Olemmeko me kirottuja?

  

 

Jumalan Kirous

 

Julkaistu 22 Elokuuta 2005

                                                                               

 

Opi tuntemaan tämän nykyisen maailman tilaan johtaneista syistä

 

Kauan sitten profeetat Vanhassa Testamentissa Pyhässä Raamatussa vastaanottivat ilmestyksiä Jumalalta. Jotkut näistä näyistä ovat toteutuneet ja saaneet täyttymyksensä heidän elinaikanaan, mutta on myös joitakin ilmestyksiä, jotka ovat jääneet uskonnoille ja tutkijoille piilotetuiksi ja tuntemattomiksi aina näihin päiviin asti.

 

 Maestro Evangelista sanoo, että kaikki profeettojen saamat ilmestykset eivät olleet tarkoitettuja tapahtuviksi heidän aikanaan. Sen vuoksi on ilmestyksiä, joita on vaikea ymmärtää, eivätkä edes uskonnot, oppineet tai tutkijat ole osanneet niitä selittää.

 

  Useimmat heistä ovat käyttäneet symboleja ja kielikuvia, jotta ovat saaneet ilmestykset sopimaan omiin opinsuuntiinsa. He eivät kuitenkaan ole kyenneet ratkaiseman niiden tarkoitusta, sillä heille ei ole annettu arvovaltaa/aukroriteettia paljastaakseen niitä, ja myös niiden paljastumisajankohta on ollut vasta tulossa.

 

  Otamme Jeesuksen esimerkiksi. Tunnemmeko hänet todella tarkasti? Miksi enkelin täytyy tulla antamaan todistus hänestä, kuten hän sanoi Ilmestyskirjassa 22:16?

 

 Nyt luemme Vanhasta Testamentista erään ilmestyksen, joka voi tapahtua meidän aikanamme vai onko se juuri tapahtumassa. Lue ja pohdi Sakarjan Kirjassa olevaa ilmestystä, joka on "Lentävä Kirjakäärö", jota ei varmasti ole selitetty minkään uskonnon taholta, mutta nyt se tapahtuu.

  
Lentävä Kirjakäärö

 

Lukekaamme Pyhästä Raamatusta:

 

              Minä nostin jälleen silmäni, ja katso: oli lentävä kirjakäärö.
Ja hän sanoi minulle: "Mitä sinä näet?" Minä vastasin: "Minä näen lentävän kirjakäärön, kahtakymmentä kyynärää pitkän ja kymmentä kyynärää leveän".
Sakarja 5:1-2

 

  "Lentävä Kirjakäärö", kuten Maestro Evangelista selittää, on merkki kirouksesta, joka on asetettu ihmiskunnan ylle Jumalan Käskystä.

 

  Sen tarkoitusta ei ollut tarkoitus ilmoittaa Sakarjan elinaikana, vaan meidän nykyisellä teknologisella aikakaudella. Se symbolisoi kehittyneitä viestintävälineitä - satelliittiyhteyksiä, Internetiä, kaapeli TV verkostoa ja muita uuden teknologian saavutuksia, joita ei ollut vielä Sakarjan aikana olemassa. Sakarjalle vain annettiin silloin etuoikeus nähdä vilaus tulevaisuutta.

 

  Kuin vakuutena Sakarjalta kysyttiin "Lentävästä Kirjakääröstä" ja hän kykeni ainoastaan kuvailemaan näkemäänsä sen aikaisella sanavarastollaan tai omalla älyllään, siksi se on "Lentävä Kirjakäärö". Tämä tarkoittaa ainoastaan sitä, että profetian ei ollut määrä tapahtua hänen aikanaan.

 

  Mikä on tämän ilmestyksen tarkoitus tai sanoma?

 

Hän sanoi minulle: "Tämä on kirous, joka käy yli kaiken maan. Sillä tämän kirouksen mukaisesti siitä puhdistetaan pois jokainen varas, ja jokainen vannoskelija puhdistetaan siitä pois. Sakarja 5:3

 

"puhdistetaan"= tuomitaan

vannoskelija"= väärän valan vannoja

  

  "Lentävän Kirjakäärön" tarkoitus on ilmoittaa "varkaita" ja "väärin vannojia" kohtaan langetettu kirous, keitä he ovat ja mitä heille ajallaan tapahtuu?

 

Minä lasken sen irti, sanoo Herra Sebaot, ja se menee varkaan kotiin ja sen kotiin, joka vannoo väärin minun nimeeni. Se jää sisälle hänen kotiinsa ja kalvaa sen loppuun asti, sekä sen puut että sen kivet." Sakarja 5:4

 

"kalvaa sen" = tuhoaa

 

  Kirous, Maestro Evangelistan mukaan, on suunnattu varkaisiin ja niihin jotka vannovat väärin Jumalan Nimessä! Kuten on profetoitu, kaikki edellä mainitut tulevat menehtymään ennalta määrättynä aikana ja kaikki heidän rakennuksensa (omaisuutensa) tulee tuhoutumaan.

 

   Keitä he ovat?

