Jumalan Muukalaisen Tulo

 

Suureen ja Pelottavaan Herran Päivään Johtavat Ennakkomerkit

Julkaistu Englanniksi 5. Helmikuuta 2011

  Kaikki uskonnot ja heihin uskovat seuraajansa ovat ennakoineet tämän "päivän" tuloa. Useat sukupolvet ovat valmistelleet monia rituaaleja ja juhlia, jolla se toivotetaan tervetulleeksi. He uskovat, että se on Jeesuksen paluun aika, ja he odottavat sen olevan kunniakas päivä täynnä iloa ja juhlintaa. Mutta, voimme kysyä: Tietävätkö he merkeistä tai tapahtumista, joita ovat ennalta ilmoittaneet Jumalan Profeetat Pyhässä Raamatussa, niitä merkkejä, jotka antavat tiedon, että "päivä" on todellakin tullut.

 

  Maestro Evangelista sanoo, kysykäämme "Suuren ja Pelottavan Herran Päivän" todellista merkitystä Pyhässä Raamatussa Jumalan Profeettojen ilmestysten pohjalta, eikä suinkaan uskontojen opetusten kautta.

 

  Tässä selonteossa Maestro Evangelista antaa täydet yksityiskohdat koskien tätä tulevaa tapahtumaa, kuten ne on kirjoitettu Pyhään Raamattuun Jumalan Profeettojen ilmestysten kautta.

 

  Mitä tarkoittaa "Suuri ja Pelottava Herran Päivä", kuten se on kirjoitettu Pyhään Raamattuun?

 

"aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi, ennen kuin Herran päivä tulee, se suuri ja peljättävä." Joel 2:31

 

"muuttuu pimeydeksi" - Ongelmia tulee olemaan jokaisessa maailman kolkassa, ja niitä ilmaantuu lähes joka päivä.

 

"vereksi" - monia ihmisiä kuolee näissä tuhoissa.

 

"ennen kuin Herran päivä tulee" - Maestro Evangelista sanoo, että tämä ilmestys on annettu tiedoksi maailman ihmisille. Että on olemassa merkkejä ja tapahtumia, joista he voivat todistaa ja huomioida, että ne ovat ennakkomerkkejä, jotka on jo ennalta kuvattu Jumalan Profeettojen ilmestysten kautta.

 

"se suuri ja peljättävä" - Tästä meidän pitäisi tietää enemmän, ja siitä päivästä, mitä ihmisten tulisi tehdä?

 

"Ja jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Sillä Siionin vuorella ja Jerusalemissa ovat pelastuneet, niin kuin Herra on sanonut; ja pakoon päässeitten joukossa ovat ne, jotka Herra kutsuu." Joel 2:32

 

"Ja jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä" - Pelastus niille, jotka kutsuvat Herraa Hänen Nimellään!

 

  Maestro Evangelista sanoo, Jumala ei tee mitään ilman tarkoitusta ja ennen varoitusta. Maestro Evangelista on jo ilmoittanut ilmestyksensä koskien Jumalan Nimeä nettisivuilla thename.ph Englanniksi ja Suomeksi suurinimi.com. Joten on niille sivuille menemisen vaiva lukeakseen ne, sen jälkeen on jokaisen oma asia uskooko annetun tiedon vai ei, eli tunnustavat he Nimen tai eivät! Yksikään ei voi syyttää Jumalaa sinä tulevana päivänä!

 

  Minkälainen päivä se tulee olemaan? Mitkä ovat merkit sen tulolle, miksi "pimeys" ja "veri"?

 

"Takokaa vantaanne miekoiksi ja vesurinne keihäiksi. Sanokoon heikko: "Minä olen sankari(vahva)". Joel 3:10

 

"Takokaa vantaanne miekoiksi ja vesurinne keihäiksi" - valmistautumista sotaan! Sen edestä, että maiden johtajat olisivat kehittäneet kansansa elämisen laadun standardeja, he ovat varastoineet aseistukseen. He ovat aina ennakoineet tulevia vihollisia silmällä pitäen.

 

"Käykää avuksi, tulkaa, kaikki kansakunnat joka taholta. He kokoontuvat sinne. Anna, Herra, sankariesi astua sinne alas. Lähtekööt liikkeelle, hyökätkööt kansakunnat Joosafatin laaksoon; sillä siellä hän istuu tuomitsemassa kaikkia pakanakansoja, joka taholta tulleita. Lähettäkää sirppi, sillä sato on kypsynyt. Tulkaa polkemaan, sillä kuurna on täynnä ja kuurna-altaat pursuvat ylitse; sillä heidän pahuutensa on suuri.  Meluavia joukkoja, meluavia joukkoja ratkaisulaaksossa! Sillä lähellä on Herran päivä ratkaisulaaksossa. Aurinko ja kuu käyvät mustiksi, ja tähdet kadottavat valonsa." Joel 3:11-15

 

"kansakunnat joka taholta" - koko maailma.

 

"tähdet" - maiden johtajat menettävät heidän kunnioituksensa, juuri mitä nyt tapahtuu monissa maissa. Maiden johtajat ovat menettämässä kansansa luottamuksen ja he kyselevät neuvoa toisiltaan.

 

  Jumalan Tuomion aika:

 

"Herra ärjyy Siionista ja antaa äänensä kuulua Jerusalemista, ja taivaat ja maa järkkyvät; mutta Herra on kansansa suoja, Israelin lasten turva." Joel 3:16

 

"taivaat ja maa järkkyvät" - ne tuhot, joita me olemme todistaneet muutamien viime vuosien aikana ja koemme niitä juuri täälläkin hetkellä.

 

"Ja sen kolmannen osan minä vien tuleen; minä sulatan heidät, niin kuin hopea sulatetaan, ja koettelen heitä, niin kuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: "Se on minun kansani", ja se sanoo: "Herra, minun Jumalani" Sakarja 13:9

 

"koettelen heitä, niin kuin kulta koetellaan" Tämä on aika, jolloin maailman ihmiset laitetaan koetteille ja testiin.

 

  Keitä he ovat?

 

  He ovat ihmisiä, jotka huutavat avukseen Jumalan Nimeä sinä "Suurena ja Peljättävänä Päivänä"!

 

"Ja te tulette tietämään, että minä olen Herra, teidän Jumalanne, joka asun Siionissa, pyhällä vuorellani. Ja Jerusalem on oleva pyhä, ja vieraat eivät enää kulje sen läpi(hyökkää sinne). Sinä päivänä vuoret tiukkuvat rypälemehua, ja kukkulat vuotavat maitoa; kaikissa Juudan puronotkoissa virtaa vettä, ja Herran huoneesta juoksee lähde, ja se kastelee Akasialaakson.  Egypti tulee autioksi, ja Edom tulee autioksi erämaaksi väkivallan tähden, jota ne ovat tehneet Juudan lapsille, kun ovat vuodattaneet viatonta verta heidän maassansa. Mutta Juuda on oleva asuttu iankaikkisesti ja Jerusalem polvesta polveen. Ja minä julistan heidät puhtaiksi verivelasta, josta en ole heitä puhtaiksi julistanut. Ja Herra on asuva Siionissa. "Joel 3:17-21

 

"Ja te tulette tietämään" - Niin, että kaikki ihmiset tulevat tietämään, että todellakin on Jumala, jolla on voima pelastaa!

 

"Jerusalem on oleva pyhä" - Jumalan uusi kaupunki, Uusi Jerusalem.

 

"Egypti tulee autioksi" - Ongelmat, jotka alkoivat Egyptistä, tulevat leviämään muihin maihin Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa, ja se on vain alkua "Suurelle ja Pelottavalle Päivälle".

 

  Mitä "Herran Päivä" todellisuudessa tarkoittaa? Miksi on tarpeen huutaa Jumalan Nimeä avukseen tuona päivänä?

 

"Voi teitä, jotka toivotte Herran päivän tulemista. Miksi hyväksi on teille Herran päivä? Se on oleva pimeys, eikä valkeus - ikään kuin jos joku pakenisi leijonaa ja häntä kohtaisi karhu, tahi joku tulisi kotiin ja nojaisi kätensä seinään ja häntä pistäisi käärme."  Aamos 5:18-19

  

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, painos:

 

Woe to you who long for the day of the LORD! Why do you long for the day of the LORD?
That day will be darkness, not light. It will be as though a man fled from a lion
only to meet a bear, as though he entered his house and rested his hand on the wall
only to have a snake bite him.
Amos 5:18-19 (NIV)

Suora suomennos:

"Voi teitä, jotka odotatte HERRAN päivää! Miksi te odotatte HERRAN päivän tuloa? Se päivä tulee olemaan pimeyttä, ei valoa. Sen voisi ajatella olevan kuin mies pakenisi leijonalta vain kohdatakseen karhun, kuin hän astuisi taloonsa ja nojaisi levähtäen seinään tullakseen käärmeen pistämäksi."

 

Voivatko maailman johtajat ja ihmiset selviytyä voittajina Jumalan vihan alta? Voivatko he tehdä mitään itse, saadakseen sen pysähtymään?

 

Tuomio Koko Maailmalle HERRAN Päivänä

 

  Kuinka on rikkaiden ja pitkälle teollistuneiden maiden suhteen, voivatko ne välttää tai välttyä sen Päivän tulolta?

 

  Maestro Evangelista sanoo, lue mitä Profeetat ovat kirjoittaneet aikaisemmin Pyhässä Raamatussa Jumalan Tuomiosta:

 

"Herran sana, joka tuli Sefanjalle, Kuusin pojalle, joka oli Gedaljan poika, joka Amarjan poika, joka Hiskian poika, Juudan kuninkaan Joosian, Aamonin pojan, päivinä."

Sefanja 1:1

 

  Kyseessä olevat merkit on antanut myös Profeetta Sefanja, todistaakseen, että tapahtumat, joita ilmenee "Herran Päivänä" ovat jo nyt tällä hetkellä koettavanamme.

 

"Totisesti minä otan kaiken pois maan pinnalta, sanoo Herra." Sefanja 1:2

 

"Totisesti minä otan kaiken pois" - Kaikki ovat kosketuksissa. Koskeeko se myös meitä ihmisiä?

 

"Minä otan pois ihmiset ja eläimet, otan pois taivaan linnut ja meren kalat, viettelykset ja jumalattomat. Minä hävitän ihmiset maan pinnalta, sanoo Herra." Sefanja 1:3

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, painos:

 

 "I will sweep away both man and beast; I will sweep away the birds in the sky
and the fish in the sea— and the idols that cause the wicked to stumble."
"When I destroy all mankind on the face of the earth," declares the LORD,

Zephaniah 1:3 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Minä pyyhkäisen (otan) pois sekä ihmiset että eläimet; Minä pyyhkäisen pois linnut taivaalta ja kalat merestä - ja epäjumalat, jotka ovat saaneet aikaan jumalattomien kompastumisen." "Sitten kun Minä tuhoan kaiken ihmiskunnan maan päältä, " julistaa HERRA, " Sefanja 1:3

 

"sekä ihmiset että eläimet" - myös eläimet tuhotaan.

 

"pyyhkäisen pois linnut taivaalta" - Tätä on tapahtunut aivan viime aikoina, uutisissa ympäri maailman on tiedotettu, kuinka linnut ovat yhtäkkiä pudonneet kuolleina maahan, tuhansittain! Kukaan ei pysty selittämään näitä tapahtumia.

 

"ja kalat merestä" - jo kuinka monia vuosia me olemme kuulleet "Kalakuolemista" lukuisina ympäri maailmaa.

 

"epäjumalat, jotka ovat saaneet aikaan jumalattomien kompastumisen" - uskonnot!

 

"Sitten kun Minä tuhoan kaiken ihmiskunnan" - Nämä tapahtumat ovat ainoastaan ennakoivia tapahtumia "Suurelle ja Pelottavalle Herran Päivälle". Aikaisemmin me emme ole tienneet niiden tulosta, ennen kuin nyt… Jumalan viha on suuri.

 

  Ja:

 

"Minä ojennan käteni Juudaa vastaan ja kaikkia Jerusalemin asukkaita vastaan, ja minä hävitän tästä paikasta Baalin jätteet, epäjumalain pappien nimet ynnä myös Herran papit," Sefanja 1:4

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, painos:

 

 "I will stretch out my hand against Judah and against all who live in Jerusalem.
I will destroy every remnant of Baal worship in this place, the very names of the idolatrous priests—
Zephaniah 1:4 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Minä ojennan käteni Juudaa vastaan ja niitä kaikkia vastaan, jotka asuvat Jerusalemissa. minä tuhoan kaiken, Baalin, epäjumalien palvontaan viittaavasta tästä paikasta, kaikkien epäjumalanpalvojapappien nimet" Sefanja 1:4

 

"Jerusalem" - Jerusalemin vanha kaupunki, josta kolme pääuskontoa (juutalaiset, kristityt ja muslimit) taistelevat saadakseen sen hallintaansa ja kontrollin alle.

 

"ne, jotka katoilla kumartaen rukoilevat taivaan joukkoa, sekä ne, jotka kumartaen rukoilevat Herraa ja vannovat hänen kauttansa, mutta myös vannovat Melekinsä kautta, (ynnä) ne, jotka ovat luopuneet seuraamasta Herraa, eivät etsi Herraa eivätkä häntä kysy." Sefanja 1:5-6

 

  Heitä ovat uskonnot, ennustajat ja astrologit…

 

  Jumalan Nimi on jo ilmoitettu Englanniksi nettisivulla www.thename.ph ja nyt Suomeksi www.suurinimi.com. Monet johtajat tietävät siitä jo, silti he ovat valinneet olemaan välittämättä.

 

"Vaiti Herran, Herran edessä! Sillä Herran päivä on lähellä; sillä Herra on laittanut teurasuhrin, on vihkinyt kutsuttunsa. Ja Herran teurasuhrin päivänä minä rankaisen päämiehiä ja kuninkaan poikia ja kaikkia muukalaispukuun puettuja. Ja minä rankaisen sinä päivänä kaikkia, kynnyksen yli hyppääjiä, jotka täyttävät herransa huoneen väkivallalla ja petoksella." Sefanja 1:7-9

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, painos:

 

Be silent before the Sovereign LORD, for the day of the LORD is near.
The LORD has prepared a sacrifice; he has consecrated those he has invited.

"On the day of the LORD's sacrifice I will punish the officials
and the king's sons and all those clad in foreign clothes.
On that day I will punish all who avoid stepping on the threshold,
who fill the temple of their gods with violence and deceit.

Zephaniah 1:7-9 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Olkaa hiljaa Ylivertaisen HERRAN edessä, sillä HERRAN päivä on lähellä. HERRA on valmistanut uhrilahjan; hän on siunannut kutsuttunsa. " HERRAN uhrilahjan päivänä Minä rankaisen virkaatekeviä ja johtajia, ja kuninkaan poikia ja niitä, jotka ovat pukeutuneet iloisina vieraisiin vaatteisiin. Sinä päivänä minä rankaisen kaikkia, jotka välttelevät astumasta kynnykselle, jotka täyttävät heidän jumaliensa temppelit väkivallalla ja petoksella." Sefanja 1:7-9

 

"HERRAN päivä on lähellä" - Meitä on kehotettu varautumaan tämän päivän tuloa varten.

 

"virkaatekeviä ja johtajia, ja kuninkaan poikia ja niitä, jotka ovat pukeutuneet iloisina vieraisiin vaatteisiin" - kuninkaat ja muut maiden johtajat. kuten nyt tapahtuu maiden johtajille Lähi-idässä...

 

  Mitkä annetut merkit ovat todisteena, että juuri näitä tapahtuu jo näinä päivinä?

 

"Sinä päivänä, sanoo Herra, kuuluu huuto Kalaportilta ja valitus toisesta kaupunginosasta (Uudesta Korttelista)ja suuri hävitys kukkuloilta." Sefanja 1:10

 

  On ollut onnettomuuksia, jotka ilmoittavat jatkuvista tsunameista ja muista tuhoista, vuorien sortumisista maanjäristyksien takia ja tulva-aaltoja.

 

"Valittakaa, te Huhmaren asukkaat, sillä tuhottu on kaikki kauppaa käypä väki, hävitetty kaikki hopean punnitsijat." Sefanja 1:11

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, painos:

 

Wail, you who live in the market district; all your merchants will be wiped out,
all who trade with silver will be destroyed. Zephaniah 1:11 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Valittakaa, te, jotka asutte kuupankäyntialueilla; kaikki teidän kauppiaanne tullaan pyyhkäisemään pois, kaikki, jotka käyvät kauppaa hopealla, heidät tuhotaan." Sefanja 1:11

 

"kaikki teidän kauppiaanne tullaan pyyhkäisemään pois" - Kuinka monet maat ovat kokeneet taloudellisia kriisejä viime vuosina ja juuri nyt? Jopa teollistuneet ja kehittyneet valtiot ovat raskaasti velkaantuneita…taloudet kärsivät, eivätkä he pääse pakenemaan Jumalan suurta vihaa tuona "päivänä"!

 

"Siihen aikaan minä tutkin lampuilla Jerusalemin ja rankaisen ne miehet, jotka rauhassa makaavat pohjasakkansa päällä ja sanovat sydämessään: "Ei Herra tee hyvää eikä pahaa"." Sefanja 1:12

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, painos:

 

At that time I will search Jerusalem with lamps and punish those who are complacent,
who are like wine left on its dregs, who think, 'The LORD will do nothing,
either good or bad.' Zephaniah 1:12 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Sinä aikana Minä etsin Jerusalemista lampuin ja rankaisen niitä, jotka ovat omahyväisiä, jotka ovat kuin käymissakkaansa jätetty viini, jotka ajattelevat, ´HERRA ei tee mitään, ei hyvää eikä pahaa.´" Sefanja 1:12

 

  He ovat muita ihmisiä, maiden johtajia ja uskontoja, jotka ajattelevat, että he eivät joudu kosketuksiin näiden tuhojen ja sotien kanssa, mutta mitä Jumala sanoo siitä asiasta?

 

"Heidän rikkautensa joutuu ryöstettäväksi, ja heidän talonsa jäävät autioiksi. He ovat rakentaneet taloja, mutta eivät saa niissä asua; ovat istuttaneet viinitarhoja, mutta eivät saa niistä viiniä juoda." Sefanja 1:13

 

  He kärsivät saman kuin muutkin ovat joutuneet kärsimään, se on vain ajan kysymys. Jumala sanoi sen.

 

"Lähellä on Herran suuri päivä, se on lähellä ja tulee sangen kiiruusti. Kuule, Herran päivä! Silloin sankarit haikeasti huutavat." Sefanja 1:14

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, painos:

 

The great day of the LORD is near — near and coming quickly.
The cry on the day of the LORD is bitter; the Mighty Warrior shouts his battle cry.

Zephaniah 1:14 (NIV)

Suora suomennos:

 

"Suuri HERRAN päivä on lähellä - lähellä ja tulee nopeasti. Huuto on oleva katkera HERRAN päivänä; Mahtava Soturi huutaa taisteluhuutonsa." Sefanja 1:14

 

"Suuri HERRAN päivä on lähellä" - Toinen kerta kun se mainitaan. Merkit on jo nähty.

 

  Maiden johtajat ja uskonnot eivät kykene torjumaan, välttämän sitä, he voivat vain nähdä sen tulevan ja vyöryvän heidän ylitseen.

 

"Vihan päivä on se päivä, tuskan ja ahdistuksen päivä, häviön (onnettomuuden) ja hävityksen päivä, pimeyden ja synkeyden päivä, pilven ja sankan sumun päivä (pimeyden),"

Sefanja 1:15

 

  Tämä on aika, jolloin Maestro Evangelista ilmoittaa/paljastaa Jumalan Nimen maailman ihmisille. Jotta kaikki ihmiset tietäisivät ja ymmärtäisivät, että nämä tuhoisat tapahtumat on ilmoitettu jo aikaisemmin profeettojen kautta. Mitä tulee myös tapahtumaan?

 

"pasuunan ja sotahuudon päivä varustettuja kaupunkeja ja korkeita muurinkulmia vastaan." Sefanja 1:16

 

"pasuunan ja sotahuudon päivä" - sotien ja ongelmien aikaa.

 

"varustettuja kaupunkeja" - sotivat kansat

 

"korkeita muurinkulmia" - kehittyneet maat ja kansat

 

  Voivatko ne tehdä jotain sen pysäyttämiseksi? Voivatko he myös välttää sen?

 

"Minä saatan ihmiset ahdistukseen, niin että he kulkevat kuin sokeat, sillä he ovat tehneet syntiä Herraa vastaan. Ja heidän verensä vuodatetaan niin kuin tomu, ja heidän elinnesteensä niin kuin saasta. Eivätkä voi pelastaa heitä heidän hopeansa ja kultansa Herran vihan päivänä: hänen kiivautensa tulessa kuluu koko maa. Sillä lopun, äkkilopun, hän tekee kaikista maan asukkaista." Sefanja 1:17-18

 

"kulkevat kuin sokeat" - he eivät löydä ratkaisua saadakseen nämä tapahtumat loppumaan, koska ne tapahtuvat samanaikaisesti joka puolella maailmaa!

 

"vuodatetaan niin kuin tomu" - paljon ihmisiä kuolee

 

"Eivätkä voi pelastaa heitä heidän hopeansa ja kultansa" - Edes rikkauksillaan ja voimavaroillaan he eivät kykene voittamaan sitä.

 

"äkkilopun, hän tekee kaikista maan asukkaista" - Kuten Joonan aikana, Jumalan tuomio Niiniven kaupungille on annettu.

 

  Joona ainoastaan ilmoitti Jumalan tuomiosta Niiniven kaupungille, että he tuhoutuvat. Mutta ihmiset katuivat syntejään Jumalalle, kuningas mukaan lukien, hänen virkamiehensä ja kaikki kaupungin asukkaat, niin Jumala otti pois Tuomionsa.

 

  Maestro Evangelista sanoo, että Pyhä Raamattu antaa meille esimerkin, kuinka me voimme ehkäistä "Suuren ja Pelottavan Päivän" tulon. Ainoastaan, kun me kuuntelemme Jumalan Profeettojen Ilmestyksiä ja nyt näinä meidän aikoina Maestro Evangelista ilmoittaa näistä asioista, joita meidän tulisi kuulla. Meidän tulisi jo ymmärtää, että Jumala on todellakin vihainen ja tuhoaa meidät kaikki, jos me emme kuuntele Hänen kutsuaan.

 

  Mitä tulisi tehdä, jotta selviäisimme voittajina näistä kammottavista tapahtumista? Maiden johtajien ja kansalaisten pitäisi kysyä Maestro Evangelistalta, kuinka tämä "päivä" on vältettävissä ja säästymme sen kohtaamiselta.

 

  Koska ihmisiä on varoitettu, että tämä "Päivä" on jo käynnissä, niin sitten on johtajien päätöksistä ja maailman ihmisistä kiinni tekevätkö he jotain asialle. Jos maailman kansat eivät välitä Maestro Evangelistan ilmestyksistä, niin se merkki siitä, että ihmiset eivät tarvitse Jumalaa enää. He eivät voi syyttää ketään muuta kuin itseään, siitä mitä tulee tapahtumaan tuona "päivänä".

 

  Mikä on Jumalan ohje jokaiselle?

 

"Menkää itseenne, kootkaa ajatuksenne, te häpeämätön kansa, ennen kuin neuvopäätös on synnyttänyt - päivä kiitää pois kuin akanat - ennen kuin teidän päällenne tulee Herran vihan hehku, ennen kuin teidän päällenne tulee Herran vihan päivä. Etsikää Herraa, kaikki maan nöyrät, te, jotka pidätte hänen oikeutensa. Etsikää vanhurskautta, etsikää nöyryyttä; ehkä te saatte suojan Herran vihan päivänä." Sefanja 2:1-3

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, painos:

 

Gather together, gather together, O shameful nation,
before the appointed time arrives and that day sweeps on like chaff,
before the fierce anger of the LORD comes upon you,
before the day of the LORD's wrath comes upon you.
Seek the LORD, all you humble of the land,
you who do what he commands. Seek righteousness, seek humility;
perhaps you will be sheltered on the day of the LORD's anger.

