LAITTOMUUDEN JA PAHAN LOPPU Julkaistu Heinäkuu 11. 2014

(Aito Jeesus, Jonka Jumala Tahtoo Koko Maailman Tuntevan - Osa 2)

 

Osassa 1, me olemme oppineet, että aito Jeesus, jonka Jumala tahtoo meidän tuntevan:

-         hän ei ole suora Jumalan Poika (vaan ainoastaan Kuningas Daavidin suvun jälkeläinen), joka oli lähetetty saattamaan päätökseen sen mitä (Kuningas Daavidin poika) Kuningas Salomo epäonnistui saattamaan päätökseen, kuten sanottu Jumalan säädöksessä/määräyksessä 2. Samuel 7:12-14. Salomo kykeni rakentamaan huoneen Jumalan Nimelle, mutta epäonnistui tekemään sen tunnetuksi Israelilaisille, koska hän rakensi muita temppeleitä hänen vaimojensa jumalille.

 

-         Että hän epäonnistui hänen tehtävässään, kun hän teeskenteli olevansa kirjaimellinen Jumalan Poika ja levitti sekä ylläpiti tietoa, että kirkko on rakennettava hänen nimelleen. Hän siten seurasi Saatanaa ja saarnasi sen opetuksia opettamalla vastakkaista, mitä Jumala oli säätänyt ja määrännyt Hänen laissaan. Ja Saatanan voimavaikutuksella hän teki vääryydellä ihmeitä saadakseen ihmiset kuuntelemaan hänen vääriä selityksiä koskien Jumalan Kymmentä käskyä!

 

-         Että koska hän oli sitoutunut väärintekoon ja teki vääryyttä, niin se brutaali, julma rangaistus, jonka Jumala oli säätänyt 2. Samuel 7:14, oli aiheutettu hänelle, eli hän oli Jumalan hylkäämä ja kärsi hakkaamistuomion, jonka toimeenpanivat ihmiset.

 

-         Ja piilottaakseen tämän totuuden, hänen ruumiinsa oli varastettu apostolien toimesta, jotka tekivät vääriä kirjoituksia Jeesuksesta, saadakseen sen näyttämään siltä kuin hän olisi ylös noussut kuolleista. Ja vielä pahempaa, he vääristelivät Jumalan sanoja profetiassa tehdäkseen sen näyttämään siltä, että Jeesuksen ´julma kuolema olisi ollut Jumalan uhraus (Hänen ainoan poikansa) pelastaakseen ihmiskunnan sen synneistä´. Siten syyllistyen suurimpaan petokseen, joka on ikinä tehty ihmiskunnassa!

 

-         Että tämä ilmestys tai "Todistus" koskien Jeesusta, jonka on tehnyt Teacher Eraño Evangelista ja Jeesus itse kertoi hänestä ennakolta, ei saattaakseen huonoon valoon tai häpäistäkseen hänet, vaan ilmoittaakseen TOTUUDEN hänestä. Jeesus puhui aikaisemmin tulevasta "Neuvonantajasta" tai Lohduttajasta, jolla oli "Pyhä Henki" (tai Jumalan sana) ja joka on oleva Jumalan lähettämä antamaan todistuksen häntä koskien. Sen mitä Jeesus sanoi, on johdonmukainen sen kanssa, mitä Jumala sanoi aikaisemmin koskien tulevaa profeettaa "kuin Mooses", jonka suuhun Jumala on asettava Hänen sanansa tai Pyhän Henkensä. Tämän me voimme nyt todistaa Maestro Evangelistan kautta, jonka esitysten/paljastusten tarkoitus ei ole vastustaa Jeesusta, vaan on tarkka kuvaus aidosta Jeesuksesta, jonka Jumala lähetti. Tämä totuus on ollut apostolien piilottama, ja he ovat niitä, jotka jatkoivat Saatanan petosta.

On vahvasti suositeltava lukijoille, jotta he lukisivat Osan 1 läpikotaisin, niin että he voisivat lukea (Raamatusta) ne todelliset profetiat, jotka Jumala näytti Maestro Evangelistalle koskien aitoa Jeesusta.

 Klikkaa seuraavia linkkejä lukeaksesi Osan 1:

   http://www.thename.ph/thename/revelations/realjesus-en.html ja http://www.thenameonline.info/thename/revelations/realjesus-en.html sekä https://kotisivukone.fi/app/www/suurinimi.kotisivukone.com/todellinen-ja-aito-jeesus-jonka-jumala-tahtoo-meidan-tuntevan-31.5.2014

Osassa 2 me tulemme näyttämään lisää siitä, mitä Jumala on ilmoittanut Hänen profeetalleen "kuin Moosekselle" (5. Mooseksen kirja 18:18-19) Opettaja Eraño Evangelistalle Raamatun kirjoituksista, joista Jumala kertoi ennalta jo kauan sitten koskien Jeesuksen olemista Saatanan agenttina, asiamiehenä! Nyt kun tämä totuus koskien Jeesusta on tunnettu, niin se osoittaa Saatanan petoksen päättymistä ja siten pahuuden ja laittomuuden aikakauden loppumista.

Ihmisten tulisi ymmärtää, että aina alusta lähtien Jumala puhui mahdollisuudesta, että Jeesus tulisi tekemään väärinteon olemalla Saatanan edustaja maan päällä.

Luemme kiinni seuraavaan:

"Ja Herra Jumala sanoi käärmeelle: Koska tämän teit, kirottu ole sinä kaikkien karjaeläinten ja kaikkien metsän eläinten joukossa. Vatsallasi sinun pitää käymän ja tomua syömän koko elinaikasi. Ja minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille; se (hän) on polkeva rikki (murskaava) sinun pääsi, ja sinä olet pistävä sitä (iskevä häntä) kantapäähän." 1. Moos. 3:14-15

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos: 

"So the LORD God said to the serpent, "Because you have done this, "Cursed are you above all the livestock and all the wild animals! You will crawl on your belly and you will eat dust all the days of your life. And I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers; he will crush your head, and you will strike his heel." Genesis 3:14-15 (NIV)

"Vatsallasi sinun pitää käymän ja tomua syömän koko elinaikasi" - Tämä on se rangaistus, jonka Jumala antoi "käärmeelle", kun se oli pettänyt Adamia ja Eevaa. Sinä voit panna merkille, että käärmeen rangaistus (Jumalalta) ei ollut karkotus Eedenin Puutarhasta, jonka Jumala teki tuolle parille.

"Ja minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille" - Tämä osoittaa ainoastaan sen, että kamppailu hyvän ja pahan välillä ei koskaan päättynyt siihen tapahtumaan Eedenin Puutarhassa jolloin Adam epäonnistui.

 Me voimme myös ymmärtää sen, että on olemassa kaksi "jälkeläistä", jotka Jumala on maininnut - Yksi on naisen ja toinen käärmeen.

 Uskonnot ovat päätelleet tämän profetian olevan kuvaus kamppailusta Jumalan ja käärmeen (Saatanan) välillä. kun luemme profetian uudelleen, niin siinä puhutaan selkeästi kamppailusta, joka käydään naisen ja käärmeen jälkeläisen välillä.

Tämä on se, mitä Maestro Evangelista on sanonut: Jos se hyvä, josta uskonnot saarnaavat, kamppailee yhä Saatanan kanssa: Minkälainen jumala hän on? Vastaus: Heikko jumala, jolla on vastustaja ja joka yhä kamppailee.

 1. Mooseksen kirja 3:15 me voimme lukea, "hän on murskaava sinun pääsi" - "hän ("he", eli mies)" tarkoittaa, että kyseessä ei ole nainen, vaan hänen jälkeläisensä, joka on "mies" ja joka "on murskaava käärmeen pään".

 Koska hän on naisen jälkeläinen, niin siitä seuraa, että hän on ihmisen poika. Sen takia tätä valittua yksilöä tullaan kutsuman IHMISEN POJAKSI, koska hän on vain mies/ihminen, EI siis suora Jumalan Poika.

 "sinä olet iskevä häntä kantapäähän" - Tämä tarkoittaa sitä, että Käärme voi tuottaa tappion tälle valitulle yksilölle pettämällä tai eksyttämällä hänet. Me voimme nyt ymmärtää, että tämä Valittu yksilö/henkilö voi syyllistyä väärintekoon ja siten epäonnistua murskaamaan tai hävittämään "käärmeen" pään. Tämä Valittu yksilö, aivan kuten Adam, voi joutua käärmeen pettämäksi tekemään väärin tai pahuuden.

Kuka on tämä käärme? Miksi on niin että hänen rangaistuksensa on "käydä vatsallaan, eli madella", kun me kaikki tiedämme, että käärmeet jo matelevat muutenkin?

"Ja suuri lohikäärme, se vanha käärme, jota perkeleeksi ja saatanaksi kutsutaan, koko maanpiirin villitsijä, heitettiin maan päälle, ja hänen enkelinsä heitettiin hänen kanssansa." Ilmestyskirja 12:9

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"The great dragon was hurled down—that ancient serpent called the devil, or Satan, who leads the whole world astray. He was hurled to the earth, and his angels with him."
Revelation 12:9 (NIV)

Suora suomennos:

"Suuri lohikäärme heitettiin alas - se muinainen käärme, jota on kutsuttu paholaiseksi, tai saatanaksi, joka johdattaa koko maailman eksyksiin. Hänet heitettiin maahan ja hänen enkelinsä hänen kanssaan." Ilmestyskirja 12:9

"Suuri lohikäärme heitettiin alas - se muinainen käärme, jota on kutsuttu paholaiseksi, tai saatanaksi" - Käärme, joka petti Adamia ja Eevaa ei ollut mikä tahansa käärme. Se oli Saatana ja me voimme nyt ymmärtää, että koska hän on myös kutsuttu nimellä lohikäärme, niin se tarkoittaa sitä, että hänellä on ollut jalat siihen aikaan, kun sen tekemä petos tapahtui Adamia ja Eevaa kohtaan. Sen jalat katkaistiin pois (ja laitettiin matelemaan) rangaistuksena tekemästään petoksesta.

"Hänet heitettiin maahan ja hänen enkelinsä hänen kanssaan" - Tässä ei ole kyseessä mennyt tapahtuma, vaan otatus, joka tulee käymään toteen sitten kun Saatanan petos koko maailman yllä tulee paljastetuksi. Sinä voit myös lukea, että Saatanalla on "Enkeleitä", ja se tarkoittaa monia, jotka ovat levittäneet hänen petostaan. Heidät tullaan myös "heitettämän maahan", koska Saatanan petos on ollut niin suuri, että maailman ihmiset ovat kunnioittaen pelänneet heitä - tässä on kyseessä petos, joka alkoi Jeesuksen kautta, joka sitten siirrettiin hänen apostoleilleen ja nyt meidän aikanamme sitä levittävät uskonnot. Tämä on se, mitä sinä tulet nyt oppimaan tämän esityksen kautta.

 Olkoon lukija muistutettu, että se mies, jonka Jumala käski kirjoittamaan Ilmestyskirjan ei ollut apostoli Johannes, vaan hän oli profeetta, jonka nimi on myös Johannes, hän oli Patmoksen saarelta.

 Lisätäksemme lisää selkeyttä siihen, mitä oli ilmoitettu Osassa 1, että kyseessä ei ole apostoli, joka kirjoitti Ilmestyskirjan - Jumala käski Maestro Evangelistan tuomaan kaikille tunnetuksi ja selväksi seuraavan jakeen:

"Minä tiedän sinun tekosi ja vaivannäkösi ja kärsivällisyytesi, ja ettet voi pahoja sietää; sinä olet koetellut niitä, jotka sanovat itseänsä apostoleiksi, eivätkä ole, ja olet havainnut heidät valhettelijoiksi;" Ilmestyskirja 2:2

 "jotka sanovat itseänsä apostoleiksi, eivätkä ole, ja olet havainnut heidät valhettelijoiksi" - Sen vuoksi, mitä Jumala ilmoitti Maestro Evangelistalle (Osassa 1) Raamatun kirjoituksista, eli millä tavalla apostolit vääristelivät Hänen sanaansa saadakseen sen näyttämään siltä, kuin Jeesus olisi kuollut meidän syntiemme takia. He eivät ole tarjonneet meille todellista ja aitoa selontekoa siitä, että kyse oli Jeesuksen omista synneistä, joiden myötä hän ohjasi ihmiskunnan ylistämään muuta jumalaa, Saatanaa. On perustellun ilmiselvää minkä takia apostolit ovat todetut olevan valehtelijoita. Tämä antaa uskottavuutta ja luotettavuutta sille tosiasialle, että kyseessä ei ole apostoli, jonka Jumala kutsui kirjoittamaan Ilmestyskirjan.

 Uskonnot eivät voi sanoa, että kyseinen jae puhuu jostain toisesta Kristitystä Pastorista, joka väittää olevansa apostoli, koska apostolit ovat täten itsessään todistetut olevan syyllisiä ihmiskunnan pettämiseen heidän kirjoitustensa kautta.

Maestro Evangelista sanoo: Jos Jeesus olisi onnistuneesti täyttänyt hänen tehtävänsä Jumalalta, kuten se on kirjoitettu profetiaan, niin ei olisi ollut enää tarvetta kirjoittaa koko Ilmestyskirjaa. Mutta koska hän epäonnistui tehtävässään, koska joutui Saatanan pettämäksi, ja myöhemmin seurasi Saatanaa ja opetti sen opetuksia, niin sen takia Ilmestyskirja täytyi kirjoittaa, että Jeesuksen ja hänen apostoliensa petos tulisi paljastetuksi!

 Jatkakaamme ja lukekaamme mitä Jumala näytti Maestro Evangelistalle koskien sitä millä tavalla Jeesuksesta tuli käärmeen tai Saatanan jälkeläinen.

 Tukeaksemme sitä totuutta, että Jeesuksen oli mahdollista tehdä väärin, niin lukekaamme toinen profetia koskien häntä, annettu ennen kuin hän syntyi:

"Siihen hän lausui: "Kuulkaa, te Daavidin suku, eikö se riitä, että te ihmiset väsytätte, kun vielä minun Jumalanikin itseenne väsytätte?" Jesaja 7:13

  Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos: 

 "Then Isaiah said, "Hear now, you house of David! Is it not enough to try the patience of men? Will you try the patience of my God also?" Isaiah 7:13 (NIV)

 Suora suomennos:

"Sitten Jesaja sanoi, " Kuulkaa nyt Daavidin huone/suku! Eikö ole tarpeeksi kun koettelette ihmisten kärsivällisyyttä? Tahdotteko te koetella myös minun Jumalani kärsivällisyyttä?" Jesaja 7:13

Tässä profeetta Jesaja puhuu näystä, jonka hänelle on antanut Jumala koskien sitä, kuinka Jeesus, joka on Kuningas Daavidin huoneesta, tulisi syntymään.

"Sen tähden Herra itse antaa teille merkin: Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel." Jesaja 7:14-15

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos: 

"Therefore the Lord himself will give you a sign: The virgin will be with child and will give birth to a son, and will call him Immanuel." Isaiah 7:14 (NIV)

 Suora suomennos:

"Sen vuoksi Herra Itse tulee antamaan teille merkin: Neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja antaa hänelle nimen Immanuel." Jesaja 7:14

"Neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja antaa hänelle nimen Immanuel." - Profetia puhuu koskien "neitsyettä" antamassa syntymää pojalle tai Kuningas Daavidin jälkeläiselle, jota tullaan kutsumaan tai jolle annetaan titteli "Immanuel", joka tarkoittaa "Jumala kanssamme".

"Voita ja hunajaa hän syö siinä iässä, jolloin hän oppii hylkäämään pahan ja valitsemaan hyvän;" Jesaja 7:15

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos: 

"He will eat curds and honey when he knows enough to reject the wrong and choose the right."Isaiah 7:15 (NIV)

 Suora suomennos:

"Hän syö herajuustoa ja hunajaa, kunnes oppii tarpeeksi hylätäkseen väärän ja valitakseen oikean." Jesaja 7:15

"kunnes oppii tarpeeksi hylätäkseen väärän ja valitakseen oikean." - Koska tämän valitun, joka on tuleva Daavidin huoneesta (mainittu tässä profetiassa) täytyy hylätä väärä tai paha ja valita oikea ja hyvä, niin profetian sanojen mukaisesti Jeesuksen on täysin mahdollista syyllistyä väärintekoon, eli syntiin.

Miksi Jeesuksen rooli juuri kuvatun kaltaisena profetoituna Daavidin jälkeläisenä on niin erittäin tärkeä Israelille?

Mitä Jumala on puhunut siitä?

"Kun sinun päiväsi ovat päättyneet ja sinä lepäät isiesi tykönä, korotan minä sinun seuraajaksesi jälkeläisesi, joka lähtee sinun ruumiistasi; ja minä vahvistan hänen kuninkuutensa. 2. Samuel 7:12

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"When your days are over and you rest with your ancestors, I will raise up your offspring to succeed you, your own flesh and blood, and I will establish his kingdom." II Samuel 7:12-13 (NIV)

Suora suomennos:

"Kun sinun päiväsi ovat päättyneet ja sinä lepäät isiesi tykönä, Minä korotan sinun seuraajaksesi jälkeläisesi, sinun omaa lihaa ja vertasi, ja minä vahvistan hänen kuninkuutensa." 2. Samuel 7:12

Syy sille minkä takia Jeesus (profetoitu Kuningas Daavidin jälkeläinen) on niin erityisen tärkeä, johtuu siitä, että hän on se joka voi perustaa Daavidin kuninkuuden ja valtaistuimen yli Israelin vielä kerran. Eivätkä Israelilaiset joudu enää koskaan yhdenkään valtion valloittamaksi.

Tämä tarkoittaa sitä, että se minkä Jumala on puhunut aikaisemmin 2. Samuel 7:12-14, ei ole tarkoitettu tai suunnattu kuuluvan ainoastaan Kuningas Salomolle, koska profeetta Jesaja puhuu siinä Jeesuksesta ja hänen olemisestaan Daavidin jälkeläinen, joka oli valittu täyttämään 2. Samuel 7:12-14 annettu tehtävä kokonaisuudessaan päätökseen.

Mikä on se keskeisin tekijä, joka Jeesuksen täytyy toimittaa määräyksen mukaisesti täyttääkseen annetun tehtävän 2. Samuel 7:12-14?

 

"Hän on rakentava huoneen minun nimelleni, ja minä vahvistan hänen valtaistuimensa ikuisiksi ajoiksi." 2. Samuel 7:13

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"He is the one who will build a house for my Name, and I will establish the throne of his kingdom forever."II Samuel 7:13 (NIV)

Suora suomennos:

"Hän on se, joka on rakentava talon/temppelin minun Nimelleni, ja minä vahvistan hänen kuninkuutensa valtaistuimen ikuisiksi ajoiksi" 2. Samuel 7:13

"Hän on se, joka on rakentava talon/temppelin minun Nimelleni" - Salomo rakensi Huoneen Jumalan Nimelle, mutta ei kyennyt saattamaan päätökseen hänen tehtäväänsä Jumalan Nimen tunnetuksi tekemiseksi hänen kansalleen, sen vuoksi, että hän rakensi muita temppeleitä hänen vaimojensa jumalille (1. Kun. 11:1-13) Jeesuksen tehtävä on siten yksinkertaisuudessaan tehdä Jumalan Nimi tunnetuksi ´Israelin kadonneille lapsille´.

Minkä takia Jumalan Nimi on tuntematon Israelilaisille?

 Jumala paljasti Maestro Evangelistalle syyn, minkä takia oli tarve rakentaa huone Hänen (Jumalan) Nimelle, ja seuraavista jakeista Jeremiaan kirjasta se selviää:

"Jeremia sanoi vielä kaikelle kansalle ja kaikille naisille: Kuulkaa Herran sana, kaikki Juuda, joka olet Egyptin maassa." Jeremia 44:24

"Näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala: Mitä te ja teidän vaimonne olette suullanne puhuneet, sen te panette käsillänne täytäntöön, sanoen: 'Me täytämme lupauksemme, joilla olemme luvanneet polttaa uhreja taivaan kuningattarelle ja vuodattaa hänelle juomauhreja'. Niinpä pitäkää lupauksenne, pankaa lupauksenne täytäntöön!" Jeremia 44:25

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"This is what the LORD Almighty, the God of Israel, says: You and your wives have shown by your actions what you promised when you said; 'We will certainly carry out the vows we made to burn incense and pour out drink offerings to the Queen of Heaven.'
"Go ahead then, do what you promised! Keep your vows!"
Jeremiah 44:25 (NIV)

Suora suomennos:

"Tämä on se mitä HERRA Kaikkivaltias, Israelin Jumala, teille sanoo: Te ja teidän vaimonne olette näyttäneet toimillanne, mitä te lupasitte kun sanoitte; ´Me tulemme varmasti pitämään lupauksemme, jotka me teimme Taivaan Kuningattarelle koskien uhritoimintaa ja juomauhrien vuodattamista.` "Menkää sitten ja tehkää kuten lupasitte! Pitäkää lupauksenne!" Jeremia 44:25

Heidän matkansa aikana Egyptin maassa, he ylistivät muuta jumalolentoa, jota he kutsuivat nimellä "taivaan kuningatar", tämä on vakava rikkomus Israelin Jumalaa kohtaan. Heitä ei ollut opastettu Jumalan taholta valmistamaan veistettyä tai millään tavalla käsin valmistettua kuvaa toisesta jumalasta ja ylistää sitä.

 Mikä oli Jumalan rangaistus heille, kun he jatkoivat sanotun kuningattaren ylistämistä?

"Sen tähden kuulkaa Herran sana, kaikki Juuda, te jotka asutte Egyptin maassa: Katso, minä vannon suuren nimeni kautta, sanoo Herra: Totisesti, ei ole ainoakaan Juudan mies enää mainitseva suullaan minun nimeäni, niin että sanoisi: 'Niin totta kuin Herra, Herra elää' - ei koko Egyptin maassa." Jeremia 44:26

 Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos: 

"But hear the word of the LORD, all Jews living in Egypt: 'I swear by my great name,' says the LORD, 'that no one from Judah living anywhere in Egypt will ever again invoke my name or swear, "As surely as the Sovereign LORD lives." Jeremiah 44:26 (NIV)

 Suora suomennos:

"Mutta kuulkaa HERRAN Sana, kaikki Juutalaiset, jotka asutte Egyptissä. ´Minä vannon Suuren Nimeni kautta, ´sanoo HERRA, ´että yksikään Juudasta, joka asuu missä tahansa osassa Egyptiä, ei tule enää koskaan lausumaan tai sanomaan Minun Nimeäni tai vannomaan, "Niin varmasti kuin Ylivertainen HERRA elää." Jeremia 44:26

"yksikään Juudasta, joka asuu missä tahansa osassa Egyptiä, ei tule enää koskaan lausumaan tai sanomaan Minun Nimeäni tai vannomaan" - Siitä lähtien Jumala on kironnut Israelin kansan, niin että he eivät kykene enää koskaan sanomaan Jumalan Nimeä.

 "Niin varmasti kuin Ylivertainen HERRA elää" - Koska he ovat olleet Jumalan kirouksen alaisia, että he eivät voi enää lausua tai sanoa Hänen Nimeään, niin se tarkoittaa sitä, että heillä ei ole enää todellista tietoa Jumalan Nimestä. Jumala ei ole enää heidän (Juutalaisten) kanssaan.

 Me voimme nyt panna merkille, että nimi YHWH, jolla Juutalaiset kuvaavat Jumalaa (ja sen eri variaatiot, joita ovat laatineet alkupuolen Raamatun tutkijat), EI OLE eikä TULE KOSKAAN olemaan Jumalan Nimi, koska Jumala heiltä pois ymmärryksen ja tietämyksen Hänen Nimeään koskien, rangaistuksena heidän väärästä ylistyksestään!

