EPÄUSKOLLISUUS JUMALAN ERITYISTÄ ASETUSTA KOHTAAN AIHEUTTI USKONNOLLISET KIISTAT JA HAJAANTUNEISUUDEN 23.9.2014

 

 

Tänä päivänä monet Muslimisaarnaajat arvostelevat ankarasti viimeaikaisia tappamisia, joita on tehnyt Islamistinen jihadisti ryhmittymä IS (tunnetaan myös nimellä ISIL tai ISIS), ettei se ole "Islamistinen" tai Islamin opinkappaleiden "mukainen tai linjassa sen opetuksen kanssa". Ei-Muslimit ovat havainneet ja tulleet siihen tosiasialliseen päätelmään, että niin kauan kuin Islaminuskon kaltaista opetusta on olemassa, niin nämä terrorismin ja väkivallan teot ovat aina radikalismisten uskovien toimintakentässä. Tämä asettaa ei-uskovan tai vääräuskoisten (ei-Muslimi) olemaan epäuskoinen jokaista Islaminuskon harjoittajaa kohtaan.

 

Hyvin pian tämä epäluottamus tulee kääntymään vihanilmauksiin, joka aiheuttaa aseellisia selkkauksia näiden ryhmien välillä ja tulee räjähtämään suureksi uskonnolliseksi sodaksi. Muista Ristiretket?

 

Kuitenkin, tämän päivän ydinasemateriaali ja kalusto, joita uskonnolliset taistelujoukot saattavat ottaa käyttöön, ei tule aiheuttamaan ainoastaan miljoonien ihmishenkien menetyksiä, mutta myös voi tuhota meidän planeettamme. Kaikki maailman johtajat tulevat olemaan voimattomia, eivätkä he kykene pysäyttämään sitä, koska heillä ei auktoriteettia ja valtaa yli uskontojen.

 

Mikäli ihmiskunta lähtee syyttämään Yhtä Tosi Jumalaa siitä, ketä nämä uskonnot (Islam ja Kristinusko) väittävät edustavansa, se ei ole oikein. Tätä vastakkainasettelua ja selkkauksia ei olisi tapahtunut, mikäli ihmiskunta olisi ottanut kuuleviin korviinsa ja oppinut Jumalan säätämän ketä tulee ainoastaan kuunnella, kun tarkoitetaan Hänen sanojaan Raamatun kirjoituksissa.

 

Mikä oli tämä käsky?

 

Luemme siitä Jumalan sanat:

 

"Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua. Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille." 5. Moos. 18:18-19

 

Tässä Jumala puhuu profeetta Mooseksen kanssa, aito Jumalan profeetta. Jumala sanoi, että Hän tulee nostamaan profeetan kuin hän on

 (Mooses), jonka suuhun Hän asettaa Hänen sanansa ja hän tulee puhumaan ainoastaan sen, mitä Jumala käskee hänen puhua Hänen Nimessään.

 

Tämän keskeisin sanoma tai merkitys on, että mitä tulee Jumalan sanaan ja erityisesti koskien Hänen Nimeään - meidän ei tulisi etsiä neuvoa keneltäkään muulta sitä koskien, sillä on olemassa ainoastaan YKSI mies, jolle Jumala on antanut täyden auktoriteetin puhua kyseisestä asiasta.

 

Ja hän on ´profeetta kuin Mooses´, josta Jumala puhui 5. Mooseksen kirjassa 1:18-19!

 

Uskonnot, erityisesti Kristinusko, ovat johdattanet ihmiset uskomaan, että jotta kykenee todella ymmärtämään Raamatun kirjoituksia, niin henkilöllä täytyy olla akateeminen tutkinto Teologiasta sekä muinaisista Raamatun kielistä. Mikäli me avaamme silmämme ja mielemme sille, mitä Jumala sanoi: "minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua.", me voimme ymmärtää, että jotta henkilö kykenisi selittämään Jumalan Sanaa Raamatun kirjoituksista juuri kuten Jumala on tarkoittanut, niin tuon henkilön selityksen täytyy tulla yksinomaan Jumalalta, eikä tuon henkilön oman henkilökohtaisen mielipiteen tai Raamatun kirjoitusten akateemisista opinnoista. Asia saa täyttymyksensä ainoastaan henkilössä, joka on aikaisemmin kirjoituksissa mainittu profeetta.

 

Mitä olisi voinut tapahtua koko maailmalle, jos me kaikki olisimme ottaneet opiksemme ja kuunnelleet tätä Jumalan Sanaa kuunnella ainoastaan Hänen aitoa ja tosi profeettaansa kuin Moosesta?

 

Jumala antoi ehdottoman tarkan kuvan siitä jo kauan sitten mitä olisi voinut tapahtua meidän maailmallemme, jos koko ihmiskunta olisi yhdistynyt tottelemaan Hänen käskyään. Tämä sana on sanottu 1. Mooseksen kirjassa kappaleessa 2 jakeissa 15-17

 

"Ja HERRA Jumala otti ihmisen ja pani hänet Eedenin paratiisiin viljelemään ja varjelemaan sitä." 1. Moos. 2:15

 

"viljelemään ja varjelemaan sitä" - Ihminen asetettiin puutarhaan ja hänelle annettiin kaikki se, mitä hän tulisi tarvitsemaan sen ylläpitämisessä ja kehittämisessä.

 

Tämä on myös ihmisen perus- ja ydinvelvollisuus täällä maassa - pitää maasta huolta ja kehittää sitä, ei saastuttaa ja väärinkäyttää sen tarjoamia luonnonrikkauksia.

 

Jatkaaksemme:

 

"Ja Herra Jumala käski ihmistä sanoen: Syö vapaasti kaikista muista paratiisin puista, mutta hyvän- ja pahantiedon puusta älä syö, sillä sinä päivänä, jona sinä siitä syöt, pitää sinun kuolemalla kuoleman." 1. Moos. 2:16-17

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

"And the Lord God commanded the man, "You are free to eat from any tree in the garden; but you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil, for when you eat from it you will certainly die." Genesis 2:16-17 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Ja Herra Jumala käski ihmistä, "Sinä olet vapaa syömään kaikista puutarhan puista; mutta sinun ei pidä syödä hyvän ja pahan tiedon puusta, sillä, kun sinä siitä syöt, sinä varmasti tulet kuolemaan." 1. Moos. 2:16-17

 

Tässä Eedenin Puutarhan tapahtumassa Adamille annettiin yksi ainoa käsky Jumalalta. Hän voisi syödä kaikkia puutarhan puiden hedelmiä, lukuun ottamatta yhtä.

 

Sen kautta mitä Jumala sanoi Adamille yllä olevissa jakeissa, me voimme ymmärtää sen ajatuksen muodon ja mallin, jota Jumala tahtoo ihmiselle ja se on maailma, joka on kuin Eedenin Puutarha. Koko ihmiskunta olisi kuin yksi mies (kuin Adam) totellen Hänen käskyjään, ja kuin yksi mies pitämässä huolta Maasta.

 

Kuvittele minkälainen meidän nykyinen maailmamme olisi voinut olla niin miellyttävä ja kaunis paikka tänä päivänä, mikäli me kaikki olisimme yhdessä kuunnelleet ja ottaneet opiksemme Jumalan käskyistä. Ei olisi uskonnollisia sotia, ei saastuttamista, ei sairauksia tai tauteja sillä ruokanamme olisi vain ja ainoastaan se, minkä Jumala meille määräsi. Jokainen ihminen kunnioittaisi toista.

 

Palaamme takaisin siihen, mitä Jumala käski 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19, me voimme nähdä, että se on yhdensuuntainen Hänen antamalleen käskylle Adamille Eedenin Puutarhassa.

 

"Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua. Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille." 5. Moos. 18:18-19

 

"minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua. Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille." - Me voimme ymmärtää, että Jumala käskee meitä kuuntelemaan ainoastaan yhtä miestä; ei kokonaista instituutionallista saarnaajia ja teologeja, kun kyseessä on Hänen sanaansa ja lakejansa koskeva ehdottoman tarkka merkitys Raamatussa. Profeetta ei ole opiskellut Raamattua tehdäkseen kyseisiä selityksiä; kyseessä on Jumala ja Hän on laittanut hänen suuhunsa oikeat sanat, joilla selittää Hänen sanansa Raamatun kirjoituksista.

 

Tämä artikkeli pitää sisällään ilmestyksen ja paljastuksen siitä, kuka aito Jumalan profeetta kuin Mooses on. Nyt, kun hän on täällä tänä nykyisenä aikakautena, se ainoastaan tarkoittaa sitä, että Jumala antaa meille mahdollisuuden palata takaisin ja totella Hänen aitoja käskyjään koskien Hänen sanojaan. Tietääkseen ja tunteekseen Hänen todellisen Nimensä Raamatusta, niin että me kaikki voisimme elää kuin yhtenä ihmisenä Hänen alaisuudessaan ja meidän maailmamme voisi olla jälleen kerran kuin Eedenin Puutarha - Jumalan antaman rauhan siunausten, yltäkylläisyyden ja oikeamielisyyden alainen maailma.

 

Oppikaamme, millä tavalla ihmiskunta epäonnistui, eikä totellut Jumalan selkeän yksinkertaista säädöstä/käskyä (5. Mooseksen kirja 18:18-19), ainoastaan kuunnella tai odottaa Hänen tulevaa profeettaa kuin Mooses.

 

Vastaus löytyy jälleen siitä, kuinka Adam epäonnistui noudattamaan Jumalan käskyä Eedenin Puutarhassa.

 

Luemme siitä:

 

"Mutta käärme oli kavalin kaikista kedon eläimistä, jotka Herra Jumala oli tehnyt; ja se sanoi vaimolle: Onko Jumala todellakin sanonut: 'Älkää syökö kaikista paratiisin puista'?" 1. Moos. 3:1

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos: 

 

"Now the serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord God had made. He said to the woman, "Did God really say, 'You must not eat from any tree in the garden'?" Genesis 3:1 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Sitten, käärme oli kaikista HERRA Jumalan tekemistä eläimistä kaikkein katalin ja ovelin. Hän sanoi naiselle, "Sanoiko Jumala todella, ´Te ette saa syödä puutarhan mistään puusta?" 1. Moos. 3:1

 

"Sitten, käärme oli kaikista HERRA Jumalan tekemistä eläimistä kaikkein katalin ja ovelin" - Kyseessä on Jumala, joka loi tämän "käärmeen"

 

"Sanoiko Jumala todella, ´Te ette saa syödä puutarhan mistään puusta?" - Käärme kysyi Eevalta koskien sitä, mitä Jumala oli sanonut Adamille koskien tietyn yksilöidyn hedelmän syömisen kieltoa puutarhassa.

 

Me voimme myös nähdä kuinka käärme eksytti tai johdatti naisen harhaan käyttäen Jumalan Sanaa ja samanaikaisesti asetti sen ristiriitaan Jumalan sanoman 1. Moos. 2:16-17 kanssa: "he voisivat syödä kaikkia paitsi kiellettyä hedelmää".

 

Meidän nykyisenä aikanamme maailman ihmiset kuuntelevat toisistaan erilaisia saarnaajia koskien Jumalan Sanaa ja heidän selityksiään Jumalan laista Raamatussa.

 

Mitä nainen sanoi käärmeelle?

 

"Niin vaimo vastasi käärmeelle: Me saamme syödä muiden puiden hedelmiä paratiisissa, mutta sen puun hedelmästä, joka on keskellä paratiisia, on Jumala sanonut: 'Älkää syökö siitä älkääkä koskeko siihen, ettette kuolisi.'" 1. Moos. 3:2-3

 

"mutta sen puun hedelmästä, joka on keskellä paratiisia, on Jumala sanonut" - Me voimme lukea, että Eeva tunsi Jumalan käskyt. Tämä on oikea tie ylistää Jumalaa, totella Hänen käskyjään.

 

Lopettiko käärme siihen, mitä Eeva sanoi?

 

"Niin käärme sanoi vaimolle: Ette suinkaan kuole; vaan Jumala tietää, että sinä päivänä, jona te siitä syötte, aukenevat teidän silmänne, ja te tulette niinkuin Jumala tietämään hyvän ja pahan." 1. Moos. 3:4

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos: 

 

"You will not surely die," the serpent said to the woman. For God knows that when you eat of it your eyes will be opened, and you will be like God, knowing good and evil." Genesis 3:4-5 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Te ette varmasti kuole, "sanoi käärme naiselle. Sillä Jumala tietää, että kun te syötte siitä, teidän silmänne tulevat aukeamaan/näkemään ja te tulette olemaan kuin on Jumala, tietäen ja tuntien hyvän sekä pahan." 1. Moos. 3:4

 

Me voimme hahmottaa ja havaita, kuinka Saatana (käärme) saarnaa Jumalan säätämän vastaisesti ja laatii jopa sen oman selityksen kyseiselle asialle.

 

"Sillä Jumala tietää, että kun te syötte siitä, teidän silmänne tulevat aukeamaan/näkemään ja te tulette olemaan kuin on Jumala, tietäen ja tuntien hyvän sekä pahan." - Todellisuudessa, se mitä Saatana sanoo tässä, on totta siinä mielessä, että me voimme sitten myös tietää mikä on oikein ja mikä väärin, toki sen jälkeen kun olemme tehneet väärin ja kärsineet sen tuomat seuraamukset.

 

"Ja vaimo näki, että siitä puusta oli hyvä syödä ja että se oli ihana katsella ja suloinen puu antamaan ymmärrystä; ja hän otti sen hedelmästä ja söi ja antoi myös miehellensä, joka oli hänen kanssansa, ja hänkin söi." 1. Moos. 3:6

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos: 

"When the woman saw that the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye, and also desirable for gaining wisdom, she took some and ate it. She also gave some to her husband, who was with her, and he ate it." Genesis 3:6 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Kun nainen näki, että puun hedelmä oli hyvä syödä ja miellytti silmää, sekä oli myös houkuttelevan suotavaa saavuttaakseen viisautta, niin hän otti siitä ja söi. Nainen antoi siitä myös aviomiehelleen, joka oli hänen kanssaan ja hän söi sen." 1. Moos. 3:6

 

"Kun nainen näki, että puun hedelmä oli hyvä syödä ja miellytti silmää, sekä oli myös houkuttelevan suotavaa saavuttaakseen viisautta" -Nainen tai Eeva ei luottanut Jumalaan, vaikka Saatanan antaman selitys oli oikea koskien Jumalaa (että hän olisi kuin Jumala ilman, että tottelisi Jumalan käskyjä). Hän söi kiellettyä hedelmää ja ei kuunnellut ainoastaan Saatanaa, vaan myös omia halujaan olla kuin Jumala.

 

"Nainen/Hän antoi siitä myös aviomiehelleen, joka oli hänen kanssaan ja hän söi sen." - Ja tämä oli Adamin ymmärryksen puute/mielettömyys, hän uskoi kumppaniaan enemmän kuin Jumalaa.

 

Me voimme tunnustaa selkeänä totuutena, että syy minkä takia ihmiskunta epäonnistui tottelemaan Jumalan käskyä 5. Mooseksen kirja 18:18-19 johtuu siitä, että he ovat tehneet saman virheen kuin Adam ja Eeva tekivät.

 

Aivan kuten tuo pari, on myös ihmiskunta sallinut itsensä kuunnella ihmisiä, jotka eivät ole olleet Jumalan lähettämiä puhumaan tai selittämään Hänen sanaansa.

 

Onko se totta, että mikäli me olisimme olleet tottelevaisia Jumalan käskyjä kohtaa ja erityisesti kuuntelemalla Hänen aitoa profeettaansa, me olisimme voineet elää Jumalan siunausten alaisina?

 

"Katso, minä asetan tänä päivänä teidän eteenne siunauksen ja kirouksen: siunauksen, jos te tottelette HERRAN, teidän Jumalanne, käskyjä, jotka minä tänä päivänä teille annan, mutta kirouksen, jos te ette tottele HERRAN, teidän Jumalanne, käskyjä, vaan poikkeatte siltä tieltä, jota minä tänä päivänä käsken teidän vaeltaa, ja seuraatte muita jumalia, joita te ette tunne." 5. Moos. 11:26-28

 

"siunauksen, jos te tottelette HERRAN, teidän Jumalanne, käskyjä, jotka minä tänä päivänä teille annan" - Tämä on ilmiselvää.

 

"kirouksen, jos te ette tottele HERRAN, teidän Jumalanne, käskyjä" - Hänen siunauksensa sijaan me olemme kokeneet Jumalan kirouksen, koska me epäonnistuimme ja olemme olleet tottelemattomia Jumalan käskylle 5. Moos. 18:18-19 ainoastaan kuunnella Hänen profeettaansa kuin Moosesta. Kuinka me tiedämme, että me kärsimme Jumalan kirouksen alaisina? Mitkä ovat merkkinä siitä?

 

 "Jos et tarkoin noudata kaikkia tämän lain sanoja, jotka ovat kirjoitetut tähän kirjaan, niin että pelkäät tätä kunniallista ja peljättävää nimeä, Herraa, sinun Jumalaasi, niin Herra panee sinun ja sinun jälkeläistesi kärsittäväksi erinomaisia vaivoja, suuria ja pitkällisiä vaivoja, pahoja ja pitkällisiä sairauksia. Hän kääntää sinua vastaan kaikki Egyptin taudit, joita sinä pelkäät, ja ne tarttuvat sinuun. Ja kaikkinaisia muita sairauksia ja vaivoja, joista ei ole kirjoitettu tässä lakikirjassa, Herra nostattaa sinua vastaan, kunnes sinä tuhoudut." 5. Moos. 28:58-61

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"If you do not carefully follow all the words of this law, which are written in this book, and do not revere this glorious and awesome name - the LORD your God - the LORD will send fearful plagues on you and your descendants, harsh and prolonged disasters, and severe and lingering illnesses. He will bring upon you all the diseases of Egypt that you dreaded, and they will cling to you. The LORD will also bring on you every kind of sickness and disaster not recorded in this Book of the Law, until you are destroyed." Deuteronomy 28:58-61 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Jos sinä et huolellisesti noudata kaikkia tämän lain sanoja, jotka ovat kirjoitetut tähän kirjaan, ja etkä pelkää syvästi kunnioittaen tätä loistavaa ja mahtavaa nimeä - HERRA sinun Jumalasi - niin HERRA tulee lähettämään pelottavia vitsauksia sinun ja jälkeläistesi päälle, ankaria ja pitkittyneitä vitsauksia, vakavia ja pitkäkestoisia sairauksia. Hän tulee laskemaan yllesi kaikki Egyptin taudit, joita sinä pelkäsit, ja ne jäävät sinun riesaksesi. HERRA tuo myös sinun kärsittäväksesi kaikenlaisia sairauksia ja katastrofeja, joita ei ole kirjoitettuna tähän Lain Kirjaan, kunnes sinä tuhoudut." 5. Moos. 28:58-61

 

Jumala on Itse varottanut, että ne tapahtumat, vitsaukset, jotka tapahtuivat Mooseksen aikana Egyptissä, tulevat tapahtumaan uudelleen. Erittäin vaarallisten virustautien ja vitsausten leviäminen; kuten Ebola, Corona virus, lintuinfluenssa, ja tuhoisat hurrikaanit, maanjäristykset, epätavalliset talvimyrskyt joita ei koettu Mooseksen aikana, ovat merkkejä siitä, että maailma on todella Jumalan kiroama.

