KOSKIEN NYKYAIKANA TAPAHTUVIA VALTOIMENAAN RIEHUVIA TUHOJA, KATASTROFEJA JA USKONNOLLISIA SOTIA: 9. Syyskuuta 2014

 

Tarkoittaako Tämä Sitä, Että Raamatullista Jumalaa Ei Ole Olemassa?

 

Meidän nykyisenä aikakautenamme me olemme silminnäkijätodistaneet, kuinka maailma on joutunut erilaisten raivoisien myrskyjen, täystuhojen ja sotien hävityksen kohteeksi. Tämän kaltaisista kauheista tapahtumista johtuen monet ihmiset ovat pettyneitä ja ovat nostattaneet ajatuksia pintaan, että onko Raamatullista Jumalaa todellakaan olemassa.

 

Ateistit (ihmiset, jotka eivät usko Jumalan olemassaoloon ja tarkastelevat Jumalan sanoja Raamatusta kuin myyttinä tai taruna) ja yleisesti viittaavat ja tuovat mieliin tietyn tarinan koskien suurta "maailmalaajuista" (kuten Kristityt väittävät) tulvaa Nooan aikana (1. Mooseksen kirja Kappaleet 6-9) vahvistaakseen heidän argumenttiaan, väitettään, että Raamatullinen Jumala ei ole oikeudenmukainen. Vaan on enemminkin Jumala, joka rakastaa tappaa tai on kansanmurhaaja jumala - tarkoittaen, että Hän ei ole millään tavalla poikkeava verrattuna mytologian jumaliin ja siten ollen Hän ei ole oikeasti olemassa.

 

Kuitenkin, mikäli Ateistit ovat oikeassa asettamassaan väitteessä, että Raamatullinen Jumala ei ole oikeamielinen Jumala, vaan kansanmurhaajaolento, niin miksi on niin että Jumala ei jatkanut Hänen säädöstään rankaista Niiniven kaupungin asukkaita profeetta Joonan kertomuksessa (Joona Kappale 3-4)?

 

Luemme mitä silloin tapahtui:

 

"Joonalle tuli toistamiseen tämä HERRAN sana: Nouse ja mene Niiniveen, siihen suureen kaupunkiin, ja saarnaa sille se saarna, minkä minä sinulle puhun. Niin Joona nousi ja meni Niiniveen HERRAN sanan mukaan. Ja Niinive oli suuri kaupunki Jumalan edessä: kolme päivänmatkaa. Ja Joona käveli kaupungissa aluksi yhden päivänmatkan ja saarnasi sanoen: Vielä neljäkymmentä päivää, ja Niinive hävitetään." Joona 3:1-4

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

"Then the word of the LORD came to Jonah a second time: "Go to the great city of Nineveh and proclaim to it the message I give you." Jonah obeyed the word of the LORD and went to Nineveh. Now Nineveh was a very important city - a visit required three days. On the first day, Jonah started into the city. He proclaimed: "Forty more days and Nineveh will be overturned." Jonah 3:1-4 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Sitten HERRAN sana tuli toistamiseen Joonalle: "Mene Niiniven suureen kaupunkiin ja julista sille sanoma, jonka Minä annan sinulle." Joona totteli HERRAN sanaa ja lähti Niiniveen. Niinive oli erittäin tärkeä kaupunki - käynti siellä vaati kolme päivää. Ensimmäisenä päivänä Joona aloitti kaupungissa. Hän julisti: "Vielä neljäkymmentä päivää ja Niinive joutuu kumotuksi ja hylätyksi." Joona 3:1-4

 

Jumala on antanut tuomionsa, mutta Jumala ei sanonut millä tavalla tuomio voidaan kumota, niin että sitä ei tapahtuisi.  Niiniveläiset olivat jo Jumalan tuomion alaisia.

 

Mitä kaupungissa asuvat ihmiset tekivät?

 

"Niin Niiniven miehet uskoivat Jumalaan, kuuluttivat paaston ja pukeutuivat säkkeihin, niin suuret kuin pienet. Ja kun tieto tästä tuli Niiniven kuninkaalle, nousi hän valtaistuimeltaan, riisui yltään vaippansa, verhoutui säkkiin ja istui tuhkaan. Ja hän huudatti Niinivessä: Kuninkaan ja hänen ylimystensä määräys kuuluu: Älkööt ihmiset älköötkä eläimet - raavaat ja lampaat - maistako mitään, käykö laitumella tai vettä juoko. Verhoutukoot ihmiset ja eläimet säkkeihin, huutakoot väkevästi Jumalaa ja kääntykööt itsekukin pois pahalta tieltänsä sekä väkivallasta, mikä heidän käsiänsä tahraa." Joona 3:5-8

 

Kaikki katuivat aina pienimmästä suurimpaan. He nöyrtyivät Jumalan edessä.

 

"pois pahalta tieltänsä sekä väkivallasta" - sama kuin juuri nyt on tapahtumassa joka osassa maailmaa; väkivaltaa ja tappamisia maiden välillä.

 

Jatkaaksemme:

 

"Ehkäpä Jumala jälleen katuu ja kääntyy vihansa hehkusta, niin ettemme huku."Joona3:9

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Who knows? God may yet relent and with compassion turn from his fierce anger so that we will not perish." Jonah 3:9 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kuka tietää? Ehkä Jumala vielä heltyy ja myötätunnossaan kääntyy pois rajusta vihastaan, niin että me emme tuhoutuisi." Joona3:9

 

Tämä oli heidän harras pyyntönsä/rukouksensa Jumalalle, mitä Jumala teki?

 

"Kun Jumala näki heidän tekonsa, että he kääntyivät pois pahoilta teiltänsä, niin Jumala katui sitä pahaa, minkä hän oli sanonut tekevänsä heille, eikä tehnyt sitä." Joona 3:10

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"When God saw what they did and how they turned from their evil ways, he had compassion and did not bring upon them the destruction he had threatened." Jonah 3:10 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kun Jumala näki sen mitä he tekivät, että kuinka he kääntyivät pahoilta teiltään, Hän tunsi myötätuntoa, sääli ja armahti, eikä tuonut heidän ylleen sitä tuhoa, jonka oli uhannut tehdä." Joona 3:10

 

Vaikka Jumala oli jo antanut Hänen tuomionsa, Hän ei "tuhonnut" Niiniven kaupunkia, koska sen asukkaat katuivat ja kääntyivät Hänen puoleensa.

 

Maestro Evangelista sanoo, että vaikka Jumalan tuomio on annettu, jos me vain kadumme tekojamme, muutamme käytöksemme ja tapojemme suuntaa sekä käännymme Hänen puoleensa, Hän tulee ottamaan Hänen tuomionsa takaisin, aivan kuten Hän teki Niiniven kaupungin tilanteessa.

 

Mikäli ja kun Jumala anteeksiantoi Niiniven kaupungille heidän itsensä nöyryyttämisen johdosta ja koska he kääntyivät pois heidän pahoilta ja väkivaltaisilta teiltään, niin tämä tarkoittaa sitä, että Raamatun Jumala ei ole joukkomurhaaja jumala, kuten Ateistit väittävät.

 

Kun vertaa sitä mitä tapahtui profeetta Joonan aikana sen kanssa mikä oli Nooan aikainen tulema, me voimme helposti nähdä syyn sille, minkä takia Jumala salli niiden Nooan aikalaisten ihmisten tuhoutua sen aikaisessa suuressa tulvassa, eli johtuen siitä, että HE EIVÄT KÄÄNTYNEET POIS HEIDÄN PAHOILTA JA VÄKIVALTAISILTA TEILTÄÄN JA KÄÄNTYNEET JUMALAN PUOLEEN TAI PALANNEET HÄNEN LUOKSENSA!

 

Ja lisäksi, mikäli Nooan aikalaiset ihmiset olisivat täysin ymmärtäneet minkä takia Nooa ja hänen poikansa rakensivat sen kaltaisen Arkin (ei ainoastaan itseään ja perheenjäseniään varten, vaan myös ryhmälle eläimiä ja lintuja), niin he olisivat nöyrtyneet, pyytäneet anteeksiantoa Jumalalta ja myös kääntyneet pois heidän pahoilta teiltään. Siten, Jumala ei olisi sallinut heidän tuhoutua tulvassa.

 

Mutta kuitenkaan he eivät totelleet; he valitsivat sen sijaan olemaan piittaamattomia Jumalan varoitukselle Nooan rakentamasta arkista huolimatta. Siten, Jumalaa ei voi syyttää siitä, että he tuhoutuivat.

 

 Mitä Jumalalla on sanottavaa tästä asiasta?

 

"Ja jos jumalaton kääntyy pois kaikesta synnistänsä, mitä hän on tehnyt, ja noudattaa kaikkia minun käskyjäni ja tekee oikeuden ja vanhurskauden (tekee sitä mikä on täsmällisen oikeaa moraalisesti), hän totisesti saa elää; ei hänen ole kuoltava. Ei yhtäkään hänen synneistänsä, jotka hän on tehnyt, muisteta; vanhurskautensa (oikeudenmukaisten tekojensa) tähden, jota hän on noudattanut, hän saa elää." Hesekiel 18:21-22

 

 Todellakin, tahtooko Jumala pahojen kuolevan?"Olisiko minulle mieleen jumalattoman kuolema, sanoo Herra, Herra; eikö se, että hän kääntyy pois teiltänsä ja elää?" Hesekiel 18:23

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Do I take any pleasure in the death of the wicked? declares the Sovereign LORD. Rather, am I not pleased when they turn from their ways and live?"
Ezekiel 18:23 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Saisinko Minä lainkaan mielihyvää pahantekijän kuolemasta? Julistaa Kaikkivaltias HERRA. Enkö ennemminkin olisi mielissäni, kun he kääntyvät pois heidän pahoilta teiltänsä ja elävät?" Hesekiel 18:23

 

Jumala todellakin osoittaa myötätuntoaan niitä kohtaan, jotka ovat nöyriä ja palaavat Hänen tykönsä sekä tottelevat Hänen käskyjään! Ateistit ovat nyt todetut olevansa väärässä heidän syytöstensä suhteen, että Raamatullinen Jumala olisi joukkomurhaaja jumala.