Tämä on syy sille, minkä takia Jumalan Nimeä kantava huone täytyi rakentaa, sillä se on erittäin tärkeä, jotta Jumalan Nimi voisi tulla Israelin kansan tuntemaksi.

 Tämä on syy sille, minkä takia seuraava Daavidin jälkeläinen, joka oli valittu täyttämään keskeneräiseksi jäänyttä tehtävää (Kuningas Salomo), jonka onnistuneesti täyttäneelle taattaisiin titteli "Immanuel" tai Jumala kanssamme. Hän on se mies, joka saattaa Israelilaiset tuntemaan jälleen kerran toden ja aidon Jumalan Nimen, ei sanomalle sitä heille suoraan, vaan Kuningas Salomon rakentaman Huoneen kautta. Mikäli he katuvat ja huutavat turvakseen Jumalan Nimeä, niin Jumala on nostava kirouksen heidän yltään ja Jumala on oleva heidän kanssaan.  Tittelin "Immanuel" lisäksi, Jumala tulee myös perustamaan hänen (Daavidin jälkeläisen) kuninkuuden valtaistuimen yli Israelin ikuisesti.

 Ja koska Jumala takaa hänelle tittelin tai arvonimen "Immanuel" (´Jumala kanssamme´), niin se tarkoittaa, että hänen katsotaan olevan "Jumalan Poika", koska hänen kauttaan Israelilaiset saattavat tuntea tosi Jumalan Nimen.

Onko se totta?

"Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani, niin että, jos hän tekee väärin, minä rankaisen häntä ihmisvitsalla ja niin kuin ihmislapsia lyödään" 2. Samuel 7:14

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"I will be his father, and he will be my son. WHEN HE DOES WRONG, I WILL PUNISH HIM WITH A ROD WIELDED BY MEN, WITH FLOGGINGS INFLICTED BY HUMAN HANDS." II Samuel 7:14 (NIV)

 Suora suomennos:

"Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani. KUN HÄN TEKEE VÄÄRIN, NIIN MINÄ RANKAISEN HÄNTÄ IHMISTEN ANTAMIN KEPINISKUIN JA MIESTEN KÄSIEN KAUTTA SELKÄSAUNOILLA SEKÄ RUOSKIMISILLA." 2. Samuel 7:14

"Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani." - Jos Jeesus, Daavidin jälkeläinen menestyy hänen tehtävänsä täyttämisessä, niin hänen kuninkuutensa valtaistuin on oleva perustettu yli Israelin ikuisesti. Vaikka hän on vain Daavidin jälkeläinen, Jumala on palkitseva häntä tittelillä "Jumalan Poika" - juuri se titteli, jonka Kuningas Salomo epäonnistui vastaanottamaan (1. Aik. 22:9-13), koska hän epäonnistui tehtävänsä läpiviemisessä.

 Tämä selkeyttää myös kysymyksen "neitsyestä" Jesaja 7:13-15, että se ei tarkoita Jeesuksen syntyvän kirjaimellisesti neitsyestä, koska Jesaja 7:15 selkeästi todeten ilmoittaa, että syntyvän lapsen täytyy "hylätä väärä, (paha) ja valita oikea (hyvä)". Tämä tuo lopputulokseen, että Daavidin jälkeläinen on myös sovelias tekemään väärin ja on siten ollen ihminen. Jeesus on Daavidin aito jälkeläinen, hän ei ole kirjaimellinen Jumalan Poika. (Katso Osa 1)

Luemme 2. Samuel 7:14 uudelleen:

"KUN HÄN TEKEE VÄÄRIN, NIIN MINÄ RANKAISEN HÄNTÄ IHMISTEN ANTAMIN KEPINISKUIN JA MIESTEN KÄSIEN KAUTTA SELKÄSAUNOILLA SEKÄ RUOSKIMISILLA." - Asia on täysin selvä, että Jeesus on altis tekemään virheen tai väärinteon, koska Jumala puhui rangaistuksesta. Jumala ei tehnyt tätä nöyryyttävää rangaistusta kohdistumaan Salomoon, sillä hän oli Daavidin suora Poika. Siksi sen oli nyt tapahduttava Jeesukselle, sillä hän on Daavidin jälkeläisistä viimeinen valittu henkilö täyttämään kyseinen profetia.

Nyt me voimme ymmärtää minkä takia on kirjoitettu:

"Hän syö herajuustoa ja hunajaa, kunnes oppii tarpeeksi hylätäkseen väärän ja valitakseen oikean." Jesaja 7:15

"kunnes oppii tarpeeksi hylätäkseen väärän ja valitakseen oikean." - Tämä osoittaa, että tämä profetia kohdistuu kokonaisuudessaan Jeesukseen ja siihen tosiasiaan kuinka tärkeää se on hänelle saattaa tehtävä 2. Samuel 7:12-14 onnistuneesti täytetyksi. Siten ollen hänen tulee pitää tarkasti huolta, ettei hän tule petetyksi tai harhaanjohdetuksi tekemään vääryyttä.

 Mikä on tämä "väärinteko", jonka Jeesus saattaa tehdä?

Vastaus: Tulemalla Saatanan pojaksi tai "jälkeläiseksi".

 Aivan kuten Jumala antoi ehdon 2. Samuel 7:14 Jeesukselle (Salomo ei onnistunut saavuttamaan titteliä itselleen), tulla kutsutuksi tai vastaanottaa tittelin "Jumalan Poika", mikäli hän suorittaa onnistuneesti hänen tehtävänsä, Saatana teki myös saman vaateen Jeesukselle.

 Isä testamenttaa/lahjoittaa hänen auktoriteettinsa ja voimansa hänen perilliselleen tai jälkeläiselleen. Vahvistaaksemme oliko Jeesus kandidaatti tulevaksi Saatanan jälkeläiseksi, meidän täytyy lukea ensin, että Saatana tarjosi/ehdotti Jeesukselle kyseistä voimaa.

 Onko se totta, että Saatana tarjosi Jeesukselle hänen hallussaan ollutta voimaa ja kunniaa/auktoriteettia?

Luemme siitä:

"Niin perkele sanoi hänelle: "Jos sinä olet Jumalan Poika, niin sano tälle kivelle, että se muuttuu leiväksi". Luukas 4:3

Suomalainen raamatunkäännös vuodelta 1992:

"Silloin Paholainen sanoi hänelle: "Jos kerran olet Jumalan Poika, niin käske tämän kiven muuttua leiväksi." Luukas 4:3

Paholainen haastoi Jeesuksen muuttamaan kiven leiväksi; Paholaisella on voima tehdä se. Jeesuksella ei ollut voimaa tehdä sellaista tekoa, yksinkertaisesti siksi, että hän oli ihminen. Paholainen tiesi hänet täysin, että hän ei ole "Jumalan poika"; ja mikäli Jeesus olisi todella ollut "Jumalan poika", niin Paholaisen ei olisi tarvinnut kysyä tai pyytää Jeesusta todistamaan itsestään tai osoittamaan asemaansa, sillä se olisi ollut loukkaus. Mutta kuinka Jeesus vastasi Paholaiselle?

                             "Jeesus vastasi hänelle: "Kirjoitettu on: 'Ei ihminen elä ainoastaan leivästä'." Luukas 4:4

Jeesus vastasi Paholaiselle epäsuorasti, aivan kuin hän olisi sanonut, ettei kykene tekemään sitä. Paholainen tiesi, ettei hänellä ollut voimaa ja siksi Paholainen teki tarjouksen…

"Ja perkele vei hänet korkealle vuorelle ja näytti hänelle yhdessä tuokiossa kaikki maailman valtakunnat ja sanoi hänelle: "Sinulle minä annan kaiken tämän valtapiirin (auktoriteetin) ja sen loiston, sillä minun haltuuni se on annettu, ja minä annan sen, kenelle tahdon." Luukas 4:5-6

"Jos sinä siis kumarrut minun eteeni, niin tämä kaikki on oleva sinun." Luukas 4:7

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, painos:

"So if you worship me, it will all be yours." Luke 4:7 (NIV)

Suora suomennos:

"Joten mikäli ylistät minua, niin se kaikki on oleva sinun." Luukas 4:7

"ja sanoi hänelle: "Sinulle minä annan kaiken tämän auktoriteetin ja sen loiston," - käyttäkäämme ymmärrystämme, mikäli Jeesus on juuri Jumalan poika tai jopa Jumala, niin miksi kummassa Paholainen tai Saatana on se, joka lupaa hänelle maailman auktoriteettia ja loistoa?

 "sillä minun haltuuni se on annettu, ja minä annan sen, kenelle tahdon." - Käärmeellä tai Saatanalla on tämä auktoriteetti, kun tai koska se petti Adamia ja Eevaa.

Tämän vuoksi on sanottu 1. Mooseksen kirja 3:15, että käärme (Saatana) voi iskeä naisen jälkeläisen kantapäähän, koska hän (Saatana) voi ja kykenee pettämään myös häntä (jälkeläistä). 

 "Joten mikäli ylistät minua, niin se kaikki on oleva sinun." - Jos Jeesus ylistäisi käärmettä/Paholaista/Saatanaa, niin häntä tultaisiin peläten kunnioittamaan kuin jumalaa, sillä ihmiset olisivat petettyjä/harhaanjohdettuja luulemaan, että hän on (jumala), tekemiensä ihmeiden kautta, joita hän esittäisi sillä voimalla, jonka Saatana ojentaisi hänelle.

 Luemme jälleen siitä, kuinka ylistää Saatanaa ja miksi se on Jeesukselle väärin tehdä niin:

"Ja HERRA Jumala käski ihmistä sanoen: Syö vapaasti kaikista muista paratiisin puista, mutta hyvän- ja pahantiedon puusta älä syö, sillä sinä päivänä, jona sinä siitä syöt, pitää sinun kuolemalla kuoleman." 1. Moos. 2:16-17

Jumala käski Adamia, että hän voisi syödä kaikkia Puutarhan hedelmiä, säästäen tai jättäen hedelmän " hyvän- ja pahantiedon puusta". Mikäli hän siitä söisi, sen seurauksena hän varmasti tulisi kuolemaan.

"Syö vapaasti" - Tämä oli käsky, jonka Jumala antoi Adamille, "Vapaa Tahto".

Millä tavalla Saatana koettelee, asettaa kiusauksen?

"Mutta käärme oli kavalin kaikista kedon eläimistä, jotka Herra Jumala oli tehnyt; ja se sanoi vaimolle: Onko Jumala todellakin sanonut: 'Älkää syökö kaikista paratiisin puista'?" 1. Moos. 3:1

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos: 

 "Now the serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord God had made. He said to the woman, "Did God really say, 'You must not eat from any tree in the garden'?" Genesis 3:1 (NIV)

Suora suomennos:

"Sitten, käärme oli kaikista Jumalan tekemistä eläimistä kaikkein katalin ja ovelin. Hän sanoi naiselle, "Sanoiko Jumala todella, ´Te ette saa syödä puutarhan mistään puusta?" 1. Moos. 3:1

Tapa, jolla Saatana tekee petoksensa, on kumota tai kääntää Jumalan käskyt vastakkaisiksi!

Mitä nainen sanoi käärmeelle?

"Niin vaimo vastasi käärmeelle: Me saamme syödä muiden puiden hedelmiä paratiisissa, mutta sen puun hedelmästä, joka on keskellä paratiisia, on Jumala sanonut: 'Älkää syökö siitä älkääkä koskeko siihen, ettette kuolisi.'" 1. Moos. 3:2-3

Tapa ylistää Jumalaa on "totella" Hänen käskyjään.

Eeva tiesi asian olevan toisin ja kun hän sanoi "tai te kuolette", niin mitä käärme sanoi Eevalle?

"Niin käärme sanoi vaimolle: Ette suinkaan (varmasti) kuole; 1. Moos. 3:4

Saatanan tie tai tapa tehdä petoksensa, on kumota tai kääntää Jumalan Käskyt päinvastaiseksi.

Joten, kun Adam ja Eeva lankesivat Saatanan petokseen, hän sai auktoriteetin hallita maailmaa. Siten ollen Paholainen tai Saatana omasi auktoriteetin tarjota maailmaa Jeesukselle, ja määränä oli onnistuneesti houkutella petokseen hänet (Jeesus).

Miksi on väärin kumota Jumalan käsky?

"Katso, minä asetan tänä päivänä teidän eteenne siunauksen ja kirouksen: siunauksen, jos te tottelette Herran, teidän Jumalanne, käskyjä, jotka minä tänä päivänä teille annan, mutta kirouksen, jos te ette tottele Herran, teidän Jumalanne, käskyjä, vaan poikkeatte siltä tieltä, jota minä tänä päivänä käsken teidän vaeltaa, ja seuraatte muita jumalia, joita te ette tunne." 5. Moos. 11:26-28

 Syy, ettemme saisi lisätä tai poistaa käskyistä (jotka Jumala antoi) on tuon säädöksen vuoksi, siunauksen ja kirouksen laki, joka oli jo pysyvästi vahvistettu. Mikäli me tottelemme Jumalan käskyjä, me elämme Jumalan siunausten alaisina, mikäli emme tottele, me elämme Jumalan kirouksen alaisena.

Tästä syystä on väärin kumota Jumalan käsky ja saarnata sen tavalla muille, koska sinä johdat muita harhaan. Sinä johdatat heitä kohti Jumalan kirousta.

 Tästä syystä Jumala sanoi myös 2. Samuel 7:14 että:

"Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani. KUN HÄN TEKEE VÄÄRIN, NIIN MINÄ RANKAISEN HÄNTÄ IHMISTEN ANTAMIN KEPINISKUIN JA MIESTEN KÄSIEN KAUTTA SELKÄSAUNOILLA SEKÄ RUOSKIMISILLA." 2. Samuel 7:14

"KUN HÄN TEKEE VÄÄRIN, NIIN MINÄ RANKAISEN HÄNTÄ IHMISTEN ANTAMIN KEPINISKUIN JA MIESTEN KÄSIEN KAUTTA SELKÄSAUNOILLA SEKÄ RUOSKIMISILLA." - Se Jeesukselle tuleva rangaistus, sitten kun hän tekisi väärinteon (kumoamalla Jumalan lait), olisi tuleva ihmisten kautta, sillä Kymmenen Käskyn Laki on tarkoitettu heidän parhaakseen, ei Jumalan.

Me olemme jo saaneet tietää Osassa 1 siitä, kuinka Jeesus matki ja toisti Saatanan tietä ja menetelmiä kumota Jumalan käskyt, kun hän käänsi päälaelleen Jumalan Kymmenen Käskyä, siten hän ylisti Saatanaa ja teki väärinteon ja siten ollen kärsi rangaistuksena ihmisten antamin kepiniskuin ja miesten käsien kautta selkäsaunoilla sekä ruoskimisilla."

 Millä tavalla Jeesus teki tai ohjasi ihmiskunnan uskomaan ja ylistämään häntä Jumalan poikana (joka tosiasiassa on) on selkeä osoitus siitä, kuinka hän (Jeesus) ylisti Saatanaa?

 Lukekaamme millä tavalla Saatana selittää Raamatun kirjoituksia:

"Niin hän (paholainen) vei hänet (Jeesuksen) Jerusalemiin ja asetti hänet pyhäkön harjalle ja sanoi hänelle: "Jos sinä olet Jumalan Poika, niin heittäydy tästä alas;" Luukas 4:9

 Tämä on osoitus Saatanan petoksen jatkumisesta Jeesuksen kohdalla. Ensin Jeesus ei hyväksynyt Saatanan tarjousta (Luukas 4:5-8). Nyt tällä kertaa paholainen pyytää Jeesusta hyppäämään ylhäältä…

 "Sillä kirjoitettu on:

'Hän antaa enkeleilleen käskyn sinusta, että he varjelevat sinua', ja: 'He kantavat sinua käsillänsä, ettet jalkaasi kiveen loukkaisi.'" Luukas 4:10-11

 "Sillä kirjoitettu on" - koska Jeesus vastasi Paholaiselle käyttäen Pyhän Raamatun kappaleita (Luukas 4:3, Luukas 4:8), niin Paholainen vastavuoroisesti käytti kappaleita haastaakseen hänet…mikä oli Jeesuksen vastaus?

"Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Sanottu on: 'Älä kiusaa Herraa, sinun Jumalaasi.'" Luukas 4:12

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

"Jesus answered, "It says: 'Do not put the Lord your God to the test.' " Luke 4:12 (NIV)

Suora suomennos:

"Jeesus vastasi, " on kirjoitettu: ´Älä aseta Herraa sinun Jumalaasi testiin/koetteille.´ " Luukas 4:12

Miksi Jeesus vastasi tällä tavoin? Oliko Paholaisen käyttämä kappale kirjoitettu Pyhään Raamattuun?

"Sillä hän antaa enkeleilleen sinusta käskyn varjella sinua kaikilla teilläsi. He kantavat sinua käsillänsä, ettet jalkaasi kiveen loukkaisi." Psalmi 91:11-12

 Totta kyllä, mutta se mitä on kirjoitettu tässä Psalmissa 91:11-12, on eri tavalla kuin mitä Paholainen sanoi hänelle. Paholainen sanoi "heittäydy tästä alas" tarkoittaen heittäytymistä tai hyppyä tarkoituksenmukaisesti, tahallaan. Ja kyseisessä Psalmien kappaleessa hänet tullaan varjelemaan kaatumiselta "ettet jalkaasi kiveen loukkaisi" - joka tarkoittaa, että jos hän vahingossa kompastuisi. Paholainen sanoi eri tavalla, kuin mitä on kirjoitettu Pyhään Raamattuun. Tämä on salaisuus, että onko kyseessä on koettelu vai petos - sanoa ja tarkoittaa eri asiaa kuin mitä on todellisuudessa kirjoitettu.

 Oppiaksemme, että Jeesus ei laittanut meitä ylistämään paholaista (Saatanaa) ja olemaan tottelemattomia Jumalaa kohtaan, niin hänen ei pitäisi matkia Saatanan (paholaisen) tapaa selittää Raamatun kirjoituksia.

Luemme seuraavasta: 

"Ja fariseusten ollessa koolla Jeesus kysyi heiltä sanoen: "Mitä arvelette Kristuksesta? Kenen poika hän on?" He sanoivat hänelle: "Daavidin." Matteus 22:41-42

Kaikki tiesivät tulevan Kristuksen tai "Voidellun" tulevan Daavidin huoneesta (suvusta) ja että tätä jälkeläistä tultaisiin kutsumaan "Daavidin pojaksi". 

"Hän sanoi heille: "Kuinka sitten Daavid Hengessä kutsuu häntä Herraksi, sanoen: 'Herra sanoi minun Herralleni: Istu minun oikealle puolelleni, kunnes minä panen sinun vihollisesi sinun jalkojesi alle.'" Matteus 22:43-44

Jeesus sijoitti sanansa Daavidin Psalmiin ja väittää, että kyseisessä Psalmissa Kuningas Daavid tarkoittaa juuri Jeesusta.

                             "Jos siis Daavid kutsuu häntä Herraksi, kuinka hän on hänen poikansa?" Matteus 22:45

 Fariseukset olivat ajetut Jeesuksen asettamaan ansaan, eivätkä he kyenneet enää osoittamaan häntä vääräksi. Aina tästä tapahtumasta lähtien Jeesus sai heidät uskomaan, että Daavid mainitsi hänet lauluissaan (Psalmeissaan), että hän on "Jumalan poika".

"Ja kukaan ei voinut vastata hänelle sanaakaan; eikä siitä päivästä lähtien yksikään enää rohjennut kysyä häneltä mitään." Matteus 22:46

 Yksikään ei kysynyt häneltä, koska silloin hänen aikanaan, oli ainoastaan Jeesus, joka tiesi tästä profetiasta ja sen todellisesta opetuksesta. Hänen olisi pitänyt opettaa se hänen kansalleen; se oli hänen tehtävänsä. Kuitenkin, hän käytti sitä tietoa omaksi henkilökohtaiseksi hyödykseen, koska hän ei halunnut tulla kutsutuksi nimellä "Daavidin poika", vaan tahtoi tulla kutsutuksi nimellä "Jumalan poika".

Yksikään ei kyennyt vastaamaan Jeesuksen kysymykseen, mutta Maestro Evangelista sanoo, että niin oli Jeesuksen aikana. 

Joka tapauksessa se yksi, joka laittoi Daavidin kirjoittamaan Psalmit, oli Jumalan Itse ja Jumala on se yksi, joka näytti Maestro Evangelistalle, kuka on tämä Daavidin Psalmissa mainitsema "herra". Tarkastele itse oliko Jeesus oikeassa sanoessaan, että hän on juuri tuo "herra", jonka Daavid mainitsi.

Silloin kun Jeesus kysyi heiltä koskien kappaletta, jossa on "HERRA sanoi minun herralleni", onko se varmasti kirjoitettu Pyhään Raamattuun?

"Daavidin virsi. HERRA sanoi minun herralleni: Istu minun oikealle puolelleni, kunnes Minä panen sinun vihollisesi sinun jalkojesi astinlaudaksi." Psalmi 110:1

Kyllä se on kirjoitettu ja siitä syystä yksikään hänen aikanansa eläneistä ei omannut rohkeutta eikä ymmärrystä osittaa hänen sanojaan vääriksi.

Nyt me luemme, mitä Jumala näytti Maestro Evangelistalle koskien sitä, kuka on tuo herra, jonka Daavid mainitsee. 

"Daavidin laulu. Varjele minua, Jumala, sillä sinuun minä turvaan. Minä sanon Herralle: "Sinä olet minun Herrani, paitsi sinua ei ole minulla mitään hyvää";" Psalmi 16:1-2

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"Keep me safe, O God, for in you I take refuge. I said to the LORD, "You are my Lord; apart from you I have no good thing." Psalm 16:1-2 (NIV)

Suora suomennos:

"Pidä minut vahingoittumattomana, Oi Jumala, sillä sinuun Minä turvaan. Minä sanoin Herralle, "Sinä olet minun Herrani; erossa sinusta, minussa ei ole mitään hyvää." Psalmi 16:1-2 (NIV)

Ja myös Toisessa Käännöksessä se on kirjoitettu, King James Version, Kuningas Jaakon Laitos, Painos:

"Preserve me, O God: for in thee do I put my trust. O my soul, thou hast said unto the LORD, Thou art my Lord: my goodness extendeth not to thee;" Psalm 16:1-2 (KJV)

Suora suomennos:

"Suojele minua, oi Jumala: Sillä sinuun minä asetan luottamukseni. Oi minun sieluni, sinä olet sanonut minun HERRALLENI, `Sinä olet minun Herrani`: minun hyvyyteni ei ole mitään Sinun rinnallasi;" Psalmi 16:1-2 (KJV)

"Oi minun sieluni" - Se on erityisesti mainittu ja huomioitu tässä kohdassa, että Daavid puhuu siinä omasta itsestään, kun hän puhuu Jumalalle ja sanoo "Sinä olet minun Herrani…"

Daavid kyllä puhuu asiasta ja syy minkä takia Daavid kutsui itseään nimellä "Herra", kun hän puhuu HERRA Jumalan kanssa, johtuu siitä, että hän on itse myöskin kuningas ja siten ollen hän kunnioittaa Jumalan hänelle antamaa auktoriteettia kuninkaana, Hänen kansansa Israelin hallitsijana. 

Onko se todella totta, että Daavid viittaa itseensä tällä tavalla, kun hän puhuu Jumalan kanssa? 