 

Sitä ei voi eikä kyetä kieltää tai mitätöidä. Kaikki tappamiset, sodat, vitsaukset ja katastrofit ovat todellisia merkkejä siitä, että me olemme Jumalan kirouksen alaisina, koska me emme ole totelleet Hänen käskyjään ja aivan erityisesti sitä, mitä Hän sanoi 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19, eli kuunnella ainoastaan Hänen profeettaansa kuin Moosesta.

 

Mikäli me olisimme osoittaneet huomiotamme ja ajatelleet mitä Jumala sanoi 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19 ja ottaneet siitä opiksemme, me emme olisi sallineet itsemme tulla höynäytetyiksi liittymään näihin uskontoihin. Ilman heidän seuraajiaan tai jäsenistöään olisivat kuihtuneet ja hävinneet. Koko ihmiskunta ei olisi koskaan joutunut jaetuksi tai hajautetuksi, eikä olisi konflikteja toisiaan vastaan! Me emme olisi joutuneet kokemaan ja todistamaan sellaista tuhoa, jonka uskonnolliset sodat ovat tuoneet keskuuteemme!

 

Tarkoittaako tämä sitä, että Käärmeen petos johtaa meidät harhaan seuraamasta Jumalan käskyjä ei loppunut Adamiin ja Eevaan, vaan on jopa kukoistanut ja menestynyt aina meidän päiviimme asti?

 

 "Ja suuri lohikäärme, se vanha käärme, jota perkeleeksi ja saatanaksi kutsutaan, koko maanpiirin villitsijä, heitettiin maan päälle, ja hänen enkelinsä heitettiin hänen kanssansa." Ilmestyskirja 12:9

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

The great dragon was hurled down—that ancient serpent called the devil, or Satan, who leads the whole world astray. He was hurled to the earth, and his angels with him. Revelation 12:9 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Suuri lohikäärme heitettiin alas - se muinainen käärme, jota on kutsuttu paholaiseksi, tai saatanaksi, joka johdattaa koko maailman eksyksiin. Hänet heitettiin maahan ja hänen enkelinsä hänen kanssaan." Ilmestyskirja 12:9

 

"Suuri lohikäärme heitettiin alas" - se muinainen käärme, jota on kutsuttu paholaiseksi, tai saatanaksi" - 1. Mooseksen kirjassa kappaleessa 3 mainittu käärme on myös Saatana.

 

"joka johdattaa koko maailman eksyksiin" - Saatana oli menestyksekäs johdattaessaan koko maailman eksyksiin tottelemasta Jumalaa.

 

Saatana on eksyttänyt koko maailman olemaan seuraamasta Jumalan käskyjä. Jumalan luomistyö Eedenin Puutarha on ainoastaan prototyyppi, malliesimerkki. Jo alusta lähtien Jumala tarkoitti koko maailman olemaan yhtä suurta Eedenin Puutarhaa, jossa kaikki ihmiset voivat elää harmoniassa, yhdistyneinä pitämään huolta tästä maailmasta ja yhdistyneinä tottelemaan Hänen käskyjään. Autuas ja onnellinen elämä kaikille!

 

"Hänet heitettiin maahan ja hänen enkelinsä hänen kanssaan" - Se on kirjoitettu, että Saatanalla (käärme) on monia "enkeleitä" tai sananviejiä. Tämä vahvistaa sen, että on monia ihmisiä, jotka ovat jatkaneet Saatanan petosta kumoamalla Jumalan käskyt ja lisäämällä heidän omia selityksiään koskien Jumalan sanoja. Heidän opetuksensa on aiheuttanut sen, että ihmiskunta joutuu kärsimään Jumalan kirouksen alaisina.

 

Ihmiskunta ei voi syyttää Jumalaa heidän kokemistaan kärsimyksistä Hänen kirouksensa alaisina, sillä he ovat valinneet kuunnella monia uskontojen saarnaajia, jotka puhuvat Jumalasta käyttäen heidän omaa tulkintaansa koskien Hänen sanojaan, eivätkä ole pysyneet määrätietoisina kuunnellen ainoastaan profeettaa kuin Moosesta tai odottaneet hänen tuloaan.

 

Onko se totta, että Jumalan viha on meidän yllämme, koska me olemme kuunnelleet saarnaajia, joita Jumala ei ole lähettänyt eikä ohjeistanut Hänen sanassaan Raamatun kirjoituksissa?

 

"Eikä Herran viha asetu, ennen kuin hän on toteuttanut ja täyttänyt sydämensä aivoitukset. Aikojen lopulla te tulette sen hyvin ymmärtämään." Jeremia 23:20

 

 Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The anger of the LORD will not turn back until he fully accomplishes

the purposes of his heart. In days to come you will understand it clearly."

Jeremiah 23:20 NIV

 

Suora suomennos:

 

"HERRAN viha ei poistu tai asetu ennen kuin hän täysin saattaa päätökseen hänen sydämensä päämäärät. Tulevina päivinä te tulette ymmärtämään sen selkeästi." Jeremia 23:20

 

"Tulevina päivinä te tulette ymmärtämään sen selkeästi." - Tämän keskeisin sanoma on, että on olemassa oikea aika Jumalan sanoille (jotka ovat kirjoittaneet profeetat) Vanhassa Testamentissa, tulemaan ymmärretyiksi.

 

Mitä me tulemme huomaamaan ja ymmärtämään sitten kun meillä on todellista ymmärrystä koskien kirjoitettua Jumalan sanaa?

 

"Minä en ole lähettänyt noita profeettoja, mutta silti he juoksevat. Minä en ole puhunut heille, mutta kuitenkin he ennustavat." Jeremia 23:21

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"I did not send these prophets, yet they have run with their message; I did not speak to them, yet they have prophesied." Jeremiah 23:21 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Minä en ole lähettänyt näitä profeettoja, ja kuitenkin he juosten tuovat heidän sanomiaan; Minä en ole heille puhunut, ja kuitenkin he profetoivat." Jeremia 23:21

 

"Minä en ole lähettänyt näitä profeettoja, ja kuitenkin he juosten tuovat heidän sanomiaan" - Me tulemme havahtumaan siihen tosiasiaan, että Jumalan viha on todellakin meidän yllämme, koska me olemme kuunnelleet vääriä profeettoja uskontojen toiminnan alusta lähtien.

 

 Millä tavalla me olemme aiheuttaneet Jumalan vihan? Onko se sen takia, että me emme ole käyttäneet meidän viisauttamme ja ymmärrystämme Häntä ylistäessämme?

 

Luemme seuraavan tapahtuman:

 

"Kun Amasja, voitettuaan (teurastettuaan) edomilaiset, tuli takaisin, toi hän mukanaan seiriläisten jumalat ja asetti ne itselleen jumaliksi, ja hän kumarsi niitä ja poltti niille uhreja." 2. Aikakirjat 25:14

 

 Tämä tapahtui Juudan Kuninkaan Amasjan aikana. Hän otti Edomilaisten jumalat (ihmisten jotka hän oli hävittänyt taistelussa) ja kumarsi sekä ylisti niitä, sen sijaan, että olisi ylistänyt Israelin Jumalaa, joka oli suojellut häntä.

 

Sen vuoksi mitä Kuningas Amasja teki, mitä Jumala teki?

 

"Niin HERRAN viha syttyi Amasjaa kohtaan, ja hän lähetti hänen luokseen profeetan; tämä sanoi hänelle: Miksi sinä etsit (pyydät neuvonantajiksi) tuon kansan jumalia, jotka eivät voineet pelastaa omaa kansaansa sinun käsistäsi?" 2. Aikakirjat 25:15

 

"Niin HERRAN viha syttyi Amasjaa kohtaan, ja hän lähetti hänen luokseen profeetan" - Jumalan viha oli suuri Kuningas Amasjaa kohtaan ja Hän lähetti profeetan tiedottamaan hänelle siitä. Tämä tarkoittaa sitä, että kun ihmisten tulee tietää Jumalan aito sanoma, meidän ei tule etsiä neuvoa joltakin saarnaajalta, meidän tulee konsultoida/hakea neuvoa tosi Jumalan profeetalta tai neuvonantajalta.

 

"Miksi sinä pyydät neuvonantajiksi tuon kansan jumalia, jotka eivät voineet pelastaa omaa kansaansa sinun käsistäsi?" - Kuningas ei käyttänyt hänen viisauttaan kysyen ensin itseltään: "Jos Edomilaisten jumalat ovat tosi jumalia, niin miksi on niin, että he eivät kyenneet pelastamaan heidän omia ihmisiään minun kädestäni?" Tämän kuninkaallisen epäonnistuminen käyttämään hänen viisauttaan (tai tervettä järkeään) todella saattoi Jumalan vihaiseksi.

 

Tämä tarkoittaa sitä, että ihmiskunta ja sen kuninkaat sekä johtajat ovat myös syyllistyneet samaan tyhmyyteen tai huolimattomaan virheeseen kuin Kuningas Amasja. He eivät ole käyttäneet heidän ymmärrystään tai tervettä järkeään ymmärtääkseen, että he ovat kuunnelleet vääriä profeettoja (tai vääriä saarnaajia) koskien Jumalan sanaa, kaiken tämän aikaa.

 

Millä tavalla ihmiskunta on joutunut petetyksi? Esimerkkinä:

 

Kenen uskonnolliset kirjoittajat tai kirjailijat väittävät olevan profeetta kuin Mooses, 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19?

 

"Sillä Mooses on sanonut: 'Profeetan, minun kaltaiseni, HERRA Jumala on teille herättävä veljienne joukosta; häntä kuulkaa kaikessa, mitä hän teille puhuu." Apt. 3:22

 

 Tässä, Apostolien tekoja käsittelevässä kirjassa (se jota Kristityt kutsuvat nimellä Uusi Testamentti) - me voimme lukea, että apostolit väittivät Jeesuksen olevan profeetta kuin Mooses, josta Jumala on puhunut 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19.

 

Mikäli apostolit olivat oikeassa siinä, että Jeesus oli profeetta, josta Jumala puhuu 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19, niin sitten meidän täytyy myös kyetä lukemaan kirjoituksista, että Jeesuksen julma kuolema on myös mainittuna merkkinä siitä, että hän on Jumalan tosi profeetta.

 

 Luemme Jumalan sanan koskien miestä, joka väittää olevansa profeetta:

 

"Mutta profeetta, joka julkeaa puhua minun nimessäni jotakin, jota minä en ole käskenyt hänen puhua, tahi puhuu muiden jumalien nimessä, sellainen profeetta kuolkoon.'" 5. Moos. 18:20

 

"tahi puhuu muiden jumalien nimessä, sellainen profeetta kuolkoon." - Apostolit väittävät, että Jeesus on profeetta ja kuitenkin me voimme nähdä, että hän kuoli julman kuoleman. Tämä tarkoittaa sitä, että Jeesuksen julma kuolema ei tapahtunut ihmiskunnan syntien puolesta, vaan koska hän saarnasi väärää opetusta Jumalan sanasta Raamatun kirjoituksissa.

 

Tästä syystä Jumalan viha on niin suuri meidän yllämme, aivan kuten Hänen vihansa oli suuri Kuningas Amasiaa kohtaan, joka epäonnistui kun ei käyttänyt järkeään ja logiikkaa, vaan ylisti vääriä ja valhe jumalia.

 

Me myös olemme epäonnistuneet käyttämään meidän viisauttamme koskien Jumalan sanaa sen ymmärtämisessä, minkä takia Jeesus kärsi tuskallisen ja julman kuoleman. Me olemme uskoneet apostoleiden väitteitä siinä, miksi Jeesus kuoli, kuin että olisimme ottaneet opiksemme ja kuunnelleet Jumalan sanaa, miksi Hän salli Jeesuksen kärsivän rangaistuksen.

 

Ja vielä lisäksi, ennen kuin hän kuoli, Jeesus valitti Jumalalle, minkä takia Jumala oli hylännyt hänet (Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut? Matteus 27:46).

 

Miksi ihmiset yhä kunnioittaen pelkäävät ja ylistävät häntä?

 

He eivät ole käyttäneet heidän viisauttaan ja ymmärrystään. He valitsivat ylistääkseen miestä, joka ei kyennyt edes pelastamaan itseään, sen sijaan, että sitoisivat itsensä aitoon tosi Jumalaan.

 

Islamin uskossa, vaikka he eivät ylistä Jeesusta kuten Kristityt tekevät, he pitävät häntä aitona Jumalan profeettana. Kuinka ollakaan, tämä Islamin profeetta Muhammedin epäonnistuminen nähdä totuus Raamatun kirjoituksista, että Jeesus oli väärä profeetta, todistaa sen, että hän (Muhammed) ei itse myöskään ole profeetta kuin Mooses, joka on mainittu 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19.

 

Ihmiskunnan tekemästä virheestä johtuen, että me emme ole panneet merkille ja ymmärtäneet totuutta, että Jeesus ja Muhammed eivät ole asianmukaisia henkilöitä täyttämään ja saattamaan päätökseen Jumalan Sanaa koskien tulevaa profeettaa kuin Mooses. Siten me emme voi kritisoida Jumalaa vastaan sen takia, että olemme joutuneet kärsimään Hänen kirouksensa alaisina.

 

Tehdäksemme sen selkeäksi, minkä vuoksi meidän tulee kuunnella aitoa Jumalan profeettaa tai aitoa profeettaa kuin Mooses, niin luemme vielä uudelleen, mitä Jumala sanoi

 

 "Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua. Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille." 5. Moos. 18:18-19

 

"Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän MINUN NIMESSÄNI puhuu, hänet MINÄ itse vaadin tilille." - Vahvistaaksemme, että mitä tuo henkilö (joka väittää olevansa profeetta) puhuu koskien Jumalaa, että se ei ole hänen omaa tulkintaansa (tai opintojen kautta saatua tietoa tai että hän ei syökse ainoastaan tyhjänpäiväisyyksiä), vaan hän ainoastaan tiedottaa meitä sanomalla, jonka on antanut hänelle Jumala Itse.

 

Jumala sanoi, että profeetta tulee puhumaan Hänen Nimessään, tarkoittaen että kyseisen profeetan ilmestys koskee Hänen aitoa Nimeään Raamatun kirjoituksista, niin että kaikki ihmiset voisivat tietää, tuntea ja kutsua Häntä aidolla Nimellä.

 

Jotta henkilö kykenee ilmoittamaan ja paljastamaan Jumalan Nimen kuten se on kirjoitettu Raamatun kirjoituksiin ja selittää sen käyttäen kappaleita kirjoituksesta toiseen sujuvalla ja loogisella tavalla (ilman, että omaa Raamattuopintoja), on selvä merkki siitä, että Jumala on se yksi, joka on laittanut Hänen sanansa kyseisen henkilön suuhun. Tuo henkilö on todella aito Jumalan profeetta meidän aikanamme, koska hän on mies, jonka Jumala on valinnut ilmoittamaan Hänen aidon Nimensä.

 

Ongelma on se, että ihmiset ovat tunnustaneet väärät yksilöt, kuten Jeesus ja Muhammed oleman profeetta kuin Mooses, joka on johtanut siihen, että sen vuoksi ne eivät tiedä tai eivät ole valveutuneita, tietoisia todellisesta Jumalan nimestä.

 

Se, että ihmiset ovat olleet tietämättömiä Jumalan aidosta Nimestä, on johtanut siihen, että he ovat syyllistyneet syntiin ylistämällä muita jumalia joita he eivät tunne - siitä syystä Kirous!

 

Kysymys:

 

Kuinka koko maailma voi tietää ja tuntea kuka on aito ja tosi profeetta, joka kantaa Jumalan Nimeä?

Mistä hän tulee?

 

Muistakaamme, että tuon profeetta kuin Mooseksen merkki on se, että Jumala lähetti hänet puhumaan Hänen Nimessään. Siten ollen, jotta oppisimme mistä aito profeetta kuin Mooses tulee, meidän tulee lukea kirjoituksista, mitä Jumala sanoi, että missä Hänen Nimensä tullaan tekemään tunnetuksi:

 

"Katso, Herran nimi tulee kaukaa, hänen vihansa leimuaa, ja sankka savu tupruaa; hänen huulensa ovat täynnä hirmuisuutta, ja hänen kielensä on kuin kuluttava tuli." Jesaja 30:27

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, painos:

 

"See, the Name of the LORD comes from afar, with burning anger and dense clouds of smoke; his lips are full of wrath, and his tongue is a consuming fire." Isaiah 30:27 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Katso, HERRAN Nimi tulee kaukaa; palavalla vihalla, ja tihein savupilvin; hänen huulensa ovat täynnä raivoa ja hänen kielensä on kuin kuluttava tuli." Jesaja 30:27

 

"Katso, HERRAN Nimi tulee kaukaa " - Miksi Jumalan Nimi tulee kaukaa, kuten on kirjoitettu Jesaja 30:27?

 

  Siitä syystä, että profeetta kuin Mooses (jonka Hän on lähettänyt tekemään Hänen Nimensä tunnetuksi ja selittämään meille Hänen sanansa) on Muukalainen, ja että hän ei tule Juutalaisten keskuudesta, vaan kaukaisesta maasta. Hän on Jumalan lähettämä julistamaan Hänen sanansa kaikille kansakunnille.

 

 "hänen huulensa ovat täynnä raivoa" - miksi täynnä raivoa?

 

Luemme siitä:

 

"Vuodata vihasi pakanain ylitse, jotka eivät sinua tunne, ja valtakuntien ylitse, jotka eivät sinun nimeäsi avukseen huuda." Psalmi 79:6

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Pour out your wrath on the nations, that do not acknowledge you, on the kingdoms, that do not call on your name;" Psalm 79:6 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Vuodata vihasi kansoihin, jotka eivät tunnusta Sinua, valtakuntiin, jotka eivät kutsu sinua nimeltä;" Psalmi 79:6

 

  Kuten on julistettu yllä olevassa Raamatun kohdassa, totuus, miksi Jumala ei kuule ihmisten rukouksia ja kaataa nyt Hänen vihansa, johtuu siitä, että me emme huuda avuksemme Hänen aitoa ja tosi Nimeään. Tämä on tapahtunut siksi, että ihmiset kuunnelleet profeettoja, jotka antoivat vääriä nimiä koskien Jumalaa.

 

  Tämä vastaa myös "vapaa-ajattelijoiden" kysymykseen, miksi Jumala sallii näin kammottavat tuhot tapahtuvan maailmalle. Se on siitä syystä, että me elämme Hänen kirouksensa alaisina, sillä me ylistä ja kutsu Häntä Hänen Nimeään.

