Osa 2

 

 

Jeesuksen Todistus 


 

   Maestro Evangelista sanoo, että Ihmiskunnalla oleva tieto Jeesusta koskien tulee valtaosin uskontojen tarjoaman opetuksen kautta. Me kaikki olemme kasvaneet ja varttuneet näiden opetusten rakentamina. Sen perusteella, mitä Pyhään Raamattuun on kirjoitettu, niin kuka Jeesus todella oli?

 

 Tässä on se missä ero sijaitsee. Jeesus oli luvattu Messias, ja hän tuli Jumalalta saamansa tehtävän kanssa täyttääkseen sen juutalaisen kansan keskuudessa ja kansan parhaaksi. Mitkä ovat Jumalan Profeettojen ilmestykset koskien hänen voiteluaan? Täyttikö Jeesus täysin hänelle annetun tehtävän?

  

  Kaikki tietävät uskontojen olevan liittoutuneita Jeesuksen tunnustamisessa ja hänestä saarnaamisessa hänen olevan "ainoasyntyinen Jumalan poika", että hän "paransi sairaat", "nousi ylös kuolleista", ja kuoli koko ihmiskunnan syntien puolesta, jotta me pelastuisimme ja saavuttaisimme syntiemme anteeksiannon Jumalalta.

 

  Saarnaavatko uskonnot täysin totuudenmukaisesti Jeesuksesta ja Jumalasta, kun tarkastellaan asiaa Pyhästä Raamatusta? 

  

  Miksi uskonnot ovat keskenään jakautuneet ja taistelevat toisiaan vastaan? Ovatko uskonnot ainoita, joilla on oikeus ja auktoriteetti saarnata kaikille ihmisille Pyhässä Raamatussa kerrotusta Jeesuksesta?

 

   Mikäli näin on, niin miksi uskonnot eivät saarnaa tulevasta Jeesuksen enkelistä tai sanansaattajasta, jonka Jumalan Profeetta paljasti Pyhässä Raamatussa Ilmestyskirjassa, Kappale 22:16?

 

  Vaikka kysyt näitä uskonnoilta, niin ne eivät kykene täysin vastaamaan, mitä Jeesus sanoillaan tarkoitti.

 

             "Minä, Jeesus, lähetin enkelini todistamaan näitä teille seurakunnissa. Minä olen Daavidin juurivesa ja hänen suvustansa, se kirkas kointähti." Ilmestyskirja 22:16

 

"enkelin" - sanansaattaja, minkä sanoman hän tuo meille koskien Jeesusta?

 

"todistamaan" - enkeli tulee todistamaan; keille todistus tullaan antamaan?

 

"seurakunnissa" - kaikille uskonnoille, jotka tunnustavat ja uskovat Jeesukseen. Mitä enkeli todistaa Jeesuksesta?

 

"Minä olen Daavidin Juurivesa ja hänen suvustansa" - tämä on enkelin todistus: Että Jeesus on "Daavidin poika" tai tulee Daavidin talosta/suvusta. Koska uskonnot ovat saarnanneet toisella tavoin, että Jeesus on ainoasyntyinen Jumalan poika; enkeli tulee vain oikaisemaan tai asettamaan uskontojen virheellisesti antaman tiedon oikealla tavalla, niin että Jeesus saa takaisin hänelle kuuluvan oikeellisen paikan Pyhässä Raamatussa.

 

  Mistä hänen enkelinsä tulee myös todistamaan? 

    

"se kirkas kointähti" - ainoastaan "enkelin" todistuksella ihmiskunta tulee saamaan selkeän tiedon ja ymmärryksen Jeesuksen ainutlaatuista tehtävää koskien, jonka hän sai Jumalalta juutalaista kansaa varten. Lopulta, oppiaksemme syyn, miksi Jeesus sanoi myös omaavansa Pyhässä Raamatussa ilmoitetun merkin "kirkas kointähti".