 

Ja nyt, koska Raamatullinen Jumala salli ihmisten kuolla Nooan aikaisessa tulvassa sen takia, että he jatkoivat heidän entisillä pahoilla teillään, ja Hän ei antanut Hänen tuomionsa Niiniveläisten yllä toteutua heidän katumisensa johdosta, niin siitä seuraa se, että syy minkä takia Jumala sallii meidän aikanamme olevien tuhojen, sotien ja katastrofien altistavan maailman ihmiset kärsimyksiin, johtuu siitä, että he eivät ylistä Jumalaa ja ovat syyllistyneet pahuuteen Hänen nähtensä! Onko tämä totta?

 

Meidän nykyisenä aikanamme me silminnäkijä todistamme, kuinka niin monia ihmishenkiä on riistetty pois lukuisissa tuhoissa, sodissa ja katastrofeissa - tarkoittaako tämä sitä, että Jumalaa ei ole olemassa? Mikä oli se Jumalan säädös, minkä takia näiden kaltaisia järkyttäviä tapahtumia tulee esiintymään?

 

"Katso, minä asetan tänä päivänä teidän eteenne siunauksen ja kirouksen: siunauksen, jos te tottelette HERRAN, teidän Jumalanne, käskyjä, jotka minä tänä päivänä teille annan, mutta kirouksen, jos te ette tottele HERRAN, teidän Jumalanne, käskyjä, vaan poikkeatte siltä tieltä, jota minä tänä päivänä käsken teidän vaeltaa, ja seuraatte muita jumalia, joita te ette tunne." 5. Moos. 11:26-28

 

Jumala (Hänen profeettansa kuin Mooseksen kautta) on jo antanut meille valinnan paikan joko elää Hänen siunauksessaan tai kirouksessaan.

 

Mikäli me tottelemme, sen mitä Jumala on meille ohjeeksi antanut profetioissa, me tulemme vastaanottamaan Siunauksen. Jos taas olemme piittaamattomia Jumalan säännöksille/käskyille ja ylistämme muita jumalia, joita emme ole koskaan tunteneet, Jumala langettaa meille Kirouksen!

 

Kuinka me voimme tietää, että tämä Jumalan kirous on juuri nyt voimassa?

 

"Jos et tarkoin noudata kaikkia tämän lain sanoja, jotka ovat kirjoitetut tähän kirjaan, niin että pelkäät tätä kunniallista ja peljättävää nimeä, Herraa, sinun Jumalaasi, niin Herra panee sinun ja sinun jälkeläistesi kärsittäväksi erinomaisia vaivoja, suuria ja pitkällisiä vaivoja, pahoja ja pitkällisiä sairauksia. Hän kääntää sinua vastaan kaikki Egyptin taudit, joita sinä pelkäät, ja ne tarttuvat sinuun. Ja kaikkinaisia muita sairauksia ja vaivoja, joista ei ole kirjoitettu tässä lakikirjassa, Herra nostattaa sinua vastaan, kunnes sinä tuhoudut." 5. Moos. 28:58-61

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"If you do not carefully follow all the words of this law, which are written in this book, and do not revere this glorious and awesome name - the LORD your God - the LORD will send fearful plagues on you and your descendants, harsh and prolonged disasters, and severe and lingering illnesses. He will bring upon you all the diseases of Egypt that you dreaded, and they will cling to you. The LORD will also bring on you every kind of sickness and disaster not recorded in this Book of the Law, until you are destroyed." Deuteronomy 28:58-61 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Jos sinä et huolellisesti noudata kaikkia tämän lain sanoja, jotka ovat kirjoitetut tähän kirjaan, ja etkä pelkää syvästi kunnioittaen tätä loistavaa ja mahtavaa nimeä - HERRA sinun Jumalasi - niin HERRA tulee lähettämään pelottavia vitsauksia sinun ja jälkeläistesi päälle, ankaria ja pitkittyneitä vitsauksia, vakavia ja pitkäkestoisia sairauksia. Hän tulee laskemaan yllesi kaikki Egyptin taudit, joita sinä pelkäsit, ja ne jäävät sinun riesaksesi. HERRA tuo myös sinun kärsittäväksesi kaikenlaisia sairauksia ja katastrofeja, joita ei ole kirjoitettuna tähän Lain Kirjaan, kunnes sinä tuhoudut." 5. Moos. 28:58-61

 

Hänen profeettansa Mooseksen kautta, Jumala Itse on varoittanut, että ne koettelevat tapahtumat ja vitsaukset (jotka tapahtuivat Mooseksen aikana Egyptissä) tulevat tapahtumaan uudelleen. Lisäyksenä erittäin vaaralliset virustaudit sekä vitsaukset kuten AIDS, Ebola, Hullun lehmän tauti, Lintuinfluenssa, tappavat syövät, Sikainfluenssa, viimeaikaisin polion kaltainen tauti vaikuttaen lapsiin Kaliforniassa, USA:ssa ja tuhoisat hurrikaanit, maanjäristykset, epätavalliset talvimyrskyt (joita ei koettu Mooseksen aikana), ne tapahtuvat nyt meidän aikanamme.

 

 Nämä ovat merkkeinä siitä, että maailman on todella Jumalan kiroama, koska me ylistämme vääriä jumalia, emme pelkää Jumalan Tosi Nimeä, emmekä noudata Hänen Käskyjään.

 

 Sitä ei voida enää kiistää, että me todella kärsimme suuresti nyt meidän sukupolvemme aikana ja se tarkoittaa sitä, että me olemme aidosti ylistäneet muita jumalia, joita me emme tunne. Siten ollen syy siihen minkä takia ihmiset joutuvat kärsimään surkeudesta kaikkien näiden tuhoisien tapahtumien ja sotien takia ei johdu siitä, että Jumalaa ei ole olemassa, vaan siksi, että me emme ole totelleet Jumalan Käskyjä ja säännöksiä.

 

Tämä tarkoittaa, että kaiken tämän aikaa uskonnot (erityisesti Kristinusko) on saattanut ja opettanut ihmiskunnan ylistämään väärää jumalaa ja olemaan piittaamatta aidon Raamatullisen Jumalan Käskyistä!

 

Ihmiset saattavat kysyä, mikäli Kristinusko on ollut väärässä sen suhteen mitä he saarnaavat koskien Jumalaa, niin miksi Jumala on sallinut heidän valheidensa levitä ympäri maailman?

 

Onko oikein syyttää Jumalaa tästä?

 

Varottiko Jumala meitä jo aikaisemmin, että me voimme joutua petetyiksi ja olemaan piittaamattomia Hänen käskyjään kohtaan?

 

Antoiko profeetta Mooses meille selkeän varoituksen ettemme joutuisi petetyiksi?

 

"Varokaa, ettei teidän sydämenne antaudu vieteltäväksi, niin että poikkeatte pois ja palvelette (ylistätte) muita jumalia ja niitä kumarratte; muutoin Herran viha syttyy teitä kohtaan, ja hän sulkee taivaan, niin ettei tule sadetta eikä maa anna satoansa, ja te häviätte pian siitä hyvästä maasta, jonka Herra teille antaa." 5. Moos. 11:16-17

 

"Varokaa, ettei teidän sydämenne antaudu vieteltäväksi, niin että poikkeatte pois ja ylistätte muita jumalia" - Profeetta Mooses antoi selkeän kirkkaan varoituksen, että meidän tulee pitää tarkka huomio ja olla kumartamatta muita jumalia tai muuten joutuisimme kärsimään. Me todellakin kärsimme tätä nykyä ja tämä on seurausta siitä, että me olemme sallineet itsemme tulla houkutelluiksi valheellisten saarnaajien kautta ylistämään väärää jumalaa!

 

Antoiko Jumala meille käskyn ketä meidän tulisi kuunnella, niin että emme joutuisi petetyiksi ja eksytetyiksi?

 

Mikä on se tärkeä käsky, jonka Jumala ITSE puhui koskien sitä, (jos olisimme olleet kärsivällisiä ja järkähtämättömiä sen noudattamisessa), niin emme olisi koskaan joutuneet petetyiksi?

 

Luemme, mitä Jumala ITSE sanoi aikaisemmin:

 

"Profeetan Minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja Minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä Minä käsken hänen puhua. Ja joka ei kuule Minun sanojani, joita hän Minun nimessäni puhuu, hänet Minä itse vaadin tilille." 5. Moos. 18:18-19

 

 Jumala on puhunut aikaisemmin 5. Moos. 18:18-19koskien YHTÄ profeettaa, jonka Hän on lähettävä kuin Mooseksen ja jonka suuhun Hän tulee laittamaan Hänen sanansa (tarkoittaen, että valitun ei täydy opiskella Raamattua itsellään, eikä hänen täydy opiskella muinaisia kieliä, sillä Jumala Itse on opettava häntä koskien Hänen sanaansa) ja profeetta tulee puhumaan Hänen Nimessään tai ilmoittaa Hänen (Jumalan) Nimen.

 

Siinä mitä Jumala puhui koskien tulevaa profeettaa, meidän tulisi ymmärtää, että Jumala antoi meille myös vihjeen tai muistutuksen siitä, että Hän tulee vaatimaan tilille he, jotka eivät KUUNTELE Hänen sanojaan, jotka profeetta puhuu Hänen Nimessään. Sillä ei ole merkitystä kuinka houkutteleva saarnaajan pitämä saarna voisi olla koskien Jumalan sanaa ja jos hän ei ole Jumalan lähettämä profeetta, niin meidän ei tulisi kuunnella tuota saarnaajaa, koska se mitä hän saarnaa EI OLE LÄHTÖISIN JUMALALTA, vaan hänen omasta tulkinnastaan.

