YDISTYKÖÖN KOKO MAAILMA YHDEN TOSI JUMALAN NIMEN ALAISUUTEEN, KUTEN ON ILMOITTANUT PROFEETTA KUIN MOOSES - JUMALAN VIIMEINEN PROFEETTA! 28.4.2014

 

Luemme profetian Vanhasta Testamentista, joka tapahtuu juuri nyt.

"aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi, ennenkuin Herran päivä tulee, se suuri ja peljättävä. Ja jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Sillä Siionin vuorella ja Jerusalemissa ovat pelastuneet, niinkuin Herra on sanonut; ja pakoonpäässeitten joukossa ovat ne, jotka Herra kutsuu." Joel 2:31-32

 "aurinko muuttuu pimeydeksi" - Tämä on kuvaus meidän nykyisestä aikakaudestamme. Huolimatta kehittyneestä Teknologian tasosta me voimme nähdä eri puolilla maailmaa ihmisten kärsivän väkivaltaisista aseellisista selkkauksista, tappavista taudeista ja ennenkokemattomista katastrofeista. Tämä saa ihmiskunnan menettämään toivonsa ja he katsovat tulevaan synkin ja epätoivoisin ajatuksin.

  "kuu vereksi" - Kuu loistaa yöaikaan ja se antaa ilmoituksen hyvästä yön aikaisesta levosta, mutta koska on kirjoitettu, että kuu muuttuu vereksi - niin se osoittaa levottomuutta, johtuen sotien ja muiden sotilaallisten operaatioiden pelkoa ja uhkaa.

Sinä voit panna merkille, että tänä päivänä maailman laajuinen sodanuhka voi saada alkunsa mistä tahansa. Euroopassa on uhka sodan alkamiselle Ukrainassa; Lähi-idässä Juutalaisen valtion ja Iranin sekä Arabivaltioiden välillä; Aasiassa Pohjois- ja EteläKorean välillä ja jännitteet kasvavat Eteläisellä Merellä Kiinan ja Filippiinien välillä.

Mistä nämä tapahtumat kertovat ja merkitsevät?

"aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi, ennenkuin Herran päivä tulee, se suuri ja peljättävä." - Nämä nykyiset tapahtumat ovat edeltäviä merkkejä tulevasta suuresta ja pelottavasta meidän Herramme Jumalan päivästä.

Mikä on tämä suuri ja pelottava HERRAN päivä? Pitäisikö meidän olla innoissamme ja iloisina odottaa sen tuloa?

"Voi teitä, jotka toivotte HERRAN päivän tulemista. Miksi hyväksi on teille HERRAN päivä? Se on oleva pimeys, eikä valkeus" Aamos 5:18

Maailman ihmiset, uskonnot ja tutkijat odottavat tuota päivää tulevaksi. He sanovat, että se on oleva alku Jeesuksen takaisin tulolle. Kuitenkin vastoin heidän odotuksiaan, se tulee olemaan epävarmuuden ja epätietoisuuden päivä.

 Miksi?

"ikäänkuin jos joku pakenisi leijonaa ja häntä kohtaisi karhu, tahi joku tulisi kotiin ja nojaisi kätensä seinään ja häntä pistäisi käärme." Aamos 5:19

Se on oleva vaaran ja teoistaan vastuuseen menon päivä, se ei ole ilon päivä jollaista kaikki odottavat. Se on oleva suuren vaaran päivä.

Nyt, mikäli tuon kaltainen päivä on tulossa - kuinka ihmiset voivat pelastua?

Luemme Joel 2:32

"Ja jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Sillä Siionin vuorella ja Jerusalemissa ovat pelastuneet, niinkuin Herra on sanonut; ja pakoonpäässeitten joukossa ovat ne, jotka Herra kutsuu." Joel 2:32

Jotta ihmiset voisivat pelastua tuona "suurena ja pelottavana HERRAN päivänä", heidän täytyy kutsua ja tunnustaa aito ja tosi Jumalan Nimi.

 "Ja jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu" - Tämä ei tarkoita, että meidän tulisi odottaa tuota tulevaa suurta ja pelottavaa päivää tapahtuvaksi ennen kuin me kutsumme Jumalan tosi Nimeä. Nämä tapahtumat ilmoittavat tai osoittavat meille, että pelottava "päivä" tulee tapahtumaan sen vuoksi, koska me emme kutsu elävän Jumalan tosi Nimeä!

Siten ollen AVAIN näiden ongelmien lopettamiseksi joita me näemme meidän maailmassamme tapahtuvan tänä päivänä, ovat merkkeinä siitä, että jokaisen tulisi yhdistyä kutsumaan aitoa ja tosi Jumalan Nimeä. Kun me olemme yhdistyneitä ja peläten kunnioitamme Jumalan Pyhää Nimeä, niin sen jälkeen ei tule enää olemaan hajotusta, jakaantumista eikä uskonnollisia selkkauksia tai vastakkain asetteluja, vaan ne ovat menneitä asioita. Valtiot eivät enää kehitä teknologioita sotimista varten, vaan enemminkin kehittävät teknologioita planeettamme parantamiseksi. Toivottavasti nämä teknologiat tulevat lopulta minimoimaan (ellei jopa lopettamaan) luonnon kautta ilmenevät katastrofit. Me tulemme olemaan yksi maailma, yksi kansa yhden tosi Jumalan alaisuudessa.

 Kysymys kuuluu, kuinka me voimme tuntea yhden ja ainoan elävän Jumalan tosi Nimen?

Kuinka me voimme tietää, että elävä Jumala on ensinnäkään todella olemassa?

 Itse asiassa, aito Jumalan Nimi on aiheena lukemattomille uskonnollisten tai uskontojen sodille ja erimielisyyksille koko historian ajan aina tähän päivään asti. Jokainen uskonto uskoo, että heidän opetuksensa koskien Jumalan Nimestä on totuus ja muiden uskontojen opetukset ovat valhetta.

 Se, mitä koko maailman tulee tietää, on tämä: Koska kyseessä on elävän Jumalan nimi, niin siitä seuraa, että meidän tulee etsiä neuvoa siitä, mitä elävä Jumala on sanonut aikaisemmin ja että kuinka me voimme tuntea Hänen tosi Nimensä.

Luemme mitä Jumala sanoi aikaisemmin:

"Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua. Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille." 5. Moos. 18:18-19

 Tässä Jumala puhuu profeetta Moosekselle, aidolle Jumalan profeetalle. Jumala sanoi, että Hän tulee nostamaan profeetan kuin hän on (Mooses), jonka suuhun Jumala tulee asettamaan Hänen sanansa ja hän puhuu ainoastaan sen mitä Jumala käskee hänen puhua Hänen Nimessään.

Koska Jumala tulee lähettämään tämän profeetan puhumaan Hänen sanansa Hänen Nimessään, niin siitä seuraa että tämä profeetta on se taho, josta meidän tulee hakea neuvoa tai kuunnella, kun kyseessä on tieto aidosta Jumalan Nimestä. Tämä profeetta tulee ohjaamaan meitä Jumalan tosi Nimen tuntemisessa, kuten se on kirjoitettuna Raamatun kirjoituksiin. Se, mitä profeetta kuin Mooses tulee kertomaan ihmiskunnalle, on se mitä Jumala on ilmoittanut hänelle Raamatusta. Tämä on merkki siitä, että Nimi, jonka hän ilmoittaa koskien Jumalaa, on aito ja tosi elävän Jumalan Nimi.

Tämä artikkeli pitää sisällään ilmestyksen aidosta profeetasta kuin Mooses (jonka Jumala on aikaisemmin luvannut lähettää), koskien yhtä tosi Jumalan Nimeä, joka tulee yhdistämään kaikki valtiot sekä maailman ihmiset kohti tosi rauhaa, yltäkylläisyyttä ja oikeamielisyyttä.

 Luemme uudelleen Jumalan sanat koskien tulevaa Profeettaa, joka on juuri saanut täyttymyksensä nykyaikana, meidän aikanamme:

"Sinun keskuudestasi, veljiesi joukosta, Herra, sinun Jumalasi, herättää sinulle profeetan, minun kaltaiseni; häntä kuulkaa."              5. Moos. 18:15

 Profeetta kuin Mooses sanoi, että Jumala tulee nostamaan esiin profeetan kuin hän (Mooses) ja ihmisten tulee KUUNNELLA tuota profeettaa, mitä hän puhuu koskien Jumalaa.

Miksi Jumala sanoi, että meidän tulee kuunnella ainoastaan Hänen profeettaansa?

Ensinnäkin oppikaamme miksi Jumalan täytyi lähettää profeetta puhumaan Hänen puolestaan. Miksi Hän ei voisi puhua meille suoraan tänä meidän aikanamme?

"On tapahtuva aivan niin, kuin sinä HERRALTA, sinun Jumalaltasi, anoit Hoorebilla, silloin kun seurakunta oli koolla ja sanoit: 'Älköön minun enää suotako kuulla HERRAN, minun Jumalani, ääntä älköönkä nähdä tätä suurta tulta, etten kuolisi.'" 5. Moos. 18:16

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

"For this is what you asked of the LORD your God at Horeb on the day of the assembly when you said, "Let us not hear the voice of the LORD our God nor see this great fire anymore, or we will die." Deuteronomy 18:16NIV

 Suora suomennos:

"Sillä tämä on se mitä te pyysitte HERRALTA teidän Jumalaltanne Horeb-vuorella, kun olitte yhdessä kokoontuneina ja te sanoitte, "Älä anna meidän enää kuulla HERRAN Jumalamme ääntä, emmekä myöskään nähdä mahtavaa tulta enää, tai me kuolemme."

5. Moos. 18:16

6"Älä anna meidän enää kuulla HERRAN Jumalamme ääntä, emmekä myöskään nähdä mahtavaa tulta enää, tai me kuolemme." - Syy sille miksi Jumala on lähettävä profeetan puhumaan Hänen puolestaan, on se, että Israelilaiset olivat pyytäneet aikaisemmin , että Jumala ei enää puhuisi heille suoraan, kuten Hän teki sen jälkeisenä aikana, kun he lähtivät pois heidän orjuudestaan Egyptistä.

Luemme mitä tapahtui tuona aikana:

"Ja kaikki kansa havaitsi jylinän, tulen leimaukset, pasunan äänen ja vuoren suitsuamisen; ja kun he sen havaitsivat, vapisivat he ja pysyivät taempana. Ja he sanoivat Moosekselle: Puhu sinä meidän kanssamme, niin me kuulemme. Älköön Jumala puhuko meidän kanssamme, ettemme kuolisi (tai me kuolemme)." 2. Moos. 20:18-19

Tuona aikana Israelin kansa silminnäkijätodisti suuria ihmeitä sinä aikana kun he kuulivat Jumalan puhuvan, ja he pelkäsivät sitä vavisten. He valitsivat Profeetan kuin Mooseksen olemaan se yksi, joka puhuu Jumalan kanssa ja Mooses sitten vuorostaan puhuu asian heille (kansalle).

Mitä Jumala sanoi?

"Ja Herra sanoi minulle: 'Mitä he ovat puhuneet, on oikein puhuttu." 5. Moos. 18:17

 Tässä Jumala VAHVISTAA, että se on totuus mitä Israelin kansa sanoo, että he kuolevat sitten kun he kirjaimellisesti kuulevat Hänen äänensä. Tämä on syynä sille, että siitä lähtien Jumala on puhunut ainoastaan Hänen profeetalleen Moosekselle.

Kuitenkaan profeetta Mooses ei elä ikuisesti, mitä Jumala tulee tekemään?

"Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua." 5. Moos. 18:18

"Profeetan... sinun kaltaisesi" - koska hänellä tulee olemaan auktoriteetti puhua Jumalan puolesta tai hän tulee olemaan Jumalan puhemies, aivan kuten Mooses oli. Valittu henkilö on vain ihminen.

"veljiensä keskuudesta" - valittu yksilö on tuleva muukalaisesta rodusta, jonka Jumala tulee myös katsomaan kuuluvan Hänen kansaansa Israeliin. Koko maailman on nyt ymmärrettävä, että kyseessä eivät ole ainoastaan Juutalaiset, jotka Jumala tulee katsomaan tai tarkastelemaan kuuluvan Hänen kansaansa Israeliin.

  "minä panen sanani hänen suuhunsa" - tämä tekee hänestä erilaisen kuin oli Mooses. Mooses sai ainoastaan käskyn kirjoittaa Hänen sanansa ja perussääntönsä.

Ja myös, Hänen sanansa koskien tulevaa profeettaa kuin Mooses, Jumala VAHVISTAA MYÖS, että juuri ISRAELILAISET EIVÄT voi KOSKAAN kuulla Hänen ääntään. Profeetan rooli tulee olemaan, kuten oli Mooseksen - puhua Jumalan puolesta.

Siten, mikä tahansa kirjoitus, jossa on ilmoitettu, että Jumalan ääni on jälleen kuultu monien Israelilaisten keskuudessa, on VALHE.

 Miksi on olemassa tarve, että Jumala on lähettävä profeetan kuin Mooseksen, kun Hän on jo asettanut Hänen sanansa ja perussääntönsä profeetta Moosekselle?

Me kaikki tiedämme Raamatun viisi ensimmäistä kirjaa (1. Mooseksen kirjasta osaan 5. Mooseksen kirjaa) ovat Mooseksen, Jumalan profeetan kirjoittamat. Saakaamme selville kuinka Mooses kykeni kirjoittamaan 1. Mooseksen kirjan, Genesiksen, kun kirjoitetut tapahtumat olivat tapahtuneet jo ennen kuin Mooses oli syntynyt.

"Ja Herra puhutteli Moosesta kasvoista kasvoihin, niinkuin mies puhuttelee toista. Sitten Mooses palasi takaisin leiriin; mutta Joosua, Nuunin poika, hänen apumiehensä ja palvelijansa, ei poistunut majasta." 2. Moos. 33:11

Selkeyden vuoksi: Kun on kirjoitettu "kasvoista kasvoihin", niin tarkoittaako se, että profeetta Mooses todella näki Jumalan kasvot?

"Ja hän sanoi vielä: Sinä et voi nähdä minun kasvojani; sillä ei kukaan, joka näkee minut, jää eloon." 2. Moos. 33:20

Mooses ei näe Jumalan kasvoja, kun Jumala puhuu hänelle. Hän ainoastaan kuulee Jumalan äänen ja he keskustelevat kuin kaverit toisilleen.

Mooses vastaanotti ilmestykset ja kirjoitti ensimmäiset viisi kirjaa (Genesis, Exodus, Numeri, Leviticus ja Deuterenomi) Vanhasta Testamentista Pyhään Raamattuun. Jumala puhuu ja kertoo Moosekselle ("kuin ystävälle") mitä kirjoittaa. Tästä syystä Mooses kykeni kirjoittamaan Genesiksen yksityiskohtaisesti kaikki tapahtumat, jotka tapahtuivat ennen hänen aikaansa. Tämä vahvistaa meille, että kaikki kirjoitettu on todella tapahtunut, koska Jumala Itse ilmoitti ne Moosekselle.

Miten oli muiden Jumalan profeettojen suhteen, kuten Elia, Jeremia, Daniel ja muut? Kuinka he kykenivät kirjoittamaan Jumalan sanan?

"Minä olen puhunut profeetoille, olen antanut paljon näkyjä ja puhunut vertauksia profeettain kautta." Hoosea 12:10

Muille profeetoille Jumala ei puhunut suoraan verbaalisesti, kuten Hän teki Mooseksen kanssa. Jumala puhui heille näkyjen kautta ja he ainoastaan kirjoittivat sen, mitä Jumala oli heitä käskenyt tekemään.

Profeetta Mooses ja muut profeetat ovat jo kirjoittaneet Jumalan sanan. Jumalan kirjoitetun sanan selittämisen tehtävä on annettu tulevalle profeetalle kuin Moosekselle (5. Moos. 18:18-19). Tämän profetian kautta Jumala vakuuttaa ja varmistaa meille, että sen mitä Hänen profeettansa ovat kirjoittaneet, ei ole heidän oman mielikuvituksensa tuotosta, kuten jotkut "vapaa-ajattelijat" sanovat nykyisin. Kaiken minkä he (Profeetat) ovat kirjoittaneet, on tullut Jumalalta.

 Kaikkein tärkeimpänä, koska Jumala sanoi, että Hän laittaa Hänen sanansa Hänen profeettansa suuhun (5. Moos. 18:18) niin se tarkoittaa, että Jumala EI TULE PUHUMAAN Hänen profeettansa kanssa (puheenomaisessa kanssakäymisessä), vaan kommunikoi hänen kanssaan Hänen sanansa kautta, jonka Mooses ja muut profeetat ovat aikaisemmin kirjoittaneet. Siitä myös seuraa, että valitun henkilön ei tarvitse opiskella Jumalan sanaa (jonka ovat kirjoittaneet Mooses ja muut profeetat) sen suhteen mitä hän sanoo koskien selitystä aiheesta Jumalan Sana.

Koska se, mitä Jumala sanoi 5. Mooseksen kirja 18:18-19, me voimme nyt tietää eron aidon Jumalan profeetan ja väärän profeetan välillä.

Aito Jumalan profeetta ei opiskele Raamattua selittääkseen Jumalan sanaa, kun väärät profeetat puhuvat Jumalasta heidän omien tulkintojensa perusteella, jonka he ovat tehneet Raamatun kirjoituksista.

 Vaikka saarnaaja ei väitä olevansa profeetta, mutta kun hän selittää Jumalan sanaa omien opintojensa pohjalta, niin saarnaaja on automaattisesti väärä profeetta. Miksi? Koska hän laittaa itse Jumalan sanat suuhunsa tai jopa laittaa hänen omat sanansa Jumalan suuhun. Hän selittää Jumalaa oman ymmärryksensä kautta ja puhuu Jumalasta, vaikka ei kykene näyttämään todistetta, että hän on juuri tuo yksi, jonka Jumala on lähettänyt.

Tämä tarkoittaa, että ei ole merkitystä kuinka paljon sinä olet opiskellut Raamatun kirjoituksia tai kerännyt akateemisia korkeakoulututkintoja Teologiassa, niin sinä et ole tuo yksi, jonka suuhun Jumala on laittanut Hänen sanansa ja lähettänyt puhumaan Hänen Nimessään, sinulla ei ole oikeutta selittää Jumalan sanaa.

Aito profeetta tai profeetta kuin Mooses on saanut ohjeensa Jumalalta ITSELTÄÄN, kuinka selittää Hänen (Jumalan) sanat, jotka ovat kirjoitetut kauan aikaa sitten Hänen aikaisempien profeettojen kautta. Jumala suoraan sanoi, että Hän on se, joka tulee asettamaan Hänen sanansa Hänen profeettansa suuhun.

"hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua" - profeetta toimittaa ainoastaan sen minkä Jumala on hänelle antanut, ei hänen omia mielipiteitään. Ilmestykset, jotka hän tulee meille näyttämään (Raamatun kirjoitusten kautta) eivät ole hänen omia mielipiteitään tai opintojaan, vaan ne ovat Jumalalta. Tämä on syy sille, että miksi meidän tulee kuunnella ainoastaan viimeistä profeettaa, kun kyseessä on Jumalan sana!

Kuinka me voimme tietää, että se on todellakin Mooseksen ja profeettojen Jumala, joka on lähettänyt hänet opettamaan meille nämä ilmestykset?

Mikä on ERITTÄIN TÄRKEÄ MERKKI?

"Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille." 5. Moos. 18:19

 "Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille" Koska monet väittävät olevansa Jumalan profeetta (kuin Mooses). Varmistaaksemme sen, että henkilö, joka tekee tuon kaltaisen väitteen, on todellakin profeetta (kuin Mooses) ja että se mitä hän puhuu kirjoituksista on todella sitä mitä Jumala on käskenyt häntä tekemään, niin Jumala antoi meille toisen merkin: Hänen profeettansa (kuin Mooses) tulee PUHUMAAN HÄNEN NIMESSÄÄN, joka tarkoittaa että hän on mies joka ilmoittaa tai esittelee Jumalan Nimen kuten se on kirjoitettu Raamattuun (ei minkään muun kirjan kautta), niin että me voimme kaikki kutsua aitoa ja tosi Jumalan Nimeä.

"hänet minä itse vaadin tilille" - Jumala antoi varoituksen niille ihmisille, jotka eivät kuuntele profeettaa (joka puhuu Jumalan tosi Nimessä). Tämä tarkoittaa sitä, että Jumala teki ja myönsi hänelle (profeetalle kuin Mooses) täyden ja yksinomaisen AUKTORITEETIN selittää Hänen sanansa ja Hänen Nimensä.

Tämä Jumalan lupaus, 5. Mooseksen kirjassa 18:15-19 koskien tulevaa profeettaa kuin Mooses on nyt saanut täyttymyksensä persoonassa Maestro (Opettaja) Eraño Martin Evangelista nettisivujen www.thename.ph ja www.thenameonline.info ja www.suurinimi.com kautta. Kyseisillä webbisivuilla hän on jo ilmoittanut Jumalan sanoman ja Hänen tosi Nimensä kuten se on kirjoitettu Raamattuun.

(Lue kuinka Maestro Evangelista sai kutsunsa Jumalalta ja kuinka Jumala opetti häntä koskien tarkoitusta mitä on kirjoitettu Raamatun kirjoituksiin, seuraavien linkkien kautta:

http://www.thename.ph/thename/testimony/jes05-en.html ja http://www.thenameonline.info/thename/testimony/jes05-en.html

sekä https://kotisivukone.fi/app/www/suurinimi.kotisivukone.com/kertomus-maestrosta

Koska Jumalan sana 5. Mooseksen kirja 18:15-19 osalta on täytetty Maestro (Opettaja) Evangelistan kautta, niin siitä seuraa että yksikään älykäs ihminen ei voi enää sanoa, että ei ole olemassa Jumalaa. Yksikään ei voi nyt väittää, että Mooseksen ja profeettojen Jumala - jumalien Jumala (Psalmi 95:3) ei ole olemassa.

Kysymys kuuluu nyt, että kuinka me voimme tietää, että Jumalan sana 5. Mooseksen kirjassa 18:15-19 koskien profeettaa kuin Moosesta, joka tulee puhumaan Hänen Nimessään, on täyttynyt juuri meidän aikanamme, Internetin aikakaudella?

Koko maailman on ymmärrettävä, että ne näyt, jotka Jumala on näyttänyt Hänen profeetoilleen, voidaan ymmärtää ainoastaan määrättynä aikana.

Luemme seuraavasta:

"Ja Herra vastasi minulle ja sanoi: "Kirjoita näky ja piirrä selvästi tauluihin, niin että sen voi juostessa lukea". Sillä näky odottaa vielä aikaansa, mutta se rientää määränsä päähän, eikä se petä. Jos se viipyy, odota sitä; sillä varmasti se toteutuu, eikä se myöhästy." Habakuk 2:2-3

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"Then the LORD replied: "Write down the revelation and make it plain on tablets so that a herald may run with it. For the revelation awaits an appointed time; it speaks of the end and will not prove false. Though it linger, wait for it; it will certainly come and will not delay." Habakkuk 2:2-3 (NIV)

 Suora suomennos:

"Sitten HERRA vastasi: "Kirjoita ilmestys ja tee se selväksi tauluihin, niin että sanasaattaja voi sen juostessa lukea. Sillä ilmestys odottaa vielä ennalta määrättyä aikaa; se puhuu lopun ajasta, eikä todista vääryyttä. Vaikka se viipyy, odota sen tulemista; se tulee varmasti, eikä viivästy." Habakuk 2:2-3

 "Sillä ilmestys odottaa vielä ennalta määrättyä aikaa" - tarkoittaa, että profeettojen kirjoitukset ovat tarkoitetut tulla ymmärretyksi soveliaana ja määrättynä aikana. Tämän vuoksi on tärkeää, että se joka selittää profetian meille, ei ole sellainen joka on opiskellut Raamatun kirjoituksia, vaan se henkilö, jonka suuhun Jumala on laittanut Hänen sanansa. Hän ei ole kukaan muu kuin profeetta kuin Mooses, koska ainoastaan aikaan jolloin profeetta tulee, voidaan Jumalan sana (kuten sen ovat kirjoittaneet Hänen profeettansa) helposti ymmärtää.

