Edustavatko Kirkot todella aitoa profeettojen Jumalaa Raamatussa?

Julkaistu 15.1.2014

  Ihmiskunta on jo kauan tehty ja saatettu uskomaan, että auktoriteetti koskien Jumalan sanaa Raamatussa on Kirkoilla ja sen uskonnollisilla pastoreilla ja että Jumala on antanut heille oikeuden päättää kuka tulee astumaan niin kutsuttuun "taivaaseen", josta he saarnaavat tai kuka joutuu tuomituksi kärsimään ikuisesta kärsimyksestä paikassa, jota he kutsuvat nimellä "helvetti".

  Katolinen Kirkko väittää, että heille on annettu auktoriteetti Jumalalta silloin kun Jeesus- (se, jonka he saarnaavat olevan Jumalan ainoasyntyinen "Poika") antoi hänen apostolilleen Pietarille avaimet taivasten Valtakuntaan.

  Me voimme lukea tämän tapahtuman seuraavasta:

"Ja minä sanon sinulle: sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, ja tuonelan portit eivät sitä voita. Minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet, ja minkä sinä sidot maan päällä, se on oleva sidottu taivaissa, ja minkä sinä päästät maan päällä, se on oleva päästetty taivaissa." Matteus 16:18-19

  Sen mitä Jeesus, niin kutsuttu Jumalan Poika sanoi Pietarille, on pidetty perustana ja lähtökohtana Kirkkojen auktoriteetille selittää Jumalan sanaa.

  Tämä on se, johon Katolisen Kirkon auktoriteetin katsotaan perustuvan, että kuka tullaan kanonisoimaan, julistamaan pyhimykseksi taivaassa (siellä missä Jumala asuu) jotta heidän uskovansa kunnioittaen pelkäisivät - ja tehden sen näyttämään ikään kuin, että he ovat voimallisempia kuin Jumala, sillä he ovat niitä, jotka päättävät kuka ja ketä tullaan ihmiskunnan puolesta palvomaan ja kunnioittamaan syvästi kuin Pyhimyksenä, eikä Jumala.

  Muut uskonnolliset lahkot, kuten Iglesia ni Cristo, Jeesuksen Kristuksen Kirkko (Filippiiniläisperustainen Kristitty lahko) valavat uskoa seuraajiinsa ja jäsenistöönsä, että jos he eivät ehdottomasti tottele heidän kirkkonsa ohjelinjoja, niin heidät heitetään ulos ja heidän pääsynsä taivaaseen heidän kuoltuaan on evätty. Jos Jeesus itse kuoli sen brutaalin ja julman kuoleman ihmiskunnan syntien puolesta (kuten he saarnaavat), niin että he voivat astua taivaaseen, niin mikä oikeus näiden kyseisten lahkojen auktoriteeteilla on evätä tai kieltää ihmisen pääsy sinne? Kristillisen uskontokunnan, INC (Iglesia ni Cristo), johtaja saa asian näyttämään nyt siltä kuin se olisi voimallisempi kuin oli Jeesus koska hänellä itsellään olisi auktoriteetti ja valta, että kenellä heidän jäsenistöstään on oikeus astua taivaaseen ja kenellä ei! Tämä on ehdottomasti yksi petoksen muoto johon INC:n jäsenet sokeasti luottavat "uskossaan".

  Koska, sen auktoriteetin nojalla, jonka Jeesus antoi Pietarille Matteus 16:18-19, osoittaa ainoastaan, että kirkoilla on oikeus käyttää tällaista valtaa - vaikka se osoittaakin sen, että se uhmaa Jumalaa, sen vuoksi, että heidän auktoriteettinsa on peräisin Pietarilta.

  Kuitenkin, sen mitä kirkot ja uskonnot eivät ole kertoneet meille, on se, mitä tapahtui sen jälkeen, kun Jeesus oli antanut auktoriteetin Pietarille.

"Mutta hän kääntyi ja sanoi Pietarille: "Mene pois minun edestäni, saatana; sinä olet minulle pahennukseksi, sillä sinä et ajattele sitä, mikä on Jumalan, vaan sitä, mikä on ihmisten"." Matteus 16:23

 

Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

"Jesus turned and said to Peter, "Get behind me, Satan! You are a stumbling
block to me; you do not have in mind the things of God, but the things of men."
Matthew 16:23 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Jeesus kääntyi ja sanoi Pietarille, "Väisty tieltäni, Saatana! Sinä olet esteenä ja kompastuskivenä minulle; sinulla ei ole mielessäsi Jumalan asioita, vaan ihmisten." Matteus 16:23

  Kutsuuko Jeesus sen jälkeen Pietaria "Saatanaksi"?

  Muistakaamme, että se oli Pietari, joka sanoi Matteus 16:16, että Jeesus on Jumalan poika ja me voimme lukea, että palkitsi häntä jälkeenpäin suurella auktoriteetilla, mutta hetken kuluttua Jeesus kutsui viimeksi Pietaria Saatanaksi tai pettäjäksi.

  Koska kirkot ovat perineet auktoriteettinsa Pietarilta, jota Jeesus kutsui Saatanaksi tai pettäjäksi, niin nyt meillä on oikeus kyseenalaistaa näiden Kirkkojen ja heidän niin kutsuttu Jumalalta saamansa auktoriteetti!

  Pelkästään se tosiasia, että Jeesus kutsui Pietaria Saatanaksi, asettaa kyseenalaiseksi sen, mitä hän oli sanonut aikaisemmin Jeesuksen olemisesta Jumalan poika ja kaiken sen myös mitä he (apostolit) ovat kirjoittaneet Jeesuksesta - kirjoittivatko he todella totuuden evankeliumeissaan ja kirjeissään siitä, miksi Jumala lähetti Jeesuksen vai vääristelivätkö he Jumalan sanaa kirjoituksissa, piilottaakseen syyn, miksi Jumala salli Jeesuksen tulla rangaistuksi ihmisten taholta?

  Tätä artikkelia ei ole tehty testaamaan sinun uskonnollista katsomustasi, sillä tässä ei ole kyseessä uuden uskonnon esittely tai mainostaminen, vaan tämä on sanoma sinun vuoksesi, että ajattelisit edustavatko Kirkkojen opetukset Jumalan opetusta vai Saatanan opetusta.

  Ensiksi, aloittakaamme tämän nykyhetken todellisuudella:

 

  Uskonnot jatkavat saarnaamistaan, että Jumala hallitsee loisteliaasti ja rauha on maailman yllä ja kuitenkin monin paikoin maailmaa on monenkaltaisia katastrofeja, sotia, kuivuutta & nälänhätää, tuhoja, taloudellisia kriisejä ja ympäristöllisiä maan huonontumisia, merellä ja maalla tapahtuu ja yhä vain pahemmaksi menee. Kun tuhot iskevät, niin uskonnot ohjaavat meitä rukoilemaan Jumalaa ja pyytämään pelastusta, kuitenkin tuhot tulevat yhä pahemmiksi, ankarammiksi sekä tiheämmin toistuviksi lähes ilman varoitusta.