 

 Tämän keskeisin sanoma on, että se mitä tulee Jumalan sanaan ja erityisesti Hänen Nimeensä - niin on olemassa ainoastaan YKSI mies, jolle Jumala on antanut auktoriteetin puhua siitä ja tämä on ´profeetta kuin Mooses´, josta Jumala puhui 5. Moos. 18:18-19.

 

Ongelma on se, että ihmiset vaan yksinkertaisesti ovat uskoneet sen, mitä uskonnot ovat opettaneet heille siitä, kuka profeetta kuin Mooses on, (Kristityille hän on - Jeesus, Islaminuskoisille - Muhammed) he eivät ole välittäneet ja nähneet vaivaa tutkia ovatko nämä yksilöt, jotka uskonnot ovat esitelleet, todellakin tosi ja aito profeetta kuin Mooses, jonka Jumala on lähettänyt puhumaan Hänen Nimessään.

 

Kuinka me voimme tietää, ettei yksikään uskontojen esittelemistä ole profeetta kuin Mooses, jonka Jumala lähetti puhumaan Hänen Nimessään?

 

Jo pelkästään se tosiasia, että nämä kiroukset, jotka Jumala sääti, tapahtuvat juuri nyt meidän aikanamme, jo yksistään todistaa, että näiden uskontojen saarnaamat yksilöt, jonka he saarnaavat olevan profeetta kuin Mooses, ei ole totta ja ne nimet joista he saarnaavat olevan Jumala, ovat kaikki vääriä nimiä, joita he ovat ainoastaan keksineet Jumalalle.

 

Ja myös, me voimme lukea seuraavasta:

 

"Vuodata vihasi pakanain ylitse, jotka eivät sinua tunne, ja valtakuntien ylitse, jotka eivät sinun nimeäsi avukseen huuda." Psalmi 79:6

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Pour out your wrath on the nations, that do not acknowledge you, on the kingdoms, that do not call on your name;" Psalm 79:6 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Vuodata vihasi kansoihin, jotka eivät tunnusta Sinua, valtakuntiin, jotka eivät kutsu sinua nimeltä;Psalmi 79:6

 

 Edellä oleva Raamatun jae selkeästi osoittaa sen, miksi Jumala ei kuuntele rukouksia, vaan kaataa Hänen vihansa maailman ihmisten päälle. Me emme kutsu turvaksemme Hänen aitoa ja tosi Nimeään (Hänen Nimensä ei ole Yahweh, Jehova, Allah, Jeesus tai YHWH) ja näin on käynyt toteen sen takia, että me olemme kuunnelleet uskontojen valheellisia opetuksia sen suhteen kuka profeetta kuin Mooses on ja mikä Jumalan nimi todellisuudessa on!

 

Tämä on myös syy sille, jonka takia ihmiset ovat jakaantuneita toisiaan vastaan kun kyseessä on Jumalan sana, ja se on, että he ovat kuunnelleet niitä yksilöitä, jotka valheellisesti väittävät olleensa profeetta kuin Mooses! Ei ole Jumalan sanan vika ja syy; kyse on ihmisten omasta tottelemattomuudesta Jumalan sanaa kohtaan, jota on kuunneltava ja tämä on saanut aikaan hajaannuksen ja eripuran ihmisten välille!

 

Mikäli maailman ihmiset olisivat odottaneet aitoa henkilöä, josta Jumala puhui 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19, niin me emme olisi joutuneet uskontojen huiputtamiksi, joiden ei olisi vastavuoroisesti tietenkään pitänyt menestyä ja siten hajaannusta, eripuraa ja uskonnollisia sotia ei olisi koskaan edes läpikäyty tässä maailmassa.

 

Me olemme erittäin onnekkaita koska juuri meidän aikanamme, profetia 5. Moos. 18:18-19 on nyt tullut kantamaan hedelmää ja voimalliseksi persoonassa Maestro (Opettaja) Eraño Martin Evangelista webbisivuilla: www.thename.ph ja www.thenameonline.info.

 

 Yllämainittujen webbisivujen kautta hän on jo ilmoittanut Jumalan sanoman, ja aivan erityisesti Jumalan aidon ja tosi Nimen sekä aidon Jeesuksen, kuten on kirjoitettuna Raamattuun, (ei hänen henkilökohtaisen opiskelunsa tai etsintöjensä tuloksena), vaan sen mukaisesti minkä Jumala on ilmoittanut hänelle SUORAAN Raamatusta. Tämä ilmestys sallii ja antaa meille oikeuden kutsua Jumalan Nimeä, joka tulee saattamaan päätökseen nämä järjettömät veriset uskonnolliset konfliktit ja vapaudumme kirouksesta, jota me joudumme kokemaan tänä päivänä.

 

Koska Jumalan sana 5. Moos. 18:18-19  koskien profeettaa kuin Moosesta on nyt saanut täyttymyksensä (Maestro) Eraño M. Evangelista kautta, niin siitä loogisesti seuraa, että Mooses oli olemassa ja Jumala on myös olemassa. Siten ollen, niin kutsutut ateistien uskomukset ovat todetut olevan vailla asiaperustetta ja totuutta, eli ei ole totta.  

 

Nyt kun aito profeetta kuin Mooses on täällä ja on jo ilmoittanut (ei oman opiskelunsa, vaan Jumalan ilmoittamana Raamatusta) aidon Jumalan Nimen webbisivuilla www.thename.ph ja www.thenameonline.infosekä www.suurinimi.com, niin mikä profetia on nyt lähestymässä täyttymistään?

 

"aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi, ennen kuin HERRAN päivä tulee, se suuri ja peljättävä." Joel 2:31

 

 "aurinko muuttuu pimeydeksi" - Tämä kuvaa ja edustaa meidän aikakauttamme. Huolimatta kehittyneistä Teknologioistamme, me voimme nähdä kuinka monissa paikoissa maailmaa ihmiset kärsivät väkivaltaisista aseellisista selkkauksista, tappavista taudeista ja ennen kokemattomista katastrofeista. Tämä saa ihmiskunnan menettämään toivonsa ja katsomaan tulevaisuuteen synkkyyden ja epätoivon vallassa.

 

"ja kuu vereksi" - Kuu loistaa yöaikaan ja se edustaa hyvää yöllistä levon aikaa, mutta koska se on kirjoitettu, että kuu muuttuu vereksi - se ilmoittaa levottomuuksista, johtuen sotien uhkasta ja muista aseellisista selkkauksista. Sinä voit panna merkille kuinka tänä päivänä uhka maailmanlaajuisesta sodasta voi puhjeta ja alkaa missä vaan. Euroopassa on uhkaava sota Ukrainassa; Lähi-Idässä Juutalaisen valtion ja Arabivaltioiden välillä; sekä ISIS, Islamistisen sotilaallisen ryhmittymän ja USA:n välillä; kun taas Aasiassa on Pohjois-Korean ja Etelä-Korean välinen kiista sekä jännite Etelän Merellä Kiinan ja Filippiinien välillä.

 

Mistä nämä tapahtumat meille kertovat?

 

 "aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi, ennen kuin HERRAN päivä tulee, se suuri ja peljättävä." - Nämä juuri meneillään olevat tapahtumat ovat ennakkomerkkeinä tulevasta suuresta ja pelättävästä meidän Herramme Jumalan tulon päivästä.

 

Mikä on tämä suuri ja peljättävä HERRAN päivä? Pitäisikö meidän olla innoissamme sen tulon johdosta?

 

"Voi teitä, jotka toivotte Herran päivän tulemista. Miksi hyväksi on teille Herran päivä? Se on oleva pimeys, eikä valkeusAamos 5:18

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Woe to you who long for the day of the LORD! Why do you long for the day of the LORD? That day will be darkness, not light." Amos 5:18 (NIV)

  

Suora suomennos:

 

"Voi teitä, jotka odotatte HERRAN päivää! Miksi te odotatte HERRAN päivän tuloa? Se päivä tulee olemaan pimeyttä, ei valoa." Aamos 5:18

 

Maailman ihmiset, uskonnot ja tutkijat sekä Raamatunoppineet odottavat tätä päivää. He sanovat sen olevan alku Jeesuksen takaisinpaluun merkkinä. Ja aivan vastoin heidän odotuksiaan se tulee olemaan epävarmuuden aikaa tai päivä.

 

Miksi?


"ikään kuin jos joku pakenisi leijonaa ja häntä kohtaisi karhu, tahi joku tulisi kotiin ja nojaisi kätensä seinään ja häntä pistäisi käärme."Aamos 5:19

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"It will be as though a man fled from a lion only to meet a bear, as though he entered his house and rested his hand on the wall only to have a snake bite him." Amos 5:19 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"se tulee olemaan kuin ajattelisi miehen pakenevan leijonaa kohdatakseen karhun, aivan kuin hän astuisi taloonsa ja käteensä nojaten levähtäisi ja joutuisi käärmeen puremaksi."Aamos 5:19

 

Se tulee olemaan tuhon päivä, kyseessä ei ole ilonpäivä, jota kaikki odottavat. Tämä "Herran päivä" tulee olemaan vaaran ja ongelmien aikaa.

 

Mikäli sellainen päivä on tulossa, niin kuinka ihmiset voivat pelastua?

 

Luemme Joel 2:32:

 

"Ja jokainen, joka huutaa avuksi HERRAN nimeä, pelastuu. Sillä Siionin vuorella ja Jerusalemissa ovat pelastuneet (on pelastuspaikka), niin kuin HERRA on sanonut; ja pakoon päässeitten joukossa ovat ne, jotka HERRA kutsuu." Joel 2:32

 

"And everyone who calls on the name of the LORD will be saved; for on Mount Zion and in Jerusalem there will be deliverance, as the LORD has said, among the survivors whom the LORD calls." Joel 2:32

 

Jotta ihmiset pelastuisivat tuona "suurena ja pelottavana HERRAN päivänä" heidän täytyy kutsua ja tunnustaa aito ja tosi Jumalan Nimi.

