TODELLINEN JA AITO JEESUS, JONKA JUMALA TAHTOO KOKO MAAILMAN TUNTEVAN 31.5.2014

 

 

Jokainen Kristittyjen lahko uskoo, että sitten kun Jeesuksen niin sanottu toinen tuleminen tapahtuu, niin silloin he, ei muiden lahkojen jäsenet, tulevat olemaan Jeesuksen pelastamat. He vakuuttavat, että heidät erityiseen lahkoonsa kuulumattomat tuhoutuvat helvetissä, eivätkä koskaan pääse nauttimaan "ikuisesta elämästä taivaassa".

 

Islamin uskonnossa, heillä on heidän oma versionsa siitä mitä tulee tapahtumaan, kun Jeesus tulee:

 

Kirjassa "The Noble Qur'an in the English Language", "Jalo Koraani Englannin Kielellä", sivulla 994, Tohtori Muhammad Muhsin Khan, AL-MADINA AL-MUNAWARRA Islamistisesta yliopistosta kirjoittaa:

 

  Marian pojan, Jeesuksen perintö:

 

"Tahdon muistuttaa tässä lukijaa, että Jeesus, Marian poika tulee palaamaan tähän maailmaan ennen ylösnousemuksen päivää. Hän tulee palaamaan Muslimivaltion johtajana, kuten on kerrottu Koraanissa: (Kappale 43:61-64)… ja kuten Abu Huraira kertoo: Allahin Viestintuoja kertoo: "Hänen (Allah), jonka käsissä minun sieluni on, niin varmasti (Jeesus) Marian poika, tulee pian laskeutumaan teidän keskuuteenne (muslimien) ja tulee hallitsemaan ihmiskuntaa oikeudenmukaisesti Koraanin lakien mukaisesti (yksinvaltiaana) ja tulee murskaamaan ristin ja tappaa siat ja lakkauttaa Jizya Veron (vero joka peritään ei-muslimien keskuudessa,  jotka ovat muslimihallituksen suojeluksessa. Jeesus ei tule hyväksymään Jizya Veroa ja kaikki maailman ihmiset tulevat syleilemään hyväksyen islamia ilman toista vaihtoehtoa). Sen jälkeen tulee olemaan yltäkylläisesti rahaa eikä kukaan hyväksy hyväntekeväisyyslahjoja."

(Sahih Al-Bukhari, Nidos 3, Hadith No. 425)

 

"…tulee murskaamaan ristin ja tappaa siat" - Islamin mukaan, sitten kun Jeesus tulee, hän rikkoo RISTIN - Kristittyjen ylistyksen ja palvonnan symbolin.

 

Sekä

 

"…ja kaikki maailman ihmiset tulevat syleilemään hyväksyen islamia ilman toista vaihtoehtoa" - Maailman ihmisillä ei ole muuta mahdollisuutta, kuin olla Muslimi, sitten kun Jeesus tulee.

 

Sen kautta, mitä me olemme juuri lukeneet, voimme selkeästi nähdä, että huolimatta jatkuvasti läsnä olevasta erimielisyydestä keskusteluissa koskien Jeesusta, on olemassa vielä suurempi ongelma…mahdottomuus rauhasta uskontojen välillä.

 

Miksi? Koska selkeä ja paljas totuus on, että ydinopit eri uskonnollisissa yhteisöissä ovat, että heidän oma erityinen lahkonsa tulee olemaan ihmiskunnan vallassa sitten. kun Jeesus palaa.

 

Siten ollen, perustuen tähän perustavaa laatua olevaan uskomukseen, se mitä uskontojen lähetykset TV:ssä sekä Internet julkaisuissa koskien tulevaa ykseyttä Kristittyjen, Juutalaistan ja Islamin tai muiden uskontojen välillä, on ainoastaan esitystä, show'ta. Heidän sydämissään ja mielissään kykenee olemaan ainoastaan yksi uskonto tai itsenäinen kokonaisuus niiden kesken, jotka tulevat dominoimaan ja hallitsemaan.

 

Meidän täytyy havaita, että niin kauan kuin nämä uskontojen erottavat opetukset ovat olemassa, niin ihmiskunta ei tule koskaan saavuttamaan tosi yhtenäisyyttä. Tulee aina olemaan jatkuva konfliktien tila näiden lahkojen jäsenten keskuudessa.

 

Me voimme nyt ymmärtää, että kaikki nämä hajotukset ja vastakkainasettelut (uskomuksissa) kaikki kohdistuvat yhteen yksilöön - Jeesukseen.

 

Se mikä tässä on surkuhupaisaa, ironista (erityisesti Kristityille) on, että he harjoittavat massakokoontumisia rukoillen, jossa heidän johtajansa kutsuu Jeesuksen nimessä, että saavuttaisivat maailmanrauhan. Kuitenkin rauhan sijaan, me jatkamme yhä enemmän hämmennyksen, sekasorron ja konfliktien todistamista.

 

Miksi me emme kysy Jeesukselta, miksi tämä hajotus ja eripura häneen uskovien kesken tapahtuvat?

 

"Tulta minä olen tullut heittämään maan päälle; ja kuinka minä tahtoisinkaan, että se jo olisi syttynyt! Mutta minä olen kasteella kastettava, ja kuinka minä olenkaan ahdistettu, kunnes se on täytetty! Luuletteko, että minä olen tullut tuomaan maan päälle rauhaa? Ei, sanon minä teille, vaan eripuraisuutta. Sillä tästedes riitautuu viisi samassa talossa keskenään, kolme joutuu riitaan kahta vastaan ja kaksi kolmea vastaan, isä poikaansa vastaan ja poika isäänsä vastaan, äiti tytärtänsä vastaan ja tytär äitiänsä vastaan, anoppi miniäänsä vastaan ja miniä anoppiansa vastaan." Luukas 12:49-53

 

 "Luuletteko, että minä olen tullut tuomaan maan päälle rauhaa? Ei, sanon minä teille, vaan eripuraisuutta." - Uskonnot opettavat, että Jeesus toi rauhan tähän maailmaan ja kuitenkin me voimme lukea (kirjoituksesta), että Jeesus itse sanoi, että ihmisten ei tulisi ajatella hän tuli tuomaan rauhaa maan päälle, vaan enemminkin hajotusta/eripuraa. Jeesus jopa käsitteli asiaa yksityiskohtaisemmin, että hänen takiaan perheiden jäsenet asettuvat vastustamaan toisiaan.

 

Uskontojen oppineet selittävät Jeesuksen sanat Luukas 12:49-53 siten, että se on mitä uskossa olija kokee, kun hän pitää Jeesusta korkeammassa arvossa kuin hänen perhettään. Kysymys kuuluu, mitä versiota Jeesuksesta? Onko kyseessä se Jeesus, jota Katoliset; Metodistit; Baptistit; Seitsemännen päivän Adventistit; vai Islam opettaa? Luettelo jatkuu ja jatkuu. Se mitä seuraavaksi tapahtuu, on loputon väittely uskonnollisten lahkojen keskuudessa siitä, kuka on oikea Jeesus. Tämä osoittaa, että Jeesus oli oikeassa siinä, että hän ei koskaan tuonut rauhaa ihmiskuntaan.

 

Kun uskontojen oppineet lukevat meille, että Jeesus tuo rauhaa, niin se ei yhäkään tarkoita mitään ja vain ainoastaan osoittaa, että Jeesus on ristiriidassa itsensä kanssa. Luukas 12:51 hän selkeästi asettaa, että "Luuletteko, että minä olen tullut tuomaan maan päälle rauhaa? Ei, sanon minä teille, vaan eripuraisuutta." Ja siten, kun hän korosti tätä asiaa, meidän täytyy ymmärtää, että meidän ei tulisi koskaan ajatella hänen tuoneen rauhaa.

 

On olemassa todisteita siitä, että Jeesus toi hajotusta ja eripuraa, ei hän tuonut yhtenäisyyttä ja rauhaa.

 

Kuitenkin, meillä pysyy yhä kysymys - kuka on aito ja todellinen Jeesus, joka oli silloin olemassa? Kuka oli se aito Jeesus, joka oli Jumalan lähettämä? Oliko hän Jumalan lähettämä aiheuttamaan tämän hajotuksen ja eripuran ihmiskuntaan?

 

Me emme etsi tai hae neuvoa yhdeltäkään oppineelta tai tutkijalta, vaan Jeesukselta itseltään.

 

 Jeesuksen mukaan - oppiakseen totuuden häntä koskien, kenen puoleen meidän on käännyttävä tiedon saadaksemme?

 

"Ja hän sanoi heille: "Tätä tarkoittivat minun sanani, kun minä puhuin teille ollessani vielä teidän kanssanne, että kaiken pitää käymän toteen, mikä minusta on kirjoitettu Mooseksen laissa ja profeetoissa ja psalmeissa". Luuk. 24:44

 

  Ohjasiko Jeesus meitä lukemaan apostolien kirjoituksia? Vastaus on EI! Todellisuudessa hän haluaisi meidän lukevan hänestä:

 

1.      Mooseksen Laista, profeetta;

2.      profeetoita; ja

3.      Daavidin Psalmeista, myös profeetta

 

Minkä takia meidän tulisi hakea neuvoa profeettojen kirjoituksista koskin aitoa Jeesusta? Kuinka Raamatun profeetat kykenivät kirjoittamaan profetiat?

 

"Sillä ei Herra, (Ylivartainen) Herra, tee mitään ilmoittamatta salaisuuttaan palvelijoillensa profeetoille." Aamos 3:7

 

Jumala ilmoittaa Hänen suunnitelmansa ainoastaan Hänen palvelijoilleen profeetoille. Tästä syystä Jeesus sanoi, että meidän tulee etsiä neuvoa profeetoiden kirjoituksista, koska he ovat niitä yksilöitä, jotka tiesivät miksi Jumala on hänet lähettänyt.

 

Ja nyt kuitenkin, Jumalan profeetat, jotka ovat kirjoittaneet Vanhan Testamentin profetiat, elivät kauan sitten ja ovat kaikki kuolleet. Kuinka me voimme tietää onko meidän ymmärryksemme oikea sen suhteen mitä he ovat kirjoittaneet Jeesuksesta, että se on todella sitä mitä Jumalalla on mielessä, kun Hän puhui profeetoille?

 

Me olemme nyt nähneet kuinka uskontojen oppineet, tutkijat ja teologit kiistelevät toistensa kanssa siitä, millä tavoin Jeesus oli profetoitu. Kertakaikkiaan, kuinka me voimme ymmärtää sen, minkä profeetat ovat kirjoittaneet koskien Jeesusta? Sanoiko Jumala meille, että meidän tulisi hakea neuvoa noilta ihmisiltä, jotka ovat opiskelleet Hänen sanaansa, jotta ymmärtäisimme Hänen sanansa?

 

Luemme siitä:

 

"Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua. Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille." 5. Mooses 18:18-19

 

Jumala on puhunut aikaisemmin 5. Mooses 18:18-19 YHDESTÄ profeetasta, jonka Hän on lähettävä kuin Mooseksen; jonka suuhun Hän laittaa Hänen sanansa. Tämä tarkoittaa sitä, että valitun henkilön/yksilön ei ole määrä opiskella Raamattua itse, sillä Jumala Itse ohjeistaa ja neuvoo häntä Hänen sanassaan. JA Jumala lähettää hänet puhumaan Hänen Nimessään tai ilmoittamaan Hänen Nimensä.

 

Siten ollen, kun on kyseessä Jumalan sana, ja aivan erityisesti koskien Hänen Nimeään - on ainoastaan YKSI mies, jolle on annettu auktoriteetti Jumalalta, puhua asiasta. Hän on mies, jonka suuhun Jumala on laittanut Hänen sanansa. ´Profeetta kuin Mooses´ 5. Mooses 18:18-19 ja kyseessä eivät ole nuo, jotka ovat opiskelleet Jumalan sanaa.

 

Ero näiden tutkijoiden ja teologien, jotka ovat opiskelleet Jumalan sanaa ja tämän yhden, jonka Jumala on maininnut 5. Mooses 18:18-19 on tämä:

 

Jos keskusteltava aihe koskee ihmisen tietämystä, kuten fysiikkaa, insinööritekniikkaa, yhteiskuntatieteitä, kemiaa, historiaa ja muita, niin ihminen, joka voi selittää kyseisestä aiheesta, on tuon kyseisen tutkitun alan ekspertti, joka on saanut opetusta parhaissa kouluissa ja yliopistoissa ja on läpäissyt ammattitutkinnot.

 

Mikäli asia koskee Jumalan Sanaa, niin katso tarkasti, että mies/ihminen, joka sitä selittää, on Jumalan opettama. Tämä varmistaa meille, että hänen selityksensä koskien Jumalan sanaa (jonka profeetat ovat kirjoittaneet) on TÄSMÄLLISEN TARKASTI sitä, mitä Jumalalla on mielessään, kun Hän on sanonut Hänen sanansa heille. Tästä syystä Jumala sanoi, että Hän tulee laittamaan Hänen sanansa Hänen profeettansa suuhun; kyseessä on Jumala, joka ohjaa ja neuvoo Hänen profeettansa siinä, mitä lukea Raamatusta välittääkseen Hänen sanomansa meille.

 

 Toisaalta nämä teologit ovat niitä, jotka ovat laittaneet heidän sanansa Jumalan suuhun. Se johtuu heidän opinnoistansa ja tutkimuksistansa kirjoituksista, ja he selittävät Jumalaa heidän oman ymmärryksensä mukaisesti, aivan kuin he tuntisivat Jumalan paremmin kuin Jumala Itse tuntee Itseään.

 

Miksi Jumalalla on tarve lähettää profeetta kuin Mooses?

 

On yleisesti tiedossa, että profeetta Mooses kirjoitti viisi ensimäistä kirjaa Raamatusta 1. Mooseksen kirjasta osaan 5. Mooseksen kirjaa. Kuinka hän kykeni kirjoittamaan 1. Mooseksen kirjan tapahtumista ja erityisesti koskien Luomista? Kuka käski häntä kirjoittamaan näistä tapahtumista?

 

"Ja Herra puhutteli Moosesta kasvoista kasvoihin, niinkuin mies puhuttelee toista. Sitten Mooses palasi takaisin leiriin; mutta Joosua, Nuunin poika, hänen apumiehensä ja palvelijansa, ei poistunut majasta." 2. Moos. 33:11

 

 Tämä on se, kuinka läheinen Mooses oli Jumalalle ja Jumala puhui hänelle kuin ystävälle. Mooses kykeni kirjoittamaan viisi ensimmäistä Pyhän Raamatun kirjaa (erityisesti luomista koskevista tapahtumista), koska Jumala, Luoja Itse, on se Yksi, joka "ilmoitti, paljasti" Sanan hänelle.

 

Mooses ainoastaan kirjoitti Sanan, joka oli ilmoitettu hänelle.

 

Profeetta Mooses ei elänyt ikuisesti. Siten, "ennalta maailmaan lähetetyn kuin Mooseksen", profeetan tehtävä on antaa tarkoitus tai selitys Mooseksen kirjoittamille selonteoille. Hän tulee myös selittämään muiden Jumalan profeettojen toiset ilmestykset. Valittu yksilö/henkilö ei selitä niitä oman Raamatun opiskelunsa tai tutkimuksensa tuloksena, koska Jumala sanoi, että Hän on laittava Hänen sanansa Hänen profeettansa suuhun. Kyseessä on Jumala, joka ohjaa häntä (Raamatun kautta) siitä, kuinka selittää Hänen Sanaansa koskien Hänen Nimeään.

 

Tämä profetia 5. Mooseksen kirja 18:18-19 on nyt täytetty persoonassa Maestro (Opettaja) Eraño Martin Evangelista, www.thename.ph ja www.thenameonline.info sekä www.suurinimi.com. Näiden webbisivujen kautta hän on jo ilmoittanut Jumalan sanoman, kaikkein tärkeimpänä Hänen tosi Nimensä, kuten se on kirjoitettu Raamattuun, ei hänen oman tutkimustyönsä tuloksena, vaan sen mukaisesti kuin Jumala on ilmoittanut hänelle Raamatun kautta.

 

Opettaja Eraño Martin Evangelista on myös sama mies, joka tulee ilmoittamaan totuuden koskien Jeesusta, koska Jumala on laittanut Hänen sanansa hänen suuhunsa. Jumala Itse on opettava ja ohjaava häntä näyttämään meille kirjoitusten kautta, miksi Hän (Jumala) lähetti Jeesuksen.

 

Sinä saatat kysyä, eikä Jeesus ollut sanotun profetian 5. Mooseksen kirja 18:18-19 täyttymys, kuten sen ovat kirjoitttaneet apostolit?

 

Lukekaamme heidän selontekonsa seuraavasta:

 

"Sillä Mooses on sanonut: 'Profeetan, minun kaltaiseni, Herra Jumala on teille herättävä veljienne joukosta; häntä kuulkaa kaikessa, mitä hän teille puhuu. Ja on tapahtuva, että jokainen, joka ei sitä profeettaa kuule, hävitetään kansasta.'" Apt. 3:22-23

 

"Sillä Mooses on sanonut: 'Profeetan, minun kaltaiseni, Herra Jumala on teille herättävä veljienne joukosta" - apostolit väittivät, että Jeesus on profeetta kuin Mooses, joka on kirjoitettu 5. Moos. 18:(15)18-19.