 

Loppu on lähellä

 

  Tiesikö Jeesus tulevasta lopun ajasta? Lue Maestro Evangelistan ilmestys ja kaikki tulevat havaitsemaan, että profetia oli Jeesuksen aikana yhä täyttymättä. Keitä ovat Jeesuksen mukaan "varkaita ja niitä jotka vannovat väärin Jumalan Nimeen"?

 

Ja kun muutamat puhuivat pyhäköstä, kuinka se oli kauniilla kivillä ja temppelilahjoilla kaunistettu, sanoi hän: Luukas 21:5

 

  Tämä oli aika jolloin opetuslapset osoittivat temppeliä, joka oli koristeltu jalokivillä ja muilla lahjoituksilla. Mitä Jeesus sanoi siitä?

 

"Päivät tulevat, jolloin tästä, mitä katselette, ei ole jäävä kiveä kiven päälle, maahan jaottamatta". Luukas 21:6

 

"Päivät tulevat" - Jeesus kertoi, että temppeli, joka oli koristeltu jalokivillä ja muilla lahjoituksilla, tulee kohtaamaan loppunsa. Mutta se ei tule tapahtumaan hänen aikanaan.

 

Niin he kysyivät häneltä sanoen: "Opettaja, milloin tämä sitten tapahtuu? Ja mikä on oleva merkki tämän tulemisesta?" Luukas 21:7

 

  Miltä tämä erityisesti mainittu temppeli näyttäisi tunnusmerkiltään tänään?

 

  Temppeli, jonka on määrä tuhoutua ajallaan, oli koristeltu jalokivillä ja muilla lahjoituksilla.

 

  Tämä mainitun temppelin olemus täytyy varmistaa, sillä on olemassa muita temppeleitä tai instituutioita, jotka saavat monenlaisia lahjoituksia: Kuten hallitukset ja monet kansalaisjärjestöt, jotka vastaanottavat lahjoituksia ja lahjoja. Mikä saa tämän erityisen temppelin erottumaan muista? Ja milloin se tuhoutuu?

 

  Vastasiko Jeesus opetuslapsille esitettyihin kysymyksiin?

  

              Niin hän sanoi: "Katsokaa, ettei teitä eksytetä. Sillä monta tulee minun nimessäni sanoen: 'Minä olen se', ja: 'Aika on lähellä'. Mutta älkää menkö heidän perässään. Luukas 21:8

 

"Katsokaa, ettei teitä eksytetä" - Jeesus sanoi, että meidän tulee olla varovaisia, ettemme joudu

petetyiksi. Miksi hän antoi tällaisen varoituksen?

 

  Miksi Jeesus sanoi, "Minä olen se", King James käännösversiossa on se-sanan paikalla "Kristus".  Maestro Evangelista sanoo, että koska Jeesus oli aikaisemmin valittu, niin tulee vielä aika jolloin monet saarnaisivat Jeesuksen nimessä, ja mitä he opettavat?

 

  Nämä ihmiset jotka tulevat Jeesuksen nimessä, tulevat opettamaan meille, että Jeesus oli Kristus ja että "Aika on lähellä". Antoiko Jeesus meille ohjeita kuinka toimia?

 

"Mutta älkää menkö heidän perässään" Luukas 21:8

 

  Jo kauan sitten Jeesus varoitti meitä tulevista saarnaajista Jeesuksen nimessä, sillä hän tiesi uskontojen pystyttämien temppeleiden ja kirkkojen tuhoutuvan ajallaan. Erityinen merkki, joka tällä tuhoon tuomitulla temppelillä on, on sen antama opetus, että Jeesus oli "se/Kristus" (se jonka hän oli itse rakentanut) ja "Aika on lähellä".

 

  Temppeli, johon hän viittaa on "kristillisyys" ja muut uskonnot, jotka antavat suuren huomion tai korkean arvostuksen Jeesukselle.

 

  Mutta milloin on sen tuhoutumisen aika?


Ja kun kuulette sotien ja kapinain melskettä, älkää peljästykö. Sillä näitten täytyy ensin tapahtua, mutta loppu ei tule vielä heti." Sitten hän sanoi heille: "Kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, ja tulee suuria maanjäristyksiä, tulee ruttoa ja nälänhätää monin paikoin, ja taivaalla on oleva peljättäviä näkyjä ja suuria merkkejä. Luukas 21:9-11

 

Ennen temppelin tuhoutumista on sotia, onnettomuuksia, katastrofeja, maanjäristyksiä, nälänhätää ja tauteja.

 

  Maestro Evangelista sanoo, että jos sinä näet tai koet näitä tapahtumia samanaikaisesti, niin se on merkkinä alkaneelle temppelin tuhoutumiselle, johon Jeesus viittasi.


  Nyt Maestro Evangelista paljastaa meille, keitä ovat ne, jotka tulevat Jeesuksen nimessä opettamaan, että Jeesus oli "se/Kristus" ja "Aika on lähellä" sekä hänen identiteetin "joka vannoo väärin minun nimeeni."

 

Mutta mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen ja meidän kokoontumiseemme hänen tykönsä, niin me pyydämme teitä, veljet 2. Tess.2:1

 

   Kirjeen aiheena on Jeesuksen tuleminen. Minkä ohjeen seuraajat saavat?

