KÄRSIVÄ PALVELIJA

Julkaistu 30. Huhtikuuta 2005

 

 

  Kuka on Jesajan kirjassa 53:1-12, kuvattu "Kärsivä Palvelija"?

 

  Uskonnot sanovat, että kärsivä palvelija on profetia, joka sai täyttymyksensä Jeesuksessa, mutta keneen Pyhä Raamattu tosiasiassa viittaa mainitessaan "Kärsivän Palvelijan"? Maestro Evangelista sanoo, antaa Pyhän Raamatun paljastaa mainitun henkilön identiteetin. Lukekaamme:

 

"Kuka uskoo meidän saarnamme, kenelle Herran käsivarsi ilmoitetaan?" Jesaja 53:1

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

Who has believed our message and to whom has the arm of the LORD been revealed?
Isaiah 53:1 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kuka on uskonut meidän sanomamme ja kenelle HERRAN käsivarsi on paljastettu?"

Jesaja 53:1

 

  Käyttäkäämme ymmärrystämme:

 

  Se, mitä tässä oli kysytty on: "Kuka on uskonut meidän sanomamme ja kenelle HERRAN käsivarsi on paljastettu?" Se tarkoittaa aivan selkeästi, että kyseessä on mennyt tapahtuma ja tästä menneestä asiasta raportoitiin nyt hänen kansalleen, Israelille, se ei ole koskaan ollut profetia. Luemme sen uudestaan kokonaisuutta tarkastellen:

 

"Kuka on uskonut meidän sanomamme ja kenelle HERRAN käsivarsi on paljastettu?"

Jesaja 53:1

 

"Kuka on uskonut meidän sanomamme" - Tästä on tiedotettu jo aikaisemmin Israelin kansalle, se on tapahtunut ennen Jesajan aikaa.

 

"on paljastettu" - Tämä ei ole profetia. Se on ainoastaan kokoelma menneitä tapahtumia Israelin kansan historiasta. Jeesus ei ollut edes syntynyt siihen aikaan, kun tämä oli kirjoitettu.

 

  Uskonnot väittävät tämän olevan profetia ja kertovan Jeesuksesta.

  Maestro Evangelista sanoo sen olevan heidän olettamustaan. Ketä sinä uskot: Uskontoja vai Pyhää Raamattua, Jumalan Sanaa?

 

"Hän kasvoi Herran edessä niin kuin vesa, niin kuin juuri kuivasta maasta. Ei ollut hänellä vartta eikä kauneutta; me näimme hänet, mutta ei ollut hänellä muotoa, johon me olisimme mielistyneet. Hän oli ylenkatsottu, ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät, halveksittu, jota emme minäkään pitäneet." Jesaja 53:2-3

 

  Hänen kansansa, Israelin, kärsimättömyys ja epäusko matkansa aikana erämaassa kohdistui jokaiselta osa-alueeltaan Moosekseen.


"Mutta totisesti, meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana," Jesaja 53:4

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

Surely he took up our infirmities and carried our sorrows,
yet we considered him stricken by God, smitten by him, and afflicted.
Isaiah 53:4 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Varmasti hän otti kannettavakseen meidän heikkoutemme ja surumme, silti ajattelimme hänen olevan Jumalan lamauttamana ja vaurioittamana, Jumalan lyömänä vaivoja kärsimään." Jesaja 53:4

 

"silti me ajattelimme hänen olevan Jumalan lamauttamana ja vaurioittamana" - he vain ajattelivat hänen olevan, ei siis tarkoita fyysisesti lyötynä. Jeesuksen kohdalla taas, hän oli todella fyysisesti lyöty, ruoskittu ja ristiinnaulittu (tapettu).

 

  Uskontojen olisi pitänyt nähdä tuo ero jo alusta alkaen.

 

"mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut. Me vaelsimme kaikki eksyksissä niin kuin lampaat, kukin meistä poikkesi omalle tielleen. Mutta Herra heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme. Häntä piinattiin, ja hän alistui siihen eikä suutansa avannut; niin kuin karitsa, joka teuraaksi viedään, niin kuin lammas, joka on ääneti keritsijäinsä edessä, niin ei hän suutansa avannut." Jesaja 53:5-7

 

  Uskonnot ovat käyttäneet tätä kappaletta saadakseen maailman ihmiset uskomaan, että tämä on profetia, jonka Jeesus täytti kärsimyksissään ja väitetysti kuoli kaikkien ihmisten puolesta; se ei ole totta, sanoo Maestro Evangelista.