 

"Ja jokainen, joka huutaa avuksi HERRAN nimeä, pelastuu." - Tämä ei tarkoita sitä, että meidän tulee odottaa tuota suurta ja pelottavaa päivää tulevaksi ja tapahtuvaksi ennen kuin me kutsumme turvaksemme Jumalan aitoa Nimeä.

 

Nämä nyt tapahtuvat asiat ovat merkkinä ilmoittamassa siitä, että kauhea ja pelottava "päivä" tulee myös tapahtumaan, koska me emme kutsu yhden ja aidon elävän Jumalan tosi Nimeä!

 

Siten ollen, AVAIN kaikkien ongelmien lopettamiseen, joita me näemme meidän maailmassamme tapahtuvan näinä päivinä, on se, kun jokainen on yhtä mielisesti yhdistynyt kutsumaan aitoa ja tosi Jumalan Nimeä. Sitten kun me olemme yhtä (yhdistyneinä) peläten kunnioittamaan Jumalan Pyhää Nimeä, niin ei ole enää olemassakaan hajotusta, eripuraa ja uskonnollisia välienselvittelyjä, ne ovat vain taaksejäänyt asia menneisyydessä.

 

Maat ja valtiot eivät enää kehitä teknologioita sotimistarkoituksiin, vaan ennemminkin kehittävät teknologioita meidän maailmamme parantamiseksi. Toivottavasti nämä teknologiat tulevat lopulta minimoimaan (ellei täysin pysäyttämään) luonnon kautta tapahtuvat katastrofit esiintymästä. Me tulemme olemaan yksi maailma, yksi kansa yhden aidon Jumalan alaisuudessa.

 

Profeetta kuin Mooses, Opettaja Eraño M. Evangelista on jo ilmoittanut Raamatun kirjoitusten kautta sanoman, jonka Jumala käski hänen välittää koskien Hänen aitoa tosi Nimeään. Siten ollen maailman ihmiset eivät voi enää sanoa, että eivät tiedä mitä nimeä heidän tulisi kutsua Jumalan ollessa kyseessä ja jotta Jumala kuulisi heidän rukouksensa suurelta ja pelottavalta päivältä pelastuakseen.

 

 Mikäli ja jos maailman ihmiset eivät halua "suuren ja pelottavan päivän" tapahtuvan, niin nyt on aika heidän soveltaa oppimaansa läksyä, joita olemme saaneet kuulla ja oppia Nooan ajoilta sekä profeetta Joonan tapauksesta. Ihmisten tulisi liittyä yhteen, nöyryyttää itsensä pyytämään anteeksiantoa Jumalalta, tunnustaa Hänen tosi ja Pyhä Nimensä, kuulla tosissaan sanoma, jonka Jumala antoi Hänen profeettansa kuin Mooseksen, Opettaja Evangelistan ilmoitettavaksi Raamatun kirjoitusten kautta ja että he kääntyisivät pois heidän pahoilta ja väkivaltaisilta teiltään.

 

Ja jälleen, mitä Jumala sanoo tästä asiasta?

 

"Ja jos jumalaton kääntyy pois kaikesta synnistänsä, mitä hän on tehnyt, ja noudattaa kaikkia minun käskyjäni ja tekee oikeuden ja vanhurskauden (tekee sitä mikä on täsmällisen oikeaa moraalisesti), hän totisesti saa elää; ei hänen ole kuoltava. Ei yhtäkään hänen synneistänsä, jotka hän on tehnyt, muisteta; vanhurskautensa (oikeudenmukaisten tekojensa) tähden, jota hän on noudattanut, hän saa elää." Hesekiel 18:21-22

 

Saako Jumala mielihyvää pahan ja kieroutuneen kuolemasta?

 

"Sillä ei ole minulle mieleen kuolevan kuolema, sanoo Herra, Herra. Siis kääntykää, niin te saatte elää." Hesekiel 18:32

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"For I take no pleasure in the death of anyone,declares the Sovereign LORD. Repent and live!" Ezekiel 18:32 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Sillä Minä en tunne enkä saa mielihyvää yhdenkään kuolemasta, julistaa Kaikkivaltias HERRA. Katukaa ja eläkää!" Hesekiel 18:32

 

Jumala on todellakin armollinen ja oikeamielinen Jumala.

 

Siten ollen, jotta voimme välttää suuren rangaistuksen (jonka Jumala on säätänyt), mitä KAIKKIEN maailman ihmisten (sekä Juutalaisten että Pakanoiden) täytyy tehdä?

 

"Kaikki Herran polut ovat armo ja totuus niille, jotka pitävät hänen liittonsa ja todistuksensa. Nimesi tähden, Herra, anna anteeksi minun syntivelkani, sillä se on suuri." Psalmi 25:10-11

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"All the ways of the Lord are loving and faithful toward those who keep the demands of his covenant. For the sake of your name, Lord, forgive my iniquity, though it is great." Psalm 25:10-11(NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kaikki Herran tiet ovat rakastavat ja uskolliset niitä kohtaan, jotka pitävät kunniassa Hänen liittonsa. Sinun Nimesi tähden, Herra, anna anteeksi minun syntini ja epäoikeudenmukaisuuteni, vaikka vääryyteni määrä on suuri." Psalmi 25:10-11

 

"Sinun Nimesi tähden, Herra, anna anteeksi minun syntini ja epäoikeudenmukaisuuteni, vaikka vääryyteni määrä on suuri." - Jumala tulee anteeksiantamaan meille, eikä tule sallimaan Hänen suuren rangaistuksensa tapahtuvan, mikäli me tunnustamme meidän virheemme (kun olemme kuunnelleet uskontojen väärää opetusta) ja huudamme turvaksemme Hänen aitoa Nimeään, jonka Opettaja Evangelista on ilmoittanut Raamatun kirjoitusten kautta webbisivuilla www.thename.ph ja www.thenameonline.infosekä www.suurinimi.com.

 

Meidän nykyisenä aikanamme, Hänen aidon profeettansa kuin Mooseksen esiintulo, jonka Hän on lähettänyt ilmoittamaan Hänen Nimensä, mikä Jumalan lupaus on nyt meidän silminnäkijätodistuksemme myötä saamassa täyttymyksensä?

 

"Sen tähden odottakaa minua, sanoo Herra, odottakaa sitä päivää, jona minä nousen saaliille. Sillä minun tuomioni on, että minä kokoan pakanakansat, saatan kokoon valtakunnat vuodattaakseni heidän päällensä tuimuuteni, vihani kaiken hehkun; sillä minun kiivauteni tuli kuluttaa koko maan. Silloin minä muutan puhtaiksi kansain huulet, niin että ne kaikki rukoilevat Herran nimeä, palvelevat häntä yksimielisesti." Sefanja 3:8-9


Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Therefore wait for me," declares the Lord, "for the day I will stand up to testify. I have decided to assemble the nations, to gather the kingdoms and to pour out my wrath on them - all my fierce anger. The whole world will be consumed by the fire of my jealous anger. "Then I will purify the lips of the peoples, that all of them may call on the name of the Lord and serve him shoulder to shoulder."  Zephaniah 3:8-9 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Sen tähden odota minua, "julistaa HERRA, "sillä sinä päivänä Minä seison todistamassa. Minä olen päättänyt koota kansakunnat, tuoda yhteen kuningaskunnat ja kaataa heihin vihani - kaiken palavan vihani. Kaikki maa on oleva kulutettu Minun kiivaan vihani tulella. "Sitten Minä puhdistan ihmisten huulet, että he kaikki voisivat turvautua Herran nimeen ja palvella Häntä olka olkaa vasten yhteisesti." Sefanja 3:8-9

 

 "sillä sinä päivänä Minä seison todistamassa." - Jumala tulee näyttämään tai todistamaan kaikille maailman ihmisille, millä tavalla he eivät ole oikealla tavalla ylistäneet Häntä, se ei tapahdu puhumalla taivaasta, vaan Raamattu-ilmestysten kautta, jotka meille on välittänyt Hänen profeettansa kuin Mooses, Opettaja Evangelista.

 

"Kaikki maa on oleva kulutettu Minun kiivaan vihani tulella." - Tämä on se syy, minkä takia Jumala ei vastaa ihmisten rukouksiin rauhan puolesta, vaan saattaa heidän kärsimään, koska he eivät kutsu Hänen tosi Nimeään (Psalmi 79:6).

 

"Sitten Minä puhdistan ihmisten huulet, että he kaikki voisivat turvautua Herran nimeen" - Me voimme nyt kutsua Jumalan tosi Nimeen ja tulla pelastetuiksi, koska se on nyt tehty tunnetuksi profeetan kuin Mooseksen kautta yllämainittujen webbisivujen kautta.

 

Vahvistaaksemme, että profeetta kuin Mooses (jonka suuhun Jumala on asettava Hänen sanansa ja lähettää ilmoittamaan Hänen Nimensä) on muukalainen, luemme kiinni seuraavaan:

 

"Katso, Herran nimi tulee kaukaa, hänen vihansa leimuaa, ja sankka savu tupruaa; hänen huulensa ovat täynnä hirmuisuutta, ja hänen kielensä on kuin kuluttava tuli." Jesaja 30:27

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, painos:

 

"See, the Name of the Lord comes from afar, with burning anger and dense clouds of smoke; his lips are full of wrath, and his tongue is a consuming fire." Isaiah 30:27 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Katso, Herran Nimi tulee kaukaa; palavalla vihalla, ja tihein savupilvin; hänen huulensa ovat täynnä raivoa ja hänen kielensä on kuin kuluttava tuli." Jesaja 30:27

 

 Miksi Jumalan Nimi tulisi kaukaa, kuten on kirjoitettuJesaja 30:27?