  Uskonnot kertovat meille, että kaikki nämä tapahtumat ovat testi meidän uskoamme kohtaan sen suhteen, mitä he opettavat Jumalasta - kuitenkin, sanoiko Jumala, että me tulemme vielä kärsimään katastrofeista siksi, että uskoamme testattaisiin?

  Mikä Jumalan säädös, käsky on annettu aikaisemmin, joka on oleva se syy ja seuraus, jonka vuoksi me olemme matkalle kohti näitä koettelemuksia ja kärsimyksiä?

"Katso, minä asetan tänä päivänä teidän eteenne siunauksen ja kirouksen: siunauksen, jos te tottelette HERRAN, teidän Jumalanne, käskyjä, jotka minä tänä päivänä teille annan, mutta kirouksen, jos te ette tottele HERRAN, teidän Jumalanne, käskyjä, vaan poikkeatte siltä tieltä, jota minä tänä päivänä käsken teidän vaeltaa, ja seuraatte muita jumalia, joita te ette tunne." 5. Moos. 11:26-28

  Tässä profeetta Mooses puhuu Jumalan puolesta. Me voimme ymmärtää, että meille on annettu mahdollisuus ottaa vastaan siunaus Jumalalta, jos me TOTTELEMME Hänen käskyjään ja kirouksen Jumalalta, jos me olemme tottelemattomia Jumalan käskyille ja seuraamme muita jumalia, joita me emme tunne.

 

  Kuten me voimme lukea 1. Mooseksen kirjasta Adam ja hänen vaimonsa Eeva elävät Jumalan lain alaisuudessa 1. Moos. 2:16-17, joka tarkoittaa, että Jumala antoi miehelle ja naiselle "vapaan tahdon" valita, kuinka he haluavat elää elämäänsä. Se ainoastaan osoittaa, että Jumala ei kontrolloi tai määrää sitä tapaa, jolla yksilö haluaa elämäänsä elää. Ihminen voi nauttia hyvästä ja onnellisesta elämästä, mikäli hän seuraa ja noudattaa Jumalan käskyjä ja toisaalta kärsii tuskissaan ja viettää kovaa elämää, jos hän ei tottele Jumalaa ja ylistää muita jumalia, joita hän ei tunne.

  Sen, mitä ihmisten tulisi ymmärtää Jumalan laeista, on, että hän antoi meille nuo lait ohjaamaan meitä kuinka me voimme elää rauhallista elämää maan päällä. Antamalla meille Hänen lakinsa Hän on täysin täyttänyt Hänen velvollisuutensa meitä kohtaan meidän Luojanamme, aivan kuten vanhemmat täyttävät heidän velvollisuutensa ohjatakseen heidän lapsensa, kuinka he voivat tulla ja kasvaa paremmiksi ihmisiksi.

  Tänä päivänä maat kokevat eri muodoissaan olevista vastoinkäymisistä - sotia, nälänhätää, tuhoja, tauteja ja pahenevia taloudellisia kriisejä muiden kärsimysten ohella. Me emme voi enää löytää yhtäkään maata, joka ei kärsisi jossain muodoin näistä olosuhteista. Nämä ovat merkkejä siitä, että maailma on todella Jumalan kiroama sen vuoksi, että me emme ole seuranneet ja noudattaneet Hänen tosi käskyjään, vaan olemme ylistäneet valheellisia jumalia - Kyse ei ole siitä, että Jumala testaisi meitä uskossamme näitä uskontoja kohtaan!

  Tämä tukee sitä tosiasiaa, että se osoittaa ja tarkoittaa, että me emme kutsu (Hänen) Jumalan aitoa ja tosi Nimeään.

  Onko se totta?

"Vuodata vihasi pakanain ylitse, jotka eivät sinua tunne, ja valtakuntien ylitse, jotka eivät sinun nimeäsi avukseen huuda." Psalmi 79:6

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Pour out your wrath on the nations, that do not acknowledge you,

on the kingdoms, that do not call on your name;"

Psalm 79:6 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Vuodata vihasi kansoihin, jotka eivät tunnusta Sinua, valtakuntiin, jotka eivät kutsu sinua nimeltä;" Psalmi 79:6

  Kuten yllä olevassa Raamatun jakeessa on todettu, niin tuskallinen todellisuus asialle, miksi Jumala ei kuule ihmisten rukouksia ja kaataa nyt Hänen vihaansa meidän yllemme, johtuu siitä, että me emme kutsu Jumalaa Hänen oikealla ja tosi Nimellään.

  Kuinka Kirkot saivat ja tekivät ihmiskunnan olemaan kutsumatta Jumalaa oikealla nimellään ja ylistämään väärää jumalaa?

  He tekivät sen laittamalla ihmiskunnan ylistämään "Jeesusta", jonka apostolit esittelivät meille kirjoituksissaan, jonka he väittävät olevan "Uusi Testamentti".

  Ajattele asiaa! Kuinka aito Jumala voi vastata ihmisten rukouksiin, kun he ylistävät ´Jeesusta´, joka huusi ja valitti Jumalalle, että miksi Jumala hylkäsi hänet? (Matt. 27:46)

  Niin kauan kuin ihmiset ylistävät ja syvästi kunnioittavat uskontojen meille opettamaa ´Jeesusta´, niin sitä enemmän Jumala tekee meidän kärsittäväksemme näitä tuhoisia tapahtumia.

  Ole tiedotettu todellisesta Jumalan sanasta, koskien sitä, miksi Hän lähetti Jeesuksen:

"Kun sinun päiväsi ovat päättyneet ja sinä lepäät isiesi tykönä, korotan minä sinun seuraajaksesi jälkeläisesi, joka lähtee sinun ruumiistasi; ja minä vahvistan hänen kuninkuutensa." 2. Samuel 7:12

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Paino:

 

"When your days are over and you rest with your fathers, I will raise up your offspring to succeed you, who will come from your own body, and I will establish his kingdom."

II Samuel 7:12 (NIV)

 Suora suomennos:

 

"Kun sinun päiväsi ovat päättyneet ja sinä lepäät isiesi tykönä, korotan minä sinun seuraajaksesi jälkeläisesi, joka lähtee sinun ruumiistasi; ja minä vahvistan hänen kuninkuutensa." 2. Samuel 7:12

  Lupaus, joka on annettu Daavidille - jälkeläinen on tuleva hänen verilinjastaan. Mikä on oleva jälkeläisen työ tai tehtävä?

