SAAKOON KOKO MAAILMAN NYT TIETÄÄ, KUINKA HE OVAT PILKANNEET JUMALAN PYHÄÄ NIMEÄ.

13.2.2014 Osa 2

 

 

  Nyt kun me tunnemme aidon Jeesuksen, on aika että me tunnemme aidon Jumalan Nimen:

 

Milloin tulee olemaan aika, jolloin tapahtuu Jumalan nimen ilmestys?

"vaan että niinä päivinä, jolloin seitsemännen enkelin ääni kuuluu hänen puhaltaessaan pasunaan, Jumalan salaisuus käy täytäntöön sen hyvän sanoman mukaan, jonka hän on ilmoittanut palvelijoillensa profeetoille." Ilmestyskirja 10:7

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"But in the days when the seventh angel is about to sound his trumpet, the mystery

of God will be accomplished, just as he announced to his servants the prophets."
Revelation 10:7 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Mutta niinä päivinä kun seitsemäs enkeli on alkamassa soittamaan trumpettiaan/torveaan, Jumalan salaisuus tullaan silloin saattamaan loppuun, aivan kuten Hän on ilmoittanut Hänen palvelijoilleen profeetoille." Ilmestyskirja 10:7

 

"seitsemäs enkeli" - ei tarkoita kirjaimellista enkeliä, vaan symbolisoi sanomaa.

 

"Jumalan salaisuus tullaan silloin saattamaan loppuun, aivan kuten Hän on ilmoittanut Hänen palvelijoilleen profeetoille" - Siellä on ennalta lähetetty mies tulossa julistamaan Jumalan Nimen kaikille ihmisille. Ei tule olemaan enää salaisuuksia Jumalaa koskien.

 

  Sinä saatat kysyä - kuka kirjoitti Ilmestyskirjan? Oliko hän apostoli?

 

  Maestro Evangelista paljastaa meille Ilmestyskirjan kirjoittajan todellisen identiteetin:

 

"Ja minä, Johannes, olen se, joka tämän kuulin ja näin. Ja kun olin sen kuullut ja nähnyt, minä lankesin maahan kumartuakseni sen enkelin jalkojen eteen, joka tämän minulle näytti. Ja hän sanoi minulle: "Varo, ettet sitä tee; minä olen sinun ja sinun veljiesi, profeettain, kanssapalvelija, ja niiden, jotka ottavat tämän kirjan sanoista vaarin; kumartaen rukoile (ylistä) Jumalaa." Ilmestyskirja 22:8-9


"sinun veljiesi, profeettain, kanssapalvelija" - Uskonnot ovat olettaneet kyseisen kirjan kirjoittajan olevan mies, jota he kutsuvat nimellä "jumalainen Johannes", apostoli. Kuitenkin, Ilmestyskirjan on kirjoittanut Patmoslainen Johannes, ja hän oli myös Jumalan profeetta.


"ylistä Jumalaa" - ei siis Jeesusta. Maestro Eraño Evangelista sanoo: Mikäli Jeesus olisi menestyksekkäästi täyttänyt hänen tehtävänsä, kuten profetioihin on kirjoitettu; ei olisi enää ollut mittään tarvetta kirjoittaa Ilmestyskirjaa.

 

  Kun Jeesus epäonnistui täyttämään tehtävänsä (sillä Saatana petti häntä; seurasi Saatanaa ja opetti sen opetuksia), niin Ilmestyskirja täytyi kirjoittaa, niin että Jeesuksen ja hänen apostoleidensa petos voitaisiin tuoda päivän valoon tai tulisi paljastetuksi! Jatkakaamme lukemistamme:

 

"Ja sen äänen, jonka minä olin kuullut taivaasta, kuulin taas puhuvan minulle ja sanovan: "Mene ja ota tuo avattu kirjakäärö, joka on meren ja maan päällä seisovan enkelin kädessä." Ilmestyskirja 10:8

 

"Ja sen äänen, jonka minä olin kuullut taivaasta" - symbolisoi moderneja kommunikointivälineitä, kuten ihmiset välittävät tietoja ja sanomia ilmojen halki.


"kirjakäärö" - tai Pyhä Raamattu, Jumalan Sana.

 

"joka on meren ja maan päällä" - tarkoittaa koko maailmaa.


"meren ja maan päällä seisovan enkelin" - symbolisoi Maestro Eraño Evangelistaa profeettana, joka on lähetetty kaikkia kansoja varten, josta Jeremia kirjoitti 1:4-10.

 


  Miksi Maestro Eraño Evangelista oli kuvattu symbolisesti "enkeliksi"? Minkä auktoriteetin antoi hänelle, kun hänet on kuvattu tai esitetty Ilmestyskirjassa enkeliksi?

 

"Katso, minä lähetän enkelin sinun edellesi varjelemaan sinua tiellä ja johdattamaan sinua siihen paikkaan, jonka minä olen valmistanut. Ole varuillasi hänen edessään ja kuule häntä äläkä pahoita hänen mieltänsä. Hän ei jätä teidän rikoksianne rankaisematta, sillä minun nimeni on hänessä. Mutta jos sinä kuulet häntä ja teet kaikki, mitä minä käsken, niin minä olen sinun vihollistesi vihollinen ja vastustajaisi vastustaja." 2. Moos. 23:20-22

 

 Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

"See, I am sending an angel ahead of you to guard you along the way and to bring you to the place I have prepared. Pay attention to him and listen to what he says. Do not rebel against him; he will not forgive your rebellion, since my Name is in him. If you listen carefully to what he says and do all that I say, I will be an enemy to your enemies and will oppose those who oppose you." Exodus 23:20-22 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Katso, Minä lähetän enkelin sinun edelläsi, joka suojelee sinua kaiken matkaa ja johdattaa sinut paikkaan, jonka Minä olen valmistanut. Kiinnitä tarkasti huomiosi häneen ja kuuntele mitä hän sanoo. Älä kapinoi häntä vastaan; hän ei tule antamaan anteeksi sinun kapinointiasi, sillä Minun Nimeni on hänessä. Mikäli kuuntelet hänen sanojaan tarkkaavaisesti ja teet kaiken kuten Olen sanonut, niin Minä olen sinun vihollistesi vihollinen ja vastustan niitä, jotka vastustavat sinua" 2. Moos. 23:20-22


"Mikäli kuuntelet hänen sanojaan tarkkaavaisesti ja teet kaiken kuten Olen sanonut" - Jumalan Enkeli kantaa Jumalan Nimeä ja tuo sanoman Jumalalta. Ei kun Jumalan Nimi on ilmoitettu Maestro Evangelista taholta tai toimesta (profeettana kuin Mooses), se ainoastaan osoittaa että Maestro Evangelista on (symbolinen) Jumalan Enkeli tai Sanansaattaja.

 

  Mitä meidän myös tulisi ymmärtää, on se, että vain profeetta kuin Mooses kykenee ja pystyy selittämään ilmestyskirjan. Se on se kirja, jonka Jumala (laittoi Patmoslaisen Johanneksen kirjoittamaan) tarkoitti olevan profeettaa kuin Moosesta varten. Sitten kun viimeinen Jumalan profeetta tulee, niin hän ei enää tule kirjoittamaan lisää profetioita.

  Se, mitä siihen on kirjoitettu, tulee olemaan se, mitä Jumala tulee laittamaan Hänen profeettansa suuhun paljastaessaan aidon Jeesuksen ja vahvistaa meille, että profetiat, jotka Hän on käskenyt aikaisempien profeettojen kirjoittaa, tulevat vielä meidän aikanamme tapahtumaan.

 

  Tästä syystä Ilmestyskirja on kutsuttu ensisijaisesti nimellä "Ilmestys" (Julkistaminen, Paljastaminen)


"Ja minä menin enkelin tykö ja pyysin, että hän antaisi minulle sen kirjasen. Ja hän sanoi minulle: "Ota ja syö se; se on karvasteleva vatsassasi, mutta suussasi se on oleva makea kuin hunaja." Niin minä otin kirjasen enkelin kädestä ja söin sen; se oli minun suussani makea kuin hunaja; mutta sen syötyäni minun vatsaani karvasteli (maistui happamalta)." Ilmestyskirja 10:9-10


  Etkö ole huomanneet, kaikki te, jotka olette kuulleet ja lukeneet Maestro Evangelistan ilmestykset, niin että olette kokeneet ja tunteneet vatsassanne happamia tuntemuksia?


"makea kuin hunaja" - koska se tieto ja ymmärrys, jonka olemme löytäneet, on ollut Totuus.

"karvas, hapan" - koska ne aikaisemmat opetukset, joita me olemme saaneet uskonnoilta, eivät ole olleet totta. Maestro Evangelista sanoo: Ennen kuin Jumalan Nimi on oleva annettu, niin meidän täytyy kokea karvastelu ja happamia tuntemuksia mahassamme. Kyseessä on sen esiin tuleminen tai paljastuminen, että uskontojen opetukset ovat olleet viimeisen kahden vuosituhannen ajan valheita!

 

  Mikä ohje on profeetalle annettu?

 

"Ja minulle sanottiin: "Sinun tulee taas profetoida monista kansoista ja kansanheimoista (kansakunnista) ja kielistä ja kuninkaista." Ilmestyskirja 10:11

 

   Palaamme profeettojen profetioihin, jotka tietävät Jumalan mysteerit/salaisuudet.

 

  Me tunsimme ensin tätä happamia tai karvaita tuntemuksia tai pettymystä, kun me luimme Maestro Evangelistan ilmestyksiä koskien profetioita Jeesuksesta (jonka suurin osa ihmisistä luuli olevan Jumala, Jumalan poika ja profeetta) - oli lähetetty perustuen 2. Samuelin kirjaan 7:12-14, ja aivan erityisesti 2. Sam. 7:14: " KUN HÄN TEKEE VÄÄRIN, NIIN MINÄ RANKAISEN HÄNTÄ IHMISTEN ANTAMIN KEPINISKUIN JA MIESTEN KÄSIEN KAUTTA SELKÄSAUNOILLA SEKÄ RUOSKIMISILLA."

  Ilman nyt kääntymistämme aitoon Jeesusta koskettavaan ja käsittelevään profetiaan, me emme olisi koskaan saaneet tietää totuutta Jeesuksesta.


  Se on kirjoitettu Ilmestyskirjaan 10:8-9 "Ota ja syö se" - tarkoittaako se kirjaimellisesti kirjan syömistä?

 

  On olemassa uskontoja ja kultteja/lahkoja, jotka ovat ottaneet sen kirjaimellisesti ja he ovat tehneet sen amuleteiksi ja taikakaluiksi.

 

"Sinun sanasi tulivat, ja minä söin ne, ja sinun sanasi olivat minulle riemu ja minun sydämeni ilo; sillä minä olen otettu sinun nimiisi, Herra, Jumala Sebaot." Jeremia 15:16

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos: 


"When your words came, I ate them; they were my joy and my heart's delight, for I bear your name, O LORD God Almighty." Jeremiah 15:16 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kun sinun sanasi tulivat, minä söin he; ne olivat minun iloni ja sydämeni mielihyvä, sillä Minä kannan sinun nimeäsi, OI HERRA Jumala Kaikkivaltias." Jeremia 15:16

 

"sanasi tulivat, minä söin he" - Syödä tai ymmärtää Jumalan Sana, ei syödä kirjaa!

 

"sillä minä kannan sinun nimeäsi, OI HERRA Jumala Kaikkivaltias" - Maestro Eraño M. Evangelista sanoo: Ennen kuin voit ymmärtää Pyhässä Raamatussa olevien kappaleiden/kirjoitusten todellisen tarkoituksen tai merkityksen, sinun täytyy ensin kantaa (tai sinulla tulee olla tiedossa) Jumalan Nimi, joka on sen innoittanut.

 

  Lukekaamme toisen Jeremiaan kirjan 15:16 olevan version ymmärtääksemme sanonnan "sillä minä kannan sinun nimeäsi, OI HERRA Jumala Kaikkivaltias":

 

Toinen Käännös, King James Version, Kuningas Jaakon Laitos, Painos: 

 

"Thy words were found, and I did eat them; and thy word was unto me the joy and rejoicing of mine heart: for I am called by thy name, O Lord God of hosts."Jeremiah 15:16 KJV

                                                                                                                                                 

Suora suomennos:

 

"Sinun sanasi löytyivät, ja minä söin ne; ja sinun sanasi oli minulle iloa ja riemua koko sydämestäni: sillä minä olen kutsuttu sinun nimessäsi, Oi isäntien Herra Jumala."

Jeremia 15:16


"sillä minä olen kutsuttu sinun nimessäsi, Oi isäntien Herra Jumala" - Kantaa Jumalan nimeä tarkoittaa myös, että on kutsuttu Jumalan nimessä tai nimeen.

 

  Kantaa tai olla todellisesti kutsuttu Jumalan nimessä, se tarkoittaa ainoastaan sitä, että sinä kutsut Jumalan tosi nimeä, niin että Jumala katsoo sinun kuuluvan tai olevan yksi Hänen tosi lapsistaan, aivan kuten laillinen tai avioliitossa syntynyt lapsi kantaa hänen isänsä nimeä. Mikä siitä on todisteena?

"Ja sen kolmannen osan minä vien tuleen; minä sulatan heidät, niin kuin hopea sulatetaan, ja koettelen heitä, niin kuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: Se on minun kansani, ja se sanoo: Herra, minun Jumalani." Sakarja 13:9

  Jumala tulee katsomaan tai tarkastelemaan niitä, jotka kutsuvat Häntä Hänen Nimellään, Hänen todelliseksi kansakseen.

  Aina näihin päiviin asti, yksikään ei ole antanut selkeyttä sille, mitä on kirjoitettu Pyhään Raamattuun, paitsi Maestro Evangelista. Kuinka monta tuhatta vuotta Pyhä Raamattu on ollut kirjoitettuna? Aina niistä ajoista lähtien ja tähän päivään asti, Pyhän Raamatun sisältö tai kappaleet eivät ole olleet täysin ymmärrettyjä ja selitettyjä täydellä kirkkaudella, koska Jumalan Nimi on ollut tuntematon!

  Maestro Evangelista sanoo: "Jokainen hyvä kirja, jonka tekijää emme tunne, on jäävä arvoitukselliseksi jokaiselle, joka sen lukee."


  Kun uskonnot sanovat Pyhän Raamatun olevan Jumalan innoittama tai kirjoittama, niin mikä on Hänen Nimensä?


  Miksi sanonta, "sillä Minä kannan sinun nimeäsi", on väärin ymmärretty?

 

  Kuinka me tiedämme, että Maestro Eraño M. Evangelista on tosi Jumalan ennalta lähettämä profeetta julistamaan Suurta Nimeä kaikille ihmisille meidän aikanamme?


"Ja Filadelfian seurakunnan enkelille kirjoita: 'Näin sanoo Pyhä, Totinen, jolla on Daavidin avain, hän, joka avaa, eikä kukaan sulje, ja joka sulkee, eikä kukaan avaa:"

Ilmestyskirja 3:7

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"To the angel of the church in Philadelphia write: These are the words of him who is holy and true, who holds the key of David. What he opens no one can shut, and what he shuts no one can open." Revelation 3:7 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Filadelfian seurakunnan enkelille kirjoita: Nämä ovat hänen sanojaan, joka on pyhä ja tosi, joka kantaa Daavidin avainta. Minkä hän avaa, ei kukaan voi sulkea, ja minkä hän sulkee, ei kukaan voi avata." Ilmestyskirja 3:7

 

"pyhä ja tosi" - mies, johon tässä on viitattu, on aito ja oikea Jumalan valitsema ja lähettämä henkilö. Tämä tarkoittaa, että ne ensimmäiset, jotka ovat tulleet aikaisemmin, eivät ole saattaneet heidän Jumalalta saamaansa tehtävää loppuun asti. He olivat Salomo ja Jeesus.

"joka kantaa Daavidin avainta" - Sen vuoksi, että kaksi ensimmäistä Daavidin poikaa epäonnistuivat. Seuraava valittu yksilö/henkilö ei ole enää tuleva heidän sukulinjastaan tai sukuperästään. Tuleva profeetta ei tule enää olemaan "Daavidin poika", vaan ainoastaan "avaimen" kantaja tai haltija. Hän ei tule Daavidin huoneesta tai verilinjasta; hän on "muukalainen".

  Kuinka tärkeä on "avain"? Maestro Evangelista sanoo, että kyse on samasta kuin rakentaisi taloa. Kun se on valmis, niin se on se ensimmäinen ja ainoa kerta kun avain annetaan omistajalle. Jos ei ole olemassa avainta, edes omistaja ei pääse taloon sisälle. Sen vuoksi, että Pyhä Raamattu on jo valmis; hän ken tai joka "pitää hallussaan Daavidin avainta" on se ainoa henkilö, jolla on auktoriteetti avata ja toimittaa sen sisältö.

  Tämä on Maestro Evangelistan selitys koskien kirjoitettua "Daavidin avainta":


  Maestro Evangelistalla on hallussaan "Daavidin avain". Hän on ainoa, joka tulee avaamaan salaisuudet, jotka ovat olleet mysteereitä ja meille vielä tuntemattomia. Maestro Evangelistan ilmestysten kautta me tulemme lopultakin ymmärtämään Jumalan sanan todellisen merkityksen ja tarkoituksen.

 

  Hän avaa meille kirjan… jotta me voisimme nähdä Totuuden.

 

  Mitkä ovat hänen muut merkkinsä?

"Minä tiedän sinun tekosi. Katso, minä olen avannut sinun eteesi oven, eikä kukaan voi sitä sulkea; sillä tosin on sinun voimasi vähäinen, mutta sinä olet ottanut vaarin minun sanastani etkä ole minun nimeäni kieltänyt." Ilmestyskirja 3:8

"minä olen avannut sinun eteesi oven, eikä kukaan voi sitä sulkea" - uskonnot ja tutkijat eivät voi eivätkä kykene kieltämään Maestro Eraño M. Evangelistan tosi opetuksia, jotka on ilmoitettu Pyhän Raamatun kautta.

"on sinun voimasi vähäinen" - Koska hänellä on sitä, minkä Jumala kutsuu tässä "vähäiseksi voimaksi", niin sitten se tarkoittaa, että Jumala on myöntänyt tai antanut hänelle luonteenvahvuuden, jolla hän kykenee ottamaan vastaan ja täyttämään tehtävän Hänen suuren nimensä ilmoittamisessa. Tämä tarkoittaa myös, että hän on ainoa Jumalan valitsema olemaan Hänen profeettansa, ei kukaan muu.

"etkä ole minun nimeäni kieltänyt" - Maestro Evangelista on ainoa, joka on täyttänyt hänelle annetun tehtävän, eikä ole kieltänyt Jumalan Tosi Nimeä.

 

  Koskien Juutalaisten väitteitä, että he ovat yhä Jumalan kansa, onko heidän väitteelleen olemassa totuutta?

 

I know your deeds. See, I have placed before you an open door
that no one can shut. I know that you have little strength,
yet you have kept my word and have not denied my name.
Revelation 3:8 (NIV)

 

 "Katso, minä annan sinulle saatanan synagogasta niitä, jotka sanovat olevansa juutalaisia, eivätkä ole, vaan valhettelevat; katso, minä olen saattava heidät siihen, että he tulevat ja kumartuvat sinun jalkojesi eteen ja ymmärtävät, että minä sinua rakastan."

Ilmestyskirja 3:9

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos: 

 

"I will make those who are of the synagogue of Satan, who claim to be

Jews though they are not, but are liars - I will make them come and fall

down at your feet and acknowledge that I have loved you."

Revelation 3:9 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Minä teen nuo, jotka ovat saatanan synagogasta, jotka väittävät olevansa Juutalaisia, vaikka eivät ole, vaan valehtelijoita - Minä saatan heidät tulemaan ja kaatumaan sinun jalkoihisi ja tunnustamaan, että Minä olen rakastanut sinua." Ilmestyskirja 3:9

 

"Minä teen nuo, jotka ovat saatanan synagogasta, jotka väittävät olevansa Juutalaisia, vaikka eivät ole, vaan valehtelijoita" - Jumala ei ole enää Juutalaisten kanssa! Tällä kertaa he tulevat kokemaan tappion tai kärsivät suuresti tulevissa sodissa, kunnes he tunnustavat Jumalan Nimen ja palaavat Hänen tykönsä. Koska Jeesus (viimeinen heidän suvustaan/rodustaan, Jumalan valittu tekemään Hänen Nimensä tunnetuksi heille syntinsä anteeksisaamiseksi), on seurannut Saatanaa, niin myös heidät on saatettu Saatanan vangitsemiksi ilman, että he ovat sitä itse edes huomanneet ja ymmärtäneet.

 

   Lue uudelleen kuinka Jeesus ylisti Saatanaa - Klikkaa seuraavasta linkistä lukeaksesi täyden Raamattu ilmestyksen asiaa koskien:

 

http://www.thename.ph/thename/testimony/jes11en.html ja http://www.thenameonline.info/thename/testimony/jes11-en.html sekä

Jeesuksen Voima

 

  Jo pelkästään se seikka, että Jumala nimitti Juutalaisia valehtelijoiksi ja Saatanan Synagogaksi tarkoittaa, että he eivät voi enää väittää Jumalan tarkastelevan tai katsovan olevan Hänen ainoa kansansa tai Hänen Israelinsa.