"Niin kuningas Daavid meni ja asettui Herran eteen ja sanoi: "Mikä olen minä, Herra, Herra, ja mikä on minun sukuni, että olet saattanut minut tähän asti Mutta tämäkin on ollut vähän sinun silmissäsi, Herra, Herra, ja niin olet sinä puhunut palvelijasi suvulle myöskin kaukaisista asioista, näin opettaen ihmisten tavalla, Herra, Herra." 2. Sam. 7:18-20

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

"Then King David went in and sat before the LORD, and he said:

 "Who am I, O Sovereign LORD, and what is my family, that you have brought me this far? And as if this were not enough in your sight, O Sovereign LORD, you have also spoken about the future of the house of your servant. Is this your usual way of dealing with man, O Sovereign LORD? "What more can David say to you? For you know your servant, O Sovereign LORD." II Samuel 7:18-20 (NIV)

Suora suomennos:

"Sitten Kuningas Daavid meni sisään ja istui HERRAN eteen, ja hän sanoi:

"Kuka minä olen, Oi kaikesta riippumaton HERRA, ja mikä on minun perheeni, jonka Sinä olet tuonut näin pitkälle (elämän menestyksessä)? Ja niin kuin tämäkään ei olisi tarpeeksi Sinun mittapuussasi, Oi kaikesta riippumaton HERRA, Sinä olet myös puhunut palvelijasi talon/suvun tulevaisuudesta. Onko tämä Sinun yleinen tapasi olla ihmisen kanssa tekemisissä, Oi Kaikesta Riippumaton HERRA?" Mitä vielä Daavid voisi Sinulle sanoa?  Sillä Sinä tunnet palvelijasi, Oi Kaikesta Riippumaton HERRA." 2. Sam. 7:18-20

"Mitä vielä Daavid voisi Sinulle sanoa?" - Kun Daavid puhuu Jumalan kanssa, hän viittaa itseensä kolmannessa persoonassa; siis epäsuorasti ja se on suuri osoitus siitä, millä tavalla Daavid tekee itsensä nöyräksi Jumalan läsnäolossa. Daavid oli paimen, josta tuli kuningas Jumalan niin tahtoessa. Nöyryys on merkki suuresta kunnioituksesta.

 Niin Maestro Evangelista sanoo, kun siis Daavid sanoo "HERRA sanoo minun Herralleni…", niin silloin Daavid puhuu kyseisessä kappaleessa epäsuorasti itseään tarkoittaen, ei niin että Daavid viittaisi johonkin toiseen, jonka Jeesus väitti samaisessa kappaleessa olleen "Jumalan poika", eli muka hän itse.

Luemme uudelleen koskien Jeesuksen väitettä…

 "Hän sanoi heille: "Kuinka sitten Daavid Hengessä kutsuu häntä Herraksi, sanoen: 'Herra sanoi minun Herralleni: Istu minun oikealle puolelleni, kunnes minä panen sinun vihollisesi sinun jalkojesi alle.'" Matteus 22:43-44

"Herra sanoi minun Herralleni" - Se oli Daavid itse keskustellessaan Jumalan kanssa. Jeesus oli väärässä sanoessaan, että hän on Daavidin mainitsema "herra".

 Luemme uudelleen Psalmin 110:1

 "Daavidin virsi. HERRA sanoi minun herralleni: Istu minun oikealle puolelleni, kunnes Minä panen sinun vihollisesi sinun jalkojesi astinlaudaksi." Psalmi 110:1

Kyseessä on Daavid itse osoittamassa itseensä tässä kyseisessä Psalmissa ja siten siitä seuraa, että hän on se, jonka viholliset olivat Jumalan toimesta laitetut hänen jalkojensa alle.

 Tällä kertaa kyseessä on Kuningas Daavidin poika, Salomo, joka tulee ilmoittamaan:

 "Ja Salomo lähetti Hiiramille tämän sanan:

Sinä tiedät, ettei minun isäni Daavid voinut rakentaa temppeliä Herran, Jumalansa, nimelle niiden sotien tähden, joilla häntä joka puolelta ahdistettiin, kunnes Herra oli laskenut viholliset hänen jalkojensa alle." 1. Kun. 5:2-3

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

"Solomon sent back this message to Hiram:

"You know that because of the wars waged against my father David from all sides, he could not build a temple for the Name of the LORD his God until the LORD put his enemies under his feet." 1 Kings 5:2-3 (NIV)

Suora suomennos:

"Salomo lähetti vastauksena Hiiramille tämän viestin:

"Sinä tiedät, että koska isääni Daavidia vastaan oli nostettu sotia joka puolelta, niin hän ei voinut rakentaa temppeliä HERRAN hänen Jumalansa Nimelle ennen kuin HERRA oli laittanut hänen vihollisensa hänen jalkojensa alle." 1. Kun. 5:2-3

Eli ne olivat Daavidin vihollisia, jotka olivat laitetut/painetut hänen jalkojensa alle, ei Jeesuksen jalkojen. Jeesuksen tapauksessa oli tilanne täysin päinvastainen; hänet laitettiin hänen vihollistensa jalkojen alle. Lopulta, kysymys, joka on säilynyt vastaamattomana viimeiset 2000 vuotta, on nyt tullut vastatuksi! Nyt me tiedämme tämän, koska Jumala on tämä yksi, joka on näyttänyt kyseiset totuudet Opettaja Evangelistalle (Raamatun kirjoituksista) ja lähettänyt hänet olemaan Hänen profeettansa kuin Mooses.

Luemme eteenpäin…

"Ja kun oli kaiken kiusattavansa kiusannut, poistui perkele hänen luotaan ajaksi."          Luukas 4:13

 Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos

"When the devil had finished all this tempting, he left him until an opportune time."
Luke 4:13 (NIV)

Suora suomennos:

"Kun perkele/paholainen oli lopettanut kiusaamisena, hän jätti hänet kunnes aika olisi otollinen." Luukas 4:13

jätti hänet kunnes aika olisi otollinen" - vaikka Paholainen jätti hänet erämaahan (kuten on kirjoitettu), niin kyseessä oli vain siitä tapauksesta. Hän joutui koetelluksi uudelleen ja uudelleen kunnes hän antoi periksi apostoli Pietarin kautta, miehen, jota Saatana (Paholainen) käytti pettäessään Jeesuksen - Katso Osa 1.

 Minkälaisia tapahtumia ja asioita Jeesus toi maailmaan, kun hän opetti hänen Saatanallisia opetuksiaan (kumoten Jumalan lait)?

 Lue ja opi onko sellaista tapahtunut laisinkaan.

 "Voi minua, sillä minun käy niinkuin hedelmänkorjuussa, niinkuin viinisadon jälkikorjuussa: ei ole rypälettä syödäkseni, ei varhaisviikunaa, jota minun sieluni himoitsee." Miika 7:1

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"What misery is mine! I am like one who gathers summer fruit at the gleaning of the vineyard; there is no cluster of grapes to eat, none of the early figs that I crave." Micah 7:1 (NIV)

 Suora suomennos:

"Voi tätä minun kurjuuttani! Minä olen kuin se, joka kerää kesän hedelmiä viinitarhan korjuussa; ei siellä ole rypäleterttua syötäväksi, ei ainuttakaan varhaisviikuna, jota minä janoan ja kaipaan." Miika 7:1

Tässä on kyseessä taloudellinen kriisi, jota maailma kokee juuri nyt. On puutetta ruuasta, palveluista, työpaikoista ja itsenäisten valtioiden velkataakka leviää maasta maahan sekä kaikki maailman johtajat tekevät kaikkensa ehkäistäkseen tämän kriisin muodostumasta yhä pahemmaksi.  Jeesus toi nämä vaikeudet maailmaan, koska ne instituutiot, jotka saarnaavat hänen opetuksiaan ovat RYÖSTÄNEET IHMISKUNTAA. 

 "Poissa ovat hurskaat maasta, eikä oikeamielistä ole ihmisten seassa. Kaikki he väijyvät verta, pyydystävät verkolla toinen toistansa." Miika 7:2

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"The faithful have been swept from the land; not one upright person remains. Everyone lies in wait to shed blood; they hunt each other with nets." Micah 7:2 (NIV)

 Suora suomennos:

"Uskolliset ovat poispyyhkäistyt maasta; ei ole yhtäkään suoraselkäistä henkilöä jäljellä. Jokainen odottavat väijyen vuodattaakseen verta; he saalistavat toisiaan verkoilla." Miika 7:2

Kaikki (heidät me tunnemme) jotka ovat hallinneet hyvin ja onnistuneesti, ovat kuolleet onnettomuuksissa tai tapettuina. Tämä on myös aika, jolloin ihmiset korkeissa viroissaan asettavat toisiaan huonoon valoon ja vähättelevät heitä oman vallan ja aseman tukemiseksi.

Millä tavalla Jeesus toi tai "markkinoi" pahan maailmaan?

 Selventäkäämme mitä Jumala on säätänyt Hänen laissaan:

"niin tehkää hänelle samoin, kuin hän aikoi tehdä veljellensä. Poista paha keskuudestasi. Ja muut kuulkoot sen ja peljätkööt, niin ettei kukaan enää tekisi sellaista pahaa sinun keskuudessasi. Älä sääli häntä: henki hengestä, silmä silmästä, hammas hampaasta, käsi kädestä, jalka jalasta." 5. Moos. 19:19-21

"Poista paha keskuudestasi… Älä sääli häntä" - Koska tämä pahaa lietsova ihminen ei koskaan tuntenut omatunnontuskia siitä pahasta, jonka hän teki vastoin hänen maamiestään. Tämän takia meidän ei pitäisi osoittaa sääliä häntä kohtaan, sitten kun tuomio ja rangaistus on julistettu. Sitten kun tämä laki on voimallisena käytännössä, niin ihmiset ovat peloissaan toimittamaan kyseistä pahaa, eivätkä tee niin enää koskaan.

Tiesikö hän (Jeesus) tätä Käskystä?

                             "Te olette kuulleet sanotuksi: 'Silmä silmästä ja hammas hampaasta.'" Matteus 5:38

Kyllä, hän tietää tästä käskystä. Entä miten hän opettaa ihmisille siitä? Toimiko hän annetun lain mukaisesti?

"Mutta minä sanon teille: älkää tehkö pahalle vastarintaa; vaan jos joku lyö sinua oikealle poskelle, käännä hänelle toinenkin;" Matteus 5:39

 Hän (Jeesus) avoimesti uhmasi ja pilkkasi Lakia! Hän on rikkonut käskyt; hän asettui vastustamaan niitä ja opetti siten myös kansalle. Hän opetti kansan olemaan vastustamatta pahaa ja vastustajia. Tämä on eräs todiste Jeesuksen Saatanan ylistämisestä, hän kumosi Jumalan käskyn koskien pahan rankaisemista!

Tämä on yksi niistä syistä, minkä takia paha menestyy leviten vauhdilla tässä maailmassa! Jeesus asettui vastustamaan Jumalan opetusta ja käskyä.

Mitä tarkoittaa käsky, kosien "silmä silmästä, hammas hampaasta" todellisuudessa tarkoittaa? 

"Sentähden Herra palkitsee minulle minun vanhurskauteni mukaan, sen mukaan kuin käteni ovat puhtaat hänen silmiensä edessä. Hurskasta kohtaan sinä olet hurskas, nuhteetonta kohtaan nuhteeton; puhdasta kohtaan sinä olet puhdas, mutta kieroa kohtaan nurja. Sillä sinä pelastat nöyrän kansan, mutta ylpeät silmät sinä painat alas." Psalmi 18:25-28

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"The LORD has rewarded me according to my righteousness, according to the cleanness of my hands in his sight. To the faithful you show yourself faithful, to the blameless you show yourself blameless, to the pure you show yourself pure, but to the crooked you show yourself shrewd. You save the humble but bring low those whose eyes are haughty." Psalm 18:24-27 (NIV)

Suora suomennos:

"HERRA on palkinnut minua oikeamielisyyteni mukaisesi, käsieni puhtauden mukaan hänen edessään. Luotettavalle sinä näytät itsesi luotettavana, syyttömälle sinä näytät itsesi moitteettomana, puhtaalle sinä osoitat itsesi puhtauden, mutta kierolle sinä osoitat itsesi viisaana. Sinä pelastat nöyrät, mutta painat alas nuo, joiden silmät ovat ylpeät ja kopeat." Psalmi 18:25-28

"Luotettavalle sinä näytät itsesi luotettavana" - Tämä on se opetus, jonka Jumala tahtoo meidän tarkkaavan ja noudattavan jokapäiväisessä elämässämme, niin että me emme joutuisi sorretuksi tai hyväksikäytetyksi. Meidän tulee tehdä heille kuten he olivat aikeissa tehdä meitä kohtaan, niin että he tulevat tietämään, ettemme enää siedä heidän väärintekojaan. Tämä on se oikeamielisyys, jonka Jumala tahtoo olevan perustettu tänne maan päälle.

 Palaamme ja jatkamme Miika 7:3, lukemalla enemmän siitä, mitä Jeesus toi maailmaan.

"Pahantekoon molemmin käsin! Sitä taidolla tekemään! Päämies vaatii, tuomari maksusta tuomitsee, ja mahtava puhuu julki sielunsa himon; senkaltaista he punovat." Miika 7:3

 Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"Both hands are skilled in doing evil; the ruler demands gifts, the judge accepts bribes, the powerful dictate what they desire— they all conspire together." Micah 7:3 (NIV)

 Suora suomennos:

"Kaikin tavoin he ovat taitavia pahanteossa; hallitsija vaatii lahjoja, tuomari hyväksyy lahjukset, voimakas sanelee mitä he tahtovat - he kaikki ovat salaliitossa keskenään." Miika 7:3

Nyt on korruption aika ja instituutioiden johtajat, joiden ihmiset luottavat noudattavan lakia ja järjestystä, ovat ensimmäisiä, jotka rikkovat sitä, ja se johtuu heidän rahanahneudestaan. Ja vielä pahempaa on se, että kaikki nämä hallitsevassa asemassa olevat ihmiset vehkeilevät toistensa kanssa toteuttaakseen heidän omia asialistojaan ollakseen yksinvaltiaita ja kontrollidakseen ihmisten elämää heidän omaksi persoonalliseksi hyväkseen. Tämä tapahtuu nyt meidän aikanamme. 

"Paras heistä on kuin orjantappura, oikeamielisin pahempi kuin teräväokainen aita. Sinun tähystäjäisi ilmoittama päivä, kosto sinulle, tulee. Silloin he joutuvat sekasortoon." Miika 7:4

 Toinen versio, New International Version (Uusi Kansainvälinen Laitos/Käännös):

"The best of them is like a brier, the most upright worse than a thorn hedge. The day God visits you has come, the day your watchmen sound the alarm. Now is the time of your confusion."  Micah 7:4 (NIV)

Suora suomennos:

"Paras heistä on kuin orjantappura, kaikkein oikeamielisin pahempi kuin piikkipensasaita. Päivä, jolloin Jumala vierailee luonasi on tullut, päivä, jolloin vartiomiehesi antavat hälytyksen. Nyt on tullut sinun hämmennyksen ja sekasorron aikasi. " Miika 7:4

"Paras heistä on kuin orjantappura, kaikkein oikeamielisin pahempi kuin piikkipensasaita." - Siellä on silloin (nyt) tilanteita, jolloin nämä johtajat, joihin ihmiset ovat uskoneet olevan parhaita ja oikeudenmukaisia heidät pelastamaan heidän taloudellisilta huoliltaan ja oikeudettomuudelta, ovat jopa pahempia kuin piikkipensasaita. Sen sijaan, että parantaisivat, he vielä lisäävät haavoja heidän kansalleen.

"Päivä, jolloin Jumala vierailee luonasi on tullut, päivä, jolloin vartiomiehesi antavat hälytyksen." - Me voimme myös lukea tästä, että heidän pahat ja kierot suunnitelmansa tulevat olemaan täysin tyhjiä, eikä Jumala salli niitä. Jumala tulee lähettämään ihmisiä, jotka laittavat lopun sen kaltaiselle toiminnalle. Näitä ovat ne ihmiset, jotka avustavat Hänen tulevaa profeettaansa. Me todistamme tämän tapahtuvan nyt meidän aikanamme!

 "Älkää uskoko ystävää, älkää luottako uskottuun; vaimolta, joka sylissäsi lepää, varo suusi ovet." Miika 7:5

 Toinen versio, New International Version (Uusi Kansainvälinen Laitos/Käännös): 

"Do not trust a neighbor; put no confidence in a friend. Even with the woman who lies in your embrace guard the words of your lips." Micah 7:5 (NIV)

 Suora suomennos:

"Älä luota lähimmäiseesi; älä aseta luottamustasi ystävääsi. Ja jopa nainen joka makaa sinun syleilyssäsi, vartioi suusi sanat." Miika 7:5

Tämä on olevan epäluottamuksen aika. Mikä on avain ymmärtää laittomuuden syy? 

"Sillä poika halveksii isää (poika ei kunnioita isäänsä), tytär nousee äitiänsä vastaan, miniä anoppiansa vastaan; ihmisen vihamiehiä ovat hänen omat perhekuntalaisensa." Miika 7:6

Tämän kaltaiset tapahtumat alkavat, sitten kun lapset ovat opetetut olemaan kunnioittamatta vanhempiaan ja perheessä vihollisia ovat hänen omat perheenjäsenensä. 

Kuka aiheutti tai toi maailmaan kuvatun kaltaisen laittomuuden, kuten on profetoitu? 

"Tulta (miekan, sotaa) minä olen tullut heittämään maan päälle; ja kuinka minä tahtoisinkaan, että se jo olisi syttynyt! 50. Mutta minä olen kasteella kastettava, ja kuinka minä olenkaan ahdistettu, kunnes se on täytetty!  Luuletteko, että minä olen tullut tuomaan maan päälle rauhaa? Ei, sanon minä teille, vaan eripuraisuutta. Sillä tästedes riitautuu viisi samassa talossa keskenään, kolme joutuu riitaan kahta vastaan ja kaksi kolmea vastaan, isä poikaansa vastaan ja poika isäänsä vastaan, äiti tytärtänsä vastaan ja tytär äitiänsä vastaan, anoppi miniäänsä vastaan ja miniä anoppiansa vastaan." Luukas 12:49-53

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"But I have a baptism to undergo, and how distressed I am until it is completed!" Luke 12:50 (NIV)                                                                                                                      

Suora suomennos:

"Mutta minun on läpikäytävä kaste, ja kuinka ahdistunut olenkaan ennen kuin se on suoritettu/viety loppuun!" Luukas 12:50

"Sillä tästedes riitautuu viisi samassa talossa keskenään, kolme joutuu riitaan kahta vastaan ja kaksi kolmea vastaan, isä poikaansa vastaan ja poika isäänsä vastaan" - Se oli Jeesus, joka aiheutti hajotuksen, epäjärjestyksen ja siten oli juuri kyseisen laittomuuden ja pahan edistäjä ja esiintuoja ihmiskunnassa. Siten ollen hän todella hyväksyi Saatanan tarjouksen ja tullen siten Saatanan jälkeläiseksi tai agentiksi pettämään ihmiskuntaa.

 Onko meille olemassa minkäänlaista toivoa, että Jumala tulisi lopettamaan laittomuuden hallinnan ja pahuuden, jonka ovat aiheuttaneet Saatana ja Jeesus?

"Mutta minä panen toivoni Herraan, odotan pelastukseni Jumalaa: minun Jumalani on minua kuuleva." Miika 7:7

 Toinen versio, New International Version (Uusi Kansainvälinen Laitos/Käännös 

"But as for me, I watch in hope for the Lord, I wait for God my Savior; my God will hear me." Micah 7:7 (NIV)

 Suora suomennos:

"Mutta kuten minä, Minä katson toivossani Herraan, Minä odotan Jumalaa minun Pelastajaani; minun Jumalani on kuuleva minua." Miika 7:7

On olemassa toivoa. Jumala tulee näyttämään meille tien ulos pahan kulttuurista, sellaisesta korruptoituneesta ja epäoikeudenmukaisesta ympäristöstä, jollaista me nyt koemme ja elämme.

 Millä tavalla Jumala tulee johdattamaan ihmiskunnan ulos näistä kärsimyksistä, joita me nyt koemme meidän aikanamme?

 "Katso, minä lähetän sanansaattajani, ja hän on valmistava tien minun
eteeni. Ja äkisti on tuleva temppeliinsä Herra, jota te etsitte, ja liiton enkeli, jota te halajatte. Katso, hän tulee, sanoo Herra Sebaot." Malakia 3:1

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"See, I will send my messenger, who will prepare the way before me. Then suddenly the Lord you are seeking will come to his temple; the messenger of the covenant, whom you desire, will come," says the LORD Almighty." Malachi 3:1 (NIV)

 Suora suomennos:

"Katso, Minä lähetän sanansaattajani, joka valmistaa tien minun edelläni. Sitten yhtäkkiä Herra, jota te etsitte on tuleva temppeliinsä; liiton sanansaattaja, jota te halulla kaipaatte, on tuleva," sanoo HERRA Kaikkivaltias." Malakia 3:1

"liiton sanansaattaja" - Jumala on lähettävä Hänen liittonsa sanansaattajan. Jumala tulee lähettämään henkilön, joka tulee valaisemaan ihmiskuntaa Hänen lakejaan koskien, jotka ovat aikaisemmin annetut Hänen profeettansa Mooseksen kautta. Tämän selkeän tiedotuksen myötä he kykenevät ottamaan käyttöön Jumalan lait täsmällisesti ja siten ollen saattaa päätökseen pahuuden, jonka aiheutti Jeesus kumoamalla Jumalan lait.

"Sitten yhtäkkiä Herra, jota te etsitte" - Tämä on aito oikeamielinen Jumala, jota koko maailma etsii.

"Sitten yhtäkkiä Herra, jota te etsitte on tuleva temppeliinsä; liiton sanansaattaja, jota te halulla kaipaatte, on tuleva," sanoo HERRA Kaikkivaltias" - "yhtäkkiä", koska kaiken tämän aikaa koko maailma on laitettu uskomaan (uskontojen taholta), että Jumalan sanoma ihmiskunnalle loppui Jeesukseen; ettei yhtäkään ihmistä tulla enää lähettämään Jumalan taholta. Kun ilmestykset ovat luetut avoimella ja tarkalla mielellä, niin selvennykset ja tarkennukset, jotka on tehnyt profeetta kuin Mooses, Maestro Evangelista webbisivuilla www.thename.ph ja www.thenameonline.info, he ovat hämmästyneitä, kun he yhtäkkiä ymmärtävät totuuden Jumalasta!

Liiton sanansaattajan tulo (joka tulee antamaan meille todellisen ymmärryksen koskien Jumalan lakeja) selventää, että Jumala näyttää meille nyt tien ulos tästä nyt maailmassamme vallitsevasta pahuuden tilasta.

 Mitä Jumalan sanansaattaja tulee tekemään? Mikä on merkki siitä, että hän on nyt keskuudessamme?