 

Nyt lukijoiden on ymmärrettävä, että jotta apostolit kykenisivät "aidosti" todistamaan Jeesuksen olleen Jumalan lähettämä (heidän kirjoitustensa kautta); heidän täytyy mainita ja lainata Jumalan sanoja väitteensä todisteena tai oikeutuksena profetioista (Vanhasta Testamentista) koskien Jeesusta. Ensisijaisin esimerkki on se, kuinka he mainitsivat ja sijoittivat/liittivät Jumalan sanan 5. Moos. 18:18-19 siihen, mitä he ovat kirjoittaneet Apostoleiden teoissa 3:22-23.

 

Jos me voimme lukea kaiken apostoleiden todistaman koskien Jeesusta, olevan sopusoinnussa profetiassa olevan Jumalan sanan kanssa, niin siitä seuraa, että sen mitä he todistavat on totta ja heidän kirjoituksensa siinä, jota kutsutaan Uudeksi Testamentiksi, ovat myös Jumalalta saatuja.

 

Ja käänteisesti tai toisin sanoen, mikäli me voimme lukea, että he ovat tehneet väärän viittauksen/lainauksen yhdestäkään profetioissa olevista Jumalan sanoista tai poistaneet jotain Jumalan sanoista profetiassa, niin siitä automaattisesti seuraa, että apostolit ovat tietoisesti ja tarkoituksen mukaisesti kirjoittaneet väärän selonteon koskien Jeesusta. Apostolit itse ovat vääriä profeettoja, joista he varoittivat. Sen mitä apostolit ovat tehneet, he ovat syyllisiä suurimpaan petokseen, joka on koskaan saatu aikaan ihmiskunnassa!

 

Palaamme takaisin siihen, mitä apostolit ovat kirjoittaneet Jeesuksesta ja hänen olevan kyseinen profeetta 5. Moos. 18:18-19, ja älkäämme unohtako, että Jeesus oli raaalla tavalla syösty tai laitettu kuolemaan. Mikäli hän on profeetta ja hän kuoli julman kuoleman, niin on näytetty toteen, että Jumalan sana 5. Mooseksen kirjassa 18:20 on tapahtunut hänelle (Jeesukselle).

 

"Mutta profeetta, joka julkeaa puhua minun nimessäni jotakin, jota minä en ole käskenyt hänen puhua, tahi puhuu muiden jumalien nimessä, sellainen profeetta kuolkoon.'" Mooseksen kirja 18:20

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"But a prophet who presumes to speak in my name anything I have not commanded him to say, or a prophet who speaks in the name of other gods, must be put to death." Deuteronomy 18:20 NIV

 

Suora suomennos:

 

"must be put to death." - "täytyy surmata, on rangaistava kuolemalla."

 

"on rangaistava kuolemalla" - Tämä osoittaa ainoastaan sen, että kuka tahansa ihminen, joka on tunnettu olevansa profeetta, mutta puhuu toisella tavalla, kun mitä Jumala on käskenyt sekä puhuu toisten jumalien nimissä, on surmattava. Jumala ei ole koskaan puhunut lähettävänsä profeettaa, joka on tuomittava kuolemaan muiden ihmisten syntien puolesta. Ja koska Jeesus (kuten apostolit sanovat) oli profeetta JA oli tapettu, niin se tarkoittaa, että hänen kuolemansa johtui siitä, että hän oli tottelematon Jumalan käskyjen noudattamisessa ja puhui muiden jumalien nimissä. Siten ollen, hän ei ole profeetta kuin Mooses, joka on mainittu 5. Moos. 18:18-19.

 

Tämä osoittaa, että Jeesuksen apostolit tekivät väärän selonteon/todistuksen koskien Jeesusta heidän kirjoituksissaan.

 

Kuinka me voimme todistaa, että Apostolit piilottivat aidon Jumalan sanan koskien Jeesusta heidän kirjoitustensa kautta Uudessa Testamentissa?

 

"tullen enkeleitä niin paljoa korkeammaksi, kuin hänen perimänsä nimi on jalompi kuin heidän. Sillä kenelle enkeleistä hän koskaan on sanonut: "Sinä olet minun Poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin (tulin isäksesi)"; ja taas: "Minä olen oleva hänen Isänsä, ja hän on oleva minun Poikani"?" Hepr. 1:4-5

 

 "tullen enkeleitä niin paljoa korkeammaksi, kuin hänen perimänsä nimi on jalompi kuin heidän." - Apostolit antoivat tässä sen vaikutelman (Hebrealaiskirjeessä), että Jeesus on Jumalan Poika, ja joka on korkeampi Jumalan enkeleitä taivaassa. Tämä on johtanut ihmiskunnan uskomaan Jeesuksen olevan suora ja ainoa Jumalan Poika ja siten sanottuna suuresti kunnioittavat häntä.

 

Me voimme lukea, että apostolit (Hebrealaiskirjeessä 1:5) käyttivät kahta jaetta Vanhasta Testamentista saadakseen näyttämään siltä, että Jeesus olisi korkeampi kuin ovat enkelit.

 

Yhden Psalmista 2:7:

 

"Minä ilmoitan, mitä Herra on säätänyt. Hän lausui minulle: Sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin." Psalmi 2:7

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"will proclaim the Lord's decree: He said to me, "You are my son; today I have become your father." Psalm 2:7 NIV

 

Suora suomennos:

 

"minä julistan Herra säädöksen: Hän sanoi minulle, "Sinä olet minun poikani; tänä päivänä Minä olen tullut sinun isäksesi." Psalmi 2:7

 

Ja toinen kohta on otettu 2. Samuelin kirja 7:14:

 

"Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani…"

2. Samuelin kirja 7:14

 

Tämä ainoastaan selkeästi osoittaa sen, että apostolit ovat itse sijoittaneet tai määrittäneet Jumalan sanat Vanhasta Testamentista. He ovat tehneet noiden kahden erillisen jakeen (Psalmi 2:7 ja 2. Samuel 7:14) näyttämään siltä kuin Jeesus olisi kirkastettu Jumalan poika ja olisi mahtavampi kuin ovat Jumalan enkelit.

 

Kysymys kuuluu: Olivatko nuo Jumalan sanat (Vanhassa Testamentissa) todella puhutut tarkoittamaan Jeesuksen olevan Jumalan Poika ja mahtavampi kuin Jumalan enkelit?

 

Jakeessa 2. Samuel 7:14 Jumala ilmoitti (Raamatun kautta) Hänen aidolle profeetalleen kuin Moosekselle (Maestro Evangelistalle), että apostolit ovat vääristelleet totuutta koskien Jeesusta.

 

Aloittakaamme 2. Samuel 7 jakeesta 12:

 

"Kun sinun päiväsi ovat päättyneet ja sinä lepäät isiesi tykönä, korotan minä sinun seuraajaksesi jälkeläisesi, joka lähtee sinun ruumiistasi; ja minä vahvistan hänen kuninkuutensa." 2. Samuel 7:12

 

Lupaus, joka oli annettu Daavidille - JÄLKELÄINEN on tuleva hänen verilinjastaan.

 

Me alamme nyt huomata ja saada selville, että Apostolit eivät kirjoittaneet sen mukaisesti kuin mitä Jumala sanoi. Jumala ei ilmiselvästikään puhu ainosyntyisesta pojasta, joka on mahtavampi kuin enkelit, kuten he kirjoittivat Hebealaiskirjeessä 1:5! Profetiassa 2. Samuel 7:12 Jumala puhuu Daavidille Hänen profeettansa Naatanin kautta, koskien hänen (Daavidin) tulevaa jälkeläistä, joka on hänen omaa lihaa ja verta!

 

Mikä tulisi olemaan jälkeläisen työ tai tehtävä?

 

"Hän on rakentava huoneen minun nimelleni, ja minä vahvistan hänen valtaistuimensa ikuisiksi ajoiksi" 2. Samuel 7:13

 

Daavidin jälkeläisellä tulee olemaan erityinen tehtävä Jumalalta ja se on rakentaa Huone/Rakennus/Temppeli Hänen Nimelleen ja kun hän on onnistuneesti täyttänyt tehtävänsä, Jumala on vakiinnuttava hänen (Daavidin jälkeläisen) kuninkuutensa valtaistuimen ja hallinnan olemaan ikuisesti Israelin yläpuolella.

 

Mikä oli Jumalan antama toinen mainittu palkka?

 

"Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani, niin että, jos hän tekee väärin, minä rankaisen häntä ihmisvitsalla ja niin kuin ihmislapsia lyödään" 2. Samuel 7:14

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Paino:

 

"I will be his father, and he will be my son. When he does wrong, i will punish him with a rod wielded by men, with floggings inflicted by human hands. II Samuel 7:14 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani. Kun hän tekee väärin, niin Minä rankaisen häntä ihmisten antamin kepiniskuin ja miesten käsien kautta selkäsaunoilla sekä ruoskimisilla". 2. Samuel 7:14

 

 "Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani." - Me voimme nyt ymmärtää millä tavalla apostolit ovat vääristelleet kirjoituksissaan Jumalan sanaa. Se on selvää, että Jumala ei puhu suorasta Pojasta, niin kuin he ovat kirjoittaneet Heebrealaiskirjeeseen. Ennemminkin siinä on kyseessä Daavidin jälkeläinen (Daavidin omaa lihaa ja verta), jonka Jumala on lähettävä rakentamaan huoneen/temppelin/rakennuksen Hänen Nimelleen. Sitten kun Daavidin jälkeläinen menestyy ja onnistuu tehtävänsä täyttämisessä, hänen valtaistuimensa ja kuninkuutensa on oleva perustettu hallitsemaan Israelia ikuisesti. Vaikka hän on ainoastaan Daavidin jälkeläinen, niin Jumala on palkitseva hänet tittelillä tai arvonimellä "Jumalan Poika".

 

Apostolit tarkoituksen mukaisesti vääristelivät Jumalan sanaa koskien Jeesusta. Lukekaamme 2. Samuel 7:14:

 

"Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani. Kun hän tekee väärin, niin Minä rankaisen häntä ihmisten antamin kepiniskuin ja miesten käsien kautta selkäsaunoilla sekä ruoskimisilla". 2. Samuel 7:14

 

"KUN HÄN TEKEE VÄÄRIN, NIIN MINÄ RANKAISEN HÄNTÄ IHMISTEN ANTAMIN KEPINISKUIN JA MIESTEN KÄSIEN KAUTTA SELKÄSAUNOILLA SEKÄ RUOSKIMISILLA". Jos hän tekee väärin, Daavidin jälkeläinen tulee kohtaamaan rangaistuksensa ihmisten käsien kautta ruoskimisilla ja hakkaamilla. Tämä tarkoittaa sitä, että se yksi, joka on ilmoitettu 2. Samuel 7:14, jonka apostolit vaativat tai sanovat Heprealaiskirjeessä 1:5 olevan Jeesus, kuten Jumala ITSE on aikaisemmin kertonut, että hän voi tehdä väärinteon ja on siten ainoastaan ihminen, eikä jumalainen! (Jumala ei ole mies/ihminen ja siten ollen ei voi tehdä vääryyttä.)

 

Apostolit kirjoittivat Heprealaiskirjeessä 1:5, ainoastaan osan siitä missä Jumala sanoi 2. Samuel 7:14, eli seuraan: "Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani" He jättivät kokonaan pois varoituksen sanan, "KUN HÄN TEKEE VÄÄRIN, NIIN MINÄ RANKAISEN HÄNTÄ IHMISTEN ANTAMIN KEPINISKUIN JA MIESTEN KÄSIEN KAUTTA SELKÄSAUNOILLA SEKÄ RUOSKIMISILLA." Jumala sanoi, että Daavidin poika joutuu hakatuksi ja ruoskituksi jos tai kun hän tekee väärin. On täysin selvää, että apostolit piilottivat totuuden siitä, minkä takia Jumala oli hylännyt Jeesuksen kuolemaan julmalla tavalla. He ovat syyllisiä saarnatessaan ihmiskunnalle väärää opetusta, että Jumala lähetti Jeesuksen kärsimään ja kuolemaan meidän syntiemme takia!

 

Kuinka me voimme tietää, että Jeesuksen julma kuolema ei ole koskaan tapahtunut toisten tekemien syntien puolesta? Miksi Jumala ei koskaan salli sellaista tapahtuvan?

 

Lukekaamme Jumalan laki 5. Mooseksen kirjasta 24:16

 

"Älköön isiä rangaistako kuolemalla lasten tähden älköönkä lapsia isien tähden; kukin rangaistakoon kuolemalla oman syntinsä tähden." 5. Moos. 24:16

Profeetta Mooses asetti lain Jumalalta, joka puhuu koskien sitä, että isiä ei voida tuomita kuolemaan heidän poikiensa (tai lapsien) tekemien väärintekojen vuoksi ja päinvastoin. Jokainen on vastuussa hänen omista synneistään.

 

Tämä tarkoittaa sitä, että Jumala ei salli kenenkään kuolla toisten tekemien syntien puolesta ja siten se todistaa vääriksi apostolien opetukset sitä koskien, että Jeesus kuoli ihmiskunnan syntien puolesta. Koska Jumala ei salli kenenkään kuolevan toisten syntien puolesta, kuten on asetettu Jumalan lakiin, niin on täysin kiistämätöntä, etteikö Jeesus kuollut brutaalia tai julmaa kuolemaansa hänen omien väärintekojensa takia!

 

Nyt Pastoreilla/Teologeilla/Uskonpuolustajilla ei ole vähäisintäkään uskottavuutta, mikäli he koettavat kiistää tämän paljastuksen, koska apostolit, joita he pitävät auktoriteetteinaan koskien heidän tuntemustaan Jumalasta, on nyt havaittu ja todettu vääristelleen Jumalan sanaa 2. Samuel 7:14.

 

Ole muistutettu, että tämä ei ole Jeesuksen vähättelyä tai huonoon valoon saattamista, vaan ennemminkin paljastus koskien aitoa ja tosi tarinaa Jeesuksesta, jonka Jeesuksen apostolit ovat piilottaneet. Jumala näyttää näin meille (Raamatun kirjoitusten kautta) sen, mitä Hän käski Hänen profeettansa kuin Mooseksen, Opettaja Evangelistan ilmoittaa ja paljastaa.

 

Miksi Jumala hylkäsi Jeesuksen ihmisten hakkaamaksi ja ruoskituksi? Mitkä olivat hänen rikoksensa?

 

Luemme Profeetta Mooseksen tärkeän muistutuksen koskien Jumalan lakeja:

 

"Älkää lisätkö mitään siihen, mitä minä teille määrään, älkääkä ottako siitä mitään pois, vaan noudattakaa HERRAN, teidän Jumalanne, käskyjä, jotka minä teille annan." 5. Moos. 4:2

 

"Älkää lisätkö mitään siihen, mitä minä teille määrään, älkääkä ottako siitä mitään pois" - Käskyt, jotka olivat annetut Moosekselle, (Jumalan puhemiehenä hänen aikanaan) tulivat olla ja pysyä koskemattomina. Ei sanaa eikä edes kirjainta tule lisätä lakeihin, jotka Jumala antoi Moosekselle.

 

Mitä ovat nämä käskyt?

 

"Älä pidä muita jumalia minun rinnallani.


Älä tee itsellesi jumalankuvaa, älä mitään kuvaa, älä niistä, jotka ovat ylhäällä taivaassa, älä niistä, jotka ovat alhaalla maan päällä, äläkä niistä, jotka ovat vesissä maan alla. Älä kumarra niitä äläkä palvele niitä. Sillä minä, HERRA, sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala, joka kostan isien pahat teot lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen, niille, jotka minua vihaavat; mutta teen laupeuden tuhansille, jotka minua rakastavat ja pitävät minun käskyni.


"Älä turhaan lausu HERRAN, sinun Jumalasi, nimeä, sillä HERRA ei jätä rankaisematta sitä, joka hänen nimensä turhaan lausuu." 5. Moos. 5:11

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"You shall not misuse the name of the LORD your God, for the LORD will not hold anyone guiltless who misuses his name." Deuteronomy 5:11 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Älä väärinkäytä HERRAN sinun Jumalasi nimeä, sillä HERRA ei pidä ketään syyttömänä, joka käyttää väärin hänen nimeään." 5. Moos. 5:11


Ota vaari lepopäivästä, niin että sen pyhität, niinkuin HERRA, sinun Jumalasi, on sinua käskenyt. Kuusi päivää tee työtä ja toimita kaikki askareesi; mutta seitsemäs päivä on HERRAN, sinun Jumalasi, sapatti; silloin älä mitään askaretta toimita, älä sinä älköönkä sinun poikasi tai tyttäresi, sinun palvelijasi tai palvelijattaresi, sinun härkäsi, aasisi tai muu juhtasi älköönkä muukalaisesi, joka sinun porteissasi on, että palvelijasi ja palvelijattaresi saisivat levätä niinkuin sinäkin. Ja muista, että itse olit orjana Egyptin maassa ja että HERRA, sinun Jumalasi, vei sinut sieltä pois väkevällä kädellä ja ojennetulla käsivarrella. Sentähden HERRA, sinun Jumalasi, käski sinun viettää lepopäivän.


Kunnioita isääsi ja äitiäsi, niinkuin HERRA, sinun Jumalasi, on sinua käskenyt, että kauan eläisit ja menestyisit siinä maassa, jonka Herra, sinun Jumalasi, sinulle antaa.


Älä tapa.


Älä tee huorin.


Älä varasta.


Älä sano väärää todistusta lähimmäisestäsi.
Älä himoitse lähimmäisesi vaimoa. Älä halaja lähimmäisesi huonetta, älä hänen peltoansa, älä hänen palvelijaansa, palvelijatartansa, härkäänsä, aasiansa, äläkä mitään, mikä on lähimmäisesi omaa.'"