 

  "tunnustamaan, että Minä olen rakastanut sinua" - mikäli he eivät etsi konsulttiapua ja neuvoa aidolta profeetalta kuin Mooses, Maestro Eraño M. Evangelistalta, niin sitten hän ei pysty näyttämään heille kuinka he voivat palata Jumalan tykö. Maestro Evangelista kantaa Jumalan Nimeä ja hän tulee olemaan se henkilö, joka tulee näyttämään heille, kuinka he voivat palata Jumalan luokse ja saada rauha sekä lepo heidän kansalleen, jota he ovat toivoneet.

 

  Miksi? Aina tähän päivään tai aikaan asti Juutalaiset ovat yhä odottaneet heidän "Vapauttajansa/Pelastajansa", "Daavidin pojan" tuloa. Silloin kun he hylkäsivät Jeesuksen, joka tuli Daavidin huoneesta (sukulinjasta), (joka teki kaiken pahemmaksi ylistämällä Saatanaa, ja siten teki valinnan olla auttamatta hänen kansaansa), niin ei ole profetioiden mukaisesti enää ketään tulossa heidän kansansa keskuudesta. Heidän tulisi kuunnella profeetta kuin Moosesta (tai "muukalaista"), joka kantaa "Daavidin avainta", jotta he tulisivat jälleen katsotuiksi ja kohdelluiksi Jumalan taholta Hänen kansanaan.

 

  Mitä tulee tapahtumaan näinä aikoina?

 

"Koska sinä olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta vaarin, niin minä myös otan sinusta vaarin ja pelastan sinut koetuksen hetkestä, joka on tuleva yli koko maanpiirin koettelemaan niitä, jotka maan päällä asuvat." Ilmestyskirja 3:10

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Since you have kept my command to endure patiently, I will also keep you from the hour of trial that is going to come upon the whole world to test those who live on the earth."

Revelation 3:10 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Koska sinä olet pitänyt Minun käskyni kestäen kärsivällisesti, Minä myös säästän sinut koettelemusten tunnin/ajanjakson kestävältä oikeudenkäynniltä, joka on tulossa koko maailman ylle, koetellakseen niitä, jotka asuvat maassa." Ilmestyskirja 3:10

 

"koettelemusten tunnin/ajanjakson" - totisesti tämä "päivä" on tulossa, yksikään ei tule säästymään tästä koetuksesta. Tämä tapahtuu juuri nyt, kun me todistamme sen tapahtuvan monien voimakkaiden tuhojen, vahvojen myrskyjen, vitsauksien, kuivuuden, maanjäristysten ja sotien muodossa.


  Kuka tässä puhuu?


"Minä tulen pian; pidä, mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi sinun kruunuasi." Ilmestyskirja 3:11

 

  Kuka on "tulossa pian"? Vahvistaaksemme, että kyseessä ei ole enää Jeesus:

 

 "Minä olen A ja O", sanoo Herra Jumala, joka on ja joka oli ja joka tuleva on, Kaikkivaltias." Ilmestyskirja 1:8

 

"A ja O" - Alpha ja Omega, Alku ja Loppu (tulee Kreikan kielen aakkosten ensimmäisestä ja viimeisestä kirjaimesta).

 

  Jumala on "tulossa pian", tämä on täysin erilaista kuin ovat uskontojen opetukset. He sanovat Jeesuksen olevan palaamassa takaisin.

 

  Ja on myös toistettu…

 

"Ja niillä neljällä olennolla oli kullakin kuusi siipeä, ja ne olivat yltympäri ja sisältä silmiä täynnä. Ja ne sanoivat lakkaamatta yötä päivää: "Pyhä, pyhä, pyhä on Herra Jumala, Kaikkivaltias, joka oli ja joka on ja joka tuleva on." Ilmestyskirja 4:8

 

   Jumala on "tulossa pian". Selkiyttääksemme, että Jumala on todella "tulossa pian", niin luemme onko Jeesus myös tulossa?

 

"Ja kun minä hänet näin, kaaduin minä kuin kuolleena hänen jalkojensa juureen. Ja hän pani oikean kätensä minun päälleni sanoen: "Älä pelkää! Minä olen ensimmäinen ja viimeinen," Ilmestyskirja 1:17

 

"kaaduin minä kuin kuolleena hänen jalkojensa juureen" - kun profeetta Johannes näki Jeesuksen, hän luuli jo itse olevansa kuollut, koska Jeesuksen ulkonäkö tai olemus on Kuolema.

 

"Minä olen ensimmäinen ja viimeinen" - Miksi Jeesus sanoi olevansa myös "ensimmäinen ja viimeinen"

 

"ja minä elän; ja minä olin kuollut, ja katso, minä elän aina ja iankaikkisesti, ja minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet." Ilmestyskirja 1:18

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"I am the Living One; I was dead, and behold I am alive forever and ever!
And I hold the keys of death and Hades." Revelation 1:18 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Minä olen Olemassa oleva Yksilö; Minä olin kuollut, ja katso minä elän aina ja iankaikkisesti! Ja katso, kuoleman ja tuonelan avaimet ovat minun." Ilmestyskirja 1:18

 

  Tämä on Jeesuksen merkki: Hän kuoli ja nyt hänellä on "kuoleman ja tuonelan avaimet". Profeetta Johannes kuvaa Jeesuksen olevan Kuolema.

 

"kuoleman ja tuonelan avaimet" - tämä osoittaa, että Jeesus hyväksyi Saatanan tarjouksen ja näin hänestä tuli Saatanan edustaja maan päällä pettääkseen monia. Jeesus ylisti Saatanaa kumoamalla tai muuttamalla Jumalan lain. Siten ollen, hän toi kuoleman ja kirouksen hänen kansalleen, sillä hän johdatti heidät ylistämään Saatanaa hänen opetuksillaan ja kun hän kumosi Jumalan lain.

 

  Miksi Jeesus pitää hallussaan "kuoleman ja tuonelan avaimia"?

 

  Maestro Evangelista paljastaa:

 

"Ja perkele (paholainen) vei hänet korkealle vuorelle ja näytti hänelle yhdessä tuokiossa kaikki maailman valtakunnat ja sanoi hänelle: "Sinulle minä annan kaiken tämän valtapiirin ja sen loiston, sillä minun haltuuni se on annettu, ja minä annan sen, kenelle tahdon. Jos sinä siis kumarrut minun eteeni, niin tämä kaikki on oleva sinun." Luukas 4:5-7


  Me luemme tuosta, että se on Paholainen, joka tarjosi voimaa ja valtaa Jeesukselle. Me olemme myös oppineet, kuinka Jeesus rikkoi Käskyt ja kumosi tai käänsi Jumalan opetukset päälaelleen. Tämä tarkoittaa sitä, että Jeesus hyväksyi Paholaisen tekemän tarjouksen voimasta ja vallasta.

 

  Kun Jeesus hyväksyi Paholaisen tekemän voiman ja vallan tarjouksen, niin Jeesus otti hoitaakseen "Paholaisen" toimialueen ja sai pääasiassa Paholaisen tunnukset omikseen, ei siis sen olemusta ja luontoa.

 

  Mistä Paholaisen tunnuksenomaisuus on lähtöisin ja mitä se tarkoittaa?

 

"Mutta kun eräänä päivänä Jumalan pojat tulivat ja asettuivat Herran eteen, tuli myöskin saatana heidän joukossansa. Niin Herra kysyi saatanalta: Mistä sinä tulet? Saatana vastasi Herralle ja sanoi: Maata kiertämästä ja siellä kuljeksimasta." Job 1:6-7

 

"Maata kiertämästä ja siellä kuljeksimasta" - Tämä on Paholaisen toiminta-alue. Koko maa ja "helvetti" sen alapuolella. Se tapahtui Jeesuksen myöntyvällä alistumisella Paholaiselle, se on Jeesus, joka on ottanut vastaan ja haltuunsa Paholaisen "toimiston" ja sen myötä auktoriteetin Paholaisen toimialueeseen.

 

   Onko tämä todella Jeesus?

 

"Ja Smyrnan seurakunnan enkelille kirjoita: 'Näin sanoo ensimmäinen ja viimeinen, joka kuoli ja virkosi elämään:" Ilmestyskirja 2:8

 

   Tämä on Jeesuksen merkki, "ensimmäinen ja viimeinen, joka kuoli ja virkosi elämään"

 

Silloin kun Jeesus oli vielä elossa ja oli hyväksynyt Saatanan Voiman, niin hän oli se, joka petti ihmisiä.

 

"kuoli ja virkosi elämään" - tämä oli se petos, jota Saatana käytti pettäessään koko maailman ihmisiä ylistämään häntä tai sitä.

 

  Kuinka Saatana saattoi petoksen jatkumaan maailmassa, sillä hänen/sen agentti "Jeesus" oli jo kuollut?

 

  Ketkä olivat ne, jotka jatkoivat Saatanan petosta Jeesuksen kuoleman jälkeen?

 

  Ennen kuin Jeesus kuoli, keille hän siirsi voiman ja auktoriteetin, jonka hän oli vastaanottanut Paholaiselta?

 

"Niin hän kutsui kokoon ne kaksitoista ja antoi heille voiman ja vallan (auktoriteetin) kaikkia riivaajia vastaan ja voiman parantaa tauteja. Ja hän lähetti heidät julistamaan Jumalan valtakuntaa ja parantamaan sairaita." Luukas 9:1-2

 

  Tämä on petoksen jatko tai siirto, joka oli saanut alkunsa jo Puutarhassa. Jeesuksen kuoleman jälkeen apostolit jatkoivat petosta käyttämällä voimaa ja auktoriteettia ajaa ulos kaikkia demoneita ja paransivat tauteja saarnaten Jumalan valtakunnasta.

 

  Maestro Eraño M. Evangelista kysyy: Mikä Jumala? Kun kirkot ovat parantaneet sinut sairaudestasi "ylitsesi rukoilun" ja muiden rituaalien kautta, niin asetutko sinä vastustamaan niitten opetuksia? Tämä on se tapa ja käytäntö, jolla tavoin apostolit jatkoivat petoksen eteenpäin vientiä. He lupaavat sinulle Jumalan valtakunnan ilman, että kertoisivat sinulle Jumalan Nimeä.

 

  Mikäli ja kun uskonnot eivät kerro sinulle Jumalan Nimeä, niin kenen valtakuntaa he sinulle lupaavat?

 

  Meidän aikanamme, keille apostolit ovat siirtäneet heidän voimansa ja auktoriteettinsa ajaa ulos kaikkia demoneja sekä parantaa tauteja ja myös saarnata Jumalan valtakunnasta? Uskonnoille! Maestro Evangelista sanoo, että sinä et voi löytää kirkkoa/seurakuntaa, jolla ei ole opetusta ajaa ulos demoneja ja parantaa sairaita sekä saarnata Jumalan valtakunnasta.

 

  Tämä on viimeinen maailmassa oleva petos. Mitä heille tapahtuu lopussa?

 

"Ja suuri lohikäärme, se vanha käärme, jota perkeleeksi ja saatanaksi kutsutaan, koko maanpiirin villitsijä, heitettiin maan päälle, ja hänen enkelinsä heitettiin hänen kanssansa." Ilmestyskirja 12:9

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The great dragon was hurled down—that ancient serpent called the devil, or Satan, who leads the whole world astray. He was hurled to the earth, and his angels with him."
Revelation 12:9 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Suuri lohikäärme heitettiin alas - se muinainen käärme, jota on kutsuttu paholaiseksi, tai saatanaksi, joka johdattaa koko maailman eksyksiin. Hänet heitettiin maahan ja hänen enkelinsä hänen kanssaan." Ilmestyskirja 12:9

 

"heitettiin maahan ja hänen enkelinsä hänen kanssaan" Keitä ovat Saatanan enkelit? Heitä ovat uskonnot! Tämän profetian on määrä tapahtua pian. Uskonnot tulevat paljastetuiksi, että he eivät kuulu Jumalalle. Mikä siitä on todisteena? Ensinnäkin, he eivät tiedä Jumalan Nimeä, eivätkä he tottele Jumalan käskyjä. Tästä syystä me olemme olleet kirottuja, kun me olemme seuranneet uskontoja ja laittaneet uskomme Jeesukseen.

 

  Kuinka me tiedämme, että Saatana täytti lupauksensa Jeesukselle, että sitten kun Jeesus ylistää häntä, niin Saatana on antava hänelle voiman ja auktoriteetin?

 

"Ja minä näin pedon nousevan merestä; sillä oli kymmenen sarvea ja seitsemän päätä, ja sarvissansa kymmenen kruunua, ja sen päihin oli kirjoitettu pilkkaavia nimiä (pilkkaava nimi)." Ilmestyskirja 13:1

 

"Ja minä näin pedon nousevan merestä" - "Pedon" identiteetti on tuleva tunnetuksi tai paljastetuksi.

 

"kymmenen" - Ei rajaton lukumäärä.

 

"sarvea" - Voima.

 

"seitsemän päätä" - niitä on monta, yksi pääuskonto, joka on jakautunut moneksi muuksi uskonnoksi, kirkoksi ja uskomukseksi.

 

"kruunua" - on annettu tunnustusta ja auktoriteettia.

 

"pilkkaava nimi" - tätä "petoa" kutsuttiin tai sille oli annettu/otsikoitu titteli kuin jumalan kanssa olevaksi.

 

  Me olemme pilkanneet Jumalan Nimeä sen vuoksi että olemme ylistäneet miestä/ihmistä (Kuningas Daavidin sukulinjasta Kuningas Salomon jälkeen), jonka Jumala lähetti tekemään Hänen nimensä tunnetuksi, mutta hän/mies epäonnistui, koska hän ylisti Saatanaa.

 

"Ja peto, jonka minä näin, oli leopardin näköinen, ja sen jalat ikään kuin karhun, ja sen kita niin kuin leijonan kita. Ja lohikäärme antoi sille voimansa ja valtaistuimensa ja suuren vallan." Ilmestyskirja 13:2

 

"leopardi" - "peto" on kuin leopardi, tarkoittaa että hänen tosi ja aito identiteetti on vaikea määritellä, mutta "profeetan kuin Mooseksen " tulo riisuu "pedon" naamaristaan tai suojavarustuksestaan.

 

"jalat ikään kuin karhun" - se tarkoittaa, että "pedon" voiman perustana ovat sen raajat; aivan kuten karhulla, kämmen on sen voimakkain ase. Temppeleissä ja kirkoissa sinä näet saarnaajien tekevän kädenliikkeitä osana heidän ihmisten hallintaansa ja omaa asemaansa.

 

"kita niin kuin leijonan kita" - profeetta kuin Mooses, Maestro Evangelista.

 

"lohikäärme" - Kuka se on?

 

"Suuri lohikäärme heitettiin alas - se muinainen käärme, jota on kutsuttu paholaiseksi, tai saatanaksi, joka johdattaa koko maailman eksyksiin. Hänet heitettiin maahan ja hänen enkelinsä hänen kanssaan." Ilmestyskirja 12:9

 

  "Lohikäärme" on myös Saatana; tämä on se "asia", josta meidän tulee pysyä loitolla.

 

"hänen enkelinsä hänen kanssaan" - Saatanan enkelit tai sanansaattajat; he eivät ole vielä tunnettuja, mutta ajallaan Maestro tulee paljastamaan heidän identiteettinsä.

 

  Koskien sanontaa "kita kuin leijonalla"; "kuka on "leijona", joka on mainittu Pyhässä Raamatussa?

 

"Ja yksi vanhimmista sanoi minulle: "Älä itke; katso, jalopeura (leijona) Juudan sukukunnasta, Daavidin juurivesa, on voittanut, niin että hän voi avata kirjan ja sen seitsemän sinettiä." Ilmestyskirja 5:5

 

  "Leijona" on myös Daavidin Juuri.

 

"katso, leijona Juudan sukukunnasta, Daavidin juurivesa, on voittanut" - Tämä on se kyseinen uskontojen ja apostolien väite koskien tätä "Leijonaa".

 

  Sen mitä profeetta Johannes on kirjoittanut tässä jakeessa tarkoittaa symbolisesti sitä, mitä uskonnot ovat tehneet koskien Jeesusta - kyseessä on heidän valheellinen väitteensä, että Jeesuksen kuolema olisi hänen tehtävänsä täydellistymä.

 

  Tosiasiassa, se on todiste hänen epäonnistumisestaan, kuten Jumala sanoi 2. Samuelin kirjassa 7:12-14, että hänen brutaali/julma kuolemansa tulee tapahtumaan sitten kun hän tekee vääryyden/synnin.

 

  Kuka sitten on Daavidin Juuri

 

"Minä, Jeesus, lähetin enkelini todistamaan näitä teille seurakunnissa. Minä olen Daavidin juurivesa ja hänen suvustansa, se kirkas kointähti." Ilmestyskirja 22:16

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"I, Jesus, have sent my angel to give you this testimony for the churches. I am the Root and the Offspring of David, and the bright Morning Star." Revelation 22:16 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Minä, Jeesus olen lähettänyt minun enkelini antamaan sinun kauttasi tämän todistuksen kirkoille. Minä olen Daavidin Juuriverso ja Jälkeläinen, ja kirkas Aamun Tähti." Ilmestyskirja 22:16

 

  Jeesus on Daavidin Juuri(verso) ja hän on lisäksi katsottava olevan "leijona". Tämä tarkoittaa, että "peto" käyttää Jeesuksen opetusta petoksessaan.

 

  Luemme uudelleen asiaan:


"Ja peto, jonka minä näin, oli leopardin näköinen, ja sen jalat ikään kuin karhun, ja sen kita niin kuin leijonan kita. Ja lohikäärme antoi sille voimansa ja valtaistuimensa ja suuren vallan." Ilmestyskirja 13:2

 

"leopardi" - "peto" on kuin leopardi, se tarkoittaa, että hänen todellinen tai aito identiteettinsä on vaikea määritellä, mutta "muukalaisen" tulon myötä "peto" tullaan riisumaan maskistaan tai naamiostaan.

 

"jalat ikään kuin karhun" - tarkoittaen, että "pedon" voima on tukeutuneena sen raajoihin, aivan kuten karhulla, kämmen/käpälä on sen voimakkain ase. Temppeleissä ja kirkoissa sinä näet saarnaajien elehtivän käsillään, joka on osa heidän hallintatyökaluaan ihmisiin.

 

  Nyt asia on selvä, "peto", jolle lohikäärme on antanut voiman ja auktoriteetin, on Paholainen eli hän on Jeesus. Peto ja Jeesus ovat yksi ja sama; hänet on paljastettu ainoastaan meidän aikanamme!

 

  Syy sille, että hänen paljastumisensa on vienyt niin kauan aikaa, johtuu siitä, että hän on ollut uskontojen piilottama. "Seitsemän päätä" ovat uskonnot; eli ne kirkot ja temppelit, jotka ovat vastaanottaneet ja saarnaavat Jeesuksen tekniikalla.

 

  Kuinka me tiedämme, että tämä peto puhuu juuri "miehestä"?

 

"Tässä on viisaus (Tässä kysytään/vaaditaan viisautta). Jolla ymmärrys on, se laskekoon pedon luvun; sillä se on ihmisen luku. Ja sen luku on kuusisataa kuusikymmentä kuusi (666)." Ilmestyskirja 13:8

 

  "Pedolla" on "ihmisen/miehen luku" - siten tämä peto on symboli miehestä, joka on levittänyt Saatanan opetuksia.


"se laskekoon pedon luvun" - Maestro Evangelista tulee ilmoittamaan pedon luvun tarkoituksen/merkityksen:

 

  Jeesus oli Jumalan valitsema Daavidin sukulinjasta olemaan Hänen "voideltunsa/valittunsa", siten hänellä on korkein lukuarvo "9". Koska hän kuitenkin epäonnistui ja asettui vastustamaan kaikkea mikä on Jumalan, hänet keikautettiin ylösalaisin. Numero "9" käännettiin kolme kertaa, toisin sanoen, numero "6", tekee kolme kertaa numeroksi "666".

 

  Maestro Evangelista sanoo, katso onko näiden kolmen kuutosen summa sama kuin 9: 6+6 = 12+ 6 = 18, ja rikomme sen ja laskemme yhteen nämä kaksi numeroa 1+8 = 9!

  Sinä et löydä mitään muuta numeroa kuin numeron 6 lisättynä kolme kertaa, ja se antaisi sinulle saman numeron tai arvon kuin on 9!

 "9" - korkein luku/numero, koska Jeesus oli Jumalan valitsema olemaan Hänen "voideltunsa", mutta koska hän epäonnistui ja asettui vastustamaan kaikkea mikä on Jumalan; hänet kumottiin… kolme kertaa, siitä numero "666".

 

  Koska "lohikäärme", (joka oli myös "käärme") oli mainittu Ilmestyskirjassa, niin se voisi tarkoittaa, että tämä profetia on mainittu ja ollut kirjoitettuna Pyhä Raamatun kirjoihin jo kauan aikaa sitten. Maestro Evangelista näyttää sen meille: Lukekaamme siitä:

 

"Ja Herra Jumala sanoi käärmeelle: Koska tämän teit, kirottu ole sinä kaikkien karjaeläinten ja kaikkien metsän eläinten joukossa. Vatsallasi sinun pitää käymän ja tomua syömän koko elinaikasi. Ja minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille; se on polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän." 1. Moos. 3:14-15

 

  Tulee olemaan kamppailu käärmeen/paholaisen/Saatanan jälkeläisen ja naisen jälkeläisen välillä. Kuten me olemme todistaneet Maestro Evangelistan opetuksia lukemalla, me olemme nähneet kuinka Jeesus siirrettiin profetoidun naisen paikalta olemaan käärmeen jälkeläinen! Joten kyse oli tästä pisteestä, jolloin paholainen oli menestyksekäs pettäessään Jeesusta vastaanottamaan auktoriteetin ja maailman kunnian. Jumala on siten ollen kääntänyt Jeesuksen numerosta "9" olemaan "6", tehden hänet pedon merkin vastaanottajaksi, numeron "666".