"Mutta kuka kestää hänen tulemisensa päivän, ja kuka voi pysyä, kun hän ilmestyy? Sillä hän on niin kuin kultasepän tuli ja niin kuin pesijäin saippua." Malakia 3:2

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"Who can endure the day of his coming? Who can stand when he appears? For he will be like a refiner's fire or a launderer's soap." Malachi 3:2 (NIV)

Suora suomennos:

"Kuka kestää Hänen tulonsa päivän? Kuka kestää kun Hän ilmestyy? Sillä hän on kuin kultasepän tuli tai pesijän saippua." Malakia 3:2

"kuin kultasepän tuli tai pesijän saippua" - nyt aivan ensimmäistä kertaa me tulemme ymmärtämään minkä takia häneen on viitattu myös tuon kaltaisuuteen, luemme seuraavasta:

"Ja sen kolmannen osan minä vien tuleen; minä sulatan heidät, niin kuin hopea sulatetaan, ja koettelen heitä, niin kuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: Se on minun kansani, ja se sanoo: Herra, minun Jumalani. (He ovat minun kansani, ´ja he sanovat, ´Herra on meidän Jumalamme)" Sakarja 13:9

Ne, jotka lukevat ja kuuntelevat opikseen ottaen "Sanansaattajan" ilmestyksiä, tulevat tietämään ja tuntemaan Toden ja Suuren Jumalan Nimen. He ovat niitä, jotka tulevat olemaan kuin tulella puhdistettuja. He ovat myös niitä ihmisiä, jotka kutsuvat avukseen Jumalan Nimeä ja Jumala tulee tunnustamaan heidän Hänen Kansakseen.

Tämä on nyt saatettu täytetyksi Opettaja Evangelistan kautta Webbisivuilla www.thename.ph ja www.thenameonline.info.

Tästä syystä hän on kutsuttu "liiton Sanansaattajaksi", koska hän tulee ilmoittamaan Jumalan Nimen, joka ei ollut täysin kaikkien tuntema ja tiedossa Mooseksen aikana. Yksikään liitto tai Laki, jossa ei ole sen tekijän nimeä, ei ole pätevä, sitova eikä voimallinen. Sen vuoksi, että hän tulee ilmoittamaan Jumalan Nimen, hän on täysimääräisenä perustanut sen liiton, jonka Jumala antoi aikaisemmin Mooseksen kautta.

Kuka on tämä liiton Sanansaattaja, jonka Jumala tulee myös lähettämään ja ilmoittamaan Hänen aidon Nimensä ja joka tulee valaisemaan meille kaikille lait ja perussäännökset, jotka Hän antoi Hänen profeetalleen Moosekselle?

 Jumala sanoi seuraavaa:

"Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua. Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille." 5. Moos. 18:18-19

"Profeetan minä olen herättävä … sinun kaltaisesi" - Tässä, Jumala puhuu Hänen profeetalleen kuin Moosekselle koskien profeetan kuin hänen (Mooseksen) kaltaisen lähettämisestä. Me kaikki tiedämme, että Mooses on se profeetta jolle Jumala antoi Hänen liittonsa. Koska Jumala sanoi, että Hän on lähettävä profeetan kuin Mooseksen, niin Hän tarkoittaa, että on lähettävä toisen profeetan, joka tulee valaisemaan meitä laeista ja liitosta, jonka Jumala antoi Moosekselle kauan sitten. Profeetta, jonka Jumala on maininnut Moosekselle, on liiton sanansaattaja, josta Jumala puhui Malakia 3:1!

"minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua" - Tästä syystä yksikään Pastori, Uskonpuolustaja tai Teologi ei kykene vastustamaan häntä (Sanansaattajaa) sitten kun hän ilmestyy, koska kyseessä on Jumala Itse, joka on käskenyt häntä ilmoittamaan tämän totuuden (erityisesti Jeesuksesta), Raamatussa!

 Uskonnollisten/uskontojen saarnaajien ymmärrys Jumalan sanasta on tullut heidän omien opintojensa kautta. Kyseessä ei ole Jumala, joka heidät on lähettänyt. Kun kyseessä on profeetta kuin Mooses tai liiton Sanansaattaja, niin se on Jumala, joka on opettanut häntä ja lähettänyt hänet tekemään nämä ilmestykset.

"Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu" - Tämä on merkki siitä, että kyseessä on todellakin Jumala, joka on opettanut Maestro Evangelistaa. Tämä on ilmestys Jumalan Nimestä.

 "minä itse vaadin tilille" - Jumala tulee laittamaan vastuuseen ja tilivelvollisiksi nuo ihmiset, jotka eivät tahdo kuunnella Hänen profeettansa kuin Moosesta sen suhteen, mitä Hänen profeettansa puhuu Hänen Nimestään Raamatun kirjoitusten kautta.

Miksi Jumalalla on tarve lähettää profeetta kuin Mooses tai Liiton Sanansaattaja?

On yleisessä tiedossa, että profeetta kuin Mooses kirjoitti viisi ensimmäistä kirjaa Raamatusta, Genesiksestä (1. Moos.) Deuteronomiin (5. Moos.). Kuinka hän kykeni kirjoittamaan 1. Mooseksen kirjan tapahtumista, ja erityisesti Luomisen ajasta? Kuka käski häntä kirjoittamaan niistä tapahtumista?

"Ja HERRA puhutteli Moosesta kasvoista kasvoihin, niin kuin mies puhuttelee toista. Sitten Mooses palasi takaisin leiriin; mutta Joosua, Nuunin poika, hänen apumiehensä ja palvelijansa, ei poistunut majasta." 2. Moos. 33:11

 Tässä on kuvattu kuinka läheinen Mooses oli Jumalalle, ja Jumala jutteli hänelle kuin kaverille.

Mooses kykeni kirjoittamaan viisi ensimmäistä Pyhän Raamatun kirjaa, (erityisesti Luomisen tapahtumista), koska Jumala, Luoja Itse, on se, joka "ilmoitti" Sanan hänelle. 

Mooses ainoastaan kirjoitti sen nimenomaisen Sanan, joka oli annettu tai ilmoitettu hänelle. 

Profeetta Mooses ei elänyt ikuisesti. Siten, sen profeetan tehtävä, joka on "ennalta lähetetty kuin Mooses" tai on "liiton Sanansaattaja" on antaa merkitys tai selitys Mooseksen kirjoittamille selonteoille ja todistuksille. Hän tulee myös antamaan selityksen muihin Jumalan lähettämien profeettojen ilmestyksiin. Tämä valittu yksilö/henkilö ei tule selittämään mainittua hänen omien Raamatun opintojensa tai tutkimustensa perusteella, koska Jumala sanoi, että Hän tulee laittamaan Hänen sanansa Hänen profeettansa suuhun. Kyseessä on Jumala, joka tulee ohjeistamaan häntä Raamatun kautta siinä, kuinka selittää Hänen Sanansa koskien Hänen Nimeään.  

Miten se on mahdollista, että Jumalan Nimi ei ollut täysin tunnettu Mooseksen aikana? 

Älkäämme unohtako, että Jumala teki ja antoi valan siitä, että Israelilaiset eivät voi tai kykene sanomaan Hänen Nimeään, rangaistuksena heidän väärästä ylistyksestään (Jeremia 44:24- 26).  Siten, mikäli Jumala ilmiottaa ja paljastaa Hänen Nimensä suoraan heille, niin siten Hän rikkoisi valan, jonka on vannonut Itselleen.

Kun Jumala vannoo valan, niin pysyykö se varmasti?

"Herra Sebaot on vannonut sanoen: Totisesti, mitä minä olen ajatellut, se tapahtuu, mitä minä olen päättänyt, se toteutuu:" Jesaja 14:24

  Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"The LORD Almighty has sworn, "Surely, as I have planned, so it will be, and as I have purposed, so it will happen." Isaiah 14:24 NIV

 Suora suomennos:

"HERRA Kaikkivaltias on vannonut, "Varmasti, kuten Olen suunnitellut, niin tulee olemaan, ja kuten Olen tarkoittanut, niin tulee tapahtumaan." Jesaja 14:24

Koska Jumala vannoi valan, että he (Juutalaiset) eivät voi sanoa Hänen nimeään rangaistuksena heidän väärästä ylistyksestään, niin siitä seuraa, että Jumala ei salli Hänen Nimensä tulevan sanotuksi tai ilmaistuksi. Sillä muutoin Jumala ei ole tosi ja vakuuttava Hänen valassaan! Siten nimet YHWH, Yahweh, Jehova, joita me voimme lukea joistakin Raamattuversioista ilmoitettu Jumalan nimenä, ovat kaikki EPÄTOSIA, VIRHEELLISIÄ, VALHETTA JA KUVITTEELLISIA!

Nyt tämän ilmestyksen myötä ymmärrämme, miksi nimi YHWH (sekä sen muut muunnelmat, Jahve, Jehova) ei ole Jumalan nimi (koska Jumala rankaisi Juutalaisia ja jopa vannoi valan Itselleen, että he eivät enää voi sanoa Hänen Nimeään), me voimme nyt ymmärtää minkä takia Jumala sanoi Moosekselle seuraavat sanat, kun Mooses kysyi koskien Hänen Nimeään:

Luemme tuosta erityisestä tapahtumasta:

"Hän (Jumala) vastasi: Minä olen sinun kanssasi; ja tämä olkoon sinulle tunnusmerkkinä, että minä olen sinut lähettänyt: kun olet vienyt kansan pois Egyptistä, niin te palvelette Jumalaa tällä vuorella. Mooses sanoi Jumalalle: Katso, kun minä menen israelilaisten luo ja sanon heille: 'Teidän isienne Jumala on lähettänyt minut teidän luoksenne', ja kun he kysyvät minulta: 'Mikä hänen nimensä on?' niin mitä minä heille vastaan? Jumala vastasi Moosekselle: MINÄ OLEN SE, JOKA MINÄ OLEN. Ja hän sanoi vielä: Sano israelilaisille näin: 'MINÄ OLEN' lähetti minut teidän luoksenne." 2. Moos. 3:12-14

Me voimme lukea, että Mooseksen ainoa tehtävä on viedä hänen kansansa pois Egyptistä. Kun hän kysyi lupaa sanoa tai kertoa Jumalan Nimi, niin Mooseksen oli määrä sanoa ainoastaan "MINÄ OLEN", mikäli Israelin Lapset kysyisivät häneltä Jumalan Nimeä.

 Syy sille, minkä takia Jumala sanoi Moosen sanoa Israelin Lasten mahdolliseen kyselyyn Jumalan Nimeän koskien "MINÄ OLEN" (sen sijaan, että ilmoittaisi Hänen nimensä suoraan), johtuu siitä, että Jumala on jo tehnyt valansa Itselleen (että Juutalaiset eivät voisi sanoa tai ilmaista Hänen Nimeään rangaistuksena heidän väärästä ylistämisestään), kun he olivat vielä Egyptissä. Sanat "MINÄ OLEN", ei tarkoita Nimeä, vaan on avain tai vihje Israelilaisille oppia tuntemaan Jumalan Nimi.

 Tiesikö Mooses Jumalan Nimen?

"Mooses ja Aaron hänen pappiensa joukossa ja Samuel niiden joukossa, jotka avuksi huusivat hänen nimeänsä, he huusivat Herraa, ja hän vastasi heille." Psalmi 99:6

 "Mooses ja Aaron hänen pappiensa joukossa ja Samuel niiden joukossa, jotka avuksi huusivat hänen nimeänsä" - Mooses todella tiesi ja tunsi Nimen. Ja siten ollen, koska hän oli Juutalainen (ja sen perusteella mitä Jumala sanoi Jeremias 44:24-26), Jumala ei sallinut hänen mainita Hänen nimeäänm suoraan kansalle.

Kuinka me voimme tietää, että aikaisemmat Jumalan profeetat eivät saaneet lupaa Jumalalta, mainita Hänen Nimeään suoraan heidän kanssaisraelilaisilleen?

"Herra, Herra on vannonut itse kauttansa, sanoo Herra, Jumala Sebaot: Jaakobin ylpeys on minulle kauhistus, minä vihaan hänen palatsejansa, ja minä jätän alttiiksi kaupungin kaikkinensa.Ja jos silloin kymmenen miestä jää jäljelle yhteen taloon, niin he kuolevat. Ja jos kuolleen korjaa hänen omaisensa ja polttajansa, viedäkseen luut pois talosta, ja jos hän kysyy joltakin, joka on talon perimmäisessä sopessa: Onko sinun tykönäsi vielä ketään? niin tämä vastaa: Ei ole, ja toinen sanoo: Hiljaa! - sillä Herran nimeä ei saa mainita." Aamos 6:8-10

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"The Sovereign LORD has sworn by himself-the LORD God Almighty declares: "I abhor the pride of Jacob and detest his fortresses; I will deliver up the city and everything in it. If ten men are left in one house, they too will die. And if a relative who is to burn the bodies comes to carry them out of the house and asks anyone still hiding there, "Is anyone with you?" and he says, "No, "then he will say, "Hush! We must not mention the name of the LORD." Amos 6:8-10 (NIV)

Suora suomennos:

"Kaikkivaltias HERRA on vannonut Itselleen - HERRA Jumala Kaikkivaltias julistaa: "Minä inhoan ja vihaan Jaakobin ylpeyttä ja inhoan hänen linnoituksiaan; Minä luovutan kaupungin ja kaiken mitä siinä on. Mikäli kymmenen miestä on jätetty yhteen taloon, he myös kuolevat. Ja jos sukulainen, jonka on määrä polttaa ruumiit, tulee viemään ne ulos talosta ja kysyy, onko siellä enää ketään piilossa. "Onko siellä ketään?" ja hän sanoo, "Ei, "sitten hän sanoo, "Hiljaa, älä puhu! Me emme saa mainita tai sanoa HERRAN nimeä." Aamos 6:8-10

"Kaikkivaltias HERRA on vannonut Itselleen" - Silloin kun Jumala tekee tai vannoo valan - se myös varmasti tulee tapahtumaan ja profeettojen tulee tarkasti pitäytyä Jumalan sanassa.

 "Minä inhoan ja vihaan Jaakobin ylpeyttä ja inhoan hänen linnoituksiaan; Minä luovutan kaupungin ja kaiken mitä siinä on." - sen takia, että Jaakobin Lapset, Jaakob, hän jolle Jumala antoi nimen Israel, ovat havaitut olleet aina tottelemattomia Jumalalle ja Hänen lakejaan kohtaan.

"Me emme saa mainita tai sanoa HERRAN nimeä." - Tämä todistaa sen, että aikaisemmat profeetat, koska he olivat Juutalaisia, eivät voi mainita Jumalan nimeä suoraan, koska se perustuu Jumalan valaan.

 Ongelma on se, että he eivät kiinnittäneet huomiotaan sille, mitä Jumala sanoi. Siten ollen se ei ole enää Jumalan syy, että he eivät ole tunteneet Hänen Nimeään.

 Onko se totta, että he eivät koskaan kiinnittäneet huomiotaan tai kuunnelleet tarkasti, mitä Jumala sanoi heille?

"Sillä en minä puhunut enkä antanut käskyä teidän isillenne poltto- ja teurasuhrista silloin, kun minä vein heidät pois Egyptin maasta, vaan näin minä käskin heitä ja sanoin: Kuulkaa minun ääntäni, niin minä olen teidän Jumalanne ja te olette minun kansani; ja vaeltakaa aina sitä tietä, jota minä käsken teidän vaeltaa, että menestyisitte." Jeremia 7:22-23

Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

"when I brought your forefathers out of Egypt and spoke to them, I did not just give them commands about burnt offerings and sacrifices, but I gave them this command: Obey me, and I will be your God and you will be my people. Walk in all the ways I command you, that it may go well with you." Jeremiah 7:22-23NIV

Suora suomennos:

"kun Minä toin teidän esivanhempanne pois Egyptistä ja puhuin heille, Minä en antanut heille ainoastaan käskyjä koskien poltto- ja teurasuhreja, mutta Minä annoin heille tämän käskyn: Totelkaa minua, ja Minä tulen olemaan teidän Jumalanne ja te tulette olemaan minun kansani. Kulkekaa kaiken aikaa kuten Minä käsken, että menestyisitte." Jeremia 7:22-23

"mutta Minä annoin heille tämän käskyn: Totelkaa minua, ja Minä tulen olemaan teidän Jumalanne ja te tulette olemaan minun kansani. Kulkekaa kaiken aikaa kuten Minä käsken, että menestyisitte." - Kun Jumala toi Israelilaiset pois Egyptistä, niin he eivät olleet vielä siinä vaiheessa todella Jumalan tarkastelemana Hänen kansansa, sillä heidän täytyi yhä todistaa Jumalalle olevansa uskollisia Hänen lakejaan kohtaan. Sitten kun he ovat todistaneet itsellensä totelleensa Jumalan lakeja, niin sitten Jumala tulee tarkastelemaan ja pitämään heitä Hänen kansanaan.

 Millä tavalla Jumala tulee tarkastelemaan heitä Hänen kansanaan?

"…He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: Se on minun kansani, ja se sanoo: HERRA, minun Jumalani. (He ovat minun kansani, ´ja he sanovat, ´HERRA on meidän Jumalamme)" Sakarja 13:9

"…He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille, Minä sanon: Se on minun kansani," - He (muinaiset Juutalaisen) voivat tulla Jumalan kutsumiksi aitona Hänen kansanaan sitten kun he tuntevat Jumalan tosi Nimen profeetta Mooseksen kautta.

Mitä heille tapahtui?

"Mutta he eivät kuulleet, eivät korvaansa kallistaneet, vaan vaelsivat oman neuvonsa mukaan, pahan sydämensä paatumuksessa, ja käänsivät minulle selkänsä eivätkä kasvojansa." Jeremia 7:24

Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

"But they did not listen or pay attention; instead, they followed the stubborn inclinations of their evil hearts. They went backward and not forward." Jeremiah 7:24 NIV

Suora suomennos:

"Mutta he eivät kuunnelleet tai osoittaneet huomiotaan, sen sijaan he seurasivat pahojen sydäntensä uppiniskaisia ja itsepäisiä taipumuksia. He menivät taaksepäin, eivätkä eteenpäin." Jeremia 7:24

"Mutta he eivät kuunnelleet tai osoittaneet huomiotaan" - Juutalaiset eivät totelleet Jumalan käskyjä, eivätkä he osoittaneet kiinnostustaan (tunteakseen Jumalan Nimen), että minkä takia Mooses kertoi heille vihjeen "MINÄ OLEN", kun he kysyivät tietoa Jumalan Nimestä.

 "He menivät taaksepäin, eivätkä eteenpäin" - Tämä on selitys sille, että kirous Jeremia 44:24-26  on se sama rangaistus, jonka Jumala langetti heille kauan sitten (aikana, jolloin Israelilaiset olivat Egyptissä), että he eivät voi lausua Hänen Nimeään. Israelilaiset (Jeremiaan aikaan) sortuivat samoihin synteihin kuin heidän esivanhempansa, joten Jumalan sovelsi heihin samaa rangaistusta, eli että he (Israelilaiset) eivät voi lausua tai sanoa Hänen Nimeään.

 Kuinka me tiedämme, että vaikka he yhä olivat vaelluksellaan Egyptissä, Israelin kansa vihastutti Jumalan heidän epäjumalanpalveluksellaan?

"Mutta he niskoittelivat minua vastaan eivätkä tahtoneet minua kuulla; eivät heittäneet pois itse kukin silmiensä iljetyksiä eivätkä hyljänneet Egyptin kivijumalia. Niin minä ajattelin vuodattaa kiivauteni heidän ylitsensä ja panna vihani täytäntöön heissä keskellä Egyptin maata. Mutta minä tein, minkä tein, oman nimeni tähden, ettei se tulisi häväistyksi pakanain silmissä, joitten keskellä he olivat ja joitten silmäin edessä minä olin tehnyt itseni heille tunnetuksi viemällä heidät pois Egyptin maasta." Hesekiel 20:8-9

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 "'But they rebelled against me and would not listen to me; they did not get rid of the vile images they had set their eyes on, nor did they forsake the idols of Egypt. So I said I would pour out my wrath on them and spend my anger against them in Egypt. But for the sake of my name, I brought them out of Egypt. I did it to keep my name from being profaned in the eyes of the nations among whom they lived and in whose sight I had revealed myself to the Israelites. Ezekiel 20:8-9 NIV

Suora suomennos:

"Mutta he kapinoivat minua vastaan, eivätkä tahtoneet kuunnella minua; he eivät hankkiutuneet eroon halpamaisista kuvistaan, joihin olivat katseensa kiinnittäneet, eivätkä myöskään hylänneet Egyptin epäjumaliaan. Niin Minä sanoin, että kaataisin vihani heidän keskuuteensa ja kuluttaisin vihani heihin Egyptissä. Mutta Minun Nimeni tähden, Minä toin heidät pois Egyptistä. Minä tein sen, ettei Minun Nimeäni häväistäisi niiden kansojen silmissä, joiden keskuudessa he asuivat ja joiden nähden Minä olin paljastanut/ilmoittanut Itseni Israelilaisille." Hesekiel 20:8-9

"eivätkä tahtoneet kuunnella minua; he eivät hankkiutuneet eroon halpamaisista kuvistaan, joihin olivat katseensa kiinnittäneet, eivätkä myöskään hylänneet Egyptin epäjumaliaan. Niin Minä sanoin, että kaataisin vihani heidän keskuuteensa ja kuluttaisin vihani heihin Egyptissä." - Jumala vahvistaa Hänen profeettansa Hesekielin kautta, että jo sen aikana kun Israelin kansa oli vielä Egyptin maassa, he ylistivät vääriä jumalia ja jumalattaria.

Tämä sisälläpitää taivaan kuningattaren ylistämisen, josta profeetta Jeremia puhui Jeremia (44:24-26). He kapinoivat Häntä vastaan jopa heidän erämaataivalluksensa aikana Egyptissä. Ja koska he tekivät, kuten tekivät, Jumala kirosi heidät (Juutalaiset), niin että he eivät voi tai kykene mainitsemaan Hänen Nimeään.

 Miksi Jumala teki tuon heille?

"Minä tein sen, ettei Minun Nimeäni häväistäisi niiden kansojen silmissä, joiden keskuudessa he asuivat" - Aivan kuten Jumala on pitänyt Hänen Nimensä tulemasta häväistyksi kansojen keskuudessa, Jumala myös näytti meille, kuinka Hän piti Hänen Nimensä puhtaana ja Hänen oman kansansa häpäisemättömänä epäjumalanpalveluksilta, laittamalla tai asettamalla heidät kiroukseen, niin etteivät voi sanoa Hänen Nimeään.

 Mitä hyötyä on kertoa Hänen kansalleen Hänen Nimensä, mikäli he eivät ylistä Häntä? Jumala tarjoaisi siten heille ainoastaan mahdollisuuden häväistä Hänen oman nimensä!

Minkä vuoksi Jumala toisti antamansa rangaistuksen Jeremiaan aikana, jonka Hän oli jo antanut Israelilaisille heidän erämaataivalluksensa aikana Egyptissä?

"Mitä nyt on, sitä on ollut jo ennenkin; ja mitä vasta on oleva, sitä on ollut jo ennenkin. Jumala etsii jälleen sen, mikä on mennyttä." Saarnaaja 3:15

  Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, painos:

"Whatever is has already been, and what will be has been before;
and God will call the past to account."
Ecclesiastes 3:15 (NIV)

Suora suomennos:

"Mitä ikinä on, on aikaisemmin ollut, ja mitä tulee olemaan, on ollut jo aikaisemmin; ja Jumala asettaa menneet selontekoon." Saarnaaja 3:15

"Mitä ikinä on, on aikaisemmin ollut" - Silloin kun Israelilaisest Jeremiaan aikana toistivat samat synnit ylistämällä muita jumalia (aivan kuten heidän esivanhempansa tekivät heidän vaelluksensa aikana Egyptissä), Jumala toisti saman rangaistuksen Juutalaisten ylle.

 Juutalaiset eivät tiedä tätä tarinaa, koska he ovat olleet Jumalan kiroamia, niin että he eivät voi sanoa Hänen Nimeään. Siten tuntemus tosi Jumalan Nimestä oli otettu pois heidän muististaan. Heidän epätietoisuus on todistae siitä, kuinka vakuuttava ja aito Jumala on valassaan Itselleen.