 

Koska profeetta kuin Mooses (jonka Jumala on lähettänyt tekemään Hänen Nimensä tunnetuksi ja selittämään Hänen sanansa) on Muukalainen, eikä hän tule Juutalaisten keskuudesta, vaan kaukaisesta maasta. Jumala on lähettänyt hänet julistamaan Hänen sanansa kaikille kansakunnille.

 

"hänen huulensa ovat täynnä raivoa" - koska Jumala on näyttänyt meille Hänen profeettansa kuin Mooseksen, Maestro Evangelistan kautta, että syy sille minkä takia Hän sallii näiden tuhojen tapahtuvan, johtuu siitä, että Hän näyttää Hänen vihansa meidän yllämme, sillä me olemme Hänen kirouksensa alaisina, koska me emme kutsu Hänen aitoa Nimeään (Psalmi 79:6).

 

Onko se totta, että profeetta kuin Mooses, jonka Jumala on lähettävä ilmoittamaan Hänen Nimensä, on muukalainen, joka tulee vieraasta maasta?

 

"Myös jos joku muukalainen, joka ei ole sinun kansaasi Israelia, tulee kaukaisesta maasta sinun nimesi tähden -" 1. Kun. 8:41

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"As for the foreigner who does not belong to your people Israel but has come from a distant land because of your name—" I Kings 8:41 (NIV1984)

 

Suora suomennos:

 

"Mitä tulee muukalaiseen, joka ei kuulu sinun kansaasi Israeliin, mutta on tullut kaukaisesta maasta sinun nimesi tähden-" 1. Kun. 8:41

 

Tämä on profeetta kuin Mooses, joka on tuleva ja puhuu suuresta Jumalan Nimestä Raamatun kirjoitusten kautta; hän ei ole Israelin kansan keskuudesta, vaan hän on tuleva kaukaisesta maasta…

 

Jatkakaamme:

 

"sillä sielläkin kuullaan sinun suuresta nimestäsi, väkevästä kädestäsi ja ojennetusta käsivarrestasi - jos hän tulee ja rukoilee kääntyneenä tähän temppeliin päin, niin kuule taivaasta, asuinpaikastasi, häntä ja tee kaikki, mitä muukalainen sinulta rukoilee, että kaikki maan kansat tuntisivat sinun nimesi ja pelkäisivät sinua, samoin kuin sinun kansasi Israel, ja tulisivat tietämään, että sinä olet ottanut nimiisi tämän temppelin, jonka minä olen rakentanut." 1. Kun. 8:42-43

 

 Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"for men will hear of your great name and your mighty hand and your outstretched arm - when he comes and prays toward this temple, then hear from heaven, your dwelling place, and do whatever the foreigner asks of you, so that all the peoples of the earth may know your name and fear you, as do your own people Israel, and may know that this house I have built bears your Name." 1 Kings 8:42-43 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"sillä miehet kuulevat sinun suuresta nimestäsi ja sinun mahtavasta kädestäsi sekä ojennetusta käsivarrestasi - kun hän tulee ja rukoilee tätä temppeliä kohden, niin kuule silloin taivaasta, sinun asuinpaikastasi. Tee mitä tahansa muukalainen pyytää sinulta, niin että kaikki maan ihmiset voisivat tietää sinun nimesi ja pelätä sinua, niin kuin sinun oma kansasi Israel, ja saata tiedettäväksi, että tämä rakennus, jonka olen rakentanut, kantaa sinun nimeäsi." 1. Kun. 8:42-43

 

"sillä miehet kuulevat sinun suuresta nimestäsi" - Jumalan "profeetta kuin Mooses" ei ole Juutalainen, vaan hän on muukalainen - tuotu selkeästi julki meidän aikanamme persoonassaan Maestro Eraño Martin Evangelista, Filippiineiltä, ja koko maailma on tullut tiedotetuksi Jumalan Nimestä aikaisemmin mainittujen webbisivujen kautta.

 

Mikäli profeetta kuin Mooses, jonka Jumala on lähettänyt puhumaan Hänen Nimessään, tulee Saarivaltiosta, Idästä, niin siitä seuraa, että Jumalan Nimi on myös julistettu samassa maassa.

 

Mistä kaukaisesta maasta profeetta kuin Mooses, joka julistaa Jumalan Nimen, on tuleva?

 

"Ne korottavat äänensä ja riemuitsevat, ne huutavat mereltä päin Herran valtasuuruutta: "Sen tähden kunnioittakaa Herraa valon mailla, ja meren saarilla Herran, Israelin Jumalan, nimeä". " Jesaja 24:14-15

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"They raise their voices, they shout for joy; from the west they acclaim the LORD's majesty. Therefore in the east give glory to the LORD; exalt the name of the LORD, the God of Israel, in the islands of the sea."Isaiah 24:14-15 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"He korottavat äänensä, he huutavat ilosta; lännestä he osoittavat suosiotaan HERRAN majesteettiselle mahtavuudelle. Sen tähden idässä antakaa kunnia HERRALLE; korottakaa HERRAN nimeä, Israelin Jumala meren saarilla.Jesaja 24:14-15

 

Se on kirjoitettu, että aito ja tosi Jumalan Nimi on oleva nostettuna kunniaan Idässä, meren saarilla. Tämä tapahtuu sen vuoksi, että mies jonka Jumala valitsi olemaan Hänen profeettansa kuin Mooses, ilmoittamaan Hänen Nimensä, tulee saarivaltiosta Kauko-Idästä - Filippiineiltä.

 

Jumala Itse on vahvistava sen, että Hän on valinnut miehen, joka tulee Idästä julistamaan Hänen tarkoituksensa ja päämääränsä:

 

"Minä olen kutsunut kotkan päivänkoitosta, kaukaisesta maasta neuvopäätökseni miehen. Minkä olen puhunut, sen minä myös toteutan; mitä olen aivoitellut, sen minä myös teen. Kuulkaa minua, te kovasydämiset, jotka olette kaukana vanhurskaudesta. Minä olen antanut vanhurskauteni lähestyä, se ei ole kaukana; ei viivy pelastus, jonka minä tuon. Minä annan Siionissa pelastuksen, annan kirkkauteni Israelille." Jesaja 46:11-13

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"From the east I summon a bird of prey; from a far-off land, a man to fulfill my purpose. What I have said, that will I bring about; what I have planned, that will I do. Listen to me, you stubborn-hearted, you who are far from righteousness. I am bringing my righteousness near, it is not far away; and my salvation will not be delayed. I will grant salvation to Zion, my splendor to Israel.Isaiah 46:11-13 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Idästä Minä kutsun petolinnun; kaukaisesta maasta miehen saattamaan täyttymykseen minun syvimmän tarkoitukseni/päämääräni. Se mitä Minä olen sanonut, se tulee totisesti tapahtumaan; sen mitä Minä olen suunnitellut, sen Minä teen. Kuunnelkaa minua, te uppiniskaiset ja kovasydämiset, te jotka olette kaukana oikeamielisyydestä. Minä tuon oikeamielisyyteni selkeydeksi ja liki, se ei ole kaukainen asia; eikä minun pelastukseni viivy. Minä takaan pelastuksen Ziioninlle, minun loistoni Israelille.Jesaja 46:11-13

 

"Idästä Minä kutsun petolinnun; kaukaisesta maasta miehen saattamaan täyttymykseen minun syvimmän tarkoitukseni/päämääräni." - Tässä, Jumala vahvistaa kutsuvansa yhden miehen, hän tulee kauko-idästä ja hän tulee täyttämään Hänen päämääränsä, joka on ilmoittaa Hänen (Jumalan) Nimi.

 

"Minä tuon oikeamielisyyteni selkeydeksi ja liki, se ei ole kaukainen asia; eikä minun pelastukseni viivy." - Tämä on se sanoma, jonka Jumala antoi Hänen profeetalleen kuin Moosekselle ilmoitettavaksi meille kaikille Raamatun kirjoitusten kautta: Että aito ja todellinen syy ihmisten kärsimyksille nykypäivänä on se, että he ovat ylistäneet ja jatkavat väärän jumalan ylistämistä, ei Häntä kuten pitäisi; ja heidän pelastuksensa on ainoastaan tuleva sitten kun he kääntyvät pois heidän väärästä ylistyksestään, jonka ovat opettaneet uskonnot ja he myös tunnustavat ja antavat kunnioituksensa Hänen Pyhälle Nimelleen!

 

"Minä takaan pelastuksen Ziioninlle, minun loistoni Israelille." - Kyseessä oleva "Israel", josta Jumala puhuu tässä, ei tarkoita Juutalaista kansaa, vaan ihmisiä, jotka Jumala tulee tarkastelemaan Hänen Uutena Israelinaan, omana kansanaan (kirjoitettu Sakarja 13:9), koska he tunnustavat Hänen tosi Nimensä, jonka on ilmoittanut Hänen aito profeettansa kuin Mooses!

 

Mikäli kuka tahansa Juutalaisista kuuntelee sanomaa, jonka aito profeetta kuin Mooses, Opettaja Evangelista ilmoittaa koskien Jumalan Nimeä, niin he myös tulevat olemaan Jumalan tarkastelemana kuuluvia aitoon ja todelliseen "Israeliin".

 

Kuinka sitten jos Juutalaiset valitsevat olemaan kuuntelematta Jumalan profeettaa kuin Moosesta?