 

Onko se totta, että mies, jonka Jumala on valinnut Hänen profeetakseen kuin Mooses, puhumaan Hänen Nimessään, on muukalainen kaukaisesta maasta? Luemme siitä:

 

 "Myös jos joku muukalainen, joka ei ole sinun kansaasi Israelia, tulee kaukaisesta maasta sinun nimesi tähden" 1. Kun. 8:41

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"As for the foreigner who does not belong to your people Israel but has come from a distant land because of your name" I Kings 8:41 (NIV1984)

 

Suora suomennos:

 

"Mitä tulee muukalaiseen, joka ei kuulu sinun kansaasi Israeliin, mutta on tullut kaukaisesta maasta sinun nimesi tähden" 1. Kun. 8:41

 

Tämä on profeetta kuin Mooses joka on tuleva; hän ei tule enää Israelin kansan keskuudesta, hän tulee kaukaisesta maasta.

 

"sillä sielläkin kuullaan sinun suuresta nimestäsi, väkevästä kädestäsi ja ojennetusta käsivarrestasi - jos hän tulee ja rukoilee kääntyneenä tähän temppeliin päin," 1. Kun. 8:42

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"for men will hear of your great name and your mighty hand and your outstretched arm—when he comes and prays toward this temple," I Kings 8:42 (NIV1984)

 

Suora suomennos:

 

"sillä miehet kuulevat sinun suuresta nimestäsi ja sinun mahtavasta kädestäsi sekä ojennetusta käsivarrestasi - kun hän tulee ja rukoilee tätä temppeliä kohden," 1. Kun. 8:42

 

"sillä miehet kuulevat sinun suuresta nimestäsi" - Jumalan "profeetta kuin Mooses" ei ole Juutalainen, vaan muukalainen, joka kantaa suurta Jumalan Nimeä.

 

Tämä on nyt tuotu selkeästi julki meidän aikanamme, hän on persoonassaan Opettaja Maestro Eraño Martin Evangelista.

 

Ilmestys koskien suurta Jumalan Nimeä on nyt mahdollistettuna luettavaksi koko maailmalle webbisivuilla www.thename.ph and www.thenameonline.info.

 

Sen lisäksi, että hän tekee aidon Pyhän Jumalan Nimen Raamatun kirjoituksista tunnetuksi kyseisten webbisivujen kautta, hän on myös ilmoittanut Aidon Jeesuksen, jonka Jumala haluaa koko maailman tuntevan.

 

Jatkamme:

 

"niin kuule taivaasta, asuinpaikastasi, häntä ja tee kaikki, mitä muukalainen sinulta rukoilee, että kaikki maan kansat tuntisivat sinun nimesi ja pelkäisivät sinua, samoin kuin sinun kansasi Israel, ja tulisivat tietämään, että sinä olet ottanut nimiisi tämän temppelin, jonka minä olen rakentanut." 1. Kun. 8:43

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"then hear from heaven, your dwelling place. Do whatever the foreigner asks of you, so that all the peoples of the earth may know your name and fear you, as do your own people Israel, and may know that this house I have built bears your Name." I Kings 8:43 (NIV1984)

 

Suora suomennos:

 

"niin kuule silloin taivaasta, sinun asuinpaikastasi. Tee mitä tahansa muukalainen pyytää sinulta, niin että kaikki maan ihmiset voisivat tietää sinun nimesi ja pelätä sinua, niin kuin sinun oma kansasi Israel, ja saata tiedettäväksi, että tämä rakennus, jonka olen rakentanut, kantaa sinun nimeäsi." 1. Kun. 8:43

 

Hyväksyivät uskonnot sitä tai eivät, Opettaja Evangelista, MUUKALAINEN on nyt ilmoittanut Jumalan Nimen Raamatun kirjoitusten kautta yllä mainittujen webbisivujen kautta, täyttymyksenä Kuningas Salomon selkeän todetun profetian kautta. Tämä on nyt tosiasiaa, eikä sitä voida enää kiistää tai mitätöidä!

 

Ateistit (ihmiset, jotka mitätöivät tai eivät usko Jumalan olemassaoloon) eivät voi enää sanoa, että Mooseksen Jumala ei ole olemassa, koska Jumalan sana 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19 koskien profeettaa kuin Moosesta, joka tulee puhumaan Hänen Nimessään on nyt astunut voimalliseksi Opettaja (Maestro) Eraño M. Evangelista kautta.

 

Miksi on niin että Jumala valitsi "Muukalaisen", eikä Juutalaista puhumaan suoraan Hänen Nimestään?

 

Onko se totta, että tämän päivän Juutalaiset eivät ole koskaan tienneet tai tunteneet Jumalan Nimeä?

 

Raamatunoppineet ja tutkijat tulevat kiven kovaan väittämään, että nimi YHWH, joka on tehty muotoon Yahweh tai Jehova, on kirjoitettuna Juutalaisten kirjanoppineiden toimesta miltei 7000 kertaa Raamatun kirjoituksiin.

 

Lukekaamme nyt totuus siitä, minkä takia Nimi YHWH (tai ´nelikirjaiminen sana´), jonka Juutalaiset uskovat olevan "ääneen lausumaton" Jumalan Nimi (josta on tehty muotoja Yahweh, Jehovah ja Jehova) ei OLE, EI OLE KOSKAAN OLLUT, ja EI TULE KOSKAAN OLEMAAN tosi ja Pyhä Jumalan Nimi:

 

Miksei joku voi vain sanoa Nimeä? Onko sille syynsä olemassa?

 

  Mikä on syynä sille, että Jumalan kansa ei koskaan tiennyt Hänen Nimeään?

 

"Jeremia sanoi vielä kaikelle kansalle ja kaikille naisille: Kuulkaa Herran sana, kaikki Juuda, joka olet Egyptin maassa. Tämän on se mitä HERRA Kaikkivaltias, Israelin Jumala, teille sanoo: Te ja teidän vaimonne olette näyttäneet toimillanne, mitä te lupasitte kun sanoitte; ´Me tulemme varmasti pitämään lupauksemme, jotka me teimme Taivaan Kuningattarelle koskien uhritoimintaa ja juomauhrien vuodattamista.`" Menkää sitten ja tehkää kuten lupasitte! Pitäkää lupauksenne," Jeremia 44:24-25 (Oma suomennos NIV)

 

  Tämä sai Jumalan vihastumaan Hänen kansalleen, kun he ylistivät "taivaan kuningatarta". Se on sama tai verrattavissa oleva kuin nykypäivän Maria, Jeesuksen äiti, jolla on titteli "taivaan ja maan kuningatar" (sen ovat antaneet uskonnot) ja joka on yhä tänä päivänä ylistetty ja korkeasti arvossa pidetty.

 

  Mikä oli Jumalan langettama tuomio heille?

 

"Mutta kuulkaa HERRAN Sana, kaikki Juutalaiset, jotka asutte Egyptissä. ´Minä vannon Suuren Nimeni kautta, ´sanoo HERRA, ´että yksikään Juudasta, joka asuu missä tahansa osassa Egyptiä, ei tule enää koskaan lausumaan tai sanomaan Minun Nimeäni tai vannomaan, "Niin varmasti kuin Ylivertainen HERRA elää." Jeremia 44:26 (Oma suomennos NIV)
 

  Tämä tarkoittaa, että nimi YWHW, jota Juutalaiset käyttävät kuvaamaan Jumalaa, ei ole tosi Jumalan nimi, sillä he ovat Jumalan kiroamia, Hänen, joka jopa vannoi valan Itsensä kautta, että Juutalaiset eivät voisi enää lausua, mainita tai sanoa Hänen Nimeään.

 

Tämän takia meidän ei pitäisi uskoa sitä, mitä Juutalaiset saarnaajat sanovat, että Jumalan aito Nimi olisi ääneen lausumaton, sillä se on pyhä heille. He eivät kykene lausumaan tai sanomaan Nimeä, koska Jumala on heitä rankaissut. Mikäli he olisivat pysyneet uskollisina Jumalalle, niin he voisivat voineet ymmärtää Jumalan sanat koskien Hänen Nimeään, jonka Hänen profeettansa ovat maininneet aikaisemmin. Mutta he eivät ole olleet ja tilaisuus saada tuntea Jumalan Nimi otettiin heiltä pois, sen teki JUMALA ITSE!

 

Kun Jumala vannoo valan, onko se pysyvää?

 

"Herra Sebaot on vannonut sanoen: Totisesti, mitä minä olen ajatellut, se tapahtuu, mitä minä olen päättänyt, se toteutuu:" Jesaja 14:24

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The LORD has sworn, "Surely, as I have planned, so it will be,

and as I have purposed, so it will happen." Isaiah 14:24 NIV

 

Suora suomennos:

 

"HERRA on vannonut, "Varmasti, kuten Olen suunnitellut, niin tulee olemaan, ja kuten Olen tarkoittanut, niin tulee myös olemaan." Jesaja 14:24

 

Koska Jumala vannoi valan, että he (Juutalaiset) eivät voi lausua Hänen Nimeään rangaistuksena heidän väärästä ylistyksestään, niin siitä seuraa, että Jumala ei tule sallimaan Hänen Nimensä tulevan sanotuksi tai lausutuksi.

 

Sillä muutoin Jumala ei ole totuudenmukainen ja vakuuttava Hänen valassaan! Ja siten nimet YHWH, Yahweh, Jehovah ja Jehova, jotka me voimme lukea joistakin Raamatuista ja Juutalaisista kirjoituksista tarkoittavan Jumalan Nimeä, ovat kaikki EPÄTOSIA, VALHEELLISIA, TOTUUDEN VASTAISIA JA KUVITTEELLISIA!

 

Luemme mitä Jumala sanoi koskien kirjanoppineiden luotettavuutta, niiden jotka käänsivät ja kirjoituksillaan ilmaisivat Jumalan Sanaa:

 

 "Kuinka saatatte sanoa: 'Me olemme viisaita, ja meillä on Herran laki'? Totisesti! Katso, valheen työtä on tehnyt kirjanoppineiden valhekynä." Jeremia 8:8

 

"Katso, valheen työtä on tehnyt kirjanoppineiden valhekynä" - Sen mitä Jumala sanoi koskien kirjanoppineita, se ainoastaan osoittaa, että meidän ei tulisi koskaan ottaa arvostaen huomioon ja totuutena, sitä mitä he ovat kirjoittaneet Hänen Nimeään koskien, perustuen Jumalan valaan Jeremiaan kirjassa 44:24-26.

 

  Koska valheelliset kirjanoppineiden kirjoitukset koskien Jumalan nimeä ovat perustana tämän päivän teologeille (koskien heidän ymmärrystään Jumalan sanasta), mitä heille tulee nyt tapahtumaan:

 

"Viisaat saavat häpeän, kauhistuvat ja joutuvat kiinni. Katso, he ovat hyljänneet Herran sanan - mitä heillä on viisautta?" Jeremia 8:9

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The wise men are ashamed, They are dismayed and taken. Behold, they have rejected the word of the Lord; So what wisdom do they have?" Jeremiah 8:9 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Viisaat miehet ovat häpeissään, He ovat tyrmistyneitä ja otettuja. Katso, he ovat hylänneet Herran sanan; Joten mitä on viisaus, jota heillä on?" Jeremia 8:9

 

"Viisaat miehet ovat häpeissään, He ovat tyrmistyneitä ja otettuja" - Me olemme pitäneet niin kutsuttuja teologeja viisaina, heidän omaavan syvällisen tuntemuksen perusteella Jumalan sanasta.  Näiden Jumalan ilmestysten myötä (Hänen profeettansa kuin Mooseksen kautta), heidät on painettu häpeään, koska heidän tuntemuksensa on peräisin kirjanoppineilta, jotka ovat tehneet vääriä nimiä Jumalalle.

 

"Katso, he ovat hylänneet Herran sanan; Joten mitä on viisaus, jota heillä on?" - Mikäli nämä teologit olisivat todella ymmärtäneet Jumalan sanan, heidän olisi pitänyt totella Jumalan sanaa 5. Mooseksen kirja 18:18-19 ja odottaa profeettaa kuin Moosesta, (jonka suuhun Jumala on laittanut Hänen sanansa).  Tämä tapahtuu viimeisen profeetan kautta, jolle Jumala on ilmoittanut Hänen Nimensä kuten se on kirjoitettu Raamatun kirjoituksiin, eikä se tapahdu kirjanoppineiden, rabbien, teologien ja saarnaajien kirjoitusten ja selitysten kautta!

 

 Sinä saatat kysyä: Kuinka Jumala teki Muukalaisesta tai Pakanasta, kuin on Maestro Eraño Martin Evangelista, tulemaan Israelilaiseksi ja olemaan Hänen Profeettansa "kuin Mooses"?

 

Mikäli Maestro todella on Jumalan profeetta, niin Jumala on myös näyttänyt hänelle kirjoituksista kuinka Filippiiniläinen, kuin hän on, tuli valituksi olemaan Hänen profeettansa kuin Mooses, jonka Hän tulee lähettämään puhumaan tai ilmoittamaan Hänen Nimensä.

 

Luemme 5. Moos. 18:18-19 jälleen kerran:

 

"Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua. Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille." 5. Moos. 18:18-19

 

"Profeetan minä olen herättävä… sinun kaltaisesi" - tässä Jumala puhuu profeetta Moosekselle tulevasta profeetasta kuin hän (Mooses), tarkoittaen että hänellä tulee olemaan samanlainen (täyden oikeuden) auktoriteetti olla Jumalan puhehenkilö.

 

"heidän veljiensä keskuudesta" - Jo kauan aikaa uskontojen tutkijat ovat saattaneet ihmiskunnan uskomaan, että Jumala viittaa tämän tulevan profeetan olevan täysin ja puhtaasti Juutalainen. Kun todellisuudessa hän ei ole (Juutalainen), sillä Jumala puhui aikaisemmin muista maista, valtioista, jotka tullaan myös tarkastelemaan Hänen kansanaan Israelina.

 

Luemme siitä:

 

 "Sinä päivänä liittyy paljon pakanakansoja Herraan, ja he tulevat hänen kansaksensa, ja minä asun sinun keskelläsi, ja sinä tulet tietämään, että Herra Sebaot on lähettänyt minut sinun tykösi." Sakarja 2:11

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos: 

  

"Many nations will be joined with the LORD in that day and will become my people. I will live among you and you will know that the Lord Almighty has sent me to you." Zechariah 2:11 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Monet kansat liittyvät HERRAAN tuona päivänä ja heistä tulee minun ihmisiäni/kansani. Minä asun teidän keskuudessanne ja te tulette tietämään, että HERRA Kaikkivaltias on lähettänyt minut olemaan kanssanne. Sakarja 2:11

 

 "Monet kansat liittyvät HERRAAN tuona päivänä ja heistä tulee minun ihmisiäni/kansani" - Tämä tarkoittaa sitä, että tämän päivän Israelilaiset eivät ole niitä ainoita, jotka Jumala tulee katsomaan olevan Hänen kansaansa Israelia, vaan siihen kuuluu myös muita kansoja/maita.

 

Ja koska Jumala sanoi, että profeetta kuin Mooses on tuleva "heidän (Juutalaisten) veljien keskuudesta", niin tuleva profeetta EI OLE Juutalainen, vaan hän on muukalainen. Jumala tarkastelee ja katsoo "muukalaisen" olevan ja kuuluvan Hänen kansaansa Israeliin.

 

Kuinka se tapahtuu? Luemme Jumalan sanan Sakarja 13:9:

 

"Ja sen kolmannen osan minä vien tuleen; minä sulatan heidät, niin kuin hopea sulatetaan, ja koettelen heitä, niin kuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: Se on minun kansani, ja se sanoo: Herra, minun Jumalani. (He ovat minun kansani, ´ja he sanovat, ´Herra on meidän Jumalamme)" Sakarja 13:9

 

Nuo, jotka tulevat kutsumaan turvakseen aitoa Jumalan Nimeä, tulee Jumala tarkastelemaan kuin Hänen kansanaan.

 

Kun Jumala valitsi Maestro Evangelistan, Filippiiniläisen tulemaan ja olemaan Hänen profeettansa "kuin Mooses", Hän ensimmäiseksi ilmoitti hänelle Hänen aidon ja tosi Nimensä Raamatun kirjoituksista.

 

Tämä tekee ja saa Maestro Evangelistan "kuulumaan Israelin Huoneeseen/Taloon" ja olemaan Israelilainen - ENSIMMÄINEN Jumalan uudesta Israelista.

 

Koska Maestro Evangelista on siten tehty Jumalan taholta Israelilaiseksi Hänen Nimensä kautta, me voimme ymmärtää, että Jumala nosti ´profeetan kuin Mooseksen´ Israelilaisten veljien keskuudesta!

 

Jumala näytti, että Hän on totuudenmukainen Hänen sanassaan Sakarja 13:9 (että Hän katsoo Hänen kansaansa kuuluviksi ne, jotka kutsuvat turvakseen Hänen Nimeään), kun Hän valitsi Pakanan tai muukalaisen, Maestro (Opettaja) Evangelista, olemaan Hänen profeettansa kuin Mooses.

 

Jumala lähetti hänet ilmoittamaan Hänen suuren Nimensä ihmiskunnalle.

 

Onko se totta, että profeetta kuin Mooses on Jumalan lähettämä julistamaan Hänen aidon sanomansa, ei ainoastaan nyt Israelin kansaan kuuluville, vaan myös kaikille maailman ihmisille?

 

"Minulle tuli tämä Herran sana: Jo ennen kuin minä valmistin sinut äidin kohdussa, minä sinut tunsin, ja ennen kuin sinä äidistä synnyit, minä sinut pyhitin; minä asetin sinut kansojen profeetaksi." Jeremia 1:4-5

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The word of the LORD came to me, saying, "Before I formed you in the womb I knew you, before you were born I set you apart; I appointed you as a prophet to the nations." Jeremiah 1:4-5 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"HERRAN sana tuli minulle sanoen, "Ennen kuin Minä muovasin ja tein sinut kohdussa, Minä tunsin sinut, ennen kuin sinä synnyit Minä asetin sinut erilleen; Minä asetin sinut profeetaksi kaikille kansoille ja kansakunnille." Jeremia 1:4-5

 

"Ennen kuin Minä muovasin ja tein sinut kohdussa, Minä tunsin sinut" - Tässä profeetta Jeremia kirjoittaa hänen näkynsä koskien tulevaa Jumalan palvelijaa.

 

"Minä asetin sinut profeetaksi kaikille kansoille ja kansakunnille" -  Tämä Jumalan palvelija, (josta profeetta Jeremia tässä kirjoittaa) oli Jumalan lähettämä olemaan profeetta kaikille kansakunnille. Toisin kuin Mooses ja muut profeetat, mukaan lukien Jeesus, he olivat lähetettyjä ainoastaan Israelin kansaa varten.

 

 Tässä ei ole kyseessä edes profeetta Jeremia, kuten useat tutkijat ovat ajatelleet. Profeetta Jeremia oli myös lähetetty vain Israelin kansaa varten. Tämä profetia puhuu tulevasta profeetasta kuin Mooses, hänet Jumala on lähettänyt julistamaan Hänen sanomaansa kaikille kansoille!