 Syy siihen, minkä takia me olemme nyt tietoisia tästä, johtuu siitä, että Jumalan lupaama profeetta (jonka hän on lähettänyt puhumaan Hänen Nimessään) tai Hänen aito Liiton sanansaattajansa on nyt tullut meidän nykyisenä aikakautenamme.

 Jeesuksen tehtävä saattaa päätökseen Kuningas Salomon keskeneräiseksi jäänyt tehtävä 2. Samuel 7:12-14 eli tehdä/saattaa hänen kansansa Israel tuntemaan Jumalan Nimi (Kuningas Salomon rakentaman Huoneen kautta) on erittäin tärkeä. Hän oli Juutalaisen kansan viimeinen toivo tuntea Jumalan Nimi ja kutsua sitä. Kun he sitten kutsuvat, Jumala on antava heille anteeksi heidän syntinsä, kuulee heidän rukouksensa pelastuksen puolesta heidän vihollistensa ulottuvilta ja heidän rotunsa voi tulla todella kutsutuksi Jumalan kansana Israel.

 Mutta, ole tarkkana, mitä Jeesus on tehnyt!

"Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita; mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen Pojan nimeen."Johannes 3:18

"koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen Pojan nimeen." - Sen sijaan, että olisi tehnyt Jumalan Nimen tunnetuksi hänen kansalleen, niin että Jumala voisi lopultakin antaa heille anteeksi, hän saarnaa, että heidän tulee ylistää hänen nimeään, siten kuvaten itseään jumalaksi!

Tästä syystä Jeesus ei ole liiton Sanansaattaja Malakia 3:1-3, koska hän ei koskaan tehnyt tunnetuksi Jumalan Nimeä, vaan enemmänkin laittoi ihmiset vähättelemään sitä. 

 Mitä tapahtui ihmiskunnalle sen takia mitä Jeesus teki?

"Jos et tarkoin noudata kaikkia tämän lain sanoja, jotka ovat kirjoitetut tähän kirjaan, niin että pelkäät tätä kunniallista ja peljättävää nimeä, Herraa, sinun Jumalaasi, niin Herra panee sinun ja sinun jälkeläistesi kärsittäväksi erinomaisia vaivoja, suuria ja pitkällisiä vaivoja, pahoja ja pitkällisiä sairauksia. Hän kääntää sinua vastaan kaikki Egyptin taudit, joita sinä pelkäät, ja ne tarttuvat sinuun. Ja kaikkinaisia muita sairauksia ja vaivoja, joista ei ole kirjoitettu tässä lakikirjassa, Herra nostattaa sinua vastaan, kunnes sinä tuhoudut." 5. Moos. 28:58-61

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"If you do not carefully follow all the words of this law, which are written in this book, and do not revere this glorious and awesome name - the LORD your God - the LORD will send fearful plagues on you and your descendants, harsh and prolonged disasters, and severe and lingering illnesses. He will bring upon you all the diseases of Egypt that you dreaded, and they will cling to you. The LORD will also bring on you every kind of sickness and disaster not recorded in this Book of the Law, until you are destroyed."Deuteronomy 28:58-61 (NIV)

Suora suomennos:

"Jos sinä et huolellisesti noudata kaikkia tämän lain sanoja, jotka ovat kirjoitetut tähän kirjaan, ja etkä pelkää syvästi kunnioittaen tätä loistavaa ja mahtavaa nimeä - HERRA sinun Jumalasi - niin HERRA tulee lähettämään pelottavia vitsauksia sinun ja jälkeläistesi päälle, ankaria ja pitkittyneitä vitsauksia, vakavia ja pitkäkestoisia sairauksia. Hän tulee laskemaan yllesi kaikki Egyptin taudit, joita sinä pelkäsit, ja ne jäävät sinun riesaksesi. HERRA tuo myös sinun kärsittäväksesi kaikenlaisia sairauksia ja katastrofeja, joita ei ole kirjoitettuna tähän Lain Kirjaan, kunnes sinä tuhoudut." 5. Moos. 28:58-61

Jumala Itse varoitti, että ne tapahtumat ja vitsaukset, jotka tapahtuivat Mooseksen aikana Egyptin maassa, tulevat tapahtumaan uudelleen. Erittäin vaarallisten virustautien ja vitsauksien leviäminen; kuten AIDS, Ebola, SARS, Lintuinfluenssa, MERS (Coronavirus) ja tuhoisat myrskyt, metsäpalot sekä maanjäristykset (joita ei koettu Mooseksen aikana), ovat todisteina Jumalan kirouksesta meille kaikille!

Kaikki kärsimykset halki historian aina tähän päivään asti ovat Jumalan kirousta. Miksi? Koska me emme ylistä Hänen aitoa Nimeään ja olemme tottelemattomia Hänen lakejaan kohtaan seuraamalla Jeesuksen opetuksia!

Aivan kuten käärme (tai Lohikäärme), joka on Saatana, kun hän joutui Jumalan rankaisemaksi (kun hän petti Adamia ja Eevaa) ottamalla pois hänen "jalkansa", niin myös Jeesus joutui Jumalan rankaisemaksi petoksensa takia ihmisten käsien kautta hakkaamisin ja ruoskimisin.

 Sinä saatat kysyä: Mikäli Jeesus on jo Jumalan rankaisema, niin kuinka tämä hänen petoksensa on voinut levitä ympäri maailman?

"Niin hän kutsui kokoon ne kaksitoista ja antoi heille voiman ja vallan (auktoriteetin) kaikkia riivaajia vastaan (ja niiden poistamiseksi) ja voiman parantaa tauteja. Ja hän lähetti heidät julistamaan Jumalan valtakuntaa ja parantamaan sairaita." Luukas 9:1-2

"antoi heille voiman ja vallan (auktoriteetin) kaikkia riivaajia vastaan (ja niiden poistamiseksi) ja voiman parantaa tauteja" - Jeesus antoi hänen opetuslapsilleen hänen voimansa, sen saman voiman, jonka hän oli vastaanottanut Saatanalta. Tämä sama voima oli sitten siirretty uskonnoille Jeesuksen apostolien ja opetuslasten kautta.

"lähetti heidät julistamaan Jumalan valtakuntaa" - Ja tämä "jumala", josta opetuslapset ovat saarnanneet, ei ole kukaan muu kuin "Jeesus", sillä Saatanan voima oli jo hänen kanssaan.

 Sinä voit panna merkille, kuinka petoksesta on tullut suurempi kuin Saatanan antaessa sen Jeesukselle. Saatanan aikana (Eedenin Puutarhassa), hän kumosi ainoastaan yhden Jumalan lain. Kun taas Jeesuksen tapauksessa, osoittaakseen, että hän todella ylisti Saatanaa, hänen tuli toteuttaa tai saavuttaa vielä suurempi petos, kuin minkä Saatana oli saanut aikaan. Jeesus kumosi ja muutti toisenlaiseksi Jumalan Kymmenen Käskyä, ja siten saattoi voimaan paljoan suuremman petoksen kuin mitä Saatana oli tehnyt. Kuitenkaan, heidän kummankaan petokset eivät ole mitään verrattuna siihen, mitä apostolit ja uskonnot ovat saaneet aikaan. He ovat saattaneet ihmiskunnan ylistämään ja peläten kunnioittamaan julmalla tavalla rankaistua Jeesusta Jumalana!

Ei ole olemassa suurempaa petosta, kuin saattaa ja ohjata ihmiskunta uskomaan siihen, että mies, joka on brutaalisti rangaistu (joka jopa huusi ennen kuolemaansa ja valitti hänen "jumalalleen", miksi hänet oli hylätty)jumalana? Tästä syystä uskonnot tänä päivänä omaavat kaiken tämän varakkuuden ja voiman, koska he ovat niitä, jotka jatkoivat Jeesuksen petosta ja siten jatkoivat Saatanan ylistämistä. He ovat vastaanottaneet ja "ansainneet" sen loiston ja auktoriteetin, jonka Saatana oli luvannut aikaisemmin Jeesukselle.

Nyt kun me tiedämme millä tavalla Saatanan petos, josta Jeesus saarnasi, on levinnyt kaikkialle maailmaan, me voimme ymmärtää seuraavan jakeen:

"Ja suuri lohikäärme, se vanha käärme, jota perkeleeksi ja saatanaksi kutsutaan, koko maanpiirin villitsijä, heitettiin maan päälle, ja hänen enkelinsä heitettiin hänen kanssansa." Ilmestyskirja 12:9

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"The great dragon was hurled down—that ancient serpent called the devil, or Satan, who leads the whole world astray. He was hurled to the earth, and his angels with him."
Revelation 12:9 (NIV)

Suora suomennos:

"Suuri lohikäärme heitettiin alas - se muinainen käärme, jota on kutsuttu paholaiseksi, tai saatanaksi, joka johdattaa koko maailman eksyksiin. Hänet heitettiin maahan ja hänen enkelinsä hänen kanssaan." Ilmestyskirja 12:9

"joka johdattaa koko maailman eksyksiin" - todella, koko maailma on johdettu harhaan Saatanan voimalla Jeesuksen, apostoleiden ja opetuslasten kautta

 "heitettiin maahan ja hänen enkelinsä hänen kanssaan." - Keitä ovat nämä Saatanan enkelit? Heitä ovat uskonnot? He ovat niitä, jotka ovat jatkaneet Jeesuksen apostolien petosta! Tämä tarkoittaa sitä, että Jeesus ei ole se vihollinen, sillä hän on ollut jo kauan kuolleena. Hän itse maksoi jo sen hinnan, joka aiheutui hän virheestään ja väärinteoistaan, hänen julman kuolemansa kautta. Kyseessä ovat nyt uskonnot, jotka levittävät yhä Saatanan petosta!

 kaikki tämä, minkä me olemme juuri lukeneet koskien Jeesusta ja hänen olemisestaan Saatanan jälkeläinen ja kuten Jumala on meille ilmoittanut Raamatun kirjoituksista Hänen aidon ja toden profeetan kuin Mooseksen, Opettaja Evangelistan kautta, me voimme nyt ymmärtää tämän totuuden:

 Että se KAMPPAILU, josta Jumala puhui kauan sitten 1. Mooseksen kirjassa, joka käydään naisen ja Käärmeen (tai Saatanan) jälkeläisen välillä, on nyt tapahtumassa juuri MEIDÄN AIKANAMME.

 Kun ja koska Jeesus epäonnistui, niin antaako tai salliiko Jumala käärmeen pään tai Saatanan petoksen säilyä murskaamattomana, kuten Hän sanoi 5. Mooseksen kirjassa 3:15?

"niin on myös minun sanani, joka minun suustani lähtee: ei se minun tyköni tyhjänä palaja, vaan tekee sen, mikä minulle otollista on, ja saa menestymään sen, mitä varten minä sen lähetin." Jesaja 55:11

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"so is my word that goes out from my mouth: It will not return to me empty, but will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I sent it."Isaiah 55:11 (NIV)

Suora suomennos:

"Joten niin on oleva minun sanani, joka suustani lähtee; Se ei palaa luokseni rauenneena/tyhjänä, vaan täyttää sen, minkä Minä tahdon, Ja saavuttaa sen tarkoituksen, jonka vuoksi sen lähetin." Jesaja 55:11

"Se ei palaa luokseni rauenneena/tyhjänä" - Tämä tarkoittaa sitä, että Jumala ei salli Hänen tarkoituksensa mitätöityvän. Hän valitsee toisen miehen täyttämään Hänen tarkoituksensa tekemään Hänen Nimensä tunnetuksi ja siten murskaamaan käärmeen pään tai tuhoamaan Saatanan petoksen. Tällä kertaa sitä ei toimiteta Juutalaisen tai Daavidin jälkeläisen kautta, sillä Jeesus oli viimeinen Daavidin sukulinjasta.

 Tämä tulee olemaan Pakana tai ei-juutalainen, jonka Hän lähettää tekemään Hänen Nimensä tunnetuksi.

Jatkamme seuraavaan:

"Myös jos joku muukalainen, joka ei ole sinun kansaasi Israelia, tulee kaukaisesta maasta sinun nimesi tähden - " 1. Kun. 8:41

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"As for the foreigner who does not belong to your people Israel but has come from a distant land because of your name—"I Kings 8:41 (NIV1984)

Suora suomennos:

"Mitä tulee muukalaiseen, joka ei kuulu sinun kansaasi Israeliin, mutta on tullut kaukaisesta maasta sinun nimesi tähden" 1. Kun. 8:41

Tämä tässä on profeetta kuin Mooses, joka on tuleva; hän ei tule enää Israelin kansan keskuudesta, vaan hän tulee kaukaisesta maasta Jumalan Nimen tähden.

"sillä sielläkin kuullaan sinun suuresta nimestäsi, väkevästä kädestäsi ja ojennetusta käsivarrestasi - jos hän tulee ja rukoilee kääntyneenä tähän temppeliin päin" 1. Kun. 8:42

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"for men will hear of your great name and your mighty hand and your outstretched arm—when he comes and prays toward this temple" I Kings 8:42 (NIV1984)

Suora suomennos:

"sillä miehet kuulevat sinun suuresta nimestäsi ja sinun mahtavasta kädestäsi sekä ojennetusta käsivarrestasi - kun hän tulee ja rukoilee tätä temppeliä kohden." 1. Kun. 8:42

 "sillä miehet kuulevat sinun suuresta" - Jumalan "profeetta kuin Mooses" ei ole Juutalainen, vaan muukalainen - selkeästi esiin tuotu meidän aikanamme persoonassa Opettaja (Maestro) Eraño Martin Evangelista. Ja koska hän ei ole Juutalainen, hän ei myöskään ole kirouksen alainen, jonka Jumala langetti Juutalaisten ylle. Hän on Jumalan lähettämä ilmoittamaan Hänen Nimensä Raamatun kirjoitusten kautta.

 Jumalan Nimi on nyt saavutettavissa ja luettavisa koko maailmalle webbisivuilla: www.thename.ph andwww.thenameonline.info

 "kun hän tulee ja rukoilee tätä temppeliä kohden" - Kuningas Salomo ei tarkoita, että muukalainen tai profeetta kuin Mooses tulisi kirjaimellisesti tämän päivän Jerusalemiin ylistämään Jumalaa.

Miksi?

"Ja teettämänsä Aseran kuvan hän asetti temppeliin, josta HERRA oli sanonut Daavidille ja hänen pojallensa Salomolle: Tähän temppeliin ja Jerusalemiin, jonka Minä olen valinnut kaikista Israelin sukukunnista, Minä asetan Nimeni ikiajoiksi." 2. Kun. 21:7

 Jumala lupasi, että Hän tulee laittamaan Hänen Nimensä Jerusalemiin ikuisesti tai ikuisiksi ajoiksi.

Ja se oli profetoitu seuraavassa: 

"Joka voittaa, sen minä teen pylvääksi Jumalani temppeliin, eikä hän koskaan enää lähde sieltä ulos, ja minä kirjoitan häneen Jumalani nimen ja Jumalani kaupungin nimen, sen uuden Jerusalemin, joka laskeutuu alas taivaasta minun Jumalani tyköä, ja (kirjoitan häneen myös) oman uuden nimeni." Ilmestyskirja 3:12

"Jumalani nimen ja Jumalani kaupungin nimen, sen uuden Jerusalemin" - minkä takia tässä on mainittu "Uusi Jerusalem"?

Maestro Evangelista sanoo: Jumala ei muuta Hänen antamaansa lupausta, että Hänen Nimensä tulee aina olemaan asetettuna Jerusalemiin. Siten missä tahansa Hänen Nimensä on julisettu, se paikka tulee olemaan kutsuttu nimellä "Uusi Jerusalem".

 Mikäli profeetta kuin Mooses, jonka Jumala lähetti puhumaan Hänen Nimessään, tulee Saarivaltiosta Idästä, niin siitä seuraa, että Jumalan Nimi on oleva julistettu siinä samassa maassa

 Mistä kaukaisesta maasta profeetta kuin Mooses, joka tulee julistamaan Jumalan Nimen, on tuleva? 

"Ne korottavat äänensä ja riemuitsevat, ne huutavat mereltä päin Herran valtasuuruutta: "Sen tähden kunnioittakaa Herraa valon mailla, ja meren saarilla Herran, Israelin Jumalan, nimeä"." Jesaja 24:14-15

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"They raise their voices, they shout for joy; from the west they acclaim the LORD's majesty. Therefore in the east give glory to the LORD; exalt the name of the LORD, the God of Israel, in the islands of the sea. " Isaiah 24:14-15 (NIV)

Suora suomennos:

"He korottavat äänensä, he huutavat ilosta; lännestä he osoittavat suosiotaan HERRAN majesteettiselle mahtavuudelle. Sen tähden idässä antakaa kunnia HERRALLE; korottakaa HERRAN nimeä, Israelin Jumala meren saarilla." Jesaja 24:14-15

Se on kirjoitettu, että aito ja tosi Jumalan Nimi tulee olemaan kunniaan nostettu Idässä, Merten saarilla. Tämä on siksi, että mies (jonka Jumala on valinnut Hänen profeetakseen kuin Mooses ilmoittamaan Hänen Nimensä), tulee saarivaltiosta Idästä - Filippiineiltä.

 Kun Kuninga Salomo sanoi, "kun hän tulee ja rukoilee tätä temppeliä kohden" - se ei tarkoita sitä, että kyseinen valittu yksilö menisi nykypäivän Jerusalmiin, sillä on olemassa "uusi Jerusalem". Se tarkoittaa ainoastaan sitä, että kun muukalainen tai profeetta kuin Mooses ilmestyy, niin hän tulee johdattamaan jokaista siinä, millä tavalla oikeasti ylistetään Jumalaa, eli kutsumalla Jumalan tosi Nimeä.

 Lukekaamme täysi merkitys sille, mitä Kuningas Salomo sanoi koskien tulevaa muukalaista. Onko se totta, että hän on "muukalainen" eikä Juutalainen, joka tulee saattamaan kaikki maailman ihmiset tietoisiksi todesta ja aidosta Jumalan Nimestä? 

"niin kuule taivaasta, asuinpaikastasi, häntä ja tee kaikki, mitä muukalainen sinulta rukoilee, että kaikki maan kansat tuntisivat sinun nimesi ja pelkäisivät sinua, samoin kuin sinun kansasi Israel, ja tulisivat tietämään, että sinä olet ottanut nimiisi tämän temppelin, jonka minä olen rakentanut." 1. Kun. 8:43

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"then hear from heaven, your dwelling place. Do whatever the foreigner asks of you, so that all the peoples of the earth may know your name and fear you, as do your own people Israel, and may know that this house I have built bears your Name." I Kings 8:43 (NIV1984)

Suora suomennos:

"niin kuule silloin taivaasta, sinun asuinpaikastasi. Tee mitä tahansa muukalainen pyytää sinulta, niin että kaikki maan ihmiset voisivat tietää sinun nimesi ja pelätä sinua, niin kuin sinun oma kansasi Israel, ja saata tiedettäväksi, että tämä rakennus, jonka olen rakentanut, kantaa sinun nimeäsi." 1. Kun. 8:43

"niin että kaikki maan ihmiset voisivat tietää sinun nimesi ja pelätä sinua, niin kuin sinun oma kansasi Israel" - Asia on sanottu erittäin selkeästi. Syy sille, miksi Huone täytyy rakentaa Jumalan Nimelle (tehdä tunnetuksi Juutalaisille) oli siitä syystä, että Jumala oli langettanut rangaistuksen Juutalaisille. Kuningas Salomon oli määrä näyttää/osoittaa Juutalaisille Jumalan Nimi hänen rakentamansa huoneen kautta, mutta hän epäonnistui tekemään niin. Jeesus oli seuraava ja myös viimeinen olemaan valittu henkilö (Juutalaisten keskuudesta) täyttämään annettu kyseinen tehtävä, mutta hän myös epäonnistui. Jeesuksen keskeneräiseksi jäänyt tehtävä sai myös lisäsekaannuksen ja kieroutuman, koska hän valitsi lähteä seuraamaan Saatanaa.

Me tiedämme nyt tämän profeetta kuin Mooses, Opettaja Evangelistan (Muukalaisen) ilmestyksen kautta Jumalan Nimen webbisivuilla www.thename.ph and www.thenameonline.info olevien artikkeleiden kautta.

 Ja nyt Suureen Taisteluun:

"Ja näkyi suuri merkki taivaassa: vaimo, vaatetettu auringolla, ja kuu hänen jalkojensa alla, ja hänen päässään seppeleenä kaksitoista tähteä." Ilmestyskirja 12:1

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"A great and wondrous sign appeared in heaven: a woman clothed with the sun, with the moon under her feet and a crown of twelve stars on her head." Revelation 12:1 (NIV)

 Suora suomennos:

"Merkittävä ja ihmeellinen merkki ilmestyi taivaalle: Nainen puettuna auringolla, kuu hänen jalkojensa alla ja kaksitoista tähtinen kruunu päässään." Ilmestyskirja 12:1

"Merkittävä ja ihmeellinen merkki ilmestyi taivaalle" - ne sanomat, jotka ovat annetut ja jotka maailman ihmiset ovat nähneet samanaikaisesti Satelliiti TV:n, Kaapeli TV:n sekä Internetin välityksellä. 

"Nainen" - sama nainen, joka oli ilmoitettu 1. Mooseksen kirjassa 3:14-15. Jo pelkästään se tosiasia, että profetia 1. Mooseksen kirjassa 3:14-15 on yhä mainittu Ilmestyskirjassa, tarkoittaa ainoastaan sitä, että käärmeen pään murskaaminen tai Saatanan lopullinen esittely tai paljastuminen ei täyttynyt vielä Jeesuksen aikana.

 "kaksitoista tähtinen kruunu päässään" - mitä tämä nainen symbolisoi?

Ketkä ovat ne, jotka ovat olleet aikaisemmin kuvattuina symbolisesti tähtinä, profetiassa?

"Ja Abram sanoi vielä: Sinä et ole antanut minulle jälkeläistä; katso, talossani syntynyt palvelija on minut perivä. Mutta katso, hänelle tuli tämä HERRAN sana: Hän ei ole sinua perivä, vaan joka lähtee sinun omasta ruumiistasi, hän on sinut perivä. Ja hän vei hänet ulos ja sanoi: Katso taivaalle ja lue tähdet, jos ne taidat lukea. Ja hän sanoi hänelle: Niin paljon on sinulla oleva jälkeläisiä." 1. Moos. 15:3-5

 Ne ihmiset, joita Jumala lupasi olevan lukuisasti kuin tähtiä taivaalla, ovat Abrahamin jälkeläisiä hänen poikansa Iisakin kautta. Israelin kansa, he tulevat olemaan niitä ihmisiä, jotka Jumalan lupauksen mukaisesti tulevat kerran olemaan lukuisat kuin tähdet taivaalla!

Siten ollen, tässä ilmoitettu nainen symbolisoi ihmisiä, joita tullaan kutsumaan nimellä Israel tai Jumalan Uusi Israel. 

Onko se totta?

