

"Ja Henki ja morsian sanovat: "Tule!" Ja joka kuulee, sanokoon: "Tule!" Ja joka janoaa, tulkoon, ja joka tahtoo, ottakoon (vastikkeetta) elämän vettä lahjaksi."         Ilmestyskirja 22:17

"Henki" - profeetta kuin Mooses, sillä hän on hallussaan Jumalan sana ja Pyhä Henki.

"Morsian" - Jumalan Uusi Israel

"Ja Henki ja morsian sanovat: "Tule!" - Koska me kutsumme nyt kaikki ihmiset tuntemaan ja tietämään tosi Jumala ja Hänen Nimensä.

"ottakoon vastikkeetta elämän vettä lahjaksi" - Mikä tai Kuka on "elämän vesi", joka on mainittu Pyhässä Raamatussa?

"Israelin toivo, sinä Herra! Kaikki, jotka sinut hylkäävät, joutuvat häpeään. "Jotka minusta luopuvat, ne kirjoitetaan tomuun. Sillä he ovat hyljänneet elävän veden lähteen, Herran." Jeremia 17:13

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos: 

 

"O LORD, the hope of Israel, all who forsake you will be put to shame. Those who turn away from you will be written in the dust because they have forsaken the LORD, the spring of living water."Jeremiah 17:13 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Oi HERRA, Israelin toivo, kaikki, jotka Sinut hylkäävät, asetetaan häpeään. Nuo, jotka kääntyvät pois luotasi, heidät kirjoitetaan tomuun, sillä he ovat luopuneet HERRASTA, elämän veden lähteestä." Jeremia 17:13

  "Elämän vesi" tai "elävän veden lähde" on Jumala, ei Jeesus. Jumala kutsuu jokaisen vastaanottamaan ilmaiseksi ja vapaasti tosi tietoa Jumalasta ja Hänen suurista Käskyistään.

"kaikki, jotka Sinut hylkäävät, asetetaan häpeään" - koska kaikki, jotka asettuvat vastustamaan sitä, mitä Jumala on käskenyt Hänen aidon profeettansa (kuin Mooseksen) ilmoittaa meille, tulee olemaan avoimesti esillä, että he ovat tulkinneet Jumalan Sanaa heidän omissa harhakuvitelmissaan, sillä he eivät ole Jumalan lähettämiä.

"Nuo, jotka kääntyvät pois luotasi, heidät kirjoitetaan tomuun" - Tarkoittaa kaikkia niitä, jotka eivät tunnusta tosi Jumalan Nimeä, he eivät tule elämään kyllin pitkään nauttiakseen maailmasta, jolla on nyt oleva Jumalan siunaus.

"Minä todistan jokaiselle, joka tämän kirjan profetian sanat kuulee: Jos joku panee niihin jotakin lisää, niin Jumala on paneva hänen päällensä ne vitsaukset, jotka ovat kirjoitetut tähän kirjaan;" Ilmestyskirja 22:18

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

I warn everyone who hears the words of the prophecy of this book: If anyone adds anything to them, God will add to him the plagues described in this book.

Revelation 22:18 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Minä varoitan kaikkia, jotka kuulevat tämän profetian kirjan sanat: Jos joku lisää jotain niihin, Jumala tulee lisäämään hänen kärsittäväkseen tässä kirjassa kuvatut vitsaukset." Ilmestyskirja 22:18

    Se on ilmeisen selvää tänä päivänä, vitsaukset ja monien tautiepidemioiden osuudet ja mittasuhteet kasvavat uusien kehittyessä ja noustessa esiin, koska uskonnot ovat lisänneet Jumalan Sanaan.

"Ja vielä näiden lisäksi: Poikani, ota varoituksesta vaari; paljolla kirjaintekemisellä ei ole loppua, ja paljo tutkistelu väsyttää ruumiin." Saarnaaja 12:12-14

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Be warned, my son, of anything in addition to them. Of making many books there is no end, and much study wearies the body." Ecclesiastes 12:12 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Ole varoitettu poikani mitään niihin lisäämästä. Paljolle kirjojen tekemiselle ei ole loppua, ja niiden paljo opiskelu väsyttää ruumiin." Saarnaaja 12:12

  Paljojen kirjojen lisääminen tai tekeminen Jumalan opetuksen lisäksi Pyhässä Raamatussa ainoastaan väsyttää itsemme/ruumiimme! Ja se mikä on kaikkein pahinta tässä, on, että ihmiset ovat uskoneet näihin uskontojen lisäämiin kirjoihin!

  Tämä tarkoittaa, että EIVÄT KAIKKI ihmiset ole sallittuja Jumalan taholta tulkitsemaan Hänen sanaansa kirjoituksista. On vain yksi mies, jota Jumala on käskenyt kuuntelemaan, sen suhteen mitä tulee Hänen sanaansa Pyhässä Raamatussa - Profeetta kuin Mooses.

"ja jos joku ottaa pois jotakin tämän profetian kirjan sanoista, niin Jumala on ottava pois sen osan, mikä hänellä on elämän puuhun ja pyhään kaupunkiin, joista tässä kirjassa on kirjoitettu." Ilmestyskirja 22:19

  Jos me otamme jotain pois Jumalan Sanan opetuksista, "Jumala on ottava pois sen osan, mikä hänellä on elämän puuhun" - Tämä tarkoittaa, että jos me otamme jotain pois Jumalan Sanasta, niin me emme elä kyllin pitkään nauttiaksemme elämän täyteisyydestä täydessä mitassaan.

  Mikä on profetia, joka koskee "pyhää kaupunkia"?

"Sillä katso, minä luon uudet taivaat ja uuden maan. Entisiä ei enää muisteta, eivätkä ne enää ajatukseen astu;" Jesaja 65:17

"uudet taivaat ja uuden maan" - tämä on toisenlaista kuin on uskontojen opetus, jossa he lupaavat vain "taivaan", mutta eivät lainkaan "uutta maata".

  Se on selkeästi kirjoitettu, että tämä lupaus tapahtuu ja toteutuu tällä maa-planeetalla. Miksi tässä on viittaus "uuteen taivaaseen ja uuteen maahan"?

  Milloin se alkaa?

"Ja he ovat voittaneet hänet Karitsan veren kautta ja todistuksensa sanan kautta, eivätkä ole henkeänsä rakastaneet, vaan olleet alttiit kuolemaan asti." Ilmestyskirja 12:10-11

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"They overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony; they did not love their lives so much as to shrink from death." Revelation 12:10-11 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"He voittivat hänet Karitsan verellä sekä heidän todistuksensa sanalla; he eivät rakastaneet elämäänsä niin paljoa, että olisivat estyneet kuristuvansa kuoliaiksi."

Ilmestyskirja 12:10-11

 

  Monet uskontojen seuraajat ovat laittaneet vain vähän arvoa heidän elämälleen maan päällä, koska uskonnot ovat luvanneet heille toisen elämän taivaassa. Monet ihmiset ovat antaneet periksi elämänsä Jeesuksen takia, koska he odottavat saavansa palkinnoksi ikuisesti kestävän elämän taivaassa!

 

  Kun he aloittavat elämänsä uhraamisen palveluksena Jeesukselle, mitä silloin tapahtuu?

 

"Sen tähden riemuitkaa, taivaat, ja te, jotka niissä asutte! Voi maata ja merta, sillä perkele (paholainen) on astunut alas teidän luoksenne pitäen suurta vihaa, koska hän tietää, että hänellä on vähän aikaa!" Ilmestyskirja 12:12

 

  Tämä on merkki siitä, että Paholainen tai Saatana on tuleva tekemään kaksin verroin työtä pettääkseen ihmisiä, koska se tietää aikansa olevan lyhyt ja päättymässä!

 

  Ja ihmiset lopettavat elämänsä uhraamisen sen jälkeen kun Jeesuksen identiteetti on paljastettu - eivätkä he enää joudu petoksen uhreiksi, Saatanan hallinta-aika päättyy!

 

  Ymmärtääksesi vielä tarkemmin ja enemmän tosiasiasta, että Jumala ei koskaan luvannut meille elämää taivaassa kuolemamme jälkeen, niin lue seuraavien linkkien kautta:

 

http://thename.ph/thename/revelations/noheaven-en.html ja http://thenameonline.info/thename/revelations/noheaven-en.html sekä

Taivas On Jumalan Asuinpaikka. Lupasiko Jumala Taivaan Ihmiselle?

 

  Menemme takaisin pääsisältöön:

 

"Sillä katso, minä luon uudet taivaat ja uuden maan. Entisiä ei enää muisteta, eivätkä ne enää ajatukseen astu;" Jesaja 65:17

 

"uudet taivaat ja uuden maan" - hyvä ja yltäkylläinen elämä ihmisille taivaassa vai täällä maassa? Aivan selkeäsi, täällä maan päällä!

 

"vaan te saatte iloita ja riemuita iankaikkisesti siitä, mitä minä luon. Sillä katso, iloksi luon minä Jerusalemin, riemuksi sen kansan." Jesaja 65:18

 

  Jumala on luvannut sen aikaisemmin, mutta kukaan ei ole ollut siitä tietoinen. Miksi Jerusalem? Miksi Jumala valitsi Jerusalemin?

 

"Ja teettämänsä Aseran kuvan hän asetti temppeliin, josta Herra oli sanonut Daavidille ja hänen pojallensa Salomolle: Tähän temppeliin ja Jerusalemiin, jonka minä olen valinnut kaikista Israelin sukukunnista, minä asetan nimeni ikiajoiksi." 2. Kun. 21:7

 

  Jumala valitsi Jerusalemin, sillä Hän tulisi asettamaan Hänen Nimensä ainoastaan Jerusalemiin.