 

  Lue kuinka profetia 1. Mooseksen kirjassa 3:15 tuli täytetyksi meidän aikanamme seuraavista linkeistä:

 
http://www.thename.ph/thename/revelations/goodevil-en.html ja http://www.thenameonline.info/thename/revelations/goodevil-en.html sekä

Hyvä Vastaan Paha

 

  Onko totta, että Jeesus oli "peto" tai mies, joka saattoi ihmiskunnan tietämättään lausumaan tai puhumaan jumalanpilkkaa vastaan Jumalan nimeä?

 

  Lukekaamme profetia, joka on lähellä sen täyttymistä:

 

"Ja tuli yksi niistä seitsemästä enkelistä, joilla oli ne seitsemän maljaa, ja puhui minulle sanoen: "Tule, minä näytän sinulle sen suuren porton tuomion, joka istuu paljojen (monien) vetten päällä, hänen, jonka kanssa maan kuninkaat ovat haureutta harjoittaneet ja jonka haureuden viinistä maan asukkaat ovat juopuneet." Ja hän vei minut hengessä erämaahan. Siellä minä näin naisen istuvan helakanpunaisen pedon selässä; peto oli täynnä pilkkaavia nimiä, ja sillä oli seitsemän päätä ja kymmenen sarvea. Ja nainen oli puettu purppuraan ja helakanpunaan ja koristettu kullalla ja jalokivillä ja helmillä ja piti kädessään kultaista maljaa, joka oli täynnä kauhistuksia ja hänen haureutensa riettauksia. Ja hänen otsaansa oli kirjoitettu nimi, SALAISUUS: "SUURI BABYLON, MAAN PORTTOJEN JA KAUHISTUKSIEN ÄITI." Ilmestyskirja 17:1-5

 

"suuren porton tuomion" - nainen tulee kärsimään rangaistuksen, kukan hän oli?

"joka istuu monien vetten päällä" - hänen läsnäolonsa on löydettävissä kaikkialla maailmasta.

 

"hänen, jonka kanssa maan kuninkaat" - nainen on ummistanut salaa maailman johtajien kautta ihmiskunnan silmät halki historian ja näin saaden maailman ihmiset kärsimään hänen alaisuudessaan.

"haureuden viinistä" - hänen väärät opetuksensa.

 

  Millä tavoin nainen oli kuvattu?

 

"naisen istuvan helakanpunaisen pedon selässä" - tämä nainen ratsasti "pedolla", joka oli mainittu aikaisemmin; symbolisesti mainittu Jeesus.

 

"täynnä pilkkaavia nimiä" - Kyllä, tämä oli Jeesus, kuten on paljastettu; hän väitti olevansa "Jumalan poika" ja…

 

"SUURI BABYLON" - verrattu suureen muinaisaikojen sivilisaatioon, joka joutui myöskin tuhotuksi.

 

"MAAN PORTTOJEN JA KAUHISTUKSIEN ÄITI" - koska tämä symbolinen suuri "portto" synnytti monia muita muotoja kauhistuttavista uskomuksista.

 

  Mitä muuta?

 

  "Ja minä näin sen naisen olevan juovuksissa pyhien verestä ja Jeesuksen todistajain verestä; ja nähdessäni hänet minä suuresti ihmettelin." Ilmestyskirja 17:6

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"I saw that the woman was drunk with the blood of the saints, the blood of those who bore testimony to Jesus. When I saw her, I was greatly astonished." Revelation 17:6 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Minä näin, että nainen oli juopunut pyhien verestä, niiden verestä, jotka kantavat Jeesuksen todistusta. Kun minä näin hänet, minä olin suuresti hämmästynyt."

 Ilmestyskirja 17:6

 

"pyhien verestä, niiden verestä, jotka kantavat Jeesuksen todistusta" - ne, jotka ovat kuolleet, telotettu tai murhattu Jeesuksen nimessä - he ovat tehneet niin, koska uskonnot ovat sanoneet heille, että yksilön on uhrattava elämänsä Jeesuksen puolesta, että se on kuin antaisi kunniaa Jumalalle, ja se ei ole ollut totta.

 

"Ja enkeli sanoi minulle: "Miksi ihmettelet? Minä sanon sinulle tuon naisen salaisuuden ja tuon pedon salaisuuden, joka häntä kantaa ja jolla on seitsemän päätä ja kymmenen sarvea." Ilmestyskirja 17:7

 

   Sitten kun "muukalainen tai profeetta kuin Mooses" (joka on Maestro Eraño M. Evangelista) tulee, niin "peto" tulee paljastetuksi yhdessä "naisen" kanssa.

"seitsemän päätä" - tarkoittaa symbolisesti monia; yksi pääuskonto, josta on jakautunut monia uskontoja, kirkkoja ja uskomuksia.

 

"kymmenen sarvea" - Sen voima ei ole ääretön/rajaton.

 

  Nainen on symbolisesti kuvattu olevan pääuskonto, joka on ottanut ja myös levittänyt Jeesuksen opetusta maailman ihmisille - Kristinusko/Kristillisyys!

 

  Kyseessä ei ole ainoastaan Rooman Katollinen Kirkko, vaan jokainen uskonto ja kirkko, joka on laittanut uskonsa Jeesukseen.

 "Peto, jonka sinä näit, on ollut, eikä sitä enää ole, mutta se on nouseva syvyydestä ja menevä kadotukseen; ja ne maan päällä asuvaiset, joiden nimet eivät ole kirjoitetut elämän kirjaan, hamasta maailman perustamisesta, ihmettelevät, kun he näkevät pedon, että se on ollut eikä sitä enää ole, mutta se on tuleva." Ilmestyskirja 17:8

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The beast, which you saw, once was, now is not, and will come up out of the Abyss and go to his destruction. The inhabitants of the earth whose names have not been written in the book of life from the creation of the world will be astonished when they see the beast, because he once was, now is not, and yet will come." Revelation 17:8 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Peto, jonka sinä näit, on ollut kerran, nyt ei ole, ja se tulee vielä esiin Abyksesta ja hän on menevä kohti lopullista tuhoaan. Maailmaa kansoittavat ihmiset, joiden nimet eivät ole kirjoitettuina Suureen Elämän Kirjaan aina luomisesta lähtien tulevat olemaan hämmästyksissään, kun he näkevät pedon, koska hän kerran oli, nyt ei ole, ja tulee vielä." Ilmestyskirja 17:8

 

"tulee vielä esiin Abyksesta"- "peto" ja sen todellinen identiteetti tullaan paljastamaan - Jeesus.

"hän on menevä kohti lopullista tuhoaan" - Uskonnot ja kirkot, jotka ovat laittaneet uskonsa Jeesukseen, tulevat myös tuhoutumaan.

 

"ihmiset, joiden nimet eivät ole kirjoitettuina Suureen Elämän Kirjaan" - Maestro Evangelista sanoo, että se tarkoittaa: Jumalan opetusta, joka antaa elämän. Jeesus oli lähetetty ainoastaan pelastamaan hänen kansansa Israel. Muista kansoista olevat ihmiset ja uskonnot ovat myös panneet uskonsa häneen (ja ovat tulleet kutsutuiksi nimellä Kristityt tai myös muilla nimillä), tulevat olemaan yllättyneitä kun tulevat huomaamaan, että he eivät ole mukaan luettuja/laskettuja Jumalan Lupaukseen, joka on annettu ainoastaan Israelin kansalle, eikä Kristinuskoon kuuluville! Nimi "Jeesus" tarkoittaa "tulee pelastamaan hänen kansansa heidän synneistään Jumalalle".

 

  Kun tarkastelemme, että Jeesus on mies, jolla on numero "666", milloin hän tuli kumotuksi/kaadetuksi tai jopa syöstyksi vallasta?

"Ja sinä saastutettu, jumalaton, sinä Israelin ruhtinas, jonka päivä on silloin tullut, kun syntivelka on loppumäärässään!" Hesekiel 21:25

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:


"'O profane and wicked prince of Israel, whose day has come, whose time of punishment has reached its climax," Ezekiel 21:25 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Oh, rienaava ja jumalaton Israelin prinssi, jonka päivä on tullut, jonka rangaistuksen aika on saavuttanut määräaikansa/huippunsa," Hesekiel 21:25

 

"jumalaton… prinssi" - hän oli profetoitu Daavidin Jälkeläinen (Kuningas Salomon jälkeen) täyttämään tai saattamaan täyttymykseensä 2. Samuelin kirjassa 7:12-14 mainittu tehtävä. Hänen oli määrä olla Israelin Kuningas sitten kun hän on saattanut päätökseen keskeneräiseksi jääneen tehtävän tehdä Jumalan Nimi tunnetuksi hänen kanssaisraelilaisilleen ja olisi pelastanut heidät synneistään.

 

"jumalaton tai paha" - koska hän ei piitannut tai antanut ajatustakaan Jumalan varoitukselle 2. Samuelin kirjassa 7:14, että sitten kun hän tekee väärin, hän tulee kärsimään rangaistuksensa ihmisten hakkaamisilla ja ruoskimisilla!

 

"rangaistuksen aika on saavuttanut määräaikansa/huippunsa" - hän tulee lopullisesti paljastetuksi meidän aikanamme, miehenä, joka kärsi Jumalan antaman rangaistuksen omien syntiensä vuoksi. Ensimmäinen rangaistus oli silloin kun hän tuli Jumalan hylkäämäksi kuolemantuomioon, kuitenkin apostolit kätkivät totuuden tekemällä vääriä todistuksia häntä koskien niin kutsuttuun Uuteen Testamenttiin.

 

  Vaikka totuus on ollut piilotettuna, niin Jumala ei antanut sen pysyä tuntemattomana, vaan sen sijaan kutsui toisen profeetan, jonka nimi on myös Johannes. Hänen oli määrä kirjoittaa Ilmestyskirja, niin että heidän (Apostolien) suuri petos tulisi paljastetuksi, sitten kun Hänen tosi profeettansa kuin Mooses tulee.

 

  Nyt on tuo "päivä" - tuomion päivä on nyt tullut uskontojen ylle, sillä heidän edeltäjänsä, apostolit ovat nyt todettu olevan syyllisiä Jumalan sanan vääristelyyn koskien Jeesusta.

 

  Mitä Jumala teki hänelle?

 

"Näin sanoo Herra, Herra: Ota pois käärelakki (turbaani), nosta pois kruunu.27 Tämä ei jää tällensä (entiselleen):alhainen korotetaan, korkea alennetaan."  

Hesekiel 21:26 ja osa jakeesta 27

 

"Ota pois turbaani, nosta pois kruunu" - Jeesuksen ei sallittu enää jatkaa tehtäväänsä.

 

"Raunioiksi, raunioiksi, raunioiksi minä panen tämän; eikä tästä ole jäävä mitään, kunnes tulee hän, jolla on oikeus (jolle se oikeudenmukaisesti kuuluu), ja minä annan sen hänelle." Hesekiel 21:27

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"A ruin! A ruin! I will make it a ruin! It will not be restored until he comes to whom it rightfully belongs; to him I will give it.' " Ezekiel 21:27 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Raunioiksi! Raunioiksi! Minä teen sen raunioiksi! Sitä ei tulla palauttamaan tai herättämään henkiin kunnes tulee hän, jolle se oikeudenmukaisesti kuuluu; hänelle Minä annan sen.´" Hesekiel 21:27

 

Ja vielä Toinen käännös, King James Version, Kuningas Jaakon Laitos, Painos:

 

"I will overturn, overturn, overturn, it: and it shall be no more, until he come whose right it is; and I will give it him."Ezekiel 21:27 (KJV)

 

Suora suomennos:

 

"Minä tulen sen kumoamaan, kumoamaan, kumoamaan: Ja sitä ei enää oleman pidä, kunnes tulee hän, jonka oikeus se on; Minä annan sen hänelle." Hesekiel 21:27

 

"kunnes tulee hän, jolle se oikeudenmukaisesti kuuluu" tai "kunnes tulee hän, jonka oikeus se on" - auktoriteetti, jonka Jumala oli antanut hänelle (Jeesukselle) täyttääkseen tehtävän saattaa Jumalan Nimi tunnetuksi Israelilaisille, oli pois otettu ja toinen tulisi ottamaan sen vastaan - Hänen profeettansa kuin Mooses.

 

  "Raunioiksi!" tai "Minä tulen sen kumoamaan" - Se oli mainittu kolme kertaa; numero "9" tuli kumotuksi kolme kertaa, tehden siitä "666". Tämä on Jeesuksen merkki, Jumala ei katso enää hänen olevan kuin "9", vaan "666". Numero on yksinoikeudella Jeesukselle, ei kenellekään muulle.

 

  Kuka oli "Israelin prinssi", joka joutui Jumalan rankaisemaksi, onko se todella Jeesus?

 "Mutta Pietari ja muut apostolit vastasivat ja sanoivat: "Enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä. Meidän isiemme Jumala on herättänyt Jeesuksen, jonka te ripustitte puuhun ja surmasitte. Hänet on Jumala oikealla kädellänsä korottanut Päämieheksi ja Vapahtajaksi, antamaan Israelille parannusta ja syntien anteeksiantamusta." Ap.t. 5:29-31

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

 "Peter and the other apostles replied: "We must obey God rather than men! The God of our fathers raised Jesus from the dead - whom you had killed by hanging him on a tree. God exalted him to his own right hand as Prince and Savior that he might give repentance and forgiveness of sins to Israel."Acts 5:29-31 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Pietari ja muut apostolit vastasivat: "Meidän tulee totella Jumalaa ennen kuin ihmisiä! Meidän isiemme Jumala nosti Jeesuksen kuolleista - jonka te olette tappaneet hirttämällä hänet puuhun. Jumala korotti hänet omalla oikealla kädellään Prinssiksi ja Pelastajaksi, jotta hän voisi antaa parannuksen ja anteeksiannon Israelin synneille." Ap.t. 5:29-31

 

  Sillä ei ole merkitystä millä tavalla apostolit kuvaavat Jeesusta heidän opetuksissaan, sillä me tiedämme jo, että Jeesus on "Israelin paha, syntinen prinssi"! Apostolit ovat pettäneet ihmisiä ja niin ovat tehneet myös uskonnot!

"jonka te olette tappaneet hirttämällä hänet puuhun" - Apostolit ovat pettäneet ihmiskuntaa kertomalla valhetta, että Jeesus nousi kuolleista, vaikka Totuus on, että he varastivat Jeesuksen ruumiin.

  Mikä olisi vielä enemmän paljastava lisätodiste heidän valheellisuudestaan, kun todistajalausunto, että Jeesus oli hirtetty puuhun - mikäli Jeesus todella olisi noussut ylös kuolleista, kuin he väittävät, niin miksi he sitten tekivät hänen kuolemaansa koskien toisistaan eriäviä lausuntoja? Toisissa lausunnoissa sanotaan, että hän oli ristiinnaulittu ja nyt sitten hänet on hirtetty puuhun?

 

  Tuon kaltaisen epäjohdonmukaiset lausunnot ainoastaan todistavat, että he ovat valheellisia todistajia Jeesusta koskien; hän ei koskaan noussut ylös ja apostolit varastivat hänen ruumiinsa pettääkseen heihin uskovia, että Jeesus olisi noussut kuolleista!

Katso seuraavat linkit:

 http://www.thename.ph/thename/testimony/jes15-en.html ja http://www.thenameonline.info/thename/testimony/jes15-en.html sekä

Elikö Jeesus Uudelleen

 

  Ja myös Babylonin kaupunki , suuren porton symboli on yhä mainittuna; kuka on sen kuningas?

 

"Kuinka olet taivaalta pudonnut, sinä kointähti, aamuruskon poika! Kuinka olet maahan syösty, sinä kansojen kukistaja!" Jesaja 14:12

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"How you have fallen from heaven, O morning star, son of the dawn! You have been cast down to the earth, you who once laid low the nations! " Isaiah 14:12 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kuinka olet taivaasta pudonnut, Oi aamun tähti (kointähti), aamuruskon poika! Sinut on heitetty alas maahan, sinä, joka kerran alistit kansakuntia!"Jesaja 14:12

 

  Luemme Katolisen kirkon käyttämän käännöksen:

 

   Good News Bible (GNB), Hyvät Uutiset Raamattu Versio:

 

 "King of Babylon, bright morning star, you have fallen from heaven! In the past you conquered nations, but now you have been thrown to the ground."
Isaiah 14:12 (GNB)

 

Suora suomennos:

 

"Babylonian Kuningas, kirkas aamutähti, sinä olet pudonnut taivaasta! Aiemmin olet vallannut kansoja, mutta nyt sinut on heitetty maahan." Jesaja 14:12

 

  Babylonin Kuningas on "kirkas aamun tähti"! Kuka on myöntänyt olevansa Babylonin kuningas ja/tai "kirkas aamun tähti"?

 

"Minä, Jeesus, lähetin enkelini todistamaan näitä teille seurakunnissa. Minä olen Daavidin juurivesa ja hänen suvustansa, se kirkas kointähti." Ilmestyskirja 22:16

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"I, Jesus, have sent my angel to give you this testimony for the churches. I am the Root and the Offspring of David, and the bright Morning Star." Revelation 22:16 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Minä, Jeesus olen lähettänyt minun enkelini antamaan sinun kauttasi tämän todistuksen kirkoille. Minä olen Daavidin Juuriverso ja Jälkeläinen, ja kirkas Aamun Tähti." Ilmestyskirja 22:16

 

  Jeesus on tunnustanut jo kauan sitten olevansa "kirkas aamun tähti", ja siten myöntämällä myös olevansa symbolinen "Babylonin Kuningas".

 

  Tämä on yksi kaikkein tärkeimpiä ilmestyksiä tai paljastuksia ihmiskunnan historiassa! Maestro Eraño M. Evangelistan ilmestysten kautta me voimme kääntyä Jumalan puoleen ja palata Hänen tykönsä!


  Lue täydellinen ilmestyskirjoitus siitä, kuinka Jeesus on todella "Peto tai numero 666" Ilmestyskirja 13, seuraavien linkkien kautta:

 http://www.thename.ph/thename/revelations/beast666-en.html ja http://www.thenameonline.info/thename/revelations/beast666-en.html sekä

Peto Pyhässä Raamatussa

  Mitä Jeesuksella on (kuvainnollisesti) sanottavaa koskien viimeistä "enkeliä" tai profeettaa?

 
"Joka voittaa, sen minä teen pylvääksi Jumalani temppeliin, eikä hän koskaan enää lähde sieltä ulos, ja minä kirjoitan häneen Jumalani nimen ja Jumalani kaupungin nimen, sen uuden Jerusalemin, joka laskeutuu alas taivaasta minun Jumalani tyköä, ja (kirjoitan häneen myös) oman uuden nimeni." Ilmestyskirja 3:12

 

"minä kirjoitan häneen Jumalani nimen" - Miksi on niin että Jumalan Nimi tullaan kirjoittamaan tällä kertaa, vaikka he ovat tienneet sen aikaisemmin? Jeesus ei ole enää täällä.

 

  On ainoastaan nyt meidän aikanamme, kun Jumalan Nimi tulee olemaan tunnettu, sillä "Daavidin avainta" hallussaan pitävä mies on nyt tullut ja hän tulee avaamaan "mysteerit tai salaisuudet" Jumalan Pyhästä Raamatusta.

"Jumalani nimen ja Jumalani kaupungin nimen, sen uuden Jerusalemin" - Kyseessä ei ole enää se vanha kaupunki, joka on Israelilaisten, Kristittyjen ja Muslimien riidan ja kamppailun keskipisteessä. Mistä me löydämme uuden kaupungin?

 

  Miksi Jeesus sanoi "minun uuden nimeni"?

 

  Jeesus sanoo Ilmestyskirja 3:12, että hänellä on uusi nimi - se osoittaa ja ilmiantaa, että hän ei ole enää arvollinen kantaman nimeä "Jeesus", koska nimi ´Jeesus´ kuvaa tehtävää tai operaatiota, joka on Jumalalta.

 

  Lukekaamme mitä nimi ´Jeesus´ oikein tarkoittaa?

 

  Maestro Evangelista, profeetta kuin Mooses sanoo, syy sille miksi Jeesus sanoi tuon, johtuu siitä, että hänen nimellään on tarkka merkitys:

 

"Ja hän on synnyttävä pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus, sillä hän on vapahtava (pelastava) kansansa heidän synneistänsä." Matteus 1:21

"on annettava hänelle nimi Jeesus" - "lapselle" on annettava nimi "Jeesus".

 

"hän on vapahtava/pelastava kansansa" - tämä oli Jeesuksen erityinen työ/tehtävä, aivan kuten Kuningas Salomo, joka oli lähetetty ainoastaan Israelin kansaa varten.

  Jatkaakseen profetian 2. Sam. 7:12-14 täyttämistä, Jeesus oli lähetetty vain ja ainoastaan hänen omaa kansaansa Israelia varten. Häntä ei ollut lähetetty maailman ihmisiä varten, kuten uskonnot väittävät. Todellisuudessa, kaikki profeetat (lukuun ottamatta yhtä) Vanhassa Testamentissa olivat lähetetyt Israelin kansaa varten. Ainoastaan yksi profeetta (viimeinen) on profetoitu Pyhässä Raamatussa olevan lähetetty kaikille kansoille ja kansakunnille!

