JO AIKOJEN ALUSTA ALKANUT USKONTOJEN HARJOITTAMA JUMALAN SANOMAN VÄÄRISTELY ON AIHEUTTAJA TÄMÄN PÄIVÄN USKONNOLLISILLE SODILLE 12.8.2014 Osa 1

 

Kirjoitettu Jumalan Sana kirjassa, jota me kutsumme nimellä ´Raamattu´, on kolmen valtauskonnon perusta ja lähde. Näitä uskontoja ovat Kristillisyys, Islam ja Juutalaisuus.

Me voimme huomioida, että vaikka nämä sanotut uskonnot pohjaavat heidän opetuksensa Jumalasta samassa kirjassa annettuun tietoon, niin heidän tulkintansa ovat vastakkain toistensa kanssa. Jokainen saarnaa, että he ovat se ainoa oikea uskonto, jonka Jumala on perustanut, eikä muuta oikeaa ole.

Nämä uskonnot ovat erimieltä toistensa kanssa ja se on aiheuttanut kaikkein verisimmät konfliktit ihmiskunnan historiassa ja vielä pahempaa, tuo konfliktien siemen yhä aiheuttaa väkivaltaa nykyaikana erityisesti Lähi-Idässä.

Ei mene enää kauan kun tämä uskontojen vastakkainasettelu laajenee maailmanlaajuiseksi sodaksi ja kyseessä eivät ole ainoastaan ihmiset, jotka tulevat kärsimään, vaan myös ympäristö, koska ydinaseita tullaan käyttämään.

Sen johdosta mitä nyt juuri tapahtuu, me voimme kysyä, että mikäli Raamattu sisältää kirjoitetun sanan koskien oikeamielistä ja olemassa olevaa Jumalaa, niin kuinka kyseisiä verenvuodatuksia voi esiintyä Hänen seuraajiensa ja uskojiensa keskuudessa?

Jotkut ihmisryhmät (jotka kutsuvat itseään "Ateisteiksi") mieltävät tämän kaltaiset väärinymmärryksen ja selkkausten jaksot uskontojen välillä todisteena siitä, että Raamatullista Jumalaa ei ole olemassa laisinkaan ja että Raamattu on vain kokoelma ihmisten kirjoittamia myyttejä/taruja, joilla hallitaan suuria ihmisjoukkoja.

Ja vielä todistaakseen ja osoittaakseen heidän näkemystään Raamatun olevan tarujen kirja, Ateistit ovat sijoittaneet tarinan "luomisesta" 1. Mooseksen kirjaan Adamista ja Eevasta, että he olisivat ensimmäiset ihmiset maan päällä, joka on todella järjetön ja naurettava väite, koska Tiede on näyttänyt meille erihistoriallisten ihmisten jäännösten olevan miljoonia vuosia vanhoja. Mikäli Adam ja Eeva olisivat ensimmäiset ihmiset, niin mistä nuo esihistorialliset ihmiset sitten tulivat?

Vaikka Ateisteilla on katsantokantaa asettamassaan argumentissa, niin se on ainoastaan aiheuttanut toisen kiistanaiheen ja todisteluväittelyn uskontojen saarnaajien kanssa. Se ei ole lopettanut konfliktien jatkuvaa kiertokulkua, vaan on tehnyt sen jopa pahemmaksi.

Kaikkien näiden väittelyiden ja konfliktien aikana ja jälkeen, jotka ovat nousseet Raamatusta sekä uskovien että ei-uskovien keskuudesta, niin sinä lukija saatat ajatella, että ihmiskunnalla ei ole enää mitään toivoa, että voisimme saavuttaa todellisen yksimielisyyden ja ykseyden.

Mutta meidän ei pidä menettää toivoamme. Tämä artikkeli tulee osoittamaan koko maailmalle tien saattaa päätökseen tämä konfliktien kiertokulku uskontojen seuraajien ja niiden välillä, jotka uskovat ja jotka eivät usko Raamatulliseen Jumalaan - kartakaikkiaan osoittamalla totuuden siitä kuinka aito Jumala todella on olemassa ja kuinka uskonnot ovat väärintulkinneet Raamatun kirjoituksia ja kuinka se on saanut aikaan konfliktit ja hajotuksen sekä eripuran, jota tapahtuu tänä päivänä.

Pane merkkille, että tämä Raamattuilmestys ei ole laadittu tuomaan esiin uutta uskontoa, vaan ainoastaan valaisemaan ja tuomaan selkeyttä. Lukijat olkoot neuvottuja käyttämään realistista ajattelua ja tervettä järkeä. Hyväksyi lukija sen tai ei, on hänen oma päätöksensä. Se, mikä on tärkeää, on, että me olemme jakaneet sinulle tämän ilmestyksen.

Aloittakaamme:

Se, mitä koko maailma ei tiedä, on se, että Raamatullinen Jumala (jonka Nimi ei ole KOSKAAN OLLUT Yahwe, Jehova, Allah, Jeesus tai YWHW) antoi julkilausuman/lausunnon jo kauan sitten koskien sitä, kuinka me voimme todella ymmärtää Hänen sanansa Raamatun kirjoituksista. Mikäli ihmiset olisivat ymmärtäneet Jumalalta tulleen sen kaltaisen muistutuksen, niin näitä selkkauksia ei olisi koskaan tapahtunut.

Mitä Jumala sanoi aikaisemmin?

          "Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua. Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille." 5. Moos. 18:18-19

 

Jumala on sanonut aikaisemmin 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19 lähettävänsä YHDEN profeetan kuin Mooseksen ja jonka suuhun Hän laittaa Hänen sanansa (tarkoittaa, että valitun henkilön ei tarvitse opiskella Raamattua omin päin, eikä hänen tarvitse opiskella muinaisia kieliä, sillä Jumala Itse opastaa häntä Hänen sanassaan) ja profeetta tulee puhumaan Hänen Nimessään tai ilmoittamaan Hänen (Jumalan) Nimen.

Tämän keskeisin sanoma on, että mitä tulee Jumalan sanan ymmärrykseen, erityisesti koskien Hänen Nimeään - meidän ei tulisi etsiä neuvoa keneltäkään muulta, sillä on ainoastaan YKSI mies, jolle Jumala on antanut auktoriteetin puhua asiasta ja hän on ´profeetta kuin Mooses´, josta Jumala puhui 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19.

Uskonnot ja erityisesti Kristinusko on saattanut ihmiset uskomaan, että jotta voi todella ymmärtää Raamatun kirjoituksia, ihmisellä täytyy olla akateeminen tutkinto Teologiasta, mutta kun me avaamme silmämme sille mitä Jumala sanoi "minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua" - Me voimme ymmärtää, että jotta ihminen kykenee selittämään Jumalan Sanaa Raamatun kirjoituksista juuri tarkalleen kuten Jumala tarkoitti, niin tuon henkilön selityksen täytyy tulla suoraan ja yksistään Jumalalta, ei siis henkilön oman henkilökohtaisen mielipiteen tai akateemisen Raamatun kirjoitusten opiskelun tuloksena.

Tämä on se minkä takia Jumala sanoi "Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille." - koska se, mitä tuo mainittu profeetta puhuu koskien Jumalaa, ei ole hänen omaa tulkintaansa tai opiskelun tulosta, vaan on suoraan Jumalalta Itseltään.

Mikäli me olisimme panostaneet ajattelemaan mitä Jumala sanoi 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19 ja ottaneet opiksemme siitä, me emme olisi sallineet itsemme tulla liitetyiksi näihin uskontoihin, jotka sitten vastavuoroisesti eivät olisi saaneet menestyä ja me, koko ihmiskuntana emme olisi koskaan tulleet jakautuneiksi toisiamme vastaan. Heidän opeista yksistään me voimme helposti arvioida, että nuo yksilöt, joiden he ovat väittäneet (Kristityt-Jeesusta, Islam-Muhammedia) olemaan tuo sanottu profeetta, niin olisimme oitis huomanneet, että he eivät läpäise vaatimuksia ja Jumalan sanoja 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19.

Kuinka me voimme tietää, ettei YKSIKÄÄN noista uskontojen väittämistä (Kristityt-Jeesus, Islam-Muhammed) olisi täyttänyt sitä, mitä Jumala sanoi koskien tulevaa profeettaa kuin Mooses (5. Moos. 18:18-19).

Pane merkille mitä Jumala sanoi 5. Mooseksen kirjassa 18:19

"Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille." 5. Moos. 18:19

"Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän MINUN NIMESSÄNI puhuu" - Jumala sanoi, että Hän tulee vaatimaan tilille eli selityksen alaiseksi jokaisen, joka ei kuuntele Hänen sanaansa, jonka Hänen profeettansa kuin Mooses puhuu Hänen Nimessään.

Koska profeetta tulee puhumaan Jumalan Nimessä, niin sitten se tarkoittaa sitä, että Jumala on lähettänyt hänet valaisemaan meitä tiedolla Hänen tosi Nimestään.

Sitten kun ihmiset tietävät aidon Jumalan nimen, kuten on ilmoittanut profeetta kuin Mooses, mitä tulee tapahtumaan?

"Ja sen kolmannen osan minä vien tuleen; minä sulatan heidät, niin kuin hopea sulatetaan, ja koettelen heitä, niin kuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: Se on minun kansani, ja se sanoo: Herra, minun Jumalani. (He ovat minun kansani, ´ja he sanovat, ´Herra on meidän Jumalamme)" Sakarja 13:9

"He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: He ovat minun kansani, ´ja he sanovat, ´Herra on meidän Jumalamme." - Jumala ei sanonut ainoastaan, että Hän vastaa niille, jotka kutsuvat Hänen Nimeään. Hän myös asetti ja antoi toisen etuoikeuden niille, jotka kutsuvat Hänen aitoa tosi Nimeään ja se on, olla yhtenä Hänen kansaansa tai olla Israelilainen.

Mikäli yksikään mainituista uskonnoista olisi tehnyt tunnetuksi aidon Jumalan Nimen, niin he eivät todellakaan yksilöisi itseään Kristityiksi, Muslimeiksi tai Juutalaisiksi (joka vain tuli nimestä "Juuda", yksi Jaakobin 12 pojasta, jolle Jumala antoi nimen Israel), vaan "Israelilaisiksi". Me olisimme voineet olla YKSI KANSA JUMALAN ALAISUUDESSA ja siellä ei olisi uskonnollisia erimielisyyksiä ja eripuraa alkuunkaan.

Mikäli Jumala tarkastelee ja katsoo noiden, jotka kutsuvat Hänen Nimeään, Hänen kansakseen, niin mitä tulee tapahtumaan kansoille, jotka yhdistyvät ja peläten kunnioittavat aitoa Jumalan Nimeä?

"Sinä päivänä liittyy paljon pakanakansoja Herraan, ja he tulevat hänen kansaksensa, ja minä asun sinun keskelläsi, ja sinä tulet tietämään, että Herra Sebaot on lähettänyt minut sinun tykösi." Sakarja 2:11

  Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos: 

"Many nations will be joined with the LORD in that day and will become my people. I will live among you and you will know that the Lord Almighty has sent me to you." Zechariah 2:11 (NIV)

 Suora suomennos:

"Monet kansat liittyvät HERRAAN tuona päivänä ja heistä tulee minun ihmisiäni/kansani. Minä asun teidän keskuudessanne ja te tulette tietämään, että Herra Kaikkivaltias on lähettänyt minut olemaan kanssanne." Sakarja 2:11

"Monet kansat liittyvät HERRAAN tuona päivänä ja heistä tulee minun ihmisiäni/kansani." - Tämä on ollut se todellinen Jumalan tarkoitus kaiken aikaa - yhdistää meidät kaikki ihmiset olemaan Hänen kansansa Israel Hänen Nimensä kautta. Mutta tämä suuri yhdistyminen ei tapahtunut Jeesuksen eikä myöskään Muhammedin opetusten kautta, jonka he saarnasivat Jumalasta.

Yhdistymisen ja rauhan sijaan, näiden kahden yksilön opetukset ovat jakaneet ihimiskuntaa vastustamaan toisiaan. On siten ollen selkeää, että kumpikaan heistä ei ollut "profeetta kuin Mooses", jonka Jumala on lähettänyt puhumaan Hänen aidosta Nimestään.

Koska ihmiskunta epäonnistui päätelmissään ettei kumpikaan sanotuista vaihtoehdoista, ei Jeesus eikä Muhammed ole tuo sanottu profeetta kuin Mooses ja ovat kuitenkin seuranneet heidän opetuksiaan, niin tällä tavalla toimittuaan he ovat olleet piittaamattomia Jumalan sanalle 5. Moos. 18:18-19 kuunnella ainoastaan Hänen aitoa profeettaansa kuin Moosesta. Ja tämän kaltaisesta tottelemattomuudesta johtuen, mikä siitä on ollut seurauksena?

"Katso, Minä asetan tänä päivänä teidän eteenne siunauksen ja kirouksen: siunauksen, jos te tottelette HERRAN, teidän Jumalanne, käskyjä, jotka Minä tänä päivänä teille annan, mutta kirouksen, jos te ette tottele HERRAN, teidän Jumalanne, käskyjä, vaan poikkeatte siltä tieltä, jota minä tänä päivänä käsken teidän vaeltaa, ja seuraatte muita jumalia, joita te ette tunne." 5. Moos. 11:26-28

"kirouksen, jos te ette tottele HERRAN, teidän Jumalanne, käskyjä" - Sen vuoksi, että me olemme epäonnistuneet Jumalan käskyn 5. Moos. 18:18-19 noudattamisessa, me olemme kärsineet Hänen kirouksestaan.

Kuinka me voimme tietää että me kärsimme nyt Jumalan kirouksen alaisina? Mitkä ovat merkit siitä?

"Jos et tarkoin noudata kaikkia tämän lain sanoja, jotka ovat kirjoitetut tähän kirjaan, niin että pelkäät tätä kunniallista ja peljättävää nimeä, Herraa, sinun Jumalaasi, niin Herra panee sinun ja sinun jälkeläistesi kärsittäväksi erinomaisia vaivoja, suuria ja pitkällisiä vaivoja, pahoja ja pitkällisiä sairauksia. Hän kääntää sinua vastaan kaikki Egyptin taudit, joita sinä pelkäät, ja ne tarttuvat sinuun. Ja kaikkinaisia muita sairauksia ja vaivoja, joista ei ole kirjoitettu tässä lakikirjassa, Herra nostattaa sinua vastaan, kunnes sinä tuhoudut." 5. Moos. 28:58-61

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"If you do not carefully follow all the words of this law, which are written in this book, and do not revere this glorious and awesome name - the LORD your God - the LORD will send fearful plagues on you and your descendants, harsh and prolonged disasters, and severe and lingering illnesses. He will bring upon you all the diseases of Egypt that you dreaded, and they will cling to you. The LORD will also bring on you every kind of sickness and disaster not recorded in this Book of the Law, until you are destroyed." Deuteronomy 28:58-61 (NIV)

Suora suomennos:

"Jos sinä et huolellisesti noudata kaikkia tämän lain sanoja, jotka ovat kirjoitetut tähän kirjaan, ja etkä pelkää syvästi kunnioittaen tätä loistavaa ja mahtavaa nimeä - HERRA sinun Jumalasi - niin HERRA tulee lähettämään pelottavia vitsauksia sinun ja jälkeläistesi päälle, ankaria ja pitkittyneitä vitsauksia, vakavia ja pitkäkestoisia sairauksia. Hän tulee laskemaan yllesi kaikki Egyptin taudit, joita sinä pelkäsit, ja ne jäävät sinun riesaksesi. HERRA tuo myös sinun kärsittäväksesi kaikenlaisia sairauksia ja katastrofeja, joita ei ole kirjoitettuna tähän Lain Kirjaan, kunnes sinä tuhoudut." 5. Moos. 28:58-61

Jumala Itse on varoittanut, että tapahtumat, vitsaukset, jotka tapahtuivat Mooseksen aikana Egyptissä, tulevat tapahtumaan uudelleen. Vielä lisäyksenä erittäin vaaralliset virustaudit ja vitsaukset; kuten Ebola, Koronavirus, Lintuinfluenssa, tuhoisat hurrikaanit, maanjäristykset ja talvimyrskyt, joita ei koettu Mooseksen aikana, ovat merkkeinä siitä, että maailma on todella Jumalan kiroama. Kaikki tämä on seurausta siitä, että me emme ole peläten kunnioittaneet Hänen aitoa Nimeään, olemme epäonnistuneet Hänen käskyjensä tottelemisessa ja aivan erityisesti Hänen sanansa 5. Moos. 18:18-19 noudattamisessa, eli olemme kuunnelleet niitä, jotka ovat vääryydellä väittäneet olevansa ´profeetta kuin Mooses´.

Tämä antaa vastauksen ´vapaa-ajattelijoiden´ tai Ateistien kysymykseen, että miksi Jumala sallii tämän kaltaisen pahuuden ja tuhon tapahtuvan maailmalle. Se ei johdu siitä, että Hän ei olisi olemassa. Kyse on siitä, että me elämme Hänen kirouksensa alaisena, koska me olemme seuranneet niiden opetuksia, jotka vääryydellä väittävät olevansa profeetta kuin Mooses sekä olemme omaksuneet heidän keksimät valheelliset nimet ja opit joita on tehty Jumalasta.

Ja koska Jeesus eikä myöskään Muhammed ole tuo sanottu profeetta kuin Mooses, niin kuka sitten on tuo sanottu profeetta, josta Jumala on puhunut?

 

Tämä profetia 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19 on nyt astunut voimalliseksi persoonassa Maestro (Opettaja) Eraño Martin Evangelista webbisivuilla: www.thename.ph ja www.thenameonline.info sekä www.suurinimi.com.

Yllä mainittujen webbisivujen kautta hän on jo ilmoittanut Jumalan sanoman, ja aivan erityisesti Jumalan tosi Nimen ja todellisen Jeesuksen, kuten on kirjoitettu Raamattuun (ei hänen omien tulkintojensa kautta, vaan) sen mukaan kuin mitä Jumala on ilmoittanut hänelle SUORAAN Raamatusta.

Siten ollen, se mitä sinä tulet lukemaan tästä artikkelista, on juuri se sanoma, jonka Jumala on laittanut sanotun profeetan suuhun ja ei ole siten seurausta yksilöllisestä Raamatun tutkimisesta.

Ja koska Jumalan sana 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19, joka käsittelee profeettaa kuin Mooses, on saanut täyttymyksensä (Maestro) Eraño M. Evangelistan kautta, niin siitä loogisesti seuraa, että Raamatullinen Jumala todella on olemassa ja tekee nyt Hänen aitoa sanomaansa tunnetuksi koko ihmiskunnalle.

Aidon profeetan kuin Mooseksen esiintulo tarkoittaa ja ilmaisee loppua KAIKILLE uskonnollisille kiistoille ja väittelyille, koska Jumala teki sen selkeäksi, että kyseessä on Hän Itse, joka on laittava Hänen sanansa Hänen profeettansa suuhun (kyseessä on HÄN, joka laittaa ehdottoman tarkat selitykset Hänen sanaansa koskien Hänen valitun yksilönsä suuhun, jonka me voimme myös lukea Raamatusta) ja näin ollen on se yksi, jota kaikkien ihmisten tulisi kuunnella kun kyseessä on Hänen sanansa.

 

Kun kuuntelee noita teologeja, jotka ovat opiskelleet Jumalan sanaa, on sama kuin kuuntelisi niitä, jotka ovat laittaneet omat tarkoituksensa Jumalan sanoihin ja siten ollen he uhmaavat Jumalaa.

 

Totuus on, että mikäli nämä niin kutsutut Teologit todella ymmärtäisivät sen mitä Jumala sanoi Moosekselle 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19, heidän olisi tullut kehottaa kaikkia odottamaan profeettaa, joka kantaa merkkiä, vaikka hänen tuloonsa menisi kauan aikaa. Heidän ei olisi pitänyt lisätä heidän omia tulkintojaan ja selityksiään Jumalan profeettojen ilmestyksiin Pyhässä Raamatussa. Myöskään ihmiset eivät olisi jakaantuneet kirjan sisällön saarnaamisessa.

 

Nyt, kun Jumalan sana koskien profeettaa kuin Moosesta on saanut täyttymyksensä meidän aikanamme persoonassaan Opettaja Eraño M. Evangelista, niin me voimme nyt ymmärtää, kuinka Jumalan sana Raamatussa, alkaen 1. Mooseksen kirjasta, ei ole koskaan ollut ristiriidassa tämän päivän todellisuuden kanssa.

 

Ihmiset, jotka kutsuvat itseään "Ateisteiksi" väittävät, että Raamattu on satukirja, koska se esittää heidän sanojensa mukaan, että ensimmäiset luodut ihmiset olivat Adam ja Eeva, ja se ei vastaa tämän päivän tieteen löytöjen kanssa, ja ennen kaikkea se ei ole loogista - koska kuinka yhdestä parista ihmisiä (Adam ja Eeva) voi ikinä syntyä monia eri rotuja?

 

Tuon kaltainen opetus on nyt tänä modernina ajattelevan sukupolven aikanakautena erittäin vaikea hyväksyä ja tämä on selitys sille, minkä takia he pitävät Raamattua myyttisenä taruna, sillä kuinka niin monet maailman eri ihmisrodut voivat tulla yhdestä parista ihmisiä (Adam ja Eeva), kuten uskonnot saarnaavat?

 

Kun me kysymme profeetalta kuin Moosekselta, Maestro Eraño M. Evangelista, hän sanoo, että Adam ei ole Jumalan ensimmäisestä luomisesta Raamatussa.

 

Maestro Evangelista selittää sen selkeästi; hän kertoo meille, että Jumalalla oli kaksi luomista. Me jaamme nyt kanssasi sen, minkä Jumala on ilmoittanut hänelle Raamatusta käsitellen 1. Mooseksen kirjaa:

 

Luemme kertomuksen Luomisesta:

"Ja Jumala loi suuret merieläimet ja kaikkinaiset liikkuvat, vesissä vilisevät elävät olennot, kunkin lajinsa mukaan, ja kaikkinaiset siivekkäät linnut, kunkin lajinsa mukaan. Ja Jumala näki, että se oli hyvä." 1. Moos. 1:21

  On totta, että Jumala loi eläimet ennen ihmistä.

"Ja Jumala siunasi ne sanoen: Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää meren vedet, ja linnut lisääntykööt maan päällä" 1. Moos. 1:22

  Jumala ainoastaan sanoi niille, lisääntykää, niille ei annettu mitään liittoa.

  Mikä päivä se oli?

"Ja tuli ehtoo, ja tuli aamu, viides päivä." 1. Moos. 1:23

Mitä Jumala teki seuraavaksi?

 

"Ja Jumala sanoi: Tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme; ja vallitkoot he meren kalat ja taivaan linnut ja karjaeläimet ja koko maan ja kaikki matelijat, jotka maassa matelevat. Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi; mieheksi ja naiseksi hän loi heidät." 1. Moos. 1:26-27

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"Then God said, "Let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea and the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals and over all the creatures that move along the ground." So God created mankind in his own image, in the image of God he created them; male and female he created them." Genesis 1:26-27 NIV

Suora suomennos:

"Sitten Jumala sanoi, "Tehkäämme ihmiskunta meidän kuvaksemme, meidän kaltaiseksemme, niin että he voivat vallita merten kaloja ja taivaan lintuja, yli kaikkien karjaeläinten ja villieläinten sekä kaikkien maassa liikkuvien olentojen yläpuolelle." Niin Jumala loi ihmiskunnan hänen omaksi kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän loi heidät; mieheksi ja naiseksi hän loi heidät." 1. Moos. 1:26-27

"Tehkäämme ihmiskunta meidän kuvaksemme" - Jumala loi ihmiset, "miehet ja naiset" samanaikaisesti. Ja tässä asiayhteydessä sana "ihminen" on ymmärrettävä tarkoittavan ´ihmistä yleensä´ - sen takia on kirjoitettu "mieheksi ja naiseksi hän loi heidät". Se, kuinka monta paria oli luotu, sitä ei ole mainittu.

Ajattele asiaa, sinä voit panna merkille että on olemassa erilaisia lajeja mereneläviä ja eläimiä eri puolilla maailmaa. Esimerkiksi, sinä et voi löytää pingviinejä Filippiineiltä, sen kaltaiset linnut elävät Antarktiksella. Eikä Filippiiniläinen Carabao (suolla elävä vesipuhveli) voi löytyä Britannian luonnosta. Maestro Evangelista selittää, että aivan sama toistuu myös Jumalan luodessa ihmisen, Hän ei luonut vain yhtä paria, vaan monta paria ihmisiä eri alueille maailmaa.

"Jumala loi ihmiskunnan hänen omaksi kuvakseen" - Millä tavalla kuvansa kaltaiseksi Jumala loi meidät?

"Mutta minä saan nähdä sinun kasvosi vanhurskaudessa, herätessäni ravita itseni sinun muotosi katselemisella." Psalmi 17:15

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"And I—in righteousness I will see your face; when I awake, I will be satisfied with seeing your likeness." Psalm 17:15

Suora suomennos:

"Ja minä - oikeamielisyydessä minä näen sinun kasvosi; kun herään (todellisuuteen), olen vakuuttunut nähdessäni sinun samankaltaisuutesi." Psalmi 17:15

Vielä vuoden 1992 Suomikäännös:

"Minä saan nähdä sinun kasvosi, sillä minä olen viaton. Kun herään unesta, sinun läsnäolosi ravitsee minut." Psalmi 17:15

Toinen käännös, New King James Version, Uusi Kuningas Jaakon Laitos, Painos:

"As for me, I will see Your face in righteousness; I shall be satisfied when I awake in Your likeness." Psalm 17:15 NKJV

Suora suomennos:

"Mitä minuun tulee, minä näen Sinun Kasvosi oikeamielisyydessä; minun tulee olla tyytyväinen sekä vakuuttunut, kun herään Sinun kaltaisuudessasi." Psalmi 17:15

Kuten yllä on kirjoitettu, Jumalan kuvan kaltaisuus tarkoittaa olemista samassa linjassa Jumalan oikeamielisyyden kanssa. Maestro Evangelista selittää, että Jumala loi ihmisen olemaan Hänen kuvansa, ei fyysiseltä muodoltaan (sillä me emme voi nähdä Jumalaa - 2. Moos. 33:20) VAAN olemaan YHDENMUKAINEN Hänen kuvanaan ja kaltaisenaan.

 

Jumala loi meidät Hänen kuvakseen ja kaltaisekseen, jotta me voisimme olla oikeamielisiä, KUTEN HÄN ON.