Katso mitä on tapahtunut kun sinä olet kuunnellut ihmisiä, jotka ovat opiskelleet profetioita ja niitä joiden suuhun Jumala ei ole laittanut Hänen sanaansa - kaikki se mitä he ovat puhuneet koskien Jumalan sanaa profetioista, on PELKKÄÄ SPEKULAATIOTA ja ovat heidän oman mielikuvituksensa tuotosta.

Kun aito "profeetta kuin Mooses" tulee, niin ei tule olemaan enää mysteereitä tai salaisuuksia koskien Jumalan sanaa, jonka ovat kirjoittaneet profeetat aikaisemmin.

Onko se totta, että on olemassa oikea aika, jolloin ihmiset tulevat ymmärtämään Jumalan sanan?

"vaan että niinä päivinä, jolloin seitsemännen enkelin ääni kuuluu hänen puhaltaessaan pasunaan, Jumalan salaisuus käy täytäntöön sen hyvän sanoman mukaan, jonka hän on ilmoittanut palvelijoillensa profeetoille." Ilmestyskirja 10:7

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"But in the days when the seventh angel is about to sound his trumpet, the mystery of God will be accomplished, just as he announced to his servants the prophets." Revelation 10:7 (NIV)

Suora suomennos:

"Mutta niinä päivinä kun seitsemäs enkeli on alkamassa soittamaan trumpettiaan/torveaan, Jumalan salaisuus tullaan silloin saattamaan loppuun, aivan kuten Hän on ilmoittanut Hänen palvelijoilleen profeetoille." Ilmestyskirja 10:7

 "Mutta niinä päivinä kun seitsemäs enkeli on alkamassa soittamaan trumpettiaan/torveaan, Jumalan salaisuus tullaan silloin saattamaan loppuun" - Todella, on olemassa oikea aika jolloin voimme ymmärtää Jumalan sanan, jonka profeetat ovat kirjoittaneet näkyjen kautta. Tuo aika on NYT tullut, koska Jumalan sana Hänen profeetalleen kuin Moosekselle koskien tulevaa profeettaa kuin hän (Mooses) ja jonka SUUHUN HÄN (JUMALA) ON LAITTANUT HÄNEN SANANSA on tullut täytetyksi persoonassa Maestro Evangelista.

Pelkästään se tosiasia, että Jumala sanoi 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19, että Hän tulee laittamaan Hänen sanansa Hänen profeettansa suuhun, tarkoittaa ainoastaan, että yksikään ihminen ei voi selittää ja tulkita Jumala sanaa hänen henkilökohtaisen opiskelunsa kautta tai tukemana. Henkilö, joka väittää puhuvansa Jumalan sanoja, joka tulee Jumalan ÄÄRETTÖMÄSTÄ MIELESTÄ (kun Hän sanoi Hänen sanansa Hänen aikaisemmille profeetoilleen), osoittaa että hänen selityksensä tulevat Jumalalta.

Mikä profetia Vanhasta Testamentista voidaan nyt ymmärtää (MEIDÄN NYKYISENÄ INTERNET AIKAKAUTENAMME), koska profeetta, jonka Jumala on lähettänyt puhumaan HÄNEN NIMESSÄÄN, on nyt tullut?

 Lukekaamme mainittu profetia Vanhasta Testamentista, joka tapahtuu meidän aikanamme, kun sinä luet tätä ilmestystä:

"Minä nostin jälleen silmäni, ja katso: oli lentävä kirjakäärö. Ja hän sanoi minulle: Mitä sinä näet? Minä vastasin: Minä näen lentävän kirjakäärön, kahtakymmentä kyynärää pitkän ja kymmentä kyynärää leveän." Sakarja 5:1-2

 Mikäli tämä profetia oli tulkittu väärällä ajanjaksolla, silloin kun ei ole ollut Internetiä, niin ihmiset ovat tehneet mielikuvituskuvauksia "kuvitteellisesta ja keksitystä lentävästä kirjakääröstä". Se on jäävä heille mysteeriksi, sillä heillä ei ole ollut ajatusta tulevaisuuden teknologioista, jotka mahdollistavat tiedon ja sanomien lähetyksen radioaaltojen avulla.

Profeetan kuin Mooseksen tulon kautta me voimme nyt ymmärtää mitä profetia tarkoittaa, koska Jumala on laittanut hänen suuhunsa selityksen koskin Jumalan ilmestystä profeetta Sakarjalle.

 "Lentävä Kirjakäärö" - Merkitys ja tarkoitus tälle "lentävälle kirjakäärölle", kuten on selittänyt (Jumalan profeetta kuin Mooses), Maestro Evangelista, voidaan ainoastaan ymmärtää meidän nykyisenä "teknologian aikakautena". Se symbolisoi kehittyneitä viestintäjärjestelmiä: Sateliittiyhteyttä, TAI INTERNETTIÄ, kaapeli Tv ja muita teknologioita, joita ei ollut olemassa Sakarjan aikana. Sakarja sai hänen aikanaan ainoastaan etuoikeuden nähdä pienen vilauksen tulevaisuudesta.

Kun Sakarjalta kysyttiin koskien "Lentävää kirjakääröä", hän kykeni ainoastaan kuvailemaan sitä aikansa sanastolla tai älykkyydellään. Siten kuvaus "Lentävä kirjakäärö" oli käytetty. Tämä tarkoittaa, että profetian ei ole määrä toteutua Sakarjan aikana.

Jumalan profeetta kuin Mooses (jonka suuhun Jumala on laittanut Hänen sanansa) selittää myös tämän "lentävän kirjakäärön" roolin tai merkityksen Jumalan sanan täyttymyksenä.

 Mikä on tämän ilmestyksen tarkoitus?

"Hän sanoi minulle: "Tämä on kirous, joka käy yli kaiken maan. Sillä tämän kirouksen mukaisesti siitä puhdistetaan pois jokainen varas, ja jokainen vannoskelija puhdistetaan siitä pois." Sakarja 5:3

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"And he said to me, "This is the curse that is going out over the whole land; for according to what it says on one side, every thief will be banished, and according to what it says on the other, everyone who swears falsely will be banished." Zechariah 5:3 (NIV)

Suora suomennos:

"Ja Hän sanoi minulle, "Tämä on se kirous, joka tulee kattamaan koko maailman; sen mukaisesti, mitä se tarkoittaa yhdeltä osaltaan, jokainen varas saa rangaistuksensa, ja sen mukaisesti, mitä se tarkoittaa toiselta osaltaan, jokainen, joka vannoo vääryyden nimissä saa rangaistuksensa." Sakarja 5:3

  "lentävän kirjakäärön" tarkoitus tai merkitys oli Jumalan antama kirous, joka koskee "varkaita" sekä niitä jotka "vannovat vääryyden nimissä".

  Keitä he ovat ja mitä heille tulee tapahtumaan ajan koittaessa?

"Minä lasken sen irti, sanoo Herra Sebaot (HERRA Kaikkivaltias), ja se menee varkaan kotiin ja sen kotiin, joka vannoo väärin minun nimeeni. Se jää sisälle hänen kotiinsa ja kalvaa sen loppuun asti, sekä sen puut että sen kivet." Sakarja 5:4

  Tämä kirous, Maestro Evangelistan mukaan, on suunnattu varkaisiin ja niihin jotka vannovat vääryyden Jumalan Nimessä! Kuten on profetoitu, kaikki nämä tulevat menehtymään ennalta määrättynä aikana ja kaikki heidän talonsa tuhoutumaan.

Kuten me voimme lukea, niin "lentävä kirjakäärö" oli tarkoitettu erityistä tehtävää varten ja se on olla ilmaisuväline, jonka avulla koko maailma tulee tiedotetuksi Jumalan tosi sanomasta koskien Hänen Nimeään ja tämä tulee johtamaan tuhoon varkaiden talot ja niiden talot, jotka vannovat vääryyden nimeen Hänen Nimessään.

"Lentävä kirjakäärö" pitää sisällään Jumalan sanoman (että Hän on lähettänyt Hänen profeettansa kuin Mooseksen) tuomaan julki koko maailmalle VARKAAT, JOTKA VANNOVAT VÄÄRYYDEN Hänen Nimessään. Heitä ovat ihmiset, jotka saarnaavat vääriä nimiä Jumalalle ja heidän valheellisten opetustensa kautta he ovat rakentaneet ns. ylistyksen taloja, tarkoituksenaan varastaa rahat niiltä, jotka he ovat pettäneet ja johtaneet harhaan.

 Ja mikä pahinta heidän varkaudessaan on, on se, että heidän uhrinsa tekevät niin ilomielin tahtoen, koska nämä valheen saarnaajat laittoivat heidät uskomaan, että jokainen raha, jonka he lahjoittavat tai uhraavat, on tarkoitettu kuvitteelliselle Jumalan Talolle/Huoneelle, josta he saarnaavat ja niiden väärien nimien kunniaksi, joita he saarnaavat kuuluvan Jumalalle!

Miksi Jumala tuhoaa Hänen Nimessään vääryyden vannovien varkaiden talot?

Lukekaamme mitä Jumala sanoi:

"Näin sanoo Herra: Taivas on minun valtaistuimeni, ja maa on minun jalkojeni astinlauta. Mikä olisi huone, jonka te minulle rakentaisitte, mikä paikka olisi minun leposijani?" Jesaja 66:1

"Taivas on minun valtaistuimeni, ja maa on minun jalkojeni astinlauta" - Näiden Jumalan sanojen kautta me voimme ymmärtää, että Jumala on taivaassa.

Koska taivas ja maa ovat Hänen luomistaan, niin mikä on ihminen rakentamaan Huoneen Hänelle asuttavaksi ja pyytämään rahaa ihmisiltä?

Ei ainoastaan tuo, nämä kyseiset varkaat, jotka ovat myös niitä, jotka vannovat vääryyden Jumalan nimessä, he ovat osallistuvat myös siihen kuinka Hallituksia ylläpidetään ja hoidetaan, koska he esittelevät itsensä "hengellisinä" oppaina maailman johtajille. Nyt, Jumala paljastaa heidät juuri noina ihmisinä, jotka vannovat vääryyden Hänen Nimessään tai ovat niitä, jotka saarnaavat väärillä nimillä Hänestä. Mitä sinä odotat tapahtuvan valtiolle ja maille, jotka seuraavat näiden väärien profeettojen ohjausta?

 Tästä syystä Jumala sanoi, että Hän tuhoaa nämä varkaat, koska Jumala ei ole käskenyt heitä ensinnäkään rakentamaan Huonetta Häntä varten.

Me voimme nyt huomata keitä nämä varkaat ovat, koska aito profeetta kuin Mooses (jonka Jumala on lähettänyt puhumaan Hänen Nimessään) on nyt tullut persoonassa Opettaja Evangelista ja heidät on nyt paljastettu webbisivuilla www.thename.ph ja www.thenameonline.info, sekä www.suurinimi.com, "lentävä kirjakäärö".

Ja samanaikaisesti koko maailma tulee myös tietämään ja tuntemaan "Lentävän kirjakäärön" kautta suuren ja Pyhän Jumalan Nimen.

Nyt on Jumalan tuomion aika heidän ylleen, sillä he ovat opettaneet vääriä nimiä Hänestä (Jumalasta).

Millä tavalla "vääriä nimiä"?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Koska ne nimet, joita nämä VARKAAT tai Uskonnot ovat saarnanneet ja selittäneet Jumalasta, kuten YHWH, Jehova, Jahve, Jeshuah, Jeesus ja Allah ovat täysin heidän oman kirjoitusten lukemisen ja opiskelun tulosta. Siten se ei ole Jumala, joka on avannut heidän mielensä Hänen sanalleen kirjoituksista, joita Hän (ja Hänen aikaisemmat profeetat) ovat ilmoittaneet koskien Hänen aitona Nimenään.

Aidon Jumalan profeetan (jonka Hän on lähettänyt puhumaan Hänen Nimessään) ei tarvitse opiskella kirjoituksia, jotta voisi ilmoittaa Hänen Nimensä. Jumala on se, joka on ilmoittanut hänelle Hänen Nimensä ja asettanut Hänen sanansa hänen suuhunsa. Viimeinen profeetta kykenee tekemään meitä varten selkeäksi (Raamatun kirjoitusten kautta) ja laittamaan selkeiksi sanoiksi sen, mitä Jumala on ilmoittanut, niin että me voisimme kutsua Hänen aitoa Nimeään!

 Mitä tapahtui koko maailmalle kun väärät profeetat saattoivat ihmiset uskomaan vääriin nimiin, joita he ovat saarnanneet Jumalasta?

Avatkaamme silmämme ja mielemme nykyiselle tilanteelle maailmassa. Miksi Jumala ei vastaa ihmiskunnan rukouksiin rauhan ja parantamisen puolesta, vaan sen sijaan sallii tuhojen ja sotien tapahtua entistä kiivaammassa tahdissa? Mikä on Jumalan syy tälle?

"Katso, minä asetan tänä päivänä teidän eteenne siunauksen ja kirouksen: siunauksen, jos te tottelette Herran, teidän Jumalanne, käskyjä, jotka minä tänä päivänä teille annan, mutta kirouksen, jos te ette tottele Herran, teidän Jumalanne, käskyjä, vaan poikkeatte siltä tieltä, jota minä tänä päivänä käsken teidän vaeltaa, ja seuraatte muita jumalia, joita te ette tunne." 5. Moos. 11:26-28

 Tässä profeetta Mooses puhuu Jumalan puolesta. Meille on annettu valinnan mahdollisuus vastaanotettavaksi, siunaus Jumalalta jos me TOTTELEMME Hänen käskyjään tai kirous mikäli me olemme tottelemattomia Jumalan käskyille ja seuraamme muita jumalia, joita emme ole koskaan tunteneet.

1. Mooseksen kirjasta lähtien Adam ja Eeva elivät Jumalan lain alaisuudessa ja 1. Moos. 2:16-17 tarkoittaa, että Jumala antoi ihmiselle "vapaan tahdon" valita kuinka haluaa elämäänsä elää. Se osoittaa ainoastaan, että Jumala ei enää kontrolloi, kuinka ihminen tahtoo elämänsä käyttää. Ihminen voi nauttia onnellisesta elämästä seuraamalla Jumalan käskyjä tai kärsiä tuskissa ja vastoinkäymisissä jos hän ei tottele Jumalaa, vaan ylistää muita tuntemattomia jumalia.

Se, mitä ihmisten tulee ymmärtää koskien Jumalan lakeja, on, että Hän antoi meille nämä lait ohjeena siitä, kuinka me voimme elää rauhallista elämää maassa. Antamalla meille Hänen lakinsa Hän on täydellisesti täyttänyt Hänen velvollisuutensa meitä kohtaan Luojanamme (aivan kuten vanhemmat täyttävät velvollisuutensa ohjaamalla heidän lapsiaan) siihen kuinka heistä kasvaa oikeamielisiä henkilöitä ja parempia ihmisiä pitämään huolta Jumalan luomistyöstä.

Tänä päivänä maat kokevat eri muodoissaan olevia vastoinkäymisiä: Sotia, nälänhätää, luonnollisia tuhoja (kuten maanjäristykset, maanvyörymät, maanvajoamat, tulvat, tsunamit ja poikkeukselliset sääolot), tauteja ja pahentuvia talouden kriisejä muiden kärsimysten ohessa. Me emme voi enää löytää yhtäkään maata, joka ei jollakin tavalla kärsisi joistakin mainituista olosuhteista. Nämä ovat merkkejä siitä, että maailma on todella Jumalan kiroama, koska me emme ylistä Hänen aitoa Nimeään, emmekä noudata Hänen tosi käskyjään.

Koko ihmiskunnan ei ole ollut mahdollista ylistää aitoa Jumalan Nimeä, johtuen vääristä nimistä, joita ovat esitelleet ja saarnanneet nämä VARKAAT! Saarnaamalla vääriä nimiä Jumalasta he ovat johdattaneet ihmiskunnan kirottuun tilaan, jossa se nyt on.

Nyt kun aito profeetta kuin Mooses on täällä persoonassaan Maestro Evangelista, niin mitä tapahtuu sitten kun me kutsumme aitoa Jumalan Nimeä, jonka hän tuo?

"Ja sen kolmannen osan minä vien tuleen; minä sulatan heidät, niinkuin hopea sulatetaan, ja koettelen heitä, niinkuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: Se on minun kansani, ja se sanoo: Herra, minun Jumalani."     Sakarja 13:9

Sitten kun me kutsumme aitoa Jumalan Nimeä, meidät tullaan katsomaan Jumalan taholta tarkastellen kuuluviksi Hänen kansaansa, Hänen Uusi Israel!

Kun Jumala valitsi Maestro Evangelistan, Filippiiniläisen, olemaan Hänen profeettanasa "kuin Mooses", Hän ensiksi ilmoitti hänelle Hänen tosi Nimensä Raamatun kirjoituksista. Tämä teki Maestro Evangelistan olemaan ensimmäinen, joka kuuluu Israelin Huoneeseen ja tuli näin Israelilaiseksi. Hän on ENSIMMÄINEN Jumalan (uudesta kansasta) uudesta Israelista.

Koska Jumala Itse teki Maestro Evangelistasta Israelilaisen, kun Hän ilmoitti hänelle Hänen Pyhän Nimensä (Raamatusta), me voimme ymmärtää, että Jumala nosti ylös ´profeetan kuin Mooseksen´ Israelin veljien keskuudesta. Jumala on johdonmukainen sen suhteen mitä Hän sanoi 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19.

Onko se totta, että Jumala katsoo ja hyväksyy myös muita ihmisiä kuulumaan ja olemaan Hänen kansaansa Israel?

"Ja minä kylvän hänet itselleni tähän maahan, minä armahdan Loo-Ruhamaa ja sanon Loo-Ammille: 'Sinä olet minun kansani'; ja hän vastaa: 'Minun Jumalani'." Hoosea 2:23

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"I will plant her for myself in the land; I will show my love to the one I called 'Not my loved one.' I will say to those called 'Not my people, ' 'You are my people'; and they will say, 'You are my God.' " Hosea 2:23 (NIV)

Suora suomennos:

"Minä istutan hänet itselleni maahan; Minä näytän rakkauteni heille, joita kutsuin ´ei ollut minun rakkaani´. Minä sanon niille, joita kutsuin Ei minun kansani´, ´Te olette Minun kansani´; ja he sanovat yhtenä kansana, ´Sinä Olet minun Jumalani". Hoosea 2:23

"Minä sanon niille, joita kutsuin Ei minun kansani´, ´Te olette Minun kansani´; ja he sanovat yhtenä kansana, ´Sinä Olet minun Jumalani" - Jumala antoi lupauksensa kauan sitten, että Hän tulee tarkastelemaan niitä ihmisiä, jotka eivät olleet Hänen kansaansa Hänen kansaansa kuuluvina, tarkoitten että Hän tulee katsomaan myös muita ihmisiä kuulumaan Hänen kansaansa Israeliin.

Jumalan sanalla koskien profeettaa kuin Moosesta, jonka Hän lähettää puhumaan Hänen Nimessään, on tullut täytetyksi pakanan persoonassa ja kuinka Hän teki hänet Israelilaiseksi Hänen aidon Nimensä ilmestyksen kautta, me voimme nyt ymmärtää, että Jumala tulee todella katsomaan noita ihmisiä, jotka kutsuvat Häntä aidolla Nimellä, Hänen kansakseen tai Hänen ´Uudeksi´ Israeliksi!

Onko se totta, että mies, jonka Jumala tulee kutsumaan ja olemaan Hänen profeettansa kuin Mooses, tulee idästä - auringon nousun suunnalta?

"Minä herätin pohjoisesta hänet, ja hän tuli, päivänkoitosta hänet, joka rukoilee minun nimeäni, ja hän tallaa käskynhaltijoita kuin lokaa, niin kuin savenvalaja savea sotkee. Kuka on sen alun pitäen ilmoittanut, että olisimme sen tienneet, ja edeltäpäin, niin että voisimme sanoa: "Hän oli oikeassa"? Ei kukaan sitä ilmoittanut, ei kukaan sitä kuuluttanut, ei kukaan kuullut teiltä sanaakaan." Jesaja 41:25-26

 Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"I have stirred up one from the north, and he comes - one from the rising sun who calls on my name. He treads on rulers as if they were mortar, as if he were a potter treading the clay. Who told of this from the beginning, so we could know, or beforehand, so we could say, 'He was right'? No one told of this, no one foretold it, no one heard any words from you. Isaiah 41:25-26 (NIV)

 Suora suomennos:

"Minä olen nostattanut erään pohjoisesta, ja hän tulee - erään auringon noususta, joka kutsuu Minun Nimeäni. Hän polkee hallitsijoita kuin he olisivat huhmare-astiassa, kuin hän olisi savenvalaja muovaamassa savea. Kuka on kertonut tästä jo alussa, niin että saatoimme tietää, tai antanut ennalta ilmi, niin että voisimme sanoa, ´Hän oli oikeassa´? Kukaan ei ole näistä kertonut, yksikään ei ennakkoon maininnut siitä, kukaan ei kuullut sanaakaan teiltä." Jesaja 41:25-26

"Minä olen nostattanut erään pohjoisesta" - tämä oli Mooses.

"erään auringon noususta, joka kutsuu Minun Nimeäni" - tämä on profeetta kuin Mooses. Jumala ilmoitti hänelle Hänen Nimensä, kuten se on kirjoitettu Raamatun kirjoituksiin ja Maestro kutsui Häntä Nimellä, siten hänestä tuli ensimmäinen Jumalan uuteen kansaan kuuluva, kuten on kirjoitettu Sakarja 13.9.

"Kukaan ei ole näistä kertonut, yksikään ei ennakkoon maininnut siitä, kukaan ei kuullut sanaakaan teiltä" - Tämä on syy sille, miksi uskontojen johtajat ja tutkijat tuntevat itsensä ahdistuneiksi tai sokissa oleviksi näiden ilmestysten edessä, koska heidät paljastetaan siitä, että se minkä he tietävät kirjoituksista, ei ole tullut Jumalalta, vaan heidän omien tulkitojensa mukaisesti.

Miksi on niin että Profeetta kuin Mooses, josta Profeetta Jesaja puhuu tuona henkilönä, joka tulee auringon nousun maasta (idästä) ja joka kutsuu Jumalaa Nimeltä, on kuvattu seuraavasti "Hän polkee hallitsijoita kuin he olisivat huhmare-astiassa, kuin hän olisi savenvalaja muovaamassa savea"? Jesaja 41:25-26

Minkälaisen auktoriteetin Jumala on suonut profeetalle (josta Hän mainitsi Moosekselle) ja kuinka me voimme tietää, että Jumalan sana koskien tulevaa profeettaa "kuin Mooses" on tullut täytetyksi meidän aikanamme, jona ihmiset elävät ylikansallisessa ajattelutavassa ja avarassa näkökulmassa?