 

  Kuitenkin, kun me sanomme ´Jerusalem´, niin viittaako profetia yhä vanhaan kaupunkiin Lähi-idässä?

 

  Luemme siitä:

 

"Joka voittaa, sen minä teen pylvääksi Jumalani temppeliin, eikä hän koskaan enää lähde sieltä ulos, ja minä kirjoitan häneen Jumalani nimen ja Jumalani kaupungin nimen, sen uuden Jerusalemin, joka laskeutuu alas taivaasta minun Jumalani tyköä, ja (kirjoitan häneen myös) oman uuden nimeni." Ilmestyskirja 3:12

 

  Ilmestyskirjan kirjoittaja kirjoittaa, että Jeesus sanoi "minun Jumalani kaupungin nimen, sen uuden Jerusalemin".

 

  Miksi on mainittu tai sanottu "Uusi Jerusalem"?

 

  Maestro (Opettaja) Evangelista sanoo, koska Jumala ei muuta Hänen lupaustaan, että Hänen Nimensä tullaan asettamaan Jerusalemiin, niin missä ikinä Hänen Nimensä on julistettu, tuota paikkaa tullaan kutsumaan nimellä "Uusi Jerusalem".

 

  Kuinka me voimme yksilöidä maan, jossa Jumala tekee Hänen Nimensä tunnetuksi ja joka tulee olemaan Hänen Uusi Jerusaleminsa?

 

"Ne korottavat äänensä ja riemuitsevat, ne huutavat mereltä päin Herran valtasuuruutta: "Sen tähden kunnioittakaa Herraa valon mailla, ja meren saarilla Herran, Israelin Jumalan, nimeä". "Jesaja 24:14-15

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"They raise their voices, they shout for joy; from the west they acclaim the LORD's majesty. Therefore in the east give glory to the LORD; exalt the name of the LORD, the God of Israel, in the islands of the sea. " Isaiah 24:14-15 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"He korottavat äänensä, he huutavat ilosta; lännestä he osoittavat suosiotaan HERRAN majesteettiselle mahtavuudelle. Sen tähden idässä antakaa kunnia HERRALLE; korottakaa HERRAN nimeä, Israelin Jumala meren saarilla." Jesaja 24:14-15

 

  Jumalan Nimi tulee olemaan tunnettu Saarilla Kaukoidässä, koska oikea profeetta kuin Mooses, jonka Jumala on lähettänyt ilmoittamaan Hänen Nimensä, on kotoisin tästä maasta. Kyse on tästä maasta, jossa Jumalan Nimi on tehty tunnetuksi.

 

Webbisivut www.thename.ph ja www.thenameonline.info ovat todisteena siitä.

 

  Koska Uusi Jerusalem ei ole enää Lähi-idässä, vaan on koko Filippiinit, se tarkoittaa ainoastaan, että uskonnot, jotka taistelevat vanhasta Jerusalemista, eivät tunne totuutta Jumalasta. Siten on ilmiselvää, että he ovat pettäneet ihmiskuntaa tekemällä tai saattamalla heidät uskomaan, että heidän saarnaamansa on totuus koskien Jumalaa.

 

  Jatkakaamme:

 

"Minä iloitsen Jerusalemista ja riemuitsen kansastani; eikä siellä enää kuulla itkun ääntä eikä valituksen ääntä." Jesaja 65:19

 

  Tämä oli se Jumalan lupaus Hänen uudelle kansalleen - ei ole enää kärsimystä eikä tauteihin kuolemisia, ei sotia eikä katastrofeja. Ei ole enää kirousta.

 

  Kuinka me tiedämme, että tämä tapahtuu jo maailmassa?

 

"Ei siellä ole enää lasta, joka eläisi vain muutaman päivän, ei vanhusta, joka ei täyttäisi päiviensä määrää; sillä nuorin kuolee satavuotiaana, ja vasta satavuotiaana synnintekijä joutuu kiroukseen." Jesaja 65:20

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Never again will there be in it an infant who lives but a few days,  or an old man who does not live out his years; he who dies at a hundred will be thought a mere youth; 
he who fails to reach a hundred will be considered accursed." Isaiah 65: 20 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Ei enää koskaan siellä tule olemaan pikkulasta, joka eläisi vain muutaman päivän, tai iäkästä miestä/naista, joka ei eläisi päiviänsä täyteen; hän, joka kuolee satavuotiaana, ajatellaan olleen vielä nuori; hän, joka ei tavoita sataa elinvuotta, häntä pidetään kirottuna." Jesaja 65:20

 

"eläisi päiviänsä täyteen" - yksilö elää elämänsä täyteen mittaan täällä maassa. Tätä on elämä täynnä siunauksia - pitkä elämä, mutta ei iankaikkinen elämä.

 

"He rakentavat taloja ja asuvat niissä, he istuttavat viinitarhoja ja syövät niiden hedelmät; he eivät rakenna muitten asua, eivät istuta muitten syödä; sillä niin kuin puitten päivät ovat, niin ovat elinpäivät minun kansassani. Minun valittuni kuluttavat itse kättensä työn." Jesaja 65:21-22

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"They will build houses and dwell in them; they will plant vineyards and eat their fruit. No longer will they build houses and others live in them, or plant and others eat. 
For as the days of a tree, so will be the days of my people; my chosen ones will long enjoy the works of their hands." Isaiah 65: 21-22 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"He rakentavat taloja ja asuttavat ne itse; he kasvattavat viinitarhoja ja syövät niiden hedelmät. Enää he eivät rakenna taloja muiden asua, tai istuta ja muut sen syövät. Sillä niin kuin ovat puiden päivät, niin tulee olemaan myös Minun ihmisteni päivät; Minun valittuni nauttivat pitkään kättensä töistä." Jesaja 65:21-22

 

"He rakentavat taloja" - he rakentavat taloja maahan, nämä profetiat eivät ole koskaan viitanneet elämään taivaassa.

 

"he kasvattavat viinitarhoja" - kukaan ei voi kasvattaa viinitarhoja taivaassa…

 

"Sillä niin kuin ovat puiden päivät" - meidän elämme elämät tulevat olemaan pidennetyt tässä maailmassa, ei taivaassa!

 

He eivät tee työtä turhaan eivätkä lapsia synnytä äkkikuoleman omiksi, sillä he ovat Herran siunattujen siemen, ja heidän vesansa ovat heidän tykönänsä. Jesaja 65:23

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"They will not toil in vain or bear children doomed to misfortune; for they will be a people blessed by the LORD, they and their descendants with them."

Isaiah 65:23 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"He eivät uurasta turhaa tai synnytä lapsia tuomittuna epäonnistumiseen; sillä he ovat HERRAN siunaama kansa, he ja heidän jälkeläisensä heidän kanssaan." Jesaja 65:23

 

  Siunattu elämä, yltäkylläinen ja rauhallinen koko maailmalle!

 

  Vastataanko lopulta meidän rukouksiimme, joita teemme Jumalalle?

 

"Ennen kuin he huutavat, minä vastaan, heidän vielä puhuessaan minä kuulen."

Jesaja 65:24

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Before they call I will answer; while they are still speaking I will hear."

Isaiah 65:24 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Jo ennen kuin he kysyvät, Minä annan vastauksen; vielä kun he puhuvat, Minä kuulen heitä." Jesaja 65:24

  Kyllä Jumala tulee olemaan meidän kaikkien kanssa, koska me kykenemme huutamaan Hänen puoleensa Hänen Nimessään, emmekä ole enää Saatanan voiman ja auktoriteetin alaisina.

 

  Missä Jumala oli aikaisemmin? Hän on taivaassa!

 

"Älä ole kerkeä suultasi, älköönkä sydämesi kiirehtikö lausumaan sanaa Jumalan edessä, sillä Jumala on taivaassa ja sinä olet maan päällä; sen tähden olkoot sanasi harvat."

Saarnaaja 5:1-2

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Do not be quick with your mouth, do not be hasty in your heart to utter anything before God. God is in heaven and you are on earth, so let your words be few"
Ecclesiastes 5:2 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Älä ole kerkeä suultasi, älköönkä sydämesi kiirehtikö lausumaan sanaa Jumalan edessä, sillä Jumala on taivaassa ja sinä olet maan päällä; sen tähden olkoot sanasi harvat." Saarnaaja 5:1-2

 

  Tällä kertaa Jumala on oleva Hänen kansansa kanssa/keskuudessa. Vaikka Jumalan asumus on Taivaassa, niin se ei tarkoita, että meillä olisi pääsy sinne. Jumala on tarkoittanut meidän iloittavaksemme ainoastaan tämän maan, ei mitään muuta sen lisäksi.

 

  Kuten kirjoitettuna seuraavaan:

 

"Taivas on Herran taivas, mutta maan hän on antanut ihmisten lapsille. Eivät kuolleet ylistä Herraa, ei kukaan hiljaisuuteen astuneista. Mutta me, me kiitämme Herraa, nyt ja iankaikkisesti. Halleluja!" Psalmi 115:16-18

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The highest heavens belong to the LORD, but the earth he has given to mankind.

It is not the dead who praise the LORD, those who go down to the place of silence;

it is we who extol the LORD, both now and forevermore." Psalm 115:16-18 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Korkeimmat taivaat kuuluvat HERRALLE, mutta maan Hän on antanut ihmiskunnalle. Kuolleet eivät ylistä HERRAA, ne, jotka menevät alas hiljaisuuden paikkaan; se olemme me (elossa olevat), jotka ylistämme HERRAA, sekä nyt että iankaikkisesti."