"Pystytä itsellesi kivimerkkejä, aseta itsellesi tienviittoja, paina mieleesi tie, polku, jota olet kulkenut. Palaja, neitsyt Israel, palaja näihin kaupunkeihisi. Kuinka kauan sinä mutkistelet sinne ja tänne, sinä luopiotytär? Sillä Herra luo maahan uutta: nainen miestä piirittää." Jeremia 31:21-22

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos

"Set up road signs; put up guideposts. Take note of the highway, the road that you take. Return, Virgin Israel, return to your towns. How long will you wander, unfaithful Daughter Israel? The LORD will create a new thing on earth— the woman will return to the man." Jeremiah 31:21-22 (NIV)

 Suora suomennos:

"Perusta tieviittoja; pystytä opasteita. Paina mieleesi valtatie, se tie, jonka valitset kulkea. Palaa Neitsyt Israel, palatkaa teidän kaupunkeihinne. Kuinka pitkään kuljeskelet, epäuskoton Tytär Israel? Sillä HERRA on luonut uuden asian maailmaan - nainen tulee palaamaan miehen tykö." Jeremia 31:21-22

Tai toinen versio, New King James Version, Uusi Kuningas Jaakon Laitos/Painos.

"Set up signposts, Make landmarks; Set your heart toward the highway, The way in which you went. Turn back, O virgin of Israel, Turn back to these your cities. How long will you gad about, O you backsliding daughter? For the LORD has created a new thing in the earth—A woman shall encompass a man." Jeremiah 31:21-22 (NKJV)

Suora suomennos:

"Perusta tienviittoja, Tee maamerkkejä; Asettakaa sydämenne kohti valtatietä, siihen tiehen, jota te menitte. Palaa takaisin, Oi neitsyt Israel, Palaa takaisin näihin sinun kaupunkeihisi. Kuinka kauan aiot vielä reissata, Oi sinä luopumuksen tytär? Sillä HERRA on luonut uuden asian maassa - Nainen ja mies käsittävät (ymmärtävät) toisiaan." Jeremia 31:21-22

"Neitsyt Israel" - symbolisoi Uutta Israelia - ihmisiä, jotka kutsuvat turvakseen tosi Jumalan Nimeä, kuten on profetoitu Sakarja 13:9. Kyseessä ei ole enää Juutalaiset, joita Jumala tarkastelee Hänen kansanaan Israelina. 

"Perusta tienviittoja, Tee maamerkkejä" - niin että me emme enää olisi eksyksissä tai johdetut harhaan totuudesta.

"Nainen ja mies käsittävät toisiaan (ymmärtävät)." - merkki siitä, että lupaus, jonka Jumala antoi Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille tulee olemaan täytetty siihen aikaan, kun naisen sosiaalinen asema on tasavertainen miehen kanssa. Tämä on myös merkki ajasta, jolloin Jumalan aikaisemmin 1. Mooseksen kirajassa kertoma kamppailu tulee tapahtumaan ja lopulta käydään.

Me voimme nähdä tämän tapahtuvan nyt meidän aikanamme naisryhmittymien kautta ympäri maailman asettuessa yhteisrintamaan, vaatien oikeutusta heidän tasa-arvoiseen ihmisarvoon miehen kanssa.

 Minkä takia uusi Israel on symbolisoitu olemaan Neitsyt? Mikä symbolisoi aikaisempaa Israelia?

"Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton; en sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein heidän isäinsä kanssa silloin, kun minä tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta, ja jonka liittoni he ovat rikkoneet, vaikka minä olin ottanut heidät omikseni, sanoo Herra." Jeremia 31:31-32

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"The days are coming," declares the LORD, "when I will make a new covenant with the people of Israel and with the people of Judah. It will not be like the covenant I made with their ancestors when I took them by the hand to lead them out of Egypt, because they broke my covenant, though I was a husband to them," declares the LORD." Jeremiah 31:31-32 (NIV)

 Suora suomennos:

"Ne päivät ovat tulossa, "julistaa HERRA," kun Minä teen uuden liiton Israelin ihmisten kanssa ja Juudan ihmisten kanssa. Se ei tule olemaan samanlainen liitto kuin, jonka Minä tein heidän esivanhempiensa kanssa, kun Minä vein heidät kädestä pitäen pois Egyptistä, sillä he rikkoivat Minun liittoni, vaikka Minä olin heille aviomies, " julistaa HERRA." Jeremia 31:31-32

"vaikka Minä olin heille aviomies" - aikaisempi Israel oli kuvattu Jumalan kautta vaimona. Kuitenkin he rikkoivat tuon liiton monet kerrat. Ja mikä on pahinta, on se, että jopa heidän voidellut yksilönsä (jotka olivat Salomo ja Jeesus), eivät olleet menestyksellisiä palauttamaan heitä Jumalan tykö, koska he molemmat epäonnistuivat selkeästi ilmoittamaan heille Jumalan aidon ja tosi Nimen.

 Tästä syystä Jumala teki uuden Liiton ja tällä kertaa, ollakseen osa Hänen liittoaan Hänen kansansa täytyy tunnustaa Hänen Nimensä: 

"Vaan tämä on se liitto, jonka Minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien tultua, sanoo HERRA: Minä panen lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä; ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. Silloin ei enää toinen opeta toistansa eikä veli veljeänsä sanoen: 'Tuntekaa HERRA.' Sillä he kaikki tuntevat minut, pienimmästä suurimpaan, sanoo HERRA; sillä Minä annan anteeksi heidän rikoksensa enkä enää muista heidän syntejänsä." Jeremia 31:33-34

"Sillä he kaikki tuntevat minut" - tunnustamalla ja hyväksymällä Jumalan Nimen, jonka Hänen (Viimeinen Profeettansa) profeetta kuin Mooses tuo, me tulemme osallisiksi Uutta Jumalan Liittoa Uusi Israel (sakarja 13:9)

 Palaamme seuraavaan: 

"Hän oli raskaana ja huusi synnytyskivuissaan, ja hänen oli vaikea synnyttää. Ja näkyi toinen merkki taivaassa, ja katso: suuri, tulipunainen lohikäärme, jolla oli seitsemän päätä ja kymmenen sarvea, ja sen päissä seitsemän kruunua;" Ilmestyskirja 12:2-3

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"She was pregnant and cried out in pain as she was about to give birth. Then another sign appeared in heaven: an enormous red dragon with seven heads and ten horns and seven crowns on his heads." Revelation 12:2-3 (NIV)

 Suora suomennos:

"Hän oli raskaana ja huusi tuskissaan synnytyksen edetessä. Sitten toinen merkki ilmestyi taivaassa: Valtavan kokoinen punainen lohikäärme, jolla oli seitsemän päätä ja kymmenen sarvea sekä joka seitsemässä päässä kruunu." Ilmestyskirja 12:2-3

"Hän oli raskaana ja huusi tuskissaan synnytyksen edetessä" - Mitä tämä tarkoittaa? 

"Ennenkuin Siion kipuja tuntee, hän synnyttää; ennenkuin hänelle tuskat tulevat, hän saa poikalapsen. Kuka on sellaista kuullut, kuka senkaltaista nähnyt? Syntyykö maa yhden päivän kivulla, tahi synnytetäänkö kansa yhdellä haavaa? Siionhan tunsi kipuja ja samalla jo synnytti lapsensa. Minäkö avaisin kohdun sallimatta synnyttää, sanoo Herra, tahi minäkö, joka saatan synnyttämään, sulkisin kohdun? Iloitkaa Jerusalemin kanssa ja riemuitkaa hänestä kaikki, jotka häntä rakastatte; iloitsemalla iloitkaa hänen kanssaan, te, jotka olette hänen tähtensä surreet," Jesaja 66:7-10

"Ennenkuin Siion kipuja tuntee, hän synnyttää" - Tässä ei kuvata luonnollista tapahtumaa - tämä kertoo tulevasta tapahtumasta. Tämä kaikki kertoo Uuden Isrelin, Jumalan Uuden Kansan synnystä, synnyttämisestä. Tämä symbolisoi Maestro Evangelistan kutsumista, silloin kun hän tuli Jumalan kutsumaksi olemaan Hänen profeettansa kuin Mooses. Hän on Viimeinen Profeetta, joka on ilmoittava Jumalan Nimen. Hän oli se ensimmäinen Jumalan uuteen kansaan kuuluva. Jumalan Uuden Israelin ensisyntyinen! 

 "Syntyykö maa yhden päivän kivulla, tahi synnytetäänkö kansa yhdellä haavaa (yhdessä hetkessä)?" - Sitten kun kaikki maailman ihmiset kuuntelevat Jumalan sanaa, jonka hän käski Maestro Evangelistaa ilmoittamaan Raamatun kautta. Sitten kun kaikki hyväksyvät ja tunnustavat sen, että Jumala on lähettänyt hänet julistamaan Hänen Pyhän Nimensä - juuri sinä ajankohtana, me tulemme kaikki olemaan Jumalan kutsumana Hänen kansansa. Hänen Uusi Israel - Jumalan uusi kansakunta!

 Onko tästä kuultu aikaisemmin?

 Jotkut jättävät tämän arvostamatta ja hylkäävät, koska Maestro Evangelista on Filippiiniläinen, eikä voi siten heidän mielestään koskaan olla profeetta kuin Mooses, kuten on kirjoitettu 5. Mooseksen kirja 18:18-19.  Kun jättää huomioimatta ja sivuuttaa tämän profetian, niin se ainoastaan osoittaa, että tuo henkilö (on sitten mies tai nainen) ei ole käyttänyt hänen ymmärrystään totella ensisijaisesti Jumalan sanoja 5. Mooseksen kirja 18:18-19, eli kuunnella profeettaa kuin Mooses.

Mikäli Maesrto todella on Jumalan profeetta, niin Jumala on myös näyttänyt hänelle Raamatun kirjoituksesta, kuinka Filippiiniläinen kuin hän on, tuli valituksi olemaan Hänen profeettansa kuin Mooses, jonka Hän lähettää puhumaan tai ilmoittamaan Hänen Nimensä. 

Luemme 5. Mooseksen kirja 18:18-19 jälleen kerran:

"Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua. Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille." 5. Moos. 18:18-19

"Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi" - tässä Jumala puhuu profeetalle kuin Moosekselle tulevasta profeetasta kuin on hän (Mooses), tarkoittaen, että hänellä tulee olemaan sama (täyden valtuuden) auktoriteetti olla Jumalan puhemies.

"heidän veljiensä keskuudesta" - Jo kauan aikaa uskontojen tutkijat ja oppineet ovat saattaneet ihmiskunnan uskomaan, että Jumala viittaa siihen, että tämä tuleva profeetta on puhtaasti Juutalainen. Kun todellisuudessa, hän ei ole (Juutalainen), sen takia, että Jumala puhui aikaisemmin toisesta kansakunnasta, joka tulee olemaan tarkasteltuna Hänen kansansa Israel.

Luemme sisään asiaan:

"Sinä päivänä liittyy paljon pakanakansoja Herraan, ja he tulevat hänen kansaksensa, ja minä asun sinun keskelläsi, ja sinä tulet tietämään, että Herra Sebaot on lähettänyt minut sinun tykösi." Sakarja 2:11

  Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos: 

"Many nations will be joined with the LORD in that day and will become my people. I will live among you and you will know that the LORD Almighty has sent me to you." Zechariah 2:11 NIV

 Suora suomennos:

"Monet kansat liittyvät HERRAAN tuona päivänä ja heistä tulee minun ihmisiäni/kansani. Minä asun teidän keskuudessanne ja te tulette tietämään, että HERRA Kaikkivaltias on lähettänyt minut olemaan kanssanne." Sakarja 2:11

"Monet kansat liittyvät HERRAAN tuona päivänä ja heistä tulee minun ihmisiäni/kansani." - Tämä tarkoittaa sitä, että tämän päivän Juutalaiset eivät ole ainoastaan niitä, joita Jumala tulee tarkastelemaan Hänen kansanaan Israelina, vaan myös muita kansoja. Koska Jumala sanoi, että profeetta kuin Mooses on tuleva "heidän veljiensä keskuudesta", eli tuleva profeetta ei ole Juutalainen, vaan muukalainen. Jumala tulee katsomaan ja tarkastelemaan "muukalaisen, muukalaisten" kuuluvan Hänen kansaansa Israeliin.

Kuinka se tapahtuu? Luemme Jumalan sanat Sakarja 13:9:

 "…He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: Se on minun kansani, ja se sanoo: HERRA, minun Jumalani. (He ovat minun kansani, ´ja he sanovat, ´HERRA on meidän Jumalamme)" Sakarja 13:9

Nuo ihmiset, jotka kutsuvat aitoa Jumalan Nimeä, tulee Jumala katsomaan kuuluvaksi Hänen kansaansa.

Kun Jumala valitsi Maestro Evangelisan, Filippiiniläisen, olemaan Hänen profeettansa "kuin Mooses", niin Hän ensiksi ilmoitti hänelle Hänen aidon ja tosi Nimensä Raamatun kirjoitusten kautta. Tämä tekee Maestro Evangelistan "kuulumaan Isrelin Huoneeseen" ja olemaan Israelilainen - ENSIMMÄINEN Jumalan uuteen Israeliin kuuluva.

 Koska Maestro Evangelista on tehty Israelilaiseksi Jumalan myötä Hänen Nimensä kautta, me voimme ymmärtää, että Jumala nosti esiin ´profeetan kuin Mooses´ Isrelilaisten veljien keskuudesta!

 Jumala näytti millä tavalla Hän on aito ja tosi Hänen sanassaan Sakarja 13:9 (että Hän tulee katsomaan Hänen kansakseen ne, jotka kutsuvat Hänen Nimään), kun Hän valitsi Pakanan tai muukalaisen, Maestro Evangelistan olemaan Hänen profeettansa kuin Mooses. Jumala lähetti hänet ilmoittamaan Hänen suuren Nimensä ihmiskunnalle.

 Me voimme nyt ymmärtää minkä takia on kirjoitettu Jesaja 66:7-10 että:

 "Ennenkuin Siion kipuja tuntee, hän synnyttää; ennenkuin hänelle tuskat tulevat, hän saa poikalapsen. Kuka on sellaista kuullut, kuka senkaltaista nähnyt? Syntyykö maa yhden päivän kivulla, tahi synnytetäänkö kansa yhdellä haavaa? Siionhan tunsi kipuja ja samalla jo synnytti lapsensa. Minäkö avaisin kohdun sallimatta synnyttää, sanoo Herra, tahi minäkö, joka saatan synnyttämään, sulkisin kohdun? Iloitkaa Jerusalemin kanssa ja riemuitkaa hänestä kaikki, jotka häntä rakastatte; iloitsemalla iloitkaa hänen kanssaan, te, jotka olette hänen tähtensä surreet," Jesaja 66:7-10

 "Syntyykö maa yhden päivän kivulla, tahi synnytetäänkö kansa yhdellä haavaa (yhdessä hetkessä)?" - Tämä tulee tapahtumaan, aivan kuten Jumala sanoi Sakarja 2:11 ja Sakarja 13:9, sitten kun kaikki maailman ihmiset yhdistyvät ja hyväksyvät tosi Jumalan Nimen, jonka on ilmoittanut Hänen profeettansa kuin Mooses, Opettaja Eraño Martin Evangelista.

Luemme uudelleen:

 "Hän oli raskaana ja huusi tuskissaan synnytyksen edetessä. Sitten toinen merkki ilmestyi taivaassa: Valtavan kokoinen punainen lohikäärme, jolla oli seitsemän päätä ja kymmenen sarvea sekä joka seitsemässä päässä kruunu." Ilmestyskirja 12:2-3

"Valtavan kokoinen punainen lohikäärme" - nainen oli käärmeen vastustaja Eedenin Puutarhassa.

 Maestro Evangelista sanoo, lohikäärme (käärme) on yhä mainittu Ilmestyskirjassa ja se tarkoittaa sitä, että kamppailu, joka alkoi Eedenin Puutarhassa (1. Mooseksen kirjassa) on yhä käynnissä. Kamppailu ei ole vielä asettunut tai päättynyt.

 "seitsemän päätä" - Tässä mainittu lohikäärme ei ole enää Saatana eikä myöskään Jeesus, vaan nuo, jotka jatkavat petosta, että Jeesus ja hänen apostolinsa ovat levittäneet ja laajentaneet esiintymisaluetta. "Seitsemän" myös tarkoittaa olemista monena (tai jatkumona, kuten on seitsenpäiväinen viikko), on se yksi pääuskonto, joka on jakautunut moniin muihin uskonsuuntiin, kirkkoihin ja uskomuksiin.

 Kyseessä ei ole mikään muu kuin Kristillisyys, sillä se on saarnannut ylistystä sille yhdelle, jolle Saatana (Paholainen) on antanut voimansa - Jeesus. Siitä on tullut ulos tai muuntunut monia lahkoja - Katolilaisuus, Protestanttisuus, Uudelleensyntyneet, Orthodoksit, Baptisitit, Jeesuksen Kristuksen Kirkko ja niin edelleen.

Tämä pitää sisällään myös Islaminuskon, koska se myös peläten kunnioittaa ja saarnaa Jeesuksen takaisin tulemista.

Kysykäämme Muslimeilta keneen he uskovat?

Kirjassa "The Noble Qur'an in the English Language", "Jalo Koraani Englannin Kielellä", sivulla 994, Tohtori Muhammad Muhsin Khan, AL-MADINA AL-MUNAWARRA Islamistisesta yliopistosta kirjoittaa:

   Marian pojan, Jeesuksen perintö:

"Tahdon muistuttaa tässä lukijaa, että Jeesus, Marian poika tulee palaamaan tähän maailmaan ennen ylösnousemuksen päivää. Hän tulee palaamaan Muslimivaltion johtajana, kuten on kerrottu Koraanissa: (Kappale 43:61-64)… ja kuten Abu Huraira kertoo: Allahin Viestintuoja kertoo: "Hänen (Allah), jonka käsissä minun sieluni on, niin varmasti (Jeesus) Marian poika, tulee pian laskeutumaan teidän keskuuteenne (muslimien) ja tulee hallitsemaan ihmiskuntaa oikeudenmukaisesti Koraanin lakien mukaisesti (yksinvaltiaana) ja tulee murskaamaan ristin ja tappaa siat ja lakkauttaa Jizya Veron (vero joka peritään ei-muslimien keskuudessa,  jotka ovat muslimihallituksen suojeluksessa. Jeesus ei tule hyväksymään Jizya Veroa ja kaikki maailman ihmiset tulevat syleilemään hyväksyen islamia ilman toista vaihtoehtoa). Sen jälkeen tulee olemaan yltäkylläisesti rahaa eikä kukaan hyväksy hyväntekeväisyyslahjoja."

(Sahih Al-Bukhari, Nidos 3, Hadith No. 425)

Monet kansat eri maissa kutsuvat Jeesuksen puoleen ja innokkaasti odottavat hänen paluutaan, niin tekevät myös Muslimit.

 Tämä tarkoittaa sitä, että Saatanan enkelit ovat uskonnot! He ovat sitä mitä "Lohikäärme" symbolisoi; he ovat nyt meidän aikanamme niitä, jotka pettävät ja harhaanjohtavat ihmiskuntaa.

 Ja niille uskontojen saarnaajille, jotka kiistävät tämän ilmestyksen kyseenalaistamalla, että miksi se on juuri juuri nyt meidän aikanamme, kun tämä ilmestys koskien Jeesusta on tehty tunnetuksi (meille profeetan kuin Mooseksen kautta), niin sellainen on täysin turhaa ja itsensä tuhoavaa pettämistä. Me voimme lukea, että "naisen jälkeläinen" (joka oli mainittu 1. Moos. 3:14-15) ei ollut Jumalan lähettämä samalla aikakaudella kuin on Jeesus (mies, joka valitsi olla Saatanan jälkeläinen). Jumalan viimeinen valitty yksilö/henkilö, Hänen profeettansa kuin Mooses tulee nousemaan esiin aikakaudella, jolloin Saatanan petos oli jo "Seitsemän pään" tai uskontojen maailmaan levittämä. Se on nyt meidän modernin aikakautemme aikana!

Jeesus ei ole nyt se tietty vihollinen, vaan nuo, joille hän välitti Saatanan voiman ennen kuolemaansa. Jeesus maksoi hinnan hänen omista väärinteoistaan. Kyseessä ovat nyt uskontojen johtajat, sillä he ovat Saatanan petoksen sanansaattajia!

 KAIKKI USKONTOJEN JOHTAJAT, jotka lukevat tämän ilmestysen, ovat täten tiedotettuja ja ohjeistettuja suorittamaan anteeksipyynnön ihmiskunnalta, kun on toiminut välineenä tässä valtavan suuressa petoksessa ja palauttavat kaikki rahalahjoitukset, joita he ovat vastaanottaneet heidän seuraajiltaan.

Jatkaaksemme: 

"ja sen pyrstö pyyhkäisi pois kolmannen osan taivaan tähtiä ja heitti ne maan päälle. Ja lohikäärme seisoi synnyttämäisillään olevan vaimon edessä nielläkseen hänen lapsensa, kun hän sen synnyttäisi." Ilmestyskirja 12:4

"pyyhkäisi pois kolmannen osan taivaan tähtiä" - aikaisempi Jumalan kansa.

"nielläkseen hänen lapsensa, kun hän sen synnyttäisi" - uskonnot ovat valmistelleet Jumalan lähettämän miehen esiintuloa, joka tulee olemaan Hänen Uuden Israelinsa ensisyntyinen. Jumalan viimeinen profeetta kuin Mooses, (Viimeinen Profeetta) on Maestro Eraño Martin Evangelista.

"Ja hän synnytti poikalapsen, joka on kaitseva kaikkia pakanakansoja rautaisella valtikalla; ja hänen lapsensa temmattiin Jumalan tykö ja hänen valtaistuimensa tykö." Ilmestyskirja 12:5

 Me tulemme nyt purkamaan sen mitä on kirjoitettu kyseiseen jakeeseen:

 "poikalapsi (ihmislapsi)"- Onko tässä kyseessä kirjaimellinen lapsi?

 Luemme asiaan:

 "Minulle tuli tämä Herran sana: "Jo ennen kuin minä valmistin sinut äidin kohdussa, minä sinut tunsin, ja ennen kuin sinä äidistä synnyit, minä sinut pyhitin; minä asetin sinut kansojen profeetaksi"." Jeremia 1:4-5

 "Jo ennen kuin minä valmistin sinut äidin kohdussa, minä sinut tunsin" - Tässä profeetta Jeremia kirjoittaa näystään koskien tulevaa Jumalan palvelijaa.

"kansojen profeetaksi" - Tämä palvelija, josta profeetta Jeremia kirjoittaa, on Jumalan lähettämä olemaan profeetta kansoille, kansakunnille, toisin kuin oli Mooses ja muut profeetat, mukaan lukien Jeesus, he olivat kaikki lähetetyt ainoastaan Israelin kansaa varten. Tässä ei ole kyseessä edes profeetta Jeremia, kuten useimmat Raamatuntutkijat ovat olettaneet. Profeetta Jeremia oli myös lähetetty Israelin kansaa varten.

Kuinka me tiedämme, että tämä profeetta Jeremiaan näky Jumalalta koskien "kansakuntia varten olevaa profeettaa" puhuu "ihmislapsesta", josta kirjoitti profeetta Johannes Ilmestyskirjassa 12?

"Mutta minä sanoin: "Voi Herra, Herra! Katso, en minä kykene puhumaan, sillä minä olen nuori. Niin Herra sanoi minulle: "Älä sano: 'Minä olen nuori', vaan mene, kunne ikinä minä sinut lähetän, ja puhu kaikki, mitä minä käsken sinun puhua " Jeremia 1:6-7

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"Ah, Sovereign LORD," I said, "I do not know how to speak; I am only a child. But the LORD said to me, "Do not say, 'I am only a child.' You must go to everyone I send you to and say whatever I command you." Jeremiah 1:6-7 (NIV)

Suora suomennos:

"Oi, Ylivertainen HERRA, "minä sanoin. "Minä en tiedä kuinka/mitä puhua; Minä olen vain lapsi. Mutta HERRA sanoi minulle, "Älä sano, ´minä olen vain lapsi.´Sinun täytyy mennä kaikkien luokse, joiden luokse Minä lähetän sinut ja sanoa heille mitä tahansa Minä käsken sinua" Jeremia 1:6-7

"lapsi" - Me voimme nyt ymmärtää, että Ilmestyskirjassa 12 Jumala ei puhu naisen jälkeläisestä, joka on mainittu 1. Mooseksen kirjassa 3:14-15 ja hänen olemisestaan lapsi. Jumala puhuu tässä miehestä, jolla on vähän virallista ja opittua tuntemusta koskien Pyhää Raamattua. Hän tulee valitsemaan tämän miehen olemaan Hänen profeettansa ja ohjeistaa häntä sekä lähettää toimittamaan Hänen Sanansa maailman ihmisille.