Zephaniah 2:1-3 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kokoontukaa yhteen, kokoontukaa yhteen, Oi häpeämätön kansa, ennen kuin ennalta määrätty aika tulee ja se päivä pyyhkäisee päälle kuin akanat vieden kuin akanat mennessään, ennen kuin palava HERRAN viha tulee päällesi, ennen kuin HERRAN vihan päivä tulee yllesi. Etsikää HERRAA, kaikki te maan nöyrät, te, jotka tottelette Hänen käskyjään. Etsikää oikeamielisyyttä, etsikää nöyryyttä; ehkä saat suojaavan turvan tuona HERRAN vihan päivänä." Sefanja 2:1-3

 

"ennen kuin ennalta määrätty aika tulee" - Jumala kehottaa kaikkia kuuntelemaan ja ottamaan Hänen kutsunsa tosissaan.

 

"Etsikää HERRAA" - Jumala kehottaa kaikkia etsimään Häntä, ja löytämään profeetan, joka on lähetetty ennalta maailmaan, "kuin Mooses" (5. Moos.18:19), jolle on asetettu Jumalan Sana hänen suuhunsa (Jeremia1:4-10) - Maestro Evangelista.

 

  Koska tämä profeetta on mies, joka paljastaa Jumalan Nimen, siten, että jokainen voi tuntea ja kutsua sillä Nimellä Jumalaa, kun "Suuri ja Pelottava Herran Päivä" tulee. Nimi on myös luettavissa nettisivulta www.thename.ph ja www.suurinimi.com.

 

  Tiesikö Jeesus myös tästä asiasta?

 

"Silloin muutamat kirjanoppineista ja fariseuksista vastasivat hänelle sanoen: "Opettaja, me tahdomme nähdä sinulta merkin". Mutta hän vastasi heille ja sanoi: "Tämä paha ja avionrikkoja sukupolvi tavoittelee merkkiä, mutta sille ei anneta muuta merkkiä kuin profeetta Joonaan merkki. Sillä niin kuin Joonas oli meripedon vatsassa kolme päivää ja kolme yötä, niin on myös Ihmisen Poika oleva maan povessa kolme päivää ja kolme yötä. Niiniven miehet nousevat tuomiolle yhdessä tämän sukupolven kanssa ja tulevat sille tuomioksi; sillä he tekivät parannuksen Joonaan saarnan vaikutuksesta, ja katso, tässä on enempi kuin Joonas. Etelän kuningatar on heräjävä tuomiolle tämän sukupolven kanssa ja tuleva sille tuomioksi; sillä hän tuli maan ääristä kuulemaan Salomon viisautta, ja katso, tässä on enempi kuin Salomo."

Matteus 12:38-42

 

    Kun Jeesus epäonnistui täyttämään tehtävänsä Jumalalle, niin hänen sallittiin antaa enää pieni vihje, mitä tulee tapahtumaan tulevaisuudessa.

 

  Miksi hän muistuttaa meitä Joonasta?

 

  Kuten on kirjoitettu:

 

"Mitä on ollut, sitä vastakin on; ja mitä on tapahtunut, sitä vastakin tapahtuu (mitä on tehty, sitä tehdään vastakin). Ei ole mitään uutta auringon alla. Jos jotakin on, josta sanotaan: "Katso, tämä on uutta", niin on sitä kuitenkin ollut jo ennen, ammoisina aikoina, jotka ovat olleet ennen meitä." Saarnaaja 1:9-10

 

  Siten tapahtumat tulevat aina toistumaan, ja:

 

"Mitä nyt on, sitä on ollut jo ennenkin; ja mitä vasta on oleva, sitä on ollut jo ennenkin. Jumala etsii jälleen sen, mikä on mennyttä." Saarnaaja 3:15

 

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, painos:

 

Whatever is has already been, and what will be has been before;
and God will call the past to account.
Ecclesiastes 3:15 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Mitä ikinä on aikaisemmin ollut, ja mitä tulee olemaan, on ollut jo aikaisemmin; ja Jumala asettaa menneistä teoista vastuuseen." Saarnaaja 3:15

 

  Maestro Evangelista sanoo, sitten meidän pitäisi lukea Pyhästä Raamatusta Joonan tarina, sen vuoksi profeetta on mainittu Matteuksen kirjassa ja Jeesuksen puheissa, että me lukisimme tuon viitatun kirjan (Joona).

 

  Mitä tapahtui Joonan aikana?

 

"Joonalle tuli toistamiseen tämä Herran sana: "Nouse ja mene Niiniveen, siihen suureen kaupunkiin, ja saarnaa sille se saarna, minkä minä sinulle puhun". Niin Joona nousi ja meni Niiniveen Herran sanan mukaan. Ja Niinive oli suuri kaupunki Jumalan edessä: kolme päivänmatkaa. Ja Joona käveli kaupungissa aluksi yhden päivänmatkan ja saarnasi sanoen: "Vielä neljäkymmentä päivää, ja Niinive hävitetään". Niin Niiniven miehet uskoivat Jumalaan, kuuluttivat paaston ja pukeutuivat säkkeihin, niin suuret kuin pienet. Ja kun tieto tästä tuli Niiniven kuninkaalle, nousi hän valtaistuimeltaan, riisui yltään vaippansa, verhoutui säkkiin ja istui tuhkaan. Ja hän huudatti Niinivessä: "Kuninkaan ja hänen ylimystensä määräys kuuluu: Älkööt ihmiset älköötkä eläimet - raavaat ja lampaat - maistako mitään, käykö laitumella tai vettä juoko. Verhoutukoot ihmiset ja eläimet säkkeihin, huutakoot väkevästi Jumalaa ja kääntykööt itse kukin pois pahalta tieltänsä sekä väkivallasta, mikä heidän käsiänsä tahraa. Ehkäpä Jumala jälleen katuu ja kääntyy vihansa hehkusta, niin ettemme huku." Kun Jumala näki heidän tekonsa, että he kääntyivät pois pahalta tieltänsä, niin Jumala katui sitä pahaa, minkä hän oli sanonut tekevänsä heille, eikä tehnyt sitä." Joona 1:1-10

 

  Kaupunki ei joutunut tuhon omaksi, koska ihmiset nöyrtyivät ja katuivat Jumalan edessä.

 

  Siten "Suuri ja Pelottava Herran Päivä" on paljon erilainen kuin oli Joonan aikana, koska silloin Jumalan Tuomion oli kaupungin yllä, mutta nyt teoistaan vastuussa on koko maailma!

 

  Meidän tulisi toimia kuten Niiniven asukkaat tekivät aikaisemmin, meidän täytyisi osoittaa nöyryyttä ja löytää Jumalan profeetta, Maestro Evangelista, ja kuulla hänen ilmestyksiään koskien Jumalan Sanaa ja lopulta hän näyttää meille tien, jolla me voitamme annetun Tuomion ja saamme pelastuksen.

 

Mikäli me nöyrrymme itsessämme ja kadumme tekemisiämme Jumalalle, sitten me saamme loistavan tilaisuuden selviytyä voittajina uhkana olevista kauheista tapahtumista tuona "Päivänä", josta on mainittu aikaisemmin! Maestro Evangelista sanoo, että sinä olet juuri lukenut ratkaisun estääksemme "Suuren ja Pelottavan Herran Päivän" tulon! Tämä on asia, josta Maestro Evangelista on sanonut kaikille, seuratkaa vain Niiniven kaupungin asukkaiden antamaa esimerkkiä! Nyt meidän aikanamme Jumala haluaa kaikkien ihmisten jokaisessa maassa nöyrtyvän ja huutavan Hänen Nimeään ja tottelevan Hänen Käskyjään!

 

  Miksi meidän täytyisi kuunnella Maestro Evangelistan ilmestyksiä? Koska hän on ainoa mies, joka kantaa tietämystä ja ymmärrystä Jumalan profeettojen ilmestyksistä Pyhässä Raamatussa ja myös tietää tavan, jolla me voimme palata Jumalan tykö, niin että Tuomio otetaan yltämme pois, aivan kuten Jumalan Profeetat ovat aikaisemmin ilmoittaneet.

 

"Sillä Gassa (Gaza) on oleva hyljätty ja Askelon autio, Asdod ajetaan pois keskipäivällä, ja Ekron hävitetään. Voi meren rannikon asukkaita, kreettien kansaa! Herran sana on teitä vastaan, Kanaan, filistealaisten maa; ja minä hävitän sinut asujattomaksi. Ja meren rannikko on oleva laitumina, joilla on paimenten vesikuoppia ja lammastarhoja. Ja rannikko joutuu Juudan heimon jäännökselle. Siellä he laiduntavat; Askelonin huoneisiin he asettuvat makaamaan illoin. Sillä Herra, heidän Jumalansa, on pitävä heistä huolen ja kääntävä heidän kohtalonsa. Minä olen kuullut Mooabin häväistykset ja ammonilaisten pilkat, joilla he ovat häväisseet minun kansaani ja ylvästelleet sen aluetta vastaan. Sen tähden, niin totta kuin minä elän, sanoo Herra Sebaot (Kaikkivaltias), Israelin Jumala, on Mooab tuleva Sodoman kaltaiseksi ja ammonilaiset Gomorran kaltaisiksi, nokkospehkojen maaksi, suolakuopaksi, autioksi (jättömaaksi) iankaikkisesti. Jääneet minun kansastani ryöstävät heitä, ja minun kansakuntani jäännökset ottavat heidät perintöosaksensa." Sefanja 2:4-9

 

"Voi meren rannikon asukkaita" - myöskään Filippiinit eivät säästy Jumalan Suurelta Vihalta.

 

Jumalan suuri Viha

 

"Tämä tulee heille heidän ylpeydestään, siitä, että ovat herjanneet, ovat ylvästelleet Herran Sebaotin (Kaikkivaltiaan) kansaa vastaan." Sefanja 2:10

 

Herran Kaikkivaltiaan kansaa vastaan - ne ihmiset, jotka kutsuvat Jumalaa Nimeltä.

 

"Peljättävä on Herra heille oleva, sillä hän tekee voimattomiksi kaikki maan jumalat; ja kaikki pakanain saaret, kukin paikastansa, tulevat häntä kumartaen rukoilemaan."

Sefanja 2:11

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, painos:

 

The LORD will be awesome to them when he destroys all the gods of the land.
The nations on every shore will worship him, every one in its own land.

Zephaniah 2:11 (NIV)

Suora suomennos:

 

"Herra on oleva kunnioitusta herättävä heille, kun Hän tuhoaa kaikki sen maan jumalat. Kansat kaikilla rannikoilla Ylistävät häntä, jokainen omalla maallaan." Sefanja 2:11

 

"Hän tuhoaa kaikki jumalat" - jopa uskonnot tuhotaan sinä "päivänä"! Jumala tuhoaa myös kaikki ne, jotka ovat seuranneet muita jumalia.

 

"Myöskin teidät, etiopialaiset, on minun miekkani kaatava - heidätkin! Ja hän on ojentava kätensä pohjoista kohden ja on hukuttava Assurin, tekevä Niiniven autioksi, kuivaksi kuin erämaa. Sen keskellä makaa laumoja, kaikkia villieläimiä joukoittain. Pelikaani ja tuonenkurki (aavikkopöllö ja kirkuva pöllö) yöpyvät sen patsaanpäissä. Kuule, kuinka ne laulavat (huudot kaikuvat) akkuna-aukossa! Kynnyksellä on tyhjyys. Setrilaudoituksen hän on paljastanut. Tämä oli se riemuisa kaupunki, joka asui turvallisena, joka sanoi sydämessään: "Minä, eikä ketään muuta!" Kuinka autioksi se on tullut, villieläinten makuusijaksi! Jokainen, joka käy siitä ohitse, viheltää ja huiskuttaa kättä (heristää nyrkkiään)." Sefanja 2:12-15

 

  Jumala tekee näitä asioita… yksikään ei voi sanoa, että säästyisi niiden kosketukselta.

 

"Voi uppiniskaista ja saastutettua, voi väkivaltaista kaupunkia! Se ei ole totellut ääntä, ei huolinut kurituksesta, ei luottanut Herraan, ei lähestynyt Jumalaansa. Sen päämiehet sen keskellä ovat ärjyviä leijonia. Sen tuomarit ovat kuin sudet illalla, jotka eivät säästä mitään aamuksi." Sefanja 3:1-3

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, painos:

 

Woe to the city of oppressors, rebellious and defiled! She obeys no one,
she accepts no correction. She does not trust in the LORD, she does not draw near to her God. Her officials are roaring lions, her rulers are evening wolves,
who leave nothing for the morning. Zephaniah 3:1-3 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Voi sortajien kaupunkia, kapinallisia ja saastaisia! Hän ei usko ketään, hän ei hyväksy oikaisua virheilleen. Hän ei luota HERRAAN, hän ei painaudu liki Jumalaa. Hänen virkamiehensä ovat karjuvia leijonia, hänen hallitsijansa ovat kuin susia illalla, jotka eivät jätä mitään aamuksi." Sefanja 3:1-3

 

"virkamiehet… hallitsijat" - Joidenkin maiden johtajat kokevat vastustusta kansaltaan, koska he ovat epäonnistuneet huolehtimaan kansalaistensa hyvinvoinnista.

 

"Sen profeetat ovat huikentelijoita, uskottomia miehiä. Sen papit saastuttavat pyhän ja tekevät väkivaltaa laille." Sefanja 3:4

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, painos:

 

Her prophets are arrogant; they are treacherous men.
Her priests profane the sanctuary and do violence to the law.
Zephaniah 3:4 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Hänen profeettansa ovat röyhkeitä; he ovat petollisia miehiä. Hänen pappinsa ovat häpäisseet pyhäkön ja tekevät väkivaltaa/vääryyttä lakia kohtaan." Sefanja 3:4

 

"Hänen profeettansa… Hänen pappinsa" - nämä ovat nykyisten uskontojen, eivät Jumalan.

 

"Her" - suomeksi, hänen, naispuolisesta henkilöstä, jota Jumala käyttää viitatessaan yleensä ihmiskuntaan ja tässä tapauksessa nykypäivän kaikkiin uskontoihin.

 

"Herra on vanhurskas sen keskellä, hän ei tee väärin. Joka aamu hän tuo valoon oikeutensa, ei se tulematta jää. Mutta väärintekijä ei tunne häpeätä. Minä olen hävittänyt pakanakansat, niiden muurinkulmat ovat autioina. Minä olen tehnyt niiden kadut raunioiksi, kulkijattomiksi; niiden kaupungit ovat hävitetyt ihmisettömiksi, asujattomiksi. Minä olen sanonut: Ainoastaan pelkää minua ja ota varteen kuritus, niin ei hävitetä tytär Siionin asumusta, ei mitään siitä, mitä minä olen hänelle säätänyt. Kuitenkin he varhaisesta alkaen ovat aina pahemmin tehneet.  Sen tähden odottakaa minua, sanoo Herra, odottakaa sitä päivää, jona minä nousen saaliille. Sillä minun tuomioni on, että minä kokoan pakanakansat, saatan kokoon valtakunnat vuodattaakseni heidän päällensä tuimuuteni, vihani kaiken hehkun; sillä minun kiivauteni tuli kuluttaa koko maan." Sefanja 3:5-8

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, painos:

 

The LORD within her is righteous; he does no wrong.
Morning by morning he dispenses his justice, and every new day he does not fail,
yet the unrighteous know no shame."I have cut off nations;
their strongholds are demolished. I have left their streets deserted,
with no one passing through. Their cities are destroyed;
no one will be left—no one at all. I said to the city,
'Surely you will fear me and accept correction!'
Then her dwelling would not be cut off, nor all my punishments come upon her.
But they were still eager to act corruptly in all they did.
Therefore wait for me," declares the LORD, "for the day I will stand up to testify
I have decided to assemble the nations, to gather the kingdoms
and to pour out my wrath on them— all my fierce anger.
The whole world will be consumed by the fire of my jealous anger.

Zephaniah 3:5-8 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"HERRA hänen kanssaan on oikeamielinen; Hän ei tee vääryyttä. Aamu aamulta Hän uudistaa oikeudenmukaisuutensa, ja jokainen uusi päivä Hän säilyy virheettömänä, siltikään väärintekijät eivät tunne häpeää. "Minä revin palasiksi valtiot rajoineen; heidän varustelunsa/linnoituksensa puretaan: Minä jätän heidän katunsa autioiksi, yksikään ei siitä läpi kulje. Heidän kaupunkinsa tuhotaan; yhtäkään ei jää jäljelle - ei ainoatakaan. Minä sanoin kaupungille, ´Varmasti sinä tulet pelkäämään Minua ja tulet hyväksymään virheittesi oikaisun!´Sitten hänen asumustaan ei oteta pois, eikä Minun rangaistukseni tule hänen ylleen. Mutta he ovat yhä olleet innokkaita elämään kelvottomasti ja lahjomisessa kaikessa mitä he ovat tehneet. Sen tähden odota minua, "julistaa HERRA, "sinä päivänä Minä seison todistamassa Minä olen päättänyt koota kansakunnat, tuoda yhteen kuningaskunnat ja kaataa heihin vihani - kaiken palavan vihani. Kaikki maa on oleva kulutettu Minun kiivaalla tulellani" Sefanja 3:5-8

 

"Kaikki maa on oleva kulutettu" - yksikään maa ei säästy.

 

  Todellakin, Jumala on aloittamassa tehdä näitä asioita tällä nyky hetkellä!

 

"Silloin minä muutan puhtaiksi kansain huulet, niin että ne kaikki rukoilevat (huutavat) Herran nimeä, palvelevat häntä yksimielisesti." Sefanja 3:9

 

  Erittäin selkeää, tässä puhutaan ihmisistä, jotka huutavat Jumalan Nimeä avukseen.

 

"Tuolta puolen Etiopian virtain tuovat minun rukoilijani - tytär, minun hajotettu joukkoni - (tuovat)minulle ruokauhreja. Sinä päivänä ei sinun tarvitse hävetä yhtäkään niistä teoistasi, joilla olet rikkonut minua vastaan, sillä silloin minä poistan sinun keskuudestasi sinun ylvääsi, riemuitsevaisesi, etkä sinä sitten enää ylpeile minun pyhällä vuorellani. Mutta minä jätän jäljelle sinun keskuuteesi kurjan ja vaivaisen kansan (vastaanottavaisen ja nöyrän), ja he luottavat Herran nimeen. Israelin jäännökset eivät tee väärin, eivät puhu valhetta, eikä heidän suussaan tavata vilpillistä kieltä. Sillä he kaitsevat kaittaviansa ja makaavat kenenkään pelottelematta." Sefanja 3:10-13

 

  He ovat Jumalan uusi kansa.

 

"Iloitse, tytär Siion, puhkea huutoon, Israel; ihastu ja ratkea riemuun kaikesta sydämestäsi, tytär Jerusalem." Sefanja 3:14

 

"Tytär Siion… Tytär Jerusalem" - se ovat yksi ja sama, Jumalan Uudet Ihmiset, Uusi Kansa.

 

"Herra on poistanut sinun tuomiosi, kääntänyt pois sinun vihollisesi. Israelin kuningas, Herra, on sinun keskelläsi (kanssasi). Ei tarvitse sinun enää (koskaan) onnettomuutta nähdä." Sefanja 3:15

 

  Jumala on Kuningas Israelin uudelle kansalle.

 

"Sinä päivänä sanotaan Jerusalemille: "Älä pelkää, Siion, älkööt kätesi hervotko. Herra, sinun Jumalasi, on sinun keskelläsi, sankari, joka auttaa. Hän ilolla iloitsee sinusta, hän on ääneti, sillä hän rakastaa sinua, hän sinusta riemulla riemuitsee." Jotka murehtivat, kaukana juhlakokouksista, ne minä kokoan: nehän ovat sinusta, niitä häväistys kuormana painaa. Katso, siihen aikaan minä teen tekoni kaikille sinun nöyryyttäjillesi. Minä pelastan ontuvat ja kokoan karkotetut ja teen heidät ylistetyiksi ja mainehikkaiksi jokaisessa maassa, jossa he olivat häpeänalaisina." Sefanja 3:16-19

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, painos:

 

"On that day they will say to Jerusalem, "Do not fear, O Zion;
do not let your hands hang limp. The LORD your God is with you,
he is mighty to save. He will take great delight in you,

he will quiet you with his love, he will rejoice over you with singing."

"The sorrows for the appointed feasts I will remove from you; they are a burden and a reproach to you.] At that time I will deal with all who oppressed you;
I will rescue the lame and gather those who have been scattered.
I will give them praise and honor in every land where they were put to shame."

Zephaniah 3:16-19 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Sinä päivä he sanovat Jerusalemille, "Älä pelkää, Oi Siion; älä anna käsiesi hervota. HERRA sinun Jumalasi on sinun kanssasi, Hän on voimallinen pelastamaan. Hän saa suuren ilon sinusta, Hän hiljentää sinut rakkaudellaan, Hän iloitsee sinusta laulamalla." "Ennalta määrättyjen juhlapäivien tähden olevat murheet Hän poistaa sinusta; ne ovat taakka ja häpeän aiheuttaja sinulle. Sinä aikana Minä olen tekemisissä kaikkien kanssa, jotka olivat sinun ahdistajiasi; Minä pelastan rammat ja kokoan, jotka ovat hajotettuna olleet. Minä annan heille suurta kiitosta ja kunniaa jokaisessa maassa, jossa heidät on painettu häpeään." Sefanja 3:16-19

 

  On olemassa aika sen täyttymiselle.

 

"Siihen aikaan minä tuon teidät takaisin - siihen aikaan, jona minä teidät kokoan (tuon teidät kotiin). Sillä minä teen teidät mainehikkaiksi ja ylistetyiksi kaikissa maan kansoissa, kun minä käännän teidän kohtalonne teidän silmäinne nähden; sanoo Herra." Sefanja 3:20

 

  Näiden annettujen ilmestysten perusteella sinä voit aistia Jumalan suuren vihan, joka on pahojen ihmisten yllä. Tulee huomioitavaksi, vaikka he kuinka hyvin tekevät suunnitelmiaan kauheuksien välttämiseksi, niin vastakkainen tulee tapahtumaan heidän osalleen.

 

  Kaikki joutuvat kosketuksiin Jumalan vihan kanssa, vaikka monet yrittävät paeta siltä; kuten on kirjoitettu, he eivät löydä turvallista paikkaa. Tämä on aivan erilainen viesti, kuin mitä uskonnot antavat koskien tuota "päivää".

 

  Se tulee olemaan suuren ahdistuksen aikaa! Sen takia on myös ilmoitettu, että ne, jotka huutavat Jumalan Nimeä, tulevat pelastumaan.

 

  Mikä on todisteena, että monet pelastuvat? Ja mitä tapahtumia me tulemme todistamaan, joita "Suuri ja Pelottava Herran Päivä" pitää sisällään?

 

"Ja minä näin, ja katso, Karitsa seisoi Siionin vuorella, ja hänen kanssaan sata neljäkymmentä neljä tuhatta, joiden otsaan oli kirjoitettu hänen nimensä ja hänen Isänsä nimi." Ilmestyskirja 14:1

 

"Karitsa" - Tämä ei ole enää Jeesus, se osoittaa tälle sukupolvelle ennalta maailmaan lähetettyyn Profeettaan, "kuin Mooses". Häneen, joka toimittaa selitykset ja merkit koskien Jumalan ilmestysten täyttymistä.

 

"144 000" - aikaisemmin nämä osoittivat Israelin kahteentoista heimoon. Mutta nyt se osoittaa maailman ihmisiin, ilman erottelua rotuun tai kulttuuriin viitaten, eli he, jotka huutavat Jumalan Nimeä tuona "päivänä".

 

"otsaan oli kirjoitettu hänen Isänsä nimi" - tämä todistaa, että maahan ennalta lähetetty Profeetta "kuin Mooses", 5. Moos. 18:18-19, on todella tullut.

 

"Ja minä kuulin äänen taivaasta ikään kuin paljojen vetten pauhinan ja ikään kuin suuren ukkosenjylinän, ja ääni, jonka minä kuulin, oli ikään kuin kanteleensoittajain, kun he kanteleitaan soittavat. Ja he veisasivat uutta virttä valtaistuimen edessä ja neljän olennon ja vanhinten edessä; eikä kukaan voinut oppia sitä virttä, paitsi ne sata neljäkymmentä neljä tuhatta, jotka ovat ostetut (pelastetut) maasta." Ilmestyskirja 14:2-3

 

"äänen taivaasta" - vain meidän aikanamme ihmiset ympäri maailman voivat todistaa ja kuulla ilmestykset, joita Jumala antaa Maestro Evangelistan kautta.