"Minulle tuli tämä Herran sana: Jo ennen kuin minä valmistin sinut äidin kohdussa, minä sinut tunsin, ja ennen kuin sinä äidistä synnyit, minä sinut pyhitin; minä asetin sinut kansojen profeetaksi." Jeremia 1:4-5

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"The word of the LORD came to me, saying, "Before I formed you in the womb I knew you, before you were born I set you apart; I appointed you as a prophet to the nations." Jeremiah 1:4-5 (NIV)

Suora suomennos:

"HERRAN sana tuli minulle sanoen, "Ennen kuin Minä muovasin ja tein sinut kohdussa, Minä tunsin sinut, ennen kuin sinä synnyit Minä asetin sinut erilleen; Minä asetin sinut profeetaksi kaikille kansoille ja kansakunnille." Jeremia 1:4-5

"Ennen kuin Minä muovasin ja tein sinut kohdussa, Minä tunsin sinut" - Jumala on maininnut hänet Moosekselle 18:18-19.

"profeetaksi kaikille kansoille ja kansakunnille" - Hänet on lähetetty kaikkia maailman ihmisiä varten. Hän on ilmestyvä aikakaudella jolloin ihmiset kaikkialla maailmassa ovat toisiinsa liitettyjä verkkojen kautta ja voivat helposti jakaa tietoja ja tulla informoiduiksi. Internetin aikakaudella (tiedottamisen valtatie) tai lentävä kirjakäärö"

Mooses ja muut profeetat, (mukaanlukien Jeremia) ja jopa Jeesus olivat lähetetty ainoastaan Israelin kansaa varten, ei koko maailmaa varten.

Tuleva profeetta kuin Mooses (meidän aikanamme) tarkoittaa, että pyhä Jumalan sana (jonka ovat kirjoittaneet aikaisemmat profeetat) kyetään ainoastaan nyt ymmärtämään ennalta määrättynä aikana. Tuo aika on NYT, tämä nykyinen Internetin aikakausi!

Tämän keskeisin sanoma on, että kaikki nuo, jotka ovat aikaisemmin väittäneet olleensa profeetta kuin Mooses, havaitaan nyt vääriksi profeetoiksi, sillä he ovat ilmestyneet esiin vääränä maailman ajankohtana. Tämä on erityinen SANOMA, joka on viesti, jonka Jumala tahtoo meidän tietävän ja jonka sinä tulet silminnäkijätodistamaan kun sinä luet tämän artikkelin.

Sinun tiedoksesi, profeetta johon on viitattu tässä jakeessa (Jeremia 1:4-10) ei ole profeetta Jeremia, kuten useimmat tutkijat ovat luulleet. Profeetta Jeremia oli lähetetty ainoastaan Israelin kansaa varten. Tässä jakeessa Jumala näyttää profeetta Jeremiaalle näyssä ´profeetan kuin Mooseksen´ kutsumisen, josta Hän kertoi ennakolta 5. Mooseksen kirja 18:18-19.

Jatkaaksemme:

"Mutta minä sanoin: Voi Herra, Herra! Katso, en minä kykene puhumaan, sillä minä olen nuori. Niin Herra sanoi minulle: Älä sano: 'Minä olen nuori', vaan mene, kunne ikinä minä sinut lähetän, ja puhu kaikki, mitä minä käsken sinun puhua." Jeremia 1:6-7

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"Ah, Sovereign LORD," I said, "I do not know how to speak; I am only a child." But the LORD said to me, "Do not say, 'I am only a child.' You must go to everyone I send you to and say whatever I command you." Jeremiah 1:6-7(NIV)

Suora suomennos:

"Oi, Ylivertainen HERRA, "minä sanoin. "Minä en tiedä kuinka/mitä puhua; Minä olen vain lapsi." Mutta HERRA sanoi minulle, "Älä sano, ´minä olen vain lapsi.´ Sinun täytyy mennä kaikkien luokse, joiden luokse Minä lähetän sinut ja sanoa heille mitä tahansa Minä käsken sinua." Jeremia 1:6-7

"lapsi" - viittaa symboliseen lapseen. Se tarkoittaa ainoastaan, että vaikka Maestro Evangelistalla on vain vähän koulutuksellista tuntemusta Pyhästä Raamatusta, niin hän tottelee ja toimittaa Jumalan Sanan maailman ihmisille.

"Älä pelkää heitä, sillä minä olen sinun kanssasi ja pelastan sinut, sanoo Herra." Jeremia 1:8

Tämä on selitys sille, miksi Jumala sanoi, että ihmisten tulisi kuunnella vain Hänen profeettaansa kuin Moosesta, koska hän ilmestyy aikakaudella, jolloin ihmiset ovat kuunnelleet opetuksia noilta, jotka ovat vääryydellä väittäneet olevansa profeetta kuin Mooses.

Kyseessä on aika jolloin he (valheellisesti väittävät) ovat jo perustaneet ja juurruttaneet heidän valheelliset opetuksensa koskien Jumalan Nimeä. Nämä valheet ovat olleet hyväksyttyjä totuutena ihmisten mielissä. Ja vielä lisäksi, sen vuoksi että he ovat keränneet suuren hyvinvointinsa (heidän seuraajiensa kovalla työllä hakkimilla rahoilla) heidän valheellisilla opetuksillaan, he ovat myös perustaneet heidän ylistyksen talojaan ja ovat ulottaneet heidän vaikutusvaltaansa kauttaaltaan moniin maailman hallituksiin.

Tämän kaltainen ympäristö tekee miltei mahdottomaksi profeetan kuin Mooseksen täyttää tehtävä, jonka Jumala on lähettänyt hänet saattamaan päätökseen!

Ja kuitenkin Jumala sanoo profeetalle kuin Moosekselle, että Hän on oleva hänen kanssaan. Jumala oli Mooseksen kanssa, kun hän johdatti kansansa pois Egyptistä. Jumala tulee olemaan myös Hänen kaikkia kansoja varten lähettämänsä profeetan kanssa, kun hän johdattaa KAIKKI maailman ihmiset ulos ja pois niiden valheellisista opetuksista, jotka ovat vääryydellä väittäneet olevansa profeetta kuin Mooses.

Kuinka hän kykenee toimittamaan hänen ilmestyksensä koskien Jumalan Sanaa?

"Ja Herra ojensi kätensä ja kosketti minun suutani. Ja Herra sanoi minulle: Katso, minä panen sanani sinun suuhusi." Jeremia 1:9

  Jumala täytti ilmestyksen, jonka Hän teki Moosekselle 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19.

  Ja:

"Katso, minä asetan sinut tänä päivänä yli kansojen ja valtakuntain, repimään maasta ja hajottamaan, hävittämään ja kukistamaan, rakentamaan ja istuttamaan."

Jeremia 1:10

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"See, today I appoint you over nations and kingdoms to uproot and tear down, to destroy and overthrow, to build and to plant." Jeremiah 1:10 (NIV)

Suora suomennos:

"Katso, tänä päivänä Minä määrään sinut kaikkien kansojen ja kuninkuuksien yläpuolelle repimään juuriltaan ja murskaamaan, tuhoamaan ja syöksemään vallasta, rakentamaan ja istuttamaan." Jeremia 1:10

"Katso, tänä päivänä Minä määrään sinut kaikkien kansojen ja kuninkuuksien yläpuolelle" - Maestro Evangelistalla on täysi auktoriteetti Jumalalta johdattaa maailman ihmiset pois valheista, joita ovat levittäneet varkaat ja väärät profeetat.

  Tästä syystä Jesaja 41:25-26 me voimme lukea, että se yksi, joka kutsuu Jumalaa Nimeltä - (profeetta kuin Mooses)"Hän polkee hallitsijoita kuin he olisivat huhmare-astiassa, kuin hän olisi savenvalaja muovaamassa savea", maailman johtajien tulisi kuunnella mitä Maestro Evangelista julistaa ja selittää Jumalasta (Raamatun kautta), sillä hän on mies, jonka Jumala on valinnut puhumaan Hänen puolestaan ja ilmoittamaan Hänen Nimensä kaikelle ihmiskunnalle!

"tuhoamaan ja syöksemään vallasta" - Maestro Evangelistan tehtävä on ilmoittaa maailman ihmisille Jumalan Sana ja erityisesti koskien Hänen Nimeään vastaan vakiinnutettuja vääriä nimiä, joita uskonnot ovat opettaneet.

Mitä profeetta kuin Mooses tulee tuhoamaan?

"Minä lasken sen irti, sanoo Herra Sebaot (HERRA Kaikkivaltias), ja se menee varkaan kotiin ja sen kotiin, joka vannoo väärin minun nimeeni. Se jää sisälle hänen kotiinsa ja kalvaa sen loppuun asti, sekä sen puut että sen kivet." Sakarja 5:4

Sanoma koskien Hänen aitoa Nimeänsä, jonka profeetta kuin Mooses tuo Jumalalta tulee tuhoamaan kaikkien näiden Talot, jotka vannovat vääryyden Hänen Nimessään.

Tämä todistaa sen, että Jumalan sana koskien tulevaa profeettaa kuin Mooses tapahtuu ja on jo tapahtumassa meidän aikanamme!

Tämä selkeyttää myös sen, että profeetta Jeremia, jonka Jumala käski kirjoittamaan tämän kyseisen näyn, ei koske Jeremiaa (johon Jumala viittaa tässä jaekokonaisuudessa), koska Jeremiaa ei koskaan tunnettu eikä tunnustettu profeettana kaikille kansoille. Jeremia ei tuhonnut tai syössyt vallasta ainoatakaan instituutiota sanomallaan, jonka hän puhui Jumalan puolesta.

Sitten kun koko maailma havahtuu huomaamaan totuuden (Maestro Evangelistan ilmestysten kautta, "lentävä kirjakäärö" tai webbisivujenwww.thename.ph ja www.thenameonline.info sekä www.suurinimi.com), että kaikki uskonnot ovat opettaneet valheita ja vääryyksiä koskien Jumalan Nimeä ja he tulevat ymmärtämään miksi Jumala ei kuule heidän rukouksiaan rauhan, yhtenäisyyden, ohjauksen ja parantamisen puolesta. Uskonnolliset instituutiot, jotka ovat perustetut niiden opetusten varaan, jotka valheellisesti väittävät olevansa Jumalan profeetta kuin Mooses, tulevat tuhoutumaan!

"rakentamaan ja istuttamaan" - profeetta kuin Mooses tulee myös johdattamaan kaikki kansat palaamaan Jumalan tykö ja perustaa uudelleen opetukset ja Käskyt, jotka uskonnot ovat rikkoneet.

Sinä saatat ihmetellä: Jos Maestro Evangeilsta on aito Jumalan profeetta (kuin Mooses), niin hänen tulisi esittää ihmeitä, kuten Mooses teki hänen aikanansa.

Kuinka me tiedämme, että profeetta kuin Mooses ei ole Jumalan lähettämä esittämään ihmeitä?

"Kuulkaa Herran ääni huutaa kaupungille - ja ymmärtäväisyyttä on, että sinun nimestäsi otetaan vaari. Totelkaa vitsaa ja häntä, joka on sen määrännyt." Miika 6:9

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"Listen! The Lord is calling to the city—and to fear your name is wisdom—"Heed the rod and the One who appointed it."  Micah 6:9 (NIV)

Suora suomennos:

"Kuulkaa! Herra huutaa kaupungille - ja Sinun Nimesi pelko on viisautta - "Ottakaa sauvasta opiksenne ja Hänestä, joka sen (hänet) asetti." Miika 6:9

"Kuulkaa! Herra huutaa kaupungille" - Jumala kutsuu nyt, ei ainoastaan Juutalaisia, vaan myös koko maailmaa Hänen profeettansa kuin Mooseksen kautta, sillä hän on Jumalan puhemies meidän aikanamme.

"Sinun Nimesi pelko on viisautta" - nuo ihmiset jotka tullaan katsomaan olevan viisaita, ovat niitä, jotka hyväksyvät ja tunnustavat tosi Jumalan Nimen, koska he ovat selkeästi nähneet eron oikean ja väärän opetuksen välillä, koskien Jumalaa.

"Ottakaa sauvasta opiksenne ja Hänestä, joka hänet asetti" - tarkoittaa, että profeetan kuin Mooseksen merkki ei ole ihmeiden kautta. Mooseksen ihmeet ovat liitettävissä hänen sauvaansa (oksa). Tällä kertaa "oksa" puhuu symbolisesti. Hän on profeetta "kuin Mooses", joka on ilmoittanut Jumalan Nimen (Raamatun kirjoitusten kautta), koska Jumala on asettanut Hänen sanansa hänen suuhun!

Ne, jotka kykenevät ymmärtämään tämän ilmestyksen koskien Jumalan Nimeä, omaavat tuon viisauden. Jotta ihmiset tuntisivat Jumalan aidon Nimen, heidän täytyy ymmärtää Hänen sanansa, jotka Hänen profeettansa ovat selkeästi ilmaisseet aikaisemmin. Me emme voi enää sanoa, että profeettojen kirjoitukset ovat heidän omia tulkintojaan, koska nyt se tieto tulee aidolta profeetalta (kuin Mooses), jonka Jumala on ennakolta lähettänyt puhumaan Hänen Nimessään.

Ne, jotka eivät tunnusta tätä ilmestystä koskien Jumalan Nimeä ovat katsotut viisautta vailla oleviksi. He ovat epäonnistuneet ymmärtämään sen tosiasian, että syy sille miksi he lukevat nyt näitä "outoja" ilmestyksiä, johtuu siitä, että nämä ilmestykset on ilmoittanut Jumala Itse (Raamatusta) Hänen aidolle profeetalleen kuin Moosekselle.

Raamatun tutkijat ja oppineet tulevat edelleen väittämään, että nimi YWHW, joka on tehty muotoon Yahve, Jahve, Jeshuah tai Jehova on kirjoitettu Raamatun kirjoituksiin 7000 kertaa Juutalaisten kirjanoppineiden toimesta, on Jumalan nimi.

LUKEKOON KOKO MAAILMA Jumalan sanat, jotka Hän on laittanut Maestro (Opettaja) Eraño Evangelistan suuhun, jotta hän ilmoittaisi totuuden siitä, miksi Nimi YWHW (tai Nelikirjaiminen sana), jonka Juutalaiset uskovat olevan "ääneen lausumaton" Jumalan Nimi (joka on tehty muotoon Yahweh, Jehovah, Jahve, Jehova, kuten jotkut Kristilliset tutkijat ovat laittaneet), EI OLE, EIKÄ OLE KOSKAAN OLLUT, EIKÄ TULE KOSKAAN OLEMAAN tosi ja Pyhä Jumalan Nimi:

"Jeremia sanoi vielä kaikelle kansalle ja kaikille naisille: Kuulkaa Herran sana, kaikki Juuda, joka olet Egyptin maassa." Jeremia 44:24

"Näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala: Mitä te ja teidän vaimonne olette suullanne puhuneet, sen te panette käsillänne täytäntöön, sanoen: 'Me täytämme lupauksemme, joilla olemme luvanneet polttaa uhreja taivaan kuningattarelle ja vuodattaa hänelle juomauhreja'. Niinpä pitäkää lupauksenne, pankaa lupauksenne täytäntöön!" Jeremia 44:25

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"This is what the LORD Almighty, the God of Israel, says: You and your wives have shown by your actions what you promised when you said; 'We will certainly carry out the vows we made to burn incense and pour out drink offerings to the Queen of Heaven.'"Go ahead then, do what you promised! Keep your vows!" Jeremiah 44:25 (NIV)

Suora suomennos:

"Tämä on se mitä HERRA Kaikkivaltias, Israelin Jumala, teille sanoo: Te ja teidän vaimonne olette näyttäneet toimillanne, mitä te lupasitte kun sanoitte; ´Me tulemme varmasti pitämään lupauksemme, jotka me teimme Taivaan Kuningattarelle koskien uhritoimintaa ja juomauhrien vuodattamista.` "Menkää sitten ja tehkää kuten lupasitte! Pitäkää lupauksenne!" Jeremia 44:25

  Näissä jakeissa profeetta Jeremia paljastaa meille syyn mikä sai Jumalan vihastumaan Hänen kansalleen. Aikaisemmin Juutalaiset ylistivät "taivaan kuningatarta". Tämä on samaan verrattava kuin nykypäivän äiti-Maria, Jeesuksen äiti, jolla on titteli "maan ja taivaan kuningatar" (jonka ovat antaneet uskonnot) ja joka on tänä päivänä arvostettu ja kunnioitettu.

Mikä oli Jumalan tuomio heille?

"Sen tähden kuulkaa Herran sana, kaikki Juuda, te jotka asutte Egyptin maassa: Katso, minä vannon suuren nimeni kautta, sanoo Herra: Totisesti, ei ole ainoakaan Juudan mies enää mainitseva suullaan minun nimeäni, niin että sanoisi: 'Niin totta kuin Herra, Herra elää' - ei koko Egyptin maassa." Jeremia 44:26

Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

"But hear the word of the LORD, all Jews living in Egypt: 'I SWEAR BY MY GREAT NAME,' says the LORD, 'that no one from Judah living anywhere in Egypt will ever again invoke my name or swear, "As surely as the Sovereign LORD lives." Jeremiah 44:26 (NIV)

Suora suomennos:

"Mutta kuulkaa HERRAN Sana, kaikki Juutalaiset, jotka asutte Egyptissä. ´MINÄ VANNON SUUREN NIMENI KAUTTA, ´sanoo HERRA, ´että yksikään Juudasta, joka asuu missä tahansa osassa Egyptiä, ei tule enää koskaan lausumaan tai sanomaan Minun Nimeäni tai vannomaan, "Niin varmasti kuin Ylivertainen HERRA elää." Jeremia 44:26

  Tämä tarkoittaa, että nimi YHWH, jolla he kuvaavat Jumalaa ei ole tosi Jumalan nimi, sillä he ovat olleet Jumalan kiroamia, (joka jopa vannoi valan Itsensä kautta), että Juutalaiset eivät voisi enää lausua tai mainita Hänen Nimeään.

Tämä on syy sille miksi meidän ei pitäisi uskoa siihen, mitä tämän päivän Juutalaiset saarnaajat sanovat Jumalan aidon Nimen olevan lausumaton, sillä se on heille pyhä. He eivät pysty tai kykene sanomaan Nimeä Jumalan antaman rangaistuksen takia. Mikäli he olisivat olleet uskollisia Jumalalle, niin he olisivat kyenneet ymmärtämään Jumalan sanat koskien Hänen Nimeään, jonka Hänen profeettansa olivat maininneet aikaisemmin. Mutta kuitenkaan he eivät olleet ja tilaisuus tuntea Jumalan Nimi oli otettu heiltä pois JUMALAN ITSENSÄ taholta!

  Kun Jumalan kirous on annettu, toteutuuko se varmasti?

"Herra Sebaot on vannonut sanoen: Totisesti, mitä minä olen ajatellut, se tapahtuu, mitä minä olen päättänyt, se toteutuu:" Jesaja 14:24

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

                      "The Lord Almighty has sworn, "Surely, as I have planned, so it will        be,and as I have purposed, so it will happen." Isaiah 14:24 NIV

Suora suomennos:

"Herra Kaikkivaltias on vannonut, "Varmasti, kuten Olen suunnitellut, niin tulee olemaan, ja kuten Olen tarkoittanut, niin tulee tapahtumaan." Jesaja 14:24

Koska Jumala on vannonut valan, että he (Juutalaiset) eivät voi lausua Hänen nimeään rangaistuksena heidän väärästä ylistyksestään, niin siitä seuraa, että Jumala ei salli Nimensä tulla lausutuksi tai sanotuksi. Muutoin, Jumala ei ole antaman valansa takana! Ja siten nimet YWHW, Jahve, Jehova, joita me voimme lukea joistakin Raamatuista ikään kuin Jumalan nimenä, ovat kaikki EPÄTOSIA, VALHEELLISIA, VIRHEELLISIÄ JA KEKSITTYJÄ!

Lukekaamme mitä Jumala sanoi koskien kirjanoppineiden luotettavuutta, niiden jotka käänsivät Jumalan sanaa:

"Kuinka saatatte sanoa: 'Me olemme viisaita, ja meillä on Herran laki'? Totisesti! Katso, valheen työtä on tehnyt kirjanoppineiden valhekynä." Jeremia 8:8

"Katso, valheen työtä on tehnyt kirjanoppineiden valhekynä" - Sen mitä Jumala sanoi koskien kirjanoppineita, se ainoastaan osoittaa, että meidän ei tulisi koskaan ottaa arvostaen huomioon ja totuutena, sitä mitä he ovat kirjoittaneet Hänen Nimeään koskien, perustuen Jumalan antamaan valaan Jeremias 44: 24-26.

  Koska valheelliset kirjanoppineiden kirjoitukset koskien Jumalan nimeä ovat perustana tämän päivän teologeille ja heidän ymmärrykselleen Jumalan sanan suhteen - mitä heille tulee nyt tapahtumaan:

"Viisaat saavat häpeän, kauhistuvat ja joutuvat kiinni. Katso, he ovat hyljänneet Herran sanan - mitä heillä on viisautta?" Jeremia 8:9

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"The wise men are ashamed, They are dismayed and taken. Behold, they have rejected the word of the Lord; So what wisdom do they have?" Jeremiah 8:9 NIV

Suora suomennos:

"Viisaat miehet ovat häpeissään, He ovat tyrmistyneitä ja otettuja. Katso, he ovat hylänneet Herran sanan; Joten mitä on viisaus, jota heillä on?" Jeremia 8:9

"Viisaat miehet ovat häpeissään, He ovat tyrmistyneitä ja otettuja" - Me olemme pitäneet niin kutsuttuja teologeja viisaina, heidän omaavan syvällisen tuntemuksen perusteella Jumalan sanasta, mutta nyt näiden Jumalan ilmestysten Hänen profeettansa kuin Mooseksen kautta, heidät on painettu häpeään, koska heidän tuntemuksensa on peräisin kirjanoppineilta, jotka ovat tehneet vääriä nimiä Jumalalle.

"Katso, he ovat hylänneet Herran sanan; Joten mitä on viisaus, jota heillä on?" - sen vuoksi, että mikäli he olisivat todella ymmärtäneet Jumalan sanan Raamatussa, heidän olisi pitänyt totella Jumalan sanaa 5. Mooseksen kirja 18:18-19 ja odottaa profeettaa kuin Moosesta, jonka suuhun Jumala on laittanut Hänen sanansa, koska se on vain yksin profeetan kautta, kun Jumala tulee ilmoittamaan Hänen Nimensä, eikä kirjanoppineiden kirjoituksista ja selityksistä eikä myöskään tutkijoiden, rabbien, teologien tai saarnaajien selityksistä!

Ilmestyksen perusteella, että miksi nimi YWHW ei ole Jumalan nimi, ja se johtuu siitä, että Jumala rankaisi Juutalaisia ja jopa vannoi valan Itselleen, että he eivät voisi enää koskaan lausua Hänen Nimeään. Me voimme ymmärtää nyt minä takia Jumala sanoi Moosekselle seuraavat sanat, kun Mooses kysyi Hänen Nimestään:

Luemme tuon erityisen tapahtuman:

"Hän vastasi: Minä olen sinun kanssasi; ja tämä olkoon sinulle tunnusmerkkinä, että minä olen sinut lähettänyt: kun olet vienyt kansan pois Egyptistä, niin te palvelette Jumalaa tällä vuorella. Mooses sanoi Jumalalle: Katso, kun minä menen israelilaisten luo ja sanon heille: 'Teidän isienne Jumala on lähettänyt minut teidän luoksenne', ja kun he kysyvät minulta: 'Mikä hänen nimensä on?' niin mitä minä heille vastaan? Jumala vastasi Moosekselle: Minä olen se, joka minä olen. Ja hän sanoi vielä: Sano israelilaisille näin: 'Minä olen' lähetti minut teidän luoksenne. " 2. Moos. 3:12-14

Me voimme nyt lukea, että Mooseksen ainoa tehtävä on viedä hänen kansansa pois Egyptistä. Kun hän pyysi lupaa sanoa Jumalan Nimen, niin Mooses saattoi vain sanoa "MINÄ OLEN", mikäli Israelin Lapset kysyisivät häneltä Jumalan Nimeä.