 

  Tämä todistus tulee antamaan valoa väärään ymmärrykseen johtaneille uskontojen opetuksille Jeesuksesta. Pyhä Raamattu, Jeesuksen enkelin kautta tulee antamaan uuden ymmärryksen mysteereille, jotka varjostavat Jeesuksen identiteettiä. Maestro Eraño Evangelista tulee myös antamaan syyn asialle, miksi uskonnot ja valtiot taistelevat ja ihmiset tappavat toisiaan Jumalan nimessä, toisin sanoen Jeesuksen nimessä. Uskontojen olisi pitänyt kertoa ihmisille, että he odottaisivat "Enkelin" tuloa, niin he nyt tietäisivät ja tuntisivat oikean Jeesuksen. Uskonnot ovat tehneet omia toisistaan poikkeavia väärään käsitykseen ohjaavia selityksiään, jotka ovat jakaneet ihmisiä, yhdistymisen sijaan.

 

  Yksi esimerkki on uskontojen johtajien tarkoituksenmukainen petos ja vääristely, koskien tulevan "enkelin" henkilöllisyyttä Ilmestyskirjassa 22:16. He sanovat tulevan "enkelin" olevan Pyhä Henki, tai Jumaluuden kolmas persoona, joka tulee heihin, kun he saarnaavat, kun ja jos he tulevat tuntemattoman voiman myötä kosketetuiksi. Selkeästi ymmärrys on kateissa!

 

  On olemassa vain yksi mies, ja hän tulee antamaan todistuksen Jeesuksesta, se on selkeästi kirjoitettuna Pyhään Raamattuun Ilmestyskirjaan!

 

  Nyt Jeesuksen antama lausunto on täytetty. Enkeli, joka kantaa Jeesuksen todistusta ja miehellä jolla on Jumalan antama Sana, on viimein tullut. Uskonnoilla ei ole mitään tietoa todistuksesta, jonka hän tuo (niin kuin se on kirjoitettu Pyhään Raamattuun), koska Jumala ei ole heitä lähettänyt, eikä kyseistä tehtävää heille antanut! Uskontojen pitäisi kuunnella enkelin antamaa todistusta Jeesuksesta.

 

   Syy miksi ihmiset ovat hämmästyneitä Maestro Evangelistan antamasta ilmestyksestä koskien Jeesuksen Todistusta, johtuu apostolien ja uskontojen vääristelemistä Jumalan profetioista, jotka kertovat todellisesta Jeesuksesta Pyhässä Raamatussa! Tässä suhteessa uskonnot ovat esitelleet meille erilaisen Jeesuksen, joka perustuu osaltaan Pyhään Raamattuun ja suuremmalta osaltaan Jeesuksen apostoleilta ja varhaisimmilta kirkoilta saatuihin tietoihin. Me kaikki olemme olettaneet Jeesuksen olevan "Jumalan poika" ja nyt saamme lukea hänen olevan vain "Daavidin juurivesa" (Ilmestyskirja 22:16).

 

  Kumpaa sinä uskoisit: Uskontoja vai Jeesusta?

 

    Tässä osuudessa todellinen Jeesus on paljastettu Pyhän Raamatun kautta (Ilmestyskirjassa 22:16) mainitun "Enkelin" toimesta, miehen jolle Jeesus on antanut auktoriteetin toimittaa hänen Testamenttinsa/Todistuksensa maailman kansoille Jumalan asettamana aikana. Tämä tulee antamaan uutta valoa tarkasteltaessa opetuksia, että oliko Jeesus:

 

• Jumalan poika, ei ihmisen 


• "Sana, joka tuli lihaksi…" 


• tullut saamaan voiman ja kunnian koko maailmaa ajatellen 


• kaikkien ihmisten pelastaja 


• elossa uudelleen kuoltuaan 


• mennyt taivaaseen 


• palaamassa kolmantena päivänä

 

Jeesus kuoli kauan sitten ja meidän on täysin virheellistä sanoa hänen tulevan takaisin lihassa. Kuka toimittaa Jeesuksen Testamentin maailman kansoille? Tuleva enkeli, joka on mainittu ilmestyskirjassa 22:16.