 

"Me vaelsimme kaikki eksyksissä niin kuin lampaat" - "kaikki" tarkoittaa kaikkia Israelin kansaan kuuluvia, ei kristittyjä ja muita maailman ihmisiä. Siten uskonnot eivät voi vaatia ja väittää tämän tarkoittavan Jeesusta.

 

  Uskonnot sanovat, että tämä oli todella Jeesus, mutta meidän täytyy muistaa, että kun Jeesus oli naulittuna ristille, hän huusi "Jumalani Jumalani, miksi olet minut Hyljännyt"? Jeesus valitti Jumalalle viimeisten kärsimysten hetkellään.

 

  Kuka on todellinen "Kärsivä palvelija", jos se ei ollut Jeesus?

 

"Ahdistettuna ja tuomittuna hänet otettiin pois, mutta kuka hänen polvikunnastaan sitä ajatteli? Sillä hänet temmattiin pois elävien maasta; minun kansani rikkomuksen tähden kohtasi rangaistus häntä. Hänelle annettiin hauta jumalattomain joukossa; mutta rikkaan tykö hän tuli kuoltuansa, sillä hän ei ollut vääryyttä tehnyt eikä petosta ollut hänen suussansa. Mutta Herra näki hyväksi runnella häntä, lyödä hänet sairaudella. Jos sinä panet hänen sielunsa vikauhriksi, saa hän nähdä jälkeläisiä ja elää kauan, ja Herran tahto toteutuu hänen kauttansa." Jesaja 53:8-10

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

By oppression and judgment he was taken away. And who can speak of his descendants?
For he was cut off from the land of the living; for the transgression of my people he was stricken. He was assigned a grave with the wicked, and with the rich in his death,
though he had done no violence, nor was any deceit in his mouth.
Yet it was the LORD's will to crush him and cause him to suffer,
and though the LORD makes his life a guilt offering,
he will see his offspring and prolong his days, and the will of the LORD will prosper in his hand. Isaiah 53:8-10 (NIV)

 

Suora suomennos:


"Sorrettuna ja tuomittuna hänet otettiin pois. Ja kuka voi puhua hänen jälkeläisistään? Sillä hänet otettiin pois elävien maasta, kirjoista; minun kansani väärintekojen takia hänet oli asetettu lamautettuna kärsimään. Hänet oli osoitettu samaan hautaan pahojen ja rikkaiden kanssa kuoltuaan, vaikka hän ei ollut väkivaltaa tehnyt, eikä yhtään vilppiä tai petosta suustaan kuultu. Silti oli HERRAN tahto murskata hänet ja aiheuttaa hänelle kärsimystä, ja vaikka HERRA teki hänen elämänsä syntiuhriksi, hän tulee näkemään jälkeläisissänsä elämänsä pidentyneen, ja HERRAN tahto kukoistaa hänen kätensä kautta." Jesaja 53:8-10

 

  Tämä "Kärsivä Palvelija" puhui ja esirukoili kansansa puolesta.

 

"tulee näkemään jälkeläisissänsä elämänsä pidentyneen" - hänet muistetaan ikuisesti ja kunnioittamaan - vaikka hän on ollut kuolleena pitkän aikaa. Jeesus ei elänyt pitkään; hän kuoli reilut kolmikymppisenä. Mooses eli enemmän kuin sata vuotta!

"Sielunsa vaivan tähden hän saa nähdä sen ja tulee ravituksi. Tuntemuksensa kautta hän, minun vanhurskas palvelijani, vanhurskauttavat monet, sälyttäen päällensä heidän pahat tekonsa. Sen tähden minä jaan hänelle osan suurten joukossa, ja väkevien kanssa hän saalista jakaa; sillä hän antoi sielunsa alttiiksi kuolemaan, ja hänet luettiin pahantekijäin joukkoon, hän kantoi monien synnit, ja hän rukoili pahantekijäin puolesta."