 

"Hän on rakentava huoneen minun nimelleni, ja minä vahvistan hänen valtaistuimensa ikuisiksi ajoiksi." 2. Samuel 7:13

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Paino:

"He is the one who will build a house for my Name, and I will establish the throne of his kingdom forever." II Samuel 7:13 (NIV)

 Suora suomennos:

"Hän on rakentava huoneen minun nimelleni, ja minä vahvistan hänen valtaistuimensa ikuisiksi ajoiksi". 2. Samuel 7:13

  Ensimmäinen valittu oli Kuningas Salomo, Daavidin "aito poika" tai jälkeläinen. Kuningas Salomo rakensi huoneen Jumalan Nimelle (1. Aik. 22:9-13). Mikä oli Jumalan lupaus?

. Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani, NIIN ETTÄ, JOS HÄN TEKEE VÄÄRIN, MINÄ RANKAISEN HÄNTÄ IHMISVITSALLA JA NIIN KUIN IHMISLAPSIA LYÖDÄÄN" 2. Samuel 7:14

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Paino:

"I will be his father, and he will be my son. WHEN HE DOES WRONG, I WILL PUNISH HIM WITH A ROD WIELDED BY MEN, WITH FLOGGINGS INFLICTED BY HUMAN HANDS."

II Samuel 7:14 (NIV)

 Suora suomennos:

"Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani. KUN HÄN TEKEE VÄÄRIN, NIIN MINÄ RANKAISEN HÄNTÄ IHMISTEN ANTAMIN KEPINISKUIN JA MIESTEN KÄSIEN KAUTTA SELKÄSAUNOILLA SEKÄ RUOSKIMISILLA2. Samuel 7:14

"KUN HÄN TEKEE VÄÄRIN" - Daavidin jälkeläinen joutuisi rangaistuksi. Kuningas Salomoa ei rangaistu "ihmisten antamin kepiniskuin ja miesten käsien kautta selkäsaunoilla sekä ruoskimisilla." (1. Kun. 11:1-13 ja jakeet 41-43), mutta me tiedämme, että Jeesus kohtasi ja kärsi rangaistuksensa juuri tällä tavalla.

  2. Samuel 7:12-14 Sanotuista jakeista - me voimme lukea, että Jumala puhuu tulevasta Daavidin jälkeläisestä, eikä kirjaimellisesta "Jumalan pojasta", kuten uskonnot saarnaavat.

  Onko se todella totta, että Jeesus oli Daavidin jälkeläinen?

"neitsyen tykö, joka oli kihlattu Joosef nimiselle miehelle Daavidin suvusta; ja neitsyen nimi oli Maria." Luukas 1:27

 

 Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

"…to a virgin pledged to be married to a man named Joseph, a descendant of David. The virgin's name was Mary." Luke 1:27 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"…neitsyelle, joka oli lupautunut menemään naimisiin Joosef nimisen miehen kanssa, Daavidin jälkeläisen. Neitsyen nimi oli Maria". Luukas 1:27

Jeesuksen todellinen isä on Joosef, joka kuuluu Daavidin huoneeseen, verilinjaan. Siten, jos me uskomme uskontojen opetuksia, että Jeesus on "Jumalan poika", niin sitten sen kuuluisi olla Maria, jonka täytyisi kuulua Daavidin huoneeseen.

  Väittämällä, että Jeesuksen isä on Jumala, eikä Joosef, on sama kuin tekisi asian näyttämään siltä, että Jumala on rikkonut Hänen oman lakinsa seuraavassa:

"Jos joku tavataan makaamasta naisen kanssa, joka on toisen miehen aviovaimo, niin kuolkoot molemmat, sekä mies, joka makasi vaimon kanssa, että vaimo. Poista paha Israelista. Jos joku neitsyt on kihloissa miehen kanssa ja toinen tapaa hänet kaupungissa ja makaa hänen kanssaan," 5. Moos. 22:23-24

Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

" If a man happens to meet in a town a virgin pledged to be married and he sleeps with her, you shall take both of them to the gate of that town and stone them to death - the young woman because she was in a town and did not scream for help, and the man because he violated another man's wife. You must purge the evil from among you." Deuteronomy 22:23-24 NIV

 

Suora suomennos:

"Mikäli mies sattuu kohtaamaan kaupungissa neitsyen, joka on lupautunut avioon, eli on kihloissa ja hän makaa tämän kanssa, sinun täytyy ottaa heidät molemmat kaupungin portille ja kivittää heidät kuoliaaksi - nuori nainen siksi, että hän oli kaupungissa eikä huutanut apua, ja mies siksi, että hän teki väkivaltaa toisen miehen vaimolle. Sinun täytyy poistaa paha keskuudestasi." 5. Moos. 22:23-24

  Maria oli jo lupautunut avioon, eli oli kihloissa Joosefin kanssa, joka kuului Daavidin huoneeseen. Se, mitä nämä Kristityt saarnaajat väittävät on, että Jumala teki/saattoi raskaaksi naisen, joka on jo luvattu avioon toiselle miehelle, Hänen "pojastaan", on vale, ja he ovat saaneet sen näyttämään siltä, että Jumala on epäoikeudenmukainen ja moraaliton jumala.

  Uskonnolliset saarnaajat väittävät, että Maria on Daavidin sukulinjasta ja näin tehden sen näyttämään, että Jumala valitsi naisen Daavidin huoneesta, joka tulisi kantamaan Hänen poikaansa ja näin ollen profetia 2. Samuel 7:12-14 tulisi täytetyksi.

  Kuitenkin, kun me luemme sen, mitä Jumala sanoi profetiassa, niin me voimme nähdä, että Maria ei ole Daavidin jälkeläinen:

"Kun sinun päiväsi ovat päättyneet ja sinä lepäät isiesi tykönä, korotan minä sinun seuraajaksesi jälkeläisesi, joka lähtee sinun ruumiistasi; ja minä vahvistan hänen kuninkuutensa." 2. Samuel 7:12

  Jumala sanoo selkeästi, että "voideltu yksilö" tulee Daavidin omasta lihasta ja verestä. Tarkoittaen, että tuleva pelastaja ei ole Hänen Poikansa, vaan tosiseikkoihin pohjautuen Daavidin jälkeläinen. Uskonnot ovat väärässä sanoessaan, että Maria on Daavidin sukulinjasta, sillä mikäli hän olisi, niin sitten Jumalan sana profetiassa pitäisi kuulua seuraavasti: "Minä korotan minun jälkeläiseni sinun lihastasi ja verestäsi", tarkoittaen, että Jumala tulee korottamaan tai nostamaan Hänen poikansa Marian kautta, jonka nämä saarnaajat väittävät olevan Daavidin jälkeläinen. Mutta koska Jumala sanoi "korotan minä sinun seuraajaksesi jälkeläisesi, joka lähtee sinun ruumiistasi", niin siten ei voida enää kiistää tosiasiaa, että Maria ei ollut Daavidin sukulinjasta. Joosef, joka on valittu yksilö Jumalan sanan mukaisesti, on aito Daavidin jälkeläinen

  Oppiaksesi lisää, että Jumala ei tehnyt/saattanut Mariaa raskaaksi ja että Joosef on Jeesuksen aito isä - lue seuraavasta linkistä:

http://thename.ph/thename/testimony/jes08-en.html

 tai http://www.thenameonline.info/thename/testimony/jes08-en.html sekä

Yksi Sukukunta

 

  Puhuuko Jumala niin kuin ihminen?

