Jeesuksen Voima 

 

JEESUKSEN PETOS

Julkaistu 22. Elokuuta 2005

 

   Me voimme nähdä ja kuulla joka päivä kuinka uskonnot saarnaavat, että Jeesus oli "Jumalan poika". He ovat panostaneet suuresti voimavaroja ja rahaa, jolla ovat saaneet aikaiseksi yhden maailman historian suurimman propagandakoneiston! Kuinka se on mahdollista? Heille on mahdollista tehdä se, koska toimivallan heidän tekemiselleen antaa Paholainen!

 

  Haluaisitko sinä jättää maailman petoksen valtaan ikuisesti?

 

  Kuinka hän teki sen? Tämä petos alkoi siitä, kun hän ylisti Paholaista ja vastaanotti tarjotun voiman ja aloitti ihmisten pettämisen.

 

  Mikä oli hänen pettämisensä tapa?

 

"Ja fariseusten ollessa koolla Jeesus kysyi heiltä sanoen: "Mitä arvelette Kristuksesta? Kenen poika hän on?" He sanoivat hänelle: "Daavidin". "Matteus 22:41-42

  Kaikki tiesivät silloin, että tuleva Kristus tai "Voideltu" tulee Daavidin huoneesta ja että tätä jälkeläistä tultaisiin kutsumaan "Daavidin pojaksi".

 

"Hän sanoi heille: "Kuinka sitten Daavid Hengessä kutsuu häntä Herraksi, sanoen:
 'Herra sanoi minun Herralleni: Istu minun oikealle puolelleni, kunnes minä panen sinun vihollisesi sinun jalkojesi alle'."
Matteus 22:43-44

 

  Jeesus esitti "fariseuksille" (lainoppineet) sanaleikin, jollaista he eivät osanneet odottaa. 

 

"Jos siis Daavid kutsuu häntä Herraksi, kuinka hän on hänen poikansa?"

Matteus 22:45

  He jäivät satimeen Jeesuksen asettamaan ansaan, eivätkä kyenneet osoittaa hänen olevan väärässä. Tästä tapahtumakerrasta johtuen Jeesus sai heidät uskomaan, että Daavid tarkoitti Jeesusta laulussaan, Psalmissa, että hän olisi "Jumalan poika".

 

"Ja kukaan ei voinut vastata hänelle sanaakaan; eikä siitä päivästä lähtien yksikään enää rohjennut kysyä häneltä mitään." Matteus 22:46

 

  Kukaan ei vastannut hänelle, koska silloin hänen aikanaan, oli vain ainoastaan Jeesus, kenellä oli tieto kyseisen profetian totuudesta sekä sen oikeasta opetuksesta.  Hänen olisi kuulunut selittää kansalleen, sillä se oli hänen tehtävänsä. Kuitenkin hän käytti hallussaan olevaa tietoa omaksi henkilökohtaiseksi hyödykseen, koska hän ei tahtonut tulla kutsutuksi "Daavidin pojaksi", vaan hän halusi itseään kutsuttavan "Jumalan pojaksi". 

 

  Kukaan ei osannut vastata Jeesuksen esittämään kysymyksen, mutta Maestro Evangelista sanoo, että se oli hänen aikanaan.

 

  Onneksi meille, Maestro Evangelista on lähetetty selkeästi selittämään asiat, joita Jeesus sanoi ja teki. Mitä Maestro Evangelista sanoo Jeesuksen väitteeseen, joka on ollut vastaamattomana miltei 2000 vuotta?

 

  Luemme uudelleen mitä Jeesus sanoi tästä "enkelistä" joka vielä tulisi?

 

"Minä, Jeesus, lähetin enkelini todistamaan näitä teille seurakunnissa. Minä olen Daavidin juurivesa ja hänen suvustansa, se kirkas kointähti." Ilmestyskirja 22:16

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

"I, Jesus, have sent my angel to give you this testimony for the churches.