Jesaja 53:11-12

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

After the suffering of his soul, he will see the light of life and be satisfied;
by his knowledge my righteous servant will justify many, and he will bear their iniquities.
Therefore I will give him a portion among the great, and he will divide the spoils with the strong, because he poured out his life unto death, and was numbered with the transgressors.
For he bore the sin of many, and made intercession for the transgressors.
Isaiah 53:11-12 (NIV)

  

Suora suomennos:

 

"Sielunsa kärsimysten jälkeen, hän tulee näkemään elämän valon ja saa tyydytyksen; hänen tietämystensä kautta minun oikeamielinen palvelijani osoittaa perustellusti monet oikeutetuiksi, ja hän kantaa heidän pahat tekonsa. Sen tähden Minä annan hänelle osuuden suurien joukossa, ja hän saa jakaa sotasaalista vahvojen ja kestäneiden kanssa, koska hän antoi elämänsä kuolemalle, ja hänet luettiin mukaan pahantekijäin joukkoon. Hän kantoi monien synnit, ja rukoili pahantekijöiden puolesta." Jesaja 53:11-12

 

  Nyt, Maestro Evangelista sanoo, oppikaamme tuntemaan keitä "pahantekijät, rikkojat" olivat.

 

  Maestro näyttää sen meille lukemalla heidän pahanteostaan.

 

"Ja niin minä näin, että te olitte rikkoneet Herraa, teidän Jumalaanne, vastaan: olitte tehneet itsellenne (epäjumalan,) valetun vasikankuvan, pian poikenneet siltä tieltä, jota Herra oli käskenyt teidän vaeltaa." 5. Moos.9:16

 

  "Pahantekijät" olivat Israelin kansa, ihmiset, joita hän johti ulos Egyptin orjuudesta. He olivat tehneet ja palvoivat epäjumalaa, ilman, että Jumalan olisi antanut heille ohjeet sellaiseen. Mitä Mooses teki?

 

"Silloin minä tartuin molempiin tauluihin ja heitin ne käsistäni ja murskasin ne teidän silmienne edessä. Ja minä heittäydyin (mahalleni) Herran eteen ja olin, niin kuin edelliselläkin kerralla, neljäkymmentä päivää ja neljäkymmentä yötä syömättä ja juomatta, kaiken sen synnin tähden, jota te olitte tehneet, kun teitte sitä, mikä on pahaa Herran silmissä, ja vihoititte hänet. Sillä minä pelkäsin sitä vihaa ja kiivautta teitä vastaan, joka oli vallannut Herran, niin että hän aikoi tuhota teidät. Ja Herra kuuli minua vielä silläkin kertaa." 5. Moos.9:17-19

 

  Hän teki sovitustyötä ihmisten syntien tähden Jumalalle. Hän on se, joka rukoili anellen Jumalaa kansansa puolesta.

 

  Minkälaisten syntien tähden hän rukoili Jumalalta sovitusta?

 

 "Myöskin Aaroniin Herra vihastui niin suuresti, että hän aikoi tuhota hänet, ja minä rukoilin silloin myöskin Aaronin puolesta. Sitten minä otin teidän tekemänne syntikuvatuksen, vasikan, ja poltin sen tulessa, löin sen palasiksi ja rouhensin sen hienoksi, aivan kuin tuhaksi, ja sen tuhan minä heitin puroon, joka juoksi vuorelta." 5. Moos.9:20-21

 

  Tämä on se sanoma, joka on mainittu Jesaja 53:1-12, ja Mooses on "Kärsivä Palvelija".

 

"Tabeerassa, Massassa ja Kibrot-Hattaavassa te vielä (myös) vihoititte Herran. Ja kun Herra tahtoi lähettää teidät Kaades-Barneasta ja sanoi: 'Menkää ja ottakaa omaksenne se maa, jonka minä teille annan', niin te niskoittelitte Herran, teidän Jumalanne, käskyä vastaan ettekä uskoneet häneen ettekä kuulleet hänen ääntänsä." 5. Moos.9:22-23

 

  Mitä tapahtui?
 

"Te olette niskoitelleet Herraa, teidän Jumalaanne, vastaan aina siitä päivästä alkaen, jona minä opin teidät tuntemaan." 5. Moos.9:24

 

  Mitä Mooses teki?