Tämä osoittaa ja ilmoittaa sen, että ei ole olemassa elämää muilla planeetoilla, sillä kyseessä on ihminen (miehet ja naiset) yksistään, ei muita eläviä ja olevia, jotka Jumala (koko universumin luoma - taivaat ja maa), on luonut oleman HÄNEN kuvansa ja kaltaisensa.

Joka tapauksessa, jotta olisi todella oikeamielinen tai älykäs kuin Jumala, niin meillä ei tule olla ainoastaan viisautta:

"Viisauden alku on: hanki viisautta, ja kaikella muulla hankkimallasi hanki ymmärrystä." Sananlaskut 4:7

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"Wisdom is supreme; therefore get wisdom. Though it cost all you have, get UNDERSTANDING." Proverbs 4:7 (NIV)

 Suora suomennos:

"Viisaus on ylivertaisinta; sen vuoksi hanki viisautta. Vaikka se vaatisi kaiken mitä sinulla on, hanki YMMÄRRYSTÄ." Sananlaskut 4:7 (isot kirjaimet meidän)

Maestro Evangelista selittää, jotta ihminen voisi olla Jumalan kaltainen (oikeamielisyydessä) tai olla yhtä älykäs kuin Jumala, ihmisen tulee ylistää Jumalaa VIISAUDESSA ja YMMÄRRYKSESSÄ ei SOKEASSA USKOSSA, kuten uskonnot ovat opettaneet.

Palaamme siihen mitä Jumala sanoi seuraavassa:

"Sitten Jumala sanoi, "Tehkäämme ihmiskunta meidän kuvaksemme, meidän kaltaiseksemme, niin että he voivat vallita merten kaloja ja taivaan lintuja, yli kaikkien karjaeläinten ja villieläinten sekä kaikkien maassa liikkuvien olentojen yläpuolelle." 1. Moos. 1:26

"Tehkäämme ihmiskunta meidän kuvaksemme" - Kenen kanssa Jumala puhuu, kun Hän teki Hänen luomistaan.

Uskonnot väittävät, että Jumala puhui siinä Jeesukselle, jonka he väittävät olevan Jumalan niin sanottu ainosyntyinen Poika. Kun käytämme viisauttamme ja ymmärrystämme, me voimme sanoa, että sen kaltainen uskontojen asettama väite on epälooginen, sillä Jeesus ei ollut siihen aikaan edes vielä syntynyt.

Tämä ei voi enää kuulua keskusteluun, sillä kyseessä on Jumala, joka on näyttänyt Maestro Evangelistalle Raamatun kirjoituksista, kuka oli Hänen kanssaan Hänen luomisensa aikana?

Luemme siitä:

"Missä olit silloin, kun minä maan perustin? Ilmoita se, jos ymmärryksesi riittää. Kuka on määrännyt sen mitat - tottapa sen tiedät - tahi kuka on vetänyt mittanuoran sen ylitse?" Job 38:4-5

"Missä olit silloin, kun minä maan perustin? Ilmoita se, jos ymmärryksesi riittää." - Jumala puhuu tässä Hänen palvelijalleen Jobille. Sama kysymys kuuluu myös tämän päivän uskontojen saarnaajille sekä Raamattu "tutkijoille/oppineille", jotka syöksevät suustaan sanoja ja luentoja koskien Jumalaa ja erityisesti juuri Hänen luomisestaan - aivan kuin he olisivat olleet siellä, kun Jumala loi taivaat ja Maan.

He ovat väittäneet Adamin ja Eevan olleen Jumalan ensimmäisenä luodut ihmiset ilman, että antaisivat ajatustakaan heidän ymmärrykselleen siitä, että mitä on kirjoitettu, on juuri se mitä Jumalalla on mielessä. He eivät ole ottaneet varoitusta vakavasti ymmärtääkseen minkä takia Jumala sanoi 5. Moos. 18:18-19, että Hän on se yksi, joka on laittava Hänen sanansa Hänen valittunsa suuhun ja siitä muistutuksen, että Hän tulee rankaisemaan niitä, jotka eivät kuuntele Hänen profeettaansa.

Katso nyt mitä on tapahtunut, kun he ovat lisänneet heidän selityksiään siihen mitä Jumala on sanonut - maailman ihmiset ovat jakautuneet toisiaan vastaan, eivätkä välitä Jumalan sanasta Raamatussa.

Kuka oli Jumalan kanssa kun Hän loi maan?

"Mihin upotettiin sen perustukset, tahi kuka laski sen kulmakiven, kun aamutähdet kaikki iloitsivat ja kaikki Jumalan pojat riemuitsivat?" Job 38:6-7

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"On what were its footings set, or who laid its cornerstone - while the morning stars sang together and all the angels shouted for joy?" Job 38:6-7 NIV

Suora suomennos:

"Minkä tukemana olivat sen anturit asetetut, tai kuka asetti sen kulmakiven - sillä aikaa kun aamuntähdet lauloivat yhdessä ja kaikki enkelit huusivat riemusta?" Job 38:6-7

"sillä aikaa kun aamuntähdet lauloivat yhdessä ja kaikki enkelit huusivat riemusta?" - Jumala ei puhunut Jeesuksen kanssa Hänen luomisensa aikana, niin järjettömän naurettavasti kuin uskonnot väittävätkin, Jumala viittaa selkeästi Hänen enkeleihinsä.

Tämän ilmestyksen kautta, jonka Jumala käski Hänen profeettaansa kuin Moosesta, Opettaja Evangelistaa meille näyttämään Raamatusta, me voimme ymmärtää, että Jumala kertoo meille, että sen mitä apostolit ovat todistaneet ja kirjoittaneet Jeesuksesta heidän "Uudessa Testamentissaan", ei ole täysin totta. Me uppoudumme siihen asiaan myöhemmin.

Jatkaaksemme:

"Ja Jumala siunasi heidät, ja Jumala sanoi heille: Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa ja tehkää se itsellenne alamaiseksi; ja vallitkaa meren kalat ja taivaan linnut ja kaikki maan päällä liikkuvat eläimet." 1. Moos. 1:28

"Jumala siunasi heidät" - heidät, siis enemmän kuin yksi. Maestro sanoo, että tässä luomisen tapahtumassa Adamia ei oltu vielä luotu. Jumala viittaa tässä Hänen ensimmäisen luomisen ihmisiin.

"Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa" - Heidän sanottiin ainoastaan lisääntyä, ei liittoa, eikä lupausta Jumalalta, eli samanlainen kuin eläinten kohdalla.

"vallitkaa/ottakaa hallintaanne" - heitä ainoastaan muistutettiin vallita tai kohtrolloida heidän populaationsa määrää, niin että maa tai ympäristö kykenisi ylläpitämään heidät.

"vallitkaa meren kalat ja taivaan linnut ja kaikki maan päällä liikkuvat eläimet" - Kun Jumala sanoi ihmisen roolin oli hallita yli eläinten, niin tarkoittaako se myös niiden syömistä?

"Ja Jumala sanoi: Katso, minä annan teille kaikkinaiset siementä tekevät ruohot, joita kasvaa kaikkialla maan päällä, ja kaikki puut, joissa on siementä tekevä hedelmä; olkoot ne teille ravinnoksi." 1. Moos. 1:29

Ei se ei tarkoita eläinten syömistä. Tämä tarkoittaa, että kaiken aikaa, Jumala on jo antanut meille ohjelinjat mitä meidän tulee syödä ja se tarkoittaa siementä tekevät kasvit. Tarkoittaen hedelmien ja vihannesten syöntiä. Tämä tarkoittaa, että meidän tulee hallita eläimiä, Jumala ei sisällyttänyt siihen, että me söisimme niitä.

Miksi Jumala loi eläimet?

"Mutta kysypä eläimiltä, niin ne opettavat sinua, ja taivaan linnuilta, niin ne ilmoittavat sinulle; tahi tutkistele maata, niin se opettaa sinua, ja meren kalat kertovat sinulle." Job 12:7-8

Sanotaanko siinä, että meidän tulisi syödä heidän kaltaisiaan?

Ei, vaan meidän tulee ainoastaan oppia niiltä.

Me olemme tehneet tai keksineet monia laitteita ja menetelmiä, jotka ovat otetut (jäljitellyt, kopioidut) eläimiltä.

Teorian lentämisestä me olemme oppineet linnuilta; kaloilta me olemme oppineet tekemään veneitä, laivoja ja sukellusveneitä. Me olemme kehittäneet monia uusia teknologioita, joita olemme kopioineet, ainakin jollakin tavalla, juuri eläimiltä, aina vaan parempaa. Jopa rokotteet, ennen kuin me käytämme niitä ihmisiin, ne ovat ensin testatut eläimillä.

Me olemme tehneet tai keksineet monia laitejärjestelmiä eläimiltä.

Me olemme oppineet luonnon kautta istuttamaan kasveja ja viljelemään maata, aivan kuten olemme oppineet kaloilta tekemään laivoja ja sukellusveneitä matkustaaksemme pinnan yllä ja alla.

Tämä oli se, mitä Jumalalla on ollut mielessä, kun Hän sanoi 1. Moos. 1:28, että meidän tulee "vallita" yli eläinten, kalojen ja lintujen sekä maalla liikkuvien eläinten.

Se mikä tässä on ironista, on, että me olemme TAPPANEET ja syöneet luotuja, joiden tarkoitus on ollut tuoda meille ohjausta luodessamme teknologioita ja ymmärtääksemme luontoa.

"Kuka kaikista näistä ei tietäisi, että HERRAN käsi on tämän tehnyt, hänen, jonka kädessä on kaiken elävän sielu ja kaikkien ihmisolentojen henki?" Job 12:9-10

"Kuka kaikista näistä ei tietäisi, että HERRAN käsi on tämän tehnyt" - Sen vuoksi, että monet ihmiset eivät tiedä minkä takia Jumala loi eläimet, linnut, hyönteiset ja kaikki merten olennot.

"hänen, jonka kädessä on kaiken elävän sielu ja kaikkien ihmisolentojen henki" - Jumala haluaa kaikkien ymmärtävän, että aivan kuten ihmiselämä on Hänelle arvokas, niin on myös jokaisen eläimen elämä. Ne ovat kaikki arvokkaita Jumalalle.

"Eikö korva koettele sanoja ja suulaki maista ruuan makua?" "Vanhuksilla on viisautta, ja pitkä-ikäisillä ymmärrystä. Jumalalla on viisaus ja voima, hänellä neuvo ja ymmärrys." Job:12:11-13

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"Does not the ear test words as the tongue tastes food? Is not wisdom found among the aged? Does not long life bring understanding? "To God belong wisdom and power; counsel and understanding are his." Job 12:11-13

Suora suomennos:

"Eikö korva koettele sanoja ja kieli maistele ruokaa? Eikö olekin viisaus löydettävissä ikääntyvien keskuudesta? Eikö pitkä elämä tuo ymmärrystä? Jumalalle kuuluvat viisaus ja voima, neuvo ja ymmärrys ovat hänen." Job:12:11-13

"Jumalalle kuuluvat viisaus ja voima, neuvo ja ymmärrys ovat hänen." - Todellinen ymmärrys koskien Jumalan sanaa ja erityisesti tarkastellessa Hänen luomistaan voi tulla ainoastaan Jumalalta ja jotta me voisimme tuntea sen, meidän täytyy kuunnella sitä yhtä, jonka suuhun Jumala on laittanut ymmärryksen Hänen sanoistaan - Hänen ennalta maahan lähetetty profeettansa kuin Mooses.

Miten sitten on eläimet, tarkoittiko Jumala, että ne tappaisivat toisiaan ruuakseen?

"Ja kaikille metsäeläimille ja kaikille taivaan linnuille ja kaikille, jotka maassa matelevat ja joissa on elävä henki, minä annan kaikkinaiset viheriät ruohot ravinnoksi. Ja tapahtui niin." 1. Moos. 1:30

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"And to all the beasts of the earth and all the birds of the air and all the creatures that move on the ground—everything that has the breath of life in it—I give every green plant for food." And it was so." Genesis 1:30

Suora suomennos:

"Ja kaikille maan eläimille ja kaikille lentäville linnuille ja kaikille maassa liikkuville luontokappaleille - kaikelle, joissa on elämän henki - Minä annan kaikki vihreät kasvit ruuaksi." Ja niin myös oli." 1. Moos. 1:30

Jumala ei tarkoittanut eläinten syövät toistensa kaltaisia. Aivan kuten me ihmiset, Jumala tarkoitti niiden myös syövän hedelmiä ja vihanneksia.

ME VOIMME NYT YMMÄRTÄÄ minkä takia Jumala sanoi, että meidän tulee "vallita tai hallita" yli eläinten - ei syödä niitä, vaan enemminkin kouluttaa niitä syömään hedelmiä ja vihanneksia.

 Sitten kun me onnistumme tekemään tämän, niin mitä tulee tapahtumaan maailmalle? Se tulee olemaan kuin Paratiisi Maan päällä!

Kaiken tämän aikaa, se mitä Jumala on tahtonut, on, että me tekisimme paratiisin maan päälle, ei suinkaan odottaa paratiisia kuvitteellisessa kuolemanjälkeisessä elämässä, jonka ovat keksineet uskonnot!

Eläinten kouluttamisesta - se on nyt mahdollista, sillä me olemme nähneet Youtubetm ja Tiede TV-kanavilta, että villieläimiä pystytään kouluttamaan, niin että ne eivät enää syö toistensa kaltaisia, vaan syövät ainoastaan kasveja. Me voimme myös nähdä, että villieläimet, kuten leijona, voi olla ystävällinen ihmisille.  

On täysin selvää, että ainoastaan "siementä kantavat kasvit" ja "puut, joissa on siementä tekevä hedelmä" ovat tarkoitetut meille ruuaksi.

Me olemme pitäneet yllä mahdollisuutta, että ihmisten ja eläinten yhteiselo voidaan saavuttaa sitten "kuolemanjälkeisessä elämässä taivaassa", kuten uskonnot saarnaavat. Todellisuudessa, kuten me voimme lukea, Jumala Itse kertoi meille, että meidän täytyy soveltaa tuota harmonista käytäntöä TÄÄLLÄ maan päällä, sillä meidän roolimme tai tehtävämme on oppia eläimiltä sekä kouluttaa niitä syömään kasveja.

Nyt, kun asia on hyvin määritelty meille, että Jumalan Sanaa voidaan ymmärtää meidän nykyisenä aikanamme, koska ainoastaan meidän nyt elettävänä aikakautena, me voimme konkreettisesti tarttua kiinni ja ymmärtää sen, että Jumala loi meidät Hänen kuvakseen ja kaltaisekseen. Me voimme myös luoda asioita Tieteen kautta, aivan kuten Hän teki.

Millä tavalla Jumala teki luomisen? Tapahtuiko se Mysteerien ja taikuuden avulla?

"Hän on tehnyt maan voimallansa, vahvistanut maanpiirin viisaudellansa ja levittänyt taivaat taidollansa. Kun hän jylisee, käy vetten pauhina taivaalla, ja hän nostaa pilvet maan ääristä, tekee salamat ja sateen ja tuo tuulen sen säilytyspaikoista." Jeremia 10:12-13

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"But God made the earth by his power; he founded the world by his wisdom and stretched out the heavens by his understanding. When he thunders, the waters in the heavens roar; he makes clouds rise from the ends of the earth. He sends lightning with the rain and brings out the wind from his storehouses." Jeremiah 10:12-13 NIV

Suora suomennos:

"Mutta Jumala teki maan hänen voimallaan; hän perusti maailman hänen viisaudellaan ja venytti taivaan asemaansa hänen ymmärryksellään. Kun hän jyrisee, silloin taivaan vedet pauhaavat, hän saa pilvet nousemana maan ääriltä. Hän lähettää salamoinnit sateineen ja tuo tuulet hänen varastohuoneistaan." Jeremia 10:12-13

"Mutta Jumala teki maan hänen voimallaan; hän perusti maailman hänen viisaudellaan ja venytti taivaan asemaansa hänen ymmärryksellään." - Se voima, jota Jumala käytti Hänen luomisessaan, tapahtui yksinomaan Hänen viisautensa ja ymmärryksensä kautta, tarkoittaen TIETEEN keinoin, ei taikuudella.

"Kun hän jyrisee, silloin taivaan vedet pauhaavat, hän saa pilvet nousemana maan ääriltä. Hän lähettää salamoinnit sateineen ja tuo tuulet hänen varastohuoneistaan." - Tässä on esimerkki siitä kuinka Jumala teki Hänen luomisensa Tieteen kautta. Tieteilijät (Meteorologit) kykenevät meidän aikanamme selittämään sateensyntyprosessin ja kuinka se toimii.

Nyt, kun me olemme tulleet ymmärrykseen (Hänen aidon profeetan kuin Mooseksen kautta), että Jumala loi kaiken käyttäen viisautta ja ymmärrystä, eikä mysteerien ja salaisuuksien kautta, kuten uskonnot saarnaavat, niin mitä me tulemme huomaamaan seuraavaksi?

"Järjetön on jokainen ihminen, tietoa vailla, häpeän saa jokainen kultaseppä veistetystä kuvasta, petosta on hänen valamansa kuva, eikä niissä henkeä ole." Jeremia 10:14

Se on nyt väistämätöntä, että opit, joita uskonnot saarnaavat, ovat täysin heidän itsensä tekemiä ja keksimiä, eivät ne ole Jumalalta. Vaikka he sanovat heillä olevan akatemisia tutkintoja siltä opetuksen alueelta, jota he kutsuvat "Teologiaksi", niin sitä enemmän he osittavat olevansa JÄRKEÄ VAILLA, koska ne opetukset, joita he ovat laatineet Jumalasta on täysin heidän omaa tulkintaansa Raamatun kirjoituksista. Jumala ei ole se yksi, joka olisi laittanut Hänen sanansa näiden teologien suuhun.

Ja mikä on vielä JÄRJETTÖMÄMPÄÄ kuin että saattaa ihmiskunnan ylistämään ja jopa kunnioituksella pelkäämään miestä, jonka päälle syljettiin, pilkattiin, hakattiin ja julmasti ruoskittiin sekä ristiinnaulittiin ja hän vielä jopa huusi olevansa Jumalan hylkäämä?

Palaamme nyt takaisin 1. Mooseksen kirjaan:

"Ja Jumala katsoi kaikkea, mitä hän tehnyt oli, ja katso, se oli sangen (erittäin) hyvää. Ja tuli ehtoo, ja tuli aamu, kuudes päivä." 1. Moos. 1:31

 "Ja Jumala katsoi kaikkea, mitä hän tehnyt oli, ja katso, se oli erittäin hyvää." - Miksi se on hyvä? Miksi Jumala loi meidät tälle planeetalle, jota me kutsumme nimellä Maa?

"Sillä näin sanoo Herra, joka on luonut taivaan - hän on Jumala - joka on valmistanut maan ja tehnyt sen; hän on sen vahvistanut, ei hän sitä autioksi luonut, asuttavaksi hän sen valmisti: Minä olen Herra, eikä toista ole." Jesaja 45:18

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

"For this is what the LORD says - he who created the heavens, he is God; he who fashioned and made the earth, he founded it; he did not create it to be empty, but formed it to BE INHABITED - he says: "I am the LORD, and there is no other." Isaiah 45:18 (NIV)

Suora suomennos:

"Sillä näin sanoo HERRA - Hän joka loi taivaat, hän on Jumala; hän joka muotoili ja valmisti maan, hän perusti sen; hän ei tehnyt sitä tyhjäksi, vaan muovaili sen OLEMAAN ASUTTU - hän sanoo: "Minä olen HERRA, muita ei ole." Jesaja 45:18

"hän ei tehnyt sitä tyhjäksi, vaan muovaili sen OLEMAAN ASUTTU" - Jumala loi planeetan, jolla me asumme, olemaan asuttu. Hän loi kaiken tarvittavan, jotta meidän planeettamme Maa kykenisi ylläpitämään elämää ja tästä syystä Hän sanoi Hänen luomisensa olevan hyvä. Jopa ennen kuin Hän loi eläimet ja meidät ihmiset, Hän oli jo asettanut kaiken tarvittavan meidän perustarpeisiimme. Jumala antoi meille ilman hengittää, vettä juodaksemme ja peseytyäksemme ja kaikkein tärkeimpänä hedelmiä ja vihanneksia syötäväksemme. Todellakin, Jumala ei luonut maata olemaan tyhjä.

Pane kuitenkin nyt merkille, että Jumalan luomistyössä 1. Mooseksen kirjassa 1:27-28, Adamia ja Eevaa ei ollut vielä luotu. Tämä tarkoittaa sitä, että on ensimmäinen sukupolvi ihmisiä, jotka Jumala loi ennen Adamia ja Eevaa!

Ihmiset, jotka Jumala loi ja joista on kirjoitettu ensimmäiseen kappaleeseen 1. Mooseksen kirjaa, olivat niitä ihmisiä, joita Tieteilijät kutsuvat Esihistoriallisiksi ihmisiksi, joiden luurankolöydökset ovat päivätyt eläneiksi enemmän kuin miljoona vuotta sitten. Nämä Esihistorialliset ihmiset ovat anatomialtaan erilaisia kuin tämän päivän ajatteleva ihminen (Homo sapiens).

Jo kauan aikaa uskonnot ovat aivopesseet ihmiskuntaa sillä suoralla tulkinnallaan, että Adam ja Eeva olivat Jumalan ensimmäisenä luomat ihmiset. Tämä kyseinen uskontojen tekemä tulkinta sai aikaan syyn pitkään kestäneeseen konfliktiin tieteen ja Raamatussa olevan kirjoitetun Jumalan sanan välillä.

Tämä ei tarkoita sitä, että nämä niin kutsutut Tiedemiehet, jotka asettuvat vastustamaan Jumalan sanaa, ovat myös omalta osaltaan väärässä, sillä he eivät ole ottaneet opikseen Jumalan sanoista 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19, kuunnella ainoastaan Hänen profeettaansa kuin Moosesta, eikä kuunnella näitä omin päin tulkintojaan jakelevia uskontoja. Näin he eivät olisi kyseenalaistaneet Jumalan sanaa, vaan ennemminkin odottaneet luvattua profeettaa.

Jumala sanoi 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19 kauan sitten, että ihmisten tulisi kuunnella ainoastaan Hänen aitoa profeettaansa kuin Moosesta, kun kyseessä on Hänen sanansa, koska kyseessä on Jumala Itse, joka tulee ohjaamaan sanottua profeettaa siinä, millä tavalla selittää Hänen sanaansa, jonka ovat kirjoittaneet Hänen aikaisemmat profeetat. Ongelmana on, että ihmiset ovat jo kuunnelleet niitä, jotka ovat henkilökohtaisesti opiskelleet ja tulkinneet Raamattua omin pain.

Luemme uudelleen viimeisen jakeen ensimmäisestä luvusta Mooseksen kirjasta:

"Ja Jumala katsoi kaikkea, mitä hän tehnyt oli, ja katso, se oli sangen (erittäin) hyvää. Ja tuli ehtoo, ja tuli aamu, kuudes päivä." 1. Moos. 1:31

Kyseessä oli kuudes päivä tai kuudes AJANJAKSO Hänen luomistaan.

Ja kuinka oli seitsemäntenä päivänä, jatkoiko Jumala luomalla muita asioita?

Uskonnot ovat väittäneet, että "seitsemännen päivän" jälkeen Jumala ei luonut enää mitään - heidän väitteensä on todiste siitä, että heidän tapansa opettaa Raamattua perustuu vain heidän omaan ymmärrykseensä, ei Jumalaan.

Maestro Evangelista sanoo: Ollaksemme varmoja, luemme lisää. Muista, Adam ja Eeva eivät ollut luodut vielä.

Ja kaikkena tänä aikana kuudennen päivän aikana luotu väestö/ihmismäärä kasvoi.

"Niin tulivat valmiiksi taivas ja maa kaikkine joukkoinensa. Ja Jumala päätti seitsemäntenä päivänä työnsä, jonka hän oli tehnyt, ja lepäsi seitsemäntenä päivänä kaikesta työstänsä, jonka hän oli tehnyt. Ja Jumala siunasi seitsemännen päivän ja pyhitti sen, koska hän sinä päivänä lepäsi kaikesta luomistyöstänsä, jonka hän oli tehnyt. Tämä on kertomus taivaan ja maan synnystä, kun ne luotiin. Siihen aikaan, kun HERRA Jumala teki maan ja taivaan," 1. Moos. 2:1-4

Seitsemäntenä päivänä Jumala lepäsi tekemästään työstä, ensimmäisen luomisen aika oli päättynyt.

"Jumala siunasi seitsemännen päivän ja pyhitti sen, koska hän sinä päivänä lepäsi kaikesta luomistyöstänsä, jonka hän oli tehnyt" - Hän oli ensimmäinen, joka tarkkasi ja noudatti Hänen omaan käskyään/säädöstään.

Maestro Evangelista antaa myös selityksen - Mikäli ja koska Jumala Itse lepäsi tehtyään Hänen työnsä, niin kuinka paljon enemmän meidän tulisi tehdä siten?

Tämä on syy sille, että Sapatti tai lepopäivä on tärkeä kaikille ihmisille noudattaa, koska ainoastaan omistautumalla itsensä täydelliseen koko päivän lepoon meidän kehomme elvyttää ja uudistaa itsensä ja meidän terveytemme kohentuu.

Jälleen, koskien ensimmäistä luomista -

Maestro Eraño M. Evangelista sanoo, ensimmäinen luominen tarkoittaa ihmisiä, jotka asuivat eri osissa planeettaa.

Ajattele asiaa - Mikäli me todella olemme saaneet alkumme yhdestä ihmisparista - Adamista ja Eevasta, niin miksi on olemassa Mustia, Valkoisia, Aasialaisia ja muita värejä rotuineen eri paikoissa?

Ja myös, kuinka uskonnot pystyvät selittämään arkeologien löydökset primitiivisten ihmisten jäänteistä, jotka ovat erilaisia fyysiseltä ulkomuodoltaan tai anatomiselta olemukseltaan kuin ovat modernit ihmiset, jos Jumala loi vain yhden parin ihmisiä, joita kutsutaan nimillä Adam ja Eeva?

Nämä löydöt tukevat sitä faktaa, että Jumala todellakin loi muut ihmiset kauan ennen kuin Adam ja Eeva olivat luodut.

Kuudentena päivänä tai ajanjaksona luodut ihmiset ovat Jumalan taholta tarkasteltuina Hänen "ensimmäinen luomisensa" tai ´Pakanat´.