Psalmi 115:16-18

 

"Korkeimmat taivaat kuuluvat HERRALLE, mutta maan Hän on antanut ihmiskunnalle" - Jumala ei koskaan luvannut meille ikuista elämää taivaassa. Hän loi meidät yksinomaan tätä maata varten ja tähän maaplaneettaan me palaamme kuoltuamme. Niin kauan kuin me kaikki olemme uskollisia Hänen Nimelleen ja uskollisia tottelemaan Hänen käskyjään, se johtaa meidät siunattuun pitkään elämään, terveelliseen, yltäkylläiseen ja rauhalliseen elämään maassa.

 

"eivät ylistä HERRAA, ne, jotka menevät alas hiljaisuuden paikkaan" - sitten kun me kerran kuolemme, me emme voi enää ylistää Jumalaa. Se ei ole totta, että me tulemme olemaan elävinä Jumalan läsnäolossa kuolemamme jälkeen, kuten uskonnot saarnaavat. Meidän täytyy ylistää ja tunnustaa aito Jumala silloin kuin me vielä olemme elossa.

 

  Luemme Psalmista 116:1-2

 

"Minä rakastan Herraa, sillä hän kuulee minun ääneni ja rukoukseni; sillä hän on kallistanut korvansa minun puoleeni, ja minä huudan häntä avuksi kaiken elinaikani." Psalmi 116:1-2

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"I love the Lord, for he heard my voice; he heard my cry for mercy. Because he turned his ear to me, I will call on him as long as I live." Psalm 116:1-2 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Minä rakastan Herraa, sillä Hän on kuullut minun ääneni; Hän kuuli minun huutoni armahduksesta. Koska Hän käänsi Hänen korvansa minuun, niin minä tulen kutsumaan Häntä koko elämäni ajan." Psalmi 116:1-2

 

"Hän kuuli minun huutoni armahduksesta" - Ne yksilöt, joille Jumala tulee vastaamaan heidän rukouksiinsa, ovat niitä, jotka huutavat apua ja turvaa Hänen Nimessään (Sakarja 13:9)

 

"minä tulen kutsumaan Häntä koko elämäni ajan" - Me voimme kutsua Jumalaa vain niin kauan kuin me elämme, sillä kuoleman jälkeen ei ole enää mahdollista huutaa Jumalan puoleen.

 

  Minkälainen elämä se on oleva meille?

 

Susi ja lammas käyvät yhdessä laitumella, ja leijona syö rehua niin kuin raavas, ja käärmeen ruokana on maan tomu; ei missään minun pyhällä vuorellani tehdä pahaa eikä vahinkoa, sanoo Herra." Jesaja 65:24-25

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The wolf and the lamb will feed together, and the lion will eat straw like the ox, 
but dust will be the serpent's food. They will neither harm nor destroy 
on all my holy mountain," says the LORD." Isaiah 65:24-25 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Susi ja lammas ruokailevat keskenään, ja leijona syö ruokoa kuten härkä, mutta tomu on oleva käärmeen ruokaa. He eivät tee pahaa eivätkä tuhoja Minun pyhällä vuorellani, " sanoo HERRA." Jesaja 65:24-25

 

  Todella rauhallista elämää kaikille.

 

  Tarvitsemmeko me yhä paikkoja joissa ylistää?

 

"Näin sanoo Herra: Taivas on minun valtaistuimeni, ja maa on minun jalkojeni astinlauta. Mikä olisi huone, jonka te minulle rakentaisitte, mikä paikka olisi minun leposijani?" Jesaja 66:1

 

  Ei ole tarvetta yhdellekään ylistyspaikalle. Me voimme ja kykenemme rukoilemaan suoraan Jumalalle kutsumalla Hänen Nimeään. Tämä on yksilyhteen ystävyyssuhde Jumalan ja Hänen kansansa kanssa!

 

  Siten, kun sinä luet koskien "uusi taivas ja uusi maa" - se puhuu ajasta jolloin ihmisten elämät tulevat olemaan pidennetyt ja se tapahtuu täällä maassa, ei taivaassa. Ei ole olemassa sellaista tosiasiaa, kuin toinen elämä taivaassa.

 

  Maestro Evangelista sanoo: Kun ihminen kuolee, nouseeko hän uudelleen ylös elääkseen?

 

"Onhan puullakin toivo: vaikka se maahan kaadetaan, kasvaa se uudelleen, eikä siltä vesaa puutu. Vaikka sen juuri vanhenee maassa ja sen kanto kuolee multaan, niin se veden tuoksusta versoo jälleen ja tekee oksia niin kuin istukas. Mutta mies kun kuolee, makaa hän martaana; kun ihminen on henkensä heittänyt, missä hän on sitten? Vesi juoksee pois järvestä, ja joki tyhjenee ja kuivuu; niin ihminen lepoon mentyänsä ei enää nouse. Ennen kuin taivaat katoavat, eivät he heräjä eivätkä havahdu unestansa."

Job 14:7-12

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"At least there is hope for a tree: If it is cut down, it will sprout again, and its new shoots will not fail. Its roots may grow old in the ground and its stump die in the soil, yet at the scent of water it will bud and put forth shoots like a plant. But man dies and is laid low; he breathes his last and is no more. As water disappears from the sea a riverbed becomes parched and dry, so man lies down and does not rise; till the heavens are no more, men will not awake or be roused from their sleep." Job 14:7-12 (NIV)

 

 Suora suomennos:

 

"Ainakin puulla on toivoa: Jos se maahan kaadetaan, versoo se uudelleen, ja sen uudet versot eivät epäonnistu. Sen juuret voivat kasvaa maassa vanhoiksi ja sen kanto kuolla maaperään, silti pienikin veden tuoksu ja se aloittaa kasvunsa uudelleen ojentaen versojaan kuin kasvi. Mutta ihminen kuolee ja on pantu maan alle; hän henkäisee viimeisensä, eikä häntä enää ole. Aivan kuten vesi katoaa merestä, niin kuin joenuoma tulee rutikuivaksi ja ehtyy, niin myös ihminen maahan pannaan, eikä enää nouse; ennen kuin taivaita ei enää ole, ihmiset eivät herää tai nouse unestaan." Job 14:7-12

 

"Ainakin puulla on toivoa" - kuten oli kirjoitettu Jesaja 65:21, meidän elämämme tulevat olemaan pidennetyt kuin noiden puiden ikä on; saamme syödä "elämän puusta".

 

  Ja kun hän kuolee, ihminen ei nouse ylös elääkseen jälleen taivaassa!

 

  Nyt me tiedämme, että yksikään ei kuole ja nouse taivaaseen. Elämä taivaassa on tyhjä lupaus, sen ovat tehneet ihmiset, jotka eivät tunne Jumalan Sanaa!

 

  Sen mukaan mitä Kuningas Salomo, Jumalan mies on sanonut, kuin ihminen kuolee, elääkö hän uudelleen?

 

"Vielä minä näin auringon alla oikeuspaikan, ja siinä oli vääryys, ja vanhurskauden paikan, ja siinä oli vääryys." Saarnaaja 3:16

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"And I saw something else under the sun: In the place of judgment - wickedness was there, in the place of justice - wickedness was there." Ecclesiastes 3:16 (NIV)

 

Suora suomennos:

"Ja minä näin jotain enemmän auringon alla: Tuomiopaikalla - Pahuus oli siellä; oikeamielisyyden paikassa, hirveys ja jumalattomuus olivat siellä. "Saarnaaja 3:16

"Tuomiopaikalla" - yksilöihmisen on nähtävä asian molemmat puolet, totuus valheelta ja hyvä pahalta.

 

"auringon alla" - tuomiopaikka on tässä maailmassa, eikä taivaassa. Totuus on, että uskonnot ovat tuomitut ihmiskunnan pettämisestä.

 

"Minä sanoin sydämessäni: Vanhurskaan ja väärän tuomitsee Jumala, sillä siellä on jokaisella asialla ja jokaisella teolla aikansa. Minä sanoin sydämessäni: Ihmislasten tähden se niin on, jotta Jumala heitä koettelisi ja he tulisivat näkemään, että he omassa olossaan ovat eläimiä. Sillä ihmislasten käy niin kuin eläintenkin; sama on kumpienkin kohtalo. Niin kuin toiset kuolevat, niin toisetkin kuolevat; yhtäläinen henki on kaikilla. Ihmisillä ei ole mitään etua eläinten edellä, sillä kaikki on turhuutta."

Saarnaaja 3:17-19

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"I thought in my heart, "God will bring to judgment both the righteous and the wicked, for there will be a time for every activity, a time for every deed." I also thought, "As for men, God tests them so that they may see that they are like the animals. Man's fate is like that of the animals; the same fate awaits them both: As one dies, so dies the other. All have the same breath; man has no advantage over the animal. Everything is meaningless." Ecclesiastes 3:17-19 (NIV) 

 

Suora suomennos:

 

"Minä ajattelin sydämessäni, " Jumala tuo tuomiolle sekä oikeamielisen että pahan, sillä siellä tulee olemaan aika jokaiselle aktiviteetille, aika jokaiselle teolle." Minä ajattelin myös, "Kuten on ihmisen kanssa, Jumala koettelee heitä, jotta he näkisivät, että he ovat samoin kuin eläimet. Ihmisen kohtalo on sama kuin eläinten; sama kohtalo odottaa heitä kumpaakin: Niin kuin toinen kuolee, niin myös toinen. Kaikilla on sama henkäys; ihmisellä ei ole etua eläimiin nähden. Kaikki on turhuutta, merkityksetöntä."