 

"Ei Jumala ole ihminen, niin että hän valhettelisi, eikä ihmislapsi, että hän katuisi. Sanoisiko hän jotakin eikä sitä tekisi, puhuisiko jotakin eikä sitä täyttäisi?"

4. Moos.23:19

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"God is not human, that he should lie, not a human being, that he should change his mind. Does he speak and then not act? Does he promise and not fulfill?"

Numbers 23:19 NIV

Suora suomennos:

"Jumala ei ole kuin on ihminen, että hän valehtelisi, ei ihmisolento, että hän muuttaisi mieltään. Puhuisiko hän, eikä sitten toimisi? Lupaisiko hän, eikä sitä täyttäisi?"

4. Moos.23:19

  Jumala ei valehtele kuten ihmiset tekevät! Siten ollen Hän ei riko Hänen oikeamielistä säädöstään/käskyään, eikä Hän tehnyt tai saattanut Mariaa raskaaksi Hänen pojastaan. Eikä Hän tee itsestään ihmistä tai muutoin Hänestä tulisi valehtelija.

  Kun me olemme uskoneet noin moraalittoman teon tehdyksi, että Jumala tekisi/saattaisi naisen (jo luvattu avioon toiselle miehelle) raskaaksi Hänen "pojastaan", niin on erittäin ymmärrettävää miksi Jumala on sallinut meidän kärsiä kaikista näistä tämän maailman pahuuksista.

Ja seuraavaan:

"Ja katso, sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus." Luukas 1:31

  Ja kuka oli Jeesuksen isä?

"Hän on oleva suuri, ja hänet pitää kutsuttaman Korkeimman Pojaksi, ja Herra Jumala antaa hänelle Daavidin, hänen isänsä, valtaistuimen" Luukas 1:32

"pitää kutsuttaman" - kuten olet lukenut, Jeesus oli ainoastaan Daavidin jälkeläinen, ei oikea "Jumalan poika"; hän oli vain ihminen.

 "Herra Jumala antaa hänelle Daavidin, hänen isänsä, valtaistuimen" - On erittäin selvää; on osoitettu, että Jeesus on Daavidin jälkeläinen - tarkoittaa, että hän (Jeesus) ei ole oikea Jumalan Poika, kuten uskonnot saarnaavat.

 Sanonta "hänet pitää kutsuttaman Korkeimman Pojaksi" on sama titteli tai arvonimi, josta Jumala puhui ensin Salomolle:

"Katso, sinulle on syntyvä poika; hänestä on tuleva rauhan mies, ja minä annan hänen päästä rauhaan kaikilta hänen ympärillään asuvilta vihollisilta, sillä Salomo on oleva hänen nimensä ja minä annan rauhan ja levon Israelille hänen päivinänsä. Hän on rakentava temppelin minun nimelleni. Hän on oleva minun poikani, ja minä olen oleva hänen isänsä. Ja minä vahvistan hänen kuninkuutensa valtaistuimen ikuisiksi ajoiksi.'"   1. Aik. 22:9-10

  Jos tämä yllä oleva profetia tuli onnistuneesti täytetyksi 2. Samuelin kirjassa 7:12-14 Salomon kautta, kuten Kristityt saarnaajat sanovat, eikä sitä enää siirretty eteenpäin Jeesukselle, niin se on Salomo, jota kuuluisi tarkastella tosi JUMALAN POIKANA, kuten Jumala lupasi 1. Aik. 22:9-10, eikä siis Jeesusta.

  Todellisuudessa, mikäli Kuningas Salomo olisi kyennyt täysin suorittamaan hänelle annetun tehtävän, niin silloin ei olisi enää ollut tarvetta Jeesukselle edes syntyä ja olla ennalta maailmaan lähetetty!

  Jeesus oli valittu yksilö Daavidin sukulinjasta tekemään Jumalan Nimen tunnetuksi Kuningas Salomon jo rakentaman huoneen/temppelin kautta. Kun hän onnistuisi tehtävässään tehdä hänen kansansa ymmärtämään Jumalan Nimen Huoneen kautta, niin Jumalan langettama kirous Hänen kansansa Israelin yllä olisi tullut poisnostetuksi. Heidän syntinsä olisivat Jumalan anteeksi antamat. Jeesus istuisi Daavidin valtaistuimella Israelin Kuninkaana ja ainoastaan sitten hänet voitaisiin katsoa olevan tai tulla kutsutuksi nimellä Jumalan Poika.

 

  Onko Jeesus Daavidin poika? Luemme seuraavasta:

"Jeesuksen Kristuksen, Daavidin pojan, Aabrahamin pojan, syntykirja." Matteus 1:1

  Me voimme nähdä, että profetia 2. Samuelin kirjassa 7:12-14 koskee tulevaa Daavidin jälkeläistä, ei siis Jumalan poikaa, on tullut täytetyksi.

 

  Onko totta, että Jeesuksen tehtävä on esitellä ja kertoa Jumalan Nimi?

"Vanhurskas Isä, maailma ei ole sinua tuntenut, mutta minä tunnen sinut, ja nämä ovat tulleet tuntemaan, että sinä olet minut lähettänyt. Ja minä olen tehnyt sinun nimesi heille tunnetuksi ja teen vastakin, että se rakkaus, jolla sinä olet minua rakastanut, olisi heissä ja minä olisin heissä." Johannes 17:25-26

 

 Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

"Righteous Father, though the world does not know you, I know you,  

and they know that you have sent me. I have made you known to them, and will continue to make you known in order that the love you have for me may be in them and that I myself may be in them."  