Puhuiko Jumala tästä tulevasta profeetasta?

Luemme seuraavasta:

"Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua. Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille." 5. Moos. 18:18-19

Se on nyt selvää, että kuten on kirjoitettu Jeremia 1:4-10, Jumala näyttää siinä Profeetta Jeremiaalle näyssä ´profeetan kuin Mooseksen´, josta Hän on jo ennakolta kertonut 5. Moos. 18:18-19. Tästä syystä tuleva profeetta kaikille kansoille on kuvattu olemaan Lapsi. Se ei johdu siitä, että hän olisi kirjaimellisesti lapsi, vaan se kertoo miehestä, jolla ei ole ajatustakaan, kuinka selittää Jumalan sanaa, mutta joka tulee suoraan Jumalan ohjaamaksi ja opettamaksi. Jumala laittaa Hänen sanansa valitun henkilön suuhun ja antaa hänelle ohjeet selittää Hänen sanaansa Raamatun kirjoituksista ja ilmoittaa totuuden, erityisesti koskien Hänen Nimeään. Kaikki se, mitä profeetta tulee opettamaan meille koskien Jumalan sanaa Raamatusta, ei ole hänen oman etsintänsä tai opiskelunsa tulosta; kyseessä on se, mitä Jumala on käskenyt hänen ilmoittaa meille.

 Nyt, juuri tässä ajassa Saatanan petos, jolla on nyt "Seitsemän päätä" (Ilmestyskirja 12), ovat jo perustaneet tai juurruttaneet heidän valheellisen opetuksensa ihmisten mieliin. He ovat jo rakentaneet instituutionsa ja haalineet kasaan suuren voiman ja vaikutusvallan. Mitä Jumala sanoo tälle "Miespuliselle lapselle" tai Hänen aidolle profeetalleen kuin Moosekselle?

 "Älä pelkää heitä, sillä minä olen sinun kanssasi ja pelastan sinut, sanoo Herra." Jeremia 1:8

Jumala sanoo profeetalle kuin Moosekselle, että Hän on hänen kanssaan. Aivan kuten Jumala oli Mooseksen kanssa, kun hän johdatti Israelin kansan pois Egyptistä, niin Jumala tulee olemaan myös Hänen kaikkia kansoja verten olevan profeettansa kanssa, kun hän johdattaa KAIKKI maailman ihmiset pois uskontojen vääristä opetuksista

  Kuinka hän kykenee tuomaan hänen ilmestyksensä koskien Jumalan Sanaa?

"Ja Herra ojensi kätensä ja kosketti minun suutani. Ja Herra sanoi minulle: "Katso, minä panen sanani sinun suuhusi." Jeremia 1:9

 Näin Jumala täytti ilmestyksen, jonka Hän teki Moosekselle 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19 - me kaikki olemme nyt eläviä todistajia tälle Jumalan sanalle.

Ja jälkeenpäin:

"Katso, minä asetan sinut tänä päivänä yli kansojen ja valtakuntain, repimään maasta ja hajottamaan, hävittämään ja kukistamaan, rakentamaan ja istuttamaan." Jeremia 1:10

"minä asetan sinut tänä päivänä yli kansojen ja valtakuntain" - Tämä on selitys sille, miksi on kirjoitettu seuraavasti:

"Ja hän synnytti poikalapsen, joka on kaitseva kaikkia pakanakansoja (kansakuntia) rautaisella valtikalla; ja hänen lapsensa temmattiin Jumalan tykö ja hänen valtaistuimensa tykö." Ilmestyskirja 12:5

"poikalapsi, joka on kaitseva kaikkia kansakuntia rautaisella valtikalla" - Koska Profeetta kuin Mooses (joka on myös symbolinen "Miespuolinen Lapsi"), Opettaja Evangelistalle on Jumalan taholta annettu täysi auktoriteetti ilmoittaa Hänen suuri Nimensä ja Hänen aito sanomansa Raamatun kirjoituksista; johtaa maailman kansat pois Jumalan kirouksesta paljastamalla uskontojen valheelliset opetukset.

 Miksi se on kirjoitettu Ilmestyskirja 12:5?

"ja hänen lapsensa temmattiin Jumalan tykö ja hänen valtaistuimensa tykö." - Mitä tämä tarkoittaa?

"Miksi pakanat pauhaavat ja kansat turhia ajattelevat?" Psalmi 2:1

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"Why do the nations conspire and the peoples plot in vain? " Psalm 2:1 (NIV)

Suora suomennos:

"Miksi kansakunnat turhia vehkeilevät ja ihmiset turhaan juonivat?" Psalmi 2:1

 Tämä on ongelmien ja levottomuuksien aikaa - me voimme nähdä TV:stä ja Internetistä, kuinka nämä tapahtuvat ovat nyt ottamassa paikkansa meidän aikanamme. Tässä ei ole enää kyseessä Jeesus eikä Salomo, sillä tämä profetia puhuu meidän nykyisestä modernista aikakaudestamme, jolloin ihmiset voivat nähdä reaalitapahtuma-ajassa - kuinka maailman johtajat kokoontuvat.

"Maan kuninkaat nousevat, ruhtinaat yhdessä neuvottelevat (asettuvat vastustamaan) Herraa ja hänen voideltuansa vastaan: "Katkaiskaamme heidän kahleensa, heittäkäämme päältämme heidän köytensä." Psalmi 2:2-3

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"The kings of the earth take their stand and the rulers gather together against the LORD and against his Anointed One. "Let us break their chains," they say, "and throw off their fetters." Psalm 2:2-3 (NIV)

Suora suomennos:

"Maan kuninkaat asennoituvat kantaaottavasti tehtävässään ja hallitsijat liittyvät yhteen vastustamaan HERRAA ja Hänen Voideltuaan. "Rikkokaamme heidän sitovat ketjunsa", he sanovat, "ja heittäkäämme heidän kahleensa pois." Psalmi 2:2-3

Tämä on se mitä uskonnot tekevät juuri nyt. Tämä esitys näyttää, että Jumala on antanut Maestro Evangelistalle kyseisen auktoriteetin (Hänen profeettanaan kuin Mooses) puhua Hänen Nimessään. Uskontojen johtajat ja heidän liittolaisensa yrittävät vielä asettua vastustamaan ja koettavat estää ilmestyksiä, joita Maestro Evangelista havainnollistaen näyttää toteen maailman ihmisille.

Mitä Jumala sanoo siihen? 

"Hän, joka taivaassa asuu, nauraa; Herra pilkkaa heitä. Kerran hän on puhuva heille vihassansa, peljättävä heitä hirmuisuudessaan: "Minä olen asettanut kuninkaani Siioniin, pyhälle vuorelleni"." Psalmi 2:4-6

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 "The One enthroned in heaven laughs; the Lord scoffs at them.
Then he rebukes them in his anger and terrifies them in his wrath, saying I have installed my King on Zion, my holy hill."
Psalm 2:4-6 (NIV)

 Suora suomennos:

"Kaikkivaltias valtaistuimellaan taivaassa nauraa heille; Herra moittii heitä. Sitten Hän nuhtelee heitä vihassaan ja kauhistuttaa heitä raivossaan, Sanoen, Minä olen asettanut paikoilleen Minun Kuninkaani Siioniin, Minun pyhälle vuorelleni." Psalmi 2:4-6

"Kaikkivaltias valtaistuimellaan taivaassa nauraa heille;" - Ei ole merkitystä mitä he asettavat ja vehkeilevät Maestro Evangelistaa vastaan, sillä Jumala vaan yksinkertaisesti asettaa heidät häpeään, sillä nämä ilmestyset eivät ole syntyneet Maestron etsinnän tuloksena, vaan ovat suoraan Jumalalta. Maestro Evangelista ainoastaan julistaa sen, mitä Jumala on käskenyt hänen sanoa. Kyseessä on Jumala, jota he uhmaavat, ei siis Maestro Evangelista!

"Sitten Hän nuhtelee heitä vihassaan ja kauhistuttaa heitä raivossaan" - Tämä on se, mitä nuo saarnaajat nyt kokevat. Mitä enemmän he asettuvat vastustamaan näitä ilmestyksiä, niin sitä enemmän he itse näyttävät koko maailmalle, että he eivät ole Jumalan lähettämiä ja että he ovat pettäneet ihmiskuntaa koskien Jumalaa ja Jeesusta jo pitkän aikaa.

 Kun lisäämme tuohon vielä suuret tuhot, joita Jumala tekee heidän kestettäväkseen. Kirkot ja ylistyksen huoneet, jotka joutuvat tuhotuiksi luonnonkatastrofeissa, on todiste siitä, että Jumala ei ole heidän kanssaan!

"Minä olen asettanut paikoilleen Minun Kuninkaani Siioniin, Minun pyhälle vuorelleni." - Koska Maestro Evangelista on täyttänyt sen, minkä edeltäneet Daadidin jälkeläiset, (Salomo ja Jeesus) epäonnistuivat tekemään. Niin siten ollen palkinto kunniapalkinto olla Kuningas tai johtaja on nyt Jumalan antamana valtuutuksena luovutettu hänelle. Se ei tarkoita ainoastaan Israelia, vaan kaikkia maailman valtioita kattava, sillä hän on Jumalan profeetta kaikille kansakunnille!

"Siioniin, Minun pyhälle vuorelleni" - Tämä on nyt Filippiinit, sillä juuri sieltä Jumalan profeetta tulee. Filippiinejä kutsutaan nyt nimellä UUSI JERUSALEM, sillä tästä kyseisestä maasta Jumalan Nimi on tehty tunnetuksi koko maailmalle. (2. Kun. 21:7, Ilmestyskirja 3:12, Jesaja 24:14-15, 30:27)

 Mikä tärkeän tittlin tai arvonimen Jumala on nyt taannut ja suonut Maestro Evangelistalle?

"Minä ilmoitan, mitä Herra on säätänyt. Hän lausui minulle: "Sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin." Psalmi 2:7

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 "I will proclaim the decree of the LORD: He said to me, "You are my Son; today I have become your Father." Psalm 2:7 (NIV)

 Suora suomennos:

"Minä julistan mitä HERRA on säätänyt: Hän sanoi minulle, "Sinä olet Minun Poikani, tänä päivänä Minusta on tullut sinun Isäsi." Psalmi 2:7

"Sinä olet Minun Poikani" - symbolinen Maestro Evangelistan voitelu modernin päivän Jumalan puhemieheksi. Palkinto tai titteli, jonka sekä Salomo että Jeesus epäonnistuivat saavuttamaan, on nyt Jumalan hänelle antama palkinto. Todisteena hänen toteutuneesta tehtävän suorittamisesta ovat kaikki ilmestykset, joita sinä olet lukenut tältä webbisivustolta mukaan lukien tämä artikkeli, sillä Maestro Evangelista on uskollisesti ilmoittanut sen, minkä Jumala on häntä käskenyt näyttämään Raamatun kautta.

Tämä on selitys sille, minkä takia me voimme lukea Ilmestyskirja 12:5 "hänen lapsensa temmattiin Jumalan tykö ja Hänen valtaistuimensa tykö" - koska profeetta kuin Mooses (joka on myös symbolinen lapsi) oli, toisin kuin Salomo ja Jeesus (joilla oli tieto siitä, että he ovat Jumalan valittuja, vaikka he olivat yhä nuoria) ja heille tullaan antamaan titteli Jumalan Poika, mikäli yksikään heistä täyttää onnistuneesti tehtävänsä tehdä Jumalan Nimi tunnetuksi. Opettaja Evangelistan tapauksessa, vaikka oli aiemmin Kristitty, oli yhtäkkisesti Jumalan kutsuma olemaan Hänen profeettansa kuin Mooses ja oli suoraan Jumalan opettama, kun kyseessä on Hänen aito Nimensä ja tosi opetukset Raamatun kirjoituksista!

 Jumalan kutsumisen, Maestro Evangelistan olemaan Hänen profeettansa kuin Mooses, on luettavissa artikkeleiden kautta webbisivuilta: www.thename.ph ja www.thenameonline.info.

"Ano minulta, niin minä annan pakanakansat (kansakunnat) sinun perinnöksesi ja maan ääret sinun omiksesi." Psalmi 2:8

 Maestro Evangelista tulee näyttämään koko ihmiskunnalle Jumalan sanan kautta Raamatun kirjoituksista, kuinka me voimme tehdä meidän maailmastamme paremman paikan elää kaikille tuleville sukupolville.

Mitä hän tulee tekemään uskonnoille ja kirkoille, jotka ovat levittäneet Saatanan opetuksia? 

"Rautaisella valtikalla sinä heidät muserrat, niin kuin saviastian sinä särjet heidät." Psalmi 2:9

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"You will rule them with an iron scepter; you will dash them to pieces like pottery." Psalm 2:9 (NIV)

Suora suomennos:

"Sinä hallitset heitä rautaisella valtikalla; sinä murskaat heidät palasiksi kuin saviastian." Psalmi 2:9

Heitä ei enää ole, ja mikä on Jumalan ohje meille kaikille?

"Tulkaa siis järkiinne, kuninkaat, maan tuomarit, ottakaa nuhteesta vaari (olkaa varoitetut)." Psalmi 2:10

Kuninkaat, maailman johtajat, lainlaatijat ja maiden tuomarien tulisi hakea neuvoa Maestro Evangelistalta oppiakseen ja kuullakseen aidon Jumalan "Sanan" ja Käskyt. Kuinka heidät voidaan pitää aitoina ja oikeamielisinä johtajina, kun heidän tuntemuksensa Jumalasta perustuu uskontojen opetuksiin, jotka saarnaavat edelleen Saatanan petosta ja johtavat ihmisiä harhaan ja pois oikeamielisyydestä?

 Ja:

"Palvelkaa Herraa pelolla ja iloitkaa vavistuksella." Psalmi 2:11

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, painos:

 "Serve the LORD with fear and rejoice with trembling." Psalm 2:11 (NIV)

 Suora suomennos:

"Palvelkaa HERRAA pelolla ja iloitkaa vavisten." Psalmi 2:11

Miksi "Palvelkaa HERRAA Pelolla"? Mitä me tarkoitamme todellisella "HERRAN pelolla"?

"HERRAN pelko on viisauden alku, ja Pyhimmän tunteminen on ymmärrystä. -" Sananlaskut 9:10

"HERRAN pelko on viisauden alku" - tämä on se aika, jolloin me alamme olemaan tietoisia Jumalasta.

"Pyhimmän tunteminen on ymmärrystä" - kun sanomme pelkäävämme Jumalaa ja tottelevamme Hänen käskyjään, meidän täytyy myös tuntea Jumalan Nimi, jota me pelkäämme.

Esimerkkinä: Kun ihminen sanoo, että hän pelkää Jumalaa; me kysymme hänenltä, kuinka monta jumalaa on olemassa, ja hän voisi vastata, on vain yksi Jumala. Kun kysymme lisää, mikä on Jumalan Nimi, jota hän pelkää, hän ei tiedä vastausta - ja kykenee sanomaan ainoastaan, että on olemassa monia nimiä. Tämä johtuu siitä, että hän ei todellisuudessa tunne Häntä (Jumalaa). Eli kyseessä on hölmön tunnustus! 

Kuinka me tiedämme, onko se jumala, jota sinä ylistät, juuri se oikea Jumala? Jos sinä et tiedä ja tunne Hänen aitoa Nimeään sinä olet kirottu! Tämä on se, mitä Maestro Evangelista on tekemässä maailman ihmisille, hän saattaa heidät tuntemaan ja ymmärtämään aidon ja toden Jumalan Pyhästä Raamatusta, jotta kirous voisi tulla poisnostetuksi kaikkien ihmisten yltä.

 Mitä meiltä puuttuu?

Mikä on saanut meidät olemaan niin hyväuskoisia, että olemme sallineet uskontojen pettää meitä?

"Viisauden alku on: hanki viisautta, ja kaikella muulla hankkimallasi hanki ymmärrystä." Sananlaskut 4:7

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"Wisdom is supreme; therefore get wisdom. Though it cost all you have, get understanding."
Proverbs 4:7 (NIV)

 Suora suomennos:

"Viisaus on ylivertaisinta; se vuoksi hanki viisautta. Vaikka se vaatisi kaiken mitä sinulla on, hanki ymmärrystä." Sananlaskut 4:7

Sen mukaan mitä Maestro Eraño M. Evangelista sanoo: Meiltä puuttuu ymmärrys. Uskonnot ovat vieneet sen meiltä pois; meidän synnynnäisen ymmärryksen tunteemme ja taipumuksemme. Viisaus on tärkeää ja sen vuoksi meidät lähetetään hyviin kouluihin ja meihin satsataan omaisuuksia paremman koulutuksen mahdollistamiseksi, jotta meidän tietämyksemme kasvaisi. 

 Mikä on elintärkää ihmiselle? Maestro Evangelista sanoo: YMMÄRRYS. Mikä on todisteena siitä?

Sinä näet mahtavia miehiä, tutkijoita, poliitikkoja, valtiomiehiä, lääkäreitä, armeijan upseereita, presidenttejä ja kuninkaita, ja kun jokin järkyttävä asia tapahtuu, niin uskonnot ohjaavat heitä rukoilemaan, pyytämään apua Jeesukselta (Jeesukselta, joka viimeisillä hetkillään), huusi Jumalalle sanoen "Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut?" (Matteus 27:46) Siis me pyydämme apua mieheltä, joka huusi ääneen, että hän oli Jumalan hylkäämä! Missä on ymmärrys?

 Mitä meille on tapahtunut, että meillä on paljon viisautta, mutta ei ymmärrystä!

 Kun me ylistimme ja peläten kunnioitimme Jeesusta, niin mitä Jumala tekee meille? Jumala todellakin hylkää meidät ja se on tarkalleen se, mitä meille tapahtuu juuri nyt. Kyseessä on kirous, jonka Hän julisti jo kauan sitten Profeetta Mooseksen kautta! (5. Mooseksen kirja 11:26:28)

 Me emme voi syyttää Jumalaa tästä surkeudesta ja kärsimyksistä joita joudumme kokemaan juuri nyt. Me voimme syyttää ainoastaan itseämme, koska me emme ole käyttäneet älykkyyttämme, jonka Jumala on meille antanut.

 Siten, jotta maailman johtajat voivat todella ja aidosti sanoa he "Pelkäävät Jumalaa" heidän täytyy tuntea Jumalan aito Nimi ja seurata Hänen Käskyjään! Jumala on jo lähettänyt Hänen profeettansa kuin Mooseksen (Viimeisen Profeetan) Maestro Evangelistan julistamaan Raamatun kautta aidon ja todellisen merkityksen Jumalan Sanasta sekä Profetioista.

"Antakaa suuta pojalle, ettei hän vihastuisi ettekä te hukkuisi tiellänne. Sillä hänen vihansa syttyy äkisti. Autuaat ovat kaikki, jotka häneen turvaavat." Psalmi 2:12

  Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, painos:

"Kiss the Son, lest he be angry and you be destroyed in your way, for his wrath can flare up in a moment. Blessed are all who take refuge in him." Psalm 2:12 (NIV)

 Suora suomennos:

"Suudelkaa (ottakaa ystävällisesti vastaan) Poikaa, ettei hän tulisi vihaiseksi, niin että te ette tuhoutuisi tiellänne, sillä hänen vihansa leimahtaa hetkessä. Siunattuja ovat ne, jotka häneen turvaavat." Psalmi 2:12

"Siunattuja ovat ne, jotka häneen turvaavat." - Heitä ovat ihmiset, jotka seuraavat Jumalan käskyjä, 5. Mooseksen kirja 18:18-19, eli he kuuntelevat Hänen profeettaansa kuin Moosesta, joka ei ole kukaan muu kuin Maestro Eraño Martin Evangelista.

 "Suudelkaa (ottakaa ystävällisesti vastaan) Poikaa, ettei hän tulisi vihaiseksi, niin että te ette tuhoutuisi tiellänne" - Miksi tämä ohje?

 Mitä Jumala on sanonut aikaisemmin?

 "Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua. Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille." 5. Moos. 18:18-19

Jumala sanoi 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19, että Hän tulee VAATIMAAN TILILLE (VASTUUSEEN) nuo, jotka valitsevat, etteivät kuuntele Hänen sanojaan, jotka Hänen profeettansa kuin Mooses puhuu Hänen Nimessään. Tämä on syy sille, että me olemme peloissamme sen suhteen, mitä Maestro Evangelista sanoo, koska hän ei puhu omiaan, vaan vain ja ainoastaan sen mukaisesti kuin Jumala on laittanut hänen suuhunsa, jonka hän näyttää meille Raamatun kirjoitusten kautta.

 Palaamme seuraavaan:

 "Ja hän synnytti poikalapsen, joka on kaitseva kaikkia pakanakansoja (kansakuntia) rautaisella valtikalla; ja hänen lapsensa temmattiin Jumalan tykö ja hänen valtaistuimensa tykö." Ilmestyskirja 12:5

"Ja hän synnytti poikalapsen" - Tämä symbolisoi tulevaa naisen jälkeläistä, josta Jumala puhui 1. Mooseksen kirjassa 3:14-15. Kyseessä on profeetta kuin Mooses, joka on Maestro Eraño Evangelista. Jumala asetti (vihki) hänet olemaan Hänen profeettansa kaikille kansakunnille julistamaanHänen aitoja ja tosi opetuksia, sillä koko maailma on johdettu harhaan uskontojen petoksen kautta. He ovat niitä, jotka ovat jatkaneet Jeesuksen petosta, Käärmeen tai Saatanan jälkeläisen.

 Nainen symbolisoi Jumalan lupausta koskien Uutta Israelia tai Jumalan Uutta Kansaa, josta Jumala kertoi ennakolta kauan sitten. Jumala lupasi kauan sitten, että nuo, jotka kutsuvat Hänen Nimeään turvakseen, tulevat olemaan Hänen kansaansa kuuluvia ja nyt tuo Jumalan nimi on jo profeetan kuin Mooseksen ilmoittama, maailman ihmiset, oli sitten Juutalainen tai ei, he voivat nyt saada pääsyn todelliseen tuntemukseen koskien Jumalaa. He voivat nyt kutsua Hänen aitoa ja tosi Nimeään ja olla osallisia kuulumaan Hänen uuteen ja TOSI Israeliin!

 Mitä "Rautainen Valtikka" tarkoittaa?

 Tämä on meille tärkeää tietää, koska tämä on se, mitä Profeetta kuin Mooses tai symbolinen Lapsi tulee käyttämään murskatessaan käärmeen pään tai paljastaessaan Saatanan.