Syy sille, miksi Jumala sanoi Mooseksen sanoa "MINÄ OLEN", oli siksi, että kun Israelin lapset kysyvät Jumalan Nimeä (ilman, että ilmoittaisi Hänen nimensä suoraan) on se, että Jumala oli jo vannonut valan Itselleen (että Juutalaiset eivät voisi enää lausua tai sanoa Hänen Nimeään rangaistuksena heidän väärästä ylistyksestään) silloin kun he olivat vielä Egyptissä.

Tietääkö Mooses Jumalan Nimen?

"Mooses ja Aaron hänen pappiensa joukossa ja Samuel niiden joukossa, jotka avuksi huusivat hänen nimeänsä, he huusivat Herraa, ja hän vastasi heille." Psalmi 99:6

"Mooses ja Aaron hänen pappiensa joukossa ja Samuel niiden joukossa, jotka avuksi huusivat hänen nimeänsä" - Mooses todella tietää Nimen. Ja kuitenkin, koska hän on Juutalainen (ja sen vuoksi mitä Jumala sanoi Jeremia 44:24-26), Jumala ei sallinut Hänen nimensä tulevan suoraan mainituksi kansalle.

Kuinka me tiedämme, että Jumalan aikaisemmat profeetat eivät saaneet Jumalalta lupaa mainita Hänen Nimeään suoraan heidän kanssaihmisilleen Juutalaisille?

"HERRA (Ylivetainen), HERRA on vannonut itse kauttansa, sanoo HERRA, Jumala Sebaot: Jaakobin ylpeys on minulle kauhistus, minä vihaan hänen palatsejansa, ja minä jätän alttiiksi kaupungin kaikkinensa. Ja jos silloin kymmenen miestä jää jäljelle yhteen taloon, niin he kuolevat. Ja jos kuolleen korjaa hänen omaisensa ja polttajansa, viedäkseen luut pois talosta, ja jos hän kysyy joltakin, joka on talon perimmäisessä sopessa: Onko sinun tykönäsi vielä ketään? niin tämä vastaa: Ei ole, ja toinen sanoo: Hiljaa! - sillä HERRAN nimeä ei saa mainita (sillä me emme saa mainita HERRAN nimeä)." Amos 6:8-10

"Ylivetainen HERRA on vannonut itse kauttansa" - Kun Jumala vannoo valan - se tulee varmasti myös tapahtumaan ja profeettojen on lujasti pidettävä kiinni Jumalan sanasta.

"Jaakobin ylpeys on minulle kauhistus, minä vihaan hänen palatsejansa, ja minä jätän alttiiksi kaupungin kaikkinensa" - koska Jaakobin Lapset, ne joille Jumala antoi nimen Israel, on havaittu aina olevan tottelemattomia Jumalalle ja Hänen lakejaan kohtaan.

"Hiljaa! - sillä HERRAN nimeä ei saa mainita (sillä me emme saa mainita HERRAN nimeä)" - Tämä todistaa sen, että aikaisemmat profeetat, koska he olivat Juutalaisia, eivät voi sanoa tai mainita Jumalan nimeä suoraan, koska se olisi vastoin Jumalan vannomaa valaa.

Miksi profeetan kuin Mooseksen on sallittua Jumalan taholta ilmoittaa Hänen Nimensä suoraan kaikille maailman ihmisille? Miksi hän ei ole Jumalan asettaman säädöksen alaisuudessa, joka on sovellettavissa Hänen aikaisempiin Juutalaisiin profeetoihin?

"Myös jos joku muukalainen, joka ei ole sinun kansaasi Israelia, tulee kaukaisesta maasta sinun nimesi tähden -" 1. Kun. 8:41

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"As for the foreigner who does not belong to your people Israel but has come from a distant land because of your name-"  I Kings 8:41 (NIV 1984)

Suora suomennos:

"Mitä tulee muukalaiseen, joka ei kuulu sinun kansaasi Israeliin, mutta on tullut kaukaisesta maasta sinun nimesi tähden-" 1. Kun. 8:41

Tässä on kyseessä profeetta kuin Mooses, joka tulee; hän ei tule enää aikaisemman Israelin kansan keskuudesta, vaan hän tulee kaukaisesta maasta, Jumalan Nimen tähden. Tämän takia ja ansiosta Jumalan "profeetta kuin Mooses" EI OLE Jumalan asettaman säädöksen alainen, sillä hän ei ole Juutalainen (toisin kuin olivat Jumalan aikaisemmat profeetat), vaan hän on muukalainen - selkeästi ilmi tuotu meidän aikanamme persoonassaan Opettaja (Maestro)Eraño Martin Evangelista.

"sillä sielläkin kuullaan sinun suuresta nimestäsi, väkevästä kädestäsi ja ojennetusta käsivarrestasi - jos hän tulee ja rukoilee kääntyneenä tähän temppeliin päin," 1. Kun. 8:42

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"for men will hear of your great name and your mighty hand and your outstretched arm—when he comes and prays toward this temple," I Kings 8:42(NIV1984)

Suora suomennos:

"sillä miehet kuulevat sinun suuresta nimestäsi ja sinun mahtavasta kädestäsi sekä ojennetusta käsivarrestasi - kun hän tulee ja rukoilee tätä temppeliä kohden," 1. Kun. 8:42

"sillä miehet kuulevat sinun suuresta nimestäsi" - Me olemme nyt todistajia siitä, että Jumalan sana koskien tulevaa profeettaa kuin Mooses, joka tulee paljastamaan Hänen Nimensä, (yksityisen tarkkaan Kuningas Salomon määrittelemänä, "Muukalainen") ON NYT TULLUT TÄYTETYKSI MEIDÄN ELÄMÄMME AIKANA! Suuren Jumalan Nimen ilmestys on nyt tuotu julki Opettaja Evangelistan kautta ja on jokaisen luettavissa ILMAISEKSI (ja ilman mitään sitoumuksia) koko maailmaa koskien INTERNETISTÄ tai LENTÄVÄN KIRJAKÄÄRÖSTÄ webbisivujen www.thename.ph ja www.thenameonline.info sekä www.suurinimi.com kautta.

Lukekaamme sen täysi tarkoitus, mitä Kuningas Salomo sanoi koskien tulevaa muukalaista. Onko se totta, että hän on "muukalainen", eikä Juutalainen, joka tulee saattamaan kaikki maailman ihmiset tuntemaan tosi Jumalan Nimen?

"niin kuule taivaasta, asuinpaikastasi, häntä ja tee kaikki, mitä muukalainen sinulta rukoilee, että kaikki maan kansat tuntisivat sinun nimesi ja pelkäisivät sinua, samoin kuin sinun kansasi Israel, ja tulisivat tietämään, että sinä olet ottanut nimiisi tämän temppelin, jonka minä olen rakentanut." 1. Kun. 8:43

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"then hear from heaven, your dwelling place. Do whatever the foreigner asks of you, so that all the peoples of the earth may know your name and fear you, as do your own people Israel, and may know that this house I have built bears your Name."  I Kings 8:43 (NIV1984)

Suora suomennos:

"niin kuule silloin taivaasta, sinun asuinpaikastasi. Tee mitä tahansa muukalainen pyytää sinulta, niin että kaikki maan ihmiset voisivat tietää sinun nimesi ja pelätä sinua, niin kuin sinun oma kansasi Israel, ja saata tiedettäväksi, että tämä rakennus, jonka olen rakentanut, kantaa sinun nimeäsi." 1. Kun. 8:43

"niin että kaikki maan ihmiset voisivat tietää sinun nimesi ja pelätä sinua, niin kuin sinun oma kansasi Israel" - On erittäin selvää, että tämä tapahtuu nyt, kun koko maailma on tuleva tiedotetuksi Jumalan tosi Nimestä aidon profeetan kuin Mooseksen ilmestysten myötä yllä viitattujen webbisivujen kautta.

Vahvistaaksemme, että profeetta kuin Mooses (jonka suuhun Jumalan on asettanut Hänen sanansa ja on lähettävä ilmoittamaan Hänen Nimensä) on todella muukalainen, lukekaamme seuraavasta:

"Katso, Herran nimi tulee kaukaa, hänen vihansa leimuaa, ja sankka savu tupruaa; hänen huulensa ovat täynnä hirmuisuutta, ja hänen kielensä on kuin kuluttava tuli." Jesaja 30:27

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, painos:

"See, the Name of the Lord comes from afar, with burning anger and dense clouds of smoke; his lips are full of wrath, and his tongue is a consuming fire." Isaiah 30:27 NIV

Suora suomennos:

"Katso, Herran Nimi tulee kaukaa; palavalla vihalla, ja tihein savupilvin; hänen huulensa ovat täynnä raivoa ja hänen kielensä on kuin kuluttava tuli." Jesaja 30:27

 "Katso, Herran Nimi tulee kaukaa" - Miksi Jumalan Nimi tulisi kaukaa, kuten on kirjoittanut Jesaja 30:27?

  Se on siitä syystä, että profeetta kuin Mooses (jonka Hän on lähettänyt tekemään Hänen Nimensä tunnetuksi ja selittämään Hänen sanansa) on Muukalainen, ja tämä on yhdenmukaista sen kanssa mitä olemme lukeneet 1. Kun. 8:41-43, ja hän ei tule Juutalaisten keskuudesta, vaan kaukaisesta maasta.

"palavalla vihalla, ja tihein savupilvin; hänen huulensa ovat täynnä raivoa ja hänen kielensä on kuin kuluttava tuli" - Aivan kuten Mooseksen aikana, Jumala näytti toteen, kuinka voimallinen Hänen äänensä on. Hän takasi Hänen kansansa pyynnöstä, että Hän ei enää tule puhumaan heidän kanssaan, vaan ainoastaan Hänen profeettansa Mooseksen kautta. Tänä päivänä Jumala puhuu Hänen profeettansa kuin Mooseksen Raamattu ilmestysten kautta. Meitä on tiedotettu, että syy sille miksi me joudumme kokemaan Hänen vihaansa, on siksi, että me emme kutsu Häntä aidolla Nimellä.

Hyväksyvät uskonnot tai eivät Maestro Evangelistaa (aitoa profeettaa kuin Moosesta, joka on MUUKALAINEN), ja joka on nyt ilmoittanaut Jumalan Nimen Kuningas Salomon asettaman profetian täyttymyksenä. Tämä on nyt todellisuutta, eikä sitä voida enää kumota!

Nyt kun Jumalan Nimi on jo ilmoitettu profeetan kuin Mooseksen toimesta webbisivuilla www.thename.ph ja www.thenameonline.info sekä www.suurinimi.com, niin mitä Jumala tekee seuraavaksi?

"Vuodata vihasi pakanain ylitse, jotka eivät sinua tunne, ja valtakuntien ylitse, jotka eivät sinun nimeäsi avukseen huuda." Psalmi 79:6

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"Pour out your wrath on the nations, that do not acknowledge you, on the kingdoms that do not call on your name;" Psalm 79:6 (NIV)

Suora suomennos:

"Vuodata vihasi kansoihin, jotka eivät tunnusta Sinua, valtakuntiin, jotka eivät kutsu sinua nimeltä;" Psalmi 79:6

  Kuten on asetettu yllä olevassa jakeessa, niin kivulias tosiasia siitä, että minkä takia Jumala ei kuule ihmisten rukouksia, vaan kaataa nyt Hänen vihansa, johtuu siitä että me emme kutsu Häntä Hänen aidolla ja tosi Nimellään. Tämä kyseinen profetia on nyt toiminnassaan, sillä ihmiset ovat jo tiedotettuja Jumalan aidosta Nimestä webbisivujen www.thename.ph ja www.thenameonline.info sekä www.suurinimi.com kautta.

Kuinka me tiedämme, että lupaus koskien tulevaa profeettaa kuin Moosesta oli myös muiden Jumalan profeettojen tiedossa?

"Katso, minä lähetän sanansaattajani, ja hän on valmistava tien minun eteeni. Ja äkisti on tuleva temppeliinsä Herra, jota te etsitte, ja liiton enkeli, jota te halajatte. Katso, hän tulee, sanoo Herra Sebaot." Malakia 3:1

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"See, I will send my messenger, who will prepare the way before me. Then suddenly the Lord you are seeking will come to his temple; the messenger of the covenant, whom you desire, will come," says the LORD Almighty." Malachi 3:1 (NIV)

Suora suomennos:

"Katso, Minä lähetän sanansaattajani, joka valmistaa tien minun edelläni. Sitten yhtäkkiä Herra, jota te etsitte on tuleva temppeliinsä; liiton sanansaattaja, jota te halulla kaipaatte, on tuleva," sanoo HERRA Kaikkivaltias." Malakia 3:1

"Minä lähetän sanansaattajani" - Asia on selkeä, Jumala lähetti meille profeetan, joka kantaa uutta liittoa ja Maestro Evangelistalla on totisesti AUKTORITEETTI puhua Jumalan laeista. Kyseessä on hän, joka on tuleva Jumalan puolesta, koska hän on Jumalan lähettämä puhumaan Hänen Nimessään.

"joka valmistaa tien minun edelläni" - koska sanansaattaja tulee esittelemään Jumalan tosi Nimen maailman ihmisille, sillä hän on Jumalan lähettämä Viimeinen Profeetta puhumaan Hänen Nimessään! Tämän takia selitys sille, että Jumala on nyt tullut, koska Hänen Nimensä on nyt tunnettu!

Tämä tarkoittaa myös sitä, että Jumala on se, joka on tulossa, eikä kyseessä ole "Jeesus", kuten uskonnot saarnaavat.

Kuinka sanansaattaja (profeetta kuin Mooses) valmistaa tien Jumalan tulolle?

Mitä tämä tarkoittaa?

"Herra on oleva koko maan kuningas. Sinä päivänä on Herra oleva yksi ja hänen nimensä yksi." Sakarja 14:9

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"The Lord will be king over the whole earth. On that day there will be one Lord, and his name the only name." Zechariah 14:9 (NIV)

Suora suomennos:

"Herra tulee olemaan koko maailman kuningas. Sinä päivänä on vain yksi Herra, ja Hänen Nimensä ainoa." Sakarja 14:9

"Herra tulee olemaan koko maailman kuningas" - Kuinka tämä tulee tapahtumaan?

"Sinä päivänä on vain yksi Herra, ja Hänen Nimensä ainoa" - Profeetta kuin Mooses tai sanansaattaja tulee ilmoittamaan aidon Jumalan Nimen ja valisee meitä Raamatun Kirjoituksien tosi Jumalan opetuksista. Ilmoittamalla Jumalan Nimen meille, hän valmistaa tien Jumalan tulolle.

On kirjoitettu, että "Herra tulee olemaan koko maailman kuningas" - Se myös merkitsee keskeisimmillään sitä, että Jumalan tosi hallinta on vasta tulossa maan päälle, koska ne opetukset, joita me olemme uskonnoilta oppineet, eivät ole Jumalalta. Luemme uudelleen Malakia 3:1:

"Katso, Minä lähetän sanansaattajani, joka valmistaa tien minun edelläni. Sitten yhtäkkiä Herra, jota te etsitte on tuleva temppeliinsä; liiton sanansaattaja, jota te halulla kaipaatte, on tuleva," sanoo HERRA Kaikkivaltias." Malakia 3:1

"Herra, jota te etsitte" - on tuleva aika, jolloin kaikki maailman ihmiset etsivät ja kyselevät Jumalan Nimeä. Tämä tapahtuu juuri nyt meidän aikanamme, kun maailman on kaaoksen vallassa, johtuen sodista, tuhoista, kuivuudesta, vitsauksista ja muista katastrofeista.

Täydennämme lukemälla jakeen päätökseen:

"Sitten yhtäkkiä Herra, jota te etsitte on tuleva temppeliinsä" - "yhtäkkiä", koska koko maailma ei ole ollut tietoinen, että se joka on tulossa, on Jumalan profeetta kuin Mooses, eikä kyseessä ole ns. tempaus taivaisiin, jolla uskonnot ovat pelotelleet ihmisiä.

"on tuleva temppeliinsä"- Miksi on tuleva Hänen temppeliinsä? Onko tämä kirjaimellisesti fyysinen temppeli?

"Ja minä kuulin suuren äänen valtaistuimelta sanovan: "Katso, Jumalan maja ihmisten keskellä! Ja hän on asuva heidän keskellänsä, ja he ovat hänen kansansa, ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa;" Ilmestyskirja 21:3

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"And I heard a loud voice from the throne saying, "Look! God's dwelling place is now among the people, and he will dwell with them. They will be his people, and God himself will be with them and be their God." Revelation 21:3 NIV

Suora suomennos:

"Ja minä kuulin voimakkaan äänen valtaistuimelta sanovan, "Katso! Jumalan asuinpaikka on nyt ihmisten keskuudessa, ja Hän asuu heidän kanssaan. He ovat Hänen kansaansa, ja Jumala Itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa." Ilmestyskirja 21:3

"Katso! Jumalan asuinpaikka on nyt ihmisten keskuudessa, ja Hän asuu heidän kanssaan" - Kyseessä ei ole kirjaimellinen temppeli, vaan se on oleva ihmisten sydämissä ja mielissä.

Kuinka?

Ymmärtämällä jakeen:

"He ovat Hänen kansaansa, ja Jumala Itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa." - Kuinka tämä on tapahtuva?

"Ja sen kolmannen osan minä vien tuleen; minä sulatan heidät, niinkuin hopea sulatetaan, ja koettelen heitä, niinkuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: Se on minun kansani, ja se sanoo: Herra, minun Jumalani." Sakarja 13:9

"He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: Se on minun kansani" - tämä on se tapa, jolla Jumala on tuleva meidän sydämiimme ja mieliimme ja me tulemme olemaan Jumalan taholta tarkasteltuina Hänen Uusi Israelin kansansa - kutsumalla Hänen tosi Nimeään, kuten on ilmoittanut Hänen profeettansa kuin Mooses.

Miksi "Uusi" Israel?

"Katso, päivät tulevat (aika on tulossa), sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton;" Jeremia 31:31

"aika on tulossa" - tämä vasta tulossa ja se tapahtuu ennalta määrättymä aikana, jolloin se tulee ymmrretyksi.

"uuden liiton" - Tämän takia on sanottu "Uusi Israel", koska Jumala puhuu uudesta liitosta, Vanha Liitto ei astunut voimalliseksi Mooseksen aikana, koska Jumalan Nimi puuttui; Jumalan ja Hänen kansansa välinen liitto oli puutteellinen.

  Maestro Evangelista selittää, että liiton pitäisi kantaa molempien osana olevien sopijapuolten nimet. Koska Jumalan Nimeä ei ollut annettu Mooseksen aikana, niin kuinka sen voitaisiin katsoa olevan vaikutukseltaan sitova molempien sopijapuolten osalta?

Onko se Jumalan syytä, että liitto ei kantanut hedelmää, eli tullut täydelliseksi, koska Hän ei paljastanut Hänen Nimeään vai onko se Israelilaisten syytä, koska he eivät osoittaneet huomiotaan sille, mitä Jumala oli sanonut koskien hänen Nimeään?

Jatkakaamme lukemista:

"en sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein heidän isäinsä kanssa silloin, kun minä tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta, ja jonka liittoni he ovat rikkoneet, vaikka minä olin ottanut heidät omikseni, sanoo Herra." Jeremia 31:32

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"It will not be like the covenant I made with their ancestors when I took them by the hand to lead them out of Egypt, because they broke my covenant, though I was a husband to them," declares the Lord. 

Jeremiah 31:32 (NIV)

Suora suomennos:

"Se ei tule olemaan samanlainen liitto kuin, jonka Minä tein heidän esivanhempiensa kanssa, kun Minä vein heidät kädestä pitäen pois Egyptistä, sillä he rikkoivat Minun liittoni, vaikka Minä olin heille aviomies, " julistaa HERRA." Jeremia 31:32

Tämä ei tule olemaan enää samanlainen "Liitto", kuin se, jonka Jumala antoi Israelilaisille Mooseksen aikana, sillä he rikkoivat Jumalan liiton heidän väärän ylistyksensä takia.

Nyt me voimme ymmärtää miksi on oleva "Uusi Israel".

"sillä he rikkoivat Minun liittoni, vaikka Minä olin heille aviomies, " julistaa HERRA" - koska he eivät ymmärtäneet, että Jumala oli jo antanut heille Hänen Nimensä, aivan kuten Aviomies antaa hänen Nimensä hänen vaimolleen. Israelin kansan tulee ainoastaan ymmärtää miksi Jumala sanoi "MINÄ OLEN" Moosekselle, kun he kysyisivät Hänen Nimeään.

Muistakaamme, että Jumala teki valan siitä, että Israelilaiset eivät voi lausua Hänen Nimeään rangaistuksena heidän väärästä ylistyksestään ja palvonnastaan (Jeremia 44:24-26). Siten, mikäli Jumala ilmoittaa Hänen nimensä suoraan heille, niin silloin Hän rikkoisi Hänen valansa Itselleen.

Ongelma on se, että he eivät kiinnittäneet huomiotaan sille mitä Jumala sanoi. Siten ollen se ei ole enää Jumalan syy, miksi he eivät ole tunteneet Hänen Nimeään.

Onko se totta, että he eivät koskaan kiinnittäneet huomiotaan sille, mitä Jumala sanoi heille.

"Sillä en minä puhunut enkä antanut käskyä teidän isillenne poltto- ja teurasuhrista silloin, kun minä vein heidät pois Egyptin maasta, vaan näin minä käskin heitä ja sanoin: Kuulkaa minun ääntäni (Totelkaa minua), niin minä olen teidän Jumalanne ja te olette minun kansani; ja vaeltakaa aina sitä tietä, jota minä käsken teidän vaeltaa, että menestyisitte." Jeremia 7:22-23

"vaan näin minä käskin heitä ja sanoin: Kuulkaa minun ääntäni (Totelkaa minua), niin minä olen teidän Jumalanne ja te olette minun kansani; ja vaeltakaa aina sitä tietä, jota minä käsken teidän vaeltaa, että menestyisitte" - Kun Jumala toi Israelilaiset pois Egyptistä, niin he eivät olleet vielä todella Jumalan katsoman kautta Hänen kansansa, koska heidän täytyi vielä todistaa ja vakuuttaa Jumalalle, että he olivat uskollisia Hänen lakejaan kohtaan. Sitten kun he olisivat todistaneet itsensä olevan uskollisia ja tottelevaisia Hänen lakejaan kohtaan, niin sitten Jumala tulisi tarkastelemaan heitä Hänen kansanaan.

Kuinka tai millä tavalla Jumala tulisi osoittamaan heidän kuuluvan ja olevan Hänen kansansa?

"Ja sen kolmannen osan minä vien tuleen; minä sulatan heidät, niinkuin hopea sulatetaan, ja koettelen heitä, niinkuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: Se on minun kansani, ja se sanoo: Herra, minun Jumalani." Sakarja 13:9

"He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: Se on minun kansani" - He voivat tulla Jumalan kutsumana Hänen tosi kansakseen, sitten kun he tuntevat tosi Jumalan Nimen profeetta Mooseksen kautta.

Mitä heille tapahtui?