 

Jatkakaamme:

 

"Mutta minä sanoin: "Voi Herra, Herra! Katso, en minä kykene puhumaan, sillä minä olen nuori." Niin Herra sanoi minulle: "Älä sano: 'Minä olen nuori', vaan mene, kunne ikinä minä sinut lähetän, ja puhu kaikki, mitä minä käsken sinun puhua." Jeremia 1:6-7

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:


"Ah, Sovereign LORD," I said, "I do not know how to speak; I am only a child." But the LORD said to me, "Do not say, 'I am only a child.' You must go to everyone I send you to and say whatever I command you.
Jeremiah 1:6-7 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Oi, Ylivertainen HERRA, "minä sanoin. "Minä en tiedä kuinka/mitä puhua; Minä olen vain lapsi." Mutta HERRA sanoi minulle, "Älä sano, ´minä olen vain lapsi.´ Sinun täytyy mennä kaikkien luokse, joiden luokse Minä lähetän sinut ja sanoa heille mitä tahansa Minä käsken sinua." Jeremia 1:6-7

 

"lapsi" - Jumala ei puhu tässä konkreettisesta ihmislapsesta. Jumala puhuu miehestä, jolla on vähän koulutuksellista tietoa Pyhästä Raamatusta. Hän valitsee Hänen profeettansa, ohjeistaa hänet ja lähettää hänet toimittamaan Hänen Sanansa maailman ihmisille.

 

Tästä syystä me voimme lukea 5. Mooseksen kirjasta18:18-19 sen mitä Jumala sanoi:

 

 "Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua. Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille." 5. Moos. 18:18-19

 

"minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua" - Koska valittu henkilö/yksilö olemaan profeetta kuin Mooses omaa vain vähän Raamatun kirjoitusten tuntemusta. Jumala asettaa Hänen sanansa valitun yksilön suuhun, joiden kautta hän valaisee maailmaa Raamatussa olevasta Jumalan tosi Nimestä.

 

Asia on nyt selkeä, kuten on kirjoitettu Jeremia 1:4-10, jossa Jumala näyttää Profeetta Jeremiaalle näyssä ´profeetan kuin Mooseksen´ kutsun, josta Hän kertoi jo aikaisemmin. Tästä syystä kaikille kansoille tulossa oleva profeetta on kuvattu olevan kuin "Lapsi" (Jeremia 1:6-7). Se ei johdu siitä, että hän on kirjaimellisesti lapsi, vaan mies, jolla ei ole ajatustakaan kuinka selittää Jumalan sanaa, mutta Jumala tulee suoraan opettamaan häntä.

 

 Nykypäivänä ongelmana on se, että monet niistä, jotka ovat valheellisesti väittäneet olevansa profeetta kuin Mooses, ovat jo perustaneet ja juurtaneet heidän opetuksensa syvälle ihmisten mieliin. He ovat jo rakentaneet heidän instituutionsa, ovat jo haalineet kasaan suuria voimia ja vaikutusvaltaa. Mitä Jumala sanoo Hänen aidolle profeetalleen kuin Moosekselle?

 

"Älä pelkää heitä, sillä minä olen sinun kanssasi ja pelastan sinut, sanoo HERRA." Jeremia 1:8

 

Kuitenkin Jumala sanoo profeetalle kuin Moosekselle, että Hän on oleva hänen kanssaan. Jumala oli Mooseksen kanssa, kun hän johdatti Israelin kansan Egyptistä. Jumala on myös Hänen kaikille kansakunnille lähettämänsä profeetan kanssa, kun hän johdattaa KAIKKI maailman kansat ulos uskontojen valheellisista opetuksista.

 

Kuinka hän kykenee toimittamaan hänen ilmestyksensä koskien Jumalan Sanaa?

 

"Ja Herra ojensi kätensä ja kosketti minun suutani. Ja Herra sanoi minulle: Katso, minä panen sanani sinun suuhusi." Jeremia 1:9

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

Then the LORD reached out his hand and touched my mouth and said to me, "Now, I have put my words in your mouth." Jeremiah 1:9 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Sitten HERRA ojensi Hänen kätensä ja kosketti minun suutani ja sanoi minulle, "Nyt Minä olen asettanut Minun sanani sinun suuhusi." Jeremia 1:9

 

Jumala täytti ilmestyksen, jonka Hän oli esittänyt Moosekselle 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19. Me olemme nyt eläviä todistajia tälle Jumalan sanalle.

 

Ja jälkeenpäin:

 

"Katso, minä asetan sinut tänä päivänä yli kansojen ja valtakuntain, repimään maasta ja hajottamaan, hävittämään ja kukistamaan, rakentamaan ja istuttamaan." Jeremia 1:10

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"See, today I appoint you over nations and kingdoms to uproot and tear down, to destroy and overthrow, to build and to plant." Jeremiah 1:10 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Katso, tänä päivänä Minä määräsin sinut kaikkien kansojen ja kuninkuuksien yläpuolelle repimään juuriltaan ja murskaamaan, tuhoamaan ja syöksemään vallasta, rakentamaan ja istuttamaan." Jeremia 1:10

 

"tänä päivänä Minä määräsin sinut kaikkien kansojen ja kuninkuuksien yläpuolelle" - Maestro Evangelistalla on täysi auktoriteetti Jumalalta ilmoittaa Hänen suuri Nimensä ja Hänen tosi sanomansa Raamatun kirjoituksista; johdattaa maailman ihmiset pois ja ulos Jumalan kirouksesta paljastamalla uskontojen väärät opetukset.

 

Maailman johtajien tulisi nöyrtyä ja ottaa kuuleviin korviinsa sanoma, jonka Jumala on antanut Hänen profeetalleen kuin Moosekselle koskien Hänen suurta Nimeään. Sitten kun he ottavat opikseen Jumalan sanomasta, niin maailman johtajat voivat neuvoa ja ohjata heidän kansalaisiaan ulos kirouksesta ja kohti Jumalan siunauksia.

 

Tämä siunaus koskee yhtenäisyyttä ja rauhaa, koska ne kansakunnat, jotka tunnustavat Jumalan Nimen (kuten on ilmoittanut Hänen profeettansa kuin Mooses), tullaan Jumalan silmissä tarkastelemaan Hänen kansanaan Israelina, kuten on kirjoitettu Sakarja 2:11.

 

Mitä tulee tapahtumaan uskonnoille nyt, kun aito profeetta kuin Mooses on jo ilmoittanut Jumalan sanan kaikille maailman ihmisille webbisivujen www.thename.ph ja www.thenameonline.info kautta?

  

Luemme uudelleen:

 

"Katso, tänä päivänä Minä määräsin sinut kaikkien kansojen ja kuninkuuksien yläpuolelle repimään juuriltaan ja murskaamaan, tuhoamaan ja syöksemään vallasta, rakentamaan ja istuttamaan." Jeremia 1:10

 

"tuhoamaan ja syöksemään vallasta" - Maestro Evangelistan tehtävä on ilmoittaa maailman ihmisille Jumalan Sana uskontojen opetuksia vastaan ja tämä tapahtuu nyt lukuisten artikkelien www.thename.ph ja www.thenameonline.info sekä www.suurinimi.com kautta. Siten, kun maailman ihmiset näkevät eron kahden erilaisen opetuksen välillä, niin uskonnot tulevat tuhoutumaan ja heidän vaikutusvaltaansa ihmisiin ei ole enää.

 

Kuinka me tiedämme, että Maestro Evangelista, on profeetta kuin Mooses, joka ilmoittaa Jumalan Nimen (yllä mainittujen webbisivujen kautta), on myös se, joka tulee johdattamaan koko maailman elämään Jumalan siunauksien alaisena?

 

Minkälainen auktoriteetti/arvovalta hänellä on Jumalalta näyttääkseen, että hänen ohjauksensa Jumalan käskyjen ymmärrykseen kirjoituksista, on riittävää?

 

"Katso, minä lähetän enkelin sinun edellesi varjelemaan sinua tiellä ja johdattamaan sinua siihen paikkaan, jonka minä olen valmistanut. Ole varuillasi hänen edessään ja kuule häntä äläkä pahoita hänen mieltänsä. Hän ei jätä teidän rikoksianne rankaisematta, sillä minun nimeni on hänessä. Mutta jos sinä kuulet häntä ja teet kaikki, mitä minä käsken, niin minä olen sinun vihollistesi vihollinen ja vastustajaisi vastustaja." 2. Moos. 23:20-22

 

 Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

"See, I am sending an angel ahead of you to guard you along the way and to bring you to the place I have prepared. Pay attention to him and listen to what he says. Do not rebel against him; he will not forgive your rebellion, since my Name is in him. If you listen carefully to what he says and do all that I say, I will be an enemy to your enemies and will oppose those who oppose you." Exodus 23:20-22 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Katso, Minä lähetän enkelin sinun edelläsi, joka suojelee sinua kaiken matkaa ja johdattaa sinut paikkaan, jonka Minä olen valmistanut. Kiinnitä tarkasti huomiosi häneen ja kuuntele mitä hän sanoo. Älä kapinoi häntä vastaan; hän ei tule antamaan anteeksi sinun kapinointiasi, sillä Minun Nimeni on hänessä. Mikäli kuuntelet hänen sanojaan tarkkaavaisesti ja teet kaiken kuten Olen sanonut, niin Minä olen sinun vihollistesi vihollinen ja vastustan niitä, jotka vastustavat sinua" 2. Moos. 23:20-22

 

 "Katso, Minä lähetän enkelin" - Jumala lähettää Enkelin tai sanansaattajan.

 

"sinun edelläsi, joka suojelee sinua kaiken matkaa ja johdattaa sinut paikkaan, jonka Minä olen valmistanut" - Jumala lähetti Hänen Enkelinsä tai sanansaattajansa ohjaamaan meitä paikkaan, jonka Jumala on jo valmistanut.

 

Tämä paikka ei ole taivaassa, kuten uskonnot saarnaavat, vaan tässä maailmassa. Symbolinen "enkeli" tuo esiin ja kaikkien saataville Jumalan tosi sanoman, jonka mukaisesti kaikkien tulisi toimia tehdäksemme planeettamme sellaiseksi kuin on Eedenin Puutarha - maailma yhdistynyt yhden Jumalan alaisuuteen.

 

"Kiinnitä tarkasti huomiosi häneen ja kuuntele mitä hän sanoo. Älä kapinoi häntä vastaan; hän ei tule antamaan anteeksi sinun kapinointiasi" - Jumalan enkeli tai sanansaattaja on vakuutettu suurella Jumalan antamalla auktoriteetilla.

 

Sen mitä sanansaattaja tulee puhumaan meille, ei ole hänen omia sanojaan, vaan sen mukaisia kuin Jumala käskee hänen puhua.

 

Kuinka me tiedämme, että se mitä sanansaattaja tai enkeli/profeetta puhuu on todella Jumalalta?

 

"sillä Minun Nimeni on hänessä" - koska hän puhuu suuressa ja Pyhässä Jumalan Nimessä. Tämä tarkoittaa sitä, että profeetta kuin Mooses, valittu yksilö, jonka Jumala on lähettänyt ilmoittamaan Hänen Nimensä, omaa myös saman auktoriteetin kuin Jumalan enkeli.

 

 Koska hänellä on sama auktoriteetti kuin Jumalan enkelillä, se osoittaa, että sitten kun maailman ihmiset kuuntelevat sanoja, jotka Jumala on käskenyt hänen puhua Hänen Nimessään, Jumala tulee takaamaan meille elämän Hänen siunaustensa alaisina, aivan kuten oli Eedenin Puutarha aikaisemmin!

 

 Luemme uudelleen mitä tapahtui Eedenin Puutarhassa:

 

"Ja Herra Jumala sanoi: "Katso, ihminen on tullut sellaiseksi kuin joku meistä, niin että hän tietää hyvän ja pahan. Kun ei hän nyt vain ojentaisi kättänsä ja ottaisi myös elämän puusta ja söisi ja eläisi iankaikkisesti!" 1. Moos. 3:22

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"And the LORD God said, "The man has now become like one of us, knowing good and evil. He must not be allowed to reach out his hand and take also from the tree of life and eat, and live forever." Genesis 3:22 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Ja HERRA Jumala sanoi, "Ihminen on nyt tullut meidän kaltaiseksemme, tietäen hyvän ja pahan. Hänen ei voi sallia ojentavan kättään ja ottavan myös elämän puusta ja syövän siitä, ja elävän ikuisesti." 1. Moos. 3:22

 

 "Ja HERRA Jumala sanoi, "Ihminen on nyt tullut meidän kaltaiseksemme" - Jumala oli Hänen enkeliensä kanssa, kun Hän loi taivaat ja maan.

 

Uskonnot väittävät, että Jumala puhui Jeesuksen kanssa, jonka he väittävät olevan niin kutsuttu Jumalan ainoasyntyinen poika. Kuitenkin, käyttäen viisautta ja ymmärrystä, me voimme sanoa, että tuon kaltainen väite uskonnoilta on epälooginen, koska Jeesus ei ollut sinä ajankohtana vielä edes syntynyt.

 

Tämä ei ole enää keskustelunaiheena tai ristiriitana, sillä Jumala on näyttänyt Maestro Evangelistalle (Raamatun kirjoituksista) kenen kanssa Hän oli kun Hän teki Hänen luomistyönsä.

 

Luemme aiheeseen:

 

"Missä olit silloin, kun minä maan perustin? Ilmoita se, jos ymmärryksesi riittää. Kuka on määrännyt sen mitat - tottapa sen tiedät - tahi kuka on vetänyt mittanuoran sen ylitse?" Job 38:4-5

 

 "Missä olit silloin, kun minä maan perustin? Ilmoita se, jos ymmärryksesi riittää." - Jumala puhuu tässä Hänen palvelijalleen Jobille. Sama kysymys menee nyt tämän päivän uskontojen saarnaajille sekä Raamatun "tutkijoille/oppineille", jotka syöksevät suustaan sanoja ja luentoja Jumalasta ja erityisesti koskien Hänen luomistyötään, aivan kuin he olisivat olleet siellä silloin kun Jumala loi taivaat ja maan.

 

He ovat väittäneet, että Adam ja Eeva ovat Jumalan ensimmäiseksi luomat ihmiset, ilman, että ensin olisivat ajatelleet onko heidän ymmärryksensä ja käsityksensä Raamattuun kirjoitetun suhteen sama, kuin mitä Jumalalla on mielessä. He eivät ottaneet varoituksesta vaaria ymmärtääkseen minkä takia Jumala sanoi 5. Mooseksen kirja 18:18-19, että Hän on se, joka laittaa Hänen sanansa Hänen valitun yksilönsä suuhun ja se miksi Jumala antoi tämän muistutuksen, on se, että Hän tulee rankaisemaan niitä, jotka eivät kuuntele Hänen viimeistä profeettaansa.¨

 

Katso mitä on tapahtunut kun he ovat lisänneet heidän selityksiään siitä mitä Jumala sanoi - maailma on kauttaaltaan asettunut toisiaan vastaan ja vähätelleet Jumalan Sanaa Raamatusta.

 

Kuka oli Jumalan kanssa, kun Hän loi maailman?

 

"Mihin upotettiin sen perustukset, tahi kuka laski sen kulmakiven, kun aamutähdet kaikki iloitsivat ja kaikki Jumalan pojat riemuitsivat?" Job 38:6-7

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

 "On what were its footings set, or who laid its cornerstone -

while the morning stars sang together and all the angels shouted for joy?"

Job 38:6-7 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Minkä tukemana olivat sen anturit asetetut, tai kuka asetti sen kulmakiven - sillä aikaa kun aamuntähdet lauloivat yhdessä ja kaikki enkelit huusivat riemusta?" Job 38:6-7

 

"sillä aikaa kun aamuntähdet lauloivat yhdessä ja kaikki enkelit huusivat riemusta?" - Jumala ei puhunut Hänen luomistyönsä aikana Jeesukselle, niin surkuhupaisaa kuin uskonnot väittävät. Jumala viittasi tässä hänen enkeleihinsä.

 

Tämän ilmestyksen kautta, jonka Jumala käski Hänen profeettansa kuin Mooseksen, Opettaja Evangelistan näyttää meille Raamatusta, me voimme ymmärtää, että Jumala kertoo meille sen, että apostolien todistukset ja kirjoitukset koskien Jeesusta "Uudessa Testamentissa" ei ole lähelläkään totuutta. Tämän on ilmoittanut Maestro Evangelista monissa aikaisemmin julkaistuissa artikkeleissa webbisivuilla.

 

"Niin Herra Jumala ajoi hänet pois Eedenin paratiisista viljelemään maata, josta hän oli otettu." 1. Moos.3:23

 

"Niin HERRA Jumala ajoi hänet pois Eedenin paratiisista viljelemään maata, josta hän oli otettu." - Adamia ei luotu Eedenin Puutarhassa.

  

"Ja hän karkoitti ihmisen ja asetti Eedenin paratiisin itäpuolelle kerubit ynnä välkkyvän, leimuavan miekan vartioitsemaan elämän puun tietä." 1. Moos.3:24

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"After he drove the man out, he placed on the east side of the Garden of Eden a cherubim and a flaming sword flashing back and forth to guard the way to the tree of life." Genesis 3:24 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Sen jälkeen kun Hän ajoi miehen ulos, Hän asetti itäpuolelle Eedenin Puutarhaa kerubin ja liekehtivän miekan välkähtelemään edes takaisin, vartioimaan tietä elämän puulle." 1. Moos. 3:24

 

"Hän asetti itäpuolelle Eedenin Puutarhaa kerubin ja liekehtivät miekan välkähtelemään edes takaisin, vartioimaan tietä elämän puulle." - Mikäli me luemme tämän kirjoituksen, niin kuin se on esitetty, niin se näyttäisi kuin kirjaimellinen Eedenin Puutarha olisi olemassa. Ja niin ollen, koska nämä ovat Jumalan sanoja, on ainoastaan yksi henkilö, joka kykenee selittämään meille (mitä Jumala todella tarkoitti), on mies, jonka suuhun Jumala on laittanut Hänen sanansa. Tämä mies ei ole kukaan muu kuin profeetta kuin Mooses.

 

Kuinka me tiedämme, että Jumalan siunaus Eedenin Puutarhassa ei ollut tarkoitettu tapahtuvaksi ainoastaan Lähi-idässä, vaan koko maailmassa?

 

Muista, että se yksi, joka petti ja johti Adamia ja Eevaa harhaan, oli Saatana.

 

Mikäli Saatanan (Käärmeen) voittoisa kukistaminen oli tarkoitettu ja kohdennettu ainoastaan pettämään tätä paria olemasta nauttimasta Jumalan siunauksista Eedenin Puutarhassa, niin hänen palkintonsa olisi ollut yksinomaisesti Eedenin Puutarha.