 

"Silloin minä heittäydyin Herran eteen ja olin siinä neljäkymmentä päivää ja neljäkymmentä yötä; sillä Herra oli sanonut aikovansa tuhota teidät." 5. Moos.9:25

 

  Hän rukoili sovitusta kansalleen jo toista kertaa.

 

"Ja minä rukoilin Herraa ja sanoin: Herra, (Ylivertainen) Herra, älä tuhoa kansaasi ja perintöosaasi, jonka sinä suuruudessasi vapahdit ja jonka sinä veit pois Egyptistä väkevällä kädellä. Muista palvelijoitasi Aabrahamia, Iisakia ja Jaakobia, älä katso (jätä huomioon ottamatta) tämän kansan uppiniskaisuutta, jumalattomuutta ja syntiä," 5. Moos. 9:26-27

 

  Mistä syystä hän kysyi/pyysi tällaista Jumalalta?

 

"ettei sanottaisi siinä maassa, josta sinä veit meidät pois: 'Koska Herra ei kyennyt viemään heitä siihen maahan, jonka hän oli heille luvannut, ja koska hän vihasi heitä, vei hän heidät täältä pois surmatakseen heidät erämaassa'." 5. Moos.9:28

 

  Mooses toimi sovittelijana, välittäjänä kansansa puolesta Jumalan edessä. Mitä myös tapahtui?

 

"Ovathan he sinun kansasi ja perintöosasi, jonka sinä veit sieltä pois suurella voimallasi ja ojennetulla käsivarrellasi." 5. Moos.9:29

 

"ojennetulla käsivarrellasi" Jumalan käsivarsi oli paljastettu Moosekselle ja hänen kansalleen, ei Jeesukselle.

 

  Mitä Moosekselle tapahtui jälkeenpäin?

 

"Silloin Herra sanoi minulle: 'Veistä itsellesi kaksi kivitaulua,
entisten kaltaista, ja nouse vuorelle minun tyköni; tee myös itsellesi puusta arkki. Minä kirjoitan niihin tauluihin ne sanat, jotka olivat entisissä tauluissa, niissä, jotka sinä murskasit; pane ne arkkiin.' Niin minä tein arkin akasiapuusta ja veistin kaksi kivitaulua, entisten kaltaista. Ja minä nousin vuorelle, kädessäni ne kaksi taulua. Ja hän kirjoitti tauluihin saman, minkä edellisellä kerralla, ne kymmenen sanaa, jotka Herra oli puhunut teille vuorelta, tulen keskeltä, seurakunnan kokouspäivänä. Ja Herra antoi ne minulle. Sitten minä käännyin ja astuin alas vuorelta ja panin taulut tekemääni arkkiin, niin kuin Herra oli minua käskenyt, ja siinä ne ovat. Ja israelilaiset lähtivät liikkeelle Bene-Jaakanin kaivoilta ja vaelsivat Mooseraan. Siellä kuoli Aaron, ja hänet haudattiin sinne; ja hänen poikansa Eleasar tuli papiksi hänen sijaansa
." 5. Moos.10:1-6

 

  Jumala määräsi Moosesta tekemään toiset kaksi kivistä taulua, kuten ne ensimmäiset, ja niihin Jumala kirjoitti Kymmenen Käskyä uudelleen.

 

"Sieltä he lähtivät liikkeelle Gudgodaan, ja Gudgodasta Jotbataan, seutuun, jossa on vesipuroja. Siihen aikaan Herra erotti Leevin sukukunnan kantamaan Herran liitonarkkia, seisomaan Herran edessä, palvelemaan häntä ja siunaamaan hänen nimeensä, niin kuin tähän päivään saakka on tapahtunut." 5. Moos.10:7-8

 

  He ovat Jumalan palvelijoita/pappeja.