Sen jälkeen kun ensimmäiset ihmiset oli luotu, Jumala teki taas uuden erityisen luomisen, eri paikkaan:

Luemme siitä:

"ei ollut vielä yhtään kedon pensasta maan päällä, eikä vielä kasvanut mitään ruohoa kedolla, koska Herra Jumala ei vielä ollut antanut sataa maan päälle eikä ollut ihmistä maata viljelemässä," 1. Moos. 2:5

"ei ollut vielä yhtään kedon pensasta maan päällä, eikä vielä kasvanut mitään ruohoa kedolla" - paikka jossakin Lähi-idässä, hiekkaerämaa, se kuvaa tuon paikan puuttomuutta ja kasvittomuutta. Viittaako tämä paljaus/autius koko maailman tilaan siihen aikaan? Maestro sanoo ei, koska kasvit olivat jo luodut Luomisen aikana. Onko se totta?

Luemme asiasta:

"Ja Jumala sanoi: Kasvakoon maa vihantaa, ruohoja, jotka tekevät siementä, ja hedelmäpuita, jotka lajiensa mukaan kantavat maan päällä hedelmää, jossa niiden siemen on. Ja tapahtui niin: maa tuotti vihantaa, ruohoja, jotka tekivät siementä lajiensa mukaan, ja puita, jotka lajiensa mukaan kantoivat hedelmää, jossa niiden siemen oli. Ja Jumala näki, että se oli hyvä." 1. Moos. 1:11-12

Jumala loi kasvit ja puut olemaan ravintona eläimille. Sinä näet Jumalan suuren suunnitelman ja tarkoituksen, kuinka muuten eläimet selviäisivät, jos ei olisi kasveja niitä ruokkimaan?

Milloin se tapahtui?

                      "Ja tuli ehtoo, ja tuli aamu, kolmas päivä." 1. Moos. 1:13

Mikäli Jumala olisi luonut eläimet ja ihmiset ilman kasvien ja siementä kantavien hedelmien luomista ensin heille ruuaksi, niin he eivät eläisi tai selviäisi.

Palaamme seuraavaan:

"ei ollut vielä yhtään kedon pensasta maan päällä, eikä vielä kasvanut mitään ruohoa kedolla, koska Herra Jumala ei vielä ollut antanut sataa maan päälle eikä ollut ihmistä maata viljelemässä," 1. Moos. 2:5

"maan päälle"- Tämä on paikka Lähi-Idässä, hiekkaerämaa. Tämä karuus ja kasvittomuus ainoastaan kuvaa maan tai maaperän tilaa Lähi-Idässä.

"eikä ollut ihmistä maata viljelemässä" - siellä ei ollut vielä älykästä ihmistä kehittämässä ja viljelemässä peltoja. Ensimmäisen luomisen ihmiset, vaikka he jo lisääntyivät lukumääräisesti, he oli primitiivisiä/alkukantaisia ja yhä ruuan keräilijöitä, he vain poimivat ruuan, jonka he söivät, puskista ja maasta.

                      "vaan sumu nousi maasta ja kasteli koko maan pinnan." 1. Moos. 2:6

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

"but streams came up from the earth and watered the whole surface of the ground-"      Genesis 2:6 (NIV)

Suora suomennos:

                      "mutta niin purot/virrat tulivat ylös maasta ja kastelivat koko maan pinnan-" 1. Moos. 2:6

Jumala laittoi veden virtaamaan halki maan ja teki siitä kestävän sekä itseään ylläpitävän - kastelujärjestemä ja teknologia on nyt esitelty, vaan mitä tapahtui seuraavaksi?

 "Silloin HERRA Jumala teki maan tomusta (tämän kyseisen) ihmisen ja puhalsi hänen sieraimiinsa elämän hengen, ja niin ihmisestä tuli elävä sielu (tai elävä oleva)." 1. Moos. 2:7

"HERRA Jumala teki maan tomusta tämän kyseisen ihmisen" - Sinä voit panna merkille, että Jumala luo jälleen, ihmisen luominen Seitsemännen päivän jälkeen - tämä mies/ihminen oli luotu yksin, ilman paria. Hän oli Jumalan erityinen luominen, toinen luominen.

Kuinka erityislaatuinen oli tämä "mies/ihminen"?

 "Ja HERRA Jumala istutti paratiisin Eedeniin, itään, ja asetti sinne ihmisen, jonka hän oli tehnyt." 1. Moos. 2:8

Sinä voit huomioida tässä selonteossa, että mies oli luotu yksin ja sitten hänen jälkeensä Eedenin Puutarha, joka on täysin erilainen kuin ensimmäinen luominen 1. Mooseksen kirja 1. kappaleessa, jossa Jumala loi kasvit ja puut ensin ja sitten vasta ihmiset ja eläimet.

Tämä tarkoittaa sitä, että Adam - toinen luominen, jonka Jumala teki, tapahtui puutarhan ulkopuolella eikä sen sisäpuolella ja hänen ruokansa tuli siitä luodusta vihannestarjonnasta, jonka Jumala oli luonut jo ensimmäisen luomisen aikana.

Jatkaaksemme:

 "Ja HERRA Jumala kasvatti maasta kaikkinaisia puita, ihania nähdä ja hyviä syödä, ja elämän puun keskelle paratiisia, niin myös hyvän- ja pahantiedon puun." 1. Moos. 2:9

"Ja HERRA Jumala kasvatti maasta kaikkinaisia puita" - tämä oli toinen Jumalan erityisestä luomisesta, minkälainen?

"puita, ihania nähdä (silmää miellyttäviä)" - nämä ovat koristeellisia puita

"hyviä syödä" - hedelmiä kantavia puita. Tämä on johdonmukaista sen kanssa mitä Jumala sanoi Hänen ensimmäisessä luomisessaan, että ihmisten ja eläinten tulee syödä ainoastaan hedelmiä ja vihanneksia.

"elämän puun" ja "hyvän- ja pahantiedon puun" - tarkoittaen, että kun tämä erityinen "mies/ihminen" oli asetettu Puutarhaan, niin hän yksistään omasi jonkinlaisen tietämyksen ja älykkyyden, joka asetti hänet täysin erilleen "ensimmäisen luomisen" ihmisistä. Hänellä oli kyky arvioida mikä oli hyödyllistä menestymisen kannalta ja mikä ei.

Kuinka rikas oli tätä miestä varten valmistettu maa?

"Ja Eedenistä lähti joki, joka kasteli paratiisia, ja se jakaantui sieltä neljään haaraan. Ensimmäisen nimi on Piison; se kiertää koko Havilan maan, jossa on kultaa; ja sen maan kulta on hyvää. Siellä on myös bedellion-pihkaa ja onyks-kiveä. Toisen virran nimi on Giihon; se kiertää koko Kuusin maan. Kolmannen virran nimi on Hiddekel; se juoksee Assurin editse. Ja neljäs virta on Eufrat." 1. Moos. 2:10-14

Tarkoittaen, että puutarha oli yltäkylläinen ja täynnä luonnonrikkauksia.

"Ja Eedenistä lähti joki, joka kasteli paratiisia" - puutarhassa on kanavoitu kastelujärjestelmä, omanlaisensa erityinen järjestelmä.

Luomisessaan Eedenin Puutarhan, Hän antoi meille sen sisältävän opetuksen. Jumala sijoitti puutarhan sellaiseen paikkaan, jossa vesi voi vapaasti virrata maalta vesiin. Hän ei luonut puutarhaa paikkaan, jossa veden kulku olisi estetty pääsemästä jokiin. Muutoin tapahtuisi tulvimista, kun satavat vedet aiheuttaisivat tulvimista yli äyräittensä täynnä olevista joista.

Maestro Evangelista sanoo, että meidän tulee pitää mielissämme se, että meidän planeettamme on luotu toimivasta kokoonpanosta, jossa on enemmän vettä kuin maata. Siten ollen meidän modernisiodessame kaupunkejamme, meidän tulee seurata Jumala esimerkkiä ja laittaa etusijalle vedenkulkuväylät ja näin ehkäistä tulviminen.

"sen maan kulta on hyvää. Siellä on myös bedellion-pihkaa ja onyks-kiveä" - tarkoittaa, että Puutarha oli yltäkylläinen luonnonrikkauksiltaan. Se oli tarkoitettu yksinomaan kyseistä miestä varten.

Jumala on se yksi, joka loi kaikki nämä metallit ja mineraalit ja me taas vastavuoroisesti olemme voineet ottaa ne hyötykäyttöön luomisvoimallisella älykkyydellämme, jonka Hän on antanut meille luodaksemme (rakentaaksemme) itsellemme parempia koteja ja teknologioita, joiden avulla voimme tehdä elämämme helpommaksi itsellemme ja kanssaihmisillemme.

Tarkoittaako tämä sitä, että me voimme väärinkäyttää luontoamme, saavuttaaksemme kyseisiä teknologioita?

 "Ja HERRA Jumala otti ihmisen ja pani hänet Eedenin paratiisiin (puutarhaan) viljelemään (kehittämään) ja varjelemaan sitä (pitämään siitä huolta)." 1. Moos. 2:15

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

"The LORD God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and take care of it." Genesis 2:15 (NIV)

"viljelemään, kehittämään, varjelemaan ja pitämään siitä huolta." - Tämä erityinen ihminen/mies oli laitettu puutarhaan ja hänelle oli annettu kaikki se, mitä hän tulisi tarvitsemaan ylläpitääksen ja viljelläkseen sitä.

Tämä on myös ydin miehen velvollisuudesta täällä maan päällä - pitää siitä huolta ja viljellä sekä varjella sitä, ei saastuttaa ja väärinkäyttää sen tarjoamia luonnonrikkauksia.

Onko se totta? Luemme seuraavaan:

 "Ja HERRA puhui Moosekselle Siinain vuorella sanoen: Puhu israelilaisille ja sano heille: Kun te tulette siihen maahan, jonka minä teille annan, niin maa pitäköön sapattia HERRAN kunniaksi. Kuutena vuotena kylvä peltosi ja kuutena vuotena leikkaa viinitarhasi ja korjaa niiden sato, mutta seitsemäntenä vuotena olkoon maalla levon aika, sapatti HERRAN kunniaksi; silloin älä kylvä peltoasi äläkä leikkaa viinitarhaasi. Leikatun viljasi jälkikasvua älä leikkaa, äläkä poimi viinirypäleitä, jotka ovat kasvaneet leikkaamattomissa viinipuissasi. Silloin olkoon maalla levon vuosi. Mutta mitä itsestänsä kasvaa maan levätessä, olkoon teille ruuaksi, sinulle itsellesi, sinun palvelijallesi ja palvelijattarellesi, päiväpalkkalaisellesi ja loisellesi (tilapäisesti asuville), jotka luonasi asuvat. Ja karjallesi ja metsäeläimille sinun maassasi olkoon kaikki sen sato ruuaksi." 3. Moos. 25:1-7

"Ja HERRA puhui Moosekselle Siinain vuorella" - Jumala puhui profeetta Moosekselle koskien tätä käskyä/säädöstä:

"Kuutena vuotena kylvä peltosi ja kuutena vuotena leikkaa viinitarhasi ja korjaa niiden sato, mutta seitsemäntenä vuotena olkoon maalla levon aika, sapatti HERRAN kunniaksi; silloin älä kylvä peltoasi äläkä leikkaa viinitarhaasi." - Me voimme lukea, että Jumala käski olemaan työstämättä maata seitsemäntenä vuonna (5. Moos. 5:12-14) Hän myös käski, ettei ihmisen tule kerätä viljelykasvien hedelmää seitsemäntenä vuonna, niin että maa voi levätä ja uudistaa itsensä. Tällä Jumala antaa meidän ymmärtää, että aivan samalla tavoin kun meidän tulisi ladata ja uudistaa omaa kehoamme levolla, niin tekee myös maa, jotta maaperä uudistaisi itsensä. Tämä tarkoittaa myös sitä, että meidän ei tule väärinkäyttää tai vahingoittaa ympäristöämme!

Me voimme ymmärtää, että Jumalan Sapatin noudattamisella on suuri merkitys, ei vain itseemme, vaan myös koko Planeettaa kohtaan. Antamalla säädöksen/käskyn koskien maan Sapattia, se tarkoittaa ainoastaan sitä, että Jumala ei ole epäonnistunut muistuttaessaan meitä kuinka pidämme huolta ympäristöstämme, emmekä syyllisty väärinkäyttämään sitä.

Tämä luominen 1. Mooseksen kirjassa kappaleessa 2, on erilainen "luominen" kuin mitä on ensimmäinen 7 päivää kestävä. Uskonnot eivät ole koskaan opettaneet, saatikka edes tienneet näistä kahdesta luomisesta Pyhässä Raamatussa.

Maailman ihmiset eivät tiedä tästä tosi opetuksesta, koska he ovat uskoneet uskontojen tarinaan - että Adam ja Eeva olivat Jumalan ensimmäiseksi luomat. Uskonnot ovat opettaneet ja levittäneet heidän Raamattuopetuksiaan kuvitteellisella ja tekaistulla tavalla aina alusta alkaen tähän päivään saakka.

Palaamme:

"Ja Herra Jumala käski ihmistä sanoen: Syö vapaasti kaikista muista paratiisin puista, mutta hyvän- ja pahantiedon puusta älä syö, sillä sinä päivänä, jona sinä siitä syöt, pitää sinun kuolemalla kuoleman." 1. Moos. 2:16-17

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

"And the LORD God commanded the man, "You are free to eat from any tree in the garden; but you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil, for when you eat from it you will certainly die." Genesis 2:16-17 NIV

Suora suomennos:

"Ja HERRA Jumala käski ihmistä, "Sinä olet vapaa syömään kaikista puutarhan puista; mutta sinun ei pidä syödä hyvän ja pahan tiedon puusta, sillä, kun sinä siitä syöt, sinä varmasti tulet kuolemaan." 1. Moos. 2:16-17

"ihmistä/miestä" - oli annettu käsky, hän oli ainoa Puutarhassa elävä; hän on erilainen muista ihmisistä, jotka Jumala loi kuuden päivän Luomisen aikan. He asuivat Eedenin Puutarhan ulkopuolella.

Onko se totta?

 "Ja Jumala siunasi heidät, ja Jumala sanoi heille: Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa ja tehkää se itsellenne alamaiseksi (ottakaa hallintaanne); ja vallitkaa meren kalat ja taivaan linnut ja kaikki maan päällä liikkuvat eläimet." 1. Moos. 1:28

Maestro Evangelista sanoo: Jumala antoi käskyn 1. Moos. 2:16-17, "ihmiselle/miehelle" - Adamille. Tämä käsky on yksinomaisesti Jumalalta Adamille, yksi yhdelle.

Tämänkaltainen yksi yhdelle ystävyyssuhde Jumalan ja Adamin välillä oleva, on se, mitä Jumala tahtoo meillä olevan Hänen kanssaan.

Jumala tahtoo meillä jokaisella olevan yksilöllisen ja SUORAN ystävyyssuhteen Hänen kanssaan.

Käsky, jonka Jumala antoi Adamille, on se, joka erottaa hänet "ensimmäisen luomisen" ihmisistä, hänelle on annettu käsky ja toisille ei ole. Jumala antoi Adamille lain seurattavaksi ja noudatettavaksi, joka siten ollen tarkoittaa, että Jumala antoi hänelle kyvyn ajatella ja päättää omista asioistaan.

Kuinka me voimme tietää, että Adam ei ole osa ensimmäistä luomista?

 "Ja HERRA Jumala sanoi: Ei ole ihmisen hyvä olla yksinänsä, minä teen hänelle avun, joka on hänelle sopiva. Ja HERRA Jumala teki maasta kaikki metsän eläimet ja kaikki taivaan linnut ja toi ne ihmisen eteen nähdäkseen, kuinka hän ne nimittäisi; ja niinkuin ihminen nimitti kunkin elävän olennon, niin oli sen nimi oleva. Ja ihminen antoi nimet kaikille karjaeläimille ja taivaan linnuille ja kaikille metsän eläimille. Mutta Aadamille ei löytynyt apua, joka olisi hänelle sopinut." 1. Moos. 2:18-20

Hän aloitti antaa nimiä, tarkoittaa, että hänen älykkyytensä ja tietämyksensä kasvoi. Jumala näki miehen olevan yhä yksin…

"Ja HERRA Jumala sanoi: Ei ole ihmisen hyvä olla yksinänsä, minä teen hänelle avun, joka on hänelle sopiva." - Tässä Jumala näyttää meille, että Hän loi eläimet ja linnut olemaan meidän oppaitamme sekä auttajiamme samanaikaisesti.

Kuinka ihminen voisi kyntää maata jos ei olisi härkiä heitä auttamassa? Olisko ihminen voinut saada ajatusta Vaunuista tai valjakosta ilman hevosia? Se on nyt niin selvää ja kirkasta, että Jumala loi eläimet olemaan meidän auttajiamme ja apunamme.

Tästä me voimme nähdä, että tämä kertomus Adamista on ja käsittelee todella Jumalan toista luomista, koska Jumalan ensimmäisessä luomisessa eläimet olivat luodut (1. Moos. 1:21-25) ennen ensimmäisiä miehiä ja naisia (1. Moos. 1:18-20). Kun taas toisessa luomisessa, Jumala loi ihmisen, jolle annettiin nimi Adam (1. Moos. 2:7), ensin ja sitten vasta luotiin eläimet (1. Moos. 2:18-20)

Tämän keskeisin sanoma on, että eläimet, jotka Jumala loi ensimmäisessä luomisessa, eivät olleet samoja eläimiä, kuin ne, jotka olivat luodut toisessa luomissa. Tämä vastaa täysin sitä mitä me näemme todellisesta luonnosta, sillä erilaisia eläimiä asuu eripuolilla maapalloa.

Ja myös, me voimme lukea että toisessa luomisessa, Adam oli luotu YKSIN, sitten vasta eläimet, mutta ei vielä naista - tämä on täysin erilaista ensimmäisen luomisen kanssa, jossa Jumala loi eläimet ennen ensimmäisiä ihmisiä, miehen ja naiset luotiin samanaikaisesti.

Jatkakaamme lukemistamme:

 "Niin HERRA Jumala vaivutti ihmisen raskaaseen uneen, ja kun hän nukkui, otti hän yhden hänen kylkiluistaan ja täytti sen paikan lihalla." 1. Moos. 2:21

"raskaaseen uneen" - tämä kappale on ainoastaan selitettävissä ja ymmärrettävissä meidän nykyisen sukupolvemme aikana, eli mies oli nukutettu, aivan kuten hän oli valmisteltu toimenpidettä varten, samankaltaiseen kuin on meidän aikanamme lääketieteelliset leikkaukset tai kirurgiset operaatiot!

 "Ja HERRA Jumala rakensi vaimon siitä kylkiluusta, jonka hän oli ottanut miehestä, ja toi hänet miehen luo." 1. Moos. 2:22

Näin nainen oli luotu. Tämä oli muu tai toinen Jumalan erityisistä luomisista, toisin kuin oli 7 päivän Luomisessa 1. Mooseksen kirjassa kappaleessa 1; "miesten ja naisten" yhtäaikaisessa luomisessa.

Maestro Evangelista sanoo: Tämä on ilmestys siitä, että Jumala loi ihmisen, jota me kutsumme nimellä Adam, sekä naisen, kutsuttu nimellä Eeva, olemaan erillään maailmaan ensimmäiseksi luoduista ihmisistä. Me olemme onnekkaita, kun meidän nykyinen sukupolvemme saa olla elävänä todistajana tästä ilmestyksestä. Muut, jotka ovat tulleet ennen meitä, eivät ole koskaan tienneet tästä.

Sinä voit myös panna merkille, että Jumala loi naisen Adamista. Tämä ei ole mysteeri tai ihmeteko, vaan Tiedettä. Jumala osoittaa tässä meille kloonaamisen tietotaitoa, tiedettä.

Adam oli luotu erillään muista ja siten erityislaatuinen Jumalalle, hän (Adam) oli erityinen Jumalalle siinä merkityksessä, että hänet oli luotu Jumalan toimesta tiettyä tarkoitusta varten, ja se oli olla Hänen esimerkkinään muille luoduille ihmisille ja hänen tuli olla oikeamielinen ihminen.

Mikäli Adam olisi kuunnellut ja totellut uskollisesti Jumalan hänelle käskemää (olla syömättä kiellettyä hedelmää), niin ympärillä asuvat ihmiset (ensimmäiseksi luodut ihmiset) olisivat nähneet Adamin elävän edistyksellistä ja yltäkylläistä elämää sen seurauksena, että on on uskollinen Jumalan käskylle ja olisivat kopioineet sekä matkineet hänen esimerkkiään ja siten olisivat myös ylistäneet aitoa Jumalaa. Siten Adamin silloisen Adamin esimerkin kautta, ihmiskunta olisi todella ollut Jumalan kuvan kaltainen oikeamielisyydessä.

Tehdäksemme eron selväksi Ensimmäisen Luomisen ja Toisen Erityisen Luomisen välille, jatkakaamme lukemistamme:

 "Ja mies yhtyi vaimoonsa Eevaan; ja tämä tuli raskaaksi ja synnytti Kainin ja sanoi: Minä olen saanut pojan HERRAN avulla. Ja taas hän synnytti pojan, veljen Kainille, Aabelin. Ja Aabelista tuli lampuri (paimensi eläinlaumoja), mutta Kainista peltomies." 1. Moos. 4:1-2

Sen jälkeen kun Adam ja Eeva karkotettiin Eedenin Puutarhasta, he asettuivat paikkaan, josta Adam oli otettu. Tämä oli aikaa, joilloin Ensimmäisen Luomisen ihmisten lukumäärä oli kasvanut.

He saivat kaksi poikaa, Kain ja Aabel.

Luemme tästä:

"Ja Kain sanoi veljellensä Aabelille: Menkäämme kedolle. Ja heidän kedolla ollessansa Kain karkasi veljensä Aabelin kimppuun ja tappoi hänet. Niin HERRA sanoi Kainille: Missä on veljesi Aabel? Hän vastasi: En tiedä; olenko minä veljeni vartija? Ja hän (HERRA) sanoi: Mitä olet tehnyt? Kuule, veljesi veri huutaa minulle maasta." 1. Moos. 4:8-10

"Missä on veljesi Aabel?" - Jumala tiesi Kainin murhanneen Aabelin…Hän antoi Kainille mahdollisuuden puhua totuus asiasta ja myöntää Hänelle hänen virheensä ja syyllisyytensä.

"Ja HERRA sanoi: Mitä olet tehnyt? Kuule, veljesi veri huutaa minulle maasta." - Kyseessä ei ole Aabel, joka huutaa, vaan hänen verensä. Jumala puhui tässä symbolisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että Kainin tekemää rikosta ei voinut piilottaa Jumalalta.

Mikä oli Kainin rangaistus?

 "Ja nyt ole kirottu ja karkoitettu pois tältä vainiolta (maa-alueelta), joka avasi suunsa ottamaan veljesi veren sinun kädestäsi. Kun maata viljelet, ei se ole enää sinulle satoansa antava; kulkija ja pakolainen pitää sinun oleman maan päällä. Ja Kain sanoi HERRALLE: Syyllisyyteni (Rangaistukseni) on suurempi, kuin että sen kantaa voisin. Katso, sinä karkoitat minut nyt pois vainiolta (sinun läsnäolostasi), ja minun täytyy lymytä sinun kasvojesi edestä ja olla kulkija ja pakolainen maan päällä; ja kuka ikinä minut kohtaa, se tappaa minut." 1. Moos. 4:11-14

"Ja nyt ole kirottu ja karkoitettu pois tältä vainiolta maa-alueelta" - Kain oli nyt Jumalan kirouksen alainen.

"kuka ikinä minut kohtaa, se tappaa minut" - mikäli me seuraamme uskontojen opetuksia, että Adam ja Eeva olivat ensimmäiset ihmiset maailmassa, niin kuka siis tappaisi Kainin, hänen isänsä vai hänen äitinsä?

Kuten on mainittu"kuka ikinä" - eli kuka tahansa silloin elävä ihminen. Kain viittasi muihin ihmisiin, jotka elivät hänen aikanaan.Hän ei puhu tai tarkoita perheensä kautta sukulaista, joka tappaisi hänet. tämä hävittää joidenkin Kristittyjen väitteen, että Kain meni naimisiin oman sukulaisensa kanssa. Nyt asia on erittäin selkeä, että Kain ei nainut sisartaan, kuten uskonnot saarnaavat.

Mitä Jumala teki hänelle?

 "Mutta HERRA sanoi hänelle: Sentähden, kuka ikinä tappaa Kainin, hänelle se pitää seitsenkertaisesti kostettaman. Ja HERRA pani Kainiin merkin, ettei kukaan, joka hänet kohtaisi, tappaisi häntä. Niin Kain poistui HERRAN kasvojen edestä ja asettui asumaan Noodin maahan, itään päin Eedenistä." 1. Moos. 4:14-16

"kuka ikinä tappaa Kainin" - todella, Jumala Itse vahvistaa siellä olleen muita ihmisiä Adamin perheen lisäksi heidän aikanaan. Tämä viittaa Pakanoihin, jotka olivat luodut ensimmäisen luomisen jakson aikana. Se ei viittaa Adamiin ja Eevaan tai heidän jälkeläisiinsä.

"HERRA pani Kainiin merkin" - ja tässä jälleen, Jumalan Adamille antama lupaus on nyt uudelleen annettu hänen jälkeläiselleen.

Kun Kain asettui Noodin maahan, mitä tapahtui?

 "Ja Kain yhtyi vaimoonsa, ja tämä tuli raskaaksi ja synnytti Hanokin. Ja hän rakensi kaupungin ja antoi sille kaupungille poikansa nimen Hanok. Ja Hanokille syntyi Iirad, Iiradille syntyi Mehujael, Mehujaelille syntyi Metusael, Metusaelille syntyi Lemek." 1. Moos. 4:17-18

Mistä Kainin vaimo ilmestyi? Pastorit, papit ja kirkon palvelustyötä tekevät antoivat vastauksen jo kauan sitten: Se oli hänen sisarensa, syntynyt hänen äidistään Eevasta! He ovat lisänneet sen, että Adam ja Eeva saivat tyttären Kainin ja Aabelin jälkeen.

Tarkoittaisiko tämä sitä, että uskonnot kertovat tässä meille Kainin syyllistyneet sukurutsaukseen, insestiin?

Todistaaksemme onko uskontojen opetus koskien tätä kyseistä asiaa totta vai ei, lukekaamme Pyhää Raamattua koskien Adamin ja Eevan kolmatta lasta. Kuka oli Adamin ja Eevan kolmas lapsi? Saivatko he tytön Kainin ja Aabelin jälkeen?