"Mutta he eivät kuulleet, eivät korvaansa kallistaneet, vaan vaelsivat oman neuvonsa mukaan, pahan sydämensä paatumuksessa, ja käänsivät minulle selkänsä eivätkä kasvojansa."  Jeremia 7:24

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"But they did not listen or pay attention; instead, they followed the stubborn inclinations of their evil hearts. They went backward and not forward." Jeremiah 7:24 NIV

Suora suomennos:

"Mutta he eivät kuunnelleet tai kiinnittäneet huomiotaan; sen sijaan he seurasivat uppiniskaisia sydämensä pahoja luonteen piirteitään. He menivät takaisin päin, eivät edenneet." Jeremia 7:24

"Mutta he eivät kuulleet, eivät kiinnittäneet huomiotaan" - Juutalaiset eivät totelleet Jumalan käskyjä, eivätkä kiinnittäneet huomiotaan (tunteakseen Jumalan Nimen), eivätkä huomioineet sitä, miksi Mooses sanoi heille "MINÄ OLEN", kun he kysyivät Jumalan Nimestä.

"He menivät takaisin päin, eivät edenneet" - Tämän takia mainittu kirous Jeremias 44:24-26 on sama rangaistus, jonka Hän antoi kauan sitten (sen aikana kun Israelilaiset olivat Egyptissä), että he eivät voisi lausua tai sanoa Hänen Nimeään. Isrelilaiset (Jeremiaan aikana) tekivät samat synnit kuin heidän esi-isänsä, joille Jumala vahvisti saman rangaistuksen, että he (Israelilaiset) eivät voisi ilmaista sanoin Hänen Nimeään.

Kuinka me voimme tietää, että jo silloin kun he olivat matkallaan Egyptissä, Israelin kansa vihastutti Jumalan heidän epäjumalien palvonnallaan?

"Mutta he niskoittelivat minua vastaan eivätkä tahtoneet minua kuulla; eivät heittäneet pois itse kukin silmiensä iljetyksiä eivätkä hyljänneet Egyptin kivijumalia. Niin minä ajattelin vuodattaa kiivauteni heidän ylitsensä ja panna vihani täytäntöön heissä keskellä Egyptin maata. Mutta minä tein, minkä tein, oman nimeni tähden, ettei se tulisi häväistyksi pakanain silmissä, joitten keskellä he olivat ja joitten silmäin edessä minä olin tehnyt itseni heille tunnetuksi viemällä heidät pois Egyptin maasta." Hesekiel 20:8-9

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 "'But they rebelled against me and would not listen to me; they did not get rid of the vile images they had set their eyes on, nor did they forsake the idols of Egypt. So I said I would pour out my wrath on them and spend my anger against them in Egypt. But for the sake of my name, I brought them out of Egypt. I did it to keep my name from being profaned in the eyes of the nations among whom they lived and in whose sight I had revealed myself to the Israelites.

Ezekiel 20:8-9 NIV

Suora suomennos:

"Mutta he kapinoivat minua vastaan, eivätkä tahtoneet kuunnella minua; he eivät hankkiutuneet eroon halpamaisista kuvistaan, joihin olivat katseensa kiinnittäneet, eivätkä myöskään hylänneet Egyptin epäjumaliaan. Niin Minä sanoin, että kaataisin vihani heidän keskuuteensa ja kuluttaisin vihani heihin Egyptissä. Mutta Minun Nimeni tähden, Minä toin heidät pois Egyptistä. Minä tein sen, ettei Minun Nimeäni häväistäisi niiden kansojen silmissä, joiden keskuudessa he olivat asuneet ja joiden nähden Minä olin paljastanut Itseni Israelilaisille." Hesekiel 20:8-9

"he eivät hankkiutuneet eroon halpamaisista kuvistaan, joihin olivat katseensa kiinnittäneet, eivätkä myöskään hylänneet Egyptin epäjumaliaan. Niin Minä sanoin, että kaataisin vihani heidän keskuuteensa ja kuluttaisin vihani heihin Egyptissä" - Jumala vahvistaa Hänen profeettansa Hesekielin kautta, että jopa sinä aikana, kun Israelin kansa oli yhä Egyptissä, he jo ylistivät vääriä ja valheellisia jumalia ja jumalattaria.

Tämä pitää sisällään taivaan kuningattaren palvonnan ja ylistämisen, josta profeetta Jeremia puhui (Jeremia 44:24-26). He kapinoivat Jumalaa vastaan vieläpä heidän matkansa aikana pois Egyptistä ja koska he tekivät kuten tekivät, he tulivat Jumalan kiroamiksi, niin että he (Juutalaiset) eivät voi enää koskaan mainita Hänen Nimeään.

Mitä Jumala teki heille?

"Minä tein sen, ettei Minun Nimeäni häväistäisi niiden kansojen silmissä, joiden keskuudessa he olivat asuneet" - Samalla tavalla, kuinka Jumala piti Hänen Nimensä puhtaana tulemasta kansojen pilkkaamaksi, Jumala myös osoitti meille kuinka Hän piti Hänen Nimensä tulemasta häväistyksi Hänen oman kansansa epäjumalan palvonnan seurauksena, asettamalla heille kirouksen, etteivät he voisi enää sanoa tai mainita Hänen Nimeään.

Mitä hyötyä on kertoa Hänen kansalleen Hänen Nimensä, mikäli he eivät ylistä Häntä? Jumala säätää ja tarjoaa silloin mahdollisuuden ainoastaan Hänen oman Nimensä häpäisyyn!

Miksi Jumala toisti saman rangaistuksen Jeremiaan aikana, jonka Hän jo maksoi Israelilaisille teoistaan heidän matkansa aikana Egyptissä?

"Mitä nyt on, sitä on ollut jo ennenkin; ja mitä vasta on oleva, sitä on ollut jo ennenkin. Jumala etsii jälleen sen, mikä on mennyttä." Saarnaaja 3:15

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, painos:

"Whatever is has already been, and what will be has been before;
and God will call the past to account.
Ecclesiastes 3:15 (NIV)

Suora suomennos:

"Mitä ikinä on, on ollut jo aikaisemmin, ja mitä tulee olemaan, on ollut jo aikaisemmin; ja Jumala asettaa menneet selontekoon."        Saarnaaja 3:15

"Mitä ikinä on, on ollut jo aikaisemmin" - Koska Israelilaiset Jeremiaan aikana toistivat samat synnit ylistämällä muita jumalia (aivan kuten esivanhempansa tekivät heidän matkansa aikana Egyptissä), niin Jumala langetti saman rangaistuksen Juutalaisen kansan ylle.

Juutalaiset eivät tunne tätä tarinaa, koska he ovat olleet ja ovat Jumalan kirouksen alaisia.

Heidän epätietoisuutensa on todiste siitä, kuinka tosi ja tarkka Jumalan vala Hänelle Itselleen on. Juutalaiset eivät voi tai kykene lausumaan Hänen Nimeään.

Seuraus, miksi me olemme nyt tietoisia tästä, on se, että luvattu Jumalan profeetta (jonka Hän on lähettänyt puhumaan Hänen Nimessään) on nyt tullut meidän nykyisen aikakautemme aikana.

Mikä on se suhde Hänen Nimensä ja Hänen kansansa Israelin välillä, jonka kautta Hän näytti niin suurta voimaa vapauttamalla heidät Egyptin orjuudesta? Tämän on ilmoittanut Hänen profeettansa kuin Mooses, Maestro Evangelista, koskien sitä mitä Jumala sanoi, että Hän on ´Aviomies´ Hänen aikaisemmalle kansalleen Isrelille, Jeremias 31:32.

Miksi Jumala mainitsi Hänen roolinsa tai asemansa Hänen aikaisemmalle kansalleen, että Hän on heidän "Aviomiehensä"? Maestro Evangelista sanoo: Kun mies astuu avioliittoon naisen kanssa, nainen ottaa miehensä nimen. Syy sille miksi Jumala sanoi, että Hän on aviomies aikaisemmalle Isrelin kansalle, on siinä, että Hän antoi Hänen Nimensä heille. Aikaisempi Israelin kansa on kirjaimellisesti KUTSUTTU Jumalan Nimellä.

"ilmestyi Herra Salomolle yöllä ja sanoi hänelle: "Minä olen kuullut sinun rukouksesi ja valinnut tämän paikan uhripaikakseni. Jos minä suljen taivaan, niin ettei tule sadetta, jos minä käsken heinäsirkkain syödä maan tahi jos minä lähetän ruton kansaani, mutta minun kansani, joka on otettu minun nimiini, nöyrtyy, ja he rukoilevat ja etsivät minun kasvojani ja palajavat pahoilta teiltänsä, niin minä kuulen taivaasta ja annan anteeksi heidän syntinsä ja teen heidän maansa jälleen terveeksi." 2. Aik. 7:12-14

 

 Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"The LORD appeared to him at night and said: "I have heard your prayer and have chosen this place for myself as a temple for sacrifices."When I shut up the heavens so that there is no rain, or command locusts to devour the land or send a plague among my people, if my people, who are called by my name, will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land." 2 Chronicles 7:12-14 (NIV)

Suora suomennos:

"HERRA ilmestyi hänelle yöllä ja sanoi: " Minä olen kuullut sinun rukouksesi ja olen valinnut tämän paikan Itselleni uhrausten temppelin paikaksi." Kun Minä suljen taivaat, niin että ei tule sadetta, tai käsken heinäsirkat ahmimaan maan tai lähetän vitsauksia kansani keskuuteen, jos Minun kansani, jotka ovat kutsutut Minun Nimessäni, nöyryyttävät itsensä ja rukoilevat ja etsivät Minun kasvojani ja kääntyvät pahoilta teiltään, niin sitten Minä kuulen taivaasta ja annan heidän syntinsä anteeksi ja parannan heidän maansa." 2. Aik. 7:12-14

"jos Minun kansani, jotka ovat kutsutut Minun Nimessäni" - Nyt, käytä siisauttasi ja ymmärrystäsi tullaksi tietoiseksi Jumalan Nimestä:

Koska Jumala sanoi, että Hänen kansansa on kutsuttu Hänen Nimemessäni ja Hänen kansansa ovat kutsutut nimellä "Israel" - mikä on Hänen Nimensä?

Aivan selvää, Jumalan Nimi on "ISRAEL"!

Tämä on syy sille miksi on sanottu, Miika 6:9:

"Kuulkaa Herran ääni huutaa kaupungille - ja ymmärtäväisyyttä on, että sinun nimestäsi otetaan vaari. Totelkaa vitsaa ja häntä, joka on sen määrännyt." Miika 6:9

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"Listen! The Lord is calling to the city—and to fear your name is wisdom—"Heed the rod and the One who appointed it." Micah 6:9 (NIV)

Suora suomennos:

"Kuulkaa! Herra huutaa kaupungille - ja Sinun Nimesi pelko on viisautta - "Ottakaa sauvasta opiksenne ja Hänestä, joka sen asetti." Miika 6:9

Ymmärtääksesi Juman sanat koskien Hänen Nimeään, sinun täytyy käyttää viisauttasi!

"Sinun Nimesi pelko on viisautta" - nyt me ymmärrämme, että Mooseksen Jumala on todella olemassa, koska "symbolinen sauva" (profeetta kuin Mooses) on nyt tullut ja saattanut meidät ymmärtämään Jumalan sanat koskien Hänen Nimeään.

Viimeinen profeetta kykeni tekemään tämän, koska se on Jumala, joka asetti Hänen sanansa hänen suuhunsa!

Tämä on syy sille, miksi 2. Mooseksen kirjassa 3:12-14 Jumala ei koskaan sallinut Mooseksen sanoa suoraan Israelilaisille, että Hänen nimensä on ISRAEL, sillä se johtui heidän ylleen langetetusta "kirouksesta" (Jeremia 44:24-26). Ennemminkin mikäli he kysyisivät Hänen Nimeään, Jumala sanoi Mooseksen antaa Israelilaisille vastaus "MINÄ OLEN" (2. Moos. 3:14). Tämän vastauksen kautta Israelilaiset voisivat ymmärtää, että he TODELLISESTI kantavat ja ovat kutsutut Jumalan Nimellä!

Luemme seuraavasta:

"Hän (Jumala) vastasi: Minä olen sinun kanssasi; ja tämä olkoon sinulle tunnusmerkkinä, että minä olen sinut lähettänyt: kun olet vienyt kansan pois Egyptistä, niin te palvelette Jumalaa tällä vuorella." 2. Moos. 3:12

  Mooseksen tehtävä oli viedä hänen kansansa pois Egyptistä.

"Mooses sanoi Jumalalle: Katso, kun minä menen israelilaisten luo ja sanon heille: 'Teidän isienne Jumala on lähettänyt minut teidän luoksenne', ja kun he kysyvät minulta: 'Mikä hänen nimensä on?' niin mitä minä heille vastaan?" 2. Moos. 3:13

  Mooses kysyi lupaa ilmoittaa Nimi hänen kansalleen. Mikä oli Jumalan vastaus Moosekselle?

"Jumala vastasi Moosekselle: Minä olen se, joka minä olen. Ja hän sanoi vielä: Sano israelilaisille näin: 'Minä olen' lähetti minut teidän luoksenne." 2. Moos. 3:14

  Hänelle ei annettu lupaa ilmoittaa Nimeä. Mikäli häneltä kysyttäisiin Nimeä, niin vastaus, jonka Mooses saattoi antaa Israelin lapsille, oli: Sano israelilaisille 'MINÄ OLEN'.

"Sano israelilaisille näin" - vastaus "MINÄ OLEN", oli tarkoitettu ainoastaan Israelilaisia varten, ei ketään muita ihmisiä.

  Maestro Evangelista sanoo: Koska Jumala on antanut Hänen Nimensä Hänen kansalleen Israelille, niin vastaus on "MINÄ OLEN". Jos hänen kansansa kysyisi Moosekselta: "Mikä on sinun Lähettäjäsi Nimi?" Niin hän sanoisi heille: "Mitä tai keitä te olette?" Ja hänen kansansa vastaisi "Israel". Sitten Mooses vastaisi heille sanoen "MINÄ OLEN" sanoo Jumala, koska te olette kutsutut Jumalan Nimellä"! (5. Moos. 28:9-10, Jeremia 14:9, Daniel 9:18-19, 2. Aikakirjat 7:12-14)

  Ymmärsikö Israelin kansa sen, mitä Jumala sanoi Moosekselle koskien Hänen Nimeään?

"Me olemme tehneet syntiä isäimme kanssa, me olemme pahoin tehneet ja olleet jumalattomat." Psalmi 106:6

 Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

We have sinned, even as our fathers did; we have done wrong and acted wickedly.
Psalm 106:6 (NIV)

Suora suomennos:

"Me olemme tehneet syntiä, niin kuin meidän isämme tekivät; me olemme tehneet väärin ja käyttäytyneet jumalattomasti," Psalmi 106:6

  He myöntävät sen jo

"Eivät meidän isämme Egyptissä painaneet mieleensä sinun ihmeitäsi, eivät muistaneet sinun monia armotekojasi, vaan niskoittelivat meren rannalla, Kaislameren rannalla." Psalmi 106:7

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"When our fathers were in Egypt, they gave no thought to your miracles; they did not remember your many kindnesses, and they rebelled by the sea, the Red Sea."
Psalm 106:7 (NIV)

Suora suomennos:

"Kun meidän isämme olivat Egyptissä, he eivät käsittäneet ajatuksissaan sinun ihmeitäsi; he eivät muistaneet sinun monia hyvyyden osoituksiasi, ja he kapinoivat meren äärellä, Punaisen Meren." Psalmi 106:7

  Jumala vei heidät pois Egyptistä, ja kuitenkaan he eivät sitä muistaneet eivätkä ymmärtäneet, sillä he olivat kapinoiva kansa. Miksi heidät pelastettiin?

"Kuitenkin hän pelasti heidät nimensä tähden, tehdäkseen voimansa tiettäväksi."     Psalmi 106:8

  Heidät pelastettiin, koska he olivat kutsutut Jumalan Nimellä. Jumala sanoi, että Hän piti Hänen Nimensä puhtaana ja poissa tulemasta häväistyksi tuomalla heidät pois Egyptistä. Niin kauan kuin he olisivat orjuudessa Egyptissä, heidän nimensä (olemalla kansa nimeltä "Israel", joka on myös Jumalan Pyhä Nimi) olisi aina pilkattu.  Ja kuitenkaan he eivät koskaan antaneet ajatuksiaan asialle tai ymmärtäneet sitä kaikkena sinä aikana. He olivat piittaamattomia, eivätkä kiinnittäneet huomiotaan asiaan!

  Kuinka me voimme tietää, että Jumalan nimi ei ole todella "MINÄ OLEN", vaan se tai tuo on vain nimi, tarkoitettu Juutalaiselle kansalle, jotta he tietäisivät olevansa kutsutut nimellä Israel - Jumalan Nimellä?

"Herra korottaa sinut hänelle pyhitetyksi kansaksi, niin kuin hän valalla vannoen on sinulle luvannut, jos sinä noudatat Herran, sinun Jumalasi, käskyjä ja vaellat hänen teitänsä. Ja kaikki kansat maan päällä näkevät, että Herra on ottanut sinut nimiinsä; ja he pelkäävät sinua." 5. Moos. 28:9-10

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"The Lord will establish you as his holy people, as he promised you on oath, if you keep the commands of the Lord your God and walk in obedience to him. Then all the peoples on earth will see that you are called by the name of the Lord, and they will fear you."

Deuteronomy 28:9-10(NIV)

Suora suomennos:

"Herra vakiinnuttaa tiedät Hänen pyhänä kansanaan, aivan kuten Hän valalla lupasi, jos te pidätte Herran teidän Jumalanne käskyt ja vaellatte tottelevaisina Hänelle. Sitten kaikki maailman ihmiset näkevät, että teitä kutsutaan Herran Nimellä, ja he pelkäävät teitä." 5. Moos. 28:9-10

  Mooses jopa selvensi asian "että teitä kutsutaan Herran Nimellä" - todella, Jumalan nimi on ISRAEL. Mahtava jumalien Jumala ei ole kukaan muu kuin HERRA JUMALA ISRAEL.

Heprean kielinne sana "MINÄ OLEN" oli myöhemmin tehty muotoon ´Yahweh´ ´Jahve´ ja sitten ´Jahve´ ´Jehova´, ja sen tekivät kirjanoppineet, jotka keksivät vääriä nimiä Jumalalle. Ilman sitä ymmärrystä, että se ei ole nimi, vaan sanonta, jonka olisi pitänyt johtaa heidät (Juutalaiset) ymmärtämään, että he ovat kirjaimellisesti kutsutut Jumalan Nimellä.

He eivät voi syyttää Jumalaa, sillä Jumala antoi heille käskyn mitä heidän täytyy tehdä, kun he haluavat tuntea aidon Jumalan Nimen. Ja se on totella Jumalan sanaa 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19 ja odottaa Hänen profeettaansa kuin Moosesta. Hän on se, joka ohjaa heidät ymmärrykseen koskien Jumalan Nimeä. Ongelma on, että he ovat kuunnelleet kirjanoppineita, joita Jumala ei ole lähettänyt puhumaan Hänen Nimessään.

Se suuri rikkomusten määrä, joita he ovat tehneet, miksi Jumala ei ole lopullisesti rankaissut Juutalaisia?

"Suuren nimensä tähden HERRA ei hylkää kansaansa, koska HERRA on tahtonut tehdä teidät omaksi kansaksensa." 1. Sam. 12:22

  Heitä ei ole rangaistu ainoastaan Jumalan Nimen tähden.

  Hitler tuli ja aloitti Toisen Maailmansodan, tarkoituksenaan tuhota täysin Juutalainen kansa sukupuuttoon; onnistuiko hän?

  Onko ollut aikaisemmin tapausta, jolloin Israelin kansa on ollut lähellä joutua täysin tuhotuksi?

"Ja Joosua sanoi: Voi, Herra (Ylivertainen), Herra, minkä tähden toit tämän kansan Jordanin yli antaaksesi meidät amorilaisten käsiin ja tuhotaksesi meidät? Oi, jospa olisimme päättäneet jäädä tuolle puolelle Jordanin! Oi, Herra, mitä sanoisinkaan, kun Israel on kääntynyt pakoon vihollistensa edestä! Kun kanaanilaiset ja kaikki muut maan asukkaat sen kuulevat, niin he saartavat meidät ja hävittävät meidän nimemme maan päältä. Mitä aiot tehdä suuren nimesi puolesta?" Joosua 7:7-9

"he saartavat meidät ja hävittävät meidän nimemme maan päältä. Mitä aiot tehdä suuren nimesi puolesta" - Jaakobin kansa on Jumalan pelastama ainoastaan Hänen Pyhän Nimensä ´ISRAEL´ takia.

  Palaamalla takaisin Jeremiaan kirjaan 31:31-32, me ymmärrämme nyt miksi Jumala sanoi, että Hän on kuin Aviomies Israelin kansalle, jotka Mooses toi aikaisemmin pois Egyptistä, kuten Aviomies lahjoittaen tai antaen hänen nimensä vaimolleen, niin Jumala myös teki samoin Juutalaisille. Hän antoi heidän kannettavakseen Hänen Pyhän Nimensä. Tästä syystä he ovat Hänen kansaansa, koska he kirjaimellisesti kantavat ja ovat kutsutut Hänen NIMELLÄÄN.

  Kuitenkin, koska he tekivät syntiä Jumalaa kohtaan ylistämällä muita jumalia, erityisesti taivaan kuningatarta, niin he rikkoivat liiton, joka Jumalalla oli heidän kanssaan. Jumala kirosi heidät, niin että he eivät enää voisi lausua tai sanoa Hänen Nimeään (Jeremia 44:24-26). Tämä on syy sille, miksi he eivät koskaan kyenneet ymmärtämään, että he ovat kirjaimellisesti kutsutut Jumalan nimen mukaan.

  Juutalaiset ja jopa nämä niin kutsutut tutkijat sekä oppineet eivät voi hyväksyä tätä tosiasiaa, koska he väittävät, että nimi Israel tarkoittaa "kamppaillut Jumalan kanssa". Mutta ongelmana on, että me emme voi lukea, että Jumala olisi sanonut kirjoituksissa, että se on, mitä nimi - Hänen Nimensä tarkoittaa.

  Totuus on, että nuo ihmiset ovat tulkinneet väärin tapahtumaa, jolloin Jumala antoi ensimmäistä kertaa Hänen Nimensä Hänen enkelinsä kautta. Ei ole yllätys, että he eivät ole kyenneet ymmärtämään sitä, sillä he eivät ole olleet niitä tai se, jonka Jumala on lähettänyt ilmoittamaan Hänen Nimensä.

  Me luemme nyt selityksen profeetalta kuin Mooses, Opettaja Eraño Evangelista:

"Ja Jaakob jäi yksinänsä (joen) toiselle puolelle. Silloin painiskeli hänen kanssaan muuan mies päivän koittoon saakka." 1. Moos. 32:24

  Muista, kyseessä ei ole Jumala, joka paini Jaakobin kanssa - kyseessä on mies.

"Ja kun mies huomasi, ettei hän häntä voittanut, iski hän häntä lonkkaluuhun (socket=luun liitoskuoppaan, niveleen), niin että Jaakobin lonkka nyrjähti hänen painiskellessaan hänen kanssaan. Ja mies sanoi: Päästä minut, sillä päivä koittaa. Mutta hän vastasi: En päästä sinua, ellet siunaa minua." 1. Moos. 32:25-26

  Hän voitti tai kukisti "miehen". Jaakob ei tahtonut päästää miestä menemään, ellei tämä antaisi hänelle siunaustaan. Joka tarkoittaa, että Jaakob tiesi hänen kanssaan painineen olleen Jumalan mies.