 

  Tämä on nimen Jeesus merkitys, "on vapahtava/pelastava kansansa heidän synneistänsä". Tämä oli hänen tehtävänsä; tämä oli Jumalan hänelle antama tehtävä. Hän olisi se, joka opettaisi hänen kansalleen (Matteus 15:24), kuinka he kykenevät etsimään ja saamaan pelastuksen Jumalalta, eli tuntemalla Jumalan Nimen Kuningas Salomon rakentaman huoneen/talon/temppelin kautta. Sitten kun hän on onnistuneesti täyttänyt tämän tehtävän, siten tulee täytetyksi tehtävä, joka on nimessä "Immanuel" tai "Jumala kanssamme".

  Saa vastaus kysymykseesi miksi Jeesus oli profetoitu "Immanuel" tai mies, jonka

(olisi pitänyt) tehdä Jumalan nimi tunnetuksi meille, niin että Jumala olisi meidän kanssamme, seuraavista linkeistä:

http://thename.ph/thename/testimony/jes08-en.html ja http://thenameonline.info/thename/testimony/jes08-en.html sekä

Yksi Sukukunta

 

  Koska Jeesus kuoli (Luukas 24:20-21), hän epäonnistui täyttämän hänen tehtävänsä/työnsä pelastaa hänen kansansa Israel heidän synneistään ja siten ollen epäonnistui elää tai kantaa hänen nimensä "Jeesus" ja nimi "Immanuel" todeksi. Jeesus sanoi Ilmestyskirja 3:12, että hänellä on uusi nimi tai uusi identiteetti ja se on:

 

"Kuinka olet taivaalta pudonnut, sinä kointähti, aamuruskon poika! Kuinka olet maahan syösty, sinä kansojen kukistaja!" Jesaja 14:12

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"How you have fallen from heaven, O morning star, son of the dawn! You have been cast down to the earth, you who once laid low the nations! " Isaiah 14:12 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kuinka olet taivaasta pudonnut, Oi aamun tähti (kointähti), aamuruskon poika! Sinut on heitetty alas maahan, sinä, joka kerran alistit kansakuntia!"Jesaja 14:9-14

 

 

King James Version (KJV), Kuningas Jaakon Laitos/Painos:

 

"How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning! How art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations!" Isaiah 14:12 (KJV)

   

Suora suomennos:

 

"Miten sinä olet taivaalta pudonnut, sinä Lusifer, aamuruskon poika!
Miten sinä olet kaatunut maahan, joka annoit heikentää kansakuntia!"

 Jesaja 14:12

 

  Sen mitä uskonnot ovat pimittäneet jo näin kauan koskien nimeä "Lusifer" tai "Kirkas aamun tähti", tulee nyt Jeesuksen itsensä myöntämäksi:

 

"Minä, Jeesus, lähetin enkelini todistamaan näitä teille seurakunnissa. Minä olen Daavidin juurivesa ja hänen suvustansa, se kirkas kointähti." Ilmestyskirja 22:16

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"I, Jesus, have sent my angel to give you this testimony for the churches. I am the Root and the Offspring of David, and the bright Morning Star."

Revelation 22:16 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Minä, Jeesus olen lähettänyt minun enkelini antamaan sinun kauttasi tämän todistuksen kirkoille. Minä olen Daavidin Juuriverso ja Jälkeläinen, ja kirkas Aamun Tähti." Ilmestyskirja 22:16

 

  "Enkeli" tai sanansaattaja on se, joka tulee paljastamaan ja ilmoittamaan todellisen Jeesuksen: Että hän on vain "Daavidin juuri ja jälkeläinen" sekä myös "kirkas aamun tähti". Tämä on lopullinen ilmestys Jeesuksesta.

  Profeetta kuin Mooses, Maestro Evangelista on nyt ilmoittanut meille, että mies on aikaisemmin tunnettu nimellä ´Jeesus´ omaa nyt uuden identiteetin ja nimen. Nyt hän on "Kirkas aamun tähti" tai "Lusifer" - se, joka oli Jumalan lähettämä pelastamaan hänen kansansa Israel, mutta hän epäonnistui ja Jumala rankaisi häntä.

  Tunnustamalla, että hän on ´Lusifer´ tai ´Kirkas Aamun Tähti´, niin mies, joka oli aikaisemmin tunnettu nimellä Jeesus, tekee tunnustuksellaan KAIKEN apostolien kirjoittaman niin kutsutun ´jumalallisuuden´ sekä niin kutsutun "tuomion päivä" Jeesuksen toisen tulemisen yhteydessä tapahtuvaksi, täysin mitättömäksi ja merkityksettömäksi!

 

  Sitten kun maailma ymmärtää ja havahtuu huomaamaan, että aikaisemmin nimellä ´Jeesus´ tunnettu mies on tunnustanut olevansa Lusifer tai Jumalan rankaisema mies - tulevatko ihmiset sitten yhä väittelemään tai uhraamaan heidän henkensä hänen (Jeesuksen) puolesta?

 

  Onko varmasti totta, että Jumala tulee puhumaan Hänen profeettansa kuin Mooses, Maestro Evangelistan ilmestysten kautta?

 

"Sinä olet ne kuullut, katso nyt kaikkea: ettekö sitä tunnusta? Tästä lähtien minä kuulutan sinulle uusia, salatuita, joita et ole tietänyt." Jesaja 48:6

 

  Se on ollut jo tuhansia vuosia kirjoitettuna, mutta se tapahtuu ainoastaan nyt tänä aikana, kun Jumalan Nimi on oleva ilmoitettu ja tunnettu kaikille maailman ihmisille. Onko se totta?

 

 "Ne ovat luodut nyt, eikä aikoja sitten, ennen tätä päivää et ole niistä kuullut, ettet saattaisi sanoa: Katso, jo minä ne tiesin!" Jesaja 48:7

 

  Vaikka sanoisit, että olet lukenut siitä jo aikaisemmin, mitä Jumala sanoo?

 

"Et ole sinä niistä kuullut etkä tietänyt, ei ole sinun korvasi niille aikaisemmin auennut; sillä minä tiesin, että sinä olet aivan uskoton ja luopioksi kutsuttu hamasta äidin kohdusta." Jesaja 48:8

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"You have neither heard nor understood; from of old your ear has not been open.
Well do I know how treacherous you are; you were called a rebel from birth. "

Isaiah 48:8 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Sinä et ole niistä kuullut tai ymmärtänyt; vanhojen, menneiden asioiden suhteen sinun korvasi eivät ole olleet avoinna. Tiedänkö siis kuinka petollinen sinä olet; sinua on kutsuttu kapinalliseksi syntymästäsi lähtien." Jesaja 48:8

 

  Kukaan meistä ei ole saanut tarkkaa ja täsmällistä opetusta koskien Jumalaa! Miksi Jumala ei ole rankaissut meitä?

 

"Oman nimeni tähden minä olen pitkämielinen, ylistykseni tähden minä hillitsen vihani, etten sinua tuhoaisi." Jesaja 48:9

 

  Jumala ei voi täysin rankaista meitä, sillä Hänen Nimensä ei ole vielä tunnettu!

 

"Katso, minä olen sinua sulattanut, hopeata saamatta, minä olen sinua koetellut kärsimyksen pätsissä. Itseni, itseni tähden minä sen teen; sillä kuinka onkaan minun nimeäni häväisty! Kunniaani en minä toiselle anna." Jesaja 48:10-11

 

 Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"See, I have refined you, though not as silver; I have tested you in the furnace of affliction. For my own sake, for my own sake, I do this. How can I let myself be defamed? I will not yield my glory to another. "Isaiah 48:10-11 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"katso Minä olen puhdistanut ja jalostanut sinua, ei kuitenkaan kuin hopeaa; Minä olen testannut sinua koettelemusten tulipätsissä. Minun itseni takia, itseni takia Minä teen tämän. Kuinka Minä voin antaa itseni parjattavaksi? Minä en anna kunniaani toiselle."

Jesaja 48:10-11

 

"koettelemusten tulipätsissä" - tämä on nykyinen maailman tila.

 

  Mikä on Jumalan Nimi?

 

"Kuule minua, Jaakob, ja sinä, Israel, jonka minä olen kutsunut: Minä olen aina sama, minä olen ensimmäinen, minä olen myös viimeinen." Jesaja 48:12

 

 Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Listen to me, O Jacob, Israel, whom I have called: I am he; I am the first and I am the last."Isaiah 48:12 (NIV)  

 

Suora suomennos:

 

"Kuuntele minua, Oi Jaakob, Israel, jonka Minä olen kutsunut: Minä olen hän; Minä olen ensimmäinen ja Minä olen viimeinen." Jesaja 48:12

 

  Jumala kutsui meitä nimellä ISRAEL - Miksi?

 

  Sen vuoksi, että Hän kutsuu meitä Hänen Nimellään (Jeremia 15:16) - sillä Jumalan nimi on ISRAEL.

 

  Onko totta, että "ISRAEL" on Jumalan Nimi?

 

"Herra, kuule, Herra, anna anteeksi, Herra, huomaa ja tee tekosi itsesi tähden, älä viivyttele, minun Jumalani; sillä sinun kaupunkisi ja sinun kansasi ovat sinun nimiisi otetut." Daniel 9:19

 

Toinen versio, New International Version (Uusi Kansainvälinen Laitos/Käännös):

 

"Lord, listen! Lord, forgive! Lord, hear and act! For your sake, my God, do not delay, because your city and your people bear your Name." Daniel 9:19 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Herra, kuule! Herra anna anteeksi! Herra kuule ja toimi! Sinun Itsesi vuoksi, minun Jumalani, älä viivästy, sillä sinun kaupunkisi ja sinun kansasi kantavat sinun Nimeäsi." Daniel 9:19

 

"sinun kaupunkisi ja sinun kansasi kantavat sinun Nimeäsi" - Jos ja kun kaupunki sekä ihmiset ovat kutsutut nimellä "Israel". Mikä silloin on Jumalan Nimi?

 

  Onko totta, että Israelin kansa on KUTSUTTU Jumalan nimellä?

 

  Miksi me emme kuulisi Jumala omia sanoja:

 

"ilmestyi Herra Salomolle yöllä ja sanoi hänelle: "Minä olen kuullut sinun rukouksesi ja valinnut tämän paikan uhripaikakseni. Jos minä suljen taivaan, niin ettei tule sadetta, jos minä käsken heinäsirkkain syödä maan tahi jos minä lähetän ruton kansaani, mutta minun kansani, joka on otettu minun nimiini, nöyrtyy, ja he rukoilevat ja etsivät minun kasvojani ja palajavat pahoilta teiltänsä, niin minä kuulen taivaasta ja annan anteeksi heidän syntinsä ja teen heidän maansa jälleen terveeksi." 2. Aik. 7:12-14

 

 Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos: 

 

"The LORD appeared to him at night and said: "I have heard your prayer and have
chosen this place for myself as a temple for sacrifices."When I shut up the heavens
so that there is no rain, or command locusts to devour the land or send a plague
among my people, if my people, who are called by my name, will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from
heaven and will forgive their sin and will heal their land."
2 Chronicles 7:12-14 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"HERRA ilmestyi hänelle yöllä ja sanoi: " Minä olen kuullut sinun rukouksesi ja olen valinnut tämän paikan Itselleni uhrausten temppelin paikaksi." Kun Minä suljen taivaat, niin että ei tule sadetta, tai käsken heinäsirkat ahmimaan maan tai lähetän vitsauksia kansani keskuuteen, jos Minun kansani, jotka ovat kutsutut Minun Nimessäni, nöyryyttävät itsensä ja rukoilevat ja etsivät Minun kasvojani ja kääntyvät pahoilta teiltään, niin sitten Minä kuulen taivaasta ja annan heidän syntinsä anteeksi ja parannan heidän maansa." 2. Aik. 7:12-14

 

"jos Minun kansani, jotka ovat kutsutut Minun Nimessäni" - Selkeästi, Jumalan Nimi on "ISRAEL"!

 

  Kuinka kävi niin että he (kansa) ovat kutsutut nimellä "Israel", kenelle Nimi oli annettu aikaisemmin?

 

  Juutalaiset eivät ole koskaan tienneet tästä, koska he ovat tehneet syntiä Jumalaa kohtaan ylistämällä muita jumalia. Heidän taivaan jumalattaren ylistämisellä, he ovat rikkoneet liiton, joka Jumalalla oli heidän kanssaan. Jumala kirosi heidät, niin että he eivät voisi enää koskaan lausua tai sanoa Hänen Nimeään (Jeremia 44:24-26). Tästä syystä he eivät ole koskaan tienneet, eivätkä ole kyenneet ymmärtämään, että he ovat kirjaimellisesti kutsuttuja Jumalan Nimellä.

 

  Juutalaiset ja jopa niin kutsutut tutkijat ja oppineet eivät voi hyväksyä tätä tosiasiaa, koska he väittävät, että nimi Israel tarkoittaa samaa kuin "kamppaillut Jumalan kanssa". Ongelma on, että me emme voi lukea Jumalan sanoneen kirjoituksissa, että se olisi se, mitä Hänen Nimensä tarkoittaa.

 

  Totuus on, että nuo ihmiset ovat tulkinneet väärin tapahtumaa, jossa Jumala antoi ensimmäistä kertaa Hänen Nimensä Hänen enkelinsä kautta. Ei ole yllätys, että he eivät ole kyenneet ymmärtämään sitä, koska yksikään heidän joukostaan ei ole se henkilö, jonka jumala on lähettänyt ilmoittamaan Hänen Nimensä.

 

  Me luemme selityksen tältä henkilöltä, jolle Jumala on antanut täyden auktoriteetin puhua Hänen Nimestään, profeetta kuin Mooses, henkilöitynä Maestro (Opettaja) Eraño Evangelista:

 

"Ja Jaakob jäi yksinänsä toiselle puolelle. Silloin painiskeli hänen kanssaan muuan mies päivän koittoon saakka." 1. Moos. 32:24


  Muista, kyseessä ei ole Jumala, joka paini Jaakobin kanssa - se on mies/ihminen.


"Ja kun mies huomasi, ettei hän häntä voittanut, iski hän häntä lonkkaluuhun, niin että Jaakobin lonkka nyrjähti hänen painiskellessaan hänen kanssaan. Ja mies sanoi: Päästä minut, sillä päivä koittaa. Mutta hän vastasi: En päästä sinua, ellet siunaa minua ."

1. Moos. 32:25-26


  Hän voitti tämän "miehen". Jaakob ei olisi päästänyt miestä pois otteestaan, ellei tämä antaisi hänelle siunaustaan. Tämä tarkoittaa, että Jaakob tiesi painineensa tai kamppailleensa Jumalan miehen kanssa.


"Ja hän sanoi hänelle: Mikä sinun nimesi on? Hän vastasi: Jaakob. Silloin hän sanoi: Sinun nimesi älköön enää olko Jaakob, vaan Israel, sillä sinä olet taistellut Jumalan ja ihmisten kanssa ja olet voittanut.  Ja Jaakob kysyi ja sanoi: Ilmoita nimesi. Hän vastasi: Miksi kysyt minun nimeäni? Ja hän siunasi hänet siinä." 1. Moos. 32:27-29


  Jaakobille annettiin nimi Israel, mutta silti hän kysyi ja pyysi saada tietääkseen tämän "miehen" nimen. ISRAEL - Tämä on se nimi, jonka hänelle antoi "mies". tästä me voimme saada ymmärryksen, että nimi "Israel" oli annettu Jaakobille siunauksena.

 

"Ja Jaakob antoi sille paikalle nimen Penuel, sillä, sanoi hän, minä olen nähnyt Jumalan kasvoista kasvoihin, ja kuitenkin on minun henkeni pelastunut." 1. Moos. 32:30

 

  Miksi Jaakob sanoi nähneensä Jumalan, vaikka todellisuudessa hän oli nähnyt vain "miehen", jonka kanssa hän oli paininut? Voiko Jumalaa nähdä?

"Ja hän sanoi vielä: Sinä et voi nähdä minun kasvojani; sillä ei kukaan, joka näkee minut, jää eloon." 2. Moos. 33:20


  Jos me näemme Hänet, niin me kuolemme.
Kuinka me voimme todistaa, että Jaakob ei nähnyt todellisuudessa Jumalaa?

 

"Mutta Herralla on oikeudenkäynti Juudan kanssa, ja hän tahtoo rangaista Jaakobia sen teitten mukaan, hän on kostava sille sen tekojen mukaan. Äidin kohdussa tämä petti veljensä, ja miehuutensa voimassa hän taisteli Jumalan kanssa." Hoosea 12:3-4

 

Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

"The LORD has a charge to bring against Judah; he will punish Jacob according to his ways and repay him according to his deeds. In the womb he grasped his brother's heel; as a man he struggled with God. "Hosea 12:2-3 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"HERRALLA on haaste tuotavana Juudaa vastaan; Hän rankaisee Jaakobia vaelluksensa mukaisesti ja maksaa hänelle takaisin tekojensa mukaisesti. Kohdussa hän tarttui veljeään kantapäästä; kuin mies hän taisteli Jumalan kanssa." Hoosea 12:3-4

 

"Kohdussa hän tarttui veljeään kantapäästä;" - Jaakobin luontainen tai tunnuksenomainen luonne tuli kuvatuksi - ja se oli hänen PERIKSIANTAMATTOMUUTENSA, kun hän ei sallinut itsensä tulla taakse jätetyksi, kun hän tarttui veljeään kantapäästä heidän ollessa tulossa ulos äitinsä kohdusta.

 

"Hän taisteli enkelin kanssa ja voitti, hän itki ja rukoili tätä. Beetelissä tämä löysi hänet ja puhui siellä meidän kanssamme." Hoosea 12:5

 

Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

 "He struggled with the angel and overcame him; he wept and begged for his favor. He found him at Bethel and talked with him there" Hosea 12:4 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Hän kamppaili enkelin kanssa ja voitti hänet; hän itki ja rukoili saadakseen tämän suosion. Hän löysi hänet Beetelistä ja keskusteli siellä hänen kanssaan" Hoosea 12:5

 

  Asia on nyt selvä, se "mies", jonka kanssa Jaakob paini, oli "Jumalan enkeli", ei Jumala Itse.

 

  Jaakob ei tahtonut päästää otettaan irti Jumalan enkelistä, ennen kuin Enkeli antoi hänelle siunauksen. Siunauksena oli, että hänelle (Jaakob) oli annettu nimi: ISRAEL.

 

  Miksi on niin että Jumalan Enkeli antoi Jaakobille Nimen "Israel"? Mistä nimi "Israel", jonka Enkeli antoi Jaakobille, oikein on peräisin?

 

"Katso, minä lähetän enkelin sinun edellesi varjelemaan sinua tiellä ja johdattamaan sinua siihen paikkaan, jonka minä olen valmistanut. Ole varuillasi hänen edessään ja kuule häntä äläkä pahoita hänen mieltänsä. Hän ei jätä teidän rikoksianne rankaisematta, sillä minun nimeni on hänessä." 2. Moos. 23:20-21

 

 Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

"See, I am sending an angel ahead of you to guard you along the way and to bring you to the place I have prepared. Pay attention to him and listen to what he says. Do not rebel against him; he will not forgive your rebellion, since my Name is in him."

 Exodus 23:20-21 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Katso, Minä lähetän enkelin sinun edelläsi, joka suojelee sinua kaiken matkaa ja johdattaa sinut paikkaan, jonka Minä olen valmistanut. Kiinnitä tarkasti huomiosi häneen ja kuuntele mitä hän sanoo. Älä kapinoi häntä vastaan; hän ei tule antamaan anteeksi sinun kapinointiasi, sillä Minun Nimeni on hänessä." 2. Moos. 23:20-21


"sillä Minun Nimeni on hänessä"- Jumalan Enkeli kantaa Jumalan Nimeä ja siten ollen Nimi ISRAEL, joka oli annettu "enkelin" kautta Jaakobille, on Jumalan Nimi!

 

  Kun Jaakob kysyi miehen tai "enkelin" nimeä, niin nimi, joka oli annettu hänelle, on Jumalan Nimi tai ihmisen kamppailullaan maksama tai synnyttämä Israel, joten Jaakobia voitaisiin myös kutsua nimellä "Jumalan poika".

 

  Lukekaamme millä nimellä Jumalan enkeleitä kutsutaan:

 

"Mutta kun eräänä päivänä Jumalan pojat tulivat ja asettuivat Herran eteen, tuli myöskin saatana heidän joukossansa." Job:1:6

 

Toinen käännös, King James Version (KJV), Kuningas Jaakon Laitos/Painos:

 

"Now there was a day when the sons of God came to present themselves before the LORD, and Satan came also among them."Job 1:6 (KJV)

 

Suora suomennos:

 

"Nyt oli päivä, jolloin Jumalan pojat tulivat läsnä oleviksi HERRAN eteen, Saatana tuli myös heidän kanssaan." Job:1:6

 

"Jumalan pojat" - tällä tavalla Jumala kutsuu Hänen enkeleitään.

  Maestro Eraño M. Evangelista sanoo: Jotta henkilö voi sanoa olevansa laillinen poika, hänen täytyy kantaa isänsä nimeä (tai hänellä täytyy olla isänsä nimi). Tästä syystä myös enkelit ovat kutsuttuja "Jumalan pojiksi", koska he kantavat Hänen Nimeään.

 

  Israelin kansaan kuuluvat ovat kutsuttuja Jumalan kansaksi, koska he kirjaimellisesti kantavat Jumalan nimeä.