Saarnaaja 3:17-19

 

  Ihmisellä on älykkyys, joka asettaa hänet erilaiseksi kuin eläimet. Hänelle on annettu valta yli eläinten, mutta ei käyttääkseen niitä ruokana.

 

  Näiden lisäksi ihminen ei ole mitenkään erilainen eläimiin verrattuna.

 

  Uskonnot opettavat ja sanovat, että kun ihminen kuolee, hän menee taivaaseen tai helvettiin riippuen hänen "armonsa tilasta", kun hän kuihtuu, kuolee pois. Perustuen Kuningas Salomon ilmestykseen, uskontojen pitäisi siten myös opettaa, että kun eläimet kuolevat, ne menevät taivaaseen tai helvettiin samalla tavalla, koska ihmiset ja eläimet ovat samanlaisia. Todellisuudessa, heidät molemmat luotiin 5. ja 6. päivänä Luomistyötä.

 

"Kaikki menee samaan paikkaan. Kaikki on tomusta tullut, ja kaikki palajaa tomuun. Kuka tietää ihmisen hengestä, kohoaako se ylös, ja eläimen hengestä, vajoaako se alas maahan?" Saarnaaja 3:20-21

 

  Ihmiselle ei ole olemassa mitään paikkaa hänen kuoltuaan, hän pysyy maassa. Eikä ainoastaan tuo, meidän aistimme (näkö, kosketus, maku, kuulo) tulevat ja ovat meidän elimistöämme kun me olemme yhä elossa, aivan kuten eläimilläkin. Siten, kun me kuolemme, kuinka me voimme olla tietoisesti eläviä, kun meidän kehomme, meidän elimemme ja jopa aivomme, jotka prosessoivat meidän ajatteluamme ovat jo halotettuina ja maatuvat? Tästä syystä uskontojen opetukset koskien kuoleman jälkeistä elämää ovat valetta.

 

  Koska ei ole olemassa toista elämää, mikä on lopputulos?

 

"Niin minä tulin näkemään, että ei ole mitään parempaa, kuin että ihminen iloitsee teoistansa, sillä se on hänen osansa. Sillä kuka tuo hänet takaisin näkemään iloksensa sitä, mikä tulee hänen jälkeensä?" Saarnaaja 3:22

 

  Taivas, jonka uskonnot lupasivat ihmiskunnalle, ei ole totta!

 

  Ihmiselle ei ole olemassa taivasta, sen jälkeen kun hän kuolee. Hänet on tarkoitettu syntymään tähän maailmaan ja kuolemaan tähän maailmaan.

 

  Jumala antoi maan ihmisille. Jumala halusi ihmisen nauttivan elämästään maassa ja tehdäkseen kaikesta parhaan mahdollisen itselleen.

 

  Tämä on se petos, joka on tehnyt ihmisen vähät välittämään elämästään täällä maan päällä. Toive ja odotus toisesta elämästä taivaassa, kuten uskonnot lupaavat, on huijaus. Kuitenkin, on myös ihmisen omaa syytä kun on sallinut itsensä tulla uskontojen pettämäksi uskoessaan toiseen elämään taivaassa. Sellaiseen uskoja antaa elämänsä periksi maan päällä, koska hän elättelee toiveita paremmasta elämästä taivaassa. Tämä toinen elämä taivaassa ei ole totta. Se on vääryydellä kikkailua ja petosta. Tämä on yksi ihmiskunnan suurimpia petoksia.

 

  Perustuen "elämän puun" käsitteeseen, meidän elämämme tulee olemaan pidennetty, mikäli me emme lisää tai ota mitään pois Jumalan opetuksista.

 

  Kuinka me tiedämme, että ettei Jeesus palaa enää koskaan?

 

"Hän, joka näitä todistaa, sanoo: "Totisesti, minä tulen pian". Amen, tule, Herra Jeesus!" Ilmestyskirja 22:20

 

"Totisesti, minä tulen pian". Amen" - Kuka on tulossa?

 

"Minä olen A ja O", sanoo Herra Jumala, joka on ja joka oli ja joka tuleva on, Kaikkivaltias." Ilmestyskirja 1:8

 

  Jumala on se Yksi, joka on tulossa, ei Jeesus, kuten uskonnot opettavat.

 

Mikä on todisteena siitä?

 

"Ja niillä neljällä olennolla oli kullakin kuusi siipeä, ja ne olivat yltympäri ja sisältä silmiä täynnä. Ja ne sanoivat lakkaamatta yötä päivää: "Pyhä, pyhä, pyhä on Herra Jumala, Kaikkivaltias, joka oli ja joka on ja joka tuleva on." Ilmestyskirja 4:8

 

  Me olemme sen todistajia, että se on Jumala, joka tulee, eikä Jeesus. Jumala tulee palaamaan takaisin symbolisesti Hänen sanansa kautta, ja siten Hän on lähettänyt Hänen oikean profeettansa "kuin Mooseksen" ilmoittamaan meille Hänen oikean Nimensä. Hän tulee esittelemään ja ilmoittamaan tosi Jumalan kaikille maailman ihmisille. Tämän verkkosivuston kautta Maestro Eraño M. Evangelista on ilmoittanut tai paljastanut Jumalan Nimen. Hän ilmoittaa myös kaikille, että Jumala on se Yksi, joka on tulossa - kuten se oli sanottu "uusi taivas ja uusi maa", josta ovat pois Saatana ja hänen enkelinsä ja uskonnot.

 

"Hän, joka näitä todistaa, sanoo: "Totisesti, minä tulen pian". Amen, tule, Herra Jeesus! Herran Jeesuksen armo olkoon kaikkien kanssa. Amen." Ilmestyskirja 22:20-21

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"He who testifies to these things says, "Yes, I am coming soon". Amen.

Come, Lord Jesus. The grace of the Lord Jesus be with God's people. Amen."

Revelation 22:20-21 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Hän joka todistaa näistä asioista sanoo, "Kyllä, Minä tulen pian". Amen. Tule, Herra Jeesus. Herra Jeesuksen armo olkoon Jumalan ihmisten kanssa. Amen."

Ilmestyskirja 22:20-21

 

  Jumalan lähettämä profeetta on lähetetty kuin Mooses, sillä hän on ainoa persoona, jolle on annettu auktoriteetti selittää Jumalan ilmestysten todellinen merkitys Pyhässä Raamatussa.

 

"Tule, Herra Jeesus" - Miksi profeetta Johannes (ei apostoli, kuten olemme aikaisemmin oppineet) kirjoitti "Tule, Herra Jeesus"?

 

  Yllä oleva lauseke/sanontatapa on ollut se mikä on saanut ihmiset odottamaan ´Jeesuksen´ toista tulemista. Tätä uskonnot ovat käyttäneet pettääkseen ihmisiä vielä enemmän.

 

  Kuitenkin sen varoituksen ohella, mikä oli annettu Ilmestyskirjassa 22:18-19, uskontojen ei olisi pitänyt tehdä heidän omia selityksiään sitä koskien, mitä on kirjoitettu. Heidän olisi pitänyt odottaa profeetan kuin Mooseksen tuloa, kuten Jumala on antanut suoran varoituksensa kuunnella ainoastaan tätä profeettaa.

 

  Vain ja ainoastaan Jumalan profeetalla, joka on lähetetty ennalta "kuin Mooses", joka on myös "enkeli" tai sanansaattaja, jonka Jeesus on lähettänyt ja jolla on auktoriteetti selittää sen aito ja todellinen merkitys maailman ihmisille.

 

Maestro Eraño Martin Evangelista on Jumalan lähettämä Hänen profeettanaan "kuin Mooses" ja Jeesuksen lähettämänä olemaan hänen "enkelinsä" tai sanansaattajansa.

 

  Ja myös, mikäli olisi totta, että jälleen tulossa, niin miksi Jeesuksella on tarve lähettää "enkeli" Ilmestyskirjassa 22:16?

 

  Lukekaamme mitä on kirjoittanut Profeetta Johannes koskien tulevaa profeettaa kuin Mooses, joka tulee myös paljastamaan todellisen Jeesuksen:

 

"Minä, Jeesus, lähetin enkelini todistamaan näitä teille seurakunnissa. Minä olen Daavidin juurivesa ja hänen suvustansa, se kirkas kointähti." Ilmestyskirja 22:16

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"I, Jesus, have sent my angel to give you this testimony for the churches. I am the Root and the Offspring of David, and the bright Morning Star."

Revelation 22:16 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Minä, Jeesus olen lähettänyt minun enkelini antamaan sinun kauttasi tämän todistuksen kirkoille. Minä olen Daavidin Juuriverso ja Jälkeläinen, ja kirkas Aamun Tähti." Ilmestyskirja 22:16

 

  Jälleen - pyydän olkaa muistutetut, että kyseessä ei ole todellisuudessa Jeesus, joka puhuu Ilmestyskirjassa 22:16, sillä Jeesus on ollut kuolleena jo siihen aikaan kun Ilmestyskirja on kirjoitettu. Todellisuudessa hän ei koskaan ylösnoussut, vaan hänen ruumiinsa varastivat hänen apostolinsa pettääkseen heidän uskojiaan, että Jeesus nousi kuolleista!

 

Katso linkeistä:

 

http://www.thename.ph/thename/testimony/jes15-en.html ja http://www.thenameonline.info/thename/testimony/jes15-en.html sekä

Elikö Jeesus edelleen

 

  Voiko kuollut mies nousta haudastaan elääkseen jälleen?