"Ja Aadam yhtyi taas vaimoonsa, ja tämä synnytti pojan ja antoi hänelle nimen Seet, sanoen: Jumala on suonut minulle toisen pojan Aabelin sijaan, koska Kain hänet surmasi." 1. Moos. 4:25

Seuraava lapsi oli myös poika! Uskonnot ovat väärässä! He ovat jälleen parannelleet omia etujaan ajatellen ja lisänneet Pyhän Raamatun opetuksia. Siten tämä voisi ainoastaan tarkoittaa sitä, että Adamin ja Eevan aikaan, siellä oli ja eli paljon ihmisiä maailmassa, ei tosin niin lukuisasti kuin nykyaikana.

Mikä toinen Raamatun tarina myös selventää nyt, että olemme tienneet totuuden, että Aadam ja Eeva eivät olleet Jumalan ensimmäiset luomat ihmiset?

Kyseessä on Nooan tarina ja suuri tulva. Aloittakaamme seuraavasta:

 "Silloin Jumala sanoi Nooalle: Minä olen päättänyt tehdä lopun kaikesta lihasta (kaikista ihmisistä), sillä maa on heidän tähtensä täynnä väkivaltaa; katso, minä hävitän heidät ynnä maan." 1. Moos. 6:13

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

"So God said to Noah, "I am going to put an end to all people, for the earth is filled with violence because of them. I am surely going to destroy both them and the earth." Genesis 6:13 NIV

"Minä olen päättänyt tehdä lopun kaikista ihmisistä" - Tämä ei todellakaan tarkoita, että Jumala tuhosi koko planeettan Maan tulvalla. Tämä tapahtuma Nooan aikoina tapahtui ainoastaan Lähi-idän alueella. Nämä mainitut `ihmiset` tässä, ovat ainoastaan niitä, jotka asuivat kyseisellä alueella, se ei tarkoita koko maailmaa.

Tämä on todellisuus: Me olemme nähneet TV:ssä ja Internetissä myrskyjä tapahtuvan maissa eri puolilla maailmaa. Esimerkiksi, kun taifuuni tai hirmumyrsky Haiyan (Marraskuu 8. 2013) runteli Kaakkoisosaa Filippiineistä, niin iskikö se myös Yhdysvaltoihin? Ei, ja siten ollen myöskään se suuri tulva, joka oli kuvattu tapahtuneen Nooan aikana, tapahtui tai ilmeni ainoastaan hänen alueellaan. Kyseessä ei ollut koko Planeettaa kohtaava tuho.

Jatkaaksemme:

"Tee itsellesi arkki honkapuista, rakenna arkki täyteen kammioita, ja tervaa se sisältä ja ulkoa. Ja näin on sinun se rakennettava: kolmesataa kyynärää olkoon arkin pituus, viisikymmentä kyynärää sen leveys ja kolmekymmentä kyynärää sen korkeus. Tee arkkiin valoaukko, ja tee se kyynärän korkuiseksi, ja sijoita arkin ovi sen kylkeen; rakenna siihen kolme kerrosta, alimmainen, keskimmäinen ja ylimmäinen." 1. Moos. 6:14-16

Me voimme lukea, että Jumala ei turvautunut ´ihmeisiin´ pelastaakseen Nooan. Hän antoi Nooalle yksityiskohtaiset ohjeet arkin rakentamiseksi, jotta he olisivat turvassa tulevalta suurelta tulvalta.

 "Sillä katso, minä annan vedenpaisumuksen tulla yli maan hävittämään taivaan alta kaiken lihan (jokaisen olennon), kaiken, jossa on elämän henki; kaikki, mikä on maan päällä, on hukkuva." 1. Moos. 6:17

"kaikki, mikä on maan päällä, on hukkuva" - Ainoastaan heidän silloisella alueellaan

Jatkaaksemme:

 "Mutta sinun kanssasi Minä teen liiton, ja sinun on mentävä arkkiin, sinun ja sinun poikiesi, vaimosi ja miniäsi sinun kanssasi." 1. Moos. 6:18

"Mutta sinun kanssasi Minä teen liiton" - Koska Nooa oli Adamin ja Eevan jälkeläinen, Jumalan toisesta luomisesta - joiden kanssa Jumalalla oli liitto.

 "Ja kaikista eläimistä, kaikesta lihasta, sinun on vietävä arkkiin kaksi kutakin lajia säilyttääksesi ne hengissä kanssasi; niitä olkoon koiras ja naaras. Lintuja lajiensa mukaan, karjaeläimiä lajiensa mukaan ja kaikkia maan matelijoita lajiensa mukaan tulkoon kaksi kutakin lajia sinun luoksesi, säilyttääksesi ne hengissä." 1. Moos. 6:19-20

Me voimme panna merkille, että arkki ei ollut tarkoitettu ainoastaan Nooaa ja hänen perhettään varten, Jumala halusi sinne myös eläimet ja linnut. Me voimme ymmärtää, että Jumalalle eläinten elämällä on samanlainen tärkeys ja arvo kuin on ihmiselämällä.

Huomioi, että nämä ´eläimet ja linnut´, jotka Jumala mainitsi tässä yhteydessä, olivat niitä lajeja, joita oli löydettävissä ainoastaan alueelta, jossa Nooa asui.

Maestro (Opettaja) Evangelista sanoo myös, että eläimet olivat Jumalan luomia ensin ennen ihmisiä. Siten ne ovat aitoja "ensisyntyisiä". Ja niiden kautta me olemme oppineet paljon asioita. Meidän tehtävämme Jumalalta on pitää niistä huolta.

Ymmärtääksemme, että Jumala ei koskaan tarkoittanut eläinten joutuvan ihmisten syömiksi, niin jatkakaamme lukemista:

 "Ja hanki itsellesi kaikkinaista ravintoa, syötäväksi kelpaavaa, ja kokoa sitä talteesi, että se olisi ruuaksi sinulle ja heille." 1. Moos. 6:21

Jumala on johdonmukainen Hänen sanansa suhteen 1. Moos. 1:29-30, että ihmisten ja eläinten ruoka on ainoastaan hedelmiä ja vihanneksia.

Ajattele asiaa, Jumala huolehti, että arkki tulee Nooan rakentamaksi kyllin suureksi, jotta sen kautta pelastuisi linnut ja eläimet ja silti me syömme niitä? Me olemme tappaneet ja syöneet olentoja, jotka Jumala tahtoi meidän huolehtivan ja pelastavan.

                      "Ja Nooa teki näin; aivan niinkuin Jumala hänen käski tehdä, niin hän teki." 1. Moos. 6:22

Nooa oli uskollinen Jumalalle ja teki tarkasti kuten Jumala oli häntä käskenyt.

Miksi Nooa tuli Jumalan valitsemaksi?

 "Ja HERRA sanoi Nooalle: Mene sinä ja koko perheesi arkkiin, sillä sinut minä olen tässä sukukunnassa havainnut hurskaaksi edessäni." 1. Moos. 7:1

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

"The LORD then said to Noah, "Go into the ark, you and your whole family, because I have found you righteous in this generation." Genesis 7:1 NIV

Suora suomennos:

"HERRA sanoi sitten Nooalle, "Menkää arkkiin, sinä ja koko sinun perheesi, koska Minä olen todennut sinut oikeamieliseksi tämän sukupolven keskuudessa." 1. Moos. 7:1

"koska Minä olen todennut sinut oikeamieliseksi tämän sukupolven keskuudessa" - Syy sille, minkä takia Jumala valitsi Nooan oli se, että koska hän oli oikeamielinen mies, ja se tarkoitti, että hän noudatti Jumalan ohjeita uskollisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että jotta me olisimme Jumalan kuvan kaltaisia oikeamielisyydessä, meidän tulisi seurata ja noudattaa Hänen käskyjään.

Me voimme myös huomata, että jokaista sukupolvea varten Jumala valitsee yhden miehen täyttämään Hänen sanansa vaatimuksen tai vastaamaan Hänen huutoonsa Hänen oikeamielisyytensä olemassaolon puolesta. Adamin aikana - Adam, Nooan aikana - Nooa ja meidän nykyisen sukupolvemme aikana, se on profeetta, jonka Hän lähetti ennalta maailmaan "kuin Mooseksen".

Tämä osoittaa tai näyttää meille, kuinka muistokestävä tai unohtumaton Nooan oikeamielisyys on, Jumala sanoi seuraavan:

"Ja minulle tuli tämä Herran sana: "Ihmislapsi! Jos maa tekisi syntiä minua vastaan olemalla uskoton ja minä ojentaisin sitä vastaan käteni ja murtaisin siltä leivän tuen ja lähettäisin siihen nälän ja hävittäisin siitä ihmiset ja eläimet, ja sen keskellä olisivat nämä kolme miestä: Nooa, Daniel ja Job, niin oman henkensä he vanhurskaudellaan pelastaisivat; sanoo Herra, Herra." Hesekiel 14:12-14

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"The word of the LORD came to me: "Son of man, if a country sins against me by being unfaithful and I stretch out my hand against it to cut off its food supply and send famine upon it and kill its people and their animals, even if these three men—Noah, Daniel and Job—were in it, they could save only themselves by their righteousness, declares the Sovereign LORD." Ezekiel 14:12-14 NIV

Suora suomennos:

"HERRAN sana tuli minulle: "Ihmisen poika, kun maa tekee syntiä minua vastaan olemalla uskoton ja minä ojennan minun käteni sitä vastaan lakkauttamalla sen ruuan saannin ja lähetän nälänhädän sen keskuuteen ja tapan sen ihmiset sekä heidän eläimensä, vaikka nämä kolme miestä - Nooa, Daniel ja Job - olisivat heidän joukossaan, he voivat pelastaa ainoastaan itsensä heidän oikeamielisyydellään, julistaa Ylivertainen HERRA." Hesekiel 14:12-14

Nooa, kuten myös Daniel ja Job ovat Jumalan tarkastelemana Hänen oikeamielisiä miehiään. Nämä kolme miestä olivat uskollisia Jumalalle. Huolimatta heidän kärsimistään koettelemuksista, he eivät koskaan horjuneet tieltään, eikä Jumala koskaan hylännyt heitä.

Me voimme vain ajatella, että mikäli Jumala pelasti nämä miehet kärsimyksiltä ja ennenaikaiselta kuolemalta heidän uskollisuutensa vuoksi Häntä kohtaan, niin tulee selkeästi esiin nyt syy sille, minkä takia Jumala ei pelastanut Jeesusta ja hänen seuraajiaan, he joutuivat telotetuiksi sen vuoksi, että he eivät totelleet Hänen sanaansa.

"he voivat pelastaa ainoastaan itsensä heidän oikeamielisyydellään" - Jumalan sana tässä tekee pätemättömäksi ja vääräksi uskontojen opetuksen, että Jumala lähetti miehen kuolemaan monien syntien puolesta, kuten Jumala Itse sanoo, vaikka Hänen kolme oikeamielistä miestään (Nooa, Daniel, Job) olisivat paikalla jossain tietyssä maassa, jonka ihmiset Jumala on tuominnut sen pahuuden takia, he voivat pelastaa ainoastaan itsensä.

Me voimme nähdä, kuinka Jumala on johdonmukainen Hänen sanassaan Nooan aikana. Nooan läsnäolo ei ollut kylliksi pelastamaan ihmisiä tulemasta Jumalan rankaisemaksi. Nooa saattoi ainoastaan pelastaa itsensä oikeamielisyydellään.

"Kaikkia puhtaita eläimiä ota luoksesi seitsemän paria, koiraita ja naaraita, mutta epäpuhtaita eläimiä kutakin yksi pari, koiras ja naaras. Niin myös taivaan lintuja seitsemän paria, koiraita ja naaraita, että siemen (lajit) säilyisi elossa koko maan päällä." 1. Moos. 7:2-3

"että lajit säilyisi elossa koko maan päällä"Niiden eläinlajien ja lintujen elämä, jotka asuivat Nooan alueella olivat niin arvokkaita ja tärkeitä Jumalalle. Hän ei sallinut niiden hävitä sukupuuttoon.

 "Sillä seitsemän päivän kuluttua Minä annan sataa maan päälle neljäkymmentä päivää ja neljäkymmentä yötä ja hävitän maan päältä kaikki olennot, jotka olen tehnyt." 1. Moos. 7:4

Jumala varotti Nooaa ennakolta, milloin tulva tulisi tapahtumaan heidän alueellaan (ei koko maailma) ja kuinka kauan se kestäisi.

                      "Ja Nooa teki näin, aivan niinkuin HERRA oli hänen käskenyt tehdä." 1. Moos. 7:5

Seuraamalla sitä, mitä Jumala oli käskenyt hänen tehdä, Nooa pelasti itsensä ja perheensä joutumasta tulvan tuhoamaksi.

Me voimme myös ymmärtää sen, että pelastus, jonka Jumala lupasi Hänen palvelijalleen, on pelastus fyysiseltä kuolemalta, ei hengelliseltä "kuolemalta" kuoleman jälkeisessä elämässä, kuten uskonnot saarnaavat!

Jatkakaamme lukemistamme:

                      "Nooa oli kuudensadan vuoden vanha, kun vedenpaisumus tuli maan päälle. Ja Nooa ja hänen poikansa, vaimonsa ja miniänsä hänen kanssaan menivät arkkiin vedenpaisumusta pakoon. Puhtaita eläimiä ja epäpuhtaita eläimiä, lintuja ja kaikkia, joita maassa matelee, meni Nooan luo arkkiin kaksittain, koiras ja naaras, niinkuin Jumala oli Nooalle käskyn antanut. Ja niiden seitsemän päivän kuluttua tuli vedenpaisumus maan päälle. Ja sinä vuonna, jona Nooa oli kuudensadan vuoden vanha, sen toisena kuukautena, kuukauden seitsemäntenätoista päivänä, sinä päivänä puhkesivat kaikki suuren syvyyden lähteet, ja taivaan akkunat aukenivat.
Ja satoi rankasti maan päälle neljäkymmentä päivää ja neljäkymmentä yötä. Juuri sinä päivänä menivät Nooa sekä Seem, Haam ja Jaafet, Nooan pojat, ja Nooan vaimo ja hänen kolme miniäänsä heidän kanssaan arkkiin; he ja kaikki metsäeläimet lajiensa mukaan ja kaikki karjaeläimet lajiensa mukaan ja kaikki matelijat, jotka maan päällä matelevat, lajiensa mukaan ja kaikki linnut lajiensa mukaan, kaikki lintuset, kaikki, mikä siivekästä on. Ja ne menivät Nooan luo arkkiin kaksittain, kaikki liha, kaikki, jossa oli elämän henki. Ja ne, jotka menivät sisälle, olivat koiras ja naaras kaikesta lihasta, niinkuin Jumala oli hänelle käskyn antanut. Ja Herra sulki oven hänen jälkeensä. Silloin tuli vedenpaisumus maan päälle, tuli neljänäkymmenenä päivänä; ja vedet paisuivat ja nostivat arkin, niin että se kohosi korkealle maasta. Ja vedet saivat vallan ja paisuivat suuresti maan päällä, ja arkki ajelehti veden pinnalla. Ja vedet nousivat nousemistaan maan päällä, niin että kaikki korkeat vuoret kaiken taivaan alla peittyivät. Viisitoista kyynärää vesi nousi vuorten yli, niin että ne peittyivät. Silloin hukkui kaikki liha, joka maan päällä liikkui: linnut, karjaeläimet, metsäeläimet ja kaikki pikkueläimet, joita maassa vilisi, sekä kaikki ihmiset. Kaikki, joiden sieraimissa oli elämän hengen henkäys, kaikki, jotka elivät kuivalla maalla, kuolivat. Niin Herra hävitti kaikki olennot, jotka maan päällä olivat, niin hyvin ihmiset kuin myös karjaeläimet, matelijat ja taivaan linnut; ne hävisivät maan päältä. Ainoastaan Nooa sekä ne, jotka olivat hänen kanssansa arkissa, jäivät henkiin. Ja vedet vallitsivat maan päällä sataviisikymmentä päivää."
1. Moos. 7:6-24

Me olemme juuri lukeneet selonteon koskien suurta Tulvaa, jonka Jumala oli säätänyt tapahtumaan Nooan alueella - se ei kattanut ja koskenut koko planeettaa.

Ja suuren tulvan jälkeen, mitä tapahtui?

 "Silloin Jumala muisti Nooaa ja kaikkia metsäeläimiä ja kaikkia karjaeläimiä, jotka olivat hänen kanssansa arkissa. Ja Jumala nosti tuulen puhaltamaan yli maan, niin että vesi laskeutui. Ja syvyyden lähteet ja taivaan akkunat sulkeutuivat, ja sade taivaasta taukosi. Ja vesi väistyi väistymistään (tasaisesti) maan päältä; sadan viidenkymmenen päivän kuluttua alkoi vesi vähentyä. Niin arkki pysähtyi seitsemäntenä kuukautena, kuukauden seitsemäntenätoista päivänä, Araratin vuorille." 1. Moos. 8:1-4

"vesi väistyi tasaisesti maan päältä;" - Nooan alueella tapahtunut tulva oli niin suuri, että vei monta päivää ennenkuin tulvavedet laskeutuivat.

 "Ja vesi väheni vähenemistään aina kymmenenteen kuukauteen asti. Kymmenentenä kuukautena, kuukauden ensimmäisenä päivänä, tulivat vuorten huiput näkyviin. Neljänkymmenen päivän kuluttua Nooa avasi arkin ikkunan, jonka hän oli tehnyt, ja laski kaarneen (korppi) lentoon, ja se lenteli edestakaisin, kunnes vesi maan päältä kuivui. Sitten hän laski luotansa kyyhkysen nähdäksensä, oliko vesi vähentynyt maan pinnalta. Mutta kyyhkynen ei löytänyt paikkaa, missä lepuuttaa jalkaansa, vaan palasi hänen luoksensa arkkiin, sillä koko maa oli vielä veden peitossa; niin hän ojensi kätensä ja otti sen luoksensa arkkiin. Ja hän odotti vielä toiset seitsemän päivää ja laski taas kyyhkysen arkista. Ja kyyhkynen tuli hänen luoksensa ehtoopuolella, ja katso, sen suussa oli tuore öljypuun lehti. Niin Nooa ymmärsi, että vesi oli vähentynyt maan päältä. Mutta hän odotti vielä toiset seitsemän päivää ja laski kyyhkysen lentoon, eikä se enää palannut hänen luoksensa. Ja Nooan kuudentenasadantena yhdentenä ikävuotena, vuoden ensimmäisenä kuukautena, kuukauden ensimmäisenä päivänä, oli vesi kuivunut maan päältä. Niin Nooa poisti katon arkista ja katseli; ja katso, maan pinta oli kuivunut. Ja toisena kuukautena, kuukauden kahdentenakymmenentenä seitsemäntenä päivänä, oli maa aivan kuiva." 1. Moos. 8:5-14

 "Ja kyyhkynen tuli hänen luoksensa ehtoopuolella, ja katso, sen suussa oli tuore öljypuun lehti. Niin Nooa ymmärsi, että vesi oli vähentynyt maan päältä." - Ilman tietoa, jonka toivat hänelle linnut, Nooalla ei olisi ollut ajatustakaan ovatko vedet jo täysin laskeneet. Me voimme panna merkille sen, kuinka Jumalan sana Job 12:7-13 oli johdonmukainen sen kanssa, että Hän loi eläimet, linnut ja kaikki elävät olennot olemaan meidän oppaitamme ja ohjaajiamme.

Jatkamme:

 "Ja Jumala puhui Nooalle sanoen: Lähde arkista, sinä ja vaimosi, poikasi ja miniäsi sinun kanssasi. Ja kaikki eläimet, jotka ovat luonasi, kaikki liha, linnut ja karjaeläimet ja kaikki matelijat, jotka maan päällä matelevat, vie ne ulos kanssasi. Niitä vilisköön maassa, ja ne olkoot hedelmälliset ja lisääntykööt maan päällä. Ja Nooa ja hänen poikansa, vaimonsa ja miniänsä hänen kanssaan lähtivät ulos, niin myös kaikki metsäeläimet, kaikki matelijat ja kaikki linnut, kaikki, mikä liikkuu maan päällä, lähtivät arkista suvuittain." 1. Moos. 8:15-19

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

17 Bring out every kind of living creature that is with you--the birds, the animals, and all the creatures that move along the ground--so they can multiply on the earth and be fruitful and increase in number upon it."  Genesis 8:17

"Ja kaikki elävät eläimet, jotka ovat luonasi… vie ne ulos kanssasi" - Huomioi, että Jumala puhuu tässä eläimistä, linnuista sekä olennoista, että ne ovat "eläviä olentoja". Jumala näyttää meille, että heidän elämänsä on kallisarvoista Hänelle, ja kuitenkaan kaikkia ei kyetty majoittamaan arkkiin.

Jatkamme

 "Ja Nooa rakensi alttarin HERRALLE ja otti kaikkia puhtaita karjaeläimiä ja kaikkia puhtaita lintuja ja uhrasi polttouhreja alttarilla. Ja HERRA tunsi suloisen tuoksun ja sanoi sydämessänsä: En minä koskaan enää kiroa maata ihmisen tähden; sillä ihmisen sydämen aivoitukset ovat pahat nuoruudesta saakka. Enkä minä koskaan enää tuhoa kaikkea, mikä elää, niinkuin nyt olen tehnyt.Niin kauan kuin maa pysyy, ei lakkaa kylväminen eikä leikkaaminen, ei vilu eikä helle, ei kesä eikä talvi, ei päivä eikä yö." 1. Moos. 8:20-22

"Ja Nooa rakensi alttarin HERRALLE ja otti kaikkia puhtaita karjaeläimiä ja kaikkia puhtaita lintuja ja uhrasi polttouhreja alttarilla." - Me voimme kysyä, mikäli eläinten ja lintujen elämät olivat kallisarvoisia Jumalalle, niin miksi Hän salli Nooan tappaa joitakin niistä ja valmisti niistä polttouhreja?

Maestro Evangelista sanoo, että nuo polttouhrit, jotka Nooa ja aikaisemmat Israelilaiset valmistivat tai tekivät, olivat sallittuja silloin ja aikaisemmin, mutta ei enää meidän nykyisenä aikakautenamme. Me tulemme tietämään sen myöhemmin.

Jatkakaamme lukemistamme ja tulemme saamaan selville, että Jumala asetti ihmiselle testin, että ymmärsivätkö ihmiset eläinten tärkeyttä:

 "Ja Jumala siunasi Nooan ja hänen poikansa ja sanoi heille: Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa. Ja peljätkööt ja vaviskoot teitä kaikki eläimet maan päällä ja kaikki taivaan linnut ja kaikki, jotka maassa matelevat, ja kaikki meren kalat; ne olkoot teidän valtaanne annetut. Kaikki, mikä liikkuu ja elää, olkoon teille ravinnoksi; niinkuin minä olen antanut teille viheriäiset kasvit, niin minä annan teille myös tämän kaiken." 1. Moos. 9:1-3

Tässä tapahtumassa Nooan kanssa, Jumala muistuttaa meitä siitä, mitä Hän sanoi ensimäisessä kappaleessa 1. Mooseksen kirjaa.

Kuitenkin se, mitä me ole huomanneet, on, että (aivan kuten Adam) tämä on myös testi meille jokaiselle. Uskonnot ovat olleet niitä, jotka ovat esitelleet olevansa Jumalan edustajia. Ottakaamme selville, mikäli he ovat saattaneet tai toimittaneet Jumalan sanoman meidän tietoomme juuri tarkasti sillä tavalla, kuin Jumala sen halusi.

Tulvan jälkeen kaikki Nooan alueen ympärillä oli tuhoutunut, eikä ollut missään kasveja. Uskonnot ovat järkeilleet, että Jumala salli syödä lihaa.

Kuitenkin, käyttäkäämme viisauttamme ja ymmärrystämme, jotta saamme vahvistettua, mikäli Jumala todella salli meidän syödä lihaa:

"Älkää vain syökö lihaa, jossa sen sielu, sen veri, vielä on. Mutta teidän oman verenne minä kostan; jokaiselle eläimelle minä sen kostan, ja myöskin ihmisille minä kostan ihmisen sielun, toiselle toisen sielun. Joka ihmisen veren vuodattaa, hänen verensä on ihminen vuodattava, sillä Jumala on tehnyt ihmisen kuvaksensa." 1. Moos.9:4-6

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"But you must not eat meat that has its lifeblood still in it. And for your lifeblood I will surely demand an accounting.  I will demand an accounting from every animal.  And from each man, too, I will demand an accounting for the life of his fellow man. "Whoever sheds the blood of man, by man shall his blood be shed; for in the image of God has God made man." Genesis 9:4-6 (NIV)

Suora suomennos:

"Mutta te ette saa syödä lihaa, jossa on yhä sen elämänveri. Lisäksi tiedän elämänverestänne Minä varmasti vaadin selonteon/tilityksen. Minä vaadin selonteon jokaisesta eläimestä. Lisäksi myös jokaisesta ihmisestä, Minä vaadin selonteon hänen lähimmäisensä elämästä. Kuka tahansa vuodattaa ihmisen veren, ihmisen kautta hänen verensä tulkoon vuodatetuksi; sillä Jumalan kuvaksi Jumala on tehnyt ihmisen." 1. Moos. 9:4-6

"Mutta te ette saa syödä lihaa, jossa on yhä sen elämänveri. Lisäksi tiedän elämänverestänne Minä varmasti vaadin selonteon/tilityksen. Minä vaadin selonteon jokaisesta eläimestä." - Ihmiset ajattelivat, että lihan syöminen oli sallittua, kun siitä erotti pois sen elämänveren.

Kuitenkin, kun me tarkasti luemme mitä Jumala sanoi: "Lisäksi myös jokaisesta ihmisestä, Minä vaadin selonteon (tilinteon)."

Tämä tarkoittaa sitä, että Jumala muistutti meitä siitä, mitä tulee tapahtumaan kun me alamme syömään lihaa. Ihmiset ja eläimet joutuvat kärsimään, kun syövät toisten eläinten lihaa. Syy siihen on, että meidän elimistössämme aiheutuu negatiivinen reaktio.

Maestro Eraño M. Evangelista sanoo: Jumala on sanonut aikaisemmin, että jos me syömme eläinten lihaa, niin siitä tulee olemaan seurauksia meille. Se oli sitä aikaa, jolloin ihmisillä alkoi esiintyä Vereen liitettäviä sairauksia - verenpainetautia, korkea verenpaine, syöpä ja muita.

Tämä on syy sille, että aikaisemmin aina Nooan ajan ihmisistä Adamiin ja hänen jälkeläisiinsä, jotka söivät vihanneksia ja kasvien hedelmiä, heillä oli pidempi elinkaari:

 "Kun Aadam oli sadan kolmenkymmenen vuoden vanha, syntyi hänelle poika, joka oli hänen kaltaisensa, hänen kuvansa, ja hän antoi hänelle nimen Seet. Ja Aadam eli Seetin syntymän jälkeen kahdeksansataa vuotta, ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä. Niin oli Aadamin koko elinaika yhdeksänsataa kolmekymmentä vuotta; sitten hän kuoli." 1. Moos. 5:3-5

Tämä on vahvistus siitä, että kun he noudattavat ja seuraavat Jumalan Käskyjä, heidän elämänsä on pidempi.