  Lue millä nimellä Jumala kutsuu Jaakobia, joka on nyt kutsuttu Hänen Nimellään Israel.


"Sano silloin faraolle: 'Näin sanoo Herra: Israel on minun esikoispoikani;" 2. Moos. 4:22

 

  Miksi "esikoispoika, ensisyntyinen"? Poika voi olla todella kutsuttu "pojaksi" isänsä taholta, koska poika kantaa hänen isänsä nimeä.  Jumala kutsuu nyt Jaakobia Hänen esikoispojakseen, Israeliksi, koska hän on ensimmäinen, joka kantaa (tai jolla on) Jumalan Nimi, joka on ISRAEL.

 

  Tiesikö Mooses, että Jumalan Nimi on Israel?

 

"Herra korottaa sinut hänelle pyhitetyksi kansaksi, niin kuin hän valalla vannoen on sinulle luvannut, jos sinä noudatat Herran, sinun Jumalasi, käskyjä ja vaellat hänen teitänsä. Ja kaikki kansat maan päällä näkevät, että Herra on ottanut sinut nimiinsä; ja he pelkäävät sinua." 5. Moos. 28:9-10

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The Lord will establish you as his holy people, as he promised you on oath, if you keep the commands of the Lord your God and walk in obedience to him. Then all the peoples on earth will see that you are called by the name of the Lord, and they will fear you."

Deuteronomy 28:9-10(NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Herra vakiinnuttaa tiedät Hänen pyhänä kansanaan, aivan kuten Hän valalla lupasi, jos te pidätte Herran teidän Jumalanne käskyt ja vaellatte tottelevaisina Hänelle. Sitten kaikki maailman ihmiset näkevät, että teitä kutsutaan Herran Nimellä, ja he pelkäävät teitä."

5. Moos. 28:9-10


"että teitä kutsutaan Herran Nimellä" - Mooses puhuu tässä Israelin kansalle ja julistaa heille, että heitä kutsutaan Jumalan Nimellä, tai heidät on kutsuttu Jumalan Nimessä.


  Kuten profeetta kuin Mooses, jonka Jumala on kutsunut puhumaan Hänen sanojaan Hänen Nimessään, Maestro Evangelista kysyy meiltä - mikäli ja kun Israelin kansa on kutsuttu Jumalan Nimellä tai Jumalan Nimessä - mikä on Jumalan nimi? Jumalan Nimi on ISRAEL.

 

"Herra vakiinnuttaa tiedät Hänen pyhänä kansanaan, aivan kuten Hän valalla lupasi," - aivan kuten missä tahansa nykypäivän modernissa liitossa - henkilö on velvollinen täyttämään valan, koska hänen nimensä on allekirjoitettu siihen. Jumala tekee myös aivan samalla tavalla, Hän näyttää meille, että Hän tulee täyttämään antamansa sanan Aabrahamille, Iisakille ja Jaakobille, että heidän jälkeläisensä tulevat olemaan lukuisat kuin tähdet taivaalla tai kuin pöly ja hiekka, koska Hän antoi heidän jälkeläisilleen Hänen oman Nimensä ja se ei ole mikään muu kuin ISRAEL.

 

  Kun Israelin kansaa kutsutaan Jumalan Nimellä Mooseksen mukaan, niin sitten jonkin toisen Jumalan profeetan pitäisi vahvistaa, että he kantavat Jumalan nimeä tai ovat totisesti kutsutut Jumalan nimellä:

 

"Minkä tähden sinä olet kuin tyrmistynyt mies, kuin sankari, joka ei voi auttaa? Ja kuitenkin sinä olet meidän keskellämme, Herra, ja me olemme otetut sinun nimiisi; älä meitä jätä." Jeremia 14:9

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos: 

 

"Why are you like a man taken by surprise, like a warrior powerless to save?
You are among us, Lord, and we bear your name; do not forsake us!"                    
Jeremiah 14:9 NIV

Suora suomennos:

"Miksi sinä olet kuin yllätetty mies, kuin soturi, joka on voimaton pelastamaan?" Sinä olet meidän keskuudessamme, HERRA, ja me kannamme sinun nimeäsi; älä hylkää meitä!" Jeremia 14:9

"Sinä olet meidän keskuudessamme, HERRA, ja ME KANNAMME SINUN NIMEÄSI; älä hylkää meitä" - Jumalan Nimi on ISRAEL!

 

  Meidän Kaikkivaltiaan Jumalamme Nimi on HERRA JUMALA ISRAEL!

 

  Onko Nimi Israel annettu ainoastaan Jaakobille?

 

"Ja Jumala ilmestyi jälleen Jaakobille hänen palattuaan Mesopotamiasta ja siunasi hänet. Ja Jumala sanoi hänelle: Sinun nimesi on Jaakob; mutta älköön sinua enää kutsuttako Jaakobiksi, vaan nimesi olkoon Israel. - Niin hän sai nimen Israel. Ja Jumala sanoi hänelle: Minä olen Jumala, Kaikkivaltias; ole hedelmällinen ja lisäänny. Kansa, suuri kansojen joukko on sinusta tuleva, ja kuninkaita lähtee sinun kupeistasi." 1. Moos. 35:9-11

 

  Jumalan Sanoma on annettu Hänen enkelinsä kautta, ei niin että Jumala ilmestyisi Jaakobille.

 

"suuri kansojen joukko on sinusta tuleva" - Jumala näyttää meille tässä, että ei vain yhtä kansaa, vaan kansojen joukkoa tullaan kutsumaan Israeliksi - tarkoittaen, että maailman neljää kulmaa tullaan kutsumaan Israeliksi tai että kansakunnat tulevat olemaan Jumalan kansaa. Siten, kaikki valtiot, kansakunnat tulevat olemaan kutsutut Jumalan Nimellä.

 

  Tästä syystä  Iisakin jälkeläisen kautta - joka on Jaakob, kaikki valtiot ja kansakunnat tulevat siunatuiksi, koska Jumala antoi hänelle siunauksen kantaa Hänen nimeään Israel!

 

  Kuinka me voimme tulla kutsutuiksi nimellä Jumalan kansa?

 

  Maestro sanoo, lukekaamme mitä Jumala sanoi Sakarjan kirjassa 13:9:


"Ja sen kolmannen osan minä vien tuleen; minä sulatan heidät, niin kuin hopea sulatetaan, ja koettelen heitä, niin kuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: Se on minun kansani, ja se sanoo: Herra, minun Jumalani." Sakarja 13:9

 

  Ne, jotka kutsuvat turvakseen Jumalan Nimeä, tulee Jumala katsomaan kuuluviksi tai olemaan osa Hänen kansaansa.

 

  Kun Jumala valitsi Maestro Evangelistan olemaan Hänen profeettansa "kuin Mooses", Hän ensin ilmoitti hänelle Hänen tosi Nimensä Raamatun Kirjoituksista - olemaan siten ENSIMMÄINEN Jumalan uutta kansaa.

   Koska Maestro Evangelista on nyt Israelilainen Jumalan Nimen kautta, niin me voimme ymmärtää, että Jumala todella nosti esiin ´profeetan kuin Mooseksen´, niin että me maailman ihmiset voisimme tietää Hänen tosi Nimensä kirjoituksista ja kutsua Hänen Nimeään ollaksemme osa Hänen uutta kansaa - Hänen Uusi Israel.

 

  Lupasiko Jumala tämän aikaisemmin?

 

"Ja minä kylvän hänet itselleni tähän maahan, minä armahdan Loo-Ruhamaa ja sanon Loo-Ammille: 'Sinä olet minun kansani'; ja hän vastaa: 'Minun Jumalani'." Hoosea 2:23

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"I will plant her for myself in the land; I will show my love to the one I called 'Not my loved one. ' I will say to those called 'Not my people, ' 'You are my people';
and they will say, 'You are my God.'
"Hosea 2:23 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Minä istutan hänet (nainen) itselleni maahan; Minä näytän rakkauteni heille, joita kutsuin ´´ei ollut minun rakkaani´. Minä sanon niille, joita kutsuin Ei minun kansani´, ´Te olette Minun kansani´; ja he sanovat yhtenä kansana, ´Sinä Olet minun Jumalani". Hoosea 2:23

 

  Jumala lupasi kauan sitten, että Hän tulee kutsumaan nuo, jotka eivät olleet Hänen kansaansa, Hänen kansakseen. Tämä tulee tapahtumaan ainoastaan sitten kun me hyväksymme ja tunnustamme Hänen tosi Nimensä, kuten se on kirjoitettu Sakarja 13:9. Jumala näytti tämän meille kun Hän valitsi Pakanan, Maestro Evangelistan oleman Hänen profeettansa kuin Mooses. Maestro Eraño M. Evangelista on lähetetty ilmoittamaan Jumalan suuri Nimi ihmiskunnalle.

  Tästä syystä me voimme havahtua huomaamaan, että Israel kansojen joukkona, (lukuisana kuin tähdet taivaalla) ei ole vain Israelin kansa (Juutalaiset) jotka ovat verensä kautta Aabrahamin jälkeläisiä. "Uusia" Israelilaisia ovat ne ihmiset, jotka kutsuvat Jumalan Nimeä, kuten on kirjoittanut Sakarja 13:9!

 

  Opi ja ymmärrä asiasta lisää seuraavien linkkien kautta:


http://thename.ph/thename/revelations/promise-en.html ja http://thenameonline.info/thename/revelations/promise-en.html sekä

Jumalan Lupaus

 

  Sitten kun lukuisista eri kansoista ja valtioista ihmiset kutsuvat meidän HERRA JUMALA ISRAELIN Nimeä, siitä siten seuraa, että moniin eri kansallisuuksiin kuuluvat ovat yksi Jumalan kansa:

 

"Sinä päivänä liittyy paljon pakanakansoja Herraan, ja he tulevat hänen kansaksensa, ja minä asun sinun keskelläsi, ja sinä tulet tietämään, että Herra Sebaot on lähettänyt minut sinun tykösi. Ja Herra ottaa Juudan perintöosaksensa pyhässä maassa ja valitsee vielä Jerusalemin. Vaiti Herran edessä, kaikki liha! Sillä hän on noussut pyhästä asuinsijastansa." Sakarja 2:11-13

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos: 

  

"Many nations will be joined with the Lord in that day and will become my people.

I will live among you and you will know that the Lord Almighty has sent me to you.

The Lord will inherit Judah as his portion in the holy land and will again choose Jerusalem.  Be still before the Lord, all mankind, because he has roused himself

from his holy dwelling." Zechariah 2:11-13 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Monet kansat liittyvät Herraan tuona päivänä ja heistä tulee minun ihmisiäni/kansani. Minä asun teidän keskuudessanne ja te tulette tietämään, että Herra Kaikkivaltias on lähettänyt minut olemaan kanssanne. Herra ottaa perinnökseen Juudan osuutena pyhästä maasta ja valitsee jälleen Jerusalemin. Ole hiljaa Herran edessä, te kaikki ihmiskunta, sillä Hän on noussut Itse Pyhältä Asumukseltaan (eli taivasta)." Sakarja 2:11-13

 

 "Monet kansat liittyvät Herraan tuona päivänä ja heistä tulee minun ihmisiäni/kansani" - sitten kun kaikki kansakunnat tunnustavat meidän HERRA JUMALA ISRAELIMME Nimen, niin kaikki tulevat olemaan Jumalan kansaa. Koska kaikkiin kansoihin aikaisemmin kuuluvat kantavat nyt Jumalan Nimeä, niin Hänen (Jumalan) sana 1. Mooseksen kirjassa 35:9-11 on täyttynyt - tuota kansojen joukkoa tullaan kutsumaan nimellä Israel.


  Me tulemme todella olemaan: Yksi Kansa; Yksi Maailma; ja Yhden Jumalan kanssa - sillä ME KAIKKI OLEMME ISRAEL yhden Nimen alaisuudessa, meidän HERRAMME JUMALA ISRAELIN!


  Onko se varmasti totta, että Jumalan Nimi on aina ollut häväisty ja pilkattu? Millä tavalla Jumalan Nimi on häväisty? Tänä päivänä Muslimit ja muut heittelevät haukkumasanoja ja herjauksia sekä rienauksia Israelin niskaan, ja me tiedämme sen olevan Jumalan Nimi. Mitä Jumalaa tekee asialle?

 

"sen tähden, niin totta kuin minä elän, sanoo Herra, Herra, minä teen sinun kiukkusi ja kiivautesi mukaan, teen sen, minkä sinä vihassasi olet heille tehnyt. Ja minä teen itseni heille tunnetuksi, kun niin tuomitsen sinut," Hesekiel 35:11

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos: 

 

"therefore as surely as I live, declares the Sovereign LORD, I will treat you in accordance with the anger and jealousy you showed in your hatred of them and I will make myself known among them when I judge you."Ezekiel 35:11 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"siten ollen, niin varmasti kuin Minä elän, julistaa Ylivertainen HERRA, Minä kohtelen teitä sen mukaisesti kuin vihassasi, kiukussasi ja mustasukkaisuudessasi olet osoittanut vihaa heitä kohtaan ja Minä teen Itseni tunnetuksi heille kun Minä tuomitsen teidät."

Hesekiel 35:11

 

  Jumala tekee itsensä tunnetuksi kaikille, samanaikaisesti Hänen tuomionsa kanssa!

 

"ja sinä (te) tulet tietämään, että minä olen Herra. Minä olen kuullut kaikki sinun pilkkasi, jotka olet puhunut Israelin vuoria vastaan, kun olet sanonut: 'Ne ovat autioina (hävitettyinä), ne ovat annetut meidän syötäviksemme.' Te suurentelitte (kerskailitte) minua vastaan suullanne, ja ylenpalttiset olivat teidän puheenne minua vastaan: minä olen ne kuullut." Hesekiel 35:12-13

 

  Kaikki se sanottu ja tehty häväistys ja pilkka Israelin kansaa vastaan on myös suunnattu kohti Jumalaa, koska kukaan ei ole tiennyt, että Hänen kansansa nimi ja Hänen Nimensä ovat yksi ja sama!

 

  Eikö sellainen tule järkyttämään nykyisen sivilisaation perustuksia ja kaikkea meidän tietämystämme?

 

  Jumala tekee Itsensä tunnetuksi Hänen Nimensä ilmestysten kautta. Mitä Jumala on tekevä nyt?

 

"Näin sanoo Herra, Herra: Iloksi kaikelle maalle minä teen sinut autioksi. Niin kuin sinä iloitsit Israelin heimon perintöosasta, kun se tuli autioksi, niin teen minäkin sinulle: autioksi tulet sinä, Seirin vuori, samoin koko Edom kaikkinensa. Ja niin he tulevat tietämään, että minä olen Herra." Hesekiel 35:14-15

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"This is what the Sovereign LORD says: While the whole earth rejoices, I will make you desolate. Because you rejoiced when the inheritance of the house of Israel became desolate, that is how I will treat you. You will be desolate, O Mount Seir, you and all of Edom. Then they will know that I am the LORD.' " Ezekiel 35:14-15 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Näin sanoo Ylivertainen HERRA: Sinä aikana kun koko maailma iloitsee, Minä teen sinut autioksi ja hylätyksi. Koska sinä iloitsit kun Israelin huoneen perintöosasta tuli autio, sillä tavoin Minä sinua kohtelen. Sinä tulet autioksi, Oi Seirin Vuoret, sinä ja kaikki Edom. Sitten he tulevat tietämään, että Minä olen HERRA.´" Hesekiel 35:14-15

 

  Jumala tekee tuota maailmalle tällä hetkellä.

 

  Entä Hänen kansalleen, mitä Hän sanoo rienaavista ja häpäisevistä asioista joita on tehty Hänen Nimeään kohtaan?

 

"Niin he tulivat pakanakansain sekaan; minne tulivatkin, he häpäisivät minun pyhän nimeni, kun heistä sanottiin: 'Nämä ovat Herran kansa, mutta heidän on täytynyt lähteä pois hänen maastansa.'" Hesekiel 36:20

 

  Kun Hänen kansansa tekee pahoja asioita muille ihmisille (Pakanoille) kaupungeissa tai paikoissa heidän matkansa aikana, niin se ollut Jumalan Nimi, joka on ollut häväistynä ja pilkattuna, kun heidän vihollisensa ovat heitä häväisseet, koska he kantavat Jumalan Nimeä.

 

  Vaikka he ovat tehneet näitä pahoja asioita jo kauan aikaa, miksi heitä ei ole rankaistu vielä?

 

"Niin minun tuli sääli (huoli) pyhää nimeäni, jonka Israelin heimo saastutti pakanakansain seassa, minne tulivatkin. Sen tähden sano Israelin heimolle: Näin sanoo (Ylivertainen) Herra, Herra: En tee minä teidän tähtenne, Israelin heimo, sitä minkä teen, vaan oman pyhän nimeni tähden, jonka te olette häväisseet pakanakansain seassa, minne tulittekin." Hesekiel 36:21-22

 

  Hänen Nimensä on Hänen kansansa mukana, vaikka he eivät ole tunnustaneet Häntä.

 

"Minä pyhitän suuren nimeni, joka on häväisty pakanakansain seassa, (nimi) jonka te olette häväisseet heidän keskellänsä. Ja pakanakansat tulevat tietämään, että minä olen Herra, sanoo Herra, Herra, kun minä osoitan teissä pyhyyteni heidän silmäinsä edessä."

Hesekiel 36:23

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"I will show the holiness of my great name, which has been profaned among the nations, the name you have profaned among them. Then the nations will know that I am the LORD, declares the Sovereign LORD, when I show myself holy through you before their eyes.
Ezekiel 36:23 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Minä osoitan suuren nimeni pyhyyden, joka on tullut häväistyksi kansojen keskuudessa, nimeni, jonka te olette häväisseet heidän keskuudessaan. Sitten kansat tulevat tietämään, että Minä olen HERRA, julistaa Ylivertainen HERRA, sitten Minä näytän pyhyyteni teidän kauttanne heidän silmiensä edessä." Hesekiel 36:23

 

"Minä osoitan suuren nimeni pyhyyden" - Jumala on näyttänyt koko maailmalle Hänen Pyhän Nimensä tämän artikkelin, Hänen profeettansa kuin Mooseksen, Maestro Evangelistan kautta.

 

  Heidän täytyy palata Jumalan tykö, jotta he tulisivat pelastetuiksi. Se suuri määrä väärintekoja, joita he ovat tehneet, miksi heitä ei ole vielä rangaistu?

 

"Suuren nimensä tähden Herra ei hylkää kansaansa, koska Herra on tahtonut tehdä teidät omaksi kansaksensa." 1. Sam.12:22

 

   Jumalan Nimen tähden.

 

  Hitler tuli ja aloitti Toisen Maailman Sodan, yrityksenään tappaa Juutalaiset sukupuuttoon, hävittää heidät; onnistuiko hän?

 

  Onko ollut sellaista samankaltaista tapahtumaa aikaisemmin, jolloin Israelin kansa on ollut lähellä tuhoutua täysin?

 

"Ja Joosua sanoi: Voi, (Ylivertainen) Herra, Herra, minkä tähden toit tämän kansan Jordanin yli antaaksesi meidät amorilaisten käsiin ja tuhotaksesi meidät? Oi, jospa olisimme päättäneet jäädä tuolle puolelle Jordanin! Oi, Herra, mitä sanoisinkaan, kun Israel on kääntynyt pakoon vihollistensa edestä! Kun kanaanilaiset ja kaikki muut maan asukkaat sen kuulevat, niin he saartavat meidät ja hävittävät meidän nimemme maan päältä. Mitä aiot tehdä suuren nimesi puolesta?" Joosua 7:7-9

 

  Jaakobin kansa tai ihmiset Jaakobin kautta ovat Jumalan pelastamia, Hänen Pyhän Nimen kautta - ISRAEL.

 

  Myöntävätkö he sen?

 

"Me olemme tehneet syntiä isäimme kanssa, me olemme pahoin tehneet ja olleet jumalattomat." Psalmi 106:6


 Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

We have sinned, even as our fathers did; we have done wrong and acted wickedly.
Psalm 106:6 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Me olemme tehneet syntiä, niin kuin meidän isämme tekivät; me olemme tehneet väärin ja käyttäytyneet jumalattomasti," Psalmi 106:6

 

  He ovat jo myöntäneet sen.

 

"Eivät meidän isämme Egyptissä painaneet mieleensä sinun ihmeitäsi, eivät muistaneet sinun monia armotekojasi, vaan niskoittelivat meren rannalla, Kaislameren rannalla." Psalmi 106:7

 

 Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"When our fathers were in Egypt, they gave no thought to your miracles; they did not remember your many kindnesses, and they rebelled by the sea, the Red Sea."
Psalm 106:7 (NIV)

Suora suomennos:

 

"Kun meidän isämme olivat Egyptissä, he eivät käsittäneet ajatuksissaan (tai eivät antaneet ajatustakaan) sinun ihmeitäsi; he eivät muistaneet sinun monia hyvyyden osoituksiasi, ja he kapinoivat meren äärellä, Punaisen Meren." Psalmi 106:7

  Jumala toi heidät pois Egyptistä, eivätkä he kuitenkaan muistaneet eivätkä ymmärtäneet, koska he ovat kapinallinen kansa. Miksi heidät pelastettiin?

 

"Kuitenkin hän pelasti heidät nimensä tähden, tehdäkseen voimansa tiettäväksi."

Psalmi 106:8

 

  Heidät on pelastettu Jumalan Nimen takia.