 

5. Mooseksen kirja 5:7-21

 

Yläpuolella olevat kirjoitetut käskyt ovat Jumalan Pyhät Kymmenen käskyä.

 

Miksi on niin että meidän ei pitäisi lisätä eikä poistaa Jumalan käskyistä?

 

"Katso, minä asetan tänä päivänä teidän eteenne siunauksen ja kirouksen: siunauksen, jos te tottelette Herran, teidän Jumalanne, käskyjä, jotka minä tänä päivänä teille annan, mutta kirouksen, jos te ette tottele Herran, teidän Jumalanne, käskyjä, vaan poikkeatte siltä tieltä, jota minä tänä päivänä käsken teidän vaeltaa, ja seuraatte muita jumalia, joita te ette tunne." 5. Moos. 11:26-28

 

 

 

Syy, ettemme saisi lisätä tai poistaa käskyistä (jotka Jumala antoi) on tuon säädöksen

vuoksi, siunauksen ja kirouksen laki, joka oli jo pysyvästi vahvistettu. Mikäli me

tottelemme Jumalan käskyjä, me elämme Jumalan siunausten alaisina, mikäli emme

 tottele, me elämme Jumalan kirouksen alaisena.

 

Mitä Jeesus teki Jumalan Mahtaville Käskyille?

 

            "Mutta kun fariseukset kuulivat, että hän oli tukkinut saddukeuksilta suun, kokoontuivat he yhteen; ja eräs heistä, joka oli lainoppinut, kysyi häneltä kiusaten (testasi häntä tällä kysymyksellä): "Opettaja, mikä on suurin käsky laissa?" Niin Jeesus sanoi hänelle: "'Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi.' Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. Toinen, tämän vertainen, on: 'Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi.' Näissä kahdessa käskyssä riippuu (ovat sidoksissa) kaikki laki ja profeetat." Matt. 22:34-40

 

Näissä kahdessa käskyssä riippuu (ovat sidoksissa) kaikki laki ja profeetat - Jeesus vähensi Jumalan Käskyt kahteen.

 

Se, mitä koko maailman on nyt pantava merkille, on se, että Jeesus suututti Jumalan kun hän vähensi ja muutti Kymmenen Käskyä kahteen. Jeesus syyllistyi väärintekoon ihmiskuntaa kohtaan, kun hän johdatti heidät olemaan tottelemattomia Jumalan lakena kohtaan ja ohjasi heidät elämään Jumalan kirouksen alaisina. Tämä on syy Jeesuksen ankaralle ja julmalle kuolemalle.

 

Mikä oli säädös tai käsky koskien kirousta (joka on asetettu aikaisemmin), että mikäli lakeja, joita Jumala antoi Moosekselle, ei noudata ja seurata?

 

"Jos et tarkoin noudata kaikkia tämän lain sanoja, jotka ovat kirjoitetut tähän kirjaan, niin että pelkäät tätä kunniallista ja peljättävää nimeä, Herraa, sinun Jumalaasi, niin Herra panee sinun ja sinun jälkeläistesi kärsittäväksi erinomaisia vaivoja, suuria ja pitkällisiä vaivoja, pahoja ja pitkällisiä sairauksia. Hän kääntää sinua vastaan kaikki Egyptin taudit, joita sinä pelkäät, ja ne tarttuvat sinuun. Ja kaikkinaisia muita sairauksia ja vaivoja, joista ei ole kirjoitettu tässä lakikirjassa, Herra nostattaa sinua vastaan, kunnes sinä tuhoudut." 5. Moos. 28:58-61

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"If you do not carefully follow all the words of this law, which are written in this book, and do not revere this glorious and awesome name - the LORD your God - the LORD will send fearful plagues on you and your descendants, harsh and prolonged disasters, and severe and lingering illnesses. He will bring upon you all the diseases of Egypt that you dreaded, and they will cling to you. The LORD will also bring on you every kind of sickness and disaster not recorded in this Book of the Law, until you are destroyed." Deuteronomy 28:58-61 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Jos sinä et huolellisesti noudata kaikkia tämän lain sanoja, jotka ovat kirjoitetut tähän kirjaan, ja etkä pelkää syvästi kunnioittaen tätä loistavaa ja mahtavaa nimeä - HERRA sinun Jumalasi - niin HERRA tulee lähettämään pelottavia vitsauksia sinun ja jälkeläistesi päälle, ankaria ja pitkittyneitä vitsauksia, vakavia ja pitkäkestoisia sairauksia. Hän tulee laskemaan yllesi kaikki Egyptin taudit, joita sinä pelkäsit, ja ne jäävät sinun riesaksesi. HERRA tuo myös sinun kärsittäväksesi kaikenlaisia sairauksia ja katastrofeja, joita ei ole kirjoitettuna tähän Lain Kirjaan, kunnes sinä tuhoudut." 5. Moos. 28:58-61

 

Jumala Itse on varoittanut, että ne vitsaukset, jotka tapahtuivat Mooseksen aikana Egyptissä, tulevat tapahtumaan uudestaan. Tappavien virusten ja vitsauksien leviäminen; kuten AIDS, Ebola, SARS, Lintuihfluenssa MERS - korona virus ja tappavat myrskyt, maastopalot sekä maanjäristykset (joita ei koettu Mooseksen aikana) ovat todisteena meille kaikille Jumalan kirouksesta!

 

Kaikki kärsimykset läpi ihmiskunnan historian ovat Jumalan kirousta. Miksi? Koska me emme ylistä Jumalan tosi Nimeä ja olemme tottelemattomia Hänen laeilleen seuraamalla Jeesuksen opetuksia!

 

Miksi me emme ole koskaan ylistäneet Jumalan tosi Nimeä?

 

Mitä Jeesus teki koskien Jumalan Nimeä?

 

Luemme mitä Jumala käski meidän tekevän koskien Hänen Pyhää Nimeään:

 

"Älä turhaan lausu HERRAN, sinun Jumalasi, nimeä, sillä HERRA ei jätä rankaisematta sitä, joka hänen nimensä turhaan lausuu." 5. Moos. 5:11

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"You shall not misuse the name of the LORD your God, for the LORD will not hold anyone guiltless who misuses his name." Deuteronomy 5:11 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Älä väärinkäytä HERRAN sinun Jumalasi nimeä, sillä HERRA ei pidä ketään syyttömänä, joka käyttää väärin hänen nimeään." 5. Moos. 5:11

 

Tämä on annettu siksi, että me voisimme pitää Jumalan Nimen puhtaana tulemasta pilkatuksi ja häväistyksi. Jumala tahtoo meidän peläten kunnioittavan Hänen Nimeään.

 

Luemme mitä Jeesus saarnasi koskien Jumalan Nimeä:

 

"Sentähden juutalaiset vielä enemmän tavoittelivat häntä tappaaksensa, kun hän ei ainoastaan kumonnut sapattia, vaan myös sanoi Jumalaa Isäksensä, tehden itsensä Jumalan vertaiseksi." Joh. 5:18

 

Tästä me voimme lukea sen, millä tavalla Jeesuksen sanat laittoivat ihmisten mielissään ajattelemaan hänen olevan jumala, jota ihmisten tulisi ylistää. Tämä ainoastaan osoittaa sen, että Jeesus on syyllinen, kun hän ohjasi ihmiset pois ylistämästä tosi Jumalan Nimeä, sen sijaan pahi heidät ylistämään toista jumalana, joka ei ole kukaan muu kuin hän itse!

 

Koska Jeesus laittoi tai ohjasi ihmiskunnan ylistämään häntä itseään Jumalan suuren Nimen sijaan ja olemaan tottelemattomia Jumalan käskyille, niin hän on todella syyllinen saattaessaan ihmiset kärsimään Jumalan asettamasta säädöksestä/käskystä, jonka seurauksena on kirous.

 

Kuinka me voimme todella varmasti tietää, että sen mitä Jeesus teki, ei ole linjassa tai yhtäläinen Jumalan ja Hänen käskyjensä kanssa?

 

Johannes 5:18

 

 "Sentähden juutalaiset vielä enemmän tavoittelivat häntä tappaaksensa, kun hän ei ainoastaan kumonnut sapattia" - Me voimme lukea tästä, että Jeesusta pidettiin syytettynä Jumalan käskyn rikkomisesta koskien Sapattia.

 

Mikä tämä käsky on?

 

"Ota vaari lepopäivästä, niin että sen pyhität, niinkuin HERRA, sinun Jumalasi, on sinua käskenyt. Kuusi päivää tee työtä ja toimita kaikki askareesi; mutta seitsemäs päivä on HERRAN, sinun Jumalasi, sapatti; silloin älä mitään askaretta toimita, älä sinä älköönkä sinun poikasi tai tyttäresi, sinun palvelijasi tai palvelijattaresi, sinun härkäsi, aasisi tai muu juhtasi älköönkä muukalaisesi, joka sinun porteissasi on, että palvelijasi ja palvelijattaresi saisivat levätä niinkuin sinäkin. " 5. Mooseksen kirja 5:12-14

 

Me voimme lukea, että sapatin päivä on viikon seitsemäs päivä, ja tuona sanottuna päivänä Jumala käskee meitä ja talokuntamme jäseniä sekä talouskuntamme eläimiä olemaan tekemättä työtä.

 

Mitä Jeesus teki?

 

"Ja kun hän sapattina tuli erään fariseusten johtomiehen taloon aterialle, pitivät he häntä silmällä. Ja katso, siellä oli vesitautinen mies hänen edessään. Niin Jeesus rupesi puhumaan lainoppineille ja fariseuksille ja sanoi: "Onko luvallista parantaa sapattina, vai eikö?" Mutta he olivat vaiti. Ja hän koski mieheen, paransi hänet ja laski menemään. Ja hän sanoi heille: "Jos joltakin teistä putoaa poika tai härkä kaivoon, eikö hän heti vedä sitä ylös sapatinpäivänäkin?" Eivätkä he kyenneet vastaamaan tähän." Luukas 14:1-6

 

Hän rikkoi Sapatin; hän oli uhmannut ja pilkannut Jumalan Käskyä. Jumalan käsky koskien Sapattia on erittäin selkeä - ON LEVÄTTÄVÄ JA TYÖTÄ EI TEHDÄ!

 

"Jos joltakin teistä putoaa poika tai härkä kaivoon, eikö hän heti vedä sitä ylös" - Tämä on se Jeesuksen argumetti/väite, jota Jeesus käytti epäkunnioittaen ja asettaen Jumalan käskyn kyseenalaiseksi.

 

Maestro Eraño M. Evangelista sanoo: Jeesus voi parantaa kuutena ensimmäisenä päivänä viikosta. Miksi Jeesuksen täytyi parantaa ihmisiä Sapatin päivänä, seitsemäntenä päivänä? Eikö hän voinut odottaa päivän vaihtuvan ja näin tottelevan Jumalan Käskyä noudattamalla Sapattia/Sapattiakäskyä?

 

Lukemme Jumalan yksityistkohtaisesti laaditun selityksen koskien Sapatin päivää:

 

"Ja HERRA puhui Moosekselle sanoen: Puhu israelilaisille ja sano: Pitäkää minun sapattini, sillä se on merkkinä meidän välillämme, minun ja teidän, sukupolvesta sukupolveen, tietääksenne, että minä olen HERRA, joka pyhitän teidät. Siis pitäkää sapatti, sillä se on teille pyhä. Joka sen rikkoo, rangaistakoon kuolemalla; sillä kuka ikinä silloin työtä tekee, hävitettäköön kansastansa. Kuusi päivää tehtäköön työtä, mutta seitsemäntenä päivänä on sapatti, levon päivä, HERRALLE pyhitetty. Kuka ikinä tekee työtä sapatinpäivänä, rangaistakoon kuolemalla. Ja pitäkööt israelilaiset sapatin, niin että he viettävät sapattia sukupolvesta sukupolveen ikuisena liittona. Se on oleva ikuinen merkki minun ja israelilaisten välillä; sillä kuutena päivänä Herra teki taivaan ja maan, mutta seitsemäntenä päivänä hän lepäsi ja hengähti." 2. Moos. 31:12-16

 

"Kuusi päivää tehtäköön työtä, mutta seitsemäntenä päivänä on sapatti, levon päivä, HERRALLE pyhitetty. Kuka ikinä tekee työtä sapatinpäivänä, rangaistakoon kuolemalla." - Rangaistus henkilölle, joka on todettu syylliseksi Sapatin levon rikkomisesta, on kuolema. Tämä on ainoastaan oikein, sillä lepo on tärkeää yksilön terveydelle kuuden päivän raskaan työn jälkeen, ja tämä on juuri nimenomainen siunaus, jonka Jumala on suonut Hänen kansallensa/ihmisillensä.

 

"Ja pitäkööt israelilaiset sapatin, niin että he viettävät sapattia sukupolvesta sukupolveen ikuisena liittona." - Tämä osoittaa kuinka tärkeä Sapatti on. Kyseessä on ikuisesi jatkuva liitto Jumalan ja Hänen kansansa välillä.

 

"Se on oleva ikuinen merkki minun ja israelilaisten välillä; sillä kuutena päivänä Herra teki taivaan ja maan, mutta seitsemäntenä päivänä hän lepäsi ja hengähti (pidättäytui työn teosta)." - Sapatti on merkki siitä, että juuri Israelilaisten Jumala, on se Jumala, joka loi taivaat ja maan.

 

Mikäli Jeesus oli todella uskollinen ja tottelevainen Jumalalle, hänen olisi pitänyt opettaa heille sen, mitä Jumala on ilmoittanut ylläolevan mukaisesti. Sen vuoksi mitä Jeesus teki Sapatin päivänä - Asian todellisuutta ei voi enää kukaan kiistää, että hän rikkoi Jumalan Sapatin päivän. Minkäänlainen työ ei ole sallittua tuona päivänä.

 

Maestro sanoo, vaikka härkä putoaisi kaivoon, sinun ei tule tehdä asialle mitään. Jätä asia siihen tilaan, se on laki. Ei sellaista pitäisi tapahtua (härän putoamista kaivoon), mikäli sinä olet puolestasi turvannut kaikki eläimet päivää aikaisemmin. Kaikkien tulee levätä Sapatin päivänä. Maestro sanoo, kun on sanottu "kaikki", se tarkoittaa sitä, että koko maailman tulee levätä.

 

Mistä johtuu, että ihmiset eivät onnistunet näkemään tuon kaltaista totuutta siinä mitä Jeesus teki vastoin Jumalan Sapatin päivää?

 

"Niin muutamat fariseuksista sanoivat: "Se mies ei ole Jumalasta, koska hän ei pidä sapattia." Toiset sanoivat: "Kuinka voi syntinen ihminen tehdä senkaltaisia tunnustekoja?" Ja he olivat keskenänsä eri mieltä." Joh. 9:16

 

"Niin muutamat fariseuksista sanoivat: "Se mies ei ole Jumalasta, koska hän ei pidä sapattia." - Jeesus ei pitänyt/noudattanut Jumalan Sapattia, koska hän teki tunnustekoja/ihmetekoja sinä päivä, jolloin Jumala oli määrännyt Hänen kansansa Israelin olematta tekemättä töitä. Jumala Itse on tehnyt Sapatin pyhäksi, kun Hän lepäsi seitsemäntenä päivänä (tai ajanjaksona) Hänen luomistyönsä jälkeen.

 

"Toiset sanoivat: "Kuinka voi syntinen ihminen tehdä senkaltaisia tunnustekoja?" - Tämä on osoitus siitä, kuinka ihmiset ovat hämmennyksissä ja jakautuneita Jeesuksen suhteen. Sen tekikö hän vääryyden Jumalan määräämää Sapattia kohtaan vai ei, koska hän kykeni tekemään sen kaltaisia ihmetekoja Sapatin päivänä, vaatii saada vastauksen.

 

Mitä Jumala on sanonut koskien henkilöä, joka tekee ihmeen?

 

Onko se merkki siitä, että Jumala on antanut hänelle auktoriteeti puhua sen kaltaisia sanoja Hänen käskyistään,

 

ja erityisesti koskien Jumalan Sapattia?

 

Luemme yhden Jumalan laeista (että mikäli se olisi ollut maailman ihmisten tiedossa), niin ei olisi koskaan ollut minkäänlaista sekaannusta Jeesusta koskien.

 

"Jos teidän keskuuteenne ilmestyy profeetta tai unennäkijä ja lupaa sinulle jonkun tunnusteon tai ihmeen," 5. Moos. 13:1

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"If a prophet, or one who foretells by dreams, appears among you

and announces to you a miraculous sign or wonder," 

Deuteronomy 13:1 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Mikäli profeetta tai joku, joka ennakolta kertoo unien/unelmiensa kautta, ilmestyy teidän keskuuteenne ja ilmoittaa sinulle ihmeellisen merkin tai teon," 5. Moos. 13:1

 

"ilmoittaa sinulle ihmeellisen merkin tai teon," - Jumala antoi muistutuksen siitä, että jos YKSIKIN henkilö, joka tekee "parantavia ihmeitä" tarkoituksenaan ohjata ihmiset uskomaan siihen, mitä he puhuvat Jumalasta.

 

Ovatko nämä niin sanotut "parantavat ihmeet" riittäviä merkkejä siitä, että se mitä saarnaaja puhuu koskien Jumalaa, on ollut Jumalan hänelle käskemää?