 

"Sen tähden Leevi ei saanut osuutta eikä perintöosaa veljiensä rinnalla, sillä Herra on hänen perintöosansa, niin kuin Herra, sinun Jumalasi, on hänelle (heille) puhunut. Ja minä viivyin vuorella, niin kuin edelliselläkin kerralla, neljäkymmentä päivää ja neljäkymmentä yötä; ja Herra kuuli minua vielä silläkin kertaa, sillä Herra ei tahtonut tuhota sinua (teitä). Ja Herra sanoi minulle: 'Nouse ja lähde, kulje kansan edellä, että he menevät ja ottavat omakseen maan, jonka minä heidän isillensä vannotulla valalla olen luvannut antaa heille'."

5. Moos.10:9-11

 

  Heidän perintönsä on Jumalan kanssa.

 

"Ja nyt, Israel, mitä Herra, sinun Jumalasi, sinulta muuta vaatii, kuin että pelkäät Herraa, sinun Jumalaasi, että aina vaellat hänen teitänsä ja rakastat häntä, ja että palvelet Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi, noudattaen Herran käskyjä ja säädöksiä, jotka minä sinulle tänä päivänä annan, että menestyisit (sinun parhaaksesi). Katso, taivaat ja taivasten taivaat, maa ja kaikki, mitä siinä on, ovat Herran, sinun Jumalasi. Mutta ainoastaan sinun isiisi Herra mielistyi ja rakasti heitä; ja hän valitsi omikseen heidän jälkeläisensä, hän valitsi teidät kaikista kansoista, niin kuin yhä vielä on." 5. Moos.10:12-15

 

  Tätä Jumala pyytää meiltä… seuraamaan ja rakastamaan Häntä. Me voimme osoittaa rakastavamme häntä, tottelemalla Hänen Käskyjään.


"Ympärileikatkaa sen tähden sydämenne älkääkä olko enää niskureita, (jääräpäisiä)."

5. Moos.10:16

 

 "Ympärileikatkaa sen tähden sydämenne" - puhdistukaa sydämeltänne, totelkaa Jumalaa. Kuka on Jumala?

 

"Sillä Herra, teidän Jumalanne, on jumalain Jumala ja herrain Herra, suuri, voimallinen ja peljättävä Jumala, joka ei katso henkilöön eikä ota lahjusta," 5. Moos.10:17

 

  Hän on todella meidän Jumalamme.

   Tämän takia Maestro Evangelista tekee tätä työtään, hän ei pyydä mitään vastikkeena. Ei ole mitään lahjoituksia, eikä kymmenyksien antamisia. Mistä Jumala tahtoo muistuttaa meitä?

 

"Varokaa, ettei teidän sydämenne antaudu vieteltäväksi, niin että poikkeatte pois ja palvelette muita jumalia ja niitä kumarratte;" 5. Moos.11:16

 

  Tästä asiasta Jumala tahtoo meitä varoittaa ja huomauttaa, totelkaa Hänen Käskyjään, älkääkä palvelko muita jumalia. Mitä meille tapahtuu, jos me käännymme ja seuraamme muita jumalia?

 

"muutoin Herran viha syttyy teitä kohtaan, ja hän sulkee taivaan, niin ettei tule sadetta eikä maa anna satoansa, ja te häviätte pian siitä hyvästä maasta, jonka Herra teille antaa."

5. Moos.11:17

 

  Me joudumme Jumalan kiroamiksi! Palaamme:

 

"Sen tähden Minä annan hänelle osuuden suurien joukossa, ja hän saa jakaa sotasaalista vahvojen ja kestäneiden kanssa, koska hän antoi elämänsä kuolemalle, ja hänet luettiin mukaan pahantekijäin joukkoon. Hän kantoi monien synnit, ja rukoili pahantekijöiden puolesta." Jesaja 53:11-12

 

  Kuinka Mooses rukoili ja yritti sovittaa kansansa synnit Jumalalle?

 

"Silloin koko kansa alkoi huutaa ja parkua, ja kansa itki sen yön. Ja kaikki israelilaiset napisivat Moosesta ja Aaronia vastaan, ja koko kansa sanoi heille: "Jospa olisimme kuolleet Egyptin maahan tai tähän erämaahan! Jospa olisimme kuolleet! Ja miksi viekään Herra meitä tuohon maahan, jossa me kaadumme miekkaan ja vaimomme ja lapsemme joutuvat vihollisen saaliiksi! Eikö meidän olisi parempi palata Egyptiin?" Ja he puhuivat toinen toiselleen: "Valitkaamme johtaja ja palatkaamme Egyptiin". 4. Moos.14:1-4

 

  Heidän napinansa ja kapinallisen luonteensa takia, he valittivat jatkuvasti ja rankasti matkansa aikana erämaassa.