 

  Me olemme nyt saaneet tietää, että Jumalan Nimi on "ISRAEL", Maestro Evangelista sanoo, tunnustakaamme Hänen Nimensä ja palatkaamme Hänen tykönsä

 

  Ja jatkamme seuraavasta:

 

"Hän vastasi: Minä olen sinun kanssasi; ja tämä olkoon sinulle tunnusmerkkinä, että minä olen sinut lähettänyt: kun olet vienyt kansan pois Egyptistä, niin te palvelette Jumalaa tällä vuorella." 2. Moos. 3:12

 

  Mooseksen tehtävä oli viedä hänen kansansa pois Egyptistä.

 

"Mooses sanoi Jumalalle: Katso, kun minä menen israelilaisten luo ja sanon heille: 'Teidän isienne Jumala on lähettänyt minut teidän luoksenne', ja kun he kysyvät minulta: 'Mikä hänen nimensä on?' niin mitä minä heille vastaan?" 2. Moos. 3:13

 

   Hän kysyi lupaa saada paljastaa Nimi hänen kansalleen. Mikä oli Jumalan vastaus Moosekselle?

 

"Jumala vastasi Moosekselle: Minä olen se, joka minä olen. Ja hän sanoi vielä: Sano israelilaisille näin: 'Minä olen' lähetti minut teidän luoksenne." 2. Moos. 3:14

 

   Hänelle ei annettu lupaa ilmoittaa Nimeä. Mikäli häneltä kysyttäisiin Nimeä, kuka oli hänet lähettänyt, niin se vastaus, jonka Mooseksen tuli antaa Israelin lapsille, oli: "MINÄ OLEN".

 

  Maestro Evangelista sanoo: Koska Jumala on antanut Hänen Nimensä Hänen kansalleen, niin siten vastaus on "MINÄ OLEN". Jos hänen kansansa kysyisi Moosekselta: "Mikä on tämän Yhden Nimi, joka on lähettänyt sinut"? Hän sanoisi heille: "Mitä tai keitä te olette?" hänen kansansa vastaisi, "me olemme Israel". Sitten Mooses vastaisi heille sanoen "MINÄ OLEN" sanoo Jumala, koska Israelin kansa on kutsuttu Jumalan nimellä! (5. Moos. 28:9-10)

 

  Todella, Jumalan Nimi on "ISRAEL".

 

  Milloin on oleva aika, jolloin kaikki ihmiset tuntevat ja ymmärtävät Jumalan Nimen? Mitä tapahtumia on oleva tai täytyy tapahtua ennen kuin Jumalan Nimi on julistettu?


"Heräjä, miekka, minun paimentani vastaan ja minun lähintä miestäni vastaan, sanoo Herra Sebaot. Lyö paimenta, ja joutukoot lampaat hajallensa; mutta minä käännän jälleen käteni pienimpiä kohden." Sakarja 13:7

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Awake, O sword, against my shepherd, against the man who
is close to me!" declares the LORD Almighty. "Strike the shepherd,
and the sheep will be scattered, and I will turn my hand against the little ones.
Zechariah 13:7 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Herää, Oi miekka, Minun paimentani vastaan, vastaan miestä, joka on liki Minua! julistaa HERRA Kaikkivaltias. "Lyö paimenta, ja lampaat joutuvat hajalleen, ja Minä käännän käteni pienimpiä vastaan." Sakarja 13:7

 

  Kuka on "paimen"? Oppiaksemme tuntemaan tämän miehen identiteetin, Maestro Evangelista paljastaa hänet meille:

 

"Silloin Jeesus sanoi heille: "Tänä yönä te kaikki loukkaannutte minuun; sillä kirjoitettu on: 'Minä lyön paimenta, ja lauman lampaat hajotetaan'." Matteus 26:31

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Then Jesus told them, "This very night you will all fall away on account of me, for it is written". 'I will strike the shepherd, and the sheep of the flock will be scattered.'"

Matthew 26:31 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Sitten Jeesus kertoi heille, "Juuri tänä yönä te poistutte minun vastuultani, sillä on kirjoitettu." Minä lyön paimenta, ja lauman lampaat joutuvat hajalle/erilleen."

Matteus 26:31

 

  Tämä on Jeesuksen tunnustuksen aika. Jeesus tunnusti, että hän on "paimen", tämä oli isku.

 

  Tämä on syy sille, miksi Sakarja 13:7 Jumala sanoi, "vastaan miestä, joka on liki Minua!"! Jeesus oli Jumalan lähellä oleva siinä mielessä, että hän oli Jumalan valitsema ilmoittamaan Hänen Nimensä hänen kanssaisraelilaisilleen, mutta Jeesus epäonnistui tekemään annetun käskyn mukaisesti. Hän halusi ihmisten ensin tunnustavan, että hän on Jumalan Poika, sen sijaan kuin että olisi täyttänyt tehtävän, jonka Jumala hänelle antoi (2. Sam. 7:12-14). Tästä kunnianhimostaan johtuen hän antoi periksi, kun Pietari imarteli tai mielisteli häntä (Matteus 16:16-18) ja sai hänet tekemään haudanvakavia rikkomuksia teeskennellessään olevansa aito Jumalan Poika ja rakentamalla kirkon omalle nimelleen.

 

  Sen sijaan että hän olisi esitellyt itsensä Daavidin jälkeläisenä, joka oli lähetetty ohjaamaan hänen kansansa näkemään Jumalan Nimi huoneesta/talosta/temppelistä, jonka Kuningas Salomo oli rakentanut, hän syyllistyi väärintekoon. Jeesus oppi liian myöhään, että sen mitä Pietari oli sanonut, tuli Saatanalta ja että hän oli jo joutunut petetyksi.

 

  Mikäli Jeesus olisi tehnyt ensin sen mitä oli käsketty, niin hän olisi voinut olla suurin Israelin Kuningas ja se yksilö, jonka kaikki Juutalaiset katsovat ja tunnustavat olevan Jumalan Poika, sillä hän olisi avannut heidän mielensä ymmärtämään Jumalan Nimen. Israel olisi voinut olla mahtavin valtio Maassa ja eivätkä hänen kansaansa kuuluvat olisi joutuneet kärsimään historian aikana. Ei olisi ollut sotia ja olisi rauha sekä yltäkylläisyys.

 

  Jeesus todellakin ansaitsi tulla ankarasti rangaistuksi, sillä hänen virheelliset tekonsa ovat aiheuttaneet ja saaneet aikaan kaiken kärsimyksen, jota me tänä päivänä koemme.

                                           

  Sakarjan kirjassa 13:7 Jumala sanoi myös: "Minä käännän käteni pienimpiä vastaan".

 

  Keitä ovat nämä "pienimmät", jotka vihastuttivat Jumalan vielä enemmän? Luemme:

 

"Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan; en minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään. Sillä totisesti minä sanon teille: kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, ennen kuin kaikki on tapahtunut. Sen tähden, joka purkaa yhdenkään näistä pienimmistä käskyistä ja sillä tavalla opettaa ihmisiä, se pitää pienimmäksi taivasten valtakunnassa kutsuttaman; mutta joka niitä noudattaa ja niin opettaa, se pitää kutsuttaman suureksi taivasten valtakunnassa."

Matteus 5:17-19


  Ne, jotka "rikkovat" käskyt ja "opettavat muille ihmisille samalla tavalla", heitä kutsutaan vähäisimmiksi tai "pienimmiksi".

 

  Kuka oli ensimmäinen, joka "rikkoi" Jumalan Käskyt?


"Mutta kun fariseukset kuulivat, että hän oli tukkinut saddukeuksilta suun, kokoontuivat he yhteen; ja eräs heistä, joka oli lainoppinut, kysyi häneltä kiusaten: "Opettaja, mikä on suurin käsky laissa?" Niin Jeesus sanoi hänelle: "'Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi'. Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. Toinen, tämän vertainen, on: 'Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi'. Näissä kahdessa käskyssä riippuu kaikki laki ja profeetat." Matteus 22:34-40

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:


"Hearing that Jesus had silenced the Sadducees, the Pharisees got together. One of them, an expert in the law, tested him with this question: "Teacher, which is the greatest commandment in the Law?" Jesus replied:"'Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind.' This is the first and greatest commandment. And the second is like it: 'Love your neighbor as yourself.' All the Law and the Prophets hang on these two commandments."
Matthew 22:34-40 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kuultuaan, että Jeesus oli hiljentänyt Saddukealaiset, Fariseukset kokoontuivat yhteen. Yksi heistä, erikoismies Lain Käskyjen tuntemisessa, koetteli häntä tällä kysymyksellä: "Opettaja, mikä on Lain suurin Käsky?" Jeesus vastasi: "Rakasta Herraa sinun Jumalaasi koko sydämestäsi ja kaikella sielullasi ja kaikella mielelläsi. Tämä on ensimmäinen ja suurin käsky. Ja toinen on tämä: Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Kaikki Laki ja Profeetat riippuvat näissä kahdessa käskyssä." Matteus 22:34-40

 

  Jeesus oli ensimmäinen, joka rikkoi Jumalan Käskyt, kun hän vaihtoi ne kahteen.

 

  Ja vielä pahempana, apostolit ja uskonnot tekivät nämä Jeesuksen kaksi käskyä heidän perustavaa laatua oleviksi opetuksikseen.

  Keitä ovat nämä "pienimmät"? Heitä ovat uskonnot, jotka ovat käyttäneet väärää opetusta ja laittaneet heidän uskonsa Jeesukseen.

 

  Uskonnot ovat nämä pienimmät/vähäisimmät; Jumalan viha on oleva suuri näiden ihmisten keskuudessa ja yllä, koska he ovat jatkaneet Jeesuksen ja apostolien vääristeltyä ja petollista opetusta.  Täsmällisin ja raskauttavin todiste on heidän vääristelynsä, jolla he ovat laittaneet ihmiskunnan ylistämään Jeesusta - joka huusi ääneen "Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut?"  He ovat ohjanneet tai laittaneet ihmiskunnan ylistämään miestä, joka huusi syyttäen Jumalaa, että miksi hän oli Jumalan hylkäämä! Kuinka Jumala ei sitten todella olisi meille vihainen?

 

  Nyt me tiedämme, että Jumalan tosi nimi on ISRAEL.

 

  Mikä on Jumalan palkinto niille, jotka ovat kuulleet tai ottaneet vaarin Hänen käskystään 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19 ja ovat kuunnelleet Hänen sanojaan koskien Hänen Pyhää Nimeään, jonka Hän on laittanut Hänen aidon profeettansa kuin Mooseksen, Maestro Evangelistan suuhun?

 

  Mitä siunauksia me tulemme saamaan Jumalalta?

"Koska hän riippuu minussa kiinni, niin minä hänet pelastan; minä suojelen hänet, koska hän tuntee minun nimeni. Hän huutaa minua avuksensa, ja minä vastaan hänelle, minä olen hänen tykönänsä, kun hänellä on ahdistus, minä vapahdan hänet ja saatan hänet kunniaan. Minä ravitsen hänet pitkällä iällä ja suon hänen nähdä antamani pelastuksen."

Psalmi 91:14-16

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Because he loves me," says the LORD, "I will rescue him; I will protect him,
for he acknowledges my name. He will call upon me, and I will answer him;
I will be with him in trouble, I will deliver him and honor him. With long life
will I satisfy him and show him my salvation." Psalm 91:14-16 (NIV)

 

 Suora suomennos:

 

"Koska hän rakastaa minua, "sanoo HERRA," Niin Minä pelastan hänet; Minä tulen suojelemaan häntä, sillä hän tunnustaa minun nimeni. Hän huutaa minun nimeäni turvakseen, ja Minä tulen vastaamaan hänelle; Minä olen hänen kanssaan ongelmien aikana, Minä pelastan hänet ja nostan hänet kunniaan. pitkä elämä olkoon tyydytyksenä ja täyttymyksenä minulta hänelle ja osoitan hänelle pelastukseni. Psalmi 91:14-16

 

Kun tunnustamme ja huudamme Herra Jumala Israelin puoleen, se on oleva ainoa aika tai tila, kun Hän tulee vastaamaan meille.

 

  Koskien tuhoja, katastrofeja ja sotia meidän sukupolvemme aikana, kenellä on oikeus pyytää pelastusta Jumalalta?

 

"Niin Herra on sorretun linna, linna ahdingon aikoina. Ja sinuun turvaavat ne, jotka sinun nimesi tuntevat; sillä sinä et hylkää niitä, jotka sinua etsivät, Herra." Psalmi 9:10-11

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The LORD is a refuge for the oppressed, a stronghold in times of trouble. Those who know your name will trust in you, for you, LORD, have never forsaken those who seek you". Psalm 9:9-10 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"HERRA on turvapaikka sorretuille, vahva linnake onnettomuuksien aikoina. Ne, jotka tietävät Sinun Nimesi, tulevat luottamaan sinuun, sillä Sinä, HERRA, et ole koskaan hylännyt niitä, jotka Sinua etsivät. "Psalmi 9:10-11

 

  Jumala ei hylkää niitä, jotka kutsuvat Häntä Hänen Suurella Nimellään!

 

  Huolimatta ilmestysten selkeydestä tällä webbisivulla sekä Maestro Evangelistan auktoriteetista Jumalalta ilmoittaa se, uskonnot ovat silti valinneet olemaan sitä hyväksymättä. He ovat jatkaneet Jeesuksen ylistämistä, joka kärsi rangaistuksensa ja vielä pahempana ovat jopa puhuneet vastoin Hänen aitoa Nimeään. Mitä Jumala tulee tekemään heille?

 

"Vuodata vihasi pakanain ylitse, jotka eivät sinua tunne, ja valtakuntien ylitse, jotka eivät sinun nimeäsi avukseen huuda." Psalmi 79:6

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Pour out your wrath on the nations, that do not acknowledge you,

on the kingdoms, that do not call on your name;"Psalm 79:6 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Vuodata vihasi kansoihin, jotka eivät tunnusta Sinua, valtakuntiin, jotka eivät kutsu sinua nimeltä;" Psalmi 79:6

 

  Jumala kaataa Hänen vihansa kansakuntien keskuuteen, jotka eivät tunnusta Hänen Nimeään, jonka on ilmoittanut Hänen aito profeettansa. Mikäli kansoja/valtioita ei säästetä, niin kuinka paljon enemmän viha tulee kohdistumaan niihin, jotka jatkavat Hänen aidon Nimensä pilkkaamista?

 

  Niille, jotka eivät kykene ymmärtämään tämän ilmestyksen sanomaa koskien suurta Jumalan Nimeä, joka on Israel - minkälainen on heidän tunnusmerkkinsä? He tulevat olemaan Jumalan sanojen kautta paljastetut:

 

"Kuulkaa Herran ääni huutaa kaupungille - ja ymmärtäväisyyttä on, että sinun nimestäsi otetaan vaari. Totelkaa vitsaa ja häntä, joka on sen määrännyt." Miika 6:9

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Listen! The Lord is calling to the city—and to fear your name is wisdom—"Heed the rod and the One who appointed it." Micah 6:9 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kuulkaa! Herra huutaa kaupungille(kutsuu kaupunkilaisia) - ja Sinun Nimesi pelko on viisautta - "Ottakaa sauvasta opiksenne ja Hänestä, joka sen asetti." Miika 6:9

 

"Herra huutaa kaupungille (kutsuu kaupunkilaisia)" - Jumala kutsuu nyt koko maailmaa Hänen profeettansa kuin Mooseksen kautta, Maestro Evangelistan kautta, sillä hän on Jumalan puhemies meidän aikanamme.

 

"Sinun Nimesi pelko on viisautta" - ne ihmiset, jotka katsotaan olevan viisaita, ovat ne, jotka hyväksyvät ja tunnustavat tosi Jumalan Nimen, sillä he ovat selkeästi nähneet eron oikean ja väärän opetuksen suhteen koskien Jumalaa.

 

"Ottakaa sauvasta opiksenne ja Hänestä, joka sen asetti" - Koska profeetta Miika sanoo "Ottakaa sauvasta opiksenne ja Hänestä, joka sen asetti", niin tämä tarkoittaa, että profeetan kuin Mooseksen merkki ei ole tai näy ihmeiden kautta. Mooseksen ihmeet ovat liitettävissä hänen kävelysauvaansa. Profeetta "kuin Mooses" ilmoittaa Jumalan Nimen Raamatun kirjoitusten kautta, sillä Jumala on laittanut Hänen sanansa hänen suuhun.

 

   Ja koska ne, jotka kykenevät ymmärtämään tämän ilmestyksen Jumalan Nimestä, heillä on viisaus, niin siitä seuraa, että nuo jotka eivät tunnusta tätä ilmestystä Jumalan Nimeä koskien, ovat katsottuja olemaan puutteellisia viisauden suhteen tai heillä ei ole sitä lainkaan.


    Miksi heidän hallussaan oleva luonteenpiirre on heikkolaatuista?


"Monet puhdistetaan, kirkastetaan ja koetellaan, mutta jumalattomat pysyvät jumalattomina, eikä yksikään jumalaton ymmärrä tätä, mutta taidolliset ymmärtävät." Daniel 12:10


Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:


"Many will be purified, made spotless and refined, but the wicked will continue to be wicked. None of the wicked will understand, but those who are wise will understand."
Daniel 12:10 (NIV)

 

 Suora suomennos:

 

"Monet tullaan puhdistamaan, tehdään tahrattomiksi ja jalostetaan, mutta pahat jatkavat olemistaan pahoina. Yksikään pahoista ei ymmärrä, mutta nuo, jotka ovat viisaita, he ymmärtävät." Daniel 12:10

 

"Yksikään pahoista ei ymmärrä" - Me tiedämme nyt mikä on se luonteenpiirre, jonka johdosta heidän luonteensa on hyvyyden ominaisuudeltaan niin heikko.

 

  Kuinka ihmiset voidaan tehdä tahrattomiksi ja jalostetuiksi? Kuinka me voimme tunnistaa nuo ihmiset, jotka omaavat kyseisen viisauden meidän aikanamme?

 

"Ja sen kolmannen osan minä vien tuleen; minä sulatan heidät, niin kuin hopea sulatetaan, ja koettelen heitä, niin kuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: Se on minun kansani, ja se sanoo: Herra, minun Jumalani." Sakarja 13:9

 

   Nuo ihmiset, jotka ovat testattuja ja jalostettuja, ovat ne ihmiset, jotka ovat tulleet informoiduiksi Jumalan suuresta Nimestä profeetan kuin Mooseksen (Maestro Evangelistan tällä webbisivustolla) ilmestyksistä, ovat niitä jotka ovat hyväksyneet ja tunnustaneet Jumalan Nimen. Heitä tullaan tarkastelemaan Jumalan taholta Hänen kansakseen/ihmisikseen, kun nuo jotka eivät tunnusta Jumalan Nimeä, ovat katsottuja olevan pahoja, koska he pilkkaavat Jumalaa olemalla tunnustamatta Hänen Nimeään, Hän on Kaikkivaltias Luoja. Nuo ihmiset eivät ole käyttäneet viisauttaan ja ymmärrystään hyväksyä Jumalan tosi Nimeä, mieheltä jonka Hän on lähettänyt ilmoittamaan Hänen Nimensä.

 

  Nyt kun "pienimmät" Sakarjan kirjasta 13:7 ovat paljastetut, mitä tapahtuu seuraavaksi?

 

"Ja näin on käyvä koko maassa, sanoo Herra: kaksi osaa siitä hävitetään ja saa surmansa, mutta kolmas osa siitä jää jäljelle." Sakarja 13:8

  Uskonnot tulevat tuhoutumaan, ja se on nyt alkanut, kun Jumala Itse sallii heidän kirkkojensa tuhoutua katastrofeissa, täystuhoissa ja sodissa. Heidän seuraajansa ovat Jumalan hylkäämiä tuhoutumaan.

 

  Totuus on, että niin kauan kun me emme kutsu ja tunnusta meidän HERRAMME JUMALAN Nimeä ISRAEL, niin sitä enemmän Jumala kohdistaa meihin kärsimyksiä tuhojen ja katastrofien kautta - ja niistä tulee jopa suurempia tuhovaikutukseltaan, kuin ne joita me olemme nähneet nykypäivinä TV:stä ja Internetistä.

 

Lue seuraava linkki: http://thename.ph/thename/revelations/disasters-en.html ja http://thenameonline.info/thename/revelations/disasters-en.html

Katastrofit tulevat jatkumaan

 

  Kuka tai ketkä jäävät jäljelle/pelastuvat?

 

"Ja sen kolmannen osan minä vien tuleen; minä sulatan heidät, niin kuin hopea sulatetaan, ja koettelen heitä, niin kuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: Se on minun kansani, ja se sanoo: Herra, minun Jumalani." Sakarja 13:9

 

"He huutavat avuksi minun nimeäni" - Maestro Evangelista sanoo, ainoastaan ne, jotka kutsuvat Jumalan Nimeä tulevat olemaan Jumalan taholta tarkasteltuja kuulumaan Hänen kansaansa. Tämän takia Jumala antaa meille anteeksi kun me kutsumme turvaksemme Hänen Nimeään.

  Kyseessä eivät ole enää Juutalaiset, jotka kirjaimellisesti kantavat Jumalan nimeä ja ovat siten Jumalan taholta tarkasteltuna Hänen kansaansa.

 

  Me saamme tietoomme kuka on Sakarjan kirjassa 13:7 mainittu "paimen". Kuka hän on?

"Sitten Jeesus kertoi heille, "Juuri tänä yönä te poistutte minun vastuultani, sillä on kirjoitettu." Minä lyön paimenta, ja lauman lampaat joutuvat hajalle/erilleen..."