John 17:25-26 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Oikeamielinen Isä, vaikka maailma ei tunne sinua, minä tunnen sinut, ja he tietävät sinun lähettäneen minut. Minä olen tehnyt sinut tunnetuksi heille, ja jatkan tunnetuksi tekemistäsi, jotta se rakkaus, joka sinulla on minua kohtaan, voisi olla heissä ja minä itse voisin olla heissä". Johannes 17:25-26

Ja vielä toinen käännös: New King James Version, Uusi Kuningas Jaakon Laitos/Painos:

 

O righteous Father! The world has not known You, but I have known You; and these have known that You sent Me. And I have declared to them Your name, and will declare it, that the love with which You loved Me may be in them, and I in them."

John 17:25-26 NKJV

 

Suora suomennos:

                                            

"Oi Oikeamielinen Isä! Maailma ei ole sinua tuntenut, mutta minä olen tuntenut sinut; ja nämä ovat tienneet, että sinä olet lähettänyt minut. Ja minä olen julistanut heille sinun nimeäsi, ja tulen julistamaan sitä, että se rakkaus, jolla olet minua rakastanut voisi olla heissä, ja minä heissä". Johannes 17:25-26

  Nyt kysymys on - mikä on se Jumalan Nimi, jonka Jeesus opetti tai julisti meille?

  Vastaus on EI YHTÄÄN MITÄÄN - ja tämä osoittaa, että hän epäonnistui tehtävänsä suorittamisessa.

  Mikä siitä on todisteena?

  Kun tarkastelemme profetiaa 2. Samuelin kirjassa 7:12-14, että jos Daavidin jälkeläinen tekee väärin tai vääryyden, niin häntä rangaistaan ihmisten käsien kautta hakkaamisin ja ruoskimisin. Se tosiasia, että Jeesus oli ruoskittu ja hakattu ihmisten käsien kautta, osoittaa, että hän oli syyllistynyt väärintekoon.

  Oliko Jeesus, Kuningas Daavidin jälkeläinen rangaistu ihmisten käsien kautta hakkaamisin ja ruoskimalla?

"Niin kaikki kansa vastasi ja sanoi: "Tulkoon hänen verensä meidän päällemme ja meidän lastemme päälle." Silloin hän päästi heille Barabbaan, mutta Jeesuksen hän ruoskitti ja luovutti ristiinnaulittavaksi." Matteus 27:25-26

  Todella, se oli Jeesus, joka joutui ihmisten pahoinpitelemäksi ja ruoskimaksi, kuten Jumala asetti Hänen profetiassaan 2. Samuel 7:12-14 - "Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani. KUN HÄN TEKEE VÄÄRIN, NIIN MINÄ RANKAISEN HÄNTÄ IHMISTEN ANTAMIN KEPINISKUIN JA MIESTEN KÄSIEN KAUTTA SELKÄSAUNOILLA SEKÄ RUOSKIMISILLA".

  Avatkaamme nyt SILMÄMME NÄKEMÄÄN se, mitä Jumala selkeästi sanoi:

  Sanoiko Jumala Hänen profetiassaan, että Daavidin jälkeläinen (joka on Jeesus) - tulee ihmisten pahoinpitelemäksi ja ruoskimaksi ihmiskunnan syntien puolesta vai hänen (Jeesuksen) omien väärintekojen seurauksena?

  Ovatko uskonnot ja Apostolit oikeassa saarnatessaan, että Jeesus oli pahoinpidelty ja tapettu meidän syntiemme takia, kun me luemme Jumalan omat sanat 2. Samuelin kirjasta 7:12-14?

  Ei, koska Jumala selkeästi sanoi, että sen kaltainen kuolemaan johtava pahoinpitely koituu hänen osakseen, mikäli hän tekee väärin. Ja siten ollen, Jeesuksen brutaali ja nöyryyttävä kuolema on kiistaton todiste, että hän epäonnistui tehtävänsä suorittamisessa.

  Yksi suurimmista vääryyksistä, joita Jeesus teki oli:

"Ja minä sanon sinulle: sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani (kirkkoni), ja tuonelan portit eivät sitä voita.." Matteus 16:18

  Jeesus oli Jumalan lähettämä johtamaan hänen kansansa huoneelle, jossa on Jumalan Nimi ja jonka oli rakentanut Kuningas Salomo. Sen sijaan hän rakensi oman huoneen omalle nimelleen. Jeesus oli perustanut oman kirkkonsa, ja se ei ollut osa hänen työtään, kuten on profetioissa erikseen tuotu esille. Tätä petosta on käytetty monien uskontojen uskon perustana. Rakentamalla kirkon hänen omalle nimelleen, Jeesus teki itsensä tunnetuksi jumalana, kun että olisi ennemminkin tehnyt kanssaisraelilaisensa tuntemaan tosi Jumalan Nimen!

  Tämä on syy sille, miksi Jeesus kutsui Pietaria myöhemmin Saatanaksi (Matt. 16:23), koska Pietari oli paholaisen käytössä huijaamaan Jeesusta väittämään itseään kirjaimellisesti Jumalan Pojaksi ja rakentamaan kirkon omalle nimelleen - huomatakseen sen liian myöhään.

 

  Lue täysi ilmestys näiden linkkien kautta:

 

http://www.thename.ph/thename/revelations/nosecondcoming-en.html tai http://www.thenameonline.info/thename/revelations/nosecondcoming-en.html sekä

Ei Ole Toista Jeesuksen tulemista

  Kyseisten linkkien kautta sinä voit lukea, kuinka Pietari petti Jeesusta väittämään valheellisesti olevansa Jumalan Poika.

  Niin kutsuttu Jeesuksen ylösnousemus on pelkkä huhupuhe, jonka apostolit tekaisivat ja keksivät perustaakseen ja aloittaakseen heidän oman petoksensa, että Jeesus olisi Kirjaimellinen Jumalan poika. Lue seuraavista linkeistä:

http://www.thename.ph/thename/testimony/jes15-en.html tai http://www.thenameonline.info/thename/testimony/jes15-en.html sekä

Elikö Jeesus Edelleen

  Tietääksesi täydellisesti, kuinka apostolit pettivät ihmiskuntaa Jumalaa ja Jeesusta koskien, niin lue seuraavista linkeistä:

 

 http://www.thename.ph/thename/revelations/apostles-en.html tai

http://www.thenameonline.info/thename/revelations/apostles-en.htm sekä

Kuinka Apostolit Pettivät Ihmiskuntaa Koskien Jumalaa ja Jeesusta

  Katolinen Kirkko hioi petoksen täydelliseksi, kun he tekivät kuvia ja patsaita esittäen brutaalisti kidutettua Jeesusta roikkumassa ristillä, näyttäen ihmisille, että Jeesus kärsi sellaisen tuskan ja kärsimyksen heidän syntiensä puolesta. Mutta totuus on, että hän kärsi rangaistuksen omien väärintekojensa takia. Eikä ainoastaan, että kirkko uhmasi Jumalaa, kun se teki kuvia ja patsaita, vaan sai myös näyttämään siltä, että Jumala on heikko jumala, jonka täytyi uhrata Jeesus syntien takia, joita hän ei edes ollut tehnyt.