 

"kuin suuren ukkosenjylinän" - ei todellinen ukonilma, vaan se tarkoittaa Internetin tai kaapeli, satelliitti TV:n kautta tuotuja Maestro Evangelista ilmestyksiä.


"uutta virttä" - Kaikki ajattelevat kuulevansa uutta opetusta Jumalan Sanasta, mutta tosiasiassa ne ovat vanhoja Jumalan ilmestyksiä ja opetuksia, jotka on annettu jo kauan sitten Hänen Profeettojensa kautta.

 

"pelastetut maasta" - ne ihmiset, jotka kuulivat ja ymmärsivät Maestro Evangelistan ilmestykset ja kääntyivät huutamaan Jumalan Nimeä avukseen. He ovat Jumalan uudet ihmiset, Uusi Israel.

"Nämä ovat ne, jotka eivät ole saastuttaneet itseään naisten kanssa; sillä he ovat niin kuin neitsyet. Nämä ovat ne, jotka seuraavat Karitsaa, mihin ikinä hän menee. Nämä ovat ostetut ihmisistä esikoiseksi Jumalalle ja Karitsalle, eikä heidän suussaan ole valhetta havaittu; he ovat tahrattomat." Ilmestyskirja 14:4-5

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, painos:

 

"These are those who did not defile themselves with women, for they kept themselves pure. They follow the Lamb wherever he goes. They were purchased from among men and offered as firstfruits to God and the Lamb. No lie was found in their mouths; they are blameless."
Revelation 14:4-5 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Nämä ovat ne, jotka eivät tahranneet itseään naisten kanssa, sillä he ovat pitäneet itsensä puhtaina. He seuraavat Karitsaa minne hän meneekin. He ovat ostetut/lunastetut ihmisten joukosta ja ovat tarjottuina esikoisina Jumalalle ja Karitsalle. Valhetta ei ole heidän suustaan löydetty; he ovat nuhteettomia." Ilmestyskirja 14:4-5

 

"eivät tahranneet itseään naisten kanssa" - Ihmiset, jotka ovat jättäneet uskonnot.

 

"He seuraavat Karitsaa" - He kuuntelevat Maestro Evangelistan ilmestyksiä Jumalan Sanasta.

 

"He ovat ostetut/lunastetut ihmisten joukosta" ja " esikoisina Jumalalle" - ensimmäiset ihmiset, jotka tunnustavat Jumalan Nimen ja tottelevat Hänen käskyjään, olemalla Jumalan uusi kansa.

 

"Valhetta ei ole heidän suustaan löydetty" - tarkoittaa, että he ovat pysyneet uskollisina ja kuuliaisina Jumalalle ja Hänen Käskyilleen ja Maestro Evangelistan ilmestyksille. He eivät tulkitse itse Pyhään Raamattuun kirjoitettua Sanaa.

 

"Ja minä näin lentävän keskitaivaalla erään toisen enkelin, jolla oli iankaikkinen evankeliumi julistettavana maan päällä asuvaisille, kaikille kansanheimoille ja sukukunnille ja kielille ja kansoille." Ilmestyskirja 14:6

 

"toisen enkelin" - toinen sanoma tai ilmestys Maestro Evangelistalta maailman ihmisille, jonka he oppivat tuntemaan ja todistavat sen.

"lentävän keskitaivaalla" - suorana, livenä satelliittilähetyksenä.

"iankaikkinen evankeliumi" - tai "hyvät uutiset", ei niin kuin pahat uutiset, joita me näemme jatkuvasti TV:stä ja Internetistä.

 

  Mikä viestin Jumala antaa meille?

 

"Ja hän sanoi suurella äänellä: "Peljätkää Jumalaa ja antakaa hänelle kunnia, sillä hänen tuomionsa hetki (tunti) on tullut, ja kumartakaa häntä, joka on tehnyt taivaan ja maan ja meren ja vetten lähteet"." Ilmestyskirja 14:7

 

"Peljätkää Jumalaa" - Miksi?

 

  Kuten se on kirjoitettuna:

 

"Herran pelko on viisauden alku, ja Pyhimmän tunteminen on ymmärrystä."

Sananlaskut 9:10

 

  Meidän pitäisi palata Jumalan tykö, tunnustaa Hänen Nimensä ja totella Hänen Käskyjään.

 

"tuomionsa hetki (tunti) on tullut" - Jumalan tuomio maan yllä, jonka ovat ilmoittaneet aikaisemmin profeetat Pyhässä Raamatussa. Sinä saatat kysyä, miksi kukaan ei ole tiennyt tätä aikaisemmin? Vastaus kuuluu: Kysy uskontojen johtajilta, miksi he eivät ole koskaan kertoneet siitä kennelkään.

 

  Maestro Evangelista on nyt täällä paljastamassa kaikille tapaa, jolla jokainen voi tuntea ja huutaa Jumalan Nimeä. Se on ainoa keino poistaa maailman ja ihmiskunnan yltä Jumalan Tuomio, Kirous ja saavuttaa iankaikkinen rauha!

 

  Ja:

 

"Ja seurasi vielä toinen enkeli, joka sanoi: "Kukistunut, kukistunut on se suuri Babylon, joka haureutensa vihan viinillä on juottanut kaikki kansat"." Ilmestyskirja 14:8

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, painos:

  

A second angel followed and said, "Fallen! Fallen is Babylon the Great, which made all the nations drink the maddening wine of her adulteries."
Revelation 14:8 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Toinen enkeli tuli sen jälkeen ja sanoi, "Kaatunut! Kaatunut on Suuri Babylon, joka laittoi kaikki kansat juomaan hulluksi tekevää aviorikostensa viiniä." Ilmestyskirja 14:8

 

"Toinen enkeli" - toinen sanoma tai ilmestys Maestro Evangelistalta.

 

"Kaatunut! Kaatunut on Suuri Babylon" - Tuhojen aika maailmassa ja uskontojen lopun aika on alkanut!

 

  Ja:

 

"Ja heitä seurasi vielä kolmas enkeli, joka sanoi suurella äänellä: "Jos joku kumartaa petoa ja sen kuvaa ja ottaa sen merkin otsaansa tai käteensä, niin hänkin on juova Jumalan vihan viiniä, joka sekoittamattomana on kaadettu hänen vihansa maljaan, ja häntä pitää tulella ja tulikivellä vaivattaman pyhien enkelien edessä ja Karitsan edessä. Ja heidän vaivansa savu on nouseva aina ja iankaikkisesti, eikä heillä ole lepoa päivällä eikä yöllä, heillä, jotka petoa ja sen kuvaa kumartavat, eikä kenelläkään, joka ottaa sen nimen merkin." Ilmestyskirja 14:9-11

 

"peto" - kuten on jo paljastettu, tämä on Jeesus. Joten kuka tahansa, joka ylistää ja pysyy uskollisena tälle miehelle, niin mitä Jumala tekee hänelle?

 

"häntä pitää tulella ja tulikivellä vaivattaman pyhien enkelien edessä ja Karitsan edessä" - heidät asetetaan häpeään, se tulee olemaan pahempaa kuin joutua tulella poltettavaksi.

 

"heidän vaivansa savu on nouseva aina ja iankaikkisesti" - Kun havaitaan mitä he ovat tehneet, ylistäneet ja palvoneet petoa (Jeesusta), se tulee olemaan heidän häpeänsä ikuisesti.

 

"Tässä on pyhien kärsivällisyys, niiden, jotka pitävät Jumalan käskyt ja (säilyttävät lojaalin) Jeesuksen uskon." Ilmestyskirja 14:12

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, painos:

 

"This calls for patient endurance on the part of the saints who obey God's commandments and remain faithful to Jesus." Revelation 14:12 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Tämä vaatii kärsivällistä kestävyyttä osaltaan niiltä pyhiltä, jotka tottelevat Jumalan käskyjä ja niitä, jotka pysyvät uskollisina Jeesukselle." Ilmestyskirja 14:12

 

"pyhiltä, jotka tottelevat Jumalan käskyjä" - ne ihmiset, jotka ovat oikeamielisiä ja kuuliaisia, he ovat erilaisia kuin ne

 

"jotka pysyvät uskollisina Jeesukselle" - ihmiset, jotka ovat pysyneet Jeesuksen kanssa, kutsuvat itseään "uskollisiksi".

 

  Tämä on se kohta, johon ero vedetään. Jumala on nyt vetämässä linjaa Hänen ihmistensä Vanhassa Testamentissa ja ihmisten välille, jotka ovat Jeesuksen kanssa Uudessa Testamentissa. Tämä tuo selkeästi esiin Siunauksen ja Kirouksen, Hyvän ja Pahan, Totuuden ja Valheen, Oikean ja Väärän sekä Elämän ja Kuoleman.

 

  Sitten sen jälkeen:

 

"Ja minä kuulin äänen taivaasta sanovan: "Kirjoita: Autuaat (Siunattuja) ovat ne kuolleet, jotka Herrassa kuolevat tästedes. Totisesti - sanoo Henki - he saavat levätä vaivoistansa, sillä heidän tekonsa seuraavat heitä." Ilmestyskirja 14:13

 

"Siunattuja ovat ne kuolleet, jotka Herrassa kuolevat tästedes" - Jumalan miehet ja profeetat, jotka ovat pysyneet uskollisina Hänelle. Tämä on oleva heidän palkintonsa Jumalalta, he saavat ikuisen kunnian kaikilta olemalla "Siunattuja".

 

"Totisesti - sanoo Henki" - Jumalan Sana, ilmoittanut Maestro Evangelista.

 

"heidän tekonsa seuraavat heitä" - maailman ihmiset tulevat todistamaan ketkä Jumalan miehistä ja profeetoista (joista on kirjoitettu Pyhässä Raamatussa) pysyivät kuuliaisina tehtävälleen Jumalalle ja ketkä eivät.

 

"Ja minä näin, ja katso: valkoinen pilvi, ja pilvellä istui Ihmisen Pojan muotoinen, päässänsä kultainen kruunu ja kädessänsä terävä sirppi. Ja temppelistä tuli eräs toinen enkeli huutaen suurella äänellä pilvellä istuvalle: "Lähetä sirppisi ja leikkaa, sillä leikkuuaika on tullut, ja maan elo on kypsynyt". Ilmestyskirja 14:14-15

 

"Ja minä näin, ja katso" - Kun ihmiset todistavat tapahtumia kaapeli TV:n ja Internetin välityksellä ympäri maailman.

 

"Ihmisen Pojan muotoinen" - symbolinen kuvailu Maestro Evangelistasta, Jumalan ennalta lähettämä profeetta tai enkeli, joka on ihminen, mies. Tarkoittaa, että Jumala ei Itse persoonallisesti ilmesty, mutta Hänen edustajansa tai puhemiehensä Hänen puolestansa.

 

"Lähetä sirppisi ja leikkaa, sillä leikkuuaika on tullut, ja maan elo on kypsynyt" - Kuten on ilmoitettu Joel 3:10-19.

 

"Ja pilvellä istuva heitti sirppinsä maan päälle, ja maa tuli leikatuksi." Ilmestyskirja 14:16

 

"heitti sirppinsä maan päälle" - Maestro Evangelistan työn aloitus saattaa maailman ihmiset tietämään ja ymmärtämään Jumalan Sanan ilmestykset.

 

"Ja taivaan temppelistä lähti eräs toinen enkeli, ja hänelläkin oli terävä sirppi."

Ilmestyskirja 14:17

 

"toinen enkeli" - symboloi muita ihmisiä, jotka ovat auttamassa Maestro Evangelistaa tekemään ilmestyksiään tunnetuksi kaikkien maailman ihmisten keskuudessa.

 

"Ja alttarista lähti vielä toinen enkeli, jolla oli tuli vallassaan, ja hän huusi suurella äänellä sille, jolla oli se terävä sirppi, sanoen: "Lähetä terävä sirppisi ja korjaa tertut maan viinipuusta, sillä sen rypäleet ovat kypsyneet"." Ilmestyskirja 14:18

 

"korjaa tertut maan viinipuusta" - Tämä symbolisoi maiden johtajia, jotka yrittävät keskustella Maestro Evangelistan kanssa kuinka he voisivat ongelmat, joita tapahtuu joka puolella maailmaa sillä hetkellä.

 

"Ja enkeli heitti sirppinsä alas maahan ja korjasi maan viinipuun hedelmät ja heitti ne Jumalan vihan suureen kuurnaan. Ja kuurna poljettiin kaupungin ulkopuolella, ja kuurnasta kuohui veri hevosten kuolaimiin asti, tuhannen kuudensadan vakomitan päähän." Ilmestyskirja 14:19-20

 

  Kun Maestro Evangelista on toimittanut täysimääräisenä Jumalan Sanan ilmestykset satelliitti ja kaapeli TV:n välityksellä, niin se tulee olemaan alku kohtaamiselle; ihmiset, jotka huutavat ja tunnustavat Tosi Jumalan, vastaan uskonnot, jotka ovat pysytelleet "uskollisina" Jeesukselle. Monet ihmiset tulevat kärsimään ja lopulta kuolemaan.

 

  Milloin se alkoi?

 

  Kun Maestro Evangelistan ilmestykset koskien Jumalan Suurta Nimeä paljastettiin ja ladattiin nettisivuille www.thename.ph, 24. Syyskuuta 2006. Siitä hetkestä lähtien tuhot, sodat, nälänhätä, vitsaukset ja muuta katastrofit, kuten on kuvailtu Pyhän Raamatun Profeettojen ilmestyksissä, alkoivat enenevässä määrin tapahtua.

 

  Ja mitä tapahtuu seuraavaksi:

 

"Ja minä näin toisen tunnusmerkin taivaassa, suuren ja ihmeellisen: seitsemän enkeliä, joilla oli seitsemän viimeistä vitsausta, sillä niissä Jumalan viha täyttyy."

Ilmestyskirja 15:1

 

"seitsemän enkeliä" - useita sanomia Jumalan Sanasta.

 

"Jumalan viha" - Kuten on ilmoitettu Joel 3:10-19.

 

"Ja minä näin ikään kuin lasisen meren, tulella sekoitetun, ja niiden, jotka olivat saaneet voiton pedosta ja sen kuvasta ja sen nimen luvusta, seisovan sillä lasisella merellä, ja heillä oli Jumalan kanteleet. Ja he veisasivat Mooseksen, Jumalan palvelijan, virttä ja Karitsan virttä, sanoen: "Suuret ja ihmeelliset ovat sinun tekosi, Herra Jumala, Kaikkivaltias; vanhurskaat ja totiset (oikeamieliset ja todet) ovat sinun tiesi (tekosi), sinä kansojen (ikuinen) kuningas." Ilmestyskirja 15:2-3

 

"Mooseksen, Jumalan palvelijan, virttä" - sisältäen niitä tapahtumia, jotka ovat tapahtuneet hänen elinaikanaan, yhdessä niiden ilmestysten ja käskyjen kanssa, jotka Jumala hänelle aikaisemmin antoi kerrottavaksi kansalleen ja kirjoitettavaksi Pyhään Raamattuun.

 

"Karitsan virttä" - Hän on ennalta maailmaan lähetetty profeetta "kuin Mooses", kuten on ilmoitettu 5. Moos. 18:18-19. Jumalan Sanan ilmestykset annettiin Moosekselle, jotta hän kirjoittaisi ne, mutta tämä profeetta, Maestro Evangelista, selittää Mooseksen ja muiden profeettojen ilmestyksien tarkoitukset, kuten Jumala häntä ohjaa, niin kuin on kirjoitettu Pyhään Raamattuun. Nyt sanat ovat Internetissä, www.thename.ph, kaikkien maailman ihmisten nähtävillä ja luettavissa.

 

"Suuret ja ihmeelliset ovat sinun tekosi, Herra Jumala, Kaikkivaltias… ikuinen Kuningas" - Mooseksen aikana ihmiset tuotiin pois Egyptistä monien merkkien ja ihmetekojen avustamana, jotta he uskoisivat Jumalaan; mutta Maestro Evangelista kohdalla, hän vain paljastaa maailman ihmisille Jumalan tosi Sanan, jota on vastassa uskontojen valheet ja petokset.

 

  Mitä maailman ihmiset tulevat todistamaan?

 

"Kuka ei pelkäisi (sinua), Herra, ja ylistäisi (kunnioittaisi) sinun nimeäsi? Sillä sinä yksin olet Pyhä; sillä kaikki kansat tulevat ja kumartavat sinua, koska sinun vanhurskaat tuomiosi ovat julki tulleet." Ilmestyskirja 15:4

 

"ylistäisi, kunnioittaisi sinun nimeäsi?" - Jumalan Nimi on paljastettu ja ilmoitettu Maestro Evangelistan toimesta, www.thename.ph, 24. Syyskuuta 2006.

"kaikki kansat tulevat ja kumartavat sinua" - Tämä on merkkinä, että ilmestys Sakarjan kirjassa 14:9 tulee lopultakin täytetyksi!

"koska sinun vanhurskaat tuomiosi ovat julki tulleet" - tämä tulee täyttymään meidän nykyisen sukupolvemme aikana.

 


"Ja sen jälkeen minä näin: todistuksen majan temppeli taivaassa avattiin; ja ne seitsemän enkeliä, joilla oli ne seitsemän vitsausta, lähtivät temppelistä, puettuina puhtaisiin, hohtaviin pellavavaatteisiin ja rinnoilta vyötettyinä kultaisilla vöillä." Ilmestyskirja 15:5-6

 

"todistuksen majan temppeli" - tämä on todellistuma Sakariaan kirjan 5:1-4 profetiasta, "Lentävä Käärö".

 

"seitsemän enkeliä" - Useita sanomia tai ilmestyksiä Jumalan Sanasta, jotka maailman ihmisille antaa Maestro Evangelista, ei suinkaan siivelliset enkelit, kuten useimmat ihmiset ja uskonnot ajattelevat.

 

"ne seitsemän vitsausta" - kirous, joka on "varkaan" ja Jumalan nimessä "väärin vannojien" yllä, kuten on kuvattuna profetiassa "Lentävä Käärö".

 

"Ja yksi niistä neljästä olennosta antoi niille seitsemälle enkelille seitsemän kultaista maljaa, täynnä Jumalan vihaa, hänen, joka elää aina ja iankaikkisesti." Ilmestyskirja 15:7

 

"niille seitsemälle enkelille seitsemän kultaista maljaa, täynnä Jumalan vihaa" - tuhot, sodat, ongelmat ja katastrofit, jotka on ilmoitettu aikaisemmin Jumalan Profeettojen toimesta. Näitä tapahtuu jo nykypäivänä, kuten on esitetty ilmestyksessä: Maailman Tila.

 

"Ja temppeli tuli savua täyteen Jumalan kirkkaudesta ja hänen voimastansa, eikä kukaan voinut mennä sisälle temppeliin, ennen kuin niiden seitsemän enkelin seitsemän vitsausta oli käynyt täytäntöön." Ilmestyskirja 15:8

 

"eikä kukaan voinut mennä sisälle temppeliin" - Maailmaa ja ihmisiä piinaavat tuhot ja ongelmat eivät lopu ennen kuin ihmiset tunnustavat Jumalan Suuren Nimen, jonka ilmoittaa Maestro Evangelista.

 

"Ja minä kuulin suuren äänen temppelistä sanovan niille seitsemälle enkelille: "Menkää ja vuodattakaa ne seitsemän Jumalan vihan maljaa maan päälle"." Ilmestyskirja 16:1

 

"sanovan niille seitsemälle enkelille" - Sanoma siitä, että Jumalan Tuomio maaplaneetalle on alkanut.

 

"Ja ensimmäinen lähti ja vuodatti maljansa maan päälle; ja tuli pahoja ja ilkeitä paiseita niihin ihmisiin, joissa oli pedon merkki ja jotka kumarsivat sen kuvaa." Ilmestyskirja 16:2

 

"pahoja ja ilkeitä paiseita" - tuo tapahtuu niille, jotka ovat uskontojen seuraajia, jotka ovat laittaneet uskonsa pedon valtaan (Jeesukseen).

 

"Ja toinen enkeli vuodatti maljansa mereen, ja se tuli vereksi, ikään kuin kuolleen vereksi, ja jokainen elävä olento kuoli, mitä meressä oli." Ilmestyskirja 16:3

 

"jokainen elävä olento kuoli, mitä meressä oli" - symbolinen viesti tai merkki siitä, mitä tapahtuu jo nyt meidän aikanamme, kalat kuolevat monissa merissä ja järvissä ympäri maapalloa.

 

"Ja kolmas enkeli vuodatti maljansa jokiin ja vesilähteisiin, ja ne tulivat vereksi. Ja minä kuulin vetten (vesistä vastuussa olevan) enkelin sanovan: "Vanhurskas (oikeamielinen) olet sinä, joka olet ja joka olit, sinä Pyhä, kun näin olet tuominnut." Ilmestyskirja 16:4-5

 

  Jumala on jo antanut Tuomionsa.

 

"Sillä pyhien ja profeettain verta he ovat vuodattaneet, ja verta sinä olet antanut heille juoda; sen he ovat ansainneet." Ilmestyskirja 16:6

 

"pyhien ja profeettain verta he ovat vuodattaneet" - Jumalan miehet ja profeetat, jotka palvelivat ja olivat kuuliaisia Jumalalle, kuten on kirjoitettu Pyhään Raamattuun.

 

"Ja minä kuulin alttarin sanovan: "Totisesti, Herra Jumala, Kaikkivaltias, totiset ja vanhurskaat ovat sinun tuomiosi". Ja neljäs enkeli vuodatti maljansa aurinkoon, ja sille annettiin valta paahtaa ihmisiä tulella." Ilmestyskirja 16:7-8

 

  Lisää kauhistuttavia asioita tulee tapahtumaan, katuvatko ihmiset ja tunnustavat Jumalan?

 

"Ja ihmiset paahtuivat kovassa helteessä ja pilkkasivat Jumalan nimeä, hänen, jolla on vallassaan nämä vitsaukset; mutta he eivät tehneet parannusta, niin että olisivat antaneet hänelle kunnian." Ilmestyskirja 16:9

 

"mutta he eivät tehneet parannusta, niin että olisivat antaneet hänelle kunnian" - Vaikka Jumalan ilmestykset ovat jo annetut maailman ihmisille; monet pitäytyvät yhä tiukasti uskontojen otteessa, johtuen petoksesta ja saavuttamastaan asemasta, jonka ovat uskonnoilta saaneet. He uskovat silti yhä, että uskonnot pelastavat heidät lopulta.

 

"Ja viides enkeli vuodatti maljansa pedon valtaistuimelle, ja sen valtakunta pimeni; ja he pureskelivat kielensä rikki tuskissansa ja pilkkasivat taivaan Jumalaa tuskiensa ja paiseittensa tähden, mutta eivät tehneet (he kieltäytyivät tekemästä) parannusta teoistansa." Ilmestyskirja 16:10-11

 

"pureskelivat kielensä rikki tuskissansa" - tämä tulee olemaan tuskallinen kokemus monille maailman ihmisille.

 

  Samalla aikaa, kun he pitävät tiukasti kiinni luottamuksestaan uskontoihin, tuhot ja ongelmat jatkavat ilmentymistään koko maailmaa koetellen, kunnes:

 

"Ja kuudes enkeli vuodatti maljansa suureen Eufrat-virtaan, ja sen vesi kuivui, että tie valmistuisi auringon noususta tuleville kuninkaille." Ilmestyskirja 16:12

 

"sen vesi kuivui" - Kaiken lisäksi maiden sisä- ja ulkomarkkinat, kotitaloudet, talous- ja rahapoliittinen asema horjuvat, luonnonvarojen niukkuudesta ja maailmanlaajuisista tuhoista johtuen.

 

"Ja minä näin lohikäärmeen suusta ja pedon suusta ja väärän profeetan suusta lähtevän kolme saastaista (pahaa) henkeä, sammakon muotoista." Ilmestyskirja 16:13

 

"kolme saastaista (pahaa) henkeä, sammakon muotoista" - uskonnot yrittävät taivutellen saada ihmisiä olemaan uskomatta Toteen Jumalan Sanaan, vaikka heidän opetustaan ei enää kyetä ymmärtämään.