 

"Silloin Mooses ja Aaron lankesivat kasvoilleen Israelin kansan koko seurakunnan eteen. Mutta Joosua, Nuunin poika, ja Kaaleb, Jefunnen poika, jotka olivat olleet mukana maata vakoilemassa, repäisivät vaatteensa ja puhuivat kaikelle israelilaisten seurakunnalle näin: "Maa, jota kävimme vakoilemassa, on ylen ihana maa. Jos Herra on meille suosiollinen, niin hän vie meidät siihen maahan ja antaa sen meille, maan, joka vuotaa maitoa ja mettä. Älkää vain kapinoiko Herraa vastaan älkääkä peljätkö sen maan kansaa, sillä heitä ei ole meille kuin suupalaksi. Heidän varjelijansa on väistynyt heistä, mutta meidän kanssamme on Herra. Älkää te heitä peljätkö." 4. Moos.14:5-9

 

  Hänen kansansa ei olisi pitänyt odottaa, että heille annetut lupaukset täyttyisivät ihan siinä samassa hetkessä. Heidän täytyi tehdä kovasti töitä sen eteen ja saattaa matkansa loppuun Luvattuun Maahan.

 

  Mitä ihmiset tekivät Moosekselle?

 

"Silloin koko seurakunta vaati heitä kivitettäviksi, mutta Herran kirkkaus ilmestyi kaikille israelilaisille ilmestysmajassa."

4. Moos.14:10

 

  He aikoivat kivittää Mooseksen! 

 

"Ja Herra sanoi Moosekselle: "Kuinka kauan tämä kansa pitää minua pilkkanaan eikä usko minuun, huolimatta kaikista tunnusteoista, jotka minä olen tehnyt sen keskuudessa? Minä tuhoan sen rutolla ja hävitän sen perin juurin, mutta sinusta minä teen suuremman ja väkevämmän kansan, kuin se on."

4. Moos.14:11-12

 

  Tämä on Jumalan viha, koskien heidän kärsimättömyyttä ja epäuskoa Jumalan Lupaukseen.

 

  Mitä Mooses teki kansalleen?

"Mutta Mooses sanoi Herralle: "Ovathan egyptiläiset kuulleet, että sinä voimallasi olet vienyt tämän kansan heidän keskeltänsä. Ja he ovat puhuneet siitä sen maan asukkaille; hekin siis ovat kuulleet, että sinä, Herra, olet tämän kansan keskellä, sinä Herra, joka olet sille ilmestynyt silmästä silmään, ja että sinun pilvesi pysyy heidän päällänsä ja että sinä kuljet heidän edellänsä pilvenpatsaassa päivin ja tulenpatsaassa öin. Mutta jos sinä nyt surmaat tämän kansan, niin kuin yhden miehen, niin kansat, jotka saavat kuulla sitä kerrottavan sinusta, sanovat näin: 'Koska Herra ei kyennyt viemään tätä kansaa siihen maahan, jonka hän oli heille valalla vannoen luvannut, tappoi hän heidät erämaahan'."

4. Moos.14:13-16

 

"jos sinä nyt surmaat tämän kansan, niin kuin yhden miehen" - Mooses tiesi, että Jumala todella tuhoaisi heidät kaikki kerralla.

 

 

  Tämä oli se nöyrä pyyntö, jonka Mooses esitti Jumalalle. Siitä huolimatta, että hänen kansansa halusi kivittää hänet, niin silti hän anoi Jumalaa säästämään heidän henkensä.

 

"Osoittautukoon nyt sinun suuri voimasi, Herra, niin kuin olet puhunut sanoen:"

 4. Moos.14:17

  

  Tällä tavoin profeetat rukoilivat kansansa puolesta Jumalalle.