  Kuinka me tiedämme, että Jumala ei uhraa Hänen palvelijoitaan?

"Seuraavana päivänä Mooses sanoi kansalle: Te olette tehneet suuren synnin. Minä nousen nyt Herran tykö - jos ehkä voisin sovittaa teidän rikoksenne. Ja Mooses palasi Herran tykö ja sanoi: Voi, tämä kansa on tehnyt suuren synnin! He ovat tehneet itselleen jumalan kullasta. Jospa nyt antaisit heidän rikoksensa anteeksi! Mutta jos et, niin pyyhi minut pois kirjastasi, johon kirjoitat." 2. Moos. 32:30-32

 

"He ovat tehneet itselleen jumalan kullasta" - aivan kuten Katolinen Kirkko teki - ei vain kullasta, vaan myös puusta, tekohartsista ja metallista. Tämä ei tarkoita, että kyseinen Kirkko on yksin syyllinen tähän kauheaan syntiin, vaan myös muut kirkot, sillä he ovat tehneet ja muovailleet ihmisten mielissä Jeesuksesta heille oman persoonallisen jumalan ja pelastajan.

"pyyhi minut pois kirjastasi, johon kirjoitat" - Tämä kirja, jota Mooseksen sanat koskevat ja liittyvät, ei ole mikään muu kirja kuin se johon Jumala käski hänen kirjoittaa. Näitä olivat viisi ensimmäistä kirjaa (1. Moos. - osa viidettä Mooseksen kirjaa). Mooses oli valmis, että hänen nimensä pudotettaisiin pois kirjoituksista, sen vastapalveluksena, että hänen syntisen kansansa synnit annettaisiin anteeksi.

  Mooses yritti sovittaa kansan syntejä. Mooseksen pyyntö oli todella mahtava, että hän jopa tarjosi omaa elämäänsä hänen kansansa syntien edestä, mutta mitä Jumala sanoi hänelle?

"Mutta Herra vastasi Moosekselle: "Joka on tehnyt syntiä minua vastaan, sen minä pyyhin pois kirjastani. Mene nyt ja johdata kansa siihen paikkaan, josta minä olen sinulle puhunut; katso, minun enkelini käy sinun edelläsi. Mutta kostoni päivänä minä kostan heille heidän rikoksensa." 2. Moos. 32:33-34


Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The LORD replied to Moses, "Whoever has sinned against me I will blot out of my book. Now go, lead the people to the place I spoke of, and my angel will go before you. However, when the time comes for me to punish, I will punish them for their sin."

Exodus 32:33-34 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"HERRA vastasi Moosekselle, "Kuka tahansa on tehnyt syntiä minua vastaan, Minä pyyhin kirjastani. Mene nyt, johda kansa paikkaan, josta Minä olen puhunut, ja Minun enkelini menee sinun edelläsi. Kuitenkin, kun tulee Minun rankaisuni aika, Minä rankaisen heitä heidän synneistään." 2. Moos. 32:33-34

  Jumala ei sallinut Mooseksen sovittaa hänen kansansa syntejä. Kuka tahansa syntiä tekee, vastaa siitä Jumalalle, ja on oleva tuomion aika. Jumala sanoo, Hän lähettää "enkelin", kun aika on lähellä.

  Opi tuntemaan kuka tämä enkeli tai sanansaattaja on, seuraavien linkkien kautta:

http://www.thename.ph/thename/revelations/theangel-en.html tai http://www.thenameonline.info/thename/revelations/theangel-en.html sekä

Enkeli Joka Kantaa Jumalan ja Jeesuksen Todistusta

  Miksi Jumala ei sallinut Mooseksen kuolla Israelin kansan syntien puolesta/edestä?

"Älköön isiä rangaistako kuolemalla lasten tähden älköönkä lapsia isien tähden; kukin rangaistakoon kuolemalla oman syntinsä tähden." 5. Moos. 24:16

 Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

 

"Fathers shall not be put to death for their children, nor children put to death for their fathers; each is to die for his own sin." Deuteronomy 24:16 (NIV)

Suora suomennos:

"Isiä älköön asetettako kuolemaan lastensa tähden, eikä lapsia asetettako kuulemaan heidän isiensä takia; jokainen kuolkoon oman syntinsä seurauksena." 5. Moos. 24:16

jokainen kuolkoon oman syntinsä seurauksena" - jokainen ihminen vastaa omista synneistään, ketään ei rangaista toisen tekemistä synneistä. Tämän vuoksi Jumala ei sallinut Mooseksen kuolla toisten syntien puolesta, se johtui tästä laista.

  Koska Mooseksen ei sallittu Jumalan edessä sovittaa hänen kansansa syntejä, niin kuinka paljon vähemmän se on sallittua Jeesuksen kohdalla?

  On erittäin selvää, että se ei ole Jeesus, johon on viitattu Jesajan kirjassa 53, se ei ole koskaan ollut profetia, vaan kokoelmamuistelo Mooseksen tekemistä asioista.

Lue lisää aiheesta:

http://www.thename.ph/thename/revelations/suffvant-en.html tai http://www.thenameonline.info/thename/revelations/suffvant-en.html sekä

Kärsivä Palvelija

  Uskontojen oppi, että Jeesus on pelastanut maailman sen synneistä, on vale!

  Se, että uskonnot ovat aivopesseet meidät uskomaan, että Jumala muka salli "synnittömän" Jeesuksen kuolla meidän edestämme, on sama kuin tekisi Jumalasta valehtelijan. Uskonnot saivat sen näyttämään kuin Jumala olisi rikkonut Hänen oman lakinsa 5. Mooseksen kirjassa 24:16 ja jopa tekevät HÄNESTÄ epäoikeudenmukaisen Jumalan, koska hän salli niin kutsutun synnittömän miehen kuolla kuin "pedon" toisten ihmisten syntien puolesta.