Matteus 26:31

 

  Tämä on Jeesuksen tunnustuksen aika. Jeesus myönsi, että hän on "paimen", se oli isku.

 

Keitä ovat lampaat?

"…ja lauman lampaat hajotetaan'." Matteus 26:31

 

"lampaat", jotka joutuivat hajalleen, ovat apostolit!

 

  Hajaantuivatko tai jakaantuivatko apostolit?

 

"Jeesus vastasi heille: "Nyt te(viimeinkin) uskotte. Katso, tulee hetki ja on jo tullut, jona teidät hajotetaan kukin tahollensa ja te jätätte minut yksin; en minä kuitenkaan yksin ole, sillä Isä on minun kanssani." Johannes 16:31-32

 

"teidät hajotetaan kukin tahollensa" - Apostolit todella menivät kukin omaa tietänsä, jotta he laittaisivat pystyyn heidän oman kirkkonsa käyttäen Jeesuksen opetusta.

 

"te jätätte minut yksin" - kukaan ei tiennyt, missä hän olisi kuolemansa jälkeen.

 

"Isä on minun kanssani" - tässä tapauksessa ei ole tunnettua tai ei kyetä määrittelemään keneen "isään" Jeesus viittaa.

 

  Tässä hetkessä Maestro Evangelista paljastaa "isän", johon Jeesus viittasi Uuden Testamentin Kirjoissa! Luemme siitä:

 

"Te olette isästä perkeleestä, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä." Johannes 8:44

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"You belong to your father, the devil, and you want to carry out your father's desire. He was a murderer from the beginning, not holding to the truth, for there is no truth in him. When he lies, he speaks his native language, for he is a liar and the father of lies."

John 8:44 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

 "Te kuulutte teidän isällenne, paholaiselle, ja tahdotte suorittaa isänne haluja. Hän oli murhaaja jo alusta lähtien, ei totuudessa pysyvä, sillä hänessä ei ole totuutta. Kun hän valehtelee, hän puhuu oman luontonsa mukaisesti, sillä hän on valehtelija ja valheiden isä." Johannes 8:44

 

"isällenne, paholaiselle" - ainoa "isä", joka on Jeesuksen nimeämä. Siten hän viittaa epäsuorasti Saatanan olevan hänen isänsä.

 

  Ilman tätä profeetan kuin Mooseksen ilmestystä me emme olisi koskaan saaneet tietää, kuinka Jeesus on pettänyt meitä.

 

  Miksi on niin että niin kauan kuin ihmiset uskovat uskontoja, ja kutsuvat Jeesuksen nimeä, niin ei tule koskaan olemaan rauhaa?

 

  Meidän nykyisen sukupolvemme aikana maailma on myllerryksen ja sekasorron vallassa; sotia, kuolemaa, kuivuutta ja tauteja. Uskonnot ovat johtaneet meidän kaikkien ajatuksia, että Saatana tekee tämän kaiken. Maestro Evangelista sanoo: Saatanan pitäisi olla se, jonka täytyisi asia myöntää, mutta onko Saatana aiheuttanut kaiken tapahtuvan? Maailma rukoilee Jeesukselta rauhaa tulevaksi, mutta mitä enemmän he rukoilevat häneltä, niin maailman tila menee yhä pahemmaksi kuin se on ollut aikaisemmin! Miksi meidän rukouksiimme ei vastata myönteisesti tai suopeasti?

 

  Mitä Jeesus toi maailmaan, onko se rauhaa, kuten uskonnot sanovat?

 

"Tulta minä olen tullut heittämään maan päälle; ja kuinka minä tahtoisinkaan, että se jo olisi syttynyt!" Luukas 12:49

 

  Jeesus oli se mies, joka toi ongelmat (tulen) maailmaan, ei se ollut enää Saatana! Saatana siirsi sillä olevan voiman ja auktoriteetin Jeesukselle.

 

"Mutta minä olen kasteella kastettava, ja kuinka minä olenkaan ahdistettu, kunnes se on täytetty!" Luukas 12:50

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"But I have a baptism to undergo, and how distressed I am until it is completed!"

Luke 12:50 (NIV)                                                                                                                      

 

Suora suomennos:

 

"Mutta minun on läpikäytävä kaste, ja kuinka ahdistunut olenkaan ennen kuin se on suoritettu/viety loppuun!" Luukas 12:50

 

"kaste" - Hänen oli määrä kuolla rangaistuksena hänen omista väärinteoistaan, koska hän asettui vastustamaan Jumalaa.

"ahdistunut" - hän oli peloissaan, koska hän joutuisi kärsimään rangaistuksen ja kuolemaan profetian mukaisesti.

 

  Uskonnot sanovat, että hän toi rauhan maailmaan, toiko hän?

 

"Luuletteko, että minä olen tullut tuomaan maan päälle rauhaa? Ei, sanon minä teille, vaan eripuraisuutta (jakaantumista, hajotusta)." Luukas 12:51

 

  Jeesus ei tuonut rauhaa; hän on aiheuttanut kaikki tämän päivän ongelmat aina siitä päivästä alkaen kun hän tuli kansansa luo ja levitti pahan maailmaan! Minkälaisen eripuraisuuden tai hajotuksen hän aiheutti?

 

"Sillä tästedes riitautuu viisi samassa talossa keskenään, kolme joutuu riitaan kahta vastaan ja kaksi kolmea vastaan, isä poikaansa vastaan ja poika isäänsä vastaan, äiti tytärtänsä vastaan ja tytär äitiänsä vastaan, anoppi miniäänsä vastaan ja miniä anoppiansa vastaan." Luukas 12:52-53


  Tämän takia jopa meidän kodeissamme on hajotusta ja eripuraa. Meillä on perheitä, jonka jäsenet kuuluvat eri kirkkoihin ja uskontoihin ja silti he kuitenkin kutsuvat Jeesusta aivan yhtälailla.

 

  Jos Jeesus todellakin toi rauhan maailmaan (kuten uskonnot saarnaavat), eikä meillä olisi sitten jo pitänyt olla ikuisesti kestävä rauha? Päinvastoin kuitenkin on, on ollut sotia, tuhoja ja monenlaisia katastrofeja aina siitä lähtien, aivan kuten Jeesus varoitti meitä Pyhässä Raamatussa. Hän varoitti meitä jo etukäteen. Kuka on kertonut totuuden, ja ketkä ovat kertoneet valeita ihmisille? Uskonnot vai Jeesus? Uskonnot ovat valehdelleet ja pettäneet ihmiskuntaa…

 

  Tilastot ja historiankirjat osoittavat meidän kokevat nyt kaikkein pahinta aikaa ihmiskunnan historiassa. Se tulee vain koko ajan pahentumaan kunnes on "Tuomion Päivä."

 

  Mikä on "Tuomion Päivä"? Kuka tuomitsee ja ketkä seisovat tuomittavana?

 

"Ja vielä näiden lisäksi: Poikani, ota varoituksesta vaari; paljolla kirjaintekemisellä ei ole loppua, ja paljo tutkistelu väsyttää ruumiin. Loppusana kaikesta, mitä on kuultu, on tämä: Pelkää Jumalaa ja pidä hänen käskynsä, sillä niin tulee jokaisen ihmisen tehdä. Sillä Jumala tuo kaikki teot tuomiolle, joka kohtaa kaikkea salassa olevaa, olkoon se hyvää tai pahaa." Saarnaaja 12:12-14

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Be warned, my son, of anything in addition to them. Of making many books there is no end, and much study wearies the body. Now all has been heard; here is the conclusion of the matter: Fear God and keep his commandments, for this is the whole duty of man. For God will bring every deed into judgment, including every hidden thing, whether it is good or evil." Ecclesiastes 12:12-14 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Ole varoitettu poikani mitään niihin lisäämästä. Paljolle kirjojen tekemiselle ei ole loppua, ja niiden paljo opiskelu väsyttää ruumiin. Nyt kaikki on kuultu; tässä on ratkaisu asiaan: Pelkää Jumalaa ja pidä Hänen käskynsä, sillä tämä on koko ihmisen velvollisuus/vastuu. Jumala tuo kaikki teot tuomittavaksi, sisältäen jokaisen piilotetun asian, olipa se sitten hyvää tai pahaa." Saarnaaja 12:12-14


"Jumala tuo kaikki teot tuomittavaksi, sisältäen jokaisen piilotetun asian, olipa se sitten hyvää tai pahaa" - Tämä tuomio on nyt juuri tätä mitä me kaikki todistamme tämän webbisivun kautta sitä, että profeetta kuin Mooses; Maestro Evangelista on jo ilmoittanut, että Jumalan sanan valheelliset opettajat ovat APOSTOLIT. He saivat tai laittoivat ihmiskunnan ylistämään miestä/ihmistä nimeltä Jeesus, Jumalan poikana. Perustuen JUMALAN SANAAN, jonka profeetat ovat kirjoittaneet, niin Jeesus on vain Daavidin jälkeläinen, jonka kuolema johtui hänen omista väärinteoistaan, kun hän väitti olevansa Jumalan poika ja palveli Saatanan opetusta.

 

  Mitä me tarkoitamme sanoessamme "Pelätä Jumalaa tai Jumalan Pelko"?

 

"Herran pelko on viisauden alku, ja Pyhimmän tunteminen on ymmärrystä."

Sananlaskut 9:10

 

  Kun pelkää Jumalaa, on sama kuin pelkää Hänen nimeään. Miksi? Kuka on aito Pyhin?

 

"Kuka ei pelkäisi, Herra, ja ylistäisi sinun nimeäsi? Sillä sinä yksin olet Pyhä; sillä kaikki kansat tulevat ja kumartavat sinua, koska sinun vanhurskaat tuomiosi ovat julki tulleet." Ilmestyskirja 15:4

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Who will not fear you, Lord, and bring glory to your name? For you alone are holy. All nations will come and worship before you, for your righteous acts have been revealed."
Revelation 15:4 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Kuka ei sinua pelkäisi, Herra, ja toisi ylistäen kunniaa sinun nimellesi? Sillä sinä yksin olet pyhä. Kaikki kansakunnat tulevat ylistämään sinun edessäsi, sillä sinun oikeamieliset tekosi ovat tulleet ilmoitetuiksi." Ilmestyskirja 15:4

 

"Kuka ei sinua pelkäisi, Herra, ja toisi ylistäen kunniaa sinun nimellesi?" - Jumala on nyt palauttanut Hänen pyhän Nimensä "ISRAEL" kunnia tämän ilmestyksen kautta, jonka on antanut Hänen profeettansa kuin Mooses.

 

"Sillä sinä yksin olet pyhä" - Todellinen Pyhä on Jumala, ja hänen nimensä n ISRAEL.

 

  Onko varmasti niin että jotka todella oikeasti pelkäävät Jumalaa, ovat niitä, jotka kutsuvat tai huutavat turvakseen Hänen Nimeään?

 

"Silloin myös Herraa pelkääväiset puhuvat toinen toisensa kanssa, ja Herra tarkkaa ja kuulee; ja muistokirja kirjoitetaan hänen edessänsä niiden hyväksi, jotka Herraa pelkäävät ja hänen nimensä kunniassa pitävät. Ja he ovat, sanoo Herra Sebaot, sinä päivänä, jonka minä teen, minun omaisuuteni. Ja minä olen heille laupias, niin kuin mies on laupias pojallensa, joka häntä palvelee. Ja te näette jälleen, mikä on ero vanhurskaan ja jumalattoman välillä, sen välillä, joka palvelee Jumalaa, ja sen, joka ei häntä palvele." Malakia 3:16-18

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:
 

"Then those who feared the LORD talked with each other, and the LORD listened and heard. A scroll of remembrance was written in his presence concerning those who feared the LORD and honored his name."They will be mine," says the LORD Almighty, "in the day when I make up my treasured possession. I will spare them, just as in compassion a man spares his son who serves him. And you will again see the distinction between the righteous and the wicked, between those who serve God and those who do not."
Malachi 3:16-18 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Sitten nuo, jotka pelkäsivät HERRAA, puhuivat toisilleen, ja HERRA kuunteli ja kuuli. Hänen läsnä ollessaan kirjoitettiin muistokirjoitukset kääröön koskien niitä, jotka pelkäsivät HERRAA ja kunnioittivat hänen nimeään. "He tulevat olemaan minun, " sanoo HERRA Kaikkivaltias, "sinä päivänä kun minä teen sovinnon ja otan haltuuni kallisarvoisen rakkauteni. Minä säästän/vapautan heidät, aivan kuten myötätunnosta mies vapauttaa poikansa, joka häntä palvelee. Ja te tulette taas näkemään eron oikeamielisyyden ja pahan välillä, eron niiden välillä jotka palvelevat Jumalaa ja niiden jotka eivät. "

 

"…niitä, jotka pelkäsivät HERRAA ja kunnioittivat hänen nimeään." - Se on totta.

 

"He tulevat olemaan minun, " sanoo HERRA Kaikkivaltias" - Tottelemalla Jumalan käskyä 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19, eli kuuntelemalla Hänen sanojaan, jotka Hän on käskenyt (Hänen profeettansa kuin Mooseksen), Maestro Evangelistan ilmoittaa meille Raamatun kirjoitusten kautta ja PELKÄÄMÄLLÄ seurauksena olevaa Jumalan rangaistusta (mikäli me emme kuuntele Jumalan sanoja 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19), niin me tulemme pelastumaan.

 

  Me olemme todellakin Jumalan siunaamia oppiessamme tietämään ja tuntemaan eron hyvän ja pahan välillä, koska meitä ohjaa nyt profeetta kuin Mooses. Tuntemalla eron Jumalan opetuksen ja Saatanan opetuksen välillä Raamatussa, meitä ei voi enää pettää!

 

  Tietääkö Saatana tämän olevan tapahtumassa, että sen hallinta tässä maailmassa loppuu?

 

"Sen tähden riemuitkaa, taivaat, ja te, jotka niissä asutte! Voi maata ja merta, sillä perkele (paholainen)on astunut alas teidän luoksenne pitäen suurta vihaa, koska hän tietää, että hänellä on vähän aikaa!" Ilmestyskirja 12:12

 

  Tämä on Saatanan hallinta-ajan loppu ja se on ilmoitettu Pyhässä Raamatussa.

  Sitten kun Saatanan hallinta loppuu (uskontojen tuhoutumisen seurauksena), kuka sitten hallitsee?

 

  Tuntevatko maailman ihmiset sitten Jumalan Nimen?

 

 "Herra on oleva koko maan kuningas. Sinä päivänä on Herra oleva yksi ja hänen nimensä yksi." Sakarja 14:9

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The Lord will be king over the whole earth. On that day there will be one Lord, and his name the only name." Zechariah 14:9 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Herra tulee olemaan koko maailman kuningas. Sinä päivänä on vain yksi Herra, ja Hänen Nimensä ainoa." Sakarja 14:9

 

"Herra tulee olemaan koko maailman kuningas" - Se tulee olemaan nyt Jumalan tosi opetus joka tulee tässä vaiheessa hallitsemaan, heti kun Saatanan petos on paljastettu ja uskontoja ei enää ole.

 

  Sitten kun KAIKKI maailman ihmiset kutsuvat Nimeä, HERRA JUMALA ISRAEL, niin kaikki ovat silloin Jumalan taholta katsottuja kuuluvan Hänen kansaansa,  KAIKKI OVAT SILLOIN ISRAEL.

 

  Ja ensimmäistä kertaa ihmiskunnan historian aikana maailman ihmiset ovat yhdistyneitä ja tulee olemaan lopultakin rauha kaikkien valtioiden ja kansakuntien kesken!

 

  Me olemme silloin:

 

  Yksi kansa, yksi maailma ja yksi Jumala.

 

  On oleva yksi Herra ja Hänen Nimensä on oleva ainoa Nimi maailmassa!

 

  Ilmestyksen koskien totuutta Pyhässä Raamatussa, Maestro Evangelista on todella "viimeinen profeetta" meidän aikanamme!

 

  Onko se totta?

"Myös jos joku muukalainen, joka ei ole sinun kansaasi Israelia, tulee kaukaisesta maasta sinun nimesi tähden - sillä sielläkin kuullaan sinun suuresta nimestäsi, väkevästä kädestäsi ja ojennetusta käsivarrestasi - jos hän tulee ja rukoilee kääntyneenä tähän temppeliin päin," 1. Kun. 8:41-42

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"As for the foreigner who does not belong to your people Israel but has come from a distant land because of your name— for men will hear of your great name and your mighty hand and your outstretched arm—when he comes and prays toward this temple,  "

I Kings 8:41-42 (NIV1984)

 

Suora suomennos:

 

"Mitä tulee muukalaiseen, joka ei kuulu sinun kansaasi Israeliin, mutta on tullut kaukaisesta maasta sinun nimesi tähden- sillä miehet kuulevat sinun suuresta nimestäsi ja sinun mahtavasta kädestäsi sekä ojennetusta käsivarrestasi - kun hän tulee ja rukoilee tätä temppeliä kohden," 1. Kun. 8:41-42

 

  Jumalan Nimi on jo tällä webbisivulla Internetissä!


"niin kuule taivaasta, asuinpaikastasi, häntä ja tee kaikki, mitä muukalainen sinulta rukoilee, että kaikki maan kansat tuntisivat sinun nimesi ja pelkäisivät sinua, samoin kuin sinun kansasi Israel, ja tulisivat tietämään, että sinä olet ottanut nimiisi tämän temppelin, jonka minä olen rakentanut." 1. Kun. 8:43

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"then hear from heaven, your dwelling place. Do whatever the foreigner asks of you, so that all the peoples of the earth may know your name and fear you, as do your own people Israel, and may know that this house I have built bears your Name."

I Kings 8:43(NIV1984)

 

Suora suomennos:

 

"niin kuule silloin taivaasta, sinun asuinpaikastasi. Tee mitä tahansa muukalainen pyytää sinulta, niin että kaikki maan ihmiset voisivat tietää sinun nimesi ja pelätä sinua, niin kuin sinun oma kansasi Israel, ja saata tiedettäväksi, että tämä rakennus, jonka olen rakentanut, kantaa sinun nimeäsi." 1. Kun. 8:43

 

  Maestro Evangelista on se lähetetty valittu ilmoittamaan Jumalan Nimen maailman ihmisille, kuten se on kirjoitettuna "että tämä rakennus, jonka olen rakentanut, kantaa sinun nimeäsi" - Israelin Huone/Talo.

  Missä tai mistä Jumalan Nimi tullaan julistamaan?

 

"Ja teettämänsä Aseran kuvan hän asetti temppeliin, josta Herra oli sanonut Daavidille ja hänen pojallensa Salomolle: Tähän temppeliin ja Jerusalemiin, jonka minä olen valinnut kaikista Israelin sukukunnista, minä asetan Nimeni ikiajoiksi." 2. Kun. 21:7

 

  Jumala lupasi, että Hän tulee asettamaan Hänen Nimensä Jerusalemiin ikuisesti.

 

  Ja se on profetoitu:

 

"Joka voittaa, sen minä teen pylvääksi Jumalani temppeliin, eikä hän koskaan enää lähde sieltä ulos, ja minä kirjoitan häneen Jumalani nimen ja Jumalani kaupungin nimen, sen uuden Jerusalemin, joka laskeutuu alas taivaasta minun Jumalani tyköä, ja (kirjoitan häneen myös) oman uuden nimeni." Ilmestyskirja 3:12

 

"Jumalani kaupungin nimen, sen uuden Jerusalemin" - miksi se on mainittu tässä olevan "Uusi Jerusalem"?

 

  Maestro Evangelista sanoo: Koska Jumala ei lupaa Hänen antamaansa lupausta, että Hänen Nimensä on oleva sijoitettuna Jerusalemiin, niin missä tahansa Hänen Nimensä on julistettu, se paikka tulee kutsutuksi nimellä "Uusi Jerusalem".

 

  Missä tuo paikka on?

 

 "Ne korottavat äänensä ja riemuitsevat, ne huutavat mereltä päin Herran valtasuuruutta: "Sen tähden kunnioittakaa Herraa valon mailla, ja meren saarilla Herran, Israelin Jumalan, nimeä". " Jesaja 24:14-15

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"They raise their voices, they shout for joy; from the west they acclaim the LORD's majesty. Therefore in the east give glory to the LORD; exalt the name of the LORD, the God of Israel, in the islands of the sea. From the ends of the earth we hear singing: "Glory to the Righteous One." Isaiah 24:14-15 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"He korottavat äänensä, he huutavat ilosta; lännestä he osoittavat suosiotaan HERRAN majesteettiselle mahtavuudelle. Sen tähden idässä antakaa kunnia HERRALLE; korottakaa HERRAN nimeä, Israelin Jumala meren saarilla. Maailman ääriä myöden kuulemme laulua: "Kunnia Vanhurskaalle ja Oikeamieliselle"." Jesaja 24:14-15

"idässä antakaa kunnia HERRALLE" - Missä on tämä itä?

 

Jumalan Nimi tulee olemaan tunnettu "meren saarilla"!

 

"Katso, Herran nimi tulee kaukaa, hänen vihansa leimuaa, ja sankka savu tupruaa; hänen huulensa ovat täynnä hirmuisuutta, ja hänen kielensä on kuin kuluttava tuli." Jesaja 30:27

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, painos:

 

 "See, the Name of the Lord comes from afar, with burning anger and dense clouds of smoke; his lips are full of wrath, and his tongue is a consuming fire." Isaiah 30:27 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Katso, Herran Nimi tulee kaukaa; palavalla vihalla, ja tihein savupilvin; hänen huulensa ovat täynnä raivoa ja hänen kielensä on kuin kuluttava tuli." Jesaja 30:27

 

  "tulee kaukaa" - tulee Kauko Idästä.