 

Mikäli koko maailma oli ojennettu Saatanalle, niin se osoittaa, että Jumalan tekemä Eedenin Puutarhan luominen oli vain pienen mittaluokan malli esimerkki rauhaisesta ja yltäkylläisestä maailmasta. Kun Saatana onnistuneesti petti ja eksytti tätä paria, niin siten lupaus siunatusta elämästä koko maailmalle ei toteutunut.

 

Luemme seuraavaan:

 

"Ja perkele (paholainen) vei hänet korkealle vuorelle ja näytti hänelle yhdessä tuokiossa kaikki maailman valtakunnat ja sanoi hänelle: "Sinulle minä annan kaiken tämän valtapiirin ja sen loiston, sillä minun haltuuni se on annettu, ja minä annan sen, kenelle tahdon." Luukas 4:5-6

 

"Sinulle minä annan kaiken tämän valtapiirin ja sen loiston, sillä minun haltuuni se on annettu" - Saatana sanoi selkeästi, että koko maailma oli annettu sen käsiin, silloin kun hän petti Adamin ja Eevan. Siten ollen, ´Eedenin Puutarha´, jonka Jumala teki, ei ollut tarkoitettu ainoastaan yhtä ainoaa paria varten. Se edustaa ja osittaa meille sitä siunattua elämää, jonka Hän tarkoitti kaiken ihmiskunnan olevan osallinen maan päällä.

 

Palaamme 1. Moos. 3:24:

 

"Sen jälkeen kun Hän ajoi miehen ulos, Hän asetti itäpuolelle Eedenin Puutarhaa kerubin ja liekehtivän miekan välkähtelemään edes takaisin, vartioimaan tietä elämän puulle." 1. Moos. 3:24

 

 Hän asetti itäpuolelle Eedenin Puutarhaa kerubin ja liekehtivät miekan välkähtelemään edes takaisin, vartioimaan tietä elämän puulle." - Nyt kun me olemme tietoisia tosiasiasta, että Jumala tarkoitti maailman olevan kuin Eedenin Puutarha, me voimme ymmärtää, että tuo "Itä" joka on mainittu, ei ole tietty paikallinen alue, vaan kyseessä on maa ´Idässä´. Tuosta Idässä olevasta maasta Jumala on nostanut Hänen "Enkelinsä" tai sanansaattajansa, joka tulee olemaan se yksi ja ainoa, joka on oleva se yksi johtaja koko maailmalle johdattamaan paluuseen takaisin Eedeniin. "Enkeli" tulee johdattamaan ihmiskunnan kohti rauhallista, jakamatonta ja edistyksellistä maailmaa!

 

Kuinka me voimme tietää tuon? Mikäli ja kun me luemme mitä on kirjoitettu 1. Mooseksen kirja 3:24, sieltä me voimme lukea että Jumala asetti " liekehtivän miekan" vartioimaan tietä tuntemukseen ja tietämykseen koskien Jumalan siunauksia tai Eedenin Puutarhaa.

 

Mikä on tämä liekehtivä miekka? Onko se kirjaimellinen miekka?

 

Luemme siitä:

 

"Kuulkaa minua, te merensaaret, ja tarkatkaa, kaukaiset kansat. Herra
on minut kutsunut hamasta äidinkohdusta saakka, hamasta äitini helmasta minun nimeni maininnut
." Jesaja 49:1

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Listen to me, you islands; hear this, you distant nations: Before I was born the LORD called me; from my birth he has made mention of my name.
Isaiah 49:1 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kuunnelkaa minua te saaret, kuulkaa tämä, te kaukaiset kansakunnat: Ennen kuin minä olin syntynyt, HERRA kutsui minut; "syntymäni ajasta Hän on viitannut tai maininnut nimeni(antanut nimelle merkityksen)." Jesaja 49:1

 

                               

Keille profeetta tulee puhumaan? Saarille, joilta hän tulee ja sitten kaukaisille maille.

 

"Ennen kuin minä olin syntynyt, HERRA kutsui minut;" - aivan kuten hänet oli jo ennalta ilmoitettu, profetoitu 5. Moos. 18:18-19 muiden profeettojen kautta.

 

"Hän teki minun suuni terävän miekan kaltaiseksi, kätki minut kätensä varjoon; hän teki minut hiotuksi nuoleksi, talletti minut viineensä." Jesaja 49:2

 

"Hän teki minun suuni terävän miekan kaltaiseksi" - Nyt tuo asia on selvä. Välkehtivä miekka, josta me olemme lukeneet 1. Mooseksen kirja 3:24 symboloi Jumalan sanaa Hänen profeettansa kuin Mooseksen suussa.

 

"talletti minut viineensä" - Tässä puhutaan profeetasta kuin Mooses.

 

Uskonnot eivät ole koskaan tienneet, että Jumala on vielä lähettävä Hänen aidon profeettansa kuin Mooseksen meidän aikanamme.

 

Mitä Jumala sanoi hänelle?

 

"Ja hän sanoi minulle: Sinä olet minun palvelijani, sinä Israel, jossa minä osoitan kirkkauteni. Mutta minä sanoin: Hukkaan minä olen itseäni vaivannut, kuluttanut voimani turhaan ja tyhjään; kuitenkin on minun oikeuteni HERRAN huomassa (hallussa, kädessä), minun palkkani on Jumalan tykönä." Jesaja 49:3-4

 

 Tämä on syy sille, että aina siitä lähtien kun Maestro Evangelista aloitti tämän tehtävän Jumalalta, hän ei ole koskaan pyytänyt tai kysynyt keneltäkään mitään vastineeksi tai maksuksi. Jumala järjestää ja antaa kaiken mitä hän voisi ikinä tarvita.

 

"Sinä olet minun palvelijani, sinä Israel, jossa minä osoitan kirkkauteni" - Jumala kutsui Maestro Evangelistaa Raamatun kirjoitusten kautta ISRAELIKSI. Jumala teki pakanan/muukalaisen olemaan Hänen uusi Israel (Sakarja 13:9).

 

Koska Jumala teki hänestä Israelilaisen Hänen Nimensä kautta, niin Jumala on johdonmukainen Hänen sanansa suhteen 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19, että Hänen profeettansa kuin Mooses on Israelilainen.

 

"Ja nyt sanoo Herra, joka on minut palvelijakseen valmistanut hamasta äitini kohdusta, palauttamaan Jaakobin hänen tykönsä, niin että Israel koottaisiin hänen omaksensa - ja minä olen kallis Herran silmissä, minun Jumalani on tullut minun voimakseni" Jesaja 49:5

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"And now the LORD says— he who formed me in the womb to be his servant to bring Jacob back to him and gather Israel to himself,
for I am honored in the eyes of the LORD and my God has been my strength—" Isaiah 49:5 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Ja nyt HERRA sanoo- hän, joka minut kohdussa muotooni asetti, olemaan hänen palvelijansa, joka tuo Jaakobin takaisin hänen tykönsä ja kokoaa Israelin hänen luokseen, sillä Minä olen kunniaan nostettu HERRAN silmissä ja minun Jumalani on ollut minun voimani" Jesaja 49:5

 

Sen jälkeen kun hän tuli valituksi tehtäväänsä, Jumala sanoo:

 

"hän sanoo: Liian vähäistä on sinulle, joka olet minun palvelijani, kohottaa ennalleen Jaakobin sukukunnat ja tuoda takaisin Israelin säilyneet: minä panen sinut pakanain valkeudeksi, että minulta tulisi pelastus maan ääriin asti." Jesaja 49:6

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"He says: "It is too small a thing for you to be my servant to restore the tribes of Jacob and bring back those of Israel I have kept. I will also make you a light for the Gentiles, that you may bring my salvation to the ends of the earth."Isaiah 49:6 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"…että sinun kauttasi tulisi minun pelastukseni maan ääriin asti" Jesaja 49:6

 

"Liian vähäistä on sinulle" - Profeetan työ ei ole niin raskas suorittaa, koska hän ainoastaan tottelee ja toimittaa Jumalan sanan maailman ihmisille, kuuntelivat he sitä tai eivät.

 

"joka olet minun palvelijani, kohottaa ennalleen Jaakobin sukukunnat" - Profeetta kuin Mooses, Opettaja Evangelista tuo myös Jumalan sanoman Juutalaisille, jotta he voisivat palata Jumalan tykö.

 

"pakanain valkeudeksi" - Hän on se yksi, joka tuo toivon kaikille ihmisille; johdattaa heidät Jumalan tykö julistamalla Jumalan Nimeä; ja siten että maailman ihmiset voisivat kutsua Jumalan Nimeä, jotta Jumala katsoisi heidän kuuluvan Hänen kansaansa ISRAELIIN. Ei ole enää Juutalaisia, ei enää Pakanoita.

 

"sinun kauttasi tulisi minun pelastukseni maan ääriin asti" - Profeetan kuin Mooseksen tehtävä on saattaa Jumalan Nimi koko maailman tuntemaksi ja tunnustetuksi.

 

Kuinka ihmiset voivat todella saada pelastuksen Jumalalta?

 

"Kaikki Herran polut ovat armo ja totuus niille, jotka pitävät hänen liittonsa ja todistuksensa. Nimesi tähden, Herra, anna anteeksi minun syntivelkani, sillä se on suuri." Psalmi 25: 10-11

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"All the ways of the Lord are loving and faithful toward those who keep the demands of his covenant. For the sake of your name, Lord, forgive my iniquity, though it is great." Psalm 25:10-11(NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kaikki Herran tiet ovat rakastavat ja uskolliset niitä kohtaan, jotka pitävät kunniassa Hänen liittonsa. Sinun Nimesi tähden, Herra, anna anteeksi minun syntini ja epäoikeudenmukaisuuteni, vaikka vääryyteni määrä on suuri." Psalmi 25: 10-11

Sitten kun maailman ihmiset kutsuvat turvakseen Jumalan Nimeä, jonka on ilmoittanut profeetta kuin Mooses (Opettaja Evangelista Raamatun kirjoitusten kautta), Jumala tulee tarkastelemaan kaikkia meitä Hänen kansanaan Israelina. Me tulemme olemaan yksi kansa Jumalan alaisuudessa. Tulee olemaan rauha ja meidän maailmamme tulee olemaan yksi suuri Eedenin Puutarha!

 

 "Näin sanoo Herra, Israelin lunastaja, hänen Pyhänsä, syvästi halveksitulle, kansan inhoamalle, valtiaitten orjalle: Kuninkaat näkevät sen ja nousevat seisomaan, ruhtinaat näkevät ja kumartuvat maahan Herran tähden, joka on uskollinen, Israelin Pyhän tähden, joka on sinut valinnut." Jesaja 49:7

         

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"This is what the LORD says - the Redeemer and Holy One of Israel - to him who was despised and abhorred by the nation, to the servant of rulers: "Kings will see you and rise up, princes will see and bow down, because of the LORD, who is faithful, the Holy One of Israel, who has chosen you." Isaiah 49:7 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Tämän sanoo HERRA - Lunastaja ja Israelin Pyhä - hänelle, joka olit halveksittu ja kansojen inhoama sekä vihaama, hallitsijoitten palvelijalle: "Kuninkaat näkevät sinut ja nousevat ylös, ruhtinaat näkevät sinut ja kumartuvat edessäsi, HERRAN takia, joka on uskollinen, Israelin Pyhä, joka on sinut valinnut." Jesaja 49:7

 

"hänelle, joka olit halveksittu ja kansojen inhoama sekä vihaama" - monet ihmiset eivät tule helposti hyväksymään hänen ilmestyksiään Jeesuksesta, koska uskonnot ovat syvästi aivopesseet heidät uskomaan Jeesuksen olevan aito Jumalan Poika, profeetta ja Jumala. Kuitenkin, sitten kun he lukevat kaikki artikkelit webbisivuilta www.thename.ph ja www.thenameonline.info, he tulevat huomaamaan, että julkaistut artikkelit puhuvat totuuden Jumalaa koskien.

 

Henkilö, joka puhuu vastoin Maestro Evangelistan ilmestyksiä tällä webbisivustolla, ainoastaan osoittaa, että hän ei ole lukenut kaikkia webbisivulla olevista artikkeleista. Mikäli he olisivat tukeneet kaikki artikkelit lukuisista artikkeleista, he eivät olisi asettuneet vastustamaan tätä ilmestystä.

 

Maestro Evangelista sanoo, että Jumala ei lähettänyt häntä vakuuttamaan ihmisiä. Hänen tehtävänsä profeettana kuin Mooses, on ainoastaan ilmoittaa meille sen, mitä Jumala on käskenyt hänen selittää meille Raamatusta. On täysin itsestämme kiinni hyväksymmekö sen vai emme. Me emme ole tilivelvollisia Maestrolle.

                               

Se on selkeästi asetettuna 5. Mooseksen kirja 18:18-19, että kyseessä on Jumala, joka tulee kutsumaan meidät vastuuseen ja tilille, mikäli me valitsemme olemaan kuuntelematta Hänen sanojaan, jotka Hän on käskenyt Hänen profeettansa kuin Mooseksen ilmoittaa.

 

Ajallaan hän tulee olemaan kaikkien tunnustama, milloin?

 

"Näin sanoo Herra: Otollisella ajalla minä olen sinua kuullut ja pelastuksen päivänä sinua auttanut; minä olen valmistanut sinut ja pannut sinut kansoille liitoksi, kohottamaan ennalleen maan, jakamaan hävitetyt perintöosat" Jesaja 49:8

         

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"This is what the LORD says: "In the time of my favor I will answer you, and in the day of salvation I will help you; I will keep you and will make you to be a covenant for the people, to restore the land and to reassign its desolate inheritances," Isaiah 49:8 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Näin sanoo HERRA: "Minun tahtomanani ajankohtana Minä vastaan sinulle, ja pelastuksen päivänä Minä autan sinua; Minä suojelen sinua ja teen sinut liitoksi ihmisille, palauttaan maa ennalleen ja uudelleen määrittelemään/jakamaan hävitetyt perintöosat," Jesaja 49:8

 

"Minä suojelen sinua ja teen sinut liitoksi ihmisille" - Koska profeetta kuin Mooses on elävä todiste siitä, että Jumalan sana Moosekselle on totta.

 

"palauttaan maa ennalleen ja uudelleen määrittelemään/jakamaan hävitetyt perintöosat," - Miksi palauttaa maa?

 

 Sen vuoksi, että sen sanoman kautta, jonka hän tuo Jumalalta, se tulee johtamaan ihmiskunnan tekemään meidän nykyisestä Maastamme suuren Eedenin Puutarhan. Aivan kuten on kirjoitettu:

 

"Silloin sanotaan: 'Tästä maasta, joka oli autiona, on tullut kuin Eedenin puutarha; ja raunioina olleet, autiot ja maahan revityt kaupungit ovat varustettuja ja asuttuja.' Niin tulevat pakanakansat, joita on jäljellä teidän ympärillänne, tietämään, että minä, HERRA, rakennan jälleen alas revityn ja istutan aution: minä, HERRA, olen puhunut, ja minä teen sen. Hesekiel 36:35-36

 

"Silloin sanotaan: 'Tästä maasta, joka oli autiona, on tullut kuin Eedenin puutarha" - Se on totta, Jumala antaa mahdollisuuden, niin että meidän maailmamme voisi olla yksi suuri Eedenin Puutarha. Meidän täytyy ainoastaan kuunnella ja ottaa opiksemme Hänen sanoistaan, jotka Hän on lähettänyt Hänen tosi ja aidon profeettansa kuin Mooseksen ilmoittamaan meille.

 

Palaamme ja jatkamme Jesaja 49:9:

 

"sanomaan vangituille: "Käykää ulos!" ja pimeässä oleville: "Tulkaa esiin!" Teiden varsilta he löytävät laitumen, kaikki kalliokukkulat ovat heillä laidunpaikkoina." Jesaja 49:9

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:


"to say to the captives, 'Come out,' and to those in darkness, 'Be free! They will feed beside the roads and find pasture on every barren hill.'"
Isaiah 49:9 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"sanomaan vankeudessa olijoille, ´Tulkaa ulos, ´ ja pimeydessä oleville, ´Olkaa vapaat!!´ " He tulevat ruokituiksi teiden vierillä ja löytävät laitumensa jokaiselta hedelmättömältä kukkulalta " Jesaja 49:9

 

"vangituille" - koska me olemme olleet uskontojen sitomia.

 

 "pimeässä" - koska me olemme myös olleet heidän pettämiään.

 

Tämä tulee olemaan yltäkylläisyyden aikaa, sillä ihmiset ovat vapaita uskontojen otteesta.

 

Ja:

 

"Ei heidän tule nälkä eikä jano, ei hietikon helle eikä aurinko satu heihin, sillä heidän armahtajansa johdattaa heitä ja vie heidät vesilähteille." Jesaja 49:10

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:


"They will neither hunger nor thirst, nor will the desert heat or the sun beat upon them. He who has compassion on them will guide them and lead them beside springs of water."
Isaiah 49:10 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Heidän ei ole nälkä eikä jano, eikä erämaan kuumuus tai auringon säteet heitä piiskaa. Hän, jolla on myötätuntoa heitä kohtaan, tulee johdattamaan heitä ja johtamaan heidät vesilähteiden äärelle. " Jesaja 49:10

 

"johdattamaan heitä ja johtamaan heidät vesilähteiden äärelle" - Kuka on aito ja todellinen elämän vesien lähde?

 

Luemme seuraavaan:

 

"Israelin toivo, sinä Herra! Kaikki, jotka sinut hylkäävät, joutuvat häpeään. "Jotka minusta luopuvat, ne kirjoitetaan tomuun. Sillä he ovat hyljänneet elävän veden lähteen, Herran." Jeremia 17:13

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos: 

 

"O LORD, the hope of Israel, all who forsake you will be put to shame. Those who turn away from you will be written in the dust because they have forsaken the LORD, the spring of living water." Jeremiah 17:13 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Oi HERRA, Israelin toivo, kaikki, jotka Sinut hylkäävät, asetetaan häpeään. Nuo, jotka kääntyvät pois luotasi, heidät kirjoitetaan tomuun, sillä he ovat luopuneet HERRASTA, elämän veden lähteestä." Jeremia 17:13

 

"Nuo, jotka kääntyvät pois luotasi, heidät kirjoitetaan tomuun, sillä he ovat luopuneet HERRASTA, elämän veden lähteestä" - Israelin Jumala on aito elävien vesien lähde.

 

 Tämä tarkoittaa sitä, että sitten kun me kuuntelemme Hänen tosi sanaansa, jonka Hänen profeettansa kuin Mooses (Maestro Evangelista) tuo ja on ilmoittanut Hänen suuren Nimensä webbisivuilla www.thename.ph ja www.thenameonline.info me emme tule enää koskaan olemaan janoisia Hänen sanojensa suhteen.

 

Mikäli se ´miekka´, jonka Saarilta tuleva Enkeli tai profeetta tuo esiin, symbolisoi ainoastaan Jumalan Sanaa, jonka Jumala on laittanut hänen suuhunsa, niin miksi se on kuvattu 5. Mooseksen kirjassa 3:24 olevan liekehtivä miekka?