 

Jatkamme Jumalan käskyn lukemista 5. Moos. 13:

 

"ja jos sitten todellakin tapahtuu se tunnusteko tai ihme, josta hän puhui sinulle sanoen: 'Lähtekäämme seuraamaan muita jumalia, joita te ette tunne, ja palvelkaamme niitä', niin älä kuuntele sen profeetan puhetta tai sitä unennäkijää, sillä Herra, teidän Jumalanne, ainoastaan koettelee teitä tietääksensä, rakastatteko Herraa, teidän Jumalaanne, kaikesta sydämestänne ja kaikesta sielustanne." 5. Moos. 13:2-3

 

Vaikka saarnaaja tai profeetta, joka väittää olevansa Jumalan lähettämä ja kykenee esittämään ihmeen; saarnaa eri jumalasta ja/TAI puhuu eri tavalla kuin mitä Jumala on käskenyt, niin tuota saarnaajaa ei pidä kuunnella, koska hän saarnaa eri tai vieraasta jumalasta.

 

Jatkaaksemme:

 

"Seuratkaa HERRAA, teidän Jumalaanne, häntä peljätkää ja pitäkää hänen käskynsä, häntä kuulkaa, häntä palvelkaa (häntä totelkaa) ja hänessä kiinni riippukaa." 5. Moos. 13:4

 

 "Seuratkaa HERRAA, teidän Jumalaanne, häntä peljätkää ja pitäkää hänen käskynsä, häntä kuulkaa, häntä totelkaa ja hänessä kiinni riippukaa." - Meidän tulee pitäytyä vain ja ainoastaa siinä opetuksessa, jonka Jumala Itse on sanonut Raamatun kirjoituksissa.

 

Mitä ihmisten tulisi tehdä profeetalle tai saarnaajalle, joka tekee ihmeen ja vielä saarnaa eristä jumalasta tai puhuu eri tavalla, kuin mitä Jumala on käskenyt Raamatun kirjoituksissa?

 

"Mutta se profeetta tai unennäkijä surmattakoon, sillä hän on julistanut luopumusta HERRASTA, teidän Jumalastanne, joka vei teidät pois Egyptin maasta ja vapahti sinut orjuuden pesästä, ja on tahtonut vietellä sinut siltä tieltä, jota HERRA, sinun Jumalasi, käski sinun vaeltaa. Poista paha keskuudestasi." 5. Moos. 13:5

 

"Mutta se profeetta tai unennäkijä surmattakoon, sillä hän on julistanut luopumusta HERRASTA, teidän Jumalastanne" - häntä ei tulisi kuunnella, vaan rankaista kuolemalla, koska hän on saarnannut luopumusta Jumalasta.

 

"vei teidät pois Egyptin maasta ja vapahti sinut orjuuden pesästä" - Tämä on aito Jumala. Jumala, joka johdatti Israelilaiset pois Egyptistä.

 

"(hän) on tahtonut vietellä sinut siltä tieltä, jota HERRA, sinun Jumalasi, käski sinun vaeltaa. Poista paha keskuudestasi." - Tämä selittää sen miksi saarnaaja tai profeetta, joka tekee ihmeitä, täytyy surmata. Sen vuoksi, koska hän puhuu eri tavalla, kuin mitä Jumala on sanonut, niin tehdessään hän automaattisesti johtaa ihmiset kärsimään Jumalan kirouksesta. Saarnaaja tai profeetta ansaitsee kuolla julman ja kammottavan kuoleman.

 

Jeesus on nyt havaittu uhmanneen ja pilkanneen tätä lakia. Hän teki työtä Jumalan Sapattina, jolloin Jumala on määrännyt pidättäytymään työn teosta. Jeesus jopa väittää olevansa Jumalan poika ja näin tehden itsestään Jumalan veroisen. Siten ollen hän johdatti ihmiset peläten kunnioittamaan häntä itseään toisena jumalana, syrjäyttäen Jumalan.

 

Kuinka suuri ja vaikuttava on ollut seuraus sille, kun koko maailma on ollut piittaamaton Jumalan Sapatin lakia kohtaan Jeesuksen sanojen takia?

 

Luemme seuraavasta:

 

"Ja Herra puhui Moosekselle Siinain vuorella sanoen: Puhu israelilaisille ja sano heille: Kun te tulette siihen maahan, jonka minä teille annan, niin maa pitäköön sapattia Herran kunniaksi. Kuutena vuotena kylvä peltosi ja kuutena vuotena leikkaa viinitarhasi ja korjaa niiden sato, mutta seitsemäntenä vuotena olkoon maalla levon aika, sapatti Herran kunniaksi; silloin älä kylvä peltoasi äläkä leikkaa viinitarhaasi. Leikatun viljasi jälkikasvua älä leikkaa, äläkä poimi viinirypäleitä, jotka ovat kasvaneet leikkaamattomissa viinipuissasi. Silloin olkoon maalla levon vuosi. Mutta mitä itsestänsä kasvaa maan levätessä, olkoon teille ruuaksi, sinulle itsellesi, sinun palvelijallesi ja palvelijattarellesi, päiväpalkkalaisellesi ja loisellesi, jotka luonasi asuvat. Ja karjallesi ja metsäeläimille sinun maassasi olkoon kaikki sen sato ruuaksi." 3. Moos. 25:1-7

 

 "Ja Herra puhui Moosekselle Siinain vuorella" - Jumala puhui tästä säädöksestä/käskystä Moosekselle:

 

"Kuutena vuotena kylvä peltosi ja kuutena vuotena leikkaa viinitarhasi ja korjaa niiden sato, mutta seitsemäntenä vuotena olkoon maalla levon aika, sapatti Herran kunniaksi; silloin älä kylvä peltoasi äläkä leikkaa viinitarhaasi." - Me voimme lukea, että aivan tarkalleen samalla tavalla kuin Jumala käski ihmistä ainoastaan lepäämään seitsemäntenä päivänä, Hän myös käski ihmistä olemaan keräämättä tai leikkaamatta viinitarhaa, niin että myös maa voisi levätä ja täydentää tai saattaa elinvoimansa ennalleen. Tässä Jumala antaa ymmärtää, että aivan kuten ihminen voi ladata uudelleen oman kehonsa lepäämällä, niin on myös maan suhteen. Tämä tarkoittaa myös sitä, että meidän ei tulisi väärinkäyttää tai kohdella huonosti ympäristöämme!

 

Me voimme ymmärtää, että Jumalan Sapatin noudattamisella ja tarkkaamisella on erittäin suuri vaikutus sekä itseemme että myös koko Planeettaan. Antamalla säädöksen koskien Sapattia maan käyttöä ajatellen, se tarkoittaa, että siitä lähtien Jumala ei ole epäonnistunut tai lainminlyönyt meidän muistuttamisessamme siinä, kuinka pitää huolta meidän ympäristöstämme. Katso mitä on tapahtunut meidän maailmallemme, kun me emme ole noudattaneet ja tarkanneet Jumalan säädöstä koskien maan Sapattia. Me olemme väärinkäyttäneet sen antamia voima/luonnonvaroja, emmekä ole antaneet sen levätä. Ja pahin asia on, että me olemme ottaneet valtavia määriä fossiilista öljyä. Näin menettelemällä me olemme saastuttaneet meidän ilmamme, jonka Jumala loi niin puhtaaksi hengittää. Ympäristöä kohtaan tehty väärinkäyttö on johtanut ja saanut aikaan sen mitä me nyt koemme nimellä "maailmanlaajuinen lämpeneminen". Siten ollen, kun me joudumme kokemaan tappavia myrskyjä, tsunameja, maanjäristyksiä ja monia muita sään häiriöitä, joka päättää niin monia elämiä ja tuhoaa lukuisia koteja sekä perheiden elinkeinoja ympäri maailmaa, niin me voimme syyttää ainoastaan itseämme, emme Jumalaa.

 

Mikä on toinen Jumalan laki, että mikäli maailman ihmiset olisivat sitä noudattaneet, olisi johdattanut meidät elämään Jumalan siunausten alaisuudessa?

 

"Kunnioita isääsi ja äitiäsi, niinkuin HERRA, sinun Jumalasi, on sinua käskenyt, että kauan eläisit ja menestyisit siinä maassa, jonka Herra, sinun Jumalasi, sinulle antaa." 5. Moos. 5:16

 

"Kunnioita isääsi ja äitiäsi" - Jos sinä tottelet tätä käskyä, siunaus on oleva, että sinä elät pitkän elämän ja menestyt. Maestro Evangelista sanoo: Kunnioita isääsi ja äitiäsi olivatpa he hyviä tai pahoja, sinä olet heille elämäsi velkaa. Yksi syy, että me emme ole kunnioittaneet heitä, on se, että meidän vanhenpamme ovat Jumalasta seuravia, meidän luojiamme. Jumala loi meidät kaikki ja vastavuoroisesti Jumala teki meidät myös olemaan kuin Jumala, meillä on kyky luoda itse, meidän lapsemme, meidän kaltaisiksemme.

 

Mitä Jeesus saarnasi?

 

"Ja hänen mukanaan kulki paljon kansaa; ja hän kääntyi ja sanoi heille: "Jos joku tulee minun tyköni eikä vihaa isäänsä ja äitiänsä ja vaimoaan ja lapsiaan ja veljiään ja sisariaan, vieläpä omaa elämäänsäkin, hän ei voi olla minun opetuslapseni." Luukas 14:25-26

 

Jeesus saarnasi täysin päinvastaista - sen sijaan, että olisi saarnannut Jumalan käskyä kunnioittaa vanhempiamme, hän saarnasi, että meidän pitäisi VIHATA vanhempiamme, jotta voisimme olla hänen opetuslapsiaan!

 

Uskontojen tutkijat voisivat sanoa tähän, että ei Jeesus kirjaimellisesti tarkoita, että meidän pitäisi vihata vanhempiamme, vaan että meidän pitäisi rakastaa häntä (Jeesusta) enemmän kuin vanhempiamme. Ongelma on se, että Jeesuksella ei ole Jumalalta saatua auktoriteettia sanoa, että meidän tulisi rakastaa ja kunnioittaa häntä enemmän kuin meidän omia vanhempiamme.

 

Jumala Itse käski, että meidän tulee kunnioittaa ja arvostaa meidän vanhempiamme, koska kuinka me voimme todella kunnioittaa Jumalaa, jos me emme kunnioita vanhempiamme, jotka loivat meidät?

 

Siten ollen, sen mitä Jumalan aito profeetta on näyttänyt meille profeetta Mooseksen laeista, me voimme nähdä millä tavalla Jeesus opetti eri tavoin kuin mitä ovat lait, jotka Jumala on käskenyt ja mitä kirouksia me olemme joutuneet kokemaan seuraamalla hänen opetuksiaan.

 

Lähettikö Jumala Jeesuksen tekemään toisia selityksiä koskien Hänen lakejaan Kymmenessä Käskyssä? Onko se hänen tehtävänsä Jumalalta? Miksi Jumala lähetti Jeesuksen?

 

Luemme Jumalan sanan seuraavasta:

 

"Kun sinun päiväsi ovat päättyneet ja sinä lepäät isiesi tykönä, korotan minä sinun seuraajaksesi jälkeläisesi, joka lähtee sinun ruumiistasi; ja minä vahvistan hänen kuninkuutensa. Hän on rakentava huoneen minun nimelleni, ja minä vahvistan hänen valtaistuimensa ikuisiksi ajoiksi…" 2. Samuel 7:12-13

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

  

"When your days are over and you rest with your ancestors, I will raise up your offspring to succeed you, your own flesh and blood, and I will establish his kingdom."He is the one who will build a house for my Name, and I will establish the throne of his kingdom forever..." II Samuel 7:12-13 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kun sinun päiväsi ovat päättyneet ja sinä lepäät isiesi tykönä, Minä korotan sinun seuraajaksesi jälkeläisesi, sinun omaa lihaa ja vertasi, ja minä vahvistan hänen kuninkuutensa. "Hän on se, joka on rakentava talon/temppelin minun Nimelleni, ja minä vahvistan hänen kuninkuutensa valtaistuimen ikuisiksi ajoiksi…" 2. Samuel 7:12-13

 

"Kun sinun päiväsi ovat päättyneet ja sinä lepäät isiesi tykönä, Minä korotan sinun seuraajaksesi jälkeläisesi, sinun omaa lihaa ja vertasi" - Tämä on Jumalan antama lupaus Daavidille - jälkeläinen on tuleva hänen verilinjastaan.

 

"Hän on se, joka on rakentava talon/temppelin minun Nimelleni" - sen mitä maailman ihmisten tulisi huomata, on, että Huone tai temppeli, jonka on rakentava Kuningas Daavidin suora jälkeläinen, ei ole tarkoitettu Jumalalle, vaan Hänen Nimelleen.

 

Kysymys: Miksi Jumala tarvitsisi Huoneen rakennettavan Hänen Nimelleen? Mikä on syy sille, että ihmiset eivät koskaan ole tunteneet tai tienneet Hänen Nimeään?

 

"Jeremia sanoi vielä kaikelle kansalle ja kaikille naisille: Kuulkaa Herran sana, kaikki Juuda, joka olet Egyptin maassa. Näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala: Mitä te ja teidän vaimonne olette suullanne puhuneet, sen te panette käsillänne täytäntöön, sanoen: 'Me täytämme lupauksemme, joilla olemme luvanneet polttaa uhreja taivaan kuningattarelle ja vuodattaa hänelle juomauhreja'. Niinpä pitäkää lupauksenne, pankaa lupauksenne täytäntöön! Sen tähden kuulkaa Herran sana, kaikki Juuda, te jotka asutte Egyptin maassa: Katso, minä vannon suuren nimeni kautta, sanoo Herra: Totisesti, ei ole ainoakaan Juudan mies enää mainitseva suullaan minun nimeäni, niin että sanoisi: 'Niin totta kuin Herra, Herra elää' - ei koko Egyptin maassa" Jeremia 44:24-26

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Then Jeremiah said to all the people, including the women, "Hear the word of the LORD, all you people of Judah in Egypt. This is what the LORD Almighty, the God of Israel, says: You and your wives have shown by your actions what you promised when you said; 'We will certainly carry out the vows we made to burn incense and pour out drink offerings to the Queen of Heaven.'"Go ahead then, do what you promised! Keep your vows! But hear the word of the LORD, all Jews living in Egypt: 'I swear by my great name,' says the LORD, 'that no one from Judah living anywhere in Egypt will ever again invoke my name or swear, "As surely as the Sovereign LORD lives." Jeremiah 44:24-26 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Sitten Jeremia sanoi kaikille ihmisille, mukaan lukien naiset, "Kuulkaa HERRAN sana, kaikki te Juudan ihmiset Egyptissä. Tämä on se mitä HERRA Kaikkivaltias, Israelin Jumala, teille sanoo: Te ja teidän vaimonne olette näyttäneet toimillanne, mitä te lupasitte kun sanoitte; ´Me tulemme varmasti pitämään lupauksemme, jotka me teimme Taivaan Kuningattarelle koskien uhritoimintaa ja juomauhrien vuodattamista.` "Menkää sitten ja tehkää kuten lupasitte! Pitäkää lupauksenne! Mutta kuulkaa HERRAN Sana, kaikki Juutalaiset, jotka asutte Egyptissä. ´Minä vannon Suuren Nimeni kautta, ´sanoo HERRA, ´että yksikään Juudasta, joka asuu missä tahansa osassa Egyptiä, ei tule enää koskaan lausumaan tai sanomaan Minun Nimeäni tai vannomaan, "Niin varmasti kuin Ylivertainen HERRA elää." Jeremia 44:24-26

 

"Me tulemme varmasti pitämään lupauksemme, jotka me teimme Taivaan Kuningattarelle koskien uhritoimintaa ja juomauhrien vuodattamista." - Tämä teki Jumalan vihaiseksi Hänen omaa kansaansa kohtaan, kun he ylistivät "Taivaan Kuningatarta". He tekivät kuvan Jumalan vaimosta. Juutalaiset vihastuttivat Jumalan tekemällä kuvan vaimosta tai kuningattaresta. Kuinka paljon enemmän Jumala on vihainen Kristillisille uskonnoille, jotka julistavat ja levittävät opetusta kirjaimellisesti Jumalan ainosyntyisen pojan ylistämisestä?

"Minä vannon Suuren Nimeni kautta, ´sanoo HERRA, ´että yksikään Juudasta, joka asuu missä tahansa osassa Egyptiä, ei tule enää koskaan lausumaan tai sanomaan Minun Nimeäni tai vannomaan, "Niin varmasti kuin Ylivertainen HERRA elää." - Tämä tarkoittaa että nimi YWHW, jolla he kuvaavat Jumalaa, ei ole Jumalan tosi nimi, sillä he ovat Jumalan kiroamat, ja Jumala jopa vannoi valan Itselleen, että Juutalaiset eivät voi enää lausua tai mainita Hänen Nimeään. Koska he eivät voi mainita Jumalan nimeä, niin heillä ei ole enää Jumalan siunausta.

Kun kirous on Jumalan antama, tulee se myös varmasti tapahtumaan!

 

 "Herra Sebaot on vannonut sanoen: Totisesti, mitä minä olen ajatellut, se tapahtuu, mitä minä olen päättänyt, se toteutuu:" Jesaja 14:24

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The Lord Almighty has sworn, "Surely, as I have planned, so it will be, and as I have purposed, so it will happen." Isaiah 14:24 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Herra Kaikkivaltias on vannonut, "Varmasti, kuten Olen suunnitellut, niin tulee olemaan, ja kuten Olen tarkoittanut, niin tulee tapahtumaan." Jesaja 14:24

 

Kuinka me voimme tietää, että vaikka he yhä olivat heidän taivalluksellaan Egyptissä, niin Israelin kansa vihastutti Jumalan heidän epäjumalan ja kuvien ylistyksellään?