 

"Onhan puullakin toivo: vaikka se maahan kaadetaan, kasvaa se uudelleen, eikä siltä vesaa puutu. Vaikka sen juuri vanhenee maassa ja sen kanto kuolee multaan, niin se veden tuoksusta versoo jälleen ja tekee oksia niin kuin istukas. Mutta mies kun kuolee, makaa hän martaana; kun ihminen on henkensä heittänyt, missä hän on sitten? Vesi juoksee pois järvestä, ja joki tyhjenee ja kuivuu; niin ihminen lepoon mentyänsä ei enää nouse. Ennen kuin taivaat katoavat, eivät he heräjä eivätkä havahdu unestansa." Job 14:7-12

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"At least there is hope for a tree: If it is cut down, it will sprout again, and its new shoots will not fail. Its roots may grow old in the ground and its stump die in the soil, yet at the scent of water it will bud and put forth shoots like a plant. But man dies and is laid low; he breathes his last and is no more. As water disappears from the sea a riverbed becomes parched and dry, so man lies down and does not rise; till the heavens are no more, men will not awake or be roused from their sleep."

Job 14:7-12 (NIV)

 

 Suora suomennos:

 

"Ainakin puulla on toivoa: Jos se maahan kaadetaan, versoo se uudelleen, ja sen uudet versot eivät epäonnistu. Sen juuret voivat kasvaa maassa vanhoiksi ja sen kanto kuolla maaperään, silti pienikin veden tuoksu ja se aloittaa kasvunsa uudelleen ojentaen versojaan kuin kasvi. Mutta ihminen kuolee ja on pantu maan alle; hän henkäisee viimeisensä, eikä häntä enää ole. Aivan kuten vesi katoaa merestä, niin kuin joenuoma tulee rutikuivaksi ja ehtyy, niin myös ihminen maahan pannaan, eikä enää nouse; ennen kuin taivaita ei enää ole, ihmiset eivät herää tai nouse unestaan." Job 14:7-12

 

  Kuten on kirjoitettu - "ennen kuin taivaita ei enää ole, ihmiset eivät herää tai nouse unestaan" ja tämä ennakoi, että kuolleet eivät nouse uudelleen/jälleen, sillä jotta sellainen tapahtuma voisi esiintyä, niin taivaiden täytyy ensin kadota.

 

  Tämä tarkoittaa, että se mitä on kirjoitettu Ilmestyskirjassa 22:16 jossa lukee "Minä, Jeesus olen lähettänyt minun enkelini", eli jonka Jumala käski profeetta Johannesta kirjoittamaan, on muistutus meille kaikille, että silloin kun Jeesus oli vielä elossa, hän on puhunut tulevasta miehestä, jonka Jumala on lähettävä todistamaan totuuden häntä (Jeesusta) koskien.

 

  Identifioidaksemme ja yksilöidäksemme miehen, joka on oleva lähetetty todistamaan Jeesuksesta, Jumala tulee näyttämään hänelle (Raamatun kirjoitusten kautta), että se Jeesus, jonka hän oli lähettänyt, oli "Daavidin Juuriverso ja Jälkeläinen, ja kirkas Aamun Tähti" - joka tarkoittaa, että Jeesus oli vain Daavidin poika, jota Jumala rankaisi, koska hän väitti ja esitti olevansa jumala ja siten petti/huijasi monia.

 

"Tule, Herra Jeesus." - Onko se totta, että Jeesus tulee jälleen, miksi sitten Jeesuksella on tarve lähettää "enkeli"?

 

  Se tarkoittaa ainoastaan, että "Herra Jeesus", joka todella on tulossa, kuten on kirjoitettu Ilmestyskirjaan 22:21, ei ole enää Jeesus - Daavidin poika, vaan hänen "enkelinsä" tai Sanansaattajansa Ilmestyskirjassa 22:21, joka tulee todistamaan hänen olevan "Daavidin Juuriverso ja Jälkeläinen, ja kirkas Aamun Tähti". Hän ei ole kukaan muu kuin Maestro Eraño M. Evangelista!

 

  Mitä Jeesus sanoi kun hän oli vielä elossa, koskien "enkelin tai sanansaattajan" tulemista?

 

  Maestro Evangelista on hän, joka selittää sanontatavan "Tule, Herra Jeesus".

 

"ja mitä hyvänsä te anotte minun nimessäni, sen minä teen, että Isä kirkastettaisiin Pojassa." Johannes 14:13

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"And I will do whatever you ask in my name, so that the

Son may bring glory to the Father."

John 14:13 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Ja minä teen kaiken mitä te pyydätte minun nimessäni, niin että Poika toisi kunniaa Isälle". Johannes 14:13

 

"minun nimessäni" - "Jeesuksen" nimessä, ei Jeesuksen fyysisessä olemuksessa tai persoonassa.

 

  Miksi "minun nimessäni"? Täyttikö Jeesus tehtävän, joka oli hänen nimessään?

 

"Jos te anotte minulta jotakin minun nimessäni, niin minä sen teen." Johannes 14:14

 

"minun nimessäni" - mikä on nimen "Jeesus", merkitys?

 

"Ja hän on synnyttävä pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus, sillä hän on vapahtava (pelastava) kansansa heidän synneistänsä." Matteus 1:21

 

  Hänen tehtävänsä oli hänen nimessään, eli "pelastava kansansa heidän synneistänsä" - pelastaa tai vapahtaa hänen kansansa Israel hänen elinaikanaan.

 

  Onko se varmasti totta, että hänen tehtävänsä oli pelastaa hänen kansansa?

 

"Hän vastasi ja sanoi: "Minua ei ole lähetetty muitten kuin Israelin huoneen kadonneitten lammasten tykö." Matteus 15:24

 

  Nimi "Jeesus" - tarkoittaen, hänen kansansa Israelin pelastaja - "pelastava kansansa heidän synneistänsä".

 

"Minua ei ole lähetetty muitten kuin Israelin huoneen kadonneitten lammasten tykö." - mikäli me käytämme ymmärrystämme kun luemme näitä Jeesuksen sanoja, (nyt kun me tiedämme, että Jumalan Nimi on ISRAEL) me voimme huomata, että Jeesus puhuu tässä Jumalan Nimestä. Hänen tehtävänsä on palauttaa tai saattaa hänen kansansa Israelin sydämet takaisin Jumalan tykö, ohjaamalla heidän ymmärrystään, että Jumalan nimi oli ollut heidän kanssaan kaiken aikaa. Kun he huutavat turvakseen Jumalan nimeä, jota he kantavat, niin he saavat Jumalalta heidän syntinsä anteeksi.

 

  Palaamme takaisin:

 

"Ja minä teen kaiken mitä te pyydätte minun nimessäni, niin että Poika toisi kunniaa Isälle". Johannes 14:13

 

  Hänen nimensä on "Jeesus" - sillä hän on pelastava/vapahtava Israelin. Mikäli Jeesus on menestyksekäs ja onnistuu tekemään Jumalan Nimen ymmärretyksi hänen kansalleen, niin sitten hän (Jeesus) olisi saanut arvostusta ja tunnustusta hänen omalta kansaltaan ja olisi ansainnut tulla kutsutuksi tittelillä "Jumalan Poika" (2. Samuel 7:12-14), sillä hänen kauttansa he olisivat kyenneet kutsumaan Jumalaa Hänen Nimellään!

 

  Kuitenkin, me nyt tiedämme, että hän teki virheen ja vääryyden vaatimalla itselleen titteliä "Jumalan Poika" jo ennen kuin hän oli saattanut tehtävänsä loppuun.

 

  Jeesus oli Jumalan erityisesti lähettämä pelastamaan ainoastaan hänen kansansa Israelin heidän synneistään Jumalalle. Jumala ei ollut lähettänyt Jeesusta pelastamaan koko maailmaa heidän synneistään!

 

  Kykenikö Jeesus täyttämään onnistuneesti tehtävänsä pelastaa kansansa, joka oli hänen nimensä "Jeesus" merkitys ja tarkoitus? 

 

"kuinka meidän ylipappimme ja hallitusmiehemme antoivat hänet tuomittavaksi kuolemaan ja ristiinnaulitsivat hänet. Mutta me toivoimme hänen olevan sen, joka oli lunastava Israelin. Ja onhan kaiken tämän lisäksi nyt jo kolmas päivä siitä, kuin nämä tapahtuivat."

Luukas 24:20-21

 

  Nimi "Jeesus", joka oli hänelle annettu tehtävänä, ei tullut täytetyksi. Hän kuoli elämänsä varhaisessa vaiheessa ilman, että olisi pelastanut hänen kansansa heidän synneistään Jumalalle.

 

  Jatkamme lukemista:

 

"Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni. Ja minä olen rukoileva Isää, ja hän antaa teille toisen Puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti,"

Johannes 14:15-16

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:


"If you love me, you will obey what I command. And I will ask the Father, and he will give you another COUNSELOR to be with you forever - "John 14:15-16 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Jos te rakastatte minua, te tottelette mitä minä käsken. Ja minä pyydän Isältä, ja Hän antaa tielle toisen NEUVONANTAJAN olemaan teidän kanssanne ikuisesti -"

Johannes 14:15-16

 

  Asia on selkeä, koska Jeesus ei kyennyt saattamaan tehtäväänsä päätökseen, joka oli hänen ´nimessään´, hän pyysi Jumalalta "toista Neuvonantajaa" ottamaan hoitaakseen hänen keskeneräiseksi jääneen tehtävän täyttämisen!