 

"'Herra on pitkämielinen ja suuri armossa, hän antaa anteeksi pahat teot ja rikokset, mutta ei jätä niitä rankaisematta, vaan kostaa isien pahat teot lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen'." 4. Moos.14:18

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"'The LORD is slow to anger, abounding in love and forgiving sin and rebellion.
Yet he does not leave the guilty unpunished; he punishes the children for the
sin of the fathers to the third and fourth generation.'" Numbers 14:18 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

HERRA on hidas vihastumaan, yltäkylläinen rakkaudessaan ja syntien sekä kapinoinnin anteeksi antamisessa. Silti Hän ei jätä syyllistä rangaistuksetta; Hän rankaisee lapsia kolmanteen ja neljänteen polveen isiensä syntien tähden.´" 4. Moos.14:18

 

  Tällä tavoin Jumalan viha palaa, aina neljänteen sukupolveen saakka.

 

  Mitä Mooses pyysi Jumalalta?

 

`"Anna siis anteeksi tämän kansan pahat teot suuressa armossasi (rakkaudessasi), niin kuin sinä ennenkin olet anteeksi antanut tälle kansalle, Egyptistä tänne saakka." 4. Moos.14:19

 

  Mitä Jumala vastasi Moosekselle?

 

"Ja Herra vastasi: "Minä annan anteeksi, niin kuin sinä olet anonut. Mutta niin totta kuin minä elän, ja niin totta kuin Herran kirkkaus on täyttävä kaiken maan:" 4. Moos.14:20-21

  

  Vaikka Jumala antoi heille heidän syntinsä anteeksi…

"ei kukaan niistä miehistä, jotka ovat nähneet minun kirkkauteni ja minun tunnustekoni, jotka minä olen tehnyt Egyptissä ja tässä erämaassa, mutta kuitenkin nyt jo kymmenen kertaa ovat minua kiusanneet (koettelivat) eivätkä ole kuulleet minun ääntäni, ei yksikään heistä ole näkevä sitä maata, jonka minä valalla vannoen lupasin heidän isillensä; ei yksikään minun pilkkaajistani ole sitä näkevä. Mutta koska minun palvelijassani Kaalebissa on toinen henki, niin että hän on minua uskollisesti seurannut, niin hänet minä vien siihen maahan, jossa hän kävi, ja hänen jälkeläisensä saavat sen omakseen. Mutta koska amalekilaiset ja kanaanilaiset asuvat laaksoissa, niin kääntykää huomenna toisaanne päin ja painukaa erämaahan, Kaislameren tietä." Ja Herra puhui Moosekselle ja Aaronille sanoen: "Kuinka kauan tämä häijy(paha, jumalaton) joukko napisee minua vastaan? Minä olen kuullut, kuinka israelilaiset napisevat minua vastaan. Sano heille: Niin totta kuin minä elän, sanoo Herra, aivan niin kuin te olette minulle puhuneet, niin minä teille teen. Tähän erämaahan kaatuvat teidän ruumiinne, teidän kaikkien, jotka olette katselmuksessa olleet, niin monta kuin teitä on kaksikymmenvuotisia ja sitä vanhempia, jotka olette napisseet minua vastaan. Totisesti, te ette pääse siihen maahan, jonka minä olen kättä kohottaen luvannut antaa teille asumasijaksi, ei kukaan teistä, paitsi Kaaleb, Jefunnen poika, ja Joosua, Nuunin poika. Mutta teidän lapsenne, joiden sanoitte joutuvan vihollisen saaliiksi, heidät minä vien sinne, ja he saavat tulla tuntemaan sen maan, jota te halveksitte. Mutta teidän ruumiinne kaatuvat tähän erämaahan,"

4. Moos.14:22-32

 

  Jumala on yhä vihainen ihmisille…

 

  Vain "Kaaleb, Jefunnen poika, ja Joosua, Nuunin poika" sallittiin tavoittaa ja astua Luvattuun Maahan, koska he olivat kuuliaisia Jumalalle.

 

  Se kapinallinen sukupolvi, joka taivalsi erämaassa, heidän ei sallittu nähdä Lupauksen täyttyvän.

 

  Maestro Evangelista sanoo: Uskonnot väittävät, että Jeesus on "Kärsivä palvelija", joka on mainittu Jesaja 53:1-12 ja nyt me tiedämme, että se ei ole totta.

  

  

Profetia Hyvä vastaan Paha