 

"Mutta he niskoittelivat minua vastaan eivätkä tahtoneet minua kuulla; eivät heittäneet pois itse kukin silmiensä iljetyksiä eivätkä hyljänneet Egyptin kivijumalia. Niin minä ajattelin vuodattaa kiivauteni heidän ylitsensä ja panna vihani täytäntöön heissä keskellä Egyptin maata. Mutta minä tein, minkä tein, oman nimeni tähden, ettei se tulisi häväistyksi pakanain silmissä, joitten keskellä he olivat ja joitten silmäin edessä minä olin tehnyt itseni heille tunnetuksi viemällä heidät pois Egyptin maasta." Hesekiel 20:8-9

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

 "'But they rebelled against me and would not listen to me; they did not get rid of the vile images they had set their eyes on, nor did they forsake the idols of Egypt. So I said I would pour out my wrath on them and spend my anger against them in Egypt. But for the sake of my name, I brought them out of Egypt. I did it to keep my name from being profaned in the eyes of the nations among whom they lived and in whose sight I had revealed myself to the Israelites." Ezekiel 20:8-9 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Mutta he kapinoivat minua vastaan, eivätkä tahtoneet kuunnella minua; he eivät hankkiutuneet eroon halpamaisista kuvistaan, joihin olivat katseensa kiinnittäneet, eivätkä myöskään hylänneet Egyptin epäjumaliaan. Niin Minä sanoin, että kaataisin vihani heidän keskuuteensa ja kuluttaisin vihani heihin Egyptissä. Mutta Minun Nimeni tähden, Minä toin heidät pois Egyptistä. Minä tein sen, ettei Minun Nimeäni häväistäisi niiden kansojen silmissä, joiden keskuudessa he asuivat ja joiden nähden Minä olin paljastanut/ilmoittanut Itseni Israelilaisille." Hesekiel 20:8-9

 

 Jumala vahvistaa Hänen profeettansa Hesekielin kautta, että jo sinä aikana, kun Israelin kansa oli yhä Egyptin maassa, he ylistivät ja palvoivat valheellisia jumalia ja jumalattaria. Tämä pitää sisällään taivaan kuningattaren, josta profeetta Jeremia puhui (Jeremia 44:24-26). Tämä on syy sille, että Jumala kirosi heidät, niin että he (Juutalaiset) eivät voisi koskaan mainita Hänen Nimeään.

 

 "Minä tein sen, ettei Minun Nimeäni häväistäisi niiden kansojen silmissä, joiden keskuudessa he asuivat" - Jumala näytti meille, kuinka Hän piti Hänen Nimensä tulemasta häväistyksi Hänen kansansa epäjumalanpalvelukselta asettamalla kirouksen, etteivät he voisi enää lausua tai mainita Hänen Nimeään.

 

Muiden jumalien valheellinen ylistys ja palvonta oli se synti, jonka Israelin kansa teki Jumalaa vastaan. Rangaistuksena he joutuivat Jumalan kiroamaksi, niin että he eivät voisi enää koskaan lausua tai mainita Hänen Nimeään, joka tarkoittaa Jumalan ottaneen Hänen siunauksensa pois heiltä ja hylänneen heidät. Jotta Israelin kansa voisi tulla pelastetuiksi heidän synnistään, heidän täytyy tietää Jumalan Nimi uudelleen.

 

Onko se totta, että sitten kun Israelin kansa tuntee Jumalan Nimen ja kutsuu Hänen Nimeään, he saavat anteeksiannon Jumalalta?

 

"Kaikki Herran polut ovat armo ja totuus niille, jotka pitävät hänen liittonsa ja todistuksensa. Nimesi tähden, Herra, anna anteeksi minun syntivelkani, sillä se on suuri." Psalmi 25: 10-11

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"All the ways of the Lord are loving and faithful toward those who keep the demands of his covenant. For the sake of your name, Lord, forgive my iniquity, though it is great." Psalm 25:10-11(NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kaikki Herran tiet ovat rakastavat ja uskolliset niitä kohtaan, jotka pitävät kunniassa Hänen liittonsa. Sinun Nimesi tähden, Herra, anna anteeksi minun syntini ja epäoikeudenmukaisuuteni, vaikka vääryyteni määrä on suuri." Psalmi 25: 10-11

 

Syy sille, (että oli tarve rakentaa huone/temppeli Jumalan Nimelle) on se, että Jumalan Nimi olisi heille nähtävillä asetettuna valitun Daavidin jälkeläisen toimesta, ja näin ollen Jumala ei rikkoisi sanaansa! Mikäli Israelin kansa katuisi ja kutsuisi avukseen Jumalan Nimeä, heidän syntinsä tulisivat Jumalan anteeksiantamiksi. Tästä syystä tuleva Daavidin jälkeläinen olisi kutsuttu nimellä pelastaja. Hän tekisi Jumalan Nimen tunnetuksi Israelilaisille huoneen/temppelin kautta, joka on oleva rakennettu Kuningas Daavidin suoran jälkeläisen toimesta.

 

Mikäli talo olisi rakennettu, niin mikä on Jumalan lupaus Daavidin jälkeläiselle?

 

"Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani, niin että, jos hän tekee väärin, minä rankaisen häntä ihmisvitsalla ja niin kuin ihmislapsia lyödään" 2. Samuel 7:14

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, painos:

 

"I will be his father, and he will be my son. When he does wrong, i will punish him with a rod wielded by men, with floggings inflicted by human hands." II Samuel 7:14 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani. Kun hän tekee väärin, niin Minä rankaisen häntä ihmisten antamin kepiniskuin ja miesten käsien kautta selkäsaunoilla sekä ruoskimisilla". 2. Samuel 7:14

 

"Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani" - Daavidin jälkeläinen on oleva katsottu ansaitsevan tai olevan etuoikeutettu tulla "kutsutuksi" nimellä "Jumalan poika" - tämä on kunnia tai arvonimi, joka on oleva hänelle myönnetty, jos hän menestyy tehtävässään, vaikka hän on ainoastaan ihminen.

 

Mutta oli annettu myös ehto: Että mikäli Daavidin jälkeläinen tekee väärinteon, hän tulee kärsimään rangaistuksensa "ihmisten antamin kepiniskuin ja miesten käsien kautta selkäsaunoilla sekä ruoskimisilla".

 

Miksi rangaistus on annettava "ihmisten antamin kepiniskuin ja miesten käsien kautta selkäsaunoilla sekä ruoskimisilla" eikä Jumalan antamin iskuin?

 

Maestro Eraño Evangelista selittää: Mikäli Daavidin jälkeläinen rakentaa huoneen Jumalan Nimelle, niin Israelin kansa (heidän silloisena aikanaan) tulee tuntemaan Nimen rakennetun Huoneen kautta; siten kirous Israelin kansan yllä tulee pois nostetuksi. Israelin kansa olisi näin saanut pelastuksensa. Mutta jos Daavidin jälkeläinen epäonnistuu hänen työssään ohjata hänen kansansa tuntemaan Jumalan Nimi (kansa/ihmiset olisivat hyötyneet Nimen tuntemisesta), niin siten he ovat se taho, joka myös tulee rankaisemaan häntä.

 

Miksi?

 

Koska työ, joka on annettu Daavidin jälkeläiselle, ei ole Jumalan vuoksi tehtävää, vaan Israelin kansan eduksi ja hyödyksi!

 

Jumalan käskyjen mukaisesti, ketä kohtaan olet syntiä tehnyt, sieltä tulet myös vastaanottamaan rangaistuksesi! Mikäli sinä olet tehnyt syntiä kansaa kohtaa, he tulevat myös olemaan rangaistuksen toimeenpanijoita.

 

Jumalan Nimeä kantava huone/temppeli tulee näyttämään Israelin kansalle (heidän silloisena aikanaan) tien pelastaakseen heidät itsensä heidän synneistään Jumalalle. Sitä ei ole rakennettu Jumalan siellä asuakseen, niin kuin uskonnot selittävät.

 

Sama kuin mitä tapahtui jo Adamille ja Eevalle Eedenin Puutarhassa: Jumala sanoi, että he eivät saisi syödä hyvän ja pahan tiedon puun hedelmää; jos he sitä söisivät, he myös kuolisivat.

 

 Kun Jumala antaa Hänen käskynsä siellä on aina ehto, koska kaikki perustuu Jumalan antamaan "Vapaaseen Tahtoon".

 

Lukekaamme uudelleen:

 

"Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani. Kun hän tekee väärin, niin Minä rankaisen häntä ihmisten antamin kepiniskuin ja miesten käsien kautta selkäsaunoilla sekä ruoskimisilla". 2. Samuel 7:14

 

 "KUN HÄN TEKEE VÄÄRIN" - Daavidin jälkeläinen tulisi kohtaamaan rangaistuksensa ihmisten käsien kautta kepiniskuin ja selkäsaunoilla sekä ruoskimisilla.

 

Tämä on syy sille, minkä takia huone/talo/temppeli täytyi rakentaa Jumalan Nimelle, että Juutalaiset voisivat tietää ja tuntea Jumalan Nimen ilman että Jumala rikkosi Hänen Itse antamaansa valaa - että he eivät voisi enää koskaan lausua Hänen Nimeään.

 

Daavidin jälkeläisen tehtävä on johdattaa hänen kansansa ihmiset takaisin Jumalan tykö näyttämälle heille temppelin, jossa on näkyvillä Jumalan Nimi. Kun he näkevät Nimen huoneessa/tempplelissä, niin he kykenevät kutsumaan Jumalan puoleen. Mikäli hän on menestyksekäs, kirous hänen kansansa yllä tulee Jumalan pois nostamaksi. Hänen kuninkuutensa yli Israelin tulee olemaan ikuista ja hän tulee saamaan tunnustusta ja kunniaa tulla kutsutuksi TITTELILLÄ "Jumalan Poika", vaikka hän on vain Daavidin jälkeläinen.

 

Ensimmäinen valituksi tullut tätä tehtävää suorittamaan oli Daavidin suora jälkeläinen, hän poikansa Salomo.

 

"Katso, sinulle on syntyvä poika; hänestä on tuleva rauhan mies, ja minä annan hänen päästä rauhaan kaikilta hänen ympärillään asuvilta vihollisilta, sillä Salomo on oleva hänen nimensä ja minä annan rauhan ja levon Israelille hänen päivinänsä." 1. Aik. 22:9

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, painos:

 

"But you will have a son who will be a man of peace and rest, and I will give him rest from all his enemies on every side.  His name will be Solomon, and I will grant Israel peace and quiet during his reign." 1 Chronicles 22:9 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Vaan sinä tulet saamaan pojan, joka tulee olemaan rauhan ja levon mies, ja Minä annan hänelle rauhan kaikista hänen vihollisistaan joka puolella. Hänen nimensä on oleva Salomo, ja Minä takaan Israelille levon ja rauhan hänen hallinta-aikanaan." 1. Aik. 22:9

 

Salomo oli tuo poika, suora Kuningas Daavidin jälkeläinen valittu täyttämään profetia. "Salomo" - tarkoittaa samaa kuin "rauha", tämä oli hänen merkkinsä. Uskonnot eivät ole opettaneet meille, että ensimmäinen ottamaan vastaan profetian tehtävän, oli Salomo.

 

Jeesus ei ollut ensimmäinen ottamaan hoitaakseen Profetian, eli ilmoittamalla tai näyttämällä, ainoastaan Israelin kansalle, Jumalan Nimen. Sitä ei ollut tarkoitus ilmoittaa kaikille maailman ihmisille hänen aikanaan.

 

 Salomo, nimi, tarkoittaa rauhaa. Opettaja Evangelista sanoo, että koko maailma tahtoo rauhaa.

 

Onko meillä koskaan ollut meidän aikanamme rauhaa? Se on aina vältellyt meitä. Valtiot käyttävät suunnattomia summia heidän kansallisista budjeteistaan asevarusteluun ja ainoastaan vain turvatakseen rauhan. Opettaja

Evangelista sanoo, että kaikkein tärkein asia tässä maailmassa on "rauha" tai "lepo". Vaikka sinä olisit maailman rikkain mies, mutta jos et kykene löytämään rauhaa, se ei ole hyvää elämää. Vaikka tämä maailma voisi tarjota sinulle kaikkein parastaan, niin ilman rauhaa, kaikki on turhaa ja sinä et voi nauttia elämästä.

  

"Hän on rakentava temppelin minun nimelleni. Hän on oleva minun poikani, ja minä olen oleva hänen isänsä. Ja minä vahvistan hänen kuninkuutensa valtaistuimen ikuisiksi ajoiksi." 1. Aik. 22:10

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, painos:

 

"He is the one who will build a house for my Name.  He will be my son, and I will be his father.  And I will establish the throne of his kingdom over Israel forever." 1 Chronicles 22:10 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Hän on se, joka on rakentava huoneen/temppelin minun Nimelleni. Hän on oleva minun poikani ja Minä olen oleva hänen isänsä. Ja Minä vakiinnutan hänen kuninkuutensa valtaistuimen yli Israelin ikuisesi." 1. Aik. 22:10

 

Hänelle annettiin tehtävä rakentaa huone/rakennus/temppeli Jumalan Nimelle; se on vahvistus profetialle 2. Samuel 7:12-14, niin että hänen kansansa ihmiset tulisivat näkemään Nimen ja kutsuisivat Jumalaa. Sitten kun Israelin kansa on liittynyt yhteen ylistämään Jumalan Nimeä, he tulevat olemaan Jumalan siunaamat ja muut valtiot/maat seuraisivat heidän esimerkkiään ylistää tosi Jumalaa. Kaikki ihmiset ovat siten yhdistyneitä ja rauha vallitsee.

 

"Hän on oleva minun poikani ja Minä olen oleva hänen isänsä" - Salomo oli ensimmäinen, joka vastanotti Jumalan voitelun. Mikäli hän onnistuisi tehtävänsä suorittamisessa, niin titteli annettaisiin hänen saavutuksistaan, vaikka hän on ihminen, aito Daavidin poika.

 

Jeesus ei ollut ensimmäinen henkilö, jolle oli luvattu titteli tulla "kutsutuksi" nimellä "Jumalan poika".

 

"Olkoon siis Herra sinun kanssasi, poikani, että menestyisit ja saisit rakennetuksi temppelin Herralle, Jumalallesi, niinkuin hän on sinusta puhunut. Antakoon vain Herra sinulle älyä ja ymmärrystä ja asettakoon sinut Israelia hallitsemaan ja noudattamaan Herran, Jumalasi, lakia. Silloin sinä menestyt, jos tarkoin noudatat niitä käskyjä ja oikeuksia, jotka Herra antoi Moosekselle Israelia varten. Ole luja ja rohkea, älä pelkää äläkä arkaile." 1. Aik. 22:11-13

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, painos:

 

"Now, my son, the LORD be with you, and may you have success and build the house of the LORD your God, as he said you would.  May the LORD give you discretion and understanding when he puts you in command over Israel, so that you may keep the law of the LORD your God.  Then you will have success if you are careful to observe the decrees and laws that the LORD gave Moses for Israel.  Be strong and courageous.  Do not be afraid or discouraged.

1 Chronicles 22:11-13 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Ja nyt minun poikani, HERRA sinun kanssasi, ja olkoon tiesi menestyksekäs ja rakenna HERRAN sinun Jumalasi huone, kuten hän sanoi, että tekisit. Antakoon HERRA sinulle harkintakykyä ja ymmärrystä, kun hän asettaa sinut hallitsemaan Israelia, niin että pitäisit HERRAN sinun Jumalasi lain. Sitten sinä olet saavuttava menestyksen, jos tarkoin noudatat säädöksiä ja lakeja, jotka HERRA antoi Moosekselle Israelia varten. Ole luja ja rohkea. Älä ole peloissasi tai lannistunut." 1. Aik. 22:11-13

 

Tämä oli se muistutus, jonka Jumala antoi Salomolle, jotta hän olisi rohkea ja tottelisi Käskyjä - Mooseksen Lakia. Tämä tarkoittaa sitä, että valitulla henkilöllä Daavidin sukulinjasta ei ole oikeutta tehdä hänen omia tulkintojaan koskien Jumalan lakeja. Hänen tulee seurata ja tarkoin vaalia KAIKKIA säädöksiä ja lakeja, joita Jumala antoi Moosekselle Israelia varten.

 

Salomo oli menestyksekäs rakentamaan huoneen/temppelin, mutta ongelma on se, että Jumalan Nimi ei tullut tunnetuksi hänen ihmisilleen hänen aikanaan, koska hän rakensi myös temppeleitä hänen vaimojensa väärille jumalille (1. Kun. 11:1-13).

 

Ja kuitenkin, se rangaistus, jonka Kuningas Salomo joutui vastaanottamaan Jumalalta, on, että hänen kuninkuutensa tultaisiin ottamaan pois (1. Kun.11:9-12). Hän ei kärsinyt fyysistä rangaistusta "ihmisten antamin kepiniskuin ja miesten käsien kautta selkäsaunoilla sekä ruoskimisilla".

 

Miksi? Koska Jumala sanoi:

 

"Mutta isäsi Daavidin tähden minä en tee tätä sinun päivinäsi; sinun poikasi kädestä minä sen repäisen."  1. Kun. 11:12

 

"Mutta isäsi Daavidin tähden" - Maestro Evangelista selittää meille, että Kuningas Salomo oli Daavidin suora jälkeläinen, aito suora "seuraaja" tai Daavidin poika. Jumalan suuresta rakkaudesta Salomon isää, Daavidia, kohtaan, Kuningas Salomo säästyi fyysiseltä rangaistukselta. Rangaistus "ihmisten antamin kepiniskuin ja miesten käsien kautta selkäsaunoilla sekä ruoskimisilla" (korostettu profetiassa 2. Samuel 7:12-14), että mikäli Daavidin jälkeläinen tekisi rikoksen, ei koskaan kohdistunut Kuningas Salomoon.