I am the Root and the Offspring of David, and the bright Morning Star."
Revelation 22:16 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Minä, Jeesus olen lähettänyt enkelini antamaan teille tämän todistuksen, joka on tarkoitettu kirkoille. Minä olen Daavidin Juuri ja jälkeläinen, ja kirkas Aamuntähti." Ilmestyskirja 22:16

 

  "Enkeli", meidän Maestro Evangelista, selittää meille selkeästi kaiken Jeesuksesta ja hänen testamentistaan, aina kuolemaansa asti, ajasta jolloin profetia hänen tulostaan annettiin. Mitä Maestro Evangelista sanoo Jeesuksen väitteestä/vaateesta?

 

  Maestro Evangelista sanoo: Jeesus käytti Pyhän Raamatun jakeita ja se oli syy miksi "fariseukset" eivät kyenneet osoittamaan Jeesuksen sanoja vääriksi, sillä Jeesus oli ainoa mies siihen aikaan, joka piti hallussaan tosi opetusta Jumalan Sanasta. Sen sijaan, että hän olisi tarkoin opettanut kansalleen, hän käytti tietoa henkilökohtaiseksi hyödykseen. Hän käytti sitä saavuttaakseen toiveensa tulla kutsutuksi "Jumalan pojaksi".

 

  Kun Jeesus kysyi heiltä kyseisestä raamatun kohdasta " Herra sanoi minun Herralleni", niin onko se todella kirjoitettu Pyhään Raamattuun?

 

 "Daavidin virsi. Herra sanoi minun herralleni:

"Istu minun oikealle puolelleni,

kunnes minä panen sinun vihollisesi sinun jalkojesi astinlaudaksi"."

Psalmi 110:1

 

  Kyllä se on kirjoitettu, siksi kenelläkään ei hänen aikanaan ollut rohkeutta tai ymmärrystä todistaa Jeesuksen sanoja vääräksi. Nyt "enkeli" on tullut ja hän selittää selkeästi tämän väitteen todenperän.

 

  Daavid puhui kyseisestä asiasta ja syy miksi Daavid kutsui itseään Herraksi, kun hän puhuu Herra Jumalan kanssa, johtuu siitä, että hän on itse myös kuningas.

 

  Edetkäämme

 

"Daavidin laulu. Varjele minua, Jumala, sillä sinuun minä turvaan.
Minä sanon Herralle: "Sinä olet minun Herrani, paitsi sinua ei ole minulla mitään hyvää
"; Psalmi 16:1-2

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

Keep me safe, O God,
for in you I take refuge.
I said to the LORD, "You are my Lord;
apart from you I have no good thing."
Psalm 16:1-2 (NIV)

 

Ja toinen käännös, King James Version, Kuningas Jaakon Painos/Laitos:

 

Preserve me, O God: for in thee do I put my trust.
O my soul, thou hast said unto the LORD, Thou art my Lord:

my goodness extendeth not to thee;
Psalm 16:1-2 (King James Version)

 

Suomennos:

 

"Suojele minua, Oi Jumala: Sinuun minä asetan luottamukseni.

Oi minun sieluni, sinä olet sanonut HERRALLE, Sinä olet minun Herrani:

minun nöyrä hyvyyteni ei saavuta Sinun pyhyytesi ja hurskautesi ulottuvuuksia."

 Psalmi 16:1-2

 

"Oi minun sieluni" - On aivan erityisesti mainittuna, että Daavid puhui itsestään, kun hän keskusteli Jumalalle ja sanoi "Sinä olet minun Herrani…"

 

  Onko todella totta, että Daavid viittaa itseensä tällä tavalla puhuessaan Jumalan kanssa?

 

"Niin kuningas Daavid meni ja asettui Herran eteen ja sanoi: "Mikä olen minä, Herra, Herra, ja mikä on minun sukuni, että olet saattanut minut tähän asti? Mutta tämäkin on ollut vähän sinun silmissäsi, Herra, Herra, ja niin olet sinä puhunut palvelijasi suvulle myöskin kaukaisista asioista, näin opettaen ihmisten tavalla, Herra, Herra. Mitä Daavid enää sinulle puhuisi? Sinähän tunnet palvelijasi, Herra, Herra." 2. Samuel 7:18-20

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

Then King David went in and sat before the LORD, and he said:

"Who am I, O Sovereign LORD, and what is my family, that you have brought me this far?  And as if this were not enough in your sight, O Sovereign LORD, you have also spoken about the future of the house of your servant. I s this your usual way of dealing with man, O Sovereign LORD ?