Toinen esimerkki:

"Kun Metusalah oli sadan kahdeksankymmenen seitsemän vuoden vanha, syntyi hänelle Lemek. Ja Metusalah eli Lemekin syntymän jälkeen seitsemänsataa kahdeksankymmentä kaksi vuotta, ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä. Niin oli Metusalahin koko elinaika yhdeksänsataa kuusikymmentä yhdeksän vuotta; sitten hän kuoli." 1. Moos. 5:25-27

Tämä on se opetus, että mikäli ihminen palaa Jumalan tykö ja aloittaa uudelleen syömään kasvien hedelmiä ja vihanneksia, niin seuraava sukupolvi saa elää pidemmän elinkaaren ajan.

Joten, kun ihmiset ajattelivat, että Jumala antoi heille luvan (1. Moos. 9:1-6) syödä eläinten lihaa, niin he unohtivat rajoitteen ja kiellon, että he joutuisivat maksamaan eläinten lihan elämänveren vuodattamisen heidän omalla verellään. Onko se totta?

Ja koska on olemassa "vapaa tahto" - niin he sitten söivät. Kuinka pitkäksi on määritelty ihmisen elämä, kun he alkoivat syödä eläinten lihaa?

"Meidän elinpäivämme ovat seitsemänkymmentä vuotta taikka enintään kahdeksankymmentä vuotta; ja parhaimmillaankin ne ovat vaiva ja turhuus, sillä ne kiitävät ohitse, niin kuin me lentäisimme pois." Psalmi 90:10

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"The length of our days is seventy years - or eighty, if we have the strength; yet their span is but trouble and sorrow, for they quickly pass, and we fly away." Psalm 90:10 (NIV)

 Suora suomennos:

"Meidän päiviemme pituus on seitsemänkymmentä vuotta - tai kahdeksankymmentä, mikäli meillä on voimavaroja; silti kuinkin heidän elämänkaarensa on vain ongelmia ja surua, sillä pian he käyvät läpi elämänsä, ja lentäen haihdumme pois." Psalmi 90:10

Ihmisen elinikä määriteltiin lyhyemmäksi, kun he aloittivat eläinten lihan syönnin! Toisin kuin aikaisemmat Jumalan ihmiset, joilla oli pidemmät elämänkaaret, koska he söivät ainoastaan vihanneksia ja hedelmiä.

Minkälaisen edun saa syömällä vihanneksia ja kasvien hedelmiä?

"Silloin Daniel sanoi katsastajalle, jonka hoviherrain päällikkö oli määrännyt pitämään silmällä Danielia, Hananjaa, Miisaelia ja Asarjaa: Koettele palvelijoitasi kymmenen päivää, ja annettakoon meille vihannesruokaa syödäksemme ja vettä juodaksemme. Sitten tarkastettakoon sinun edessäsi, miltä me näytämme ja miltä näyttävät ne nuorukaiset, jotka syövät kuninkaan pöydän ruokaa; ja tee sitten palvelijoillesi sen mukaan, mitä silloin havaitset. Ja hän kuuli heitä tässä asiassa ja koetteli heitä kymmenen päivää. Mutta kymmenen päivän kuluttua havaittiin heidät muodoltaan kauniimmiksi ja ruumiiltaan lihavammiksi kuin yksikään niistä nuorukaisista, jotka söivät kuninkaan pöydän ruokaa." Daniel 1: 11-15

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"Daniel then said to the guard whom the chief official had appointed over Daniel, Hananiah, Mishael and Azariah, "Please test your servants for ten days: Give us nothing but vegetables to eat and water to drink.  Then compare our appearance with that of the young men who eat the royal food, and treat your servants in accordance with what you see."  So he agreed to this and tested them for ten days. At the end of the ten days they looked healthier and better nourished than any of the young men who ate the royal food." Daniel 1:11-15 (NIV)

 Suora suomennos:

"Silloin Daniel sanoi vartijalle, jonka ylituomari oli määrännyt Danielin, Hananjan, Miisaelin ja Asarjan valvojaksi, "Minä pyydän, testaa sinun palvelijoitasi kymmenen päivää: Älä anna meille mitään muuta kuin vihanneksia syödäksemme ja vettä juodaksemme. Sitten vertaa meidän ulkonäköämme niihin nuoriin miehiin, jotka syövät kuninkaallisesta pöydästä, ja kohtele sitten palvelijoitasi sen mukaisesti mitä näet." Niin hän suostui tähän ja testasi heitä kymmenen päivää. Kymmenen päivän lopulla he näyttivät terveellisemmiltä ja paremmin ravituilta, kuin yksikään kuninkaallista ruokaa syövä nuori mies." Daniel 1: 11-15

Mikäli maailman ihmiset, soveltavat käytäntöön sen, mitä Jumala sanoi 1. Mooseksen kirjassa eläinten huolehtimisesta ja syömisestä ainoastaan hedelmiä ja vihanneksi ruuakseen, niin me tulemme elämään terveellisen ja rauhallisen elämän maassa. Me olisimme voineet tehdä meidän maailmastamme mahtavan Eedenin Puutarhan.

Palatkaamme jälleen 1. Mooseksen kirja 9 jakeisiin 4-6

"Älkää vain syökö lihaa, jossa sen sielu, sen veri, vielä on. Mutta teidän oman verenne minä kostan; jokaiselle eläimelle minä sen kostan, ja myöskin ihmisille minä kostan ihmisen sielun, toiselle toisen sielun. Joka ihmisen veren vuodattaa, hänen verensä on ihminen vuodattava, sillä Jumala on tehnyt ihmisen kuvaksensa." 1. Moos.9:4-6

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"But you must not eat meat that has its lifeblood still in it. And for your lifeblood I will surely demand an accounting.  I will demand an accounting from every animal.  And from each man, too, I will demand an accounting for the life of his fellow man. "Whoever sheds the blood of man, by man shall his blood be shed; for in the image of God has God made man." Genesis 9:4-6 (NIV)

Suora suomennos:

"Mutta te ette saa syödä lihaa, jossa on yhä sen elämänveri. Lisäksi tiedän elämänverestänne Minä varmasti vaadin selonteon/tilityksen. Minä vaadin selonteon jokaisesta eläimestä. Lisäksi myös jokaisesta ihmisestä, Minä vaadin selonteon hänen lähimmäisensä elämästä. Kuka tahansa vuodattaa ihmisen veren, ihmisen kautta hänen verensä tulkoon vuodatetuksi; sillä Jumalan kuvaksi Jumala on tehnyt ihmisen." 1. Moos. 9:4-6

"…Minä vaadin selonteon jokaisesta eläimestä. Lisäksi myös jokaisesta ihmisestä, Minä vaadin selonteon hänen lähimmäisensä elämästä." - Tässä Jumala sanoo, että on olemassa seuraamukset jokaiselle ihmiselle, joka tappaa ihmisen tai eläimen. Kun tappaa eläimen, se on sama kuin tappaisi ihmisen.

"sillä Jumalan kuvaksi Jumala on tehnyt ihmisen" - Mitä Jumala tarkoittaa, kun Hän sanoi Hänen luoneen meidät Hänen kuvakseen? Luemme siitä:

"Mutta minä saan nähdä sinun kasvosi vanhurskaudessa, herätessäni ravita itseni sinun muotosi katselemisella." Psalmi 17:15

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"And I—in righteousness I will see your face; when I awake,I will be satisfied with seeing your likeness." Psalm 17:15

Suora suomennos:

"Ja minä - oikeamielisyydessä minä näen sinun kasvosi; kun herään (todellisuuteen), olen vakuuttunut nähdessäni sinun samankaltaisuutesi." Psalmi 17:15

Vielä vuoden 1992 Suomikäännös:

"Minä saan nähdä sinun kasvosi, sillä minä olen viaton. Kun herään unesta, sinun läsnäolosi ravitsee minut." Psalmi 17:15

Toinen käännös, New King James Version, Uusi Kuningas Jaakon Laitos, Painos:

"As for me, I will see Your face in righteousness; I shall be satisfied when I awake in Your likeness." Psalm 17:15 NKJV

Suora suomennos:

"Mitä minuun tulee, minä näen Sinun Kasvosi oikeamielisyydessä; minun tulee olla tyytyväinen sekä vakuuttunut, kun herään Sinun kaltaisuudessasi." Psalmi 17:15

Kuten on edellä kirjoitettu, Jumalan kuvana oleminen tarkoittaa olemista Jumalan kanssa samansuuntainen oikeamielisyydessä - ei Jumalan olemuksen tai muodon kanssa. Oikeamielisyys tarkoittaa tekemistä ja toimimista Jumalan sanomaa totellen ja erityisesti siinä, mitä Hän sanoi Eläinten elämän tärkeydestä ja huomioimisesta.

Kun olemme nyt ymmärtäneet nämä totuudet, niin se ainoastaan tarkoittaa sitä, että Jumala ei salli meidän enää tappaa näitä eläimiä ruuaksemme, eikä Hän salli eikä hyväksy enää eläinuhreja.

Luemme seuraavaan:

"Näin sanoo Herra: Taivas on minun valtaistuimeni, ja maa on minun jalkojeni astinlauta. Mikä olisi huone, jonka te minulle rakentaisitte, mikä paikka olisi minun leposijani? Minun käteni on kaikki nämä tehnyt, ja niin ovat kaikki nämä syntyneet, sanoo Herra. Mutta minä katson sen puoleen, joka on nöyrä, jolla on särjetty henki ja arka tunto minun sanani edessä." Jesaja 66:1-2

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"This is what the LORD says: "Heaven is my throne, and the earth is my footstool. Where is the house you will build for me? Where will my resting place be? Has not my hand made all these things, and so they came into being?" declares the LORD. "This is the one I esteem: he who is humble and contrite in spirit, and trembles at my word." Isaiah 66:1-2 NIV

Suora suomennos:

"Näin sanoo HERRA: "Taivas on minun valtaistuimeni ja maa on minun jalkojeni astinlauta. Missä on talo, jonka te rakentaisitte minulle? Eikö Minun käteni ole tehnyt nämä kaikki, ja niin ne tulivat synnytetyiksi olemaan kaltaisensa" julistaa HERRA. "Tämä on se yksi, jota Minä pidän arvossa: Hän, joka on nöyrä ja hengessään katuva, ja vapisee minun sanastani." Jesaja 66:1-2

"Taivas on minun valtaistuimeni ja maa on minun jalkojeni astinlauta. Missä on talo, jonka te rakentaisitte minulle?" - Jumala loi taivaat ja maan. Hän ei tarvitse näitä Kirkkoja Häntä varten rakennetuiksi.

"Tämä on se yksi, jota Minä pidän arvossa: Hän, joka on nöyrä ja hengessään katuva, ja vapisee minun sanastani." - Totella Jumalaa ja pelätä Hänen käskyjään, on parempi kuin uhrauksien toimittaminen.

Meidän nykyisenä aikanamme, kuka on esimerkki miehenä olemisesti, joka todella pelkää Jumalan Sanaa ja seuraa Hänen käskyjään"

"Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua. Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille." 5. Moos. 18:18-19

"minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua." - Tässä on mies, joka ei ole kukaan muu kuin profeetta kuin Mooses itse, Opettaja Eraño Evangelista. Hän on seurannut ja noudattanut Jumalan käskyä näyttää meille Hänen tosi ja aito sanomansa Raamatun kirjoituksista, ja erityisesti koskien Hänen (Jumalan) Aitoa Nimeä, webbisivujen www.thename.ph   / www.thenameonline.info kautta.

"Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille." - Jos me todellakin tahdomme olla Jumalan taholta tarkasteltuina yksiä niistä, jotka todella pelkäävät Häntä ja vapisevat Hänen sanastaan, niin sitten meidän tulee nöyryyttää itsemme kuunnellaksemme Hänen sanojaan, jotka Hän on laittanut Hänen profeettansa kuin Mooseksen suuhun.

Onko se totta, että Jumala ei enää kunnioita ja arvosta mainittuja polttouhreja, eikä salli eläinten tappamista?

 "Joka teurastaa härän, mutta myös tappaa miehen, joka uhraa lampaan, mutta myös taittaa koiralta niskan, joka uhraa ruokauhrin, mutta myös sian verta, joka polttaa suitsuketta, mutta myös ylistää epäjumalaa: nämä ovat valinneet omat tiensä. Ja niinkuin heidän sielunsa on mielistynyt heidän iljetyksiinsä, niin minäkin valitsen heidän vaivaamisensa ja annan heille tulla sen, mitä he pelkäävät, koska ei kukaan vastannut, kun minä kutsuin, koska he eivät kuulleet, kun minä puhuin, vaan tekivät sitä, mikä on pahaa minun silmissäni, ja valitsivat sen, mikä ei ole minulle otollista." Jesaja 66:3-4

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"But whoever sacrifices a bull is like one who kills a man, and whoever offers a lamb, like one who breaks a dog's neck; whoever makes a grain offering is like one who presents pig's blood, and whoever burns memorial incense, like one who worships an idol. They have chosen their own ways, and their souls delight in their abominations; so I also will choose harsh treatment for them and will bring upon them what they dread. For when I called, no one answered, when I spoke, no one listened. They did evil in my sight and chose what displeases me." Isaiah 66:3-4 NIV

Suora suomennos:

"Mutta kuka tahansa uhraa härän, on kuin aivan kuten se, joka tappaa miehen, ja kuka tahansa antaa uhrilahjakseen lampaan, on kuin se, joka katkaisee koiran niskan; kuka tahansa antaa viljauhrauksen on kuin se yksi, joka tuo teollaan esiin sian veren, ja kuka tahansa polttaa muistomerkkinä suitsukkeita, on kuin se, joka ylistää epäjumalia. He ovat valinneet heidän omat tiensä ja heidän sielunsa ovat mielistyneet heidän iljetyksiinsä; niin tulen myös Minä toimittamaan heille ankaran kohtelun ja tuon heidän yllensä, mitä he ovat pelänneet. Sillä silloin kun Minä kutsui, yksikään ei vastannut, kun Minä puhuin, kukaan ei kuunnellut. He toimittivat pahaa Minun nähteni ja valitsivat sen mikä Minua suututtuttaa" Jesaja 66:3-4

"Mutta kuka tahansa uhraa härän, on kuin aivan kuten se, joka tappaa miehen" - Sellainen menettely ei ole enää Jumalan kunnioittama tai arvostama ja Jumala myös muistutti meitä sen tarkoituksesta, minkä Hän sanoi Nooan aikana 1. Mooseksen kirjassa 9:6, että eläimen tappaminen on käytännössä sama asia kuin riistäisi hengen ihmiseltä.

"kuka tahansa antaa viljauhrauksen on kuin se yksi, joka tuo teollaan esiin sian veren, ja kuka tahansa polttaa muistomerkkinä suitsukkeita, on kuin se, joka ylistää epäjumalia." - Koska Jumala ei halua edes kirkkoa, temppeliä tai alttaria rakennettavan Hänelle enää, niin siitä seuraa se, että Hän ei enää hyväksy lupauksellisia tarjottavia eikä myöstkään uhrilahjoja.

"He ovat valinneet heidän omat tiensä ja heidän sielunsa ovat mielistyneet heidän iljetyksiinsä" - Totuus on, että kaikki ne rituaalit ja opit joita uskonnot ovat opettaneet meille, ovat olleet heidän omaa keksintöään, ei Jumalalta.

Mikäli nämä niin kutsutut saarnaajat olisivat todella pelänneet Jumalan Sanaa Jesaja 66:1-3, he eivät olisi enää koskaan rakentaneet kirkkoja ja ylistyksen rakennuksiaan.

Meidän modernina aikakautenamme, ihmiset eivät enää tarjoa liha tai polttouhreja, he käyttävät rahaa tarjoamisinaan Jumalalle. Pahat ihmiset ovat ottaneet heidän tekonsa omaksi edukseen. Nämä ihmiset eivät ole huomioineet Jumalan sanaa 5. Moos. 18:18-19 koskien tulevaa profeettaa, vaan ovat opiskelleet raamattua omin päin ja rakentaneet heidän oman kirkkonsa tai uskontonsa, niin että nuo, joita he ovat pettäneet, antavat heille vielä rahalahjoituksia.

Lukekaamme erittäin yleisesti käytetyt jakeet, joita uskonnot ja aivan erityisesti tv-evangelistat käyttävät motivoidakseen ihmisiä lahjoittamaan heille ja jopa lähettämään rahaa tai rakkauden tarjouksiaan heille. Sanoiko Jumala todella noissa jakeissa, että meidän tulisi lahjoittaa heille?

 "Huomatkaa tämä: joka niukasti kylvää, se myös niukasti niittää, ja joka runsaasti kylvää, se myös runsaasti niittää. Antakoon kukin, niinkuin hänen sydämensä vaatii, ei surkeillen eikä pakosta; sillä iloista antajaa Jumala rakastaa." 2. Kor. 9:6-7

"sillä iloista antajaa Jumala rakastaa" - Tämä on se kohta, jota uskonnot/kirkot ja tv-evangelistat lukevat vakuutellakseen heidän seuraajiaan lahjoittamaan heille valtavia summia rahaa. Nämä seuraajat ovat saatetut uskomaan, että mitä suuremman summan he lahjoittavat, sitä merkittävämpi (taloudellinen) tulee olemaan Jumalan heille varaama ja ojentama siunaus.

Keille meidän tulisi antaa lahjoituksemme - mille Kirkolle - Katoliselle, Protestanttiselle, Ei-Tunnustukselliselle tai Kristuksen Kirkolle?

"Ja Jumala on voimallinen antamaan teille ylenpalttisesti kaikkea armoa, että teillä kaikessa aina olisi kaikkea riittävästi, voidaksenne ylenpalttisesti tehdä kaikkinaista hyvää; niin kuin kirjoitettu on: "Hän sirottelee, hän antaa köyhille, hänen vanhurskautensa pysyy iankaikkisesti." 2. Kor. 9:8-9

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

"And God is able to bless you abundantly, so that in all things at all times, having all that you need, you will abound in every good work. As it is written: "They have freely scattered their gifts to the poor; their righteousness endures forever." 2 Corinthians 9:8-9 NIV

Suora suomennos:

"Ja Jumala kykenee siunaamaan teitä ylenpalttisesti, niin että kaikissa asioissa kaikkina aikoina, teillä on kaikkea mitä tarvitsette, ylenpalttisesti kaikissa hyvissä töissänne. Kuten on kirjoitettu: "He ovat vapaasta tahdostaan jakaneet heidän lahjansa köyhille: Heidän oikeamielisyytensä on kestävä ikuisesti." 2. Kor. 9:8-9

"He ovat vapaasta tahdostaan jakaneet heidän lahjansa köyhille" - Kyseessä ei ole mikään kirkko, vaan lahjoitus on tarkoitettu köyhille. Me tiedämme 2. Korinttolaiskirjeen kirjoittajan olevan apostoli Paavali, ja mistä he lainasivat ja sijoittivat teksteihinsä kyseiset jakeet?

"Hän on runsaskätinen, hän antaa köyhille, hänen vanhurskautensa pysyy iankaikkisesti, hänen sarvensa kohoaa kunniassa." Psalmi 112:9

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

"They have freely scattered their gifts to the poor, their righteousness endures forever; their horn will be lifted high in honor." Psalm 112:9 NIV

Suora suomennos:

"He ovat vapaasta tahdostaan jakaneet heidän lahjansa köyhille, heidän oikeamielisyytensä on kestävä ikuisesti; äänitorvi heidän kunniakseen tulee nostetuksi korkealle ja kuulumaan kauas. "Psalmi 112:9

Se on kirjoitettu Psalmien kirjaan ja siinä on selkeästi asetettu, että kyseessä ovat köyhät tai vähemmän onnekkaat, joiden kanssa meidän tulee jakaa kyseiset kymmenykset, EI YHDENKÄÄN Kirkon tai Uskonnon kanssa. Koska on niin kuten on kirjoitettu, se tarkoittaa sitä, että kaikki ne rahat jotka ihmiskunta on antanut kirkoille, oli tarkoitettu annettavaksi KÖYHILLE.

Ja nyt, mikäli Kirkot sanovat, että he ovat ne ainoat, jotka Jumala on valinnut hoitamaan ja valvomaan kyseisiä rahalahjoituksia annettavaksi köyhille, niin lue seuraava kappale:

Jumala antoi seuraavan säädöksen/käskyn Hänen profeettansa Mooseksen kautta, minkä takia Jumala vaatii ja edellyttää Hänen kansansa/ihmistensä antavan kymmenykset tai 10 % osuuden ansioistamme vähemmän onnekkaille:

"ja iloitse kaikesta hyvästä, minkä Herra, sinun Jumalasi, on antanut sinulle ja sinun perheellesi, sinä ja leeviläinen ja muukalainen, joka asuu sinun keskuudessasi. Kun kolmantena vuotena, kymmenysten vuotena, olet suorittanut loppuun kaikki kymmenykset saamastasi sadosta ja antanut ne leeviläiselle, muukalaiselle, orvolle ja leskelle, ja he ovat syöneet sinun porttiesi sisäpuolella ja tulleet ravituiksi, niin sano Herran, Jumalasi, edessä: 'Minä olen vienyt pois talostani sen, mikä on pyhäkölle pyhitettyä, ja olen antanut sen leeviläiselle ja muukalaiselle, orvolle ja leskelle, aivan sinun käskysi mukaan, jonka olet minulle antanut; en ole rikkonut sinun käskyjäsi enkä niitä unhottanut." 5. Moos. 26:11-13

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 "Then you and the Levites and the foreigners residing among you shall rejoice in all the good things the Lord your God has given to you and your household. When you have finished setting aside a tenth of all your produce in the third year, the year of the tithe, you shall give it to the Levite, the foreigner, the fatherless and the widow, so that they may eat in your towns and be satisfied. Then say to the Lord your God: "I have removed from my house the sacred portion and have given it to the Levite, the foreigner, the fatherless and the widow, according to all you commanded. I have not turned aside from your commands nor have I forgotten any of them." Deuteronomy 26:11-13 NIV

 Suora suomennos jae 13:

"…Sitten sano Herrallesi Jumalalle: "Minä olen poistanut talostani pyhitetyn osuuden ja olen antanut sen Leeviläiselle, muukalaisille, orvoille ja leskille, sen mukaan kuten olet käskenyt. En ole asettunut sinun käskyjäsi vastustamaan, enkä ole unohtanut niistä yhtäkään." 5. Moos. 26:13

"Kun kolmantena vuotena, kymmenysten vuotena, olet suorittanut loppuun kaikki kymmenykset saamastasi sadosta ja antanut ne leeviläiselle, muukalaiselle, orvolle ja leskelle, ja he ovat syöneet sinun porttiesi sisäpuolella ja tulleet ravituiksi" - Me voimme lukea Jumalan laista, että kymmenysten antovuosi toimitetaan joka kolmas vuosi, sitä ei tehdä vuosittain, kuten jotkut Kristityt uskonlahkot vaativat heidän seuraajiltaan.

Jumalan lain mukaisesti ihmisten tulee jakaa kymmenykset, jotka he ovat asettaneet syrjään, ei Jumalalle, vaan SUORAAN ja tasapuolisesti muukalaiselle, orvolle, leskelle sekä Leeviläiselle - jotka avustivat Moosesta hänen toimittaessaan Jumalan sanan Israelilaisille. Meidän aikanamme "Leeviläiset" ovat tai edustavat meidän Hallitustamme, sillä kyseessä on aina Hallitus, joka toimeenpanee Lait, joiden kautta meidän yhteiskunnassamme säilyy rauha ja järjestys, ei siis mitään Kirkoille.

Siten me voimme nähdä Jumalan oikeamielisyyden, koska kymmenykset eivät ole Häntä varten, vaan vähemmän onnekkaille tai epäonnistuneille sekä Hallitukselle. Sitä ei suoriteta joka vuosi, vaan joka kolmennesvuosittain.

On aivan selkeää, että Jumala ei osoittanut yhtäkään kirkkoa hoitamaan kyseisiä rahalahjoituksia köyhille. Me olemme niitä yksilöitä, joiden kuuluu suoraan jakaa osuutensa köyhille meidän keskuudessamme. Mikäli ihmiset olisivat oppineet tämän suoran "jakamisen köyhien kanssa" ja olisivat noudattaneet tätä käskyä heidän henkilökohtaisissa asukaskeskittymissään, niin köyhyys olisi jo poistunut keskuudestamme meidän päiviin tullessa. Ongelma on, että kirkot saattoivat ja laittoivat meidät uskomaan, että he ovat niitä, jotka Jumala lähetti kokoamaan kyseiset kymmenykset. Totuus on (kuten olemme Raamatusta lukeneet), että he eivät ole Jumalan lähettämiä.

Siten me voimme nähdä, että kirkot ovat niitä todellisia ryöstäjiä. Kaikki se hyvinvointi ja omaisuus, jonka he ovat vastaanottaneet heidän jäsenistöltään, ei ole koskaan tarkoitettu heitä varten, vaan Jumala tarkoitti ne annettavaksi köyhille.

Miksi Jumala ei tahdo ihmisten tekevän enää polttouhrauksia tai rakennettavan kirkkoja Hänelle? Mikä on syy sille? Ja miksi Jumala salli Israelilaisten ylistävän Häntä temppelissä aikaisemmin? Johtuuko se siitä, että Hän asuu siinä kyseisessä temppelissä?

 "Mutta kun olette menneet Jordanin yli ja asettuneet siihen maahan, jonka HERRA, teidän Jumalanne, jakaa teille perinnöksi, ja kun hän on suonut teidän päästä rauhaan kaikista vihollisistanne joka taholta, niin että asutte turvassa, silloin viekää siihen paikkaan, jonka HERRA, teidän Jumalanne, valitsee Nimensä asuinsijaksi, kaikki, mitä minä käsken teidän viedä: polttouhrinne ja teurasuhrinne, kymmenyksenne, kätenne anti, niin myös kaikki parhaat lupausuhrinne, jotka te lupaatte HERRALLE." 5. Moos. 12:10-11

"Mutta kun olette menneet Jordanin yli ja asettuneet siihen maahan, jonka HERRA, teidän Jumalanne, jakaa teille perinnöksi" - Jumala antoi aikaisemmin tämän käskyn aikaisemmalle Israelin kansalle.