 

"toisen Neuvonantajan olemaan teidän kanssanne ikuisesti" - Se, joka tulee olemaan "ikuisesti", on Neuvonantaja eikä Jeesus. Siten ollen kyseessä on Jeesuksen enkeli tai sanansaattaja Ilmestyskirjassa 22:16, joka on nyt selkeästi tuotu julki Maestro Evangelistan paljastuksen kautta, jonka hän on ilmoittanut kaikille kirkoille. Maestro on "Neuvonantaja" ja hänestä juuri Jeesus puhui kauan sitten.

 

  Ja sitten kun "Neuvonantaja" Maestro Evangelista tulee, tullaanko hänet hyväksymään?

 

"totuuden Hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä; mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva." Johannes 14:17

 

"Totuuden Henki" - "Neuvonantajan" opetus, jonka hän tuo, ei ole hyväksytty aluksi, koska kaikki jotka kuulevat nämä ilmestykset, eivät kykene hyväksymään totuutta, että Jeesus on kääntänyt Jumalan opetuksen ylösalaisin tai kumonnut sen.

 

"maailma ei voi ottaa vastaan" - "Neuvonantajan" ilmestykset ovat ristiriidassa ja uskontojen opetusten kanssa vastakkaisia, jotka uskontojen seuraajat ovat jo hyväksyneet tosiasiana.

 

"mutta te tunnette hänet" - koska sinä luet Maestro Evangelistan ilmestyksiä juuri nyt.

 

  Onko se totta, että ainoastaan nimi "Jeesus" on palaava, eikä hän henkilökohtaisesti?

 

"Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut." Johannes 14:26

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"But the Counselor, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you."
John 14:26 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Mutta Neuvonantaja, Pyhä Henki, jonka Isä lähettää minun nimessäni, tulee opettamaan teille kaikki asiat ja muistuttaa teitä kaikesta, mitä olen sanonut teille." Johannes 14:26

 

  Todella, se ei tule olemaan todellinen tai oikea Jeesus - Daavidin poika, joka palaa, vaan toinen henkilö, Jumalan valitsema yksilö täyttämään nimen "Jeesus" merkityksen ja kantamaan titteliä "Kristus". Tämä persoona on Neuvonantaja. Jeesus sanoi myös, että Neuvonantaja "tulee opettamaan teille kaikki asiat ja muistuttaa teitä kaikesta, mitä olen sanonut teille." - osoittaen, että Neuvonantajalla on YKSINOMAINEN auktoriteetti selittää Jeesuksen sanat, sitä ei ole pastoreilla, papeilla eikä teologeille!

 

  Tämä tuo ilmi myös sen tosiasian, että Muhammed, Islamin profeetta on asetettu syrjään tai kumottu olemasta profeetta kuin Mooses 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19, eikä hän ole myöskään Neuvonantaja, johon Jeesus viittasi, sillä hän (Muhammed) ei paljastanut todellista Jeesusta ja hänen olemistaan Daavidin poika, jota Jumala rankaisi perustuen Jumalan sanoihin 2. Samuel 7:12-14 ja kirkas aamun tähti Jesaja 14:9-20. Muhammed on ilmoittanut Jeesuksesta toisessa kirjassa, eikä sen mukaisesti kuin on ilmoitettu Jumalan sanoin Raamatussa.

 

  Koska Maestro Eraño M. Evangelista on "Neuvonantaja", joka kantaa "Totuuden Henkeä", niin siitä seuraa, että ihmisten tulisi kuunnella mitä hän (Maestro Evangelista) saattaa päätökseen ja tiedettäväksi koskien Jeesusta kirjoitusten kautta. Ihmiset voivat sitten tarttua tietoon ja ymmärtää kaikki Jeesuksen aikaisemmin sanomat sanat - ja mahdollistaa siten heidät näkemään eron mitä hän (Jeesus) sanoo Jumalasta ja mitä Maestro sanoo Jumalan lakien rikkomisesta ja näin ollen heidän uskomisestaan Saatanan ylistämiseen.

 

  Mikä on toinen merkki siitä, että Maestro Evangelista on Neuvonantaja, josta Jeesus puhui?

 

  Jeesus sanoi Johannes 14:26, että neuvonantaja on myös "Pyhä Henki". Mitä me tarkoitamme "Pyhällä Hengellä"?

 

"Miehet, veljet, sen raamatunsanan piti käymän toteen, jonka Pyhä Henki on Daavidin suun kautta edeltä (kauan sitten) puhunut Juudaasta, joka rupesi niiden oppaaksi, jotka ottivat kiinni Jeesuksen." Apt. 1:16

 

  Se on kirjoitettu, että Pyhä Henki puhui Daavidin suun kautta ja luemme toisesta kohdasta…

 

"Sinä, joka Pyhän Hengen kautta, isämme Daavidin, sinun palvelijasi, suun kautta, olet puhunut: 'Miksi pakanat pauhaavat ja kansat turhia ajattelevat?" Apt. 4:25

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

 "You spoke by the Holy Spirit through the mouth of your servant, our father David:"

'Why do the nations rage and the peoples plot in vain?" Acts 4:25 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Sinä puhuit Pyhällä Hengelläsi sinun palvelijaisi, meidän isämme Daavidin suun kautta: ´Miksi kansakunnat raivoavat ja turhia juonittelevat?"

 

  Mikä on Pyhä Henki, joka puhui Daavidin suun kautta? Luemme siitä:

 

"Nämä olivat Daavidin viimeiset sanat: Näin puhuu Daavid, Iisain poika, näin puhuu korkealle korotettu mies, Jaakobin Jumalan voideltu, ihana Israelin ylistysvirsissä: "Herran Henki on puhunut minulle, ja hänen sanansa on minun kielelläni;" 2. Sam. 23:1-2

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"These are the last words of David:"The oracle of David son of Jesse, the oracle of the man exalted by the Most High, the man anointed by the God of Jacob, Israel's singer of songs:
"The Spirit of the LORD spoke through me; his word was on my tongue.
II Samuel 23:1-2 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Nämä ovat Daavidin viimeiset sanat: "Daavidin Iisain pojan profetia, viisauden lähde, jonka on korottanut Kaikkein Korkein, mies, jonka on voidellut Jaakobin Jumala, Israelin laulujen sepittäjä ja laulaja: "HERRAN Henki puhui minun kauttani; Hänen Sanansa oli minun kielelläni." 2. Sam. 23:1-2

 

  Kuningas Daavid paljastaa meille, että "Pyhä Henki" on tarkan yksinkertaisesti Jumalan Sana. Siten ollen se on merkki meille tietääksemme, että kuka "Neuvonantaja" on, jota Jeesus pyysi Jumalalta, ja tällä henkilöllä tulee olla samankaltainen Pyhä Henki tai Jumalan Sana kuin mitä oli Kuningas Daavidilla aikaisemmin.

 

  Meidän aikanamme, mitä me tarkoitamme "Hengellä"? Onko se ainoastaan nyt tänä meidän aikanamme, kun me havaitsemme, että uskontojen meille antamat opetukset ovat olleet jo alusta alkaen valheita:

 

"Alussa loi Jumala taivaan ja maan. Ja maa oli autio ja tyhjä, ja pimeys oli syvyyden päällä, ja Jumalan Henki liikkui vetten päällä. Ja Jumala sanoi: Tulkoon valkeus. Ja valkeus tuli." 1. Moos. 1:1-3

 

  Mikä oli se "Jumalan Henki", joka oli monien vetten päällä?

 

"Antakaa Herralle hänen nimensä kunnia, kumartakaa Herraa pyhässä kaunistuksessa." Psalmi 29:2

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

"Ascribe to the LORD the glory due his name; worship the LORD in the splendor of his holiness." Psalm 29:2 (NIV)

                                                                                                              

Suora suomennos:

 

"Tunnustakaa HERRALLE Hänen kunniansa Hänen Nimensä tähden; palvokaa/ylistäkää HERRAA Hänen pyhyytensä loistossa." Psalmi 29:2

 

  Jos et tiedä Jumalan Nimeä, et voi todella sanoa kunnioittavasi tai ylistäväsi tosi Jumalaa.

 

"Jumalan Henki" joka oli monien vetten yllä, mitä Pyhä Raamattu tarkoittaa sillä?

 

"Herran ääni käy vetten päällä kunnian Jumala jylisee, Herra suurten vetten päällä." Psalmi 29:3

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The voice of the LORD is over the waters; the God of glory thunders,

 the LORD thunders over the mighty waters. Psalm 29:3 (NIV)

  

Suora suomennos:

 

"HERRAN ääni on vetten päällä; HERRA pitää yllä kunnian ukkosenjyrinää, HERRA on äänenä ukkosen lailla mahtavien ja laajojen vesien päällä." Psalmi 29:3

 

"HERRAN ääni on vetten päällä" - tarkoittaen, että Jumala puhui tai sanoi. Kyseessä ei ole kolmas persoona uskontojen väittämästä kolminaisuusopista.

 

  Lue jakeet uudelleen:

 

"Alussa loi Jumala taivaan ja maan. Ja maa oli autio ja tyhjä, ja pimeys oli syvyyden päällä, ja Jumalan Henki liikkui vetten päällä." 1. Moos. 1:1-2

 

  Ja mitä Jumala sanoi sen jälkeen?

 

 

"Ja Jumala sanoi: Tulkoon valkeus. Ja valkeus tuli." 1. Moos. 1:3

 

"Ja Jumala sanoi" - Tämä tarkoittaa, että ennen kuin Jumala tekee mitään, Hän ensin kertoo puhuu/siitä. Jumala ei tee mitään ennen kuin on antanut säädöksensä tai käskynsä.