 

Koska Kuningas Salomoa ei ollut rankaistu "ihmisten antamin kepiniskuin ja miesten käsien kautta selkäsaunoilla sekä ruoskimisilla", niin kuinka hän kuoli?

  

"Mitä muuta Salomosta on kerrottavaa, kaikesta, mitä hän teki, ja hänen viisaudestansa, se on kirjoitettuna Salomon historiassa. Ja aika, minkä Salomo hallitsi Jerusalemissa koko Israelia, oli neljäkymmentä vuotta. Sitten Salomo meni lepoon isiensä tykö ja hänet haudattiin isänsä Daavidin kaupunkiin. Ja hänen poikansa Rehabeam tuli kuninkaaksi hänen sijaansa." 1. Kun. 11:41-43

 

Kuningas Salomo kuoli luonnollisen kuoleman; hän ei kuollut rangaistuna, joka toteutettiin ihmisten käsien kautta hakkaamisin ja ruoskimisin.

 

Kuka tulisi jatkamaan työtä tai tehtävää saattaa Israelin kansa tuntemaan Jumalan Nimi, joka oli kirjoitettuna temppeliin/taloon/huoneeseen, jonka oli rakentanut Kuningas Salono? Tulisivatko Israelin kansaan kuuluvat olemaan ikuisesti kirottuja, koska he eivät tunne Jumalan Nimeä? Päättyikö profetia tähän vai antoiko Jumala Israelin kansalle toisen mahdollisuuden?

 

Huomioikaamme seuraava: Kun Jumala tekee säädöksen tai lain, tuleeko se olemaan turha?

 

"niin on myös minun sanani, joka minun suustani lähtee: ei se minun tyköni tyhjänä palaja, vaan tekee sen, mikä minulle otollista on, ja saa menestymään sen, mitä varten minä sen lähetin." Jesaja 55:11

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, painos:

 

 "so is my word that goes out from my mouth: It will not return to me empty, but will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I sent it."Isaiah 55:11 (NIV)

Suora suomennos:

 

"Joten niin on oleva minun sanani, joka suustani lähtee; Se ei palaa luokseni rauenneena/tyhjänä, vaan täyttää sen, minkä Minä tahdon, Ja saavuttaa sen tarkoituksen, jonka vuoksi sen lähetin." Jesaja 55:11

 

"Se ei palaa luokseni rauenneena/tyhjänä, vaan täyttää sen, minkä Minä tahdon" - Huolimatta Kuningas Salomon epäonnistumisesta täysin täyttää hänen tehtävänsä tehdä Jumalan Nimi tunnetuksi rakentamansa temppelin kautta, Jumala tulee lähettämään toisen Daavidin jälkeläisen saattamaan tehtävä täytetyksi. Tämä tulee sallimaan Israelin kansan tuntea Hänen Nimensä, vapauttaa itsensä kirouksesta, ja olla täysin vapaa heidän synneistään muiden jumalien ylistämisen takia, ja olla pelastettuja.

 

Luemme, mitä Jumala sanoi Salomolle: 

 

"Kuitenkaan en minä repäise koko valtakuntaa: yhden sukukunnan minä annan sinun pojallesi palvelijani Daavidin tähden ja Jerusalemin tähden, jonka minä olen valinnut." 1. Kun. 11:13

 

Jumala antoi heille toisen mahdollisuuden. Hän ei vienyt pois mahdollisuutta tehdä Hänen Nimensä tunnetuksi Israelin kansalle. Se mies, joka tulisi "yhdestä sukukunnasta", tulisi osoittamaan oikean temppelin, jossa on Jumalan Nimi, niiden muiden useiden temppeleiden joukosta, joita Kuningas Salomo rakensi.

 

Miksi Jumala sanoi, "Jerusalemin tähden, jonka minä olen valinnut."?

 

Mikä oli Jumalan lupaus koskien Jerusalemin kaupunkia?

 

"Ja teettämänsä Aseran kuvan ("pole"= paalu, seiväs) hän asetti temppeliin, josta Herra oli sanonut Daavidille ja hänen pojallensa Salomolle: Tähän temppeliin ja Jerusalemiin, jonka minä olen valinnut kaikista Israelin sukukunnista, minä asetan nimeni ikiajoiksi." 1. Kun. 21:7

 

Jumala sanoi, että kyseessä on juuri Jerusalem, ja siihen huoneeseen/temppeliin, jonka Kuningas Salomo on rakentanut, Hän on asettava Hänen Nimensä ikuisesti.

 

Tämä tarkoittaa, että seuraava Kuningas Daavidin jälkeläinen (joka tulee täyttämään profetian 2. Samuel 7:12-14), ei enää rakenna temppeliä Jumalan Nimelle, sillä sen on jo rakentanut Salomo. Hänen tehtävänsä on osoittaa temppeliin (jonka rakensi Kuningas Salomo), jossa on Jumalan Nimi nähtävissä ja saattaa Israelilaiset ymmärtämään, että tämä huone/temppeli oli rakennettu tekemään Jumalan Nimi tunnetuksi, ilman Jumalan Nimen suoraa avuksi kutsumista tai lausumista.

 

Kristityt Pastorit voisivat yhä väittää, että profetia 2. Samuel 7:12-14 oli ainoastaan Kuningas Salomoa koskeva, eikä Jeesuksen ollut määrä jatkaa sitä. Tämä saa asian näyttämään siltä kuin Salomo olisi onnistuneesti täyttänyt profetian. Siten ollen, Salomolle pitäisi kuulua titteli ja tulla kutsutuksi nimellä "Jumalan Poika". Ja myös, sitten ei olisi enää ollut tarvetta lähettää Jeesusta.

 

Ja nyt, kuka oli Daavidin jälkeläinen, jonka Jumala oli valinnut jatkamaan annetun tehtävän täyttämistä 2. Samuel 7:12-14, jonka loppuun saattamisessa Kuningas Salomo epäonnistui ja tulisi saamaan mahdollisuuden saada itselleen tittelin "Jumalan Poika". 

 

"neitsyen tykö, joka oli kihlattu Joosef nimiselle miehelle Daavidin suvusta; ja neitsyen nimi oli Maria." Luukas 1:27

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, painos:

 

"…to a virgin pledged to be married to a man named Joseph, a descendant of David. The virgin's name was Mary." Luke 1:27 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"…neitsyelle, joka oli lupautunut menemään naimisiin Joosef nimisen miehen kanssa, Daavidin jälkeläisen. Neitsyen nimi oli Maria". Luukas 1:27

 

  Jeesuksen aito ja todellinen isä oli Joosef, joka kuului Daavidin huoneeseen tai sukuun. Siten, jos meidän on uskominen uskontojen opetuksia, että Jeesus on "Jumalan poika", niin sitten sen kuuluisi olla Maria, joka kuuluu Daavidin huoneeseen.

 

  Jatkaaksemme:

 

"Ja katso, sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus." Luukas 1:31

 

  Ja kuka oli Jeesuksen isä?

 

"Hän on oleva suuri, ja hänet pitää kutsuttaman Korkeimman Pojaksi, ja Herra Jumala antaa hänelle Daavidin, hänen isänsä, valtaistuimen" Luukas 1:32

 

  Jeesus oli vain Daavidin poika tai jälkeläinen, hän ei ollut aito ja oikea "Jumalan poika"; hän oli vain ihminen, mies.

 

"Herra Jumala antaa hänelle Daavidin, hänen isänsä, valtaistuimen" - Se on aivan selvää; kyseessä on Daavid, jonka jälkeläinen Jeesus on - se on yhdenmukainen profetian 2. Samuel 7:12:14 kanssa. Tämä tarkoittaa ainoastaan sitä, että Jeesus EI OLE, EIKÄ KOSKAAN OLLUT aito Jumalan Poika, kuten uskonnot ovat saarnanneet. Hän on todella Ihmisen Poika.

 

Ja myös sanat, "Hän on oleva suuri, ja hänet pitää kutsuttaman Korkeimman Pojaksi". Se ainoastaan todistaa, että seuraavana Kuningas Salomosta, Jeesus oli Daavidin sukulinjastasta saavuttamaan tittelin "Jumalan Poika"!

 

  Onko Jeesus Daavidin poika? Luemme siitä:

 

"Jeesuksen Kristuksen, Daavidin pojan, Aabrahamin pojan, syntykirja." Matteus 1:1

 

  Kristityt ovat saatetut uskomaan, että se on Maria, joka on Daavidin sukulinjasta, mutta kuten me voimme lukea, niin se on Joosef eikä Maria, joka on Daavidin huoneesta ja sukulinjasta.

 

  Luemme toistamiseen, mitä Jumala sanoi:

 

"Kun sinun päiväsi ovat päättyneet ja sinä lepäät isiesi tykönä, korotan minä SINUN seuraajaksesi jälkeläisesi, JOKA LÄHTEE SINUN RUUMIISTASI (ON SINUN LIHAA JA VERTASI); ja minä vahvistan hänen kuninkuutensa." 2. Samuel 7:12

  Jumala ei sanonut, "Minä nostan Minun jälkeläiseni sinun lihastasi ja verestäsi", koska jos Hän olisi sanonut sellaisen asian, niin sitten Maria on todellakin Daavidin sukulinjasta, koska hän tulisi kantamaan Hänen Poikaansa.

 

  Sen mitä Jumala selkeästi sanoi profetiassa, on, ETTÄ HÄN TULEE LÄHETTÄMÄÄN DAAVIDIN JÄLKELÄISEN, miehen joka tulee syntymään Daavidin omasta lihasta ja verestä, täysin ihmisen. Ja koska Jumala puhui tulevasta Daavidin jälkeläisestä, eikä kirjaimellisesta Pojasta, niin sen keskeisin sanoma on, että se mitä on kirjoitettu Joosefin olevan Daavidin sukulinjasta, on totta. Se, että Kristityt uskovat Marian olevan myös Daavidin sukulinjasta, on vain Kirkkojen KEKSINTÖÄ vahvistaakseen heidän suurta petosta, että Jeesus on Jumalan Poika.

 

  Väittämällä, että Jumala on se, joka saattoi Marian odottamaan lasta, eikä Joosef, niin sillä keinoin nämä Kristityt Pastorit ovat tehneet Jumalasta epäoikeudenmukaisen Jumalan, koska Hän hedelmöitti naisen, joka oli jo luvattu avioon, oli kihloissa (Luukas 1:27). Tämä sai näyttämään, että Jumala on tehnyt rikoksen, josta on säädetty kuolemanrangaistus, kuten on kirjoitettu 5. Mooseksen kirjaan 22:23-24.

 

"Jos joku tavataan makaamasta naisen kanssa, joka on toisen miehen aviovaimo, niin kuolkoot molemmat, sekä mies, joka makasi vaimon kanssa, että vaimo. Poista paha Israelista. Jos joku neitsyt on kihloissa miehen kanssa ja toinen tapaa hänet kaupungissa ja makaa hänen kanssaan," 5. Moos. 22:23-24

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, painos:

 

"If a man happens to meet in a town a virgin pledged to be married and he sleeps with her, you shall take both of them to the gate of that town and stone them to death - the young woman because she was in a town and did not scream for help, and the man because he violated another man's wife. You must purge the evil from among you." Deuteronomy 22:23-24 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Mikäli mies sattuu kohtaamaan kaupungissa neitsyen, joka on lupautunut avioon, eli on kihloissa ja hän makaa tämän kanssa, sinun täytyy ottaa heidät molemmat kaupungin portille ja kivittää heidät kuoliaaksi - nuori nainen siksi, että hän oli kaupungissa eikä huutanut apua, ja mies siksi, että hän teki väkivaltaa toisen miehen vaimolle. Sinun täytyy poistaa paha keskuudestasi." 5. Moos. 22:23-24

 

  Jatkuvalla saarnaamisellaan ja aivopesu-VALHEELLAAN, että Jumala saattoi/teki naisen (joka oli jo luvattu avioon, oli kihloissa toisen miehen kanssa) raskaaksi odottamaan Hänen "poikaansa", he ovat saaneet asian näyttämään kuin Jumala olisi rikkonut omaa lakiaan vastaan, ja siten tehden Hänestä, ei ainoastaan epäoikeudenmukaisen Jumalan, vaan myös MORAALITTOMAN Jumalan.

 

  Se, mitä he saarnaavat on Jumalanpilkkaa ja suuri loukkaus. Tästä syystä me emme voi syyttää Jumalaa, kun Hän on hylännyt meidät elämään Hänen kirouksensa alaisina, koska me olemme sallineet itsemme laittamaan MEIDÄN USKOMME tukeutumaan näihin Häneen kohdistuviin JUMALANPILKALLISIIN JA LOUKKAAVIIN opetuksiin, joita nämä pastorit ja papit meille tuottavat!

 

  Profetia Jesaja 7:11-15 koskien Jeesusta on Maestro Evangelistan selittämänä luettavissa seuraavien linkkien kautta:

 

http://thename.ph/thename/testimony/jes08-en.html ja http://www.thenameonline.info/thename/testimony/jes08-en.html tai https://kotisivukone.fi/app/www/suurinimi.kotisivukone.com/yksi-sukukunta

 

On suositeltavaa, että luettuasi tämän artikkelin, sinä klikkaat yllä olevasta linkistä tietääksesi kuinka profetia Jesaja 7:11-15 tuli täytetyksi Jeesuksen kautta. Sinä voit myös huomata puhutaanko sanotussa profetiassa todella kirjaimellisesta neitsyestä, kuten uskonnot kivenkovaan väittävät.

 

Jeesus oli se valitty yksilö Daavidin sukulinjasta tekemään Jumalan Nimi tunnetuksi Salomon jo sitä ennen rakentaman huoneen/temppelin kautta. Kun hän onnistuu tekemään hänen kansansa tuntemaan tosi Jumalan Nimen (hänen esi-isänsä Kuningas Salomon rakentaman temppelin kautta), niin Jumalan kirous Israelin kansan yllä tulee pois otetuksi. Heidän syntinsä ovat anteeksiannetut Jumalan taholta ja hän (Jeesus) tulee palkituksi tittelillä "Jumalan Poika", se titteli, joka oli ensin tarjottu Kuningas Salomolle. 

 

Onko se totta, että Jeesuksen tehtävä on esitellä Jumalan Nimi?

 

"Vanhurskas Isä, maailma ei ole sinua tuntenut, mutta minä tunnen sinut, ja nämä ovat tulleet tuntemaan, että sinä olet minut lähettänyt. Ja minä olen tehnyt sinun nimesi heille tunnetuksi ja teen vastakin, että se rakkaus, jolla sinä olet minua rakastanut, olisi heissä ja minä olisin heissä." Johannes 17:25-26

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, painos:

 

"Righteous Father, though the world does not know you, I know you,  

and they know that you have sent me. I have made you known to them, and will continue to make you known in order that the love you have for me may be in them and that I myself may be in them."  

John 17:25-26 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Oikeamielinen Isä, vaikka maailma ei tunne sinua, minä tunnen sinut, ja he tietävät sinun lähettäneen minut. Minä olen tehnyt sinut tunnetuksi heille, ja jatkan tunnetuksi tekemistäsi, jotta se rakkaus, joka sinulla on minua kohtaan, voisi olla heissä ja minä itse voisin olla heissä". Johannes 17:25-26

 

Ja vielä toinen käännös: New King James Version, Uusi Kuningas Jaakon Laitos/Painos:

 

O righteous Father! The world has not known You, but I have known You; and these have known that You sent Me. And I have declared to them Your name, and will declare it, that the love with which You loved Me may be in them, and I in them."

John 17:25-26 NKJV

 

Suora suomennos:

                                            

"Oi Oikeamielinen Isä! Maailma ei ole sinua tuntenut, mutta minä olen tuntenut sinut; ja nämä ovat tienneet, että sinä olet lähettänyt minut. Ja minä olen julistanut heille sinun nimeäsi, ja tulen julistamaan sitä, että se rakkaus, jolla olet minua rakastanut voisi olla heissä, ja minä heissä". Johannes 17:25-26

Ja nyt kysymys kuuluu - mikä on se Jumala Nimi, jonka Jeesus opetti tai julisti?

 

Vastaus on EI MITÄÄN - koska hän korosti, että ihmisten tulisi ylistää hänen omaa nimeään. Katso mitä Kristityt tekevät nyt heidän rukouksissaan - he aina päättävät ne sanoilla "Jeesuksen nimessä"! Tietämättään, että se on juuri vääryys, jonka Jeesus on tehnyt vastoin Jumalan Nimeä ja heitä itseään vastaan, koska hän epäsi heiltä tosi tiedon koskien Jumalan Nimeä!

 

Mitä tapahtui Jeekselle, kun hän teki virheensä, eikä valaissut hänen kanssa-Israelilaisiaan aidosta Jumalan Nimestä?

 

Kun tarkastelemme profetiaa 2. Samuel 7:12-14, että jos Daavidin jälkeläinen tekee virheen tai väärinteon, hän tulee kärsimään rangaistuksen ihmiskäsien kautta hakkaamisin ja ruoskimisin.

 

Oliko Jeesus se Kuningas Daavidin jälkeläinen, joka tuli rangaistuksi "ihmisten antamin kepiniskuin ja miesten käsien kautta selkäsaunoilla sekä ruoskimisilla"?