"silloin viekää siihen paikkaan, jonka HERRA, teidän Jumalanne, valitsee nimensä asuinsijaksi, kaikki, mitä minä käsken teidän viedä: polttouhrinne ja teurasuhrinne" - me voimme lukea, että se ei ole Jumala Itse, joka asuu kyseisessä temppelissä, vaan Hänen Nimensä ja siten ollen me voimme ymmärtää, että temppeli oli rakennettava sen takia, että aikaisempi Israelin kansa tulisi tietämään ja tuntemaan Jumalan Nimen.

Aikaisemmat Israelin kansaan kuuluvat tuovat heidän poltto- ja teurasuhrinsa temppeliin, joka kantaa Jumalan nimeä.

Miksi on niin, että oli tarve rakentaa temppeli Jumalan nimelle?

Miksi Jumala tarvitsee Talon/Huoneen rakennettavan Hänen nimelleen? Miksi ei vain paljastaisi sitä suoraan?

Onko siihen olemassa joku syy?

Mikä on syy sille, että Jumalan kansa ei koskaan tuntenut Jumalan Nimeä?

 "Jeremia sanoi vielä kaikelle kansalle ja kaikille naisille: Kuulkaa Herran sana, kaikki Juuda, joka olet Egyptin maassa." Jeremia 44:24

"Näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala: Mitä te ja teidän vaimonne olette suullanne puhuneet, sen te panette käsillänne täytäntöön, sanoen: 'Me täytämme lupauksemme, joilla olemme luvanneet polttaa uhreja taivaan kuningattarelle ja vuodattaa hänelle juomauhreja'. Niinpä pitäkää lupauksenne, pankaa lupauksenne täytäntöön!" Jeremia 44:25

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"This is what the LORD Almighty, the God of Israel, says: You and your wives have shown by your actions what you promised when you said; 'We will certainly carry out the vows we made to burn incense and pour out drink offerings to the Queen of Heaven.'"Go ahead then, do what you promised! Keep your vows!" Jeremiah 44:25 (NIV)

Suora suomennos:

"Tämä on se mitä HERRA Kaikkivaltias, Israelin Jumala, teille sanoo: Te ja teidän vaimonne olette näyttäneet toimillanne, mitä te lupasitte kun sanoitte; ´Me tulemme varmasti pitämään lupauksemme, jotka me teimme Taivaan Kuningattarelle koskien uhritoimintaa ja juomauhrien vuodattamista.` "Menkää sitten ja tehkää kuten lupasitte! Pitäkää lupauksenne!" Jeremia 44:25

Tämä teki Jumalan vihaiseksi Hänen kansaansa kohtaan, kun he ylistivät "taivaan kuningatarta".

Kyseessä on yhtäläisyys nykypäivän Marian, Jeesuksen äidin palvonnalle, jolle on annettu titteli "taivaan ja maan kuningatar" (jonka ovat antaneet uskonnot), ja joka on yhä tähän päivään asti kunnioitettu ja arvostettu.

Mikä oli Jumalan tuomio heille?

"Sen tähden kuulkaa Herran sana, kaikki Juuda, te jotka asutte Egyptin maassa: Katso, minä vannon suuren nimeni kautta, sanoo Herra: Totisesti, ei ole ainoakaan Juudan mies enää mainitseva suullaan minun nimeäni, niin että sanoisi: 'Niin totta kuin Herra, Herra elää' - ei koko Egyptin maassa." Jeremia 44:26

 Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos: 

 "But hear the word of the LORD, all Jews living in Egypt: 'I swear by my great name,' says the LORD, 'that no one from Judah living anywhere in Egypt will ever again invoke my name or swear, "As surely as the Sovereign LORD lives."

Jeremiah 44:26 (NIV)

 Suora suomennos:

"Mutta kuulkaa HERRAN Sana, kaikki Juutalaiset, jotka asutte Egyptissä. ´Minä vannon Suuren Nimeni kautta, ´sanoo HERRA, ´että yksikään Juudasta, joka asuu missä tahansa osassa Egyptiä, ei tule enää koskaan lausumaan tai sanomaan Minun Nimeäni tai vannomaan, "Niin varmasti kuin Ylivertainen HERRA elää." Jeremia 44:26

Heidän epäjumalanpalvontansa johdosta Jumala vannoi valan Itselleen, että Juutalaiset eivät voisi enää koskaan lausua tai mainita Hänen Nimeään. Tämä tarkoittaa sitä, että Jumala otti Juutalaisilta pois aidon tuntemuksen ja tiedon Hänen Nimestään ja siten ollen se nimi, jonka heidän (Juutaisten) uskonnolliset auktoriteetit, vaikuttajat tekivät tarkoittamaan Jumalaa, kuten YHWH, ei ole aito Jumalan nimi.

Kun Jumala vannoo valan Itselleen, tapahtuuko ja toteutuuko se varmasti?

"Herra Sebaot on vannonut sanoen: Totisesti, mitä minä olen ajatellut, se tapahtuu, mitä minä olen päättänyt, se toteutuu:" Jesaja 14:24

  Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 "The Lord Almighty has sworn, "Surely, as I have planned, so it will be, and as I have purposed, so it will happen." Isaiah 14:24 NIV

 Suora suomennos:

"Herra Kaikkivaltias on vannonut, "Varmasti, kuten Olen suunnitellut, niin tulee olemaan, ja kuten Olen tarkoittanut, niin tulee tapahtumaan." Jesaja 14:24

"Varmasti, kuten Olen suunnitellut, niin tulee olemaan" - Tämä tarkoittaa sitä, että nimi YHWH, jolla Juutalaiset kuvaavat Jumalaa, ei ole tosi Jumalan nimi, koska Jumala on rangaistuksena pyyhkinyt/tyhjentänyt heidän tuntemuksensa ja tietämyksensä koskien Hänen Nimeään. Siten Jumalan siunaus ei ole enää heidän kanssaan - he ovat Jumalan kirouksen alaisina.

Kuinka me tiedämme, että yhä kun he olivat heidän matkallaan Egyptin maassa, Israelin kansa vihastutti Jumalan heidän jumalankuviensa ylistyksellä ja palvomisella?

"Mutta he niskoittelivat minua vastaan eivätkä tahtoneet minua kuulla; eivät heittäneet pois itse kukin silmiensä iljetyksiä eivätkä hyljänneet Egyptin kivijumalia. Niin minä ajattelin vuodattaa kiivauteni heidän ylitsensä ja panna vihani täytäntöön heissä keskellä Egyptin maata. Mutta minä tein, minkä tein, oman nimeni tähden, ettei se tulisi häväistyksi pakanain silmissä, joitten keskellä he olivat ja joitten silmäin edessä minä olin tehnyt itseni heille tunnetuksi viemällä heidät pois Egyptin maasta." Hesekiel 20:8-9

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 "'But they rebelled against me and would not listen to me; they did not get rid of the vile images they had set their eyes on, nor did they forsake the idols of Egypt. So I said I would pour out my wrath on them and spend my anger against them in Egypt. But for the sake of my name, I brought them out of Egypt. I did it to keep my name from being profaned in the eyes of the nations among whom they lived and in whose sight I had revealed myself to the Israelites. Ezekiel 20:8-9 NIV

Suora suomennos:

"Mutta he kapinoivat minua vastaan, eivätkä tahtoneet kuunnella minua; he eivät hankkiutuneet eroon halpamaisista kuvistaan, joihin olivat katseensa kiinnittäneet, eivätkä myöskään hylänneet Egyptin epäjumaliaan. Niin Minä sanoin, että kaataisin vihani heidän keskuuteensa ja kuluttaisin vihani heihin Egyptissä. Mutta Minun Nimeni tähden, Minä toin heidät pois Egyptistä. Minä tein sen, ettei Minun Nimeäni häväistäisi niiden kansojen silmissä, joiden keskuudessa he asuivat ja joiden nähden Minä olin paljastanut/ilmoittanut Itseni Israelilaisille." Hesekiel 20:8-9

Jumala vahvistaa Hänen profeettansa Hesekielin kautta, että jo aikana, jolloin Israelin kansa oli yhä Egyptissä, he jo ylistivät valheellisia, vääriä jumalia ja jumalattaria. Tämä pitää sisällään taivaan kuningattaren ylistämisen, josta profeetta Jeremia puhui (Jeremia 44:24-26). Tästä syystä he joutuivat Jumalan kiroamaksi, niin että he (Juutalaiset) eivät voisi enää koskaan mainita Hänen Nimeään.

"Minä tein sen, ettei Minun Nimeäni häväistäisi niiden kansojen silmissä, joiden keskuudessa he asuivat" - Jumala näytti tässä meille, kuinka ja millä tavalla Hän piti Hänen Nimensä tulemasta Hänen kansansa häpäisemäksi epäjumalanpalvonnallaan, asettamalla kirouksen, niin että he eivät kykenisi tai voisi lausua Hänen Nimeään.

Tämän ilmestyksen tuoman ymmärryksen pohjalta ja kautta, me voimme käsittää, minkä takia nimi YHWH ei ole Jumalan nimi, ja se on siksi että Jumala rankaisi Juutalaisia ja jopa vannoi valan Itselleen, että he eivät voisi lausua Hänen Nimeään, me voimme nyt ymmärtää minkä takia Jumala sanoi Moosekselle seuraavat sanat hänen kysyessään Hänen Nimeään koskien:

Luemme tuon erityisen tapahtuman:

"Hän (Jumala) vastasi: Minä olen sinun kanssasi; ja tämä olkoon sinulle tunnusmerkkinä, että Minä olen sinut lähettänyt: kun olet vienyt kansan pois Egyptistä, niin te palvelette Jumalaa tällä vuorella. Mooses sanoi Jumalalle: Katso, kun minä menen israelilaisten luo ja sanon heille: 'Teidän isienne Jumala on lähettänyt minut teidän luoksenne', ja kun he kysyvät minulta: 'Mikä hänen nimensä on?' niin mitä minä heille vastaan? Jumala vastasi Moosekselle: MINÄ OLEN se, JOKA MINÄ OLEN. Ja hän sanoi vielä: Sano israelilaisille näin: 'MINÄ OLEN' lähetti minut teidän luoksenne." 2. Moos. 3:12-14

Me voimme lukea, että Mooseksen ainoa tehtävä on viedä hänen kansansa pois Egyptistä. Kun hän kysyi lupaa sanoa Jumalan Nimi, niin Mooses voi sanoa ainoastaan "MINÄ OLEN", mikäli Israelin Lapset kysyisivät häneltä Jumalan Nimestä.

Syy sille, minkä takia Jumala sanoi Moosekselle, että hänen tulisi sanoa/vastata "MINÄ OLEN", kun Israelin lapset kysyisivät häneltä Jumalan Nimestä (sen sijaan, että paljastaisi Hänen nimeään suoraan), johtuu siitä, että Jumala oli jo tehnyt valan Itselleen (että Juutalaiset eivät voi enää lausua Hänen Nimeään rangaistuksena heidän väärästä ylistyksestään), jo silloin kun he olivat yhä Egyptissä.

Tietääkö Mooses Jumalan Nimen?

 "Mooses ja Aaron hänen pappiensa joukossa ja Samuel niiden joukossa, jotka avuksi huusivat hänen nimeänsä, he huusivat Herraa, ja hän vastasi heille." Psalmi 99:6

"Mooses ja Aaron hänen pappiensa joukossa ja Samuel niiden joukossa, jotka avuksi huusivat hänen nimeänsä" - Mooses todella tunsi ja tiesi Nimen. Ja kuitenkin, koska hän on Juutalainen (ja sen vuoksi mitä Jumala sanoi Jeremias 44:24-26) Jumala ei sallinut hänen mainita Hänen nimeään suoraan kansalle.

Kuinka me voimme tietää, että Jumala ei sallinut aikaisempien profeettojen mainita Hänen Nimeään suoraan heidän kanssaisraelilaisilleen?

"Herra, Herra on vannonut itse kauttansa, sanoo Herra, Jumala Sebaot: Jaakobin ylpeys on minulle kauhistus, minä vihaan hänen palatsejansa, ja minä jätän alttiiksi kaupungin kaikkinensa. Ja jos silloin kymmenen miestä jää jäljelle yhteen taloon, niin he kuolevat. Ja jos kuolleen korjaa hänen omaisensa ja polttajansa, viedäkseen luut pois talosta, ja jos hän kysyy joltakin, joka on talon perimmäisessä sopessa: Onko sinun tykönäsi vielä ketään? niin tämä vastaa: Ei ole, ja toinen sanoo: Hiljaa! - sillä Herran nimeä ei saa mainita." Aamos 6:8-10

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"The Sovereign LORD has sworn by himself-the LORD God Almighty declares: "I abhor the pride of Jacob and detest his fortresses; I will deliver up the city and everything in it." If ten men are left in one house, they too will die. And if a relative who is to burn the bodies comes to carry them out of the house and asks anyone still hiding there, "Is anyone with you?" and he says , "No," then he will say, "Hush! We must not mention the name of the LORD." Amos 6:8-10 (NIV)

Suora suomennos:

"Kaikkivaltias HERRA on vannonut itselleen - HERRA Jumala Kaikkivaltias julistaa: "Minä kammoan Jaakobin ylpeyttä ja inhoan hänen linnakkeitaan; Minä tulen luovuttamaan kaupungin ja kaiken mitä siinä on." Mikäli kymmenen miestä on jätetty yhteen taloon, he myös kuolevat. Ja jos sukulainen, jonka on määrä polttaa ruumiit, tulee viemään ne ulos talosta ja kysyy, onko siellä enää ketään piilossa. "Onko siellä ketään?" ja hän sanoo, "Ei, "sitten hän sanoo, "Hiljaa, älä puhu! Me emme saa mainita tai sanoa HERRAN nimeä." Aamos 6:8-10

"Kaikkivaltias HERRA on vannonut itselleen - Kun Jumala tekee valan - se myös varmasti toteutuu ja täyttyy ja profeettojen täytyy tarkasti ja tiukasti pitäytyä Jumalan sanassa.

"Minä kammoan Jaakobin ylpeyttä ja inhoan hänen linnakkeitaan; Minä tulen luovuttamaan kaupungin ja kaiken mitä siinä on." - sen vuoksi, että Jaakobin Lapset, hänelle, jolle Jumala antoi nimen Israel, ovat todetut ja havaitut olleen aina ja jatkuvasti tottelemattomia Jumalalle ja Hänen lakejaan kohtaan.

"Me emme saa mainita tai sanoa HERRAN nimeä." - Tämä todistaa sen, että aikaisemmat profeetat, sen vuoksi koska he ovat Juutalaisia, eivät voi mainita Jumalan nimeä suoraan Jumalan valan takia.

Annettujen faktojen perusteella, että Juutalaiset olivat Jumalan rangaistuksen alaisia koskien Hänen Nimeään, me voimme nyt ymmärtää sen miksi Jumala käski heitä ylistämään Häntä temppelin kautta, joka kantaa Hänen Nimeään, niin että kun he näkevät Jumalan Nimen, he kykenevät tuntemaan Hänen nimensä. Siten ollen, temppelin kautta, joka kantaa Hänen Nimeään, Jumala teki Hänen Nimensä tunnetuksi Juutalaisille ilman, että Hän olisi rikkonut tekemäänsä valaa.

Me voimme myös ymmärtää sen, että Jumalan käskyjen noudattamisen ehdottomuus Juutalaisten yllä tehdä aikaisemmin eläinuhrauksia, ei johtunut siitä, että Hän on mielistynyt heidän tarjoamisiinsa, vaan juurruttaakseen heihin tärkeyden totella ja noudattaa Hänen sanaansa!

"Sillä en minä puhunut enkä antanut käskyä teidän isillenne poltto- ja teurasuhrista silloin, kun minä vein heidät pois Egyptin maasta, vaan näin minä käskin heitä ja sanoin: Kuulkaa minun ääntäni, niin minä olen teidän Jumalanne ja te olette minun kansani; ja vaeltakaa aina sitä tietä, jota minä käsken teidän vaeltaa, että menestyisitte." Jeremia 7:22-23

Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

"but I gave them this command: Obey me, and I will be your God and you will be my people. Walk in all the ways I command you, that it may go well with you."  Jeremiah 7:23 NIV

Suora suomennos:

"mutta Minä annoin heille tämän käskyn: Totelkaa minua, ja Minä tulen olemaan teidän Jumalanne ja te tulette olemaan minun kansani. Kulkekaa kaiken aikaa kuten Minä käsken, että menestyisitte." Jeremia 7:23

"Sillä en minä puhunut enkä antanut käskyä teidän isillenne poltto- ja teurasuhrista" - Jumalan käskyissä ei ole ainoastaan kyse tarjottavista ja polttouhreista.

"mutta Minä annoin heille tämän käskyn: Totelkaa minua, ja Minä tulen olemaan teidän Jumalanne ja te tulette olemaan minun kansani. Kulkekaa kaiken aikaa kuten Minä käsken, että menestyisitte." - Silloin kun Jumala toi Israelilaiset pois Egyptistä, niin he eivät vielä olleet todellisen täysimääräisesti Jumalan tarkastelemana Hänen kansansa, koska heidän yhä täytyi todistaa Jumalalle, että he olisivat uskollisia Hänen lakejaan kohtaan. Sitten kun he olisivat vakuuttaneet ja todistaneet olevansa tottelevaisia Jumalan sanalle, niin sitten Jumala tulisi hyväksymään ja tarkastelemaan heitä Hänen kansanaan.

Millä tavalla Jumala tulisi ja tulee tarkastelemaan heidät Hänen kansanaan?

"Ja sen kolmannen osan minä vien tuleen; minä sulatan heidät, niinkuin hopea sulatetaan, ja koettelen heitä, niinkuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: Se on minun kansani, ja se sanoo: Herra, minun Jumalani. (He ovat minun kansani, ´ja he sanovat, ´Herra on meidän Jumalamme)" Sakarja 13:9

"He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: Se on minun kansani" - He voivat tulla Jumalan kutsumiksi Hänen aitona kansanaan ainoastaan sitten kun he tuntevat ja tietävät toden Jumalan Nimen profeetta Mooseksen kautta.

Mitä heille tapahtui?

"Mutta he eivät kuulleet, eivät korvaansa kallistaneet, vaan vaelsivat oman neuvonsa mukaan, pahan sydämensä paatumuksessa, ja käänsivät minulle selkänsä eivätkä kasvojansa." Jeremia 7:24

Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

"But they did not listen or pay attention; instead, they followed the stubborn inclinations of their evil hearts. They went backward and not forward." Jeremiah 7:24 NIV

Suora suomennos:

"Mutta he eivät kuunnelleet tai osoittaneet huomiotaan, sen sijaan he seurasivat pahojen sydäntensä uppiniskaisia ja itsepäisiä taipumuksia. He menivät taaksepäin, eivätkä eteenpäin." Jeremia 7:24

"Mutta he eivät kuunnelleet tai osoittaneet huomiotaan" - Juutalaiset eivät ole totelleet Jumalan käskyjä, he ovat olleet piittamattomia eivätkä ole ottaneet opikseen (tunteakseen Jumalan Nimen) minkä takia Mooses sanoi heille "MINÄ OLEN" (2. Moos. 3:14) silloin kun he kysyivät Jumalan Nimeä.

Jumala antoi jo Juutalaisille vahvan vihjeen siitä, mikä on Hänen tosi ja aito nimensä, sanojen, MINÄ OLEN, kautta, jonka Hän käski Mooseksen kertoa heille, mikäli he kysyisivät Hänen Nimeään.

"He menivät taaksepäin, eivätkä eteenpäin." - Tämä on syy sille, että minkä takia kirous, joka on sanottu Jeremia 44:24-26 on se sama rangaistus, jonka Jumala antoi kauan sitten (sinä aikana, kun Israelilaiset olivat Egyptissä), että he eivät voi lausua tai sanoa Hänen Nimeään. Israelilaiset (Jeremiaan aikana) tekivät täysin samat synnit kuin heidän esivanhempansa, joten Jumala siirsi heille yhtäpitävän rangaistuksen, että he (Israelilaiset) eivät kykene ilmaisemaan sanoin Hänen Nimeään.

Miksi Jumala toisti rangaistuksen profeetta Jeremiaan aikana, jonka Hän oli aiheesta langettanut Israelilaisille heidän matkansa aikana Egyptissä?

"Mitä nyt on, sitä on ollut jo ennenkin; ja mitä vasta on oleva, sitä on ollut jo ennenkin. Jumala etsii jälleen sen, mikä on mennyttä." Saarnaaja 3:15

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, painos:

"Whatever is has already been, and what will be has been before;
and God will call the past to account."
Ecclesiastes 3:15 (NIV)

Suora suomennos:

"Mitä ikinä on, on aikaisemmin ollut, ja mitä tulee olemaan, on ollut jo aikaisemmin; ja Jumala asettaa menneet selontekoon." Saarnaaja 3:15

"Mitä ikinä on, on aikaisemmin ollut" - Silloin kun Israelilaiset toistivat Jeremiaan aikana saman synnin ylistämällä muita jumalia (aivan kuten tekivät heidän esivanhempansa heidän matkansa aikana Egyptissä), niin siten Jumala siirsi sen saman rangaistuksen Juutalaisten ylle.

Juutalaiset eivät tiedä tarinaa koskien Jumalan Nimeä, sillä he ovat olleet Jumalan kirouksen alaisia.

Heidän epätiedottomuutensa on todiste siitä, kuinka tosi ja vahva Jumalan vala Hänelle Itselleen on. Juutalaiset eivät voi tai kykene sanomaan Hänen Nimeään.

Ongelma on, että nämä uskontojen saarnaajat ja teologit ovat luottaneet heidän omiin Raamattututkimuksiin ja ymmärrykseensä, he ovat ajatelleet, että Hepreankielinen käännös Jumalan sanoista ´MINÄ OLEN KUKA MINÄ OLEN´ 2. Mooseksen kirja 3:13-14, on Hänen Nimensä, ja he ovat keksineet nimet YHWH, Yahweh, Jahve, Jehova. He eivät ole koskaan ymmärtäneet, että sanat "MINÄ OLEN", jotka Jumala on sanonut, ei ole, eikä tule koskaan olemaan Hänen Nimensä, vaan on ainoastaan VIHJE, jonka kautta voi oppia tuntemaan Hänen Nimensä.

Syy sille minkä takia me olemme nyt tietoisia tästä, on se, että luvattu Jumalan profeetta (jonka Hän on lähettänyt puhumaan Hänen Nimessään) on nyt tullut meidän nykyisenä aikakautenamme.

Me voimme nyt ymmärtää, minkä takia Jesaja 66:1-3 Jumala epäsuorasti ilmoitti, että Hän ei halua minkäänlaista kirkkoa tai temppeliä rakennettavan Hänelle, ja se tarkoittaa, ettei ole mitään uhraamisia eikä uhrilahjoja MEIDÄN AIKAKAUTENAMME, koska Hänen Nimensä tulee nyt olemaan tunnettu suoraan miehen kautta, jonka suuhun Jumala on laittanut Hänen sanansa puhua Hänen Nimessään - Profeetta kuin Mooses (5. Moos. 18:18-19), ja hän ei ole kukaan muu kuin Opettaja Eraño Evangelista.

Juutaliset saattavat kysyä, minkä takia on niin, että profeetta, josta Jumala puhui 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19, joka tulee ilmoittamaan Hänen Nimensä, on tullut juuri meidän nykyisenä aikakautenamme ja miksi hän on muukalainen, eikä Juutalainen?

Kuinka me voimme tietää, että kyseessä on juuri todellakin muukalainen kaukaisesta maasta, jonka Jumala on lähettänyt ilmoittamaan Hänen Nimensä?

"Myös jos joku muukalainen, joka ei ole sinun kansaasi Israelia, tulee kaukaisesta maasta sinun nimesi tähden -" 1. Kun. 8:41

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"As for the foreigner who does not belong to your people Israel but has come from a distant land because of your name-"  I Kings 8:41 (NIV 1984)

Suora suomennos:

"Mitä tulee muukalaiseen, joka ei kuulu sinun kansaasi Israeliin, mutta on tullut kaukaisesta maasta sinun nimesi tähden-" 1. Kun. 8:41

Tämä on profeetta kuin Mooses, joka on tuleva; hän ei tule enää Israelin Kansan keskuudesta, vaan hän tulee kaukaisesta maasta…

"sillä sielläkin kuullaan sinun suuresta nimestäsi, väkevästä kädestäsi ja ojennetusta käsivarrestasi - jos hän tulee ja rukoilee kääntyneenä tähän temppeliin päin," 1. Kun. 8:42

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"for men will hear of your great name and your mighty hand and your outstretched arm—when he comes and prays toward this temple," I Kings 8:42 (NIV 1984)

Suora suomennos:

"sillä miehet kuulevat sinun suuresta nimestäsi ja sinun mahtavasta kädestäsi sekä ojennetusta käsivarrestasi - kun hän tulee ja rukoilee tätä temppeliä kohden," 1. Kun. 8:42

"sillä miehet kuulevat sinun suuresta nimestäsi" - Jumalan "profeetta kuin Mooses" ei ole Juutalainen, vaan hän on muukalainen - tuotu selkeästi tunnetuksi meidän aikanamme persoonassaan Maestro Eraño Martin Evangelista.

Jumalan Nimi on nyt saavutettavissa ja luettavissa koko maailmalle webbisivujen: www.thename.ph and www.thenameonline.info kautta.

"niin kuule taivaasta, asuinpaikastasi, häntä ja tee kaikki, mitä muukalainen sinulta rukoilee, että kaikki maan kansat tuntisivat sinun nimesi ja pelkäisivät sinua, samoin kuin sinun kansasi Israel, ja tulisivat tietämään, että sinä olet ottanut nimiisi tämän temppelin, jonka minä olen rakentanut." 1. Kun. 8:43

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"then hear from heaven, your dwelling place. Do whatever the foreigner asks of you, so that all the peoples of the earth may know your name and fear you, as do your own people Israel, and may know that this house I have built bears your Name."  I Kings 8:43 (NIV1984)

Suora suomennos:

"niin kuule silloin taivaasta, sinun asuinpaikastasi. Tee mitä tahansa muukalainen pyytää sinulta, niin että kaikki maan ihmiset voisivat tietää sinun nimesi ja pelätä sinua, niin kuin sinun oma kansasi Israel, ja saata tiedettäväksi, että tämä rakennus, jonka olen rakentanut, kantaa sinun nimeäsi." 1. Kun. 8:43

"niin että kaikki maan ihmiset voisivat tietää sinun nimesi ja pelätä sinua, niin kuin sinun oma kansasi Israel" - Asia on täysin selvä.