 

Lukekaamme Jumalan sana koskien Juutalaisia (Lähi-Idässä), joka tapahtuu nyt meidän aikanamme:

 

"Tämän näytti minulle Herra, Herra: Katso, oli korillinen kypsiä 
hedelmiä. Ja hän sanoi: "Mitä sinä näet, Aamos?" Minä vastasin: "Korillisen kypsiä hedelmiä". Ja Herra sanoi minulle: "Minun kansani Israel on kypsä saamaan loppunsa: en minä enää mene säästäen sen ohitse."
 Aamos 8:1-2

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"This is what the Sovereign LORD showed me: a basket of ripe fruit. "What do you see, Amos?" he asked. "A basket of ripe fruit," I answered. Then the LORD said to me, "The time is ripe for my people Israel; I will spare them no longer." Amos 8:1-2 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Tämän Ylivertainen HERRA näytti minulle: Kori täynnä kypsiä hedelmiä. "Mitä sinä näet, Amos?" Hän kysyi. "Korillisen kypsiä hedelmiä," minä vastasin. Sitten HERRA sanoi minulle, "Aika on tullut Minun kansalleni Israelille; Minä en säästä heitä enää." Aamos 8:1-2

 

"Minä en säästä heitä enää." - Me voimme nyt nähdä kuinka Israelin valtio Lähi-Idässä on vihollisten raketti- ja ohjustulen alainen. Tämä on juuri se merkki Opettaja Eraño M. Evangelistan mukaan, joka kertoo siitä, että Jumala ei tule enää säästämään heitä heidän väärän ylistyksensä tähden. Juutalaiset ja heidän uutistoimistonsa ovat jo tiedotettuja aidosta Jumalan Nimestä, joka on ilmoitettu webbisivulla www.thename.ph, mutta he eivät ota kuuleviin korviinsa tai toisin sanoen ota opikseen annetusta tiedosta, vaan jatkavat kuuntelua väärillä nimillä korostettua Jumalaa tunnustaen, joilla heidän saarnaajansa ovat aivopesseet heidät.

 

Onko se totta, että mies, jonka Jumala on kutsuva olemaan Hänen profeettansa kuin Mooses, joka tulee ilmoittamaan Hänen Nimensä, tulee juuri idästä - auringonnousun suunnalta?

 

"Minä herätin pohjoisesta hänet, ja hän tuli, päivänkoitosta hänet, joka rukoilee minun nimeäni, ja hän tallaa käskynhaltijoita kuin lokaa, niin kuin savenvalaja savea sotkee. Kuka on sen alun pitäen ilmoittanut, että olisimme sen tienneet, ja edeltäpäin, niin että voisimme sanoa: "Hän oli oikeassa"? Ei kukaan sitä ilmoittanut, ei kukaan sitä kuuluttanut, ei kukaan kuullut teiltä sanaakaan." Jesaja 41:25-26

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"I have stirred up one from the north, and he comes - one from the rising sun who calls on my name. He treads on rulers as if they were mortar, as if he were a potter treading the clay. Who told of this from the beginning, so we could know, or beforehand, so we could say, 'He was right'? No one told of this, no one foretold it, no one heard any words from you. Isaiah 41:25-26 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Minä olen nostattanut erään pohjoisesta, ja hän tulee - erään auringon noususta, joka kutsuu Minun Nimeäni. Hän polkee hallitsijoita kuin he olisivat huhmare-astiassa, kuin hän olisi savenvalaja muovaamassa savea. Kuka on kertonut tästä jo alussa, niin että saatoimme tietää, tai antanut ennalta ilmi, niin että voisimme sanoa, ´Hän oli oikeassa´? Kukaan ei ole näistä kertonut, yksikään ei ennakkoon maininnut siitä, kukaan ei kuullut sanaakaan teiltä." Jesaja 41:25-26

 

 "Minä olen nostattanut erään pohjoisesta" - tämä oli Mooses.

 

 "erään auringon noususta, joka kutsuu Minun Nimeäni."- tämä vahvistaa sen, että profeetta kuin Mooses, joka on tuleva ilmoittamaan Jumalan Nimen, ei ole Juutalainen. Hän tulee muukalaismaasta Kauko-Idästä. Jumala ilmoitti hänelle (valitulle profeetalle kuin Moosekselle, Opettaja Evangelistalle) Hänen Nimensä, kuten se on kirjoitettuna Raamatun kirjoituksiin ja kun Maestro hyväksyi annetun tehtävän ja kutsui Hänen Nimeään - hänestä tuli ensimmäinen Jumalan uuteen kansaan, uuteen Israeliin kuuluva.

 

"Kukaan ei ole näistä kertonut, yksikään ei ennakkoon maininnut siitä, kukaan ei kuullut sanaakaan teiltä." - Tämä on syy sille, minkä takia uskontojen johtajat ja tutkijat tulevat olemaan tyrmistyneitä ja järkyttyneitä näiden ilmestysten suhteen, sillä he ovat nyt paljastetut, ettei se heidän omaavansa tieto koskien kirjoituksia tullutkaan Jumalalta.

 

"erään auringon noususta, joka kutsuu Minun Nimeäni." - Miksi Jumala on korostanut, että Hänen valittu yksilönsä kutsuu Hänen Nimeään?

 

"Ja sen kolmannen osan minä vien tuleen; minä sulatan heidät, niinkuin hopea sulatetaan, ja koettelen heitä, niin kuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: Se on minun kansani, ja se sanoo: Herra, minun Jumalani. (He ovat minun kansani, ´ja he sanovat, ´Herra on meidän Jumalamme)" Sakarja 13:9

 

Sen vuoksi, että Hänen valittu henkilönsä ei ole Israelilainen verenperintöään, mutta tuli Jumalan kautta tehdyksi olemaan Israelilainen Hänen Nimensä kautta.

 

Koska Maestro Evangelista on nyt Israelilainen Jumalan Nimen kautta, me voimme ymmärtää, että Jumala todellakin nosti ´profeetan kuin Mooseksen´ Israelilaisten veljien keskuudesta, kuten on kirjoitettu:

 

"Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua. Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille." 5. Moos. 18:18-19

 

 "Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi" - Koska profeetta kuin Mooses, opettaja Evangelista oli ensimmäinen ja ainoa laatuaan oleva muukalainen, jonka Jumala valitsi ilmoittamaan Hänen nimensä, niin siten ollen ensimmäistä Jumalan uuteen Israeliin kuuluvaa voidaan nyt katsoa olevan Juutalaisten veli.

 

Juutalaisten uskonnolliset auktoriteetit eivät tule koskaan hyväksymään tätä, koska he uskovat heidän rotunsa olevan se ainoa ihmisrotu, jonka Jumala katsoo kuuluvan Hänen kansaansa Israeliin; ovatko he oikeassa?

 

"Sinä päivänä liittyy paljon pakanakansoja Herraan, ja he tulevat hänen kansaksensa, ja minä asun sinun keskelläsi, ja sinä tulet tietämään, että Herra Sebaot on lähettänyt minut sinun tykösi. " Sakarja 2:11

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos: 

  

"Many nations will be joined with the Lord in that day and will become my people. I will live among you and you will know that the Lord Almighty has sent me to you." Zechariah 2:11 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Monet kansat liittyvät Herraan tuona päivänä ja heistä tulee minun ihmisiäni/kansani. Minä asun teidän keskuudessanne ja te tulette tietämään, että Herra Kaikkivaltias on lähettänyt minut olemaan kanssanne." Sakarja 2:11

 

"Monet kansat liittyvät Herraan tuona päivänä ja heistä tulee minun ihmisiäni/kansani." - Ei, se ei ole selkeästikään niin, että Juutalaiset olisivat ne ainoat, jotka Jumala tulee katsomaan kuuluvan Hänen kansaansa Israel, vaan monia muita kansoja myös. Tämä tulee tapahtumaan sitten kun me kutsumme Jumalan Nimeä, kuten on ilmoittanut profeetta kuin Mooses, Opettaja Eraño M. Evangelista.

 

Tämä on syy sille, että kun me kaikki kutsumme tosi Jumalan Nimeä, niin ei ole enää hajotusta tai uskontojen välisiä selkkauksia; on oleva rauha ja yhteenkuuluvaisuus, sillä Jumala tarkastelee meitä kaikkia Hänen kansanaan - kaikki ovat Israelilaisia; me tulemme olemaan YKSI kansa Yhden Jumalan alaisuudessa.

 

Kuinka me tiedämme, että tämä profeetta kuin Mooses ei ole lähetetty ainoastaan tämän päivän Israelin kansaa varten, vaan kaikille maailman ihmisille?

 

"Minulle tuli tämä HERRAN sana: Jo ennen kuin minä valmistin sinut äidin kohdussa, minä sinut tunsin, ja ennen kuin sinä äidistä synnyit, minä sinut pyhitin (asetin erityisasemaan); minä asetin sinut kansojen profeetaksi." Jeremia 1:4-5

 

"Jo ennen kuin minä valmistin sinut äidin kohdussa, minä sinut tunsin" - Jumala mainitsi hänet Moosekselle 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19.

 

"kansojen profeetaksi" - Hänet on lähetetty kaikille maailman kansoille; toisin kuin Mooses ja muut profeetat (myös Jeesus), he olivat lähetetyt ainoastaan Israelin kansaa varten.

 

Tässä Raamatunkohdassa ei ole kyseessä edes profeetta Jeremia, kuten useimmat Raamatuntutkijat ovat olettaneet. Profeetta Jeremia oli myös lähetetty vain ja ainoastaan Israelin kansaa varten. Tässä jakeen kerronnassa Jumala näyttää profeetta Jeremiaalle näyssä ´profeetan kuin Mooseksen´ kutsumisen tehtäväänsä, josta Hän kertoi aikaisemmin jo 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19.

  

"Mutta minä sanoin: "Voi Herra, Herra! Katso, en minä kykene puhumaan, sillä minä olen nuori." Niin Herra sanoi minulle: "Älä sano: 'Minä olen nuori', vaan mene, kunne ikinä minä sinut lähetän, ja puhu kaikki, mitä minä käsken sinun puhua." Jeremia 1:6-7

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:


"Ah, Sovereign LORD," I said, "I do not know how to speak; I am only a child." But the LORD said to me, "Do not say, 'I am only a child.' You must go to everyone I send you to and say whatever I command you."
Jeremiah 1:6-7 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Oi, Ylivertainen HERRA, "minä sanoin. "Minä en tiedä kuinka/mitä puhua; Minä olen vain lapsi." Mutta HERRA sanoi minulle, "Älä sano, ´minä olen vain lapsi.´ Sinun täytyy mennä kaikkien luokse, joiden luokse Minä lähetän sinut ja sanoa heille mitä tahansa Minä käsken sinua." Jeremia 1:6-7

 

"lapsi" - viittaa symboliseen lapseen. Tämä tarkoittaa ainoastaan sitä, että vaikka Opettaja (Maestro) Evangelistalla on ainoastaan vähän virallista Pyhän Raamatun tuntemusta, hän kuitenkin tottelee ja toimittaa Jumalan Sanan maailman ihmisille.