 

Luemme seuraavasta:

 

"Katso, HERRAN Nimi tulee kaukaa; palavalla vihalla, ja tihein savupilvin; hänen huulensa ovat täynnä raivoa ja hänen kielensä on kuin kuluttava tuli." Jesaja 30:27

 

 

 Tuli kuvaa myös Jumalan sanaa. Siten ollen, "liekahtivä miekka" myös symbolisoi Jumalan sanaa profeetan (tai Enkelin/sanansaattajan) suussa. Jumalan sana profeetan suussa ei ole vain pelkkä sanoma, vaan ilmestys koskien Jumalan tosi Nimeä. Sitten kun ihmiset hyväksyvät sen, niin he voivat käydä symboliseen "Eedenin Puutarhaan". Heillä tulee oleman aito suora ystävyyssyhde Jumalan kanssa (aivan kuten Adamilla aikaisemmin) ja he elävät Jumalan siunauksen alaisina.

 

Me olemme lukeneet Jesaja 30:27, että Jumalan Nimi tullaan tuntemaan kaukaa ja Jesaja 49:1-8, että enkeli tai profeetta, jonka suuhun Jumala on laittanut Hänen sanansa, on tuleva Saarilta/Saarivaltiosta.

 

Mikäli "enkeli" tai Jumalan profeetta meidän aikanamme, joka tulee julistamaan pelottavat ja terävät Jumalan sanat koskien Hänen Pyhää Nimeään, tulee Saarilta Idästä, niin siitä voisi seurata, että Jumalan Nimi tullaan tuntemaan juuri siitä paikasta. Onko se totta?

 

"Ne korottavat äänensä ja riemuitsevat, ne huutavat mereltä päin Herran valtasuuruutta: "Sen tähden kunnioittakaa Herraa valon mailla, ja meren saarilla Herran, Israelin Jumalan, nimeä" Jesaja 24:14-15

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"They raise their voices, they shout for joy; from the west they acclaim the LORD's majesty. Therefore in the east give glory to the LORD; exalt the name of the LORD, the God of Israel, in the islands of the sea. " Isaiah 24:14-15 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"He korottavat äänensä, he huutavat ilosta; lännestä he osoittavat suosiotaan HERRAN majesteettiselle mahtavuudelle. Sen tähden idässä antakaa kunnia HERRALLE; korottakaa HERRAN nimeä, Israelin Jumala meren saarilla." Jesaja 24:14-15

 

"Sen tähden idässä antakaa kunnia HERRALLE; korottakaa HERRAN nimeä, Israelin Jumala meren saarilla." - Koska Jumalan Nimi tullaan tuntemaan Idässä olevilta Saarilta, niin on erittäin selvää, että "profeetta kuin Mooses", jonka Jumala on lähettänyt, on tuleva Saarivaltiosta Idästä - Filippiineiltä.

 

 Aito Jumalan Nimi Raamatun kirjoituksista on julistettu Opettaja Eraño Martin Evangelistan kautta webbisivulla www.thename.ph Filippiineiltä, Saarivaltiosta (Kauko) Idästä. Hän ei ole kyennyt tekemään sitä hänen omien opintojensa pohjalta, hän on pystynyt tekemään sen, koska kyseessä on Jumala, joka on häntä ohjannut.

 

Hänen aidon profeettansa kuin Mooseksen, esiintulon myötä, jonka Hän lähetti ilmoittamaan Hänen Nimensä, mikä Jumalan lupaus on nyt saamassa täyttymyksensä ja jota me silminnäkijätodistamme?

 

"Sen tähden odottakaa minua, sanoo Herra, odottakaa sitä päivää, jona minä nousen saaliille. Sillä minun tuomioni on, että minä kokoan pakanakansat, saatan kokoon valtakunnat vuodattaakseni heidän päällensä tuimuuteni, vihani kaiken hehkun; sillä minun kiivauteni tuli kuluttaa koko maan. Silloin minä muutan puhtaiksi kansain huulet, niin että ne kaikki rukoilevat Herran nimeä, palvelevat häntä yksimielisesti." Sefanja 3:8-9


Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Therefore wait for me," declares the Lord, "for the day I will stand up to testify. I have decided to assemble the nations, to gather the kingdoms and to pour out my wrath on them - all my fierce anger. The whole world will be consumed by the fire of my jealous anger. "Then I will purify the lips of the peoples, that all of them may call on the name of the Lord and serve him shoulder to shoulder. Zephaniah 3:8-9 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Sen tähden odota minua, "julistaa HERRA, "sinä päivänä Minä seison todistamassa. Minä olen päättänyt koota kansakunnat, tuoda yhteen kuningaskunnat ja kaataa heihin vihani - kaiken palavan vihani. Kaikki maa on oleva kulutettu Minun kiivaan vihani tulella. "Sitten Minä puhdistan ihmisten huulet, että he kaikki voisivat turvautua HERRAN nimeen ja palvella Häntä olka olkaa vasten yhteisesti." Sefanja 3:8-9

 

 "sinä päivänä Minä seison todistamassa" - Jumala on näyttävä tai todistava kaikille maailman ihmisille, kuinka he eivät ole tosi tavalla ylistäneet Häntä, ei puhumalla taivaasta, vaan Hänen profeettansa kuin Mooseksen, Opettaja Evangelistan Raamattu-ilmestysten kautta.

 

"Kaikki maa on oleva kulutettu Minun kiivaan vihani tulella." - Tämä on se syy, minkä takia Jumala ei vastaa ihmisten rukouksiin rauhan puolesta. Sen sijaan Hän saattaa heidät kärsimään, koska he eivät kutsu Häntä Hänen aidolla tosi Nimellään (Psalmi 79:6).

 

"Sitten Minä puhdistan ihmisten huulet, että he kaikki voisivat turvautua HERRAN nimeen" - Me voimme nyt kutsua Jumalan tosi Nimeä ja tulla pelastuksi, koska se on nyt tehty tunnetuksi profeetan kuin Mooseksen, Opettaja Evangelistan kautta yllämainituilla webbisivuilla.

 

Jumala Itse on vahvistava, että Hän on valinnut miehen, joka tulee Idästä julistamaan Hänen tarkoituksensa ja ajatuksensa:

 

"Minä olen kutsunut kotkan päivänkoitosta, kaukaisesta maasta neuvopäätökseni miehen. Minkä olen puhunut, sen minä myös toteutan; mitä olen aivoitellut, sen minä myös teen. Kuulkaa minua, te kovasydämiset, jotka olette kaukana vanhurskaudesta. Minä olen antanut vanhurskauteni lähestyä, se ei ole kaukana; ei viivy pelastus, jonka minä tuon. Minä annan Siionissa pelastuksen, annan kirkkauteni Israelille." Jesaja 46:11-13

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"From the east I summon a bird of prey; from a far-off land, a man to fulfill my purpose. What I have said, that will I bring about; what I have planned, that will I do. Listen to me, you stubborn-hearted, you who are far from righteousness. I am bringing my righteousness near, it is not far away; and my salvation will not be delayed. I will grant salvation to Zion, my splendor to Israel." Isaiah 46:11-13 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Idästä Minä kutsun petolinnun; kaukaisesta maasta miehen saattamaan täyttymykseen minun syvimmän tarkoitukseni. Se mitä Minä olen sanonut, se tulee totisesti tapahtumaan; sen mitä Minä olen suunnitellut, sen Minä teen. Kuunnelkaa minua, te uppiniskaiset ja kovasydämiset, te jotka olette kaukana oikeamielisyydestä. Minä tuon oikeamielisyyteni selkeydeksi ja liki, se ei ole kaukainen asia; eikä minun pelastukseni viivy. Minä takaan pelastuksen Ziioninlle, minun loistoni Israelille." Jesaja 46:11-13

 

"Idästä Minä kutsun petolinnun; kaukaisesta maasta miehen saattamaan täyttymykseen minun syvimmän tarkoitukseni." - Tässä Jumala vahvistaa kutsunsa kohdistuvan yhteen mieheen, Kaukoidästä, joka tulee täyttämään Hänen tarkoituksensa, joka on ilmoittaa Hänen (Jumalan) Nimi.

 

"Minä tuon oikeamielisyyteni selkeydeksi ja liki, se ei ole kaukainen asia; eikä minun pelastukseni viivy." - Tämä on se sanoma, jonka Jumala antoi Hänen profeetalleen kuin Moosekselle ilmoitettavaksi meille Raamatun kirjoitusten kautta.

 

Syy, minkä vuoksi ihmiset kärsivät meidän nykyisenä aikanamme on, että he ovat ylistäneet ja jatkavat väärän jumalan ylistämistä, eikä ylistys kohdistu Häneen; ja heidän pelastuksensa tulee ainoastaan sitten kun he kääntyvät pois väärästä ylistyksestä, jonka heille ovat opettaneet uskonnot ja he tunnustavat sekä kohdistavat syvän kunnioituksensa Hänen Pyhälle Nimelleen!

 

 "Minä takaan pelastuksen Ziioninlle, minun loistoni Israelille." - Tämä "Israel", josta Jumala puhuu tässä, eivät ole Juutalaiset ihmiset, vaan ne ihmiset, jotka tullaan katsotaan Jumalan taholta kuuluvan ja olevan (kirjoitettu Sakarja 13:9) Hänen Uusi Israelinsa, koska he tunnustavat Hänen aidon Nimensä, kuten on ilmoittanut Hänen tosi profeettansa kuin Mooses!

 

Selventääksemme vielä lisää sitä, että Hänen profeettansa kuin Mooses, joka (on ilmoittava Hänen Nimensä) tulee Idästä, Jumala sanoi:

 

"Minä herätin pohjoisesta hänet, ja hän tuli, päivänkoitosta hänet, joka rukoilee minun nimeäni, ja hän tallaa käskynhaltijoita kuin lokaa, niin kuin savenvalaja savea sotkee. Kuka on sen alun pitäen ilmoittanut, että olisimme sen tienneet, ja edeltäpäin, niin että voisimme sanoa: "Hän oli oikeassa"? Ei kukaan sitä ilmoittanut, ei kukaan sitä kuuluttanut, ei kukaan kuullut teiltä sanaakaan." Jesaja 41:25-26

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"I have stirred up one from the north, and he comes - one from the rising sun who calls on my name. He treads on rulers as if they were mortar, as if he were a potter treading the clay. Who told of this from the beginning, so we could know, or beforehand, so we could say, 'He was right'? No one told of this, no one foretold it, no one heard any words from you. Isaiah 41:25-26 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Minä olen nostattanut erään pohjoisesta, ja hän tulee - erään auringon noususta, joka kutsuu apua Minun Nimessäni (kutsuu Minun Nimeäni). Hän polkee hallitsijoita kuin he olisivat huhmare-astiassa, kuin hän olisi savenvalaja muovaamassa savea. Kuka on kertonut tästä jo alussa, niin että saatoimme tietää, tai antanut ennalta ilmi, niin että voisimme sanoa, ´Hän oli oikeassa´? Kukaan ei ole näistä kertonut, yksikään ei ennakkoon maininnut siitä, kukaan ei kuullut sanaakaan teiltä." Jesaja 41:25-26

 

"Minä olen nostattanut erään pohjoisesta," - tämä oli Mooses.

 

"erään auringon noususta, joka kutsuu apua Minun Nimessäni (kutsuu Minun Nimeäni)." - tämä vahvistaa sen, että profeetta kuin Mooses, joka on ilmoittava Jumalan Nimen, ei ole Juutalainen. Hän tulee muukalaismaasta Kaukoidästä.

 

Jumala ilmoitti hänelle (valitulle profeetta kuin Moosekselle, Opettaja Evangelistalle) Hänen Nimensä, kuten se on kirjoitettu Raamatun kirjoituksiin ja kun Maestro hyväksyi tehtävän ja kutsui Hänen Nimeään - hänestä tuli ensimmäinen Jumalan uutta kansaa Israel.

 

"Hän polkee hallitsijoita kuin he olisivat huhmare-astiassa, kuin hän olisi savenvalaja muovaamassa savea." - Koska hän oli Jumalan tehtävään osoittama, olemaan Hänen profeettansa kansakunnille, (Jeremia 1:4-10) niin profeetalla kuin Mooseksella on auktoriteetti Jumalalta ohjata nykyisiä maailman johtajia siinä, kuinka he voivat johtaa heidän kansansa elämään tosi Jumalan siunausten alaisuudessa.

 

"Kukaan ei ole näistä kertonut, yksikään ei ennakkoon maininnut siitä, kukaan ei kuullut sanaakaan teiltä." - Tästä syystä uskontojen johtajat ja Raamatun tutkijat sekä oppineet tulevat olemaan ahdistuksissaan tai sokissa näiden ilmestysten suhteen, koska heidät tullaan paljastamaan, että se mitä he tietävät kirjoituksista, ei ole tullut Jumalalta.

 

"erään auringon noususta, joka kutsuu apua Minun Nimessäni (kutsuu Minun Nimeäni)" - Miksi Jumala korosti, että Hänen valitsema henkilönsä kutsuu Hänen Nimeään?

 

"Ja sen kolmannen osan minä vien tuleen; minä sulatan heidät, niinkuin hopea sulatetaan, ja koettelen heitä, niinkuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: Se on minun kansani, ja se sanoo: Herra, minun Jumalani. (He ovat minun kansani, ´ja he sanovat, ´Herra on meidän Jumalamme)" Sakarja 13:9

 

Siksi, että Hänen valittu yksilönsä ei ole verenperinnöltään Israelilainen; Jumala teki hänestä Israelilaisen Hänen Nimensä kautta.

 

Nyt kun Jumalan sana koskien tulevaa profeettaa kuin Moosesta on tullut täytetyksi persoonassa Opettaja Evangelista, niin mitä Jumala tahtoo kaikkien maailman ihmisten ja heidän johtajiensa; niin kutsuttujen hallitusten älykkäiden tutkijoiden; sekä uskontojen auktoriteettien ja tutkijoiden ymmärtävän tällä nykyisellä hetkellä?

 

Luemme mitä Jumala sanoi:

 

"Näin sanoo HERRA, sinun lunastajasi, joka on valmistanut sinut hamasta äidin kohdusta: Minä olen HERRA, joka teen kaiken, joka yksinäni jännitin taivaan, joka levitin maan - kuka oli minun kanssani? - " Jesaja 44:24

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"This is what the LORD says - your Redeemer, who formed you in the womb: I am the LORD, who has made all things, who alone stretched out the heavens, who spread out the earth by myself,

Isaiah 44:24 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Tämä on se mitä sanoo HERRA - sinun Vapauttajasi, joka muovasi sinut kohdussa: Minä olen HERRA, joka on kaiken tehnyt, joka yksin venytti laisekseen taivaat, joka yksin levitin maan," Jesaja 44:24

 

"Minä olen HERRA, joka on kaiken tehnyt, joka yksin venytti laisekseen taivaat" - Hänen sanansa koskien tulevaa profeettaa kuin Moosesta on tullut täyttymykseensä meidän aikanamme, se osoittaa sen, että kaiken minkä nykyajan tiede on esittänyt meille koskien avaruuden valtavuutta, oli kaikki Israelin Jumalan luomistyötä.

 

"joka YKSIN levitin maan," - Vaikka Hän oli Hänen enkeleidensä kanssa, kuitenkin se on Hän, YKSINTEOIN HÄN ITSE, joka loi taivaat ja Maan. Ei ole olemassa niin sanottua ensisyntyistä Poikaa Hänen rinnallaan, kuten uskonnolliset kirjoittajat väittävät.

 

Jatkamme:

 

"joka teen tyhjäksi valhettelijain merkit, teen taikurit tyhmiksi, joka panen tietäjät peräytymään ja muutan heidän tietonsa typeryydeksi." Jesaja 44:25

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"who foils the signs of false prophets and makes fools of diviners, who overthrows the learning of the wise and turns it into nonsense," 

Isaiah 44:25 NIV

 

Suora suomennos:

 

"joka jäljittää ja tekee tyhjäksi väärien profeettojen merkit ja saattaa ennustajat hölmöiksi ja naurunalaisiksi, joka kaataa vallasta viisaiden opit ja kääntää ne turhuudeksi," Jesaja 44:25

 

"joka jäljittää ja tekee tyhjäksi väärien profeettojen merkit ja saattaa ennustajat hölmöiksi ja naurunalaisiksi" - Hänen aidon profeettansa kuin Mooseksen tulolla meidän aikanamme, Jumala näyttää meille, kuinka nämä Kristittyjen profetoinnit koskien "taivaaseen tempaisusta" sekä Islamin opetuksesta koskien "Tuomion tunnista" ovat kaikki epätosia. Jumala Itse vahvistaa, että kaikki se väärä ja tekaistu Uskontojen saarnaajien opetus on tullut "vääriltä profeetoilta".

 

"joka kaataa vallasta viisaiden opit ja kääntää ne turhuudeksi," - Pelkästään, että asettaisi uskontojen ja heidät tutkijoidensa tekemät väärät profetiat häpeään, Jumala myös samalla iskulla selkeästi osoittaa, kuinka Hän paljastaa hölynpölyksi näiden poliittisten johtajien niin sanotut johtajuuden esityslistat. Vain ja ainoastaan kuuntelemalla Hänen sanojaan (jotka Hän on laittanut Hänen profeettansa suuhun) koko maailma kykenee vastaanottamaan todellisen järjestyksen ja yltäkylläisyyden.

 

"Mutta palvelijani sanan minä toteutan ja saatan täyttymään sanansaattajaini neuvon. Minä olen se, joka Jerusalemille sanon: Sinussa asuttakoon! ja Juudan kaupungeille: Teidät rakennettakoon! Sen rauniot minä kohotan." Jesaja 44:26

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"who carries out the words of his servants and fulfills the predictions of his messengers, who says of Jerusalem, 'It shall be inhabited,' of the towns of Judah, 'They shall be built,' and of their ruins, 'I will restore them,'"

Isaiah 44:26 NIV

 

Suora suomennos:

 

"joka pane täytäntöön hänen palvelijansa sanat ja täyttää hänen sanansaattajiensa ennustukset, joka sanoo Jerusalemista, ´Se tulee olemaan asuttu´, Juudan kaupungeista, ´Ne tullaan rakentamaan´, ja heidän raunioistaan, ´Mikä tulen ne ennalleen asettamaan,´" Jesaja 44:26

 

"joka pane täytäntöön hänen palvelijansa sanat ja täyttää hänen sanansaattajiensa ennustukset" - Jumala on nyt vahvistanut, että kyseessä on Hän, joka käski muinaisten profeettojen kirjoittaa kirjoittaa Hänen sanansa kirjaan, jota me nyt kutsumme nimeltä Raamatun Vanha Testamentti.

 

Tämän päivän Juutalaiset, kun he lukevat tämän artikkelin, he tulevat olemaan epäuskoisessa olotilassa, että profeetta kuin Mooses, joka tulee ilmoittamaan Jumalan Nimen, ei olekaan Juutalaisten keskuudesta.