 

ettette anna minkään hengen ettekä sanan ettekä minkään muka meidän lähettämämme kirjeen heti järkyttää itseänne,( niin että menetätte mielenne maltin, ettekä anna niiden itseänne peljästyttää), ikään kuin Herran päivä jo olisi käsissä. 2. Tess.2:2

  

  Koska he ovat ennalta valmistelleet Jeesuksen tulemista, katsotaan oliko hän tulossa…

 

Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennen kuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi, 2. Tess.2:3

 

Selvennykseksi New International Version, uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

Don't let anyone deceive you in any way, for (that day will not come) until the rebellion occurs and the man of lawlessness is revealed, the man doomed to destruction.
2 Thessalonians 2:3 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennen kuin kapinointi lisääntyy ja laittomuuden mies paljastetaan, mies, joka on tuomittu tuhoon. "

 

"Sillä se päivä ei tule" - Jeesus ei palaa, ja asia ei selkene ennen kuin "laittomuuden mies paljastetaan".

 

  Kuka on tämä mies? Millä tavalla hänen identiteettinsä tulee kaikkien ihmisten tietoon?

 

Laittomuuden mies/ihminen

 

Kuka on tämä mies?

 

tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. Ettekö muista, että minä, kun vielä olin teidän tykönänne, sanoin tämän teille? Ja nyt te tiedätte, mikä pidättää, niin että hän vasta ajallansa ilmestyy. 2. Tess.2:4-6

 

Milloin hänet paljastetaan?

 

Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa; jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää, 2. Tess.2:7

  

"laittomuuden salaisuus" tai "laittomuuden salainen voima" - voima, jonka hän sai saatanalta.

 

 "jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää," - kunnes hänet on paljastettu.

Millä tavalla "laittomuuden mies/ihminen" paljastetaan?

 

niin silloin ilmestyy (paljastetaan) tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä 2. Tess.2:8

 

"jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä" - Jeesuksen Testamentti tulee paljastamaan kuka tämä "laittomuuden mies/ihminen" on, mutta kaikki tietävät jo ettei Jeesus tule takaisin, vaan että hänen "enkelinsä" (Ilmestyskirja 22:16) paljastaa tämän miehen identiteetin. Jokainen tulee tietämään sen tämän ilmestyksen jäljemmässä osassa.

 

  Palaamme "Jeesuksen paluuseen", kenen opetusta se on?

 

tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sen tähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua. 2. Tess.2:9-10

 

  Kirkoissa ja seurakunnissa saarnataan Jeesuksen takaisin tulosta ja sen lisäksi siellä tehdään myös muita rituaaleja; ajetaan ulos demoneja, luvataan jumalan valtakuntaa (jonka nimeä ei tunneta) ja tapahtuu ihmeparantumisia Jeesuksen nimessä.

 

  Kaikki tämä on valhetta, sillä heidän opetuksensa ei tule Jumalalta, vaan saatanalta! Selviää myöhemmin, kuinka se tapahtui.

 

   Mitä Jumala teki?

 

Ja sen tähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen,

2. Tess.2:11

 

   Maestro Evangelista sanoo - Kyseessä on kirous, joka on uskonnoissa ja heihin uskovissa! Ei yksikään, eivät edes uskonnot, ole huomioineet millään tavoin tätä Jeesuksen erityistä viestiä; että tuhon kohteeksi joutuvat uskonnot, ei maailma!

 

  Ihmiskunnan ei tulisi olla tyrmistynyt ja peloissaan uskontojen pelottelun tähden!

 

  Kuinka monta kirkkoa ja uskontoa on olemassa? Kuinka moni niistä on pettänyt ihmisiä, että Jeesus olisi tulossa takaisin?

 

  Nyt me tiedämme mikä talo tulee tuhoutumaan määrättynä aikana… uskontojen rakennukset! Kirotut on nyt paljastettu ja heidän identiteettinsä ilmoitettu…on vain ajan kysymys kun koko maailman ihmiset tietävät sen.

 

Maestro Evangelista sanoo: Tämä on ilmestys Jumalan Sanalta ihmiskunnalle: Tämä on viimeinen ilmestys Totuudesta, jotta kykenemme näkemään totuuden ja valheen! Nyt on "Lentävän Kirjakäärön" aika tai digitaalinen aika, se on merkkinä ajasta, jolloin uskontojen valheet paljastetaan, joilla ihmiskuntaa on petetty palvomaan ja ylistämään jumalaa, joka ei ele tunnettu.

 

 Kirouksen syy tulee lopultakin maailman tietoon tämän nykyisen sukupolven aikana. Ihmisillä on pääsy suurempaan tietoon, juuri tällaiseen kuten nyt luet, ei kuten aikaisemmin, jolloin uskonnot saattoivat helposti piilottaa totuuden.

 

"Lentävä Kirjakäärö" - Tämä on ilmestys kirouksesta! Mitä kirous todella on ja miksi me olemme kirottuja? Me emme tiedä vastauksia kysymyksiin, ellemme jäljitä juuria.

 

  Mitä me tarkoitamme "Kirouksella"

 

Siunaus & Kirous