 

"Älä pelkää heitä, sillä minä olen sinun kanssasi ja pelastan sinut, sanoo HERRA." Jeremia 1:8

 

Profeetta kuin Mooses on tuleva aikana, jolloin nuo, jotka ovat vääryydellä väittäneet olevansa Jumalan lähettämiä, ovat jo perustaneet ja juurruttaneet heidän valheensa koskien Jumalaa. Nämä valheet ovat hyväksytyt totuutena ihmisten mielissä. Ja vielä lisäksi, he ovat myös perustaneet heidän ylistyksen talojaan ja ovat ulottaneet heidän vaikutusvaltansa monien maiden hallituksiin.

 

Tämän kaltainen ympäristö tekee miltei mahdottomaksi profeetan kuin Mooseksen kyetä täyttämään sen, minkä takia Jumala on hänet lähettänyt!

 

Kuitenkin Jumala sanoo profeetalle kuin Moosekselle, että Hän on oleva hänen kanssaan. Jumala oli Mooseksen kanssa, kun hän johdatti Israelin kansan pois Egyptistä. Jumala tulee olemaan myös Hänen kansoille lähettämänsä profeetan kanssa, kun hän johdattaa KAIKKI maailman ihmiset ulos uskontojen valheellisista opetuksista. 

 

 Kuinka hän kykenee toimittamaan hänen ilmestyksensä koskien Jumalan Sanaa?

 

Onko hänen opiskeltava Raamattua, sillä tavalla kuten saarnaajat tekevät?

 

"Ja HERRA ojensi kätensä ja kosketti minun suutani. Ja Herra sanoi minulle: Katso, minä panen sanani sinun suuhusi." Jeremia 1:9

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Then the LORD reached out his hand and touched my mouth and said to me, "Now, I have put my words in your mouth." Jeremiah 1:9 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Sitten HERRA ojensi Hänen kätensä ja kosketti minun suutani ja sanoi minulle, "Nyt Minä olen asettanut Minun sanani sinun suuhusi." Jeremia 1:9

 

"Nyt Minä olen asettanut Minun sanani sinun suuhusi." - Näin Jumala täytti sen ilmestyksen, jonka Hän teki ja antoi Moosekselle 5. Mooseksen kirja 18:18-19. Hän ei opiskele Raamatun kirjoituksia, jotta voisi toimittaa Jumalan ilmestykset. Jumala Itse tulee opettamaan ja ohjaamaan häntä, sillä Jumala laittaa hänen suuhunsa ohjeen, kuinka selittää Hänen sanansa Raamatun kirjoituksista.

 

Todistaaksemme, että kyseessä on todellakin Jumala, joka lähetti Opettaja Evangelistan (Hänen profeettanaan kuin Mooses ja että hänen Raamattuilmestyksensä ovat sanoja, joita Hän (Jumala) on laittanut hänen suuhunsa), Jumala myös antoi merkin 5. Moos. 18:18, joka on se, että Hänen profeettansa kuin Mooses "on puhuva Hänen Nimessään". Tämä tarkoittaa sitä, että Jumala on lähettävä Hänen profeettansa ilmoittamaan Hänen tosi Nimensä Raamatun kirjoituksista. Tämä on sitä mitä me nyt todistamme Maestro Evangelistan kautta webbisivuilta www.thename.ph ja www.thenameonline.info. Kyseessä on kokonaisuudessaan Jumalan aidon ja pyhän Nimen ilmoittaminen! Sitten kun kaikki (maiden johtajista heidän hallitsemiinsa kansalaisiin asti) palaavat yhden ja aidon Jumalan puoleen ja kutsuvat Hänen tosi Nimeään, niin Jumala kuulee meidän rukouksemme; säästää meidät tuholta; ja tulee ohjaamaan meitä, kuinka me voimme tehdä meidän maailmastamme rauhallisen ja kauniin, kuten Eedenin puutarha, niin kuin Adamin ja Eevan aikana.

 

Mitä Jumala osoitti profeetan kuin Mooseksen tehtäväksi?

 

"Katso, minä asetan sinut tänä päivänä yli kansojen ja valtakuntain, repimään maasta ja hajottamaan, hävittämään ja kukistamaan, rakentamaan ja istuttamaan." Jeremia 1:10

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"See, today I appoint you over nations and kingdoms to uproot and tear down, to destroy and overthrow, to build and to plant."Jeremiah 1:10 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Katso, tänä päivänä Minä nimitän sinut kaikkien kansojen ja kuninkuuksien yläpuolelle repimään juuriltaan ja murskaamaan, tuhoamaan ja syöksemään vallasta, rakentamaan ja istuttamaan." Jeremia 1:10

 

"tänä päivänä Minä nimitän sinut kaikkien kansojen ja kuninkuuksien yläpuolelle" - Maestro Evangelistalle on annettu täysi auktoriteetti Jumalalta johdattaa maailman ihmiset ulos uskonoista.

 

Tämä on selkeä syy sille, minkä takia maailman johtajien tulisi kuunnella mitä Maestro Evangelista puhuu Jumalaa koskien (Raamatun kautta), koska hän on mies, jonka Jumala on valinnut puhumaan Hänen puolestaan ja ilmoittamaan Hänen Nimensä kaikille!

 

"tuhoamaan ja syöksemään vallasta" - Maestro Evangelista on saanut tehtäväkseen ilmoittaa maailman ihmisille Jumalan sana vastaan uskontojen opetuksia. Tämä todistaa sen, että profeetta Jeremia, jonka Jumala käski kirjoittamaan tämän näyn, ei ole se profeetta (johon Jumala viittaa tässä jakeessa), koska Jeremia ei koskaan tullut tunnetuksi kaikille kansakunnille lähetettynä profeettana. Jeremia ei tuhonnut eikä syössyt vallasta ainoatakaan instituutiota sillä sanomalla, jonka hän puhui Jumalan puolesta.

 

Sitten kun maailman ihmiset lukevat sen totuuden, jonka Jumala ilmoitti Maestro Evangelistalle Raamatusta, että Jeesus ei ole Hänen kirjaimellinen Poikansa (kuten apostolit ovat kirjoittaneet); että se kirkko, jonka hän on rakentanut Pietarin kautta (Kristuksen Kirkko) ei ole se mitä Jumala käski häntä tekemään(ja tämä oli Jeesuksen suurin väärinteko, joka johti siihen, että Jumala hylkäsi hänet ja rankaisi julmasti ihmisten kautta); niin sitten uskonnot tulevat tuhoutumaan ja heidän vaikutusvaltaansa ihmisiin ei enää ole.

 

"rakentamaan ja istuttamaan" - profeetta kuin Mooses tulee myös johdattamaan kansakunnat palaamaan Jumalan tykö ja perustaa uudelleen sekä opetukset että Käskyt jotka uskonnot ovat rikkoneet.

 

"Profeettana kuin Mooses" (5. Mooseksen kirja 18:18-19), minkä takia Maestro Evangelista on niin varma ja järkkymätön ilmoittaessaan Jumalan Sanoman maailman ihmisille?

 

"Ja hän sanoi minulle: Ihmislapsi, kaikki minun sanani, jotka minä sinulle puhun, ota sydämeesi ja kuule korvillasi. Ja nyt mene pakkosiirtolaisten tykö, kansasi lasten tykö; puhu heille ja sano heille: Näin sanoo HERRA, HERRA (Näin sanoo Kaikkivaltias HERRA) - kuulkoot he tai olkoot kuulematta. "Hesekiel 3:10-11

 

Tämä on Maestro Evangelistan "kutsuminen" tai tehtävä, jonka hänelle on antanut Jumala. Hän ei ole Jumalan lähettämä perustamaan tai aloittamaan uutta kirkkoa. Jumala lähetti hänet (Hänen profeettanaan kuin Mooses) toimittamaan Hänen sanomansa koskien Hänen aitoa ja tosi Nimeään Raamatun kirjoitusten kautta.

 

Ei ole enää Maestro Evangelistan huoli ja vastuu hyväksymmekö me hänen Raamattuilmestyksiään sanotulla webbisivustolla tai emme. Jo ensinnäkin, hän ei ole opiskellut Raamattua tehdäkseen kyseisiä ilmestyksiä, ne ovat hänelle Jumalan ilmoittamat ja Jumala on se yksi, joka käski häntä ilmoittamaan ne meille. Siten ollen, kaikki ilmestykset ovat kaikki se, mitä Jumala on käskenyt häntä toimittamaan meille!

 

Mitkä ovat Jumalan ennalta maailmaan lähettämien profeettojen velvollisuudet?