 

   Maestro Evangelista on jo ennalta lähetetty paljastamaan ihmisille Suuren ja Pyhän Jumalan Nimen ja antamaan Jeesuksen Todistuksen.

 

            Jeesuksen Kristuksen ilmestys, jonka Jumala antoi hänelle, näyttääkseen palvelijoillensa, mitä pian tapahtuman pitää; ja sen hän lähettämänsä enkelin kautta antoi tiedoksi palvelijalleen Johannekselle, joka tässä todistaa Jumalan sanan ja Jeesuksen Kristuksen todistuksen, kaiken sen, minkä hän on nähnyt. Autuas se, joka lukee, ja autuaat ne, jotka kuulevat tämän profetian sanat ja ottavat vaarin siitä, mitä siihen kirjoitettu on; sillä aika on lähellä! ilmestyskirja 1:1-3.

 

Ja Jeesus vahvistaa:

 

             "Minä, Jeesus, lähetin enkelini todistamaan näitä teille seurakunnissa. Minä olen Daavidin juurivesa ja hänen suvustansa, se kirkas kointähti." Ilmestyskirja 22:16

 

  On selkeästi kirjoitettu, että Jumala lähetti profeetan esittelemään Hänen Suuren Nimensä kaikille ihmisille ja Jeesus sanoi lähettävänsä "enkelin" tai "sanansaattajan" hänen puolestaan, tarkoittaen - Jumalan ilmoittama "Muukalainen" (Malakia 3:1) ja "enkeli" Jeesuksen Todistuksessa ovat yksi ja sama henkilö.

 

  Miksi tätä asiaa ei ole koskaan mainittu uskontojen opetuksissa?

 

Maestro antaa meille yksityiskohtia kun luemme hänen ilmestyksiään, jotka pohjautuvat Pyhään Raamattuun kertoen Jeesuksesta. Uskonnot eivät kerro maailman ihmisille totuutta Jeesuksesta. Ovatko he salailemassa meiltä jotain, vai eivätkö he todellakaan tiedä mitään Jeesuksen todellisesta identiteetistä?

 

Tämä on yksi Pyhän Raamatun tärkeimmistä profetioista, koska "Muukalainen", eivät uskonnot, tulee paljastamaan jumalan Nimen kaikille ihmisille!

 

Miksi meidän on tärkeää tietää Jumalan Nimi?

 

            Jumala, pelasta minut nimesi voimalla, aja minun asiani väkevyydelläsi.
Jumala, kuule minun rukoukseni, ota korviisi minun suuni sanat.
Psalmi 54:3-4

 

Jumalalla on nimi ja Hänen Nimensä voimalla me olemme pelastetut. Niin "Muukalainen", joka on myös Jeesuksen enkeli, tulee paljastamaan meille Jumalan Nimen, jotta me tulisimme palastetuiksi näinä ennalta arvaamattomina aikoina ja että maailman yllä oleva "kirous" "nostettaisiin" tai otettaisiin pois.

  

Maestro Eraño Evangelista selittää meille myös syyn miksi Jumala lähetti Jeesuksen; täyttikö hän annetun tehtävänsä; syyn hänen aikaiselle kuolemalleen; ja palaako hän todellakin. Jos Jeesus täytti Jumalan hänelle antaman tehtävän omana aikanaan, niin eikö elämä olisi parempaa, yltäkylläisempää ja rauhallisempaa siitä ajasta lähtien. Siinä tapauksessa ei olisi tarvittu Ilmestyskirjaa ja Jeesuksen Todistusta, jonka "enkeli" tulee ihmisille paljastamaan. Maailma ei olisi täynnä ongelmia, kuin se on kirottuna.

 

Sinä saatat kysyä: Mikä kirous? (Onko totta, että koko maailma on Jumalan kirouksen alaisena?)

 

Mikäli joku voi olla tietämätön yhä pahenevasta maailman tilanteesta tällä hetkellä, niin meidän täytyy jatkaa ja oppia Maestro Eraño Evangelistan ilmestyksistä.

 

Jatkaaksesi:

 

Olemmeko me Kirottuja?