"What more can David say to you?  For you know your servant, O Sovereign LORD.
II Samuel 7:18-20 (NIV)

 

"…O Sovereign LORD…" - "Oi Kaikkein Ylin, suvereeni HERRA".

 

"Mitä Daavid enää sinulle puhuisi?" - Kun Daavid puhui Jumalan kanssa, hän viittaa itseensä kolmannessa persoonassa; epäsuorasti ja sillä Daavid osoittaa suurta nöyristymistä Jumalan läsnäolossa. Daavid oli lammaspaimen ja Jumala teki hänestä kuninkaan. Nöyryys on merkki suuresta kunnioituksesta.

 

Niin Maestro Evangelista sanoo, Kun Daavid sanoi: "Herra sanoi minun Herralleni…", niin kyseessä oli Daavid ja hän puhui tässä kappaleessa epäsuorasti omasta persoonastaan, eli Daavid ei viitannut keneenkään toiseen. Jeesus väitti, että kappaleessa viitataan "Jumalan poikaan", joka olisi hän itse.

 

  Luemme uudelleen Jeesuksen väitteestä…

 

"Ja fariseusten ollessa koolla Jeesus kysyi heiltä sanoen: "Mitä arvelette Kristuksesta? Kenen poika hän on?" He sanoivat hänelle: "Daavidin". Hän sanoi heille: "Kuinka sitten Daavid Hengessä kutsuu häntä Herraksi, sanoen:" Matteus 22:41-43

 

  Kyseessä oli Daavid keskustelemassa Jumalan kanssa. Sen lisäksi uskonnot väittävät, että Daavid profetoi, että Jeesuksen viholliset lasketaan Jeesuksen jalkojen alle…

 

"Herra sanoi minun Herralleni: Istu minun oikealle puolelleni,

kunnes minä panen sinun vihollisesi sinun jalkojesi alle'." Matteus 22:44

 

  Kenen vihollisista tässä on kyse? Uskonnot sanovat, että siinä puhutaan Jeesuksen vihollisista, jotka lasketaan hänen jalkojensa alle, onko se totta?

 

Ja Salomo lähetti Hiiramille tämän sanan:
"Sinä tiedät, ettei minun isäni Daavid voinut rakentaa temppeliä Herran, Jumalansa, nimelle niiden sotien tähden, joilla häntä joka puolelta ahdistettiin, kunnes Herra oli laskenut viholliset hänen jalkojensa alle. 1. Kun.5:2-3

 

Solomon sent back this message to Hiram:

"You know that because of the wars waged against my father David from all sides,

he could not build a temple for the Name of the LORD his God until the LORD put

his enemies under his feet.
1 Kings 5:2-3 (NIV)

 

"the Name of the LORD" - JUMALAN Nimi, Englanninkielisessä versiossa on selkeästi kunnioittaen korostettu milloin on kyseessä HERRA JUMALA ja milloin toinen herra.

 

  Selkeästi voimme nähdä, että kyseessä on Daavidin jalkojen alle lasketut viholliset, ei Jeesuksen jalkojen alle. Jeesuksen kohdalla kävi aivan päinvastoin; hänet laskettiin vihollistensa jalkojen alle. Lopulta, 2000 vuotta vastaamattomana pysytellyt kysymys on nyt vastattu!

 

  Se tyyli, jota Jeesus käytti opetuksessaan ja petoksessaan palvelutehtävänsä aikana, onko se Jumalasta vai joltain muulta saatua?

 

  Luemme, mistä nykyinen petos sai alkuperänsä:

  

"Niin perkele sanoi hänelle: "Jos sinä olet Jumalan Poika, niin sano tälle kivelle, että se muuttuu leiväksi". Luukas 4:3

  Paholainen tiesi, ettei Jeesus ole oikea Jumalan poika. Muutoin hän ei olisi koetellut Jeesusta muuttamaan kiven leiväksi…

 

 

Jeesus vastasi hänelle: "Kirjoitettu on: 'Ei ihminen elä ainoastaan leivästä'."
Ja perkele vei hänet korkealle vuorelle ja näytti hänelle yhdessä tuokiossa kaikki maailman valtakunnat ja sanoi hänelle: "Sinulle minä annan kaiken tämän valtapiirin (oma lisäys; määräysvallan) ja sen loiston, sillä minun haltuuni se on annettu, ja minä annan sen, kenelle tahdon. Jos sinä siis kumarrut minun eteeni, niin tämä kaikki on oleva sinun."
Luukas 4:4-7

 

  Tämä oli saatanan tarjous Jeesukselle, ja sen vastapainoksi Jeesuksen tuli ylistää paholaista. Mitä Jeesus vastasi?