 

"lohikäärme" - Saatana.

 

"peto" - Jeesus.

 

"väärän profeetan suusta" - Samaa viestiä toistetaan uskontojen johtajien ja saarnaajien kautta.

 

  Miksi he tekevät tällaista?

 

"Sillä ne ovat riivaajain henkiä, jotka tekevät ihmeitä; ne lähtevät koko maanpiirin kuningasten luo kokoamaan heidät sotaan Jumalan, Kaikkivaltiaan, suurena päivänä." Ilmestyskirja 16:14

 

"ne lähtevät koko maanpiirin kuningasten luo kokoamaan heidät" - Uskonnot tulevat vastustamaan Maestro Evangelistan toimittamia Jumalan Sanan ilmestyksiä, jotka on tarkoitettu maailman ihmisille; koska he eivät voi hyväksyä sitä ja perustelevat sitä sillä, että siinä vain heidän uskoaan koetellaan.

 

"Katso, minä tulen niin kuin varas; autuas se, joka valvoo ja pitää vaatteistansa vaarin, ettei hän kulkisi alastomana eikä hänen häpeätänsä nähtäisi!" Ilmestyskirja 16:15

 

"Katso, minä tulen niin kuin varas" - Monet ihmiset ovat kuulleet Maestro Evangelistan lukeneen näitä ilmestyksiä aikaisemmin ja aina he kysyvät häneltä: "Milloin nämä asiat tapahtuvat" Hän vastaa heille vain: "Yksin Jumala tietää koska".

 

  Ei ole osoitettu mitään yksittäistä päivää ihmisten tietoon, mutta merkit niistä on annettu ja sinä luet niitä juuri nyt.

 

"Ja ne kokosivat heidät (maanpiirin kuninkaat) siihen paikkaan, jonka nimi hepreaksi on Harmagedon." Ilmestyskirja 16:16

 

"Harmagedon" - Tämä on ilmestysten toteutumisen aika; kauheat tuhot ja katastrofit, joista on ilmoitettu, alkavat todella näyttää voimaansa.

 

"Ja seitsemäs enkeli vuodatti maljansa ilmaan, ja temppelistä, valtaistuimelta, lähti suuri ääni, joka sanoi: "Se on tapahtunut"." Ilmestyskirja 16:17

 

  Miksi on sanottu "Se on tapahtunut"?

 

  Viittaako tämä aikaisempaan ilmestykseen, joka tarkoittaa sen täyttymistä? Mitä on paljastettu ja kirjoitettu aikaisemmin?

 

  Myöhemmin me saamme tietää.

 

"Ja tuli salamoita ja ääniä ja ukkosenjylinää; ja tuli suuri maanjäristys, niin ankara ja suuri maanjäristys, ettei sen vertaista ole ollut siitä asti, kuin ihmisiä on ollut maan päällä, (niin valtavan suuri oli järistys)." Ilmestyskirja 16:18

 

"niin ankara ja suuri maanjäristys, ettei sen vertaista ole ollut" - Vaikka ihmiskunta on todistanut voimakkaita maanjäristyksiä historian aikana, niin tämä tuleva ennustettu tuho tulee jättämään kaikki aikaisemmat täysin varjoonsa. Milloin se tapahtuu? Kukaan ei tiedä.

 

"Ja se suuri kaupunki meni kolmeen osaan, ja kansojen kaupungit kukistuivat. Ja se suuri Babylon tuli muistetuksi Jumalan edessä, niin että hän antoi sille vihansa kiivauden viinimaljan. Ja kaikki saaret pakenivat, eikä vuoria enää ollut. Ja suuria rakeita, leiviskän painoisia, satoi taivaasta ihmisten päälle; ja ihmiset pilkkasivat Jumalaa raesateen vitsauksen tähden, sillä se vitsaus oli ylen suuri." Ilmestyskirja 16:19-21

 

  leiviskän paino vaihtelee 8-45 kilogramman välillä.

 

Tuhot ja ongelmat ovat haudan vakavia ja kammottavia sinä "päivänä"!

 

"suuri kaupunki meni kolmeen osaan" - Uskontojen suuresti kunnioittama paikka tuhoutuu myös.

 

"suuri Babylon" - Uskonnot meidän aikanamme!

 

"vitsaus oli ylen suuri" - ihmiset tulevat kärsimään valtavasti, mikäli he yhä pysyttelevät tiukasti uskomuksissaan, joissa he tukeutuvat uskontojen opetuksiin.

 

  Olivatko nämä ilmestykset annettu jo aikaisemmin profeettojen kautta ja kirjoitettuna Pyhään Raamattuun?

 

  Maestro Evangelista sanoo, lue Profeetta Danielin ilmestys koskien "Suurta ja Pelottavaa Herran Päivää". Mitä tapahtuu seuraavaksi?

 

"Siihen aikaan nousee Miikael, se suuri enkeliruhtinas, joka seisoo sinun kansasi lasten suojana. Ja se on oleva ahdistuksen aika, jonka kaltaista ei ole ollut siitä saakka, kuin kansoja on ollut, hamaan siihen aikaan asti. Mutta siihen aikaan pelastetaan sinun kansasi, kaikki, jotka kirjaan kirjoitetut ovat" Daniel 12:1

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"At that time Michael, the great prince who protects your people, will arise. There will be a time of distress such as has not happened from the beginning of nations until then. But at that time your people—everyone whose name is found written in the book—will be delivered. Daniel 12:1 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Siihen aikaan tulee nousemaan Miikael, mahtava prinssi, joka suojelee sinun kansaasi. Se on oleva ahdistuksen aika, sellaista aikaa ei ole ollut kansojen alusta alkaen aina siihen aikaan asti. Mutta sinä aikana sinun kansasi - jokainen, jonka nimi on oleva kirjoitettu kirjaan - he ovat turvassa ja pelastuvat." Daniel 12:1

 

"Miikael" - symbolinen nimi ennalta maahan lähetetylle profeetalle "kuin Mooses", joka tulee ja paljastaa Jumalan profeetoiden antamien ilmestysten täyttymyksen. Hänet kutsuttiin tuolla nimeltä ja se on oleva hänen merkkinsä, vaikka todellisuudessa hän on vain ihminen.

 

"Se on oleva ahdistuksen aika, sellaista aikaa ei ole" Vaikka me olemme jo kokeneet suuria tuhoja ja muita katastrofeja kuluneiden viime vuosien aikana, silti on tulossa vielä rajumpi ahdistus ja se tulee pian, kukaan ei tiedä milloin se tapahtuu.

 

"sinun kansaasi" - ne ihmiset, jotka pääsevät turvaan sinä "Suurena ja Pelottavana Herran Päivänä"!

 

  Keitä ovat nämä ihmiset?

 

"Ja sen kolmannen osan minä vien tuleen; minä sulatan heidät, niin kuin hopea sulatetaan, ja koettelen heitä, niin kuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: "Se on minun kansani", ja se sanoo: "Herra, minun Jumalani"." Sakarja 13:9

 

  He ovat ihmisiä, jotka ottavat tosissaan Maestro Evangelistan ilmestykset ja huutavat Jumalaa Nimeltä avukseen tuona "päivänä".

 

"Ja monet maan tomussa makaavista heräjävät, toiset iankaikkiseen elämään, toiset häpeään ja iankaikkiseen kauhistukseen." Daniel 12:2

 

"Ja monet maan tomussa makaavista" - Ne ihmiset, keiden nimet ovat mainitut Pyhässä Raamatussa, he ovat olleet jo kauan kuolleina - ei tarkoita meidän poisnukkuneita rakkaitamme, joiden uskonnot ovat luvanneet ylösnousevan tuona "päivänä"!

 

"heräjävät" - Heidän tekonsa laitetaan arvioitavaksi ja tuomittavaksi, kuten Maestro Evangelista on sanonut, Pyhä Raamattu on jaettu kahteen osaan: Jumalan Profeettojen opetuksiin ja Apostoleiden sekä Jeesuksen seuraajien opetuksiin. Niissä on selvä ero, sillä Jumala ei ole Jeesus!

 

"toiset iankaikkiseen elämään" - Maestro Evangelistan ilmestysten perusteella me olemme todistaneet ja oppineet, että profeetat säilyivät kuuliaisina ja tottelevaisina Jumalan Sanalle, kuten on kirjoitettu Pyhään Raamattuun. Kun taas…

 

"toiset häpeään ja iankaikkiseen kauhistukseen" - Sillä Apostoleiden ja Jeesuksen seuraajien opetukset ovat kaikki valheita ja vastoin Jumalan Sanaa - he ovat ikuisesti inhottuja ja vihattuja.

 

  Kuka siitä asiasta voi todistaa? Ja kuka voi ymmärtää vastakkaisuudet?

 

"Ja taidolliset loistavat, niin kuin taivaanvahvuus loistaa, ja ne, jotka monta vanhurskauteen saattavat, niin kuin tähdet, aina ja iankaikkisesti." Daniel 12:3

 

"Ja taidolliset loistavat" - Ihmiset, jotka kuuntelevat "Miikaelin" tai Maestro Evangelistan Ilmestyksiä.

 

"kuin taivaanvahvuus loistaa" - jos he tietävät ja tunnustavat Jumalan Nimen.

 

  Milloin kaikki tämä tapahtuu? Mitkä ovat merkit?

 

"Mutta sinä, Daniel, lukitse nämä sanat ja sinetöi tämä kirja lopun aikaan asti. Monet sitä tutkivat, ja ymmärrys lisääntyy." Daniel 12:4

 

"Mutta sinä, Daniel, lukitse nämä sanat ja sinetöi tämä kirja" - Danielille ei annettu auktoriteettia/arvovaltaa paljastaa hänelle annettujen ilmestysten tarkoitusta.

 

"lopun aikaan asti" - ilmestykset tulevat saamaan täyttymyksensä kaukaisena aikana, ei hänen aikanaan. Milloin?

 

"Monet sitä tutkivat, ja ymmärrys lisääntyy" - aikana, jolloin maailman tietämys ja teknologinen kehitys on sen huipussaan. Maestro Evangelista sanoo, Danielin ilmestyksen täyttymys on oleva meidän aikanamme.

 

  Mitä hän näki näyissään?

 

"Ja minä, Daniel, näin, ja katso, siellä seisoi kaksi muuta, toinen virran tällä rannalla, toinen virran tuolla rannalla." Daniel 12:5

 

"kaksi muuta… toinen virran tällä rannalla" - Tämä symbolisoi Moosesta, jolle annettiin Jumalan Sana kerrottavaksi kansalleen ja kirjoitettavaksi Pyhään Raamattuun.

 

"toinen virran tuolla rannalla" - Symbolisoi ennalta maahan lähetettyä profeettaa "kuin Mooses" - 5. Moos. 18:18-19, hän on Maestro Evangelista. Hän on se mies, joka selittää Danielin näyt ja ilmestykset sekä muiden Profeettojen ilmestykset koskien "Suurta ja Pelottavaa Herran Päivää" Pyhästä Raamatusta.

 

"virta" Symbolisoi huomattavaa ajanjaksoa, enemmän kuin 2500 vuotta Danielin näystä ja ilmestyksestä!

 

"Ja toinen sanoi pellavapukuiselle miehelle, joka oli virran vetten yläpuolella: "Kuinka kauan on vielä näitten ihmeellisten asiain loppuun (on saatettu päätökseen)?" Daniel 12:6

 

  Daniel kysyi, mikä on aika, jolloin hänelle Jumalan näyttämät näyt saatettaisiin päätökseen. Minkälainen vastaus hänelle annettiin?

 

"Ja minä kuuntelin pellavapukuista miestä, joka oli virran vetten yläpuolella, ja hän nosti oikean ja vasemman kätensä taivasta kohti ja vannoi hänen kauttansa, joka elää iankaikkisesti: "Siihen on vielä aika, kaksi aikaa ja puoli aikaa. Ja kun pyhän kansan yhden osan hajotus on loppunut, silloin nämä kaikki täyttyvät." Daniel 12:7

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

The man clothed in linen, who was above the waters of the river, lifted his right hand and his left hand toward heaven, and I heard him swear by him who lives forever, saying, "It will be for a time, times and half a time. When the power of the holy people has been finally broken, all these things will be completed." Daniel 12:7 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Mies, joka oli puettu pellavaan, joka oli virran yläpuolella, nosti hänen oikean kätensä ja vasemman kätensä kohti taivasta, ja minä kuulin hänen vannovan Hänen kauttaan, joka elää ikuisesti, sanoen, "Se tulee oleman yhden ajan, aikoja ja puoli aikaa. Kunnes pyhän kansan vaikutusvalta (muiden kansojen keskuudessa) on viimein katkaistu, niin silloin kaikki nämä asiat saavat täyttymyksensä." Daniel 12:7

 

"yhden ajan, aikoja ja puoli aikaa" - Tämä on merkki sen täyttymiselle, kolme eri "annosta" aikoja. Maestro Evangelista selittää meille niiden merkityksen myöhemmin.

 

Kunnes pyhän kansan vaikutusvalta (muiden kansojen keskuudessa) on viimein katkaistu - Aika, jolloin uskonnot kohtaavat tuhonsa.

 

"silloin kaikki nämä asiat saavat täyttymyksensä." - Kunnes on sanottu, että "Se on tehty"! Se on myös kirjoitettuna Ilmestyskirjaan, ja se tarkoittaa, että se ei ole vielä saanut täyttymystään, mutta pian.

 

  Mitä Daniel sanoi? Ymmärsikö hän mitä hänelle oli sanottu?

 

"Ja minä kuulin, mutta en ymmärtänyt, ja minä sanoin (kysyin): "Herrani, mikä on oleva näitten päätös (kaiken tämän lopputulos)?" Daniel 12:8

 

"Ja minä kuulin, mutta en ymmärtänyt" - Vaikka Danielille annettiin ohjeet näyn paljastamisesta, hänelle ei kuitenkaan annettu etuoikeutta tietää hänen saamansa näyn yksityiskohtia tai selitystä.

 

  Hän ei ollut profeetta, joka antaisi selityksen sille, se ei tapahtuisi hänen elinaikanaan.

 

  Milloin?

 

"Niin hän sanoi: "Mene, Daniel, sillä ne sanat pysyvät lukittuina ja sinetöityinä lopun aikaan asti." Daniel 12:9

 

"sinetöityinä lopun aikaan asti" - Aikaan, jolloin on saatanan loppu!

 

"Monet puhdistetaan, kirkastetaan ja koetellaan, mutta jumalattomat pysyvät jumalattomina, eikä yksikään jumalaton ymmärrä tätä, mutta taidolliset ymmärtävät." Daniel 12:10

 

  Monet eivät ymmärrä, eivätkä usko Maestro Evangelistan ilmestyksiin, aluksi.

 

"Ja siitä ajasta, jolloin jokapäiväinen uhri poistetaan (lakkautetaan) ja hävityksen kauhistus asetetaan, on oleva tuhat kaksisataa yhdeksänkymmentä päivää. Autuas se, joka odottaa ja saavuttaa (loppuun)tuhat kolmesataa kolmekymmentä viisi päivää." Daniel 12:11-12

 

"jokapäiväinen uhri poistetaan(lakkautetaan)" - Sitten kun uskonnot on tuhottu.

 

"Mutta sinä, mene, siksi kunnes loppu tulee; ja lepää, ja nouse osaasi päivien lopussa."

Daniel 12:13

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

 "As for you, go your way till the end. You will rest, and then at the end of the days you will rise to receive your allotted inheritance." Daniel 12:13 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Sinua koskien, meni sinun tietäsi loppuun asti. Sinä lepäät, ja sitten aikojen/päivien lopulla sinä nouset vastaanottamaan sinulle varatun perintöosan." Daniel 12:13

 

  Niin Daniel tulee saamaan palkintonsa, kunnes kaikki hänen saamansa ilmestykset ovat saaneet täyttymyksensä. Palaamme ilmestyskirjaan:

 

"Ja tuli salamoita ja ääniä ja ukkosenjylinää; ja tuli suuri maanjäristys, niin ankara ja suuri maanjäristys, ettei sen vertaista ole ollut siitä asti, kuin ihmisiä on ollut maan päällä."  Ilmestyskirja 16:18

 

"maanjäristys, ettei sen vertaista ole ollut" - tätä ei ole vielä tapahtunut, kuinka moni ihminen tulee kärsimään tuossa järistyksessä? Kukaan ei tiedä.

 

"Ja se suuri kaupunki meni kolmeen osaan, ja kansojen kaupungit kukistuivat. Ja se suuri Babylon tuli muistetuksi Jumalan edessä, niin että hän antoi sille vihansa kiivauden viinimaljan. Ja kaikki saaret pakenivat, eikä vuoria enää ollut. Ja suuria rakeita, leiviskän painoisia, satoi taivaasta ihmisten päälle; ja ihmiset pilkkasivat Jumalaa raesateen vitsauksen tähden, sillä se vitsaus oli ylen suuri." Ilmestyskirja 16:19-21

 

  Kuvittele kuinka "Suuria ja Pelottavia" ovat ne tuhot ja ongelmat, jotka ovat tuona "päivänä"!

 

Nyt, Jumala sanoo Maestro Evangelistan tuomien ilmestysten kautta, että uskonnot tulevat tuhoutumaan Jumalan kautta ja jos ihmiset pitävät edelleen tiukasti kiinni uskontojen heille opettamastaan, niin he joutuvat myös kärsimään saman kohtalon.

 

"Ja tuli yksi niistä seitsemästä enkelistä, joilla oli ne seitsemän maljaa, ja puhui minulle sanoen: "Tule, minä näytän sinulle sen suuren porton tuomion, joka istuu paljojen vetten päällä, hänen, jonka kanssa maan kuninkaat ovat haureutta harjoittaneet ja jonka haureuden viinistä maan asukkaat ovat juopuneet"." Ilmestyskirja 17:1-2

 

"yksi niistä seitsemästä enkelistä," - Toinen sanoma Jumalan Sanalta, jonka Maestro Evangelista paljastaa tuona "päivänä".

 

"suuren porton" - Kuka hän on? Hänen identiteettinsä paljastetaan myöhemmin.

 

"maan kuninkaat ovat haureutta harjoittaneet" - Jopa kansojen johtajat maailmassa ovat yhteistyössä hänen kanssaan käyttämässä valtavoimaa moniin kansoihin ja maihin.

 

"Ja hän vei minut hengessä erämaahan. Siellä minä näin naisen istuvan helakanpunaisen pedon selässä; peto oli täynnä (Jumalaa) pilkkaavia nimiä, ja sillä oli seitsemän päätä ja kymmenen sarvea." Ilmestyskirja 17:3

 

"nainen" - suuri portto, prostituoitu

 

"peto" - Jeesus, kuten on aikaisemmin ilmoitettu Maestro Evangelistan ilmestyksessä: "Peto" Pyhässä Raamatussa.

 

 "(Jumalaa) pilkkaavia nimiä" - Hänen valheensa ja petoksensa.

 

"seitsemän päätä" - monia eri julistuksia, mutta vain yksi keho.

 

"kymmenen sarvea" - Voima, jolle on loppu määritettynä.

 

"Ja nainen oli puettu purppuraan ja helakanpunaan ja koristettu kullalla ja jalokivillä ja helmillä ja piti kädessään kultaista maljaa, joka oli täynnä kauhistuksia ja hänen haureutensa riettauksia. Ja hänen otsaansa oli kirjoitettu nimi, SALAISUUS: "SUURI BABYLON, MAAN PORTTOJEN JA KAUHISTUKSIEN ÄITI"." Ilmestyskirja 17:4-5

 

"koristettu kullalla ja jalokivillä ja helmillä" - kaikki ne rikkaudet, joita se on kerännyt petoksillaan ja valheillaan.

 

"SALAISUUS" - Tämä nainen on pettänyt monia ihmisiä käyttämällä salaisuuttaan.

 

"MAAN PORTTOJEN ÄITI" - Tämän vuoksi hän on pysynyt salaisuutena tai vaikeasti määriteltävänä paljastuakseen. Hän on nainen, mutta ennen kaikkea; hän on äiti, josta on hajaantunut monia kaltaisiaan.

 

  Mitä hän on tehnyt, kun hänet on mainittu tässä ilmestyksessä?

 

"Ja minä näin sen naisen olevan juovuksissa pyhien verestä ja Jeesuksen todistajain verestä; ja nähdessäni hänet minä suuresti ihmettelin." Ilmestyskirja 17:6

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

I saw that the woman was drunk with the blood of the saints, the blood of those who bore testimony to Jesus. When I saw her, I was greatly astonished. Revelation 17:6 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Minä näin, että nainen oli juopunut pyhien verestä, niiden verestä, jotka kantavat Jeesuksen todistusta. Kun minä näin hänet, minä olin suuresti hämmästynyt."

 Ilmestyskirja 17:6

 

"juopunut pyhien verestä" - Hän oli välineenä Jumalan opetuksen kuolemalle/loppumiselle, ja Jumalan opetus on erilaista kuin;

 

"ja niiden verestä, jotka kantavat Jeesuksen todistusta" - Ne, jotka ovat antaneet elämänsä Jumalan sijaan Jeesukselle. Aivan kuten Maestro Evangelista on sanonut, että uskonnot saarnaavat Jeesuksen pelastaneen meidät kaikki, ja nyt he sanovat meille, että antakaa elämänne ja tulkaa Jeesuksen marttyyreiksi; näin ollen, petos.

 

"Ja enkeli sanoi minulle: "Miksi ihmettelet? Minä sanon (selitän) sinulle tuon naisen salaisuuden ja tuon pedon salaisuuden, joka häntä kantaa ja jolla on seitsemän päätä ja kymmenen sarvea." Ilmestyskirja 17:7

 

"(selitän) sinulle tuon naisen salaisuuden" - Naisen todellinen identiteetti/henkilöllisyys paljastetaan nyt lopultakin Maestro Evangelistan taholta Jumalan Sanalla Pyhästä Raamatusta.

 

  Aloittakaamme:

 

"Peto, jonka sinä näit, on ollut, eikä sitä enää ole, mutta se on nouseva syvyydestä ja menevä kadotukseen; ja ne maan päällä asuvaiset, joiden nimet eivät ole kirjoitetut elämän kirjaan, hamasta maailman perustamisesta, ihmettelevät, kun he näkevät pedon, että se on ollut eikä sitä enää ole, mutta se on tuleva." Ilmestyskirja 17:8

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

The beast, which you saw, once was, now is not, and will come up out of the Abyss and go to his destruction. The inhabitants of the earth whose names have not been written in the book of life from the creation of the world will be astonished when they see the beast, because he once was, now is not, and yet will come.
Revelation 17:8 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Peto, jonka sinä näit, on ollut kerran, nyt ei ole, ja se tulee vielä esiin Abyksesta ja hän on menevä kohti lopullista tuhoaan. Maailmaa kansoittavat ihmiset, joiden nimet eivät ole kirjoitettuina Suureen Elämän Kirjaan aina luomisesta lähtien tulevat olemaan hämmästyksissään, kun he näkevät pedon, koska hän kerran oli, nyt ei ole, ja tulee vielä." Ilmestyskirja 17:8

 

Englannin kielen version käännöksessä on käytetty sanaa "he", joka on miespuolinen hän.

 

"on ollut kerran" - Tämä oli aikaa, jolloin Jeesus tuli paljastetuksi olevansa "peto", joka on mainittu jo aikaisemmin Jumalan profeettojen ilmestyksissä ja on nyt paljastettu yksityiskohtaisesti Pyhästä Raamatusta Maestro Evangelistan kautta.

 

"nyt ei ole" - Hän kuoli rangaistuksensa tähden.

 

"se tulee vielä esiin Abyksesta" - Maailman ihmiset saavat todistaa, että hän ei mennyt ylös taivaaseen ja hänet havaitaan asettuneen vastoin Jumalaa ja Hänen Sanaansa.

 

"joiden nimet eivät ole kirjoitettuina Suureen Elämän Kirjaan aina luomisesta lähtien" - Tämä on jo pitkään ollut uskontojen opetuksena, että he takaavat seuraajiensa tai heihin uskovin nimien olevan kirjoitettuna Jumalan Suureen Kirjaan.