"Ja hän sanoi hänelle: Mikä sinun nimesi on? Hän vastasi: Jaakob. Silloin hän sanoi: Sinun nimesi älköön enää olko Jaakob, vaan Israel, sillä sinä olet taistellut (kamppaillut) Jumalan ja ihmisten kanssa ja olet voittanut. Ja Jaakob kysyi ja sanoi: Ilmoita nimesi. Hän vastasi: Miksi kysyt minun nimeäni? Ja hän siunasi hänet siinä."                       1. Moos. 32:29

  Jaakobille annettiin nimi Israel, mutta hän yhä kysyi "miehen" nimeä. ISRAEL - Tämä on se nimi, jonka hänelle oli antanut "mies". Tästä me voimme ymmärtää, että nimi "Israel" oli annettu Jaakobille siunauksena (kuin palkintona).

   Miksi Jaakob sanoi, että hän oli nähnyt Jumalan, kun hän todellisuudessa näki ainoastaan "miehen", jonka kanssa hän oli paininut?

Voidaanko Jumalaa nähdä?

"Ja hän sanoi vielä: Sinä et voi nähdä minun kasvojani; sillä ei kukaan, joka näkee minut, jää eloon." 2. Moos. 33:20

  Jos me näemme Hänet, me kuolemme. Kuinka me voimme todistaa, että Jaakob ei nähnyt Jumalaa?

"Mutta Herralla on oikeudenkäynti Juudan kanssa, ja hän tahtoo rangaista Jaakobia sen teitten mukaan, hän on kostava sille sen tekojen mukaan. Äidin kohdussa tämä petti veljensä, ja miehuutensa voimassa hän taisteli Jumalan kanssa." Hoosea 12:3-4

Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

"The LORD has a charge to bring against Judah; he will punish Jacob according to his ways and repay him according to his deeds. In the womb he grasped his brother's heel; as a man he struggled with God. Hosea 12:2-3 (NIV)

Suora suomennos:

"HERRALLA on haaste tuotavana Juudaa vastaan; Hän rankaisee Jaakobia vaelluksensa mukaisesti ja maksaa hänelle takaisin tekojensa mukaisesti. Kohdussa hän tarttui veljeään kantapäästä; kuin mies hän taisteli Jumalan kanssa." Hoosea 12:3-4

"Kohdussa hän tarttui veljeään kantapäästä" - Jaakobin synnynnäinen luonteenpiirre on kuvattu ja paljastettu - ja että se oli hänen PERIKSIANTAMATTOMUUTTAN, kun ei hän ei sallinut itseään jätettävän taka-alalle tai toiseksi, kun hän tarttui hänen veljeään kantapäästä, kun he olivat tulossa ulos heidän äitinsä kohdusta.

"Hän taisteli enkelin kanssa ja voitti, hän itki ja rukoili tätä. Beetelissä tämä löysi hänet ja puhui siellä meidän kanssamme." Hoosea 12:5

Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

"He struggled with the angel and overcame him; he wept and begged for his favor. He found him at Bethel and talked with him there" Hosea 12:4 (NIV)

Suora suomennos:

"Hän kamppaili enkelin kanssa ja voitti hänet; hän itki ja rukoili saadakseen tämän suosion. Hän löysi hänet Beetelistä ja keskusteli siellä hänen kanssaan" Hoosea 12:5

  Se on selvää nyt, että "mies", jonka kanssa Jaakob paini, oli "Jumalan enkeli", ei siis Jumala Itse.

  Jaakob ei irrottanut otettaan Jumalan enkelistä ennen kuin hän oli saanut siunauksensa Enkeliltä. Siunauksena oli, että hänelle (Jaakobille) oli annettu nimi: ISRAEL.

  Miksi on niin, että Nimi "Israel" oli annettu Jaakobille Jumalan Enkelin taholta?

Kenelle nimi "Israel" (jonka Enkeli antoi Jaakobille) kuuluu?

"Katso, minä lähetän enkelin sinun edellesi varjelemaan sinua tiellä ja johdattamaan sinua siihen paikkaan, jonka minä olen valmistanut. Ole varuillasi hänen edessään ja kuule häntä äläkä pahoita hänen mieltänsä. Hän ei jätä teidän rikoksianne rankaisematta, sillä minun nimeni on hänessä." 2. Moos. 23:20-21

Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

"See, I am sending an angel ahead of you to guard you along the way and to bring you to the place I have prepared. Pay attention to him and listen to what he says. Do not rebel against him; he will not forgive your rebellion, since my Name is in him. Exodus 23:20-21 (NIV)

Suora suomennos:

"Katso, Minä lähetän enkelin sinun edelläsi, joka suojelee sinua kaiken matkaa ja johdattaa sinut paikkaan, jonka Minä olen valmistanut. Kiinnitä tarkasti huomiosi häneen ja kuuntele mitä hän sanoo. Älä kapinoi häntä vastaan; hän ei tule antamaan anteeksi sinun kapinointiasi, sillä Minun Nimeni on hänessä." 2. Moos. 23:20-21

"sillä Minun Nimeni on hänessä" - Jumalan enkeli kantaa Jumalan nimeä ja siten ollen Nimi ISRAEL, jonka "enkeli" oli antanut Jaakobille, on Jumalan Nimi!

  Kun Jaakob kysyi miehen tai "enkelin" nimeä, niin nimi, joka oli hänelle annettu, on Jumalan Nimi ihmisen kannettavaksi, niin että Jaakobia voitaisiin myös kutsua "Jumalan pojaksi".

  Luemme kuinka Jumalan enkeleitä kutsutaan:

"Mutta kun eräänä päivänä Jumalan pojat tulivat ja asettuivat Herran eteen, tuli myöskin saatana heidän joukossansa." Job: 1:6

Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

"One day the angels came to present themselves before the LORD, and Satan also came with them." Job 1:6 (NIV)

Suora suomennos:

"Eräänä päivänä enkelit tulivat ja olivat läsnä HERRAN edessä, ja Saatana tuli myös heidän kanssaan." Job: 1:6

Toinen käännös, New King James Version, Kuningas Jaakon Laitos, Painos:

"Now there was a day when the sons of God came to present themselves before the LORD, and Satan came also among them." Job 1:6 (KJV)

Suora suomennos:

"Nyt oli päivä, jolloin Jumalan pojat tulivat esittäytymään HERRAN eteen, ja Saatana tuli myös heidän mukanaan."

"Jumalan pojat" - tällä tavoin Jumala kutsuu Hänen enkeleitään.

  Maestro Eraño M. Evangelista sanoo: Jotta ihminen voisi sanoa olevansa jonkun laillinen tai oikeutettu poika, hänen täytyy kantaa Isänsä nimeä. Tästä syystä enkeleitä kutsutaan myös "Jumalan pojiksi", koska he kantavat Hänen Nimeään.

  Israelin kansa kutsutaan Jumalan kansaksi/ihmisiksi, koska he kirjaimellisesti kantavat Jumalan nimeä.

  Lue kuinka Jumala kutsui Jaakobin, joka on nyt sittemmin kutsuttu Hänen Nimellään Israel.

"Sano silloin faraolle: 'Näin sanoo Herra: Israel on minun esikoispoikani (ensisyntyinen);" 2. Moos. 4:22

Miksi "esikoispoikani" Poikaa voidaan todellakin kutsua "pojaksi" hänen isänsä taholta, koska poika kantaa hänen isänsä nimeä. Jumala kutsuu Jaakobia nyt Hänen esikoispojakseen (ensisyntyisekseen), Israeliksi, koska hän on ensimmäinen, joka kantaa Jumalan nimeä, joka on ISRAEL.

Maestro Eraño M. Evangelista sanoo: Jotta henkilövoi sanoa olevansa laillinen poika, hänen täytyy kantaa isänsä nimeä. Tämän takia enkelit ovat myös kutsutut nimellä "Jumalan pojat", koska he kantavat Hänen Nimeään.

Jos Israelin kansaan kuuluvat ovat kutsutut Jumalan Nimellä, kuten Mooses on sanonut, (5. Moos. 28:9-10) niin sitten toisen Jumalan profeetan tulisi vahvistaa, että he todella ovat kutsutut Jumalan Nimellä:

"Minkä tähden sinä olet kuin tyrmistynyt mies, kuin sankari, joka ei voi auttaa? Ja kuitenkin sinä olet meidän keskellämme, Herra, ja me olemme otetut sinun nimiisi; älä meitä jätä." Jeremia 14:9

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"Why are you like a man taken by surprise, like a warrior powerless to save? You are among us, Lord, and we bear your name; do not forsake us!" Jeremiah 14:9 NIV

Suora suomennos:

"Miksi sinä olet kuin yllätetty mies, kuin soturi, joka on voimaton pelastamaan?" Sinä olet meidän keskuudessamme, HERRA, ja me kannamme sinun nimeäsi; älä hylkää meitä!" Jeremia 14:9

"Sinä olet meidän keskuudessamme, HERRA, ja ME KANNAMME SINUN NIMEÄSI; älä hylkää meitä!" - Jumalan Nimi on ISRAEL!

  Meidän Kaikkivaltiaan Jumalamme Nimi on HERRA JUMALA ISRAEL!

  Onko Nimi Israel annettu ainoastaan Jaakobille?

"Ja Jumala ilmestyi jälleen Jaakobille hänen palattuaan Mesopotamiasta ja siunasi hänet. Ja Jumala sanoi hänelle: Sinun nimesi on Jaakob; mutta älköön sinua enää kutsuttako Jaakobiksi, vaan nimesi olkoon Israel. - Niin hän sai nimen Israel. Ja Jumala sanoi hänelle: Minä olen Jumala, Kaikkivaltias; ole hedelmällinen ja lisäänny. Kansa, suuri kansojen joukko on sinusta tuleva, ja kuninkaita lähtee sinun kupeistasi." 1. Moos. 35:9-11

    Jumalan sanoma oli annettu Hänen enkelinsä kautta, ei siten, että Jumala olisi ollut ilmestyneenä Jaakobin edessä.

"Kansa, suuri kansojen joukko on sinusta tuleva" - Jumala näyttää meille, että ei tule olemaan vain yksi kansa, vaan kansojen joukko, jota tullaan kutsumaan Israeliksi - tarkoittaen, että kaikki maailman neljä kulmaa tai ulottuvuutta tullaan kutsumaan Israeliksi tai kansakunnat tulevat olemaan Jumalan kansa. Siten kaikki valtiot ja kansat tulevat olemaan kutsutut Jumalan Nimellä.

  Tämä on selitys sille, miksi Iisakin jälkeläinen - joka on Jaakob, kaikki kansat tulevat siunatuiksi hänen kauttaan, koska Jumala antoi hänelle Hänen Nimensä Israel!

Miksi me opimme tuntemaan Jumalan nimen, (joka on ISRAEL) juuri tällä hetkellä?

"Ja nyt, mitä minulla on tekemistä täällä, sanoo Herra, kun minun kansani on viety pois ilmaiseksi? Sen valtiaat elämöivät, sanoo Herra, ja minun nimeäni pilkataan alati, kaiket päivät." Jesaja 52:5

Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

"And now what do I have here?" declares the LORD. "For my people have been taken away for nothing, and those who rule them mock, " declares the LORD " And all day long my name is constantly blasphemed." Isaiah 52:5 (NIV)

 Suora suomennos:

"Ja nyt, mitä Minulla on täällä?" julistaa HERRA."Sillä minun kansani on viety pois syyttä ja ilmaiseksi, ja heitä vallassaan pitävät pilkkaavat, "julistaa HERRA " Ja kaiken päivää minun nimeni on jatkuvasti pilkattu." Jesaja 52:5

Se johtuu siitä, että Jumalan Nimi "ISRAEL" on "jatkuvasti pilkan ja häväistyksen kohteena", sillä Hänen Nimensä ei ole vielä tunnettu!

"Ja kaiken päivää minun nimeni on jatkuvasti pilkattu." - Me voimme lukea sanomalehdistä, Internetistä, TV uutisista, että nimi "Israel" on alati ollut pajattu ja mustamaalattu erityisesti Muslimien ja Arabien tiedostamatta, että he pilkkaavat Hänen (Jumalan) Nimeä.

Mitä tekee Jumala tälle asialle?

"Sen tähden minun kansani on tunteva minun nimeni, sen tähden se on tunteva sinä päivänä, että minä olen se, joka sanon: Katso, tässä minä olen." Jesaja 52:6

Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

"Therefore my people will know my name; therefore in that day they will know that it is I who foretold it. Yes, it is I." Isaiah 52:6 (NIV)

Suora suomennos:

"Sen tähden minun kansani tulee tuntemaan minun nimeni; sen tähden sinä päivänä he tulevat tuntemaan ja tietämään, että se se olen Minä joka jo ennakolta kerroin sen. Kyllä se olen Minä." Jesaja 52:6

"sen tähden sinä päivänä he tulevat tuntemaan ja tietämään, että se se olen Minä joka jo ennakolta kerroin sen. Kyllä se olen Minä"- Tämä tapahtuu JUURI NYT! Juuri tällä hetkellä, koska sinä luet Hänen sanojaan (tältä webbisivulta tai "Lentävästä Kirjakääröstä"), jonka Hän käski Hänen aidon profeettansa kuin Mooseksen, Maestro Evangelistan puhua Hänen suuressa Nimessään!

Tämä on myös herätyskutsu Muslimeille ja Arabeille. Se tosiasia, että Muhammed ei kyennyt tekemään tämän kaltaista selkeään ilmestystä koskien aitoa Jumalan Nimeä, todistaa että hän ei ole profeetta kuin Mooses, jonka Jumala on lähettänyt puhumaan Hänen Nimessään.

Ja Juutalaisille, voivatko he sanoa, että Jumala tekee näitä asioita nyt heidän takiaan?

"Niin he tulivat pakanakansain sekaan; minne tulivatkin, he häpäisivät minun pyhän nimeni, kun heistä sanottiin: 'Nämä ovat Herran kansa, mutta heidän on täytynyt lähteä pois hänen maastansa.'" Hesekiel 36:20

  Kun Hänen kansansa tekee pahoja asioita muille ihmisille (Pakanoille) kaupungeissa tai paikoissa heidän matkansa aikana, niin se ollut Jumalan Nimi, joka on ollut häväistynä ja pilkattuna, kun heidän vihollisensa ovat heitä häväisseet, koska he kantavat Jumalan Nimeä.

  Vaikka he ovat tehneet näitä pahoja asioita jo kauan aikaa, miksi heitä ei ole rankaistu vielä?

"Niin minun tuli sääli (huoli) pyhää nimeäni, jonka Israelin heimo saastutti pakanakansain seassa, minne tulivatkin. Sen tähden sano Israelin heimolle: Näin sanoo (Ylivertainen) Herra, Herra: En tee minä teidän tähtenne, Israelin heimo, sitä minkä teen, vaan oman pyhän nimeni tähden, jonka te olette häväisseet pakanakansain seassa, minne tulittekin." Hesekiel 36:21-22

"En tee minä teidän tähtenne, Israelin heimo, sitä minkä teen, vaan oman pyhän nimeni tähden, jonka te olette häväisseet pakanakansain seassa" - Jumala ei tee tätä suurta ilmestystä heidän vuoksensa, vaan Hänen Nimensä takia, jonka he ovat häväisseet teoillaan.

"Minä pyhitän suuren nimeni, joka on häväisty pakanakansain seassa, (nimi) jonka te olette häväisseet heidän keskellänsä. Ja pakanakansat tulevat tietämään, että minä olen Herra, sanoo Herra, Herra, kun minä osoitan teissä pyhyyteni heidän silmäinsä edessä." Hesekiel 36:23

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"I will show the holiness of my great name, which has been profaned among the nations, the name you have profaned among them. Then the nations will know that I am the LORD, declares the Sovereign LORD, when I show myself holy through you before their eyes.
Ezekiel 36:23 (NIV)

Suora suomennos:

"Minä osoitan suuren nimeni pyhyyden, joka on tullut häväistyksi kansojen keskuudessa, nimeni, jonka te olette häväisseet heidän keskuudessaan. Sitten kansat tulevat tietämään, että Minä olen HERRA, julistaa Ylivertainen HERRA, sitten Minä näytän pyhyyteni teidän kauttanne heidän silmiensä edessä." Hesekiel 36:23

"Minä osoitan suuren nimeni pyhyyden" - Jumala on näyttänyt koko maailmalle Hänen Pyhän Nimensä tämän artikkelin, Hänen profeettansa kuin Mooseksen, Maestro Evangelistan kautta.

Nyt, kun Jumalan nimi on ilmoitettu sekä Juutalaisille että myös maailman ihmisille, mitä tapahtuu seuraavaksi?

"Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton; en sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein heidän isäinsä kanssa silloin, kun minä tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta, ja jonka liittoni he ovat rikkoneet, vaikka minä olin ottanut heidät omikseni, sanoo Herra."

Jeremia 31:31-32

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"The time is coming, " declares the LORD, "when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. It will not be like the covenant I made with their forefathers when I took them by the hand to lead them out of Egypt, because they broke my covenant, though I was a husband to them, " declares the LORD."  Jeremiah 31:31-32 (NIV)

Suora suomennos:

"Aika on tulossa, "julistaa Herra," kun Minä teen uuden liiton Israelin huoneen kanssa ja Juudan huoneen kanssa. Se ei tule olemaan samanlainen liitto kuin, jonka Minä tein heidän esi-isiensä kanssa, kun Minä vein heidät kädestä pitäen pois Egyptistä, sillä he rikkoivat Minun liittoni, vaikka Minä olin heille aviomies, " julistaa HERRA." Jeremia 31:31-32

"Aika on tulossa" - Tämä tarkoittaa, että on tuleva sille sovelias aika, jolloin tämä erityinen profetia koskien Liittoa on oleva täysin ymmärretty ja arvostettu. Tämä tulee olemaan silloin kun profeetta kuin Mooses tulee, sillä hän on se, jolle Jumala antoi Hänen auktoriteettinsa ja tietämyksen selittää asian meille.

Tuo aika on nyt.

 Nyt Jumala tulee tekemään uuden Liiton. Minkälainen liitto se tulee olemaan?

Jumala teki liiton Hänen kansansa kanssa, kun Hän toi heidät pois Egyptistä. Jälleen, Jumala on tekemässä uutta liittoa. Tällä kertaa kuitenkin liitto ei ole ainoastaan Juutalaisten kanssa, vaan koko maailman ihmisten.

"Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien tultua (jälkeen), sanoo HERRA: Minä panen lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä; ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. Silloin ei enää toinen opeta toistansa eikä veli veljeänsä sanoen: 'Tuntekaa HERRA.' Sillä he kaikki tuntevat minut, pienimmästä suurimpaan, sanoo HERRA; sillä minä annan anteeksi heidän rikoksensa enkä enää muista heidän syntejänsä." Jeremia 31:33-34

"Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien tultua jälkeen" - Siellä ei ole enää kahta Huonetta - On vain yksi Huone/Talo, Israelin. Ei ole enää Juutalaisia, ei enää Pakanoita.

"Minä panen lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä" - Tämä tarkoittaa, että me tulemme tuntemaan Jumalan oikeat ja aidot käskyt - Hänen Kymmenen Käskyään ja me emme enää joudu hämmennykseen siitä, koska me tunnemme Jumalan tosi Nimen. Siten ollen meillä tulee olemaan sitova liitto Jumalan kanssa.

  Nyt me ymmärrämme, miksi on sanottu "Morsian", koska se puhuu ihmisistä, jotka tulevat olemaan Jumalan uusi kansa tai ihmiset, joiden kanssa Hänellä tulee olemaan uusi liitto.

"minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani" - koska me kutsumme nyt kaikki Jumalan Nimeä, kuten Sakarja 13:9 on ilmoitettu. Me emme voi enää sanoa, että Jumalan liitto on vain Juutalaisia varten. Liitto on meitä kaikkia varten, emmekä me voi enää jättää huomioimatta sitä tosiasiaa, kuinka Jumala on näyttänyt meille kuinka tulla Israelilaisiksi, ja se on kutsumalla Hänen Nimeään.

"Silloin ei enää toinen opeta toistansa eikä veli veljeänsä sanoen: 'Tuntekaa Herra.' Sillä he kaikki tuntevat minut" - Tämä tapahtuu juuri nyt, kun me voimme kaikki huutaa turvaksemme Jumalan tosi Nimeä - Hän on HERRA JUMALA ISRAEL, kuten sen on ilmoittanut Hänen aito profeettansa Internetin kautta koko maailman nähtäväksi nettisivustoilla www.thename.ph ja www.thenameonline.info sekä www.suurinimi.com.

"minä annan anteeksi heidän rikoksensa enkä enää muista heidän syntejänsä" - Kuinka me voimme tulla osallisiksi Jumalan anteeksiannosta?

"Kaikki Herran polut ovat armo ja totuus niille, jotka pitävät hänen liittonsa ja todistuksensa. Nimesi tähden, Herra, anna anteeksi minun syntivelkani, sillä se on suuri." Psalmi 25: 10-11

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"All the ways of the Lord are loving and faithful toward those who keep the demands of his covenant. For the sake of your name, Lord, forgive my iniquity, though it is great." Psalm 25:10-11(NIV)

Suora suomennos:

"Kaikki Herran tiet ovat rakastavat ja uskolliset niitä kohtaan, jotka pitävät kunniassa Hänen liittonsa. Sinun Nimesi tähden, Herra, anna anteeksi minun syntini ja epäoikeudenmukaisuuteni, vaikka vääryyteni määrä on suuri." Psalmi 25: 10-11

Jotta me voimme todella aidosti sanoa pitävämme Hänen käskynsä, niin meidän tulee kutsua Jumalan tosi Nimeä. Seuraamalla Hänen käskyjään ja tunnustamalla Hänen tosi Nimensä, me voimme nyt olla varmistettuja pelastumisestamme.

Sen mitä sinä voit panna merkille tässä on seuraava: Että voimme tulla Jumalan anteeksi antamaksi synneistämme ja väärien jumalien ylistämisestä, Jumala ei tarvitse tai vaadi "uhrata hänen ainosyntyistä poikaansa" kuten uskonnot saarnaavat. Jumala tahtoo ainoastaan miedän kutsuvan Hänen Nimeään ja tottelevan Hänen käskyjään, Hänen Kymmentä Käskyään!

Tämä tarkoittaa, että opetus koskien lähettämisestä Poikansa kuolemaan meidän syntiemme puolesta on PÄINVASTAISTA sille, mitä Jumala Itse on julistanut aikaisemmin. Lukija voi tahtoa sukeltaa syvemmälle kyseiseen asiaan toisessa artikkelissa ja se on sopivaa seuraavien linkkien kautta, www.thename.ph ja www.thenameonline.info. www.suurinimi.com.

Nyt kun ja koska me tunnemme tosi ja Pyhän Jumalan Nimen (kuten on ilmoittanut Hänen sanansaattajansa), palatkaamme siihen mitä Jumala sanoi Malakia 3.

"Katso, Minä lähetän sanansaattajani, joka valmistaa tien minun edelläni. Sitten yhtäkkiä Herra, jota te etsitte on tuleva temppeliinsä; liiton sanansaattaja, jota te halulla kaipaatte, on tuleva, " sanoo HERRA Kaikkivaltias." Malakia 3:1

"liiton sanansaattaja" - Jumala lähettää Hänen liittonsa sanansaattajan, joka on profeetta kuin Mooses, jonka Jumala on luvannut jo aikaisemmin. Tämän takia lupaus uudesta liitosta, Jeremia 31:31-34, on nyt voimallinen! Meille on nyt annettu valinnan mahdollisuus Jumalalta!