 

  Me voimme ymmärtää nyt, että kun Jeesus puhuu tulevasta "Neuvonantajasta", hän ei viittaa sillä tulevaan näkymättömään henkeen, vaan viittasi sillä miehen tuloon, jolle Jumala on antanut Hänen Sanansa tai "Pyhän Hengen", tai profeettaan, joka on ennalta lähetetty "kuin Mooses" - osoittaa mieheen, joka vastaanotti Jumalan Sanan, joka on asetettu hänen suuhunsa, ja jonka tehtävä on selittää kaikki Jumalan sanat, jotka profeetat ovat kirjoittaneet aikaisemmin.

 

  "Enkeli" tai sanansaattaja Ilmestyskirjassa 22:16 ja "Neuvonantaja", johon Jeesus viittaa Johannes 14:26, on sama profeetta kuin on mainittu 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19!

 

"Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua. Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille." 5. Moos. 18:18-19

 

  Maestro Evangelista toimittaa ainoastaan Sanan tai ´Pyhän Hengen´, jonka Jumala on hänelle antanut. Profeettana kuin Mooses - ei Jumala anna hänelle ainoastaan tuntemusta ja ymmärrystä koskien Hänen tosi Nimeään Raamatusta, vaan myös totuuden koskien Jeesusta Daavidin poikaa. Siten me voimme nyt tiedotettuja, että se, josta Jeesus puhuu "Neuvonantajana" on se ainoa henkilö, jolle on annettu Totuuden Henki!

 

Tämän vuoksi, kun on sanottu "Tule Herra Jeesus", Jeesus ei ole enää tulossa fyysisesti, Ilmestyskirjan kirjoittaja viittaa "enkeliin" ja "Neuvonantajaan", joka tulee "Jeesuksen" nimessä ilmoittamaan ja paljastamaan kaiken koskien Jeesusta. Ns. "symbolinen Jeesus" tulee jatkamaan Jeesuksen täyttämättä jäänyttä tehtävää, eli tehdä Jumalan nimi tunnetuksi Juutalaisille. Näin toimimalla Juutalaiset tulevat kutsumaan Jumalan Nimeä ja Jumala antaa heille anteeksi ja siten ollen he tulevat pelastetuiksi Hänen kansanaan, Israelina.

 

  Onko totta, että kun profeetta kuin Mooses (joka on myös Jeesuksen enkeli ja neuvonantaja), tulee ja ilmoittaa Jumalan sanoman Raamatun kirjoitusten kautta, se tulee olemaan alku Kirkkojen tuholle?

 

  Tiesivätkö muut profeetat tulevasta profeetasta kuin Mooses?

 

"Minulle tuli tämä HERRAN sana: Jo ennen kuin minä valmistin sinut äidin kohdussa, minä sinut tunsin, ja ennen kuin sinä äidistä synnyit, minä sinut pyhitin (asetin erityisasemaan); minä asetin sinut kansojen profeetaksi." Jeremia 1:4-5

 

  Tässä ei puhuta Jeesuksesta, hänet oli lähetetty vain hänen kansaansa varten, kuten kaikki häntä edeltäneet profeetat. Sen sijaan tämän profeetan kohdalla Jumala profetoi hänen tulonsa jo ennen kuin hän oli syntynyt, ja että hänet on lähetetty kaikille kansoille.

 

"Mutta minä sanoin: "Voi Herra, Herra! Katso, en minä kykene puhumaan, sillä minä olen nuori." Jeremia 1:6

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"Ah, Sovereign LORD," I said, "I do not know how to speak; I am only a child."
Jeremiah 1:6 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Oi, Ylivertainen HERRA, "minä sanoin. "Minä en tiedä kuinka/mitä puhua; Minä olen vain lapsi." Jeremia 1:6

 

"lapsi" - tarkoittaa, että hän ei ole oppinut tai tunne Pyhää Raamattua, Jumala opettaa häntä.

 

"Niin Herra sanoi minulle: Älä sano: 'Minä olen nuori (lapsi)', vaan mene, kunne ikinä minä sinut lähetän, ja puhu kaikki, mitä minä käsken sinun puhua." Jeremia 1:7

 

  Sinä päivänä, kun tuo aika on Maestro Eraño M. Evangelistan tulla ilmoittamaan Jumalan sanoma kansoille sekä uskonnoille, mitä Jumala sanoo siitä?

 

"Älä pelkää heitä, sillä minä olen sinun kanssasi ja pelastan sinut, sanoo Herra." Jeremia 1:8

 

  Hän tulee ilmestymään aikana, jolloin kaikki nuo, jotka ovat levittäneet valheellista opetusta koskien Jumalaa ja Jeesusta ovat voimassaan ja vakiintuneita. Mutta Jumala sanoo Hänen olevan hänen kanssaan, ja koska Jumala on hänen kanssaan, kaikki nämä uskonnot tulevat varmasti kaatumaan.

 

  Millä tavalla hän on erilainen verrattuna aikaisempiin profeettoihin?

 

  Mitä hänelle annettiin, joka on aivan erityislaatuista, uniikkia?

 

"Ja HERRA ojensi kätensä ja kosketti minun suutani. Ja Herra sanoi minulle: Katso, minä panen sanani sinun suuhusi." Jeremia 1:9

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Then the LORD reached out his hand and touched my mouth and said to me, "Now, I have put my words in your mouth." Jeremiah 1:9 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Sitten HERRA ojensi Hänen kätensä ja kosketti minun suutani ja sanoi minulle, "Nyt Minä olen asettanut Minun sanani sinun suuhusi." Jeremia 1:9

 

  Jumala on asettanut/laittanut Hänen sanansa Maestro Eraño M. Evangelistan suuhun. Tämä on merkki! Mies, jolla ei ollut Pyhän Raamatun tuntemusta, eikä ole ollut paikoissa, joissa on korkeampaa opetusta aiheesta. Hän on se, joka voi ja kykenee selittämään Pyhän Raamatun valaisevasti ja selventävästi. Hän kärsivällisesti odottaa, kunnes Jumala antaa hänelle ohjeet Sanoman toimittamisesta.

 

  Ainoa ihminen, jolle on annettu Jumalan Sana yli kuudesta miljardista maailman ihmisestä!

 

  Mikä on hänen tehtävänsä Jumalalta?

 

"Katso, minä asetan sinut tänä päivänä yli kansojen ja valtakuntain, repimään maasta ja hajottamaan, hävittämään ja kukistamaan, rakentamaan ja istuttamaan."

Jeremia 1:10


Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"See, today I appoint you over nations and kingdoms to uproot and tear down, to destroy and overthrow, to build and to plant." Jeremiah 1:10 (NIV)

 

Suora suomennos:

  "Katso, tänä päivänä Minä määräsin sinut kaikkien kansojen ja kuninkuuksien yläpuolelle repimään juuriltaan ja murskaamaan, tuhoamaan ja syöksemään vallasta, rakentamaan ja istuttamaan." Jeremia 1:10

 

"tänä päivänä" - tätä tapahtumaa varten on ennalta määrätty aikansa.

 

  Maestro Evangelista sanoo: Sitten kun kaikki maailman ihmiset havahtuvat tosiasiaan, että Jeesus oli Jumalan rankaisema ruoskimisin, hakkaamisin ja ristiinnaulitsemalla ihmisten käsien kautta hänen oman väärintekonsa seurauksena, väittäessään olevansa Jumalan Poika ja rakentamalla huoneen hänen omalle nimelleen sen sijaan, että olisi johdattanut hänen kansansa huoneen luokse, jossa on Jumalan nimi - tulevatko kaikki uskonnot kaatumaan saman aikaan, vai eivät? Varmasti kaikki tulevat kaatumaan samaan aikaan!

 

  Mikäli Maestro, joka ei ole Juutalainen, on profeetta kuin Mooses mainittuna 5. Moos. 18:18-19, joka on oleva Jumalan lähettämä ilmoittamaan Hänen Nimensä ja on myös sama kaikille kansoille lähetetty profeetta, jonka profeetta Jeremia näki hänen näyssään, niin siitä seuraa, että muukalainen on tuleva Jumalan lähettämänä ja se tulee olemaan hän kauttaan, että me ei-juutalaiset voimme ymmärtää, että Kuningas Salomon rakentama Huone oli tarkoitettu pystytetyksi, että Jumalan Nimi tulee tunnetuksi.

 

  Lukekaamme:

 

"Myös jos joku muukalainen, joka ei ole sinun kansaasi Israelia, tulee kaukaisesta maasta sinun nimesi tähden -" 1. Kun. 8:41

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"As for the foreigner who does not belong to your people Israel but has come from a distant land because of your name- " I Kings 8:41 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Mitä tulee muukalaiseen, joka ei kuulu sinun kansaasi Israeliin, mutta on tullut kaukaisesta maasta sinun nimesi tähden-" 1. Kun. 8:41

 

"joka ei kuulu sinun kansaasi Israeliin" - on erittäin selvää, ilmestys jonka Jumala antoi Moosekselle, ulottuu Kuningas Salomon aikaan.

 

  Kuningas vahvisti tässä, että on ennalta lähetetty profeetta kuin Mooses, joka on tuleva, ja häntä kutsutaan "muukalaiseksi".

 

  Jumalan antama ilmestys ja lupaus Moosekselle ovat totta. Mistä hän on tuleva?