 

"tulevat olemaan hämmästyksissään" - Mutta sitä vastoin he tulevat olemaan suuresti hämmästyneitä havaitessaan, että "peto", jota heidät on opetettu vihaamaan enemmän kuin mitään, onkin tosiasiassa yksi ja sama persoona, jota he kunnioittavat ja rakastavat, "Jeesus"!

 

"Tässä on ymmärrys, jossa viisaus on: Ne seitsemän päätä ovat seitsemän vuorta, joiden päällä nainen istuu; ne ovat myös seitsemän kuningasta;" Ilmestyskirja 17:9


Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"This calls for a mind with wisdom. The seven heads are seven hills on which the woman sits. Revelation 17:9 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Tämän ymmärrys edellyttää mieltä, jossa on viisaus. Seitsemän päätä ovat seitsemän vuorta, joilla nainen istuu." Ilmestyskirja 17:9

 

Käännösversioiden asettelueroista johtuen, " ne ovat myös seitsemän kuningasta", on sijoitettu eri jaenumeron yhteyteen.

 

"Tämän ymmärrys edellyttää mieltä, jossa on viisaus" - Maestro Evangelista sanoo, käyttäkäämme viisauttamme ja ymmärrystämme.

 

"seitsemän vuorta" - Tämä on se paikka, jonne nainen on paikallistettu. Tarkoittaen pyhää paikkaa siihen uskoville, paikka on Rooman kaupunki; jonne Vatikaani on sijoittunut, Kristillisyyden keskus!

 

  Ja:

 

"heistä on viisi kaatunut, yksi on, viimeinen ei ole vielä tullut, ja kun hän tulee, pitää hänen vähän aikaa pysymän. Ja peto, joka on (kerran) ollut ja jota ei enää (nyt) ole, on itse kahdeksas (kuningas), ja on yksi noista seitsemästä, ja menee kadotukseen (tuhoonsa)."

Ilmestyskirja 17:10-11

 

"kahdeksas kuningas" - Me voimme historiasta todistaa, että yksi uskonto tuli suosituksi vain tullakseen korvatuksi toisella uskonnolla, tarkoittaen toistaan seuraavaa/periytyvää; jatkumoa, jossa sama Jeesuksen opetus on muunnettu toiseen ilmiasuun. Kuten on Islam, joka erosi Kristillisyydestä ja asettui sitä vastaan, mutta on silti pysytellyt Jeesuksen opissa.

 

ja menee kadotukseen (tuhoonsa)." - Sen petollinen opetus tulee lopulta päätökseensä yhdessä muiden uskontojen kanssa.

 

"Ja ne kymmenen sarvea, jotka sinä näit, ovat kymmenen kuningasta, jotka eivät vielä ole saaneet kuninkuutta, mutta saavat vallan niin kuin kuninkaat yhdeksi hetkeksi (tunniksi) pedon kanssa. Näillä on yksi ja sama mieli, ja he antavat voimansa ja valtansa pedolle."

Ilmestyskirja 17:12-13

 

  Maiden johtajat ja uskonnot kuten Kristityt, Muslimit ja muuten nimitetyt sekä kultit - vaikka ne ovat erilaisia ja ristiriidassa keskenään; he kunnioittavat ja ovat yhdistyneinä Jeesuksen nimessä yhdessä rintamassa.

 

"He sotivat Karitsaa vastaan, mutta Karitsa on voittava heidät, sillä hän on herrain Herra ja kuningasten Kuningas; ja kutsutut ja valitut ja uskolliset voittavat hänen kanssansa." Ilmestyskirja 17:14

 

"Karitsa" - Jumalan valitsema mies. Tulee aika, jolloin uskonnot asettuvat vastustamaan Jumalan Sanan ilmestyksiä, jotka Maestro Evangelista antaa maailman ihmisille.

 

  He epäonnistuvat hankkeessaan, koska ilmestykset, joita Maestro Evangelista antaa ovat Jumalan Sanaa, he eivät kykene voittamaan sitä.

 

"ja… hänen kanssansa" - hänellä on ihmisiä apunaan, minkälaisia ihmisiä he ovat?

 

"sillä hän on herrain Herra ja kuningasten Kuningas" - Tämä on se auktoriteetti, jonka Maestro Evangelista vastaanottaa Jumalalta. Hän on ainoastaan ihminen, mutta Jumala antoi hänelle tehtävän täytettäväkseen, eikä Jumala salli hänen epäonnistua.

 

"valitut ja uskolliset" - ihmisiä, jotka kuuntelevat ja ottavat opikseen hänen ilmestyksensä ja ovat pysyneet uskollisina ja ovat todistamassa tätä "päivää".

 

"Ja hän sanoi minulle: "Vedet, jotka sinä näit, tuolla, missä portto istuu, ovat kansoja ja väkijoukkoja ja kansanheimoja ja kieliä." Ilmestyskirja 17:15

 

"Vedet" - maat ja kansat ovat naisen sekä pedon valtavoiman ja kontrollin alaisina.

"Ja ne kymmenen sarvea, jotka sinä näit, ja peto, ne vihaavat porttoa ja riisuvat hänet paljaaksi ja alastomaksi ja syövät hänen lihansa ja polttavat hänet tulessa. Sillä Jumala on pannut heidän sydämeensä, että he täyttävät hänen aivoituksensa, yksimielisesti, ja antavat kuninkuutensa pedolle, kunnes Jumalan sanat täyttyvät." Ilmestyskirja 17:16-17

 

  Vaikka he taistelevat toistensa kanssa, he ovat silti yhä Jeesuksen arvovallan ja auktoriteetin alaisina.

 

"Ja nainen, jonka sinä näit, on se suuri kaupunki, jolla on maan kuninkaitten kuninkuus." Ilmestyskirja 17:18

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

The woman you saw is the great city that rules over the kings of the earth."
Revelation 17:18 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Nainen, jonka näit, on se suuri kaupunki, jolla on valta yli maailman kuninkaiden". Ilmestyskirja 17:18

 

  Siten ollen "nainen", joka on mainittu tässä ilmestyksessä on Kristinusko. Se on paikannettu "seitsemälle vuorelle", eli Rooman kaupunkiin; jopa Muslimimaissa Paavi otetaan kunnioittaen vastaan.

 

  Ja seuraavaksi:

 

"Sen jälkeen minä näin tulevan taivaasta alas erään toisen enkelin, jolla oli suuri valta, ja maa valkeni hänen kirkkaudestaan." Ilmestyskirja 18:1

 

"erään toisen enkelin" - lisää sanomia

 

"maa valkeni hänen kirkkaudestaan" - Jumalan Sanan ilmestykset, jotka Maestro Evangelista toimittaa ja joita maailman ihmiset todistavat.

 

"Ja hän huusi voimallisella äänellä sanoen: "Kukistunut, kukistunut on suuri Babylon ja tullut riivaajain asuinpaikaksi ja kaikkien saastaisten henkien tyyssijaksi ja kaikkien saastaisten ja vihattavain lintujen tyyssijaksi." Ilmestyskirja 18:2

 

"Ja hän huusi voimallisella" - Sanoma, joka annetaan Satelliitti TV:n ja Internetin välityksellä.

 

  Se sanoma koskee Suuren Babylonin tuhoa, ja se tarkoittaa uskontojen tuhoa, jotka ovat panneet uskonsa Jeesukseen, ja jotka ovat vastaanottaneet voiman saatanalta.

 

"Sillä hänen haureutensa vihan viiniä ovat kaikki kansat juoneet, ja maan kuninkaat ovat haureutta harjoittaneet hänen kanssansa, ja maan kauppiaat ovat rikastuneet hänen hekumansa runsaudesta (kohtuuttomasta ylellisyydestä)." Ilmestyskirja 18:3

 

"maan kauppiaat" - Ei ainoastaan johtajat ole rikastuneet lyöttäytymällä yhteen uskontojen kanssa, vaan myös liikemiehet. On olemassa paljon erilaisia teollisuudenaloja, jotka tekevät elantonsa uskontojen tuotteilla.

 

"Ja minä kuulin toisen äänen taivaasta sanovan: "Lähtekää siitä (hänestä) ulos, te minun kansani, ettette tulisi hänen synteihinsä osallisiksi ja saisi tekin kärsiä hänen vitsauksistansa." Ilmestyskirja 18:4

 

"te minun kansani" - He ovat ihmisiä, jotka ottavat vaarin Jumalan Sanasta, kuten Maestro Evangelista on ilmoittanut koskien uskontojen tuhoa, etteivät he joutuisi kärsimään samaa kohtaloa hänen kanssaan. Miksi, mitä tapahtuu prostituoidulle, jota kutsutaan Suureksi Babyloniaksi?

 

"Sillä hänen syntinsä ulottuvat taivaaseen asti, ja Jumala on muistanut hänen rikoksensa. Kostakaa hänelle sen mukaan, kuin hän on tehnyt, ja antakaa hänelle kaksinkertaisesti hänen teoistansa; siihen maljaan, johon hän on kaatanut, kaatakaa te hänelle kaksin verroin. Niin paljon kuin hän on itselleen kunniaa ja hekumaa (ylellisyyttä) hankkinut, niin paljon antakaa hänelle vaivaa ja surua. Koska hän sanoo sydämessään: 'Minä istun kuningattarena enkä ole leski enkä ole surua näkevä', sen tähden hänen vitsauksensa tulevat yhtenä päivänä: kuolema ja suru ja nälkä, ja hän joutuu tulessa poltettavaksi, sillä väkevä on Herra Jumala, joka on hänet tuominnut." Ilmestyskirja 18:5-8

 

  Uskonnot eivät kuule ja ota opikseen Jumalan kutsusta, sillä he ovat ylpeitä. Kuka voisi kuvitella, että uskonnot kaatuvat, kun ajattelee heidän lukumääräänsä, valtavia rikkauksiaan ja vaikutusvaltaansa?

 

  Maestro Evangelista sanoo, onko tämä sama ollut aikaisemmin kirjoitettuna Jumalan profeettojen ilmestyksissä Pyhässä Raamatussa?

 

"Astu alas ja istu tomuun, sinä neitsyt, tytär Baabel (Babylon), istu maahan, valtaistuinta vailla, sinä Kaldean tytär (Babylonialaisten Tytär); sillä ei sinua enää kutsuta hempeäksi ja hekumalliseksi (herkäksi)." Jesaja 47:1

 

"neitsyt, tytär Babylon" - Tämä on se äiti, joka kantoi monia prostitutioituja (uskontoja), ja joka on mainittu Ilmestyskirjassa.

 

"Tartu käsikiviin ja jauha jauhoja, riisu huntusi, nosta helmuksesi, paljasta sääresi, kahlaa jokien poikki." Jesaja 47:2

 

  Hänen petoksensa, opetuksensa ja valheensa tulevat lopultakin paljastumaan.

 

"Häpysi (alastomuutesi) paljastuu, häpeäsi näkyy; minä kostan enkä ainoatakaan armahda. Meidän lunastajamme nimi on Herra Sebaot (Kaikkivaltias), Israelin Pyhä. Istu äänetönnä ja väisty pimeään, sinä Kaldean tytär (Babylonialaisten Tytär); sillä ei sinua enää kutsuta valtakuntien valtiattareksi (kuningaskuntien kuningattareksi)." Jesaja 47:3-5

 

  Tämä tulee olemaan hänen rangaistuksensa, hän tulee menettämään loistonsa, jonka hän on saanut kerättyä itselleen petoksella ja valheilla.

 

"Minä vihastuin kansaani, annoin häväistä perintöni, minä annoin heidät sinun käsiisi; et osoittanut sinä heille sääliä, vanhuksellekin sinä teit ikeesi ylen raskaaksi. Ja sinä sanoit: "Iäti minä olen valtiatar", niin ettet näitä mieleesi pannut, et loppua ajatellut."

Jesaja 47:6-7

 

"mieleesi pannut" - Ajatellut, mitä asioita?

 

"Mutta nyt kuule tämä, sinä hekumassa-eläjä (mieletön luomus), joka istut (löhöilet) turvallisena, joka sanot sydämessäsi: "Minä, eikä ketään muuta! Minä en ole leskenä istuva enkä lapsettomuudesta tietävä."  Jesaja 47:8

 

"en ole leskenä istuva" - Tämä on se mitä uskonnot aina sanovat, he ovat erittäin ylpeitä valtavan suuresta seuraajien, uskovien määrästään. Kuka voisi kuvitella, että uskonnot tuhoutuvat yhden tunnin aikana? Mutta kuten on kirjoitettuna Pyhään Raamattuun, Jumalan Sanan ilmestyksiin, Jumala tuhoaa heidät ja se tapahtuu ennalta määrättynä aikana.

 

"Mutta nämä molemmat tulevat sinun osaksesi äkisti, yhtenä päivänä: lapsettomuus ja leskeys; ne kohtaavat sinua täydeltänsä, huolimatta velhouksiesi paljoudesta, loitsujesi suuresta voimasta." Jesaja 47:9

 

  He käyttävät voimaansa kaikkien maailman ihmisten ylitse tekemillään velhouksilla ja petoksilla.

 

"Sinä luotit pahuuteesi, sinä sanoit: "Ei kukaan minua näe". Sinun viisautesi ja tietosi, ne sinut eksyttivät, ja niin sinä sanoit sydämessäsi: "Minä, eikä ketään muuta!" Jesaja 47:10

 

"Minä, eikä ketään muuta" - Koske he ovat luvanneet ikuisen elämän ja ylösnousemuksen seuraajilleen.

 

  Mikä on Jumalan Tuomio uskontoja vastaan?!

 

"Sen tähden kohtaa sinua onnettomuus (katastrofi), jota et osaa manata pois; sinut yllättää tuho, josta et lunnailla pääse, äkkiä kohtaa sinua perikato, aavistamattasi." Jesaja 47:11

 

"äkkiä... aavistamattasi" - Kuten on ilmoitettu Ilmestyskirja 18:7. Uskonnot tulevat kohtaamaan tuhonsa, eikä kukaan voi sitä pysäyttää. Koska siitä ajasta kun Profeetta Jesaja ja kunnes sen ilmoitti uudelleen Profeetta Johannes Ilmestyskirjassa ja nyt Maestro Evangelista on aloittanut profetioiden tarkoituksen selvittämisen ihmisille, aivan varmasti tuhon aika on tulossa heille.

 

"Astu esiin loitsuinesi ja paljoine velhouksinesi, joilla olet vaivannut itseäsi nuoruudestasi asti: ehkä hyvinkin saat avun, ehkä herätät pelkoa." Jesaja 47:12

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

 "Keep on, then, with your magic spells and with your many sorceries,
which you have labored at since childhood. Perhaps you will succeed,
perhaps you will cause terror. Isaiah 47:12 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Jatka vaan maagisia loitsujasi ja monia velhouksiasi, joilla sinä olet raskauttanut kansoja lapsuudestasi lähtien. Ehkä sinä menestyt, ehkä saat aiheutettua kauhua." Jesaja 47:12

 

  Vaikka he käyttäisivät kaiken voimansa, jonka he ovat vastaanottaneet pedolta, he eivät tule selviytymään voittajina Jumalan Sanasta, jonka Maestro Evangelista ilmoittaa maailman ihmisille.

 

"Sinä olet väsyttänyt itsesi paljolla neuvottelullasi. Astukoot esiin ja auttakoot sinua taivaan mittaajat, tähtien tähystäjät, jotka kuu kuulta ilmoittavat, mitä sinulle tapahtuva on."

Jesaja 47:13

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"All the counsel you have received has only worn you out! Let your astrologers come forward, those stargazers who make predictions month by month,
let them save you from what is coming upon you." Isaiah 47:13 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kaikki se neuvonanto, jonka olet saanut, on vain väsyttänyt sinut uuvuksiin! Anna siis ennustajiesi astua esiin, nuo tähdistä ennustajat, jotka tekevät ennakkosuunnitelmiaan kuukausi kuukaudelle, pelastakoon he sinut, siltä mikä on tulossa osaksesi." Jesaja 47:13

 

"tähdistä ennustajat" - tai taikurit, tietäjät, jotka Jumala on jo ennakkoon määrännyt tuhon omiksi.

 

  Mitä heille tapahtuu?

 

"Katso, he ovat kuin kuivat korret: tuli polttaa heidät; he eivät pelasta henkeään liekin vallasta. Se ei ole hiillos heidän lämmitelläkseen eikä valkea, jonka ääressä istutaan. Tämän saat sinä niistä, joista olet vaivaa nähnyt: ne, joiden kanssa olet kauppaa käynyt hamasta nuoruudestasi asti, harhailevat kukin haarallensa, ei kukaan sinua pelasta."

Jesaja 47:14-15

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Surely they are like stubble; the fire will burn them up.
They cannot even save themselves from the power of the flame.
Here are no coals to warm anyone; here is no fire to sit by.
That is all they can do for you— these you have labored with
and trafficked with since childhood. Each of them goes on in his error;
there is not one that can save you." Isaiah 47:14-15 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Varmasti he ovat kuin olkia; tuli polttaa heidät pystyyn. He eivät kykene edes pelastamaan itseään liekin voimalta. Täällä ei ole hiiliä lämmittämään ketään; täällä ei ole nuotiota, jonka ääressä istuskella. Tämä on kaikki, mitä he voivat sinulle tehdä tulevaan - nämä, jotka ovat sinua raskauttaneet ja tehneet ihmiskauppaa lapsuudesta asti. Jokainen heistä kulkee omaan virheeseensä; siellä ei ole ketään, joka sinut pelastaisi." Jesaja 47:14-15

 

  He palavat tulena ilmaan, sekä symbolisesti että kirjaimellisesti.

 

  Kuten Jumala on jo aikaisemmin antanut Tuomionsa uskonnoille, ja nyt meidän sukupolvemme aikana Jumala on viimeinkin aloittanut Sanansa täytäntöönpanon.

 

  Palaamme jälleen:

 

"Niin paljon kuin hän on itselleen kunniaa ja hekumaa hankkinut, niin paljon antakaa hänelle vaivaa ja surua. Koska hän sanoo(ylpeilee) sydämessään: 'Minä istun kuningattarena enkä ole leski enkä ole surua näkevä'," Ilmestyskirja 18:7

 

  Kuten Profeetta Jesaja on aikaisemmin ilmoittanut, niin jälleen saman toistaa Profeetta Johannes; nyt Maestro Evangelista on selvittänyt profetian tarkoituksen meidän aikanamme. Tuon profetian täyttymys on tapahtuva meidän sukupolvemme aikana, pian!

 

"sen tähden hänen vitsauksensa tulevat yhtenä päivänä: kuolema ja suru ja nälkä, ja hän joutuu tulessa poltettavaksi, sillä väkevä on Herra Jumala, joka on hänet tuominnut." Ilmestyskirja 18:8

 

  Tämä on oleva Jumalan antama rangaistus uskonnoille ja niissä oleville ihmisille.

 

"Ja maanpiirin kuninkaat, jotka hänen kanssansa ovat haureutta harjoittaneet ja hekumallisesti eläneet, itkevät ja parkuvat häntä, kun näkevät hänen palonsa savun;" Ilmestyskirja 18:9

 

  Johtajat ja liikemiehet menettävät voimansa, vaikutusvaltansa ja vaurautensa, kun uskonnot viimein kaatuvat tuhoonsa.

 

"he seisovat loitolla kauhistuen hänen vaivaansa ja sanovat: "Voi, voi sinua, Babylon, sinä suuri kaupunki, sinä vahva kaupunki, sillä sinun tuomiosi tuli yhdessä hetkessä (tunnissa)!" Ilmestyskirja 18:10

 

  On jo toinen kerta kun tuho mainitaan samassa luvussa.

 

"sinun tuomiosi tuli yhdessä tunnissa" - Miksi juuri yhden tunnin aikana? Koska siihen menee aikaa noin tunti, kun Maestro Evangelista paljastaa/ilmoittaa kuulijoilleen Jeesuksen Todistuksen (todellisen tarinan Jeesuksesta Pyhästä Raamatusta).

 

"Ja maanpiirin kauppiaat itkevät ja surevat häntä, kun ei kukaan enää osta heidän tavaraansa, kaupaksi tuotua kultaa ja hopeata ja jalokiviä ja helmiä ja pellavakangasta ja purppuraa ja silkkiä ja helakanpunaa ja kaikkinaista hajupuuta ja kaikenlaisia norsunluu-esineitä ja kaikenlaisia kalleimmasta puusta ja vaskesta ja raudasta ja marmorista tehtyjä esineitä, ja kanelia ja hiusvoidetta ja suitsuketta ja hajuvoidetta ja suitsutuspihkaa ja viiniä ja öljyä ja lestyjä jauhoja ja viljaa ja karjaa ja lampaita ja hevosia ja vaunuja ja orjia (kehoja) ja ihmissieluja. ("Ja he sanovat,) ´Ja hedelmät, joita sinun sielusi himoitsi, ovat sinulta menneet, ja kaikki kalleutesi ja komeutesi ovat sinulta hävinneet, eikä niitä enää koskaan löydetä´. Niiden kauppiaat, ne, jotka rikastuivat tästä kaupungista, seisovat loitolla kauhistuen hänen vaivaansa, itkien ja surren" Ilmestyskirja 18:11-15

 

  Monet liiketoimet ja teollisuudenalat olivat riippuvaisia uskonnoista, jopa ennustaja ja velhot sekä taikurit.

 

"kehoja ja ihmissieluja" - Ihmisiä, jotka on myyty orjina, ja se on yhä totta tänäkin päivänä.

 

"ja sanovat: "Voi, voi sitä suurta kaupunkia, joka oli puettu pellavaan ja purppuraan ja helakanpunaan ja koristettu kullalla ja jalokivillä ja helmillä, kun semmoinen rikkaus yhdessä hetkessä tuhoutui!" Ilmestyskirja 18:16

 

  Tämä oli kolmas kerta kun asia mainittiin tässä ilmestyksessä, tarkoittaen, että se on todella tapahtumassa.

 

"Ja kaikki laivurit ja kaikki rannikkopurjehtijat ja merimiehet ja kaikki merenkulkijat seisoivat loitolla ja huusivat nähdessään hänen palonsa savun ja sanoivat: "Mikä on tämän suuren kaupungin vertainen?" Ja he heittivät tomua päänsä päälle ja huusivat itkien ja surren ja sanoivat: "Voi, voi sitä suurta kaupunkia, jonka kalleuksista rikastuivat kaikki, joilla oli laivoja merellä, kun se yhdessä hetkessä (tunnissa) tuhoutui!"

 Ilmestyskirja 18:17-19

 

  Montako kertaa se nyt on jo mainittu? Useita kertoja, tarkoittaen, että se taatusti tapahtuu pian.

 

"Riemuitse hänestä, taivas, ja te pyhät ja apostolit ja profeetat; sillä Jumala on hänet tuominnut ja kostanut hänelle teidän tuomionne." Ilmestyskirja 18:20

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

Rejoice over her, O heaven! Rejoice, saints and apostles and prophets!
God has judged her for the way she treated you.'" Revelation 18:20 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Riemuitkaa hänen kohtalostaan, Oi taivaat! Riemuitkaa, pyhät ja apostolit ja profeetat! Jumala on tuominnut hänet sillä tavoin kuin hän on teitä kohdellut." Ilmestyskirja 18:20

 

"apostolit ja profeetat" - Pyhästä Raamatusta annetun opetuksen kaksi eri puolta, kun me luimme ja todistimme Jumalan Profeettojen antamia Opetuksia ja toisaalta apostolien opetuksia, joita he saivat Jeesukselta, niin vertailun kautta me huomaamme kuka puhuu totta Jumalasta ja Hänen Käskyistään.

 

  Kuten Maestro Evangelista sanoo, sinä et voi nähdä totuutta, jos et myös näe valhetta. Pyhän Raamatun täydellisyys on sen tie näyttää ihmisille nämä kaksi opetuksen eri puolta: Siunaus ja Kirous, Hyvä ja Paha, Totuus ja Valhe, Elämä ja Kuolema.