 

"Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Kirjoitettu on: 'Sinun pitää kumartaman (oma lisäys; ylistää) Herraa, sinun Jumalaasi, ja häntä ainoata palveleman'."  Luukas 4:8

 

  Ja mitä tapahtui? 

 

"Niin hän vei hänet Jerusalemiin ja asetti hänet pyhäkön harjalle ja sanoi hänelle: "Jos sinä olet Jumalan Poika, niin heittäydy tästä alas;" Luukas 4:9

 

  Paholainen pyytää Jeesusta hyppäämään alas huipulta…

 

"sillä kirjoitettu on: 'Hän antaa enkeleilleen käskyn sinusta, että he varjelevat sinua',
ja: 'He kantavat sinua käsillänsä, ettet jalkaasi kiveen loukkaisi'
." Luukas 4:10-11

 

"sillä kirjoitettu on" - koska Jeesus vastasi paholaiselle käyttäen Pyhän Raamatun jakeita, niin paholainen käytti vastavuoroisesti jakeita haastaakseen hänet… mikä oli Jeesuksen vastaus?

 

"Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Sanottu on: 'Älä kiusaa Herraa, sinun Jumalaasi'." Luukas 4:12

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

Jesus answered, "It says: 'Do not put the Lord your God to the test.' "
Luukas 4:12 (NIV)

 

Suora suomennos: "Jeesus vastasi, "on kirjoitettu: Älä aseta Herraasi sinun Jumalaasi testiin/koetukseen."

 

  Miksi Jeesus vastasi tällä tavalla? Onko paholaisen käyttämä jae kirjoitettuna Pyhään Raamattuun?

 

"Sillä hän antaa enkeleilleen sinusta käskyn varjella sinua kaikilla teilläsi.
He kantavat sinua käsillänsä, ettet jalkaasi kiveen loukkaisi." Psalmi 91:11-12

 

  Totta, mutta se mitä Psalmiin on kirjoitettu asiasta, on eri asia, kuin mitä paholainen kysyi Jeesukselta. Paholainen sanoi " heittäydy tästä alas", eli tarkoitti tarkoituksellista heittäytymistä. Jeesuksen vastaamassa kohdassa pelastetaan kaatumiselta " ettet jalkaasi kiveen loukkaisi"- ja se tarkoittaa, jos hän onnettomuudekseen kompastuu. Saatana sanoi eri tavalla, kuin mitä on kirjoitettu Pyhään Raamattuun. Tämä on salaisuus kiusauksesta tai petoksesta - sanoa tai tarkoittaa eri asiaa, kuin mitä on kirjoitettu.

 

  Keitä ovat ihmiset meidän aikanamme, jotka opettavat meitä samalla tavalla? Uskontojen oppi, että kiusaus aavikolla oli viimeinen kerta, kun Jeesusta koeteltiin tai kiusattiin, ei ole totta. Mikä on todisteena, että tämä kerta ei ollut viimeinen?

 

Lue eteenpäin…

 

"Ja kun oli kaiken kiusattavansa kiusannut, poistui perkele hänen luotaan ajaksi."

 Luukas 4:13  

 

Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos

 

When the devil had finished all this tempting, he left him until an opportune time.
Luke 4:13 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kun perkele/paholainen oli lopettanut kiusaamisena, hän jätti hänet kunnes aika olisi otollinen." Luukas 4:13

 

 "poistui perkele hänen luotaan ajaksi" - vaikka paholainen jätti Jeesuksen rauhaan aavikolla, kuten on kirjoitettu, niin se oli vain ajaksi. Jeesusta kiusattiin ja koeteltiin uudelleen ja uudelleen, kunnes hän antoi periksi.

 

Koskien Syntejä