  

"Niin kaikki kansa vastasi ja sanoi: "Tulkoon hänen verensä meidän päällemme ja meidän lastemme päälle." Silloin hän päästi heille Barabbaan, mutta Jeesuksen hän ruoskitti ja luovutti ristiinnaulittavaksi."  Matt. 27:25-26

 

Todella, Jeesus oli ihmisten käsien kautta ruoskittu, kuten Jumala asetti Hänen profetiassaan 2. Samuel 7:12-14 - "MINÄ OLEN OLEVA HÄNEN ISÄNSÄ JA HÄN MINUN POIKANI. KUN HÄN TEKEE VÄÄRIN, NIIN MINÄ RANKAISEN HÄNTÄ IHMISTEN ANTAMIN KEPINISKUIN JA MIESTEN KÄSIEN KAUTTA SELKÄSAUNOILLA SEKÄ RUOSKIMISILLA".

 

Me olemme TODISTANEET nyt itse, että perustuen siihen mitä Jumala sanoi profetiassa 2. Samuel 7:12-14, että aito ja todellinen syy miksi Hän salli Jeesuksen - Kuningas Daavidin jälkeläisen joutua ihmisten hakkaamaksi, ei johtunut meidän synneistämme, vaan hänen (Jeesuksen) omista väärinteoista.

 

Mikä oli Jeesuksen merkittävin väärinteko, joka myöhemmin johti hänet rikkomaan Jumalan käskyt?

  

"Juutalaiset vastasivat hänelle: "Meillä on laki, ja lain mukaan hänen pitää kuoleman, koska hän on tehnyt itsensä Jumalan Pojaksi." Joh. 19:7

 

Hän teeskenteli olevansa "Jumalan Poika", sen sijaan, että olisi sanonut olevana vain ihmisen poika. Hänen kansansa (Israelilaiset) tiesivät hänen olevan Daavidin jälkeläinen, IHMISEN POIKA - ei "Jumalan Poika".

 

Millä tavalla Jeesus vääryydellä teeskenteli olevansa Jumalan Poika?

  

"Kun Jeesus tuli Filippuksen Kesarean tienoille, kysyi hän opetuslapsiltaan sanoen: "Kenen ihmiset sanovat Ihmisen Pojan olevan?" Matt. 16:13

 

Kun Jeesus oli hänen opetuslastensa kanssa, hän kysyi heiltä kuka "Ihmisen Poika" on, tai "Daavidin Poika", kuten on profetoitu 2. Samuel 7:12-14. Hän ei kysy kuka "Jumalan poika" on. Tässä vaiheessa Jeesus ei ollut vielä tehnyt väärintekoa.

 

Kuinka hänen opetuslapensa vastasivat hänelle?

 

"Niin he sanoivat: "Muutamat Johannes Kastajan, toiset Eliaan, toiset taas Jeremiaan tahi jonkun muun profeetoista." Matt. 16:14

 

Jeesus odotti hänen opetuslastensa sanovan tai julistavan hänen olevan "Ihmisen Poika" tai "Daavidin Poika". Kuitenkin, perustuen hänen opetuslastensa antamiin vastauksiin, he eivät todella tunteneet häntä ja mikä hänen työnsä oli, kuten se oli profetoistu.

 

Sitten hän kysyi Pietarilta, joka ei ollut vielä antanut vastaustaan:

 

"Hän sanoi heille: "Kenenkä te sanotte minun olevan?" Matteus 16:15

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, painos:

 

"But what about you?" he asked. "Who do you say I am?"
Matthew 16:15 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Mutta entä sinä sitten?" hän kysyi. "Kuka minä sinun mielestäsi olen?" Matteus 16:15

 

Mikä oli Pietarin vastaus?

  

"Simon Pietari vastasi ja sanoi: "Sinä olet Kristus, elävän Jumalan Poika." Matt. 16:16

 

Se oli Pietari, joka vastasi, että Jeesus olisi "Jumalan Poika". Kaikki uskontojen opetukset siitä, että Jeesus on "Jumalan Poika", aivan ilmiselvästi jättävät huomioimatta Jeesuksen esittämän kysymyksen hänen opetuslapsilleen: "Kenen ihmiset sanovat Ihmisen Pojan olevan?" Painopiste uskontojen opetuksissa on kohdistettu Pietarin antamaan vastaukseen, että Jeesus on "Jumalan Poika".

 

Todellisuudessa Pietarin vastaus: "Sinä olet Kristus, elävän Jumalan Poika", oli virheellinen, koska Jeesus kysyi kuka "Ihmisen Poika" tai "Daavidin Poika" on, eikä "kuka on Jumalan poika".

 

Maestro Evangelistan mukaan, tässä on tarve ymmärrykselle:

 

Kun Pietari vastasi hänelle, "Sinä olet Kristus, elävän Jumalan Poika ", niin Jeesuksen olisi pitänyt sanoa: "Ei Pietari, tuo ei ole se mitä kysyin sinulta, minä kysyn sinulta kuka ihmisen poika tai Daavidin poika on, en kuka on Jumalan Poika. Kaiken kaikkiaan sinä ole väärässä sanoessasi minun olevan Jumalan Poika, sillä minä olen Daavidin Poika, jota tullaan ainoastaan kutsumaan Jumalan Pojaksi sitten kun minä täytän velvollisuuteni Jumalalle ´Kristuksena´, pelastaakseni minun kansani Israelin heidän synneistään. Sen minä voin tehdä johdattamalla heidän tuntemaan Jumalan Nimen minun esi-isäni Kuningas Salomon Jumalan Nimelle rakentaman temppelin kautta"!

 

Tuo on se, millä tavalla Jeesuksen olisi täytynyt vastata Pietarille, sillä hän ei oikeasti ollut Jumalan poika, vaan Daavidin jälkeläinen, perustuen siihen mitä Jumala sanoi profetiassa 2. Samuel 7:12-14.

 

Jumala on tehnyt ehdon 2. Samuel 7:12-14, kun Hän sanoi "MINÄ OLEN OLEVA HÄNEN ISÄNSÄ JA HÄN MINUN POIKANI. KUN HÄN TEKEE VÄÄRIN, NIIN MINÄ RANKAISEN HÄNTÄ IHMISTEN ANTAMIN KEPINISKUIN JA MIESTEN KÄSIEN KAUTTA SELKÄSAUNOILLA SEKÄ RUOSKIMISILLA".

 

Johtuen tästä ehdosta, jonka Jumala oli asettanut, niin Jeesuksen, Daavidin pojan tulisi olla tarkkaavainen kaikessa mitä hän sanoo, eikä hänen tulisi olla helposti vakuuteltu tai horjuteltu ympärillä olevien ihmisten sanojen kautta tai muuten hän tekee rikkeen tai vääryyden ja joutuu rangaistuksi ihmisten käsien kautta hakkaamisin ja ruoskimisin.

 

Sen sijaan, että Jeesus olisi korjannut Pietaria tämän väärästä vastauksesta, mitä Jeesus sanoi? 

 

"Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Autuas (Siunattu) olet sinä, Simon, Joonaan poika, sillä ei liha eikä veri (ihminen) ole sitä sinulle ilmoittanut, vaan minun Isäni, joka on taivaissa." Matt. 16:17

 

Ei korjannut, sen sijaan hän oli imarreltu Pietarin vastauksen takia, että hän oli "Jumalan Poika".

 

Muista se ehto, jonka Jumala Itse oli säätänyt profetiassa koskien "Daavidin jälkeläistä"? Mikäli tämä "Daavidin jälkeläinen" syyllistyisi rikokseen, hän joutuisi rangaistuksi "ihmisten antamin kepiniskuin ja miesten käsien kautta selkäsaunoilla sekä ruoskimisilla".

 

Miksi? Jeesus otti Pietarin sanoista edun itselleen ja käytti sitä omaksi edukseen tai hyödykseen.

 

Sen sijaan, että hän olisi nuhdellut Pietari, hän ylisti ja siunasi häntä, hänen antaman vastauksen vuoksi, sanoen "ei liha eikä veri (ihminen) ole sitä sinulle ilmoittanut, vaan minun Isäni, joka on taivaissa" sillä hetkellä, kun hän sanoi nuo sanat, Jeesus syyllistyi jumalanpilkkaan. Hän ei koskaan ollut todellinen Jumalan Poika, vaan ainoastaan Ihmisen Poika tai Daavidin jälkeläinen! Siten Jeesus aloitti väitteensä, että hän oli "Jumalan Poika" ja sen sai aikaiseksi Pietarin sanomat sanat.

 

Hänen todelliset tunteensa koskien hänen vaalimaansa suurin halu oli nyt asetettuna avoimena hänen eteensä. Kaiken aikaa, sydämessään Jeesus halusi ihmisten tunnustavan tai tunnistavan hänen olevan "Jumalan Poika". Syy, minkä takia Jeesus teeskenteli olevansa "Jumalan Poika", johtui Pietarista. Tämä oli hänen ensimmäinen rikoksensa.

 

Mitä muuta Jeesus sanoi?

 

"Ja minä sanon sinulle: sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, ja tuonelan portit eivät sitä voita." Matt. 16:18

 

 Jeesus oli Jumalan lähettämä johdattamaan hänen kansansa Jumalan Nimeä kantavan huoneen/temppelin luokse. Sen sijaan hän rakensi toisen rakennuksen omalle nimelleen. Jeesus oli perustanut hänen oman kirkkonsa, ja se ei ollut osa hänen työtään, kuten on profetioissa eritelty. Tätä petosta on käytetty uskon perustana monissa uskonnoissa. Tämä oli Jeesuksen toinen rikos.

 

Koska Pietari imarteli Jeesusta hänen vastauksellaan, niin kuinka Jeesus palkitsi vastavuoroisesti Pietarin?

 

"Minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet, ja minkä sinä sidot maan päällä, se on oleva sidottu taivaissa, ja minkä sinä päästät maan päällä, se on oleva päästetty taivaissa." Matt. 16:19

 

Sen vuoksi, että hän otaksui olevansa nyt "Jumalan Poika", hän antoi Pietarille auktoriteetin. No kuitenkin, tiesikö Jeesus, että hän oli tehnyt rikkeen/rikoksen?

 

"Silloin hän varoitti vakavasti opetuslapsiaan kenellekään sanomasta, että hän on Kristus." Matt. 16:20

 

"varoitti vakavasti opetuslapsiaan kenellekään sanomasta, että hän on Kristus" - Koska Jeesus jo tiesi tehneensä vääryyden väittäessään olevansa Jumalan poika ja puhuessaan huoneesta tai kirkosta, joka on rakennettava hänen omalle nimelleen. Hän tiesi, että ei ollut enää olemassa toista mahdollisuutta. Sillä kyseessä on Jumalan palvelija, joka epäonnistui täyttämään tehtävän, jona Jumala oli antanut.

 

Luemme mitä tapahtui Jumalan suurele profeetalle, Moosekselle, kun hän epäonnistui tekemään sen, minkä Jumala oli käskenyt hänen tehdä: 

 

"Mutta kansalla ei ollut vettä; niin he kokoontuivat Moosesta ja Aaronia vastaan Ja kansa riiteli Moosesta vastaan ja sanoi näin: Jospa mekin olisimme hukkuneet silloin, kun veljemme hukkuivat (kaatuivat kuolleina) HERRAN edessä! Minkätähden toitte HERRAN seurakunnan (kansanryhmän, yhteisön) tähän erämaahan, kuollaksemme karjoinemme tänne?" 4. Moos. 20:2-4

 

Tässä me voimme lukea kuinka Israelin kansa valitti Jumalan profeetta Moosekselle ja hänen vellensä Aaronille (heidän matkansa aikana), sen jälkeen kun Jumala oli vapauttanut heidät pitkäaikaisesta orjuudestaan Egyptin maassa. Heidän valitustensa johdosta Mooses kysyi Jumalalta mitä hänen tulisi tehdä (katso 4. Moos. 20:5-6) ja tämä on se mitä Jumala vastasi hänelle: 

 

"Ja Herra puhui Moosekselle sanoen: Ota sauva ja kokoa seurakunta, sinä ja veljesi Aaron, ja puhukaa heidän silmiensä edessä kalliolle, niin se antaa vettä, ja sinä saat vettä tulemaan heille kalliosta ja juotat joukon ja sen karjan." 4. Moos. 20:7-8

 

Me voimme lukea, että Jumala käski Moosesta ottamaan hänen veljensä sekä kokoontuneen yhteisön ja "puhumaan" kalliolle, niin että kaikki Israelilaiset voisivat nähdä ja juoda siitä. Tämä tapahtuma on erilainen kuin oli ensimmäinen kerta, kun Israelilaiset valittivat Moosekselle (katso 2. Moos. 17:3-7), jolloin Jumala käski Moosesta käyttämään hänen sauvaansa ja lyömään kallioon, jotta siitä tulisi vettä.

 

Luemme mitä Mooses teki.

  

"Niin Mooses otti sauvan Herran kasvojen edestä, niinkuin hän oli häntä käskenyt. Ja Mooses ja Aaron kokosivat seurakunnan kallion eteen, ja hän sanoi heille: Kuulkaa nyt, te niskurit (kapinalliset)! Onko meidän saatava teille vettä tästä kalliosta? Niin Mooses nosti kätensä ja iski kalliota kahdesti sauvallansa, ja siitä lähti runsaasti vettä, niin että kansa ja sen karja saivat juoda." 4. Moos. 20:9-11

 

"Niin Mooses nosti kätensä ja iski kalliota kahdesti sauvallansa" - Me voimme lukea, että Mooses ei totellut Jumalan selkeää käskyä "puhua" kalliolle. Se, mitä Mooses teki, oli että hän löi kalliota KAHDESTI.

 

Mitä Jumala sanoi Moosekselle (ja Aaronille) jälkeenpäin?

 

 

 

"Mutta HERRA sanoi Moosekselle ja Aaronille: Koska ette uskoneet minuun ettekä pitäneet minua pyhänä israelilaisten silmien edessä, niin te ette saa viedä tätä seurakuntaa siihen maahan, jonka minä heille annan." 4. Moos. 20:12

 

Me voimme lukea, että Jumala ei antanut Moosekselle toista mahdollisuutta oikaista tai korjata hänen tekemäänsä virhettä. Suuri profeetta Mooses, hänen vihansa keskellä Israelin kansaa kohtaan, ei luottanut siihen, että Jumala oli käskenyt hänen ainoastaan puhumaan kalliolle, vaan enemänkin luotti hänen kansaansa. Hän unohti sen, että kyseessä on Jumalan sana, joka on tärkeintä. Seurauksena oli, että Jumala ei koskaan sallinut hänen astua Luvattuun Maahan.

 

Sama asia tapahtui Jeesuksen kohdalla - Pietarin imartelun johdosta hän ei pitänyt mielessään Jumalan antamaa käskyä/säädöstä 2. Samuel 7:12-14,  että häntä tultaisiin ainoastaan kutsumaan Jumalan Pojaksi ja että hänen tehtävänsä oli rakentaa tai perustaa huone/temppeli Jumalan Nimelle. Sen sijaan hän väitti olevansa aito Jumalan Poika ja puhui huoneesta/temppelistä, joka on rakennettava hänen nimelleen Jumalan Nimen sijaan; että hänellä olisi sellaisia voimia taivaassa, vaikka hän oli vain mies, ihminen, eikä jumalainen. Hän salli imartelun tunteen hallita häntä, aivan kuten Mooses epäonnistui kontrolloimaan hänen vihaansa ja unohti siinä hetkessä mitä Jumala oli käskenyt. Hän (Jeesus) huomasi myöhemmin tehneensä suuren rikoksen ja sen vuoksi hän sanoi nyt hänen opetuslapsilleen, etteivät nämä kertoisi kenellekään hänen olevan Kristus tai Voideltu henkilö (Matteus 16:20). Jeesus tiesi, ettei hän enää ansainnut saada titteliä tulla kutsutuksi arvonimellä "Jumalan poika", kuten on kirjoitettu 2. Samuel 7:12-14.

 

Siitä ajasta lähtien hän teeskenteli olevansa "Jumalan Poika", ilman että olisi täyttänyt hänen tehtäväänsä, ja oli perustanut oman kirkkonsa. Oliko hän tietoinen, että hän joutuisi rangaistuksena "hakatuksi ja ruoskituksi ihmisten käsien kautta"?

  

"Siitä lähtien Jeesus alkoi ilmoittaa opetuslapsilleen, että hänen piti menemän Jerusalemiin ja kärsimän paljon vanhimmilta ja ylipapeilta ja kirjanoppineilta ja tuleman tapetuksi ja kolmantena päivänä nouseman ylös." Matteus 16:21

 

Hän sanoi, että hän joutuisi "kärsimään" tai joutuisi rangaistuksi, ja kolmantena päivänä hän tulisi nousemaan elämään tai ylös kuolleista.

 

Myöhempänä me tulemme oppimaan tarkoituksen sanoille "kolmantena päivänä", kuten Jeesus on maininnut. Tämän tulee selittämään meille Maestro (Opettaja) Eraño M. Evangelista Profeettojen kirjoitusten kautta ja sinä tulet huomaamaan olivatko apostolit oikeassa siinä mitä he ovat kirjoittaneet koskien Jeesuksen sanoja.