"niin kuin sinun oma kansasi Israel, ja saata tiedettäväksi, että tämä rakennus, jonka olen rakentanut, kantaa sinun nimeäsi" - Tämä on syy sille, että me nyt olemme saaneet tietoomme, että syy jonka takia Jumalalle täytyi rakentaa temppeli, oli Hänen nimensä tunnetuksi tekemisen vuoksi. Tämä tieto on seurausta siitä, että "muukalainen", josta Kuningas Salomo puhui aikaisemmin, on nyt tullut.

Tämä tarkoittaa myös sitä, että koska hän kantaa Jumalan nimeä, Jumala katsoo hänen olevan myös Israelilainen tai Hänen kansaansa kuuluva ja siten on johdonmukaista sen kanssa, mitä Jumala sanoi 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19, että Hänen profeettansa kuin Mooses on Israelilaisten veli.

Kuinka se tapahtui? Lukekaamme Jumalan sana Sakarjan kirjasta 13:9:

"Ja sen kolmannen osan minä vien tuleen; minä sulatan heidät, niinkuin hopea sulatetaan, ja koettelen heitä, niinkuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: Se on minun kansani, ja se sanoo: Herra, minun Jumalani. (He ovat minun kansani, ´ja he sanovat, ´Herra on meidän Jumalamme)" Sakarja 13:9

Ne, jotka tulevat kutsumaan Jumalaa Hänen aidolla ja oikealla Nimellään, Jumala tulee tarkastelemaan ja katsomaan Hänen kansakseen.

Silloin kun Jumala valitsi Maestro Evangelistan, Filippiiniläisen, olemaan Hänen profeettansa "kuin Mooses", Hän ensin ilmoitti hänelle Hänen aidon Nimensä Raamatun kirjoituksista. Tämä liittää Maestro Evangelistan "kuulumaan Israelin Huoneeseen/Taloon" ja näin ollen tulemaan Israelilaiseksi - ENSIMMÄISEKSI Jumalan uutta Israelia.

Koska Maestro Evangelista on Jumalan kautta tehty Israelilaiseksi Hänen Nimensä kautta, me voimme ymmärtää, että Jumala nosti esiin ´profeetan kuin Mooseksen´ Israelilaisten veljien keskuudesta!

Jumala näytti, kuinka Hän on tosi ja tarkka Hänen sanassaan Sakarjan kirjassa 13:9 (että Hän katsoo Hänen kansaansa kuuluviksi ne, jotka kutsuvat Hänen Nimeään), kun Hän valitsi Pakanan tai muukalaisen, Maestro Evangelistan olemaan Hänen profeettansa kuin Mooses. Jumala lähetti hänet ilmoittamaan Hänen suuren Nimensä ihmiskunnalle.

Ja vahvistaaksemme, että profeetta kuin Mooses, jonka suuhun Jumala on laittava Hänen sanansa ja lähettävä ilmoittamaan Hänen Nimensä, on muukalainen. Luemme seuraavasta:

"Katso, Herran nimi tulee kaukaa, hänen vihansa leimuaa, ja sankka savu tupruaa; hänen huulensa ovat täynnä hirmuisuutta, ja hänen kielensä on kuin kuluttava tuli." Jesaja 30:27

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, painos:

"See, the Name of the Lord comes from afar, with burning anger and dense clouds of smoke; his lips are full of wrath, and his tongue is a consuming fire." Isaiah 30:27 NIV

Suora suomennos:

"Katso, Herran Nimi tulee kaukaa; palavalla vihalla, ja tihein savupilvin; hänen huulensa ovat täynnä raivoa ja hänen kielensä on kuin kuluttava tuli." Jesaja 30:27

Miksi Jumalan Nimi tulee kaukaa, kuten on kirjoitettu Jesaja 30:27?

Siitä syystä, että profeetta kuin Mooses, jonka Hän on lähettänyt tekemään Hänen Nimensä tunnetuksi ja selittämään meille Hänen sanansa, on muukalainen, (mutta tullaan tekemään Israelilaiseksi Jumalan taholta Hänen Nimensä kautta) ja on johdonmukainen sen kanssa, mitä me olemme lukeneet 1. Kuningasten kirjasta 8:41-43 sekä että hän ei tule Juutalaisten keskuudesta, vaan kaukaisesta maasta. Ja hän on Jumalan lähettämä julistamaan Hänen sanansa kaikille kansoille.

"hänen huulensa ovat täynnäraivoa" - koska Jumala on näyttänyt meille Hänen profeettansa kuin Mooseksen kautta, Maestro Evangelistan, että syy sille miksi Hän sallii näiden tuhoisien tapahtuvien esiintyvän, johtuu siitä, että Hän näyttää Hänen vihansa meidän yllämme, sillä me emme kutsu Hänen tosi Nimeään.

Hyväksyivät uskonnot tai eivät, Maestro Evangelista, MUUKALAINEN on nyt ilmoittanut Jumalan Nimen yllämainittujen webbisivujen kautta, Kuningas Salomon ilmoittaman profetian täyttymyksenä. Tämä on todellisuutta nyt, emmekä me voi sitä enää kiistää!

Antaakseen meidän tietouteemme valaistusta siitä minkä takia Jumalan nimi ei ole ollut Juutalaisten tiedossa, profeetta kuin Mooses, Opettaja Evangelista näyttää meille millä tavoin ne ensimmäiset, jotka Jumala lähetti heidän (Juutalaisten) rodusta valaisemaan ja tiedottamaan heitä koskien Hänen nimeään, ovat epäonnistuneet.

Palauttakaamme mieliimme, että olemme äskettäin lukeneet, että Juutalaisten epäjumalanpalvonnan takia Jumala vannoi valan Itselleen, että Juutaaliset eivät voi enää sanoa tai lausua Hänen Nimeään - ja se tarkoittaa sitä, että Hän otti heiltä pois aidon Hänen Nimensä tuntemuksen ja tietouden (Jeremia 44: 24-26).

Siten Juutalaisia varten, jotta he voisivat tuntea Jumalan nimen ilman, että Jumala rikkoisi Hänen Oman valansa, Jumala puhui asuin- tai olinpaikasta tai temppelistä, joka rakennettaisiin Hänen Nimelleen.

Ketkä olivat ne Jumalan valitsemat rakentamaan Huoneen/Talon/Temppelin Hänen Nimelleen?

"Kun sinun päiväsi ovat päättyneet ja sinä lepäät isiesi tykönä, korotan minä sinun seuraajaksesi jälkeläisesi, joka lähtee sinun ruumiistasi; ja minä vahvistan hänen kuninkuutensa. Hän on rakentava huoneen minun nimelleni, ja minä vahvistan hänen valtaistuimensa ikuisiksi ajoiksi. Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani, niin että, jos hän tekee väärin, minä rankaisen häntä ihmisvitsalla ja niin kuin ihmislapsia lyödään" 2. Samuel 7:12-14

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"When your days are over and you rest with your fathers, I will raise up your offspring to succeed you, your own flesh and blood and I will establish his kingdom. He is the one who will build a house for my Name, and I will establish the throne of his kingdom forever. I will be his father, and he will be my son. WHEN HE DOES WRONG, I WILL PUNISH HIM WITH A ROD WIELDED BY MEN, WITH FLOGGINGS INFLICTED BY HUMAN HANDS. II Samuel 7:12-14 (NIV)

 Suora suomennos:

"Kun sinun päiväsi ovat päättyneet ja sinä lepäät isiesi tykönä, korotan minä sinun seuraajaksesi jälkeläisesi, sinun omaa lihaa ja vertasi; ja minä vahvistan hänen kuninkuutensa. Hän on rakentava huoneen minun nimelleni, ja minä vahvistan hänen valtaistuimensa ikuisiksi ajoiksi. Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani. KUN HÄN TEKEE VÄÄRIN, NIIN MINÄ RANKAISEN HÄNTÄ IHMISTEN ANTAMIN KEPINISKUIN JA MIESTEN KÄSIEN KAUTTA SELKÄSAUNOILLA SEKÄ RUOSKIMISILLA". 2. Samuel 7:12-14

"Kun sinun päiväsi ovat päättyneet ja sinä lepäät isiesi tykönä, korotan minä sinun seuraajaksesi jälkeläisesi, sinun omaa lihaa ja vertasi; ja minä vahvistan hänen kuninkuutensa" - Jumala Itse puhuu tulevasta Daavidin jälkeläisestä, sukuseuraajasta, joka on ihminen tai ihmisen poika, ei kirjaimellinen Jumalan Poika.

Lue uudelleen seuraavat jakeet:

"Hän on rakentava huoneen minun nimelleni, ja minä vahvistan hänen valtaistuimensa ikuisiksi ajoiksi." 2. Samuel 7:13

Tämä yksi, jolle Jumala on antanut tehtävän rakentaa talon/huoneen Hänen Nimelleen, oli nimenomaisesti Kuningas Daavidin jälkeläinen.

Totuus on, Kuningas Daavid oli juuri se, joka otti aloitteen rakentaa huoneen Jumalan nimelle, kyseisen tai tämän pyyynnön johdosta Daavid todella miellytti Jumalaa (2. Samuel 7), mutta Jumala ei koskaan sallinut Daavidin tehdä sitä, koska hän oli tappanut niin paljon miehiä taisteluissa perustaessaan Israelin valtakuntaa.

Miksi juuri Juutalaisille on tärkeää tuntea Jumalan nimi?

"Kaikki Herran polut ovat armo ja totuus niille, jotka pitävät hänen liittonsa ja todistuksensa. Nimesi tähden, Herra, anna anteeksi minun syntivelkani, sillä se on suuri." Psalmi 25: 10-11

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"All the ways of the Lord are loving and faithful toward those who keep the demands of his covenant. For the sake of your name, Lord, forgive my iniquity, though it is great." Psalm 25:10-11(NIV)

 Suora suomennos:

"Kaikki Herran tiet ovat rakastavat ja uskolliset niitä kohtaan, jotka pitävät kunniassa Hänen liittonsa. Sinun Nimesi tähden, Herra, anna anteeksi minun syntini ja epäoikeudenmukaisuuteni, vaikka vääryyteni määrä on suuri." Psalmi 25: 10-11

Syy sille on (oli olemassa tarve rakentaa huone Jumalan Nimelle), että Jumalan Nimi voisi olla näkyvillä heille valituksi tulleen Daavidin jälkeläisen kautta ilman, että Jumalan nimi tulisi suoraan mainituksi tai sanotuksi heille. Sitten kun Israelin kansa katuisi ja kutsuisi Jumalan Nimeä, niin heidän syntinsä tulisivat anteeksiannetuiksi Jumalan taholta.

Sitten kun huone on rakennettu ja Jumalan Nimi on Israelilaisten tuntema, mikä on Jumalan lupaama palkinto Daavidin jälkeläiselle?

"Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani, niin että, jos hän tekee väärin, minä rankaisen häntä ihmisvitsalla ja niin kuin ihmislapsia lyödään" 2. Samuel 7:14

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"I will be his father, and he will be my son. When he does wrong, i will punish him with a rod wielded by men, with floggings inflicted by human hands. II Samuel 7:14 (NIV)

 Suora suomennos:

"Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani. Kun hän tekee väärin, niin Minä rankaisen häntä ihmisten antamin kepiniskuin ja miesten käsien kautta selkäsaunoilla sekä ruoskimisilla". 2. Samuel 7:14

"Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani." - Daavidin jälkeläinen on oleva tarkasteltu tai saava etuoikeuden tulla "kutsutuksi" arvonimellä "Jumalan poika" - tämä on se kunnia tai titteli, joka tullaan myöntämään hänelle, jos hän onnistuu tehtävässään, vaikka hän on vain mies, ihminen.

On annettu myös ehto: Mikäli Daavidin jälkeläinen syyllistyy vääryyteen, hän tulee kärsimään rangaistuksen "IHMISTEN ANTAMIN KEPINISKUIN JA MIESTEN KÄSIEN KAUTTA SELKÄSAUNOILLA SEKÄ RUOSKIMISILLA".

Maestro Eraño Martin Evangelista kysyy: Miksi rangaistus annetaan "kepiniskuin, selkäsaunoilla sekä ruoskimisilla", eikä Jumalan iskun/kepin kautta?

Profeetta kuin Mooses, Maestro Evangelista selittää: Mikäli Daavidin jälkeläinen rakentaa nimenomaisen huoneen/rakennuksen Jumalan Nimeä kantaen, niin Israelin kansa (heidän silloisena aikanaan) tulee tietoisiksi Nimestä tämän Huoneen kautta; kirous, joka on Israelin kansan yllä, tulisi pois nostetuksi. Israelin kansa olisi siten tullut pelastetuksi. Kuitenkin, mikäli Daavidin jälkeläinen epäonnistuu työssään saattaa hänen kansaansa kuuluvat tuntemaan Jumalan Nimi (kansa olisi hyötynyt Nimen tuntemisesta), niin siten he ovat niitä, jotka myös rankaisevat häntä.

Miksi?

Koska se työ, joka on annettu Daavidin jälkeläiselle ei ole Jumalaa varten, vaan Israelin kansaa, jotta he pelastuisivat heidän synneistään!

On Jumalan käskyissä, että se ketä kohtaan olet syntiä tehnyt, siten tulet myös saamaan rankaistuksesi! Mikäli olet tehnyt syntiä omaa kansaasi kohtaan, he ovat myös se taho, joka panee rangaistuksen käytäntöön.

Jumalan Nimeä kantava huone/rakennus tulisi näyttämään Israelin kansalle (heidän silloisena aikanaan) tien heille pelastaakseen heidät heidän synneistään Jumalalle.

Aivan kuten tapahtui Adamille ja Eevalle Eedenin Puutarhassa; Jumala sanoi, että he eivät saisi syödä hyvän ja pahan tiedon puun hedelmää; mikäli he söisivät, niin he kuolisivat.

Jumala, kun Hän antaa Hänen käskynsä, siellä on aina olemassa ehto, koska kaikki perustuu Jumalan antamaan "Vapaaseen Tahtoon".

Ja myös, koska Daavidin jälkeläinen voi tulla rangaistuksi ihmisten käsien kautta hakkaamisin ja ruoskimisin, niin tämä tarkoittaa sitä, että aito Jumala ei uhraa Hänen voideltua yksilöään Hänen Itsensä takia vain antaakseen anteeksi syyllisen tekemät synnit. Onko se totta?

Luemme Jumalan lain 5. Mooseksen kirja 24:16:

"Älköön isiä rangaistako kuolemalla lasten tähden älköönkä lapsia isien tähden; kukin rangaistakoon kuolemalla oman syntinsä tähden." 5. Moos. 24:16

 Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"Fathers shall not be put to death for their children, nor children put to death for their fathers; each is to die for his own sin." Deuteronomy 24:16 (NIV)

Suora suomennos:

"Isiä älköön asetettako kuolemaan lastensa tähden, eikä lapsia asetettako kuulemaan heidän isiensä takia; jokainen kuolkoon oman syntinsä seurauksena." 5. Moos. 24:16

Tämän Jumalan lain kautta, me voimme ymmärtää sen, että me emme voi laittaa lasta maksamaan hänen vanhempiensa synneistä, emmekä me voi myöskään laittaa kuolemaan vanhempia lasten tekojen takia. Se on jopa säädetty tässä jakeessa, JOKAINEN KUOLKOON OMAN SYNTISÄ SEURAUKSENA. Tämä tarkoittaa sitä, että Jumala ei koskaan salli viattoman ja synnittömän henkilön kuolla syntien takia joita hän ei ole koskaan tehnyt.

Voidaanko sanottua Jumalan lakia muuttaa toisenlaiseksi?

"Älkää lisätkö mitään siihen, mitä minä teille määrään, älkääkä ottako siitä mitään pois, vaan noudattakaa Herran, teidän Jumalanne, käskyjä, jotka minä teille annan." 5. Moos. 4:2

"Älkää lisätkö mitään siihen, mitä minä teille määrään, älkääkä ottako siitä mitään pois" - Ei, se ei ole sallittua! Se, mikä on annettu laissa on laki; on säädetty rangaistus sen rikkomisesta. Jos henkilö muuttaa tai kääntää lain päinvastaiseksi ja opettaa sen toisille, niin hän tulee kohtaamaan kammottavan kirouksen.

Annetun Jumalan lain, 5. Mooseksen kirja 24:16, mukaan se tarkoittaa sitä, että Kristittyjen opetukset siitä, että Jumala saattoi tai olisi uhrannut Jeesuksen tapetuksi meidän syntiemme tähden, ei ole totta ja siten ollen on lisätty opetus.

Kyseisen opetuksen tarkoitus on saada näyttämään siltä, kuin Jumala olisi heikko jumala, joka ei kykene antamaan ihmiskunnan syntejä anteeksi ilman, että vuodattaisi Hänen oman poikansa verta ja siten ollen uskontojen opetus on jumalanpilkkaava tekele.

Sen vuoksi että Jumalla on säädös (5. Moos. 24:16), niin siitä seuraa se, että apostoleiden kirjoittama selonteko, että Jumala salli Jeesuksen kuolla kyseisen julman kuoleman meidän syntiemme takia, EI OLE TOTTA, VAAN VALTAVA VALHE! Jumalan ei ole tarve uhrata ketään, koska ne, jotka ovat tehneet syntiä Häntä kohtaan (ylistämällä muuta jumalaa), voivat saada anteeksiannon heti kun he seuraavat ja noudattavat Hänen käskyjään ja kutsuvat Hänen Nimeään (Psalmi 25:10-11).

Onko se totta, että Jumala ei sallinut Kuningas Daavidin rakentaa Huonetta Hänen nimelleen?

"Ja Daavid sanoi Salomolle: Poikani, minä aioin itse (kannoin sydämessäni halua) rakentaa temppelin HERRAN, Jumalani, Nimelle. Mutta minulle tuli tämä HERRAN sana: 'Sinä olet vuodattanut paljon verta ja käynyt suuria sotia. Sinä et ole rakentava temppeliä minun nimelleni, koska olet vuodattanut niin paljon verta maahan minun edessäni." 1. Aik. 22:7-8

"Poikani, minä itse kannoin sydämessäni halua rakentaa temppelin HERRAN, Jumalani, Nimelle." - Kuningas Daavid halusi sydämessään rakentaa huoneen Jumalan Nimelle.

"Sinä et ole rakentava temppeliä minun nimelleni, koska olet vuodattanut niin paljon verta maahan minun edessäni." - Jumala ei sallinut Daavidin tehdä sellaista, seurauksena siitä, että hän oli tappanut niin suuren määrän miehiä taisteluissa.

Jatkamme:

"Katso, sinulle on syntyvä poika; hänestä on tuleva rauhan mies, ja minä annan hänen päästä rauhaan kaikilta hänen ympärillään asuvilta vihollisilta, sillä Salomo on oleva hänen nimensä ja minä annan rauhan ja levon Israelille hänen päivinänsä. Hän on rakentava temppelin minun nimelleni. Hän on oleva minun poikani, ja minä olen oleva hänen isänsä. Ja minä vahvistan hänen kuninkuutensa valtaistuimen ikuisiksi ajoiksi." 1. Aik. 22:9-10

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, painos:

"But you will have a son who will be a man of peace and rest, and I will give him rest from all his enemies on every side. His name will be Solomon, and I will grant Israel peace and quiet during his reign. He is the one who will build a house for my Name. He will be my son, and I will be his father. And I will establish the throne of his kingdom over Israel forever.'"  I Chronicles 22:9-10 (NIV)  

Suora suomennos:

"Vaan sinä tulet saamaan pojan, joka tulee olemaan rauhan ja levon mies, ja Minä annan hänelle rauhan kaikista hänen vihollisistaan joka puolella. Hänen nimensä on oleva Salomo, ja Minä takaan Israelille levon ja rauhan hänen hallinta-aikanaan." Hän on se, joka on rakentava huoneen/temppelin minun Nimelleni. Hän on oleva minun poikani ja Minä olen oleva hänen isänsä. Ja Minä vakiinnutan hänen kuninkuutensa valtaistuimen yli Israelin ikuisesi." 1. Aik. 22: 9-10

"Vaan sinä tulet saamaan pojan, joka tulee olemaan rauhan ja levon mies, ja Minä annan hänelle rauhan kaikista hänen vihollisistaan joka puolella. Hänen nimensä on oleva Salomo" - Ensimmäinen, joka tulisi valituksi täyttämään tätä tehtävää oli Daavidin suora jälkeläinen, hänen poikansa Salomo.

"Hän on oleva minun poikani ja Minä olen oleva hänen isänsä." - Kuningas Salomo - kutsuttu rauhan mieheksi. Aivan kuten profetoitu, hänen oli määrä tulla kutsutuksi arvonimellä "Jumalan Poika", kun on saanut rakennettua huoneen Jumalan Nimelle. Uskonnoilla ei ole olemassa ainuttakaan opetusta, jossa kuvattaisiin Kuningas Salomoa "Jumalan Pojaksi". Salomon olisi kuulunut olla se ensimmäinen, joka olisi saanut kunnian tulla tunnustetuksi nimellä "Jumalan Poika".

Ja:

"Olkoon siis Herra sinun kanssasi, poikani, että menestyisit ja saisit rakennetuksi temppelin Herralle, Jumalallesi, niin kuin hän on sinusta puhunut. Antakoon vain Herra sinulle älyä ja ymmärrystä ja asettakoon sinut Israelia hallitsemaan ja noudattamaan Herran, Jumalasi, lakia. Silloin sinä menestyt, jos tarkoin noudatat niitä käskyjä ja oikeuksia, jotka Herra antoi Moosekselle Israelia varten. Ole luja ja rohkea, älä pelkää äläkä arkaile." 1. Aik. 22:11-13

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, painos:

"Now, my son, the LORD be with you, and may you have success and build the house of the LORD your God, as he said you would.  May the LORD give you discretion and understanding when he puts you in command over Israel, so that you may keep the law of the LORD your God.  Then you will have success if you are careful to observe the decrees and laws that the LORD gave Moses for Israel.  Be strong and courageous.  Do not be afraid or discouraged." 1 Chronicles 22:11-13 (NIV)

Suora suomennos:

"Ja nyt minun poikani, HERRA sinun kanssasi, ja olkoon tiesi menestyksekäs ja rakenna HERRAN sinun Jumalasi huone, kuten hän sanoi, että tekisit. Antakoon HERRA sinulle harkintakykyä ja ymmärrystä, kun hän asettaa sinut hallitsemaan Israelia, niin että pitäisit HERRAN sinun Jumalasi lain. Sitten sinä olet saavuttava menestyksen, jos tarkoin noudatat säädöksiä ja lakeja, jotka HERRA antoi Moosekselle Israelia varten. Ole luja ja rohkea. Älä ole peloissasi tai lannistunut." 1. Aik. 22:11-13

Tämä oli se muistutus, jonka Kuningas Daavid antoi Salomolle - että hän olisi rohkea ja pysyisi vahvana sekä tottelisi Käskyjä.

Mutta vaikka huone/rakennus tuli rakennetuksi, niin Jumalan Nimi pysyi tuntemattomana hänen kansaltaan hänen aikanaan, koska Kuningas Salomo rakensi temppeleitä myös vaimojensa epäjumalille (1. Kun. 11:1-13).

Kun Kuningas Salomo epäonnistui, niin päättyikö tehtävä saattaa tai tehdä Jumalan Nimi tunnetuksi (rakentamansa huoneen kautta), häneen? Vai valitsiko Jumala toisen Kuningas Daavidin suku- tai verilinjasta?

"Kuitenkaan en minä repäise koko valtakuntaa (häneltä): yhden sukukunnan minä annan sinun pojallesi (hänelle) palvelijani Daavidin tähden ja Jerusalemin tähden, jonka minä olen valinnut." 1. Kun. 11:13

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, painos:

"Yet I will not tear the whole kingdom from him, but will give him one tribe for the sake of David my servant and for the sake of Jerusalem, which I have chosen." 1 Kings 11:13 (NIV)

Miksi Jerusalem? Miksi Jumala valitsi Jerusalemin?

"Ja teettämänsä Aseran kuvan hän asetti temppeliin, josta HERRA oli sanonut Daavidille ja hänen pojallensa Salomolle: Tähän temppeliin ja Jerusalemiin, jonka Minä olen valinnut kaikista Israelin sukukunnista, Minä asetan Nimeni ikiajoiksi." 2. Kun. 21:7

Tämä on Jumalan lupaus; Hän on asettava Hänen Nimensä vain ja ainoastaan Jerusalemiin.

Nyt, kun arvioimme miestä, joka on tuleva Daavidin huoneesta, joka tulisi jatkamaan Salomon täyttämättä jäänyttä tehtävää ja siten saavuttaisi itselleen tittelin tai arvonimen "Jumalan Poika", mikä oli merkki, joka oli annettu hänen kansalleen, jotta he tunnistaisivat yksilöllisesti hänet?

"Kuulkaa, te Daavidin suku, eikö se riitä, että te ihmiset väsytätte, kun vielä minun Jumalanikin itseenne väsytätte?" Jesaja 7:13

  Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos: 

"Then Isaiah said, "Hear now, you house of David! Is it not enough to try the patience of men? Will you try the patience of my God also?" Isaiah 7:13 (NIV)

 Suora suomennos:

"Sitten Jesaja sanoi, " Kuulkaa nyt Daavidin huone/suku! Eikö ole tarpeeksi kun koettelette ihmisten kärsivällisyyttä? Tahdotteko te koetella myös minun Jumalani kärsivällisyyttä?" Jesaja 7:13

Ja lopulta Jumala antoi heille merkin, se oli Daavidin Huoneelle annettu profetia…

"Sen tähden Herra itse antaa teille merkin: Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel. Voita ja hunajaa hän syö siinä iässä, jolloin hän oppii hylkäämään pahan ja valitsemaan hyvän;" Jesaja 7:14-15

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos: 

"Therefore the LORD himself will give you a sign: The virgin will be with child and will give birth to a son, and will call him Immanuel. He will eat curds and honey when he knows enough to reject the wrong and choose the right." Isaiah 7:14-15 (NIV)

 Suora suomennos:

"Sen vuoksi HERRA Itse tulee antamaan teille merkin: Neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja antaa hänelle nimen Immanuel. Hän syö herajuustoa ja hunajaa, kunnes oppii tarpeeksi hylätäkseen väärän ja valitakseen oikean." Jesaja 7:14-15

Siitä lähtien ihmiset ovat olleet odotuksissa koskien tulevaa miestä, joka tulisi jatkamaan Kuningas Salomon keskeneräiseksi jäänyttä tehtävää. Kyseinen annettu merkki oli erityinen; yksilöidäkseen tai identifioidakseen miehen, joka olisi tuleva Daavidin huoneesta, niin tämän jälkeläisen tulisi olla syntynyt neitsyestä. Miksi? Jumalan antama merkki oli erityinen sen vuoksi, että kuka tahansa saattaisi teeskennellä olevansa Daavidin poika, ja sitä varten oli annettu merkki.