 

   Mistä "viimeinen profeetta" tulee? Eikö hän tulekin "kaukaisesta maasta"? (1. Kun. 8:41) Hän tulee Filippiineiltä.

 

  Tämä tarkoittaa, että Jumalan Nimi tulee tunnetuksi Kauko Idästä koko maailmalle.

 

"hänen huulensa ovat täynnä" - koska Jumalan on näyttänyt meille Hänen profeettansa kuin Mooseksen, Maestro Evangelistan kautta, että syy, miksi Hän sallii näiden tuhoisien tapahtumien ilmentyvän, on se, että Hän tuo selkeästi ilmi Hänen vihansa meidän keskuudessamme (sillä me olemme Hänen kirouksensa alaisina) koska me emme kutsu Hänen tosi Nimeään ja jopa sanomme tai lausumme pilkkaa Häntä vastaan.

 

  Vanhassa Jerusalemissa, siellä missä sodat ja väkivalta, taistelut uskontojen välillä, ja siellä missä pahanteko on läsnä, Jumala ei ole enää heidän kanssaan.

 

  Onko se totta?

 

   Mikäli ´aikaisempi´ Israelin kansa - tämän päivän Juutalaiset eivät tunnusta Jumalan Nimeä, jonka Jumala on lähettänyt Maestro Evangelistan ilmoittamaan, vaan sanovat yhä, että heidän esi-isiensä Jumala on aina heidän kanssaan, niin mitä Jumala sanoo asiasta:

 

"Tämän näytti minulle Herra, Herra: Katso, oli korillinen kypsiä
hedelmiä. Ja hän sanoi: "Mitä sinä näet, Aamos?" Minä vastasin: "Korillisen kypsiä hedelmiä". Ja Herra sanoi minulle: "Minun kansani Israel on kypsä saamaan loppunsa: en minä enää mene säästäen sen ohitse."
Aamos 8:1-2

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"This is what the Sovereign LORD showed me: a basket of ripe fruit."What do you see, Amos?" he asked. "A basket of ripe fruit," I answered. Then the LORD said to me, "The time is ripe for my people Israel; I will spare them no longer." Amos 8:1-2 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Tämän Ylivertainen HERRA näytti minulle: Kori täynnä kypsiä hedelmiä. "Mitä sinä näet, Amos?" Hän kysyi. "Korillisen kypsiä hedelmiä," minä vastasin. Sitten HERRA sanoi minulle, "Aika on tullut Minun kansalleni Israelille; Minä en säästä heitä enää."

Aamos 8:1-2

 

 "Minä en säästä heitä enää" - Todella, Jumala ei ole enää heidän kanssaan, sillä se Jerusalem johon Jumala viittaa ja osoittaa, ei ole enää se paikka, jossa he asuvat Lähi-idässä, se on nyt toisessa maassa, jonka Jumala tulee nimeämään olevan Hänen uusi Jerusalem!

 

  Missä Jumala on meidän nykyisenä aikanamme?

 

"Minä olen suostunut niiden etsittäväksi, jotka eivät minua kysyneet,
niiden löydettäväksi, jotka eivät minua etsineet; minä olen sanonut kansalle, joka ei ole otettu minun nimiini: Tässä minä olen, tässä minä olen!"
Jesaja 65:1

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

I revealed myself to those who did not ask for me; I was found by those who did not seek me. To a nation that did not call on my name, I said, 'Here am I, here am I.'

Isaiah 65:1 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Minä ilmoitin Itseni niille, jotka eivät Minua kyselleet; Minut löysivät nuo, jotka eivät Minua etsineet. Kansalle, joka kutsui Minua nimeltä, Minä sanoin, ´Täällä Minä Olen, täällä Minä Olen´." Jesaja 65:1

 

  Jumala on meidän nykyisenä aikanamme valtiossa, jota ei ollut kutsuttu Hänen Nimellään ja ei myöskään nykyisessä Israelin maassa Lähi-idässä!


  Missä se on? Se on meren saarilla Kauko Idässä! Filippiinit on Uusi Jerusalem!

 

  Onko se totta, että mies, jonka Jumala kutsui olemaan Hänen profeettansa kuin Mooses, (josta profeetta Jeremia kirjoitti) tulee olemaan myös Jumalan nimittämä hallitsemaan johtajien ja kuninkaiden yläpuolella, ja hän tulee idästä - auringon nousun mailta?

"Minä herätin pohjoisesta hänet, ja hän tuli, päivänkoitosta hänet, joka rukoilee minun nimeäni, ja hän tallaa käskynhaltijoita kuin lokaa, niin kuin savenvalaja savea sotkee. Kuka on sen alun pitäen ilmoittanut, että olisimme sen tienneet, ja edeltäpäin, niin että voisimme sanoa: "Hän oli oikeassa"? Ei kukaan sitä ilmoittanut, ei kukaan sitä kuuluttanut, ei kukaan kuullut teiltä sanaakaan." Jesaja 41:25-26

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"I have stirred up one from the north, and he comes - one from the rising sun who calls on my name. He treads on rulers as if they were mortar, as if he were a potter treading the clay. Who told of this from the beginning, so we could know, or beforehand, so we could say, 'He was right'? No one told of this, no one foretold it, no one heard any words from you. Isaiah 41:25-26 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Minä olen nostattanut erään pohjoisesta, ja hän tulee - erään auringon noususta, joka kutsuu (apua) Minun Nimessäni. Hän polkee hallitsijoita kuin he olisivat huhmare-astiassa, kuin hän olisi savenvalaja muovaamassa savea. Kuka on kertonut tästä jo alussa, niin että saatoimme tietää, tai antanut ennalta ilmi, niin että voisimme sanoa, ´Hän oli oikeassa´? Kukaan ei ole näistä kertonut, yksikään ei ennakkoon maininnut siitä, kukaan ei kuullut sanaakaan teiltä." Jesaja 41:25-26

 

"Minä olen nostattanut erään pohjoisesta" - tämä oli Mooses.

 

hän tulee - erään auringon noususta, joka kutsuu (apua) Minun Nimessäni - tämä on profeetta kuin Mooses, koska kun Jumala kutsui Maestro Evangelistan olemaan Hänen profeettansa kuin Mooses, niin Jumala ilmoitti hänelle Hänen Nimensä, kuten se on kirjoitettuna Raamatun kirjoituksiin.

 

"Kukaan ei ole näistä kertonut, yksikään ei ennakkoon maininnut siitä, kukaan ei kuullut sanaakaan teiltä" - Tämä on syy sille, miksi uskontojen johtajat tuntevat itsensä ahdistuneiksi tai sokissa oleviksi näiden ilmestysten edessä, koska heidät paljastetaan siitä, että se minkä he tietävät kirjoituksista, ei ole tullut Jumalalta.

 

  Tämä tarkoittaa myös sitä, että koska he (uskontojen johtajat) eivät tunne Jumalan suunnitelmaa jossa Hän lähettää muukalaisen olemaan Hänen profeettansa kuin Mooses, niin siitä seuraa että KAIKKI mitä teologit, uskonpuolustajat, uskontojen tutkijat ovat saaneet tutkimuksissaan selville ja kirjoittaneet Jumalasta, EIVÄT OLE YHTÄÄN MITÄÄN. Siitä syystä, että heidän työnsä sisältö ei ole lähtöisin Jumalalta. Hän ei laittanut Hänen sanojaan heidän suuhunsa. He ovat niitä, jotka ovat keksineet omat sanansa Jumalaa koskien

 

Nyt Maestro Evangelista jättää meille Sanan Jumalalta, että miksi me koemme monia sotia, tuhoja, vitsauksia ja muita katastrofeja aina meidän päiviimme asti?


"Oi, jospa sinä halkaisisit taivaat ja astuisit alas, niin että vuoret järkkyisivät sinun edessäsi, niin kuin risut leimahtavat tuleen, niin kuin vesi tulella kiehuu, että tekisit nimesi tunnetuksi vastustajillesi ja kansat vapisisivat sinun kasvojesi edessä," Jesaja 64:1-2

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Oh, that you would rend the heavens and come down, that the mountains would tremble before you! As when fire sets twigs ablaze and causes water to boil, come down to make your name known to your enemies and cause the nations to quake before you!"

Isaiah 64:1-2 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Oi, kunpa voisit repiä taivaat ja tulla alas, niin että vuoret vapisisivat sinun edessäsi! Kuten tuli sytyttää tikut liekkeihin ja saa aikaan veden kiehumisen, tule alas tekemään sinun nimesi tunnetuksi sinun vihollisillesi ja saata kansakunnat kumartumaan sinun edessäsi!" Jesaja 64:1-2

 

"tuli sytyttää tikut liekkeihin" - Tämä on maailmassa tällä hetkellä vallitseva tila; näetkö sinä uutisointeja ympäri maailmaa?

"tekemään sinun nimesi tunnetuksi" - Jumala tekee Itsensä tunnetuksi Hänen profeettansa Maestro Eraño Martin Evangelistan kautta, niin että Hänen Pyhä nimensä ISRAEL ei enää olisi pilkattuna.

 

  Tämä tehdään siksi, että kaikki voisivat tietää nyt olevan profetioiden täyttymisen aika.

 

  Miksi Jumala näitä asioita (sodat, tuhot, kuivuus ja vitsaukset) meille kaikille?

"Kaikki me olimme kuin saastaiset, ja niin kuin tahrattu vaate oli kaikki meidän vanhurskautemme. Ja kaikki me olemme lakastuneet kuin lehdet, ja pahat tekomme heittelevät meitä niin kuin tuuli. Ei ole ketään, joka avukseen huutaa sinun nimeäsi, joka herää pitämään sinusta kiinni; sillä sinä olet peittänyt kasvosi meiltä, jättänyt meidät menehtymään syntiemme valtaan." Jesaja 64:6-7

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"All of us have become like one who is unclean, and all our righteous acts are like filthy rags; we all shrivel up like a leaf, and like the wind our sins sweep us away. No one calls on your name or strives to lay hold of you; for you have hidden your face from us and made us waste away because of our sins." Isaiah 64:6-7 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kaikki me olemme tulleet saastaisen kaltaiseksi, ja kaikki meidän oikeamieliset tekomme ovat kuin likainen vaate; me kaikki vapisemme kuin puunlehti, ja tuulen lailla meidän syntimme pyyhkäisevät meidät pois. Yksikään ei kutsu Sinua Nimeltä tai pyri tarttumaan otteellaan Sinusta; sillä Sinä olet salannut kasvosi meiltä ja saanut meidät häviämään syntiemme tähden." Jesaja 64:6-7


"Yksikään ei kutsu Sinua Nimeltä" - aivan kuten Profeetta Jesaja on profetoinut, ihmiset ylistävät yhä muita jumalia, jotka jakavat heitä toisistaan.


"olet salannut kasvosi" - kaikki ne rukoukset rauhan puolesta joita ihmiset tekevät, Jumala ei vastaa niihin. He kutsuvat yhä heidän kunnioitettavia jumaliaan ja siksi Jumalan viha on suuri!

 

  Siten on suositeltavaa, että ihmiset ja erityisesti maailman johtajat hakisivat neuvoa Maestro Eraño M. Evangelistalta, niin että hän voisi antaa Jumalan Sanan, todellisen ratkaisun ongelmiin maailmassa.

 

  Kuinka me tiedämme, että se mitä me luemme juuri nyt siitä, kuinka Jumala tulee pysäyttämään Hänen Pyhän nimensä pilkkaamisen tai häpäisemisen, on sen täyttymistä, mitä Jumala on sanonut kauan sitten?

"Ja minä lähetän tulen Maagogiin ja rantamaalla turvassa asuvien keskeen. Ja he tulevat tietämään, että minä olen Herra." Hesekiel 39:6

 

 Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

" I will send fire on Magog and on those who live in safety in the coastlands,

and they will know that I am the LORD.

Ezekiel 39:6 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Minä lähetän tulen Maagogiin ja niille, jotka asuvat turvallisesti meren saaristossa, ja he tulevat tietämään, että Minä olen HERRA". Hesekiel 39:6

 

"Maagog" - missä tämä paikka on? Luemme siitä:

 

"ja hän lähtee villitsemään maan neljällä kulmalla olevia kansoja, Googia ja Maagogia, kootakseen heidät sotaan, ja niiden luku on kuin meren hiekka."

 Ilmestyskirja 20:8

 

  Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"and will go out to deceive the nations in the four corners of the earth - Gog and Magog - and to gather them for battle. In number they are like the sand on the seashore."

Revelation 20:8 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Ja se tulee pettämään valtiot neljältä maailman kulmalta - Goog ja Maagog - ja kokoaa heidät sotaan. Lukumääräisesti he ovat kuin meren rantamaan hiekka." Ilmestyskirja 20:8

 

"Magog" - Maagog symbolisoi kaikkia maailman valtioita, tämä tarkoittaa, että kun Jumala sanoi "Minä lähetän tulen Maagogiin" Hesekiel 39:6, niin tulee olemaan suuria ongelmia ympäri maailmaa. Tämä tapahtuu nyt kun maiden johtajat eivät kykene lopettamaan aina vaan laajenevia sisällissotia Lähi-idässä ja muissa osissa Pohjois- Afrikkaa sekä muualla maailmassa.


"meren saaristossa" - Ei ainoastaan Lähi-idässä, vaan myös Tyynellä merellä sillä jännitteet kasvavat siellä olevien valtioiden keskuudessa.

 

  Mitä tulee tapahtumaan merten saarilla?


"he tulevat tietämään, että Minä olen HERRA" - kyseessä ovat rantamaat/merten saaret joilta koko maailma tulee tuntemaan Jumalan tosi nimen, koska profeetta (kuin Mooses), jonka Jumala on lähettänyt ilmoittamaan Hänen Nimensä, on Filippiiniläinen, Filippiineiltä, Saarivaltiosta Kauko Idästä.

 

Jatkaaksemme:

 

"Ja pyhän nimeni minä teen tunnetuksi kansani Israelin keskuudessa enkä enää salli häväistävän pyhää nimeäni. Ja pakanakansat tulevat tietämään, että minä olen Herra, Israelin Pyhä." Hesekiel 39:7


"pyhän nimeni minä teen tunnetuksi kansani Israelin keskuudessa" - Jumala tekee Hänen Nimensä tunnetuksi Hänen ihmisilleen/kansalleen - "merten saarilla". Ja se on nyt alkanut profeetan kuin Mooseksen, Opettaja Evangelistan Raamattu ilmestysten kautta juuri tämän kyseisen artikkelin selittämänä.


"enkä enää salli häväistävän pyhää nimeäni" - tämä on syy sille, että Jumala tekee kaiken tämän, koska Hänen Nimensä on häväisty.

 

"(pakana)kansat tulevat tietämään" - he tulevat kaikki tuntemaan Hänen Nimensä.

 

"Katso, se tulee, se (varmasti) tapahtuu, sanoo Herra, Herra: tämä on se päivä, josta minä olen puhunut." Hesekiel 39:8


"Katso, se tulee, se varmasti tapahtuu" - se tapahtuu juuri nyt, koska mies (josta Jumala on ennakolta kertonut 5. Moos. 18:18-19), jonka suuhun Jumala asettaa Hänen sanansa ja lähettää ilmoittamaan Hänen suuren Nimensä, on nyt tullut persoonassaan Maestro (Opettaja) Eraño M. Evangelista.


  Mitä Jumala sanoo ihmisistä, jotka eivät kuuntele ja ota vaaria "Hänen Sanastaan, jonka Hän on käskenyt Hänen profeettansa kuin Mooseksen puhua Hänen Nimessään, ja jopa pilkkaavat näitä ilmestyksiä"?

 

  Mitä Jumala tekee heille?

"Kuinka kauan te, yksinkertaiset, rakastatte yksinkertaisuutta,

kuinka kauan pilkkaajilla on halu pilkkaan ja tyhmät vihaavat tietoa?


"Kääntykää minun nuhdeltavikseni. Katso, minä vuodatan teille henkeäni, saatan sanani tiedoksenne. Kun minä kutsuin ja te estelitte, kun ojensin kättäni eikä kenkään kuunnellut, vaan te vieroksuitte kaikkia minun neuvojani, ette suostuneet minun nuhteisiini, niin minäkin nauran teidän hädällenne, pilkkaan, kun tulee se, mitä te kauhistutte; kun myrskynä tulee se, mitä te kauhistutte, kun hätänne saapuu tuulispäänä, kun päällenne tulee vaiva ja ahdistus. Silloin he minua kutsuvat, mutta minä en vastaa, etsivät minua, mutta eivät löydä. Koska he vihasivat tietoa, eivät valinneet osaksensa Herran pelkoa"
Sananlaskut 1:22-29

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:


"How long will you simple ones love your simple ways? How long will mockers delight in mockery and fools hate knowledge? If you had responded to my rebuke, I would have poured out my heart to you and made my thoughts known to you. But since you rejected me when I called and no one gave heed when I stretched out my hand, since you ignored all my advice and would not accept my rebuke, I in turn will laugh at your disaster; I will mock when calamity overtakes you - when calamity overtakes you like a storm, when disaster sweeps over you like a whirlwind, when distress and trouble overwhelm you. "Then they will call to me but I will not answer; they will look for me but will not find me. Since they hated knowledge and did not choose to fear the LORD," Proverbs 1:22-29 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kuinka kauan te yksinkertaiset rakastatte teidän yksinkertaisia teitänne? Kuinka kauan pilkkaajat iloitsevat ivastaan ja tyhmät vihaavat tietoa? Jos te olisitte vastanneet minun nuhteluuni, minä olisin vuodattanut sydämeni teidän puoleenne ja tehnyt ajatukseni tunnetuksi teille. Mutta koska te hylkäsitte minut, kun minä kutsuin, eikä yksikään huomioinut, kun Minä ojensin käteni, sillä te ette välittäneet yhdestäkään minun ohjeestani, ettekä hyväksyneet minun nuhdettani, vastavuoroisesti Minä nauran teidän tuhollenne; Minä tulen pilkkaamaan kun täystuho voittaa teidät - kun katastrofi kukistaa teidät kuin myrsky, kun tuho pyyhkäisee teidän ylitsenne kuin pyörretuuli, kun hätä ja ongelmat musertavat teidät."Sitten he kutsuvat minua, mutta Minä en vastaa; he etsivät minua, mutta eivät löydä minua. Koska he ovat vihanneet tietoa, eivätkä valinneet pelätä HERRAA."

Sananlaskut 1:22-29

 

  Yllä olevat jakeet ovat varsin ilmeisiä ja selviä. Tämä on Jumalan viimeinen ja lopullinen kutsu. Kun tuhot tulevat heidän elämäänsä, noiden ihmisten, jotka ovat pilkanneet Hänen Nimeään, Jumala ei vastaa heille, vaikka he huutaisivat ja kutsuisivat Hänen Nimeään.

 

  Jumala piti Hänen Nimensä Pyhänä laittamalla Juutalaiset - (ihmiset, jotka olivat kirjaimellisesti kutsutut Hänen Nimessään) kirouksen alaisiksi, niin että he eivät voisi koskaan mainita Hänen Nimeään ja se on rangaistus heidän epäjumalanpalvonnastaan.

 

  Katso ja näe, kuinka totena kirous tapahtui heille. Kuinka onnekkaita me olemme, että meidän nykyisen sukupolvemme aikana Jumala on tehnyt Hänen Nimensä tunnetuksi Hänen aidon profeettansa kautta. Me voimme kutsua Häntä ja tulla Hänen ohjaamikseen tehdäksemme elämämme paremmiksi ja tehdäksemme maailmasta paremman paikan.

 

  Joten jos sinä lukija valitset jättää huomioimatta tämän Jumalan Nimen tuntemisen tärkeyden ja jopa vastustat sitä (kun sinä et ole ensinnäkään Jumalan lähettämä), niin ole valmis hyväksymään Jumalan rangaistus milloin vaan tulevaksi.

 

  Kaikki jotka ovat oppineet tosi Jumalan Nimen tämän artikkelin kautta, älkää puhuko Jumalan nimestä suoranaisesti muille ja erityisestikään teidän perheenjäsenillenne ja rakkaillenne pitääksenne Hänen pyhän Nimensä puhtaana pilkkaamiselta. Antakaa heidän itse lukea tämä tältä webbisivulta.


  Sinä, lukija, et voi sanoa enää ettet tuntisi tosi Jumalan Nimeä. On nyt täysin sinusta itsestäsi kiinni annatko kunnioitusta Hänen pyhälle Nimelleen Israel vai et. Se, mikä on tärkeää Maestro Evangelistalle ja meille, jotka ovat tallentaneet Raamattu ilmestykset, on, että me olemme täyttäneet meidän tehtävämme Jumalalta tiedottaaksemme sinua.

 

  Muista tämä: Tuhoisat tapahtumat jatkavat tapahtumistaan kaikkialla maailmassa, jotta ihmiset havahtuisivat huomaamaan, että maailma on kirottu. Nämä onnettomuudet loppuvat ainoastaan sitten, kun he lopettavat HERRA Jumala ISRAELIN Nimen pilkkaamisen ja hyväksyvät sekä tunnustavat Hänen sanansa, jotka Hänen profeettansa kuin Mooses, Maestro (Opettaja) Eraño Martin Evangelista on ilmoittanut koskien Hänen Nimeään, Jeesusta ja uskontoja!