Me olemme nyt tulleet huomaamaan, että liitto jonka Jumala antoi Moosekselle, on nyt tullut voimalliseksi meidän nykyisenä aikanamme. Tämä on sen seurausta, että me tiedämme nyt tosi Jumalan Nimen!

"Älä turhaan lausu Herran, sinun Jumalasi, nimeä, sillä Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka hänen nimensä turhaan lausuu." 5. Moos. 5:11

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"You shall not misuse the name of the Lord your God,

for the Lord will not hold anyone guiltless who misuses his name."

Deuteronomy 5:11 (NIV)

Suora suomennos:

"Älä väärinkäytä Herran sinun Jumalasi nimeä, sillä Herra ei pidä ketään syyttömiä, joka käyttää väärin hänen nimeään." 5. Moos. 5:11

Sen mitä tarvitsee tulla selvitetyksi ja ymmärretyksi meidän aikanamme koskien Jumalan Liittoa, on sidoksissa Hänen Nimeensä. Kuinka me voimme todella sanoa seuraavamme ja noudattavamme liittoa, jos me emme tunne Hänen Nimeään?

Kuinka sinä voit oppia tuntemaan aidon Jumalan Nimen, jos sinä et kuuntele aitoa profeettaa kuin Moosesta, jonka suuhun Jumalan on laittanut Hänen sanansa ja lähettänyt puhumaan Hänen Nimessään?

Profeetta kuin Mooses on kutsuttu nimellä "liiton sanansaattaja", sen vuoksi että hänet on lähetetty ilmoittamaan Jumalan Nimi ja selittämään Jumalan sanat, jotka Hän julisti Moosekselle koskien Hänen lakejaan!

"Mutta kuka kestää hänen tulemisensa päivän, ja kuka voi pysyä, kun hän ilmestyy? Sillä hän on niin kuin kultasepän tuli ja niin kuin pesijäin saippua. Ja hän istuu ja sulattaa ja puhdistaa hopean, hän puhdistaa Leevin pojat, saa ne puhtaiksi kuin kullan ja hopean ja sitten he tuovat Herralle uhrilahjoja vanhurskaudessa."

Malakia 3:2-3

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"Who can endure the day of his coming? Who can stand when he appears? For he will be like a refiner's fire or a launderer's soap. He will sit as a refiner and purifier of silver; he will purify the Levites and refine them like gold and silver. Then the LORD will have men, who will bring offerings in righteousness." Malachi 3:2-3 (NIV)

Suora suomennos:

"Kuka kestää Hänen tulonsa päivän? Kuka kestää kun Hän ilmestyy? Sillä hän on kuin kultasepän tuli tai pesijän saippua. Hän istuu kuin hopean puhdistaja ja jalostaja; Hän puhdistaa Leeviläiset ja jalostaa/rikastaa heidät kuin kullan ja hopean. Sitten HERRALLA on miehiä, jotka tuovat uhrilahjoja oikeamielisyydessä," Malakia 3:2-3

"Kuka kestää Hänen tulonsa päivän?" - Pastorit, saarnaajat, kirjaoppineet, teologit ja muut uskontojen johtajat ovat nyt paljastetut olemaan täysin tietämättömiä Jumalan tosi opetuksesta. He eivät kykene mitätöimään tätä ilmestystä, koska Jumalan lupaus profeetalle kuin Moosekselle, (5. Moos. 18:15-19), jonka suuhun JUMALA ON LAITTAVA HÄNEN SANANSA, JOKA PUHUU HÄNEN SANAANSA KOSKIEN HÄNEN PYHÄÄ NIMEÄÄN, JOTA IHMISTEN TULEE AINOASTAAN KUUNNEELLA, KUN KYSEESSÄ ON HÄNEN SANANSA, on nyt tullut persoonassaan Maestro Eraño Martin Evangelista.

Sanoessaan, että Maestro Evangelista ei ole tuo henkilö, niin se ainoastaan tarkoittaa, että lukija ei ole lukenut älykkäästi tätä ilmestystä, koska koko tämä ilmestys, jota luet juuri nyt, on todiste siitä, että hän on sanottu profeetta.

"Kuka kestää kun Hän ilmestyy?" - Maestro Evangelistan auktoritteeti puhua Jumalan Nimessä ja todistaa Jeesuksesta perustuen Raamatun kirjoituksiin on kiistämätön.

Miksi?

Maestro Evangelistan Raamattu ilmestykset eivät ole hänen oman tutkimuksensa tulosta, sillä HÄN EI OLE OPISKELLUT KIRJOITUKSIA. Hänen kykynsä tehdä kyseisiä ilmestyksiä koskien aitoa Jumalan Nimeä, tarkoittaa ainoastaan sitä, että JUMALA NÄYTTÄÄ JA OSOITTAA NYT, ETTÄ HÄN ON SE, JOKA ON LAITTANUT HÄNEN SANANSA MAESTRO EVANGELISTAN SUUHUN.

Siten niin kutsuttujen teologien, raamatun tutkijoiden, pastorien tai pappien olevan aikeissa kieltää Maestro Evangelistan ilmestykset, niin tuon persoonan tulee ensin tarjota todisteet, että hän on profeetta kuin Mooses, jonka suuhun Jumalaa on laittanut Hänen sanansa ja lähettänyt puhumaan Hänen Nimessään.

Nämä teologit tai uskontojen henkilöt eivät voi sivuuttaa tai jättää huomioimatta tätä haastetta, sillä me olemme nähneet näiden "omituisten" ja "tappavien" ilmestysten (koskien Jumalan aitoa Nimeä), että Jumala on täyttänyt Hänen lupauksensa koskien tulevaa profeettaa kuin Mooses, jonka suuhun Hän tulee laittamaan Hänen sanansa ja lähettää puhumaan Hänen Nimessään.

Koska Maestro Evangelista on antanut vakuutensa ja todistuksensa, että hän on profeetta kuin Mooses, niin siitä seuraa, että meidän tulisi ottaa vinkistä vaari mitä Jumala sanoi 5. Mooseksen kirjassa 18:15-19, eli kuunnella ainoastaan häntä, ei ainoatakaan Raamattuoppinutta tai sen kaltaista lähdettä, kun kyseessä on Jumalan sana.

Se on sama kuin hävitty taistelu tai turhuuden hanke teologeille tai uskontojen henkilölle haastaa tai kieltää Jumalan profeetan kuin Mooseksen ilmestykset. Tässä ei ole kyseessä puhetaidollisuus, puhetekniikka tai julkisen puhetaidon esitys, vaan kyseessä on todellisuus, joka heidän täytyy hyväksyä nyt, mikäli he tahtovat tulla säästyneiksi Jumalan vihalta, kuten Jumala sanoi 5. Moos. 18:19.

Luemme Malakia 3:3-4.

"Ja hän istuu ja sulattaa ja puhdistaa hopean, hän puhdistaa Leevin pojat, saa ne puhtaiksi kuin kullan ja hopean ja sitten he tuovat Herralle uhrilahjoja vanhurskaudessa. Ja Herralle ovat otollisia Juudan ja Jerusalemin uhrilahjat niinkuin ammoin menneinä päivinä ja muinaisina vuosina. " Malakia 3:3-4

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"He will sit as a refiner and purifier of silver; he will purify the Levites and refine them like gold and silver. Then the Lord will have men who will bring offerings in righteousness and the offerings of Judah and Jerusalem will be acceptable to the Lord, as in days gone by, as in former years.." Malachi 3:3-4 (NIV)

Suora suomennos:

"Hän istuu kuin hopean puhdistaja ja jalostaja; Hän puhdistaa Leeviläiset ja jalostaa/rikastaa heidät kuin kullan ja hopean. Sitten HERRALLA on miehiä, jotka tuovat uhrilahjoja oikeamielisyydessä, ja Juudan ja Jerusalemin uhrit ova jälleen Herralle mieluisia, aivan kuten menneinä päivinä, kuten aikaisempina vuosina" Malakia 3:3-4

"Hän puhdistaa Leeviläiset" - Profeetta löytää ihmisiä, jotka voivat avustaa häntä hänen tehtävässään levittää Jumalan opetuksia, kuten ne ovat kirjoitetut Pyhään Raamattuun.

Lisäksi - profeetta ilmestyy aikana, jolloin monet ihmiset tekevät jo palvelustaan Jumalalle. Ongelmana on ainoastaan se, että he eivät tiedosta tosiasiaa, että he opettavat ja saanaavat väärästä jumalasta, sillä he ovat joutuneet heidän uskontonsa pettämiksi ja harhaanjohdetuiksi.

Sitten kun nämä saarnaajat kuuntelevat Maestroa, hyväksyvät aidon Jumalan Nimen jonka hän tuo ja valitsevat palvella tosi Jumalan Nimeä, niin he tulevat osaksi "Leeviläisiä", jotka ovat puhdistettuja kuin Kulta ja Hopea.

Kuinka nämä "Leeviläiset" voivat tulla puhdistetuiksi kuin Kulta ja Hopea?

"Ja sen kolmannen osan minä vien tuleen; minä sulatan heidät, niinkuin hopea sulatetaan, ja koettelen heitä, niinkuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: Se on minun kansani, ja se sanoo: Herra, minun Jumalani." Sakarja 13:9

Sitten kun nämä tämän päivän "Leeviläiset" - tai kirjanoppineet, pastorit, papit, rabbit, imaamit ja seurakuntapalvelijat nöyryyttävät itsensä ja myöntävät heidän virheellisen ja valheellisen opetuksensa heidän seuraajilleen ja kuuntelevat sekä hyväksyvät koko sydämestään Jumlan Nimen (jonka on ilmoittanut profeetta kuin Mooses webbisivuilla www.thename.ph / www.thenameonline.info / www.suurinimi.com), niin heidätkin jalostetaan kuin Kulta ja Hopea.

Luemme nyt Malakia 3:4:

"Sitten HERRALLA on miehiä, jotka tuovat uhrilahjoja oikeamielisyydessä, ja Juudan ja Jerusalemin uhrit ova jälleen Herralle mieluisia, aivan kuten menneinä päivinä, kuten aikaisempina vuosina." Malakia 3:4

"Sitten HERRALLA on miehiä, jotka tuovat uhrilahjoja oikeamielisyydessä" - Myöhemmin me tulemme tuntemaan mitä tämä "oikeamielisyys" tarkoittaa.

"Ja minä lähestyn teitä pitääkseni tuomion ja tulen kiiruusti todistajaksi velhoja ja avionrikkojia ja väärinvannojia vastaan ja niitä vastaan, jotka sortavat palkkalaista palkanmaksussa, leskeä ja orpoa ja vääntävät vääräksi muukalaisen asian eivätkä pelkää minua, sanoo Herra Sebaot (Herra Kaikkivaltias)." Malakia 3:5

"Ja minä lähestyn teitä pitääkseni tuomion ja tulen kiiruusti todistajaksi velhoja...vastaan" - Tämä on Jumalan sanoma uskontojen johtajille, sillä he ovat harjoittaneet noituutta ja taikuutta saarnatessaan, että mies nimeltä Jeesus, (joka huusi ääneen, että oli Jumalan hylkäämä) on ihmiskunnan pelastaja. Jumalan tulee todistamaan heitä vastaan Hänen profeettansa kuin Mooseksen, Maestro Evangelistan kautta.

"niitä vastaan, jotka sortavat palkkalaista palkanmaksussa" - He ovat syyllistyneet petokseen ja huijaukseen vähempiosaisia kohtaan, sillä se raha, jonka he ovat vastaanottaneet heidän seuraajiltaan, ei ollut Jumalan tarkoituksen mukaista pitää heillä itsellään tai heidän rakentamiaan kirkkoja varten. Ne rahat olivat tarkoitetut köyhille.

"eivätkä pelkää minua sanoo Herra Kaikkivaltias" - he eivät ole opettaneet ihmisille todellista Jumalan pelkoa.

"Sillä minä, Herra, en muutu, ettekä te, Jaakobin lapset, herkeä:" Malakia 3:6

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"I the Lord do not change. So you, the descendants of Jacob, are not destroyed." Malachi 3:6 NIV

Suora suomennos:

"Minä, Herra, en muutu. Siten te, Jaakobin jälkeläiset, ette tuhoudu. " Malakia 3:6

"Minä, Herra, en muutu." - Koska Jumala on puhunut jo kauan sitten, että tulee olemaan vain yksi mies, jota ihmisten tulee kuunnella kun kyseessä on Hänen sanansa ymmärtäminen ja hän on se, jonka suuhun Hän tulee laittamaan Hänen sanansa. Tämä ainoastaan tarkoittaa, ETTÄ YHDENKÄÄN IHMISEN EI TULE ROHJETA SELITTÄMÄÄN HÄNEN SANAANSA OMAN MIELIPITEENSÄ POHJALTA TAI OPINTOJENSA KAUTTA, SILLÄ HÄN ON JO ASETTANTU HENKILÖN KYSEISEEN SELITYSTYÖHÖN.

Uskontojen ei olisi pitänyt sekaantua Raamatussa olevaan Hänen sanaansa.

"Siten te, Jaakobin jälkeläiset, ette tuhoudu. "sen vuoksi, että he (Juutalaiset) ovat kutsutut Jumalan Nimessä.

Mikäli aikaisempi Israelin kansa (nykypäivän Juutalaiset) eivät tunnusta Nimeä, jonka Jumala lähetti Maestro Evangelistan ilmoittamaan ja sanovat yhä, että heidän isiensä Jumala on aina oleva heidän kanssaan,

niin mitä Jumala sanoo tästä asiasta?

Onko se totta, että Jumala ei ole enää nykypäivän Juutalaisten kanssa Lähi-idässä?

"Tämän näytti minulle Herra, Herra: Katso, oli korillinen kypsiä
hedelmiä. Ja hän sanoi: "Mitä sinä näet, Aamos?" Minä vastasin: "Korillisen kypsiä hedelmiä". Ja Herra sanoi minulle: "Minun kansani Israel on kypsä saamaan loppunsa: en minä enää mene säästäen sen ohitse."
Aamos 8:1-2

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"This is what the Sovereign LORD showed me: a basket of ripe fruit."What do you see, Amos?" he asked. "A basket of ripe fruit," I answered. Then the LORD said to me, "The time is ripe for my people Israel; I will spare them no longer." Amos 8:1-2 (NIV)

 Suora suomennos:

"Tämän Ylivertainen HERRA näytti minulle: Kori täynnä kypsiä hedelmiä. "Mitä sinä näet, Amos?" Hän kysyi. "Korillisen kypsiä hedelmiä," minä vastasin. Sitten HERRA sanoi minulle, "Aika on tullut Minun kansalleni Israelille; Minä en säästä heitä enää." Aamos 8:1-2

"Minä en säästä heitä enää." - Todella, Jumala ei ole enää heidän kanssaan!

Tämä on kutsu KAIKILLE JUUTALAISILLE, erityisesti nykyisen Juutalaisen valtion johtajille Lähi-idässä. Katukaa ja kutsukaa nyt HERRA JUMALA ISRELIN Nimeä ja palatkaa Hänen tykönsä. Älkää uskoko, että Jumala tulisi pelastamaan teidät taistelussanne nykyisiä vihollisianne vastaan, kuten teidän kirjanoppineenne ja Kristityt pastorit sanovat, koska niin kauan kuin te ette tunnusta Hänen suurta Nimeään, Jumala ei tule koskaan olemaan teidän kanssanne!

Luemme Malakia 3:4 uudelleen:

"Sitten HERRALLA on miehiä, jotka tuovat uhrilahjoja oikeamielisyydessä, ja Juudan ja Jerusalemin uhrit ova jälleen Herralle mieluisia, aivan kuten menneinä päivinä, kuten aikaisempina vuosina." Malakia 3:4

Miksi urilahjoja oikeamielisyydessä? Tarkoittaako tämä, että kun me tunnemme aidon Jumalan, niin me tulemme siirtymään takaisin eläinuhraamisiin?

Maestro Evangelista sanoo, että "avain ymmärrykseen" on tässä tapauksessa seurata sitä mitä Jumala sanoi "aivan kuten menneinä päivinä, kuten aikaisempina vuosina" - joka tarkoittaa, että me palaamme ymmärrykseen kertomuksesta, että minkä takia Jumalan loi ihmisen 1. Mooseksen kirjassa:

Miksi Jumala loi ihmisen?

"Ja Jumala sanoi: Tehkäämme ihminen (ihmiskunta) kuvaksemme, kaltaiseksemme; ja vallitkoot he meren kalat ja taivaan linnut ja karjaeläimet ja koko maan ja kaikki matelijat, jotka maassa matelevat. Ja Jumala loi ihmisen (ihmiskunnan) omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet (ihmiskunnan) loi; mieheksi ja naiseksi hän loi heidät."  1. Moos. 1:26-27

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"Then God said, "Let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea and the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals and over all the creatures that move along the ground." So God created mankind in his own image, in the image of God he created them; male and female he created them." Genesis 1:26-27 NIV

Suora suomennos:

"Sitten Jumala sanoi, "Tehkäämme ihmiskunta meidän kuvaksemme, meidän kaltaiseksemme, niin että he voivat vallita merten kaloja ja taivaan lintuja, yli kaikkien karjaeläinten ja villieläinten sekä kaikkien maassa liikkuvien olentojen yläpuolelle." Niin Jumala loi ihmiskunnan hänen omaksi kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän loi heidät; mieheksi ja naiseksi hän loi heidät." 1. Moos. 1:26-27

 

Kuten on kirjoitettu, Jumala loi ihmiset (sekä miehet että naiset) olemaan HÄNEN kuvanaan ja kaltaisenaan - tämä oli Jumalan tarkoitus luodessaan ihmiset.

Maestro Evangelista selittää: Mitä tarkoittaa tulla luoduksi Jumalan "kuvaksi ja kaltaiseksi"?

"Mutta minä saan nähdä sinun kasvosi vanhurskaudessa, herätessäni ravita itseni sinun muotosi katselemisella." Psalmi 17:15

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"And I—in righteousness I will see your face; when I awake, I will be satisfied with seeing your likeness." Psalm 17:15

Suora suomennos:

"Ja minä - oikeamielisyydessä minä näen sinun kasvosi; kun herään (todellisuuteen), olen vakuuttunut nähdessäni sinun samankaltaisuutesi." Psalmi 17:15

Vielä vuoden 1992 Suomikäännös:

"Minä saan nähdä sinun kasvosi, sillä minä olen viaton. Kun herään unesta, sinun läsnäolosi ravitsee minut." Psalmi 17:15

Toinen käännös, New King James Version, Uusi Kuningas Jaakon Laitos, Painos:

"As for me, I will see Your face in righteousness; I shall be satisfied when I awake in Your likeness." Psalm 17:15 NKJV

Suora suomennos:

"Mitä minuun tulee, minä näen Sinun Kasvosi oikeamielisyydessä; minun tulee olla tyytyväinen sekä vakuuttunut, kun herään Sinun kaltaisuudessasi." Psalmi 17:15

Kuten on kirjoitettu yläpuolella, Jumalan kaltaisuudella tarkoitetaan olemista sopusoinnussa Jumalan kanssa oikeamielisyydessä. Maestro Evangelista selittää, että Jumala loi ihmisen olemaan Hänen kuvansa kaltaisensa, ei fyysiseltä olemukseltaan (sillä me emme voi nähdä Jumalaa - 2. Moos. 33:20) MUTTA se on olla SOPUSOINNUSSA Hänen oikeamielisyytensä kanssa.

Ihmiskunnan edistyminen tieteessä ja teknologiassa ei osoita sitä, että Jumalaa ei olisi olemassa. Itse asiassa SE ON TODISTUS JUMALAN SANAN TÄYTTYMISESTÄ, että Hän loi ihmisen Hänen kuvakseen tai kaltaisekseen, koska kuten Hän, ihmiskunta on nyt hyödyntänyt hänen voimaansa ja älykkyyttään luodessaan teknologioita, jotka hyödyttävät ja edesauttavat yhteiskuntaa.

Kuitenkin, on olemassa vielä yksi puuttuva elementti tai perusedellytys siitä, että kuinka ihminen voi todella olla Jumalan kaltainen:

"Ja ihmiselle hän sanoi: 'Katso, Herran pelko - se on viisautta, ja pahan karttaminen on ymmärrystä.'" Job 28:28

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"And he said to the human race, "The fear of the Lord—that is wisdom, and to shun evil is understanding." Job 28:28 NIV

Suora suomennos:

"Hän sanoi ihmisrodulle, "Herran pelko - se on viisautta, ja pahan vieroksuminen on ymmärrystä." Job 28:28

Olla sopusoinnussa Jumalan oikeamielisyyden kanssa, on tunnustaa Hänen tosi Nimensä ja totella kaikkia Hänen perussääntöjään sekä lakejaan, koska siten toimalla toimimalla me todella luomme pohjan Jumalan pelolle ja pahan karttamiselle/vieroksumiselle!

Kuinka ihminen voi väittää, että hän todella tottelee Jumalaa, jos hän ei tunne Hänen Nimeään? Hän on välinpitämätön Jumalan Nimen suhteen, koska hän ei ole kuunnellut Jumalan sanoja 5. Moos. 18:18-19 tarkata ja ottaa kuuleviin korviinsa Hänen sanansa, joita Hänen profeettansa kuin Mooses on ilmoittanut koskien Hänen Nimeään!

Tämä tapahtuu ainoastaan nyt (meidän nykyisenä aikanamme), kun ihminen voi todella sanoa, että hän on Jumalan kaltainen oikeamielisyydessä, koska tosi Jumalan Nimi voidaan tuntea ainoastaan Hänen profeettansa kuin Mooseksen kautta.

 Me voimme nyt nostaa arvoonsa sen syyn minkä takia Jumala antoi meille Hänen lakinsa, ja se johtuu Hänen kaiken kattavasta suunnitelmasta koskien ihmisen luomista (mieheksi ja naiseksi) olla Hänen (Jumalan) Kaltainen (1. Moos. 1:26-27); tai olla kuin HÄN oikeamielisyydessä (Psalmi 17:15), joka tarkoittaa olla kuin Jumala viisaudessa ja oikeamielisyydessä.

 Kun se oli kirjoitettu "uhrilahjoja oikeamielisyydessä", niin se ei tarkoita tehtäväksi eläinuhrauksia. Se on toimeenpanoa siitä, mitä Jumala sanoi, silloin kun Hän loi meidät (olemaan Hänen kuvansa oikeamielisyydessä) käyttämällä meidän Jumalan antamaa kykyä, taitoa ja älykkyyttä kehittäessämme asioita ja tekniikoita rakentaessamme elämästämme helpompaa tai parempaa itsellemme ja meidän kanssaihmisillemme, ilman että tekisimme väkivaltaa Hänen lakejaan ja perussääntöjään kohtaan.

Kuinka me tiedämme, että toteuttamalla Jumalan tarkoitusta siinä, miksi Hän loi meidät, me emme enää tee eläinuhrauksia? Jatkamme lukemistamme:

"Ja Jumala siunasi heidät, ja Jumala sanoi heille: Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa ja tehkää se itsellenne alamaiseksi; ja vallitkaa meren kalat ja taivaan linnut ja kaikki maan päällä liikkuvat eläimet." 1. Moos. 1:28

 "vallitkaa, hallitkaa" - Jumala antoi ihmiselle auktoriteetin tai voiman yli eläinten, kalojen ja lintujen.

Kun Jumala sanoi, että ihmisen rooli on hallita eläinten yläpuolella, niin tarkoittaako se myös niiden syömistä?