Merkki oli osoitettu "neitsyeen", tarkoittaen, että nuori naimaton nainen tulisi raskaaksi ja synnyttäisi pojan…entä minkä vuoksi hän olisi kutsuttu nimellä "Immanuel"? Maestro Evangelista sanoo, jos kyseinen profetian alainen mies, joka tulisi Daavidin huoneesta, olisi onnistuva ja menestyksekäs johdatttamaan hänen kansansa Jumalan Nimen tykö; sitten ja kun he kutsuisivat Jumalaa, niin se olisi se aika, jolloin myös Jumala vastaisi heille, siksi ja tuon takia nimi "Immanuel" (Jumala kanssamme) olisi tullut täytetyksi.

Myös ehto oli annettu, samanlainen kuin aikaisemmin oli annettu Salomolle. Syy tämän kaltaiselle menettelylle oli se, että vaikka hän (Jumalan Voideltu - Messias) olivat profetoidut ja Jumalan lähettämät, niin se ei välttämättä tarkoita sitä, etteikö hän voisi syyllistyä virheeseen tai epäonnistumiseen hänen tehtävässään, aivan kuten kävi Salomonin tapauksessa.

"Hän syö herajuustoa ja hunajaa" - tarkoittaen, että hän tulee myös saamaan ohjeistuksen ja muistutuksen seurata Jumalan opetusta sekä valita "oikean" ja hylätä "väärän", (tarkoittaen Saatanaa). Mikäli hän epäonnistuu, niin rangaistus, joka on mainittu 2. Samuelin kirjassa 7:14, "Kun hän tekee väärin, niin Minä rankaisen häntä ihmisten antamin kepiniskuin ja miesten käsien kautta selkäsaunoilla sekä ruoskimisilla", tullaan saattamaan voimaan.

"kunnes oppii tarpeeksi hylätäkseen väärän ja valitakseen oikean" - Koska valitun henkilön, joka tulee Daavidin Huoneesta (mainittu tässä kyseisessä profetiassa) täytyy hylätä väärä (paha) ja valita oikea (hyvä), niin se selkeästi osoittaa, että hän on ainoastaan mies, eikä kirjaimellisesti Jumalan poika, kuten uskontojen kirjoittajat väittävät. Tämä vahvistaa myös sen, että valittu henkilö Daavidin sukulinjasta ei tule syntymään kirjaimellisesta neitsyestä, vaan nuoresta naisesta, jonka on saattanut raskaaksi, odottamaan lasta, mies, joka on Kuningas Daavidin jälkeläinen.

Tutkikaamme oliko se helppoa naiselle tulla hedelmöitetyksi ja kantaa lasta Vanhan Testamentin aikaan? Mikä oli laki koskien tuota asiaa?

 "Mutta jos syytös on tosi, jos tytössä ei tavattu neitsyyden merkkiä, silloin vietäköön tyttö isänsä talon ovelle, ja kaupungin miehet kivittäkööt hänet kuoliaaksi, koska hän teki häpeällisen teon Israelissa, harjoittaen haureutta (asuessaan yhä) isänsä kodissa. Poista paha keskuudestasi." 5. Moos. 22:20-21

Ja mitä tapahtuu miehelle, joka turmelee neitsyen?

"niin viekää molemmat sen kaupungin portille ja kivittäkää heidät kuoliaaksi, tyttö siksi, että hän ei huutanut apua kaupungissa, ja mies siksi, että hän teki väkivaltaa lähimmäisensä morsiamelle (vaimolle). Poista paha keskuudestasi." 5. Moos. 22:24

Erittäin selkeää, eli profetiassa oleva merkki naiselle on tulla hedelmöitetyksi ja synnyttää pojan avioliiton ulkopuolisen suhteen seurauksena; naista ei tulla syyllistämään teosta, eikä syytteitä nosteta häntä vastaan lain nimessä, ja tämä tarkoittaa sitä, että hän tulee pakenemaan tai välttymään rangaistukselta. Kun katsomme tarkasti heidän aikansa ehdotonta lain noudattamista ja seuraamista, niin tämä oli merkki pojalle, jota nainen tulee kantamaan. Syntyä avioliiton ulkopuolella on varsinainen saavutus tai urotyö heidän aikanaan.

Kuka oli tuo mainittu nuori nainen Jesajan profetiassa?

"Jeesuksen Kristuksen syntyminen oli näin. Kun hänen äitinsä Maria oli kihlattu Joosefille, huomattiin hänen ennen heidän yhteenmenoaan olevan raskaana Pyhästä Hengestä." Matteus 1:18

Kyseinen nuori nainen oli Maria ja hänen oli määrä mennä naimisiin Joosefin kanssa; ennen kuin he menivät naimisiin hän tuli raskaaksi, tarkoittaen, että Joosef rakasteli hänen kanssaan jo ennen kuin heidät oli vihitty. Ja nyt uskonnot saarnaavat, että Marian oli hedelmöittänyt Pyhä Henki. Luemme merkityksen ja tarkoituksen Pyhälle Hengelle Pyhässä Raamatussa:

Mikä on todellinen merkitys "Pyhälle Hengelle" Pyhässä Raamatussa?

"Miehet, veljet, sen raamatunsanan piti käymän toteen, jonka Pyhä Henki on Daavidin suun kautta edeltä puhunut Juudaasta, joka rupesi niiden oppaaksi, jotka ottivat kiinni Jeesuksen." Apt. 1:16

 

Se on kirjoitettu, että Pyhä Henki puhui Daavidin suun kautta ja me luemme lisää aiheesta… 

"Sinä, joka Pyhän Hengen kautta, isämme Daavidin, sinun palvelijasi, suun kautta, olet puhunut: 'Miksi pakanat pauhaavat ja kansat turhia ajattelevat?" Apt. 4:25

  Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"You spoke by the Holy Spirit through the mouth of your servant, our father David:" 'Why do the nations rage and the peoples plot in vain?" Acts 4:25 (NIV)

 Suora suomennos:

"Sinä puhuit Pyhällä Hengelläsi sinun palvelijaisi, meidän isämme Daavidin suun kautta: ´Miksi kansakunnat raivoavat ja ihmiset turhia juonittelevat?" Apt. 4:25

Lopulta, määritelkäämme mitä sillä tarkoitetaan, kun Pyhä Henki puhui Daavidin suun kautta, luemme seuraavaan…

"Nämä olivat Daavidin viimeiset sanat: Näin puhuu Daavid, Iisain poika, näin puhuu korkealle korotettu mies, Jaakobin Jumalan voideltu, ihana Israelin ylistysvirsissä: "Herran Henki on puhunut minulle, ja hänen sanansa on minun kielelläni;" 2. Sam. 23:1-2

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"These are the last words of David:"The oracle of David son of Jesse, the oracle of the man exalted by the Most High, the man anointed by the God of Jacob, Israel's singer of songs: "The Spirit of the LORD spoke through me; his word was on my tongue." II Samuel 23:1-2 (NIV)

Suora suomennos:

"Nämä ovat Daavidin viimeiset sanat: "Daavidin Iisain pojan profetia, viisauden lähde, jonka on korottanut Kaikkein Korkein, mies, jonka on voidellut Jaakobin Jumala, Israelin laulujen sepittäjä ja laulaja: "HERRAN Henki puhui minun kauttani; Hänen Sanansa oli minun kielelläni." 2. Sam. 23:1-2

Pyhä Henki, joka puhui Daavidin suun kautta on selkeästi Jumalan Sana tai Käsky, joka on annettu profeetoille. "Henki", tarkoittaen "Sanaa", jota ei voi nähdä ja se on "Pyhä" siksi, että se on tullut Jumalalta.

 

Pyhän Hengen tarkoitus on aivan selkeän yksiselitteisesti Jumalan Sana, ei siis mikään kolmas persoona kolminaisuudesta, kuten uskonnot ovat olettaneet. Me voimme nyt sanoa, että "kolminaisuusoppi" on väärä oppi; asiassa ei voi olla enää mitään selittelyjä ja väittelyä. On ainoastaan nyt meidän aikanamme, kun todellinen tarkoitus ja merkitys Pyhän Hengen ""mysteerille" tai salaisuudelle on vastattu. Se, mitä uskonnot yhä saarnaavat tai sanovat asiasta, ei ole totta!

 

Se Pyhä Henki, joka puhui Daavidin suun kautta oli yksiselitteisesti Jumalan Sana, yksityiskohtainen Sana tai Ohjeistus, joka oli annettu profeetoille. Henki, tarkoittaen "Sanaa" - ja syy minkä takia se on kutsuttu olevan "Pyhä" johtuu siitä, että se tulee Jumalalta. Tämä on selitys sille, miksi me sanomme, että Pyhä Henki on Jumalan Sana. Sen minkä Jumala on sanonut Hänen profeettojensa kautta, tulee täyttymään.

Koskien merkitystä sanalle, Henki, Pyhässä Raamatussa…

"Alussa loi Jumala taivaan ja maan. Ja maa oli autio ja tyhjä, ja pimeys oli syvyyden päällä, ja Jumalan Henki liikkui vetten päällä. Ja Jumala sanoi: "Tulkoon valkeus". Ja valkeus tuli." 1. Moos.1:1-3

   Mitä tarkoittaa "Jumalan Henki", joka oli vetten päällä?

 "Antakaa Herralle hänen nimensä kunnia, kumartakaa HERRAA pyhässä kaunistuksessa. HERRAN ääni käy vetten päällä; kunnian Jumala jylisee, HERRA suurten vetten päällä." Psalmi 29:2-3

Nyt on selvää, että vetten päällä ollut henki on Jumalan Ääni tai Sana, ei yhden Jumalan "toinen persoona". Uskonnot ovat olettaneet, että kyse on kolminaisuudesta jälleen ja kyseessä on Jumala Itse kolmannen persoonan muodossa.

Onko se totta, että Pyhä Henki tarkoittaa ainoastaan Jumalan Sanaa, joka oli laitettu Jumalan profeetan suuhun?

"Ja tämä on minun liittoni heidän kanssansa, sanoo HERRA: Minun Henkeni, joka on sinun päälläsi, ja minun sanani, jonka Minä suuhusi panen (olen laittanut sinun suuhusi), eivät väisty sinun suustasi, eivät lastesi suusta eivätkä lastesi lasten suusta, sanoo HERRA, nyt ja iankaikkisesti." Jesaja 59:21

"Minun Henkeni, joka on sinun päälläsi, ja minun sanani, jonka Minä olen laittanut sinun suuhusi" - Asia on täysin selkeä, Pyhä Henki on ainoastaan Jumalan sana, jonka Jumala on laittanut Hänen palvelijoidensa, profeettojen suuhun.

Miksi profeetoille?

"Sillä ei Herra, Herra, tee mitään ilmoittamatta salaisuuttaan palvelijoillensa profeetoille." Aamos 3:7

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"Surely the Sovereign Lord does nothing without revealing his plan to his servants the prophets."Amos 3:7 (NIV)

Suora suomennos:

"Varmasti, Ylivertainen Herra ei tee mitään, paljastamatta Hänen suunnitelmaansa Hänen palvelijoilleen profeetoille." Aamos 3:7

Todelliset Jumalan palvelijat ovat profeetat, eivät apostolit.

Kuitenkin, ne Jumalan sanat kirjoittaneet profeetat, jotka kirjoittivat Raamatun kirjoitukset ovat kuolleet jo kauan sitten. Voimmeko me vain kuunnella kenen tahansa selittävän Jumalan sanoja, jotka ovat kirjoittaneet profeetat?

Luemme asiasta:

"Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja Minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä Minä käsken hänen puhua. Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän Minun nimessäni puhuu, hänet Minä itse vaadin tilille." 5. Moos. 18:18-19

Jumala on puhunut 5. Moos. 18:18-19 YHDESTÄ profeetasta, jonka Hän on lähettävä kuin Mooseksen, jonka suuhun Hän laittaa Hänen sanansa tai PYHÄN HENKENSÄ (ja tämä tarkoittaa sitä, että valitun henkilön ei tarvitse opiskella Raamattua omin päin, sillä Jumala Itse ohjeistaa häntä kun kyseessä on Hänen sanansa) JA hän tulee puhumaan Hänen Nimessään tai ilmoittaa Hänen Nimensä.

Tämä tarkoittaa sitä, että mitä tulee todelliseen tuntemukseen ja tietoon siitä, mitä Jumala sanoi, jonka ovat kirjoittaneet Hänen aikaisemmat profeetat, niin meidän ei tule opiskella Jumalan Sanaa. Jumala on käskenyt meitä kuuntelemaan profeettaa kuin Moosesta (ei ketään muita), koska Jumala on laittanut Hänen sanansa Hänen viimeisen profeetan suuhun. Siten jokainen selitys, jonka profeetta tekee, on se totuus, jonka Jumala tahtoo ymmärrettävän koskien Hänen sanojaan.

Lukemalla tämän artikkelin sekä liitettyinä olevat sujuvat Raamatun kirjoitukset (jakeet), niin sinä olet itse tehnyt itsestäsi elävän todistajan sille, kuinka Jumala on laittanut Hänen Pyhän Henkensä tai sanansa Hänen profeettansa kuin Mooseksen suuhun, määränään toimittaa Hänen aito sanomansa Hänen aikaisempien profeettojen kirjoituksista.

Tämä on selitys sille miksi se oli sanottu seuraavassa…

"Jeesuksen Kristuksen syntyminen oli näin. Kun hänen äitinsä Maria oli kihlattu Joosefille, huomattiin hänen ennen heidän yhtyeenmenoaan olevan raskaana Pyhästä Hengestä." Matteus 1:18

Että se oli profetoitu tapahtuvaksi, kuten profeetta Jesaja oli sanonut. Jatkakaamme…

"Mutta kun Joosef, hänen miehensä, oli hurskas, ja koska hän ei tahtonut saattaa häntä häpeään, aikoi hän salaisesti hyljätä hänet." Matteus 1:19

 Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"Because Joseph her husband-to-be was a righteous man and did not want to expose her to public disgrace, he had in mind to divorce her quietly." Matthew 1:19 (NIV)

 Suora suomennos:

"Mutta kun Joosef, hänen tuleva aviomiehensä oli oikeamielinen mies, eikä hän tahtonut paljastaa Mariaa julkiseen häväistykseen, hän ajatteli mielessään erota hänestä vähin äänin. Matteus 1:19

Kun Joosef tiesi Marian olevan raskaana, hän tiesi, että jos he jäisivät kiinni asiasta ennen heidän vihkimistään, heidät saatettaisiin kuolemaan. Hän oli ajatellut lähteä pakoon koko tilannetta, eli hylätä tuleva vaimonsa ja pelastaa oma elämänsä.

"Mutta kun hän tätä ajatteli, niin katso, hänelle ilmestyi unessa HERRAN enkeli, joka sanoi: "Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa tykösi Mariaa, vaimoasi; sillä se, mikä hänessä on siinnyt, on Pyhästä Hengestä." Matteus 1:20

Joosefia muistutettiin Jesajan puhumasta profetiasta Jesajan kirjassa 7:13-15 - Jumalan Sanan mukaisesti - Pyhällä Hengellä. Tarkoittaen, että se oli Joosef, ei Pyhä Henki, joka oli saattanut Marian raskaaksi.

Mikä on Joosefin ja Marian pojan tuleva tehtävä?

"Ja hän on synnyttävä pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus, sillä hän on vapahtava (pelastava) kansansa heidän synneistänsä." Matteus 1:21

Jeesus oli lähetetty jatkamaan tehtävää, jonka Salomo epäonnistui täyttämään; pelastamaan hänen kansansa Israel heidän synneistään, ei siis Kristittyjä.

Mikä oli Israelin kansan synti?

"Jeremia sanoi vielä kaikelle kansalle ja kaikille naisille: Kuulkaa Herran sana, kaikki Juuda, joka olet Egyptin maassa." Jeremia 44:24

"Näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala: Mitä te ja teidän vaimonne olette suullanne puhuneet, sen te panette käsillänne täytäntöön, sanoen: 'Me täytämme lupauksemme, joilla olemme luvanneet polttaa uhreja taivaan kuningattarelle ja vuodattaa hänelle juomauhreja'. Niinpä pitäkää lupauksenne, pankaa lupauksenne täytäntöön!" Jeremia 44:25

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"This is what the LORD Almighty, the God of Israel, says: You and your wives have shown by your actions what you promised when you said; 'We will certainly carry out the vows we made to burn incense and pour out drink offerings to the Queen of Heaven.'"Go ahead then, do what you promised! Keep your vows!" Jeremiah 44:25 (NIV)

Suora suomennos:

"Tämä on se mitä HERRA Kaikkivaltias, Israelin Jumala, teille sanoo: Te ja teidän vaimonne olette näyttäneet toimillanne, mitä te lupasitte kun sanoitte; ´Me tulemme varmasti pitämään lupauksemme, jotka me teimme Taivaan Kuningattarelle koskien uhritoimintaa ja juomauhrien vuodattamista.` "Menkää sitten ja tehkää kuten lupasitte! Pitäkää lupauksenne!" Jeremia 44:25

"Sen tähden kuulkaa Herran sana, kaikki Juuda, te jotka asutte Egyptin maassa: Katso, minä vannon suuren nimeni kautta, sanoo Herra: Totisesti, ei ole ainoakaan Juudan mies enää mainitseva suullaan minun nimeäni, niin että sanoisi: 'Niin totta kuin Herra, Herra elää' - ei koko Egyptin maassa." Jeremia 44:26

Israelin kansan synnit silloin olivat heidän väärä ylistyksensä Jumalaa kohtaan. Siten ollen, jotta he tulisivat pelastetuiksi heidän synneistään, heidän täytyy tuntea Jumalan nimi.

"Tämä kaikki on tapahtunut, että kävisi toteen, minkä Herra on puhunut profeetan kautta, joka sanoo: "Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja tälle on annettava nimi Immanuel", mikä käännettynä on: Jumala meidän kanssamme. Herättyään unesta Joosef teki, niin kuin Herran enkeli oli käskenyt hänen tehdä, ja otti vaimonsa tykönsä." Matteus 1:22-24

Tämä on Jeesuksen merkki, jotta hänen kansansa kykeni identifioimaan tai tunnistamaan hänet, sinä henkilönä, joka jatkaisi tehtävää kansansa tekemisessä tietoiseksi Jumalan Nimestä. Onko todella totta, että Jeesus oli Daavidin jälkeläinen? Onko myös totta, että hänen vanhempansa eivät olleet naimisissa ennen hänen syntymäänsä?

"neitsyen tykö, joka oli kihlattu Joosef nimiselle miehelle Daavidin suvusta; ja neitsyen nimi oli Maria." Luukas 1:27

Jeesuksen todellinen isä oli Joosef, joka kuului Daavidin huoneeseen, sukuun. Jos me uskomme uskontojen opetuksia, että Jeesus oli "Jumalan poika", niin sitten sen pitäisi olla Maria, joka kuuluu Daavidin huoneeseen.

 Ja:

"Ja katso, sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus." Luukas 1:31

"Hän on oleva suuri, ja hänet pitää kutsuttaman Korkeimman Pojaksi, ja Herra Jumala antaa hänelle Daavidin, hänen isänsä, valtaistuimen, Luukas 1:32

 Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"He will be great and will be called the Son of the Most High. The LORD God will give him the throne of his father David," Luke 1:32 (NIV)

Suora suomennos:

"Hän on oleva suuri ja häntä tullaan kutsumaan Kaikkein Korkeimman Pojaksi…" Luukas 1:32

"Hän on oleva suuri ja häntä tullaan kutsumaan Kaikkein Korkeimman Pojaksi" - Tämä vahvistaa sen, että Jeesus oli seuraava Daavidin sukulinjasta, joka tulisi saattamaan päätökseen Kuningas Salomon keskeneräiseksi jääneen tehtävän ja siten vastaanottaisi tittelin "Jumalan Poika". Jeesus oli ainoastaan Daavidin poika tai jälkeläinen, ei aito "Jumalan poika", hän oli vain mies, ihminen.

"Herra Jumala antaa hänelle Daavidin, HÄNEN ISÄNSÄ, valtaistuimen," - Sitä ei voi enää kiistää, että Jeesus on puhtaasti ja yksinomaisesti Daavidin jälkeläinen.

Toinen vahvistus sille, että Jeesus on ainoastaan Daavidin poika voidaan lukea seuraavasta:

                      "Jeesuksen Kristuksen, Daavidin pojan, Aabrahamin pojan, syntykirja." Matteus 1:1

Nyt me voimme nähdä sen, että profetia 2. Samuel 7:12-14 koskien tulevaa Daavidin jälkeläistä, ei Jumalan poikaa, on saanut täyttymyksensä.

Kun tarkastelemme profetiaa 2. Samuel 7:12-14, että jos Daavidin jälkeläinen tekee vääryyden tai rikkeen, hän joutuu kohtaamaan rangaistuksen ihmisten käsien kautta hakkaamisin ja ruoskimisin.

Oliko Jeesus - Kuningas Daavidin poika rangaistu ihmistenkäsien kautta hakkaamisin, ruoskimisin ja ristiinnaulitsemalla?

"Niin kaikki kansa vastasi ja sanoi: "Tulkoon hänen verensä meidän päällemme ja meidän lastemme päälle." Silloin hän päästi heille Barabbaan, mutta Jeesuksen hän ruoskitti ja luovutti ristiinnaulittavaksi." Matteus 27:25-26

Todellakin, Jeesus joutui ihmisten käsien kautta pahoinpidellyksi ja tapetuksi, kuten Jumala on asettanut profetiassa 2. Samuel 7:12-14.

"Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani. KUN HÄN TEKEE VÄÄRIN, NIIN MINÄ RANKAISEN HÄNTÄ IHMISTEN ANTAMIN KEPINISKUIN JA MIESTEN KÄSIEN KAUTTA SELKÄSAUNOILLA SEKÄ RUOSKIMISILLA". 2. Samuel 7:12-14

Me voimme todeta itse, että perustuen siihen mitä Jumala sanoi profetiassa, että aito syy, minkä takia Hän salli Jeesuksen, - Kuningas Daavidin jälkeläisen tulla ihmisten hakkaamaksi, ei ollut meidän syntiemme takia, vaan hänen (Jeesuksen) omien väärintekojen johdosta.

Uskonnot voivat sanoa, että Jumalan sana 2. Samuel 7:12-14 koskien rangaistusta, jonka Daavidin jälkeläinen joutuu kärsimään sitten kun hän syyllistyy vääryyteen, oli tarkoitetttu ainoastaan Kuningas Salomolle, eikä se ulotu tai vaikuta Jeesukseen.

Lukekaamme mitä Jumala on ilmoittanut Raamatun kirjoituksista Hänen profeetalleen kuin Moosekselle, Opettaja Evangelistalle tästä kyseisestä asiasta. Kuinka me tiedämme, että Jumalan säännös/käsky koskien 2. Samuel 7:12-14 ulottuu ja vaikuttaa myös Jeesukseen? Pidä mielessäsi, että Jeesus on Daavidin jälkeläinen.

Luemme seuraavaan:

"Jos hänen poikansa hylkäävät minun lakini eivätkä vaella minun oikeuksieni mukaan, jos he minun säädökseni rikkovat eivätkä noudata minun käskyjäni, niin minä rankaisen vitsalla heidän rikoksensa ja heidän pahat tekonsa vitsauksilla;" Psalmi 89:30-32

 Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

"If his sons forsake my law and do not follow my statutes, if they violate my decrees and fail to keep my commands, I will punish their sin with the rod, their iniquity with flogging;" Psalm 89:30-32 NIV

 Suora suomennos:

"Jos hänen poikansa hylkäävät minun lakini eivätkä noudata minun perussääntöjäni, jos he rikkovat ja laiminlyövät minun asetukseni sekä epäonnistuvat pitämään minun käskyni, Minä tulen rankaisemaan heidän syntinsä sauvan iskuin, heidän väärintekonsa ruoskimisella; " Psalmi 89:30-32

Jos hänen poikansa hylkäävät minun lakini eivätkä noudata minun perussääntöjäni" - Siinä, mitä Jumala on ilmoittanut Raamatun kirjoituksista Opettaja Evangelistalle Psalmissa 89:30-32, Jumala näyttää meille, että Hänen käskynsä koskien rangaistusta 2. Samuel 7:12-14 ei ole tarkoitettu ainoastaan Salomolle, vaan se ulottuu kaikkiin Daavidin jälkeläisiin, mukaan lukien Jeesus, sillä hän oli seuraava Daavidin jälkeläinen, joka tuli valituksi tai voidelluksi jatkamaan Salomon keskeneräiseksi jäänyttä tehtävää (tehdä Jumalan nimi tunnetuksi rakentamansa huoneen kautta) ja voisi siten vastaanottaa tittelin "Jumalan poika".

Tekikö Jeesus kuten Jumala käski 2. Samuel 7:12-14, joka käsitteli Huoneen rakentamista Jumalan Nimelle?

"Ja minä sanon sinulle: sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, ja tuonelan portit eivät sitä voita." Matteus 16:18

Jeesus oli Jumalan lähettämä johdattamaan hänen oma kansansa Jumalan Nimeä kantavalle huoneelle, jonka oli rakentanut Kuningas Salomo. Sen sijaan hän rakensi toisen talon hänen omalle nimelleen. Jeesus oli perustanut ja pystyttänyt hänen oman kirkkonsa (Kristuksen Kirkon), ja se ei ollut osa hänen profetioissa tarkoin määriteltyä ja yksilöityä tehtävää. Tätä petosta on käytetty monien uskontojen perustana. Rakentamalla kirkon hänen omalle nimelleen, Jeesus oli tehnyt itsensä tunnetuksi kuin hän olisi jumala, ennemminkin kuin, että olisi saattanut hänen kanssa-Israelilaisensa tuntemaan aito ja tosi Jumalan nimi!

Sen vuoksi, että uskonnot laittoivat tai saattoivat meidät ylistämään Jeesusta, joka - perustuen Jumalan sanaan 2. Samuel 7:12-14 kärsi Jumalan rankaistuksen hänen omien väärintekojensa takia, ei siis meidän syntiemme, kuten apostolit väittävät, niin on selkeää, että uskonnot ovat antaneet meille väärää opetusta Jumalasta.

JO AIKOJEN ALUSTA ALKANUT USKONTOJEN HARJOITTAMA JUMALAN SANOMAN VÄÄRISTELY ON AIHEUTTAJA TÄMÄN PÄIVÄN USKONNOLLISILLE SODILLE 12.8.2014 Osa 2