 

"Ja väkevä enkeli otti kiven, niin kuin suuren myllynkiven, ja heitti sen mereen sanoen: "Näin heitetään kiivaasti pois Babylon, se suuri kaupunki, eikä sitä enää löydetä". Ei kuulla sinussa enää kanteleensoittajain ja laulajain, huilun- ja torvensoittajain ääntä; ei löydetä sinusta enää minkään ammatin taituria; ei kuulla sinussa enää myllyn jyrinää; ei loista sinussa enää lampun valo; ei kuulla sinussa enää huutoa yljälle eikä huutoa morsiamelle; sillä sinun kauppiaasi olivat maan mahtavia, ja sinun velhoutesi villitsi (johdatti harhaan) kaikki kansat;" Ilmestyskirja 18:21-23

 

  Tämä on uskontojen loppu; loppu kaikille juhlille ja rituaaleille ja hääseremonioille sekä muille juhlatilaisuuksille uskontojen piirissä pidetyille.

 

"ja hänestä on löydetty profeettain ja pyhien veri ja kaikkien veri, jotka maan päällä ovat tapetut." Ilmestyskirja 18:24

 

  Uskonnot käänsivät Jumalan Käskyt päälaelleen, ne Käskyt, jotka Profeetat ovat ilmoittaneet aikaisemmin, ihmiskunnan vahingoksi. Monet sodat ovat uskontojen aiheuttamia.

 

  Sen jälkeen kun maailman ihmiset ovat silminnäkijöinä todistamassa uskontojen tuhoa, mitä tapahtuu sen jälkeen?

 

"Sen jälkeen minä kuulin ikään kuin kansan paljouden suuren äänen taivaassa sanovan: "Halleluja! Pelastus ja kunnia ja voima on Jumalan, meidän Jumalamme."

Ilmestyskirja 19:1

 

   Tämä on myös loppu "Suurelle ja Pelottavalle Herran Päivälle".

 

"Sillä totiset ja vanhurskaat (oikeat) ovat hänen tuomionsa; sillä hän on tuominnut sen suuren porton, joka turmeli maan haureudellaan, ja on kostanut ja on vaatinut hänen kädestänsä palvelijainsa veren." Ja he sanoivat toistamiseen: "Halleluja!" Ja hänen savunsa nousee aina ja iankaikkisesti. Ja ne kaksikymmentä neljä vanhinta ja neljä olentoa lankesivat maahan ja kumartaen rukoilivat Jumalaa, joka valtaistuimella istuu, ja sanoivat: "Amen, halleluja!" Ilmestyskirja 19:2-4

 

"kaksikymmentä neljä vanhinta" - Kaksitoista Israelin kansan heimoa Vanhasta Testamentista ja kaksitoista Jeesuksen apostolia Uudesta Testamentista. Ne ilmaisevat Siunausta ja Kirousta, Totuutta ja Valhetta, Elämää ja Kuolemaa.

 

"neljä olentoa" - Jumalan enkeleitä.

 

"Ja valtaistuimelta lähti ääni, joka sanoi: "Ylistäkää meidän Jumalaamme, kaikki hänen palvelijansa, te, jotka häntä pelkäätte, sekä pienet että suuret"." Ilmestyskirja 19:5

 

"sekä pienet että suuret" - se on aikaa, jolloin kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia Jumalan alapuolella, ei enää erottelua ihonvärin perusteella eikä elämän tilanteen takia.

 

"Ja minä kuulin ikään kuin kansan paljouden äänen ja ikään kuin paljojen vetten pauhinan ja ikään kuin suuren ukkosenjylinän sanovan: "Halleluja! Sillä Herra, meidän Jumalamme, Kaikkivaltias, on ottanut hallituksen. Iloitkaamme ja riemuitkaamme ja antakaamme kunnia hänelle, sillä Karitsan häät ovat tulleet, ja hänen vaimonsa on itsensä valmistanut. Ja hänen annettiin pukeutua liinavaatteeseen (hieno puuvilla), hohtavaan ja puhtaaseen: se liina on pyhien vanhurskautus (Hieno pellava tarkoittaa pyhien oikeamielisiä tekoja)." Ja hän sanoi minulle: "Kirjoita: Autuaat ne, jotka ovat kutsutut Karitsan hääaterialle!" Vielä hän sanoi minulle: "Nämä sanat ovat totiset Jumalan sanat"." Ilmestyskirja 19:6-9

 

  Tämä on lopullinen täyttymys Jumalan Profeettojen ilmestyksille: Jumala hallitsee vihdoinkin kaikkea yli maailman ja kaikki ihmiset tietävät Hänen Suuren Nimensä ja tunnustavat Hänet, kuten on ilmoitettu Sakarja 14:9.

 

"Autuaat ne, jotka ovat kutsutut" - Ne ihmiset, jotka kuulivat ja ottivat Maestro Evangelistan ilmestykset tosissaan ja huusivat avukseen Jumalaa Nimellä.

 

"hääateria" - Tämä symbolisoi ihmisten paluuta Jumalan tykö, he astuvat uuteen liittoon Jumalan kanssa.

 

"Karitsa" - symbolisesti ilmoitettu profeetta, Maestro Evangelista, joka on paljastanut kaikki nämä asiat meille. Siksi on kirjoitettuna, 5. Moos.18:18-19, jossa Jumala ohjaa meitä ainoastaan kuuntelemaan ennalta maailmaan lähetettyä profeettaa "kuin Mooses", meidän nykyisenä aikanamme koskien Jumalan Sanaa.

 

"Ja minä lankesin hänen jalkojensa juureen, kumartaen rukoillakseni häntä. Mutta hän sanoi minulle: "Varo, ettet sitä tee; minä olen sinun ja sinun veljiesi kanssapalvelija, niiden, joilla on Jeesuksen todistus; kumarra ja rukoile Jumalaa. Sillä Jeesuksen todistus on profetian henki." Ilmestyskirja 19:10

 

"minä olen sinun ja sinun veljiesi kanssapalvelija, niiden, joilla on Jeesuksen todistus;" - Maestro Evangelista on ainoastaan ihminen, kuten kaikki Jumalan ennalta lähettämät profeetat ovat olleet, mutta mikä tekee hänestä aivan erityisen, on se, että Jumalan Sana on laitettu hänen suuhunsa

(5. Moos.18:18-19 ja Jeremia 1:4-10) ja hänellä on Jeesuksen Todistus (Ilmestyskirja 22:16) toimitettavanaan maailman ihmisille.

 

  Ilman Todistusta tai Jeesuksen omaa myöntämistä asialle Pyhässä Raamatussa, maailman ihmiset tulisivat nukkumaan uskontojen petoksessa ja valheessa ikuisesti.

 

"kumarra ja rukoile Jumalaa" - Tämä on Maestro Evangelistan ilmestys, jonka hän antaa nettisivunsa kautta, että Jumala tahtoo ihmisten tietävän ja ymmärtävän, että on olemassa vain yksi ainoa Jumala, ja pelastus kuuluu yksin Jumalalle!

 

"Ja minä näin taivaan auenneena. Ja katso: valkoinen hevonen, ja sen selässä istuvan nimi on Uskollinen ja Totinen, ja hän tuomitsee ja sotii vanhurskaudessa. Ja hänen silmänsä olivat niin kuin tulen liekit, ja hänen päässään oli monta kruunua, ja hänellä oli kirjoitettuna nimi, jota ei tiedä kukaan muu kuin hän itse" Ilmestyskirja 19:11-12

 

"silmänsä olivat niin kuin tulen liekit" - yksikään ei voi osoittaa Jumalan Sanan ilmestyksiä vääriksi, jotka hän toimittaa maailman ihmisille.

 

"kirjoitettuna nimi, jota ei tiedä kukaan muu kuin hän itse" - Ainoastaan Maestro Evangelista kykenee paljastamaan ja selittämään oman auktoriteettinsa Jumalan Sanasta, Pyhästä Raamatusta, maailman ihmisille.

 

"ja hänellä oli yllään vereen kastettu vaippa, ja nimi, jolla häntä kutsutaan, on Jumalan Sana." Ilmestyskirja 19:13

 

"nimi, jolla häntä kutsutaan, on Jumalan Sana" - Sillä miehen nimi, jolle Jumala on antanut auktoriteetin julistaa hänen ilmestyksiään, on Eraño M. Evangelista. Hänen nimensä tarkoittaa Englanniksi "new age evangelist!" eli suomeksi samaa kuin "uuden ajan evankelista"! Modernin ajan Jumalan puhemies!

 

  Ja:

 

"Ja häntä seurasivat ratsastaen valkoisilla hevosilla taivaan sotajoukot, puettuina valkeaan ja puhtaaseen pellavavaatteeseen. Ja hänen suustaan lähtee terävä miekka, että hän sillä löisi kansoja. Ja hän on kaitseva (hallitseva) heitä rautaisella valtikalla, ja hän polkee kaikkivaltiaan Jumalan vihan kiivauden viinikuurnan." Ilmestyskirja 19:14-15

 

  Hän toimittaa maailman ihmisille Jumalan toden Sanan. Millä auktoriteetilla hän tekee sen?

 

"Ja hänellä on vaipassa (viitassaan ja) kupeellaan kirjoitettuna nimi: "KUNINGASTEN KUNINGAS JA HERRAIN HERRA"." Ilmestyskirja 19:16

 

  Maestro Evangelistalla on täysi auktoriteetti toimia Jumalan puhemiehenä meidän nykyisen sukupolvemme aikanamme. Tämä on symbolinen titteli, joka on Jumalan antama Maestro Evangelistalle, kuten on kirjoitettuna Pyhään Raamattuun. Meidän tulisi kuulla hänen ilmestyksiään.

 

  Hän on erityinen henkilö, jolle on annettu arvovalta ilmoittaa ja kantaa Jumalan Sanaa maailman ihmisten parhaaksi.

 

  Mitä tapahtuu seuraavaksi?

 

"Ja minä näin enkelin seisovan auringossa, ja hän huusi suurella äänellä sanoen kaikille keskitaivaalla lentäville linnuille: "Tulkaa, kokoontukaa Jumalan suurelle aterialle syömään kuningasten lihaa ja sotapäällikköjen lihaa ja väkevien (mahtavien miesten) lihaa ja hevosten sekä niiden selässä istuvien lihaa ja kaikkien vapaitten ja orjien lihaa, sekä pienten että suurten"." Ilmestyskirja 19:17-18

 

  Kunnes:

 

"Ja minä näin pedon ja maan kuninkaat ja heidän sotajoukkonsa kokoontuneina sotiaksensa hevosen selässä istuvaa vastaan ja hänen sotajoukkoansa vastaan." Ilmestyskirja 19:19

 

  Tämä on lopullinen kohtaaminen, jossa asettuvat vastakkain Maestro Evangelistan ilmestykset ja uskontojen opetukset.

 

  Kuka voittaa tämän taistelun?

 

"Ja peto otettiin kiinni, ja sen kanssa väärä profeetta, joka sen nähden oli tehnyt ihmetekonsa, joilla hän oli eksyttänyt ne, jotka olivat ottaneet pedon merkin, ja ne, jotka olivat sen kuvaa kumartaneet; ne molemmat heitettiin elävältä tuliseen järveen, joka tulikiveä palaa. Ja ne muut saivat surmansa hevosen selässä istuvan miekasta, joka lähti hänen suustaan; ja kaikki linnut tulivat ravituiksi heidän lihastansa"

Ilmestyskirja 19:20-21

 

  Kuka voi paeta Jumalan vihaa?

 

Mitä tarkoittaa "puettu veriseen viittaan"?

 

"Kuka tuolla tulee Edomista, tulipunaisissa vaatteissa Bosrasta, tuo
puvultansa komea, joka uljaana astelee suuressa voimassansa? "Minä, joka puhun vanhurskautta, joka olen voimallinen auttamaan."
Jesaja 63:1

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

 Who is this coming from Edom, from Bozrah, with his garments stained crimson?
Who is this, robed in splendor, striding forward in the greatness of his strength?
"It is I, speaking in righteousness, mighty to save."
Isaiah 63:1 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kuka on tämä, joka tulee Edomista, Bosrasta, jonka vaatteet ovat tahrattu tulipunaiseen? Kuka hän on, puettu loistoon, astelee eteenpäin voimansa mahtavuudessa? "Se olen Minä, puhuen oikeamieleisyydessä, mahtava ja kyvykäs pelastamaan." Jesaja 63:1

 

"puettu loistoon" - Tässä on mies, joka on "puettu veriseen viittaan", Ilmestyskirja 19:13.

 

"mahtava ja kyvykäs pelastamaan" - Pelastus, jonka saa ilmestysten tuntemisen kautta, jotka koskevat Jumalan Sanaa.

 

"Miksi on punaa sinun puvussasi, miksi ovat vaatteesi kuin viinikuurnan polkijan?  "Kuurnan minä poljin, minä yksinäni, ei ketään kansojen joukosta ollut minun kanssani; minä poljin heidät vihassani, tallasin heidät kiivaudessani, ja niin pirskui heidän vertansa vaatteilleni, ja minä tahrasin koko pukuni. Sillä koston päivä oli minun mielessäni ja minun lunastettujeni vuosi oli tullut. Ja minä katselin, mutta ei ollut auttajaa, ja minä ihmettelin, kun ei kukaan tueksi tullut. Silloin minun oma käsivarteni minua auttoi, ja minun vihani minua tuki. Ja minä tallasin kansat vihassani ja juovutin heidät kiivaudellani; minä vuodatin maahan heidän verensä." Jesaja 63:2-6

 

  Maestro Evangelista ilmestyy maailman ihmisten eteen, kun maailmassa on suuri ongelmien aika, silloin kun maiden johtajat eivät löydä ratkaisua ongelmilleen, joita he kohtaavat.

 

  Palaamme:

 

"Ja häntä seurasivat ratsastaen valkoisilla hevosilla taivaan sotajoukot, puettuina valkeaan ja puhtaaseen pellavavaatteeseen." Ilmestyskirja 19:14

 

"taivaan sotajoukot" - symbolisesti ne ihmiset, jotka auttavat Maestro Evangelistaa suuressa taistelussa uskontoja vastaan!

 

"puettuina valkeaan ja puhtaaseen pellavavaatteeseen" - Mitä tämä tarkoittaa?

 

Ja hänen annettiin pukeutua liinavaatteeseen (hieno puuvilla), hohtavaan ja puhtaaseen: se liina on pyhien vanhurskautus (Hieno pellava tarkoittaa pyhien oikeamielisiä tekoja)." Ilmestyskirja 19:8

 

  Nyt, selvittäkäämme ilmestys koskien "rautaista valtikkaa":

 

"Ja hänen suustaan lähtee terävä miekka, että hän sillä löisi kansoja. Ja hän on kaitseva (hallitseva) heitä rautaisella valtikalla, ja hän polkee Kaikkivaltiaan Jumalan vihan kiivauden viinikuurnan."

 

"Ja hänen suustaan lähtee terävä miekka" - Mikä tämä on?

 

"Kuulkaa minua, te merensaaret, ja tarkatkaa, kaukaiset kansat. Herra
on minut kutsunut hamasta äidinkohdusta saakka, hamasta äitini helmasta minun nimeni maininnut."
Jesaja 49:1

 

"Herra on… minun nimeni maininnut" - Aivan kuten luimme aikaisemmin, Maestro Eraño M. Evangelistan nimi on mainittu Ilmestyskirjassa, jonka auktoriteetilla hän puhuu Jumalan puolesta tuona "päivänä".

 

"Hän teki minun suuni terävän miekan kaltaiseksi, kätki minut kätensä varjoon; hän teki minut hiotuksi nuoleksi, talletti minut viineensä." Jesaja 49:2

 

"minun suuni terävän miekan kaltaiseksi" - Maestro Evangelista on todellakin profeetta, joka on ennalta lähetetty maailmaan, jopa muiden profeettojen ilmestyksissä ja lisäksi monia muita merkkejä on annettu hänen identiteettinsä varmistamiseksi.

 

"talletti minut viineensä" - Vaikka Jumala on ilmoittanut profeetasta, joka tulee kaukaisesta maasta puhumaan Hänen Nimessään; hän antoi aikaisemmille ihmisilleen (Israel) mahdollisuuden palata tykönsä. Mutta kun he epäonnistuivat, Maestro Evangelista lähetettiin  ennalta täyttämään Jumalan Ilmestykset Pyhässä Raamatussa.

 

"Ja hän sanoi minulle: "Sinä olet minun palvelijani, sinä Israel, jossa minä osoitan kirkkauteni"." Jesaja 49:3

 

  Maestro Evangelista on Jumalan palvelija, hän tottelee hänelle annettuja ohjeita. Hänelle on annettu tehtäväkseen ilmoittaa Jumalan Nimi, niin että ensimmäistä kertaa maailman kansat voivat huutaa avukseen Jumalaa Nimellä ja saada kestävän rauhan maailmaan.

 

"Mutta minä sanoin: "Hukkaan minä olen itseäni vaivannut, kuluttanut voimani turhaan ja tyhjään; kuitenkin on minun oikeuteni Herran huomassa, minun palkkani on Jumalan tykönä"." Jesaja 49:4

 

  Maestro Evangelista sanoo: "Kun Jumala on lähettänyt sinut suorittamaan tehtävää, niin silloin Hän antaa sinulle kyllin tarpeisiisi." Maestro ei pyydä lahjoituksia tai mitään vastapalvelusta omasta työstään tehtävän täyttämiseksi.

 

"Ja nyt sanoo Herra, joka on minut palvelijakseen valmistanut hamasta äitini kohdusta, palauttamaan Jaakobin hänen tykönsä, niin että Israel koottaisiin hänen omaksensa - ja minä olen kallis Herran silmissä, minun Jumalani on tullut minun voimakseni" Jesaja 49:5

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"And now the LORD says— he who formed me in the womb to be his servant
to bring Jacob back to him and gather Israel to himself,
for I am honored in the eyes of the LORD and my God has been my strength—"
Isaiah 49:5 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Ja nyt HERRA sanoo- hän, joka minut kohdussa muotooni asetti, olemaan hänen palvelijansa, joka tuo Jaakobin takaisin hänen tykönsä ja kokoaa Israelin hänen luokseen, sillä Minä olen kunniaan nostettu HERRAN silmissä ja minun Jumalani on ollut minun voimani-"

 

"kokoaa Israelin hänen luokseen" Tämä on tehtävä, jonka Jumala antoi Maestro Evangelistalle, esitellä Jumalan Nimi maailman ihmisille; niin että he voisivat palata Jumalan luo ja olemaan hänen uusi kansansa. Hän opettaa heille myös Jumalan Käskyistä, jotka on kirjoitettu Pyhään Raamattuun, jotta saisimme Siunauksen ja nauttisimme kestävästä rauhasta.

 

"hän sanoo: Liian vähäistä on sinulle, joka olet minun palvelijani, kohottaa ennalleen Jaakobin sukukunnat ja tuoda takaisin Israelin säilyneet: minä panen sinut (myös) pakanain valkeudeksi, että minulta tulisi pelastus (että sinä toisit Minun pelastukseni) maan ääriin asti." Jesaja 49:6

 

"minä panen sinut myös pakanain valkeudeksi" - Kyseessä ei ole Paavali, kuten uskonnot ovat olettaneet. Maestro Evangelista johdattaa maailman ihmiset polulle, joka johtaa Jumalan tykö. Hän toimii oppaana.

 

"Näin sanoo Herra, Israelin lunastaja, hänen Pyhänsä, syvästi halveksitulle, kansan inhoamalle, valtiaitten orjalle: Kuninkaat näkevät sen ja nousevat seisomaan, ruhtinaat näkevät ja kumartuvat maahan Herran tähden, joka on uskollinen, Israelin Pyhän tähden, joka on sinut valinnut." Jesaja 49:7

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

This is what the LORD says— the Redeemer and Holy One of Israel—
to him who was despised and abhorred by the nation, to the servant of rulers:
"Kings will see you and rise up, princes will see and bow down,
because of the LORD, who is faithful, the Holy One of Israel, who has chosen you."
Isaiah 49:7 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Tämä on se mitä HERRA sanoo- Vapahtajamme ja Israelin Pyhä - hänelle joka oli halveksittu ja vihattu kansojen keskuudessa, valtaa pitävien palvelijalle: " Kuninkaat näkevät sinut ja nousevat istuimiltaan, prinssit näkevät ja kumartuvat edessäsi, HERRAN takia, joka on uskollinen, Israelin Pyhä, joka on valinnut sinut." Jesaja 49:7

 

  Vaikka toiset eivät usko häntä heti aluksi, eivätkä huomioi. Mutta aika tulee, erityisesti sinä "Suurena ja Pelottavana Päivänä", jolloin Jumala tuo esiin Hänen Tuomionsa; silloin he kaikki kääntyvät kuullakseen hänen ilmestyksiään, niin että he voisivat kutsua Jumalaa Hänen Nimellään!

 

"Näin sanoo Herra: Otollisella ajalla minä olen sinua kuullut ja pelastuksen päivänä sinua auttanut; minä olen valmistanut sinut ja pannut sinut kansoille liitoksi, kohottamaan ennalleen maan, jakamaan hävitetyt perintöosat," Jesaja 49:8

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"This is what the LORD says:"In the time of my favor I will answer you,
and in the day of salvation I will help you; I will keep you and will make you
to be a covenant for the people, to restore the land
and to reassign its desolate inheritances," Isaiah 49:8 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Näin HERRA sanoo: "Minun tahtoni mukaisena aikana Minä vastaan sinulle, ja pelastuksen päivänä Minä autan sinua; Minä pidän sinusta huolen ja teen sinut liitoksi ihmisille, palauttaan maa ennalleen ja uudelleen määrittää/jakamaan hävitetyt perintöosat," Jesaja 49:8

 

"uudelleen määrittää/jakamaan hävitetyt perintöosat" - Maestro Evangelista rakentaa uudelleen sen perintöomaisuuden, mikä otettiin aikaisemmalta Jumalan kansalta pois.

 

"sanomaan vangituille: "Käykää ulos!" ja pimeässä oleville: "Tulkaa esiin (olkaa vapaat)!" Teiden varsilta he löytävät laitumen, kaikki kalliokukkulat ovat heillä laidunpaikkoina. Ei heidän tule nälkä eikä jano, ei hietikon helle eikä aurinko satu heihin, sillä heidän armahtajansa (hän, jolla on myötätuntoa heitä kohtaan) johdattaa heitä ja vie heidät vesilähteille."  Jesaja 49:9-10

 

"johdattaa heitä" - Mies, jolla on "suu, kuin teroitettu miekka" näyttää maailman ihmisille paluutien Jumalan tykö.

 

  Mistä nämä ihmiset tulevat?

 

"Minä teen kaikki vuoreni teiksi, ja minun valtatieni kulkevat korkealla. Katso heitä, he tulevat kaukaa! Katso, nuo pohjoisesta, nuo lännestä, nuo Siinimin!" Jesaja 49:11-12

 

"Siinimin maalta" - Englanniksi, Aswan, suomeksi Assuan, joka sijaitsee Etelä-Egyptissä, eli tarkoittaa etelästä tulijoita.

 

Heitä tulee joka puolilta maailmaa.

 

  Palatkaamme seuraavaan:

 

"Ja hänellä on vaipassa (viitassaan ja) kupeellaan kirjoitettuna nimi: "KUNINGASTEN KUNINGAS JA HERRAIN HERRA"." Ilmestyskirja 19:16

 

  Hän on sama mies, kuin on mainittu Ilmestyskirja 17:14, hänellä on myötätuntoa, joka auttaa häntä Jumalan antamassa tehtävässään.

 

"KUNINGASTEN KUNINGAS JA HERRAIN HERRA." - Tämä on se auktoriteetti, jonka Jumala on antanut Maestro Evangelistalle, että kaikki ihmiset kuulisivat hänen ilmestyksensä, jotka hän on saanut Jumalalta.

 

"Ja minä näin enkelin seisovan auringossa, ja hän huusi suurella äänellä sanoen kaikille keskitaivaalla lentäville linnuille: "Tulkaa, kokoontukaa Jumalan suurelle aterialle syömään kuningasten lihaa ja sotapäällikköjen lihaa ja väkevien (mahtavien miesten) lihaa ja hevosten sekä niiden selässä istuvien lihaa ja kaikkien vapaitten ja orjien lihaa, sekä pienten että suurten. Ja minä näin pedon ja maan kuninkaat ja heidän sotajoukkonsa kokoontuneina sotiaksensa hevosen selässä istuvaa vastaan ja hänen sotajoukkoansa vastaan." Ilmestyskirja 19:17-19

 

"Tulkaa, kokoontukaa Jumalan suurelle aterialle syömään … lihaa" - Tarkoittaa, että jos uskontojen johtajat yhdessä kansojen johtajien kanssa eivät kuuntele Maestro Evangelistan ilmestyksiä koskien Jumalan Sanaa; he ja heidän seuraajansa kärsivät "Suuren ja Pelottavan Herran Päivän" tuomat kärsimykset!