  Vielä tärkeämpänä, että miten Jeesus voisi esirukoilla tai sovittaa, kun hänen pahoinpitelynsä oli täyttymys häntä itseään koskevasta Jumalan rangaistuksesta, kuten on kirjoitettu 2. Samuel 7:12-14 - "KUN HÄN TEKEE VÄÄRIN, NIIN MINÄ RANKAISEN HÄNTÄ IHMISTEN ANTAMIN KEPINISKUIN JA MIESTEN KÄSIEN KAUTTA SELKÄSAUNOILLA SEKÄ RUOSKIMISILLA". 2. Sam. 7:12-14

   Uskonnot saivat meidät ylistämään Jeesusta, joka - (perustuen Jumalan profetiaan 2. Sam. 7:12-14) kärsi Jumalan asettaman rangaistuksen omien väärintekojensa takia, eikä meidän syntiemme, kuten apostolit väittävät. Se on selkeä totuus, että meille on opetettu uskontojen taholta vääryyksiä koskien Jumalaa.

  Tämä on syy sille, miksi Jumala ei kuule maailman ihmisten rukouksia rauhan puolesta, vaan antaa edelleen ihmiskunnan kärsiä kaikista näistä kirouksista, näistä sodista ja tuhoista, koska me huudamme väärää jumalaa, jonka apostolit ja uskonnot ovat tehneet!

  Se, mitä sinä luet juuri nyt, on se mitä Jumala haluaa meidän tietävän Jeesuksesta, koska mies, jonka kautta me olemme oppineet tämän raamattu-ilmestyksen, Opettaja Eraño M. Evangelista, hän kykenee tietämään tämän totuuden, EI hänen henkilökohtaisen tulkintansa perusteella, vaan suoraan Jumalalta Itseltään, koska hän on profeetta kuin Mooses, josta Jumala kertoi jo ennakolta 5. Moos. 18:18-19.

"Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua. Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille." 5. Moos. 18:18-19

  Merkki siitä, että hän on sanottu profeetta, on, että hänen ei tarvitse opiskella Raamattua saarnatakseen Jumalaa koskien, sillä Jumala panee Hänen sanansa hänen suuhun, tarkoittaen - valitun yksilön EI TARVITSE opiskella kirjoituksia, mitä saarnaisi Jumalasta, sillä JUMALA ITSE OPASTAA HÄNTÄ kuinka ilmoittaa Hänen aito sanomansa Raamatun kautta, ja erityisesti Hänen Nimensä, joka tarkoittaa, että Jumala on lähettänyt hänet ilmoittamaan Hänen aidon Nimensä kirjoituksista, niin että me voisimme kaikki huutaa turvaksemme Hänen aitoa Nimeään.

  Lue kuinka Maestro (Opettaja) Evangelista sai Jumalan kutsun ja kuinka Jumala opetti häntä Pyhän Raamatun kirjoitusten merkityksestä, seuraavien linkkien kautta:

http://www.thename.ph/thename/testimony/jes05-en.html ja http://www.thenameonline.info/thename/testimony/jes05-en.html sekä

Lyhyt Kertomus Maestrosta

  Koska sinut on tehty/saatettu uskomaan apostoleiden valheellisten opetusten kautta, että huutamalla turvakseen Jeesusta, sinä kutsut Jumalan nimeä, niin siten sinulla on oikeus tietää Jeesuksen todellinen identiteetti, perustuen Jumalan sanoihin, miksi Hän lähetti Jeesuksen ja miksi sinun ei pidä huutaa Jeesusta edelleen.

  Mikäli Kirkot väittäisivät, että Jeesus on profeetta kuin Mooses, niin siten he yhä enemmän paljastavat, että apostolit piilottivat totuuden, että Jumala hylkäsi Jeesuksen kuolemaan julman kuoleman, koska hän häpäisi Jumalan sanan, kuten on kirjoitettu:

"Mutta profeetta, joka julkeaa puhua minun nimessäni jotakin, jota minä en ole käskenyt hänen puhua, tahi puhuu muiden jumalien nimessä, sellainen profeetta kuolkoon (shall be put to death - tapettakoon.'"        5. Moos. 18:20

  Jeesus oli Jumalan hylkäämä tulemaan tapetuksi, koska hän puhui sitä, mitä Jumala ei ollut käskenyt.

Tämä on johdonmukaista sen kanssa, mitä Jumala sanoi 2. Samuelin kirjassa 7:12-14.

KUN HÄN TEKEE VÄÄRIN, NIIN MINÄ RANKAISEN HÄNTÄ IHMISTEN ANTAMIN KEPINISKUIN JA MIESTEN KÄSIEN KAUTTA SELKÄSAUNOILLA SEKÄ RUOSKIMISILLA". 2. Samuel 7:14

 

  Jeesus oli hakattu ja ruoskittu ihmisten kautta, sen mukaisesti kuin Jumala sanoi profetiassa 2. Sam. 7:14 ja näin ollen ei voida enää kiistää, ettei hän olisi tehnyt väärin.

 

  Lue, kuinka aito Jeesus todella petti meitä kaikkia ylistämään Saatanaa - joka vielä yhä lisäsi hänen syntejänsä ihmiskuntaa kohtaan:

Lue seuraavien linkkien kautta: http://www.thename.ph/thename/testimony/jes11-en.html tai http://www.thenameonline.info/thename/testimony/jes11-en.html sekä

Jeesuksen Voima

  Tämä on selitys sille, kuinka me kykenemme NYT tietämään ne tarkat Jumalan sanat profetiassa, miksi Hän lähettäisi Jeesuksen 2. Samuel 7:14, koska Jumala Itse näytti Hänen sanansa Raamatusta Opettaja Evangelistalle ja opasti häntä kyvyllään selittämään yksistään Raamatun kautta kuinka profetiassa 2. Samuel 7:14, jonka täyttämisessä Kuningas Salomo epäonnistui ja sama tapahtui Jeesuksen kohdalla ja mitä väärintekoja Jeesus teki ansaitakseen rangaistuksen tulla hakatuksi ja ruoskituksi ihmisten käsien kautta profetiassa sanotulla tavalla.

  Miksi on näin, että nämä Raamattu-ilmestykset koskien kirkkojen valheita Jumalasta ja Jeesuksesta ja kaikkein tärkeimpänä koskien suurta ja pyhää Jumalan Nimeä, joka on ilmoitettu Internetin kautta profeetan kautta, jonka Jumala lähetti "ennakolta kuten Mooseksen"?

 Lukekaamme sanottu profetia Vanhasta Testamentista, joka voi tapahtua tai on tapahtumassa meidän aikanamme.

"Minä nostin jälleen silmäni, ja katso: oli lentävä kirjakäärö. Ja hän sanoi minulle: Mitä sinä näet? Minä vastasin: Minä näen lentävän kirjakäärön, kahtakymmentä kyynärää pitkän ja kymmentä kyynärää leveän." Sakarja 5:1-2

"Lentävä Kirjakäärö", kuten Maestro Evangelista sen kertoo, on merkki kirouksesta, jonka Jumala on asettanut ihmiskunnan ylle.