 Luemme asiasta:

"Mutta Iisain kannosta puhkeaa virpi, ja vesa versoo hänen juuristansa." Jesaja 11:1

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"A shoot will come up from the stump of Jesse; from his roots a Branch will bear fruit." Isaiah 11:1 (NIV)

 Suora suomennos:

"Iisain kannosta nousee vesa; hänen juuristaan Oksa kantaa hedelmää." Jesaja 11:1

"Iisain kannosta nousee vesa" - Tämä on Kuningas Daavid, koska hän on Iisain poika. Maestro Evangelista sanoo, että syy sille miksi Daavidin isä on mainittu, johtuu siitä, että Jumala tahtoo meidän ymmärtävän meidän vanhempiemme tärkeyden. Ilman Iisaita, suurta Israelin kuningasta Daavidia ei olisi koskaan ollut olemassa.

"juuri" - Jeesus, kuten on paljastettu Ilmestyskirjassa 22:16. Me voimme nyt ymmärtää minkä takia Ilmestyskirjan kirjoittaja, profeetta Johannes oli Jumalan käskemä kirjoittamaan Hänen sanansa koskien Jeesusta Ilmestyskirjassa 22:16. Se muistuttaa meitä Jeesuksen sanoista koskien tulevaa "Neuvonantajaa" (Katso Osa 1), jonka Jumala on lähettävä todistamaan hänestä (Jeesuksesta) ja minkä takia hän oli Jumalan lähettämä. Tämä opetus ei ole ollut koskaan korostettu Jeesuksen apostolien toimesta, koska he jatkoivat Saatanan petoksen levittämistä.

"Ja hänen päällänsä lepää HERRAN Henki, viisauden ja ymmärryksen Henki, neuvon ja voiman Henki, tiedon ja HERRAN pelon Henki." Jesaja 11:2

"Henki" - Mikä on tämä "HERRAN Henki"? Luemme uudelleen tiedon koskien Pyhään Henkeä:

"Miehet, Veljet, sen Raamatunsanan piti käymän toteen, jonka Pyhä Henki on Daavidin suun kautta edeltä puhunut Juudaasta, joka rupesi niiden oppaaksi, jotka ottivat kiinni Jeesuksen." Apt. 1:16

 "jonka Pyhä Henki on Daavidin suun kautta edeltä puhunut" - On kirjoitettu, että Pyhä Henki puhui Daavidin suun kautta.

 Luemme lisää asiasta:

"Sinä, joka Pyhän Hengen kautta, isämme Daavidin, sinun palvelijasi, suun kautta, olet puhunut: 'Miksi pakanat pauhaavat ja kansat turhia ajattelevat?" Apt. 4:25

  Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

  "You spoke by the Holy Spirit through the mouth of your servant, our father David:" 'Why do the nations rage and the peoples plot in vain?" Acts 4:25 (NIV)

 Suora suomennos:

"Sinä puhuit Pyhällä Hengelläsi sinun palvelijaisi, meidän isämme Daavidin suun kautta: ´Miksi kansakunnat raivoavat ja ihmiset turhia juonittelevat?" Apt. 4:25

"Sinä puhuit Pyhällä Hengelläsi sinun palvelijaisi, meidän isämme Daavidin suun kautta" - Määritelkäämme Pyhän Hengen todellinen tarkotus ja merkitys, joka puhui Daavidin suun kautta:

"Nämä olivat Daavidin viimeiset sanat: Näin puhuu Daavid, Iisain poika, näin puhuu korkealle korotettu mies, Jaakobin Jumalan voideltu, ihana Israelin ylistysvirsissä: "Herran Henki on puhunut minulle, ja hänen sanansa on minun kielelläni;" 2. Sam. 23:1-2

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"These are the last words of David:"The oracle of David son of Jesse, the oracle of the man exalted by the Most High, the man anointed by the God of Jacob, Israel's singer of songs:
"The Spirit of the LORD spoke through me; his word was on my tongue.
II Samuel 23:1-2 (NIV)

Suora suomennos:

"Nämä ovat Daavidin viimeiset sanat: "Daavidin Iisain pojan profetia, viisauden lähde, jonka on korottanut Kaikkein Korkein, mies, jonka on voidellut Jaakobin Jumala, Israelin laulujen sepittäjä ja laulaja: "HERRAN Henki puhui minun kauttani; Hänen Sanansa oli minun kielelläni." 2. Sam. 23:1-2

"HERRAN Henki puhui minun kauttani; Hänen Sanansa oli minun kielelläni." - Pyhän Hengen merkitys on aivan selkeän yksiselitteisesti Jumalan Sana, kyseessä ei ole kolmas persoona kolminaisuusopista, kuten uskonnot ovat olettaneet ja opettaneet heidän seuraajilleen.

 Nyt, ainoastaan meidän aikanamme tuo todellinen Pyhän Hengen merkitys on vastattu ja se mitä uskonnot siitä sanovat, on harhaluulo ja virhepäätelmä.

 Ja jälleen Maestro Evangelista selittää: Pyhä Henki, joka puhui Daavidin suun kautta, oli hänelle annettu Jumalan Sana. Henki tarkoitaa, sanaa - ja syy, minkä takia se on kutsuttu olevan Pyhä, johtuu siitä, että se on Jumalalta. Siitä syystä, kun me sanomme Pyhä Henki; me puhumme silloin Jumalan Sanan.

 Onko se totta, että Pyhä Henki tarkoittaa yksinomaan ja ainoastaan Jumalan sanaa, jonka on laitettu Jumalan profeettojen suuhun?

"Ja tämä on minun liittoni heidän kanssansa, sanoo Herra: minun Henkeni, joka on sinun päälläsi, ja minun sanani, jonka minä suuhusi panen (olen asettanut suuhusi), eivät väisty sinun suustasi, eivät lastesi suusta eivätkä lastesi lasten suusta, sanoo Herra, nyt ja iankaikkisesti (aina tästä ajasta lähtien ja iankaikkisesti)." Jesaja 59:21

"Minun Henkeni, joka on sinun päälläsi, ja minun sanani, jonka olen asettanut suuhusi" - On erittäin selvää, Pyhä Henki on selkeän yksinkertaisesti Jumalan sana, jonka Jumala on laittanut Hänen palvelijoidensa, profeettojen suuhun. Siten ollen, tämä Oksa, joka on vahvasti liitetty tähän profetiaan, on se mies, jonka suuhun Jumala on laittanut Hänen sanansa tai Pyhän Henkensä ja hän ei ole kukaan muu kuin profeetta kuin Mooses!

"viisauden ja ymmärryksen Henki" - koska profeetta kuin Mooses tulee johtamaan meidät todelliseen viisauteen ja ymmärrykseen koskien Jumalan sanaa Raamatun kirjoituksista.

Me todistamme nyt Jumalan sanan täyttymistä Jesajan kirjassa 11:2 kyseessä ollen Oksa, joka on myös profeetta kuin Mooses ja Neuvonantaja, johon Jeesus viittasi.

Oppiaksemme paremmin tästä tulevasta "Neuvonantajasta" tai "Lohduttajasta", josta Jeesus puhui (ja minkä takia ei tule olemaan toista Jeesuksen tulemista) vielä elossa ollessaan - ystävällisesti klikkaa näiden linkkien kautta luettuasi tämän kyseisen artikkelin:

http://thename.ph/thename/revelations/nosecondcoming-en.html ja http://thenameonline.info/thename/revelations/nosecondcoming-en.html sekä https://kotisivukone.fi/app/www/suurinimi.kotisivukone.com/ei-ole-toista-jeesuksen-tulemista-kaikkivaltias-on-tuleva-28.12.20132

 Ja jatkamme:

"Hän halajaa Herran pelkoa; ei hän tuomitse silmän näöltä eikä jaa oikeutta korvan kuulolta, vaan tuomitsee vaivaiset vanhurskaasti ja jakaa oikein oikeutta maan nöyrille; suunsa sauvalla hän lyö maata, surmaa jumalattomat huultensa henkäyksellä." Jesaja 11:3-4

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"and he will delight in the fear of the LORD. He will not judge by what he sees with his eyes, or decide by what he hears with his ears; but with righteousness he will judge the needy, with justice he will give decisions for the poor of the earth. He will strike the earth with the rod of his mouth; with the breath of his lips he will slay the wicked." Isaiah 11:3-4 (NIV)

Suora suomennos:

"Hän saa ilonsa Herran pelosta, ja hän ei tuomitse näkemänsä perusteella, eikä tee päätöksiä korvakuulolta; Vaan oikeamielisesti hän jakaa oikeutta vähäosaisille, ja antaa päätöksensä tasapuolisesti maan nöyrille; Hän lyö maata suunsa sauvalla, ja huuliensa henkäyksellä hän surmaa pahoja." Jesaja 11:3-4

"hän ei tuomitse näkemänsä perusteella, eikä tee päätöksiä korvakuulolta" - koska hänen Raamattupohjaiset ilmestyksensä eivät ole hänen omien opintojensa tai tutkimuksen tulosta Jumalan sanasta, vaan sen kautta, mitä Jumala on laittanut hänen suuhunsa. Tämä on merkki siitä, että hän on aito profeetta kuin Mooses.

"Vaan oikeamielisesti hän jakaa oikeutta vähäosaisille, ja antaa päätöksensä tasapuolisesti maan nöyrille" - Sen vuoksi, että profeetta kuin Mooses tulee nyt näyttämään maailmalle kuinka me voimme todella olla oikeamielisiä Jumalan edessä.

 Hän tulee näyttämään koko maailmalle, että Jumala ei luonut ihmistä kärsimään näistä moninaisista vastoinkäymisistä, jotka ovat aiheutuneet uskontojen vääristä opetuksista koskien Jumalaa.

 Miksi Jumala loi ihmisen?

"Ja Jumala sanoi: Tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme; ja vallitkoot he meren kalat ja taivaan linnut ja karjaeläimet ja koko maan ja kaikki matelijat, jotka maassa matelevat. Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi; mieheksi ja naiseksi hän loi heidät." 1. Moos. 1:26-27

 Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"Then God said, "Let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea and the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals and over all the creatures that move along the ground."  So God created mankind in his own image, in the image of God he created them; male and female he created them." Genesis 1:26-27 NIV

 Suora suomennos:

"Sitten Jumala sanoi, "Tehkäämme ihmiskunta meidän kuvaksemme, meidän kaltaiseksemme, niin että he voivat hallita yli merten kalojen ja taivaan lintujen, yli karjaeläinten ja villieläinten sekä yli kaikkien otusten, jotka liikkuvat maan päällä." Niin Jumala loi ihmiskunnan hänen omaksi kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän loi heidät; mieheksi ja naiseksi hän loi heidät." 1. Moos. 1:26-27

Kuten on kirjoitettu, Jumala loi ihmiset (sekä miehet että naiset) olemaan HÄNEN Itsensä kuvia tai kaltaisia - tämä oli Jumalan perimmäinen tarkoitus luodessaan ihmisen.

Maestro Evangelista selittää asian: Mitä tarkoittaa olla luotu Jumalan "kuvaksi ja kaltaiseksi"?

"Mutta minä saan nähdä sinun kasvosi vanhurskaudessa, herätessäni ravita itseni sinun muotosi katselemisella." Psalmi 17:15

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"And I—in righteousness I will see your face; when I awake,I will be satisfied with seeing your likeness." Psalm 17:15

Suora suomennos:

"Ja minä - oikeamielisyydessä minä näen sinun kasvosi; kun herään (todellisuuteen), olen vakuuttunut nähdessäni sinun samankaltaisuutesi." Psalmi 17:15

Vielä vuoden 1992 Suomikäännös:

"Minä saan nähdä sinun kasvosi, sillä minä olen viaton. Kun herään unesta, sinun läsnäolosi ravitsee minut." Psalmi 17:15

Toinen käännös, New King James Version, Uusi Kuningas Jaakon Laitos, Painos:

"As for me, I will see Your face in righteousness; I shall be satisfied when I awake in Your likeness." Psalm 17:15 NKJV

Suora suomennos:

"Mitä minuun tulee, minä näen Sinun Kasvosi oikeamielisyydessä; minun tulee olla tyytyväinen sekä vakuuttunut, kun herään Sinun kaltaisuudessasi." Psalmi 17:15

Kuten on kirjoitettu yläpuolella, Jumalan kaltaisuus on samaa kuin olla linjassa tai yhdenmukainen Jumalan oikeamielisyyden kanssa. Maestro Evangelista selittää, että Jumala loi ihmisen olemaan Hänen kuvansa, ei fyysisessä muodossaan (sillä me emme voi nähdä Jumalaa - 2. Mooseksen kirja 33:20), MUTTA se tarkoittaa olemista YHDENMUKAINEN Hänen kanssaan oikeamielisyydessä.

Ihmiskunnan kehitys niin tieteessä kuin teknologiassa eivät todista siitä, että Jumalaa ei olisi olemassa. Itse asiassa NE OVAT TODISTEITA TAI OSOITUS JUMALAN SANAN TÄYTTYMISESTÄ, että Hän loi ihmisen Hänen kuvakseen. Aivan kuten Hän, ihmiskunta on nyt käyttänyt hyödykseen voimansa ja älykkyytensä luodessaan teknologioita, jotka edesauttavat ja hyödyttävät yhteiskuntaa. Tämä tarkoittaa sitä, että Jumala ei luonut ihmistä kärsimään, vaan enemminkin olemaan KUIN HÄN ON olemalla luoja, kehittää asioita tehdäkseen elämästä parempaa itselleen ja kanssaihmisilleen

Kuitenkin on yhä olemassa yksi puuttuva elementti siinä, kuinka ihminen voi todellakin olla Jumalan kuvan kaltainen: 

"Ja ihmiselle hän sanoi: 'Katso, Herran pelko - se on viisautta, ja pahan karttaminen on ymmärrystä.'"  Job 28:28

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"And he said to the human race, "The fear of the Lord—that is wisdom, and to shun evil is understanding." Job 28:28 NIV

Suora suomennos:

"Ja hän sanoi ihmisrodulle (ihmiskunnalle), "Herran pelko - se on viisautta, ja pahan vieroksuminen on ymmärrystä." Job 28:28

Olemisella yhdenmukainen Jumalan oikeamielisyyden kanssa, on Hänen aidon ja tosi Nimen tunnustamista sekä Hänen kaikkien perussäännöstensä ja lakiensa noudattamista, koska näin toimimalla me todella pelkäämme Jumalaa ja kartamme pahaa!

 Kuinka ihmiset voivat karttaa pahaa, kun he ylistävät ja peläten kunnioittavat miestä, Jeesusta, jota Jumala rankaisi hänen omien väärintekojensa takia?

 Kuinka ihminen voi väittää, että hän todella tottelee Jumalaa, mikäli hän ei tunne Hänen Nimeään? Hän on väinpitämätön Jumalan Nimen suhteen, koska hän ei ole kuunnellut Jumalan sanaa 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19 kuuntelemalla Hänen profeettaansa kuin Moosesta, joka on ilmoittanut Hänen Nimensä!

 Tämä tapahtuu ainoastaan nyt (meidän nykyisenä aikanamme), kun ihminen kykenee todella sanomaan, että hän on osallinen olemisesta Jumalan oikeamielisyyden kuva, koska aito ja tosi Jumalan Nimi voidaan ainoastaan nyt tuntea Hänen profeettansa kuin Mooseksen kautta.

Me voimme nyt arvostaa ja kunnioitta syytä siihen, minkä takia Jumala antoi meille Hänen lakinsa, koska Hänen kaiken kattava suunnitelmansa ihminen (mies ja nainen) on, että he olisivat Hänen (Jumalan) kuvia (1. Moos. 1:26-27); tai tai olla kuin HÄN oikeamielisyydessä (Psalmi 17:15). Tämä tarkoittaa sitä, että jotta olisi kuin Jumala viisaudessa ja ymmärryksessä, meidän täytyy tunnustaa Hänen aito ja tosi Nimi ja totella Hänen käskyjään.

Sitten kun ihmiskunta ymmärtää totuuden siitä, minkä takia Jumala loi ihmisen (joka on olla kuin Hän viisaudesa ja ymmärryksessä seuraamalla Hänen käskyjään ja karttaa pahaa), me voimme nyt huomata, että pääosallisin syy ihmisen kurjuuteen ja köyhyyteen tai heikkoon tilaan, ovat uskonnot. He ovat johtaneet ihmiskuntaa väärään heidän valheellisilla opetuksillaan, että heidän kärsimyksensä on testi Jumalalta, että pääsevätkö he astumaan "ikuiseen elämään taivaassa".

"Hän lyö maata suunsa sauvalla" - miksi se kirjoitettu tällä tavalla: 

"Ja hän synnytti poikalapsen, joka on kaitseva kaikkia pakanakansoja (kansakuntia) rautaisella valtikalla; ja hänen lapsensa temmattiin Jumalan tykö ja hänen valtaistuimensa tykö." Ilmestyskirja 12:5

"joka on kaitseva kaikkia kansakuntia rautaisella valtikalla" - Tämä "rautainen valtikka" tarkoittaa Jumalan Sanaa, jonka profeetta kuin Mooses, Maestro Evangelista ilmoittaa maailman ihmisille. Tämä on se, mitä hän tulee käyttämään murskatessaan käärmeen Pään tai paljastaessaan Saatanan, eli Jumalan sanalla, jonka Jumala on laittanut hän suuhunsa.

 Kun me luemme Malakian 3:1 uudelleen, niin me voimme ymmärtää minkä takia yksikään ei voi asettua vastustamaan profeettaa kuin Moosesta (joka on myös liiton Sansaattaja) kun hän ilmestyy. Tämä on sen takia, että koska profeetalla kuin Mooseksella on Jumalan sana tai rautainen valtikka suuhunsa laitettuna, kun vastaavasti uskonnoilla on ainoastaan Saatanan petos.

 Sinä voit myös panna merkille, että ne, jotka ovat jatkaneet ja ylläpitäneet Jeesuksen petosta, (jotka tullaan murskaamaan "Jumalan sanalla") ovat tuleet ennen sitä yhtä, jonka Jumala lähettää murskaamaan heidät, profeetan kuin Mooseksen. Siten ollen, näille uskontojen johtajille ei ole muuta mahdollisuutta kuin hyväksyä Jumalan tosi opetus, jonka aito Profeetta kuin Mooses tuo. Heidän ei tulisi odottaa enää sitä aikahetkeä, jolloin maailman ihmiset alkavat jahtaamaan heitä ja rankaisevat heitä siitä suuresta petoksesta, jonka he ovat tehneet.

Klikkaa seuraavien linkkien kautta tietääksesi ja tunteaksesi Jumalan sanoman Kirkkoa uskontojen johtajia vastaan - keitä ovat Saatanan petoksen saarnaajat:

 http://thename.ph/thename/revelations/themessage-en.html ja http://thenameonline.info/thename/revelations/themessage-en.html sekä

 Mitä, Jumalan suuren ja Pyhän Nimen lisänä profeetta kuin Mooses tuo maailmaan?

"Vanhurskaus on hänen kupeittensa vyö ja totuus (uskollisuus) hänen lanteittensa side. Silloin susi asuu karitsan kanssa, ja pantteri makaa vohlan vieressä; vasikka ja nuori leijona ja syöttöhärkä ovat yhdessä, ja pieni poikanen niitä paimentaa." Jesaja 11:5-6


"susi asuu karitsan kanssa" - Me olemme nyt astumassa siihen aikakauteen, jolloin maailmassa tulee vallitseman ikuinen RAUHA, sillä me nyt tiedämme aidon ja toden Jumalan Nimen, joka johdattaa meidät kaikki olemaan yksi kansa Jumalan alaisuudessa! Ei ole enää hajotusta, ei eripuraa, ei enää konflikteja.

Profeetta kuin Mooses, Opettaja Eraño M. Evangelista, symbolinen naisen jälkeläinen (mainittu 1. Moos. 3:14-15) on ilmoittanut meille (Raamatuun kirjoitetun Jumalan sanan tai "Rautaisen Valtikan") kautta, kuka aito käärmeen jälkeläinen tai Saatana on, (joka ei ole kukaan muu kuin Jeesus); ja kuinka hänen petoksensa Jumalan oikeamielisten lakien kumoamisen ovat vieneet eteenpäin hänen apostolinsa ja uskonnot.

 Nämä ilmestykset ovat PALJASTANEET pohjimmaisen syyn kaikelle tälle pahalle ja laittomuudelle, joka vallitsee maailmassa.

 Mitä vaihtoehtoja Saatanalla on nyt olemassa?

"Sentähden riemuitkaa, taivaat, ja te, jotka niissä asutte! Voi maata ja merta, sillä perkele (paholainen) on astunut alas teidän luoksenne pitäen suurta vihaa, koska hän tietää, että hänellä on vähän aikaa!" Ilm. 12:12

"pitäen suurta vihaa, koska hän tietää, että hänellä on vähän aikaa!" - Tämä on alkua Saatanan hallinta-ajan loppumiselle sekä hänen petokselleen, kuten on ilmoitettu Pyhässä Raamatussa Profeetan kuin Mooseksen, Maestro (Opettaja) Eraño Martin Evangelista kautta.

 Opi tuntemaan aito profeettojen Jumalan Nimi, kuten sen on ilmoittanut Profeetta kuin Mooses, Maestro Eraño Martin Evangelista. Sitten kun Jumalan Nimi on hyväksytty ja tunnustettu, se tulee yhdistämään kaikki maailman maat!

 Klikkaa seuraavien linkkien kautta: 

http://www.thename.ph/thename/revelations/unite-en.htm ja

http://www.thenameonline.info/thename/revelations/unite-en.html tai

https://kotisivukone.fi/app/www/suurinimi.kotisivukone.com/ydistykoon-koko-maailma-yhden-tosi-jumalan-nimen-alaisuuteen-kuten-on-ilmoittanut-profeetta-kuin-mooses--jumalan-viimeinen-pro

Ja lopulta, Jumalan profeettana valtioille, Maestro Evangelista sanoo kaikille maailman ihmisille:

"Tuhoisat ja katastrofaaliset tapahtumat tulevat jatkumaan ympäri maailmaa, jotta ihmiset havahtuisivat huomaamaan, että maailma on kirottu. Nämä loppuvat ainoastaan sitten, kun he kaikki hyväksyvät ja tunnustavat tosi Jumalan Nimen."

 Tässä ei ole kyseessä uusi uskonto tai kultti, vaan yksiselitteisesti SANOMA (viestintämuistio tai yhteistyöpöytäkirja) ja tämä tarkoittaa sitä, että hyväksyt sinä (Profeetan kuin Mooseksen) Maestro Evangelistan Raamattu ilmestyksiä webbisivuilla www.thename.ph ja www.thenameonline.info sekä www.suurinimi.com tai et, ei ole enää meidän vastuullamme.

Se mikä on merkittävää ja tärkeää, on, että maailman ihmiset eivät voi enää sanoa, että profeettojen Jumala Raamatusta ei ole näyttänyt meille Hänen aitoja opetuksiaan erotuksena Saatanan petoksesta.  Jumala on nyt näyttänyt meille Hänen aidon profeettansa kuin Mooseksen, Maestro Evangelistan www.thename.ph / www.thenameonline.info / www.suurinimi.com kautta.

Sinä tulet olemaan vastuussa ja tilivelvollinen Jumalalle (kuten Jumala sanoi 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19), et Maestrolle tai meille, koska se Yksi, joka käski Maestro Evangelistaa tekemään nämä selvitykset koskien Hänen sanaansa ja erityisesti koskien Jeesusta Raamatun kirjoituksista, on Jumala Itse.  Kyseessä on HÄN, ISRAELIN PYHÄ, JOKA ON LAITTANUT HÄNEN SANANSA Maestro Evangelistan suuhun tehdäkseen tämän ilmestyksen tunnetuksi koskien Saatanaa, ja koskien miestä, joka valitsi olla hänen jälkeläisensä tai Poikansa, eli Jeesus, ja koskien Apostoleita ja uskontoja, jotka jatkoivat heidän suurta petostaan.