 

"Ihmislapsi, minä olen asettanut sinut Israelin heimolle vartijaksi. Kun kuulet sanan minun suustani, on sinun varoitettava heitä minun puolestani. Jos minä sanon jumalattomalle: sinun on kuolemalla kuoltava, mutta sinä et häntä varoita etkä puhu varoittaaksesi jumalatonta hänen jumalattomasta tiestänsä, että pelastaisit hänen henkensä, niin jumalaton kuolee synnissänsä, mutta hänen verensä minä vaadin sinun kädestäsi. Mutta jos sinä varoitat jumalatonta ja hän ei käänny jumalattomuudestansa eikä jumalattomalta tieltänsä, niin hän kuolee synnissänsä, mutta sinä olet sielusi pelastanut. Ja jos vanhurskas kääntyy pois vanhurskaudestansa ja tekee vääryyttä ja minä panen kompastuksen hänen eteensä, niin hän kuolee - kun et sinä häntä varoittanut, niin hän synnissänsä kuolee, ja vanhurskautta, jota hän oli harjoittanut, ei muisteta - mutta hänen verensä minä vaadin sinun kädestäsi. Mutta jos sinä vanhurskasta varoitat, ettei vanhurskas tekisi syntiä, ja hän ei tee syntiä, niin hän totisesti saa elää, koska otti varoituksesta vaarin, ja sinä olet sielusi pelastanut. Herran käsi tuli siellä minun päälleni, ja hän sanoi minulle: Nouse ja mene laaksoon, niin minä siellä puhuttelen sinua." Hesekiel 3:17-22

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Son of man, I have made you a watchman for the house of Israel; so hear the word I speak and give them warning from me. When I say to a wicked man, 'You will surely die,' and you do not warn him or speak out to dissuade him from his evil ways in order to save his life, that wicked man will die for his sin, and I will hold you accountable for his blood. But if you do warn the wicked man and he does not turn from his wickedness or from his evil ways, he will die for his sin; but you will have saved yourself." Again, when a righteous man turns from his righteousness and does evil, and I put a stumbling block before him, he will die. Since you did not warn him, he will die for his sin. The righteous things he did will not be remembered, and I will hold you accountable for his blood. But if you do warn the righteous man not to sin and he does not sin, he will surely live because he took warning, and you will have saved yourself." The hand of the LORD was upon me there, and he said to me, "Get up and go out to the plain, and there I will speak to you." Ezekiel 3:17-22 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Ihmisen Poika, Minä olen laittanut sinut vartijaksi Israelin huoneelle; niin ollen kuule sana, jonka Minä puhun ja anna heille varoitus minulta. Kun Minä sanon pahalle ihmiselle, ´Sinä tulet varmasti kuolemaan, ´ ja kun sinä et varoita häntä tai puhu häntä luopumaan pahoista teistään pelastaakseen hänen elämänsä, tuo paha ihminen kuolee syntiensä takia, ja Minä pidän sinua vastuullisena hänen verestään. Mutta jos sinä varoitat jumalatonta miestä, eikä hän käänny pois hänen jumalattomuudestaan tai pahoilta teiltään, niin hän on kuoleva hänen synnissään; mutta sinä pelastat itsesi. Ja nyt kun oikeamielinen mies kääntyy hänen oikeamielisyydestään ja tekee pahaa ja Minä asetan kompastuskiven hänen eteensä, ja hän kuolee. Koska sinä et varoittanut häntä, hän kuolee syntinsä takia. Oikeamieliset teot joita hän teki, ei muisteta ja Minä pidän sinua vastuullisena hänen verestään. Mutta jos sinä varoitat oikeamielistä miestä olemaan tekemättä syntiä, hän tulee varmasti elämään, koska hän otti varoituksen vastaan, ja sinä olet pelastanut itsesi." HERRAN käsi oli minun ylläni siellä, ja hän sanoi minulle, "Nouse ylös ja mene laaksoon, ja siellä minä puhun sinulle." Hesekiel 3:17-22

 

Webbisivujenwww.thename.ph ja www.thenameonline.info kautta me voimme lukea sen, että profeetta kuin Mooses (Maestro Evangelista) on jo ilmoittanut Jumalan sanomat Raamatun tekstien kautta, jotka Jumala käski häntä näyttämään koko maailmalle.

 

Aivan ehdottomasti, me emme voi enää sanoa, että tosi Jumalan Nimi olisi mysteeri tai salaisuus. Se on ollut ilmoitettuna webbisivulla: www.thename.ph jo vuodesta 2006 lähtien ja lukuisia webbisivustoja ympäri maailmaa on tiedotettu asiasta, niin että maailman ihmiset voisivat tulla informoiduiksi. Surullista kyllä, yksikään uutistoimiston webbisivusto ei ole laatinut yhtään kommenttia koskien Maestro Evangelistan ilmestyksiä.

 

Mikäli sinä lukija valitset olla välinpitämätön Jumalan tosi Nimen tuntemisen tärkeyden suhteen ja jopa vastustat sitä (kun sinä ole ensinnäkään Jumalan lähettämä), niin ole valmistautunut hyväksymään Jumalan tuleva rangaistus minä hetkenä hyvänsä.

 

Opi nyt tuntemaan profeettojen Jumalan aito Nimi, jonka on ilmoittanut Profeetta kuin Mooses, Maestro Eraño Martin Evangelista. Sitten kun Jumalan Nimi on hyväksytty ja tunnustettu, niin se tulee yhdistämään kaikki maailman maat ja valtiot!

 

Vieraile seuraavissa linkeissä:

 

http://www.thename.ph/thename/revelations/unite-en.htm ja http://www.thenameonline.info/thename/revelations/unite-en.html tai https://kotisivukone.fi/app/www/suurinimi.kotisivukone.com/ydistykoon-koko-maailma-yhden-tosi-jumalan-nimen-alaisuuteen-kuten-on-ilmoittanut-profeetta-kuin-mooses--jumalan-viimeinen-pro

 

Ja vielä laajemmin yksityiskohtaisempi ilmestys siitä, miksi Jeesus ei enää palaa takaisin, kuten uskonnot väittävät, klikkaa seuraavista linkeistä:

  

http://www.thename.ph/thename/revelations/nosecondcoming-en.html tai http://www.thenameonline.info/thename/revelations/nosecondcoming-en.html sekä https://kotisivukone.fi/app/www/suurinimi.kotisivukone.com/ei-ole-toista-jeesuksen-tulemista-kaikkivaltias-on-tuleva-28.12.20132

 

Myös tuokoon koko maailma tiedotetuksi siitä, että sanottu tulva, joka tapahtui Nooan aikana, oli vain alueellinen ja koski sitä seutua, jolla hän asui, ei siis koko maailmaa kattava. Totuus on, että Adam ja Eeva eivät olleet ensimmäiset Jumalan luomat ihmiset. Lue koko sanoma asiaa koskien, jonka Jumala käski Opettaja Evangelistan ilmoittamaan Raamatun kirjoitusten kautta tästä totuudesta seuraavien linkkien kautta:

 

http://www.thenameonline.info/thename/revelations/distortions-en.html ja http://www.thename.ph/thename/revelations/distotions-en.html sekä JO AIKOJEN ALUSTA ALKANUT USKONTOJEN HARJOITTAMA JUMALAN SANOMAN VÄÄRISTELY ON AIHEUTTAJA TÄMÄN PÄIVÄN USKONNOLLISILLE SODILLE
 

 

Mikäli tutkijat olisivat odottaneet Jumalan mainitsemaa profeettaa, eivätkä kuunnelleet uskontojen laatimia vääriä tulkintoja, joita he tekivät Jumalan luomisesta ja Nooan tarinasta 1. Mooseksen kirjassa, niin ihmiset eivät olisi eksyneet ja harhautuneet Raamatussa olevasta Jumalan sanasta. Tiede ei ole koskaan tänä aikana ollut vastaan Jumalan sanaa.

 

Ja lopulta, Jumalan profeettana kaikille kansoille Maestro Evangelista sanoo kaikille maailman ihmisille:

 

"Tuhoisat tapahtumat tulevat jatkumaan kaikkialla maailmassa, jotta ihmiset heräisivät ymmärtämään maailman olevan kirouttu. Nämä loppuvat ainoastaan sitten kun he käyttävät heidän viisauttaan ja ymmärrystään hyväksyen ja tunnustaen aidon Jumalan Nimen."

 
Tässä ei ole kyse uudesta uskonnosta tai kultista, vaan yksiselitteisesti tämä on SANOMA (ymmärrykseen johtava viestintä tai yhteisymmärryspöytäkirja tulevaisuutta varten)!

 

Tämä tarkoittaa sitä, että hyväksyit sinä (´Profeetan kuin Mooses´) Maestro Evangelistan Raamattu ilmestykset webbisivuilta www.thename.ph ja www.thenameonline.info tai et, niin se ei ole vastuullamme tai ongelmamme. Sinä olet yksin vastuussa sinun omista tekemisistäsi, perustuen "vapaaseen tahtoon".

 

Se, mikä on tärkeää, on se, että maailman ihmiset eivät voi enää väittää, ettei Jumala (profeettojen Raamatusta) ei ole varoittanut meitä tästä tulevasta katastrofista ja kuinka me voimme saavuttaa todellisen rauhan ja yhtäläisyyden.

 

Jumala on nyt näyttänyt meille Hänen toden sanomansa Hänen aidon profeettansa kuin Mooseksen, Maestro Evangelistan www.thename.ph ja www.thenameonline.infosekä www.suurinimi.com kautta.

 

Sinä olet yksinomaan vastuussa Jumalalle (kuten Jumala sanoi 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19) et Maestrolle tai meille, koska se Yksi, joka käski Maestro Evangelistaa tekemään kyseisen kaltaiset selitykset koskien Hänen sanaansa (erityisesti koskien Jeesusta) Raamatun kirjoituksista, on Jumala Itse, ISRAELIN PYHÄ, JOKA ON LAITTANUT HÄNEN SANANSA Maestro Evangelistan suuhun.

 

Sen mitä Jumala on tehnyt Maestro Evangelistan kautta, on sen vuoksi, että me havahtuisimme ymmärtämään, että Hänen AITO PROFEETTANSA KUIN MOOSES on nyt täällä ja HÄNEN SANANSA, ETTÄ HÄN TULEE VAATIMAAN TILILLE/VASTUUSEEN KAIKKI NE, JOTKA EIVÄT KUUNTELE HÄNEN PROFEETTAANSA KUIN MOOSESTA, ON NYT TULLUT VOIMAAN.

 Meidän tehtävämme on ainoastaan tiedottaa sinua koskien Jumalan tosi sanomaa Raamatusta, jonka Maestro (Opettaja) Eraño M. Evangelista tuo.