 

Jatkaaksemme:

 

"Silloin Pietari otti hänet erilleen ja rupesi nuhtelemaan häntä sanoen: "Jumala varjelkoon, Herra, älköön se sinulle tapahtuko"." Matteus 16:22

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, painos:

 

"Peter took him aside and began to rebuke him. "Never, Lord!" he said. "This shall never happen to you!"Matthew 16:22 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Pietari vei hänet sivuun ja alkoi nuhdella häntä. "Ei koskaan, Herra!" hän sanoi. "Tämä ei saa koskaan tapahtua sinulle!" Matteus 16:22

 

Pietari vaikutti Jeesukseen niin että hän teeskenteli olevansa kuin "Jumalan Poika"; tällä kertaa hän yritti jälleen vakuutella, että kärsimys ja kuolema eivät tule koskaan tapahtumaan hänelle (Jeesukselle).

 

Mitä Jeesus sanoi hänelle?

 

"Mutta hän kääntyi ja sanoi Pietarille: "Mene pois minun edestäni, saatana; sinä olet minulle pahennukseksi, sillä sinä et ajattele sitä, mikä on Jumalan, vaan sitä, mikä on ihmisten"." Matteus 16:23

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, painos:

 

"Jesus turned and said to Peter, "Get behind me, Satan! You are a stumbling block to me; you do not have in mind the things of God, but the things of men." Matthew 16:23 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Jeesus kääntyi ja sanoi Pietarille, "Väisty tieltäni, Saatana! Sinä olet esteenä ja kompastuskivenä minulle; sinulla ei ole mielessäsi Jumalan asioita, vaan ihmisten." Matteus 16:23

 

Tämä on merkki ja osoitus siitä, että Jeesus havaitsi Pietarin olleen Saatanan vaikutusvallan alaisena onnistuessaan pettämään hänet!

 

Tämä on syynä sille, minkä takia Jeesus sanoi Pietaria Saatanaksi (Matteus 16:23), koska Pietari oli juuri se henkilö, jota paholainen käytti huijatessaan Jeesusta julistamaan olevansa itse kuin kirjaimellinen Jumalan Poika ja rakentamaan kirkon hänen omalle nimelleen. Jeesus myöhemmin havahtui huomatessaan, että Pietari oli ollut Saatanan vaikutusvallan alaisena pettäessään häntä, mutta se ymmärrys tuli liian myöhään. Hän oli jo syyllistynyt "väärintekoon"!

 

Verratessa Eedenin Puutarhan tapahtumiin, jossa Käärme petti Eevan, ei Adamia. Adam tuli petetyksi Eevan kautta! Jeesuksen tapauksessa Saatana käytti Pietaria pettämään Jeesuksen esittämään itsensä "Jumalan Poikana". Rikkomus, joka tapahtui Eedenin Puutarhassa, tapahtui uudelleen Jeesuksen aikana ja siitä syystä hän joutui rangaistuksi. Jeesus ei koskaan oppinut aikaisemmasta rikkomuksesta, joka tapahtui Eedanin Puutarhassa.

 

Aikaisemmin Eedenin Puutarhassa tapahtuneesta tottelemattomuudesta Käärme joutui Jumalan rankaisemana matelemaan. Niiden rikkomusten takia joita hän teki, Jeesus kärsi myös rangaistuksensa Jumalalta ja kärsi tuskaa ruoskinnan kautta. He kärsivät molemmat saman kohtalon - kumpikin kohtasi rangaistuksensa!

 

Tämän ymmärtäminen johtaa meidät siihen faktatietoon, että Jeesuksen apostolit ovat kirjoittaneet väärän selonteon tai todistuksen. He olivat väärässä sanoessaan, että Jeesus ei tehnyt syntiä Jumalaa vastaan.

 

Me tiedämme nyt tämän totuuden, koska Jumala Itse ilmoitti tämän (Raamatun kirjoitusten kautta) Maestro Evangeilistalle, sillä hän on aito profeetta kuin Mooses. Tämä sanoma, jonka Jumala käski häntä ilmoittamaan koskien Hänen Nimeään, koska Jeesus epäonnistui tekemään Hänen Nimensä tunnetuksi (Israelilaisille) huoneen/temppelin kautta, jonka oli rakentanut Kuningas Salomo.

 

Ja vielä pahempaa, Jeesus jopa levitti tietoa, että Huone tai Kirkko on rakennettava hänen omalle nimelleen ja siten ollen täysin huomioimatta Jumalan Nimeä!

 

Kirkot käyttävät jaetta Matteus 16:18 " ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani", jossa Jeesus puhui huoneesta/temppelistä, joka on rakennettava hänen omalle nimelleen osoittamaan, että he ovat se auktoriteetti, jonka on käynnistänyt tai pannut vireille Jeesus. He saattoivat ihmiset uskomaan, että Jeesus on Jumalan Poika - Katolilaisuus, Protestanttilaisuus ja jopa Filippiiniläispohjainen Kristitty ryhmä, jota kutsutaan nimellä Iglesia Ni Cristo (Kristuksen Kirkko), väittelevät toistensa kanssa siitä, mikä on aito kirkko.

 

Ja totuus on kaiken tämän aikaa se, että Jeesuksen lausunto on osoitus hänen väärinteoistaan, sillä Jumala ei käskenyt häntä rakentamaan Kirkkoa. Hänen tehtävänsä oli ainoastaan tehdä/saattaa hänen kansansa ymmärtämään ja tuntemaan Jumalan Nimi Kuningas Salomon rakentaman Huoneen/Temppelin kautta.

 

Mitä Jumalan profeettojen kirjoitusta apostolit ja uskonnot ovat käyttäneet, kun ovat epätoivoisesti todistelleet valhetta, että Jeesus Jumalan määräämä kuolemaan meidän syntiemme puolesta?

  

"mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut." Jesaja 53:5

 

Apostolit ja uskonnot ovat käyttäneet tätä jaetta, Jesajan kirjasta 53, tehdäkseen tai saattaakseen maailman ihmiset uskomaan, että tämä oli profetia, jonka Jeesus täytti, kun hän kärsi ja väitetysti kuoli kaikkien ihmisten puolesta.

 

Lukekaamme, mitä Jumala on ilmoittanut Hänen profeetalleen kuin Moosekselle, Maestro Evangelistalle ja käskenyt hänen näyttämään meille kenestä profeetta Jesaja kirjoitti Jesajan kirjassa luvussa 53:

 

Tietäköön koko maailma nyt sen, että Jeesus ei ole se kyseinen henkilö, johon on viitattu Jesaja 53, kyseessä ei ole edes ensinnäkään profetia, sillä se on muistelmakokoelma aikaisemmin tapahtuneista asioista.

 

Lukekaamme huolellisesti:

 

"Kuka uskoo meidän saarnamme, kenelle Herran käsivarsi ilmoitetaan?" Jesaja 53:1

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, painos:

 

"Who has believed our message and to whom has the arm of the LORD been revealed?" Isaiah 53:1 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kuka on uskonut meidän sanomamme ja KENELLE HERRAN käsivarsi on paljastettu?" Jesaja 53:1

 

  Käyttäkäämme ymmärrystämme:

 

  Se, mitä tässä oli kysytty on: "Kuka on uskonut meidän sanomamme JA KENELLE HERRAN KÄSIVARSI ON PALJASTETTU?" Se tarkoittaa aivan selkeästi, että kyseessä on mennyt tapahtuma ja tästä menneestä asiasta raportoitiin nyt hänen kansalleen, Israelille, se ei ole koskaan ollut profetia.

"Kuka on uskonut meidän sanomamme" - Tästä on tiedotettu jo aikaisemmin Israelin kansalle, se on tapahtunut ennen Jesajan aikaa.

 

"Kenelle HERRAN käsivarsi on paljastettu?" on paljastettu" - Tämä ei ole profetia. Se on ainoastaan kokoelma menneitä tapahtumia Israelin kansan historiasta. Kyseessä on mies, jolle Jumala on paljastanut Hänen Käsivartensa ja mahtavan voimansa. Jeesus ei ollut edes syntynyt siihen aikaan, kun tämä oli kirjoitettu.

 

Ottakaamme selville kenelle Herran käsivarsi on paljastettu/ilmoitettu?

 

"Mutta Mooses rukoili armoa Herralta, Jumalaltansa, ja sanoi: Herra, miksi sinun vihasi syttyy omaa kansaasi vastaan, jonka olet vienyt pois Egyptin maasta suurella voimalla ja väkevällä kädellä?" 2. Moos. 32:11

 

Me voimme lukea, että Jumala on paljastanut Hänen käsivartensa voiman Moosekselle Erämaavaelluksen aikana.

 

Mikäli Jesaja viittasi ja tarkoitti Moosesta tässä kappaleessa (Jesaja 53), niin meidän täytyy lukea myös se, että Jesaja itse sanoi Jumalan paljastaneen Hänen käsivartensa voiman Moosekselle.

 

"Silloin hänen kansansa muisti muinaisia päiviä, muisti Moosesta: Missä on hän, joka toi heidät ylös merestä, heidät ynnä hänen laumansa paimenen? Missä on hän, joka pani tämän sydämeen Pyhän Henkensä; hän, joka antoi kunniansa käsivarren kulkea Mooseksen oikealla puolella, joka halkaisi vedet heidän edestänsä tehdäkseen itsellensä iankaikkisen nimen;" Jesaja 63:11-12

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, painos:

 

"Then his people recalled the days of old, the days of Moses and his people - where is he who brought them through the sea, with the shepherd of his flock? Where is he who set his Holy Spirit among them, who sent his glorious arm of power to be at Moses' right hand, who divided the waters before them, to gain for himself everlasting renown," Isaiah 63:11-12 NIV 

 

Suora suomennos:

 

"Sitten hänen kansansa muisti menneitä aikoja, Mooseksen päiviä ja hänen kansaansa - missä on hän, joka toi heidät (kansan) meren poikki Hänen laumansa paimenen kanssa? Missä on Hän, joka asetti Hänen Pyhän Henkensä heidän keskuuteensa, joka lähetti mahtavan käsivartensa voiman olemaan Mooseksen oikeassa kädessä, joka jakoi vedet heidän edeltään, hankkiakseen hänelle ikuisesti kestävän maineen," Jesaja 63:11-12

 

Me voimme selkeästi lukea, Jumala näytti Hänen mahtavan käsivartensa voiman Moosekselle ja se tarkoittaa, että mies kuvattuna Jesaja 53, josta Jesaja puhui, ei ollut kukaan muu kuin Mooses. Koska kyseessä on Mooses, jolle Jumala on näyttänyt Hänen mahtavan Käsivartensa!

 

Nyt sinä saatat sanoa - eikö siellä ole kirjoitettuna Jesaja 53:5, "mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden"?

 

Vastaus: Kyseinen jae ei puhu kirjaimellisesta ristiinnaulitsemisesta - lue jae ennen sitä:

 

"Mutta totisesti, meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana," Jesaja 53:4

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, painos:

 

"Surely he took up our infirmities and carried our sorrows, yet we considered him stricken by God, smitten by him, and afflicted." Isaiah 53:4 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Varmasti hän otti kannettavakseen meidän heikkoutemme ja surumme, silti ajattelimme hänen olevan Jumalan lamauttamana ja vaurioittamana, Jumalan lyömänä vaivoja kärsimään." Jesaja 53:4

 

"silti me AJATTELIMME hänen olevan Jumalan lamauttamana ja vaurioittamana" - (isot kirjaimet meidän) he vain ajattelivat hänen olevan, ei siis tarkoita fyysisesti lyötynä. 2. Samuel 7:14 Jumala Itse sanoi, että Daavidin poika (Jeesus) on todella fyysisesti lamautettu ja lyöty, ruoskittu ja ristiinnaulittu (tapettu) tai rankaistu ihmisten käsien kautta.

 

Kuinka me tiedämme, että kyseessä on Mooses, johon tässä Jesaja 53 kirjoituksessa on viitattu?

 

Lukekaamme viimeinen jae Jesaja 53:

 

"Sen tähden minä jaan hänelle osan suurten joukossa, ja väkevien kanssa hän saalista jakaa; sillä hän antoi sielunsa alttiiksi kuolemaan, ja hänet luettiin pahantekijäin joukkoon, hän kantoi monien synnit, ja hän rukoili pahantekijäin puolesta." Jesaja 53:12

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, painos:

 

"Therefore I will give him a portion among the great, and he will divide the spoils with the strong, because he poured out his life unto death, and was numbered with the transgressors. For he bore the sin of many, and made intercession for the transgressors." Isaiah 53:12 (NIV)

  

Suora suomennos:

 

"Sen tähden Minä annan hänelle osuuden suurien joukossa, ja hän saa jakaa sotasaalista vahvojen ja kestäneiden kanssa, koska hän antoi elämänsä kuolemalle, ja hänet LUETTIIN MUKAAN PAHANTEKIJÄIN JOUKKOON. Hän kantoi monien synnit, ja rukoili pahantekijöiden puolesta." Jesaja 53:12

 

"hänet LUETTIIN MUKAAN PAHANTEKIJÄIN JOUKKOON" - Tämä on se mitä tapahtui Moosekselle, vaikka hän ei puhunut vastoin kapinoivia ja uppiniskaisia Israelilaisia, niin hänet myös luettiin tai laskettiin mukaan pahantekijöiden joukkoon Israelilaisten kanssa, joiden Jumala ei sallinut astua Luvattuun Maahan, koska hän ei ollut totellut Jumalan käskyä. Jeesuksen ei katsottu olevan pahantekijä tai lainrikkoja.

 

Onko se totta, että Mooses sovitti tai pyysi Jumalalta anteeksiantoa hänen kanssaisraelaisten tekemistä väärinteoista ja rikkeistä?

 

 Tällä tavalla profeetta Mooses rukoili Israelilaisten puolesta Jumalalta.

 

"Seuraavana päivänä Mooses sanoi kansalle: Te olette tehneet suuren synnin. Minä nousen nyt HERRAN tykö - jos ehkä voisin sovittaa teidän rikoksenne. Ja Mooses palasi HERRAN tykö ja sanoi: Voi, tämä kansa on tehnyt suuren synnin! He ovat tehneet itselleen jumalan kullasta. Jospa nyt antaisit heidän rikoksensa anteeksi! Mutta jos et, niin pyyhi minut pois kirjastasi, johon kirjoitat." 2. Moos. 32:30-32

 

Mooses yritti sovittaa hänen kansansa synnit. Mooseksen pyyntö oli jalo ja suuri, että hän jopa tarjosi omaa elämäänsä ja olemistaan Jumalan profeetta, sovittaakseen rukouksellaan hänen kansansa synnit.

 

Mitä Jumala sanoi hänelle?

"Mutta Herra vastasi Moosekselle: "Joka on tehnyt syntiä minua vastaan, sen minä pyyhin pois kirjastani. Mene nyt ja johdata kansa siihen paikkaan, josta minä olen sinulle puhunut; katso, minun enkelini käy sinun edelläsi. Mutta kostoni päivänä minä kostan heille heidän rikoksensa." 2. Moos. 32:33-34


Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, painos:

 

"The LORD replied to Moses, "Whoever has sinned against me I will blot out of my book. Now go, lead the people to the place I spoke of, and my angel will go before you. However, when the time comes for me to punish, I will punish them for their sin." Exodus 32:33-34 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"HERRA vastasi Moosekselle, "Kuka tahansa on tehnyt syntiä minua vastaan, Minä pyyhin pois kirjastani. Mene nyt, johda kansa paikkaan, josta Minä olen puhunut, ja Minun enkelini kulkee sinun edelläsi. Kuitenkin, kun tulee Minun rankaisuni aika, Minä rankaisen heitä heidän synneistään." 2. Moos. 32:33-34

 

Jumala ei sallinut Mooseksen rukoillen sovittaa hänen kansansa syntejä. Kuka tahansa tekee syntiä, vastaa siitä Jumalalle, ja on olemassa rangaistuksen aika. Jumala sanoi, että Hän tulee lähettämään "enkelin" sitten kun aika on lähellä.

 

Miksi Jumala ei sallinut Mooseksen kuolla Israelin kansan syntien puolesta?

 

"Älköön isiä rangaistako kuolemalla lasten tähden älköönkä lapsia isien tähden; kukin rangaistakoon kuolemalla oman syntinsä tähden." 5. Moos. 24:16

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, painos:

 

"Fathers shall not be put to death for their children, nor children put to death for their fathers; each is to die for his own sin." Deuteronomy 24:16 (NIV)

Suora suomennos:

"Isiä älköön asetettako kuolemaan lastensa tähden, eikä lapsia asetettako kuulemaan heidän isiensä takia; jokainen kuolkoon oman syntinsä seurauksena." 5. Moos. 24:16

"jokainen kuolkoon oman syntinsä seurauksena" - jokainen ihminen vastaa omista synneistään; ketään ei rangaista toisen tekemien syntien vuoksi. Tästä syystä Jumala ei sallinut Mooseksen kuolla muiden syntien puolesta ja se oli tämä laki.

 

Koska Jumala ei sallinut Mooseksen rukoillen sovittaa hänen kansansa syntejä omalla elämällään, niin kuinka paljon vähemmän se tapahtui Jeesuksen kohdalla?

 

Asia on erittäin selvä, että kyseessä ei ole Jeesus, johon on viitattu Jesajan kirjan luvussa 53, eikä se ole koskaan ollut profetia, vaan muistelmakokoelma siitä, mitä Mooses on tehnyt.

 

Lue lisää seuraavien linkkien kautta:

 

http://www.thename.ph/thename/revelations/suffvant-en.html tai http://www.thenameonline.info/thename/revelations/suffvant-en.html ja https://kotisivukone.fi/app/www/suurinimi.kotisivukone.com/karsiva-palvelija

 

TODELLINEN JA AITO JEESUS, JONKA JUMALA TAHTOO KOKO MAAILMAN TUNTEVAN Osa 2