  "Lentävä Kirjakäärön" merkitystä tai tarkoitusta ei ilmoitettu Sakarjan aikana, vaan se on tapahtunut meidän "teknologisella" aikakaudellamme. Se symbolisoi kehittyneitä kommunikointi ja viestintäjärjestelmiä - satelliittiyhteyttä, Internetiä, kaapeli TV verkkoa ja muita uusia teknologioita, joita ei vielä ollut Sakarjan aikana. Sakarjalle annettiin hänen aikanansa nähdä vain pieni väläys tulevaisuudesta.

 

  Todisteena siitä on, kun Sakarjalta kysyttiin koskien "Lentävää kirjakääröä", niin hän kykeni kuvailemaan sitä sen aikaisella sanavarastollaan tai hänen älykkyydellä, ja siksi on "Lentävä kirjakäärö". Tämä tarkoittaa, että kyseinen profetia ei tapahdu hänen aikanaan.

  Mikä on tämän ilmestyksen tarkoitus?

 "Hän sanoi minulle: "Tämä on kirous, joka käy yli kaiken maan. Sillä tämän kirouksen mukaisesti siitä puhdistetaan pois jokainen varas, ja jokainen vannoskelija puhdistetaan siitä pois." Sakarja 5:3

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"And he said to me, "This is the curse that is going out over the whole land; for according to what it says on one side, every thief will be banished, and according to what it says on the other, everyone who swears falsely will be banished."

Zechariah 5:3 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Ja Hän sanoi minulle, "Tämä on se kirous, joka tulee kattamaan koko maailman; sen mukaisesti, mitä se tarkoittaa yhdeltä osaltaan, jokainen varas saa rangaistuksensa, ja sen mukaisesti, mitä se tarkoittaa toiselta osaltaan, jokainen, joka vannoo vääryyden nimissä saa rangaistuksensa." Sakarja 5:3

  "Lentävää kirjakäärön" tarkoitus oli Jumalan langettama kirous koskien "varkaita" sekä niitä, jotka "vannovat vääryyden" Jumalan Nimessä! Kuten on profetoitu, kaikki nämä tuhoutuvat ennalta määrättynä aikana ja kaikki heidän talonsa tulevat tuhoutumaan.

  Kuten me voimme lukea, niin sanottu "Lentävä kirjakäärö" oli tarkoitettu erityistä tehtävää varten ja se on tuhota varkaiden talot, jotka vannovat vääryyden Jumalan Nimessä - ja me voimme nyt tietää keitä nämä varkaat ovat, sillä aito profeetta kuin Mooses, jonka Jumala on lähettänyt puhumaan Hänen Nimessään, on nyt tullut persoonassaan Opettaja Evangelista.

  Keitä ovat nämä Jumalan Nimessä vääryyden vannovat varkaat, joiden taloja tässä tarkoitetaan, heitä ovat USKONNOT ja tämän artikkelin ja muiden näillä nettisivustoilla: www.thename.ph ja www.thenameonline.info, olevien artikkeleiden kautta koko maailma todistaa nyt, kuinka uskonnot ovat tuhoutumassa aidon Jumalan Nimen ja todellisen Jeesuksen paljastumisen kautta. Profeetan kuin Mooseksen, Maestro Eraño Martin Evangelistan ilmestysten, lentävä kirjakäärö tai INTERNET, kautta, he (Uskonnot) ovat nyt havaitut todistetusti SYYLLISIKSI, että he ovat opettaneet vääriä nimiä Jumalasta ja ovat saarnanneet Saatanan petosta, että Jeesus on Kristus ja Jumalan poika!

   Miksi he ovat "varkaita"? Koska kaikki ne rahalahjat, joita nämä uskonnot pyytävät kuin kunnianosoituksena kymmenysten ja lahjoitusten muodossa heidän uskovilta kannattajiltaan, tullaan nyt tuntemaan SUURENA HUIJAUKSENA, sen seurauksena mitä he ovat opettaneet koskien Jumalaa ja erityisesti Hänen Nimeään sekä myös Jeesusta, ne eivät ole totta.

   Nyt kun nämä uskonnot ovat paljastetut ja osoitettu olevan varkaita, aivan kuten myös pettäjiä, ja tämä on tapahtunut Internetin tai ´lentävän kirjakäärön´ kautta, niin ei mene enää pitkää aikaa kun he ovat täysin tuhoutuneet.

  Kuinka Jumala voisi antaa meille anteeksi meidän muiden jumalien, sisältäen "Jeesuksen" ylistämisen, jonka ovat opettaneet uskonnot?

"Nimesi tähden, Herra, anna anteeksi minun syntivelkani, sillä se on suuri."

Psalmi 25: 10-11

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"For the sake of your name, Lord, forgive my iniquity, though it is great."

Psalm 25:10-11(NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Sinun Nimesi tähden, Herra, anna anteeksi minun syntini ja epäoikeudenmukaisuuteni, vaikka vääryyteni määrä on suuri." Psalmi 25: 10-11

Kun me tunnemme ja tunnustamme tosi Jumalan Nimen, niin sitten ja ainoastaan sitten, meidän syntimme tulevat anteeksiannetuiksi ja Kirous nostetaan maailman yltä pois.

  Tunne aito Jumalan Nimi Raamatusta, www.thename.ph  ja www.thenameonline.info sekä www.suurinimi.com.

  Katastrofaalisen tuhoisat tapahtumat tulevat tapahtumaan ja jatkavat ilmenemistään ympäri maailmaa, jotta ihmiset havahtuisivat ja ymmärtäisivät, että maailma on kirottu. Nämä loppuvat ainoastaan sitten, kun he kaikki hyväksyvät ja tunnustavat tosi Jumalan Nimen.

  Sen mitä sinä olet lukenut tästä artikkelista, on vain yleiskatsaus siitä, kuinka Kirkot ovat väärin esitelleet Jumalan ja pettäneet ihmiskuntaa. Me ohjaamme sinua ensiksi lukemaan artikkelit nettisivustoilta, jotka me olemme jakaneet sinulle, jotta tuntisit kaikki Raamattu-ilmestykset, jotka Jumala on käskenyt Hänen tosi profeettansa kuin Mooseksen ilmoittaa meille.

  Se, että hyväksytkö sinä vai et, sen, mitä ´Profeetta kuin Mooses´ Maestro Evangelistan Raamattu-ilmestyksissä sanotuissa nettiosoitteissa on sinun päätöksesi, sillä se on Jumala, jolle sinä olet vastuullinen (kuten Jumala sanoi 5. Mooseksen kirjassa18:18-19), et siis Maestrolle tai meille. Meidän tehtävämme on vain tiedottaa sinua Jumalan tosi sanomasta, jonka Maestro Evangelista tuo.