"Ja Jumala sanoi: Katso, minä annan teille kaikkinaiset siementä tekevät ruohot, joita kasvaa kaikkialla maan päällä, ja kaikki puut, joissa on siementä tekevä hedelmä; olkoot ne teille ravinnoksi." 1. Moos. 1:29

Ei, se ei tarkoita eläinten syömistä. Tämä tarkoittaa, että kaiken tämän aikaa, Jumala on jo antanut Hänen ohjeensa siitä mitä meidän tulee syödä ja se on kaikkia siementä kantavia kasveja, hedelmiä ja vihanneksia. Ihmisen on määrä hallita ja vallita (huolehtia) eläimiä, Jumala ei sisällyttänyt, että me voisimme syödä niitä.

Miksi Jumala loi eläimet?

"Mutta kysypä eläimiltä, niin ne opettavat sinua, ja taivaan linnuilta, niin ne ilmoittavat sinulle; tahi tutkistele maata, niin se opettaa sinua, ja meren kalat kertovat sinulle." Job 12:7-8

Sanotaanko siinä, että meidän tulisi syödä heidän laisiaan? Ei, vaan meidän tulee ainoastaan oppia niiltä.

Me olemme tehneet tai keksineet monia laitteita ja menetelmiä, jotka ovat otetut (jäljitellyt, kopioidut) eläimiltä.

Kuten lentämisen taito linnuilta, me olemme oppineet tekniikan valmistaa lentokoneita. Me olemme oppineet luonnosta, istuttamisen tai maanviljelyn. Kaloilta me olemme oppineet tekemään veneitä, laivoja ja sukellusveneitä matkustaaksemme yli tai vesien vesien pintojen alla.

Se mikä tässä on ironista, on, että me olemme syöneet luotuja, joiden tarkoitus on ollut tuoda meille ohjausta luodessamme teknologioita ja ymmärtääksemme luontoa.

"Kuka kaikista näistä ei tietäisi, että Herran käsi on tämän tehnyt, hänen, jonka kädessä on kaiken elävän sielu ja kaikkien ihmisolentojen henki?" Job 12:9-10

Me olemme lukeneet Jumalan luomistyöstä kaikessa nyt käymässämme ja kuulleet Hänen Sanansa profeetan kuin Mooseksen, liiton sanansaattajan (Malakia 3:1-6) kautta ja olemme ymmärtäneet sen.

Miten on eläinten suhteen, tarkoittiko Jumala, että ne tappaisivat toisiaan ruuaksi? Onko "viidakon laki" (luonnonvalinta, vahvimmat selviävät) soveltuva tai käyttökelpoinen niiden suhteen?

"Ja kaikille metsäeläimille ja kaikille taivaan linnuille ja kaikille, jotka maassa matelevat ja joissa on elävä henki, minä annan kaikkinaiset viheriät ruohot ravinnoksi. Ja tapahtui niin." 1. Moos. 1:30

Jumalan tarkoituksen mukaisesti eläinten ei ollut tarkoitus syödä toistensa kaltaisia. Aivan kuten meidän ihmiseten suhteen, Jumala tarkoitti niiden syövän ja käyttävän ravinnokseen hedelmiä ja vihanneksia.

ME YMMÄRRÄMME NYT, minkä takia Jumala sanoi, että meidän tulee vallita/hallita eläimiä (ei niitä syödäksemme), vaan kouluttaaksemme niitä syömään hedelmiä ja vihanneksia.

Kun me olemme menestyksekkäitä tekemään tämän, niin mitä tulee tapahtumaan maailmalle? Se tulee olemaan kuin Eedenin Puutarha! Kaiken tämän aikaa, sen mitä Jumala tahtoo meidän tekevän, on tehdä paratiisi tänne maan päälle, eikä odottaa kuoleman jälkeistä paratiisia!

"vallitkaa meren kalat ja taivaan linnut ja kaikki maan päällä liikkuvat eläimet"

  Kouluttamaan eläimet - tämä on nyt mahdollista, koska me voimme nähdä YouTubeTM sekä Science Tv kanavilta, että eläimiä todellakin voidaan kouluttaa, etteivät ne syö kaltaisiaan ja syövät ainoastaan kasveja. Me voimme myös nähdä, että villieläimet kuten leijona, voivat olla ystävällisiä ihmisiä kohtaan.

  On aivan selvää, että ainoastaan "siementä kantavat kasvit" ja "puut, jotka siementä kantavia hedelmiä", ovat meidän ruokaamme, ravintoamme.

  Me olemme ajatelleet, että mahdollisuus eläinten ja ihmisten elämiselle toistensa kanssa voidaan saavuttaa toisessa tai kuoleman jälkeisessä elämässä taivaassa, kuten uskonnot opettavat. Todellisuudessa, kuten me voimme lukea, Jumala Itse kertoi meille, että meidän tulee ottaa se käytäntöön täällä tällä maa-planeetalla, sillä meidän roolimme on oppia eläimiltä ja kouluttaa niitä syömään kasveja. Nämä ovat ne tarjottavat/uhrilahjat oikeamielisyydessä, joista Jumala puhuu Malakia 3:4.

 Nyt se on selkeästi määritettyä meille, että Jumalan sana voidaan ymmärtää ainoastaan meidän nykyisenä aikanamme, koska ainoastaan meidän nykyisenä aikakautenamme me voimme käsittää ja pitää siitä tiedosta tiukasti kiinni, että Jumala loi meidät Hänen kuvakseen ja kaltaisekseen. Me voimme myös luoda asoita Tieteen kautta, aivan kuten Hän teki.

  Kuinka Jumala teki Hänen luomisensa? Tapahtuiko se Mysteerien ja taikuuden kautta?

"Hän on tehnyt maan voimallansa, vahvistanut maanpiirin viisaudellansa ja levittänyt taivaat taidollansa (ymmärryksellänsä). Kun hän jylisee, käy vetten pauhina taivaalla, ja hän nostaa pilvet maan ääristä, tekee salamat ja sateen ja tuo tuulen sen säilytyspaikoista." Jeremia 10:12-13

 "Hän on tehnyt maan voimallansa, vahvistanut maanpiirin viisaudellansa ja levittänyt taivaat ymmärryksellänsä." - Se voima, jota Jumala käytti luomisensa aikana, oli Hänen viisautensa ja ymmärryksensä kautta, tarkoittaen TIETEEN kautta, kyseessä ei ollut taikuus.

Kun hän jylisee, käy vetten pauhina taivaalla, ja hän nostaa pilvet maan ääristä, tekee salamat ja sateen ja tuo tuulen sen säilytyspaikoista." - Tässä on esimerkki siitä, kuinka Jumala teki Hänen luomisensa Tieteen kautta. Tieteilijät (Meteorologit) kykenevät nyt selittämään sen prosessin kuinka sateet ilmenevät ja kehittyvät.

  Nyt me voimme huomata (Hänen aidon profeettansa kuin Mooseksen) kautta, että Jumala loi kaiken käyttäen viisautta ja ymmärrystä, eikä mikään tapahtunut mysteerien ja salaisuuksien kautta, kuten uskonnot saarnaavat, mitä me tulemme ymmärtämään seuraavaksi?

"Järjetön on jokainen ihminen, tietoa vailla, häpeän saa jokainen kultaseppä veistetystä kuvasta, petosta on hänen valamansa kuva, eikä niissä henkeä ole." Jeremia 10:14

Nyt se on kiistämätöntä, että ne oppisuunnat, joista uskonnot saarnaavat, ovat heidän omaa tekoansa ja keksimäänsä, eivät Jumalalta. Vaikka he sanovat omaavansa akateemisia tutkintoja, niin sitä enemmän he näyttävät olevansa JÄRJETTÖMIÄ ja TIEDOTTOMIA, koska ne opetukset, joita he tekevät koskien Jumalaa, ovat heidän omia harhakuvitelmiaan ja petosta.

Ja mikä on vielä JÄRJETTÖMÄMPÄÄ, kuin saattaa ihmiskunta ylistämään miestä jonka päälle syljettiin, pilkattiin, hakattiin ja brutaalisti ruoskittiin sekä ristiinnaulittiin ja joka vielä huusi olevansa Jumalan hylkäämä?

Tästä syystä noiden Talot, jotka vannovat vääryyden nimessä Jumalan Nimeen, tulevat kerran tuhoutumaan, kun profeetta kuin Mooses ilmoittaa ja paljastaa Jumalan sanoman koskien Hänen tosi Nimeään.

Heitä ei ainoastaan havaita olevan syyllisiä nimiin, joita he ovat opettaneet Jumalasta, heidät todetaan myös olevan syyllisiä ihmiskunnan harhaanjohtamisessa koskien Jumalan sanomaa jo aivan alusta alkaen!

"Lentävän Kirjakäärön" sanoma, joka pitää sisällään Jumalan sanan, jonka Hän on laittanut Hänen aidon profeettansa kuin Mooseksen suuhun, tulee pirstomaan ja romuttamaan heidän (uskontojen) oppisuunnat perustuksiaan myöden.

 Tarkoittaako tämä sitä, että kaikki hedelmät ovat syömäkelpoisia ihmiselle?

Luemme mitä Jumala sanoi Adamille:

"Ja Herra Jumala otti ihmisen ja pani hänet Eedenin paratiisiin viljelemään ja varjelemaan sitä. Ja Herra Jumala käski ihmistä sanoen: Syö vapaasti kaikista muista paratiisin puista, mutta hyvän- ja pahantiedon puusta älä syö, sillä sinä päivänä, jona sinä siitä syöt, pitää sinun kuolemalla kuoleman." 1. Moos. 2:15-17

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

"The LORD God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and take care of it. And the Lord God commanded the man, "You are free to eat from any tree in the garden; but you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil, for when you eat from it you will certainly die." Genesis 2:15-17 NIV

Suora suomennos:

"HERRA Jumala otti miehen ja laittoi hänet Edenin Puutarhaan työstämään sitä ja pitämään siitä huolta. Ja HERRA Jumala käski ihmistä, "Sinä olet vapaa syömään kaikista puutarhan puista; mutta sinun ei pidä syödä hyvän ja pahan tiedon puusta, sillä, kun sinä siitä syöt, sinä varmasti tulet kuolemaan." 1. Moos. 2:15-17

, "Sinä olet vapaa syömään kaikista puutarhan puista; mutta sinun ei pidä syödä hyvän ja pahan tiedon puusta, sillä, kun sinä siitä syöt, sinä varmasti tulet kuolemaan." - Siitä, mitä Jumala sanoi Adamille, me voimme ymmärtää, että kaikki hedeltät eivät ole hyviä syödä tai nauttia ruuaksi.

"HERRA Jumala otti miehen ja laittoi hänet Edenin Puutarhaan työstämään sitä ja pitämään siitä huolta" - Edenin Puutarha tässä symbolisoi meidän planeettamme Maata. Tämän tapahtuman kautta Jumala näyttää meille, että ihmisen rooli on pitää huolta Maasta eikä tuhota sitä, kuten ihmiset ovat tehneet ja jatkavat tuhoamista edelleen.

  Kuten me olemme lukeneet, on erittäin selvää, että Jumalan tarkoitus ei muutu aina alusta alkaen nykyisyyteen asti.

  Koskien eläinten lihan syömistä, kuinka se on vaikuttanut ihmisten elämään?

"Ja Jumala siunasi Nooan ja hänen poikansa ja sanoi heille: Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa. Ja peljätkööt ja vaviskoot teitä kaikki eläimet maan päällä ja kaikki taivaan linnut ja kaikki, jotka maassa matelevat, ja kaikki meren kalat; ne olkoot teidän valtaanne annetut. Kaikki, mikä liikkuu ja elää, olkoon teille ravinnoksi; niinkuin minä olen antanut teille viheriäiset kasvit, niin minä annan teille myös tämän kaiken." 1. Moos.9:1-3

Tässä kyseisessä tapahtumassa Jumala muistuttaa meitä siitä, mitä Hän sanoi Genesiksen ensimmäisessä kappaleessa.

Ja kuitenkin se, mitä me emme ole ottaneet tarkasti huomioon, on se (aivan kuten Adamkin), että kyseessä on myös testi meille kaikille. Uskonnot ovat olleet niitä, jotka ovat esitelleet itsensä olevan Jumalan edustajia. Ottakaamme selvää mikäli he ovat edelleen luovuttaneet tai välittäneet Jumalan sanoman meille juuri kuten Jumala on halunnut.

Tulvan jälkeen kaikki Nooan ympärisön alueella oli tuhoutunut, eikä ollut näkyvillä kasveja. Uskonnot tulkitsivat rationaalisesti eli järkeilivät, että Jumala salli lihan olevan syötävää.

Kuitenkin, käyttäkäämme viisauttamme ja ymmärrystämme saadaksemme selville salliko Jumala todella meidän syödä lihaa:

"Älkää vain syökö lihaa, jossa sen sielu, sen veri, vielä on. Mutta teidän oman verenne minä kostan; jokaiselle eläimelle minä sen kostan, ja myöskin ihmisille minä kostan ihmisen sielun, toiselle toisen sielun. Joka ihmisen veren vuodattaa, hänen verensä on ihminen vuodattava, sillä Jumala on tehnyt ihmisen kuvaksensa." 1. Moos.9:4-6

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"But you must not eat meat that has its lifeblood still in it. And for your lifeblood I will surely demand an accounting.  I will demand an accounting from every animal.  And from each man, too, I will demand an accounting for the life of his fellow man. "Whoever sheds the blood of man, by man shall his blood be shed; for in the image of God has God made man." Genesis 9:4-6 (NIV)

Suora suomennos:

"Mutta te ette saa syödä lihaa, jossa on yhä sen elämänveri. Lisäksi tiedän elämänverestänne Minä varmasti vaadin selonteon/tilityksen. Minä vaadin selonteon jokaisesta eläimestä. Lisäksi myös jokaisesta ihmisestä, Minä vaadin selonteon hänen lähimmäisensä elämästä. Kuka tahansa vuodattaa ihmisen veren, ihmisen kautta hänen verensä tulkoon vuodatetuksi; sillä Jumalan kuvaksi Jumala on tehnyt ihmisen." 1. Moos. 9:4-6

"Mutta te ette saa syödä lihaa, jossa on yhä sen elämänveri. Lisäksi tiedän elämänverestänne Minä varmasti vaadin selonteon/tilityksen. Minä vaadin selonteon jokaisesta eläimestä." - Ihmiset ajattelivat, että lihan syöminen oli sallittua, mutta ei siinä olevaa elämän verta.

 Kuitenkin kun me luemme sen, mitä Jumala sanoi:

"tiedän elämänverestänne Minä varmasti vaadin selonteon/tilityksen."

Tämä tarkoittaa sitä, että Jumala muistutti meitä siitä, mitä tulee tapahtumaan meille kun me syömme lihaa. Ihmiset ja eläimet tulevat tulevat kärsimään muiden eläinten lihan syömisestä. Syy on se, että siitä aiheutuu negatiivinen reaktio kehossa, elimistössä.

 Maestro Eraño M. Evangelista sanoo: Jumala on sanonut aikaisemmin, että jos me syömme eläinten lihaa, niin siitä tulee olemaan meille seuramuksia. Se oli aikaa, jolloin ihmiset alkoivat kärsiä ja kokea tauteja, jotka ovat vereen liittyviä - verenpainetaudit, korkea verenpaine, syöpä ja muita.

Tämä on syy sille, että ennen tätä aikaa Nooan ihmisten kanssa, Adamista lähtien hänen jälkeläisiinsä, ne jotka söivät vihanneksia ja puiden hedelmiä, heidän elinkaarensa oli pidempi:

"Kun Aadam oli sadan kolmenkymmenen vuoden vanha, syntyi hänelle poika, joka oli hänen kaltaisensa, hänen kuvansa, ja hän antoi hänelle nimen Seet. Ja Aadam eli Seetin syntymän jälkeen kahdeksansataa vuotta, ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä. Niin oli Aadamin koko elinaika yhdeksänsataa kolmekymmentä vuotta; sitten hän kuoli. Kun Seet oli sadan viiden vuoden vanha, syntyi hänelle Enos."     1. Moos. 5:3-6

Tämä on vahvistus sille, että kun he seurasivat, noudattivat ja seurasivat Jumalan Käskyjä, heillä oli pidemmät elämät.

Toinen esimerkki:

"Kun Metusalah oli sadan kahdeksankymmenen seitsemän vuoden vanha, syntyi hänelle Lemek. Ja Metusalah eli Lemekin syntymän jälkeen seitsemänsataa kahdeksankymmentä kaksi vuotta, ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä. Niin oli Metusalahin koko elinaika yhdeksänsataa kuusikymmentä yhdeksän vuotta; sitten hän kuoli." 1. Moos. 5:25-27

Tässä on kyseessä se opetus, että mikäli ihminen pala Jumalan tykö ja jälleen alkaa syödä vihanneksia ja kasvien hedelmiä, niin seuraavilla sukupolvilla tulee olemaan pidempi elinkaari, elämä.

Joten, kun ihmiset olettivat Jumalan antaneen heille luvan (Genesis/1. Moos. 9:1-6) syödä eläinten lihaa, niin he unohtivat ne kiellot ja seuraamukset, että he joutuisivat maksamaan eläinten elämänveren heidän omalla verellään. Onko se totta?

Ja sen vuoksi, että on "vapaa tahto" - he söivät. Kuinka pitkä on ihmisen elinikä, kun he söivät eläinten lihaa?

"Meidän elinpäivämme ovat seitsemänkymmentä vuotta taikka enintään kahdeksankymmentä vuotta; ja parhaimmillaankin ne ovat vaiva ja turhuus, sillä ne kiitävät ohitse, niin kuin me lentäisimme pois." Psalmi 90:10

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"The length of our days is seventy years - or eighty, if we have the strength; yet their span is but trouble and sorrow, for they quickly pass, and we fly away." Psalm 90:10 (NIV)

 Suora suomennos:

"Meidän päiviemme pituus on seitsemänkymmentä vuotta - tai kahdeksankymmentä, mikäli meillä on voimavaroja; silti kuinkin heidän elämänkaarensa on vain ongelmia ja surua, sillä pian he käyvät läpi elämänsä, ja lentäen haihdumme pois." Psalmi 90:10

Ihmisen elinikä tuli lyhemmäksi, kun he alkoivat syödä eläinten lihaa! Toisin kuin aikaisemmat Jumalan ihmiset, he elivät pidemmät elämät, koska he söivät ainoastaan vihanneksia ja hedelmiä.

Mikä on vihannesten ja puiden hadelmien syömisen etu?

"Silloin Daniel sanoi katsastajalle, jonka hoviherrain päällikkö oli määrännyt pitämään silmällä Danielia, Hananjaa, Miisaelia ja Asarjaa: Koettele palvelijoitasi kymmenen päivää, ja annettakoon meille vihannesruokaa syödäksemme ja vettä juodaksemme. Sitten tarkastettakoon sinun edessäsi, miltä me näytämme ja miltä näyttävät ne nuorukaiset, jotka syövät kuninkaan pöydän ruokaa; ja tee sitten palvelijoillesi sen mukaan, mitä silloin havaitset. Ja hän kuuli heitä tässä asiassa ja koetteli heitä kymmenen päivää. Mutta kymmenen päivän kuluttua havaittiin heidät muodoltaan kauniimmiksi ja ruumiiltaan lihavammiksi kuin yksikään niistä nuorukaisista, jotka söivät kuninkaan pöydän ruokaa." Daniel 1: 11-15

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"Daniel then said to the guard whom the chief official had appointed over Daniel, Hananiah, Mishael and Azariah, "Please test your servants for ten days: Give us nothing but vegetables to eat and water to drink.  Then compare our appearance with that of the young men who eat the royal food, and treat your servants in accordance with what you see."  So he agreed to this and tested them for ten days. At the end of the ten days they looked healthier and better nourished than any of the young men who ate the royal food." Daniel 1:11-15 (NIV)

 Suora suomennos:

"Silloin Daniel sanoi vartijalle, jonka ylituomari oli määrännyt Danielin, Hananjan, Miisaelin ja Asarjan valvojaksi, "Minä pyydän, testaa sinun palvelijoitasi kymmenen päivää: Älä anna meille mitään muuta kuin vihanneksia syödäksemme ja vettä juodaksemme. Sitten vertaa meidän ulkonäköämme niihin nuoriin miehiin, jotka syövät kuninkaallisesta pöydästä, ja kohtele sitten palvelijoitasi sen mukaisesti mitä näet." Niin hän suostui tähän ja testasi heitä kymmenen päivää. Kymmenen päivän lopulla he näyttivät terveellisemmiltä ja paremmin ravituilta, kuin yksikään kuninkaallista ruokaa syövä nuori mies." Daniel 1: 11-15

Mikäli maailman ihmiset toteuttavat sen, mitä Jumala on sanonut Genesiksessä eläinten huolehtimisesta ja ainoastaan hedelmien sekä vihannesten syönnistä ruuaksi, niin me tulemme elämään terveellistä ja rauhallista elämää maassa. Me olisimme voineet tehdä meidän maailmamme paikaksi, joka on mahtava Eedenin Puutarha.

Mutta mitä uskonnot ovat saarnanneet? Tuo paratiisi tai aito taivas kyetään saavuttamaan kuolemamme jälkeen, mikäli me olemme uskollisia sille, mitä he saarnaavat.

Mikä on seuraamus, kun he (uskonnot) ovat saattaneet maailman uskomaan tuollaiseen opetukseen?

-         Sotaa ja hajotusta - sillä uskonnot ovat aivopesseet heidän seuraajansa taistelemaan toisia uskontoja vastaan - esimerkkinä ovat ristiretkeläiset ja tämän päivän uskontojen konfliktit, terrorismi sekä uskonnolliset tappamiset,

-         Taudit - koska syömällä lihaa, ihmiskunta on kärsinyt kuolettavista sairauksista,

-         Planeettamme tuohoutuminen - koska jokainen valtio on väärinkäyttänyt maan varantoja tehdäkseen aseita, tämä on johtanut katastrofeihin, joita tapahtuu meidän maailmassamme nykyään.

 Me voimme huomata, että Jumalan ohjelinjat ovat oikeat ja todelliset, niin todelliset, että kun me olemme eksyneet niistä, me todella kärsimme seuraamuksista.

Ja nyt, vapaa-ajattelijat voisivat kysyä "Jos Jumala loi ihmisetn olemaan älykäs kuin Hän on, niin miksi Jumala haluaa ihmisen uskovan tarinan, että koko ihmiskunta on peräisin yhdestä ihmisparista?"

Tämä kiistely ja väittely ovat jatkuneet jo kauan aikaa, koska uskonnot väittävät, että Jumala loi ainoastaan yhden parin ihmisiä - Adamin ja Eevan.

Vaikka Tiede on nyt tehnyt löytöjä, että kyseiset opetukset koskien ihmisen alkuperän olevan kahdessa ihmisessä, ei ole totta - uskonnot yhä väittävät heidän ymmärryksensä olevan oikein.

Me emme voi syyttää näitä vapaa-ajattelijoita olemaan kysymättä tuon kaltaisia kysymyksiä, koska he perustavat heidän väitteensä todellisuuteen. Koska profeetta kuin Mooses on täällä, me ilmoitamme nyt aidon kertomuksen Luomisesta, ja sen että Tiede on oikeassa. Adam ja Eeva eivät ole Jumalan ensiksi luomia ihmisiä:

Tuomion päivä on nyt todellakin tullut uskonnoille, koska he ovat saattaneet ihmiskunnan uskomaan heidän valheelliseen tulkintaan:

 

YDISTYKÖÖN KOKO MAAILMA YHDEN TOSI JUMALAN NIMEN ALAISUUTEEN, KUTEN ON ILMOITTANUT PROFEETTA KUIN MOOSES - JUMALAN VIIMEINEN PROFEETTA! 28.4.2014 Osa 2