 

Vaikka tätä ilmestystä ei olekaan kirjoitettu tarkoituksenaan vakuuttaa ketään, vaan ainoastaan tiedottaa ihmisiä Jumalan aidosta sanomasta, me voimme lukea, kuinka Jumala puhui Hänen tulevasta profeetastaan ja hän näyttää Juutalaisille, että heillä ei ole mitään syytä kyseenalaistaa sitä, että Hän valitsi muukalaisen olemaan Hänen voidelty yksilönsä julistamaan Hänen sanansa ja Hänen tosi Nimensä kaikille kansoille!

 

Ja jälleen Raamattuun:

 

"Minä olen se, joka sanon syvyydelle: Kuivu; minä kuivutan sinun virtasi! joka sanon Koorekselle: Minun paimeneni! Hän täyttää kaiken minun tahtoni, hän sanoo Jerusalemille: Sinut rakennettakoon! ja temppelille: Sinut perustettakoon!" Jesaja 44:27-28

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"who says to the watery deep, 'Be dry, and I will dry up your streams,'  who says of Cyrus, 'He is my shepherd and will accomplish all that I please; he will say of Jerusalem, "Let it be rebuilt," and of the temple, "Let its foundations be laid." Isaiah 44:27-28 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Joka sanoo vetiselle syvyydelle, ´Kuivu, ja Minä kuivatan teidän virtanne´, joka sanoo Cyrusuksesta, ´Hän on minun paimeneni ja tulee saattamaan täytäntöön kaiken minkä Minä mielin; hän tulee sanomaan Jerusalemille, " tulkoon se jälleenrakennetuksi", ja koskien temppeliä, "Tulkoon sen perustus määritetyksi. " Jesaja 44:27-28

 

"Joka sanoo vetiselle syvyydelle, ´Kuivu, ja Minä kuivatan teidän virtanne" - Jumalan todellinen aito voideltu yksilö tai profeetta tulee ilmaantumaan tai nousemaan esiin, sitten kun maailman voimavarat/resurssit ovat alkaneet ehtyä.

 

"joka sanoo Cyruksesta, ´Hän on minun paimeneni ja tulee saattamaan täytäntöön kaiken minkä Minä mielin; hän tulee sanomaan Jerusalemille, " tulkoon se jälleen rakennetuksi", ja koskien temppeliä, "Tulkoon sen perustus määritetyksi. " - Tässä me voimme lukea, Jumala puhuu "Cyruksesta", jonka Hän tulee lähettämään ja olemaan Hänen paimenensa jälleenrakentaakseen Jerusalemin.

 

Kuka oli tämä Cyrus?

 

Vaikka historia kertoo meille, että olipa kerran suuri Persialainen johtaja ja kuninkaallinen nimeltään ´Cyrus mahtava/suuri´, joka kerran oli ja valloitti monia valtioita, niin on parasta että me luemme, mitä kirjoitukset kertovat hänestä meille:

 

"Kooreksen, Persian kuninkaan, ensimmäisenä hallitusvuotena herätti Herra, että täyttyisi Herran sana, jonka hän oli puhunut Jeremian suun kautta, Kooreksen, Persian kuninkaan, hengen, niin että tämä koko valtakunnassansa kuulutti ja myös käskykirjassa julistutti näin: Näin sanoo Koores, Persian kuningas: Kaikki maan valtakunnat on Herra, taivaan Jumala, antanut minulle, ja hän on käskenyt minun rakentaa itsellensä temppelin Jerusalemiin, joka on Juudassa. Kuka vain teidän joukossanne on hänen kansaansa, sen kanssa olkoon hänen Jumalansa, ja hän menköön Jerusalemiin, joka on Juudassa, rakentamaan Herran, Israelin Jumalan, temppeliä. Hän on se Jumala, joka asuu Jerusalemissa. Kuka vain on jäljellä, se saakoon, missä asuukin muukalaisena, paikkakuntansa miehiltä kannatukseksi hopeata ja kultaa, tavaraa ja karjaa ynnä vapaaehtoisia lahjoja Jumalan temppelin rakentamiseksi Jerusalemiin." Esra 1:1-4

 

 Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

In the first year of Cyrus king of Persia, in order to fulfill the word of the LORD spoken by Jeremiah, the LORD moved the heart of Cyrus king of Persia to make a proclamation throughout his realm and to put it in writing: "This is what Cyrus king of Persia says: " 'The LORD, the God of heaven, has given me all the kingdoms of the earth and he has appointed me to build a temple for him at Jerusalem in Judah. Anyone of his people among you - may his God be with him, and let him go up to Jerusalem in Judah and build the temple of the LORD, the God of Israel, the God who is in Jerusalem. And the people of any place where survivors may now be living are to provide him with silver and gold, with goods and livestock, and with freewill offerings for the temple of God in Jerusalem.' "

Ezra 1:1-4 NIV

 

 Suora suomennos:

 

"Ensimmäisenä vuonna Cyruksen Persian kuninkuutta, määräyksenään saattaa täytäntöön HERRAN sana, jonka on  puhunut Jeremia, HERRA kosketti ja liikutti  Cyrus, Persian kuininkaan sydäntä, tehtäväksi julistuksen koko kuningaskunnassansa sekä myös kirjallisen tallenteen muodossa: "Nämä ovat Persian kuninkaan Cyruksen sanat: "´HERRA, taivaan kuningas on antanut minulle kaikki maan valtakunnat ja määräten osoittanut rakentamaan temppelin hänelle Jerusalemiin Juudaan. Joka ikinen hänen kansansa joukosta teidän keskudessanne - olkoon hänen Jumalansa hänen kanssaan ja menköön hän Jerusalemiin Juudaan rakentamaan temppeliä HERRALLE, Israelin Jumalalle, Jumalalle joka on Jerusalemissa. Ja ihmiset missä tahansa paikassa, jossa eloonjääneitä voi olla, tarjotkoot he hänelle hopeaa ja kultaa, tavaroita ja karjaa sekä oman mielenne mukaisia antimia Jumalan temppeliä varten Jerusalemissa.´" Esra 1:1-4

 

"Nämä ovat Persian kuninkaan Cyruksen sanat: "´HERRA, taivaan kuningas on antanut minulle kaikki maan valtakunnat ja määräten osoittanut rakentamaan temppelin hänelle Jerusalmiin Juudaan." - Me voimme lukea Juutalaisten historiasta (heidän vankeusajastaan Babyloniassa, nyk. Irak), että Persialainen valloittaja Cyrus mahtava/suuri heille antoi luvan palata heidän kotimaahansa Jerusalemiin (Juudaan) ja rakentaa jälleen Jumalan temppeli.

 

Uskontojen oppineet ja tutkijat, kun he lukevat Jumalan sanat Jesaja 44 koskien Cyrusta, he olettivat, että Jumala viittaa siinä yksinomaan "historialliseen" Cyrukseen, joka kerran oli ja eli. Kuitenkaan heidän ei olisi pitänyt tehdä sellaisia päätelmiä, sillä heillä ei ole auktoriteettia Jumalalta niin tehdäkseen. Kyseessä ei ole Jumala, joka on laittanut sanat heidän suuhunsa, selittääkseen Hänen kirjoitettua sanaansa. Ihmisten ei olisi pitänyt kuunnella näitä Raamatuntutkijoita ja teologeja.

 

Keneen Jumala viittasi, ketä tulee ainoastaan kuunnella, kun kyseessä ovat Hänen sanansa?

 

"Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua. Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille." 5. Moos. 18:18-19

 

"minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua. Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille." - Ainoa mies, jota Jumala käski meidän kuunnella, on profeetta kuin Mooses. Hän on se, jolle Jumala on antanut auktoriteetin selittää Hänen kirjoitettu sanansa.

 

 Miksi kenenkään ei tule tulkita itse profetioissa olevaa Jumalan Sanaa?

 

Lukekaamme ymmärsivätkö Jumalan profeetat ne profetiat, jotka Jumala oli käskenyt heidän kirjoittaa:

 

"Ja minä kuulin, mutta en ymmärtänyt, ja minä sanoin: Herrani, mikä on oleva näitten päätös? Niin hän sanoi: Mene, Daniel, sillä ne sanat pysyvät lukittuina ja sinetöityinä lopun aikaan asti." Daniel 12:8-9

 

 "Ja minä kuulin, mutta en ymmärtänyt, ja… hän sanoi: Mene, Daniel, sillä ne sanat pysyvät lukittuina ja sinetöityinä lopun aikaan asti."

 

- Jumala käski profeetoidensa ainoastaan kirjoittaa Hänen profetiansa, mutta heidän ei sallittu ymmärtää, sillä on tulossa ja olemassa sovinnainen aika, jolloin se tulee selitetyksi. Ja tämä aika on silloin kun profeetta kuin Mooses tulee. Kyseessä on ainoastaan profeetan kuin Mooseksen suu, jonne Jumala on laittanut tarkan merkityksen koskien Hänen kirjoitettua sanaansa.

 

Tämä ainoa henkilö, joka kykenee selittämään sen meille, johon Jumala viittaa "Cyruksen" kautta profetiassa, ei ole kukaan muu kuin profeetta kuin Mooses, hän jonka Jumala on käskenyt selittämään Hänen sanansa meille.

 

Lukekaamme uudelleen mitä Jumala käski Maestro Evangelistan ilmoittaa koskien Hänen sanaansa koskien "Cyrusta"

 

"joka sanoo Cyruksesta, ´Hän on minun paimeneni ja tulee saattamaan täytäntöön kaiken minkä Minä mielin; hän tulee sanomaan Jerusalemille, " tulkoon se jälleen rakennetuksi", ja koskien temppeliä, "Tulkoon sen perustus määritetyksi. " Jesaja 44:28

 

"joka sanoo Cyruksesta, ´Hän on minun paimeneni ja tulee saattamaan täytäntöön kaiken minkä Minä mielin; hän tulee sanomaan Jerusalemille, " tulkoon se jälleen rakennetuksi"," - Tässä Jumala puhuu Cyruksen roolista jälleenrakentaa Jerusalem. Vaikka "historiallinen" Cyrus täytti säädetyn ja salli Juutalaisten palata Jerusalemiin rakentamaan Jumalan temppelin (Ezra 1:1-4), niin siitä puuttuu erittäin tärkeä tekijä, jotta voisi todella ylistää Jumalaa

 

Mikä on tämä tekijä? Me tiedämme vastauksen, sitten kun ymmärrämme minkä takia "Jerusalem" on niin tärkeä Jumalalle:

 

"Ja teettämänsä Aseran kuvan hän asetti temppeliin, josta HERRA oli sanonut Daavidille ja hänen pojallensa Salomolle: Tähän temppeliin ja Jerusalemiin, jonka minä olen valinnut kaikista Israelin sukukunnista, minä asetan nimeni ikiajoiksi." 2. Kun. 21:7

 

"Tähän temppeliin ja Jerusalemiin, jonka minä olen valinnut kaikista Israelin sukukunnista, minä asetan nimeni ikiajoiksi." - Jumala sanoi, että Hänen Nimensä tulee olemaan tunnettu Jerusalemissa olevan temppelin kautta. Me voimme nyt ymmärtää, että "Jerusalem" on Jumalan tapa liittää tieto siihen, missä Hänen Nimensä on oleva tunnettu tai tullaan tekemään tunnetuksi.

 

Ja ongelma on, "historiallinen" Cyrus ainoastaan jälleen rakensi temppelin, mutta ei maininnut mitään Jumalan Nimen ilmoittamisesta.

 

Tämä tarkoittaa sitä, että aito "Cyrus", josta Jumala puhui profetiassa (Jesaja 44 ja 45) ei ole todellisuudessa aito tai tarkoitettu "historiallinen" Cyrus, vaan profeetallinen Cyrus, joka on ilmoittava Hänen Nimensä.

 

Tämä tarkoittaa, että Jumala ei lopeta ennen kuin Hänen sanansa profetiassa on saanut täyttymyksensä.

 

Ymmärtääksemme tämän totuuden, luemme seuraavaan:

 

"Mitä nyt on, sitä on ollut jo ennenkin; ja mitä vasta on oleva, sitä on ollut jo ennenkin. Jumala etsii jälleen sen, mikä on mennyttä." Saarnaaja 3:15

 

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, painos:

 

"Whatever is has already been, and what will be has been before;
and God will call the past to account.
Ecclesiastes 3:15 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Mitä ikinä on, on jo aikaisemmin ollut, ja mitä tulee olemaan, on ollut jo aikaisemmin; ja Jumala asettaa menneet selontekoon." Saarnaaja 3:15

 

Ainoastaan tapahtumat kertaantuvat ja tulevat uudelleen esiin, ihmiset eivät palaa.

 

 Tämä tarkoittaa, että mikäli profetia tai Jumalan lupaus ei tapahtunut silloisena aikana, niin Jumala ei lopeta ennen kuin se on tuleva tapahtumaan toisena ajankohtana toisessa olosuhteessa!

 

Ja koska Jumalan Nimi ei ollut tehty tunnetuksi "historiallisen" ja aikaisemman "Cyruksen" aikana, niin se selkeästi osoittaa, että Jumala viittaa tässä profeetalliseen "Curukseen" tai Muukalaiseen saattamaan päätökseen ja täytäntöön Hänen syvin tarkoituksensa tehdä Hänen Nimensä tunnetuksi maailmalle.

 

Mitä on nyt tuleva tapahtumaan (persoonassaan Opettaja Eraño Evangelista), jota ei tapahtunut ensimmäisen "Cyruksen" aikana?

 

"Näin sanoo Herra voidellulleen Koorekselle, jonka oikeaan käteen minä olen tarttunut kukistaakseni kansat hänen edestään ja riisuakseni kuninkaitten kupeilta vyöt, että ovet hänen edessään avautuisivat eivätkä portit sulkeutuisi: Minä käyn sinun edelläsi ja tasoitan kukkulat, minä murran vaskiovet ja rikon rautasalvat. Minä annan sinulle aarteet pimeän peitosta, kalleudet kätköistänsä, tietääksesi, että minä, Herra, olen se, joka sinut nimeltä kutsuin, minä, Israelin Jumala. Palvelijani Jaakobin ja valittuni Israelin tähden minä kutsuin sinut nimeltä ja annoin sinulle kunnianimen, vaikka sinä et minua tuntenut. Minä olen Herra, eikä toista ole, paitsi minua ei ole yhtään jumalaa. Minä vyötän sinut, vaikka sinä et minua tunne, jotta tiedettäisiin auringon noususta sen laskemille asti, että paitsi minua ei ole yhtäkään: minä olen Herra, eikä toista ole," Jesaja 45:1-6

 

  Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, painos:

 

 

 

"This is what the LORD says to his anointed, to Cyrus, whose right hand I take hold of to subdue nations before him and to strip kings of their armor, to open doors before him so that gates will not be shut: I will go before you and will level the mountains; I will break down gates of bronze and cut through bars of iron. I will give you the treasures of darkness, riches stored in secret places, so that you may know that I am the LORD, the God of Israel, who summons you by name. For the sake of Jacob my servant, of Israel my chosen, I summon you by name and bestow on you a title of honor, though you do not acknowledge me. I am the LORD, and there is no other; apart from me there is no God. I will strengthen you, though you have not acknowledged me, so that from the rising of the sun to the place of its setting men may know there is none besides me. I am the LORD, and there is no other." Isaiah 45:1-6 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Tämä on se, mitä HERRA sanoo hänen voidellulleen Cyrukselle, jonka oikeasta kädestä Minä pidän kiinni alistaakseni kansakunnat hänen edessään ja riisun heidän kuninkaansa panssaroiduista suojavarustuksistaan avatakseen ovet hänen edestään, niin etteivät portit sulkeudu: Minä kuljen sinun edelläsi ja tasoitan vuoret; Mikä rikon pronssiset portit ja leikkaan tieni läpi rautaisten tankojen. Minä tulen antamaan sinulle pimeyden aarteet, salaisiin paikkoihin talletetut rikkaudet, niin että sinä voisit tietää Minun olevan HERRA, Israelin Jumala, joka kutsuu sinua nimeltä. Minun palvelijani Jaakobin tähden, Israelin, minun valittuni, Minä kutsun sinua nimeltä ja suon sinun kannettavaksesi kunnianimen, vaikka sinä et tunnusta minua. Minä olen HERRA, eikä muita ole; minun lisäkseni ei ole muuta Jumalaa. Minä vahvistan sinua, vaikka sinä et ole tunnustanut minua, niin että auringon noususta sen laskupaikkaan miehet voisivat tietää, minun lisäkseni ei ole muita. Minä olen HERRA, eikä muita ole." Jesaja 45:1-6

 

"Minun palvelijani Jaakobin tähden, Israelin, minun valittuni, Minä kutsun sinua nimeltä ja suon sinun kannettavaksesi kunnianimen, vaikka sinä et tunnusta minua. Minä olen HERRA, eikä muita ole; minun lisäkseni ei ole muuta Jumalaa. Minä vahvistan sinua, vaikka sinä et ole tunnustanut minua, niin että auringon noususta sen laskupaikkaan miehet voisivat tietää, minun lisäkseni ei ole muita. Minä olen HERRA, eikä muita ole." - Opettaja Evangelista, muukalainen tuli Jumalan valitsemaksi (Hänen profeettanaan kuin Mooses), ei omaa mitään koulutusta koskien Raamatun kirjoitusten tuntemusta. Hän on se, jonka Jumala on kutsunut, aivan kuten Cyruksen aikaisemmin, ainoastaan, että tällä kertaa hän julistaa Jumalan tosi Nimen kaikille maailman ihmisille.

 

Kaikki ne, jotka ovat ensin lukeneet hänen ilmestyksensä, voivat panna merkille, että se ei ole teologien oppisuuntien mukaista. He ovat oikeassa, koska kyseessä ei ole ihminen, joka on häntä opettanut, vaan Jumala Itse. Kun ihmiset lukevat kaikki artikkelit täysin ja avoimin mielin www.thename.ph ja www.thenameonline.info sekä www.suurinimi.com , niin he tulevat huomaamaan kuinka Maestro Evangelista on selittänyt Raamatun kirjoitukset juuri niin kuin Jumala on hänelle ilmoittanut. Me tulemme olemaan tietoisia siitä, että sen mitä teologit ovat kirjoittaneet ja opettaneet koskien Jumalan Sanaa, ei ole alkuunkaan totta.

 

Nyt, valaistaksemme itseämme sillä, että Jumalan sana koskien "Cyrusta" ei tapahtunut "historiallisen" ´Cyruksen´ aikakautena, vaan ainoastaan meidän nykyisenä Aikakautena Opettaja Evangelistan kautta, niin jatkakaamme lukemistamme :

 

"minä, joka teen valkeuden ja luon pimeyden, joka tuotan onnen ja luon onnettomuuden; minä, Herra, teen kaiken tämän." Jesaja 45:7

  

"minä, joka teen valkeuden ja luon pimeyden, joka tuotan onnen ja luon onnettomuuden" - Tämä tieto ja tuntemus koskien Jumalaa, ei tapahtunut "historiallisen" ´Cyruksen´ aikana, sillä hän ei valaissut koko maailmaa tiedolla Yhdestä tosi Jumalasta.