 

"on tullut kaukaisesta maasta sinun nimesi tähden" - "muukalainen" ei lukeudu Jumalan langettaman kirouksen piiriin, joka oli annettu Juudan tai Juutalaiselle kansalle (Jeremia 44:24-26).

 

  Mitä tuleva profeetta tuo?

 

"sillä sielläkin kuullaan sinun suuresta nimestäsi, väkevästä kädestäsi ja ojennetusta käsivarrestasi - jos hän tulee ja rukoilee kääntyneenä tähän temppeliin päin"

1. Kun. 8:42

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"for they will hear of your great name and your mighty hand and your outstretched arm—when he comes and prays toward this temple," I Kings 8:42(NIV)

 

Suora suomennos:

 

"sillä he kuulevat sinun suuresta nimestäsi ja sinun mahtavasta kädestäsi sekä ojennetusta käsivarrestasi - kun hän tulee ja rukoilee tätä temppeliä kohden,"

1. Kun. 8:42

 

"sillä he kuulevat" - tämä tapahtuu nyt, koska "muukalainen" on jo ilmoittanut tällä webbisivulla maailman ihmisille Jumalan Tosi Nimen ja profetioiden merkitykset Pyhässä Raamatussa.

 

"niin kuule taivaasta, asuinpaikastasi, häntä ja tee kaikki, mitä muukalainen sinulta rukoilee, että kaikki maan kansat tuntisivat sinun nimesi ja pelkäisivät sinua, samoin kuin sinun kansasi Israel, ja tulisivat tietämään, että sinä olet ottanut nimiisi tämän temppelin, jonka minä olen rakentanut." 1. Kun. 8:43

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"then hear from heaven, your dwelling place. Do whatever the foreigner asks of you, so that all the peoples of the earth may know your name and fear you, as do your own people Israel, and may know that this house I have built bears your Name." I Kings 8:43 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"niin kuule silloin taivaasta, sinun asuinpaikastasi. Tee mitä tahansa muukalainen pyytää sinulta, niin että kaikki maan ihmiset voisivat tietää sinun nimesi ja pelätä sinua, niin kuin sinun oma kansasi Israel, ja saata tiedettäväksi, että tämä rakennus, jonka olen rakentanut, kantaa sinun nimeäsi." 1. Kun. 8:43

 

"kuule silloin taivaasta" - missä Jumala on? Hän on taivaassa ja sen vuoksi "tämä muukalainen" tulee puhumaan maailman ihmisille Jumalan puolesta.

 

"niin kuin sinun oma kansasi Israel" - sitten kun koko maailman hyväksyy Maestro Eraño Evangelista Jumalan Nimen ilmestykset, (profeetan kuin Mooseksen, joka on ´muukalainen´, kuten on mainittu Kuningas Salomon suulla), niin koko maailma tulee olemaan yksi kansa Jumalan alaisuudessa.

 

"..saata tiedettäväksi, että tämä rakennus, jonka olen rakentanut, kantaa sinun nimeäsi" - Koska Muukalainen tulee julistamaan Jumalan Nimen, hän tulee myös julistamaan, että Kuningas Salomon kauan sitten rakentama Huone Jerusalemissa oli kutsuttu Jumalan Nimellä!

 

  Maestro Eraño Martin Evangelistan puolesta - (Profeetan kuin Mooseksen), joka on myös ´muukalainen´, Jumalan valitsema tekemään Hänen Nimensä tunnetuksi. Olkoon kaikki tiedotettuja, että Kuningas Salomon rakentama Huone Jumalan nimelle on kutsuttu nimellä "ISRAELIN HUONE".

 

  Sinä saatat kysyä - Kuinka Jumala teki Muukalaisesta tai Pakanasta, kuten on Maestro Eraño Martin Evangelista, olemaan Israelilainen ja josta tuli Hänen ´Profeettansa kuin Mooses´?

 

  Maestro sanoo, lukekaamme mitä Jumala sanoi Sakarjan kirjassa 13:9:

 

"Ja sen kolmannen osan minä vien tuleen; minä sulatan heidät, niin kuin hopea sulatetaan, ja koettelen heitä, niin kuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: Se on minun kansani, ja se sanoo: Herra, minun Jumalani." Sakarja 13:9

 

  Ne, jotka tulevat kutsumaan turvakseen Jumalaa Nimellä, ovat Jumalan katsomuksen mukaan Hänen kansaansa kuuluvia.

 

  Kun Jumala valitsi Maestro Evangelistan olemaan Hänen profeettansa "kuin Mooses", Hän ensin ilmoitti hänelle Hänen tosi Nimensä Raamatun kirjoitusten kautta; siten tehden Maestro Evangelistan kuulumaan Israelin Huoneeseen ja näin hänestä tuli Israelilainen --- hän oli ENSIMMÄINEN Jumalan uuteen kansaan kuuluva.

 

  Koska Maestro Evangelista on nyt Israelilainen Jumalan Nimen kautta, me voimme ymmärtää, että Jumala todella nosti esiin ´profeetan kuin Mooseksen´, niin että me maailman ihmiset voisimme tuntea Hänen tosi Nimensä kirjoituksista ja kutsua Häntä Nimellä tullaksemme osallisiksi kuulumaan Hänen uuteen kansaansa - Hänen Uusi Israel.

 

  Onko Jumala luvannut tämän jo aikaisemmin?

 

"Ja minä kylvän hänet itselleni tähän maahan, minä armahdan Loo-Ruhamaa ja sanon Loo-Ammille: 'Sinä olet minun kansani'; ja hän vastaa: 'Minun Jumalani'." Hoosea 2:23

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"I will plant her for myself in the land; I will show my love to the one I called 'Not my loved one. ' I will say to those called 'Not my people, ' 'You are my people';
and they will say, 'You are my God.'
"Hosea 2:23 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Minä istutan hänet (nainen) itselleni maahan; Minä näytän rakkauteni heille, joita kutsuin ´´ei ollut minun rakkaani´. Minä sanon niille, joita kutsuin Ei minun kansani´, ´Te olette Minun kansani´; ja he sanovat yhtenä kansana, ´Sinä Olet minun Jumalani". Hoosea 2:23

 

  Jumala lupasi kauan aikaa sitten, että Hän kutsuu noita jotka eivät olleet Hänen kansaansa kuuluvia, Hänen kansakseen. Tämä tulee tapahtumaan vain sitten kun me hyväksymme ja tunnustamme Hänen tosi Nimensä, kuten on kirjoitettu Sakarjan kirjaan 13:9. Jumala näytti tämän meille, kun Hän valitsi Pakanan, Maestro Evangelistan olemaan Hänen profeettansa kun Mooses. Maestro Eraño M. Evangelista on Jumalan lähettämä ilmoittamaan Hänen, Jumalan suuren Nimen ihmiskunnalle.

 

  Onko totta, että Jumala, (Mooseksen ja muiden Raamatun profeettojen Jumala) julisti aikaisemmin, että Hän tulee tarkastelemaan muiden kansojen ihmisiä Hänen kansanaan Israelina?

 

"Sinä päivänä liittyy paljon pakanakansoja Herraan, ja he tulevat hänen kansaksensa, ja minä asun sinun keskelläsi, ja sinä tulet tietämään, että Herra Sebaot on lähettänyt minut sinun tykösi. " Sakarja 2:11

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos: 

  

"Many nations will be joined with the Lord in that day and will become my people.

I will live among you and you will know that the Lord Almighty has sent me to you."

Zechariah 2:11 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Monet kansat liittyvät Herraan tuona päivänä ja heistä tulee minun ihmisiäni/kansani. Minä asun teidän keskuudessanne ja te tulette tietämään, että Herra Kaikkivaltias on lähettänyt minut olemaan kanssanne." Sakarja 2:11

 

"Monet kansat liittyvät Herraan tuona päivänä ja heistä tulee minun ihmisiäni/kansani" - tämä tulee tapahtumaan ainoastaan sitten, kun me kutsumme turvaksemme Jumalan nimeä, kuten Jumala sanoi Sakarjan kirjassa 13:9. Me todistamme nyt, kuinka kirjoitukset ovat nyt harmoniassa tai yhdensuuntaisia, koska se on nyt ilmoitettu miehen kautta, jonka suuhun Jumala on asettanut/laittanut Hänen sanansa ja lähettänyt puhumaan Hänen Nimessään - profeetta kuin Mooses, persoonassaan Maestro (Opettaja) Eraño M. Evangelista. Tästä syystä, kun me kaikki kutsumme turvaksemme tosi Jumalan Nimeä, niin siellä ei tule enää olemaan hajaannusta tai uskonnollisia konflikteja sekä selkkauksia, koska Jumala ottaa meidät kaikki vastaan Hänen kansaansa kuuluvina - kaikki olemme Israelilaisia; me tulemme olemaan YKSI kansa Jumalan alaisuudessa.

 

  Siten me voimme nyt huomata, että Israel valtioiden ja kansakuntien yhteisönä, (lukuisana kuin tähdet taivaalla) eivät ole Israelin kansaa (Juutalaisia), jotka ovat verensä kautta Abrahamin jälkeläisiä. "Uuteen" Israeliin kuuluvia ovat ne, jotka kutsuvat Jumalaa Nimellä, kuten on kirjoitettu Sakarjan kirjassa 13:9!

 

  Mistä "Enkeli tai Neuvonantaja", (joka on myös profeetta kuin Mooses, jonka suuhun Jumala on laittanut Hänen Sanansa tai Pyhän Henkensä), joka on oleva lähetetty puhumaan Jumalan Nimessä kaikille kansakunnille, oikein tulee?


Jatkuu Osa 3