 

"Ja peto otettiin kiinni, ja sen kanssa väärä profeetta, joka sen nähden oli tehnyt ihmetekonsa, joilla hän oli eksyttänyt ne, jotka olivat ottaneet pedon merkin, ja ne, jotka olivat sen kuvaa kumartaneet; ne molemmat heitettiin elävältä tuliseen järveen, joka tulikiveä palaa. Ja ne muut saivat surmansa hevosen selässä istuvan miekasta, joka lähti hänen suustaan; ja kaikki linnut tulivat ravituiksi heidän lihastansa"

Ilmestyskirja 19:20-21

 

  Maailmassa olevien uskontojen täydellinen tuho.

 

  Tämä on Jumalan Sanan viimeinen ja lopullinen ilmestys, jonka Maestro Evangelista sai tehtäväkseen toimittaa maailman ihmisille, että kun se "Suuri ja Pelottava Herran Päivä" on tosiasia ja tapahtuu reaaliajassa, niin silloin yksikään ei voi sanoa, etteivät he saaneet varoitusta.

 

  Ja mitä "rautainen valtikka" merkitsee?

 

Ja Herra Jumala sanoi käärmeelle: "Koska tämän teit, kirottu ole sinä kaikkien karjaeläinten ja kaikkien metsän eläinten joukossa. Vatsallasi sinun pitää käymän ja tomua syömän koko elinaikasi. Ja minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi (jälkeläisesi) ja hänen siemenensä (jälkeläisensä) välille; se on polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän." 1. Moos.3:14-15

 

  Maestro Evangelista muistuttaa meitä Eedenin Puutarhassa tapahtuneesta kohtaamisesta, sen jälkeen kun käärme oli koetellut Eevaa.

 

  Kuten on jo aikaisemminkin ilmoitettu, kohtaaminen käärmeen ja naisen välillä ei loppunut siellä ja siihen yhteen kertaan.

 

  Se tulee jatkumaan, mutta kohtaaminen käydään heidän "jälkeläistensä" välillä. "Naisen jälkeläinen" on symbolisesti "Ihmisen Poika", joka murskaa tai hävittää käärmeen tai sen jälkeläisen.

 

  Kuka on "naisen jälkeläinen" ja kuka on "käärmeen jälkeläinen" Pyhässä Raamatussa?

 

  Milloin me voimme tunnistaa heidät?

 

  Luemme ensin "käärmeen jälkeläisestä".

 

"Ja perkele (paholainen) vei hänet korkealle vuorelle ja näytti hänelle yhdessä tuokiossa kaikki maailman valtakunnat ja sanoi hänelle: "Sinulle minä annan kaiken tämän valtapiirin ja sen loiston, sillä minun haltuuni se on annettu, ja minä annan sen, kenelle tahdon. Jos sinä siis kumarrut minun eteeni, niin tämä kaikki on oleva sinun." Luukas 4:5-7

 

  Se oli paholainen, joka teki Jeesukselle ehdotuksen voiman ja auktoriteetin haltuunottamisesta, Jumala ei ole antanut hänelle sellaista lupausta.

 

  Maestro Evangelista sanoo, sinä et voi löytää ketään muuta kuin Jeesuksen, jolle sellaista on tarjottu Pyhässä Raamatussa, ainoastaan Jeesukselle.

 

  Kuten olemme jo aikaisemmin lukeneet, että Jeesus todella rikkoi ja käänsi Jumalan Käskyt ylösalaisin, niin hän seurasi paholaisen käskyä, joten hänestä tuli sen "jälkeläinen".

 

  Ihminen saattaa nyt kysyä: Paholainen sitä voimaa hänelle tarjosi, ei käärme?

 

  Maestro Evangelista sanoo, poikkeaako "paholainen" käärmeestä?

 

"Ja suuri lohikäärme, se vanha käärme, jota perkeleeksi (paholaiseksi) ja saatanaksi kutsutaan, koko maanpiirin villitsijä (eksyttäjä), heitettiin maan päälle, ja hänen enkelinsä heitettiin hänen kanssansa." Ilmestyskirja 12:9

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

The great dragon was hurled down—that ancient serpent called the devil, or Satan, who leads the whole world astray. He was hurled to the earth, and his angels with him.
Revelation 12:9 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Suuri lohikäärme heitettiin alas - se muinaisaikojen käärme, jota kutsutaan paholaiseksi, tai saatanaksi, joka johdattaa koko maailman eksyksiin, harhaan. Hänet heitettiin maahan ja hänen enkelinsä hänen kanssaan." Ilmestyskirja 12:9

 

"joka johdattaa koko maailman eksyksiin, harhaan" - Hän on pettänyt/johdattanut harhaan meitä jokaista maailman ihmistä.

 

  Sitten, kuka on "naisen jälkeläinen", kenet tullaan tuntemaan "ihmisen poikana"?

 

"Kun sinun päiväsi ovat päättyneet ja sinä lepäät isiesi tykönä, korotan minä sinun seuraajaksesi jälkeläisesi, joka lähtee sinun ruumiistasi; ja minä vahvistan hänen kuninkuutensa. Hän on rakentava huoneen minun nimelleni, ja minä vahvistan hänen valtaistuimensa ikuisiksi ajoiksi. Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani, niin että, jos hän tekee väärin, minä rankaisen häntä ihmisvitsalla ja niin kuin ihmislapsia lyödään" 2. Samuel 7:12-14

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"When your days are over and you rest with your fathers, I will raise up your offspring to succeed you, who will come from your own body, and I will establish his kingdom. He is the one who will build a house for my Name, and I will establish the throne of his kingdom forever. I will be his father, and he will be my son. When he does wrong, i will punish him with a rod wielded by men, with floggings inflicted by human hands. II Samuel 7:12-14 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kun sinun päiväsi ovat päättyneet ja sinä lepäät isiesi tykönä, korotan minä sinun seuraajaksesi jälkeläisesi, joka lähtee sinun ruumiistasi; ja minä vahvistan hänen kuninkuutensa. Hän on rakentava huoneen minun nimelleni, ja minä vahvistan hänen valtaistuimensa ikuisiksi ajoiksi. Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani. Kun hän tekee väärin, niin Minä rankaisen häntä ihmisten antamin kepiniskuin ja miesten käsien kautta selkäsaunoilla sekä ruoskimisilla". 2. Samuel 7:12-14

 

"seuraajaksesi jälkeläisesi" - Kuningas Daavidin jälkeläinen, joka tulee hänen verilinjastaan.

 

"Hän on rakentava huoneen minun nimelleni" - tämä on jälkeläiselle annettu tehtävä, esitellä Jumalan Nimi hänen kansalleen.

 

"ja hän minun poikani" - mikäli jälkeläinen menestyy tehtävässään, hänen voidaan katsoa arvonimen ansainneen ja hänelle annetaan kyseinen tunnustus.

 

  Jälkeläinen, joka ilmoitettiin edellä oli Jeesus, mutta hän epäonnistui tehtävässään, koska hän hyväksyi paholaisen tarjouksen, joten hän sai: 

 

"Minä rankaisen häntä ihmisten antamin kepiniskuin ja miesten käsien kautta selkäsaunoilla sekä ruoskimisilla" - Jeesus sai kirouksen niskaansa ja kärsi tuskallisen rangaistuksen.

 

  Joten kun Jeesus käänsi Jumalan Käskyt päälaelleen, hänen voidaan katsoa olevan tai hänestä tuli "käärmeen jälkeläinen".

 

  Kohtaaminen, joka alkoi Eedenin Puutarhassa "käärmeen jälkeläisen" ja "naisen jälkeläisen" välillä on yhä käynnissä. Joten kuka tahansa on kykenevä murskaamaan käärmeen pään tulee silloin kutsutuksi tai voidaan katsoa olevan "naisen jälkeläinen" tai "ihmisen poika", ja kun hän on saattanut päätökseen Jumalan profetian, häntä voidaan pitää tai antaa arvonimi "Jumalan poika".

 

  Näin ollen kuten oli ilmoitettu:

 

"Profeetan minä olen herättävä (nostava) heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua." 5. Moos. 18:18

 

"Profeetan" - yhden ainoan profeetan

 

"heidän veljiensä keskuudesta" - joka ei tule juutalaisesta kansan joukosta.

 

"minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille" Tuleva profeetta toimittaa vain ainoastaan ilmestyksen tai Sanan, jonka Jumala tahtoo ihmisille tiedoksi.

 

  Mikä saa erityisen profeetan olemaan erilainen? Mitä jos ihmiset eivät kuuntele hänen ilmestyksiään?

 

"Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille." 5. Moos. 18:19

 

"sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu" - tuleva profeetta, ennalta maailmaan lähetetty "kuin Mooses" tulee puhumaan Jumalan Nimessä. Hän on Maestro Evangelista, hän on paljastanut/ilmoittanut Jumalan Nimen nettisivuilla www.thename.ph 24. syyskuuta 2006.

 

  Maestro Evangelista on ennalta maailmaan lähetetty mies "kuin Mooses" ja tämä tapahtuu meidän sukupolvemme aikana.

 

 "hänet minä itse vaadin tilille" - Maestro Evangelista sanoo, jos ihmiset eivät kuuntele hänen ilmestyksiään, Jumala ei silloin myöskään kuuntele heidän rukouksiaan.

 

 Jos Jeesus olisi onnistunut tehtävässään aikaisemmin, niin ei olisi tarvetta Jumalan lähettää maailmaan profeettaa "kuin Mooses". Me olisimme jo eläneet elämäämme täydestä, eikä olisi enää sotia, eikä enää nälänhätää tai tuskia.

 

  Milloin tämä profeetta "kuin Mooses" tulee?

 

"Minulle tuli tämä Herran sana: "Jo ennen kuin minä valmistin sinut äidin kohdussa, minä sinut tunsin, ja ennen kuin sinä äidistä synnyit, minä sinut pyhitin; minä asetin sinut kansojen profeetaksi"." Jeremia 1:4-5

 

"Jo ennen kuin minä valmistin sinut äidin kohdussa, minä sinut tunsin" - Aivan kuten Jumala ilmoitti hänet Moosekselle, 5. Moos. 18:18-19.

 

"kansojen profeetaksi" - Hänet on lähetetty maailman kansoja/ihmisiä varten, ei niin kuin Mooses ja muut profeetat, mukaan lukien Jeesus; heidät oli lähetetty ainoastaan Israelin kansaa varten.

 

"Mutta minä sanoin: "Voi Herra, Herra! Katso, en minä kykene puhumaan, sillä minä olen nuori (lapsi)." Niin Herra sanoi minulle: "Älä sano: 'Minä olen nuori (lapsi)', vaan mene, kunne ikinä minä sinut lähetän, ja puhu kaikki, mitä minä käsken sinun puhua."

Jeremia 1:6-7

 

  Vaikka Maestro Evangelistalla on vain vähän virallista koulutuspohjaa Pyhän Raamatun tuntemiseen, niin hän tottelee ja toimittaa Jumalan Sanan maailman ihmisille.

 

  Mutta meidän aikanamme uskonnot yrittävät osoittaa hänen sanansa vääräksi ja pelottaa hänet pois, niin mitä Jumala sanoo tähän asiaan?

 

"Älä pelkää heitä, sillä minä olen sinun kanssasi ja pelastan sinut, sanoo Herra."

Jeremia 1:8

 

  Jumala ei hylkää eikä unohda häntä tuona päivänä. Kuinka hän kykenee toimittamaan Jumalan Sanaa koskevat ilmestyksensä?

 

"Ja Herra ojensi kätensä ja kosketti minun suutani. Ja Herra sanoi minulle: "Katso, minä panen (olen laittanut) sanani sinun suuhusi." Jeremia 1:9

 

  Jumala täytti ilmestykset, jotka Hän antoi Mooseksen kautta, 5. Moos. 18:18-19.

 

  Entä sen jälkeen:

 

"Katso, minä asetan sinut tänä päivänä yli kansojen ja valtakuntain, repimään maasta ja hajottamaan, hävittämään ja kukistamaan, rakentamaan ja istuttamaan." Jeremia 1:10

 

"minä asetan sinut tänä päivänä yli kansojen ja valtakuntain" - Kuten on ilmoitettu Ilmestyskirja 19:15, Maestro Evangelistalla on täysi auktoriteetti Jumalalta johdattaa ihmiset pois uskonnoista.

 

"hävittämään ja kukistamaan" - Maestro Evangelista on saanut tehtäväkseen ilmoittaa maailman ihmisille Jumalan Sana uskontoja vastaan. Kun maailman ihmiset näkevät eron näiden kahden opetuksen välillä, sen jälkeen uskonnot tuhoutuvat ja heidän vaikutusvaltansa ihmisiin on loppunut.

 

"rakentamaan ja istuttamaan" - Hän johdattaa kansat myös palaamaan Jumalan tykö ja vakiinnuttaa jälleen käskyt, jotka uskonnot ovat rikkoneet.

 

  Onko totta, että ennalta maailmaan lähetetty profeetta "kuin Mooses" ei tule juutalaisen kansan keskuudesta?

 

"Myös jos joku muukalainen, joka ei ole sinun kansaasi Israelia, tulee kaukaisesta maasta sinun nimesi tähden" 1. Kun. 8:41

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"As for the foreigner who does not belong to your people Israel but has come from a distant land because of your name?" I Kings 8:41 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Mitä tulee muukalaiseen, joka ei kuulu sinun kansaasi Israeliin, mutta on tullut kaukaisesta maasta sinun nimesi tähden". 1. Kun. 8:41

 

"muukalainen" - Jopa Kuningas Salomo tiesi tästä Jumalan ilmestyksestä.

 

"on tullut kaukaisesta maasta" - Todella, ennalta lähetetty profeetta "kuin Mooses" ei enää tule heidän kansansa keskuudesta.

 

"sinun nimesi tähden" - Maestro Evangelista kantaa Jumalan Nimeä aivan kuten se on ilmoitettu 5. Moos. 18:18-19.


"sillä sielläkin kuullaan sinun suuresta nimestäsi, väkevästä kädestäsi ja ojennetusta käsivarrestasi - jos hän tulee ja rukoilee kääntyneenä tähän temppeliin päin" 1. Kun. 8:42

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"for men will hear of your great name and your mighty hand and your outstretched arm—when he comes and prays toward this temple"
I Kings 8:42 (NIV)


Suora suomennos:

"sillä ihmiset haluavat kuulla sinun suuresta nimestäsi ja sinun mahtavasta kädestäsi sekä ojennetusta käsivarrestasi - kun hän tulee ja rukoilee tätä temppeliä kohden" 1. Kun. 8:42

 

"sillä ihmiset haluavat kuulla sinun suuresta nimestäsi" - Tämän vuoksi Maestro Evangelista on esitellyt ja ilmoittanut Jumalan Nimen Nettisivuilla www.thename.ph, jotta maailman ihmiset tietäisivät ja ymmärtäisivät sen. Ja pian kun "Suuri ja Pelottava Herran Päivä" tulee, niin hän tulee näkymään ja kuulumaan maailman ihmisten keskuudessa. Hän tulee näyttämään, kuinka se saadaan loppumaan.

 

"sinun mahtavasta kädestäsi sekä ojennetusta käsivarrestasi" - Juuri sama, jonka voimalla Mooses toi kansansa pois Egyptistä.

 

"niin kuule taivaasta, asuinpaikastasi, häntä ja tee kaikki, mitä muukalainen sinulta rukoilee, että kaikki maan kansat tuntisivat sinun nimesi ja pelkäisivät sinua, samoin kuin sinun kansasi Israel, ja tulisivat tietämään, että sinä olet ottanut nimiisi tämän temppelin, jonka minä olen rakentanut." 1. Kun. 8:43

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

then hear from heaven, your dwelling place, and do whatever the foreigner asks of you, so that all the peoples of the earth may know your name and fear you, as do your own people Israel, and may know that this house I have built bears your Name.
I Kings 8:43 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"niin kuule silloin taivaasta, sinun asuinpaikastasi. Tee mitä tahansa muukalainen pyytää sinulta, niin että kaikki maan ihmiset voisivat tietää sinun nimesi ja pelätä sinua, niin kuin sinun oma kansasi Israel, ja saata tiedettäväksi, että tämä rakennus, jonka olen rakentanut, kantaa sinun nimeäsi." 1. Kun. 8:43

 

"niin että kaikki maan ihmiset voisivat tietää sinun nimesi ja pelätä sinua" - Tämä on Maestro Evangelistan tehtävä Jumalalta, saattaa maailman ihmiset tietoisiksi Jumalan Nimestä ja että he ymmärtäisivät Hänen tosi opetuksensa ja Käskynsä olevan tarkoitetut kaikkien parhaaksi. Tämä on maailman ihmisten viimeinen siirtymävaihe Jumalan tykö tuon "päivän" jälkeen!

 

  Ja nyt, mitä on tarkoitettu käsitteellä "rautainen valtikka"?

 

"Mutta Iisain kannosta puhkeaa virpi, ja vesa versoo hänen juuristansa." Jesaja 11:1

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

A shoot will come up from the stump of Jesse; from his roots a Branch will bear fruit.

Isaiah 11:1 (NIV)

 

 Suora suomennos:

 

"Iisain kannosta nousee vesa; hänen juuristaan Oksa kantaa hedelmää." Jesaja 11:1

 

"virpi, vesa" - Tämä on Kuningas Daavid.

 

"juuri" - Jeesus, kuten on paljastettu Ilmestyskirja 22:16.

 

"Ja hänen päällänsä lepää Herran Henki, viisauden ja ymmärryksen henki,

neuvon ja voiman henki, tiedon ja Herran pelon henki." Jesaja 11:2

 

"Henki" - Jumalan Sana.

 

"Herran pelon henki" - Kuten on kirjoitettu Sananlaskuissa 9:10 - " Herran pelko on viisauden alku, ja Pyhimmän tunteminen on ymmärrystä."

  Maestro Evangelista saa ihmiset tuntemaan ja ymmärtämään Tosi Jumalan ja Hänen Käskynsä.

 

Hän halajaa Herran pelkoa (Herran pelko on hänen ilonsa); ei hän tuomitse silmän näöltä eikä jaa oikeutta korvan kuulolta, vaan tuomitsee vaivaiset vanhurskaasti (oikeamielisesti) ja jakaa oikein oikeutta maan nöyrille; suunsa sauvalla hän lyö maata, surmaa jumalattomat huultensa henkäyksellä."

Jesaja 11:3-4

 

"suunsa sauvalla" - Jumalan Sana, jonka Maestro Evangelista paljastaa maailman ihmisille.

 

"Vanhurskaus on hänen kupeittensa vyö ja totuus hänen lanteittensa side. Silloin susi asuu karitsan kanssa, ja pantteri makaa vohlan vieressä; vasikka ja nuori leijona ja syöttöhärkä ovat yhdessä, ja pieni poikanen (lapsi) niitä paimentaa." Jesaja 11:5-6

 

"susi asuu karitsan kanssa" - Tarkoittaa, että silloin, sinä "päivänä" on kestävä rauha maailmassa.

 

"pieni poikanen (lapsi) niitä paimentaa" - Profeetta, joka on lähetetty ennalta maailmaan, kuten on ilmoitettu Jeremia 1: 4-10.

 

"Lehmä ja karhu käyvät laitumella, niiden vasikat ja pennut yhdessä makaavat, ja jalopeura (liejona) syö rehua kuin raavas." Jesaja 11:7

 

"liejona syö rehua kuin raavas" - Tämä on aikaa, jolloin kaikki syövät sitä ruokaa, jonka Jumala on meille aikaisemmin Sanassaan antanut, kuten Maestro Evangelista on paljastanut ilmestyksessään, Ruoka Jota Meidän Pitäisi Syödä.

 

"Imeväinen leikittelee kyykäärmeen (kobra) kololla, ja vieroitettu kurottaa kätensä myrkkyliskon luolaan. Ei missään minun pyhällä vuorellani tehdä pahaa eikä vahinkoa, sillä maa on täynnä Herran tuntemusta, niin kuin vedet peittävät meren." Jesaja 11:8-9

 

"on täynnä Herran tuntemusta" - Sillä joka paikassa maailmassa ihmiset näkevät Maestro Evangelistan ja kuulevat hänen ilmestyksensä koskien Jumalan Sanaa.

 

"Sinä päivänä pakanat etsivät Iisain juurta, joka on kansojen lippuna, ja hänen asumuksensa on oleva kunniata täynnä. Ja sinä päivänä Herra vielä toisen kerran ojentaa kätensä hankkiakseen itselleen kansansa jäännöksen, joka on jäljellä Assurissa, Egyptissä, Patroksessa, Etiopiassa, Eelamissa, Sinearissa, Hamatissa ja merensaarilla."

Jesaja 11:10-11

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"In that day the Root of Jesse will stand as a banner for the peoples; the nations will rally to him, and his place of rest will be glorious. 11 In that day the Lord will reach out his hand a second time to reclaim the remnant that is left of his people from Assyria, from Lower Egypt, from Upper Egypt, from Cush, from Elam, from Babylonia, from Hamath and from the islands of the sea."
Isaiah 11:10-11 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Tuona päivänä Iisain kannon Juuresta versova Oksa seisoo merkkilippuna kansoille; kansakunnat kokoontuvat hänen luokseen, ja lepopaikkansa maan päällä on oleva loistelias. Sinä päivänä Herra ojentaa käsivartensa uudemman kerran noutaakseen jäljelle jääneet ihmisensä Assyriasta, Egyptistä, Ylemmästä Egyptistä, Etiopiasta, Eelamista, Sinearista, Hamatista ja merten saarilta". Jesaja 11:10-11

 

  Mitä "merten saarilta" olevat ihmiset tekevät?

 

"Hän nostaa viirin pakanakansoille ja kokoaa Israelin karkoitetut miehet; ja Juudan hajoitetut naiset hän kerää maan neljästä äärestä." Jesaja 11:12

 

  Kaikki ihmiset kootaan yhteen, yhden ja saman Jumalan tietoisuuteen.

 

  Onko nyt todella aika, jolloin Jumalan Nimi täytyisi paljastaa maailman ihmisille?

 

"Ja minä lähetän tulen Maagogiin ja rantamaalla turvassa asuvien keskeen. Ja he tulevat tietämään, että minä olen Herra." Hesekiel 39:6

 

  Ongelmia tulee ilmenemään monissa paikoissa ympäri maailmaa.

 

  Miksi tällaisia asioita täytyy tapahtua, mitä tämä tarkoittaa?

 

"Ja pyhän nimeni minä teen tunnetuksi kansani Israelin keskuudessa enkä enää salli häväistävän pyhää nimeäni. Ja pakanakansat tulevat tietämään, että minä olen Herra, Israelin Pyhä." Hesekiel 39:7

 

  Jumala tekee Nimensä tunnetuksi maailman ihmisten keskuudessa Maestro Evangelistan ilmestysten kautta, sillä Hänen Nimensä on ollut häväistynä tai väärinkäytettynä kansojen keskuudessa.

 

  Tapahtuuko se varmasti?

 

"Katso, se tulee (varmasti), se tapahtuu, sanoo Herra, Herra: Tämä on se päivä, josta minä olen puhunut." Hesekiel 39:8

 

  Jotta kaikki ihmiset tietäisivät Jumalan Nimen, ja kun Nimi on julkistettu ja kun kaikki maailman ihmiset tietävät, niin mitä sitten tapahtuu?

 

"Israelin kaupunkien asukkaat menevät ulos ja sytyttävät ja polttavat aseita, pieniä ja suuria kilpiä, jousia, nuolia, käsikarttuja ja keihäitä. He pitävät (käyttävät) niitä polttoaineina seitsemän vuotta" Hesekiel 39:9

 

"sytyttävät ja polttavat aseita" - Miksi he polttavat niitä? Mistä syystä?