 

Mikäli tämä olisi tapahtunut (toteutunut) kauan sitten, niin ihmiset eivät olisi joutuneet kysymään tai kyseenalaistamaan Jumalaa, että minkä takia he joutuvat kokemaan ja läpikäymään kärsimyksiä. He eivät olisi uskoneet uskontojen opetuksia siitä, että Saatana olisi Jumalan vihollinen.

 

Miksi Jumala sanoi, että valon ja onnen (yltäkylläisyyden) lisäksi, Hän on myös se yksi, joka luo pimeyden ja onnettomuuden (tuhon)?

 

Me ymmärrämme sen, kun tunnemme kuka loi Saatanan, luemme seuraavaan:

 

"Mutta käärme oli kavalin kaikista kedon eläimistä, jotka Herra Jumala oli tehnyt; ja se sanoi vaimolle: Onko Jumala todellakin sanonut: 'Älkää syökö kaikista paratiisin puista'?" 1. Moos. 3:1

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos: 

 

"Now the serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord God had made. He said to the woman, "Did God really say, 'You must not eat from any tree in the garden'?" Genesis 3:1 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Sitten, käärme oli kaikista Jumalan tekemistä eläimistä kaikkein katalin ja ovelin. Hän sanoi naiselle, "Sanoiko Jumala todella, ´Te ette saa syödä puutarhan mistään puusta?" 1. Moos. 3:1

 

"Sitten, käärme oli kaikista Jumalan tekemistä eläimistä kaikkein katalin ja ovelin." - Kyseessä on Jumala, joka loi "käärmeen" Eedenin Puutarhaan.

 

Kuka tämä käärme oli?

 

 "Ja suuri lohikäärme, se vanha käärme, jota perkeleeksi ja saatanaksi kutsutaan, koko maanpiirin villitsijä, heitettiin maan päälle, ja hänen enkelinsä heitettiin hänen kanssansa." Ilmestyskirja 12:9

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The great dragon was hurled down—that ancient serpent called the devil, or Satan, who leads the whole world astray. He was hurled to the earth, and his angels with him." Revelation 12:9 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Suuri lohikäärme heitettiin alas - se muinainen käärme, jota on kutsuttu paholaiseksi, tai saatanaksi, joka johdattaa koko maailman eksyksiin. Hänet heitettiin maahan ja hänen enkelinsä hänen kanssaan." Ilmestyskirja 12:9

 

Käärme ei ole kukaan muu kuin Saatana Itse. Jumala on se Yksi, joka loi hänet. Saatana ei ole koskaan ollut Jumalan vihollinen. Kun jotkut uskonnot väittävät, että Saatana on Jumalan vihollinen, on kuin sanoisi, että Jumala ei ole Kaikkivaltias, kuten Hän sanoo Itsensä olevan.

 

Nyt kun on selvää, että Saatana oli Jumalan luomus, niin lukekaamme nyt syy minkä takia Jumala saattaa ihmiset kokemaan onnea, yltäkylläisyyttä eli siunausta tai tuhoa eli Kirousta:

 

"Katso, minä asetan tänä päivänä teidän eteenne siunauksen ja kirouksen: siunauksen, jos te tottelette HERRAN, teidän Jumalanne, käskyjä, jotka minä tänä päivänä teille annan, mutta kirouksen, jos te ette tottele HERRAN, teidän Jumalanne, käskyjä, vaan poikkeatte siltä tieltä, jota minä tänä päivänä käsken teidän vaeltaa, ja seuraatte muita jumalia, joita te ette tunne." 5. Moos. 11:26-28

 

"siunauksen, jos te tottelette HERRAN, teidän Jumalanne, käskyjä, jotka minä tänä päivänä teille annan, mutta kirouksen, jos te ette tottele HERRAN, teidän Jumalanne, käskyjä" - Jumala laittaa ihmiset kärsimään Hänen kirouksestaan, kun he eivät tottele tai nauttimaan Hänen siunauksestaan, kun he seuraavat Hänen Käskyjään.

 

Siten, syy sille minkä takia ihmiskunta on kärsinyt paljon kautta historian tähän päivään asti, ei ole johtunut siitä, että Jumala "testaa" ihmiskunnan uskoa, kestävyyttä ja kärsivällisyyttä. Kyseessä on se tosiasia, että olemme olleet Jumalan kirouksen alaisina seuraamalla valheellisia vääriä jumalia, joita uskonnot ovat esitelleet ja opettaneet.

 

Ihmiskunta on syyllinen, koska on seurannut vääriä opetuksia koskien profeettojen tekemää (kirjoittamaa) Jumalan sanaa - seurannut ihmisiä, joita Jumala ei ole lähettänyt puhumaan Hänen Nimestään.

 

Tämä tieto koskien Jumalan tosi sanaa, joka ilmoittaa Hänen siunauksestaan ja kirouksestaan on ainoastaan nyt tullut täysin havainnoiduksi ja ymmärretyksi, muukalaisen tai ei-Juutalaisen profeetan, Opettaja Evangelistan kautta. Siten ollen, hän on profeetallinen Cyrus, joka on mainittu tässä profetiassa.

 

Tehdäksemme asian vielä selvemmäksi, palaamme Jesaja 44:28:

 

"joka sanon Koorekselle: Minun paimeneni! Hän täyttää kaiken minun tahtoni, hän sanoo Jerusalemille: Sinut rakennettakoon! ja temppelille: Sinut perustettakoon!" Jesaja 44:28

 

 Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"who says of Cyrus, 'He is my shepherd and will accomplish all that I please; he will say of Jerusalem, "Let it be rebuilt," and of the temple, "Let its foundations be laid."Isaiah 44:28 NIV

 

Suora suomennos:

 

"joka sanoo Cyruksesta, ´Hän on minun paimeneni ja tulee täyttämään kaiken minkä minä tahdon; hän on sanova Jerusalemille, "Tulkoon se jälleen rakennetuksi," ja temppelistä, "tulkoon sen perustukset määritetyksi/lasketuksi." Jesaja 44:28

 

"hän on sanova Jerusalemille, "Tulkoon se jälleen rakennetuksi" - Tarkoittaako tämä sitä, että profeetallinen Cyrus tai "muukalainen" tulee ilmestymään Jerusalemissa olevaan temppeliin Lähi-idässä ja ilmoittaa Jumalan Nimen?

 

Luemme seuraavasta:

 

"(Hän) Joka voittaa, sen minä teen pylvääksi Jumalani temppeliin, eikä hän koskaan enää lähde sieltä ulos, ja minä kirjoitan häneen Jumalani nimen ja Jumalani kaupungin nimen, sen uuden Jerusalemin, joka laskeutuu alas taivaasta minun Jumalani tyköä, ja (kirjoitan häneen myös) oman uuden nimeni." Ilm. 3:12

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Him who overcomes I will make a pillar in the temple of my God.

Never again will he leave it. I will write on him the name of my God

and the name of the city of my God, the new Jerusalem, which is coming

down out of heaven from my God; and I will also write on him my new name." Revelation 3:12 (NIV)

 

"Jumalani kaupungin nimen, sen uuden Jerusalemin" - Koska se on kirjoitettu, että on olemassa Uusi Jerusalem, niin se tarkoittaa, että Jumala ei enää viittaa tässä Vanhaan Jerusalmiin Lähi-idässä.

 

Miksi Uusi Jerusalem?

 

Maestro Evangelista sanoo: Siksi että Jumala ei muuta Hänen lupaustaan sen suhteen, että Hänen Nimensä tulee olemaan asetettuna Jerusalemiin, siten missä tahansa Hänen Nimensä on julistettu, tuo paikka tulee olemaan kutsuttu nimellä "Uusi Jerusalem".

 

Koska on Uusi Jerusalem, niin tämä tarkoittaa että profeetallinen Cyrus (joka on myös profeetta kuin Mooses) ei ilmoita Jumalan Nimeä Vanhassa Jerusalemissa Lähi-idässä. Jumalan Nimi on oleva ilmoitettu toisessa maassa, jonka nimi tulee olemaan nimetty "Uusi Jerusalem".

 

Mistä kaukaisesta maasta profeetta kuin Mooses, joka julistaa Jumalan Nimen, tulee?

 

"Ne korottavat äänensä ja riemuitsevat, ne huutavat mereltä päin Herran valtasuuruutta: "Sen tähden kunnioittakaa Herraa valon mailla, ja meren saarilla Herran, Israelin Jumalan, nimeä". " Jesaja 24:12-14

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"They raise their voices, they shout for joy; from the west they acclaim the LORD's majesty. Therefore in the east give glory to the LORD; exalt the name of the LORD, the God of Israel, in the islands of the sea. " Isaiah 24:12-14 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"He korottavat äänensä, he huutavat ilosta; lännestä he osoittavat suosiotaan HERRAN majesteettiselle mahtavuudelle. Sen tähden idässä antakaa kunnia HERRALLE; korottakaa HERRAN nimeä, Israelin Jumala meren saarilla." Jesaja 24:12-14

 

On kirjoitettu, että aito ja tosi Jumalan Nimi on oleva nostettuna kunniaan ja loistoon Idässä, merten Saaristossa/Saarivaltiossa. Tämä siitä johtuen, että Jumalan valitsema mies Hänen profeetakseen kuin on Mooses, ilmoittamaan Hänen Nimensä, tulee saarivaltiosta Idästä.

 

Tämä on se mitä Kuningas Salomo sanoi seuraavassa:

 

"Myös jos joku muukalainen, joka ei ole sinun kansaasi Israelia, tulee kaukaisesta maasta sinun nimesi tähden - " 1. Kun. 8:41

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"As for the foreigner who does not belong to your people Israel but has come from a distant land because of your name—"I Kings 8:41 (NIV1984)

 

Suora suomennos:

 

"Mitä tulee muukalaiseen, joka ei kuulu sinun kansaasi Israeliin, mutta on tullut kaukaisesta maasta sinun nimesi tähden" 1. Kun. 8:41

 

 Kuningas Salomo puhuu tulevasta profeetasta kuin Mooses; joka ei ole tai tule Israelin kansan keskuudesta, vaan hän tulee kaukaisesta maasta Jumalan Nimen takia.

 

"sillä sielläkin kuullaan sinun suuresta nimestäsi, väkevästä kädestäsi ja ojennetusta käsivarrestasi - jos hän tulee ja rukoilee kääntyneenä tähän temppeliin päin" 1. Kun. 8:42

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"for men will hear of your great name and your mighty hand and your outstretched arm—when he comes and prays toward this temple" I Kings 8:42 (NIV1984)

 

Suora suomennos:

 

"sillä miehet kuulevat sinun suuresta nimestäsi ja sinun mahtavasta kädestäsi sekä ojennetusta käsivarrestasi - kun hän tulee ja rukoilee tätä temppeliä kohden" 1. Kun. 8:42

 

"sillä miehet kuulevat sinun suuresta" - Jumalan "profeetta kuin Mooses" ei ole Juutalainen, vaan muukalainen - saatettu tietoisuuteen meidän aikanamme persoonassaan Opettaja (Maestro) Eraño Martin Evangelista ja hänen Raamattu ilmestyksensä Jumalan tosi Nimestä webbisivuilla:  www.thename.ph and www.thenameonline.info.

 

Siten, kun Kuningas Salomo sanoi "kun hän tulee ja rukoilee tätä temppeliä kohden" - se ei tarkoita, että valittu yksilö menee nykyiseen Jerusalemiin, sillä on olemassa "Uusi Jerusalem". Tämä ainoastaan tarkoittaa sitä, että kun muukalainen tai profeetta kuin Mooses ilmestyy, hän tulee johdattamaan kaikki, oli sitten Juutalainen tai Pakana, siihen kuinka todella ylistää Jumalaa ja se on kutsumalla Häntä Jumalan aidolla tosi Nimellä.

 

Lukekaamme mitä Kuningas Salomo sanoi tulevasta muukalaisesta. Onko se totta, että hän on "muukalainen", eikä Juutalainen, joka tulee saattamaan kaikki maailman ihmiset tuntemaan toden ja aidon Jumalan Nimen?

 

"niin kuule taivaasta, asuinpaikastasi, häntä ja tee kaikki, mitä muukalainen sinulta rukoilee, että kaikki maan kansat tuntisivat sinun nimesi ja pelkäisivät sinua, samoin kuin sinun kansasi Israel, ja tulisivat tietämään, että sinä olet ottanut nimiisi tämän temppelin, jonka minä olen rakentanut." 1. Kun. 8:43

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"then hear from heaven, your dwelling place. Do whatever the foreigner asks of you, so that all the peoples of the earth may know your name and fear you, as do your own people Israel, and may know that this house I have built bears your Name." I Kings 8:43 (NIV1984)

 

Suora suomennos:

 

"niin kuule silloin taivaasta, sinun asuinpaikastasi. Tee mitä tahansa muukalainen pyytää sinulta, niin että kaikki maan ihmiset voisivat tietää sinun nimesi ja pelätä sinua, niin kuin sinun oma kansasi Israel, ja saata tiedettäväksi, että tämä rakennus, jonka olen rakentanut, kantaa sinun nimeäsi." 1. Kun. 8:43

 

"niin että kaikki maan ihmiset voisivat tietää sinun nimesi ja pelätä sinua, niin kuin sinun oma kansasi Israel" - Me voimme lukea, että Kuningas Salomo sanoi, että tulevan "muukalaisen" kautta maailman ihmiset voisivat tietää ja tuntea Jumalan Nimen ja pelätä Häntä ja tämä on se, mitä Maestro Evangelista on näyttänyt maailman ihmisille edellä mainittujen webbisivujen kautta.

 

Jumalan Nimi on jo julistettu Opettaja Eraño M. Evangelistan kautta koko maailmalle Saarivaltiosta Filippiineiltä. Koska Jumala on saanut Hänen Nimensä julistetuksi juuri tästä maasta, niin se tarkoittaa sitä, että Filippiinit on "Uusi Jerusalem", jonka Jumala on maininnut Raamatun kirjoituksissa!

 

Ei ole mitään syytä Juutalaisten, Muslimien ja Kristittyjen taistella Lähi-idässä sijaitsevan Jerusalemin takia, sillä se ei ole enää se Jerusalem, johon profetiassa viitattiin. Kuten on profetoitu, on olemassa Uusi Jerusalem ja se on nyt Filippiinit, sillä aito ja tosi Jumalan Nimi on julistettu siellä.

 

Maailman johtajien tulisi ottaa huomioon tämä ilmestys koskien Jumalan Uutta Jerusalemia meidän nykyisenä aikanamme. Yllä mainittujen uskontojen seuraajien on täysin on täysin turhaa asettua sotaan toisiansa vastaan ja väittää, että he "menevät sotimaan Jumalan Nimessä", kun YKSIKÄÄN saarnaaja näistä uskonnoista ei ole julistanut aitoa Jumalan Nimeä!

 

Aivan kuten "historiallinen" Cyrus saattoi Juutalaiset palaamaan Jumalan tykö Jerusalemiin, niin "muukalainen" Opettaja Eraño Evangelista (jonka Jumala valitsi Hänen profeetakseen kuin Mooses) tulee tekemään saman tapahtumaan jälleen ja uudelleen. Hän tulee kaitsemaan Juutalaiset tekemällä tosi Jumalan Nimen tunnetuksi Filippiineiltä - maasta, jonka Jumala valitsi tulemaan kutsutuksi Hänen Uudeksi Jerusalemiksi!

 

Juutalaiset voivat sanoa, että he eivät kuuntele Jumalan sanoja, jotka on julistanut Opettaja Eraño Evangelista, sillä hän ei kuulu Daavidin Huoneeseen.

 

Aivan kuten Jumala on puhunut profeetallisesta Cyruksesta, Hän on myös puhunut miehestä, joka ei kuulu tai tule Kuningas Daavidin Huoneesta, jonka Hän tulee lähettämään, jotta hän johdattaisi heidät (Juutalaiset) puoleensa.

 

Jumala tekee sen mikä on tapahtunut aikaisemmin, tapahtumaan uudelleen, määräyksenään täyttämään Hänen tarkoituksensa. (Saarnaaja 3:15)

 

Kuinka me voimme tietää, että Maestro Evangelistalle on annettu Jumalan taholta auktoriteetti saattaa meidät ymmärtämään Hänen lupauksensa Kuningas Daavidille?

 

"Mutta sinä päivänä minä kutsun palvelijani Eljakimin, Hilkian pojan, ja puetan hänen yllensä sinun ihokkaasi (viitta), vyötän hänet sinun vyölläsi ja panen sinun valtasi hänen käteensä (ojennan sinun auktoriteettisi hänelle), niin että hän on oleva isänä Jerusalemin asukkaille ja Juudan suvulle. "Ja minä panen Daavidin huoneen avaimen hänen olallensa; ja (minkä) hän avaa, eikä (ei) kukaan sulje, ja (minkä) hän sulkee, eikä (ei) kukaan avaa." Jesaja 22:20-22

 

 Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"In that day I will summon my servant, Eliakim son of Hilkiah. I will clothe him with your robe and fasten your sash around him and hand your authority over to him. He will be a father to those who live in Jerusalem and to the house of Judah. I will place on his shoulder the key to the house of David; what he opens no one can shut, and what he shuts no one can open." Isaiah 22:20-22 NIV

 

"Mutta sinä päivänä minä kutsun palvelijani Eljakimin, Hilkian pojan, ja puetan hänen yllensä sinun viittasi, vyötän hänet sinun vyölläsi ja ojennan sinun auktoriteettisi hänelle" - Tämä on profeetallinen Jumalan sana koskien miestä, joka ei ole Kuningas Daavidin jälkeläinen, vaan hänelle Jumala on antava auktoriteetin hallita Daavidin valtaistuimelta.

 

"niin että hän on oleva isänä Jerusalemin asukkaille ja Juudan suvulle" - Tässä mainittu Jerusalem ei ole enää se vanha Jerusalem Lähi-idässä, vaan Uusi Jerusalem (tai maa), jossa Jumala tekee Hänen Nimensä tunnetuksi. Se puhuu ihmisistä, jotka eivät ole verilinjassa Jaakobin kanssa, mutta tulevat olemaan Jumalan taholta tarkasteltuina Hänen kansaansa, kun he kutsuvat ja tunnustavat Hänen Nimensä. Juudan suku/huone tarkoittaa tämän päivän Juutalaisia, jotka tulevat myös tunnustamaan Jumalan aidon Nimen (jonka Jumala on ilmoittanut) profeetan kuin Mooseksen kautta.

 

Sitten kun molemmat kansat hyväksyvät ja tunnustavat aidon Jumalan Nimen, kaikki tulevat olemaan Israel.

Ei ole enää Juutalaisia ja Pakanoita. Ei ole enää hajotusta ja eripuraa.

 

Onko tämä totta?

 

EPÄUSKOLLISUUS JUMALAN ERITYISTÄ ASETUSTA KOHTAAN AIHEUTTI USKONNOLLISET KIISTAT JA HAJAANTUNEISUUDEN 23.9.2014 Osa 2