 

"eivät he kanna puita kedolta eivätkä hakkaa metsistä, vaan pitävät polttoaineina aseita. Näin he saalistavat saalistajiaan ja ryöstävät ryöstäjiään, sanoo Herra, Herra."

Hesekiel 39:10

 

"pitävät polttoaineina aseita" - Sen sijaan, että taisteltaisiin, sotakäyttöön tarkoitetut aseet käytetään rauhanomaisiin tarkoituksiin.

 

  Mitä Jumala tekee seuraavaksi?

 

"Sinä päivänä minä annan Googille siellä, Israelissa, hautasijan, 'Kulkijain laakson', itää kohden merestä; se sulkee tien noilta kulkijoilta. Sinne haudataan Goog ja koko hänen meluisa joukkonsa, ja sille pannaan nimeksi: 'Googin meluisan joukon laakso'. Niitä hautaa Israelin heimo seitsemän kuukautta puhdistaaksensa maan (määräyksestä). Koko maan kansa hautaa heitä, ja se on koituva heille kiitokseksi sinä päivänä, jona minä näytän kunniani, sanoo Herra, Herra. Valitaan vakinaiset miehet, jotka kulkevat maata ja hautaavat noita kulkijoita, mitä niitä vielä on jäljellä maan pinnalla, puhdistaaksensa sen; seitsemän kuukauden kuluttua he sen tutkivat läpikotaisin.  Kun nämä kulkijat kulkevat maata ja joku heistä näkee ihmisen luut, laittaa hän niitten ääreen kivimerkin, siihen asti että haudankaivajat saavat ne haudatuiksi 'Googin meluisan joukon laaksoon'. Onpa eräällä kaupungillakin nimenä Hamona ('Googin meluisan joukon laakso'). - Niin he puhdistavat maan."

 Hesekiel 39:11-16

 

puhdistaaksensa maan määräyksestä - He puhdistavat veren tuon päivän jälkeen, sama veri, joka on mainittu Ilmestyskirjassa 19:13, olevan hevosella ratsastavan miehen viitassa.

 

"Ja sinä, ihmislapsi! Näin sanoo Herra, Herra: Käske lintuja, kaikkia siivekkäitä, ja kaikkia metsän eläimiä: Kokoontukaa, tulkaa, yhtykää joka taholta minun teurasuhrilleni jonka minä teitä varten uhraan, suurelle teurasuhrille Israelin vuorille; syökää lihaa ja juokaa verta." Hesekiel 39:17

 

"Käske lintuja, kaikkia siivekkäitä" - linnut, jotka toimittavat sanomaa. Veri, joka oli mainittu olevan valkoisen hevosen ratsastajan viitassa.

 

"Syökää sankarien lihaa ja juokaa maan ruhtinaitten verta - oinaita, lampaita, kauriita ja härkiä, kaikki tyynni Baasanissa syötettyjä. Syökää itsenne kylläisiksi rasvasta ja juokaa itsenne juovuksiin verestä, teurasuhrista, jonka minä teitä varten uhraan."

Hesekiel 39:18-19

 

  Mekö sitä lihaa syömme?

 

"Tulkaa kylläisiksi minun pöydässäni ratsuista ja vaunuhevosista, sankareista ja kaikenkaltaisista sotamiehistä, sanoo Herra, Herra." Hesekiel 39:20

 

  Tämä on symbolinen kohtaaminen, joka muistuttaa meitä Jumalan Sanan opetuksen olevan vastaan uskontoja.

 

"Minä asetan kunniani pakanakansojen keskeen, ja kaikki pakanakansat saavat nähdä minun tuomioni, jonka minä toimitan, ja käteni, jonka minä lasken heidän päällensä." Hesekiel 39:21

 

"käteni, jonka minä lasken heidän päällensä" - Kun Käsi on nostettu, niin onko Jumala vihainen vai ei?

 

"Mutta Israelin heimo tulee tietämään, että minä, Herra, olen heidän Jumalansa siitä päivästä lähtien ja aina eteenpäin. Ja pakanakansat tulevat tietämään, että Israelin heimo joutui pakkosiirtolaisuuteen syntivelkansa tähden, koska olivat olleet minulle uskottomat, ja minä kätkin heiltä kasvoni, ja niin minä annoin heidät heidän vihollistensa käsiin, ja he kaatuivat miekkaan kaikki tyynni." Hesekiel 39:22-23

 

Kuten on meidän nykyajassamme, uskonnot ja muut kansakunnat ovat vastaan, keitä ihmisiä? Juutalaisia.

 

  Miksi Jumala tekee kaiken tämän?

 

"Minä tein heille heidän saastaisuutensa ja rikkomustensa mukaan ja kätkin heiltä kasvoni. Sen tähden, näin sanoo Herra, Herra: Nyt minä käännän Jaakobin kohtalon ja armahdan kaikkea Israelin heimoa ja kiivailen pyhän nimeni puolesta." Hesekiel 39:24-25

 

  Jumala tekee näitä "Suuria ja Pelottavia" asioita Hänen Nimensä tähden! Ja kun kaikki on tullut täyttymykseensä:

 

"Ja häpeänsä ja kaiken uskottomuutensa, jota he ovat minulle osoittaneet, he unhottavat, asuessaan nyt maassansa turvallisina, kenenkään peloittelematta. Kun minä tuon heidät takaisin kansojen seasta ja kokoan heidät heidän vihamiestensä maista, niin minä osoitan heissä pyhyyteni lukuisain pakanakansain silmien edessä." Hesekiel 39:26-27

 

  Jumala tulee tunnustetuksi maailman ihmisten suulla, tuona "Suurena ja Pelottavana Päivänä"!

 

"Ja he tulevat tietämään, että minä, Herra, olen heidän Jumalansa, kun minä, vietyäni heidät pakkosiirtolaisuuteen pakanakansojen luokse, kokoan heidät omaan maahansa enkä jätä sinne jäljelle ainoatakaan heistä. Enkä minä enää kätke heiltä kasvojani, sillä minä vuodatan Henkeni Israelin heimon päälle, sanoo Herra (Kaikkivaltias), Herra."

Hesekiel 39:28-29

 

"vuodatan Henkeni" - Jumala ei itse ilmesty maailman ihmisten eteen, vaan Hänen profeettansa; ennalta maailmaan lähetetty "kuin Mooses", kuten on ilmoitettu 5. Moos.18:18-19, hänet maailman ihmiset tulevat näkemään.

 

  Nyt kun olemme saaneet oppia tuntemaan miehen, josta tuli "käärmeen jälkeläisen" ja hänet joka on "naisen jälkeläinen", niin onko totta, että vain juuri meidän nykyisessä ajassamme lopullinen kohtaaminen heidän välillään lopultakin ratkaistaan?

 

  Milloin he lopulta kohtaavat toisensa?

"Ja näkyi suuri (ja ihmeellinen) merkki taivaassa: vaimo (nainen), vaatetettu auringolla, ja kuu hänen jalkojensa alla, ja hänen päässään seppeleenä kaksitoista tähteä."

Ilmestyskirja 12:1

 

"ihmeellinen merkki taivaassa" - Sanomat, joita annetaan ja joita maailman ihmiset tulevat näkemään samanaikaisesti sateellitti- ja kaapeli-TV:n sekä Internetin kautta.

 

"vaimo, nainen" - sama nainen joka on ilmoitettu aikaisemmin 1. Moos.3:14-15.

 

"Hän oli raskaana ja huusi synnytyskivuissaan, ja hänen oli vaikea synnyttää (ja synnytys oli juuri alkamassa). Ja näkyi toinen merkki taivaassa, ja katso: suuri, tulipunainen lohikäärme, jolla oli seitsemän päätä ja kymmenen sarvea, ja sen päissä seitsemän kruunua;" Ilmestyskirja 12:2-3

 

"lohikäärme" - Mutta nainen oli vastakkain käärmeen kanssa Eedenin Puutarhassa.

 

"ja sen pyrstö pyyhkäisi pois kolmannen osan taivaan tähtiä ja heitti ne maan päälle. Ja lohikäärme seisoi synnyttämäisillään olevan vaimon edessä nielläkseen hänen lapsensa, kun hän sen synnyttäisi." Ilmestyskirja 12:4

 

"kolmannen osan taivaan tähtiä ja heitti ne maan päälle" - Jumalan aikaisemmat ihmiset.

 

"Ja hän synnytti poikalapsen, joka on kaitseva kaikkia pakanakansoja rautaisella valtikalla; ja hänen lapsensa temmattiin Jumalan tykö ja hänen valtaistuimensa tykö."

 Ilmestyskirja 12:5

 

"poikalapsen… kaitseva rautaisella valtikalla" - Hän on "naisen jälkeläinen", sama profeetta, jolla on terävä miekka tulossa suustaan, kuten on ilmoitettu profetiassa Ilmestyskirja 19:15 ja

Jesaja 49:2.

 

"temmattiin Jumalan tykö" - Aivan kuten Maestro Evangelista otettiin eroon uskonnoista ja kutsuttiin suorittamaan tehtäväänsä Jumalan Sana suuhunsa laitettuna.

 

"Ja vaimo pakeni erämaahan, jossa hänellä oli Jumalan valmistama paikka, että häntä elätettäisiin (hänestä pidettäisiin huolta) siellä tuhat kaksisataa kuusikymmentä päivää." Ilmestyskirja 12:6

 

"tuhat kaksisataa kuusikymmentä päivää" - Se aika tai lähtölaskenta, jolloin alkaa "Suuri ja Pelottava Herran Päivä".

 

"Ja syttyi sota taivaassa: Miikael ja hänen enkelinsä sotivat lohikäärmettä vastaan; ja lohikäärme ja hänen enkelinsä sotivat (heitä vastaan)," Ilmestyskirja 12:7

 

"taivaassa" - Tapahtumat tai uutiset, joita ihmiset todistavat sateellitti- ja kaapeli-TV:n sekä Internetin välityksellä.

 

"Miikael" - Sama profeetta kuin on mainittu Daniel 12:1.

 

"lohikäärme ja hänen enkelinsä sotivat heitä vastaan" - Uskonnot.

 

"mutta eivät voittaneet, eikä heillä enää ollut sijaa taivaassa." Ilmestyskirja 12:8

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"But he was not strong enough, and they lost their place in heaven."
Revelation 12:8 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Mutta hän ei ollut kyllin vahva, ja he menettivät paikkansa taivaassa." Ilmestyskirja 12:8

 

"menettivät paikkansa taivaassa" - Uskonnot paljastetaan olevan lohikäärmeen palveluksessa, ja silloin ei kukaan enää katso heihin päin ja he menevät kohti tuhoaan.

 

"Ja suuri lohikäärme, se vanha käärme, jota perkeleeksi ja saatanaksi kutsutaan, koko maanpiirin villitsijä, heitettiin maan päälle, ja hänen enkelinsä heitettiin hänen kanssansa." Ilmestyskirja 12:9

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

The great dragon was hurled down—that ancient serpent called the devil, or Satan, who leads the whole world astray. He was hurled to the earth, and his angels with him.
Revelation 12:9 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Suuri lohikäärme heitettiin alas - se muinainen käärme, jota on kutsuttu paholaiseksi, tai saatanaksi, joka johdattaa koko maailman eksyksiin. Hänet heitettiin maahan ja hänen enkelinsä hänen kanssaan." Ilmestyskirja 12:9

 

  Niistä ajoista Eedenin Puutarhassa, käärme on ottanut monia esiintymismuotoja (paholainen, saatana) eksyttäessään monia ihmisiä, kuten on kirjoitettu Pyhään Raamattuun. Lopullisessa kohtaamisessa "naisen jälkeläisen" kanssa, se on ottanut lohikäärmeen esiintymismuodon.

 

"Ja minä kuulin suuren äänen taivaassa sanovan: "Nyt on tullut pelastus ja voima ja meidän Jumalamme valtakunta ja hänen Voideltunsa valta, sillä meidän veljiemme syyttäjä, joka yöt ja päivät syytti heitä meidän Jumalamme edessä, on heitetty ulos." Ilmestyskirja 12:10

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

Then I heard a loud voice in heaven say: "Now have come the salvation and the power and the kingdom of our God, and the authority of his Christ.
For the accuser of our brothers, who accuses them before our God day and night,
has been hurled down. Revelation 12:10 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Sitten minä kuulin kovan äänen taivaassa sanovan: " Nyt on tullut pelastus ja voima ja Jumalan valtakunta, ja hänen Kristuksensa auktoriteetti on vahvistettu. Sillä meidän veljiemme syyttäjä, joka syyttää heitä Jumalan edessä päivin ja öin, on nyt heitetty alas." Ilmestyskirja 12:10

 

"kovan äänen taivaassa" - Sanoma, joka kuullaan ja nähdään kaikkialla maailmassa samanaikaisesti.

 

"hänen Kristuksensa" - Jumalan Kristus tai ennalta maahan lähetetty profeetta "kuin Mooses" 5. Moos.18:18-19 kyseessä ei ole Jeesus.

 

"Ja he ovat voittaneet hänet Karitsan veren kautta ja todistuksensa sanan kautta, eivätkä ole henkeänsä rakastaneet, vaan olleet alttiit kuolemaan asti." Ilmestyskirja 12:11

 

"Karitsan veren" - Jeesus.

 

"todistuksensa sanan kautta" - Ihmiset, jotka ovat antanet elämänsä Jeesukselle, ja joita voidaan pitää "marttyyreinä, kidutettuina".

 

"eivätkä ole henkeänsä rakastaneet" - Kun me todistamme uutisissa joka puolella maailmaa, että monet ihmiset antavat elämänsä Jeesukselle, " Karitsan veren kautta", niin mistä se ilmoittaa?

 

"Sen tähden riemuitkaa, taivaat, ja te, jotka niissä asutte! Voi maata ja merta, sillä perkele (paholainen) on astunut alas teidän luoksenne pitäen suurta vihaa, koska hän tietää, että hänellä on vähän aikaa!" Ilmestyskirja 12:12

 

  Kun nähdään, etteivät ihmiset enää anna paljoa arvoa elämälleen (sillä he tarjoavat elämäänsä uskontojen edestä) se on aika, jolloin käärmeen pää tulee murskatuksi.

 

  Ihmiset tulevat huomaamaan, että jos uskonnot kerran lupaavat pelastusta, niin miksi sitten ihmiset antavat kuitenkin elämänsä sen edestä?

 

  Milloin se tapahtuu? Sille ei ole määriteltyä aikaa tai annettua päivää, mutta on annettu merkki:

 

"Ja kun lohikäärme näki olevansa heitetty maan päälle, ajoi hän takaa sitä vaimoa, joka oli poikalapsen synnyttänyt. Mutta vaimolle annettiin sen suuren kotkan kaksi siipeä hänen lentääksensä erämaahan sille paikalleen, jossa häntä elätetään (hänestä pidetään huolta) aika ja kaksi aikaa ja puoli aikaa poissa käärmeen näkyvistä." Ilmestyskirja 12:13-14

 

"aika ja kaksi aikaa ja puoli aikaa" - kolme ajanjaksoa, jotka Daniel on ilmoittanut.

 

  Mitä se tarkoittaa, kuinka se tapahtuu?


"Heräjä, miekka, minun paimentani vastaan ja minun lähintä miestäni vastaan, sanoo Herra Sebaot. Lyö paimenta, ja joutukoot lampaat hajallensa; mutta minä käännän jälleen käteni pienimpiä kohden. Sakarja 13:7

 

  Ensimmäinen ajanjakso on aika, jolloin Jumalan lähettämä mies epäonnistui, eikä totellut Jumalan antamia ohjeita. Maestro Evangelista on paljastanut miehen olevan Jeesus.

"lampaat" - Apostolit ja Jeesuksen seuraajat hänen elinaikanaan, jotka jatkoivat valheellisten opetusten levittämistä.

"käännän jälleen käteni pienimpiä kohden" - Jumalan viha on suuri näitä ihmisiä kohtaan, heitä ovat uskonnot, jotka ovat kääntäneet maailman ihmiset pois uskosta Jumalaan.

 

  Mitä heille tapahtuu?

 

"Ja näin on käyvä koko maassa, sanoo Herra: kaksi osaa siitä hävitetään ja saa surmansa, mutta kolmas osa siitä jää jäljelle." Sakarja 13:8

 

"kaksi osaa siitä hävitetään ja saa surmansa" - Aika, jolloin heidän petoksensa ja valheelliset opetuksensa tulevat paljastetuiksi, he joutuvat kaikki tuhon omiksi yhdessä niiden kanssa, jotka yhä pysyvät takertuneina heihin.

 

  Ja miten käy jäljelle jääneelle osalle?

 

"Ja sen kolmannen osan minä vien tuleen; minä sulatan heidät, niin kuin hopea sulatetaan, ja koettelen heitä, niin kuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: "Se on minun kansani", ja se sanoo: "Herra, minun Jumalani"." Sakarja 13:9

 

  He ovat ihmisiä, jotka tuntevat ja tarkkaavat Jumalan ilmestyksiä ja kaiken lopussa huutavat Jumalan Nimeä avukseen. Heistä muodostuu Jumalan uusi kansa.

 

  Tuleeko se toteutumaan?

 

"Herra on oleva koko maan kuningas. Sinä päivänä on Herra oleva yksi ja hänen nimensä yksi." Sakarja 14:9

 

  Se tapahtuu varmasti määrättynä aikana…

 

  Palatkaamme:

"Mutta vaimolle annettiin sen suuren kotkan kaksi siipeä hänen lentääksensä erämaahan sille paikalleen, jossa häntä elätetään aika ja kaksi aikaa ja puoli aikaa poissa käärmeen näkyvistä. Ja käärme syöksi kidastansa vaimon jälkeen vettä niin kuin virran, saattaakseen hänet virran vietäväksi." Ilmestyskirja 12:14-15

 

  Vaikka uskonnot yrittävät parhaansa mukaan asettua vastustamaan Maestro Evangelistan ilmestyksiä, niin…

 

"Mutta maa auttoi vaimoa: maa avasi suunsa ja nieli virran, jonka lohikäärme oli syössyt kidastansa. Ja lohikäärme vihastui vaimoon ja lähti käymään sotaa muita hänen jälkeläisiänsä vastaan, jotka pitävät Jumalan käskyt ja joilla on Jeesuksen todistus." Ilmestyskirja 12:16-17

 

"jotka pitävät Jumalan käskyt ja joilla on Jeesuksen todistus" - Tämä tapahtuu vain silloin kun kaksi eri opetusta (Jumalan Sanan Opetus ja saatanan Opetus) ovat maailman ihmisten nähtävillä. Silloin uskonnot paljastetaan olevan saatanan palveluksessa.

 

  Sinä "Suurena ja Pelottavana Päivänä", mitä Jumalalla on sanottavaa Hänen profeetastaan, ennalta maailmaan lähetetty mies "kuin Mooses"? Entä mikä on Jumalan lupaus Hänelle?

 

"Miksi pakanat pauhaavat ja kansat turhia ajattelevat?" Psalmi 2:1

 

  Tämä on ongelmien aikaa…

 

"Maan kuninkaat nousevat, ruhtinaat yhdessä neuvottelevat Herraa ja hänen voideltuansa vastaan: "Katkaiskaamme heidän kahleensa, heittäkäämme päältämme heidän köytensä"." Psalmi 2:2-3

 

  Uskontojen johtajat ja heidän liittolaisensa yrittävät asettua vastustamaan Maestro Evangelistan ilmestyksiä, joita hän näyttää maailman ihmisille.

 

  Mitä Jumala sanoo?

 

"Hän, joka taivaassa asuu, nauraa; Herra pilkkaa heitä. Kerran hän on puhuva heille vihassansa, peljättävä heitä hirmuisuudessaan: "Minä olen asettanut kuninkaani Siioniin, pyhälle vuorelleni"." Psalmi 2:4-6

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

The One enthroned in heaven laughs; the Lord scoffs at them.
Then he rebukes them in his anger and terrifies them in his wrath, saying,
"I have installed my King on Zion, my holy hill."
Psalm 2:4-6 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kaikkivaltias valtaistuimellaan taivaassa nauraa heille; Herra pilkkaa heitä. Sitten Hän nuhtelee heitä vihassaan ja kauhistuttaa heitä raivossaan, Sanoen, Minä olen asettanut Kuninkaani Siioniin, pyhälle vuorelleni." Psalmi 2:4-6

 

  Maestro Evangelista tulee johdattamaan maailman ihmiset polulle ilmestysten kautta, joka johtaa Jumalan tykö… ja mikä on se Jumalan lupaus, jota hän kantaa?

 

"Minä ilmoitan, mitä Herra on säätänyt. Hän lausui minulle: "Sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin (Tulin sinun Isäksesi)." Psalmi 2:7

 

"Sinä olet minun poikani" - Symbolinen voitelu Maestro Evangelistalle nykyisen modernin ajan Jumalan puhemiehenä.

 

"Ano minulta, niin minä annan pakanakansat sinun perinnöksesi ja maan ääret sinun omiksesi." Psalmi 2:8

 

  Tämän vuoksi hänelle annettiin arvonimi "KUNINGASTEN KUNINGAS JA HERROJEN HERRA". (Ilmestyskirja 17:14 ja 19:16)

 

"Rautaisella valtikalla sinä heidät muserrat, niin kuin saviastian sinä särjet heidät."

Psalmi 2:9

 

  Profeetta, jolla on terävä miekka (Ilmestyskirja 19:15 ja Jesaja 49:2).

 

"Tulkaa siis järkiinne, kuninkaat, maan tuomarit, ottakaa nuhteesta vaari (olkaa varoitetut). Palvelkaa Herraa pelolla ja iloitkaa vavistuksella." Psalmi 2:10-11

 

  Johtajien ja kansalaisten tulisi seurata hänen ohjeitaan, miksi?

 

"Antakaa suuta pojalle (Suudelkaa poikaa), ettei hän vihastuisi ettekä te hukkuisi tiellänne. Sillä hänen vihansa syttyy äkisti. Autuaat ovat kaikki, jotka häneen turvaavat." Psalmi 2:12

 

"Autuaat ovat kaikki, jotka häneen turvaavat" - Mikäli et kuuntele hänen antamia ilmestyksiään ja hänen ohjeitaan, sinä tulet menettämää elämäntiesi; Maestro Evangelista ei anna huonoa ohjetta.

 

  Hänellä on hallussaan Jumalan lupaus, ja ilmestykset joita Hän haluaa meidän kuuntelevan profeetalta meidän nykyisenä aikanamme.

 

  Kuten oli mainittuna Jesaja 11:12, mikä tulee olemaan meidän lippunamme tuona "Suurena ja Pelottavana Herran Päivänä"?

 

"Suotakoon meidän riemuita sinun voitostasi ja nostaa lippumme Jumalamme nimeen. Täyttäköön Herra kaikki sinun pyyntösi. Nyt minä tiedän, että Herra auttaa voideltuansa, vastaa hänelle pyhästä taivaastansa, auttaa häntä oikean kätensä voimallisilla teoilla." Psalmi 20:6-7

 

  Ei tapahdu kuin Jeesukselle, Jumala hylkäsi hänet pahojen tekojensa vuoksi.

 

  Sinä kyseisenä "päivänä", keneen me voimme luottaa?

"Toiset turvaavat vaunuihin, toiset hevosiin, mutta me tunnustamme Herran, Jumalamme, nimeä. He vaipuvat maahan ja kaatuvat, mutta me nousemme ja pysymme pystyssä. Herra, auta! Vastatkoon kuningas meille, kun huudamme."

Psalmi 20:8-9

 

  Meidän täytyy kuulla Maestro Evangelistan ohjeita, niin että me emme joudu uudelleen petetyiksi; ja että me voisimme ottaa osaa Jumalan Lupaukseen, joka on annettu vapaasti vastaan otettaviksi kaikkien maailman ihmisten kesken.


  Tämä on se lopullinen tapahtuma, jonka maailman ihmiset saavat todistaa, koskien "Suurta ja Pelottavaa Herran Päivää". Se on uskontojen tuhon päivä ja Jumalan uuden kansan perustamispäivä uuden liiton alaisuudessa, joka tulee olemaan sitova ikuisesti ja ainiaan, koska Hänen Nimensä on lopultakin ilmoitettu kaikille.

 

Babylonin Kirous